Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing"

Transkript

1 ROTE SEITEN ERBBAURECHTE Agb Mgzi fü Nopofit- Mgt -Mktig NUR IMAGETRANSFER? PRIVATE BEITRÄGE ZUM GEMEINWOHL GESPRÄCH Soziologi Hilk Bock üb Ekti Glückfog, typi Alö fü Glückpfi Eifl f ift AKTUELLES Bügtiftg gwi i Niigzizit o vil ift Sp wi lt zvo. zig i Fkt T 2014 SCHWERPUNKT Igpflg, Akg, Üb gllftli Vtwotg, Si Sozil Eggt bt zit f i Motivbül

2 22 Koiktio & Spooig EUROPÄISCHER KULTURSPONSORINGMARKT QUO VAIS? Awtg t opäi Kltpooigkt-Ufg vo H-Co Wlt, Ev Niwbo Kiti Jt, Bli Wi ibl i Välti zwi Klt Mkt gtlt k, zigt i Tg i liftli gfüt btt i Ttlti Hl- Ivtitioptft zwi USA Eopäi Uio i bilg bb Folg fü i opäi Kltbit -pozt. Wgfll öfftli gtg Ivtitio fg i igäkt Wttbwbfiit gitt l Sckgpt i Köpf vil Kltff. Klt bt i zzo, i i i fi vo Mkti bwg tflt k. Kltfö Ut pkti i z lf it i Ivtitio, gäz z öfftli gtg Fög, i z lt. it i Rltt t opäi Kltpooig- Ufg, i vo Cl Gllft fü Kltktig Kltpooig bh i Fb 2014 tlig gfüt w. Cl füt bit 2005, 2007, Ufg z tpig Kltpooigkt zigt Vgli Egbi Pofioliigt Kltkt f. i volltäig Egbi ktll Ufg w i Sptb i Jb Kltk Al of Eop Cltl B vöfftlit. 251 Kltbit Blgi, Blgi, tl, Fil, Fki, Gil, Lxbg, Öti, Räi, Swiz, Slowi, Spi Ti Rpblik b i Efg i Zbit it Spoo Witft i oyiit Fo gtilt. Lä til Kltbit Ivtt i Klt i Witft i Blgi (Fl 2011) po-kopf- Agb i 7,99 Blgi - - tl ,27 Fil ,21 Fki ,52 Gil - - Lxbg - - Öti ,90 Räi - - Swiz , Slowi - - Spi ,97 Ti Rpblik - - Abb. Agb fü Kltpooig Ø Ø 6,43 ATTRAKTIVITÄT VON KULTURMARKEN Klt it i üb ttktiv Kooptiopt, wil i bitzt, wo Witftk i Allgi glt Eotiolität, Vitlität Lift. i Motivtio, i Klt z ivti, it it lißli i Üb gllftli Vtwotg bgüt, o fßt i gli Mß f tig Koiktiozil wi i Ig- bzw. Mkpflg. i Etblig i Kltk it i Bi fü i pofioll Spoop folgi Wb i bgzt Koiktiobgt Witftt. Z witigt Awlkiti it Witft fü i Kltpooig-Eggt gö i ttgi Poitioig, Allitllgkl, i vwlb Mktftitt, qlittiv Litg, Wbiwit, Miiwit Bzigkotkt owi i tpt Spooig-Kozpt, f btibwitftli übzg Agt tzt. EUROPÄISCHE KULTURSPONSORING- PARTNERSCHAFTEN AUF EINEN BLICK T z kli Ptpool, bt 3-9 Spoo ittli Kooptio ligt bi 1-4 J 90 % Spoo t Rgio Kltbit Mittltäi Ut (bi z 500 Mitbit) i it 46 % i äfigt ftt Kltivto // Goßkoz vli 5,9 % Mit (+ 9,1 %, Rg 2) i Hotlli owi Gtooit (+ 8,4 %, Rg 4) ivti vtäkt i Klt STELLENWERT ER SPONSORING-EINNAHMEN Wl o llwt Spooig i Fizig Koiktio-Mix opäi Kltbit iit, b bit i Vogägti fü tpig R bwi Kltbit kot Atil Ei üb Spooig kotiili tig. Zw fl fü i f gz Eop bzog Ag bilg tp Vgliwt, o lät i i i äli poitiv Bil pogotizi. Spooig l Bttil Fizig-Mix it it 11,3 % ittwitigt Fizigqll, o vo iftggl Sp. i Ivtitio i öfftli H iftg&spooig

3 Koiktio & Spooig 23 (36,4 %) owi i piä kä Btibi i f opäi Eb i vogig Eiqll. 74 % opäi Kltbit ä Spooig zküftig i ö llwt i. Fü i ltig Kltfizig i Tf vo Wi, At it Bxpt Vittlglitg läli. 32,5 % bfgt Kltbit bwt i Zbit it xt Agt itlit lb l üb otwig. 20 % Kltbit gb, o Spooig zätzli Pojkt bzw. Vtltg it liib wä. I 20 % Fäll wi og ikt i i k ivtit, z.b. tig Gi- Fixkot fü Mit Pol bzf. E i jo v.. Ivtitio i iltli Pojkt (42 %), i Spoo gtätigt w. i Päz Spoo i Ufl i kltll Vtltg ki Eifl f kütli Pokt biltt, vi 94,4 % bfgt Kltbit. Hvozb it i Btg l Koiktioitt So gb 5,6 % tpig Kltbit 20, it ttgi Spooig-Ptft ktiv Mkpflg z btib. gg it fü 11,5 % opäi Kltbit i 2014 i Übtgg poitiv Igkopot Spoo f i ig Mk bit Pxi. IE WICHTIGSTEN MEHRWERTE VON KULTURSPONSORING-PARTNERSCHAFTEN AUF EINEN BLICK Etwicklg vo wbwik Mß z biitig Ntz Sbll-Effkt Attktiv Spoo zi wit Ptft i äkg giol Ntzwk Ewitg Zilgppp Qlitättigg Eibig Spoo it itlitg Pokt Lffkt i Bzg f i ö Koitig Pt Übpüfg ig Mß i Bzg f Effktivität SPONSORING-MANAGEMENT UN LEISTUNGSGESTALTUNG Bvo i Spoop folgt, bit ligli 32 % Bfgt i Spooig-Agbot bzw. -kozpt it zgöig Litgpkt. A Voüblgg wi i Folig ttgi Zil (15,3 %) ti Ritlii (36,8 %) w vältiäßig lt gtoff. Wit ti Atzpkt fü i Kooptio gb i Fit zwi Spoo Kltbit i Bzg f Zilgpp (67 %), Ig (59 %) ot (58 %). A Sit Witftt Ki Pl fü i ät Sp-Aktio? Azig I Fi-Mgzi fi Si Ipitio, Pojkt, Pxi- Efg Rt vo Flt. Sl i J ckfi f I Sibti. Ril btll t Foto Bgzi fü Sozilktig, Sp & iftg iftg&spooig

4 24 Koiktio & Spooig i, b i ptlvt Mkl, v.. i Koiktiolitg Kltbit bzw. i Riwit gtzt Koiktiokäl i wtli Motivto fü i Zbit. Nwi zilt Riwit it it Ut ti fü i Abtzbkit l Btibgb. Igt i ikt Vgli z Vogägti lät i i Awitg Bttowbiwit i Kltbit bobt. E wi vt f Pit- (+ 3,5 %), Rio- (+ 3,4 %) TV-Wbg (+ 2,3 %) gtzt, i it kokt Mit i Mit itlgt i. i äfigt gtzt Koiktiokäl i jo i Oli- Socil Mi-Koiktio (92,2 %), Epflgktig bzw. i M-z-M-Wbg (87,8 %) owi i kli P- Öfftlikitbit (84,3 %). Vo ll i Itgtio Mkbotft Spoo i i PR (58 %) ck (66,7 %) bilt it i Bi koiktiv Gglitg ögli Spoo Zgg z Kotkt. Affällig it v.. o llwt vo Fi- owi VIP-Kt (58 %) Zgg z bo Evt wi Pviw Mt & Gt (55 %). Spoo tz i Litg, i ikt Ntz K, Lift itlit witzi i i kütli-pvoll Ufl iti i Gpä z ko. it Spooig wikgvoll i Zilgppkt gtg wi, tz i it bfgt Kltbit (60,5 %) iklg zwi i l Gpot, Spoo Mit. Mipt gäz it i Riwit i Päz Eggt i Öfftlikit. i zilt Afwtg Spooig- Agbot t i Vibg vo Miptft fü 24,4 % bfgt Kltbit, i o it üb i tig Vibg vfüg, ttktiv. COMPLIANCE UN EVALUATION i Coplic-Ritlii vo Ut w vo 15 % (+ 3 %) Kltbit l wit olpti bt. i kö i Witgb vo Fikt, Rbtt Votil vi, w i bi 7 % (+ 2 %) Kltbit gtiv f i Zbit it Spoo wikt. A fü i Kltbit lbt k Coplic-Fl z Kopliktio fü. Wbwt i Spoolitg it i i gwog Välti zi, k i wwig ttli Koqz it ikt Awikg f Kltbit (z.b. Abkg Giützigkit, pivt Hftg Vivotä, llgi Abitpltzgfäg) b. A i it gkäftig Spooig-Vtg k Eittlg Fizbö i zi. Vo iig A wi z.b. Öti bg, gibt o ki vbili Litlii fü i Coplic-Gtltg. I tl Fki xiti it bi Oitigilf wi t Copot Govc Kox Gtzpo- g fzöi Wttbwbbö Atoité l cocc. it i Ut it Agt vo tli Koqz i Igäigg i Mk Spooig zückzi, it i Etwicklg opäi Coplic- äßt wüwt. Zgo t i Pofiolität i Afbitg vo Spooig-Ptft 70 % opäi Kltbit fü Kotoll. i btt i Pl vo,2 %. A äfigt i Kltbit Efolg Spooig i Fo vo qtittiv /o qlittiv Miozly (30,4 %). üb i w Bfgg vo Tt- Kotollgpp (14,5 %) gfüt. I blibt w Rcll- Rcogitio- Tt, bi i Eiglitg Zilgpp i Bzg f i Spooig-Pt ittlt w. i Kotoll w z 28 % Abl btit Pojkt bzw. z 23 % Abl Zbit gfüt. 16 % Efolg bit wä Ptft. KURZ & KNAPP Etlig b 251 opäi Abit ll Kltpt i Efg i Bzg f i Zbit it Witftt gtilt. Si liß ki Zwifl, wi zill ti Ivtitio i, pätit i l Kooptiopt, i Witftt bit tilwi it pofioll Spooig-Agbot f Agö bgg t f ig Hlgfl ibo i Bi Coplic fk. ZUM THEMA Niwbo, Ev / Wlt, H-Co (Hg.) Jb Kltk 2015, 2014 Niwbo, Ev / Wlt, H-Co (Hg.) Al of Eop Cltl B 2015, 2014 i Itt i iftg&spooig Niwbo, Ev Kltpooigktti ig Ei Pofioliig, S&S 2/2011, S Ritt, Gbil Coplic i Nopofit-Bi, S&S RS 3/2014 Ut fü Klt, S&S Sogb 2014 iplo-koiktiowit () H-Co Wlt it Gü gäftfü Gllft Cl GbH. E it.. Hgb vo Spooigpbliktio, Vtlt KltIvt Kog Iitito Kltk-Aw, iplo-koiktiowiti Ev Niwbo, M.A. Kltgt Klttoi, it gäftfü Gllfti Cl GbH Hgbi vo Spooigpbliktio, Vtlti KltIvt Kog Co-Iititoi Kltk-Aw, Kiti Jt, M.A. Kltgt Klttoi, it Mgi Kltk Aw Nigt of Cltl B 2014, iftg&spooig

5 FACHMAGAZ I N I M JA H R ESA BO +++ A S FACH MAGAZIN IM JAHRE SABO AS FACHMAGAZIN IM JAH RESAB Sit N it G ot G vo ROTE SEITE S G UN i ot äk S Alt STIFTUN ZEHR ROTE SEITEN tg tli Ai ic z GEN VOM ENSVER tz WIE STIF TUN Fö VERMÖG S S PROFITIEREN ROTE SEITEN G WEB 2.0 STIFTUNG UN UMSATZSTEUER A S (TEIL I) b Ag b 3 20 Ag Agb Agb 4 20 Wi og fü Oi tig Agb 5 20 ig. i g. oo g-p ww w. g. o i gt ift w w w. po o tift g- p o. i g o o - p g ti ft w. ww w w w.tiftg-pooig. fitfitpo g opo g fit o tifü ktifü Nopo i k fü - g -z gzi g zi kti Nopofitt M -Mzi t fü g t Mg g -Mktig g Mg t g Mgzi fü Nopofit M Mgt -Mktig g k t tgli - pgnicht ONL SCHWARZ, WEISS LEN, ERTE NICHT k T CHWINE p p g UNF E ERZIE IN ZUK, K ÄG w IN SA AS RECHT ER ERT TRGEMEINNÜTZIGEN T ft ift vo ÄN ER VER ITION S Scw EN RNE g NK k, t og ER LTTA INTE i zk, P INVESTASEN i o c t PU ERHA HW g ift pl Wi Ko zp SCg OR fü ill ts RMÖG BSEKT lgi tzi EN, i Fi VE Blick EN g Ri fo o JA FÜ b i KT PUN N ER Nio p WER klg gec k - 20 p l i is gsch NI v t iocio p I lt to ät pä itä S ELLE pl E M AtISS,tiAffili ilit ct g ig l lt o f t fol w p Vo l TU A I g ES fä p ig Cow -M ä t N g t, w gg ti kot- SoftlSAKit AKT fo o i - k fogiuell g i Aklt t wfpob GESPRÄCH AKTUELLES SCHWERPUNKT kto oll S S ift f i b i k f wbb g ik, i if z Mlt C k t g CH t tig Z ft bigt l bj PRÄ W kt S li imk bit A c t bi Üb GESCH tlg zb Ai g ; Il t N OVG-Util Aitg Btätigg p Soff z i fo Jo k ZE it t l g g g t Optio i i M CS is l O tift t ü Z A g b igit RÄ ic -G o Vo z tio ll Wi, Af Sp if-i i w i zw Af GESPBttplc Etio p RiikoGiützig ill p Efolg ltig Bwgg vo- t witz t z i ft K ksozi i iftg it t ig g I v t i lw c o t tift B v t ä zi z t Ak Hitg iftgi ikio gtzg i lz l BBi i vo kso i vbt Eitg lb i-l tf t iktio vo T gi GSp z o-t Ki t i blilicg öglö W kit -ko p bv P ift l H, z Rbig Ko tg Üic tit gz it t ktotio t tli pivttli iftg bit Nopofit-Rt Gätz, -g i i lt ti b b i zimäic lä ifw fiz -Pot g l v ko io bil igt igit g b o l z t o pf l t ü g v it öfftli Vög p tz I Sö ll ioifiz i Etwicklg, Bipil füi NPO Biz it t t Skto itt GS ltiftg fü ikl tg g-g Ko gki iv oli tlg tik p Pt o gpl tltift A gi t P li ittl ifög J g V l tätig t z ä Wi fü i zil lt Fftwb bo! 50 % Rbtt f i J JA, ICH ABONNIERE S&S FÜR 1 JAHR NAME, VORNAME FIRMA/INSTITUTION (fll Lifift) Mit iftg&spooig i f Lf! STRASSE/HAUSNUMMER PLZ/ORT Aktll, li, fit Pxibipil, Ftikl, Agg Kz, pägt Bitäg Ikl. gläßig Fbilg Rot Sit Ato Wift Pxi All witig T Nopofit-Bi All 2 Mot (ck-)fi f Ti Aboi Si jtzt fü Fgzi fü NopofitMgt -Mktig it jwil 6 Agb po J pl Sogb z Pi vo 126,80 Nlä fü Blg/Bibliotk (15 %), Rktio / Vlg (20 %), i (40 %) fü j wit Abot (50 %) Wi bgüß j Abot it i Gti-Expl i vkft TELEFON (fü Rückfg) ATUM, UNTERSCHRIFT ZAHLUNG PER RECHNUNG ZAHLUNG PER BANKEINZUG IBAN BIC I öt Abo bgi it Agb ICH BIN ER FREUNSCHAFTSWERBER lt f i bt Abo fü Folgj i ilig Jbtt vo 50% Vtwotg till Eiv i Alx Glück i vkft Vtwotg till Eiv i Fiig Fiig! vo Alx Glück NAME, VORNAME ABO-NUMMER OER RECHNUNGSNUMMER iftg&spooig Vlg Blit Vl Tlfo ( ) ATUM, UNTERSCHRIFT Abot vlägt i jwil i J, w it bi t Wo vo Ablf gküigt wi. i Btllg k i bi 2 Wo Btllt iftli bi iftg&spooig Vlg, Blit. 305, Vl, wif (t Pottpl).

Das Magazin für NonprofitManagement und -Marketing

Das Magazin für NonprofitManagement und -Marketing ROTE SEITEN: CROWFUNING UN CROWINVESTING Agb 1 2015 www.tiftg-pooig. Mgzi fü NopofitMgt -Mktig WORUM GEHT ES EIGENTLICH? ER MENSCH IM MITTELPUNKT GESPRÄCH Bf Gb z Liti t B iftg, i bo wi i t B i Nä z M

Mehr

Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing

Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing ROTE SEITEN: AS UNMITTELBARKEITSGEBOT NACH 57 AO Agb 5 2015 Mgzi fü Nopofit- Mgt -Mktig www.tiftg-pooig. FUNKTIONIERT AS? VOM UMELTSCHUTZ ZUR TECHNOLOGIEFÖRERUNG ift Mil Sccow z Gliitg It vo Nt itft, z

Mehr

Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing

Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing ROTE SEITEN AS UNMITTELBARKEITSGEBOT NACH 57 AO Agb 5 2015 Mgzi fü Nopofit- Mgt -Mktig www.tiftg-pooig. FUNKTIONIERT AS? VOM UMELTSCHUTZ ZUR TECHNOLOGIEFÖRERUNG ift Mil Sccow z Gliitg It vo Nt itft, z

Mehr

Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing

Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing ROTE SEITE: AS ITTELBARKEITSGEBOT ACH 57 AO Agb 5 2015 gzi fü opofit- gmt -ktig www.tiftg-pooig. FKTIOIT AS? VO ELTSCHTZ ZR TECHOLOGIEFÖRG ift il Sccow z Gliitg It vo t itft, z Ag- Egiw gzilt Tologifög

Mehr

Welche Informationen N e w s K o mpa s s G mb H s a m melt und wie wir die D aten verwenden

Welche Informationen N e w s K o mpa s s G mb H s a m melt und wie wir die D aten verwenden Daten s chutzinformation V i el e n D a n k f ür I hr I nt e r e s s e a n u n s e r e r W e b s it e u n d u n s e r e A n g e b o t e s o w i e I hr V e rtr a u e n i n u n - s e r U n t e r n e h m

Mehr

Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing

Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing ROTE SEITE: ACHFOLGE: VOR- ACHTEILE STIFTGSFOR Agb 6 2015 gzi fü opofit- gmt -ktig www.tiftg-pooig. FLÜGEL STATT FESSEL? IE BEFREIT IST AS STIFTGSESE? Kltttmiiti oik Gütt zm bick Eggmt vo iftg Bitg z i

Mehr

FREUZEITSPORT mit Union Trendsport Weichberger 2012 Nr. 2 - P.b.b. 05Z036131 S 3100 St. Pölten, Fuhrmannsgasse 9/7, (ZVR: 887639717)

FREUZEITSPORT mit Union Trendsport Weichberger 2012 Nr. 2 - P.b.b. 05Z036131 S 3100 St. Pölten, Fuhrmannsgasse 9/7, (ZVR: 887639717) RUZITORT Ui T Wi 0-05Z0363 300 öl 9/7 (ZVR 88763977) L i i L*ROMOTIO W D GH 35 Kff/i U Oß 7 Tl +43 676 700 30 90 -il ffi@li UID TU994940 9366 LG öl 0 l iöi öl Iil l Mli ÖT i i K f i ö Oi 0 75 5 l 85 0

Mehr

ev. Jugend Böckingen Freizeit Programm 2015

ev. Jugend Böckingen Freizeit Programm 2015 v. Jugd Böckig Fzt Poga 2015 Zltlag fü 9-13 Jähig 2. - 15. August 2015 Wi sog fü gaos ud uvgsslich Fzt i Mt ds Hohloh Walds, i Etthaus kl gütlich Dof. Dikt vo Bauhof ba gibt s täglich fischst Milch du

Mehr

Ausbildung bei uns. Innovationen & Technologien mit Zukunft

Ausbildung bei uns. Innovationen & Technologien mit Zukunft il i Ivi & Tli i Zkf NEPTUN WERFT i TOP-ili J J i v IHK Rk fü illi i i TOP-ili v. Wi ll lkii k läßi i Qliä i il ü. Iivill Fö i il i Bffüii fü ül i i ii pk. Wi ö j i il fli Eii i Bfl öli. Z R i i l f i

Mehr

Bis zu 20 % Ra. b b. a h

Bis zu 20 % Ra. b b. a h btt! Bis zu 20 % R www.gvb.ch h? ic s b b d d u W s s d ich t lück lo s s u H Ih h ic s W i v Mit us kö Si Ih Hus udum vsich Mit us Zustzvsichug ist Ih Vsichugsschutz i ud Sch W glichzitig i Lück i d Gbäudvsichug

Mehr

Analysen und Ergebnisse der Qualifizierungsberater im III. Quartal 2010

Analysen und Ergebnisse der Qualifizierungsberater im III. Quartal 2010 Analysn d Egbniss d Qualifizigsbat im III. Quatal 2 III. Quatal 2 Batgn d Analysn d Qualifizigsbat Im 3. Quatal ds Jahs 2 wudn 83 Btib bzw. Untnhmn batn. In 38 Untnhmn wud in Qualifizigsbdaf fü.3 Mitabit

Mehr

Analysen und Ergebnisse der Qualifizierungsberater im IV. Quartal 2009

Analysen und Ergebnisse der Qualifizierungsberater im IV. Quartal 2009 Aalys Egbiss d Qalifizibat im IV. Qatal 9 IV. Qatal 9 Batg Aalys d Qalifizibat Im. Qatal ds Jahs 9 wd Btib bzw. Uthm bat. I Uthm wd i Qalifizibdaf fü 1.7 Mitabit* aalysit. Ei Fakäftbdaf xistit i 17 Uthm.

Mehr

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1 0 0 0 Di n g e, a n di e z u d e n k e n ist, w e n n M i c r o s o f t O f f i c e S h a r e

Mehr

Preisliste w a r e A u f t r a g 8. V e r t r b 8. P C K a s s e 8. _ D a t a n o r m 8. _ F I B U 8. O P O S 8. _ K a s s a b u c h 8. L o h n 8. L e t u n g 8. _ w a r e D n s t l e t u n g e n S c h

Mehr

Jetzt auch als E-Journal 5 / 2013. www.productivity-management.de. Besuchen Sie uns: glogistikprozesse. Logistiktrends.

Jetzt auch als E-Journal 5 / 2013. www.productivity-management.de. Besuchen Sie uns: glogistikprozesse. Logistiktrends. Jv J -J J J -J -J L L L L L 5 v- - v Nv - v v- IN 868-85 x OUCTIV % G - IN 868-85 L v JN868-85 I J 6 8-85 v- IN 8 -- IZ G T 5 ß G T 68-8 Fä ßvU 8V G T % IN G L ßv ß J T NLGTTGI 5 V IV Fx v v V I ö j L

Mehr

Der Bereich Wirtschaftswissenschaften der Ernst-Moritz-Arndt- Universität Greifswald

Der Bereich Wirtschaftswissenschaften der Ernst-Moritz-Arndt- Universität Greifswald Der Bereich Wirtschaftswissenschaften der Ernst-Moritz-Arndt- Universität Greifswald Sachstandsbericht 2004 PR O F. D R. M A N FR ED JÜ RG EN M A TS CH K E G R EI FS W A LD 20 04 Im pr es su m ISBN 3-86006-209-3

Mehr

MEX-Editor Möglichkeiten für das Outsourcing von Leistungen beim Einsatz der Software

MEX-Editor Möglichkeiten für das Outsourcing von Leistungen beim Einsatz der Software MEX-Editor Möglichkeiten für das Outsourcing von Leistungen beim Einsatz der Software 1 ArchivInForm Dienstleister für Archive G rü n d u n g 1 9 9 9 E in tra g u n g in s H a n d e ls re g is te r a ls

Mehr

Deutsche Rentenversicherung Deutsche Sozialversicherung und Europarecht im H inb lick auf und ausländische d ie A l terssicherung W anderarb eitnehm er/ innen m o b il er W issenscha f tl er Aktuelle Entwicklungen

Mehr

Sprach- & Kulturreisen. travel.biku.at

Sprach- & Kulturreisen. travel.biku.at - & Kl vl.k. ü f P I f Kl Hl... z L!Bk KI II. Fk Z l MU k N Bz f K Pvl l F äf z Ez. Dk - R Mölk I l M. - k - ll öl! M F k z Wl k. D El f zw w Dzl - w w W L f Gä z fü. U w w ß l fl z? w wl ß F L w l. Zäzl

Mehr

G u t fü r m ic h e in L e b e n la n g. M a rin a D ie in g 1 8.0 6.0 9 S e ite 1

G u t fü r m ic h e in L e b e n la n g. M a rin a D ie in g 1 8.0 6.0 9 S e ite 1 G u t fü r m ic h e in L e b e n la n g. S e ite 1 - G iro k o n to - S p a re n - K re d it - K fw -S tu d ie n k re d it - S ta a tlic h e F ö rd e ru n g - V e rs ic h e ru n g e n S e ite 2 G iro k

Mehr

E i n b a u-b a c k o f e n O I M 2 2 3 0 1 B i t t e z u e r s t d i e s e B e d i e n u n g s a n l e i t u n g l e s e n! S e h r g e e h r t e K u n d i n, s e h r g e e h r t e r K u n d e, v i e

Mehr

Unser Haus setzt auf Qualität und Vertraulichkeit

Unser Haus setzt auf Qualität und Vertraulichkeit O 2014 Mii cfll Sic V L cflll Jö Scf ( c) i T. Al cf i i i i vl. i cfc I i iill B M v O Til Sl. Wi l l öc 20 S i Li. I l J cfll v Af i ß B. l i c i iill Sc v O. I Sic i A c i i iv cfll i. V Ji i A l i

Mehr

1. Mönchengladbach Der Standort für Ihren Erfolg

1. Mönchengladbach Der Standort für Ihren Erfolg Möchldbch r tdrt für hr rfl Mit rud iwhr ist Möchldbch di rößt tdt idrrhi s izusbit rricht bi i dius v il rud Milli Mch ktull twicklu Möchldbch bfidt sich wi i dr ufwärtsbwu i ilzhl dr rlisirt Prjkt i

Mehr

Sparkasse Staufen-Breisach. Kleine Zinsen für große Wünsche. Der Sparkassen-Privatkredit.

Sparkasse Staufen-Breisach. Kleine Zinsen für große Wünsche. Der Sparkassen-Privatkredit. 2 Jahr ImmobiliCtr = 2 Jahr Komptz, Erfahrug ud Qualität Stauf-Briach i h c ut G Wir lad Si i! Damit Si vo Afag a auf dm richtig Wg id, bit wir Ih al rt Schritt Ihr prölich Fiaz-Chck. Wir rarbit gmiam

Mehr

Die Umwelt kann aufatmen. Ihr Geldbeutel auch. Der Autogas-Antrieb von Chevrolet. Bis 2018! AUTOGAS

Die Umwelt kann aufatmen. Ihr Geldbeutel auch. Der Autogas-Antrieb von Chevrolet. Bis 2018! AUTOGAS Di Ult k ft. Ih Gldutl. D utog-ti vo Chvolt. Käftig p. Bi 08! tugütigt tk. UTOG Ü.800 utog-tktll Dutld. Top ik üg Göd Hllig odtdioo Hoog odoogd h Fh üdfll üdoog od v Vil ügi Bodd l l üdoogd Po ik KuitBodd

Mehr

Die Kraft der guten Worte

Die Kraft der guten Worte ! k h c s l l o iv Ds Büchr, C chmck, ft Ptsch A trß PLZ / Ort L A ll i sivoll schk möcht! mit vil Fr f ll it rit. Wi k ich hlf? Dis Frg h sich sichr scho vil vo s gstllt. Zm Bispil mit sr Gschk, r Erlös

Mehr

Wegeleitung zum Schienenersatzverkehr Bushaltestelle Siershahn Bahnhof

Wegeleitung zum Schienenersatzverkehr Bushaltestelle Siershahn Bahnhof RB9 Statio Sisa a lf Ado Wlitu zum Sisatzvk Busaltll Sisa of o f L 3 S t Risd, di Esatzaltll im Fall is Sisatzvks (SEV) mit Omibuss tm Si bitt d utd Gfik. I Hssis Lads m Auf d i St Gö X uoffztum Auf dm

Mehr

Nachhaltiger sparen. Mit WeberHaus!

Nachhaltiger sparen. Mit WeberHaus! Nlt p. Mt WbHu M Ltu M Qultät M Effzz t z Jt k C L tu m M Ltu vo Af. WbHu öt zu d Epo ut d Hutll ud tzt mm wd u Stdd fü ffzt ud lt Bu. E Bpl: Mt d vod Dämmu du u ovtv Gbäudüll ÖvoNtu, d pv utul Ftpofl

Mehr

M A G A Z I N I N F O R M AT I O N E N Z U M E I C H W E S E N A u s g a b e 1 / 2 0 1 5 Aufbau einer selbsttätigen Waage zum Totalisieren in Rumänien B T E G E W E R K S C H A FT M E S S- U N D E I C

Mehr

Kryptographie. Die Geschichte von Alice, Bob und Eve. Die Geschichte von Alice, Bob und Eve. Die Geschichte von Alice, Bob und Eve.

Kryptographie. Die Geschichte von Alice, Bob und Eve. Die Geschichte von Alice, Bob und Eve. Die Geschichte von Alice, Bob und Eve. D G A, B E K B E J Bö A D G A, B E D G A, B E W : Sü D Z E G S 00 C. K ö K. Vü E () = Eü D () = Vü K Sü C. E S P (. C.) K ü ä Z. B S. G Sü: B S. E Gß C-C J C Vü ü B T. J B P A. G Sü. Fü V R B T: HFDIIANNS

Mehr

Mitteilung von Thomas Lie An: J. H. C. Ziegenberger. Ogg erhalten. schickt.

Mitteilung von Thomas Lie An: J. H. C. Ziegenberger. Ogg erhalten. schickt. Ny O Kb_TB 09.11.2012 9:56 U S 1 M J. H. C. Zb A: T L L k H ö f w Af w F A»Wk Fk Ek A Vk z k -M p k«. E b B w Vw Pä W bb. A A Fk füfz F J b ä Q w Lw K öß T Gf fü. Ew b G. b. Z C. H J. Lk M L fk A: T Tp

Mehr

M A G A Z I N I N F O R M AT I O N E N Z U M E I C H W E S E N A u s g a b e 2/ 2 0 1 5 B T E G E W E R K S C H A FT M E S S- U N D E I C H W E S E N ve r B u n d e n i n T e c h n i k & E i c h u n g

Mehr

18. & 19. september 2013 BERNEXPO. Logistik schweiz2013. Die Messe für Intralogistik PARTNER: www.easyfairs.com/logistikschweiz

18. & 19. september 2013 BERNEXPO. Logistik schweiz2013. Die Messe für Intralogistik PARTNER: www.easyfairs.com/logistikschweiz 18. & 19. sptb 2013 BERNEXPO schwiz2013 Di Mss fü Italogistik PARTNER: www.asyfais.co/schwiz -softwa La is g sio v i at w u su ia altu gs pp lflu g sof ly ss ss tw c st oft a ha u w i a u ( a g w ag s)

Mehr

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Web-Auftritt

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Web-Auftritt Mßgch Löug fü Ih Wb-Auf Dly & P KG Ivv Sfwlöug Dly & P KG Ivv Sfwlöug Pf-Kw Hw fü I-Wb S hb ch k Wb öch Ih I-Auf u gl? G übh w Pgug u Glug Ih Wb. Ob pw B-Pckg ff Ivul-Löug w Spzl fü I-Wb. D Abug u CRM-

Mehr

Elternbrief / Schuljahr 08-09 / 1. Halbjahr

Elternbrief / Schuljahr 08-09 / 1. Halbjahr A n die Elt e r n d e r S c h ü l e r i n n e n u n d S c h ü l e r D e r R K M 30. S e p t e m b e r 200 8 Elternbrief / Schuljahr 08-09 / 1. Halbjahr S e h r g e e h r t e Elt e r n, w e r in d e r let

Mehr

HINWEISE ZUR ANTRAGSTELLUNG GASTSPIELFÖRDERUNG THEATER

HINWEISE ZUR ANTRAGSTELLUNG GASTSPIELFÖRDERUNG THEATER HINWEISE ZUR ANTRAGSTELLUNG GASTSPIELFÖRDERUNG THEATER I. VERGABEKRITERIEN 1. D i e g a s t i e r e n d e Gr u p p e k o m m t a u s e i n e m a n d e r e n B u n d e s l a n d. 2. D i e g e p l a n t

Mehr

Am Spitzenbach. Königswinter Denkmal Königswinter Fähre. Oberdollendorf Nord

Am Spitzenbach. Königswinter Denkmal Königswinter Fähre. Oberdollendorf Nord Köigswit Bo-Obkassl Ramsdof Bo bf s Bul kt Augusti igbug Bf s 66 igbug Bf Kust- ud Ausstllugshall d Budspublik Dutschld Abdgym Kkhaus igbug Gym Wi Zg lh lm chul Md t F Rhi-ig kt Augusti Foto: Pssamt Budsstadt

Mehr

rüv-getestet DasDo-it-yoursetf-Magazin +q;* &,',, -*# Sonderdruck 9 Werkstatt-Sauger * Mr(nRcHER Testsieger: lillffii TESTSIEGER ..

rüv-getestet DasDo-it-yoursetf-Magazin +q;* &,',, -*# Sonderdruck 9 Werkstatt-Sauger * Mr(nRcHER Testsieger: lillffii TESTSIEGER .. üv- DD--y-Mz +q;* &' "4 -*# S l M 1112007 9 W-S T * M(RHER T: % TESTSEGER TEST & TECHNK Tä;P;'G Sz ü E ü W? 0 vll v -Ml ü w ü E? S l w T w Mä Sä Pxpü p - zw j Dzp v l : A v Spä wä A Ewz K M P 200 E ['ä

Mehr

AUMSANBN/FACHFRAU FÜR SYSTEMG)ASTRONOMIE

AUMSANBN/FACHFRAU FÜR SYSTEMG)ASTRONOMIE K ON LA I E R N A L P E ARRIER NDHUT N U D L I AUMANBN/FACHFRAU FÜR YTEM)ATRONOMIE FACH ERBE (W/M W E T A FACHKRAFT IM M U I D U T LE RT (W/M) DUEA LOR OF A BACH McDoal La h wir all, io R r br mach. Al

Mehr

Unser Dach. Mehr für unsere Mitglieder. Das Projekt WOGEDO 2019: Mehr Kundennähe, besserer Service, überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Unser Dach. Mehr für unsere Mitglieder. Das Projekt WOGEDO 2019: Mehr Kundennähe, besserer Service, überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis Mii WOEO A O 211 U M Mi Pj WOEO 219: M ä vi Pi-Li-Väli Bll ß: N A l l Wi : L i i W Wll li H: i li H Bll ß: li H: Il/Ei i i 3 R l! i L? Ni i! A i lli T 4 Pj WOEO 219: U Mi i M Nii 8 I Ei i i ß i Wi Ai N

Mehr

BÜROZENTRUM FALKENBRUNNEN. Chemnitzer-Str. 48, 48a, 48b, 50 / Würzburger Str. 35 01187 Dresden

BÜROZENTRUM FALKENBRUNNEN. Chemnitzer-Str. 48, 48a, 48b, 50 / Würzburger Str. 35 01187 Dresden BÜROZENTRUM FALKENBRUNNEN Chmnitz-. 48, 48a, 48b, 50 / Wüzbug. 35 01187 Dsdn OBJEKT OBJEKT INDIVIDUELLES UND GROSSZÜGIGES BÜRO- UND EINZELHANDELS-ENSEMBLE Das Büozntum Falknbunnn bitt modn und funk- nn

Mehr

Organisationsentwicklung und Personalentwicklung im Qualitätsmanagement der Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens am Beispiel Altenhilfe

Organisationsentwicklung und Personalentwicklung im Qualitätsmanagement der Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens am Beispiel Altenhilfe Joachim F.W. Müller Organisationsentwicklung und Personalentwicklung im Qualitätsmanagement der Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens am Beispiel Altenhilfe Rainer Hampp Verlag München und Mering

Mehr

Jahresbericht Schuljahr 2009/2010. KBS Glarus Kaufmännische Berufsfachschule Glarus

Jahresbericht Schuljahr 2009/2010. KBS Glarus Kaufmännische Berufsfachschule Glarus 91 ORWORT... PERONELLE... EHÖRDEN UND ORANE... Akoo... g... Pügg LAP... Fvo...5 Lköp...5 Rgw...6 wg...6 H...6 ERUFFACHCHULE...7 AUFICHTOMMIION...7 AULICHE...7 ERANTALTUNEN UND PROETE...7 LEHRACHLUPRÜFUNEN...

Mehr

MATERIAL-LISTE. zur Woche für das Leben MATERIALIEN. MATERIALIEN Bestellen: Christiane Moser Telefon 0681 /819 175 27 salzburg@wochefuerdasleben.

MATERIAL-LISTE. zur Woche für das Leben MATERIALIEN. MATERIALIEN Bestellen: Christiane Moser Telefon 0681 /819 175 27 salzburg@wochefuerdasleben. Foum Nus Lb MATERIAL-LISTE zu Woch fü das Lb 2016 MATERIALIEN KOSTENLOS ANFORDERN Fag batwott Ih g Chistia Mos Tlfo 0681 /819 175 27 salzbug@wochfudaslbat MATERIALIEN Bstll: Im Itt mit Oli-Fomula: wwwwochfudaslbat

Mehr

ASKUMA-Newsletter. 7. Jahrgang. Juni 2008 bis April 2009

ASKUMA-Newsletter. 7. Jahrgang. Juni 2008 bis April 2009 ASKUMA-Newsletter Juni 2008 bis April 2009 ASKUMA Newsletter - 1 - INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS...2 AUSGABE JUNI 2008...3 Inhaltsverzeichnis... 3 Artikel... 4 AUSGABE AUGUST 2008...11 Inhaltsverzeichnis...

Mehr

P e rs o n a l ra t o h n e g ew e r k s c h a ft l i c h e A n b i n d u n g i st d a s s i n n vo l l? Ke i n e F re i h e it o h n e Ve ra n tw o r

P e rs o n a l ra t o h n e g ew e r k s c h a ft l i c h e A n b i n d u n g i st d a s s i n n vo l l? Ke i n e F re i h e it o h n e Ve ra n tw o r GEWERKSCHAFT MESS- UND EICHWESEN I N F O R M A T I O N E N Z U M E I C H W E S E N BTE - P e rs o n a l ra t o h n e g ew e r k s c h a ft l i c h e A n b i n d u n g i st d a s s i n n vo l l? Ke i n

Mehr

3. Ulmer Robotertag 4. März 2010

3. Ulmer Robotertag 4. März 2010 servicerobotik autonome mobile Serviceroboter 3. Ulmer Robotertag Andreas Steck and Christian Schlegel ZAFH Servicerobotik Institut für Informatik Hochschule Ulm http://smart-robotics.sourceforge.net/

Mehr

Hartfolien- Verpackungen öffnen

Hartfolien- Verpackungen öffnen Mxr rg 20 E pr Tropf Spülttl d tw Wr 28 d Mxr gb, fx, pül, br! 29 Hlt & Rg Hlt & Rg 19 Swrg, w gwßtr Doöffr gkft wrd. Hrtfol- Vrpkg öff B Stbxr fktort d Przp bfll, w d Wr d Spülttl Br gbt. I Hrtfol gwßt

Mehr

Finalist Europäischer Preis für Training, Beratung und Coaching

Finalist Europäischer Preis für Training, Beratung und Coaching Fili Epäi Pi fü Tii, B Ci ii + li ff P -Qlifizipjk Afb kivi, ii bi MVR zil Wik Fili Epäi Pi fü Tii, B Ci. (l. v ) b i äf. G i, w wi i i U j Til : i äf i Zbi i i Vii, Mii, Zil i. i vvllk i R Kpz i i Kli.

Mehr

Weiterbildung WBA Allgemeine Zahnmedizin SSO: Beurteilung der Weiterbildungspraxis durch die Assistenzzahnärztinnen und Assistenzzahnärzte

Weiterbildung WBA Allgemeine Zahnmedizin SSO: Beurteilung der Weiterbildungspraxis durch die Assistenzzahnärztinnen und Assistenzzahnärzte Witrbildug WBA Allgmi Zhmdizi SSO: Burtilug dr Witrbildugprxi durch di Aitzzhärzti ud Aitzzhärzt Witrbildugtätt/-prxi: Aitti/Aitt: ---------------------------------------------- -----------------------------------------------

Mehr

CAMPUS@INDUSTRY FORSCHUNGSBEREICHE. Weiterbildung und Lehre. Entrepreneurship. Forschung

CAMPUS@INDUSTRY FORSCHUNGSBEREICHE. Weiterbildung und Lehre. Entrepreneurship. Forschung CAMPU@INUTRY Mi m Lwig Bölkw Camp (LBC) al Iaial hchib fü ichgwi Ivai, kaä paxiah Abilg af m Gbi Lf- Ramfah wi ichhi chliß ich Wichaf Uhm i i imalig Wi amm. Iill xpi iviä Wi i g Nachbachaf af im Campglä

Mehr

http://hdl.handle.net/2027/uc1.b5045265 http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

http://hdl.handle.net/2027/uc1.b5045265 http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google n r t d f r b r@ p nn. d ( n v r t f P nn lv n n 20 0 2 4:00 T P bl D n n th n t d t t, l d t z d http:.h th tr t. r pd l Z r n t d r rz l näl d n hl h n b t B rü ht n d r f n r n V rz n n F r n p l. H,

Mehr

// Ihr AWA Tagungszentrum im Herzen von München

// Ihr AWA Tagungszentrum im Herzen von München // Ihr AWA Tagugztrum im Hrz vo Müch // Raum ISAR Ihr Vrataltug i ur Räumlichkit Raumgröß: 95 m² Maß: Läg: 13,80 m Brit: 6,80 m Höh: 2,66 m Taglicht (tilwi vrduklbar) Modr Frichluftytm Umfagrich Tagugtchik

Mehr

Große Neueröffnung. 2batt auf Alles. vom 11. bis 16. Mai. toom.de

Große Neueröffnung. 2batt auf Alles. vom 11. bis 16. Mai. toom.de Gß Nuöffug vm 11. b 16. Ma % 5 1, 2batt auf All Ra *! g u b t B tm.d * Nu gültg vm 11. b 16.5.215 m tm Baumakt Btbug, Südg 45. Augmm d all Dt- ud Svcltug, ja!-mbl Pdukt, Büch, Zgatt, Ztchft, Gtäk, Süßwa,

Mehr

E I N F I L M VO N PI O T R J. L E W A N D O W S KI PRODUKTION CAR STEN STR AUCH FILMP R O D UK TIO N IN KOPRODUKTION MIT D IE GEN ER ALE P ATHIO N P ICTUR ES UND MAGN A MAN A P R O D UCTIO N FR AN K FUR

Mehr

Arbeitsinhalte und Anknüpfungspunkte der Einzelprojekte

Arbeitsinhalte und Anknüpfungspunkte der Einzelprojekte AG Tcholoiidzit Väd d Wtchöpfytm Müch, 26.02.2004 Abitihalt d Aküpfpkt d Eizlpojkt Pof. D. D. h.c. Aold Picot, LMU Müch Dipl. Wi.I. Matthia Kmpf, LMU Müch Dipl.Kfm. Mati Schmid, LMU Müch Ei Pojkt im Rahm

Mehr

Qualität, auf die Sie bauen können. Quality Living im lebenswerten Mariahilf. 1060 Wien, Gumpendorfer Straße 123 www.gumpendorferstrasse123.

Qualität, auf die Sie bauen können. Quality Living im lebenswerten Mariahilf. 1060 Wien, Gumpendorfer Straße 123 www.gumpendorferstrasse123. Qulität, uf di Si bun könnn. Qulity Livi i lbnswrtn rihilf 1060 Win, upndorfr Strß 123 www.gupndorfrstrs123.t JAJA In City-Näh it ttrktivn Nhvrsorn, bstr Vrkhrsnbindu und Infrtruktur D ist Qulity Livi

Mehr

Was für eine Marke sind wir eigentlich?

Was für eine Marke sind wir eigentlich? Was fü ei Ma sind wi eigtlich? Investie Sie 10 Mint. stimm Sie Ih Standot, gewinn Sie Ekntnisse e Chanc, Risik nd Handlsoption dch Makbild. Z Stdie Die Stdie Was fü ei Ma sind wi eigtlich? ist ei standsafnahme

Mehr

skpanz zwisch Anspruch von ttelsndisch Uernehm an Kommunikionsakvät und tsächlicm Ergebnis: Bedarf an prossioneller PR Radio Corpo Blog Video Mobile Marbeerzeschrift Corpo Book Pri orytelling Podct

Mehr

Gastgeberverzeichnis. Hotels Gasthöfe Pensionen Privatzimmer Ferienwohnungen. www.deggendorf.de

Gastgeberverzeichnis. Hotels Gasthöfe Pensionen Privatzimmer Ferienwohnungen. www.deggendorf.de Gvz Gö P Pvz F 2015 2 Ly, K, p Ly, K, p 3 800 ö! v D, k, Mpk V y D L D, Vk ü z, Nä z T Ö k N, z F Fz-J- Mü, D Pz M Ep, F D z N v Mök Fz E v Kö N M, G y pä D ö kk ü, Tü, ä äz, z k Ny,, G Nz I, Tp G D, ü

Mehr

Personal- verrechnungs- Akademie

Personal- verrechnungs- Akademie Pol- v- Akm Umf Bw I 16 T zm püf Polv RR AD. Hof SB I. M. Pk R. G G. Kp M. Kf M. Höz Lo- Exp S & Sv GmH BOS GmH OÖ. G- kkk S & Sv GmH Slä Blzl 23. F 11. Apl 2015, W 20. Apl 15. J 2015, Lz 29. J 08. A 2015,

Mehr

Konfliktmanagement in der Psychiatrie. Christoph Hebborn, Fachkraft für Arbeitssicherheit Klinikum Oberberg GmbH

Konfliktmanagement in der Psychiatrie. Christoph Hebborn, Fachkraft für Arbeitssicherheit Klinikum Oberberg GmbH Kofliktmaagmt i dr Psychiatri Christoph Hbbor, Fachkraft für Arbitssichrhit Kliikum Obrbrg GmbH Kofliktmaagmt am Bispil ds Kriskrakhaus Gummrsbach Ztrum für slisch Gsudhit Kliik Marihid 01 Kliikum Obrbrg

Mehr

Architektur in Basel. Zwischen Tradition und Moderne.

Architektur in Basel. Zwischen Tradition und Moderne. k Z T IR LIEE OTE EEO IE ZLE LIT D IE UI I IRE ORE? >> Ek E fü k j/p f F 107 k z J ä fü vkpp z 50 pä V D, Fkf, f, y, k, L, L,, v, k,, p Zü (pz) k p: D üz k f Dpz f Ef v z & k ü T f 3 D üpk ffä Ff z f E

Mehr

% &#'! (! )% *'! +,! -! &./# 0 1 2 3 (4 3 5'! 3! 34#'! ( 1# 6'! 7 6 1# " 8 9: &6.$ 5'! ## ";)6$ <, "6;$ #=> 5 7# "6;$

% &#'! (! )% *'! +,! -! &./# 0 1 2 3 (4 3 5'! 3! 34#'! ( 1# 6'! 7 6 1#  8 9: &6.$ 5'! ## ;)6$ <, 6;$ #=> 5 7# 6;$ 953! "#$ % &#'! (! )% *'! +,! -! &./# 0 1 2 3 (4 3 5'! 3! 34#'! ( 1# 6'! 7 6 1# " 8 9: &6.$ 5'! ## ";)6$

Mehr

Unsere Ausbildungsberufe Fleischer/-in und Fleischerei-Fachverkäufer/-in

Unsere Ausbildungsberufe Fleischer/-in und Fleischerei-Fachverkäufer/-in Fih zub - fü! Us Ausbildugsbuf Flih/-i ud Flihi-Favkäuf/-i Das Flihhadwk fü all, ig was f Pfa hab Ei abwslugsi Eähug fih, howig Lbsl lig bi jug Mh voll i Td Ki Wu, dass si i h Sulabgäg fü i Ausbildug i

Mehr

GEWERKSCHAFT MESS- UND EICHWESEN I N F O R M A T I O N E N Z U M E I C H W E S E N BTE - L i e b e Le s e r i n n e n u n d Le s e r, l i e b e Ko l l e g i n n e n u n d Ko l l e g e n, R efe ra t s

Mehr

Sechs Module aus der Praxis

Sechs Module aus der Praxis Modu l 1 : V o r b e r e i tung für d a s Re i te n L e r n s i tuatio n : De r e r ste Ko n ta k t K i n d u n d P fe r d d a r f : 1 2 0 m i n. D i e K i n d e r so l l e n d a s P f e r d, s e i n e

Mehr

Winware Zahlungsverkehr mit Lieferanten

Winware Zahlungsverkehr mit Lieferanten Winware Zahlungsverkehr mit Lieferanten Inhalt Oranger Einzahlungsschein (TA 826)... 2 Oranger Einzahlungsschein mit indirekt Begünstigter (TA 826)... 3 IPI/IBAN- Beleg (TA 836)... 4 Zahlungen an die Übrigen

Mehr

& im Einklang. HUGO-Bergkräuterochsen-Paß

& im Einklang. HUGO-Bergkräuterochsen-Paß HUGO-Bgkäutochs-Paß Hugo-Bgkäutochsflisch Hugo-Bgkäutochs-Wüst Hugo-Bgkäutochsislig (Wlschislig) Hugo-Bgkäutochsblut (blau Potugis) Oigial-Schobmühl-Schapsl (Nuß) Oigial-Bgkäut-Schapsl (Zib) & im Eiklag

Mehr

Dokumentation für die Benutzung von http://portal.mensch.coop

Dokumentation für die Benutzung von http://portal.mensch.coop Dokumo fü Buzug vo hp://pol.mch.coop 29.09.2009 Pol-Sofw: Zl Nzwk kompl Kommukofuku fü polch Bgupp, olökoomch Iv u ukommzll KülI u MukI m I zu b. D Sofw z hupächlch fü Ffox/Icwl Bow opm. I äch Woch w Pol

Mehr

Optimale Absicherung. für gesetzlich Versicherte. Betriebliche Krankenversicherung. f ü r M it. Je tz t ex

Optimale Absicherung. für gesetzlich Versicherte. Betriebliche Krankenversicherung. f ü r M it. Je tz t ex Optimal Absichung fü gstzlich Vsicht Btiblich Kanknvsichung o t il g ba V U n s c h l a a b it!! f ü M it s ic h n k lu s iv J tz t x io K o n d it n n Btiblich Kanknvsichung Kanknzusatzvsichungn fü gstzlich

Mehr

ERP ERP ERP. Jahresinhaltsverzeichnis 2015. Jahresinhaltsverzeichnis 2015. GITO Verlag 2015. GIT Jetzt Probeheft anfordern unter erp.gito.

ERP ERP ERP. Jahresinhaltsverzeichnis 2015. Jahresinhaltsverzeichnis 2015. GITO Verlag 2015. GIT Jetzt Probeheft anfordern unter erp.gito. Jvz 25 -J ä -J ä 5 25 3/p2 w, fü B 5v -Sy S 6-672 5 v -Sy www.p-. ISS 8 B5 5 2 / 2. -672 fü 2 xpw fü x -Sy S D / C C 5 4/2 Dz 25 ISS 86-6725 D. K Sw v G J é Sü IL GH V O I G / f. GIO GIO GIO O GI V Jz

Mehr

inneren Werte Die spezial

inneren Werte Die spezial pzil Di i Wt D SPIESSER-Spzil tt i Zbit it Biiti fü Ghit it Uttützg Bztl fü ghitlih Afläg. 12.000 Mh i Dthl wt zit f i üblbwihtig Spg. Aht Sit üb Lb T, Hffg Vt. Oggl i Dthl Ih Lib, Wlh Og fhl? I wlh Vhälti

Mehr

Herr laß deinen Segen fließen

Herr laß deinen Segen fließen = 122 sus2 1.rr 2.rr lss wir i bit rr lß inn Sgn flißn nn tn 7 S gn fli ßn, ic um i lung, 7 wi in wo Strom ins r wi S sus4 t l Txt un Mloi: Stpn Krnt Mr. wint. sus2 nn Lß wirst u ic spü rn wi i 7 r spi

Mehr

Wir feiern 25jähriges Jubiläum feiern Sie mit!

Wir feiern 25jähriges Jubiläum feiern Sie mit! W f 25jähgs Juläum f S mt Zhlch Juläums-Akto, gussoll Vkostug, Fchtug, Gwspl ud l gut Lu wt S d Edlwss-Apothk. Ut dm Motto GESUND VON KOPF BIS FUSS wd 1.2.2014 gz Woch lg usgg gft. Nütz S us Juläumswoch

Mehr

Fächerbezeichnung. Abk. Zerspanungsmech. Industriemech. Maschinen- u. Anlagenf. BFW / HBFW /BQS. Einzelhandelskfl. Automobilkfl. Industriekfl.

Fächerbezeichnung. Abk. Zerspanungsmech. Industriemech. Maschinen- u. Anlagenf. BFW / HBFW /BQS. Einzelhandelskfl. Automobilkfl. Industriekfl. mit Abkürzungen im Stundenplan Abk. Maschinen- u. Anlagenf. AE Anwendungsentwicklung X AH Automatisierung und Hardwaredesign X AM Automatisierungstechnik X AN Arbeitsabläufe planen X AS Anwendungsentwicklung

Mehr

Forum Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2014. Fremdfirmenmanagement: Als Dienstleister an der Hochschule

Forum Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2014. Fremdfirmenmanagement: Als Dienstleister an der Hochschule Forum Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2014 Fremdfirmenmanagement: Als Dienstleister an der Hochschule 1 Ablauf und Themen 1. Vorstellung GMOH mbh und Treibs Bau GmbH 2. Arbeitssicherheit AMS-Bau

Mehr

Bachelor of Arts (B.A.) Tourismusmanagement

Bachelor of Arts (B.A.) Tourismusmanagement Baclr f Art (B.A.) Taat lic: pö S r tlfic Wir ifr r Ort v c rä p i Mat Bat Dta t r Iivll j St t a vr Ifvat r P rti Scpp V Gltrtt z Urlaac! Für w? S vfü ü i aprät B.A. Taat t Klt i itati It a ttic wirtcaft-

Mehr

AUSBILDUNG. L e rn k o n z e p t. z u m / z u r V o rs c h u ltra in e r / V o rs c h u ltra in e rin. www.klippundklar-lernkonzept.com.

AUSBILDUNG. L e rn k o n z e p t. z u m / z u r V o rs c h u ltra in e r / V o rs c h u ltra in e rin. www.klippundklar-lernkonzept.com. AUSBILDUNG z u m / z u r V o rs c h u ltra in e r / V o rs c h u ltra in e rin n a c h d e m L e rn k o n z e p t www.klippundklar-lernkonzept.com Se h r g e e h rte In te re s s e n tin! Se h r g e e

Mehr

MITTEILUNGSBLATT. Studienjahr 2003/2004 - Ausgegeben am 01.07.2004-41. Stück Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.

MITTEILUNGSBLATT. Studienjahr 2003/2004 - Ausgegeben am 01.07.2004-41. Stück Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. MIEILUNGSBLA Stdjh 2003/2004 - Ab m 01.07.2004-41. Stck Sämtch Fktobzch d chchtt z vth. R I C H L I N I E N, V E R O R D N U N G E N 258. Bch d mächtt "Stdkommovotzd" Wtchtomtk d Uvtät W d d Stddk Wtchtomtk

Mehr

K 1 Fluss- und Seewasserkörper

K 1 Fluss- und Seewasserkörper z gg ic vädt küstic c c i s Swköp mit Nm Titz L pästtivs / sostigs Gwä T d o c Gz tgsgit Gz Tiitgsgit dt/ldkisgz d of z Sostigs is s s T g c S c g Gü ck ostz O4 ds 1 ods ( wzo mm mm g to c d ods (Uts O4

Mehr

Arbeits marktmonitoring Gels enkirchen Zentrale Ergebnisse

Arbeits marktmonitoring Gels enkirchen Zentrale Ergebnisse G.I.B. - Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbh Arbeits marktmonitoring Gels enkirchen Zentrale Ergebnisse A n d re a s M e rte n s (G.I.B.) vgl. Abb. 1 im Anhang Arbeits marktmonitoring

Mehr

ANMELDEFORMUL. Fax: +49 30 479 89 800. 29. + 30. September 2015 Frankfurt. sind u.a. Keynotes h gestalte. Intranetp. nungsfeld.

ANMELDEFORMUL. Fax: +49 30 479 89 800. 29. + 30. September 2015 Frankfurt. sind u.a. Keynotes h gestalte. Intranetp. nungsfeld. LDUL PX 9 + 30 p 015 x: +49 30 479 89 800 J, ii i i Pxi ii 0 pi i ii B1 V i ö i ii : iy Vpi 1509015 i : 50 i : 995 Vi ß Pi i 1808015 i : 470 i : 895 60313 /i pi i 1708015 i : 40 i : 795 9 30 p 015 9 p

Mehr

a c b e h k r s l m a) 224380.035.901 VE: 4 b) 224380.022.101 VE: 4 c) 224380.035.101 VE: 4 d) 224380.022.901 VE: 4

a c b e h k r s l m a) 224380.035.901 VE: 4 b) 224380.022.101 VE: 4 c) 224380.035.101 VE: 4 d) 224380.022.901 VE: 4 r ü r ) 224380.035.901 VE: 4 ) 224380.022.101 VE: 4 ) 224380.035.101 VE: 4 ) 224380.022.901 VE: 4 ) 224362.021.355 VE: 2 ) 224362.017.355 VE: 4 i x w ) 224365.013.355 VE: 4 ) 224364.009.355 VE: 6 i) 224234.015.901

Mehr

0 3 0 4 J 0 3 0 4 J 0 3 0 4 0 4. 0 4 J. j 0 4. 0 7. 0 3 j 0 4 0 4. 0 4. 0 4 0 3 J 0 3 J

0 3 0 4 J 0 3 0 4 J 0 3 0 4 0 4. 0 4 J. j 0 4. 0 7. 0 3 j 0 4 0 4. 0 4. 0 4 0 3 J 0 3 J 1 318 Architektur in deutschland Text und MuSIK: Bodo WARtke rechtwinklig resolut (q = ca 136 ) /B b /A m/a b 7 12 8 К 1 7 1 7 1 7 12 8 12 8 К b B b 2 B n 5 1 7 0 7 Ich find a, К К Deutsch - land ent-wi-ckelt

Mehr

Veranstaltungen der Landesjugendringe Brandenburg und Berlin

Veranstaltungen der Landesjugendringe Brandenburg und Berlin ü f o g s g Foildu h c i l m h E d Hup- u i s d v i d Jugd Vslug d Ldsjugdig Bdug ud Bli 1. Hljh 2015 Ifo ud Kok Bdug: Ldsjugdig Bdug Bi S. 7 14467 Posdm Tlfo: 0331 / 620 75-30 Fx: 0331 / 6 20 75-38 E-Mil:

Mehr

! " # $! %&' () * +, - +, *, $! %.' ()* +, (( / * +, * +, 0112

!  # $! %&' () * +, - +, *, $! %.' ()* +, (( / * +, * +, 0112 ! " # $! %&' () * +, - +, *, $! %.' ()* +, (( / * +, * +, 0112 + $ 3! " 4 5 6 78 12 0119 + ( $! %.' () * +, 5! ) + +":(: *" 4+ ' ; < 4 " : 3 %: +! %! " + ( =:6

Mehr

4 Jahre IT-Fitness eine Bilanz

4 Jahre IT-Fitness eine Bilanz 4 J IT-Fit i Bil Milti Iititiv IT-Fit Bil Iititiv IT-Fit Di Fäikit v M ll Gti Abiltf i kptt U it IT it i Gvt fü i fli Etwikl Vlkwitft. U ölit vil M ll Bf- Altit fitt i U it Cpt Itt i b Bf öli, t Mift Dtl

Mehr

Thema: Stellung von Arzt und Koordinator STELLUNG DES ARTZES IN DER ERNÄHRUNGSMEDIZINISCHEN PRAXIS. P ra x is

Thema: Stellung von Arzt und Koordinator STELLUNG DES ARTZES IN DER ERNÄHRUNGSMEDIZINISCHEN PRAXIS. P ra x is Thema: Stellung von Arzt und Koordinator STELLUNG DES ARTZES IN DER ERNÄHRUNGSMEDIZINISCHEN PRAXIS 1. K o n z e p t d e r S c h w e rp u n k tp ra x is 2. O rg a n is a tio n s s tru k tu re n in d e r

Mehr

F ä h r e n b l i c k H o r g e n W o h n e n i m A t t i k a E r s t v e r m i e t u n g L a g e H o rg e n z ä h l t h e u t e z u e i n e r b e g e h r t e n Wo h n a d r e s s e a m Z ü r i c h s e

Mehr

Kraftfahrzeugtechnik

Kraftfahrzeugtechnik EUROP-FCHBUCHREIHE Krftfrzugtik Forml Krftfrzugtik Britt vo Gwrlrr u Igiur 7. uflg VERG EUROP-EHRMITTE Noury, Vollmr GmH & Co. KG üsslrgr Strß 3 4781 H-Gruit Euro-Nr.: 061 utor: Fisr, Rir Stuiirktor Mü

Mehr

Jetzt läuten wir Ihre Profitwochen ein www.skoda.ch

Jetzt läuten wir Ihre Profitwochen ein www.skoda.ch Jz lä wi I Pfiwc i www.d.c Gc: Sd i z CHF 3 000. ŠKOD Ocvi Fmily-P D F ll fü Si D vmm I c Bi ll ll i 30. Spm 2011 l Si GRTIS- Sd v i z CHF 3 000.. Si pfii v di i, w Si ü dm Lipi zäzlic Sd (c llicf d p

Mehr

2

2 " 6 0 0 J a h re B re m e r R o l a n d " a m 6. N ove m b e r 2 0 0 4 2 ( E i n e k u rz e E r l ä u te r u n g n a c h G e o rg S e l l o " D e r R o l a n d z u B re m e n " 1 9 0 1 ) D e r B re m e

Mehr

> H i l f r e i c h e Links zur Unterkunftssuche/ Helpful links fo r f i n d i n g a n a c c o mo d a t i o n :

> H i l f r e i c h e Links zur Unterkunftssuche/ Helpful links fo r f i n d i n g a n a c c o mo d a t i o n : Unterkünfte/ Accomodation TWE Alle Preisangaben gelten pro Nacht + Zimme r. / All prices p e r n i g h t + r o o m. > H i l f r e i c h e Links zur Unterkunftssuche/ Helpful links fo r f i n d i n g a

Mehr

Sicheres und effizientes Messdatenmonitoring mit TAC Vista am Projekt B.Braun Medical AG Escholzmatt CH. TAC GmbH Marcel Gramann

Sicheres und effizientes Messdatenmonitoring mit TAC Vista am Projekt B.Braun Medical AG Escholzmatt CH. TAC GmbH Marcel Gramann Sicheres und effizientes Messdatenmonitoring mit TAC Vista Sicheres und effizientes Messdatenmonitoring mit TAC Vista am Projekt B.Braun Medical AG Escholzmatt CH TAC GmbH Marcel Gramann Life Science Projekte

Mehr

Inhaltsverzeichnis. www.integrationsfonds.at

Inhaltsverzeichnis. www.integrationsfonds.at 2 Inhaltsverzeichnis Reihenfolge der Buchstaben Lauterarbeitung: M m... 4 A a... 5 L l... 6 I i... 7 O o... 8 P p... 9 E e... 10 T t... 14 N n... 15 S s... 17 R r... 21 F f... 22 D d... 24 K k... 28 Ei

Mehr

Aufbau der IBAN (International Bank Account Number)

Aufbau der IBAN (International Bank Account Number) a = alphanumerisch; n = numerisch 4 4 4670 IBAN AD (Andorra) AD 000 200 200 0 000 4 4 4 67 0 ; n 2n 4 4670 IBAN AT (Österreich) AT6 04 002 47 20 4 467 0 ; n ; n 0 467 IBAN BE (Belgien) BE 6 0 074 704 24

Mehr

Sonntag, 16. Mai 2010

Sonntag, 16. Mai 2010 ÖLV 2021/10 30. H f d S Sg, 16. M 2010 21. WALDVIERTLER LÄUFERCUP S/Z: Sppz Bdsgymsm H Bfz HOBBYLAUF 5km Bfz NORDIC WALKIN 5km HAUPTLAUF 10km NACHWUCHSLÄUFE 300m - 1500m Bfz STAFFELLAUF 2 x 2,5km 09.30

Mehr

Führungskräfteentwicklung als Anleitung zur Übernahme von Verantwortung

Führungskräfteentwicklung als Anleitung zur Übernahme von Verantwortung Ladsschulamt ud Lhkäftakadmi Fühugsakadmi Fühugskäfttwicklug als Alitug zu Übahm v Vatwtug Wi müss wi us als Fühugskäft twickl, um vatwtlich hadl zu kö?? Gsllschaft zu Födug ädaggisch Fschug 2. Mai 2013

Mehr

Mein Raiffeisen Club-Paket. Bank, Versicherung und Freizeit in einem.

Mein Raiffeisen Club-Paket. Bank, Versicherung und Freizeit in einem. Mi Raiffis Club-Pakt. Bak, Vrsichrug ud Frizit i im. Di idividulls Club-Pakt. Di Koto bi Raiffis. Ei Club-Pakt ist i Kombiatio vo Bakprodukt, * Kostlos Kotoführug di du dir slbst ach di Wüsch ud Zil zusammstll

Mehr