Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing"

Transkript

1 ROTE SEITEN ERBBAURECHTE Agb Mgzi fü Nopofit- Mgt -Mktig NUR IMAGETRANSFER? PRIVATE BEITRÄGE ZUM GEMEINWOHL GESPRÄCH Soziologi Hilk Bock üb Ekti Glückfog, typi Alö fü Glückpfi Eifl f ift AKTUELLES Bügtiftg gwi i Niigzizit o vil ift Sp wi lt zvo. zig i Fkt T 2014 SCHWERPUNKT Igpflg, Akg, Üb gllftli Vtwotg, Si Sozil Eggt bt zit f i Motivbül

2 22 Koiktio & Spooig EUROPÄISCHER KULTURSPONSORINGMARKT QUO VAIS? Awtg t opäi Kltpooigkt-Ufg vo H-Co Wlt, Ev Niwbo Kiti Jt, Bli Wi ibl i Välti zwi Klt Mkt gtlt k, zigt i Tg i liftli gfüt btt i Ttlti Hl- Ivtitioptft zwi USA Eopäi Uio i bilg bb Folg fü i opäi Kltbit -pozt. Wgfll öfftli gtg Ivtitio fg i igäkt Wttbwbfiit gitt l Sckgpt i Köpf vil Kltff. Klt bt i zzo, i i i fi vo Mkti bwg tflt k. Kltfö Ut pkti i z lf it i Ivtitio, gäz z öfftli gtg Fög, i z lt. it i Rltt t opäi Kltpooig- Ufg, i vo Cl Gllft fü Kltktig Kltpooig bh i Fb 2014 tlig gfüt w. Cl füt bit 2005, 2007, Ufg z tpig Kltpooigkt zigt Vgli Egbi Pofioliigt Kltkt f. i volltäig Egbi ktll Ufg w i Sptb i Jb Kltk Al of Eop Cltl B vöfftlit. 251 Kltbit Blgi, Blgi, tl, Fil, Fki, Gil, Lxbg, Öti, Räi, Swiz, Slowi, Spi Ti Rpblik b i Efg i Zbit it Spoo Witft i oyiit Fo gtilt. Lä til Kltbit Ivtt i Klt i Witft i Blgi (Fl 2011) po-kopf- Agb i 7,99 Blgi - - tl ,27 Fil ,21 Fki ,52 Gil - - Lxbg - - Öti ,90 Räi - - Swiz , Slowi - - Spi ,97 Ti Rpblik - - Abb. Agb fü Kltpooig Ø Ø 6,43 ATTRAKTIVITÄT VON KULTURMARKEN Klt it i üb ttktiv Kooptiopt, wil i bitzt, wo Witftk i Allgi glt Eotiolität, Vitlität Lift. i Motivtio, i Klt z ivti, it it lißli i Üb gllftli Vtwotg bgüt, o fßt i gli Mß f tig Koiktiozil wi i Ig- bzw. Mkpflg. i Etblig i Kltk it i Bi fü i pofioll Spoop folgi Wb i bgzt Koiktiobgt Witftt. Z witigt Awlkiti it Witft fü i Kltpooig-Eggt gö i ttgi Poitioig, Allitllgkl, i vwlb Mktftitt, qlittiv Litg, Wbiwit, Miiwit Bzigkotkt owi i tpt Spooig-Kozpt, f btibwitftli übzg Agt tzt. EUROPÄISCHE KULTURSPONSORING- PARTNERSCHAFTEN AUF EINEN BLICK T z kli Ptpool, bt 3-9 Spoo ittli Kooptio ligt bi 1-4 J 90 % Spoo t Rgio Kltbit Mittltäi Ut (bi z 500 Mitbit) i it 46 % i äfigt ftt Kltivto // Goßkoz vli 5,9 % Mit (+ 9,1 %, Rg 2) i Hotlli owi Gtooit (+ 8,4 %, Rg 4) ivti vtäkt i Klt STELLENWERT ER SPONSORING-EINNAHMEN Wl o llwt Spooig i Fizig Koiktio-Mix opäi Kltbit iit, b bit i Vogägti fü tpig R bwi Kltbit kot Atil Ei üb Spooig kotiili tig. Zw fl fü i f gz Eop bzog Ag bilg tp Vgliwt, o lät i i i äli poitiv Bil pogotizi. Spooig l Bttil Fizig-Mix it it 11,3 % ittwitigt Fizigqll, o vo iftggl Sp. i Ivtitio i öfftli H iftg&spooig

3 Koiktio & Spooig 23 (36,4 %) owi i piä kä Btibi i f opäi Eb i vogig Eiqll. 74 % opäi Kltbit ä Spooig zküftig i ö llwt i. Fü i ltig Kltfizig i Tf vo Wi, At it Bxpt Vittlglitg läli. 32,5 % bfgt Kltbit bwt i Zbit it xt Agt itlit lb l üb otwig. 20 % Kltbit gb, o Spooig zätzli Pojkt bzw. Vtltg it liib wä. I 20 % Fäll wi og ikt i i k ivtit, z.b. tig Gi- Fixkot fü Mit Pol bzf. E i jo v.. Ivtitio i iltli Pojkt (42 %), i Spoo gtätigt w. i Päz Spoo i Ufl i kltll Vtltg ki Eifl f kütli Pokt biltt, vi 94,4 % bfgt Kltbit. Hvozb it i Btg l Koiktioitt So gb 5,6 % tpig Kltbit 20, it ttgi Spooig-Ptft ktiv Mkpflg z btib. gg it fü 11,5 % opäi Kltbit i 2014 i Übtgg poitiv Igkopot Spoo f i ig Mk bit Pxi. IE WICHTIGSTEN MEHRWERTE VON KULTURSPONSORING-PARTNERSCHAFTEN AUF EINEN BLICK Etwicklg vo wbwik Mß z biitig Ntz Sbll-Effkt Attktiv Spoo zi wit Ptft i äkg giol Ntzwk Ewitg Zilgppp Qlitättigg Eibig Spoo it itlitg Pokt Lffkt i Bzg f i ö Koitig Pt Übpüfg ig Mß i Bzg f Effktivität SPONSORING-MANAGEMENT UN LEISTUNGSGESTALTUNG Bvo i Spoop folgt, bit ligli 32 % Bfgt i Spooig-Agbot bzw. -kozpt it zgöig Litgpkt. A Voüblgg wi i Folig ttgi Zil (15,3 %) ti Ritlii (36,8 %) w vältiäßig lt gtoff. Wit ti Atzpkt fü i Kooptio gb i Fit zwi Spoo Kltbit i Bzg f Zilgpp (67 %), Ig (59 %) ot (58 %). A Sit Witftt Ki Pl fü i ät Sp-Aktio? Azig I Fi-Mgzi fi Si Ipitio, Pojkt, Pxi- Efg Rt vo Flt. Sl i J ckfi f I Sibti. Ril btll t Foto Bgzi fü Sozilktig, Sp & iftg iftg&spooig

4 24 Koiktio & Spooig i, b i ptlvt Mkl, v.. i Koiktiolitg Kltbit bzw. i Riwit gtzt Koiktiokäl i wtli Motivto fü i Zbit. Nwi zilt Riwit it it Ut ti fü i Abtzbkit l Btibgb. Igt i ikt Vgli z Vogägti lät i i Awitg Bttowbiwit i Kltbit bobt. E wi vt f Pit- (+ 3,5 %), Rio- (+ 3,4 %) TV-Wbg (+ 2,3 %) gtzt, i it kokt Mit i Mit itlgt i. i äfigt gtzt Koiktiokäl i jo i Oli- Socil Mi-Koiktio (92,2 %), Epflgktig bzw. i M-z-M-Wbg (87,8 %) owi i kli P- Öfftlikitbit (84,3 %). Vo ll i Itgtio Mkbotft Spoo i i PR (58 %) ck (66,7 %) bilt it i Bi koiktiv Gglitg ögli Spoo Zgg z Kotkt. Affällig it v.. o llwt vo Fi- owi VIP-Kt (58 %) Zgg z bo Evt wi Pviw Mt & Gt (55 %). Spoo tz i Litg, i ikt Ntz K, Lift itlit witzi i i kütli-pvoll Ufl iti i Gpä z ko. it Spooig wikgvoll i Zilgppkt gtg wi, tz i it bfgt Kltbit (60,5 %) iklg zwi i l Gpot, Spoo Mit. Mipt gäz it i Riwit i Päz Eggt i Öfftlikit. i zilt Afwtg Spooig- Agbot t i Vibg vo Miptft fü 24,4 % bfgt Kltbit, i o it üb i tig Vibg vfüg, ttktiv. COMPLIANCE UN EVALUATION i Coplic-Ritlii vo Ut w vo 15 % (+ 3 %) Kltbit l wit olpti bt. i kö i Witgb vo Fikt, Rbtt Votil vi, w i bi 7 % (+ 2 %) Kltbit gtiv f i Zbit it Spoo wikt. A fü i Kltbit lbt k Coplic-Fl z Kopliktio fü. Wbwt i Spoolitg it i i gwog Välti zi, k i wwig ttli Koqz it ikt Awikg f Kltbit (z.b. Abkg Giützigkit, pivt Hftg Vivotä, llgi Abitpltzgfäg) b. A i it gkäftig Spooig-Vtg k Eittlg Fizbö i zi. Vo iig A wi z.b. Öti bg, gibt o ki vbili Litlii fü i Coplic-Gtltg. I tl Fki xiti it bi Oitigilf wi t Copot Govc Kox Gtzpo- g fzöi Wttbwbbö Atoité l cocc. it i Ut it Agt vo tli Koqz i Igäigg i Mk Spooig zückzi, it i Etwicklg opäi Coplic- äßt wüwt. Zgo t i Pofiolität i Afbitg vo Spooig-Ptft 70 % opäi Kltbit fü Kotoll. i btt i Pl vo,2 %. A äfigt i Kltbit Efolg Spooig i Fo vo qtittiv /o qlittiv Miozly (30,4 %). üb i w Bfgg vo Tt- Kotollgpp (14,5 %) gfüt. I blibt w Rcll- Rcogitio- Tt, bi i Eiglitg Zilgpp i Bzg f i Spooig-Pt ittlt w. i Kotoll w z 28 % Abl btit Pojkt bzw. z 23 % Abl Zbit gfüt. 16 % Efolg bit wä Ptft. KURZ & KNAPP Etlig b 251 opäi Abit ll Kltpt i Efg i Bzg f i Zbit it Witftt gtilt. Si liß ki Zwifl, wi zill ti Ivtitio i, pätit i l Kooptiopt, i Witftt bit tilwi it pofioll Spooig-Agbot f Agö bgg t f ig Hlgfl ibo i Bi Coplic fk. ZUM THEMA Niwbo, Ev / Wlt, H-Co (Hg.) Jb Kltk 2015, 2014 Niwbo, Ev / Wlt, H-Co (Hg.) Al of Eop Cltl B 2015, 2014 i Itt i iftg&spooig Niwbo, Ev Kltpooigktti ig Ei Pofioliig, S&S 2/2011, S Ritt, Gbil Coplic i Nopofit-Bi, S&S RS 3/2014 Ut fü Klt, S&S Sogb 2014 iplo-koiktiowit () H-Co Wlt it Gü gäftfü Gllft Cl GbH. E it.. Hgb vo Spooigpbliktio, Vtlt KltIvt Kog Iitito Kltk-Aw, iplo-koiktiowiti Ev Niwbo, M.A. Kltgt Klttoi, it gäftfü Gllfti Cl GbH Hgbi vo Spooigpbliktio, Vtlti KltIvt Kog Co-Iititoi Kltk-Aw, Kiti Jt, M.A. Kltgt Klttoi, it Mgi Kltk Aw Nigt of Cltl B 2014, iftg&spooig

5 FACHMAGAZ I N I M JA H R ESA BO +++ A S FACH MAGAZIN IM JAHRE SABO AS FACHMAGAZIN IM JAH RESAB Sit N it G ot G vo ROTE SEITE S G UN i ot äk S Alt STIFTUN ZEHR ROTE SEITEN tg tli Ai ic z GEN VOM ENSVER tz WIE STIF TUN Fö VERMÖG S S PROFITIEREN ROTE SEITEN G WEB 2.0 STIFTUNG UN UMSATZSTEUER A S (TEIL I) b Ag b 3 20 Ag Agb Agb 4 20 Wi og fü Oi tig Agb 5 20 ig. i g. oo g-p ww w. g. o i gt ift w w w. po o tift g- p o. i g o o - p g ti ft w. ww w w w.tiftg-pooig. fitfitpo g opo g fit o tifü ktifü Nopo i k fü - g -z gzi g zi kti Nopofitt M -Mzi t fü g t Mg g -Mktig g Mg t g Mgzi fü Nopofit M Mgt -Mktig g k t tgli - pgnicht ONL SCHWARZ, WEISS LEN, ERTE NICHT k T CHWINE p p g UNF E ERZIE IN ZUK, K ÄG w IN SA AS RECHT ER ERT TRGEMEINNÜTZIGEN T ft ift vo ÄN ER VER ITION S Scw EN RNE g NK k, t og ER LTTA INTE i zk, P INVESTASEN i o c t PU ERHA HW g ift pl Wi Ko zp SCg OR fü ill ts RMÖG BSEKT lgi tzi EN, i Fi VE Blick EN g Ri fo o JA FÜ b i KT PUN N ER Nio p WER klg gec k - 20 p l i is gsch NI v t iocio p I lt to ät pä itä S ELLE pl E M AtISS,tiAffili ilit ct g ig l lt o f t fol w p Vo l TU A I g ES fä p ig Cow -M ä t N g t, w gg ti kot- SoftlSAKit AKT fo o i - k fogiuell g i Aklt t wfpob GESPRÄCH AKTUELLES SCHWERPUNKT kto oll S S ift f i b i k f wbb g ik, i if z Mlt C k t g CH t tig Z ft bigt l bj PRÄ W kt S li imk bit A c t bi Üb GESCH tlg zb Ai g ; Il t N OVG-Util Aitg Btätigg p Soff z i fo Jo k ZE it t l g g g t Optio i i M CS is l O tift t ü Z A g b igit RÄ ic -G o Vo z tio ll Wi, Af Sp if-i i w i zw Af GESPBttplc Etio p RiikoGiützig ill p Efolg ltig Bwgg vo- t witz t z i ft K ksozi i iftg it t ig g I v t i lw c o t tift B v t ä zi z t Ak Hitg iftgi ikio gtzg i lz l BBi i vo kso i vbt Eitg lb i-l tf t iktio vo T gi GSp z o-t Ki t i blilicg öglö W kit -ko p bv P ift l H, z Rbig Ko tg Üic tit gz it t ktotio t tli pivttli iftg bit Nopofit-Rt Gätz, -g i i lt ti b b i zimäic lä ifw fiz -Pot g l v ko io bil igt igit g b o l z t o pf l t ü g v it öfftli Vög p tz I Sö ll ioifiz i Etwicklg, Bipil füi NPO Biz it t t Skto itt GS ltiftg fü ikl tg g-g Ko gki iv oli tlg tik p Pt o gpl tltift A gi t P li ittl ifög J g V l tätig t z ä Wi fü i zil lt Fftwb bo! 50 % Rbtt f i J JA, ICH ABONNIERE S&S FÜR 1 JAHR NAME, VORNAME FIRMA/INSTITUTION (fll Lifift) Mit iftg&spooig i f Lf! STRASSE/HAUSNUMMER PLZ/ORT Aktll, li, fit Pxibipil, Ftikl, Agg Kz, pägt Bitäg Ikl. gläßig Fbilg Rot Sit Ato Wift Pxi All witig T Nopofit-Bi All 2 Mot (ck-)fi f Ti Aboi Si jtzt fü Fgzi fü NopofitMgt -Mktig it jwil 6 Agb po J pl Sogb z Pi vo 126,80 Nlä fü Blg/Bibliotk (15 %), Rktio / Vlg (20 %), i (40 %) fü j wit Abot (50 %) Wi bgüß j Abot it i Gti-Expl i vkft TELEFON (fü Rückfg) ATUM, UNTERSCHRIFT ZAHLUNG PER RECHNUNG ZAHLUNG PER BANKEINZUG IBAN BIC I öt Abo bgi it Agb ICH BIN ER FREUNSCHAFTSWERBER lt f i bt Abo fü Folgj i ilig Jbtt vo 50% Vtwotg till Eiv i Alx Glück i vkft Vtwotg till Eiv i Fiig Fiig! vo Alx Glück NAME, VORNAME ABO-NUMMER OER RECHNUNGSNUMMER iftg&spooig Vlg Blit Vl Tlfo ( ) ATUM, UNTERSCHRIFT Abot vlägt i jwil i J, w it bi t Wo vo Ablf gküigt wi. i Btllg k i bi 2 Wo Btllt iftli bi iftg&spooig Vlg, Blit. 305, Vl, wif (t Pottpl).

Diözesanverband Münster

Diözesanverband Münster Diözvb Müt Diözfcc II Ittilität Ei Wlt W vil kli Mc vil kli Scitt t, w i i Wlt vä. Lib Klpigfmili, Wi lb vtwtlic l liic. Di Stz m Litbil tc Klpigwk it fü Vpflictg. Vil Klpigfmili i m Diözvb i im Bic Fi

Mehr

Bis zu 20 % Ra. b b. a h

Bis zu 20 % Ra. b b. a h btt! Bis zu 20 % R www.gvb.ch h? ic s b b d d u W s s d ich t lück lo s s u H Ih h ic s W i v Mit us kö Si Ih Hus udum vsich Mit us Zustzvsichug ist Ih Vsichugsschutz i ud Sch W glichzitig i Lück i d Gbäudvsichug

Mehr

PCSteno01 für LibreOffice ab Version 3.3

PCSteno01 für LibreOffice ab Version 3.3 PCSteno01 für LibreOffice ab Version 3.3 Mit PCSteno schreibst du z. B. nur noch Folgendes: j mu c nmh svj yr wj no g*. Und liest: Jetzt muss ich nicht mehr soviel schreiben wie noch gestern. Das ist der

Mehr

Kapitel 6 Data Warehouse

Kapitel 6 Data Warehouse pil 6 D Wo l i i 6. Gdlg 6. W i i D Wo? 6.3 ik 6.4 Ewiklgzykl dm Hi-Nw-Tik vom 6..999 l i i M b wlgöß D Wo fü Tlkom Di D Tlkom bi M d mi Tby bilg göß D Wo god. Do will di Tlkom küfig ll dd zl f d pplikio

Mehr

SEI DABEI UND WERDE TEIL DER FÜCHSE-FAMILIE!

SEI DABEI UND WERDE TEIL DER FÜCHSE-FAMILIE! SEI DABEI UD WEDE TEIL DE FÜCHSE-FAMILIE! : I E E V I E S L A H ME T I E B A S H C U W H C A DIE I L E B E S H C Ü F DE DE TAUM VOM POFIHADBALL Max-Smelig-Halle Die Spiele im Fusbau es Eeigis fü si imme

Mehr

11 Neue Statistiken zur Kindertagesbetreuung

11 Neue Statistiken zur Kindertagesbetreuung Die vielfältigen und differenzierten Auswertungen zu den Angeboten der frühkindlichen Bil dung, Be treu ung und Er zie hung wur den wie viel fach in den Ka pi teln er wähnt erst dadurch möglich, dass die

Mehr

Importeure chemischer Produkte.

Importeure chemischer Produkte. c a k u o P c is m C ic z k i ic S H G u Gfak zu io a m fo I Wici Impou cc u ll s H fü zicu Pouk. GHS i u, wlwi iilic Gfakzicu Das vo UNO iiii Sysm GHS zu Eisufu u Kzicu vo Cmikali s als Abküzu fü Globally

Mehr

TURN- UND POLIZEISPORTVEREIN ENKENBACH. Jahresberichte. der Abteilungen

TURN- UND POLIZEISPORTVEREIN ENKENBACH. Jahresberichte. der Abteilungen TURN- UND POLIZEISPORTVEREIN ENKENBACH Jahresberichte der Abteilungen 2009 1 2 Handball Die Ab tei lungs ver samm lung wählte am 19. Juni 2009 Rudi Scholl als Ab tei lungs - leiter und Ju gend lei ter,

Mehr

Unser Markt-Angebot am Freitag, 19. 4. und Samstag, 20. 4. 2013 auf ALLE Brotsorten 10%

Unser Markt-Angebot am Freitag, 19. 4. und Samstag, 20. 4. 2013 auf ALLE Brotsorten 10% 01_bot_sit_Layout 1 12.04.13 10:23 Sit 1 47. Jahrgag Nr. 643 WIR aus Garrburg iformir di gaz Rgio Ga Garrbur Garrburgr rrbu rrr rr bbur uurrgg gr rbot ot FRÜHJAHRSMARKT 19. bis 21. April 2013: FRÜHJAHRSMARKT

Mehr

Gemeinsam mehr Rendite

Gemeinsam mehr Rendite Soca Tadg SPEZIAL Gmsam mh Rdt Itvws: Das sag Fazxpt zu Soca Tadg Statg: Efogch Tad ass sch d Kat schau Wd S cht zu Maott: So hft Ih Soca Tadg Mach Bösthm sd Ih Numm zu hoch? Da wäh S d gaz ut. Us Hot

Mehr

Szenarien für das Jahr 2030. Zweite Fortschreibung. Zukunft der Mobilität. ifmo

Szenarien für das Jahr 2030. Zweite Fortschreibung. Zukunft der Mobilität. ifmo ifmo Zukunft der Mobilität Szenarien für das Jahr 2030 Zweite Fortschreibung Zukunft der Mobilität Impressum Die Deutsche Bibliothek CIP-Einheitsaufnahme Zukunft der Mobilität Szenarien für das Jahr 2030

Mehr

Linda Castillo Die Zahlen der Toten

Linda Castillo Die Zahlen der Toten Unverkäufliche Leseprobe des Fischer Taschenbuch Verlages Linda Castillo Die Zahlen der Toten Preis (D) 8,95 (A) 9,20 SFR 15,90 ISBN: 978-3-596-18440-8 Roman, 432 Seiten, Broschur Fischer Taschenbuch Verlag

Mehr

dor Uni it \ W i olt- ietri h tr. 16 A ril, sowie im ~ verhindert. GLAZIOLOGI CH u M T a R u 0 u G s_- lu. et er von er chlechten ei z

dor Uni it \ W i olt- ietri h tr. 16 A ril, sowie im ~ verhindert. GLAZIOLOGI CH u M T a R u 0 u G s_- lu. et er von er chlechten ei z '". ei z Slu et%k7 d r ~j- u..i.eoh I titut Y ni t t Salss olt- ietri h tr. 16 5020 alab :r b t1tu1 dor Uni it \ W i Le Prot. f. yaiac e 1, :-==:::..=::=::::!!~=.::.!:~==-==-~==-===== { t. III b 1 9 6

Mehr

Leipzig Wir sehen uns!

Leipzig Wir sehen uns! Tii Fp ä P ipzi i! ipzi Ti ki Üik Fzii A Ai ik i i i ä D ipzi i izii: i iff Tii f Dyik, äi üiki f ibi, ki f Av Bi ff i f i ff Apä, i j pü ä: i i ipzi Fii! I Apk i päi Z Aüi Büä, ii P, ik, i, üzi zä f i

Mehr

www.ssoar.info Forschungsbericht / research report

www.ssoar.info Forschungsbericht / research report www.ssoar.info Herkunft, Lebensbedingungen und Schaffensfragen von Komponisten des VKM der DDR im Jahre 1985 : Ergebnisse einer wissenschaftlichen Untersuchung, die im Auftrag des VKM der DDR von einer

Mehr

UMET NOST U EKS TREM NOJ SI TU A CI JI

UMET NOST U EKS TREM NOJ SI TU A CI JI 50 UMET NOST U EKS TREM NOJ SI TU A CI JI To kom po sled njih go di na Ere Slo bo - da na Mi lo {e vi }a ~e sto se mo glo ~u ti: Sr bi ja je kon cen tra ci o ni lo gor! Ma - da je do pi ra la iz usta pri

Mehr

Gut gepflegt im eigenen Zuhause

Gut gepflegt im eigenen Zuhause Gut gpflgt im ignn Zuhaus Ein Litfadn für di Organisation dr flg im häuslichn Brich 1 Amt für Famili und Sozials Haftungsausschluss: Di Landshauptstadt Kil übrnimmt kinrli Gwähr für di Aktualität, Korrkthit,

Mehr

BERECHTIGUNGS - UND BENUTZERMANAGEMENT

BERECHTIGUNGS - UND BENUTZERMANAGEMENT RI G AN HT RO AG S M VI EM A SI E NA ON N G IN T A EM G D EN IN MI T TU NI D IT ST AT IV RA A E T S QU O EC ALR V UR IT ISU IT Y A Y - TA ND OT UL S DI TA PR M CO AUE S TA ANASY ER AF DA 8M E RV S ET QL

Mehr

und ihre Bezieh Ul1g zu Merkmalen des Erzid1UllgssLils

und ihre Bezieh Ul1g zu Merkmalen des Erzid1UllgssLils Zeit::hflfi fur t:xpcflli1cillt:ilc u1ld :liigcw

Mehr

Ober Polynome, die in einem gegebenen Intervalle moglichst wenig von Null abweichen.

Ober Polynome, die in einem gegebenen Intervalle moglichst wenig von Null abweichen. W. M. urxoff. Polynome, die moglichst wenig von Null abweichen. 213 Ober Polynome, die in einem gegebenen Intervalle moglichst wenig von Null abweichen. Von WLADIMIR MARKOFF. (libersetzt von Dr. J. GRossMA!llN)

Mehr

Spektrum. Schwerpunkt Wirtschaftlichkeit von BI-Lösungen

Spektrum. Schwerpunkt Wirtschaftlichkeit von BI-Lösungen BI chwpnkt Glicht di ROI-Bchnng d Qadat ds Kiss? Opn-oc-BI-itn im Vglich: Pntaho vss Jaspoft Asgab 4 6. Jahgang 211 D 18, A 21,5 FR 33,25 pktm Fachzitschift fü Bsinss Intllignc nd Data Wahosing Ein Pblikation

Mehr

Wasser Festschrift zum Jubiläum 50 Jahre Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland WLU

Wasser Festschrift zum Jubiläum 50 Jahre Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland WLU Wr Ftrift zum Jubiläum Jhr Wrvrorun Litntinr Untrlnd WLU Vorwort dr WLU Gnonftr Grundlnd zu Wr 4 W it Wr? 6 Di Git von Wr in Litntin 8 Wr l rliiö Sinnbild Wr und di Wlt Wr l Til von Projktn d LED Wr uf

Mehr

Unbezahlt aber trotzdem Arbeit Zeitaufwand für Haus- und Familienarbeit, Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe

Unbezahlt aber trotzdem Arbeit Zeitaufwand für Haus- und Familienarbeit, Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe Sozialberichterstattung Schweiz Unbezahlt aber trotzdem Arbeit Zeitaufwand für Haus- und Familienarbeit, Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe OFS BFS UST Office fédéral de la statistique

Mehr

John Maynard Keynes VOM GELDE (A T R E A T I S E O N M O N E Y )

John Maynard Keynes VOM GELDE (A T R E A T I S E O N M O N E Y ) John Maynard Keynes VOM GELDE (A T R E A T I S E O N M O N E Y ) JOHN MAYNARD KEYNES Fellow of King s College, Cam bridge VOM GELBE (A T R E A T I S E O N M O N E Y ) INS DEUTSCHE ÜBERSETZT VON DR, CARL

Mehr

+., -/ '01 2-., ., '3

+., -/ '01 2-., ., '3 ! "##$ ( ' )*+ ', '&-., +., -/ '01 2-., ()20., '3.,., 45&1 & 0 +&6 7,)7&!" # 89!" ## : &%6 ;%.&!" # $$$%& %' !!"!#!!$! "#! "$##%&$ ' & '! "( ) "* +, + * $ + -. + 0$ / 1 0!20*3 #4$! "5"! " ' & ""$' 6, 6

Mehr

Statistischen Bureaus des Kantons Zürich

Statistischen Bureaus des Kantons Zürich Die Veröffentlichungen des Statistischen Bureaus des Kantons Zürich 1868 bis 1945 M Herausgegeben vom $tatistischen Bureau des Kantons Zürich. Zürich lg45 II Vorwort }ie folgend.en Ausfüh:turgen erheben

Mehr

Das Universalnetzteil kann durch das Umfangreiche Steckerset an beinahe jedes Notebook mit 16V Eingangsspannung angeschlossen werden.

Das Universalnetzteil kann durch das Umfangreiche Steckerset an beinahe jedes Notebook mit 16V Eingangsspannung angeschlossen werden. Ralf HOTTMEYER Akkus - Batterien - Telekommunikation Hauptstraße 69 52146 Würselen Preisliste LTNT060W 4038338018493 NETZ 640 g Stand: 02.02.2015 Netzteil für Notebooks 16V, 3.7A, 60W Telefon Telefax E-Mail

Mehr

Richard Davidson Sharon Begley. Warum wir fühlen, wie wir fühlen

Richard Davidson Sharon Begley. Warum wir fühlen, wie wir fühlen Richard Davidson Sharon Begley Warum wir fühlen, wie wir fühlen Richard Davidson mit Sharon Begley Warum wir fühlen, wie wir fühlen Wie die Gehirnstruktur unsere Emotionen bestimmt und wie wir darauf

Mehr

Lloyd Jones Mister Pip

Lloyd Jones Mister Pip Leseprobe aus: Lloyd Jones Mister Pip Copyright 2008 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek A l le nann ten ihn Pop Eye. Schon da mals, als dünnes Ding von drei zehn Jah ren, dach te ich mir, er wer de diesen

Mehr