Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing"

Transkript

1 ROTE SEITEN ERBBAURECHTE Agb Mgzi fü Nopofit- Mgt -Mktig NUR IMAGETRANSFER? PRIVATE BEITRÄGE ZUM GEMEINWOHL GESPRÄCH Soziologi Hilk Bock üb Ekti Glückfog, typi Alö fü Glückpfi Eifl f ift AKTUELLES Bügtiftg gwi i Niigzizit o vil ift Sp wi lt zvo. zig i Fkt T 2014 SCHWERPUNKT Igpflg, Akg, Üb gllftli Vtwotg, Si Sozil Eggt bt zit f i Motivbül

2 22 Koiktio & Spooig EUROPÄISCHER KULTURSPONSORINGMARKT QUO VAIS? Awtg t opäi Kltpooigkt-Ufg vo H-Co Wlt, Ev Niwbo Kiti Jt, Bli Wi ibl i Välti zwi Klt Mkt gtlt k, zigt i Tg i liftli gfüt btt i Ttlti Hl- Ivtitioptft zwi USA Eopäi Uio i bilg bb Folg fü i opäi Kltbit -pozt. Wgfll öfftli gtg Ivtitio fg i igäkt Wttbwbfiit gitt l Sckgpt i Köpf vil Kltff. Klt bt i zzo, i i i fi vo Mkti bwg tflt k. Kltfö Ut pkti i z lf it i Ivtitio, gäz z öfftli gtg Fög, i z lt. it i Rltt t opäi Kltpooig- Ufg, i vo Cl Gllft fü Kltktig Kltpooig bh i Fb 2014 tlig gfüt w. Cl füt bit 2005, 2007, Ufg z tpig Kltpooigkt zigt Vgli Egbi Pofioliigt Kltkt f. i volltäig Egbi ktll Ufg w i Sptb i Jb Kltk Al of Eop Cltl B vöfftlit. 251 Kltbit Blgi, Blgi, tl, Fil, Fki, Gil, Lxbg, Öti, Räi, Swiz, Slowi, Spi Ti Rpblik b i Efg i Zbit it Spoo Witft i oyiit Fo gtilt. Lä til Kltbit Ivtt i Klt i Witft i Blgi (Fl 2011) po-kopf- Agb i 7,99 Blgi - - tl ,27 Fil ,21 Fki ,52 Gil - - Lxbg - - Öti ,90 Räi - - Swiz , Slowi - - Spi ,97 Ti Rpblik - - Abb. Agb fü Kltpooig Ø Ø 6,43 ATTRAKTIVITÄT VON KULTURMARKEN Klt it i üb ttktiv Kooptiopt, wil i bitzt, wo Witftk i Allgi glt Eotiolität, Vitlität Lift. i Motivtio, i Klt z ivti, it it lißli i Üb gllftli Vtwotg bgüt, o fßt i gli Mß f tig Koiktiozil wi i Ig- bzw. Mkpflg. i Etblig i Kltk it i Bi fü i pofioll Spoop folgi Wb i bgzt Koiktiobgt Witftt. Z witigt Awlkiti it Witft fü i Kltpooig-Eggt gö i ttgi Poitioig, Allitllgkl, i vwlb Mktftitt, qlittiv Litg, Wbiwit, Miiwit Bzigkotkt owi i tpt Spooig-Kozpt, f btibwitftli übzg Agt tzt. EUROPÄISCHE KULTURSPONSORING- PARTNERSCHAFTEN AUF EINEN BLICK T z kli Ptpool, bt 3-9 Spoo ittli Kooptio ligt bi 1-4 J 90 % Spoo t Rgio Kltbit Mittltäi Ut (bi z 500 Mitbit) i it 46 % i äfigt ftt Kltivto // Goßkoz vli 5,9 % Mit (+ 9,1 %, Rg 2) i Hotlli owi Gtooit (+ 8,4 %, Rg 4) ivti vtäkt i Klt STELLENWERT ER SPONSORING-EINNAHMEN Wl o llwt Spooig i Fizig Koiktio-Mix opäi Kltbit iit, b bit i Vogägti fü tpig R bwi Kltbit kot Atil Ei üb Spooig kotiili tig. Zw fl fü i f gz Eop bzog Ag bilg tp Vgliwt, o lät i i i äli poitiv Bil pogotizi. Spooig l Bttil Fizig-Mix it it 11,3 % ittwitigt Fizigqll, o vo iftggl Sp. i Ivtitio i öfftli H iftg&spooig

3 Koiktio & Spooig 23 (36,4 %) owi i piä kä Btibi i f opäi Eb i vogig Eiqll. 74 % opäi Kltbit ä Spooig zküftig i ö llwt i. Fü i ltig Kltfizig i Tf vo Wi, At it Bxpt Vittlglitg läli. 32,5 % bfgt Kltbit bwt i Zbit it xt Agt itlit lb l üb otwig. 20 % Kltbit gb, o Spooig zätzli Pojkt bzw. Vtltg it liib wä. I 20 % Fäll wi og ikt i i k ivtit, z.b. tig Gi- Fixkot fü Mit Pol bzf. E i jo v.. Ivtitio i iltli Pojkt (42 %), i Spoo gtätigt w. i Päz Spoo i Ufl i kltll Vtltg ki Eifl f kütli Pokt biltt, vi 94,4 % bfgt Kltbit. Hvozb it i Btg l Koiktioitt So gb 5,6 % tpig Kltbit 20, it ttgi Spooig-Ptft ktiv Mkpflg z btib. gg it fü 11,5 % opäi Kltbit i 2014 i Übtgg poitiv Igkopot Spoo f i ig Mk bit Pxi. IE WICHTIGSTEN MEHRWERTE VON KULTURSPONSORING-PARTNERSCHAFTEN AUF EINEN BLICK Etwicklg vo wbwik Mß z biitig Ntz Sbll-Effkt Attktiv Spoo zi wit Ptft i äkg giol Ntzwk Ewitg Zilgppp Qlitättigg Eibig Spoo it itlitg Pokt Lffkt i Bzg f i ö Koitig Pt Übpüfg ig Mß i Bzg f Effktivität SPONSORING-MANAGEMENT UN LEISTUNGSGESTALTUNG Bvo i Spoop folgt, bit ligli 32 % Bfgt i Spooig-Agbot bzw. -kozpt it zgöig Litgpkt. A Voüblgg wi i Folig ttgi Zil (15,3 %) ti Ritlii (36,8 %) w vältiäßig lt gtoff. Wit ti Atzpkt fü i Kooptio gb i Fit zwi Spoo Kltbit i Bzg f Zilgpp (67 %), Ig (59 %) ot (58 %). A Sit Witftt Ki Pl fü i ät Sp-Aktio? Azig I Fi-Mgzi fi Si Ipitio, Pojkt, Pxi- Efg Rt vo Flt. Sl i J ckfi f I Sibti. Ril btll t Foto Bgzi fü Sozilktig, Sp & iftg iftg&spooig

4 24 Koiktio & Spooig i, b i ptlvt Mkl, v.. i Koiktiolitg Kltbit bzw. i Riwit gtzt Koiktiokäl i wtli Motivto fü i Zbit. Nwi zilt Riwit it it Ut ti fü i Abtzbkit l Btibgb. Igt i ikt Vgli z Vogägti lät i i Awitg Bttowbiwit i Kltbit bobt. E wi vt f Pit- (+ 3,5 %), Rio- (+ 3,4 %) TV-Wbg (+ 2,3 %) gtzt, i it kokt Mit i Mit itlgt i. i äfigt gtzt Koiktiokäl i jo i Oli- Socil Mi-Koiktio (92,2 %), Epflgktig bzw. i M-z-M-Wbg (87,8 %) owi i kli P- Öfftlikitbit (84,3 %). Vo ll i Itgtio Mkbotft Spoo i i PR (58 %) ck (66,7 %) bilt it i Bi koiktiv Gglitg ögli Spoo Zgg z Kotkt. Affällig it v.. o llwt vo Fi- owi VIP-Kt (58 %) Zgg z bo Evt wi Pviw Mt & Gt (55 %). Spoo tz i Litg, i ikt Ntz K, Lift itlit witzi i i kütli-pvoll Ufl iti i Gpä z ko. it Spooig wikgvoll i Zilgppkt gtg wi, tz i it bfgt Kltbit (60,5 %) iklg zwi i l Gpot, Spoo Mit. Mipt gäz it i Riwit i Päz Eggt i Öfftlikit. i zilt Afwtg Spooig- Agbot t i Vibg vo Miptft fü 24,4 % bfgt Kltbit, i o it üb i tig Vibg vfüg, ttktiv. COMPLIANCE UN EVALUATION i Coplic-Ritlii vo Ut w vo 15 % (+ 3 %) Kltbit l wit olpti bt. i kö i Witgb vo Fikt, Rbtt Votil vi, w i bi 7 % (+ 2 %) Kltbit gtiv f i Zbit it Spoo wikt. A fü i Kltbit lbt k Coplic-Fl z Kopliktio fü. Wbwt i Spoolitg it i i gwog Välti zi, k i wwig ttli Koqz it ikt Awikg f Kltbit (z.b. Abkg Giützigkit, pivt Hftg Vivotä, llgi Abitpltzgfäg) b. A i it gkäftig Spooig-Vtg k Eittlg Fizbö i zi. Vo iig A wi z.b. Öti bg, gibt o ki vbili Litlii fü i Coplic-Gtltg. I tl Fki xiti it bi Oitigilf wi t Copot Govc Kox Gtzpo- g fzöi Wttbwbbö Atoité l cocc. it i Ut it Agt vo tli Koqz i Igäigg i Mk Spooig zückzi, it i Etwicklg opäi Coplic- äßt wüwt. Zgo t i Pofiolität i Afbitg vo Spooig-Ptft 70 % opäi Kltbit fü Kotoll. i btt i Pl vo,2 %. A äfigt i Kltbit Efolg Spooig i Fo vo qtittiv /o qlittiv Miozly (30,4 %). üb i w Bfgg vo Tt- Kotollgpp (14,5 %) gfüt. I blibt w Rcll- Rcogitio- Tt, bi i Eiglitg Zilgpp i Bzg f i Spooig-Pt ittlt w. i Kotoll w z 28 % Abl btit Pojkt bzw. z 23 % Abl Zbit gfüt. 16 % Efolg bit wä Ptft. KURZ & KNAPP Etlig b 251 opäi Abit ll Kltpt i Efg i Bzg f i Zbit it Witftt gtilt. Si liß ki Zwifl, wi zill ti Ivtitio i, pätit i l Kooptiopt, i Witftt bit tilwi it pofioll Spooig-Agbot f Agö bgg t f ig Hlgfl ibo i Bi Coplic fk. ZUM THEMA Niwbo, Ev / Wlt, H-Co (Hg.) Jb Kltk 2015, 2014 Niwbo, Ev / Wlt, H-Co (Hg.) Al of Eop Cltl B 2015, 2014 i Itt i iftg&spooig Niwbo, Ev Kltpooigktti ig Ei Pofioliig, S&S 2/2011, S Ritt, Gbil Coplic i Nopofit-Bi, S&S RS 3/2014 Ut fü Klt, S&S Sogb 2014 iplo-koiktiowit () H-Co Wlt it Gü gäftfü Gllft Cl GbH. E it.. Hgb vo Spooigpbliktio, Vtlt KltIvt Kog Iitito Kltk-Aw, iplo-koiktiowiti Ev Niwbo, M.A. Kltgt Klttoi, it gäftfü Gllfti Cl GbH Hgbi vo Spooigpbliktio, Vtlti KltIvt Kog Co-Iititoi Kltk-Aw, Kiti Jt, M.A. Kltgt Klttoi, it Mgi Kltk Aw Nigt of Cltl B 2014, iftg&spooig

5 FACHMAGAZ I N I M JA H R ESA BO +++ A S FACH MAGAZIN IM JAHRE SABO AS FACHMAGAZIN IM JAH RESAB Sit N it G ot G vo ROTE SEITE S G UN i ot äk S Alt STIFTUN ZEHR ROTE SEITEN tg tli Ai ic z GEN VOM ENSVER tz WIE STIF TUN Fö VERMÖG S S PROFITIEREN ROTE SEITEN G WEB 2.0 STIFTUNG UN UMSATZSTEUER A S (TEIL I) b Ag b 3 20 Ag Agb Agb 4 20 Wi og fü Oi tig Agb 5 20 ig. i g. oo g-p ww w. g. o i gt ift w w w. po o tift g- p o. i g o o - p g ti ft w. ww w w w.tiftg-pooig. fitfitpo g opo g fit o tifü ktifü Nopo i k fü - g -z gzi g zi kti Nopofitt M -Mzi t fü g t Mg g -Mktig g Mg t g Mgzi fü Nopofit M Mgt -Mktig g k t tgli - pgnicht ONL SCHWARZ, WEISS LEN, ERTE NICHT k T CHWINE p p g UNF E ERZIE IN ZUK, K ÄG w IN SA AS RECHT ER ERT TRGEMEINNÜTZIGEN T ft ift vo ÄN ER VER ITION S Scw EN RNE g NK k, t og ER LTTA INTE i zk, P INVESTASEN i o c t PU ERHA HW g ift pl Wi Ko zp SCg OR fü ill ts RMÖG BSEKT lgi tzi EN, i Fi VE Blick EN g Ri fo o JA FÜ b i KT PUN N ER Nio p WER klg gec k - 20 p l i is gsch NI v t iocio p I lt to ät pä itä S ELLE pl E M AtISS,tiAffili ilit ct g ig l lt o f t fol w p Vo l TU A I g ES fä p ig Cow -M ä t N g t, w gg ti kot- SoftlSAKit AKT fo o i - k fogiuell g i Aklt t wfpob GESPRÄCH AKTUELLES SCHWERPUNKT kto oll S S ift f i b i k f wbb g ik, i if z Mlt C k t g CH t tig Z ft bigt l bj PRÄ W kt S li imk bit A c t bi Üb GESCH tlg zb Ai g ; Il t N OVG-Util Aitg Btätigg p Soff z i fo Jo k ZE it t l g g g t Optio i i M CS is l O tift t ü Z A g b igit RÄ ic -G o Vo z tio ll Wi, Af Sp if-i i w i zw Af GESPBttplc Etio p RiikoGiützig ill p Efolg ltig Bwgg vo- t witz t z i ft K ksozi i iftg it t ig g I v t i lw c o t tift B v t ä zi z t Ak Hitg iftgi ikio gtzg i lz l BBi i vo kso i vbt Eitg lb i-l tf t iktio vo T gi GSp z o-t Ki t i blilicg öglö W kit -ko p bv P ift l H, z Rbig Ko tg Üic tit gz it t ktotio t tli pivttli iftg bit Nopofit-Rt Gätz, -g i i lt ti b b i zimäic lä ifw fiz -Pot g l v ko io bil igt igit g b o l z t o pf l t ü g v it öfftli Vög p tz I Sö ll ioifiz i Etwicklg, Bipil füi NPO Biz it t t Skto itt GS ltiftg fü ikl tg g-g Ko gki iv oli tlg tik p Pt o gpl tltift A gi t P li ittl ifög J g V l tätig t z ä Wi fü i zil lt Fftwb bo! 50 % Rbtt f i J JA, ICH ABONNIERE S&S FÜR 1 JAHR NAME, VORNAME FIRMA/INSTITUTION (fll Lifift) Mit iftg&spooig i f Lf! STRASSE/HAUSNUMMER PLZ/ORT Aktll, li, fit Pxibipil, Ftikl, Agg Kz, pägt Bitäg Ikl. gläßig Fbilg Rot Sit Ato Wift Pxi All witig T Nopofit-Bi All 2 Mot (ck-)fi f Ti Aboi Si jtzt fü Fgzi fü NopofitMgt -Mktig it jwil 6 Agb po J pl Sogb z Pi vo 126,80 Nlä fü Blg/Bibliotk (15 %), Rktio / Vlg (20 %), i (40 %) fü j wit Abot (50 %) Wi bgüß j Abot it i Gti-Expl i vkft TELEFON (fü Rückfg) ATUM, UNTERSCHRIFT ZAHLUNG PER RECHNUNG ZAHLUNG PER BANKEINZUG IBAN BIC I öt Abo bgi it Agb ICH BIN ER FREUNSCHAFTSWERBER lt f i bt Abo fü Folgj i ilig Jbtt vo 50% Vtwotg till Eiv i Alx Glück i vkft Vtwotg till Eiv i Fiig Fiig! vo Alx Glück NAME, VORNAME ABO-NUMMER OER RECHNUNGSNUMMER iftg&spooig Vlg Blit Vl Tlfo ( ) ATUM, UNTERSCHRIFT Abot vlägt i jwil i J, w it bi t Wo vo Ablf gküigt wi. i Btllg k i bi 2 Wo Btllt iftli bi iftg&spooig Vlg, Blit. 305, Vl, wif (t Pottpl).

Das Magazin für NonprofitManagement und -Marketing

Das Magazin für NonprofitManagement und -Marketing ROTE SEITEN: CROWFUNING UN CROWINVESTING Agb 1 2015 www.tiftg-pooig. Mgzi fü NopofitMgt -Mktig WORUM GEHT ES EIGENTLICH? ER MENSCH IM MITTELPUNKT GESPRÄCH Bf Gb z Liti t B iftg, i bo wi i t B i Nä z M

Mehr

Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing

Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing ROTE SEITEN: AS UNMITTELBARKEITSGEBOT NACH 57 AO Agb 5 2015 Mgzi fü Nopofit- Mgt -Mktig www.tiftg-pooig. FUNKTIONIERT AS? VOM UMELTSCHUTZ ZUR TECHNOLOGIEFÖRERUNG ift Mil Sccow z Gliitg It vo Nt itft, z

Mehr

Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing

Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing ROTE SEITEN AS UNMITTELBARKEITSGEBOT NACH 57 AO Agb 5 2015 Mgzi fü Nopofit- Mgt -Mktig www.tiftg-pooig. FUNKTIONIERT AS? VOM UMELTSCHUTZ ZUR TECHNOLOGIEFÖRERUNG ift Mil Sccow z Gliitg It vo Nt itft, z

Mehr

Bis zu 20 % Ra. b b. a h

Bis zu 20 % Ra. b b. a h btt! Bis zu 20 % R www.gvb.ch h? ic s b b d d u W s s d ich t lück lo s s u H Ih h ic s W i v Mit us kö Si Ih Hus udum vsich Mit us Zustzvsichug ist Ih Vsichugsschutz i ud Sch W glichzitig i Lück i d Gbäudvsichug

Mehr

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1 0 0 0 Di n g e, a n di e z u d e n k e n ist, w e n n M i c r o s o f t O f f i c e S h a r e

Mehr

Jetzt auch als E-Journal 5 / 2013. www.productivity-management.de. Besuchen Sie uns: glogistikprozesse. Logistiktrends.

Jetzt auch als E-Journal 5 / 2013. www.productivity-management.de. Besuchen Sie uns: glogistikprozesse. Logistiktrends. Jv J -J J J -J -J L L L L L 5 v- - v Nv - v v- IN 868-85 x OUCTIV % G - IN 868-85 L v JN868-85 I J 6 8-85 v- IN 8 -- IZ G T 5 ß G T 68-8 Fä ßvU 8V G T % IN G L ßv ß J T NLGTTGI 5 V IV Fx v v V I ö j L

Mehr

Preisliste w a r e A u f t r a g 8. V e r t r b 8. P C K a s s e 8. _ D a t a n o r m 8. _ F I B U 8. O P O S 8. _ K a s s a b u c h 8. L o h n 8. L e t u n g 8. _ w a r e D n s t l e t u n g e n S c h

Mehr

Sprach- & Kulturreisen. travel.biku.at

Sprach- & Kulturreisen. travel.biku.at - & Kl vl.k. ü f P I f Kl Hl... z L!Bk KI II. Fk Z l MU k N Bz f K Pvl l F äf z Ez. Dk - R Mölk I l M. - k - ll öl! M F k z Wl k. D El f zw w Dzl - w w W L f Gä z fü. U w w ß l fl z? w wl ß F L w l. Zäzl

Mehr

G u t fü r m ic h e in L e b e n la n g. M a rin a D ie in g 1 8.0 6.0 9 S e ite 1

G u t fü r m ic h e in L e b e n la n g. M a rin a D ie in g 1 8.0 6.0 9 S e ite 1 G u t fü r m ic h e in L e b e n la n g. S e ite 1 - G iro k o n to - S p a re n - K re d it - K fw -S tu d ie n k re d it - S ta a tlic h e F ö rd e ru n g - V e rs ic h e ru n g e n S e ite 2 G iro k

Mehr

Sparkasse Staufen-Breisach. Kleine Zinsen für große Wünsche. Der Sparkassen-Privatkredit.

Sparkasse Staufen-Breisach. Kleine Zinsen für große Wünsche. Der Sparkassen-Privatkredit. 2 Jahr ImmobiliCtr = 2 Jahr Komptz, Erfahrug ud Qualität Stauf-Briach i h c ut G Wir lad Si i! Damit Si vo Afag a auf dm richtig Wg id, bit wir Ih al rt Schritt Ihr prölich Fiaz-Chck. Wir rarbit gmiam

Mehr

Die Kraft der guten Worte

Die Kraft der guten Worte ! k h c s l l o iv Ds Büchr, C chmck, ft Ptsch A trß PLZ / Ort L A ll i sivoll schk möcht! mit vil Fr f ll it rit. Wi k ich hlf? Dis Frg h sich sichr scho vil vo s gstllt. Zm Bispil mit sr Gschk, r Erlös

Mehr

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Web-Auftritt

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Web-Auftritt Mßgch Löug fü Ih Wb-Auf Dly & P KG Ivv Sfwlöug Dly & P KG Ivv Sfwlöug Pf-Kw Hw fü I-Wb S hb ch k Wb öch Ih I-Auf u gl? G übh w Pgug u Glug Ih Wb. Ob pw B-Pckg ff Ivul-Löug w Spzl fü I-Wb. D Abug u CRM-

Mehr

rüv-getestet DasDo-it-yoursetf-Magazin +q;* &,',, -*# Sonderdruck 9 Werkstatt-Sauger * Mr(nRcHER Testsieger: lillffii TESTSIEGER ..

rüv-getestet DasDo-it-yoursetf-Magazin +q;* &,',, -*# Sonderdruck 9 Werkstatt-Sauger * Mr(nRcHER Testsieger: lillffii TESTSIEGER .. üv- DD--y-Mz +q;* &' "4 -*# S l M 1112007 9 W-S T * M(RHER T: % TESTSEGER TEST & TECHNK Tä;P;'G Sz ü E ü W? 0 vll v -Ml ü w ü E? S l w T w Mä Sä Pxpü p - zw j Dzp v l : A v Spä wä A Ewz K M P 200 E ['ä

Mehr

Unser Dach. Mehr für unsere Mitglieder. Das Projekt WOGEDO 2019: Mehr Kundennähe, besserer Service, überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Unser Dach. Mehr für unsere Mitglieder. Das Projekt WOGEDO 2019: Mehr Kundennähe, besserer Service, überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis Mii WOEO A O 211 U M Mi Pj WOEO 219: M ä vi Pi-Li-Väli Bll ß: N A l l Wi : L i i W Wll li H: i li H Bll ß: li H: Il/Ei i i 3 R l! i L? Ni i! A i lli T 4 Pj WOEO 219: U Mi i M Nii 8 I Ei i i ß i Wi Ai N

Mehr

ASKUMA-Newsletter. 7. Jahrgang. Juni 2008 bis April 2009

ASKUMA-Newsletter. 7. Jahrgang. Juni 2008 bis April 2009 ASKUMA-Newsletter Juni 2008 bis April 2009 ASKUMA Newsletter - 1 - INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS...2 AUSGABE JUNI 2008...3 Inhaltsverzeichnis... 3 Artikel... 4 AUSGABE AUGUST 2008...11 Inhaltsverzeichnis...

Mehr

BÜROZENTRUM FALKENBRUNNEN. Chemnitzer-Str. 48, 48a, 48b, 50 / Würzburger Str. 35 01187 Dresden

BÜROZENTRUM FALKENBRUNNEN. Chemnitzer-Str. 48, 48a, 48b, 50 / Würzburger Str. 35 01187 Dresden BÜROZENTRUM FALKENBRUNNEN Chmnitz-. 48, 48a, 48b, 50 / Wüzbug. 35 01187 Dsdn OBJEKT OBJEKT INDIVIDUELLES UND GROSSZÜGIGES BÜRO- UND EINZELHANDELS-ENSEMBLE Das Büozntum Falknbunnn bitt modn und funk- nn

Mehr

CAMPUS@INDUSTRY FORSCHUNGSBEREICHE. Weiterbildung und Lehre. Entrepreneurship. Forschung

CAMPUS@INDUSTRY FORSCHUNGSBEREICHE. Weiterbildung und Lehre. Entrepreneurship. Forschung CAMPU@INUTRY Mi m Lwig Bölkw Camp (LBC) al Iaial hchib fü ichgwi Ivai, kaä paxiah Abilg af m Gbi Lf- Ramfah wi ichhi chliß ich Wichaf Uhm i i imalig Wi amm. Iill xpi iviä Wi i g Nachbachaf af im Campglä

Mehr

Finalist Europäischer Preis für Training, Beratung und Coaching

Finalist Europäischer Preis für Training, Beratung und Coaching Fili Epäi Pi fü Tii, B Ci ii + li ff P -Qlifizipjk Afb kivi, ii bi MVR zil Wik Fili Epäi Pi fü Tii, B Ci. (l. v ) b i äf. G i, w wi i i U j Til : i äf i Zbi i i Vii, Mii, Zil i. i vvllk i R Kpz i i Kli.

Mehr

Herr laß deinen Segen fließen

Herr laß deinen Segen fließen = 122 sus2 1.rr 2.rr lss wir i bit rr lß inn Sgn flißn nn tn 7 S gn fli ßn, ic um i lung, 7 wi in wo Strom ins r wi S sus4 t l Txt un Mloi: Stpn Krnt Mr. wint. sus2 nn Lß wirst u ic spü rn wi i 7 r spi

Mehr

% &#'! (! )% *'! +,! -! &./# 0 1 2 3 (4 3 5'! 3! 34#'! ( 1# 6'! 7 6 1# " 8 9: &6.$ 5'! ## ";)6$ <, "6;$ #=> 5 7# "6;$

% &#'! (! )% *'! +,! -! &./# 0 1 2 3 (4 3 5'! 3! 34#'! ( 1# 6'! 7 6 1#  8 9: &6.$ 5'! ## ;)6$ <, 6;$ #=> 5 7# 6;$ 953! "#$ % &#'! (! )% *'! +,! -! &./# 0 1 2 3 (4 3 5'! 3! 34#'! ( 1# 6'! 7 6 1# " 8 9: &6.$ 5'! ## ";)6$

Mehr

Unsere Ausbildungsberufe Fleischer/-in und Fleischerei-Fachverkäufer/-in

Unsere Ausbildungsberufe Fleischer/-in und Fleischerei-Fachverkäufer/-in Fih zub - fü! Us Ausbildugsbuf Flih/-i ud Flihi-Favkäuf/-i Das Flihhadwk fü all, ig was f Pfa hab Ei abwslugsi Eähug fih, howig Lbsl lig bi jug Mh voll i Td Ki Wu, dass si i h Sulabgäg fü i Ausbildug i

Mehr

GEWERKSCHAFT MESS- UND EICHWESEN I N F O R M A T I O N E N Z U M E I C H W E S E N BTE - L i e b e Le s e r i n n e n u n d Le s e r, l i e b e Ko l l e g i n n e n u n d Ko l l e g e n, R efe ra t s

Mehr

Architektur in Basel. Zwischen Tradition und Moderne.

Architektur in Basel. Zwischen Tradition und Moderne. k Z T IR LIEE OTE EEO IE ZLE LIT D IE UI I IRE ORE? >> Ek E fü k j/p f F 107 k z J ä fü vkpp z 50 pä V D, Fkf, f, y, k, L, L,, v, k,, p Zü (pz) k p: D üz k f Dpz f Ef v z & k ü T f 3 D üpk ffä Ff z f E

Mehr

Optimale Absicherung. für gesetzlich Versicherte. Betriebliche Krankenversicherung. f ü r M it. Je tz t ex

Optimale Absicherung. für gesetzlich Versicherte. Betriebliche Krankenversicherung. f ü r M it. Je tz t ex Optimal Absichung fü gstzlich Vsicht Btiblich Kanknvsichung o t il g ba V U n s c h l a a b it!! f ü M it s ic h n k lu s iv J tz t x io K o n d it n n Btiblich Kanknvsichung Kanknzusatzvsichungn fü gstzlich

Mehr

4 Jahre IT-Fitness eine Bilanz

4 Jahre IT-Fitness eine Bilanz 4 J IT-Fit i Bil Milti Iititiv IT-Fit Bil Iititiv IT-Fit Di Fäikit v M ll Gti Abiltf i kptt U it IT it i Gvt fü i fli Etwikl Vlkwitft. U ölit vil M ll Bf- Altit fitt i U it Cpt Itt i b Bf öli, t Mift Dtl

Mehr

Winware Zahlungsverkehr mit Lieferanten

Winware Zahlungsverkehr mit Lieferanten Winware Zahlungsverkehr mit Lieferanten Inhalt Oranger Einzahlungsschein (TA 826)... 2 Oranger Einzahlungsschein mit indirekt Begünstigter (TA 826)... 3 IPI/IBAN- Beleg (TA 836)... 4 Zahlungen an die Übrigen

Mehr

Bachelor of Arts (B.A.) Tourismusmanagement

Bachelor of Arts (B.A.) Tourismusmanagement Baclr f Art (B.A.) Taat lic: pö S r tlfic Wir ifr r Ort v c rä p i Mat Bat Dta t r Iivll j St t a vr Ifvat r P rti Scpp V Gltrtt z Urlaac! Für w? S vfü ü i aprät B.A. Taat t Klt i itati It a ttic wirtcaft-

Mehr

ANMELDEFORMUL. Fax: +49 30 479 89 800. 29. + 30. September 2015 Frankfurt. sind u.a. Keynotes h gestalte. Intranetp. nungsfeld.

ANMELDEFORMUL. Fax: +49 30 479 89 800. 29. + 30. September 2015 Frankfurt. sind u.a. Keynotes h gestalte. Intranetp. nungsfeld. LDUL PX 9 + 30 p 015 x: +49 30 479 89 800 J, ii i i Pxi ii 0 pi i ii B1 V i ö i ii : iy Vpi 1509015 i : 50 i : 995 Vi ß Pi i 1808015 i : 470 i : 895 60313 /i pi i 1708015 i : 40 i : 795 9 30 p 015 9 p

Mehr

Forum Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2014. Fremdfirmenmanagement: Als Dienstleister an der Hochschule

Forum Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2014. Fremdfirmenmanagement: Als Dienstleister an der Hochschule Forum Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2014 Fremdfirmenmanagement: Als Dienstleister an der Hochschule 1 Ablauf und Themen 1. Vorstellung GMOH mbh und Treibs Bau GmbH 2. Arbeitssicherheit AMS-Bau

Mehr

F ä h r e n b l i c k H o r g e n W o h n e n i m A t t i k a E r s t v e r m i e t u n g L a g e H o rg e n z ä h l t h e u t e z u e i n e r b e g e h r t e n Wo h n a d r e s s e a m Z ü r i c h s e

Mehr

PASS Studie. Online-Insurance 2009. Studie. Serv. vice. Usabili. Online- Abschlu

PASS Studie. Online-Insurance 2009. Studie. Serv. vice. Usabili. Online- Abschlu STUDIEN PASS Stud Ol-Iu 2009 Stud ug V S u V g k m S & B t Hftpfl S S A P Sv v u I Ol- ty p Ubl T o t Kod l O t P t B & u H Ablu V Kl g u wltu l-v Mgmt Summy Mgmt Summy D fottd Efolg d Itt ow d Ettt vo

Mehr

Sicheres und effizientes Messdatenmonitoring mit TAC Vista am Projekt B.Braun Medical AG Escholzmatt CH. TAC GmbH Marcel Gramann

Sicheres und effizientes Messdatenmonitoring mit TAC Vista am Projekt B.Braun Medical AG Escholzmatt CH. TAC GmbH Marcel Gramann Sicheres und effizientes Messdatenmonitoring mit TAC Vista Sicheres und effizientes Messdatenmonitoring mit TAC Vista am Projekt B.Braun Medical AG Escholzmatt CH TAC GmbH Marcel Gramann Life Science Projekte

Mehr

K 1 Fluss- und Seewasserkörper

K 1 Fluss- und Seewasserkörper z gg ic vädt küstic c c i s Swköp mit Nm Titz L pästtivs / sostigs Gwä T d o c Gz tgsgit Gz Tiitgsgit dt/ldkisgz d of z Sostigs is s s T g c S c g Gü ck ostz O4 ds 1 ods ( wzo mm mm g to c d ods (Uts O4

Mehr

Diözesanverband Münster

Diözesanverband Münster Diözvb Müt Diözfcc II Ittilität Ei Wlt W vil kli Mc vil kli Scitt t, w i i Wlt vä. Lib Klpigfmili, Wi lb vtwtlic l liic. Di Stz m Litbil tc Klpigwk it fü Vpflictg. Vil Klpigfmili i m Diözvb i im Bic Fi

Mehr

ssionspapiere der zeppelin university u schnitt diskussionspapiere der zepp

ssionspapiere der zeppelin university u schnitt diskussionspapiere der zepp zeppelin university Hochschule zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik ussionspapiere der zeppelin university zu schnitt diskussionspapiere der zepp lin university zu schnitt diskussionspa iere der zeppelin

Mehr

Finanzielle Rettung bei schweren Krankheiten: Gothaer Perikon.

Finanzielle Rettung bei schweren Krankheiten: Gothaer Perikon. 115116 03.2013 Fiazill Rttug bi schw Kakhit: Gotha Piko. 115116q20120224_Gotha 04.03.13 13:03 Sit 2 Vo i schw Kakhit ka sich imad schütz. Vo d fiazill Folg scho. Di Fakt. Zivilisatioskakhit wit auf dm

Mehr

Sicherer Mailabruf mit SSH (Secure Shell)

Sicherer Mailabruf mit SSH (Secure Shell) Sicherer Mailabruf mit SSH (Secure Shell) Name des Ausarbeitenden: Oliver Litz Matrikelnummer: xxxxxxx Name des Ausarbeitenden: Andreas Engel Matrikelnummer: xxxxxxx Fachbereich: GIS Studiengang: Praktische

Mehr

IMMOWARE. Immobilien einfach online verwalten. Intelligentes Immobilienmanagement mit Software als Service.

IMMOWARE. Immobilien einfach online verwalten. Intelligentes Immobilienmanagement mit Software als Service. Immobilien einfach online valn. Inlligens Immobilienmanagement mit oftare als vice. Immobilien einfach online valn. Imm und üball. Immoare24 ist die professionelle Branchenlösu für die Immobilienirtschaft,

Mehr

Aufbau der IBAN (International Bank Account Number)

Aufbau der IBAN (International Bank Account Number) a = alphanumerisch; n = numerisch 4 4 4670 IBAN AD (Andorra) AD 000 200 200 0 000 4 4 4 67 0 ; n 2n 4 4670 IBAN AT (Österreich) AT6 04 002 47 20 4 467 0 ; n ; n 0 467 IBAN BE (Belgien) BE 6 0 074 704 24

Mehr

fr Keller-Sutter Karin, Ständer itin, Wil, FDP (bisher)

fr Keller-Sutter Karin, Ständer itin, Wil, FDP (bisher) r für die Wahl der 2 st.gallische Mitglieder des Städerates vom 18. ktober 20'15 (Amtsdauer 2015-2019) c\l C C= P r fr Keller-Sutter Kari, Städer iti, Wil, FDP (bisher) 2 g tr4 5!ô f1 7 trb! Rechsteier

Mehr

Welcher Akku hält länger?

Welcher Akku hält länger? Wchr Akk h gr? Ei Vrgich vo y v Br www.-gh. W vrrch i Arg i Akk i r Vorgg chich or chich? Di Awor i. Ei Akk i i Vrchißrok Ag ri i Vr Hrr gi. Ähich ir g Fr öch r Akk irig Fkor ir Aggfor rückkhr. Wi ch i

Mehr

Virtualbox und Windows 7

Virtualbox und Windows 7 AUGE e.v. - Der Verein der Computeranwender Virtualbox und Windows 7 Basierend auf dem Release Candidate 1 Peter G.Poloczek M5543 Virtualbox - 1 Virtuelle Maschinen einrichten Incl. virtueller Festplatte,

Mehr

P r ä s e n t a t i o n s - S y s t e m R E V O L U T I O N I N M O B I L E R A R C H I T E K T U R

P r ä s e n t a t i o n s - S y s t e m R E V O L U T I O N I N M O B I L E R A R C H I T E K T U R P r ä s e n t a t i o n s - S y s t e m R E V O L U T I O N I N M O B I L E R A R C H I T E K T U R T e c h n i k P r i n z i p 4-5 I n d e x M i n i - S t ä n d e M e s s e s t ä n d e M u l t i m e d

Mehr

Herzlich Willkommen ! " $' #$% (!)% " * +,'-. ! 0 12" 12'" " #$%"& /!' '- 2! 2' 3 45267 2-5267

Herzlich Willkommen !  $' #$% (!)%  * +,'-. ! 0 12 12'  #$%& /!' '- 2! 2' 3 45267 2-5267 Page 1/1 Herzlich Willkommen! " #$%"&! " $' #$% (!)% " * +,'-. /!' '-! 0 12" 12'" 2! 2' 3 45267 2-5267 -26 89 : 9; ;/!!' 0 '6'!!2' 2(' '' ' &! =>! = / 5,?//'6 20%! ' 6', 62 '! @ @! &> $'( #'/

Mehr

CORNELIUS DÄMMRICH AUSBILDUNG / KÖNNEN 01 / 09 ICH BIN 24 JAHRE ALT UND LEBE IN KÖLN.NACH ABSOLVIERTE ICH 2012 EIN BACHELORSTUDIUM UNFOLD 3D

CORNELIUS DÄMMRICH AUSBILDUNG / KÖNNEN 01 / 09 ICH BIN 24 JAHRE ALT UND LEBE IN KÖLN.NACH ABSOLVIERTE ICH 2012 EIN BACHELORSTUDIUM UNFOLD 3D 01 / 09 CORNELIUS DÄMMRICH AUSBILDUNG / KÖNNEN ICH BIN 24 JAHRE ALT UND LEBE IN KÖLN.NACH S O F T WA R E MEINER P H O T O S H O P, I N D E S I G N, A F T E R E F F E C T S, P R E M I E R E AUSBILDUNG ZUM

Mehr

Chancen und Risiken LDAP-basierter zentraler Authentifizierungssysteme. Agenda

Chancen und Risiken LDAP-basierter zentraler Authentifizierungssysteme. Agenda Chancen und Risiken LDAP-basierter zentraler Authentifizierungssysteme 11. DFN-C E R T / P C A W o r k s h o p S i c h e r h e i t i n v e r n e t z t e n S y s t e m e n 4. Fe b r u a r, H a m b u r g

Mehr

ERGO. je Versi cherungsfat 1 Jahreshöchstl ei stung. für Vermögensschäden. Versicherungsschein. ausgefertigt am 08.10.2014 0050i -001 16-1 328-332246

ERGO. je Versi cherungsfat 1 Jahreshöchstl ei stung. für Vermögensschäden. Versicherungsschein. ausgefertigt am 08.10.2014 0050i -001 16-1 328-332246 Vermögenchaden -Haftpf1 'l chtver 1 gherung HV-SV 7 4423341. -11-1328 Ver 1 cherungnehmer F'irma abacent pernalervice GmbH Franzenal I ee 2 4289 Lei pzi g Verl chert 1 t da Ri i k Zei tarbei tunternehmen

Mehr

Wir nutzen diese. Foto: Kurhan Fotolia.com

Wir nutzen diese. Foto: Kurhan Fotolia.com r S m i s Nürbrg g la r Vrb rich-alxar-uivrgsaiägweirschafswissgascghawfirschafsrch (LL.B.) i i a r Fri ll/r Bachlors.A.) or Bachlors (B hags chafslhr s ir w Srfac s b i k Br Schwrp Wir z is! c a h C Foo:

Mehr

"Capital Markets & Risk Management" (8611)

Capital Markets & Risk Management (8611) Wirtschaftswissenschaftlies Zentrum der Universität Basel "Capital Markets & Risk Management" (8611) Dozenten: Prof. Dr. Heinz Zimmermann Dr. Patrick Wegmann Wintersemester 00/003 Inhalt! "#$% &#$'() *!+,

Mehr

Importeure chemischer Produkte.

Importeure chemischer Produkte. c a k u o P c is m C ic z k i ic S H G u Gfak zu io a m fo I Wici Impou cc u ll s H fü zicu Pouk. GHS i u, wlwi iilic Gfakzicu Das vo UNO iiii Sysm GHS zu Eisufu u Kzicu vo Cmikali s als Abküzu fü Globally

Mehr

AKTIONSBESCHREIBUNG. 2 Mehrfach Kontakt herstellen mit dem Spielkartenflyer. 1 Neugierde wecken mit der Botschaftswand

AKTIONSBESCHREIBUNG. 2 Mehrfach Kontakt herstellen mit dem Spielkartenflyer. 1 Neugierde wecken mit der Botschaftswand Materialien und Konzepte zur Ansprache von Beschäftigten bei industrienahen Dienstleistern AKTIONSBESCHREIBUNG 2 Mehrfach Kontakt herstellen mit dem Spielkartenflyer Unter dem Motto»Sie verdienen mehr«zeigt

Mehr

strategischer d e r Frau nhof e r A c a de m y.

strategischer d e r Frau nhof e r A c a de m y. FRAUNHOFER-institut für materialfluss und logistik iml WEITERBILDUNG IN DER LOGISTIK MIT DER FRAUNHOFER ACADEMY Wissen ist strategischer Rohstoff im globalen Wettbewerb Le ben sl ange s L e r ne n wi rd

Mehr

D W Z u k u n fts p re is d e r Im m o b ilie n w irts c h a ft P ro fe s s io n fü rs W o h n e n

D W Z u k u n fts p re is d e r Im m o b ilie n w irts c h a ft P ro fe s s io n fü rs W o h n e n : 9 B ezeichnung Change Management Ort, Wies baden T e iln e h m e r F irm a G W W W ie s b a d e n e r W o h n b a u g e s e lls c h a ft m b H N a m e, V o rn a m e D r. M ü lle r, M a th ia s S tra

Mehr

K re e. a ren K. l n. e g. s v. e v. b e. e m. i t D. d n o. s e. r e o nf. h c. s n. e b. V s. 1 z. VD H H o n o. d d. ke n v

K re e. a ren K. l n. e g. s v. e v. b e. e m. i t D. d n o. s e. r e o nf. h c. s n. e b. V s. 1 z. VD H H o n o. d d. ke n v ö h g a l a l v a t z i p u a K K s s b i d sid g ts m t s v i Vsichu t ik D. s v g 4 1 0 2 b Vsichu m Nov. 1 1 z o f K t a b a VD H H o o häf c S d la o R D. stads o V s d d Mitgli ugs-ag h c i s v s

Mehr

2. BERECHNUNG UND SIMULATIONDES ZEITVERHALTENS LINEARERSYSTEME FÜR TESTSSIGNALE

2. BERECHNUNG UND SIMULATIONDES ZEITVERHALTENS LINEARERSYSTEME FÜR TESTSSIGNALE REGELUNGSTE~ 2. BERECHNUNG UND SMULATONDES ZETVERHALTENS LNEARERSYSTEME FÜR TESTSSGNALE l/l 2.0 Grundbegriffe 2.1 Zeitverhalten eine linearen Sytem mdelliert im ZuJandraum 2.2 Zeitverhalten eine -Gliede

Mehr

alle Infos in 5 Klicks

alle Infos in 5 Klicks A Ifo 5 Kck: Bä S O-Bocü, m S üb S wc bzw. m m Maz Sck bw. H ö Bffacc fü Eä Hawcaf Facab 2 Ja - Pakkm kv a Ifo 5 Kck I Z... L F Wä S a S kö... z.b. Süßwback w c w ck c w ab püf c üb fü c..... S a Hofacma/-fa.

Mehr

Typische Eigenschaften von Metallen

Typische Eigenschaften von Metallen Typische Eigenschaften von Metallen hohe elektrische Leitfähigkeit (nimmt mit steigender Temperatur ab) hohe Wärmeleitfähigkeit leichte Verformbarkeit metallischer Glanz Elektronengas-Modell eines Metalls

Mehr

Dein Kurzzeiteinsatz bei Boccs. Infomappe

Dein Kurzzeiteinsatz bei Boccs. Infomappe D Kzzz B Ipp C (S) v kö W ü S S H I z Jz S S ä z Kp v z S ö v S D P HIV- k ä Mä Cp (v) Sä D L R v K k v Sz I Cp z Nö B I Z BOCCS H ü kö BOCCS T ü v B S L z W ü K S z ö ß P z P D Pk S D P ß üz z K S ö D

Mehr

virtualnights:media Agentur für junge Zielgruppen Ausgabe 2013 www.virtualnightsmedia.com

virtualnights:media Agentur für junge Zielgruppen Ausgabe 2013 www.virtualnightsmedia.com virtualight:mdia Agtur für jug Zilgrupp Augab 2013 www.virtualightmdia.com virtualight:mdia //Ur Gchäftbrich virtualight:mdia agt Willkomm!.. Kai Broklmir Wir bgrüß Si zu d Utrhm-Nw vo virtualight:mdia,

Mehr

Web Application Engineering & Content Management Übungsteil zu 184.209 VU 2.0

Web Application Engineering & Content Management Übungsteil zu 184.209 VU 2.0 Web Application Engineering & Content Management Übungsteil zu 184.209 VU 2.0 Übungsergänzungen zur Vorlesung an der Technischen Universität Wien Wintersemester 2014/2015 Univ.-Lektor Dipl.-Ing. Dr. Markus

Mehr

Futtertype: Kitagawa HOH-06

Futtertype: Kitagawa HOH-06 Kitagawa HOH-06 B H L kg/satz Typ dent-nr. Werkstoff 32 32 72 1,1 BQ06 215006 32 38 72 1,6 BO06 215106 32 57 72 3,5 DJ06 215506 32 32 82 1,3 PT06 215016 32 38 72 1,6 HJ02 200801 32 57 72 3,5 HJ03 200803

Mehr

MAGAZIN. Sonne im Netz EWG INFORMATIONEN DER BKW GRUPPE. Mitmachen und gewinnen! Begegnung mit der Sonnenkraft

MAGAZIN. Sonne im Netz EWG INFORMATIONEN DER BKW GRUPPE. Mitmachen und gewinnen! Begegnung mit der Sonnenkraft K MZ /1. /01 MZ M D K z y pk bb k D k z: ä? M! MZ /1 MZ /1, Vpä kzäk pv k Köp. bk k bü b. ö v V D,, Db, K. D p, z v bbk, k b. b, b D b k. D x bzm ä, b üb- v k, p. j b ä kp. - z k. pz : b b -Mz kä v vk,

Mehr

Internet- et Shop - -Erklärung - 10/10

Internet- et Shop - -Erklärung - 10/10 10/10 Klicken Sie hier im Hauptmenü auf den Shop-Link oder gehen Sie direkt auf die Internet-Seite www.reifen-goeggel.de/shop Geben Sie hier Ihren Benutzerkennung und Ihr Passwort die Sie von uns per E-Mail

Mehr

Corporate Semantic Search - Semantische Suche: Tagging und Wissensgewinnung. Olga Streibel

Corporate Semantic Search - Semantische Suche: Tagging und Wissensgewinnung. Olga Streibel Corport Smtic Srch - Smtisch Such: Tggig ud Wisssgwiug Olg Stribl Ihlt Tggig Folksoomy Extrm Tggig Algorithmic Extrctio of Tg Smtics Us Cs: Chmischs Ztrlbltt Prprocssig d Extrm Tggig: Wisssgwiug 2 Ws ist

Mehr

Es ist Sternsingerzeit

Es ist Sternsingerzeit Es ist Sternsinzeit G C G C H G Glo Wie Wie Wie - ri - a! Es ist C: Lied Nr. 1 Text & Musik: aniela icker Rechte über Kindermissionswerk weit! G zeit! C G G G7 Glo-ri - a, Glo-ri - a, Glo - ri - a! Öff-t

Mehr

SMART Ma n a g e d v o n Te l e k o m Au s t r i a Se r v i c e s Ing. Martin K re j c a J u ni 2 0 0 7 W W A Unterschiedliche Applikationen fördern K om m u nikations- & I nform ationsprodu ktiv ität

Mehr

Deckel. TiP.de SPORTSBARS. der Goalgetter für. und Wettbüros. Adress-Tool + SMS-Reminder + Sales-Pusher. Wie heißt der Trainer vom FC Barcelona?

Deckel. TiP.de SPORTSBARS. der Goalgetter für. und Wettbüros. Adress-Tool + SMS-Reminder + Sales-Pusher. Wie heißt der Trainer vom FC Barcelona? Dckl ComX GmbH & Co. KG TiP.d Wi hißt dr Trainr vom FC Barclona? b) Chritoph Daum Snd in SMS mit: "Trainr a" odr "Trainr b" an di 83111 (0,49 / SMS) in Ri zum Champion-Lagu-Final Dckl-TIP.d - urop.community-dign

Mehr

S Sparkasse. Der Standard in Europa: IBAN und BIC.

S Sparkasse. Der Standard in Europa: IBAN und BIC. S Sparkasse Der Standard in Europa: IBAN und BIC. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, im neuen einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA Single Euro Payments Area) sollen Ihre grenzüberschreitenden

Mehr

Sparkasse. Der Standard in Europa: IBAN und BIC.

Sparkasse. Der Standard in Europa: IBAN und BIC. Sparkasse Der Standard in Europa: IBAN und BIC. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, im neuen einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA Single Euro Payments Area) sollen Ihre grenzüberschreitenden

Mehr

copyright by hoch zwei gmbh Messereferenzen HOCH ZWEI GmbH Messereferenzen

copyright by hoch zwei gmbh Messereferenzen HOCH ZWEI GmbH Messereferenzen Messereferenzen HOCH ZWEI mbh 1 Messereferenzen hoch zwei gmbh Blue Ocean mbh Messestand BioFach 2011 Wandansicht _Version B 19.11.2010 Blue Ocean - Biotaurus Messereferenzen HOCH ZWEI mbh 2 Kopfstand

Mehr

INTERNET- UND IT-LÖSUNGEN FÜR GESCHÄFTSKUNDEN Individuelle Produkte und Dienstleistungen

INTERNET- UND IT-LÖSUNGEN FÜR GESCHÄFTSKUNDEN Individuelle Produkte und Dienstleistungen INTERNET- UND IT-LÖSUNGEN FÜR GESCHÄFTSKUNDEN Individull Produkt und Dinstlistunn NICHT THEORIE, SONDERN PRAXIS ntclusiv ist IT mit IQ und Srvic. Unsr Hrzn schlan für Innovation. Unsr Köpf stckn vollr

Mehr

Die IHK-Region Ulm im Wettbewerb. Analyse zum Jahresthema 2014 der IHK-Organisation

Die IHK-Region Ulm im Wettbewerb. Analyse zum Jahresthema 2014 der IHK-Organisation Die IHK-Region Ulm im Wettbewerb Analyse zum Jahresthema 2014 der IHK-Organisation Entwicklung Bruttoinlandsprodukt 2000-2011 IHK-Regionen Veränderungen des BIP von 2000 bis 2011 (in Prozent) 1 IHK-Region

Mehr

Herzlich willkommen!!!

Herzlich willkommen!!! vvcm v2c Wb- Vdkfzsfw Ds Kzp VENIMUS VIDEMUS COMPREHEDEMUS KOMMEN SEHEN VERSTEHEN Hzlch wllkmm!!! 2009, vvcm GmbH, Bm www.vvcm.d flgch m V2C b Ds Uhm VIVICOM» Sd: Bm D s U h m V I V I C O M» Ewcklug v

Mehr

Direkt-Vertrieb Hersteller vertreibt seine Ware direkt an den Kunden (B2C; B2B)

Direkt-Vertrieb Hersteller vertreibt seine Ware direkt an den Kunden (B2C; B2B) (Eiführug) Optimirug Vrtribsprozss Sit: 1 Vrtribsart Dirkt-Vrtrib Hrstllr vrtribt si War dirkt a d Kud (B2C; B2B) Idirktr-Vrtrib War wrd übr Partr, Hädlr, Distributio, Ntzwrk agbot (B2C, B2B) Gmischtr

Mehr

! nendes Berufsfeld und die Menschen, die dort arbeiten kennenzulernen. Erlebe ein Stück ihrer täglichen Arbeit mit!

! nendes Berufsfeld und die Menschen, die dort arbeiten kennenzulernen. Erlebe ein Stück ihrer täglichen Arbeit mit! Ty 2020 W W L v W L v W ö K WG I B ö W G K L F F Hy W Ty ö N! : D - B v: E 350 v v. T J ö. I P E B B. I. J v v E V v W. Kö K W K- - W V- T U F E! U B v j By Dy! E T ö -! B. E! ß Z - L....! H P Z F L v

Mehr

Aprotinin-haltige Arzneimittel mit einer Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Europäischen Union

Aprotinin-haltige Arzneimittel mit einer Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Europäischen Union Anhang I Verzeichnis der Phantasiebezeichnungen, Darreichungsformen, Stärken der arzneimittel(s), Arten der, und der für das Inverkehrbringen in den Mitgliedstaaten 1 Aprotinin-haltige Arzneimittel mit

Mehr

St.Anton am Arlberg London St. Pancras International

St.Anton am Arlberg London St. Pancras International Mein Fahrplanheft gültig vom 15.12.2014 bis 28.08.2015 St.Anton am Arlberg London St. Pancras International 2:10 Bus 4243 2:51 Landeck-Zams Bahnhof (Vorplatz) 2:51 Fußweg (1 Min.) nicht täglich a 2:52

Mehr

LABORWELT. Personalisierte Medizin. Aktuell im Internet: www.laborwelt.de. Nr. 1 / 2013 14. Jahrgang

LABORWELT. Personalisierte Medizin. Aktuell im Internet: www.laborwelt.de. Nr. 1 / 2013 14. Jahrgang N. 1 / 2013 14. J Pliit Mizi Aktll i Itt: www.lbwlt. B I b b Stz. VOSSIUS & PARTNER tt it 50 J fü Hi-E-Bt v ivtiv Ut i ll Bi Ptt-, Mk-, Di- Ubt. VOSSIUS & PARTNER bitt i I It: kptt, zvläi, ktiv. Rtbit

Mehr

Cloud Computing Adaption und Umsetzung: Realität schafft Fakten

Cloud Computing Adaption und Umsetzung: Realität schafft Fakten Führgkräfte-Form Clo Comptig Clo Comptig Aptio Umetzg: Relität chfft Fkte Dr. Lothr Mckert IBM Detchl GmbH 1 31. Agt 21 Führgkräfte-Form Clo Comptig Clo Comptig verpricht Effiziez Effektivität Virtliiert

Mehr

Du kriegst nicht mehr wenn Du agil entwickelst.

Du kriegst nicht mehr wenn Du agil entwickelst. Du kg ch mh w Du gl wckl. 16:15, H43 Agl U Expc Phlpp Mukwky Agd 01 Augglg 02 Vghw 03 Igmdll 04 Fllbpl 05 Eflgfk D Pduk (chch gh) D Pduk (u Sch d U) D U Ifc Bld: hp://dg.g/blg/dffc-bw-ux-d-u-ubl-xpld-cl

Mehr

6. Elektromagnetische Wellen 6.1. Entstehung elektromagnetischer Wellen

6. Elektromagnetische Wellen 6.1. Entstehung elektromagnetischer Wellen 6. lkomagnish Wlln 6.. nshung lkomagnish Wlln - Wi bahn RLC-Sinshwingkis mi Inukiviä (Sul) L un Kaaziä (Konnsao) C Rsonanzfqunz: Inukiviä: L LC N l A S Kaaziä: A C l C - Vklinung von L un C suli in Vgößung

Mehr

BMU 2005-673. J.A.C. Broekaert. J. Feuerborn. A. Knöchel. A.-K. Meyer. Universität Hamburg, Institut für Anorganische und Angewandte Chemie

BMU 2005-673. J.A.C. Broekaert. J. Feuerborn. A. Knöchel. A.-K. Meyer. Universität Hamburg, Institut für Anorganische und Angewandte Chemie BMU 2005-673 Hochaufgelöste ortsabhängige Multielemtanalysen von mit allgemeintoxischen und radiotoxischen Elementen belasteten Organen/Geweben mit Hilfe der Röntgenmikrosonde und Elektronenmikroskopie

Mehr

D W Z u k u n fts p re is d e r Im m o b ilie n w irts c h a ft P ro fe s s io n fü rs W o h n e n

D W Z u k u n fts p re is d e r Im m o b ilie n w irts c h a ft P ro fe s s io n fü rs W o h n e n : 8 B ezeichnung Pers onalentwicklung Ort, Wies baden T e iln e h m e r F irm a G W W W ie s b a d e n e r W o h n b a u g e s e lls c h a ft m b H N a m e, V o rn a m e D r. M ü lle r, M a th ia s S tra

Mehr

Schlosshöfen und auf slowenischen Burgen sowie an den Niagarafällen, bei den Mohawk - Indianern und auch in der Ayurveda-Welt Indiens.

Schlosshöfen und auf slowenischen Burgen sowie an den Niagarafällen, bei den Mohawk - Indianern und auch in der Ayurveda-Welt Indiens. , ö t S b l Vo g Ros blau t Da ud bu ia aus C st Mä ld Jüg a a H t vo zäl D Auto ud Ezäl Haald Jügst at si bis fast ausslißli i d zitgössis ud mäaft Kultuwlt d Gü Isl umgtib. Slossöf ud auf slowis Bug

Mehr

Ich bin der SirWiss. Der SWM Service

Ich bin der SirWiss. Der SWM Service I SW D SWM S L K K, F I a Ü ü a SWM S-. S S a B ü a W: a, ä. S a S W Z. V S a? Da I U U. E I S-. Gaa ü W, GEZ Fa a - a Laaa. U a I a, S a a U a ö. G Ea S: aü SWM. Da ä K Pa Ma R. W a ü S a: I K a C Caé

Mehr

Getreide-Lagersilos "Made by NEUERO" für Innen- und Außenaufstellung

Getreide-Lagersilos Made by NEUERO für Innen- und Außenaufstellung mit Typprüfug vrzikt Ausfürug st abil Kostruktio o Frtigugsqualit ät Flacprofilirug dr Siloplatt, dadurc größr St abilit ät ud bssr gigt für Vrdlugsprodukt, z. B. S aatgut agpasst Blüftugssystm ud Blüftugsvtilator

Mehr

Integriertes Human Resources Management. Design und Implementierung von Kompetenzmanagementsystem und Fachkarriere

Integriertes Human Resources Management. Design und Implementierung von Kompetenzmanagementsystem und Fachkarriere Integriertes Human Resources Management Workshoppräsentation Thierry Hamon Ulf Bosch Karlsruhe 22. Juni 2006 Design und Implementierung von Kompetenzmanagementsystem und Fachkarriere Watson Wyatt GmbH

Mehr

Call Übergangslösung 2015. Technische Informationen und Fragen

Call Übergangslösung 2015. Technische Informationen und Fragen Erasmus-Tag Call Übergangslösung 2015 Technische Informationen und Fragen Catherine Carron und Amanda Crameri Projektkoordinatorinnen Erasmus Inhalt Call Übergangslösung 2015 KA1 Studierendenmobilität

Mehr

MEDIA-DOKUMENTATION 2014

MEDIA-DOKUMENTATION 2014 TING & OUNITION DIDOUNTTION 2014 op. z. Co. z POIL TING & OUNITION Ckk k & oko (&) Pko k oko ä Qä «QPko» z P. v z k k G oko. D ko ozp ok ä k z pk Nz. D I o k L ü k okovo o o W pk p z pä. D o z k oo P O.

Mehr

*EP001506783A1* EP 1 506 783 A1 (19) (11) EP 1 506 783 A1 (12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG. (43) Veröffentlichungstag: 16.02.2005 Patentblatt 2005/07

*EP001506783A1* EP 1 506 783 A1 (19) (11) EP 1 506 783 A1 (12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG. (43) Veröffentlichungstag: 16.02.2005 Patentblatt 2005/07 (19) Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets *EP001506783A1* (11) EP 1 506 783 A1 (12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG (43) Veröffentlichungstag: 16.02.2005 Patentblatt 2005/07

Mehr

TEPZZ 8 4 6A_T EP 2 824 226 A1 (19) (11) EP 2 824 226 A1 (12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG. (51) Int Cl.: D04B 1/22 (2006.01)

TEPZZ 8 4 6A_T EP 2 824 226 A1 (19) (11) EP 2 824 226 A1 (12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG. (51) Int Cl.: D04B 1/22 (2006.01) (19) TEPZZ 8 4 6A_T (11) EP 2 824 226 A1 (12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG (43) Veröffentlichungstag: 14.01.1 Patentblatt 1/03 (1) Int Cl.: D04B 1/22 (06.01) (21) Anmeldenummer: 13176318.7 (22) Anmeldetag:

Mehr

Entdecken Sie. in Lostorf. - mit einer schönen Wanderung. - mit dem Auto. - mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Schloss Wartenfels

Entdecken Sie. in Lostorf. - mit einer schönen Wanderung. - mit dem Auto. - mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Schloss Wartenfels Entdckn Si Schlo Wrtnfl in Lotorf - mit inr chönn Wndrung - mit dm Auto - mit dn öffntlichn Vrkhrmittln Schlo W r tn fl Wi rrich ich d Schlo Wrtnfl pr Auto? mit Auto Von Zürich: - Autobhnufhrt Aru Ot Hunznchwil,

Mehr

Report created on 27.01.2012 by Glary Utilities.

Report created on 27.01.2012 by Glary Utilities. Report created on 27.01.2012 by Glary Utilities. Problems found on your computer: ---------------------------------------------------------------------- HKEY_LOCAL_MACHINE - Files and Folders(28 Problems

Mehr

Alg II und Unterkunftskosten

Alg II und Unterkunftskosten Merkblatt B4 Alg II und Unterkunftskosten Arbeitslosen Zentrum Düsseldorf Im Rahmen der Leistungsberechnung von Alg II werden grundsätzlich Kosten der Unterkunft (Kaltmiete und Nebenkosten) und auch die

Mehr

Vernetztes Laden eine Herausforderung

Vernetztes Laden eine Herausforderung Vntzts Ldn in Husfodun NTT DATA Mobilitätskonfnz 2. Oktob 2014, Win Jün Hiß, Lit Pilotiun & Klinsin EnBW Options Ws ist ds Zilbild in d E-Mobilität? Vntzts Ldn in Husfodun 2 E-Mobilität ist Til ds vntztn

Mehr

Chemische Bindung. Wie halten Atome zusammen? Welche Atome können sich verbinden? Febr 02

Chemische Bindung. Wie halten Atome zusammen? Welche Atome können sich verbinden? Febr 02 Chemische Bindung locker bleiben Wie halten Atome zusammen? positiv Welche Atome können sich verbinden? power keep smiling Chemische Bindung Die chemischen Reaktionen spielen sich zwischen den Hüllen der

Mehr

Ein ausführbares Modell der ITIL-Prozesse

Ein ausführbares Modell der ITIL-Prozesse 3. FIT-ÖV - 15. Juli 2008 in Gunzenhausen Ein ausführbares Modell der ITIL-Prozesse Ein ausführbares Referenzmodell systematisch aus den Dokumenten abgeleitet Dr. Albert Fleischmann Vorstand jcom1 AG,

Mehr

Katalog der krankenhausindividuellen PEPP- Zusatzentgelte

Katalog der krankenhausindividuellen PEPP- Zusatzentgelte Anlage F-PEPP zum Entgeltkatalog für das Universitätsklinikum Aachen Katalog der krankenhausindividuellen PEPP- Zusatzentgelte ZE Bezeichnung OPS Text Betrag ZP2015-01 3) Elektrokrampftherapie [EKT] 8-630*

Mehr

Mathematics. - Ueber die Difterentialkovariante erster Ordnung der binären kubischen Difterentialform. Von P. G. MOLENAAR.

Mathematics. - Ueber die Difterentialkovariante erster Ordnung der binären kubischen Difterentialform. Von P. G. MOLENAAR. Mathematics. - Ueber die Difterentialkovariante erster Ordnung der binären kubischen Difterentialform. Von P. G. MOLENAAR. (Communicated by Prof. R. WEITZENBÖCK.) (Communicated at the meeting of December

Mehr