Neuer Glanz und alte Knochen

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Neuer Glanz und alte Knochen"

Transkript

1 ikl. CD! Ösich 7,00 Schwiz sf 13,40 Ewickl Magazi IlliJ IDEA 9 uy Eio: Di bka Java-IDE i umfagich Op-Souc-Eio, ikl. lligm CoEo u Swig UI Dsig. Aoi SDK: Das akull SDK fü i Ewicklug mobil Applikaio auf Basis Googls Aoi-Plafom. NBas IDE (Java): Das akull bka Ewicklugsumgbug, iss Mal m Fokus auf OSGi, JavaFX u CDI. Aoi P2P-Nzwk Vkoisiug ADS 10 Goovy CakPHP APS 2.1 Q Scala uig Duschla 6,50 If ab S os zu 41 Sofwa, Sysms & Dvlopm CD-INHALT: ipv6 EKON 14: Ifos im Bihf Scala: Scala is i ausgif, lichgwichig Spach fü i Java Vual Machi u zu 100% abwäskompaibl zu Java. Ei spa Alaiv o zumis Egäzug zu abl Java Dvlopm Eviom. CakPHP: Das Rapi Applicaio Dvlopm Famwok fü i Ewicklug lisugsfähig Awug, bi glichzig schlakm u wabam Qullco. Q SDK fo Wiows: Coss Plafom Applicaio Famwok fü i Ewicklug Dskop- u Emb-bas Awug. Bous Zusäzlich fi Si auf us akull Magazi-CD wi ausgwähl Tools sowi aülich all Qullcos zu Aikl im Hf! All Ifos auf S 3 W Aikl Spmb/Okob 5.10 Nu Glaz u al Koch Ds Aois bs Fu Ha Java och Biss? Rückkh P2P-Nzwk Sychoisiug p Nz Mh Pfomac gh (fas) imm Vkoisiug hu Gfah fü Sofwaachk Was blib vo Ialachku? Roa o Goovy Bichug fü Ewickl Cas Suy M CakPHP zu Iiviuallösug Wigs fü Q Das Rssoucsysm ichig uz Nu Faus im Übblick Avaag Daabas Sv 10 WbApps als SaaS Das lis Applicaio Packagig Saa 2.1

2 Dvlopm Lashf Dfiio Afoug fü i pofssioll Sofwawicklug Richugswis Im pofssioll Umfl folg vo Sofwawicklug i aill Plaug u Aalys Afoug. Isbso fü i Ewicklug vo Iiviualsofwa is i ausfühlich Plaugsphas owig. Di gulg Afoug gwissmaß als ss Egbis is Plaugsphas w i im so ga Lashf zusammgfass. Dis Aiklsi bach i wichigs Aspk is füh Plaugsphas. D Schwpuk s zw Bags lig abi i Voghswis fü Wbpojk. vo Vikko Kypczyk Dis zwilig Aiklsi w sich a ijig, i i Lashf fü i küfigs Sofwawicklugspojk sll müss. Assa si am sowohl i Aufaggb als auch i Aufaghm. Im s Til w i allgmi u übgif Aspk bach, i bi Esllug is solch Dokums hlf soll. Es gil, xisi Gliugsvoschläg bzüglich ih Eigug zu bw u am Schlussfolgug fü as ig Pojk abzul. Si u Zwck s Lashfs Das Lashf azu, i Afoug a as zu wickl Sysm vbilich zu bschib. Es is Gulag fü i Ausschibug (sof owig) bzw. Vagsgsalug zwisch Aufaggb u -hm. Duch as Lashf w i Rahmbigug fü i Ewicklug fsglg. Gusäzlich läss sich fomuli: Das Lashf wi vom Aufaggb sll u ghö m Aufaggb. Slbsvsälich kö D (im Eizlfall soga Aufaghm) bi Esllug s Lashfs mwik. Ihalb s Lashfs w i lva Afoug uch Aufaggb ml u okum. Zu Afoug ghö sowohl fukioal als auch ich fukioal Afoug a as Sysm. W Bsail soll ach Möglichk i Skizz s Gsamsysms, Richlii fü Tchologschiug u i Fomuliug vo Vogab fü i vaglich Gsalug, wi Lifbigug u Abahmki si. Nach Möglichk 32 Ewickl Magazi

3 Lashf Dvlopm soll i Afoug so aufb si, ass i Nachvfolgbak (Tacabily) ggb is. Bzüglich chisch Umszug soll ki Dailvogab gmach w, um Pozss Lösugssuch (uch Aufaggb) ich im Vofl bs zu sak izuschäk u zu sukui. Das Lashf soll ki Lösugsasaz b, so liglich i Afoug bschib. D Vogag Esllug s Lashfs ghö zu Aalysphas s Sofwawicklugspozsss u is o am Afag agsil (Kas: D Ewicklugspozss im Übblick ). Aufbau s Lashfs I Lau u im I fi sich mis i Fom vo Bispil i Rih vo Gsalugsvoschläg. Maßgb is i DIN-Voschif (Bgiff Pojkabwicklug). Hi wi fsglg: Das Lashf bschib i vom Aufaggb fsglg Gsamh Foug a i Lifug u Lisug is Aufaghms ihalb is Aufags. Ei Gliug s Lashfs ka bispilswis [2] omm w. I iig hab sich saais Vogab fü Lashf uchgsz. Fü Bich Sofwawicklug wi glglich i IEEE-Saa Sofwa Rquims Spcificaio vw [3]. Di Gliug, bi avo ausggag wi, fi ma u [4]. Nachilig a ism Voschlag is, ass i Tug vo Pflich- u Lashf ich safi. Ei of z Gliugsvoschlag samm vo Balz [5]. Si fi ih m kuz ihallich Eläuug im Kas Lashf ach Balz. E zich sich uch i Kozaio auf wslich Ihal u i kla Suku aus. Apassug a i iiviull Suaio si gwüsch u möglich. U Puk 7 (Egäzug) kö aüb hiausgh Afoug bschib w. Lashf ach Balz [5] i Gsalugsvoschlag 1. Zilbsimmug: Es wi bschib, wlch Zil uch Eisaz s Pouks ich w soll. 2. Poukisaz: Es wi fsglg, fü wlch Afougsbich u fü wlch Zilgupp as Pouk vogsh is. 3. Poukfukio: Di Haupfukio s Pouks w aus Aufaggbsich bschib. Es is aauf zu ach, ass Kfukio u ich skuä Fukio bschib w. Auf Dails is zu vzich. 4. Pouka: Di Haupa s Pouks, i pma gspich w müss, w fsglg. 5. Pouklisug: Biff Afoug bzüglich Z, Daumfag o Gauigk im Bzug auf izl Haupfukio u Haupa. 6. Qualäsafoug: Di wichigs Qualäsafoug soll aufgfüh w. Dazu ghö Zuvlässigk, Buzbak u Effiziz. 7. Egäzug: Hi w Egäzug o spzill Afoug bschib, z. B. außgwöhlich Afoug a i Buzschsll. spaas Pojk kla u vaglich igsäig bhal w. Das zal Poblm bim Pojksa u am bi Esllug s Lashfs läss sich uch i folg Säz zusammfass [6]: 1. D Sofwawickl vsh (häufig) wig vo Kupoblm. 2. D Sofwaab buz i Spach, i Ku ich vsh. Wichigs Aufgab s Abs is s u, is smaisch Lück zwisch Bilig zu schliß. Das Pojk Lashfsllug umfass zwi wslich Ihal. Zum i i Duchfühug i Vousuchug zu Efassug ihallich Poblmsllug, D Pozss Emlug Buzafoug Wi bs ausgfüh, soll as Lashf im Ialfall uch Ku sll ( muss wiss, was will ) u m Aufaggb als figs Dokum übgb w. Häufig is Ku aus vschis Gü azu ich i Lag. Zum i ka ich imm as owig Fachwiss voausgsz w, zum am kö i (zlich) Rssouc ich voha si. Auch is Fall azuff, ass vom Ku liglich as Poblm ba wi u vom Aufaggb i Soglospak zu Lösug wa wi. U hi lig gau as Poblm: Di Nug s Poblms is zu uspzifisch, of is ich kla, was as iglich Zil i Sofwawicklug si soll. M a Wo: Es is liglich i Uzufihszusa auszumach, as Zil blib abi zuächs im Dukl. I is Fäll fäll i Esllug s Lashfs auch i Aufgabbich s Aufaghms. Dis Sch soll ach Möglichk als Azig Azig

4 Dvlopm Lashf Abb. 1: Uschilich Roll s Aufaggbs bi Esllug s Lashfs [7] zum a i Afigug i Duchfühbaksusuchug. Im Egbis soll as Dokum Lashf sh. Di Esllug i Pojkkalkulaio u is Pojkplas si iglich s m ächs Sch Pflichhfsllug zuzuo. Bis wi joch bs of wäh is füh Pojkphas vogomm. Das ka owig si, w Aufaggb bs zu Bgi i Schäzug zu wa Kos wa. Di Pojkkalkulaio big aülich i (zumis gob) Pojkplaug. I Bich Vousuchug fall i folg Aufgab: Auswähl u Abgz s Usuchugsggsas Aalys s Is-Zusas Fslgug s Soll-Zusas Emlug Haupfukioalä Sofwa Fssllug lva Da Tabll 1: Hiwis zu Esllug is Lashfs Kium Umfag Fom Gliug Bgifflichk Vzichiss Vsioiug Vollsäigk Eihalug vo Richlii Dailliugsga Diakik Hiwis Das Lashf is übsichlich zu hal. Di Fomuliug si kapp zu gsal u auf as Wslich zu bschäk. Dailliug kö mhilf vo abllaisch Übsich u Gafik vogomm w. Isgsam soll as Dokum auf wig S bschäk blib u am güg Fiaum fü Lösugsvaia lass. Gwähl wi i xgbu Dasllug. Di äuß Fom soll pofssioll wik. Di Zuoug zum Aufaggb soll bispilswis uch as Fimlogo ulich w. Ei logisch Aufbau s Dokums is zwig. Aus Sich s Aufaghms wi i Ab ulich vifach, w sich i Dokumgliug am üblich Vogh o. Diss sll aüb hiaus sich, ass ki wichig Puk vgss w. Wichig is i iuig Dfiio u ihlich Vwug Bgiff. Isbso is aauf zu ach, ass i vull bachspzifisch Tmiologi klä wi (Glossa). Ei Ihalsvzichis ghö zwig zum Dokum. W möglich Vzichiss kö Abküzugs- Dfiios- u Qullvzichiss si. Ei Dfiiosvzichis is owig, um Fachbgiff aus m Awkox iuig zu klä. Das Lashf ulig i si Eshugsphas of Diskussio u Absimmug zwisch Bilig. Zu Vulichug Wwicklug u zu Iifiziug s akull Dokums soll i iuig Vsiosbzichug vw w. I Alhug a Pozss Sofwawicklug kö Voabvsio zuächs m 0.* u i s figgb Vsio m 1.0 bzich w. Toz s laiv hoh Absakiosivaus is auf Vollsäigk zu ach. Das is owig, a as Lashf i Basis fü as im ächs Sch zu fomuli Pflichhf asll. Isbso si all gwüsch Kfukio Sofwa azusll. Es is zu püf, ob i Bschibug Afoug m Richlii Uhmug übisimm. Diss biff z. B. Sichhsafoug. Es füh Vmiug vo Fhlwicklug. Es is zu püf, ob all Puk s Lashfs auf glich Absakiosb vfass wu. Vo (chisch) Dails is im Lashf abzush. Spach u Gliug s Dokums si so aufzubau, ass s allgmi gu vsälich is u uch all Bilig vsa wi. Ei übmäßig chisch o Fachmiologi is zu vmi. 34 Ewickl Magazi

5 Pofi-CD W Si hi ki CD fi, hab Si i Ewickl Magazi Pofi-CD ich abo u vpass i Mg Exas! BASTA TV Sssio vo BASTA! Spig 2010: Di s Sch: TFS 2010 Basic fü klis Tams vo Chisia Bi Dis Sssio ich sich a all, i sich och ich m Tam Fouaio Sv bschäfig hab. Ei wichig Nuug m TFS 2010 is i Basic Isallaio Opio, i s laub, TFS auch auf im Cl zu uz u som ial is fü Solo- Dvlop. L Si i s Sch m TFS Basic, Vsio Cool, Bug Tackig u Buil k. Das Ewickl Magazi im PDF-Foma Qullcos u Bispil zu Aikl im Hf (ab 2007) Aboi is jz möglich üb wickl-magazi. Si kö i Pofi-CD auch izl zum Pis vo 14,50 (ikl. Vsa) u wickl-magazi./pofic/ wb.

6 Dvlopm Lashf Abb. 2: D Vogag zu Esllug s Lashfs i Alhug a [8] Dokumaio wichigs Mkmal Buzschsll Auffühug wichig Qualäsmkmal Di Duchfühbaksusuchug umfass zwi Aspk: Zuächs is i fachlich Duchfühbak s Sofwapojks zu püf. Dazu ghö i Abkläug chisch Voausszug, i Emlug alaiv Lösugsvoschläg u as Abschäz vo fachlich Risik. Da is i ökoomisch Duchfühbak s Pojks zu buil. Hilfsml si i gob Aufwas- u Tmischäzug u i Afigug i s Wschaflichksbchug. Abbilug 1 fas i bi Asazpuk aus Sich s Aufaghms ochmal zusamm. Fü Fall, ass bs i Lashf uch Aufaggb voglg w ka, is Aufaghm i Posio s Moaos, u si Lisug umfass i omal Baugsaufwa. Si zuächs auch i Afoug zu ml,. h. s wi ki Lashf uch Aufaggb voglg, so muss iss bfalls uch Aufaghm sll w. E bfi sich jz i Roll s Miaos, Baugsaufwa ka hi als höh bzich w [7]. D Vogag zu Esllug s Lashfs is i Abbilug 2 zusammgfass. Hisichlich Fom u Gsalug lass sich zum Dokum s Lashfs iig Hiwis gb. Dis i mh als o Fa u si ich als sas Güs aufzufass. I Tabll 1 si iig Hiwis aufgfüh. Hilfsml Um ich bi Null azufag, ka ma auf vschi Volag fü i Esllug is Lashfs zuückgif. Ei Such im I füh zu zahlich D Ewicklugspozss im Übblick Bach ma gsam Fukiosumfag u i Afoug a i Sofwa, so ha ma s im Rglfall m komplx Sysm zu u. Sih ma vo kli Tools u Miiawug ab, so is i Plaug Voghswis Voausszug fü i folgich Pojkumszug. Ma spich abi auch vo im igiumäßig Vogh [1]. Di izl Sch Sofwawicklug w Ewicklugsphas zugo. Pozssmoll bschib agg i Suku Voghswis,. h. s wi fsglg, wa wlch Ewicklugsphas u m wlch Egbiss uchgfüh w. Das Pozssmoll bsimm ogaisaoisch Rahm fü i Sofwawicklugsmoll. Di Phas Sofwawicklug si i Aalys-, i Ewufsphas, i Implmiugs-, Ts- u Waugsphas. Ihalb Aalysphas wi i Gsamh Afoug a i zu wickl Sofwa fsglg. Gbäuchlich Bzichug si auch Afougs- o Poukfiio. Das Zil Aalys is s, i Wüsch u Afoug is Aufaggbs zu ml u zu bschib. Auch bi i Ewicklug fü aoym Mak is s wichig, i kla Zilfiio vozuhm. Es is i hoh Eb Absakio zu vw, i Aspk chisch Ralisiug si auszuklamm. Di Aalysphas ka i mh Sch aufgil w: Esllug s Pflichhfs u s Fachkozps sowi i Ewicklug is s lauffähig Pooyps Buzobfläch. Di Esllug s Lashfs ka abi füh Aalysphas zugo w bzw. is och im Vofl iglich Sofwawicklug agsil. Ihalb s Ewufs wi i Achku Awug fsglg. Di Gsamaufgab wi i übschauba Tilaufgab zlg. Es folg i chisch Fslgug. Dazu ghö Agab zu Hawa u zum Bibssysm. Hal s sich um i biblich Awug, is i Spzifiziug Dahalug (Dabaksysm) owig. Di Achku Sofwa bsimm u. a., ob s sich um i spa Eizlawug o um i Cl-Sv-Achku hal. Agab zu Schsll si owig, w i Eibiug i i bshs Sysm folg soll. Di Phas Implmiug sll i iglich Pogammiab a. Es folg i Umszug i gwähl Pogammispach. Ausgagsbasis si i Egbiss Aalys- u Ewufsphas. Ggsa Implmiug is bfalls i Esllug i Sysm- u i Buzokumaio. D Ts Awug folg auf Basis i Aalys fsglg Afoug. Dabi wi i Eihalug all Vogab übpüf. D Vogag wi als Sysm- u Abahms bzich. Slbsvsälich folg ich s am E s Ewicklugsvogags i (abschliß) Ts. Eizl Til Awug w b, im Rahm lauf Implmiug, z. B. uch so ga U Tss, i Fukiosübpüfug uzog. Si bs Kompo Awug sll, w is im Rahm is Igaiosss auf Fhl gpüf. Di Tsphas gif som wi auf i Dokum Aalysphas wi as Lashf zuück u püf, ob all Afoug s Aufaggbs spoch wu. 36 Ewickl Magazi

7 Lashf Dvlopm kosfi ab auch kospflichig Agbo, mis i Gsal vo komm Gliugsvoschläg i Fom is Dokums fü Micosof Wo. Bispil fi sich u [9], [10] u [11]. Dis Volag müss a ig Büfiss u m jwilig Pojk agpass w. Is ma als Sofwawickl öf m Aufgab Esllug is Lashfs bzw. i usüz Fukio fü Aufaggb äig, so mpfihl s sich, i ig pofssioll Dokumvolag zu sll. Voilhaf gsal sich a Übgag zu Esllug s Pflichhfs. Ma vmi, wichig Ifomaio im Lashf zu übsh. Noch pofssioll u umfass is i sofwagsüz Duchfühug s gsam Pozsss Afougsaalys. Zu Usüzug fi sich iig wig Pouk auf m Mak, i auch mis i wgh Fukioalä of aus m Bich s Pojkmaagms ab. Kuz wäh wi i Awug Solags [12]. Gmäß Bschibug s Hslls is Solags i Wkzug zu Auswahl u Eifühug bibswschaflich Sofwa. Aus Pspkiv iss Aikls si i agbo Fukio zu Afougsmolliug bsos vo Iss. Di Sofwa b azu vil Opio (vgl. Wbs s Pouks). Ausblick I ism Bag wu auf i Ihal s Lashfs zuächs i allgmi Fom iggag. J ach Awug, A Sofwa u Göß s Pojks si aülich Apassug vozuhm. Wi woll s bi is allgmi Afoug ich blass. Als koks Awugsbispil bschäfig wi us igh m Afougsfiio fü Wbpojk. Dam folg wi m allgmi T, ass Uhmsapplikaio zuhm als Wbawug umgsz w. Buug ha as Lashf ab auch fü (vmlich ifach) Fall Esllug i umfass Ipäsz, wo üblichwis i Co-Magm-Sysm (CMS) zum Eisaz komm. Hi si bs i im füh Saium Plaug Üblgug zu Suku s Iaufs zu gi. Dazu joch mh im zw Til Aiklsi. Azig D. Vikko Kypczyk ha Bibswschafslh i Fachichug Wschafsifomaik su. Pomov ha zum Thma Algohmwicklug fü Touplaugspoblm. E ab bbuflich als Sofwawickl u Fachauo fü Thm IT. Fü i Ewicklug vo Awug bvozug C# u.net. Ei Schwpuk si Ab is i Pogammiug vo 2-D-Gafikapplikaio. Si ich ih p u Liks & Lau [1] Bofl, A: Objko Sysmaalys, FUivsä Hag 2001 [2] hp://.wikipia.og/wiki/lashf [3] hp://www.i.og/ix.hml [4] hp://.wikipia.og/wiki/sofwa_rquims_spcificaio [5] Balz, Hlmu: Lhbuch Sofwa-Tchik, 2 Bä, 1998, Spkum Akamisch Vlag [6] Iwaowski, Sbasia: Sofwa-Egiig, Sofwaplaug : hp://www.fh-wl./achiv/iw/ Lhvasalug/WS2006/SWE/SWE3.pf [7] Sigb, Sigfi: Das Lashf s Aufaggbs : hp://www.sigfi-sib./uploas/ MSD-E4/Wb-Lashf.pf [8] hp://www.hs-bm.//iichug/fakula/f5/ab1/foschug/labo/ figugschik/mho-lashf.pf [9] hp://www.makus-basch./lashf-koslos.hml [10] hp://www.kompium-pojkmaagm.aguic./owloas/volag-lashf.oc [11] hp://www.volag./volag/-qs-i-vc-4819 [12] hp://www.solags./ix.hml Ewickl Magazi

8 .! agazi i o klm b a ic Jz.w w ww 3 ENTWICKLER Jz 3 Top-Voil sich! 1 All Pausgab fi Haus hal Illibook-ID koslos afo (www.llibook.) 2 M Illibook-ID koslos i App aml u Zugiff auf all Ausgab s Ewickl Magazis hal (+ Bousihal!) Zugiff auf as kompl PDF-Achiv m Illibook-ID 3+ Goßs #1.2 läuf Poblm liv, mach #1.2.1 läuf Poblm s a syvo. *) g fü as (lasu s Vob. üfug s isig Übps glg ow Wokfl Kuzf Rla Fom) D Rla -: i g cio auf s vo(gi Pou s w Bug Fixs Rla ächs pm co schll fü as h s Hi kö u Maablib Bac D Rla i. gmach w. Somi s zu mg Vob Fixs/ Fau opm is b whi Abschluss hl i vl fi, um sowo pm wi ach wi lös. Zuvo g. gm ug aufg i mas sllpm als auch Iial h h zwig vom Bac u fü as im Ei vo Faus pm s Bac kuz all D Rla pm uk müss ab, sobal ism Zp s i Rla Zu sh. aisch ash auom ächs w. h bu bvosh s Bac gmg s is Rla summ flk s D Sa b Vsio... ). Davo Äug ukla, #1.0, 2.0. s i i Vga (also z. B. zwa b bis ahi ochl wi s Rla pm s is abo #x.0 ha, #0.x Vsio komm um i ob s sich Puk 2). mü #0.2 (vgl. azu us mas h i i mas Chcklis Bac i i i Bvo p Dfiio pm is ka: Si Mg ug: J als (zu Ei s!). fü B.: 1.0) Rla. Tag (z. us h Vsio i Si auf is Bac Vgb Rfz i auch i fig bfalls zukü ig s hal Si küf Fixs Mg am ig Bug pm, h gä s Bac im Rla #xy.. kö mas Si u göß as Ef ki w och ga h, Rollou soll s übg fial pm Sau o bis g Vo m mh gm lasfähig u gmg. i Faus pm Fau hal ächs s vog im Rla Fau wi s goß zum ächs #x.0 Bug Fix mas. zu bgi G-Pojk Mai s, i m zwi Vaia bgi i vsch ilwokflow Es gib Bisp D folg ) s: h (mas (pm) Bac Dau. u Mas mas gz lopm wi vo ub Dv hs si sa auf m mas Saus Bac Im io Mai kvs Bi flk. kiosfig Pou pm pou Di iial ss im ss wi im co vo vo ig. agz Souc Soucco ig. wi ächs agz pm fü as h Äug Im Bac wä, lz aia m Wokflowv wi. Di! wiss zum zu Gu aus vb gab ilug ab, uch Mas ih Auf ch bi. Ei a a auf m äg uch Wokflows l ass kosg Vaia Iial iz hi gzi Vsäis Saus sabil bss i, wi m pm w ass 2. Rl Soucco i ausglif zu übfüh u is, h mas b W ha u i Bac. g ich zich gm is Mg m ausg mas kios mls sum Pou i i Rla Äug io i us sll ). Dfi w wi p IMMER Ei, hab w mh i (azu Ab s las l chs Ba as paall, Rla h poig 3. Sup s lic schi Fau u Suppoigi. Ma h. Tammgl Bac u izl hs (jig Bac, m Tack h xisi Fau paalll Fau Bac wi D Fau gib u. U. mh ). Ei Fau s is. Da Es ), Fau cklugspha üh (mg Faus: po Das Ewi pm übf ka. wils i Fau i w h i as pm igfüg solag i Bac s Rla as Fau i as ächs um vom s wi soass wi a g. Fau gm is mas hs: Alls -*. Bac hofix! bi Fau wiss -* u zu JIRA, io las Gu Cov pm, wi wa Namig, Sofwa, wis ach mas üblich, auß spzifisch laub ug s Vw ug Bi i B folg IDs. Issu- ll (hofixs h hilf abi, sch zu fix. Bac poblm h, wi D kios h ählic Pou u liv Bacgbach. D sofo E is m hgsh igk, Now poab uvo h aus Zusa üsch s l, w Vsio uw bugs i l zu ha cica lauf gfix is (z. B. ukiv sofo aufw, i al Mkm cio-vsio bss Pou ). D, o h müss mas pm w auf m Bac vom zwig m Tag kiosvsio, vo Pou gsag, as i mas w cio Fixs am mak. ll Pou h lig, vh Di sch Bac m Bac ka. auf m Z auf w #1.0 u zu glich gab mas w h wi i mas wi ch lopm Bac Daa D übfüh. glösch. pm wi Rlas oh mas wi ach ösug f Poblml l fü G/Hg-C ll Eisaz ghg pofssio com/sma 1. Mai #0.1 Fau Sa s#1.0 mas pm pl D kom Fau pm g is Eslluzu Lösug s i #1.2 Poblms bis usablwi is übfüh pm g i wi w akiv is,! g. M m im hl i Ausahm auch och i i gm is g. W ig, wi sowo paalll u i gm bö g. W Rgl Mas i s aku gm i Fixs acio Fixs bso lopm Dv i Pou i als auch gäig kflow Tag #1.1 Tag #1.0 G-Wo Rposo mas hochla soy ug i s Rpo > Ä i f Äug mas xisi oigi ig a g push blib uch ka mas. w sz // w #2.0 1 Fau Rlas fü as hizufüg i Fau 3 Fau mas Sa Aa/Ix ug h" chic Ä -a -Na h" // " chic i b -m -Na, " hizu g commi i g -am Dai ma sich g commiug a spa // Ä. Dam Bsäig pm Tag #2.0 Sagig > iam ich <a Vz all g a i imm * siv, ss m g a I Rku ichi. // vz g Aa/ g a // U Sagi Rlas Fau Z akull pm 2 Fau ächs fü as Fau Fau 2, Eco BigigIT pak Jaz, sash Chisia m g Äug Ré Piß Sub-B cs bbv Koa, Maio G Rs 1 fipps Äug #1.0 sa Tag #1.0 Absko azug si g URL koll g clo güli Poo pfa] i u as [zil, h pa hp:, hi güg m, Zilf koll: // Es Poo za fü as // Bu ch W // Mögli g // o Novum GmbH ch Fibufli Dilg, a u -ai Mai sul Sofwaco Rbas s>" hl commi <Aza Svi Sofwa bu Submoul sub Da komm ihm ka m Si lösch, mas Auch m bsimm i i ich z. B. Rposoy auf i Gsch Si i Ihm Si Si m G g sub Hab o woll, so kö. uflich möch, h vä ksz uwi zuüc s achäglic soy soy m Rpo s aus Ihs Rpo zwi auf i Di lz 2 ~ lösch: --ha möglich, g s is s auch Wis lg: 32f0 glich zu 2274 Auf i fbb59 m 71a5 ha sich bsim --ha 75a o s 6018f g s 705a vgss h, is g1c22a was schlic Fhl ig g i bim lz Wu Mssa bi hilfich: ^ s sh ~ p Joha ölich -i Michal ig im Pom ig bas sich wow "g läss s, bs gä h si) Sausaz gpus civ Rbas glich s ha zu Ia G mö Sau och ich u M im schib. (solag si vifach u wlchhs zwischich ii, zu ich mich, ll Bac ig Gsch bi h bfi s im Nachh mzufasszulz gä aku auch sms, zusam m Bac ichis s Dis Fag ollsy ch s, i sko Auf wlch Absvz ) wo? zu bab bzi Vsio Shll, um as l a. ( y g is? Is Azah i i folvl.. vä u Nuzu is u ib i w soll l ls (lis) zu lass. Di sh_ zlich cklug ab auf im s> bsch bab Bfh g Ewickl Ewi w. Was g (z. B.: ~/.ba GHub aus hl im häufig auf wi sysms azi Skip f : lu, Wäh <Aza gfix? ~ schaf Shllso Dai Bg si as gau Ihal s Lauf Tim as ich 1 i Fhl ug? Hi vom obs bu m auf m vo Abi is 48 commi W kmuss ig Ä sich, ig Zusa ich G Log bqu Zil gmach akull pick 2 Faus g us imm Absvz u i commi goß H { m wi as 6 hal gp ka ), Gmb u "-" is l passi üch 3 35cff pofil cho f: Dami ull Vo o Fhl ack gsich isch agi auf /v/ ]] && b3 commi io g_ i ma, sash Abhil u Ix zuückgsz., um o lichk s 2> k, ass w fuc!= "" 4 s 126b8 Sach log big Vil G-Us Eisazmög sau afags :) w Si bwi Bjø vzichis a g chs vi 8s commi sich. l hs chsl pop i o p. aozil i as [[ $(g Ba f 16gb Das Opio m u i ifac i Komm is pick auf s gw g sashfau wi auch Fau lx swahl l a h si. ch g as u i Azah im A ausc sich i komp ichs Fau möch Rla + Saaau ä blib { hii iss gp lxä, hl b. Daaug fü si. ab, Di is. Komp süz ull ]] && cho im Nach 1 uv sobal. Obwo zu bh passi gfall Ä uch hm s /v/ u io g_a m läss sich!= "" Tools i, lass woll mi s 2> i Asp Fau l s spa sich fuc o gmach ichis. Eclips sau fils:") ach.com gafisch y azig. G Tam m wo iz UI zu vwows.ghub Hisoy gg 3 wü [[ $(g ack M ag vä. Hiso as li -Zig ma im was auf Absvz "U i G-G 2.0. /wi W w il: si, i lib g, Mss Rposoy aa is, z. Si wi bi wiss, s EG s* sch u hp:/ Lag as s gü. D Nach o s 2 vschml "*" { ma of gp Mg Vkhs ghub.com G-Us i, w ih squash m si oifi, w ück ull ]] && cho BigigIT s kopi M gkom vozu *Fas-Fowa /v/ hl m. i is io g_m hp://mac. gu, soll aus zu sh ug häufigs!= "" s 2> Schaow, i i a i Mg fuc Rbas blib hal Ich mpf Schal, :) s am sau abi y olgs woh i Ä ha. 4. Dis Domiik ag z. moifi aozil zil-logabsa bso so $(g achf, fu m Mss [[ Komm Rpo ao sag wi 3 vschml lich auf i ich mh vo vi Komm Ei G -all o f Mg : mi psö _ gib oa Ma sih aup i abzuschal { Vo wi fixup äig m. )" ikl. )$(g is. Es --c übh m : s* y l oifi li s.ff fals Gaph glich vw wü volls ach ob o ob Fowa s saub g_ Rposoykopi. g_m --o oyg mg mö io *Fas u ph lb )$( bal Rpos ma vmu um fuc sich i imm wlch Ä --ga vo u s sha _a --glo Wahl, Log, als s voha is läss "$(gi ma i us, g log Tool ass fukioi cho G abi s auf g cofig y*, bi ch, zig Sch i i b u wlmas a afü, is as Hiso - gäig bss Rbas M wig Auo is m m h sog. --co -Pa s ba b js s u wu: --gap zich, was { Iaciv ull y)]/" Di *Fis is h- o i Ausga Hash hu Hisoi Tipp zig auf m azughol l ach ui. _ bich Bac all 2> /v/ ASCII-A $(g zu suk o sl Vogäg ik s io g_b D folg s: colo --oli vküzm au )/[\1 vfügba s klo fuc p..f wü. a \(.*\ m h --oh, omal ug ul] mas vo Rposoy "s/* bac m jm Log i bac Zil oy - [po Mg ] g izig ass. ug -pa *]/' ch p Zil-Rposi j afü, am $ ' also akull. --fis '/^[^ j Ä gfüh wu [mo Das ach) vsih a:. --all sog u i s of u Ma sollvo g log a -f _b soy ]/mas hs uch ma ich spig. i Zusä \w$(g mo zw Rpo Tag-Nam am io Tipp was PS1=' im ws möch Fau Bac azig, i g szich [mo lich as hs Fuk Rvi folg Miu wob i xpo aü Bi Bac azu s g auf is Mgs aus: au zig wi i a is --o-comm zusamm, mg..f zug sih lich i ik ma i -s ous ch? Da mas i S Diss --o ]/ Im Ws mg Alias glös aghäg. oh Da bl --fis-pa g Fall zig ug oy gwi [mo am Pfa Dai ps ggf. i. ism -u Wu füh Ä as Zil-Rposi g log s Pom uch? I b cal pah] Au Sph agg as E vä ix=[lo wi a Koflikfall a. Micosof --pf s i Saus Dai os Sph, Wu ol i Äug gfüg? D a- all Au b iovx Aficioa g symb Ausga g push hizu Bay,. ozilachig g mas. Dai sigalis Aliass Tobias u Komma uschsp gp-bfhl Wu ich, as g comm küz ag Plusz ipp fü 10 Po u g clo A & Tag #0.1 1 pi --ba y klo ll pfa] pi s... [zil s /.../ fa/ Rposoy /pfa :]/p f is uz ug //][b ocol: Bi Vw b. [po Absko Iial Fau L i G-Da B cycl i vsio ich vä och ich ab och im Sag uack: : vsio, och ich ifi ab umo : vä, w moifi: Dai h aus ka comm oy bs fü ausgchck u sag: chck Rpos : s Saioi ausg i im kopi l lokals bs, hä im 2) Ei Dicoy/A: zw Saio Sch zu Wokig Aa/Ix, i im ächs Sagig soll im akull Dai w bab hizugfüg lz Rposoy is auf pi alg : vw Absko s h a soy vo bs 3) G Rpo lokals Nus alg skopi g i oh Ab Rposoy Nus auschck 1) Lif -*) Sposo Ps! Th Big Picu G by G-Pos g s --sof g" mssa -m "comm -a... g commi pull lz Si möch m: Ki Pobl o mg ückgägig mach? g pull Rposoyauf mo i i s m foc bs s Äug Rs Si Si i Hab a müss : push gpush, Rposoy ^ as mo Fils --ha mas is g s c oigi ug --fo Si Ä Fils bi, woll a a gfüh g push Ab uch akull h i Abi m g-s Bi Ih ich joc wi ich f, Akio vw Dis ig. äch m chckou: so x kö fil., Si so ou -g-s hig m g chck. Si vosic bschäig g: Si Achu pma... g s --ha soy Ih Rpo Ihal u Koz pio: Sofw a & Suppo Mia GmbH Mab : Micha l Joh

SClub. on tour: SnowFun in Oberjoch die Ski- und Snowboardausfahrt. Sprachreisen 2015 nach Poole in Südengland

SClub. on tour: SnowFun in Oberjoch die Ski- und Snowboardausfahrt. Sprachreisen 2015 nach Poole in Südengland Ds Mgzi i vil kiv Agbo fü Club-Migli Kisspkss Rulig 1 2015 Club Club o ou owfu i Objoch i ki- u owbousfh Foo lbio pchis 2015 ch Pool i ügl lbsviigugskus fü Mäch u Jug i PV Rulig I Hf Vil Guschi fü äßig

Mehr

Importeure chemischer Produkte.

Importeure chemischer Produkte. c a k u o P c is m C ic z k i ic S H G u Gfak zu io a m fo I Wici Impou cc u ll s H fü zicu Pouk. GHS i u, wlwi iilic Gfakzicu Das vo UNO iiii Sysm GHS zu Eisufu u Kzicu vo Cmikali s als Abküzu fü Globally

Mehr

DE AT#11. Nur für Wiederverkäufer

DE AT#11. Nur für Wiederverkäufer DE AT#11 N ü Widvä NEU IN DIESER AUSGABE Dlgic Zb QicSc I QM & QBT 2400: Lig d mbil ZD500 Si: Kmp DpEidc mi RFID-Opi PwSc PM & PBT 9500: Mbil Idic ü 2D-Bcd ZT400 Si: Midg-Dc ü d chll Eidc El Hlhc: Rb PDA

Mehr

Gemeinsam mehr Rendite

Gemeinsam mehr Rendite Soca Tadg SPEZIAL Gmsam mh Rdt Itvws: Das sag Fazxpt zu Soca Tadg Statg: Efogch Tad ass sch d Kat schau Wd S cht zu Maott: So hft Ih Soca Tadg Mach Bösthm sd Ih Numm zu hoch? Da wäh S d gaz ut. Us Hot

Mehr

Unser Markt-Angebot am Freitag, 19. 4. und Samstag, 20. 4. 2013 auf ALLE Brotsorten 10%

Unser Markt-Angebot am Freitag, 19. 4. und Samstag, 20. 4. 2013 auf ALLE Brotsorten 10% 01_bot_sit_Layout 1 12.04.13 10:23 Sit 1 47. Jahrgag Nr. 643 WIR aus Garrburg iformir di gaz Rgio Ga Garrbur Garrburgr rrbu rrr rr bbur uurrgg gr rbot ot FRÜHJAHRSMARKT 19. bis 21. April 2013: FRÜHJAHRSMARKT

Mehr

Einführung in die Optionspreisbestimmung

Einführung in die Optionspreisbestimmung N. 8 Einfühung in i Opionspissimmung Hinz Cms ugus 999 IN 436-9753 uo: Pof. D. Hinz Cms Quaniaiv Mhon un pzi Bankish Hochschu fü Bankwischaf, Fankfu am Main Mai: cms@hf. Hausg: Hochschu fü Bankwischaf

Mehr

Mode & Technik. Seite 2 Seite 6. Business. Wirtschaftswissen im Unternehmen.

Mode & Technik. Seite 2 Seite 6. Business. Wirtschaftswissen im Unternehmen. Q out Q Mod & Tchk who s who: Nugüdug, Stat-UPs Gschäftslut m Stylsch Calfoa-Shts & Gütl who was who: Isolvz, Auflösug Ramplcht St 3 fü d Aft-Wok-Paty St 2 St 6 Vlag & Maktg lautbach katvbtuug.k. Ext Abtlug

Mehr

Abbildung 2.165: Einteilung der zeitvarianten Analyseverfahren. In dieser Übersicht fehlt z. B. die zeitvariante

Abbildung 2.165: Einteilung der zeitvarianten Analyseverfahren. In dieser Übersicht fehlt z. B. die zeitvariante 9 Zivri Alysmhod 9. Moivio hdm bris im rs Til dr Vorlsug iig wihig Alyssrgi isbsodr uf dr Bsis vo Sprllysmhod vorgsll word sid soll uf zivri dpiv dymish Alysmhod übrggg wrd. Dis wrd vrmhr igsz ud hb di

Mehr

SEI DABEI UND WERDE TEIL DER FÜCHSE-FAMILIE!

SEI DABEI UND WERDE TEIL DER FÜCHSE-FAMILIE! SEI DABEI UD WEDE TEIL DE FÜCHSE-FAMILIE! : I E E V I E S L A H ME T I E B A S H C U W H C A DIE I L E B E S H C Ü F DE DE TAUM VOM POFIHADBALL Max-Smelig-Halle Die Spiele im Fusbau es Eeigis fü si imme

Mehr

Bis zu 20 % Ra. b b. a h

Bis zu 20 % Ra. b b. a h btt! Bis zu 20 % R www.gvb.ch h? ic s b b d d u W s s d ich t lück lo s s u H Ih h ic s W i v Mit us kö Si Ih Hus udum vsich Mit us Zustzvsichug ist Ih Vsichugsschutz i ud Sch W glichzitig i Lück i d Gbäudvsichug

Mehr

PCSteno01 für LibreOffice ab Version 3.3

PCSteno01 für LibreOffice ab Version 3.3 PCSteno01 für LibreOffice ab Version 3.3 Mit PCSteno schreibst du z. B. nur noch Folgendes: j mu c nmh svj yr wj no g*. Und liest: Jetzt muss ich nicht mehr soviel schreiben wie noch gestern. Das ist der

Mehr

> Sommerzeit ist Messezeit! Best of Bike kommt und Rückblick auf OutDoor, ispo bike, Eurobike, 100. ÖSFA

> Sommerzeit ist Messezeit! Best of Bike kommt und Rückblick auf OutDoor, ispo bike, Eurobike, 100. ÖSFA Ausgab 03/2013 sport insidr Das östrrichisch Sport.Busiss.Magazi. P. b. b. Vrlagsort: 3481 Fls am Wagram, GZ 10Z038506M, Euro 4,50 Marcos Frro/Rd Bull Cott Pool > Sommrzit ist Msszit! Bst of Bik kommt

Mehr

Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing

Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing ROTE SEITEN ERBBAURECHTE Agb 5 2014 Mgzi fü Nopofit- Mgt -Mktig www.tiftg-pooig. NUR IMAGETRANSFER? PRIVATE BEITRÄGE ZUM GEMEINWOHL GESPRÄCH Soziologi Hilk Bock üb Ekti Glückfog, typi Alö fü Glückpfi Eifl

Mehr

Auswahl, Einführung und Betrieb von ERP-Systemen ERP ERP. Betriebsfor. Cloud Computing

Auswahl, Einführung und Betrieb von ERP-Systemen ERP ERP. Betriebsfor. Cloud Computing Jahrsihalsvrzichis 2013 J z als auc -B h ook ud Br Sa ari Jä br, adja W rsg.), sorizukuf wr di l imm u Sl Daa i Big vo a D I Zi alys vo k übr i. ir brblic WÜ hm r illir ics für di i U i da aly chidl ig

Mehr

Vorlesung SS 2001: Sicherheit in offenen Netzen

Vorlesung SS 2001: Sicherheit in offenen Netzen Uivsiä Ti Volsug SS 2001: Sichhi i off Nz 2. Achiku vo I ud Ia Pof. D. Chisoph Mil Ifomaik, Uivsiä Ti & Isiu fü Tlmaik, Ti Pof. D. sc. a. Chisoph Mil, Bahhofsaß 30-32, D-54292 Ti 1 Uivsiä Ti 2. Achiku

Mehr

EML VoicE SpEEch technology today E 2013 ideoinhalten u iss transkription von V E / ollautomatische center aus allen Quellen: V Sgab contact- u a

EML VoicE SpEEch technology today E 2013 ideoinhalten u iss transkription von V E / ollautomatische center aus allen Quellen: V Sgab contact- u a EML Voic alt ih itls o t Vid o sub vo o for vid i t p i r o k i s script Tra ch ia Tra s i t d a m M uto rcs: olla u : V all so l l m o u r F tr Q all C act- trs Aus t Co tact-c im ogi s i co l o ch licatio

Mehr

Kapitel 6 Data Warehouse

Kapitel 6 Data Warehouse pil 6 D Wo l i i 6. Gdlg 6. W i i D Wo? 6.3 ik 6.4 Ewiklgzykl dm Hi-Nw-Tik vom 6..999 l i i M b wlgöß D Wo fü Tlkom Di D Tlkom bi M d mi Tby bilg göß D Wo god. Do will di Tlkom küfig ll dd zl f d pplikio

Mehr

Wie groß muss meine Stichprobe sein, damit sie repräsentativ ist? Wie viele Einheiten müssen befragt werden? Was heißt "Repräsentativität"?

Wie groß muss meine Stichprobe sein, damit sie repräsentativ ist? Wie viele Einheiten müssen befragt werden? Was heißt Repräsentativität? Wi groß muss mi Stichprob si, damit si rprästativ ist? Wi vil Eihit müss bfragt wrd? Was hißt "Rprästativität"? vo Ptr vo dr Lipp (Fbruar 0) Stichwort: Stichprobumfag, Stichprobplaug, Rprästativität, gschichtt

Mehr

ESSEN.WelcomeCard. 1 Ticket viele Möglichkeiten many opportunities

ESSEN.WelcomeCard. 1 Ticket viele Möglichkeiten many opportunities ESSENWlcomCard 1 Tickt vil Möglichkitn many opportunitis wwwssnd Ihr Trffpunkt 2014 2014 07 0902 Haus Gartn Gnuss Di Frühlingsmss für di ganz Famili 11 1302 E-world ngy & wat* Intnational Fachmss und Kongrss

Mehr

Gut gepflegt im eigenen Zuhause

Gut gepflegt im eigenen Zuhause Gut gpflgt im ignn Zuhaus Ein Litfadn für di Organisation dr flg im häuslichn Brich 1 Amt für Famili und Sozials Haftungsausschluss: Di Landshauptstadt Kil übrnimmt kinrli Gwähr für di Aktualität, Korrkthit,

Mehr

TURN- UND POLIZEISPORTVEREIN ENKENBACH. Jahresberichte. der Abteilungen

TURN- UND POLIZEISPORTVEREIN ENKENBACH. Jahresberichte. der Abteilungen TURN- UND POLIZEISPORTVEREIN ENKENBACH Jahresberichte der Abteilungen 2009 1 2 Handball Die Ab tei lungs ver samm lung wählte am 19. Juni 2009 Rudi Scholl als Ab tei lungs - leiter und Ju gend lei ter,

Mehr

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer Institut für Mathematik. Diskrete Stochastische Finanzmathematik

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer Institut für Mathematik. Diskrete Stochastische Finanzmathematik Prof. Dr. Diemar Pfeifer Iiu für Mahemaik Dikree Sochaiche Fiazmahemaik Sad: 7. Augu 4 Ihal. Vorbemerkug... 3. Opioe ud Arbirage... 4 3. Hedgig... 4. Die Hebelwirkug vo Opioe... 5. Kombiaioe vo Opiogechäfe...

Mehr

Finanzmathematik II: Barwert- und Endwertrechnung

Finanzmathematik II: Barwert- und Endwertrechnung D. habl. Bukhad Uech Beufsakademe Thüge Saalche Sudeakademe Sudeabelug Eseach Sudebeech Wschaf Wschafsmahemak Wesemese 004/0 Fazmahemak II: Bawe- ud Edweechug. Bawee ud Edwee vo Zahlugsehe. Effekve Jaheszssaz

Mehr

HP IT Service Management Verbinden von Mensch, Prozess und Technik

HP IT Service Management Verbinden von Mensch, Prozess und Technik HP IT Srvic Mgm Vrbid vo Msch, Prozss ud Tchik Dirk Fldm Sior Cosul, HP Srvics 2004 Hwl-Pckrd Dvlopm Compy, L.P. Th iformio coid hri is subjc o chg wihou oic IT Srvic Mgm... hiß IT ls Busiss bgrif ud d

Mehr

11 Neue Statistiken zur Kindertagesbetreuung

11 Neue Statistiken zur Kindertagesbetreuung Die vielfältigen und differenzierten Auswertungen zu den Angeboten der frühkindlichen Bil dung, Be treu ung und Er zie hung wur den wie viel fach in den Ka pi teln er wähnt erst dadurch möglich, dass die

Mehr

Kosten drücken mit OPEN SOURCE? Anwender wollen mit quelloffener Software sparen. Die Rechnung geht nicht immer auf. Die größten Irrtümer der IT

Kosten drücken mit OPEN SOURCE? Anwender wollen mit quelloffener Software sparen. Die Rechnung geht nicht immer auf. Die größten Irrtümer der IT Nr. 6 vom 6. Februar 2009 Deutschland 4,80 / Österreich 4,90 / Schweiz 9,40 sfr www.computerwoche.de Kosten drücken mit OPEN SOURCE? Anwender wollen mit quelloffener Software sparen. Die Rechnung geht

Mehr

Sage HR your people. your business.

Sage HR your people. your business. S HR y pp. y bsss. Mbbszyks Sh fü Sh... I v Bh s Mb kpp - bb kpp. Vshs Ush kö z füh, ss Lyä Mv bmm. S z Mbmv -b w zküf mm wh fü Ih Uhmsf. V Uhm ss sh jh wh Ekss h: G zhh Bh s sm Mbbszyks vm E bs zm As

Mehr

Spektrum. Schwerpunkt Wirtschaftlichkeit von BI-Lösungen

Spektrum. Schwerpunkt Wirtschaftlichkeit von BI-Lösungen BI chwpnkt Glicht di ROI-Bchnng d Qadat ds Kiss? Opn-oc-BI-itn im Vglich: Pntaho vss Jaspoft Asgab 4 6. Jahgang 211 D 18, A 21,5 FR 33,25 pktm Fachzitschift fü Bsinss Intllignc nd Data Wahosing Ein Pblikation

Mehr

Richard Davidson Sharon Begley. Warum wir fühlen, wie wir fühlen

Richard Davidson Sharon Begley. Warum wir fühlen, wie wir fühlen Richard Davidson Sharon Begley Warum wir fühlen, wie wir fühlen Richard Davidson mit Sharon Begley Warum wir fühlen, wie wir fühlen Wie die Gehirnstruktur unsere Emotionen bestimmt und wie wir darauf

Mehr

Herzlich willkommen!!!

Herzlich willkommen!!! vvcm v2c Wb- Vdkfzsfw Ds Kzp VENIMUS VIDEMUS COMPREHEDEMUS KOMMEN SEHEN VERSTEHEN Hzlch wllkmm!!! 2009, vvcm GmbH, Bm www.vvcm.d flgch m V2C b Ds Uhm VIVICOM» Sd: Bm D s U h m V I V I C O M» Ewcklug v

Mehr