Rabenpost Informationen aus Unternehmen und Betrieben des Weißen Raben

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Rabenpost Informationen aus Unternehmen und Betrieben des Weißen Raben"

Transkript

1 Rabpost Apil 2010 Ifomatio aus Utm ud Btib ds Wiß Rab I dis Ausab Das Café CiK folic i Rosim Si ist da di u Hompa ds Wiß Rab Mod, butzfudlic ud ifomativ. astonomia sud Kost i u Küc Auszict Esssqualität ud ut Svic ut im Dac. GbauctWaHaus im Wstd öfft Wi ab aufstockt: Noc m bzalba Abot jtzt auf zwi Eta! 2. Ökumisc Kicta D Wiß Rab ist mittdi mit im but Poamm Eiladu zu Modscau im PATHOS taspot tat Dak a us Utstütz Zalic Fim ab spdt wi sa Dak! Impssum V.i.S.d.P: Wiß Rab sozial Btib ud Dist GmbH Gscäftsfüi: Fau Joaa Scilli Scwatalstaß Müc Tl. (089) Fax (089) Ei Utm ds Caitasvbads d Ezdiözs Müc ud Fisi.V. Rdaktio: Wiß Rab, Glid Widt, idis wbatu Etwuf ud Satz: idis wbatu Efolics Café im Kliikum Rosim W sud wd soll, muss auc ut vsot wd. Dazu öt i fudlic Atmospä bso wi sud, fisc Kost. Bids fid Patit ud Bsuc im Rosim Kliikum, w si das Abot uss Cafés im Kliikum, kuz CiK at, wam. Fisc zubitt Sacks, i lck Mittastisc, slbst back Kuc od ifac u i duftd Tass Kaff aus i imisc Rösti so fü Wolbfid bi d Bsuc. Wicti Patscaft Das CiK ist i Qualifiziusud Ausbildusbtib. D Efol diss um 8-jäi Pojkts vdakt di Wiß Rab GmbH auc dm ut Zusammspil all btilit Pat: d Stadt ud dm Ladkis Rosim als Gsllscaft ds Kliikums sowi d Atu fü Abit, di bi d Vmittlu ud Födu d Bscäftit tatkäfti utstützt. Di Wiß Rab GmbH scafft mit dm CiK idal Abitsbdiu, damit Msc mit Hadicap bss Cac auf Abit ud damit auf sozial Itatio alt. Di Atu fü Abit Rosim utstützt das Pojkt mit Listu zu Tilab am Abitslb. Ju Msc mit Hadicap wid i dism Ram mölict, duc bufsvobitd Bildusmaßam i Ausbildusod Abitsplatz zu alt. Haald Nubau, Vositzd d Gscäftsfüu d Atu fü Abit, Rosim. Qualifiziu, Bscäftiu, Btuu Im CiK wd ju Msc im Ram vo bufsvobitd Lä ud Ausbildu auf di buflic Itatio vobitt. Qualifizit ud btut wd di TilmI vo ait Fackäft. Di Tätikit im CiK ist paxisoitit, abwcslusic ud lässt jdm Eizl üd Raum, um sic tspcd si idividull Fäikit i d Abitsablauf izubi. Das CiK öt zu d bsod Pojkt ds Wiß Rab. Fü di Stadt Rosim ist s slbstvstädlic, di Pilosopi ds Wiß Rab als Pat fü di Itatio vo Msc mit Hadicap zu utstütz ud tspcd d Mölickit zu föd. Gabil Bau, Obbümisti d Stadt Rosim. Das CiK ist auc dsalb i bsods Pojkt, wil di ju Msc makta ud im dikt Kudkotakt mit d Gäst qualifizit wd ud somit i alitätsa Bzu zu i spät Ausbildusod Bufstätikit im astoomisc Bic alt., so Joaa Scilli, Gscäftsfüi Wiß Rab GmbH.

2 Si ist da di u Hompa ds Wiß Rab Edlic ist s sowit. Us u Hompa ist oli. Fisc übabitt, i um Look ud mit i M ifomativ u Ialt. Zil wa s ict u optisc mod zu wd, sod sic auc a d u Bdüfiss d Us zu oiti, d.. stit Butzfudlickit. Jd Bsuc soll i d Vilzal d Abot, Distlistu ud Nws scll fid was suct. Aus dism Gud spict di u Naviatio izl Zilupp dikt a, w s z.b. ißt Ifos fü Bwb od Ifos fü Fimkud. Ei Hausfodu dabi wa s, ict u Ifomatio dazustll sod d Us kokt i zilfüd Lösusw azubit. Hit jdm Abot stt i Lösu, Hilf od Kotaktmölickit. Dis Nutz wid duc Oli- Svics, wi i A-Z d Abot ud i Jobdatbak (dzit im Aufbau) oc vstäkt. Auc RabFud fid i d Wbsit i i Bic, d üb Hilfmölickit Auskuft ibt ud zu im Tffpukt Glicsit ausbaut wd soll. Klick Si i ut Nwstick «««Di u awdt Tcik Typo3 (kostlos Op- Souc-Lösu) ud das kla Dsi utstütz di wüsct Stuktu ud Übsictlickit d Hompa ud vifac di ialtlic Pfl: Gudla fü i wit Ausbau ud imm aktull Ialt. Wicti fü d Wiß Rab d bi us passit imm twas! J Us Mobil Hausmisti fit am 1. Mai 2010 i 20-jäis Jubiläum. Zwi Jazt ut Svic fü Müc Pivat- ud Fimkud mac us Btib zu im folic Distlist! Ja J Efolsstoy: Mit d stolz Not 1,7 bstad i Mitabiti ut faclic Blitu uss Gbauct- Wa-Hauss di xt Vkäuf-Püfu. Dis voad Listu stit i Qualifiziu fü d st Abitsmakt. Wi atuli az zlic! J Das Café im NäWk wid ab sofot vo usm Pofibtib astonomia btib. Ei wöctlic wcsld Mukat mit mdita, lict Spis vwöt us Kud mit im sud, abwcslusic Mittastisc, Kuc ud kli- lck Zwiscmalzit. Wi wüsc ut Apptit!

3 astonomia sud Kost i u Küc Di ud 300 Caitas-Mitabit im Pat-Rupt-MayHaus kö aufatm: Afa Jaua at astonomia d Btib wid aufomm. Di Kati wid sit 2006 vom Wiß Rab btib. A alt Stll, jdoc mit kompltt u ud mod Goßküc- ud Saitäausstattu vsot das astonomia-tam sit Jaua si Gäst mit im tälic fisc zubitt Mittastisc ud kli Sacks. Efolsidikato bi us Abit mit Msc mit Hadicaps sid ut ud it Ifa-Stuktu. Üb dis vfü wi i d u Räumlickit ud off atülic, dass Si duc i ut Esssqualität ud i ut Svic bfalls pofiti wd. Dafü möct wi us bi d Caitas bdak, so us Gscäftfüi Joaa Scilli. Goßzüi Utstützu d Caitas Füf Moat att di Umbaupas daut, i d di Essszubitu ud di Vsou d Caitas-Mitabit auslat wd musst. Di alt Küc, di 27 Ja la i Dist ta att, wud vollstädi tkt ud ut. Di Kost fü di umfassd Roviu at d Caitasvbad d Ezdiözs Müc-Fisi.V. ta. Bi d Etscidu zu Saiu d Küc stad das Wol us Mitabit im Caitasvbad im Vodud. Ei wits Zil, d Mitabit d astonomia i solid Zukuftsbasis zu scaff, wud mit dm udld Umbau ud d Saiu d Küc ict, so Klaus Wißbac, stllvttd Diözsa-Caitasdikto ud Vostad Rssot Witscaft. Itativ Abitsplätz Bi d Plau wud di Bdaf d astonomia-mitabit i om Maß bücksictit. So kot z.b. i zusätzlics Büo fü das Sozialpädao-Tam iictt wd. Wi, d Wiß Rab, fu us wiklic s üb di scö ud fuktioal u Kücäumlickit. Ei D Itatiosbtib astonomia, d Katibtib ud Catisvic, wid duc das Itatiosamt Obbay ud d Bzik Obbay sowi Aktio Msc födt. Das Rfat fü Abit ud Witscaft d Ladsauptstadt Müc sowi di ARGE fü Bscäftiu Müc föd di Bscäftiu ud Qualifiziu im Bic Smiasvic. J Nu Wblo: Us Gscäftsfüi Joaa Scilli ist i d lf Auto, di sic im Wblo d Caitas ZoPovty Gmisam Amut zu aktull Etwicklu ds Sozialstaats i Dutsclad äuß. Btoff ud Expt diskuti, wi Msc, di am Rad d Gsllscaft lb, fai Cac iäumt wd kö. Issamt abit 30 Bscäftit im Btib astonomia: Nb d bid Btibslit, im Küccf ud im wit Koc sid 26 Msc mit Hadicaps bscäftit. D astoomisc Bic bitt fü Msc mit Hadicaps vilfälti Mölickit d Qualifiziu, z.b. im Bic Hauswitscaft, Küc, Svic, Hyi. Di Tätikitsfld i d Gastoomi sid fü Msc mit Hadicaps it, da si ifac Hilfstätikit offi, z.b. Spül, Svic- ud Riiuskäft. Rud 170 bis 200 Ess bitt us astonomia tälic zu. Di Podukt stamm stts aus ioal Poduktio ud komm fisc ud bkömmlic zubitt auf d Tll. Nb dm Katibtib bitt di astonomia auc i Cati-Svic a. J Mod bwt D Laufst im NäWk blibt auc 2010 i ißs Pflast! Dsalb vastaltt us Dsitam im Juli i Wis`Modscau. Gzit wd ausfall DidlKatio ud Accssois mit Pfiff, di i modisc bscwit Bizltsaiso vspc. D Tmi wid oc bkat b.

4 Nus GbauctWaHaus im Wstd öfft Us Gbauctwaaus ist 298 Hausumm wit is Wstd zo ud at dot Afa Jaua u öfft. Auf zwi Stockwk ud i mod staltt Vkaufsfläc vo ud 1000 m2 bit wi bauct Möbl, Eiictus- ud Hausaltsstäd sowi Scodad-Klidu zu üsti Pis. Di Wa stamm aus Spd ud Wousauflösu. Zu us Kud zäl Msc mit scmalm Gldbutl, ab auc Libab idividull Eiictusstäd kauf bi us i, bictt Gscäftsfüi Joaa Scilli. Slbst mit apackt Di mmoati Roviuspas d u Räum ab wi ict u mit Fmdfim sod auc mit Utstützu us Bscäftit listt, di tatkäfti apackt ud oßs Eamt bwis. Dabi musst d Btib i d alidt Hausmisti ud dm alt GWH aufct alt wd. Us Mitabit ab dis zusätzlic Blastu ut mistt ud dabi auc di i od ad Ftikit bi Pofi- Hadwk lt, so Robt Wiz, Btibslit ds GWH. Zwifac Hilf Gbaucsstäd, di di i ict m woll, kö Msc mit im Eikomm oc i ut Dist wis. Dsalb sid GbauctWa- Häus i Müc ducaus i Makt, auf dm sic Abot ud Nacfa tifft. Mac Kud stmm sic aus Übzuu di Wwfsllscaft, vil ab sid sclictw fo, Baucbas ud ut Ealts fü wi Gld kauf zu kö. So utstütz wi i zwili Hisict Msc, di auf di Hilf us Gsllscaft awis sid: us Ziluppmitabit fi- d i us Gbauct- WaHäus buflic Itatio, us Kud i i bzalbas Abot a Scod-Wa. Nu Adss: GbauctWaHaus Ladsb Staß Müc Tl. (089) Öffuszit: Di F: bis U Sa: bis U As-Bau -Staß Zscokkstaß Tapptustaß Dosbbück Ladsb St. Tübi St. Aulfstaß 146 Himaplatz S S Dosbbück Aulfstaß Tsiö Masstaß S Hauptbaof U Sidlstaß Lidwumstaß So fid Si zu us: Ab S-Ba Haltstll Dosbbück: G Si üb di Bück Rictu Ladsb Staß ud bi Si cts i. Si fid us ac ca. 400 Mt auf d ct Sit.

5 i wüd lb - mit ud o abit ist das motto d aktioswoc auf dm w zum ÖKT. im zusamma damit kot dis aufwdi vt alisit wd! Eiladu zu Modscau mit i kollktio zi diakoia txtil ud das äwk ds wiss ab, dass mod abit - ud - abit mod mact! Auf dm W zum ÖKT 2010 Damit i Hoffu abt. 2. Ökumisc Kicta Müc Mai 2010 bid istitutio, di msc i scwii lbssituatio i abit mölic, zi i stylis mix aus to, ifasio ud vi vita! mod mact abit abit mact mod W sic vom 12. bis 16. Mai Pil aus az Dutscsid si uii wod? da fu wi us auf si(ökt) ud auf di 21. apil! lad zum 2. Ökumisc Kicta Müc bi fa wd si sic bitt a: tff, wid di Wiß Rab GmbH zum Gli - f. ik / diakoia txtil tlfo 452ds od - f. fuma / wiss ab tlfo Kicvts bita. Di Ladsauptstadt wid zum Ztum all Cist i Dutsclad. Zumwww.wiss-ab.d Zic ww i Zusammöikit wd si auc d i usm NäWk i Hadabit stllt ü Pilscal (zu kauf ut ta. i wüd lb - mit ud o abit ist d motto d aktioswoc auf dm w zum ÖKT. im zusamma damit kot dis aufwdi vt alisit wd! Elb Si i styliscm Ambit i mit i kollktiosow zi txt außwölic i diakoia d At-mod das äwk ds wiss ab, dass ds PATHOS taspot tats. - udlis - abit mod mact! Gzit wid i modisc Mix aus Rbid istitutio, di msc i scwi to, Hifasioi & Vita! lbssituatio abit mölic, i stylis mix aus to, ifasio u vi vita! Goß Cac Fü di Wiß Rab GmbH ist di Patscaft mit dm ÖKT i oß Cac. Rud Pil watt Müc Msc also, di auf Gud i Wtübzuu auc off sid fü di wicti Utstützu, di wi fü Msc mit Hadicaps list. Dis Plattfom woll wi utz, um us Itatios- ud Bscäftiusutm i bit Öfftlickit zu pästi: Wi woll zi, wi us Hilf bi d Msc akommt ud u Utstütz fü us Abit wi (RabFud ist d Fudskis d Wiß Rab GmbH). Mittwoc sid si uii wod? da fu w Bi auf si ud auf 19 d U 21. apil! Eititt fi! bi fa wd si sic bitt a: / diakoia txtil tlfo Wi fu us auf I Bsuc! Mittwoc um 19 U- f. ik - f. fuma / wiss ab tlfo diakoia Txtil & Wiß Rab PATHOS taspot tat Dacaust Müc Tam 12/20/21 bis Loodplatz ww a t c i K c is 2. Ökum! i d t it m t is b a R D Wiß amm o P s ic s lu s Abwc T, wid, dm Maktplatz ds ÖK Im Ram d Aoa a d vscid Aktio sic d Wiß Rab mit. li ds Kictas bti lbdi Gstaltu lu zum Tma G 2 Podiumsdiskussio mit Hadicaps vo Msc buflic Itatio bac Küstlaus, L im Clubaum ds Müc platz 8, Müc vom s i Had: d Afa J Hatz IV ud Hilf au Mai um U Ed?, Dosta, 13. (G als k tä f. D. Go C m Es dis kut i mit: Po (Vo sit z d d ba d), B d Bc ki D uts c Ca itas v, Fidic Gaff, tu fü Ab it Müc ) Gscä ftsfüu A Soz ial f at) au pts tad t Mü c (Sozia l f t, La ds mit C a c fü Msc J Buflic tilab: 14. Mai um U Bidu, Fita, d Budsao S (Gscäftsfü Es diskuti mit: At f Md (BItatiosfi m), Jos bitsmiscaft d cim Utläd Bziks Obbay), Joa zik staspäsidt ds d sob vw al), B a d Fi k (La (La dtas ab o d t miscaft d d Budsabits tusat, Gscäftsf ü Sozialilf (BAGüS)) übö tlic Tä d d d AGOR A dm Makt Pästatiosstad auf m Mssläd. Mai auf d Mölickit vom ud, Stad G27, Dos ta Müc-Rim, Hall B4 U, Sams ta Fita U kuliaisc Güss Abd d Bu ttw oc, 12. Ma i om ia, am Mi vo u s a st on atsop ps-platz vo d Sta ab U, Ma x-jos Natioaltat Müc u duc s: auf i Busto Bsictiu ds NäWk tib Mücs jkt ud B vscid sozial Po 14. Mai, NäWk bsuc, F. kö Si auc us atz/tomas Wimm Ri Abfat 14 U, Isatopl - am Rataus Fü das lib Café im Rataus/Bü stonomia vom Tam d a lic Wol sot da s taus: szit ds Cafés im Ra Mai. Di Öf fu U i dabi zu si! Wi lad Si zlic Ml Tmi di aktull Bitt bact Si zu all.d ab - pawww.wiss-ab.d du auf us Hom

6 Dak fü fiazill Utstützu! Als Bscäftius- ud Itatiosutm ist d Wiß Rab auf Spd ud Sposoi awis, um asicts kapp wdd öfftlic Mittl si Aufab witi ct wd zu kö. Di fiazill Utstützu vo Stiftu, Utm ud Pivatpso flißt dikt i di Ascaffu vo Matial, di Fiaziu vo Abitsplätz ud Witbildu sowi i di pädaoisc Btuu us Bscäftit. D Wiß Rab at i d va Moat ii oßzüi Spd alt. Wi bdak us az zlic bi all Spd ud Sposo, isbsod J bi d Stiftu Sozials Müc d Stadtspakass Müc J E.ON Wasskaft GmbH J bi d Stiftu Advtskald d Süddutsc Zitu J bim Rosim Taditiosutm Aubäu GmbH, das d Wiß Rab bits sit vil Ja utstützt J bi d zalic kli ud mittlstädisc Utm, di usm Spdaufuf folt sid ud us utstützt ab ilft mit Caity-Aktio Wi sic Utm mit kativ Aktio fü d Wiß Rab ai kö, bwis küzlic atfakt, Pat uss NäWks. Das Müc Modlabl atfakt vkauft im Ram i Caity-Aktio vom NäWk aftit Nadlkiss im i Lad i d Has-Sacs-Stass. D Vkaufslös i a us NäWk. Dafü i oßs Dakscö! RabFud ist i Iitiativ fü Msc, di aktiv lf, Msc mit Hadicaps i scwii Lbssituatio zu utstütz. Mac Si mit! Wd Si uvbidlic Mitlid i usm Fudskis ut Ifos zum Wiß Rab ud wi Si us utstütz kö ut Us Spdkoto: Lia Bak Müc. Kto BLZ Dak fü I Spd! Ei ausfülic List all Föd ds Wiß Rab fid Si im Itt ut

Importeure chemischer Produkte.

Importeure chemischer Produkte. c a k u o P c is m C ic z k i ic S H G u Gfak zu io a m fo I Wici Impou cc u ll s H fü zicu Pouk. GHS i u, wlwi iilic Gfakzicu Das vo UNO iiii Sysm GHS zu Eisufu u Kzicu vo Cmikali s als Abküzu fü Globally

Mehr

Unser Markt-Angebot am Freitag, 19. 4. und Samstag, 20. 4. 2013 auf ALLE Brotsorten 10%

Unser Markt-Angebot am Freitag, 19. 4. und Samstag, 20. 4. 2013 auf ALLE Brotsorten 10% 01_bot_sit_Layout 1 12.04.13 10:23 Sit 1 47. Jahrgag Nr. 643 WIR aus Garrburg iformir di gaz Rgio Ga Garrbur Garrburgr rrbu rrr rr bbur uurrgg gr rbot ot FRÜHJAHRSMARKT 19. bis 21. April 2013: FRÜHJAHRSMARKT

Mehr

Geniessen Kulinarische Wanderung Gemeinsam Tag der Regionen Geplant Rödinghauser Wochenmarkt Geburtstag Jugendheim feiert

Geniessen Kulinarische Wanderung Gemeinsam Tag der Regionen Geplant Rödinghauser Wochenmarkt Geburtstag Jugendheim feiert Ausgab 9/2013 mit dm Amtsblatt Wihkurir Giss Kuliarisch Wadrug Gmisam Tag dr Rgio Gplat Rödighausr Wochmarkt Gburtstag Jugdhim firt ENDLICH IST ER WEG: Lib Lsri, Libr Lsr, DU & ICH Ausgab 9/2013 di Sommrfri

Mehr

Gemeinsam mehr Rendite

Gemeinsam mehr Rendite Soca Tadg SPEZIAL Gmsam mh Rdt Itvws: Das sag Fazxpt zu Soca Tadg Statg: Efogch Tad ass sch d Kat schau Wd S cht zu Maott: So hft Ih Soca Tadg Mach Bösthm sd Ih Numm zu hoch? Da wäh S d gaz ut. Us Hot

Mehr

Mode & Technik. Seite 2 Seite 6. Business. Wirtschaftswissen im Unternehmen.

Mode & Technik. Seite 2 Seite 6. Business. Wirtschaftswissen im Unternehmen. Q out Q Mod & Tchk who s who: Nugüdug, Stat-UPs Gschäftslut m Stylsch Calfoa-Shts & Gütl who was who: Isolvz, Auflösug Ramplcht St 3 fü d Aft-Wok-Paty St 2 St 6 Vlag & Maktg lautbach katvbtuug.k. Ext Abtlug

Mehr

> Sommerzeit ist Messezeit! Best of Bike kommt und Rückblick auf OutDoor, ispo bike, Eurobike, 100. ÖSFA

> Sommerzeit ist Messezeit! Best of Bike kommt und Rückblick auf OutDoor, ispo bike, Eurobike, 100. ÖSFA Ausgab 03/2013 sport insidr Das östrrichisch Sport.Busiss.Magazi. P. b. b. Vrlagsort: 3481 Fls am Wagram, GZ 10Z038506M, Euro 4,50 Marcos Frro/Rd Bull Cott Pool > Sommrzit ist Msszit! Bst of Bik kommt

Mehr

Bis zu 20 % Ra. b b. a h

Bis zu 20 % Ra. b b. a h btt! Bis zu 20 % R www.gvb.ch h? ic s b b d d u W s s d ich t lück lo s s u H Ih h ic s W i v Mit us kö Si Ih Hus udum vsich Mit us Zustzvsichug ist Ih Vsichugsschutz i ud Sch W glichzitig i Lück i d Gbäudvsichug

Mehr

Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing

Das Magazin für Nonprofit- Management und -Marketing ROTE SEITEN ERBBAURECHTE Agb 5 2014 Mgzi fü Nopofit- Mgt -Mktig www.tiftg-pooig. NUR IMAGETRANSFER? PRIVATE BEITRÄGE ZUM GEMEINWOHL GESPRÄCH Soziologi Hilk Bock üb Ekti Glückfog, typi Alö fü Glückpfi Eifl

Mehr

SEI DABEI UND WERDE TEIL DER FÜCHSE-FAMILIE!

SEI DABEI UND WERDE TEIL DER FÜCHSE-FAMILIE! SEI DABEI UD WEDE TEIL DE FÜCHSE-FAMILIE! : I E E V I E S L A H ME T I E B A S H C U W H C A DIE I L E B E S H C Ü F DE DE TAUM VOM POFIHADBALL Max-Smelig-Halle Die Spiele im Fusbau es Eeigis fü si imme

Mehr

Neuer Glanz und alte Knochen

Neuer Glanz und alte Knochen ikl. CD! Ösich 7,00 Schwiz sf 13,40 Ewickl Magazi 5.10 www.wickl-magazi. IlliJ IDEA 9 uy Eio: Di bka Java-IDE i umfagich Op-Souc-Eio, ikl. lligm CoEo u Swig UI Dsig. Aoi SDK: Das akull SDK fü i Ewicklug

Mehr

TransRelations BDÜ. Kundenberatung beim Übersetzen juristischer Texte. Jahresmitgliederversammlung Kommentar. Wie von unsichtbarer Hand geschrieben

TransRelations BDÜ. Kundenberatung beim Übersetzen juristischer Texte. Jahresmitgliederversammlung Kommentar. Wie von unsichtbarer Hand geschrieben TsRlios Miglidszischif ds BDÜ-Ldsvbd Bm-Nidschs.V. Hf 1/02 Mi 2002 Kdbg bim Übsz jisisch Tx Jhsmiglidvsmmlg Komm Wi vo sichb Hd gschib BDÜ Bdsvbd d Dolmsch d Übsz E d i o i l / I h l TsRlios 1/02 Edioil

Mehr

EML VoicE SpEEch technology today E 2013 ideoinhalten u iss transkription von V E / ollautomatische center aus allen Quellen: V Sgab contact- u a

EML VoicE SpEEch technology today E 2013 ideoinhalten u iss transkription von V E / ollautomatische center aus allen Quellen: V Sgab contact- u a EML Voic alt ih itls o t Vid o sub vo o for vid i t p i r o k i s script Tra ch ia Tra s i t d a m M uto rcs: olla u : V all so l l m o u r F tr Q all C act- trs Aus t Co tact-c im ogi s i co l o ch licatio

Mehr

Diözesanverband Münster

Diözesanverband Münster Diözvb Müt Diözfcc II Ittilität Ei Wlt W vil kli Mc vil kli Scitt t, w i i Wlt vä. Lib Klpigfmili, Wi lb vtwtlic l liic. Di Stz m Litbil tc Klpigwk it fü Vpflictg. Vil Klpigfmili i m Diözvb i im Bic Fi

Mehr

Spektrum. Schwerpunkt Wirtschaftlichkeit von BI-Lösungen

Spektrum. Schwerpunkt Wirtschaftlichkeit von BI-Lösungen BI chwpnkt Glicht di ROI-Bchnng d Qadat ds Kiss? Opn-oc-BI-itn im Vglich: Pntaho vss Jaspoft Asgab 4 6. Jahgang 211 D 18, A 21,5 FR 33,25 pktm Fachzitschift fü Bsinss Intllignc nd Data Wahosing Ein Pblikation

Mehr

SClub. on tour: SnowFun in Oberjoch die Ski- und Snowboardausfahrt. Sprachreisen 2015 nach Poole in Südengland

SClub. on tour: SnowFun in Oberjoch die Ski- und Snowboardausfahrt. Sprachreisen 2015 nach Poole in Südengland Ds Mgzi i vil kiv Agbo fü Club-Migli Kisspkss Rulig 1 2015 Club Club o ou owfu i Objoch i ki- u owbousfh Foo lbio pchis 2015 ch Pool i ügl lbsviigugskus fü Mäch u Jug i PV Rulig I Hf Vil Guschi fü äßig

Mehr

ESSEN.WelcomeCard. 1 Ticket viele Möglichkeiten many opportunities

ESSEN.WelcomeCard. 1 Ticket viele Möglichkeiten many opportunities ESSENWlcomCard 1 Tickt vil Möglichkitn many opportunitis wwwssnd Ihr Trffpunkt 2014 2014 07 0902 Haus Gartn Gnuss Di Frühlingsmss für di ganz Famili 11 1302 E-world ngy & wat* Intnational Fachmss und Kongrss

Mehr

Gut gepflegt im eigenen Zuhause

Gut gepflegt im eigenen Zuhause Gut gpflgt im ignn Zuhaus Ein Litfadn für di Organisation dr flg im häuslichn Brich 1 Amt für Famili und Sozials Haftungsausschluss: Di Landshauptstadt Kil übrnimmt kinrli Gwähr für di Aktualität, Korrkthit,

Mehr

Mitgliedszeitschrift des BDÜ-Landesverband Bremen-Niedersachsen e.v. Heft 1/99 Februar 1999. Die Geschichte einer Übersetzungsabteilung

Mitgliedszeitschrift des BDÜ-Landesverband Bremen-Niedersachsen e.v. Heft 1/99 Februar 1999. Die Geschichte einer Übersetzungsabteilung TansRlatons Mtgldsztschft ds BDÜ-Landsvband Bmn-Ndsachsn.V. Hft 1/99 Fbua 1999 Edtoal Das magsch Datum 2000 wft sn Schattn voaus, d wstlch Wlt stht vo dm Mllnumstauml od st schon mttn dn. En Schlagzl,

Mehr

Bachelor of Science (Hons)

Bachelor of Science (Hons) Bachl f Scic (Hs) Pfmaagmt (Equi Stuis) Stuiihalt Stuiihalt Di Stuiihalt im B.Sc. Tp-up Etwicklug möglich i hva- zusamm mit paktisch Awug Pfmaagmt si gau s vilfältig g Vbitug auf iiviull bi zu kö. Das

Mehr

11 Neue Statistiken zur Kindertagesbetreuung

11 Neue Statistiken zur Kindertagesbetreuung Die vielfältigen und differenzierten Auswertungen zu den Angeboten der frühkindlichen Bil dung, Be treu ung und Er zie hung wur den wie viel fach in den Ka pi teln er wähnt erst dadurch möglich, dass die

Mehr

Kapitel 6 Data Warehouse

Kapitel 6 Data Warehouse pil 6 D Wo l i i 6. Gdlg 6. W i i D Wo? 6.3 ik 6.4 Ewiklgzykl dm Hi-Nw-Tik vom 6..999 l i i M b wlgöß D Wo fü Tlkom Di D Tlkom bi M d mi Tby bilg göß D Wo god. Do will di Tlkom küfig ll dd zl f d pplikio

Mehr

INCIDENT MANAGEMENT SYSTEM

INCIDENT MANAGEMENT SYSTEM INCIDENT MANAGEMENT SYSTEM Uivrslls Srvicud Vorgagsmaagmt WAS KANN i NORIS IMS TATSÄCHLICH FÜR IHR UNTERNEHMEN LEISTEN? Übrzug Si sich vo usrr vollitgrirt Awdug zur Erfassug, Barbitug, Dokumtatio ud Auswrtug

Mehr

DE AT#11. Nur für Wiederverkäufer

DE AT#11. Nur für Wiederverkäufer DE AT#11 N ü Widvä NEU IN DIESER AUSGABE Dlgic Zb QicSc I QM & QBT 2400: Lig d mbil ZD500 Si: Kmp DpEidc mi RFID-Opi PwSc PM & PBT 9500: Mbil Idic ü 2D-Bcd ZT400 Si: Midg-Dc ü d chll Eidc El Hlhc: Rb PDA

Mehr

PCSteno01 für LibreOffice ab Version 3.3

PCSteno01 für LibreOffice ab Version 3.3 PCSteno01 für LibreOffice ab Version 3.3 Mit PCSteno schreibst du z. B. nur noch Folgendes: j mu c nmh svj yr wj no g*. Und liest: Jetzt muss ich nicht mehr soviel schreiben wie noch gestern. Das ist der

Mehr

Neue Erweiterung für das große Git-Poster auf Seite 8! Embedded Development > 92 Zwei Erfahrungsberichte. Open Source ALM > 101

Neue Erweiterung für das große Git-Poster auf Seite 8! Embedded Development > 92 Zwei Erfahrungsberichte. Open Source ALM > 101 Nu Erwirug für da groß Gi-Por auf Si 8! clip magazi Mi Zrifizirug zum wwwclip-magazid Crifid Profioal for Sofwar Archicur (isaqb) Da rwar Si im Camp: Fur, praxiah ud pragmaich Eiführug i Sofwararchikur

Mehr

Wie groß muss meine Stichprobe sein, damit sie repräsentativ ist? Wie viele Einheiten müssen befragt werden? Was heißt "Repräsentativität"?

Wie groß muss meine Stichprobe sein, damit sie repräsentativ ist? Wie viele Einheiten müssen befragt werden? Was heißt Repräsentativität? Wi groß muss mi Stichprob si, damit si rprästativ ist? Wi vil Eihit müss bfragt wrd? Was hißt "Rprästativität"? vo Ptr vo dr Lipp (Fbruar 0) Stichwort: Stichprobumfag, Stichprobplaug, Rprästativität, gschichtt

Mehr

Jahresbericht 2 0 1 3 + 2 0 1 4

Jahresbericht 2 0 1 3 + 2 0 1 4 Jahrsbricht 2 0 1 3 + 2 0 1 4 Gott nah zu sin ist min Glück. Psalm 73, 28 Jnny Sturm - Fotolia.com Kuratorium Mitglidr Klaus Dicknit Dr. Joachim von Einm, Kommndator ds Johannitr-Ordns Dr. Ditrich von

Mehr

Schalten der elektrischen Leitfähigkeit in Mikroemulsionen durch Photoisomerisierung von Solubilisaten

Schalten der elektrischen Leitfähigkeit in Mikroemulsionen durch Photoisomerisierung von Solubilisaten Scalten e elektiscen Leitfäigkeit in Mikoeulsionen uc Potoisoeisieung von Solubilisaten DISSERTATION zu Elangung es akaeiscen Gaes Dokto eu natualiu (D. e. nat.) vogelegt e Fakultät Mateatik un Natuwissenscaften

Mehr

WEGEN Umbau. Renovierung des letzten Teilstücks der Herbesthaler Straße. Auch mit Baustelle ohne Probleme in die Eupener Innenstadt! Wir für Eupen!

WEGEN Umbau. Renovierung des letzten Teilstücks der Herbesthaler Straße. Auch mit Baustelle ohne Probleme in die Eupener Innenstadt! Wir für Eupen! Wir für Eupn! WEGEN Umbau... göffnt! Wir für Eupn! Wir für Eupn! Auch mit Baustll ohn Problm in di Eupnr Innnstadt! Rnovirung ds ltztn Tilstücks dr Lib Bürgrinnn und Bürgr, wir möchtn Si informirn, dass

Mehr

Waldverband. aktuell. Erfahrungsbericht Waldbetreuung. Krananhänger. Wald unter Wilddruck? 3/2012. Worauf beim Kauf geachtet werden sollte

Waldverband. aktuell. Erfahrungsbericht Waldbetreuung. Krananhänger. Wald unter Wilddruck? 3/2012. Worauf beim Kauf geachtet werden sollte BÄUERLICHER WALDBESITZER. a VERBAND t Waldvrband w w w. w a l d v 3/2012 r b a n d - o o OÖ aktull Erfahrungsbricht Waldbtruung Krananhängr Worauf bim Kauf gachtt wrdn sollt Wald untr Wilddruck? Jagdlich

Mehr