ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc."

Transkript

1 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech Mladá fronta-historický ústav, Praha 2011, s. 325, ISBN ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Cesty k sebe. Česi v odboji na Slovensku v rokoch Historický ústav, Praha 2009, s. 349, ISBN ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, (zostavovateľka) Spojenecké misie. Múzeum SNP, Banská Bystrica 1990, s. 68. ISBN RATAJ, Jan, KLIMEK, Antonín, ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Z druhé republiky. Praha 1993, Historický ústav A ČR/PO Bez ISBN ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica (ed.), Válečný rok AVIS- MO ČR, Praha 2001, s. 362, ISBN ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica (ed), Československá armáda (plány a skutečnost). AVIS Praha 2003, s. 263, ISBN Encyklopedie českých dějin. (biografické a tematické heslá, např. J. Bartík, Československá armáda, Branné zákony a jiné) In: Manuál, Praha 2003 Vojenské osobnosti československého odboje Praha 2005, ISBN ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica (ed.), Židé v boji a odboji. Rezistence československých Židů v letech druhé světové války, Historický ústav, Praha 2007, s. 414, ISBN ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, HOFMAN, Petr (eds.), Československá vojenská zahraniční služba v letech , Ústav pro soudobé dějiny, Praha 2008, s. 388, ISBN KOSTA, Jiří, MILOTOVÁ, Jaroslava, ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Tschechische und slowakische Juden im Widerstand , Metropol Verlag, Berlin 2008, s. 272, ISBN Bojovali na všech frontách. Vzpomínky židovských vojáků a odbojářů z druhé světové války, Praha 2007, s. 175, Bez ISBN. II. vydání: Praha 2011, s. 272, ISBN Články - výběr ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Hlavný stan Slovenského Červeného kríža v rokoch In: Zborník Múzea SNP č. 12, Martin 1987, s

2 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zdravotná správa 1. ČSA na Slovensku, jej organizácia a činnosť v SNP. In: Zborník Múzea SNP č. 13, Martin 1988, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Skupina českých žandárov pod velením por. Karla Holasa v Slovenskom národnom povstaní a národnooslobodzovacom boji proti fašizmu. In: Zborník Múzea SNP č. 14. Martin 1989, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, K niektorým otázkam účasti Čechov v národnooslobodzovacom boji na Slovensku a v Slovenskom národnom povstaní. In: Zborník Múzea SNP č. 15, Martin 1990, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Vojenská misia Veľkej Británie na Slovensku. In: Spojenecké misie, Múzeum SNP, Banská Bystrica 1990, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Postavenie Čechov v Slovenskej republike In: Historie a vojenství 40, 1991, č. 1, s , 2 tb. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, The Allied Mission to Slovakia in Massuah A Yearbok of the Holocaust and Heroism, No.21, Tel-Aviv 1993, s (hebrejsky) ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Obrana národa na Slovensku (Česi v čs. demokratickom odboji na Slovensku v rokoch ). Historie a vojenství 42, 1993, č.6, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Jewish anti-nazi resistance in the Slovak Republic in Yalkut Moreshet Periodical No.58, Tel-Aviv 1994, s (hebrejsky) ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Postoj britskej SOE k Slovenskému národnému povstaniu. In: Vojenské aspekty Slovenského národného povstania. Žilina 1994, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Česi v Slovenskom národnom povstaní In: Národ se ubránil , Praha 1995, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Československý demokratický odboj na Slovensku od leta 1941 do decembra Odbojové skupiny Flóra a Justícia. Historie a vojenství 44, 1995, č. 4, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Židia a protinacistický odboj na Slovensku. Acta Judaica Slovaca, Bratislava 1995, č. 2, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Správa pplk. H. M. Threlfalla z rozhovoru s generálom J. Golianom Historie a vojenství 1996, č.3, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Osobnosť gen. Vojtěcha Borisa Lužu a československý demokratický odboj na Slovensku. Sborník Vojenské Akadamie v Brně, č.1/1997, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Príspevok k účasti Židov v protinacistickom odboji na Slovensku a v Slovenskom národnom povstaní. Střední Evropa 13, 71-72/73, Praha 1997, s ; ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Činnosť odbojovej skupiny JaR na Slovensku ( ). Historie a vojenství 1998, č. 1, s

3 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Aktivity Milana Hodžu v prospech československej armády. Moderní dějiny 7, 1999, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Chaviva Reiková ( ). Historie a vojenství 1999, č. 2, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Česi a Slovenské národné povstanie. In: SNP 1944 vstup Slovenska do demokratickej Európy. Banská Bystrica, ADADE 1999, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Odboj a Povstanie (Glosy k dedičstvu). In: Slovensko a druhá svetová vojna. Bratislava, VHÚ MO SR 2000, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Arnošt Heidrich a československý demokratický odboj na Slovensku. In: Sborník Československá republika v letech s přihlédnutím k životu a dílu josefovského rodáka Arnošta Heidricha. Jaroměř, Městské muzeum 2001, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Cesty k prelomu v úsilí čs. vojenskej spravodajskej služby na domácom území. In: Válečný rok Praha, AVIS- MO ČR 2001, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Windproof o Slovenskom národnom povstaní. Vojenská história 5, 2001, č. 4, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Československý výsadok Courier 5. Soudobé dějiny, Praha 2002, č. 4, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, NĚMEČEK, Jan, Vojaci 2. technickej divízie slovenskej armády na strane Spojencov. Historie a vojenství, 2003, č. 3-4, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Ženy v čs. armáde v rokoch l In: Statečné ženy o ktorých se málo ví. AVIS Praha 2003, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Československá armáda (Plány a skutočnosť). In: Československá armáda (plány a skutečnost). Praha 2003, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Juden i der Slovakei - ein fester Bestandteil des Anti-NS- Widerstands. In: Widerstand Kollaboration Zusammenarbeit aus europäischer Perspektive in Deutschland und der Tschechoslowakei von Europäisches Comenium Cheb 2003, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Operacja Karpacko-Dukielska w świadomości czechosłowackiego oraz czeskiego społeczeństwa po roku In: Tędy szli Operacja Karpacko-Dukielska retrospekcja 60 lat poznej, Krosno 2004, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Mocensko-represívny aparát slovenského štátu nástroj poslušnosti a oddanosti nemeckej ríši. In: Museli pracovat pro Říši. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech druhé světové války. SÚA Praha 2004, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Plukovníčka v. v. Lydie Horálková-Studničková ( ). In: Historie a vojenství 2004, č. 4, s

4 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Karpatsko-duklianska operácia v povedomí československej a českej spoločnosti po roku Moderní dějiny. Praha 2005, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, K otázke vzťahu Čechov a Slovákov v tzv. druhej republike. In: Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období, Praha 2005, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, K osudu Miroslava Bedřicha Švandu (a kapitolám československej vojenskej spravodajskej služby na Slovensku). In: Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu. Pocta Jozefovi Jablonickému, Bratislava 2005, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, K problematike československých vojnových zajatcov. In: Přežili svou smrt. Pochody smrti. Praha 2005, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, K osudu, odboju a boju československých Židov (Židia Československa v protinacistickej rezistencii v rokoch druhej svetovej vojny). In: Židé v boji a odboji. Rezistence československých Židů v letech druhé světové války. Praha 2007, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Československá vojenská zahraniční služba Úvod do problematiky. In: Československá vojenská zahraniční služba v letech , Praha 2008, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Československá vojenská zahraničná služba v kritických dňoch československej štátnosti 14. až 16. marca In: Československá vojenská zahraniční služba v letech , Praha 2008, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Slovenskí diplomati v protektoráte a prvé výročie 28. októbra pod nemeckou okupáciou (Z kapitol slovenského Ministerstva zahraničných vecí v rokoch ). In: Cesta dějin 1, 2. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc., Praha 2007, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Slovenská historiografia o Československu (Slovenská historiografia k Československu: Reflexia - Bilancia). In: Reflexe dějin Československa v historiografii na počátku 3. tisíciletí, usp. Jan Němeček, Praha 2008, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Československý demokratický odboj na Slovensku v rokoch stály cieľ slovenských a nemeckých bezpečnostných služieb. In: Marek Syrný a kol. Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch , Banská Bystrica 2009, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Rovnica smrti a života. Problemtika šoa a rezistencie československých Židov v rokoch In: Petr Prokš a kolektív, České země a moderní dějiny Evropy, Praha 2010, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Czechoslovak Democratic Resist Movement in Slovakia from 1938 to Reality and Consequences. In: Jan Němeček a kolektív, Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech XX. století. Hledání východisek, Praha 2010, s

5 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Československí vojenskí diplomati a ich postoj k okupácii a kolaborácii, in: Ivo Pejřích, Jiří Plachý a kolektiv, Okupace, kolaborace, retribuce, Praha 2010, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Výnimočný stav na Slovensku v marci 1939 a Homolov puč (Z kapitol druhej republiky), in: Valerián Bystrický, Miroslav Michela, Michal Schvarc a kolektiv, Rozbitie alebo Rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska, Bratislava 2010, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Ku kľúčovým dňom česko-slovenskej štátnosti v marci (Dva dokumenty bezpečnostných zložiek štátu), in: Mária Stanová a kolektív, Pamäť života, Bratislava 2010, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Divízny generál Ondřej Mézl veliteľom na Strednom východe (osobné svedectvo v dokumentoch), in Stanislav Mičev a kolektív, V perimetri zameriavača. Kapitoly z dejín Slovenska v druhej svetovej vojne, Banská Bystrica 2012, s ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Status quo Jozef Jablonický (3. január december 2012). Slavonic Review 99, 2013, No. 1-2, pp ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Z ilegality do povstania (Kapitoly z občianskeho odboja). Význam diela. In: Norbert KMEŤ, Marek SÝRNÝ a kol., Odvaľujem balvan. Pocta historickému řemeslu Jozefa Jablonického. Bratislava: VEDA, 2013, s

Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: Auszeichnungen: Mitgliedschaften: Arbeitsschwerpunkte:

Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: Auszeichnungen: Mitgliedschaften: Arbeitsschwerpunkte: Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: 1995 2003 Magisterstudium Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Wien 2004 2009 Doktoratsstudium der Geschichte an der Universität

Mehr

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Igor Baka POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY v rokoch 1939 1940 Vojenský historický ústav Bratislava 2010 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Bratislava Výskum v nemeckých archívoch

Mehr

Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: Auszeichnungen: Mitgliedschaften: Arbeitsschwerpunkte:

Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: Auszeichnungen: Mitgliedschaften: Arbeitsschwerpunkte: Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: 1995 2003 Magisterstudium Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Wien 2004 2009 Doktoratsstudium der Geschichte an der Universität

Mehr

Slawist Literaturhistoriker

Slawist Literaturhistoriker Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Pavel Josef Safarik Slawist Literaturhistoriker Berlin 2002

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Veröffentlichungen der Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart, Bd. 22 Herausgegeben von Klaus-Michael Mallmann und Martin Cüppers

Veröffentlichungen der Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart, Bd. 22 Herausgegeben von Klaus-Michael Mallmann und Martin Cüppers Veröffentlichungen der Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart, Bd. 22 Herausgegeben von Klaus-Michael Mallmann und Martin Cüppers Lenka Šindelářová Finale der Vernichtung Die Einsatzgruppe

Mehr

O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 3. Medzivojnové obdobie 5

O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 3. Medzivojnové obdobie 5 O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Dejiny do roku 1914 2 Dejiny prvej svetovej vojny 3 Medzivojnové obdobie 5 Dejiny druhej svetovej vojny 6 Povojnové obdobie 14 Najnovšie obdobie 18 Práce

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Die Verfolgung der intellektuellen Eliten in Polen und in der Tschechoslowakei durch die Nationalsozialisten. Kontexte und Erinnerungskulturen

Die Verfolgung der intellektuellen Eliten in Polen und in der Tschechoslowakei durch die Nationalsozialisten. Kontexte und Erinnerungskulturen Internationale Tagung Die Verfolgung der intellektuellen Eliten in Polen und in der Tschechoslowakei durch die Nationalsozialisten. Kontexte und Erinnerungskulturen Eine Tagung der Stiftung Brandenburgische

Mehr

Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Historiografia, metodológia 3. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 6. Medzivojnové obdobie 7

Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Historiografia, metodológia 3. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 6. Medzivojnové obdobie 7 O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Historiografia, metodológia 3 Dejiny do roku 1914 3 Dejiny prvej svetovej vojny 6 Medzivojnové obdobie 7 Dejiny druhej svetovej vojny 8 Povojnové obdobie

Mehr

O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Historiografia, metodológia 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 3

O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Historiografia, metodológia 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 3 O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Historiografia, metodológia 2 Dejiny do roku 1914 2 Dejiny prvej svetovej vojny 3 Medzivojnové obdobie 5 Dejiny druhej svetovej vojny 6 Povojnové obdobie

Mehr

VEDECKÝ VÝSTUP BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE VÝSTUPOV ZA ROK 2008 (Prepracovaná verzia EPCA na Osnovu koncoročnej Správy SAV 2008.)

VEDECKÝ VÝSTUP BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE VÝSTUPOV ZA ROK 2008 (Prepracovaná verzia EPCA na Osnovu koncoročnej Správy SAV 2008.) Príloha č. 3 VEDECKÝ VÝSTUP BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE VÝSTUPOV ZA ROK 2008 (Prepracovaná verzia EPCA na Osnovu koncoročnej Správy SAV 2008.) 1. VEDECKÉ MONOGRAFIE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH: 26 AAB 26

Mehr

GRENZLANDFOTOGRAFIE DIE FOTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DER TSCHECHISCHEN GRENZGEBIETE

GRENZLANDFOTOGRAFIE DIE FOTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DER TSCHECHISCHEN GRENZGEBIETE THERESA LANGER, DIPL. KULTURWIRTIN PASSAU THERESALANGER@GMX.DE Darstellung des Promotionsvorhabens PROBLEMSTELLUNG GRENZLANDFOTOGRAFIE DIE FOTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DER TSCHECHISCHEN GRENZGEBIETE IN TSCHECHOSLOWAKISCHEN

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

Historiografia, metodológia, terminológia 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 3. Medzivojnové obdobie 3

Historiografia, metodológia, terminológia 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 3. Medzivojnové obdobie 3 O B S A H str. Historiografia, metodológia, terminológia 2 Dejiny do roku 1914 2 Dejiny prvej svetovej vojny 3 Medzivojnové obdobie 3 Dejiny druhej svetovej vojny 4 Povojnové obdobie 7 Najnovšie obdobie

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

Historie der Firma Kachliarstvo u Bitalovcov

Historie der Firma Kachliarstvo u Bitalovcov Historie der Firma Kachliarstvo u Bitalovcov Jahre GEBOREN GESTORBEN ARBEITEN AKTIV Ján Bitala geboren im Jahre 1925. Im Jahre 1944 absolvierte er seine Lehre beim deutschen Hafner Vincent Fridrich in

Mehr

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA a nacistická agresia proti POĽSKU Vojenský historický ústav Bratislava 2006 1 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Recenzenti: doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.

Mehr

Slowakei I. Wichtiger rechtlicher Hinweis II. Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 96/71/EG

Slowakei I. Wichtiger rechtlicher Hinweis II. Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 96/71/EG Slowakei I. Wichtiger rechtlicher Hinweis Mit diesem Dateiblatt soll ein allgemeiner Abriss der hauptsächlichen materiellrechtlichen Bestimmungen gegeben werden, die für die gemäß den Rechtsvorschriften

Mehr

Winter semester. Painting and Sculpture of Antiquity Code. FiF.KDVU/A-boDU- 001/00

Winter semester. Painting and Sculpture of Antiquity Code. FiF.KDVU/A-boDU- 001/00 Winter semester Title Painting and Sculpture of Antiquity FiF.KDVU/A-boDU- 001/00 Teacher Mgr. Katarína Chmelinová, PhD. Assist. Prof. Prerequisites - Semester 1/W Assessment Test at the end of the semester

Mehr

O B S A H str. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 2. Medzivojnové obdobie 3. Dejiny druhej svetovej vojny 4. Povojnové obdobie 7

O B S A H str. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 2. Medzivojnové obdobie 3. Dejiny druhej svetovej vojny 4. Povojnové obdobie 7 O B S A H str. Dejiny do roku 1914 2 Dejiny prvej svetovej vojny 2 Medzivojnové obdobie 3 Dejiny druhej svetovej vojny 4 Povojnové obdobie 7 Najnovšie obdobie 9 Práce presahujúce vymedzené chronologické

Mehr

Jana Nosková. des Instituts für Ethnologie der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen

Jana Nosková. des Instituts für Ethnologie der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Biographische Quellen zum Alltagsleben der Brünner Deutschen 1 Die Sammlung biographischer Quellen zum Alltagsleben der Brünner Deutschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Institut für Ethnologie

Mehr

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE TEIL 2/1 Dateien (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE Selbstverständlich ist in der Zukunft eine automatische Überleitung unserer Daten im System in der Muttergesellschaft geplant, also sie werden

Mehr

Monographien: Der Ausgleichsversuch des Ministeriums Hohenwart-Schäffle mit Böhmen im Jahre 1871 (ungedruckte Dissertation, Wien 1984).

Monographien: Der Ausgleichsversuch des Ministeriums Hohenwart-Schäffle mit Böhmen im Jahre 1871 (ungedruckte Dissertation, Wien 1984). Dr. Thomas Kletečka Ausbildung und berufliche Laufbahn: Studium der Psychologie, Slawistik und Geschichte; Promotion zum Dr. phil. an der Universität Wien (Dissertation aus Geschichte) 1985. 1984/1985

Mehr

DIE SLOWAKISCHE HISTORIOGRAPHIE UND DIE REGIONALGESCHICHTE (19. UND 20. JAHRHUNDERT)

DIE SLOWAKISCHE HISTORIOGRAPHIE UND DIE REGIONALGESCHICHTE (19. UND 20. JAHRHUNDERT) Peter Svorc DIE SLOWAKISCHE HISTORIOGRAPHIE UND DIE REGIONALGESCHICHTE (19. UND 20. JAHRHUNDERT) Die Slowakei als regionale Größe in der historischen Forschung Die Region wird im Allgemeinen als eine territoriale

Mehr

б

б 1 3 0 0 0 6 0 1 0 6 0 5 0 6 0 3 0 4 0 5 0 6 0 0 0 2 0 2 0 9 0 4 0 8 0 5 0 2 0 0 0 8 0 1 0 6 0 8 0 6 0 1 0 8 0 7 0 8 0 6 0 4 0 2 0 5 0 5 0 6 0 7 0 5 0 8 0 2 0 7 0 8 0 3 0 2 0 3 0 4 0 8 0 0 0 6 0 6 0 1 0

Mehr

Náčrt problematiky 1. Historické rozhľady VI/ Štúdia je výstupom projektu VEGA č. 1/086/08 Nemecko a slovenská armáda 1939

Náčrt problematiky 1. Historické rozhľady VI/ Štúdia je výstupom projektu VEGA č. 1/086/08 Nemecko a slovenská armáda 1939 Historické rozhľady VI/2010 Nemecko a slovenská armáda 1939 1944. Náčrt problematiky 1 Peter Jašek Germany and the Slovak army 1939 1944: Outline of the issue by Peter Jašek * De u t s c h l a n d u n

Mehr

SLOWAKISCHE DOKUMENTATIONEN ZU DEN SLOWAKISCH-DEUTSCHEN BEZIEHUNGEN IN DEN JAHREN VON 1938 BIS 1945

SLOWAKISCHE DOKUMENTATIONEN ZU DEN SLOWAKISCH-DEUTSCHEN BEZIEHUNGEN IN DEN JAHREN VON 1938 BIS 1945 Detlef Brandes SLOWAKISCHE DOKUMENTATIONEN ZU DEN SLOWAKISCH-DEUTSCHEN BEZIEHUNGEN IN DEN JAHREN VON 1938 BIS 1945 Am 16. Mai 2012 wurde in Bratislava der erste Band einer neuen Dokumentation zu den slowakisch-deutschen

Mehr

O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 2. Medzivojnové obdobie 3

O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 2. Medzivojnové obdobie 3 O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Dejiny do roku 1914 2 Dejiny prvej svetovej vojny 2 Medzivojnové obdobie 3 Dejiny druhej svetovej vojny 4 Povojnové obdobie 7 Najnovšie obdobie 10 Práce

Mehr

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Zborník Múzea Slovenského národného povstania 2006 Zborník Múzea Slovenského národného povstania GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme vám predstavili nové vydanie Zborníka Múzea

Mehr

Überall dort, wo gebaut wird

Überall dort, wo gebaut wird Überall dort, wo gebaut wird 4 ALPINE Bau CZ a.s. - seit 2014 Mitglied der PSJ-Gruppe ist im Bausektor in der Tschechischen Republik seit dem Jahre 1992 tätig. Die Palette der Bautätigkeiten schliesst

Mehr

38. Arbeits- und Fortbildungstagung der ABDOS e.v. 18. bis 21. Mai 2009, Martin / Slowakei. Integration durch Information We love to inform you

38. Arbeits- und Fortbildungstagung der ABDOS e.v. 18. bis 21. Mai 2009, Martin / Slowakei. Integration durch Information We love to inform you 38. Arbeits- und Fortbildungstagung der ABDOS e.v. 18. bis 21. Mai 2009, Martin / Slowakei Integration durch Information We love to inform you Veranstaltet von der ABDOS e.v., der Slowakischen Nationalbibliothek

Mehr

str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Historiografia, metodológia, terminológia 2 Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 4

str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Historiografia, metodológia, terminológia 2 Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 4 O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Historiografia, metodológia, terminológia 2 Dejiny do roku 1914 3 Dejiny prvej svetovej vojny 4 Medzivojnové obdobie 5 Dejiny druhej svetovej vojny 8 Povojnové

Mehr

KNIHY, RUKOPISY, STROJOPISY, LÁNKY A DROBNÉ TLA E

KNIHY, RUKOPISY, STROJOPISY, LÁNKY A DROBNÉ TLA E KNIHY, RUKOPISY, STROJOPISY, LÁNKY A DROBNÉ TLA E architektúra FLEISCHHACKEROVÁ, Al beta Rímskokatolícky farský kostol na námestí v Modre / Al beta Fleischhackerová.- Strojopis.- Modra: Múzeum. túra, 1998.-

Mehr

O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 2. Medzivojnové obdobie 4

O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 2. Medzivojnové obdobie 4 O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Dejiny do roku 1914 2 Dejiny prvej svetovej vojny 2 Medzivojnové obdobie 4 Dejiny druhej svetovej vojny 5 Povojnové obdobie 8 Najnovšie obdobie 10 Práce

Mehr

T EACHING AND PUBLICATIONS J OSETTE B AER

T EACHING AND PUBLICATIONS J OSETTE B AER T EACHING AND PUBLICATIONS J OSETTE B AER 1 SEMINARS The Legitimating of Empire. Nikolai Ia. Danilevskii s Russia and Europe (MA, UZH, ETHZ), in English. Raymond Aron: The Opium of the Intellectuals (MA,

Mehr

INTERNATIONALE WISSENSCHAFTLICHE TAGUNG PROGRAMM

INTERNATIONALE WISSENSCHAFTLICHE TAGUNG PROGRAMM INTERNATIONALE WISSENSCHAFTLICHE TAGUNG PROGRAMM Telč 10. 11. Dezember 2013 10. Dezember 2013 Bis 11:00 Uhr Registrierung der Teilnehmer 11:00 11:45 Uhr Eröffnung und Keynote Doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Mehr

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Am Donnerstag, den 26. Oktober 2015, hielt im Gasthaus Leban in Kittsee Mag. Christoph Thanei im Rahmen des Offenen Tisches einen Vortrag über die politische Situation

Mehr

K niektorým politicko-spoločenským otázkam vývoja Slovenska v rokoch *

K niektorým politicko-spoločenským otázkam vývoja Slovenska v rokoch * K niektorým politicko-spoločenským otázkam vývoja Slovenska v rokoch 1935 1938 * F VALERIÁN BYSTRICKÝ Kľúčové slová: organizácia bezpečnosti štátu, zostrovanie medzinárodnej situácie, nacistická politika,

Mehr

BAUMGARTEN, DIZDAREVIĆ,

BAUMGARTEN, DIZDAREVIĆ, 3. ZIRKULAR Tagungsthemen: Retten wir die Vergangenheit des Bergbaus wir gewinnen die Zukunft Sammlung von Archivgut Ergebnisse neuerer Forschungen zur Geo- und Montangeschichte Schutz des Kulturellen

Mehr

Bilateral agreements on flood risk management in the DRBD

Bilateral agreements on flood risk management in the DRBD Bilateral agreements on flood risk management in the DRBD Annex 4 of the DFRM Plan ICPDR / International Commission for the Protection of the Danube River / www.icpdr.org Austria Staat, Bezeichnung Deutschland

Mehr

O B S A H str. Historiografia, metodológia 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 6. Medzivojnové obdobie 7

O B S A H str. Historiografia, metodológia 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 6. Medzivojnové obdobie 7 O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Historiografia, metodológia 2 Dejiny do roku 1914 3 Dejiny prvej svetovej vojny 6 Medzivojnové obdobie 7 Dejiny druhej svetovej vojny 8 Povojnové obdobie

Mehr

Juden in der mittelalterlichen Stadt. Jews in the medieval town

Juden in der mittelalterlichen Stadt. Jews in the medieval town Juden in der mittelalterlichen Stadt Der städtische Raum im Mittelalter Ort des Zusammenlebens und des Konflikts Jews in the medieval town Urban space in the Middle Ages a place of coexistence and conflicts

Mehr

O b s a h. Sálová aukcia 7.júna 2014 položka strana. Korešpondencná aukcia do 20.júna 2014 položka strana. Informácie... 2. Pokyny pre limitentov...

O b s a h. Sálová aukcia 7.júna 2014 položka strana. Korešpondencná aukcia do 20.júna 2014 položka strana. Informácie... 2. Pokyny pre limitentov... O b s a h Informácie... 2 Pokyny pre limitentov... 2 Sálová aukcia 07.06.2014... 5 Korešpondencná aukcia do 20.06.2014... 22 Limitný lístok... 69 Sálová aukcia 7.júna 2014 položka strana Zlato 1 5 Ceskoslovensko

Mehr

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Témata 3. části pracovních listů pro společnou část maturitní. Školní rok 2016/2017

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Témata 3. části pracovních listů pro společnou část maturitní. Školní rok 2016/2017 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Témata 3. části pracovních listů pro společnou část maturitní zkoušky z NJ Školní rok 2016/2017 Pedagogické lyceum 25. Bildungssystem in

Mehr

( )

( ) 1 3 0 4 0 6 0 9 0 9 0 9 0 7 0 8 0 1 0 2 0 7 0 1 0 6 0 9 0 0 0 5 0 6 0 9 0 6 0 0 0 5 0 2 0 0 0 4 0 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 4 0 3 0 8 0 2 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 6 0 6 0 6 0 5 0 6 0 3 0 6 0 6 а 0 3 0 5 0 8 0 2

Mehr

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia RIVER RAILWAY ROAD FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia www.ferroservis.sk CENTRAL EUROPE LOGISTIC SOLUTION FERROSERVIS BRATISLAVA CENTRAL EUROPE LOGISTIC

Mehr

Soňa Gabzdilová-Olejníková Milan Olejník

Soňa Gabzdilová-Olejníková Milan Olejník ACTA CARPATHO-GERMANICA XII. Soňa Gabzdilová-Olejníková Milan Olejník K A R P A T S K Í N E M C I N A S L O V E N S K U O D D R U H E J S V E T O V E J V O J N Y D O R O K U 1 9 5 3 Spoločenskovedný ústav

Mehr

PROGRAMM DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG

PROGRAMM DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG PROGRAMM DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG Pressburg/Bratislava 30. 9. 2. 10. 2015 30. September 2015 17.00 18.00 Vorprogramm zur Eröffnung Moderation: Gerald Schubert (Auslandsredaktion Tageszeitung

Mehr

Konkurrenzfähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen beim EU-Beitritt der Tschechischen Republik

Konkurrenzfähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen beim EU-Beitritt der Tschechischen Republik Konkurrenzfähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen beim EU-Beitritt der Tschechischen Republik Competitiveness of small and medium-sized enterprises before the EU accession of the Czech Republic

Mehr

Die Teilung der Tschechoslowakei Zusammenfassende Analyse zehn Jahre danach. Karel Vodička 1

Die Teilung der Tschechoslowakei Zusammenfassende Analyse zehn Jahre danach. Karel Vodička 1 Die Teilung der Tschechoslowakei Zusammenfassende Analyse zehn Jahre danach Karel Vodička 1 Zusammenfassung Die Teilung der Tschechoslowakei entsprach nicht dem Wunsch der tschechoslowakischen Bevölkerung.

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e b e o b a c h t e n L i v e - C r i c k e t c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e b e o b a c h t e n L i v e - C r i c k e t c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e b e o b a c h t e n L i v e - C r i c k e t c h a p t e r þÿ H o m e ; N o v o l i n e ; S l o t s ; S p i e l e n O n l i n e ; C a s i n o N o v e l t y I t e m s N o

Mehr

Die tschechisch-bayerische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive. Politische, ökonomische und soziokulturelle Dimensionen.

Die tschechisch-bayerische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive. Politische, ökonomische und soziokulturelle Dimensionen. Lehrstuhl für Geschichte Südost- und Osteuropas, Universität Regensburg in Kooperation mit der Westböhmischen Universität Pilsen TAGUNG Die tschechisch-bayerische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender

Mehr

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1992

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1992 Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1992 Ohlasy sú rozdelené do troch castí: Citácie v v periodikách evidovaných v citacných databázach ISI (teraz SCI), s. 1-11 Citácie v periodikách neevidovaných

Mehr

WICHTIGE INFORMATIONEN: Nalco Europe SARL wird mit der Ecolab Europe GmbH am 15. April 2013 verschmolzen

WICHTIGE INFORMATIONEN: Nalco Europe SARL wird mit der Ecolab Europe GmbH am 15. April 2013 verschmolzen CH-8304 Wallisellen Switzerland 12. April Sehr geehrte Damen und Herren, WICHTIGE INFORMATIONEN: wird mit der am verschmolzen Im Dezember 2012 haben wir Sie bereits über den bevorstehenden Zusammenschluss

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

Die Roma in der Slowakei - Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft

Die Roma in der Slowakei - Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft Vincent Danihel Die Roma in der Slowakei - Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft Die Beschleunigung der Globalisierungstendenzen in der Welt dynamisiert auch die einzelnen Gemeinschaften, die so in erhöhtem

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

Ausgabe Dezember Seite 2 VSB Foto-Wettbewerb. Seite 3 Busfahrer/in des Jahres. Seite 4. Der neue Kreisfahrplan ist da.

Ausgabe Dezember Seite 2 VSB Foto-Wettbewerb. Seite 3 Busfahrer/in des Jahres. Seite 4. Der neue Kreisfahrplan ist da. z - / J p / J ü z zp ü ä J z p Z ü z z ü ä z z Z p z j J p p pä ü J U ä Ö z - : : U - z p - I Z ö ü U z z -Z p ü jä - z-- z ö ß ü J - z : : U - - ä z-- I- z-- P z : zp ü ä! ü ä J z : p Z p ü z-- I ü I

Mehr

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI. Pracovisko: SAVHISTO - Historický ústav SAV Rok vydania: 2007

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI. Pracovisko: SAVHISTO - Historický ústav SAV Rok vydania: 2007 Príloha č. 3 ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Pracovisko: SAVHISTO - Historický ústav SAV Rok vydania: 2007 Voľby: zoradiť do skupín KPČ, podčiarknuť domácich autorov, zobraziť súčty záznamov za KPČ, odsadenie

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

Vorlage zur Dokumentation der täglichen Arbeitszeit

Vorlage zur Dokumentation der täglichen Arbeitszeit Monat/Jahr: Januar 2016 Fr, 01 0:00 Sa, 02 0:00 So, 03 0:00 Mo, 04 0:00 Di, 05 0:00 Mi, 06 0:00 Do, 07 0:00 Fr, 08 0:00 Sa, 09 0:00 So, 10 0:00 Mo, 11 0:00 Di, 12 0:00 Mi, 13 0:00 Do, 14 0:00 Fr, 15 0:00

Mehr

Ferienordnung Sommer 2011

Ferienordnung Sommer 2011 Ferienordnung Sommer 2011 Deutschland Osterferien Hamburg 7. - 18. März 2011 Mo-Fr Mecklenburg-Vorpommern 16. - 27. April 2011 (Sa-Mi) (abweichende Ferientermine in den beruflichen Schulen.) Baden-Württemberg

Mehr

Návrat k tézam nateraz poslednej kolektívnej monografie k osobe Jána Kollára*

Návrat k tézam nateraz poslednej kolektívnej monografie k osobe Jána Kollára* miscellanea Návrat k tézam nateraz poslednej kolektívnej monografie k osobe Jána Kollára* Peter Podolan Napriek nezanedbateľnému podielu Jána Kollára na formovaní koncepcie slovenského národa mu v dnešnej

Mehr

SLOWAKISCH- DEUTSC. ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger

SLOWAKISCH- DEUTSC. ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger SLOWAKISCH- DEUTSC ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger #NP TASCHENWÖRTERBUCH der SLOWAKISCHEN UND DEUTSCHEN SPRACHE # mit besonderer Berücksichtigung der NEUESTEN

Mehr

Avigdor, Benesch, Gitl

Avigdor, Benesch, Gitl Avigdor, Benesch, Gitl Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing 1942 Theresienstadt) Herausgeber: Helmut Teufel, Pavel Kocman und Milan Řepa Společnost

Mehr

In der Stadt. 1 Was sehen Sie? Sprechen Sie. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Seite Seite 43 dreiundvierzig

In der Stadt. 1 Was sehen Sie? Sprechen Sie. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Seite Seite 43 dreiundvierzig In der Stadt 5 Was sehen Sie? Sprechen Sie. Neue Wörter: Info, Hotel, Post, Bahnhof, Bus, U-Bahn, S-Bahn Das können Sie sagen: Wie kommen Sie zur Schule? Ich fahre mit dem Bus / mit dem Auto / mit dem

Mehr

Datum Wochen Band DVD Band eingelegt Protokoll kontr. Recovery kontr. Tag Nr. RW Sign. Sign. Sign.

Datum Wochen Band DVD Band eingelegt Protokoll kontr. Recovery kontr. Tag Nr. RW Sign. Sign. Sign. Monat: Januar Anzahl Bänder: 9 01.01.2015 Donnerstag Do DO 02.01.2015 Freitag Fr FR 03.01.2015 Samstag 04.01.2015 Sonntag 05.01.2015 Montag Mo1 MO 06.01.2015 Dienstag Di DI 07.01.2015 Mittwoch Mi MI 08.01.2015

Mehr

Renaissance-Schloss Boskovštejn

Renaissance-Schloss Boskovštejn Renaissance-Schloss Boskovštejn Der Immobilienkomplex in der Gemeinde Boskovštejn besteht aus einem Renaissanceschloss, einer ehemaligen Mühle mit einem Wirtschaftsgebäude, einem Teich und anliegenden

Mehr

Die Slowakisierung Bratislavas

Die Slowakisierung Bratislavas Iris Engemann Die Slowakisierung Bratislavas Universität, Theater und Kultusgemeinden 1918 1948 2012 Harrassowitz Verlag. Wiesbaden ISSN 1867-6596 ISBN 978-3-447-06640-2 Inhalt Einleitung, Fragestellung

Mehr

Dr. Hildegard Schmoller

Dr. Hildegard Schmoller Dr. Hildegard Schmoller Bildungsweg 2002-2011 Doktoratsstudium der Philosophie Dissertationsgebiet Geschichte, an der Universität Wien am 14.1.2011 mit Auszeichnung abgeschlossen; Dissertationsthema: Das

Mehr

Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s. Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s a u s Sta h l Ed e l s ta h l u n d. Gl a s. En g i n e e r i n g

Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s. Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s a u s Sta h l Ed e l s ta h l u n d. Gl a s. En g i n e e r i n g a u s Sta h l Ed e l s ta h l u n d Gl a s 2 Ve r z i n k t e Sta h l k o n s t r u k t i o n m i t g e k l e bt e n Ec h t g l a s- s c h e i b e n Da c h ü b e r s p a n n t d i e Fr ü h s t ü c k s

Mehr

L i e b e G ä s t e, G e n i e ß e n S i e d i e V i e l f a l t! V i e l V e r g n ü g e n, I h r Y O H M

L i e b e G ä s t e, G e n i e ß e n S i e d i e V i e l f a l t! V i e l V e r g n ü g e n, I h r Y O H M L i e b e G ä s t e, In u n s e r e m R e s t a u r a n t Y O H M e r w a r t e n S i e n e u e, s p a n n e n d e G e s c h m ä c k e r u n d A r o m e n r u n d um d i e a s i a t i s c h e K ü c h e.

Mehr

Vadas, Marek: Kunststoff. In: Die schöne, kalte Freiheit. 14 AutorInnen aus der

Vadas, Marek: Kunststoff. In: Die schöne, kalte Freiheit. 14 AutorInnen aus der Hakl, Emil: Acht Tage bis Montag. Wien: Braumüller 2014. Malý, Radek: 3 Gedichte. www.lyrikline.org. Kraetsch, Mirko Moritz: Prag abseits der Pfade. Wien: Braumüller 2014. Autor. Bellová, Bianca: Toter

Mehr

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! NĚMECKÝ JAZYK 9. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234

Mehr

Trace Analysis of Surfaces

Trace Analysis of Surfaces Trace Analysis of Surfaces Metall-Spurenanalyse auf Oberflächen mittels VPD- Verfahren Babett Viete-Wünsche 2 Das Unternehmen Unser Serviceportofolio Die VPD-Analyse 3 Das Unternehmen: 4 Einige unserer

Mehr

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1939 1945 OČAMI MLADÝCH HISTORIKOV III. / Povstanie roku 1944 / Zborník príspevkov z tretieho sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM Trnava Lúka 21. 22. mája 2004 SLOVENSKÁ

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Europaisches Zertifikat zur Vorbereitung von Arbeitsschutzmassenahmen in kleinen und mittleren Unternehmen

Europaisches Zertifikat zur Vorbereitung von Arbeitsschutzmassenahmen in kleinen und mittleren Unternehmen Europaisches Zertifikat zur Vorbereitung von Arbeitsschutzmassenahmen in kleinen und mittleren Unternehmen 2007-LLP-LdV-TOI-2007-SK-73100389 1 Projektinformationen Titel: Projektnummer: Projekttyp: Europaisches

Mehr

Mein Leben mit der Folkloreband

Mein Leben mit der Folkloreband Mein Leben mit der Folkloreband Břeclav, April 2011 Autor: Jaromír Šmída www.cmnotecka.cz Inhaltsverzeichnis Einleitung... - 3-1 Unsere neue Folkloreband... - 4-1.1 Grundinformationen... - 4-1.2 Mitglieder

Mehr

Obchodný partner internetové služby RIVERNET 83, TOMÁŠ HÝLL - RIVERNET Kotešová Kotešová

Obchodný partner internetové služby RIVERNET 83, TOMÁŠ HÝLL - RIVERNET Kotešová Kotešová Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y aktualizované: 06.09.2016 Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto 1160005 internetové služby RIVERNET 83,75 4.1.2016 TOMÁŠ HÝLL - RIVERNET 43893813

Mehr

Datenbank-Programmierung mit Visual Basic 2012 (Buch + E-Book)

Datenbank-Programmierung mit Visual Basic 2012 (Buch + E-Book) Datenbank-Programmierung mit Visual Basic 2012 (Buch + E-Book) Grundlagen, Rezepte, Anwendungsbeispiele von Walter Doberenz, Thomas Gewinnus 1. Auflage Datenbank-Programmierung mit Visual Basic 2012 (Buch

Mehr

Vorlage zur Dokumentation der täglichen Arbeitszeit

Vorlage zur Dokumentation der täglichen Arbeitszeit Monat/Jahr: Januar 2015 Do, 01 Fr, 02 Sa, 03 So, 04 Mo, 05 Di, 06 Mi, 07 Do, 08 Fr, 09 Sa, 10 So, 11 Mo, 12 Di, 13 Mi, 14 Do, 15 Fr, 16 Sa, 17 So, 18 Mo, 19 Di, 20 Mi, 21 Do, 22 Fr, 23 Sa, 24 So, 25 Mo,

Mehr

Haushaltsbuch Jänner 2013

Haushaltsbuch Jänner 2013 Haushaltsbuch Jänner 2013 Di 1 Mi 2 Do 3 Fr 4 Sa 5 So 6 Mo 7 Di 8 Mi 9 Do 02 Fr 11 Sa 12 So 13 Mo 14 Di 15 Mi 16 Do 17 Fr 28 Sa 19 So 20 Mo 21 Di 22 Mi 23 Do 24 Fr 25 Sa 26 So 27 Mo28 Di 29 Mi 30 Do 31

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Witt, Sabine: Nationalistische Intellektuelle in der Slowakei Kulturelle Praxis zwischen Sakralisierung und Säkularisierung.

Witt, Sabine: Nationalistische Intellektuelle in der Slowakei Kulturelle Praxis zwischen Sakralisierung und Säkularisierung. Witt, Sabine: Nationalistische Intellektuelle in der Slowakei 1918-1945. Kulturelle Praxis zwischen Sakralisierung und Säkularisierung. De Gruyter Oldenbourg, Berlin, München, Boston 2015, 464 S. (Ordnungssysteme

Mehr

Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové

Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové Podle níže uvedených zdrojů a se souhlasem dr. Mileny Cesnakové Michalcové vyhotovil: Jiří Čtrnáct Zdroje: Personální bibliografie v časopisu Slovenské

Mehr

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

:... 7 SUB SPECIE FINIS :?

:... 7 SUB SPECIE FINIS :? .,». 10.01.01, 2016 1 ... 4 :.... 7... 27 1.... 32... 32... 35... 41... 46... 51 2.... 60 SUB SPECIE FINIS... 66 3.... 81... 87 4.... 101 -... 114... 125... 125... 133... 142... 147»... 151 :... 166 5.

Mehr

DIE BEDEUTUNG DER SLOWAKEI FÜR DAS DEUTSCHE REICH IN DEN JAHREN

DIE BEDEUTUNG DER SLOWAKEI FÜR DAS DEUTSCHE REICH IN DEN JAHREN DIE BEDEUTUNG DER SLOWAKEI FÜR DAS DEUTSCHE REICH IN DEN JAHREN 1939-1945 Von Tatjana Tönsmeyer Die Literatur vermittelt oftmals den Eindruck, die Entstehung eines Slowakischen Staates im März 1939 sei

Mehr

Wangerooge Fahrplan 2016

Wangerooge Fahrplan 2016 Fahrplan Dezember 2015 Januar Januar Januar Februar Februar März So, 13.12. 10.15 11.00 12.45 12.30 13.45 14.20 Mo, 14.12. 11.30 13.00 15.30 Di, 15.12. 12.30 13.05 14.45 13.30 15.00 Mi, 16.12. 14.45 16.00

Mehr

17.01.15 11:06 Uhr Seite 1

17.01.15 11:06 Uhr Seite 1 Seite 1 Wettkampf Nr. 1 50m Freistil Mädchen 1. Bartosová, Barbora... 2004 PK Straz pod Ralskem 0:34,22 7 2. Wenzel, Lara... 2004 TSV Großschönau 0:38,75 5 3. Nagy, Ellen... 2004 PO Rumburk 0:39,19 4 4.

Mehr

Tätigkeitsübersicht. KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012

Tätigkeitsübersicht. KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012 2011 Tätigkeitsübersicht KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012 TÄTIGKEITSÜBERSICHT 2011 Die Genossenschaft KDP-DATEV, družstvo setzte im Jahr 2011 jene Aktivitäten fort, die die Vermarktung von interessanten

Mehr

Chapter 1 : þÿ b w i n c a s i n o a p p c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b w i n c a s i n o a p p c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b w i n c a s i n o a p p c h a p t e r þÿ n i e w i e d e r b e i b w i n w e t t e n k a n n s t, d a d i e d e i n k o n t o s p e r r e n & n b s p ;. d e s c a r g a r b w i n p o k

Mehr

AL 5000. Ersatzteilliste MIG/MAG-Handschweiß - brenner. Spare Parts List MIG/MAG Manual welding torch

AL 5000. Ersatzteilliste MIG/MAG-Handschweiß - brenner. Spare Parts List MIG/MAG Manual welding torch D GB F Ersatzteilliste MIG/MAG-Handschweiß - brenner Spare Parts ist MIG/MAG Manual welding torch iste de pièces de rechange chalumeau manuel MIG/MAG A 5000 I ista parti di ricambio cannello saldatura

Mehr

Lesy Slovenskej republiky, š.p. BANSKÁ BYSTRICA PREISLISTE. für die Jagdsaison 2013/2014. Forstbetriebe:

Lesy Slovenskej republiky, š.p. BANSKÁ BYSTRICA PREISLISTE. für die Jagdsaison 2013/2014. Forstbetriebe: Lesy Slovenskej republiky, š.p. BANSKÁ BYSTRICA PREISLISTE für die Jagdsaison 2013/2014 Forstbetriebe: Šaštín-Stráţe, Smolenice, Levice, Topoľčianky, Prievidza, Trenčín, Povaţská Bystrica, Ţilina, Čadca,

Mehr

»Die mit dem Streichelzoo«

»Die mit dem Streichelzoo« »D z« D K!. - W: ä! ö x " +,5 z.. "p + 1,5 Käpäz F. üß, Lö! E Fp, Ö E, P. z z Ö D ä, -Wü. z Lö, ß W jz ä ä. x D R, j z D EN T I FRE j 18.!) ( öß pp M P J U Üzp L p Q-P! , E! M ö L Fä z z p z z H ä z 5,3

Mehr