von Wright s Offprint Collection

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "von Wright s Offprint Collection"

Transkript

1 AALTO, Pentti "Suomalaiset itämaiden tutkijoina". Oma maa, WSOY, Porvoo, AARNIO, Aulis "Nägra tankar om oskiftat dödsbo som juridisk person". Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, "Juridisen tutkimuksen näköaloja". Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, "Om rättvetenskapens satser". Tidskrift, utgiven at Juridiska Föreningen i Finland, "Sananen 'lakipositivismista ". Lakimies, "Kansanvallasta ja sen toteutumisesta lainkäytössä. 70-vuotiaan Urho Kaleva Kekkosen ajatuksia ajankohtaisista kysymyksistä". Lakimies, "Formal Incorrectness and the Invalidity of a Legal Transaction". Scandinavian Studies in Law, "Ikuinen ja muuttuva oikeus". Juhlajulkaisu Urho Kaleva Kekkonen S/ "Oikeustiede muuttuvassa yhteiskunnassa". Hämäläis-osakunnan juristikerhon 40-vuotisjuhlajulkaisu, "On the role played by social values in jurisprudence". Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, "Teoreettisen tutkimuksen merkityksestä oikeustieteelle". Lakimies, "Om den finska rättsfilosofin under 1900-talet". Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, "Oikeusteorian nk. hermeneuttisesta suuntauksesta". Lakimies, "Tieteellisen edistyksen kysymyksiä oikeustieteessä". Suomen Akatemian julkaisuja 6/1979. "Perhekäsityksen muuttuminen ja perhelainsäädännön uudistus". Lapsi-yhteiskunta-lainsäädäntö: Raportti seminaarista Matinkylässä Toimittanut Ritva Mitchell. Helsingin yliopiston Monistuspalvelu, "Laki ja oikeudenmukaisuus". Katsaus, 3/1981. "On Truth and the Acceptability of Interpretative Propositions in Legal Dogmatics". Rechtstheorie, Beiheft 2 (1981). "150 anni di filosofia del diritto in Finlandia". Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Settembre "The Form and Content of Law: Aspects of Legal Positivism. Archivum Iuridicum Cracoviensis, XII, "Changing Concepts of the Family and the Reform of Family Law in Finland". Marriage and Cohabitation in Contemporary Societies, ed. by J.M. Eekelaar and Sanford Katz. Butterworths, Toronto "Lakeja vai lainomaisuuksia?". Oikeus 1981: 2. "The Foundation of Legal Reasoning". Rechtstheorie, 12, 1981:4. "On the Theory of Societal Change - General Remarks". Filosofia del derecho y filosofia economica y politica. Coordinada por: José Luis Curiel. Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Mexico "Lingvistisk filosofi och rättsteori. Nägra problem inom den rättsliga argumenteringen". n.d. "Oikeussäännösten pätevyydestä, tehokkuudesta ja hyväksyttävyydestä". "Oikeustieteellinen koulutus ja lakimiesmoraali". Lakimies 7-8, 1982 "Paradigms in Legal Dogmatics". Theory of Legal Science, A. Peczenik et al. (eds). D. Reidel, Dordrecht "Oikeusfilosofia valinkauhassa". Hämäläisosakunnan juristikerho Hämeen Sanomat Oy, "One hundred and fifty years of Finnish philosophy of law". Legal Philosophical Library. Finland: A Bibliography. A. Giuffré Editore, Milano tillsammans med Jyrki Uusitalo "Paradigm i rättsdogmatiken, Mot en teori om förändring och framsteg inom rättsvetenskapen". Tidskrift för rättssociologi vol. 1 (1983/84): nr. 4. "Persona jurídica, una ficcion?". Doxa 3, "Oikeuden legitimaatio". Juridica Lapponiea. Lapin korkeakoulun oikeustieteiden osaston Juhlakirja. Helsinki, "Pitäisikö filosofienkin vaieta?" Tieteen kirot ja siunaukset. Toim. Jaana Venkula. Edistyksellinen tiedeliitto ry:n julkaisuja. Helsinki, "Olemmeko kadottaneet valistuksen perinnön?". Itsenäisyyspäivän puhe Pirkkalassa "Am Wanderstab des Zweifels". Rechtstheorie, 18, "On Values. Universal or Relative?". Ratio Juris, 9, "Zum Ehescheidungsproblem" Esimerkki Otto Brusiinin tuotannon kypsästä keskivaiheesta. Lakimies 2/1997. ABRAMS, M.H. "A Note on Wittgenstein and Literary Criticism". ELH, A Journal of English Literary History ACHAM, Karl "Schumpeter - the Sociologist". Lectures on Schumpeterian Economics. Schumpeter Centenary Memorial 1

2 Lectures. Springer-Verlag. Berlin - New York "Diltheys Beitrag zur Wissenschaftstheorie und Weltanschauungsanalyse". Manuskripte: Zeitschrift für Literatur, Jahrg. 23, "Über einige Rationalitätskonzeptionen in den Sozialwissenschaften". Rationalität: Philosophische Beiträge. Hrsg. von Herbert Schnädelbach. Suhrkamp "Diltheys Beitrag zur Theorie der Kultur- und Sozialwissenschaften". Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften. Band 3/1985. Vandenhoek & Ruprecht in Göttingen "Philosophie, Soziologie und Volkshochschule". Bildung für alle: Festschrift 35 Jahre Verband österreichischer Volkshochschulen. Hrsg. von W. Filla, E. Leichtenmüller und A. Pfniß. Schriftenreihe des Verbandes österreichischer Volkshochschulen, Band ACKERMANN, Wilhelm "Ein System der typenfreien Logik I". Forschungen zur Logik und zur Grundlegung der exakten Wissenschaften. Neue Folge. Heft ADDIS, Laird "The Philosophy of Gustav Bergmann". Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Mijsbegeerte. 63, ADLER-KARLSSON, Gunnar "Ora grunderna till moralens förfall". Institutet för internationell samhällsfilosofi, Capri "Humanism och konsumism". Kulturpolitisk debatt 4, "Genkungens hyllningstal eller Varför våldet varit välståndsskapande". Harry Järv: Humanismen. n.d. "A Monotheistic Theory of Power - II. or A Theory of Disintegration". The Capri Institute for International Social Philosophy. Stockholm, ADOMEIT, Klaus "Juristische Methode" & "Rechtswissenschaft". Handlexikon zur Rechtswissenschaft, Hrsg. von Axel Görlitz. Ehrenvirth Verlag, München, AGAZZI, Evandro "A Systems-Theoretic Approach to the Problem of the Responsibility of Science". Zeitsschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie, XVIII (1987): 1 2. AHLMAN, Erik "Saamisen käsitteen suhde pitämisen käsitteeseen". Filosofisen yhdistyksen Vuosikirja XI "Koomillisuuden tajusta inhimillisenä erikoispiirteenä". Kirjallisuudentutkijain Seuran VIII vuosikirja "Kielen ja logiikan välimailta". Virittäjä. n:o 1-2, "Normit kielen alalla". Filosofisen Yhdistyksen Vuosikirjat XV, "Hans Kelsenin oikeusfilosofian pääkohtia". Filosofisen Yhdistyksen Vuosikirja, XVI, "Kielellisen ilmauksen käsitteestä ja siihen liittyvistä kysymyksistä". Virittäjä AHLQVIST, Johan "A Hypothesis on the Pathogenesis of Rheumatoid and Other Non-specific Synovitides". Medical Hypotheses 13, 1984, "Multifactorial Pathogenesis: Ought We to Classify Disease or Treat the Individual1s Causes of Disease?". Medical Hypotheses 16, "A Physiological Approach to the Pathogenesis of Rheumatoid and Other High-Protein Arthropathies". Manuscript, dated March 3rd, AHO, Kalevi "Dostojevski". Synkooppi, Op. 8, 981. AHUMADA, Jorge "Logical Types and Ostensive Insight". The International Journal of Psychoanalysis. 72, What is a Clinical Fact? Psychoanalysis as Inductive Method". The International Journal of Psycho-Analysis. 75, AIRAKSINEN, Timo 2

3 "On Nonfoundationalistic Theories of Epistemic Justification". The Southern Journal of Philosophy, XIX (1981): 4. Values in Mackie's Error Theory of Ethics". Inquiry 26 (1983), "Normative Aspects of Some Stabilizing Social Systems". Cybernetics and Systems Research. 2. Ed. by R. Trappl. North-Holland "Social Time and Place". Man and world 18 (1985): "Normatiivinen muutos ja yhteiskunnallinen toiminta". Sosiaali-politiikka, "Hegel on Poverty and Violence". Economic Justice: Private Rights and Public Responsibilities. Ed. by K. Kipnis & D. Meyers. Rowman & Allenheld; Totowa, New Jersey "Absolutely Certain Beliefs: Odegard, Rescher and Klein". Philosophy Research Archives* vol. XI, "Games of Coercion and Power". Parts I - II. Europäische Zeitschrift für Politische Vkonomie 2, "An Analysis of Coercion". Journal of Peace Research, 25, 1988: 3. "Original Populations and Environmental Rights". Journal of Applied Philosophy, 5, 1988: 1. AIRAS, Pentti " Järjen viekkaus Hegelin historianfilosofiassa ja sen vaikutuk set". Turun Historiallisen Yhdistyksen julkaisu XV. " Historian punainen lanka J.V. Snellmanin historian filosofiassa". Turun Historiallinen Arkisto XVI. "Historia ja arvot". Ajatus XXVII ALANEN, Lilli "On the so-called 'Naive Interpretation' of Cogito, Ergo Sum". Essays in Philosophical Analysis - Dedicated to Erik Stenius on the Occasion of his 70th Birthday. Acta Philosophica Fennica, Vol. 32, "Människa, medvetande och materia - tre grundbegrepp i Descartes filosofi". Ajatus 41, together with Simo Knuuttila - "The Foundations of Modality and Conceivability in Descartes and His Predecessors". Modern Modalities, ed. by S. Knuuttila. Kluwer Academic Publishers, "Descartes, Omnipotence, and Kinds of Modality", Doing Philosophy Historivally, ed. by Peter H. Hare. Prometheus Books, Buffalo "Thought-Talk: Descartes and Sellars on Intentionality". American Philosophical Quarterly 29, 1992 "Behöver filosofin sin historia?". Filosofisk Tidskrift 2/1999. ALARCON CABRERA, Carlos Hacia un tractatus deóntico-philosophicus. Anuaria de Filosofia del Derecho ALBRECHT, Erhard "Philosophie und Einzelwissenschaften. Greifswalder Universitätsreden, Neue Folge, Nr. 4, "Vom Nutzen des Studiums der Griechischen Philosophie". Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Akademie-Verlag, Berlin, "Gedanken zur Einheit der Wissenschaft". Greifswalder Universitätsreden, Neue Folae, Nr. 18, ALBRITTON, Rogers "Present Truth and Future Contingency". The Philosophical Review LXVI, ALCHOURRON, Carlos E. Juristische Schllüsse a fortiori und a pari". Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 41, Vol "Logic of norms and Logic of normative propositions". Logique et Analyse, 12, "The Intuitive Background of Normative Legal Discourse and Its Formalization". Journal of Philosophical Logic, l, "Hay realmente un desacuerdo entre Strawson y Russell respecto de las descripciones definidas?" Dianoia, "Sobre el concepto de orden juridico". [alla collaborazione di Eugenio Bulygin] Critica: Revista Hispanoamerioana de filosofia. VIII, "Un modello per la dinamica dei sistemi normativi". [alla colla borazione di Eugenio Bulygin]. Informatioa e diritto, IV,

4 "On the logic of theory change". [together with David Makinson] Theoria, XLVIII (1982). "Deontic Truth and Values". [in collaboration with Eugenio Bulygin]. Essays in Legal Theory in Yonor of Kaarle Makkonen. Oikeustiede -Jurisprudentia, "Systematization and Change in the Science of Law". Manuscript, n.d. - together with P. Gärdenfors and P. Makinson - "On the Logic of Theory Change: Partial Mett Contraction and Revision Functions11. Journal of Symbolia Logic 50, Detachment and Defeasibility in Deontic Logic. Studia Logica 57; together with A.A. Martino Logica senza verità. See below. l fondamenti filosofici della logica deontica e le sue applicazioni pratiche in contesti computazionali. In A.A. Martino (ed.): Logica, Informatica, Diritto. SEU, Pisa ALDRICH, Virgil "Chess Not Without the Queen". Proceedings and Addresses of The American Phil osophi, cal Association, XXXI, ALFVÉN, Hannes "The Plasma Universe". Physics Today, 1986 ALHONSAARI, Antti "Suggestiivisten ilmaisujen käyttö uskonnon kielessä". Teologinen Aikakauskirja 6 (1967). ALLARDT, Erik "Historian ja sosiologian suhde". Historiallinen aikakauskirja, "Historialliset murrokset ja läpimurrot politiikan sosiologiassa". Otava, Helsinki, "Teoretiska konsekvenser av 'förstäende sociologi". Sociologisk Forskning III, "Scandinavian Socioloqy". Social Science INFORMATION sur les Sciences Sociales, VI, "Om samhällpolitiska mål - Yhteiskuntapoliittisista tavoitteista", Sosiaalinen aikakauskirja - Social Tidskrift 65 (1971). "Types of Political Concern in a Future Nation: the Case of Australian New Guinea". International Journal of Comparative Sociology, IV "Samhörighet och tvåspråkighet bland finlandssvenskarna". Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri utgiven av letterstedtska föreningenf 54, Bibliography Jan.l, Aug. 31, 1980". Research Group for Comparative Sociology Publications Det goda samhället: Välfärd, livsstil och medborgardygder". Tidsskrift for Velferdsforskning. Vol. 1, Nr. 3; 1998 "Perspektiv och perspektiföskjutningar inom nordisk sociologi". Sosiologia 38 (2001) 2: ALTRICHTER, F. "On What Cannot Have Spatial Location". Philosophy and Phenomenological Research. XXXIV, "Belief and Possibility". Journal of Philosophy. LXXXII:7, 1985 ALVES, Elias "Paraconsistent Logic and Model Theory". Pré-publicaoes do Centro de Iógicas epistemologia e história da ciencia-clet AMBJÖRNSSON, Ronny "Faustus". Häften för Kritiska Studien. n.d. ANDERSON, Alan Ross "Improved Decision Procedures for Lewis's Calculus S4 and von Wright's Calculus M". The Journal of Symbolic Logic, 19, "A Note of Subjunctive and Counterfactual Conditionals" Analysis "The Logic of Norms". Logique et Analyse. Nouvelle Serie l, "A Reduction of Deontic Logic to Alethic Modal Logic". Mind LXVII, No. 265, "Mathematics and the 'Language-Game'". The Review of Metaphysics. XI, "Some Nasty Problems in the Formal Loqic of Ethics". Nous. I, "An Intensional Interpretation of Truth-Values". Logic3 Language and Probability. ed. by Radu J. Boadan and 4

5 Ilkka Niiniluoto. D. Reidel, Dordrecht-Holland/Boston-U.S.A. AMBROSE, Alice "The Yellow Book Notes in Relation to The Blue Book". Critica IX, ANDERSSON, Håkan "När vetenskapen ockuperade skolan". Finsk Tidskrift H 6, 1971, "Åbo Akademi i Pedagogiska fakultetens perspektiv". Finsk Tidskrift ANDERSSON, Otto "[Jan Ling: Levin Christian Wiedes vissamlina] - recension" Svensk Tidskrift för Musikforskning "Svante Dahlström". Årskrift XLIX Abo Akademi "Götalagarnas lekarerätt och keltiska rättsregler". Festskrift tillägnad K. Rob. V. Vikman..Abo "Seal-Folk in East and West: Some comments on a Fascinating Group of Folk Tales". The Folklore International in Honor of Wayland Doks Hand "Upprepningsstrofen i levande balladtradition11. Meddelanden från Svenskt visarkiv "Huru Sveaborgs kanoner oskadliggjordes 1918". Svenska Litteratursällskapets i Finland Historiska och litteraturhistoriska studier nr 44. Helsinafors "Francis Galpin and the Triangular Harps". The Galpin Society Journal XIX. "Musikalier ha sinä öden". Musikaliska sällskapet i Åbo Festskrift tili 175 årsjubileet. Åbo ANDRÉN, Gunnar "The Soul of Society: Two Studies on the contents of culture (preliminary versions)". Department of Philosophy, University of Stockholm "Kunskap i vår tid". Filosofisk Tidskrift (forthcoming). ANSCOMBE, F.J. "Mr. Kneale on Probability and Induction". Mind LX, 1951, ANSCOMBE, G. E. M. "Aristotle and the Sea Battle". Mind LXV, "Report on Analysis Problem No. 10". Analysis 17, "Intention". Meeting of the Aristotelian Society, "Before and After". Philosophical Revue, LXXIII, "Necessity and Truth". Times Literary Supplement, Jan. 14, "Retraction". Analysis, "The New Theory of Forms". The Monist 50, "Parmenidesf Mystery and Contradiction". Meeting of the Aristotelian Society, "The First Person". Mind and Language, ed. by Samuel Guttenplan, Clarendon Press, Oxford, "On the Source of the Authority of the State". Ratio XX, "Names of Words: A Reply to Dr. Whiteley". Analysis 18, 1957 "Thought and Action in Aristotle". New Essays on Plato and Aristotle, ed. by Renford Bambrough. Routledge & Kegan Paul, London. "The Two Kinds of Error in Action". The Journal of Philosophy On Sensations of Position. Analysis "Causality and Extensionality". The Journal of Philosophy "Substance" (together with J. Körner) "Pretending". "On Brute Facts". Analysis "Mr. Truman's Degree" "Don Milani's Self-Defence" "Hume and Julius Caesar". Analysis, 34, Whatever has a begrinning of existence must have a cause': Hume's arrgument exposed". Analysis, 34, "Times, Beginnings and Causes". Annual Philosophical Lecture. Proceedings of the British Academy, vol. LX, Subjunctive conditionals". Ruch filozoficzny: Autoreferaty z "odczytów i wykladów. XXXIII,

6 "Prolegomenon to a Pursuit of the Definition of Murder: The Illegal and the Unlawful". Dialectics and Humanism, 4/1979. "Eröffnungsrede". [des 6. internationalen Wittgenstein Symposiums 23. bis 30. August 1981, Kirchberg/Wechsel, Österreich]. Language and Ontology. Hölder-Pchler-Tempsky, Wien On private Ostensive Definition. Ibid. "Wittgenstein: Whose Philosopher?". N. D. 'Ludwig Wittgenstein'. Philosophy 70, 1995 APEL, Karl-Otto "Wittgenstein und das Problem des hermeneutischen Verstehens". Zeitschrift fur Theologie und Kirche, 63, "Wittcrenstein und Heidegger: Die Frage nach dem Sinn von Sein und der Sinnlosigkeitsverdacht gegen alle Metaphysik". Philosophisches Jahrbuch, 75, "Szientismus oder transzendentale Hermeneutik?" Hermeneutik und Dialektik. Aufsätze I. Mohr (Siebeck) Tübingen Szientistik, Hermeneutik, Ideologie-Kritik". Man and World, 1 (1968). "Die erkenntnisanthropologische Funktion der Kommunikationsgemeinschaft und die Grundlagen der Hermeneutik. Information und Kommunikation. Hrsg. von Simon Moser, R. Oldenbura. München-Wien "Die Kommunikationsgemeinschaft als transzendentale Voraussetzung der Sozialwissenschaften". Neue Hefte für Philosophie, "From Kant to Peirce". Proceedings of the Third International Kant Congress, ed. by L.W. Beck. D. Reidel, Dordrecht, "The Problem of (Philosophical) Ultimate Justification in the Light of a Transcendental Pragmatic of Language". Ajatus 36, 1976 "The 'Erklären-Verstehen' -controversy in the Philosophy of the Natural and Human Sciences". 'Chronicle' fur l'institut Interna tional de Philosophie. "The Common Presuppositions of Hermeneutics and Ethics: Types of Rationality beyond Science and Technology". Perspectives on Metascience, ed. by Jan Bärmark. Göteborg, "The Erklären-Verstehen controversy in the philosophy of the natural and human sciences". Contemporary Philosophy. A new survey. Vol. 2. Martinus Nijhoff, The Hague/Boston/London, "Ist die Ethik der idealen Kommunikationsgemeinschaft eine Utopie?" Utopieforschung, Band 1. Hrsg. von Wilhelm Voßkamp. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, o.d. "The Question of the Rationality of Social Interaction". Philosophy and Science in Phenomenological Perspective, ed. by K.K. Cho, Martinus Nijhoff, Dordrecht-Boston-Lancaster "Diltheys Unterscheidung von Erklären und Verstehen im Lichte der Problematik der modernen Wissenschaftstheorie. Dilthey und die Philosophie der Gegenwart, hrsg. von E.W. Orth. Karl Alber, Freiburg/München, n.d. Transcendentalsemiotisk begrunnelse av pragmatisk språkfilosofi. Norsk Filosofisk Tidskrift 22, APOSTEL, Leo "Modalités Physiques et Techniques. 15. Congrès International de Philosophie - Bruxelles. North-Holland Publishing Co. Amsterdam, "Leo Apostel on Dialectical Logic" by Diderik BATENS (see below) APOSTOL, Pavel "An Operational Demarcation of the Domain of Methodolooy versus Epistemology and Logic". Fourth International Congress on Logic; Methodology and Philosophy of Science - Section 5. Bucharest, ARNHOLM, Carl Jacob "Fra rettens grunnproblemer". T.f.R ARRUDA, Ayda "Sur certaines hierarchies de calculs propositonelles". C.R. Acad. S c. Paris, t. 266 (8 janvier 1968). "Sur certaines hierarchies de calculs de predicats". C.R. Acad. S c. Parisj t. 268 (24 mars 1969). "Sur certaines algebres de classes non classiques". C.R. Acad. S c. Paris, t. 268 (31 mars 1969). "Some Remarks on Griss Logic of Negationless Intuitionistic Mathematics". n.d. "A Survey of Paraconsistent Logic". Relatorio interno No Universidade Estadual de Campinas. Campinas - Sao Paulo n.d. 6

7 ATIENZA, Manuel "Para una teoria de la acción penal". Anvario de Derecho Penal, Madrid AUDET, Jean-Paul "Le mythe dans le double univers du langage et du sacré". Dialogue, Vol. VII, No "Images du monde et images de 1'homme. Vers une décentration totale". Van der AUWERA, Johan Zweistellige Modalität. Sprache und Pragmatik 2. ed. by Inger Rosengren. Lund: Gleerup BACK, R. J. P. "Proving Total Correctness of Nondeterministic Programs in Infinitary Logic". Acta Information 15 (1981). BACON, John "Belief as Relative Knowledge". The Logical Enterprise, ed. by Alan Ross Anderson, Ruth Barcan Marcus, and Richard M. Martin. BAHM, Archie J. "Organicism: The Philosophy of Interdependence". International Philosophical Quarterly, VII, BAIER, Annette A Naturalist View of Persons.Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association BAIER, Kurt [G.H. von Wright: Erklären und Verstehen] - Rezension, Grazer Philosophische Studien, 3, [G.H. von Wright: The Varieties of Goodness] - Review, The Journal of Philosophy Action and Agent. The Monist, 49, BAILHACHE, P. "Semantiques pour des systèmes déontiques intégrant permission faible et permission forte". Logique et Analyse, Nouvelle série, 20, BAKER, G.P. together with P.M.S. Hacker [Ludwig Wittgenstein: Philosophical Grammar] - Review. Mind, LXXXV, together with P.M. S. Hacker The Grammar of Psychology: Wittgenstein s Bemerkungen Uber die Philosophie der Psychologie". Language and Communication Vol, 2 (1982): 3. "Italics in Wittgenstein". Language & Communication 19 (1999) BAR-HILLEL, Yehoshua "Can Indexical Sentences Stand in Logical Relations?" Philosophical Studies, XIV, "Remarks on Carnap's Logical Syntax of Languaae". The Philosophy of Rudolf Carnap, ed. by Paul A. Schilpp. The Open Court Pub lishing Co. La Salle, "More on the Fallacy of Composition". Mind, LXXIII, "Neorealism vs. Neopositivism, A Neo-Pseudo Issue". Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities, vol. II, Jerusalem, BARCAN MARCUS, Ruth "Extensionality". Mind, LXIX, "Essential Attribution". The Journal of Philosophy, LXVIII, "Moral Dilemmas and Consistency". The Journal of Philosophy, LXXVII, BARFOD, Borge "Epsilonprocessen - del av ett mönster för en dynamisk marknadsmodell". Liiketaloudellinen Aikakauskirja, II, "Jämnviktsmodell för ett promotionsduopol". Memorandum frän företagsekonomiska institutionen. Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Abo

8 "Microekonomiska case- och metodövningar. Första samlingen". Memorandum från företagsekonomiska institutionen. Handelshög-skolan vid Åbo Akademi. Åbo tillsammans med Tryggwe Saxén - "En microökonometrisk model til beskrivelse af sammenhaengen imellen indkomst og kreditköb af varige konsumgoder" Markedsökonomi, tillsammans med Tryggwe Saxén - "A Study of the Theory of Hire Purchase Selling". Liiketaloudellinen Aikakauskirja, BATENS, Diderik "Some proposals for the solution of the Carnap-Popper discussion on inductive logic ". Studia Philosophica Gandensia, "The Paradoxes of Confirmation". Revue Internationale de Philosophie, 25, "Some Objections to Keith Lehrer's Rule IR". British Journal for the Philosophy of Science, 22, "Deduction and Contextual Information". Communication & Cognition, 8, "Leo Apostel on Dialectical Logic". The Philosophy of Leo Apostel ed. by F. Vandamme H. Pinxten, Nijhoff, The Hague "Meaning, Acceptance and Dialectics". Change and Progress in Modern Science, ed. by J.C. Pitt. D. Reidel, Dordrecht "Paraconsistent Extensional Propositional Logic". Logique et Analyse, 23, "Russell s Set versus the Universal Set in Paraconsistent Set Theory". Logique et Analyse, 25, BAUM, Wilhelm "Die Weltanschauung Ludwig Wittgensteins". Wittgenstein, the Vienna Circle and Critical Rationalism. Proceedings of the 3rd International Wittgenstein Symposium 13th to 19th August Kirchberg am Wechsel. Austria. Ludwig Wittgenstein und die Religion. Philosophisches Jahrbuch, 86, BAUMAN, Zygmunt "On Communitarians and Human Freedom. Or, How to Square the Circle?". Theory. Culture & Society. 13 (1996). BAUMER, William H. "Discussion: von Wright's Paradoxes". Philosophy of Science, 30, "Confirmation without Paradoxes". British Journal for the Philosophy of Science, XV, "Evidence and Ideal Evidence". Philosophy & Phenomenological Research, XXIV, "Kant on Cosmological Arcmments". The Monist, 51, "The One Systematically Ambiguous Concept of Probability". Philosophy & Phenomenological Research, XXVIII, "Indefensible Impersonal Egoism". Philosophical Studies, XVIII, "Confirmation still without Paradoxes". British Journal for the Philosophy of Science, XIX, "In Defense of a Principal Theorem". Synthese, 20, BAURMANN, Michael "Kann Homo oeconomicus tugendhaft sein?". Homo oeconomicus (ACCEDO Verlagsgesellschaft, München 1996) Bd XIII(I). "Solidarity as a Social Norm and as a Constitutional Norm". K. Bayertz (ed.), Solidarity, Dordrecht: Kluwer, "Legal Authority as a Social Fact". Law and Philosophy, 19, "Freiheit und Tugend. Moralische Bedarfsdeckung durch die unsichtbare Hand?". Manfred Prisching (Hg.), Postmoderne Tugenden?, Wien: Passagen Verlag, BAYART, Arnould "Quelques suggestions en matiere de logique modale". Logique et Analyse, BAYEN, Bruno Le project de roman de Lichtenberg suivi du projet de préface de Wittgenstein. La Nouvelle Revue Francaise, No Mai

9 BEALER, George "Mind and Anti-Mind: Why Thinking Has No Functional Definition". Midwest Studies in Philosophy, IX (1984). BECH, G. "Grundzüge der semantischen Entwicklungsgeschichte der hochdeutschen Modalverba". Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser, 32, København, BECKERMANN, Ansgar "Einige Bemerkungen zur statistischen Kausalitätstheorie von P. Suppes". Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie, VI, "Der funktionale Materialismus H. Putnams als Lösung des Problems der Vereinberkeit intentionaler und mechanistischer Handlungser-klärungen". Logik. Ethik. Theorie der Geisteswissenschaften, Hrsa. von G. Patziq, E. Scheibe.und W. Wieland. Felix Meiner Verlag, Hamburg, BEHMANN, Heinrich "Eine Bemerkung zu der Arbeit von F.W. Palm: Über die Verfahren zur graphischen Berechnung von rationalen ganzen Funktionen ". Deutshce Mathematik, 4, "Das Auflösungsproblem in der Klassenlogik". Archiv fur Mathematische Logik und Grundlagenforschung, 1, Zu den Prallelreihentransformationen in Schröders Algebra und Logik der Relative ". Archiv für Mathematische Logik und Grundlagenforschung, l, "Das Auflösungsproblem in der Klassenlogik". Philosophie 4. "Die typenfreie Logik und die Modalität". 12. Congrès International de Philosophie - Bruxelles. North-Holland Publishing Co. Amsterdam. BELNAP, Nuel together with Michael Perloff "Seeing to it that: a canonical form for agentives. Department of Philosophy, University of Pittsburgh, n.d. together with Michael Perloff "Declaratives are not enough". Department of Philosophy, University of Pittsburgh, n.d. "Backwards and Forwards in the Modal Logic of Agency", Preprint Sept "Before refraining : concents för agency, Preprint Sept. 21, 1989 together with Michael Perloff "In the realm of agents". Prepr. BENDITT, Theodore "Happiness". Philosophical Studies 25, BENKTSON, Benkt-Erik "Sartre och den existentialistiska etiken". Filosofi och Kultur, Lund van BENTHEM, J. F. A. K. "What is Dialectical Logic?". Erkenntnis, 14, BERG, Jan "A Note on Deontic Logic". Mind, LXIX, 1960, "Über den ontologischen Gottesbeweis". Kant-Studien, 62, mit Edgar Morscher zusammen "Bolzano-Forschung ". Universität Salzburg: Forschungsberichte und Mitteilungen, Heft 16. Salzburg, BERGMAN, Gustav together with Lewis Zerby "The Formalism in Kelsen's Pure Theory of Law". Ethics, LV, "Some Comments on Carnap s Logic of Induction". Philosophy of Science, 13, "Ineffability, Ontology, and Method". The Philosophical Review, LXIX, Strawson's Ontology". The Journal of Philosophy, LVII, "The Ontology of Edmund Husserl". Rivista Methodos, XII, "Dell'atto". Rivista di Filosofia, LI,

10 "The Philosophical Significance of Modal Loqic". Mind, LXIX, "Generality and Existence". Theoria, XXVIII, "Physics and Ontology". Philosophy of Science, 28, "La Gloria e la Miseria di Ludvig Wittgenstein". Rivista di Filosofia, LII, "Purpose, Function, Scientific Explanation". Acta Sooiologica, 5, BERGQUIST, Olle "Jöns Matthias Ljungberg. Matematiker, astronom, tekniker och industriman. I II." Personhistorisk tidskrift. Årg. 90 (1994), Häfte l o. häfte 3-4. BERGSTRÖM, Lars [R.M. Hare: Freedom and Reason] - Review. Theoria, XXX, "Utilitarianism and Deontic Logic". Analysis, 29, "Alternatives and Utilitarianism. Theoria, "On the Coherence of Act-Utilitarianism". Analysis, 33, "Explanation and interpretation of action. International Studies in the Philosophy of Science, vol. 4, 1990, "Notes on the Value of Science". D. Prawitz et ai. (eds.): Logic, Methodology and Philosophy of Science IX, Elsevier, DI BERNARDO, Giuliano together with Patrizia Tabossi "Dalia logica delle condizioni all'analisi del discorso induttivo". Saggi suli'induzione. Cooperativa libraria universitaria edirice. Bologna. BERNAYS, Paul "Mathematische Existenz und Widerspruchsfreiheit". Etudes de philosophie des sciences, publié en hommage à F. Gonseth, à 1'occasion de son soixantième anniversaire. Éditions du Griffon. Neuchatel, BERNSTEIN, Richard J. 'Why Hegel Now?". The Review of Metaphysics, XXXI, BETH, Evert W. "Towards an Up-to-date Philosophy of the Natural Sciences". Methodos, "Scientific philosophy: Its aims and means". Congreso internacional de filosofia. Madrid "La existencia de los entes matematicos". De Notas y Estudios de Filosofia, II "Fundamental Features of Contemporary Theory of Science". The British Journal for the Philosophy of Science, I, "Critical Epochs in the Development of the Theory of Science". The British Journal for the Philosophy of Science, I, "Sur la description de certains modèles d'un système formel". Proceedings of the XIth International Congress of Philosophy, Volume V: Logic, Philosonhical Analysis, Philosophy of Mathematics. North-Holland, Amsterdam, "Some Consequences of the Theorem of Löwenheim-Skolem-Gödel-Malcev". Proceedings, Koninkl. Nederl. Akademie van Wetenschappen-Amsterdam, Series A, 56, "On Padoa's Method in the Theory of Definition". Proceedings, Koninkl. Nederl. Akademie van Wetenschappen Amsterdam, Series A, 56, "Le paradoxe du 'sorite' d'eubulide de Mégare". La Vie, la Pensée. Actes du congrès des societés de philosophie de langue francaise. Presses universitaires de France "Die Stellung der Logik im Gebäude der heutigen Wissenschaft". Studium Generale, 8, "Herdenking van Hendrik Josephus Pos ( )". Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, "Remarks on Natural Deduction". Koninkl. Nederl. Akademie van Wetenschappen Amsterdam, Proceedings, Series A, 58, "Nieuwentyt's Significance for the Philosophy of Science". Synthese, IX, "Über Lockes 'Allgemeines Dreieck'". Kant-Studien, 48, 1956/1957. "Remarks on Elementary Predicate Logic". Nieuw Archief voor Uiskunde (3), " Cogito Ergo Sum - Raisonnement ou intuition?". Dialectica, 12, "On the Completeness of the Classical Sentential Logic". Koninkl. Nederl. Akademie van Wetenschappen 10

11 Amsterdam, Proceedings, Series A, 61, "On Mannoury's Method". Synthese, Xa, "Science and Classification". Synthese, XI, "Considérations heuristiques sur les méthodes de déduction par séquences". "Les relations de la dialectique a la logique". Dialectica vol.2. L'état actuel du problème logique des antinomies. Colloque de logique "De beteknis van het mathematisch grondslagrenonderzoek voor het elementaire onderwijs in de wiskunde". Euclides: Tijdschrift voor de didactiek der exacte vakken onder leiding van J. H. Schogt en P. Vijdenes. "La cosmologie, dite naturelle et les sciences mathematiques de la nature". Problems de philosophie des sciences. "On Machines Which Prove Theorems". Wis- en Natuurkundig Tijdschrift, 32, 1958? "Wijsbeaeerte der Wiskunde". Aspeeten van de tijd. Een bundel wijsgerige studies. Van Gorcum & Comn. Assen. BIANCO, Franco "Heidegger und die Fragestellung der heutigen Hermeneutik". Zur philosophischen Aktualität Heideggers. (Hg. von D. Papenfuss und 0. Pöggeler). Vittorio Klostermann, Frankfurt am BIEZAIS, Haralds "Die Bedeutung der Varianten für das Verstandnis der Dainas". Donum Balticum. To Professor Christian S. Stang on the occasion of his seventieth birthday 15 March Alipqvist & Wicksell, Stockholm. "Gott der Götter". Acta Academiae Aboensis, Ser. A, Humaniora, Åbo "Der kriminelle Messias: Zur Phänomenologie des Messianismus", Acta Academiae Aboensis, Ser. A, 55, Åbo, BILLSTRÖM, Jakob 'L'Ontogenese du Sourire". Acta Paediatrica, XXV, BINKLEY, Robert "A Theory of Practical Reason". Philosophical Review, LXXIV, [together with Romane Clark] "A Cancellation algorithm for elementary logic". Theoria, 33, BLACK, Max "Conventionalism in Geometry and the Interpretation of Necessary Statements". Philosophy of Science, 9, "The Limitations of a Behavioristic Semiotic". The Philosophical Review, LVI, "Reasonincr with loose Concepts", Dialogue, 2, [Review on Wittgenstein's] Notebooks, Mind, LXXIII, "The Gap Between "Is" and "Should"". The Philosophical Review, LXXIII, "Induction and Experience". Experience & Theory, ed. by L. Foster & J.W. Swanson. The University of Massachusetts Press, "Comment" [On Noam Chomsky's "Problems of Explanation in Linguistics"] Explanation in the Behavioural Sciences, ed. by R. Boraer and F. Cioffi. C.U.P "The Elusiveness of Sets". The Review of Metaphysics, XXIV, "The Factual and the Normative ". Human Sciences & the Problem of Values. International Institute of Philosophy, Amsterdam, Review Article: "The Structure of Symbol Systems". Linguistic Inquiry, 11, "Reasonableness". Education and the Development of Reason, ed. by Dearden, Hirst and Peters, "How Do Pictures Represent?". Art, Perception, and Reality, ed. by E.H. Gombrich, Julian Hochberg, and Max Black. The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London, "Meaning and Intention: An Examination of Grice's Views". New Literary History, IV, "The Language of Thoughts". Times Literary Supplement, June 9, 1978, "Austin on Performatives". Philosophy 38. "Another Logical Paradox". L'age de la science, III. "Making Intelligent Choices: How Useful Is Decision Theory?". The American Academy of Arts and Sciences, Bulletin. XXXVIII, "Relations Between Logical Positivism and the Cambridge Schoo1 of Analysis." Journal of Unified Science 11

12 (Erkenntnis). Vol. VIII (1939/1940). BLANCHE, Robert "Les relations internropositionelles comportent-elles une quantification?". Revue philosophique, "Logique ". Revue philosophique, "Sur l'opposition des concents". Theoria, "Vues nouvelles sur 1'ancienne logique". Les etudes philosophiques, 2, "Ten years of Logic and Epistemology in France". - Introduction to French Bibliographical Digest: Logic and the Philosophy of Science "Sur l'interpretation du kyrieuon logos". Revue philosophique, BLEGVAD, Mogens "Moralfilosofi". Vor Tids Filosofi. BLOCK, Henry David "Adaptive Neural Networks as Brain Models". Proceedings of Symposia in Applied Mathematics, XV, "Learning in Some Simple Non-Biological Systems". American Scientist, 53, "Simulation of Statistically Composite Systems". Prospects for Simulation and Simulators of Dynamic Systems. Ed. by Georqe Shapiro and Milton Rogers. Spartan Books, New York/MacMillan, London, "The Psychology of Robots". Psychology Today, "Bionics and Robots". Engineering: Cornell Quarterly, BLOCK, Irving 'Hart on the Tractatus ". International Logic Review, 12, 1975 BLOM, Siri "Concerning a controversy on the meaning of 'probability'". Theoria, XXI, BLOMBERG, Hans [together with S. Salovaara] "On the Algebraic Theory of Ordinary Linear Time-Invariant Differential Systems". Suomen Teknillinen Korkeakoulu. Tieteellisiä tutkimuksia, 27. Helsinki, [together with three others] "On Algebraic Methods in Systems Theory". Acta Polytechnica Scandinavia, Ma 19, Helsinki, 1969, "Annual report for the academic year". Helsingin teknillinen korkeakoulu. Systeemiteorian laboratorio. Otaniemi, "Systemteorin, en flykt i det blå eller...". Forum, 12/1970. BLOMBERG, Jaakko "Psykoanalyysi, spekulaatio ja mytologia". Valvoja, "James on Belief and Truth". Ajatus, XXXI, "Kybernetiikka, informaatio ja tavoitteet". Aika, "Positivismista". Aika, "Säännöt ja säännönmukaisuudet käyttäytymisen selittämisessä". Sosiologia, VIII, "Syysuhteet ja teot". Aika, "Psychophysics, Sensation and Information". Ajatus, XXXIII, 1971, BOANO, Attilio Giuseppe "II Ciclope euripideo interpretato alla luce della logica deontica" Lingua e stile, XVIII, BOASSON, Ch. "The Use of Logic in Leqal Reasoning". Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Deel 29, Amsterdam BOBBIO, Norberto "La Logica Juridica de Eduardo Garcia Maynez". Seminario de Problemas Cientificos y Filosoficos, 5, BOCARDO, Enrique 12

13 "Las dificuldades de la noción de acción." Cuadernos sobre Vico 4, El recurso a la Providencia. Cuadernos sobre Vico 5/6, BOCHENSKI, I.M. "Wstep do teorii analocrii". Rocznikow filozoficznych, "Philosophie et sciences". Studia Philosophica XIII, "Spitzfindigkeit". Festgabe an die Schweizerkatholiken. Universitätsverlag, Freiburcr Schweizf Une solution scolastique du Menteur "On the Syntactical Categories". 1948? BOCHENSKY, J.M. "Logic and Ontology". Philosophy East & West, 24, 1974, BONDY, Otto "Logical and Epistemological Problems in Legal Philosophy". The Australasian Journal of Philosophy, XXIX, BONELLI, Maria Luisa "Le abitazioni fiorentine di Galileo". L'Universo XXXVII, "Un1 experienza di Vincenzo Viviani fatta dalla Torre di Pisa". Physis: Rivista di storia della scienza, I, "Di alcune lettere e documenti inediti riauardanti Giovanni Luiai Pons". Physis, I, "Divicrazioni su alcuni strumenti e documenti antichi". Physis, III, "Unpublished Letters on Campani s and Divini's Telescopes". Ithaca, 26 VIII - 2 IX "Provando e riprovando / Versuchen und immer wieder versuchen ". Die Basf, 13, "L'Accademia del Cimento". Die Basf, 13, "Gli strumenti oriainali di Galileo". Die Basf, 14, "Gli strumenti oriainali di Galileo ai Museo di Storia della Scienza di Firenze". Homo Faber XV, "Una lettera di evangelista Torricelli a Jean Francois Niceron". von BONSDORFF, Göran Historiens vändepunkt. Finsk Tidskrift 2/1998. BOONE, William "An Analysis of Turing's 'The Word Problem in Semi-Groups with Cancellation. Annals of Mathematics, 67, "The Word Problem". Proceedings of the National Academy of Sciences, 44, "The Word Problem". Annals of Mathematics, 70, "Word Problems and recursively enumerable degrees of unsolvability, A first paper on Thue systems". Annals of Mathematics, 83-84, 1966, "Decision Problems about Alcrebraic and Logical Systems as a Whole and Recursively Enumerable Degrees of Unsolvability". Contributions to Mathematical Logic, ed. by K. Schütte. North-Holland Publ. Co. Amsterdam, BORSARI, Raffaele "Relativity and Motion". Pubblicazioni a cura del centro superiore di logica e scienze comparate. Bologna, BORUTTI, Silvana "Wittgenstein e i giochi immaginari dell'analisi come pratica filosofica". Materiali filosofici, 2. BOTEZATU, Petre "Logique Opératoire. Esquisse d'une logique naturelle. Revue Roumaine des sciences sociales. Serie de philosophie et logique, 12, "Logiques à implication probable et logiques à implication certaine". Revue Roumaine des sciences sociales. Série de philosophie et logique, 14, BOTSHVAR, D. A. 13

14 [Yhdessä V.K. Finnin kanssa] "Nekotoryie dopolnenija k stat jam o mnogoznatshnyih logikah". Issledovanija po teorii mnozhestb i neklassitsheskim logikam. Akademija Nauk SSSR. Izdatelstvo "Nauka". Moskva BOUDOT, Maurice "Temps, nécessité et prédétermination". Les etudes philosophiques, "L'espace selon Bergson". Revue de Métaphysique et de Morale, 1980 BOYD, Richard "Determinisin, Laws, and Predictability in Principle". Philosophy of Science, 39, BRAITHWAITE, R. B. "Lewis Carroll as Logician". Mathematical Gazette, XVI, "Moral Principles and Inductive Policies". Proceedings of the British Academy, XXXVI, "Teleological Explanation". Papers read before the Aristotelian Society, November 4th, "Characterisations of Finite Boolean Lattices and Related Algebras". Journal of the London Mathematical Society, 17, "George Edward Moore ". Proceedings of the British Academy, XLVII. "Why Is It Reasonable to Base A Bettina Rate upon an Estimate of Chance?". Proceedings of the 1964 International Congress for Logic, Methodology, and Philosophy of Science Held in Jerusalem, August 26 - September 2, North-Holland Publishing Co. Amsterdam. "Half-Belief". Anst. Sec. Suff. (??), BRANDT, Richard B. Moral Philosophy and the Analysis of Language. The Lindlay Lecture, University of Kansas, Some Merits of one Form of Rule-Utilitarianism. University od Colorado Studies, The Concept of Welfare. The Structure of Economic Science: Essays on Methodology, ed. by Sherman Roy Krupp. Prentice-Hall, Englewoof Cliffs, The Logic of the Identity Theory. The Journal of Philosophy, LXIV, BRAYBROOKE, David. Review on [Arthur C. Danto: Analytical Philosophy of History]. Philosophy of Science, "Taking Liberties with the Concent of Rules". The Monist, 52, "Refinements of Culture in Large-Scale History". History and Theory, "The Logical Character of Verdicts: A Case Study". University of Toronto Law Journal, 22, BRENNER, Mårten "Naturvetenskapliga sanningar, underverk och pragmatism". Finsk Tidskrift, BRENTANO, J. C. M. "The Manuscripts of Franz Brentano". Revue Internationale de philosophie, 78, BRITTON, Karl "Feelings and their Expression". Philosophy, XXXII, "Utilitarianism: The Appeal to a First Principle". Meeting of the Aristotelian Society, 8th February, BROAD, C. D. "Normal Cognition, Clairvoyance, and Telepathy". Proceedings of the Society for Psychical Research, XLIII, "Henry Sidgwick and Psychical Research". Proceedings of the Society for Psychical Research, XLV, "Arguments for the Existence of God". The Journal of Theological Studies, XL, (In two parts). "The Present Relations of Science and Religion". Philosophy, XIV, "The New Philosophy: Bruno to Descartes". The Cambridge Historical Journal, VIII, "Hr. von Wright on the Logic of Induction". Mind, LIU, 1944 (In three parts). "What is Psychical Research?". The Society for Psychical Research, "Spinoza's Doctrine of Human Immortality". Festskrift tili Anders Karitz. Almqvist & Wicksell, Uppsala "Leibniz's last controversy with the Newtonians". Theoria, XII, "Professor Marc-Wogau's Theorie der Sinnesdata". Mind, LVI,

15 "Message read at a meeting held at the Royal Society Burlington House, London. November 27th 1947." The Royal Institute of Philosophy "Leibniz's Predicate-in-Notion Principle and some of its alleged consequences". Theoria, XV, "Dr. S.G. Soal's forsknina i telenati och framtidsförnimmelse". Meddelande frän sällskapet för Parapsykologisk forskning, "Immanuel Kant and Psychical Research". Proceedings of the Society for Psychical Research, XLIX, "Imperatives, Categorical and Hypothetical". The Philosopher, 2, "Hägerström s Account of Sense of Duty and Certain Allied Experiences" Philosophy, XXVI, "Human Personality and the Possibility of its Survival". The Agnes E. and Constantine E.A. Foerster Lecture on the Immortality of the Soul, Univ. of California Press, Berkeley and Los Anqeles, "A Half-Century of Psychical Research". The Journal of Parapsychology, 20, "The Local Historical Background of Contemporary Cambridge Philosophy" British Philosophy in the Mid-Century: A Cambridge Symposium, ed. by C.A. Mace, Allen and Unwin, London "Philosophy (I)". Inquiry, l, "Personal Identity and Survival". The Thirteenth Frederic W.H. Myers Memorial Lecture. Society for Psychical Research "Dreaming, and Some of its Implications". Proceedings of the Society for Psychical Research, 52, "Thomas Bayes and the Bundle of Sticks". Proceedings of the Society for Psychical Research, 55, "Bertrand Russell's First Forty-Two Years in Self-Portraiture". Philosophical Review, LXXVII, "John McTaggart Ellis McTagaart ". Proceedings of the British Academy. "Sir Isaac Newton". Annual Lecture on a Master Mind. British Academy, "Frederick Robert Tennant". Proceedings of the British Academy, XLIV. "Bertrand Russell's 90th Birthday (May 18th, 1962)". BROCK, Steen "Livsform som syntese af det objektive og det subjektive. Om livsf ormbegrebets genese og status hos Wittgeristein." Philosophia: tidsskrift för filosofi, 17 (1988) 1-2. BROUWER, L. E. J. "Intuitionistische Betrachtunaen über den Formalismus". Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissenschaften. V, "Mathematik, Wissenschaft und Sprache". Monatsheften für Mathematik und Physik, XXXVI, [Synopsis of the signific movement in the Netherlands. Prospects of the signific movement.]: "General Part". Synthese, "Address delivered on September 16th 1946, at the University of Amsterdam, on the conferment upon Professor G. Mannoury of the honorary degree of Doctor of Science". Synthese "Richtlijnen der intuitionistische wiskunde". Indagationes Mathematicae, IX, "Consciousness, Philosophy, and Mathematics". Library of the Xth International Congress of Philosophy, North-Holland Publishing Co. Amsterdam "Essentieel-negatieve eigenschappen". Indagationes Mathematicae, X, "Opmerkinaen over het beainsel van het uitgesloten derde en over ndgative asserties". Indagationes Mathematicae, X, "De non-aequivalentie van de constructieve en de negatieve orderelatie in het continuum". Indagationes Mathematicae, XI, "Contradictoriteit der elementaire meetkunde". Indagationes Mathematicae, XI, "On Order in the Continuum, and the Relation of Truth to Non-Contradictority". Indagationes Mathematicae, XIII, "An intuitionist correction of the fixed-point theorem on the sphere". Proceedings of the Royal Society, vol. 213, [together with B. De Loor] "Intuitionistischer Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra". Koninklijke Akademie van Wetenschappen to Amsterdam. Proceedings XXVII "Remarques sur la notion d'ordre". Comptes rendus des sèances de 1'Academie des Sciences, "Sur la possibilite d'ordonner le continu". Comptes rendus des sèances de 1'Academie des Sciences, BROWN, Stuart M., Jr. "The Social Control of Genetic Engineering". Cornell Engineer, 45,

16 BRUNELL, Viking "Skola i tiden, utbildning för livet". Kasvatus 3/1997 BRUNIUS, Teddy "The Letter of Belisarius". In Memoriam Panayotis A. Michelis, Athens, "Suède". Revue d'esthetique, BRUSIIN, Otto "Piirteitä Vilhelm Lundstedtin ajatusmaailmasta". Lakimies, [Kelsen-Cossio: Problemas escogidos de la teoria pura del derecho] - Recension. Tidsskrift for rettsvitenskap, [V. Aubert, T. Eckhoff, K. Sveri: En lov i sokelyset/v. Aubert: Om straffens sosiale funksjon] - Rezensionen. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, XLI, [B.C. Carlson: Kätten. Ett rättsteoretisk försök] - Rezension. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie XLI, [Josef Esser: Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts] - Rezension. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, XLIII, "Legal Theory - Some Considerations". Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, XLIII, "Yleisestä oikeusteoriasta". Suomalainen Suomi, "Zur Ideengeschichte der Rechtstheorie". Jahrbuch für Internationales Recht, 11, "Professor Falander och månggftet". Nordisk Gjenklang: Festskrift til Carl Jacob Arnholm. Tanum, Oslo, "Bilmark-Studien: Einführung in das Studium der Philosophie Johan Bilmarks". Turun Yliopiston julkaisuja, sarja B. Turku "Wexionius-Studien: Fasciculus Juridicus". Turun Yliopiston julkaisuja, sarja B. Turku "Bilmark-Studien II: De Matrimonio Conscientiae". Turun Yliopiston julkaisuja, sarja B. Turku BRUUN, Patrick "On Exploring and Explaining the Disappearance of the Etruscans". Travaux du VI Congrès International d'etudes Classiques, Paris 1976 "Notes on the Transmission of Imperial Images in Late Antiquity". Studia romana in honorem Petri Krarup septuagenarii. "Antikhistorikern Johannes Sundvall". Historiens studium vid Åbo Akademi. (red. av Max Engman). Äbo Akademis Förlag "The victorious signs of Constantine: a reappraisal". The Numismatic Chronicle 157 (1997). BRULISAUER, Bruno Über kritischen Rationalismus". Kant-Studien 60, 1969 BRYANT, John "The Logic of Relative Modality and the Paradoxes of Deontic Logic". Notre Dame Journal of Formal Logic, XXI, BUBNER, Rüdiger "Die Einheit in Wittgensteins Wandlunaen". Philosophische Rundschau, 15, "Norm und Geschichte". Neue Hefte für Philosophie, 17 (1977?) BULYGIN, Eugenio "Der Begriff der Wirksamkeit". Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 41, "Zwei Systembegriffe in der rechtsphilosophischen Problematik". Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, LII, "Sentenza giudiziaria e creazione di diritto". Rivista internazionale di filosofia del diritto, XLIV, "Die Ideale der Vollständigkeit und der Widerspruchsfreiheit im wissenschaftlichen Denken". Denken und Umdenken: Zu Werk und Virkung von Werner Heisenberg. R. Piper & Co. Verlag, München, "Lenguaje y Realidad: Ludwig Wittgenstein y su Tractatus Logico-Philosophicus". "Gott, Freiheit und Determinismus". "Omnipotencia, omnisciencia y libertad". Critica: Revista Hispanoamerioana de Filosofia, X alla collaborazjone di Carlos Alchourrón "Unvollständigkeit, Widerspriichlichkeit und Unbestimmtheit der Normenordnungen". Deontisohe Logik und Semantik. Hrsg. von Amedeo Contef Risto Hiipinen & G.H. von 16

17 Wright. Athenaion, Wiesbaden alla collaborazione di Carlos Alchourrón "Incompletezza, contraddittorietá e indeterminatezza degli ordinamenti normativi". Logioa deontioa e semantica, a cura di Giuliano Di Bernardo. Societä editrice il Mulino Bologna. "Time and Validity". Deontic Logic, Computational Linguistics and Legal Information Systems. Voi II, Ed. by Antonio Martino. North-Holland Publishing Co. Amsterdam - New York - Oxford "Norms, normative propositions, and legal statements". Contemporary philosophy. A New Survey, Vol. 3. Martinus Nijhoff, The Hague -Boston-London "Norme, proposizioni normative ed asserti giuridici". Informatica e diritto, IX, together with Carlos Alchourron "Pragmatic Foundations for a Logic of Norms. Rechtstheorie 15, "Zum Problem der Anwendbarkeit der Logik auf das Recht". Festschrift für Ulrich Klug zum 70. Geburtstag. Peter Deubner Verlag, Köln. "Norms and Logic: Kelsen and Weinberger on the Ontology of Norms". Law and Philosophy 4 (1985). BUNGE, Mario "Strife about Complementarity (I)". The British Journal for the Philosophy of Science, VI, "The Place of Induction in Science". Philosophy of Science, 21, 1960 "Levels: A Semantical Preliminary". The Review of Metaphysics, XIII, "Probabilidad e induccion". Ciencia y tecnica, 129, "What are Physical Theories about?" American Philosophical Quarterly Monograph No. 3, Studies in the Philosophy of Science "A New Look at Definite Descriptions". Philosophy of Science (Japan) 4, "The Role of Forecast in Plannina". Theory and Decision 3, "A Decision Theoretic Model of the American War in Vietnam". Theory and Decision, 3, "Meaning in Science". Proceedings of the XVth World Congress of Philosophy. Sofia, "What is a Quality of Life Indicator?" Social Indicators Research 2, "Possibility and Probability". Foundations of Probability Theory, Statistical Inference, and Statistical Theories of Science, ed. by Harper and Hooker. Vol. III. D. Reidel Publishincr Co. Dordrecht 1976, "A Model for Processes Combining Competition with Cooperation". Applied Mathematical Modelling l, together with Máximo Garcia Sucre "Differentiation, Participation and Cohesion". Quality and Quantity, 10, "Levels and Reduction". American Journal of Physiology, "Emergence and the Mind". Neuroscience 2, "A Theory of Properties and Kinds". International Journal of General Systems 3, "The Interpretation of Heisenberg's Inequalities". Denken und Umdenken: Zu Werk und Wirkung von Werner Heisenberg. R. Piper & Co. Verlag. München "A Systems Concept of Society: Beyond Individualism and Holism" Theory and Decision, 10, BURGOS, Rafael "Sobre el concepto de objecto en el 'Tractatus. Critica: Revista hispanoamerica de filosofia. II, BURKS, Arthur W. "The Logic of Causal Propositions". Mind, LX, "Reichenbach's Theory of Probability and Induction". The Review of Metaphysics, IV, "A Theory of Proper Names". Philosophical Studies, II, [Rudolf Carnap: The Logical Foundations of Probability] - Review. The Journal of Philosophy, 1951? "The Presupposition Theory of Induction". Philosophy of Science, 20, together with Jesse B. Wright "Theory of Logical Nets". Proceedings of the I.R.E. 41, together with Don W. Warren and Jesse B. Wright "An Analysis of a Logical Machine Using Parenthesis-Free Notation". Mathe matical Tables and Other Aids to Computation, VIII, "On the Significance of Carnap's System of Inductive Logic for the Philosophy of Induction". The Philosophy of Rudolf Carnap ed. by Paul A. Schilpp. The Open Court Publishing Co. La Salle, "Peirce's Two Theories of Probability". Studies in the Philosophy of Charles Sanders Peirce. Second Series, ed. by Edward C. Moore and Richard S. Robin. The University of Massachusetts Press, Amherst, "Cellular automata and natural systems". Cybernetics and Bionics, Proceedings of the 5th Congress of the Deutsche Gesellschaft für Kybernetik. R. Oldenbourg, München-Wien, "Justification in Science". 17

18 "Dispositional Statements". BÄCKMAN, Guy "Social Policy and Social Problems". Meddelanden från statsvetenskapliga fakulteten vid Äbo Akademi. Ser. A: 134. Åbo BÖHME, Gernot mit W. van den Daele und W. Krohn "Alternativen in der Wissenschaft". Zeitschrift fur Soziologie, l, mit W. van den Daele und W. Krohn "Die Finalisierung der Wissenschaft". Zeitschrift fur Soziologie, 2, CABRERA, Carlos Alarcón. "Valores y sentimientos: Un enfoque freudoemotivista". Anuario de filosofia del derecho, nueva época, tomo XVII, 2001, CABRERA, Alarcón Carlos "La paradoja de los imperativos contrarios-al-deber : Una mustra de la evolucion de G.H. von Wright". Doxa 8 (1990). CAMMARATA, Angelo Ermanno "Formalismo Giuridico". Enciclopedia del Diritto, Giuffrè Editore, Milano, CAMPBELL, Donald T. "On the Conflicts Between Biological and Social Evolution and Between Psychology and Moral Tradition". American Psychologist, CAPELLA, Juan Ramon "Notas sobre la definicion legal". Anuario de filosofia del dereoho, X, CARLSON, B.C. "Giltigheten". Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, CARLSON, Jöns "Lohduttava laulu m/s Estonian hirveästä tuhosta" CAPNAP, Rudolf "On Inductive Logic". Philosophy of Science, 129, "The Two Concepts of Probability". Philosophy and Phenomenological Research, V, "Theory and Prediction in Science". Science, 104, "Remarks on Induction and Truth". Philosophy and Phenomenological Research, VI, "On the Application of Inductive Logic". Philosophy and Phenomenological Research, VIII, "Probability as a Guide in Life". The Journal of Philosophy, XLIV, "A Reply to Leonard Linsky". Philosophy of Science, 16, "The Problem of Relations in Inductive Logic". Philosophical Studies, II, "Meaning Postulates". Philosophical Studies, III, together with Yehoshua Bar-Hillel "An Outline of a Theory of Semantic Information". Technical Report no. 247, Research Laboratory of Electronics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, "What Is Probability?". Scientific American, 189, "On Belief Sentences - Reply to Alonzo Church". Philosophy and Analysis ed. by Margaret Macdonald. Oxford, "Meaning and Synonymy in Natural Languages". Philosophical Studies, VI, "Statistical and Inductive Probability/Inductive Logic and Science". The Galois Institute of Mathematics and Art, New York, "La superación de la metafisica por medio del análisis lógico del lenguaje". Cuaderno 10, Centro de estudios filosoficos. Universidad nacional autonoma de Mexico "On the Use of Hilberfs -operator in Scientific Theories". Essays on the Foundations of Mathematics dedicated 18

19 to Prof. A.H. Fraenkel on his 70th birthday. Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem "The Aim of Inductive Logic". Logic, Methodology and Philosophy of Science: Proceedings of the 1960 International Congress, ed. by E. Naael, P. Supoes and A. Tarski. Stanford University Press "Discussion: Variety, Analogy, and Periodicity in Inductive Logic". Philosophy of Science, 30, "Remarks on Probability". Philosophical Studies, XIV, "Probability and Content Measure". Mind, Matter and Method: Essays in Philosophy and Science in Honor of Herbert Feigl, ed. by Paul Feyerabend and Grover Maxwell. University of Minnesota Press, Minneapolis, 1963? CARTWRIGHT, Nancy "The Truth Doesn't Explain Much". American Philosophical Quarterly, 17, "Do the Laws of Physics State the Facts?". Pacific Philosophical Quarterly CASANOVA, Gaston "Renversement du temps et nouvelle theorie de l'electron". Pubblicazioni a cura del Centro superiore di logica e scienze comparate. Bologna. CASTANEDA, Héctor Neri "The Logical Structure of Moral Reasoning". Dissertation Abstracts, XIV, "The Logic of Change, Action, and Norms". The Journal of Philosophy, LXII, "Actions, Imperatives, and Obligations". Meeting of the Aristotelian Society, 30th October, "Acts, the Logic of Obligation, and Deontic Calculi". Philosophical Studies, XIX, "The Semantics of Thinking, Dia-Philosophical Pluralism, and Guise-Theory". The First Metaphilosophy Address. Metaphilosophy, 19, CASTELLI, Enrico "Technique Eschatologie et Casuistique". Atti del colloquio internazionale su "Tecnica e casistica". Istituto di Studi Filosofici, Roma CASTREN, Kari "Taloustieteiden metodologiaa". Liiketaloudellinen Aikakauskirja, CHANDRA, Rakesh "A Note on Modality and the Law of Addition". Indian Philosophical Quarterly, Vol. XIII, CHANDRA, Suresh "Philosophy of perception: eastern and western". Journal of Indian Counoil of Philosophical Research. Vol. III (1986): 2. Wittgenstein and Strawson on the Ascription of Experiences. Philosophy and Phenomenological Research, 41, "Evans-Pritchard on persons and their cattle-clocks: a note on the anthropological account of man". Journal of Indian Council of Philosophical research. vol. VI, CHANG, Chen-Chung "Some General Theorems on Direct Products and Their Applications in the Theory of Models". Koninkl. Nederl. Akademie van Wetenschappen, Proceedings. Series A, CHAO, KUO-CHUN "Mass Oraanizations in Mainland China". The American Political Science Review, XLVIII, CHAUVIRÉ, Christiane "Comprendre la musique chez Wittgenstein". Critique, CHENDOV, Boris "Modalities and Probability". Akten des XIV. International en Kongress für Philosophie. Wien September

20 "A System of Dyaclic (Relative) Modalities and Its Relation to the Aristotelian Syllogistic and Some Modern Logical Theories" Colloque "La modalité du jugement chez Aristote et dans la logique moderne". Brasov Roumanie, Aout CHENG, Chung-ying "Peirce's Probabilistic Theory of Inductive Validity". Transactions of the Charles S. Peirce Society II, "Logic and Language in Chinese Thought". Contemporary Philosophy: A Survey, ed. by Raymond Klibansky. La Nuova Italia Editrice. Firenze together with Richard H. Swain "Logic and Ontology in the Chih Wu Lun of Kung-sun Luncr Tzu". Philosophy East and West, 20, "Referential Involvements of Number Words". Notre Dame Journal of Formal Logic, XI, CHIAPPO, Leopoldo "Environmental education and the Third World", Prospectst vol. VIII, CHISHOLM, Roderick M. "The Logic of Knowing". The Journal of Philosophy, LX, "Supererogation and Offence. A Conceptual Scheme for Ethics". Ratio, V, "Contrary-to-Duty Imperatives and Deontic Logic". Analysis, , "The Ethics of Requirement". American Philosophical Quarterly, l, "J.L. Austin's Philosophical Papers". Mind, LXXIII, "Notes on the Awareness of the Self". The Monist, 49, "Leibniz"s Law in Belief Contexts". Contributions to Logic and Methodology in Honor of J.M. Bochenski, ed. by Anna-Teresa Tymieniecka in collaboration with C. Parsons. North-Holland Publishing Co. Amsterdam, together with Ernest Sosa "On the Logic of Intrinsically Better ". American Philosophical Quarterly, 3, together with Ernest Sosa "Intrinsic Preferability and the Problem of Supererogation". Synthese, 16, "Brentano's Theory of Correct and Incorrect Emotion". Revue international e de philosophie, 78, "Identity Through Possible Worlds: Some Questions". Nous, I, [Philosophenbriefe: Aus der wissenschqjtlichen Korrespondenz von Alexius Meinong] - Review. The Philosophical Review, LXXVII, "The Defeat of Good and Evil". Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, XLII, "On the Observability of the Self". Philosophy and Phenomenological Research, XXX, "On a Principle of Epistemic Preferability". Philosophy and Phenomenological Research, XXX, together with Robert G. Keiro "A System of Epistemic Logic". Ratio, XIV, "On the Nature of Empirical Evidence". Empirical Knowledge: Readings from Contemporary Sources, ed. by R.M. Chisholm and R.J. Swartz. Prentice-Hall, Enalewood Cliffs, "The Intrinsic Value in Disjunctive States of affairs". Nous, 9, together with Thomas D. Feehan "The Intent to Deceive". The Journal of Philosophy, LXXIV, "Beyond Being and Nonbeing". Jenseits von Sein und Nichtsein: Beiträge zur Meinong-Forschung, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz/Austria. CHRISTENSEN, Niels Egmont "Filosofien og videnskaberne". Forelaesning ved tiltraedelsen af professoratet i filosofi ved Aarhus Universitet. København, 1968 "Flertydighet og uoversaelighed". Nordiske studier: Festskrift til Chr. Westergård-Nielsen. Rosenkilde og Bagger. "A Non-Truth-Functional Interpretation of Mathematical Logic". Analysis, 25, 1965 "Is there a Logic or Formal System Based on the Concept of a Truth Determinant?". Danish Yearbook of Philosophy, 10, CHURCH, Alonzo "Alternatives to Zermelo's Assumption". Transactions of the American Mathematical Society, 29, "Schröder's Anticipation of the Simple Theory of Types". The Journal of Unified Science (Erkenntnis), IX, "On the Concept of a Random Sequence". Bulletin of the Mathematical Society, 46, "A Formulation of the Simple Theory of Types". Journal of Symbolic Logic, 5, "Differentials". American Mathematical Monthly, XLIX,

參 考 書 目 現 象 學 及 其 效 應, 北 京 : 三 聯,1994 現 象 學 概 念 通 釋, 北 京 : 三 聯,1999

參 考 書 目 現 象 學 及 其 效 應, 北 京 : 三 聯,1994 現 象 學 概 念 通 釋, 北 京 : 三 聯,1999 參 考 書 目 尼 克 拉 斯 魯 曼, 生 態 溝 通, 台 北 : 桂 冠,2001 韋 伯, 社 會 學 的 基 本 概 念, 台 北 : 遠 流,1993 涂 爾 幹, 宗 教 生 活 的 基 本 形 式, 台 北 : 桂 冠,1992 胡 塞 爾, 純 粹 現 象 學 通 論, 台 北 : 桂 冠,1994 埃 德 蒙 德 胡 塞 爾, 笛 卡 爾 式 的 沈 思, 北 京 : 中 國 城

Mehr

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf.

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf. 1 The zip archives available at http://www.econ.utah.edu/ ~ ehrbar/l2co.zip or http: //marx.econ.utah.edu/das-kapital/ec5080.zip compiled August 26, 2010 have the following content. (they differ in their

Mehr

Yale Humboldt Consumer Law Lectures

Yale Humboldt Consumer Law Lectures Monday, June 6, 2016, 2 7 p.m. Humboldt University Berlin, Senatssaal Yale Humboldt Consumer Law Lectures Prof. Richard Brooks Professor of Law, Columbia Law School Prof. Henry B. Hansmann Professor of

Mehr

Why you should care. by Thomas Krimmer. Thomas Krimmer @ACS Slide 1

Why you should care. by Thomas Krimmer. Thomas Krimmer @ACS Slide 1 Why you should care. by Thomas Krimmer Thomas Krimmer @ACS Slide 1 CAS Publication Record Abstracts (Millions) 1.5 papers per minute Source: CAS helpdesk, Statistical Summary 1907-2007, 02/10/2009 Thomas

Mehr

Zeitschriftenliste der Fachbibliothek für Geodäsie und Mathematik

Zeitschriftenliste der Fachbibliothek für Geodäsie und Mathematik Zeitschriftenliste der Fachbibliothek für Geodäsie und Mathematik Abteilung Mathematik Stand: März 2013 Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universitaet Hamburg Signatur Bestand ZI 16.401 1.1922-70.2000

Mehr

Gültig für Erscheinungszeitraum. American Law and Economics Review 2011-2013 Postprint 12 Nach Wahl

Gültig für Erscheinungszeitraum. American Law and Economics Review 2011-2013 Postprint 12 Nach Wahl American Law and Economics Review 2011-2013 Postprint 12 Nach Wahl Arbitration Law Reports and Review 2011-2013 Postprint 12 Nach Wahl Asian Journal of Comparative Law 2007-2017 Verlags-PDF Keine Nach

Mehr

Regulatory Social Policy

Regulatory Social Policy Berner Studien zur Politikwissenschaft 18 Regulatory Social Policy The Politics of Job Security Regulations von Patrick Emmenegger 1. Auflage Regulatory Social Policy Emmenegger schnell und portofrei erhältlich

Mehr

An Introduction to Monetary Theory. Rudolf Peto

An Introduction to Monetary Theory. Rudolf Peto An Introduction to Monetary Theory Rudolf Peto 0 Copyright 2013 by Prof. Rudolf Peto, Bielefeld (Germany), www.peto-online.net 1 2 Preface This book is mainly a translation of the theoretical part of my

Mehr

Karl Menger Selecta Mathematica Volume 1

Karl Menger Selecta Mathematica Volume 1 Karl Menger Selecta Mathematica Volume 1 Bert Schweizer, Abe Sklar, Karl Sigmund, Peter Gruber, Edmund Hlawka, Ludwig Reich, Leopold Schmetterer (eds.) SpringerWienNewYork Schweizer, B.: Introduction 1

Mehr

Bibliothek des Departments für Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik: interne Zeitschriftenliste Stand 03.08.

Bibliothek des Departments für Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik: interne Zeitschriftenliste Stand 03.08. Bibliothek des Departments für Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik: interne Zeitschriftenliste Stand 03.08.2015 / Mo ab 2014: 17 print-abos + 1 gratis, ab 2015: 13 Print Abos 26 e-only-abos,

Mehr

Level 2 German, 2013

Level 2 German, 2013 91126 911260 2SUPERVISOR S Level 2 German, 2013 91126 Demonstrate understanding of a variety of written and / or visual German text(s) on familiar matters 9.30 am Monday 11 November 2013 Credits: Five

Mehr

University of Tirana

University of Tirana University of Tirana Address: Sheshi Nënë Tereza ; www.unitir.edu.al Tel: 04228402; Fax: 04223981 H.-D. Wenzel, Lehrstuhl Finanzwissenschaft, OFU Bamberg 1 University of Tirana The University of Tirana

Mehr

Education 1993-1997 Education and Training in Psychotherapy and Psychoanalysis

Education 1993-1997 Education and Training in Psychotherapy and Psychoanalysis Werner Ernst University of Innsbruck School of Political Science and Sociology, Department of Political Science Universitätsstraße 15 A-6020 Innsbruck, Austria E-mail: Werner.Ernst@uibk.ac.at Current Position

Mehr

Vorlesung Konsumentenverhalten 2015_1 Dr. Hansjörg Gaus

Vorlesung Konsumentenverhalten 2015_1 Dr. Hansjörg Gaus Vorlesung Konsumentenverhalten 2015_1 Dr. Hansjörg Gaus Universität des Saarlandes Centrum für Evaluation (CEval) Vorlesung Konsumentenverhalten Folienskript: Download unter www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/bwl2/lehre/downloads.php/skripte

Mehr

von Wright s Offprint Collection

von Wright s Offprint Collection AALTO, Pentti "Suomalaiset itämaiden tutkijoina". Oma maa, WSOY, Porvoo, 1961. AARNIO, Aulis "Nägra tankar om oskiftat dödsbo som juridisk person". Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland,

Mehr

Level 2 German, 2011

Level 2 German, 2011 90401 904010 2SUPERVISOR S Level 2 German, 2011 90401 Listen to and understand spoken language in German in less familiar contexts 2.00 pm uesday Tuesday 1 November 2011 Credits: Six Check that the National

Mehr

Level 1 German, 2012

Level 1 German, 2012 90886 908860 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2012 90886 Demonstrate understanding of a variety of German texts on areas of most immediate relevance 9.30 am Tuesday 13 November 2012 Credits: Five Achievement

Mehr

Introduction to the diploma and master seminar in FSS 2010. Prof. Dr. Armin Heinzl. Sven Scheibmayr

Introduction to the diploma and master seminar in FSS 2010. Prof. Dr. Armin Heinzl. Sven Scheibmayr Contemporary Aspects in Information Systems Introduction to the diploma and master seminar in FSS 2010 Chair of Business Administration and Information Systems Prof. Dr. Armin Heinzl Sven Scheibmayr Objective

Mehr

Studien zum dänischen Strafrecht

Studien zum dänischen Strafrecht Vagn Greve & Karin Cornils Studien zum dänischen Strafrecht DJØF Publishing Studien zum dänischen Strafrecht Vagn Greve & Karin Cornils Studien zum dänischen Strafrecht DJØF Publishing 2011 Vagn Greve

Mehr

THE COLLECTED PAPERS OF ALBERT EINSTEIN

THE COLLECTED PAPERS OF ALBERT EINSTEIN THE COLLECTED PAPERS OF ALBERT EINSTEIN Volume 4 The Swiss Years: Writings, 1912-1914 Anna Beck, Translator Don Howard, Consultant Princeton University Press Princeton, New Jersey Contents Publisher's

Mehr

J. Krishnamurti Übersicht aller Titel in Deutsch A-Z

J. Krishnamurti Übersicht aller Titel in Deutsch A-Z Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Anders leben Gespräche mit Allen W. Anderson A Wholly Different Way of Living Krishnamurti in Dialogue

Mehr

Scenario Building Workshop - Interplay of problem framings

Scenario Building Workshop - Interplay of problem framings Transdiciplinary Conference Inter- and Transdisciplinary Problem Framing, ETH Zürich, 27-28 November 2008 Scenario Building Workshop - Interplay of problem framings PD Dr. Rolf Meyer*, Dr. Martin Knapp*,

Mehr

Level 2 German, 2015

Level 2 German, 2015 91126 911260 2SUPERVISOR S Level 2 German, 2015 91126 Demonstrate understanding of a variety of written and / or visual German text(s) on familiar matters 2.00 p.m. Friday 4 December 2015 Credits: Five

Mehr

Institutional Arbitration

Institutional Arbitration Institutional Arbitration Article-by-Article Commentary edited by Rolf A. Schütze with contributions by Christian Aschauer, Richard Happ, René-Alexander Hirth, Robert Hunter, Pierre A. Karrer, Thomas R.

Mehr

Wittgenstein s Nachlass : Structures and Access

Wittgenstein s Nachlass : Structures and Access Wittgenstein s Nachlass : Structures and Access Alfred Schmidt München, Juli 2013 What I should like to get you to do is not to agree with me in particular opinions but to investigate the matter in the

Mehr

Haltung und Handlung. Theorien als Werkzeug Sozialer Arbeit. Workshop auf der 5. Merseburger Tagung zur systemischen Sozialarbeit

Haltung und Handlung. Theorien als Werkzeug Sozialer Arbeit. Workshop auf der 5. Merseburger Tagung zur systemischen Sozialarbeit Haltung und Handlung Theorien als Werkzeug Sozialer Arbeit Workshop auf der 5. Merseburger Tagung zur systemischen Sozialarbeit Zentrale Fragen Was verbindet Theorie und Praxis? In welchem Verhältnis stehen

Mehr

BUND-Chronik Güllehavarien von Juli 2015 bis Juni 2016 Schlampereien, Pech und Pannen - Güllehavarien haben schlimme Folgen für die Wasserqualität

BUND-Chronik Güllehavarien von Juli 2015 bis Juni 2016 Schlampereien, Pech und Pannen - Güllehavarien haben schlimme Folgen für die Wasserqualität BUND-Chronik Güllehavarien von Juli 2015 bis Juni 2016 Schlampereien, Pech und Pannen - Güllehavarien haben schlimme Folgen für die Wasserqualität 1 https://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/360/article/14324.html

Mehr

Level 1 German, 2016

Level 1 German, 2016 90886 908860 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2016 90886 Demonstrate understanding of a variety of German texts on areas of most immediate relevance 2.00 p.m. Wednesday 23 November 2016 Credits: Five Achievement

Mehr

SEMIOTIK =??? 06: F. Rossi-Landi

SEMIOTIK =??? 06: F. Rossi-Landi SEMIOTIK =??? 06: F. Rossi-Landi semiotics semiotica sémiotique semasiologie sematologie sémiologie μ Von Advertising bis Zeitung. Semiotische Ansätze in den Medienwissenschaften. Proseminar WS 2008/09

Mehr

Workshop Quality Assurance Forum 2014

Workshop Quality Assurance Forum 2014 Workshop Quality Assurance Forum 2014 How do connotations of to learn and to teach influence learning and teaching? Andrea Trink Head of Quality Management Fachhochschule Burgenland - University of Applied

Mehr

Accounting course program for master students. Institute of Accounting and Auditing http://www.wiwi.hu-berlin.de/rewe

Accounting course program for master students. Institute of Accounting and Auditing http://www.wiwi.hu-berlin.de/rewe Accounting course program for master students Institute of Accounting and Auditing http://www.wiwi.hu-berlin.de/rewe 2 Accounting requires institutional knowledge... 3...but it pays: Lehman Bros. Inc.,

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

Brentano Bibliography

Brentano Bibliography Brentano Bibliography In German Franz Brentano (1862). Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles. Freiburg: Herder. Franz Brentano (1866). Ad Disputationem Qua Theses Gratiosi Philosophorum

Mehr

LiLi. physik multimedial. Links to e-learning content for physics, a database of distributed sources

LiLi. physik multimedial. Links to e-learning content for physics, a database of distributed sources physik multimedial Lehr- und Lernmodule für das Studium der Physik als Nebenfach Links to e-learning content for physics, a database of distributed sources Julika Mimkes: mimkes@uni-oldenburg.de Overview

Mehr

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Johann Jakob Maria de Sinologe Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen

Mehr

Literatur zu den Vorlesungen Allgemeine Psychologie I

Literatur zu den Vorlesungen Allgemeine Psychologie I Literatur zu den Vorlesungen Allgemeine Psychologie I gültig ab WiSe 2015/2016 Primäres Lehrbuch B.G.1 Lernen, Gedächtnis und Wissen (Hilbig) Lieberman, D.A. (2012). Human learning and memory. Cambridge:

Mehr

Grade 12: Qualifikationsphase. My Abitur

Grade 12: Qualifikationsphase. My Abitur Grade 12: Qualifikationsphase My Abitur Qualifikationsphase Note 1 Punkte Prozente Note 1 15 14 13 85 % 100 % Note 2 12 11 10 70 % 84 % Note 3 9 8 7 55 % 69 % Note 4 6 5 4 40 % 54 % Note 5 3 2 1 20 % 39

Mehr

Facetten von Designforschung Einblicke in den Stand der Dinge

Facetten von Designforschung Einblicke in den Stand der Dinge Hans Kaspar Hugentobler Designforschung: Vielfalt, Relevanz, Ideologie Facetten von Designforschung Einblicke in den Stand der Dinge Hans Kaspar Hugentobler Master of Design Diplom-Kommunikationswirt Bremen

Mehr

Cooperation Project Sao Paulo - Bavaria. Licensing of Waste to Energy Plants (WEP/URE)

Cooperation Project Sao Paulo - Bavaria. Licensing of Waste to Energy Plants (WEP/URE) Cooperation Project Sao Paulo - Bavaria Licensing of Waste to Energy Plants (WEP/URE) SMA 15.10.2007 W. Scholz Legal framework Bayerisches Staatsministerium für European Directive on Waste incineration

Mehr

Harry gefangen in der Zeit Begleitmaterialien

Harry gefangen in der Zeit Begleitmaterialien Folge 029 Grammatik 1. The pronoun "es" (review) "es" is a pronoun that usually substitutes a neuter noun. Example: Ist das Bett zu hart? - Nein, es ist nicht zu hart. (es = it das Bett = the bed) But:

Mehr

Courses in English / other foreign languages at the Faculty of Humanities and Social Sciences (2013/2014): SEMESTER COURSE TITLE ECTS LANGUAGE

Courses in English / other foreign languages at the Faculty of Humanities and Social Sciences (2013/2014): SEMESTER COURSE TITLE ECTS LANGUAGE Courses in English / other foreign languages at the Faculty of Humanities and Social Sciences (2013/2014): LEEL OF STDY (,,,,P) SEMESTER CORSE TTLE ECTS LANAE, Philosophy of education, Logical positivism

Mehr

2015 Annual General Assembly of Members on Friday, 18 September 2015, 17:00 to 20:00 hours at Coaching Institut Berlin, Waldstr.

2015 Annual General Assembly of Members on Friday, 18 September 2015, 17:00 to 20:00 hours at Coaching Institut Berlin, Waldstr. Berlin and Seefeld, 20 August 2015 Dear EASC colleague, We warmly invite you to this year s of Members on Friday, 18 September 2015, 17:00 to 20:00 hours at Coaching Institut Berlin, Waldstr. 32, 10551

Mehr

Old People and Culture of Care.

Old People and Culture of Care. Old People and Culture of Care. Palliative and Dementia Care Reflections of a Study Course Elisabeth Wappelshammer Dirk Müller Andreas Heller One Study - Course two Cities two Semesters Berlin Vienna Study

Mehr

Universität Innsbruck Institut für Politikwissenschaft

Universität Innsbruck Institut für Politikwissenschaft Universität Innsbruck Institut für Politikwissenschaft PhD Politikwissenschaft Sommersemester 2012 Syllabus Internationale Beziehungen und Integrationsprozesse: Aktuelle Debatten in internationalen Beziehungen

Mehr

The Mrs.Sporty Story Founders and History

The Mrs.Sporty Story Founders and History Welcome to The Mrs.Sporty Story Founders and History 2003: vision of Mrs. Sporty is formulated 2004: pilot club opened in Berlin 2005: launch of Mrs.Sporty franchise concept with Stefanie Graf Stefanie

Mehr

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!!

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!! REPORT OF INVENTION Please send a copy to An die Abteilung Technologietransfer der Universität/Hochschule An die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH Ettlinger Straße

Mehr

How to develop and improve the functioning of the audit committee The Auditor s View

How to develop and improve the functioning of the audit committee The Auditor s View How to develop and improve the functioning of the audit committee The Auditor s View May 22, 2013 Helmut Kerschbaumer KPMG Austria Audit Committees in Austria Introduced in 2008, applied since 2009 Audit

Mehr

Double Master s Degree in cooperation with the University of Alcalá de Henares

Double Master s Degree in cooperation with the University of Alcalá de Henares Lehrstuhl für Industrielles Management Prof. Dr. Kai-Ingo Voigt Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Double Master s Degree in cooperation

Mehr

Sarmadi@kntu.ac.ir P- hdoroodian@gmail.com. shafaei@kntu.ac.ir BPOKM. 1 Business Process Oriented Knowledge Management

Sarmadi@kntu.ac.ir P- hdoroodian@gmail.com. shafaei@kntu.ac.ir BPOKM. 1 Business Process Oriented Knowledge Management Sarmadi@kntu.ac.ir P- hdoroodian@gmail.com shafaei@kntu.ac.ir -. - 1 Business Process Oriented Knowledge Management 1 -..» «.. 80 2 5 EPC PC C EPC PC C C PC EPC 3 6 ; ; ; ; ; ; 7 6 8 4 Data... 9 10 5 -

Mehr

* Not - Established. postindustrial design. 28. 30.4.16 Basel (CH) Campus der Künste

* Not - Established. postindustrial design. 28. 30.4.16 Basel (CH) Campus der Künste * Not - Established postindustrial design 28. 30.4.16 Basel (CH) Campus der Künste *Not - Established Tagung zum postindustriellen Design 18. 30.4.16 Campus der Künste, Basel Wie gestalten wir gesellschaftliche

Mehr

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena http://www.im.uni-jena.de Contents I. Learning Objectives II. III. IV. Recap

Mehr

Soll der Staat aktiv Innovationen fördern? Das Beispiel Airbus A400M

Soll der Staat aktiv Innovationen fördern? Das Beispiel Airbus A400M Wirtschaft Tobias Karcher Soll der Staat aktiv Innovationen fördern? Das Beispiel Airbus A400M Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

New X-ray optics for biomedical diagnostics

New X-ray optics for biomedical diagnostics New X-ray optics for biomedical diagnostics Franz Pfeiffer, Julia Herzen Technical University Munich, Physics-Department, Chair for Biomedical Physics (E17) Jürgen Mohr, Johannes Kenntner Karlsruhe Institute

Mehr

Algorithms for graph visualization

Algorithms for graph visualization Algorithms for graph visualization Project - Orthogonal Grid Layout with Small Area W INTER SEMESTER 2013/2014 Martin No llenburg KIT Universita t des Landes Baden-Wu rttemberg und nationales Forschungszentrum

Mehr

Environmental management in German institutions of higher education: Lessons learnt and steps toward sustainable management

Environmental management in German institutions of higher education: Lessons learnt and steps toward sustainable management Environmental management in German institutions of higher education: Lessons learnt and steps toward sustainable management Lüneburg, Juni 23/24, 2005 Joachim Müller Sustainable Management of Higher Education

Mehr

Seminar: Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft oder der Wille zum Sozialen

Seminar: Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft oder der Wille zum Sozialen Herbstsemester 2014 Peter-Ulrich Merz-Benz Seminar: Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft oder der Wille zum Sozialen Mi 10:15-12:00 Programm 17. September 2014: Einführung/Vorstellung des Programms

Mehr

Recht und Ökonomie (Law and Economics)

Recht und Ökonomie (Law and Economics) Prof. Dr. Friedrich Schneider Institut für Volkswirtschaftslehre http://www.econ.jku.at/schneider Recht und Ökonomie (Law and Economics) LVA-Nr.: 239.203 WS 2013/14 (1) Introduction WS 2013/14 Law & Economics

Mehr

Falko. Error annotations in Falko 2.x. Marc Reznicek & Cedric Krummes

Falko. Error annotations in Falko 2.x. Marc Reznicek & Cedric Krummes Falko Error annotations in Falko 2.x Marc Reznicek & Cedric Krummes Symposium What s Hard in German? Structural Difficulties, Research Approaches and Pedagogic Solutions Bangor University Monday and Tuesday,

Mehr

What do we have to leave to future generations?

What do we have to leave to future generations? What do we have to leave to future generations? Ethical reflections on the preservation of biocultural diversity Uta Eser, Nürtingen, Germany Outline I: What kind of concept is biocultural diversity? II:

Mehr

Night Thoughts of a Classical Physicist Russell McCormmach (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982) Supplements

Night Thoughts of a Classical Physicist Russell McCormmach (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982) Supplements PHIL 251/STV 254 Modern Physics and Moral Responsibility Spring 2005 Night Thoughts of a Classical Physicist Russell McCormmach (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982) Supplements Don Howard Department

Mehr

Challenges for the future between extern and intern evaluation

Challenges for the future between extern and intern evaluation Evaluation of schools in switzerland Challenges for the future between extern and intern evaluation Michael Frais Schulentwicklung in the Kanton Zürich between internal evaluation and external evaluation

Mehr

Design-based research in music education

Design-based research in music education Design-based research in music education An approach to interlink research and the development of educational innovation Wilfried Aigner Institute for Music Education University of Music and Performing

Mehr

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer General Remarks In private non state pensions systems usually three actors Employer

Mehr

2. See F.A. Trendelenburg, Logische Untersuchungen [Logical Investigations], Vol. I, Leipzig 1870, pp 43, 167.

2. See F.A. Trendelenburg, Logische Untersuchungen [Logical Investigations], Vol. I, Leipzig 1870, pp 43, 167. Endnotes Translator s note: Because Adorno quotes from the German editions of text, the original German titles are given below in order to make cross-referencing easier. All information is cited verbatim

Mehr

Zürcher Handelskammer, 08.04.2015 Corporate Responsibility - Chance oder Risiko für die Wettbewerbsfähigkeit

Zürcher Handelskammer, 08.04.2015 Corporate Responsibility - Chance oder Risiko für die Wettbewerbsfähigkeit Zürcher Handelskammer, 08.04.2015 Corporate Responsibility - Chance oder Risiko für die Wettbewerbsfähigkeit Building Competence. Crossing Borders. Herbert Winistörfer winh@zhaw.ch Agenda Corporate Responsibility

Mehr

School of Business. Fachhochschule Stralsund University of Applied Sciences

School of Business. Fachhochschule Stralsund University of Applied Sciences School of Business Fachhochschule Stralsund University of Applied Sciences Prof. D. Patrick Moore 1 /31 Personal Introduction Prof. D. Patrick Moore 2 /31 What can you expect from the next 5 10 minutes?

Mehr

time marker cluster term term URL Link to AEC media

time marker cluster term term URL Link to AEC media AEC ZKM ICC OK institution () time marker comming soon cluster defined in table or dynamic location () person or sentence (long description, notion, year) Default Linz AEC DB memory theater source (attribute)

Mehr

., :14; "3<=14,

., :14; 3<=14, «..».. 2010 2 :,.. ;,.. -, : / :, 2010.. ISBN - - XIX XX,, -,, -,. - -.,.,.,...,..,,, -,. ISBN.., 2010 3 1 I. : 8 1.1.. : 9 1.2. :.. 12 1.3. :.19 1.4. :. 27 1.5. :. 33 1.6. : - 41 II. :. 48 2.1. : 48 2.2.

Mehr

Zeitschriften des Bibliotheks- und Informationswesens: eine Editorenbefragung

Zeitschriften des Bibliotheks- und Informationswesens: eine Editorenbefragung Zeitschriften des Bibliotheks- und Informationswesens: eine Editorenbefragung a.univ.-prof. Dr. Christian Schlögl Institut für Informationswissenschaft Karl-Franzens-Universität Graz 1. KONZEPTION DER

Mehr

Controlled Language with Terminology-Ontologies

Controlled Language with Terminology-Ontologies Controlled Language with Terminology-Ontologies How to automatically Text production professional considerations text function precision unique background experience culture knowledge (un)awareness and

Mehr

Wagner: Vorlesung Sozialpsychologie II

Wagner: Vorlesung Sozialpsychologie II Wagner: Vorlesung Sozialpsychologie II Gegenstandsbereich Allport, F.H. (1924). Social psychology. New York: Houghton Mifflin. Cartwright, D. & Zander, A. (1968). Group dynamics. New York: Harper & Row.

Mehr

STRATEGISCHES BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE

STRATEGISCHES BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE PDF-SBBKUDFZARFEZ41-APOM3 123 Page File Size 5,348 KB 3 Feb, 2002 TABLE OF CONTENT Introduction

Mehr

Themen für Seminararbeiten WS 15/16

Themen für Seminararbeiten WS 15/16 Themen für Seminararbeiten WS 15/16 Institut für nachhaltige Unternehmensführung Themenblock A: 1) Carsharing worldwide - An international Comparison 2) The influence of Carsharing towards other mobility

Mehr

Occupational Medicine in Germany

Occupational Medicine in Germany Outline Occupational Medicine in Germany Univ.-Prof. Dr. med. Thomas Kraus tkraus@ukaachen.de Occupational Medicine at Universities DGAUM German society for occupational and environmental medicine Legal

Mehr

Magisterarbeit. Horizontal Consistency in the Areas of the European Union's External Action. Veronika Minkova. Diplom.de

Magisterarbeit. Horizontal Consistency in the Areas of the European Union's External Action. Veronika Minkova. Diplom.de Magisterarbeit Veronika Minkova Horizontal Consistency in the Areas of the European Union's External Action Diplom.de Veronika Minkova Horizontal Consistency in the Areas of the European Union s External

Mehr

Prof. Dr. Margit Scholl, Mr. RD Guldner Mr. Coskun, Mr. Yigitbas. Mr. Niemczik, Mr. Koppatz (SuDiLe GbR)

Prof. Dr. Margit Scholl, Mr. RD Guldner Mr. Coskun, Mr. Yigitbas. Mr. Niemczik, Mr. Koppatz (SuDiLe GbR) Prof. Dr. Margit Scholl, Mr. RD Guldner Mr. Coskun, Mr. Yigitbas in cooperation with Mr. Niemczik, Mr. Koppatz (SuDiLe GbR) Our idea: Fachbereich Wirtschaft, Verwaltung und Recht Simple strategies of lifelong

Mehr

Florian Fischer. Ausbildung. Arbeitserfahrung. curriculum vitae. Seit 04/2014

Florian Fischer. Ausbildung. Arbeitserfahrung. curriculum vitae. Seit 04/2014 Florian Fischer curriculum vitae Seit 04/2014 Ausbildung Doktorand, Prof. Dr. Brendel, Laws of Nature as Dispositions. 09/10 03/14 Doktorand, Prof. Dr. Bartels, Die moderne Debatte um Naturgesetze. 06/10

Mehr

Soziale Innovation im internationalen Diskurs

Soziale Innovation im internationalen Diskurs Soziale Innovation im internationalen Diskurs 1. Dortmunder Forschungsforum Soziale Nachhaltigkeit 20. Oktober 2014, DASA Prof. Jürgen Howaldt 1 Soziale Innovation auf dem Weg zum Mainstream (2) 1985:

Mehr

Titles Page INTRODUCTION 1. REFERENCE WORKS Dictionaries; encyclopedias; directories; author-title catalogues

Titles Page INTRODUCTION 1. REFERENCE WORKS Dictionaries; encyclopedias; directories; author-title catalogues Bernhard Hefele International Literature on Jazz, Blues, Spirituals, Gospel and Ragtime Music with a Selected List of Works on the Social and Cultural Background from the Beginning to the Present Verzeichnis

Mehr

Double Degree: Bachelor in Philosophie, Politik und Ökonomik und in Commerce. 2C2D The best of both worlds!

Double Degree: Bachelor in Philosophie, Politik und Ökonomik und in Commerce. 2C2D The best of both worlds! Double Degree: Bachelor in Philosophie, Politik und Ökonomik und in Commerce 2C2D The best of both worlds! Der Zeitplan 2016/17 START UVIC COMITTEE DECISION UW/H NECESSARY DOCUMENTS SUBMITTED APPLICATION

Mehr

CNC ZUR STEUERUNG VON WERKZEUGMASCHINEN (GERMAN EDITION) BY TIM ROHR

CNC ZUR STEUERUNG VON WERKZEUGMASCHINEN (GERMAN EDITION) BY TIM ROHR (GERMAN EDITION) BY TIM ROHR READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : CNC ZUR STEUERUNG VON WERKZEUGMASCHINEN (GERMAN EDITION) BY TIM ROHR PDF Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD CNC ZUR

Mehr

Anselms Gottesbeweis und die Logik. und überhaupt: Beweise

Anselms Gottesbeweis und die Logik. und überhaupt: Beweise Anselms Gottesbeweis und die Logik und überhaupt: Beweise Inhalt 1) Vorbemerkungen zur Logik (und Wissenschaft) 2) Vorbemerkungen zu Gottesbeweisen und zu Anselm von Canterbury 3) Anselms Ontologisches

Mehr

Proseminar - Organisation und Personal Seminar Organisational Theory and Human Resource Management

Proseminar - Organisation und Personal Seminar Organisational Theory and Human Resource Management 1 Proseminar - Organisation und Personal Seminar Organisational Theory and Human Resource Management Veranstaltungsnummer / 82-021-PS08-S-PS-0507.20151.001 Abschluss des Studiengangs / Bachelor Semester

Mehr

Udo Mathee. Häuser 2007 Bilder und Objekte. werkdruck EDITION

Udo Mathee. Häuser 2007 Bilder und Objekte. werkdruck EDITION Udo Mathee Häuser 0 Bilder und Objekte werkdruck EDITION 1 00 I 0 1 00 II 1 1 00 III 0 1 1 00 IV 0 00 V 1 0 1 00 VI 1 0 00 VII 1 0 1 1 00 VIII 0 1 1 00 IX 0 00 X 1 0 1 1 00 XI 0 1 00 XII 0 1 Haus Obstbaum,

Mehr

Liste der Publikationen

Liste der Publikationen Prof.Dr.W.Timmermann TU Dresden Institut für Analysis Liste der Publikationen [1] G. Lassner and W.Timmermann. Über Einschränkungen und Erweiterungen abgeschlossener Operatoren im Hilbertraum. Preprint,

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Anlage 1 zur FSPO BuErz: Modul- und Prüfungsliste Bachelor-/Masterstudiengang und Spezielle Module Bildungs- und Erziehungswissenschaft

Anlage 1 zur FSPO BuErz: Modul- und Prüfungsliste Bachelor-/Masterstudiengang und Spezielle Module Bildungs- und Erziehungswissenschaft Anlage 1 zur FSPO BuErz: Modul- und Prüfungsliste Bachelor-/Masterstudiengang und Spezielle Module Bildungs- und Erziehungs Bachelorstudiengang Modul- 01001 Einführung in die Grundlagen der Erziehungs

Mehr

Kybernetik Einführung

Kybernetik Einführung Kybernetik Einführung Mohamed Oubbati Institut für Neuroinformatik Tel.: (+49) 731 / 50 24153 mohamed.oubbati@uni-ulm.de 24. 04. 2012 Einführung Was ist Kybernetik? Der Begriff Kybernetik wurde im 1948

Mehr

The projectivity of the moduli space of stable curves. I: Preliminaries on "det"...

The projectivity of the moduli space of stable curves. I: Preliminaries on det... The projectivity of the moduli space of stable curves. I: Preliminaries on "det"... Knudsen, Finn; Mumford, David pp. 19-55 Terms and Conditions The Göttingen State and University Library provides access

Mehr

Teilnehmer. Dr. Eckhart Arnold Universität Bayreuth Institut für Philosophie Postfach 95440 Bayreuth Tel: 0921/55-4159 eckhart_arnold@hotmail.

Teilnehmer. Dr. Eckhart Arnold Universität Bayreuth Institut für Philosophie Postfach 95440 Bayreuth Tel: 0921/55-4159 eckhart_arnold@hotmail. Teilnehmer Prof. Dr. Dr. Marlies Ahlert Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Universitätsring 3 06108 Halle Tel. 0345-552-3440 Fax 0345-552-7127 marlies.ahlert@wiwi.uni-halle.de

Mehr

Educational development as an integral part of systematic staff development

Educational development as an integral part of systematic staff development Educational development as an integral part of systematic staff development Dr. Anke Diez Fügen Sie auf der Masterfolie ein frei wählbares Bild ein (z.b. passend zum Vortrag) Gerd Altmann/AllSilhouettes.com

Mehr

Seminar: Software Engineering verteilter Systeme

Seminar: Software Engineering verteilter Systeme Seminar: Software Engineering verteilter Systeme Hauptseminar im Sommersemester 2011 Programmierung verteilter Systeme Institut für Informatik Universität Augsburg 86135 Augsburg Tel.: +49 821 598-2118

Mehr

JPlus Platform Independent Learning with Environmental Information in School

JPlus Platform Independent Learning with Environmental Information in School JPlus Platform Independent Learning with Environmental Information in School Mario Härtwig, Pierre Karrasch Salzburg, 7. Juli 2010 Genesis Umweltmonitoring als Beitrag zur Umweltbildung an Schulen. Kulturlandschaftsentwicklung

Mehr

Harry gefangen in der Zeit Begleitmaterialien

Harry gefangen in der Zeit Begleitmaterialien Episode 011 Grammar 1. Plural forms of nouns Most nouns can be either singular or plural. The plural indicates that you're talking about several units of the same thing. Ist das Bett zu hart? Sind die

Mehr

Advanced Receiver Structures for Vehicular Communications

Advanced Receiver Structures for Vehicular Communications Advanced Receiver Structures for Vehicular Communications von der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Dortmund genehmigte Dissertation zur Erlangung des akademischen

Mehr

Euklides: Dedomena. Was gegeben ist.

Euklides: Dedomena. Was gegeben ist. Euklides: Dedomena. (Die "Data" des Euklid) Was gegeben ist. Verzeichnis der Lehrsätze Dedomena Ins Deutsche übertragen von Dr. phil. Rudolf Haller mit Benützung von Euclidis Opera Omnia, ediderunt I.

Mehr

Corporate Digital Learning, How to Get It Right. Learning Café

Corporate Digital Learning, How to Get It Right. Learning Café 0 Corporate Digital Learning, How to Get It Right Learning Café Online Educa Berlin, 3 December 2015 Key Questions 1 1. 1. What is the unique proposition of digital learning? 2. 2. What is the right digital

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Interpretation zu Huxley - Brave New World (in englischer Sprache)

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Interpretation zu Huxley - Brave New World (in englischer Sprache) Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Interpretation zu Huxley - Brave New World (in englischer Sprache) Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de

Mehr