Kronika mesta Prešov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Kronika mesta Prešov"

Transkript

1 Kronika mesta Prešov 2008 zväzok XLIX.

2 Tento zväzok Kroniky mesta Prešov, ktorý je v poradí XLIX. zväzkom kroník tohto mesta, obsahuje 152 priebežne číslovaných strán. JUDr. Pavel Hagyari primátor mesta...q~... Z ~ tanislav Goban člen mestského zastupiteľstva /1/,- / f!...?lla--n~ "... ~.... kronikár Kronikárka: Mgr. Zuzana Jackovičová Narodená: 24.decembra 1961 Povolanie: novinárka, učiteľka Kronikárom Prešova v období od

3 OBSAH ÚVOD... 1 I. POLITICKO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT MESTA ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY MESTA PREŠOV ROKOVANIA MESTSKEJ RADY ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD ČINNOSTÍ SAMOSPRÁVY INÉ POLITICKO-SPOLOČENSKÉ UDALOSTI CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD UDALOSTÍ PSK OSTATNÉ UDALOSTI NÁVŠTEVY II. EKONOMICKÝ ŽIVOT MESTA HOSPODÁRENIE MESTA PREŠOV ZA ROK HOSPODÁRENIE MPO PKO A OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ S ÚČASŤOU MESTA PROJEKTY, PROGRAMY A GRANTY PRIEMYSEL, PODNIKANIE A ZAMESTNANOSŤ, OBCHOD A SLUŽBY STAVEBNÍCTVO, URBANISTIKA, BÝVANIE DOPRAVA ZDRAVOTNÍCTVO ŠKOLSTVO SOCIÁLNA OBLASŤ, CHARITA III. DUCHOVNÝ ŽIVOT MESTA IV. KULTÚRNY ŽIVOT MESTA HUDOBNÝ ŽIVOT VÝTVARNÝ ŽIVOT, SOCHÁRSTVO DIVADLO A FILM VÝSTAVY SÚŤAŽE, KONFERENCIE, SPOLOČENSKÉ A TANEČNÉ PODUJATIA LITERATÚRA INÉ PODUJATIA V. INÉ UDALOSTI ARMÁDA POLÍCIA, SÚDY, KRIMINALITA HASIČI, POŽIARE, POVODNE, KALAMITY

4 4. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE KURIOZITY, ZAUJÍMAVOSTI ŠTATISTICKÉ ÚDAJE VI. ŠPORTOVÝ ŽIVOT MESTA ATLETIKA BASKETBAL BEDMINTON BOX FITNES FUTBAL GYMNASTIKA HÁDZANÁ HOKEJ,HOKEJBAL KARATE KICKBOX KOLKY KRASOKORČUĽOVANIE KULTURISTIKA MODERNÁ GYMNASTIKA MOTORIZMUS PLÁŽOVÝ FUTBAL A HÁDZANÁ SILOVÝ TROJBOJ STOLNÝ TENIS STREETBALL STREĽBA TAEKWONDO VOLEJBAL INÉ ŠPORTOVÉ UDALOSTI VII. JUBILEÁ PRAMENE A POUŽITÁ LITERATÚRA ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK MENNÝ REGISTER PRÍLOHA NA CD KRONIKA 2008

5 ÚVOD Kroniku mesta Prešov za rok 2008 spracovala Mgr. Zuzana Jackovičová, rod. Labíková, narodená 24.decembra 1961 v Michalovciach. Po štúdiu na Gymnáziu Konštantínova 5 v Prešove absolvovala v rokoch štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor žurnalistika. Po ukončení štúdia pracovala ako redaktorka v Prešovských novinách, v denníkoch Lúč, Korzár, Hospodárske noviny. V rokoch spracovala kroniky mesta Prešov za roky V rokoch absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity odbor učiteľstvo pre I.stupeň základných škôl. Pracovala v Komunitnej nadácii vo Veľkom Šariši ako koordinátorka projektu zameraného na návrat nezamestnaných na trh práce, od roku 2006 ako učiteľka na Základnej škole vo Veľkom Šariši. V rokoch 2005 až 2008 spracovala kroniky mesta Prešov za roky

6 I. POLITICKO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT MESTA 1. ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY MESTA PREŠOV 1.1. ROKOVANIA MESTSKEJ RADY 16.januára 2008 sa uskutočnilo 1.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu postupu riešenia problémov vzniknutých pri implementácii projektu budovania infraštruktúry Priemyselného parku IPZ Prešov-Záborské, - k správe o vypracovaní harmonogramov plnenia úloh v súvislosti so zavedením eura v príspevkovej organizácii zriadenej mestom, v rozpočtových organizáciách zriadených mestom a v obchodných spoločnostiach založených mestom, - k návrhu združenia investičných prostriedkov pri realizácii výstavby športového parku mládeže tréningového zimného štadióna na Ul. československej armády, - k rozpisu finančných objemov pre podnikateľov v súvislosti s ich podporou na výstavbu prístupovej komunikácie PZ Družstevná na rok 2008, - k odovzdaniu do správy ukončenej stavby Prešov rekonštrukcia ulice Floriánova II.etapa, - k návrhu Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Prešove, - k návrhu na odvolanie riaditeľa Domova dôchodcov, Cemjata, Prešov, - k informácii o príprave Smernice pre postupy spracovania zámerov, realizácie projektov a ich financovanie na Mestskom úrade v Prešove, - k návrhu na zvolanie XII. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove. Gordický uzol okolo priemyselného parku IPZ Prešov - Záborské mali rozťať mestskí poslanci na rokovaní zastupiteľstva 30. januára. Návrhom riešenia situácie sa 16.januára zaoberala mestská rada. Problémom bolo, že vybudovanie technickej infraštruktúry v priemyselnom parku narazilo na prekážku. Z rozhodnutia ministerstva hospodárstva bola pozastavená štátna pomoc na vybudovanie infraštruktúry v priemyselnom parku vo výške 228,515 milióna korún poskytnutá mestu Prešov cez agentúru SARIO. Ministerstvo totiž prišlo k záveru, že zmluva medzi mestom a správcom priemyselného parku, akciovou spoločnosťou IPZ Prešov, nie je v zmysle platnej legislatívy. Jediným riešením, na základe ktorého bola SARIO ochotné financie uvoľniť, bol odkúpenie priemyselného parku mestom. Mestská rada však takýto postup zastupiteľstvu neodporučila. Mestská rada rozhodla, že nebude akceptovať návrh spoločností Ci Regio a IPZ Záborské, aby od nich mesto odkúpilo v priemyselnom parku Záborské pozemky a obchodné podiely. Dokopy išlo o 212 miliónov korún. 20.februára 2008 sa uskutočnilo 2.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu plánu kultúrno-spoločenských podujatí a aktivít s partnerskými mestami v oblasti kultúry na rok 2008, - k návrhu plánu športových a školských podujatí a aktivít s partnerskými mestami v oblasti športu na rok 2008, - k informácii o spracovaní návrhu Územného plánu zóny Prešov Národná kultúrna pamiatka Solivar, - k informácii o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v MPR a na ostatnom území mesta Prešov v II.polroku 2007 a zhodnotenie za rok 2007, - k informatívnej správe o činnosti mestskej polície v Prešove za rok 2007, - k návrhu členky MsR JUDr. Márie Kusendovej v súvislosti s analýzou možností aplikácie 25 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení (poslanecký prieskum). 2

7 Mestská rada v Prešove sa 20.februára zaoberala aj správou o činnosti mestskej polície. Do rokovania ju predložil náčelník MsP Ján Andrejko. Od členov rady zaznela požiadavka zvýšiť pozornosť voči chovateľom psov. Podľa náčelníka Jána Andrejka plánovala mestská polícia rozšíriť kamerový a monitorovací systém v meste. Plánovali tiež pokračovať v realizácii projektu chránená dielňa, v rámci ktorého v centre kamerového systému zamestnávali telesne postihnutých ľudí. Viceprimátorka Katarína Ďurčanská na margo činnosti mestskej polície uviedla, že by mali zvýšiť pozornosť voči chovateľom psov. Čo sa týka nebezpečných psov, podotkla, že v zmysle zákona sú takto definované iba tie psy, ktoré už niekomu ublížili. "Problém však nie je u psov, ale u ich majiteľov, že ich nedokážu zvládnuť a potom dochádza k tragédiám," skonštatovala. Radný Ivan Benko uviedol, že štyria príslušníci mestskej polície získavajú odbornosti v odchyte mäsožravcov. Netýkalo sa to len voľne pobehujúcich psov, pretože sa v meste vyskytovali i líšky a kuny. Hlavný architekt Prešova Vladimír Ligus predložil na rokovanie mestskej rady 20.februára informáciu o stavebných aktivitách na území mesta za rok Radní materiál zobrali na vedomie a odporučili ho prerokovať v zastupiteľstve. V správe sa konštatoval rastúci záujem o investovanie na území mesta. Medziročne sa rozsah agendy na útvare hlavného architekta oproti roku 2006 zvýšil o 27 %. Ligus pozitívne hodnotil prípravu výstavby obytných súborov bytových domov a veľkých investičných zámerov obsahujúcich byty. Radná Mária Čížiková žiadala, aby úrad hlavného architekta venoval viacej pozornosti akciám, pre ktoré stavebný úrad nevydal súhlasné stanovisko. Povedala, že na to upozorňuje preto, lebo je bežnou praxou, že stavebník svoju aktivitu rozbehne aj napriek nesúhlasnému stanovisku a robí to s vedomím, že získa dodatočné stavebné povolenie. 12.marca 2008 sa uskutočnilo 3.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu rozpočtových opatrení č.1 na rok 2008, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v meste Prešov, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, - k návrhu združenia investičných prostriedkov pri realizácii výstavby športového parku mládeže tréningového zimného štadióna Ul. československej armády, - k majetkovým prevodom, - k návrhu lokality a návrhu na realizáciu prístreškov kontajnerového typu, - k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za rok 2007, - k návrhu postupu riešenia problémov vzniknutých pri implementácii projektu budovania infraštruktúry Priemyselného parku IPZ Prešov-Záborské, - k návrhu na zmenu názvu komisie MsZ v Prešove, - k návrhu na voľbu za člena komisie MsZ na ochranu verejného poriadku, - k návrhu Doplnku č.1 k Štatútu mesta Prešov, - k analýze možností aplikácie 25 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení (poslanecký prieskum), - k návrhu na určenie pôsobnosti a úloh Komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove, - k správe o celkovom financovaní výstavby komunikácie PZ Družstevná, - k návrhu spôsobu a harmonogram realizácie Centrálneho mestského parku Sekčov, - k návrhu na priznanie odmeny primátorovi mesta za II.polrok 2007, - k návrhu na priznanie odmeny zástupkyni primátora mesta za II.polrok 2007, - k návrhu na priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za II.polrok 2007, - k návrhu na zvolanie XIV. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove. Mesto Prešov chcelo riešiť problém s neplatičmi mestských bytov a s neprispôsobivými obyvateľmi kúpením 25 prístreškov kontajnerového typu. Na tento účel navrhovala radnica vyčleniť osem miliónov korún, čím by vyriešila bývanie pre 84 problémových osôb. Súčasne mesto v týchto priestoroch umiestni aj svoje vysunuté pracovisko mestskej polície. O tomto návrhu 13.marca informovali členovia mestskej rady, ktorí ho na svojom zasadnutí podporili. 3

8 Zástupkyňa primátora Katarína Ďurčanská uviedla, že neplatiči dlhovali mestu za nájom 37 miliónov korún. Mesto malo na výstavbu prístreší vytypovaných niekoľko lokalít v každej z mestských častí. Problém bol v tom, že občania všetkých mestských častí sa tomu bránili a písali petície proti umiestneniu prístreší v blízkosti ich obydlí. Najviac priechodným riešením bola lokalita Stará tehelňa, kde sa mali pôvodne stavať byty nižšieho štandardu pre tieto vrstvy obyvateľstva. Stálo tam už vyše 170 bytov, do ktorých sa presťahovali rómske rodiny zo zdevastovaných bytov na Majakovského a Sabinovskej ulice. Mestskí poslanci riešili koncepciu bytových domov nižšej kategórie, prípadne prístreší pre neprispôsobivých občanov už tretie volebné obdobie. Prešovský mestský poslanecký zbor mal na svojom zasadnutí 26.marca rozhodovať o niekoľkých závažných bodoch. Medzi nimi aj o investičnej výstavbe na území mesta. Pôvodný plán v objeme 179 miliónov znížilo mesto o 25,9 milióna. Dôvodom bola dotácia pre výstavbu miestnej komunikácie Škára. Aj na mestskej rade 12.marca, teda ešte pred zastupiteľstvom, bola reč o Škáre. Poslanec Juraj Hurný (SDKÚ-DS) sa kriticky vyjadril k faktu, že Škára, ktorá bola vlastne prístupovou cestou pre firmu Lear, mala byť hotová už v decembri Pripomenul tiež, že mesto do nej investovalo 22 miliónov. Na kritiku reagoval prednosta radnice Jozef Višňovský. Vysvetlil, že doteraz sa preinvestovali len 3 milióny korún a práce pozastavil dodávateľ, teda Inžinierske stavby. Chybu urobili plynári, ktorí neurobili preložky potrubia, stavbári tiež narušili vodovodnú prípojku a museli sa najprv vyriešiť tieto problémy, aby sa v stavbe mohlo pokračovať. Pripustil, že táto nečakaná prekážka zvýšila náklady o 1,8 milióna korún, ale bol presvedčený, že plynári a vodári ich budú refundovať. 16.apríla 2008 sa uskutočnilo 4.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č.114/2003 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované DD, DSS pre deti na úseku opatrovateľskej služby v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.138/2005 a Všeobecne záväzného nariadenia č.163/2007, - k návrhu Informatívnej správy o poskytovaní sociálnej pomoci mesta Prešov v roku 2007, - k návrhu Informatívnej správy o riešení bytových záležitostí občanov mesta Prešov za rok 2007, - k návrhu Organizácie školského roka 2008/2009, - k správe o stave majetkovoprávneho usporiadania majetku mesta Prešov, - k správe o činnosti správy mestských bytov a plnení plánu opráv, údržby a investícií za byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta za rok 2007, - k informatívnej správe o zabezpečení verejnoprospešných činností a hospodárení v mestských lesoch za rok 2007, - k návrhu Pravidiel realizácie poslaneckého prieskumu poslancov Mestského zastupiteľstva v zmysle 25 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, - k návrhu na úpravu platu primátora mesta, - k návrhu Smernice primátora mesta Prešov pre postupy spracovania projektových zámerov, realizáciu projektov a ich financovanie, - k návrhu na zvolanie XVI. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove. Návrh na rušenie a zlučovanie základných škôl, ktorý prerokovala mestská rada, hovoril o vyradení troch škôl zo siete a to Základnej školy Bernolákova, ZŠ Matice slovenskej a ZŠ Odborárska. Čo sa týkalo ZŠ Odborárska, navrhlo sa jej zlúčenie so ZŠ Československej armády. Radní 16.apríla k predloženému materiálu prijali uznesenie, ktoré nebolo v úplnom súlade s predloženým materiálom, teda aspoň v časti, ktorá pojednávala o zrušení ZŠ Matice slovenskej. Navrhli, aby táto škola pokračovala v osobitnom režime. ZŠ Matice slovenskej mala totiž najviac integrovaných žiakov na území mesta. Členovia mestskej rady v Prešove sa na rokovaní 16.apríla zaoberali aj pripravenosťou na čerpanie fondov Európskej únie. Radní predložený materiál vzali na vedomie, avšak žiadali ho dopracovať. V prípade pripravených projektov pre infraštruktúru v školských zariadeniach, prednosta mestského 4

9 úradu Jozef Višňovský uviedol, že mesto podalo žiadosti na rekonštrukciu a obnovu 9 základných škôl a jednej materskej školy. Mesto žiadalo nenávratný príspevok na rekonštrukciu základných škôl Mirka Nešpora, Šrobárova, Prostejovská, Československej armády, Lesnícka, Kúpeľná a Važecká a na rekonštrukciu Materskej školy Jurkovičova. Išlo celkove o finančný objem 325,398 milióna korún. Mestská rada zároveň vyzvala zastupiteľstvo, aby na rokovaní 28.mája schválili 5 % oprávnených výdavkov na financovanie týchto projektov. 14.mája 2008 sa uskutočnilo 5.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I. štvrťrok 2008, - k informácii o stave plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov a pripravenosti projektov mesta Prešov na čerpanie z fondov, - k návrhu koncepcie poskytovania sociálnych služieb na území mesta Prešov, - k návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov z Mestského fondu podpory a rozvoja športu na I. polrok 2008, - k vyhodnoteniu plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie PKO za rok 2007, - k vyhodnoteniu plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2007, - k majetkovým prevodom, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení Trhový poriadok, - k návrhu na úpravu a doplnenie Cenníka prevádzky pohrebných a cintorínskych služieb, - k návrhu koncepcie rozvoja detských ihrísk v jednotlivých mestských častiach na roky , - k informatívnej správe o priebehu spracovania návrhu Územného plánu zóny Prešov Národná kultúrna pamiatka Solivar, - k správe o celkovom financovaní výstavby komunikácie PZ Družstevná, - k informácii o aktuálnom stave v implementácii projektu Priemyselný park IPZ Prešov-Záborské, - k návrhu plánov práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove a plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2008, - k správe o využívaní nehnuteľností v správe mesta Prešov, resp. mestských organizácií riadených mestom Prešov, - k návrhu riešenia problematiky správy nájomných bytov a návrh usporiadania nedoplatkov mestských nájomných bytov, - k správe o vykonaní kontroly spätných úprav mestských komunikácií, verejného priestranstva a zelene po realizácii ich zvláštneho používania, - k informatívnej správe o pripravovaných projektoch mesta Prešov v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP, - k návrhu na zvolanie XVII. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove. Z rokovania ostatnej mestskej rady 14.mája v Prešove bol stiahnutý materiál, ktorého prípravou zaviazali poslanci mestský úrad. Išlo o vypracovanie zoznamu budov a pozemkov vo vlastníctve mesta vhodných na umiestnenie prístreší pre neprispôsobivých. Do rokovania rady správu predkladal odbor správy mestského majetku. Podľa prednostu mestského úradu Jozefa Višňovského predložený materiál pripomienkoval odbor hlavného architekta: "Záver je taký, že ani jeden pozemok nie je vhodný na výstavbu prístreší," skonštatoval. Uviedol, že zo strany členov rady zazneli aj také názory, že mesto bude musieť meniť územný plán mesta, ak chce záležitosť doriešiť. Podľa prednostu za súčasných podmienok bolo jedinou možnosťou umiestniť prístrešia pre neprispôsobivých tak, ako sa pôvodne navrhovalo, teda v časti mesta Stará tehelňa. Nedoplatky súvisiace s mestskými bytmi v Prešove presiahli 37 miliónov korún. Mestská rada na svojom rokovaní 14.mája riešila, ako sa s týmto problémom vysporiadať. Návrh opatrení predložil prednosta mestského úradu Jozef Višňovský. Rada návrh zobrala na vedomie a odporučila zastupiteľstvu prerokovať ho. Podľa údajov spoločnosti Spravbytkomfort, a.s., ktorá spravovala 5

10 mestské byty, dlh na mestskom účte narastal ročne zhruba o 2 milióny korún. K 30.aprílu bolo mesto Prešov vlastníkom 640 bytov. Z nich 176 na Starej tehelni mesto nemohlo odpredať, lebo na ne dostalo dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Višňovský uviedol, že mesto sa rozhodlo problém vyriešiť prevzatím správy mestských bytov. Byty mali ísť buď pod správu spoločnosti Prešov Real alebo sa malo zriadiť špecializované oddelenie na odbore správy majetku. Stanoviť sa mal aj časový horizont tohto kroku. Podlžnosti, ktorá vznikli zo spravovania mestských bytov, bude musieť mesto vyrovnať. Tento dlh sa skladal z viacerých častí. "Deväť miliónov korún Spravbyt prevzal na seba v roku 1995 spolu so správou mestských bytov z Mestského bytového podniku. Ďalšie podlžnosti vznikli počas ďalšieho spravovania," uviedol prednosta Višňovský. Zdôraznil, že je na škodu mesta, že sa problém s nedoplatkami nevyriešil v roku 2006, keď mesto predávalo svoj väčšinový podiel v Spravbyte. Mestské zastupiteľstvo v roku 2006 súhlasilo s predajom 10 % akcií mesta v Spravbyte v prospech rakúskej spoločnosti C.E.U. za 6,6 milióna korún. Mesto Prešov sa následne stalo menšinovým vlastníkom so 45 % akcií. Zmenilo sa aj obchodné meno spoločnosti na Spravbytkomfort, a.s., Prešov. Rakúsky akcionár odkúpil od mesta aj nehnuteľnosti a tepelné zariadenia za vyše 77 miliónov korún, technológiu, motorové vozidlá a mechanizmy za 8,8 miliónov Sk. 18.júna 2008 sa uskutočnilo 6.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2007, - k Návrhu rozpočtových opatrení č.3, - k projektu Revitalizácia hnedého parku - plavecký bazén. 2.júla 2008 sa uskutočnilo 7.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov, - k návrhu na podanie projektu Náhrada autobusovej verejnej dopravy duobusmi, - k informatívnej správe o spôsobe dofinancovania rekonštrukcie pavilónov na ZŠ na ul.matice slovenskej č.13 v Prešove, - k informatívnej správe o stave čerpania finančných prostriedkov na jednotlivé podujatia organizované mestom Prešov za I.polrok 2008 na úseku kultúry, - k zrušeniu Centra voľného času Ekocentrum Holá hora, Pod Kalvároiu 35, Prešov, - k návrhu Komunitného plánovania sociálnych služieb v meste Prešov, - k návrhu majetkových prevodov, - k informatívnej správe o stave P.H.K.Prešov,s.r.o., - k informatívnej správe o projekte vydania monografie Dejiny Prešova, - k informatívnej správe k zmluvným vzťahom, záväzkom a plneniam mesta Prešov a nájomcu k Aquaparku Delňa, - k informatívnej správe k nájomnej zmluve so spoločnosťou ŠOVAR, s.r.o., a dodatku k nájomnej zmluve so Záujmovým združením právnických osôb Delňa, - k návrhu na zvolanie XXI.riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Prešove. 20.augusta 2008 sa uskutočnilo 8.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu na podanie projektu Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov mesta Prešov, - k návrhu na schválenie majetkových prevodov, - k návrhu koncepcie rozvoja detských ihrísk v jednotlivých mestských častiach na roky , - k Informatívnej správe o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v MPR a na ostatnom území mesta Prešov v I.polroku 2008, - k Informatívnej správe o činnosti Mestskej polície v Prešove za I.polrok 2008, 6

11 - k návrhu na zvolanie XXII.slávnostného zasadania Mestského zastupiteľstva v Prešove. Mestská rada bola na svojom rokovaní 20.augusta zdržanlivá. Viaceré body navrhla stiahnuť z rokovania a dopracovať. Jeden z nich sa týkal aj projektu Park Sekčov. Vytvorenie oddychovorelaxačnej zóny na prešovskom Sídlisku Sekčov bolo zámerom chystaného projektu Park Sekčov. Mesto sa chcelo uchádzať o peniaze z Operačného programu Životné prostredie. Výška projektu predstavovala čiastku vyše 4,7 mil. Sk ( eur). Mestská rada k materiálu neprijala uznesenie. Radní sa zaoberali tiež návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Prešov. K výsledku nedospeli, stiahli ho z rokovania. Na dopracovanie zas vrátila rada návrh Koncepcie rozvoja detských ihrísk v jednotlivých mestských častiach na roky S pripomienkami vzala rada na vedomie návrh na podanie projektu Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov mesta Prešov. Výška celkových nákladov na projekt predstavovala čiastku 5 mil. Sk ( eur), výška spolufinancovania z mestskej kasy bola 250-tisíc Sk (8 298 eur). Radou prešli aj majetkové prevody, pričom konečné slovo pri nich malo mať mestské zastupiteľstvo. Mestská rada taktiež vzala na vedomie správu o činnosti mestskej polície za prvý polrok. 10.septembra 2008 sa uskutočnilo 9.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v domove dôchodcov a na úseku opatrovateľskej služby, - k návrhu na schválenie projektu Revitalizácia hnedého parku plavecký bazén, - k návrhu výstavby mestských bytov, - k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I.polrok 2008, - k informatívnej správe o vypracovaných štúdiách a projektoch zadaných mestom Prešov s prehľadom ich finančnej nákladovosti a realizácie, - k návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov z Mestského fondu podpory a rozvoja športu za II.polrok 2008, - k Správe o plnení rozpočtu hospodárstva mesta za I.polrok a návrh rozpočtových opatrení č.5, - k návrhu na schválenie jednotného štandardu predkladania plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s účasťou mesta Prešov, - k návrhu na schválenie majetkových prevodov, - k informatívnej správe o riešení problematiky správy nájomných bytov s návrhom opatrení, - k Správam o výsledkoch kontroly uplatňovania práv mesta Prešov ako vlastníka obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. a kontroly hospodárenia obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o., v ktorej má mesto Prešov vlastnícky podiel, vykonané Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky, - k návrhu na vyňatie objektu ZŠ Bernolákova 21 zo správy ZŠ Májové námestie, - k návrhu na zverenie objektov do výkonu správy spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o., - k informatívnej správe o plnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta Prešov a v základných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Prešov, - k správe o zhodnotení prínosov účasti mesta v záujmovom združení LAPANČ s návrhom opatrení, - k návrhu koncepcie rozvoja detských ihrísk v jednotlivých mestských častiach na roky , - k návrhu podmienok verejnej súťaže na realizáciu projektu Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Prešov, - k návrhu termínu a spôsobu voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov a náležitosti prihlášky pre uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov, - k návrhu na priznanie odmeny primátorovi mesta za I.polrok 2008, - k návrhu na priznanie odmeny zástupkyni primátora mesta za I.polrok 2008, - k návrhu na priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za I.polrok 2008, 7

12 - k návrhu na zvolanie XXIII.riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Prešove, - k návrhu člena MsR JUDr.Antona Bidovského na predloženie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov. 8.októbra 2008 sa uskutočnilo 10.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu na schválenie projektu Revitalizácia hnedého parku plavecký bazén, - k informatívnej správe Priemyselný park IPZ Prešov Záborské, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Prešov, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti mesta Prešov, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o spôsobe realizácie občianskych obradov a slávností v meste Prešov, - k návrhu prechodu vybraných materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Prešov na právnu subjektivitu, - k návrhu na určenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Prešove povereného podpisovaním Kroniky mesta Prešov za roky , - k informatívnej správe o súčasnom stave a spracovaní Kroniky mesta Prešov, - k návrhu Štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Prešov a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, - k správe o plnení harmonogramu realizácie Centrálneho mestského parku, - k zoznamu verejných obstarávaní za Mestský úrad v Prešove v období , - k návrhu výstavby mestských bytov v lokalite ul.mukačevská, - k návrhu na zvolanie XXIV.riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Prešove, - k návrhu člena MsR, Mgr.Juraja Hurného na predloženie správy o možnostiach riešenia problémov obyvateľov žijúcich v blízkosti cesty I/18. Mestská rada v Prešove sa 8.októbra znovu zaoberala výstavbou bazéna. Odbor strategického rozvoja predložil návrh projektu Revitalizácia hnedého parku - plavecký bazén. Rada ho odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť. Pôvodný návrh, v ktorom boli okrem bazénu zahrnuté aj vedľajšie projekty ako výstavba hotela, kongresového centra a bytov rada stopla. Mestská rada prijala uznesenie, aby bol projekt rozdelený do viacerých častí. Podporila len zámer výstavby samotného bazénu a odporučila ho schváliť zastupiteľstvu. K tejto časti sa vypracovala aj projektová dokumentácia. Mesto mohlo byť oprávneným žiadateľom len na tie aktivity, ktoré sa posunuli do zastupiteľstva. Mesto sa chcelo cez projekt Revitalizácie hnedého parku - plavecký bazén uchádzať o prostriedky z fondov Európskej únie. Dvanásť prešovských materských škôl malo mať právnu subjektivitu. Osem malo zatiaľ ostať bez nej. Definitívne to ešte mal potvrdiť mestský parlament. "Pre materské školy je dobré mať právnu subjektivitu. Riaditelia získajú väčšiu voľnosť, zároveň však aj vyššiu zodpovednosť," povedala zástupkyňa primátora Katarína Ďurčanská na mestskej rade 8.októbra. Ako dodala, škôlky budú naďalej rozpočtovými organizáciami. Návrh prechodu vybraných materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na právnu subjektivitu predložila vedúca odboru školstva, kultúry a športu Kvetoslava Komanická. Dobré skúsenosti z MŠ Jurkovičova, ktorá sa stala právnym subjektom od , podnietili aktivitu riaditeliek ďalších MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov smerom k rozšíreniu siete MŠ v právnej subjektivite v termíne od O právnu subjektivitu požiadalo týchto 12 materských škôl: A. Prídavka 1, Bernolákova 19, Bajkalská 31, Budovateľská 8, Čapajevova 17, Čerogovská 14, Čs. armády 20, M. Nešpora 22, Sabinovská 22, Solivarská 51, Važecká 18, Zemplínska 2. Materské školy mali na výber aj možnosť spojenia so základnými školami, respektíve zlúčenia MŠ. 8

13 Mestská rada sa zaoberala aj návrhom nariadenia školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Doteraz bolo mesto jedným obvodom, čo bolo podľa radných v rozpore s novou platnou legislatívou. 3.novembra 2008 sa uskutočnilo 11.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I. III.štvrťrok 2008, - k správe o plnení plánu rozpočtu hospodárstva mesta za I. III.štvrťrok 2008 a návrh rozpočtových opatrení č.6, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Prešov, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovacej pôsobnosti mesta Prešov, - k informatívnej správe o podaných a pripravovaných projektoch mesta Prešov, - k návrhu na podanie projektu Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov, - k informatívnej správe o plnení opatrení určených v závere správy o stave majetko-právneho usporiadania majetku mesta Prešov, - k správe o možnostiach riešenia problémov obyvateľov žijúcich v blízkosti cesty I/18 súvisiacich s hlukom a dopravou na tejto trase, - k informatívnej správe o doručenej sťažnosti S , - k návrhu plánov práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove a plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I.polrok 2009, - k návrhu na zvolanie XXV.riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Prešove. Prešovská mestská samospráva chystala rozpočet a s ním súvisiace nariadenia o daniach a poplatkoch. Pracovnou verziou rozpočtu sa zaoberala mestská rada 3.novembra. V prípade mestských daní rada neprijala uznesenie. Koalícia sa znovu pochytila s opozíciou. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o mestských daniach upravoval sadzby najmä vo vzťahu k prijatiu eura. Zaokrúhľovať sa malo smerom nadol. Kameňom úrazu boli úľavy na dani. 2.decembra 2008 sa uskutočnilo 12.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu Štatútu mestského fondu obnovy a záchrany mestskej pamiatkovej rezervácie a národných kultúrnych pamiatok v meste Prešov, - k návrhu Štatútu mestského fondu životného prostredia v meste Prešov, - k návrhu Štatútu mestského fondu podpory a rozvoja športu v meste Prešov, - k návrhu Štatútu mestského fondu podpory štátom uznaných cirkví a náboženských spoločností v meste Prešov, - k analýze príprav dopravných stavieb na území mesta Prešov do roku 2011, - k informatívnej správe o spracovaní štúdie pre možnosti rozšírenia mestskej komunikácie Tehelná ul. v Prešove, - k návrhu výstavby mestských bytov v lokalite Mukačevská ul. v Prešove, - k informatívnej správe o prešetrení sťažnosti S proti činnosti riaditeľky Domova dôchodcov na Cemjate v Prešove, - k informácii o úspešnej ponuke z verejnej súťaže Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Prešov, - k návrhu menovitého zoznamu bežnej údržby a opráv ciest a chodníkov na rok 2009 s výhľadom na roky , - k návrhu plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2009 s výhľadom na roky , - k návrhu rozpočtu hospodárstva mesta na rok 2009 s výhľadom na roky , 9

14 - k návrhu doplnku č.1 k Štatútu mesta Prešov, - k informatívnej správe o plnení opatrení v súvislosti s vykonanou kontrolou útvaru hlavného kontrolóra mesta vo veci zmluvných prevodov majetku, - k informatívnej správe o plnení opatrení v súvislosti s vykonanou kontrolou útvaru hlavného kontrolóra mesta vo veci dodržiavania zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov na Mestskom úrade v Prešove, - k návrhu na priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za II.polrok 2008, - k návrhu na zvolanie XXVI.riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Prešove. 10

15 1.2. ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 30.januára 2008 sa uskutočnilo XII.riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré rokovalo k týmto bodom: - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č.148/2005 o státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel na území mesta Prešov, - k Územnému plánu mesta Prešov Zmeny a doplnky 2007 /návrh/, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Prešov Zmeny a doplnky k majetkovým prevodom, - k návrhu na uzatvorenie zmluvy o výkone správy investičnej akcie Prešov rekonštrukcia ulice Floriánova II.etapa, - k návrhu na odvolanie riaditeľa Domova dôchodcov, Cemjata, Prešov, - k návrhu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove a členov Mestskej rady v Prešove, komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove a výborov v mestských častiach v Prešove, - k návrhu Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Prešove, - k návrhu na určenie za sekretárov komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove, - k správe o vypracovaní harmonogramov plnenia úloh v súvislosti so zavedením eura v príspevkovej organizácii zriadenej mestom, v rozpočtových organizáciách zriadených mestom a v obchodných spoločnostiach založených mestom, - k informácii o príprave Smernice pre postupy spracovania zámerov, realizácie projektov a ich financovanie na Mestskom úrade v Prešove, - k správe o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom hlavného kontrolóra mesta, - k ústnej informácii o Priemyselnom parku IPZ Prešov Záborské, - k výkonu štátneho stavebného dohľadu po stavebných a výkopových prácach na území mesta Prešov, - k návrhu poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Jozefa Kislíka k využívaniu nehnuteľností v správe mesta Prešov, - k návrhu poslankyne mestského zastupiteľstva Ing. Marty Kollárovej k vypracovaniu Doplnku č.1 k Štatútu mesta Prešov, - k návrhu poslanca mestského zastupiteľstva MUDr. Vasiľa Janka v súvislosti so zabezpečením názornej informačnej štúdie stavebných aktivít medzi centrom mesta a sídliskom Sekčov. Podľa Hagyariho malo byť dôležitým bodom rokovania mestského zastupiteľstva konaného 30.januára schválenie doplnkov a zmien územného plánu mesta. Nový návrh podľa primátora pružne reagoval na potreby trhu. V Prešove sa chystala veľká výstavba, či už išlo o obchodné centrá, zelené plochy alebo byty. Primátor sa z rokovania zastupiteľstva rozhodol stiahnuť predaj ² pozemkov m pre 1. FC Tatran, s odôvodnením, že ponúkajú nízku cenu. Tatran ponúkal mestu za pozemky jednotnú cenu 250 Sk za m² a uhradenie nákladov za asanáciu domov na Čapajevovej ulici. Čiže celkove núkali mestu 11,5 milióna korún. Hagyari zdôraznil, že so zástupcami Tatrana sa dohodli inak. Poslanci mestského zastupiteľstva mali rozhodovať aj o odvolaní riaditeľa Domova dôchodcov na Cemjate. Návrh na odvolanie Františka Krajča predkladal primátor. Podľa Hagyariho bolo jedným z dôvodov zlé manažovanie, ako aj výsledky vykonanej kontroly. Hagyari skonštatoval, že kým v roku 2007 získal DD na Veselej v Prešove od sponzorov korún a ďalších 900-tisíc z projektov, DD na Cemjate získal v rovnakom období od sponzorov 4-tisíc korún a z projektov ani korunu. Na mestských komunikáciách a parkoviskách v Prešove sa v januári parkovalo zadarmo. Spôsobil to zákon, ktorý vypustil pre samosprávy možnosť vyrubiť dane za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vyhradenom verejnom priestranstve. Mestský úrad v Prešove sa 4-miliónový výpadok v rozpočte v dôsledku tejto zmeny rozhodol riešiť novelizovaním všeobecne záväzného nariadenia o státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel na území mesta. Poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva 30. januára predloženú novelu VZN schválili. Podľa nej za záber verejného priestranstva parkovaním sa v Prešove už nemali vyberať poplatky, ale nájom. 11

16 Parkovacie lístky a karty sa mali označiť tak, aby išlo o nájomnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Poslanec Anton Bidovský (SF) skonštatoval, že hoci je právnik, nevie posúdiť, či predložená novela je alebo nie je v súlade so zákonom: "Je tu právne vákuum, mestá tento problém riešia každé svojím spôsobom." Jozef Kužma (SDKÚ-DS) nesúhlasil s tým, aby VZN umožňovalo v obytnej zóne pred blokmi zaplatiť 18-tisíc korún, a tým si vyárendovať parkovné miesto na celý rok. Podal v tomto zmysle aj pozmeňujúci návrh, poslanci ho schválili. Prešovskí poslanci si na rokovaní zastupiteľstva 30. januára zvýšili odmeny. Sumu za poslaneckú prácu si zvýšili o 50 %. Z mestského rozpočtu si teda odkrojili navyše 1,2 milióna korún. V rozpočte mesta bolo treba rátať na poslanecké odmeny so sumou 4 milióny. Primátor Pavel Hagyari (NEKA) ešte deň pred rokovaním zastupiteľstva vyhlasoval, že ak nedôjde k dohode poslaneckých klubov, návrh na zvýšenie odmien z rokovania zastupiteľstva stiahne. Zvyšovanie odmien sa však v programe objavilo. Poslanci body rokovania aj schválili. Návrh zvýšiť poslanecké odmeny o 50 % predniesla poslankyňa Marta Kollárová (NEKA) na októbrovom rokovaní zastupiteľstva. V tom čase nebola u poslancov politická vôľa o tom rokovať. Predseda poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS Stanislav Kahanec vyslovene povedal, že návrh nepodporia. Na rokovaní zastupiteľstva sa situácia zmenila. Za zvýšenie odmien hlasovalo 19 poslancov a štyria sa zdržali. Proti nebol nikto. Poslanec Kahanec na rokovaní mestského zastupiteľstva nebol prítomný. Rozprava k predloženému návrhu v zastupiteľstve sa nekonala. Iba poslanec Ivan Benko (NEKA) vyzval kolegov, aby zbytočne nediskutovali: "Každý novinár si na nás zgustne." Po porade poslaneckých klubov, ktorú si vyžiadal Anton Bidovský (SF), sa už iba hlasovalo. Niektorí z poslancov prítomných na rokovaní zastupiteľstva však v rokovacej sále v okamihu hlasovania chýbali. Neregistroval sa Juraj Hurný (SDKÚ-DS), Vasiľ Janko (SDKÚ-DS), Anton Bidovský (SF), Milan Benč (NEKA) ani Svetlana Pavlovičová (Smer-SD). Po novom každý z 31 poslancov prešovského mestského zastupiteľstva mal dostať za zasadnutie mestského zastupiteľstva (s výnimkou slávnostného) korún. Každý z desiatich členov mestskej rady mal dostať k poslaneckej odmene za zasadnutie rady ďalších korún. Každý z deviatich predsedov komisií, pôsobiacich pri mestskom zastupiteľstve, mal dostať za jedno zasadnutie v mesiaci korún. Každý člen komisie - poslanec mal získať ďalších Sk. Poslanec vo funkcii predsedu výboru mestskej časti mal za túto činnosť dostať korún, a poslanec člen výboru mestskej časti korún. Vo výsledku to znamenalo, že za mesiac, keď sa zastupiteľstvo koná, člen mestskej rady (do mesiaca zvyčajne zasadá dva razy), ktorý zároveň je predsedom komisie a predsedom výboru mestskej časti, mohol dostať odmenu korún. Poslanci prešovského mestského zastupiteľstva odvolali 30.januára z funkcie riaditeľa Domova dôchodcov Cemjata Františka Krajča. Návrh predložil primátor Pavel Hagyari. K problematike sa vyjadril aj hlavný kontrolór mesta Milan Tkáčik. Následne sa hlasovalo. Z 24 prítomných poslancov za odvolanie Františka Krajča z funkcie hlasovali 14, desiati sa hlasovania zdržali. Poslanci prešovského mestského zastupiteľstva súhlasili na januárovom rokovaní zastupiteľstva s odovzdaním zrekonštruovanej Floriánovej ulice do správy spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest. Mestské zastupiteľstvo schvaľovalo odovzdanie Floriánovej ulice z dôvodu, že to určovali zásady nakladania s majetkom mesta. Ak totiž nadobúdacia hodnota majetku presahovala 5 miliónov, podliehala schváleniu zastupiteľstvom. Na rekonštrukciu Floriánovej ulice - II. etapa bolo vynaložených 7 miliónov korún. Mesto malo so spoločnosťou Správa a zimná údržba ciest uzatvorenú mandátnu zmluvu. Na zastupiteľstve 30.januára poslanci schválili prenájom časti nebytového priestoru v objekte bývalej školy na Ďumbierskej ulici č.40 občianskemu združenie Lampášik. Objekt prenajali účelovo na 20 rokov detskému krízovému centru. 12

17 Prešovskí poslanci na zastupiteľstve 30.januára zrušili uznesenie MsZ z 24.júla 2006 o odkúpení časti mestského cintorína od MUDr. Viery Kertészovej z Austrálie. Mesto chcelo vtedy odkúpiť m² za cenu 600 korún za m². Žiaľ, klientka následne pristúpila na vyššiu cenovú ponuku od podnikateľa Petra Jarkovského, ktorý od austrálskej vlastníčky túto časť cintorína odkúpil. 19.marca 2008 sa uskutočnilo XIII.mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré rokovalo k týmto bodom: - k návrhu postupu riešenia problémov vzniknutých pri implementácii projektu budovania infraštruktúry Priemyselného parku IPZ Prešov-Záborské. V budovaní priemyselného parku IPZ Prešov - Záborské sa bude pokračovať podľa mestom podpísaných zmlúv v roku Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva na mimoriadnom rokovaní 19.marca. Poslanci sa rozhodli v projekte priemyselného parku IPZ pokračovať podľa podpísaných zmlúv aj napriek tomu, že do rokovania zastupiteľstva bol predložený celkom iný materiál. V ňom sa navrhovalo problém s pozastavením štátnej pomoci (228,5 milióna) na vybudovanie infraštruktúry ministerstvom hospodárstva riešiť štyrmi rôznymi spôsobmi. Jedným z nich bolo odkúpenie priemyselného parku, ďalším odstúpenie od zmluvy s IPZ. Poslanci v diskusii hlavne hľadali vinníka. Chceli zistiť, kto je zodpovedný za to, že realizácia projektu sa zastavila. Poslanec Milan Beč (NEKA) skonštatoval, že v prípade zrušenia zmlúv ohľadne priemyselného parku hrozí medzinárodná blamáž, ktorá pokazí kredit mesta. Poslanec Anton Neupauer (KDH) sa domáhal satisfakcie z úrovne mesta, pýtal sa: Kde sa stala chyba?" Prednosta mestského úradu Jozef Višňovský na tieto slová reagoval, že spoločnosť IPZ mala v prípade realizácie priemyselného parku od mesta plnú moc: Nikto z úradu to nespochybňoval a nemal kompetencie kontrolovať." Názor vyslovil aj hlavný kontrolór mesta Milan Tkáčik. Podotkol, že nechápe, načo sa vôbec koná toto zastupiteľstvo, keď v zmluvách je všetko v poriadku. Podľa neho konečné slovo aj tak povie Brusel, keď príde na kontrolu. Zároveň zdôraznil, že so zámerom mesta kupovať priemyselný park IPZ nemôže súhlasiť. 26.marca 2008 sa uskutočnilo XIV.riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré rokovalo k týmto bodom: - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v meste Prešov, - k správe o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2007 a návrh finančného vysporiadania, - k návrhu rozpočtových opatrení č.1 na rok 2008, - k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za rok 2007, - k majetkovým prevodom, - k návrhu spôsobu a harmonogram realizácie Centrálneho mestského parku Prešov, - k informácii o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v MPR a na ostatnom území mesta Prešov v II.polroku 2007 a zhodnotenie za rok 2007, - k zoznamu budov a pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov vhodných pre umiestnenie prístreší, - k správe o výsledkoch kontrolnej činnosti, o kontrole plnenia uznesení MsZ a o vybavovaní petícií, sťažností, oznámení a podnetov občanov za II. polrok 2007, - k informatívnej správe o činnosti Mestskej polície v Prešove za rok 2007, - k návrhu na pridelenie finančnej dotácie na 40.ročník Šarišského pohára súťaže v tanečnom športe, - k návrhu na zmenu názvu komisie MsZ v Prešove, - k návrhu na voľbu za člena komisie MsZ na ochranu verejného poriadku, - k návrhu na priznanie odmeny primátorovi mesta za II.polrok 2007, - k návrhu na priznanie odmeny zástupkyni primátora mesta za II.polrok 2007, - k návrhu na priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za II.polrok 2007, - k návrhu združenia investičných prostriedkov pri realizácii výstavby športového parku mládeže tréningového zimného štadióna Ul. československej armády, - k návrhu na vymenovanie riaditeľa Domova dôchodcov Cemjata 4, Prešov, - k informatívnej správe o pripravovaných projektoch mesta Prešov v rámci opatrenia 1.1 ROP, 13

18 - k návrhu poslanca MsZ JUDr.Antona Bidovského o prehodnotenie využitia priestorov v Dome odborov v Prešove, - k návrhu na nahlásenie menovitého zoznamu investičných stavieb a väčších opráv, - k návrhu na zaradenie do zoznamu projektov žiadosť na eurofondy pre mestské lesy, - k návrhu na predloženie Koncepcie rozvoja detských ihrísk v jednotlivých mestských častiach. Poslanci prešovského mestského zastupiteľstva na rokovaní 26.marca rozdávali odmeny. Boli za II.polrok Odmenu 236-tisíc Sk schválili primátorovi Pavlovi Hagyarimu, 89-tisíc dostala viceprimátorka Katarína Ďurčanská. Odmenený bol aj hlavný kontrolór mesta Milan Tkáčik sumou 84-tisíc korún. Prednosta mestského úradu Jozef Višňovský predložil do zastupiteľstva návrh, aby primátorovi Hagyarimu priznali odmenu v plnej výške, teda 50 % zo súčtov jeho platov za druhý polrok, čo činilo 236-tisíc Sk. Súčet platov primátora Prešova totiž od júla do decembra 2007 bol 472- tisíc korún. Za odmenu pre primátora Hagyariho vo výške 236-tisíc korún hlasovalo 17 poslancov, 8 sa zdržalo, proti hlasoval iba poslanec Neupauer. Schvaľovanie odmeny pre viceprimátorku prešlo bez diskusie. Za odmenu pre Katarínu Ďurčanskú vo výške 89-tisíc korún hlasovalo 18 poslancov, zdržalo sa sedem, proti hlasovali traja poslanci: Neupauer, Vasiľ Janko (SDKÚ) a Jozef Kislík (KDH). Aj schvaľovanie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta bolo bez rozpravy. Za odmenu pre Milana Tkáčika vo výške 84-tisíc korún hlasovalo 23 poslancov, proti nebol nikto, zdržal sa poslanec Jozef Kislík. Prešovskí poslanci 26. marca na zasadnutí mestského zastupiteľstva mali konečne po dlhých rokoch sporov definitívne rozhodnúť o umiestnení prístreší pre neprispôsobivých občanov. Po rozprave však prijali uznesenie, že odbor správy mestského majetku má na májové zastupiteľstvo predložiť zoznam budov a pozemkov vhodných na umiestnenie prístreší. V tejto súvislosti sa žiada pripomenúť, že v novembri roku 2008 takú istú úlohu dostal na zastupiteľstve hlavný architekt mesta. Konečne aj materiál, ktorý poslanci dostali do rúk mal aj označenie Zoznam budov a pozemkov vo vlastníctve mesta vhodných na umiestnenie prístreší. Zoznam však v materiáli chýbal. Bolo v ňom iba konštatovanie, že po posúdení možnosti využitia jestvujúcich budov pre prístrešia sa na tento účel dá využiť objekt bývalej Materskej školy na ulici Pri Hati v časti Solivar. Avšak v súvislosti s pripravovaným projektom na revitalizáciu územia NKP Solivar na rekreačnú zónu sa toto riešenie neodporúčalo. Zato v materiáli bolo odporúčanie na umiestnenie prístreší v lokalite Stará tehelňa pokračovaním 2.etapy výstavby. Dôvodilo sa pozemkom vo vlastníctve mesta, technickým vybavením a možnosťou doplniť lokalitu kamerovým systémom. V návrhu už bolo konštatovanie aj o rokovaní prednostu mestského úradu s dodávateľskou firmou. Nakoľko prístrešky sa mali realizovať prostredníctvom kontajnerov. Šiestich pre prístrešia, 15 pre dočasné ubytovanie a štyroch pre sociálnych pracovníkov, mestskú políciu, ambulanciu detského lekára a pastoračné centrum. Cena jedného kontajnera bola vyčíslená na 250 až 300-tisíc korún. Poslanci predložený materiál podrobili kritike. Tiež sa domáhali ďalších informácií. Okrem iného chceli zistiť, pre koľko ľudí mesto prístrešia potrebuje. Marta Kollárová (NEKA) podotkla, že dať 8 miliónov korún na prístrešky je od mesta veľký luxus. Andrea Turčanová (KDH) argumentovala, že na Starej tehelni býva 2-tisíc ľudí a polovica z nich je problémových: "Umiestniť tam prístrešky je nerozumný krok." Zároveň skonštatovala, že obyvatelia z okolia už podpisujú ako nesúhlas s umiestnením prístreškov petíciu. Zároveň predniesla návrh uznesenia, aby sa nanovo pripravil zoznam vhodných budov a pozemkov v majetku mesta pre umiestnenie prístreší. Pre poslanca Milana Lacu (Smer) však lokalita Starej tehelni vyhovovala. Uviedol, že keď sa tam pristavia prístrešky, bude problém s neprispôsobivými občanmi riešený komplexne. O slovo požiadal aj zástupca petičného výboru občanov Oleg Tkáč. "Sme proti rozširovania Starej tehelni. Nič to nevyrieši. Mesto má v prvom rade chrániť prispôsobivých občanov a nie trestať ich neprispôsobivými. Takto vznikne prešovský Luník." Ďalej povedal, že v centre mesta má byť luxusné bývanie a nie prístrešia pre neprispôsobivých. Napokon poslancov požiadal, aby to celé zastavili. Poslanci to prijatím uznesenia aj urobili. Rozhodovať o ich umiestnení mali poslanci opäť na zastupiteľstve v máji. Poslanci prešovského mestského zastupiteľstva na rokovaní 26.marca schválili názvy nových ulíc v meste. Nové ulice súvisia s individuálnou bytovou výstavbou v meste a výstavbou nových 14

19 komunikácii. Naposledy sa názvy ulíc v Prešove určovali v roku Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa v zmysle zákona určovali s prihliadnutím na históriu, na významné nežijúce osobnosti a tiež na veci. Označovanie ulíc a verejných priestranstiev názvami zabezpečovalo mesto na vlastné náklady. Návrhmi na určenie názvov nových ulíc v Prešova sa zaoberala názvoslovná komisia. Boli s nimi oboznámené aj príslušné výbory mestských častí. Návrhy nových označení ulíc posudzovali aj z lingvistického hľadiska. Poslanci schválili názvy ulíc takto: Dve nové ulice na Sídlisku III. nad Základnou školou na Ul. Mirka Nešpora dostali názov Aurela Stodolu a Alexandra Duchoňa. Tri nové ulice pod Vydumancom na Malkovci nazvali: Zajačia, Skromná a Malkovská. Nová ulica na Surdoku sa mala volať Pri kostole. Ulica v Nižnej Šebastovej nová komunikácia do priemyselnej zóny získala označenie Na Tablách. Ulica v Nižnej Šebastovej odbočka z Fintickej ulice za futbalovým štadiónom dostala názov podľa miestneho názvu Kopaniny. V Nižnej Šebastovej poslanci dali označenie aj ulici, ktorá bola prepojením medzi Strážnickou ulicou a Domašskou ulicou, nazvali ju Mateja Murgaša. Iško o miestneho kňaza, ktorý pôsobil v Nižnej Šebastovej. Pokračovaním Domašskej ulice v Nižnej Šebastovej bola ulica s názvom Na Rovni. V Nižnej Šebastovej pribudla ešte ulica Priemyselná, išlo o ulicu v časti Grófske. Novú komunikáciu do priemyselnej zóny odbočka zo Solivarskej ulice dostala označenie podľa miestneho názvu Ku Škáre. Na sídlisku Šekčov, za ZŠ Bernolákova, pribudla ulica Orechová. Na Šalgovíku dve nové odbočky zo Sekčovskej ulice pri športovom areáli nazvali poslanci Drozdia a Holubia. Na Šalgovíku pomenovali aj dve nové odbočky z Teriakovskej ulice, nazvali ich Orlia ulica a Labutia ulica. Poslanci mestského zastupiteľstva v Prešove na ostatnom rokovaní 26.marca súhlasili so združením investičných prostriedkov na výstavbu tréningového zimného štadióna. Športový park mládeže sa mal stavať na Ul. Československej armády. Mesto na základe nájomnej zmluvy schválenej zastupiteľstvom ešte v roku 2005 poskytlo na výstavbu pozemok. Poslanci schválili, že združenie finančných prostriedkov potrebných na výstavbu prvej etapy tréningového zimného štadióna sa bude realizovať vytvorením združenia bez právnej subjektivity. Na financovaní sa mali podieľať mesto Prešov, eseročka Finewood, Prešovský samosprávny kraj a podnikateľ Jozef Dušenka, ktorý mal poskytnúť financie minimálne vo výške osem miliónov korún. Finewood mal poskytnúť z úverových investičných zdrojov 22,5 milióna. Mesto malo dať päť miliónov. Tieto však mesto malo poskytnúť iba v prípade, ak obdrží dotáciu päť miliónov korún od Slovenského zväzu ľadového hokeja. Finewood sa zaviazal, že ak SZĽH dotáciu neprizná, navýši svoj vklad o ďalších päť miliónov korún. PSK mal poskytnúť na stavbu päť miliónov korún. Združovatelia mali splatiť svoj podiel peňažným vkladom na účet združenia. Poslanci zároveň zaviazali primátora Pavla Hagyariho, že zmluvu o vytvorení združenia predloží do zastupiteľstva do konca roka. Prvá etapa výstavby tréningového zimného štadióna sa týkala vybudovania šatňového traktu a športovej haly s ľadovou plochou. Celkové náklady predstavovali sumu 45,5 milióna korún. Výstavbu mala zabezpečovať firma Finewood. Stavba by sa mala ukončiť v máji Plnenie investičnej výstavby za rok 2007 hodnotili prešovskí poslanci 26.marca na rokovaní mestského zastupiteľstva. Predloženú správu vzali na vedomie. V rozprave odzneli aj kritické pripomienky. Nastolila sa aj otázka rekonštrukcie kancelárie prednostu Jozefa Višňovského. Poslanec Jozef Kislík (KDH) sa požadoval aj informácie, či na túto akciu bolo vydané stavebné povolenie a z akej kapitoly sa rekonštrukcia financovala. Rekonštrukcia sa týkala stavebných úprav, napríklad elektroinštalácie. Znížil sa podhľad, urobilo sa bodové osvetlenie. Sadrokartónom a stierkou sa vyrovnali steny. Upravila sa podlaha, pričom sa vymenila podlahová textília. Práce stáli 149-tisíc Sk s DPH. Po rekonštrukcii sa aj modernizovalo. V interiéri vymenili pracovný a rokovací stôl, konferenčný stolík, nástenné police. Pribudlo nové manažérske kreslo, 6 kusov konferenčných kresiel a štyri kožené kreslá. Modernizácia interiéru vyšla na Sk s DPH. K záležitosti zaujal stanovisko aj prednosta Višňovský. Bol presvedčený, že rekonštrukcia jeho kancelárie bola nutná, pretože dvadsať rokov sa v tejto miestnosti nič neurobilo. Višňovský dodal, že rekonštruovať sa bude aj kancelária viceprimátorky, sekretariáty a kancelárie, ktoré sa uvoľnili po presťahovaní do budovy na Jarkovej ulici. Zároveň však poznamenal, že podľa jeho názoru existujú dôležitejšie veci, ako je rekonštrukcia jeho kancelárie, ktorými by sa poslanci mali zaoberať. Sú to 15

20 napríklad prevádzkové náklady mestského úradu za rok Oproti roku 2006 boli znížené o 600 tisíc korún," zdôraznil. 23.apríla 2008 sa uskutočnilo XV.mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré rokovalo k týmto bodom: - k informácii o aktuálnom stave v implementácii projektu Priemyselný park IPZ Prešov-Záborské. Poslanci prešovského mestského zastupiteľstva mimoriadnom rokovaní 23.apríla po štvorhodinovej diskusii schválili zámer mesta odkúpiť pozemky v priemyselnom parku IPZ Prešov - Záborské. Súhlasili s ich odkúpením do výšky znaleckých posudkov, avšak maximálne do výšky 157 miliónov korún vrátane DPH. Odkúpenie pozemkov v priemyselnom parku IPZ bola podmienka, ktorú mestu stanovilo ministerstvo hospodárstva. Ministerstvo prišlo totiž k záveru, že zmluva medzi mestom Prešov a správcom priemyselného parku, teda akciovou spoločnosťou IPZ Prešov, nie je v zmysle platnej legislatívy. Vlastníkom pozemkov totiž nie je mesto, ale súkromná firma. Na základe tohto zistenia ministerstvo hospodárstva v lete minulého roku stoplo nenávratnú štátnu pomoc vo výške 228,515 milióna korún, ktorá mala byť poskytnutá pre mesto Prešov cez agentúru SARIO na vybudovanie infraštruktúry v priemyselnom parku IPZ. Schválením uznesenia poslanci deklarovali, že mesto je pripravené pozemky v priemyselnom parku odkúpiť. Tiež schválili, že prvú splátku vo výške 75 miliónov korún mesto zaplatí po uvoľnení prvých finančných prostriedkov zo SARIO. Druhá splátka vo výške 32 miliónov Sk bude vyplatená do jedného mesiaca po schválení poslednej platby SARIO. Tretiu splátku vo výške 50 miliónov korún za pozemky malo mesto vyplatiťv troch rovnakých splátkach v rokoch 2009 až Poslanci zároveň dali spoločnosti Ci Regio plnú moc na zastupovanie mesta na všetky úkony týkajúce sa priemyselného parku IPZ. V unesení, ktoré prijali, bolo však aj ustanovenie, ktoré hovorilo, že ak mesto bude musieť vrátiť SARIO poskytnutú nenávratnú pomoc, nahradiť škody či zaplatiť penále v dôsledku zavinenia spoločnosti IPZ alebo Ci Regio, bude spoločnosť Ci Regio povinná odkúpiť od mesta majetok nadobudnutý v súvislosti s realizáciou projektu priemyselného parku IPZ. 30.apríla 2008 sa uskutočnilo XVI.riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré rokovalo k týmto bodom: - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č.114/2003 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované DD, DSS pre deti na úseku opatrovateľskej služby v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.138/2005 a Všeobecne záväzného nariadenia č.163/2007, - k správe o stave majetkovoprávneho usporiadania majetku mesta Prešov, - k návrhu organizácie školského roka 2008/2009, - k správe o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom hlavného kontrolóra mesta, - k návrhu na úpravu platu primátora mesta, - k návrhu na úpravu platu zástupkyni primátora mesta, - k majetkovému prevodu, - k spoluúčasti mesta pri spolufinancovaní projektov NEFO fondu. Primátorovi Prešova Pavlovi Hagyarimu 30. apríla na zastupiteľstve mestskí poslanci zvýšili plat zo Sk na Sk. Návrh súvisel s nárastom priemernej mzdy v hospodárstve SR k 1.januáru Jeho mzda sa zvýšila o 7,4%. Vyššiu výplatu dostal prešovský primátor s účinnosťou od 1. apríla. V mestskej spoločnosti Prešov Real bolo znovu horúco. Jej novým konateľom sa mal stať Juraj Hudáč. Primátor však návrh 30.apríla stiahol z rokovania mestského zastupiteľstva. Poslanci mali hlasovať aj o odvolaní dvoch doterajších konateľov spoločnosti spravujúcej mestské nebytové priestory Prešov Real, s. r. o., Martina Buranovského a Petra Bobka. "Ten bod som stiahol z rokovania na základe návrhu predsedov poslaneckých klubov, ktoré majú v mestskom zastupiteľstve väčšinu," 16

Kronika mesta Prešov

Kronika mesta Prešov Kronika mesta Prešov 2011 zväzok LII. Tento zväzok Kroniky mesta Prešov, ktorý je v poradí LIT. zväzkom kroník tohto mesta, obsahuje 145 priebežne číslovaných strán..~j, JUDr. Pavel Hagyari primátor mesta

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Gewerkschaftsbünde Právo sociálneho zabezpečenia Recht auf soziale Sicherung JUDr. Mária Svoreňová Wien, 16. 3. 2010 Sociálne zabezpečenie v systéme sociálnej ochrany Soziale Sicherung im sozialen Sicherungssystem

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame:

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame: Tvoríme základy Mandantenbrief Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí daní, práva a hospodárstva na Slovensku Ausgabe / vydanie: Februar / február

Mehr

Predmet potvrdzovania formulára E9

Predmet potvrdzovania formulára E9 Usmernenie FR SR k potvrdzovaniu formulára E 9 Bescheinigung EU/EWR/ Certificate and Declaration EU/EEA (ďalej len formulár E 9 ) vydaného Federálnym ministerstvom financií Rakúskej republiky Usmernenie

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09. Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.2015 Der Besuch der DSB ist schulgeldpflichtig. Die Schulgebühren

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

I IBW. Správa bytových domov ako kľúčová otázka pri obnove bytového fondu. Professionelle Hausverwaltung als Schlüsselmaßnahme

I IBW. Správa bytových domov ako kľúčová otázka pri obnove bytového fondu. Professionelle Hausverwaltung als Schlüsselmaßnahme Professionelle Hausverwaltung als Schlüsselmaßnahme zur thermischen Sanierung Správa bytových domov ako kľúčová otázka pri obnove bytového fondu Seminar 23.10.2006, Bratislava I IBW Institut für Immobilien

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT STRANA 1/5 JANUÁR 2015 SEITE 1/5 JANUAR 2015 predloženie a zverejnenie účtovnej závierky, správy audítora Fristen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des s ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Mesto Medzev, Štóska 6, Výročná správa. Mesto Medzev

Mesto Medzev, Štóska 6, Výročná správa. Mesto Medzev Výročná správa Mesto Medzev za rok 2013 Vypracovali: Ing. Gerhard Ballasch Ing. Katarína Bartóková JUDr. Valéria Flachbartová primátorka mesta Medzev 1 Identifikačné údaje: Mesto Medzev je samostatný územný

Mehr

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE 1 PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA PROFIL WINCOTT PEOPLE Franchise 0/0/0/50 Ak chcete podnikať pod značkou dynamickej spoločnosti... Falls Sie unter der Marke einer dynamischen Gesellschaft unternehmerisch

Mehr

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST prof. JUDr. Milan ČIČ, DrSc. et. mult. Dr. h. c., akademik SAV, akademik EAVU 1993 2000 od 2004 asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied námestník ministra

Mehr

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s.

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. a FAL-CON TAX k.s. Die FAL-CON

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

OBSAH. OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy Ročník XIX Číslo 122A 24. júna 2011

OBSAH. OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy Ročník XIX Číslo 122A 24. júna 2011 2011 2010 Obchodný vestník Ročník XIX Číslo 122A 24. júna 2011 OBSAH OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy... 2 Zmeny zápisov... 11 Výmazy... 57 Okresný súd Banská Bystrica Nové zápisy...

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.)

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.) KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE Marek Švec (ed.) Bratislava 2013 Editor: JUDr. Marek Švec, PhD. Autori: Miloš Lacko, Ladislav Macháček, Simona Schuszteková, Martin Štefko, Jozef Toman,

Mehr

Radničné radničné Noviny mesta banská bystrica číslo 10

Radničné radničné Noviny mesta banská bystrica číslo 10 Radničné radničné Noviny mesta banská bystrica číslo 10 Ročník V. zadarmo do každej domácnosti www.banskabystrica.sk Prezident SR Ivan Gašparovič a primátor Peter Gogola otvorili septerové Dni mesta. Tie

Mehr

ISBN 987-80 - 967474-4 - 3 ZEMPLÍNSKE HÁMRE

ISBN 987-80 - 967474-4 - 3 ZEMPLÍNSKE HÁMRE ISBN 987-80 - 967474-4 - 3 ZEMPLÍNSKE HÁMRE HISTÓRIA OBCE ZEMPLÍNSKE HÁMRE DO ROKU 1945 VZNIK OSADY POČIATKY OSADY JOZEFOVA DOLINA (známej aj pod názvom Hutta alebo Szinna Hámor) KATASTRÁLNA MAPA Z ROKU

Mehr

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Igor Baka POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY v rokoch 1939 1940 Vojenský historický ústav Bratislava 2010 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Bratislava Výskum v nemeckých archívoch

Mehr

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia RIVER RAILWAY ROAD FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia www.ferroservis.sk CENTRAL EUROPE LOGISTIC SOLUTION FERROSERVIS BRATISLAVA CENTRAL EUROPE LOGISTIC

Mehr

Zmluvné strany/ Vetragsparteien

Zmluvné strany/ Vetragsparteien ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY/Vertrag über die Zession des Teiles der Forderung uzatvorená podľa 524 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva ) abgeschlossen laut 524 und folg. des Bürgerlichen

Mehr

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Bratislava 2010 Historický ústav SAV Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. Július Bartl, Tomáš Borovský, Daniela Dvořáková,

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12 Mesto Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava Trnava a poèiatky stredovekých miest Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12 Zborník zo seminára konaného dòa 5. 12. 2007 Trnava 2009 OBSAH Trnavské mestské privilégiá.................................................

Mehr

25.Zákon 29/1984 Zb.

25.Zákon 29/1984 Zb. 25.Zákon 29/1984 Zb. (o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)) Autor: Federálne zhromaždenie ČSSR Platnosť od: 22.3.1984 Účinnosť od: 1.9.1984 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 5/1984 strana

Mehr

Obsah. Poslanie... 3. Misia, vízia a hodnoty PSS, a. s... 5 ... 6. Príhovor predstavenstva... 8 ... ... 41 ... 44 ... Správa dozornej rady...

Obsah. Poslanie... 3. Misia, vízia a hodnoty PSS, a. s... 5 ... 6. Príhovor predstavenstva... 8 ... ... 41 ... 44 ... Správa dozornej rady... Obsah Poslanie... 3 Misia, vízia a hodnoty PSS, a. s... 5... 6 Príhovor predstavenstva... 8...... 41... 44... Správa dozornej rady......i -VIII 1 2005 2006 2007 2008 2009 1 2 3 1 3 3 - - - - - - - - Misia

Mehr

OLYMPIONICI LIPTOVA - 1 -

OLYMPIONICI LIPTOVA - 1 - YMPIICI IPTV - 1 - - 2 - Dr. Milan FRK YMPIICI IPTV YMPIJSKÝ KUB IPTV 2003-3 - a vydanie publikácie finančne a sponzorsky prispeli lcatel Sel a.s. iptovský Hrádok Mgr. Jerguš Bača FITSS B Fond rozvoja

Mehr

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu Drevené kuchynské sady ručná výroba Wooden kitchen sets hand made Holzküchensets Handgefertigt www.woodarticle.eu Popis ku kuchynskému náčiniu Papala Kuchynské náčinie značky Papala je vyrobené z bukového

Mehr

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2010 ročník 4 číslo IIi/2010 ANDREJ ŠKOVIERA K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Spev a

Mehr

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január Misiologické info Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január R. Mazur: Bůh na cestě za člověkem P. Bargár: Misijná prax českých a slovenských cirkví vo svetle krízových

Mehr

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII Vznik Československej republiky (ČSR) bol oficiálne potvrdený 28. a 30. októbra 1918 dvomi štátoprávnymi aktami prijatím Vyhlásenia národného výboru Československého v Prahe a Deklaráciou slovenského národa

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/6 JÚL 2016 DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/6 JÚL 2016 DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ STRANA 1/6 JÚL 2016 SEITE 1/6 JULI 2016 DPH pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ V tomto vydaní Mailing BMBLeitner sme pre Vás pripravili súhrn

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 14.

Mehr

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA a nacistická agresia proti POĽSKU Vojenský historický ústav Bratislava 2006 1 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Recenzenti: doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.

Mehr

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht RECHT 2 Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht Autor : Mgr. Elena Červenová PaedDr. Karol Verbich Lektoroval : Mgr. Rudolf Nagy Pre vnútornú potrebu Humboldt IDŠ, voľne nepredajné. Humboldt IDŠ

Mehr

Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii

Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii RAKÚSKO 1.0 Registračná procedúra 1.1 Požiadavky na založenie podniku Pred začiatkom podnikania musí byť špecifikovaný predmet

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

september 2011 Článok 1

september 2011 Článok 1 Metodické usmernenie č. 2/3/2007 Manuál pre koordináciu vecných dávok podľa nariadení Rady EHS č. 1408/71 a 574/72 september 2011 Článok 1 Úvodné ustanovenie Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Mehr

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Zborník Múzea Slovenského národného povstania 2006 Zborník Múzea Slovenského národného povstania GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme vám predstavili nové vydanie Zborníka Múzea

Mehr

SLOVENSKEJ AGENTÚRY PRE CESTOVNÝ RUCH

SLOVENSKEJ AGENTÚRY PRE CESTOVNÝ RUCH Slovenská agentúra pre cestovný ruch VÝROČNÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ AGENTÚRY PRE CESTOVNÝ RUCH ZA ROK 2005 V Banskej Bystrici dňa 10. apríla 2006 1/66 OBSAH 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 3 2. HLAVNÉ ČINNOSTI

Mehr

Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009

Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009 Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009 Kutlíkova 17, P.O. Box 228, 814 99 Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / 6353 67 87, 88 Fax: +421 / 2 / 6353 67 89 E-mail: sohk@sohk.sk www.sohk.sk z_hlbmandat_d_jan09:inz_hlbmandat_d_jan09

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a ekonomiky na Slovensku www.roedl.com/sk

Mehr

Generálny zákon. aktualizácia. a vykonávacie. marec predpisy

Generálny zákon. aktualizácia. a vykonávacie. marec predpisy eure Generálny zákon o aktualizácia a vykonávacie marec predpisy Generálny zákon o eure a vykonávacie predpisy 2008 Vydala: Národná banka Slovenska Október 2008 Autor Informatívneho komentára k zákonu

Mehr

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PRÁVNE POSTAVENIE RODIČA VO VÝCHOVE MALOLETÉHO DIEŤAŤA HABILITAČNÁ PRÁCA BRATISLAVA 2012 JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. 1 ABSTRAKT Predložená habilitačná práca

Mehr

Základy pracovného práva v Rakúsku

Základy pracovného práva v Rakúsku Základy pracovného práva v Rakúsku Grundsätze des österreichischen Arbeitsrechts in slowakischer Sprache Základy pracovného práva v Rakúsku Grundsätze des österreichischen Arbeitsrechts Slovenskí občania

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2010/2011 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Personal Data Protection Policy

Personal Data Protection Policy Please select language: English German ~ Deutsch Slovakia Slovensko 1. Personal data protection Personal Data Protection Policy a. The Data Controller is any of the following companies: 1. Johns Manville

Mehr

Vážené dámy a vážení páni

Vážené dámy a vážení páni Vážené dámy a vážení páni Pozývame vás do sveta, kde môžete snívať. Do sveta, ktorý je prekrásny a jedinečný. Touto prezentáciou,, Svet krásy vám chceme ukázať, že niekedy chodíme so zavretými očami. My

Mehr

1. Präambel. 1.1 Der Auftraggeber ist aufgrund der Genehmigung des Gesundheitsministeriums der

1. Präambel. 1.1 Der Auftraggeber ist aufgrund der Genehmigung des Gesundheitsministeriums der Zmluva o spolupráci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri autológnom odbere kmeňových krvotvorných buniek z pupočníkovej krvi a mezenchymálnych buniek z pupočníkového tkaniva Vertrag über die Zusammenarbeit

Mehr

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx Bc-I. roč. zs Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia klasifikovaný zápočet Cieľ počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie). Pracovať s informáciami v odborných ekonomických textoch, nácvik

Mehr

ČASOPIS ZAMESTNANCOV LESY Slovenskej republiky, štátny podnik II. III. IV. VI. VII. VIII. IX. XI. XII. Ľudia pre lesy, lesy pre ľudí

ČASOPIS ZAMESTNANCOV LESY Slovenskej republiky, štátny podnik II. III. IV. VI. VII. VIII. IX. XI. XII. Ľudia pre lesy, lesy pre ľudí I. ČASOPIS ZAMESTNANCOV LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2016 II. III. 7 IV. V. VI. 10 VII. VIII. IX. X. 14 XI. XII. Ľudia pre lesy, lesy pre ľudí 16 2 obsah tiráž Obsah 3 Editorial 14 Polená pod

Mehr

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Všeobecné obchodné podmienky platné od: 01. 08. 2015 Obsah 1 1. Oblasť pôsobnosti a zmena týchto Všeobecných obchodných podmienok a osobitných podmienok pre jednotlivé obchodné vzťahy 1 2. Bankové tajomstvo

Mehr

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 10.5 CS ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 0409006 OBSAH 1. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA CS10.5...3 1.1. Obecné...3 1.. Technická specifikace...3. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA: U IVATELÁ PØÍRUÈKA...4.1. Nastavení doby do spu¹tìní

Mehr

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí JAZYK A KOMUNIKÁCIA Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí Bratislava 2005 Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatúry Katedra nemeckého jazyka

Mehr

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE TEIL 2/1 Dateien (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE Selbstverständlich ist in der Zukunft eine automatische Überleitung unserer Daten im System in der Muttergesellschaft geplant, also sie werden

Mehr

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER ROČENKA 2008 JAHRESRÜCKBLICK 2008 Kutlíkova 17 P.O. Box 228 814 99 Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / 6353 67 87, 88 Fax: +421 / 2

Mehr

Bulletin. 1. časť / Odboru dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov. Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Bulletin. 1. časť / Odboru dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov. Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1. časť / 2015 Bulletin Odboru dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Redakcia Redakčná rada: JUDr. Kristína Fekiačová JUDr. Michaela Kopaničáková Mgr. Zuzana

Mehr

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN Typový list 90.1221 Strana 1/7 Plášťové termočlánky podľa DIN 43 710 a DIN EN 60 584 Pre teploty od -200...+1150 C Ohybné plášťové vedenie s otrasuvzdorným snímačom Priemer ochrannej trubky od 0,5mm Rýchly

Mehr

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady 11/2009 Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady ako sú podvádzaní pacienti a spotrebitelia Regina Nowack (preklad z nemčiny ďurino, február 2010, www.auria.sk/blog) Zhrnutie Neexistuje žiaden zločin,

Mehr

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA RECENZENT Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. S O C I O L I N G U I S T I C A S L O V A C A 5 MESTO A JEHO

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

PRÁCA V RAKÚSKU ARBEITEN IN ÖSTERREICH ODPOVEDE NA OTÁZKY K PRACOVNÉMU PRÁVU, SOCIÁLNEMU ZABEZPEČENIU A DAŇOVÝM NÁLEŽITOSTIAM

PRÁCA V RAKÚSKU ARBEITEN IN ÖSTERREICH ODPOVEDE NA OTÁZKY K PRACOVNÉMU PRÁVU, SOCIÁLNEMU ZABEZPEČENIU A DAŇOVÝM NÁLEŽITOSTIAM Internationales Referat International Department PRÁCA V RAKÚSKU ODPOVEDE NA OTÁZKY K PRACOVNÉMU PRÁVU, SOCIÁLNEMU ZABEZPEČENIU A DAŇOVÝM NÁLEŽITOSTIAM ARBEITEN IN ÖSTERREICH ANTWORTEN AUF FRAGEN ZU ARBEITSRECHT,

Mehr

Studia Academica Slovaca v premenách

Studia Academica Slovaca v premenách Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Studia Academica Slovaca centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk Studia Academica Slovaca v premenách 2014 Univerzita Komenského v Bratislave Editorky:

Mehr

ISBN 978-80-89335-00-8

ISBN 978-80-89335-00-8 C M Y K C M Y K K25 CMY C M Y K K50 CMY C M Y K K75 CMY C M Y K K25 CMY C M Y K K50 CMY C M Y K K75 CMY C M Y K K25 CMY C M Y K K50 CMY C M Y K K75 CMY C M Y K C M Y K ISBN 978-80-89335-00-8 Martin Lacko

Mehr

Preklady zo slovenčiny do nemčiny a z nemčiny do slovenčiny na www.ziegler.sk

Preklady zo slovenčiny do nemčiny a z nemčiny do slovenčiny na www.ziegler.sk NEMECKO SLOVENSKÝ ODBORNÝ SLOVNÍK hospodársky, ekonomicky, právny a sociálny Slovník, v ktorom nájdete len to, čo inde nenájdete Štefan Ziegler 2009 ČASŤ P - Z Pacht ; nájom (nájom za účelom tvorby zisku);

Mehr

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE Zborník prác z 12. vedecko-pedagogickej konferencie ZDRAVÁ ŠKOLA - 2007-1 2 Obsah Mgr. Jurina Jakubíková Najnovšie informácie o projekte Školy podporujúce zdravie...

Mehr

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Am Donnerstag, den 26. Oktober 2015, hielt im Gasthaus Leban in Kittsee Mag. Christoph Thanei im Rahmen des Offenen Tisches einen Vortrag über die politische Situation

Mehr

Slowakei I. Wichtiger rechtlicher Hinweis II. Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 96/71/EG

Slowakei I. Wichtiger rechtlicher Hinweis II. Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 96/71/EG Slowakei I. Wichtiger rechtlicher Hinweis Mit diesem Dateiblatt soll ein allgemeiner Abriss der hauptsächlichen materiellrechtlichen Bestimmungen gegeben werden, die für die gemäß den Rechtsvorschriften

Mehr

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal Recenzovaný časopis Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Predseda vedeckej rady: doc.

Mehr

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO 3 2006 4, harf a. RO Č 2. NÍK 3 ČÍS. LO 40 Kč/Sk ROČNÍK 4. SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1. ČÍSLO CENA CEN A 4 40 ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO Sk. 3 NÍK ROČ ÍSLO. Č KLU NY RÁR KE LITE UBLI SKÝ EJ

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Mehr

WHEELED MOUNT FOR FLAT SCREEN MOBILER MONITORSTÄNDER POJÍZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU POJAZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU

WHEELED MOUNT FOR FLAT SCREEN MOBILER MONITORSTÄNDER POJÍZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU POJAZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU USER MANUAL BENUTZERHANDBUCH UŽIVATELSKÝ MANUÁL UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL EN DE CZ SK WHEELED MOUNT FOR FLAT SCREEN MOBILER MONITORSTÄNDER POJÍZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU POJAZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU CI-527 WHEELED

Mehr

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1939 1945 OČAMI MLADÝCH HISTORIKOV III. / Povstanie roku 1944 / Zborník príspevkov z tretieho sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM Trnava Lúka 21. 22. mája 2004 SLOVENSKÁ

Mehr

Spravodaj c 160 +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++

Spravodaj c 160 +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++ Spravodaj c 160 Motto60: Často chudobná pastierova chyžka môže pre vlasť viac urobiť než tábor, z ktorého bojoval Žižka. - V prílohe zasielame pozvánku na prednášku prof. Ing. Bajcsyho, PhD., ktorá sa

Mehr

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU BRATISLAVA 2011 1 ABSTRAKT 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY PEDAGOGICKÝCH INOVÁCIÍ Nastolené otázky Ako chápeme

Mehr

Obsah Summary Revue Piešťany Jeseň 2014 Autumn 2014 Herbst 2014. Návraty Juraja Slezáčka (Juraj Staško st.)

Obsah Summary Revue Piešťany Jeseň 2014 Autumn 2014 Herbst 2014. Návraty Juraja Slezáčka (Juraj Staško st.) Revue Piešťany, ročník L. Kultúrno-spoločenský štvrťročník Dátum vydania 1. september 2014 Vydáva mesto Piešťany Šéfredaktor: Kornel Duffek Redaktor: Tibor Hlobeň Redakčná rada: Ing. Margita Galová (predsedníčka),

Mehr

VOJENSKÁ HISTÓRIA 2/2007. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE

VOJENSKÁ HISTÓRIA 2/2007. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VOJENSKÁ HISTÓRIA Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo 2/2007 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VHÚ Bratislava 2007 Príspevky vyjadrujú názory autorov a nemusia byť totožné

Mehr

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996 Spravodaj c 162 Motto 62: Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde. Martin Rázus +++++++++++++++++ Mimoriadne smutna sprava! Dna 15.november

Mehr

Metodický pokyn k uplatneniu 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k uplatneniu 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Metodický pokyn k uplatneniu 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v článku 138 ods. 1 ustanovuje,

Mehr

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA. Časopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo 1/2009 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA. Časopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo 1/2009 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA Časopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo 1/2009 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE 1 VHÚ Bratislava 2009 Príspevky vyjadrujú názory autorov

Mehr

Spravodaj c 76. Vás pozývajú na predná ku. Dr. Cyrila Hromníka

Spravodaj c 76. Vás pozývajú na predná ku. Dr. Cyrila Hromníka Spravodaj c 76-9.9.2010 o 17.00, Holokaust a osudy deti Dominika Skuteckeho, vila Dominika Skuteckeho, Horna 55-10.9.2010 o 17,00 so slovenskými autormi z Dolnej zeme, Vojvodiny, Srbska. Letnej itárni

Mehr