EPİSTEMOLOJİ İÇİN SEÇME BİBLİYOGRAFYA

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "EPİSTEMOLOJİ İÇİN SEÇME BİBLİYOGRAFYA"

Transkript

1 bilimname II, 2003/2, EPİSTEMOLOJİ İÇİN SEÇME BİBLİYOGRAFYA Türkçe Hazırlayanlar: Türkçe: Cenan Kuvancı İngilizce: Kasım Küçükalp Fransızca: Ramazan Adıbelli Almanca: İsmail Altıntaş Armağan, Mustafa; İslam`da Bilgi ve Felsefe, İz Yay., İstanbul, Aster, Ernst Von; Bilgi Teorisi ve Mantık, (Çev. Macit Gökberk), Sosyal Yayınları, İstanbul, Aydın, İbrahim Hakkı; fârâbî`de Bilgi Teorisi, Ötüken Kitabevi, İstanbul, Ayer, A. J.; Dil, Doğruluk ve Mantık, (Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu), Metis Yay., İstanbul, Ayman, Mehmet; Gazzali`de Bilgi Sistemi ve Şüphe, İnsan Yay., İstanbul, Bakar, Osman; Gelenek ve Bilim, (Çev. Ercüment Asil), Gelenek Yayıncılık, İstanbul, Bergson, Henry; Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri, (Çev. M. Şekip Tunç), MEB., İstanbul, ; Zihin Kudreti, (Çev. Miraç katırcıoğlu), MEB., Ankara, Berkeley, George; İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, (Çev. Halil Turan), Bilim ve Sanat, Ankara, ; Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma, (Çev. K. Sahir Sel), Sosyal Yay., İstanbul, Berkmen, Haluk; Kuantum Kuramının Modern Epistemolojiye Etkileri, Felsefe Dünyası, Sayı 16, Yaz 1995, ss Bolay, Süleyman Hayri; Emile Boutroux`da Zorunsuzluk Doktrini, M. E. B. Yayınları, İstanbul, Boutroux, Emile; Tabiat Kanunlarının Zorunsuzluğu Hakkında, (Çev. H. Ziya Ülken), MEB., İstanbul, Bulutay, T.; Bilimin Niteliği Üzerine Denemeler, Mülkiyeliler Birliği Yay., Ankara, Cabiri, M. A.; Arap-İslam Aklının Oluşumu, (Çev. İ. Akbaba), Kitabevi, İstanbul, Chalmers, Alain; Bilim Dedikleri, (Çev. Hüsamettin Arslan), Vadi Yayınları, İstanbul, Cihan, A. Kamil; İbn Sina ve Gazali`de Bilgi Problemi, İnsan Yay., İstanbul, Comte, Auguste; Pozitivizm İlmihali, (Çev. Peyami Erman), MEGSY., İstanbul, Condillac, Etienne Bonnot de; İnsan Bilgilerinin Kaynağı Üzerinde Deneme, (Çev. Miraç Katırcıoğlu), MEB., İstanbul, Cornford, F. M.; Platon`un Bilgi Kuramı, Metne Eşlik Eden bir Yorumla Birlikte Platon`un Theaetetos ve Sofist Adlı Diyalogları, (Çev. A. Cevizci), Ankara, 1989.

2 200 Epistemoloji Bibliyografyası ; Duyumlar Üzerine İnceleme, (Çev. Miraç Katırcıoğlu), Maarif Vekaleti, İstanbul, Cottingham, John; Akılcılık, (Çev. Bülent Gözkan), Sarmal Yayınevi, İstanbul, Çüçen, A. Kadir; Bilgi Felsefesi, Asa Kitabevi, Bursa, Denkel, Arda; Bilginin Temelleri, Metis Yayınları, İstanbul, Demir, Ömer; Bilim Felsefesi, Vadi Yay., Ankara, Descartes, Rene; İlk Felsefe Üzerine Metafizik Düşünceler, (Çev. M. Karasan), MEB., İstanbul, Dinçer, Kurtuluş; Bilimsel Açıklamada Hempel Modeli, TFK Yay., Ankara, Fay, Brian; Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi, (Çev. İsmail Türkmen), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, Feyerabend, Paul; Akla Veda, Ayrıntı Yayınları ; Bilgi Üzerine Üç Söyleşi, Metis Yayınları ; Özgür Bir Toplumda Bilim, Ayrıntı Yayınları ; Yönteme Karşı, (Çev. Ertuğrul Başer), Ayrıntı Yayınları, İstanbul,1999. Filiz, Şahin; İslam Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri, İnsan Yay., İstanbul, Foucault, Michel; Bilginin Arkeolojisi, (Çev. Veli Urhan), Birey Yay., İstanbul, ; Kelimeler ve Şeyler: İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi, (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay), İmge Kitabevi, İstanbul, Frank, Philipp; Doğa Bilimlerinde Pozitivizm, (Çev. Yılmaz Öner), Metis Yay., İstanbul, Güzel, Cemal; Bir Bilgi Anarşisti: Paul Feyerabend, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, Hacıkadiroğlu, Vehbi; Bilgi Felsefesi, Metis Yayınları, İstanbul, Hartmann, Nicolai; Ontolojinin Işığında Bilgi; (Çev. Harun Tepe), Türkiye Felsefe Kurumu Yay., Ankara, Heidegger, Martin; Bilim Üzerine İki Ders, (Çev. Hakkı Hünler), Ezgi Kitabevi, Bursa. Hospers, John; Felsefi Çözümlemede Yöntem, (Çev. Şahin Filiz, Mehmet Harmancı), Kökler Yayıncılık, Konya, Horgan, John; Bilimin Sonu, (Çev. Ahmet Ergenç), Gelenek Yayıncılık, İstanbul, Hume, David; Din Üstüne, (Çev. Mete Tunçay), İmge Kitabevi, Ankara, ; İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma, (Çev. Selmin Evrim), M. E. B. Basımevi, İstanbul, ; İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, (Çev. Aziz yardımlı), İdea Yayınevi, İstanbul. Husserl, Edmund; Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe, (Çev. Tomris Mengüşoğlu), YPK., İstanbul, İnam, Ahmet; Epistemiyatri Kapısını Açarken, Felsefe Dünyası, Sayı: 36, 2002, ss Kant, Immanuel; Arı Usun Eleştirisi, (Çev. Aziz Yardımlı), İdea Yayınevi, İstanbul, 1993, s ; Pratik Aklın Eleştirisi, (Çev. İonna Kuçuradi ve Diğ.), Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, ; Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena, (Çev. İonna Kuçuradi ve Yusuf Örnek), Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 1995.

3 Epistemoloji Bibliyografyası 201 Keat, Russel; Jhon Urry; Bilim Olarak Sosyal Teori, (Çev. Nilgün Çelebi), İmge Kitabevi, Ankara, Keskin, Halife; İslam Düşüncesinde Bilgi Teorisi, Beyan Yay., İstanbul, Kocabaş, Şakir; İfadelerin Gramatik Ayrımı, Ekin Yayınları, İstanbul, Tarihsiz ; Fizik ve Gerçeklik: Bilim Felsefesine Kavramsal Bir Yaklaşım, Küre Yay., İstanbul, Kök, Mustafa; Mistik Dünya Görüşü ve Bergson, Dergah Yay., İstanbul, Kuhn, Thomas S.; Bilimsel Devrimlerin Yapısı, (Çev. Nilüfer Kuyaş), Alan Yayıncılık, İstanbul, Küyel, Mübahat Türker; Farabinin Şerait Ul-Yakîn`i, AKDTYK., Ankara, Lachelier, Jules; Tümevarımın Temeli Hakkında, (Çev. Hamdi Ragıp Atademir), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, Lakatos, Imre; Alan Musgrave; Bilginin Gelişimi: Bilginin Gelişimiyle İlgili Teorilerin Eleştirisi, (Çev. Hüsamettin Arslan), Paradigma Yay., İstanbul, Leibniz, G. W.; İnsan Akilesi Üzerine Yeni Deneyişler, (Çev. N. Ayas), Devlet Basımevi, İstanbul, ; Metafizik Üzerine Konuşma, (Çev. Afşar Timuçin), İstanbul, ; Monadoloji, (Çev. Suut Kemal Yetkin), Ankara Üni., Ankara, ; Theodicee Denemeleri: İmanla Aklın Uygunluğu Üzerine Konuşma, (Çev. Hüseyin Batuhan), MEGSBY., İstanbul, Locke, John; İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, (Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, ; Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler, (Çev. İsmail Çetin), Paradigma Yayınları, İstanbul, Magee, Bryan; Karl Popper`in Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı, (Çev. Mete Tunçay), Remzi Kitabevi, İstanbul, ; Yeni Düşün Adamları, (Haz. Mete Tunçay), MEB., İstanbul, Margenau, Henry; Roy A. Varghese; Kosmos, Bios, Teos, (Çev. Ahmet Ergenç), Gelenek Yayıncılık, Moles, Abraham; Belirsizin Bilimleri: İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epistemoloji, (Çev. Nuri Bilgin), YKY, İstanbul, Musgrave, Alan; Sağduyu Bilim ve Kuşkuculuk: Bilgi Kuramına Tarihsel Bir Giriş, (Çev. Pelil Uzay), Göçebe Yay., İstanbul, Nasr, Seyyid Hüseyin; Bilgi ve Kutsal, (Çev. Yusuf Yazar), İz Yay., İstanbul, ; Bir Kutsal Bilim İhtiyacı, İnsan Yay., İstanbul, ; İslam ve İlim, İnsan Yay., İstanbul. Özcan, Hanefi; Epistemolojik Açıdan İman, Mar. Üni. İlahiyat Fak. Yay., İstanbul, ; Maturidi`de Bilgi Problemi, Marmara Ün. İla. Fak. Yay., İstanbul, Özlem, Doğan; Felsefe ve Doğa Bilimleri, İzmir Kitaplığı, İzmir, Piaget, Jean; Epistemoloji ve Psikoloji: Bir Bilgi Kuramına Doğru, (Çev. Seçkin Cılızoğlu), Havas Yay., 1980.

4 202 Epistemoloji Bibliyografyası Platon; Devlet, (Sabahattin Eyuboğlu-M. Ali Cimcoz), Türkiye İş Bankası, İstanbul, ; Parmanides, İmge Kitabevi ; Theaıtetos, (Çev. Macit Gökberk), MEB. Poincare, Henry; Bilim ve Metot, (Çev. H. R. Atademir, S. Ölçen), Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yay., İstanbul, ; Bilim ve Varsayım, (Çev. Fethi Yücel), MEB., İstanbul, Popper, Karl; Bilimsel Araştırmanın Mantığı, (Çev. İlknur Aka; İbrahim Turan), Yapı Kredi Yay., İstanbul, ; Sağduyu Filozofu: Popper, (Der.; Çev. Cemal Güzel), Ankara, Quine, W. V., J. S. Ullian; Bilgi Ağı, (Çev. Hadi Adanalı), Kitabiyat Yay., Ankara, Randall, John herman, Justus Buchler; Felsefeye Giriş, (Çev. Ahmet Arslan), Ege Üni. Sos. Bil. Fak. Yay., İzmir, Reichenbackh, Hans; Bilimsel Felsefenin Doğuşu, (Çev. Cemal Yıldırım), Remzi kitabevi, İstanbul, Russell, Bertrand; Bilimden Beklediğimiz, (Çev. Avni Yakalıoğlu), Varlık Yayınları, İstanbul, ; Felsefe Sorunları, (Çev. Vehbi Hacı Kadiroğlu), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, ; Rölativite`nin ABC`si, (Çev. Vahap Erdoğdu), Sarmal Yayınevi, İstanbul, ; Dış Dünya Üzerine Bilgimiz, (Çev. Vehbi Hacı Kadiroğlu), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, ; Mistisizm ve Mantık, (Çev. Ayseli Usluata), Varlık Yay., İstanbul, Sevim, Seyfullah; İslam Düşüncesinde Marifet ve İbn Arabi, İnsan Yay., İstanbul, Shook, John R.; Amerikan Pragmatizminin Öncüleri, (Çev. Celal Türer), Üniversite Kitabevi, İstanbul, Sol, Ayhan; Bilimsel Devrimler Radikal Kavramsal Değişimler`e İndirgenebilir mi?, Felsefe Dünyası, Sayı 16, Yaz 1995, ss Soykan, Ömer Naci; Bilgi ve Betimleme: Pozitivizm ve Ernst Mach Üstüne, Küyerel Yay., İstanbul, ; İnsan Bilimlerinde Temellendirme Sorunu, Felsefe Dünyası, Sayı: 18, Kış 1995, ss Spinoza, Baruch; Etika, (Çev. Hilmi Ziya Ülken), MEB., İstanbul, ; Kavrayış Gücünün Gelişim, (Çev. C. Şahan), Kuram Yay., İstanbul, Ströker, Elisabeth; Bilim Kuramına Giriş, (Çev. Doğan Özlem), Ara Yayıncılık, İstanbul, Suckiel, Ellen Kappy; William James`in Pragmatik Felsefesi, (Çev. Celal Türer), Paradigma, İstanbul, Taylan, Necip; Gazzali`nin Düşünce Sisteminin Temelleri, M. Ü. İlahiyat Fak. Vakfı, İstanbul. Tepe, Harun; Platon`dan Habermas`a Felsefede Doğruluk ya da Hakikat, Ark Yay., Ankara, Timuçin, Afşar; Descartes; çı Bilgi Kuramının Temellendirilişi; Bulut Yay., İstanbul, Trigg, R.; Akılcılık ve Bilim, (Çev. K. Yerci), Sarmal Yay., Ankara, 1996.

5 Epistemoloji Bibliyografyası 203 Topdemir, Hüseyin G.; Kuhn ve Bilimsel Devrimlerin Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme, Felsefe Dünyası, Sayı: 36, 2002, ss ; Francis Bacon`ın Bilim Anlayışı, Felsefe Dünyası, Sayı: 30, 1999, ss Turgut, İhsan; Bertrand Russell L. Wittgenstein ve Mantıksal Atomculuk, Karınca Matbaacılık, İzmir, ; Platon`un Son Dönem Felsefesinde Bilgi Sorunu: Theaitetos`un Bir Yorumu, Bilgehan Basımevi, İzmir, Türer, Celal; Charles S. Peirce`ün Pragmatik Felsefesi, Üniversite Kitabevi, İstanbul, ; Pozitif Bilimde Basitlik İlkesinin Belirlenmesi Yolunda Bir Deneme, İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul, Ülken, Hilmi Ziya; Bilgi ve Değer, Ülken Yay., İstanbul, Wıttgenstein, Ludwig; Felsefi Soruşturmalar, (Çev. Deniz Kanıt), Küyerel Yay., İstanbul, Yakıt, İsmail; Ihvân-ı Safâ Felsefesinde Bilgi Problemi, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, Yenişehirlioğlu, Şahin; Felsefe ve Diyalektik: Bilgi Kuramı, Ümit Yay., İstanbul, Yeşilyurt, Temel; Dini Bilginin İmkanı, İnsan Yay., İstanbul, Yıldırım, Cemal; Bilimsel Düşünme Yöntemi; Yazılar, Bildiriler, Tartışmalar, Bilgi Yayınevi, İstanbul, ; Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996 Yüksel, Emrullah; Amidi`de Bilgi Teorisi, İşaret Yay., İstanbul, İngilizce Alston, William P.; Perceiving God: The Epistemology of Religious Experience, Ithaca,1991, Cornell University Press ; Epistemic Justification. Essays in the Theory of Knowledge. Ithaca, 1989, Cornell University Press. Bonjour, Laurence; The Structure of Empirical Knowledge. Cambridge,1985, Harvard University Press ; The Coherence Theory of Empirical Knowledge, Philosophical Studies, 30, ss ; Can Empirical Knowledge Have a Foundation, American Philosophical Quarterly, 15, ss ; The Structure of Empirical Knowledge, Cambridge, Harvard University Press. Braithwaite, Richard B.; An Empricist's View of the Nature of Religious Belief, Cambridge,1955, Cambridge University Press. Bryson, Brown; How to be Realistic About Inconsistency in Science. Studies in History and Philosophy of Science, 21: , Chısholm, Roderick; The Foundations of Knowing, Minneapolis, 1982, University of Minnesota Press ; Perceiving, Cornell University Press, Ithaca, NY, 1957.

6 204 Epistemoloji Bibliyografyası ; Theory of Knowledge, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, ; A Version of Foundationalism, Midwest Studies in Philosophy, vol 5, 1981, ss Clark, Micheal; Knowledge and Grounds: A Comment on Mr. Gettier`s Paper, Analysis, 24, 1963, ss Clark, Romane; Sensous Judgements, Nous, 7, 1973, ss Cohen, Stewart; Justification and Truth, Philosophical Studies, 46, 1984, ss Detlefsen, M.; Brouwerian intuitionism. In M. Detlefsen (ed.), Proof and Knowledge in Mathematics. Routledge, London and New York, Dretske, Fred; Knowledge and the Flow of Information, MIT Press, Cambridge, 1981,. Ferre, Frederick; Knowing and Value: Toward a Constructive Postmodern Epistemology, State University of New York Press, December Fetzer, Ellory; Knowledge an the Flow of Information, MIT Press, Cambridge, ; Scientific Knowledge, Boston Studies in the Philosophy of Science, 69, Dortrecht: Reidl, Firth, Roderick; Radical Empiricism and Perceptual Relativity, The Philosophical Review, 1950, 59, ss , ; Are Epistemic Concepts Reducible to Ethical Concepts, In Goldman an Kim, Fuller, Steve, Philosophy, Rhetoric, and the End of Knowledge, Madison, 1993, University of Wisconsin Press ; Social Epistemology, Indiana University Press, Bloomington, Fumerton, Richard; Metaepistemology and Skepticism, Lanham, MD, 1995, Rowman and Littlefield. Geıvett, Douglas R. and SWEETMAN, Brendan, eds., Contemporary Perspectives on Religious Epistemology, Oxford University Press, Oxford, Gettier, Edmund; Is Justified True Belief Knowledge?, Analysis, , ss Goldman, Alvin; Epistemology and Cognition, Cambridge,1986, Harvard University Press ; Knowledge in a Social World, Oxford, 1999, Oxford University Press ; Discrimination an Perceptual Knowledge, Journal of Philosophy, 73, 1976, ss ; Theory of Human Action, Princeton University Press, Princeton, ; What is Justified Belief, In Justification and Knowledge, ed. George Pappas, Dordrech: Reidel, ; The Internalist Conception of Justification, Midwest Studies in Philosophy, University of Minnesota, Minneapolis, vol. 5, 1981, ss ; Epistemology an Cognition, Harvard University Press, Cambridge, Goodman, Nelson; The Structure of Appearnece, Harvard Universty Press, Cambridge, Greco, John and Sosa, Ernest; (Ed.) The Blackwell Guide to Epistemology, edited by, Malden, Ma: Blackwell, Haack, Susan; Evidence and Inquiry: Towards Reconstruction in Epistemology, Oxford,1993: Blackwell.

7 Epistemoloji Bibliyografyası 205 Harman, Gilbert; Knowledge, Inference and Explanation, American Philosophical Quarterly, 5, 1968, ss ; Thought, Princeton University Press, Princeton, ; Reasoning an Explanatory Coherence, American Philosophical Quarterly, 17, 1980, ss Hahlweg, K. and Hooker, C. A.; (Edited By.) Issues in Evolutionary Epistemology, Albany, 1989, NY: SUNY Press. Heil John; Beleiving What One Ought, Journal of Philosopy, 80, 1983, ss Kahneman, Daniel; Paul Slovic; Amos Tversky; Judgment Under Uncertainty: Heuristic and Biases, Cambridge University Press, Cambridge, Klein, Peter; Knowledge, Causality and Defeasibility, Journal of Philosophy, 73, 1976, ss ; Misleading Evidence an Restoration of Justification, Philosophical Studies, 37, 1980, ss Kornblıth, H.; (edited by), Naturalizing Epistemology, Cambridge, 1985, MA: MIT Press ; Justified Beleif an Epistemically Responsible Action, Philosophical Review, 92, 1983, ss Kuhn, Thomas; The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press, Chicago, Kyburg, Henry Jr.; Probability and the Logic of Rational Belief, Wesleyan University Press, Middletown, Lakatos, I.; Musgrave, A.; (eds.), Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge, Lehrer, Keith; Self-Trust: A study of Reason, Knowledge and Autonomy, Clarendon Press, Oxford, ; Theory of Knowledge, Westview Press, Boulder, ; Knowledge, Truth and Evidence, Analysis, 25, 1965, ss ; How Reasons Give Us Knowledge or the Case of the Gypsy Lawyer, Journal of Philosophy, 68, 1971, ss ; Knowledge, Oxford University Press, Oxford, ; Gettier Problem and the Analysis of Knowledge, In Justification an Knowledge: New Studies in Epistemology, ed. George Pappas, Dordrech: Reidel, 1979, ss ; Knowledge, Truth and Ontology, In Language and Ontology, International Wittgenstein Symposium, Vienna: Hölder-Pichler-Tempsky, Levi, Isaac; Enterprise of Knowledge, MIT Press, Cambridge, Lewis, C. I.; An Analysis of Knowledge and Valuation, Lasalle: Open Court, ; Mind and the World Order, New York. Dover, Longino, Helen; Science as Social Knowledge, Princeton University Press, Princeton, Lycan, William; Judgement and Justification, Cambridge University Press, Cambridge, Malcolm, Norman; Knowledge and Certainty, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1963.

8 206 Epistemoloji Bibliyografyası Margolis, Joseph; Alternative Strategies for the Analysis of Knowledge, Canadian Journal of Philosophy, 2, 1973, ss Munz, Peter; Philosophical Darwinism: On the Origin of Knowledge by Means of Natural Selection, Routledge, London,1993. Nıckles, Thomas ed.; Scientific Discovery, Logic, and Rationality. Reidel, Dordrecht, Plotkın, H. C. (ed.); Learning, Development, and Culture: Essays in Evolutionary Epistemology, John Wiley & Sons, New York, Pollock, John; Contemporary Theories of Knowledge, Rowman and Littlefield, Totowa, ; Criteria an Our Knowledge of the Material World, Philosophical Review, 76, 1967, ss ; What is Epistemological Problem, American Philosophical Quarterly, 5, 1968, ss ; The Structure of Epistemic Justification, American Phlosophical Quarterly, 4, 1970, ss ; Knowledge and Justification, Princeton University Press, Princeton, ; Epistemology an Probability, Synthese, 55, 1983, ss ; Reliability an Justified Belief, Canadian Journal Of Philosophy, 14, 1984, ss Popper, Karl R.; Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, The Clarendon Press, Oxford, Quine, W. V.; Joseph Ullian; The Web of Beleif, New York: Random House, Rapaport, W. J., Rescher, Nicholas; A Useful Inheritance: Evolutionary Aspects of the Theory of Knowledge, MD: Rowman, Lanham,1990. Rescher, Nicholas; Cognitive Economy: The Economic Dimension of the Theory of Knowledge, University of Pittsburgh Pres, Rıedl, Rupert; Biology of Knowledge: The Evolutionary Basis of Reason, John Wiley & Sons, Chichester,1984. Rorty, Richard; Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press, Princeton, Schlick, Moritz; The Foundations of Knowledge, Logical Positivism, ed. A. J. Ayer, Free Press, 1959, ss Schmitt, Frederick; Reliability, Objectivity an Backround of Justification, australasian Journal of Philosophy, 62, 1984, ss Sellars, Wilfrid; Empricism an the Philosophy of Mind, Science, Perception and Reality, Routledge; Kegan Paul, London, Shope, Robert K.; The Analysis of Knowing. A Decade of Research. Princeton University Press, Princeton, Smith, David Woodruff; Content and Context of Perception, Synthese, 61, 1984, ss ; The Ins and Outs of Perception, Philosophical Studies, 49, 1986, ss Sosa, Ernest; The Analysis of Knowledge That P, Analysis, 25, 1964, ss. 1-8.

9 Epistemoloji Bibliyografyası ; How Do You Know, American Philosophical Quarterly, 11, 1974, ss ; Epistemic Presupposition, Justification and Knowledge: New Studies in Epistemology, ed. George Pappes, Dordrech: reidel, ; The Raft and Pyramid: Coherence Versus Foundations inthe Theory of Knowledge, Midwest Studies in Philosophy, vol. 5, 1981, ss Steup, Matthias; An Introduction to Contemporary Epistemology. Prentice Hall, Upper Saddle River, Stıch, Stephen; The Fragmentation of Reason, MA: MIT Press, Cambridge, Swain, Marshall; Reasons an Knowledge, NY: Cornell University Press, Ithaca, Toulmın, Stephen; Human Understanding: The Collective Use and Evolution of Concepts, Princeton University Press, Princeton, Ungar, Peter; Experience and Factual Knowledge, Journal of Philosophy, 64, 1967, ss Van Cleve, James; Foundations, Epistemic Principles and Cartesian Circle, Philosophical Review, 88, 1979, ss Williams, Michael; The Problem of Knowledge: Oxford University Press, Oxford, A Critical Introduction to Epistemology, Wolterstorff, Nicholas; Reason within the Bounds of Religion, Grand Rapids,1976, Eerdmans. Zagzebskı, Linda Trinkaus; Virtues of the Mind. An Inquiry Into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge, ; Rational Faith: Catholic Responses to Reformed Epistemology, University of Notre Dame, Notre Dame,1993. Fransızca Adorno T.W. ; Popper K. (ed.) ; La querelle allemande des sciences sociales, Paris, Complexes, Althusser L. ; Philosophie et philosophie spontanée des savants, Paris, Maspéro, Armengaud F. ; G. E. Moore et la genèse de la philosophie analytique, Paris, Klindsieck, Aron R. ; Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, ; La condition historique du sociologue, Leçon inaugurale au Collège de France, Paris, Gallimard, Assoun P.-L. ; Introduction à l'épistémologie freudienne, Paris, Payot, Atias C. ; Epistémologie juridique, Paris, PUF, Ayer A. J. ; Langage, vérité, logique, Paris, Flammarion, Bachelard G. ; Epistémologie, Paris, PUF, ; La formation de l'esprit scientifique, Paris, PUF, ; La philosophie du non, Paris, PUF, Coll. Quadrige, ; L'activité rationaliste et la physique contemporaine, Paris, PUF, ; Le matérialisme rationnel, Paris, PUF, 1993.

10 208 Epistemoloji Bibliyografyası ; Le nouvel esprit scientifique, Paris, PUF, ; Le rationalisme appliqué, Paris, PUF, Bachta A. ; L' épistémologie scientifique des lumières, Paris, L'Harmattan, Badiou A. ; Le concept de modèle, Paris, Maspéro, Barberousse, A. ; Kistler M. ; Ludwig P. ; Paris, Flammarion, Barreau, H. ; L'épistémologie, Paris, PUF, La philosophie des sciences au XXème siècle, Barsotti B. ; Bachelard critique de Husserl. Aux racines de la fracture épistémologie / phénoménologie, Paris, L'Harmattan, Bartholy M.-C. ; Acot P. ; Philisophie - épistémologie, précis de vocabulaire, Paris, Magnard, Bartholy M.-C. ; Despins J.-P. ; Granpierre G. ; Épistémologie générale de la Science, Paris, Magnard, Bayer R. ; Epistémologie et logique depuis Kant jusqu'à nos jours, Paris, PUF, Beneze G. ; La méthode expérimentale, Paris, PUF, Berger P. ; Luckmann T. ; La construction sociale de la réalité, Paris, Méridiens-Klincksieck, Bernard C. ; Introduction à l'étude de la médecine expérimenta, Paris, Flammarion, ; Morceaux choisis, Paris, Gallimard, ; Principes de médecine expérimentale, Paris, PUF, Bernard-Weil E. ; Du "système" à la Torah: Essai d'épistémologie, d'anthropologie et de théologie systémiques, Paris, L'Harmattan, Berthelot J.-M. (ed.) ; Epistémologie des sciences sociales, Paris, PUF, ; Les vertus de l'incertitude, Le travail de l'analyse dans les sciences sociales, Paris, PUF, ; L'intelligence du social, Paris, PUF, ; Sociologie, Epistémologie d'une discipline,textes fondamentaux, Bruxelles, De Boeck, Besnier J.-M. ; Les théories de la connaissance, Paris, Flammarion, Blanché R. ; La méthode expérimentale et la philosophie de la physique, Paris, Arman Colin, ; L'épistémologie, Paris, PUF, Bloch O. (ed.) ; Epistémologie et matérialisme, Paris, Méridiens-Klincksieck, Boirel R. ; Théorie générale de l'invention, Paris, PUF, Borutti S. ; Théorie et interprétation. Pour une épistémologie des sciences humaines, Lausanne, Payot, Boudon R. ; Clavelin M. ; Le relativisme est-il résistible? Paris, PUF, Boudon R. ; La logique du social, Paris, Hachette, Bouilloud J.-Ph. ; Sociologie et société, Epistémologie de la réception, Paris, PUF, 1997.

11 Epistemoloji Bibliyografyası 209 Bourdieu P. ; Les usages sociaux de la science. Pour une sociologie clinique du champ scientifique, Paris, INRA éditions, ; Questions de sociologie, Paris, Editions de Minuit, ; Réponses, Paris, Seuil, Bouveresse J. ; Prodiges et vertiges de l'analogie. De l'abus des belles lettres dans la pensée, Paris, Editions Raisons d'agir, ; Rationalité et cynisme, Paris, Éditions de Minuit, ; (éd.), Karl Popper et la science d'aujourd'hui, Paris, Aubier, Boyer A. ; Introduction à la lecture de Karl Popper, Paris, Presses de l'ens, Brannigan A. ; Le fondement social des découvertes scientifiques, Paris, PUF, Brenner A. ; Les origines françaises de la philosophie des sciences, Paris, PUF, Breton P. ; A l'image de l'homme, du Golem aux créatures virtuelles, Paris, Seuil, Broad W. ; La souris truquée, enquête sur la fraude scientifique, Paris, Seuil, Bunge, M. ; L'épistémologie, Paris, Maloine, Busino G. ; Sociologie des sciences et des techniques, Paris, PUF, ; Critiques du savoir sociologique, Paris, PUF, Caillé A. ; Splendeurs et misère des sciences sociales, Genève, Droz, Callon M. ; Latour B. (ed) ; La science telle qu'elle se fait, Paris, La Découverte, Canguilhem G. ; Études d'histoire et de philosophie des sciences, Paris, Vrin, ; Idéologie et rationalité dans l'histoire des sciences de la vie, Paris, Vrin, ; Le normal et le pathologique, Paris, PUF, Carnap R. ; Les fondements philosophiques de la physique, Paris, Armand Colin, Cazenave M. ; Aux frontières de la science, dictionnaire de l'ignorance, Paris, Hachette, Chalmers A. ; La fabrication de la science, Paris, La découverte, ; Qu'est-ce que la science?, Paris, La découverte, Chateau D. ; Epistémologie de l'ésthétique, Paris, L'Harmattan, Chiss, J.-L. ; Puech C. ; Fondations de la linguistique. Etudes d'histoire et d'épistémologie, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, Collins H. ; Pinch T. ; Tout ce que vous devriez savoir sur la science, Paris, Seuil, Combessie J.-C. ; La méthode en sociologie, Paris, La Découverte, Costagliola J. ; Epistémologie du phénomène ovnien ou cinquante ans de déni scientifique, Paris, L'Harmattan, Cuin C.-H. ; Ce que (ne) font (pas) les sociologues : petit essai d'épistémologie critique, Paris, Droz, Dagognet F. ; Philosophie biologique, Paris, PUF, ; Savoir et pouvoir en médecine, Paris, Les Empêcheurs de tourner en rond, ; Gaston Bachelard, sa vie, son oeuvre, avec un exposé de sa philosophie, Paris, PUF, 1965.

12 210 Epistemoloji Bibliyografyası ; Les outils de la réflexion: épistémologie, Paris, Synthelabo, ; Une épistémologie de l'espace concret, Néogéographie, Paris, Vrin, Dennett D. ; Darwin est-il dangereux?, Paris, Odile Jacob, Desanti J.-T. ; La philosophie silencieuse, ou critique des philosophies de la science, Paris, Seuil, D'Espagnat B. ; A la recherche du réel, Paris, Grasset, Desrosières A. ; La politique des grands nombres, Paris, La découverte, Dikasso E.M. ; Feyerabend. Epistémologie, anarchisme et société libre, Paris, PUF, Dogan M., Pahre R. ; L'innovation dans les sciences sociales, La marginalité créatrice, Paris, PUF, Dubet F. ; Sociologie de l'expérience, Paris, Seuil, Dubois M. ; Introduction à la sociologie des sciences, Paris, PUF, Ducassé, P. ; Histoire des techniques, Paris, PUF, ; Les techniques et la philosophie, Paris, PUF, Duhem P. ; La théorie physique, son objet, sa structure, Paris, Vrin, Durkheim E. ; Les règles de la méthode sociologique, Paris, Flammarion, Elias N. ; Engagement et distanciation, Paris, Fayard, ; Qu'est-ce que la sociologie?, Paris, Editions de l'aube, Estivals R. ; Théorie générale de la schématisation. Tome 1, Epistémologie des sciences cognitives, Paris, L'Harmattan, Feyerabend P. ; Adieu la raison, Paris, Seuil, ; Dialogues sur la connaissance, Paris, Seuil, ; Contre la méthode, esquisse d une théorie anarchiste de la connaissance, Paris, Seuil, Filloux J.-C. ; Epistémologie éthique et sciences de l'éducation, Paris, L'Harmattan, Foucault M. ; Les mots et les choses, Gallimard, Fourez G. ; Apprivoiser l'épistémologie, Bruxelles, De Boeck Université, ; La construction des sciences: les logiques des inventions scientifiques, introduction à la philosophie et à l'éthique des sciences, Bruxelles, De Boeck, Gagnepain J. ; Du vouloir dire : traité d'épistémologie des sciences humaines, Bruxelles, De Boeck Université, Gille B. ; Les mécaniciens grecs - La naissance de la technologie, Paris, Seuil, Giot J. ; Schotte J.-Cl. ; Langage, clinique, épistémologie. Achever le programme saussurien, Bruxelles, De Boeck Université, Goffi J. Y. ; La philosophie de la technique, Paris, PUF, Goffman E. ; Les moments et leurs hommes, Paris, Seuil, Gould S. J. ; Et dieu dit "Que Darwin soit", Paris, Seuil, Granger G.-G. ; La science et les sciences, Paris, PUF, ; Langages et épistémologie, Paris, Klincksieck, 2000.

13 Epistemoloji Bibliyografyası 211 Grawitz M. ; Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, Habermas J. ; Logique des sciences sociales et autres essais, Paris, PUF, Haéri G. ; Roche B.,Introduction à la philosophie des sciences, PUF, Hamel J. ; Précis d'épistémologie de la sociologie, Paris, L'Harmattan, Hayek F. ; Scientisme et sciences sociales, Paris, Plon, Haynal A. ; Psychanalyse et sciences face à face: épistémologie, histoire, Lyon, Edition Césura, Hempel C.G. ; Eléments d'épistémologie, Paris, Armand Colin, Hugues E. ; Le regard sociologique, Paris, Editions de l'ehess, Jacob P. ; L'empirisme logique Ses antécédents et ses critiques, Paris, Editions de Minuit, ; De Vienne à Cambridge, l'héritage du positivisme logique de 1950 à nos jours, Paris, Gallimard, ; L'épistémologie L'âge de la science, Paris, Odile Jacob, Javeau C. ; Petit manuel d'épistémologie des sciences du social, Bruxelles, La Lettre volée, Jeanneret Y. ; L'affaire Sokal ou la querelle des impostures, Paris, PUF, Jurdant, B. ; Impostures scientifiques, les malentendus de l'affaire Sokal, Paris, La Découverte, Kahn P. ; Le positivisme, Paris, Editions Quintette, ; Théorie et expérience, Paris, Editions Quintette, Kaufmann J.-C. ; L'entretien compréhensif, Paris, Nathan, Kollektif ; Anatomie d'un épistémologue, François Dagognet, Paris, PUF, ; Epistémologie et Cognition, Liège, Mardaga, ; Epistémologie, éthique et politique: Actes du colloque du CRI, centre de recherche sur l'imaginaire, Montpellier, décembre 1994, Ruptures de la modernité, Paris, L'Harmattan, ; Essais d' épistémologie pratique en sciences humaines, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l'homme, ; François Dagognet, médecin, épistémologue, philosophe, Paris, Synthelabo, ; La culture est-elle naturelle?histoire, épistémologie et applications récentes du concept de culture, Paris, Errance, ; L'Avenir de la philosophie est-il grec?, Montréal, Fides, ; Nos savoirs sur nos savoirs, un lexique d'épistémologie pour l'enseignement, Bruxelles, De Boeck Université, Koyré A. ; Études d'histoire de la pensée scientifique, Paris, PUF, 1966 et Gallimard, Krémer-Marietti A. ; Sociologie de la science, Paris, Pierre Mardaga éditeur, Kuhn T.S. ; La structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, Coll. Champs, ; La tension essentielle, Paris, Gallimard, 1990.

14 212 Epistemoloji Bibliyografyası Lakatos I. ; Histoire et méthodologie des sciences, Paris, PUF, ; Preuves et réfutations, essai sur la logique de la découverte mathématique, Paris, Hermann, Lang B. ; Base d une analyse prospective des relations internationales. Epistémologie de la théorie politique, Lille, Presses universitaires du septentrion, Laplantine F., La description ethnographique, Paris, Nathan, Latour B. - Woolgar, S. ; La vie de laboratoire. La production des faits scientifiques, Paris, La Découverte, Latour B., La science en action, Paris, Gallimard, ; Les microbes Guerre et paix, Editions A.-M. Métailié, ; Petites leçons de sociologie des sciences, Paris, Seuil, Laurent P. ; Paquet G. ; Epistémologie et économie de la relation, Lyon-Paris, Vrin, Lazarsfeld P. ; Philosophie des sciences sociales, Paris, Gallimard, Le Huu Khoa ; Liens méthodologiques et parenté épistémologique entre les sciences sociales, Lille, Presses universitaires du Septentrion, Le Moigne J.-L. ; Le constructivisme. Tome 2, Epistémologie de l'interdisciplinarité, Paris, L'Harmattan, ; Les épistémologies constructives, Paris, PUF, Lecourt D. ; Thomas B. ; Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences, Paris, PUF, Lecourt D. ; L'épistémologie historique de Gaston Bachelard, Paris, Vrin, ; Pour une critique de l'épistémologie, Paris, Maspéro, Lepenies W. ; Les trois cultures, Paris, Presses de la Maison des sciences de l'homme, Leroi-Gourhan, A. ; Les chasseurs de la préhistoire, Paris, Métailié, Levy-Leblond J.-M. ; Aux contraires L'exercice de la pensée et la pratique de la science, Paris, Gallimard, Martin O. ; Sociologie des sciences, Paris, Nathan, Matalon B. ; La construction de la science de l'épistémologie à la sociologie de la connaissance scientifique, Lausanne, Delachaux et Niestlé, ; La Construction de la science: De l'épistémologie à la sociologie de la connaissance scientifique, Paris, Delachaux et Niestlé, Merton R. K. ; Eléments de théorie et de méthode sociologique, Paris, Armand Colin, Mesure S. ; Dilthey et la fondation des sciences historiques, Paris, PUF, Meyerson É. ; Identité et réalité, Paris, Vrin, Mills W. ; L'imagination sociologique, Paris, Maspéro, Monnoyeur F. (ed.) ; Qu'est-ce que la matière? Regards scientifiques et philosophiques, Paris, Librairie Générale Française, Monod J. ; Le hasard et la nécessité, Paris, Seuil, 1970.

15 Epistemoloji Bibliyografyası 213 Mucchielli A. (ed.) ; Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales, Paris, Armand Colin, Nadeau R. ; Vocabulaire technique et analytique de l'épistémologie, Paris, PUF, Omnès R. ; Philosophie de la science contemporaine, Paris, Gallimard, Oulahbib L.-S. ; Ethique et épistémologie du nihilisme : Les meurtriers du sens, Paris, L'Harmattan, Panza M. ; Pont J.-C. ; Les savants et l'épistémologie vers la fin du XIXe siècle, Paris, Bibliothèque Scientific Albert Blanchard, Paty M. ; L'analyse critique des sciences: Le tétraèdre épistémologique (science, philosophie, épistémologie, histoire des sciences), Paris, L'Harmattan, Pelpel P. ; Apprendre et faire. vers une épistémologie de la pratique, Paris, L'Harmattan, Piaget J. ; L'Épistémologie génétique, Paris, PUF, Piaget, J. (ed.) ; Logique et connaissance scientifique, Encyclopédie de la Pléïade, Paris, Piaser A. ; Epistémologie de la méthode: Voir et faire la sociologie autrement, Paris, Vrin, Picavet E. ; Approches du concret. Une introduction à l'épistémologie, Paris, Ellipses, Poincaré H. ; La science et l'hypothèse, Paris, Flammarion, ; La valeur de la science, Paris, Flammarion, Popper K. ; Conjectures et réfutations, Paris, Payot, ; La connaissance objective, Paris, Aubier, ; La société ouverte et ses ennemis, 2 cilt, Paris, Seuil, ; Logique de la découverte scientifique, Paris, Payot, Pourtois J.-P. ; Desmet,- H., ; Epistémologie et instrumentation en sciences humaines, Liège-Bruxelles, Mardaga, Putnam H. ; Réalisme à visage humain, Paris, Seuil, Quere L. ; La sociologie à l'épreuve de l'herméneutique. Essai d'épistémologie des sciences sociales, Paris, L'Harmattan, Renard G. ; L' Epistémologie chez Georges Canguilhem, Paris, Nathan, Rorty R. ; Conséquences du pragmatisme, Paris, Seuil, 1993 Rossi J.-G. ; Les grands courants de l'empirisme, Paris, Armand Colin, ; La philosophie analytique, Paris, L'Harmattan, ; Le problème ontologique dans la philosophie analytique, Paris, Kimé, Ruelland J. G. ; Raulet G. ; De l'épistémologie à la politique, Paris, PUF, Russell B. ; Problèmes de philosophie, Paris, Payot, Schnapper D. ; La compréhension sociologique, Paris, PUF, Schuon F. ; Du divin à l'humain - Tour d'horizon de métaphysique et d'epistémologie, Paris, Le courrier du Livre, Schütz A. ; Le chercheur et le quotidien, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1987.

16 214 Epistemoloji Bibliyografyası Searle J. R. ; La construction de la réalité sociale, Paris, Gallimard, Sebestik J. ; Soulez A. (ed.) ; Méridiens- Klincksieck, Simmel G. ; Sociologie et épistémologie, PUF, Le Cercle de Vienne Doctrines et controverses, Paris, Simondon G. ; Du mode d'existence des objets techniques, Paris, Aubier, Sokal A. ; Bricmont J. ; Impostures intellectuelles, Paris, Editions Odile Jacob, Soler L. ; Introduction à l'épistémologie, Paris, Ellipses, Soulez A. (ed.) ; Manifeste du Cercle de Vienne et autres écrits, Paris, PUF, Terré D. ; Les dérives de l'argumentation scientifique, Paris, PUF, 1998 Testart A. ; Essai d'épistémologie, Paris, Editions Christian Bourgois, Tête A. ; La psychologie et ses fantômes : Contribution à l'épistémologie d'une histoire de la psychologie, Paris, PUF, Thuillier P. ; D'Archimède à Einstein, les faces cachées de l'invention scientifique, Paris, Fayard, ; Les biologistes vont-ils prendre le pouvoir? La sociobiologie en question, Paris, Éditions Complexe, ; Les passions du savoir, Paris, Fayard, ; Science et société, essais sur les dimensions culturelles de la science, Paris, Fayard, Toulmin S. ; L'explication scientifique, Paris, Armand Colin, Touraine A. ; La voix et le regard, Paris, Seuil, ; Le retour de l'acteur, Paris, Fayard, Vergnioux A. ; L' explication dans les sciences, Bruxelles, De Boeck Université, Verneaux, R. ; Epistémologie générale ou critique de la connaissance, Paris, Beauchesne, Vinck D., Sociologie des sciences, Paris, Armand Colin, Virieux, R., L'Épistémologie, Paris, PUF, ; les grandes étapes de l épistémologie jusqu'à Kant, Genève, Editions Patino, Wallerstein I. ; Impenser la science sociale, Paris, PUF, Watier P. ; Le savoir sociologique, Paris, Desclée de Brouwer, Weber M. ; Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, Wunenburger J.-J. (ed.) ; Bachelard ou l'épistémologie française, Paris, PUF, Almanca Erkenntnistheorie/Denken/Wissenschaftstheorie Apel, Karl-Otto, Diltheys Unterscheidung von Erklären und Verstehen im Lichte der Problematik der modernen Wissenschaftstheorie, in: Ernst Wolfgang Orth (Hg.), Dilthey und die Philosophie der Gegenwart, Freiburg/München Adorno, Theodor W., Vorlesungen zur Einleitung in die Erkenntnistheorie, Frankfurt.

17 Epistemoloji Bibliyografyası 215 Berger Peter L. / LUCKMANN, Thomas, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie, Frankfurt/M Breuer, Franz, Wissenschaftstheorie für Psychologen. Eine Einführung, 5. Aufl., Münster Chalmers, A.F., Wege der Wissenschaft. Einführung in die Wissenschaftstheorie, Berlin/Heidelberg/New York/Tokyo Baumann, Peter, Erkenntnistheorie, Stuttgart (JB Metzler Verlag) Gabriel, Gottfried, Grundprobleme der Erkenntnistheorie, (UTB) Stuttgart Eberhard, Kurt, Einführung in die Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie Geschichte und Praxis der konkurrierenden Erkenntniswege, Kohlhammer Urban Taschenbücher, 2. Auflage. Johann, August Schülein und Reitze, Simon, Wissenschaftstheorie für Einsteiger, (UTB) Stuttgart Keller, Albert, Allgemeine Erkenntnistheorie, Kohlhammer (185 Seiten), Stuttgart 1990 Lenk, Hans, Einführung in die Erkenntnistheorie, Interpretation -Interaktion- Intervention, Wilhelm Fink Verlag, München Schnädelbach, Herbert, Erkenntnistheorie zur Einführung, Junius Verlag, Hamburg Cassirer, Ernst, Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik [1910], 7. unveränderte Auflage, reprografischer Nachdruck, Darmstadt Duerr, Hans Peter; Ni Dieu - ni mètre. Anarchische Bemerkungenzur Bewußtseins- und Erkenntnistheorie, Frankfurt Foerster, Heinz von, Wissen und Gewissen. Versuch einer Brücke, Frankfurt/M [radikaler Konstruktivismus]. Greiff, Bodo von, Gesellschaftsform und Erkenntnisform zum Zusammenhang von wissenschaftlicher Erfahrung und gesellschaftlicher Entwicklung, Frankfurt Habermas, Jürgen, Erkenntnis und Interesse. Mit einem neuen Nachwort, Frankfurt Habermas, Jürgen, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt/M Hönigswald, Richard, Geschichte der Erkenntnistheorie, Darmstadt Hufer, Klaus-Peter, Konstruktivismus in der Kritik. Konstruktivismus- die Entpolitisierung der politischen Bildung mit Hilfe einer Erkenntnistheorie, in: Erwachsenenbildung. Vierteljahresschrift für Theorie und Praxis, 47. Jg. (1/2001), S Krämer, Sybille, Symbolische Erkenntnis bei Leibniz, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, 46. Jg., Heft 2/1992, S Maturana Humberto R. / VARELA, Francisco J., Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln menschlicher Erkenntnis, Bern u. a Siebert, Horst, Lernen als Konstruktion von Lebenswelten. Entwurf einer konstruktivistischen Didaktik, Frankfurt/M [mit einem Kapitel Erkenntnistheoretische Grundlagen ]. Vollmer, Gerhard, Evolutionäre Erkenntnistheorie, vierte Auflage, Stuttgart Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsorganisation/Universitäten

18 216 Epistemoloji Bibliyografyası Apel, Karl-Otto, Diltheys Unterscheidung von 'Erklären' und 'Verstehen' im Lichte der Problematik der modernen Wissenschaftstheorie, in: Ernst Wolfgang Orth (Hg.), Dilthey und die Philosophie der Gegenwart, Freiburg/München 1985, S Davidson, Donald, Wahrheit und Interpretation. Frankfurt/M. 2. Auflage Dummett, Michael: Wahrheit, Stuttgart Feyerabend, Paul Wider den Methodenzwang. Skizze einer anarchistischen Erkenntnistheorie, Frankfurt/M Føllesdal, Dagfinn /LARS Walløe/Jon ELSTER, Rationale Argumentation. Ein Grundkurs in Argumentations- und Wissenschaftstheorie, Berlin Gottfried, Gabriel, Grundprobleme der Erkenntnistheorie. Paderborn 2. Auflage Habermas, Jürgen, Technik und Wissenschaft als 'Ideologie', Frankfurt/M Hacking, Ian von, Einführung in die Philosophie der Naturwissenschaften, Stuttgart Hempel, Carl G., Aspekte wissenschaftlicher Erklärung, Berlin/ New York Hempel, Carl G., Aspekte wissenschaftlicher Erklärung, Berlin/NewYork Hoyningen-Huene, Paul, Die Wissenschaftsphilosophie Thomas S. Kuhns. Mit einem Geleitwort von Thomas S. Kuhn, Braunschweig/Wiesbaden Hempel, Carl G., Aspekte wissenschaftlicher Erklärung, Berlin/NewYork Hoyningen-Huene, Paul,/Hirsch, Gertrude (Hg.), Wozu Wissenschaftsphilosophie? Positionen und Fragen zur gegenwärtigen Wissenschaftsphilosophie, Berlin/New York Kron, Friedrich W., Wissenschaftstheorie für Pädagogen, München Müller-Warden, Joachim, "Was ist Wissenschaft?", in: Joachim Müller-Warden/Harald Welzer (Hg.), Fragmente Kritischer Theorie, Tübingen 1991, S Schwemmer, Oswald, Handlung und Struktur. Zur Wissenschaftstheorie der Kulturwissenschaften, Frankfurt/M Schwemmer, Oswald, Die Philosophie und die Wissenschaften. Zur Kritik einer Abgrenzung, Frankfurt/M Seiffert, Helmut / RADNITZKY, Gerard (Hg.), Handlexikon zur Wissenschaftstheorie, München George Spencer-Brown, Wahrscheinlichkeit und Wissenschaft, Heidelberg Stehr, Nico, Arbeit, Eigentum und Wissen. Zur Theorie von Wissensgesellschaften, Frankfurt/M Ströker, Elisabeth, Einführung in die Wissenschaftstheorie, Darmstadt Willke, Helmut, Organisierte Wissensarbeit, in: Zeitschrift für Soziologie, 27. Jg. (1998), Heft 3, S Weber, Max, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen Musgrave, Alan: Alltagswissen, Wissenschaft und Skeptizismus. Eine historische Einführung in die Erkenntnistheorie. Tübingen Schneider, Norbert, Erkenntnistheorie im 20. Jahrhundert. Stuttgart Schlick, Moritz ( ) / Allgemeine Erkenntnislehre EA, Berlin Irrgang, Bernhard, Lehrbuch der evolutionären Erkenntnistheorie, München Janich, Peter, Was ist Wahrheit? Eine philosophische Einführung, München 1996.

19 Epistemoloji Bibliyografyası 217 Kutschera, Franz von, Grundfragen der Erkenntnistheorie. Berlin Gerhard, Vollmer, Evolutionäre Erkenntnistheorie, Hirzel Verlag, Mai 1998, Allgemeine Erkenntnistheorie Alcoff, Linda (Hg.): Feminist epistemologies. New York (u.a.) Apel, Karl-Otto, Transformationen der Philosophie, 2 Bände, Frankfurt am Main Bartelborth, Thomas: Begründungsstrategien. Wege durch die analytische Erkenntnistheorie. Berlin Bieri, Peter (Hg.): Analytische Philosophie der Erkenntnis. Frankfurt am Main Cassirer, Ernst: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. [EA , 1957] Hamburg 1999/2000. Gottfried, Gabriel, Grundprobleme der Erkenntnistheorie. Von Descartes bis Wittgenstein, Paderborn (u.a.) Gottfried, Gabriel, Zwischen Logik und Literatur. Erkenntnisformen von Dichtung, Philosophie und Wissenschaft. Stuttgart Hönigswald, Richard: Geschichte der Erkenntnistheorie. Berlin Irrgang, Bernhard, Lehrbuch der evolutionären Erkenntnistheorie. Evolution, Selbstorganisation, Kognition. München Klaus, Georg, Semiotik und Erkenntnistheorie. Berlin Koslowski, Peter / Spaemann, Robert / Löw, Reinhard (Hg.): Evolutionstheorie und menschliches Selbstverständnis. Zur philosophischen Kritik eines Paradigmas moderner Wissenschaft, Weinheim Kraft, Viktor, Die Grundlagen der Erkenntnis und der Moral, Berlin KREIMENDAHL, Lothar, Hauptwerke der Philosophie. Rationalismus und Empirismus, Stuttgart Kutschera, Franz von, Grundfragen der Erkenntnistheorie, Berlin Musgrave, Alan: Alltagswissen, Wissenschaft und Skeptizismus. Eine historische Einführung in die Erkenntnistheorie, Tübingen Puntel, Lorenz B., Wahrheitstheorien in der neueren Philosophie. Eine kritisch-systematische Darstellung, Darmstadt Prauss, Gerold: Einführung in die Erkenntnistheorie. Darmstadt Ricken, Friedo (Hg.), Lexikon der Erkenntnistheorie und Metaphysik, München Sandkühler, Hans Jörg (Hg.), Die Wirklichkeit der Wissenschaft. Probleme des Realismus, Hamburg Winch, Peter, Die Idee der Sozialwissenschaft und ihr Verhältnis zur Philosophie. Frankfurt am Main Erkenntnistheorie/Denken/Wissenschaftstheorie Erkenntnistheorie Adorno, Theodor W. Vorlesungen zur Einleitung in die Erkenntnistheorie, Frankfurt o. J. Arnold, Rolf / Siebert, Horst, Konstruktivistische Erwachsenenbildung. Von der Deutung zur Konstruktion von Wirklichkeit, Hohengehren 1995.

20 218 Epistemoloji Bibliyografyası Cassirer, Ernst, Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik [1910], 7. unveränderte Auflage, reprografischer Nachdruck, Darmstadt Duerr, Hans Peter, Ni Dieu - ni mètre. Anarchische Bemerkungenzur Bewußtseins- und Erkenntnistheorie, Frankfurt Foerster, Heinz von, Wissen und Gewissen. Versuch einer Brücke, Frankfurt/M [radikaler Konstruktivismus] Foerster, Heinz von, Kybern Ethik, Berlin 1993 Greiff, Bodo von, Gesellschaftsform und Erkenntnisform. Zum Zusammenhang von wissenschaftlicher Erfahrung und gesellschaftlicher Entwicklung, Frankfurt 1976 Habermas, Jürgen, Erkenntnis und Interesse. Mit einem neuen Nachwort, Frankfurt Hauskeller, Michael, Atmosphären erleben. Philosophische Untersuchungen zur Sinneswahrnehmung, Berlin Horster, Detlef, Die Subjekt-Objekt-Beziehung im Deutschen Idealismus und in der Marxschen Philosophie, Frankfurt Hoyningen-Huene, Paul, Bemerkungen zum Konstruktivismus in der Geschichtswissenschaft, in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 8. Jg., Heft 2/1997, S Jung, Matthias, Dilthey zur Einführung, Hamburg Kant, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft: "Vorrede zur zweiten Auflage" und die "Einleitung". Konersmann, Ralf (Hg.), Kritik des Sehens, Leipzig Krämer, Sybille, Symbolische Erkenntnis bei Leibniz, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, 46. Jg., Heft 2/1992, S Krämer, Sybille, Zentralperspektive, Kalkül, Virtuelle Realität.Sieben Thesen über die Weltbildimplikationen symbolischer Formen, in: G. Vattimo/W. Welsch (Hg.), Medien - Welten- Wirklichkeiten, München 1998, S Humberto R. Maturana / Francisco J. Varela, Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln menschlicher Erkenntnis, Bern u.a Maturana Humberto R./ Pörksen, Bernhard, Vom Sein zum Tun. Die Ursprünge der Biologie des Erkennens, Heidelberg Mc Dowell, John, Mind and World, Cambridge/Mass. 1996, deutsch: Geist und Welt. Aus dem Englischen von Thomas Blume, Holm Bräuer und Gregory Klass, Frankfurt/M Merten, Klaus/ J. Schmidt, Siegfried / Weischenberg, Siegfried (Hg.), Die Wirklichkeiten der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft, Opladen 1994 [zum Konstruktivismus]. Müller, Rudolf Wolfgang, Geld und Geist. Zur Entstehungsgeschichte von Identitätsbewußtsein und Rationalität seit der Antike, Frankfurt 1977 Negt, Oskar, Marxismus als Legitimationswissenschaft. Zur Genese der stalinistischen Philosophie, in: Deborin/Bucharin, Kontroverse über dialektischen und mechanistischen Materialismus, Frankfurt/M

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE Michael Groneberg

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE Michael Groneberg ENEIGNEMENT CIENTIFIQUE Michael Groneberg semestre titre type lieu H 93/94 E 94 Zum philosophischen Problem der Freiheit Freiheit, pontaneität, Handlung H 94/95 Handlung und Handlungserklärung E 95 Analytische

Mehr

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf.

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf. 1 The zip archives available at http://www.econ.utah.edu/ ~ ehrbar/l2co.zip or http: //marx.econ.utah.edu/das-kapital/ec5080.zip compiled August 26, 2010 have the following content. (they differ in their

Mehr

Bücherliste 2011/2012

Bücherliste 2011/2012 Klasse 5 (germanophone Klasse) Geschichte Geschichte plus - Cornelsen, ISBN 978-3-06-110533-4 21,75 Erdkunde Französisch Terra Geographie 5/6, Berlin und Brandenburg, Klett-Verlag, ISBN 978-3-12-104033-9

Mehr

1938-1939 Ordentlicher Professor der Philosophie an der Universität Königsberg [Kaliningrad, Russland].

1938-1939 Ordentlicher Professor der Philosophie an der Universität Königsberg [Kaliningrad, Russland]. Biografie Arnold Gehlen Vater: Max Gehlen, Dr., Verleger Mutter: Margarete Gehlen, geborene Ege Geschwister: Ehe: 1937 Veronika Freiin von Wolff Kinder: Caroline Gehlen Religion: evangelisch (Augsburger

Mehr

Überblickswerke für den Studiengang Politikwissenschaft und Literaturtipps für Studienanfänger

Überblickswerke für den Studiengang Politikwissenschaft und Literaturtipps für Studienanfänger Überblickswerke für den Studiengang Politikwissenschaft und Literaturtipps für Studienanfänger 1. Arbeitstechniken sowie Einführungs- und Überblickswerke Alemann, Ulich von/ Forndran, Erhard: Methodik

Mehr

Innovation Management

Innovation Management Innovation Management 0 Preface Prof. Dr. Rolf Dornberger, Prof. Dr. Stella Gatziu Content 0 Preface 0.1 Organisational issues of the module Innovation Management 0.2 Literature 2 0.1 Organisational issues

Mehr

Facetten von Designforschung Einblicke in den Stand der Dinge

Facetten von Designforschung Einblicke in den Stand der Dinge Hans Kaspar Hugentobler Designforschung: Vielfalt, Relevanz, Ideologie Facetten von Designforschung Einblicke in den Stand der Dinge Hans Kaspar Hugentobler Master of Design Diplom-Kommunikationswirt Bremen

Mehr

Aus- und Weiterbildung in «Wissenschaftliche Integrität» 2. nationaler Vernetzungsanlass für Fachpersonen im Bereich wissenschaftliche Integrität

Aus- und Weiterbildung in «Wissenschaftliche Integrität» 2. nationaler Vernetzungsanlass für Fachpersonen im Bereich wissenschaftliche Integrität Aus- und Weiterbildung in «Wissenschaftliche Integrität» 2. nationaler Vernetzungsanlass für Fachpersonen im Bereich wissenschaftliche Integrität Formation pré- et postgraduée en «intégrité scientifique»

Mehr

An Introduction to Monetary Theory. Rudolf Peto

An Introduction to Monetary Theory. Rudolf Peto An Introduction to Monetary Theory Rudolf Peto 0 Copyright 2013 by Prof. Rudolf Peto, Bielefeld (Germany), www.peto-online.net 1 2 Preface This book is mainly a translation of the theoretical part of my

Mehr

Bathymetrische Untersuchen in CH Seen Analyses bathymétriques dans les lacs CH. Kolloquium Colloque / 20.02.2009

Bathymetrische Untersuchen in CH Seen Analyses bathymétriques dans les lacs CH. Kolloquium Colloque / 20.02.2009 armasuisse Bathymetrische Untersuchen in CH Seen Analyses bathymétriques dans les lacs CH Kolloquium Colloque / 20.02.2009 F. Anselmetti / R. Artuso / M. Rickenbacher / W. Wildi Agenda Einführung 10, Introduction

Mehr

Ausgewählte Grundbegriffe der empirischen Sozialwissenschaft

Ausgewählte Grundbegriffe der empirischen Sozialwissenschaft Ausgewählte Grundbegriffe der empirischen Sozialwissenschaft Empirisch bedeutet erfahrungsgemäß. Empirische Sozialforschung ist die systematische Erfassung und Deutung sozialer Erscheinungen. Empirisch

Mehr

Responsibility and Accountability In Adult Education the unequal siblings

Responsibility and Accountability In Adult Education the unequal siblings Responsibility and Accountability In Adult Education the unequal siblings Asia-Europe Conference: Teachers and Trainers in Adult Education and Lifelong Learning 29.6.2009 The qualifications of a teacher

Mehr

IS QUANTUM MECHANICS OR COMPUTATION MORE FUNDAMENTAL? IST DIE QUANTENMECHANIK ODER DAS RECHNEN FUNDAMENTALER?

IS QUANTUM MECHANICS OR COMPUTATION MORE FUNDAMENTAL? IST DIE QUANTENMECHANIK ODER DAS RECHNEN FUNDAMENTALER? BEWUSSTSEIN UND QUANTENCOMPUTER CONSCIOUSNESS AND QUANTUMCOMPUTERS 7. SCHWEIZER BIENNALE ZU WISSENSCHAFT, TECHNIK + ÄSTHETIK THE 7th SWISS BIENNIAL ON SCIENCE, TECHNICS + AESTHETICS 20. / 21. Januar 2007

Mehr

Moralische Selbstbestimmung

Moralische Selbstbestimmung Fritz Oser und Wolfgang Althof Moralische Selbstbestimmung Modelle der Entwicklung und Erziehung im Wertebereich - mit einem Beitrag von Detlef Garz - Ein Lehrbuch Klett-Cotta Inhalt* Einleitung 11 1.

Mehr

Telefon und Geseischaft

Telefon und Geseischaft Forschungsgruppe Telefonkommunikation (Hrsg.) Telefon und Geseischaft - _ Band 2: Ai. Internationaler Vergleich - Sprache und Telefon - Telefonseelsorge und Beratungsdienste - 'Telefoninterviews Volker

Mehr

Why you should care. by Thomas Krimmer. Thomas Krimmer @ACS Slide 1

Why you should care. by Thomas Krimmer. Thomas Krimmer @ACS Slide 1 Why you should care. by Thomas Krimmer Thomas Krimmer @ACS Slide 1 CAS Publication Record Abstracts (Millions) 1.5 papers per minute Source: CAS helpdesk, Statistical Summary 1907-2007, 02/10/2009 Thomas

Mehr

ALTGERMANISTISCHE LESELISTEESELISTE

ALTGERMANISTISCHE LESELISTEESELISTE ALTGERMANISTISCHE LESELISTEESELISTE - BASISLISTE - DEUTSCHE LITERATUR DES MITTELALTERS Vorbemerkung: Die vorliegende Liste orientiert sich bei ihrer Auswahl an langjährigen Gepflogenheiten der bayerischen

Mehr

Anlage 1 zur FSPO BuErz: Modul- und Prüfungsliste Bachelor-/Masterstudiengang und Spezielle Module Bildungs- und Erziehungswissenschaft

Anlage 1 zur FSPO BuErz: Modul- und Prüfungsliste Bachelor-/Masterstudiengang und Spezielle Module Bildungs- und Erziehungswissenschaft Anlage 1 zur FSPO BuErz: Modul- und Prüfungsliste Bachelor-/Masterstudiengang und Spezielle Module Bildungs- und Erziehungs Bachelorstudiengang Modul- 01001 Einführung in die Grundlagen der Erziehungs

Mehr

Libres. Annonces publicitaires 2o14. Physiothérapie - Ostéopathie - Concepts globaux. Informations générales allgemeine Informationen Formats Formate

Libres. Annonces publicitaires 2o14. Physiothérapie - Ostéopathie - Concepts globaux. Informations générales allgemeine Informationen Formats Formate Libres Physiothérapie - Ostéopathie - Concepts globaux Annonces publicitaires 2o14 Informations générales allgemeine Informationen Formats Formate Tarifs Tarife Délais & parutions Termine & Erscheinungen

Mehr

Introduction to the diploma and master seminar in FSS 2010. Prof. Dr. Armin Heinzl. Sven Scheibmayr

Introduction to the diploma and master seminar in FSS 2010. Prof. Dr. Armin Heinzl. Sven Scheibmayr Contemporary Aspects in Information Systems Introduction to the diploma and master seminar in FSS 2010 Chair of Business Administration and Information Systems Prof. Dr. Armin Heinzl Sven Scheibmayr Objective

Mehr

BK des animaux de la ferme. (dictées au brouillon), je questionne : Ist das eine Ziege? Les élèves disent Ja ou Schaf : mäh.

BK des animaux de la ferme. (dictées au brouillon), je questionne : Ist das eine Ziege? Les élèves disent Ja ou Schaf : mäh. Niveau : CE1/CE2 BAUERNHOFTIERE Pré-requis : Ist das ein(e)? séance Ja, das ist / Nein, das ist kein(e),,, 1 connaissances Formulations Culture/lexique Gram/phono Ist das ein Huhn? Das Huhn, das Ja, das

Mehr

Finanzmarktökonometrie:

Finanzmarktökonometrie: Dr. Walter Sanddorf-Köhle Statistik und Ökonometrie Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät UNIVERSITÄT DES SAARLANDES Statistik und Ökonometrie Sommersemester 2013 Finanzmarktökonometrie: Einführung

Mehr

Wirtschaftswissenschaften - MBA-Programme in den USA

Wirtschaftswissenschaften - MBA-Programme in den USA Universität / Schule Arizona State University, W. P. Carey School of Business, Tempe, AZ E-mail: wpcareymba@asu.edu Babson College, F.W. Olin Graduate School of Business, Wellesley, MA E-mail: mbaadmission@babson.edu

Mehr

Womit beschäftigt sich Soziologie? (1) Verschiedene Antworten:

Womit beschäftigt sich Soziologie? (1) Verschiedene Antworten: (1) Verschiedene Antworten: Soziale Tatsachen Emile Durkheim Interaktion (soziale Wechselwirkungen Georg Simmel) (soziales) Handeln Max Weber Gruppen Strukturen Soziale Systeme Fazit: Mikro- und Makro-Ebene

Mehr

Nr. 12 March März Mars 2011

Nr. 12 March März Mars 2011 Nr. 12 March März Mars 2011 Sound Edition Benz Patent Motor Car 1886 - Limited edition Highly detailed precision model of the first Benz automobile, in an elegant Mercedes- Benz Museum gift box and limited

Mehr

Alexander von Humboldt-Professur Jahrgang 2009 2013: Zahlen im Vergleich Stand: April 2013

Alexander von Humboldt-Professur Jahrgang 2009 2013: Zahlen im Vergleich Stand: April 2013 Alexander von Humboldt-Professur Jahrgang 2009 2013: Zahlen im Vergleich Stand: April 2013 Anzahl der vergebenen und angenommenen Professuren 2009 2010 2011 2012 2013 vergeben 9 8 10 8 10 7 5 8 7 7 (+

Mehr

Bertram Turner Teaching Activities

Bertram Turner Teaching Activities Bertram Turner Teaching Activities Courses (Proseminar) taught at the Institute for Social Anthropology and African Studies, Ludwig-Maximilians-Universitä t, Munich (Interdisciplinary courses included)

Mehr

Wien, im März 2012 Friedrich Stadler (Wissenschaftlicher Leiter / Vorstand, Institut Wiener Kreis) www.univie.ac.at/ivc.

Wien, im März 2012 Friedrich Stadler (Wissenschaftlicher Leiter / Vorstand, Institut Wiener Kreis) www.univie.ac.at/ivc. Editorial Die Broschüre Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis (1929) stellt das erste gemeinsame öffentliche Dokument des Zirkels dar, mit dem die Gruppe um den 1922 nach Wien berufenen Moritz

Mehr

Martin Abraham, Günter Büschges: Einführung in die Organisationssoziologie. Stuttgart: Teubner 1997, hier: S. 17-91

Martin Abraham, Günter Büschges: Einführung in die Organisationssoziologie. Stuttgart: Teubner 1997, hier: S. 17-91 Prof. Dr. Eva Barlösius Wintersemester 2006/7 Einführung in die Organisationssoziologie Es besteht Konsens darüber, dass moderne Gesellschaften als Organisationsgesellschaft beschrieben werden können.

Mehr

SEMIOTIK =??? 06: F. Rossi-Landi

SEMIOTIK =??? 06: F. Rossi-Landi SEMIOTIK =??? 06: F. Rossi-Landi semiotics semiotica sémiotique semasiologie sematologie sémiologie μ Von Advertising bis Zeitung. Semiotische Ansätze in den Medienwissenschaften. Proseminar WS 2008/09

Mehr

Clubs, Most und Bits, oder wo die Kreativen ihre Ideen herholen

Clubs, Most und Bits, oder wo die Kreativen ihre Ideen herholen Clubs, Most und Bits, oder wo die Kreativen ihre Ideen herholen Zur Identifikation und Messung von kreativem Spillover in der Frankfurter Kreativwirtschaft Dr. Pascal Goeke Institut für Humangeographie

Mehr

Netzanschlüsse Standort Nürnberg

Netzanschlüsse Standort Nürnberg Netzanschlüsse Standort Nürnberg Netzanschlüsse Abteilungsleiter Mayer Thomas (0911) 802 17070 (0911) 802-17483 Abteilungsassistenz Götz Martina (0911) 802 17787 (0911) 802-17483 Richtlinien (TAB, Vorschriften)

Mehr

Titel der Präsentation

Titel der Präsentation Titel der Präsentation Untertitel der Präsentation Kreativität in der Produktion audiovisueller Unterhaltung Strategie für eine digitale Medienwelt? Pamela Przybylski Institut für Kommunikationswissenschaft

Mehr

Timm Beichelt. Kolloquium 17.4.2012

Timm Beichelt. Kolloquium 17.4.2012 Timm Beichelt Kolloquium 17.4.2012 17.4. Abschlussarbeiten im MA Europa-Studien: wie wird aus einer guten eine sehr gute MA-Arbeit? (Timm Beichelt) Brady, Henry E. / Collier, David / Seawright, Jason,

Mehr

Kurzbiographie. Selbständige Veröffentlichungen

Kurzbiographie. Selbständige Veröffentlichungen Heinrich Meier, Prof. Dr. Carl Friedrich von Siemens Stiftung Südliches Schloßrondell 23 80638 München Tel.: 089/1780330 Fax: 089/172371 E-Mail: oses@carl-friedrich-von-siemens-stiftung.de Sprechstunden

Mehr

Geschichte des politischen Denkens, Band 3, 3

Geschichte des politischen Denkens, Band 3, 3 Geschichte des politischen Denkens, Band 3, 3 I VII Vorwort... V XX. Konservatismus... 1 1. Ursprung, Begriffsumfeld, Typologie................ 1 2. Liberaler Konservatismus (Burke, v. Gentz)............

Mehr

Folgen der Kolonisation in der Gegenwartssprache: Deutsch in Namibia

Folgen der Kolonisation in der Gegenwartssprache: Deutsch in Namibia Workshop Koloniallinguistik, 24. 25.03.2011, Universität Bremen Folgen der Kolonisation in der Gegenwartssprache: Deutsch in Namibia Gliederung 1 Allgemeines 2 Kurze Geschichte Namibias und seiner Amtssprachen

Mehr

Sprachwahl. Newsletter deutsch Newsletter français. Klicken Sie hier, falls dieser Newsletter nicht korrekt dargestellt wird.

Sprachwahl. Newsletter deutsch Newsletter français. Klicken Sie hier, falls dieser Newsletter nicht korrekt dargestellt wird. Klicken Sie hier, falls dieser Newsletter nicht korrekt dargestellt wird. Newsletter Nr. 4, Juli 2014 Sprachwahl Newsletter deutsch Newsletter français. Editorial Liebe Leserin, lieber Leser Nun ist es

Mehr

L e b e n s l a u f. 1962 66 Besuch der evangelischen Volksschule an der Hölterstraße in Mülheim-Ruhr

L e b e n s l a u f. 1962 66 Besuch der evangelischen Volksschule an der Hölterstraße in Mülheim-Ruhr L e b e n s l a u f Schulbildung 1962 66 Besuch der evangelischen Volksschule an der Hölterstraße in Mülheim-Ruhr 1966 74 Besuch der Luisenschule in Mülheim/Ruhr (Städtisches Gymnasium) 7. 6. 1974 Abitur

Mehr

FESTSCHRIFT FÜR ULRICH KLUG ZUM 70. GEBURTSTAG

FESTSCHRIFT FÜR ULRICH KLUG ZUM 70. GEBURTSTAG FESTSCHRIFT FÜR ULRICH KLUG ZUM 70. GEBURTSTAG Herausgegeben von Günter Kohlmann Band II Strafrecht Prozeßrecht Kriminologie Strafvollzugsrecht Dr. Peter Deubner Verlag GmbH Köln 1983 e Band II 2. Straf

Mehr

15. LITERATURVERZEICHNIS

15. LITERATURVERZEICHNIS 148 15. LITERATURVERZEICHNIS 15.1. PRIMÄRLITERATUR 15.1.1. TÜRKISCHE PRIMÄRLITERATUR Kemal, Ya ar. nce Memed. Yeni Türk Yazarlar Serisi: 8. stanbul: Remzi Kitabevi 2 1957. 412 S. Kemal, Ya ar. nce Memed

Mehr

Kampf um Zeit Emanzipatorische Potentiale einer Arbeitszeitverkürzung. Carina Altreiter, Franz Astleithner

Kampf um Zeit Emanzipatorische Potentiale einer Arbeitszeitverkürzung. Carina Altreiter, Franz Astleithner Kampf um Zeit Emanzipatorische Potentiale einer Arbeitszeitverkürzung Carina Altreiter, Franz Astleithner Gutes Leben für Alle - Kongress 21.02.2015, Wien Soziologische Perspektiven auf Arbeitszeit Blick

Mehr

Goethe und Schiller. Deutsch 220. Prof. Dr. Michael Resler Erstes Semester 2001 Büro: Lyons Hall 201C

Goethe und Schiller. Deutsch 220. Prof. Dr. Michael Resler Erstes Semester 2001 Büro: Lyons Hall 201C Goethe und Schiller Deutsch 220 Prof. Dr. Michael Resler Erstes Semester 2001 Büro: Lyons Hall 201C Mo Mi Fr 12 bis 13 Uhr Telefon: 552-3744; Email: resler@bc.edu Lyons Hall 207 Sprechstunden: Mo Mi Fr

Mehr

Heiner Wilharm: Die Ordnung der Inszenierung«, Bielefeld 2015. Inszenierung und Effekte. Die Magie der Szenografie, hgg. mit Ralf Bohn, Bielefeld 2013

Heiner Wilharm: Die Ordnung der Inszenierung«, Bielefeld 2015. Inszenierung und Effekte. Die Magie der Szenografie, hgg. mit Ralf Bohn, Bielefeld 2013 BÜCHER & STUDIENKURSE Heiner Wilharm: Die Ordnung der Inszenierung«, Bielefeld 2015 Inszenierung und Effekte. Die Magie der Szenografie, hgg. mit Ralf Bohn, Bielefeld 2013 Die Inszenierung der Stadt. Urbanität

Mehr

Call for Papers. 9. Wissenschaftliches Symposium. Supply Management. 14. 15. März 2016, Universität Würzburg

Call for Papers. 9. Wissenschaftliches Symposium. Supply Management. 14. 15. März 2016, Universität Würzburg 9. Wissenschaftliches Symposium Supply Management 14. 15. März 2016, Universität Würzburg 9. Wissenschaftliches Symposium Veranstalter Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.v. (BME),

Mehr

MAX WEBER UND RATIONAL CHOICE

MAX WEBER UND RATIONAL CHOICE Universität Leipzig Prof. Dr. Thomas Voss SS 2006 Institut für Soziologie MAX WEBER UND RATIONAL CHOICE Vorlesung: Mittwoch, wöchentlich (2 SWS) 11:15 12:45 Uhr, Universitätsstraße, SG SR 1-99/100 Beginn:

Mehr

Ordentliche Generalversammlung vom 30. April 2015 Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2015

Ordentliche Generalversammlung vom 30. April 2015 Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2015 Ordentliche Generalversammlung vom 30. April 2015 Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2015 Traktandum 5.1: Wahlen in den Verwaltungsrat Point 5.1 à l ordre du jour: Elections au Conseil d'administration

Mehr

Anleitung für FTP-Zugriff auf Apostroph Group

Anleitung für FTP-Zugriff auf Apostroph Group Anleitung für FTP-Zugriff auf Apostroph Group 1. Den Microsoft Windows-Explorer (NICHT Internet-Explorer) starten 2. In der Adresse -Zeile die Adresse ftp://ftp.apostroph.ch eingeben und Enter drücken:

Mehr

Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10 K1 K2 Bios 1 Diesterweg 978-3-425-05700-2 31,95

Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10 K1 K2 Bios 1 Diesterweg 978-3-425-05700-2 31,95 Lehrwerke THG / Schuljahr 2014/15, Übersicht alle Fächer und Klassen / Stand Oktober 2014 Biologie Chemie Deutsch Bios 1 05700-2 Bios 1 05700-2 Bios 2 05702-6 22.50 --------- Bios 3 05704-0 26,95 Bios

Mehr

INHALTSVERZEICHNIS I. ALLGEMEINER TEIL ZUR DOGMATIK IM STRAFRECHT ZUM FRAGMENTARISCHEN CHARAKTER DES STRAFRECHTS ENTWICKLUNGSTENDENZEN DES STRAFRECHTS

INHALTSVERZEICHNIS I. ALLGEMEINER TEIL ZUR DOGMATIK IM STRAFRECHT ZUM FRAGMENTARISCHEN CHARAKTER DES STRAFRECHTS ENTWICKLUNGSTENDENZEN DES STRAFRECHTS INHALTSVERZEICHNIS I. ALLGEMEINER TEIL HANS WELZEL, BONN ZUR DOGMATIK IM STRAFRECHT SEITE 3 MANFRED MAIWALD. HAMBURG ZUM FRAGMENTARISCHEN CHARAKTER DES STRAFRECHTS SEITE 9 GÜNTHER KAISER, FREIBURG I. BR.

Mehr

Das Fallstudien-Handbuch der Harvard Business School Press Ellet

Das Fallstudien-Handbuch der Harvard Business School Press Ellet Das Fallstudien-Handbuch der Harvard Business School Press Business-Cases entwickeln und erfolgreich auswerten von William Ellet 1. Auflage Das Fallstudien-Handbuch der Harvard Business School Press Ellet

Mehr

FESTSCHRIFT GERHARD KEGEL

FESTSCHRIFT GERHARD KEGEL FESTSCHRIFT FÜR GERHARD KEGEL zum 75. Geburtstag 26. Juni 1987 herausgegeben von Hans-Joachim Musielak Klaus Schurig 1987 Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln Mainz Gerhard Kegel zum 26. Juni 1987

Mehr

B.A. Sozialwissenschaften. Reiseführer durch das Pflichtmodul 5: Methoden der empirischen Sozialforschung

B.A. Sozialwissenschaften. Reiseführer durch das Pflichtmodul 5: Methoden der empirischen Sozialforschung B.A. Sozialwissenschaften Reiseführer durch das Pflichtmodul 5: Methoden der empirischen Sozialforschung Modulverantwortung Modulverantwortlich für die Methoden der empirischen Sozialforschung in Marburg

Mehr

Mittelfranken BTV-Portal 2015

Mittelfranken BTV-Portal 2015 SV Denkendorf (06063) Hauptstr. 64 /alter Sportplatz, 85095 Denkendorf Neugebauer, Franziska, Dörndorfer Str. 16, 85095 Denkendorf T 08466 1464 Rupprecht, Udo, Krummwiesen 26, 85095 Denkendorf udo@rupprecht-saegetechnik.de

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Erfinder- & Entdecker-Kartei. Das komplette Material finden Sie hier:

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Erfinder- & Entdecker-Kartei. Das komplette Material finden Sie hier: Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Erfinder- & Entdecker-Kartei Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Die Autorin: Katharina Lindemann hat Sonderpädagogik

Mehr

Appendix 1: Writings Published By Husserl (bold faced items represent Husserl's most significant contributions)

Appendix 1: Writings Published By Husserl (bold faced items represent Husserl's most significant contributions) Appendix 1: Writings Published By Husserl (bold faced items represent Husserl's most significant contributions) Year German Original English Translation Husserl joins the Faculty of Philosophy at the University

Mehr

Der komplexe Langzeitvertrag. The Complex Long-Term Contract

Der komplexe Langzeitvertrag. The Complex Long-Term Contract Heidelberger Kolloquium Technologie und Recht 1986 u? 2S?2 Der komplexe Langzeitvertrag Strukturen und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit The Complex Long-Term Contract Structures and International

Mehr

Students intentions to use wikis in higher education

Students intentions to use wikis in higher education Students intentions to use wikis in higher education Christian Kummer WI2013, 27.02.2013 Motivation Problem Web 2.0 changed the way that students search for, obtain, and share information Uncertainty about

Mehr

Handbuch Wertmanagement in Banken und Versicherungen

Handbuch Wertmanagement in Banken und Versicherungen Matthias Fischer (Hrsg.) Handbuch Wertmanagement in Banken und Versicherungen GABIER I Inhaltsverzeichnis Horst Köhler Geleitwort V Matthias Fischer Vorwort Der Herausgeber Die Autoren VII XI XIII Einleitung

Mehr

Vormittag. Warum gerade Moodle? Ralf Hilgenstock. Whats new? Moodle 1.8 und 1.9 André Krüger, Ralf Hilgenstock

Vormittag. Warum gerade Moodle? Ralf Hilgenstock. Whats new? Moodle 1.8 und 1.9 André Krüger, Ralf Hilgenstock Vormittag Warum gerade Moodle? Ralf Hilgenstock Whats new? Moodle 1.8 und 1.9 André Krüger, Ralf Hilgenstock Moodle als Projektplattform Holger Nauendorff MoOdalis Bildungsprozesse rund um Moodle gestalten

Mehr

Schulinternes Curriculum für die Oberstufe 12 / 13 Französisch als fortgeführte Fremdsprache Leistungskurs (Zentralabitur 2011) Jahrgangsstufe 12

Schulinternes Curriculum für die Oberstufe 12 / 13 Französisch als fortgeführte Fremdsprache Leistungskurs (Zentralabitur 2011) Jahrgangsstufe 12 Schulinternes Curriculum für die Oberstufe 12 / 13 Französisch als fortgeführte Fremdsprache Leistungskurs (Zentralabitur 2011) Allgemeine Hinweise Unterrichtsstunden pro Woche: 5 Leistungsüberprüfung

Mehr

Accounting course program for master students. Institute of Accounting and Auditing http://www.wiwi.hu-berlin.de/rewe

Accounting course program for master students. Institute of Accounting and Auditing http://www.wiwi.hu-berlin.de/rewe Accounting course program for master students Institute of Accounting and Auditing http://www.wiwi.hu-berlin.de/rewe 2 Accounting requires institutional knowledge... 3...but it pays: Lehman Bros. Inc.,

Mehr

Hydrodynamik in der Astrophysik: Grundlagen, numerische Verfahren und Anwendungen. Vorlesung an der TU München Wintersemester 2012/13

Hydrodynamik in der Astrophysik: Grundlagen, numerische Verfahren und Anwendungen. Vorlesung an der TU München Wintersemester 2012/13 Hydrodynamik in der Astrophysik: Grundlagen, numerische Verfahren und Anwendungen Vorlesung an der TU München Wintersemester 2012/13 PD Dr. Ewald Müller Max-Planck-Institut für Astrophysik Karl-Schwarzschild-Straße

Mehr

Agile Programmierung in der Praxis

Agile Programmierung in der Praxis Agile Programmierung in der Praxis Tatyana Yotsova Universität Hamburg Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften Seminar Softwareentwicklung in der Wissenschaft Betreuer: Christian Hovy

Mehr

Max Weber: Die moderne Stadt als stahlhartes Gehäuse

Max Weber: Die moderne Stadt als stahlhartes Gehäuse Max Weber: Die moderne Stadt als stahlhartes Gehäuse Max Weber (Erfurt 1864 München 1920)(- * -Vater Jurist und Reichstagsabgeordneter, Weber war der erste Sohn von 8 Kindern. -von 1882 bis 1886 Studium

Mehr

Criminal Compliance. Nomos. Handbuch

Criminal Compliance. Nomos. Handbuch Prof. Dr. Thomas Rotsch [Hrsg.], Professur für Deutsches, Europäisches und Internationales Straf- und Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Umweltstrafrecht Begründer und Leiter des CCC Center for

Mehr

Studiengänge/ Degree Programs

Studiengänge/ Degree Programs Stand: Januar 2015 Studiengänge/ Degree Programs Studiengang/ Degree Program Unterrichtssprache/ Language of instruction Abschluss und Start/ Degree and start 1 2 3 Alternde Gesellschaften/ Aging Societies

Mehr

Einleitung in das Alte Testament

Einleitung in das Alte Testament Einleitung in das Alte Testament Die Bücher der Hebräischen Bibel und die alttestamentlichen Schriften der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen herausgegeben von, und Christophe Nihan

Mehr

Bestandesangabe der PHZ Luzern. 2006- Nicht verfügbar

Bestandesangabe der PHZ Luzern. 2006- Nicht verfügbar Periodika Titel 4 bis 8, Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe Babylonia, Zeitschrift für Sprachunterricht und Sprachenlernen 2006- Nicht verfügbar 12 (2004)- Nicht verfügbar Beiträge zur Lehrerbildung

Mehr

Beschreibungsmodelle

Beschreibungsmodelle Beschreibungsmodelle Inhaltsverzeichnis 1 Übersicht 2 1.1 eite 1................................. 2 2 Architekturmodelle 3 2.1 eite 1................................. 3 3 Datenmodelle 4 3.1 eite 1.................................

Mehr

Schon als Tier hat der Mensch Sprache.

Schon als Tier hat der Mensch Sprache. Schon als Tier hat der Mensch Sprache. Herder und seine Abhandlung über den Ursprung der Sprache 2 Ebenen der Sprachursprungsfrage 1. Ontogenetischer Sprachursprung: Sprachentstehung im Individuum (Spracherwerb

Mehr

Menschenbilder im Informationszeitalter

Menschenbilder im Informationszeitalter Menschenbilder im Informationszeitalter Andreas Michels 20.12.2013 Menschenbilder im Informationszeitalter - Gliederung Teil I - Zunächst eine Begriffsbestimmung Was sind Menschenbilder Was charakterisiert

Mehr

Studiengänge/ Degree Programs

Studiengänge/ Degree Programs Stand: Oktober 2015 Studiengänge/ Degree Programs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B Studiengang/ Degree Program Alternde Gesellschaften/ Aging Societies Angewandte Informatik/ Applied Computer Science Angewandte

Mehr

Linguistik im Schloss IV RAUM Referent: Konstantin Tacke

Linguistik im Schloss IV RAUM Referent: Konstantin Tacke Der virtuelle Raum Linguistik im Schloss IV RAUM Linguistischer Workshop auf Schloss Wartin 18. 20. Juni Prof. Norbert Fries Humboldt-Universität zu Berlin Referent: Konstantin Tacke Wo bist du gerade?

Mehr

IMPORTANT / IMPORTANT:

IMPORTANT / IMPORTANT: Replacement of the old version 2.50. Procedure of installation and facility updates. New presentation. Remplacer l ancienne version 2.50. Procédure d installation et de mise à jour facilitée. Nouvelle

Mehr

Agrégation d allemand 2006-2007. Bibliographie sélective. Le romantisme politique. Novalis, Fragmente und Studien

Agrégation d allemand 2006-2007. Bibliographie sélective. Le romantisme politique. Novalis, Fragmente und Studien Agrégation d allemand 2006-2007 Bibliographie sélective Le romantisme politique Novalis, Fragmente und Studien Le texte du programme Novalis (1772-1801) : Fragmente und Studien : Die Christenheit oder

Mehr

Die Erstrezeption von Irmgard Keuns Roman Gilgi eine von uns

Die Erstrezeption von Irmgard Keuns Roman Gilgi eine von uns Swiderski, Gilgi einevonuns DieErstrezeptionvonIrmgardKeunsRoman Gilgi einevon uns CarlaSwiderski 1.ZumBegriffderNeuenFrau DieserArtikelwidmetsichderErstrezeptiondesRomans Gilgi einevonuns,geschrieben

Mehr

Allgemein zugängliche Lehrveranstaltungen

Allgemein zugängliche Lehrveranstaltungen Allgemein zugängliche Lehrveranstaltungen Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsethik Aktuelle Arbeiten in Wissenschaftsphilosophie und Wissenschaftsethik 90182, Seminar, SWS: 2 Hoyningen-Huene, Paul Mi,

Mehr

Lehrveranstaltungen zum Modul roo 2-11 (rk 2-11, re 2-11, ro 2-11) Unterrichts- und Schulforschung

Lehrveranstaltungen zum Modul roo 2-11 (rk 2-11, re 2-11, ro 2-11) Unterrichts- und Schulforschung Lehrveranstaltung: EW 1 Zur bildungstheoretischen Diskussion und ihre Relevanz für die Unterrichtsgestaltung reflektieren den Begriff Bildung und kennen unterschiedliche Bildungstheorien (W1) wissen um

Mehr

Call for Papers. 8. Wissenschaftliches Symposium. Supply Management. 2. 3. März 2015, Universität Würzburg

Call for Papers. 8. Wissenschaftliches Symposium. Supply Management. 2. 3. März 2015, Universität Würzburg 8. Wissenschaftliches Symposium Supply Management 2. 3. März 2015, Universität Würzburg 8. Wissenschaftliches Symposium Veranstalter Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.v. (BME), www.bme.de

Mehr

Informatik I. Grundlagen der systematischen Programmierung. Peter Thiemann WS 2008/09. Universität Freiburg, Germany

Informatik I. Grundlagen der systematischen Programmierung. Peter Thiemann WS 2008/09. Universität Freiburg, Germany Informatik I Grundlagen der systematischen Programmierung Peter Thiemann Universität Freiburg, Germany WS 2008/09 Organisatorisches Vorlesung Di und Do, 11-13 Uhr, HS 101-00-036 Dozent Prof. Dr. Peter

Mehr

unter Verwendung von Folien von Herrn Prof. Dr. Flensburg, von Laudon/Laudon/Schoder und von Frau Prof. Dr. Schuhbauer

unter Verwendung von Folien von Herrn Prof. Dr. Flensburg, von Laudon/Laudon/Schoder und von Frau Prof. Dr. Schuhbauer Knowledge Management Wissensmanagement 0. Produktionsfaktoren 1. Data Information Knowledge 2. Knowledge representation Wissensdarstellung 3. Interfaces to artificial intelligence 4. Knowledge management

Mehr

Viktoriastraße 81 52066 Aachen. Im Wiesengrund 2b 52078 Aachen. Rottstraße 31 52068 Aachen. Von-Coels-Straße 29 52080 Aachen

Viktoriastraße 81 52066 Aachen. Im Wiesengrund 2b 52078 Aachen. Rottstraße 31 52068 Aachen. Von-Coels-Straße 29 52080 Aachen Bastkowski & Börner GmbH Zweifaller Straße 180-184 52224 Stolberg Tel. 02402 1026246 Fax 02402 1026257 bastkowski-boerner@t-online.de Udo Baumann Sanitärinstallation und Gasheizung Ralf Baumann Bimmermann

Mehr

Vorkenntnisse Die Teilnehmer dieses Kurses sollten die Kurse "Grundlagen des Gestaltens" besucht haben.

Vorkenntnisse Die Teilnehmer dieses Kurses sollten die Kurse Grundlagen des Gestaltens besucht haben. BEREICH DESIGN Kategorie Spezialisierung Design KURSE IM ÜBERBLICK 1. Einführung 2. Einführung Industrial Design 3. Einführung Medien Design 4. Projektmanagement 5. Medientheorie 6. Designtheorie 7. Designgeschichte

Mehr

1. Zuknftskongress des DStGB

1. Zuknftskongress des DStGB Albrecht, Jörg Stadtverwaltung Ludwigsburg, Technische Dienste Battenfeld, Jens ESO Offenbacher Diestleistungsgesellschaft mbh, Leiter Straßenreinigung Bleser, Ralf Betriebshof Bad Homburg, Betriebsleiter

Mehr

Prof. Dr. Margit Scholl, Mr. RD Guldner Mr. Coskun, Mr. Yigitbas. Mr. Niemczik, Mr. Koppatz (SuDiLe GbR)

Prof. Dr. Margit Scholl, Mr. RD Guldner Mr. Coskun, Mr. Yigitbas. Mr. Niemczik, Mr. Koppatz (SuDiLe GbR) Prof. Dr. Margit Scholl, Mr. RD Guldner Mr. Coskun, Mr. Yigitbas in cooperation with Mr. Niemczik, Mr. Koppatz (SuDiLe GbR) Our idea: Fachbereich Wirtschaft, Verwaltung und Recht Simple strategies of lifelong

Mehr

Dr. Ab Klink Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Niederlande

Dr. Ab Klink Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Niederlande Dr. Norbert Arnold Leiter AG Gesellschaftspolitik, Politik und Beratung Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Daniel Bahr MdB Sprecher für Gesundheitspolitik, FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag Prof. Dr. Hartwig

Mehr

Vorlesung Software-Reengineering

Vorlesung Software-Reengineering Vorlesung Software-Reengineering Prof. Dr. Rainer Koschke Arbeitsgruppe Softwaretechnik Fachbereich Mathematik und Informatik Universität Bremen Wintersemester 2008/09 Überblick I 1 1 Softwarearchitektur

Mehr

Open Data: Datenmanagement und Visualisierung Wie funktionieren Question / Answering Systeme?

Open Data: Datenmanagement und Visualisierung Wie funktionieren Question / Answering Systeme? Open Data: Datenmanagement und Visualisierung Wie funktionieren Question / Answering Systeme? Prof. Dr. Edy Portmann Universität Bern Institut für Wirtschaftsinformatik Informationsmanagement Assistenzprofessur

Mehr

IG / CE Smart City Suisse 5. Workshop 10.6.2015 / Bern. Herzlich willkommen

IG / CE Smart City Suisse 5. Workshop 10.6.2015 / Bern. Herzlich willkommen IG / CE Smart City Suisse 5. Workshop 10.6.2015 / Bern Herzlich willkommen Programme 14.15 Begrüssung und Einleitung / Accueil et Introduction Benjamin Szemkus, SC Schweiz 14.20 IG Smart City / Communauté

Mehr

Fachbereich Wirtschaft Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre

Fachbereich Wirtschaft Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre LEHRVERANSTALTUNGEN Fachbereich Wirtschaft Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre BWL-Pflichtfächer WIRTSCHAFTSINFORMATIK, TEIL 2 Vorlesung // Tilo Hildebrandt, Michael Schnell, siehe Modulhandbuch

Mehr

Guide on production and integration of assessments from and across all scales

Guide on production and integration of assessments from and across all scales 3. Nationales Forum zu IPBES 27.11.2014, Bonn IPBES Deliverable 2(a) Guide on production and integration of assessments from and across all scales Stefan Hotes Philipps-Universität Marburg & IPBES-AG der

Mehr

Grenzen und Gemeinsamkeiten: Die Beziehung zwischen der Computerlinguistik und den Digital Humanities

Grenzen und Gemeinsamkeiten: Die Beziehung zwischen der Computerlinguistik und den Digital Humanities Grenzen und Gemeinsamkeiten: Die Beziehung zwischen der Computerlinguistik und den Digital Humanities Gerhard Heyer Universität Leipzig heyer@informatik.uni-leipzig.de Institut für Informatik Kurzvorstellung

Mehr

Too Many Cooks but How is the Broth?

Too Many Cooks but How is the Broth? Too Many Cooks but How is the Broth? The Political Economy of Fragmentation Effects on Compensation Payments Dissertation Presented for the Degree of Doctor of Economics at the Faculty of Economics and

Mehr

Conférence de presse 21 avril 2015 Medienkonferenz 21.April 2015

Conférence de presse 21 avril 2015 Medienkonferenz 21.April 2015 Conférence de presse 21 avril 2015 Medienkonferenz 21.April 2015 1 Sommaire Inhaltsverzeichnis Introduction Einführung Christian Nanchen Commission des jeunes du canton du Valais Jugendkommission des Kantons

Mehr

The poetry of school.

The poetry of school. International Week 2015 The poetry of school. The pedagogy of transfers and transitions at the Lower Austrian University College of Teacher Education(PH NÖ) Andreas Bieringer In M. Bernard s class, school

Mehr

Konstruktion der Wirklichkeit durch Kriminalitat und Strafe

Konstruktion der Wirklichkeit durch Kriminalitat und Strafe Detlev Frehsee/Gabi Loschper/Gerlinda Smaus (Hg.) Konstruktion der Wirklichkeit durch Kriminalitat und Strafe Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden Inhaltsverzeichnis Detlev Frehsee, Bielefeld/Gabi Loschper,

Mehr

Empirische Methoden der Politikwissenschaft 2

Empirische Methoden der Politikwissenschaft 2 Institut für Politische Wissenschaft Universität Heidelberg WS 2013/14 Modulverantwortliche: Prof. Dr. Jale Tosun Juniorprofessorin für International and Comparative Political Economy jale.tosun@ipw.uni-heidelberg.de

Mehr

Die anthropologische und ethische Dimension der Bindungsorientierung

Die anthropologische und ethische Dimension der Bindungsorientierung Bindungsorientierung in der Sozialen Arbeit Die anthropologische und ethische Dimension der Bindungsorientierung Prof. Dr. Joachim R. Söder www.atho-nrw.de Atomistisches Menschenbild R. Descartes (1641)

Mehr

Unternehmensentwicklung und rechtliche Rahmenbedingungen

Unternehmensentwicklung und rechtliche Rahmenbedingungen Unternehmensentwicklung und rechtliche Rahmenbedingungen Mögliche Berufsfelder Assistenz der Geschäftsführung in mittelständischen Unternehmen Strategieabteilungen großer Unternehmen Rechtsabteilungen

Mehr