EPİSTEMOLOJİ İÇİN SEÇME BİBLİYOGRAFYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "EPİSTEMOLOJİ İÇİN SEÇME BİBLİYOGRAFYA"

Transkript

1 bilimname II, 2003/2, EPİSTEMOLOJİ İÇİN SEÇME BİBLİYOGRAFYA Türkçe Hazırlayanlar: Türkçe: Cenan Kuvancı İngilizce: Kasım Küçükalp Fransızca: Ramazan Adıbelli Almanca: İsmail Altıntaş Armağan, Mustafa; İslam`da Bilgi ve Felsefe, İz Yay., İstanbul, Aster, Ernst Von; Bilgi Teorisi ve Mantık, (Çev. Macit Gökberk), Sosyal Yayınları, İstanbul, Aydın, İbrahim Hakkı; fârâbî`de Bilgi Teorisi, Ötüken Kitabevi, İstanbul, Ayer, A. J.; Dil, Doğruluk ve Mantık, (Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu), Metis Yay., İstanbul, Ayman, Mehmet; Gazzali`de Bilgi Sistemi ve Şüphe, İnsan Yay., İstanbul, Bakar, Osman; Gelenek ve Bilim, (Çev. Ercüment Asil), Gelenek Yayıncılık, İstanbul, Bergson, Henry; Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri, (Çev. M. Şekip Tunç), MEB., İstanbul, ; Zihin Kudreti, (Çev. Miraç katırcıoğlu), MEB., Ankara, Berkeley, George; İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, (Çev. Halil Turan), Bilim ve Sanat, Ankara, ; Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma, (Çev. K. Sahir Sel), Sosyal Yay., İstanbul, Berkmen, Haluk; Kuantum Kuramının Modern Epistemolojiye Etkileri, Felsefe Dünyası, Sayı 16, Yaz 1995, ss Bolay, Süleyman Hayri; Emile Boutroux`da Zorunsuzluk Doktrini, M. E. B. Yayınları, İstanbul, Boutroux, Emile; Tabiat Kanunlarının Zorunsuzluğu Hakkında, (Çev. H. Ziya Ülken), MEB., İstanbul, Bulutay, T.; Bilimin Niteliği Üzerine Denemeler, Mülkiyeliler Birliği Yay., Ankara, Cabiri, M. A.; Arap-İslam Aklının Oluşumu, (Çev. İ. Akbaba), Kitabevi, İstanbul, Chalmers, Alain; Bilim Dedikleri, (Çev. Hüsamettin Arslan), Vadi Yayınları, İstanbul, Cihan, A. Kamil; İbn Sina ve Gazali`de Bilgi Problemi, İnsan Yay., İstanbul, Comte, Auguste; Pozitivizm İlmihali, (Çev. Peyami Erman), MEGSY., İstanbul, Condillac, Etienne Bonnot de; İnsan Bilgilerinin Kaynağı Üzerinde Deneme, (Çev. Miraç Katırcıoğlu), MEB., İstanbul, Cornford, F. M.; Platon`un Bilgi Kuramı, Metne Eşlik Eden bir Yorumla Birlikte Platon`un Theaetetos ve Sofist Adlı Diyalogları, (Çev. A. Cevizci), Ankara, 1989.

2 200 Epistemoloji Bibliyografyası ; Duyumlar Üzerine İnceleme, (Çev. Miraç Katırcıoğlu), Maarif Vekaleti, İstanbul, Cottingham, John; Akılcılık, (Çev. Bülent Gözkan), Sarmal Yayınevi, İstanbul, Çüçen, A. Kadir; Bilgi Felsefesi, Asa Kitabevi, Bursa, Denkel, Arda; Bilginin Temelleri, Metis Yayınları, İstanbul, Demir, Ömer; Bilim Felsefesi, Vadi Yay., Ankara, Descartes, Rene; İlk Felsefe Üzerine Metafizik Düşünceler, (Çev. M. Karasan), MEB., İstanbul, Dinçer, Kurtuluş; Bilimsel Açıklamada Hempel Modeli, TFK Yay., Ankara, Fay, Brian; Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi, (Çev. İsmail Türkmen), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, Feyerabend, Paul; Akla Veda, Ayrıntı Yayınları ; Bilgi Üzerine Üç Söyleşi, Metis Yayınları ; Özgür Bir Toplumda Bilim, Ayrıntı Yayınları ; Yönteme Karşı, (Çev. Ertuğrul Başer), Ayrıntı Yayınları, İstanbul,1999. Filiz, Şahin; İslam Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri, İnsan Yay., İstanbul, Foucault, Michel; Bilginin Arkeolojisi, (Çev. Veli Urhan), Birey Yay., İstanbul, ; Kelimeler ve Şeyler: İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi, (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay), İmge Kitabevi, İstanbul, Frank, Philipp; Doğa Bilimlerinde Pozitivizm, (Çev. Yılmaz Öner), Metis Yay., İstanbul, Güzel, Cemal; Bir Bilgi Anarşisti: Paul Feyerabend, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, Hacıkadiroğlu, Vehbi; Bilgi Felsefesi, Metis Yayınları, İstanbul, Hartmann, Nicolai; Ontolojinin Işığında Bilgi; (Çev. Harun Tepe), Türkiye Felsefe Kurumu Yay., Ankara, Heidegger, Martin; Bilim Üzerine İki Ders, (Çev. Hakkı Hünler), Ezgi Kitabevi, Bursa. Hospers, John; Felsefi Çözümlemede Yöntem, (Çev. Şahin Filiz, Mehmet Harmancı), Kökler Yayıncılık, Konya, Horgan, John; Bilimin Sonu, (Çev. Ahmet Ergenç), Gelenek Yayıncılık, İstanbul, Hume, David; Din Üstüne, (Çev. Mete Tunçay), İmge Kitabevi, Ankara, ; İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma, (Çev. Selmin Evrim), M. E. B. Basımevi, İstanbul, ; İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, (Çev. Aziz yardımlı), İdea Yayınevi, İstanbul. Husserl, Edmund; Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe, (Çev. Tomris Mengüşoğlu), YPK., İstanbul, İnam, Ahmet; Epistemiyatri Kapısını Açarken, Felsefe Dünyası, Sayı: 36, 2002, ss Kant, Immanuel; Arı Usun Eleştirisi, (Çev. Aziz Yardımlı), İdea Yayınevi, İstanbul, 1993, s ; Pratik Aklın Eleştirisi, (Çev. İonna Kuçuradi ve Diğ.), Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, ; Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena, (Çev. İonna Kuçuradi ve Yusuf Örnek), Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 1995.

3 Epistemoloji Bibliyografyası 201 Keat, Russel; Jhon Urry; Bilim Olarak Sosyal Teori, (Çev. Nilgün Çelebi), İmge Kitabevi, Ankara, Keskin, Halife; İslam Düşüncesinde Bilgi Teorisi, Beyan Yay., İstanbul, Kocabaş, Şakir; İfadelerin Gramatik Ayrımı, Ekin Yayınları, İstanbul, Tarihsiz ; Fizik ve Gerçeklik: Bilim Felsefesine Kavramsal Bir Yaklaşım, Küre Yay., İstanbul, Kök, Mustafa; Mistik Dünya Görüşü ve Bergson, Dergah Yay., İstanbul, Kuhn, Thomas S.; Bilimsel Devrimlerin Yapısı, (Çev. Nilüfer Kuyaş), Alan Yayıncılık, İstanbul, Küyel, Mübahat Türker; Farabinin Şerait Ul-Yakîn`i, AKDTYK., Ankara, Lachelier, Jules; Tümevarımın Temeli Hakkında, (Çev. Hamdi Ragıp Atademir), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, Lakatos, Imre; Alan Musgrave; Bilginin Gelişimi: Bilginin Gelişimiyle İlgili Teorilerin Eleştirisi, (Çev. Hüsamettin Arslan), Paradigma Yay., İstanbul, Leibniz, G. W.; İnsan Akilesi Üzerine Yeni Deneyişler, (Çev. N. Ayas), Devlet Basımevi, İstanbul, ; Metafizik Üzerine Konuşma, (Çev. Afşar Timuçin), İstanbul, ; Monadoloji, (Çev. Suut Kemal Yetkin), Ankara Üni., Ankara, ; Theodicee Denemeleri: İmanla Aklın Uygunluğu Üzerine Konuşma, (Çev. Hüseyin Batuhan), MEGSBY., İstanbul, Locke, John; İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, (Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, ; Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler, (Çev. İsmail Çetin), Paradigma Yayınları, İstanbul, Magee, Bryan; Karl Popper`in Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı, (Çev. Mete Tunçay), Remzi Kitabevi, İstanbul, ; Yeni Düşün Adamları, (Haz. Mete Tunçay), MEB., İstanbul, Margenau, Henry; Roy A. Varghese; Kosmos, Bios, Teos, (Çev. Ahmet Ergenç), Gelenek Yayıncılık, Moles, Abraham; Belirsizin Bilimleri: İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epistemoloji, (Çev. Nuri Bilgin), YKY, İstanbul, Musgrave, Alan; Sağduyu Bilim ve Kuşkuculuk: Bilgi Kuramına Tarihsel Bir Giriş, (Çev. Pelil Uzay), Göçebe Yay., İstanbul, Nasr, Seyyid Hüseyin; Bilgi ve Kutsal, (Çev. Yusuf Yazar), İz Yay., İstanbul, ; Bir Kutsal Bilim İhtiyacı, İnsan Yay., İstanbul, ; İslam ve İlim, İnsan Yay., İstanbul. Özcan, Hanefi; Epistemolojik Açıdan İman, Mar. Üni. İlahiyat Fak. Yay., İstanbul, ; Maturidi`de Bilgi Problemi, Marmara Ün. İla. Fak. Yay., İstanbul, Özlem, Doğan; Felsefe ve Doğa Bilimleri, İzmir Kitaplığı, İzmir, Piaget, Jean; Epistemoloji ve Psikoloji: Bir Bilgi Kuramına Doğru, (Çev. Seçkin Cılızoğlu), Havas Yay., 1980.

4 202 Epistemoloji Bibliyografyası Platon; Devlet, (Sabahattin Eyuboğlu-M. Ali Cimcoz), Türkiye İş Bankası, İstanbul, ; Parmanides, İmge Kitabevi ; Theaıtetos, (Çev. Macit Gökberk), MEB. Poincare, Henry; Bilim ve Metot, (Çev. H. R. Atademir, S. Ölçen), Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yay., İstanbul, ; Bilim ve Varsayım, (Çev. Fethi Yücel), MEB., İstanbul, Popper, Karl; Bilimsel Araştırmanın Mantığı, (Çev. İlknur Aka; İbrahim Turan), Yapı Kredi Yay., İstanbul, ; Sağduyu Filozofu: Popper, (Der.; Çev. Cemal Güzel), Ankara, Quine, W. V., J. S. Ullian; Bilgi Ağı, (Çev. Hadi Adanalı), Kitabiyat Yay., Ankara, Randall, John herman, Justus Buchler; Felsefeye Giriş, (Çev. Ahmet Arslan), Ege Üni. Sos. Bil. Fak. Yay., İzmir, Reichenbackh, Hans; Bilimsel Felsefenin Doğuşu, (Çev. Cemal Yıldırım), Remzi kitabevi, İstanbul, Russell, Bertrand; Bilimden Beklediğimiz, (Çev. Avni Yakalıoğlu), Varlık Yayınları, İstanbul, ; Felsefe Sorunları, (Çev. Vehbi Hacı Kadiroğlu), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, ; Rölativite`nin ABC`si, (Çev. Vahap Erdoğdu), Sarmal Yayınevi, İstanbul, ; Dış Dünya Üzerine Bilgimiz, (Çev. Vehbi Hacı Kadiroğlu), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, ; Mistisizm ve Mantık, (Çev. Ayseli Usluata), Varlık Yay., İstanbul, Sevim, Seyfullah; İslam Düşüncesinde Marifet ve İbn Arabi, İnsan Yay., İstanbul, Shook, John R.; Amerikan Pragmatizminin Öncüleri, (Çev. Celal Türer), Üniversite Kitabevi, İstanbul, Sol, Ayhan; Bilimsel Devrimler Radikal Kavramsal Değişimler`e İndirgenebilir mi?, Felsefe Dünyası, Sayı 16, Yaz 1995, ss Soykan, Ömer Naci; Bilgi ve Betimleme: Pozitivizm ve Ernst Mach Üstüne, Küyerel Yay., İstanbul, ; İnsan Bilimlerinde Temellendirme Sorunu, Felsefe Dünyası, Sayı: 18, Kış 1995, ss Spinoza, Baruch; Etika, (Çev. Hilmi Ziya Ülken), MEB., İstanbul, ; Kavrayış Gücünün Gelişim, (Çev. C. Şahan), Kuram Yay., İstanbul, Ströker, Elisabeth; Bilim Kuramına Giriş, (Çev. Doğan Özlem), Ara Yayıncılık, İstanbul, Suckiel, Ellen Kappy; William James`in Pragmatik Felsefesi, (Çev. Celal Türer), Paradigma, İstanbul, Taylan, Necip; Gazzali`nin Düşünce Sisteminin Temelleri, M. Ü. İlahiyat Fak. Vakfı, İstanbul. Tepe, Harun; Platon`dan Habermas`a Felsefede Doğruluk ya da Hakikat, Ark Yay., Ankara, Timuçin, Afşar; Descartes; çı Bilgi Kuramının Temellendirilişi; Bulut Yay., İstanbul, Trigg, R.; Akılcılık ve Bilim, (Çev. K. Yerci), Sarmal Yay., Ankara, 1996.

5 Epistemoloji Bibliyografyası 203 Topdemir, Hüseyin G.; Kuhn ve Bilimsel Devrimlerin Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme, Felsefe Dünyası, Sayı: 36, 2002, ss ; Francis Bacon`ın Bilim Anlayışı, Felsefe Dünyası, Sayı: 30, 1999, ss Turgut, İhsan; Bertrand Russell L. Wittgenstein ve Mantıksal Atomculuk, Karınca Matbaacılık, İzmir, ; Platon`un Son Dönem Felsefesinde Bilgi Sorunu: Theaitetos`un Bir Yorumu, Bilgehan Basımevi, İzmir, Türer, Celal; Charles S. Peirce`ün Pragmatik Felsefesi, Üniversite Kitabevi, İstanbul, ; Pozitif Bilimde Basitlik İlkesinin Belirlenmesi Yolunda Bir Deneme, İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul, Ülken, Hilmi Ziya; Bilgi ve Değer, Ülken Yay., İstanbul, Wıttgenstein, Ludwig; Felsefi Soruşturmalar, (Çev. Deniz Kanıt), Küyerel Yay., İstanbul, Yakıt, İsmail; Ihvân-ı Safâ Felsefesinde Bilgi Problemi, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, Yenişehirlioğlu, Şahin; Felsefe ve Diyalektik: Bilgi Kuramı, Ümit Yay., İstanbul, Yeşilyurt, Temel; Dini Bilginin İmkanı, İnsan Yay., İstanbul, Yıldırım, Cemal; Bilimsel Düşünme Yöntemi; Yazılar, Bildiriler, Tartışmalar, Bilgi Yayınevi, İstanbul, ; Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996 Yüksel, Emrullah; Amidi`de Bilgi Teorisi, İşaret Yay., İstanbul, İngilizce Alston, William P.; Perceiving God: The Epistemology of Religious Experience, Ithaca,1991, Cornell University Press ; Epistemic Justification. Essays in the Theory of Knowledge. Ithaca, 1989, Cornell University Press. Bonjour, Laurence; The Structure of Empirical Knowledge. Cambridge,1985, Harvard University Press ; The Coherence Theory of Empirical Knowledge, Philosophical Studies, 30, ss ; Can Empirical Knowledge Have a Foundation, American Philosophical Quarterly, 15, ss ; The Structure of Empirical Knowledge, Cambridge, Harvard University Press. Braithwaite, Richard B.; An Empricist's View of the Nature of Religious Belief, Cambridge,1955, Cambridge University Press. Bryson, Brown; How to be Realistic About Inconsistency in Science. Studies in History and Philosophy of Science, 21: , Chısholm, Roderick; The Foundations of Knowing, Minneapolis, 1982, University of Minnesota Press ; Perceiving, Cornell University Press, Ithaca, NY, 1957.

6 204 Epistemoloji Bibliyografyası ; Theory of Knowledge, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, ; A Version of Foundationalism, Midwest Studies in Philosophy, vol 5, 1981, ss Clark, Micheal; Knowledge and Grounds: A Comment on Mr. Gettier`s Paper, Analysis, 24, 1963, ss Clark, Romane; Sensous Judgements, Nous, 7, 1973, ss Cohen, Stewart; Justification and Truth, Philosophical Studies, 46, 1984, ss Detlefsen, M.; Brouwerian intuitionism. In M. Detlefsen (ed.), Proof and Knowledge in Mathematics. Routledge, London and New York, Dretske, Fred; Knowledge and the Flow of Information, MIT Press, Cambridge, 1981,. Ferre, Frederick; Knowing and Value: Toward a Constructive Postmodern Epistemology, State University of New York Press, December Fetzer, Ellory; Knowledge an the Flow of Information, MIT Press, Cambridge, ; Scientific Knowledge, Boston Studies in the Philosophy of Science, 69, Dortrecht: Reidl, Firth, Roderick; Radical Empiricism and Perceptual Relativity, The Philosophical Review, 1950, 59, ss , ; Are Epistemic Concepts Reducible to Ethical Concepts, In Goldman an Kim, Fuller, Steve, Philosophy, Rhetoric, and the End of Knowledge, Madison, 1993, University of Wisconsin Press ; Social Epistemology, Indiana University Press, Bloomington, Fumerton, Richard; Metaepistemology and Skepticism, Lanham, MD, 1995, Rowman and Littlefield. Geıvett, Douglas R. and SWEETMAN, Brendan, eds., Contemporary Perspectives on Religious Epistemology, Oxford University Press, Oxford, Gettier, Edmund; Is Justified True Belief Knowledge?, Analysis, , ss Goldman, Alvin; Epistemology and Cognition, Cambridge,1986, Harvard University Press ; Knowledge in a Social World, Oxford, 1999, Oxford University Press ; Discrimination an Perceptual Knowledge, Journal of Philosophy, 73, 1976, ss ; Theory of Human Action, Princeton University Press, Princeton, ; What is Justified Belief, In Justification and Knowledge, ed. George Pappas, Dordrech: Reidel, ; The Internalist Conception of Justification, Midwest Studies in Philosophy, University of Minnesota, Minneapolis, vol. 5, 1981, ss ; Epistemology an Cognition, Harvard University Press, Cambridge, Goodman, Nelson; The Structure of Appearnece, Harvard Universty Press, Cambridge, Greco, John and Sosa, Ernest; (Ed.) The Blackwell Guide to Epistemology, edited by, Malden, Ma: Blackwell, Haack, Susan; Evidence and Inquiry: Towards Reconstruction in Epistemology, Oxford,1993: Blackwell.

7 Epistemoloji Bibliyografyası 205 Harman, Gilbert; Knowledge, Inference and Explanation, American Philosophical Quarterly, 5, 1968, ss ; Thought, Princeton University Press, Princeton, ; Reasoning an Explanatory Coherence, American Philosophical Quarterly, 17, 1980, ss Hahlweg, K. and Hooker, C. A.; (Edited By.) Issues in Evolutionary Epistemology, Albany, 1989, NY: SUNY Press. Heil John; Beleiving What One Ought, Journal of Philosopy, 80, 1983, ss Kahneman, Daniel; Paul Slovic; Amos Tversky; Judgment Under Uncertainty: Heuristic and Biases, Cambridge University Press, Cambridge, Klein, Peter; Knowledge, Causality and Defeasibility, Journal of Philosophy, 73, 1976, ss ; Misleading Evidence an Restoration of Justification, Philosophical Studies, 37, 1980, ss Kornblıth, H.; (edited by), Naturalizing Epistemology, Cambridge, 1985, MA: MIT Press ; Justified Beleif an Epistemically Responsible Action, Philosophical Review, 92, 1983, ss Kuhn, Thomas; The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press, Chicago, Kyburg, Henry Jr.; Probability and the Logic of Rational Belief, Wesleyan University Press, Middletown, Lakatos, I.; Musgrave, A.; (eds.), Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge, Lehrer, Keith; Self-Trust: A study of Reason, Knowledge and Autonomy, Clarendon Press, Oxford, ; Theory of Knowledge, Westview Press, Boulder, ; Knowledge, Truth and Evidence, Analysis, 25, 1965, ss ; How Reasons Give Us Knowledge or the Case of the Gypsy Lawyer, Journal of Philosophy, 68, 1971, ss ; Knowledge, Oxford University Press, Oxford, ; Gettier Problem and the Analysis of Knowledge, In Justification an Knowledge: New Studies in Epistemology, ed. George Pappas, Dordrech: Reidel, 1979, ss ; Knowledge, Truth and Ontology, In Language and Ontology, International Wittgenstein Symposium, Vienna: Hölder-Pichler-Tempsky, Levi, Isaac; Enterprise of Knowledge, MIT Press, Cambridge, Lewis, C. I.; An Analysis of Knowledge and Valuation, Lasalle: Open Court, ; Mind and the World Order, New York. Dover, Longino, Helen; Science as Social Knowledge, Princeton University Press, Princeton, Lycan, William; Judgement and Justification, Cambridge University Press, Cambridge, Malcolm, Norman; Knowledge and Certainty, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1963.

8 206 Epistemoloji Bibliyografyası Margolis, Joseph; Alternative Strategies for the Analysis of Knowledge, Canadian Journal of Philosophy, 2, 1973, ss Munz, Peter; Philosophical Darwinism: On the Origin of Knowledge by Means of Natural Selection, Routledge, London,1993. Nıckles, Thomas ed.; Scientific Discovery, Logic, and Rationality. Reidel, Dordrecht, Plotkın, H. C. (ed.); Learning, Development, and Culture: Essays in Evolutionary Epistemology, John Wiley & Sons, New York, Pollock, John; Contemporary Theories of Knowledge, Rowman and Littlefield, Totowa, ; Criteria an Our Knowledge of the Material World, Philosophical Review, 76, 1967, ss ; What is Epistemological Problem, American Philosophical Quarterly, 5, 1968, ss ; The Structure of Epistemic Justification, American Phlosophical Quarterly, 4, 1970, ss ; Knowledge and Justification, Princeton University Press, Princeton, ; Epistemology an Probability, Synthese, 55, 1983, ss ; Reliability an Justified Belief, Canadian Journal Of Philosophy, 14, 1984, ss Popper, Karl R.; Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, The Clarendon Press, Oxford, Quine, W. V.; Joseph Ullian; The Web of Beleif, New York: Random House, Rapaport, W. J., Rescher, Nicholas; A Useful Inheritance: Evolutionary Aspects of the Theory of Knowledge, MD: Rowman, Lanham,1990. Rescher, Nicholas; Cognitive Economy: The Economic Dimension of the Theory of Knowledge, University of Pittsburgh Pres, Rıedl, Rupert; Biology of Knowledge: The Evolutionary Basis of Reason, John Wiley & Sons, Chichester,1984. Rorty, Richard; Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press, Princeton, Schlick, Moritz; The Foundations of Knowledge, Logical Positivism, ed. A. J. Ayer, Free Press, 1959, ss Schmitt, Frederick; Reliability, Objectivity an Backround of Justification, australasian Journal of Philosophy, 62, 1984, ss Sellars, Wilfrid; Empricism an the Philosophy of Mind, Science, Perception and Reality, Routledge; Kegan Paul, London, Shope, Robert K.; The Analysis of Knowing. A Decade of Research. Princeton University Press, Princeton, Smith, David Woodruff; Content and Context of Perception, Synthese, 61, 1984, ss ; The Ins and Outs of Perception, Philosophical Studies, 49, 1986, ss Sosa, Ernest; The Analysis of Knowledge That P, Analysis, 25, 1964, ss. 1-8.

9 Epistemoloji Bibliyografyası ; How Do You Know, American Philosophical Quarterly, 11, 1974, ss ; Epistemic Presupposition, Justification and Knowledge: New Studies in Epistemology, ed. George Pappes, Dordrech: reidel, ; The Raft and Pyramid: Coherence Versus Foundations inthe Theory of Knowledge, Midwest Studies in Philosophy, vol. 5, 1981, ss Steup, Matthias; An Introduction to Contemporary Epistemology. Prentice Hall, Upper Saddle River, Stıch, Stephen; The Fragmentation of Reason, MA: MIT Press, Cambridge, Swain, Marshall; Reasons an Knowledge, NY: Cornell University Press, Ithaca, Toulmın, Stephen; Human Understanding: The Collective Use and Evolution of Concepts, Princeton University Press, Princeton, Ungar, Peter; Experience and Factual Knowledge, Journal of Philosophy, 64, 1967, ss Van Cleve, James; Foundations, Epistemic Principles and Cartesian Circle, Philosophical Review, 88, 1979, ss Williams, Michael; The Problem of Knowledge: Oxford University Press, Oxford, A Critical Introduction to Epistemology, Wolterstorff, Nicholas; Reason within the Bounds of Religion, Grand Rapids,1976, Eerdmans. Zagzebskı, Linda Trinkaus; Virtues of the Mind. An Inquiry Into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge, ; Rational Faith: Catholic Responses to Reformed Epistemology, University of Notre Dame, Notre Dame,1993. Fransızca Adorno T.W. ; Popper K. (ed.) ; La querelle allemande des sciences sociales, Paris, Complexes, Althusser L. ; Philosophie et philosophie spontanée des savants, Paris, Maspéro, Armengaud F. ; G. E. Moore et la genèse de la philosophie analytique, Paris, Klindsieck, Aron R. ; Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, ; La condition historique du sociologue, Leçon inaugurale au Collège de France, Paris, Gallimard, Assoun P.-L. ; Introduction à l'épistémologie freudienne, Paris, Payot, Atias C. ; Epistémologie juridique, Paris, PUF, Ayer A. J. ; Langage, vérité, logique, Paris, Flammarion, Bachelard G. ; Epistémologie, Paris, PUF, ; La formation de l'esprit scientifique, Paris, PUF, ; La philosophie du non, Paris, PUF, Coll. Quadrige, ; L'activité rationaliste et la physique contemporaine, Paris, PUF, ; Le matérialisme rationnel, Paris, PUF, 1993.

10 208 Epistemoloji Bibliyografyası ; Le nouvel esprit scientifique, Paris, PUF, ; Le rationalisme appliqué, Paris, PUF, Bachta A. ; L' épistémologie scientifique des lumières, Paris, L'Harmattan, Badiou A. ; Le concept de modèle, Paris, Maspéro, Barberousse, A. ; Kistler M. ; Ludwig P. ; Paris, Flammarion, Barreau, H. ; L'épistémologie, Paris, PUF, La philosophie des sciences au XXème siècle, Barsotti B. ; Bachelard critique de Husserl. Aux racines de la fracture épistémologie / phénoménologie, Paris, L'Harmattan, Bartholy M.-C. ; Acot P. ; Philisophie - épistémologie, précis de vocabulaire, Paris, Magnard, Bartholy M.-C. ; Despins J.-P. ; Granpierre G. ; Épistémologie générale de la Science, Paris, Magnard, Bayer R. ; Epistémologie et logique depuis Kant jusqu'à nos jours, Paris, PUF, Beneze G. ; La méthode expérimentale, Paris, PUF, Berger P. ; Luckmann T. ; La construction sociale de la réalité, Paris, Méridiens-Klincksieck, Bernard C. ; Introduction à l'étude de la médecine expérimenta, Paris, Flammarion, ; Morceaux choisis, Paris, Gallimard, ; Principes de médecine expérimentale, Paris, PUF, Bernard-Weil E. ; Du "système" à la Torah: Essai d'épistémologie, d'anthropologie et de théologie systémiques, Paris, L'Harmattan, Berthelot J.-M. (ed.) ; Epistémologie des sciences sociales, Paris, PUF, ; Les vertus de l'incertitude, Le travail de l'analyse dans les sciences sociales, Paris, PUF, ; L'intelligence du social, Paris, PUF, ; Sociologie, Epistémologie d'une discipline,textes fondamentaux, Bruxelles, De Boeck, Besnier J.-M. ; Les théories de la connaissance, Paris, Flammarion, Blanché R. ; La méthode expérimentale et la philosophie de la physique, Paris, Arman Colin, ; L'épistémologie, Paris, PUF, Bloch O. (ed.) ; Epistémologie et matérialisme, Paris, Méridiens-Klincksieck, Boirel R. ; Théorie générale de l'invention, Paris, PUF, Borutti S. ; Théorie et interprétation. Pour une épistémologie des sciences humaines, Lausanne, Payot, Boudon R. ; Clavelin M. ; Le relativisme est-il résistible? Paris, PUF, Boudon R. ; La logique du social, Paris, Hachette, Bouilloud J.-Ph. ; Sociologie et société, Epistémologie de la réception, Paris, PUF, 1997.

11 Epistemoloji Bibliyografyası 209 Bourdieu P. ; Les usages sociaux de la science. Pour une sociologie clinique du champ scientifique, Paris, INRA éditions, ; Questions de sociologie, Paris, Editions de Minuit, ; Réponses, Paris, Seuil, Bouveresse J. ; Prodiges et vertiges de l'analogie. De l'abus des belles lettres dans la pensée, Paris, Editions Raisons d'agir, ; Rationalité et cynisme, Paris, Éditions de Minuit, ; (éd.), Karl Popper et la science d'aujourd'hui, Paris, Aubier, Boyer A. ; Introduction à la lecture de Karl Popper, Paris, Presses de l'ens, Brannigan A. ; Le fondement social des découvertes scientifiques, Paris, PUF, Brenner A. ; Les origines françaises de la philosophie des sciences, Paris, PUF, Breton P. ; A l'image de l'homme, du Golem aux créatures virtuelles, Paris, Seuil, Broad W. ; La souris truquée, enquête sur la fraude scientifique, Paris, Seuil, Bunge, M. ; L'épistémologie, Paris, Maloine, Busino G. ; Sociologie des sciences et des techniques, Paris, PUF, ; Critiques du savoir sociologique, Paris, PUF, Caillé A. ; Splendeurs et misère des sciences sociales, Genève, Droz, Callon M. ; Latour B. (ed) ; La science telle qu'elle se fait, Paris, La Découverte, Canguilhem G. ; Études d'histoire et de philosophie des sciences, Paris, Vrin, ; Idéologie et rationalité dans l'histoire des sciences de la vie, Paris, Vrin, ; Le normal et le pathologique, Paris, PUF, Carnap R. ; Les fondements philosophiques de la physique, Paris, Armand Colin, Cazenave M. ; Aux frontières de la science, dictionnaire de l'ignorance, Paris, Hachette, Chalmers A. ; La fabrication de la science, Paris, La découverte, ; Qu'est-ce que la science?, Paris, La découverte, Chateau D. ; Epistémologie de l'ésthétique, Paris, L'Harmattan, Chiss, J.-L. ; Puech C. ; Fondations de la linguistique. Etudes d'histoire et d'épistémologie, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, Collins H. ; Pinch T. ; Tout ce que vous devriez savoir sur la science, Paris, Seuil, Combessie J.-C. ; La méthode en sociologie, Paris, La Découverte, Costagliola J. ; Epistémologie du phénomène ovnien ou cinquante ans de déni scientifique, Paris, L'Harmattan, Cuin C.-H. ; Ce que (ne) font (pas) les sociologues : petit essai d'épistémologie critique, Paris, Droz, Dagognet F. ; Philosophie biologique, Paris, PUF, ; Savoir et pouvoir en médecine, Paris, Les Empêcheurs de tourner en rond, ; Gaston Bachelard, sa vie, son oeuvre, avec un exposé de sa philosophie, Paris, PUF, 1965.

12 210 Epistemoloji Bibliyografyası ; Les outils de la réflexion: épistémologie, Paris, Synthelabo, ; Une épistémologie de l'espace concret, Néogéographie, Paris, Vrin, Dennett D. ; Darwin est-il dangereux?, Paris, Odile Jacob, Desanti J.-T. ; La philosophie silencieuse, ou critique des philosophies de la science, Paris, Seuil, D'Espagnat B. ; A la recherche du réel, Paris, Grasset, Desrosières A. ; La politique des grands nombres, Paris, La découverte, Dikasso E.M. ; Feyerabend. Epistémologie, anarchisme et société libre, Paris, PUF, Dogan M., Pahre R. ; L'innovation dans les sciences sociales, La marginalité créatrice, Paris, PUF, Dubet F. ; Sociologie de l'expérience, Paris, Seuil, Dubois M. ; Introduction à la sociologie des sciences, Paris, PUF, Ducassé, P. ; Histoire des techniques, Paris, PUF, ; Les techniques et la philosophie, Paris, PUF, Duhem P. ; La théorie physique, son objet, sa structure, Paris, Vrin, Durkheim E. ; Les règles de la méthode sociologique, Paris, Flammarion, Elias N. ; Engagement et distanciation, Paris, Fayard, ; Qu'est-ce que la sociologie?, Paris, Editions de l'aube, Estivals R. ; Théorie générale de la schématisation. Tome 1, Epistémologie des sciences cognitives, Paris, L'Harmattan, Feyerabend P. ; Adieu la raison, Paris, Seuil, ; Dialogues sur la connaissance, Paris, Seuil, ; Contre la méthode, esquisse d une théorie anarchiste de la connaissance, Paris, Seuil, Filloux J.-C. ; Epistémologie éthique et sciences de l'éducation, Paris, L'Harmattan, Foucault M. ; Les mots et les choses, Gallimard, Fourez G. ; Apprivoiser l'épistémologie, Bruxelles, De Boeck Université, ; La construction des sciences: les logiques des inventions scientifiques, introduction à la philosophie et à l'éthique des sciences, Bruxelles, De Boeck, Gagnepain J. ; Du vouloir dire : traité d'épistémologie des sciences humaines, Bruxelles, De Boeck Université, Gille B. ; Les mécaniciens grecs - La naissance de la technologie, Paris, Seuil, Giot J. ; Schotte J.-Cl. ; Langage, clinique, épistémologie. Achever le programme saussurien, Bruxelles, De Boeck Université, Goffi J. Y. ; La philosophie de la technique, Paris, PUF, Goffman E. ; Les moments et leurs hommes, Paris, Seuil, Gould S. J. ; Et dieu dit "Que Darwin soit", Paris, Seuil, Granger G.-G. ; La science et les sciences, Paris, PUF, ; Langages et épistémologie, Paris, Klincksieck, 2000.

13 Epistemoloji Bibliyografyası 211 Grawitz M. ; Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, Habermas J. ; Logique des sciences sociales et autres essais, Paris, PUF, Haéri G. ; Roche B.,Introduction à la philosophie des sciences, PUF, Hamel J. ; Précis d'épistémologie de la sociologie, Paris, L'Harmattan, Hayek F. ; Scientisme et sciences sociales, Paris, Plon, Haynal A. ; Psychanalyse et sciences face à face: épistémologie, histoire, Lyon, Edition Césura, Hempel C.G. ; Eléments d'épistémologie, Paris, Armand Colin, Hugues E. ; Le regard sociologique, Paris, Editions de l'ehess, Jacob P. ; L'empirisme logique Ses antécédents et ses critiques, Paris, Editions de Minuit, ; De Vienne à Cambridge, l'héritage du positivisme logique de 1950 à nos jours, Paris, Gallimard, ; L'épistémologie L'âge de la science, Paris, Odile Jacob, Javeau C. ; Petit manuel d'épistémologie des sciences du social, Bruxelles, La Lettre volée, Jeanneret Y. ; L'affaire Sokal ou la querelle des impostures, Paris, PUF, Jurdant, B. ; Impostures scientifiques, les malentendus de l'affaire Sokal, Paris, La Découverte, Kahn P. ; Le positivisme, Paris, Editions Quintette, ; Théorie et expérience, Paris, Editions Quintette, Kaufmann J.-C. ; L'entretien compréhensif, Paris, Nathan, Kollektif ; Anatomie d'un épistémologue, François Dagognet, Paris, PUF, ; Epistémologie et Cognition, Liège, Mardaga, ; Epistémologie, éthique et politique: Actes du colloque du CRI, centre de recherche sur l'imaginaire, Montpellier, décembre 1994, Ruptures de la modernité, Paris, L'Harmattan, ; Essais d' épistémologie pratique en sciences humaines, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l'homme, ; François Dagognet, médecin, épistémologue, philosophe, Paris, Synthelabo, ; La culture est-elle naturelle?histoire, épistémologie et applications récentes du concept de culture, Paris, Errance, ; L'Avenir de la philosophie est-il grec?, Montréal, Fides, ; Nos savoirs sur nos savoirs, un lexique d'épistémologie pour l'enseignement, Bruxelles, De Boeck Université, Koyré A. ; Études d'histoire de la pensée scientifique, Paris, PUF, 1966 et Gallimard, Krémer-Marietti A. ; Sociologie de la science, Paris, Pierre Mardaga éditeur, Kuhn T.S. ; La structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, Coll. Champs, ; La tension essentielle, Paris, Gallimard, 1990.

14 212 Epistemoloji Bibliyografyası Lakatos I. ; Histoire et méthodologie des sciences, Paris, PUF, ; Preuves et réfutations, essai sur la logique de la découverte mathématique, Paris, Hermann, Lang B. ; Base d une analyse prospective des relations internationales. Epistémologie de la théorie politique, Lille, Presses universitaires du septentrion, Laplantine F., La description ethnographique, Paris, Nathan, Latour B. - Woolgar, S. ; La vie de laboratoire. La production des faits scientifiques, Paris, La Découverte, Latour B., La science en action, Paris, Gallimard, ; Les microbes Guerre et paix, Editions A.-M. Métailié, ; Petites leçons de sociologie des sciences, Paris, Seuil, Laurent P. ; Paquet G. ; Epistémologie et économie de la relation, Lyon-Paris, Vrin, Lazarsfeld P. ; Philosophie des sciences sociales, Paris, Gallimard, Le Huu Khoa ; Liens méthodologiques et parenté épistémologique entre les sciences sociales, Lille, Presses universitaires du Septentrion, Le Moigne J.-L. ; Le constructivisme. Tome 2, Epistémologie de l'interdisciplinarité, Paris, L'Harmattan, ; Les épistémologies constructives, Paris, PUF, Lecourt D. ; Thomas B. ; Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences, Paris, PUF, Lecourt D. ; L'épistémologie historique de Gaston Bachelard, Paris, Vrin, ; Pour une critique de l'épistémologie, Paris, Maspéro, Lepenies W. ; Les trois cultures, Paris, Presses de la Maison des sciences de l'homme, Leroi-Gourhan, A. ; Les chasseurs de la préhistoire, Paris, Métailié, Levy-Leblond J.-M. ; Aux contraires L'exercice de la pensée et la pratique de la science, Paris, Gallimard, Martin O. ; Sociologie des sciences, Paris, Nathan, Matalon B. ; La construction de la science de l'épistémologie à la sociologie de la connaissance scientifique, Lausanne, Delachaux et Niestlé, ; La Construction de la science: De l'épistémologie à la sociologie de la connaissance scientifique, Paris, Delachaux et Niestlé, Merton R. K. ; Eléments de théorie et de méthode sociologique, Paris, Armand Colin, Mesure S. ; Dilthey et la fondation des sciences historiques, Paris, PUF, Meyerson É. ; Identité et réalité, Paris, Vrin, Mills W. ; L'imagination sociologique, Paris, Maspéro, Monnoyeur F. (ed.) ; Qu'est-ce que la matière? Regards scientifiques et philosophiques, Paris, Librairie Générale Française, Monod J. ; Le hasard et la nécessité, Paris, Seuil, 1970.

15 Epistemoloji Bibliyografyası 213 Mucchielli A. (ed.) ; Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales, Paris, Armand Colin, Nadeau R. ; Vocabulaire technique et analytique de l'épistémologie, Paris, PUF, Omnès R. ; Philosophie de la science contemporaine, Paris, Gallimard, Oulahbib L.-S. ; Ethique et épistémologie du nihilisme : Les meurtriers du sens, Paris, L'Harmattan, Panza M. ; Pont J.-C. ; Les savants et l'épistémologie vers la fin du XIXe siècle, Paris, Bibliothèque Scientific Albert Blanchard, Paty M. ; L'analyse critique des sciences: Le tétraèdre épistémologique (science, philosophie, épistémologie, histoire des sciences), Paris, L'Harmattan, Pelpel P. ; Apprendre et faire. vers une épistémologie de la pratique, Paris, L'Harmattan, Piaget J. ; L'Épistémologie génétique, Paris, PUF, Piaget, J. (ed.) ; Logique et connaissance scientifique, Encyclopédie de la Pléïade, Paris, Piaser A. ; Epistémologie de la méthode: Voir et faire la sociologie autrement, Paris, Vrin, Picavet E. ; Approches du concret. Une introduction à l'épistémologie, Paris, Ellipses, Poincaré H. ; La science et l'hypothèse, Paris, Flammarion, ; La valeur de la science, Paris, Flammarion, Popper K. ; Conjectures et réfutations, Paris, Payot, ; La connaissance objective, Paris, Aubier, ; La société ouverte et ses ennemis, 2 cilt, Paris, Seuil, ; Logique de la découverte scientifique, Paris, Payot, Pourtois J.-P. ; Desmet,- H., ; Epistémologie et instrumentation en sciences humaines, Liège-Bruxelles, Mardaga, Putnam H. ; Réalisme à visage humain, Paris, Seuil, Quere L. ; La sociologie à l'épreuve de l'herméneutique. Essai d'épistémologie des sciences sociales, Paris, L'Harmattan, Renard G. ; L' Epistémologie chez Georges Canguilhem, Paris, Nathan, Rorty R. ; Conséquences du pragmatisme, Paris, Seuil, 1993 Rossi J.-G. ; Les grands courants de l'empirisme, Paris, Armand Colin, ; La philosophie analytique, Paris, L'Harmattan, ; Le problème ontologique dans la philosophie analytique, Paris, Kimé, Ruelland J. G. ; Raulet G. ; De l'épistémologie à la politique, Paris, PUF, Russell B. ; Problèmes de philosophie, Paris, Payot, Schnapper D. ; La compréhension sociologique, Paris, PUF, Schuon F. ; Du divin à l'humain - Tour d'horizon de métaphysique et d'epistémologie, Paris, Le courrier du Livre, Schütz A. ; Le chercheur et le quotidien, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1987.

16 214 Epistemoloji Bibliyografyası Searle J. R. ; La construction de la réalité sociale, Paris, Gallimard, Sebestik J. ; Soulez A. (ed.) ; Méridiens- Klincksieck, Simmel G. ; Sociologie et épistémologie, PUF, Le Cercle de Vienne Doctrines et controverses, Paris, Simondon G. ; Du mode d'existence des objets techniques, Paris, Aubier, Sokal A. ; Bricmont J. ; Impostures intellectuelles, Paris, Editions Odile Jacob, Soler L. ; Introduction à l'épistémologie, Paris, Ellipses, Soulez A. (ed.) ; Manifeste du Cercle de Vienne et autres écrits, Paris, PUF, Terré D. ; Les dérives de l'argumentation scientifique, Paris, PUF, 1998 Testart A. ; Essai d'épistémologie, Paris, Editions Christian Bourgois, Tête A. ; La psychologie et ses fantômes : Contribution à l'épistémologie d'une histoire de la psychologie, Paris, PUF, Thuillier P. ; D'Archimède à Einstein, les faces cachées de l'invention scientifique, Paris, Fayard, ; Les biologistes vont-ils prendre le pouvoir? La sociobiologie en question, Paris, Éditions Complexe, ; Les passions du savoir, Paris, Fayard, ; Science et société, essais sur les dimensions culturelles de la science, Paris, Fayard, Toulmin S. ; L'explication scientifique, Paris, Armand Colin, Touraine A. ; La voix et le regard, Paris, Seuil, ; Le retour de l'acteur, Paris, Fayard, Vergnioux A. ; L' explication dans les sciences, Bruxelles, De Boeck Université, Verneaux, R. ; Epistémologie générale ou critique de la connaissance, Paris, Beauchesne, Vinck D., Sociologie des sciences, Paris, Armand Colin, Virieux, R., L'Épistémologie, Paris, PUF, ; les grandes étapes de l épistémologie jusqu'à Kant, Genève, Editions Patino, Wallerstein I. ; Impenser la science sociale, Paris, PUF, Watier P. ; Le savoir sociologique, Paris, Desclée de Brouwer, Weber M. ; Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, Wunenburger J.-J. (ed.) ; Bachelard ou l'épistémologie française, Paris, PUF, Almanca Erkenntnistheorie/Denken/Wissenschaftstheorie Apel, Karl-Otto, Diltheys Unterscheidung von Erklären und Verstehen im Lichte der Problematik der modernen Wissenschaftstheorie, in: Ernst Wolfgang Orth (Hg.), Dilthey und die Philosophie der Gegenwart, Freiburg/München Adorno, Theodor W., Vorlesungen zur Einleitung in die Erkenntnistheorie, Frankfurt.

17 Epistemoloji Bibliyografyası 215 Berger Peter L. / LUCKMANN, Thomas, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie, Frankfurt/M Breuer, Franz, Wissenschaftstheorie für Psychologen. Eine Einführung, 5. Aufl., Münster Chalmers, A.F., Wege der Wissenschaft. Einführung in die Wissenschaftstheorie, Berlin/Heidelberg/New York/Tokyo Baumann, Peter, Erkenntnistheorie, Stuttgart (JB Metzler Verlag) Gabriel, Gottfried, Grundprobleme der Erkenntnistheorie, (UTB) Stuttgart Eberhard, Kurt, Einführung in die Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie Geschichte und Praxis der konkurrierenden Erkenntniswege, Kohlhammer Urban Taschenbücher, 2. Auflage. Johann, August Schülein und Reitze, Simon, Wissenschaftstheorie für Einsteiger, (UTB) Stuttgart Keller, Albert, Allgemeine Erkenntnistheorie, Kohlhammer (185 Seiten), Stuttgart 1990 Lenk, Hans, Einführung in die Erkenntnistheorie, Interpretation -Interaktion- Intervention, Wilhelm Fink Verlag, München Schnädelbach, Herbert, Erkenntnistheorie zur Einführung, Junius Verlag, Hamburg Cassirer, Ernst, Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik [1910], 7. unveränderte Auflage, reprografischer Nachdruck, Darmstadt Duerr, Hans Peter; Ni Dieu - ni mètre. Anarchische Bemerkungenzur Bewußtseins- und Erkenntnistheorie, Frankfurt Foerster, Heinz von, Wissen und Gewissen. Versuch einer Brücke, Frankfurt/M [radikaler Konstruktivismus]. Greiff, Bodo von, Gesellschaftsform und Erkenntnisform zum Zusammenhang von wissenschaftlicher Erfahrung und gesellschaftlicher Entwicklung, Frankfurt Habermas, Jürgen, Erkenntnis und Interesse. Mit einem neuen Nachwort, Frankfurt Habermas, Jürgen, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt/M Hönigswald, Richard, Geschichte der Erkenntnistheorie, Darmstadt Hufer, Klaus-Peter, Konstruktivismus in der Kritik. Konstruktivismus- die Entpolitisierung der politischen Bildung mit Hilfe einer Erkenntnistheorie, in: Erwachsenenbildung. Vierteljahresschrift für Theorie und Praxis, 47. Jg. (1/2001), S Krämer, Sybille, Symbolische Erkenntnis bei Leibniz, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, 46. Jg., Heft 2/1992, S Maturana Humberto R. / VARELA, Francisco J., Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln menschlicher Erkenntnis, Bern u. a Siebert, Horst, Lernen als Konstruktion von Lebenswelten. Entwurf einer konstruktivistischen Didaktik, Frankfurt/M [mit einem Kapitel Erkenntnistheoretische Grundlagen ]. Vollmer, Gerhard, Evolutionäre Erkenntnistheorie, vierte Auflage, Stuttgart Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsorganisation/Universitäten

18 216 Epistemoloji Bibliyografyası Apel, Karl-Otto, Diltheys Unterscheidung von 'Erklären' und 'Verstehen' im Lichte der Problematik der modernen Wissenschaftstheorie, in: Ernst Wolfgang Orth (Hg.), Dilthey und die Philosophie der Gegenwart, Freiburg/München 1985, S Davidson, Donald, Wahrheit und Interpretation. Frankfurt/M. 2. Auflage Dummett, Michael: Wahrheit, Stuttgart Feyerabend, Paul Wider den Methodenzwang. Skizze einer anarchistischen Erkenntnistheorie, Frankfurt/M Føllesdal, Dagfinn /LARS Walløe/Jon ELSTER, Rationale Argumentation. Ein Grundkurs in Argumentations- und Wissenschaftstheorie, Berlin Gottfried, Gabriel, Grundprobleme der Erkenntnistheorie. Paderborn 2. Auflage Habermas, Jürgen, Technik und Wissenschaft als 'Ideologie', Frankfurt/M Hacking, Ian von, Einführung in die Philosophie der Naturwissenschaften, Stuttgart Hempel, Carl G., Aspekte wissenschaftlicher Erklärung, Berlin/ New York Hempel, Carl G., Aspekte wissenschaftlicher Erklärung, Berlin/NewYork Hoyningen-Huene, Paul, Die Wissenschaftsphilosophie Thomas S. Kuhns. Mit einem Geleitwort von Thomas S. Kuhn, Braunschweig/Wiesbaden Hempel, Carl G., Aspekte wissenschaftlicher Erklärung, Berlin/NewYork Hoyningen-Huene, Paul,/Hirsch, Gertrude (Hg.), Wozu Wissenschaftsphilosophie? Positionen und Fragen zur gegenwärtigen Wissenschaftsphilosophie, Berlin/New York Kron, Friedrich W., Wissenschaftstheorie für Pädagogen, München Müller-Warden, Joachim, "Was ist Wissenschaft?", in: Joachim Müller-Warden/Harald Welzer (Hg.), Fragmente Kritischer Theorie, Tübingen 1991, S Schwemmer, Oswald, Handlung und Struktur. Zur Wissenschaftstheorie der Kulturwissenschaften, Frankfurt/M Schwemmer, Oswald, Die Philosophie und die Wissenschaften. Zur Kritik einer Abgrenzung, Frankfurt/M Seiffert, Helmut / RADNITZKY, Gerard (Hg.), Handlexikon zur Wissenschaftstheorie, München George Spencer-Brown, Wahrscheinlichkeit und Wissenschaft, Heidelberg Stehr, Nico, Arbeit, Eigentum und Wissen. Zur Theorie von Wissensgesellschaften, Frankfurt/M Ströker, Elisabeth, Einführung in die Wissenschaftstheorie, Darmstadt Willke, Helmut, Organisierte Wissensarbeit, in: Zeitschrift für Soziologie, 27. Jg. (1998), Heft 3, S Weber, Max, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen Musgrave, Alan: Alltagswissen, Wissenschaft und Skeptizismus. Eine historische Einführung in die Erkenntnistheorie. Tübingen Schneider, Norbert, Erkenntnistheorie im 20. Jahrhundert. Stuttgart Schlick, Moritz ( ) / Allgemeine Erkenntnislehre EA, Berlin Irrgang, Bernhard, Lehrbuch der evolutionären Erkenntnistheorie, München Janich, Peter, Was ist Wahrheit? Eine philosophische Einführung, München 1996.

19 Epistemoloji Bibliyografyası 217 Kutschera, Franz von, Grundfragen der Erkenntnistheorie. Berlin Gerhard, Vollmer, Evolutionäre Erkenntnistheorie, Hirzel Verlag, Mai 1998, Allgemeine Erkenntnistheorie Alcoff, Linda (Hg.): Feminist epistemologies. New York (u.a.) Apel, Karl-Otto, Transformationen der Philosophie, 2 Bände, Frankfurt am Main Bartelborth, Thomas: Begründungsstrategien. Wege durch die analytische Erkenntnistheorie. Berlin Bieri, Peter (Hg.): Analytische Philosophie der Erkenntnis. Frankfurt am Main Cassirer, Ernst: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. [EA , 1957] Hamburg 1999/2000. Gottfried, Gabriel, Grundprobleme der Erkenntnistheorie. Von Descartes bis Wittgenstein, Paderborn (u.a.) Gottfried, Gabriel, Zwischen Logik und Literatur. Erkenntnisformen von Dichtung, Philosophie und Wissenschaft. Stuttgart Hönigswald, Richard: Geschichte der Erkenntnistheorie. Berlin Irrgang, Bernhard, Lehrbuch der evolutionären Erkenntnistheorie. Evolution, Selbstorganisation, Kognition. München Klaus, Georg, Semiotik und Erkenntnistheorie. Berlin Koslowski, Peter / Spaemann, Robert / Löw, Reinhard (Hg.): Evolutionstheorie und menschliches Selbstverständnis. Zur philosophischen Kritik eines Paradigmas moderner Wissenschaft, Weinheim Kraft, Viktor, Die Grundlagen der Erkenntnis und der Moral, Berlin KREIMENDAHL, Lothar, Hauptwerke der Philosophie. Rationalismus und Empirismus, Stuttgart Kutschera, Franz von, Grundfragen der Erkenntnistheorie, Berlin Musgrave, Alan: Alltagswissen, Wissenschaft und Skeptizismus. Eine historische Einführung in die Erkenntnistheorie, Tübingen Puntel, Lorenz B., Wahrheitstheorien in der neueren Philosophie. Eine kritisch-systematische Darstellung, Darmstadt Prauss, Gerold: Einführung in die Erkenntnistheorie. Darmstadt Ricken, Friedo (Hg.), Lexikon der Erkenntnistheorie und Metaphysik, München Sandkühler, Hans Jörg (Hg.), Die Wirklichkeit der Wissenschaft. Probleme des Realismus, Hamburg Winch, Peter, Die Idee der Sozialwissenschaft und ihr Verhältnis zur Philosophie. Frankfurt am Main Erkenntnistheorie/Denken/Wissenschaftstheorie Erkenntnistheorie Adorno, Theodor W. Vorlesungen zur Einleitung in die Erkenntnistheorie, Frankfurt o. J. Arnold, Rolf / Siebert, Horst, Konstruktivistische Erwachsenenbildung. Von der Deutung zur Konstruktion von Wirklichkeit, Hohengehren 1995.

20 218 Epistemoloji Bibliyografyası Cassirer, Ernst, Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik [1910], 7. unveränderte Auflage, reprografischer Nachdruck, Darmstadt Duerr, Hans Peter, Ni Dieu - ni mètre. Anarchische Bemerkungenzur Bewußtseins- und Erkenntnistheorie, Frankfurt Foerster, Heinz von, Wissen und Gewissen. Versuch einer Brücke, Frankfurt/M [radikaler Konstruktivismus] Foerster, Heinz von, Kybern Ethik, Berlin 1993 Greiff, Bodo von, Gesellschaftsform und Erkenntnisform. Zum Zusammenhang von wissenschaftlicher Erfahrung und gesellschaftlicher Entwicklung, Frankfurt 1976 Habermas, Jürgen, Erkenntnis und Interesse. Mit einem neuen Nachwort, Frankfurt Hauskeller, Michael, Atmosphären erleben. Philosophische Untersuchungen zur Sinneswahrnehmung, Berlin Horster, Detlef, Die Subjekt-Objekt-Beziehung im Deutschen Idealismus und in der Marxschen Philosophie, Frankfurt Hoyningen-Huene, Paul, Bemerkungen zum Konstruktivismus in der Geschichtswissenschaft, in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 8. Jg., Heft 2/1997, S Jung, Matthias, Dilthey zur Einführung, Hamburg Kant, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft: "Vorrede zur zweiten Auflage" und die "Einleitung". Konersmann, Ralf (Hg.), Kritik des Sehens, Leipzig Krämer, Sybille, Symbolische Erkenntnis bei Leibniz, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, 46. Jg., Heft 2/1992, S Krämer, Sybille, Zentralperspektive, Kalkül, Virtuelle Realität.Sieben Thesen über die Weltbildimplikationen symbolischer Formen, in: G. Vattimo/W. Welsch (Hg.), Medien - Welten- Wirklichkeiten, München 1998, S Humberto R. Maturana / Francisco J. Varela, Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln menschlicher Erkenntnis, Bern u.a Maturana Humberto R./ Pörksen, Bernhard, Vom Sein zum Tun. Die Ursprünge der Biologie des Erkennens, Heidelberg Mc Dowell, John, Mind and World, Cambridge/Mass. 1996, deutsch: Geist und Welt. Aus dem Englischen von Thomas Blume, Holm Bräuer und Gregory Klass, Frankfurt/M Merten, Klaus/ J. Schmidt, Siegfried / Weischenberg, Siegfried (Hg.), Die Wirklichkeiten der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft, Opladen 1994 [zum Konstruktivismus]. Müller, Rudolf Wolfgang, Geld und Geist. Zur Entstehungsgeschichte von Identitätsbewußtsein und Rationalität seit der Antike, Frankfurt 1977 Negt, Oskar, Marxismus als Legitimationswissenschaft. Zur Genese der stalinistischen Philosophie, in: Deborin/Bucharin, Kontroverse über dialektischen und mechanistischen Materialismus, Frankfurt/M

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE Michael Groneberg

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE Michael Groneberg ENEIGNEMENT CIENTIFIQUE Michael Groneberg semestre titre type lieu H 93/94 E 94 Zum philosophischen Problem der Freiheit Freiheit, pontaneität, Handlung H 94/95 Handlung und Handlungserklärung E 95 Analytische

Mehr

參 考 書 目 現 象 學 及 其 效 應, 北 京 : 三 聯,1994 現 象 學 概 念 通 釋, 北 京 : 三 聯,1999

參 考 書 目 現 象 學 及 其 效 應, 北 京 : 三 聯,1994 現 象 學 概 念 通 釋, 北 京 : 三 聯,1999 參 考 書 目 尼 克 拉 斯 魯 曼, 生 態 溝 通, 台 北 : 桂 冠,2001 韋 伯, 社 會 學 的 基 本 概 念, 台 北 : 遠 流,1993 涂 爾 幹, 宗 教 生 活 的 基 本 形 式, 台 北 : 桂 冠,1992 胡 塞 爾, 純 粹 現 象 學 通 論, 台 北 : 桂 冠,1994 埃 德 蒙 德 胡 塞 爾, 笛 卡 爾 式 的 沈 思, 北 京 : 中 國 城

Mehr

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf.

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf. 1 The zip archives available at http://www.econ.utah.edu/ ~ ehrbar/l2co.zip or http: //marx.econ.utah.edu/das-kapital/ec5080.zip compiled August 26, 2010 have the following content. (they differ in their

Mehr

Thomas Kuhn The Structure of Scientific Revolutions

Thomas Kuhn The Structure of Scientific Revolutions Thomas Kuhn The Structure of Scientific Revolutions Economic History of Europe before the Industrial Revolution Prof. Komlos,, Dr. Breitfelder Sebastian Koch 25. 06. 2008 1/16 Agenda Thomas Kuhn Wissenschaftstheorie

Mehr

Mark Michalski Dr. Phil. Fachbereich für Deutsche Sprache und Literatur Universität Athen. Mark Michalski

Mark Michalski Dr. Phil. Fachbereich für Deutsche Sprache und Literatur Universität Athen. Mark Michalski Mark Michalski 1. Persönliche Daten Geburtsort und -datum: München, 03.12.1963 Staatszugehörigkeit: Familienstand: Deutsch Verheiratet, drei Kinder 2. Schulbildung 1970-1974 Volksschule Neubiberg 1974-1976

Mehr

LITERATURLISTE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE DIPLOMSTUDIENGANG Gültig für Prüfungen im Frühjahr und Herbst 2008

LITERATURLISTE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE DIPLOMSTUDIENGANG Gültig für Prüfungen im Frühjahr und Herbst 2008 LITERATURLISTE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE DIPLOMSTUDIENGANG Gültig für Prüfungen im Frühjahr und Herbst 2008 Die folgende Liste für das Jahr 2008 weicht von der für 2007 substantiell ab. Falls sie eine Prüfung

Mehr

Anselms Gottesbeweis und die Logik. und überhaupt: Beweise

Anselms Gottesbeweis und die Logik. und überhaupt: Beweise Anselms Gottesbeweis und die Logik und überhaupt: Beweise Inhalt 1) Vorbemerkungen zur Logik (und Wissenschaft) 2) Vorbemerkungen zu Gottesbeweisen und zu Anselm von Canterbury 3) Anselms Ontologisches

Mehr

TRAAM-TLSE-ALL004 / Katrin Unser Haus

TRAAM-TLSE-ALL004 / Katrin Unser Haus TRAAM-TLSE-ALL004 / Katrin Unser Haus I. Introduction Type de document : audio Langue : allemand Durée : 01:09 Niveau : collège A1+ Contenu : Katrin vit avec sa famille dans une maison. Elle présente l

Mehr

P H I L O S O P H I E. SYSTEMATISCHE PHILOSOPHIE Philosophie als Wissenschaft Philosophische Disziplinen

P H I L O S O P H I E. SYSTEMATISCHE PHILOSOPHIE Philosophie als Wissenschaft Philosophische Disziplinen Phi P H I L O S O P H I E Phi 001-029 AllGEMEINES Phi 030-089 Phi 030-049 Phi 050-089 SYSTEMATISCHE PHILOSOPHIE Philosophie als Wissenschaft Philosophische Disziplinen Phi 090-700 Phi 090-109 Phi 110-119

Mehr

Ekkehard Martens/ Herbert Schnädelbach (Hg.) Philosophie. Ein Grundkurs. rowohlts enzyklopädie

Ekkehard Martens/ Herbert Schnädelbach (Hg.) Philosophie. Ein Grundkurs. rowohlts enzyklopädie Ekkehard Martens/ Herbert Schnädelbach (Hg.) Philosophie Ein Grundkurs rowohlts enzyklopädie Inhalt Ekkehard Martens/Herbert Schnädelbach 1 Vorwort 9 Ekkehard Martens/Herbert Schnädelbach 2 Zur gegenwärtigen

Mehr

Wissenschaftstheorie

Wissenschaftstheorie Wissenschaftstheorie 2. Vorlesung: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Perspektiven Andreas Georg Scherer Prof. Dr. Andreas Georg Scherer, Lehrstuhl für Grundlagen der BWL und Theorien der Unternehmung,

Mehr

Handeln aus normativen Gründen ein praktisches Pendant zu Wissen

Handeln aus normativen Gründen ein praktisches Pendant zu Wissen Handeln aus normativen Gründen ein praktisches Pendant zu Wissen von Susanne Mantel, Universität Saarbrücken E-Mail: sum82@web.de In diesem Aufsatz beschäftige ich mich mit einer Parallele zwischen der

Mehr

BATESON / FEYERABEND ÖKOLOGIE DES GEISTES, WIDER DEM METHODENZWANG

BATESON / FEYERABEND ÖKOLOGIE DES GEISTES, WIDER DEM METHODENZWANG BATESON / FEYERABEND ÖKOLOGIE DES GEISTES, WIDER DEM METHODENZWANG Wissenserwerb durch Experimente tu dortmund Niels Lategahn, Helge Lente Übersicht 2 Biographie Bateson Ökologie des Geistes Wissenserwerb

Mehr

Bücherliste 2011/2012

Bücherliste 2011/2012 Klasse 5 (germanophone Klasse) Geschichte Geschichte plus - Cornelsen, ISBN 978-3-06-110533-4 21,75 Erdkunde Französisch Terra Geographie 5/6, Berlin und Brandenburg, Klett-Verlag, ISBN 978-3-12-104033-9

Mehr

Mensch. »Ich denke, also bin ich Ich?« Materie DEN. Geist? DAS SELBST ZWISCHEN NEUROBIOLOGIE, PHILOSOPHIE UND RELIGION BEHERRSCHT DIE

Mensch. »Ich denke, also bin ich Ich?« Materie DEN. Geist? DAS SELBST ZWISCHEN NEUROBIOLOGIE, PHILOSOPHIE UND RELIGION BEHERRSCHT DIE Internationale Tagung des Instituts für Religionsphilosophische Forschung der Johann Wolfgang Goethe-Universität vom 15.-17. Dezember 2005 Casino Gebäude, Campus Westend Mensch Der BEHERRSCHT DIE THE HUMAN

Mehr

Teilnehmer. Dr. Eckhart Arnold Universität Bayreuth Institut für Philosophie Postfach 95440 Bayreuth Tel: 0921/55-4159 eckhart_arnold@hotmail.

Teilnehmer. Dr. Eckhart Arnold Universität Bayreuth Institut für Philosophie Postfach 95440 Bayreuth Tel: 0921/55-4159 eckhart_arnold@hotmail. Teilnehmer Prof. Dr. Dr. Marlies Ahlert Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Universitätsring 3 06108 Halle Tel. 0345-552-3440 Fax 0345-552-7127 marlies.ahlert@wiwi.uni-halle.de

Mehr

Schulinternes Curriculum. Philosophie. Abtei-Gymnasium Brauweiler verabschiedet am 26.9.2012

Schulinternes Curriculum. Philosophie. Abtei-Gymnasium Brauweiler verabschiedet am 26.9.2012 Schulinternes Curriculum Philosophie Abtei-Gymnasium Brauweiler verabschiedet am 26.9.2012 Inhaltliche Schwerpunkte und Methoden Das schulinterne Curriculum im Fach Philosophie am Abtei-Gymnasium Brauweiler

Mehr

Condillac und die Sprachphilosophie der Aufklärung

Condillac und die Sprachphilosophie der Aufklärung Universität Tübingen 25.04.05 Romanisches Seminar SS 2005 HS Französische Sprach- und Literaturwissenschaft: Die Französische Revolution Leitung: Prof. Dr. Johannes Kabatek und Prof. Dr. Maria Moog-Grünewald

Mehr

PD Dr. Matthias Wunsch. Publikationen. A. Monographien

PD Dr. Matthias Wunsch. Publikationen. A. Monographien PD Dr. Matthias Wunsch Publikationen A. Monographien - Fragen nach dem Menschen. Philosophische Anthropologie, Daseinsontologie und Kulturphilosophie (Habilitationsschrift, Veröffentlichung in Vorbereitung).

Mehr

Innovation Management

Innovation Management Innovation Management 0 Preface Prof. Dr. Rolf Dornberger, Prof. Dr. Stella Gatziu Content 0 Preface 0.1 Organisational issues of the module Innovation Management 0.2 Literature 2 0.1 Organisational issues

Mehr

Publikationen zur Wissenschaftstheorie

Publikationen zur Wissenschaftstheorie 1 Prof. Dr. Oliver R. Scholz, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Philosophisches Seminar Publikationen zur Wissenschaftstheorie I. Herausgeberschaften 1993 Probing into

Mehr

Literatur zu den Vorlesungen Allgemeine Psychologie I

Literatur zu den Vorlesungen Allgemeine Psychologie I Literatur zu den Vorlesungen Allgemeine Psychologie I gültig ab WiSe 2015/2016 Primäres Lehrbuch B.G.1 Lernen, Gedächtnis und Wissen (Hilbig) Lieberman, D.A. (2012). Human learning and memory. Cambridge:

Mehr

Haltung und Handlung. Theorien als Werkzeug Sozialer Arbeit. Workshop auf der 5. Merseburger Tagung zur systemischen Sozialarbeit

Haltung und Handlung. Theorien als Werkzeug Sozialer Arbeit. Workshop auf der 5. Merseburger Tagung zur systemischen Sozialarbeit Haltung und Handlung Theorien als Werkzeug Sozialer Arbeit Workshop auf der 5. Merseburger Tagung zur systemischen Sozialarbeit Zentrale Fragen Was verbindet Theorie und Praxis? In welchem Verhältnis stehen

Mehr

Vorlesung Konsumentenverhalten 2015_1 Dr. Hansjörg Gaus

Vorlesung Konsumentenverhalten 2015_1 Dr. Hansjörg Gaus Vorlesung Konsumentenverhalten 2015_1 Dr. Hansjörg Gaus Universität des Saarlandes Centrum für Evaluation (CEval) Vorlesung Konsumentenverhalten Folienskript: Download unter www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/bwl2/lehre/downloads.php/skripte

Mehr

PUBLICATIONS DR. KRISTINA ENGELHARD

PUBLICATIONS DR. KRISTINA ENGELHARD PUBLICATIONS DR.KRISTINAENGELHARD Books: EditedBooks (1) Das Einfache und die Materie. Untersuchungen zu Kants Antinomie der Teilung. Univ. Diss. Berlin/New York: De Gruyter 2005 (Kantstudien Ergänzungshefte146).

Mehr

Qualitative Forschung Ein Handbuch

Qualitative Forschung Ein Handbuch K r Uwe Flick, Ernst von Kardorff, Ines Steinke (Hg.) Qualitative Forschung Ein Handbuch rowohlts enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag Inhalt Uwe Flick, Ernst von Kardorffund Vorwort 11 Ines Steinke

Mehr

Was heisst es, Personen an sich wertzuschätzen? Ein neuer Blick auf die Idee der Menschenwürde. Critical Theory and the Idea of Progress

Was heisst es, Personen an sich wertzuschätzen? Ein neuer Blick auf die Idee der Menschenwürde. Critical Theory and the Idea of Progress Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Philosophisches Seminar PHILOSOPHISCHES KOLLOQUIUM Dienstag, 06.03.2012 Unabsichtlich Böse: Zu einer Form des Unmoralischen Prof. Dr. Monika Betzler (Universität

Mehr

Facetten von Designforschung Einblicke in den Stand der Dinge

Facetten von Designforschung Einblicke in den Stand der Dinge Hans Kaspar Hugentobler Designforschung: Vielfalt, Relevanz, Ideologie Facetten von Designforschung Einblicke in den Stand der Dinge Hans Kaspar Hugentobler Master of Design Diplom-Kommunikationswirt Bremen

Mehr

Wichtige Informationen zum Masterstudium. Informations importantes pour vos études de Master

Wichtige Informationen zum Masterstudium. Informations importantes pour vos études de Master Wichtige Informationen zum Masterstudium Informations importantes pour vos études de Master Studienplan I Plan d étude Studienplan I Plan d étude Es werden nicht alle Kurse jedes Jahr angeboten. Tous les

Mehr

Lit-Hinweis Konstruktivismus: http://miami.uni-muenster.de/servlets/derivateservlet/derivate-3110/diss_albrecht.pdf

Lit-Hinweis Konstruktivismus: http://miami.uni-muenster.de/servlets/derivateservlet/derivate-3110/diss_albrecht.pdf Lit-Hinweis Konstruktivismus: http://miami.uni-muenster.de/servlets/derivateservlet/derivate-3110/diss_albrecht.pdf Gerhard Roth, Biologe und Hirnforscher»... in unserer Wahrnehmung und in unserem Denken

Mehr

Berufsethik und Berufskunde für Pflegeberufe

Berufsethik und Berufskunde für Pflegeberufe Eleonore Kemetmüller (Hg.) Berufsethik und Berufskunde für Pflegeberufe 5., aktualisierte und erweiterte Auflage maudrich Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Autoren 6 I Philosophische Grundlagen 11 1 Denkansätze

Mehr

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, Hamburg Ders., Vorlesungen über die Philosophie der Religon, Band 1, Stuttgart 1965

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, Hamburg Ders., Vorlesungen über die Philosophie der Religon, Band 1, Stuttgart 1965 Arbeitsbibliographie Literatur Hegel Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, Hamburg 1952 Ders., Vorlesungen über die Philosophie der Religon, Band 1, Stuttgart 1965 Ders., Vorlesungen

Mehr

Einführung in die Wissenschaftstheorie

Einführung in die Wissenschaftstheorie Einführung in die Wissenschaftstheorie von Dr. Wolfgang Brauner Was ist Wissen? Wissen = Kenntnis von etwas haben (allg.) Wissen = wahre, gerechtfertigte Meinung (Philosophie: Platon) Formen des Wissens:

Mehr

Success EMPOWERING HUMAN RESOURCES. Anhang B. Konzepte und Quellen von SIZE Success Literaturverzeichnis. SIZE Success

Success EMPOWERING HUMAN RESOURCES. Anhang B. Konzepte und Quellen von SIZE Success Literaturverzeichnis. SIZE Success Success EMPOWERING HUMAN RESOURCES Anhang B Konzepte und Quellen von SIZE Success Literaturverzeichnis SIZE Success SIZE Success Konzepte und Quellen von SIZE Konzepte Anpassungen der Persönlichkeit Typologie

Mehr

MODUL EUROPÄISCHE UNION: POLITISCHES SYSTEM UND AUßENBEZIEHUNGEN

MODUL EUROPÄISCHE UNION: POLITISCHES SYSTEM UND AUßENBEZIEHUNGEN MODUL EUROPÄISCHE UNION: POLITISCHES SYSTEM UND AUßENBEZIEHUNGEN Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften Institut für Politikwissenschaft FT2011 - BA Staats- und Sozialwissenschaften SEMINAR GOVERNANCE

Mehr

CV PD Dr. Jasper Liptow

CV PD Dr. Jasper Liptow Geburt 27. April 1970 in Hamburg Staatsangehörigkeit deutsch Familienstand verheiratet, zwei Kinder (geb. 2001 und 2006) Adresse Mölenwisch 3 22453 Hamburg Tel. privat: 040 / 400 622 E-mail dienstl.: jasper.liptow@unibas.ch

Mehr

Klaus Egli, Präsident SAB/CLP Michel Gorin, Vice Président SAB/CLP (BIS, 13.9.2012, Konstanz)

Klaus Egli, Präsident SAB/CLP Michel Gorin, Vice Président SAB/CLP (BIS, 13.9.2012, Konstanz) Initiative Bibliotheken Schweiz Initiative Bibliothèques Suisse Klaus Egli, Präsident SAB/CLP Michel Gorin, Vice Président SAB/CLP (BIS, 13.9.2012, Konstanz) Bibliothekssituation in der Schweiz (ÖB) Kaum

Mehr

An Introduction to Monetary Theory. Rudolf Peto

An Introduction to Monetary Theory. Rudolf Peto An Introduction to Monetary Theory Rudolf Peto 0 Copyright 2013 by Prof. Rudolf Peto, Bielefeld (Germany), www.peto-online.net 1 2 Preface This book is mainly a translation of the theoretical part of my

Mehr

Wissenschaft, Frauenbildung und Mathematik vom Mittelalter bis zum Zeitalter der Aufklärung

Wissenschaft, Frauenbildung und Mathematik vom Mittelalter bis zum Zeitalter der Aufklärung Wissenschaft, Frauenbildung und Mathematik vom Mittelalter bis zum Zeitalter der Aufklärung Mittelalter, ~ 6.-15. Jh. 6.-12. Jh.: Monopol der Kirche über Bildung und Wissenschaft Klöster: Tradierung des

Mehr

PROGRAMM PHAENO MENO LOGIE // UND // META PHYSIK KRITIK TAGUNG # 22./23.11 2013 UNIVERSITÆT FREIBURG

PROGRAMM PHAENO MENO LOGIE // UND // META PHYSIK KRITIK TAGUNG # 22./23.11 2013 UNIVERSITÆT FREIBURG PROGRAMM PHAENO MENO LOGIE // UND // META PHYSIK KRITIK TAGUNG # 22./23.11 2013 UNIVERSITÆT FREIBURG »WEG VON DEN BLOßEN WORTEN [ ] ZU DEN SACHEN SELBST« FREITAG 22. NOV Raum 2 Universitätsstraße 5 12.00

Mehr

Überblickswerke für den Studiengang Politikwissenschaft und Literaturtipps für Studienanfänger

Überblickswerke für den Studiengang Politikwissenschaft und Literaturtipps für Studienanfänger Überblickswerke für den Studiengang Politikwissenschaft und Literaturtipps für Studienanfänger 1. Arbeitstechniken sowie Einführungs- und Überblickswerke Alemann, Ulich von/ Forndran, Erhard: Methodik

Mehr

Theoretische Grundlagen der Erwachsenenbildung

Theoretische Grundlagen der Erwachsenenbildung Erwachsenenbildung Herausgegeben von, Hamburg (zeuner@hsu-hh.de) Stand 4.5.2015 - Erwachsenenbildung: Begründungen und Dimensionen ein Überblick aus historischer Perspektive - Erwachsenenbildung: Dimensionen

Mehr

Vorläufiges Gesamtprogramm (Stand: August 2015)

Vorläufiges Gesamtprogramm (Stand: August 2015) Anneliese Maier-Forschungspreis: Preisverleihung und Fachkolloquium Leipzig, 14.-17. September 2015 Vorläufiges Gesamtprogramm (Stand: August 2015) Montag, 14. September 2015 Motel One Leipzig-Nikolaikirche

Mehr

Aus- und Weiterbildung in «Wissenschaftliche Integrität» 2. nationaler Vernetzungsanlass für Fachpersonen im Bereich wissenschaftliche Integrität

Aus- und Weiterbildung in «Wissenschaftliche Integrität» 2. nationaler Vernetzungsanlass für Fachpersonen im Bereich wissenschaftliche Integrität Aus- und Weiterbildung in «Wissenschaftliche Integrität» 2. nationaler Vernetzungsanlass für Fachpersonen im Bereich wissenschaftliche Integrität Formation pré- et postgraduée en «intégrité scientifique»

Mehr

Lebenslauf von Meinard Kuhlmann

Lebenslauf von Meinard Kuhlmann Lebenslauf von Meinard Kuhlmann Persönliche Daten: Name Geburt PD Dr. Ralf-Meinard Kuhlmann 1967 in Lübbecke (NRW) Gegenwärtige Position: Vertretung der Professur und Leitung des Arbeitsbereiches Wissenschaftsphilosophie

Mehr

1938-1939 Ordentlicher Professor der Philosophie an der Universität Königsberg [Kaliningrad, Russland].

1938-1939 Ordentlicher Professor der Philosophie an der Universität Königsberg [Kaliningrad, Russland]. Biografie Arnold Gehlen Vater: Max Gehlen, Dr., Verleger Mutter: Margarete Gehlen, geborene Ege Geschwister: Ehe: 1937 Veronika Freiin von Wolff Kinder: Caroline Gehlen Religion: evangelisch (Augsburger

Mehr

Eignungsverfahren zum Master of Science Human-Computer Interaction

Eignungsverfahren zum Master of Science Human-Computer Interaction Eignungsverfahren zum Master of Science Human-Computer Interaction Literaturhinweise Prüfungsausschuss HCI Human-Computer Interaction & Psychologische Ergonomie Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Mehr

Design-based research in music education

Design-based research in music education Design-based research in music education An approach to interlink research and the development of educational innovation Wilfried Aigner Institute for Music Education University of Music and Performing

Mehr

iv. tagung SYSTEMBEGRIFFE nach Systeme in Bewegung Februar 2012 Theatersaal der Akademie der Wissenschaften

iv. tagung SYSTEMBEGRIFFE nach Systeme in Bewegung Februar 2012 Theatersaal der Akademie der Wissenschaften iv. tagung SYSTEMBEGRIFFE nach 1800 1809 Systeme in Bewegung 8. 11. Februar 2012 Theatersaal der Akademie der Wissenschaften 1010 Wien, Doktor-Ignaz-Seipel-Platz 2 Eine Kooperation der Fakultät für Philosophie

Mehr

Fachbereich Kommunikationswissenschaft. Ausgewählte Fachliteratur zu empirischen Methoden der Sozialforschung

Fachbereich Kommunikationswissenschaft. Ausgewählte Fachliteratur zu empirischen Methoden der Sozialforschung Fachbereich Kommunikationswissenschaft Ausgewählte Fachliteratur zu empirischen Methoden der Sozialforschung Die vorliegende Auswahl von Publikationen aus dem Bereich "Empirische Methoden der Kommunikationswissenschaft"

Mehr

Telefon und Geseischaft

Telefon und Geseischaft Forschungsgruppe Telefonkommunikation (Hrsg.) Telefon und Geseischaft - _ Band 2: Ai. Internationaler Vergleich - Sprache und Telefon - Telefonseelsorge und Beratungsdienste - 'Telefoninterviews Volker

Mehr

Lehrveranstaltungen. Le Canada et le Québec défis culturels et politiques d une société multiculturelle (Seminar,

Lehrveranstaltungen. Le Canada et le Québec défis culturels et politiques d une société multiculturelle (Seminar, Jun. Prof. Dr. Christoph Vatter Universität des Saarlandes Juniorprofessur für Interkulturelle Kommunikation FR 4.2 Romanistik Campus C 5.2 66123 Saarbrücken Lehrveranstaltungen Sommersemester 2015 Dialogues

Mehr

Schulstruktur Kindergarten und Grundschule

Schulstruktur Kindergarten und Grundschule Schulstruktur Kindergarten und Grundschule Vom Kindergarten bis zur 12. Klasse bietet die Ecole Internationale de Manosque eine mehrsprachige Erziehung und Bildung auf hohem Niveau. In Kindergarten und

Mehr

Curriculum Vitae Patrick Zoll SJ

Curriculum Vitae Patrick Zoll SJ Curriculum Vitae Patrick Zoll SJ Kontaktdaten Kaulbachstr. 31a 80539 patrick.zoll@hfph.de Persönliche Daten 2014/15: Ausbildung zum Traumapädagogen und traumazentrierten Fachberater (zertifiziert nach

Mehr

Seminarprogramm Grounded Theory (WS 2006/2007)

Seminarprogramm Grounded Theory (WS 2006/2007) Dr. Rainer Diaz-Bone Lehrgebiet Methoden und Statistik Institut für Soziologie Freie Universität Berlin Garystr. 55 14195 Berlin email: diazbone@zedat.fu-berlin.de Tel.: 030-838-57620 Seminarprogramm Grounded

Mehr

Brentano Bibliography

Brentano Bibliography Brentano Bibliography In German Franz Brentano (1862). Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles. Freiburg: Herder. Franz Brentano (1866). Ad Disputationem Qua Theses Gratiosi Philosophorum

Mehr

Prof. Dr. Tim Henning

Prof. Dr. Tim Henning Prof. Dr. Tim Henning Vorlesung Einführung in die Metaethik 127162001 Mittwoch, 11.30-13.00 Uhr M 18.11 19.10.2016 PO 09 / GymPO PO 14 / BEd 1-Fach-Bachelor: BM4 KM2 Bachelor Nebenfach (neu): KM2 KM2 Lehramt:

Mehr

Why you should care. by Thomas Krimmer. Thomas Krimmer @ACS Slide 1

Why you should care. by Thomas Krimmer. Thomas Krimmer @ACS Slide 1 Why you should care. by Thomas Krimmer Thomas Krimmer @ACS Slide 1 CAS Publication Record Abstracts (Millions) 1.5 papers per minute Source: CAS helpdesk, Statistical Summary 1907-2007, 02/10/2009 Thomas

Mehr

Gesammelte Schriften

Gesammelte Schriften Arnold Sommerfeld Gesammelte Schriften Band IV u Friedr. Vieweg & Sohn Braunschweig Inhaltsverzeichnis Band IV Gruppe 9 Quantenmechanische Probleme / Referent Prof. Dr. F. Sauter Einige grundsätzliche

Mehr

Bathymetrische Untersuchen in CH Seen Analyses bathymétriques dans les lacs CH. Kolloquium Colloque / 20.02.2009

Bathymetrische Untersuchen in CH Seen Analyses bathymétriques dans les lacs CH. Kolloquium Colloque / 20.02.2009 armasuisse Bathymetrische Untersuchen in CH Seen Analyses bathymétriques dans les lacs CH Kolloquium Colloque / 20.02.2009 F. Anselmetti / R. Artuso / M. Rickenbacher / W. Wildi Agenda Einführung 10, Introduction

Mehr

LEKTÜREEMPFEHLUNGEN FÜR DAS BACHELOR- STUDIUM PHILOSOPHIE

LEKTÜREEMPFEHLUNGEN FÜR DAS BACHELOR- STUDIUM PHILOSOPHIE LEKTÜREEMPFEHLUNGEN FÜR DAS BACHELOR- STUDIUM PHILOSOPHIE Unterstrichene Titel werden besonders zur Lektüre empfohlen. GRUNDLEGENDE LITERATUR Allgemeine Einführungen Blackburn, Simon: Denken. Die großen

Mehr

Verlag Wilhelm Surbir

Verlag Wilhelm Surbir Verlag Wilhelm Surbir Betten 10 CH-9300 Wittenbach / SG Tel. und Fax +41 (0)71 298 36 16 E-Mail verlag@surbir.ch Internet www.surbir.ch Lieferbare und auf dem Internet verfügbare Titel Allgoewer, Elisabeth,

Mehr

Introduction to the diploma and master seminar in FSS 2010. Prof. Dr. Armin Heinzl. Sven Scheibmayr

Introduction to the diploma and master seminar in FSS 2010. Prof. Dr. Armin Heinzl. Sven Scheibmayr Contemporary Aspects in Information Systems Introduction to the diploma and master seminar in FSS 2010 Chair of Business Administration and Information Systems Prof. Dr. Armin Heinzl Sven Scheibmayr Objective

Mehr

INTERKULTURALITÄT VS. TRANSKULTURALITÄT. ein Versuch der Standortbestimmung

INTERKULTURALITÄT VS. TRANSKULTURALITÄT. ein Versuch der Standortbestimmung INTERKULTURALITÄT VS. TRANSKULTURALITÄT ein Versuch der Standortbestimmung Programm Interkulturalität o Was ist Interkulturalität? o Der Kulturbegriff im Paradigma der Interkulturalität Transkulturalität

Mehr

Humboldt-Studienzentrum für Philosophie und Geisteswissenschaften

Humboldt-Studienzentrum für Philosophie und Geisteswissenschaften Humboldt-Studienzentrum für Philosophie und Geisteswissenschaften ASQ 6100.065 Wozu noch Ethik? (EPG I) Keul, Hans-Klaus; Schick, Johannes ASQ 6100.071 Schopenhauers Ethik (EPG I) Becker, Ralf ASQ 6100.072

Mehr

Verzeichnis der Sektionsleiter

Verzeichnis der Sektionsleiter Autorenverzeichnis Bauer, Franz, Priv.-Doz. Dr., UniversiHit Regensburg Bernecker, Walther, Prof. Dr., UniversiHit Bern Brandt, Hartwig, Prof. Dr., UniversiHit Marburg Burkhardt, Johannes, Prof. Dr., UniversiHit

Mehr

Französisch Niveau I. La communication professionnelle en français

Französisch Niveau I. La communication professionnelle en français Französisch Niveau I La communication professionnelle en français Le cours proposé en première année est basé sur le langage spécifique au monde de l entreprise. L accent est mis sur les thèmes suivants

Mehr

Andreas Hetzel. Lehrveranstaltungen

Andreas Hetzel. Lehrveranstaltungen Andreas Hetzel Lehrveranstaltungen (Stand: 08.12.2015) TU Chemnitz-Zwickau (Philosophie): WiSe 1994/95 PS: Einführung in die Philosophie Immanuel Kants HS: (mit Gerhard Gamm) Philosophie der neuen Medien

Mehr

Allgemein zugängliche Lehrveranstaltungen

Allgemein zugängliche Lehrveranstaltungen Allgemein zugängliche Lehrveranstaltungen Sprachlehrveranstaltungen der Fachsprachenzentrums Hinweise zur Anmeldung für die Kurse des Fachsprachenzentrums: Für alle Sprachkurse gilt: Anmeldung im Internet

Mehr

11 EN 81-70 Page 1 of 2 Standard: INTERPRETATION RELATED TO. Clause(s): 5.4.2.3

11 EN 81-70 Page 1 of 2 Standard: INTERPRETATION RELATED TO. Clause(s): 5.4.2.3 CEN RELATED TO 11 Page 1 of 2 Standard: Edition: 2003 Clause(s): 5.4.2.3 Valid from: 15/09/2010 Date of modification: Key-word(s): Car operating panel, Two entrance lift Replacing interpretation No.: QUESTION

Mehr

Handbuch Erwachsenenbildung/ Weiterbildung

Handbuch Erwachsenenbildung/ Weiterbildung Rudolf Tippelt (Hrsg.) 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Handbuch Erwachsenenbildung/ Weiterbildung

Mehr

RHETORIK. RHETORIK ALS tf EXTTHEORIE ZWEI BÄNDE. Herausgegeben von JOSEF KOPPERSCHMIDT ERSTER BAND WISSENSCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT DARMSTADT

RHETORIK. RHETORIK ALS tf EXTTHEORIE ZWEI BÄNDE. Herausgegeben von JOSEF KOPPERSCHMIDT ERSTER BAND WISSENSCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT DARMSTADT 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. RHETORIK ZWEI BÄNDE Herausgegeben von JOSEF KOPPERSCHMIDT ERSTER

Mehr

VORLESUNG SOZIOLOGISCHE GRUNDBEGRIFFE SoSe 09. Prof. Dr. Anna Schwarz Dienstag, 16:15 17:45 Uhr Raum: GD 203

VORLESUNG SOZIOLOGISCHE GRUNDBEGRIFFE SoSe 09. Prof. Dr. Anna Schwarz Dienstag, 16:15 17:45 Uhr Raum: GD 203 VORLESUNG SOZIOLOGISCHE GRUNDBEGRIFFE SoSe 09 Dienstag, 16:15 17:45 Uhr Raum: GD 203 ÜBERBLICK I 1. 21.04.: Einführung in die Systematik der Soziologie + Begriffsbildung 2. 05.05.: Soziales Handeln 3.

Mehr

Bibliografie und Literaturverzeichnis

Bibliografie und Literaturverzeichnis Bibliografie und Literaturverzeichnis 1. Arbeitshilfe 1 2. Modell 1 eigenständige Bibliografie.4 3. Modell 2 Quellen- und Literaturverzeichnis als Teil einer Hausarbeit 5 1. Arbeitshilfe mit Regeln zur

Mehr

Bibliographie Henri Arvon (Hervorhebungen: B.A.L.)

Bibliographie Henri Arvon (Hervorhebungen: B.A.L.) Bibliographie Henri Arvon (Hervorhebungen: B.A.L.) * La pensée de Max Stirner. Thèse, Paris 1951 (Habilitationsschrift) * Une polémique inconnue - Marx et Stirner. In: Les Temps Modernes (Paris), 7ème

Mehr

Responsibility and Accountability In Adult Education the unequal siblings

Responsibility and Accountability In Adult Education the unequal siblings Responsibility and Accountability In Adult Education the unequal siblings Asia-Europe Conference: Teachers and Trainers in Adult Education and Lifelong Learning 29.6.2009 The qualifications of a teacher

Mehr

Seminar Einführung in Themen der Verhaltensökonomie

Seminar Einführung in Themen der Verhaltensökonomie Ulrich Fritsche Master Ökonomische und Soziologische Studien Wintersemester 2011/12 Seminar Einführung in Themen der Verhaltensökonomie Zugrunde liegendendes Lehrbuch (Pflichtlektüre): Wilkinson, N. (2008):

Mehr

Moralische Selbstbestimmung

Moralische Selbstbestimmung Fritz Oser und Wolfgang Althof Moralische Selbstbestimmung Modelle der Entwicklung und Erziehung im Wertebereich - mit einem Beitrag von Detlef Garz - Ein Lehrbuch Klett-Cotta Inhalt* Einleitung 11 1.

Mehr

BASV Meisterschaft 2014

BASV Meisterschaft 2014 Meisterschaft des Bayerischen Armbrustschützen Verbandes 2014 und Wilhelm-Ruf-Wanderpreis Scheibe Einzel Juniorenklasse 1 Herold Korbinian 113 Ringe 2 Schmidt Teresa 10 Ringe 3 Soyer Martin 103 Ringe 4

Mehr

IS QUANTUM MECHANICS OR COMPUTATION MORE FUNDAMENTAL? IST DIE QUANTENMECHANIK ODER DAS RECHNEN FUNDAMENTALER?

IS QUANTUM MECHANICS OR COMPUTATION MORE FUNDAMENTAL? IST DIE QUANTENMECHANIK ODER DAS RECHNEN FUNDAMENTALER? BEWUSSTSEIN UND QUANTENCOMPUTER CONSCIOUSNESS AND QUANTUMCOMPUTERS 7. SCHWEIZER BIENNALE ZU WISSENSCHAFT, TECHNIK + ÄSTHETIK THE 7th SWISS BIENNIAL ON SCIENCE, TECHNICS + AESTHETICS 20. / 21. Januar 2007

Mehr

Meine Geschichte des Wissensmanagements

Meine Geschichte des Wissensmanagements Meine Geschichte des Wissensmanagements 6. Konferenz Professionelles Wissensmanagement Innsbruck, 23. Februar 2011 Dr. Angelika Mittelmann Zeitalter der Pioniere Der Wissensbegriff Platons - Theaitetos

Mehr

Ausgewählte Grundbegriffe der empirischen Sozialwissenschaft

Ausgewählte Grundbegriffe der empirischen Sozialwissenschaft Ausgewählte Grundbegriffe der empirischen Sozialwissenschaft Empirisch bedeutet erfahrungsgemäß. Empirische Sozialforschung ist die systematische Erfassung und Deutung sozialer Erscheinungen. Empirisch

Mehr

Eine Studie zu Frege, Husserl, Cassirer und Hönigswald, Würzburg 1997. Hamburg 2004; 3. erweiterte und aktualisierte Auflage, Hamburg 2012.

Eine Studie zu Frege, Husserl, Cassirer und Hönigswald, Würzburg 1997. Hamburg 2004; 3. erweiterte und aktualisierte Auflage, Hamburg 2012. Publikationen (Auswahl): Monographien: o Philosophie der Bedeutung Bedeutung als Bestimmung und Bestimmbarkeit. Eine Studie zu Frege, Husserl, Cassirer und Hönigswald, Würzburg 1997. o Merleau-Ponty zur

Mehr

Womit beschäftigt sich Soziologie? (1) Verschiedene Antworten:

Womit beschäftigt sich Soziologie? (1) Verschiedene Antworten: (1) Verschiedene Antworten: Soziale Tatsachen Emile Durkheim Interaktion (soziale Wechselwirkungen Georg Simmel) (soziales) Handeln Max Weber Gruppen Strukturen Soziale Systeme Fazit: Mikro- und Makro-Ebene

Mehr

Pädagogische Hochschule Heidelberg - FB II - Fach Englisch Fachinterne Meldung zur mündlichen Prüfung im Frühjahr/Herbst 20...

Pädagogische Hochschule Heidelberg - FB II - Fach Englisch Fachinterne Meldung zur mündlichen Prüfung im Frühjahr/Herbst 20... Pädagogische Hochschule Heidelberg - FB II - Fach Englisch Fachinterne Meldung zur mündlichen Prüfung im Frühjahr/Herbst 20... Name: (Zutreffendes bitte unterstreichen) E-Mail: Telefon: Studienbeginn Englisch:

Mehr

Vorbemerkungen: Themen und Schwerpunkte:

Vorbemerkungen: Themen und Schwerpunkte: Vorbemerkungen: Zum Standort: Bedingt durch den Standort Brüssel und das frankophone bzw. internationale Umfeld mit seiner hohen Fluktuation, stellt sich die idsb seit Jahren der Herausforderung sehr inhomogener

Mehr

Einstufungstest Französisch

Einstufungstest Französisch Hans-Böckler-Str. 3a 56070 Koblenz Fax 0261-403671 E-Mail: info@sprachschulen-hommer.de www.sprachschulen-hommer.de Einstufungstest Französisch Name: Vorname: Firma: Straße: PLZ: Wohnort: Tel. dienstl.:

Mehr

Der Marshall-Plan und das Handlungsmotiv der USA

Der Marshall-Plan und das Handlungsmotiv der USA Geschichte Verena König Der Marshall-Plan und das Handlungsmotiv der USA Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2 2. Forschungsansätze 3 3. Containment-Politik 4 3.1. Wirtschaftspolitisches Interesse

Mehr

Ein Konstrukt das mit Leben erfüllt wird. Un concept à faire vivre transfrontalièrement. Grenzüberschreitend in allen Lebenslagen.

Ein Konstrukt das mit Leben erfüllt wird. Un concept à faire vivre transfrontalièrement. Grenzüberschreitend in allen Lebenslagen. . Ein Konstrukt das mit Leben erfüllt wird. Grenzüberschreitend in allen Lebenslagen. Auch für unsere Zukunft und folgende Generationen in der Region Pamina. Erneuerbare Energien tragen dazu bei, Un concept

Mehr

Funktionsfelder des internationalen Managements

Funktionsfelder des internationalen Managements Funktionsfelder des internationalen Managements Friedrich-Schiller-Universität Jena Prof. Dr. Albert Maringer Prof. Dr. A. Maringer (1) Gliederung zur Vorlesung: Funktionsfelder des Internationalen Management,

Mehr

Pädagogische und didaktische Ausbildung und Einführung in die praktische Ausbildung

Pädagogische und didaktische Ausbildung und Einführung in die praktische Ausbildung UNIVERSITÉ DE FRIBOURG MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT Auszug aus des Studienplan zur Erlangung des Bachelors of Science für die Fächer des Sekunderstufe I Pädagogische und didaktische Ausbildung

Mehr

Duk-Yung Kim Georg Simmel und Max Weber

Duk-Yung Kim Georg Simmel und Max Weber Duk-Yung Kim Georg Simmel und Max Weber Duk-Yung Kim Georg Simmel und Max Weher Über zwei Entwicklungswege der Soziologie Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2002 Gedruckt auf säurefreiem und altersbeständigem

Mehr

Themen für Seminararbeiten WS 15/16

Themen für Seminararbeiten WS 15/16 Themen für Seminararbeiten WS 15/16 Institut für nachhaltige Unternehmensführung Themenblock A: 1) Carsharing worldwide - An international Comparison 2) The influence of Carsharing towards other mobility

Mehr

Interprétariat Interculturel Interkultureller Dolmetscherdienst. Communiquer sans barrières Barrierefrei kommunizieren

Interprétariat Interculturel Interkultureller Dolmetscherdienst. Communiquer sans barrières Barrierefrei kommunizieren Interprétariat Interculturel Interkultureller Dolmetscherdienst Communiquer sans barrières Barrierefrei kommunizieren La mission du service Mettre à disposition des administrations publiques et des institutions

Mehr

Martin Abraham, Günter Büschges: Einführung in die Organisationssoziologie. Stuttgart: Teubner 1997, hier: S. 17-91

Martin Abraham, Günter Büschges: Einführung in die Organisationssoziologie. Stuttgart: Teubner 1997, hier: S. 17-91 Prof. Dr. Eva Barlösius Wintersemester 2006/7 Einführung in die Organisationssoziologie Es besteht Konsens darüber, dass moderne Gesellschaften als Organisationsgesellschaft beschrieben werden können.

Mehr

Auf der Seite von TV5MONDE 168 zeitgenössische Chansons (mit Text und Clips)

Auf der Seite von TV5MONDE 168 zeitgenössische Chansons (mit Text und Clips) Links zum Thema Chanson (Für die Inhalte sind deren Urheber verantwortlich) Bei der Erstellung der Liste geht ein Dank an Jürgen Wagner, auf dessen Seite Sie weitere Hinweise zu Chansons und für den Fremdsprachenunterricht

Mehr

Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Philosophisches Seminar. Lektüreempfehlungen Philosophie

Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Philosophisches Seminar. Lektüreempfehlungen Philosophie Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Philosophisches Seminar Lektüreempfehlungen Philosophie Liebe Studentinnen und Studenten der Philosophie Neben dem Besuch von Lehrveranstaltungen und dem Schreiben

Mehr

1. Anwendungspotentiale der flexiblen Planung zur Bewertung von Organisationen eine kritische

1. Anwendungspotentiale der flexiblen Planung zur Bewertung von Organisationen eine kritische Grundlagenliteratur für die Themen 1 6: Eisenführ, F.; Weber, M.; Langer, T. (2010): Rationales Entscheiden, 5. überarb. u. erw. Aufl., Springer Verlag: Berlin [u.a.], S. 19 37. Laux, H.; Gillenkirch,

Mehr

Anlage 1 zur FSPO BuErz: Modul- und Prüfungsliste Bachelor-/Masterstudiengang und Spezielle Module Bildungs- und Erziehungswissenschaft

Anlage 1 zur FSPO BuErz: Modul- und Prüfungsliste Bachelor-/Masterstudiengang und Spezielle Module Bildungs- und Erziehungswissenschaft Anlage 1 zur FSPO BuErz: Modul- und Prüfungsliste Bachelor-/Masterstudiengang und Spezielle Module Bildungs- und Erziehungs Bachelorstudiengang Modul- 01001 Einführung in die Grundlagen der Erziehungs

Mehr

PROFESSIONNALISATION ALLEMAND ALTERNANCE POUR LES DEMANDEURS D EMPLOI DEUTSCHKURSE MIT PRAKTIKUM FÜR ARBEITSLOSE

PROFESSIONNALISATION ALLEMAND ALTERNANCE POUR LES DEMANDEURS D EMPLOI DEUTSCHKURSE MIT PRAKTIKUM FÜR ARBEITSLOSE PROFESSIONNALISATION ALLEMAND ALTERNANCE POUR LES DEMANDEURS D EMPLOI DEUTSCHKURSE MIT PRAKTIKUM FÜR ARBEITSLOSE HISTORIQUE / CHRONOLOGIE 2009 : Le Conseil Régional d Alsace finance : 5 semaines de cours

Mehr