EPİSTEMOLOJİ İÇİN SEÇME BİBLİYOGRAFYA

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "EPİSTEMOLOJİ İÇİN SEÇME BİBLİYOGRAFYA"

Transkript

1 bilimname II, 2003/2, EPİSTEMOLOJİ İÇİN SEÇME BİBLİYOGRAFYA Türkçe Hazırlayanlar: Türkçe: Cenan Kuvancı İngilizce: Kasım Küçükalp Fransızca: Ramazan Adıbelli Almanca: İsmail Altıntaş Armağan, Mustafa; İslam`da Bilgi ve Felsefe, İz Yay., İstanbul, Aster, Ernst Von; Bilgi Teorisi ve Mantık, (Çev. Macit Gökberk), Sosyal Yayınları, İstanbul, Aydın, İbrahim Hakkı; fârâbî`de Bilgi Teorisi, Ötüken Kitabevi, İstanbul, Ayer, A. J.; Dil, Doğruluk ve Mantık, (Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu), Metis Yay., İstanbul, Ayman, Mehmet; Gazzali`de Bilgi Sistemi ve Şüphe, İnsan Yay., İstanbul, Bakar, Osman; Gelenek ve Bilim, (Çev. Ercüment Asil), Gelenek Yayıncılık, İstanbul, Bergson, Henry; Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri, (Çev. M. Şekip Tunç), MEB., İstanbul, ; Zihin Kudreti, (Çev. Miraç katırcıoğlu), MEB., Ankara, Berkeley, George; İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, (Çev. Halil Turan), Bilim ve Sanat, Ankara, ; Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma, (Çev. K. Sahir Sel), Sosyal Yay., İstanbul, Berkmen, Haluk; Kuantum Kuramının Modern Epistemolojiye Etkileri, Felsefe Dünyası, Sayı 16, Yaz 1995, ss Bolay, Süleyman Hayri; Emile Boutroux`da Zorunsuzluk Doktrini, M. E. B. Yayınları, İstanbul, Boutroux, Emile; Tabiat Kanunlarının Zorunsuzluğu Hakkında, (Çev. H. Ziya Ülken), MEB., İstanbul, Bulutay, T.; Bilimin Niteliği Üzerine Denemeler, Mülkiyeliler Birliği Yay., Ankara, Cabiri, M. A.; Arap-İslam Aklının Oluşumu, (Çev. İ. Akbaba), Kitabevi, İstanbul, Chalmers, Alain; Bilim Dedikleri, (Çev. Hüsamettin Arslan), Vadi Yayınları, İstanbul, Cihan, A. Kamil; İbn Sina ve Gazali`de Bilgi Problemi, İnsan Yay., İstanbul, Comte, Auguste; Pozitivizm İlmihali, (Çev. Peyami Erman), MEGSY., İstanbul, Condillac, Etienne Bonnot de; İnsan Bilgilerinin Kaynağı Üzerinde Deneme, (Çev. Miraç Katırcıoğlu), MEB., İstanbul, Cornford, F. M.; Platon`un Bilgi Kuramı, Metne Eşlik Eden bir Yorumla Birlikte Platon`un Theaetetos ve Sofist Adlı Diyalogları, (Çev. A. Cevizci), Ankara, 1989.

2 200 Epistemoloji Bibliyografyası ; Duyumlar Üzerine İnceleme, (Çev. Miraç Katırcıoğlu), Maarif Vekaleti, İstanbul, Cottingham, John; Akılcılık, (Çev. Bülent Gözkan), Sarmal Yayınevi, İstanbul, Çüçen, A. Kadir; Bilgi Felsefesi, Asa Kitabevi, Bursa, Denkel, Arda; Bilginin Temelleri, Metis Yayınları, İstanbul, Demir, Ömer; Bilim Felsefesi, Vadi Yay., Ankara, Descartes, Rene; İlk Felsefe Üzerine Metafizik Düşünceler, (Çev. M. Karasan), MEB., İstanbul, Dinçer, Kurtuluş; Bilimsel Açıklamada Hempel Modeli, TFK Yay., Ankara, Fay, Brian; Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi, (Çev. İsmail Türkmen), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, Feyerabend, Paul; Akla Veda, Ayrıntı Yayınları ; Bilgi Üzerine Üç Söyleşi, Metis Yayınları ; Özgür Bir Toplumda Bilim, Ayrıntı Yayınları ; Yönteme Karşı, (Çev. Ertuğrul Başer), Ayrıntı Yayınları, İstanbul,1999. Filiz, Şahin; İslam Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri, İnsan Yay., İstanbul, Foucault, Michel; Bilginin Arkeolojisi, (Çev. Veli Urhan), Birey Yay., İstanbul, ; Kelimeler ve Şeyler: İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi, (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay), İmge Kitabevi, İstanbul, Frank, Philipp; Doğa Bilimlerinde Pozitivizm, (Çev. Yılmaz Öner), Metis Yay., İstanbul, Güzel, Cemal; Bir Bilgi Anarşisti: Paul Feyerabend, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, Hacıkadiroğlu, Vehbi; Bilgi Felsefesi, Metis Yayınları, İstanbul, Hartmann, Nicolai; Ontolojinin Işığında Bilgi; (Çev. Harun Tepe), Türkiye Felsefe Kurumu Yay., Ankara, Heidegger, Martin; Bilim Üzerine İki Ders, (Çev. Hakkı Hünler), Ezgi Kitabevi, Bursa. Hospers, John; Felsefi Çözümlemede Yöntem, (Çev. Şahin Filiz, Mehmet Harmancı), Kökler Yayıncılık, Konya, Horgan, John; Bilimin Sonu, (Çev. Ahmet Ergenç), Gelenek Yayıncılık, İstanbul, Hume, David; Din Üstüne, (Çev. Mete Tunçay), İmge Kitabevi, Ankara, ; İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma, (Çev. Selmin Evrim), M. E. B. Basımevi, İstanbul, ; İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, (Çev. Aziz yardımlı), İdea Yayınevi, İstanbul. Husserl, Edmund; Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe, (Çev. Tomris Mengüşoğlu), YPK., İstanbul, İnam, Ahmet; Epistemiyatri Kapısını Açarken, Felsefe Dünyası, Sayı: 36, 2002, ss Kant, Immanuel; Arı Usun Eleştirisi, (Çev. Aziz Yardımlı), İdea Yayınevi, İstanbul, 1993, s ; Pratik Aklın Eleştirisi, (Çev. İonna Kuçuradi ve Diğ.), Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, ; Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena, (Çev. İonna Kuçuradi ve Yusuf Örnek), Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 1995.

3 Epistemoloji Bibliyografyası 201 Keat, Russel; Jhon Urry; Bilim Olarak Sosyal Teori, (Çev. Nilgün Çelebi), İmge Kitabevi, Ankara, Keskin, Halife; İslam Düşüncesinde Bilgi Teorisi, Beyan Yay., İstanbul, Kocabaş, Şakir; İfadelerin Gramatik Ayrımı, Ekin Yayınları, İstanbul, Tarihsiz ; Fizik ve Gerçeklik: Bilim Felsefesine Kavramsal Bir Yaklaşım, Küre Yay., İstanbul, Kök, Mustafa; Mistik Dünya Görüşü ve Bergson, Dergah Yay., İstanbul, Kuhn, Thomas S.; Bilimsel Devrimlerin Yapısı, (Çev. Nilüfer Kuyaş), Alan Yayıncılık, İstanbul, Küyel, Mübahat Türker; Farabinin Şerait Ul-Yakîn`i, AKDTYK., Ankara, Lachelier, Jules; Tümevarımın Temeli Hakkında, (Çev. Hamdi Ragıp Atademir), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, Lakatos, Imre; Alan Musgrave; Bilginin Gelişimi: Bilginin Gelişimiyle İlgili Teorilerin Eleştirisi, (Çev. Hüsamettin Arslan), Paradigma Yay., İstanbul, Leibniz, G. W.; İnsan Akilesi Üzerine Yeni Deneyişler, (Çev. N. Ayas), Devlet Basımevi, İstanbul, ; Metafizik Üzerine Konuşma, (Çev. Afşar Timuçin), İstanbul, ; Monadoloji, (Çev. Suut Kemal Yetkin), Ankara Üni., Ankara, ; Theodicee Denemeleri: İmanla Aklın Uygunluğu Üzerine Konuşma, (Çev. Hüseyin Batuhan), MEGSBY., İstanbul, Locke, John; İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, (Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, ; Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler, (Çev. İsmail Çetin), Paradigma Yayınları, İstanbul, Magee, Bryan; Karl Popper`in Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı, (Çev. Mete Tunçay), Remzi Kitabevi, İstanbul, ; Yeni Düşün Adamları, (Haz. Mete Tunçay), MEB., İstanbul, Margenau, Henry; Roy A. Varghese; Kosmos, Bios, Teos, (Çev. Ahmet Ergenç), Gelenek Yayıncılık, Moles, Abraham; Belirsizin Bilimleri: İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epistemoloji, (Çev. Nuri Bilgin), YKY, İstanbul, Musgrave, Alan; Sağduyu Bilim ve Kuşkuculuk: Bilgi Kuramına Tarihsel Bir Giriş, (Çev. Pelil Uzay), Göçebe Yay., İstanbul, Nasr, Seyyid Hüseyin; Bilgi ve Kutsal, (Çev. Yusuf Yazar), İz Yay., İstanbul, ; Bir Kutsal Bilim İhtiyacı, İnsan Yay., İstanbul, ; İslam ve İlim, İnsan Yay., İstanbul. Özcan, Hanefi; Epistemolojik Açıdan İman, Mar. Üni. İlahiyat Fak. Yay., İstanbul, ; Maturidi`de Bilgi Problemi, Marmara Ün. İla. Fak. Yay., İstanbul, Özlem, Doğan; Felsefe ve Doğa Bilimleri, İzmir Kitaplığı, İzmir, Piaget, Jean; Epistemoloji ve Psikoloji: Bir Bilgi Kuramına Doğru, (Çev. Seçkin Cılızoğlu), Havas Yay., 1980.

4 202 Epistemoloji Bibliyografyası Platon; Devlet, (Sabahattin Eyuboğlu-M. Ali Cimcoz), Türkiye İş Bankası, İstanbul, ; Parmanides, İmge Kitabevi ; Theaıtetos, (Çev. Macit Gökberk), MEB. Poincare, Henry; Bilim ve Metot, (Çev. H. R. Atademir, S. Ölçen), Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yay., İstanbul, ; Bilim ve Varsayım, (Çev. Fethi Yücel), MEB., İstanbul, Popper, Karl; Bilimsel Araştırmanın Mantığı, (Çev. İlknur Aka; İbrahim Turan), Yapı Kredi Yay., İstanbul, ; Sağduyu Filozofu: Popper, (Der.; Çev. Cemal Güzel), Ankara, Quine, W. V., J. S. Ullian; Bilgi Ağı, (Çev. Hadi Adanalı), Kitabiyat Yay., Ankara, Randall, John herman, Justus Buchler; Felsefeye Giriş, (Çev. Ahmet Arslan), Ege Üni. Sos. Bil. Fak. Yay., İzmir, Reichenbackh, Hans; Bilimsel Felsefenin Doğuşu, (Çev. Cemal Yıldırım), Remzi kitabevi, İstanbul, Russell, Bertrand; Bilimden Beklediğimiz, (Çev. Avni Yakalıoğlu), Varlık Yayınları, İstanbul, ; Felsefe Sorunları, (Çev. Vehbi Hacı Kadiroğlu), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, ; Rölativite`nin ABC`si, (Çev. Vahap Erdoğdu), Sarmal Yayınevi, İstanbul, ; Dış Dünya Üzerine Bilgimiz, (Çev. Vehbi Hacı Kadiroğlu), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, ; Mistisizm ve Mantık, (Çev. Ayseli Usluata), Varlık Yay., İstanbul, Sevim, Seyfullah; İslam Düşüncesinde Marifet ve İbn Arabi, İnsan Yay., İstanbul, Shook, John R.; Amerikan Pragmatizminin Öncüleri, (Çev. Celal Türer), Üniversite Kitabevi, İstanbul, Sol, Ayhan; Bilimsel Devrimler Radikal Kavramsal Değişimler`e İndirgenebilir mi?, Felsefe Dünyası, Sayı 16, Yaz 1995, ss Soykan, Ömer Naci; Bilgi ve Betimleme: Pozitivizm ve Ernst Mach Üstüne, Küyerel Yay., İstanbul, ; İnsan Bilimlerinde Temellendirme Sorunu, Felsefe Dünyası, Sayı: 18, Kış 1995, ss Spinoza, Baruch; Etika, (Çev. Hilmi Ziya Ülken), MEB., İstanbul, ; Kavrayış Gücünün Gelişim, (Çev. C. Şahan), Kuram Yay., İstanbul, Ströker, Elisabeth; Bilim Kuramına Giriş, (Çev. Doğan Özlem), Ara Yayıncılık, İstanbul, Suckiel, Ellen Kappy; William James`in Pragmatik Felsefesi, (Çev. Celal Türer), Paradigma, İstanbul, Taylan, Necip; Gazzali`nin Düşünce Sisteminin Temelleri, M. Ü. İlahiyat Fak. Vakfı, İstanbul. Tepe, Harun; Platon`dan Habermas`a Felsefede Doğruluk ya da Hakikat, Ark Yay., Ankara, Timuçin, Afşar; Descartes; çı Bilgi Kuramının Temellendirilişi; Bulut Yay., İstanbul, Trigg, R.; Akılcılık ve Bilim, (Çev. K. Yerci), Sarmal Yay., Ankara, 1996.

5 Epistemoloji Bibliyografyası 203 Topdemir, Hüseyin G.; Kuhn ve Bilimsel Devrimlerin Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme, Felsefe Dünyası, Sayı: 36, 2002, ss ; Francis Bacon`ın Bilim Anlayışı, Felsefe Dünyası, Sayı: 30, 1999, ss Turgut, İhsan; Bertrand Russell L. Wittgenstein ve Mantıksal Atomculuk, Karınca Matbaacılık, İzmir, ; Platon`un Son Dönem Felsefesinde Bilgi Sorunu: Theaitetos`un Bir Yorumu, Bilgehan Basımevi, İzmir, Türer, Celal; Charles S. Peirce`ün Pragmatik Felsefesi, Üniversite Kitabevi, İstanbul, ; Pozitif Bilimde Basitlik İlkesinin Belirlenmesi Yolunda Bir Deneme, İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul, Ülken, Hilmi Ziya; Bilgi ve Değer, Ülken Yay., İstanbul, Wıttgenstein, Ludwig; Felsefi Soruşturmalar, (Çev. Deniz Kanıt), Küyerel Yay., İstanbul, Yakıt, İsmail; Ihvân-ı Safâ Felsefesinde Bilgi Problemi, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, Yenişehirlioğlu, Şahin; Felsefe ve Diyalektik: Bilgi Kuramı, Ümit Yay., İstanbul, Yeşilyurt, Temel; Dini Bilginin İmkanı, İnsan Yay., İstanbul, Yıldırım, Cemal; Bilimsel Düşünme Yöntemi; Yazılar, Bildiriler, Tartışmalar, Bilgi Yayınevi, İstanbul, ; Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996 Yüksel, Emrullah; Amidi`de Bilgi Teorisi, İşaret Yay., İstanbul, İngilizce Alston, William P.; Perceiving God: The Epistemology of Religious Experience, Ithaca,1991, Cornell University Press ; Epistemic Justification. Essays in the Theory of Knowledge. Ithaca, 1989, Cornell University Press. Bonjour, Laurence; The Structure of Empirical Knowledge. Cambridge,1985, Harvard University Press ; The Coherence Theory of Empirical Knowledge, Philosophical Studies, 30, ss ; Can Empirical Knowledge Have a Foundation, American Philosophical Quarterly, 15, ss ; The Structure of Empirical Knowledge, Cambridge, Harvard University Press. Braithwaite, Richard B.; An Empricist's View of the Nature of Religious Belief, Cambridge,1955, Cambridge University Press. Bryson, Brown; How to be Realistic About Inconsistency in Science. Studies in History and Philosophy of Science, 21: , Chısholm, Roderick; The Foundations of Knowing, Minneapolis, 1982, University of Minnesota Press ; Perceiving, Cornell University Press, Ithaca, NY, 1957.

6 204 Epistemoloji Bibliyografyası ; Theory of Knowledge, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, ; A Version of Foundationalism, Midwest Studies in Philosophy, vol 5, 1981, ss Clark, Micheal; Knowledge and Grounds: A Comment on Mr. Gettier`s Paper, Analysis, 24, 1963, ss Clark, Romane; Sensous Judgements, Nous, 7, 1973, ss Cohen, Stewart; Justification and Truth, Philosophical Studies, 46, 1984, ss Detlefsen, M.; Brouwerian intuitionism. In M. Detlefsen (ed.), Proof and Knowledge in Mathematics. Routledge, London and New York, Dretske, Fred; Knowledge and the Flow of Information, MIT Press, Cambridge, 1981,. Ferre, Frederick; Knowing and Value: Toward a Constructive Postmodern Epistemology, State University of New York Press, December Fetzer, Ellory; Knowledge an the Flow of Information, MIT Press, Cambridge, ; Scientific Knowledge, Boston Studies in the Philosophy of Science, 69, Dortrecht: Reidl, Firth, Roderick; Radical Empiricism and Perceptual Relativity, The Philosophical Review, 1950, 59, ss , ; Are Epistemic Concepts Reducible to Ethical Concepts, In Goldman an Kim, Fuller, Steve, Philosophy, Rhetoric, and the End of Knowledge, Madison, 1993, University of Wisconsin Press ; Social Epistemology, Indiana University Press, Bloomington, Fumerton, Richard; Metaepistemology and Skepticism, Lanham, MD, 1995, Rowman and Littlefield. Geıvett, Douglas R. and SWEETMAN, Brendan, eds., Contemporary Perspectives on Religious Epistemology, Oxford University Press, Oxford, Gettier, Edmund; Is Justified True Belief Knowledge?, Analysis, , ss Goldman, Alvin; Epistemology and Cognition, Cambridge,1986, Harvard University Press ; Knowledge in a Social World, Oxford, 1999, Oxford University Press ; Discrimination an Perceptual Knowledge, Journal of Philosophy, 73, 1976, ss ; Theory of Human Action, Princeton University Press, Princeton, ; What is Justified Belief, In Justification and Knowledge, ed. George Pappas, Dordrech: Reidel, ; The Internalist Conception of Justification, Midwest Studies in Philosophy, University of Minnesota, Minneapolis, vol. 5, 1981, ss ; Epistemology an Cognition, Harvard University Press, Cambridge, Goodman, Nelson; The Structure of Appearnece, Harvard Universty Press, Cambridge, Greco, John and Sosa, Ernest; (Ed.) The Blackwell Guide to Epistemology, edited by, Malden, Ma: Blackwell, Haack, Susan; Evidence and Inquiry: Towards Reconstruction in Epistemology, Oxford,1993: Blackwell.

7 Epistemoloji Bibliyografyası 205 Harman, Gilbert; Knowledge, Inference and Explanation, American Philosophical Quarterly, 5, 1968, ss ; Thought, Princeton University Press, Princeton, ; Reasoning an Explanatory Coherence, American Philosophical Quarterly, 17, 1980, ss Hahlweg, K. and Hooker, C. A.; (Edited By.) Issues in Evolutionary Epistemology, Albany, 1989, NY: SUNY Press. Heil John; Beleiving What One Ought, Journal of Philosopy, 80, 1983, ss Kahneman, Daniel; Paul Slovic; Amos Tversky; Judgment Under Uncertainty: Heuristic and Biases, Cambridge University Press, Cambridge, Klein, Peter; Knowledge, Causality and Defeasibility, Journal of Philosophy, 73, 1976, ss ; Misleading Evidence an Restoration of Justification, Philosophical Studies, 37, 1980, ss Kornblıth, H.; (edited by), Naturalizing Epistemology, Cambridge, 1985, MA: MIT Press ; Justified Beleif an Epistemically Responsible Action, Philosophical Review, 92, 1983, ss Kuhn, Thomas; The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press, Chicago, Kyburg, Henry Jr.; Probability and the Logic of Rational Belief, Wesleyan University Press, Middletown, Lakatos, I.; Musgrave, A.; (eds.), Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge, Lehrer, Keith; Self-Trust: A study of Reason, Knowledge and Autonomy, Clarendon Press, Oxford, ; Theory of Knowledge, Westview Press, Boulder, ; Knowledge, Truth and Evidence, Analysis, 25, 1965, ss ; How Reasons Give Us Knowledge or the Case of the Gypsy Lawyer, Journal of Philosophy, 68, 1971, ss ; Knowledge, Oxford University Press, Oxford, ; Gettier Problem and the Analysis of Knowledge, In Justification an Knowledge: New Studies in Epistemology, ed. George Pappas, Dordrech: Reidel, 1979, ss ; Knowledge, Truth and Ontology, In Language and Ontology, International Wittgenstein Symposium, Vienna: Hölder-Pichler-Tempsky, Levi, Isaac; Enterprise of Knowledge, MIT Press, Cambridge, Lewis, C. I.; An Analysis of Knowledge and Valuation, Lasalle: Open Court, ; Mind and the World Order, New York. Dover, Longino, Helen; Science as Social Knowledge, Princeton University Press, Princeton, Lycan, William; Judgement and Justification, Cambridge University Press, Cambridge, Malcolm, Norman; Knowledge and Certainty, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1963.

8 206 Epistemoloji Bibliyografyası Margolis, Joseph; Alternative Strategies for the Analysis of Knowledge, Canadian Journal of Philosophy, 2, 1973, ss Munz, Peter; Philosophical Darwinism: On the Origin of Knowledge by Means of Natural Selection, Routledge, London,1993. Nıckles, Thomas ed.; Scientific Discovery, Logic, and Rationality. Reidel, Dordrecht, Plotkın, H. C. (ed.); Learning, Development, and Culture: Essays in Evolutionary Epistemology, John Wiley & Sons, New York, Pollock, John; Contemporary Theories of Knowledge, Rowman and Littlefield, Totowa, ; Criteria an Our Knowledge of the Material World, Philosophical Review, 76, 1967, ss ; What is Epistemological Problem, American Philosophical Quarterly, 5, 1968, ss ; The Structure of Epistemic Justification, American Phlosophical Quarterly, 4, 1970, ss ; Knowledge and Justification, Princeton University Press, Princeton, ; Epistemology an Probability, Synthese, 55, 1983, ss ; Reliability an Justified Belief, Canadian Journal Of Philosophy, 14, 1984, ss Popper, Karl R.; Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, The Clarendon Press, Oxford, Quine, W. V.; Joseph Ullian; The Web of Beleif, New York: Random House, Rapaport, W. J., Rescher, Nicholas; A Useful Inheritance: Evolutionary Aspects of the Theory of Knowledge, MD: Rowman, Lanham,1990. Rescher, Nicholas; Cognitive Economy: The Economic Dimension of the Theory of Knowledge, University of Pittsburgh Pres, Rıedl, Rupert; Biology of Knowledge: The Evolutionary Basis of Reason, John Wiley & Sons, Chichester,1984. Rorty, Richard; Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press, Princeton, Schlick, Moritz; The Foundations of Knowledge, Logical Positivism, ed. A. J. Ayer, Free Press, 1959, ss Schmitt, Frederick; Reliability, Objectivity an Backround of Justification, australasian Journal of Philosophy, 62, 1984, ss Sellars, Wilfrid; Empricism an the Philosophy of Mind, Science, Perception and Reality, Routledge; Kegan Paul, London, Shope, Robert K.; The Analysis of Knowing. A Decade of Research. Princeton University Press, Princeton, Smith, David Woodruff; Content and Context of Perception, Synthese, 61, 1984, ss ; The Ins and Outs of Perception, Philosophical Studies, 49, 1986, ss Sosa, Ernest; The Analysis of Knowledge That P, Analysis, 25, 1964, ss. 1-8.

9 Epistemoloji Bibliyografyası ; How Do You Know, American Philosophical Quarterly, 11, 1974, ss ; Epistemic Presupposition, Justification and Knowledge: New Studies in Epistemology, ed. George Pappes, Dordrech: reidel, ; The Raft and Pyramid: Coherence Versus Foundations inthe Theory of Knowledge, Midwest Studies in Philosophy, vol. 5, 1981, ss Steup, Matthias; An Introduction to Contemporary Epistemology. Prentice Hall, Upper Saddle River, Stıch, Stephen; The Fragmentation of Reason, MA: MIT Press, Cambridge, Swain, Marshall; Reasons an Knowledge, NY: Cornell University Press, Ithaca, Toulmın, Stephen; Human Understanding: The Collective Use and Evolution of Concepts, Princeton University Press, Princeton, Ungar, Peter; Experience and Factual Knowledge, Journal of Philosophy, 64, 1967, ss Van Cleve, James; Foundations, Epistemic Principles and Cartesian Circle, Philosophical Review, 88, 1979, ss Williams, Michael; The Problem of Knowledge: Oxford University Press, Oxford, A Critical Introduction to Epistemology, Wolterstorff, Nicholas; Reason within the Bounds of Religion, Grand Rapids,1976, Eerdmans. Zagzebskı, Linda Trinkaus; Virtues of the Mind. An Inquiry Into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge, ; Rational Faith: Catholic Responses to Reformed Epistemology, University of Notre Dame, Notre Dame,1993. Fransızca Adorno T.W. ; Popper K. (ed.) ; La querelle allemande des sciences sociales, Paris, Complexes, Althusser L. ; Philosophie et philosophie spontanée des savants, Paris, Maspéro, Armengaud F. ; G. E. Moore et la genèse de la philosophie analytique, Paris, Klindsieck, Aron R. ; Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, ; La condition historique du sociologue, Leçon inaugurale au Collège de France, Paris, Gallimard, Assoun P.-L. ; Introduction à l'épistémologie freudienne, Paris, Payot, Atias C. ; Epistémologie juridique, Paris, PUF, Ayer A. J. ; Langage, vérité, logique, Paris, Flammarion, Bachelard G. ; Epistémologie, Paris, PUF, ; La formation de l'esprit scientifique, Paris, PUF, ; La philosophie du non, Paris, PUF, Coll. Quadrige, ; L'activité rationaliste et la physique contemporaine, Paris, PUF, ; Le matérialisme rationnel, Paris, PUF, 1993.

10 208 Epistemoloji Bibliyografyası ; Le nouvel esprit scientifique, Paris, PUF, ; Le rationalisme appliqué, Paris, PUF, Bachta A. ; L' épistémologie scientifique des lumières, Paris, L'Harmattan, Badiou A. ; Le concept de modèle, Paris, Maspéro, Barberousse, A. ; Kistler M. ; Ludwig P. ; Paris, Flammarion, Barreau, H. ; L'épistémologie, Paris, PUF, La philosophie des sciences au XXème siècle, Barsotti B. ; Bachelard critique de Husserl. Aux racines de la fracture épistémologie / phénoménologie, Paris, L'Harmattan, Bartholy M.-C. ; Acot P. ; Philisophie - épistémologie, précis de vocabulaire, Paris, Magnard, Bartholy M.-C. ; Despins J.-P. ; Granpierre G. ; Épistémologie générale de la Science, Paris, Magnard, Bayer R. ; Epistémologie et logique depuis Kant jusqu'à nos jours, Paris, PUF, Beneze G. ; La méthode expérimentale, Paris, PUF, Berger P. ; Luckmann T. ; La construction sociale de la réalité, Paris, Méridiens-Klincksieck, Bernard C. ; Introduction à l'étude de la médecine expérimenta, Paris, Flammarion, ; Morceaux choisis, Paris, Gallimard, ; Principes de médecine expérimentale, Paris, PUF, Bernard-Weil E. ; Du "système" à la Torah: Essai d'épistémologie, d'anthropologie et de théologie systémiques, Paris, L'Harmattan, Berthelot J.-M. (ed.) ; Epistémologie des sciences sociales, Paris, PUF, ; Les vertus de l'incertitude, Le travail de l'analyse dans les sciences sociales, Paris, PUF, ; L'intelligence du social, Paris, PUF, ; Sociologie, Epistémologie d'une discipline,textes fondamentaux, Bruxelles, De Boeck, Besnier J.-M. ; Les théories de la connaissance, Paris, Flammarion, Blanché R. ; La méthode expérimentale et la philosophie de la physique, Paris, Arman Colin, ; L'épistémologie, Paris, PUF, Bloch O. (ed.) ; Epistémologie et matérialisme, Paris, Méridiens-Klincksieck, Boirel R. ; Théorie générale de l'invention, Paris, PUF, Borutti S. ; Théorie et interprétation. Pour une épistémologie des sciences humaines, Lausanne, Payot, Boudon R. ; Clavelin M. ; Le relativisme est-il résistible? Paris, PUF, Boudon R. ; La logique du social, Paris, Hachette, Bouilloud J.-Ph. ; Sociologie et société, Epistémologie de la réception, Paris, PUF, 1997.

11 Epistemoloji Bibliyografyası 209 Bourdieu P. ; Les usages sociaux de la science. Pour une sociologie clinique du champ scientifique, Paris, INRA éditions, ; Questions de sociologie, Paris, Editions de Minuit, ; Réponses, Paris, Seuil, Bouveresse J. ; Prodiges et vertiges de l'analogie. De l'abus des belles lettres dans la pensée, Paris, Editions Raisons d'agir, ; Rationalité et cynisme, Paris, Éditions de Minuit, ; (éd.), Karl Popper et la science d'aujourd'hui, Paris, Aubier, Boyer A. ; Introduction à la lecture de Karl Popper, Paris, Presses de l'ens, Brannigan A. ; Le fondement social des découvertes scientifiques, Paris, PUF, Brenner A. ; Les origines françaises de la philosophie des sciences, Paris, PUF, Breton P. ; A l'image de l'homme, du Golem aux créatures virtuelles, Paris, Seuil, Broad W. ; La souris truquée, enquête sur la fraude scientifique, Paris, Seuil, Bunge, M. ; L'épistémologie, Paris, Maloine, Busino G. ; Sociologie des sciences et des techniques, Paris, PUF, ; Critiques du savoir sociologique, Paris, PUF, Caillé A. ; Splendeurs et misère des sciences sociales, Genève, Droz, Callon M. ; Latour B. (ed) ; La science telle qu'elle se fait, Paris, La Découverte, Canguilhem G. ; Études d'histoire et de philosophie des sciences, Paris, Vrin, ; Idéologie et rationalité dans l'histoire des sciences de la vie, Paris, Vrin, ; Le normal et le pathologique, Paris, PUF, Carnap R. ; Les fondements philosophiques de la physique, Paris, Armand Colin, Cazenave M. ; Aux frontières de la science, dictionnaire de l'ignorance, Paris, Hachette, Chalmers A. ; La fabrication de la science, Paris, La découverte, ; Qu'est-ce que la science?, Paris, La découverte, Chateau D. ; Epistémologie de l'ésthétique, Paris, L'Harmattan, Chiss, J.-L. ; Puech C. ; Fondations de la linguistique. Etudes d'histoire et d'épistémologie, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, Collins H. ; Pinch T. ; Tout ce que vous devriez savoir sur la science, Paris, Seuil, Combessie J.-C. ; La méthode en sociologie, Paris, La Découverte, Costagliola J. ; Epistémologie du phénomène ovnien ou cinquante ans de déni scientifique, Paris, L'Harmattan, Cuin C.-H. ; Ce que (ne) font (pas) les sociologues : petit essai d'épistémologie critique, Paris, Droz, Dagognet F. ; Philosophie biologique, Paris, PUF, ; Savoir et pouvoir en médecine, Paris, Les Empêcheurs de tourner en rond, ; Gaston Bachelard, sa vie, son oeuvre, avec un exposé de sa philosophie, Paris, PUF, 1965.

12 210 Epistemoloji Bibliyografyası ; Les outils de la réflexion: épistémologie, Paris, Synthelabo, ; Une épistémologie de l'espace concret, Néogéographie, Paris, Vrin, Dennett D. ; Darwin est-il dangereux?, Paris, Odile Jacob, Desanti J.-T. ; La philosophie silencieuse, ou critique des philosophies de la science, Paris, Seuil, D'Espagnat B. ; A la recherche du réel, Paris, Grasset, Desrosières A. ; La politique des grands nombres, Paris, La découverte, Dikasso E.M. ; Feyerabend. Epistémologie, anarchisme et société libre, Paris, PUF, Dogan M., Pahre R. ; L'innovation dans les sciences sociales, La marginalité créatrice, Paris, PUF, Dubet F. ; Sociologie de l'expérience, Paris, Seuil, Dubois M. ; Introduction à la sociologie des sciences, Paris, PUF, Ducassé, P. ; Histoire des techniques, Paris, PUF, ; Les techniques et la philosophie, Paris, PUF, Duhem P. ; La théorie physique, son objet, sa structure, Paris, Vrin, Durkheim E. ; Les règles de la méthode sociologique, Paris, Flammarion, Elias N. ; Engagement et distanciation, Paris, Fayard, ; Qu'est-ce que la sociologie?, Paris, Editions de l'aube, Estivals R. ; Théorie générale de la schématisation. Tome 1, Epistémologie des sciences cognitives, Paris, L'Harmattan, Feyerabend P. ; Adieu la raison, Paris, Seuil, ; Dialogues sur la connaissance, Paris, Seuil, ; Contre la méthode, esquisse d une théorie anarchiste de la connaissance, Paris, Seuil, Filloux J.-C. ; Epistémologie éthique et sciences de l'éducation, Paris, L'Harmattan, Foucault M. ; Les mots et les choses, Gallimard, Fourez G. ; Apprivoiser l'épistémologie, Bruxelles, De Boeck Université, ; La construction des sciences: les logiques des inventions scientifiques, introduction à la philosophie et à l'éthique des sciences, Bruxelles, De Boeck, Gagnepain J. ; Du vouloir dire : traité d'épistémologie des sciences humaines, Bruxelles, De Boeck Université, Gille B. ; Les mécaniciens grecs - La naissance de la technologie, Paris, Seuil, Giot J. ; Schotte J.-Cl. ; Langage, clinique, épistémologie. Achever le programme saussurien, Bruxelles, De Boeck Université, Goffi J. Y. ; La philosophie de la technique, Paris, PUF, Goffman E. ; Les moments et leurs hommes, Paris, Seuil, Gould S. J. ; Et dieu dit "Que Darwin soit", Paris, Seuil, Granger G.-G. ; La science et les sciences, Paris, PUF, ; Langages et épistémologie, Paris, Klincksieck, 2000.

13 Epistemoloji Bibliyografyası 211 Grawitz M. ; Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, Habermas J. ; Logique des sciences sociales et autres essais, Paris, PUF, Haéri G. ; Roche B.,Introduction à la philosophie des sciences, PUF, Hamel J. ; Précis d'épistémologie de la sociologie, Paris, L'Harmattan, Hayek F. ; Scientisme et sciences sociales, Paris, Plon, Haynal A. ; Psychanalyse et sciences face à face: épistémologie, histoire, Lyon, Edition Césura, Hempel C.G. ; Eléments d'épistémologie, Paris, Armand Colin, Hugues E. ; Le regard sociologique, Paris, Editions de l'ehess, Jacob P. ; L'empirisme logique Ses antécédents et ses critiques, Paris, Editions de Minuit, ; De Vienne à Cambridge, l'héritage du positivisme logique de 1950 à nos jours, Paris, Gallimard, ; L'épistémologie L'âge de la science, Paris, Odile Jacob, Javeau C. ; Petit manuel d'épistémologie des sciences du social, Bruxelles, La Lettre volée, Jeanneret Y. ; L'affaire Sokal ou la querelle des impostures, Paris, PUF, Jurdant, B. ; Impostures scientifiques, les malentendus de l'affaire Sokal, Paris, La Découverte, Kahn P. ; Le positivisme, Paris, Editions Quintette, ; Théorie et expérience, Paris, Editions Quintette, Kaufmann J.-C. ; L'entretien compréhensif, Paris, Nathan, Kollektif ; Anatomie d'un épistémologue, François Dagognet, Paris, PUF, ; Epistémologie et Cognition, Liège, Mardaga, ; Epistémologie, éthique et politique: Actes du colloque du CRI, centre de recherche sur l'imaginaire, Montpellier, décembre 1994, Ruptures de la modernité, Paris, L'Harmattan, ; Essais d' épistémologie pratique en sciences humaines, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l'homme, ; François Dagognet, médecin, épistémologue, philosophe, Paris, Synthelabo, ; La culture est-elle naturelle?histoire, épistémologie et applications récentes du concept de culture, Paris, Errance, ; L'Avenir de la philosophie est-il grec?, Montréal, Fides, ; Nos savoirs sur nos savoirs, un lexique d'épistémologie pour l'enseignement, Bruxelles, De Boeck Université, Koyré A. ; Études d'histoire de la pensée scientifique, Paris, PUF, 1966 et Gallimard, Krémer-Marietti A. ; Sociologie de la science, Paris, Pierre Mardaga éditeur, Kuhn T.S. ; La structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, Coll. Champs, ; La tension essentielle, Paris, Gallimard, 1990.

14 212 Epistemoloji Bibliyografyası Lakatos I. ; Histoire et méthodologie des sciences, Paris, PUF, ; Preuves et réfutations, essai sur la logique de la découverte mathématique, Paris, Hermann, Lang B. ; Base d une analyse prospective des relations internationales. Epistémologie de la théorie politique, Lille, Presses universitaires du septentrion, Laplantine F., La description ethnographique, Paris, Nathan, Latour B. - Woolgar, S. ; La vie de laboratoire. La production des faits scientifiques, Paris, La Découverte, Latour B., La science en action, Paris, Gallimard, ; Les microbes Guerre et paix, Editions A.-M. Métailié, ; Petites leçons de sociologie des sciences, Paris, Seuil, Laurent P. ; Paquet G. ; Epistémologie et économie de la relation, Lyon-Paris, Vrin, Lazarsfeld P. ; Philosophie des sciences sociales, Paris, Gallimard, Le Huu Khoa ; Liens méthodologiques et parenté épistémologique entre les sciences sociales, Lille, Presses universitaires du Septentrion, Le Moigne J.-L. ; Le constructivisme. Tome 2, Epistémologie de l'interdisciplinarité, Paris, L'Harmattan, ; Les épistémologies constructives, Paris, PUF, Lecourt D. ; Thomas B. ; Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences, Paris, PUF, Lecourt D. ; L'épistémologie historique de Gaston Bachelard, Paris, Vrin, ; Pour une critique de l'épistémologie, Paris, Maspéro, Lepenies W. ; Les trois cultures, Paris, Presses de la Maison des sciences de l'homme, Leroi-Gourhan, A. ; Les chasseurs de la préhistoire, Paris, Métailié, Levy-Leblond J.-M. ; Aux contraires L'exercice de la pensée et la pratique de la science, Paris, Gallimard, Martin O. ; Sociologie des sciences, Paris, Nathan, Matalon B. ; La construction de la science de l'épistémologie à la sociologie de la connaissance scientifique, Lausanne, Delachaux et Niestlé, ; La Construction de la science: De l'épistémologie à la sociologie de la connaissance scientifique, Paris, Delachaux et Niestlé, Merton R. K. ; Eléments de théorie et de méthode sociologique, Paris, Armand Colin, Mesure S. ; Dilthey et la fondation des sciences historiques, Paris, PUF, Meyerson É. ; Identité et réalité, Paris, Vrin, Mills W. ; L'imagination sociologique, Paris, Maspéro, Monnoyeur F. (ed.) ; Qu'est-ce que la matière? Regards scientifiques et philosophiques, Paris, Librairie Générale Française, Monod J. ; Le hasard et la nécessité, Paris, Seuil, 1970.

15 Epistemoloji Bibliyografyası 213 Mucchielli A. (ed.) ; Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales, Paris, Armand Colin, Nadeau R. ; Vocabulaire technique et analytique de l'épistémologie, Paris, PUF, Omnès R. ; Philosophie de la science contemporaine, Paris, Gallimard, Oulahbib L.-S. ; Ethique et épistémologie du nihilisme : Les meurtriers du sens, Paris, L'Harmattan, Panza M. ; Pont J.-C. ; Les savants et l'épistémologie vers la fin du XIXe siècle, Paris, Bibliothèque Scientific Albert Blanchard, Paty M. ; L'analyse critique des sciences: Le tétraèdre épistémologique (science, philosophie, épistémologie, histoire des sciences), Paris, L'Harmattan, Pelpel P. ; Apprendre et faire. vers une épistémologie de la pratique, Paris, L'Harmattan, Piaget J. ; L'Épistémologie génétique, Paris, PUF, Piaget, J. (ed.) ; Logique et connaissance scientifique, Encyclopédie de la Pléïade, Paris, Piaser A. ; Epistémologie de la méthode: Voir et faire la sociologie autrement, Paris, Vrin, Picavet E. ; Approches du concret. Une introduction à l'épistémologie, Paris, Ellipses, Poincaré H. ; La science et l'hypothèse, Paris, Flammarion, ; La valeur de la science, Paris, Flammarion, Popper K. ; Conjectures et réfutations, Paris, Payot, ; La connaissance objective, Paris, Aubier, ; La société ouverte et ses ennemis, 2 cilt, Paris, Seuil, ; Logique de la découverte scientifique, Paris, Payot, Pourtois J.-P. ; Desmet,- H., ; Epistémologie et instrumentation en sciences humaines, Liège-Bruxelles, Mardaga, Putnam H. ; Réalisme à visage humain, Paris, Seuil, Quere L. ; La sociologie à l'épreuve de l'herméneutique. Essai d'épistémologie des sciences sociales, Paris, L'Harmattan, Renard G. ; L' Epistémologie chez Georges Canguilhem, Paris, Nathan, Rorty R. ; Conséquences du pragmatisme, Paris, Seuil, 1993 Rossi J.-G. ; Les grands courants de l'empirisme, Paris, Armand Colin, ; La philosophie analytique, Paris, L'Harmattan, ; Le problème ontologique dans la philosophie analytique, Paris, Kimé, Ruelland J. G. ; Raulet G. ; De l'épistémologie à la politique, Paris, PUF, Russell B. ; Problèmes de philosophie, Paris, Payot, Schnapper D. ; La compréhension sociologique, Paris, PUF, Schuon F. ; Du divin à l'humain - Tour d'horizon de métaphysique et d'epistémologie, Paris, Le courrier du Livre, Schütz A. ; Le chercheur et le quotidien, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1987.

16 214 Epistemoloji Bibliyografyası Searle J. R. ; La construction de la réalité sociale, Paris, Gallimard, Sebestik J. ; Soulez A. (ed.) ; Méridiens- Klincksieck, Simmel G. ; Sociologie et épistémologie, PUF, Le Cercle de Vienne Doctrines et controverses, Paris, Simondon G. ; Du mode d'existence des objets techniques, Paris, Aubier, Sokal A. ; Bricmont J. ; Impostures intellectuelles, Paris, Editions Odile Jacob, Soler L. ; Introduction à l'épistémologie, Paris, Ellipses, Soulez A. (ed.) ; Manifeste du Cercle de Vienne et autres écrits, Paris, PUF, Terré D. ; Les dérives de l'argumentation scientifique, Paris, PUF, 1998 Testart A. ; Essai d'épistémologie, Paris, Editions Christian Bourgois, Tête A. ; La psychologie et ses fantômes : Contribution à l'épistémologie d'une histoire de la psychologie, Paris, PUF, Thuillier P. ; D'Archimède à Einstein, les faces cachées de l'invention scientifique, Paris, Fayard, ; Les biologistes vont-ils prendre le pouvoir? La sociobiologie en question, Paris, Éditions Complexe, ; Les passions du savoir, Paris, Fayard, ; Science et société, essais sur les dimensions culturelles de la science, Paris, Fayard, Toulmin S. ; L'explication scientifique, Paris, Armand Colin, Touraine A. ; La voix et le regard, Paris, Seuil, ; Le retour de l'acteur, Paris, Fayard, Vergnioux A. ; L' explication dans les sciences, Bruxelles, De Boeck Université, Verneaux, R. ; Epistémologie générale ou critique de la connaissance, Paris, Beauchesne, Vinck D., Sociologie des sciences, Paris, Armand Colin, Virieux, R., L'Épistémologie, Paris, PUF, ; les grandes étapes de l épistémologie jusqu'à Kant, Genève, Editions Patino, Wallerstein I. ; Impenser la science sociale, Paris, PUF, Watier P. ; Le savoir sociologique, Paris, Desclée de Brouwer, Weber M. ; Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, Wunenburger J.-J. (ed.) ; Bachelard ou l'épistémologie française, Paris, PUF, Almanca Erkenntnistheorie/Denken/Wissenschaftstheorie Apel, Karl-Otto, Diltheys Unterscheidung von Erklären und Verstehen im Lichte der Problematik der modernen Wissenschaftstheorie, in: Ernst Wolfgang Orth (Hg.), Dilthey und die Philosophie der Gegenwart, Freiburg/München Adorno, Theodor W., Vorlesungen zur Einleitung in die Erkenntnistheorie, Frankfurt.

17 Epistemoloji Bibliyografyası 215 Berger Peter L. / LUCKMANN, Thomas, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie, Frankfurt/M Breuer, Franz, Wissenschaftstheorie für Psychologen. Eine Einführung, 5. Aufl., Münster Chalmers, A.F., Wege der Wissenschaft. Einführung in die Wissenschaftstheorie, Berlin/Heidelberg/New York/Tokyo Baumann, Peter, Erkenntnistheorie, Stuttgart (JB Metzler Verlag) Gabriel, Gottfried, Grundprobleme der Erkenntnistheorie, (UTB) Stuttgart Eberhard, Kurt, Einführung in die Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie Geschichte und Praxis der konkurrierenden Erkenntniswege, Kohlhammer Urban Taschenbücher, 2. Auflage. Johann, August Schülein und Reitze, Simon, Wissenschaftstheorie für Einsteiger, (UTB) Stuttgart Keller, Albert, Allgemeine Erkenntnistheorie, Kohlhammer (185 Seiten), Stuttgart 1990 Lenk, Hans, Einführung in die Erkenntnistheorie, Interpretation -Interaktion- Intervention, Wilhelm Fink Verlag, München Schnädelbach, Herbert, Erkenntnistheorie zur Einführung, Junius Verlag, Hamburg Cassirer, Ernst, Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik [1910], 7. unveränderte Auflage, reprografischer Nachdruck, Darmstadt Duerr, Hans Peter; Ni Dieu - ni mètre. Anarchische Bemerkungenzur Bewußtseins- und Erkenntnistheorie, Frankfurt Foerster, Heinz von, Wissen und Gewissen. Versuch einer Brücke, Frankfurt/M [radikaler Konstruktivismus]. Greiff, Bodo von, Gesellschaftsform und Erkenntnisform zum Zusammenhang von wissenschaftlicher Erfahrung und gesellschaftlicher Entwicklung, Frankfurt Habermas, Jürgen, Erkenntnis und Interesse. Mit einem neuen Nachwort, Frankfurt Habermas, Jürgen, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt/M Hönigswald, Richard, Geschichte der Erkenntnistheorie, Darmstadt Hufer, Klaus-Peter, Konstruktivismus in der Kritik. Konstruktivismus- die Entpolitisierung der politischen Bildung mit Hilfe einer Erkenntnistheorie, in: Erwachsenenbildung. Vierteljahresschrift für Theorie und Praxis, 47. Jg. (1/2001), S Krämer, Sybille, Symbolische Erkenntnis bei Leibniz, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, 46. Jg., Heft 2/1992, S Maturana Humberto R. / VARELA, Francisco J., Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln menschlicher Erkenntnis, Bern u. a Siebert, Horst, Lernen als Konstruktion von Lebenswelten. Entwurf einer konstruktivistischen Didaktik, Frankfurt/M [mit einem Kapitel Erkenntnistheoretische Grundlagen ]. Vollmer, Gerhard, Evolutionäre Erkenntnistheorie, vierte Auflage, Stuttgart Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsorganisation/Universitäten

18 216 Epistemoloji Bibliyografyası Apel, Karl-Otto, Diltheys Unterscheidung von 'Erklären' und 'Verstehen' im Lichte der Problematik der modernen Wissenschaftstheorie, in: Ernst Wolfgang Orth (Hg.), Dilthey und die Philosophie der Gegenwart, Freiburg/München 1985, S Davidson, Donald, Wahrheit und Interpretation. Frankfurt/M. 2. Auflage Dummett, Michael: Wahrheit, Stuttgart Feyerabend, Paul Wider den Methodenzwang. Skizze einer anarchistischen Erkenntnistheorie, Frankfurt/M Føllesdal, Dagfinn /LARS Walløe/Jon ELSTER, Rationale Argumentation. Ein Grundkurs in Argumentations- und Wissenschaftstheorie, Berlin Gottfried, Gabriel, Grundprobleme der Erkenntnistheorie. Paderborn 2. Auflage Habermas, Jürgen, Technik und Wissenschaft als 'Ideologie', Frankfurt/M Hacking, Ian von, Einführung in die Philosophie der Naturwissenschaften, Stuttgart Hempel, Carl G., Aspekte wissenschaftlicher Erklärung, Berlin/ New York Hempel, Carl G., Aspekte wissenschaftlicher Erklärung, Berlin/NewYork Hoyningen-Huene, Paul, Die Wissenschaftsphilosophie Thomas S. Kuhns. Mit einem Geleitwort von Thomas S. Kuhn, Braunschweig/Wiesbaden Hempel, Carl G., Aspekte wissenschaftlicher Erklärung, Berlin/NewYork Hoyningen-Huene, Paul,/Hirsch, Gertrude (Hg.), Wozu Wissenschaftsphilosophie? Positionen und Fragen zur gegenwärtigen Wissenschaftsphilosophie, Berlin/New York Kron, Friedrich W., Wissenschaftstheorie für Pädagogen, München Müller-Warden, Joachim, "Was ist Wissenschaft?", in: Joachim Müller-Warden/Harald Welzer (Hg.), Fragmente Kritischer Theorie, Tübingen 1991, S Schwemmer, Oswald, Handlung und Struktur. Zur Wissenschaftstheorie der Kulturwissenschaften, Frankfurt/M Schwemmer, Oswald, Die Philosophie und die Wissenschaften. Zur Kritik einer Abgrenzung, Frankfurt/M Seiffert, Helmut / RADNITZKY, Gerard (Hg.), Handlexikon zur Wissenschaftstheorie, München George Spencer-Brown, Wahrscheinlichkeit und Wissenschaft, Heidelberg Stehr, Nico, Arbeit, Eigentum und Wissen. Zur Theorie von Wissensgesellschaften, Frankfurt/M Ströker, Elisabeth, Einführung in die Wissenschaftstheorie, Darmstadt Willke, Helmut, Organisierte Wissensarbeit, in: Zeitschrift für Soziologie, 27. Jg. (1998), Heft 3, S Weber, Max, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen Musgrave, Alan: Alltagswissen, Wissenschaft und Skeptizismus. Eine historische Einführung in die Erkenntnistheorie. Tübingen Schneider, Norbert, Erkenntnistheorie im 20. Jahrhundert. Stuttgart Schlick, Moritz ( ) / Allgemeine Erkenntnislehre EA, Berlin Irrgang, Bernhard, Lehrbuch der evolutionären Erkenntnistheorie, München Janich, Peter, Was ist Wahrheit? Eine philosophische Einführung, München 1996.

19 Epistemoloji Bibliyografyası 217 Kutschera, Franz von, Grundfragen der Erkenntnistheorie. Berlin Gerhard, Vollmer, Evolutionäre Erkenntnistheorie, Hirzel Verlag, Mai 1998, Allgemeine Erkenntnistheorie Alcoff, Linda (Hg.): Feminist epistemologies. New York (u.a.) Apel, Karl-Otto, Transformationen der Philosophie, 2 Bände, Frankfurt am Main Bartelborth, Thomas: Begründungsstrategien. Wege durch die analytische Erkenntnistheorie. Berlin Bieri, Peter (Hg.): Analytische Philosophie der Erkenntnis. Frankfurt am Main Cassirer, Ernst: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. [EA , 1957] Hamburg 1999/2000. Gottfried, Gabriel, Grundprobleme der Erkenntnistheorie. Von Descartes bis Wittgenstein, Paderborn (u.a.) Gottfried, Gabriel, Zwischen Logik und Literatur. Erkenntnisformen von Dichtung, Philosophie und Wissenschaft. Stuttgart Hönigswald, Richard: Geschichte der Erkenntnistheorie. Berlin Irrgang, Bernhard, Lehrbuch der evolutionären Erkenntnistheorie. Evolution, Selbstorganisation, Kognition. München Klaus, Georg, Semiotik und Erkenntnistheorie. Berlin Koslowski, Peter / Spaemann, Robert / Löw, Reinhard (Hg.): Evolutionstheorie und menschliches Selbstverständnis. Zur philosophischen Kritik eines Paradigmas moderner Wissenschaft, Weinheim Kraft, Viktor, Die Grundlagen der Erkenntnis und der Moral, Berlin KREIMENDAHL, Lothar, Hauptwerke der Philosophie. Rationalismus und Empirismus, Stuttgart Kutschera, Franz von, Grundfragen der Erkenntnistheorie, Berlin Musgrave, Alan: Alltagswissen, Wissenschaft und Skeptizismus. Eine historische Einführung in die Erkenntnistheorie, Tübingen Puntel, Lorenz B., Wahrheitstheorien in der neueren Philosophie. Eine kritisch-systematische Darstellung, Darmstadt Prauss, Gerold: Einführung in die Erkenntnistheorie. Darmstadt Ricken, Friedo (Hg.), Lexikon der Erkenntnistheorie und Metaphysik, München Sandkühler, Hans Jörg (Hg.), Die Wirklichkeit der Wissenschaft. Probleme des Realismus, Hamburg Winch, Peter, Die Idee der Sozialwissenschaft und ihr Verhältnis zur Philosophie. Frankfurt am Main Erkenntnistheorie/Denken/Wissenschaftstheorie Erkenntnistheorie Adorno, Theodor W. Vorlesungen zur Einleitung in die Erkenntnistheorie, Frankfurt o. J. Arnold, Rolf / Siebert, Horst, Konstruktivistische Erwachsenenbildung. Von der Deutung zur Konstruktion von Wirklichkeit, Hohengehren 1995.

20 218 Epistemoloji Bibliyografyası Cassirer, Ernst, Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik [1910], 7. unveränderte Auflage, reprografischer Nachdruck, Darmstadt Duerr, Hans Peter, Ni Dieu - ni mètre. Anarchische Bemerkungenzur Bewußtseins- und Erkenntnistheorie, Frankfurt Foerster, Heinz von, Wissen und Gewissen. Versuch einer Brücke, Frankfurt/M [radikaler Konstruktivismus] Foerster, Heinz von, Kybern Ethik, Berlin 1993 Greiff, Bodo von, Gesellschaftsform und Erkenntnisform. Zum Zusammenhang von wissenschaftlicher Erfahrung und gesellschaftlicher Entwicklung, Frankfurt 1976 Habermas, Jürgen, Erkenntnis und Interesse. Mit einem neuen Nachwort, Frankfurt Hauskeller, Michael, Atmosphären erleben. Philosophische Untersuchungen zur Sinneswahrnehmung, Berlin Horster, Detlef, Die Subjekt-Objekt-Beziehung im Deutschen Idealismus und in der Marxschen Philosophie, Frankfurt Hoyningen-Huene, Paul, Bemerkungen zum Konstruktivismus in der Geschichtswissenschaft, in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 8. Jg., Heft 2/1997, S Jung, Matthias, Dilthey zur Einführung, Hamburg Kant, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft: "Vorrede zur zweiten Auflage" und die "Einleitung". Konersmann, Ralf (Hg.), Kritik des Sehens, Leipzig Krämer, Sybille, Symbolische Erkenntnis bei Leibniz, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, 46. Jg., Heft 2/1992, S Krämer, Sybille, Zentralperspektive, Kalkül, Virtuelle Realität.Sieben Thesen über die Weltbildimplikationen symbolischer Formen, in: G. Vattimo/W. Welsch (Hg.), Medien - Welten- Wirklichkeiten, München 1998, S Humberto R. Maturana / Francisco J. Varela, Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln menschlicher Erkenntnis, Bern u.a Maturana Humberto R./ Pörksen, Bernhard, Vom Sein zum Tun. Die Ursprünge der Biologie des Erkennens, Heidelberg Mc Dowell, John, Mind and World, Cambridge/Mass. 1996, deutsch: Geist und Welt. Aus dem Englischen von Thomas Blume, Holm Bräuer und Gregory Klass, Frankfurt/M Merten, Klaus/ J. Schmidt, Siegfried / Weischenberg, Siegfried (Hg.), Die Wirklichkeiten der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft, Opladen 1994 [zum Konstruktivismus]. Müller, Rudolf Wolfgang, Geld und Geist. Zur Entstehungsgeschichte von Identitätsbewußtsein und Rationalität seit der Antike, Frankfurt 1977 Negt, Oskar, Marxismus als Legitimationswissenschaft. Zur Genese der stalinistischen Philosophie, in: Deborin/Bucharin, Kontroverse über dialektischen und mechanistischen Materialismus, Frankfurt/M

CURRICULUM VITAE (Long Version) Current as of January 2015. FRIEDRICH STADLER Mag.phil., Dr.phil. Univ. Prof. Friedrich.Stadler@univie.ac.

CURRICULUM VITAE (Long Version) Current as of January 2015. FRIEDRICH STADLER Mag.phil., Dr.phil. Univ. Prof. Friedrich.Stadler@univie.ac. CURRICULUM VITAE (Long Version) Current as of January 2015 FRIEDRICH STADLER Mag.phil., Dr.phil. Univ. Prof. Friedrich.Stadler@univie.ac.at Universitätsprofessor/Full Professor History and Philosophy of

Mehr

Neuerwerbungsliste August 2007 - New Aquisitions August 2007

Neuerwerbungsliste August 2007 - New Aquisitions August 2007 Neuerwerbungsliste August 2007 - New Aquisitions August 2007 Signatur: AA: I Fda: 52 Dewey, John: Demokratie und Erziehung : eine Einleitung in die philosophische Pädagogik / John Dewey. Aus dem Amerikan.

Mehr

SECTION ONE: IVR Announcements

SECTION ONE: IVR Announcements Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR), gegründet 1909 International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy, founded in 1909 Association Internationale de Philosophie

Mehr

von Wright s Offprint Collection

von Wright s Offprint Collection AALTO, Pentti "Suomalaiset itämaiden tutkijoina". Oma maa, WSOY, Porvoo, 1961. AARNIO, Aulis "Nägra tankar om oskiftat dödsbo som juridisk person". Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland,

Mehr

Aviv, Reuven and Gilad Ravid. 2004. Reciprocity Analysis of Online Learning Networks. In SLOAN-C Research Workshop, Babson College, Wellesley/MA.

Aviv, Reuven and Gilad Ravid. 2004. Reciprocity Analysis of Online Learning Networks. In SLOAN-C Research Workshop, Babson College, Wellesley/MA. Bibliography Albertini, Sergio and Jeff Butler. 1995. R & D networking in a pharmaceutical company: some implications for human resource management. R & D Management 25:377 393. Alchian, Armen A. and Susan

Mehr

HANS REICHENBACHS WISSENSCHAFTLICHE PHILOSOPHIE

HANS REICHENBACHS WISSENSCHAFTLICHE PHILOSOPHIE HANS REICHENBACHS WISSENSCHAFTLICHE PHILOSOPHIE Hans Reichenbach ist heutzutage in Deutschland wenig bekannt. Die deutsche Ausgabe seiner Gesammelten Werke, von denen zwischen 1977 und 1999 sieben Bände

Mehr

Portfolium. Consulting & Coaching Basis-Literatur. Ingrid Katharina Geiger, MA, MBA. Know-how für nachhaltige Veränderung.

Portfolium. Consulting & Coaching Basis-Literatur. Ingrid Katharina Geiger, MA, MBA. Know-how für nachhaltige Veränderung. Portfolium Know-how für nachhaltige Veränderung Ingrid Katharina Geiger, MA, MBA Portfolium GmbH Hornbachstrasse 50 CH-8008 Zürich T +41.44.389 84 76 F +41.44.389 84 00 www.portfolium.ch info@portfolium.ch

Mehr

Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis Literaturverzeichnis Adler, Nancy J.: The Arts & Leadership (2006): Now That We Can Do Anything, What Will We Do, Academy Of Management Learning & Education, Vol. 5, No. 4, 486-499. Anwander, Armin (2008):

Mehr

2010/21. ISSN 1661-8211 110. Jahrgang 15. November 2010

2010/21. ISSN 1661-8211 110. Jahrgang 15. November 2010 2010/21 ISSN 1661-8211 110. Jahrgang 15. November 2010 Redaktion und Herausgeberin: Schweizerische Nationalbibliothek NB, Hallwylstrasse 15, CH-3003 Bern Erscheinungsweise: halbmonatlich, am 15. und 30.

Mehr

Welche Gründe gibt es, Selbstbewusstsein für irreflexiv zu halten?

Welche Gründe gibt es, Selbstbewusstsein für irreflexiv zu halten? Welche Gründe gibt es, Selbstbewusstsein für irreflexiv zu halten? Manfred Frank 1 Den Ausdruck präreflexiv hat Sartre (1936/7, in: Sartre 1978) eingeführt auch wenn er in der Literatur zu Unrecht anderen

Mehr

Ordnung, Fragmentierung und Popularisierung. - Wilhelm Ostwald zur wissenschaftlichen Information und Kommunikation 1

Ordnung, Fragmentierung und Popularisierung. - Wilhelm Ostwald zur wissenschaftlichen Information und Kommunikation 1 Ordnung, Fragmentierung und Popularisierung - Wilhelm Ostwald zur wissenschaftlichen Information und Kommunikation 1 Thomas Hapke Universitätsbibliothek Technische Universität Hamburg-Harburg 21071 Hamburg

Mehr

2012/12. ISSN 1661-8211 112. Jahrgang 30. Juni 2012

2012/12. ISSN 1661-8211 112. Jahrgang 30. Juni 2012 2012/12 ISSN 1661-8211 112. Jahrgang 30. Juni 2012 Redaktion und Herausgeberin: Schweizerische Nationalbibliothek NB, Hallwylstrasse 15, CH-3003 Bern Erscheinungsweise: halbmonatlich, am 15. und 30. jeden

Mehr

2013/17. ISSN 1661-8211 113. Jahrgang 15. September 2013

2013/17. ISSN 1661-8211 113. Jahrgang 15. September 2013 2013/17 ISSN 1661-8211 113. Jahrgang 15. September 2013 Redaktion und Herausgeberin: Schweizerische Nationalbibliothek NB, Hallwylstrasse 15, CH-3003 Bern Erscheinungsweise: halbmonatlich, am 15. und 30.

Mehr

3. Modernity, Modernisation, Modernism and the First World War

3. Modernity, Modernisation, Modernism and the First World War MODERNITY, MODERNISATION, MODERNISM AND THE FIRST WORLD WAR 43 3. Modernity, Modernisation, Modernism and the First World War 3.1 Introduction As we have seen, research on Jünger has consistently neglected

Mehr

Curriculum Vitae. Andreas Wimmer. 1994: Habilitation in social anthropology, University of Zurich

Curriculum Vitae. Andreas Wimmer. 1994: Habilitation in social anthropology, University of Zurich Curriculum Vitae Andreas Wimmer Education 1994: Habilitation in social anthropology, University of Zurich 1992: PhD in social anthropology (Summa cum laude), University of Zurich 1989: M.A. in social anthropology

Mehr

Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf Stand: 22. Juni 2014. Veröffentlichungsliste

Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf Stand: 22. Juni 2014. Veröffentlichungsliste Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf Stand: 22. Juni 2014 Veröffentlichungsliste I. Selbständiges Schrifttum 1. Die Entwicklungsgeschichte der parlamentarischen Redefreiheit in Deutschland. Peter Lang Verlag

Mehr

FRITZ BREITHAUPT. Bloomington, IN 47405-6601, USA 001-812-330-9903 001-812-855-8927 (fax) fbreitha@indiana.edu

FRITZ BREITHAUPT. Bloomington, IN 47405-6601, USA 001-812-330-9903 001-812-855-8927 (fax) fbreitha@indiana.edu FRITZ BREITHAUPT (Version January 2014) Department of Germanic Studies Indiana University private: Bloomington, IN 47405-6601, USA 001-812-330-9903 001-812-855-8927 (fax) fbreitha@indiana.edu PERSONAL

Mehr

TÜRKYE LE LGL YABANCI DLLERDE YAYIMLANMI ESERLER A history of Ottoman architecture. Baltimore, Johns Hopkins Press [1971]

TÜRKYE LE LGL YABANCI DLLERDE YAYIMLANMI ESERLER A history of Ottoman architecture. Baltimore, Johns Hopkins Press [1971] TÜRKYE LE LGL YABANCI DLLERDE YAYIMLANMI ESERLER A history of Ottoman architecture. Baltimore, Johns Hopkins Press [1971] A history of Ottoman architecture. London, Thames & Hudson, 1971. A history of

Mehr

Adolphi, Sybille. - Blumenkinder für den Jahreszeitentisch / Sybille Adolphi. - Stuttgart : Freies Geistesleben, 2010

Adolphi, Sybille. - Blumenkinder für den Jahreszeitentisch / Sybille Adolphi. - Stuttgart : Freies Geistesleben, 2010 NEUZUGÄNGE DER BIBLIOTHEK AM GOETHEANUM 2010 Insgesamt 579 Titel, alphabetisch nach Autor aufgelistet. Architekturführer Schweiz = Guide d'architecture suisse = Architectural guide Switzerland / ed. par

Mehr

Gibt es analytische Urteile? Guido Löhrer (Freiburg i. Br.)

Gibt es analytische Urteile? Guido Löhrer (Freiburg i. Br.) Internationale Zeitschrift für Philosophie (1/2002), 60-84. Beim hier vorliegenden Text handelt es sich um die vorletzte Fassung. Gibt es analytische Urteile? Guido Löhrer (Freiburg i. Br.) Zu den tragenden

Mehr

[April 23, 2015] CURRICULUM VITAE

[April 23, 2015] CURRICULUM VITAE [April 23, 2015] CURRICULUM VITAE 1) Personal Data Kurt Mueller-Vollmer Stanford University Stanford, California 94305 Home: 774 Seneca Street, Palo Alto, California; 94301. Married to Patricia Ann M.-V.,

Mehr

Hornscheidt, Antje: Gender resignifiziert. Schwedische (Aus)Handlungen in und um Sprache. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2008

Hornscheidt, Antje: Gender resignifiziert. Schwedische (Aus)Handlungen in und um Sprache. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2008 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/title: Autorin/ author: Kapitel/ chapter: Gender resignifiziert. Schwedische (Aus)Handlungen in und um Sprache Antje Hornscheidt»Literaturverzeichnis«In: Hornscheidt,

Mehr

Literaturverzeichnis - 397 -

Literaturverzeichnis - 397 - Literaturverzeichnis Adams, J. S. (1965). Inequity in social change. In L. Berkowitz (Hrsg.), Advances in experimental social psychology (Bd. 2). New York: Academic Press. Adler, A. (1927). Studie über

Mehr

Wissenschafts- und Technikforschung

Wissenschafts- und Technikforschung sofid Sozialwissenschaftlicher Fachinformationsdienst Wissenschafts- und Technikforschung 2010 1 Wissenschafts- und Technikforschung Sozialwissenschaftlicher Fachinformationsdienst sofid Wissenschafts-

Mehr

TÜKRIM. Hans-Jürgen Kerner (Hrsg.) Opfer und Täter INSTITUT FÜR KRIMINOLOGIE. -Eine Bibliographie- Tübinger Schriften und Materialien zur Kriminologie

TÜKRIM. Hans-Jürgen Kerner (Hrsg.) Opfer und Täter INSTITUT FÜR KRIMINOLOGIE. -Eine Bibliographie- Tübinger Schriften und Materialien zur Kriminologie INSTITUT FÜR KRIMINOLOGIE TÜKRIM Tübinger Schriften und Materialien zur Kriminologie Band 1 Hans-Jürgen Kerner (Hrsg.) Herausgegeben vom Direktor des Institut für Kriminologie Prof. Dr. Hans-Jürgen Kerner

Mehr

Koranhermeneutik als Diskussionthema in der Türkei

Koranhermeneutik als Diskussionthema in der Türkei Koranhermeneutik als Diskussionthema in der Türkei Dr. Ömer Özsoy Universität Ankara omerozsoy@hotmail.com Historischer und gedanklicher Hintergrund Die erste Diskussion in der Türkei zum Koran finden

Mehr

Anlage 3: Modulhandbuch

Anlage 3: Modulhandbuch Studienordnung für den konsekutiven studiengang Business Ethics und CSR- mit dem Abschluss of Arts (M.A.) am Internationalen Hochschulinstitut Zittau vom 10.10.2011 Anlage 3: Modulhandbuch Modulbeschreibungen

Mehr

Bibliographie: Kindheit im Mittelalter

Bibliographie: Kindheit im Mittelalter Bibliographie: Kindheit im Mittelalter Tatjana Horn (CAU Kiel), Mai 2002 Kindheit im Mittelalter: (West-)Europa... 2 Kindheit im Mittelalter: Deutschsprachiger Raum... 7 Kindheit im Mittelalter: Frankreich...13

Mehr

Prof. Dr. Heide Ziegler

Prof. Dr. Heide Ziegler Prof. Dr. Heide Ziegler Institut für Literaturwissenschaft Amerikanistik und Neuere Englische Literatur Universität Stuttgart Azenbergstraße 12 Room 0.8 70174 Stuttgart Phone: +49 (0) 711 685-8-4267 Fax:

Mehr

VERÖFFENTLICHUNGEN FRIEDRICH STEINLE BIS ENDE 2014

VERÖFFENTLICHUNGEN FRIEDRICH STEINLE BIS ENDE 2014 VERÖFFENTLICHUNGEN FRIEDRICH STEINLE BIS ENDE 2014 MONOGRAPHIEN (1991): Newtons Manuskript de gravitatione... : Ein Stück Entwicklungsgeschichte seiner Mechanik (=Reihe Boethius, Hg. M. Folkerts, Bd.26)

Mehr