GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, Bratislava II

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II"

Transkript

1 GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, Bratislava II Zoznam technických predpisov archivovaných v ÚAGK Metodické návody, Inštrukcie, Technologické postupy, Smernice PRÍRASTKOVÉ ČÍSLO NÁZOV ČÍSLO PREDPISU VYDAVATEĽSKÉ ÚDAJE Miesto vydania Rok vydania Rozsah 193/10, 686/11 Instruction zur Ausführung der zum Behufe des allgemeinen Catasters in Folge des 8 und 9 Paragraphes des Allerhöchsten Petentes vom 23. Dezemer 1817 angeordneten Landes - Vermessung Wien, Kaiserlichköniglichen hof- und staats-uerarial- Druckeren prílohy 654/11 Belehrung zur Gleichförmigen Ausführung der in Folge ger Derm: Inst: u 306 bei der k. k. katast. Vermessung vorgeschriebenen Signalisirung 1836 prílohy 194/10, 687/11 Instruction zur Ausführung der zum Behufe des allgemeinen Catasters mit dem Allerhöchsten Patente vom 23. Dezember 1817 angeordneten Grund - Ertrags - Schätzung Brünn, Buchdruckeren des Prokop Fritich prílohy 195/10 Instruction zur Ausführung der zum Behufe des allgemeinen Catasters in Folge der Allerhöchsten Petentes vom 23. Dezemer 1817 und vom 20. October 1849 angeordneten Landes - Vermessung Wien, Kaiserlichköniglichen Hof- und Staatsdruckerei prílohy 196/10, 688/11 Instruction zur Ausführung der in Folge der Allerhöchsten Petentes vom 23. Dezemer 1817 und vom 20. October 1849 angeordneten Katastral - Vermessung Wien, Kaiserlichköniglichen Hof- und Staatsdruckerei prílohy 197/10 Regulativ über die Gebühren, Aufrechnungen und die Rechnungslegung der Beamten beim Grundsteuer - kataster, bei dessen Evidenzhaltung und beim Grundsteuer - Provisorium Wien, Kaiserlichköniglichen Hof- und Staatsdruckerei /10, 682/11 Utasítás a kataszteri felmérés végrehajtására Buda, Magyar királyi államnyomda prílohy

2 199/10, 614/11 Deutsche Uebersetzung der Instruktion zur Ausführung der Katastral - Vermessung Ofen, Königlich- Ungarischen Staatsdruckerei prílohy 613/11 Hilfstabellen für Höhenbestimmungen bei der Königlich-Ungarischen Katastral- Vermessung Ofen, Königlich- Ungarischen Staatsdruckerei prílohy 656/11 Utasitás a földadó szabályozásáról szóló évi Vll. törvényczikk azon rendeleteinek végrehajtásához, melyek a minőségi osztályok és tisztajövedelmi fokozatok felállitására vonatkoznak Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium prílohy 201/10, 670/11 Utasitás a földadó szabályozásáról szóló évi Vll. törvényczikk értelmében a kataszteri munkálatok kiigazitása Czéljából bejelentett térfogati adatok helyességének ellenörzése végett alkalmazandó közegek és eljárás tárgyában 37143/1876 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium prílohy 658/11 Waldschätzungs-Instruction zur Ausführung des Gesetzartikels VII. vom Jahre 1875 über die Regelgung der Grundsteuer 24163/ prílohy 201/10 Instruction für die Vollzugsorgane und für das Verfahren bei der Controllierung der Richtigkeit jener Flächenmass-daten, elche aus Anlass der Kataster- Berichtigung im Sinne des Grunsteuer- Gesetzes Vll : 1875, angemeldet wurden 37143/1876 Budapest, Kön. Ung. Finanzministerium prílohy 657/11 Útmutatás a felmérési utasitás 155-ik - szában elrendelt jeladás egyöntetü kivitelére Budapest, Magyar királyi államnyomda 1881 prílohy 200/10 Utasitás a földadókataster nyilvántartásáról szóló XXll. törvényczikk végrehajtása iránt 45055/1885 Budapest, Magyar királyi államnyomda /10, 619/11 Instruction zur Ausführung der trigonometrischen und polygonometrischen Vermessungen behufs Herstellung neuer pläne für die zwecke des Grundsteuer-katasters Wien, Druck und Verlag der K.K. Hofund Staatsdruckerei prílohy

3 661/11 Rendelet a tényleges birtokos tulajdonjogának a telekjegyzőkönyvekbe bejegyzéséről és a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítéséről szóló 1892 XXIX. Törvényczikk végrehajtása tárgyában 24366/1893 Budapest, M. kir Igazságügyi és pénzügyi minisztérium 660/11 Utasitás a telekkönyvi betétek dzerkesztéséről intézkedő 1996:XXIX, 1889:XXXVIII és1891:xvi törvényczikkek végrehajtás tárgyában Budapest, M. kir Igazságügyi és pénzügyi minisztérium 206/10 Instruction zur Ausführung der trigonometrischen und polygonometrischen Vermessungen behufs Herstellung neuer pläne für die zwecke des Grundsteuer-katasters Wien, K.K. Finanzministerium prílohy 636/11 Utasitás az Országos kataszteri felmérés végrehajtására - I. rész - háromszögtani háromszögelés általános része és részletes felmérés 1583/1904 Budapest, Magyar királyi államnyomda /10, 637/11 Minták és mellékletek az országos kataszteri felmérés végrehajtása iránt a M. kir. Pénzügyministerium által évi deczember hó 17-én szám alatt kiadott Utasitás I. részéhez (háromszögtani háromszögelés általános része és részletes felmérés) 1583/1904 Budapest, Magyar királyi államnyomda 1904 prílohy 207/10, 620/11 Instruction zur Ausführung der Vermessungen mit Anwendung des Mesztisches behufs Herstellung neuer pläne für die zwecke des Grundsteuerkatasters Wien, K.K. Finanzministerium /10, 612/11 Anleitung für das Verfahren bei Ausführung der Vermessungsarbeiten und bei Durchführung Veränderungen in den Operaten des Grundsteuerkatasters zum Zwecke der Evidenzhaltung desselben auf Grund des Gesetzes vom 23. Mai 1883, R. G. Bl. Nr /1907 Wien, Druck und Verlag der K.K. Hofund Staatsdruckerei prílohy 631/11 Notizen zur Instruktion für Mestischaufnahmen Wien, k. k. Finanzministerium prílohy 209/10 A katasteri tiszta jövedelem kiszámítására szolgáló segéd-táblázat négyszögöles katasteri holdak után számitva Budapest, Magyar királyi államnyomda 1907 prílohy

4 210/10 Utasitás az országos kataszteri felmérésnél alkalmazandó sokszögelésről - függelék az évi számu Felmérési utasitás ához /1908 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium prílohy 211/10 Koordináta-táblázatok sokszögvonalak számítására - Dr. Fasching Antal /1909 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium 1909 prílohy 212/10 A Magyar országos háromszögelések és /1909 Budapest, Magyar részletes felmérések uj vetületi rendszerei királyi pénzügyministerium prílohy 213/10, 681/11 Utasitás a földadókataster kiigazitásáról és a földadó százalékának megállapításáról szóló évi V. t.- czikk végrehajtása iránt 19090/1909 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium prílohy 204/10 Utasitás az országos kataszteri felmérés végrehajtására - I. rész - háromszögtani háromszögelés általános része és részletes felmérés 1583/1904 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium /10, 638/11 Minták és mellékletek az országos kataszteri felmérés végrehajtása iránt a M. kir. Pénzügyministerium által évi deczember hó 17-én szám alatt kiadott Utasitás I. részéhez (háromszögtani háromszögelés általános része és részletes felmérés) 1583/1904 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium 1910 prílohy 214/10 Eljárási utasitás a felmérési munkálatok nyilvántartásával megbizott kataszteri mérnökök számára 9324/1894 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium prílohy 611/11 Utasitás az országos kataszteri felmérésnél alkalmazandó sokszögelésről - függelék az évi számu Felmérési utasitás ához /1908 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium prílohy 215/10, 432/11 Anleitung betreffend die Auswahl, Vorbereitung und Verschickung der Katastralmappen zur Reproduktion 686/1912 Wien, K.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters prílohy

5 635/11 Instruktion betreffend den Bezug von Kopien der Katastraloperate 2881/1911 Wien, K.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters prílohy 216/10, 615/11 Vorschrift för die Katastralmappen- Archive Wien, K.k. Hof- und Staatsdruckerei prílohy 626/11, 652/11 Zusammenstellung der Gesetze und Vorschriften betreffend den Grundsteuerktaster un dessen Evidenzhaltung dann der sonnstigen Geleke und Vorschriften über die Grundsteuer Wien, K.k. Hof- und Staatsdruckerei /11 Predpisy o sostavovaní (zakladaní) pozemnoknižných vložiek na Slovensku Bratislava, Prezídium súdnej tabule /11, 679/11 Mitteilungen der k.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters - Heft 1 Wien, K.k. Hof- und Staatsdruckerei /11, 680/11 Mitteilungen der k.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters - Heft 2 Wien, K.k. Hof- und Staatsdruckerei /11 Mitteilungen der k.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters - Heft 3 Wien, K.k. Hof- und Staatsdruckerei prílohy 610/11, 669/11 Mitteilungen der k.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters - Heft Wien, K.k. Hof- und Staatsdruckerei prílo hy 634/11 Mitteilungen der k.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters - Heft 4 Wien, K.k. Hof- und Staatsdruckerei

6 665/11 Instrukce pro přesné nivelace - díl I. - Polní práce Praha, ministerstvo veřejných prací prílohy 666/11 Tabulky pro Převedení plošné míry sáhové na míru metrickou Praha, Ministerstvo financí 1923 prílohy 217/10, 609/11 Návod jak prováděti na Slovensku a Podkarpatské Rusi unifikaci katastrálních operátů obcí, ve kterých jsou založeny vložky nové pozemkové knihy - Návod unifikační /25-III-6/b Praha, Ministerstvo financí prílohy 218/10, 608/11 Návod jak prováděti na Slovensku a v Podkarpatské Rusi nápravu pozemkového katastru v obcích, pro které není ještě vložek nových pozemkových knih - Náprava katastru /25-III-6/b Praha, Ministerstvo financí prílohy 219/10, 607/11 Návod IX. jak vypočítávati katastrální výtěžek Praha, Ministerstvo financí 1929 prílohy 220/10, 509/11 Návod IV. ja vykonávati katastrální vceňování - Vceňovací instrukce 60000/30 Praha, Ministerstvo financí prílohy 221/10, 649/11 Tabulky k Návodu jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení pozemkového katastru původním katastrálním řízením nebo pro jeho obnovení novým katastrálním řízením (instrukci A pro katastrální měřické práce) 74000/31-III/6 Praha, Ministerstvo financí 1931 prílohy 222/10, 672/11 Přílohy k Návodu jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení pozemkového katastru původním katastrálním řízením nebo pro jeho obnovení novým katastrálním řízením (instrukci A pro katastrální měřické práce) 74000/31-III/6 Praha, Ministerstvo financí 1931 prílohy 1/31, 223/10 Návod VIII. jak vykonávati práce pro obnovení katastrálních map reprodukcí a pro opatřování otisků katastrálních map a jiných map nebo vyhotovení podle pozemkového katastru + doplnění 55000/31-III/6, /48-X/5 Praha, Ministerstvo financí prílohy+2

7 224/10, 684/11 Tabulky pro převedení plošné míry sáhové na míru metrickou Praha, Ministerstvo financí 1931 prílohy 225/10, 690/11 Návod A. jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení pozemkového katastru původním katastrálním řízením nebo pro jeho obnovení novým katastrálním řízením - instrukce A pro katastrální měřické práce 74000/31-III/6 Praha, Ministerstvo financí /10, 668/11 Návod B. jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení pozemkového katastru - Instrukce B pro katastrální měřické práce /32-III/6 Praha, Ministerstvo financí prílohy 227/10, 617/11 Podrobný návod jak v zemích Slovenské a Podkarpatskoruské využíti ve smyslu ustanovení 86, odst. 5., vl. nař. č. 64/1930 Sb. z. a n. starých komasačních nebo jiných držbu upravujících podrobných map při původním katastrálním řízení nebo při reambulaci (Návod pro využití starých komasačních map) 29368/33-III/6 Praha, Ministerstvo financí 621/11 Úprava držby na Slovensku Bratislava, vvrchný súd prílohy /1934 Zásady jak budovati dosavadní jednotnou trigonometrickou síť katastrální /34-III/6 Praha, Ministerstvo financí /10, 616/11 Návod VI. jak vykonávati práce v archivech map katastrálních 79272/34-III/6 Praha, Ministerstvo financí prílohy 229/10, 651/11 Tabulky pro výpočet katastrálního výtěžku Praha, Ministerstvo financí 1935 prílohy 230/10, 603/11 Návod B. jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení pozemkového katastru - Instrukce B pro katastrální měřické práce - dodatek I /36-III/6a Praha, Ministerstvo financí

8 604/11, 675/11 Směrnice pro úpravu místopisného názvosloví v pozemkovém katastru a v topografických mapách 25000/36-III/6a Praha, Ministerstvo financí /10, 605/11 Návod jak vykonávati v zemích Slovenské a Podkarpatskoruské práce pro nápravu pozemkového katastru - instrukce pro nápravu pozemkového katastru 28200/36-III/6a Praha, Ministerstvo financí prílohy 232/10, 606/11 Návod jak vykonávati v zemích Slovenské a Podkarpatskoruské práce pro vedení pozemkového katastru v katastrálních územích s nesjednoceným katastrálním operátem (Instrukce pro vedení nesjednoceného operátu) /35-III/6a Praha, Ministerstvo financí prílohy 3/1937, 233/10 Návod I. jak vykonávati práce pro obnovení pozemkového katastru novým katastrálním řízením - Instrukce pro obnovení pozenkového katastru 70000/37-III/6a Praha, Ministerstvo financí prílohy 639/11 Návod IV. jak vykonávati katastrální vceňování - Vceňovací instrukce - dodatky /36-III/6a, 11689/37- III/6a Praha, Ministerstvo financí 1937 prílohy 234/10, 505/11 Služební řád Úřadu pozemkového katastru /36-III/6a Praha, Ministerstvo financí prílohy 659/11 Návod A. jak vykonávati katastrální měřické práce pro obnovení pozemkového katastru novým katastrálním řízením - instrukce A pro katastrální měřické práce - dodatek I /36-III/6a Praha, Ministerstvo financí prílohy 655/11 Doplňky, úpravy a opravy - referátní příloha B 80000/36-III/6a prílohy 237/10, 630/11 Návod V. jak projednávati žádosti o měření na náklad stran podle ustanovení 74 katastrálního zákona č. 177/1927 Sb. Z. a n. - Instrukce pro měření na žádost a náklad stran 60000/37-III/6a Praha, Ministerstvo financí

9 236/10, 628/11 Pŕílohy III. k návodu jak vykonávati práce /37-III/6a pro vedení pozemkového katastru v územích se sjednocenými katastrálními operáty (k instrukci pro vedení pozemkového katastru) Praha, Ministerstvo financí 1938 prílohy 235/10, 602/11 Návod III. jak vykonávati práce pro vedení pozemkového katastru v územích se sjednocenými katastrálními operáty - Instrukce pro vedení pozemkového katastru /37-III/6a Praha, Ministerstvo financí /10 Anleitung, wie Katastervermessungsarbeiten für die Erneuerung des Grundkatasters durch ein neues Katasterverfahren Auszuführen sind - Unterweisung A für Katastervermessungsarbeiten 60000/38-III/6a Prag, Verlag des finanzministeriums /10, 627/11 Návod A. jak vykonávati katastrální měřické práce pro obnovení pozemkového katastru novým katastrálním řízením - Instrukce A pro katastrální měřické práce 60000/38-III/6a Praha, Ministerstvo financí /10, 601/11 Obrazce, tabulky a přílohy k návodu jak vykonávati katastrální měřické práce pro obnovení pozemkového katastru novým katastrálním řízením (Instrukci A pro katastrální měřické práce) 60000/38-III/6a Praha, Ministerstvo financí 1941 prílohy 241/10 Bilder, Tafeln und Anlagen zur Anleitung, 60000/38-III/6a wie Katastervermessungsarbeiten für die Erneuerung des Grundkatasters durch ein neues Katasterverfahren Auszuführen sind (zur Unterweisung A für Katastervermessungsarbeiten) Prag, Verlag des finanzministeriums 1941 prílohy 243/10, 689/11 Inštrukcia pre vykonávanie pozemkovej reformy na židovských poľnohospodárskych nehnuteľnostiach 1389/42-prez. Bratislava, Prezídium štátneho pozemkového úradu prílohy 629/11, 678/11 Návod na vykonávanie meračských prác pri výkupe pozemkov u stavebných správ Slovenských železníc Bratislava, Ministerstvo dopravy a verejných prác /11, 685/11 Tabuľky na prevádzanie plošnej miery siahovej na mieru metrickú RÚPF-C-216/1947 Bratislava, Povereníctvo financií prílohy

10 519/11 Návod ako vykonávať práce pre založenie 4.500/49-VIII/22 Povereníctvo financií prílohy alebo obnovenie pozemkového katastra pri použití metódy leteckej stereofotogrametrie - návrh F-1 5/1950 Směrnice pro vyhotovení výškopisných plánů na polohopisném podkladě katastrální mapy 4318/50-V/3 Praha, Ministerstvo techniky /1950, 674/11 Nivelační instrukce pro práce v Československé jednotné nivelační síti 13000/50-V/2 Praha, Ministerstvo techniky /11 Vzorník písma Bratislava, Slovenský zememeračský a kartografický ústav prílohy 532/11 Návod k vyhotovení Státní mapy 1: odvozené 6900/50-V/5 Praha, Ministerstvo techniky prílohy 8A/1951 Smernice pre poľné triangulačné práce Praha, Štátny zememeračský a kartografický ústav /1952 Směrnice pro úpravu pomístního názvosloví 1875/13-měř Praha, Ministerstvo stavebního průmyslu a/1953, 598/11 Smernice na úpravu pomiestneho názvoslovia 1119-mer Bratislava, prílohy Povereníctvo stavebného priemyslu 1/39/53, 504/11 Návod A. jak vykonávati katastrální měřické práce pro obnovení pozemkového katastru novým katastrálním řízením - České znění 60000/38-III/6a Bratislava, Štátne nakladateľstvo technickej literatúry

11 496/76, 677/11 Sestavení a kresba map měřítek 1:25000 a 1:50000 Topo-IV-5 Praha, Ministerstvo národní obrany prílohy 1/54 Smernice pre technickú dokumentáciu geodetických, topografických a kartografických prác / Bratislava, SSGK prílohy 640/11 Seznam značek a vzory písma pro mapy 1:1000, 1:2000, 1:5000 (Příloha č.50 k návodu A) 320/54 Praha, kartografický a reprodukční ústav 1954 prílohy 594/11 Prozatimní směrnice pro a) klasifikaci leteckých snímků, b) revisi dřívějších měření, c) pro topografickou revisi, d) pro zhotovení polního originálu na podkladě fotoplánu TO Praha, Ministerstvo národní obrany prílohy /76, 596/11 Směrnice pro určování vlícovacívh bodů Praha, Ministerstvo národní obrany prílohy 662/11 Smluvené značky, zkratky a barvy, užívané v katastrálních mapách, příručních katastrálních mapách a polních náčrtech prílohy 499/76, 595/11 Vysvětlivky k Topo-IV-4 a Topo-IV TO/1954 Praha, Ministerstvo národní obrany /76, 593/11 Smluvené značky, vzory písma a zkratky topografických map měˇítek 1:25000, 1:50000 a 1: Topo-IV-4 Praha, Ministerstvo národní obrany 1954 prílohy 8b/1954 Dodatok k smerniciam pre poľné triangulačné práce Praha, Geodetický a topografický ústav prílohy

12 8c/1954 Návod pre výpočtové triangulačné práce 9250/54 Praha, Geodetický a topografický ústav prílohy 663/11 Návrh slmuvených značek pro mapy v měřítku 1:10000, 1: /54 Praha, ÚSGK prílohy 827/11 Směrnice pro mapování v měřítkách 1:10000 a 1:5000 Praha, ÚSGK prílohy 01/55 Smernice pre založenie jednotnej evidencie pôdy - doplnené vydanie / Bratislava, SSGK /76, 676/11 Směrnice pro topografické práce v terénu TO/1955 Praha, Ministerstvo národní obrany prílohy 1/1956 Směrnice pro založení jednotné evidence půdy - doplněné vydání /56 Praha, ÚSGK /56 Komentár k smerniciam na založenie jednotnej evidencie pôdy Bratislava, Oblastný ústav geodézie a kartografie prílohy 2/1956 Návod pro práce v Českoslovenké jednotné nivelační síti - Nivelační návod - návrh /1956 Praha, ÚSGK /1956 Technologický postup na výpočet výškových rozdielov trigonometricky meraných výšok v horských oblastiach / Bratislava, SSGK prílohy

13 7a/56 Smernice pre vyhotoveniepísomného operátu JEP mechanickým spôsobom / Bratislava, SSGK /11 Smluvené značky a vzory písma pro mapy měřítka 1: Topo-IV-7 Praha, Ministerstvo národní obrany 1956 prílohy 591/11 Smluvené značky pro topografické mapy měřítka 1: (1:700000) Praha, ÚSGK 1956 prílohy 590/11 Abecedný zoznam hesiel smerníc pre mapovanie v merítkach 1:10000 a 1:5000 Bratislava, Oblastný ústav geodézie a kartografie /11 Zmluvené značky pre kresbu topografí pri triang. a zhusť. prácach /1956 Bratislava, Geodetický, topografický a kartografický ústav 1956 prílohy 16/56 Smernice pre založenie jednotnej evidencie pôdy - doplnené vydanie / Bratislava, SSGK d/56 Smernice pre založenie jednotnej evidencie pôdy - dodatok č / Bratislava, SSGK /45/56, 506/11 Obrazce, tabulky a přílohy k Instrukci A Bratislava, SSGK 1956 prílohy 4/56 Technická dokumentácia - pokyny pre prácu v dokumentáciách / a Bratislava, SSGK

14 5/56 Technická dokumentácia - pokyny pre prácu v dokumentáciách - dodatok č / a Bratislava, SSGK a/1957, 500/11 Směrnice pro revizi a údržbu trigonometrických a zhušťovacích bodů /57 Praha, ÚSGK prílohy 16/57 Smernice o označovaní druhov pozemkov (kultúr) a charakteristikách pre účely jednotnej evidencie pôdy a pre účely dodávkovej povinnosti a výkupu poľnohospodárskych výrobkov Bratislava, ÚSGK + Ministerstvo potravinárskeho priemyslu a výkupu poľnohospodárskych výrobkov prílohy 22/57 Dočasné smernice pre udržiavanie jednotnej evidencie pôdy / Bratislava, SSGK prílohy 20/77 Směrnice pro geodeticko-topografické a hydrografické práce na vodníh tocích /57 Praha, ÚSGK /1957, 501/11 Směrnice pro revisi a údržbu trigonometrických a zhušťovacích bodů - dodatek č /1957 Praha, ÚSGK /56 Směrnice pro sestavování projektové a rozpočtové dokumentace kartografických děl zpracovávaných a vydávaných v resortu ÚSGK /1956 Praha, ÚSGK /1957, 683/11 Návod pro práce v Českoslovenké jednotné nivelační síti - Nivelační návod - návrh - přílohy /1956 Praha, ÚSGK 1957 prílohy 15/57 Směrnice pro kontrolní, korektorskou a revisní činnost při výrobě kartografických děl, vydávaných v resortu ÚSGK /57 Praha, ÚSGK

15 502/11 Instrukce pro mapování v měřítkách 1:10000 a 1: Všeobecná část a tacheometrické měření (topografická instrukce) Praha, ÚSGK /1957 Smernice pre vyraďovanie (skartáciu) písomností v rezorte Správy geodézie a kartografie na Slovensku / Bratislava, SSGK prílohy 2/1957 Pokyny k prevádzaniu smerníc o vyraďovaní (skartácii) písomností / Bratislava, SSGK /1957 Podrobné pokyny k provádění směrnic o vyřazování (skartaci) písemností /1957 Praha, ÚSGK /11, 673/11 Výklad k dopytom na dohovorené značky topografických máp 1:10000 a 1: / Bratislava, SSGK prílohy 4/57 Smernice pre jednotné vedenie evidencie notársko-technických prác / Bratislava, SSGK prílohy 587/11 Ukázka tacheometrického zápisníku /57 Praha, ÚSGK prílohy 4/1957 Směrnice pro začlenení polohopisných deodetických základů ČSR do souřadnicového systému roku /57 Praha, ÚSGK /11 Směrnice pro fotogrametrické práce v měřítkách 1:10000 a 1: Část I. Polní měřické práce F /1957 Praha, ÚSGK

16 692/11 Směrnice pro fotogrametrické práce v měřítkách 1:10000 a 1: Část II. Vyhodnocovací práce F /1958 Praha, ÚSGK /58 Směrnice pro vyhotovování nivelačních údajů ve výškovém systému baltském - po vyrovnání /58 Praha, ÚSGK a/1957, 35/77 Směrnice pro reprodukční úpravu neutajovaných map velkých měřítek /57 Praha, ÚSGK /57, 586/11 Směrnice pro paralaktickou polygonometrii /1957 Praha, ÚSGK prílohy 18/58 Směrnice pro zobrazovací (kartografické) e reprodukční zpracování mpa v měřítku 1:2000 a 1:5000 pro projekty závlah a odvodnění /58 Praha, ÚSGK /1958 Směrnice pro revisi a údržbu trigonometrických a zhušťovacích bodů /58 Praha, ÚSGK prílohy 5/58 Instrukce pro práce v Československé jednotné nivelační síti (Nivelační instrukce) /58 Praha, ÚSGK a/1958 Kriteria pro schvalovací činnost ÚSGK (SGK) při tvorbě a vydávání kartografických děl /58 Praha, ÚSGK /58 Směrnice pro třídení hotových kartografických výrobků vydávaných v resortu ÚSGK /1957 Praha, ÚSGK prílohy

17 Dodatek č.1 k Nivelačnímu návodu /1958 Praha, ÚSGK Směrnice pro zřizování a evidenci zhušťovacích a pomocných bodů /58 Praha, ÚSGK prílohy 3/58 Pokyny pro údržbu přehledných map správního rozdělení /58 Praha, ÚSGK /58 Směrnice pro 2. vydání Státní mapy 1: odvozené /58 Praha, ÚSGK /11 Směrnice pro údržbu topografické mapy v měřítku 1: /1959 Praha, ÚSGK /59 Směrnice pro údržbu písemných operátů jednotné evidence půdy (JEP) mechanickým způsobem /1959 Praha, ÚSGK prílohy 31a/59 Smernice pre údržbu písomných operátov jednotnej evidencie pôdy / Bratislava, SSGK prílohy 2a/59 Dočasné smernice na úpravu pomiestneho názvoslovia / Bratislava, SSGK prílohy 667/11 Směrnice pro převod výšek čs. jednotné nivelační sítě III. Řádu a podrobných nivelačních sítí do výškového systému baltského - po vyrovnání /1959 Praha, ÚSGK prílohy

18 584/11 Dohodnuté značky topografických máp v mierkach 1:10000 a 1:5000 (Slovenské znenie) Praha, ÚSGK 1959 prílohy 531/11 Směrnice pro mapování ve velkých měřítkách - návrh Praha, ÚSGK /76, 599/11 Převodový značkový klíč prílohy 585/11 Seznam smluvených značek pro mapy velkých měřítek Praha, ÚSGK 1959 prílohy 28/59 Metodické a technologické zásady k prevádzaniu spresňovania JEP / Bratislava, SSGK /59 Smernice pre vedenie meračských operátov JEP / Bratislava, SSGK prílohy 19/59 Směrnice pro distribuci map pro hospodářskou výstavbu /59 Praha, ÚSGK /1959, 518/11 Instrukce pro sestavení katalogů nivelačních bodů Praha, ÚSGK prílohy 9/59, 650/11 Inštrukcia pre zostavenie katalógov nivelačných bodov /1959 Praha, ÚSGK prílohy

19 21/59 Směrnice pro sestavování projektové a rozpočtové dokumentace kartografických děl zpracovávaných a vydávaných v resortu ÚSGK /59 Praha, ÚSGK /57-59 Směrnice pro činnost Kartografické informační služby kartografických a reprodukčních ústavů v resortu ÚSGK /59 Praha, ÚSGK /59 Směrnice pro činnost odpovědných a /59 Praha, ÚSGK technických redaktorů kartografických děl 7/60 Smernice pre jednotné vedenie evidencie notársko-technických prác - opravy / Bratislava, SSGK /11 Smérnice pro klasifikaci československé trigonometrické sítě /1960 Praha, ÚSGK prílohy 42/1960 Technologické směrnice pro analytickou aerotriangulaci /1960 Praha, ÚSGK /1960 Dodatek č.2 k Nivelačnímu návodu /1960 Praha, ÚSGK /1960 Dodatek č.3 k Nivelačnímu návodu /1960 Praha, ÚSGK /60 Směrnice pro obnovu pozemkové mapy reprodukcí /59 Praha, ÚSGK

20 41/1960 Pokyny na udržování map velkých měřítek, které byly vyhotoveny novým měřením /1960 Praha, ÚSGK /11 Instrukce B pro udržování služebních map velkých měřítek /1960 Praha, ÚSGK /60 Smérnice pro distribuci map prováděnou ústavy geodézie a kartografie /60 Praha, ÚSGK a/1960 Organizačný poriadok Bratislava, Geodetický ústav prílohy 508/11 Obrazce, tabulky a přílohy k instrukci B /1961 Praha, ÚSGK 1960 prílohy Instrukce pro sestavení katalogů trigonometrických bodů /1960 Praha, ÚSGK prílohy 9.60 Vysvetlivky a doplnky k smerniciam pre revíziu a údržbu trigonometrických a zhusťovacích bodov /60 Návod pro kartografické zpracování topografických map v měřítkach 1:10000 a 1:5000 rytím a novými reprodukčními postupy /1960 Praha, ÚSGK prílohy 14/61 Smernice pre rozmnožovanie katalógov nivelačných bodov /61 Praha, ÚSGK

21 14/61 Směrnice pro rozmnožování katalogů nivelačních bodů /62 Praha, ÚSGK /61 Pokyny na sestavování katalogů nivelačních bodů v poddolovaných územích /1961 Praha, ÚSGK a/1961 Smluvené značky technickohospodárskych map v měřítkách 1:500, 1:1000, 1:2000 a 1:5000 (prozatimní vydání) Praha, ÚSGK 1961 prílohy 8/1961 Instrukce pro technickohospodárské mapování v měřítkách 1:500, 1:1000, 1:2000 a 1:5000 (prozatimní vydání) /1961 Praha, ÚSGK prílohy 48/61 Technologické směrnice pro aerotriangulaci na universálních strojích /1961 Praha, ÚSGK prílohy 49/62 Instrukce pro mapování v měřítkách 1:10000 a 1:5000, druhý díl, měřické a vyhodnocovací fotogrammetrické práce (fotogrammetrická instrukce) - změny /62 Praha, ÚSGK a/1962 Pokyny pro budování zařízení na bodech /1962 Praha, ÚSGK čs. státní trigonometrické sítě (vysvětlivky a vzory ke směrnicím) 11/62, 655/11 Směrnice pro revizi a údržbu trigonometrických bodů /62 Praha, ÚSGK prílohy 12/62 Zásady pro dokumentaci triangulačních údajů v třístupňových pásech Gaussova zobrazení , /1962 Praha, ÚSGK

22 13/1963 Směrnice pro založení a vedení dokumentace triangulačních údajů v třístupňových pásech Gaussova zobrazení v souřadnicovém systému ,2-9966/63 Praha, ÚSGK /1963 Dodatek č.1 ke směrnicím pro revizi a údržbu trigonometrických bodů /63 Praha, ÚSGK /63 Pokyny k vyhotovování přehledných plánů půdních fondů socialistických zemědělských závodů /1962 Praha, ÚSGK /63 Směrnice pro 2. vydání Státní mapy 1: odvozené /1963 Praha, ÚSGK /63 Směrnice pro kontrolní, korektorskou a revisní činnost při výrobě kartografických děl, vydávaných v resortu ÚSGK /1963 Praha, ÚSGK /63 Doplněk a pokyny k Instrukci pro mapování v měřítkách 1:10000 a 1:5000, první díl (topograficklá instrukce) /63 Praha, ÚSGK /63 Směrnice pro projektovou a rozpočtovou dokumentaci geodetických prací a kartografických děl /1963 Praha, ÚSGK Smérnice k provedení usnesení vlády č.491/63, jimiž se zajišťují opatření ke zvýsení kvality geodetických a kartografických prací v ústavech ÚSGK /1963 Praha, ÚSGK /64 Směrnice o evidenci chmelnic /1964 Praha, ÚSGK prílohy

OBSAH CONTENTS 01-08 PROCESNÉ RIADENIE A CONTROLLING V PRIEMYSLE PROCESS MANAGEMENT AND CONTROLLING IN INDUSTRY RAJNOHA RASTISLAV - RAŠNER JAROSLAV

OBSAH CONTENTS 01-08 PROCESNÉ RIADENIE A CONTROLLING V PRIEMYSLE PROCESS MANAGEMENT AND CONTROLLING IN INDUSTRY RAJNOHA RASTISLAV - RAŠNER JAROSLAV KVALITA INOVÁCIA PROSPERITA VIII/1 2004 OBSAH CONTENTS i - xiii ABSTRAKTY ABSTRACTS 01-08 PROCESNÉ RIADENIE A CONTROLLING V PRIEMYSLE PROCESS MANAGEMENT AND CONTROLLING IN INDUSTRY RAJNOHA RASTISLAV -

Mehr

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Zborník Múzea Slovenského národného povstania 2006 Zborník Múzea Slovenského národného povstania GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme vám predstavili nové vydanie Zborníka Múzea

Mehr

Teil-UVE II Temelin. im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992. Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen

Teil-UVE II Temelin. im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992. Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen Teil-UVE II Temelin im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992 Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen Bericht an die Österreichische Bundesregierung Federal Environment

Mehr

36/2011/2. EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL

36/2011/2. EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL 36/2011/2 EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKÁ FAKULTA, ÚSTAV ARCHEOLOGIE A MUZEOLOGIE MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST V BRNĚ ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE

Mehr

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST prof. JUDr. Milan ČIČ, DrSc. et. mult. Dr. h. c., akademik SAV, akademik EAVU 1993 2000 od 2004 asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied námestník ministra

Mehr

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január Misiologické info Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január R. Mazur: Bůh na cestě za člověkem P. Bargár: Misijná prax českých a slovenských cirkví vo svetle krízových

Mehr

pc 11/pc 13 Návod k použití Návod na použitie Vibrační deska Vibračná doska str. 1-15 str. 16-29 12-2009

pc 11/pc 13 Návod k použití Návod na použitie Vibrační deska Vibračná doska str. 1-15 str. 16-29 12-2009 pc 11/pc 13 Výrobek č. pc 11: 390 4601 000, pc 13: 390 4602 000 CZ SK Vibrační deska str. 1-15 Vibračná doska str. 16-29 12-2009 Návod k použití Návod na použitie Výrobek č.: 390 4601 001 Výrobok č.: 390

Mehr

OLYMPIONICI LIPTOVA - 1 -

OLYMPIONICI LIPTOVA - 1 - YMPIICI IPTV - 1 - - 2 - Dr. Milan FRK YMPIICI IPTV YMPIJSKÝ KUB IPTV 2003-3 - a vydanie publikácie finančne a sponzorsky prispeli lcatel Sel a.s. iptovský Hrádok Mgr. Jerguš Bača FITSS B Fond rozvoja

Mehr

Economic and Monetary Union Governance: Impact on the European Union and Beyond. 27 January 2014 Brussels, Belgium MEDIA MONITORING

Economic and Monetary Union Governance: Impact on the European Union and Beyond. 27 January 2014 Brussels, Belgium MEDIA MONITORING Economic and Monetary Union Governance: Impact on the European Union and Beyond 27 January 2014 Brussels, Belgium MEDIA MONITORING Table of Contents MEDIA... 3 Aktualne.sk: KAŽIMÍR: Banková únia nie je

Mehr

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady 11/2009 Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady ako sú podvádzaní pacienti a spotrebitelia Regina Nowack (preklad z nemčiny ďurino, február 2010, www.auria.sk/blog) Zhrnutie Neexistuje žiaden zločin,

Mehr

V tomto čísle: Fyzikální aspekty chemické sterilizace Specializační studium všeobecných sester pracujících na CS

V tomto čísle: Fyzikální aspekty chemické sterilizace Specializační studium všeobecných sester pracujících na CS V tomto čísle: Fyzikální aspekty chemické sterilizace Specializační studium všeobecných sester pracujících na CS V tomto čísle najdete: Specializační studium všeobecných sester pracujících na CS 3 Iberlová

Mehr

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA RECENZENT Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. S O C I O L I N G U I S T I C A S L O V A C A 5 MESTO A JEHO

Mehr

REHABILITÁCIA. Redakčná rada:

REHABILITÁCIA. Redakčná rada: REHABILITÁCIA 1 XLIV 2007, ISSN 0375-0922 indexovaný v EMBASE/Excerpta Medica, Medline, SCOPUS http://www.rehabilitacia.sk Redakčná rada: A. Gúth - šéfredaktor L. Merceková - asistentka I. Hollá - asistentka

Mehr

HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ. Leško, V. Plašienková, Z. (eds.)

HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ. Leško, V. Plašienková, Z. (eds.) ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS ŠAFARIKANAE Filozofický zborník 1 (AFPhUŠ 1/1) 2008 HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ Leško, V. Plašienková, Z. (eds.) Košice 2008 HEGELOVA FENOMENOLÓGIA

Mehr

Anleitung BT-AC 12 V SPK4:_ 28.11.2007 9:04 Uhr Seite 1. Návod k obsluze Automobilový kompresor. Návod na obsluhu Automobilový kompresor BT-AC 12 V

Anleitung BT-AC 12 V SPK4:_ 28.11.2007 9:04 Uhr Seite 1. Návod k obsluze Automobilový kompresor. Návod na obsluhu Automobilový kompresor BT-AC 12 V Anleitung BT-AC 12 V SPK4:_ 28.11.2007 9:04 Uhr Seite 1 j W Návod k obsluze Automobilový kompresor Návod na obsluhu Automobilový kompresor Art.-Nr.: 20.721.10 I.-Nr.: 01027015r.: BT-AC 12 V Anleitung BT-AC

Mehr

Všeobecný katalog katalóg

Všeobecný katalog katalóg Cable Management Systems Všeobecný katalog katalóg obsah 8 Trubky a hadice z PVC s příslušenstvím Rúrky z PVC s príslušenstvom 24 Bezhalogenové trubky a hadice s příslušenstvím Bezhalogenové rúrky s príslušenstvom

Mehr

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO 3 2006 4, harf a. RO Č 2. NÍK 3 ČÍS. LO 40 Kč/Sk ROČNÍK 4. SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1. ČÍSLO CENA CEN A 4 40 ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO Sk. 3 NÍK ROČ ÍSLO. Č KLU NY RÁR KE LITE UBLI SKÝ EJ

Mehr

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ ESEJE FII.07.0FI A Roč 60. 2005. č. I AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ JOZEF KUNOVSKÝ, Spojená škola s organizačnými zložkami SOU, SPŠ, OA, Partizánske KUNOVSKÝ, J.: Azerbaijani

Mehr

THE ARCHAEOMETALLURGY OF IRON

THE ARCHAEOMETALLURGY OF IRON THE ARCHAEOMETALLURGY OF IRON Recent Developments in Archaeological and Scientic Research Dedicated to Professor Radomír Pleiner Edited by Ji í Ho²ek, Henry Cleere and ubomír Mihok THE ARCHAEOMETALLURGY

Mehr

NT-IQ Implantat Bibliothek

NT-IQ Implantat Bibliothek Download und anschließende Installation der en zum Gebrauch in der DWos Software. Diese bestehen aus der NT-IQ_DIM_Preform Bibliothek einteilige Titanabutments, der NT-IQ_TiB Bibliothek Hybridabutments

Mehr

FOXY CAR 1:10 Brushless

FOXY CAR 1:10 Brushless FOXY CAR 1:10 Brushless P r o g r a m m a b l e E l e c t r o n i c C o n t r o l l e r s f o r B r u s h l e s s M o t o r s Congratulation on your purchase of a FOXY Line electronic controller for brushles

Mehr

D A S M A G A Z I N A U S D E R S L O W A K E I

D A S M A G A Z I N A U S D E R S L O W A K E I SEPTEMBER/OKTOBER 2014 D A S M A G A Z I N A U S D E R S L O W A K E I www.pressburger.eu FARBIGER HERBST Slowakei 3,15 Ausland 4 HIGH-TECH AM DONAUSTRAND Angefangen hat alles mit einem Raketenbau-Ingenieur

Mehr

11 Neue Statistiken zur Kindertagesbetreuung

11 Neue Statistiken zur Kindertagesbetreuung Die vielfältigen und differenzierten Auswertungen zu den Angeboten der frühkindlichen Bil dung, Be treu ung und Er zie hung wur den wie viel fach in den Ka pi teln er wähnt erst dadurch möglich, dass die

Mehr

Universität Pardubice Philosophische Fakultät. Das Fachwort- ein Übersetzungsproblem Monika Berglová

Universität Pardubice Philosophische Fakultät. Das Fachwort- ein Übersetzungsproblem Monika Berglová Universität Pardubice Philosophische Fakultät Das Fachwort- ein Übersetzungsproblem Monika Berglová Abschlussarbeit 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Mehr

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Témata finanční gramotnosti - komunikujeme v německém jazyce

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Témata finanční gramotnosti - komunikujeme v německém jazyce Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Témata finanční gramotnosti - komunikujeme v německém jazyce Themen des Finanzwissens wir kommunizieren in Deutsch Irena Erlebachová Sbírka vznikla v rámci

Mehr

Verordnung über die ärztlichen Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung - JArbSchUV)

Verordnung über die ärztlichen Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung - JArbSchUV) Verordnung über die ärztlichen Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung - JArbSchUV) JArbSchUV Ausfertigungsdatum: 16.10.1990 Vollzitat: "Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung

Mehr

Installation des Authorware Webplayers für den Internet Explorer unter Windows Vista

Installation des Authorware Webplayers für den Internet Explorer unter Windows Vista Installation des Authorware Webplayers für den Internet Explorer unter Windows Vista Allgemeines: Bitte lesen Sie sich diese Anleitung zuerst einmal komplett durch. Am Besten, Sie drucken sich diese Anleitung

Mehr

Art des Rechtes Titel des Werkes c. Inhaber des gewerblichen Schutzrechtes laut Register bzw. Urheber / originärer Inhaber des Rechtes

Art des Rechtes Titel des Werkes c. Inhaber des gewerblichen Schutzrechtes laut Register bzw. Urheber / originärer Inhaber des Rechtes 1. Ausfertigung - für die Steuerbehörde des Antragstellers / Kenn-Nummer Hinweis nach 13 des Bundesdatenschutzgesetzes: Die Erhebung der Daten erfolgt nach den 149 ff. der Abgabenordnung Antrag nach 50d

Mehr

- Bitte Kopie beifügen - c. Inhaber des gewerblichen Schutzrechteslaut Register bzw. Urheber/originärer Inhaber des Rechtes

- Bitte Kopie beifügen - c. Inhaber des gewerblichen Schutzrechteslaut Register bzw. Urheber/originärer Inhaber des Rechtes 1. Ausfertigung - für die Steuerbehörde des Antragstellers / Kenn-Nummer Hinweis nach 13 des Bundesdatenschutzgesetzes: Die Erhebung der Daten erfolgt nach den 149 ff. der Abgabenordnung Antrag nach 50d

Mehr

Viel mehr konn te ich hier mo men tan nicht aus rich ten. Aber wie so oft dach te ich an die Grün dung ei ner Dop pel pra xis: Gleich am Ein gang

Viel mehr konn te ich hier mo men tan nicht aus rich ten. Aber wie so oft dach te ich an die Grün dung ei ner Dop pel pra xis: Gleich am Ein gang te den Napf an, riss die Ta ges de cke vom Bett, knurr te den Klei derschrank an und biss zu gu ter Letzt in die hol län di schen Pan ti nen. Ich ging zum Fens ter und rief Hans P. zu, doch wie der in

Mehr