GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, Bratislava II

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II"

Transkript

1 GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, Bratislava II Zoznam technických predpisov archivovaných v ÚAGK Metodické návody, Inštrukcie, Technologické postupy, Smernice PRÍRASTKOVÉ ČÍSLO NÁZOV ČÍSLO PREDPISU VYDAVATEĽSKÉ ÚDAJE Miesto vydania Rok vydania Rozsah 193/10, 686/11 Instruction zur Ausführung der zum Behufe des allgemeinen Catasters in Folge des 8 und 9 Paragraphes des Allerhöchsten Petentes vom 23. Dezemer 1817 angeordneten Landes - Vermessung Wien, Kaiserlichköniglichen hof- und staats-uerarial- Druckeren prílohy 654/11 Belehrung zur Gleichförmigen Ausführung der in Folge ger Derm: Inst: u 306 bei der k. k. katast. Vermessung vorgeschriebenen Signalisirung 1836 prílohy 194/10, 687/11 Instruction zur Ausführung der zum Behufe des allgemeinen Catasters mit dem Allerhöchsten Patente vom 23. Dezember 1817 angeordneten Grund - Ertrags - Schätzung Brünn, Buchdruckeren des Prokop Fritich prílohy 195/10 Instruction zur Ausführung der zum Behufe des allgemeinen Catasters in Folge der Allerhöchsten Petentes vom 23. Dezemer 1817 und vom 20. October 1849 angeordneten Landes - Vermessung Wien, Kaiserlichköniglichen Hof- und Staatsdruckerei prílohy 196/10, 688/11 Instruction zur Ausführung der in Folge der Allerhöchsten Petentes vom 23. Dezemer 1817 und vom 20. October 1849 angeordneten Katastral - Vermessung Wien, Kaiserlichköniglichen Hof- und Staatsdruckerei prílohy 197/10 Regulativ über die Gebühren, Aufrechnungen und die Rechnungslegung der Beamten beim Grundsteuer - kataster, bei dessen Evidenzhaltung und beim Grundsteuer - Provisorium Wien, Kaiserlichköniglichen Hof- und Staatsdruckerei /10, 682/11 Utasítás a kataszteri felmérés végrehajtására Buda, Magyar királyi államnyomda prílohy

2 199/10, 614/11 Deutsche Uebersetzung der Instruktion zur Ausführung der Katastral - Vermessung Ofen, Königlich- Ungarischen Staatsdruckerei prílohy 613/11 Hilfstabellen für Höhenbestimmungen bei der Königlich-Ungarischen Katastral- Vermessung Ofen, Königlich- Ungarischen Staatsdruckerei prílohy 656/11 Utasitás a földadó szabályozásáról szóló évi Vll. törvényczikk azon rendeleteinek végrehajtásához, melyek a minőségi osztályok és tisztajövedelmi fokozatok felállitására vonatkoznak Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium prílohy 201/10, 670/11 Utasitás a földadó szabályozásáról szóló évi Vll. törvényczikk értelmében a kataszteri munkálatok kiigazitása Czéljából bejelentett térfogati adatok helyességének ellenörzése végett alkalmazandó közegek és eljárás tárgyában 37143/1876 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium prílohy 658/11 Waldschätzungs-Instruction zur Ausführung des Gesetzartikels VII. vom Jahre 1875 über die Regelgung der Grundsteuer 24163/ prílohy 201/10 Instruction für die Vollzugsorgane und für das Verfahren bei der Controllierung der Richtigkeit jener Flächenmass-daten, elche aus Anlass der Kataster- Berichtigung im Sinne des Grunsteuer- Gesetzes Vll : 1875, angemeldet wurden 37143/1876 Budapest, Kön. Ung. Finanzministerium prílohy 657/11 Útmutatás a felmérési utasitás 155-ik - szában elrendelt jeladás egyöntetü kivitelére Budapest, Magyar királyi államnyomda 1881 prílohy 200/10 Utasitás a földadókataster nyilvántartásáról szóló XXll. törvényczikk végrehajtása iránt 45055/1885 Budapest, Magyar királyi államnyomda /10, 619/11 Instruction zur Ausführung der trigonometrischen und polygonometrischen Vermessungen behufs Herstellung neuer pläne für die zwecke des Grundsteuer-katasters Wien, Druck und Verlag der K.K. Hofund Staatsdruckerei prílohy

3 661/11 Rendelet a tényleges birtokos tulajdonjogának a telekjegyzőkönyvekbe bejegyzéséről és a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítéséről szóló 1892 XXIX. Törvényczikk végrehajtása tárgyában 24366/1893 Budapest, M. kir Igazságügyi és pénzügyi minisztérium 660/11 Utasitás a telekkönyvi betétek dzerkesztéséről intézkedő 1996:XXIX, 1889:XXXVIII és1891:xvi törvényczikkek végrehajtás tárgyában Budapest, M. kir Igazságügyi és pénzügyi minisztérium 206/10 Instruction zur Ausführung der trigonometrischen und polygonometrischen Vermessungen behufs Herstellung neuer pläne für die zwecke des Grundsteuer-katasters Wien, K.K. Finanzministerium prílohy 636/11 Utasitás az Országos kataszteri felmérés végrehajtására - I. rész - háromszögtani háromszögelés általános része és részletes felmérés 1583/1904 Budapest, Magyar királyi államnyomda /10, 637/11 Minták és mellékletek az országos kataszteri felmérés végrehajtása iránt a M. kir. Pénzügyministerium által évi deczember hó 17-én szám alatt kiadott Utasitás I. részéhez (háromszögtani háromszögelés általános része és részletes felmérés) 1583/1904 Budapest, Magyar királyi államnyomda 1904 prílohy 207/10, 620/11 Instruction zur Ausführung der Vermessungen mit Anwendung des Mesztisches behufs Herstellung neuer pläne für die zwecke des Grundsteuerkatasters Wien, K.K. Finanzministerium /10, 612/11 Anleitung für das Verfahren bei Ausführung der Vermessungsarbeiten und bei Durchführung Veränderungen in den Operaten des Grundsteuerkatasters zum Zwecke der Evidenzhaltung desselben auf Grund des Gesetzes vom 23. Mai 1883, R. G. Bl. Nr /1907 Wien, Druck und Verlag der K.K. Hofund Staatsdruckerei prílohy 631/11 Notizen zur Instruktion für Mestischaufnahmen Wien, k. k. Finanzministerium prílohy 209/10 A katasteri tiszta jövedelem kiszámítására szolgáló segéd-táblázat négyszögöles katasteri holdak után számitva Budapest, Magyar királyi államnyomda 1907 prílohy

4 210/10 Utasitás az országos kataszteri felmérésnél alkalmazandó sokszögelésről - függelék az évi számu Felmérési utasitás ához /1908 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium prílohy 211/10 Koordináta-táblázatok sokszögvonalak számítására - Dr. Fasching Antal /1909 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium 1909 prílohy 212/10 A Magyar országos háromszögelések és /1909 Budapest, Magyar részletes felmérések uj vetületi rendszerei királyi pénzügyministerium prílohy 213/10, 681/11 Utasitás a földadókataster kiigazitásáról és a földadó százalékának megállapításáról szóló évi V. t.- czikk végrehajtása iránt 19090/1909 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium prílohy 204/10 Utasitás az országos kataszteri felmérés végrehajtására - I. rész - háromszögtani háromszögelés általános része és részletes felmérés 1583/1904 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium /10, 638/11 Minták és mellékletek az országos kataszteri felmérés végrehajtása iránt a M. kir. Pénzügyministerium által évi deczember hó 17-én szám alatt kiadott Utasitás I. részéhez (háromszögtani háromszögelés általános része és részletes felmérés) 1583/1904 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium 1910 prílohy 214/10 Eljárási utasitás a felmérési munkálatok nyilvántartásával megbizott kataszteri mérnökök számára 9324/1894 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium prílohy 611/11 Utasitás az országos kataszteri felmérésnél alkalmazandó sokszögelésről - függelék az évi számu Felmérési utasitás ához /1908 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium prílohy 215/10, 432/11 Anleitung betreffend die Auswahl, Vorbereitung und Verschickung der Katastralmappen zur Reproduktion 686/1912 Wien, K.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters prílohy

5 635/11 Instruktion betreffend den Bezug von Kopien der Katastraloperate 2881/1911 Wien, K.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters prílohy 216/10, 615/11 Vorschrift för die Katastralmappen- Archive Wien, K.k. Hof- und Staatsdruckerei prílohy 626/11, 652/11 Zusammenstellung der Gesetze und Vorschriften betreffend den Grundsteuerktaster un dessen Evidenzhaltung dann der sonnstigen Geleke und Vorschriften über die Grundsteuer Wien, K.k. Hof- und Staatsdruckerei /11 Predpisy o sostavovaní (zakladaní) pozemnoknižných vložiek na Slovensku Bratislava, Prezídium súdnej tabule /11, 679/11 Mitteilungen der k.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters - Heft 1 Wien, K.k. Hof- und Staatsdruckerei /11, 680/11 Mitteilungen der k.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters - Heft 2 Wien, K.k. Hof- und Staatsdruckerei /11 Mitteilungen der k.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters - Heft 3 Wien, K.k. Hof- und Staatsdruckerei prílohy 610/11, 669/11 Mitteilungen der k.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters - Heft Wien, K.k. Hof- und Staatsdruckerei prílo hy 634/11 Mitteilungen der k.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters - Heft 4 Wien, K.k. Hof- und Staatsdruckerei

6 665/11 Instrukce pro přesné nivelace - díl I. - Polní práce Praha, ministerstvo veřejných prací prílohy 666/11 Tabulky pro Převedení plošné míry sáhové na míru metrickou Praha, Ministerstvo financí 1923 prílohy 217/10, 609/11 Návod jak prováděti na Slovensku a Podkarpatské Rusi unifikaci katastrálních operátů obcí, ve kterých jsou založeny vložky nové pozemkové knihy - Návod unifikační /25-III-6/b Praha, Ministerstvo financí prílohy 218/10, 608/11 Návod jak prováděti na Slovensku a v Podkarpatské Rusi nápravu pozemkového katastru v obcích, pro které není ještě vložek nových pozemkových knih - Náprava katastru /25-III-6/b Praha, Ministerstvo financí prílohy 219/10, 607/11 Návod IX. jak vypočítávati katastrální výtěžek Praha, Ministerstvo financí 1929 prílohy 220/10, 509/11 Návod IV. ja vykonávati katastrální vceňování - Vceňovací instrukce 60000/30 Praha, Ministerstvo financí prílohy 221/10, 649/11 Tabulky k Návodu jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení pozemkového katastru původním katastrálním řízením nebo pro jeho obnovení novým katastrálním řízením (instrukci A pro katastrální měřické práce) 74000/31-III/6 Praha, Ministerstvo financí 1931 prílohy 222/10, 672/11 Přílohy k Návodu jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení pozemkového katastru původním katastrálním řízením nebo pro jeho obnovení novým katastrálním řízením (instrukci A pro katastrální měřické práce) 74000/31-III/6 Praha, Ministerstvo financí 1931 prílohy 1/31, 223/10 Návod VIII. jak vykonávati práce pro obnovení katastrálních map reprodukcí a pro opatřování otisků katastrálních map a jiných map nebo vyhotovení podle pozemkového katastru + doplnění 55000/31-III/6, /48-X/5 Praha, Ministerstvo financí prílohy+2

7 224/10, 684/11 Tabulky pro převedení plošné míry sáhové na míru metrickou Praha, Ministerstvo financí 1931 prílohy 225/10, 690/11 Návod A. jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení pozemkového katastru původním katastrálním řízením nebo pro jeho obnovení novým katastrálním řízením - instrukce A pro katastrální měřické práce 74000/31-III/6 Praha, Ministerstvo financí /10, 668/11 Návod B. jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení pozemkového katastru - Instrukce B pro katastrální měřické práce /32-III/6 Praha, Ministerstvo financí prílohy 227/10, 617/11 Podrobný návod jak v zemích Slovenské a Podkarpatskoruské využíti ve smyslu ustanovení 86, odst. 5., vl. nař. č. 64/1930 Sb. z. a n. starých komasačních nebo jiných držbu upravujících podrobných map při původním katastrálním řízení nebo při reambulaci (Návod pro využití starých komasačních map) 29368/33-III/6 Praha, Ministerstvo financí 621/11 Úprava držby na Slovensku Bratislava, vvrchný súd prílohy /1934 Zásady jak budovati dosavadní jednotnou trigonometrickou síť katastrální /34-III/6 Praha, Ministerstvo financí /10, 616/11 Návod VI. jak vykonávati práce v archivech map katastrálních 79272/34-III/6 Praha, Ministerstvo financí prílohy 229/10, 651/11 Tabulky pro výpočet katastrálního výtěžku Praha, Ministerstvo financí 1935 prílohy 230/10, 603/11 Návod B. jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení pozemkového katastru - Instrukce B pro katastrální měřické práce - dodatek I /36-III/6a Praha, Ministerstvo financí

8 604/11, 675/11 Směrnice pro úpravu místopisného názvosloví v pozemkovém katastru a v topografických mapách 25000/36-III/6a Praha, Ministerstvo financí /10, 605/11 Návod jak vykonávati v zemích Slovenské a Podkarpatskoruské práce pro nápravu pozemkového katastru - instrukce pro nápravu pozemkového katastru 28200/36-III/6a Praha, Ministerstvo financí prílohy 232/10, 606/11 Návod jak vykonávati v zemích Slovenské a Podkarpatskoruské práce pro vedení pozemkového katastru v katastrálních územích s nesjednoceným katastrálním operátem (Instrukce pro vedení nesjednoceného operátu) /35-III/6a Praha, Ministerstvo financí prílohy 3/1937, 233/10 Návod I. jak vykonávati práce pro obnovení pozemkového katastru novým katastrálním řízením - Instrukce pro obnovení pozenkového katastru 70000/37-III/6a Praha, Ministerstvo financí prílohy 639/11 Návod IV. jak vykonávati katastrální vceňování - Vceňovací instrukce - dodatky /36-III/6a, 11689/37- III/6a Praha, Ministerstvo financí 1937 prílohy 234/10, 505/11 Služební řád Úřadu pozemkového katastru /36-III/6a Praha, Ministerstvo financí prílohy 659/11 Návod A. jak vykonávati katastrální měřické práce pro obnovení pozemkového katastru novým katastrálním řízením - instrukce A pro katastrální měřické práce - dodatek I /36-III/6a Praha, Ministerstvo financí prílohy 655/11 Doplňky, úpravy a opravy - referátní příloha B 80000/36-III/6a prílohy 237/10, 630/11 Návod V. jak projednávati žádosti o měření na náklad stran podle ustanovení 74 katastrálního zákona č. 177/1927 Sb. Z. a n. - Instrukce pro měření na žádost a náklad stran 60000/37-III/6a Praha, Ministerstvo financí

9 236/10, 628/11 Pŕílohy III. k návodu jak vykonávati práce /37-III/6a pro vedení pozemkového katastru v územích se sjednocenými katastrálními operáty (k instrukci pro vedení pozemkového katastru) Praha, Ministerstvo financí 1938 prílohy 235/10, 602/11 Návod III. jak vykonávati práce pro vedení pozemkového katastru v územích se sjednocenými katastrálními operáty - Instrukce pro vedení pozemkového katastru /37-III/6a Praha, Ministerstvo financí /10 Anleitung, wie Katastervermessungsarbeiten für die Erneuerung des Grundkatasters durch ein neues Katasterverfahren Auszuführen sind - Unterweisung A für Katastervermessungsarbeiten 60000/38-III/6a Prag, Verlag des finanzministeriums /10, 627/11 Návod A. jak vykonávati katastrální měřické práce pro obnovení pozemkového katastru novým katastrálním řízením - Instrukce A pro katastrální měřické práce 60000/38-III/6a Praha, Ministerstvo financí /10, 601/11 Obrazce, tabulky a přílohy k návodu jak vykonávati katastrální měřické práce pro obnovení pozemkového katastru novým katastrálním řízením (Instrukci A pro katastrální měřické práce) 60000/38-III/6a Praha, Ministerstvo financí 1941 prílohy 241/10 Bilder, Tafeln und Anlagen zur Anleitung, 60000/38-III/6a wie Katastervermessungsarbeiten für die Erneuerung des Grundkatasters durch ein neues Katasterverfahren Auszuführen sind (zur Unterweisung A für Katastervermessungsarbeiten) Prag, Verlag des finanzministeriums 1941 prílohy 243/10, 689/11 Inštrukcia pre vykonávanie pozemkovej reformy na židovských poľnohospodárskych nehnuteľnostiach 1389/42-prez. Bratislava, Prezídium štátneho pozemkového úradu prílohy 629/11, 678/11 Návod na vykonávanie meračských prác pri výkupe pozemkov u stavebných správ Slovenských železníc Bratislava, Ministerstvo dopravy a verejných prác /11, 685/11 Tabuľky na prevádzanie plošnej miery siahovej na mieru metrickú RÚPF-C-216/1947 Bratislava, Povereníctvo financií prílohy

10 519/11 Návod ako vykonávať práce pre založenie 4.500/49-VIII/22 Povereníctvo financií prílohy alebo obnovenie pozemkového katastra pri použití metódy leteckej stereofotogrametrie - návrh F-1 5/1950 Směrnice pro vyhotovení výškopisných plánů na polohopisném podkladě katastrální mapy 4318/50-V/3 Praha, Ministerstvo techniky /1950, 674/11 Nivelační instrukce pro práce v Československé jednotné nivelační síti 13000/50-V/2 Praha, Ministerstvo techniky /11 Vzorník písma Bratislava, Slovenský zememeračský a kartografický ústav prílohy 532/11 Návod k vyhotovení Státní mapy 1: odvozené 6900/50-V/5 Praha, Ministerstvo techniky prílohy 8A/1951 Smernice pre poľné triangulačné práce Praha, Štátny zememeračský a kartografický ústav /1952 Směrnice pro úpravu pomístního názvosloví 1875/13-měř Praha, Ministerstvo stavebního průmyslu a/1953, 598/11 Smernice na úpravu pomiestneho názvoslovia 1119-mer Bratislava, prílohy Povereníctvo stavebného priemyslu 1/39/53, 504/11 Návod A. jak vykonávati katastrální měřické práce pro obnovení pozemkového katastru novým katastrálním řízením - České znění 60000/38-III/6a Bratislava, Štátne nakladateľstvo technickej literatúry

11 496/76, 677/11 Sestavení a kresba map měřítek 1:25000 a 1:50000 Topo-IV-5 Praha, Ministerstvo národní obrany prílohy 1/54 Smernice pre technickú dokumentáciu geodetických, topografických a kartografických prác / Bratislava, SSGK prílohy 640/11 Seznam značek a vzory písma pro mapy 1:1000, 1:2000, 1:5000 (Příloha č.50 k návodu A) 320/54 Praha, kartografický a reprodukční ústav 1954 prílohy 594/11 Prozatimní směrnice pro a) klasifikaci leteckých snímků, b) revisi dřívějších měření, c) pro topografickou revisi, d) pro zhotovení polního originálu na podkladě fotoplánu TO Praha, Ministerstvo národní obrany prílohy /76, 596/11 Směrnice pro určování vlícovacívh bodů Praha, Ministerstvo národní obrany prílohy 662/11 Smluvené značky, zkratky a barvy, užívané v katastrálních mapách, příručních katastrálních mapách a polních náčrtech prílohy 499/76, 595/11 Vysvětlivky k Topo-IV-4 a Topo-IV TO/1954 Praha, Ministerstvo národní obrany /76, 593/11 Smluvené značky, vzory písma a zkratky topografických map měˇítek 1:25000, 1:50000 a 1: Topo-IV-4 Praha, Ministerstvo národní obrany 1954 prílohy 8b/1954 Dodatok k smerniciam pre poľné triangulačné práce Praha, Geodetický a topografický ústav prílohy

12 8c/1954 Návod pre výpočtové triangulačné práce 9250/54 Praha, Geodetický a topografický ústav prílohy 663/11 Návrh slmuvených značek pro mapy v měřítku 1:10000, 1: /54 Praha, ÚSGK prílohy 827/11 Směrnice pro mapování v měřítkách 1:10000 a 1:5000 Praha, ÚSGK prílohy 01/55 Smernice pre založenie jednotnej evidencie pôdy - doplnené vydanie / Bratislava, SSGK /76, 676/11 Směrnice pro topografické práce v terénu TO/1955 Praha, Ministerstvo národní obrany prílohy 1/1956 Směrnice pro založení jednotné evidence půdy - doplněné vydání /56 Praha, ÚSGK /56 Komentár k smerniciam na založenie jednotnej evidencie pôdy Bratislava, Oblastný ústav geodézie a kartografie prílohy 2/1956 Návod pro práce v Českoslovenké jednotné nivelační síti - Nivelační návod - návrh /1956 Praha, ÚSGK /1956 Technologický postup na výpočet výškových rozdielov trigonometricky meraných výšok v horských oblastiach / Bratislava, SSGK prílohy

13 7a/56 Smernice pre vyhotoveniepísomného operátu JEP mechanickým spôsobom / Bratislava, SSGK /11 Smluvené značky a vzory písma pro mapy měřítka 1: Topo-IV-7 Praha, Ministerstvo národní obrany 1956 prílohy 591/11 Smluvené značky pro topografické mapy měřítka 1: (1:700000) Praha, ÚSGK 1956 prílohy 590/11 Abecedný zoznam hesiel smerníc pre mapovanie v merítkach 1:10000 a 1:5000 Bratislava, Oblastný ústav geodézie a kartografie /11 Zmluvené značky pre kresbu topografí pri triang. a zhusť. prácach /1956 Bratislava, Geodetický, topografický a kartografický ústav 1956 prílohy 16/56 Smernice pre založenie jednotnej evidencie pôdy - doplnené vydanie / Bratislava, SSGK d/56 Smernice pre založenie jednotnej evidencie pôdy - dodatok č / Bratislava, SSGK /45/56, 506/11 Obrazce, tabulky a přílohy k Instrukci A Bratislava, SSGK 1956 prílohy 4/56 Technická dokumentácia - pokyny pre prácu v dokumentáciách / a Bratislava, SSGK

14 5/56 Technická dokumentácia - pokyny pre prácu v dokumentáciách - dodatok č / a Bratislava, SSGK a/1957, 500/11 Směrnice pro revizi a údržbu trigonometrických a zhušťovacích bodů /57 Praha, ÚSGK prílohy 16/57 Smernice o označovaní druhov pozemkov (kultúr) a charakteristikách pre účely jednotnej evidencie pôdy a pre účely dodávkovej povinnosti a výkupu poľnohospodárskych výrobkov Bratislava, ÚSGK + Ministerstvo potravinárskeho priemyslu a výkupu poľnohospodárskych výrobkov prílohy 22/57 Dočasné smernice pre udržiavanie jednotnej evidencie pôdy / Bratislava, SSGK prílohy 20/77 Směrnice pro geodeticko-topografické a hydrografické práce na vodníh tocích /57 Praha, ÚSGK /1957, 501/11 Směrnice pro revisi a údržbu trigonometrických a zhušťovacích bodů - dodatek č /1957 Praha, ÚSGK /56 Směrnice pro sestavování projektové a rozpočtové dokumentace kartografických děl zpracovávaných a vydávaných v resortu ÚSGK /1956 Praha, ÚSGK /1957, 683/11 Návod pro práce v Českoslovenké jednotné nivelační síti - Nivelační návod - návrh - přílohy /1956 Praha, ÚSGK 1957 prílohy 15/57 Směrnice pro kontrolní, korektorskou a revisní činnost při výrobě kartografických děl, vydávaných v resortu ÚSGK /57 Praha, ÚSGK

15 502/11 Instrukce pro mapování v měřítkách 1:10000 a 1: Všeobecná část a tacheometrické měření (topografická instrukce) Praha, ÚSGK /1957 Smernice pre vyraďovanie (skartáciu) písomností v rezorte Správy geodézie a kartografie na Slovensku / Bratislava, SSGK prílohy 2/1957 Pokyny k prevádzaniu smerníc o vyraďovaní (skartácii) písomností / Bratislava, SSGK /1957 Podrobné pokyny k provádění směrnic o vyřazování (skartaci) písemností /1957 Praha, ÚSGK /11, 673/11 Výklad k dopytom na dohovorené značky topografických máp 1:10000 a 1: / Bratislava, SSGK prílohy 4/57 Smernice pre jednotné vedenie evidencie notársko-technických prác / Bratislava, SSGK prílohy 587/11 Ukázka tacheometrického zápisníku /57 Praha, ÚSGK prílohy 4/1957 Směrnice pro začlenení polohopisných deodetických základů ČSR do souřadnicového systému roku /57 Praha, ÚSGK /11 Směrnice pro fotogrametrické práce v měřítkách 1:10000 a 1: Část I. Polní měřické práce F /1957 Praha, ÚSGK

16 692/11 Směrnice pro fotogrametrické práce v měřítkách 1:10000 a 1: Část II. Vyhodnocovací práce F /1958 Praha, ÚSGK /58 Směrnice pro vyhotovování nivelačních údajů ve výškovém systému baltském - po vyrovnání /58 Praha, ÚSGK a/1957, 35/77 Směrnice pro reprodukční úpravu neutajovaných map velkých měřítek /57 Praha, ÚSGK /57, 586/11 Směrnice pro paralaktickou polygonometrii /1957 Praha, ÚSGK prílohy 18/58 Směrnice pro zobrazovací (kartografické) e reprodukční zpracování mpa v měřítku 1:2000 a 1:5000 pro projekty závlah a odvodnění /58 Praha, ÚSGK /1958 Směrnice pro revisi a údržbu trigonometrických a zhušťovacích bodů /58 Praha, ÚSGK prílohy 5/58 Instrukce pro práce v Československé jednotné nivelační síti (Nivelační instrukce) /58 Praha, ÚSGK a/1958 Kriteria pro schvalovací činnost ÚSGK (SGK) při tvorbě a vydávání kartografických děl /58 Praha, ÚSGK /58 Směrnice pro třídení hotových kartografických výrobků vydávaných v resortu ÚSGK /1957 Praha, ÚSGK prílohy

17 Dodatek č.1 k Nivelačnímu návodu /1958 Praha, ÚSGK Směrnice pro zřizování a evidenci zhušťovacích a pomocných bodů /58 Praha, ÚSGK prílohy 3/58 Pokyny pro údržbu přehledných map správního rozdělení /58 Praha, ÚSGK /58 Směrnice pro 2. vydání Státní mapy 1: odvozené /58 Praha, ÚSGK /11 Směrnice pro údržbu topografické mapy v měřítku 1: /1959 Praha, ÚSGK /59 Směrnice pro údržbu písemných operátů jednotné evidence půdy (JEP) mechanickým způsobem /1959 Praha, ÚSGK prílohy 31a/59 Smernice pre údržbu písomných operátov jednotnej evidencie pôdy / Bratislava, SSGK prílohy 2a/59 Dočasné smernice na úpravu pomiestneho názvoslovia / Bratislava, SSGK prílohy 667/11 Směrnice pro převod výšek čs. jednotné nivelační sítě III. Řádu a podrobných nivelačních sítí do výškového systému baltského - po vyrovnání /1959 Praha, ÚSGK prílohy

18 584/11 Dohodnuté značky topografických máp v mierkach 1:10000 a 1:5000 (Slovenské znenie) Praha, ÚSGK 1959 prílohy 531/11 Směrnice pro mapování ve velkých měřítkách - návrh Praha, ÚSGK /76, 599/11 Převodový značkový klíč prílohy 585/11 Seznam smluvených značek pro mapy velkých měřítek Praha, ÚSGK 1959 prílohy 28/59 Metodické a technologické zásady k prevádzaniu spresňovania JEP / Bratislava, SSGK /59 Smernice pre vedenie meračských operátov JEP / Bratislava, SSGK prílohy 19/59 Směrnice pro distribuci map pro hospodářskou výstavbu /59 Praha, ÚSGK /1959, 518/11 Instrukce pro sestavení katalogů nivelačních bodů Praha, ÚSGK prílohy 9/59, 650/11 Inštrukcia pre zostavenie katalógov nivelačných bodov /1959 Praha, ÚSGK prílohy

19 21/59 Směrnice pro sestavování projektové a rozpočtové dokumentace kartografických děl zpracovávaných a vydávaných v resortu ÚSGK /59 Praha, ÚSGK /57-59 Směrnice pro činnost Kartografické informační služby kartografických a reprodukčních ústavů v resortu ÚSGK /59 Praha, ÚSGK /59 Směrnice pro činnost odpovědných a /59 Praha, ÚSGK technických redaktorů kartografických děl 7/60 Smernice pre jednotné vedenie evidencie notársko-technických prác - opravy / Bratislava, SSGK /11 Smérnice pro klasifikaci československé trigonometrické sítě /1960 Praha, ÚSGK prílohy 42/1960 Technologické směrnice pro analytickou aerotriangulaci /1960 Praha, ÚSGK /1960 Dodatek č.2 k Nivelačnímu návodu /1960 Praha, ÚSGK /1960 Dodatek č.3 k Nivelačnímu návodu /1960 Praha, ÚSGK /60 Směrnice pro obnovu pozemkové mapy reprodukcí /59 Praha, ÚSGK

20 41/1960 Pokyny na udržování map velkých měřítek, které byly vyhotoveny novým měřením /1960 Praha, ÚSGK /11 Instrukce B pro udržování služebních map velkých měřítek /1960 Praha, ÚSGK /60 Smérnice pro distribuci map prováděnou ústavy geodézie a kartografie /60 Praha, ÚSGK a/1960 Organizačný poriadok Bratislava, Geodetický ústav prílohy 508/11 Obrazce, tabulky a přílohy k instrukci B /1961 Praha, ÚSGK 1960 prílohy Instrukce pro sestavení katalogů trigonometrických bodů /1960 Praha, ÚSGK prílohy 9.60 Vysvetlivky a doplnky k smerniciam pre revíziu a údržbu trigonometrických a zhusťovacích bodov /60 Návod pro kartografické zpracování topografických map v měřítkach 1:10000 a 1:5000 rytím a novými reprodukčními postupy /1960 Praha, ÚSGK prílohy 14/61 Smernice pre rozmnožovanie katalógov nivelačných bodov /61 Praha, ÚSGK

21 14/61 Směrnice pro rozmnožování katalogů nivelačních bodů /62 Praha, ÚSGK /61 Pokyny na sestavování katalogů nivelačních bodů v poddolovaných územích /1961 Praha, ÚSGK a/1961 Smluvené značky technickohospodárskych map v měřítkách 1:500, 1:1000, 1:2000 a 1:5000 (prozatimní vydání) Praha, ÚSGK 1961 prílohy 8/1961 Instrukce pro technickohospodárské mapování v měřítkách 1:500, 1:1000, 1:2000 a 1:5000 (prozatimní vydání) /1961 Praha, ÚSGK prílohy 48/61 Technologické směrnice pro aerotriangulaci na universálních strojích /1961 Praha, ÚSGK prílohy 49/62 Instrukce pro mapování v měřítkách 1:10000 a 1:5000, druhý díl, měřické a vyhodnocovací fotogrammetrické práce (fotogrammetrická instrukce) - změny /62 Praha, ÚSGK a/1962 Pokyny pro budování zařízení na bodech /1962 Praha, ÚSGK čs. státní trigonometrické sítě (vysvětlivky a vzory ke směrnicím) 11/62, 655/11 Směrnice pro revizi a údržbu trigonometrických bodů /62 Praha, ÚSGK prílohy 12/62 Zásady pro dokumentaci triangulačních údajů v třístupňových pásech Gaussova zobrazení , /1962 Praha, ÚSGK

22 13/1963 Směrnice pro založení a vedení dokumentace triangulačních údajů v třístupňových pásech Gaussova zobrazení v souřadnicovém systému ,2-9966/63 Praha, ÚSGK /1963 Dodatek č.1 ke směrnicím pro revizi a údržbu trigonometrických bodů /63 Praha, ÚSGK /63 Pokyny k vyhotovování přehledných plánů půdních fondů socialistických zemědělských závodů /1962 Praha, ÚSGK /63 Směrnice pro 2. vydání Státní mapy 1: odvozené /1963 Praha, ÚSGK /63 Směrnice pro kontrolní, korektorskou a revisní činnost při výrobě kartografických děl, vydávaných v resortu ÚSGK /1963 Praha, ÚSGK /63 Doplněk a pokyny k Instrukci pro mapování v měřítkách 1:10000 a 1:5000, první díl (topograficklá instrukce) /63 Praha, ÚSGK /63 Směrnice pro projektovou a rozpočtovou dokumentaci geodetických prací a kartografických děl /1963 Praha, ÚSGK Smérnice k provedení usnesení vlády č.491/63, jimiž se zajišťují opatření ke zvýsení kvality geodetických a kartografických prací v ústavech ÚSGK /1963 Praha, ÚSGK /64 Směrnice o evidenci chmelnic /1964 Praha, ÚSGK prílohy

Český úřad geodetický a kartografický Slovenský úrad geodézie a kartografie. Praha, květen 1992 Roč. 38 (80) číslo 5 str. 91-112 Cena Kčs 7,-

Český úřad geodetický a kartografický Slovenský úrad geodézie a kartografie. Praha, květen 1992 Roč. 38 (80) číslo 5 str. 91-112 Cena Kčs 7,- Český úřad geodetický a kartografický Slovenský úrad geodézie a kartografie Praha, květen 1992 Roč. 38 (80) číslo 5 str. 91-112 Cena Kčs 7,- odborný časopis Českého úřadu geodetického a kartografického

Mehr

I. II. I. II. III. IV. I. II. III. I. II. III. IV. I. II. III. IV. V. I. II. III. IV. V. VI. I. II. I. II. III. I. II. I. II. I. II. I. II. III. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 14.

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE TEIL 2/1 Dateien (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE Selbstverständlich ist in der Zukunft eine automatische Überleitung unserer Daten im System in der Muttergesellschaft geplant, also sie werden

Mehr

Lesná dopravná sieť STN Predhovor

Lesná dopravná sieť STN Predhovor ICS: 65.020.99; 03.220.20 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ NORMA Júl 2000 Lesná dopravná sieť STN 73 6108 Forest Transportation Network Le résean de transport forestier Das forstliche Verkehrsnetz (Das Waldtransportnetz)

Mehr

Predmet potvrdzovania formulára E9

Predmet potvrdzovania formulára E9 Usmernenie FR SR k potvrdzovaniu formulára E 9 Bescheinigung EU/EWR/ Certificate and Declaration EU/EEA (ďalej len formulár E 9 ) vydaného Federálnym ministerstvom financií Rakúskej republiky Usmernenie

Mehr

Vpichový odporový teplomer

Vpichový odporový teplomer Typový list 90.2305 Strana 1/7 Vpichový odporový teplomer Pre teploty od -50...+260 C Tesný voči vodnej pare a odolný na tlak Vysoká mechanická pevnosť Pre použitie v potravinárskom priemysle Jednoduché

Mehr

ČSN EN ISO OPRAVA

ČSN EN ISO OPRAVA ICS 67.200.10 ČSN EN ISO 15301 OPRAVA 1 58 8806 Prosinec 2007 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Živočišné a rostlinné tuky a oleje Stanovení sedimentu v surových tucích a olejích Metoda s odstředivkou Český normalizační

Mehr

ČSN EN OPRAVA

ČSN EN OPRAVA ICS 97.140 ČSN EN 1335-1 OPRAVA 1 91 1101 Prosinec 2002 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Kancelářský nábytek Kancelářské židle pracovní Část 1: Rozměry Stanovení rozměrů Český normalizační institut, 2002 Podle zákona

Mehr

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 21272/2015 Sp. zn.: S - JMK 144426/2013 Bou Vyřizuje/linka Ing.Boušek/2215 Vyhotoveno dne 16. 2.

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

(Návrh) Čl. I PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA. 1 Predmet zákona

(Návrh) Čl. I PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA. 1 Predmet zákona (Návrh) 578 ZÁKON z 21. októbra 2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná

Mehr

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 10.5 CS ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 0409006 OBSAH 1. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA CS10.5...3 1.1. Obecné...3 1.. Technická specifikace...3. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA: U IVATELÁ PØÍRUÈKA...4.1. Nastavení doby do spu¹tìní

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 1 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 2 230 V 230 V 230 V 230 V 3 GESTELL FARBEN 4 5 20-27 km/h 28-37 km/h 38-48 km/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3

Mehr

ISSN 1364/ ročník III

ISSN 1364/ ročník III ISSN 1364/95 1-2 1998 ročník III ZAUJÍMAVOSTI V ČÍSLE Komentár ÚSI ŽU v Žiline k metodickému pokynu MS SR č. 820/98-50 zo dňa 6. 4. 1998 Reálna deľba objektov Rozbor problematiky vecného bremena V NASLEDUJÚCOM

Mehr

Kronika mesta Prešov

Kronika mesta Prešov Kronika mesta Prešov 2011 zväzok LII. Tento zväzok Kroniky mesta Prešov, ktorý je v poradí LIT. zväzkom kroník tohto mesta, obsahuje 145 priebežne číslovaných strán..~j, JUDr. Pavel Hagyari primátor mesta

Mehr

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN Typový list 90.1221 Strana 1/7 Plášťové termočlánky podľa DIN 43 710 a DIN EN 60 584 Pre teploty od -200...+1150 C Ohybné plášťové vedenie s otrasuvzdorným snímačom Priemer ochrannej trubky od 0,5mm Rýchly

Mehr

ZÁKLADNÉ OCHRANNÉ OPATRENIA PRE OBMEDZENIE VPLYVU BLUDNÝCH PRÚDOV NA MOSTNÉ OBJEKTY POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ZÁKLADNÉ OCHRANNÉ OPATRENIA PRE OBMEDZENIE VPLYVU BLUDNÝCH PRÚDOV NA MOSTNÉ OBJEKTY POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ S L O V E N S K Á S P R Á V A C I E S T Rozborová úloha Časť II. Návrh metodiky ZÁKLADNÉ OCHRANNÉ OPATRENIA PRE OBMEDZENIE VPLYVU BLUDNÝCH PRÚDOV NA MOSTNÉ OBJEKTY POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 1 RÚ - Základné

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu Drevené kuchynské sady ručná výroba Wooden kitchen sets hand made Holzküchensets Handgefertigt www.woodarticle.eu Popis ku kuchynskému náčiniu Papala Kuchynské náčinie značky Papala je vyrobené z bukového

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY Majetkové, vecné a pozemkové práva (rozbor praktických prípadov) 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

9 Ústav súdneho inžinierstva

9 Ústav súdneho inžinierstva 9 Ústav súdneho inžinierstva Všeobecné informácie Adresa: Ústav súdneho inžinierstva ŽU Ul. 1. mája 010 26 Žilina Riaditeľ: prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. tel.: 041-513 69 01 fax: 041-525 38 31 e-mail:

Mehr

Rozborová úloha (RÚ) - HLUK

Rozborová úloha (RÚ) - HLUK Rozborová úloha (RÚ) - HLUK Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 9, 826 11 Bratislava Spracovateľ: EUROAKUSTIK, s.r.o., Letisko M.R. Štefánika 63, 82001 Bratislava Bratislava, november 2013

Mehr

Repräsentanz Pilsen. Arbeiten über die Grenze - Montagearbeiten in Tschechien

Repräsentanz Pilsen. Arbeiten über die Grenze - Montagearbeiten in Tschechien Repräsentanz Pilsen Arbeiten über die Grenze - Montagearbeiten in Tschechien Berufsregulierung und Anzeigepflichten Nürnberg, 11. Oktober 2013 1 Arbeitsrecht Gewerberecht Baurecht Sicherheitsvorschriften

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT STRANA 1/5 JANUÁR 2015 SEITE 1/5 JANUAR 2015 predloženie a zverejnenie účtovnej závierky, správy audítora Fristen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des s ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ

Mehr

Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity

Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity je vzdelávacím, výskumným, informačným a poradenským pracoviskom orientovaným na ďalšie vzdelávanie v študijných a vedných odboroch, v rámci ktorých

Mehr

Slowakei I. Wichtiger rechtlicher Hinweis II. Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 96/71/EG

Slowakei I. Wichtiger rechtlicher Hinweis II. Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 96/71/EG Slowakei I. Wichtiger rechtlicher Hinweis Mit diesem Dateiblatt soll ein allgemeiner Abriss der hauptsächlichen materiellrechtlichen Bestimmungen gegeben werden, die für die gemäß den Rechtsvorschriften

Mehr

OBSAH. OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy Ročník XIX Číslo 122A 24. júna 2011

OBSAH. OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy Ročník XIX Číslo 122A 24. júna 2011 2011 2010 Obchodný vestník Ročník XIX Číslo 122A 24. júna 2011 OBSAH OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy... 2 Zmeny zápisov... 11 Výmazy... 57 Okresný súd Banská Bystrica Nové zápisy...

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa nového štandardu ISO 690 (2010) Časť 2: Prvky a techniky citovania

Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa nového štandardu ISO 690 (2010) Časť 2: Prvky a techniky citovania Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa nového štandardu ISO 690 (2010) Časť 2: Prvky a techniky citovania Príspevok charakterizuje a na konkrétnych príkladoch vizualizuje základné termíny citovania

Mehr

slovenskej advokácie bulletin Zápis inžinierskych do katastra nehnuteľností Nové trestné činy v slovenskom právnom poriadku

slovenskej advokácie bulletin Zápis inžinierskych do katastra nehnuteľností Nové trestné činy v slovenskom právnom poriadku Ročník XVII Vydáva Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava 2011 www.sak.sk bulletin Zápis inžinierskych stavieb a práv k nim do katastra nehnuteľností Nové trestné činy v slovenskom

Mehr

Okruhy absolventských zkoušek dálkové studium

Okruhy absolventských zkoušek dálkové studium Okruhy absolventských zkoušek dálkové studium A) Odborná část 1. Dokumenty jako zdroje informací druhy a formy dokumentů vývojové etapy obsahové a formální podoby dokumentů typologie dokumentů obsahová

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Konföderation Gewerkschaftsbünde Konföderation Nemocenské poistenie Krankenversicherung JUDr. Mária Svoreňová Jurist KOZSR Wien, 16. 3. 2010 Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Mehr

ZÁKON z 28. januára 2014,

ZÁKON z 28. januára 2014, Čiastka 14 Zbierka zákonov č. 35/2014 Strana 243 35 ZÁKON z 28. januára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Mehr

Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s. Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s a u s Sta h l Ed e l s ta h l u n d. Gl a s. En g i n e e r i n g

Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s. Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s a u s Sta h l Ed e l s ta h l u n d. Gl a s. En g i n e e r i n g a u s Sta h l Ed e l s ta h l u n d Gl a s 2 Ve r z i n k t e Sta h l k o n s t r u k t i o n m i t g e k l e bt e n Ec h t g l a s- s c h e i b e n Da c h ü b e r s p a n n t d i e Fr ü h s t ü c k s

Mehr

Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom

Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom Typový list 90.9725 Strana 1/5 Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom Pre teploty do 600 C Pre variabilné dĺžky ponoru Jednoduchá montáž a výmena Tlakovoodolné utesnenie Šróbenia Dôležitá

Mehr

Übersicht über die systematischen Hauptgruppen

Übersicht über die systematischen Hauptgruppen Ü ü H 1-9: A G 1 B 2 Nw 3 F 4 A T 5 I I A (D, M, H) 6 Z (w.) 7 Z ( w S), Z 10-19: W W 10 S G W 11 G Gw, G 12 G Gw G, 13 G Gw G, N, Lä 14 G Gw G, N, Lä 15 O Gw 16 B, A M 17 G Pä / G U / L S G 20-29: U E

Mehr

Európsky hospodársky priestor Rakúsko

Európsky hospodársky priestor Rakúsko Európsky hospodársky priestor Rakúsko Na základe dohôd EÚ o slobodnom pohybe osôb, tovaru, kapitálu a služieb s členskými štátmi Európskej zóny voľného obchodu (EZVO), ktoré tvoria Európsky hospodársky

Mehr

Návod na montáž prevádzku a údržbu

Návod na montáž prevádzku a údržbu fillcontrol oplňovaca Návod na montáž prevádzku a údržbu POPIS ZARIADENIA: 1 Uzatváracie armátúra 2 Snímač tlaku 3 Ovládacia časť 4 Kuľový kohút s mechanickým pohonom 5 Systémový oddeľovač BA 6 Manometer

Mehr

ZERTIFIKAT 8-30'0. :1 i] Hersteller: Warmwasserkessel fur festen Brennstoff

ZERTIFIKAT 8-30'0. :1 i] Hersteller: Warmwasserkessel fur festen Brennstoff @ -\t "f\i \Jl/J/(//\j yy!!\,/,y/ \,/ Jy-t i/j,, Sojirensy zusebnl fstav, s. p. (PrUfanstalt der Maschinenbauindusie, s. U. Hudcova 56b. 62 00 Brno. Tschechische Republi l J Die Prr-lfanstalt der Maschinenbauindusie,

Mehr

HISTÓRIA KOŠÍC PRE BUDÚCNOSŤ MESTA

HISTÓRIA KOŠÍC PRE BUDÚCNOSŤ MESTA Prvé vydanie príručky s košickými Zásadami ochrany pamiatkovej rezervácie O súvislostiach: Azda ani autori publikácie, ktorú beriete do rúk, neplánovali, keď ju pripravovali, aby vyšla presne na 90. výročie

Mehr

OBCHODNÉ PODMIENKY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A.S., PRE POSKYTOVANIE INVESTIČNÝCH SLUŽIEB Strana 1 z 32 O B S A H A. Všeobecná časť 1. Základné ustanovenia 2. Definície 3. Konanie a podpisovanie 3.1. Konanie

Mehr

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Podľa 6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie EU 453/2010

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Podľa 6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie EU 453/2010 Názov výrobku: CX80 SILIKON PROFESSIONAL Strana Dátum vydania: 1. 1. 2012 Dátum revízie: Verzia č.: 1.0 1/9 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu Názov: CX

Mehr

DOHODA. Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko

DOHODA. Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

Kronika mesta Prešov

Kronika mesta Prešov Kronika mesta Prešov 2008 zväzok XLIX. Tento zväzok Kroniky mesta Prešov, ktorý je v poradí XLIX. zväzkom kroník tohto mesta, obsahuje 152 priebežne číslovaných strán. JUDr. Pavel Hagyari primátor mesta...q~...

Mehr

BERICHT ENERGIEBERATER-KURS. 20.11.2013 SPRÁVA ENERGY CONSULTANT KURZ. 20.11.2013 ENERGY CONSULTANT KURZ

BERICHT ENERGIEBERATER-KURS. 20.11.2013 SPRÁVA ENERGY CONSULTANT KURZ. 20.11.2013 ENERGY CONSULTANT KURZ ENERGY CONSULTANT KURZ Programm 10:00 Uhr: Ankunft Fachhochschule Burgenland, Campus Pinkafeld. 7423 Pinkafeld, Steinamangerstr. 21 10:15-10:45: Nearly Zero Energy Buildings. Kurzvortrag: EPBD- Ziele,

Mehr

Generálny zákon. aktualizácia. a vykonávacie. marec predpisy

Generálny zákon. aktualizácia. a vykonávacie. marec predpisy eure Generálny zákon o aktualizácia a vykonávacie marec predpisy Generálny zákon o eure a vykonávacie predpisy 2008 Vydala: Národná banka Slovenska Október 2008 Autor Informatívneho komentára k zákonu

Mehr

E N E T O S H. Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

E N E T O S H. Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci E N E T O S H AKTÍVNA SPOLUPRÁCA PRODUKTY PARTNERI Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci European Network Education and Training in Occupational

Mehr

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950 Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Periodiká do roku 1950 Názov Roky A-ZET 1938 Acta musicologica 1931-1934 Acta ordinariatus Neosoliensis

Mehr

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) medzi

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) medzi KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) medzi KAUFVERTRAG abgeschlossen gemäß 588 ff des Gesetzes Nr. 40/1964

Mehr

Instruktion Josephinischer Kataster siehe Titel 1786. Richter von Binnenthal

Instruktion Josephinischer Kataster siehe Titel 1786. Richter von Binnenthal Erscheinungsjahr Titel Kurztitel Autor Publikation Nr Jahrgang Fundstelle Nr Art 1720 Vermessungs-Instruction unter maßgeblicher Mitwirkung von J.J. Marinoni, "Ordini Stabiliti dalla Cesarea Real Giunta

Mehr

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Témata 3. části pracovních listů pro společnou část maturitní. Školní rok 2016/2017

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Témata 3. části pracovních listů pro společnou část maturitní. Školní rok 2016/2017 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Témata 3. části pracovních listů pro společnou část maturitní zkoušky z NJ Školní rok 2016/2017 Pedagogické lyceum 25. Bildungssystem in

Mehr

Lesná dopravná sieť STN Predhovor

Lesná dopravná sieť STN Predhovor ICS: 65.020.99; 03.220.20 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ NORMA Júl 2000 Lesná dopravná sieť STN 73 6108 Forest Transportation Network Le résean de transport forestier Das forstliche Verkehrsnetz (Das Waldtransportnetz)

Mehr

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO V KOLÁROVE Barbara Balázsová

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO V KOLÁROVE Barbara Balázsová SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA 1126421 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO V KOLÁROVE 2010 Barbara Balázsová SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA

Mehr

25.Zákon 29/1984 Zb.

25.Zákon 29/1984 Zb. 25.Zákon 29/1984 Zb. (o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)) Autor: Federálne zhromaždenie ČSSR Platnosť od: 22.3.1984 Účinnosť od: 1.9.1984 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 5/1984 strana

Mehr

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s.

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. a FAL-CON TAX k.s. Die FAL-CON

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

Vykonávajú a zabezpečia nasledovné práce

Vykonávajú a zabezpečia nasledovné práce odštepný závod Trnava ISSN 1364/95 Vykonávajú a zabezpečia nasledovné práce drvenie tuhých odpadov, betónov, muriva, kameňa na frakcie 0-3 cm a 0-7 cm opravu cestnej siete a miestnych komunikácií rekonštrukciu

Mehr

Kerio Operator Box 1000/3000 Series

Kerio Operator Box 1000/3000 Series Kerio Operator Box 1000/3000 Series Kerio Operator Box 1000/3000 Series 1 Purpose This document is a quick guide for safely installing and implementing Kerio Operator Box 1000 and 3000 Series PBX appliances.

Mehr

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ARCHÍVNICTVO

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ARCHÍVNICTVO Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ARCHÍVNICTVO (a) Názov študijného odboru: Archívnictvo (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných programov

Mehr

K článku: Ad: Ostatné kapitálové fondy (účet 413)

K článku: Ad: Ostatné kapitálové fondy (účet 413) K článku: Ad: Ostatné kapitálové fondy (účet 413) Autor: Ing. Richard Farkaš, PhD. Zdroj: Dane a účtovníctvo v praxi, vydanie 3/2013, ročník 2013, ISSN 1335-7034 K reakcii JUDr. Mag. Jána Čarnogurského,

Mehr

Genehmigung staatlicher Beihilfen nach den Artikeln 107 und 108 AEUV Vorhaben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden

Genehmigung staatlicher Beihilfen nach den Artikeln 107 und 108 AEUV Vorhaben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden 16.4.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 117/71 Genehmigung staatlicher Beihilfen nach den Artikeln 107 und 108 AEUV Vorhaben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden (Text von

Mehr

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx Bc-I. roč. zs Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia klasifikovaný zápočet Cieľ počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie). Pracovať s informáciami v odborných ekonomických textoch, nácvik

Mehr

1 / 6

1 / 6 wwweuropaeische-haushaltshilfende 1 / 6 Arbeitsvertrag für Europäische Haushaltshilfe in Deutschland nach gültigem deutschen Arbeitsgesetz Pracovná zmluva pre európsku domácu pomocnú silu v Nemecku podľa

Mehr

VÝROÈNÁ SPRÁVA SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

VÝROÈNÁ SPRÁVA SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik VÝROÈNÁ SPRÁVA 2010 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik OBSAH Úvodné slovo generálneho riadite¾a 5 Základná charakteristika podniku 6 Identifikaèné údaje 6 Vznik a poslanie podniku 6 Predmet

Mehr

Kaufvertrag Nr Kúpna zmluva č

Kaufvertrag Nr Kúpna zmluva č SK Kúpna zmluva č. 04 88 0481 13 00 uzatvorená podľa 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami DE Kaufvertrag Nr. 048804811300 abgeschlossen laut 588ff des Bürgerlichen

Mehr

I IBW. Správa bytových domov ako kľúčová otázka pri obnove bytového fondu. Professionelle Hausverwaltung als Schlüsselmaßnahme

I IBW. Správa bytových domov ako kľúčová otázka pri obnove bytového fondu. Professionelle Hausverwaltung als Schlüsselmaßnahme Professionelle Hausverwaltung als Schlüsselmaßnahme zur thermischen Sanierung Správa bytových domov ako kľúčová otázka pri obnove bytového fondu Seminar 23.10.2006, Bratislava I IBW Institut für Immobilien

Mehr

Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie. Atome. Chemische Reaktionen. Verbindungen

Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie. Atome. Chemische Reaktionen. Verbindungen Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie Atome Elemente Chemische Reaktionen Energie Verbindungen 92 Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie 3. Das Periodensystem der Elemente 93

Mehr

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Impressum: Hauptfach Bildsprache - Die unsichtbare Stadt Dipl. Ing. Grit Koalick Professur Darstellungslehre Fakultät Architektur

Mehr

ISSN 1364/ ročník I

ISSN 1364/ ročník I ISSN 1364/95 2-3 1996 ročník I ZAUJÍMAVOSTI V ČÍSLE Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch a tlmočníkoch Stanovenie životnosti stavieb s použitím Smejkalovej metódy Cenová mapa mesta Banská Bystrica

Mehr

Vysoušeč vzduchu. str. 1-10. Odvlhčovač. str. 12-21. dh 65. Návod k použití Návod na použitie 07-2009

Vysoušeč vzduchu. str. 1-10. Odvlhčovač. str. 12-21. dh 65. Návod k použití Návod na použitie 07-2009 CZ SK Vysoušeč vzduchu str. 1-10 Odvlhčovač str. 12-21 dh 65 Návod k použití Návod na použitie 07-2009 WOODSTER Vysoušeč vzduchu dh 65 Výrobce: Woodster GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Pouze

Mehr

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave. Prírastky za rok 2014

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave. Prírastky za rok 2014 Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2014 Sign. 21217 ARS : Roč. 44/2011, č. 1,2 - Bratislava : Ústav dejín umenia - SAV, 2011 Sign. 21218 ARS : Roč. 45/2012, č. 1, 2 - Bratislava

Mehr

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982 Zoznam dokumentov ponukovaných na predaj pre používateľov knižnice - november 2014 P.č. Sign. Prír.č. Autor Názov Vydavateľ 1 C 1295 333960 Žizň rastenij v šesti tomach 2 Moskva : Prosveščenije, 1976 2

Mehr

Pokyny na písanie bakalárskych prác

Pokyny na písanie bakalárskych prác Pokyny na písanie bakalárskych prác učebné texty vybrané č asti Želmíra Fetisovová a Tibor Baška Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav nelekárskych študijných programov

Mehr

Gabriela Hamranová: Zahraničné slovaciká súčasnosť a perspektívy

Gabriela Hamranová: Zahraničné slovaciká súčasnosť a perspektívy Gabriela Hamranová: Zahraničné slovaciká súčasnosť a perspektívy Autorka v príspevku podáva prehľad spracovania bibliografie Zahraničné slovaciká vydané po roku 1945 podľa jednotlivých etáp. Zaoberá sa

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia RIVER RAILWAY ROAD FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia www.ferroservis.sk CENTRAL EUROPE LOGISTIC SOLUTION FERROSERVIS BRATISLAVA CENTRAL EUROPE LOGISTIC

Mehr

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia prípravku Názov: Ďalšie názvy: - 1.2. Použitie prípravku Popis funkcie prípravku: Vosk na drevo. 1.3. Identifikácia spoločnosti/podniku

Mehr

Brousící systém. str. 1-13. Brúsiaci systém. str. 14-26 WG 08. Návod k použití Návod na použitie 06-2009

Brousící systém. str. 1-13. Brúsiaci systém. str. 14-26 WG 08. Návod k použití Návod na použitie 06-2009 CZ SK Brousící systém str. 1-13 Brúsiaci systém str. 14-26 WG 08 Návod k použití Návod na použitie 06-2009 WOODSTER Brousící systém WG 08 Obr. 1 Obr. 4 Obr. 2 Obr. 4 1 - CZ Návod k použití Brousící systém

Mehr

Príručka do vrecka o nových etiketách EÚ na produktoch rybolovu a akvakultúry určených spotrebiteľom. Rybolov

Príručka do vrecka o nových etiketách EÚ na produktoch rybolovu a akvakultúry určených spotrebiteľom. Rybolov Príručka do vrecka o nových etiketách EÚ na produktoch rybolovu a akvakultúry určených spotrebiteľom Rybolov 2 Príručka do vrecka o nových etiketách EÚ na produktoch rybolovu a akvakultúry určených spotrebiteľom

Mehr

Analýza vedenia cyklotrasy cez ostrov Sihoť

Analýza vedenia cyklotrasy cez ostrov Sihoť MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28.6.2012 Analýza vedenia cyklotrasy cez ostrov Sihoť Predkladateľ:

Mehr

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII Vznik Československej republiky (ČSR) bol oficiálne potvrdený 28. a 30. októbra 1918 dvomi štátoprávnymi aktami prijatím Vyhlásenia národného výboru Československého v Prahe a Deklaráciou slovenského národa

Mehr

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut.

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut. Version A kód I. Určete tvary 3. os. sg. prézenta, préterita a perfekta (v perfektu uveďte tvar s pomocným slovesem): 1. schlafen 2. lesen 3. rennen 4. stehlen 5. fließen II. Doplňte správné tvary podle

Mehr

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! NĚMECKÝ JAZYK 9. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234

Mehr

Teil-UVE II Temelin. im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992. Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen

Teil-UVE II Temelin. im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992. Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen Teil-UVE II Temelin im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992 Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen Bericht an die Österreichische Bundesregierung Federal Environment

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Mehr

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCA Monika Jurisová

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCA Monika Jurisová 1 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCA 2002 Monika Jurisová 2 MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU Trnava, Pavlínska 16 Odbor: Priemyselné inžinierstvo

Mehr

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht RECHT 2 Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht Autor : Mgr. Elena Červenová PaedDr. Karol Verbich Lektoroval : Mgr. Rudolf Nagy Pre vnútornú potrebu Humboldt IDŠ, voľne nepredajné. Humboldt IDŠ

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a ekonomiky na Slovensku www.roedl.com/sk

Mehr

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka Studijní program / obor: Učitelství pro základní školy / Učitelství

Mehr

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka Studijní program / obor: M 7503 Učitelství pro základní školy

Mehr

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr