GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, Bratislava II

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II"

Transkript

1 GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, Bratislava II Zoznam technických predpisov archivovaných v ÚAGK Metodické návody, Inštrukcie, Technologické postupy, Smernice PRÍRASTKOVÉ ČÍSLO NÁZOV ČÍSLO PREDPISU VYDAVATEĽSKÉ ÚDAJE Miesto vydania Rok vydania Rozsah 193/10, 686/11 Instruction zur Ausführung der zum Behufe des allgemeinen Catasters in Folge des 8 und 9 Paragraphes des Allerhöchsten Petentes vom 23. Dezemer 1817 angeordneten Landes - Vermessung Wien, Kaiserlichköniglichen hof- und staats-uerarial- Druckeren prílohy 654/11 Belehrung zur Gleichförmigen Ausführung der in Folge ger Derm: Inst: u 306 bei der k. k. katast. Vermessung vorgeschriebenen Signalisirung 1836 prílohy 194/10, 687/11 Instruction zur Ausführung der zum Behufe des allgemeinen Catasters mit dem Allerhöchsten Patente vom 23. Dezember 1817 angeordneten Grund - Ertrags - Schätzung Brünn, Buchdruckeren des Prokop Fritich prílohy 195/10 Instruction zur Ausführung der zum Behufe des allgemeinen Catasters in Folge der Allerhöchsten Petentes vom 23. Dezemer 1817 und vom 20. October 1849 angeordneten Landes - Vermessung Wien, Kaiserlichköniglichen Hof- und Staatsdruckerei prílohy 196/10, 688/11 Instruction zur Ausführung der in Folge der Allerhöchsten Petentes vom 23. Dezemer 1817 und vom 20. October 1849 angeordneten Katastral - Vermessung Wien, Kaiserlichköniglichen Hof- und Staatsdruckerei prílohy 197/10 Regulativ über die Gebühren, Aufrechnungen und die Rechnungslegung der Beamten beim Grundsteuer - kataster, bei dessen Evidenzhaltung und beim Grundsteuer - Provisorium Wien, Kaiserlichköniglichen Hof- und Staatsdruckerei /10, 682/11 Utasítás a kataszteri felmérés végrehajtására Buda, Magyar királyi államnyomda prílohy

2 199/10, 614/11 Deutsche Uebersetzung der Instruktion zur Ausführung der Katastral - Vermessung Ofen, Königlich- Ungarischen Staatsdruckerei prílohy 613/11 Hilfstabellen für Höhenbestimmungen bei der Königlich-Ungarischen Katastral- Vermessung Ofen, Königlich- Ungarischen Staatsdruckerei prílohy 656/11 Utasitás a földadó szabályozásáról szóló évi Vll. törvényczikk azon rendeleteinek végrehajtásához, melyek a minőségi osztályok és tisztajövedelmi fokozatok felállitására vonatkoznak Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium prílohy 201/10, 670/11 Utasitás a földadó szabályozásáról szóló évi Vll. törvényczikk értelmében a kataszteri munkálatok kiigazitása Czéljából bejelentett térfogati adatok helyességének ellenörzése végett alkalmazandó közegek és eljárás tárgyában 37143/1876 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium prílohy 658/11 Waldschätzungs-Instruction zur Ausführung des Gesetzartikels VII. vom Jahre 1875 über die Regelgung der Grundsteuer 24163/ prílohy 201/10 Instruction für die Vollzugsorgane und für das Verfahren bei der Controllierung der Richtigkeit jener Flächenmass-daten, elche aus Anlass der Kataster- Berichtigung im Sinne des Grunsteuer- Gesetzes Vll : 1875, angemeldet wurden 37143/1876 Budapest, Kön. Ung. Finanzministerium prílohy 657/11 Útmutatás a felmérési utasitás 155-ik - szában elrendelt jeladás egyöntetü kivitelére Budapest, Magyar királyi államnyomda 1881 prílohy 200/10 Utasitás a földadókataster nyilvántartásáról szóló XXll. törvényczikk végrehajtása iránt 45055/1885 Budapest, Magyar királyi államnyomda /10, 619/11 Instruction zur Ausführung der trigonometrischen und polygonometrischen Vermessungen behufs Herstellung neuer pläne für die zwecke des Grundsteuer-katasters Wien, Druck und Verlag der K.K. Hofund Staatsdruckerei prílohy

3 661/11 Rendelet a tényleges birtokos tulajdonjogának a telekjegyzőkönyvekbe bejegyzéséről és a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítéséről szóló 1892 XXIX. Törvényczikk végrehajtása tárgyában 24366/1893 Budapest, M. kir Igazságügyi és pénzügyi minisztérium 660/11 Utasitás a telekkönyvi betétek dzerkesztéséről intézkedő 1996:XXIX, 1889:XXXVIII és1891:xvi törvényczikkek végrehajtás tárgyában Budapest, M. kir Igazságügyi és pénzügyi minisztérium 206/10 Instruction zur Ausführung der trigonometrischen und polygonometrischen Vermessungen behufs Herstellung neuer pläne für die zwecke des Grundsteuer-katasters Wien, K.K. Finanzministerium prílohy 636/11 Utasitás az Országos kataszteri felmérés végrehajtására - I. rész - háromszögtani háromszögelés általános része és részletes felmérés 1583/1904 Budapest, Magyar királyi államnyomda /10, 637/11 Minták és mellékletek az országos kataszteri felmérés végrehajtása iránt a M. kir. Pénzügyministerium által évi deczember hó 17-én szám alatt kiadott Utasitás I. részéhez (háromszögtani háromszögelés általános része és részletes felmérés) 1583/1904 Budapest, Magyar királyi államnyomda 1904 prílohy 207/10, 620/11 Instruction zur Ausführung der Vermessungen mit Anwendung des Mesztisches behufs Herstellung neuer pläne für die zwecke des Grundsteuerkatasters Wien, K.K. Finanzministerium /10, 612/11 Anleitung für das Verfahren bei Ausführung der Vermessungsarbeiten und bei Durchführung Veränderungen in den Operaten des Grundsteuerkatasters zum Zwecke der Evidenzhaltung desselben auf Grund des Gesetzes vom 23. Mai 1883, R. G. Bl. Nr /1907 Wien, Druck und Verlag der K.K. Hofund Staatsdruckerei prílohy 631/11 Notizen zur Instruktion für Mestischaufnahmen Wien, k. k. Finanzministerium prílohy 209/10 A katasteri tiszta jövedelem kiszámítására szolgáló segéd-táblázat négyszögöles katasteri holdak után számitva Budapest, Magyar királyi államnyomda 1907 prílohy

4 210/10 Utasitás az országos kataszteri felmérésnél alkalmazandó sokszögelésről - függelék az évi számu Felmérési utasitás ához /1908 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium prílohy 211/10 Koordináta-táblázatok sokszögvonalak számítására - Dr. Fasching Antal /1909 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium 1909 prílohy 212/10 A Magyar országos háromszögelések és /1909 Budapest, Magyar részletes felmérések uj vetületi rendszerei királyi pénzügyministerium prílohy 213/10, 681/11 Utasitás a földadókataster kiigazitásáról és a földadó százalékának megállapításáról szóló évi V. t.- czikk végrehajtása iránt 19090/1909 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium prílohy 204/10 Utasitás az országos kataszteri felmérés végrehajtására - I. rész - háromszögtani háromszögelés általános része és részletes felmérés 1583/1904 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium /10, 638/11 Minták és mellékletek az országos kataszteri felmérés végrehajtása iránt a M. kir. Pénzügyministerium által évi deczember hó 17-én szám alatt kiadott Utasitás I. részéhez (háromszögtani háromszögelés általános része és részletes felmérés) 1583/1904 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium 1910 prílohy 214/10 Eljárási utasitás a felmérési munkálatok nyilvántartásával megbizott kataszteri mérnökök számára 9324/1894 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium prílohy 611/11 Utasitás az országos kataszteri felmérésnél alkalmazandó sokszögelésről - függelék az évi számu Felmérési utasitás ához /1908 Budapest, Magyar királyi pénzügyministerium prílohy 215/10, 432/11 Anleitung betreffend die Auswahl, Vorbereitung und Verschickung der Katastralmappen zur Reproduktion 686/1912 Wien, K.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters prílohy

5 635/11 Instruktion betreffend den Bezug von Kopien der Katastraloperate 2881/1911 Wien, K.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters prílohy 216/10, 615/11 Vorschrift för die Katastralmappen- Archive Wien, K.k. Hof- und Staatsdruckerei prílohy 626/11, 652/11 Zusammenstellung der Gesetze und Vorschriften betreffend den Grundsteuerktaster un dessen Evidenzhaltung dann der sonnstigen Geleke und Vorschriften über die Grundsteuer Wien, K.k. Hof- und Staatsdruckerei /11 Predpisy o sostavovaní (zakladaní) pozemnoknižných vložiek na Slovensku Bratislava, Prezídium súdnej tabule /11, 679/11 Mitteilungen der k.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters - Heft 1 Wien, K.k. Hof- und Staatsdruckerei /11, 680/11 Mitteilungen der k.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters - Heft 2 Wien, K.k. Hof- und Staatsdruckerei /11 Mitteilungen der k.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters - Heft 3 Wien, K.k. Hof- und Staatsdruckerei prílohy 610/11, 669/11 Mitteilungen der k.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters - Heft Wien, K.k. Hof- und Staatsdruckerei prílo hy 634/11 Mitteilungen der k.k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters - Heft 4 Wien, K.k. Hof- und Staatsdruckerei

6 665/11 Instrukce pro přesné nivelace - díl I. - Polní práce Praha, ministerstvo veřejných prací prílohy 666/11 Tabulky pro Převedení plošné míry sáhové na míru metrickou Praha, Ministerstvo financí 1923 prílohy 217/10, 609/11 Návod jak prováděti na Slovensku a Podkarpatské Rusi unifikaci katastrálních operátů obcí, ve kterých jsou založeny vložky nové pozemkové knihy - Návod unifikační /25-III-6/b Praha, Ministerstvo financí prílohy 218/10, 608/11 Návod jak prováděti na Slovensku a v Podkarpatské Rusi nápravu pozemkového katastru v obcích, pro které není ještě vložek nových pozemkových knih - Náprava katastru /25-III-6/b Praha, Ministerstvo financí prílohy 219/10, 607/11 Návod IX. jak vypočítávati katastrální výtěžek Praha, Ministerstvo financí 1929 prílohy 220/10, 509/11 Návod IV. ja vykonávati katastrální vceňování - Vceňovací instrukce 60000/30 Praha, Ministerstvo financí prílohy 221/10, 649/11 Tabulky k Návodu jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení pozemkového katastru původním katastrálním řízením nebo pro jeho obnovení novým katastrálním řízením (instrukci A pro katastrální měřické práce) 74000/31-III/6 Praha, Ministerstvo financí 1931 prílohy 222/10, 672/11 Přílohy k Návodu jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení pozemkového katastru původním katastrálním řízením nebo pro jeho obnovení novým katastrálním řízením (instrukci A pro katastrální měřické práce) 74000/31-III/6 Praha, Ministerstvo financí 1931 prílohy 1/31, 223/10 Návod VIII. jak vykonávati práce pro obnovení katastrálních map reprodukcí a pro opatřování otisků katastrálních map a jiných map nebo vyhotovení podle pozemkového katastru + doplnění 55000/31-III/6, /48-X/5 Praha, Ministerstvo financí prílohy+2

7 224/10, 684/11 Tabulky pro převedení plošné míry sáhové na míru metrickou Praha, Ministerstvo financí 1931 prílohy 225/10, 690/11 Návod A. jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení pozemkového katastru původním katastrálním řízením nebo pro jeho obnovení novým katastrálním řízením - instrukce A pro katastrální měřické práce 74000/31-III/6 Praha, Ministerstvo financí /10, 668/11 Návod B. jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení pozemkového katastru - Instrukce B pro katastrální měřické práce /32-III/6 Praha, Ministerstvo financí prílohy 227/10, 617/11 Podrobný návod jak v zemích Slovenské a Podkarpatskoruské využíti ve smyslu ustanovení 86, odst. 5., vl. nař. č. 64/1930 Sb. z. a n. starých komasačních nebo jiných držbu upravujících podrobných map při původním katastrálním řízení nebo při reambulaci (Návod pro využití starých komasačních map) 29368/33-III/6 Praha, Ministerstvo financí 621/11 Úprava držby na Slovensku Bratislava, vvrchný súd prílohy /1934 Zásady jak budovati dosavadní jednotnou trigonometrickou síť katastrální /34-III/6 Praha, Ministerstvo financí /10, 616/11 Návod VI. jak vykonávati práce v archivech map katastrálních 79272/34-III/6 Praha, Ministerstvo financí prílohy 229/10, 651/11 Tabulky pro výpočet katastrálního výtěžku Praha, Ministerstvo financí 1935 prílohy 230/10, 603/11 Návod B. jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení pozemkového katastru - Instrukce B pro katastrální měřické práce - dodatek I /36-III/6a Praha, Ministerstvo financí

8 604/11, 675/11 Směrnice pro úpravu místopisného názvosloví v pozemkovém katastru a v topografických mapách 25000/36-III/6a Praha, Ministerstvo financí /10, 605/11 Návod jak vykonávati v zemích Slovenské a Podkarpatskoruské práce pro nápravu pozemkového katastru - instrukce pro nápravu pozemkového katastru 28200/36-III/6a Praha, Ministerstvo financí prílohy 232/10, 606/11 Návod jak vykonávati v zemích Slovenské a Podkarpatskoruské práce pro vedení pozemkového katastru v katastrálních územích s nesjednoceným katastrálním operátem (Instrukce pro vedení nesjednoceného operátu) /35-III/6a Praha, Ministerstvo financí prílohy 3/1937, 233/10 Návod I. jak vykonávati práce pro obnovení pozemkového katastru novým katastrálním řízením - Instrukce pro obnovení pozenkového katastru 70000/37-III/6a Praha, Ministerstvo financí prílohy 639/11 Návod IV. jak vykonávati katastrální vceňování - Vceňovací instrukce - dodatky /36-III/6a, 11689/37- III/6a Praha, Ministerstvo financí 1937 prílohy 234/10, 505/11 Služební řád Úřadu pozemkového katastru /36-III/6a Praha, Ministerstvo financí prílohy 659/11 Návod A. jak vykonávati katastrální měřické práce pro obnovení pozemkového katastru novým katastrálním řízením - instrukce A pro katastrální měřické práce - dodatek I /36-III/6a Praha, Ministerstvo financí prílohy 655/11 Doplňky, úpravy a opravy - referátní příloha B 80000/36-III/6a prílohy 237/10, 630/11 Návod V. jak projednávati žádosti o měření na náklad stran podle ustanovení 74 katastrálního zákona č. 177/1927 Sb. Z. a n. - Instrukce pro měření na žádost a náklad stran 60000/37-III/6a Praha, Ministerstvo financí

9 236/10, 628/11 Pŕílohy III. k návodu jak vykonávati práce /37-III/6a pro vedení pozemkového katastru v územích se sjednocenými katastrálními operáty (k instrukci pro vedení pozemkového katastru) Praha, Ministerstvo financí 1938 prílohy 235/10, 602/11 Návod III. jak vykonávati práce pro vedení pozemkového katastru v územích se sjednocenými katastrálními operáty - Instrukce pro vedení pozemkového katastru /37-III/6a Praha, Ministerstvo financí /10 Anleitung, wie Katastervermessungsarbeiten für die Erneuerung des Grundkatasters durch ein neues Katasterverfahren Auszuführen sind - Unterweisung A für Katastervermessungsarbeiten 60000/38-III/6a Prag, Verlag des finanzministeriums /10, 627/11 Návod A. jak vykonávati katastrální měřické práce pro obnovení pozemkového katastru novým katastrálním řízením - Instrukce A pro katastrální měřické práce 60000/38-III/6a Praha, Ministerstvo financí /10, 601/11 Obrazce, tabulky a přílohy k návodu jak vykonávati katastrální měřické práce pro obnovení pozemkového katastru novým katastrálním řízením (Instrukci A pro katastrální měřické práce) 60000/38-III/6a Praha, Ministerstvo financí 1941 prílohy 241/10 Bilder, Tafeln und Anlagen zur Anleitung, 60000/38-III/6a wie Katastervermessungsarbeiten für die Erneuerung des Grundkatasters durch ein neues Katasterverfahren Auszuführen sind (zur Unterweisung A für Katastervermessungsarbeiten) Prag, Verlag des finanzministeriums 1941 prílohy 243/10, 689/11 Inštrukcia pre vykonávanie pozemkovej reformy na židovských poľnohospodárskych nehnuteľnostiach 1389/42-prez. Bratislava, Prezídium štátneho pozemkového úradu prílohy 629/11, 678/11 Návod na vykonávanie meračských prác pri výkupe pozemkov u stavebných správ Slovenských železníc Bratislava, Ministerstvo dopravy a verejných prác /11, 685/11 Tabuľky na prevádzanie plošnej miery siahovej na mieru metrickú RÚPF-C-216/1947 Bratislava, Povereníctvo financií prílohy

10 519/11 Návod ako vykonávať práce pre založenie 4.500/49-VIII/22 Povereníctvo financií prílohy alebo obnovenie pozemkového katastra pri použití metódy leteckej stereofotogrametrie - návrh F-1 5/1950 Směrnice pro vyhotovení výškopisných plánů na polohopisném podkladě katastrální mapy 4318/50-V/3 Praha, Ministerstvo techniky /1950, 674/11 Nivelační instrukce pro práce v Československé jednotné nivelační síti 13000/50-V/2 Praha, Ministerstvo techniky /11 Vzorník písma Bratislava, Slovenský zememeračský a kartografický ústav prílohy 532/11 Návod k vyhotovení Státní mapy 1: odvozené 6900/50-V/5 Praha, Ministerstvo techniky prílohy 8A/1951 Smernice pre poľné triangulačné práce Praha, Štátny zememeračský a kartografický ústav /1952 Směrnice pro úpravu pomístního názvosloví 1875/13-měř Praha, Ministerstvo stavebního průmyslu a/1953, 598/11 Smernice na úpravu pomiestneho názvoslovia 1119-mer Bratislava, prílohy Povereníctvo stavebného priemyslu 1/39/53, 504/11 Návod A. jak vykonávati katastrální měřické práce pro obnovení pozemkového katastru novým katastrálním řízením - České znění 60000/38-III/6a Bratislava, Štátne nakladateľstvo technickej literatúry

11 496/76, 677/11 Sestavení a kresba map měřítek 1:25000 a 1:50000 Topo-IV-5 Praha, Ministerstvo národní obrany prílohy 1/54 Smernice pre technickú dokumentáciu geodetických, topografických a kartografických prác / Bratislava, SSGK prílohy 640/11 Seznam značek a vzory písma pro mapy 1:1000, 1:2000, 1:5000 (Příloha č.50 k návodu A) 320/54 Praha, kartografický a reprodukční ústav 1954 prílohy 594/11 Prozatimní směrnice pro a) klasifikaci leteckých snímků, b) revisi dřívějších měření, c) pro topografickou revisi, d) pro zhotovení polního originálu na podkladě fotoplánu TO Praha, Ministerstvo národní obrany prílohy /76, 596/11 Směrnice pro určování vlícovacívh bodů Praha, Ministerstvo národní obrany prílohy 662/11 Smluvené značky, zkratky a barvy, užívané v katastrálních mapách, příručních katastrálních mapách a polních náčrtech prílohy 499/76, 595/11 Vysvětlivky k Topo-IV-4 a Topo-IV TO/1954 Praha, Ministerstvo národní obrany /76, 593/11 Smluvené značky, vzory písma a zkratky topografických map měˇítek 1:25000, 1:50000 a 1: Topo-IV-4 Praha, Ministerstvo národní obrany 1954 prílohy 8b/1954 Dodatok k smerniciam pre poľné triangulačné práce Praha, Geodetický a topografický ústav prílohy

12 8c/1954 Návod pre výpočtové triangulačné práce 9250/54 Praha, Geodetický a topografický ústav prílohy 663/11 Návrh slmuvených značek pro mapy v měřítku 1:10000, 1: /54 Praha, ÚSGK prílohy 827/11 Směrnice pro mapování v měřítkách 1:10000 a 1:5000 Praha, ÚSGK prílohy 01/55 Smernice pre založenie jednotnej evidencie pôdy - doplnené vydanie / Bratislava, SSGK /76, 676/11 Směrnice pro topografické práce v terénu TO/1955 Praha, Ministerstvo národní obrany prílohy 1/1956 Směrnice pro založení jednotné evidence půdy - doplněné vydání /56 Praha, ÚSGK /56 Komentár k smerniciam na založenie jednotnej evidencie pôdy Bratislava, Oblastný ústav geodézie a kartografie prílohy 2/1956 Návod pro práce v Českoslovenké jednotné nivelační síti - Nivelační návod - návrh /1956 Praha, ÚSGK /1956 Technologický postup na výpočet výškových rozdielov trigonometricky meraných výšok v horských oblastiach / Bratislava, SSGK prílohy

13 7a/56 Smernice pre vyhotoveniepísomného operátu JEP mechanickým spôsobom / Bratislava, SSGK /11 Smluvené značky a vzory písma pro mapy měřítka 1: Topo-IV-7 Praha, Ministerstvo národní obrany 1956 prílohy 591/11 Smluvené značky pro topografické mapy měřítka 1: (1:700000) Praha, ÚSGK 1956 prílohy 590/11 Abecedný zoznam hesiel smerníc pre mapovanie v merítkach 1:10000 a 1:5000 Bratislava, Oblastný ústav geodézie a kartografie /11 Zmluvené značky pre kresbu topografí pri triang. a zhusť. prácach /1956 Bratislava, Geodetický, topografický a kartografický ústav 1956 prílohy 16/56 Smernice pre založenie jednotnej evidencie pôdy - doplnené vydanie / Bratislava, SSGK d/56 Smernice pre založenie jednotnej evidencie pôdy - dodatok č / Bratislava, SSGK /45/56, 506/11 Obrazce, tabulky a přílohy k Instrukci A Bratislava, SSGK 1956 prílohy 4/56 Technická dokumentácia - pokyny pre prácu v dokumentáciách / a Bratislava, SSGK

14 5/56 Technická dokumentácia - pokyny pre prácu v dokumentáciách - dodatok č / a Bratislava, SSGK a/1957, 500/11 Směrnice pro revizi a údržbu trigonometrických a zhušťovacích bodů /57 Praha, ÚSGK prílohy 16/57 Smernice o označovaní druhov pozemkov (kultúr) a charakteristikách pre účely jednotnej evidencie pôdy a pre účely dodávkovej povinnosti a výkupu poľnohospodárskych výrobkov Bratislava, ÚSGK + Ministerstvo potravinárskeho priemyslu a výkupu poľnohospodárskych výrobkov prílohy 22/57 Dočasné smernice pre udržiavanie jednotnej evidencie pôdy / Bratislava, SSGK prílohy 20/77 Směrnice pro geodeticko-topografické a hydrografické práce na vodníh tocích /57 Praha, ÚSGK /1957, 501/11 Směrnice pro revisi a údržbu trigonometrických a zhušťovacích bodů - dodatek č /1957 Praha, ÚSGK /56 Směrnice pro sestavování projektové a rozpočtové dokumentace kartografických děl zpracovávaných a vydávaných v resortu ÚSGK /1956 Praha, ÚSGK /1957, 683/11 Návod pro práce v Českoslovenké jednotné nivelační síti - Nivelační návod - návrh - přílohy /1956 Praha, ÚSGK 1957 prílohy 15/57 Směrnice pro kontrolní, korektorskou a revisní činnost při výrobě kartografických děl, vydávaných v resortu ÚSGK /57 Praha, ÚSGK

15 502/11 Instrukce pro mapování v měřítkách 1:10000 a 1: Všeobecná část a tacheometrické měření (topografická instrukce) Praha, ÚSGK /1957 Smernice pre vyraďovanie (skartáciu) písomností v rezorte Správy geodézie a kartografie na Slovensku / Bratislava, SSGK prílohy 2/1957 Pokyny k prevádzaniu smerníc o vyraďovaní (skartácii) písomností / Bratislava, SSGK /1957 Podrobné pokyny k provádění směrnic o vyřazování (skartaci) písemností /1957 Praha, ÚSGK /11, 673/11 Výklad k dopytom na dohovorené značky topografických máp 1:10000 a 1: / Bratislava, SSGK prílohy 4/57 Smernice pre jednotné vedenie evidencie notársko-technických prác / Bratislava, SSGK prílohy 587/11 Ukázka tacheometrického zápisníku /57 Praha, ÚSGK prílohy 4/1957 Směrnice pro začlenení polohopisných deodetických základů ČSR do souřadnicového systému roku /57 Praha, ÚSGK /11 Směrnice pro fotogrametrické práce v měřítkách 1:10000 a 1: Část I. Polní měřické práce F /1957 Praha, ÚSGK

16 692/11 Směrnice pro fotogrametrické práce v měřítkách 1:10000 a 1: Část II. Vyhodnocovací práce F /1958 Praha, ÚSGK /58 Směrnice pro vyhotovování nivelačních údajů ve výškovém systému baltském - po vyrovnání /58 Praha, ÚSGK a/1957, 35/77 Směrnice pro reprodukční úpravu neutajovaných map velkých měřítek /57 Praha, ÚSGK /57, 586/11 Směrnice pro paralaktickou polygonometrii /1957 Praha, ÚSGK prílohy 18/58 Směrnice pro zobrazovací (kartografické) e reprodukční zpracování mpa v měřítku 1:2000 a 1:5000 pro projekty závlah a odvodnění /58 Praha, ÚSGK /1958 Směrnice pro revisi a údržbu trigonometrických a zhušťovacích bodů /58 Praha, ÚSGK prílohy 5/58 Instrukce pro práce v Československé jednotné nivelační síti (Nivelační instrukce) /58 Praha, ÚSGK a/1958 Kriteria pro schvalovací činnost ÚSGK (SGK) při tvorbě a vydávání kartografických děl /58 Praha, ÚSGK /58 Směrnice pro třídení hotových kartografických výrobků vydávaných v resortu ÚSGK /1957 Praha, ÚSGK prílohy

17 Dodatek č.1 k Nivelačnímu návodu /1958 Praha, ÚSGK Směrnice pro zřizování a evidenci zhušťovacích a pomocných bodů /58 Praha, ÚSGK prílohy 3/58 Pokyny pro údržbu přehledných map správního rozdělení /58 Praha, ÚSGK /58 Směrnice pro 2. vydání Státní mapy 1: odvozené /58 Praha, ÚSGK /11 Směrnice pro údržbu topografické mapy v měřítku 1: /1959 Praha, ÚSGK /59 Směrnice pro údržbu písemných operátů jednotné evidence půdy (JEP) mechanickým způsobem /1959 Praha, ÚSGK prílohy 31a/59 Smernice pre údržbu písomných operátov jednotnej evidencie pôdy / Bratislava, SSGK prílohy 2a/59 Dočasné smernice na úpravu pomiestneho názvoslovia / Bratislava, SSGK prílohy 667/11 Směrnice pro převod výšek čs. jednotné nivelační sítě III. Řádu a podrobných nivelačních sítí do výškového systému baltského - po vyrovnání /1959 Praha, ÚSGK prílohy

18 584/11 Dohodnuté značky topografických máp v mierkach 1:10000 a 1:5000 (Slovenské znenie) Praha, ÚSGK 1959 prílohy 531/11 Směrnice pro mapování ve velkých měřítkách - návrh Praha, ÚSGK /76, 599/11 Převodový značkový klíč prílohy 585/11 Seznam smluvených značek pro mapy velkých měřítek Praha, ÚSGK 1959 prílohy 28/59 Metodické a technologické zásady k prevádzaniu spresňovania JEP / Bratislava, SSGK /59 Smernice pre vedenie meračských operátov JEP / Bratislava, SSGK prílohy 19/59 Směrnice pro distribuci map pro hospodářskou výstavbu /59 Praha, ÚSGK /1959, 518/11 Instrukce pro sestavení katalogů nivelačních bodů Praha, ÚSGK prílohy 9/59, 650/11 Inštrukcia pre zostavenie katalógov nivelačných bodov /1959 Praha, ÚSGK prílohy

19 21/59 Směrnice pro sestavování projektové a rozpočtové dokumentace kartografických děl zpracovávaných a vydávaných v resortu ÚSGK /59 Praha, ÚSGK /57-59 Směrnice pro činnost Kartografické informační služby kartografických a reprodukčních ústavů v resortu ÚSGK /59 Praha, ÚSGK /59 Směrnice pro činnost odpovědných a /59 Praha, ÚSGK technických redaktorů kartografických děl 7/60 Smernice pre jednotné vedenie evidencie notársko-technických prác - opravy / Bratislava, SSGK /11 Smérnice pro klasifikaci československé trigonometrické sítě /1960 Praha, ÚSGK prílohy 42/1960 Technologické směrnice pro analytickou aerotriangulaci /1960 Praha, ÚSGK /1960 Dodatek č.2 k Nivelačnímu návodu /1960 Praha, ÚSGK /1960 Dodatek č.3 k Nivelačnímu návodu /1960 Praha, ÚSGK /60 Směrnice pro obnovu pozemkové mapy reprodukcí /59 Praha, ÚSGK

20 41/1960 Pokyny na udržování map velkých měřítek, které byly vyhotoveny novým měřením /1960 Praha, ÚSGK /11 Instrukce B pro udržování služebních map velkých měřítek /1960 Praha, ÚSGK /60 Smérnice pro distribuci map prováděnou ústavy geodézie a kartografie /60 Praha, ÚSGK a/1960 Organizačný poriadok Bratislava, Geodetický ústav prílohy 508/11 Obrazce, tabulky a přílohy k instrukci B /1961 Praha, ÚSGK 1960 prílohy Instrukce pro sestavení katalogů trigonometrických bodů /1960 Praha, ÚSGK prílohy 9.60 Vysvetlivky a doplnky k smerniciam pre revíziu a údržbu trigonometrických a zhusťovacích bodov /60 Návod pro kartografické zpracování topografických map v měřítkach 1:10000 a 1:5000 rytím a novými reprodukčními postupy /1960 Praha, ÚSGK prílohy 14/61 Smernice pre rozmnožovanie katalógov nivelačných bodov /61 Praha, ÚSGK

21 14/61 Směrnice pro rozmnožování katalogů nivelačních bodů /62 Praha, ÚSGK /61 Pokyny na sestavování katalogů nivelačních bodů v poddolovaných územích /1961 Praha, ÚSGK a/1961 Smluvené značky technickohospodárskych map v měřítkách 1:500, 1:1000, 1:2000 a 1:5000 (prozatimní vydání) Praha, ÚSGK 1961 prílohy 8/1961 Instrukce pro technickohospodárské mapování v měřítkách 1:500, 1:1000, 1:2000 a 1:5000 (prozatimní vydání) /1961 Praha, ÚSGK prílohy 48/61 Technologické směrnice pro aerotriangulaci na universálních strojích /1961 Praha, ÚSGK prílohy 49/62 Instrukce pro mapování v měřítkách 1:10000 a 1:5000, druhý díl, měřické a vyhodnocovací fotogrammetrické práce (fotogrammetrická instrukce) - změny /62 Praha, ÚSGK a/1962 Pokyny pro budování zařízení na bodech /1962 Praha, ÚSGK čs. státní trigonometrické sítě (vysvětlivky a vzory ke směrnicím) 11/62, 655/11 Směrnice pro revizi a údržbu trigonometrických bodů /62 Praha, ÚSGK prílohy 12/62 Zásady pro dokumentaci triangulačních údajů v třístupňových pásech Gaussova zobrazení , /1962 Praha, ÚSGK

22 13/1963 Směrnice pro založení a vedení dokumentace triangulačních údajů v třístupňových pásech Gaussova zobrazení v souřadnicovém systému ,2-9966/63 Praha, ÚSGK /1963 Dodatek č.1 ke směrnicím pro revizi a údržbu trigonometrických bodů /63 Praha, ÚSGK /63 Pokyny k vyhotovování přehledných plánů půdních fondů socialistických zemědělských závodů /1962 Praha, ÚSGK /63 Směrnice pro 2. vydání Státní mapy 1: odvozené /1963 Praha, ÚSGK /63 Směrnice pro kontrolní, korektorskou a revisní činnost při výrobě kartografických děl, vydávaných v resortu ÚSGK /1963 Praha, ÚSGK /63 Doplněk a pokyny k Instrukci pro mapování v měřítkách 1:10000 a 1:5000, první díl (topograficklá instrukce) /63 Praha, ÚSGK /63 Směrnice pro projektovou a rozpočtovou dokumentaci geodetických prací a kartografických děl /1963 Praha, ÚSGK Smérnice k provedení usnesení vlády č.491/63, jimiž se zajišťují opatření ke zvýsení kvality geodetických a kartografických prací v ústavech ÚSGK /1963 Praha, ÚSGK /64 Směrnice o evidenci chmelnic /1964 Praha, ÚSGK prílohy

Český úřad geodetický a kartografický Slovenský úrad geodézie a kartografie. Praha, květen 1992 Roč. 38 (80) číslo 5 str. 91-112 Cena Kčs 7,-

Český úřad geodetický a kartografický Slovenský úrad geodézie a kartografie. Praha, květen 1992 Roč. 38 (80) číslo 5 str. 91-112 Cena Kčs 7,- Český úřad geodetický a kartografický Slovenský úrad geodézie a kartografie Praha, květen 1992 Roč. 38 (80) číslo 5 str. 91-112 Cena Kčs 7,- odborný časopis Českého úřadu geodetického a kartografického

Mehr

I. II. I. II. III. IV. I. II. III. I. II. III. IV. I. II. III. IV. V. I. II. III. IV. V. VI. I. II. I. II. III. I. II. I. II. I. II. I. II. III. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Mehr

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 21272/2015 Sp. zn.: S - JMK 144426/2013 Bou Vyřizuje/linka Ing.Boušek/2215 Vyhotoveno dne 16. 2.

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

Okruhy absolventských zkoušek dálkové studium

Okruhy absolventských zkoušek dálkové studium Okruhy absolventských zkoušek dálkové studium A) Odborná část 1. Dokumenty jako zdroje informací druhy a formy dokumentů vývojové etapy obsahové a formální podoby dokumentů typologie dokumentů obsahová

Mehr

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu Drevené kuchynské sady ručná výroba Wooden kitchen sets hand made Holzküchensets Handgefertigt www.woodarticle.eu Popis ku kuchynskému náčiniu Papala Kuchynské náčinie značky Papala je vyrobené z bukového

Mehr

Kerio Operator Box 1000/3000 Series

Kerio Operator Box 1000/3000 Series Kerio Operator Box 1000/3000 Series Kerio Operator Box 1000/3000 Series 1 Purpose This document is a quick guide for safely installing and implementing Kerio Operator Box 1000 and 3000 Series PBX appliances.

Mehr

Teil-UVE II Temelin. im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992. Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen

Teil-UVE II Temelin. im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992. Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen Teil-UVE II Temelin im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992 Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen Bericht an die Österreichische Bundesregierung Federal Environment

Mehr

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame:

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame: Tvoríme základy Mandantenbrief Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí daní, práva a hospodárstva na Slovensku Ausgabe / vydanie: Februar / február

Mehr

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII Vznik Československej republiky (ČSR) bol oficiálne potvrdený 28. a 30. októbra 1918 dvomi štátoprávnymi aktami prijatím Vyhlásenia národného výboru Československého v Prahe a Deklaráciou slovenského národa

Mehr

Kronika mesta Prešov

Kronika mesta Prešov Kronika mesta Prešov 2008 zväzok XLIX. Tento zväzok Kroniky mesta Prešov, ktorý je v poradí XLIX. zväzkom kroník tohto mesta, obsahuje 152 priebežne číslovaných strán. JUDr. Pavel Hagyari primátor mesta...q~...

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950 Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Periodiká do roku 1950 Názov Roky A-ZET 1938 Acta musicologica 1931-1934 Acta ordinariatus Neosoliensis

Mehr

Management v době krize pro lepší budoucnost. Jiří Přibyslavský, SAP ČR, spol. s r.o. Business Consultant EPM

Management v době krize pro lepší budoucnost. Jiří Přibyslavský, SAP ČR, spol. s r.o. Business Consultant EPM Management v době krize pro lepší budoucnost Jiří Přibyslavský, SAP ČR, spol. s r.o. Business Consultant EPM Náklady? Dvakrát měř, jednou řež! 1. Současné versus budoucí náklady? 2. Cílem je snížit špatné

Mehr

NĚMECKÝ JAZYK vyšší úroveň obtížnosti

NĚMECKÝ JAZYK vyšší úroveň obtížnosti NĚMECKÝ JAZYK vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE NJMVD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 130 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky

Mehr

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.)

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.) KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE Marek Švec (ed.) Bratislava 2013 Editor: JUDr. Marek Švec, PhD. Autori: Miloš Lacko, Ladislav Macháček, Simona Schuszteková, Martin Štefko, Jozef Toman,

Mehr

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PRÁVNE POSTAVENIE RODIČA VO VÝCHOVE MALOLETÉHO DIEŤAŤA HABILITAČNÁ PRÁCA BRATISLAVA 2012 JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. 1 ABSTRAKT Predložená habilitačná práca

Mehr

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut.

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut. Version A kód I. Určete tvary 3. os. sg. prézenta, préterita a perfekta (v perfektu uveďte tvar s pomocným slovesem): 1. schlafen 2. lesen 3. rennen 4. stehlen 5. fließen II. Doplňte správné tvary podle

Mehr

Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Ponuka platí iba pre knižnice do 20.10.2013

Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Ponuka platí iba pre knižnice do 20.10.2013 Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Ponuka platí iba pre knižnice do 20.10.2013 Por. č. Názov Autor Miesto vyd. Vydavateľstvo Rok vyd. Prír.č. 1. 1 000 otázok a

Mehr

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST prof. JUDr. Milan ČIČ, DrSc. et. mult. Dr. h. c., akademik SAV, akademik EAVU 1993 2000 od 2004 asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied námestník ministra

Mehr

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982 Zoznam dokumentov ponukovaných na predaj pre používateľov knižnice - november 2014 P.č. Sign. Prír.č. Autor Názov Vydavateľ 1 C 1295 333960 Žizň rastenij v šesti tomach 2 Moskva : Prosveščenije, 1976 2

Mehr

MATURITA 2009. nemecký JAZYK

MATURITA 2009. nemecký JAZYK MATURITA 2009 EXTERNÁ ČASŤ nemecký JAZYK úroveň B2 kód testu: 8240 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU. Test obsahuje 80 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.

Mehr

Bilateral agreements on flood risk management in the DRBD

Bilateral agreements on flood risk management in the DRBD Bilateral agreements on flood risk management in the DRBD Annex 4 of the DFRM Plan ICPDR / International Commission for the Protection of the Danube River / www.icpdr.org Austria Staat, Bezeichnung Deutschland

Mehr

This certificate is valid from 2014-07-10 to 2017-07-06 Certificate registration no.: 50714468 Duplicate

This certificate is valid from 2014-07-10 to 2017-07-06 Certificate registration no.: 50714468 Duplicate CERTIFICATE ISO 9001:2008 hereby certifies that the company PULS GmbH Scope of certification: Development, Production, Logistics and Sales of Power Supplies Certified location: Arabellastraße 15 (further

Mehr

Dein Kurzzeiteinsatz bei Boccs. Infomappe

Dein Kurzzeiteinsatz bei Boccs. Infomappe D Kzzz B Ipp C (S) v kö W ü S S H I z Jz S S ä z Kp v z S ö v S D P HIV- k ä Mä Cp (v) Sä D L R v K k v Sz I Cp z Nö B I Z BOCCS H ü kö BOCCS T ü v B S L z W ü K S z ö ß P z P D Pk S D P ß üz z K S ö D

Mehr

OBSAH CONTENTS 01-08 PROCESNÉ RIADENIE A CONTROLLING V PRIEMYSLE PROCESS MANAGEMENT AND CONTROLLING IN INDUSTRY RAJNOHA RASTISLAV - RAŠNER JAROSLAV

OBSAH CONTENTS 01-08 PROCESNÉ RIADENIE A CONTROLLING V PRIEMYSLE PROCESS MANAGEMENT AND CONTROLLING IN INDUSTRY RAJNOHA RASTISLAV - RAŠNER JAROSLAV KVALITA INOVÁCIA PROSPERITA VIII/1 2004 OBSAH CONTENTS i - xiii ABSTRAKTY ABSTRACTS 01-08 PROCESNÉ RIADENIE A CONTROLLING V PRIEMYSLE PROCESS MANAGEMENT AND CONTROLLING IN INDUSTRY RAJNOHA RASTISLAV -

Mehr

C O M P U T E R. Eingabe - Verarbeitung Ausgabe

C O M P U T E R. Eingabe - Verarbeitung Ausgabe C O M P U T E R Eingabe - Verarbeitung Ausgabe Alle Computer arbeiten nach demselben Prinzip: Eingabe, Verarbeitung, Speicherung und Ausgabe von Daten. Peripheriegeräte wie Tastatur und Bildschirm dienen

Mehr

Personal Data Protection Policy

Personal Data Protection Policy Please select language: English German ~ Deutsch Slovakia Slovensko 1. Personal data protection Personal Data Protection Policy a. The Data Controller is any of the following companies: 1. Johns Manville

Mehr

Handschriften und Autographen der ETH-Bibliothek. Emi 1 Baur. Zürich: Wissenschaftshistoricche Samnlungen der ETH-Bibliothek

Handschriften und Autographen der ETH-Bibliothek. Emi 1 Baur. Zürich: Wissenschaftshistoricche Samnlungen der ETH-Bibliothek Handschriften und Autographen der ETH-Bibliothek 89 Emi 1 Baur Zürich: Wissenschaftshistoricche Samnlungen der ETH-Bibliothek E M I L B A U R '(1073-1944) Professor für physikalische Chemie ETHZ Ueber

Mehr

NT-IQ Implantat Bibliothek

NT-IQ Implantat Bibliothek Download und anschließende Installation der en zum Gebrauch in der DWos Software. Diese bestehen aus der NT-IQ_DIM_Preform Bibliothek einteilige Titanabutments, der NT-IQ_TiB Bibliothek Hybridabutments

Mehr

VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN

VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN Tento dokument vznikl v rámci projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Datum vytvoření: 23.11.2012 Ročník: 1.Nde Škola: SOU

Mehr

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA a nacistická agresia proti POĽSKU Vojenský historický ústav Bratislava 2006 1 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Recenzenti: doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.

Mehr

WERKSTATTPRESSE / SHOP PRESS / DÍLENSKÝ LIS / PRENSA DE TALLER

WERKSTATTPRESSE / SHOP PRESS / DÍLENSKÝ LIS / PRENSA DE TALLER DE ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG WERKSSTATTPRESSE EN USER MANUAL SHOP PRESS CZ NÁVOD NA OBSLUHU DÍLENSKÝ LIS ES MANUAL DE INSTRUCCIONES PRENSA DE TALLER WP 10H / WP 12H / WP 20H WERKSTATTPRESSE / SHOP PRESS

Mehr

Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A.

Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A. Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A. Bruzek a C. J. Durrant Ilustrovaný slovník termínov alnečnej

Mehr

Historie der Firma Kachliarstvo u Bitalovcov

Historie der Firma Kachliarstvo u Bitalovcov Historie der Firma Kachliarstvo u Bitalovcov Jahre GEBOREN GESTORBEN ARBEITEN AKTIV Ján Bitala geboren im Jahre 1925. Im Jahre 1944 absolvierte er seine Lehre beim deutschen Hafner Vincent Fridrich in

Mehr

Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009

Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009 Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009 Kutlíkova 17, P.O. Box 228, 814 99 Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / 6353 67 87, 88 Fax: +421 / 2 / 6353 67 89 E-mail: sohk@sohk.sk www.sohk.sk z_hlbmandat_d_jan09:inz_hlbmandat_d_jan09

Mehr

pluto Pluto The Pluto collection will stand out in any interior. The chrome frame contrasts with the transparent mesh and contemporary shades of upholstery. Pluto conveys a harmony of design and function.

Mehr

Einführung in die Rechtliche Due Diligence

Einführung in die Rechtliche Due Diligence Einführung in die Rechtliche Due Diligence Mit Musterdokumenten für die vorvertragliche Phase des Unternehmenskaufs von Jakob HÖhll, Rechtsanwalt Schulthess O 2003 Abkürzungsverzeichnis Literaturverzeichnis

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké

Mehr

Prüfungstermine Betriebswirtschaftliches Institut

Prüfungstermine Betriebswirtschaftliches Institut sdatum szeit s Recht 13032 B.Sc. Immobilientech.u.wirtsch. Fr., 24.Jul.2015 15:30 17:30 Grundzüge der Rechtswissenschaft (Privatrecht, Einführung in das Bürgerliche Recht, Rechtsgrundlagen) B.Sc. Geodäsie

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Mehr

pc 11/pc 13 Návod k použití Návod na použitie Vibrační deska Vibračná doska str. 1-15 str. 16-29 12-2009

pc 11/pc 13 Návod k použití Návod na použitie Vibrační deska Vibračná doska str. 1-15 str. 16-29 12-2009 pc 11/pc 13 Výrobek č. pc 11: 390 4601 000, pc 13: 390 4602 000 CZ SK Vibrační deska str. 1-15 Vibračná doska str. 16-29 12-2009 Návod k použití Návod na použitie Výrobek č.: 390 4601 001 Výrobok č.: 390

Mehr

Anleitung BT-AC 12 V SPK4:_ 28.11.2007 9:04 Uhr Seite 1. Návod k obsluze Automobilový kompresor. Návod na obsluhu Automobilový kompresor BT-AC 12 V

Anleitung BT-AC 12 V SPK4:_ 28.11.2007 9:04 Uhr Seite 1. Návod k obsluze Automobilový kompresor. Návod na obsluhu Automobilový kompresor BT-AC 12 V Anleitung BT-AC 12 V SPK4:_ 28.11.2007 9:04 Uhr Seite 1 j W Návod k obsluze Automobilový kompresor Návod na obsluhu Automobilový kompresor Art.-Nr.: 20.721.10 I.-Nr.: 01027015r.: BT-AC 12 V Anleitung BT-AC

Mehr

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09. Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.2015 Der Besuch der DSB ist schulgeldpflichtig. Die Schulgebühren

Mehr

Virtualbox und Windows 7

Virtualbox und Windows 7 AUGE e.v. - Der Verein der Computeranwender Virtualbox und Windows 7 Basierend auf dem Release Candidate 1 Peter G.Poloczek M5543 Virtualbox - 1 Virtuelle Maschinen einrichten Incl. virtueller Festplatte,

Mehr

ISBN 978-80-89335-00-8

ISBN 978-80-89335-00-8 C M Y K C M Y K K25 CMY C M Y K K50 CMY C M Y K K75 CMY C M Y K K25 CMY C M Y K K50 CMY C M Y K K75 CMY C M Y K K25 CMY C M Y K K50 CMY C M Y K K75 CMY C M Y K C M Y K ISBN 978-80-89335-00-8 Martin Lacko

Mehr

Preklady zo slovenčiny do nemčiny a z nemčiny do slovenčiny na www.ziegler.sk

Preklady zo slovenčiny do nemčiny a z nemčiny do slovenčiny na www.ziegler.sk NEMECKO SLOVENSKÝ ODBORNÝ SLOVNÍK hospodársky, ekonomicky, právny a sociálny Slovník, v ktorom nájdete len to, čo inde nenájdete Štefan Ziegler 2009 ČASŤ A - E Preklady zo slovenčiny do nemčiny a z nemčiny

Mehr

Vereinbarung über gewählte Einzelkunden-Kontentrennung. geschlossen zwischen. als Clearingmitglied. (nachfolgend "Clearingmitglied") und

Vereinbarung über gewählte Einzelkunden-Kontentrennung. geschlossen zwischen. als Clearingmitglied. (nachfolgend Clearingmitglied) und Vereinbarung über gewählte Einzelken-Kontentrennung geschlossen zwischen als Clearingmitglied (nachfolgend "Clearingmitglied") als Non-Clearingmitglied (nachfolgend "Non-Clearingmitglied") als Registrierten

Mehr

Řešení k doplňkovým cvičením / lekce 1-12

Řešení k doplňkovým cvičením / lekce 1-12 Doplňkové studijní materiály k základní literatuře: Höppnerová, Jaroslava Kernerová: Němčina v hospodářství Řešení k doplňkovým cvičením / lekce 1-12 Bedürfnisse 1. Lektion Durch, am, in, zur, zum, ins,

Mehr

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január Misiologické info Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január R. Mazur: Bůh na cestě za člověkem P. Bargár: Misijná prax českých a slovenských cirkví vo svetle krízových

Mehr

Chemische Bindung. Wie halten Atome zusammen? Welche Atome können sich verbinden? Febr 02

Chemische Bindung. Wie halten Atome zusammen? Welche Atome können sich verbinden? Febr 02 Chemische Bindung locker bleiben Wie halten Atome zusammen? positiv Welche Atome können sich verbinden? power keep smiling Chemische Bindung Die chemischen Reaktionen spielen sich zwischen den Hüllen der

Mehr

Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 Magdeburský seminář o ochraně vod 2008

Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 Magdeburský seminář o ochraně vod 2008 Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 Tagungsband Sborník Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 Magdeburský seminář o ochraně vod 2008 7. bis 10. Oktober 2008 in Magdeburg 7. 10. října 2008 v Magdeburku

Mehr

CZ Návod k použití Řezačka betonu SK Návod na použitie Rezačka betónu ZI-BTS350 EAN : 9120039230733 CZ Přečtěte si a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny SK Prečítajte si a dodržiavajte návod

Mehr

Krok za krokom k maturite Nemčina gramatika

Krok za krokom k maturite Nemčina gramatika Krok za krokom k maturite Nemčina gramatika Aj v tlačenej verzii. Objednať si môžete na stránke www.fragment.sk Ďalšie e-knihy v edícii: Krok za krokom k maturite Matematika Krok za krokom k maturite Slovenský

Mehr

Liefern und Leisten. nach Tschechien

Liefern und Leisten. nach Tschechien Liefern und Leisten nach Tschechien Seite 2 von 34 Inhaltsverzeichnis 1 Umsatzsteuerliche Behandlungen von Lieferungen nach Tschechien...4 1.1 Lieferung an Privatkunden und an Unternehmer ohne UID-Nr...5

Mehr

Die GSM Anlage, die Ihnen wortlos und zuverlässig dienen wird...

Die GSM Anlage, die Ihnen wortlos und zuverlässig dienen wird... Einfache Montage, schnelle Einstellung! Die GSM Anlage, die Ihnen wortlos und zuverlässig dienen wird... GD-04 ist eine GSM Fernbedienung. Sie schreibt SMS, telefoniert schaltet ein, schaltet aus und überwacht.

Mehr

Geldanlage. Vermögensbildung. Prof. Dr. Hermann May. R.Oldenbourg Verlag München Wien. unter Mitarbeit von Dipl.-Hdl. Ulla May.

Geldanlage. Vermögensbildung. Prof. Dr. Hermann May. R.Oldenbourg Verlag München Wien. unter Mitarbeit von Dipl.-Hdl. Ulla May. Geldanlage Vermögensbildung 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Von Prof. Dr. Hermann May unter Mitarbeit

Mehr

Art des Rechtes Titel des Werkes c. Inhaber des gewerblichen Schutzrechtes laut Register bzw. Urheber / originärer Inhaber des Rechtes

Art des Rechtes Titel des Werkes c. Inhaber des gewerblichen Schutzrechtes laut Register bzw. Urheber / originärer Inhaber des Rechtes 1. Ausfertigung - für die Steuerbehörde des Antragstellers / Kenn-Nummer Hinweis nach 13 des Bundesdatenschutzgesetzes: Die Erhebung der Daten erfolgt nach den 149 ff. der Abgabenordnung Antrag nach 50d

Mehr

Themen und Termine 2015

Themen und Termine 2015 und Termine 2015 Termine und 2 Heft-Nr. Erscheinungstag Anzeigenschluss Anzeigen innerhalb des Heftes Druckunterlagenschluss Anzeigenschluss Umschlag, Ad Specials 02/2015 21.01.15 17.12.14 05.01.15 17.12.14

Mehr

- Bitte Kopie beifügen - c. Inhaber des gewerblichen Schutzrechteslaut Register bzw. Urheber/originärer Inhaber des Rechtes

- Bitte Kopie beifügen - c. Inhaber des gewerblichen Schutzrechteslaut Register bzw. Urheber/originärer Inhaber des Rechtes 1. Ausfertigung - für die Steuerbehörde des Antragstellers / Kenn-Nummer Hinweis nach 13 des Bundesdatenschutzgesetzes: Die Erhebung der Daten erfolgt nach den 149 ff. der Abgabenordnung Antrag nach 50d

Mehr

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE 1 PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA PROFIL WINCOTT PEOPLE Franchise 0/0/0/50 Ak chcete podnikať pod značkou dynamickej spoločnosti... Falls Sie unter der Marke einer dynamischen Gesellschaft unternehmerisch

Mehr

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Zborník Múzea Slovenského národného povstania 2006 Zborník Múzea Slovenského národného povstania GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme vám predstavili nové vydanie Zborníka Múzea

Mehr

34 B 5636 357385 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 35 B 5636 357386 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 36 B

34 B 5636 357385 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 35 B 5636 357386 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 36 B 1 B 5604 357667 Harrerová, Šárka Základy lékařské angličtiny Praha:Avicenum,1979 2 B 5604 357668 Harrerová, Šárka Základy lékařské angličtiny Praha:Avicenum,1979 3 B 5604 357669 Harrerová, Šárka Základy

Mehr

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER ROČENKA 2008 JAHRESRÜCKBLICK 2008 Kutlíkova 17 P.O. Box 228 814 99 Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / 6353 67 87, 88 Fax: +421 / 2

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Vorwort Abkürzungsverzeichnis Einführung 1

Inhaltsverzeichnis. Vorwort Abkürzungsverzeichnis Einführung 1 Vorwort V Abkürzungsverzeichnis XIII Einführung 1 Abschnitt 1 Schutzvoraussetzungen 1 Begriffsbestimmungen 13 2 Geschmacksmusterschutz 31 3 Ausschluss vom Geschmacksmusterschutz 49 4 Bauelemente komplexer

Mehr

Über den Einfluß von Substitution in den Komponenten binärer Lösungsgleichgewichte XLVIII. Mitteilung

Über den Einfluß von Substitution in den Komponenten binärer Lösungsgleichgewichte XLVIII. Mitteilung G e d r u c k t mit Unterstützung Akademie d. Wissenschaften aus dem Wien; Jerome download unter und www.biologiezentrum.at Margaret Stonborough-Fonds Über den Einfluß von Substitution in den Komponenten

Mehr

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2014/2015

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2014/2015 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

Mehr

Das Schicksal von Enkelrechten bei Fehlen bzw. nach Wegfall des Enkelrechts

Das Schicksal von Enkelrechten bei Fehlen bzw. nach Wegfall des Enkelrechts Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes 5672 Das Schicksal von Enkelrechten bei Fehlen bzw. nach Wegfall des Enkelrechts Bearbeitet von Jennifer

Mehr

Information zum deutschen Rentensystems ganz kurz

Information zum deutschen Rentensystems ganz kurz Information zum deutschen Rentensystems ganz kurz Ein kleiner Überblick zu Fragen, die Deutsche in der EU und EU- Angehörige in Deutschland interessieren Berufsgruppen späterer Rentner Fast alle Arbeitnehmer

Mehr

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: Zdroj: http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/konjunktiv/konjunktiv-2 ÚVOD Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: oznamovací

Mehr

Forum Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2014. Fremdfirmenmanagement: Als Dienstleister an der Hochschule

Forum Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2014. Fremdfirmenmanagement: Als Dienstleister an der Hochschule Forum Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2014 Fremdfirmenmanagement: Als Dienstleister an der Hochschule 1 Ablauf und Themen 1. Vorstellung GMOH mbh und Treibs Bau GmbH 2. Arbeitssicherheit AMS-Bau

Mehr

Südwestdeutscher Zeitschriftenverleger-Verband e.v. Möglichkeiten und Chancen des Mobile Advertising für Verlage

Südwestdeutscher Zeitschriftenverleger-Verband e.v. Möglichkeiten und Chancen des Mobile Advertising für Verlage Südwestdeutscher Zeitschriftenverleger-Verband e.v. SZV-SEMINAR Werbung wird mobil Möglichkeiten und Chancen des Mobile Advertising für Verlage Das mobile Internet boomt Mobile ist die Zukunft der digitalen

Mehr

Anleitung Installation Drucker

Anleitung Installation Drucker Anleitung Installation Drucker Es gibt zwei Möglichkeiten zur Installation des Druckers auf ihrem P Beide Möglichkeiten werden nachstehend detailliert beschrieben 1. Installation Drucker über Batch Datei

Mehr

HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ. Leško, V. Plašienková, Z. (eds.)

HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ. Leško, V. Plašienková, Z. (eds.) ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS ŠAFARIKANAE Filozofický zborník 1 (AFPhUŠ 1/1) 2008 HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ Leško, V. Plašienková, Z. (eds.) Košice 2008 HEGELOVA FENOMENOLÓGIA

Mehr

Weitere Informationen unter www.otto-schmidt.de

Weitere Informationen unter www.otto-schmidt.de Weitere Informationen unter www.otto-schmidt.de Leseprobe zu Heuser/Theile (Hrsg.) IFRS-Handbuch Einzel und Konzernabschluss 5. neu bearbeitete Auflage, 2012, 1520 Seiten, gebunden, 16 x 24cm ISBN 978

Mehr

Biografie, Stipendien Preise, Ausstellungen Bücher, Impressum

Biografie, Stipendien Preise, Ausstellungen Bücher, Impressum Dossier Jörn Lies Anhang Biografie, Stipendien Preise, Ausstellungen Bücher, Impressum 84 85 gazenkodogs.jpg Jörn Lies Geboren 1976 in Berlin lebt und arbeitet in 2000 2006 Fotografie, Hochschule für Grafik

Mehr

ELEKTRONISCHER MEDIEN

ELEKTRONISCHER MEDIEN FACHSPRACHE DEUTSCH FÜR STUDENTEN DER KRANKENPFLEGE MIT HILFE ELEKTRONISCHER MEDIEN Abstrakt Ingo T. Herzig Technische Universität Liberec Ökonomische Fakultät Lehrstuhl für Fremdsprachen Studentská 2,

Mehr

OSOBNOST A JEJÍ PODÍL NA ROZVOJI SPOLEČNOSTI (Sborník z mezinárodní virtuální vědecké konference) Díl I.

OSOBNOST A JEJÍ PODÍL NA ROZVOJI SPOLEČNOSTI (Sborník z mezinárodní virtuální vědecké konference) Díl I. EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, s. r. o., KUNOVICE OSOBNOST A JEJÍ PODÍL NA ROZVOJI SPOLEČNOSTI (Sborník z mezinárodní virtuální vědecké konference) Díl I. KUNOVICE 2007 Garant mezinárodní vědecké virtuální

Mehr

Vorstellung der Autoren 1

Vorstellung der Autoren 1 Inhaltsverzeichnis Vorstellung der Autoren 1 A. Die neue Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV) für Kreditinstitute: Herausforderungen in Zeiten der Finanzkrise (Hanenberg/Kleinschmidt) 5 I. Einleitung 7

Mehr

Gelinkt - Rechtliche Fallen bei der Gestaltung von Hochschul-Internetseiten

Gelinkt - Rechtliche Fallen bei der Gestaltung von Hochschul-Internetseiten Gelinkt - Rechtliche Fallen bei der Gestaltung von HS-Internetseiten Gelinkt - Rechtliche Fallen bei der Gestaltung von Hochschul-Internetseiten Bonn, 29.11.2001 Folien als PDF-File zum download zur Verfügung.

Mehr

SIEDLUNGEN DER BARBAREN

SIEDLUNGEN DER BARBAREN BARBARSKÁ SÍDLIŠTĚ SIEDLUNGEN DER BARBAREN Chronologische, wirtschaftliche und historische Aspekte ihrer Entwicklung aus der Sicht der neuen archäologischen Forschung (Archäologie der Barbaren 2007) SPISY

Mehr

Jahresbericht 2009 / 2010

Jahresbericht 2009 / 2010 INTERNATIONAL CENTRE FOR ARCHIVAL RESEARCH Jahresbericht 2009 / 2010 1. Allgemeines, Projekte 2. Mitglieder 3. Büro 4. Finanzierung 5. Verschiedenes 6. PR / Vorträge 7. Veranstaltungen 8. Administratives

Mehr

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996 Spravodaj c 162 Motto 62: Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde. Martin Rázus +++++++++++++++++ Mimoriadne smutna sprava! Dna 15.november

Mehr

dream+ Design P. Scagnellato & Kyos

dream+ Design P. Scagnellato & Kyos dream+ dream+ Design P. Scagnellato & Kyos The Dream+ range builds on and expands the highly successful Dream range. With its trademark perforated backrest, Dream+ chairs will immediately catch your eye

Mehr

SEMINAR. Die Ökologische Steuerreform aus der Sicht von Industrie und Betrieben

SEMINAR. Die Ökologische Steuerreform aus der Sicht von Industrie und Betrieben Tschechisch-Deutsche Initiative für einen Dialog über eine ökologische Steuerreform in der Tschechischen Republik Seminarreihe 2003-2006 SEMINAR Die Ökologische Steuerreform aus der Sicht von Industrie

Mehr

1 Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen

1 Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen Dr. Präve bezog sich insbesondere auf folgende Vorschriften der neuen InfoV: 1 Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen (1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer gemäß 7 Abs. 1 Satz 1

Mehr

SGB XI. Soziale Pflegeversicherung

SGB XI. Soziale Pflegeversicherung Beck-Texte im dtv 5581 SGB XI. Soziale Pflegeversicherung Textausgabe von Prof. Dr. Bertram Schulin 11., überarbeitete Auflage SGB XI. Soziale Pflegeversicherung Schulin schnell und portofrei erhältlich

Mehr

INHALT. Danksagung... Einleitung... 1 Projekt: Einfache Formen herstellen... 1. 2 Mit der Konsole herumspielen und feststellen, was kaputt ist...

INHALT. Danksagung... Einleitung... 1 Projekt: Einfache Formen herstellen... 1. 2 Mit der Konsole herumspielen und feststellen, was kaputt ist... INHALT Danksagung................................... Einleitung.................................... IX XI 1 Projekt: Einfache Formen herstellen.................. 1 Programmieren mit dem ICE Code Editor................................

Mehr

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary EdTRANS SK-AT Glossar Glosár Glossary Einleitung Aufgrund der Globalisierung, des wirtschaftlichen Wandels und auch der rezent wirtschaftlich schwierigen Situationen in Europa haben sich die Anforderungen,

Mehr

Tankönyv 4. Wir. Német nyelvkönyv általános iskolásoknak. Klett Kiadó Budapest. Tankonyv-Tartalom04.indd 1 2013.02.24. 16:35:15

Tankönyv 4. Wir. Német nyelvkönyv általános iskolásoknak. Klett Kiadó Budapest. Tankonyv-Tartalom04.indd 1 2013.02.24. 16:35:15 Tankönyv 4 Wir Német nyelvkönyv általános iskolásoknak A2 B1 Klett Kiadó Budapest Tankonyv-Tartalom04.indd 1 2013.02.24. 16:35:15 Wir Német nyelvkönyv általános iskolásoknak Szerzó : Giorgio Motta Nemzetközi

Mehr

Typische Fehler im Deutschen und ihre richtige Entsprechung

Typische Fehler im Deutschen und ihre richtige Entsprechung Typische Fehler im Deutschen und ihre richtige Entsprechung FALSCH RICHTIG I. Lexik und Orthographie I. 1. Allgemeinsprache - ER studiert die Hochschule. - Er studiert an der Hochschule. - ER studiert

Mehr

EUROPÄISCHE KOMMISSION GENERALDIREKTION FÜR STEUERN UND ZOLLUNION. MwSt in der Europäischen Gemeinschaft DURCHSETZUNG IN DEN MITGLIEDSTAATEN,

EUROPÄISCHE KOMMISSION GENERALDIREKTION FÜR STEUERN UND ZOLLUNION. MwSt in der Europäischen Gemeinschaft DURCHSETZUNG IN DEN MITGLIEDSTAATEN, EUROPÄISCHE KOMMISSION GENERALDIREKTION FÜR STEUERN UND ZOLLUNION Indirekte Steuern und Steuerverwaltung MwSt und sonstige Umsatzsteuern MwSt in der Europäischen Gemeinschaft DURCHSETZUNG IN DEN MITGLIEDSTAATEN,

Mehr

SEILSYSTEME SYS I-IV LIFELINE SYSTEMS SYS I-IV

SEILSYSTEME SYS I-IV LIFELINE SYSTEMS SYS I-IV SEILSYSTEME SYS I-IV Montageanleitung / Installation Manual SEILSYSTEME SYS I-IV LIFELINE SYSTEMS SYS I-IV i 1 EN795:2012 TYPE C ANSI/ASSE A10.2-2012 Service Gewerbering 4762 Kevelaer Deutschland ABS Safety

Mehr

PROGRAMM DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG

PROGRAMM DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG PROGRAMM DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG Pressburg/Bratislava 30. 9. 2. 10. 2015 30. September 2015 17.00 18.00 Vorprogramm zur Eröffnung Moderation: Gerald Schubert (Auslandsredaktion Tageszeitung

Mehr

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal Recenzovaný časopis Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Predseda vedeckej rady: doc.

Mehr

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Web-Auftritt

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Web-Auftritt Mßgch Löug fü Ih Wb-Auf Dly & P KG Ivv Sfwlöug Dly & P KG Ivv Sfwlöug Pf-Kw Hw fü I-Wb S hb ch k Wb öch Ih I-Auf u gl? G übh w Pgug u Glug Ih Wb. Ob pw B-Pckg ff Ivul-Löug w Spzl fü I-Wb. D Abug u CRM-

Mehr

5 Vermittlertypen 81 I. Einfirmenvertreter 81 II. Mehrfirmenvertreter 82 III. Versicherungsmakler 83 IV. Vermögensverwalter 85 V.

5 Vermittlertypen 81 I. Einfirmenvertreter 81 II. Mehrfirmenvertreter 82 III. Versicherungsmakler 83 IV. Vermögensverwalter 85 V. Inhaltsverzeichnis I Die Neuorientierung bei den deutschen Finanzdienstleistern - Zusammenfassender Überblick 9 I. Die Neuorientierung bei den deutschen Finanzdienstleistern 9 II. Die symbiotische Beziehung

Mehr

Eine gute Planung ist das halbe Meeting

Eine gute Planung ist das halbe Meeting Eine gute Planung ist das halbe Meeting Kapazität Flexibilität Technik Erfahrung City Anbindung CCD Ost EG CCD Ost. OG Zugang Messe Hausmeister Büro Bistro VIP P4 Raum LMR R x Fahnen M L Podium Eingang

Mehr

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang TRAINING AND PRACTICE VOLUME 9. ISSUE 1-2/2011 NeleŠovKá, alena pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang Der Beitrag stellt eine Fortsetzung der kleinen Forschungsstudien

Mehr

Standardkonditionsverzeichnis. Corporate Banking

Standardkonditionsverzeichnis. Corporate Banking Standardkonditionsverzeichnis Corporate Banking Inhalt 3 I. Kontoführung 3-4 II. Zahlungsverkehr 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Kasse 5 VI. Kreditgeschäft

Mehr