Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950"

Transkript

1 Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Periodiká do roku 1950 Názov Roky A-ZET 1938 Acta musicologica Acta ordinariatus Neosoliensis 1945 Akademie Akvaristické listy Architektura ČSR Banskobystrická Vatra 1946 Bibliografický katalog Bojovník 1944, 1945 Bratislava K Carpatica Slovaca 1943/44 Cieľ 1947,1950 Cirkevné listy 1942 Czechoslovak life 1949 Časník (kalendár) 1857 Časopis katolíckeho duchovenstva 1877, 1878, 1897, 1930, 1935, 1937, 1948 Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti ,1913, Česká osvěta Česká škola 1883 Československá dramaturgie 1949 Československý ochotník 1946/47 Český časopis historický 1926, Český včelař Dav , K Demokratické hlasy 1945, 1946 Dennica , 1902, 1903, , , Dějiny lidstva / Šusta J. ( ) Středověk vrcholný a starnoucí 1. diel: sešit Dějiny lidstva / Šusta J. ( ) Středověk vrcholný a starnoucí 2. diel: sešit Dějiny literatury české 25/1-16; roč.25/č.17-32; 26/33-49; 26/50-66 Dělnická osvěta 1926,1927 Detvan 1928,1932 Dom a škola Duchovný pastier , 1937, 1938 Elán ,1946 Evanjelický posol spod Tatier , 1931, 1936, 1942

2 Filosofická revue 1933, , 1946, 1947 Fronta 1931 Földtani közlöny 1916,1917 Genius 1911 Historica slovaca 1940/41 Historický sborník Hlas ľudu 1945, 1946 Hlasy z domova a z misií 1932, 1940, 1945, 1948 Hospodárske rozhľady 1937 Hospodářské noviny 1860 Hronka 1836 Junák Kalendár Slováka Katolícke kázne Katolícke misie 1939,1948 Képes családi lapok 1899, 1900 Knihopis českých a slovenských tisků ,1939 Knižnica 1949 Kráľovna Mája 1938, 1939, 1942, 1946, 1947 Kráľovná sv. Ruženca 1924, 1925, 1927, 1930, 1934, 1935, 1936 Krásy Slovenska , 1924, 1925, , 1929, , 1933, , Křesťanská revue 1936 Kultúra 1931,1932, , 1936, 1939, 1943 Kultúrny život Květy 1841, 1844, 1879 Letáček pre sokolskú mládež 1948 Letectví Letopis Matice slovenskej 1866/67,1868, , , 1920 Linguistica slovaca , Lípa 1937 Listy filologické 1925,1926,1932 Malý národní kalendár 1869 Matičné čítanie , Meteorologické zprávy Misionársky kalendár 1946 Mladá Europa 1942 Mladá tvorba , 1947/1948 Mladé prúdy 1925 Mladé Slovensko 1924 Mladý život Moravan (kalendár) 1926 Národná škola slovenská ,1937/38 Národní hlásnik ,

3 Národní osvobození 1934 Národnie noviny ,1932 Národný pracovník Národopisný sborník 1939,1941,1942, Náš ľud Náš národ 1943,1944 Náš Sion 1923,1926,1927 Naša škola 1926-II,1927-I,1936/37,1937/38 Naše divadlo ,1935, Naše doba 1894, , ,1908,1911,1912, , Naše řeč ,1923, ,1931, Naše Slovensko 1907, Naše věda 1930 Naší přírodou 1938/ /40 Našim dobrodincom 1943 National magazin 1834 Nedeľné čítanie 1922 Nová práca 1946, 1947 Nové Slovensko Nové slovo 1944,1947,1950,1951 Nové zákony a nařízení ČSR 1945,1946,1948 Novini pre hospodárstvo, remeslo a domáci život 1848 Nový človek Nový rod 1922/23 Nový svet ,1936,1942 Nový život 1897 Obrana Slovenska 1932 Obzor 1848, 1866, , , , Odvaha 1926 Oesterreichische Zeitschrift für Homoepathie 1845 Ohňom a perom 1945 Orol , , , 1880 Orol tatránski Osa 1932 Osveta 1945/ /51 Osvěta 1876,1879,1881, ,1899, , 1905,1908 Památky archeologické a místopisné 1854 Pedagogický sborník Pešťbudínske vedomosti 1861 Politika 1935, Pozorovateľ 1936 Pravda 1944,1945 (3,4),1946 (1-4),1947 (1-4),

4 1948 (3,4),1949 (1-5),1950 (1-3) Pravda chudoby Práce a vynálezy 1927 Právní prakse 1948 Právny obzor Príroda 1945/46, Prírodovedný sborník Proletárka Prúdy , , 1933, Psychologický sborník 1948 Pútnik cyrilometodejský 1946 Pútnik svätovojtešský (kalendár) 1941, 1944, 1948, 1950 Register sbierky zákonov Rejstřík právních předpisů Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe 1842,1843 Ročenka Slovenskej chudoby 1923 Rodina a škola Rodinný krb Roľnícke noviny ,1947,1948 Roľnícke rozhľady Rozvoj , Rudé právo 1947 (1-4),1949 (1-4),1950 (1-4) Salon 1927 Sbierka nariadení Slovenskej národnej rady 1944,1948 Sps. [7,3] Sbierka zákonov Slovenskej národnej rady 1949 Sps. [7,4] Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé Sps. [7,1-4] Sbírka zákonů a nařízení státu československého Sps. [7,1-4] Sbírka zákonů a nařízení státu československého - duplikáty v HKF 1923,1924/1,1924/2,1926,1927/1,1927/2, , , ,1946/1,1946/2 Sborník Matice slovenskej Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti , , 1926,1928,1930,1932,1933/34, 1936,1940/41 Sborník Spolku profesorov Slovákov , Sborník štátneho banského múzea Dionýza Štúra v BŠ Sborník Ústavu Slovenského národného povstania 1949, 1950 Slniečko , , , , , Slobodný rozhlas Slovák (nie komplet.) Slovanský přehled Slovenská liga 1935, 1937, 1938, 1940 Slovenská národná knižnica 1944,

5 Slovenská nedeľa 1942 Slovenské ovocinárstvo Slovenská politika 1934, Slovenská pravda 1936, Slovenská reč 1933/4-1943/4,1946,1947/8,1948/9, 1949/50,1950/51 Slovenská vlastiveda 1922 Slovenské dielo 1929/č. 1 Slovenské národné noviny Slovenské pohľady , , , Slovenské zvesti 1936/I,1937/II,1937/III,1938/IV,1938/V Slovenskje národňje novini /I-II, III, IV Slovenskje pohladi na vedi, umeňja a literaturu , Slovensko , , Slovenský hlas 1938 Slovenský hospodár Slovenský jazyk 1940 Slovenský letopis 1879 Slovenský ľud 1928, 1930, 1931, 1934, 1935 Slovenský ovocinár a vinohradník Slovenský penzista 1944 Slovenský svet 1921, 1922, 1923 Slovenský včelár 1934,1940,1942,1947, Slovenský východ ,1936 Slovenský zákonník Sps. [7,1-4] Slovesnosť 1863 Slovo a slovesnosť 1939 Slovo a tvar Smer Spartakus Sršeň St. Michaels Kalendar 1931, 1932, 1939, 1941 Stanislavovské zvesti 1940 Stráž na Sione 1936 Studentský časopis 1924/25 Studio : aventínska filmová revue 1929 Svätá rodina 1929 Svědomím českých dějin : Revoluce r Světozor Svojeť 1925/26,1926/27 Svojina Svoradov Školské zvesti 1947,1949 Šport 1945

6 Tatranský Orol , 1922, 1923, 1929 Technický obzor slovenský 1937/1,2,3,4,5; Technik 1940/41-43/44,1946/47-49 Természettudományi közlöny 1906 Těsnopisné listy Turul 1913, 1917 Tvorba 1941/2,1942/3,1943/4, Umenie 1947 Umění : sborník pro českou výtvarnou práci 1947 Úradná sbierka rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu vo veciach administratívnych 1943 Úradné noviny 1939, Sps. [7,1-4] Úradné noviny župy XVIII. (Pohronskej) 1925 Úradný vestník Sps. [7,3] Úřední list republiky Československé 1946, 1947, 1950 Útok 1933 Vatra , Verbum 1946, 1947/1948 Včela moravská Včelár a ovocinár 1893/4,1895/6 Věda a život 1937/3,1938/5 Vesna Věstník důvěrnických sborů 1921,1922 Výstavné noviny 1938 Zdravý národ Zeitschrift für Bücherfreunde /I,II,1898-9/I, /I,1901-2/I Zeměpisný magazín 1948/49 Zornička 1912, 1913 Zpravodaj (Oblastný sekretariát SSM, Banská Bystrica) 1948 Zpravodaj YMCA Zprávy památkové péče 1950 Zvesti Červeného kríža Zvesti Ministerstva školstva a národnej osvety 1938,1939 Živena , ,1925, , 1937, ,1945/II,1946, Život 1933/34,1936/37,1937/38 Aktualizácia: 25. jún 2012

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké

Mehr

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII Vznik Československej republiky (ČSR) bol oficiálne potvrdený 28. a 30. októbra 1918 dvomi štátoprávnymi aktami prijatím Vyhlásenia národného výboru Československého v Prahe a Deklaráciou slovenského národa

Mehr

Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A.

Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A. Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A. Bruzek a C. J. Durrant Ilustrovaný slovník termínov alnečnej

Mehr

Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Ponuka platí iba pre knižnice do 20.10.2013

Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Ponuka platí iba pre knižnice do 20.10.2013 Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Ponuka platí iba pre knižnice do 20.10.2013 Por. č. Názov Autor Miesto vyd. Vydavateľstvo Rok vyd. Prír.č. 1. 1 000 otázok a

Mehr

Die slowakische Musik des 20. Jahrhunderts und die Idee der Nationalmusik

Die slowakische Musik des 20. Jahrhunderts und die Idee der Nationalmusik Jana Lengová (Bratislava) Die slowakische Musik des 20. Jahrhunderts und die Idee der Nationalmusik Die vor einigen Jahren (1997) durchgeführte Umfrage 1 der Fachzeitschrift Slovenská hudba ( Slowakische

Mehr

Abb. 1: Gerhard Heilfurth, Glückauf! Geschichte, Bedeutung und Sozialkraft der Bergmannsgrusses (Essen 1958), o. S.

Abb. 1: Gerhard Heilfurth, Glückauf! Geschichte, Bedeutung und Sozialkraft der Bergmannsgrusses (Essen 1958), o. S. ANHANG 161 Abbildungsverzeichnis Abb. 1: Gerhard Heilfurth, Glückauf! Geschichte, Bedeutung und Sozialkraft der Bergmannsgrusses (Essen 1958), o. S. Abb. 2: Franz Kirnbauer, Schlägel und Eisen und andere

Mehr

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang TRAINING AND PRACTICE VOLUME 9. ISSUE 1-2/2011 NeleŠovKá, alena pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang Der Beitrag stellt eine Fortsetzung der kleinen Forschungsstudien

Mehr

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996 Spravodaj c 162 Motto 62: Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde. Martin Rázus +++++++++++++++++ Mimoriadne smutna sprava! Dna 15.november

Mehr

POLITISCHER BERICHT TSCHECHIEN. Die Gross-Regierung wackelt oder Wie aus einer kleinen Affäre eine große Regierungskrise

POLITISCHER BERICHT TSCHECHIEN. Die Gross-Regierung wackelt oder Wie aus einer kleinen Affäre eine große Regierungskrise Konrad-Adenauer-Stiftung e.v., Klimentská 46, CZ-110 02 Praha 1 Außenstelle Prag Zastoupení v České republice POLITISCHER BERICHT TSCHECHIEN Februar 2005 Die Gross-Regierung wackelt oder Wie aus einer

Mehr

KREDITVERGABE UND ZAHLUNGSMORAL SLOWAKEI

KREDITVERGABE UND ZAHLUNGSMORAL SLOWAKEI KREDITVERGABE UND ZAHLUNGSMORAL SLOWAKEI Slowakei (Dezember 2013) Einfacher Zugang zu Finanzierungen bei günstigen Zinssätzen / Bonitätsprüfung der Geschäftspartner wichtig Bratislava (gtai) - Deutsche

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA a nacistická agresia proti POĽSKU Vojenský historický ústav Bratislava 2006 1 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Recenzenti: doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.

Mehr

Vereinfachter Prospekt. ESPA BOND EURO-CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG

Vereinfachter Prospekt. ESPA BOND EURO-CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Vereinfachter Prospekt ESPA BOND EURO-CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Genehmigt von der Finanzmarktaufsicht entsprechend der Bestimmungen des österreichischen Investmentfondsgesetzes (InvFG)

Mehr

Zoznam podporovaných partnerov

Zoznam podporovaných partnerov PRÍLOHA 1: Zoznam podporovaných partnerov Z RAKÚSKA 1. Podporované univerzity: Universität Wien Medizinische Universität Wien Technische Universität Wien Universität für Bodenkultur Wien Veterinärmedizinische

Mehr

Bilateral agreements on flood risk management in the DRBD

Bilateral agreements on flood risk management in the DRBD Bilateral agreements on flood risk management in the DRBD Annex 4 of the DFRM Plan ICPDR / International Commission for the Protection of the Danube River / www.icpdr.org Austria Staat, Bezeichnung Deutschland

Mehr

Okruhy absolventských zkoušek dálkové studium

Okruhy absolventských zkoušek dálkové studium Okruhy absolventských zkoušek dálkové studium A) Odborná část 1. Dokumenty jako zdroje informací druhy a formy dokumentů vývojové etapy obsahové a formální podoby dokumentů typologie dokumentů obsahová

Mehr

Josef Augusta t. von Rudolf Musil, Brno. mit Taf. V

Josef Augusta t. von Rudolf Musil, Brno. mit Taf. V 107 Josef Augusta t von Rudolf Musil, Brno mit Taf. V Die Paläontologie hat am 4. Februar 1968 einen hervorragenden Wissenschaftler verloren, der nicht nur in der Tschechoslowakei, seiner Heimat, sondern

Mehr

VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN

VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN Tento dokument vznikl v rámci projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Datum vytvoření: 23.11.2012 Ročník: 1.Nde Škola: SOU

Mehr

34 B 5636 357385 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 35 B 5636 357386 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 36 B

34 B 5636 357385 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 35 B 5636 357386 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 36 B 1 B 5604 357667 Harrerová, Šárka Základy lékařské angličtiny Praha:Avicenum,1979 2 B 5604 357668 Harrerová, Šárka Základy lékařské angličtiny Praha:Avicenum,1979 3 B 5604 357669 Harrerová, Šárka Základy

Mehr

! COMENIUS-EXPERTENFORUM DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN TÄTIGKEITSBERICHT 2011!2012

! COMENIUS-EXPERTENFORUM DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN TÄTIGKEITSBERICHT 2011!2012 ! COMENIUS-EXPERTENFORUM DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN TÄTIGKEITSBERICHT 2011!2012 Das COMENIUS-Expertenforum will den aktuellen Europäischen Bildungsauftrag hinsichtlich seiner historischen

Mehr

Die Wirtschaftspolitik der deutschen Regierung zwischen 1928 und 1929 1. František Stellner 2, Radek Soběhart 3

Die Wirtschaftspolitik der deutschen Regierung zwischen 1928 und 1929 1. František Stellner 2, Radek Soběhart 3 Die Wirtschaftspolitik der deutschen Regierung zwischen 1928 und 1929 1 František Stellner 2, Radek Soběhart 3 in: STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Die Wirtschaftspolitik der deutschen Regierung zwischen

Mehr

Infoabend. In Kooperation mit dem Verein EUROSOLA. Grenzenlose Energiekultur. Ein Energiestammtisch in Tschechisch und Österreichisch *

Infoabend. In Kooperation mit dem Verein EUROSOLA. Grenzenlose Energiekultur. Ein Energiestammtisch in Tschechisch und Österreichisch * 146. Infoabend In Kooperation mit dem Verein EUROSOLA Grenzenlose Energiekultur Ein Energiestammtisch in Tschechisch und Österreichisch * Donnerstag, 8. August 2013 in Langau (Bez. Horn/NÖ) und Safov/Schaffa

Mehr

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982 Zoznam dokumentov ponukovaných na predaj pre používateľov knižnice - november 2014 P.č. Sign. Prír.č. Autor Názov Vydavateľ 1 C 1295 333960 Žizň rastenij v šesti tomach 2 Moskva : Prosveščenije, 1976 2

Mehr

PRESSEINFORMATION Wien, am 3.5.2005

PRESSEINFORMATION Wien, am 3.5.2005 Erste Bank: Bilanz ab 2005 entsprechend der Neufassungen der IAS - Standards 32 und 39 PRESSEINFORMATION Wien, am 3.5.2005 - Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung rückwirkend adaptiert Die Erste Bank

Mehr

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST prof. JUDr. Milan ČIČ, DrSc. et. mult. Dr. h. c., akademik SAV, akademik EAVU 1993 2000 od 2004 asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied námestník ministra

Mehr

1A HÖRVERSTEHEN LEHRERBLATT LÖSUNG + Text Zeit: 5 Minuten nach dem 2. Vorlesen

1A HÖRVERSTEHEN LEHRERBLATT LÖSUNG + Text Zeit: 5 Minuten nach dem 2. Vorlesen Počúvanie s porozumením Úlohy a riešenia pre porotu 1A HÖRVERSTEHEN LEHRERBLATT LÖSUNG + Text Zeit: 5 Minuten nach dem 2. Vorlesen Der Text wird zweimal in normalem Lesetempo deutlich vorgelesen. Danach

Mehr

EUROPÄISCHE KOMMISSION GENERALDIREKTION FÜR STEUERN UND ZOLLUNION. MwSt in der Europäischen Gemeinschaft DURCHSETZUNG IN DEN MITGLIEDSTAATEN,

EUROPÄISCHE KOMMISSION GENERALDIREKTION FÜR STEUERN UND ZOLLUNION. MwSt in der Europäischen Gemeinschaft DURCHSETZUNG IN DEN MITGLIEDSTAATEN, EUROPÄISCHE KOMMISSION GENERALDIREKTION FÜR STEUERN UND ZOLLUNION Indirekte Steuern und Steuerverwaltung MwSt und sonstige Umsatzsteuern MwSt in der Europäischen Gemeinschaft DURCHSETZUNG IN DEN MITGLIEDSTAATEN,

Mehr

ISBN 978-80-89335-00-8

ISBN 978-80-89335-00-8 C M Y K C M Y K K25 CMY C M Y K K50 CMY C M Y K K75 CMY C M Y K K25 CMY C M Y K K50 CMY C M Y K K75 CMY C M Y K K25 CMY C M Y K K50 CMY C M Y K K75 CMY C M Y K C M Y K ISBN 978-80-89335-00-8 Martin Lacko

Mehr

THE ARCHAEOMETALLURGY OF IRON

THE ARCHAEOMETALLURGY OF IRON THE ARCHAEOMETALLURGY OF IRON Recent Developments in Archaeological and Scientic Research Dedicated to Professor Radomír Pleiner Edited by Ji í Ho²ek, Henry Cleere and ubomír Mihok THE ARCHAEOMETALLURGY

Mehr

CL Line. Classic. Tables DEUTSCH ENGLISH

CL Line. Classic. Tables DEUTSCH ENGLISH CL Line Classic Tables DEUTSCH ENGLISH ZNB Wichtige Entscheidungen ZNB Critical decisions 4 CWB Einwandfreie Kommunikation CWB Excellent communication 6 CTB Büroarbeit CTB Office work 8 CLB & CLA In gewöhnliche

Mehr

Lizenzieren. Jetzt noch einfacher.

Lizenzieren. Jetzt noch einfacher. Lizenzieren. Jetzt noch einfacher. 200069959-001, Michael Kelley/Stone+ Sie haben sich ein vereinfachtes Lizenzierungsverfahren auf unserer Website gewünscht. Wir haben gehandelt. Flexible Lizenz-Pakete.

Mehr

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA RECENZENT Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. S O C I O L I N G U I S T I C A S L O V A C A 5 MESTO A JEHO

Mehr

Frauen und Reformation 2017

Frauen und Reformation 2017 Die Reformation war im Gebiet der heutigen Slowakischen Republik bereits Anfang des 16. Jahrhunderts verbreitet und das damalige Oberungarn war im 16. und 17. Jahrhundert ein Verwaltungsbezirk des Königreichs

Mehr

Spravodaj c 160 +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++

Spravodaj c 160 +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++ Spravodaj c 160 Motto60: Často chudobná pastierova chyžka môže pre vlasť viac urobiť než tábor, z ktorého bojoval Žižka. - V prílohe zasielame pozvánku na prednášku prof. Ing. Bajcsyho, PhD., ktorá sa

Mehr

FOCUS Pressekonferenz

FOCUS Pressekonferenz FOCUS Pressekonferenz 04. Februar 2014 Klaus Fessel Marcel Grell FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar 2014 1 Werbebilanz 2013 FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH

Mehr

I. II. I. II. III. IV. I. II. III. I. II. III. IV. I. II. III. IV. V. I. II. III. IV. V. VI. I. II. I. II. III. I. II. I. II. I. II. I. II. III. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Mehr

230 Jahre Ständetheater in Prag - Das schöpferische Potential der Bühne im europäischen Kontext

230 Jahre Ständetheater in Prag - Das schöpferische Potential der Bühne im europäischen Kontext 230 Jahre Ständetheater in Prag - Das schöpferische Potential der Bühne im europäischen Kontext (Praha 18. 21. 4. 2013) Veranstalter: Institut umění Divadelní ústav (Arts and Theatre Institut, IDU), Národní

Mehr

Slowakei Land des kostenlosen Bahnfahrens* doc. Ing. Peter Márton, PhD. Universität Žilina Slowakei

Slowakei Land des kostenlosen Bahnfahrens* doc. Ing. Peter Márton, PhD. Universität Žilina Slowakei Slowakei Land des kostenlosen Bahnfahrens* doc. Ing. Peter Márton, PhD. Universität Žilina Slowakei Inhalt Erzählung für den Anfang Geschichte der Eisenbahnen in der Slowakei Eisenbahnnetz der Slowakei

Mehr

Bibliothèque Bibliothek Biblioteca Library. Acquisitions récentes Neuanschaffungen Acquisizioni recenti Recent

Bibliothèque Bibliothek Biblioteca Library. Acquisitions récentes Neuanschaffungen Acquisizioni recenti Recent Bibliothèque Bibliothek Biblioteca Library Acquisitions récentes Neuanschaffungen Acquisizioni recenti Recent acquisitions 07/2014 1 A 12 e COMP/19 2014 Informes de la Asociación Argentina de Derecho Comparado

Mehr

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Zborník Múzea Slovenského národného povstania 2006 Zborník Múzea Slovenského národného povstania GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme vám predstavili nové vydanie Zborníka Múzea

Mehr

Studienprogramm des Gemeinsamen Studiengangs Deutsch-Tschechische Studien / Česko-německá studia

Studienprogramm des Gemeinsamen Studiengangs Deutsch-Tschechische Studien / Česko-německá studia Zusatzvereinbarung zur Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen der Universität Regensburg und der Karls-Universität Prag und zum Vertrag über die Zusammenarbeit zwischen der Sozialwissenschaftlichen

Mehr

Die Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung 2006

Die Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung 2006 Anhang A : Deklarationssätze der Lebensversicherer nach Tarifgeneration zur Studie: Die Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung 2006 Was die deutschen Lebensversicherer ihren Kunden gutschreiben

Mehr

2/11. Móda a zvyklosti. Téma čísla. Pamätajte na tých, čo vás viedli a hlásali vám Božie slovo... Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky.

2/11. Móda a zvyklosti. Téma čísla. Pamätajte na tých, čo vás viedli a hlásali vám Božie slovo... Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. 2/11 február - únor 2011 roèník 81 Èasopis Bratskej jednoty baptistov Èasopis Bratrské jednoty baptistů Pamätajte na tých, čo vás viedli a hlásali vám Božie slovo... Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes

Mehr

Seite 1 von 5... Softfair BU-Leistungsrating (Stand 05/2015)

Seite 1 von 5... Softfair BU-Leistungsrating (Stand 05/2015) ARAG LebensversicherungsAG ARAG LebensversicherungsAG Asstel Versicherungskonzepte GmbH Canada Life Cardea.life Seite 1 von 5... Allianz BerufsunfähigkeitsStartPolice (OBU12) keine Schüler-BU keine Beamten-BU

Mehr

36/2011/2. EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL

36/2011/2. EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL 36/2011/2 EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKÁ FAKULTA, ÚSTAV ARCHEOLOGIE A MUZEOLOGIE MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST V BRNĚ ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE

Mehr

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január Misiologické info Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január R. Mazur: Bůh na cestě za člověkem P. Bargár: Misijná prax českých a slovenských cirkví vo svetle krízových

Mehr

Die Teilung der Tschechoslowakei Zusammenfassende Analyse zehn Jahre danach. Karel Vodička 1

Die Teilung der Tschechoslowakei Zusammenfassende Analyse zehn Jahre danach. Karel Vodička 1 Die Teilung der Tschechoslowakei Zusammenfassende Analyse zehn Jahre danach Karel Vodička 1 Zusammenfassung Die Teilung der Tschechoslowakei entsprach nicht dem Wunsch der tschechoslowakischen Bevölkerung.

Mehr

ROZHOVORY HERMENEUTIKA VIERY. Boži a lidská nekonečnost. in der Schrift und Patristik. (Náuka o milosti v Písme a u cirkevných otcov).

ROZHOVORY HERMENEUTIKA VIERY. Boži a lidská nekonečnost. in der Schrift und Patristik. (Náuka o milosti v Písme a u cirkevných otcov). ROZHOVORY FILOZOFIA Roč 56, 2001, č 8 HERMENEUTIKA VIERY Doc. Lenka Karfíková, Dr. theol. je vedúcou Katedry filozofie a patrológie Cyrilometodejskej teologickej fakulty Univerzity Palackého (CMTF IJP)

Mehr

echte Fotografie Basel - Mittlere Rheinbrücke echte Fotografie Basel - Münster mit Rhein Basel - Helvetia BS 7 Basel - Drachenbrunnen

echte Fotografie Basel - Mittlere Rheinbrücke echte Fotografie Basel - Münster mit Rhein Basel - Helvetia BS 7 Basel - Drachenbrunnen Bsel im Formt A 5 Seite 1 von 2 Bsel - Mittlere Rheinbrücke mit Mrtinskirche Bsel - Mittlere Rheinbrücke BS 2 BS 1 Bsel - Rths Bsel - Münster mit Rhein BS 5 Bsel - Wettsteinbrücke mit Münster Bsel - Münsterfähre

Mehr

LOHN- UND LOHNNEBENKOSTEN SLOWAKEI

LOHN- UND LOHNNEBENKOSTEN SLOWAKEI LOHN- UND LOHNNEBENKOSTEN SLOWAKEI Slowakei (März 2015) Entspannung am Arbeitsmarkt und hohe Lohnsteigerungen / Duales Ausbildungssystem startet im Herbst 2015 Bratislava (gtai) - Die Situation am slowakischen

Mehr

2B HÖRVERSTEHEN Lehrerblatt Text + Lösung Die Schüler arbeiten erst nach dem 2. Hören.

2B HÖRVERSTEHEN Lehrerblatt Text + Lösung Die Schüler arbeiten erst nach dem 2. Hören. Počúvanie s porozumením Úlohy a riešenie pre porotu 2B HÖRVERSTEHEN Lehrerblatt Text + Lösung Zeit: 5 Minuten Die Schüler arbeiten erst nach dem 2. Hören. Wir sind die Rollfeld-Polizei" Susanne Küßner

Mehr

Factsheet Slowakei 2013

Factsheet Slowakei 2013 Factsheet Slowakei 2013 Energieeffizienz in Gebäuden Teil I Exportinitiative Energieeffizienz Die Exportinitiative Energieeffizienz unterstützt deutsche Anbieter von Technologien, Produkten und Dienstleistungen

Mehr

Poklady Atlantického oceánu 8dňová plavba so spoločnosťou Pullmantur All inclusive!!!

Poklady Atlantického oceánu 8dňová plavba so spoločnosťou Pullmantur All inclusive!!! Poklady Atlantického oceánu 8dňová plavba so spoločnosťou Pullmantur All inclusive!!! AKCIA PRE DETI (s 2 dospelými na kajute) Deti do 2 rokov (24mesiacov): plavba zdarma Od 2 do 17 rokov, plavba zdarma

Mehr

AWA 2014. Dynamik und Stabilität bei den Mediennutzungsmustern. Dr. Johannes Schneller. Institut für Demoskopie Allensbach

AWA 2014. Dynamik und Stabilität bei den Mediennutzungsmustern. Dr. Johannes Schneller. Institut für Demoskopie Allensbach Dynamik und Stabilität bei den Mediennutzungsmustern Dr. Johannes Schneller Institut für Demoskopie Allensbach Internetdynamik in allen Altersgruppen Es nutzen das Internet ein- oder mehrmals am Tag 2004

Mehr

KAPITEL 9 - GEWERBE, ARBEITSMARKT

KAPITEL 9 - GEWERBE, ARBEITSMARKT KAPITEL 9 - GEWERBE, ARBEITSMARKT 9.1 ARBEITSMARKTDATEN IM JAHRESSCHNITT 42.386 47.459 47.847 47.873 47.810 47.683 27.884 2.462 3.587 4.039 3.967 3.510 3.567 2.264 gemeldete offene Stellen Stellenandrangziffer

Mehr

Trestná zodpovednosť právnických osôb. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen

Trestná zodpovednosť právnických osôb. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Trestná zodpovednosť právnických osôb Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Trestná zodpovednosť právnických osôb Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12.

Mehr

Konditionen Self Directed Investors-Service im Rahmen des netbanking Wertpapier-Service

Konditionen Self Directed Investors-Service im Rahmen des netbanking Wertpapier-Service Konditionen Self Directed Investors-Service im Rahmen des netbanking Wertpapier-Service Stand: 13. Juli 2015 Seite 2 von 6 1. Orderausführung Orderausführung - börslicher Handel (Kauf/Verkauf Aktien, Zertifikate,

Mehr

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.)

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.) KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE Marek Švec (ed.) Bratislava 2013 Editor: JUDr. Marek Švec, PhD. Autori: Miloš Lacko, Ladislav Macháček, Simona Schuszteková, Martin Štefko, Jozef Toman,

Mehr

MATURITA 2009. nemecký JAZYK

MATURITA 2009. nemecký JAZYK MATURITA 2009 EXTERNÁ ČASŤ nemecký JAZYK úroveň B2 kód testu: 8240 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU. Test obsahuje 80 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.

Mehr

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu Drevené kuchynské sady ručná výroba Wooden kitchen sets hand made Holzküchensets Handgefertigt www.woodarticle.eu Popis ku kuchynskému náčiniu Papala Kuchynské náčinie značky Papala je vyrobené z bukového

Mehr

WEB(BEST)-SELLER Ablauf eines Automatisierten verkaufens im Internet

WEB(BEST)-SELLER Ablauf eines Automatisierten verkaufens im Internet WEB(BEST)-SELLER Ablauf eines Automatisierten verkaufens im Internet Versand DHL Bezahlung PayPal Bestellungen über die Verkaufsplattfomren EBay Amazon Mein Packet Schnittstelle Automatisch Transfer WaWi

Mehr

Vereinfachter Prospekt. UL Dynamický Miteigentumsfonds gemäß InvFG 2011 idgf

Vereinfachter Prospekt. UL Dynamický Miteigentumsfonds gemäß InvFG 2011 idgf Vereinfachter Prospekt UL Dynamický Miteigentumsfonds gemäß InvFG 2011 idgf Genehmigt von der Finanzmarktaufsicht entsprechend der Bestimmungen des österreichischen Investmentfondsgesetzes (InvFG) ISIN:

Mehr

KAUFKRAFT UND KONSUMVERHALTEN SLOWAKEI

KAUFKRAFT UND KONSUMVERHALTEN SLOWAKEI KAUFKRAFT UND KONSUMVERHALTEN SLOWAKEI Slowakei (April 2015) Durchschnittslohn und verfügbare Haushalteinkommen steigen bis 2018 kontinuierlich an Bratislava (gtai) - Die slowakischen Privathaushalte haben

Mehr

LOHN- UND LOHNNEBENKOSTEN SLOWAKEI

LOHN- UND LOHNNEBENKOSTEN SLOWAKEI LOHN- UND LOHNNEBENKOSTEN SLOWAKEI Slowakei (April 2014) Arbeitslosigkeit sinkt leicht und Löhne steigen 2014 / Erste Projekte zum Aufbau eines dualen Ausbildungssystems Bratislava (gtai) - Die Arbeitslosigkeit

Mehr

Vorstellung der E.ON Czech Gruppe

Vorstellung der E.ON Czech Gruppe Vorstellung der E.ON Czech Gruppe Tomáš Kubín head of area management České Budějovice, 12. November 2010 Agenda 1. Vorstellung E.ON Konzern 2. E.ON Czech Gruppe und ihre Position auf dem Strom- und Gasmarkt

Mehr

1A HÖRVERSTEHEN Lehrerblatt Text + Lösung Die Schüler arbeiten erst nach dem 2. Hören.

1A HÖRVERSTEHEN Lehrerblatt Text + Lösung Die Schüler arbeiten erst nach dem 2. Hören. Počúvanie s porozumením Úlohy a riešenie pre porotu 1A HÖRVERSTEHEN Lehrerblatt Text + Lösung Zeit: 5 Minuten Die Schüler arbeiten erst nach dem 2. Hören. Der Text wird zweimal in normalem Lesetempo deutlich

Mehr

GEBÜHRENLISTE DER SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A. S. TEIL A) NATÜRLICHE PERSONEN NICHTUNTERNEHMER. 1 von 28

GEBÜHRENLISTE DER SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A. S. TEIL A) NATÜRLICHE PERSONEN NICHTUNTERNEHMER. 1 von 28 GEBÜHRENLISTE DER SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A. S. TEIL A) NATÜRLICHE PERSONEN NICHTUNTERNEHMER 1 von 28 Die Gebührenliste ist ein Dokument, welches von der Bank veröffentlicht wird und in welchem Gebühren,

Mehr

MUSICOLOGICA OLOMUCENSIA 13

MUSICOLOGICA OLOMUCENSIA 13 ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA PHILOSOPHICA AESTHETICA 37 2011 MUSICOLOGICA OLOMUCENSIA 13 Universitas Palackiana Olomucensis 2011 Musicologica Olomucensia Editor-in-chief:

Mehr

MANAGEMENT-WEITERBILDUNG ST 20.GALLEN 15 SEMINArKALENDEr

MANAGEMENT-WEITERBILDUNG ST 20.GALLEN 15 SEMINArKALENDEr 2015 M A N A G E M E N T- W E I T E R B I L D U N G S T. G A L L E N SEMINArKALENDEr Seminarkalender Open Programs 2015 www.sgmi.ch General Management für Executives Dauer CHF Jan Feb März April Mai Juni

Mehr

Gemeinsam sind wir stark! Unsere Angebote speziell für kleinere und mittelgroße Banken

Gemeinsam sind wir stark! Unsere Angebote speziell für kleinere und mittelgroße Banken Gemeinsam sind wir stark! Unsere Angebote speziell für kleinere und mittelgroße Banken Die Zahl der Themen, in denen die Mitarbeiter einer Genossenschaftsbank fit sein müssen, nimmt seit Jahren rasant

Mehr

G. Altmann's Bibliography

G. Altmann's Bibliography G. Altmann's Bibliography 1 BOOKS 1. Altmann, G, Lehfeldt, W., Allgemeine Sprachtypologie. München, Fink 1973 2. Altmann, G. Statistik für Linguisten I. Bochum, Brockmeyer 1980 (Trier, WVT: 1996 second

Mehr

Basisinformationen erstellt: Černáková Marta Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita

Mehr

*** Bevölkerung: Niedersachsen *** Tabelle 1: Mediennutzungsverhalten Wie häufig...? 50-59 Jahre. 14-29 Jahre. 40-49 Jahre.

*** Bevölkerung: Niedersachsen *** Tabelle 1: Mediennutzungsverhalten Wie häufig...? 50-59 Jahre. 14-29 Jahre. 40-49 Jahre. Seite 1 Tabelle 1: Mediennutzungsverhalten Wie häufig...? Geschlecht Alter Schulbildung des Befragten BIK-Stadtregion (in Tausend) M W 14-29 30-39 40-49 50-59 60 + b. u. 5 5 b. u. 20 20 b. u. 100 100 b.

Mehr

Bauwirtschaft Slowakei

Bauwirtschaft Slowakei Bauwirtschaft Slowakei Slowakei - Bauwirtschaft Branche kompakt: Slowakei - Bauwirtschaft (Januar 2012) (gtai) - Der slowakische Bausektor verbuchte von 2009 bis 2011 aufgrund der weltweiten Krise und

Mehr

GESCHÄFTSBERICHT 2014 W Ü S T E N R O T P O I S Ť O V Ň A

GESCHÄFTSBERICHT 2014 W Ü S T E N R O T P O I S Ť O V Ň A GESCHÄFTSBERICHT 2014 W Ü S T E N R O T P O I S Ť O V Ň A 2 GESCHÄFTSBERICHT 2014 WÜSTENROT POISŤOVŇA, A.S. INHALT ANsprAcHe des VorsTANdsVorsITzeNdeN................................................................

Mehr

MANAGEMENT-WEITERBILDUNG ST 20.GALLEN 16 SEMINARKALENDER

MANAGEMENT-WEITERBILDUNG ST 20.GALLEN 16 SEMINARKALENDER 2016 M A N A G E M E N T- W E I T E R B I L D U N G S T. G A L L E N SEMINARKALENDER SEMINARKALENDER OPEN PROGRAMS 2016 www.sgmi.ch General Management für Executives Dauer CHF Jan Feb März April Mai Juni

Mehr

Preisliste (Stand 21.Oktober 2015) Zahlen Sie bequem per Kreditkarte oder per Vorkasse

Preisliste (Stand 21.Oktober 2015) Zahlen Sie bequem per Kreditkarte oder per Vorkasse Bernd P. Gerhards Postfach 101545 D-41415 Neuss Fax 02182-827746 www.veteranen-service.de Preisliste (Stand 21.Oktober 2015) Zahlen Sie bequem per Kreditkarte oder per Vorkasse Die nachfolgenden Hinweiszeichen

Mehr

LITERATURLISTE IUG Studienplan 05W - Grundlagen

LITERATURLISTE IUG Studienplan 05W - Grundlagen LITERATURLISTE IUG Studienplan 05W - Grundlagen Grundlagen Bakk (Studienplan 05W) Master Grundlagen (Studienplan 05W) Master ergänzend gebundenes Wahlfach gemäß 8 (Studienplan 05W) Bakk: schriftliche (elektronische)

Mehr

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER ROČENKA 2008 JAHRESRÜCKBLICK 2008 Kutlíkova 17 P.O. Box 228 814 99 Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / 6353 67 87, 88 Fax: +421 / 2

Mehr

Seite zuletzt geändert am 09.06.2015 um 09:58 Uhr

Seite zuletzt geändert am 09.06.2015 um 09:58 Uhr Inhalt trifft Zielgruppe Kunden- und Mitarbeitermagazine, Imagebroschüren, Flyer oder Newsletter informieren, geben Einblicke und schärfen das Image Ihres Unternehmens. Doch welche Publikationen sind sinnvoll?

Mehr

Die Finanz- und Haftungsverfassung russischer Kapitalgesellschaften

Die Finanz- und Haftungsverfassung russischer Kapitalgesellschaften Volker Heeg Die Finanz- und Haftungsverfassung russischer Kapitalgesellschaften Juristische Reihe TENEA/ VOLKER HEEG Die Finanz- und Haftungsverfassung russischer Kapitalgesellschaften Das Herzstück kapitalgesellschaftsrechtlicher

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II Zoznam technických predpisov archivovaných v ÚAGK Metodické návody, Inštrukcie, Technologické postupy, Smernice PRÍRASTKOVÉ

Mehr

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 21272/2015 Sp. zn.: S - JMK 144426/2013 Bou Vyřizuje/linka Ing.Boušek/2215 Vyhotoveno dne 16. 2.

Mehr

Drahtzieher Visuelle Kommunikation. Portfolio. www.drahtzieher.at

Drahtzieher Visuelle Kommunikation. Portfolio. www.drahtzieher.at Drahtzieher Visuelle Kommunikation Portfolio www.drahtzieher.at 2008 Salzburg Museum Erscheinungsbild für das neue Salzburg Museum. Mondial Neuer visueller Auftritt des österreichischen Reiseveranstalters

Mehr

Juden in der mittelalterlichen Stadt. Jews in the medieval town

Juden in der mittelalterlichen Stadt. Jews in the medieval town Juden in der mittelalterlichen Stadt Der städtische Raum im Mittelalter Ort des Zusammenlebens und des Konflikts Jews in the medieval town Urban space in the Middle Ages a place of coexistence and conflicts

Mehr

Verhaltenskodex des GDV e. V. für den Vertrieb von Versicherungsprodukten Beigetretene Unternehmen ab dem 1. Juli 2013

Verhaltenskodex des GDV e. V. für den Vertrieb von Versicherungsprodukten Beigetretene Unternehmen ab dem 1. Juli 2013 Nr. Logo Mitgliedsunternehmen 1. AachenMünchener Lebensversicherung AG 2. AachenMünchener Versicherung AG 3. ADLER Versicherung AG 4. ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG 5. Allgemeine Rentenanstalt Pensionskasse

Mehr

In Sachen. Referent: DR KREUZER & COLL

In Sachen. Referent: DR KREUZER & COLL Tagesthemenstellung In Sachen Preisnachlässe als Kaufanreiz./. rechtliche Grenzen Referent: Rechtsanwalt Dr. Günther Kreuzer DR KREUZER & COLL 1 Inhaltsübersicht I. Grundsatz der Preisfreiheit 1. Entwicklung

Mehr

TWENTY ONE BRANDS AGENTUR LEISTUNGEN.

TWENTY ONE BRANDS AGENTUR LEISTUNGEN. AGENTUR LEISTUNGEN. . MARKENANALYSE Wettbewerbsumfeld Zielgruppen Markenimage Markenbekanntheit Markenpotenzial NAMING Unternehmens- und Produktnamen Claims Domains Verfügbarkeitsprüfung Akzeptanzprüfung

Mehr

PROJEKT-PRÄSENTATION

PROJEKT-PRÄSENTATION PROJEKT-PRÄSENTATION TRÄGERVEREIN TRÄGERVEREIN setzt sich ein für KONSENS, Dialog & Respekt TRÄGERVEREIN für eine mutige & ehrliche SCHWEIZ ZEITSCHRIFT fundiert, ausgewogen & transparent INHALT 1. AUSGANGSLAGE

Mehr

MOORHEILBAD TŘEBOŇ STELLT SICH VOR

MOORHEILBAD TŘEBOŇ STELLT SICH VOR MOORHEILBAD TŘEBOŇ STELLT SICH VOR Willkommen im städtischen Moorbad Třeboň Möchten Sie sich entspannen, wohl fühlen, neue Energie tanken? Dann haben Sie genau das Richtige gefunden. Das städtische Moorbad

Mehr

Budget einer Familie mit zwei Kindern (6 und 10 Jahre), ohne Auto

Budget einer Familie mit zwei Kindern (6 und 10 Jahre), ohne Auto Budget einer Familie mit zwei Kindern (6 und 10 Jahre), ohne Auto Bruttoeinkommen 6 887 Lohn 6 480 Familienzulage, Stipendium 340 67 1 Zehnter 695 Gemeinde, Werke, Projekte, Mitarbeiter 640 Geschenke,

Mehr

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary EdTRANS SK-AT Glossar Glosár Glossary Einleitung Aufgrund der Globalisierung, des wirtschaftlichen Wandels und auch der rezent wirtschaftlich schwierigen Situationen in Europa haben sich die Anforderungen,

Mehr

Peter Huppertz, LL.M. Rechtsanwalt und Fachanwalt für Informationstechnologierecht. Tel +49(0)211-5 18 82-197 peter.huppertz@hlfp.

Peter Huppertz, LL.M. Rechtsanwalt und Fachanwalt für Informationstechnologierecht. Tel +49(0)211-5 18 82-197 peter.huppertz@hlfp. 1 Peter Huppertz, LL.M. Rechtsanwalt und Fachanwalt für Informationstechnologierecht Tel +49(0)211-5 18 82-197 peter.huppertz@hlfp.de Tätigkeitsgebiete IT-Recht, insbesondere juristische Steuerung von

Mehr

Verhaltenskodex des GDV e. V. für den Vertrieb von Versicherungsprodukten Beigetretene Unternehmen ab dem 1. Juli 2013

Verhaltenskodex des GDV e. V. für den Vertrieb von Versicherungsprodukten Beigetretene Unternehmen ab dem 1. Juli 2013 Nr. Logo Mitgliedsunternehmen 1. AachenMünchener Lebensversicherung AG 2. AachenMünchener Versicherung AG 3. ADLER Versicherung AG 4. ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG 5. Allgemeine Rentenanstalt Pensionskasse

Mehr

Historie der Firma Kachliarstvo u Bitalovcov

Historie der Firma Kachliarstvo u Bitalovcov Historie der Firma Kachliarstvo u Bitalovcov Jahre GEBOREN GESTORBEN ARBEITEN AKTIV Ján Bitala geboren im Jahre 1925. Im Jahre 1944 absolvierte er seine Lehre beim deutschen Hafner Vincent Fridrich in

Mehr

die sonderthemen 2014

die sonderthemen 2014 die sonderthemen 2014 Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Sonderthemen sind breit gefächert. Bauen & Wohnen, Beruf & Qualiikation, Gesundheit & Sport, Freizeit & Kultur: Für alle Branchen gibt es Themen,

Mehr

MEHR ALS DRUCKEN. VIEL MEHR.

MEHR ALS DRUCKEN. VIEL MEHR. MEHR ALS DRUCKEN. VIEL MEHR. AGENDA Begrüssung Urs Stoop 15.15 15.30 SEITE 2 ORGANISATION AG FÜR NEUE ZÜRCHER ZEITUNG 25.2% RINGIER PRINT HOLDING AG 58.8% PRESSE PUBLICATIONS SR SA 16% IRL SA RENENS NZZ

Mehr

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO 3 2006 4, harf a. RO Č 2. NÍK 3 ČÍS. LO 40 Kč/Sk ROČNÍK 4. SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1. ČÍSLO CENA CEN A 4 40 ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO Sk. 3 NÍK ROČ ÍSLO. Č KLU NY RÁR KE LITE UBLI SKÝ EJ

Mehr

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. für das Jahr 2013 Ordentliche Hauptversammlung am 3. April 2014 in Prag Inhaltsverzeichnis Gesellschaftsorgane... 3 Bericht des Aufsichtsrats... 4 Vorwort des Vorstandsvorsitzenden...

Mehr