Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950"

Transkript

1 Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Periodiká do roku 1950 Názov Roky A-ZET 1938 Acta musicologica Acta ordinariatus Neosoliensis 1945 Akademie Akvaristické listy Architektura ČSR Banskobystrická Vatra 1946 Bibliografický katalog Bojovník 1944, 1945 Bratislava K Carpatica Slovaca 1943/44 Cieľ 1947,1950 Cirkevné listy 1942 Czechoslovak life 1949 Časník (kalendár) 1857 Časopis katolíckeho duchovenstva 1877, 1878, 1897, 1930, 1935, 1937, 1948 Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti ,1913, Česká osvěta Česká škola 1883 Československá dramaturgie 1949 Československý ochotník 1946/47 Český časopis historický 1926, Český včelař Dav , K Demokratické hlasy 1945, 1946 Dennica , 1902, 1903, , , Dějiny lidstva / Šusta J. ( ) Středověk vrcholný a starnoucí 1. diel: sešit Dějiny lidstva / Šusta J. ( ) Středověk vrcholný a starnoucí 2. diel: sešit Dějiny literatury české 25/1-16; roč.25/č.17-32; 26/33-49; 26/50-66 Dělnická osvěta 1926,1927 Detvan 1928,1932 Dom a škola Duchovný pastier , 1937, 1938 Elán ,1946 Evanjelický posol spod Tatier , 1931, 1936, 1942

2 Filosofická revue 1933, , 1946, 1947 Fronta 1931 Földtani közlöny 1916,1917 Genius 1911 Historica slovaca 1940/41 Historický sborník Hlas ľudu 1945, 1946 Hlasy z domova a z misií 1932, 1940, 1945, 1948 Hospodárske rozhľady 1937 Hospodářské noviny 1860 Hronka 1836 Junák Kalendár Slováka Katolícke kázne Katolícke misie 1939,1948 Képes családi lapok 1899, 1900 Knihopis českých a slovenských tisků ,1939 Knižnica 1949 Kráľovna Mája 1938, 1939, 1942, 1946, 1947 Kráľovná sv. Ruženca 1924, 1925, 1927, 1930, 1934, 1935, 1936 Krásy Slovenska , 1924, 1925, , 1929, , 1933, , Křesťanská revue 1936 Kultúra 1931,1932, , 1936, 1939, 1943 Kultúrny život Květy 1841, 1844, 1879 Letáček pre sokolskú mládež 1948 Letectví Letopis Matice slovenskej 1866/67,1868, , , 1920 Linguistica slovaca , Lípa 1937 Listy filologické 1925,1926,1932 Malý národní kalendár 1869 Matičné čítanie , Meteorologické zprávy Misionársky kalendár 1946 Mladá Europa 1942 Mladá tvorba , 1947/1948 Mladé prúdy 1925 Mladé Slovensko 1924 Mladý život Moravan (kalendár) 1926 Národná škola slovenská ,1937/38 Národní hlásnik ,

3 Národní osvobození 1934 Národnie noviny ,1932 Národný pracovník Národopisný sborník 1939,1941,1942, Náš ľud Náš národ 1943,1944 Náš Sion 1923,1926,1927 Naša škola 1926-II,1927-I,1936/37,1937/38 Naše divadlo ,1935, Naše doba 1894, , ,1908,1911,1912, , Naše řeč ,1923, ,1931, Naše Slovensko 1907, Naše věda 1930 Naší přírodou 1938/ /40 Našim dobrodincom 1943 National magazin 1834 Nedeľné čítanie 1922 Nová práca 1946, 1947 Nové Slovensko Nové slovo 1944,1947,1950,1951 Nové zákony a nařízení ČSR 1945,1946,1948 Novini pre hospodárstvo, remeslo a domáci život 1848 Nový človek Nový rod 1922/23 Nový svet ,1936,1942 Nový život 1897 Obrana Slovenska 1932 Obzor 1848, 1866, , , , Odvaha 1926 Oesterreichische Zeitschrift für Homoepathie 1845 Ohňom a perom 1945 Orol , , , 1880 Orol tatránski Osa 1932 Osveta 1945/ /51 Osvěta 1876,1879,1881, ,1899, , 1905,1908 Památky archeologické a místopisné 1854 Pedagogický sborník Pešťbudínske vedomosti 1861 Politika 1935, Pozorovateľ 1936 Pravda 1944,1945 (3,4),1946 (1-4),1947 (1-4),

4 1948 (3,4),1949 (1-5),1950 (1-3) Pravda chudoby Práce a vynálezy 1927 Právní prakse 1948 Právny obzor Príroda 1945/46, Prírodovedný sborník Proletárka Prúdy , , 1933, Psychologický sborník 1948 Pútnik cyrilometodejský 1946 Pútnik svätovojtešský (kalendár) 1941, 1944, 1948, 1950 Register sbierky zákonov Rejstřík právních předpisů Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe 1842,1843 Ročenka Slovenskej chudoby 1923 Rodina a škola Rodinný krb Roľnícke noviny ,1947,1948 Roľnícke rozhľady Rozvoj , Rudé právo 1947 (1-4),1949 (1-4),1950 (1-4) Salon 1927 Sbierka nariadení Slovenskej národnej rady 1944,1948 Sps. [7,3] Sbierka zákonov Slovenskej národnej rady 1949 Sps. [7,4] Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé Sps. [7,1-4] Sbírka zákonů a nařízení státu československého Sps. [7,1-4] Sbírka zákonů a nařízení státu československého - duplikáty v HKF 1923,1924/1,1924/2,1926,1927/1,1927/2, , , ,1946/1,1946/2 Sborník Matice slovenskej Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti , , 1926,1928,1930,1932,1933/34, 1936,1940/41 Sborník Spolku profesorov Slovákov , Sborník štátneho banského múzea Dionýza Štúra v BŠ Sborník Ústavu Slovenského národného povstania 1949, 1950 Slniečko , , , , , Slobodný rozhlas Slovák (nie komplet.) Slovanský přehled Slovenská liga 1935, 1937, 1938, 1940 Slovenská národná knižnica 1944,

5 Slovenská nedeľa 1942 Slovenské ovocinárstvo Slovenská politika 1934, Slovenská pravda 1936, Slovenská reč 1933/4-1943/4,1946,1947/8,1948/9, 1949/50,1950/51 Slovenská vlastiveda 1922 Slovenské dielo 1929/č. 1 Slovenské národné noviny Slovenské pohľady , , , Slovenské zvesti 1936/I,1937/II,1937/III,1938/IV,1938/V Slovenskje národňje novini /I-II, III, IV Slovenskje pohladi na vedi, umeňja a literaturu , Slovensko , , Slovenský hlas 1938 Slovenský hospodár Slovenský jazyk 1940 Slovenský letopis 1879 Slovenský ľud 1928, 1930, 1931, 1934, 1935 Slovenský ovocinár a vinohradník Slovenský penzista 1944 Slovenský svet 1921, 1922, 1923 Slovenský včelár 1934,1940,1942,1947, Slovenský východ ,1936 Slovenský zákonník Sps. [7,1-4] Slovesnosť 1863 Slovo a slovesnosť 1939 Slovo a tvar Smer Spartakus Sršeň St. Michaels Kalendar 1931, 1932, 1939, 1941 Stanislavovské zvesti 1940 Stráž na Sione 1936 Studentský časopis 1924/25 Studio : aventínska filmová revue 1929 Svätá rodina 1929 Svědomím českých dějin : Revoluce r Světozor Svojeť 1925/26,1926/27 Svojina Svoradov Školské zvesti 1947,1949 Šport 1945

6 Tatranský Orol , 1922, 1923, 1929 Technický obzor slovenský 1937/1,2,3,4,5; Technik 1940/41-43/44,1946/47-49 Természettudományi közlöny 1906 Těsnopisné listy Turul 1913, 1917 Tvorba 1941/2,1942/3,1943/4, Umenie 1947 Umění : sborník pro českou výtvarnou práci 1947 Úradná sbierka rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu vo veciach administratívnych 1943 Úradné noviny 1939, Sps. [7,1-4] Úradné noviny župy XVIII. (Pohronskej) 1925 Úradný vestník Sps. [7,3] Úřední list republiky Československé 1946, 1947, 1950 Útok 1933 Vatra , Verbum 1946, 1947/1948 Včela moravská Včelár a ovocinár 1893/4,1895/6 Věda a život 1937/3,1938/5 Vesna Věstník důvěrnických sborů 1921,1922 Výstavné noviny 1938 Zdravý národ Zeitschrift für Bücherfreunde /I,II,1898-9/I, /I,1901-2/I Zeměpisný magazín 1948/49 Zornička 1912, 1913 Zpravodaj (Oblastný sekretariát SSM, Banská Bystrica) 1948 Zpravodaj YMCA Zprávy památkové péče 1950 Zvesti Červeného kríža Zvesti Ministerstva školstva a národnej osvety 1938,1939 Živena , ,1925, , 1937, ,1945/II,1946, Život 1933/34,1936/37,1937/38 Aktualizácia: 25. jún 2012

Seriály v Knižnici Múzea Ľudovíta Štúra v Modre 1

Seriály v Knižnici Múzea Ľudovíta Štúra v Modre 1 Seriály v Knižnici Múzea Ľudovíta Štúra v Modre 1 A-Zet / Zodp. red. Jaroslav Šajnar.- Č. 146 (23. 6. 1938).- Praha : Melantrich. Arch : O architektúre a inej kultúre / Riad. Martin Mašek.- Roč. 7, 9 (2002).-

Mehr

Slovenská pedagogická knižnica. Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej pedagogickej knižnice v roku 2015

Slovenská pedagogická knižnica. Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej pedagogickej knižnice v roku 2015 Slovenská pedagogická knižnica Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej pedagogickej knižnice v roku 2015 Bratislava 2015 Slovenské: Academia. Súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. Bratislava,

Mehr

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1992

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1992 Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1992 Ohlasy sú rozdelené do troch castí: Citácie v v periodikách evidovaných v citacných databázach ISI (teraz SCI), s. 1-11 Citácie v periodikách neevidovaných

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

PROF. PHDR. JÚLIUS ŠPAŇÁR, CSC.

PROF. PHDR. JÚLIUS ŠPAŇÁR, CSC. PROF. PHDR. JÚLIUS ŠPAŇÁR, CSC. Július Špaňár sa narodil 12. 11. 1917 vo Veľkej Mani v terajšom okrese Nové Zámky. Vzišiel zo skromných hmotných pomerov. Na radu učiteľky miestnej ľudovej školy navštevoval

Mehr

Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: Auszeichnungen: Mitgliedschaften: Arbeitsschwerpunkte:

Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: Auszeichnungen: Mitgliedschaften: Arbeitsschwerpunkte: Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: 1995 2003 Magisterstudium Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Wien 2004 2009 Doktoratsstudium der Geschichte an der Universität

Mehr

Slawist Literaturhistoriker

Slawist Literaturhistoriker Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Pavel Josef Safarik Slawist Literaturhistoriker Berlin 2002

Mehr

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2013

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2013 Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2013 Sign. 21121 Kostol v Ludrovej - Žilina : Žilinský samosprávny kraj, 2012. - ISBN 978-80-89172-31-3 Sign. 21122 Integrating Archaeology. Science

Mehr

: (Corylus avellana) 1

: (Corylus avellana) 1 : (Corylus avellana) 1 The author analyses the mythology of the nut tree (Corylus avallana) in the context of other Slavic ethnodendrological systems,,,,. ( - ),, -, -( -), 2. Ӏ,,,.,,.,, (. : 1996),.,

Mehr

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave. Prírastky za rok 2014

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave. Prírastky za rok 2014 Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2014 Sign. 21217 ARS : Roč. 44/2011, č. 1,2 - Bratislava : Ústav dejín umenia - SAV, 2011 Sign. 21218 ARS : Roč. 45/2012, č. 1, 2 - Bratislava

Mehr

DOMINIK T A T A R K A

DOMINIK T A T A R K A DOMINIK T A T A R K A BIBLIOGRAFIA (14. 3. 1913 Plevník-Drienové 10. 5. 1989 Bratislava) Ú V O D Tento prehľad tvorby spisovateľa a prekladateľa Dominika TATARKU obsahuje súhrn jeho knižných titulov a

Mehr

Zoznam knižničných jednotiek vyradených z fondu ÚK a ŠIS VŠMU 2014

Zoznam knižničných jednotiek vyradených z fondu ÚK a ŠIS VŠMU 2014 Zoznam knižničných jednotiek vyradených z fondu ÚK a ŠIS VŠMU 2014 Poradové číslo Signatúra Autor Názov Miesto, vydavateľ, a rok vydania 1. 1 D 1031/35a Lenin Zobrané spisy 35 Bratislava, Pravda 1986 2.

Mehr

Institut für Ostrecht München e.v

Institut für Ostrecht München e.v Institut für Ostrecht München e.v Bibliothek Laufende Periodika im 2007 Verlagsort Signatur* ISSN ABDOS-Mitteilungen Marburg D113.24 ISSN 1432-4857 Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Praha ČR113.1

Mehr

Obsah: ISBN

Obsah: ISBN BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ - KNIŽNICA JÁNA KOLLÁRA V KREMNICI RODÁCI ANDREJOVI KMEŤOVI PERSONÁLNA REGIONÁLNA BIBLIOGRAFIA DECEMBER 2007 BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ - KNIŽNICA JÁNA KOLLÁRA V

Mehr

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

Mgr. Angela Škovierová, PhD. Mgr. Angela Škovierová, PhD. Narodená 23. júla 1974 v Považskej Bystrici. Vedecká pracovníčka (IIb) od 1. októbra 2002 do 30. júna 2011; v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV vykonávala aj práce súvisiace

Mehr

Pavel Kolář Publications

Pavel Kolář Publications Pavel Kolář Publications MONOGRAPH Geschichtswissenschaft in Zentraleuropa. Die Universitäten Prag, Wien und Berlin um 1900, Leipzig 2008. EDITED VOLUME Historische Nationalismusforschung im geteilten

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Ponuka platí iba pre knižnice do 20.10.2013

Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Ponuka platí iba pre knižnice do 20.10.2013 Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Ponuka platí iba pre knižnice do 20.10.2013 Por. č. Názov Autor Miesto vyd. Vydavateľstvo Rok vyd. Prír.č. 1. 1 000 otázok a

Mehr

VEREJNÁ KNIŽNICA MICHALA REŠETKU V TRENČÍNE IVOR RIPKA

VEREJNÁ KNIŽNICA MICHALA REŠETKU V TRENČÍNE IVOR RIPKA VEREJNÁ KNIŽNICA MICHALA REŠETKU V TRENČÍNE IVOR RIPKA Bibliografický leták 2007 Prof. PhDr. Ivor RIPKA, DrSc. jazykovedec Narodil sa 7. 9. 1937 v Bratislave. Celé detstvo prežil v Trenčíne (jeho otec

Mehr

Opis stavu výskumu divadla a filmu z domáceho a medzinárodného hľadiska a koncepcia Kabinetu divadla a filmu SAV na roky

Opis stavu výskumu divadla a filmu z domáceho a medzinárodného hľadiska a koncepcia Kabinetu divadla a filmu SAV na roky 1 Opis stavu výskumu divadla a filmu z domáceho a medzinárodného hľadiska a koncepcia Kabinetu divadla a filmu SAV na roky 2003-2006. Výskum divadla a filmu sa oproti napríklad literárnovednému alebo kunsthistorickému

Mehr

DER BÄNNJERRÜCKBOTE. Eine Zeitung von Bürgern für Bürger. Unabhängige Stadtteilzeitung Bännjerrück I Karl-Pfaff-Siedlung I Kaiserslautern

DER BÄNNJERRÜCKBOTE. Eine Zeitung von Bürgern für Bürger. Unabhängige Stadtteilzeitung Bännjerrück I Karl-Pfaff-Siedlung I Kaiserslautern Eine Zeitung von Bürgern für Bürger DER BÄNNJERRÜCKBOTE Unabhängige Stadtteilzeitung Bännjerrück I Karl-Pfaff-Siedlung I Kaiserslautern 4. Ausgabe, März 2009, ISSN 1867-1950 Dieses Projekt wird im Rahmen

Mehr

Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A.

Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A. Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A. Bruzek a C. J. Durrant Ilustrovaný slovník termínov alnečnej

Mehr

Zitate aus den Reden des Präsidenten Beneš und von tschechischen Politikern zum Umgang mit den Deutschen

Zitate aus den Reden des Präsidenten Beneš und von tschechischen Politikern zum Umgang mit den Deutschen Go East Seite 1/5 Zitate aus den Reden des Präsidenten Beneš und von tschechischen Politikern zum Umgang mit den Deutschen Paul Neustupny, Berlin Der Autor ist Tscheche und beschäftigt sich mit der Versöhnung

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 14.

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké

Mehr

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII Vznik Československej republiky (ČSR) bol oficiálne potvrdený 28. a 30. októbra 1918 dvomi štátoprávnymi aktami prijatím Vyhlásenia národného výboru Československého v Prahe a Deklaráciou slovenského národa

Mehr

Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Historiografia, metodológia 3. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 6. Medzivojnové obdobie 7

Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Historiografia, metodológia 3. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 6. Medzivojnové obdobie 7 O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Historiografia, metodológia 3 Dejiny do roku 1914 3 Dejiny prvej svetovej vojny 6 Medzivojnové obdobie 7 Dejiny druhej svetovej vojny 8 Povojnové obdobie

Mehr

ENTWURF EINES BERICHTS

ENTWURF EINES BERICHTS EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009-2014 Haushaltskontrollausschuss 2010/0000(CNS) 5.1.2010 ENTWURF EINES BERICHTS über die vorgeschlagene Ernennung von Ladislav Balko zum Mitglied des Rechnungshofs (C7-0000/2010

Mehr

PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť

PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť AAB. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách SEGEŠ, V.: Od rytierstva po žoldnierstvo. Vojenstvo v stredovekom Uhorsku so zreteľom

Mehr

Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové

Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové Podle níže uvedených zdrojů a se souhlasem dr. Mileny Cesnakové Michalcové vyhotovil: Jiří Čtrnáct Zdroje: Personální bibliografie v časopisu Slovenské

Mehr

11-D-164 SLOVENSKA KNIHA NARODNI MUSEUM VYSTAVA V PRAZE. PROSlNEC 1946, LEDEN 1947 PO R A D A J 1:

11-D-164 SLOVENSKA KNIHA NARODNI MUSEUM VYSTAVA V PRAZE. PROSlNEC 1946, LEDEN 1947 PO R A D A J 1: 11-D-164 SLOVENSKA KNIHA VYSTAVA V PRAZE PROSlNEC 1946, LEDEN 1947 NARODNI MUSEUM PO R A D A J 1: CESKOSLOVENSKA SPOLECNOST,. NARODNI MUSEUM, SVAZ CESKYCH KNIHKUPCU A NAKLADATELU zi\stita VYSTAVY: Dr.

Mehr

das tschechien büchlein

das tschechien büchlein das büchlein länderprofil februar 2004 prodekt marketing www.prodekt.com Page 1 of 1 Vision 3 Länderprofil 3 1.1 Demographie 3 1.2 Bildung 3 Erwerbstätigkeit & Arbeitsmarkt 3 Bruttoinlandprodukt 4 Ausgaben

Mehr

Abb. 1: Gerhard Heilfurth, Glückauf! Geschichte, Bedeutung und Sozialkraft der Bergmannsgrusses (Essen 1958), o. S.

Abb. 1: Gerhard Heilfurth, Glückauf! Geschichte, Bedeutung und Sozialkraft der Bergmannsgrusses (Essen 1958), o. S. ANHANG 161 Abbildungsverzeichnis Abb. 1: Gerhard Heilfurth, Glückauf! Geschichte, Bedeutung und Sozialkraft der Bergmannsgrusses (Essen 1958), o. S. Abb. 2: Franz Kirnbauer, Schlägel und Eisen und andere

Mehr

Branchenkurzreport. Werbung und damit verbundene Kreativleistungen. Tschechien

Branchenkurzreport. Werbung und damit verbundene Kreativleistungen. Tschechien Branchenkurzreport Werbung und damit verbundene Kreativleistungen Tschechien WERBEMARKT Gesamtvolumen des Werbemarktes Wenn es um Werbung geht, unterscheidet sich Tschechien kaum von anderen EU-Staaten

Mehr

str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Historiografia, metodológia, terminológia 2 Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 4

str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Historiografia, metodológia, terminológia 2 Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 4 O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Historiografia, metodológia, terminológia 2 Dejiny do roku 1914 3 Dejiny prvej svetovej vojny 4 Medzivojnové obdobie 5 Dejiny druhej svetovej vojny 8 Povojnové

Mehr

Gabriela Hamranová: Zahraničné slovaciká súčasnosť a perspektívy

Gabriela Hamranová: Zahraničné slovaciká súčasnosť a perspektívy Gabriela Hamranová: Zahraničné slovaciká súčasnosť a perspektívy Autorka v príspevku podáva prehľad spracovania bibliografie Zahraničné slovaciká vydané po roku 1945 podľa jednotlivých etáp. Zaoberá sa

Mehr

GRENZLANDFOTOGRAFIE DIE FOTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DER TSCHECHISCHEN GRENZGEBIETE

GRENZLANDFOTOGRAFIE DIE FOTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DER TSCHECHISCHEN GRENZGEBIETE THERESA LANGER, DIPL. KULTURWIRTIN PASSAU THERESALANGER@GMX.DE Darstellung des Promotionsvorhabens PROBLEMSTELLUNG GRENZLANDFOTOGRAFIE DIE FOTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DER TSCHECHISCHEN GRENZGEBIETE IN TSCHECHOSLOWAKISCHEN

Mehr

Überall dort, wo gebaut wird

Überall dort, wo gebaut wird Überall dort, wo gebaut wird 4 ALPINE Bau CZ a.s. - seit 2014 Mitglied der PSJ-Gruppe ist im Bausektor in der Tschechischen Republik seit dem Jahre 1992 tätig. Die Palette der Bautätigkeiten schliesst

Mehr

PRACOVNÉ LISTY Z KONVERZÁCIE V NEMECKOM JAZYKU PRE 4. ROČNÍK

PRACOVNÉ LISTY Z KONVERZÁCIE V NEMECKOM JAZYKU PRE 4. ROČNÍK Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika moderná škola tretieho tisícročia PRACOVNÉ LISTY Z KONVERZÁCIE V NEMECKOM JAZYKU PRE 4. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy:

Mehr

Branchenreport. Werbung und damit verbundene Kreativleistungen. Slowakei

Branchenreport. Werbung und damit verbundene Kreativleistungen. Slowakei Branchenreport Werbung und damit verbundene Kreativleistungen Slowakei GEWERBERECHT Allgemeiner Überblick Die Tätigkeit einer Werbeagentur kann im Allgemeinen als freies Gewerbe und in allen nachstehend

Mehr

Die slowakische Musik des 20. Jahrhunderts und die Idee der Nationalmusik

Die slowakische Musik des 20. Jahrhunderts und die Idee der Nationalmusik Jana Lengová (Bratislava) Die slowakische Musik des 20. Jahrhunderts und die Idee der Nationalmusik Die vor einigen Jahren (1997) durchgeführte Umfrage 1 der Fachzeitschrift Slovenská hudba ( Slowakische

Mehr

VEDECKÝ VÝSTUP BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE VÝSTUPOV ZA ROK 2008 (Prepracovaná verzia EPCA na Osnovu koncoročnej Správy SAV 2008.)

VEDECKÝ VÝSTUP BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE VÝSTUPOV ZA ROK 2008 (Prepracovaná verzia EPCA na Osnovu koncoročnej Správy SAV 2008.) Príloha č. 3 VEDECKÝ VÝSTUP BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE VÝSTUPOV ZA ROK 2008 (Prepracovaná verzia EPCA na Osnovu koncoročnej Správy SAV 2008.) 1. VEDECKÉ MONOGRAFIE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH: 26 AAB 26

Mehr

2 0. RO Č N Í K S Ú ŤA Ž E

2 0. RO Č N Í K S Ú ŤA Ž E 2011 20. ROČNÍK SÚŤAŽE 20 20. ROČNÍK SÚŤAŽE NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA SEKRETARIÁT SECRETARIAT SEKRETARIAT súťaže NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA BIBIANA Panská 41 815 39 Bratislava 1 Slovenská republika Tel.:

Mehr

Witt, Sabine: Nationalistische Intellektuelle in der Slowakei Kulturelle Praxis zwischen Sakralisierung und Säkularisierung.

Witt, Sabine: Nationalistische Intellektuelle in der Slowakei Kulturelle Praxis zwischen Sakralisierung und Säkularisierung. Witt, Sabine: Nationalistische Intellektuelle in der Slowakei 1918-1945. Kulturelle Praxis zwischen Sakralisierung und Säkularisierung. De Gruyter Oldenbourg, Berlin, München, Boston 2015, 464 S. (Ordnungssysteme

Mehr

Zoznam pôvodných vedeckých, umeleckých prác a ohlasov. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

Zoznam pôvodných vedeckých, umeleckých prác a ohlasov. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. Vedecké monografie Zoznam pôvodných vedeckých, umeleckých prác a ohlasov PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. AAA AKIMJAK, A. ADAMKO, R. BEDNÁRIKOVÁ, J.: Spiski graduał Juraja z Kežmarku z 1426 roku. Lublin:

Mehr

O B S A H str. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 2. Medzivojnové obdobie 3. Dejiny druhej svetovej vojny 4. Povojnové obdobie 7

O B S A H str. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 2. Medzivojnové obdobie 3. Dejiny druhej svetovej vojny 4. Povojnové obdobie 7 O B S A H str. Dejiny do roku 1914 2 Dejiny prvej svetovej vojny 2 Medzivojnové obdobie 3 Dejiny druhej svetovej vojny 4 Povojnové obdobie 7 Najnovšie obdobie 9 Práce presahujúce vymedzené chronologické

Mehr

Najkrajšie knihy Slovenska

Najkrajšie knihy Slovenska 2 3. R O Č N Í K S Ú Ť A Ž E Najkrajšie knihy Slovenska 2014 THE MOST BEAUTIFUL BOOKS OF SLOVAKIA DIE SCHÖNSTEN BÜCHER DER SLOWAKEI 2014 23. ROČNÍK SÚŤAŽE Sekretariát Secretariat Sekretariat súťaže NAJKRAJŠIE

Mehr

Slowakei stemmt milliardenschwere Infrastrukturprojekte

Slowakei stemmt milliardenschwere Infrastrukturprojekte Seite 1 von 5 Slowakei stemmt milliardenschwere Infrastrukturprojekte Ausbau des Autobahnnetzes und der Gleiswege Ein großes Vorhaben im Eisenbahnbau der Slowakei ist der Ausbau der Strecke von Bratislava

Mehr

Meno: Alexander Ruttkay Tituly: prof. PhDr. DrSc.

Meno: Alexander Ruttkay Tituly: prof. PhDr. DrSc. Meno: Alexander Ruttkay Tituly: prof. PhDr. DrSc. Adresa: Archeologický ústav SAV Akademická 2 949 21 Nitra Tel: +421(0)37/6410052; +421(0)37/6943243 Email: alexander.ruttkay@savba.sk Vzdelanie: 1963 Filozofická

Mehr

Doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť

Doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť Doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť AAB. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách SEGEŠ, V.: Od rytierstva po žoldnierstvo. Vojenstvo v stredovekom Uhorsku

Mehr

Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD.

Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD. Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD. Narodený: 27. mája 1951 v Novom Meste nad Váhom Samostatný vedecký pracovník (IIa), v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV pracuje od roku 1997. V Slovenskej akadémii

Mehr

Obsah. Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre Osobná knižnica PhDr. Jozefa Ambruša 1

Obsah. Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre Osobná knižnica PhDr. Jozefa Ambruša 1 Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre Osobná knižnica PhDr. Jozefa Ambruša 1 Obsah Knihy...2 Antika...2 Archívnictvo...4 Bibliografia...7 Biografie...12 Biografie - korešpondencia...26 Cirkevná a náboženská literatúra...29

Mehr

Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2007

Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2007 Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2007 I. 10 387 CHUDZIK, Anna: Mowne zachowania magiczne w ujęciu pragmatycznokognitywnym. Krakow : Towarystwo autorów i wydawców prac naukowych Universitas, 2002. 148

Mehr

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI. Pracovisko: SAVHISTO - Historický ústav SAV Rok vydania: 2007

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI. Pracovisko: SAVHISTO - Historický ústav SAV Rok vydania: 2007 Príloha č. 3 ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Pracovisko: SAVHISTO - Historický ústav SAV Rok vydania: 2007 Voľby: zoradiť do skupín KPČ, podčiarknuť domácich autorov, zobraziť súčty záznamov za KPČ, odsadenie

Mehr

Kompletný prehľad publikačnej činnosti

Kompletný prehľad publikačnej činnosti Doc. PhDr. SAMUEL BREČKA, PhD., Fakulta masmédií PEVŠ Kompletný prehľad publikačnej činnosti Kategória: AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1. BREČKA, Samuel. Účinnosť propagandistického

Mehr

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied. Soňa Kovačevičová osobný fond. inventár. Lýdia Kamencová 2005

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied. Soňa Kovačevičová osobný fond. inventár. Lýdia Kamencová 2005 Ústredný archív Slovenskej akadémie vied Soňa Kovačevičová osobný fond 1928 2005 inventár Lýdia Kamencová 2005 Názov fondu: Soňa Kovačevičová osobný fond Časový rozsah: 1928 2005 Pomôcka: inventár Počet

Mehr

4 Siehe z. B. Interview von Ondřej Horák mit Pavel Kosatík: Kosatík: Rozhlížíme se, co funguje

4 Siehe z. B. Interview von Ondřej Horák mit Pavel Kosatík: Kosatík: Rozhlížíme se, co funguje Alena Přibáňová und Michal Přibáň, Hrsg., Jak je ve větě člověk. Dopisy Josefa Škvoreckého a Jana Zábrany [Wie ein Mensch in seinem Satz ist. Korrespondenz von Josef Škvorecký und Jan Zábrana] (Spisy Josefa

Mehr

O B S A H str. Historiografia, metodológia 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 6. Medzivojnové obdobie 7

O B S A H str. Historiografia, metodológia 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 6. Medzivojnové obdobie 7 O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Historiografia, metodológia 2 Dejiny do roku 1914 3 Dejiny prvej svetovej vojny 6 Medzivojnové obdobie 7 Dejiny druhej svetovej vojny 8 Povojnové obdobie

Mehr

VY_22_INOVACE_1. 2_ NJ_BERLIN

VY_22_INOVACE_1. 2_ NJ_BERLIN Tento dokument vznikl v rámci projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Datum vytvoření: 24.9.2012 Ročník: 2.Nde Škola: SOU Valašské Klobouky Předmět a tematická

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Ľudovít Štúr a štúrovci zvolenského a krupinského regiónu. Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

Ľudovít Štúr a štúrovci zvolenského a krupinského regiónu. Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Ľudovít Štúr a štúrovci zvolenského a krupinského regiónu Juraj Bánik, Karol Braxatoris, Benjamín Pravoslav Červenák, Mikuláš Štefan Ferienčík, Samuel Ferjenčík, Adam Kardoss,

Mehr

O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 3. Medzivojnové obdobie 5

O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 3. Medzivojnové obdobie 5 O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Dejiny do roku 1914 2 Dejiny prvej svetovej vojny 3 Medzivojnové obdobie 5 Dejiny druhej svetovej vojny 6 Povojnové obdobie 14 Najnovšie obdobie 18 Práce

Mehr

štúdium prehistórie, Masarykova univerzita Brno študijný pobyt DAAD, Institut für Vor- und Frühgeschichte, Universität des

štúdium prehistórie, Masarykova univerzita Brno študijný pobyt DAAD, Institut für Vor- und Frühgeschichte, Universität des Meno: Karol PIETA, Tituly: PhDr., DrSc. Adresa: Archeologický ústav SAV Akademická 2, 949 21 Nitra Tel.: +421(0)37/6943211 mail: karol.pieta@savba.sk Vzdelanie: 1959-1964 štúdium prehistórie, Masarykova

Mehr

Slowakei I. Wichtiger rechtlicher Hinweis II. Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 96/71/EG

Slowakei I. Wichtiger rechtlicher Hinweis II. Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 96/71/EG Slowakei I. Wichtiger rechtlicher Hinweis Mit diesem Dateiblatt soll ein allgemeiner Abriss der hauptsächlichen materiellrechtlichen Bestimmungen gegeben werden, die für die gemäß den Rechtsvorschriften

Mehr

Povinná slovná zásoba z nemeckého jazyka

Povinná slovná zásoba z nemeckého jazyka Povinná slovná zásoba z nemeckého jazyka Témy/Všeobecne/ Podtémy 1 Rodina a spoločnosť - Osobné údaje - Rodina - vzťahy v rodine - Národnosť/štátna príslušnosť - Tlačivá/dokumenty - Vzťahy medzi ľuďmi

Mehr

Padua , 1976, brosch. (Collana di Studi sull'europa Orientale 9, 10, 11, 12, 14, 16). Lisa G uar d a Nardini, Tiso: una terza proposta.

Padua , 1976, brosch. (Collana di Studi sull'europa Orientale 9, 10, 11, 12, 14, 16). Lisa G uar d a Nardini, Tiso: una terza proposta. // Mondo Slavo. Saggi e contributi slavistici a cura dell'istituto di Filologia Slava dell'universita degli Studi di Padova (ab Bd. 4: a cura del Centro Studi Europa Orientale di Padova). Redigiert von

Mehr

Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich

Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich 2007-1 Herausgeber und Verleger GESELLSCHAFT FÜR BUCHFORSCHUNG IN ÖSTERREICH Der vorläufige Vereinssitz bzw. die Kontaktadresse ist: A-1170

Mehr

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Johann Evangelista Ritter von Purkynje Physiologe Berlin 2002

Mehr

K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ

K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ Historické rozhľady III / 2006 K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ ON BEGINNINGS OF FORMING OF SLOVAK NATIONAL EDUCATION SYSTEM IN THE FIRST DECADE

Mehr

Branchenreport. Werbung und damit verbundene Kreativleistungen. Tschechien

Branchenreport. Werbung und damit verbundene Kreativleistungen. Tschechien Branchenreport Werbung und damit verbundene Kreativleistungen Tschechien RECHTLICHE BESTIMMUNGEN Gewerberecht Im Juli 2008 ist in Tschechien das Gesetz Nr. 189/2008, mit dem das Gesetz Nr. 18/2004 über

Mehr

Kitchen Manager / Head Chef

Kitchen Manager / Head Chef Personalagentur Kitchen Manager / Head Chef Eintritts gehalt: 2000 bis 2500 Arbeitsverhältnis: Hlavný pracovný pomer Arbeitsplatz: GB Möglicher Antritt: Sofort Art der Arbeitsstelle: Šéfkuchár Zaujímavé

Mehr

O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Historiografia, metodológia 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 3

O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Historiografia, metodológia 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 3 O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Historiografia, metodológia 2 Dejiny do roku 1914 2 Dejiny prvej svetovej vojny 3 Medzivojnové obdobie 5 Dejiny druhej svetovej vojny 6 Povojnové obdobie

Mehr

POZOR VYSILANI - A CHTUNG SENDUNG!!! - AUS DEM BEZIRKSMUSEUM KRUMAU 107,1 ))))

POZOR VYSILANI - A CHTUNG SENDUNG!!! - AUS DEM BEZIRKSMUSEUM KRUMAU 107,1 )))) POZOR VYSILANI - A CHTUNG SENDUNG!!! - AUS DEM BEZIRKSMUSEUM KRUMAU 107,1 )))) Cesky Krumlov Bezirkmuseum www.muzeum.ckrumlov.cz/ Stadtwerktstatt Linzer Kunst- und Kultureinrichtung, Freie Szene http://www.stwst.at

Mehr

Bakalárska práca. Medzi riadkami. Jazyk a spoločnosť. Slovenského štátu na pozadí denníka Gardista. Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd

Bakalárska práca. Medzi riadkami. Jazyk a spoločnosť. Slovenského štátu na pozadí denníka Gardista. Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd Institut mezinárodních teritoriálních studií Bakalárska práca Medzi riadkami. Jazyk a spoločnosť Slovenského štátu na pozadí denníka Gardista. Autor: Katarína

Mehr

Liptovský Mikuláš september 2014

Liptovský Mikuláš september 2014 Motto: Kto za pravdu horí v svätej obeti, kto za ľudstva práva život posvätí, kto nad krivdou biednych slzu vyroní, tomu moja pieseň slávou zazvoní (Karol Kuzmány: Sláva šľachetným) 19. 21. september 2014

Mehr

Hudobné oddelenie Musil, Jiří František, Hudební Praha Praha Nakladatelství Lidové 2005 noviny

Hudobné oddelenie Musil, Jiří František, Hudební Praha Praha Nakladatelství Lidové 2005 noviny Novinky k 30.9.2012 Hudobné oddelenie Musil, Jiří František, Hudební Praha Praha Nakladatelství Lidové 2005 noviny Oddelenie beletrie Hanniker, Ladislav, Mreže Bratislava Ikar 2012 Cremer, Andrea R. Krvavá

Mehr

Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj.

Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj. meno: trieda: T 1 PL 1 Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj. ročník: prvý tretí Hry Toys Spielzeug anglický jazyk nemecký jazyk Ja Me Ich meno: trieda: T 1 PL 2 1. Nájdi a vyfarbi všetky dopravné prostriedky

Mehr

VZÁCNE TLAČE A ZBIERKY ČESKEJ PROVENIENCIE VO FONDOCH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MARTINE

VZÁCNE TLAČE A ZBIERKY ČESKEJ PROVENIENCIE VO FONDOCH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MARTINE VZÁCNE TLAČE A ZBIERKY ČESKEJ PROVENIENCIE VO FONDOCH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MARTINE Peter Sabov Pohľad do zbierok a fondov v depozitoch Slovenskej národnej knižnice v Martine poukazuje na pozoruhodný

Mehr

Investitionsförderung in der Slowakei NOVELLE DES GESETZES ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG ZUM 1. JANUAR 2016

Investitionsförderung in der Slowakei NOVELLE DES GESETZES ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG ZUM 1. JANUAR 2016 NOVELLE DES GESETZES ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG ZUM 1. JANUAR 2016 Zum Jahreswechsel 2015/16 änderten sich die Bedingungen für die staatliche Investitionsförderung. Im Dezember 2015 trat das Gesetz Nr.

Mehr

KNIHY, RUKOPISY, STROJOPISY, LÁNKY A DROBNÉ TLA E

KNIHY, RUKOPISY, STROJOPISY, LÁNKY A DROBNÉ TLA E KNIHY, RUKOPISY, STROJOPISY, LÁNKY A DROBNÉ TLA E architektúra FLEISCHHACKEROVÁ, Al beta Rímskokatolícky farský kostol na námestí v Modre / Al beta Fleischhackerová.- Strojopis.- Modra: Múzeum. túra, 1998.-

Mehr

OČK(o) okresný časopis knihovníkov o práci knižníc okresov Pezinok, Malacky a Senec Ročník 20, číslo 2/2014 ISSN

OČK(o) okresný časopis knihovníkov o práci knižníc okresov Pezinok, Malacky a Senec Ročník 20, číslo 2/2014 ISSN OČK(o) okresný časopis knihovníkov o práci knižníc okresov Pezinok, Malacky a Senec Ročník 20, číslo 2/2014 ISSN 1338-9394 Milé kolegyne, milí kolegovia, rok 2014 sa niesol aj v znamení spomienok na začiatok

Mehr

Bertha von Suttner und Russland

Bertha von Suttner und Russland Vergleichende Studien zu den slavischen Sprachen und Literaturen 15 Bertha von Suttner und Russland Bearbeitet von Valentin Belentschikow 1. Auflage 2012. Buch. 245 S. Hardcover ISBN 978 3 631 63598 8

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY Majetkové, vecné a pozemkové práva (rozbor praktických prípadov) 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde

Mehr

Témata k profilové části maturitní zkoušky 2012/2013. Německý jazyk

Témata k profilové části maturitní zkoušky 2012/2013. Německý jazyk Témata k profilové části maturitní zkoušky 2012/2013 Německý jazyk Typy úloh 1. reakce na 3-5 otázek (1 všeobecné téma), 2. samostatný ústní projev (1 všeobecné téma + osobní oblast, jedná se o popis /

Mehr

Ročník IX. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 1/2008

Ročník IX. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 1/2008 Ročník IX. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 1/2008 Vzájomné porozumenie a lepšie spolunažívanie, výhody kultúrnej rozmanitosti, aktívna účasť občanov na európskych záležitostiach a

Mehr

irina.wutsdorff[at]uni-tuebingen.de Kurzporträt

irina.wutsdorff[at]uni-tuebingen.de Kurzporträt Universität Tübingen Slavisches Seminar Wilhelmstr. 50 Zi. 533 72074 Tübingen Telefon 0049-(0)7071-29-78496 Fax 0049-(0)7071-29-59 24 Sprechstunde Dienstag 15-16 irina.wutsdorff[at]uni-tuebingen.de Kurzporträt

Mehr

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996 Spravodaj c 162 Motto 62: Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde. Martin Rázus +++++++++++++++++ Mimoriadne smutna sprava! Dna 15.november

Mehr

POLITISCHER BERICHT TSCHECHIEN. Die Gross-Regierung wackelt oder Wie aus einer kleinen Affäre eine große Regierungskrise

POLITISCHER BERICHT TSCHECHIEN. Die Gross-Regierung wackelt oder Wie aus einer kleinen Affäre eine große Regierungskrise Konrad-Adenauer-Stiftung e.v., Klimentská 46, CZ-110 02 Praha 1 Außenstelle Prag Zastoupení v České republice POLITISCHER BERICHT TSCHECHIEN Februar 2005 Die Gross-Regierung wackelt oder Wie aus einer

Mehr

Jozef Štolc učiteľ, autor školských učebníc a príručiek 1. Anna Ramšáková Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava

Jozef Štolc učiteľ, autor školských učebníc a príručiek 1. Anna Ramšáková Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava Jozef Štolc učiteľ, autor školských učebníc a príručiek 1 Anna Ramšáková Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava Jozef Štolc der Lehrer, der Autor und Mitautor von Lehrbüchern der slowakischen

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

SLOVENSKÍ DEJATELIA A ETNICKÉ HRANICE NA SEVEROVÝCHODE SLOVENSKA V DRUHEJ POLOVICI 19. A V PRVÝCH ROKOCH 20. STOROČIA 1

SLOVENSKÍ DEJATELIA A ETNICKÉ HRANICE NA SEVEROVÝCHODE SLOVENSKA V DRUHEJ POLOVICI 19. A V PRVÝCH ROKOCH 20. STOROČIA 1 SLOVENSKÍ DEJATELIA A ETNICKÉ HRANICE NA SEVEROVÝCHODE SLOVENSKA V DRUHEJ POLOVICI 19. A V PRVÝCH ROKOCH 20. STOROČIA 1 Peter KOVAĽ Záujem o slovenské teritórium badať v slovenských vzdelaneckých kruhoch

Mehr

Názov a adresa školy Stredná odborná škola, Sasinkova Žilina. 63,64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Názov a adresa školy Stredná odborná škola, Sasinkova Žilina. 63,64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby Pokračovanie ŠKVP Podnikanie, obchod a marketing Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov Názov a adresa školy Stredná odborná škola, Sasinkova 45 010 01 Žilina Názov školského vzdelávacieho programu

Mehr

KNIHY A DROBNÉ TLAČE. Literárnohistorická knižnica Múzea Ľudovíta Štúra v Modre 1

KNIHY A DROBNÉ TLAČE. Literárnohistorická knižnica Múzea Ľudovíta Štúra v Modre 1 Literárnohistorická knižnica Múzea Ľudovíta Štúra v Modre 1 KNIHY A DROBNÉ TLAČE antika TACITUS, Cornelius Libri qui supersunt. Tomus primus. [Dielo. Zväzok prvý] / Cornelius Tacitus. Rev. Carolus Halm.-

Mehr

Die Slowakisierung Bratislavas

Die Slowakisierung Bratislavas Iris Engemann Die Slowakisierung Bratislavas Universität, Theater und Kultusgemeinden 1918 1948 2012 Harrassowitz Verlag. Wiesbaden ISSN 1867-6596 ISBN 978-3-447-06640-2 Inhalt Einleitung, Fragestellung

Mehr

Časopis pro pěstování matematiky

Časopis pro pěstování matematiky Časopis pro pěstování matematiky Milan Kolibiar; Marko Švec Za akademikom Jur Hroncom Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 85 (1960), No. 2, 218--1,219--225 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/108375

Mehr

Ohlasy na publikácie našich pracovníkov

Ohlasy na publikácie našich pracovníkov Ohlasy na publikácie našich pracovníkov 2003 Frimmová, Eva : Daniel Basilius (1585-1628). (Život a dielo.) Br., Veda Vyd. Slovenskej akadémie vied 1997. 176 s., príl. fot. Reg. menný. Rés. nem., franc.

Mehr

O B S A H str. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 4. Medzivojnové obdobie 5. Dejiny druhej svetovej vojny 6. Povojnové obdobie 11

O B S A H str. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 4. Medzivojnové obdobie 5. Dejiny druhej svetovej vojny 6. Povojnové obdobie 11 O B S A H str. Dejiny do roku 1914 2 Dejiny prvej svetovej vojny 4 Medzivojnové obdobie 5 Dejiny druhej svetovej vojny 6 Povojnové obdobie 11 Najnovšie obdobie 15 Práce presahujúce vymedzené chronologické

Mehr

prírastkový zoznam Prírastkový zoznam

prírastkový zoznam Prírastkový zoznam 1 STAV Hykš, Schody-rampy- Eurosta20.07.20 11.85? N 2 STAV Hykš, Schody-rampy- Eurosta20.07.20 11.85? N 3 STAV Hykš, Schody-rampy- Eurosta20.07.20 11.85? N 4 STAV Hykš, Schody-rampy- Eurosta20.07.20 11.85?

Mehr

34 B 5636 357385 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 35 B 5636 357386 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 36 B

34 B 5636 357385 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 35 B 5636 357386 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 36 B 1 B 5604 357667 Harrerová, Šárka Základy lékařské angličtiny Praha:Avicenum,1979 2 B 5604 357668 Harrerová, Šárka Základy lékařské angličtiny Praha:Avicenum,1979 3 B 5604 357669 Harrerová, Šárka Základy

Mehr

Das Schicksal des tschechisch-slowakischen Bilingualismus. Eine langsam fortschreitende halbseitige Lähmung

Das Schicksal des tschechisch-slowakischen Bilingualismus. Eine langsam fortschreitende halbseitige Lähmung Das Schicksal des tschechisch-slowakischen Bilingualismus. Eine langsam fortschreitende halbseitige Lähmung Boris von Blahak Der tschechisch-slowakische Bilingualismus als Ergebnis slowakischer Emanzipation

Mehr