HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě"

Transkript

1 HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: Názov habilitačnej práce: Graf Albert Joseph Hoditz als deutschsprachiger Autor und literarisches Vorbild unter dem hermeneutischen Aspekt Predstavenie uchádzača habilitačného konania: 1. Meno a priezvisko: Iveta Zlá 2. Akademické tituly: Mgr., Ph.D. 3. Rok narodenia: Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste a absolvovanom ďalšom vzdelávaní Magisterské štúdium na Filozofické fakulte Univerzity Palackého v Olomouci Študované obory: Germanistika, Filozofie Magisterská štátna záverečná skúška: Filozofie, Nemecká filológie, Teórie a metodika prekladu, Doplňujúce pedagogické štúdium k získaniu učiteľské spôsobilosti pre predmety filozofie a nemecká filológie: Pedagogika, Didaktika filozofie, Didaktika nemeckého jazyka a literatúry, Doktorské štúdium na Filozofické fakulte Univerzity Palackého v Olomouci študovaný obor: Nemecká literatúra štátna doktorská skúška:

2 Nemecká literatúra, Obhajoba dizertačnej práce, Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti 2/2006 doposiaľ Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky 2/2002 1/2006 Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta, Katedra nemeckého jazyka 10/2001 1/2002 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky (interná doktorandka) 9/2000 7/2001 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Philosophische Fakultät, Sprachenzentrum 9/1999 6/2000 Gymnázium s rozšírenou výukou nemeckého jazyka, Čajkovského 9, Olomouc Pedagogická prax: 15 let pregraduálna pedagogická prax (1 rok pôsobenia na gymnáziu, 13 rokov pôsobenia na univerzitách v České republice (Univerzita Palackého v Olomouci, Technická univerzita v Liberci, Ostravská univerzita v Ostravě), 1 rok pôsobenia na Univerzitě Erlangen- Norimberk) 9/1999 6/2000 Pôsobenie na gymnáziu Čajkovského v Olomouci s rozšírenou výukou nemeckého jazyka: - Výuka nemeckého jazyka - Výuka dejepisu v nemeckom jazyku 9/2000 7/2001 Pôsobenie v Jazykovém centru Filozofické fakulty Univerzity Bedřicha Alexandra Erlangen- Norimberk v rámci tutorského programu Nadace Roberta Bosche: - Výuka českého jazyka - Výuka českých reálií 10/2001 1/2002 Pôsobenie na Katedře germanistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci v rámci internej aspirantury:

3 - Výuka praktických jazykových cvičení 2/2002 1/2006 Pôsobenie na Katedře nemeckého jazyka Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci - Výuka dejin nemecky psané literatury - Výuka nemecky písanej literatúry pro deti a mládež - Vedenie výberových literárných seminárov (Novelistická tvorba Stefana Zweiga, Pohádky období romantiky atd.) - Výuka praktických jazykových cvičení - Vedenie záverečných magisterských prác 2/2006 doposud Pôsobenie na Katedre germanistiky, Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostrave PREDNÁŠKY: - Dějiny německé literatury 1 - Dějiny německé literatury 2 - Německá literatura od prvních písemných zmínek v německém jazyce a latině po baroko - Dějiny německy mluvících zemí ( ) SEMINÁŘE/CVIČENIA: - Literární seminář - Německá literatura pro děti a mládež - Německá literatura ve Slezsku - Speciální literární seminář - Filosofické reflexe v literatuře - Překladatelská propedeutika - Překladatelský seminář - Překladatelský seminář - Překladová cvičení - Speciální překladatelský seminář - Vybrané osobnosti překladatelské praxe - Zvláštní cesta rakouské filozofie - Kurz četby filozofických textů - Konverzace - Němčina pro historiky umění

4 6. Údaje o odbornom a umeleckom zameraní - Šlechtický rod Lichnovských ve světle literatury a hudby německy německy mluvících zemí - Slezské zámecké rezidence v zrcadle dějin evropské literatury a kulturní historie - Německy psaná literatura ve Slezsku - Německy psaná literatura pro děti a mládež - Překladatelství 7. Údaje o publikačnej činnosti Štatistika kategórií publikačnej činnosti: AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1 ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 2 ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 1 ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 6 AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 5 AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 8 AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1 AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 5 BCI - Skriptá a učebné texty 1 BDB - Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách 3 BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 3 DAI - Dizertačné a habilitačné práce 2 EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch 2 C E L K O M Ohlasy na vedeckú prácu Štatistika ohlasov: [3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 9 [4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 21 [6] Recenzie v domácich publikáciách 2 32

5 C E L K O M Plnenie kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent 1.Pedagogická činnosť Minimálny počet rokov vykonávania pedagogickej činnosti od získania titulu PhD. VŠ učebnice, skriptá, učebné texty (min. súhrnný počet AH) Počet ukončených vedených diplomových prác 2.Publikačná činnosť Požadované Plnenie 3 9 1(3) společně s další autorkou 5 11 Celkový počet pôvodných (kromě učebních vedeckých prác textů) Počet výstupov kategórie A 1 3 8, Ohlasy na publ. činnosť Citácie prác spolu Citácie uvedené v citačných databázach WoS, SCOPUS 4.Grantové projekty účasť na riešení 8 10, Podľa Prílohy č. 1 Rozhodnutia rektora č. 7/2014, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2 Ide o kategóriu podľa odseku 21 a 24 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy; výstupy kategórie A tvoria súčasť celkového počtu pôvodných vedeckých prác.

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. (Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostrave) O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT v študijnom odbore 2.1.36. literárna

Mehr

Deutsch-tschechische Stolpersteine im Bereich Schulwesen

Deutsch-tschechische Stolpersteine im Bereich Schulwesen Deutsch-tschechische Stolpersteine im Bereich Schulwesen VĚRA HÖPPNEROVÁ WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT PRAG TSCHECHIEN Abstract: Wörter fremder Herkunft können das Erlernen einer Fremdsprache erleichtern. Der

Mehr

Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové

Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové Podle níže uvedených zdrojů a se souhlasem dr. Mileny Cesnakové Michalcové vyhotovil: Jiří Čtrnáct Zdroje: Personální bibliografie v časopisu Slovenské

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Deutschlehrertag 2013: Seminarinhalte

Deutschlehrertag 2013: Seminarinhalte Deutschlehrertag 2013: Seminarinhalte 1) Medienarbeit im DaF-Unterricht für die Mittelschule/Sprachschule Tomáš Černý Digitale Medien gewinnen in allen Lebens- und Lernbereichen an Bedeutung, auch im Fremdsprachenunterricht.

Mehr

XII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (Luzern 2001) Deutsch als Kommunikationsmittel im individuellen Klavierunterricht

XII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (Luzern 2001) Deutsch als Kommunikationsmittel im individuellen Klavierunterricht XII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (Luzern 2001) 1. Einleitung Deutsch als Kommunikationsmittel im individuellen Klavierunterricht Zdeněk Vašíček (Tschechische Republik)

Mehr

Kronika mesta Prešov

Kronika mesta Prešov Kronika mesta Prešov 2011 zväzok LII. Tento zväzok Kroniky mesta Prešov, ktorý je v poradí LIT. zväzkom kroník tohto mesta, obsahuje 145 priebežne číslovaných strán..~j, JUDr. Pavel Hagyari primátor mesta

Mehr

Slawist Literaturhistoriker

Slawist Literaturhistoriker Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Pavel Josef Safarik Slawist Literaturhistoriker Berlin 2002

Mehr

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury. Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury. Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury M S Lü Les Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka Studijní program / obor: Učitelství pro 2. stupeň

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2011/2012 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

DIE DEUTSCHSCHWEIZ. http://commons.wikimedia.org/wiki/file:spr achen_ch_2000.png. Mgr. Svatava Spurná

DIE DEUTSCHSCHWEIZ. http://commons.wikimedia.org/wiki/file:spr achen_ch_2000.png. Mgr. Svatava Spurná DIE DEUTSCHSCHWEIZ http://commons.wikimedia.org/wiki/file:spr achen_ch_2000.png Mgr. Svatava Spurná Die Deutschschweiz Jméno autora: Mgr. Svatava Spurná Datum vytvoření VM: 6. 3. 2014 Ročník: 1. 4. ročník

Mehr

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

BRD LITERATUR ( Jh.)

BRD LITERATUR ( Jh.) BRD LITERATUR (19. 20. Jh.) Tematická oblast Datum vytvoření 6. 7. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód NEJ reálie německy mluvících zemí Čtvrtý/oktáva Německá literatura od 19. stol. do

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2010/2011 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Reálie ČR a německy mluvících zemí Autor: Mgr. Daniela Emmertová

Mehr

KOMPRESSIONSINSTRUMENTE IN DER AUSBILDUNG

KOMPRESSIONSINSTRUMENTE IN DER AUSBILDUNG KOMPRESSIONSINSTRUMENTE IN DER AUSBILDUNG LAVRINČÍK Jan, ČR Resümee Der Artikel beschäftigt sich auf der theoretischen Ebene mit den Kompressionsinstrumenten in der Ausbildung (die Sekundarstufe der Grundschule).

Mehr

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Reálie ČR a německy mluvících zemí Autor: Mgr. Daniela Emmertová

Mehr

Information über verkürzte Berufszulassungsverfahren (one-stop) Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Information über verkürzte Berufszulassungsverfahren (one-stop) Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft Information über verkürzte Berufszulassungsverfahren (one-stop) Adressatenkreis: EU- und EWR-Staatsangehörige und Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft Anwendungsbereich: Bestimmte nichtärztliche

Mehr

*+!$ +,) -./ .).)$")-> / +- ) >?$66 " 55 @# '$"" " $# > 8"#" 1'$ +- # # # A$/$ $ "@ B4#$ " ""$8 "$ B $# #/ ' ;3 $$) # >" ",""'$$/ $# # ;$ $

*+!$ +,) -./ .).)$)-> / +- ) >?$66  55 @# '$  $# > 8# 1'$ +- # # # A$/$ $ @ B4#$  $8 $ B $# #/ ' ;3 $$) # > ,'$$/ $# # ;$ $ !"#$%!"# $% ' ' %$ $"#' (()" *+!$ +,) -./ 0$/'+23/$//4#,""' 5#$/6$/4#789')5)#$'6$678$',: #;$ $'$"6$0'/'5#$$) 23/$/7" '#$ #

Mehr

KNIHY, RUKOPISY, STROJOPISY, LÁNKY A DROBNÉ TLA E

KNIHY, RUKOPISY, STROJOPISY, LÁNKY A DROBNÉ TLA E KNIHY, RUKOPISY, STROJOPISY, LÁNKY A DROBNÉ TLA E architektúra FLEISCHHACKEROVÁ, Al beta Rímskokatolícky farský kostol na námestí v Modre / Al beta Fleischhackerová.- Strojopis.- Modra: Múzeum. túra, 1998.-

Mehr

Projektionskurve Abiturprüfung LK Bayern 2003

Projektionskurve Abiturprüfung LK Bayern 2003 Projektionskurve Abiturprüfung LK Bayern 03 In einem kartesischen Koordinatensystem des R 3 ist die Ebene H: x 1 + x 2 + x 3 8 = 0 sowie die Schar von Geraden ( a 2 ) ( ) 3a g a : x = 0 a 2 + λ 3a 8, λ

Mehr

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA K jazykové politice: současná situace výuky německého jazyka na ZŠ na Domažlicku Diplomová práce Alena Palovičová Učitelství

Mehr

Vytvořeno a vyzkoušeno v lednu 2014.

Vytvořeno a vyzkoušeno v lednu 2014. Název projektu: Reg. číslo projektu: Číslo šablony: Název sady: Autor: Obor vzdělání: Předmět: Ročník: Učivo: Druh vzdělávacího materiálu: Anotace: Učení pro život CZ.1.07/1.5.00/34.0645 II/2 Inovace a

Mehr

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Bakalářská práce. 2014 Alena Pudilová

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Bakalářská práce. 2014 Alena Pudilová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce 2014 Alena Pudilová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářká práce Die aktuelle Verwendung der Verbalpräfixe über-

Mehr

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1 0 0 0 Di n g e, a n di e z u d e n k e n ist, w e n n M i c r o s o f t O f f i c e S h a r e

Mehr

GERMANISTISCHE SCHRIFTENREIHE AUS FORSCHUNG UND LEHRE 3 ********* JAHRGANG. Hrsg. von Hana Bergerová, Marek Schmidt und Georg Schuppener

GERMANISTISCHE SCHRIFTENREIHE AUS FORSCHUNG UND LEHRE 3 ********* JAHRGANG. Hrsg. von Hana Bergerová, Marek Schmidt und Georg Schuppener AUSSIGER BEITRÄGE GERMANISTISCHE SCHRIFTENREIHE AUS FORSCHUNG UND LEHRE 3 ********* 2009 3. JAHRGANG Sprache, Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik in Bewegung. Aktuelle Fragestellungen germanistischer

Mehr

Správa dekana o činnosti Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského za obdobie od januára do decembra 2009

Správa dekana o činnosti Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského za obdobie od januára do decembra 2009 Správa dekana o činnosti Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského za obdobie od januára do decembra 2009 Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! zažiaril v našich srdciach,

Mehr

DIE LANGFRISTIGEN GESCHÄFTLICHEN ERFOLGE DES UNTERNEHMENS KUNDERNORIENTIERTES HANDELN

DIE LANGFRISTIGEN GESCHÄFTLICHEN ERFOLGE DES UNTERNEHMENS KUNDERNORIENTIERTES HANDELN DIE LANGFRISTIGEN GESCHÄFTLICHEN ERFOLGE DES UNTERNEHMENS KUNDERNORIENTIERTES HANDELN 1. Ausgangssituation Thomas Bader 1, Iveta Kremeňová 2 Zufriedene Kunden sind die Basis für den langfristigen geschäftlichen

Mehr

Kreisler: Weihnachten ist eine schöne Zeit

Kreisler: Weihnachten ist eine schöne Zeit * * + - " - % )) ' eihachte it eie chöe Zeit Gerg Kreier (geb 17122 ie) 1 12,,,,,,,,, de e ird ge - fei - ert i - be - d - re, e e eit tüch - d tig!! eih-ach - te it ei - e chö - e et - te - ei - fe, eih-ach

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta. Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty UK za rok 2004

Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta. Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty UK za rok 2004 Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty UK za rok 2004 Bratislava 2005 1 Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty Univerzity Komenského

Mehr

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave VÝROČNÁ SPRÁVA O VEDECKEJ A VÝSKUMNEJ ČINNOSTI Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity komenského za rok 2012 1. Vedecká rada EBF

Mehr

Tematické okruhy ke státní jazykové zkoušce všeobecné z němčiny

Tematické okruhy ke státní jazykové zkoušce všeobecné z němčiny Tematické okruhy ke státní jazykové zkoušce všeobecné z němčiny Tematické okruhy k státní jazykové zkoušce všeobecné z němčiny - konverzace 1. Familie und Familienleben Familienmitglieder, Verwandschaftsverhältnisse,

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Nemecký jazyk - právnická terminológia Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania:

Mehr

GERMANISTISCHE SCHRIFTENREIHE AUS FORSCHUNG UND LEHRE 2 ********* JAHRGANG. Hrsg. von Renata Cornejo und Ekkehard W.

GERMANISTISCHE SCHRIFTENREIHE AUS FORSCHUNG UND LEHRE 2 ********* JAHRGANG. Hrsg. von Renata Cornejo und Ekkehard W. AUSSIGER BEITRÄGE GERMANISTISCHE SCHRIFTENREIHE AUS FORSCHUNG UND LEHRE 2 ********* 2008 2. JAHRGANG Die Geburt der Identität aus dem Geiste der Ambivalenz. Betrachtungen im mitteleuropäischen Literatur-

Mehr

Profesný životopis. Doc. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. Vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava Nemčina a švédčina

Profesný životopis. Doc. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. Vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava Nemčina a švédčina Profesný životopis Doc. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. Vzdelanie: 1967-1972 Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava Nemčina a švédčina Profesijný postup 1971 1972 tlmočníčka Filmové štúdio

Mehr

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Bakalářská práce. 2014 Sandra Holmanová

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Bakalářská práce. 2014 Sandra Holmanová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce 2014 Sandra Holmanová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Deutsche und tschechische Industrie- und Handelskammern

Mehr

Zur Situation der Germanistik in Tschechien

Zur Situation der Germanistik in Tschechien Zur Situation der Germanistik in Tschechien Astrid Winter (Prag) I. Die tschechische Germanistik eine Auslandsgermanistik Die folgende Studie versucht, verschiedene Aspekte der aktuellen Situation der

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t p o k e r - t u r n i e r p l a n c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t p o k e r - t u r n i e r p l a n c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t 3 6 5 p o k e r - t u r n i e r p l a n c h a p t e r þÿ 2 0 1 6 a l l e g a t o d e t. 3 6 5 ( c o n v e n z i o n e S p a g n u o l o ). R E P U B B L I C A I T A L I A N A. C i

Mehr

1965/66 BIBLIOGRAFIA 1965 SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO V BRATISLAVE

1965/66 BIBLIOGRAFIA 1965 SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO V BRATISLAVE 1965/66 BIBLIOGRAFIA 1965 SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO V BRATISLAVE i r: o ) C UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 1965/66 B IB L IO G R A F IA 1965 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISEAYE 1965/66 BIBLIOGRAFIA

Mehr

1 Katedra specia lnı pedagogiky PdF MU

1 Katedra specia lnı pedagogiky PdF MU 1 Katedra specia lnı pedagogiky PdF MU 1.1 Masarykova univerzita v Brne Masarykova univerzita v Brne je verejna vysoka skola univerzitnıho typu, kteraje souc astı soustavy vysoky ch skol C esků republiky.

Mehr

BRÜNNER BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK UND NORDISTIK 29 / 2015 / 1 IVETA ZLÁ

BRÜNNER BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK UND NORDISTIK 29 / 2015 / 1 IVETA ZLÁ BRÜNNER BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK UND NORDISTIK 29 / 2015 / 1 IVETA ZLÁ DIE DEMUT [KANN] MICH AM SICHERSTEN FÜHREN [ ]. DIE WIDERSPIEGELUNG DER RELIGIOSITÄT DES GRAFEN ALBERT JOSEPH KODITZ (1706 1778) IN

Mehr

Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania Sprachkompetenz als Bestandteil des lebenslangen Lernens Language Competence

Mehr

HAMBURG BANKVERBINDUNG PANTAENIUS ONLINE

HAMBURG BANKVERBINDUNG PANTAENIUS ONLINE ! "#$% &'()&'*+,&,++-.! % ! &'/'*+,0*+()12,&+3&+&''+*+,&+ "#$##%&&##' ()*+&&#,#*# ()*,#- "./-0#"/./0#-12./ +##1.##2 -.& &*3 "##4 5-6# 7& (898&&#$ +&%#0 3:#*"*$0$& &#$#3 4&++&+&+&'3&',&+++5&+&''+*+,&+&3&+23&',&55&+)&+

Mehr

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

Sprechen Sie Deutsch 1 doplňková cvičení k učebnici německého jazyka opakování, doplnění, rozšíření učiva pro 2. a 3. ročník studijních oborů

Sprechen Sie Deutsch 1 doplňková cvičení k učebnici německého jazyka opakování, doplnění, rozšíření učiva pro 2. a 3. ročník studijních oborů Sprechen Sie Deutsch 1 doplňková cvičení k učebnici německého jazyka opakování, doplnění, rozšíření učiva pro 2. a 3. ročník studijních oborů Mgr. Iva Anderlová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 VY_22_INOVACE

Mehr

DEUTSCH FÜRS STUDIUM UND FÜR STUDIENAF- ENTHALTE IM AUSLAND

DEUTSCH FÜRS STUDIUM UND FÜR STUDIENAF- ENTHALTE IM AUSLAND DEUTSCH FÜRS STUDIUM UND FÜR STUDIENAF- ENTHALTE IM AUSLAND Němčina pro studium a stáže v zahraničí Autorka: Jana Vyorálková Kurz je určen pro studenty, kteří chtějí vyjet na studijní či pracovní pobyt

Mehr

Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft

Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft Automatická paletizačná linka Automatic palletization line Automatische Palettieranlage Kontrolná váha s vyradzovaním Inspection

Mehr

Atombau, Periodensystem der Elemente

Atombau, Periodensystem der Elemente Seminar zum Brückenkurs Chemie 2015 Atombau, Periodensystem der Elemente Dr. Jürgen Getzschmann Dresden, 21.09.2015 1. Aufbau des Atomkerns und radioaktiver Zerfall - Erläutern Sie den Aufbau der Atomkerne

Mehr

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemný test obsahuje poslech, porozumění textu, lexikální cvičení a gramatiku.

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemný test obsahuje poslech, porozumění textu, lexikální cvičení a gramatiku. SZK německý jazyk 2016 Zkouška má písemnou a ústní část. Písemný test obsahuje poslech, porozumění textu, lexikální cvičení a gramatiku. Ústní část zahrnuje 10 tematických okruhů. Tato část probíhá (po

Mehr

Themenübergreifende Dialoge

Themenübergreifende Dialoge Themenübergreifende Dialoge Bestimmter Artikel Nominativ S1 Wo ist der? Wo ist das? Wo ist die? Da ist der Da ist das Da ist die Bestimmter Artikel Nominativ S2 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das

Mehr

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. Umweltschutz. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. Umweltschutz. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II Umweltschutz Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/02-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Mehr

Ostravská univerzita Filozofická fakulta katedra germanistiky Písemná přijímací zkouška 2011 ČÁST A

Ostravská univerzita Filozofická fakulta katedra germanistiky Písemná přijímací zkouška 2011 ČÁST A Ostravská univerzita Filozofická fakulta katedra germanistiky Písemná přijímací zkouška 2011 LESEVERSTEHEN ČÁST A A Lesen Sie bitte den folgenden Text. Bitte keine Werbung Die meisten Leute sind nicht

Mehr

DER SUPERLATIV, DIE ÜBERTREIBUNG UND DER VERGLEICH IN DEN WERBENDEN SLOGANS

DER SUPERLATIV, DIE ÜBERTREIBUNG UND DER VERGLEICH IN DEN WERBENDEN SLOGANS SBORNfK PRACI FILOZOFICKfi FAKULTY BRNENSKE UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS R 10, 2005 HANA jflkovä, ÖESKE BUDEJOVICE DER SUPERLATIV, DIE ÜBERTREIBUNG UND DER

Mehr

autoteile-preiswert autoteile-preiswert autoteile-preiswert autoteile-preiswert autoteile-preiswert

autoteile-preiswert autoteile-preiswert autoteile-preiswert autoteile-preiswert autoteile-preiswert Bezeichnung Motorisierung Baujahr KW PS Info KBA 1.2 12.06-44 60 für PR-Nummer AFG 1.2 01.07-51 70 für PR-Nummer AFH 1.4 01.07-63 86 für PR-Nummer AFK 1.6 04.07-77 105 für PR-Nummer AFL 1.4 TDI 02.07-51

Mehr

IT-Struktur optimieren!

IT-Struktur optimieren! IT-Struktur optimieren! Verfügbarkeit aber sicher? Überwachung IT-gestützter Geschäftsprozesse mit Nagios Georg Schilling, Systemhaus SAR GmbH B e d e u t u n g G e s c h ä f t s p r o z e s s e I n c

Mehr

Überbestimmte lineare Gleichungssysteme

Überbestimmte lineare Gleichungssysteme Überbestimmte lineare Gleichungssysteme Fakultät Grundlagen September 2009 Fakultät Grundlagen Überbestimmte lineare Gleichungssysteme Übersicht 1 2 Fakultät Grundlagen Überbestimmte lineare Gleichungssysteme

Mehr

Chapter 1 : þÿ b w i n a p p a n d r o i d t a b l e t c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b w i n a p p a n d r o i d t a b l e t c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b w i n a p p a n d r o i d t a b l e t c h a p t e r þÿ 2 8. j u n i 2 0 1 6 j e d e n t a g a m k ö n n t i h r b e i b w i n a m r a d d r e h e n - u n d d a b e i t o l l e p r e i

Mehr

Študijný program Medzinárodný finančný manažment

Študijný program Medzinárodný finančný manažment Študijný program Medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Univerzita Martina Luthera v Halle Wittenbergu, Fakulta práva a hospodárskych vied

Mehr

St.Anton am Arlberg London St. Pancras International

St.Anton am Arlberg London St. Pancras International Mein Fahrplanheft gültig vom 15.12.2014 bis 28.08.2015 St.Anton am Arlberg London St. Pancras International 2:10 Bus 4243 2:51 Landeck-Zams Bahnhof (Vorplatz) 2:51 Fußweg (1 Min.) nicht täglich a 2:52

Mehr

Novinky v alternatívnej technike rok - 2015. Tepelné čerpadlá VITOCAL. Ing.Peter Kuliaček 0903 221 641 kulp@viessmann.com. Viessmann, spol. s r.o.

Novinky v alternatívnej technike rok - 2015. Tepelné čerpadlá VITOCAL. Ing.Peter Kuliaček 0903 221 641 kulp@viessmann.com. Viessmann, spol. s r.o. Novinky v alternatívnej technike rok - 2015 Tepelné čerpadlá VITOCAL Ing.Peter Kuliaček 0903 221 641 kulp@viessmann.com Viessmann, spol. s r.o. 04/2015 Nové Nové Seite 2 Program tepelných čerpadiel 2015

Mehr

Boris Blahak / Publikationen

Boris Blahak / Publikationen Boris Blahak / Publikationen A) Beteiligung an Monographien 2. Deutschsprachige Länder und Slowakei im Vergleich- Fakten, Entwicklung, Zusammenhänge. 2 Bde. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2011 [mit H.

Mehr

Die Listen A, B und C zeigen dir unterschiedliche Bearbeitungen des Stückes.!

Die Listen A, B und C zeigen dir unterschiedliche Bearbeitungen des Stückes.! Wir san euch an den lieen Advent für instrument egleitung (itarre) Beareitunn für Kinder, un Schüler und Instrumentalunrricht ie Lisn A, B und in dir unrschiedliche Beareitunn des Stückes! Lis A) hier

Mehr

Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD Nemecký jazykový diplom I. Program kontinuálneho vzdelávania

Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD Nemecký jazykový diplom I. Program kontinuálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 6140000 ITMS kód Projektu: 6101000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prioritná os Ďalšie vzdelávanie

Mehr

Wenn du mehr Platz brauchst, frage nach zusätzlichen Aufgabenblättern für diese Aufgabe.

Wenn du mehr Platz brauchst, frage nach zusätzlichen Aufgabenblättern für diese Aufgabe. Item 5 Das Dreieck ABC ist gleichschenklig mit der Grundseite BC. D ist der Mittelpunkt der Strecke AB, E ist der Mittelpunkt der Strecke ACund die Strecke BE schneidet die Strecke CD in M. Der Strahl

Mehr

E I N F I L M VO N PI O T R J. L E W A N D O W S KI PRODUKTION CAR STEN STR AUCH FILMP R O D UK TIO N IN KOPRODUKTION MIT D IE GEN ER ALE P ATHIO N P ICTUR ES UND MAGN A MAN A P R O D UCTIO N FR AN K FUR

Mehr

Lösung 10 Punkte Teil a) Auch bei Fortsetzung der Folge der Quadratzahlen liefert die zweite Differenzenfolge

Lösung 10 Punkte Teil a) Auch bei Fortsetzung der Folge der Quadratzahlen liefert die zweite Differenzenfolge 0 Mathematik-Olympiade Stufe (Schulstufe) Klasse 9 0 Lösungen c 00 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden ev wwwmathematik-olympiadende Alle Rechte vorbehalten 00 Lösung 0 Punkte Teil a) Auch bei

Mehr

7.19 7.21 7.22 7.24 7.25 7.27 7.28 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.39 7.40 7.40 7.41

7.19 7.21 7.22 7.24 7.25 7.27 7.28 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.39 7.40 7.40 7.41 5.12 5.21 5.23 5.26 5.28 5.31 5.32 5.34 5.36 5.37 5.38 5.40 13.38 13.41 13.43 5.42 6.06 6.08 6.10 6.11 6.12 6.15 14.41 14.43 14.45 6.38 6.43 20.44 alle 22.44 23.19 20.46 30 22.46 23.21 20.47 Min 22.47

Mehr

3.1.1 Satz: (sws) Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie ï

3.1.1 Satz: (sws) Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie ï 3 Dreiecke 3.1 Grundlegende Sätze (zum Teil bewiesen in den Übungen) 3.1.1 Satz: (sws) Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie ï 2 1 bereinstimmen in zwei Seiten und dem dazwischenliegenden Winkel. 3.1.2

Mehr

SOŠ InterDact s.r.o. Most. II/2_Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

SOŠ InterDact s.r.o. Most. II/2_Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát II/2_Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_03 Deutsch

Mehr

E i n b a u-b a c k o f e n O I M 2 2 3 0 1 B i t t e z u e r s t d i e s e B e d i e n u n g s a n l e i t u n g l e s e n! S e h r g e e h r t e K u n d i n, s e h r g e e h r t e r K u n d e, v i e

Mehr

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 1. Studijní program: M7503 Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ a) Studijní obor: německý

Mehr

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

Mgr. Angela Škovierová, PhD. Mgr. Angela Škovierová, PhD. Narodená 23. júla 1974 v Považskej Bystrici. Vedecká pracovníčka (IIb) od 1. októbra 2002 do 30. júna 2011; v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV vykonávala aj práce súvisiace

Mehr

Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a

Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a Ročník: II. Vzdělávací oblast: jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávací obor: německý jazyk Tematický okruh:

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Mehr

Silben. Lo ko mo ti ve. ben. zweisilbig RAFGIFE MEDRODAR INGUPIN ARGUJA PA PA GEI SCHIM PAN SE GO RIL LA FO REL LE MUR MEL TIER MA RI EN KÄ FER

Silben. Lo ko mo ti ve. ben. zweisilbig RAFGIFE MEDRODAR INGUPIN ARGUJA PA PA GEI SCHIM PAN SE GO RIL LA FO REL LE MUR MEL TIER MA RI EN KÄ FER ilben ch zerlege Wörter in ihre ilben. ch setze Wörter aus ilben zusammen. ü ben o ko mo ti ve 1 uche aus deiner Wörterliste unter dem Buchstaben je vier einsilbige, zweisilbige und mehrsilbige Wörter

Mehr

Msc Management and Geography: Regional Planning and Tourism Development

Msc Management and Geography: Regional Planning and Tourism Development Msc Management and Geography: Regional Planning and Tourism Development Erfahrungen aus der Planung eines interdisziplinären und internationalen Universitätsstudiengangs Prof. Dr. Harald Pechlaner Europäische

Mehr

PALACKÝ- UNIVERSITÄT IN OLOMOUC PÄDAGOGISCHE FAKULTÄT LEHRSTUHL FÜR DEUTSCHE SPRACHE BC. KATEŘINA KOLDOVÁ. II. Studienjahr Magisterstudium

PALACKÝ- UNIVERSITÄT IN OLOMOUC PÄDAGOGISCHE FAKULTÄT LEHRSTUHL FÜR DEUTSCHE SPRACHE BC. KATEŘINA KOLDOVÁ. II. Studienjahr Magisterstudium PALACKÝ- UNIVERSITÄT IN OLOMOUC PÄDAGOGISCHE FAKULTÄT LEHRSTUHL FÜR DEUTSCHE SPRACHE BC. KATEŘINA KOLDOVÁ Studienfächer: Englisch und Deutsch II. Studienjahr Magisterstudium BURN-OUT SYNDROM DES LEHRERS

Mehr

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra německého jazyka. Bakalářská práce. Petra Škodová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra německého jazyka. Bakalářská práce. Petra Škodová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra německého jazyka Bakalářská práce Petra Škodová Volební systémy ve Spolkové republice Německo Olomouc 2015 vedoucí práce: Mgr. Pavel Hofírek

Mehr

Sehr verehrte Damen und Herren,

Sehr verehrte Damen und Herren, v v w f f pp v ö w p w vf ffü v y w ß fü w vää ä äf w v pf w f pv w ö wp ff p f fü w v y p w w f p xp f p» ß «p ò 3 äß fü p ö v f ü ; üwä ä!«ö w» ä w v v - w ì f v w vp w (- f fü w pv p f- - - p wä ä fä

Mehr

Tyrnaviensis. Časopis Trnavskej univerzity v Trnave

Tyrnaviensis. Časopis Trnavskej univerzity v Trnave ISSN 1338-9025 Universitas Tyrnaviensis Časopis Trnavskej univerzity v Trnave 2 2016 Akademický rok sa končí, po študijných povinnostiach prichádza čas letného objavovania a poznávania... Profesor Marek

Mehr

P r ä s e n t a t i o n s - S y s t e m R E V O L U T I O N I N M O B I L E R A R C H I T E K T U R

P r ä s e n t a t i o n s - S y s t e m R E V O L U T I O N I N M O B I L E R A R C H I T E K T U R P r ä s e n t a t i o n s - S y s t e m R E V O L U T I O N I N M O B I L E R A R C H I T E K T U R T e c h n i k P r i n z i p 4-5 I n d e x M i n i - S t ä n d e M e s s e s t ä n d e M u l t i m e d

Mehr

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra n meckého jazyka a literatury DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra n meckého jazyka a literatury DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra n meckého jazyka a literatury DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2011 Bc. Ivica uricová MASARYK-UNIVERSITÄT PÄDAGOGISCHE FAKULTÄT Lehrstuhl für deutsche Sprache und

Mehr

Chapter 1 : þÿ a p p P o k e r b e t a t h o m e c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ a p p P o k e r b e t a t h o m e c h a p t e r Chapter 1 : þÿ a p p P o k e r b e t a t h o m e c h a p t e r þÿ U n i q u e i n f o r m a t i o n a b o u t b e t a t h o m e a p k, f r e e b e t s n o d e p o s i t o n f o o t b a l l, i c e. 6 D

Mehr

Studium an der Universität

Studium an der Universität Kapitel 1 Studium an der Universität Lernziele sich an der Universität orientieren das Studium beschreiben sich nach Informationen erkundigen und Probleme lösen Präpositionen mit Dativ, Akkusativ, Dativ

Mehr

11 Adjektive und Partizipien

11 Adjektive und Partizipien Adjektive und Partizipien 47 11 Adjektive und Partizipien Adjektive werden im Hethitischen wie Substantive dekliniert (s. folgende Seite); sie können attributiv, prädikativ und adverbiell eingesetzt werden.

Mehr

Der Bereich Wirtschaftswissenschaften der Ernst-Moritz-Arndt- Universität Greifswald

Der Bereich Wirtschaftswissenschaften der Ernst-Moritz-Arndt- Universität Greifswald Der Bereich Wirtschaftswissenschaften der Ernst-Moritz-Arndt- Universität Greifswald Sachstandsbericht 2004 PR O F. D R. M A N FR ED JÜ RG EN M A TS CH K E G R EI FS W A LD 20 04 Im pr es su m ISBN 3-86006-209-3

Mehr

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce 2015 Lucie Hrubcová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Analyse der Internet-Übersetzungen deutscher

Mehr

BRÜNNER BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK UND NORDISTIK 16 / 2011 / 1 2 EVA CIEŚLAROVÁ

BRÜNNER BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK UND NORDISTIK 16 / 2011 / 1 2 EVA CIEŚLAROVÁ BRÜNNER BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK UND NORDISTIK 16 / 2011 / 1 2 EVA CIEŚLAROVÁ ANGST IN DER KINDERLITERATUR. EINE ANALYSE AM BEISPIEL VON GESCHICHTEN AUS DEM BUCH DICH GIBT S NUR EINMAL AUF DER WELT: GESCHICHTEN,

Mehr