Uitvindingsoctrooien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Uitvindingsoctrooien"

Transkript

1 Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/ FAX : 02/ Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) Koning Albert II-laan BRUSSEL BELGIE TEL. : 02/ FAX : 02/ RECUEIL DES Brevets d'invention AVRIL 2012 VERZAMELING VAN DE Uitvindingsoctrooien APRIL 2012 Numéro d'entreprise : Ondernemingsnummer :

2 BREVETS D'INVENTION BREVETS BELGES AVRIL 2012 UITVINDINGSOCTROOIEN BELGISCHE OCTROOIEN APRIL 2012 ERFINDUNGS-PATENTE BELGISCHE PATENTE APRIL 2012 PATENTS FOR INVENTIONS BELGIAN PATENTS APRIL 2012

3 SECTION A : NECESSITES COURANTES DE LA VIE SECTIE A : LEVENSBEHOEFTEN 20 ANS A 01 D DEPOT 2010/ JANVIER 2010 PUBLICATION A3 03 AVRIL 2012 >DEGROOTE ALAIN Rue de la Couronne 7, B-6210 VILLERS-PERWIN APPAREIL COMPRENANT UN TAMBOUR MUNI D'OUTILS ET ENGIN TERRESTRE MOBILE PORTANT UN TEL APPAREIL. (013,003) Appareil comprenant un tambour (7,12) muni d'outils et couplé à un moteur électrique dont le rotor est solidarisé au tambour et le stator (14,15) est logé dans le tambour. Engin terrestre mobile comprenant un châssis (1) qui est monté sur des roues ou des chenilles (2) et qui porte un tel appareil. 20 JAAR A 01 D NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >CNH BELGIUM N.V. Leon Claeysstraat 3A, B-8210 ZEDELGEM, vert.door DUMAREY Robrecht CNH BELGIUM N.V. EEN MAAIBORD VOOR EEN OOGSTMACHINE., (Uitv. :Mortier Geert p. et al.) (011,001) Een maaibord 10 wordt beschreven voor een oogstmachine die een snijwerktuig en vijzels bevat die aangedreven worden door een aftakas van de oogstmachine d.m.v van respectieve transmissies. Elke transmissie bevat aandrijvende en aangedreven riemschijven (18,22) of kettingwielen die met elkaar gekoppeld zijn door een eindeloze aandrijfriem (20) of -ketting. In de uitvinding is ten minste één van de aandrijvende en aangedreven riemschijven of kettingwielen van de transmissies die het snijwerktuig en de vijzels aandrijven, gekoppeld met een bijbehorende as d.m.v. een torsietrillingscompensator (60), bv. een wrijvingsdemper. 1

4 20 JAAR A 01 D NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >CNH BELGIUM N.V. Leon Claeysstraat 3A, B-8210 ZEDELGEM, vert.door AMEYE Dirk, P/A CNH BELGIUM N.V., Leon Claeysstraat 3A, B-8210 ZEDELGEM WERKWIJZE VOOR HET RICHTEN VAN EEN ONTLAADTOESTEL VAN EEN OOGSTMACHINE NAAR EEN CONTAINER. (014,004) Deze uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het richten van een beweegbaar ontlaadtoestel(1) van een oogstmachine naar een container(4) die in de buurt van de oogstmachine wordt bewogen, waarbij de container-gezien vanaf de oogstmachine-een dichtbij gelegen bovenrand en een verder gelegen bovenrand bevat(6,8). Een beeld van de container wordt genomen door een 3D-camera,in de vorm van een pixelmatrix waarin de camera ook voor elke pixel een waarde van de afstand tussen de camera en het voorwerp in het beeld genereert. Het beeld wordt geanalyseerd door een aantal verticale stroken(21,22,23) in het beeld te kiezen, de gefilterde afstandswaarden te bepalen voor elke verticale positie langs de stroken,en uit deze afstandswaarden de posities van de dichtsbijgelegen en verst gelegen bovenranden(6,8) te bepalen. Op basis van deze gegevens wordt het ontlaadtoestel(1) bewogen naar een voorafbepaalde positie ten opzichte van de container, waarbij de vooraf bepaalde relatieve positie een positie is waarin het ontlaadtoestel het geoogste gewas(3) respectievelijk naar een positie boven de dichtsbijgelegen bovenrand(6) en/of JAAR A 01 F NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >CNH BELGIUM N.V. Leon Claeysstraat 3A, B-8210 ZEDELGEM, vert.door DUMAREY Robrecht CNH BELGIUM N.V. VIERKANTEBALENPERS EN BIJBEHORENDE REGELMETHODE., (Uitv. :Coen Tom et al.) (020,002) Een vierkantebalenpers (10) met een controller (58) voor het regelen van de werking van de balenpers aan de hand van de signalen MW, MWF, MP, gekenmerkt doordat: - het gemeten gewichtsignaal (MW) toegevoerd wordt aan een eerste regellus en vergeleken wordt met de waarde van het gewenste gewicht (TW) om een gewenste waarde voor de kracht (TF) te genereren; - het gemeten krachtsignaal (MF) toegevoerd wordt aan een tweede regellus en vergeleken wordt met de gewenste waarde van de kracht (TF) om een gewenste waarde voor de bekrachtiging (TP) te genereren; - het gemeten bekrachtigingssignaal (MP) toegevoerd wordt aan een derde regellus en vergeleken wordt met de gewenste waarde voor de bekrachtiging (TP) om de bekrachtiging van de actuator (18) te regelen; en - de bemonsteringsfrequentie van de tweede regellus hoger is dan die van de eerste regellus en lager dan die van de derde regellus. 2

5 20 ANS A 01 G DEPOT 2010/ FEVRIER 2010 PUBLICATION A3 03 AVRIL 2012 >SEMINCKX Michel rue St. Marcoult 78, B-7830 SILLY, repr.par QUINTELIER Claude GEVERS PANNEAU POUR MUR VEGETAL., (Inv. : Seminckx Michel) (018,006) L'invention concerne un panneau 2,2',2'',2''' apte à être fixé contre un mur 1 sensiblement vertical pour permettre sa végétation, comportant une paroi arrière 14, et une pluralité de compartiments 3 ouverts vers une face avant dudit panneau et fermés à l'arrière par ladite paroi arrière 14, et une membrane 6 sur au moins une partie de la face avant du panneau. Chaque compartiment 3 comporte une paroi inférieure 12 inclinée par rapport à ladite paroi arrière et prolongée vers le haut par un rebord 13 comportant des moyens de fixation amovible de ladite membrane 6. L'invention concerne aussi un procédé de fixation d'un tel panneau, ainsi qu'un procédé de végétation d'un mur. 20 JAAR A 01 G NEERLEGGING 2009/ DECEMBER 2009 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >VAN DER VALK SYSTEMEN B.V. Zwartendijk 73, NL-2681 LP MONSTER (NL), vert.door COLENS Alain OFFICE HANSSENS COLENS SCHERMPROFIEL, ALSMEDE SCHERMINSTALLATIE VOORZIEN VAN EEN DERGELIJK SCHERMPROFIEL., (Uitv. :Broos Johan Martien et al.), inged. in NL de 12 December 2008, nr NLA (009,002) Een schermprofiel voor een scherminstallatie bestemd voor een kas of warenhuis is bepaald door een bovenzijde, een onderzijde, een naar een schermdoek van de scherminstallatie te keren achterzijde alsmede een van de achterzijde afgekeerde voorzijde. Het schermprofiel heeft tenminste een basiskoker, een bovenste bevestigingsprofilering aan de bovenzijde zoals voor bovenste draadgeleidingen van de scherminstallatie, een onderste bevestigingsprofilering aan de onderzijde zoals voor onderste draadgeleidingen van de scherminstallatie, een lijf dat zich opwaarts uitstrekt vanaf de basiskoker, alsmede een zich aan de achterzijde van het schermprofiel bevindende vasthoudvoorziening voor het schermdoek. De bovenste bevestigingsprofilering is achterwaarts verschoven ten opzichte van de onderste bevestigingsprofilering. Het lijf strekt zich achterwaarts uit vanaf de voorzijde van de basiskoker. 3

6 20 ANS A 23 L DEPOT 2010/ JANVIER 2010 PUBLICATION A5 03 AVRIL 2012 >UNIVERSITE DE LIEGE Gembloux Agro-Bio Tech, 7 Place du 20 août, B-4000 LIEGE, repr.par Ann DE CLERCQ DE CLERCQ & PARTNERS C.V.B.A. PROCEDE DE PRODUCTION D'UNE COMPOSITION, COMPOSITION ET UTILISATION DE CELLE-CI COMME ADDITIF ALIMENTAIRE., (Inv. : Goffin Dorothée), dép. en EP le 19 janvier 2009, no EPA (054,000) La présente invention concerne un procédé de production d'une composition, comprenant les étapes suivantes: (a) fournir une matière végétale comprenant des fibres alimentaires ou des matières amylacées; (b): (b1) hydrolyser ou transglucosyler au moins une partie des fibres alimentaires en glucose, ou (b2) hydroliser et transglucosyler au moins une partie des matières amylacées en glucose et en au moins un oligosaccharide non digestible; (c) oxyder au moins une partie du glucose total en acide gluconique ou un sel de celui-ci; et (d) éliminer au moins une partie dudit acide gluconique et/ou d'un sel de celui-ci obtenu dans l'étape (c). 20 JAAR A 23 L NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >VAN REMOORTEL N.V. Aven Ackers 15B, B-9130 VERREBROEK, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV WERKWIJZE VOOR HET BEREIDEN VAN VOORGEGAARDE AARDAPPELFRIETEN, EN VOOR HET VOOR- EN AFBAKKEN EN AFGEBAKKEN FRIETEN VERKRIJGBAAR VOLGENS DEZE WERKWIJZE., (Uitv. :Van Remoortel Jozef) (012,003) Werkwijze (1) voor het bereiden van voorgegaarde aardappelfrieten, voor het verlagen van het accrylamide gehalte in afgebakken aardappelfrieten, daardoor gekenmerkt dat ze volgende stappen omvat: het blancheren (4) van rauwe voorgesneden aardappelfrieten bij een temperatuur van 80 C tot 90 C en een voldoend lange tijdsduur tussen 5 en 20 minuten, welke tijdsduur zodanig is gekozen dat de verkleuringstijd van gaiacol met een peroxidase test (9) op de aardappelfriet langer dan 30 seconden bedraagt; het koelen (7) tot een kerntemperatuur tussen 0 C en 4 C; het verpakken (8) in zakken onder inerte of zuurstofarme atmosfeer. 4

7 20 JAAR A 41 H NEERLEGGING 2010/ JANUARI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >DIPYMAC LTD Kleinendries 48, B-1861 MEISE, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV WERKWIJZE VOOR HET MAKEN VAN EEN KLEDINGSTUK. (012,002) Werkwijze voor het maken van een kledingstuk waarbij vertrokken wordt van een stof waaruit de samen te stellen delen van het te maken kledingstuk op maat worden gesneden, daardoor gekenmerkt dat vertrokken wordt van een basisstof (4) waarop, enerzijds, een door de gebruiker gekozen motief (7) wordt aangebracht, en, anderzijds, een door de gebruiker gekozen patroontekening (8) of een indicatie ervan wordt aangebracht zodat, voor het maken van het kledingstuk, kan uitgegaan worden van een stof (5) die, zowel een motief (7), als een patroontekening (8) bevat die toelaat de delen van het kledingstuk op maat uit de stof te snijden. 20 JAAR A 44 B B 65 D NEERLEGGING 2010/ JANUARI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 ZIEN : B65D 20 JAAR A 47 B A 47 F NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >ACCENTO B.V.B.A Bergenkruislaan 10, B-9070 DESTELBERGEN, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV DRAAGSYSTEEM. (014,005) Draagsysteem (1) bestaande uit een opwaarts gerichte stang (2) en een houder (3), daardoor gekenmerkt dat de houder (3) met een speling rond de stang (2) kan worden aangebracht zodanig dat de houder (3) in de hoogte op de stang (2) geblokkeerd is door het gewicht van de houder (3) of een belasting (8) en dat de houder (3) vanuit de voornoemde geblokkeerde positie naar omhoog kantelbaar is teneinde de houder (3) langs de stang (2) te verschuiven. 5

8 20 JAAR A 47 C NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >LAMAIRE DIMITRI Molensteen 3, B-8520 KUURNE, vert.door OSTYN Frans freddy K.O.B. N.V. ZITMEUBEL., (Uitv. :Lamaire Dimitri Alfons Emile) (017,005) Deze uitvinding betreft een zitmeubel (1) dat uiterst flexibel opstelbaar is naar vorm, kleur en/of dessins van het zitmeubel (1) toe, omvattende drie hoofdzakelijk balkvormige zitelementen (2) met overeenstemmende afmetingen, die elk scharnierend verbonden zijn of verbindbaar zijn met minstens één van de andere zitelementen (2). 20 JAAR A 47 F A 47 B NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 ZIEN : A47B 20 JAAR A 47 J NEERLEGGING 2010/ JANUARI 2010 PUBLICATIE A5 03 APRIL 2012 >VERHAEGEN KATARINA; >SPRUYTTE HANS; >COPPENS KURT Corbielaan 27, B-3060 BERTEM et Stationsstraat 17, B-8830 GITS et Rattepoelstraat 33, B-9680 MAARKE-KERKEM, vert.door CALLEWAERT Koen BUREAU CALLEWAERT ENERGIEZUINIG EN VEILIG KOOKINSTRUMENT VOOR EEN INDUCTIEVUUR. (014,008) De uitvinding betreft een kookinstrument voor een inductievuur (16), waarbij dit instrument een kookpot (11) bevat met een bodem die verwarmbaar is door elektromagnetische inductie en met een opstaande wand (13) die aansluit op genoemde bodem, waarbij dit instrument verder voorzien is van een thermisch isolerende mantel (12,14,41) die hoofdzakelijk is vervaardigd uit een materiaal dat transparant is voor een magnetisch veld (15), waarbij deze mantel (12,14,41) zich met minstens een steunelement uitstrekt tot voorbij deze bodem van de kookpot (11) teneinde een luchtspleet te vormen tussen de bodem en de onderste rand van genoemde mantel (12,14,41). 6

9 20 JAAR A 47 J NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >HOORELBEKE ALAIN KAMIEL JEAN Gerhees 15, B-3980 TESSENDERLO INZETSTUK VOOR HET VERVAARDIGEN VAN DRANKEN. (007,001) Inzetstuk (5) dat in een opvangreservoir (1) van een verdeelinrichting voor het vervaardigen van dranken geplaatst wordt, bestaande uit een bodemvlak (6) een opstaande wand (7), waarin een maastructuur (8) voorzien is, dat voor de uitstroomopening (3) van een verdeelmond (2) gepositioneerd wordt en dat met een herbruikbare houder voor een granulaat of stroop gebruikt kan worden. 20 ANS A 47 K DEPOT 2010/ FEVRIER 2010 PUBLICATION A3 03 AVRIL 2012 >PHD Rue Jean Stassart 13C, B-4367 CRISNEE, repr.par QUINTELIER Claude GEVERS LUNETTE DE WC ET PROCEDE POUR SA PRODUCTION., (Inv. : Delaere Hugo Alois Marie et al.) (015,002) L'invention concerne une lunette de WC caractérisée en ce qu'elle comporte : un tube métallique 3 cintré en U et présentant une section transversale aplatie, deux bouchons 8 fermant chacun une extrémité 6 dudit tube métallique 3 et comportant chacun un orifice, lesdits orifices étant sensiblement alignés dans une direction transversale, un axe de basculement 9 reçu dans lesdits orifices transversaux des bouchons 8, et fixé dans ladite direction transversale. L'invention concerne aussi un procédé de production d'une telle lunette de WC. 7

10 20 JAAR A 47 L NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A5 03 APRIL 2012 >MOERMAN N.V. Schutterijstraat 25, B-8760 MEULEBEKE, vert.door OSTYN Frans freddy K.O.B. N.V. VLOERWISSER., (Uitv. :Vande Vyvere Guy) (015,009) Deze uitvinding betreft een vloerwisser met een vloerwisserlichaam (22) en een rubberbladhouder (1,4,5,6,16) die manueel kunnen gekoppeld en ontkoppeld worden door het verplaatsen van een koppelelement (16) dat aan de rubberbladhouder (1,4,5,6,16) voorzien is, tussen een koppelstand en een ontkoppelstand, waarbij het koppelelement (16) tussen de genoemde standen verplaatsbaar is volgens de lengterichting (P) van de rubberbladhouder (1,4,5,6,16). Een dergelijke koppeling is bijzonder gebruiksvriendelijk en betrouwbaar, en laat toe om het vloerwisserlichaam (22) uit te voeren als een eenvoudig en zeer goed reinigbaar element. 20 ANS A 61 F DEPOT 2010/ JANVIER 2010 PUBLICATION A5 03 AVRIL 2012 >PHYSIOL Allée des Noisetiers 4, B-4031 ANGLEUR, repr.par COULON Ludivine GEVERS LENTILLE INTRAOCULAIRE., (Inv. : Houbrechts Yvette Appoline Joséphine et al.) (019,005) L'invention concerne une lentille intraoculaire 1 comportant une surface antérieure 4 et une surface postérieure 5 et ayant un axe optique 6 sensiblement antéropostérieur. Dans cette lentille 1 une de ces surfaces antérieure et postérieure 4,5 comporte un premier profil diffractif 9 formant au moins un premier foyer diffractif 11 d'ordre +1 sur ledit axe optique 6, et un deuxième profil diffractif 10 formant un deuxième foyer diffractif 12 d'ordre +1 sur ledit axe optique 6 qui est distinct du premier foyer diffractif 11 d'ordre +1. Au moins une partie dudit deuxième profil diffractif 10 est superposée à au moins une partie du premier profil diffractif 9. 8

11 20 ANS A 61 F DEPOT 2010/ FEVRIER 2010 PUBLICATION A3 03 AVRIL 2012 >BACQUART DAVID Rue du Vivier 28, B-1401 BAULERS LANGUETTE. (000,000) La présente invention est une languette en polymère (1) englobant un fil de titane (2) (fig.1). Cette languette est destinée à corriger la forme unguéale pathologique des orteils. La languette est collée sur l'ongle à l'aide d'une colle cyanoacrylate. La déformation de l'ongle crée de manière proportionnelle des forces de corrections de la languette. Ces forces sont mises en oeuvres par les capacités de mémoire de forme du titane, celui-ci étant droit à l'origine. La languette développe une correction active 24 heures sur 24. Aucun appareillage spécifique n'est nécessaire pour cette application. 20 JAAR A 61 H NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >VAN KAN CHRISTIAN Kasteelstraat 8b, B-1650 BEERSEL, vert.door LUYS Marie-José GEVERS PODO-TACTIELE NOP. (016,002) Samenstel van een podo-tactiele nop en een eerste kleefmiddel, waarbij genoemde nop een bovenoppervlak en een onderoppervlak bevat, genoemd bovenoppervlak is gevormd om tactiele informatie te verschaffen, en genoemd onderoppervlak is voorzien om gekleefd te worden aan een ondergrond, waarbij dat genoemd samestel verder een tweede kleefmiddel bevat verschillend van genoemd eerste kleefmiddel, en dat genoemd onderoppervlak twee zones bevat waarbij een eerste zone voorzien is om via genoemd eerste kleefmiddel, en een tweede zone voorzien is om via genoemd tweede kleefmiddel aan genoemd ondergrond gekleefd te worden. 9

12 20 JAAR A 61 K A 61 P NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >SYLPHAR Xavier de Cocklaan 42, B-9831 DEURLE, vert.door VERHAEGHE Tim, SYLPHAR, naamloze vennootschap, Xavier De Cocklaan 42, B-9831 DEURLE KLEEFPLEISTER VOOR DE TOEDIENING VAN THERAPEUTISCHE AGENTIA., (Uitv. :List Robin) (021,000) Een kleefpleister voor de aflevering van ten minste één therapeutisch agens, waarbij deze pleister een oplosbare film omvat die het genoemde ene therapeutische agens bevat. 20 JAAR A 61 P A 61 K NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 ZIEN : A61K 20 JAAR A 63 F G 07 F NEERLEGGING 2010/ JANUARI 2010 PUBLICATIE A4 03 APRIL 2012 ZIEN : G07F SECTION B : TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES - TRANSPORTS SECTIE B : DIVERSE INDUSTRIELE TECHNIEKEN - TRANSPORT 20 ANS B 01 D C 02 F C 12 M DEPOT 2010/ FEVRIER 2010 PUBLICATION A3 03 AVRIL 2012 >AGC GLASS EUROPE Chaussée de La Hulpe 166, B-1170 BRUXELLES, repr.par BOUVY Jacques AGC GLASS EUROPE - R&D CENTRE PROCEDE D'EPURATION DE GAZ COMPRENANT DU CO2 ET DISPOSITIF CORRESPONDANT., (Inv. : Malchaire Sébastien - AGC Glass Europe - R&D Centre - Rue de l'aurore 2 et al.) (025,008) L'invention concerne un procédé d'épuration de gaz comprenant du CO2 au moyen d'organismes phototrophes et le dispositif correspondant. Selon l'invention, un tel procédé comprend les étapes suivantes: a) apport (801) d'eau provenant d'une source d'eau; b) captation et lavage (802) du gaz dans un absorbeur comprenant au moins une portion de l'eau de manière à obtenir une solution aqueuse de CO2; c) à partir d'au moins une portion de l'eau, préparation (803) d'une solution aqueuse comprenant des nutriments; d) injection (804) dans un photobioréacteur comprenant les organismes phototrophes d'au moins une portion de la solution aqueuse de CO2 et d'au moins une portion de la solution aqueuse comprenant les nutriments; e) illumination (805) du contenu du photobioréacteur par un rayonnement lumineux; les étapes (b) et (c) pouvant être interverties ou simultanées. 10

13 20 JAAR B 01 D NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >ATLAS COPCO AIRPOWER N.V. Boomsesteenweg 957, B-2610 WILRIJK/ANTWERPEN, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV WERKWIJZE EN INRICHTING VOOR HET KOELDROGEN VAN GAS., (Uitv. :Baltus Frits Cornelis A.) (024,004) Werkwijze voor het koeldrogen van gas door middel van een koelelement met een verdamper (3) en middelen voor het bepalen van de verdampertemperatuur en voor het opmeten van de laagste gastemperatuur met de volgende stappen: - de mate van belasting van het koelcircuit te bepalen aan de hand van de verdampingstemperatuur en de laagste gastemperatuur; het berekenen van een wenswaarde voor de verdampertemperatuur die vereist is om het aangevoerde gas tot op een ingestelde laagste gastemperatuur te koelen rekening houdend met de voornoemde mate van belasting; - het regelen van het toerental van de compressor (4) om de verdampertemperatuur gelijk te maken aan de voornoemde wenswaarde. 20 ANS B 01 L C 12 M DEPOT 2011/ JANVIER 2011 PUBLICATION A5 03 AVRIL 2012 VOIR : C12M 20 JAAR B 05 D H 05 K H 01 J NEERLEGGING 2010/ JANUARI 2010 PUBLICATIE A5 03 APRIL 2012 >EUROPLASMA N.V. De Bruwaan 5D, B-9700 OUDENAARDE, vert.door CHIELENS Kristof K.O.B. N.V. WERKWIJZE VOOR DE AFZETTING VAN EEN GELIJKMATIGE NANOCOATING DOOR MIDDEL VAN EEN LAGE DRUK PLASMA PROCES., (Uitv. :Legein Filip et al.) (018,002) De uitvinding betreft een conformal nanocoating aangebracht door middel van een lage druk plasma proces. De uitvinding betreft ook een werkwijze voor het aanbrengen van een dergelijke conformal nanocoating op een driedimensionele structuur, en in het bijzonder een driedimensionele structuur bevattende elektrisch geleidende en niet-geleidende elementen. 11

14 20 JAAR B 06 K NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A4 03 APRIL 2012 >D'HULST WILLY Ruisstr. 224, B-9140 TIELRODE MAGNEET MOBIEL., (Uitv. :D'Hulst Willy) (000,000) De Magneet Mobiel is geschikt voor aandrijving van autos en vaartuigen. Deze motor omvat : een rotor die voorzien is van permanente magneten, bij voorkeur Neudymium-Fe-Boron. Rotor is draaiend en verbonden met aan te drijven wiel bij middel van motorflens + cardan en telescopische verbinding. Statoras omvat electromagneten die DC gevoed worden bij middel van elektronische controller. Voeding en sturing door Hall-effect sensoren geschiedt door draden in holle as. die aan chassis bevestigd is bij middel van klembus. Motoren kunnen per koppel van 2 stuks gemonteerd worden zodat twee of vierwiel aandrijving mogelijk zijn. Technische détails: zie tekeningen Fig.1 tot en met JAAR B 09 B C 02 F NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A4 03 APRIL 2012 ZIEN : C02F 20 ANS B 21 J DEPOT 2010/ FEVRIER 2010 PUBLICATION A3 03 AVRIL 2012 S.A.>SONACA Route Nationale Cinq, B-6041 GOSSELIES, repr.par VAN MALDEREN Joëlle pronovem Office Van Malderen PROCEDE DE RIVETAGE A L'AIDE D'UN DISPOSITIF DE CONTRE-FRAPPE MOBILE DURANT LA FRAPPE., (Inv. : Hardouin-Finez Maxime et al.) (020,005) L'invention se rapporte à un procédé de rivetage de pièces superposées (2a,2b) à l'aide d'un rivet (20) à tête (22), comprenant une étape de multi-frappes du rivet à l'aide d'un dispositif multi-frappes (30) sollicitant la tête du rivet, et d'un dispositif de contre-frappe (36) en appui contre l'extrémité du rivet (24) opposée à sa tête, étape durant laquelle le dispostitif de contre-frappe est déplacé de manière contrôlée de sorte qu'il applique une force d'appui prédéterminée contre l'extrémité du rivet (24). 12

15 20 JAAR B 23 Q B 25 B NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A5 03 APRIL 2012 >I.O.T. B.V.B.A. Dorre Wei 70, B-9700 OUDENAARDE, vert.door VAN HUNSEL Lieven M.S. ARCHIMEDES PATENTS INRICHTING VOOR HET CONTACTLOOS KLEMMEN VAN EEN VOORWERP., (Uitv. :Petrens Guy) (018,002) Inrichting voor het contactloos klemmen van een voorwerp, welke inrichting is voorzien van een magneettafel (1) met een klemplaat (2) en middelen voor het opwekken van een magnetisch veld voor het klemmen van een magnetisch of magnetiseerbaar voorwerp tegen de voornoemde klemplaat (2), daardoor gekenmerkt dat de voornoemde inrichting een minstens gedeeltelijk magnetische of magnetiseerbare vaccuümspantafel (6) omvat die tegen de voornoemde klemplaat (2) van de magneettafel (1) kan worden geklemd door het voornoemde magnetisch veld. 20 JAAR B 25 B B 23 Q NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A5 03 APRIL 2012 ZIEN : B23Q 20 JAAR B 25 J NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >ROBOJOB B.V.B.A. Industriepark 12, Zone B, B-2220 HEIST-OP-DEN-BERG, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV OPSTELLING VOOR EEN ROBOT VOOR DE AAN- EN/OF AFVOER VAN WERKSTUKKEN OF DERGELIJKE AAN EEN WERKTUIGMACHINE EN STEUN DAARBIJ TOEGEPAST. (000,000) Opstelling van een robot met gerobotiseerde arm (12) voor de aan- en/of afvoer van werkstukken of dergelijke aan een werktuigmachine (1), meer speciaal een werktuigmachine (1) met een werkruimte (2) die voorzien is van een frontale toegangsopening (3) voor de aan- en afvoer van werkstukken, waarbij de robot (7) voorzien is van een verankeringsvoet (11) waarop de gerobotiseerde arm (12) verdraaibaar is aangebracht rond een meetkundige rotatieas, de zogenaamde hoofdas (I), daardoor gekenmerkt dat de robot (7) vast is opgesteld naast de frontale toegangsopening (3) en met de voornoemde hoofdas (I) schuin opgesteld, zodat de hoofdas (I) een hoek insluit met de horizontale richting en met de verticale richting. 13

16 20 JAAR B 28 B E 04 B NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A4 03 APRIL 2012 ZIEN : E04B 20 ANS B 29 C DEPOT 2010/ FEVRIER 2010 PUBLICATION A4 03 AVRIL 2012 S.A.>NMC Gert-Noël-Strasse, B-4731 EYNATTEN, repr.par KIHN Henri OFFICE ERNEST T. FREYLINGER PROCEDE DE REALISATION DE PLANCHES SYNTHETIQUES MOUSSEES., (Inv. : Navez Vincent et al.) (014,000) L'invention propose un procédé de fabrication d'articles présentant un aspect veiné comprenant les étapes de (a) extrusion d'une couche de PMMA essentiellement transparent comprenant des granules pigmentés dans une première extrudeuse, (b) extrusion d'une couche de polystyrène comprenant un agent moussant dans une deuxième extrudeuse, dans lequel les extrusions des étapes (a) et (b) se font simultanément sous forme de co-extrusion. 20 JAAR B 29 C NEERLEGGING 2011/ FEBRUARI 2011 PUBLICATIE A5 03 APRIL 2012 >IVC N.V. Nijverheidslaan 29, B-8580 AVELGEM, vert.door POWIS de TENBOSSCHE Roland CABINET BEDE WERKWIJZE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN EEN AFGESCHUINDE RAND EN PLAATVORMIG VOORWERP VOORZIEN VAN EEN DERGELIJKE AFGESCHUINDE RAND., (Uitv. :Van Vlassenrode Kristof et al.), inged. in EP de 1 Februari 2011, nr EPA (015,003) Een werkwijze wordt verschaft voor het vervaardigen van een afgeschuinde rand met een diepte d aan ten minste één rand van een bovenoppervlak van een plaatvormig voorwerp. De werkwijze bevat de stappen: (a) het verwarmen van het voorwerp; (b) het met drukorganen aangrijpen voor het vormen van de afgeschuinde rand door het verplaatsen van materiaal van de bovenlaag terwijl een hoeveelheid materiaal wordt verplaatst tot buiten de oorspronkelijke begrenzing van het voorwerp; en (c) het verwijderen van de verplaatste hoeveelheid materiaal. 14

17 20 ANS B 32 B F 21 K G 09 G DEPOT 2010/ FEVRIER 2010 PUBLICATION A3 03 AVRIL 2012 >AGC GLASS EUROPE Chaussée de la Hulpe 166, B-1170 BRUXELLES/WATERMAL-BOITSFORT, repr.par BOUVY Jacques AGC GLASS EUROPE - R&D CENTRE PANNEAU A MOTIF CONDUCTEUR AMELIORE., (Inv. : Luijkx Antoine et al.) (018,006) Le panneau comprenant un substrat en verre (102) pourvu d'un motif conducteur fait d'un matériau optiquement transparent et électriquement conducteur. Le motif conducteur est muni d'une première (661) et une deuxième (662) colonne adjacente l'une à l'autre, et comprenant une série de domaines conducteurs mutuellement isolés électriquement. 20 ANS B 42 D G 02 B DEPOT 2010/ MARS 2010 PUBLICATION A5 03 AVRIL 2012 VOIR : G02B 20 JAAR B 42 D C 08 J C 08 L NEERLEGGING 2010/ MEI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >B-TOKEN B.V.B.A. Veldenstraat 14 bis, B-2470 RETIE, vert.door OSTYN Frans freddy K.O.B. N.V. AFBREEKBAAR BETAAL-, BEWIJS-OF PROMOTIEMIDDEL., (Uitv. :Spooren Dirk) (010,000) Deze uitvinding betreft een betaal-, bewijs- of promotiemiddel, zoals onder meer een jeton, een penning, een kaart, een bon, een ticket, een polsbandje of een badge, hoofdzakelijk bestaande uit een biopolymeer of uit een mengsel van twee of meer verschillende biopolymeren, bij voorkeur uit een mengsel van minstens één natuurlijk biopolymeer, zoals een zetmeel- of cellulose-gebaseerd biopolymeer, en minstens één synthetisch biopolymeer, zoals een op polymelkzuur gebaseerd biopolymeer. Een dergelijk product is goed biologisch afbreekbaar in natuurlijke omstandigheden en voldoende duurzaam voor het voorziene gebruik. 15

18 20 JAAR B 60 K B 62 D NEERLEGGING 2011/ MEI 2011 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >B.V.B.A. AGRO TECHNIEK BONNE;>STROBBE ENGINEERING Moerkerkesteenweg 3, B-8340 DAMME et Hoornstraat 12, B-8730 BEERNEM, vert.door HOSTENS Veerle K.O.B. N.V. AANDRIJFAS, MOTORVOERTUIG OF AANHANGWAGEN MET EEN DERGELIJKE AANDRIJFAS EN WERKWIJZE VOOR HET AANPASSEN VAN EEN ANNDRIJFAS., (Uitv. :Bonne Geert Johan Lucien et al.) (022,004) Deze uitvinding betreft een alternatieve aandrijfas (1) waarvan de steekassen (3a, 3b) star met elkaar verbindbaar zijn of verbonden zijn en waarvan de overbrengingen van de beweging van de steekassen (3a, 3b) naar een beweging van de respectievelijke wielflenzen (5a, 5b) afzonderlijk uitschakelbaar zijn. Deze uitvinding betreft eveneens een motorvoertuig of een aanhangwagen omvattende een dergelijke aandrijfas (1) en werkwijzen voor het aanpassen van bestaande aandrijfassen (1) tot een aandrijfas (1) volgens de uitvinding. 20 ANS B 60 S DEPOT 2010/ MARS 2010 PUBLICATION A5 03 AVRIL 2012 >ROBERT BOSCH GmbH Postfach , D STUTTGART (DE), vert.door VANDEBERG Marie Paule OFFICE KIRKPATRICK S.A. WISCHBLATT., (Uitv. :Pieters Eric), inged. in DE de 6 Maart 2009, nr DEA (000,000) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Wischblatt und ein Verfahren zur Herstellung eines Wischblatts. 20 ANS B 62 B H 02 K H 02 J DEPOT 2010/ MARS 2010 PUBLICATION A3 03 AVRIL 2012 >LEFEVRE CHRISTOPHE; >LEFEVRE JEAN-POL Route de Flobecq 376, B-7804 Ostiches et Rue Baille Cariotte 155, B-7340 WARQUIGNIES, repr.par CAUCHIE Daniel OFFICE PARETTE (Fred. Maes) S.c.A. PROCEDE ET DISPOSITIF POUR ALIMENTER LE RESEAU ELECTRIQUE D'UN ETABLISSEMENT COMMERCIAL., (Inv. : Lefevre Christophe et al.) (014,001) L'invention concerne un procédé pour alimenter le réseau électrique d'un établissement commercial à partir d'un chariot de supermarché muni de roulettes pour son déplacement, de moyens accouplés à ces roulettes, aptes à récupérer sous forme d'énergie électrique, l'énergie cinétique produite lors du déplacement de ce chariot et de moyens capables de stocker cette énergie électrique récupérée. Selon l'invention, l'énergie électrique récupérée et stockée est transférée pour être recueillie, indépendamment du chariot, calibrée aux normes du réseau de distribution électrique de l'établissement commercial, quantifiée puis ré-introduire dans ledit réseau de distribution électrique de l'établissement commercial. L'invention concerne également un dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé. 16

19 20 JAAR B 62 D B 60 K NEERLEGGING 2011/ MEI 2011 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 ZIEN : B60K 20 JAAR B 65 D A 44 B NEERLEGGING 2010/ JANUARI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >ALFATEX N.V. Industrielaan 14-16, B-9800 DEINZE, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV KLITTENBANDSLUITING MET VERBETERDE ANTI-STATISCHE EIGENSCHAPPEN. (015,002) Klittenbandsluiting die bestaat uit een mannelijke klittenband (2) met op mintens één zijde haakjes (8) en een vrouwelijke klittenband (3) met op minstens één zijde lussen (9) waarbij de klittenbanden (2 en 3) gevormd zijn als een drager (4) bestaande uit een matrix van geweven kettingdraden (5) en inslagdraden (6) waar tussenin pooldraden (7) geweven zijn ter vorming van haakjes (8) of lussen (9), en waarbij voor de mannelijke klittenband (2) minstens één elektrisch geleidende kettingdraad (5G) en minstens één daaraan rakende elektrisch geleidende pooldraad (7G) is ingeweven, terwijl in de vrouwelijke klittenband (3) minstens één geleidende pooldraad (7G) is ingeweven die bij een gesloten sluiting (1) in contact is met de geleidende pooldraad (7G) van de mannelijke klittenband (2). 20 JAAR B 65 D NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >GYSEN AUGUST Belgicastraat 1C, B-9042 GENT, vert.door PHILIPPAERTS Yannick OCTROOIBUREAU ARNOLD & SIEDSMA B.V.B.A. STAPELBARE FLES MET HANDVAT. (016,004) Set bevattende ten minste een eerste en een tweede stapelbare fles, waarbij elke fles vervaardigd is uit een materiaal zodanig dat de fles door blaasvormen vormbaar is, en waarbij elke fles een bovenstuk bevat dat op een flessenhals aangebracht is en dat zich uitstrekt naar een perifeer deel van de fles, waarbij het bovenstuk zodanig gedimensioneerd is dat in een gestapelde positie van de eerste en de tweede fles het bovenstuk van de eerste fles aanligt tegen een perifeer bodemdeel van de tweede fles, waarbij een handvat verbonden is met genoemd bovenstuk binnen genoemd perifeer deel van de fles en op een afstand van dit perifeer deel van de fles. 17

20 20 JAAR B 65 G NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >BETONFABRIEK COECK FRANS N.V. De Laetstraat 6, B-2845 NIEL, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV STAPELING HOLLE METSELSTENEN, WERKWIJZE VOOR HET VORMEN VAN EEN STAPEL EN EEN HULPSTUK DAARBIJ TOEGEPAST. (013,003) Stapel holle metselstenen (1) geperst uit beton, welke voorzien van een gesloten bodem (2), opstaande zijwanden (3) en een bovenvlak (4), waarin de holle ruimten (6) van de metselstenen uitmonden, daardoor gekenmerkt dat deze metselstenen (1) in de stapel met hun gesloten bodem (2) naar boven toe zijn gekeerd, en met hun open bovenvlak (4) naar onder toe. SECTION C : CHIMIE ET METALLURGIE SECTIE C : CHEMIE EN METALLURGIE 20 JAAR C 02 F B 09 B NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A4 03 APRIL 2012 >DEC N.V. Scheldedijk 30, B-2070 ZWIJNDRECHT, vert.door BROUWER Hendrik Rogier PATENTWERK BV WERKWIJZE VOOR HET BEHANDELEN VAN EEN ZWAVELZUURBEVATTENDE VLOEIBARE MASSA., (Uitv. :Pensaert Stany et al.) (009,001) De uitvinding betreft een werkwijze voor het behandelen van een zwavelzuurbevattende vloeibare massa. De werkwijze omvat het toevoeren aan de massa van een behandelmiddel dat tenminste calciumoxide omvat waarbij de massa tenminste gedeeltelijk neutraliseert, het bezinken van een in de massa gevormd calciumsulfaathoudend residu en het scheiden van het calciumsulfaathoudend residu van de gedeeldtelijk geneutraliseerde vloeibare massa. Het residu heeft nuttige eigenschappen. Bij voorkeur is het behandelmiddel een papierkalk. De uitvinding betreft eveneens een werkwijze voor het vervaardigen van een gipsachtig materiaal, waarbij aan een sulfaatverbinding bevattende massa water een papierkalk wordt toegevoegd en onder roeren wordt ingemengd. 18

21 20 JAAR C 02 F NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A4 03 APRIL 2012 >M.H.C. N.V. Hasseltsesteenweg 117, B-3800 SINT-TRUIDEN, vert.door POWIS de TENBOSSCHE Roland CABINET BEDE WERKWIJZE OM AFVALWATER TE ZUIVEREN. (044,007) Grijze en zwarte afvalwaters worden eerst volgens het slib-op-dragersysteem behandeld, en dan in een membraanbioreactor. 20 ANS C 02 F C 12 M B 01 D DEPOT 2010/ FEVRIER 2010 PUBLICATION A3 03 AVRIL 2012 VOIR : B01D 20 ANS C 03 B C 03 C DEPOT 2010/ FEVRIER 2010 PUBLICATION A3 03 AVRIL 2012 >AGC GLASS EUROPE Chaussée de la Hulpe 166, B-1170 BRUXELLES/WATERMAEL-BOITSFORT, repr.par BOUVY Jacques AGC GLASS EUROPE - R&D CENTRE PROCEDE DE CHAUFFAGE DANS UN FOUR DE FEUILLES DE VERRE REVETUES., (Inv. : David Pierre) (020,002) La présente invention concerne un procédé de chauffage dans un four de feuilles de verre portant un revêtement à base de matière organique, en vue en particulier de leur trempe ultérieure. Plus précisément, l'invention propose un procédé qui permet de traiter thermiquement des feuilles de verre portant un revêtement à base de matière organique, en permettant de gérer la combustion rapide et violente de ladite matière organique dans le four, grâce à un effet de convection forcée de chaleur par injection d'un gaz chaud comportant un carburant qui est enclenchée au moins durant ledit processus du combustion au-dessus de ladite feuille de verre. 20 ANS C 03 B DEPOT 2010/ FEVRIER 2010 PUBLICATION A5 03 AVRIL 2012 S.A.>FIVES STEIN BELGIUM Rue Raphaël 19, B-5060 FALISOLLE, repr.par FRENNET Pierre-Paul OFFICE KIRKPATRICK S.A. DISPOSITIF DE MANIPULATION DU BORD D'UN RUBAN DE VERRE FLOTTE, COMPRENANT UNE MOLETTE, ET INSTALLATION COMPORTANT UN TEL DISPOSITIF., (Inv. : Ledru Pierre) (009,001) Dispositif de manipulation du bord d'un ruban de verre pâteux en déplacement sur un bain liquide dans une chambre de flottage, comprenant une molette (1) disposée à une extrémité distale d'une lance (8) propre à être entraînée en rotation autour de son axe géométrique longitudinal; la molette (1) est montée, d'une part, pivotante dans plusieurs directions par rapport à l'axe géométrique longitudinal de la lance (8) et, d'autre part, rotative autour de son axe propre qui peut être différent de l'axe géométrique longitudinal de la lance. 19

22 20 ANS C 03 B DEPOT 2010/ FEVRIER 2010 PUBLICATION A3 03 AVRIL 2012 S.A.>FIVES STEIN BELGIUM Rue Raphaël 19, B-5060 FALISOLLE, repr.par FRENNET Pierre-Paul OFFICE KIRKPATRICK S.A. DISPOSITIF D'ENTRAINEMENT DES ROULEAUX D'UNE ETENDERIE DE RECUISSON DE VERRE PAR DES ROUES ET PIGNONS, ET ETENDERIE EQUIPEE D'UN TEL DISPOSITIF., (Inv. : Georges Christian) (005,001) Dispositif d'entraînement des rouleaux supportant un ruban de verre plat dans une étenderie permettant de contrôler le refroidissement du ruban continu de verre après sa sortie d'un équipement de formage pour l'amener à température ambiante, comportant au droit de chaque rouleau (7) un pignon (1) entraîné en rotation, chaque rouleau étant équipé du côté commande d'une roue (2) coopérant avec le pignon associé; les pignons (1) et les roues (2) sont conçus de manière à ne pas nécessiter de lubrification. 20 ANS C 03 C C 03 B DEPOT 2010/ FEVRIER 2010 PUBLICATION A3 03 AVRIL 2012 VOIR : C03B 20 JAAR C 08 J C 08 L D 21 H NEERLEGGING 2010/ MEI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 ZIEN : B42D 20 JAAR C 08 L D 21 H B 42 D NEERLEGGING 2010/ MEI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 ZIEN : B42D 20 JAAR C 09 D E 04 C E 04 F NEERLEGGING 2010/ JANUARI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >ETS EUROPE B.V.B.A.;>SUPERIOR PRODUCTS EUROPE N.V. Doggenhoutstraat 3, B-2520 RANST et Kampweg 123, B-2990 WUUSTWEZEL, vert.door VAN MALDEREN Joëlle pronovem Office Van Malderen WATERDICHT NAADLOOS ELASTISCH THERMOREFLECTEREND DAK- OF GEVELMEMBRAAN., (Uitv. :Potter Jean-Luc et al.) (019,000) Werkwijze voor het aanbrengen van een thermoreflecterende deklaag aan de buitenzijde van een constructie, omvattend het toepassen van een vloeibare dispersie dewelke een vulstof omvat en die na uitharden de thermoreflecterende deklaag vormt. De vulstof is in de deklaag zodanig gekozen dat de zonreflectantie van de deklaag groter is dan 0,5. De werkwijze is daarin gekenmerkt, dat vooraleer voornoemde vloeibare dispersie toegepast wordt, een vloeibare substantie van het type polyurethaan of polyurea op de constructie wordt toegepast, die na uitharden een waterdichte naadloze elastische onderlaag vormt. De uitvinding betreft eveneens een membraan verkregen door toepassen van voornoemde werkwijze. 20

23 20 ANS C 10 L DEPOT 2009/ NOVEMBRE 2009 PUBLICATION A5 03 AVRIL 2012 >AFTON CHEMICAL CORP. Spring Street 500, RICHMOND, VIRGINIA (US), repr.par VANDEBERG Marie Paule OFFICE KIRKPATRICK S.A. ADDITIFS ANTIMOUSSE POUR CARBURANTS., (Inv. : Richardson Duncan), dép. en US le 4 novembre 2008, no USA12/ (030,002) Un concentré d'additifs pour carburants, un carburant comprenant ledit concentré d'additifs, et un procédé pour améliorer les performances antimousse d'un carburant sont proposés. Le concentré d'additifs comprend (a) un dérivé d'aminotriazole comprenant le produit de réaction (i) d'un composé carbonylé hydrocarbylique, et (ii) d'une amine ou d'un de ses sels de formule (I) dans laquelle R est choisi dans le groupe consistant en un atome d'hydrogène et un groupe hydrocarbyle contenant environ 1 à environ 15 atomes de carbone, et R1 est choisi dans le groupe consistant en un atome d'hydrogène et un groupe hydrocarbyle contenant environ 1 à environ 20 atomes de carbone; et (b) un dispersant du type succinimide à substituant hydrocarbyle, le rapport de (a) à (b) étant compris dans l'intervalle d'environ 1:10 à environ 10:1. 20 ANS C 10 L DEPOT 2009/ NOVEMBRE 2009 PUBLICATION A5 03 AVRIL 2012 >AFTON CHEMICAL CORP. Spring Street 500, RICHMOND, VA (US), repr.par VANDEBERG Marie Paule OFFICE KIRKPATRICK S.A. ADDITIFS AMELIORANT LA CONDUCTIVITE, POUR DES CARBURANTS., (Inv. : Bennet J. Joshua et al.), dép. en US le 6 novembre 2008, no USA12/ (028,000) Il est proposé une composition d'additifs pour carburants, un carburant comprenant un tel additif, et des procédés pour son utilisation. La composition d'additifs pour carburants comprend une association synergique (a) d'un dispersant du type succinimide à substituant hydrocarbyle et (b) d'un composé répondant à la formule suivante : ainsi que ses formes tautomères et énantiomères, formule dans laquelle R³ représente un groupe hydrocarbyle ayant une moyenne en nombre du poids moléculaire allant d'environ 10 à environ 5000, le rapport pondéral de (a) à (b) allant d'environ 5:1 à environ 1:5. La composition d'additifs pour carburants est présente dans un carburant en une quantité suffisante pour améliorer les propriétés de conductivité du carburant. 21

24 20 ANS C 12 M B 01 D C 02 F DEPOT 2010/ FEVRIER 2010 PUBLICATION A3 03 AVRIL 2012 VOIR : B01D 20 ANS C 12 M B 01 L DEPOT 2011/ JANVIER 2011 PUBLICATION A5 03 AVRIL 2012 >BECTON DICKINSON AND CY 1 Becton Drive, Franklin Lakes, US-NEW JERSEY (US), repr.par VANDEBERG Marie Paule OFFICE KIRKPATRICK S.A. ENSEMBLE DE RECIPIENT., dép. en US le 18 janvier 2010, no USA12/ (020,008) Un ensemble de récipient, tel qu'une boîte de Petri ou une plaque de contact, destiné à être utilisé en tant que dispositif d'échantillonnage pour les microorganismes comprend un élément de base, un couvercle et un mécanisme de blocage qui fournit une mise en prise de blocage sûre entre le couvercle et l'élément de base. Le mécanisme de blocage est conçu de sorte qu'il ne se bloque pas, excepté suite à l'application d'une force de compression spécifique appliquée de manière intentionnelle, et qui peut être facilement dégagé de la mise en prise de blocage sans avoir besoin d'un mouvement rotatif ou d'une force torsion. 20 JAAR C 12 P NEERLEGGING 2010/ JANUARI 2010 PUBLICATIE A5 03 APRIL 2012 >WATERLEAU GROUP NV Radioweg 18, B-3020 HERENT, vert.door BIRD William BIRD GOEN & CO. WERKWIJZE VOOR BIOGASPRODUCTIE IN DE (BIO)ETHANOL INDUSTRIE., (Uitv. :Goethals Lode Maurits Jozef Ghislain et al.) (018,001) De werkwijze voor de bereiding van biogas gaat uit van een reactieproduct van ethanolproductie. Dit reactieprodukt wordt gescheiden in een eerste fractie en een tweede fractie (stap A). De eerste fractie wordt vervolgens ten minste gedeeltelijk gescheiden in een eiwitrijk deel en een koolstofrijk deel (stap B). Daarna wordt het koolstofrijke deel van de eerste fractie anaëroob omgezet, onder vorming van het biogas (stap C). De bereiding van biogas wordt bij voorkeur gecombineerd met ethanolproductie. 22

25 SECTION D : TEXTILES ET PAPIER SECTIE D : TEXTIEL EN PAPIER 20 JAAR D 03 C NEERLEGGING 2010/ JANUARI 2010 PUBLICATIE A5 03 APRIL 2012 >MICHEL VAN DE WIELE N.V. Michel Vandewielestraat 7, B-8510 KORTRIJK/MARKE, vert.door OSTYN Frans freddy K.O.B. N.V. SELECTIE-INRICHTING VOOR DE GAAPVORMINGSINRICHTING VAN EEN WEEFMACHINE., (Uitv. :Vanderjeugt Bram et al.) (038,012) Deze uitvinding betreft een selectie-inrichting voor een gaapvormingsinrichting van een weefmachine met een electromagnetische selector (11) met minstens twee polen (P1),(P2),...(Pn) en een selectie-element (1),(2); (25),(26); (40),(41) dat in een samenwerkpositie met een zone (50) langs minstens twee polen (P1),(P2),...(Pn) ligt en op een houdafstand (A) van deze zone (50) verwijderd, wordt weerhouden, waarbij de selector (11) met elke naastliggende pool (P1),(P2) een magnetische kracht kan uitoefenen op de zone (50), en waarbij de zone (50) zich uitstrekt over een afstand (Z) die kleiner is dan de spoellengte (S), terwijl de houdafstand (A) minstens gelijk is aan de helft van de positioneerbare lengte (L) van het selectie-element. 20 JAAR D 03 D NEERLEGGING 2010/ JANUARI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >MICHEL VAN DE WIELE N.V. Michel Vandewielestraat 7, B-8510 KORTRIJK/MARKE, vert.door CHIELENS Kristof K.O.B. N.V. WERKWIJZE EN INRICHTING VOOR HET VERVAARDIGEN VAN WEEFSELS MET MINSTENS TWEE VERSCHILLENDE POOLHOOGTES IN EEN ZELFDE POOLRIJ., (Uitv. :Beauduin Charles) (020,002) Deze uitvinding betreft enerzijds een werkwijze voor het weren van poolweefsels met minstens twee verschillende poolhoogster (a,b) in een zelfde poolrij, waarbij de weefsels inslagdraden, grondkettingdraden en poolkettingdraden (1,2) omvatten, waarbij deze poolkettingdraden volgens een patroon in het weefsels figuurvormend afgebonden of niet-figuurvormend ingebonden worden en die wanneer ze figuurvormend zijn pool vormen met een welbepaalde poolhoogte. Anderzijds betreft deze uitvinding een inrichting voor het vervaardigen van dergelijke weefsels. 23

26 20 ANS D 03 D DEPOT 2010/ MARS 2010 PUBLICATION A3 03 AVRIL 2012 >KABUSHIKI KAISHA TOYOTA JIDOSHOKKI I-1, Toyoda-cho, Kariya-shi, AICHI-KEN (JP), repr.par VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV DETECTEUR DE TRAME POUR UN METIER A TISSER A JET., dép. en JP le 6 mars 2009, no JPA (019,007) Un détecteur de trame pour un métier à tisser à jet englobe un membre faisant office de support (20) et une fibre optique (22, 23, 22B, 23B, 22C, 23D). Le membre faisant office de support (20) est capable de pénétrer dans une foule qui est formée entre des rangées de fils de chaîne, entre des fils de chaîne (T). La fibre optique (22, 23, 22B, 23B, 22C, 23D) arrangée dans le membre faisant office de support (20) fait face à un passage (142) pour le vol du fil de trame (Y). Une première surface courbe (241), qui représente une surface externe d'une portion distale (24) du membre (20) faisant office de support, est reliée de manière progressive à une deuxième surface courbe (221, 231, 221A, 231A) qui est formée par au moins une portion périphérique dans la surface distale de la fibre optique (22, 23, 22B, 23B, 22C, 23D). 20 JAAR D 21 H C 08 L B 42 D NEERLEGGING 2010/ MEI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 ZIEN : B42D SECTION E : CONSTRUCTIONS FIXES SECTIE E : VASTE CONSTRUCTIES 20 JAAR E 01 B NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >CDM N.V. Reutenbeek 9, B-3090 OVERIJSE, vert.door CALLEWAERT Koen BUREAU CALLEWAERT WERKWIJZE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN EEN SPOORWEGBEDDING MET EEN INGEBEDDE CONTINU ONDERSTEUNDE SPOORTAAF. (019,004) Werkwijze voor het vervaardigen van een spoorwegbedding met een ingebedde continu ondersteunde spoorstaaf met een spoorkop (4) en een spoorvoet (5) die verbonden zijn met elkaar door een spoorlichaam (6), waarbij de spoorstaaf door middel van een magneet (21) is opgehangen via een bovenzijde (24) van de spoorkop, en waarbij materiaal van de spoorwegbedding (23) wordt aangebracht rond de spoorstaaf die met een elastische mantel is omhuld, waarna dit materiaal uithardt en een geul vormt waarin de spoorstaaf met de elastische mantel is geklemd. 24

27 20 JAAR E 01 B NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A5 03 APRIL 2012 >CDM N.V. Reutenbeek 9, B-3090 OVERIJSE, vert.door CALLEWAERT Koen BUREAU CALLEWAERT ELEKTRISCHE ISOLATIE VOOR EEN TRILLINGSDEMPER MET EEN ELASTISCHE M ANTEL VOOR CONTINU ONDERSTEUNDE SPOORSTAVEN. (019,004) Trillingsdemper met een elastische mantel voor continu ondersteunde spoorstaven die ingebed zijn in een spoorwegbedding, waarbij de spoorstaven een spoorkop (4) en een spoorvoet (5) vertonen die met elkaar verbonden zijn door middel van een spoorlichaam (6), waarbij de elastische mantel zich volgens de lengterichting van de spoorstaaf uitstrekt over nagenoeg de volledige lengte van de spoorstaaf, nauw aansluit op de spoorstaaf en deze nagenoeg volledig omhult en daarbij minstens een bovenzijde (24) van de spoorkop (4) vrij laat zodat een spoorvoertuig zich hierover kan voortbewegen, waarbij een elektrisch isolerende laag (20) tussen de elastische mantel en de spoorstaaf is voorzien die zich over de volledige lengte van de spoorstaaf slechts uitstrekt tot op een afstand van de spoorkop (4). 20 JAAR E 01 B NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A5 03 APRIL 2012 >CDM N.V.; Reutenbeek 9, B-3090 OVERIJSE, vert.door CALLEWAERT Koen BUREAU CALLEWAERT TRILLINGSDEMPER MET EEN ELASTISCHE MANTEL VOOR CONTINU ONDERSTEUNDE SPOORSTAVEN EN WERKWIJZE VOOR HET BEVESTIGEN VAN DEZE TRILLINGDEMPER. (019,004) Trillingsdemper met een elastische mantel voor continu ondersteunde spoorstaven die ingebed zijn in een spoorwegbedding, waarbij de elastische mantel een eerste deel (1) en een tweede deel (2) bevat, die zich elk in een laterale holte (7) volgens de lengterichting van de spoorstaaf uitstrekken, en een derde deel (3) bevat, dat zich onder de spoorstaaf uitstrekt, waarbij de elastische mantel voorzien is van een tand- en groefverbinding, waarmee het derde deel (3) aan het eerste deel (1) is bevestigd, en de elastische mantel aan de spoorstaaf is bevestigd doordat het eerste deel (1) is ingeklemd tussen de spoorstaaf en het derde deel (3). 25

28 20 ANS E 01 C DEPOT 2010/ DECEMBRE 2010 PUBLICATION A3 03 AVRIL 2012 >C&C WERTSTOFF GmbH Hüttenstrasse 7, DE AACHEN (DE), vert.door VANDEBERG Marie Paule OFFICE KIRKPATRICK S.A. REITPLATZBODEN., (Uitv. :Campo Wilfried), inged. in DE de 8 December 2009, nr DEA (007,001) Ein Bodenbelag enthält in loser Schüttung ein in Gebrauchskörnung vorliegendes polymeres Material, wobei die Gebrauchskörnung durch einen Zerkleinerungsvorgang aus zunächst in einer Rohkörnung vorliegendem Material hergestellt ist. Um die Nutzung von Altkabel-Material und den darin vorhandenen Resten von Kupferlitzen zu vermeiden und statt dessen alternative Abfallmaterialen zu verwenden, wird vorgeschlagen; dass das Material in Reinform bei einem Spülvorgang einer Extrusionsvorrichtung zur Herstellung ummantelter Kabel anfält. 20 JAAR E 04 B NEERLEGGING 2010/ JANUARI 2010 PUBLICATIE A3 03 APRIL 2012 >MI CASA B.V.B.A. Deerlijkseweg 218, B-8790 WAREGEM, vert.door CHIELENS Kristof K.O.B. N.V. VERBINDINGSSAMENSTEL VOOR HET VERBINDEN VAN EEN EERSTE BALK MET EEN TWEEDE BALK. (015,004) Deze uitvinding betreft een verbindingssamenstel (11) voor het op een stevige en esthetische manier verbinden van een eerste balk (1) met een tweede balk (2), omvattende: -een verbindingselement (10); -de eerste balk (1) die aan een uiteinde (3) aan zijn beide opstaande randen ontdaan is van een hoofdzakelijk rechte prisma met een hoofdzakelijk driehoekig grondvlak (D); -en de tweede balk (2) die in zijn langszijde voorzien is van een holte (4) met een vorm corresponderend met de vorm van het uiteinde (3) van de eerste balk (1), zodanig dat het uiteinde (3) in deze holte (4) aanbrengbaar is om de eerste balk (1) met de tweede balk (2) te verbinden. Deze uitvinding betreft eveneens een gebouw, omvattende één of meerdere dergelijke verbindingssamenstellen (11). 26

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation English Uitbreidingsmodule Nederlands Leveringsomvang schroef Uitbreidingsmodule tiptel KM-38

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

D E S C R I P T I O N P R O D U I T Films de lamination JAC SERIFLOOR

D E S C R I P T I O N P R O D U I T Films de lamination JAC SERIFLOOR D E S C R I P T I O N P R O D U I T Films de lamination JAC SERIFLOOR Support frontal JAC SERIFLOOR est un système pour la publicité au sol. Il est constitué d un film de base qui sert de support d'impression

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

2: MASTIFF INVISIBLE

2: MASTIFF INVISIBLE 2: MASTIFF INVISIBLE 49 TOEPASBAAR OP ALLE MERKEN VAN PVC PROFIELEN Het Mastiff Invisible-systeem kan toegepast worden op alle merken van PVC-profielen. De inwendige aansluiting wordt daarop afgestemd.

Mehr

Magische weiße Karten

Magische weiße Karten Magische weiße Karten Bedienungsanleitung Ein Stapel gewöhnlicher Karten wird aufgedeckt, um die Rückseite und die Vorderseite zu zeigen. Wenn eine Karte ausgewählt wurde, ist der Magier in der Lage, alle

Mehr

TRAAM-TLSE-ALL004 / Katrin Unser Haus

TRAAM-TLSE-ALL004 / Katrin Unser Haus TRAAM-TLSE-ALL004 / Katrin Unser Haus I. Introduction Type de document : audio Langue : allemand Durée : 01:09 Niveau : collège A1+ Contenu : Katrin vit avec sa famille dans une maison. Elle présente l

Mehr

PRODUKTDATENBLATT. A Name des Lieferanten Premiere EB 13509 E

PRODUKTDATENBLATT. A Name des Lieferanten Premiere EB 13509 E PRODUKTDATENBLATT Die Angaben im Produktdatenblatt erfolgten nach der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des

Mehr

TECHNISCHE FICHE CONTACT CONTACTOR

TECHNISCHE FICHE CONTACT CONTACTOR TECHNISCHE FICHE CONTACT CONTACTOR 02-01-02-00 voorbeeld gegevens klant: Type machine:... Serie nr. machine:... prijsaanvraag bestelling CODE: AT-CT x D1 x L1 x L2 x AT-TI x AT-PL x AT-GA x TA x D2 x B

Mehr

Flexible Leuchte. Lumière flexible

Flexible Leuchte. Lumière flexible Johto Flexible Leuchte Johto ist ein hochwertiges LED-Beleuchtungssystem für technisch anspruchsvolle Innenund Außenbeleuchtung. Es bietet ein homogenes und punktfreies Licht in sehr geringen tiefen. Johto

Mehr

Deurgrepen / Poignées de porte / Stoßgriffe / Pull handles

Deurgrepen / Poignées de porte / Stoßgriffe / Pull handles PH50 5 PH54 6 PH60 7 PH61 8 PH62 9 PH63 10 PH64 11 PH65 12 PH66 13 PH70 14 PH72 15 PH85 16 PH90 17 www.artitec.com 3 4 PH50 Maatwerk mogelijk. Geschikt voor deurdikte Doorgaand-, enkelzijdig- en Possible

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Legierungsgruppe I / Groupe d'alliages I : Legierungsgruppe II / Groupe d'alliages II :

Legierungsgruppe I / Groupe d'alliages I : Legierungsgruppe II / Groupe d'alliages II : Die verschiedenen Ausführungen von Bleche Les diverses exécutions de tôles NQ Normalqualität (= NQ) ist Material geeignet für normale Ansprüche, die Bleche sind lackierfähig. Eloxieren ist nur mit Einschränkungen

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

VKF Brandschutzanwendung Nr. 24027

VKF Brandschutzanwendung Nr. 24027 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den erischen Brandschutzvorschriften VKF Brandschutzanwendung Nr. 24027 Gruppe 202 Gesuchsteller Aussenwände, nichttragend

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

2 IP X4 WLS/FL IP24. Montage-Anleitung Instructions de montage Assembling instructions. 225 cm. 60 cm 0

2 IP X4 WLS/FL IP24. Montage-Anleitung Instructions de montage Assembling instructions. 225 cm. 60 cm 0 WLS/FL IP Arbeiten an den elektrischen Anlagen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt.

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Quick guide 360-45011

Quick guide 360-45011 Quick guide A. KEUZE VAN DE TOEPASSING EN: SELECTION OF APPLICATION CHOIX D UNE APPLICATION DE: AUSWAHL DER ANWENDUNGSPROGRAMME DIM Memory Off DIM Memory = Off User: Display: 1. EXIT Press Niko (Back light)

Mehr

Infotreffen Koordination bikesharing Rencontre d'information bikesharing

Infotreffen Koordination bikesharing Rencontre d'information bikesharing Das Veloverleihsystem der Stadt Biel und seine Partner Le système de vélos en libre service de Bienne et ses partenaires François Kuonen Leiter Stadtplanung Biel / Responsable de l'urbanisme de Bienne

Mehr

VKF Brandschutzanwendung Nr. 22547

VKF Brandschutzanwendung Nr. 22547 uskunft über die nwendbarkeit gemäss den erischen randschutzvorschriften VKF randschutzanwendung Nr. 22547 Gruppe 224 Gesuchsteller Fugenabdichtungen Falcone au- & Industriechemie G Hersteller Falcone

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Bridge. Arnold Merckx / 2002. www.deprojectinrichter.com

Bridge. Arnold Merckx / 2002. www.deprojectinrichter.com Bridge Arnold Merckx / 2002 www.deprojectinrichter.com Bridges link riverbanks, parts of town...and people. Bridge, a versatile office-furnishing programme designed by Arnold Merckx, brings people and

Mehr

Moss art. Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss. Frame Aluminium with topper rim Round moss. Special project Round moss

Moss art. Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss. Frame Aluminium with topper rim Round moss. Special project Round moss Aluminium without topper rim Round moss/flat moss Aluminium with topper rim Round moss Special project Round moss Moss art Polystone rock finish Flat moss 4 Introduction 6 Polystone natural finish 7 Naturescast

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

PAG en vigueur partie graphique

PAG en vigueur partie graphique WAS IST EIN PAG? PAG en vigueur partie graphique «Le plan d aménagement général est un ensemble de prescriptions graphiques et écrites à caractère réglementaire qui se complètent réciproquement et qui

Mehr

11 EN 81-70 Page 1 of 2 Standard: INTERPRETATION RELATED TO. Clause(s): 5.4.2.3

11 EN 81-70 Page 1 of 2 Standard: INTERPRETATION RELATED TO. Clause(s): 5.4.2.3 CEN RELATED TO 11 Page 1 of 2 Standard: Edition: 2003 Clause(s): 5.4.2.3 Valid from: 15/09/2010 Date of modification: Key-word(s): Car operating panel, Two entrance lift Replacing interpretation No.: QUESTION

Mehr

DEUTSCH 4 FRANÇAIS 6 NEDERLANDS 8

DEUTSCH 4 FRANÇAIS 6 NEDERLANDS 8 SY DEUTSCH 4 FRANÇAIS 6 NEDERLANDS 8 DEUTSCH Ölen der Nähmaschine Achtung! Vor dem Ölen der Maschine immer den Netzstecker ziehen und die Nähmaschine abschalten. 1 Nur Schmiermittel benutzen, das speziell

Mehr

TIG ROBOT DC TIG ROBOT AC-DC AUTOMATION

TIG ROBOT DC TIG ROBOT AC-DC AUTOMATION TIG ROBOT DC TIG ROBOT AC-DC AUTOMATION Pour les applications TIG du secteur automation et robotique, Cebora propose 2 générateurs DC de 300 à 500A et 3 générateurs TIG AC-DC de 260 à 450A. Le modèle DC

Mehr

du 16 juin 2003 vom 16. Juni 2003

du 16 juin 2003 vom 16. Juni 2003 Règlement Reglement du 16 juin 2003 vom 16. Juni 2003 pour l obtention du diplôme de formation continue d informaticien/ informaticienne FFC. für den Erwerb des Weiterbildungs- Diploms als Informatiker/

Mehr

Vaisselle. Color CO.1211

Vaisselle. Color CO.1211 Tafelgeschirr Vaisselle Color CO.1211 Porzellan weiss mit apricot, marone oder grauem Rand, matt, von Kahla. Alle Preise in CHF. Porcelaine blanche avec bord mat, abricot, marone ou gris de Kahla. Tous

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23732

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23732 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den erischen Brandschutzvorschriften VKF Brandschutzanwendung Nr. 23732 Gruppe 222 Gesuchsteller Verglasungen vertikal

Mehr

Liebherr-France SAS INVITATION EINLADUNG. Visite trinationale Trinationale Unternehmenspräsentation

Liebherr-France SAS INVITATION EINLADUNG. Visite trinationale Trinationale Unternehmenspräsentation INVITATION EINLADUNG Visite trinationale Trinationale Unternehmenspräsentation Mardi 24 septembre 2013 Dienstag, 24. September 2013 9h00 12h00 Places de stationnement sur le parking du bâtiment administratif

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Wenen. Montage-instructie Assembly instructions Montageanleitung Manuel de montage. Bio-ethanol inzethaard Inhoud reservoir: Ca.

Wenen. Montage-instructie Assembly instructions Montageanleitung Manuel de montage. Bio-ethanol inzethaard Inhoud reservoir: Ca. Wenen Montage-instructie Assembly instructions Montageanleitung Manuel de montage Bio-ethanol inzethaard Inhoud reservoir: Ca. 1 liter Bioethanol einfügen Behälterinhalt: ca. 1 Liter Bioethanol insert

Mehr

Veraflex Das Profil-System. Veraflex Le système de profilés

Veraflex Das Profil-System. Veraflex Le système de profilés Veraflex Das Profil-System Veraflex Le système de profilés 11 VERAFLEX-Anwendungen Rettungsfahrzeuge Laden- und Inneneinrichtung Möbel Messestände Lagereinrichtungen Applications de VERAFLEX Véhicules

Mehr

Umrechnung von Nettolöhnen in Bruttolöhne AHV/IV/EO/ALV. Conversion des salaires nets en salaires bruts AVS/AI/APG/AC

Umrechnung von Nettolöhnen in Bruttolöhne AHV/IV/EO/ALV. Conversion des salaires nets en salaires bruts AVS/AI/APG/AC Umrechnung von Nettolöhnen in Bruttolöhne AHV/IV/EO/ALV Conversion des salaires s en salaires s AVS/AI/APG/AC Gültig ab 1. Januar 2014 Valable dès le 1 er janvier 2014 318.115 df 11.13 1 2 Erläuterungen:

Mehr

Aweso Aperto 264. Beschläge für Schalteranlagen mit Hängeschiebetüren. Ferrements pour installations de guichets avec portes suspendues

Aweso Aperto 264. Beschläge für Schalteranlagen mit Hängeschiebetüren. Ferrements pour installations de guichets avec portes suspendues GLASBESChläge ferrements pour vitrages Aweso Aperto 264 Beschläge für Schalteranlagen mit Hängeschiebetüren Für 6-mm-Glas, in Stahl Ferrements pour installations de guichets avec portes suspendues Pour

Mehr

2 IP X4 TAI/LED IP44, CH IP24. Montage-Anleitung Instructions de montage Assembling instructions. 225 cm. 60 cm 0

2 IP X4 TAI/LED IP44, CH IP24. Montage-Anleitung Instructions de montage Assembling instructions. 225 cm. 60 cm 0 Montage-Anleitung Instructions de montage Assembling instructions TAI/LED IP, CH IP Sensor-Schalter aussen unten rechts Interrupteur sensitif en bas à l'extérieur à droite Sensor switch outside right below

Mehr

PUCK. Installation manual. Made in Belgium. Manuel d installation. basalte is a registered trademark of Basalte bvba.

PUCK. Installation manual. Made in Belgium. Manuel d installation. basalte is a registered trademark of Basalte bvba. Made in Belgium basalte is a registered trademark of Basalte bvba. Installation manual Manuel d installation Basalte bvba Hundelgemsesteenweg 1a 9820 Merelbeke Belgium tel +32 9 385 78 38 fax +32 9 329

Mehr

Überblick über den Energieverbrauch der Schweiz im Jahr 2012 Aperçu de la consommation d'énergie en suisse au cours de l année 2012

Überblick über den Energieverbrauch der Schweiz im Jahr 2012 Aperçu de la consommation d'énergie en suisse au cours de l année 2012 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Juni/Juin 2013 Überblick über den Energieverbrauch der Schweiz im Jahr 2012 Aperçu de la consommation

Mehr

Schulstruktur Kindergarten und Grundschule

Schulstruktur Kindergarten und Grundschule Schulstruktur Kindergarten und Grundschule Vom Kindergarten bis zur 12. Klasse bietet die Ecole Internationale de Manosque eine mehrsprachige Erziehung und Bildung auf hohem Niveau. In Kindergarten und

Mehr

1IDSal DF PRAKTIKUM 1 Collège Calvin

1IDSal DF PRAKTIKUM 1 Collège Calvin Lernziele (TP ) - die Messgrösse ph und deren Bedeutung kennen lernen - ph-werte messen und diskutieren können - die naturwissenschaftliche Arbeits- und Denkweise in der Praxis anwenden (Messungen durchführen

Mehr

VKF Brandschutzanwendung Nr. 20766

VKF Brandschutzanwendung Nr. 20766 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF Brandschutzanwendung Nr. 20766 Gruppe 244 Gesuchsteller Brandschutztore

Mehr

Weiterbildung Datenschutzrecht. Formation continue en droit de la protection des données. Programm / Programme 2014-2015

Weiterbildung Datenschutzrecht. Formation continue en droit de la protection des données. Programm / Programme 2014-2015 Weiterbildung Datenschutzrecht Formation continue en droit de la protection des données Programm / Programme 2014-2015 Université de Fribourg Faculté DE DROIT Universität Freiburg Rechtswissenschaftliche

Mehr

Liebe Kolleginnen Liebe Kollegen

Liebe Kolleginnen Liebe Kollegen Von: nebis-bibliotheken-request@nebis.ch im Auftrag von Gross Christine An: nebis-bibliotheken@nebis.ch Thema: NEBIS / Aleph V20: Neuerungen - Aleph V20: nouveautés Datum: Montag, 8. November 2010 15:57:57

Mehr

Quick Setup Guide Windows XP

Quick Setup Guide Windows XP Quick Setup Guide Windows XP Installation der WLAN-Adapters unter Windows XP Installing the WLAN adapter in Windows XP Installation de la clé WLAN sous Windows XP Installatie van de WLAN-adapter onder

Mehr

TECHNISCHE FICHE KATALYSATOR NIEUW

TECHNISCHE FICHE KATALYSATOR NIEUW TECHNISCHE FICHE KATALYSATOR NIEUW 15-02-01-00 voorbeeld gegevens klant: Type machine:... Serie nr. machine:... prijsaanvraag bestelling CODE: TY-KA x L1 x D1 x D2 x D3 x L2 x TY-FL x Q.. TY-KA.........

Mehr

www.luxelements.com LUX ELEMENTS -RELAX-BW Montageanleitung Instructions for assembly Instructions de montage Montagehandleiding

www.luxelements.com LUX ELEMENTS -RELAX-BW Montageanleitung Instructions for assembly Instructions de montage Montagehandleiding LUX ELEMENTS -RELAX-BW Montageanleitung Instructions for assembly Instructions de montage Montagehandleiding LUX ELEMENTS -RELAX-BW 1.1 8 mm COL-AK DRY-DBIE DRY-DB DE Bitte beachten Sie unsere Datenblätter,

Mehr

Sitzbänke NUSSER Bancs NUSSER

Sitzbänke NUSSER Bancs NUSSER NUSSER NUSSER modern, kreativ, stilgerecht moderne, créatif, style adapté Design Dessau: Raoul von Geisten, Potsdam Die Firma NUSSER hat für neuzeitliche Begegnungszonen ein exklusives Design entwerfen

Mehr

Color. Bringt Farbe ins Spiel. Pour la communication en couleurs

Color. Bringt Farbe ins Spiel. Pour la communication en couleurs Bringt Farbe ins Spiel Pour la communication en couleurs ELCO 37 Das Sortiment ELCO umfasst eine harmonisch zusammengesetzte Palette klarer Farben, passend zum Absender oder abgestimmt auf die Mitteilung.

Mehr

IP X4 MOA/SL/FL IP44, CH IP24. Montage-Anleitung Instructions de montage Assembling instructions. 225 cm. 60 cm 0

IP X4 MOA/SL/FL IP44, CH IP24. Montage-Anleitung Instructions de montage Assembling instructions. 225 cm. 60 cm 0 MOA/SL/FL IP44, CH IP4 Arbeiten an den elektrischen Anlagen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche

Mehr

Handleiding Instructions Anleitung Mode d emploi. Letterkaartjes. Letter cards Buchstabenkarten Cartes-lettres 523.139

Handleiding Instructions Anleitung Mode d emploi. Letterkaartjes. Letter cards Buchstabenkarten Cartes-lettres 523.139 Handleiding Instructions Anleitung Mode d emploi Letterkaartjes Letter cards Buchstabenkarten Cartes-lettres 523.139 Letterkaartjes Leerdoelen - Benoemen van klinkers, medeklinkers en tweetekenklanken

Mehr

MILO büroschrank / armoire de bureau

MILO büroschrank / armoire de bureau schranksystem Système d Armoire MILO büroschrank / armoire de bureau Höhe / Hauteur 195 CM MB.0813 Modulares Schranksystem mit Dreh- oder Schiebetüren, und Standardgriffe aluminiumfarben. Alle MILO Schranksysteme

Mehr

Magisches Ufo Bedienungsanleitung

Magisches Ufo Bedienungsanleitung Magisches Ufo Bedienungsanleitung Trick 1: Einmal ein magisches Schütteln und ein Zahnstocher springt von einem Loch zum anderen direkt vor Ihren Augen! Das Geheimnis: Auf den beiden Seiten ist jeweils

Mehr

Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns

Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns Het Mosa Design Team heeft een groot aantal grids ontwikkeld. Verdeeld over de twee formaatgroepen. Deze grids staan ook in de online

Mehr

SCOOTER CATALOGUE 2015

SCOOTER CATALOGUE 2015 SCOOTER CATALOGUE 2015 , t i e Rid! t i e v L Hartelijk dank voor het bekijken van de Razzo scooter brochure. Razzo scooters kenmerken zich niet alleen door de uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding,

Mehr

Zusatzinfo: Betrieb mit der Mobile Station

Zusatzinfo: Betrieb mit der Mobile Station Zusatzinfo: Betrieb mit der Mobile Station Digital-Loks einsetzen, die nicht in der Datenbank der Mobile Station enthalten sind: a) Einstellen des Eintrags über die Adresse b) Geeignete Alternativlok aus

Mehr

microsoft.com/hardware/support

microsoft.com/hardware/support 2015 Microsoft microsoft.com/hardware/support X20-44043-01 Back Cover Front Cover Set up Note: You can wirelessly connect Wi-Fi CERTIFIED Miracast enabled devices to a TV or monitor (available HDMI port

Mehr

Solutions de réfrigération, écologiques et énergétiquement efficientes, pour le commerce alimentaire, la gastronomie et l industrie.

Solutions de réfrigération, écologiques et énergétiquement efficientes, pour le commerce alimentaire, la gastronomie et l industrie. www.carrier-ref.ch Umweltfreundliche und energieeffiziente Kältelösungen für den Lebensmittelhandel, das Gastgewerbe und die Industrie. Solutions de réfrigération, écologiques et énergétiquement efficientes,

Mehr

Kasko. Kasko Rund Kasko Rond. Kasko Rund Groß Kasko Rond Grand. Kasko Oval Kasko Ovale. 1580 Lumen 17 W NEUE LED-EINHEIT NOUVELLE LED

Kasko. Kasko Rund Kasko Rond. Kasko Rund Groß Kasko Rond Grand. Kasko Oval Kasko Ovale. 1580 Lumen 17 W NEUE LED-EINHEIT NOUVELLE LED Kasko Kasko Rund Kasko Rond ngemeldetes Patent/revet déposé Kasko Rund Groß Kasko Rond Grand Kasko Oval Kasko Ovale NEUE LED-EINHEIT NOUVELLE LED 1580 Lumen 17 Dank essentieller Formen, Hi-Tech-Materialen

Mehr

(51) Int Cl.: G01N 30/20 (2006.01)

(51) Int Cl.: G01N 30/20 (2006.01) (19) (11) EP 1 336 100 B1 (12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT (4) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung: 21.01.2009 Patentblatt 2009/04 (21) Anmeldenummer: 0198010.9

Mehr

2014/2015 PREISLISTE I LISTE DE PRIX. Wildverbiss- und Fegeschutzartikel Articles contre l abroutissement, l écorçage et les frottis

2014/2015 PREISLISTE I LISTE DE PRIX. Wildverbiss- und Fegeschutzartikel Articles contre l abroutissement, l écorçage et les frottis PREISLISTE I LISTE DE PRIX 2014/2015 Wildverbiss- und Fegeschutzartikel Articles contre l abroutissement, l écorçage et les frottis AUSGABE I EDITION 2014/2015 Emme-Forstbaumschulen AG Emme-pépinières

Mehr

ALU 02 I 03. materiaal AlMg3 dikte 2 / 3 mm oppervlakteafwerking polyester poederlak maximale afmetingen 3 mm 3600 x 1250 mm 2 mm 2200 x 900 mm

ALU 02 I 03. materiaal AlMg3 dikte 2 / 3 mm oppervlakteafwerking polyester poederlak maximale afmetingen 3 mm 3600 x 1250 mm 2 mm 2200 x 900 mm 02 I 03 Ekkelgaarden Maasland (B) I Architect: architectenbureau Olaerts (B) I Limeparts: aluminium powder coated ALU materiaal AlMg3 dikte 2 / 3 mm oppervlakteafwerking polyester poederlak maximale afmetingen

Mehr

Top Panama Farbkarte Carte de couleurs 10.2014

Top Panama Farbkarte Carte de couleurs 10.2014 Farbkarte Carte de couleurs 10.2014 Planenmaterial: Technische Angaben und Hinweise Matière de la bâche : Données techniques et remarques Planenstoff aus Polyester-Hochfest-Markengarn, beidseitig PVC beschichtet

Mehr

PRIX VSS Distinction de travaux de Bachelor, de Master et de thèses de doctorat dans le domaine de la route et des transports

PRIX VSS Distinction de travaux de Bachelor, de Master et de thèses de doctorat dans le domaine de la route et des transports VSS-PREIS Auszeichnung von Bachelor- und Masterarbeiten sowie Dissertationen aus dem Strassen- und Verkehrswesen Reglement PRIX VSS Distinction de travaux de Bachelor, de Master et de thèses de doctorat

Mehr

(51) Int Cl.: F02F 3/00 (2006.01) C22C 38/06 (2006.01) C22C 38/18 (2006.01)

(51) Int Cl.: F02F 3/00 (2006.01) C22C 38/06 (2006.01) C22C 38/18 (2006.01) (19) TEPZZ_8 Z9 B_T (11) EP 1 8 92 B1 (12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT (4) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung: 23.12.1 Patentblatt 1/2 (1) Int Cl.: F02F 3/00 (06.01)

Mehr

Verbinde mit Pfeilen. ist. Ein rotes Monster im Schrank. Ein grünes Monster unter dem Bett. Ein blaues Monster auf dem Fensterbrett

Verbinde mit Pfeilen. ist. Ein rotes Monster im Schrank. Ein grünes Monster unter dem Bett. Ein blaues Monster auf dem Fensterbrett Etape 1 Objectifs : - découverte de l histoire - rappel du vocabulaire de la maison - consolidation des prépositions de lieu 1. Faire émettre des hypothèses à partir de l observation de la couverture :

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

MINF - Mini Freestanding / MINW - Mini Wall. Montagehandleiding / Instructions de montage Montagehinweis / Mounting instructions

MINF - Mini Freestanding / MINW - Mini Wall. Montagehandleiding / Instructions de montage Montagehinweis / Mounting instructions MI - Mini reestaning / MIW - Mini Wall Montagehanleiing / Instructions e montage Montagehinweis / Mounting instructions AMETIGE VOOR AASLUITIG MET JAGA THERMOSTAATVETIEL IMESIOS POUR RACCOREMET AVEC VAE

Mehr

LE PORTABLE C EST LA MOBILITÉ 15.10.2010 03.07.2011 16, CH-3000

LE PORTABLE C EST LA MOBILITÉ 15.10.2010 03.07.2011 16, CH-3000 Auswertung des Handy-Knigge Évaluation du «traité de savoir-vivre» de la téléphonie mobile 15.10.2010 03.07.2011 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse der Handy-Knigge Sowohl unter wie über 25-jährige

Mehr

Sty. Logo app. le & D es

Sty. Logo app. le & D es Sty Logo app le & D es ign By I m e x S w i s s Edition 9-2013 Option F R E E C O L O R Tous nos meubles peuvent être commandés avec l option F R E E C O L O R qui vous permets de choisir votre meuble

Mehr

PRÊT À ÊTRE NOTRE PROCHAIN INFORMATICIEN QUALIFIÉ? BEREIT, UNSER NÄCHSTER FACHINFORMA- TIKER ZU WERDEN?

PRÊT À ÊTRE NOTRE PROCHAIN INFORMATICIEN QUALIFIÉ? BEREIT, UNSER NÄCHSTER FACHINFORMA- TIKER ZU WERDEN? PRÊT À ÊTRE NOTRE PROCHAIN INFORMATICIEN QUALIFIÉ? BEREIT, UNSER NÄCHSTER FACHINFORMA- TIKER ZU WERDEN? INFORMATICIEN QUALIFIÉ FACHINFORMATIKER PRÊT À ÊTRE NOTRE PROCHAIN INFORMATICIEN QUALIFIÉ? Pour plus

Mehr

Tables pour la fixation des allocations journalières APG

Tables pour la fixation des allocations journalières APG Tabellen zur Ermittlung der EO-Tagesentschädigungen Tables pour la fixation des allocations journalières APG Gültig ab 1. Januar 2009 Valable dès le 1 er janvier 2009 318.116 df 10.08 Als Normaldienst

Mehr

du 1er juillet 2002 vom 1. Juli 2002 Geowissenschaften Naturwissenschaftlichen Fakultät

du 1er juillet 2002 vom 1. Juli 2002 Geowissenschaften Naturwissenschaftlichen Fakultät Statuts Statuten du 1er juillet 2002 vom 1. Juli 2002 du Département de géosciences des Departements für Geowissenschaften Le Conseil de la Faculté des sciences Vu l article 47 de la loi du 19 novembre

Mehr

à traction latérale Trägermontage Montage du support Anzeichnen Traçage nabstand mind. 100 mm 1/2 Bestellbreite (1/2 Gesamtbreite) 1/2 Bestellbreite -

à traction latérale Trägermontage Montage du support Anzeichnen Traçage nabstand mind. 100 mm 1/2 Bestellbreite (1/2 Gesamtbreite) 1/2 Bestellbreite - MONTAGE- UND BEDIENANLEITUNG Notice de montage et d' utilisation Rollo BIG Seitenzug-Rollo und Elektro-Rollo 230 V manoeuvre latérale et enrouleur électrique 230 V Modell mit Trägermontage Modèle avec

Mehr

Forchheim - une jolie ville tout à fait normale - I

Forchheim - une jolie ville tout à fait normale - I séquence Dans cette séquence, on retrace le mouvement général de ce récit fantastique : on observe d'abord les faits de la vie courante dans lesquels des éléments fantastiques font subitement irruption.

Mehr

(51) Int Cl.: E01B 29/05 (2006.01)

(51) Int Cl.: E01B 29/05 (2006.01) (19) (11) EP 1 443 149 B1 (12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT (4) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung: 18.07.2007 Patentblatt 2007/29 (1) Int Cl.: E01B 29/0 (2006.01)

Mehr

APPELBOOMSPEL APPLE TREE GAME APFELBAUMSPIEL JEU DE POMMIER

APPELBOOMSPEL APPLE TREE GAME APFELBAUMSPIEL JEU DE POMMIER APPELBOOMSPEL APPLE TREE GAME APFELBAUMSPIEL JEU DE POMMIER Anleitung handleiding instructions notice pédagogique Nederlands Doelstelling: Door het spelen met het Appelboomspel raken de kinderen vertrouwd

Mehr

Lösungen zur Prüfung in diskreter Mathematik vom 15. Januar 2008

Lösungen zur Prüfung in diskreter Mathematik vom 15. Januar 2008 Lösungen zur Prüfung in diskreter Mathematik vom. Januar 008 Aufgabe (a) Wir bezeichnen mit A i die Menge der natürlichen Zahlen zwischen und 00, welche durch i teilbar sind (i {,,, }). Wir müssen die

Mehr

Pulling Team Zimmerwald Tel: 079 432 04 71 Daniel Guggisberg. 3086 Zimmerwald www.tractorpullingzimmerwald.ch

Pulling Team Zimmerwald Tel: 079 432 04 71 Daniel Guggisberg. 3086 Zimmerwald www.tractorpullingzimmerwald.ch Freitag 1. Juli 2016 Pulling Team Zimmerwald Tel: 079 432 04 71 Programm Tractor Pulling Zimmerwald 2016 Start 19.00 Uhr 8ton Standard, CHM Specials Samstag 2. Juli 2016 Start 13.00 Uhr 3ton Standard,

Mehr

Fonds microprojets ETB: L ETB au service de ses citoyens TEB-Kleinprojektefonds: Der TEB setzt sich für seine BürgerInnen ein

Fonds microprojets ETB: L ETB au service de ses citoyens TEB-Kleinprojektefonds: Der TEB setzt sich für seine BürgerInnen ein Fonds microprojets ETB: L ETB au service de ses citoyens TEB-Kleinprojektefonds: Der TEB setzt sich für seine BürgerInnen ein FORMULAIRE DE DEMANDE DE COFINANCEMENT ANTRAGSFORMULAR Les demandes de cofinancement

Mehr

Address of the Test Facility

Address of the Test Facility Address of the Test Facility Bureau of Quality Assurance Date : 02/09/2009 Your ref : Our ref : IPH/GLP/AnM2009 Annex(es): Contact person: Guido Jacobs Phone: + 32 2 642 5230 Fax : + 32 2 642 5227 Email

Mehr

CALL UND PUT WARRANTS AUF DEN DAX (PERFORMANCE INDEX)* UND DEN SMI INDEX**

CALL UND PUT WARRANTS AUF DEN DAX (PERFORMANCE INDEX)* UND DEN SMI INDEX** CALL UND PUT WARRANTS AUF DEN DAX (PERFORMANCE INDEX)* UND DEN SMI INDEX** GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL KOTIERUNGSINSERAT SYMBOL GDAAI GDAAH GDAZT WARRANT-VALOR 4302803 4302798 4302772 WARRANT-ISIN GB00B3CFH791

Mehr

Nuit. Nuit, minimalstes Maß

Nuit. Nuit, minimalstes Maß Nuit Nuit, minimalstes Maß Nuit ist als ein elementares Lichtband konzipiert, das als durchgängige Linie verwendet werden kann, um grafische Elemente in Ihre Architektur zu bringen. Das hochentwickelte

Mehr

43704 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43704 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43704 BELGISCH STAATSBLAD 31.08.2006 MONITEUR BELGE D. 2006 3353 MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT [C 2006/33078] 22. JUNI 2006 Erlass der Regierung zur Festlegung des Formulars zur Meldung

Mehr

Ein Konstrukt das mit Leben erfüllt wird. Un concept à faire vivre transfrontalièrement. Grenzüberschreitend in allen Lebenslagen.

Ein Konstrukt das mit Leben erfüllt wird. Un concept à faire vivre transfrontalièrement. Grenzüberschreitend in allen Lebenslagen. . Ein Konstrukt das mit Leben erfüllt wird. Grenzüberschreitend in allen Lebenslagen. Auch für unsere Zukunft und folgende Generationen in der Region Pamina. Erneuerbare Energien tragen dazu bei, Un concept

Mehr

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms

Mehr

«Management von Archiven, Bibliotheken und anderen Informationszentren

«Management von Archiven, Bibliotheken und anderen Informationszentren Philosophisch-historische akultät Historisches Institut Studienprogramm / Programme d études Master of Advanced Studies in Archival and Information Science (MAS AIS) 2014-2016 Modul 3b / Module 3b Detailprogramm

Mehr

SWING 6 & 12. Manuel d'utilisation Gebruiksaanwijzing Instruction Manual Bedienungsanleitung 1106.01.010 M 1010

SWING 6 & 12. Manuel d'utilisation Gebruiksaanwijzing Instruction Manual Bedienungsanleitung 1106.01.010 M 1010 Manuel d'utilisation Gebruiksaanwijzing Instruction Manual Bedienungsanleitung M 1010 1106.01.010 SWING 6 Caractéristiques Alimentation : 9 VDC Consommation : 20 ma Dimensions : 175 x 140 x 60 mm Poids

Mehr

*Corporate services from Switzerland *Services d entreprise de la Suisse *Unternehmungsberatung in der Schweiz

*Corporate services from Switzerland *Services d entreprise de la Suisse *Unternehmungsberatung in der Schweiz *Corporate services from Switzerland *Services d entreprise de la Suisse *Unternehmungsberatung in der Schweiz Dema Consultants S.A. / www.demaconsultants.ch *We are a subsidiary of Dema Services Ltd,

Mehr

SOUTIEN AUX ENTREPRISES DE LA RÉGION UNTERSTÜTZUNG DER REGIONALEN UNTERNEHMEN

SOUTIEN AUX ENTREPRISES DE LA RÉGION UNTERSTÜTZUNG DER REGIONALEN UNTERNEHMEN SOUTIEN AUX ENTREPRISES DE LA RÉGION UNTERSTÜTZUNG DER REGIONALEN UNTERNEHMEN WWW.AGGLO-FR.CH/ECONOMIE version 2013 / www.nuance.ch 01 - SOUTIEN AUX ENTREPRISES DE L AGGLOMÉRATION DE FRIBOURG 01 - UNTERSTÜTZUNG

Mehr

du 5 décembre 2006 (Etat au 6 novembre 2013) vom 5. Dezember 2006 (Stand am 6. November

du 5 décembre 2006 (Etat au 6 novembre 2013) vom 5. Dezember 2006 (Stand am 6. November Recueil systématique 4..0.4 Règlement du 5 décembre 006 (Etat au 6 novembre 0) pour les étudiants et étudiantes ayant le droit comme branche secondaire Reglement vom 5. Dezember 006 (Stand am 6. November

Mehr

UNSER QUALITÄTS-VERSPRECHEN! NOTRE PROMESSE DE QUALITÉ!

UNSER QUALITÄTS-VERSPRECHEN! NOTRE PROMESSE DE QUALITÉ! UNSER QUALITÄTS-VERSPRECHEN! NOTRE PROMESSE DE QUALITÉ! NATURA GÜGGELI Qualität die man schmeckt! POULET GRAND DELICE une qualité savoureuse! Liebe Kundin, Lieber Kunde Die Spitzenqualität des fertigen

Mehr

COMPUTER: Mission Berlin. Le 9 novembre 2006, dix heures, cinquante-cinq minutes. Il ne vous reste plus que 65 minutes et une vie.

COMPUTER: Mission Berlin. Le 9 novembre 2006, dix heures, cinquante-cinq minutes. Il ne vous reste plus que 65 minutes et une vie. Épisode 12 Musique sacrée Anna a encore 65 minutes. Dans l église, elle découvre que la boîte à musique est en fait un élément manquant de l orgue. La femme en rouge apparaît et lui demande une clé. Mais

Mehr