Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia:

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996"

Transkript

1 Spravodaj c 162 Motto 62: Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde. Martin Rázus Mimoriadne smutna sprava! Dna 15.november 2011 o zomrel PhDr. Ladislav Deak, DrSc. na mrtvicu. Pohreb bude v utorok 22.november 2011 o hod. v Krematoriu na Lamacskej ceste. PhDr. Ladislav Deák DrSc. historik, Historický ústav SAV * Markovce, Bratislava - vedecký pracovník pre otázky slovenskomaďarských vzťahov Vzdelanie 1957 Filozofická fakulta UK Bratislava Študijné pobyty: Maďarsko, Poľsko, Juhoslávia, Bulharsko, Česká republika životopis Pracoviská a významné funkcie: Historický ústav SAV( vedúci vedecký pracovník, vedúci oddelenia najnovších dejín). Venuje sa výskumu najnovších dejín Slovenska (obdobie medzi dvoma svetovými vojnami v širších medzinárodných reláciách. Ocenenia: 2004 Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť 2001 Zlaté pero Združenia 2001 (Združenie Slovákov vo Švajčiarsku, ako ocenenie historického bádania a publicistickej činnosti, ktorou prispieva k utvrdzovaniu národného povedomia Slovákov) 2001 Cena Daniela Rapanta za celoživotné dielo v oblasti historických vied (Matica Slovenská) 2001 Pamätná medaila za prínos v oblasti výskumu slovenských dejín (Matica Slovenská) 1996 Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách od SAV 1996 Pocta Mateja Bela za historické štúdie osvetľujúce slovensko-maďarské vzťahy (Ministerstvo kultúry SR)

2 1996 Cena Centra Björnstjerne Björnsona 1992 Prémia za dielo Hra o Slovensko (SLF) a ďalšie Členstvo vo vedeckých organizáciách: člen historickej komisie s Poľskom, Maďarskom, bývalou Juhosláviou tvorba Monografie: 1996 Hungary s game for Slovakia 1991 Hra o Slovensko 1990 Slovensko v politike Maďarska 1986 Zápas o Strednú Európu Vedecko-populárne diela: 1998 Viedenská arbitráž 1997 The Slovaks in Hungarian Politics in the Years October 1995 Trianon Illusions and Reality Spracoval 3 zväzky edície dokumentov (o Viedenskej arbitráži a jej dôsledkoch), vydal vedecko-populárne publikácie a je činný publicisticky. Časopisecké publikácie: vedecké historické časopisy v SR a v zahraničí Vedecká výchova: 5 Vazeni priatelia, spolupracovnici a znami Ladislava Deaka, dovolujeme si Vam s hlbokym zialom a bolestou v srdci oznamit, ze nas otec Ladislav Deak nas navzdy opustil dna Verime, že aj napriek tejto smutnej udalosti, zanechal vo Vašich zivotoch svoju stopu a ostane aj nadalej sucastou Vasich spomienok. L. Ondrejkova, dcera D. Deak, syn PRAVDA: Zomrel významný slovenský historik Ladislav Deák TASR 16. novembra :59 Popredný slovenský historik Ladislav Deák zomrel v utorok 15. novembra. Je držiteľom viacerých ocenení a patrí k profilujúcim historikom dejín 20. storočia na Slovensku. Deák sa narodil 13. januára 1931 v obci Markovce, okres Michalovce, v rodine gréckokatolíckeho kňaza. V roku 1957 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Najprv pôsobil ako učiteľ, od roku 1962 ako historik v Ústave dejín socialistických krajín Slovenskej akadémie vied. Spočiatku sa zameriaval na zahraničnopolitické problémy stredoeurópskych štátov a Juhoslávie v medzivojnovom období ( ), neskôr na vzťahy medzi Česko- Slovenskou republikou a Maďarskom s ťažiskom na politiku Maďarska voči Slovensku.

3 Je autorom, respektíve spoluautorom 15 knižných publikácií a vyše sto vedeckých štúdií, ako aj množstva odborných článkov ako doma, tak i v zahraničí. Zastával viaceré funkcie v odborných i v stavovských organizáciách, vrátane funkcií v bilaterálnych medzištátnych komisiách historikov a vykonával rozsiahlu poradcovskú a expertíznu činnosť pre štátne orgány či občianske organizácie. Čítajte viac: novembra 2011 (štvrtok) sa doziva vyznamneho zivotneho jubilea 50. rokov Imrich Fuhl, pri tej prilezitosti bude mat malu oslavu. 24. novembra 2011 (štvrtok) o hodine v Starom Slovenskom dome (Mlynky, Hlavná ul. 14.) Régi Szlovák Ház (Pilisszentkereszt, Fı u. 14. Na konci tohto Spravodaja si precitajte jeho zivotopis. Vypočujte si zaujmavé interwiew o živote Slovákov v Maďarsku. Je to rozhovor s Imrom Fuhlom (po slovensky) - SBS Australian Radio , stvrtok, den otvorenych dveri na Bratislavskom Hrade, budu spristupenene prvy raz zrestaurovane casti prveho az stvrteho poschodia. Najzaujimavejsie je I. poschodie, to nebyva spristupnene normalne november Štvrtok, hod. Bratislava - Štúrové námestie výročie dňa boja za slobodu a demokraciu Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov Nám. sv. Egídia 102/14, Poprad tel , Seminarna sala Klariska 5, Jarmila Filadelfiova: Kolko ho je a koho sa tyka? Rozsah a podoby nasilia pachaneho na zenach , Prednaskova sala Venturska 11, Michaele Rozstock Poplar, Alchymia uspechu podnikania Preco niektorí vyhravaju a ini krachuju.

4 NÁRODNÝ ŠTÁT V PROCESE GLOBALIZÁCIE JUBILEJNÁ 20. PLENÁRNA KONFERENCIA ZDRUŽENÍ SLOVENSKEJ INTELIGENCIE sa uskutoční v piatok 9. decembra 2011 od 8,30 hod. na Ekonomickej univerzite v Bratislave (Dolnozemská cesta 1, Bratislava-Petržalka). Účasť zatiaľ potvrdili prednášatelia: prof. JUDr. Milan Čič, DrSc. Aktuálne otázky a princípy vzťahov medzi národnými štátmi a EÚ prof. Ing. Peter Staněk, CSc. Globalizačné výzvy a možností národných ekonomík prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. Globálna kríza ako výzva na modernizáciu štátu Sergej Chelemendik Perspektívy národných štátov v strednej Európe... V zmysle nášho predsavzatia vytvoriť vlastnú perspektívnu koncepciu nášho národnoštátneho života a s vedomím, že stále prebieha zápas o charakter nášho štátu, chceme rozprúdiť celospoločenskú diskusiu o tejto závažnej téme. Na diskusiu o životných otázkach slovenskej spoločnosti a jej perspektívach sme vyzvali aj mladú slovenskú inteligenciu, aby definovala svoje predstavy o vlastnom aj našom spoločnom národnoštátnom živote vo vlastnom demokratickom štáte. Záverečné dokumenty budú zhrnutím výsledkov našej vyše 20- ročnej práce pre slovenský národ a jeho štát a ako náš generačný príspevok a odkaz našim pokračovateľom - poskytnuté slovenskej spoločnosti, najmä predstaviteľom SR. Pozývame všetkých našich členov, spolupracovníkov a priaznivcov našej činnosti s presvedčením, že spoločne nájdeme východiská a riešenia pre náš ďalší rast a rozvoj. Výbory Združení a Rada osobností P.S. Pozvánku s presnými údajmi pošleme po definitívnom potvrdení všetkými prednášajúcimi Vás srdečne pozývame na Spomienkovú slávnosť pri príležitosti 150. výročia príchodu Mórica Alstera do úradu katolíckeho kňaza v Račišdorfe Slávnosť sa koná 24. novembra 2011 Program slávnostného popoludnia : 14,00-15,00 Slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole sv. Filipa a Jakuba 15,00-15,30 Privítanie hostí MO MS a prehliadka Račianskej pamätnej izby 15,30-16,00 Prijatie hostí u starostu MČ Bratislava Rača 16,15-16,40 Pietna spomienka pri hrobe M. Alstera na miestnom cintoríne 17,00-18,30 Spomienková slávnosť v Nemeckom kultúrnom dome, účinkujú žiaci, študenti a učitelia GŠB, ZUŠ a ZŠ Univerzitná knižnica Bratislava Historický ústav Slovenskej akadémie vied Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied

5 pod záštitou švajčiarskeho veľvyslanca J. E. Christiana Fotscha si Vás dovoľujú pozvať na prezentáciu knihy Viliam Čičaj Jan Andrea Bernhard Orbis helveticorum Das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt 22. novembra 2011 o 17,30 hodine v prednáškovej miestnosti Univerzitnej P O Z V Á N K A na diskusiu: s Oskarom Krejčím na tému: Ľudské práva v 21. storočí Podujatie sa uskutoční 24. novembra 2011 (štvrtok) o 16,30 na Gunduličovej ul. 12 v Bratislave novembra 2011 o hod v zasadačke Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19 RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV MIMOSÚDNOU A SÚDNOU CESTOU, Informovať a na otázky spotrebiteľov odpovedať budú Prof. Vladimír Labáth, PhD. - odborník na mediáciu Mgr. Simona Mills, advokátka (advokátska kancelária STANO & MILLS s.r.o.) PhDr. Jana Miklovičová - Združenie občianskej sebaobrany hosť: Ing. Mgr. Imrich Csiba - riaditeľ Odboru VT a ochrany spotrebiteľa MH SR Využite príležitosť dozvedieť sa informácie o dôvodoch a príčinách vzniku spotrebiteľského sporu, pomoci v riešení spotrebiteľského sporu (občianske združenie, právnik) mediácii ako možnosti riešenia spotrebiteľského sporu mimosúdnou cestou s modelovými ukážkami, žalobe ako konečnej cesty k dosiahnutiu spotrebiteľského práva, možnostiach uplatnenia si oslobodenia od súdnych poplatkov pri spotrebiteľskom ZÁNIK NEOLIBERALIZMU? Môže kríza spôsobiť kolaps neoliberálneho kapitalizmu a nahradiť ho lepším systémom? Termín konania: (streda) o hod., v aule PEVŠ, ul. Tematínska č. 1O, Petržalka Úvodné slovo : h. prof. Dr. Ing. Ivan Haluška, DrSc. s využitím myšlienok z jeho najnovšej knihy: Budúcnosť globálnej ekonomiky, IRIS Koreferát: doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. +Kniha je v bežnom predaji a v školskej predajni kníh v budove PEVŠ, Tematínska dovolujeme si vas srdecne pozvat na charitativny Vianocny bazar, ktory pre vas pripravili ako každý rok velvyslanectva sidliace v Bratislave. ****************** VIANOCNY BAZAR

6 Nedela od do h. STARA TRZNICA (Nam. SNP, Bratislava) Vstupne 3,- Eur Ladislav Deák - Slovensko-maďarské vzťahy očami historika na začiatku 21. storočia Slovensko-maďarské vzťahy očami historika na začiatku 21. storočia Ladislav Deák Problémy, ktoré vyplávali na povrch v slovensko-maďarských vzťahoch po roku 1989, nie sú nové a v maďarskej politike pretrvávajú s väčšou či menšou intenzitou od roku Nová je na nich taktika a ich prezentovanie podľa meniacej sa politickej situácie a mocenskej konštelácie v Európe. Preto, ak chceme pochopiť podstatu a pozadie súčasných slovensko-maďarských problémov, musíme ich skúmať v historickom kontexte od zániku uhorského štátu. Je to potrebné tým viac, že kým tento historický aspekt je v súčasnej maďarskej politike neustále prítomný, na Slovensku sa z nevedomosti alebo zámerne ignoruje, v dôsledku čoho sa u nás stráca historická kontinuita s nedávnou minulosťou a nepoznajú sa skutočné ciele a pozadie maďarskej politiky voči Slovensku. Maďarská a slovenská politika sa natrvalo rozišli roku Rozpad Uhorska a rozchod Slovákov s uhorskou štátnosťou sa v Maďarsku dodnes interpretujú z úzkeho maďarského nacionalistického pohľadu a zo stanoviska vládneho a utlačovaného národa, pričom sa ignorujú demokratické práva nemaďarských národov a národností v Uhorsku a ich právo na samostatný národný a štátny život. Podľa maďarskej interpretácie Slováci nemali dôvod opustiť tisícročnú spoločnú vlasť, pretože spolužitie v uhorskom štáte bolo prirodzené a s výnimkou určitých jazykových problémov, bolo harmonické a v prospech obidvoch národov. Preto sa rozpad Uhorska chápe ako neprirodzený, násilný a umelý mocenský zásah, ktorý prišiel zvonka vo forme mierového diktátu veľmocí Dohody a ich spojencov a mal za následok prerušenie vzájomných historických väzieb a spolužitia národov v štáte. S touto dobovou potrianonskou interpretáciou sa stotožnila aj súčasná maďarská oficiálna politika, o čom svedčí prijatie zákona o uhorskej korune, jej premiestnenie a jej premena z historickej relikvie na ideologický a politický nástroj súčasného maďarského štátu. Podľa toho Uhorsko od začiatku bolo maďarským národným štátom, kde Maďari mali osobitné postavenie a riadili ostatné národy a národnosti v štáte. Slováci údajne boli spokojní so svojím osudom a prijímali maďarskú nadvládu ako prirodzenú, čo je hrubou deformáciou historického vývoja, mnohonárodnostného charakteru Uhorska a rovnosti tam žijúcich národov až do novoveku. Slovenská historiografia sa hlási k uhorskému dedičstvu, lebo je súčasťou našich národných dejín a naši predkovia sa aktívne podieľali na budovaní a na obrane mnohonárodnostného uhorského štátu. To však neznamená, že Slováci schvaľujú a prijímajú deformovanú interpretáciu uhorských dejín. Osobitne sa to týka dejín posledných dvoch storočí, o ktorých sa v Maďarsku domnievajú, že po vzniku samostatného slovenského štátu sa vytvárajú podmienky k návratu spolužitia a k tradíciám, ktoré spájajú Slovákov a Maďarov z čias uhorskej minulosti. Prijatie maďarskej interpretácie uhorského dedičstva posledných dvoch storočí by znamenalo

7 vrátiť sa späť do l9.storočia a priznať oprávnenosť národnostného útlaku, maďarskej nadvlády v Karpatskej kotline so všetkými dôsledkami a rovnako dať za pravdu maďarskej téze, že politický vývoj na Slovensko po roku 1918 bol omylom, odklonom od osvedčenej tradície uhorskej minulosti a vlastne priznaním zrady a historickou chybou, ktorú Slováci chcú napraviť. Gordický uzol maďarsko-slovenských vzťahov v 20. storočí nesporne predstavuje mierová zmluva v Trianone /4.júna 1920/, v ktorej sa koncentrujú všetky problémy maďarskej politiky. Maďarská spoločnosť sa dodnes s ňou nevyrovnala a pokladá ju za krivdu spáchanú na maďarskom národe, ktorá musí byť odčinená. Kým Rakúsko ako porazená krajina prijala rozpad monarchie ako nezvratný historický fakt a spomína na ňu len s nostalgiou a po podpísaní mierovej zmluvy r sa zriekla organizovania iredenty, v Maďarsku vývoj išiel opačným smerom. V maďarskej spoločnosti je Uhorsko aj v súčasnosti prítomné, je zdrojom kriesenia zašlej slávy maďarstva a umelého udržovania komplexu niekdajšej veľkosti. Zánik uhorského štátu sa dodnes v Maďarsku nechápe ako logický dôsledok protinárodnej, polofeudálnej a konzervatívnej politiky maďarskej vládnej garnitúry a spojenectva s výbojnou politikou cisárskeho Nemecka pred vojnou a počas l. svetovej vojny, ale vina za zrútenie sa uhorského štátu sa výlučne pripisuje diktátu veľmocí Dohody a ich spojencov, ktorý priviedol maďarský národ do katastrofy, spôsobil zánik tisícročnej ríše a viedol k strate maďarského etnika, za ktorú politiku a rozhodnutie maďarská vládna garnitúra nenesie žiadnu zodpovednosť. Keď skompromitovaná maďarská politika na čele s grófom A. Apponyim na mierovej konferencii nedokázala obhájiť integritu Uhorska, ktorá už jeden a polroka neexistovala, maďarskú verejnosť, presiaknutú nerealistickými nádejami, zachvátila trauma. Trianonská mierová zmluva sa interpretovala príliš jednostranne, výlučne z pozícií maďarskej hegemónie, maďarských mocenských záujmov a z aspektu netolerantnosti voči nemaďarským národom. Pri hodnotení Trianonu maďarská oficiálna politika ignorovala reálnu povojnovú situáciu a svoje závery budovala na fikciách, na politických ilúziách vládnych kruhov, na zamlčovaní viny maďarskej politiky v minulosti a na pomste víťazov, ktorí svojím ortieľom ponížili celý maďarský národ. Hoci Maďarsko oficiálne v trianonskom zámku podpísalo mierovú zmluvu, v princípe ju odmietalo a celú politiku medzivojnového Maďarska nepostavilo na obrane hraníc nového povojnového štátu, ale na ich zmenách. Revízia Trianonskej zmluvy sa stala vedúcou zjednocovacou ideou celej maďarskej spoločnosti a všetkých medzivojnových maďarských vlád. Trianonská zmluva sa vo všeobecnosti nepokladala za morálne záväznú a každý krok na ceste k jej revízii sa v Maďarsku hodnotil ako vlastenecký čin, príspevok k obnoveniu svätoštefanskej ríše a predvojnovej hegemónie maďarského národa v Karpatskej kotline. Pod revíziou hraníc sa nechápala čiastočná úprava hraníc na etnickom princípe, ale ich úplne obnovenie v rozsahu predvojnových uhorských hraníc. V celom maďarskom politickom tábore vládol názor, že etnické hranice nezaručujú budúci rozvoj maďarského národa. Pokiaľ išlo o postoj k Slovákom, Maďarsko Martinskú deklaráciu z 30.októbra 1918 neuznalo za štátoprávny akt slovenského národa a opustenie uhorského štátu hodnotilo ako zradu tisícročnej vlasti a novú povojnovú situáciu len za určité provizórium. O

8 Slovensku sa hovorilo ako o okupovanom území. Celé medzivojnové obdobie pretrvávali staré skostnatené názory o Slovákoch a maďarská oficiálna politika im upierala právo na vlastný národný život. Keďže sa vo všeobecnosti tvrdilo, že Slovensko bolo násilne odtrhnuté od vlasti, celý slovenský problém sa hodnotil výlučne z pohľadu maďarského štátu a v rámci kompetencie maďarskej štátnej politiky. Rovnako sa v Maďarsku obhajovala téza, že Slováci vždy boli spokojní s uhorským štátom a len pod nátlakom a výnimočnej situácie po vojne sa stali obeťou českej mocenskej politiky, boli oklamaní a proti svojej vôli opustili tisícročný rámec svätoštefanskej koruny. Keďže hlavná vina za opustenie Uhorska sa nepripisovala Slovákom, ale Čechom, preto najväčší odpor proti revízii v Budapešti očakávali zo strany Prahy. Celkovo sa v maďarských vládnych kruhoch verilo, že ak sa podarí zlomiť mocenskú silu česko-slovenského štátu a paralyzovať vládnu moc na Slovensku, územná revízia má otvorenú cestu a Slováci bez väčšieho odporu sa vrátia späť do lona maďarského štátu. Keďže revízia povojnových hraníc mierovou cestou bola nereálna, maďarské vládne kruhy vyčkávali na zmeny a presuny mocenských síl v Európe. Po nástupe Hitlera k moci v Nemecku maďarská revizionistická politika nabrala nový dych a stala sa prirodzeným spojencom toho Nemecka, ktoré chcelo zmeniť mapu povojnovej Európy a násilnou cestou zlikvidovať česko-slovenský štát. Horthyovské Maďarsko spojilo svoj osud s nacistickými agresívnymi plánmi a priamo sa podieľalo tak na oslabovaní povojnového mocenského systému v strednej Európe ako aj na likvidácii Česko-Slovenska. Do kritických rokov maďarská vládna politika vstupovala s prepracovanou koncepciou revízie hraníc s Česko-Slovenskom. Vzhľadom na postoj európskej verejnej mienky a nemeckej taktiky využitia nemeckej menšiny v republike, aj Maďarsko navonok vystupovalo s revizionistickým požiadavkami na etnickom princípe, ktoré postupne rozšírilo aj o plebiscit na celom území Slovenska a Podkarpatskej Rusi, pričom pred nemeckou, talianskou a poľskou vládou sa netajilo, že chce vytvoriť veľké Maďarsko v hraniciach predvojnového Uhorska. Keď sa v Budapešti dozvedeli, že mníchovská konferencia štyroch veľmocí presunula maďarské územné požiadavky do kompetencie priamych rokovaní medzi maďarskou a č-s. vládou a keď maďarská vláda zistila, že Hitler súhlasil s revíziou hraníc len na etnickom princípe a so Slovenskom mal vlastné plány, navrhla, aby o revízii trianonských hraníc s Č-SR rozhodlo Nemecko a Taliansko, čo sa aj stalo vo Viedni 2. novembra Viedenský verdikt bol krajne jednostranný a v prospech Maďarska, ktorému nešlo o dosiahnutie etnickej hranice, ale o položenie bázy veľkomaďarského štátu v rozsahu predvojnových hraníc a o maximálne okyptenie Slovenska na základe nehodnovernej národnostnej štatistiky z roku Okrem zmiešaného územia arbitri prisúdili Maďarsku aj územie obývané čisto slovenským etnikom. V dôsledku okyptenia Slovenska sa narušila hospodárska rovnováha krajiny, prerušilo sa spojenie medzi severom a juhom, Slovensko prišlo o väčšie mestá na juhu, boli prerušené komunikačné tepny a železničné spojenie s Podkarpatskou Rusou. Maďarská vláda od tohto zásahu očakávala, že Slovensko sa skoro zrúti a stane sa ľahkou korisťou Budapešti. Celkovo viedenské rozhodnutie nevyriešilo problém, pre ktorý bolo zvolané, pretože svojím jednostranným rozhodnutím a odtrhnutím značnej časti slovenského etnika ho ešte skomplikovalo.

9 Výsledok arbitráže pred svetom sa prezentoval tak akoby dva suverénne štáty požiadali o rozsúdenie územného sporu medzinárodnou cestou. V skutočnosti nešlo o dobrovoľný akt, pretože česko-slovenská vláda pristúpila na arbitrážne konanie pod nátlakom a hrozbou obidvoch arbitrov a v dôsledku ultimatívnych požiadaviek Maďarska, čo medzinárodné právo odmieta a hodnotí ako protiprávny akt. Markantná protiprávnosť viedenského rozsudku sa prejavila v tom, že tvoril súčasť Mníchovskej dohody, priamo na ňu nadväzoval a odvolával a keďže mníchovské rozhodnutie veľmocí bolo diktátom, aj všetky následné akty boli protiprávne. Z tohto kritéria po 2. svetovej vojne vychádzala aj mierová konferencia v Paríži a mierová zmluva medzi Spojencami a Maďarskom z februára 1947, v ktorej sa uvádzalo, že viedenské rozhodnutie sa pokladá za nulitné, čo znamenalo, že verdikt z 2. novembra 1938 sa hodnotil ako súčasť a dôsledok Mníchovskej dohody. Z hľadiska súčasnosti je významný aj 4. článok mierovej zmluvy, v ktorom sa Maďarsko zaviazalo, že v budúcnosti nebude trpieť na svojom teritóriu organizácie, ktoré vyvíjajú nepriateľskú činnosť voči Spojencom, vrátane revizionistickej propagandy. V Maďarsku sa dodnes nevyrovnali s otázkou Viedenskej arbitráže a pri jej hodnotení prevažuje úzky nacionalistický aspekt pred objektívnym historickým pohľadom. Viedenský verdikt sa vo všeobecnosti chápe ako náprava nespravodlivosti Trianonu, ako určitá úprava slovensko-maďarskej hranice, s ktorou súhlasili aj veľmoci. Oprávnenosť tohto aktu sa nespochybňuje, pričom sa jedine považuje za nedostatok fakt, že Maďarsko získalo územie len so súhlasom Nemecka a Talianska a bez účasti dvoch západných veľmocí. V maďarskej historiografii a publicistike sa zámerne obchádza politická situácia, v ktorej sa zrodilo viedenské rozhodnutie, samotný akt jeho realizácie, priame väzby medzi viedenským rozhodnutím a mníchovským diktátom a charakter etnického zloženia okupovaného teritória. Z veľkého množstva maďarských a zahraničných dokumentov jednoznačne vyplýva, že arbitrážne rozhodnutie pripravila maďarská politika za priamej pomoci a mocenského tlaku fašistických veľmocí, ktorý akt sa nedial pokojnou cestou, ale pod hrozbou, v atmosfére napätia, pohraničných incidentov a nacionálnych vášní. Hlavný dôraz sa aj v súčasnosti kladie na nacionálny moment, ktorý sa prejavuje najmä pri argumentácii etnického zloženia okupovaného územia. Akcentuje sa nespoľahlivá národnostná štatistika z roku 1910 a sčítanie obyvateľstva na okupovanom území v decembri 1938, ktoré prebiehalo v čase vojenskej správy, etnických čistiek, vyhosťovania a prenasledovania Slovákov, čo malo za následok, že k maďarskej národnosti sa prihlásilo až 86,5% obyvateľstva a za Slovákov len 9,8%, ktorý výsledok bol hrubým falšovaním reálneho stavu, bol dosiahnutý pod hrozbou a v atmosfére národnostného prenasledovania. Najhoršie dôsledky okupácie sa prejavili v národnostnej politike maďarského štátu, ktorý ignorujúc novú povojnovú situáciu, nevypracoval žiadnu národnostnú koncepciu a pokračoval v starých praktikách predvojnového národnostného útlaku. Táto národnostná prax horthyovského režimu mala neblahé následky pre Slovákov na okupovanom území a dokazovala, že maďarská národnostná politika sa z minulosti nič nepoučila a ani po rozpade uhorského štátu sa v ničom nezmenila. Podobne, ako za uhorských čias, každý národnostný pohyb na okupovanom území vládne orgány posudzovali ako protimaďarský

10 a protištátny čin. Maďarsko sa chápalo ako čisto štát maďarského národa, kde každý obyvateľ musí vedieť po maďarsky, hlásiť sa za Maďara, maďarsky cítiť, prijať spôsob života Maďarov a tvoriť organickú súčasť maďarského národa. Na surový odnárodňovací režim, likvidáciu občianskych a národných práv Slovákov, na brutalitu okupačných orgánov, vyhosťovanie, zbavovanie zamestnania štátnych úradníkov a násilie autonómna vláda na Slovensku odpovedala opatreniami, ktoré mali zmierniť perzekúciu okupačných orgánov voči slovenskej menšine. Rozhodla sa uplatniť zásadu reciprocity /ktorá bola zakotvená aj v ústave slovenského štátu/, čo znamenalo, že Tisova vláda bola ochotná poskytnúť zvyšku maďarskej menšiny na Slovensku toľko národnostných práv, koľko poskytne maďarský štát slovenskej menšine na okupovanom území. Hoci Maďarsko patrilo medzi tvorcov viedenského verdiktu, jeho závery neakceptovalo a nové hranice nepokladalo za záväzné a definitívne. Budapešť zastávala názor, že získané teritórium vytvára priaznivé podmienky pre pohltenie celého Slovenska. Strategický cieľ maďarského štátu sa v ničom nezmenil. Nová bola iba taktika. Keďže revízia na etnickom princípe bola už skončená, Maďarsko sa vrátilo k hlásaniu revízie hraníc na historickom princípe a otvorene sa hovorilo o hraniciach Maďarska na Karpatoch. Začala sa intenzívna vládna kampaň za oslobodenie ďalších obsadených území, do ktorej sa aktívne zapojili aj početné iredentistické spolky. Príležitosť pre ďalšiu revíziu hraníc so Slovenskom sa Maďarsku naskytla v marci 1939, v čase dezintegrácie česko-slovenského štátu. Pred spojencami Nemeckom, Talianskom a Poľskom otvorene si robilo nárok na celé územie Slovenska, pričom si bolo vedomé, že ho môže ovládnuť výlučne mocenskou silou, za súhlasu a pomoci Nemecka. Preto presvedčovalo Berlín, že samostatný slovenský štát je hospodársky neživotaschopný, politicky neúnosný a nespoľahlivý a bude príťažou pre nemeckú politiku v strednej Európe. Hitlerov záujem o Slovensko v Budapešti interpretovali ako provizórny a taktický krok, ktorý slúži k rozkladu a likvidácii zbytku Č-SR. Podľa maďarskej politiky najlepším riešením by bolo pripojenie Slovenska k maďarskému štátu, ktorého zväčšenie by poslúžilo aj nemeckým mocenským záujmom v Podunajsku. Keď Hitler rozhodol o začlenení Slovenska do nemeckej záujmovej a mocenskej sféry, v Budapešti verili, že nie je to jeho posledné slovo a po upokojení pomerov v strednej Európe Slovensko sa predsa stane súčasťou maďarského štátu. V snahe oslabiť Slovensko a vyvolať v Berlína nezáujem o udržanie samostatného slovenského štátu, Maďarsko koncom marca 1939 v čase okupácie Podkarpatskej Rusi využilo ďalšie územné okyptenie Slovenska tentoraz na východe krajiny. Ak by formujúci sa slovenský štát nezmobilizoval všetky svoje morálne, politické a vojenské sily, maďarský vojenský útok by sa zastavil až v Poprade a vlastne by rozhodol o záujme alebo nezáujme Nemecka o zbytok Slovenska. Na margo maďarského vojenského zásahu treba uviesť, že ak maďarská vláda mala výhrady k slovensko-rusínskej hranici, ktorú uznaním SR priznala aj de jure, bolo treba problém riešiť vzájomným rokovaním a nesiahnuť ku krajnému riešeniu, k agresii bez vypovedania vojny, čo bolo hrubým porušením medzinárodného práva a bežných medzinárodných zvyklostí. Navyše

11 maďarské vojenské letectvo náletom na Spišskú Novú Ves si vyslúžilo v strednej Európe pred 2. svetovou vojnou prvenstvo v bombardovaní mesta hlboko v tyle vojenských operácií. Tvrdenia maďarskej historiografie, ktorá marcový vojenský konflikt s rodiacim sa slovenským štátom bagatelizuje, hovorí len o hraničných incidentoch a nepripisuje mu väčší význam, sú neseriózne, nezodpovedajú historickým faktom a vyvracajú ich aj maďarské dobové dokumenty. Ani v období trvania prvej slovenskej štátnosti maďarská vládna politika nezmenila svoju protislovenskú koncepciu. V rámci hlásania svätoštefanskej idey aj ďalej podporovala prejavy iredentizmu v krajine a nevzdala sa snahy o nastolenie hegemónie maďarského štátu nad národmi v Karpatskej kotline. Odmietala uznať samostatný národný a štátny vývoj Slovákov, pretože tvrdili v Budapešti slovenský štát vznikol mimo rámca svätoštefanského štátu a neakceptoval maďarskú tézu, podľa ktorej slovenský problém možno riešiť len v širokom rámci maďarského štátu. Preto slovenská samostatnosť sa chápala ako cudzí prvok, ktorý je nezlúčiteľný s tisícročnou tradíciou a orientáciou slovenskej politiky. Na merite veci nemenil ani fakt, že slovenský štát bol pod nemeckou ochranou. Počas rokov 2. svetovej vojny maďarská vláda neraz dala nemeckým oficiálnym činiteľom na vedomie, že daný stav a slovenský problém pokladá za prechodný a v duchu historického princípu maďarského štátu si nárokuje na celé teritórium Slovenska. Určitá modifikácia v maďarskej koncepcii nastala po roku 1943, keď maďarská politika brala do úvahy aj eventualitu porážky Nemecka vo vojne a vytvorenie novej politickej situácie v strednej Európe. Maďarská politika vypracovala viac alternatív ako Maďarsko po vojne malo ovládnuť Slovensko za pomoci západných veľmocí a to za predpokladu, že by Maďarsko vo vhodnom čase preplávalo do tábora antihitlerovskej koalície. Vznikli viaceré kombinácie, či už z radov vládnych kruhov alebo od protifašisticky orientovaných politikov / napr. E. Bajcsy-Zsilinszky/, ktoré mali jedno spoločné; chceli zachrániť pre Maďarsko nielen okupované teritórium, ale uvažovali aj o eventualite začleniť Slovensko po vojne do maďarského štátu formou voľnejšej federácie alebo v rámci neurčitého užšieho zväzku. Z tohto dôvodu maďarská politika vyvíjala intenzívnu činnosť proti obnoveniu česko-slovenského štátu a v poslednej etape vojny v záujme získania slovenských politikov pre svoje plány mierila svoj postoj proti slovenskej štátnosti. Prirodzene, všetky tieto politické kalkulácie s povojnovým Slovenskom zostali len na papieri a nikto ich nebral vážne, pretože vychádzali z nereálnej situácie a mocenských síl po skončení vojny. Po 2. svetovej vojne sa Maďarsko druhýkrát ocitlo na strane porazených štátov. Na mierovej konferencii v Paríži roku 1946 maďarská delegácia prišla s návrhom, ktorý bol skôr postojom víťazného než porazeného štátu. Žiadala, aby územie, ktoré Maďarsko získalo agresiou z blahovôle Hitlera a Mussoliniho, sa chápalo ako náprava trianonskej krivdy a bolo ponechané maďarskému štátu. Ak táto argumentácia prepadla, navrhovala, aby v rámci obnoveného česko-slovenského štátu maďarská menšina mala garantované také práva, aké požívala pred rozhodnutím Viedenskej arbitráže, čo prakticky znamenalo, že Maďarsko sa zbavovalo viny za revizionistickú politiku, za agresiu proti Č-SR a celý problém prezentovalo tak, ako by sa v roku vlastne nič nestalo a nemaďarské obyvateľstvo okupovaného územia neutrpelo žiadnu majetkovoprávnu, morálnu, politickú ujmu a neprežívalo kalváriu národnostného útlaku a teror

12 horthyovského režimu. Maďarská politika ignorovala fakt, že útok proti mierovým zmluvám a násilná revízia územného status quo priviedli Európu k 2. svetovej vojne, čo podnietilo veľmoci antihitlerovskej koalície k záveru, že nový povojnový systém nemožno stabilizovať bez toho, aby sa nenapravila krivda tým národom, ktoré sa stali obeťou agresie, t. j., aby sa im vrátilo stratené územie. Tak sa stalo, že parížska mierová zmluva podpísaná s Maďarskom vo februári 1947 zaväzovala Maďarsko vrátiť okupované územie Slovenska a obnoviť stav k / s malými zmenami pri Bratislave/, čo sa v Maďarsku hodnotilo ako podobná krivda, aká bola spáchaná voči maďarskému štátu po 1. svetovej vojne v Trianone. V čase komunistickej totality problém nespravodlivosti trianonských hraníc a prejavy nacionalizmu ustúpili do pozadia a oficiálna maďarská politika sa hlásila k ideológii proletárskeho internacionalizmu a socialistického tábora a k spolupráci so susednými štátmi na zásadách tzv. pokrokových tradícií minulosti. Súčasne sa však v Maďarsku uplatňovala snaha interpretovať dejiny Uhorska a Maďarska aj z nacionalistických pozícií. Tak to bolo pri hodnotení revolučných rokov , kde Ľ. Kossuth bol pokrokový, kým Ľ. Štúr reakčný a podobne pri hodnotení povojnových pomerov v strednej Európe, pričom maďarská historiografia obratne využívala Leninovu kritiku o nedostatkoch povojnového usporiadania ako dôsledku imperialistického mieru veľmocí Dohody. Druhý raz sa nekriticky vyzdvihoval vpád maďarských boľševikov v roku 1919 na Slovensko s jasným cieľom zakryť jeho podstatu urobiť posledný pokus o obnovenie integrity zaniknutého Uhorska tentoraz pod komunistickou zástavou a víziou pretvorenia uhorského štátu na federáciu. Vzhľadom na to, že v tomto období v Maďarsku neboli priaznivé podmienky pre oživovanie názorov o krivdách minulosti a revízie hraníc so susedmi, ich nositeľmi a šíriteľmi sa stala povojnová maďarská emigrácia na Západe, ktorá zakrátko získala nového spojenca v emigrácii maďarskej inteligencie po roku Nanovo sa oprášili krivdy Trianonu a otázka revízie hraníc, pričom rozdiel oproti minulosti nastal v tom, že táto emigrácia prezentovala maďarskú vec na Západe z pozície boja proti komunizmu a za obnovu demokracie. Tým sa jej otvárali dvere do západnej spoločnosti a získala si značné pozície v univerzitných kruhoch a vedeckých inštitúciách na Západe a v USA, formovala vplyvnú maďarskú lobby a významne prispela k zmene nazerania v krajinách západnej Európy a v Amerike na maďarskú minulosť 20. storočia a približovala ju cez maďarskú nacionalistickú optiku. Posilňovanie a podpora maďarskej emigrácie na Západe bola vítaná, najmä z hľadiska deštrukcie komunistického systému v Maďarsku, čomu malo prispieť aj posilnenie maďarského nacionalizmu / k tomu slúžilo aj vrátenie uhorskej koruny v roku 1978 z USA do Maďarska/. Pozitívne účinky sa ukázali v čase Kádárovho režimu, ktorý uvoľnil kontakty medzi Maďarskom a maďarskou emigráciou na západe a v USA. S pomocou maďarských emigrantských skupín sa podarilo nadviazať kontakt aj medzi maďarskými disidentmi v republike a Chartou 77, ktorá nepoznajúc podstatu maďarských politických cieľov, prejavovala pochopenie pre požiadavky maďarskej menšiny v republike. Pád komunistického režimu v Maďarsku priniesol podstatné zmeny tak do zahraničnopolitickej koncepcie štátu, ako aj do postavenia Maďarska medzi štátmi

13 stredoeurópskej oblasti. Kým po 1. a 2. svetovej vojne sa Maďarsko ocitlo v postavení porazeného štátu, bolo skompromitované úzkymi politickými väzbami s výbojnou nemeckou politikou, bolo obklopené väčšími a víťaznými štátmi, po zrútení sa komunistickej totality v stredno-východnej Európe sa situácia náhle obrátila v prospech Maďarska, ktoré získalo nielen rovnakú východziu pozíciu, ale aj určité prednosti; sovietska veľmoc sa ocitla v kríze a rozpadol sa jej mocenský systém, Juhoslávia a Č-SR sa v dôsledku vnútorného delenia mocensky oslabili, čo pre Maďarsko donieslo mocenský vzrast a novú historickú šancu, na ktorú maďarská politika čakala od Trianonu. Za pomoci rozvetvenej a starostlivo a koncepčne budovanej maďarskej lobby na Západe, intenzívnej propagandy a oficiálnych vyhlásení maďarských vládnych činiteľov sa darilo vytvárať v zahraničí obraz o Maďarsku ako o najstabilnejšom postkomunistickom štáte, ktorý sa rýchlo pretvára na demokratickú krajinu, nezápasí s vážnymi vnútornými problémami, pričom vláda má jasnú zahraničnopolitickú koncepciu zameranú na hospodársku a politickú integráciu do západoeurópskych štruktúr. Pre uvedené dôvody si Maďarsko nárokovalo pretvoriť sa na centrum integračných procesov v tejto oblasti, pričom argumentovalo svojou centrálnou polohou, tradíciou štátnosti, skúsenosťami z minulosti pri spravovaní väčšieho štátneho útvaru v Karpatskej kotline a s nažívaním národov, s ktorými Maďarov viažu mnohé putá a ktoré po 1. svetovej vojne boli umelo prerušené. V rámci nového chápania úlohy Maďarska v regióne maďarská vládna politika a publicistika vyzývali susedné štáty k náprave chýb a omylov minulosti. Hovorilo sa o potrebe hospodárskej spolupráce, o zbližovaní štátov karpatského regiónu a o odkázanosti malých štátov na seba. Volalo sa po oživovaní spoločných historických tradícií a kultúrnych väzieb a nechýbali ani výzvy k posilneniu integračného procesu medzi týmito štátmi na princípoch spoločnej minulosti. Nová maďarská politická garnitúra vychádzala pritom z predpokladu, že oblasť stredno-východnej Európy prechádza štádiom prerodu, nachádza sa vo veľmocenskom vákuu a pretože o budúcich mocenských sférach sa ešte nerozhodlo, nastal čas, aby Maďarsko obnovilo svoj tradičný mocenský vplyv v Karpatskej kotline a opäť uplatnilo v ňom záujem maďarského štátu. V dôsledku toho Antallova vláda pristúpila k prehodnoteniu koncepcie o štátnych a národných záujmov maďarského štátu. V novej zahraničnopolitickej a mocenskej situácii rozhodla ju rozšíriť a zahrnúť do nej aj maďarské menšiny v susedných štátoch a územie, kde žijú. Aj politicky ich chápala ako súčasť maďarského národa / Antall vyhlásil, že je premiérom 15 miliónov Maďarov/, ktorých záujmy maďarská vláda musí brániť, s nimi spolupracovať a vytvárať pre nich podmienky pre splynutie s materským štátom. Túto politickú koncepciu uplatňovala maďarská vládna politika aj voči Slovensku. V procese delenia Česko-Slovenska pravdepodobne pod vplyvom Západu sa stavala proti jeho rozdeleniu a navyše aj preto, že očakávala od Prahy väčšiu ústupčivosť v otázke práv pre maďarskú menšinu než od Bratislavy. Z toho dôvodu ešte pred vznikom SR očierňovala slovenskú politiku s cieľom skompromitovať Slovákov ako národ, ktorý nemá nárok na vlastnú štátnosť. Bez akejkoľvek vnútornej logiky sa porovnával vznikajúci slovenský štát s Tisovým režimom, pričom sa o Slovákoch hovorilo ako o národe s fašistickými tradíciami, rasizmu, antidemokratizmu a netolerancie voči

14 národnostným menšinám, čo bolo varovaním zahraničia, že po vytvorení slovenského štátu maďarská menšina sa ocitne v neznesiteľnej situácii. Hneď po páde komunistického režimu sa v Maďarsku a vo svete obnovila rozsiahla kampaň o nespravodlivosti a krivdách Trianonu a trianonskej traume, pričom prišlo vhod 70. výročie podpísania mierovej zmluvy a jej nasledujúce výročia. I keď od Trianonu už uplynul dlhý čas, argumenty zostali dobové, nekritické, z obdobia netolerantného medzivojnového hothyovského režimu, presiaknuté nacionalistickou demagógiou, ktoré už prekonal sám čas. Pretrváva jednostranný pohľad, neakceptujú sa iné postoje, ani vedecké zahraničné analýzy a neprejavuje sa tendencia dopracovať sa k novým hodnoteniam. Pri týchto výročiach nechýbali ani hodnotenia, ktoré boli určené čitateľom na Západe, ktorí majú malé vedomosti o príčinách rozpadu Rakúsko-Uhorska a o Trianone. Išlo pritom najmä o zdôraznenie negatívnych následkov rozhodnutia veľmocí v súvislosti so súčasnými problémami v regióne v strednej a východnej Európy a s procesom integrácie, ktoré podľa maďarskej interpretácie sú neblahým dôsledkom povojnového usporiadania. Mnohí politici, publicisti a dokonca aj historici v Maďarsku radi aktualizovali a priam uvádzali návody, ako napraviť minulé krivdy. Apelovali na západné veľmoci, aby svojou váhou a postavením pôsobili v žiadanom smere, pretože nesú zodpovednosť za situáciu v stredoeurópskom regióne. Keďže v súčasnosti tieto štáty prechádzajú významnou hospodárskou a politickou transformáciou, je vhodný čas, aby veľmoci urobili konkrétne kroky v prospech poškodeného Maďarska. Z vtedajšieho opozičného tábora zaznela z úst V. Orbána, súčasného premiéra, veta, aby maďarská politika všade zdôrazňovala, že za súčasný stav regiónu nesú veľmoci významný podiel zodpovednosti. Trianon sme neurobili my, ani sme ho nevymysleli. Ak je pravda, že súčasná situácia je dôsledkom Trianonu a je to tak potom oni nesú za to značnú zodpovednosť. Paralelne s otázkou nespravodlivosti Trianonu maďarská politika otvorila aj problém zmeny hraníc so susednými krajinami. Bolo to v čase, keď prebiehal proces rozdelenia republiky a rozpútal sa vojnový konflikt v Juhoslávii. Maďarsko sa síce hlásilo k svojmu podpisu na Záverečnom dokumente v Helsinkách, v ktorom potvrdilo princíp nemennosti povojnových hraníc, ale v novej situácii ho interpretovala po svojom. Tvrdilo, že odmieta iba násilnú zmenu hraníc, ale proti zmenám mierovou cestou nemá námietky, naopak, odporúča ju. V Maďarsku sa pritom nemyslelo na lokálne úpravy hraníc medzi dvomi štátmi, ktoré sú dôsledkom ekologických, prírodných a iných zmien, ale výlučne na revíziu hraníc z politických dôvodov. Rovnako aj v čase príprav na rozdelenie česko-slovenského štátu zaznievali z maďarských vládnych kruhov vyhlásenia, že Maďarsko prevzalo záväzky v otázke hraníc len voči Česko-Slovensku, ktoré v prípade jeho zániku strácajú platnosť a Maďarsko s novým slovenským štátom musí podpísať novú zmluvu o hraniciach. Prirodzene, boli to iba pokusné balóny, ktoré z hľadiska medzinárodného práva boli irelevantné, pretože existujúce mnohonárodné štáty v strednej a juhovýchodnej Európe sa delili dovnútra, hranice s ostatným svetom sa pritom nemenili a v prípade vzniku SR sa táto stala jedným z nástupníckych štátov bývalej Českej a Slovenskej federatívnej republiky.

15 Nový a tentoraz závažnejší pokus o spochybnenie existujúcich slovensko-maďarských hraníc prišiel z Maďarska v čase prerokovania súdneho sporu v Haagu o SVD Gabčíkovo-Nagymaros. Maďarská vláda vo svojom návrhu chcela tentoraz spochybniť SR ako nástupnícky štát, čo by v takomto prípade malo ďalekosiahle následky nielen na rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora, ale vôbec na existujúcu hranicu s Maďarskom. Preto 4. bod rozhodnutia MSD mal pre SR priamo historický význam. Tým, že nespochybnil sukcesiu SR, na najvyššej úrovni potvrdil a kodifikoval slovenskomaďarské hranice z čias Trianonu a parížskej mierovej zmluvy z roku 1947, ktoré pre Maďarsko sú medzinárodne záväzné. Ani tento pokus nebol konečný. Keďže Maďarsko v 22. článku Zmluvy o SVD na Dunaji z roku na rozdiel od Trianonskej a Parížskej zmluvy dobrovoľne uznalo slovensko-maďarskú hranicu na toku Dunaja, Antallova vláda ju považovala za nezlúčiteľnú s novou koncepciou maďarských národných a štátnych záujmov. Preto ju pod zámienkou vykonštruovaných pseudoargumentov o ekologickom ohrození dunajského okolia, dedičstve komunistickej megalománie a iných účelových ničím nepodložených dôkazov roku 1992 jednostranne anulovala, hoci zmluva bola prezidentská a nevypovedateľná. Z toho vyplýva, že podstata sporu nebola ekologická, ale výsostne politická. Popri otázke hraníc maďarská vládna politika, publicistika a verejnosť po páde komunistickej nadvlády sústredenú pozornosť venuje problému menšín v susedných štátoch, ich právam a väzbám s Maďarskom. Z maďarského hľadiska pod menšinovým problémom sa vždy rozumeli iba maďarské etnické menšiny, čo nezodpovedá reálnemu stavu, pretože po roku 1918 zostali menšiny aj v Maďarsku. Vzhľadom na malý priestor, chcem sa venovať len niektorým závažným rozdielom menšinového problému v oboch štátoch, ktorý rozhodujúcou mierou determinoval ich postavenie a ovplyvňoval zachovanie menšinovej identity v oboch štátoch. Treba povedať, že v porovnaní so slovenskou menšinou Maďari sa ocitli v lepšej situácii, pretože demokratický režim v republike im vytváral podmienky pre zachovanie menšinovej identity. Dokonca v sociálnych, občianskych a demokratických právach poskytoval im viac než mali maďarskí občania doma. Okrem toho v Č-SR si mohli vytvoriť politické strany na etnickom princípe, zatiaľ čo maďarský štát až do súčasnosti menšinové politické strany nepripúšťa. Vzťah maďarských režimov k menšinám bol neustále negatívny a dokonca po roku 1918 sa národnostný útlak ešte zvýšil. Maďarská verejnosť bola a je zameraná proti menšinám a doteraz je na nich biľag zradcov a rozbíjačov tisícročnej ríše. Napriek tomu, že slovenská menšina prejavuje lojalitu k maďarskému štátu, všetky režimy až doteraz jej upierali právo na národnostnú identitu, na udržanie vlastnej kultúry a jazyka a pokračovali v asimilačnej predvojnovej politike uhorského štátu, hoci článkom Trianonskej zmluvy sa Maďarsko oficiálne zaviazalo akceptovať práva nemaďarských národností. Medzi charakteristické črty maďarskej vládnej politiky patrilo a patrí, že síce formálne deklaruje menšinové práva, ale v praxi ich neakceptuje a ignoruje. Je známe už od uhorských čias, že v štáte menšinové práva neplatia automaticky a sú viazané na rôzne podmienky, ktoré umožňujú ich obísť a paralyzovať. Kto pozná politické pomery v Maďarsku po roku 1918, oslabenú národnostnú identitu v dôsledku hrubého odnárodňovania a prax maďarských vládnych orgánov, ten vie, že sa nedodržujú základné princípy národnostných práv. K mnohým

16 fiktívnym menšinových právam sa maďarský štát hlási len preto, aby sa na ich základe domáhal práv pre maďarské menšiny v susedných štátoch. Čo z toho, že v Maďarsku boli zriadené menšinové samosprávy a menšinám priznané kolektívne práva, keď tieto majú formálny charakter a v ničom nepomáhajú pred asimiláciou a pri záchrane menšín a ich identity. Je paradoxom, že to demokratické Maďarsko, ktoré sa v zahraničí vydáva za obhajcu a bojovníka menšinových práv, doma nie je schopné zastaviť asimiláciu menšín a zabrániť likvidácii posledných ich zbytkov, ktoré až do súčasnosti odolali odnárodňovacej politike minulých vlád. Aký vzťah prechováva maďarská vládna politika a verejnosť k zbytkom národnostných menšín, vidieť z toho, že doteraz maďarský štát, ktorý sa pokladá za demokratický, nenašiel toľko sily, aby sa ospravedlnil menšinám za netolerantnú, násilnú odnárodňovaciu politiku minulosti. Čo je ešte menej pochopiteľné, je fakt, že za súčasný žalostný stav slovenskej menšiny maďarská politika obviňuje samotnú menšinu a materskú krajinu, čím vlastne ospravedlňuje minulú drastickú a genocídnu politiku maďarského štátu. Vývoj maďarskej menšiny v česko-slovenskom štáte sa uberal diametrálne odlišným smerom. Maďarské menšinové strany v čase medzi dvoma vojnami boli v neustálej opozícii, nezmierili sa s menšinovým osudom, ani s česko-slovenským štátom. Na svoju obranu využívali argumenty trianonského Maďarska, podľa ktorých sa maďarské etnikum stalo obeťou veľmocenskej politiky a porušenia princípu sebaurčovacieho práva. Tým sa v koncepcii maďarskej menšinovej politiky položili základy politickej schizofrénie, ktorá jednak maďarskú menšinu odpudzovala a oslabovala jej lojalitu k štátu kde žila a jednak udržovala fikciu návratu do Maďarska. Najväčším nedostatkom dvoch opozičných maďarských menšinových strán bolo, že nevytvorili vlastnú menšinovú koncepciu, ale podľahli revizionistickej politike potrianonského Maďarska a pretvorili sa na piatu kolónu horthyovského režimu. Maďarská vládna politika udržovala s predstaviteľmi maďarských menšinových strán pravidelné kontakty, finančne ich podporovala a usmerňovala v duchu mocenských záujmov Maďarska. Keďže Slovensko sa v Budapešti hodnotilo ako dočasne okupované územie, maďarskí menšinoví politici nezastupovali len záujmy svojej menšiny, ale pripravovali podmienky aj pre odrhnutie celého Slovenska. V takej miere, ako sa menili mocenské pomery mdzivojnovej Európy a Maďarsko nastoľovalo otázku územnej revízie voči Česko-Slovensku, radikalizovala sa aj politika maďarskej menšiny. V čase vrcholenia napätia medzi republikou a nacistickým Nemeckom a keď Hitler hrozil agresiou, maďarská menšinová politika zneužila svoje demokratické práva a postavila sa proti integrite štátu a za revíziu hraníc v prospech Maďarska. V polovici septembra 1938 po dohode s maďarskou vládou predstavitelia maďarskej menšiny vyhlásili, že menšina zoberie svoj osud do vlastných rúk a cestou plebiscitu chce uplatniť sebaurčovacie právo a rozhodnúť, v ktorom štáte chce žiť. Mníchovské rozhodnutie hodnotila ako podnet k rozchodu s česko-slovenským štátom. V čase príprav Viedenskej arbitráže sa politickí predstavitelia maďarskej menšiny priamo podieľali na územnom okyptení Slovenska, neskôr na riadení a upevňovaní okupačného režimu a na protislovenských atrocitách na obsadenom území. Po 2. svetovej vojne v dôsledku zlých skúseností s maďarskou iredentou v čase česko-

17 slovenskej republiky a najmä v období Mníchova, útlaku Slovákov na okupovanom území a berúc do úvahy slabé demokratické základy nového povojnového Maďarska, česko-slovenská politika prehodnotila svoj predvojnový vzťah k menšinám a pristúpila k zásadnému prebudovaniu etnického zloženia štátu. V prípade maďarského problému išlo o výmenu obyvateľstva medzi obidvoma štátmi, čo však nedonieslo očakávaný výsledok a na Slovensku viedlo k mnohým komplikáciám. Po niekoľkoročnej občianskej a národnostnej diskriminácie občanov maďarskej národnosti nastalo postupné zlepšenie a vzťahy medzi maďarskou menšinou a česko-slovenským štátom sa normalizovali. Dokonca po nástupe komunistickej nadvlády v porovnaní so Slovákmi na juhu Slovenska maďarská menšina získala nadpráva a v určitých oblastiach dostala osobitné výhody. Pád komunistickej totality pre maďarskú menšinu nebol prekvapením, pretože prostredníctvom maďarskej zahraničnej lobby bola dopredu informovaná o agónii komunistickej vlády. Hneď od prvých dní nežnej revolúcie maďarskí politici boli pripravení aktívne sa podieľať na formovaní novej vládnej moci. V politike Maďarska voči Slovensku po roku 1989 môžeme stručne rozoznať niekoľko etáp. Prvá trvala zhruba do podpísania Základnej zmluvy /ZZ/ medzi Slovenskou a Maďarskou republikou. Maďarská politika vtedy využívala neskúsenosť formujúceho sa štátu a cez bilaterálne vzťahy chcela ovplyvniť jeho politiku, budovať vzájomné kontakty na spoločných historických tradíciách spolužitia a orientovať SR na Maďarsko. V maďarskej politike dodnes prežíva názor, že nakoľko sa Slovensko vyčlenilo z väčšieho celku uhorského štátu, z geopolitického aspektu aj v súčasnosti je úzko späté s maďarskými zahraničnopolitickými záujmami a teda aj jeho postavenie v regióne by malo byť v súlade s mocenskými záujmami maďarského štátu, resp. po rozdelení československého štátu by SR mala akceptovať tradičnú sféru maďarských záujmov. Voči Slovákom je vôbec maďarská spoločnosť silne zaťažená minulosťou, čo vyplýva z podceňovania slovenského národného subjektu z čias Uhorska a z absencie štátnosti a doterajšej odkázanosti Slovákov na spolužitie so susednými národmi / Maďari alebo Česi/. Navyše sa Slovensko hodnotí ako najslabší mocenský subjekt v regióne, voči ktorému sa nemusí akceptovať rovnosť partnerstva, možno na neho vyvíjať nátlak a ak treba, podrývať jeho dôveryhodnosť v zahraničí. Kľúč k pochopeniu koncepcie Antallovej vlády voči Slovensku tvorí otázka maďarskej menšiny, pretože cez ňu vnímala a hodnotila aj ostatné problémy maďarsko-slovenských vzťahov. Podľa novej koncepcie štátnych a národných záujmov Maďarska sa za prvoradý cieľ pokladala a pokladá tzv. starostlivosť o maďarské menšiny v susedných štátoch, čo v praxi znamená ovplyvňovanie a zasahovanie do menšinovej politiky v týchto štátoch v mocenskom záujme maďarského štátu a maďarstva. Tomuto účelu malo slúžiť prebudovanie menšinovej štruktúry a väzieb s maďarskou vládnou politikou, lobbovanie pre maďarské menšiny v zahraničí a vytváranie podmienok pre zásahy maďarskej vládnej politiky do vnútorných záležitostí susedných štátov. Tento postup maďarskej vlády získal aj medzinárodný placet v čase vojny v Juhoslávii a to vo formulácii, že otázka práv národnostných menšín nie je len záležitosťou jednej krajiny, ale celého medzinárodného spoločenstva. Objavili sa aj iné kritériá, podľa ktorých neexistujú všeobecné pravidlá pre limitovanie práv národnostných menšín, a preto požiadavky konkrétnej menšiny má určiť ona sama. Podľa osvedčenej taktiky z minulosti Antallova vláda spustila rozsiahlu

18 kampaň vo svete v prospech maďarských menšín, ktoré v dôsledku útlaku si zaslúžia širokú podporu medzinárodnej verejnosti a zasadenie sa za ich práva. Obratne sa pritom využíval vojnový konflikt v Juhoslávii, z ktorého si maďarská politika osvojila to najhoršie. Výlučne forsírovala uplatnenie etnického princípu, toho princípu, ktorý doviedol národy Balkánu ku krvavej zrážke. V dôsledku novej koncepcie maďarského štátu vlastne menšinová politika stratila samostatnosť rozhodovania a stáva sa púhym vykonávateľom mocenských záujmov iného štátu. Tu už nemožno hovoriť o menšinových právach, ale o ďalekosiahlych mocenských záujmoch a riešení globálneho problému maďarstva. Tým pre maďarské menšinové strany občiansky princíp sa stal minulosťou a využíva sa len na kamuflovanie neinformovaného zahraničia. Rovnako v maďarskej i v politickej praxi maďarských menšín patrí minulosti zaužívaný a adekvátny pojem maďarská národnostná menšina, ktorý je nahradený pojmami maďarské spoločenstvo alebo časť maďarského národa. A národ má právo na samourčenie, ale viackrát a na rôznych miestach? Keďže najbližším taktickým cieľom maďarskej menšinovej politiky na Slovensku je dosiahnutie autonómie na etnickom princípe, treba sa k nej v krátkosti vyjadriť. Vzhľadom na to, že etnická územná autonómia v rámci jedného štátu je v súčasnej Európe skôr výnimkou než pravidlom, je na mieste otázka, či na Slovensku takáto požiadavka má svoje opodstatnenie. Pri praktickom uplatnení územnej autonómie pre maďarskú menšinu musíme brať do úvahy viac faktorov. Ide o hlboký zásah do súčasnej štruktúry SR a do vzťahov štátotvorného národa a menšín. Okrem toho princíp autonómie musí mať všeobecnú platnosť teda aj pre ostatné menšiny, ale zároveň nesmie v ničom narušiť integritu a teritoriálnu jednotu štátu. Keďže menšiny u nás nežijú na etnicky homogénnom teritóriu, ich práva sa nesmú uplatniť na úkor Slovákov, ktorí žijú vo vlasti a jedine tu sa národne realizujú. Okrem toho je známe, že kolektívne práva sa doteraz nestali všeobecnou medzinárodnou normou, sú výnimkou a teda nezáväzné a medzinárodné spoločenstvo ich odporúča tam, kde je ohrozená národnostná menšina. Na Slovensku nie sú podmienky pre realizovanie územnej autonómie pre menšiny. Dôvody sú nasledujúce: Na malom teritóriu SR žije viac etnických menšín, ktoré nie sú homogénne. Ak by sa prijal princíp územnej autonómie, malo by to nedozerné následky a viedlo by to k rozbitiu jednotného geografického a historického celku a vzápätí k destabilizácii štátu. Na Slovensku žiadna národnostná menšina nemá špecifické historické podmienky / prípad južného Tirolska tu neplatí/, pretože nežije na uzavretom teritóriu, a preto nie je dôvod pre nové vnútorné členenie SR. Takéto riešenie by bolo v rozpore aj s Kodanským protokolom o ľudskej dimenzii z roku 1990, kde sa v čl.35 a 37 hovorí, že samosprávne požiadavky menšín musia zodpovedať špecifickým a územným podmienkam, ktoré v prípade Slovenska chýbajú. Rovnako treba uviesť, že územná autonómia na etnickom princípe nie je výhodná ani pre maďarskú menšinu, pretože smeruje proti všeobecnému integračnému trendu v štáte, proti uplatneniu občianskeho a demokratického princípu na zmiešanom území, izoluje menšinu a obmedzuje jej pohyb po celom štáte. Osobitne to platí pre malé teritórium južného Slovenska, ktoré nielenže netvorí osobitný geografický a historický celok, ale mnohými putami je úzko späté a odkázané na ostatnú časť Slovenska. Okrem toho náš štát má veľmi zlé skúsenosti z nedávnej minulosti, keď maďarská menšina už raz

19 zneužila svoje demokratické práva a postavila sa proti štátu. Preto sa nesmie opakovať história, aby sa demokratické práva menšiny mocensky zneužili proti štátu. Z toho dôvodu lojalita maďarských menšinových politických subjektov musí byť jedným z kritérií pri rozširovaní práv menšiny. Napokon pri riešení otázok práv pre maďarskú menšinu nemožno nebrať do úvahy aj národnostné práva slovenskej menšiny v MR. Slovenská verejnosť nepochopí, prečo by iba slovenská strana mala robiť jednostranné ústupky, najmä ak maďarská menšina má u nás priaznivé podmienky k rozvíjaniu svojej národnostnej identity, zatiaľ čo Slováci v Maďarsku nemajú ani minimálne národnostné práva potrebné pre prežitie. Ďalšiu etapu vo vzťahu Maďarska k Slovensku predstavuje Základná zmluva medzi SR a MR z marca 1995, od ktorej sa odvíja ďalší postup maďarskej vládnej politiky. Možno jednoznačne konštatovať, že v prvom rade zo ZZ profitovalo Maďarsko, pretože napriek problémom, ktoré malo so susednými štátmi pri integračnom procese do západných politických a vojenských štruktúr, práve prostredníctvom zmluvy sa mu podarilo vyvrátiť tézu, že nie je schopné sa dohodnúť so susednými štátmi. Podpísanie ZZ so SR a potom s Rumunskom otvorilo maďarskej politike cestu do EÚ a NAT0, kde maďarská vláda môže prezentovať svoje mocenské ambície bez toho, aby tieto boli vyvážené postojmi iných štátov regiónu. Maďarsko získalo aj tým, že do ZZ zahrnulo všetky multilaterálne záväzky zmluvných strán, ktoré rozšírilo aj o bilaterálne záväzky, čím si vytvorilo platformu na zasahovanie do vnútorných vecí SR, na ich legalizáciu podľa požiadaviek maďarských menšinových strán. I keď čl.15, pojednávajúci o menšinách, má recipročný charakter, dáva jednostranné výhody iba maďarskej strane, pretože slovenská menšina nie je schopná ich naplniť a jej riešenie si vyžaduje zo strany Maďarska osobitné úpravy zamerané na revitalizáciu Slovákov v Maďarsku. Základná zmluva nevznikla z potreby oboch štátov uzavrieť problémy minulosti, rozptýliť vzájomnú historickú nedôveru a vytvoriť vzájomný priateľský susedský vzťah na princípe rovnosti, tolerancie a ústretovosti partnerov, ale sa zrodila pod vonkajším tlakom a síl, ktoré nepoznali podstatu slovensko-maďarského problému, vznikala v atmosfére prípravy Paktu stability v Európe a bez vyzretia problémov a zavŕšenia určitého zbližovacieho procesu. Celkovo ZZ nemožno hodnotiť ako uzmierenie medzi partnerskými štátmi a bodku za najalergickejším problémom, akým boli a zostávajú požiadavky maďarskej menšiny. Maďarskej politike sa podarilo nielen zabrániť limitovanie menšinových práv, ale umožniť ich ďalšie stupňovanie a dať menšinovým požiadavkám novú kvalitu. O tom nasvedčuje aj 2. článok ZZ, ktorým sa Maďarsko na jednej strane zaviazalo rešpektovať územnú integritu SR a neporušiteľnosť jej hraníc, na druhej strane zabezpečilo podmienky pre realizovanie takých práv maďarskej menšine, že vlastne na ňu presunulo celý problém zmeny hraníc mierovou cestou. Maďarská vláda otvorene hovorí, že bude podporovať práva maďarskej menšiny v SR v takej podobe ako ich budú požadovať predstavitelia maďarskej menšiny. Okrem toho ZZ doniesla Maďarsku aj ďalšie výhody. Položila základ pre postupné politické a hospodárske pripútavanie SR k maďarskému štátu, čo sa konkrétne prejavuje pri formovaní koncepcie regionálnej politiky, hospodárskeho prenikania, úzkej spolupráce samospráv na južnom Slovensku s maďarskými a v iných oblastiach.

20 Orbánovo Maďarsko mi robí reklamu a dvíha tlak Ivan Drábek 14. novembra 2011 Po vyše pol storočí, čo ušiel na Západ, mu je už bližšie Rakúsko ako Maďarsko. Doma sa však cíti nielen vo Viedni, kde žije, a v Budapešti, kde sa narodil, ale aj na Slovensku a v Rumunsku, odkiaľ pochádzali jeho rodičia. Veľký Stredoeurópan Paul Lendvai (82) prišiel do Bratislavy pokrstiť svoju už druhú knihu v slovenčine. Historická esej Maďari - víťazstvá a prehry o tisícročnom vrtkavom osude najosamelejšieho národa strednej Európy mu vyšla vo vydavateľstve Kalligram. V rozhovore, ktorý pri tejto príležitosti poskytol Pravde, vysvetľuje prečo aj jeho "bolí Trianon", rozpráva o sklonoch Maďarov romantizovať si svoju národnú minulosť a nevyhýba sa citlivej otázke slovensko-maďarských vzťahov. Dostali ste už maďarské občianstvo? Nedostal, ani som oň nežiadal. Od septembra 1959 som občanom Rakúska. Maďarského občianstva som sa vzdal začiatkom sedemdesiatych rokov, aby ma neohrozovalo pri cestách do Maďarska. Zaplatil som 1500 šilingov a oni ma prepustili zo štátneho zväzku. S rakúskym občianstvom som dokonale spokojný. Ako znalec maďarskej politickej scény, ktorý sa v nej vyzná lepšie ako väčšina obyvateľov Maďarska, nemáte pokušenie, aby ste ako volič zasiahli do vývoja vo vašej starej vlasti? Nikdy. Maďarský volič nebudem. Nechcem. Mňa v tej krajine vždy len bili a kritizovali, buď ma chceli zabiť, alebo zavrieť (smiech). Neplatím tam dane, odvody do poisťovne, nežijem tam, nepracujem, nepodnikám. Považoval by som za nemorálne, aby som rozhodoval o tom, kto bude v Maďarsku pri moci, aký rozpočet zostaví, aké vyrubí dane. Rovnako s tým nesúhlasím, keď sa to deje v Rumunsku, ktoré dáva občianstvo aj s volebným právom obyvateľom Moldavska, alebo v Chorvátsku či Srbsku. K maďarskému národu cítim hlboké sympatie, prospieť mu však môžem len tým, že sa pokúšam upozorniť na nebezpečenstvá, ktoré mu hrozia. Do maďarskej politiky nechcem nijako zasahovať. Podľa nedávneho prieskumu je až 77 percent obyvateľov Maďarska proti tomu, aby v zahraničí žijúci krajania dostali volebné právo v materskej krajine. Prečo je pre premiéra Viktora Orbána také dôležité, aby ho zaviedol? Chce tým ukázať, že jeho vláda predstavuje kontinuitu maďarskej histórie. A čo je nemenej dôležité: dúfa, že tí, ktorí dostanú občianstvo, využijú aj právo zúčastniť sa na voľbách a budú hlasovať za jeho stranu. Je logické predpokladať, že o občianstvo požiadajú práve tí zahraniční Maďari, ktorí majú blízko k Orbánovmu Fideszu. Počul som však, že napríklad v Sedmohradsku má silnú podporu opozičný krajne pravicový Jobbik. Nezávisle od toho však práve tento zámer za tým stojí. Jeden z Orbánových

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA a nacistická agresia proti POĽSKU Vojenský historický ústav Bratislava 2006 1 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Recenzenti: doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.

Mehr

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII Vznik Československej republiky (ČSR) bol oficiálne potvrdený 28. a 30. októbra 1918 dvomi štátoprávnymi aktami prijatím Vyhlásenia národného výboru Československého v Prahe a Deklaráciou slovenského národa

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.)

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.) KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE Marek Švec (ed.) Bratislava 2013 Editor: JUDr. Marek Švec, PhD. Autori: Miloš Lacko, Ladislav Macháček, Simona Schuszteková, Martin Štefko, Jozef Toman,

Mehr

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame:

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame: Tvoríme základy Mandantenbrief Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí daní, práva a hospodárstva na Slovensku Ausgabe / vydanie: Februar / február

Mehr

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady 11/2009 Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady ako sú podvádzaní pacienti a spotrebitelia Regina Nowack (preklad z nemčiny ďurino, február 2010, www.auria.sk/blog) Zhrnutie Neexistuje žiaden zločin,

Mehr

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí JAZYK A KOMUNIKÁCIA Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí Bratislava 2005 Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatúry Katedra nemeckého jazyka

Mehr

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST prof. JUDr. Milan ČIČ, DrSc. et. mult. Dr. h. c., akademik SAV, akademik EAVU 1993 2000 od 2004 asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied námestník ministra

Mehr

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PRÁVNE POSTAVENIE RODIČA VO VÝCHOVE MALOLETÉHO DIEŤAŤA HABILITAČNÁ PRÁCA BRATISLAVA 2012 JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. 1 ABSTRAKT Predložená habilitačná práca

Mehr

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA RECENZENT Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. S O C I O L I N G U I S T I C A S L O V A C A 5 MESTO A JEHO

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009

Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009 Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009 Kutlíkova 17, P.O. Box 228, 814 99 Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / 6353 67 87, 88 Fax: +421 / 2 / 6353 67 89 E-mail: sohk@sohk.sk www.sohk.sk z_hlbmandat_d_jan09:inz_hlbmandat_d_jan09

Mehr

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO 3 2006 4, harf a. RO Č 2. NÍK 3 ČÍS. LO 40 Kč/Sk ROČNÍK 4. SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1. ČÍSLO CENA CEN A 4 40 ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO Sk. 3 NÍK ROČ ÍSLO. Č KLU NY RÁR KE LITE UBLI SKÝ EJ

Mehr

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER ROČENKA 2008 JAHRESRÜCKBLICK 2008 Kutlíkova 17 P.O. Box 228 814 99 Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / 6353 67 87, 88 Fax: +421 / 2

Mehr

VOJENSKÁ HISTÓRIA 2/2007. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE

VOJENSKÁ HISTÓRIA 2/2007. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VOJENSKÁ HISTÓRIA Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo 2/2007 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VHÚ Bratislava 2007 Príspevky vyjadrujú názory autorov a nemusia byť totožné

Mehr

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002 OBSAH Obsah...1 NOVÉ SMERY PSYCHOTRONICKÉHO VÝSKUMU...2 MUDr. Teodor Rosinský CSc, Nitra 2 Súčasné aspekty siekt z hľadiska evanjelickej cirkvi... 4 Mgr. Bunčák 4 ANIMATIZMUS: ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA, PONÍMANIE

Mehr

ISBN 978-80-89335-00-8

ISBN 978-80-89335-00-8 C M Y K C M Y K K25 CMY C M Y K K50 CMY C M Y K K75 CMY C M Y K K25 CMY C M Y K K50 CMY C M Y K K75 CMY C M Y K K25 CMY C M Y K K50 CMY C M Y K K75 CMY C M Y K C M Y K ISBN 978-80-89335-00-8 Martin Lacko

Mehr

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09. Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.2015 Der Besuch der DSB ist schulgeldpflichtig. Die Schulgebühren

Mehr

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Bratislava 2010 Historický ústav SAV Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. Július Bartl, Tomáš Borovský, Daniela Dvořáková,

Mehr

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: Zdroj: http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/konjunktiv/konjunktiv-2 ÚVOD Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: oznamovací

Mehr

Spravodaj c 160 +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++

Spravodaj c 160 +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++ Spravodaj c 160 Motto60: Často chudobná pastierova chyžka môže pre vlasť viac urobiť než tábor, z ktorého bojoval Žižka. - V prílohe zasielame pozvánku na prednášku prof. Ing. Bajcsyho, PhD., ktorá sa

Mehr

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Zborník Múzea Slovenského národného povstania 2006 Zborník Múzea Slovenského národného povstania GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme vám predstavili nové vydanie Zborníka Múzea

Mehr

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ ESEJE FII.07.0FI A Roč 60. 2005. č. I AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ JOZEF KUNOVSKÝ, Spojená škola s organizačnými zložkami SOU, SPŠ, OA, Partizánske KUNOVSKÝ, J.: Azerbaijani

Mehr

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950 Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Periodiká do roku 1950 Názov Roky A-ZET 1938 Acta musicologica 1931-1934 Acta ordinariatus Neosoliensis

Mehr

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal Recenzovaný časopis Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Predseda vedeckej rady: doc.

Mehr

Personal Data Protection Policy

Personal Data Protection Policy Please select language: English German ~ Deutsch Slovakia Slovensko 1. Personal data protection Personal Data Protection Policy a. The Data Controller is any of the following companies: 1. Johns Manville

Mehr

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu Drevené kuchynské sady ručná výroba Wooden kitchen sets hand made Holzküchensets Handgefertigt www.woodarticle.eu Popis ku kuchynskému náčiniu Papala Kuchynské náčinie značky Papala je vyrobené z bukového

Mehr

Obsah Summary Revue Piešťany Jeseň 2014 Autumn 2014 Herbst 2014. Návraty Juraja Slezáčka (Juraj Staško st.)

Obsah Summary Revue Piešťany Jeseň 2014 Autumn 2014 Herbst 2014. Návraty Juraja Slezáčka (Juraj Staško st.) Revue Piešťany, ročník L. Kultúrno-spoločenský štvrťročník Dátum vydania 1. september 2014 Vydáva mesto Piešťany Šéfredaktor: Kornel Duffek Redaktor: Tibor Hlobeň Redakčná rada: Ing. Margita Galová (predsedníčka),

Mehr

MATURITA 2009. nemecký JAZYK

MATURITA 2009. nemecký JAZYK MATURITA 2009 EXTERNÁ ČASŤ nemecký JAZYK úroveň B2 kód testu: 8240 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU. Test obsahuje 80 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.

Mehr

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január Misiologické info Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január R. Mazur: Bůh na cestě za člověkem P. Bargár: Misijná prax českých a slovenských cirkví vo svetle krízových

Mehr

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE 1 PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA PROFIL WINCOTT PEOPLE Franchise 0/0/0/50 Ak chcete podnikať pod značkou dynamickej spoločnosti... Falls Sie unter der Marke einer dynamischen Gesellschaft unternehmerisch

Mehr

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2003

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2003 OBSAH Obsah...1 PSYCHOTRONICKÝ VÝSKUM V OSTATNOM DESAROÍ...2 MUDr. Teodor Rosinský CSc, Nitra 2 ŠIRŠIE SÚVISLOSTI ENERGOINFORMATIKY...4 MUDr. Gustáv Solár, Centrum akupunktúry, Bratislava, SR 4 REGRESNÍ

Mehr

OLYMPIONICI LIPTOVA - 1 -

OLYMPIONICI LIPTOVA - 1 - YMPIICI IPTV - 1 - - 2 - Dr. Milan FRK YMPIICI IPTV YMPIJSKÝ KUB IPTV 2003-3 - a vydanie publikácie finančne a sponzorsky prispeli lcatel Sel a.s. iptovský Hrádok Mgr. Jerguš Bača FITSS B Fond rozvoja

Mehr

HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ. Leško, V. Plašienková, Z. (eds.)

HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ. Leško, V. Plašienková, Z. (eds.) ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS ŠAFARIKANAE Filozofický zborník 1 (AFPhUŠ 1/1) 2008 HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ Leško, V. Plašienková, Z. (eds.) Košice 2008 HEGELOVA FENOMENOLÓGIA

Mehr

WEGWEISER ZU DEUTSCHEN KONNEKTOREN

WEGWEISER ZU DEUTSCHEN KONNEKTOREN WEGWEISER ZU DEUTSCHEN KONNEKTOREN Peter Matejov 2012 VORWORT Jeder Sprachlerner trachtet nach soliden und fundierten Kenntnissen, die es ihm ermöglichen werden eines Tages seine Gedanken präzise und richtig

Mehr

Trestná zodpovednosť právnických osôb. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen

Trestná zodpovednosť právnických osôb. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Trestná zodpovednosť právnických osôb Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Trestná zodpovednosť právnických osôb Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12.

Mehr

Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania Sprachkompetenz als Bestandteil des lebenslangen Lernens Language Competence

Mehr

KRST DETÍ KRESŤANSTVO A NACIONALIZMUS. Okolnosti vzniku, vývoj a činnosť nitrianskych seniorálnych pastorálnych konferencií v rokoch 1871 1952.

KRST DETÍ KRESŤANSTVO A NACIONALIZMUS. Okolnosti vzniku, vývoj a činnosť nitrianskych seniorálnych pastorálnych konferencií v rokoch 1871 1952. Spravodaj Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku Téma: KRESŤANSTVO A NACIONALIZMUS KRST DETÍ Okolnosti vzniku, vývoj a činnosť nitrianskych seniorálnych pastorálnych konferencií v rokoch

Mehr

Economic and Monetary Union Governance: Impact on the European Union and Beyond. 27 January 2014 Brussels, Belgium MEDIA MONITORING

Economic and Monetary Union Governance: Impact on the European Union and Beyond. 27 January 2014 Brussels, Belgium MEDIA MONITORING Economic and Monetary Union Governance: Impact on the European Union and Beyond 27 January 2014 Brussels, Belgium MEDIA MONITORING Table of Contents MEDIA... 3 Aktualne.sk: KAŽIMÍR: Banková únia nie je

Mehr

36/2011/2. EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL

36/2011/2. EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL 36/2011/2 EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKÁ FAKULTA, ÚSTAV ARCHEOLOGIE A MUZEOLOGIE MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST V BRNĚ ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké

Mehr

Mosonmagyaróvár a Malý Žitný

Mosonmagyaróvár a Malý Žitný Mosonmagyaróvár a Malý Žitný H-9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 9. Tel./Fax: +36 96 206 304 info@szigetkozportal.hu www.szigetkozportal.hu o b s a h Podujatia 6. Mosonmagyaróvár a Malý Žitný 8-15. Aktívne

Mehr

Zamestnanost mladých ľudí v regióne strednej Európy Nové príležitosti nové cesty. Új esélyek Új utak

Zamestnanost mladých ľudí v regióne strednej Európy Nové príležitosti nové cesty. Új esélyek Új utak Trilaterale Arbeitsmarktkonferenz Trilaterálna konferencia trhu práce Háromoldalú munkaügyi konferencia Jugendbeschäftigung in der Europa Region Mitte Neue Chancen Neue Wege Zamestnanost mladých ľudí v

Mehr

Ausbildung: Duale Zukunft

Ausbildung: Duale Zukunft JANUAR / FEBRUAR 2015 DDAAS S MMAAG GA AZ ZI IN N AAUUS S D DE ER R S SL LOOW WAAK KE EI I www.pressburger.eu Ausbildung: Duale Zukunft Slowakei 3,15 Ausland 4 KOMMUNALWAHLEN Jetzt werden Nesrovnals 111

Mehr

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary EdTRANS SK-AT Glossar Glosár Glossary Einleitung Aufgrund der Globalisierung, des wirtschaftlichen Wandels und auch der rezent wirtschaftlich schwierigen Situationen in Europa haben sich die Anforderungen,

Mehr

auf ihre anfrage wegen hartmann v. co. teilen wir ihnen folgendes mit:

auf ihre anfrage wegen hartmann v. co. teilen wir ihnen folgendes mit: 7 Wenn Sie selber um Information gebeten werden: Beziehen Sie sich ausdrücklich auf die Anfrage. Nennen Sie die Gründe, wenn Sie keine Auskunft geben wollen oder können. Bitten Sie um absolute Diskretion.

Mehr

This certificate is valid from 2014-07-10 to 2017-07-06 Certificate registration no.: 50714468 Duplicate

This certificate is valid from 2014-07-10 to 2017-07-06 Certificate registration no.: 50714468 Duplicate CERTIFICATE ISO 9001:2008 hereby certifies that the company PULS GmbH Scope of certification: Development, Production, Logistics and Sales of Power Supplies Certified location: Arabellastraße 15 (further

Mehr

Die Teilung der Tschechoslowakei Zusammenfassende Analyse zehn Jahre danach. Karel Vodička 1

Die Teilung der Tschechoslowakei Zusammenfassende Analyse zehn Jahre danach. Karel Vodička 1 Die Teilung der Tschechoslowakei Zusammenfassende Analyse zehn Jahre danach Karel Vodička 1 Zusammenfassung Die Teilung der Tschechoslowakei entsprach nicht dem Wunsch der tschechoslowakischen Bevölkerung.

Mehr

ROZHOVORY HERMENEUTIKA VIERY. Boži a lidská nekonečnost. in der Schrift und Patristik. (Náuka o milosti v Písme a u cirkevných otcov).

ROZHOVORY HERMENEUTIKA VIERY. Boži a lidská nekonečnost. in der Schrift und Patristik. (Náuka o milosti v Písme a u cirkevných otcov). ROZHOVORY FILOZOFIA Roč 56, 2001, č 8 HERMENEUTIKA VIERY Doc. Lenka Karfíková, Dr. theol. je vedúcou Katedry filozofie a patrológie Cyrilometodejskej teologickej fakulty Univerzity Palackého (CMTF IJP)

Mehr

Studia Bibliographica Posoniensia

Studia Bibliographica Posoniensia Studia Bibliographica Posoniensia 2012 Univerzitná knižnica v Bratislave 2012 Univerzitná knižnica v Bratislave, 2012 Zostavovateľka Mgr. Miriam PORIEZOVÁ, PhD. Lektori PhDr. Viliam ČIČAJ PhDr. Agáta KLIMEKOVÁ,

Mehr

2/11. Móda a zvyklosti. Téma čísla. Pamätajte na tých, čo vás viedli a hlásali vám Božie slovo... Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky.

2/11. Móda a zvyklosti. Téma čísla. Pamätajte na tých, čo vás viedli a hlásali vám Božie slovo... Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. 2/11 február - únor 2011 roèník 81 Èasopis Bratskej jednoty baptistov Èasopis Bratrské jednoty baptistů Pamätajte na tých, čo vás viedli a hlásali vám Božie slovo... Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes

Mehr

SIEDLUNGEN DER BARBAREN

SIEDLUNGEN DER BARBAREN BARBARSKÁ SÍDLIŠTĚ SIEDLUNGEN DER BARBAREN Chronologische, wirtschaftliche und historische Aspekte ihrer Entwicklung aus der Sicht der neuen archäologischen Forschung (Archäologie der Barbaren 2007) SPISY

Mehr

Dein Kurzzeiteinsatz bei Boccs. Infomappe

Dein Kurzzeiteinsatz bei Boccs. Infomappe D Kzzz B Ipp C (S) v kö W ü S S H I z Jz S S ä z Kp v z S ö v S D P HIV- k ä Mä Cp (v) Sä D L R v K k v Sz I Cp z Nö B I Z BOCCS H ü kö BOCCS T ü v B S L z W ü K S z ö ß P z P D Pk S D P ß üz z K S ö D

Mehr

Die slowakische Musik des 20. Jahrhunderts und die Idee der Nationalmusik

Die slowakische Musik des 20. Jahrhunderts und die Idee der Nationalmusik Jana Lengová (Bratislava) Die slowakische Musik des 20. Jahrhunderts und die Idee der Nationalmusik Die vor einigen Jahren (1997) durchgeführte Umfrage 1 der Fachzeitschrift Slovenská hudba ( Slowakische

Mehr

VERSICHERUNGEN SICHERE GESCHÄFTE

VERSICHERUNGEN SICHERE GESCHÄFTE JULI / AUGUST 2015 D A S M A G A Z I N A U S D E R S L O W A K E I www.pressburger.eu VERSICHERUNGEN SICHERE GESCHÄFTE Slowakei 3,15 Ausland 4 DER GENERAL AM DONAUUFER Zum 135. Geburtstag eines großen

Mehr

Český úřad geodetický a kartografický Slovenský úrad geodézie a kartografie. Praha, květen 1992 Roč. 38 (80) číslo 5 str. 91-112 Cena Kčs 7,-

Český úřad geodetický a kartografický Slovenský úrad geodézie a kartografie. Praha, květen 1992 Roč. 38 (80) číslo 5 str. 91-112 Cena Kčs 7,- Český úřad geodetický a kartografický Slovenský úrad geodézie a kartografie Praha, květen 1992 Roč. 38 (80) číslo 5 str. 91-112 Cena Kčs 7,- odborný časopis Českého úřadu geodetického a kartografického

Mehr

Poklady Atlantického oceánu 8dňová plavba so spoločnosťou Pullmantur All inclusive!!!

Poklady Atlantického oceánu 8dňová plavba so spoločnosťou Pullmantur All inclusive!!! Poklady Atlantického oceánu 8dňová plavba so spoločnosťou Pullmantur All inclusive!!! AKCIA PRE DETI (s 2 dospelými na kajute) Deti do 2 rokov (24mesiacov): plavba zdarma Od 2 do 17 rokov, plavba zdarma

Mehr

Kronika mesta Prešov

Kronika mesta Prešov Kronika mesta Prešov 2008 zväzok XLIX. Tento zväzok Kroniky mesta Prešov, ktorý je v poradí XLIX. zväzkom kroník tohto mesta, obsahuje 152 priebežne číslovaných strán. JUDr. Pavel Hagyari primátor mesta...q~...

Mehr

VARIA XXI. Zborník abstraktov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica Šachti ky 30. 11. 2. 12. 2011)

VARIA XXI. Zborník abstraktov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica Šachti ky 30. 11. 2. 12. 2011) VARIA XXI Zborník abstraktov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica Šachti ky 30. 11. 2. 12. 2011) Editorky Katarína Barnová Alexandra Chomová Banská Bystrica Katedra slovenského jazyka

Mehr

OSOBNOST A JEJÍ PODÍL NA ROZVOJI SPOLEČNOSTI (Sborník z mezinárodní virtuální vědecké konference) Díl I.

OSOBNOST A JEJÍ PODÍL NA ROZVOJI SPOLEČNOSTI (Sborník z mezinárodní virtuální vědecké konference) Díl I. EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, s. r. o., KUNOVICE OSOBNOST A JEJÍ PODÍL NA ROZVOJI SPOLEČNOSTI (Sborník z mezinárodní virtuální vědecké konference) Díl I. KUNOVICE 2007 Garant mezinárodní vědecké virtuální

Mehr

MEĎ ODBORNÁ INŠTALÁCIA MEDENÝCH RÚR. Výukový program pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia

MEĎ ODBORNÁ INŠTALÁCIA MEDENÝCH RÚR. Výukový program pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia MEĎ je to najlepšie pre rozvody vody, plynu a vykurovania ODBORNÁ INŠTALÁCIA MEDENÝCH RÚR Výukový program pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE Odborná

Mehr

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2014/2015

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2014/2015 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

Mehr

MAGAZIN. Sonne im Netz EWG INFORMATIONEN DER BKW GRUPPE. Mitmachen und gewinnen! Begegnung mit der Sonnenkraft

MAGAZIN. Sonne im Netz EWG INFORMATIONEN DER BKW GRUPPE. Mitmachen und gewinnen! Begegnung mit der Sonnenkraft K MZ /1. /01 MZ M D K z y pk bb k D k z: ä? M! MZ /1 MZ /1, Vpä kzäk pv k Köp. bk k bü b. ö v V D,, Db, K. D p, z v bbk, k b. b, b D b k. D x bzm ä, b üb- v k, p. j b ä kp. - z k. pz : b b -Mz kä v vk,

Mehr

rüv-getestet DasDo-it-yoursetf-Magazin +q;* &,',, -*# Sonderdruck 9 Werkstatt-Sauger * Mr(nRcHER Testsieger: lillffii TESTSIEGER ..

rüv-getestet DasDo-it-yoursetf-Magazin +q;* &,',, -*# Sonderdruck 9 Werkstatt-Sauger * Mr(nRcHER Testsieger: lillffii TESTSIEGER .. üv- DD--y-Mz +q;* &' "4 -*# S l M 1112007 9 W-S T * M(RHER T: % TESTSEGER TEST & TECHNK Tä;P;'G Sz ü E ü W? 0 vll v -Ml ü w ü E? S l w T w Mä Sä Pxpü p - zw j Dzp v l : A v Spä wä A Ewz K M P 200 E ['ä

Mehr

34 B 5636 357385 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 35 B 5636 357386 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 36 B

34 B 5636 357385 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 35 B 5636 357386 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 36 B 1 B 5604 357667 Harrerová, Šárka Základy lékařské angličtiny Praha:Avicenum,1979 2 B 5604 357668 Harrerová, Šárka Základy lékařské angličtiny Praha:Avicenum,1979 3 B 5604 357669 Harrerová, Šárka Základy

Mehr

KABELLOSES RÜCKFAHRKAMERASYSTEM WIRELESS BACK-UP CAMERA SYSTEM SYSTÈME DE CAMERA DE RECUL SANS FIL BEZDRÔTOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM CÚVANIA

KABELLOSES RÜCKFAHRKAMERASYSTEM WIRELESS BACK-UP CAMERA SYSTEM SYSTÈME DE CAMERA DE RECUL SANS FIL BEZDRÔTOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM CÚVANIA KABELLOSES RÜCKFAHRKAMERASYSTEM WIRELESS BACK-UP CAMERA SYSTEM SYSTÈME DE CAMERA DE RECUL SANS FIL BEZDRÔTOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM CÚVANIA with 3,5 inch (8,9 cm) monitor mit 3,5 (8,9 cm) Monitor avec écran

Mehr

D A S M A G A Z I N A U S D E R S L O W A K E I

D A S M A G A Z I N A U S D E R S L O W A K E I SEPTEMBER/OKTOBER 2014 D A S M A G A Z I N A U S D E R S L O W A K E I www.pressburger.eu FARBIGER HERBST Slowakei 3,15 Ausland 4 HIGH-TECH AM DONAUSTRAND Angefangen hat alles mit einem Raketenbau-Ingenieur

Mehr

Gotická cesta Gótikus út The Gothic Route Der gotischer Weg

Gotická cesta Gótikus út The Gothic Route Der gotischer Weg Gotická cesta Der gotischer Weg Gotická cesta Der gotische Weg SVK HUN ENG GER Pozvanie na Gotickú cestu 4 Meghívó a gótikus útra 4 An Invitation to the Gothic Route 4 Die Einladung zur Gotik-Tour 4 Košice

Mehr

Vorstellung der E.ON Czech Gruppe

Vorstellung der E.ON Czech Gruppe Vorstellung der E.ON Czech Gruppe Tomáš Kubín head of area management České Budějovice, 12. November 2010 Agenda 1. Vorstellung E.ON Konzern 2. E.ON Czech Gruppe und ihre Position auf dem Strom- und Gasmarkt

Mehr

420 + BR-410 405 + BR-470

420 + BR-410 405 + BR-470 Web série je zosobněním dynamiky, lehkosti, přívětivosti i důvěry. Je ozdobou i nástrojem. Web a její subtilní a přitom důvěru budící atraktivní design je navíc navržen tak, aby zaručoval dlouhodobou užitnou

Mehr

OBSAH CONTENTS 01-08 PROCESNÉ RIADENIE A CONTROLLING V PRIEMYSLE PROCESS MANAGEMENT AND CONTROLLING IN INDUSTRY RAJNOHA RASTISLAV - RAŠNER JAROSLAV

OBSAH CONTENTS 01-08 PROCESNÉ RIADENIE A CONTROLLING V PRIEMYSLE PROCESS MANAGEMENT AND CONTROLLING IN INDUSTRY RAJNOHA RASTISLAV - RAŠNER JAROSLAV KVALITA INOVÁCIA PROSPERITA VIII/1 2004 OBSAH CONTENTS i - xiii ABSTRAKTY ABSTRACTS 01-08 PROCESNÉ RIADENIE A CONTROLLING V PRIEMYSLE PROCESS MANAGEMENT AND CONTROLLING IN INDUSTRY RAJNOHA RASTISLAV -

Mehr

Preklady zo slovenčiny do nemčiny a z nemčiny do slovenčiny na www.ziegler.sk

Preklady zo slovenčiny do nemčiny a z nemčiny do slovenčiny na www.ziegler.sk NEMECKO SLOVENSKÝ ODBORNÝ SLOVNÍK hospodársky, ekonomicky, právny a sociálny Slovník, v ktorom nájdete len to, čo inde nenájdete Štefan Ziegler 2009 ČASŤ A - E Preklady zo slovenčiny do nemčiny a z nemčiny

Mehr

Okruhy absolventských zkoušek dálkové studium

Okruhy absolventských zkoušek dálkové studium Okruhy absolventských zkoušek dálkové studium A) Odborná část 1. Dokumenty jako zdroje informací druhy a formy dokumentů vývojové etapy obsahové a formální podoby dokumentů typologie dokumentů obsahová

Mehr

V tomto čísle: Fyzikální aspekty chemické sterilizace Specializační studium všeobecných sester pracujících na CS

V tomto čísle: Fyzikální aspekty chemické sterilizace Specializační studium všeobecných sester pracujících na CS V tomto čísle: Fyzikální aspekty chemické sterilizace Specializační studium všeobecných sester pracujících na CS V tomto čísle najdete: Specializační studium všeobecných sester pracujících na CS 3 Iberlová

Mehr

C O M P U T E R. Eingabe - Verarbeitung Ausgabe

C O M P U T E R. Eingabe - Verarbeitung Ausgabe C O M P U T E R Eingabe - Verarbeitung Ausgabe Alle Computer arbeiten nach demselben Prinzip: Eingabe, Verarbeitung, Speicherung und Ausgabe von Daten. Peripheriegeräte wie Tastatur und Bildschirm dienen

Mehr

0,8 mm x 0,6mm 18 mm 10 mm 16 mm 25 mm Doporučená hrana 2800*1300 š 1300 ABS LAM Eur/1-4ks Eur/bm W980 2 Platinově bílá W2 x x x HU 10113 HU 30113

0,8 mm x 0,6mm 18 mm 10 mm 16 mm 25 mm Doporučená hrana 2800*1300 š 1300 ABS LAM Eur/1-4ks Eur/bm W980 2 Platinově bílá W2 x x x HU 10113 HU 30113 aminované DTD EGGER - dodací poriadok ový program výrobcu () V prípade dvojpaletového odberu je cena nižšia o -4% tovar s obmedzenou dostupnosťou od 4-5 mesiaca v roku 2012 (do vypredania zásob papiera)

Mehr

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II Zoznam technických predpisov archivovaných v ÚAGK Metodické návody, Inštrukcie, Technologické postupy, Smernice PRÍRASTKOVÉ

Mehr

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Berlin II Anotace Pracovní listy k reáliím o hlavním městě Německa Berlíně. Mezipředmětové vztahy - zeměpis

Mehr

Krok za krokom k maturite Nemčina gramatika

Krok za krokom k maturite Nemčina gramatika Krok za krokom k maturite Nemčina gramatika Aj v tlačenej verzii. Objednať si môžete na stránke www.fragment.sk Ďalšie e-knihy v edícii: Krok za krokom k maturite Matematika Krok za krokom k maturite Slovenský

Mehr

Dieselbe Vertraulichkeit müssen Sie natürlich auch als Auskunftgeber wahren.

Dieselbe Vertraulichkeit müssen Sie natürlich auch als Auskunftgeber wahren. 6 Wenn Sie mit einer Firma ein Geschäft planen, bei dem Ihr Unternehmen als Kreditgeber auftritt, sind Sie natürlich daran interessiert zu erfahren, ob Ihr Geschäftspartner kreditwürdig ist. Sie wollen

Mehr

Infoabend. In Kooperation mit dem Verein EUROSOLA. Grenzenlose Energiekultur. Ein Energiestammtisch in Tschechisch und Österreichisch *

Infoabend. In Kooperation mit dem Verein EUROSOLA. Grenzenlose Energiekultur. Ein Energiestammtisch in Tschechisch und Österreichisch * 146. Infoabend In Kooperation mit dem Verein EUROSOLA Grenzenlose Energiekultur Ein Energiestammtisch in Tschechisch und Österreichisch * Donnerstag, 8. August 2013 in Langau (Bez. Horn/NÖ) und Safov/Schaffa

Mehr

Haushaltsbuch Jänner 2013

Haushaltsbuch Jänner 2013 Haushaltsbuch Jänner 2013 Di 1 Mi 2 Do 3 Fr 4 Sa 5 So 6 Mo 7 Di 8 Mi 9 Do 02 Fr 11 Sa 12 So 13 Mo 14 Di 15 Mi 16 Do 17 Fr 28 Sa 19 So 20 Mo 21 Di 22 Mi 23 Do 24 Fr 25 Sa 26 So 27 Mo28 Di 29 Mi 30 Do 31

Mehr

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang TRAINING AND PRACTICE VOLUME 9. ISSUE 1-2/2011 NeleŠovKá, alena pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang Der Beitrag stellt eine Fortsetzung der kleinen Forschungsstudien

Mehr

Declaration of Performance

Declaration of Performance EN Declaration of Performance DECLARATION OF PERFORMANCE No. 0002-CPR-GU-BKS-FERCO-L in accordance with Construction Products Regulation No. 305/2011 of the European Parliaments and Council dated 9 March

Mehr

PROGRAMM DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG

PROGRAMM DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG PROGRAMM DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG Pressburg/Bratislava 30. 9. 2. 10. 2015 30. September 2015 17.00 18.00 Vorprogramm zur Eröffnung Moderation: Gerald Schubert (Auslandsredaktion Tageszeitung

Mehr

Bilateral agreements on flood risk management in the DRBD

Bilateral agreements on flood risk management in the DRBD Bilateral agreements on flood risk management in the DRBD Annex 4 of the DFRM Plan ICPDR / International Commission for the Protection of the Danube River / www.icpdr.org Austria Staat, Bezeichnung Deutschland

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Mehr

INTERIÉROVÉ DVE E A ZÁRUBNù INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

INTERIÉROVÉ DVE E A ZÁRUBNù INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE INTERIÉROVÉ DVE E A ZÁRUBNù INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE Dvefie plné Dvefie prosklené Dvefie celosklenûné Dvefie s rámeãky z masívního dfieva Dvefie jedno i dvoukfiídlé Dvefie poïárnû odolné Dvefie posuvné

Mehr

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982 Zoznam dokumentov ponukovaných na predaj pre používateľov knižnice - november 2014 P.č. Sign. Prír.č. Autor Názov Vydavateľ 1 C 1295 333960 Žizň rastenij v šesti tomach 2 Moskva : Prosveščenije, 1976 2

Mehr

Protokoll der 7. Sitzung des Akademischen Senats der privaten Hochschule Goethe Uni Bratislava (VŠ GUNI) vom 7. Februar 2014

Protokoll der 7. Sitzung des Akademischen Senats der privaten Hochschule Goethe Uni Bratislava (VŠ GUNI) vom 7. Februar 2014 Protokoll der 7. Sitzung des Akademischen Senats der privaten Hochschule Goethe Uni Bratislava (VŠ GUNI) vom 7. Februar 2014 Beginn um: 10.00 Uhr im Sitzungszimmer des Rektorats der VŠ GUNI Anwesend (laut

Mehr

Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A.

Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A. Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A. Bruzek a C. J. Durrant Ilustrovaný slovník termínov alnečnej

Mehr

ELEKTRONISCHER MEDIEN

ELEKTRONISCHER MEDIEN FACHSPRACHE DEUTSCH FÜR STUDENTEN DER KRANKENPFLEGE MIT HILFE ELEKTRONISCHER MEDIEN Abstrakt Ingo T. Herzig Technische Universität Liberec Ökonomische Fakultät Lehrstuhl für Fremdsprachen Studentská 2,

Mehr

Ich bin der SirWiss. Der SWM Service

Ich bin der SirWiss. Der SWM Service I SW D SWM S L K K, F I a Ü ü a SWM S-. S S a B ü a W: a, ä. S a S W Z. V S a? Da I U U. E I S-. Gaa ü W, GEZ Fa a - a Laaa. U a I a, S a a U a ö. G Ea S: aü SWM. Da ä K Pa Ma R. W a ü S a: I K a C Caé

Mehr

Architektur in Basel. Zwischen Tradition und Moderne.

Architektur in Basel. Zwischen Tradition und Moderne. k Z T IR LIEE OTE EEO IE ZLE LIT D IE UI I IRE ORE? >> Ek E fü k j/p f F 107 k z J ä fü vkpp z 50 pä V D, Fkf, f, y, k, L, L,, v, k,, p Zü (pz) k p: D üz k f Dpz f Ef v z & k ü T f 3 D üpk ffä Ff z f E

Mehr

Frauen und Reformation 2017

Frauen und Reformation 2017 Die Reformation war im Gebiet der heutigen Slowakischen Republik bereits Anfang des 16. Jahrhunderts verbreitet und das damalige Oberungarn war im 16. und 17. Jahrhundert ein Verwaltungsbezirk des Königreichs

Mehr

Zoznam podporovaných partnerov

Zoznam podporovaných partnerov PRÍLOHA 1: Zoznam podporovaných partnerov Z RAKÚSKA 1. Podporované univerzity: Universität Wien Medizinische Universität Wien Technische Universität Wien Universität für Bodenkultur Wien Veterinärmedizinische

Mehr

wir haben Ihr Schreiben vom 06.02. bezüglich Ihrer Rechnung vor über... erhalten.

wir haben Ihr Schreiben vom 06.02. bezüglich Ihrer Rechnung vor über... erhalten. 15 Vielleicht sind ja auch Sie der säumige Schuldner. Dann teilen Sie dem Gläubiger die Gründe für Ihren Zahlunsverzug mit und entschuldigen sich, weisen Sie darauf hin, dass Sie die Zahlung bereits veranlasst

Mehr

Juden in der mittelalterlichen Stadt. Jews in the medieval town

Juden in der mittelalterlichen Stadt. Jews in the medieval town Juden in der mittelalterlichen Stadt Der städtische Raum im Mittelalter Ort des Zusammenlebens und des Konflikts Jews in the medieval town Urban space in the Middle Ages a place of coexistence and conflicts

Mehr

Optimale Absicherung. für gesetzlich Versicherte. Betriebliche Krankenversicherung. f ü r M it. Je tz t ex

Optimale Absicherung. für gesetzlich Versicherte. Betriebliche Krankenversicherung. f ü r M it. Je tz t ex Optimal Absichung fü gstzlich Vsicht Btiblich Kanknvsichung o t il g ba V U n s c h l a a b it!! f ü M it s ic h n k lu s iv J tz t x io K o n d it n n Btiblich Kanknvsichung Kanknzusatzvsichungn fü gstzlich

Mehr