Zuckersüße Energie- und Kosteneinsparung // Saving energy and money is a sweet deal

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Zuckersüße Energie- und Kosteneinsparung // Saving energy and money is a sweet deal"

Transkript

1 -wold gy & wa, Fbua 2014 Ausgab 1 // 11. Fbua 2014 DITORIAL Sa gy blib Mgad d uopäisch gibach // Sa gy ais a gad i h uopa gy sco Hzlich Willko auf d -wold gy & wa Vo 11. bis 1. Fbua päsi di uopäisch Liss iovai Poduk ud Dislisug d Soud Gaswischaf aus d Bich zugug, ffiziz, Hadl, Taspo, Spichug, sa gy ud gü Tchologi. Wi i Rkodjah 201 bilig sich u h als 600 Aussll aus ud 25 Naio dau Bachgöß wi.on, RW, Vafall, BW, Shll, Gal lcic, Dusch Tlko, Sis, Bch ud BP. Auch bi d Fachbsuch söß d uopäisch Bachff auf ugboch goßs Iss: wa wd wid h als xp ud schid. Kogss zu Zukuf ds uopäisch giaks Wi wickl sich d giak i uopa? Das is i d zal Fag auf d diägig -wold Kogss I 0 Kofz ifoi iaioal xp aus Poliik ud Wischaf üb akull Fagsllug d Bach. Topha sa gy wid u Big Daa Maag wi D Aussllugsbich sa gy wächs u: Mi d Hall 4 ud d Galia sh d Mgad 2014 isgsa.800 Quada Aussllugsfläch zu Vfügug. Rud 70 Uh sll hi ih Lösug fü illig suba Nz (sa gids), Zähl (sa ig) ud z Hauschik vo. Nu i d Fokus ück d Zukufsd Big Daa Maag : di Gwiug, Spichug ud aalyisch Auswug gigaisch Dag i Ta- bis xabybich. Das di Fou giwd wid sich d giffiziz Rud 5 Aussll aus d Bich Wischaf ud Poliik wi Wissschaf ud Fchug zig auf d Gischafssad i Hall 7 auf üb 400 Quada ih Lösug fü akull Fagsllug d giwd. Schwpukäßig gh s u giffiziz, Möglichki d gispichug wi isazöglichki uba gi. gäz wid das Fou duch i ufagichs, ihalb d Mss öfflichs Voagspoga. // Wlco o -wold O Fbuay 11-1, h pi uopa fai will ps iovai poducs ad svics i h lciciy ad gas idusis fo h filds of gaio, fficicy, adig, aspo, ag, sa gy ad g chologis. Jus lik i h cod ya of 201, o ha 600 xhibi fo aoud 25 ai will paicipa i i oc agai icludig gias i h sco such as.o, RW, Vafall, BW, Shll, Gal lcic, Dusch Tlko, Sis, Bch ad BP. Al as fa as h ad visi a cocd, h uopa scoal ig plac is coiuig o aous ga is: Mo ha 20,000 xps ad dcisio aks will b xpcd oc agai. Cogss o h fuu of h uopa gy ak How is h gy ak i uop dlopig? Tha will b o of h cal qusi a h h-day -wold Cogss I 0 cofcs, iaioal xps fo h poliical ad cooic filds AUSSTLLR/ XHIBITORS FACHBSUCHR/ VISITORS * 1999* 2000* * ad i Düssldof will povid ifoaio abou opical qusi i h sco. Top subjc of sa gy will b xdd by Big Daa Maag Th sa gy xhibiio scio will gow oc agai: Wih Hall 4 ad h Galia, a xhibiio aa of,800 squa s i oal will b availabl o h gad i H aoud 70 copais will ioduc hi lui fo illigly coollabl gids (sa gids) ad s (sa ig) as wll as fo wokd hous chology. O w focal poi will la o h fuu d of Big Daa Maag : h acquisiio, ag ad aalyical valuaio of gigaic quaiis of daa i h aby o xaby ags. Th hid gy Rvoluio Fou will b ddicad o gy fficicy I Hall 7, 400 squa s will b sd fo h gy Rvoluio Fou : O a coopai booh, aoud 5 xhibi fo h filds of cooy ad Poliics as wll as Scic ad Rsach will show hi lui o opical qusi wih gad o h giffizi Gbäud als Wbwbsvoil Ih Wg zu i giffizi, lisugssak ud achhalig Uh. gy-ffici buildigs as a copii advaag You pah o a gy-ffici, g ad susaiabl pis. buildigchologis INHALT / CONTNT Iviw i / Iviw wih Joas Flui, Sis... Aus d Uh Copoa Nws , 14, 16 Hallpla Floo Pla...12, 1 -wold s...19, 20 Sa gy Fou giwd Kofzäu Cofc Ro... 2 gy uaoud. Ths will aily la o gy fficicy, psibiliis of ig gy ad psibiliis of uilisig wabl gis. Th fou will b suppld by a cophsi poga of lcus which will b public wihi h fai. // LITARTIKL / LADING ARTICL Zucksüß gi- ud Kispaug // Savig gy ad oy is a sw dal s is i wi Wg vo d Zucküb bis zu iwiß Suzuck, d lis i di Kaff- ud Tass isl. Di Zuckhsllug ghö zu d giisivs ud koplxs Podukipozss d ähugsidusi. Dass gik dshalb i wichigs Tha i d Bach sid, lig auf d Had. I d Zuckfabik Akla, di hu zu idlädisch Zuckhsll Suik Ui ghö, wd po Jah 1, Millio To Zucküb zu Zuck, Biohaol, Bioha ud Tifu abi i giisis Gschäf. So ha das Tha gikispaug fü d Zuckhsll Suik Ui i bds hoh Bduug. issihadl i d Zuckpodukio Suik Ui au bis si Jah auf di Baugslisug vo Sis Buildig Tchologis ud u gih. Di Paschaf bga 2007 i Rah ds uopäisch issihadls ud füh i d Jah zu wiug ds Baugsspkus auf di Th Biogas, giikauf, giaag ud giispaöglichki. Wi auf Si 2 >>>

2 2 -WORLD NWS // DINSTAG, LITARTIKL / LADING ARTICL >>> Fzug vo Si 1 Di Zuckfabik Suik Ui i Akla wähd d Rübkapag // Th suga facoy Suik Ui i Akla duig h b capaig I Rah ds issihadls usüz Sis d Zuckhsll bi all opai ud sagisch Aufgab. s gil dabi bispilswis, di CO 2 -Zifika zu baag, di voaussichlich Zuilugsg zu pogizi, Übwachugsplä zu sll, jählich issibich ud Miilug zu Bib zu fass ud di Vifiziug dis Bich zu bgli. Zifika fü Nachhaligki Aus d Zucküb, di Suik Ui aus d Rgio bzih, poduzi das Uh iich u Zuck. s uz daüb hiaus auch di bi d Podukio shd Bioass, u Biohaol ud -ha zu poduzi. Di Biokafff- ud Bioass-Nachhaligkidug fü di Vakug vo Biohaol ud Bioha fod si 2011 di Volag is Zifikas. Sis usüz Suik Ui ud u dis Zifiziug ach d Zifiziugssys RDc, bispilswis bi d Bchug d Tibhausgasissio, d Risikoaag od d fodlich Pozssdokuaio. IMPRSSUM Hausgb & Vlag -wold gy & wa GbH Nobsaß 5, 4511 ss Tlfo: Tlfax: Mail: I: Asgich ss, HRB 1767 Gschäfsfühug: Sfai Ha, co gy agu gbh Klaus Rich, MSS SSN GbH Pojkliug & Chfdakio Ralf Loha co gy agu gbh Nobsaß 5, 4511 ss Rdakioll Ihal co gy agu gbh ga gbh Nobsaß 5, 4511 ss Dsig & Saz co gy agu gbh Nobsaß 5, 4511 ss Copyigh, Hafugsausschluss fü Ihal, Gwählisug Bss Bdigug bi gibzug i ich zu uschäzds Pozial, u gik zu sk lig bi giikauf. Mi d Usüzug vo Sis ko dailli pogizi wd, wi sich d zuküfig gibdaf wickl. Dazu wud bshd Lifäg ud ih hiisch Bzugsg wi gpla Bibsädug ud x iflussfako aalysi. Di gbiss d Pog ud Aalys di Suik Ui, u alai ikaufsöglichki zu diskui ud i us Modll fü d gibzug zu bschliß. I Vodgud sad dabi, i wbwbsfähigs Pisiau sichzusll ud Bschaffugsakisik zu ig. Di bshd Väg i gilifa wud folgich i das u Modll übfüh. Vawougsvoll i gi ugh Suik Ui füh 201 i giaagsys i, u uguz giffizizpozial zu schliß, gik zu ig ud Tibhausgas zu duzi. Das giaag wud ach d Duck W Duck+Vlag GbH & Co.KG I Tlbuch 108, ss-kwig Da Auflag: x. Ufag: 24 Si Fo Udo Gisl Dis Zischif, Biäg ud Abbildug sid uhbchlich gschüz. Jd Vwug außhalb d g Gz ds Uhbchsgszs is oh Zusiug ds Vlags uzulässig ud safba. Das gil isbd fü Vvilfäligug, Übszug, Mikofilug ud di ispichug ud Vabiug i lkoisch Sys. Vo alich gkzich Fdauo öfflich Biäg sll ich i di Miug d Rdakio da. Di i d -wold Nws öfflich Ifoaio i Fo vo Aikl, Da ud Pog sid i göß Sogfal chchi wod. Doch kö wd di co gy agu gbh och d Pa fü di Richigki i Gwäh übh. Ifoaio i Fo vo Nachich ud Aikl buh ilwis auf Mldug vo Nachichagu, Wdis ud/od Fdauo. Ifoaio i Fo vo Kus ud Pis wd vo x Ifoaidis zu Vfügug gsll. Sälich öfflich voga Ifoaio duchlauf i Qualiäskooll ud wd gläßig gpüf. i Gwäh fü di Akualiä, Richigki ud Vfügbaki wid ich glis. Fü Schäd aufgud vo Söug, Vzögug, falsch Da, Iü, Ubchug, di i Disbib d co gy agu gbh od i Disbib vo Zulif d co gy agu gbh auf kö, haf di co gy agu gbh u i d gszlich gli Fäll. Fü d Ihal vo Biäg vo Fdauo wid jglich Hafug ausgschls. Di co gy agu gbh ka auch ich fü Folgschäd vo Di hafba gach wd, w sich d Buz/Ls auf di Richigki, Vollsädigki ud Vfügbaki vo Ifoaio läss. ISO No ugsz. Typischwis wid i Maagsys i h Schi igfüh. I i s Schi übpüf di Sis-gixp di bshd Syssuku ud iba i Suik Ui i Zi- ud Abispla fü di ifühug ds u Syss. U d Vogab, d gibdaf i Bib folaufd zu sk, folg i chisch Aalys, d gbiss i i gibich üd. Zu Lisugsufag ghö auch, d i Audi vozubi ud duchzufüh. Abschlißd wud das wi Vogh i i Maag-Rviw abgsi. Fü Suik Ui bi das ufagich Baugs- ud Nachhaligkisagbo d Sis Buildig Tchologis i sich Möglichki, giisaz ud gik koiuilich zu duzi wi di gichlich Afodug kop ud zulässig zu füll. Das Uh pofii dabi vo d lagjähig Baugsfahug ud d Kopz d Miabid i all Blag ud u das Tha gi. Suik Ui schäz zud d Svic aus i Had, d bächlich Sygiffk öglich. Wi Ifoaio: D. Jög My, Had of Susaiabiliy & gy Maag, od a Sis-Msssad i d Hall, Sad 211 Tuig suga bs io h pu-whi suga cus us o sw hi coff o a is a log ad ivold pocss, o of h coplx ad gy-isi i h food idusy. As a sul, aufacus ak gy cs y siously. y ya, Suik Ui s suga facoy i Akla, Gay, pocsss 1. illio ic of suga bs io suga, biohaol, bioha ad aial fd. This quis oous aous of gy. Fo his a, h Duch suga poduc is caly lookig fo ways o cu gy cs. issi adig fo suga poducs Fo sal yas Suik Ui has lid o Sis Buildig Tchologis o povid culig svics o a ub of gy issus. Th paship bga i 2007 wih a focus o h uopa issi Tadig Sch, ad i has xpadd o h yas o iclud culig o biogas, gy puchasig, gy aag ad gy savig. Sis assiss Suik Ui i all is opaioal ad sagic aciviis laig o issi adig, icludig applyig fo CO 2 cificas, focasig xpcd allowac allocai, ppaig oioig plas, wiig aual issi ad opaig p ad hlpig o ify hs p. Susaiabiliy cifica Suik Ui poducs fa o ha jus suga fo h bs i obais fo houghou h gio. I al uss h bioass gad duig suga poducio o ak biohaol ad bioha. Sic 2011, aufacus ha b quid ud h Bioful ad Bioass Susaiabiliy Rgulaio o subi a cifica wh akig biohaol ad bioha. Sis has assisd Suik Ui wih hs cificaio quis basd o h RDc cificaio sys, fo xapl i calculaig ghous gas issi, hadlig isk aag ad caig h cssay pocss docuaio. Ipod gy puchasig codii Th poial fo lowig gy cs hough gy puchasig should o b udsiad. Sis hlpd Suik Ui focas spcific ds i fuu gy dad by aalyzig xisig dliy coacs ad hi hiic puchasig quaiis as wll as plad opaioal chags ad xal fac. Th focas ad aalysis suls ga Suik Ui h oppouiy o discuss puchasig alais ad o sablish a w odl fo buyig gy. This appoach focusd o suig copii pic lls ad ducig pocu ak isks. Th copay succssfully igad xisig coacs wih gy povids o h w odl. Usig gy spibly I 201 Suik Ui lauchd a gy aag sys o ak advaag of uappd gy fficicy poial, low gy cs ad cu ghous gas issi. Th gy aag sys was ipld accodig o h ISO sadad. Typically, his yp of aag sys is ioducd i sal sags. I h fis sag, Sis gy xps ook a look a Suik Ui s xisig sys sucus, ad h pas agd o a schdul ad acio pla fo iplig h w sys. Th x sag was o ppa a chical aalysis ad dail h suls i a gy po, basd o h qui of coiuously cuig gy dad duig opaio. Th scop of svics al icludd ppaig ad cayig ou a ial audi. Fially, addiioal aci o b ak w agd o i a aag viw. // Th xsi culig ad susaiabiliy svics offd by Sis Buildig Tchologis gis Suik Ui a dpdabl way o coiuously duc is gy us ad cs as wll as o lgal quis coply ad liably. Th copay bfis fo h xsi culig xpic of Sis ad h xpis of is ploys i all aspcs of gy us. Suik Ui appcias h cidabl sygis ivold i obaiig hs svics fo a sigl uc. Mo ifoaio: D. Jög My, Had of Susaiabiliy & gy Maag, o a h Sis sad i Hall, Sad 211

3 -WORLD NWS // DINSTAG, INTRVIW Di güs gi is i och di, di a ispa! // Th gs gy is sill h gy w sa! i Iviw i Joas Flui, Had of Pofolio & Paig, Susaiabiliy ad gy Maag, Sis Buildig Tchologis Divisio -WORLD NWS: H Flui, wi schwgwichig sid Gbäud bzüglich gibauch? Joas Flui: Alli di Gbäud bauch wlwi 40 Poz d gsa gi ud ß üb 20 Poz d CO 2 -issio aus. s lig auf d Had, dass di chisch Sys i Bich Hizugs-, Lüfugs- ud Kliaglug i wichig Hbl sid, u gi izuspa ud issio dulich zu ig. J ach Vwdugszwck ud Lag vo Gbäud lass sich alli duch giffizizaßah bis zu 0 Poz gi ispa. Di ispapozial i Gbäud sid och lägs ich ausgschöpf! -WORLD NWS: Wi buil Si di wicklug i Bich giaag? Joas Flui: D off Soak, di aaki chisch Möglichki d igzugug wi di ich ausgschöpf ispapozial bi Uh hu Möglichki, u gi pisgüsig, zulässig ud achhalig zu bwischaf. Dabi sid di Uh i koplx Fagsllug kofoi: Wlch ffizizaßah sid fiazill sivoll? Wivil gi ll i igzugug poduzi wd? Wi ka ich gi kgüsig bschaff ud di Risik if hal? Wi wik sich das giaag auf di Nachhaligki aus? -WORLD NWS: Was bdu dis Koplxiä fü Uh? Joas Flui: gi is bi vil Uh zu i Kha gwod, wlchs i d spchd Kopz, Abläuf ud Wkzug i Fo vo Sofwa ausgsa wd uß. Dabi uß sich i Uh schid, wlch Pozss slb ud wlch vo i Pa ausgfüh wd ll. schidug hisichlich gizugug, -ikauf, -ffiziz ud Nachhaligki ll auf i lid Sagi fuß. i sukui gibwischafugspozss, bispilswis i Fo is giaagsyss ISO 50001, hilf d Uh, d gibdaf ud di Nachhaligki koiuilich zu bss ud di K zu duzi. -WORLD NWS: Was bi Sis i Bich gi- ud Nachhaligkisaag? Joas Flui: U di ichig schidugsgudlag zu abi, sid Wiss ud fahug gfod, ich u i chisch Bich, d auch bi kozill Th ud hisichlich d Gszgbug i Ifasuku- ud giak. Bdig duch dis Koplxiä sid di öig Fachkiss i giud Nachhaligkisaag ich i all Uh vohad, wshalb vil vo ih auf i sak Pa agwis sid. Sis Buildig Tchologis bi bzüglich gi- ud Nachhaligkisaag i ufagichs Dislisugspofolio a, vo d Sagi ud Plaug, valuaio ud Builug hi zu Pogaipliug, Opiiug ud Sofwa-basi Mssug ud Auswug d Maßah. Fü wi Ifoaio kö Si us g auf d Sis-Msssad i d Hall / Sad 211 bsuch. Wi Ifoaio fid Si auch u // Alhough ciis occupy oly o pc of h wold s sufac, hy cu 75 pc of h global gy, qui 60 pc of h wa ad poduc 80 pc of h ghous gas issi. Th bal agais clia chag is big wagd i h ciis. Buildigs ha a ky ol o play sic hy accou fo a lag sha of h ifasucu i copais ad ciis ad a y gy-isi. -WORLD NWS: M. Flui, how sious is h issu of gy cupio i buildigs? Joas Flui: Buildigs alo cu 40 pc of h wold s oal gy ad a spibl fo o ha 20 pc of CO 2 issi. Tchical syss fo haig, ilaio ad ai codiioig a obviously a ky l fo savig gy Masu & Rpoig Sagy & Plaig Ogoig Svics & Opiizaio Joas Flui, Had of Pofolio & Paig, Susaiabiliy ad gy Maag, Sis Buildig Tchologis Divisio ad subsaially ducig issi. Dpdig o a buildig s pup ad locaio, gy fficicy asus alo ca sa up o 0 pc of gy. Th poial fo savig gy i buildigs is fa fo big xhausd! -WORLD NWS: Wha a you houghs o h dlops i gy aag? Joas Flui: Th op gy ak, aaci chologis fo gaig o s ow gy as wll as fuh poial fo savig gy gi copais ways o aag gy c-ffcily, liably ad susaiably. Copais a facig coplx qusi: Wha fficicy asus ak ss fiacially? How uch gy should w poduc o ou ow? How ca w puchas gy c-ffcily ad iiiz isks? How do ou gy aag pacics affc susaiabiliy? Awass fficicy T a s p a c y valuaio & Assss gi- ud Nachhaligkisaag-Dislisug vo Sis Buildig Tchologis // gy ad susaiabiliy aag svics fo Sis Buildig Tchologis Iplaio Poga -WORLD NWS: Wha d his coplxiy a fo copais? Joas Flui: gy has bco a ky issu fo ay copais, o ha us b addssd wih appopia skills, pocsss ad ools i h fo of fwa. A copay us dcid which pocsss hy should hadl hsls ad which should b hadld by a pa. Dcisi o gy gaio, puchasig, fficicy ad susaiabiliy should b basd o a lid sagy. A sucud gy aag pocss, fo xapl h ISO basd gy aag sys, hlps copais coiuously ipo gy dad ad susaiabiliy ad cu cs. -WORLD NWS: Wha d Sis ha o off i h aa of gy ad susaiabiliy aag? Joas Flui: To sablish h igh foudaio fo akig dcisi, w d kowldg ad xpic, o oly gadig chology bu al cocial issus ad lgislaio affcig h ifasucu ad gy aks. Bcaus of his coplxiy, o all copais ha h cssay xpis i h aa of gy ad susaiabiliy aag, which is why ay of h us ly o a g pa. Sis Buildig Tchologis offs a cophsi pofolio of gy ad susaiabiliy aag svics, agig fo sagy ad plaig, valuaio ad assss o poga iplaio, opiizaio ad fwa-basd asu ad valuaio. Fo o ifoaio, plas visi us a h Sis sad (Hall, Sad -211). Addiioal ifoaio ca al b foud a //

4 4 -WORLD NWS // DINSTAG, AUS DN UNTRNHMN / CORPORAT NWS Di giwd i Wisich voaib // gy Tasiio: Takig h Nx Sps vo Pof. D.-Ig. Spha Ril, Psid & CO G gy Gay Mi d giwd abi sich Duschlad a göß zusahägd Ifasukupojk si Gschich ab. Wi bfid us ggwäig i i Zäsu. i Afag is gach, jz wd sich di Poliik d ächs Schi zu. Wischafsud giiis Siga Gabil ha i gudlgd Rfo ds uba-gi-gsz (G) zu i Haupzil d u Budsgiug klä. i us G ll d Ausbau d uba, Bzahlbaki ud Vgugssichhi fü Büg ud Wischaf i. Di uba ll küfig üb di kgüsigs Tchologi ausgbau ud zügig i d Soak igi wd. Wi bi G glaub a di giwd ud di Möglichki, di sich i ih bi. is is fü us kla: W i lch hgizigs Pojk wi di giwd vo i Volkswischaf gs wd ka, da vo Duschlad. U di vo Paikulaiss gpäg Diskussio voa zu big, is i Rückbsiug auf di uspüglich Zil d giwd öig. Fü dis Zil gab ud gib s wihi i gsllschaflich Ks: 1. Uwl- ud Kliaschuz bi ig CO 2 -issio. 2. i dzals gisys i höchs Vgugssichhi.. i libalisis Makufld, i d gi zu wbwbsfähig Pis agbo wid. Naülich is kuz- ud ilfisig alli duch d Zubau gai zugugsalag di Vgugssichhi i Volkswischaf wi di d Budspublik ich zu gwählis. bfalls is s paadox, dass i gag Jah di gizugug aus Kohl zugo ha, wähd di Isiio i hochflxibl ud uwlfudlich Gaskafwk sich wischaflich ich loh. Di giwd is u da folgich, w si di Wbwbsfähigki d dusch Idusi ud d gsllschaflich Ks ich bdoh. D akull Pisduck i Soak wik d ggwäig gg. Zud hab dyaisch wicklug d lz Jah dazu gfüh, dass sich di afäglich Aah d giwd äd hab ud CO 2 - issio i Jah 201 u u 2 Poz gsig sid. D Ausbau uba gi gh voa, s fhl ab Aiz fü flxibl ud issia Lösug auf Gudlag fsil giäg, u di Volailiä vo Phoovolaik ud Wid opial ud ffizi zu gäz. Hi bsh digd Hadlugsbdaf. Di uspüglich Zil Kliaschuz, Vgugssichhi ud Wbwbsfähigki üss wid i d Fokus gück wd. Dazu üss gzil ud ökooisch ba Riz gsz wd, u fü flxibl, gsich ud issia gi i W zu schaff. Wi uss sich Duschlad u auf dis uspüglich Zil ückbsi ud iovai Tchologi zu Tib fü di giwd ach, u di Basis fü i folgich Uszug zu lg. i Paadigwchsl is i Duschlad digd öig: Wi üss wg vo i wd/od-sagi, hi zu Igaio vo wohl gai als auch koioll gizugug. Das gil auch fü dzal ud zal Lösug. D Wg hi zu folgich Igaio ka u üb i illig gsu giwd füh. Hadwa ud Tchologi schlz i Svics ud Sofwa zu i Gsapoduk ud öglich di Opiiug ds Gsasyss. Solch i illigs Zusaspil ud di Nuzug ds Idusial Is wd di Wschöpfug allgi, ab vo all auch d gisko, auf i us Niau hb. Wi bi G dis Th Pow of O. i u u i Poz duzi Bffbauch vo Gaskafwk wlwi wüd zu ispaug vo h als 66 Md. USD üb 15 Jah füh ud d CO 2 -Ausß dis Kafwk u 660 Mio. po Jah sk. Wi üss di giwd als Chac fü Duschlad ud uopa bgif ud voaib bish fhl alldigs di illig Vzug d flxibl glba i d dagbabhägig uba ispisug. Dis Aufgab uss i d Fokus ds zwi giwd-jahzhs ück, dai di giwd zu i achhalig folg üb di dusch Gz hiaus wid. Di u Budsgiug gib das Tpo a: Noch vo d palaaisch Sopaus ll das u uba-gi- Gsz sh. Duschlad ha di hiisch izigaig Chac, i d giwd i global Voioll izuh. Di Wl schau voll waug auf us! Hall, Sad -16 // Fo Gay, h gy asiio cius h sigifica ad cophsi ifasucu pojc i is hiy. Culy, w fid ousls a a uig poi. Fis sps ha b ak. Now h w go is coid o akig h gy asiio o h x ll. Siga Gabil, Miis of cooic Affais ad gy, has dcidd o odl h Rwabl gy Law (uba-gi-gsz-g). Th w G is suppd o cobi h dlop of wabl gis, affodabiliy ad scuiy of supply fo ciizs ad busisss. I h fuu, wabl gis will b dlopd via h c-ffici chology. Al, wabls will b igad io h ak a a quick pac. A G, w bli i h gy asiio ad h psibiliis i offs. To fuh advac h dba shapd by vaious iss i is ssial o b h iiial objcis of h gy asiio. Fo hs, h has always b ad coius o b a popula csus: 1. Poc h vio ad siulaously duc CO 2 issi 2. Dcaliz gy gaio whil aiaiig h highs supply scuiy. Dgula h ak, sulig i gy cs a copii pics Caily, i h sho- ad diu-, h addiioal cucio of wabl plas alo cao guaa h scuiy of supply fo a cooy such as h Fdal Rpublic of Gay. Likwis, i is a paadox ha h gy oupu fo coal fid plas icasd i h las ya whil iss i highly flxibl ad vioally fidly gas pow sai a o fiacially viabl. To b succssful, h gy asiio us o ha h copiiss of h Ga idusy o pu h popula csus a isk. Th cu pssu o ak pics fo lciciy is coupoduci. Al, h dyaics of h las yas suld i high cabo issi. I fac, i 201 CO 2 issi icasd by wo pc. Rwabl gis coiu o gow. Y, h is a lo of icis fo flxibl ad low-issio lui basd o fsil gy ucs. Thy a ssial i od o fficily copl h volail pow poducio by wabls. Ths cicusacs call fo ug acio. W should focus o h iiial objcis of h gy asiio-clia pocio, scuiy of supply ad copiiss. Raabl icis a ipoa i od o ca valu fo flxibl, scu ad low-cabo gy. Gay ds o b hs iiial objcis ad us iovai chology o di h gy asiio ad scu is succss. A paadig shif is uch-dd i Gay. W d o p hikig i s of black ad whi. Isad, w should ai fo a sagy ha igas wabl ad coioal gaio. This al applis o h qusio of calizd ad dcalizd lui. Succssful igaio ca oly b achid via a illigly coolld gy asiio. Hadwa ad chology, cobid wih svic ad fwa, ca opiiz h i sys. Such illig iplay ad h us of h Idusial I will big Pof. D.-Ig. Spha Ril addd valu o h i cooy ad o h gy sco i paicula. A G, w call his Th Pow of O. Rducig h ful cupio of gas-fid pow plas globally by oly o pc would sa 66 billio USD o 15 yas ad duc h cabo issi of hs plas by o ha 600 illio a ya. W d o viw h gy asiio as a chac fo Gay ad uop, ad w should poo i. Today, w sill lack a illig likag bw flxibl, coollabl pow gaio ad wah-dpd wabl ucs. This ds o b h focus of h scod dcad of h gy asiio i ca b a susaiabl succss i Gay ad byod. Th w Ga go is sig h pac. Th odld Rwabl gy Law (G) is suppd o b adopd bfo h paliaay su css. Th gy asiio offs Gay h uiqu hiical chac o b a global pio. Th ys of h wold will b o Gay wachig us full of xpcai. Hall Sad -16 //

5 -WORLD NWS // DINSTAG, AUS DN UNTRNHMN / CORPORAT NWS Sadwk ud uiq sa Koopaio fü di Mssws-Sagi // Muicipal uiliy povids ad uiq lauch a ig-sagy askfoc Ob K-Nuz-Aalys, Msssysodug od Fslgug i Koaliiag d u Budsgiug zu Abschluss is chlich Rahs fü das Jah 2014 lagsa lich sich d Nbl u di Voausszug fü d Pflichibau vo Sa M. Aus Sich is Vilzbibs uss davo ausggag wd, dass s ab 2015/2016 zu i gszlich vogschib ibau illig Msssys ko wid. Dai is s auch Zi, i d ufagich Vobiug zu bgi. So gil s u.a. i Sagi fü di Lisugsbigug ( Mak o Buy ) od fü Apassug a Gschäfdll zu wickl wi owdig Isiio ud Ogaisaiädug i di Uhsplaug d kod Jah izubig. I d Folg sid da Pozss, Kopz ud IT- Sys azupass od aufzubau. U d Til Lösugs-Koopaio Mssws 2015, ha uiq zusa i ahaf xp d Bach ud Sadwkpa i Pojkvogh fü di sagisch Vobiug wickl. Zil is s, bis Q 2014 i pakisch uszba schidugsgudlag fü di idividull Sagi d ilhd Sadwk zu schaff. I Vglich zu idividull Baugspojk bi di Lösugs-Koopaio Kvoil ud i bis, paxiiis Wiss. Issafag ud Ifoaio u od -wold Sad // C-bfi aalyss a ollig i, ig-sys odiacs a akig shap, ad h icoig Gad Coaliio go i Bli is haig ou h lgal fawok fo 2014 slowly bu suly, h ucaiy is lifig ad h fuu paas fo h adaoy isallaio of sa s a bcoig cla. Fo h vaag poi of disibuio wok opa, i looks highly pobabl ha h isallaio of illig ig syss will bco lgally adaoy as of 2015/2016. I oh wods, h i is ow o g a had sa o h wid-agig ppaai ha will ha o b ad. Ths iclud dlopig sagis fo h povisio of svics ( ak o buy ) ad/o fo poial busiss odl adjuss, whil suig ha copais icopoa h cssay iss ad ogaizaioal chags io hi plaig fo h yas ahad. This as ha ay ub of pocsss, copcs, ad IT syss will ha o b adjusd o cad. A pojc oad ap fo hs sagic ppaai has alady b dlopd haks o h Joi Taskfoc fo Mig i 2015, a coopaio aog sablishd idusy xps, uicipal uiliy povids ad h uiq copay. Th goal is o povid a pacical, asily iplabl guid o hlp paicipaig uiliis di hi idividual sagis by Q Copad o idividualizd culig pojcs, h pobl-lvig appoach of h Joi Taskfoc is o c-ffci ad daws upo a wid ag of pacical xpis. If you a isd i paicipaig ad/o fidig ou o, plas visi o xhibi Sad a h -wold Tad Fai. // Azig Habug Nubadbug Bli Düssldof Kassl Lipzig fu Fakfu a Mai Suga Müch Wi vo d VNG AG sid duschladwi gaz i Ih Näh. D psölich Koak is us Ausgagspuk fü iovai Poduk ud Dislisug. Mi 50-jähig fahug, gioal Slbssädis, fachlich Kopz ud us Piio als i fühd dgasgoßhädl i uopa sid wi d zulässig Pa fü Wiil, Idusi ud Gwb. Tff Si us Vkaufsas ud übzug Si sich vo us Lisug. Wi fu us auf Ih Bsuch i Hall 1, Sad 204. VNG Vbudz Gas Akigsllschaf Bausaß Lipzig Tlfo/Fax /-1500

6 6 -WORLD NWS // DINSTAG, AUS DN UNTRNHMN / CORPORAT NWS Duschs gich i Fokus ds U-Bihilfchs // Ga gy Law i h focus of uopa Sa Aid Law vo Mac Balus ud D. Las Wildhag, Hukig Küh Lü Wojk Düssldof Duschlad ha i d lz Jah such, di i uopäisch Vglich laiv hoh Sok fü Idusiuh duch Pivilgi bi d ilug d Nzgl ud G-Ulag zu sk. Vo dis Higud füh di U- Koissio dzi zwi Bihilffah gg Duschlad. Mi d u öfflich ckpuk d i Koaliiag skizzi G-Rfo 2014 such Duschlad, d Bdk jdfalls ilwis zu bgg. Bihilffah Nzglbfiug Si d püf di U-Koissio i öglich Vß d vollsädig Nzglbfiug ( 19 Abs. 2 Saz 2 SoNV a.f.) gg U-Bihilfch. Di i d obgichlich Rchspchug ohhi fü uwiksa ghal Rglug ha d Vodugsgb izwisch übabi. Si Spb 201 gib s vo d Koissio bgüß u och di Möglichki d Vibaug idividull Nzgl, di sich si a d kok zsabilisid Vhal ds Kud oii. Doch doh fü di Vgaghi i Ngaischidug d U-Koissio, di schlisfalls zu i Rückah vo Bfiugsbschid füh ka. Agsichs d bis duchgfüh Kwälzug fü dis Ziäu düf i waig Rückabwicklug abgsh vo gai Auswikug auf di Wischafslag hblich Schwiigki bi. Bihilffah Bfiug vo d G-Ulag ud Güpivilg A ha di Koissio i wis fölichs Püffah igli, i d si di Vibaki d Bfiug isi Uh vo d G- Ulag ud ds Güpivilgs i U-Bihilfch püf. Auch hi doh d Bgüsig schlisfalls Nachzahlug. Di Budsgiug ha wi auch bis i Fall d Nzglbfiug Widsad gg i waig Ngaischidug d Koissio agküdig. Mi d ckpuk zu G-Rfo 2014, wi si a öfflich wud, gif di Budsgiug di Bdk d U-Koissio i Wg is kuki Dialogs auf. Nu Lilii d Koissio Nach d a öfflich u Lilii d Koissio fü saalich Iio i Sko ll di Miglidssaa di uba Tchologi schiwis d Mak aussz. Fs ispisaif ll ilfisig schwid. D isaz vo auf das ablu Nowdig bschäk Subio bi d ichug uba gialag ud ispispflichug (Quo) d Poduz ll jdoch wi hlf, di uopäisch giwd i d hgizig 20 %-Zil (Rduziug d CO 2 -issio, Sigug ds Ails uba gi ud d giffiziz) zu su. // Mac Balus sal ay apa fo h gai ffcs o h cooic siuaio caus cidabl pobls. Azig Mo Pow Pofssioal Wah Daa Maag Moological svics fo gy ads, gid ad pow pla opa, cs-gioal ad local pow povids. Wid & Sola Pow Focas Focas of h wid ad la pow fd-i fo fas woldwid Kobibox/ Mafocass gy- Moological Aalysis Moological i sis, filds ad visualizai basd o h MRRA aalysis NW RNIX Log- fc idx of h cu wid ad la pow poducio Visi us hall, booh Fbuay 2014 Wah Focas Locaio-spcific wah focas, woldwid. Moological daa (WMO sadads) ad high-luio focas odls Wihi h las fw yas, Gay has gad pivilgs fo lag gy cus o duc h laily high gy cs fo h Ga idusy. Thfo, h U Coissio iiiad wo Sa Aid pocdigs agais Gay. Wih a fo of h Rwabl gy Ac (G), Gay is o h cocs i Bussls, a las i pas. xpio fo gid fs Sic 6 Mach 201, h U Coissio has b isigaig h copl xpio fo gid fs fo lag gy cus i Gay ( 19 Abs. 2 Saz 2 SoNV a.f.). This gulaio alady gadd as ivalid by Ga high cous has awhil b visd by h Ga lgislau. Sic Spb 201 h is oly h psibiliy o ag upo idividual ducio of gid fs isad of a copl xpio. Fuh, sic 1 Jauay 2014, idividual gid fs ha o b oid owad h spcific gid sabilizig bhavio of h cu. Nohlss, h is h isk of a gai dcisio of h U Coissio fo h pas which ay lad o a wihdawal of xpio dcisi. I viw of h c allocaio i hs piods, which has alady b caid ou, a psibl xpio fo h G f ad h G Pow Pivilg. O 18 Dcb 201 h Coissio iiiad aoh official isigaio gadig h xpio of lag gy cus fo h G F ad h G Pow Pivilg. H, i a w-cas-scaio, h bficiais ay al b obligd o ak addiioal pays fo h pas. Th Ga go alady has aoucd i his gad, as wll as i h gid f pocdigs, is oppiio o a gai dcisio of h Coissio. Wih h plas of a fo of h G i 2014, as publishd i ky pois o 21 Jauay 2014, h Ga go s h cocs of h uopa Coissio. Nw guidlis of h Coissio Accodig o h w guidlis fo sa iio i lciciy of h Coissio publishd o 5 Nob 201, h b sas shall xp wabl chologis o h ak. Fixd fd-i aiffs will disappa i h diu. Subsidis liid o oly h dd as abluly cssay fo h cucio of wabl gy plas ad fd-i obligai will hlp o cool h uopa gy uaoud wih is abiious 20 % ais (ducig CO 2 issio, icas of h popoio of wabl gis, ad gy fficicy). // Opial cobiaio of you focass basd o achi laig chiqus Igad Daa Maag -Mobiliy; Sa Gids Ti Sis Daa gy Tadig Focas Populaio-wighd pau focas fo uop Wid Poial Aalysis Wid Ti Sis Yild Ti Sis Wid gy Idx Log T Cocio (MCP) Opaio & Maiac

7 -WORLD NWS // DINSTAG, AUS DN UNTRNHMN / CORPORAT NWS gi Südbay auf d -wold 2014: Idividull Lösug fü Idusi ud Kou // gi Südbay a -wold 2014: Bspok lui fo idusy ad local go U d Moo Bs Svic aus Südbay sll di gi Südbay GbH vo 11. bis 1. Fbua auf d Fachss -wold i ss i Hall 7, Sad 110 issi Kud ud Pa aus Hadl ud Koualws übzugd Lösug ud aßgschid Poduk fü i zigäß ud ffizi gigug vo. Auf d -wold gy & wa 2014, d jählich i ss safidd Liss fü di uopäisch gi- ud Wasswischaf, läd gi Südbay zu ih Msssad i, dss sak gioal Pägug ud gülich bayisch Aphä sich bis zu i glch Makzich wickl ha. D disjähig Mssaufi bi psölich ud idividull Baug wi Ifoaio zu flxibl ud bdafsgch Poduk aus d Bich dgas ud So. Iss wi gi-ikäuf aus Idusi ud Gwb wi Rpäsa vo Sadwk ud Kou kö bi bayisch Spzialiä d dik Ausausch i d fah gixp ds Uhs such. Zukufii Poduk, Bschaffugskozp ud Paschafdll Nb d Vllug lisugsfähig Poduk ud Disliug ud u dgas ud So ifoi gi Südbay auch üb zukufswisd Lösug zu idividull Bschaffugskozp ud koual Paschafdll. Ufassd Baugssvic, flxibl Lösug ud di idividull Afodug jds Kud sh bi gi Südbay si jh i Milpuk, läu Jüg Hiz, Haupabilugsli Hadl ud Vib bi gi Südbay. Als goß, gioal ak ud auch übgioal folgich giabi fugi gi Südbay als fah Pa fü Idusi ud Kou ud usüz dis ffkiv bi d akull ud zuküfig Hausfodug ds Maks. Zahlich Kud aus Idusi ud Gwb wi Kou, Wiil ud Pivakud au auf üb 50 Jah Kopz a giak vo gi Südbay. Hall 7 / Sad 110, // I li wih is oo Top svic fo Souh Bavaia, gi Südbay GbH will b psig covicig lui ad bspok poducs fo od ad ffici gy supplis o isd cus ad pas fo coc ad local go i Hall 7, Sad 110 of h -wold fai i ss o 11-1 Fbuay. Wih is g gioal oiaio ad ypical Bavaia flai, which has alady vold io a hig of a adak fo h copay, gi Südbay will b wlcoig guss o is sad a -wold gy & wa 2014, h ladig fai fo h uopa gy ad wa idusy, which is hld aually i ss. This ya s fai aciviis will povid h copay wih a fou fo advisig ad bifig isd pais o flxibl ad bspok gas ad lciciy poducs o a pal ad idividual basis. Poial cus such as gy puchass fo ad ad idusy as wll as psais of uicipal uiliis ad local go will ha a oppouiy of culig dicly wih h copay s xpicd gy xps o Bavaia culiay spcialis. Fuu-oid poducs, puchasig schs ad paship odls I addiio o showcasig ffici gas ad lciciy poducs ad svics, gi Südbay will al b povidig ifoaio o iovai lui fo bspok pocu schs ad local go paship odls. Cophsi advic, flxibl lui ad h spcific quis of ach idividual cu ha always b h co focus fo gi Südbay, xplais Jüg Hiz, had of Tadig ad Sals a gi Südbay. As a lag uiliy wih gioal o ad wokig succssfully o a supagioal ll, gi Südbay opas as a xpicd pa fo idusy ad local go, povidig ffci suppo i ig ps ad fuu ak challgs. Nuous cus fo ad ad idusy as wll as local go, slls ad piva cus ha b placig hi us i gi Südbay s gy ak copc fo o 50 yas. Hall 7 / Sad 110, // Azig Vak Si Ih zugugsalag Wd Si Pa ds viull Kafwks Di SWM sid i d göß gig Duschlads. Budswi blif wi Gschäfskud i us Lisug. Ud wi sid Schiach d giwd: Mi us Ausbauoffsi uba gi wid Müch bis 2025 zu wlwi s Milliad, d Sobdaf kopl i Öko aus ig Alag gdck wid. Pofii Si vo us Kopz i Bich uba gi ud Kafwksaag. Wd Si Pa ds viull SWM Kafwks: Mi Ih Alag agi Si duch d Zusaschluss i ad dzal Alag wi i goßs Kafwk. Ih Voil: Si zil isikol Mhiah. D Vkauf Ihs S a Goßhadlsak übh wi. Bi goß Alag pofii Si zusäzlich vo d lösöglichki aus d Rglgiak, d Flxibiliäspäi ud d Fahplaopiiug. fah Si h: SWM Voag Fbua Uh Hall 1 Sad Wd Si Pa: Tlfo 089/ od -Mail a M-Pakaf Bss lb i M.

8 8 -WORLD NWS // DINSTAG, AUS DN UNTRNHMN / CORPORAT NWS Kliaschuz bauch sak issihadl // Clia pocio ds g issi adig I Kliaschuz dif Wusch ud Wiklichki schi s i wi ausiad. So sig bis 2010 di wlwi Tibhausgasissio oz iaioal Kliaabko ud Kliaschuzaßah u h als 0 Poz i Vglich zu Wi i us: Bis zu Jah 2050 ll d wlwi Tibhausgasausß idss halbi wd, dai di global Milpau ich wi als axial 2 Gad Clsius ggüb voidusill W asig. Di U ko ih al Tibhausgas- issio i slb Ziau zwa dulich sk, ab alli i d i d U-Klia- Roadap 2050 fouli Midugsaßah kö di fü Idusiläd agsb Rdukizil (ius 80 bis 95 Poz bis 2050) auch i uopa ich alisi wd. D uopäisch issihadl (U-TS) spil als zals Kliaschuzisu i wichig Roll. Si 2005 g i i jählich fsglg Obgz (Cap) dafü, dass di CO 2 issio d gi- ud Idusiuh gdckl sid ud ab 201 koiuilich absik ll. Di Vkappug d issizifika ll kla Aiz fü Isiio i od kliaschod Tchologi sz. Akull ha d issihadl jdoch iigs a Wikugskaf lo: i zu goßzügigs Cap, wiichd Nuzugsöglichki vo iaioal Pojkzifika i d 2. Hadlspiod wi di Fiaz- ud Wischafskis si 2009 hab zu hoh Übschüss (gschäz 1,7 Md. UA) i U-TS gfüh. Das ha i assi Pisfall ach sich gzog ud bi dzi ud 5 uo po To CO 2 blib i dulichs Pissigal fü Isiio i od ud ffizi Kliaschuzchologi lid aus. i Ggsu is dah digd fodlich. Das i d U jügs bschls Backloadig (das Zuückhal vo 900 Mio. UA aus d Vsigugsg fü iig Jah d. Hadlspiod) is i s Schi. Nachhalig ab wä s, di Kliazil 2020 auf 0 Poz ud 200 auf idss 40 Poz zu höh ud i d Folg di Obgz ds issihadls ach u azupass. Hi uss di Poliik i d U i h Abiio ud Wisich agi. D issihadl kö jdfalls sh vil dazu biag, Wusch ud Wiklichki i Kliaschuz äh zusazubig. // Aspiaio ad aliy i clia pocio s o b icasigly difig apa. Dspi iaioal clia ags ad iigaio asus, global ghous gas issi icasd by o ha 0 pc up o 2010 copad o I ay calld ha global ghous gas issi should b a las hald by 2050 o p h global a pau fo isig o ha a axiu of 2 dgs Clsius abo pidusial lls. Though h U aagd o sigificaly duc hi al ghous gas issi o h sa piod, h ducio ags fo dlopd couis i uop (ius 80 o 95 pc by 2050) cao b achid by oly usig h iigaio asus s ou i h U Clia Roadap Th uopa issi Tadig Sch (U TS) plays a ipoa ol as a cal isu of clia pocio. Sic 2005, i has spcifid a aual lii (cap) which sus ha h issi of CO 2 fo gy ad idusial copais a cappd ad should dcas coiuously fo 201. Th shoag of issio allowacs was xpcd o s cla icis fo is i od clia-fidly chologis. Culy how, issio adig has l of is ffciss: a oo gous cap, wid-agig uss of iaioal pojc cificas i h 2d adig piod as wll as h fiacial ad cooic cisis fo 2009 ha ld o lag supluss i h U TS (a siad 1.7 billio UAs). This has causd a assi dop i pics ad h cu pic of aoud 5 u p o of CO 2 ufoualy fails o gi a cla pic sigal fo is i od, ffici clia pocio chologis. A ffci couasu is hfo ugly dd. Backloadig (wihholdig 900 illio UAs fo h aucio fo a fw yas i h hid adig piod) cly adopd by h U is a fis sp. Susaiabiliy how, would qui a icas i h clia ags o 0 pc by 2020 ad a las o 40 pc by 200 ad subsquly adjusig h upp liis of issio adig dowwads. U poliicias us ac wih o abiio ad visio. issio adig ay caily coibu a lo o bigig aspiaio ad aliy i clia pocio cl ogh. // Azig Isabul/Tuky xhibiio & Cofc Pa Ogazi

9 -WORLD NWS // DINSTAG, AUS DN UNTRNHMN / CORPORAT NWS Nachhaligki fü Ih folg: di SWM auf d -wold // L susaiabiliy suppo you succss: SWM a -wold Di Sadwk Müch (SWM) sid i d göß dusch gig. Si bsiz h als 100 Jah fahug i d gigug ud bschäfig ud Miabi/-i. Di SWM füg üb iaioal zugugskapaziä, i So- ud Gasib i budswi Lifkopz ud i uopawi agid gihadl. Auf di Bdüfiss vo Uh zugschi bi di SWM So auf Basis uba gi, kliauals dgas, Dislisug zu CO 2 -Kopsaio, Sopoduk zu Risikoiiiug wi i dik Zugag zu d giäk. Di SWM sz auf i uwlfudlich Sozugug aus Wid, Wass, So, Bioass ud dwä. Dazu hab di SWM di Ausbauoffsi uba gi gsa ud sll dafü i Budg vo ud u Milliad uo zu Vfügug. Bis 2025 woll di SWM vil Öko i ig Alag poduzi, wi gaz Müch bauch ihi ud 7,5 Milliad Kilowasud po Jah. Müch wid dai wlwi di s Milliad si, di diss Zil ich. Mi dis abiioi Zil ischlißlich d o Isiiäigki h di SWM wlwi i Voioll i ud zil i achhalig Kliaffk. Bsuch Si di Sadwk Müch (SWM): Hall 1, Sad // Sadwk Müch (SWM) is o of Gay s lags gy supplis wih o ha 100 yas of xpic i h gy supply ad a wokfoc of aoud 7,800 ploys. SWM has iaioal gaig capaciis, a lciciy ad gas supply busiss coig h whol of Gay ad is aci i uop-wid gy adig. I a svic ailod o h ds of copoa cus, SWM offs lciciy did fo wabl ucs, clia-ual aual gas, CO 2 copsaio svics, lciciy poducs dsigd o iiis isk, as wll as dic accss o h gy aks. SWM supp vioally fidly pow gaio usig wid, wa, la, bioass ad gohal gy. Th copay has lauchd a wabl gis xpasio capaig ad is aakig a budg of 9 billio u. By 2025, SWM was o co all of Muich s cupio wih g gy gad i is ow plas, which sad a aoud 7.5 billio kilowa hous p ya. This would ak Muich h fis ciy of o ha o illio ihabias i h wold o achi his goal. Wih his abiio backd by hug is, SWM is playig a pioig ol woldwid i achivig a susaid clia ffc. Visi SWM i: Hall 1, Sad // Azig Co Bul Ih kouikai Pa fü giwischaflich Ihal PROFITIRN SI VON FOLGNDN VORTILN: Ih Id i Tx ud Bild Si hab h Zi fü Ih Kud Rgläßig akull Mldug Aaki ud plaba K Gsig pii Wahhug HALL, STAND -40 BSUCHN SI UNS PRSÖNLICH. MHR INFORMATIONN UNTR

10 10 -WORLD NWS // DINSTAG, AUS DN UNTRNHMN / CORPORAT NWS giwdkouikaio 60 Hol Si Ih Ufld i is Boo // 60 publiciy fo you gy uaoud big yo aoud you o boad! Di giwd füh di giwischaf auf u Wg. Si alass Uh, ih Gschäfdll zu übpüf, sich u zu oii ud sich häufig ifgifd zu äd. Daaus gb sich koplx Hausfodug ud aspuchsvoll, folgskiisch Kouikaiaufgab, di s azufass gil. Gwi Si auch fü Ih u Ausichug Miabi, I, Kud, Miugsbild, Pa ud Usüz. Hol Si Ih Ufld i is Boo! Kouizi Si Ih giwd 60 ud piioi Si sich: ob als Modao, Aspchpa ud zal Aku bi d giwd vo O, als Vbad od iaioal Play. ich Si Ih Ufld i d ichig Bchaf üb di ichig Kaäl. Mach Si aus Kud ud Miugsbild Dialogpa auf Aughöh. ga Kouikaio ha dafü di xp. Wi k di giwischaf ud ih Fallsick vo koplizi Sachfag üb das gulaoisch Ufld bis hi zu chisch Iovaio. Us Rdakia bsh aus fah Fachjoualis ud Kouikaixp d giwischaf. Wi fouli Ih Bchaf: ihallich fudi, piioiugssich, zilguppschaf ud i Ih Toaliä. Lass Si sich ispii: giwdkouikaio 60 Hol Si Ih Ufld i is Boo! a Disag, , 1:5 Uh auf d Fou giwd Hall 7, Sad Aspchpa: Asid Kliköig, Lii ga Kouikaio // Th gy uaoud is ladig h gy idusy io w ioy. I is causig copais o viw hi busiss odls, alig hsls ad, of, ioduc fa-achig chags. This all lads o coplx challgs ad difficul publiciy issus ha ha o b ackld bcaus hy a vial o h copais succss. Wi o you ploys, is, cus, opiio-f, pas ad supp o back you w appoach. Big yo aoud you o boad! Gi you gy uaoud 60 publiciy ad colida you piio, whh ha is as a odao, poi of coac ad cal play i h gy uaoud i you gio, o as a asciaio o iaioal play. Rach h aoud you by sdig ou h igh ssags via h igh chals. Tu cus ad opiio-f io you pas, alkig o you o h sa walgh. ga Kouikaio has h xps o hlp you. W kow h gy idusy ad all is pifalls, fo h coplx issus o h gulaoy fawok ad all h chical iovai. Ou dioial a is ad up of xpicd spcialis joualiss ad publiciy xps fo h gy idusy. W ca xpss you ssag ha is co is ud, i is wll-piiod, hod fo h coc ag goup ad xpssd i you copoa syl. Fo ispiaio, co o his sssio: 60 publiciy fo you gy uaoud big yo aoud you o boad! o Tusday, , 1:5 hs a h gy Tuaoud Fou, Hall 7, Sad Coac: Asid Kliköig, Had ga Kouikaio, // Azig gi Südbay auf d -wold 2014 Ih Voil auf i Blick: Psölich ud idividull Baug Flxibl ud bdafsgch Poduk gixp a Ih Si 50 Jah gikopz Hall 7 Sad 110 Bs Svic aus Südbay gi Südbay GbH

11 -WORLD NWS // DINSTAG, wold 2014 Hall 1 Sad Das uliai Pog-Poga. Bss Poggbiss i P gy zil das uliai gi-pogpoga Opio: bss Pog fü Idusikud all izlhi üb Ih Pog zulässig Zahl fü Ih Vib alogic GbH, i Müch Sofwa Poduz, is spzialisi auf di wicklug vo hoch pfoa Pog-Sofwa fü di gi-idusi. Us Poga P gy wid hu bi zahlich zug, Hadlsuh ud Nzwk- Bib vo Sadwk bis hi zu iaioal äig gikoz fü Lasgag-, zugugs- ud Nzpog folgich igsz. Pog fü So, Gas, Fwä, Wid, Sola ud Wasskaf Kuz-, Mil- ud Lagfispog, flxibl Zias lässlich schidugsgudlag fü Bschaffug, Vib/Hadl, Nz, c. Sh ifach iuii Buzfühug, sh hoh Poggü bi gig Aufwad x schll, lisugsfähig Bchugshod, skaliba il das bs Pogodll Risikoiiiug duch Pogsiulaio Di hoh Pog-Qualiä vo P gy wid duch us lagjähig fahug, paxisah wicklug wi di Vwdug ods Tchologi gwählis. Wi fu us auf Ih Bsuch auf d -wold 2014 Hall 1, Sad

12 AID WC l a G A B V ch a SS s H : d v - S O a 2 I us l ck G gy a g WP li u s Co su ia S u M G C W BK B a d No FM SA GI BI da. l T F V TÜ RD NO F IT i W 11 o yp Ta GO WA Z IB l G d i pl. ap ch x i o c Ph a Co l 25 i Rh ag S NG y DO g is f So a w Va al l GS AB V i ua cq Ma g uad q oo Bl g b H RS a hl o p va u d u b T V AP Sc o as af a MA ci al So G x Mu l l k a S Sh k w ig ad pz S Li x ivo i a g a da k RW as g Wi zw al Pf G VN f BW T AS of ls a gy a d Fu h u a F sa d llo p Co 1109 o Vi P SA s o Th u R Z U FS GD AS C k Li Op a OS OV N G gy o S z li a sp ü MA I PS G Gö ON g. oa ss Ga i Kl K X V OM l DN AQ oo SD d P NA No ka af z Kl Hi & l Ca G ba sw o oc P o u id s W gy ol po ai up B o IG GF C ül d i W I WS C IT d i h ic Sc c l s xu i N g po Ax gi C i ish ub V DI ST FIR g u al gi sf s -W d i La dh No La C BT o bo o F Mo i Rh RW V TÜ D SÜ K VI RD B O N SL 1 M A V L s F i a i Cl GM RO BB GA H k S bc y h g Sc caplog-x s Mi Z C C PX MT io B ha Au sla ss H izu g co iy il ON Au sla ss H izu g f i R CA T+ UN ks CO o iw ci. o oc gi l a ic G c l I fo uo u s s p ch g Fa Lou d- - M Su ad g ON o ic Op N Da AA X g di Ta AB RO M A V 4 S ko ga y Mo l 2 a IC s S u Fu uop 1 NT RA TAU RS o a S il GA RD OB R io -B MT ac M Galia ag s hs ic v S g s b l Bö id h H sc u D S bu g o g l Al p gy lo g i D OS sul o o KY Co. ON. fk /Z CG /I U VK gy / lk s W i is K k Ba al p u Aa o og gy M uio la ol D S d i o üh K M ig jk uk Wo H Lü s& l Sa RW ha All Kof Gischafssäd wi d iaki Hallpla i Oli- ud Offli-Modus! daily 6 Cofcs ad Wokshops WS W G Ni All cofcs ad lcu fous of couiy boohs ad h iaci floo pla i oli ad offli od P! NOW ALSO AS JTZT AUCH ALS MOBIL-AP MOBIL APP!! z ud Vo agsfo d CC Süd ac o PG VIC SR FFIC O daily 5 Cofcs CC Ws B + K i u ll xhibiio Hall W C W s Au sla ss H izu g -WORLD NWS // DINSTAG, Azig

13 -WORLD NWS // DINSTAG, Azig bg ia xhibiio Hall 7 gy y axo S ys G DL TS F is ic v S s io lu ig So h Lic l i c k B & dl Rö Pa I BS K R W c i a Pa MS ch 22 d u Fo iw g h c vit as iog B -U B SO N u C o OP ai d of D S Cs Fo Mi Sichhi bss Pog. 5 i Tix c 4 o o k l W l h g Di i M da b s l T Hall 1, Sad s Mi ub 1 la So Da s sy 12 ck c f if h ay pl 20 o S BA C w Po Fo a w s io a op ic a b c f f l B Ka d a s s i af a ch ov s i i h g G ju U gg Li & k Ja a S ov I KK C 1 B S i ish Sa gy z up o SG OM M 20 C 1b 1 1c d lvo is I a O IM O PT ho a 24 Fo -S IT s SA ys u Ap g ica ó 40 f l T g u xlo la R s I s Sy DZG CUB giig (Co-Aussll) 2 Solvius 44 BTC AG cas 46 pudo DHS Dusch issihadlssll i Uwlbudsa 4 Gudgü 47 MB Coc Li Dusch gi-agu 5 CUT! gy 48 puo MD Duschlad 6 gy & o Syss 49 cys 7 Xx 51 A Wodli SAS xpoiiiai giffiziz Budsiisiu fü Wischaf ud gi (BMWi) 9 M1 52 gihld -Rsuc Duschlad 20 Ab Wilss 62 VIDC Daa gii Fwägug Nidhi 24 Saivs 6 sco FuuCap Clia 26 IPCOMM 64 Abado Maag Gpac gy 27 Fas Fowad 65 bco HOCHTIF Solui 1 ITC I-Tad-C 66 Mi Japa xal Tad Ogaizaio 2 SSV Sofwa Syss 70 Solah obiha 7 Th Copoaio 74 Scu Päfku Fukushia 8 SofSchck Sadwk Bug 9 Pog Büo 49 Co s 48 P Id BN BP wi Ausslllis d -wold gy & wa p hh 74 2 C a y Clg cig u So o zp gy Ga 21 o I GI s PS l V d TÜ la i Rh PP 0 d 18 lia Al M KO io lu C 19 T GM co iga u io cis s ho g is H M R NZ di ic U ss PC ff IS IC 8 gi uad q S 7 S PA L X PI gy as N ck 6 D T - I Ka up s DW 12 k is s i Da od S O Co D s B gu a A di M 5 i a g a C ix ho ac g u d g a hl sc sv u Ga dd Sü c o y C a N G C 4A pp u ag üg Th OS OV N o l T 9 s o x 26 vio Lo S Uwlbudsa WSB Nu gi Holdig Jug Iovai Uh BRICH Wissschaf ud Fchug 1 Th Oxfod Pico Poga 1 is+null Hochschul Msbug 2 Blko 2 Cabo-Scou Hochschul Ahal Tip D F Dusch gifuk 4 NAFTA 4 Novaio Busiss IT Nu ffiziz Bgisch Gsllschaf fü Rsucffiziz 5 Cal uopa Gas Hub 5 Ggic Uisiä Flsbug ZNS 6 Sadwk Schwäbisch-Hall 6 uo Wildau Isiu of Tchology (WIT) 7 TÜV Thüig 7 Tidu Duschlad Zu fü gichik (Ui Bayuh) 8 bp ggas 8 Thodo 9 uis 9 wida 10 Süddusch Ziug 10 Gas 11 ARGgi 11 J H Sofwa 12 Luu + Tapp 12 i.pow ig 1 ali Tadig Solui 1 bs 14 ASX gy 14.Q gy 15 TopCo 15 Pow2gy 16 Asda Capial Tadig 16 Igiubüo H.Ls 17 Tipl Poi Tchology 17 SOLDOS 18 Uio Isus 19 Oazabal 20 daschuz c 21 Dü Syss 22 BVA lkokssl 2 Hugaia Naual Gas Soag 24 2G gy s ga il 25 Nx Kafwk b ad gi ik h H c M ss M DM y Ba R TO AL N AB RO M A M A A S V gi OI N xhibiio Hall 2 f ha lsc ch l s s u sg d l s d dw ha p c o Sü o a h bh s S G fo y I up o og p G ol h h c Sc FT TI AK MA IS i. al ag pi ca PR V TÜ D SÜ C Augus So 1c OHP Auoaio Syss 47 g u Lo b Th o yp Ta a üg g Th i c i M v S 8 i PX 4 7 o Ca a HU 1 W ld g wo ki - oo c b i R Of f lys ss k oc - R o H i l Co s l ak s 64 1 A a w ls G R R - NO V i ch BI M au F f R 6 x o B K cu Cu lus W G C v MP iq i po u fo xhibiio Hall 4 a. G ck Po V co MV Co s i Tu 16 C BRICH Wischaf ud Poliik 41 pojk-biz a 1a x h ig l gy 40 Kiwigid 1b Q- 6 i Ja va ai ch aio Sp o Au Vi C 29 B TA QA Fou giwd 1a Uilicou. g lo a di N G 27 Iaci Daa 28 Schufa Holdig s 14 Pa 15 CF o 26 P gy 29 Kpch Dichugschik S a c wä ll d Co La PA 0 Ziliskis xhibiio Hall 1 Agus Mdia F Mobil Chagig Zo Hall 2 Sad 118 Nd o chag you bais? Visi h Agus Mdia sad ad ak advaag of ou f obil chagig pois availabl o all -wold visi. 1 Lclaché 2 Kooa Rbookig-Offic: Buch Si och hu Ih Sadfläch fü di -wold 2015

14 14 -WORLD NWS // DINSTAG, AUS DN UNTRNHMN / CORPORAT NWS GLSNWASSR-Nzwk auf d -wold Spil Si us d Ball zu! // GLSNWASSR wok a h -wold Pass h ball o us! Auch i dis Jah päsi sich das GL- SNWASSR-Nzwk auf d Bachffpuk d gi- ud Wassbach d -wold gy & wa. Als Pa d Kou i das Uh bds d sak Uhsbud i d Fokus. Dah päsi sich auch di Sadwk ds Nzwks auf d Sad. Si sid lag d kopl Wschöpfugsk i Tik- ud Abwassbich wi i d dgas- ud Sogug äig. D Msssad is i spaübgifd fü all Pauh d gisa Tffpuk fü Gspäch i Kud ud Gschäfspa. Hi kö Bsuch i kop Aspchpa gi- ud Wassh vo d Higud d wischafspoliisch Vädug diskui. I Hiblick auf di disjähig Fußballwlisschaf sh d Msssad u d Moo Ta GLSNWASSR. Di Sadbsuch sid iglad, a oigial Budsliga-Kickisch gg i Budsligaspili azu ud Pis abzuäu: folgich Schüz wik u ad i Adidas-Ball od i WM-Tiko d dusch Fußballaioalaschaf. Fü ausichd Sadfsigki ud gig Vlzugsgfah bi Gäsch auf d Msssad g i gü Kusas, di Ba gaai i spzill blau-gü Cockails lck fischug. i Bsuch i Hall 2 Sad 510 loh sich auf jd Fall! Aus Tadiio fü di Zukuf 1887 i Ruhgbi ggüd, u di Moaidusi ud di Msch d Rgio i Wass zu g, is GLSNWASSR hu is d göß dusch Wassgugs- ud Abwassgugsuh ud glichziig i d dgas- ud Sogug päs. Azig WIR BRINGN IHR IDN DURCHS ZIL Bsuch Si us a us Sad auf d -wold 2014 i ss Hall 1 Sad 407 GLSNWASSR-Kud sid Haushal ud Kou, Vgugs- wi Idusiuh. I h als 70 Säd ud Gid is GLSNWASSR als Kozssipa äig. Rud 0 Vgugsuh hal vo GLSNWASSR Tikwass od dgas fü ih Kud. Isgsa g di Uh d GLSNWASSR-Gupp das Abwass vo üb 2 Millio Msch. GLSNWASSR is auf d Gas- ud Sko wohl i Nzbib wi i ikauf ud Vib äig. Ob dgas- Ipo od Gasspichug, ob Biogas od Öko, ob Nzbib fü Gas ud So, GLSNWASSR ha di Fähigki ud Poduk fü Uh ud Pivakud. // This ya oo, h GLSNWASSR wok pss islf a h ig poi fo h gy ad wa idusy h -wold gy & wa. As a pa o h uicipaliis, h copay focuss spcially o h g copoa alliac. Thfo, h public uiliy copay wihi h wok is al psig islf a h sad. I is aci alog h i valu chai i h dikig wa ad waswa sco as wll as i aual gas ad lciciy supply. Th ad fai sad is hus h joi uli-sco ig plac fo all h pa copais wh i c o cai wih cus ad busiss pas. H visi ca discuss gy ad wa issus wih cop pas i h cox of cooic policy chags. I viw of his ya s fooball Wold Cup, h sad is psd ud h oo Ta GLSNWASSR. Visi o h sad a ivid o cop agais a Budsliga play a h oigial Budsliga fooball abl ad sco fo pizs: aog oh higs, succssful sho ca wi a Adidas ball o a Wold Cup jsy fo h Ga aioal fooball a. Suffici gip ad low isk of ijuy duig a slidig ackl is sud o h sad by a g aificial uf, h ba povids dlicious fshs wih spcial blu-g cockails. So a visi o Hall 2 Sad 510 is dfiily woh i! A adiio fo h fuu Foudd i 1887 i h Ruh aa i od o supply h iig idusy ad h popl of h gio wih wa, GLSNWASSR is ow o of Gay s lags wa disibuio ad was wa dispal copais, ad is al ps i h aual gas ad lciciy supply sco. GLSNWASSR cus a housholds ad uicipaliis, uiliy copais ad idusial copais. GLSNWASSR woks as a cocssio pa i o ha 70 ows ad couiis. Abou 0 uiliy copais ci dikig wa o aual gas fo hi cus fo GLSNWASSR. I oal, h copais of h GLSNWASSR Goup disp of h swag of o ha wo illio popl. GLSNWASSR is aci i h gas ad lciciy sco, boh i wok opaio ad i puchasig ad sals. Whh aual gas ipo o gas ag, whh biogas o g lciciy, whh h wok opaio fo gas ad lciciy, GLSNWASSR has h skills ad poducs fo busisss ad cus. //

15 2. uopäisch gikogss 1. Mäz 1. Apil WORLD NWS // DINSTAG, giäk i Spaugsfld zwisch uopäisiug ud aioal igsädigki Bis hu hab u. a. folgd Spch zugsag: Zwi uopäisch gikogss 1. Mäz ud 1. Apil 2014 i Büssl D. Lohad Bibau, Miglid ds Vads,.ON S Ja-Façois Cilli, Vic Chaia ad Psid, GDF SUZ ud Psid, uogas D. Chiph Fi, Scay Gal, Wold gy Coucil Coi Hdgaad, U-Kliakoissai, uopäisch Koissio David Ho, Chif Clia Chag Advis, Royal Duch Shll Mai Schulz, Päsid ds uopäisch Palas D. Rudolf Saudigl, Vizd ds Vads, Wack Chi AG D. Michal Suss, Miglid ds Vads d Sis AG, CO Sis gy Sco Claud Tus, MdP, Slld Vizd Fakio d Gü/Fi uopäisch Alliaz, uopäischs Pala Luc Wills, Dpuy Scay Gal, Blux Uio Diskui Si i fühd xp aus Poliik, giwischaf ud Wissschaf di gizukuf uopas ud ifoi Si sich aus s Had! Wi Ifoaio hal Si u Vasal: Pfd Pa: I Koopaio i: Mdipa: STARK MSSPARTNR GBALLT KOMPTNZ Nu giäk, iaioals Busiss: Si Si gaz vo dabi! DR GOTHRMIKONGRSS DGK 2014 Sa h da Nob 2014 KONTAKT Aa Pil Pojc Maag Nobsaß, 4511 ss Tlfo: +49 (0) D Gohi Kogss 2014

16 16 -WORLD NWS // DINSTAG, AUS DN UNTRNHMN / CORPORAT NWS gi gaz psölich // Idividualisd gy Di W AG is auch i dis Jah wid i ih pisgkö Msssad auf d -wold i ss. I gag Jah wud d oddusch gig fü di glugs Msspäsaio i d Coc Awad Couicai ausgzich. Bds fu sich di Oldbug üb das Lob d Fachjuy fü di fudlich, off ud kop Aspach ds Sadpals. Ud sh auch i dis Jah d Mssaufi wid gaz u d Moo gi gaz psölich. I Hall 2 (Sad 410) bgüß W i si Sadloug all Bsuch, di sich i agh ud spa Aphä ud u das Tha giffiziz ifoi öch. Ob lässlichs gicoollig, illigs Lasaag od ufassds giaag hi fid Issi kop Aspchpa zu all Fagsllug. Gaz u i dis Jah sll W auf d -wold sals si us Hausspichsys QOO vo. Dai päsi d gig i Kopllösug zu zugug ud Spichug vo Sola. Si häl b d Spich i Piu-Phoovolaik-Alag wi i spzill QOO Soaif i füf Jah Fspisgaai. W wid das Pak zuküfig auch als Whi-Labl -Lösug zu Bispil fü Sadwk abi. Fu kö sich Mssbsuch auch auf i bu Auswahl a Spzialiä d oddusch Küch. Ud als bds Highligh gib s i dis Jah zud fisch gix, viaiich Cockails is fü d gischub a i lag Mssag gg. Di W-Miabi fu sich auf zahlich Bsuch ud issa Gspäch b gi gaz psölich. Mi h als Miabi ud üb ach Milliad uo Usaz ghö W zu d göß koual Uh Duschlads. D Koz is i Nodwsduschlad, Badbug ud auf Rüg wi i Til Pols ud d Tüki akiv ud bi si Kud Lisug ud u So, Gas ud Tlkouikaio. Di Uhsgupp füg üb ig zugugskapaziä aus uba ud koioll gi ud bib od, sich gi- ud Tlkouikaiz. Di Tochgsllschaf BTC zähl zu d wichig IT-Dislis i Duschlad. // Azig Ih Duchblick i giak Bsuch Si us Podiusdiskussio zu Tha: uba sa igi Podiusdiskussio -wold gy & wa, Hall 7, Gischafssad Fou giwd ab 17:0 Uh Modaio: Holg Diks W AG will b psd a -wold i ss wih is pizwiig ad fai sad oc agai his ya. Las ya, h oh- Ga gy suppli was disiguishd wih h Coc Awad Couicai fo h succssful ad fai psaio. Th copay fo Oldbug was paiculaly plasd wih h spcialis juy s pais of h sad a s fidly, op ad xp appoach. Th ad fai appaac will hfo ak plac ud h sloga Idividualisd gy oc agai his ya. I is bach loug i hall 2 (sad 410), W will b gig all h visi who wa o fid ou o abou h subjc of gy fficicy i a cofoabl ad laxd aph. B i liabl gy coollig, illig load aag o cophsi gy aag isd pais will fid xps h fo all hi qusi. Nw his ya, W will b ioducig is bad-w houshold ag sys QOO fo h fis i a -wold. Th gy povid will hus b psig a copl luio fo h poducio ad ag of la pow. Alogsid h ag ui, i icluds a piu phoovolaic sys ad a spcial QOO lciciy a wih a fi-ya fixdpic guaa. W will al off h packag as a whi-labl luio i h fuu.g. fo public uiliy copais. Tad fai visi ca al look fowad o a colouful slcio of oh-ga culiay spcialiis. Ad i addiio, as a spcial highligh, his ya will al s fshly ixd viai-ich cockails povidig ha bo of gy fo a log day a h ad fai. Th W a look fowad o a pliful supply of visi ad isig caio h ssc of Idividualisd gy. Wih o ha 9,000 ploys ad o igh billio u i uo, W is o of h lags uicipal piss i Gay. Th goup is aci i oh-ws Gay, Badbug ad o Rüg, as wll as i pas of Polad ad Tuky, ad offs cus lui i h filds of lciciy, gas ad lcouicai. Th copoa goup has is ow wabl ad coioal gy gaio capaciis ad opas od, scu gy ad lcouicai woks. Is subsidiay BTC is o of h ipoa IT svic povids i Gay. //

17 Us kliauals dgas -WORLD NWS // DINSTAG, fü Sadwk ud Idusi pakisch ifach bss Wi lif kliauals dgas a Sadwk ud Idusiuh. Ubüokaisch, bdafsgch ud aülich i Zifika. gäz Si i us güsig Koplagbo Ih Pofolio ud sich Si sich di Basis fü i kliaschod dgasuzug. Ruf Si us a, wi sll Ih g i Agbo. Tl. +49 I 69 I Mi Sichhi h gi.

18 18. UROFORUM-JAHRSTAGUNG Sadwk2014 I I D Bachff 1. bis 15. Mai 2014, Bli IM FOKUS: DAS OPRATIV STADTWRK- GSCHÄFT! PRAXISBRICHT, HINTRGRÜND UND POLITISCHR DISKURS FACHVORTRÄG ZU FOLGNDN THMNBLÖCKN: INNOVATIV BUSINSS CASS NRGIVRTRIB RNURBAR NRGIN STADTWRKFINANZIRUNG WANDL ZUM STADTWRK DR ZUKUNFT SPZIALTAG: LÖSUNGN FÜR MODRN VRTILNTZ BachPARTNR Mi Vlihug ds Sadwk-Awad I I Tha: Nu Gschäfdll i d giwd Bwb Si sich u: Ifo-Li: 02 11/ (Isabl Liz) Wi Ifoaio u: Haup-Spo: Täg ds Sadwk-Awad: Mi d Mischug aus chisch Fachss vo Wlag ud bsuchsak Publikus ss ghö di MSS SSN zu d Top 10 d dusch Mss pläz. Modiä, Iaioaliä ud Makäh zu d Bach pa sid di wichigs Aibu, ach d das Ta d MSS SSN si Hadl ausich. Hidd Chapi i Mss poga sid zu Bispil IPM ss, Rif, scuiy ss, Mpack, -wold gy & wa, ss Moo Show c. folg ich Mss ad i ss. Hzlich willko. Us Wibildug Ih Chac Di co gy akadi bi Ih spzill auf di Bdüfiss d giwischaf ud giisi Idusiuh zu gschi Wibildugs- ud Qualifiziugsöglichki. Us fah Doz il Ih qualifizis Fachwiss, das Si bfähig, d hoh Afo dug ds sich sig wadld giaks gch zu wd. TRMINÜBRSICHT FRÜHJAHR 2014 Di Wibildug zu gifachwi (IHK) ich sich vo all a Miabi i aka Bufsausbildug ud s Bufsfahug, di ih Kiss i Bich d giwischaf if woll. Das g Zusaspil vo Thoi ud Paxis laub Ih i dik Awdug i buflich Ufld. NRGIFACHWIRT ss Mäz 2014 Nuüs Mäz 2014 Nübg Mäz 2014 Di Wibildug zu giwischafsaag (z.) schaff Ih i gazhilich Übblick üb di giwischaf wi idiszipliä Kiss ud Fähigki. D giwischafsaag (z.) is daauf vobi, aufwädig Pojk ud Aufgab zu übh ud igawolich zu Abschluss zu li. Bach Si bi auch us Sia zu akull Th, di di giwischaf bwg: NRGIWIRTSCHAFTSMANAGR B Mäz 2014 ss Mai 2014 Fakfu Mai 2014 Kassl Mäz 2014 Lipzig Apil 2014 Müch Apil 2014 Suga Mäz 2014 Akull Ifoaio zu all Wibildug ud Sia u: Tl.:

19 -WORLD NWS // DINSTAG, WORLD 6. Tag d Kula // 6 h Day of h Culas A 11. Fbua 2014 fid i Rah d -wold d 6. Tag d Kula sa. Üb 50 Tilh aus 22 Naio wd a d Vasalug ilh. Bi d Plusasalug ds 18. Fachkogss Zukufsgi hab a Voiag di Diploa, Galkul, Kul wi di Miabi vo Außhadlska ud giiiiai di Möglichki, sich üb Hausfodug ud Chac ds Kliaschuzs, di giwd ud uba gi zu ifoi. Nach i Bgüßug sis d Vasal d -wold, ds Obbügiss d Sad ss ud d ss Wischafsfödugsgsllschaf wd di Tilh aschlißd zu gisa Miagss i das Kogsssaua iglad. Abgud wid d Tag duch di gfüh, ihallich schid Mssudgäg zu Tha giffiziz ud uba gi. Dabi kö di iaioal Tilh auf d Mss i Uh i d Dialog ud dabi wichig Koak küpf. Di Vasal -wold ud di WG (ss Wischafsfödugsgsllschaf) fu sich bis jz auf i Nuauflag d Vasalug i Rah d -wold gy & wa // O 11 Fbuay 2014 h 6h Day of h Culas ak plac i h fawok of -wold gy wa. Mo ha 50 paicipas fo 22 ai ak pa of h. Duig h play sssio of h 18. Fachkogss Zukufsgi, h paicipas such as diploas, gal culs, culs as wll as bs of Chabs of Coc ad gy iiiais ha h chac o ifo hsls abou challgs ad chacs of clia pocio, h gy Rvoluio ad Rwabl gis. Af h wlcoig addss by h ogaizs of -wold, h Mayo of h Ciy ss, h ss Wischafsfödugsgsllschaf h ss busiss pooio copay, h goup go fo luch i h cogss saua. Th day a -wold will b copld by wo guidd adshow ous focusig o Rwabl gis ad gy fficicy. Th iaioal dlgai ha h oppouiy o alk o h xhibi ad o ak ipoa w coacs. Th ogaizs -wold ad WG (ss busiss pooio copay) look fowad h x Day of h Culas a -wold // Jug iovai Uh // Youg iovai Copais Das Budsiisiu fü Wischaf ud gi usüz auch 2014 wid jug Uh bi ih Mssilah. Di -wold gy & wa wud u zu schs Mal hiiad i das Poga zu Födug d Tilah jug iovai Uh a iaioal Liss aufgo. Dai hal kli Uh di Möglichki, ih Poduk zu aaki Kodiio i iaioal Fachpubliku vozusll. Das Poga usüz Aussll fiazill bi ih Mssaufi. Gföd wid di Tilah a i Gischafssad, auf d sich di Uh päsi. 70 Poz d K fü Sadbau ud Sadi übi das Födpoga. U i Födug kö sich jug Uh bwb, di iovai Poduk ud fahsäßig Nuwicklug hsll od di Poduk, Vfah ud Dislisug wi d Makifühug wslich bss hab ud ih Siz ud Gschäfsbib i Duschlad hab. Zud üss si jüg als zh Jah si, wig als 50 Miabi hab ud ih Jahsbilazsu od ih Jahsusaz uss u zh Millio uo lig. // Th Fdal Miisy of cooic Affais is agai suppoig youg copais wih hi xhibiio paicipaio i wold gy & wa was icludd agai i h sphip poga o poo h paicipaio of youg iovai copais a iaioal ad xhibii. This poga gis sall ad diu copais h oppouiy o ioduc hi poducs a aaci s o a iaioal ad pofssioal audic. Th poga supp xhibi fiacially wih hi xhibiio appaac. I sp paicipaio i a couiy sad wh h copais ca ps hsls. Th sphip poga aks o 70 pc of h cs fo sad cucio ad al. Th youg copais ha ca apply fo fudig a h ha poduc iovai poducs ad pocdual dlops o ha ipod poducs, pocsss ad svics ad hi ioducio io h ak. To qualify, h copais us ha hi hadquas ad opai i Gay. Addiioally, h copais us b lss ha yas old, ha lss ha 50 ploys ad hi aual uo o oal aual asss us b lss ha illio u. // Aussll / xhibi bs GbH Cabo-Scou KG D F Dusch gifuk GbH is+null GbH & Co.KGis+Null GbH & Co.KG Novaio Busiss IT GbH wida GbH.Q gy GbH uo GbH Gas GbH Ggic GbH Igiubüo H.Ls GbH & Co. KG i.pow ig GbH J H Sofwa GbH Pow2gy GbH SOLDOS GbH Solafox Tidu Duschlad AG Thodo GbH Azig Bsuch Si us auf d -wold! 11. bis 1. Fbua 2014 So, dgas ud Tikwass CO 2-ual abi. izl od als Pak kgüsig ud schll. Jz bi Ih Sadwk-Nzwk ASW. Mh Ifoaio auf d -wold a Sad 14, Hall od u:

20 20 -WORLD NWS // DINSTAG, WORLD Tag d Kou auf d -wold 2014 giwadl als wischaflich Chac // Muicipal Day a -wold 2014 gy voluio viwd as cocial oppouiy A zwi Mssag, d 12. Fbua 2014, läd di -wold gy & wa koualpoliisch schidugsäg ud giwischaflich Aku zu gisa Ausausch i Rah d Vasalug Tag d Kou i. Thaisch Ipulsvoäg öglich d Koak i uschidlich Aku aus d giwischaf. Di vollsädig ibidug all koual V aus Sadwk, Ä wi d sädisch Wohugswischaf is dabi das Zil d i di Jah safidd Kofz, di i d Vgaghi als Tag d Bügis iiii wud. I Zug d giwd lig giwischaflich Pobl ud Fagsllug ich läg ausschlißlich i schidugsbich d goß gig, d wd akiv vo d Kou igsal. Di Kou sid duch Gsz ud Vodug dazu aghal, Maßah zu giffiziz izuli ud das Tha ihalb ihs Wikugskiss voazubig. Glichaß sid vo d Higud ds Ausbaus uba gi ud h giauoo Säd wi Gid aki Gsal aus d koual giwischaf ud Poliik auf d -wold gy & wa gfag. Di -wold bi sich hibi als Plafo fü i koualübgifd Ausausch d Säd ud Gid a. Glichziig ll i Voagsih akull wicklug i d Koual- ud gipoliik aschaulich. Das akull Poga fid Si u: ag-d-kou. // O 12h Fbuay 2014, h scod day of h ad fai, -wold gy & wa is iviig uicipal policyaks ad gy sco sakholds o paicipa i a uual xchag of idas i h cous of h Muicipal Day. Subjc-spcific ky-o spchs will poo coac bw h vaious sakholds fo h gy sco. Th goal fo h hid ya of his cofc, iiiad i h pas as May Day, is h copl igaio of all uicipal psais fo local auhoiis, public uiliy copais ad ciy housig asciai. As h gy voluio has pogssd, pobls i gy cooics ad gy issus o log fall xclusily ud h aa of ajo uiliis, bu a acily shapd by h uicipaliis. Laws ad gulai qui h uicipaliis o iiia asus o ipo gy fficicy ad advac h issus wihi hi sph of ifluc. Siilaly agais h backgoud of h dlop of wabl gy ad icasigly gy-auooous ciis ad ows aci plas fo h local gy idusy ad poliics a i dad a -wold gy & wa. To his d, -wold will povid a plafo fo i-uicipal xchag aog ciis ad ows. A h sa i, a lcu sis will illusa h las dlops i uicipal policy ad gy policy. // Azig Ih Pa fü das illig Mssws. Mai Böhl Li Vib Fak lsa Gschäfsfüh Awo auf Ih Hausfodug. Spch Si i us üb MSSWSN-STRATGI GATWAY-ADMINISTRATION NRGIFFIZINZ SMART-GRID-LÖSUNGN sa gy HALL 4/ STAND Kaifou d giwischaf // 11 h Ca Fou of h gy idusy I Rah ds Kaifous d -wold gy & wa a 1. Fbua 2014 sid bis zu lf Mal Sud, Abl ud Uh, di hochqualifizi Miabi such, iglad, sich i psölich ud pofssioll Aphä üb isigsöglichki i d gibach auszuausch. Di -wold gy & wa bi i hvoagd Rah fü diss spzill auf di giwischaf zugschi Fou. Di Tilh fah vo Palawolich d Bach, woauf bi i Bwbug ud i isig i di Bach zu ach is. F bsh di Möglichki, i Palawolich d Uh i d dik Dialog zu ud dabi wichig Koak zu küpf, wi sich üb kok Sllagbo zu ifoi. Tilhd Uh öglich das Kaifou ufagich Glghi d Päsaio ud d folgich Palgwiug. Hizu zähl auch di Vöfflichug akull zu bszd Piio. Di Palawolich gag Vasalug, ach isbd di isgsa hoh fachlich Qualifikaio fü d Bich giwischaf d Bwb, als bds wvoll fü das ig Rcuiig. // O h occasio of h -wold gy & wa ca fou o 1 Fbuay 2014 uisiy gaduas, youg pofssioals ad busisss skig highly-qualifid ploys a ivid fo h lh i o discuss ca oppouiis i h gy idusy i a pal ad pofssioal aph. -wold gy & wa povids a xcll fawok fo his xclusi cui. Fo HR offics ad aags paicipas ca la wha o cid wh subiig applicai o saig a ca i h gy sco. Fuho, h is h psibiliy o coac HR offics ad aags of h paicipaig busisss i od o ak ipoa coacs. Paicipas will b ifod abou job vacacis as wll. Copais adig h ca fou ha subsaial oppouiis o gi psai ad o succssfully cui pl. This icluds h publicaio of cu vacacis. I h pvious yas h paicipas high dg of copc fo h gy sco was s as paiculaly valuabl by h adig HR offics ad aags. No: Th ca fou aks plac coplly i Ga laguag. //

Unsere Ausbildungsberufe Fleischer/-in und Fleischerei-Fachverkäufer/-in

Unsere Ausbildungsberufe Fleischer/-in und Fleischerei-Fachverkäufer/-in Fih zub - fü! Us Ausbildugsbuf Flih/-i ud Flihi-Favkäuf/-i Das Flihhadwk fü all, ig was f Pfa hab Ei abwslugsi Eähug fih, howig Lbsl lig bi jug Mh voll i Td Ki Wu, dass si i h Sulabgäg fü i Ausbildug i

Mehr

Vorlesung SS 2001: Sicherheit in offenen Netzen

Vorlesung SS 2001: Sicherheit in offenen Netzen Uivsiä Ti Volsug SS 2001: Sichhi i off Nz 2. Achiku vo I ud Ia Pof. D. Chisoph Mil Ifomaik, Uivsiä Ti & Isiu fü Tlmaik, Ti Pof. D. sc. a. Chisoph Mil, Bahhofsaß 30-32, D-54292 Ti 1 Uivsiä Ti 2. Achiku

Mehr

Bis zu 20 % Ra. b b. a h

Bis zu 20 % Ra. b b. a h btt! Bis zu 20 % R www.gvb.ch h? ic s b b d d u W s s d ich t lück lo s s u H Ih h ic s W i v Mit us kö Si Ih Hus udum vsich Mit us Zustzvsichug ist Ih Vsichugsschutz i ud Sch W glichzitig i Lück i d Gbäudvsichug

Mehr

Der Niedrigzins-Hammer! EXTRABLATT NAGELN SIE DEN NIEDRIG-ZINS FÜR IHR WOHNGLÜCK FEST. Vorsorge

Der Niedrigzins-Hammer! EXTRABLATT NAGELN SIE DEN NIEDRIG-ZINS FÜR IHR WOHNGLÜCK FEST. Vorsorge D Nidigzi-Hamm! EXTRABLATT NAGELN SIE DEN NIEDRIG-ZINS FÜR IHR WOHNGLÜCK FEST. Immobili Voog Vmög EXTRABLATT D Nidigzi-Hamm! DER NIEDRIGZINS-HAMMER! JETZT NIEDRIG-ZINSEN FÜR DIE ZUKUNFT FESTNAGELN 11%

Mehr

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Web-Auftritt

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Web-Auftritt Mßgch Löug fü Ih Wb-Auf Dly & P KG Ivv Sfwlöug Dly & P KG Ivv Sfwlöug Pf-Kw Hw fü I-Wb S hb ch k Wb öch Ih I-Auf u gl? G übh w Pgug u Glug Ih Wb. Ob pw B-Pckg ff Ivul-Löug w Spzl fü I-Wb. D Abug u CRM-

Mehr

Jetzt auch als E-Journal 5 / 2013. www.productivity-management.de. Besuchen Sie uns: glogistikprozesse. Logistiktrends.

Jetzt auch als E-Journal 5 / 2013. www.productivity-management.de. Besuchen Sie uns: glogistikprozesse. Logistiktrends. Jv J -J J J -J -J L L L L L 5 v- - v Nv - v v- IN 868-85 x OUCTIV % G - IN 868-85 L v JN868-85 I J 6 8-85 v- IN 8 -- IZ G T 5 ß G T 68-8 Fä ßvU 8V G T % IN G L ßv ß J T NLGTTGI 5 V IV Fx v v V I ö j L

Mehr

Gruschwitz für die Nische statt für die Masse produzieren

Gruschwitz für die Nische statt für die Masse produzieren 09.2006 im02 Kudmagazi -Ifomaik GmbH Ausgab 02/2006 SAP-Poal fü Miol Bi Miol Msschik W. Lhma GmbH & Co. KG di i SAP-Epis- Poal d Kud Hausvwal ud -igüm als zal Eisig fü vschi Oli-Svics. mh ls > Si 6 Guschwiz

Mehr

Herzlich willkommen!!!

Herzlich willkommen!!! vvcm v2c Wb- Vdkfzsfw Ds Kzp VENIMUS VIDEMUS COMPREHEDEMUS KOMMEN SEHEN VERSTEHEN Hzlch wllkmm!!! 2009, vvcm GmbH, Bm www.vvcm.d flgch m V2C b Ds Uhm VIVICOM» Sd: Bm D s U h m V I V I C O M» Ewcklug v

Mehr

alle Infos in 5 Klicks

alle Infos in 5 Klicks A Ifo 5 Kck: Bä S O-Bocü, m S üb S wc bzw. m m Maz Sck bw. H ö Bffacc fü Eä Hawcaf Facab 2 Ja - Pakkm kv a Ifo 5 Kck I Z... L F Wä S a S kö... z.b. Süßwback w c w ck c w ab püf c üb fü c..... S a Hofacma/-fa.

Mehr

rüv-getestet DasDo-it-yoursetf-Magazin +q;* &,',, -*# Sonderdruck 9 Werkstatt-Sauger * Mr(nRcHER Testsieger: lillffii TESTSIEGER ..

rüv-getestet DasDo-it-yoursetf-Magazin +q;* &,',, -*# Sonderdruck 9 Werkstatt-Sauger * Mr(nRcHER Testsieger: lillffii TESTSIEGER .. üv- DD--y-Mz +q;* &' "4 -*# S l M 1112007 9 W-S T * M(RHER T: % TESTSEGER TEST & TECHNK Tä;P;'G Sz ü E ü W? 0 vll v -Ml ü w ü E? S l w T w Mä Sä Pxpü p - zw j Dzp v l : A v Spä wä A Ewz K M P 200 E ['ä

Mehr

BÜROZENTRUM FALKENBRUNNEN. Chemnitzer-Str. 48, 48a, 48b, 50 / Würzburger Str. 35 01187 Dresden

BÜROZENTRUM FALKENBRUNNEN. Chemnitzer-Str. 48, 48a, 48b, 50 / Würzburger Str. 35 01187 Dresden BÜROZENTRUM FALKENBRUNNEN Chmnitz-. 48, 48a, 48b, 50 / Wüzbug. 35 01187 Dsdn OBJEKT OBJEKT INDIVIDUELLES UND GROSSZÜGIGES BÜRO- UND EINZELHANDELS-ENSEMBLE Das Büozntum Falknbunnn bitt modn und funk- nn

Mehr

ISAN System: 3 V-ISAN ERSTELLEN

ISAN System: 3 V-ISAN ERSTELLEN sm: V ERTELLE Wb f B Rs : E b W B h d V Vs www.sb. B ss Psfh B 7 T. +4 5 Fx +4 7 EM: f@sb. www.sb. B ss Psfh B 7 T. +4 5 Fx +4 7 EM: f@sb. wzd V ERTELLE hszhs: ELETU VOREE. md. ERTELLE EER V 4 WETERE FORMTOE

Mehr

Du kriegst nicht mehr wenn Du agil entwickelst.

Du kriegst nicht mehr wenn Du agil entwickelst. Du kg ch mh w Du gl wckl. 16:15, H43 Agl U Expc Phlpp Mukwky Agd 01 Augglg 02 Vghw 03 Igmdll 04 Fllbpl 05 Eflgfk D Pduk (chch gh) D Pduk (u Sch d U) D U Ifc Bld: hp://dg.g/blg/dffc-bw-ux-d-u-ubl-xpld-cl

Mehr

Newsletter. Aktuelle Informationen vom Servicebüro FSTJ der Stiftung SPI. Freiwilliges Soziales Trainingsjahr. Schwerpunkt

Newsletter. Aktuelle Informationen vom Servicebüro FSTJ der Stiftung SPI. Freiwilliges Soziales Trainingsjahr. Schwerpunkt F S J T Nwsl Akull Ifomaio vom Svicbüo FSTJ d Sifug SPI Fiwilligs Sozials Taiigsjah Schwpuk Nu Födsuku i d Bachiligfödug Ihal Edioial FSTJ-Pogammpa Impssum 2 Schwpuk Wi gh s wi mi dm FSTJ? 3 Fachkozp:

Mehr

ANMELDEFORMUL. Fax: +49 30 479 89 800. 29. + 30. September 2015 Frankfurt. sind u.a. Keynotes h gestalte. Intranetp. nungsfeld.

ANMELDEFORMUL. Fax: +49 30 479 89 800. 29. + 30. September 2015 Frankfurt. sind u.a. Keynotes h gestalte. Intranetp. nungsfeld. LDUL PX 9 + 30 p 015 x: +49 30 479 89 800 J, ii i i Pxi ii 0 pi i ii B1 V i ö i ii : iy Vpi 1509015 i : 50 i : 995 Vi ß Pi i 1808015 i : 470 i : 895 60313 /i pi i 1708015 i : 40 i : 795 9 30 p 015 9 p

Mehr

BBSU UNTERNEHMER-SEMINARE * Baden-Baden Sylt Hamburg Dresden. - für Familienunternehmen - * seit über 26 Jahren

BBSU UNTERNEHMER-SEMINARE * Baden-Baden Sylt Hamburg Dresden. - für Familienunternehmen - * seit über 26 Jahren BADEN-BADEN BBSU UNTERNEHMER-SEMINARE * - fü Famuhm - Bad-Bad Sy Hamug Dd 014 2 H 2014 H ha fd g : ü ao üag pu k : G / Schw f m u h u Ak h c u o N : 4 Fa m 201 x Ih vmög 5 (v-) 1 gö 0 B 2 x ma k ch a o

Mehr

Dein Kurzzeiteinsatz bei Boccs. Infomappe

Dein Kurzzeiteinsatz bei Boccs. Infomappe D Kzzz B Ipp C (S) v kö W ü S S H I z Jz S S ä z Kp v z S ö v S D P HIV- k ä Mä Cp (v) Sä D L R v K k v Sz I Cp z Nö B I Z BOCCS H ü kö BOCCS T ü v B S L z W ü K S z ö ß P z P D Pk S D P ß üz z K S ö D

Mehr

TransRelations BDÜ. Schaltzentrale zwischen Kunde und Übersetzern. Vertragsfreiheit trotz ZSEG? Wer suchet, der findet im Internet

TransRelations BDÜ. Schaltzentrale zwischen Kunde und Übersetzern. Vertragsfreiheit trotz ZSEG? Wer suchet, der findet im Internet TsRlios Miglidszischif ds BDÜ-Ldsvbd B-Nidschs.V. Hf 3/03 Dzb 2003 Schlzl zwisch Kud ud Übsz Vgsfihi oz ZSEG? W such, d fid i I BDÜ Budsvbd d Dolsch ud Übsz E d i o i l / I h l TsRlios 3/03 Edioil Fibuflich

Mehr

Finanzielle Rettung bei schweren Krankheiten: Gothaer Perikon.

Finanzielle Rettung bei schweren Krankheiten: Gothaer Perikon. 115116 03.2013 Fiazill Rttug bi schw Kakhit: Gotha Piko. 115116q20120224_Gotha 04.03.13 13:03 Sit 2 Vo i schw Kakhit ka sich imad schütz. Vo d fiazill Folg scho. Di Fakt. Zivilisatioskakhit wit auf dm

Mehr

vivicom v2c Videokonferenzsystem t bk» welweite Online Zusammenarbeit

vivicom v2c Videokonferenzsystem t bk» welweite Online Zusammenarbeit vvcm v2c Vdkfzsysm» Vd-Raumkfz» Ab Absplaz-Wbkfz bk» wlw Ol Zusammab Das Kzp VENIMUS VIDEMUS COMPREHEDEMUS KOMMEN SEHEN VERSTEHEN 2009, vvcm Iaal GmbH, Bm www.vvcm.d flgch vvcmmuz U d w s... Ud w s Ih

Mehr

Energiegeladen in die Zukunft. Energiegeladen in die Zukunft! Dein Einstieg in eine faszinierende Berufswelt

Energiegeladen in die Zukunft. Energiegeladen in die Zukunft! Dein Einstieg in eine faszinierende Berufswelt Egiglad i di Zukuf Egiglad i di Zukuf!! Di Eisig i i fasziid Bufswl INHALT ih wvoll viw Fau fü i all k da Wi i! gu Zusammab Usüzug ud di ium fü vom Budsmiis d fö g d wu Dis Boschü g. Bildug ud Foschu ausgb.

Mehr

ssionspapiere der zeppelin university u schnitt diskussionspapiere der zepp

ssionspapiere der zeppelin university u schnitt diskussionspapiere der zepp zeppelin university Hochschule zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik ussionspapiere der zeppelin university zu schnitt diskussionspapiere der zepp lin university zu schnitt diskussionspa iere der zeppelin

Mehr

MAGAZIN. Sonne im Netz EWG INFORMATIONEN DER BKW GRUPPE. Mitmachen und gewinnen! Begegnung mit der Sonnenkraft

MAGAZIN. Sonne im Netz EWG INFORMATIONEN DER BKW GRUPPE. Mitmachen und gewinnen! Begegnung mit der Sonnenkraft K MZ /1. /01 MZ M D K z y pk bb k D k z: ä? M! MZ /1 MZ /1, Vpä kzäk pv k Köp. bk k bü b. ö v V D,, Db, K. D p, z v bbk, k b. b, b D b k. D x bzm ä, b üb- v k, p. j b ä kp. - z k. pz : b b -Mz kä v vk,

Mehr

Extra für Sie entwickelt extra für Sie gebaut.

Extra für Sie entwickelt extra für Sie gebaut. Exa fü S wckl xa fü S gbau. Faz. Las. Vs. Dc Bakg. Aud Bak E Tpp: Kob S d Vsug Rah vo PäLgh Fazug b d Aud Bak ud pof S zusäzl vo Bagskosaz au Sasfall. Vo Esg: abslß. D u Aud Vsug Ab sofo kö S fü Ih Aud

Mehr

Ich bin der SirWiss. Der SWM Service

Ich bin der SirWiss. Der SWM Service I SW D SWM S L K K, F I a Ü ü a SWM S-. S S a B ü a W: a, ä. S a S W Z. V S a? Da I U U. E I S-. Gaa ü W, GEZ Fa a - a Laaa. U a I a, S a a U a ö. G Ea S: aü SWM. Da ä K Pa Ma R. W a ü S a: I K a C Caé

Mehr

CAMPUS@INDUSTRY FORSCHUNGSBEREICHE. Weiterbildung und Lehre. Entrepreneurship. Forschung

CAMPUS@INDUSTRY FORSCHUNGSBEREICHE. Weiterbildung und Lehre. Entrepreneurship. Forschung CAMPU@INUTRY Mi m Lwig Bölkw Camp (LBC) al Iaial hchib fü ichgwi Ivai, kaä paxiah Abilg af m Gbi Lf- Ramfah wi ichhi chliß ich Wichaf Uhm i i imalig Wi amm. Iill xpi iviä Wi i g Nachbachaf af im Campglä

Mehr

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1 0 0 0 Di n g e, a n di e z u d e n k e n ist, w e n n M i c r o s o f t O f f i c e S h a r e

Mehr

Importeure chemischer Produkte.

Importeure chemischer Produkte. c a k u o P c is m C ic z k i ic S H G u Gfak zu io a m fo I Wici Impou cc u ll s H fü zicu Pouk. GHS i u, wlwi iilic Gfakzicu Das vo UNO iiii Sysm GHS zu Eisufu u Kzicu vo Cmikali s als Abküzu fü Globally

Mehr

% &#'! (! )% *'! +,! -! &./# 0 1 2 3 (4 3 5'! 3! 34#'! ( 1# 6'! 7 6 1# " 8 9: &6.$ 5'! ## ";)6$ <, "6;$ #=> 5 7# "6;$

% &#'! (! )% *'! +,! -! &./# 0 1 2 3 (4 3 5'! 3! 34#'! ( 1# 6'! 7 6 1#  8 9: &6.$ 5'! ## ;)6$ <, 6;$ #=> 5 7# 6;$ 953! "#$ % &#'! (! )% *'! +,! -! &./# 0 1 2 3 (4 3 5'! 3! 34#'! ( 1# 6'! 7 6 1# " 8 9: &6.$ 5'! ## ";)6$

Mehr

Sage HR your people. your business.

Sage HR your people. your business. S HR y pp. y bsss. Mbbszyks Sh fü Sh... I v Bh s Mb kpp - bb kpp. Vshs Ush kö z füh, ss Lyä Mv bmm. S z Mbmv -b w zküf mm wh fü Ih Uhmsf. V Uhm ss sh jh wh Ekss h: G zhh Bh s sm Mbbszyks vm E bs zm As

Mehr

Optimale Absicherung. für gesetzlich Versicherte. Betriebliche Krankenversicherung. f ü r M it. Je tz t ex

Optimale Absicherung. für gesetzlich Versicherte. Betriebliche Krankenversicherung. f ü r M it. Je tz t ex Optimal Absichung fü gstzlich Vsicht Btiblich Kanknvsichung o t il g ba V U n s c h l a a b it!! f ü M it s ic h n k lu s iv J tz t x io K o n d it n n Btiblich Kanknvsichung Kanknzusatzvsichungn fü gstzlich

Mehr

Herr laß deinen Segen fließen

Herr laß deinen Segen fließen = 122 sus2 1.rr 2.rr lss wir i bit rr lß inn Sgn flißn nn tn 7 S gn fli ßn, ic um i lung, 7 wi in wo Strom ins r wi S sus4 t l Txt un Mloi: Stpn Krnt Mr. wint. sus2 nn Lß wirst u ic spü rn wi i 7 r spi

Mehr

DAS COMAC-PRINZIP MIT VERTRÄGEN GESCHÄFTSPROZESSE STEUERN UNTERNEHMENSWISSEN SCHAFFEN

DAS COMAC-PRINZIP MIT VERTRÄGEN GESCHÄFTSPROZESSE STEUERN UNTERNEHMENSWISSEN SCHAFFEN B C YM DA COMAC-PIZIP MI VÄ CHÄFPOZ U UHMWI CHAFF DI POFIABL UZU VO VÄ DUCH COMAC VAOFWA UD COMAC BUI VIC BC ystems mbh WA OLL IH U VAOFWA KÖ? VÄ UCH UD FID? JA. AB ICH IH DA? D CHIB VÄ ID U CHLAFD VÄ

Mehr

3. Regionaltreffen SÜDWEST der Financial Expert Association e.v. (FEA) Der Prüfungsausschuss der Aktiengesellschaft. Dr.

3. Regionaltreffen SÜDWEST der Financial Expert Association e.v. (FEA) Der Prüfungsausschuss der Aktiengesellschaft. Dr. 3. Rff SÜDWES d Ep.V. (E) D üfh d khf zh fü Bd (f Objk) D. Bh 11. Okb 2011, S Übbk 1. Gd d üf- d Übwhpfh 2. fb d üfh 3. Bhhw: D üfh d khf: fd fü d fh 4. W Hw 2 2011 D h GmbH Whfpüfhf 1. Gd d üf- d Übwhpfh

Mehr

Sparkasse Staufen-Breisach. Kleine Zinsen für große Wünsche. Der Sparkassen-Privatkredit.

Sparkasse Staufen-Breisach. Kleine Zinsen für große Wünsche. Der Sparkassen-Privatkredit. 2 Jahr ImmobiliCtr = 2 Jahr Komptz, Erfahrug ud Qualität Stauf-Briach i h c ut G Wir lad Si i! Damit Si vo Afag a auf dm richtig Wg id, bit wir Ih al rt Schritt Ihr prölich Fiaz-Chck. Wir rarbit gmiam

Mehr

Vernetztes Laden eine Herausforderung

Vernetztes Laden eine Herausforderung Vntzts Ldn in Husfodun NTT DATA Mobilitätskonfnz 2. Oktob 2014, Win Jün Hiß, Lit Pilotiun & Klinsin EnBW Options Ws ist ds Zilbild in d E-Mobilität? Vntzts Ldn in Husfodun 2 E-Mobilität ist Til ds vntztn

Mehr

Welcher Akku hält länger?

Welcher Akku hält länger? Wchr Akk h gr? Ei Vrgich vo y v Br www.-gh. W vrrch i Arg i Akk i r Vorgg chich or chich? Di Awor i. Ei Akk i i Vrchißrok Ag ri i Vr Hrr gi. Ähich ir g Fr öch r Akk irig Fkor ir Aggfor rückkhr. Wi ch i

Mehr

Schlosshöfen und auf slowenischen Burgen sowie an den Niagarafällen, bei den Mohawk - Indianern und auch in der Ayurveda-Welt Indiens.

Schlosshöfen und auf slowenischen Burgen sowie an den Niagarafällen, bei den Mohawk - Indianern und auch in der Ayurveda-Welt Indiens. , ö t S b l Vo g Ros blau t Da ud bu ia aus C st Mä ld Jüg a a H t vo zäl D Auto ud Ezäl Haald Jügst at si bis fast ausslißli i d zitgössis ud mäaft Kultuwlt d Gü Isl umgtib. Slossöf ud auf slowis Bug

Mehr

INCIDENT MANAGEMENT SYSTEM

INCIDENT MANAGEMENT SYSTEM INCIDENT MANAGEMENT SYSTEM Uivrslls Srvicud Vorgagsmaagmt WAS KANN i NORIS IMS TATSÄCHLICH FÜR IHR UNTERNEHMEN LEISTEN? Übrzug Si sich vo usrr vollitgrirt Awdug zur Erfassug, Barbitug, Dokumtatio ud Auswrtug

Mehr

HP IT Service Management Verbinden von Mensch, Prozess und Technik

HP IT Service Management Verbinden von Mensch, Prozess und Technik HP IT Srvic Mgm Vrbid vo Msch, Prozss ud Tchik Dirk Fldm Sior Cosul, HP Srvics 2004 Hwl-Pckrd Dvlopm Compy, L.P. Th iformio coid hri is subjc o chg wihou oic IT Srvic Mgm... hiß IT ls Busiss bgrif ud d

Mehr

Sprach- & Kulturreisen. travel.biku.at

Sprach- & Kulturreisen. travel.biku.at - & Kl vl.k. ü f P I f Kl Hl... z L!Bk KI II. Fk Z l MU k N Bz f K Pvl l F äf z Ez. Dk - R Mölk I l M. - k - ll öl! M F k z Wl k. D El f zw w Dzl - w w W L f Gä z fü. U w w ß l fl z? w wl ß F L w l. Zäzl

Mehr

K 1 Fluss- und Seewasserkörper

K 1 Fluss- und Seewasserkörper z gg ic vädt küstic c c i s Swköp mit Nm Titz L pästtivs / sostigs Gwä T d o c Gz tgsgit Gz Tiitgsgit dt/ldkisgz d of z Sostigs is s s T g c S c g Gü ck ostz O4 ds 1 ods ( wzo mm mm g to c d ods (Uts O4

Mehr

Werbung auf Automobilen

Werbung auf Automobilen Wbug auf Auomobil Hzlic Willkomm bi Acivca, dm göß Ipoal fü Wbug auf Pivafazug. Mi Im Isa uz Si di Cac, mi Im Fazug Gld zu vdi - gaz bbi. Auf d folgd Si möc wi I off Fag bawo, sowi i daillli Eiblick i

Mehr

Design for all: people-centred innovation AAL forum, Vienna ONNY EIKHAUG

Design for all: people-centred innovation AAL forum, Vienna ONNY EIKHAUG D f ll: ppl-c v AAL fum, V ONNY EIKHAUG PROGRAMME LEADER NORWEGIAN DESIGN COUNCIL D Bl k ch z w. D Cmpu vfü mölchw üb zu w Abpch, um Bl zu öff, Bl bchä. S S Cmpu u, u öff S u D. W wh x z w, mü S Bl mölchw

Mehr

K re e. a ren K. l n. e g. s v. e v. b e. e m. i t D. d n o. s e. r e o nf. h c. s n. e b. V s. 1 z. VD H H o n o. d d. ke n v

K re e. a ren K. l n. e g. s v. e v. b e. e m. i t D. d n o. s e. r e o nf. h c. s n. e b. V s. 1 z. VD H H o n o. d d. ke n v ö h g a l a l v a t z i p u a K K s s b i d sid g ts m t s v i Vsichu t ik D. s v g 4 1 0 2 b Vsichu m Nov. 1 1 z o f K t a b a VD H H o o häf c S d la o R D. stads o V s d d Mitgli ugs-ag h c i s v s

Mehr

BMU 2005-673. J.A.C. Broekaert. J. Feuerborn. A. Knöchel. A.-K. Meyer. Universität Hamburg, Institut für Anorganische und Angewandte Chemie

BMU 2005-673. J.A.C. Broekaert. J. Feuerborn. A. Knöchel. A.-K. Meyer. Universität Hamburg, Institut für Anorganische und Angewandte Chemie BMU 2005-673 Hochaufgelöste ortsabhängige Multielemtanalysen von mit allgemeintoxischen und radiotoxischen Elementen belasteten Organen/Geweben mit Hilfe der Röntgenmikrosonde und Elektronenmikroskopie

Mehr

St.Anton am Arlberg London St. Pancras International

St.Anton am Arlberg London St. Pancras International Mein Fahrplanheft gültig vom 15.12.2014 bis 28.08.2015 St.Anton am Arlberg London St. Pancras International 2:10 Bus 4243 2:51 Landeck-Zams Bahnhof (Vorplatz) 2:51 Fußweg (1 Min.) nicht täglich a 2:52

Mehr

Kryptologie am Voyage 200

Kryptologie am Voyage 200 Mag. Michal Schnidr, Krypologi am Voyag200 Khvnhüllrgymn. Linz Krypologi am Voyag 200 Sinn dr Vrschlüsslung is s, inn Tx (Klarx) so zu vrändrn, dass nur in auorisirr Empfängr in dr Lag is, dn Klarx zu

Mehr

Preisliste w a r e A u f t r a g 8. V e r t r b 8. P C K a s s e 8. _ D a t a n o r m 8. _ F I B U 8. O P O S 8. _ K a s s a b u c h 8. L o h n 8. L e t u n g 8. _ w a r e D n s t l e t u n g e n S c h

Mehr

CORNELIUS DÄMMRICH AUSBILDUNG / KÖNNEN 01 / 09 ICH BIN 24 JAHRE ALT UND LEBE IN KÖLN.NACH ABSOLVIERTE ICH 2012 EIN BACHELORSTUDIUM UNFOLD 3D

CORNELIUS DÄMMRICH AUSBILDUNG / KÖNNEN 01 / 09 ICH BIN 24 JAHRE ALT UND LEBE IN KÖLN.NACH ABSOLVIERTE ICH 2012 EIN BACHELORSTUDIUM UNFOLD 3D 01 / 09 CORNELIUS DÄMMRICH AUSBILDUNG / KÖNNEN ICH BIN 24 JAHRE ALT UND LEBE IN KÖLN.NACH S O F T WA R E MEINER P H O T O S H O P, I N D E S I G N, A F T E R E F F E C T S, P R E M I E R E AUSBILDUNG ZUM

Mehr

G u t fü r m ic h e in L e b e n la n g. M a rin a D ie in g 1 8.0 6.0 9 S e ite 1

G u t fü r m ic h e in L e b e n la n g. M a rin a D ie in g 1 8.0 6.0 9 S e ite 1 G u t fü r m ic h e in L e b e n la n g. S e ite 1 - G iro k o n to - S p a re n - K re d it - K fw -S tu d ie n k re d it - S ta a tlic h e F ö rd e ru n g - V e rs ic h e ru n g e n S e ite 2 G iro k

Mehr

Alg II und Unterkunftskosten

Alg II und Unterkunftskosten Merkblatt B4 Alg II und Unterkunftskosten Arbeitslosen Zentrum Düsseldorf Im Rahmen der Leistungsberechnung von Alg II werden grundsätzlich Kosten der Unterkunft (Kaltmiete und Nebenkosten) und auch die

Mehr

Architektur in Basel. Zwischen Tradition und Moderne.

Architektur in Basel. Zwischen Tradition und Moderne. k Z T IR LIEE OTE EEO IE ZLE LIT D IE UI I IRE ORE? >> Ek E fü k j/p f F 107 k z J ä fü vkpp z 50 pä V D, Fkf, f, y, k, L, L,, v, k,, p Zü (pz) k p: D üz k f Dpz f Ef v z & k ü T f 3 D üpk ffä Ff z f E

Mehr

www.em4-remote-plc.com performance inside new business outside

www.em4-remote-plc.com performance inside new business outside www.m4-rmot-plc.com prformac isid w busiss outsid DIE NEUE INDUSTRIELLE REVOLUTION Im abrchd Zitaltr dr Digitalisirug ist s für Utrhm urlässlich, ihr Kud zusätzlich Mhrwrt zu bit. Di Etwicklug is achhaltig

Mehr

Sicher auf Reisen TK-Tarif Traveller

Sicher auf Reisen TK-Tarif Traveller s R f Schr llr TK-Trf Trv l l f z h c S r w Wl Ihr Rs Ihr Rsschzpk m TK-Trf Trvllr Ws s dr TK-Trf Trvllr? Als TK-Mgld sd S f Ihr Rs rhlb Erops bss vrschr. Wlw jdoch ch. Ds Lück kö S übr d TK-Trf Trvllr

Mehr

Die IHK-Region Ulm im Wettbewerb. Analyse zum Jahresthema 2014 der IHK-Organisation

Die IHK-Region Ulm im Wettbewerb. Analyse zum Jahresthema 2014 der IHK-Organisation Die IHK-Region Ulm im Wettbewerb Analyse zum Jahresthema 2014 der IHK-Organisation Entwicklung Bruttoinlandsprodukt 2000-2011 IHK-Regionen Veränderungen des BIP von 2000 bis 2011 (in Prozent) 1 IHK-Region

Mehr

Wir nutzen diese. Foto: Kurhan Fotolia.com

Wir nutzen diese. Foto: Kurhan Fotolia.com r S m i s Nürbrg g la r Vrb rich-alxar-uivrgsaiägweirschafswissgascghawfirschafsrch (LL.B.) i i a r Fri ll/r Bachlors.A.) or Bachlors (B hags chafslhr s ir w Srfac s b i k Br Schwrp Wir z is! c a h C Foo:

Mehr

PASS Studie. Online-Insurance 2009. Studie. Serv. vice. Usabili. Online- Abschlu

PASS Studie. Online-Insurance 2009. Studie. Serv. vice. Usabili. Online- Abschlu STUDIEN PASS Stud Ol-Iu 2009 Stud ug V S u V g k m S & B t Hftpfl S S A P Sv v u I Ol- ty p Ubl T o t Kod l O t P t B & u H Ablu V Kl g u wltu l-v Mgmt Summy Mgmt Summy D fottd Efolg d Itt ow d Ettt vo

Mehr

Direkt-Vertrieb Hersteller vertreibt seine Ware direkt an den Kunden (B2C; B2B)

Direkt-Vertrieb Hersteller vertreibt seine Ware direkt an den Kunden (B2C; B2B) (Eiführug) Optimirug Vrtribsprozss Sit: 1 Vrtribsart Dirkt-Vrtrib Hrstllr vrtribt si War dirkt a d Kud (B2C; B2B) Idirktr-Vrtrib War wrd übr Partr, Hädlr, Distributio, Ntzwrk agbot (B2C, B2B) Gmischtr

Mehr

Virtualbox und Windows 7

Virtualbox und Windows 7 AUGE e.v. - Der Verein der Computeranwender Virtualbox und Windows 7 Basierend auf dem Release Candidate 1 Peter G.Poloczek M5543 Virtualbox - 1 Virtuelle Maschinen einrichten Incl. virtueller Festplatte,

Mehr

Mediadaten 2015. Mit hoher Reichweite direkt am Leser. Kärntner IC-KONJUNKTUR. Wiener NEUBAU SIST RO AUF für Präzi sionsmechan

Mediadaten 2015. Mit hoher Reichweite direkt am Leser. Kärntner IC-KONJUNKTUR. Wiener NEUBAU SIST RO AUF für Präzi sionsmechan Di auflagsäks Wischafsziug Ösichs: 466.000 Top-Eschid Mi hoh Richwi dik am Ls Kä IC-KONJUNKTUR Laufshis bd ab 10uck Sk. 19,Bachflag 350cm., mi Sadfuß. 190,Rollup 99,- - Foolia Foo: buchacho Si 23 Duck.Lacki

Mehr

Projekt im P-Seminar: Vorschlag für einen Projektplan

Projekt im P-Seminar: Vorschlag für einen Projektplan Pojk m P-Sma: Vochlag ü Pojkpla Daum / Dopplud 11. - 15.1. 18.-22.1. 25.-29.1. 1.2.-5.2. 8.2.-12.2. 15.-19.2. 22. - 26.2. Kaldwoch 2010 2 3 4 5 6 7 8 Bu- ud Sudoug Möglchk zu Lughbug Eaz d Bobachugbog

Mehr

Die Kraft der guten Worte

Die Kraft der guten Worte ! k h c s l l o iv Ds Büchr, C chmck, ft Ptsch A trß PLZ / Ort L A ll i sivoll schk möcht! mit vil Fr f ll it rit. Wi k ich hlf? Dis Frg h sich sichr scho vil vo s gstllt. Zm Bispil mit sr Gschk, r Erlös

Mehr

Sicherer Mailabruf mit SSH (Secure Shell)

Sicherer Mailabruf mit SSH (Secure Shell) Sicherer Mailabruf mit SSH (Secure Shell) Name des Ausarbeitenden: Oliver Litz Matrikelnummer: xxxxxxx Name des Ausarbeitenden: Andreas Engel Matrikelnummer: xxxxxxx Fachbereich: GIS Studiengang: Praktische

Mehr

"Capital Markets & Risk Management" (8611)

Capital Markets & Risk Management (8611) Wirtschaftswissenschaftlies Zentrum der Universität Basel "Capital Markets & Risk Management" (8611) Dozenten: Prof. Dr. Heinz Zimmermann Dr. Patrick Wegmann Wintersemester 00/003 Inhalt! "#$% &#$'() *!+,

Mehr

Herzlich Willkommen ! " $' #$% (!)% " * +,'-. ! 0 12" 12'" " #$%"& /!' '- 2! 2' 3 45267 2-5267

Herzlich Willkommen !  $' #$% (!)%  * +,'-. ! 0 12 12'  #$%& /!' '- 2! 2' 3 45267 2-5267 Page 1/1 Herzlich Willkommen! " #$%"&! " $' #$% (!)% " * +,'-. /!' '-! 0 12" 12'" 2! 2' 3 45267 2-5267 -26 89 : 9; ;/!!' 0 '6'!!2' 2(' '' ' &! =>! = / 5,?//'6 20%! ' 6', 62 '! @ @! &> $'( #'/

Mehr

Chemische Bindung. Wie halten Atome zusammen? Welche Atome können sich verbinden? Febr 02

Chemische Bindung. Wie halten Atome zusammen? Welche Atome können sich verbinden? Febr 02 Chemische Bindung locker bleiben Wie halten Atome zusammen? positiv Welche Atome können sich verbinden? power keep smiling Chemische Bindung Die chemischen Reaktionen spielen sich zwischen den Hüllen der

Mehr

TransRelations BDÜ. Qualität ist kein Zufall. Projekt- und Qualitätsmanagement bei umfangreichen Übersetzungsvorhaben. Qualitätssicherung im Team

TransRelations BDÜ. Qualität ist kein Zufall. Projekt- und Qualitätsmanagement bei umfangreichen Übersetzungsvorhaben. Qualitätssicherung im Team TsRlos Mgldzschf ds BDÜ-Ldsvbds B-Ndschs.V. Hf 2/05 Spb 2005 ulä s k Zufll Pojk- ud uläsg b ufgch Übszugsvohb ulässchug T BDÜ Budsvbd d Dolsch ud Übsz E d o l / I h l TsRlos 2/05 Edol Höh Effzz ud Zufdh

Mehr

ASKUMA-Newsletter. 7. Jahrgang. Juni 2008 bis April 2009

ASKUMA-Newsletter. 7. Jahrgang. Juni 2008 bis April 2009 ASKUMA-Newsletter Juni 2008 bis April 2009 ASKUMA Newsletter - 1 - INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS...2 AUSGABE JUNI 2008...3 Inhaltsverzeichnis... 3 Artikel... 4 AUSGABE AUGUST 2008...11 Inhaltsverzeichnis...

Mehr

! nendes Berufsfeld und die Menschen, die dort arbeiten kennenzulernen. Erlebe ein Stück ihrer täglichen Arbeit mit!

! nendes Berufsfeld und die Menschen, die dort arbeiten kennenzulernen. Erlebe ein Stück ihrer täglichen Arbeit mit! Ty 2020 W W L v W L v W ö K WG I B ö W G K L F F Hy W Ty ö N! : D - B v: E 350 v v. T J ö. I P E B B. I. J v v E V v W. Kö K W K- - W V- T U F E! U B v j By Dy! E T ö -! B. E! ß Z - L....! H P Z F L v

Mehr

MEDIADATEN ABOUT WERBEFORMEN PRINT WERBEFORMEN DIGITAL VERBREITUNG TERMINE KONTAKT. www.frankfurt-daily.com/automechanika

MEDIADATEN ABOUT WERBEFORMEN PRINT WERBEFORMEN DIGITAL VERBREITUNG TERMINE KONTAKT. www.frankfurt-daily.com/automechanika Di offizill Mssziug Aziglis N 8 Gülig ab 01102015 MEDIADATEN wwwfakfu-com/auomchaika 2016 ABOUT ERBEFORMEN RINT ERBEFORMEN DIGITAL VERBREITUNG TERMINE KONTAKT ABOUT -ap " ' % $ " " $ ( vs + aim Umbau auf

Mehr

M 2015. Kärntner. der Wirtscha. Die Wirtsc. Sonderbei. 8 Seiten WIFI. Vorarlberg. Seiten 25-32. Seite 3, 6. Großer Erfolg. Die nächste.

M 2015. Kärntner. der Wirtscha. Die Wirtsc. Sonderbei. 8 Seiten WIFI. Vorarlberg. Seiten 25-32. Seite 3, 6. Großer Erfolg. Die nächste. M 2015 Di auflagsäks Wischa sziug Ösichs: 466.000 Top-Eschid h o h i k M i d i w h Ric s am L Imm mh Bib sz Bi ihm Makig i bfalls di polaisi auf Poliik ud d Thm Wahl. Wah VERLAGSPOS TAMT 6020 Das WIFI

Mehr

MEDIA-DOKUMENTATION 2014

MEDIA-DOKUMENTATION 2014 TING & OUNITION DIDOUNTTION 2014 op. z. Co. z POIL TING & OUNITION Ckk k & oko (&) Pko k oko ä Qä «QPko» z P. v z k k G oko. D ko ozp ok ä k z pk Nz. D I o k L ü k okovo o o W pk p z pä. D o z k oo P O.

Mehr

Finalist Europäischer Preis für Training, Beratung und Coaching

Finalist Europäischer Preis für Training, Beratung und Coaching Fili Epäi Pi fü Tii, B Ci ii + li ff P -Qlifizipjk Afb kivi, ii bi MVR zil Wik Fili Epäi Pi fü Tii, B Ci. (l. v ) b i äf. G i, w wi i i U j Til : i äf i Zbi i i Vii, Mii, Zil i. i vvllk i R Kpz i i Kli.

Mehr

Internet- et Shop - -Erklärung - 10/10

Internet- et Shop - -Erklärung - 10/10 10/10 Klicken Sie hier im Hauptmenü auf den Shop-Link oder gehen Sie direkt auf die Internet-Seite www.reifen-goeggel.de/shop Geben Sie hier Ihren Benutzerkennung und Ihr Passwort die Sie von uns per E-Mail

Mehr

Neuer Glanz und alte Knochen

Neuer Glanz und alte Knochen ikl. CD! Ösich 7,00 Schwiz sf 13,40 Ewickl Magazi 5.10 www.wickl-magazi. IlliJ IDEA 9 uy Eio: Di bka Java-IDE i umfagich Op-Souc-Eio, ikl. lligm CoEo u Swig UI Dsig. Aoi SDK: Das akull SDK fü i Ewicklug

Mehr

In jedem Kind steckt ein Genie.

In jedem Kind steckt ein Genie. Nurschiug IV. Quartal 2013 ltroisch Bautil ud gial Projt + + + Ei igs Eltro-Rboot twrf, bau ud zu Wassr lass, w all adr ur mit gauft Frtig-Boot am S sth? Im ächst Sommr wird di Trupp dr Plasti-Kapitä stau!

Mehr

Unser Dach. Mehr für unsere Mitglieder. Das Projekt WOGEDO 2019: Mehr Kundennähe, besserer Service, überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Unser Dach. Mehr für unsere Mitglieder. Das Projekt WOGEDO 2019: Mehr Kundennähe, besserer Service, überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis Mii WOEO A O 211 U M Mi Pj WOEO 219: M ä vi Pi-Li-Väli Bll ß: N A l l Wi : L i i W Wll li H: i li H Bll ß: li H: Il/Ei i i 3 R l! i L? Ni i! A i lli T 4 Pj WOEO 219: U Mi i M Nii 8 I Ei i i ß i Wi Ai N

Mehr

Kapitel 6 Data Warehouse

Kapitel 6 Data Warehouse pil 6 D Wo l i i 6. Gdlg 6. W i i D Wo? 6.3 ik 6.4 Ewiklgzykl dm Hi-Nw-Tik vom 6..999 l i i M b wlgöß D Wo fü Tlkom Di D Tlkom bi M d mi Tby bilg göß D Wo god. Do will di Tlkom küfig ll dd zl f d pplikio

Mehr

Das Prozessmodell der ISO 9001. Dr.-Ing. Kira Stein Prozessoptimierung & TQM Prozessmodell ISO 9001

Das Prozessmodell der ISO 9001. Dr.-Ing. Kira Stein Prozessoptimierung & TQM Prozessmodell ISO 9001 Das Prozssmodll dr ISO 9001 Notwdigkit dr Qualitätsmaagmtsystm Qualitätssichrug übr Edprüfug icht mhr möglich Sichr dr Qualitätsfähigkit ds gsamt Utrhms Vrpflichtug ds Maagmts Fhlrvrhütug aus Kostgrüd

Mehr

TransRelations BDÜ. Kundenberatung beim Übersetzen juristischer Texte. Jahresmitgliederversammlung Kommentar. Wie von unsichtbarer Hand geschrieben

TransRelations BDÜ. Kundenberatung beim Übersetzen juristischer Texte. Jahresmitgliederversammlung Kommentar. Wie von unsichtbarer Hand geschrieben TsRlios Miglidszischif ds BDÜ-Ldsvbd Bm-Nidschs.V. Hf 1/02 Mi 2002 Kdbg bim Übsz jisisch Tx Jhsmiglidvsmmlg Komm Wi vo sichb Hd gschib BDÜ Bdsvbd d Dolmsch d Übsz E d i o i l / I h l TsRlios 1/02 Edioil

Mehr

Formatting the TrekStor i.beat run

Formatting the TrekStor i.beat run DE EN Formatting the TrekStor i.beat run Formatierung des TrekStor i.beat run a Beim Formatieren werden ALLE Daten auf dem MP3-Player gelöscht. In diesem Abschnitt wird Ihnen erläutert, wie Sie Ihren MP3-Player

Mehr

I. Haushaltslage der NRW-Kommunen

I. Haushaltslage der NRW-Kommunen P s s g sp äc hmi t s p a n, u m n mi t u KaiAb uszat Sp chf ükommunal s m i al b Li ag Landt Kommunal f i nanz n f dpf akt i onn w. d I. Haushaltslag d NRW-Kommunn Haushaltslag d NRW-Kommunn damatisch.

Mehr

TransRelations BDÜ. Dolmetscher und Übersetzer als Amtsträger und förmlich Verpflichtete. Musik übersetzen eine Herausforderung?

TransRelations BDÜ. Dolmetscher und Übersetzer als Amtsträger und förmlich Verpflichtete. Musik übersetzen eine Herausforderung? TaRlaio Miglidzichif d BDÜ-Ladvbad Bm-Nidach.V. Hf 2/06 Ag 2006 Dolmch d Übz al Amäg d fömlich Vpflich Mik übz i Hafodg? W ch, d fid!? Iifo BDÜ Bdvbad d Dolmch d Übz E d i o i a l / I h a l TaRlaio 2/06

Mehr

Getreide-Lagersilos "Made by NEUERO" für Innen- und Außenaufstellung

Getreide-Lagersilos Made by NEUERO für Innen- und Außenaufstellung mit Typprüfug vrzikt Ausfürug st abil Kostruktio o Frtigugsqualit ät Flacprofilirug dr Siloplatt, dadurc größr St abilit ät ud bssr gigt für Vrdlugsprodukt, z. B. S aatgut agpasst Blüftugssystm ud Blüftugsvtilator

Mehr

Typische Eigenschaften von Metallen

Typische Eigenschaften von Metallen Typische Eigenschaften von Metallen hohe elektrische Leitfähigkeit (nimmt mit steigender Temperatur ab) hohe Wärmeleitfähigkeit leichte Verformbarkeit metallischer Glanz Elektronengas-Modell eines Metalls

Mehr

94,- NUR NUR BLÖCKE 80,- N UR

94,- NUR NUR BLÖCKE 80,- N UR RVIC vo A-Z Kaalogübsich All Kaalog fid i DIGITA auf duckudwbug.a GATRO Kussoffgläs GATRO Tabls KANDR GCHNK mi Ih Bild GCHNKARTIK KANDR h k is so ifach. F ud sc Pis xklusiv MW. ad 2013.10.22 mi Pis ab

Mehr

RDB Content-Portal / RDB Rechtsdatenbank GmbH

RDB Content-Portal / RDB Rechtsdatenbank GmbH Seite 1 von 26 $%& #!" #! "#$ % & ' () *" + %, - " +./0 12/ ()! * %% 3/4 $', 345 )"6 7 %, 7* 7 8& 7 6 7 9 + % # 7 : " (* 7 ; 7; < % %, = "+7:>?5 %% 7 8: 7 "& @ 7 7 7 (* %*:+ A7 B/5 *7"8, = % 1/5 % ), 4/5

Mehr

Forum Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2014. Fremdfirmenmanagement: Als Dienstleister an der Hochschule

Forum Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2014. Fremdfirmenmanagement: Als Dienstleister an der Hochschule Forum Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2014 Fremdfirmenmanagement: Als Dienstleister an der Hochschule 1 Ablauf und Themen 1. Vorstellung GMOH mbh und Treibs Bau GmbH 2. Arbeitssicherheit AMS-Bau

Mehr

Auf die richtige Karte setzen

Auf die richtige Karte setzen Das FiazMagazi INFORMATIONEN UND TIPPS RUND UM FINANZEN UND VERMÖGEN 2/13 ZAHLUNGSVERKEHR Auf di ichtig Kat stz I d Ulaubszit hab Kditkat Hochsaiso. Üb d Zahlugskofot hiaus bit si i Rih vo Votil. Ud fü

Mehr

Sicheres und effizientes Messdatenmonitoring mit TAC Vista am Projekt B.Braun Medical AG Escholzmatt CH. TAC GmbH Marcel Gramann

Sicheres und effizientes Messdatenmonitoring mit TAC Vista am Projekt B.Braun Medical AG Escholzmatt CH. TAC GmbH Marcel Gramann Sicheres und effizientes Messdatenmonitoring mit TAC Vista Sicheres und effizientes Messdatenmonitoring mit TAC Vista am Projekt B.Braun Medical AG Escholzmatt CH TAC GmbH Marcel Gramann Life Science Projekte

Mehr

6. Elektromagnetische Wellen 6.1. Entstehung elektromagnetischer Wellen

6. Elektromagnetische Wellen 6.1. Entstehung elektromagnetischer Wellen 6. lkomagnish Wlln 6.. nshung lkomagnish Wlln - Wi bahn RLC-Sinshwingkis mi Inukiviä (Sul) L un Kaaziä (Konnsao) C Rsonanzfqunz: Inukiviä: L LC N l A S Kaaziä: A C l C - Vklinung von L un C suli in Vgößung

Mehr

e n e a Chancenzuschaf

e n e a Chancenzuschaf s p a n, um n uch Sp a n, u m n u Chancnzuschaf f n m i al b Li ag Landt Konsol i di ungsst at gi dfdplandt agsf akt i on 2013bi s2017 f dpf akt i onn w. d 2013 2014 2015 2016 2017 in Mio. Euo 1. Mhinnahmn

Mehr

5.5. Aufgaben zur Integralrechnung

5.5. Aufgaben zur Integralrechnung .. Aufgn ur Ingrlrchnung Aufg : Smmfunkionn Bsimmn Si jwils ll Smmfunkionn für di folgndn Funkionn: ) f() f) f() k) f() n mi n R\{} p) f() 6 + 7 + ) f() g) f() l) f() + 6 q) f() f() h) f() m) f() + + r)

Mehr

strategischer d e r Frau nhof e r A c a de m y.

strategischer d e r Frau nhof e r A c a de m y. FRAUNHOFER-institut für materialfluss und logistik iml WEITERBILDUNG IN DER LOGISTIK MIT DER FRAUNHOFER ACADEMY Wissen ist strategischer Rohstoff im globalen Wettbewerb Le ben sl ange s L e r ne n wi rd

Mehr

Bachelor of Science (Hons)

Bachelor of Science (Hons) Bachl f Scic (Hs) Pfmaagmt (Equi Stuis) Stuiihalt Stuiihalt Di Stuiihalt im B.Sc. Tp-up Etwicklug möglich i hva- zusamm mit paktisch Awug Pfmaagmt si gau s vilfältig g Vbitug auf iiviull bi zu kö. Das

Mehr

Volksbank Wittenberg eg

Volksbank Wittenberg eg Volksbak Wittbrg G Offlgugsbricht i. S. d. Istituts- Vrgütugsvrordug pr 31.12.2011 Ihaltsvrzichis 1 Ihaltsvrzichis 1 Ihaltsvrzichis... 2 2 Bschribug ds Gschäftsmodlls... 3 3 Agab zur Eihaltug dr Afordrug

Mehr

ZUSAMMEN SIND WIR STARK. JAHRESBERICHT 2013 Raiffeisenbank im Stiftland eg

ZUSAMMEN SIND WIR STARK. JAHRESBERICHT 2013 Raiffeisenbank im Stiftland eg ZUSAMMEN SIND WIR STARK JAHRESBERICHT 2013 Raiffisbak Siflad G Zusamm sid wi sak Raiffisbak Siflad G INHALTSVERZEICHNIS: Vowo ds BVR-Päsid1 Gossscafsvbad Bay GVB Solids Gscäfsja 20133 Zal ud Fak 2013 5

Mehr

WISKA INDUSTRY 04/2008. WISKA INDUSTRY Cable Gland Systems Kabelverschraubungs-Systeme

WISKA INDUSTRY 04/2008. WISKA INDUSTRY Cable Gland Systems Kabelverschraubungs-Systeme Y 4/ Y abl lad ysms ablvrschraubugsysm Y igs ad ymbols yp rdro Packig ui ocio hrad siz ocio hrad siz, our hrad ocio hrad siz, ir hrad gh scrwi hrad oal lgh abl diamr abl diamr blow cabl shild Quaiy of

Mehr

Chancen und Risiken LDAP-basierter zentraler Authentifizierungssysteme. Agenda

Chancen und Risiken LDAP-basierter zentraler Authentifizierungssysteme. Agenda Chancen und Risiken LDAP-basierter zentraler Authentifizierungssysteme 11. DFN-C E R T / P C A W o r k s h o p S i c h e r h e i t i n v e r n e t z t e n S y s t e m e n 4. Fe b r u a r, H a m b u r g

Mehr