Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:"

Transkript

1 Zdroj: ÚVOD Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: oznamovací sp. pozícia 1 sloveso 1 prostriedok sloveso 2 prítomnosť: Der Lehrer erklärt den Schülern den Konjunktiv II. minulosť: Der Lehrer erklärte den Schülern den Konjunktiv II budúcnosť: Der Lehrer wird den Schülern den Konjunktiv II erklären. trpný rod: Den Schülern wird der Konjunktiv II erklärt. Konjunktív II je v indo-európskom systéme konjugácií skutočne optatív perfekta. Germánsky, a tak nemecký minulý čas - préteritum, pokračuje v indogermánskom oznamovacom spôsobe avšak skutočný indo-germánsky konjunktív perfekta je v nemčine vynechaný. 1 Podmieňovací spôsob, alebo v nemčine Konjunktiv II, používame predovšetkým, keď si niečo predstavujeme, alebo chceme, čo v súčasnej dobe nie je možné. Konjunktiv II sa okrem toho používa v nepriamej reči alebo zvlášť v zdvorilých otázkach alebo tvrdeniach. Ide teda o svet neskutočný. Neskutočný svet je ríša fantázie, myšlienok, túžob, snov, 1 Helmut Glück - Wolfgang Werner Sauer: Gegenwartsdeutsch. 2., revidované a rozšírené vydanie. Metzler, Stuttgart/Weimar 1997, s. 64.

2 neskutočných podmienok a porovnávanie, ale používame ho aj zo zdvorilosti. 2 oznamovací spôsob = reálny svet Konjunktiv II = Svet snov, nie reálny sloveso 1 Subj. prostriedok sloveso 2 Ich bin immer allein. Wäre ich doch nicht immer alleine. Ich habe keine Freunde. Hätte ich doch nur ein paar Freunde. Ich wohne in einer Holzhütte. Würde ich doch nur in einem Palast wohnen. Ich kann nicht in Urlaub fahren. Könnte ich doch bloß in Urlaub fahren. Ich gewinne nicht im Lotto. Würde ich doch endlich im Lotto gewinnen. TVORBA V PRÍTOMNOM ČASE V prítomnom čase máme na výber z dvoch foriem tvorby podmieňovacieho spôsobu: würde + Infinitiv slovesné formy podmieňovacieho spôsobu II würde + neurčitok Väčšina slovies používa na tvorbu podmieňovacieho spôsobu pomocné sloveso "werden". Pomocné sloveso "werden" je však pozmené tak, aby ukázalo, že ide o podmieňovací spôsob Konjunktiv II. Forma Konjunktiv II je odvodená z minulého času: werden = "wurden". Forma préterita "wurden" dostane prehlásku "würden". würden + Infinitiv w ü r d e n ich würd e wir würd en du würd est ihr würd et er / sie / es würd e Sie / sie würd en pozícia 1 sloveso 1 prostriedok sloveso 2 ozn. sp.. Eva kauft teure Schuhe. Konjunktiv II Ihr Mann würde die teuren Schuhe nicht kaufen. ozn. sp. Susanne fährt ohne Geld in Urlaub. Konjunktiv II Ihre Freundin würde nicht ohne Geld in Urlaub fahren. ozn. sp. Der Angestellte kommt jeden Tag zu spät zur Arbeit. Konjunktiv II Seine Kollegen würden nicht zu spät zur Arbeit kommen. 2 Hilke Dreyer - Richard Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutsch Grammatik. Prepracované. Ismaning: Hueber Verlag, 2004, s. 258ff.

3 Konjunktív II tvorí opačné stanovisko k oznamovaciemu spôsobu. Z tohto dôvodu, je jedna z dvoch viet negovaná. slovesné formy podmieňovacieho spôsobu II Konjunktiv II sa tvorí zo slovesného kmeňa slova préterita + e. Často dochádza k prehlasovaniu. Napr. kam (kommen) - er käme - prišiel by som Dôležité sú hlavne tvary pomocných slovies sein, haben a modálnych slovies. Napr. ich hätte - mal by som, du wärst - bol by si Forma slabých (pravidelných) slovies sa zhoduje v oznamovacom a podmieňovacom spôsobe. V tomto prípade sa zvyčajne využíva forma würde + neurčitok (pozri vyššie). Pri nepravidelných slovesách dostáva konjunktívna forma pri všetkých koncovkách -e. Silné slovesá sa dajú rozpoznať od préterita oznamovacieho spôsobu tým, že vo väčšine prípadov sú vo forme Konjunktiv II prehláskované. Napr. ich traf (treffen) - ich träfe - stretol by som treffen installieren P/N Endung Präteritum Konjunktiv II Präteritum/Konjunktiv II ich ~e ich traf ich träfe ich installierte du ~est du trafst du träfest du installiertest er/sie/es ~e er traf er träfe er installierte wir ~en wir trafen wir träfen wir installierten ihr ~et ihr traft ihr träfet ihr installiertet sie ~en sie trafen sie träfen sie installierten Medzi niekoľko málo slovies, ktoré vždy používajú podmieňovací spôsob vo svojej pôvodnej podobe, patria: všetky pomocné slovies, modálne slovesá a niektoré nepravidelné slovesá, ktoré sa bežne používajú modálne slovesá

4 ich wir Infinitiv Präteritum Konj. II du ihr er / sie / es Sie / sie sein waren wären wäre wär(e)st wären wäret haben hatten hätten hätte hättest hätten hättet werden wurden würden würde würdest würden würdet finden fanden fänden fände fändest fänden fändet gehen gingen gingen ginge gingest gingen ginget kommen kamen kämen käme kämest kämen käm(e)t lassen ließen ließen ließe ließest ließen ließet schlafen schliefen schliefen schliefe schliefest schliefen schlief(e)t wissen wussten wüssten wüsste wüsstet wüssten wüsstet Infinitiv Präteritum Konj. II ich / er/sie/es du wir / Sie/sie ihr dürfen durften dürften dürfte dürftest dürften dürftet können konnten könnten könnte könntest könnten könntet mögen mochten möchten möchte möchtest möchten möchtet müssen mussten müssten müsste müsstest müssten müsstet sollen * sollten * sollten sollte solltest sollten solltet wollen * wollten * wollten wollte wolltest wollten wolltet * "wollen" a "sollen " sa tvoria v Konjunktiv II bez prehlásky! TVORBA V MINULOM ČASE Existuje iba jedna minulosť Konjunktív II - na rozdiel id troch minulých časov v oznamovacom spôsobe. Základom je perfektný čas "haben/ sein + minulé participium", pričom pomocné slovesá získajú formu Konjunktiva II "hätten" resp. "wären". wären / hätten + Partizip II pozícia 1 sloveso 1 prostriedok sloveso 2 Perfekt Die Frau ist immer zu spät gekommen. Präteritum Die Frau kam immer zu spät. Plusquamperfekt Die Frau war immer zu spät gekommen. Konj. II der Verg. Die Frau wäre nicht zu spät gekommen. Perfekt Der Mann hat kein neues Auto gekauft. Präteritum Der Mann kaufte kein neues Auto. Plusquamperfekt Der Mann hatte kein neues Auto gekauft. Konj. II der Verg. Der Mann hätte ein neues Auto gekauft. Modálne slovesá tvoria minulý konjunktív z pomocného slovesa v konjunktív II a majú "dvojitý neurčitok". Modálne sloveso je umiestnená na konci vety.

5 hätten + Infinitiv + modálne sloveso v neurčitku pozícia 1 sloveso 1 prostriedok neurčitok neurčitok Präteritum Oscar musste gestern arbeiten. Perfekt Oscar hat gestern arbeiten müssen. Konj. II mit Modalverb Oscar hätte gestern arbeiten müssen. Präteritum Lena durfte nach Köln fahren. Perfekt Lena hat nach Köln fahren dürfen. Konj. II mit Modalverb Lena hätte nach Köln fahren dürfen.!!! POZOR!!! Konjunktiv II ukazuje vždy opak oznamovacieho spôsobu! V perfekte a préterite (oznamovacieo spôsobu) Oscar pracoval a Lena odišla do Kolína. V Konjunktiv II minulého času Oscar nepracoval, ale mal to robiť a Lena nebola v Köln, ale mohla ísť. TVORBA KONJUNKTIV II V TRPNOM RODE. prítomný čas v trpnom rode: würden + Partizip II + werden Position 1 Verb 1 Mittelfeld Partizip II werden Aktivsatz Der Lehrer korrigiert bald den Test. Passivsatz Der Test wird bald korrigiert. Konj. II mit Passiv Der Test würde bald korrigiert werden. Aktivsatz Karmen schließt jetzt das Tor. Passivsatz Das Tor wird jetzt geschlossen. Konj. II mit Passiv Das Tor würde jetzt geschlossen werden. minulý čas v trpnom rode: wären + Partizip II + worden Position 1 Verb 1 Mittelfeld Partizip II worden Aktivsatz Urmel reparierte gestern das Auto. Passivsatz Das Auto wurde gestern repariert. Konj. II mit Passiv Das Auto wäre gestern repariert worden. Aktivsatz Karsten hat den Schlüssel gefunden. Passivsatz Der Schlüssel ist gefunden worden. Konj. II mit Passiv Der Schlüssel wäre gefunden worden. V týchto príkladoch v Konjunktív II auto nebolo opravené, a nenašiel sa kľúč!

Präteritum STARKE VERBEN kommen 1. ich kam du kam-st 3. er kam--- Präsens. kommen 1. ich komm-e 2. du komm-st 3. er komm-t

Präteritum STARKE VERBEN kommen 1. ich kam du kam-st 3. er kam--- Präsens. kommen 1. ich komm-e 2. du komm-st 3. er komm-t Präsens 1. ich komm-e 2. du komm-st 3. er komm-t 1. wir komm-en 2. ihr komm-t 3. sie komm-en Ich () nach Hause. Er (gehen ) in die Schule. Wir (ausgehen) am Abend. Du (erzählen) eine Geschichte. Präteritum

Mehr

Der Konjunktiv II 1. Forum Wirtschaftsdeutsch. Gebrauch Der Konjunktiv II wird u.a. verwendet

Der Konjunktiv II 1. Forum Wirtschaftsdeutsch. Gebrauch Der Konjunktiv II wird u.a. verwendet Der Konjunktiv II 1 Gebrauch Der Konjunktiv II wird u.a. verwendet 1. als Höflichkeitsform (Bitte oder Aufforderung in Form einer Frage): Könnten Sie mir einmal kurz helfen? Hätten Sie heute Abend Zeit?

Mehr

Die meisten Verben bilden den Konjunktiv II mit den Formen von würde + Infinitiv.

Die meisten Verben bilden den Konjunktiv II mit den Formen von würde + Infinitiv. Grammatik 1.10 DER KONJUNKTIV II Man braucht den Konjunktiv II für irreale Dinge in der Nichtwirklichkeit. Man verwendet den Konjunktiv für höfliche Bitten, irreale Ereignisse, (irreale) Wünsche, Ratschläge

Mehr

Man verwendet das Präsens - wenn die Handlung, von der gesprochen wird, im Augenblick des Sprechens abläuft:

Man verwendet das Präsens - wenn die Handlung, von der gesprochen wird, im Augenblick des Sprechens abläuft: Die wichtigsten Zeitformen Man verwendet das Präsens - wenn die Handlung, von der gesprochen wird, im Augenblick des Sprechens abläuft: Wo ist Tom? Er ist im Kino. ich laufe du läufst er/sie/es läuft Ich

Mehr

4 Der Konjunktiv. Zeitformen. (Die Möglichkeitsform) Wenn ich ein Vöglein wär, Und auch zwei Flüglein hätt, Flög ich zu dir

4 Der Konjunktiv. Zeitformen. (Die Möglichkeitsform) Wenn ich ein Vöglein wär, Und auch zwei Flüglein hätt, Flög ich zu dir 4 Der Konjunktiv (Die Möglichkeitsform) Wenn ich ein Vöglein wär, Und auch zwei Flüglein hätt, Flög ich zu dir (was ich nicht bin) (die ich nicht habe) (was ich nicht kann) Nicht-Wirklichkeit (Irrealis)

Mehr

Artikel m / w / s Deklination des unbestimmten Artikels Beispiel ohne Artikel.

Artikel m / w / s Deklination des unbestimmten Artikels Beispiel ohne Artikel. Artikel Bestimmt männlich weiblich sächlich Nominativ ein eine ein Genitiv eines einer eines Dativ einem einer einem Akkusativ einen eine ein Unbestimmt männlich weiblich sächlich : m / w / s Nominativ

Mehr

Ich darf die Tafel wischen. Ich darf früher nach Hause gehen. Ich mag schwimmen.

Ich darf die Tafel wischen. Ich darf früher nach Hause gehen. Ich mag schwimmen. 1 M O D A L V E R B E N 1. M ö g l i c h k e i t Bedeutung: Infinitiv: können Ich beherrsche es. Ich habe die Gelegenheit. Ich habe Zeit Es ist erlaubt. Es ist erlaubt. 2.) A b s i c h t Ich habe immer

Mehr

Präsens. Die Pronomen. ich. man. sie. wir. ihr. sie. Sie. Es gibt 10 Pronomen. Die Pronomen. im Singular. Die Pronomen im Plural.

Präsens. Die Pronomen. ich. man. sie. wir. ihr. sie. Sie. Es gibt 10 Pronomen. Die Pronomen. im Singular. Die Pronomen im Plural. Was ist ein Pronom? Es gibt 10 Pronomen. ich Die Pronomen Hilfsverben werden ich werde du wirst Die Pronomen du er /sie/es wird wir werden im Singular er es ihr werdet sie man sie /Sie werden wir ich habe

Mehr

alles klar 1b gramatika

alles klar 1b gramatika alles klar 1b gramatika Perfekt minulý čas perfektum Minulý čas perfektum označuje minulý dej, ktorý má vzťah k prítomnosti (je v prítomnosti ukončený alebo jeho následky trvajú do súčasnosti). Dnes je

Mehr

ONLINE - GRAMMATIK. Satzarten

ONLINE - GRAMMATIK. Satzarten Satzarten 1) Was man über Satzarten wissen sollte. Im Deutschen gibt es verschiedene Satzarten. Eine Unterscheidung der Satzarten ist notwendig, weil die Stellung des Prädikats je nach Satzart variiert.

Mehr

Ein blöder Tag. Grundwissen Deutsch: das Verb - Modus. PDF wurde mit pdffactory Pro-Prüfversion erstellt.

Ein blöder Tag. Grundwissen Deutsch: das Verb - Modus. PDF wurde mit pdffactory Pro-Prüfversion erstellt. Ein blöder Tag Modus Schließlich gibt es noch den Modus, die Aussageweise. Der Indikativ die Wirklichkeitsform ist die normale Form der Kommunikation. Wir hatten unglaubliches Glück: Unsere Mannschaft

Mehr

Konjugation des Verbs: Erzählende Vergangenheit Präteritum. Gegenwart Präsens. Personalform

Konjugation des Verbs: Erzählende Vergangenheit Präteritum. Gegenwart Präsens. Personalform Konjugation d Verbs: gehen Personalform er Gegenwart Präsens gehe gehst geht gehen geht gehen Erzählende Vergangenheit Präteritum ging gingst ging gingen gingt gingen Konjugation d Verbs: gehen Vollendete

Mehr

Inhalt. Basisinfos Konjugieren Person/Numerus Tempora (Zeitstrahl) Das Verb: Stamm und Endung Zeiten. genus verbi: Aktiv-Passiv modus verbi

Inhalt. Basisinfos Konjugieren Person/Numerus Tempora (Zeitstrahl) Das Verb: Stamm und Endung Zeiten. genus verbi: Aktiv-Passiv modus verbi Das Verb RS Josef Inhalt Basisinfos Konjugieren Person/Numerus Tempora (Zeitstrahl) Das Verb: Stamm und Endung Zeiten Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur genus verbi: Aktiv-Passiv modus verbi

Mehr

Formen des Konjunktiv II. Der Konjunktiv II. Die Formen des Konjunktiv II können etwas verwirrend sein Vergangenheit.

Formen des Konjunktiv II. Der Konjunktiv II. Die Formen des Konjunktiv II können etwas verwirrend sein Vergangenheit. Der Sie wäre lieber Pauls Frau. Maria ist Karls Frau. Maria hat Karl Sie wäre lieber Pauls Frau. Hier wird gesagt, dass etwas in der nicht passiert ist. Der einfache Der zusammengesetzte Formen des Die

Mehr

Deutsch als Fremdsprache. Übungsgrammatik für die Grundstufe

Deutsch als Fremdsprache. Übungsgrammatik für die Grundstufe Deutsch als Fremdsprache Übungsgrammatik für die Grundstufe Inhalt Vorwort 5 Abkürzungen 6 A Verben 7 1. Grundverben 8 1.1 haben sein werden 8 1.2 Modalverben 11 2. Tempora 19 2.1 Präsens 19 2.2 Perfekt

Mehr

Die Satzstellung im Deutschen in Haupt- und Nebensa tzen (Pra sens, Perfekt, Pra teritum, Plusquamperfekt und Futur I)

Die Satzstellung im Deutschen in Haupt- und Nebensa tzen (Pra sens, Perfekt, Pra teritum, Plusquamperfekt und Futur I) Die Satzstellung im Deutschen in Haupt- und Nebensa tzen (Pra sens, Perfekt, Pra teritum, Plusquamperfekt und Futur I) 1. PRÄSENS Ich spreche Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Deutsch, Englisch,

Mehr

Wir haben ein Ferienhaus in den Bergen. Können wir essen? Ich habe so großen Hunger! Er hat lange im Ausland gearbeitet.

Wir haben ein Ferienhaus in den Bergen. Können wir essen? Ich habe so großen Hunger! Er hat lange im Ausland gearbeitet. A 1. Grundverben 1.1 haben sein werden Gebrauch als Vollverb haben Wir haben ein Ferienhaus in den Bergen. Können wir essen? Ich habe so großen Hunger! etw. besitzen etw. fühlen sein Es ist kalt. Ich bin

Mehr

alles klar 2a gramatika

alles klar 2a gramatika alles klar 2a gramatika Präteritum von sein und haben Slovesá sein a haben v minulom čase préterita Slovesá sein a haben v 3. osobe jednotného čísla v minulom čase préterita majú rovnaký tvar ako v 1.

Mehr

il congiuntivo II x 2006

il congiuntivo II x 2006 il congiuntivo II Formazione del congiuntivo er sie es Sie sie würde würdest würde würden würdet würden...gehen...fahren...sein...essen...verstehen...arbeiten il congiuntivo si forma con ausiliare werden

Mehr

UŽITOČNÉ FRÁZY A SLOVÁ

UŽITOČNÉ FRÁZY A SLOVÁ Užitočné frázy a slová Užitočné frázy a slová UŽITOČNÉ FRÁZY A SLOVÁ Problémy, SŤAŽOVANIE, kritické stavy, V KUCHYNI Probleme, Beschwerden Ich habe ein kleines Problem. Mám malý problém Könnte ich etwas

Mehr

Ergänze die Verben in der Tabelle. Wie lauten die Endungen bei unregelmäßigen Verben im Konjunktiv II? Markiere sie.

Ergänze die Verben in der Tabelle. Wie lauten die Endungen bei unregelmäßigen Verben im Konjunktiv II? Markiere sie. 1. Ergänze die Verben in der Tabelle. Wie lauten die Endungen bei unregelmäßigen Verben im? Markiere sie. Infinitiv gehen Präteritum ich ging du gingst er/sie/es ging wir gingen ihr gingt sie gingen ich

Mehr

Der Konjunktiv. Regeln zur Verwendung des Konjunktivs

Der Konjunktiv. Regeln zur Verwendung des Konjunktivs Der Konjunktiv Regeln zur Verwendung des Konjunktivs steht bei Wünschen und in der indirekten Rede. Möge er in Frieden ruhen! Sie fragte, ob er komme. Ist die form von der Konjunktivform nicht zu unterscheiden,

Mehr

Konjunktivformen I + II

Konjunktivformen I + II www.klausschenck.de / Deutsch / Grammatik / Konjunktivformen / S. 1 von 5 Konjunktivformen I + II 1. an den Infinitivstamm werden die folgenden Konjunktiv- Endungen gehängt Singular Plural 1. Person -

Mehr

Das Präsens (jeg går) {Verbstamm} + - e, - st, - t, - en, - t, - en

Das Präsens (jeg går) {Verbstamm} + - e, - st, - t, - en, - t, - en Verbenbibel Deutsch Das Präsens (jeg går) {Verbstamm} + - e, - st, - t, - en, - t, - en sein (å være) ich bin du bist er ist (er, sie, es) wir sind ihr seid sie sind (sie, Sie) können (å kunne) (o a) ich

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Abkürzungen... 9 Niveaustufentests Tipps & Tricks Auf einen Blick Auf einen Blick Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis. Abkürzungen... 9 Niveaustufentests Tipps & Tricks Auf einen Blick Auf einen Blick Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abkürzungen... 9 Niveaustufentests... 10 Tipps & Tricks... 18 1 Der Artikel... 25 1.1 Der bestimmte Artikel... 25 1.2 Der unbestimmte Artikel... 27 2 Das Substantiv...

Mehr

Langenscheidt Deutsch-Flip Grammatik

Langenscheidt Deutsch-Flip Grammatik Langenscheidt Flip Grammatik Langenscheidt Deutsch-Flip Grammatik 1. Auflage 2008. Broschüren im Ordner. ca. 64 S. Spiralbindung ISBN 978 3 468 34969 0 Format (B x L): 10,5 x 15,1 cm Gewicht: 64 g schnell

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

bächer-und-bildung.de -3-

bächer-und-bildung.de -3- Inhaltsverzeichnis Grammatik: Starke und schwache Verben... 6 Modalverben... 8 Zeitformen... 9 Zeitformen1... 10 Zeitformen2... 11 Zeitformen3... 12 Konjunktiv II... 13 Adjektive und Adverbien... 14 Vorsilben...

Mehr

Konjunktiv II. Ich würde ein Auto kaufen Sie würde eine Weltreise machen. Wir würden ein Haus bauen. KONJUNKTIV II = würden + INF

Konjunktiv II. Ich würde ein Auto kaufen Sie würde eine Weltreise machen. Wir würden ein Haus bauen. KONJUNKTIV II = würden + INF Konjunktiv II Ich würde ein Auto kaufen Sie würde eine Weltreise machen. Wir würden ein Haus bauen. KONJUNKTIV II = würden + INF Konjunktiv II ich würde du würdest er/sie/es würde wir würden ihr würdet

Mehr

Gesundheits- und Krankenpflege Deutsch

Gesundheits- und Krankenpflege Deutsch Gesundheits- und Krankenpflege Deutsch 7. Ernährung und Nahrung 1. Ernährungspyramide. Erklären Sie die Ernährungspyramide. Finden Sie so viele Beispiele wie möglich für die einzelnen Lebensmittelgruppen.

Mehr

[Type text] Lektion 7 Schritt A. Lernziel: über Fähigkeiten sprechen

[Type text] Lektion 7 Schritt A. Lernziel: über Fähigkeiten sprechen Lektion 7 Schritt A Lernziel: über Fähigkeiten sprechen Zeit Schritt Lehrer-/ Schüleraktivität Material/ Medien 2 Std. Einstimmung auf Der Lehrer stellt Fragen zu den Bildern A, B und C KB das Thema Bild

Mehr

Vorwort. Liebe Lernerinnen, liebe Lerner, Viel Spaß! Autorin und Verlag

Vorwort. Liebe Lernerinnen, liebe Lerner, Viel Spaß! Autorin und Verlag Vorwort Liebe Lernerinnen, liebe Lerner, mit der Kurzgrammatik Deutsch haben Sie den optimalen Helfer in allen wichtigen Grammatik-Fragen des Deutschen in der Hand. Diese Basisgrammatik ist für Lerner

Mehr

RESUMEN GRAMÁTICA ALEMANA

RESUMEN GRAMÁTICA ALEMANA DEKLINATION MIT BESTIMMTEN ARTIKEL. RESUMEN GRAMÁTICA ALEMANA (por Elena Martín-Cancela) Nominativ Der junge Vater Die junge Mutter Das kleine Kind Die kleinen Kinder Akkusativ Den jungen Vater Die junge

Mehr

VORANSICHT. Ihre Schülerinnen und Schüler wiederholen. Ich packe meinen Koffer eine Lerntheke zur Wortart Verb

VORANSICHT. Ihre Schülerinnen und Schüler wiederholen. Ich packe meinen Koffer eine Lerntheke zur Wortart Verb VI Grammatik beherrschen Beitrag 20 Lerntheke zur Wortart Verb 1 von 24 Ich packe meinen Koffer eine Lerntheke zur Wortart Verb Nach einer Idee von Michaela Bartel, Markt Indersdorf Illustrationen: Julia

Mehr

Einstufungstest 2 (ab Lektion 14) Aufgabenblätter

Einstufungstest 2 (ab Lektion 14) Aufgabenblätter Dieser Test hilft uns, Sie in den passenden Kurs einzustufen. Bitte beginnen Sie mit Aufgabe 1 und beantworten Sie die Fragen, solange Sie sicher sind. Die Aufgaben werden fortlaufend schwieriger. Sobald

Mehr

Einstufungstest Deutsch (A1, A2, B1)

Einstufungstest Deutsch (A1, A2, B1) Einstufungstest Deutsch (A1, A2, B1) Name: Datum: Was passt? Markieren Sie! (z.b.: 1 = d) heisst) 1 Wie du? a) bin b) bist c) heissen d) heisst Mein Name Sabine. a) bin b) hat c) heisst d) ist Und kommst

Mehr

Du kannst gut Deutsch sprechen! Modalverben richtig anwenden. dürfen. Erlaubnis/Verbot Er darf ins Kino. Er darf nicht ins Kino.

Du kannst gut Deutsch sprechen! Modalverben richtig anwenden. dürfen. Erlaubnis/Verbot Er darf ins Kino. Er darf nicht ins Kino. Grammatik intensiv 10/3 Du kannst gut Deutsch sprechen! richtig anwenden Ein Beitrag von Frank Plein, Straubenhardt Illustriert von Julia Lenzmann, Stuttgart M 01 : eine Übersicht können Fähigkeit/Möglichkeit

Mehr

10. A. Ich gehe nach Hause. B. Ich gehe von Hause. C. Ich gehe aus Hause. D. Ich gehe in Hause. 11. A. Bücher B. Hefte C. Stühler D.

10. A. Ich gehe nach Hause. B. Ich gehe von Hause. C. Ich gehe aus Hause. D. Ich gehe in Hause. 11. A. Bücher B. Hefte C. Stühler D. JĘZYK NIEMIECKI Test uplasowania językowego poziom A1 Dla przykładów 1-20 wybierz jeden poprawny punkt A-D. 1. A. Peter kann nicht gut schwimmen. B. Peter nicht gut schwimmen kann. C. Peter schwimmt nicht

Mehr

Was man mit Verben machen kann

Was man mit Verben machen kann Was man mit Verben machen kann Konjugation Christian Gambel Einführung Grammatikalische Begriffe im Unterricht Im Deutschunterricht werden oft grammatikalische Begriffe verwendet. Da es sehr viele gibt,

Mehr

Universität Leipzig Das Verb Modul Grammatische Grundlagen Institut für Germanistik Formenbildung Schulgrammatische Übung Dr. Volker Hertel SS 2015

Universität Leipzig Das Verb Modul Grammatische Grundlagen Institut für Germanistik Formenbildung Schulgrammatische Übung Dr. Volker Hertel SS 2015 Tempusbildung Inventar A Vollverb B werden C haben / sein * Operationen 1 Bildung der finiten Form (Pers.- und Numerus-Exponent) 2 Bildung des Präteritalstammes (st.v.: Ablaut; sw.v.: Dental) 3 Bildung

Mehr

Could you help me? I wish you were here already. He said he had no time.

Could you help me? I wish you were here already. He said he had no time. learning target Aim of this section is to learn how to use the Konjunktiv. German Könntest du mir helfen? Ich wünschte, du wärst schon hier. Er sagte, er habe keine Zeit. English Could you help me? I wish

Mehr

Konjunktiv I und II. Pichardo 2012

Konjunktiv I und II. Pichardo 2012 Konjunktiv I und II Pichardo 2012 Es gibt zwei Arten von Konjunktiv Konjunktiv II: Irreale Wunschsätze Wennich1 MillionDollaraufder Bank hätte, würdeich nichtmehrarbeiten. Irreale Bedingungs- oder Konditionalsätze

Mehr

Zwischentest, Lektion 7 9. Name: 1 Verkehrsmittel. 2 Ergänzen Sie die Präpositionen. Pluspunkt Deutsch Band 1, Lektion 7 9

Zwischentest, Lektion 7 9. Name: 1 Verkehrsmittel. 2 Ergänzen Sie die Präpositionen. Pluspunkt Deutsch Band 1, Lektion 7 9 Zwischentest, Lektion 7 9 Name: 1 Verkehrsmittel. a) Ergänzen Sie die fehlenden Buchstaben. 1. Mit dem Fl gz g kann man weite Reisen machen. 2. Ich fahre immer mit der Str ß nb hn zur Arbeit. 3. Ein F

Mehr

Übungen NEBENSÄTZE. Dra. Nining Warningsih, M.Pd.

Übungen NEBENSÄTZE. Dra. Nining Warningsih, M.Pd. Übungen NEBENSÄTZE Dra. Nining Warningsih, M.Pd. weil -Sätze Warum machen Sie das (nicht)? Kombinieren Sie und ordnen Sie ein. 1. Ich esse kein Fleisch. 2. Ich rauche nicht. 3. Ich esse nichts Süßes. 4.

Mehr

Die Hilfsverben haben, sein, werden. haben sein werden Konjunktiv I. Konjunktiv I

Die Hilfsverben haben, sein, werden. haben sein werden Konjunktiv I. Konjunktiv I Deutsch Verben WISSEN GRIFFBEREIT Die Hilfsverben,, werden Ein Verb bezeichnet immer eine Handlung, einen Vorgang oder einen Zustand. Für alle Verben gilt: Sie werden kleingeschrieben und können konjugiert

Mehr

SMS Schnell-Merk-System

SMS Schnell-Merk-System 5. bis 10. Klasse SMS Schnell-Merk-System Deutsch Grammatik Kompaktwissen Testfragen Mit Lernquiz fürs Handy 2Verben Verben lassen sich nach verschiedenen Merkmalen unterscheiden: nach Bedeutungsgruppen

Mehr

Präteritum - Vergangenheit (D), Mitvergangenheit (A)

Präteritum - Vergangenheit (D), Mitvergangenheit (A) Präsens - Gegenwart Man verwendet die GEGENWART, wenn die Handlung, von der gesprochen wird, im Augenblick des Sprechens abläuft: Wo ist Tom? Er ist im Kino. wenn sich die Handlung, von der gesprochen

Mehr

Nette "Großeltern" gesucht! Ein Herz für Kinder

Nette Großeltern gesucht! Ein Herz für Kinder EMSp Moutier Ecole de Maturité spécialisée mars 2013 Examen d'admission Allemand (45 minutes) Nom : Nette "Großeltern" gesucht! Ein Herz für Kinder Es müssen nicht immer die richtigen Omas und Opas sein,

Mehr

HORIZONTE - Einstufungstest

HORIZONTE - Einstufungstest HORIZONTE - Einstufungstest Bitte füllen Sie diesen Test alleine und ohne Wörterbuch aus und schicken Sie ihn vor Kursbeginn zurück. Sie erleichtern uns dadurch die Planung und die Einteilung der Gruppen.

Mehr

Modalverben. sollen, wollen, können, mögen, dürfen, müssen sofern mit einem weiteren Verb (im Infinitiv) gebraucht

Modalverben. sollen, wollen, können, mögen, dürfen, müssen sofern mit einem weiteren Verb (im Infinitiv) gebraucht Verbarten Hilfsverben Modalverben Verb Grundlagen - Folie 1 Vollverben sein, haben, werden sofern zur Bildung einer Zeit oder des Passivs verwendet sollen, wollen, können, mögen, dürfen, müssen sofern

Mehr

Deutsch Grammatik PPT: Inhaltsverzeichnis

Deutsch Grammatik PPT: Inhaltsverzeichnis Deutsch Grammatik mit PPT Inhaltsverzeichnis Deutsch Grammatik PPT: Inhaltsverzeichnis Wortlehre 1. Nomen und Fälle 1.1 Nomen und Fälle Theorie 1.1 Nomen und Fälle Übungen 1.2 Pronomen und Fälle Übungen

Mehr

UNTERRICHTSPLAN LEKTION 11

UNTERRICHTSPLAN LEKTION 11 Lektion 11 Was hast du heute gemacht? UNTERRICHTSPLAN LEKTION 11 1 Sehen Sie das Foto an. Fahren Sie auch gern Fahrrad? Plenum, ggf. Partner- / Gruppenarbeit Erklären Sie zunächst anhand von Beispielen

Mehr

Vergangenheit : sein (essere) Wo warst du? er,sie,es. wir. en ihr Sie, sie waren

Vergangenheit : sein (essere) Wo warst du? er,sie,es. wir. en ihr Sie, sie waren Vergangenheit : sein (essere) ich war- du er,sie,es - wir en ihr warst wart Sie, sie waren warst du? letzte che letzten Sonntag letzten Monat war ich zu Hause war ich in Deutschland war ich bei einem Freund

Mehr

Harry gefangen in der Zeit Begleitmaterialien

Harry gefangen in der Zeit Begleitmaterialien Folge 011 Grammatik 1. Pluralformen von Substantiven Die meisten Substantive können im Singular und im Plural stehen. Der Plural drückt aus, dass man von mehreren Exemplaren der gleichen Sache spricht.

Mehr

10 Welche Verben nehmen kein ge-?

10 Welche Verben nehmen kein ge-? 20 Zu den Wortarten 10 Welche Verben nehmen kein ge-? Kein ge- bei Verben mit nichttrennbarem Präfix sowie ihren Ableitungen: verstehen verstanden, missverstehen missverstanden, bedecken bedeckt, entstehen

Mehr

Lösungsansätze Bestimmung der finiten Verben

Lösungsansätze Bestimmung der finiten Verben Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten Verb: Bestimmung der finiten Verben Lösung 1 Lösungsansätze Bestimmung der finiten Verben Unterstreiche zuerst in den folgenden Sätzen die konjugierten Verben und

Mehr

Die konjunktierbare Wortart: Verben

Die konjunktierbare Wortart: Verben Die konjunktierbare Wortart: Verben Vollverben: volle Semantik Hilfsverben (Auxiliarverben): helfen dem Vollverb dabei, bestimmte Tempusformen (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I und II), den Konjunktiv

Mehr

ich lern e Verb-Konjugation 1. ich lern e wir lern en 2. du lern st ihr lern t Person 2. Sie lern en Sie lern en 1. Grammatische Grundbegriffe

ich lern e Verb-Konjugation 1. ich lern e wir lern en 2. du lern st ihr lern t Person 2. Sie lern en Sie lern en 1. Grammatische Grundbegriffe 1. Grammatische Grundbegriffe s Vb, en e Konjugation, en konjugien r Stamm, ''e e Endung, en s Pronomen, - Regelmäßige Vbkonjugation ich ln e Psonal-Pronomen Stamm Vb-Endung Singular Plural 1. ich ln e

Mehr

DER GROßE GRAMMATIK-CHECK Was Sie ab B1 wissen sollten! I. Verb

DER GROßE GRAMMATIK-CHECK Was Sie ab B1 wissen sollten! I. Verb DER GROßE GRAMMATIK-CHECK Was Sie ab B1 wissen sollten! I. Verb Verbarten Grundverben Modalverben Trennbare Verben Unregelmäßige Verben Reflexive Verben Verben mit Präposition sein - können dürfen wollen

Mehr

Doreen Fant. Kinderleichte Grammatik. Aktiv und Passiv

Doreen Fant. Kinderleichte Grammatik. Aktiv und Passiv Doreen Fant Kinderleichte Grammatik Aktiv und Passiv Kinderleichte Grammatik: Aktiv und Passiv Autor: Doreen Fant Doreen Fant: Kinderleichte Grammatik: Aktiv und Passiv Fant Verlag, Vöhringen, 2015 ISBN

Mehr

Nr. Item Punkte 1. Warum gibt es auf den deutschen Autobahnen das Verkehrschaos?

Nr. Item Punkte 1. Warum gibt es auf den deutschen Autobahnen das Verkehrschaos? a) esen Sie den Text Die Deutschen und ihr Urlaub Kein anderes Volk auf der Welt fährt so oft und so gerne in den Urlaub, wie die Deutschen. Mehr als drei Viertel aller Bundesbürger verlassen mindestens

Mehr

1. Tag. Wie oft machen Sie das? Ich mache das jeden Tag. einmal/zweimal/dreimal die/in der Woche. (= pro Woche)

1. Tag. Wie oft machen Sie das? Ich mache das jeden Tag. einmal/zweimal/dreimal die/in der Woche. (= pro Woche) Deutsch 1002 (Tim Jansa) 1. Tag Wie waren Ihre/deine Ferien? Meine/die Ferien waren toll/langweilig/.... Wo waren Sie?/Wo warst du? Ich war / wir waren in... / zu Hause. Wie war es/das? Das/es war schön/ruhig/heiß/....

Mehr

Test poziomujący z języka niemieckiego

Test poziomujący z języka niemieckiego Test poziomujący z języka niemieckiego 1. Woher kommst du? Italien. a) In b) Über c) Nach d) Aus 2. - Guten Tag, Frau Bauer. Wie geht es Ihnen? - Danke, gut. Und? a) du b) dir c) Sie d) Ihnen 3. Das Kind...

Mehr

SELBSTEINSTUFUNGSTEST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE NIVEAU B1

SELBSTEINSTUFUNGSTEST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE NIVEAU B1 Volkshochschule Zürich AG Riedtlistr. 19 8006 Zürich T 044 205 84 84 info@vhszh.ch ww.vhszh.ch SELBSTEINSTUFUNGSTEST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE NIVEAU B1 WIE GEHEN SIE VOR? 1. Sie bearbeiten die Aufgaben

Mehr

Selbstlernkurs Deutsch für Anfänger. Grammatik-Download mit Tests und Lösungen

Selbstlernkurs Deutsch für Anfänger. Grammatik-Download mit Tests und Lösungen Hartmut Aufderstraße Jutta Müller Thomas Storz Miteinander Selbstlernkurs Deutsch für Anfänger Grammatik-Download mit Tests und Lösungen Hueber Verlag Hueber Verlag 2014, Miteinander Grammatik-Download

Mehr

2nd YEAR GERMAN WARMUTH GER 612

2nd YEAR GERMAN WARMUTH GER 612 2nd YEAR GERMAN WARMUTH GER 612 Test 1: Topics Grammar: Perfekt Negation / Position auf Nicht Case: Prepositions, Pronouns (formal, personal, possessive, ), Articles, Relative Clauses Conjunctions Modal

Mehr

Das Präsens. (*nicht l, r) ich arbeite ich atme du arbeitest du atmest -est man arbeitet man atmet -et wir arbeiten

Das Präsens. (*nicht l, r) ich arbeite ich atme du arbeitest du atmest -est man arbeitet man atmet -et wir arbeiten Das Präsens 1 Das Verb 1.1 Das Präsens Die meisten Verben bilden das Präsens wie das Verb lernen: lernen (Infinitiv) Person Personalpronomen Stamm + Endung ich lerne 1. ich lern- -e du lernst Singular

Mehr

Kopiervorlagen. Schulgrammatik extra. Deutsch. 5. bis 10. Klasse. Arbeitsblätter zum Üben und Wiederholen von Grammatik

Kopiervorlagen. Schulgrammatik extra. Deutsch. 5. bis 10. Klasse. Arbeitsblätter zum Üben und Wiederholen von Grammatik Kopiervorlagen Schulgrammatik extra Deutsch 5. bis 10. Arbeitsblätter zum Üben und Wiederholen von Grammatik Zeitformen des Verbs: Präteritum und Plusquamperfekt Das Präteritum bezeichnet ein abgeschlossenes

Mehr

Grammatikübungen. Regeln und Formen zum Üben. 5. bis 10. Klasse. 5. bis 10. Klasse. Von Lehrern empfohlen

Grammatikübungen. Regeln und Formen zum Üben. 5. bis 10. Klasse. 5. bis 10. Klasse. Von Lehrern empfohlen Deutsch 5. bis 10. Klasse 150 Grammatikübungen Regeln und Formen zum Üben 5. bis 10. Klasse Von Lehrern empfohlen 1.4 Verben 1 Präteritum Das Präteritum bezeichnet ein abgeschlossenes vergangenes Geschehen.

Mehr

Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de Illustrationen: Hans-Jürgen Krahl. Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de Illustrationen: Hans-Jürgen Krahl

Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de Illustrationen: Hans-Jürgen Krahl. Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de Illustrationen: Hans-Jürgen Krahl Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de Illustrationen: Hans-Jürgen Krahl Mein Verben Mini Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de Illustrationen: Hans-Jürgen Krahl Mein Verben Mini Der Infinitiv - die

Mehr

6) Dieses Problem lösen. A) Ist schwer zu - B) wird schwer zu lösen - C) ist schwer für D) ist schwer zum

6) Dieses Problem lösen. A) Ist schwer zu - B) wird schwer zu lösen - C) ist schwer für D) ist schwer zum Bitte, ergänzen Sie: 1) Petra kommt Frankreich. A) von - B) aus - C) zu - D) in 2) wohnst du? A) Was - B) Wo - C) Wie - D) Woher 3) Das ist Bettina und das ist Schwester. A) ihr - B) seine - C) seines

Mehr

Die Hilfsverben haben, sein, werden. haben sein werden Konjunktiv I. Konjunktiv I

Die Hilfsverben haben, sein, werden. haben sein werden Konjunktiv I. Konjunktiv I Deutsch Verben WISSEN GRIFFBEREIT Die Hilfsverben haben,, werden Ein Verb bezeichnet immer eine Handlung, einen Vorgang oder einen Zustand. Für alle Verben gilt: Sie werden kleingeschrieben und können

Mehr

Finden Sie eine. Instrument gelernt hat. Finden Sie eine Person, die Gebärdensprache gelernt hat. Finden Sie eine Person, die Erste- Hilfe-Maßnahmen

Finden Sie eine. Instrument gelernt hat. Finden Sie eine Person, die Gebärdensprache gelernt hat. Finden Sie eine Person, die Erste- Hilfe-Maßnahmen Kopiervorlage 36a: Lernen-Bingo B1, Kap. 36, Ü 1a Variante 1 Person, die ein deutsches Lied Person, die kochen Person, die ein Instrument gelernt hat. Person, die stricken Person, die Ski fahren Person,

Mehr

Lösung für Lehrerinnen und Lehrer Grammatik-Lapbook Teil 1: Wortarten

Lösung für Lehrerinnen und Lehrer Grammatik-Lapbook Teil 1: Wortarten Lösung für Lehrerinnen und Lehrer Grammatik-Lapbook Teil 1: Wortarten Es wird zunächst eine Grundform für das Lapbook erstellt. Dabei bietet es sich an, aus Tonkarton ein Buch zu falten (siehe auch Arbeitsblatt

Mehr

Familienname: Vorname: Matr.-Nr.: TEST DEUTSCH 1. JAHR. 1.) Er... jetzt zur Uni gehen. a.) dürft b.) musst c.) muss d.) wollt

Familienname: Vorname: Matr.-Nr.: TEST DEUTSCH 1. JAHR. 1.) Er... jetzt zur Uni gehen. a.) dürft b.) musst c.) muss d.) wollt Familienname: Vorname: Matr.-Nr.: TEST DEUTSCH 1. JAHR Juni 2010 I. Setzen Sie das passende Verb ein: 1.) Er... jetzt zur Uni gehen. a.) dürft b.) musst c.) muss d.) wollt 2.) Sagen Sie bitte Ihrem Freund,

Mehr

BA-Studium der deutschen Sprache und Literatur

BA-Studium der deutschen Sprache und Literatur Studiengang BA-Studium der deutschen Sprache und Literatur Lehrveranstaltung Deutsche Sprachübungen I Status Pflichtfach (A) Studienjahr 1. Semester 1. ECTS 3 Lehrende Marina Lovrić, mag.educ.philol.germ.

Mehr

Modalverben im Präteritum Unsicherheit Hoffnung: vielleicht hoffentlich. Ihre Notizen

Modalverben im Präteritum Unsicherheit Hoffnung: vielleicht hoffentlich. Ihre Notizen Paula und Philipp recherchieren noch immer in der Kneipe von Grünheide. Während Philipp mit den Männern am Stammtisch spricht, kommt ein junger Mann herein. Er interessiert sich offenbar sehr für Paula.

Mehr

DEUTSCH (DLL, DS, DL) Leaving Cert German. Grammatik im Schnellverfahren

DEUTSCH (DLL, DS, DL) Leaving Cert German. Grammatik im Schnellverfahren Leaving Cert German Grammatik im Schnellverfahren Das Ziel ist, den Teil Angewandte Grammatik (25 Punkte) möglichst schnell zu wiederholen. Was man hier wiederholt, kann man aber auch für den schriftlichen

Mehr

GRAMATYKA WELTTOUR czasownik

GRAMATYKA WELTTOUR czasownik A Name: Klasse Punkte 40 Note 1 Podkreśl właściwą formę czasownika. 1. Wann spielen / spielt / spielst wir Fußball? 2. Mein Vater arbeitest / arbeiten / arbeitet als Arzt. 3. Liest / Lest / Lesen ihr gern

Mehr

Der Numerus dient zur Charakterisierung der Anzahl und kann sich auf ein Element (Singular) oder auf mehrere Elemente (Plural) beziehen.

Der Numerus dient zur Charakterisierung der Anzahl und kann sich auf ein Element (Singular) oder auf mehrere Elemente (Plural) beziehen. 1 1. Der Begriff Konjugation Die Beugung von Verben bezeichnet man als Konjugation. Sie ermöglicht es, für jeden Aussagezweck die geeignete Verbform aus einem Infinitiv abzuleiten. 1.1. Formen der Verbgestaltung

Mehr

Zeit ich (-e) du (-st) er/sie/es (-t) wir (-en) ihr (-t) sie (-en) Präsens. habe / bin hast / bist hat / ist haben / sind habt / seid haben / sind

Zeit ich (-e) du (-st) er/sie/es (-t) wir (-en) ihr (-t) sie (-en) Präsens. habe / bin hast / bist hat / ist haben / sind habt / seid haben / sind www.grabbe-contacts.de 1 Beispiel: sprech en, sprach, lauf- en, lief, ge sein A: Aktiv-Form = Dies muss man immer benutzen: habe bin hast bist hat ist haben sind habt seid haben sind t hatte war hattest

Mehr

Deutsch als Fremdsprache

Deutsch als Fremdsprache Langenscheidt Verbtabellen Deutsch als Fremdsprache Verbformen nachschlagen und trainieren Deutsch als Fremdsprache Niveau A1-B2 Präsens Präteritum Konjunktiv I Konjunktiv II werde wurde werde würde st

Mehr

Twilight -Besuch: Filmstars kommen nach Berlin

Twilight -Besuch: Filmstars kommen nach Berlin WYNIK TESTU REKOMENDACJA Podpis lektora Podpis słuchacza Niemiecki (A2) NG3 Aufgabe 1. Ergänze die Lücken sinnvoll! Vergiss nicht über Korrektheit der eingegebenen Wörter! Uzupełnij luki! Nie zapomnij

Mehr

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut.

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut. Version A kód I. Určete tvary 3. os. sg. prézenta, préterita a perfekta (v perfektu uveďte tvar s pomocným slovesem): 1. schlafen 2. lesen 3. rennen 4. stehlen 5. fließen II. Doplňte správné tvary podle

Mehr

Deutschkurs. Level 4

Deutschkurs. Level 4 Deutschkurs Level 4 INHALT: Wiederholung der Zeiten, die Satzstellung, Modalverben, Aktiv/Passiv, Possessivpronomen ZIEL: flüssige Konversation, Texte verstehen und verfassen können. www.deutsch.fit Die

Mehr

Deutsche Grammatik. einfach, kompakt und übersichtlich. Heike Pahlow. Übungen zum Buch kostenlos im Internet

Deutsche Grammatik. einfach, kompakt und übersichtlich. Heike Pahlow. Übungen zum Buch kostenlos im Internet Heike Pahlow Deutsche Grammatik einfach, kompakt und übersichtlich Übungen zum Buch kostenlos im Internet Das ideale Nachschlagewerk für die Schule und Deutsch als Fremdsprache Heike Pahlow Deutsche Grammatik

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Großes Übungsbuch Deutsch - Grammatik (Niveau: A2 - B2)

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Großes Übungsbuch Deutsch - Grammatik (Niveau: A2 - B2) Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Großes Übungsbuch Deutsch - Grammatik (Niveau: A2 - B2) Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Hueber Deutsch Sabine

Mehr

Progressionsplan für Pingpong Neu-Kurse

Progressionsplan für Pingpong Neu-Kurse Progressionsplan für Pingpong Neu-Kurse NEU 1 Band 1 und Band 2 Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 mein, -e / dein, -e S. 115-116, S. 124: 7.1.6. Band 1 Lektion 4 möchte (Singular) S. 47 Lektion 5 Konjugation

Mehr

I was at the cinema today. I had a good day. We talked the whole night.

I was at the cinema today. I had a good day. We talked the whole night. learning target Aim of this section is to learn the second way to speak about past events. German Ich war heute im Kino. Ich hatte einen guten Tag. Wir redeten die ganze Nacht. English I was at the cinema

Mehr

GRAMMATIKÜBERSICHT. Artikelwörter und Pronomen. Possessivartikel unser/euer/ihr/ihr L01 wir ihr sie (Plural)

GRAMMATIKÜBERSICHT. Artikelwörter und Pronomen. Possessivartikel unser/euer/ihr/ihr L01 wir ihr sie (Plural) Artikelwörter und Pronomen Possessivartikel unser/euer/ihr/ihr L01 wir ihr sie (Plural) Sie (Singular/ Plural) unser euer ihr Ihr Opa unser euer ihr Ihr Baby unsere eure ihre Ihre Tante unsere eure ihre

Mehr

Einstufungstest. Bitte antworten Sie kurz auf die Fragen: Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Wie ist Ihre Telefonnummer?

Einstufungstest. Bitte antworten Sie kurz auf die Fragen: Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Wie ist Ihre Telefonnummer? Bitte antworten Sie kurz auf die Fragen: Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Wie ist Ihre Telefonnummer? Wie lange lernen Sie schon Deutsch? Wo haben Sie Deutsch gelernt? Mit welchen Büchern haben Sie Deutsch

Mehr

Alle Modalverben werden in der 1. und 3. Person, Singular wie Plural, gleich konjugiert: dürfen können mögen müssen sollen wollen möchten

Alle Modalverben werden in der 1. und 3. Person, Singular wie Plural, gleich konjugiert: dürfen können mögen müssen sollen wollen möchten Die Konjugation der Modalverben. Alle Modalverben werden in der 1. und 3. Person, Singular wie Plural, gleich konjugiert: Folgende Tabelle zeigt die Konjugation der Modalverben: dürfen können mögen müssen

Mehr

Tempus für die Vergangenheit in der geschriebenen Sprache (Berichte, Erzählungen, Meldungen in den Medien) ßige Verben

Tempus für die Vergangenheit in der geschriebenen Sprache (Berichte, Erzählungen, Meldungen in den Medien) ßige Verben PRÄTERITUM Funktion Tempus für die Vergangenheit in der geschriebenen Sprache (Berichte, Erzählungen, Meldungen in den Medien) Formen regelmäßige Verben unregelmä ßige Verben Hilfsverben Mischverben Modalverben

Mehr

Papa - was ist American Dream?

Papa - was ist American Dream? Papa - was ist American Dream? Das heißt Amerikanischer Traum. Ja, das weiß ich, aber was heißt das? Der [wpseo]amerikanische Traum[/wpseo] heißt, dass jeder Mensch allein durch harte Arbeit und Willenskraft

Mehr

... im. Filmstar. Fieber. Unterstützt von

... im. Filmstar. Fieber. Unterstützt von ... im Filmstar 2327 9933 Fieber Unterstützt von KAPITEL 1 Tarik räumte gerade zwei Perücken von der Tastatur des Computers, als Antonia und Celina in das Hauptquartier der Bloggerbande stürmten. Das Hauptquartier

Mehr

Hueber. Deutsch. Sabine Dinsel / Susanne Geiger. Verbformen. Bildung & Gebrauch

Hueber. Deutsch. Sabine Dinsel / Susanne Geiger. Verbformen. Bildung & Gebrauch Hueber Deutsch Sabine Dinsel / Susanne Geiger Verbformen Bilng & Gebrauch Seite 4 Vorwort 5 Orientierung: In welcher Übung d was geübt? 7 Übungen 7 A. Alltag 19 B. Mitmenschen 33 C. Lernen & Beruf 49 D.

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Verb-Trainer - Das richtige Verb in der richtigen Form

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Verb-Trainer - Das richtige Verb in der richtigen Form Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Verb-Trainer - Das richtige Verb in der richtigen Form Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Seite 4 Vorwort 5

Mehr

Informationen Sprachtest

Informationen Sprachtest Informationen Sprachtest Liebe Eltern Wie Sie wissen, werden alle Sprachkurse in Deutsch und Englisch im International Summer Camp & Junior Golf Academy durch die academia Zürich SPRACHEN UND LERNEN GMBH,

Mehr

Präsens. Bei der Bildung des Präsens treten an Stelle der Endung -en des Infinitivs andere Endungen, z.b. -e, -st usw.

Präsens. Bei der Bildung des Präsens treten an Stelle der Endung -en des Infinitivs andere Endungen, z.b. -e, -st usw. Präsens Beispiel: lachen Konjugation in der Zeitform Präsens Bei der Bildung des Präsens treten an Stelle der Endung -en des Infinitivs andere Endungen, z.b. -e, -st usw. Regelmäßige Verben 1. Person Singular:

Mehr

Dreyer Schmitt. Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatil< Hueber Verlag

Dreyer Schmitt. Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatil< Hueber Verlag Hilke Richard Dreyer Schmitt Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatil< Hueber Verlag Inhaltsverzeichnis Teil I 9 13 Transitive und intransitive Verben, die schwer zu unterscheiden sind 75 1 Deklination

Mehr