Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:"

Transkript

1 Zdroj: ÚVOD Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: oznamovací sp. pozícia 1 sloveso 1 prostriedok sloveso 2 prítomnosť: Der Lehrer erklärt den Schülern den Konjunktiv II. minulosť: Der Lehrer erklärte den Schülern den Konjunktiv II budúcnosť: Der Lehrer wird den Schülern den Konjunktiv II erklären. trpný rod: Den Schülern wird der Konjunktiv II erklärt. Konjunktív II je v indo-európskom systéme konjugácií skutočne optatív perfekta. Germánsky, a tak nemecký minulý čas - préteritum, pokračuje v indogermánskom oznamovacom spôsobe avšak skutočný indo-germánsky konjunktív perfekta je v nemčine vynechaný. 1 Podmieňovací spôsob, alebo v nemčine Konjunktiv II, používame predovšetkým, keď si niečo predstavujeme, alebo chceme, čo v súčasnej dobe nie je možné. Konjunktiv II sa okrem toho používa v nepriamej reči alebo zvlášť v zdvorilých otázkach alebo tvrdeniach. Ide teda o svet neskutočný. Neskutočný svet je ríša fantázie, myšlienok, túžob, snov, 1 Helmut Glück - Wolfgang Werner Sauer: Gegenwartsdeutsch. 2., revidované a rozšírené vydanie. Metzler, Stuttgart/Weimar 1997, s. 64.

2 neskutočných podmienok a porovnávanie, ale používame ho aj zo zdvorilosti. 2 oznamovací spôsob = reálny svet Konjunktiv II = Svet snov, nie reálny sloveso 1 Subj. prostriedok sloveso 2 Ich bin immer allein. Wäre ich doch nicht immer alleine. Ich habe keine Freunde. Hätte ich doch nur ein paar Freunde. Ich wohne in einer Holzhütte. Würde ich doch nur in einem Palast wohnen. Ich kann nicht in Urlaub fahren. Könnte ich doch bloß in Urlaub fahren. Ich gewinne nicht im Lotto. Würde ich doch endlich im Lotto gewinnen. TVORBA V PRÍTOMNOM ČASE V prítomnom čase máme na výber z dvoch foriem tvorby podmieňovacieho spôsobu: würde + Infinitiv slovesné formy podmieňovacieho spôsobu II würde + neurčitok Väčšina slovies používa na tvorbu podmieňovacieho spôsobu pomocné sloveso "werden". Pomocné sloveso "werden" je však pozmené tak, aby ukázalo, že ide o podmieňovací spôsob Konjunktiv II. Forma Konjunktiv II je odvodená z minulého času: werden = "wurden". Forma préterita "wurden" dostane prehlásku "würden". würden + Infinitiv w ü r d e n ich würd e wir würd en du würd est ihr würd et er / sie / es würd e Sie / sie würd en pozícia 1 sloveso 1 prostriedok sloveso 2 ozn. sp.. Eva kauft teure Schuhe. Konjunktiv II Ihr Mann würde die teuren Schuhe nicht kaufen. ozn. sp. Susanne fährt ohne Geld in Urlaub. Konjunktiv II Ihre Freundin würde nicht ohne Geld in Urlaub fahren. ozn. sp. Der Angestellte kommt jeden Tag zu spät zur Arbeit. Konjunktiv II Seine Kollegen würden nicht zu spät zur Arbeit kommen. 2 Hilke Dreyer - Richard Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutsch Grammatik. Prepracované. Ismaning: Hueber Verlag, 2004, s. 258ff.

3 Konjunktív II tvorí opačné stanovisko k oznamovaciemu spôsobu. Z tohto dôvodu, je jedna z dvoch viet negovaná. slovesné formy podmieňovacieho spôsobu II Konjunktiv II sa tvorí zo slovesného kmeňa slova préterita + e. Často dochádza k prehlasovaniu. Napr. kam (kommen) - er käme - prišiel by som Dôležité sú hlavne tvary pomocných slovies sein, haben a modálnych slovies. Napr. ich hätte - mal by som, du wärst - bol by si Forma slabých (pravidelných) slovies sa zhoduje v oznamovacom a podmieňovacom spôsobe. V tomto prípade sa zvyčajne využíva forma würde + neurčitok (pozri vyššie). Pri nepravidelných slovesách dostáva konjunktívna forma pri všetkých koncovkách -e. Silné slovesá sa dajú rozpoznať od préterita oznamovacieho spôsobu tým, že vo väčšine prípadov sú vo forme Konjunktiv II prehláskované. Napr. ich traf (treffen) - ich träfe - stretol by som treffen installieren P/N Endung Präteritum Konjunktiv II Präteritum/Konjunktiv II ich ~e ich traf ich träfe ich installierte du ~est du trafst du träfest du installiertest er/sie/es ~e er traf er träfe er installierte wir ~en wir trafen wir träfen wir installierten ihr ~et ihr traft ihr träfet ihr installiertet sie ~en sie trafen sie träfen sie installierten Medzi niekoľko málo slovies, ktoré vždy používajú podmieňovací spôsob vo svojej pôvodnej podobe, patria: všetky pomocné slovies, modálne slovesá a niektoré nepravidelné slovesá, ktoré sa bežne používajú modálne slovesá

4 ich wir Infinitiv Präteritum Konj. II du ihr er / sie / es Sie / sie sein waren wären wäre wär(e)st wären wäret haben hatten hätten hätte hättest hätten hättet werden wurden würden würde würdest würden würdet finden fanden fänden fände fändest fänden fändet gehen gingen gingen ginge gingest gingen ginget kommen kamen kämen käme kämest kämen käm(e)t lassen ließen ließen ließe ließest ließen ließet schlafen schliefen schliefen schliefe schliefest schliefen schlief(e)t wissen wussten wüssten wüsste wüsstet wüssten wüsstet Infinitiv Präteritum Konj. II ich / er/sie/es du wir / Sie/sie ihr dürfen durften dürften dürfte dürftest dürften dürftet können konnten könnten könnte könntest könnten könntet mögen mochten möchten möchte möchtest möchten möchtet müssen mussten müssten müsste müsstest müssten müsstet sollen * sollten * sollten sollte solltest sollten solltet wollen * wollten * wollten wollte wolltest wollten wolltet * "wollen" a "sollen " sa tvoria v Konjunktiv II bez prehlásky! TVORBA V MINULOM ČASE Existuje iba jedna minulosť Konjunktív II - na rozdiel id troch minulých časov v oznamovacom spôsobe. Základom je perfektný čas "haben/ sein + minulé participium", pričom pomocné slovesá získajú formu Konjunktiva II "hätten" resp. "wären". wären / hätten + Partizip II pozícia 1 sloveso 1 prostriedok sloveso 2 Perfekt Die Frau ist immer zu spät gekommen. Präteritum Die Frau kam immer zu spät. Plusquamperfekt Die Frau war immer zu spät gekommen. Konj. II der Verg. Die Frau wäre nicht zu spät gekommen. Perfekt Der Mann hat kein neues Auto gekauft. Präteritum Der Mann kaufte kein neues Auto. Plusquamperfekt Der Mann hatte kein neues Auto gekauft. Konj. II der Verg. Der Mann hätte ein neues Auto gekauft. Modálne slovesá tvoria minulý konjunktív z pomocného slovesa v konjunktív II a majú "dvojitý neurčitok". Modálne sloveso je umiestnená na konci vety.

5 hätten + Infinitiv + modálne sloveso v neurčitku pozícia 1 sloveso 1 prostriedok neurčitok neurčitok Präteritum Oscar musste gestern arbeiten. Perfekt Oscar hat gestern arbeiten müssen. Konj. II mit Modalverb Oscar hätte gestern arbeiten müssen. Präteritum Lena durfte nach Köln fahren. Perfekt Lena hat nach Köln fahren dürfen. Konj. II mit Modalverb Lena hätte nach Köln fahren dürfen.!!! POZOR!!! Konjunktiv II ukazuje vždy opak oznamovacieho spôsobu! V perfekte a préterite (oznamovacieo spôsobu) Oscar pracoval a Lena odišla do Kolína. V Konjunktiv II minulého času Oscar nepracoval, ale mal to robiť a Lena nebola v Köln, ale mohla ísť. TVORBA KONJUNKTIV II V TRPNOM RODE. prítomný čas v trpnom rode: würden + Partizip II + werden Position 1 Verb 1 Mittelfeld Partizip II werden Aktivsatz Der Lehrer korrigiert bald den Test. Passivsatz Der Test wird bald korrigiert. Konj. II mit Passiv Der Test würde bald korrigiert werden. Aktivsatz Karmen schließt jetzt das Tor. Passivsatz Das Tor wird jetzt geschlossen. Konj. II mit Passiv Das Tor würde jetzt geschlossen werden. minulý čas v trpnom rode: wären + Partizip II + worden Position 1 Verb 1 Mittelfeld Partizip II worden Aktivsatz Urmel reparierte gestern das Auto. Passivsatz Das Auto wurde gestern repariert. Konj. II mit Passiv Das Auto wäre gestern repariert worden. Aktivsatz Karsten hat den Schlüssel gefunden. Passivsatz Der Schlüssel ist gefunden worden. Konj. II mit Passiv Der Schlüssel wäre gefunden worden. V týchto príkladoch v Konjunktív II auto nebolo opravené, a nenašiel sa kľúč!

Der Konjunktiv II 1. Forum Wirtschaftsdeutsch. Gebrauch Der Konjunktiv II wird u.a. verwendet

Der Konjunktiv II 1. Forum Wirtschaftsdeutsch. Gebrauch Der Konjunktiv II wird u.a. verwendet Der Konjunktiv II 1 Gebrauch Der Konjunktiv II wird u.a. verwendet 1. als Höflichkeitsform (Bitte oder Aufforderung in Form einer Frage): Könnten Sie mir einmal kurz helfen? Hätten Sie heute Abend Zeit?

Mehr

Ich darf die Tafel wischen. Ich darf früher nach Hause gehen. Ich mag schwimmen.

Ich darf die Tafel wischen. Ich darf früher nach Hause gehen. Ich mag schwimmen. 1 M O D A L V E R B E N 1. M ö g l i c h k e i t Bedeutung: Infinitiv: können Ich beherrsche es. Ich habe die Gelegenheit. Ich habe Zeit Es ist erlaubt. Es ist erlaubt. 2.) A b s i c h t Ich habe immer

Mehr

Einstufungstest Deutsch (A1, A2, B1)

Einstufungstest Deutsch (A1, A2, B1) Einstufungstest Deutsch (A1, A2, B1) Name: Datum: Was passt? Markieren Sie! (z.b.: 1 = d) heisst) 1 Wie du? a) bin b) bist c) heissen d) heisst Mein Name Sabine. a) bin b) hat c) heisst d) ist Und kommst

Mehr

Universität Leipzig Das Verb Modul Grammatische Grundlagen Institut für Germanistik Formenbildung Schulgrammatische Übung Dr. Volker Hertel SS 2015

Universität Leipzig Das Verb Modul Grammatische Grundlagen Institut für Germanistik Formenbildung Schulgrammatische Übung Dr. Volker Hertel SS 2015 Tempusbildung Inventar A Vollverb B werden C haben / sein * Operationen 1 Bildung der finiten Form (Pers.- und Numerus-Exponent) 2 Bildung des Präteritalstammes (st.v.: Ablaut; sw.v.: Dental) 3 Bildung

Mehr

[Type text] Lektion 7 Schritt A. Lernziel: über Fähigkeiten sprechen

[Type text] Lektion 7 Schritt A. Lernziel: über Fähigkeiten sprechen Lektion 7 Schritt A Lernziel: über Fähigkeiten sprechen Zeit Schritt Lehrer-/ Schüleraktivität Material/ Medien 2 Std. Einstimmung auf Der Lehrer stellt Fragen zu den Bildern A, B und C KB das Thema Bild

Mehr

HORIZONTE - Einstufungstest

HORIZONTE - Einstufungstest HORIZONTE - Einstufungstest Bitte füllen Sie diesen Test alleine und ohne Wörterbuch aus und schicken Sie ihn vor Kursbeginn zurück. Sie erleichtern uns dadurch die Planung und die Einteilung der Gruppen.

Mehr

Deutsch Grammatik PPT: Inhaltsverzeichnis

Deutsch Grammatik PPT: Inhaltsverzeichnis Deutsch Grammatik mit PPT Inhaltsverzeichnis Deutsch Grammatik PPT: Inhaltsverzeichnis Wortlehre 1. Nomen und Fälle 1.1 Nomen und Fälle Theorie 1.1 Nomen und Fälle Übungen 1.2 Pronomen und Fälle Übungen

Mehr

SELBSTEINSTUFUNGSTEST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE NIVEAU B1

SELBSTEINSTUFUNGSTEST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE NIVEAU B1 Volkshochschule Zürich AG Riedtlistr. 19 8006 Zürich T 044 205 84 84 info@vhszh.ch ww.vhszh.ch SELBSTEINSTUFUNGSTEST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE NIVEAU B1 WIE GEHEN SIE VOR? 1. Sie bearbeiten die Aufgaben

Mehr

Dass- und Infinitiv-Sätze mit zu

Dass- und Infinitiv-Sätze mit zu Deutschkurse für Ausländer bei der Universität München Dass- und Infinitiv-Satz mit zu 08-04a Basisstufe II / GD Dass- und Infinitiv-Sätze mit zu 1. Dass-Satz oder Infinitiv-Satz mit zu? A. Hauptsatz Nebensatz

Mehr

Selbstlernkurs Deutsch für Anfänger. Grammatik-Download mit Tests und Lösungen

Selbstlernkurs Deutsch für Anfänger. Grammatik-Download mit Tests und Lösungen Hartmut Aufderstraße Jutta Müller Thomas Storz Miteinander Selbstlernkurs Deutsch für Anfänger Grammatik-Download mit Tests und Lösungen Hueber Verlag Hueber Verlag 2014, Miteinander Grammatik-Download

Mehr

Einstufungstest. Bitte antworten Sie kurz auf die Fragen: Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Wie ist Ihre Telefonnummer?

Einstufungstest. Bitte antworten Sie kurz auf die Fragen: Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Wie ist Ihre Telefonnummer? Bitte antworten Sie kurz auf die Fragen: Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Wie ist Ihre Telefonnummer? Wie lange lernen Sie schon Deutsch? Wo haben Sie Deutsch gelernt? Mit welchen Büchern haben Sie Deutsch

Mehr

ONLINE - GRAMMATIK. Satzbau

ONLINE - GRAMMATIK. Satzbau Satzbau 1) Was man über den Satzbau wissen sollte. Ein Satz kann aus vielen einzelnen Wörtern bestehen. Diese Wörter können aber nicht beliebig irgendwo im Satz stehen. Sie werden geordnet und in Satzgliedern

Mehr

5HGDNFMD -RODQWD3RO.RQVXOWDFMDPHU\WRU\F]QD 0DáJRU]DWD3yáUROD. 3URMHNWRNáDGNL -DFHN:LON $GULDQ3RO. &RS\ULJKWE\3LWHN7U]\QDVWHJRàyG( ,6%1;

5HGDNFMD -RODQWD3RO.RQVXOWDFMDPHU\WRU\F]QD 0DáJRU]DWD3yáUROD. 3URMHNWRNáDGNL -DFHN:LON $GULDQ3RO. &RS\ULJKWE\3LWHN7U]\QDVWHJRàyG( ,6%1; 5HGDNFMD -RODQWD3RO.RQVXOWDFMDPHU\WRU\F]QD 0DáJRU]DWD3yáUROD 3URMHNWRNáDGNL -DFHN:LON 6NáDG $GULDQ3RO &RS\ULJKWE\3LWHN7U]\QDVWHJRàyG(,6%1; 3,7(.75=

Mehr

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut.

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut. Version A kód I. Určete tvary 3. os. sg. prézenta, préterita a perfekta (v perfektu uveďte tvar s pomocným slovesem): 1. schlafen 2. lesen 3. rennen 4. stehlen 5. fließen II. Doplňte správné tvary podle

Mehr

Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense)

Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense) Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense) Verben werden durch das Anhängen bestimmter Endungen konjugiert. Entscheidend sind hierbei die Person und der Numerus

Mehr

A1/2. Übungen A1 + A2

A1/2. Übungen A1 + A2 1 Was kann man für gute Freunde und mit guten Freunden machen? 2 Meine Geschwister und Freunde 3 Etwas haben oder etwas sein? 4 Meine Freunde und ich 5 Was haben Nina und Julian am Samstag gemacht? 6 Was

Mehr

Optimal A1 / Kapitel 7 Reisen Ferien planen &Ferien machen Ordnen Sie zu.

Optimal A1 / Kapitel 7 Reisen Ferien planen &Ferien machen Ordnen Sie zu. Ferien planen &Ferien machen Ordnen Sie zu. am Strand spazieren gehen gut essen lange schlafen ein Zimmer reservieren im Hotel bleiben Leute fotografieren einen Ausflug machen im Internet Ideen suchen

Mehr

Studienkolleg an der Fachhochschule Kiel

Studienkolleg an der Fachhochschule Kiel Studienkolleg an der Fachhochschule Kiel Allgemeine Hinweise zum Aufnahmetest Deutsch In diesem Test sollen Sie nachweisen, dass Sie schon so gute Kenntnisse in der deutschen Sprache haben, dass Sie erfolgreich

Mehr

18 Modalverben. I Die Bedeutung der Modalverben

18 Modalverben. I Die Bedeutung der Modalverben 18 Modalverben Vorbemerkungen 1. Mithilfe der Modalverben kann man ausdrücken, wie jemand zu einer Handlung steht, z. B. ob jemand etwas machen will, ob jemand etwas machen kann, ob jemand etwas machen

Mehr

GRAMMATIKÜBUNGEN B1. Hans Witzlinger www.deutschkurse-passau.de

GRAMMATIKÜBUNGEN B1. Hans Witzlinger www.deutschkurse-passau.de GRAMMATIKÜBUNGEN Hans Witzlinger Inhaltsverzeichnis Verben - Vergangenheit 2 Das Perfekt 2 1. Schwache Verben 2 2. Starke Verben 2 3. Gemischte Verben 3 4. Nicht trennbare Verben 3 5. Trennbare Verben

Mehr

Ländervergleich: Sachsen Afghanistan

Ländervergleich: Sachsen Afghanistan Ländervergleich: Sachsen Afghanistan 1 zu B1a Aufgabe 1 a Seht euch die Deutschlandkarte im Textbuch an. Wo liegt Sachsen? Bayern? Berlin? Hamburg? b Sucht auf einer Europakarte: Wo liegt Österreich? Wo

Mehr

KURZE DEUTSCHE GRAMMATIK

KURZE DEUTSCHE GRAMMATIK VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS VALDONĖ VAITEKŪNIENĖ, SKAIDRA GIRDENIENĖ KURZE DEUTSCHE GRAMMATIK Mokymo priemonė I kurso studentams germanistams VILNIUS 2001 1 UDK 803.0 (075.8) Va-115 ISBN 9989-869-69-2

Mehr

1. Richtig oder falsch? R F

1. Richtig oder falsch? R F FRANZ KAFKA: GIB S AUF! 1 Es war sehr früh am Morgen, die Straßen rein und leer, ich ging zum Bahnhof. Als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich 1, sah ich, dass es schon viel später war, als ich geglaubt

Mehr

Doppelte Buchhaltung

Doppelte Buchhaltung (Infoblatt) Heute möchte ich euch die Geschichte von Toni Maroni erzählen. Toni, einer meiner besten Freunde, ihr werdet es nicht glauben, ist Bademeister in einem Sommerbad. Als ich Toni das letzte Mal,

Mehr

anfassen schlafen sprechen trinken fahren wohnen duschen geben

anfassen schlafen sprechen trinken fahren wohnen duschen geben Übung 1 Fülle die Lücken mit dem richtigen Infinitiv aus! 1. Möchtest du etwas, Nic? 2. Niemand darf mein Fahrrad 3. Das ist eine Klapp-Couch. Du kannst hier 4. Nic, du kannst ihm ja Deutsch-Unterricht

Mehr

Adverb Raum Beispielsatz

Adverb Raum Beispielsatz 1 A d v e r b i e n - A 1. Raum (Herkunft, Ort, Richtung, Ziel) Adverb Raum Beispielsatz abwärts aufwärts Richtung Die Gondel fährt aufwärts. Der Weg aufwärts ist rechts außen - innen Ort Ein alter Baum.

Mehr

Die ganze Wahrheit Carsten Tsara hat Besuch

Die ganze Wahrheit Carsten Tsara hat Besuch Franz Specht Die ganze Wahrheit Carsten Tsara hat Besuch Deutsch als Fremdsprache Leseheft Niveaustufe B1 Hueber Verlag Worterklärungen und Aufgaben zum Text: Kathrin Stockhausen, Valencia Zeichnungen:

Mehr

Einstufungstest Teil 2 (Schritte plus 3 und 4) Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung.

Einstufungstest Teil 2 (Schritte plus 3 und 4) Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung. Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung. 51 Warum willst du eigentlich in Deutschland arbeiten? ich besser Deutsch lernen möchte. a) Denn b) Dann c) Weil

Mehr

EINSTUFUNGSTEST. Autorin: Katrin Rebitzki

EINSTUFUNGSTEST. Autorin: Katrin Rebitzki EINSTUFUNGSTEST A1 Name: Datum: Bitte markieren Sie die Lösung auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Antwort. 1 Guten Tag, mein Name Carlo. a) bin b) heißt c) ist d) heißen 2 Frau Walter: Wie

Mehr

Wo warst du in den Sommerferien? Was hast du am Freitag gemacht? Wie war der letzte Ferientag? Hast du schon Pläne für den nächsten Urlaub?

Wo warst du in den Sommerferien? Was hast du am Freitag gemacht? Wie war der letzte Ferientag? Hast du schon Pläne für den nächsten Urlaub? WER? Name: hat im Juni Geburtstag ist an einem Sonntag geboren hat als Kind keine Kartoffel gegessen hat als Kind eine Brille getragen hat als Kind Ohrenentzündung gehabt hat als Kind ein rotes Fahrrad

Mehr

Die Kühe muhen, die Traktoren fahren. Aber gestern-

Die Kühe muhen, die Traktoren fahren. Aber gestern- Janine Rosemann Es knarzt (dritte Bearbeitung) Es tut sich nichts in dem Dorf. Meine Frau ist weg. In diesem Dorf mähen die Schafe einmal am Tag, aber sonst ist es still nach um drei. Meine Frau ist verschwunden.

Mehr

PROVA DI LINGUA TEDESCA

PROVA DI LINGUA TEDESCA Cognome e nome Classe e sezione Data / / PUNKTE: /100 PROVA DI LINGUA TEDESCA GRAMMATIK Wandle die folgenden Aktivsätze in Passivsätze um! Achte auf die Tempi! Beispiel: Die Stadt renoviert die Brücke.

Mehr

Öğrenci no. Wohin musst du jetzt gehen? Was willst du morgens essen? Wie lange willst du bleiben?

Öğrenci no. Wohin musst du jetzt gehen? Was willst du morgens essen? Wie lange willst du bleiben? 815 2380 2360 2317 2297 1 2 3 4 9. A Kannst du jetzt anrufen? Du rufst an. Will er jetzt nicht arbeiten? Er arbeitet jetzt nicht. Kann ich ab und zu nicht anrufen? Ich rufe ab und zu an. Wollen wir morgens

Mehr

p Texte der Hörszenen: S.141

p Texte der Hörszenen: S.141 19 RadioD. berblick Information Paula und Philipp haben mit Eulalias Hilfe herausgefunden, dass die mysteriösen Kreise in einem Kornfeld von Bauern gemacht sind. Die beiden gehen in das Dorf und interviewen

Mehr

Im Original veränderbare Word-Dateien

Im Original veränderbare Word-Dateien DaF Klasse/Kurs: Thema: Tempus 3 A Übung 3.1: Bilden Sie folgende Zeitformen! 1. Person Singular Präsens wohnen 2. Person Singular Präteritum gehen 3. Person Singular Perfekt lachen 1. Person Plural Futur

Mehr

ZEITFORMEN VERWENDUNG DES PRÄSENS

ZEITFORMEN VERWENDUNG DES PRÄSENS Verb 2/ 33 ZEITFORMENBILDUNG PRÄSENS (Gegenwart): Verb-Wortstamm d Infinitivs + entsprechende Personalendung Das Präsens ist eine einteilige Zeitform! 1.Person: ich lauf-e 1.Person: wir lauf-en 2.Person:

Mehr

Zahlen... 17 29 Kardinalzahlen ( > Bd. 1 10)... 17 30 Ordinalzahlen und Datum ( > Bd. 1 11)... 18 31 Uhrzeit ( > Bd. 1 12)... 18

Zahlen... 17 29 Kardinalzahlen ( > Bd. 1 10)... 17 30 Ordinalzahlen und Datum ( > Bd. 1 11)... 18 31 Uhrzeit ( > Bd. 1 12)... 18 Gesamte Grammatik-Übersicht LAGUNE Band 1 3 In dieser Übersicht sind alle in LAGUNE von Band 1 bis Band 3 dargestellten Grammatikkapitel in systematischer Form zusammengefasst. Die Verweise beziehen sich

Mehr

Materialien zum Selbstlernen aus dem Bestand der Bibliothek. A könyvtárban kölcsönözhető segédanyagok németnyelv-tanuláshoz

Materialien zum Selbstlernen aus dem Bestand der Bibliothek. A könyvtárban kölcsönözhető segédanyagok németnyelv-tanuláshoz Materialien zum Selbstlernen aus dem Bestand der Bibliothek A könyvtárban kölcsönözhető segédanyagok németnyelv-tanuláshoz Niveau - A1 Software - Lernprogramme - Medienpakete TELL ME MORE Version 10.0

Mehr

Übersicht zur das - dass Schreibung

Übersicht zur das - dass Schreibung Overheadfolie Übersicht zur das - dass Schreibung DAS 1. Begleiter (Artikel): Ersatzwort = ein 2. Hinweisendes Fürwort (Demonstrativpronomen): Ersatzwort = dies, es 3. Rückbezügliches Fürwort (Relativpronomen):

Mehr

Lektion 9 - Studium und Beruf

Lektion 9 - Studium und Beruf Hier lerne ich: ëåîéëüãéï ó åôéêü ìå ôï èýìá «óðïõäýò» êáé «åðüããåëìá». Wurdest du mir bei den Hausaufgaben fur Deutsch helfen? : : Wenn ich doch die ganze Welt fotografieren konnte! : ðþò íá óõìðëçñþíù

Mehr

Schritte 4. Lesetexte 11. Verkehr, Verkehr: Wie sind die Leute unterwegs? 1. Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Tabelle.

Schritte 4. Lesetexte 11. Verkehr, Verkehr: Wie sind die Leute unterwegs? 1. Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Tabelle. Verkehr, Verkehr: Wie sind die Leute unterwegs? 1. Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Tabelle. Peter Herrmann (47) Ohne Auto könnte ich nicht leben. Ich wohne mit meiner Frau und meinen zwei Töchtern

Mehr

Wandeln Sie die Sätze ins Passiv um! Verändern Sie nicht die Zeit!

Wandeln Sie die Sätze ins Passiv um! Verändern Sie nicht die Zeit! LÖSUNGEN für Beispieltest 1. Grammatik Setzen Sie das Verb im Perfekt ein! Er hat an der Aufnahmeprüfung für die Harvard-Universität mit Erfolg teilgenommen (teilnehmen) Sein Studium hat er aber nie abgeschlossen

Mehr

Blaue Seiten. Das war für uns an den Neuen Lernorten auch noch interessant: Ein paar Einblicke

Blaue Seiten. Das war für uns an den Neuen Lernorten auch noch interessant: Ein paar Einblicke Blaue Seiten Das war für uns an den Neuen Lernorten auch noch interessant: Ein paar Einblicke Das Belvedere Ich war schon in Tunesien. Im Belvedere war ich noch nie., erzählt Gernot. Also fahren wir hin!

Mehr

- Allgemeingültiges oder gewohnheitsmäßige Abläufe darstellen (generelles Präsens): Beispiele: Er besucht mich täglich. Eins plus eins ergibt zwei.

- Allgemeingültiges oder gewohnheitsmäßige Abläufe darstellen (generelles Präsens): Beispiele: Er besucht mich täglich. Eins plus eins ergibt zwei. Dr. Volker Hertel S. 1 SS 2015 Das Verb Verben sind die einzige Wortklasse, deren Elemente konjugiert werden können, d. h. in Person, Numerus, Tempus, Genus und Modus verändert werden können. Mit diesen

Mehr

Der Fernseher ist. Stimmt. Ich sehe gerne Spielfilme. Mein Lieblingsprogramm ist MTV. Nachrichten finde ich langweilig.

Der Fernseher ist. Stimmt. Ich sehe gerne Spielfilme. Mein Lieblingsprogramm ist MTV. Nachrichten finde ich langweilig. Medien 1 So ein Mist Seht das Bild an und sprecht darüber: wer, wo, was? Das sind Sie wollen Aber Der Fernseher ist Sie sitzen vor 11 2 3 Hört zu. Was ist passiert? Tom oder Sandra Wer sagt was? Hört noch

Mehr

Rechtskunde Gesetze verstehen Datum: Aufbau von Rechtsnormen

Rechtskunde Gesetze verstehen Datum: Aufbau von Rechtsnormen Marion Dobbert (OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung) Aufbau von Rechtsnormen Gesetze beinhalten verschiedene Rechtsnormen, die einzelnen Paragrafen. Nur in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland,

Mehr

Aufgabe 1: 13 Schlüssel vom kleinen Gespenst. Variante A. Wechselspiel: 13 Schlüssel vom kleinen Gespenst

Aufgabe 1: 13 Schlüssel vom kleinen Gespenst. Variante A. Wechselspiel: 13 Schlüssel vom kleinen Gespenst Aufgabe 1: 13 Schlüssel vom kleinen Gespenst Vorbereitung: Die Schüler besprechen die einzelnen Episoden der Geschichte, indem sie einander Fragen stellen und Antworten geben und zusammen nach der Antwort

Mehr

1. Welche Länder in der Welt würdest du am liebsten besuchen?

1. Welche Länder in der Welt würdest du am liebsten besuchen? holidays 1) Read through these typical GCSE questions and make sure you understand them. 1. Welche Länder in der Welt würdest du am liebsten besuchen? 2. Wo verbringst du normalerweise deine Verbringst

Mehr

Немецкие падежи. Вставь верные окончания, правильно определив падеж. 15. Wahrend d Englischstunde macht sie d Mathematik-Hausi..ibung.

Немецкие падежи. Вставь верные окончания, правильно определив падеж. 15. Wahrend d Englischstunde macht sie d Mathematik-Hausi..ibung. http://startdeutsch.ru/ Немецкие падежи Упражнение 1: Вставь верные окончания, правильно определив падеж 1. Der junge Mann hatte kein Schraubenzieher. 2. Ich werde d Geld nicht brauchen. 3. Haben Sie d

Mehr

ARBETSBLAD TYSKA. Nachrichten auf Deutsch 09. Mai 2015. Fragen zu den Nachrichten Stufe 1-2. 1. Über was spricht Tina?

ARBETSBLAD TYSKA. Nachrichten auf Deutsch 09. Mai 2015. Fragen zu den Nachrichten Stufe 1-2. 1. Über was spricht Tina? PRODUCENT: THILO JAHN REDAKTÖR: FREDRIK JANSSON PROGRAMNUMMER: 68510416109 SÄNDNINGSDATUM: 2015-05-09 Nachrichten auf Deutsch 09. Mai 2015 Fragen zu den Nachrichten Stufe 1-2 1. Über was spricht Tina?

Mehr

Das Märchen von der verkauften Zeit

Das Märchen von der verkauften Zeit Dietrich Mendt Das Märchen von der verkauften Zeit Das Märchen von der verkauften Zeit Allegro für Srecher und Orgel q = 112 8',16' 5 f f f Matthias Drude (2005) m 7 9 Heute will ich euch von einem Bekannten

Mehr

Leseverstehen 1. Lies den Text und mache die Aufgaben danach.

Leseverstehen 1. Lies den Text und mache die Aufgaben danach. Leseverstehen 1. Lies den Text und mache die Aufgaben danach. Tom und seine Teddys In Toms Kinderzimmer sah es wieder einmal unordentlich aus. Die Autos, Raketen, der Fußball und die Plüschtiere lagen

Mehr

Wiederholung - Kontrollaufgaben. Gewohnte Verhältnisse? Wortschatz / Redemittel - Bezeichnungen für Haustypen - Wohnformen. Aussprache / Intonation

Wiederholung - Kontrollaufgaben. Gewohnte Verhältnisse? Wortschatz / Redemittel - Bezeichnungen für Haustypen - Wohnformen. Aussprache / Intonation Lektion 1 U (20) 1 3. 4 7. 8. ewohnte Verhältnisse? Wohnstile Wohnung dringend gesucht! er Ton macht die otos den ormularen zuordnen Rollenspiel zur Wohnungssuche Wohnungsanzeigen lesen und Personen zuordnen

Mehr

Teil 1 Lehrerhandreichung

Teil 1 Lehrerhandreichung Teil 1 Lehrerhandreichung Hinführung zum Thema Die Bremer Stadtmusikanten Lernziele: Sensibilisierung und Heranführung an das Teilthema Bremer Stadtmusikanten und das Hauptthema Bremen ; Förderung der

Mehr

a. gelacht b. Handy c. los d. Jugendherberge e. warst f. gestern g. gewartet h. nass i. schnell j. eingestiegen k. Wetter l. Minuten m.

a. gelacht b. Handy c. los d. Jugendherberge e. warst f. gestern g. gewartet h. nass i. schnell j. eingestiegen k. Wetter l. Minuten m. Übungen zum Wortschatz Modul 1: Hören 2. Kreuzen Sie an: Richtig oder Falsch? Das Wetter morgen Auch an diesem Wochenende wird es in Deutschland noch nicht richtig sommerlich warm. Im Norden gibt es am

Mehr

kleinkarierten Rassenhasses einer Spieβer-Oma. Doch mit einem überraschenden

kleinkarierten Rassenhasses einer Spieβer-Oma. Doch mit einem überraschenden Schwarzfahrer (Du schwarz ich weiβ) Dauer: 12:00 Buch & Regie: Pepe Danquart Kamera: Ciro Cappellari Produktion: Albert Kitzler Schnitt: Mona Bräuer Musik: Michael Seigner Darsteller: Senta Moira, Paul

Mehr

Unterrichtsreihe: Liebe und Partnerschaft

Unterrichtsreihe: Liebe und Partnerschaft 08 Trennung Ist ein Paar frisch verliebt, kann es sich nicht vorstellen, sich jemals zu trennen. Doch in den meisten Beziehungen treten irgendwann Probleme auf. Werden diese nicht gelöst, ist die Trennung

Mehr

1. Wortschatz: Gefühle Ordnen Sie den Ausdrücken jeweils die passende Umschreibung zu. 2. Wut B man ist einer lustigen, gelösten Stimmung

1. Wortschatz: Gefühle Ordnen Sie den Ausdrücken jeweils die passende Umschreibung zu. 2. Wut B man ist einer lustigen, gelösten Stimmung 1. Wortschatz: Gefühle Ordnen Sie den Ausdrücken jeweils die passende Umschreibung zu. 1. Neid A ich ärgere mich über jemanden 2. Wut B man ist einer lustigen, gelösten Stimmung 3. Trauer C etwas ist einem

Mehr

Hab, aber Gut? Interview: Oliver Link Bildkonzept: hoch5 Büro für Konzeption und Gestaltung, Henrike Stefanie Gänß, www.hoch5.info

Hab, aber Gut? Interview: Oliver Link Bildkonzept: hoch5 Büro für Konzeption und Gestaltung, Henrike Stefanie Gänß, www.hoch5.info Hab, aber Gut? Die Architektin und Designerin Henrike Stefanie Gänß machte bei sich selbst Inventur und fotografierte ihren gesamten Besitz (erste Galerie). Dann sortierte sie alles Unwichtige heraus (zweite

Mehr

$P:HJUDQG YRQ/XGZLJ(XOHQOHKQHU0 QFKHQ

$P:HJUDQG YRQ/XGZLJ(XOHQOHKQHU0 QFKHQ $P:HJUDQG YRQ/XGZLJ(XOHQOHKQHU0 QFKHQ Ein immer wiederkehrender Einsatz ist für mich als Beamter der I. Bereitschaftspolizeiabteilung in München der Trachten- und Schützenumzug am ersten Wiesn-Sonntag.

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernzirkel zu den lateinischen Konjugationen

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernzirkel zu den lateinischen Konjugationen Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernzirkel zu den lateinischen Konjugationen Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Lernzirkel zu den

Mehr

Handy als Kredit Eine Unterrichtseinheit für die Sekundarstufe I

Handy als Kredit Eine Unterrichtseinheit für die Sekundarstufe I Handy als Kredit Eine Unterrichtseinheit für die Sekundarstufe I institut für finanzdienstleistungen e.v. Ablauf Modul Handy 1. Fragebogen zu den Vorerfahrungen der Schüler 2. Arbeitsauftrag an die Schüler

Mehr

GRAMMATIKÜBUNGEN A1. Hans Witzlinger www.deutschkurse-passau.de

GRAMMATIKÜBUNGEN A1. Hans Witzlinger www.deutschkurse-passau.de GRAMMATIKÜBUNGEN Hans Witzlinger Inhaltsverzeichnis Verb - Konjugation 2 Personalpronomen - Nominativ 5 W-Fragen (Fragen mit Fragewort) 6 Ja/Nein-Fragen (Fragen ohne Fragewort) 7 Starke Verben 8 Nomen

Mehr

5 RadioD. p Texte der Hörszenen: S.135. p Wortbildung: E 2, S.185

5 RadioD. p Texte der Hörszenen: S.135. p Wortbildung: E 2, S.185 5 RadioD. berblick Information König Ludwig II (1854 1866), König von Bayern, war ein besonderer König: Er förderte die Künste, ließ Traumschlösser bauen. Eins dieser Schlösser ist das Schloss Neuschwanstein.

Mehr

Ein Teddy reist nach Indien

Ein Teddy reist nach Indien Ein Teddy reist nach Indien Von Mira Lobe Dem kleinen Hans-Peter war etwas Merkwürdiges passiert: Er hatte zum Geburtstag zwei ganz gleiche Teddybären geschenkt bekommen, einen von seiner Großmutter und

Mehr

VOJENSKÁ HISTÓRIA 2/2007. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE

VOJENSKÁ HISTÓRIA 2/2007. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VOJENSKÁ HISTÓRIA Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo 2/2007 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VHÚ Bratislava 2007 Príspevky vyjadrujú názory autorov a nemusia byť totožné

Mehr

Kapitel 1 Am Telefon. Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2008 www.klett.de Alle Rechte vorbehalten

Kapitel 1 Am Telefon. Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2008 www.klett.de Alle Rechte vorbehalten Kapitel Am Telefon 5 DfdBl_U B_ 00730.indd methodische Abstimmung 5 der Texte einerseits und Bilder andererseits wird durch diese Probeseiten verdeutlicht . Wortschatz das Telefon, -e der Apparat (hier

Mehr

PROBETEST FACHWIRTSCHAFT DEUTSCH (2NJ 204)

PROBETEST FACHWIRTSCHAFT DEUTSCH (2NJ 204) PROBETEST FACHWIRTSCHAFT DEUTSCH (2NJ 204) 50 Punkte Wählen Sie die richtige Variante aus. (Fragen 1-25 je 1 Punkt) 1. Viele Wirtschaftswissenschafter sind der Meinung, dass der Staat in das Marktgeschehen

Mehr

Wer wird Millionär? Who wants to be a millionaire? - für den Deutschunterricht

Wer wird Millionär? Who wants to be a millionaire? - für den Deutschunterricht Wer wird Millionär? Who wants to be a millionaire? - für den Deutschunterricht Fragen Schwierigkeitsstufe 1 - Schwierigkeitsstufe 2 - Schwierigkeitsstufe 3 Schwierigkeitsstufe 4 - Schwierigkeitsstufe 5

Mehr

Stufenprüfung A2/B1 HV Hörtexte

Stufenprüfung A2/B1 HV Hörtexte Teil 1 Straßenszenen Szene 1 Mann A: Entschuldigen Sie bitte. Ich suche die nächste Post. Die Briefe müssen noch heute Abend weg. Mann B: Die Post? Warten Sie mal Die ist am Markt. Mann A: Aha. Und wo

Mehr

Tankönyv 5. Wir. Német nyelvkönyv általános iskolásoknak. Klett Kiadó Budapest

Tankönyv 5. Wir. Német nyelvkönyv általános iskolásoknak. Klett Kiadó Budapest Tankönyv 5 Wir Német nyelvkönyv általános iskolásoknak A B Klett Kiadó Budapest Wir Német nyelvkönyv általános iskolásoknak Szerzó : Giorgio Motta Nemzetközi kiadás: Eva-Maria Jenkins, Wien Magyar kiadás:

Mehr

Langenscheidt Verbtabellen. Deutsch. Von Sarah Fleer

Langenscheidt Verbtabellen. Deutsch. Von Sarah Fleer Langenscheidt Verbtabellen Deutsch Von Sarah Fleer Impressum Herausgegeben von der Langenscheidt-Redaktion Layout: Ute Weber Umschlaggestaltung: KW 43 BRANDDESIGN Laden Sie sich auf www.langenscheidt.de/verbtabellen

Mehr

Grammatiktrainer B1 Lösungsschlüssel

Grammatiktrainer B1 Lösungsschlüssel Kapitel 1 Was ist los? 1 muss er vorher viel üben. geht er zum Skaterplatz. dann will sie über den Film reden. dann ist sie nicht fit. Pos. 0 Verb Satzende Hauptsatz 2. E,. A, 4. C,. D 1. Wenn David ein

Mehr

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu Drevené kuchynské sady ručná výroba Wooden kitchen sets hand made Holzküchensets Handgefertigt www.woodarticle.eu Popis ku kuchynskému náčiniu Papala Kuchynské náčinie značky Papala je vyrobené z bukového

Mehr

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION GERMAN 2 UNIT GENERAL LISTENING SKILLS TRANSCRIPT

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION GERMAN 2 UNIT GENERAL LISTENING SKILLS TRANSCRIPT N E W S O U T H W A L E S HIGHER SCHOOL CERTIICATE EXAMINATION 1998 GERMAN 2 UNIT GENERAL LISTENING SKILLS TRANSCRIPT 2 ITEM 1 Hallo, Vati! M Na, endlich Veronika. Es ist fast Mitternacht. Wo bist du denn?

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

LÖSUNGSSCHLÜSSEL ZUM ARBEITSBUCH

LÖSUNGSSCHLÜSSEL ZUM ARBEITSBUCH Lektion 13 Meine erste Deutschlehrerin 1 b Britta ist in die Schule gekommen c im Ausland gelebt d Sie hat ein Studium angefangen e hat sie ein Kind bekommen 2 b Als Dalva in die Schule gekommen ist, hat

Mehr

Deutsche Rechtschreibung

Deutsche Rechtschreibung Deutsche Rechtschreibung Groß- und Kleinschreibung Zusammenfassung Groß-Schreibung Regel G01: Satzanfang Regel G02: Namen und Eigennamen Regel G03: Substantive Klein-Schreibung Regel G04: Adjektive Regel

Mehr

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Použití konjunktivu v německém tisku

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Použití konjunktivu v německém tisku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra německého jazyka a literatury Použití konjunktivu v německém tisku Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí práce: PhDr.Olga Geislerová Autor práce: Gabriel

Mehr

Sie müssen sich für diesen Fall mit IHREM Rechner (also zeitgut jk o.ä.) verbinden, nicht mit dem Terminalserver.

Sie müssen sich für diesen Fall mit IHREM Rechner (also zeitgut jk o.ä.) verbinden, nicht mit dem Terminalserver. Sie müssen sich für diesen Fall mit IHREM Rechner (also zeitgut jk o.ä.) verbinden, nicht mit dem Terminalserver. Am 15.08.2015 um 21:03 schrieb Jürgen Kleindienst : bei einer Terminalsitzung steht mir

Mehr

Auslandssemester SS 2015 in Trollhättan, Schweden

Auslandssemester SS 2015 in Trollhättan, Schweden Auslandssemester SS 2015 in Trollhättan, Schweden Eins schon mal vorab wenn du dir unsicher bist, ob du ein Auslandssemester absolvieren sollst oder nicht - sage ich dir eins: ES WIRD DIE BESTE ERFAHRUNG

Mehr

international Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung.

international Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung. Einstufungstest Teil 1 (Schritte 1 und 2) Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung. 1 Guten Tag, ich bin Andreas Meier. Und wie Sie? Davide Mondini. a) heißt

Mehr

Generali Geldstudie 2015

Generali Geldstudie 2015 Department: Research Country: Generali Austria Generali Geldstudie 0 Institut: Methode: Stichprobe: Schwankungsbreite: +/-,% Erhebungszeitraum: November 0 Veröffentlichung: 0. Dezember 0 MAKAM Research

Mehr

EINSTUFUNGSTEST. Autorin: Katrin Rebitzki

EINSTUFUNGSTEST. Autorin: Katrin Rebitzki EINSTUFUNGSTEST A2 Name: Datum: Bitte markieren Sie die Lösung auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Antwort. 1 Sofie hat Paul gefragt, seine Kinder gerne in den Kindergarten gehen. a) dass b)

Mehr

Ecotech Nonprofit Zrt. Campus Nyelviskola

Ecotech Nonprofit Zrt. Campus Nyelviskola Ecotech Nonprofit Zrt. Campus Nyelviskola Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00639-2012 Intézményakkreditációs lajstromszám: AL- 2865 Einstufungstest 1. Wie heißen Sie? a. Aus München. c. Bei Siemens.

Mehr

Andreas Stöckle. andreasstoeckle@yahoo.de. Studienjahr:

Andreas Stöckle. andreasstoeckle@yahoo.de. Studienjahr: Gastuniversität: Université Joseph Fourier Name: Email Adresse: andreasstoeckle@yahoo.de Studiengang: Wirtschaftsmathematik Studienjahr: 5 Studienland und -ort: Frankreich, Grenoble 1 Als erstes mal, was

Mehr

GRAMMATIKÜBUNGEN A2. Hans Witzlinger www.deutschkurse-passau.de

GRAMMATIKÜBUNGEN A2. Hans Witzlinger www.deutschkurse-passau.de GRAMMATIKÜBUNGEN Hans Witzlinger Inhaltsverzeichnis Vergleichsformen - Steigerung 2 Verben mit Dativ- und Akkusativobjekt 4 Präteritum (Imperfekt) - Modalverben 5 Nebensätze - kausal 6 Nebensätze - konditional

Mehr

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002 OBSAH Obsah...1 NOVÉ SMERY PSYCHOTRONICKÉHO VÝSKUMU...2 MUDr. Teodor Rosinský CSc, Nitra 2 Súčasné aspekty siekt z hľadiska evanjelickej cirkvi... 4 Mgr. Bunčák 4 ANIMATIZMUS: ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA, PONÍMANIE

Mehr

Uwe Helm Petersen KLEINES VADEMECUM ZUM KONJUNKTIV

Uwe Helm Petersen KLEINES VADEMECUM ZUM KONJUNKTIV Sprachbeschreibung 1 7 Konjunktiv 1 Literatur Uwe Helm Petersen KLEINES VADEMECUM ZUM KONJUNKTIV Rossen: Tysk Grammatik, 83-92 (Schulwissen) Gyldendal Tysk Grammatik, pp 259-281 Helbig & Buscha Kap. 1.9.

Mehr

Verbenkonjugation für Minimalisten

Verbenkonjugation für Minimalisten Dr. Mohamed Abdel Aziz Verbenkonjugation für Minimalisten Ägyptisch-Arabisch 440 Verben aus dem Alltag Deutsch/phonetisch DIWAN-VERLAG II Copyright: DIWAN-VERLAG 1. Auflage 2014 Alle Rechte vorbehalten

Mehr

Name: Wie heißen Sie? Ich heiße... Herkunft: Woher kommen Sie? Ich komme aus. Adresse: Wo wohnen Sie? Ich wohne in

Name: Wie heißen Sie? Ich heiße... Herkunft: Woher kommen Sie? Ich komme aus. Adresse: Wo wohnen Sie? Ich wohne in Willkommen im Sprachkurs! Sitzkreis. Die Lehrkraft hat einen Ball in der Hand und stellt sich vor. Die Lehrkraft gibt den Ball weiter und fragt nach. Name: Wie heißen Sie? Ich heiße... Herkunft: Woher

Mehr

Julie - Geile Zeit. Wird alles anders? Wird alles anders? Wird alles anders?

Julie - Geile Zeit. Wird alles anders? Wird alles anders? Wird alles anders? Julie - Geile Zeit 1 Geile Zeit Juli: Didaktisierung von Heidemarie Floerke, Lexington HS, MA; Chris Gram, Carrabec HS, North Anson, ME; Colleen Moceri, Gloucester HS, MA; John Moody, Chelsea HS, MA; Erin

Mehr

Erkennen Sie die Rollen der Personen auf dem Team Management Rad anhand der kurzen Beschreibungen?

Erkennen Sie die Rollen der Personen auf dem Team Management Rad anhand der kurzen Beschreibungen? Wer bin ich? Erkennen Sie die Rollen der Personen auf dem Team Management Rad anhand der kurzen Beschreibungen? René Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl bei dem Projekt, dass wir jetzt gestartet haben.

Mehr

I Textverständnis Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam durch!

I Textverständnis Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam durch! I Textverständnis Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam durch! Überwachungskameras und Gesichtserkennung In Bahnhöfen und auf Flughäfen, in Kaufhäusern und auf öffentlichen Plätzen überall sind Kameras

Mehr

dass oder das? gesammelte Übungsmaterialien Ursula Mittermayer 3/2011

dass oder das? gesammelte Übungsmaterialien Ursula Mittermayer 3/2011 dass oder das? gesammelte Übungsmaterialien Ursula Mittermayer 3/2011 Es ist oft schwer zu erkennen, ob dass oder das geschrieben gehört. Das hilft dir beim Schreiben:Ersetze das durch welches oder dieses!

Mehr

DIE SPRACHLICHE AUFNAHMEPRÜFUNG AM STUDIENKOLLEG BOCHUM

DIE SPRACHLICHE AUFNAHMEPRÜFUNG AM STUDIENKOLLEG BOCHUM DIE SPRACHLICHE AUFNAHMEPRÜFUNG AM STUDIENKOLLEG BOCHUM 10/2008 Allgemeine Informationen Bevor Sie als ausländischer Studienbewerber ein Studienkolleg besuchen, müssen Sie in einer Sprachprüfung nachweisen,

Mehr

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí JAZYK A KOMUNIKÁCIA Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí Bratislava 2005 Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatúry Katedra nemeckého jazyka

Mehr

Lektion 4: Wie wohnst du?

Lektion 4: Wie wohnst du? Überblick: In dieser Lektion werden die Lerner detaillierter mit verschiedenen Wohnformen in Deutschland (am Beispiel Bayerns) vertraut gemacht. Die Lektion behandelt Vor- und Nachteile verschiedener Wohnformen,

Mehr

Schritte 4 international C4 8

Schritte 4 international C4 8 Schritte 4 international C4 8 An schnelle Paare können Sie die Karten unten austeilen. Die Partner schreiben auf die leeren Karten jeweils eigene Vorschläge, über die sie anschließend sprechen. Zusätzlich

Mehr

Emil und die Detektive Fragen zum Text (von Robert Morrey geschrieben) Deutsch 4

Emil und die Detektive Fragen zum Text (von Robert Morrey geschrieben) Deutsch 4 Emil und die Detektive Fragen zum Text (von Robert Morrey geschrieben) Deutsch 4 Kapitel 1 S. 7 1. Was macht Frau Tischbein in ihrem Haus? 2. Wer ist bei ihr? 3. Wohin soll Emil fahren? 4. Wie heisst die

Mehr