Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:"

Transkript

1 Zdroj: ÚVOD Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: oznamovací sp. pozícia 1 sloveso 1 prostriedok sloveso 2 prítomnosť: Der Lehrer erklärt den Schülern den Konjunktiv II. minulosť: Der Lehrer erklärte den Schülern den Konjunktiv II budúcnosť: Der Lehrer wird den Schülern den Konjunktiv II erklären. trpný rod: Den Schülern wird der Konjunktiv II erklärt. Konjunktív II je v indo-európskom systéme konjugácií skutočne optatív perfekta. Germánsky, a tak nemecký minulý čas - préteritum, pokračuje v indogermánskom oznamovacom spôsobe avšak skutočný indo-germánsky konjunktív perfekta je v nemčine vynechaný. 1 Podmieňovací spôsob, alebo v nemčine Konjunktiv II, používame predovšetkým, keď si niečo predstavujeme, alebo chceme, čo v súčasnej dobe nie je možné. Konjunktiv II sa okrem toho používa v nepriamej reči alebo zvlášť v zdvorilých otázkach alebo tvrdeniach. Ide teda o svet neskutočný. Neskutočný svet je ríša fantázie, myšlienok, túžob, snov, 1 Helmut Glück - Wolfgang Werner Sauer: Gegenwartsdeutsch. 2., revidované a rozšírené vydanie. Metzler, Stuttgart/Weimar 1997, s. 64.

2 neskutočných podmienok a porovnávanie, ale používame ho aj zo zdvorilosti. 2 oznamovací spôsob = reálny svet Konjunktiv II = Svet snov, nie reálny sloveso 1 Subj. prostriedok sloveso 2 Ich bin immer allein. Wäre ich doch nicht immer alleine. Ich habe keine Freunde. Hätte ich doch nur ein paar Freunde. Ich wohne in einer Holzhütte. Würde ich doch nur in einem Palast wohnen. Ich kann nicht in Urlaub fahren. Könnte ich doch bloß in Urlaub fahren. Ich gewinne nicht im Lotto. Würde ich doch endlich im Lotto gewinnen. TVORBA V PRÍTOMNOM ČASE V prítomnom čase máme na výber z dvoch foriem tvorby podmieňovacieho spôsobu: würde + Infinitiv slovesné formy podmieňovacieho spôsobu II würde + neurčitok Väčšina slovies používa na tvorbu podmieňovacieho spôsobu pomocné sloveso "werden". Pomocné sloveso "werden" je však pozmené tak, aby ukázalo, že ide o podmieňovací spôsob Konjunktiv II. Forma Konjunktiv II je odvodená z minulého času: werden = "wurden". Forma préterita "wurden" dostane prehlásku "würden". würden + Infinitiv w ü r d e n ich würd e wir würd en du würd est ihr würd et er / sie / es würd e Sie / sie würd en pozícia 1 sloveso 1 prostriedok sloveso 2 ozn. sp.. Eva kauft teure Schuhe. Konjunktiv II Ihr Mann würde die teuren Schuhe nicht kaufen. ozn. sp. Susanne fährt ohne Geld in Urlaub. Konjunktiv II Ihre Freundin würde nicht ohne Geld in Urlaub fahren. ozn. sp. Der Angestellte kommt jeden Tag zu spät zur Arbeit. Konjunktiv II Seine Kollegen würden nicht zu spät zur Arbeit kommen. 2 Hilke Dreyer - Richard Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutsch Grammatik. Prepracované. Ismaning: Hueber Verlag, 2004, s. 258ff.

3 Konjunktív II tvorí opačné stanovisko k oznamovaciemu spôsobu. Z tohto dôvodu, je jedna z dvoch viet negovaná. slovesné formy podmieňovacieho spôsobu II Konjunktiv II sa tvorí zo slovesného kmeňa slova préterita + e. Často dochádza k prehlasovaniu. Napr. kam (kommen) - er käme - prišiel by som Dôležité sú hlavne tvary pomocných slovies sein, haben a modálnych slovies. Napr. ich hätte - mal by som, du wärst - bol by si Forma slabých (pravidelných) slovies sa zhoduje v oznamovacom a podmieňovacom spôsobe. V tomto prípade sa zvyčajne využíva forma würde + neurčitok (pozri vyššie). Pri nepravidelných slovesách dostáva konjunktívna forma pri všetkých koncovkách -e. Silné slovesá sa dajú rozpoznať od préterita oznamovacieho spôsobu tým, že vo väčšine prípadov sú vo forme Konjunktiv II prehláskované. Napr. ich traf (treffen) - ich träfe - stretol by som treffen installieren P/N Endung Präteritum Konjunktiv II Präteritum/Konjunktiv II ich ~e ich traf ich träfe ich installierte du ~est du trafst du träfest du installiertest er/sie/es ~e er traf er träfe er installierte wir ~en wir trafen wir träfen wir installierten ihr ~et ihr traft ihr träfet ihr installiertet sie ~en sie trafen sie träfen sie installierten Medzi niekoľko málo slovies, ktoré vždy používajú podmieňovací spôsob vo svojej pôvodnej podobe, patria: všetky pomocné slovies, modálne slovesá a niektoré nepravidelné slovesá, ktoré sa bežne používajú modálne slovesá

4 ich wir Infinitiv Präteritum Konj. II du ihr er / sie / es Sie / sie sein waren wären wäre wär(e)st wären wäret haben hatten hätten hätte hättest hätten hättet werden wurden würden würde würdest würden würdet finden fanden fänden fände fändest fänden fändet gehen gingen gingen ginge gingest gingen ginget kommen kamen kämen käme kämest kämen käm(e)t lassen ließen ließen ließe ließest ließen ließet schlafen schliefen schliefen schliefe schliefest schliefen schlief(e)t wissen wussten wüssten wüsste wüsstet wüssten wüsstet Infinitiv Präteritum Konj. II ich / er/sie/es du wir / Sie/sie ihr dürfen durften dürften dürfte dürftest dürften dürftet können konnten könnten könnte könntest könnten könntet mögen mochten möchten möchte möchtest möchten möchtet müssen mussten müssten müsste müsstest müssten müsstet sollen * sollten * sollten sollte solltest sollten solltet wollen * wollten * wollten wollte wolltest wollten wolltet * "wollen" a "sollen " sa tvoria v Konjunktiv II bez prehlásky! TVORBA V MINULOM ČASE Existuje iba jedna minulosť Konjunktív II - na rozdiel id troch minulých časov v oznamovacom spôsobe. Základom je perfektný čas "haben/ sein + minulé participium", pričom pomocné slovesá získajú formu Konjunktiva II "hätten" resp. "wären". wären / hätten + Partizip II pozícia 1 sloveso 1 prostriedok sloveso 2 Perfekt Die Frau ist immer zu spät gekommen. Präteritum Die Frau kam immer zu spät. Plusquamperfekt Die Frau war immer zu spät gekommen. Konj. II der Verg. Die Frau wäre nicht zu spät gekommen. Perfekt Der Mann hat kein neues Auto gekauft. Präteritum Der Mann kaufte kein neues Auto. Plusquamperfekt Der Mann hatte kein neues Auto gekauft. Konj. II der Verg. Der Mann hätte ein neues Auto gekauft. Modálne slovesá tvoria minulý konjunktív z pomocného slovesa v konjunktív II a majú "dvojitý neurčitok". Modálne sloveso je umiestnená na konci vety.

5 hätten + Infinitiv + modálne sloveso v neurčitku pozícia 1 sloveso 1 prostriedok neurčitok neurčitok Präteritum Oscar musste gestern arbeiten. Perfekt Oscar hat gestern arbeiten müssen. Konj. II mit Modalverb Oscar hätte gestern arbeiten müssen. Präteritum Lena durfte nach Köln fahren. Perfekt Lena hat nach Köln fahren dürfen. Konj. II mit Modalverb Lena hätte nach Köln fahren dürfen.!!! POZOR!!! Konjunktiv II ukazuje vždy opak oznamovacieho spôsobu! V perfekte a préterite (oznamovacieo spôsobu) Oscar pracoval a Lena odišla do Kolína. V Konjunktiv II minulého času Oscar nepracoval, ale mal to robiť a Lena nebola v Köln, ale mohla ísť. TVORBA KONJUNKTIV II V TRPNOM RODE. prítomný čas v trpnom rode: würden + Partizip II + werden Position 1 Verb 1 Mittelfeld Partizip II werden Aktivsatz Der Lehrer korrigiert bald den Test. Passivsatz Der Test wird bald korrigiert. Konj. II mit Passiv Der Test würde bald korrigiert werden. Aktivsatz Karmen schließt jetzt das Tor. Passivsatz Das Tor wird jetzt geschlossen. Konj. II mit Passiv Das Tor würde jetzt geschlossen werden. minulý čas v trpnom rode: wären + Partizip II + worden Position 1 Verb 1 Mittelfeld Partizip II worden Aktivsatz Urmel reparierte gestern das Auto. Passivsatz Das Auto wurde gestern repariert. Konj. II mit Passiv Das Auto wäre gestern repariert worden. Aktivsatz Karsten hat den Schlüssel gefunden. Passivsatz Der Schlüssel ist gefunden worden. Konj. II mit Passiv Der Schlüssel wäre gefunden worden. V týchto príkladoch v Konjunktív II auto nebolo opravené, a nenašiel sa kľúč!

Der Konjunktiv II 1. Forum Wirtschaftsdeutsch. Gebrauch Der Konjunktiv II wird u.a. verwendet

Der Konjunktiv II 1. Forum Wirtschaftsdeutsch. Gebrauch Der Konjunktiv II wird u.a. verwendet Der Konjunktiv II 1 Gebrauch Der Konjunktiv II wird u.a. verwendet 1. als Höflichkeitsform (Bitte oder Aufforderung in Form einer Frage): Könnten Sie mir einmal kurz helfen? Hätten Sie heute Abend Zeit?

Mehr

alles klar 1b gramatika

alles klar 1b gramatika alles klar 1b gramatika Perfekt minulý čas perfektum Minulý čas perfektum označuje minulý dej, ktorý má vzťah k prítomnosti (je v prítomnosti ukončený alebo jeho následky trvajú do súčasnosti). Dnes je

Mehr

Artikel m / w / s Deklination des unbestimmten Artikels Beispiel ohne Artikel.

Artikel m / w / s Deklination des unbestimmten Artikels Beispiel ohne Artikel. Artikel Bestimmt männlich weiblich sächlich Nominativ ein eine ein Genitiv eines einer eines Dativ einem einer einem Akkusativ einen eine ein Unbestimmt männlich weiblich sächlich : m / w / s Nominativ

Mehr

Ich darf die Tafel wischen. Ich darf früher nach Hause gehen. Ich mag schwimmen.

Ich darf die Tafel wischen. Ich darf früher nach Hause gehen. Ich mag schwimmen. 1 M O D A L V E R B E N 1. M ö g l i c h k e i t Bedeutung: Infinitiv: können Ich beherrsche es. Ich habe die Gelegenheit. Ich habe Zeit Es ist erlaubt. Es ist erlaubt. 2.) A b s i c h t Ich habe immer

Mehr

Formen des Konjunktiv II. Der Konjunktiv II. Die Formen des Konjunktiv II können etwas verwirrend sein Vergangenheit.

Formen des Konjunktiv II. Der Konjunktiv II. Die Formen des Konjunktiv II können etwas verwirrend sein Vergangenheit. Der Sie wäre lieber Pauls Frau. Maria ist Karls Frau. Maria hat Karl Sie wäre lieber Pauls Frau. Hier wird gesagt, dass etwas in der nicht passiert ist. Der einfache Der zusammengesetzte Formen des Die

Mehr

Konjunktivformen I + II

Konjunktivformen I + II www.klausschenck.de / Deutsch / Grammatik / Konjunktivformen / S. 1 von 5 Konjunktivformen I + II 1. an den Infinitivstamm werden die folgenden Konjunktiv- Endungen gehängt Singular Plural 1. Person -

Mehr

Der Konjunktiv. Regeln zur Verwendung des Konjunktivs

Der Konjunktiv. Regeln zur Verwendung des Konjunktivs Der Konjunktiv Regeln zur Verwendung des Konjunktivs steht bei Wünschen und in der indirekten Rede. Möge er in Frieden ruhen! Sie fragte, ob er komme. Ist die form von der Konjunktivform nicht zu unterscheiden,

Mehr

Die Satzstellung im Deutschen in Haupt- und Nebensa tzen (Pra sens, Perfekt, Pra teritum, Plusquamperfekt und Futur I)

Die Satzstellung im Deutschen in Haupt- und Nebensa tzen (Pra sens, Perfekt, Pra teritum, Plusquamperfekt und Futur I) Die Satzstellung im Deutschen in Haupt- und Nebensa tzen (Pra sens, Perfekt, Pra teritum, Plusquamperfekt und Futur I) 1. PRÄSENS Ich spreche Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Deutsch, Englisch,

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Konjunktiv II. Ich würde ein Auto kaufen Sie würde eine Weltreise machen. Wir würden ein Haus bauen. KONJUNKTIV II = würden + INF

Konjunktiv II. Ich würde ein Auto kaufen Sie würde eine Weltreise machen. Wir würden ein Haus bauen. KONJUNKTIV II = würden + INF Konjunktiv II Ich würde ein Auto kaufen Sie würde eine Weltreise machen. Wir würden ein Haus bauen. KONJUNKTIV II = würden + INF Konjunktiv II ich würde du würdest er/sie/es würde wir würden ihr würdet

Mehr

Konjunktiv I und II. Pichardo 2012

Konjunktiv I und II. Pichardo 2012 Konjunktiv I und II Pichardo 2012 Es gibt zwei Arten von Konjunktiv Konjunktiv II: Irreale Wunschsätze Wennich1 MillionDollaraufder Bank hätte, würdeich nichtmehrarbeiten. Irreale Bedingungs- oder Konditionalsätze

Mehr

Could you help me? I wish you were here already. He said he had no time.

Could you help me? I wish you were here already. He said he had no time. learning target Aim of this section is to learn how to use the Konjunktiv. German Könntest du mir helfen? Ich wünschte, du wärst schon hier. Er sagte, er habe keine Zeit. English Could you help me? I wish

Mehr

[Type text] Lektion 7 Schritt A. Lernziel: über Fähigkeiten sprechen

[Type text] Lektion 7 Schritt A. Lernziel: über Fähigkeiten sprechen Lektion 7 Schritt A Lernziel: über Fähigkeiten sprechen Zeit Schritt Lehrer-/ Schüleraktivität Material/ Medien 2 Std. Einstimmung auf Der Lehrer stellt Fragen zu den Bildern A, B und C KB das Thema Bild

Mehr

Gesundheits- und Krankenpflege Deutsch

Gesundheits- und Krankenpflege Deutsch Gesundheits- und Krankenpflege Deutsch 7. Ernährung und Nahrung 1. Ernährungspyramide. Erklären Sie die Ernährungspyramide. Finden Sie so viele Beispiele wie möglich für die einzelnen Lebensmittelgruppen.

Mehr

Du kannst gut Deutsch sprechen! Modalverben richtig anwenden. dürfen. Erlaubnis/Verbot Er darf ins Kino. Er darf nicht ins Kino.

Du kannst gut Deutsch sprechen! Modalverben richtig anwenden. dürfen. Erlaubnis/Verbot Er darf ins Kino. Er darf nicht ins Kino. Grammatik intensiv 10/3 Du kannst gut Deutsch sprechen! richtig anwenden Ein Beitrag von Frank Plein, Straubenhardt Illustriert von Julia Lenzmann, Stuttgart M 01 : eine Übersicht können Fähigkeit/Möglichkeit

Mehr

Zwischentest, Lektion 7 9. Name: 1 Verkehrsmittel. 2 Ergänzen Sie die Präpositionen. Pluspunkt Deutsch Band 1, Lektion 7 9

Zwischentest, Lektion 7 9. Name: 1 Verkehrsmittel. 2 Ergänzen Sie die Präpositionen. Pluspunkt Deutsch Band 1, Lektion 7 9 Zwischentest, Lektion 7 9 Name: 1 Verkehrsmittel. a) Ergänzen Sie die fehlenden Buchstaben. 1. Mit dem Fl gz g kann man weite Reisen machen. 2. Ich fahre immer mit der Str ß nb hn zur Arbeit. 3. Ein F

Mehr

Universität Leipzig Das Verb Modul Grammatische Grundlagen Institut für Germanistik Formenbildung Schulgrammatische Übung Dr. Volker Hertel SS 2015

Universität Leipzig Das Verb Modul Grammatische Grundlagen Institut für Germanistik Formenbildung Schulgrammatische Übung Dr. Volker Hertel SS 2015 Tempusbildung Inventar A Vollverb B werden C haben / sein * Operationen 1 Bildung der finiten Form (Pers.- und Numerus-Exponent) 2 Bildung des Präteritalstammes (st.v.: Ablaut; sw.v.: Dental) 3 Bildung

Mehr

Präteritum - Vergangenheit (D), Mitvergangenheit (A)

Präteritum - Vergangenheit (D), Mitvergangenheit (A) Präsens - Gegenwart Man verwendet die GEGENWART, wenn die Handlung, von der gesprochen wird, im Augenblick des Sprechens abläuft: Wo ist Tom? Er ist im Kino. wenn sich die Handlung, von der gesprochen

Mehr

Modalverben. sollen, wollen, können, mögen, dürfen, müssen sofern mit einem weiteren Verb (im Infinitiv) gebraucht

Modalverben. sollen, wollen, können, mögen, dürfen, müssen sofern mit einem weiteren Verb (im Infinitiv) gebraucht Verbarten Hilfsverben Modalverben Verb Grundlagen - Folie 1 Vollverben sein, haben, werden sofern zur Bildung einer Zeit oder des Passivs verwendet sollen, wollen, können, mögen, dürfen, müssen sofern

Mehr

10. A. Ich gehe nach Hause. B. Ich gehe von Hause. C. Ich gehe aus Hause. D. Ich gehe in Hause. 11. A. Bücher B. Hefte C. Stühler D.

10. A. Ich gehe nach Hause. B. Ich gehe von Hause. C. Ich gehe aus Hause. D. Ich gehe in Hause. 11. A. Bücher B. Hefte C. Stühler D. JĘZYK NIEMIECKI Test uplasowania językowego poziom A1 Dla przykładów 1-20 wybierz jeden poprawny punkt A-D. 1. A. Peter kann nicht gut schwimmen. B. Peter nicht gut schwimmen kann. C. Peter schwimmt nicht

Mehr

Einstufungstest Deutsch (A1, A2, B1)

Einstufungstest Deutsch (A1, A2, B1) Einstufungstest Deutsch (A1, A2, B1) Name: Datum: Was passt? Markieren Sie! (z.b.: 1 = d) heisst) 1 Wie du? a) bin b) bist c) heissen d) heisst Mein Name Sabine. a) bin b) hat c) heisst d) ist Und kommst

Mehr

Die konjunktierbare Wortart: Verben

Die konjunktierbare Wortart: Verben Die konjunktierbare Wortart: Verben Vollverben: volle Semantik Hilfsverben (Auxiliarverben): helfen dem Vollverb dabei, bestimmte Tempusformen (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I und II), den Konjunktiv

Mehr

Einstufungstest 2 (ab Lektion 14) Aufgabenblätter

Einstufungstest 2 (ab Lektion 14) Aufgabenblätter Dieser Test hilft uns, Sie in den passenden Kurs einzustufen. Bitte beginnen Sie mit Aufgabe 1 und beantworten Sie die Fragen, solange Sie sicher sind. Die Aufgaben werden fortlaufend schwieriger. Sobald

Mehr

DER GROßE GRAMMATIK-CHECK Was Sie ab B1 wissen sollten! I. Verb

DER GROßE GRAMMATIK-CHECK Was Sie ab B1 wissen sollten! I. Verb DER GROßE GRAMMATIK-CHECK Was Sie ab B1 wissen sollten! I. Verb Verbarten Grundverben Modalverben Trennbare Verben Unregelmäßige Verben Reflexive Verben Verben mit Präposition sein - können dürfen wollen

Mehr

Vergangenheit : sein (essere) Wo warst du? er,sie,es. wir. en ihr Sie, sie waren

Vergangenheit : sein (essere) Wo warst du? er,sie,es. wir. en ihr Sie, sie waren Vergangenheit : sein (essere) ich war- du er,sie,es - wir en ihr warst wart Sie, sie waren warst du? letzte che letzten Sonntag letzten Monat war ich zu Hause war ich in Deutschland war ich bei einem Freund

Mehr

UNTERRICHTSPLAN LEKTION 11

UNTERRICHTSPLAN LEKTION 11 Lektion 11 Was hast du heute gemacht? UNTERRICHTSPLAN LEKTION 11 1 Sehen Sie das Foto an. Fahren Sie auch gern Fahrrad? Plenum, ggf. Partner- / Gruppenarbeit Erklären Sie zunächst anhand von Beispielen

Mehr

GRAMATYKA WELTTOUR czasownik

GRAMATYKA WELTTOUR czasownik A Name: Klasse Punkte 40 Note 1 Podkreśl właściwą formę czasownika. 1. Wann spielen / spielt / spielst wir Fußball? 2. Mein Vater arbeitest / arbeiten / arbeitet als Arzt. 3. Liest / Lest / Lesen ihr gern

Mehr

10 Welche Verben nehmen kein ge-?

10 Welche Verben nehmen kein ge-? 20 Zu den Wortarten 10 Welche Verben nehmen kein ge-? Kein ge- bei Verben mit nichttrennbarem Präfix sowie ihren Ableitungen: verstehen verstanden, missverstehen missverstanden, bedecken bedeckt, entstehen

Mehr

Übungen NEBENSÄTZE. Dra. Nining Warningsih, M.Pd.

Übungen NEBENSÄTZE. Dra. Nining Warningsih, M.Pd. Übungen NEBENSÄTZE Dra. Nining Warningsih, M.Pd. weil -Sätze Warum machen Sie das (nicht)? Kombinieren Sie und ordnen Sie ein. 1. Ich esse kein Fleisch. 2. Ich rauche nicht. 3. Ich esse nichts Süßes. 4.

Mehr

Die Hilfsverben haben, sein, werden. haben sein werden Konjunktiv I. Konjunktiv I

Die Hilfsverben haben, sein, werden. haben sein werden Konjunktiv I. Konjunktiv I Deutsch Verben WISSEN GRIFFBEREIT Die Hilfsverben haben,, werden Ein Verb bezeichnet immer eine Handlung, einen Vorgang oder einen Zustand. Für alle Verben gilt: Sie werden kleingeschrieben und können

Mehr

Deutsch Grammatik PPT: Inhaltsverzeichnis

Deutsch Grammatik PPT: Inhaltsverzeichnis Deutsch Grammatik mit PPT Inhaltsverzeichnis Deutsch Grammatik PPT: Inhaltsverzeichnis Wortlehre 1. Nomen und Fälle 1.1 Nomen und Fälle Theorie 1.1 Nomen und Fälle Übungen 1.2 Pronomen und Fälle Übungen

Mehr

HORIZONTE - Einstufungstest

HORIZONTE - Einstufungstest HORIZONTE - Einstufungstest Bitte füllen Sie diesen Test alleine und ohne Wörterbuch aus und schicken Sie ihn vor Kursbeginn zurück. Sie erleichtern uns dadurch die Planung und die Einteilung der Gruppen.

Mehr

1. Tag. Wie oft machen Sie das? Ich mache das jeden Tag. einmal/zweimal/dreimal die/in der Woche. (= pro Woche)

1. Tag. Wie oft machen Sie das? Ich mache das jeden Tag. einmal/zweimal/dreimal die/in der Woche. (= pro Woche) Deutsch 1002 (Tim Jansa) 1. Tag Wie waren Ihre/deine Ferien? Meine/die Ferien waren toll/langweilig/.... Wo waren Sie?/Wo warst du? Ich war / wir waren in... / zu Hause. Wie war es/das? Das/es war schön/ruhig/heiß/....

Mehr

Test poziomujący z języka niemieckiego

Test poziomujący z języka niemieckiego Test poziomujący z języka niemieckiego 1. Woher kommst du? Italien. a) In b) Über c) Nach d) Aus 2. - Guten Tag, Frau Bauer. Wie geht es Ihnen? - Danke, gut. Und? a) du b) dir c) Sie d) Ihnen 3. Das Kind...

Mehr

ich lern e Verb-Konjugation 1. ich lern e wir lern en 2. du lern st ihr lern t Person 2. Sie lern en Sie lern en 1. Grammatische Grundbegriffe

ich lern e Verb-Konjugation 1. ich lern e wir lern en 2. du lern st ihr lern t Person 2. Sie lern en Sie lern en 1. Grammatische Grundbegriffe 1. Grammatische Grundbegriffe s Vb, en e Konjugation, en konjugien r Stamm, ''e e Endung, en s Pronomen, - Regelmäßige Vbkonjugation ich ln e Psonal-Pronomen Stamm Vb-Endung Singular Plural 1. ich ln e

Mehr

Deutsch als Fremdsprache

Deutsch als Fremdsprache Langenscheidt Verbtabellen Deutsch als Fremdsprache Verbformen nachschlagen und trainieren Deutsch als Fremdsprache Niveau A1-B2 Präsens Präteritum Konjunktiv I Konjunktiv II werde wurde werde würde st

Mehr

Selbstlernkurs Deutsch für Anfänger. Grammatik-Download mit Tests und Lösungen

Selbstlernkurs Deutsch für Anfänger. Grammatik-Download mit Tests und Lösungen Hartmut Aufderstraße Jutta Müller Thomas Storz Miteinander Selbstlernkurs Deutsch für Anfänger Grammatik-Download mit Tests und Lösungen Hueber Verlag Hueber Verlag 2014, Miteinander Grammatik-Download

Mehr

Das Präsens. (*nicht l, r) ich arbeite ich atme du arbeitest du atmest -est man arbeitet man atmet -et wir arbeiten

Das Präsens. (*nicht l, r) ich arbeite ich atme du arbeitest du atmest -est man arbeitet man atmet -et wir arbeiten Das Präsens 1 Das Verb 1.1 Das Präsens Die meisten Verben bilden das Präsens wie das Verb lernen: lernen (Infinitiv) Person Personalpronomen Stamm + Endung ich lerne 1. ich lern- -e du lernst Singular

Mehr

I was at the cinema today. I had a good day. We talked the whole night.

I was at the cinema today. I had a good day. We talked the whole night. learning target Aim of this section is to learn the second way to speak about past events. German Ich war heute im Kino. Ich hatte einen guten Tag. Wir redeten die ganze Nacht. English I was at the cinema

Mehr

Deutschkurs. Level 4

Deutschkurs. Level 4 Deutschkurs Level 4 INHALT: Wiederholung der Zeiten, die Satzstellung, Modalverben, Aktiv/Passiv, Possessivpronomen ZIEL: flüssige Konversation, Texte verstehen und verfassen können. www.deutsch.fit Die

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Großes Übungsbuch Deutsch - Grammatik (Niveau: A2 - B2)

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Großes Übungsbuch Deutsch - Grammatik (Niveau: A2 - B2) Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Großes Übungsbuch Deutsch - Grammatik (Niveau: A2 - B2) Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Hueber Deutsch Sabine

Mehr

GRAMMATIKÜBERSICHT. Artikelwörter und Pronomen. Possessivartikel unser/euer/ihr/ihr L01 wir ihr sie (Plural)

GRAMMATIKÜBERSICHT. Artikelwörter und Pronomen. Possessivartikel unser/euer/ihr/ihr L01 wir ihr sie (Plural) Artikelwörter und Pronomen Possessivartikel unser/euer/ihr/ihr L01 wir ihr sie (Plural) Sie (Singular/ Plural) unser euer ihr Ihr Opa unser euer ihr Ihr Baby unsere eure ihre Ihre Tante unsere eure ihre

Mehr

Lösung für Lehrerinnen und Lehrer Grammatik-Lapbook Teil 1: Wortarten

Lösung für Lehrerinnen und Lehrer Grammatik-Lapbook Teil 1: Wortarten Lösung für Lehrerinnen und Lehrer Grammatik-Lapbook Teil 1: Wortarten Es wird zunächst eine Grundform für das Lapbook erstellt. Dabei bietet es sich an, aus Tonkarton ein Buch zu falten (siehe auch Arbeitsblatt

Mehr

BA-Studium der deutschen Sprache und Literatur

BA-Studium der deutschen Sprache und Literatur Studiengang BA-Studium der deutschen Sprache und Literatur Lehrveranstaltung Deutsche Sprachübungen I Status Pflichtfach (A) Studienjahr 1. Semester 1. ECTS 3 Lehrende Marina Lovrić, mag.educ.philol.germ.

Mehr

Nette "Großeltern" gesucht! Ein Herz für Kinder

Nette Großeltern gesucht! Ein Herz für Kinder EMSp Moutier Ecole de Maturité spécialisée mars 2013 Examen d'admission Allemand (45 minutes) Nom : Nette "Großeltern" gesucht! Ein Herz für Kinder Es müssen nicht immer die richtigen Omas und Opas sein,

Mehr

Nr. Item Punkte 1. Warum gibt es auf den deutschen Autobahnen das Verkehrschaos?

Nr. Item Punkte 1. Warum gibt es auf den deutschen Autobahnen das Verkehrschaos? a) esen Sie den Text Die Deutschen und ihr Urlaub Kein anderes Volk auf der Welt fährt so oft und so gerne in den Urlaub, wie die Deutschen. Mehr als drei Viertel aller Bundesbürger verlassen mindestens

Mehr

Präsens. Bei der Bildung des Präsens treten an Stelle der Endung -en des Infinitivs andere Endungen, z.b. -e, -st usw.

Präsens. Bei der Bildung des Präsens treten an Stelle der Endung -en des Infinitivs andere Endungen, z.b. -e, -st usw. Präsens Beispiel: lachen Konjugation in der Zeitform Präsens Bei der Bildung des Präsens treten an Stelle der Endung -en des Infinitivs andere Endungen, z.b. -e, -st usw. Regelmäßige Verben 1. Person Singular:

Mehr

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2010-2011

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2010-2011 Μάθημα: Γερμανικά Δπίπεδο: 3 Γιάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία: 23 Mαΐοσ

Mehr

SELBSTEINSTUFUNGSTEST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE NIVEAU B1

SELBSTEINSTUFUNGSTEST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE NIVEAU B1 Volkshochschule Zürich AG Riedtlistr. 19 8006 Zürich T 044 205 84 84 info@vhszh.ch ww.vhszh.ch SELBSTEINSTUFUNGSTEST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE NIVEAU B1 WIE GEHEN SIE VOR? 1. Sie bearbeiten die Aufgaben

Mehr

Twilight -Besuch: Filmstars kommen nach Berlin

Twilight -Besuch: Filmstars kommen nach Berlin WYNIK TESTU REKOMENDACJA Podpis lektora Podpis słuchacza Niemiecki (A2) NG3 Aufgabe 1. Ergänze die Lücken sinnvoll! Vergiss nicht über Korrektheit der eingegebenen Wörter! Uzupełnij luki! Nie zapomnij

Mehr

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_NĚMECKÝ JAZYK_S4 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Mehr

Optimal A1 / Kapitel 7 Reisen Ferien planen &Ferien machen Ordnen Sie zu.

Optimal A1 / Kapitel 7 Reisen Ferien planen &Ferien machen Ordnen Sie zu. Ferien planen &Ferien machen Ordnen Sie zu. am Strand spazieren gehen gut essen lange schlafen ein Zimmer reservieren im Hotel bleiben Leute fotografieren einen Ausflug machen im Internet Ideen suchen

Mehr

Familienname: Vorname: Matr.-Nr.: TEST DEUTSCH 1. JAHR. 1.) Er... jetzt zur Uni gehen. a.) dürft b.) musst c.) muss d.) wollt

Familienname: Vorname: Matr.-Nr.: TEST DEUTSCH 1. JAHR. 1.) Er... jetzt zur Uni gehen. a.) dürft b.) musst c.) muss d.) wollt Familienname: Vorname: Matr.-Nr.: TEST DEUTSCH 1. JAHR Juni 2010 I. Setzen Sie das passende Verb ein: 1.) Er... jetzt zur Uni gehen. a.) dürft b.) musst c.) muss d.) wollt 2.) Sagen Sie bitte Ihrem Freund,

Mehr

Arbeit und Freizeit. b) Begründet eure Meinung wie im Beispiel. Die folgenden Wörter und Ausdrücke helfen euch.

Arbeit und Freizeit. b) Begründet eure Meinung wie im Beispiel. Die folgenden Wörter und Ausdrücke helfen euch. Arbeit und Freizeit Modul 6 A B C F D E 1 Schaut die Fotos an. Welche Fotos passen zu Arbeit, welche zu Freizeit? a) Ordnet zu. Arbeit: A, Freizeit: b) Begründet eure Meinung wie im Beispiel. Die folgenden

Mehr

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut.

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut. Version A kód I. Určete tvary 3. os. sg. prézenta, préterita a perfekta (v perfektu uveďte tvar s pomocným slovesem): 1. schlafen 2. lesen 3. rennen 4. stehlen 5. fließen II. Doplňte správné tvary podle

Mehr

Einstufungstest. Bitte antworten Sie kurz auf die Fragen: Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Wie ist Ihre Telefonnummer?

Einstufungstest. Bitte antworten Sie kurz auf die Fragen: Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Wie ist Ihre Telefonnummer? Bitte antworten Sie kurz auf die Fragen: Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Wie ist Ihre Telefonnummer? Wie lange lernen Sie schon Deutsch? Wo haben Sie Deutsch gelernt? Mit welchen Büchern haben Sie Deutsch

Mehr

Tedesco I ÜBUNGSTEST 2. I. Schreiben Sie die Ergebnisse der Rechnungen in Worten: Beispiel: Vier mal vier ist: sechzehn

Tedesco I ÜBUNGSTEST 2. I. Schreiben Sie die Ergebnisse der Rechnungen in Worten: Beispiel: Vier mal vier ist: sechzehn Tedesco I ÜBUNGSTEST 2 I. Schreiben Sie die Ergebnisse der Rechnungen in Worten: Beispiel: Vier mal vier ist: sechzehn 1.) Dreißig minus dreizehn ist:... 2.) Vierundzwanzig plus zweiunddreißig ist:...

Mehr

Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de Illustrationen: Hans-Jürgen Krahl. Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de Illustrationen: Hans-Jürgen Krahl

Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de Illustrationen: Hans-Jürgen Krahl. Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de Illustrationen: Hans-Jürgen Krahl Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de Illustrationen: Hans-Jürgen Krahl Mein Verben Mini Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de Illustrationen: Hans-Jürgen Krahl Mein Verben Mini Der Infinitiv - die

Mehr

Das Präteritum. Im Präteritum unterscheidet man zwei Arten von Verben: schwache Verben (regelmäßige) und starke Verben (unregelmäßige).

Das Präteritum. Im Präteritum unterscheidet man zwei Arten von Verben: schwache Verben (regelmäßige) und starke Verben (unregelmäßige). Präteritum Das Präteritum Verben in der Form des Präteritums drücken die einfache Vergangenheit aus, d.h. sie sagen, was schon geschehen ist. Ich hörte gestern Radio. Ihr kamt letzte Stunde nicht in den

Mehr

Tim Bendzko Wenn Worte meine Sprache wären

Tim Bendzko Wenn Worte meine Sprache wären Alexander Gnädinger Tim Bendzko Wenn Worte meine Sprache wären Niveau: Anfänger (A1) Untere Mittelstufe (B1) Copyright Goethe-Institut San Francisco Alle Rechte vorbehalten www.goethe.de/stepintogerman

Mehr

Grammatikthemen und -progression im UÜ berblick

Grammatikthemen und -progression im UÜ berblick Grammatikthemen und -progression im UÜ berblick Niveaustufe A1 Fragesatz und Aussagesatz, Satzintonation W-Fragen Erste Verben im Präsens Personalpronomen du/sie, er/sie (3. Pers. Sg.) Präposition aus,

Mehr

Schritte. Schritte plus. 1 Nomen und Artikel. 1.1 Artikel. 1.1.1 bestimmter Artikel: Deklination. 1.1.2 unbestimmter Artikel: Deklination

Schritte. Schritte plus. 1 Nomen und Artikel. 1.1 Artikel. 1.1.1 bestimmter Artikel: Deklination. 1.1.2 unbestimmter Artikel: Deklination 1 Nomen und Artikel 1.1 Artikel 1.1.1 bestimmter Artikel: Deklination Singular maskulin der Balkon den Balkon dem Balkon neutral das Bad das Bad dem Bad feminin die Küche die Küche der Küche Plural die

Mehr

1. Der Pilot.. das Flugzeug nach London geflogen. a) ist b) hat c) bist d) habt

1. Der Pilot.. das Flugzeug nach London geflogen. a) ist b) hat c) bist d) habt I. Válaszd ki a helyes megoldást! 1. Der Pilot.. das Flugzeug nach London geflogen. a) ist b) hat c) bist d) habt 2. Wessen Hut liegt auf dem Regal? a) Der Hut von Mann. b) Der Hut des Mann. c) Der Hut

Mehr

A1/2. Übungen A1 + A2

A1/2. Übungen A1 + A2 1 Was kann man für gute Freunde und mit guten Freunden machen? 2 Meine Geschwister und Freunde 3 Etwas haben oder etwas sein? 4 Meine Freunde und ich 5 Was haben Nina und Julian am Samstag gemacht? 6 Was

Mehr

4. In dem Kurs lernt sie, was zu tun ist, wenn etwas Schlimmes passiert.

4. In dem Kurs lernt sie, was zu tun ist, wenn etwas Schlimmes passiert. 1 Hören: Thema lebenslanges Lernen Lesen Sie die Aussagen. Hören Sie dann Track Nr. 1.26 von der Lehrbuch-CD und kreuzen Sie an: richtig oder falsch? r f 1. Herr Schubert ist mit seiner Ausbildung fertig.

Mehr

Konjunktiv II Grammatik kreativ (Langenscheidt 1999): ab Nr. 48 verschiedene Vorschläge zum Üben des Konjunktivs

Konjunktiv II Grammatik kreativ (Langenscheidt 1999): ab Nr. 48 verschiedene Vorschläge zum Üben des Konjunktivs Zusatzmaterial zum Ausdrucken Passiv Mit Bildern lernen (Langenscheidt 1992): Kopiervorlage S. 163 Geschichte eines Briefes und S. 165 Was ist hier passiert? Wechselspiel junior (Langenscheidt 2000), Nr.

Mehr

Singular maskulin Ich habe meinem Vater ein Bild geschenkt. neutral meinem Enkelkind feminin meiner Oma Plural meinen Eltern

Singular maskulin Ich habe meinem Vater ein Bild geschenkt. neutral meinem Enkelkind feminin meiner Oma Plural meinen Eltern 1 Nomen und Artikel 1.1 Genitiv bei Namen Julias Mutter = die Mutter von Julia 1.2 Dativ als Objekt 1.2.1 Possessivartikel und unbestimmter Artikel Singular maskulin Ich habe meinem Vater ein Bild geschenkt.

Mehr

5HGDNFMD -RODQWD3RO.RQVXOWDFMDPHU\WRU\F]QD 0DáJRU]DWD3yáUROD. 3URMHNWRNáDGNL -DFHN:LON $GULDQ3RO. &RS\ULJKWE\3LWHN7U]\QDVWHJRàyG( ,6%1;

5HGDNFMD -RODQWD3RO.RQVXOWDFMDPHU\WRU\F]QD 0DáJRU]DWD3yáUROD. 3URMHNWRNáDGNL -DFHN:LON $GULDQ3RO. &RS\ULJKWE\3LWHN7U]\QDVWHJRàyG( ,6%1; 5HGDNFMD -RODQWD3RO.RQVXOWDFMDPHU\WRU\F]QD 0DáJRU]DWD3yáUROD 3URMHNWRNáDGNL -DFHN:LON 6NáDG $GULDQ3RO &RS\ULJKWE\3LWHN7U]\QDVWHJRàyG(,6%1; 3,7(.75=

Mehr

Deutsch. Verbtabellen. Langenscheidt. Alles Wichtige rund ums Verb von A bis Z. ab A1

Deutsch. Verbtabellen. Langenscheidt. Alles Wichtige rund ums Verb von A bis Z. ab A1 Langenscheidt Verbtabellen Alles Wichtige rund ums Verb von A bis Z Deutsch ab A1 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Benutzerhinweise... 3 Abkürzungen... 7 Tipps & Tricks zum Konjugationstraining...

Mehr

Finden Sie eine. Instrument gelernt hat. Finden Sie eine Person, die Gebärdensprache gelernt hat. Finden Sie eine Person, die Erste- Hilfe-Maßnahmen

Finden Sie eine. Instrument gelernt hat. Finden Sie eine Person, die Gebärdensprache gelernt hat. Finden Sie eine Person, die Erste- Hilfe-Maßnahmen Kopiervorlage 36a: Lernen-Bingo B1, Kap. 36, Ü 1a Variante 1 Person, die ein deutsches Lied Person, die kochen Person, die ein Instrument gelernt hat. Person, die stricken Person, die Ski fahren Person,

Mehr

auch so: jugendlich: erwachsen: deutsch: der / die Jugendliche der / die Erwachsene der / die Deutsche

auch so: jugendlich: erwachsen: deutsch: der / die Jugendliche der / die Erwachsene der / die Deutsche 1 Nomen und Artikel 1.1 Genitiv 1.1.1 bestimmter Artikel die Entspannung des Nackens maskulin (der Nacken) des Gesichts neutrum (das Gesicht) der Muskulatur feminin (die Muskulatur) der Beine Plural (die

Mehr

/ Schenck Grammatikgesamtüberblick / S. 1 von 16 Wortarten, Satzglieder, Zeiten, Konjunktivbildung mit Übung Grammatik

/ Schenck Grammatikgesamtüberblick / S. 1 von 16 Wortarten, Satzglieder, Zeiten, Konjunktivbildung mit Übung Grammatik www.klausschenck.de / Schenck Grammatikgesamtüberblick / S. 1 von 16 Grammatik Die Begeisterung für dieses Kapitel bewegt sich im Rahmen, das ist mir schon klar, bevor du aber total blockst, überlege dir

Mehr

Die Fragekarten werden alle auf einen Stapel gelegt. (Müssen nicht nach Nummern vorsortiert

Die Fragekarten werden alle auf einen Stapel gelegt. (Müssen nicht nach Nummern vorsortiert Rund um das Verb Station 10 Spiel Verbenjäger Spielvorbereitung: ÿ 3 4 Personen ÿ 4 Notizblätter ÿ 4 Stifte ÿ 30 nummerierte Fragekarten ÿ 1 Kontrollblatt mit Lösungen ÿ 1 Zeitmesser (oder Mitspieler zählen)

Mehr

... im. Filmstar. Fieber. Unterstützt von

... im. Filmstar. Fieber. Unterstützt von ... im Filmstar 2327 9933 Fieber Unterstützt von KAPITEL 1 Tarik räumte gerade zwei Perücken von der Tastatur des Computers, als Antonia und Celina in das Hauptquartier der Bloggerbande stürmten. Das Hauptquartier

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Zeitformen des Verbs - Stationenlernen mit Stationenmatrix

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Zeitformen des Verbs - Stationenlernen mit Stationenmatrix Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Zeitformen des Verbs - Stationenlernen mit Stationenmatrix Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Zeitformen

Mehr

Es ist kein Vergnügen, Grammatik zu büffeln. Er beginnt zu spielen und zu singen.

Es ist kein Vergnügen, Grammatik zu büffeln. Er beginnt zu spielen und zu singen. Der Infinitiv 1. Der Infinitiv ohne zu - bei Modalverben Dem Mann kann keiner helfen. Ihr müsst fleißiger werden. - bei den folgenden Verben immer: Du wirst dich nie ändern. Die Mutter hört ihr Baby weinen.

Mehr

KURZE DEUTSCHE GRAMMATIK

KURZE DEUTSCHE GRAMMATIK VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS VALDONĖ VAITEKŪNIENĖ, SKAIDRA GIRDENIENĖ KURZE DEUTSCHE GRAMMATIK Mokymo priemonė I kurso studentams germanistams VILNIUS 2001 1 UDK 803.0 (075.8) Va-115 ISBN 9989-869-69-2

Mehr

Hueber. Deutsch. Sabine Dinsel / Susanne Geiger. Verbformen. Bildung & Gebrauch

Hueber. Deutsch. Sabine Dinsel / Susanne Geiger. Verbformen. Bildung & Gebrauch Hueber Deutsch Sabine Dinsel / Susanne Geiger Verbformen Bilng & Gebrauch Seite 4 Vorwort 5 Orientierung: In welcher Übung d was geübt? 7 Übungen 7 A. Alltag 19 B. Mitmenschen 33 C. Lernen & Beruf 49 D.

Mehr

Informationen Sprachtest

Informationen Sprachtest Informationen Sprachtest Liebe Eltern Wie Sie wissen, werden alle Sprachkurse in Deutsch und Englisch im International Summer Camp & Junior Golf Academy durch die academia Zürich SPRACHEN UND LERNEN GMBH,

Mehr

Wörter, die eine Tätigkeit, einen Vorgang oder einen Zustand angeben, nennt man Verben.

Wörter, die eine Tätigkeit, einen Vorgang oder einen Zustand angeben, nennt man Verben. VERBEN VERBEN 1 Wörter, die eine Tätigkeit, einen Vorgang oder einen Zustand angeben, nennt man Verben. Tätigkeitsverben geben demnach eine Tätigkeit an. Beispiel: Peter schreibt einen Brief. Lydia singt

Mehr

Übersicht. Zeitformen des Verbs

Übersicht. Zeitformen des Verbs Übersicht Zeitformen des Verbs 1 Das Präsens Das schwache Verb 1. Der Stamm des Verbs Der Stamm des Verbs: o arbeiten o handeln Verb en/n Stamm: arbeit- Stamm: handel- 2. Die Endungen 1. ich Stamm -e 2.

Mehr

GRAMMATIKÜBERSICHT. Nomen. Artikelwörter und Pronomen

GRAMMATIKÜBERSICHT. Nomen. Artikelwörter und Pronomen GRAMMATIKÜBERSICHT Nomen Adjektive als Nomen: hübsch die Hübsche L01 Nominativ Akkusativ Dativ der Hübsche den Hübschen dem Hübschen ein Hübscher einen Hübschen einem Hübschen die Hübsche die Hübsche der

Mehr

Dass- und Infinitiv-Sätze mit zu

Dass- und Infinitiv-Sätze mit zu Deutschkurse für Ausländer bei der Universität München Dass- und Infinitiv-Satz mit zu 08-04a Basisstufe II / GD Dass- und Infinitiv-Sätze mit zu 1. Dass-Satz oder Infinitiv-Satz mit zu? A. Hauptsatz Nebensatz

Mehr

Links: Übungen zur deutschen Sprache

Links: Übungen zur deutschen Sprache Links: Übungen zur deutschen Sprache Auf den verlinkten Seiten finden Schülerinnen und Schüler interaktive Übungen zum Selbststudium und die jeweiligen Lösungen. Anmerkung 1: Anmerkung 2: Wenn lernareal.ch

Mehr

1. Ich fahre. 2. Ich gehe. 3. Ich fliege. 4. Ich gehe. 7. Ich gehe am Sonntag. 8. Ich bleibe. 9. Ich gehe. 10. Ich gehe am Samstag.

1. Ich fahre. 2. Ich gehe. 3. Ich fliege. 4. Ich gehe. 7. Ich gehe am Sonntag. 8. Ich bleibe. 9. Ich gehe. 10. Ich gehe am Samstag. E. Freizeit & Urlaub 1. Wohin fährt Klaus in Urlaub? 2. Lokale & Kneipen 3. Mir ist langweilig. Wo gehen wir hin? 4. Was machen Sie am nächsten Wochenende? 5. Der übliche Stress kurz vor der Abreise 6.

Mehr

Deutsch Grammatik. Präsens Imperfekt Perfekt Plusquamperfekt

Deutsch Grammatik. Präsens Imperfekt Perfekt Plusquamperfekt Deutsch Grammatik Zeiten Präsens Imperfekt Perfekt Plusquamperfekt ich spiele ich spielte ich habe gespielt ich hatte gespielt du spielst du spieltest du hast gespielt du hattest gespielt er/ sie/ es spielt

Mehr

A2, Kap. 14, Ü 1b. Kopiervorlage 14a: Memory: Glückwünsche. Frohes neues Jahr! Prost! Frohe Weihnachten! Frohe Ostern!

A2, Kap. 14, Ü 1b. Kopiervorlage 14a: Memory: Glückwünsche. Frohes neues Jahr! Prost! Frohe Weihnachten! Frohe Ostern! Kopiervorlage 14a: Memory: Glückwünsche A2, Kap. 14, Ü 1b Frohes neues Jahr! Prost! Frohe Ostern! Frohe Weihnachten! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Viel Glück für Euch beide! Wir gratulieren zur

Mehr

Das Verb. Die grammatischen Kategorien des Verbs

Das Verb. Die grammatischen Kategorien des Verbs Das Verb. Die grammatischen Kategorien des Verbs Das Verb ist eine Wortart, die eine Tätigkeit (eine Handlung), einen Vorgang oder einen Zustand ausdrückt. Das deutsche Verb hat folgende grammatische Kategorien:

Mehr

Im Original veränderbare Word-Dateien

Im Original veränderbare Word-Dateien DaF Klasse/Kurs: Thema: Tempus 1 A haben mit den Lerneinheiten Konjugation, Präteritum, Perfekt und Futur viele grundlegende Fakten zur Charakterirung der Wortart Verb kennen gelernt. An dieser Stelle

Mehr

EINSTUFUNGSTEST Deutsch / LEVEL TEST German

EINSTUFUNGSTEST Deutsch / LEVEL TEST German Name: Address: Telephone: Course type: E-Mail: Course dates: Instructions: Please mark the correct answer. Example: Mein Name Axel Schmidt. a) sein b) sind c) ist d) hat The correct answer is c). Temps

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Studienkolleg an der Fachhochschule Kiel

Studienkolleg an der Fachhochschule Kiel Studienkolleg an der Fachhochschule Kiel Allgemeine Hinweise zum Aufnahmetest Deutsch In diesem Test sollen Sie nachweisen, dass Sie schon so gute Kenntnisse in der deutschen Sprache haben, dass Sie erfolgreich

Mehr

Kauderwelsch Band 64. Wort für Wort

Kauderwelsch Band 64. Wort für Wort Kauderwelsch Band 64 E n g l i s c h Wort für Wort Inhalt Inhalt 9 11 12 13 Grammatik 18 19 20 24 29 31 43 45 47 48 51 52 55 Konversation 63 65 67 68 72 75 77 Vorwort Gebrauchsanweisung Aussprache/Betonung

Mehr

Die neue Wohnung. 1 Wohnungssuche a Lesen Sie die Wohnungsanzeigen. Welche Anzeige passt zu den Fotos?

Die neue Wohnung. 1 Wohnungssuche a Lesen Sie die Wohnungsanzeigen. Welche Anzeige passt zu den Fotos? Die neue Wohnung Toms Zimmer Lernziele A B Peters Zimmer D E 1 Wohnungssuche a Lesen Sie die Wohnungsanzeigen. Welche Anzeige passt zu den Fotos? 1 2 3 4 ZKB in Altbau 120 qm, Ofenheizung 605 Euro + NK

Mehr

Wie die Zeit vergeht!

Wie die Zeit vergeht! Lernziele über Wünsche sprechen Wünsche äußern Ratschläge geben ein Gespräch verstehen gemeinsam etwas planen andere etwas fragen einen Text verstehen Informationen austauschen über Sprichwörter sprechen

Mehr

Modalverben Übungen 1

Modalverben Übungen 1 Modalverben Übungen 1 1. darf, darf nicht, muss oder kann? Man in der Schule oder beim Lernen einer Sprache aufpassen. Man in die Bibliothek gehen und dort lesen. Man in den Unterricht keinen Elefanten

Mehr

GRAMMATIKÜBUNGEN B1. Hans Witzlinger www.deutschkurse-passau.de

GRAMMATIKÜBUNGEN B1. Hans Witzlinger www.deutschkurse-passau.de GRAMMATIKÜBUNGEN Hans Witzlinger Inhaltsverzeichnis Verben - Vergangenheit 2 Das Perfekt 2 1. Schwache Verben 2 2. Starke Verben 2 3. Gemischte Verben 3 4. Nicht trennbare Verben 3 5. Trennbare Verben

Mehr

Kapitel 2. Wir kommunizieren... 37. Wir üben Grammatik... 52. Wir drillen... 58. Wir spielen... 59

Kapitel 2. Wir kommunizieren... 37. Wir üben Grammatik... 52. Wir drillen... 58. Wir spielen... 59 Inhalt Inhalt Kapitel 1 Wir kommunizieren............................... 7 Begrüßen und sich vorstellen...................... 7 Familie und Freunde vorstellen; mit Erwachsenen sprechen..............................

Mehr

1 Das Lernen der norwegischen Sprache Begrifflichkeit... 11

1 Das Lernen der norwegischen Sprache Begrifflichkeit... 11 Inhalt Seite Vorwort 3 Einleitung 10. 1 Das Lernen der norwegischen Sprache... 10 2 Begrifflichkeit... 11 1 Wortarten... 11 2 Veränderbarkeit von Wörtern.... 12 Substantive 13. 3 Grundsätzliches... 13

Mehr