Car Seat Adapter. Fits Maxi Cosi and Be Safe Izi Go. Bruksanvisning / Bruksanvisning / User Guide / Gebrauchsanweisung

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Car Seat Adapter. Fits Maxi Cosi and Be Safe Izi Go. Bruksanvisning / Bruksanvisning / User Guide / Gebrauchsanweisung"

Transkript

1 Car Seat Adapter Fits Maxi Cosi and Be Safe Izi Go Bruksanvisning / Bruksanvisning / User Guide / Gebrauchsanweisung

2 A D G B E H KLICK C I F

3 Tack för att du valt en Kronan produkt. Vi hoppas att både du och ditt barn ska få stor glädje och nytta av er adapter. I den här handboken finns allt du behöver veta om din produkt och dess funktioner. Läs igenom den noga och följ instruktionerna. Vänliga hälsningar Kronan Trademark Frågor och funderingar? SV Kontakta vår kundservice på telefon eller Viktigt Läs anvisningarna noga före användning. Spara dem för framtida bruk. Ditt barns säkerhet kan riskeras om du inte följer anvisningarna!

4 Thank you for choosing a Kronan product. EN DE Vielen Dank, dass Sie sich für die Kronan produkt entschieden haben. We re hoping that you and your child will enjoy your new car seat adapter. In this manual we ve collected everything you need to know about your new product and its functions. Please read it carefully and follow the instructions for correct assembly and care-taking in order to fully enjoy all the benefits from the start. With best wishes, Kronan Trademark. Questions or concerns? Please conctact our Customer Support: Telephone +46 (0) In diesem Handbuch finden Sie alle Informationen, die Sie über Ihre neu erworbene adapter und ihre Funktionen wissen müssen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Montage- und Pflegeanweisungen. Und vergessen Sie nicht: regelmäßige Pflege und Wartung sorgen für eine lange Lebensdauer. Genau wie alle anderen Produkte auf Rädern tut es dem Wagen gut, wenn Sie auch ihm ein wenig Liebe und Fürsorge schenken. Sie sollten ihn regelmäßig ölen und lose Schrauben und Muttern anziehen, und wir versprechen Ihnen, dass Sie lange glücklich zusammen leben werden. Freundliche Grüße Kronan Trademark Fragen oder Kommentare? Bitte wenden Sie an unseren Kundenservice unter +46 (0) oder Important Read the instructions carefully before using the pram. Keep them safe for future reference. Failure to follow the instructions may place your child at risk. Wichtig Lesen Sie vor Gebrauch des Produkts die Anweisungen sorgfältig. Heben Sie sie für zukünftige Verwendung auf.

5 Takk for at du har valgt en Kronan produkt. NO Innehållsförteckning 04 Säkerhet SV 05 Monteringsanvisning 07 Garanti och reklamation Vi håper at både du og barnet ditt får stor glede og nytte av den nye adaptern. I denne håndboken finner du alt du trenger å vite om produkten og dens funksjoner. Les den nøye og følg instruksjonene om montering og vedlikehold for å få best mulig utbytte av produkten fra dag én. Med vennlig hilsen Kronan Trademark Spørsmål og tanker? Ta kontakt med vår kundeservice på telefon eller på Viktig Les anvisningene nøye før bruk. Spar på dem for fremtidig bruk. Barnets sikkerhet kan stå i fare dersom du ikke følger an

6 Säkerhet Säkerhet är A och O och ingenting kan vara säkert nog när det gäller ditt barn. Därför är det av största vikt att instruktioner och föreskrifter i denna handbok noga följs. Vi följer Konsumentverkets rekommendationer och genomför löpande säkerhetstester för att säkerställa hög standard och kvalité. Hör av 4 VARNING Lämna aldrig ditt barn i vagnen utan uppsikt. Se till att samtliga lås och spärrar fungerar innan du använder vagnen. För att undvika olyckor, säker ställ att ditt barn inte är i närheten av vagnen när vagnen fälls upp eller ihop. Låt inte ditt barn leka med denna produkt. Det är ditt ansvar att säkerhets föreskrifter och instruktioner följs. De säkerhetsföreskrifter och instruk tioner som bifogas den här handboken täcker inte alla situationer som kan tänkas upp stå. Lämna aldrig vagnen obromsad. Se till att vagnen är bromsad när du lyfter i och ur barnet. Av säkerhetsskäl använd endast reserv- delar som är godkända av Kronan. SV dig till oss om något är oklart, så berättar vi hur du ska göra. Nedan har vi lyft fram några särskilt viktiga säkerhetsaspekter: För bästa stabilitet placera alltid tyngre föremål i mitten av varukor gen. Maxlast 5 kg. Varukorgen får aldrig användas för transport av barn. Allt som hängs på vagnens handtag försämrar vagnens stabilitet. Vagnen får inte lastas med en totalvikt som överskrider 20 kg. Vid transport på exempelvis buss eller tåg, placera alltid vagnen i transport- medlets färdriktning. Om ni har för avsikt att använda bilstol tillsammans med chassit, tänk på att om barnet ska sova, att lägga det i liggdelen alternatvit mjukliften. Adaptern är enbart gjord för montering av stol monterad bakåt i färdriktningen. Montera alltid adaptrarna separat först på chassit. Därefter monteras stolen. Använd aldrig bilbarnstolen med monterade adaptrar då den inte sitter monterad på vagnen. Ta alltid av adaptrarna från stolen innan montering i bil. Montering och användarinstruktion Notera att de två adaptrarna i bild A är markerade L och R. L betyder vänster sida i vagnens färdriktning och R höger sida. Det är viktigt att de monteras på chassit enligt denna anvisning. Montering av adapter på chassi Så här gör du: Bromsa chassi innan du monterar sittdelen. Knäpp upp de båda adaptrarna. Bild B. Fäst adaptrarna på chassi och se till att de båda fästena glider i hållaren på chassi. Bild C. Knäpp de båda fästena och säkerställ att de sitter fast genom att dra dem uppåt när de klickat i sitt läge. Bild C. Montering av barnstol i adapter Så här gör du: Bromsa chassi innan du monterar stolen. Adaptrarna är endast till för montering av stol i bakåtvänd färdriktning. Notera de SV infästningar som finns på undersidan av din barnstol, dessa ska monteras på adaptrarna. För ner stolen över adaptrarna och låt de glida på plats, notera ett klickljud på båda sidor. Då sitter stolen monterad, viktigt att du hör ett klickljud. Bild D. Testa så att stolen sitter fast ordentligt genom att dra den lätt uppåt. 5. Vik ned bärhandtaget på stolen. Bild E. 5

7 Montering och användarinstruktion Avmontering av barnstolen Så här gör du: Börja med att vinkla upp handtaget på stolen, se bild F. Tryck in knapparna på stolens ovansida, se bild F. Dra stolen uppåt i bärhandtaget, bild G. Avmontering av adaptrarna Så här gör du: Knäpp upp de båda adaptrarna, se bild H. Dra sedan adaptrarna rakt upp, se bild I. SV Om du har frågor om skötsel, underhåll eller tvättråd kontakta gärna Kronans kundservice via tel: eller e:post: Garanti och reklamation Förlossningsgaranti Om någonting skulle gå fel under graviditeten eller vid förlossningen har du alltid rätt att returnera barnvagnen och få pengarna tillbaka. Förlossningsgarantin gäller upp till 4 veckor efter förlossningsdatum oavsett när du köpt din barnvagn. Barnvagnen samt tillbehör skall returneras till oss oanvända och i sina originalförpackningar. Spara därför alltid originalkartonger/förpackningar, kvitto mm. Kontakta vår kundservice så ordnar vi med de praktiska detaljerna. Du når oss på alt. Kronans garanti När du köpt en Kronan produkt har du alltid ett års garanti samt 3 års reklamationsrätt. Om problem skulle uppstå är det viktigt att du hör av dig till oss omgående så vi kan hjälpa dig att åtgärda problemet. Fyll i garanti och reklamationsblanketten på vår hemsida Fyll i alla uppgifter för snabb hantering av ditt ärende. Garantivillkor SV Garantiperioden gäller 12 månader räknat från inköpsdatum och kan inte förlängas. Skulle det uppstå problem med produkten under garantitiden vid normal användning, korrekt montering samt följda skötselråd, ska dessa vara av sådan art att bristen går att påvisa i material, utformning eller funktion för att garantin ska gälla. Garantin ger i första hand rätt till reparation och avhjälpande av fel. Om produkten är defekt, bör du i första hand kontakta butiken där produkten är köpt. Om återförsäljaren inte kan reparera felet kan du kontakta Kronan. Spara handboken och inköpskvittot på en säker plats. Garantin kan bara åberopas genom att uppvisa en kopia av kvittot samt en tydlig beskrivning av problemet. Garanti täcker inte periodiska kontroller, underhåll, reparationer och utbyte av delar beroende på normalt slitage samt skador som uppstår på produkten genom felaktig användning eller hantering. Bifoga bilder på problemet samt en kopia på kvittot. 6 7

8 Garanti och reklamation SV EN Table of contents 10 Safety 11 Instructions for assembly 13 Guarantee and complaints Garantin kan inte överföras och får därför åberopas endast av den första ägaren. Garantin påverkar inte konsumentens rättigheter enligt gällande tillämpad lagstiftning. Om det inte finns någon tillämpad lagstiftning är köparens rättigheter begränsade till vad som nämns i garantivillkoren. Kronan Trademark är inte ansvarig för skador som följer på grund av brott mot uttalad eller underförstådd garanti för denna produkt. Garantin gäller inte under följande omständigheter: Om du har gjort eller låtit göra ändringar eller reparationer utan att först ha erhållit skriftligt tillstånd till detta av Kronan eller återförsäljaren. Fel som är ett resultat av missskötsel, olyckshändelse eller annat underhåll än de som anges i handboken. Om serienumret har avlägsnats. Även om reklamationstiden har gått ut är det av stort värde för oss att få veta hur produkten fungerar för dig. Så hör gärna av dig till oss och framför dina synpunkter. Kontakt Kontakta gärna vår kundservice om du har frågor eller funderingar. Telefon: Fax: E-post: Web: Kronan Trademark AB Kemistvägen Täby 8 9

9 EN EN Safety Assembly WARNING Leaving a child unattended may be dangerous Never leave your child in the pram with out supervision. Safety is all-important, and no effort may be spared when ensuring the safety of your child. It is therefore essential that the instructions and regulations in this manual are followed carefully. We follow the recommendations published by the Swedish Consumer Agency and we are continuously carrying out safety testing, to ensure a high standard and quality. Please feel free to contact us if anything is unclear, and we will explain the correct procedure. Some particularly important safety considerations are listed below. The shopping tray must never be used to transport children. Hanging items from the handle of the pram will impair stability. Please note the markings for mounting purpose: R for the right hand side and L for the left hand side in the direction of driving the pram. Mounting the adapter on the chassi Always mount the adapter on the chassi before you mount the car seat. Do as stated below: Mounting the car seat when adapters are mounted it is time to mount the car seat. Do as stated below: Apply the brake before mounting the adapter. Please note, car seat to be mounted on the pushchair as a rear facing seat only. Make sure that all locks are working properly before using the pram. Ensure that your child is not close to the pram when you fold or unfold it, in order to avoid injury. Do not allow your child to play with this product. It is your responsibility to ensure that safety regulations and in structions are followed. The pram may not be loaded with a total load greater than 25 kg. The Kronan Duo Pram is intended to accommodate a single child. This pram is not suitable for use when jogging or skating. When travelling by bus or train, for example, always place the pram facing the direction of travel. Car seat to be mounted on the Apply the brake before mounting the adapter. Undo the two fasteners located outside Figure B. Mount the adapters onto the chassis and make sure that the two fasteners slide into the holder on the chassis. Figure C. Mount the car seat onto the adapters and make sure that they slide into the adapters and that you hear a click on both sides. Figure D. Ensure that the car seat are firmly mounted by pulling them gently upwards. 5. Turn the carrying handle down, Figure E. The safety regulations and push chair as a rear-facing seat instructions described in this manual do not cover all possible situations. Never leave the pram without applying the brake. only. Fit the adapter on the push chair first and then mount the car seat on the frame. Close the fasteners and ensure that the adapters are firmly mounted by pulling them gently upwards. Make sure that the brake is applied Remove the adapter from the before lifting the child into and out of car seat before fitting the seat the pram. in the vehicle. To ensure safe use of the pram, use only spare parts and accessories that have been approved by Kronan

10 Assembly EN Guarantee and complaints EN Removing the car seat When removing the car seat, do as stated below: Turn the carrying handle up, Figure F. Press the buttons on the top of the car seat to remove it, figure F. Lift the car seat in the carrying handle, Figure G. Removing the adapters When removing the adapters, do as stated below: Undo the fasteners, Figure H. Lift the adapters upwards, Figure I. If you have questions about care, maintenance or cleaning, telephone the Customer Service Desk at or send an to Safe birth guarantee You always have the right to return the pram and receive a refund, if anything should go wrong during the pregnancy or birth. Contact the Customer Service Desk to arrange the practical details. We call this the Safe Birth Guarantee. The Kronan guarantee Any product from Kronan is accompanied by a 1-year product guarantee. It is important that you contact us immediately in the event of any problem arising, such that we can help you as rapidly as possible. Contact the Kronan Customer Service desk and we will send you a Guarantee Form. The form can also be downloaded from our website, Complete the form carefully. Always attach a copy of the purchase receipt or proof of purchase together with pictures showing the problem. Post the completed Guarantee Form to us, or send it by As soon as we have received the form, we will contact you and make sure that you receive the best possible help. Terms of guarantee Kronan Trademark guarantees that this product on the occasion of purchase and for one year after purchase is free of faults with respect to material, design and function. If problems arise during the period of the guarantee, following normal use, correct mounting and correct care of the product, these problems must be of a type that it is possible to demonstrate the deficiency in material, design or function for the guarantee to be valid. We will in these cases repair or exchange the product as specified below. The guarantee is valid only after presentation of proof of purchase issued by Kronan to the purchaser. Kronan reserves the right to decline to carry out service under guarantee if proof of purchase is missing. The guarantee is valid solely for deficiencies in material, design or function. The guarantee does not cover periodic inspection, maintenance, repair or exchange of parts that are necessary following normal wear and tear, nor for damage that has arisen through faulty use or management of the product. 12 No guarantee is given covering secondhand purchase 13

11 If you encounter problems You have the right to file a complaint about the product for three years after purchase. It is important that you contact us immediately in the event of any problem arising, such that we can help you as rapidly as possible. Contact the Kronan Customer Service Desk and we will send you a Complaint Form. The form can also be downloaded from our website. Complete the form carefully. Always attach a copy of the purchase receipt or proof of purchase. Post the completed Complaint Form to us, or send it by . EN As soon as we have received the form, we will contact you and make sure that you receive the best possible help. It is of the highest importance for us that you are satisfied with your KRONAN product, even if the period with right of complaint has expired. In this case, feel free to contact us and make your opinion known. Inhalt DE 16 Sicherheit Montage und bedi- 17 enungsanleitung Garantie und reklama- 19 tion Contact If you have any questions or queries, contact our Customer Service Office Telephone: Web: Kronan Trademark AB Kemistvägen 6 SE Täby Sweden 14 15

12 DE DE Sicherheit Montageanleitung WARNUNG Kinder allein zu lassen, kann mit hohen Gefahren verbunden sein. Lassen Sie daher Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt. Stellen Sie sicher, dass sämtliche Verriegelungen und Sperren funktion ieren, bevor Sie den Wagen in Gebrauch nehmen. Zur Vermeidung von Unfällen achten Sie darauf, dass sich Ihr Kind nicht in der Nähe des Wagens befindet, wenn Sie diesen auseinander- oder zusam menklappen. Lassen Sie Ihr Kind nicht mit diesem Produkt spielen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dass Bei Kinderwagen ist Sicherheit das A und O, und natürlich sind wir uns darüber bewusst, dass nichts, was Ihr Kind betrifft, sicher genug sein kann. Daher ist es ganz wichtig, dass Sie den Anweisungen und Vorschriften in dieser Bedienungsanleitung folgen. Wir richten uns nach den Empfehlungen des schwedischen Verbraucherschutzes (Konsumentverket) und führen regelmäßig Sicherheitstests durch, um einen hohen Standard und beste Qualität zu gewährleisten. Falls etwas unklar ist, wenden Sie sich bitte an uns, wir helfen Ihnen gerne weiter. Im Folgenden haben wir einige besonders wichtige Sicherheitsaspekte zusammengestellt: Achten Sie darauf, dass die Feststell bremse des Wagens aktiviert ist, wenn Sie Ihr Kind heraus- oder hineinheben. Verwenden Sie aus Sicherheits gründen nur von Kronan zugelassene Ersatzteile.. Für die beste Stabilität: Platzieren Sie schwerere Gegenstände immer in der Mitte des Ablagekorbes. Max. Zuladung 10 kg. Der Abladekorb darf niemals für den Transport von Kindern benutzt werden. Beim Transport in z. B. Bussen und Bahnen stellen Sie den Wagen immer in Fahrtrichtung des Transportmittels. Alles, was an den Schieber des Wagens gehängt wird, wirkt sich negativ auf die stabilität des Wagens aus. Bitte beachten Sie, dass die beiden Adapter in Abb. A mit L und R markiert sind. L steht für linke Seite in Fahrtrichtung des Wagens, R für rechte Seite. Es ist wichtig, dass die Adapter entsprechend dieser Anleitung am Fahrgestell angebracht werden. Montage von Adaptern am Fahrgestell Gehen Sie wie folgt vor Betätigen Sie die Feststellbremse am Fahrgestell, bevor Sie die Adapter anmontieren. Öffnen Sie die beiden Adapter, s. Abb. B.. Befestigen Sie die Adapter am Fahrgestell und achten Sie darauf, dass beide Adapter in die Halterungen am Fahrgestell eingeführt werden, s. Abb. C. Schließen Sie die beiden Adapter und überprüfen Sie, dass sie fest sitzen, indem Sie sie nach oben ziehen, wenn sie in den Halterungen eingerastet sind. Abb. C. Aufsetzen eines Kindersitzes auf Adapter Gehen Sie wie folgt: Betätigen Sie die Feststellbremse am Fahrgestell, bevor Sie den Kindersitz montieren. Die Adapter sind nur für das Aufsetzen von rückwärts gewendeten Kindersitzen geeignet. Achten Sie auf die Befestigungen auf der Unterseite Ihres Kindersitzes, diese sind auf die Adaptern zu setzen. Führen Sie den Kindersitz über die Adapter und in die Adapter. Wichtig: auf beiden Seiten muss es Klick machen, wenn die Befestigungen einrasten, s. Abb. D. Überprüfen Sie, dass der Kindersitz fest montiert ist, indem Sie ihn leicht nach oben ziehen. 5. Klappen Sie den Tragebügel des Kindersitzes zurück, s. Abb. E. die Sicherheitsvorschriften und -an Der Wagen darf nicht mit einem leitungen befolgt werden. Gesamtgewicht von über 25 kg belastet Die in dieser Bedienungsanleitung werden. enthaltenen Sicherheitsvorschriften und anweisungen decken nicht alle Der Kronan Duo-Wagen ist für max. 1 denkbaren Situationen ab. Kind konzipiert. Stellen Sie den Wagen niemals ohne Dieser Wagen ist nicht zum Joggen, aktivierte Feststellbremse ab. Skaten oder Skifahren geeignet

13 Montageanleitung Abnehmen des Kindersitzes Gehen Sie wie folgt vor: Klappen Sie zunächst den Tragebügel des Kindersitzes hoch, s. Abb. F. Drücken Sie die Knöpfe an der Oberseite des Kindersitzes. s. Abb. F. Ziehen Sie den Kindersitz am Tragebügel nach oben, s. Abb. G. Demontage der Adapter Gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie zunächst die beiden Adapter, s. Abb. H. Ziehen Sie anschließend die Adapter gerade nach oben, s. Abb. I. 18 DE Garantie und Reklamation Geburtsgarantie Sollten während der Schwangerschaft oder bei der Geburt Komplikationen auftreten, können Sie den Wagen zurückgeben und den Kaufpreis erstattet bekommen. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice, wir helfen Ihnen gerne mit allen praktischen Details. Wir nennen diese Garantie Geburtsgarantie. Garantiebedingungen Kronan Trademark garantiert, dass das erworbene Produkt frei von Mängeln in Werkstoff, Werkarbeit und Funktion ist. Sollten während der Garantiezeit trotz normalen Gebrauchs, korrekter Montage und befolgten Pflegeanweisungen Probleme mit dem Produkt auftreten, kann ein Anspruch auf Garantie nur gewährt werden, wenn die Mängel im Werkstoff, Werkarbeit oder Funktion nachgewiesen werden können. In diesen Fällen werden wir das Produkt gemäß den nachfolgenden Bedingungen instand setzen oder austauschen. Die Garantie gilt nur gegen Vorlage des von Kronan ausgestellten Kaufbelegs an den Käufer. Kronan behält sich das Recht vor, die Garantieverpflichtungen bei Nichtvorlage des Einkaufsbelegs zu verweigern. DE Die Garantieverpflichtungen bestehen ausschließlich für Mängel in Werkstoff, Werkarbeit und Funktion. Die Garantie deckt keine regelmäßigen Kontrollen, Wartungsreparaturen und den Austausch von Teilen ab, die sich aus normalem Verschleiß bzw. unsachgemäßem Gebrauch oder Umgang herleiten. 5. Kronan behält sich das Recht vor, den Garantieverpflichtungen nicht Folge zu leisten, wenn es offenbar ist, dass die empfohlenen Pflegeanweisungen nicht befolgt wurden. Bitte lesen Sie die Pflegeanweisungen im Handbuch nach. 6. Die Garantie hat keinen Einfluss auf eventuelle gesetzliche Verbraucherrechte. Liegen keine gesetzlichen Verbraucherrechte vor, sind die Rechte des Käufers auf die in den Garantiebedingungen genannten Punkte beschränkt. Kronan Trademark haftet nicht für Schäden, die aus einem Verstoß gegen eine ausgesprochene oder implizierte Garantie für dieses Produkt entstehen. 7. Wir gewähren keine Garantie für Käufe aus zweiter Hand. Kronans Garantie Beim Kauf eines Produkts von Kronan gewähren wir immer eine einjährige Produktgarantie. Sollten Probleme auftreten, ist es wichtig, dass Sie sich umgehend an uns wenden, damit wir Ihnen so schnell wie möglich helfen können. Besuchen Sie uns auf und klicken Sie auf den Reiter Kundenservice/Reklamationen. Bitte achten Sie darauf, alle Angaben auszufüllen. 19

14 Fügen Sie immer eine Kopie des Kaufbelegs bei. Schicken oder mailen Sie uns das ausgefüllte Garantieformular. 5. Sobald wir das Garantieformular erhalten haben, werden wir Sie kontaktieren und versuchen Ihnen weiter zu helfen. Sie haben ein dreijähriges Reklamationsrecht. Sollten Probleme auftreten, ist es wichtig, dass Sie sich umgehend an uns wenden, damit wir Ihnen so schnell wie möglich helfen können. Besuchen Sie uns auf und klicken Sie auf den Reiter Kundenservice/Reklamationen. DE Bitte achten Sie darauf, alle Angaben auszufüllen. Fügen Sie immer eine Kopie des Kaufbelegs bei. Schicken oder mailen Sie uns das ausgefüllte Garantieformular. 5. Sobald wir das Garantieformular erhalten haben, werden wir Sie kontaktieren und versuchen Ihnen weiter zu helfen. Auch nach Ende der Reklamationszeit ist uns Ihre Meinung zu unserem Produkt sehr wichtig. Bitte melden Sie sich bei uns und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Innhold NO 22 Sikkerhet Instruksjoner for mon- 23 tering 26 Garanti Kontakt Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice, wenn Sie Fragen haben oder Sie uns Ihre Meinung mitteilen möchten. Telefon: +46(0) Fax: +46(0) Fax: Kronan Trademark AB Kemistvägen 6 SE Täby SCHWEDEN 20 21

15 Sikkerhet Sikkerhet er alfa og omega, og ingenting kan være sikkert nok når det gjelder barnet ditt. Derfor er det veldig viktig at instruksjoner og forskrifter i denne håndboken følges nøye. Vi følger Konsumentverkets anbefalinger og gjennomfører løpende sikkerhetstester for å sikre høy standard og kvalitet. Ta kontakt med oss dersom noe er uklart, så forteller vi deg hva du skal gjøre. ADVARSEL Det kan være farlig å forlate barn uten tilsyn. Forlat aldri barnet ditt i barnevog nen uten oppsikt. Se til at samtlige låser og sperrer fungerer før du bruker vognen. For å unngå ulykker, må du forsikre deg om at barnet ditt ikke er i nærheten av vognen når den settes opp eller legges sammen. Ikke la barnet ditt leke med dette produk tet. Det er ditt ansvar at sikkerhetsforskrift ene og instruksjonene blir fulgt. Sikkerhetsforskriftene og instruksjonene som er vedlagt denne håndboken dekker ikke alle situasjoner som kan tenkes å oppstå. Forlat aldri vognen uten at bremsen er innkoblet. Forlat aldri vognen uten at bremsen er innkoblet. Av sikkerhetshensyn må du kun bruke reservedeler som er godkjent av Kronan. NO For best mulig stabilitet må tyngre gjenstander alltid plasseres i midten av handlekurven. Makslast 10 kg. Denne vognen passer ikke til løping og skigåing. Handlekurven skal aldri brukes til trans port av barn. Alt som henges på vognens håndtak reduserer vognens stabilitet. Vognen skal ikke lastes med en totalvekt som overskrider 25 kg. Kronan Duo-vognen er beregnet på maks. 1 barn. Ved transport på for eksempel buss eller tog, må vognen alltid plasseres i trans portmiddelets fartsretning. Montering Vær oppmerksom på at de to adapterne på bilde A er merket med L og R. L betyr venstre side i vognens fartsretning og R betyr høyre side. Det er viktig at de monteres på understellet i henhold til denne anvisningen. Montering av adapter på understellet Slik gjør du: Sett på bremsen på understellet før du monterer adapterne. Åpne begge adapterne. Bilde B. Fest adapterne på understellet og se til at begge festene føres inn i holderen på understellet. Bilde C. Lukk begge festene og forsikre deg om at de sitter fast ved å dra dem opp når de har klikket på plass. Bilde C.. NO Montering av barnesete i adapterne Slik gjør du: Sett på bremsen på understellet før du monterer setet. Adapterne skal kun brukes til å montere barnesetet i motsatt retning av fartsretningen. Vær oppmerksom på festene på undersiden av barnesetet, disse skal monteres på adapterne. Før setet ned på adapterne og la det gli på plass til du hører et klikk på begge sider. Det er viktig at du hører klikkene, først da er setet montert. Bilde D. Kontroller at setet sitter ordentlig fast ved å dra det lett opp. 5. Fell ned setets bærehåndtak. Bilde E

16 Monteringsanvisning Avmontering av barnesetet Slik gjør du: NO NO Begynn med å felle opp håndtaket på setet, se bilde F. Trykk inn knappene på oversiden av setet, se bilde F. Dra setet opp med bærehåndtaket, se bilde G. Avmontering av adapterne Slik gjør du: Åpne begge adapterne, se bilde H. Dra så adapterne rett opp, se bilde I

17 Garanti og reklamasjon NO Garanti og reklamasjon NO Fødselsgaranti Dersom noe skulle gå galt under graviditeten eller fødselen har du alltid rett til å levere tilbake vognen og få pengene tilbake. Kontakt vår kundeservice, så ordner vi med alle praktiske detaljer. Vi kaller det fødselsgaranti. Kronans garanti Når du kjøper et Kronan-produkt har du alltid ett års produktgaranti. Dersom det oppstår et problem er det viktig at du sier fra til oss med én gang, slik at vi kan hjelpe deg så fort som mulig. Besøk og klikk på fanen kundeservice/reklamasjoner Vær nøye med å fylle inn all informasjon. Du må alltid legge ved kopi av kvittering eller kjøpsbevis. Send oss ferdig utfylt garantiblankett via post eller e-post. 5. Så snart vi har mottatt garantiblanketten tar vi kontakt med deg og hjelper deg så godt vi kan. Garantivilkår Kronan Trademark garanterer at dette produktet på kjøpstidspunktet er fritt for feil på materialer, utforming og funksjon. Dersom det under garantitiden, til tross for normal bruk, riktig montering og vedlikehold i henhold til anvisningene, likevel skulle oppstå problemer med produktet, skal disse være slik at feilen kan påvises i materialer, utforming eller funksjon hvis garantien skal gjelde. I slike tilfeller reparerer eller bytter vi produktet i henhold til vilkårene som er angitt nedenfor. Garantien gjelder kun ved fremlegging av kjøpsbevis som er utstedt av Kronan til kjøperen. Kronan forbeholder seg retten til å si nei til å utføre garantiservice dersom kjøperen ikke kan fremlegge kjøpsbevis. Garantien gjelder ikke for noe annet enn feil i materialer, utforming eller funksjon. Garantien dekker ikke periodiske kontroller, vedlikeholdsreparasjoner eller bytte av deler som følge av normal slitasje eller skader som oppstår på produktet gjennom feilaktig bruk eller håndtering. 5. Kronan har rett til å si nei til å utføre garantiservice dersom det er åpenbart at anbefalte vedlikeholdsanvisninger ikke er fulgt. Les gjerne gjennom disse under råd. 6. Denne garantien påvirker ikke forbrukerens rettigheter i henhold til relevant lovgivning. Dersom det ikke finnes noen relevant lovgivning, er kjøperens rettigher begrenset til det som angis i garantiv- ilkårene. Kronan Trademark er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av brudd på uttrykkelig eller underforstått garanti for dette produktet. 7. Vi gir ingen garanti til kjøpere av bruktprodukter. Reklamasjon Du har tre års reklamasjonsrett. Dersom det oppstår et problem er det viktig at du sier fra til oss med én gang, slik at vi kan hjelpe deg så fort som mulig. Besøk og klikk på fanen kundeservice/reklamasjoner. Kontakt Vær nøye med å fylle inn all informasjon. Du må alltid legge ved kopi av kvittering eller kjøpsbevis. Send oss ferdig utfylt reklamasjonsblankett via post eller e-post. 5. Så snart vi har mottatt reklamasjonsblanketten tar vi kontakt med deg og hjelper deg så godt vi kan. Selv om reklamasjonstiden har gått ut er det svært verdifullt for oss å få vite hvordan produktet fungerer for deg. Derfor ser vi gjerne at du gir oss tilbakemelding med dine synspunkter. Ta gjerne kontakt med vår kundeservice dersom du har spørsmål eller tanker rundt produktet. Telefon: Faks: E-post: Kronan Trademark AB Kemistvägen Täby SVERIGE 26 27

18 RECEIPT English Fill in the details below and affix your proof of purchase/receipt so that you have everything together in the unlikely event that you need to issue a complaint or claim the warranty. If you have a combination lock or similar device, please note the lock s combination and keep it together with the pushchair s registration number. This can be good to have close by if you need to identify your pushchair. Each registration plate is unique! Serialnumber: Registration plate: Lock details:

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Aufbauanleitung

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Aufbauanleitung Monteringsanvisning Assembly instructions Aufbauanleitung 11 600-0 Viktig säkerhetsinformation Pallstället måste vara fastbultat i golvet (se tillverkarens instruktioner) Bakre bärbalk måste vara fastbultad

Mehr

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN ) ) ) 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Art.nr. A003. Art.nr. A002 A002. x16 A003 9 F. x12 x7. x11 X24. x22. x12 1/8

Art.nr. A003. Art.nr. A002 A002. x16 A003 9 F. x12 x7. x11 X24. x22. x12 1/8 rt.nr. 00 N G rt.nr. 00 N G 5 6 H 00 x8 x8 x8 x8 x6 00 E 5 6 8 9 F x x x x x x x X G x /8 5 5 Press helt inn! Press to bottom! Nach Grund drücken! 5 H x 5 5 G x E E E E /8 5 6 G E H Opp Up Oberseite 6

Mehr

Blind Rivet Set. Operating instructions

Blind Rivet Set. Operating instructions Blind Rivet Set Art.no 40-8706 Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

LAF-P30. Art.nr: 172709-01

LAF-P30. Art.nr: 172709-01 SE MONTERINGSANVISNING FÖR UPPSAMLINGSKÄRL MED PUMP VIKTIGT: Läs denna anvisning innan produkten monteras och ansluts. Spara anvisnigen för framtida bruk....2 GB FITTING INSTRUCTION FOR CONDENSATE CONTAINER

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

D A L I F A Z O N L C R T A B L E S T A N D M A N U A L

D A L I F A Z O N L C R T A B L E S T A N D M A N U A L NN FAZON PIANO ELEGANCE ENGLISH - DEUTSCH - DANSK Item No. 951031-3-0 A D A L I F A Z O N L C R T A B L E S T A N D M A N U A L DALI UK +44 (0)845 644 3537 DALI USA +1 303 464 7000 DALI Denmark +45 9672

Mehr

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs www.wallmek.se info@wallmek.se Tel. +46(0)0 58580 Bultgatan 18 442 40 Kungälv, Sweden Arbetsinstruktion för hjullagerdemonteringssats 1091-21, VW T5 samt Touareg Demontering av framhjulslager 1. Demontera

Mehr

After sales product list After Sales Geräteliste

After sales product list After Sales Geräteliste GMC-I Service GmbH Thomas-Mann-Str. 20 90471 Nürnberg e-mail:service@gossenmetrawatt.com After sales product list After Sales Geräteliste Ladies and Gentlemen, (deutsche Übersetzung am Ende des Schreibens)

Mehr

LED lamp with Remote LED-lampa med fjärrkontroll / LED-lampe med fjernkontroll / LED-Lampe mit Fernbedienung

LED lamp with Remote LED-lampa med fjärrkontroll / LED-lampe med fjernkontroll / LED-Lampe mit Fernbedienung Manual/Bruksanvisning/Gebrauchsanweisung LED lamp with Remote LED-lampa med fjärrkontroll / LED-lampe med fjernkontroll / LED-Lampe mit Fernbedienung ENG SE NO DE Item. No 911501350201 ENG Thank you for

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box MULTICAL 801 - MULTICAL 601 - MULTICAL 66-CDE Danish - English - German - Swedish i n s t a l l a t i o n Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45

Mehr

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber Einführung Geehrter Kunde, wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Wagenhebers gratulieren! Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische

Mehr

Art.nr. A003. Art.nr. A002 A002. x16 A003 9 F. x12 x7. x11 X24. x22. x12 1/8

Art.nr. A003. Art.nr. A002 A002. x16 A003 9 F. x12 x7. x11 X24. x22. x12 1/8 rt.nr. 00 N G rt.nr. 00 N G H 00 x8 x8 x8 x8 x 00 E 8 9 F x x x x x x x X G x /8 Press helt inn! Press to bottom! Nach Grund drücken! H x G x E E E E /8 G E H Opp Up Oberseite F /8 8 9 F ruk sølvskruer

Mehr

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!!

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!! REPORT OF INVENTION Please send a copy to An die Abteilung Technologietransfer der Universität/Hochschule An die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH Ettlinger Straße

Mehr

Installation guide Danfoss Air PC Tool

Installation guide Danfoss Air PC Tool Danfoss Heating Solutions Installation guide Danfoss Air Tool www.danfoss.com 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user: Connection by

Mehr

Produktinformation Access Upgrade Video. Product information Access licence for video upgrade AUV 870-0 T AUV 870-0 F

Produktinformation Access Upgrade Video. Product information Access licence for video upgrade AUV 870-0 T AUV 870-0 F Produktinformation Access Upgrade Video Product information Access licence for video upgrade AUV 870-0 T AUV 870-0 F 1+2 100-1216 V1.1.2 1216-11-1159 MAC-Adresse D4-E3-2C-XX-XX-XX 3+4 press click 2 5 6

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista Hinweis: Für den Downloader ist momentan keine 64 Bit Version erhältlich. Der Downloader ist nur kompatibel mit 32 Bit Versionen von Windows 7/Vista. Für den Einsatz

Mehr

Tip: Fill in only fields marked with *. Tipp: Nur Felder ausfüllen, die mit einem * markiert sind.

Tip: Fill in only fields marked with *. Tipp: Nur Felder ausfüllen, die mit einem * markiert sind. Tip: Fill in only fields marked with *. You do not need to worry about the rest. Also, do not worry about the places marked with black ink. Most important is your permanent address! Tipp: Nur Felder ausfüllen,

Mehr

Art.nr. A003. Art.nr. A002 A002. x16 A003 9 F. x12 x7. x11 X24. x22. x12 1/8

Art.nr. A003. Art.nr. A002 A002. x16 A003 9 F. x12 x7. x11 X24. x22. x12 1/8 rt.nr. 00 N G rt.nr. 00 N G H 00 x 00 8 9 F x x x x x x x X G x /8 Press helt inn! Press to bottom! Nach Grund drücken! H x G x /8 G H Opp Up Oberseite F /8 8 9 F ruk sølvskruer til en hvit seng, og messingskruer

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus Bedienungsanleitung User Manual System AED Plus INHALTSVERZEICHNIS TABLE OF CONTENTS Einleitung Sicherheitshinweise Verwendungszweck... 3 Lieferumfang Technische Daten Zubehör.... 4 Montage. 5 Bedienung

Mehr

CABLE TESTER. Manual DN-14003

CABLE TESTER. Manual DN-14003 CABLE TESTER Manual DN-14003 Note: Please read and learn safety instructions before use or maintain the equipment This cable tester can t test any electrified product. 9V reduplicated battery is used in

Mehr

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here!

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! In vier Schritten zum Titel erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! Einleitung Intro Um Sie dabei zu unterstützen, Ihren Messeauftritt

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe Cameraserver mini commissioning Page 1 Cameraserver - commissioning Contents 1. Plug IN... 3 2. Turn ON... 3 3. Network configuration... 4 4. Client-Installation... 6 4.1 Desktop Client... 6 4.2 Silverlight

Mehr

WCA 3FM. Installation instruction Anleitung Installationsvejledning

WCA 3FM. Installation instruction Anleitung Installationsvejledning WCA 3FM Field bus card with BACnet MSTP / RS 485 / Modbus RTU interface for WSC 310/320 Plus & WCC 310/320 Plus Feldbuskarte mit BACnet MSTP / RS 485 / Modbus RTU Interface für WSC 310/320 Plus & WCC 310/320

Mehr

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät Betriebsanleitung RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät ä 2 Operating Instructions RS232 Connection, RXU10 Setting up an RS232 connection

Mehr

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN SECOND OPINION REPORT ZWEITE MEINUNG GUTACHTEN netto Euro brutto Euro medical report of a medical

Mehr

Wählen Sie das MySQL Symbol und erstellen Sie eine Datenbank und einen dazugehörigen User.

Wählen Sie das MySQL Symbol und erstellen Sie eine Datenbank und einen dazugehörigen User. 1 English Description on Page 5! German: Viele Dank für den Kauf dieses Produktes. Im nachfolgenden wird ausführlich die Einrichtung des Produktes beschrieben. Für weitere Fragen bitte IM an Hotmausi Congrejo.

Mehr

www.yellowtools.com E-License - Product Activation E-License - Produktaktivierung

www.yellowtools.com E-License - Product Activation E-License - Produktaktivierung www.yellowtools.com E-License - Product Activation E-License - Produktaktivierung A-1 Yellow Tools E-License Activation Yellow Tools E-License Activation A-2 Dear user, thanks for purchasing one of our

Mehr

FSSL Steinbauer/15.05.2014/Information_FSSL_GOINDUSTRY.doc

FSSL Steinbauer/15.05.2014/Information_FSSL_GOINDUSTRY.doc SCHENCK TECHNOLOGIE- UND INDUSTRIEPARK GMBH (TIP) is a company, which is independent of GoIndustry DoveBid and provides the following services: 1. Preparation of export documents. Invoice showing invoiced

Mehr

How to deal with complaints writing business letters and e-mails. Von Prof. Dr. Inez De Florio-Hansen, Kassel. Voransicht

How to deal with complaints writing business letters and e-mails. Von Prof. Dr. Inez De Florio-Hansen, Kassel. Voransicht III Business communication: writing 5 How to deal with complaints 1 von 32 How to deal with complaints writing business letters and e-mails Von Prof. Dr. Inez De Florio-Hansen, Kassel Beschwerden und Reklamationen

Mehr

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Note: Skal udføres af en autoriseret elektriker. Note: Must be done by a certified electrician.

Mehr

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1 Existing Members Log-in Anmeldung bestehender Mitglieder Enter Email address: E-Mail-Adresse eingeben: Submit Abschicken Enter password: Kennwort eingeben: Remember me on this computer Meine Daten auf

Mehr

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time Write your name here Surname Other names Edexcel IGCSE German Paper 1: Listening Centre Number Candidate Number Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time You do not need

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= How to Disable User Account Control (UAC) in Windows Vista You are attempting to install or uninstall ACT! when Windows does not allow you access to needed files or folders.

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

Informeller Brief Schreiben

Informeller Brief Schreiben preliminary note Every letter is something special and unique. It's difficult to give strict rules how to write a letter. Nevertheless, there are guidelines how to start and finish a letter. Like in English

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter. English. Deutsch

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter. English. Deutsch English snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter Deutsch User Manual Bedienungsanleitung 2007 snom technology AG All rights reserved. Version 1.00 www.snom.com English snom Wireless

Mehr

FLEX LIGHT. D Bedienungsanleitung

FLEX LIGHT. D Bedienungsanleitung FLEX LIGHT D Bedienungsanleitung GB INSTRUCTION Manual 3x Micro AAA 9 7 8 2 3 4 1 5 2 6 D Bedienungsanleitung FlexLight Beschreibung Multifunktionale Buch-/Laptop-Leuchte mit LED-Technologie (4). Das

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray Content of Assembly Instruction I. Required tools II. Required parts III. Installation Inhalt der Montageanleitung I. Benötigte Werkzeuge II. Benötigte Teile III. Installation I. Required tools: I. Benötigtes

Mehr

SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW XBW SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320

SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW XBW SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW SERVICEINSTRUKTION XBW NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd Tel 0433-73 000 Fax 0433-73 190 www.nibe.se

Mehr

STOW Design Patrik Hansson

STOW Design Patrik Hansson STOW Design Patrik Hansson mediabänk TV bench STV200, fåtölj easy chair Kalvi, bord table Newton omslag cover STH40-1, STG75-1, STH75-2, STG40-1, STG55-4, STH100 2 mediabänk TV bench STG150, hylla shelf

Mehr

Corporate Digital Learning, How to Get It Right. Learning Café

Corporate Digital Learning, How to Get It Right. Learning Café 0 Corporate Digital Learning, How to Get It Right Learning Café Online Educa Berlin, 3 December 2015 Key Questions 1 1. 1. What is the unique proposition of digital learning? 2. 2. What is the right digital

Mehr

Vægbeslag 40-40905-9. Wall Plate, Wand montage platte Montageanvisning Mounting instructions, Montageanleitung

Vægbeslag 40-40905-9. Wall Plate, Wand montage platte Montageanvisning Mounting instructions, Montageanleitung Vægbeslag 40-40905-9 Wall Plate, Wand montage platte Montageanvisning Mounting instructions, Montageanleitung PDF 6033 / 11.02.2011 Loire straight DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen

Mehr

job and career at CeBIT 2015

job and career at CeBIT 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at CeBIT 2015 Marketing Toolkit DE / EN 1 Inhalte Smart Careers in DIGITAL BUSINESS 1 Logo Seite 3 2 Signatur Seite 4 3 Ankündigungstext

Mehr

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient Filing system designer FileDirector Version 2.5 Novelties FileDirector offers an easy way to design the filing system in WinClient. The filing system provides an Explorer-like structure in WinClient. The

Mehr

Worx Landroid - Software Update

Worx Landroid - Software Update Worx Landroid - Software Update WORX Landroid Software Update für Anwender 30.04.2015 Website: www.worxlandroid.com Direct Direkter Link Link for auf the Update: Update: https://www.worxlandroid.com/en/software-update

Mehr

HPS.04.696.10000/B Revision: 01. Hauptständer KTM 990 SM-T / SM-R '09 Center Stand KTM 990 SM-T / SM-R '09

HPS.04.696.10000/B Revision: 01. Hauptständer KTM 990 SM-T / SM-R '09 Center Stand KTM 990 SM-T / SM-R '09 Hauptständer KTM 0 SM-T / SM-R '0 Center Stand KTM 0 SM-T / SM-R '0 Montagehinweise Revision: 01 Mounting Instruction Achtung: Die Kurven- und Bodenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt

Mehr

Directions. Trouble shooting

Directions. Trouble shooting Betriebsanleitung 1. Legen Sie die Uhr mit der Vorderwand auf den Tisch und öffnen Sie die Rückwand des Uhrengehäuses (A). 2. Entfernen Sie das Papier welches zwischen die Rückwand und Tonfeder geklemmt

Mehr

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge VLT Instruction LCP Remote kit VLT 5000 Series and VLT 6000 HVAC Compact IP 54 Drives and Controls Montering, Mounting, Montage, Installation VLT 5001-5006, 200/240 V, VLT 5001-5011, 380/500 V VLT 6002-6005,

Mehr

08/12. Gebrauchsanleitung Trekkingrucksäcke Trekking rucksacks Instructions for use Notice d'emploi pour sacs à dos de trek

08/12. Gebrauchsanleitung Trekkingrucksäcke Trekking rucksacks Instructions for use Notice d'emploi pour sacs à dos de trek 08/12 Gebrauchsanleitung Trekkingrucksäcke Trekking rucksacks Instructions for use Notice d'emploi pour sacs à dos de trek X-TRANSITION Bedingungen der JACK WOLFSKIN 3-Jahres-Gewährleistung Terms and

Mehr

Der Adapter Z250I / Z270I lässt sich auf folgenden Betriebssystemen installieren:

Der Adapter Z250I / Z270I lässt sich auf folgenden Betriebssystemen installieren: Installationshinweise Z250I / Z270I Adapter IR USB Installation hints Z250I / Z270I Adapter IR USB 06/07 (Laden Sie den Treiber vom WEB, entpacken Sie ihn in ein leeres Verzeichnis und geben Sie dieses

Mehr

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits Application of EN ISO 13849-1 in electro-pneumatic control systems Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits These examples of switching circuits are offered free

Mehr

HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY FRIEDRICH VOGEL

HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY FRIEDRICH VOGEL FRIEDRICH VOGEL READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD HUMANGENETIK

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Wlan Telefon Aastra 312w XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Wlan Telefon Aastra 312w Corporation, is expressly prohibited.

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lexware Warenwirtschaft Pro XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lexware Warenwirtschaft Pro Corporation, is expressly prohibited.

Mehr

ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide

ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide 1 SET ALL1681 Upon you receive your wireless Router, please check that the following contents are packaged: - Powerline Wireless Router

Mehr

Montageanleitung / Mounting Instructions. CELSIUS M / R / V / W Rack Kit

Montageanleitung / Mounting Instructions. CELSIUS M / R / V / W Rack Kit Montageanleitung / Mounting Instructions System CELSIUS M / R / V / W Rack Kit Congratulations on your purchase of an innovative product from Fujitsu. The latest information about our products, tips, updates

Mehr

BA63 Zeichensätze/ Character sets

BA63 Zeichensätze/ Character sets BA63 Zeichensätze/ Character sets Anhang/ Appendix We would like to know your opinion on this publication. Ihre Meinung/ Your opinion: Please send us a copy of this page if you have any contructive criticism.

Mehr

E asyline by Hama GmbH & Co KG Postfach 80 86651 Monheim/Germany Tel. +49 (0)9091/502-0 Fax +49 (0)9091/502-274 hama@hama.de www.hama.

E asyline by Hama GmbH & Co KG Postfach 80 86651 Monheim/Germany Tel. +49 (0)9091/502-0 Fax +49 (0)9091/502-274 hama@hama.de www.hama. 00021024-10.06 E asyline by Hama GmbH & Co KG Postfach 80 86651 Monheim/Germany Tel. +49 (0)9091/502-0 Fax +49 (0)9091/502-274 hama@hama.de www.hama.com Gamepad Thunderstorm II 0021024 l Bedienungsanleitung

Mehr

PRO SCAN WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE

PRO SCAN WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE N02 WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE NO 2 NO 3 ph Cl 2 CO 2 ANALYSE DIAGNOSE LÖSUNG ANALYSIS DIAGNOSIS SOLUTION THE NEW GENERATION ph KH GH N03

Mehr

job and career at HANNOVER MESSE 2015

job and career at HANNOVER MESSE 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at HANNOVER MESSE 2015 Marketing Toolkit DE / EN 1 Inhalte Smart Careers engineering and technology 1 Logo Seite 3 2 Signatur Seite 4 3 Ankündigungstext

Mehr

ONLINE LICENCE GENERATOR

ONLINE LICENCE GENERATOR Index Introduction... 2 Change language of the User Interface... 3 Menubar... 4 Sold Software... 5 Explanations of the choices:... 5 Call of a licence:... 7 Last query step... 9 Call multiple licenses:...

Mehr

Schnell-Start-Anleitung Quick Start Guide

Schnell-Start-Anleitung Quick Start Guide Schnell-Start-Anleitung Quick Start Guide 3 1. Cube anschließen Schließen Sie den Cube an die Stromversorgung an. Verbinden Sie den Cube mit dem Router. Die Power- und die Internet-LED beginnen zu blinken,

Mehr

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1 TVHD800x0 Port-Weiterleitung Version 1.1 Inhalt: 1. Übersicht der Ports 2. Ein- / Umstellung der Ports 3. Sonstige Hinweise Haftungsausschluss Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt.

Mehr

CampusCenter. Anleitung zur Online-Einschreibung für Promovenden. Instructions for the PhD online enrollment procedure

CampusCenter. Anleitung zur Online-Einschreibung für Promovenden. Instructions for the PhD online enrollment procedure CampusCenter Alsterterrasse 1 20354 Hamburg www.uni-hamburg.de/campuscenter Anleitung zur Online-Einschreibung für Promovenden Instructions for the PhD online enrollment procedure 1. Rufen Sie die Website

Mehr

NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch

NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch Quick Installation Guide DN-16111 DN-16112 DN16113 2 DN-16111, DN-16112, DN-16113 for Mobile ios Quick Guide Table of Contents Download and Install the App...

Mehr

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Table of Contents Deutsch 1 1. Bevor Sie anfangen 1 2. Installation 2 Troubleshooting 6 Version 06.08.2011 1. Bevor Sie anfangen Packungsinhalt ŸTFM-560X

Mehr

Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben?

Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben? Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben? How do I get additional TOEFL certificates? How can I add further recipients for TOEFL certificates?

Mehr

job and career at IAA Pkw 2015

job and career at IAA Pkw 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at IAA Pkw 2015 Marketing Toolkit job and career Aussteller Marketing Toolkit DE / EN Februar 2015 1 Inhalte Smart Careers in the automotive

Mehr

lders dle ho ee ical n eed - ou n ndosurg rip yest e.. the ga fin. BEM N AD ELH A LTER / N EED LE H O LD ERS N ovem ber 2015

lders dle ho ee ical n eed - ou n ndosurg rip yest e.. the ga fin. BEM N AD ELH A LTER / N EED LE H O LD ERS N ovem ber 2015 ... BE the MA gri fine p yo st e u n ndo eed sur gic al n eed le h old ers N A D E L H A LT E R / N E E D L E H O L D E R S N ove m b e r 2 015 Integrale Nadelhalter Integrated needle holders Ø 5 mm /

Mehr

Effizienz im Vor-Ort-Service

Effizienz im Vor-Ort-Service Installation: Anleitung SatWork Integrierte Auftragsabwicklung & -Disposition Februar 2012 Disposition & Auftragsabwicklung Effizienz im Vor-Ort-Service Disclaimer Vertraulichkeit Der Inhalt dieses Dokuments

Mehr

Nachdem Sie die Datei (z.b. t330usbflashupdate.exe) heruntergeladen haben, führen Sie bitte einen Doppelklick mit der linken Maustaste darauf aus:

Nachdem Sie die Datei (z.b. t330usbflashupdate.exe) heruntergeladen haben, führen Sie bitte einen Doppelklick mit der linken Maustaste darauf aus: Deutsch 1.0 Vorbereitung für das Firmwareupdate Vergewissern Sie sich, dass Sie den USB-Treiber für Ihr Gerät installiert haben. Diesen können Sie auf unserer Internetseite unter www.testo.de downloaden.

Mehr

LH DataLink Modul Version 98

LH DataLink Modul Version 98 LH DataLink Modul Version 98 Monteringsvejledning Fitting Instructions Monteringsanvisning Montageanleitung LH No. 011-800-DK-UK-S-D Vers. 1.00 LH Technologies Denmark ApS Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lexware Financial Office Premium Handwerk XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lexware Financial Office Premium Handwerk Corporation,

Mehr

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel:

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel: DOWNLOAD Britta Buschmann Englisch in Bewegung Spiele für den Englischunterricht auszug aus dem Originaltitel: Freeze Hör-/ und Sehverstehen Folgende Bewegungen werden eingeführt: run: auf der Stelle rennen

Mehr

Supplier Questionnaire

Supplier Questionnaire Supplier Questionnaire Dear madam, dear sir, We would like to add your company to our list of suppliers. Our company serves the defence industry and fills orders for replacement parts, including orders

Mehr

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 English Version Bahnbuchungen so einfach und effizient wie noch nie! Copyright Copyright 2014 Travelport und/oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

REPARATURSERVICE von starren und flexiblen Endoskopen

REPARATURSERVICE von starren und flexiblen Endoskopen REPARATURSERVICE von starren und flexiblen Endoskopen Reparaturservice: Kundenbetreuung: Abholung / Lieferung: Unser Paketservice holt defekte Geräte deutschlandweit am gleichen Tag der Schadensmeldung

Mehr

Lockable Tablet Mount

Lockable Tablet Mount Gebruikersgids Lockable Tablet Mount resulting resulting in in possible possible equipment equipment damage. damage. create create an an unsecured unsecured installation installation and and may may cause

Mehr

Aber genau deshalb möchte ich Ihre Aufmehrsamkeit darauf lenken und Sie dazu animieren, der Eventualität durch geeignete Gegenmaßnahmen zu begegnen.

Aber genau deshalb möchte ich Ihre Aufmehrsamkeit darauf lenken und Sie dazu animieren, der Eventualität durch geeignete Gegenmaßnahmen zu begegnen. NetWorker - Allgemein Tip 618, Seite 1/5 Das Desaster Recovery (mmrecov) ist evtl. nicht mehr möglich, wenn der Boostrap Save Set auf einem AFTD Volume auf einem (Data Domain) CIFS Share gespeichert ist!

Mehr

Installation manual for Conen height adjustable pylon systems for interactive whiteboards Montageanleitung für Conen höhenverstellbare Pylonensysteme

Installation manual for Conen height adjustable pylon systems for interactive whiteboards Montageanleitung für Conen höhenverstellbare Pylonensysteme Installation manual for Conen height adjustable pylon systems for interactive whiteboards Montageanleitung für Conen höhenverstellbare Pylonensysteme für interaktive Whiteboards 1. Introduction Einleitung

Mehr

How to use the large-capacity computer Lilli? IMPORTANT: Access only on JKU Campus!! Using Windows:

How to use the large-capacity computer Lilli? IMPORTANT: Access only on JKU Campus!! Using Windows: How to use the large-capacity computer Lilli? IMPORTANT: Access only on JKU Campus!! Using Windows: In order to connect to Lilli you need to install the program PUTTY. The program enables you to create

Mehr

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC Copyright by Vincotech 1 Revision: 1 module types / Produkttypen Part-Number

Mehr

miditech 4merge 4-fach MIDI Merger mit :

miditech 4merge 4-fach MIDI Merger mit : miditech 4merge 4-fach MIDI Merger mit : 4 x MIDI Input Port, 4 LEDs für MIDI In Signale 1 x MIDI Output Port MIDI USB Port, auch für USB Power Adapter Power LED und LOGO LEDs Hochwertiges Aluminium Gehäuse

Mehr

roll-up SONJA powerdisplays Aufbauanleitung Assemble instructions

roll-up SONJA powerdisplays Aufbauanleitung Assemble instructions powerdisplay SONJA Mit Rollfunktion! Die Werbefläche rollt sich vollständig in das Display. So ist Ihre Werbung geschützt und in Sekunden wieder aufgebaut. Farbe: chrom/silber inkl. Tasche With rolling

Mehr

Kuppeldach-Pavillon / Pavilion with dome-shaped roof / Koepeldak Paviljoen

Kuppeldach-Pavillon / Pavilion with dome-shaped roof / Koepeldak Paviljoen Pavilion with dome-shaped roof Koepeldak Paviljoen Vor Montage und Benutzung unbedingt sorgfältig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren. Read these instructions carefully before use and assembly and

Mehr

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) -

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) - Application Form ABOUT YOU First name(s): Surname: Date of birth : Gender : M F Address : Street: Postcode / Town: Telephone number: Email: - Please affix a photo of yourself here (with your name written

Mehr

!!! UNBEDINGT BEACHTEN!!!

!!! UNBEDINGT BEACHTEN!!! Produktinformation 201501_197PAdeen Deutsch Seite 1 5 English page 6 10 Solldaten-Update Achsvermessung 2015 WA 900 / 920 / 020 / 950 / 970 CURA S 800 / 860 / 060 / 900 / 960 WAB01 / WAB 02 CCT / RoboLigner

Mehr

J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU

J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU 8 Feb, 2016 JRISFRKMUIEZAIMLAPOM-PDF33-0 File 4,455 KB 96 Page If you want to possess a one-stop search

Mehr

Aufnahmeuntersuchung für Koi

Aufnahmeuntersuchung für Koi Aufnahmeuntersuchung für Koi Datum des Untersuchs: Date of examination: 1. Angaben zur Praxis / Tierarzt Vet details Name des Tierarztes Name of Vet Name der Praxis Name of practice Adresse Address Beruf

Mehr