NORDRE HAVN. J. Ring-Andersens Skibsværft. 7 M/S Helge FREDERIKSØEN. Skarø/ Drejø

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "NORDRE HAVN. J. Ring-Andersens Skibsværft. 7 M/S Helge FREDERIKSØEN. Skarø/ Drejø"

Transkript

1 v llr svdborg HAVN dr lads s P Blg av v Jsss Mol tr rs ll dv r H H ud t Tåsig / Thur J. Rig-Adrss ibsværft d Klost M/S Hlg Fr Frd rka Jrba t. Pdr Str æd vplads Ho Bro Dask Eglish Dutsch Ifo-rum Vaskri Bad & Toilt Tickt Machi Ifo-room Laudry Showr & Toilt Gbührautomat Ifo-Raum Wäsch Waschraum/Toiltt Milstatio Wast sortig Abfalltsorgug Spildvad Gry watr Abwassr Ship wast Schiffsabfäll Oliholdigt affald Oily wast Ölhaltig Abfäll Trailrramp Towig ara Erhvrvska Commrcial Quay dl Ko Bukrstatio Bukr statio Bukr statio Frskvad Spild- og budvadspump Frsh watr Wast- ad bilgwatr pump Trikwassr Ab- ud LzWassrPump Motorværkstd Egi rpair Motorwrkst Boat quipmt Bootsausstug Kullig Maritimt Ctr r Slskibsbro d Hort ar/ Dr D r hr Si sid hir You ar hr Slriformatio Iformatio für Sglr Rdigskras Pulvrslukkr Ophalrgr Rttugsrig Lifbuoy Powdr Extiguishr Pulvrlöschr Schwaz Gtrib Brail r Iformatio Vi bydr dig vlkomm til Svdborg v og håbr bsgt blivr bhagligt! Willkomm im f vo Svdborg! Wir wüsch Ih i aghm Aufthalt. W wlcom you to Svdborg rbour ad hop that your stay with us will b plasat! vpg og havkort Du btalr havpg vd at kb billt i billtautomat. Billtt skal placrs syligt på di båd. Billtautomat r dgåb. I billtautomat ka du også kb t havkort, som givr adg til havs facilittr. Billtautomatrs placrig frmgår af kortt. Flg vldig på automat. Du ka btal md DKK, Euro, Dakort og itratioal krditkort. fabb ud fkart Zur Etrichtug dr fgbühr lös Si bitt i Tickt im Automat. Diss ist gut sichtbar am Boot azubrig. Dr Automat ist Tag ud Nacht i Btrib. Im Automat kö Si auch i fkart kauf, mit dr Si Zug zu all Eirichtug ds fs hab. Di Lag dr Automat ist aus dr rt rsichtlich. Bitt bfolg Si di Awisug auf dm Automat. Si kö i DKK, Euro, pr Dakort ud mit itratioal Krditkart zahl. rbour moy ad rbour card You ca pay rbour moy by buyig a tickt from th tickt machi. Th tickt must b visibly displayd o your boat. Th tickt machi is op hours. You ca also buy a harbour card i th tickt machi that givs you accss to th harbour facilitis. Th locatio of th tickt machis ca b s o th map of th harbour ara. Plas follow th istructios o th tickt machi. You ca pay with DKK, Euro, Dacard ad itratioal crdit cards Facilittr vs primær facilittr r samlt i vors flydd havkotor. Toilt, bad og vaskri r i stutag. Billtautomat r i stutag. På all bror r dr forsyig til l og vad. I bygig fids dsud t INFO-rum md iformatio, TV, pc r md itrtadg og forskllig brochurr og kort. Prisr og btalig Dtalrt prislist fids i INFO-rummt. Btalig for facilittr skr md havkort som ka kbs i billtautomat. Affald Affald bds sortrt i milstatio. S placrig på kortt. Svdborg v vkotort Jsss Mol 00 Svdborg Tlf Åbt Eirichtug Di primär firichtug fid Si i usrm schwimmd famt. Toiltt, Waschräum ud Wäschri lig im Erdgschoss. Dr Gbührautomat bfidt sich im Erdgschoss. Strom- ud Wassrvrsorgug ist auf all Algr vorhad. Im Gbäud gibt s außrdm i INFO-Raum mit Iformatio, Frsh, PCs mit Itrtzug ud vrschid Broschür ud rt. Facilitis Th harbour s primary facilitis ar all availabl at our floatig harbour offic. Toilt, bath ad laudrtt ar situatd o th groud floor. Thr is a tickt machi o th groud floor. Watr ad lctricity supply is availabl o all bridgs. Thr is also a INFO-room, TV, computr with itrt accss, various brochurs ad maps at th harbour offic. Pris ud Zahlug Di ausführlich Prislist ligt im INFO-Raum aus. Di Nutzug dr Eirichtug ist mit dr fkart zu bzahl, di i d rtautomat glöst wrd kö. Prics ad Paymt Thr is a dtaild priclist i th INFO-room. A harbour card is usd to pay for facilitis ad ca b bought at th tickt machi. Abfall Wir bitt um Abfalltrug i d tsprchd Abfalltsorgugsalag. Di Lag ist dr rt zu thm. Rubbish Plas sort your rubbish at th viromt statio. Th locatio ca b s o th map. Svdborg f famt Jsss Mol 00 Svdborg Tl Öffugszit: Uhr Svdborg rbour rbour Offic Jsss Mol 00 Svdborg Pho: Opig hours: MarCor 0-_

2 Eglish Dutsch Ifo-rum Vaskri Bad & Toilt Tickt Machi Ifo-room Laudry Showr & Toilt Gbührautomat Ifo-Raum Wäsch Waschraum/Toiltt Milstatio Wast sortig Abfalltsorgug Spildvad Gry watr Abwassr Ship wast Schiffsabfäll Oliholdigt affald Oily wast Ölhaltig Abfäll Trailrramp Towig ara Erhvrvska Commrcial Quay dl Ko Bukrstatio Bukr statio Bukr statio Frskvad Spild- og budvadspump Frsh watr Wast- ad bilgwatr pump Trikwassr Ab- ud LzWassrPump Motorværkstd Egi rpair Motorwrkst Boat quipmt Bootsausstug ar/ Dr Hort r Kullig d Maritimt Ctr vplads t. Pdr Str æd Bro Jrba Rttugsrig Lifbuoy Powdr Extiguishr Pulvrlöschr Schwaz Gtrib Brail r rka Rdigskras Pulvrslukkr Ophalrgr Ho svdborg HAVN Slskibsbro Klost Frd M/S Hlg Fr d J. Rig-Adrss ibsværft Tåsig / Thur tr Jsss Mol Blg Huds Plads r H av v dr D r hr Si sid hir You ar hr v Vlkomm til Svdborg v! Zwisch f ud mittlaltrlichr Stadt, i aktiv dlshaf rlb, Schiff komm ud gh zu sh, ud im Ztrum dr Kulturvrastaltug zu si To b o th dg of a mdival tow, to xpric a activ commrcial harbour, to s ships, com ad go, ad to b i th middl of cultural vts. -Alt dt gr t ophold i Svdborg v til ogt -macht i Aufthalt im f vo Svdborg zu im bsodr Erlbis. -All of this maks a visit to Svdborg rbour somthig spcial. I Svdborg v r histori lvd. Hr fidr du sid om sid æst all havs lmtr. Ikk all md d opridlig aktivittr, m dog vlbvard: træ- og stålskibsværftt, tmm, sværkt, færghav, pakhus, kor- og fodrstofområdt, toldbod og havkotort. På Frd og vd Maritimt Ctr r t lvd træskibsmil. Dr f vo Svdborg ist lbdig Gschicht. Sit a Sit fidt ma hir fast all Elmt is fs. Nicht immr mit d ursprüglich Aktivität, abr immr gut rhalt: Schiffswrft für Schiff aus Holz ud Stahl, Bauhof, Gaswrk, Fährhaf, Lagr, Gtridud Futtrmittllagr, Zoll- ud famt. Auf Frd ud am Maritimt Ctr hrrscht rgs Trib rud um di Holzschiff. History i Svdborg rbour is still thrivig. Hr you will fid almost all of th harbours lmts. Not all of thm with th origial activitis, yt a wll-prsrvd Wood ad Stl ship yard, a Timbr yard, a Gas Plat, th Frry rbour, Storhouss, a Cor ad foodstuff ara, th Customs Duty ad th rbour offic. O Frdrik Islad ad bsid th Maritim Ctr is a thrivig Sailig ship viromt. At vær på kat af middlaldrby, at oplv aktiv rhvrvshav, at s på skib dr kommr og går, og at vær midt i kulturll bgivhdr. Svdborg v forsgr at fid y v for havs udviklig: y flydd srvicbygig og y bror i stil dr spillr samm md dt opridlig mil. Oplv kultur llr slap af vd grill på dt y flydd oplvlssrum Blg. Og dirkt på ka fids vpark, som md boldba, skatigområd, lgplads og bplatig samlr gratior og skabr liv og hygg. Bdst hils vmstr s Sby og hl madskabt. Dr f vo Svdborg vrsucht, u Wg dr ftwicklug zu fid: Davo zug i us schwimmds Srvicgbäud ud u Algr i im Stil, dr zu dm ursprüglich Umfld passt. Hir ka ma Kultur rlb odr sich bim Grill auf dm u, schwimmd Erlbisbrich Blg (di Wll) tspa. Dirkt am i ligt dr fpark. Fußballplatz, atigbah, Spilplatz ud Bpflazug sid Trffpukt für all Gratio ud sorg für Lb ud gslligs Bisammsi. Mit frudlichm Gruß fmistr s Sby ud si Tam. Svdborg rbour is tryig to fid iovativ ways of dvlopig th harbour: a w floatig srvic buildig ad w bridgs i a styl that matchs th origial viromt. Expric cultur or rlax by th grill situatd o th w floatig xpritial room Th Wav. Dirctly o th quay is a rbour park with ball playfild, skatig ara, playgroud ad gr aras that cocts gratios ad crats a livly ad cosy atmosphr. Bst rrds rbour mastr s Sby ad tam. llr t dv ll rs Dask & ar M/S Hlg Maritimt Ctr & Slskibsbro r lvd md histori, særlig stmig og mag atur- og kulturoplvlsr. s histori r tilstd i d auttisk ml bydl og havområdr og kyttr sig til d maritim kulturarv, som lvr vidr i utidig form i dt maritim rhvrv, dr md si tilstdværls skabr aktivitt i s hav. r modr, bærdygtig, hvor sols og vids kraft udytts til at skab liv og aktivitt. Tag md dt smukk vtraskib M/S Hlg på ståd sltur og oplv Sydfy og Svdborg Sud fra d smukkst sid. M/S Hlg r tgt af skibskostruktr Wbr og r byggt hos J. Rig-Adrss ibsværft i. rogt r af træ og kostd dg.00 kror. Maritimt Ctr formidlr sltur md d ml bvarigsværdig slskib. Om sommr ka ma komm md på dagstur ud i havt md afg fra Slskibsbro. Kb di billt hos Maritimt Ctr llr på turistkotort. I vors pakhusbutik ka du kb spædd produktr fra r og få forskllig iformatio om områdt. Vd Slskibsbro ka du s 0 historisk fartr dr r hvr blivr præstrt md drs histori. På ydrsid af bro liggr d stor slskib. Maritimt Ctr udbydr hl årt rækk kulturll aktivittr. Sprg i Maritimt Ctr hvad dr skr top u llr s mr på Maritimt Ctr fidr du i dt ml havpakhus vd Horka. På ar har du mulighd for at slapp fuldstædigt af og glmm hvrdags strss og ag. D sk atur og d mag vadrstir kombirt md lidt god mad og ar is gr livt værd at lv. ist i lbdig Isl mit Gschicht, ir z bsodr Stimmug ud vil Naturrlbiss ud Kulturvrastaltug. I d authtisch alt Stadttil ud im fbrich lbt di mit dm Kulturrb dr Sfahrt vrküpft Gschicht s witr ud stzt sich hut im maritim Erwrbslb fort, das für Lb i d Häf dr Isl sorgt. ist i modr, tragfähig Isl, auf dr Sorgi ud Widkraft gutzt wrd ud für Lb ud Aktivität sorg. Auf ar kö Si sich voll ud z tspa, Strss ud Htz ds Alltags vrgss. Kombiirt ma di hrrlich Natur ud di vil Wadrwg mit i wig gutm Ess ud im ar-eis, ist das Lb wirklich lbswrt. (Aro) is a livly islad with history, spcial atmosphr ad may atur ad cultural xprics. Aro s history is prst i th authtic ad oldr part of tow ad harbour aras ad is tid to th maritim cultural ihritac that livs o i a mor cotmporary form i th maritim idustry, cratig activity i th islad s harbours. Aro is a modr, sustaiabl islad whr th forc of th su ad th wid is utilizd to crat lif ad activity. O ar (aro), you ca rlax compltly ad forgt th strss ad bustl of vryday lif. Th bautiful atur ad th may hikig trks combid with good food o ar, maks lif worth livig. Spcifikatior: Farts Typ: Passagr Færg Hovdmotor: Scaia DS 0 kw/ hk Lægd ovr alt/brdd/dybg: 0,/,/, m BRT/Ntto Toag/DWT:,/,/ t stighd kob:,0 Das schö Oldtimr-Schiff M/S Hlg immt Si zu ir imalig Fahrt mit, auf dr Si das südlich Fy ud d Svdborg Sud vo dr schöst Sit sh. M/S Hlg wurd ach d Zichug ds Schiffsbaurs Wbr i dr J. Rig-Adrss ibswrft gbaut. Dr Schiffsrumpf ist aus Holz ud kostt damals 00 Kro. Spzifikatio: Fahrzugtyp: Passagirfähr uptmotor: Scaia DS 0 kw/ PS Läg übr alls/brit/tif: 0,/,/, m BRT/Ntto Toag/DWT:,/,/ t Gschwidigkit i Kot:,0 Go sailig with th bautiful vtra ship M/S Hlg o a uiqu sailig trip ad xpric Southr Dmark from it s most bautiful sid. M/S Hlg is dsigd by aval architct Wbr ad is built at J. Rig-Adrs s ship yard i. Th hull is mad of wood ad cost.00 kror to Spcificatios: Vssl Typ: Mai gi: Lgth (LOA)/Brath/Draft: BRT/Ntto Toag/DWT: Spd kots: Passgr Frry Scaia DS 0 kw/ hk 0,/,/, m,/,/ t,0 Das Maritimt Ctr vrmittlt Sgltörs mit alt, rhaltswrt Sglschiff. Im Sommr ka ma ab Slskibsbro a ir Tagstour durch di Islwlt tilhm. uf Si Ihr Tickt im Maritimt Ctr odr im Frmdvrkhrsamt. I usrm Lagrvrkauf kö Si Produkt dr Isl kauf ud divrs Iformatio übr das Gbit rhalt. A dr Slskibsbro (Sglrkai) lig 0 historisch Schiff, di mit ihrr Gschicht vorgstllt wrd. A dr Außsit ds is lig di groß Sglr. Das Maritimt Ctr vrastaltt zährig i Rih kulturllr Aktivität. Frag Si im Maritimt Ctr ach dm aktull Vrastaltugskaldr odr iformir Si sich übr Das Maritimt Ctr fid Si im alt flagr am Horka. Th Maritim Ctr is i charg of chartrig sailig trips with old prsrvatio worthy Sail ships. I th summrtim, it is possibl to tak day trips out to th South Fu Archiplago, dpartig from Th Sailship Bridg. Buy your tickt at Th Maritim Ctr or at Th Tourist Offic. You ca buy itrstig products from th Archiplago i our Storhous shop, ad also fid iformatio about th ara. You ca s 0 historic vssls at Th Sailship Bridg which ar all prstd with thir history. O th outr sid of th bridg is th larg Sailships. Th Maritim Ctr offrs a rag of cultural activitis all yar roud. Ask for currt activitis at Th Maritim Ctr, or s mor at You ca fid Th Maritim Ctr i th old rbour Storhous at th Hoour MarCor 0-_s

3 v llr svdborg HAVN dr lads s P Blg av v Jsss Mol tr rs ll dv r H H ud t Tåsig / Thur J. Rig-Adrss ibsværft Fr d Klost M/S Hlg Frd Bro Dask Eglish Dutsch Ifo-rum Vaskri Bad & Toilt Tickt Machi Ifo-room Laudry Showr & Toilt Gbührautomat Ifo-Raum Wäsch Waschraum/Toiltt Milstatio Wast sortig Abfalltsorgug Spildvad Gry watr Abwassr Ship wast Schiffsabfäll Oliholdigt affald Oily wast Ölhaltig Abfäll Trailrramp Towig ara Erhvrvska Commrcial Quay dl Ko Bukrstatio Bukr statio Bukr statio Frskvad Spild- og budvadspump Frsh watr Wast- ad bilgwatr pump Trikwassr Ab- ud LzWassrPump Motorværkstd Egi rpair Motorwrkst Boat quipmt Bootsausstug Ho rka Jrba t. Pdr Str æd vplads Kullig Maritimt Ctr r Slskibsbro d Hort ar/ Dr D r hr Si sid hir You ar hr Vlkomm til Svdborg v! Zwisch f ud mittlaltrlichr Stadt, i aktiv dlshaf rlb, Schiff komm ud gh zu sh, ud im Ztrum dr Kulturvrastaltug zu si To b o th dg of a mdival tow, to xpric a activ commrcial harbour, to s ships, com ad go, ad to b i th middl of cultural vts. -Alt dt gr t ophold i Svdborg v til ogt -macht i Aufthalt im f vo Svdborg zu im bsodr Erlbis. -All of this maks a visit to Svdborg rbour somthig spcial. I Svdborg v r histori lvd. Hr fidr du sid om sid æst all havs lmtr. Ikk all md d opridlig aktivittr, m dog vlbvard: træ- og stålskibsværftt, tmm, sværkt, færghav, pakhus, kor- og fodrstofområdt, toldbod og havkotort. På Frd og vd Maritimt Ctr r t lvd træskibsmil. Dr f vo Svdborg ist lbdig Gschicht. Sit a Sit fidt ma hir fast all Elmt is fs. Nicht immr mit d ursprüglich Aktivität, abr immr gut rhalt: Schiffswrft für Schiff aus Holz ud Stahl, Bauhof, Gaswrk, Fährhaf, Lagr, Gtridud Futtrmittllagr, Zoll- ud famt. Auf Frd ud am Maritimt Ctr hrrscht rgs Trib rud um di Holzschiff. History i Svdborg rbour is still thrivig. Hr you will fid almost all of th harbours lmts. Not all of thm with th origial activitis, yt a wll-prsrvd Wood ad Stl ship yard, a Timbr yard, a Gas Plat, th Frry rbour, Storhouss, a Cor ad foodstuff ara, th Customs Duty ad th rbour offic. O Frdrik Islad ad bsid th Maritim Ctr is a thrivig Sailig ship viromt. At vær på kat af middlaldrby, at oplv aktiv rhvrvshav, at s på skib dr kommr og går, og at vær midt i kulturll bgivhdr. Svdborg v forsgr at fid y v for havs udviklig: y flydd srvicbygig og y bror i stil dr spillr samm md dt opridlig mil. Oplv kultur llr slap af vd grill på dt y flydd oplvlssrum Blg. Og dirkt på ka fids vpark, som md boldba, skatigområd, lgplads og bplatig samlr gratior og skabr liv og hygg. Bdst hils vmstr s Sby og hl madskabt. Dr f vo Svdborg vrsucht, u Wg dr ftwicklug zu fid: Davo zug i us schwimmds Srvicgbäud ud u Algr i im Stil, dr zu dm ursprüglich Umfld passt. Hir ka ma Kultur rlb odr sich bim Grill auf dm u, schwimmd Erlbisbrich Blg (di Wll) tspa. Dirkt am i ligt dr fpark. Fußballplatz, atigbah, Spilplatz ud Bpflazug sid Trffpukt für all Gratio ud sorg für Lb ud gslligs Bisammsi. Mit frudlichm Gruß fmistr s Sby ud si Tam. Svdborg rbour is tryig to fid iovativ ways of dvlopig th harbour: a w floatig srvic buildig ad w bridgs i a styl that matchs th origial viromt. Expric cultur or rlax by th grill situatd o th w floatig xpritial room Th Wav. Dirctly o th quay is a rbour park with ball playfild, skatig ara, playgroud ad gr aras that cocts gratios ad crats a livly ad cosy atmosphr. Bst rrds rbour mastr s Sby ad tam. Rdigskras Pulvrslukkr Ophalrgr Rttugsrig Lifbuoy Powdr Extiguishr Pulvrlöschr Schwaz Gtrib Brail r & ar M/S Hlg Maritimt Ctr & Slskibsbro r lvd md histori, særlig stmig og mag atur- og kulturoplvlsr. s histori r tilstd i d auttisk ml bydl og havområdr og kyttr sig til d maritim kulturarv, som lvr vidr i utidig form i dt maritim rhvrv, dr md si tilstdværls skabr aktivitt i s hav. r modr, bærdygtig, hvor sols og vids kraft udytts til at skab liv og aktivitt. Tag md dt smukk vtraskib M/S Hlg på ståd sltur og oplv Sydfy og Svdborg Sud fra d smukkst sid. M/S Hlg r tgt af skibskostruktr Wbr og r byggt hos J. Rig-Adrss ibsværft i. rogt r af træ og kostd dg.00 kror. Maritimt Ctr formidlr sltur md d ml bvarigsværdig slskib. Om sommr ka ma komm md på dagstur ud i havt md afg fra Slskibsbro. Kb di billt hos Maritimt Ctr llr på turistkotort. I vors pakhusbutik ka du kb spædd produktr fra r og få forskllig iformatio om områdt. Vd Slskibsbro ka du s 0 historisk fartr dr r hvr blivr præstrt md drs histori. På ydrsid af bro liggr d stor slskib. Maritimt Ctr udbydr hl årt rækk kulturll aktivittr. Sprg i Maritimt Ctr hvad dr skr top u llr s mr på Maritimt Ctr fidr du i dt ml havpakhus vd Horka. På ar har du mulighd for at slapp fuldstædigt af og glmm hvrdags strss og ag. D sk atur og d mag vadrstir kombirt md lidt god mad og ar is gr livt værd at lv. ist i lbdig Isl mit Gschicht, ir z bsodr Stimmug ud vil Naturrlbiss ud Kulturvrastaltug. I d authtisch alt Stadttil ud im fbrich lbt di mit dm Kulturrb dr Sfahrt vrküpft Gschicht s witr ud stzt sich hut im maritim Erwrbslb fort, das für Lb i d Häf dr Isl sorgt. ist i modr, tragfähig Isl, auf dr Sorgi ud Widkraft gutzt wrd ud für Lb ud Aktivität sorg. Auf ar kö Si sich voll ud z tspa, Strss ud Htz ds Alltags vrgss. Kombiirt ma di hrrlich Natur ud di vil Wadrwg mit i wig gutm Ess ud im ar-eis, ist das Lb wirklich lbswrt. (Aro) is a livly islad with history, spcial atmosphr ad may atur ad cultural xprics. Aro s history is prst i th authtic ad oldr part of tow ad harbour aras ad is tid to th maritim cultural ihritac that livs o i a mor cotmporary form i th maritim idustry, cratig activity i th islad s harbours. Aro is a modr, sustaiabl islad whr th forc of th su ad th wid is utilizd to crat lif ad activity. O ar (aro), you ca rlax compltly ad forgt th strss ad bustl of vryday lif. Th bautiful atur ad th may hikig trks combid with good food o ar, maks lif worth livig. Spcifikatior: Farts Typ: Passagr Færg Hovdmotor: Scaia DS 0 kw/ hk Lægd ovr alt/brdd/dybg: 0,/,/, m BRT/Ntto Toag/DWT:,/,/ t stighd kob:,0 Das schö Oldtimr-Schiff M/S Hlg immt Si zu ir imalig Fahrt mit, auf dr Si das südlich Fy ud d Svdborg Sud vo dr schöst Sit sh. M/S Hlg wurd ach d Zichug ds Schiffsbaurs Wbr i dr J. Rig-Adrss ibswrft gbaut. Dr Schiffsrumpf ist aus Holz ud kostt damals 00 Kro. Spzifikatio: Fahrzugtyp: Passagirfähr uptmotor: Scaia DS 0 kw/ PS Läg übr alls/brit/tif: 0,/,/, m BRT/Ntto Toag/DWT:,/,/ t Gschwidigkit i Kot:,0 Go sailig with th bautiful vtra ship M/S Hlg o a uiqu sailig trip ad xpric Southr Dmark from it s most bautiful sid. M/S Hlg is dsigd by aval architct Wbr ad is built at J. Rig-Adrs s ship yard i. Th hull is mad of wood ad cost.00 kror to Spcificatios: Vssl Typ: Mai gi: Lgth (LOA)/Brath/Draft: BRT/Ntto Toag/DWT: Spd kots: Passgr Frry Scaia DS 0 kw/ hk 0,/,/, m,/,/ t,0 Das Maritimt Ctr vrmittlt Sgltörs mit alt, rhaltswrt Sglschiff. Im Sommr ka ma ab Slskibsbro a ir Tagstour durch di Islwlt tilhm. uf Si Ihr Tickt im Maritimt Ctr odr im Frmdvrkhrsamt. I usrm Lagrvrkauf kö Si Produkt dr Isl kauf ud divrs Iformatio übr das Gbit rhalt. A dr Slskibsbro (Sglrkai) lig 0 historisch Schiff, di mit ihrr Gschicht vorgstllt wrd. A dr Außsit ds is lig di groß Sglr. Das Maritimt Ctr vrastaltt zährig i Rih kulturllr Aktivität. Frag Si im Maritimt Ctr ach dm aktull Vrastaltugskaldr odr iformir Si sich übr Das Maritimt Ctr fid Si im alt flagr am Horka. Th Maritim Ctr is i charg of chartrig sailig trips with old prsrvatio worthy Sail ships. I th summrtim, it is possibl to tak day trips out to th South Fu Archiplago, dpartig from Th Sailship Bridg. Buy your tickt at Th Maritim Ctr or at Th Tourist Offic. You ca buy itrstig products from th Archiplago i our Storhous shop, ad also fid iformatio about th ara. You ca s 0 historic vssls at Th Sailship Bridg which ar all prstd with thir history. O th outr sid of th bridg is th larg Sailships. Th Maritim Ctr offrs a rag of cultural activitis all yar roud. Ask for currt activitis at Th Maritim Ctr, or s mor at You ca fid Th Maritim Ctr i th old rbour Storhous at th Hoour MarCor 0-_

4 Eglish Dutsch Ifo-rum Vaskri Bad & Toilt Tickt Machi Ifo-room Laudry Showr & Toilt Gbührautomat Ifo-Raum Wäsch Waschraum/Toiltt Milstatio Wast sortig Abfalltsorgug Spildvad Gry watr Abwassr Ship wast Schiffsabfäll Oliholdigt affald Oily wast Ölhaltig Abfäll Trailrramp Towig ara Erhvrvska Commrcial Quay dl Ko Bukrstatio Bukr statio Bukr statio Frskvad Spild- og budvadspump Frsh watr Wast- ad bilgwatr pump Trikwassr Ab- ud LzWassrPump Motorværkstd Egi rpair Motorwrkst Boat quipmt Bootsausstug ar/ Dr Hort r Kullig d Maritimt Ctr Bro vplads t. Pdr Str æd Jrba Rttugsrig Lifbuoy Powdr Extiguishr Pulvrlöschr Schwaz Gtrib Brail r rka Rdigskras Pulvrslukkr Ophalrgr Ho svdborg HAVN Slskibsbro Klost Frd M/S Hlg Fr d J. Rig-Adrss ibsværft Tåsig / Thur tr Jsss Mol Blg Huds Plads r H av v dr D r hr Si sid hir You ar hr Slriformatio v Iformatio für Sglr llr t dv ll rs Dask Iformatio Vi bydr dig vlkomm til Svdborg v og håbr bsgt blivr bhagligt! Willkomm im f vo Svdborg! Wir wüsch Ih i aghm Aufthalt. W wlcom you to Svdborg rbour ad hop that your stay with us will b plasat! vpg og havkort Du btalr havpg vd at kb billt i billtautomat. Billtt skal placrs syligt på di båd. Billtautomat r dgåb. I billtautomat ka du også kb t havkort, som givr adg til havs facilittr. Billtautomatrs placrig frmgår af kortt. Flg vldig på automat. Du ka btal md DKK, Euro, Dakort og itratioal krditkort. fabb ud fkart Zur Etrichtug dr fgbühr lös Si bitt i Tickt im Automat. Diss ist gut sichtbar am Boot azubrig. Dr Automat ist Tag ud Nacht i Btrib. Im Automat kö Si auch i fkart kauf, mit dr Si Zug zu all Eirichtug ds fs hab. Di Lag dr Automat ist aus dr rt rsichtlich. Bitt bfolg Si di Awisug auf dm Automat. Si kö i DKK, Euro, pr Dakort ud mit itratioal Krditkart zahl. rbour moy ad rbour card You ca pay rbour moy by buyig a tickt from th tickt machi. Th tickt must b visibly displayd o your boat. Th tickt machi is op hours. You ca also buy a harbour card i th tickt machi that givs you accss to th harbour facilitis. Th locatio of th tickt machis ca b s o th map of th harbour ara. Plas follow th istructios o th tickt machi. You ca pay with DKK, Euro, Dacard ad itratioal crdit cards Facilittr vs primær facilittr r samlt i vors flydd havkotor. Toilt, bad og vaskri r i stutag. Billtautomat r i stutag. På all bror r dr forsyig til l og vad. I bygig fids dsud t INFO-rum md iformatio, TV, pc r md itrtadg og forskllig brochurr og kort. Prisr og btalig Dtalrt prislist fids i INFO-rummt. Btalig for facilittr skr md havkort som ka kbs i billtautomat. Affald Affald bds sortrt i milstatio. S placrig på kortt. Svdborg v vkotort Jsss Mol 00 Svdborg Tlf Åbt Eirichtug Di primär firichtug fid Si i usrm schwimmd famt. Toiltt, Waschräum ud Wäschri lig im Erdgschoss. Dr Gbührautomat bfidt sich im Erdgschoss. Strom- ud Wassrvrsorgug ist auf all Algr vorhad. Im Gbäud gibt s außrdm i INFO-Raum mit Iformatio, Frsh, PCs mit Itrtzug ud vrschid Broschür ud rt. Facilitis Th harbour s primary facilitis ar all availabl at our floatig harbour offic. Toilt, bath ad laudrtt ar situatd o th groud floor. Thr is a tickt machi o th groud floor. Watr ad lctricity supply is availabl o all bridgs. Thr is also a INFO-room, TV, computr with itrt accss, various brochurs ad maps at th harbour offic. Pris ud Zahlug Di ausführlich Prislist ligt im INFO-Raum aus. Di Nutzug dr Eirichtug ist mit dr fkart zu bzahl, di i d rtautomat glöst wrd kö. Prics ad Paymt Thr is a dtaild priclist i th INFO-room. A harbour card is usd to pay for facilitis ad ca b bought at th tickt machi. Abfall Wir bitt um Abfalltrug i d tsprchd Abfalltsorgugsalag. Di Lag ist dr rt zu thm. Rubbish Plas sort your rubbish at th viromt statio. Th locatio ca b s o th map. Svdborg f famt Jsss Mol 00 Svdborg Tl Öffugszit: Uhr Svdborg rbour rbour Offic Jsss Mol 00 Svdborg Pho: Opig hours: MarCor 0-_s

5 v llr svdborg HAVN dr lads s P Blg av v Jsss Mol tr rs ll dv r H H ud t Tåsig / Thur J. Rig-Adrss ibsværft Fr d Klost M/S Hlg Frd Bro Dask Eglish Dutsch Ifo-rum Vaskri Bad & Toilt Tickt Machi Ifo-room Laudry Showr & Toilt Gbührautomat Ifo-Raum Wäsch Waschraum/Toiltt Milstatio Wast sortig Abfalltsorgug Spildvad Gry watr Abwassr Ship wast Schiffsabfäll Oliholdigt affald Oily wast Ölhaltig Abfäll Trailrramp Towig ara Erhvrvska Commrcial Quay dl Ko Bukrstatio Bukr statio Bukr statio Frskvad Spild- og budvadspump Frsh watr Wast- ad bilgwatr pump Trikwassr Ab- ud LzWassrPump Motorværkstd Egi rpair Motorwrkst Boat quipmt Bootsausstug Ho rka Jrba t. Pdr Str æd vplads Kullig Maritimt Ctr r Slskibsbro d Hort ar/ Dr D r hr Si sid hir You ar hr Vlkomm til Svdborg v! Zwisch f ud mittlaltrlichr Stadt, i aktiv dlshaf rlb, Schiff komm ud gh zu sh, ud im Ztrum dr Kulturvrastaltug zu si To b o th dg of a mdival tow, to xpric a activ commrcial harbour, to s ships, com ad go, ad to b i th middl of cultural vts. -Alt dt gr t ophold i Svdborg v til ogt -macht i Aufthalt im f vo Svdborg zu im bsodr Erlbis. -All of this maks a visit to Svdborg rbour somthig spcial. I Svdborg v r histori lvd. Hr fidr du sid om sid æst all havs lmtr. Ikk all md d opridlig aktivittr, m dog vlbvard: træ- og stålskibsværftt, tmm, sværkt, færghav, pakhus, kor- og fodrstofområdt, toldbod og havkotort. På Frd og vd Maritimt Ctr r t lvd træskibsmil. Dr f vo Svdborg ist lbdig Gschicht. Sit a Sit fidt ma hir fast all Elmt is fs. Nicht immr mit d ursprüglich Aktivität, abr immr gut rhalt: Schiffswrft für Schiff aus Holz ud Stahl, Bauhof, Gaswrk, Fährhaf, Lagr, Gtridud Futtrmittllagr, Zoll- ud famt. Auf Frd ud am Maritimt Ctr hrrscht rgs Trib rud um di Holzschiff. History i Svdborg rbour is still thrivig. Hr you will fid almost all of th harbours lmts. Not all of thm with th origial activitis, yt a wll-prsrvd Wood ad Stl ship yard, a Timbr yard, a Gas Plat, th Frry rbour, Storhouss, a Cor ad foodstuff ara, th Customs Duty ad th rbour offic. O Frdrik Islad ad bsid th Maritim Ctr is a thrivig Sailig ship viromt. At vær på kat af middlaldrby, at oplv aktiv rhvrvshav, at s på skib dr kommr og går, og at vær midt i kulturll bgivhdr. Svdborg v forsgr at fid y v for havs udviklig: y flydd srvicbygig og y bror i stil dr spillr samm md dt opridlig mil. Oplv kultur llr slap af vd grill på dt y flydd oplvlssrum Blg. Og dirkt på ka fids vpark, som md boldba, skatigområd, lgplads og bplatig samlr gratior og skabr liv og hygg. Bdst hils vmstr s Sby og hl madskabt. Dr f vo Svdborg vrsucht, u Wg dr ftwicklug zu fid: Davo zug i us schwimmds Srvicgbäud ud u Algr i im Stil, dr zu dm ursprüglich Umfld passt. Hir ka ma Kultur rlb odr sich bim Grill auf dm u, schwimmd Erlbisbrich Blg (di Wll) tspa. Dirkt am i ligt dr fpark. Fußballplatz, atigbah, Spilplatz ud Bpflazug sid Trffpukt für all Gratio ud sorg für Lb ud gslligs Bisammsi. Mit frudlichm Gruß fmistr s Sby ud si Tam. Svdborg rbour is tryig to fid iovativ ways of dvlopig th harbour: a w floatig srvic buildig ad w bridgs i a styl that matchs th origial viromt. Expric cultur or rlax by th grill situatd o th w floatig xpritial room Th Wav. Dirctly o th quay is a rbour park with ball playfild, skatig ara, playgroud ad gr aras that cocts gratios ad crats a livly ad cosy atmosphr. Bst rrds rbour mastr s Sby ad tam. Rdigskras Pulvrslukkr Ophalrgr Rttugsrig Lifbuoy Powdr Extiguishr Pulvrlöschr Schwaz Gtrib Brail r & ar M/S Hlg Maritimt Ctr & Slskibsbro r lvd md histori, særlig stmig og mag atur- og kulturoplvlsr. s histori r tilstd i d auttisk ml bydl og havområdr og kyttr sig til d maritim kulturarv, som lvr vidr i utidig form i dt maritim rhvrv, dr md si tilstdværls skabr aktivitt i s hav. r modr, bærdygtig, hvor sols og vids kraft udytts til at skab liv og aktivitt. Tag md dt smukk vtraskib M/S Hlg på ståd sltur og oplv Sydfy og Svdborg Sud fra d smukkst sid. M/S Hlg r tgt af skibskostruktr Wbr og r byggt hos J. Rig-Adrss ibsværft i. rogt r af træ og kostd dg.00 kror. Maritimt Ctr formidlr sltur md d ml bvarigsværdig slskib. Om sommr ka ma komm md på dagstur ud i havt md afg fra Slskibsbro. Kb di billt hos Maritimt Ctr llr på turistkotort. I vors pakhusbutik ka du kb spædd produktr fra r og få forskllig iformatio om områdt. Vd Slskibsbro ka du s 0 historisk fartr dr r hvr blivr præstrt md drs histori. På ydrsid af bro liggr d stor slskib. Maritimt Ctr udbydr hl årt rækk kulturll aktivittr. Sprg i Maritimt Ctr hvad dr skr top u llr s mr på Maritimt Ctr fidr du i dt ml havpakhus vd Horka. På ar har du mulighd for at slapp fuldstædigt af og glmm hvrdags strss og ag. D sk atur og d mag vadrstir kombirt md lidt god mad og ar is gr livt værd at lv. ist i lbdig Isl mit Gschicht, ir z bsodr Stimmug ud vil Naturrlbiss ud Kulturvrastaltug. I d authtisch alt Stadttil ud im fbrich lbt di mit dm Kulturrb dr Sfahrt vrküpft Gschicht s witr ud stzt sich hut im maritim Erwrbslb fort, das für Lb i d Häf dr Isl sorgt. ist i modr, tragfähig Isl, auf dr Sorgi ud Widkraft gutzt wrd ud für Lb ud Aktivität sorg. Auf ar kö Si sich voll ud z tspa, Strss ud Htz ds Alltags vrgss. Kombiirt ma di hrrlich Natur ud di vil Wadrwg mit i wig gutm Ess ud im ar-eis, ist das Lb wirklich lbswrt. (Aro) is a livly islad with history, spcial atmosphr ad may atur ad cultural xprics. Aro s history is prst i th authtic ad oldr part of tow ad harbour aras ad is tid to th maritim cultural ihritac that livs o i a mor cotmporary form i th maritim idustry, cratig activity i th islad s harbours. Aro is a modr, sustaiabl islad whr th forc of th su ad th wid is utilizd to crat lif ad activity. O ar (aro), you ca rlax compltly ad forgt th strss ad bustl of vryday lif. Th bautiful atur ad th may hikig trks combid with good food o ar, maks lif worth livig. Spcifikatior: Farts Typ: Passagr Færg Hovdmotor: Scaia DS 0 kw/ hk Lægd ovr alt/brdd/dybg: 0,/,/, m BRT/Ntto Toag/DWT:,/,/ t stighd kob:,0 Das schö Oldtimr-Schiff M/S Hlg immt Si zu ir imalig Fahrt mit, auf dr Si das südlich Fy ud d Svdborg Sud vo dr schöst Sit sh. M/S Hlg wurd ach d Zichug ds Schiffsbaurs Wbr i dr J. Rig-Adrss ibswrft gbaut. Dr Schiffsrumpf ist aus Holz ud kostt damals 00 Kro. Spzifikatio: Fahrzugtyp: Passagirfähr uptmotor: Scaia DS 0 kw/ PS Läg übr alls/brit/tif: 0,/,/, m BRT/Ntto Toag/DWT:,/,/ t Gschwidigkit i Kot:,0 Go sailig with th bautiful vtra ship M/S Hlg o a uiqu sailig trip ad xpric Southr Dmark from it s most bautiful sid. M/S Hlg is dsigd by aval architct Wbr ad is built at J. Rig-Adrs s ship yard i. Th hull is mad of wood ad cost.00 kror to Spcificatios: Vssl Typ: Mai gi: Lgth (LOA)/Brath/Draft: BRT/Ntto Toag/DWT: Spd kots: Passgr Frry Scaia DS 0 kw/ hk 0,/,/, m,/,/ t,0 Das Maritimt Ctr vrmittlt Sgltörs mit alt, rhaltswrt Sglschiff. Im Sommr ka ma ab Slskibsbro a ir Tagstour durch di Islwlt tilhm. uf Si Ihr Tickt im Maritimt Ctr odr im Frmdvrkhrsamt. I usrm Lagrvrkauf kö Si Produkt dr Isl kauf ud divrs Iformatio übr das Gbit rhalt. A dr Slskibsbro (Sglrkai) lig 0 historisch Schiff, di mit ihrr Gschicht vorgstllt wrd. A dr Außsit ds is lig di groß Sglr. Das Maritimt Ctr vrastaltt zährig i Rih kulturllr Aktivität. Frag Si im Maritimt Ctr ach dm aktull Vrastaltugskaldr odr iformir Si sich übr Das Maritimt Ctr fid Si im alt flagr am Horka. Th Maritim Ctr is i charg of chartrig sailig trips with old prsrvatio worthy Sail ships. I th summrtim, it is possibl to tak day trips out to th South Fu Archiplago, dpartig from Th Sailship Bridg. Buy your tickt at Th Maritim Ctr or at Th Tourist Offic. You ca buy itrstig products from th Archiplago i our Storhous shop, ad also fid iformatio about th ara. You ca s 0 historic vssls at Th Sailship Bridg which ar all prstd with thir history. O th outr sid of th bridg is th larg Sailships. Th Maritim Ctr offrs a rag of cultural activitis all yar roud. Ask for currt activitis at Th Maritim Ctr, or s mor at You ca fid Th Maritim Ctr i th old rbour Storhous at th Hoour MarCor 0-_

6 Dask Eglish Dutsch Ifo-rum Vaskri Bad & Toilt Tickt Machi Ifo-room Laudry Showr & Toilt Gbührautomat Ifo-Raum Wäsch Waschraum/Toiltt Milstatio Wast sortig Abfalltsorgug Spildvad Gry watr Abwassr Ship wast Schiffsabfäll Oliholdigt affald Oily wast Ölhaltig Abfäll Trailrramp Towig ara Erhvrvska Commrcial Quay dl Ko Bukrstatio Bukr statio Bukr statio Frskvad Spild- og budvadspump Frsh watr Wast- ad bilgwatr pump Trikwassr Ab- ud LzWassrPump Motorværkstd Egi rpair Motorwrkst Boat quipmt Bootsausstug svdborg HAVN ll rs v v Tåsig / Thur t r Fr d tr ri ks Rdigskras Pulvrslukkr Ophalrgr Rttugsrig Lifbuoy Powdr Extiguishr Pulvrlöschr Schwaz Gtrib Brail r J. Rig-Adrss ibsværft Huds Plads ar/ Dr dr Blg Hort a rk Ho Maritimt Ctr M/S Hlg vplads Slskibsbro Jsss Mol æd Bro t. Pdr Str d v a g Frd Kullig dv Jrba llr Klost r Vlkomm til Svdborg v! Zwisch f ud mittlaltrlichr Stadt, i aktiv dlshaf rlb, Schiff komm ud gh zu sh, ud im Ztrum dr Kulturvrastaltug zu si To b o th dg of a mdival tow, to xpric a activ commrcial harbour, to s ships, com ad go, ad to b i th middl of cultural vts. -Alt dt gr t ophold i Svdborg v til ogt -macht i Aufthalt im f vo Svdborg zu im bsodr Erlbis. -All of this maks a visit to Svdborg rbour somthig spcial. I Svdborg v r histori lvd. Hr fidr du sid om sid æst all havs lmtr. Ikk all md d opridlig aktivittr, m dog vlbvard: træ- og stålskibsværftt, tmm, sværkt, færghav, pakhus, kor- og fodrstofområdt, toldbod og havkotort. På Frd og vd Maritimt Ctr r t lvd træskibsmil. Dr f vo Svdborg ist lbdig Gschicht. Sit a Sit fidt ma hir fast all Elmt is fs. Nicht immr mit d ursprüglich Aktivität, abr immr gut rhalt: Schiffswrft für Schiff aus Holz ud Stahl, Bauhof, Gaswrk, Fährhaf, Lagr, Gtridud Futtrmittllagr, Zoll- ud famt. Auf Frd ud am Maritimt Ctr hrrscht rgs Trib rud um di Holzschiff. History i Svdborg rbour is still thrivig. Hr you will fid almost all of th harbours lmts. Not all of thm with th origial activitis, yt a wll-prsrvd Wood ad Stl ship yard, a Timbr yard, a Gas Plat, th Frry rbour, Storhouss, a Cor ad foodstuff ara, th Customs Duty ad th rbour offic. O Frdrik Islad ad bsid th Maritim Ctr is a thrivig Sailig ship viromt. Dr f vo Svdborg vrsucht, u Wg dr ftwicklug zu fid: Davo zug i us schwimmds Srvicgbäud ud u Algr i im Stil, dr zu dm ursprüglich Umfld passt. Hir ka ma Kultur rlb odr sich bim Grill auf dm u, schwimmd Erlbisbrich Blg (di Wll) tspa. Dirkt am i ligt dr fpark. Fußballplatz, atigbah, Spilplatz ud Bpflazug sid Trffpukt für all Gratio ud sorg für Lb ud gslligs Bisammsi. Svdborg rbour is tryig to fid iovativ ways of dvlopig th harbour: a w floatig srvic buildig ad w bridgs i a styl that matchs th origial viromt. Expric cultur or rlax by th grill situatd o th w floatig xpritial room Th Wav. Dirctly o th quay is a rbour park with ball playfild, skatig ara, playgroud ad gr aras that cocts gratios ad crats a livly ad cosy atmosphr. At vær på kat af middlaldrby, at oplv aktiv rhvrvshav, at s på skib dr kommr og går, og at vær midt i kulturll bgivhdr. Svdborg v forsgr at fid y v for havs udviklig: y flydd srvicbygig og y bror i stil dr spillr samm md dt opridlig mil. Oplv kultur llr slap af vd grill på dt y flydd oplvlssrum Blg. Og dirkt på ka fids vpark, som md boldba, skatigområd, lgplads og bplatig samlr gratior og skabr liv og hygg. Bdst hils vmstr s Sby og hl madskabt. Mit frudlichm Gruß fmistr s Sby ud si Tam. Bst rrds rbour mastr s Sby ad tam. d D r hr Si sid hir You ar hr J. Rig-Adrss ibsværft M/S Hlg Maritimt Ctr & Slskibsbro J. Rig-Adrs ibsværft, som i blv grudlagt af Jrg Rig-Adrs, r t af Damarks ældst træskibsværftr. Værftt har i års lb byggt op mod 00 træskib, hvoraf mag stadig slr vidr i fist stil. Værftt fugrr i dag som t rparatiosværft, især koctrrt om rstaurrig og vdligholdls. Bddigs- og dokkapacitt r op til 00 tos. Tag md dt smukk vtraskib M/S Hlg på ståd sltur og oplv Sydfy og Svdborg Sud fra d smukkst sid. M/S Hlg r tgt af skibskostruktr Wbr og r byggt hos J. Rig-Adrss ibsværft i. rogt r af træ og kostd dg.00 kror. Maritimt Ctr formidlr sltur md d ml bvarigsværdig slskib. Om sommr ka ma komm md på dagstur ud i havt md afg fra Slskibsbro. Kb di billt hos Maritimt Ctr llr på turistkotort. I vors pakhusbutik ka du kb spædd produktr fra r og få forskllig iformatio om områdt. Vd Slskibsbro ka du s 0 historisk fartr dr r hvr blivr præstrt md drs histori. På ydrsid af bro liggr d stor slskib. Maritimt Ctr udbydr hl årt rækk kulturll aktivittr. Sprg i Maritimt Ctr hvad dr skr top u llr s mr på Maritimt Ctr fidr du i dt ml havpakhus vd Horka. Di vo Jrg Rig-Adrs ggrüdt Wrft ist Dämarks ältst Wrft für Holzboot. Im Lauf dr Jahr wurd i disr Wrft a di 00 Holzschiff gbaut, vo d vil ach wi vor i bstm Stil sgl. Hut wird di Wrft für Rparaturarbit gutzt ud ma koztrirt sich isbsodr auf Rstaurirugs- ud Istadhaltugsarbit. Di Hllig- ud Dockkapazität bträgt bis zu 00 To. Das schö Oldtimr-Schiff M/S Hlg immt Si zu ir imalig Fahrt mit, auf dr Si das südlich Fy ud d Svdborg Sud vo dr schöst Sit sh. M/S Hlg wurd ach d Zichug ds Schiffsbaurs Wbr i dr J. Rig-Adrss ibswrft gbaut. Dr Schiffsrumpf ist aus Holz ud kostt damals 00 Kro. J. Rig-Adrs Shipyard, which was stablishd i by Jrg RigAdrs, is o of Dmark s oldst Sail ship yards. Th yard has throughout th yars built approximatly 00 ships, whr may of ths ships still sail o i good coditio. Th yard fuctios as a rpair yard today, spcially coctratd o rstorig ad maitac. Th stocks ad dock capacity is up to 00 tos. Spcifikatior: Farts Typ: Passagr Færg Hovdmotor: Scaia DS 0 kw/ hk Lægd ovr alt/brdd/dybg: 0,/,/, m BRT/Ntto Toag/DWT:,/,/ t stighd kob:,0 Spzifikatio: Fahrzugtyp: Passagirfähr uptmotor: Scaia DS 0 kw/ PS Läg übr alls/brit/tif: 0,/,/, m BRT/Ntto Toag/DWT:,/,/ t Gschwidigkit i Kot:,0 Go sailig with th bautiful vtra ship M/S Hlg o a uiqu sailig trip ad xpric Southr Dmark from it s most bautiful sid. M/S Hlg is dsigd by aval architct Wbr ad is built at J. Rig-Adrs s ship yard i. Th hull is mad of wood ad cost.00 kror to Spcificatios: Vssl Typ: Mai gi: Lgth (LOA)/Brath/Draft: BRT/Ntto Toag/DWT: Spd kots: Passgr Frry Scaia DS 0 kw/ hk 0,/,/, m,/,/ t,0 Das Maritimt Ctr vrmittlt Sgltörs mit alt, rhaltswrt Sglschiff. Im Sommr ka ma ab Slskibsbro a ir Tagstour durch di Islwlt tilhm. uf Si Ihr Tickt im Maritimt Ctr odr im Frmdvrkhrsamt. I usrm Lagrvrkauf kö Si Produkt dr Isl kauf ud divrs Iformatio übr das Gbit rhalt. A dr Slskibsbro (Sglrkai) lig 0 historisch Schiff, di mit ihrr Gschicht vorgstllt wrd. A dr Außsit ds is lig di groß Sglr. Das Maritimt Ctr vrastaltt zährig i Rih kulturllr Aktivität. Frag Si im Maritimt Ctr ach dm aktull Vrastaltugskaldr odr iformir Si sich übr Das Maritimt Ctr fid Si im alt flagr am Horka. Th Maritim Ctr is i charg of chartrig sailig trips with old prsrvatio worthy Sail ships. I th summrtim, it is possibl to tak day trips out to th South Fu Archiplago, dpartig from Th Sailship Bridg. Buy your tickt at Th Maritim Ctr or at Th Tourist Offic. You ca buy itrstig products from th Archiplago i our Storhous shop, ad also fid iformatio about th ara. You ca s 0 historic vssls at Th Sailship Bridg which ar all prstd with thir history. O th outr sid of th bridg is th larg Sailships. Th Maritim Ctr offrs a rag of cultural activitis all yar roud. Ask for currt activitis at Th Maritim Ctr, or s mor at You ca fid Th Maritim Ctr i th old rbour Storhous at th Hoour MarCor 0-_

7 svdborg HAVN tr at d llr Klost Jrba dv Bro F v g ik s g r dr ad ad Kullig t. Pdr Stræd Jsss Mol vplads Slskibsbro M/S Hlg Maritimt Ctr a rk Ho Blg Hort dr K a ar/ Dr J. Rig-Adrss ibsværft Spildvad Gry watr Abwassr Ship wast Schiffsabfäll Oliholdigt affald Oily wast Ölhaltig Abfäll Trailrramp Towig ara Erhvrvska Commrcial Quay dl Ko Bukrstatio Bukr statio Bukr statio Frskvad Spild- og budvadspump Frsh watr Wast- ad bilgwatr pump Trikwassr Ab- ud LzWassrPump Motorværkstd Egi rpair Motorwrkst Boat quipmt Bootsausstug v Abfalltsorgug av Wast sortig r H Milstatio t Gbührautomat Ifo-Raum Wäsch Waschraum/Toiltt Tickt Machi Ifo-room Laudry Showr & Toilt tr Ifo-rum Vaskri Bad & Toilt Tåsig / Thur ll rs Rdigskras Pulvrslukkr Ophalrgr Rttugsrig Lifbuoy Powdr Extiguishr Pulvrlöschr Schwaz Gtrib Brail r d Dutsch Hu Fr Eglish Dask ads Pl ds D r hr Si sid hir You ar hr Slriformatio Iformatio für Sglr Iformatio Vi bydr dig vlkomm til Svdborg v og håbr bsgt blivr bhagligt! Willkomm im f vo Svdborg! Wir wüsch Ih i aghm Aufthalt. W wlcom you to Svdborg rbour ad hop that your stay with us will b plasat! vpg og havkort Du btalr havpg vd at kb billt i billtautomat. Billtt skal placrs syligt på di båd. Billtautomat r dgåb. I billtautomat ka du også kb t havkort, som givr adg til havs facilittr. Billtautomatrs placrig frmgår af kortt. Flg vldig på automat. Du ka btal md DKK, Euro, Dakort og itratioal krditkort. fabb ud fkart Zur Etrichtug dr fgbühr lös Si bitt i Tickt im Automat. Diss ist gut sichtbar am Boot azubrig. Dr Automat ist Tag ud Nacht i Btrib. Im Automat kö Si auch i fkart kauf, mit dr Si Zug zu all Eirichtug ds fs hab. Di Lag dr Automat ist aus dr rt rsichtlich. Bitt bfolg Si di Awisug auf dm Automat. Si kö i DKK, Euro, pr Dakort ud mit itratioal Krditkart zahl. rbour moy ad rbour card You ca pay rbour moy by buyig a tickt from th tickt machi. Th tickt must b visibly displayd o your boat. Th tickt machi is op hours. You ca also buy a harbour card i th tickt machi that givs you accss to th harbour facilitis. Th locatio of th tickt machis ca b s o th map of th harbour ara. Plas follow th istructios o th tickt machi. You ca pay with DKK, Euro, Dacard ad itratioal crdit cards Facilittr vs primær facilittr r samlt i vors flydd havkotor. Toilt, bad og vaskri r i stutag. Billtautomat r i stutag. På all bror r dr forsyig til l og vad. I bygig fids dsud t INFO-rum md iformatio, TV, pc r md itrtadg og forskllig brochurr og kort. Prisr og btalig Dtalrt prislist fids i INFO-rummt. Btalig for facilittr skr md havkort som ka kbs i billtautomat. Affald Affald bds sortrt i milstatio. S placrig på kortt. Svdborg v vkotort Jsss Mol 00 Svdborg Tlf Åbt Eirichtug Di primär firichtug fid Si i usrm schwimmd famt. Toiltt, Waschräum ud Wäschri lig im Erdgschoss. Dr Gbührautomat bfidt sich im Erdgschoss. Strom- ud Wassrvrsorgug ist auf all Algr vorhad. Im Gbäud gibt s außrdm i INFO-Raum mit Iformatio, Frsh, PCs mit Itrtzug ud vrschid Broschür ud rt. Facilitis Th harbour s primary facilitis ar all availabl at our floatig harbour offic. Toilt, bath ad laudrtt ar situatd o th groud floor. Thr is a tickt machi o th groud floor. Watr ad lctricity supply is availabl o all bridgs. Thr is also a INFO-room, TV, computr with itrt accss, various brochurs ad maps at th harbour offic. Pris ud Zahlug Di ausführlich Prislist ligt im INFO-Raum aus. Di Nutzug dr Eirichtug ist mit dr fkart zu bzahl, di i d rtautomat glöst wrd kö. Prics ad Paymt Thr is a dtaild priclist i th INFO-room. A harbour card is usd to pay for facilitis ad ca b bought at th tickt machi. Abfall Wir bitt um Abfalltrug i d tsprchd Abfalltsorgugsalag. Di Lag ist dr rt zu thm. Rubbish Plas sort your rubbish at th viromt statio. Th locatio ca b s o th map. Svdborg f famt Jsss Mol 00 Svdborg Tl Öffugszit: Uhr Svdborg rbour rbour Offic Jsss Mol 00 Svdborg Pho: Opig hours: MarCor 0-_w

8 v llr svdborg HAVN dr lads s P Blg av v Jsss Mol tr rs ll dv r H H ud t Tåsig / Thur J. Rig-Adrss ibsværft Fr d Klost M/S Hlg Frd Bro Dask Eglish Dutsch Ifo-rum Vaskri Bad & Toilt Tickt Machi Ifo-room Laudry Showr & Toilt Gbührautomat Ifo-Raum Wäsch Waschraum/Toiltt Milstatio Wast sortig Abfalltsorgug Spildvad Gry watr Abwassr Ship wast Schiffsabfäll Oliholdigt affald Oily wast Ölhaltig Abfäll Trailrramp Towig ara Erhvrvska Commrcial Quay dl Ko Bukrstatio Bukr statio Bukr statio Frskvad Spild- og budvadspump Frsh watr Wast- ad bilgwatr pump Trikwassr Ab- ud LzWassrPump Motorværkstd Egi rpair Motorwrkst Boat quipmt Bootsausstug Ho rka Jrba t. Pdr Str æd vplads Kullig Maritimt Ctr r Slskibsbro d Hort ar/ Dr D r hr Si sid hir You ar hr Vlkomm til Svdborg v! Zwisch f ud mittlaltrlichr Stadt, i aktiv dlshaf rlb, Schiff komm ud gh zu sh, ud im Ztrum dr Kulturvrastaltug zu si To b o th dg of a mdival tow, to xpric a activ commrcial harbour, to s ships, com ad go, ad to b i th middl of cultural vts. -Alt dt gr t ophold i Svdborg v til ogt -macht i Aufthalt im f vo Svdborg zu im bsodr Erlbis. -All of this maks a visit to Svdborg rbour somthig spcial. I Svdborg v r histori lvd. Hr fidr du sid om sid æst all havs lmtr. Ikk all md d opridlig aktivittr, m dog vlbvard: træ- og stålskibsværftt, tmm, sværkt, færghav, pakhus, kor- og fodrstofområdt, toldbod og havkotort. På Frd og vd Maritimt Ctr r t lvd træskibsmil. Dr f vo Svdborg ist lbdig Gschicht. Sit a Sit fidt ma hir fast all Elmt is fs. Nicht immr mit d ursprüglich Aktivität, abr immr gut rhalt: Schiffswrft für Schiff aus Holz ud Stahl, Bauhof, Gaswrk, Fährhaf, Lagr, Gtridud Futtrmittllagr, Zoll- ud famt. Auf Frd ud am Maritimt Ctr hrrscht rgs Trib rud um di Holzschiff. History i Svdborg rbour is still thrivig. Hr you will fid almost all of th harbours lmts. Not all of thm with th origial activitis, yt a wll-prsrvd Wood ad Stl ship yard, a Timbr yard, a Gas Plat, th Frry rbour, Storhouss, a Cor ad foodstuff ara, th Customs Duty ad th rbour offic. O Frdrik Islad ad bsid th Maritim Ctr is a thrivig Sailig ship viromt. Dr f vo Svdborg vrsucht, u Wg dr ftwicklug zu fid: Davo zug i us schwimmds Srvicgbäud ud u Algr i im Stil, dr zu dm ursprüglich Umfld passt. Hir ka ma Kultur rlb odr sich bim Grill auf dm u, schwimmd Erlbisbrich Blg (di Wll) tspa. Dirkt am i ligt dr fpark. Fußballplatz, atigbah, Spilplatz ud Bpflazug sid Trffpukt für all Gratio ud sorg für Lb ud gslligs Bisammsi. Svdborg rbour is tryig to fid iovativ ways of dvlopig th harbour: a w floatig srvic buildig ad w bridgs i a styl that matchs th origial viromt. Expric cultur or rlax by th grill situatd o th w floatig xpritial room Th Wav. Dirctly o th quay is a rbour park with ball playfild, skatig ara, playgroud ad gr aras that cocts gratios ad crats a livly ad cosy atmosphr. At vær på kat af middlaldrby, at oplv aktiv rhvrvshav, at s på skib dr kommr og går, og at vær midt i kulturll bgivhdr. Svdborg v forsgr at fid y v for havs udviklig: y flydd srvicbygig og y bror i stil dr spillr samm md dt opridlig mil. Oplv kultur llr slap af vd grill på dt y flydd oplvlssrum Blg. Og dirkt på ka fids vpark, som md boldba, skatigområd, lgplads og bplatig samlr gratior og skabr liv og hygg. Bdst hils vmstr s Sby og hl madskabt. Mit frudlichm Gruß fmistr s Sby ud si Tam. Bst rrds rbour mastr s Sby ad tam. Rdigskras Pulvrslukkr Ophalrgr Rttugsrig Lifbuoy Powdr Extiguishr Pulvrlöschr Schwaz Gtrib Brail r J. Rig-Adrss ibsværft M/S Hlg Maritimt Ctr & Slskibsbro J. Rig-Adrs ibsværft, som i blv grudlagt af Jrg Rig-Adrs, r t af Damarks ældst træskibsværftr. Værftt har i års lb byggt op mod 00 træskib, hvoraf mag stadig slr vidr i fist stil. Værftt fugrr i dag som t rparatiosværft, især koctrrt om rstaurrig og vdligholdls. Bddigs- og dokkapacitt r op til 00 tos. Tag md dt smukk vtraskib M/S Hlg på ståd sltur og oplv Sydfy og Svdborg Sud fra d smukkst sid. M/S Hlg r tgt af skibskostruktr Wbr og r byggt hos J. Rig-Adrss ibsværft i. rogt r af træ og kostd dg.00 kror. Maritimt Ctr formidlr sltur md d ml bvarigsværdig slskib. Om sommr ka ma komm md på dagstur ud i havt md afg fra Slskibsbro. Kb di billt hos Maritimt Ctr llr på turistkotort. I vors pakhusbutik ka du kb spædd produktr fra r og få forskllig iformatio om områdt. Vd Slskibsbro ka du s 0 historisk fartr dr r hvr blivr præstrt md drs histori. På ydrsid af bro liggr d stor slskib. Maritimt Ctr udbydr hl årt rækk kulturll aktivittr. Sprg i Maritimt Ctr hvad dr skr top u llr s mr på Maritimt Ctr fidr du i dt ml havpakhus vd Horka. Di vo Jrg Rig-Adrs ggrüdt Wrft ist Dämarks ältst Wrft für Holzboot. Im Lauf dr Jahr wurd i disr Wrft a di 00 Holzschiff gbaut, vo d vil ach wi vor i bstm Stil sgl. Hut wird di Wrft für Rparaturarbit gutzt ud ma koztrirt sich isbsodr auf Rstaurirugs- ud Istadhaltugsarbit. Di Hllig- ud Dockkapazität bträgt bis zu 00 To. Das schö Oldtimr-Schiff M/S Hlg immt Si zu ir imalig Fahrt mit, auf dr Si das südlich Fy ud d Svdborg Sud vo dr schöst Sit sh. M/S Hlg wurd ach d Zichug ds Schiffsbaurs Wbr i dr J. Rig-Adrss ibswrft gbaut. Dr Schiffsrumpf ist aus Holz ud kostt damals 00 Kro. J. Rig-Adrs Shipyard, which was stablishd i by Jrg RigAdrs, is o of Dmark s oldst Sail ship yards. Th yard has throughout th yars built approximatly 00 ships, whr may of ths ships still sail o i good coditio. Th yard fuctios as a rpair yard today, spcially coctratd o rstorig ad maitac. Th stocks ad dock capacity is up to 00 tos. Spcifikatior: Farts Typ: Passagr Færg Hovdmotor: Scaia DS 0 kw/ hk Lægd ovr alt/brdd/dybg: 0,/,/, m BRT/Ntto Toag/DWT:,/,/ t stighd kob:,0 Spzifikatio: Fahrzugtyp: Passagirfähr uptmotor: Scaia DS 0 kw/ PS Läg übr alls/brit/tif: 0,/,/, m BRT/Ntto Toag/DWT:,/,/ t Gschwidigkit i Kot:,0 Go sailig with th bautiful vtra ship M/S Hlg o a uiqu sailig trip ad xpric Southr Dmark from it s most bautiful sid. M/S Hlg is dsigd by aval architct Wbr ad is built at J. Rig-Adrs s ship yard i. Th hull is mad of wood ad cost.00 kror to Spcificatios: Vssl Typ: Mai gi: Lgth (LOA)/Brath/Draft: BRT/Ntto Toag/DWT: Spd kots: Passgr Frry Scaia DS 0 kw/ hk 0,/,/, m,/,/ t,0 Das Maritimt Ctr vrmittlt Sgltörs mit alt, rhaltswrt Sglschiff. Im Sommr ka ma ab Slskibsbro a ir Tagstour durch di Islwlt tilhm. uf Si Ihr Tickt im Maritimt Ctr odr im Frmdvrkhrsamt. I usrm Lagrvrkauf kö Si Produkt dr Isl kauf ud divrs Iformatio übr das Gbit rhalt. A dr Slskibsbro (Sglrkai) lig 0 historisch Schiff, di mit ihrr Gschicht vorgstllt wrd. A dr Außsit ds is lig di groß Sglr. Das Maritimt Ctr vrastaltt zährig i Rih kulturllr Aktivität. Frag Si im Maritimt Ctr ach dm aktull Vrastaltugskaldr odr iformir Si sich übr Das Maritimt Ctr fid Si im alt flagr am Horka. Th Maritim Ctr is i charg of chartrig sailig trips with old prsrvatio worthy Sail ships. I th summrtim, it is possibl to tak day trips out to th South Fu Archiplago, dpartig from Th Sailship Bridg. Buy your tickt at Th Maritim Ctr or at Th Tourist Offic. You ca buy itrstig products from th Archiplago i our Storhous shop, ad also fid iformatio about th ara. You ca s 0 historic vssls at Th Sailship Bridg which ar all prstd with thir history. O th outr sid of th bridg is th larg Sailships. Th Maritim Ctr offrs a rag of cultural activitis all yar roud. Ask for currt activitis at Th Maritim Ctr, or s mor at You ca fid Th Maritim Ctr i th old rbour Storhous at th Hoour MarCor 0-_

9 Eglish Dutsch Ifo-rum Vaskri Bad & Toilt Tickt Machi Ifo-room Laudry Showr & Toilt Gbührautomat Ifo-Raum Wäsch Waschraum/Toiltt Milstatio Wast sortig Abfalltsorgug Spildvad Gry watr Abwassr Ship wast Schiffsabfäll Oliholdigt affald Oily wast Ölhaltig Abfäll Trailrramp Towig ara Erhvrvska Commrcial Quay dl Ko Bukrstatio Bukr statio Bukr statio Frskvad Spild- og budvadspump Frsh watr Wast- ad bilgwatr pump Trikwassr Ab- ud LzWassrPump Motorværkstd Egi rpair Motorwrkst Boat quipmt Bootsausstug ar/ Dr Hort r Kullig d Maritimt Ctr Bro vplads t. Pdr Str æd Jrba Rttugsrig Lifbuoy Powdr Extiguishr Pulvrlöschr Schwaz Gtrib Brail r rka Rdigskras Pulvrslukkr Ophalrgr Ho svdborg HAVN Slskibsbro Klost Frd M/S Hlg Fr d J. Rig-Adrss ibsværft Tåsig / Thur tr Jsss Mol Blg Huds Plads r H av v dr D r hr Si sid hir You ar hr Slriformatio v Iformatio für Sglr llr t dv ll rs Dask Iformatio Vi bydr dig vlkomm til Svdborg v og håbr bsgt blivr bhagligt! Willkomm im f vo Svdborg! Wir wüsch Ih i aghm Aufthalt. W wlcom you to Svdborg rbour ad hop that your stay with us will b plasat! vpg og havkort Du btalr havpg vd at kb billt i billtautomat. Billtt skal placrs syligt på di båd. Billtautomat r dgåb. I billtautomat ka du også kb t havkort, som givr adg til havs facilittr. Billtautomatrs placrig frmgår af kortt. Flg vldig på automat. Du ka btal md DKK, Euro, Dakort og itratioal krditkort. fabb ud fkart Zur Etrichtug dr fgbühr lös Si bitt i Tickt im Automat. Diss ist gut sichtbar am Boot azubrig. Dr Automat ist Tag ud Nacht i Btrib. Im Automat kö Si auch i fkart kauf, mit dr Si Zug zu all Eirichtug ds fs hab. Di Lag dr Automat ist aus dr rt rsichtlich. Bitt bfolg Si di Awisug auf dm Automat. Si kö i DKK, Euro, pr Dakort ud mit itratioal Krditkart zahl. rbour moy ad rbour card You ca pay rbour moy by buyig a tickt from th tickt machi. Th tickt must b visibly displayd o your boat. Th tickt machi is op hours. You ca also buy a harbour card i th tickt machi that givs you accss to th harbour facilitis. Th locatio of th tickt machis ca b s o th map of th harbour ara. Plas follow th istructios o th tickt machi. You ca pay with DKK, Euro, Dacard ad itratioal crdit cards Facilittr vs primær facilittr r samlt i vors flydd havkotor. Toilt, bad og vaskri r i stutag. Billtautomat r i stutag. På all bror r dr forsyig til l og vad. I bygig fids dsud t INFO-rum md iformatio, TV, pc r md itrtadg og forskllig brochurr og kort. Prisr og btalig Dtalrt prislist fids i INFO-rummt. Btalig for facilittr skr md havkort som ka kbs i billtautomat. Affald Affald bds sortrt i milstatio. S placrig på kortt. Svdborg v vkotort Jsss Mol 00 Svdborg Tlf Åbt Eirichtug Di primär firichtug fid Si i usrm schwimmd famt. Toiltt, Waschräum ud Wäschri lig im Erdgschoss. Dr Gbührautomat bfidt sich im Erdgschoss. Strom- ud Wassrvrsorgug ist auf all Algr vorhad. Im Gbäud gibt s außrdm i INFO-Raum mit Iformatio, Frsh, PCs mit Itrtzug ud vrschid Broschür ud rt. Facilitis Th harbour s primary facilitis ar all availabl at our floatig harbour offic. Toilt, bath ad laudrtt ar situatd o th groud floor. Thr is a tickt machi o th groud floor. Watr ad lctricity supply is availabl o all bridgs. Thr is also a INFO-room, TV, computr with itrt accss, various brochurs ad maps at th harbour offic. Pris ud Zahlug Di ausführlich Prislist ligt im INFO-Raum aus. Di Nutzug dr Eirichtug ist mit dr fkart zu bzahl, di i d rtautomat glöst wrd kö. Prics ad Paymt Thr is a dtaild priclist i th INFO-room. A harbour card is usd to pay for facilitis ad ca b bought at th tickt machi. Abfall Wir bitt um Abfalltrug i d tsprchd Abfalltsorgugsalag. Di Lag ist dr rt zu thm. Rubbish Plas sort your rubbish at th viromt statio. Th locatio ca b s o th map. Svdborg f famt Jsss Mol 00 Svdborg Tl Öffugszit: Uhr Svdborg rbour rbour Offic Jsss Mol 00 Svdborg Pho: Opig hours: MarCor 0-_s

Wie groß muss meine Stichprobe sein, damit sie repräsentativ ist? Wie viele Einheiten müssen befragt werden? Was heißt "Repräsentativität"?

Wie groß muss meine Stichprobe sein, damit sie repräsentativ ist? Wie viele Einheiten müssen befragt werden? Was heißt Repräsentativität? Wi groß muss mi Stichprob si, damit si rprästativ ist? Wi vil Eihit müss bfragt wrd? Was hißt "Rprästativität"? vo Ptr vo dr Lipp (Fbruar 0) Stichwort: Stichprobumfag, Stichprobplaug, Rprästativität, gschichtt

Mehr

Willkommen an Bord Welcome on Board. Bremerhaven. Die Stadt hat Küste. The City on the Coast

Willkommen an Bord Welcome on Board. Bremerhaven. Die Stadt hat Küste. The City on the Coast Willkommen an Bord Welcome on Board Bremerhaven Die Stadt hat Küste The City on the Coast Maritime Moderne mit Tradition und Zukunft Maritime Modernity with a Distinctive Past and Thriving Future Unsere

Mehr

The way. Herbert Grönemeyer Der Weg

The way. Herbert Grönemeyer Der Weg Herbert Grönemeyer Der Weg Ich kann nicht mehr sehen trau nicht mehr meinen Augen. Kann kaum noch glauben Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge um aufzugeben. Es wäre auch zu früh weil immer

Mehr

BASIC GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK

BASIC GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK BASIC GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK Basic German: A Grammar and Workbook comprises an accessible reference grammar and related exercises in a single volume. It introduces German people and culture through

Mehr

DALI SUB E-12 F MANUAL

DALI SUB E-12 F MANUAL MEGALINE EUPHONIA HELICON MK2 MENTOR IKON MK2 LEKTOR N ZENSOR CONCEPT SUBWOOFER DALI ZENSOR M A NUA L ENGLISH - DEUTSCH - DANSK Item No. 951043-0-0F MEGALINE EUPHONIA HELICON MK2 MENTOR IKON LEKTOR CONCEPT

Mehr

FAMILY AND KIDS. WWW. altabadia.org DE/GB CORVARA COLFOSCO LA VILLA SAN CASSIANO BADIA LA VAL

FAMILY AND KIDS. WWW. altabadia.org DE/GB CORVARA COLFOSCO LA VILLA SAN CASSIANO BADIA LA VAL / FAMILY AND KIDS AKTIVITÄTEN FÜR DIE GANZE FAMILIE ACTIVITIES FOR THE WHOLE FAMILY CORVARA COLFOSCO LA VILLA SAN CASSIANO BADIA LA VAL WWW. altabadia.org INHALTSVERZEICHNIS 05 Leichte Wanderwege für Familien

Mehr

Liebe Gäste und Freunde vom Hotel Alpina

Liebe Gäste und Freunde vom Hotel Alpina Liebe Gäste und Freunde vom Hotel Alpina In diesem Serviceleitfaden finden Sie eine Auflistung von unseren Hotelleistungen und wichtige Informationen für Ihren Urlaub am Arlberg. Sollten Sie weitere Wünsche

Mehr

INTERMEDIATE GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK

INTERMEDIATE GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK 0 0 0 0 INTERMEDIATE GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK Intermediate German is designed for learners who have achieved basic proficiency and wish to progress to more complex language. Its units present a broad

Mehr

all day long ein Spaghettiträger-Top zum toben und lümmeln, zum schick sein und wohlfühlen!

all day long ein Spaghettiträger-Top zum toben und lümmeln, zum schick sein und wohlfühlen! all day log Spagrägr-Top zum ob ud lümml, zum scck s ud wolfül! all day log s scös ud facs Top d Größ 74/80 122/128. Gä wrd s aus dbar Soff (Jrsy, Irlock, lcr Swa) ud s ka m odr o Büdc gä wrd. Es sz sr

Mehr

www.iberotel.com Iberotel so lässt es sich leben. Iberotel this is the life.

www.iberotel.com Iberotel so lässt es sich leben. Iberotel this is the life. www.iberotel.com Iberotel so lässt es sich leben. Iberotel this is the life. 03 Hereinspaziert! Please come in! Bei Iberotel empfangen wir Sie mit offenen Armen. Nur für Ihren Alltag ist hier kein Platz.

Mehr

Hotels und mehr hotels and more. othenburg. Hotels Gasthöfe Pensionen Privatzimmer Ferienwohnungen. Rothenburg ob der Tauber: Romantik erleben.

Hotels und mehr hotels and more. othenburg. Hotels Gasthöfe Pensionen Privatzimmer Ferienwohnungen. Rothenburg ob der Tauber: Romantik erleben. Rothenburg ob der Tauber: Romantik erleben. 05 Hotels Gasthöfe Pensionen Privatzimmer Ferienwohnungen Hotels und mehr hotels and more othenburg ob der Tauber Rothenburg ob der Tauber ist einzigartig. Wie

Mehr

Safety in the. Sicherheit im

Safety in the. Sicherheit im Safety in the NORWEGIAN MOUNTAINS How to stay safe when hiking Sicherheit im norwegischen Gebirge Gefahrlos unterwegs CONTENTS Travelling in the Norwegian mountains 4-7 The Norwegian mountain code 8-23

Mehr

So nah waren die Römer noch nie! www.carnuntum.co.at

So nah waren die Römer noch nie! www.carnuntum.co.at Colonia Septimia Aurelia Antoniniana Karnuntum So nah waren die Römer noch nie! www.carnuntum.co.at PETRONELL-CARNUNTUM CARNUNTUM SO NAH WAREN DIE RÖMER NOCH NIE! CARNUNTUM The Romans have never been so

Mehr

MAL/MA Awning blind Markise Store extérieur Markise

MAL/MA Awning blind Markise Store extérieur Markise MAL/MA Awning blind Markise Store extérieur Markise VAS 450821-0208 1 2 3 4 A 1a a B ENGLISH: Contents of packaging 1 : Awning blind 2 : Plastic profile 3 : Screws, rawlplugs, pin, bushing and cord retainer

Mehr

KALTARBEITSSTAHL COLD WORK TOOL STEEL

KALTARBEITSSTAHL COLD WORK TOOL STEEL KALTARBEITSSTAHL COLD WORK TOOL STEEL Qua li ta ti ver Vergleich der wich tigs ten Ei gen schafts merk ma le Qua li ta ti ve com pa ri son of the ma jor steel pro per ties Marke / Grade BÖHLER Ver schleiß

Mehr

Kurzanleitung Deutsch

Kurzanleitung Deutsch Kurzanleitung Deutsch Vielen Dank, dass Sie sich für ein a-rival Navigationssystem entschieden haben. Eine gute Wahl! Im Falle eines Falles sind wir natürlich auch nach dem Kauf für Sie da. Bei technischen

Mehr

Leben und Investieren im Landkreis Oberspreewald-Lausitz Living and investing in the Oberspreewald-Lausitz district. www.osl-online.

Leben und Investieren im Landkreis Oberspreewald-Lausitz Living and investing in the Oberspreewald-Lausitz district. www.osl-online. Leben und Investieren im Landkreis Oberspreewald-Lausitz Living and investing in the Oberspreewald-Lausitz district www.osl-online.de familiäre, internationale Studienatmosphäre hervorragende Studienbedingungen

Mehr

National Quali cations SPECIMEN ONLY

National Quali cations SPECIMEN ONLY AH National Quali cations SPECIMEN ONLY SQ16/AH/01 German Reading and Translation Date Not applicable Duration 1 hour and 30 minutes Total marks 50 SECTION 1 READING 30 marks Attempt ALL questions. Write

Mehr

Wie Menschen Affen sehen Looking at apes. Ausstellung zu Mieten

Wie Menschen Affen sehen Looking at apes. Ausstellung zu Mieten Neanderthal Museum WIE Menschen AFFEN sehen Loooking at Apes Wie Menschen Affen sehen Looking at apes Ausstellung zu Mieten Travelling Exhibition 1 An jedem neuen Tag erheben sich auf unserem Planeten

Mehr

Vielfalt als Bereicherung Diversity as Enrichment

Vielfalt als Bereicherung Diversity as Enrichment Vielfalt als Bereicherung Diversity as Enrichment Vorwort Preface Die Begegnung mit anderen kulturellen Kontexten ist in der modernen Welt zu einer alltäglichen Erscheinung geworden: Sowohl Globalisierung

Mehr

Wer ich bin und was ich tue

Wer ich bin und was ich tue KAPITEL 1 Wer ich bin und was ich tue GOALS This chapter extends sts. listening and speaking skills to exchange personal information. Sts. will continue to respond with single words, but short phrases

Mehr

Edition 1 March 2015 BIS NEWS BIS MAIFEST & OPEN DAY. Sunday 10.05.2015 Haimhausen Campus 11:00-15:00 A COMMUNITY OF LEARNERS

Edition 1 March 2015 BIS NEWS BIS MAIFEST & OPEN DAY. Sunday 10.05.2015 Haimhausen Campus 11:00-15:00 A COMMUNITY OF LEARNERS Save the date! Edition 1 March 2015 BIS NEWS A COMMUNITY OF LEARNERS Sunday 10.05.2015 Haimhausen Campus 11:00-15:00 BIS MAIFEST & OPEN DAY BIS NEWS City Campus Plan 2 BIS Primary City Campus Ground Level

Mehr

Wir sind schon sehr gespannt, was wir für Sie tun können. We look forward to seeing what we can do for you.

Wir sind schon sehr gespannt, was wir für Sie tun können. We look forward to seeing what we can do for you. Wir sind schon sehr gespannt, was wir für Sie tun können. We look forward to seeing what we can do for you. Das Spannendste für uns ist das, was Sie draus machen. The most exciting thing for us is what

Mehr

15 Years one world foundation free education unit Sri Lanka

15 Years one world foundation free education unit Sri Lanka 15 Years one world foundation free education unit Sri Lanka one world foundation Direktorin / Director: Kathrin Messner office Vienna Hofmühlgasse 17/2/25 1060 Vienna, Austria T: +43 (0)1 533 58 40-33

Mehr

AKTO. Klaas de Jong. Jolanda Linschooten

AKTO. Klaas de Jong. Jolanda Linschooten AKTO Klaas Jong Jolanda Linschoot Välkomm till ditt nya Hilleberg Akto! Du har investerat i ett högkvalitetstält, så tag väl hand om t. Vi rekommrar att du läser instruktionshäftet noggrant innan du sätter

Mehr

Fürstlich wohnen am Herzogin Garten Royal Living at the Herzogin Garten. Mietwohnungen Apartments for rent

Fürstlich wohnen am Herzogin Garten Royal Living at the Herzogin Garten. Mietwohnungen Apartments for rent Fürstlich wohnen am Herzogin Garten Royal Living at the Herzogin Garten Mietwohnungen Apartments for rent Herzlich willkommen in der Residenz am Zwinger Warmly welcome in the Residenz am Zwinger Das Projekt

Mehr

Die Schönheit mehrwertes Beauty of Value

Die Schönheit mehrwertes Beauty of Value Die Schönheit Des mehrwertes The Beauty of Added Value Deutschlands größte Studie zur Bedeutung von Design für den Unternehmenserfolg Germany s biggest survey on the importance of design in corporate success

Mehr

450821-0500 MAL/MA 11-04-00 15:35 Side 1 MAL/MA. Awning blind Markise Store extérieur Markisette 450821

450821-0500 MAL/MA 11-04-00 15:35 Side 1 MAL/MA. Awning blind Markise Store extérieur Markisette 450821 450821-0500 MAL/MA 11-04-00 15:35 Side 1 MAL/MA Awning blind Markise Store extérieur Markisette 450821 450821-0500 MAL/MA 11-04-00 15:35 Side 2 Contents of packaging Inhalt der Verpackung Contenu de l

Mehr

Sehenswürdigkeiten & Ausflugsziele sights and attractions

Sehenswürdigkeiten & Ausflugsziele sights and attractions HOHE TAUERN Card Sehenswürdigkeiten & Ausflugsziele sights and attractions Übersichtskarte SalzburgerLand...... Klappkarte vorne Map SalzburgerLand...... Folding map front HOHE TAUERN Card Überblick.............

Mehr

Portalhaus/Halle 11. Ausblick trifft Funktionalität Functionality with a view

Portalhaus/Halle 11. Ausblick trifft Funktionalität Functionality with a view /Halle 11 Ausblick trifft Funktionalität Functionality with a view 2 Flexibilität ist unsere Sache Flexibility is our speciality Wir kommen Ihren Ideen räumlich entgegen. Ob Messe, Tagung, Kongress, Konzert,

Mehr