ROGEN ROGEN inch cm. 230 cm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "ROGEN ROGEN WWW.HILLEBERG.COM. inch cm. 230 cm"

Transkript

1 ROGEN inch cm in inch cm cm 95 Stuart Craig ROGEN All product features and measuremt values, including tt weight and pole lgth, may vary somewhat from what is shown in our catalog, other printed items, and on our web site. Such differces can occur because of alterations in the sign and production process and/or natural variations in the materials. EUROPE Hilleberg the Ttmaker AB Öneväg 34 S Frösön, Swed tel: +46 (0) fax: +46 (0) OUTSIDE OF EUROPE Hilleberg the Ttmaker, Inc NE 95th Street Redmond, WA USA tel: +1 (425) fax: +1 (425) toll free: 1 (866) (n. america only) Maria Svsson

2 Välkomm till ditt nya Hilleberg Rog! Du har investerat i ett högkvalitetstält, så tag väl hand om t. Vi rekommrar att du läser instruktionshäftet noggrant innan du sätter upp ditt tält och att du tränar ordtligt på att sätta upp och ta ner t innan du går ut på din första tur. Trots sin låga vikt är Rog mycket starkt om t används korrekt, m t kräver noggrann skötsel och handhavan för att fungera optimalt. Följ alla anvisningarna i tta häfte så kommer Rog att fungera väl för dig unr många år. Rog innehåller följan Yttertält i Kerlon 1000, hopkopplat med innertält. Montera linor 4 st med linsträckare. Två 377 cm x 9 mm stänger med lock tips och 127 cm x 9 mm stång med round tips. Markpinnar 12 st. Packpåsar för tält, stänger och pinnar. Extra stångl 1 st. Reparationshylsa 1 st. Instruktionsbok. obs: Det finns 12 fästpunkter för markpinnar. Man kan resa tältet med dast 2 markpinnar m vi rekommrar att du alltid använr alla markpinnar och linor eftersom vädret kan växla snabbt. Welcome to your new Hilleberg Rog! You have invested in a truly high-d, high quality tt, so take care of your investmt. We strongly recommd that you read these instructions completely before setting up your tt, and that you practice setting up your tt at home before taking it on a backcountry trip. Despite its light weight, the Rog is exceptionally strong if used correctly, but it does require proper care and handling to function at its full pottial. Follow ALL directions in this booklet. Doing this will sure the greatest longevity of your tt and the maximum befit to you. What s includ with the Rog One outer tt in Kerlon 1000 connected to one inner tt; 4 attached guy lines with line runners; two 377 cm x 9 mm poles with lock tips and one 127 cm x 9 mm pole with round ds ; 12 pegs; stuff bags for tt, poles and pegs; one spare pole section; one pole repair sleeve; and an instruction booklet. note: There are 12 possible peg points on the Rog. Basic pitching takes just two pegs, but we recommd that you carry and use the others, and that you make guy line use part of your normal routine, since weather in the backcountry is always unpredictable! Willkomm zu Deinem neu Hilleberg Rog! Du hast mit diesem Zelt ein hoch qualitatives Produkt erworb und solltest es auch mtsprechd handhab. Wir empfehl Dir, diese Anleitung vor m erst Aufbau Deines Zeltes gründlich durchzules und d Aufbau zu üb, bevor Du mit Deinem neu Zelt die erste Tour unternimmst. Trotz seines gering Gewichts ist das Rog bei korrekter Anwdung extrem belastbar. Um optimal zu funktionier, bedarf es jedoch sorgfältiger Pflege und Handhabung. Folge all Anleitung, so wirst Du an diesem Zelt lange Freu hab. Rog Inhalt Außzelt aus Kerlon 1000 mit eingebautem Innzelt. 4 vormontierte Abspannlein mit Leinspannern. Zwei 377 cm 9-mm-Zeltstang mit Lock Tips und eine 127 cm 9-mm-Zeltstange mit rund End. 12 Heringe. Packsäcke für Zelt, Gestänge und Heringe. 1 extra Stangsegmt, 1 Reparaturhülse und 1 Aufbauanleitung. achtung! Das Zelt besitzt 12 Ansatzpunkte für die Heringe. 2 davon werd minsts bötigt, damit das Zelt steht. Wir empfehl trotzm immer alle Heringe und Abspannlein zu verwd, da sich die Wetterbedingung schnell änrn könn. 2 3

3 1 2 Att välja tältplats 1 Välj så vindskyddad och jämn plats som möjligt, och fri från sådant som kan skada ditt tält. En konvex yta ger bättre spänning och minskar risk för vatt unr tältet. Viktigt om hantering av tältstängerna 2 4 Våra tältstänger är av högsta kvalitet, m är lättviktsprodukt som kräver korrekt hantering annars kan stång knäckas och i värsta fall leda till fara. Kasta aldrig ut stång för ihopsättning eftersom stånglarna kan få sprickor eller andra skador när slår ihop. Vik ut och sätt ihop sektion i taget. Se till att larna går ihop ordtligt och att inte glir isär eftersom glipa kan orsaka stångbrott. Choosing a tt site 1 Find a spot that is as protected as possible from the wind, and that is ev, level and free of anything that might damage your tt. A slightly convex site will create better stretch in the pitching and minimize moisture collecting unr the tt. Important note about pole usage 2 4 Our tt poles are the best available, but they are still lightweight aluminum. Incorrectly handled, a pole can break, which could be pottially dangerous. Never extd a pole by flinging it op, since the sections hitting each other can cause damage. Unfold each pole carefully, seat each section into place, and sure that pole sections do not pull apart during pitching, as the resulting gaps can lead to breakage. 3 4 Die Suche eines geeignet Zeltplatzes 4 1 Wähle ein Platz, r möglichst windgeschützt, eb und frei von Gegständ ist, die Dein Zelt beschädig könnt. Eine leicht konvex gewölbte Stelle gibt m Zelt eine bessere Spannung und Stabilität, und minimiert Nässeansammlung unter r Zeltfläche. Butzung s Gestänges 2 4 Unsere Gestänge sind von bester Qualität. Sie sind auf Leichtigkeit konzipiert und müss korrekt gehandhabt werd. Bei unsachgemäßer Verwdung könn sie brech und Deine Sicherheit gefährd. Werfe nie das Gestänge zum Zusammbau aus, es könnt dadurch Risse or anre Schäd tsteh! Entfalte je Stange und setze sorgfältig ein Segmt nach m anr zusamm. Achte darauf, dass die Teile beim Aufbau nicht auseinanrrutsch. Die dabei tstehd Spalt könn ein Stangbruch verursach. 5

4 1 Lägg ut och fäst tältet 1 Lägg ut tältet. Om t blåser hårt, fäst lina i din ryggsäck eller annat tungt föremål. 2 & 3 Fäst fotänd (markerad med Hilleberg logo) mot vind. obs: Fäst markpinnarna i fastknutna linslingorna. 4 Markpinnarna ska tryckas ner helt och hållet i 45 grars vinkel. 5 Om t ej går att få ner pinn i rätt vinkel är t bättre att använda flackare vinkel än att låta l av pinn sticka upp ur mark. 6 & 7 Om t är årt att få ner pinn, använd ett hårt föremål för att pressa eller slå ner pinn Lay out and peg the tt 1 Lay out the tt, and, especially in windy conditions, use a guy line to secure the tt to a backpack or other heavy item. 2 & 3 Peg the foot d (marked with the large Hilleberg logo) into the wind. note: put the pegs through the knotted line. 4 Press in the pegs completely at about a 45 angle to the surface of the ground. 5 It is better to use a shallower angle (closer to parallel to the surface) than it is to leave a peg sticking up from the ground. 6 & 7 If it is hard to get the pegs in, use a rock or other hard object to press or if necessary, to lightly hammer them in fully Ausbreit und Befestig s Zeltes 1 Breite das Zelt aus. Bei starkem Wind ist es ratsam, eine Abspannleine am Rucksack or an ein schwer Gegstand zu befestig. 2 & 3 Verankere das Fuß (mit grossem Hilleberg -Logo markiert) in Windrichtung mit Hering. achtung! Stecke die Heringe durch die geknotet Schlauf. 4 Presse die Heringe komplett in einem Winkel von ca 45 Grad in d Bod. 5 Sollte dies nicht möglich sein, ist ein flacherer Winkel besser als dass ein Teil s Herings nicht im Bod steckt. 6 & 7 Bütze ein hart Gegstand wn es schwierig ist, d Hering ganz in d Bod zu schlag. 6 7

5 SV Uppsättning 1 3 Säkerställ att stånghållarna är i sitt längsta läge. Skjut sedan igom stång hela väg gom kanal och fäst änd i öljett. Gör samma sak med d andra stång. 4 Skjut in resteran l av stängerna i sina kanal så böjer sig och sätt in stångändarna i öljetterna. 5 Spänn stånghållarna på bägge sidor. 6 Fäst markpinnarna i huvudänds hörnslingor. 7 9 Kontrollera att du inte trampar på tältet, öppna övre l av absidöppning, markerad med rött band och sätt in d korta stång i kanal. Spänn bant för att säkra att stång sitter kvar Drag ut stånghållarna på absirna i sitt längsta läge och fäst m med markpinnar. Se till att markpinnarna sitter helt nere i mark. (Se sid 7.) Drag åt stånghållarna så absirna är riktigt spända en Pitching the tt 1 3 Make sure the pole tsioner tabs are set to their longest, th push one pole all the way through its sleeve and secure one d into the grommet in the webbing tab. Repeat with the other pole. 4 Push on the other ds of the poles so that each arches into shape, and put the ds into the grommets. 5 Tight the pole tsioner straps on both sis. 6 Peg the head d corners through their knotted lines. 7 9 Making sure not to step on the outer tt, op the top of the vestibule marked with the red tape and insert the short pole into the sleeve. Tight the webbing strap to secure the pole in place Adjust the peg attachmt points on the vestibules to their longest, and peg them out, pressing the pegs fully into the soil (see page 7). Tight the adjusters to make the vestibules taut Zeltaufbau 1 3 Lockere alle Kanalspanner vollständig. Schiebe eine lange Stange durch d Stangkanal und setze das herauskomm Stang in die Öse r Bodlasche ein. Verfahre so mit r zweit lang Stange. 4 Schiebe die Stang vollständig in ihre Stangkanäle, bis sie sich aufwölb, und setze die frei End in die Ös. 5 Straffe die Kanalspanner sofort beirseits an. 6 Verankere die Heringe in d geknotet Schlauf am Kopf. 7 9 Vermei es, auf das Zelt zu tret. Öffne die rot markierte Seite r Absi oberhalb und führe die kurze Stange in d Kanal ein. Straffe d Kanalspanner an Stelle die Heringsbefestigung r Absid auf ihre maximale Länge ein. Verankere die Absid sorgfältig mit Hering (siehe Seite 7). Spanne die verstellbar Heringsbefestigung an, damit die Absid gestrafft sind. 9

6 1 2 Förankra tältet obs: Äv om Rog står bra med bara markpinnarna i absirna insatta, rekommrar vi att du alltid använr alla markpinnar och linor eftersom vädret kan ändra sig snabbt. 1 & 2 Drag ut linorna i sitt längsta läge och fäst m ligt skiss. Kontrollera att alla markpinnar är helt nere i mark i rätt vinkel (se sid 7.) 3 & 4 Extra linfäst vid absirnas blixtlås ger möjlighet att, vid behov, fästa extra linor. obs: Tältlinorna skall vara spända m inte så mycket att ändrar tältets form. Anchoring the tt note: While the Rog is fully pitched with just the two vestibules pegged out, we recommd that you always use all the pegs and all guy lines since weather conditions can change quickly. 1 & 2 Make sure all the guy lines are set to their longest lgth, and peg out the guy lines as shown in the illustration. Make sure the pegs are fully pressed into the ground at the proper angle (see page 7). 3 & 4 Attachmt loops along the trances zipper lines allow for the addition of more guy lines if necessary. note: The guy lines should be taut, but not so tight that they form the tt Verankern s Zeltes achtung! Auch wn das Rog durch bloßes Sichern r Absid gut steht, empfehl wir immer alle Heringe und Abspannlein einzusetz, da sich die Wetterbedingung schnell änrn könn. 1 & 2 Strecke die Lein so lang als möglich aus und positioniere sie so, dass das Zelt in alle Windrichtung stabil steht (siehe Skizze). Achte darauf, dass die Heringe richtig sitz (siehe Seite 7). 3 & 4 Zusätzliche Abspannlein könn an d Schlauf tlang r Eingänge befestigt werd. achtung! Die Zeltlein sollt nur so stark gespannt werd, dass sie nicht die Form s Zeltes veränrn. 11

7 Användning av yttertältets dörr 1 4 Bägge sidorna av yttertältets ingång kan rullas åt sidan och fästas. Detta innebär att du kan använda vilk sida du vill som ingång och ger äv maximal vtilation och utsikt i fint vär. 5 För att växla från a l på öppning till d andra, flytta toggl på pinnfästet till andra sidan av blixtlåset. 6 För att undvika att tyget fastnar i blixtlås är t bra att hålla ett finger framför blixtlåslöpar vid öppning och stängning. obs: Trampa aldrig på dörrflik eller låt d ligga på mark eftersom risk då är stor att t kommer jord, sand eller annat skräp i blixtlås, vilka då snart slutar fungera. Using the outer tt door 1 4 Both flaps on the outer tt doors can be rolled away completely and secured. This allows try from either si as well as a great way to maximize both vting and views in fine weather. 5 To change from one si of the try to the other, move the toggle on the peg tsioner to the ring on the other si of the zipper. 6 It is a good ia to keep your finger in the zipper as you op or close it. This keeps the door fabric from catching, and will increase the life of your zippers. note: Make sure not to step on the door, or to let it lay on the ground; this will drag the zipper in the dirt, and grit in the zipper will reduce its life span. 5 6 Butzung r Außzelteingänge 1 4 Die Eingänge sind sehr vielseitig. Bei Seit r Außzelteingänge könn aufgerollt und seitlich befestigt werd. Komplett geöffnet sorg sie für angehme Vtilation und Rundumsicht bei schönem Wetter. 5 Um die Eingangsseite zu wechseln, bringe einfach d Knebel r verstellbar Heringsbefestigung am gegüberliegd Ring s Reißverschlusses an. 6 Führe beim Öffn und Schließ ein Finger vor m Schieber tlang, um zu verhinrn, dass sich Gewebe im Reißverschluss verhakt. achtung: Vermei es auf die geöffnete Eingangstür zu tret or sie am Bod lieg zu lass, da Sand und Schmutz die Reißverschlüsse dauerhaft schädig

8 1 2 Användning av innertältsdörr 1 5 Båda innertältsingångarna kan öppnas helt och rullas åt sidan och säkras med toggle och resårband. obs: Låt aldrig dörrflikarna ligga på mark eller trampa på d eftersom t kan innebära att sand, jord eller annan smuts fastnar i blixtlåset och t slutar fungera. 3 4 Using the inner tt door 1 5 Both inner tt trances can be oped and fully rolled to the si and secured with the toggle and loop fasters. note: Make sure not to step on the doors, or to let them lay on the ground; this will drag the zipper in the dirt, and grit in the zipper will reduce its life span. 5 Butzung r Innzelteingänge 1 5 Bei Innzelteingänge könn vollständig geöffnet werd. Die zusammgerollt Innzelttür werd seitlich mit Knebel und Gummiband befestigt. achtung! Vermei es auf die geöffnet Eingangstür zu tret or sie am Bod lieg zu lass, da Sand und Schmutz die Reißverschlüsse dauerhaft schädig

9 1 2 Användning av vtilation 1 & 2 Öppning mellan yttertältets nerkant och mark och stora myggnätslarna i innertältet säkerställer konstant vtilation i alla vär. Försök alltid få bra vtilation eftersom t minskar risk för konds. 3 För maximal vtilation rulla undan och fäst bägge dörrlarna på båda sidorna. 4 För att öka skydt mot hård vind och dåligt vär kan du lossa band till stånghållarna på läsidan och spänna ner yttertältet på vindsidan. 3 Using the vtilation system 1 & 2 The gap betwe the Rog s outer tt and the ground and the large mesh panels on the inner tt doors sure constant air flow in all weather. However, it is a good ia to create as much air circulation as possible in your tt as this helps prevt condsation. 3 For maximum vtilation, roll up and secure both flaps of both the outer tt doors. 4 To provi more wind or weather protection on one si, loos the pole tsioners on the lee si and pull down on the outer tt and tight the pole tsioners on the windward si. 4 Butzung s Belüftungssystems 1 & 2 Das hoch angesetzte Außzelt und großzügige Mesh-Bereiche im Innzelt gewährleist eine konstante Luftzirkulation bei jem Wetter. Sorge stets für eine gute Vtilation, damit die Kondswasserbildung geminrt wird. 3 Zur maximal Durchlüftung rolle alle Außzelttür beir Eingänge vollständig auf und befestige sie seitlich. 4 Das Außzelt kann gezielt an die Wettersituation angepasst werd. Lockere die Kanalspanner r windabgewandt Seite und straffe sie an r Wetterseite an, um das Außzelt zum Schutz näher an d Bod zu stell

10 Nedtagning och packning av tältet. Stäng blixtlås och om t blåser, fäst lina i din ryggsäck. 1 4 Lossa markpinnarna i absirna. Öppna kanal till d korta stång och skjut ut d från andra sidan. 5 8 Förläng stånghållarband, tag bort pinnarna i hörn och tag ut stångädarna ur öljetterna. Håll i stångkanal och skjut ut stängerna. Drag aldrig ur stängerna! Vik ihop stängerna och lägg m, tillsammans med pinnpås, i stångpås. 7 9 Vik ihop tältet och rulla ihop t med stångpås i mitt och lägg ner t i tältpås Alternativt, vik eller packa ner tältet i tältpås utan stångpås och läggs m separat i ryggsäck. Stoppa ej ner stångpås utanför tältet i tältpås eftersom tältet då kan skadas Taking down and packing the tt Close the zippers; if it is windy, attach one guy line to a backpack. 1 4 Unpeg the vestibules and lgth the peg tsioners. Remove the short pole by undoing the webbing buckle and pushing out the pole from the opposite si. 5 8 Loos the pole tsioners, unpeg the corners and remove the pole ds from the grommets. Hold onto the pole sleeve itself while pushing the d of each pole. Do not simply pull the poles out of their sleeves. Fold the poles and put them, along with the pegs in their bag, into the pole bag Fold the tt, roll it around the pole bag, and sli the bundle into the tt bag Alternatively, fold or stuff the tt into the tt bag without the poles, and pack the pole bag separately in your pack. Do not push the pole and peg bags down the si of the filled tt bag, as this could damage your tt. Abbau und Verpack s Zeltes Schließe die Reißverschlüsse. Sichere das Zelt mit einer Abspannleine am Rucksack, falls es windig ist. 1 4 Entferne die Heringe r Absid und stelle die Heringsbefestigung sowie Zeltlein auf maximale Länge ein. Öffne d Kanal am Zeltdach und schiebe die Firststange heraus. 5 8 Lockere die seitlich Kanalspanner. Entferne die restlich Heringe und löse die Stangd von d Bodlasch. Halte d Stangkanal in r Hand und schiebe die Stange heraus. Ziehe niemals an d Stang! Lege das zusammgefaltete Gestänge mit m Heringssack in d Gestängesack. 7 9 Rolle das zusammgelegte Zelt um d Gestängesack. Stecke alles in d Zeltpacksack Alternativ kann das Zelt direkt im Zeltpacksack verstaut werd, jedoch sollt Gestänge- und Heringssack separat aufbewahrt werd. Stecke sie unter kein Umständ nachträglich in d Zeltsack - dies kann das Zelt beschädig! 19

11 1 2 SV Utnyttja förl med hopkoppla inner- och yttertält Gom att lossa innertältet helt eller lvis, åstadkoms ett större utrymme som t ex kan användas för att samla större grupp. 1 3 Lossa innertältets toggles från ringarna i yttertältet. 4 & 5 Flytta markpinnarna vid stångändarna till insidan för att hålla stängerna på plats. obs: Yttertältet är vatttätt m väv är ej vtileran, vilket innebär att t är mer känsligt för konds när t används separat. obs: I mycket fuktiga förhålland kan du ta loss innertältet innan tältet tas ner och förvara innertältet separat. Nästa gång du sätter upp tältet, sätt först upp ytter tältet och koppla sedan in t torra innertältet. 3 4 en Taking advantage of the linked inner and outer tts Partially or fully disconnecting the inner gives more room, and the larger space can be used as a group gathering place. 1 3 Detach the inner tt toggles from the rings on the outer tt. 4 & 5 Move the pegs at the base of the pole sleeves to the insi to keep the poles in place. note: The outer tt is waterproof but not breathable, so is more prone to condsation wh used alone. note: In extremely wet conditions, you can tach the inner tt completely and store it in a separate bag before taking down the outer tt. At your next camp spot, set up the outer tt, th reattach the still-dry inner tt. 5 Nutze d Vorteil s herausnehmbar Innzeltes Durch teilweises or vollständiges Entfern s Innzeltes erhältst Du ein geräumig Wetterschutz mit viel Platz für gemütliche Treff. 1 3 Trne die Knebelverbindung von Inn- und Außzelt. 4 & 5 Fixiere die Bodlasch von inn mit Hering, damit das Gestänge weiterhin gespannt bleibt. achtung! Das Außzelt ist wasserdicht, jedoch nicht atmungsaktiv. Bei separater Nutzung kann sich Kondswasser bild. achtung! Bei extrem nass Witterungerhältniss kannst Du das Innzelt vor m Abbau herausnehm und separat verpack. Beim nächst Aufbau errichte zuerst das Außzelt und befestige danach darin das trocke Innzelt

12 Uppsättning av innertältet separat Lossa innertältet från yttertältet. 1 & 2 Lossa d arta toggl som kopplar yttertältet till stånghållar. Lämna kvar d röda toggl som kopplar innertältet till stånghållar. 3 Lägg ut innertältet och fäst markpinnarna i a änd. 4 Skjut stängerna gom resårband med toggles som används för hopkoppling av inner- och yttertält. Fäst stångändarna i öljetterna. (D korta stång behövs inte för att sätta upp innertältet). 5 & 6 Skjut in d andra änd av stång så d böjs och fäst stångändarna i öljetterna. 7 Fäst andra hörn med markpinnar. obs: Innertältet är vattavvisan m ej vatttätt. Använd t separat bart i torrt och bra vär. 5 6 Pitching the inner tt separately Detach the inner tt from the outer tt. 1 & 2 Remove the (black) toggle that connects the outer tt to the grommet tab from the ring. Leave the (red) toggle that connects the inner to the tab in place. 3 Lay out the inner tt and peg one d. 4 Sli the poles through the toggle loops used to connect the inner to the outer tt, and seat the pole ds into the grommets (the short pole is not need to set up only the inner). 5 & 6 Push on the other ds of the poles so that each arches into shape, and put the ds into the grommets. 7 Peg the remaining corners. note: The inner tt is water repellt but not waterproof. Use it alone only in dry conditions and wh you do not expect bad weather Aufbau s Innzeltes ohne Außzelt Trne das Innzelt vom Außzelt. 1 & 2 Löse die schwarz Knebel s Außzeltes von d Ring r Bodlasch. Die rot Knebel s Innzeltes bleib an d Bodlasch. 3 Breite das Innzelt auf m Bod aus und verankere eine Seite. 4 Schiebe die lang Stang r Reihe nach durch die Gummibänr, die zuvor das Inn- mit m Außzelt verbund hab, und setze die Stangd in die Ös r Bodlasch ein. Die kurze Stange wird nicht bötigt. 5 & 6 Wölbe die Stang auf und setze die frei End in die Ös r Bodlasch ein. 7 Verankere die restlich Eck. achtung! Das Innzelt ist wasserabweisd jedoch nicht wasserdicht! Verw es separat daher nur bei gutem und trocknem Wetter. 23

13 SV EN Skötsel av ditt Rog Förvara aldrig tältet längre tid utan att torka t först. Efter varje användning skall t hängas upp för torkning, helst med stängerna isatta så att vävarna kommer ifrån varandra. Innan t torkas och packas, städa ur tältet ordtligt. Om t behöver rgöras använd trasa med ljummet vatt. Granska hela tältet och laga vid behov. Kontrollera alla blixtlås och borsta ur m med hård borste. Detta är extra viktigt om du har använt tältet i sandiga eller smutsiga områd. Om blixtlås inte sköts ordtligt, minskar ras livslängd. Rgör markpinnarna och ersätt skada eller borttappa. Kontrollera stängerna så t inte finns några skador. Då tältet är torrt, allt är kontrollerat och vid behov åtgärdat, packa t i packpås, rullat runt stångpås med pinnpås istoppad. Finns t ett torrt, ljus skyddat och alt utrymme kan t vara bättre att hänga upp tältet istället för att packa ihop t. Låt aldrig tältet stå uppställt längre tid än nödvändigt i direkt solljus. UV-ljuset skadar alla vävar. Om t är årt att finna skugga och tältet ska stå uppställt flera dagar, framförallt på södra halvklotet, i varmare klimat eller på hög höjd, är t bra att skydda tältet med kel tarp, ett tyg eller liknan. Care & maintance of your Rog Do not store your tt for any lgth of time without drying it first. After each use, hang it in a dry and well-vted place, preferably with the poles in place so that the inner and outer tt fabrics are kept apart. Before drying and packing your tt, brush off any dirt and shake any dirt or bris out of the inner tt. If the tt needs cleaning, use only lukewarm water and a sponge. Check the tire tt for damage and make repairs if necessary. Check the zippers and brush these with a small, stiff brush. This is especially important if you have be using the tt in a sandy or dusty vironmt. If the zippers are not kept clean their life expectancy will crease! Clean the pegs, and replace damaged or lost ones. Check the poles for pottial damage. After your tt is dry and you have checked it completely, pack it into its stuff bag with the tt rolled around the pole bag (put the peg bag into the pole bag first). Provid you have the room, you can hang the tt in a dry, cool place away from direct light instead of packing it into its bag. 24 Whever possible, try and pitch your tt out of direct sunlight, since UV exposure damages all fabrics. On trips where sha from the sun is scarce and where you will leave your tt set up for several days especially in the southern hemisphere, sert conditions or at very high altitu it is advisable to erect a tarp or something similar over the tt to protect it from UV rays. Pflegeanleitung Rog Lagere Dein Zelt niemals ohne es vorher zu trockn. Nach jem Gebrauch sollte es zum Trockn aufgehängt werd am best mit eingebautem Gestänge, damit Inn- und Außzelt nicht aufeinanr lieg. Schüttle vor m Trockn und Einpack all Schmutz aus m Innzelt heraus. Entferne evtuelle Schmutzfleck mit lauwarmem Wasser. Kontrolliere Dein Zelt auf Schäd und repariere sie. Überprüfe alle Reißverschlüsse und bürste sie vor allem nach Einsatz in sandig und schmutzig Verhältniss sauber. Mangeln Pflege r Reißverschlüsse verkürzt r Lebsdauer! Reinige die Heringe und ersetze verlore or beschädigte Heringe. Überprüfe das Gestänge auf Schäd. Nach m Trockn und r Kontrolle s Zeltes kann alles wier in die Packbeutel verstaut werd. Packe d Heringssack in d Gestängesack und rolle das Zelt um d Gestängesack. Wn gügd Platz an einem trock, lichtgeschützt und kühl Ort vorhand ist, kann dort das Zelt besser aufgehängt werd, anstatt es im Beutel aufzubewahr. Direkte, langfristige Sonneinstrahlung besonrs auf r Südhalbkugel, unter wüstähnlich Bedingung or auf großer Höhe beschädigt das Gewebe. Unter solch Bedingung ist es ratsam zum UV-Schutz ein Tarp or ähnliches über m Zelt zu erricht. 25

14 Välkomm till vår websida där du kan se hela Hillebergs kollektion inklusive tillbehör, exempelvis skyddsgolv, snö- och sandpinnar och reservlar som tältlinor, stänger mm. Dessutom kan du se mer om Hilleberg the Ttmaker, inklusive vår historia, var du hittar våra återförsäljare och expeditioner som använr Hillebergtält. Du hittar ssutom information, utrustningslistor och praktiska råd som kan hjälpa dig i planering av dina turer. Garantier och Service Hilleberg the Ttmaker gör produkter av högsta kvalitet i material och till verkning. I våra produkter ingår garanti mot felaktigheter i tillverkning och material. För taljer kontakta din handlare eller Hilleberg The Ttmaker direkt då garantierna kan skilja mellan olika länr bero på lagar och bestämmelser. observera: Garantin gäller ej för skador uppkomna på grund av oaktsamhet, olyckor, felaktig hantering eller bristan utrustningård. Effekter av normalt slitage eller exponering för UV-strålning och liknan täcks inte heller av garantin. Reparationer som ej täcks av garantin utför vi till rimlig kostnad. Kontakta d butik där du köpt tältet eller Hilleberg direkt. Please visit our website to see tails of the tire Hilleberg collection as well as available accessories, such as extra poles, pegs, Snow & Sand Pegs, and guy line and line runners. In addition, you can learn more about Hilleberg the Ttmaker, including our history, aler locations, and expeditions that use Hilleberg tts. You will also find a wealth of information to help you better joy your outdoor advtures, including practical advice and equipmt lists. Auf unserer Website kannst Du das gesamte Sortimt von Hilleberg seh. Dort finst Du u. a. Zubehör (z. B. Footprints, Schnee- und Sandheringe etc.) sowie Ersatzteile wie Zeltlein, Gestänge und vieles mehr. Außerm kannst Du hier mehr über Hilleberg erfahr: unsere Geschichte, ein Verzeichnis r Bezugsquell für unsere Produkte sowie Information über Expedition, bei d Hilleberg-Zelte verwt wurd. Des weiter gibt es eine Mge Tipps, wie z. B. Packlist und praktischer Rat von Fachleut zur Planung Deiner Tour. Herzlich Willkomm! 26 Warranty and Repair Hilleberg the Ttmaker pris itself on making products with the highest quality materials and workmanship. We offer a comprehsive warranty against material and manufacturing fects. Since laws and regulations sometimes differ, warranty coverage may vary from country to country. For the specific tails of our warranty in your region or country, please contact your aler or the appropriate Hilleberg office. please note: Our warranty does not cover damages from ordinary wear and tear, the effects of UV exposure, accidts, inappropriate use or handling, or damages resulting from the user s failure to care properly for the product. For any repairs not covered by the warranty, we will charge a reasonable rate. Please contact your region or country s appropriate Hilleberg office. Garantie und Reparatur Hilleberg the Ttmaker stellt Produkte höchster Qualität her, sowohl im Material als auch in r Verarbeitung. Alle unsere Produkte hab Garantie auf Produktions- und Materialfehler. Für gaue Information setze Dich bitte mit Deinem Händler or Hilleberg the Ttmaker direkt in Verbindung, da die Garantie bedingung sich weg verschier Gesetze von Land zu Land unterscheid könn. achtung! Die Garantie ckt keine Schäd, die durch unsachgemäße Handhabung, Unglücke, Unachtsamkeit, mangeln Produktpflege, natürliche Abnutzung, UV- Strahlung or anrs tstand sind. Reparatur, die nicht unter die Garantie fall, werd zum Selbstkostpreis durch ge führt. W Dich hierfür an Dein Händler or direkt an Hilleberg the Ttmaker. 27

AKTO MESH INNER TENT AKTO MESH INNER TENT WWW.HILLEBERG.COM. inch cm. inch cm. 90 cm. 36 in

AKTO MESH INNER TENT AKTO MESH INNER TENT WWW.HILLEBERG.COM. inch cm. inch cm. 90 cm. 36 in AKTO MESH INNER TENT 36 90 inch cm EUROPE Hilleberg the Ttmaker AB Öneväg 34 S-832 51 Frösön, Swed tel: +46 (0)63 57 15 50 fax: +46 (0)63 57 15 65 ttmaker@hilleberg.se 87 220 inch cm 36 in 90 cm All product

Mehr

KERON. Claes Grundsten. John Dunn/Arctic Light

KERON. Claes Grundsten. John Dunn/Arctic Light KERON Claes Grundst John Dunn/Arctic Light Välkomm till ditt nya Hilleberg Keron! Du har investerat i ett högkvalitetstält, så tag väl hand om t. Vi rekommrar att du läser instruktionshäftet noggrant innan

Mehr

AKTO. Klaas de Jong. Jolanda Linschooten

AKTO. Klaas de Jong. Jolanda Linschooten AKTO Klaas Jong Jolanda Linschoot Välkomm till ditt nya Hilleberg Akto! Du har investerat i ett högkvalitetstält, så tag väl hand om t. Vi rekommrar att du läser instruktionshäftet noggrant innan du sätter

Mehr

SAIVO SAIVO WWW.HILLEBERG.COM. 65 in inch. 165 cm

SAIVO SAIVO WWW.HILLEBERG.COM. 65 in inch. 165 cm SAIVO 6 5 inch cm EUROPE Hilleberg the Ttmaker AB Box 5 Öneväg S-8 Frösön, Swed tel: +6 (0)6 57 5 50 fax: +6 (0)6 57 5 65 ttmaker@hilleberg.se 0 9 0 00 0 00 65 in inch cm 65 cm All product features and

Mehr

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Aufbauanleitung

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Aufbauanleitung Monteringsanvisning Assembly instructions Aufbauanleitung 11 600-0 Viktig säkerhetsinformation Pallstället måste vara fastbultat i golvet (se tillverkarens instruktioner) Bakre bärbalk måste vara fastbultad

Mehr

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN ) ) ) 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Uhrenbeweger Watch winders. Crystal

Uhrenbeweger Watch winders. Crystal Uhrenbeweger Watch winders Crystal Sehr geehrter Kunde, unsere Uhrenbeweger sind so konstruiert, dass sie trotz kompakter Abmessungen nur geringe Laufgeräusche verursachen. Jeder Antrieb erzeugt jedoch

Mehr

CABLE TESTER. Manual DN-14003

CABLE TESTER. Manual DN-14003 CABLE TESTER Manual DN-14003 Note: Please read and learn safety instructions before use or maintain the equipment This cable tester can t test any electrified product. 9V reduplicated battery is used in

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber Einführung Geehrter Kunde, wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Wagenhebers gratulieren! Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= How to Disable User Account Control (UAC) in Windows Vista You are attempting to install or uninstall ACT! when Windows does not allow you access to needed files or folders.

Mehr

Directions. Trouble shooting

Directions. Trouble shooting Betriebsanleitung 1. Legen Sie die Uhr mit der Vorderwand auf den Tisch und öffnen Sie die Rückwand des Uhrengehäuses (A). 2. Entfernen Sie das Papier welches zwischen die Rückwand und Tonfeder geklemmt

Mehr

ANJAN ANJAN WWW.HILLEBERG.COM

ANJAN ANJAN WWW.HILLEBERG.COM ANJAN inch 87 44 cm 220 110 * = inner tt height at front & rear Anjan 2 100 cm/40 in & 81 cm/32 in inch * 52 in 64 in * cm Anjan 3 105 cm/42 in & 82 cm/32.5 in 130 cm 160 cm Stefan Rosboom ANJAN All product

Mehr

After sales product list After Sales Geräteliste

After sales product list After Sales Geräteliste GMC-I Service GmbH Thomas-Mann-Str. 20 90471 Nürnberg e-mail:service@gossenmetrawatt.com After sales product list After Sales Geräteliste Ladies and Gentlemen, (deutsche Übersetzung am Ende des Schreibens)

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Cable Tester NS-468. Safety instructions

Cable Tester NS-468. Safety instructions Cable Tester NS-468 Safety instructions Do not use the cable tester NS-468 if it is damaged. This device is only for use inside dry and clean rooms. This device must be protected from moisture, splash

Mehr

AKTO AKTO WWW.HILLEBERG.COM. inch 36 30

AKTO AKTO WWW.HILLEBERG.COM. inch 36 30 AKTO Jolanda Linschoot 36 90 inch cm 87 220 inch cm inch 36 30 cm 90 75 AKTO All product features and measuremt values, including tt weight and pole lgth, may vary somewhat from what is shown in our catalog,

Mehr

Thema: Sonnenuhren (7.Jahrgangsstufe)

Thema: Sonnenuhren (7.Jahrgangsstufe) Thema: Sonnenuhren (7.Jahrgangsstufe) Im Rahmen des Physikunterrichts haben die Schüler der Klasse 7b mit dem Bau einfacher Sonnenuhren beschäftigt. Die Motivation lieferte eine Seite im Physikbuch. Grundidee

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time Write your name here Surname Other names Edexcel IGCSE German Paper 1: Listening Centre Number Candidate Number Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time You do not need

Mehr

PRO SCAN WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE

PRO SCAN WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE N02 WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE NO 2 NO 3 ph Cl 2 CO 2 ANALYSE DIAGNOSE LÖSUNG ANALYSIS DIAGNOSIS SOLUTION THE NEW GENERATION ph KH GH N03

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

Worx Landroid - Software Update

Worx Landroid - Software Update Worx Landroid - Software Update WORX Landroid Software Update für Anwender 30.04.2015 Website: www.worxlandroid.com Direct Direkter Link Link for auf the Update: Update: https://www.worxlandroid.com/en/software-update

Mehr

Der Adapter Z250I / Z270I lässt sich auf folgenden Betriebssystemen installieren:

Der Adapter Z250I / Z270I lässt sich auf folgenden Betriebssystemen installieren: Installationshinweise Z250I / Z270I Adapter IR USB Installation hints Z250I / Z270I Adapter IR USB 06/07 (Laden Sie den Treiber vom WEB, entpacken Sie ihn in ein leeres Verzeichnis und geben Sie dieses

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

NETWORK PREMIUM POP UP DISPLAY

NETWORK PREMIUM POP UP DISPLAY Premium Pop Up System seamless graphic precision very compact and versatile pop-up system quick to set up at any location comes in a number of different shapes; straight, curved, wave-shaped, stair formations,

Mehr

Symbio system requirements. Version 5.1

Symbio system requirements. Version 5.1 Symbio system requirements Version 5.1 From: January 2016 2016 Ploetz + Zeller GmbH Symbio system requirements 2 Content 1 Symbio Web... 3 1.1 Overview... 3 1.1.1 Single server installation... 3 1.1.2

Mehr

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus Bedienungsanleitung User Manual System AED Plus INHALTSVERZEICHNIS TABLE OF CONTENTS Einleitung Sicherheitshinweise Verwendungszweck... 3 Lieferumfang Technische Daten Zubehör.... 4 Montage. 5 Bedienung

Mehr

ONLINE LICENCE GENERATOR

ONLINE LICENCE GENERATOR Index Introduction... 2 Change language of the User Interface... 3 Menubar... 4 Sold Software... 5 Explanations of the choices:... 5 Call of a licence:... 7 Last query step... 9 Call multiple licenses:...

Mehr

Instant Roof INSTRUCTION AUFBAUANLEITUNG

Instant Roof INSTRUCTION AUFBAUANLEITUNG Instant Roof INSTRUCTION AUFBAUANLEITUNG 1 1 6 5 1 x Sides wall X Seitenwand x Front wall X 1 Vorderwand 1x x Mud guard x Windschutz x Storm strap x 7 Sturmabspannung 7x x roof x 1 Dachstange 1x x 1 Keder

Mehr

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray Content of Assembly Instruction I. Required tools II. Required parts III. Installation Inhalt der Montageanleitung I. Benötigte Werkzeuge II. Benötigte Teile III. Installation I. Required tools: I. Benötigtes

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

Algorithms for graph visualization

Algorithms for graph visualization Algorithms for graph visualization Project - Orthogonal Grid Layout with Small Area W INTER SEMESTER 2013/2014 Martin No llenburg KIT Universita t des Landes Baden-Wu rttemberg und nationales Forschungszentrum

Mehr

Tip: Fill in only fields marked with *. Tipp: Nur Felder ausfüllen, die mit einem * markiert sind.

Tip: Fill in only fields marked with *. Tipp: Nur Felder ausfüllen, die mit einem * markiert sind. Tip: Fill in only fields marked with *. You do not need to worry about the rest. Also, do not worry about the places marked with black ink. Most important is your permanent address! Tipp: Nur Felder ausfüllen,

Mehr

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel:

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel: DOWNLOAD Britta Buschmann Englisch in Bewegung Spiele für den Englischunterricht auszug aus dem Originaltitel: Freeze Hör-/ und Sehverstehen Folgende Bewegungen werden eingeführt: run: auf der Stelle rennen

Mehr

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!!

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!! REPORT OF INVENTION Please send a copy to An die Abteilung Technologietransfer der Universität/Hochschule An die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH Ettlinger Straße

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

Service Manual Kugelgelenke an DT Swiss Dämpfer ersetzen Replace spherical bearings on DT Swiss shocks

Service Manual Kugelgelenke an DT Swiss Dämpfer ersetzen Replace spherical bearings on DT Swiss shocks Service Manual Kugelgelenke an DT Swiss Dämpfer ersetzen Replace spherical bearings on DT Swiss shocks www.dtswiss.com - Inhaltsverzeichnis / Table of contents Einleitung... 2 Instructions... 2 Montage

Mehr

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Note: Skal udføres af en autoriseret elektriker. Note: Must be done by a certified electrician.

Mehr

Monday 19 May 2014 Morning Time: 40 minutes (plus 5 minutes reading)

Monday 19 May 2014 Morning Time: 40 minutes (plus 5 minutes reading) Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel Certificate Pearson Edexcel International GCSE German Paper 1: Listening Centre Number Candidate Number Monday 19 May 2014 Morning Time: 40 minutes

Mehr

German Geography Cookie Unit Haley Crittenden Gordon German Teacher Lee High School & Key Middle School (adapted from Angelika Becker)

German Geography Cookie Unit Haley Crittenden Gordon German Teacher Lee High School & Key Middle School (adapted from Angelika Becker) German Geography Cookie Unit Haley Crittenden Gordon German Teacher Lee High School & Key Middle School (adapted from Angelika Becker) Goal Students will learn about the physical geography of Germany,

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

iid software tools QuickStartGuide iid USB base RFID driver read installation 13.56 MHz closed coupling RFID

iid software tools QuickStartGuide iid USB base RFID driver read installation 13.56 MHz closed coupling RFID iid software tools QuickStartGuide iid software tools USB base RFID driver read installation write unit 13.56 MHz closed coupling RFID microsensys Jun 2013 Introduction / Einleitung This document describes

Mehr

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 English Version Bahnbuchungen so einfach und effizient wie noch nie! Copyright Copyright 2014 Travelport und/oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

Shock pulse measurement principle

Shock pulse measurement principle Shock pulse measurement principle a [m/s²] 4.0 3.5 3.0 Roller bearing signals in 36 khz range Natural sensor frequency = 36 khz 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 350 360 370 380 390

Mehr

HIR Method & Tools for Fit Gap analysis

HIR Method & Tools for Fit Gap analysis HIR Method & Tools for Fit Gap analysis Based on a Powermax APML example 1 Base for all: The Processes HIR-Method for Template Checks, Fit Gap-Analysis, Change-, Quality- & Risk- Management etc. Main processes

Mehr

roll-up SONJA powerdisplays Aufbauanleitung Assemble instructions

roll-up SONJA powerdisplays Aufbauanleitung Assemble instructions powerdisplay SONJA Mit Rollfunktion! Die Werbefläche rollt sich vollständig in das Display. So ist Ihre Werbung geschützt und in Sekunden wieder aufgebaut. Farbe: chrom/silber inkl. Tasche With rolling

Mehr

SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW XBW SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320

SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW XBW SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW SERVICEINSTRUKTION XBW NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd Tel 0433-73 000 Fax 0433-73 190 www.nibe.se

Mehr

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25 Name: AP Deutsch Sommerpaket 2014 The AP German exam is designed to test your language proficiency your ability to use the German language to speak, listen, read and write. All the grammar concepts and

Mehr

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät Betriebsanleitung RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät ä 2 Operating Instructions RS232 Connection, RXU10 Setting up an RS232 connection

Mehr

Kuhnke Technical Data. Contact Details

Kuhnke Technical Data. Contact Details Kuhnke Technical Data The following page(s) are extracted from multi-page Kuhnke product catalogues or CDROMs and any page number shown is relevant to the original document. The PDF sheets here may have

Mehr

SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102

SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102 SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102 This diary has several aims: To show evidence of your independent work by using an electronic Portfolio (i.e. the Mahara e-portfolio) To motivate you to work regularly

Mehr

Corporate Digital Learning, How to Get It Right. Learning Café

Corporate Digital Learning, How to Get It Right. Learning Café 0 Corporate Digital Learning, How to Get It Right Learning Café Online Educa Berlin, 3 December 2015 Key Questions 1 1. 1. What is the unique proposition of digital learning? 2. 2. What is the right digital

Mehr

NAMMATJ NAMMATJ WWW.HILLEBERG.COM

NAMMATJ NAMMATJ WWW.HILLEBERG.COM NAMMATJ inch 87 42 cm 220 105 * = 95 cm/38 in * = 105 cm/42 in Nammatj 2 Nammatj 3 52 in 64 in inch * 130 cm 160 cm cm * Till Gottbrath NAMMATJ All product features and measuremt values, including tt weight

Mehr

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista Hinweis: Für den Downloader ist momentan keine 64 Bit Version erhältlich. Der Downloader ist nur kompatibel mit 32 Bit Versionen von Windows 7/Vista. Für den Einsatz

Mehr

Standardstufe 6: Interkulturelle kommunikative Kompetenz

Standardstufe 6: Interkulturelle kommunikative Kompetenz Lernaufgabe Let s make our school nicer Your task: Let s make our school nicer Imagine the SMV wants to make our school nicer and has asked YOU for your help, because you have learnt a lot about British

Mehr

FLEX LIGHT. D Bedienungsanleitung

FLEX LIGHT. D Bedienungsanleitung FLEX LIGHT D Bedienungsanleitung GB INSTRUCTION Manual 3x Micro AAA 9 7 8 2 3 4 1 5 2 6 D Bedienungsanleitung FlexLight Beschreibung Multifunktionale Buch-/Laptop-Leuchte mit LED-Technologie (4). Das

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

OMNITRONIC DSP Control Installationsanweisungen bis Version 1.3.1

OMNITRONIC DSP Control Installationsanweisungen bis Version 1.3.1 OMNITRONIC DSP Control Installationsanweisungen bis Version 1.3.1 Bitte befolgen Sie diese Schritt-für-Schritt Anleitung genau, nachdem Sie ein Software Update von unserer Website heruntergeladen haben.

Mehr

Getting started with MillPlus IT V530 Winshape

Getting started with MillPlus IT V530 Winshape Getting started with MillPlus IT V530 Winshape Table of contents: Deutsche Bedienungshinweise zur MillPlus IT V530 Programmierplatz... 3 English user directions to the MillPlus IT V530 Programming Station...

Mehr

Bedienungsanleitung Ferngesteuerter GT-Rennwagen McTrack Challange

Bedienungsanleitung Ferngesteuerter GT-Rennwagen McTrack Challange Bedienungsanleitung Ferngesteuerter GT-Rennwagen McTrack Challange Einführung Geehrter Kunde, wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen GT-Rennwagen gratulieren! Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt

Mehr

Installation manual for Conen height adjustable pylon systems for interactive whiteboards Montageanleitung für Conen höhenverstellbare Pylonensysteme

Installation manual for Conen height adjustable pylon systems for interactive whiteboards Montageanleitung für Conen höhenverstellbare Pylonensysteme Installation manual for Conen height adjustable pylon systems for interactive whiteboards Montageanleitung für Conen höhenverstellbare Pylonensysteme für interaktive Whiteboards 1. Introduction Einleitung

Mehr

HPS.04.696.10000/B Revision: 01. Hauptständer KTM 990 SM-T / SM-R '09 Center Stand KTM 990 SM-T / SM-R '09

HPS.04.696.10000/B Revision: 01. Hauptständer KTM 990 SM-T / SM-R '09 Center Stand KTM 990 SM-T / SM-R '09 Hauptständer KTM 0 SM-T / SM-R '0 Center Stand KTM 0 SM-T / SM-R '0 Montagehinweise Revision: 01 Mounting Instruction Achtung: Die Kurven- und Bodenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt

Mehr

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient Filing system designer FileDirector Version 2.5 Novelties FileDirector offers an easy way to design the filing system in WinClient. The filing system provides an Explorer-like structure in WinClient. The

Mehr

Login data for HAW Mailer, Emil und Helios

Login data for HAW Mailer, Emil und Helios Login data for HAW Mailer, Emil und Helios Es gibt an der HAW Hamburg seit einiger Zeit sehr gute Online Systeme für die Studenten. Jeder Student erhält zu Beginn des Studiums einen Account für alle Online

Mehr

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades Franke & Bornberg award private annuity insurance schemes top grades Press Release, December 22, 2009 WUNSCHPOLICE STRATEGIE No. 1 gets best possible grade FFF ( Excellent ) WUNSCHPOLICE conventional annuity

Mehr

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits Application of EN ISO 13849-1 in electro-pneumatic control systems Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits These examples of switching circuits are offered free

Mehr

www.yellowtools.com E-License - Product Activation E-License - Produktaktivierung

www.yellowtools.com E-License - Product Activation E-License - Produktaktivierung www.yellowtools.com E-License - Product Activation E-License - Produktaktivierung A-1 Yellow Tools E-License Activation Yellow Tools E-License Activation A-2 Dear user, thanks for purchasing one of our

Mehr

Informeller Brief Schreiben

Informeller Brief Schreiben preliminary note Every letter is something special and unique. It's difficult to give strict rules how to write a letter. Nevertheless, there are guidelines how to start and finish a letter. Like in English

Mehr

E asyline by Hama GmbH & Co KG Postfach 80 86651 Monheim/Germany Tel. +49 (0)9091/502-0 Fax +49 (0)9091/502-274 hama@hama.de www.hama.

E asyline by Hama GmbH & Co KG Postfach 80 86651 Monheim/Germany Tel. +49 (0)9091/502-0 Fax +49 (0)9091/502-274 hama@hama.de www.hama. 00021024-10.06 E asyline by Hama GmbH & Co KG Postfach 80 86651 Monheim/Germany Tel. +49 (0)9091/502-0 Fax +49 (0)9091/502-274 hama@hama.de www.hama.com Gamepad Thunderstorm II 0021024 l Bedienungsanleitung

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Einbauanleitung /Manual Rev. 1

Einbauanleitung /Manual Rev. 1 Knüppelschalter mit 3-pos. / 2-pos. Kippschalter (und Taste) Knüppeltaster (mit zusätzlicher Taste) Für Einbau in Weatronic Sender BAT 60 und BAT 64 Bezugsquelle: RC Technik Peter Herr Müllerweg 34 83071

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

M90/60 Spare Parts Catalog SPC-M90-01

M90/60 Spare Parts Catalog SPC-M90-01 1 M90/60 Spare Parts Catalog SPC-M90-01 Notice: i. The Spare Parts prices are subject to change without notice. ii. The Spare Parts & Assembly Groups are subject to change without notice. iii. The drawings

Mehr

Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld

Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld Requirements for Entering the First Term in English, Exercises to Prepare Yourself / Anforderungen

Mehr

Listening Comprehension: Talking about language learning

Listening Comprehension: Talking about language learning Talking about language learning Two Swiss teenagers, Ralf and Bettina, are both studying English at a language school in Bristo and are talking about language learning. Remember that Swiss German is quite

Mehr

Produktinformation Access Upgrade Video. Product information Access licence for video upgrade AUV 870-0 T AUV 870-0 F

Produktinformation Access Upgrade Video. Product information Access licence for video upgrade AUV 870-0 T AUV 870-0 F Produktinformation Access Upgrade Video Product information Access licence for video upgrade AUV 870-0 T AUV 870-0 F 1+2 100-1216 V1.1.2 1216-11-1159 MAC-Adresse D4-E3-2C-XX-XX-XX 3+4 press click 2 5 6

Mehr

REPARATURSERVICE von starren und flexiblen Endoskopen

REPARATURSERVICE von starren und flexiblen Endoskopen REPARATURSERVICE von starren und flexiblen Endoskopen Reparaturservice: Kundenbetreuung: Abholung / Lieferung: Unser Paketservice holt defekte Geräte deutschlandweit am gleichen Tag der Schadensmeldung

Mehr

laptopcooler LESS LESS MORE

laptopcooler LESS LESS MORE + LESS LESS MORE Graphic Design: Henna Lindencrona är utvecklad för att förbättra komforten för personer som använder bärbara datorer. kyler ner datorn, vilket minskar gångtiden på fläkten och därmed störande

Mehr

Jetzt ist Zeit sich um Geschenke zu kümmern.

Jetzt ist Zeit sich um Geschenke zu kümmern. Jetzt ist Zeit sich um Geschenke zu kümmern. Warum nicht Badezusätze mit Ihrem Logo verschenken? Now is time to take care about gifts. Why not give bath products with your own logo? handgemachter Badestern

Mehr

Geometrie und Bedeutung: Kap 5

Geometrie und Bedeutung: Kap 5 : Kap 5 21. November 2011 Übersicht Der Begriff des Vektors Ähnlichkeits Distanzfunktionen für Vektoren Skalarprodukt Eukidische Distanz im R n What are vectors I Domininic: Maryl: Dollar Po Euro Yen 6

Mehr

AVANTEK. Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne. Instruction Manual Bedienungsanleitung

AVANTEK. Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne. Instruction Manual Bedienungsanleitung AVANTEK Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne Instruction Manual Bedienungsanleitung EN 1 Illustration AC Adapter Connecting Box EN 2 Product Introduction This indoor antenna brings you access to free

Mehr

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS)

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) This press release is approved for publication. Press Release Chemnitz, February 6 th, 2014 Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) With the new product line Baselabs

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft Methods of research into dictionary use: online questionnaires Annette Klosa (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim) 5. Arbeitstreffen Netzwerk Internetlexikografie, Leiden, 25./26. März 2013 Content

Mehr

How-To-Do. Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens

How-To-Do. Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens How-To-Do Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens Content Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens... 1 1 General... 2 1.1 Information... 2 1.2 Reference...

Mehr

Lockable Tablet Mount

Lockable Tablet Mount Gebruikersgids Lockable Tablet Mount resulting resulting in in possible possible equipment equipment damage. damage. create create an an unsecured unsecured installation installation and and may may cause

Mehr

Installationshinweise Z501J / Z501K Adapter IrDa USB Installation hints Z501J / Z501K Adapter IrDa USB

Installationshinweise Z501J / Z501K Adapter IrDa USB Installation hints Z501J / Z501K Adapter IrDa USB Installationshinweise Z501J / Z501K Adapter IrDa USB Installation hints Z501J / Z501K Adapter IrDa USB 1/3.04 (Diese Anleitung ist für die CD geschrieben. Wenn Sie den Treiber vom WEB laden, entpacken

Mehr

NALLO NALLO WWW.HILLEBERG.COM

NALLO NALLO WWW.HILLEBERG.COM NALLO inch cm * = 100 cm/40 in Nallo 2 87 46 220 * = 105 cm/42 in Nallo 3 115 * 52 in 64 in 83 in inch * 130 cm 160 cm 210 cm cm * = 115 cm/46 in Nallo 4 Eric Wijn NALLO All product features and measuremt

Mehr

BEACH SHELTER III / IV sind moderne Wind-und Sonnenschutzzelte für den Strand.

BEACH SHELTER III / IV sind moderne Wind-und Sonnenschutzzelte für den Strand. BEACH SHELTER III / IV sind moderne Wind-und Sonnenschutzzelte für den Strand. Durch Kuppelkonstruktion mit außen liegendem Gestänge einfach und schnell aufzubauen. Großzügige Dimension für 3 oder 4 Personen

Mehr

COMPUTER: Mission Berlin. August 13, 1961, six ten pm. You've only got 45 minutes left to save Germany.

COMPUTER: Mission Berlin. August 13, 1961, six ten pm. You've only got 45 minutes left to save Germany. Episode 18 Das versteckte Etui Anna findet heraus, dass die Frau in Rot die Chefin von RATAVA ist. Es bleiben nur noch 45 Minuten. Annas wichtigster Hinweis ist nun ein Etui, das die Frau in Rot versteckt

Mehr

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC Copyright by Vincotech 1 Revision: 1 module types / Produkttypen Part-Number

Mehr

EU nimmt neues Programm Mehr Sicherheit im Internet in Höhe von 55 Millionen für mehr Sicherheit für Kinder im Internet an

EU nimmt neues Programm Mehr Sicherheit im Internet in Höhe von 55 Millionen für mehr Sicherheit für Kinder im Internet an IP/8/899!"#$$%&')*+%,%-.%"/ EU nimmt neues Programm Mehr Sicherheit im Internet in Höhe von Millionen für mehr Sicherheit für Kinder im Internet an Ab. Januar 9 hat die EU ein neues Programm für eine sicherere

Mehr

Betriebsanleitung. Finhol Natural Tube Series - Booster. Technische Daten

Betriebsanleitung. Finhol Natural Tube Series - Booster. Technische Daten Betriebsanleitung Natural Tube Series - Booster Aluminium Druckguss Gehäuse Gewicht ca. 300 gr. Masse: 145 x 95 x 50 mm Regler: Level Fussschalter Output/Input-Buchse 6,3 mm unsymmetrisch DC-Buchse: für

Mehr

Nachdem Sie die Datei (z.b. t330usbflashupdate.exe) heruntergeladen haben, führen Sie bitte einen Doppelklick mit der linken Maustaste darauf aus:

Nachdem Sie die Datei (z.b. t330usbflashupdate.exe) heruntergeladen haben, führen Sie bitte einen Doppelklick mit der linken Maustaste darauf aus: Deutsch 1.0 Vorbereitung für das Firmwareupdate Vergewissern Sie sich, dass Sie den USB-Treiber für Ihr Gerät installiert haben. Diesen können Sie auf unserer Internetseite unter www.testo.de downloaden.

Mehr

Montageanweisung Mounting Instructions. ADSL/VDSL2 Splitter ADSL/VDSL2 Splitter

Montageanweisung Mounting Instructions. ADSL/VDSL2 Splitter ADSL/VDSL2 Splitter Montageanweisung Mounting Instructions ADSL/VDSL2 Splitter ADSL/VDSL2 Splitter für 12 Teilnehmer for 12 subscribers Inhaltsverzeichnis Contents Seite / page 1 Anwendungsbereich Application area 3 2 Notwendige

Mehr

Ausgleichshalter / Compensation Holder

Ausgleichshalter / Compensation Holder usgleichshalter / Compensation Holder usgleichshalter Produkt-Eigenschaften: usgleichshalter für HSK und SK Für Werkzeuge mit Weldon Spanfläche Produkt-Vorteile: Korrektur von Rundlauffehler und chsfehler

Mehr

HYDRAULIK UND PNEUMATIK ROTORDICHTUNG HYDRAULIC AND PNEUMATIC GLIDE SEAL C1R

HYDRAULIK UND PNEUMATIK ROTORDICHTUNG HYDRAULIC AND PNEUMATIC GLIDE SEAL C1R Die Rotordichtung C1R wurde aufgrund der Forderung aus der Industrie, nach einer kompakten Dichtung mit möglichst kleinen Einbaumaßen entwickelt. Ziel war es, eine leichtgängige Niederdruckdichtung zu

Mehr

VITEO OUTDOORS SLIM WOOD. Essen/Dining

VITEO OUTDOORS SLIM WOOD. Essen/Dining VITEO SLIM WOOD Essen/Dining Stuhl/Chair Die Emotion eines Innenmöbels wird nach außen transportiert, indem das puristische Material Corian mit dem warmen Material Holz gemischt wird. Es entstehen ein

Mehr