ROGEN ROGEN inch cm. 230 cm

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "ROGEN ROGEN WWW.HILLEBERG.COM. inch cm. 230 cm"

Transkript

1 ROGEN inch cm in inch cm cm 95 Stuart Craig ROGEN All product features and measuremt values, including tt weight and pole lgth, may vary somewhat from what is shown in our catalog, other printed items, and on our web site. Such differces can occur because of alterations in the sign and production process and/or natural variations in the materials. EUROPE Hilleberg the Ttmaker AB Öneväg 34 S Frösön, Swed tel: +46 (0) fax: +46 (0) OUTSIDE OF EUROPE Hilleberg the Ttmaker, Inc NE 95th Street Redmond, WA USA tel: +1 (425) fax: +1 (425) toll free: 1 (866) (n. america only) Maria Svsson

2 Välkomm till ditt nya Hilleberg Rog! Du har investerat i ett högkvalitetstält, så tag väl hand om t. Vi rekommrar att du läser instruktionshäftet noggrant innan du sätter upp ditt tält och att du tränar ordtligt på att sätta upp och ta ner t innan du går ut på din första tur. Trots sin låga vikt är Rog mycket starkt om t används korrekt, m t kräver noggrann skötsel och handhavan för att fungera optimalt. Följ alla anvisningarna i tta häfte så kommer Rog att fungera väl för dig unr många år. Rog innehåller följan Yttertält i Kerlon 1000, hopkopplat med innertält. Montera linor 4 st med linsträckare. Två 377 cm x 9 mm stänger med lock tips och 127 cm x 9 mm stång med round tips. Markpinnar 12 st. Packpåsar för tält, stänger och pinnar. Extra stångl 1 st. Reparationshylsa 1 st. Instruktionsbok. obs: Det finns 12 fästpunkter för markpinnar. Man kan resa tältet med dast 2 markpinnar m vi rekommrar att du alltid använr alla markpinnar och linor eftersom vädret kan växla snabbt. Welcome to your new Hilleberg Rog! You have invested in a truly high-d, high quality tt, so take care of your investmt. We strongly recommd that you read these instructions completely before setting up your tt, and that you practice setting up your tt at home before taking it on a backcountry trip. Despite its light weight, the Rog is exceptionally strong if used correctly, but it does require proper care and handling to function at its full pottial. Follow ALL directions in this booklet. Doing this will sure the greatest longevity of your tt and the maximum befit to you. What s includ with the Rog One outer tt in Kerlon 1000 connected to one inner tt; 4 attached guy lines with line runners; two 377 cm x 9 mm poles with lock tips and one 127 cm x 9 mm pole with round ds ; 12 pegs; stuff bags for tt, poles and pegs; one spare pole section; one pole repair sleeve; and an instruction booklet. note: There are 12 possible peg points on the Rog. Basic pitching takes just two pegs, but we recommd that you carry and use the others, and that you make guy line use part of your normal routine, since weather in the backcountry is always unpredictable! Willkomm zu Deinem neu Hilleberg Rog! Du hast mit diesem Zelt ein hoch qualitatives Produkt erworb und solltest es auch mtsprechd handhab. Wir empfehl Dir, diese Anleitung vor m erst Aufbau Deines Zeltes gründlich durchzules und d Aufbau zu üb, bevor Du mit Deinem neu Zelt die erste Tour unternimmst. Trotz seines gering Gewichts ist das Rog bei korrekter Anwdung extrem belastbar. Um optimal zu funktionier, bedarf es jedoch sorgfältiger Pflege und Handhabung. Folge all Anleitung, so wirst Du an diesem Zelt lange Freu hab. Rog Inhalt Außzelt aus Kerlon 1000 mit eingebautem Innzelt. 4 vormontierte Abspannlein mit Leinspannern. Zwei 377 cm 9-mm-Zeltstang mit Lock Tips und eine 127 cm 9-mm-Zeltstange mit rund End. 12 Heringe. Packsäcke für Zelt, Gestänge und Heringe. 1 extra Stangsegmt, 1 Reparaturhülse und 1 Aufbauanleitung. achtung! Das Zelt besitzt 12 Ansatzpunkte für die Heringe. 2 davon werd minsts bötigt, damit das Zelt steht. Wir empfehl trotzm immer alle Heringe und Abspannlein zu verwd, da sich die Wetterbedingung schnell änrn könn. 2 3

3 1 2 Att välja tältplats 1 Välj så vindskyddad och jämn plats som möjligt, och fri från sådant som kan skada ditt tält. En konvex yta ger bättre spänning och minskar risk för vatt unr tältet. Viktigt om hantering av tältstängerna 2 4 Våra tältstänger är av högsta kvalitet, m är lättviktsprodukt som kräver korrekt hantering annars kan stång knäckas och i värsta fall leda till fara. Kasta aldrig ut stång för ihopsättning eftersom stånglarna kan få sprickor eller andra skador när slår ihop. Vik ut och sätt ihop sektion i taget. Se till att larna går ihop ordtligt och att inte glir isär eftersom glipa kan orsaka stångbrott. Choosing a tt site 1 Find a spot that is as protected as possible from the wind, and that is ev, level and free of anything that might damage your tt. A slightly convex site will create better stretch in the pitching and minimize moisture collecting unr the tt. Important note about pole usage 2 4 Our tt poles are the best available, but they are still lightweight aluminum. Incorrectly handled, a pole can break, which could be pottially dangerous. Never extd a pole by flinging it op, since the sections hitting each other can cause damage. Unfold each pole carefully, seat each section into place, and sure that pole sections do not pull apart during pitching, as the resulting gaps can lead to breakage. 3 4 Die Suche eines geeignet Zeltplatzes 4 1 Wähle ein Platz, r möglichst windgeschützt, eb und frei von Gegständ ist, die Dein Zelt beschädig könnt. Eine leicht konvex gewölbte Stelle gibt m Zelt eine bessere Spannung und Stabilität, und minimiert Nässeansammlung unter r Zeltfläche. Butzung s Gestänges 2 4 Unsere Gestänge sind von bester Qualität. Sie sind auf Leichtigkeit konzipiert und müss korrekt gehandhabt werd. Bei unsachgemäßer Verwdung könn sie brech und Deine Sicherheit gefährd. Werfe nie das Gestänge zum Zusammbau aus, es könnt dadurch Risse or anre Schäd tsteh! Entfalte je Stange und setze sorgfältig ein Segmt nach m anr zusamm. Achte darauf, dass die Teile beim Aufbau nicht auseinanrrutsch. Die dabei tstehd Spalt könn ein Stangbruch verursach. 5

4 1 Lägg ut och fäst tältet 1 Lägg ut tältet. Om t blåser hårt, fäst lina i din ryggsäck eller annat tungt föremål. 2 & 3 Fäst fotänd (markerad med Hilleberg logo) mot vind. obs: Fäst markpinnarna i fastknutna linslingorna. 4 Markpinnarna ska tryckas ner helt och hållet i 45 grars vinkel. 5 Om t ej går att få ner pinn i rätt vinkel är t bättre att använda flackare vinkel än att låta l av pinn sticka upp ur mark. 6 & 7 Om t är årt att få ner pinn, använd ett hårt föremål för att pressa eller slå ner pinn Lay out and peg the tt 1 Lay out the tt, and, especially in windy conditions, use a guy line to secure the tt to a backpack or other heavy item. 2 & 3 Peg the foot d (marked with the large Hilleberg logo) into the wind. note: put the pegs through the knotted line. 4 Press in the pegs completely at about a 45 angle to the surface of the ground. 5 It is better to use a shallower angle (closer to parallel to the surface) than it is to leave a peg sticking up from the ground. 6 & 7 If it is hard to get the pegs in, use a rock or other hard object to press or if necessary, to lightly hammer them in fully Ausbreit und Befestig s Zeltes 1 Breite das Zelt aus. Bei starkem Wind ist es ratsam, eine Abspannleine am Rucksack or an ein schwer Gegstand zu befestig. 2 & 3 Verankere das Fuß (mit grossem Hilleberg -Logo markiert) in Windrichtung mit Hering. achtung! Stecke die Heringe durch die geknotet Schlauf. 4 Presse die Heringe komplett in einem Winkel von ca 45 Grad in d Bod. 5 Sollte dies nicht möglich sein, ist ein flacherer Winkel besser als dass ein Teil s Herings nicht im Bod steckt. 6 & 7 Bütze ein hart Gegstand wn es schwierig ist, d Hering ganz in d Bod zu schlag. 6 7

5 SV Uppsättning 1 3 Säkerställ att stånghållarna är i sitt längsta läge. Skjut sedan igom stång hela väg gom kanal och fäst änd i öljett. Gör samma sak med d andra stång. 4 Skjut in resteran l av stängerna i sina kanal så böjer sig och sätt in stångändarna i öljetterna. 5 Spänn stånghållarna på bägge sidor. 6 Fäst markpinnarna i huvudänds hörnslingor. 7 9 Kontrollera att du inte trampar på tältet, öppna övre l av absidöppning, markerad med rött band och sätt in d korta stång i kanal. Spänn bant för att säkra att stång sitter kvar Drag ut stånghållarna på absirna i sitt längsta läge och fäst m med markpinnar. Se till att markpinnarna sitter helt nere i mark. (Se sid 7.) Drag åt stånghållarna så absirna är riktigt spända en Pitching the tt 1 3 Make sure the pole tsioner tabs are set to their longest, th push one pole all the way through its sleeve and secure one d into the grommet in the webbing tab. Repeat with the other pole. 4 Push on the other ds of the poles so that each arches into shape, and put the ds into the grommets. 5 Tight the pole tsioner straps on both sis. 6 Peg the head d corners through their knotted lines. 7 9 Making sure not to step on the outer tt, op the top of the vestibule marked with the red tape and insert the short pole into the sleeve. Tight the webbing strap to secure the pole in place Adjust the peg attachmt points on the vestibules to their longest, and peg them out, pressing the pegs fully into the soil (see page 7). Tight the adjusters to make the vestibules taut Zeltaufbau 1 3 Lockere alle Kanalspanner vollständig. Schiebe eine lange Stange durch d Stangkanal und setze das herauskomm Stang in die Öse r Bodlasche ein. Verfahre so mit r zweit lang Stange. 4 Schiebe die Stang vollständig in ihre Stangkanäle, bis sie sich aufwölb, und setze die frei End in die Ös. 5 Straffe die Kanalspanner sofort beirseits an. 6 Verankere die Heringe in d geknotet Schlauf am Kopf. 7 9 Vermei es, auf das Zelt zu tret. Öffne die rot markierte Seite r Absi oberhalb und führe die kurze Stange in d Kanal ein. Straffe d Kanalspanner an Stelle die Heringsbefestigung r Absid auf ihre maximale Länge ein. Verankere die Absid sorgfältig mit Hering (siehe Seite 7). Spanne die verstellbar Heringsbefestigung an, damit die Absid gestrafft sind. 9

6 1 2 Förankra tältet obs: Äv om Rog står bra med bara markpinnarna i absirna insatta, rekommrar vi att du alltid använr alla markpinnar och linor eftersom vädret kan ändra sig snabbt. 1 & 2 Drag ut linorna i sitt längsta läge och fäst m ligt skiss. Kontrollera att alla markpinnar är helt nere i mark i rätt vinkel (se sid 7.) 3 & 4 Extra linfäst vid absirnas blixtlås ger möjlighet att, vid behov, fästa extra linor. obs: Tältlinorna skall vara spända m inte så mycket att ändrar tältets form. Anchoring the tt note: While the Rog is fully pitched with just the two vestibules pegged out, we recommd that you always use all the pegs and all guy lines since weather conditions can change quickly. 1 & 2 Make sure all the guy lines are set to their longest lgth, and peg out the guy lines as shown in the illustration. Make sure the pegs are fully pressed into the ground at the proper angle (see page 7). 3 & 4 Attachmt loops along the trances zipper lines allow for the addition of more guy lines if necessary. note: The guy lines should be taut, but not so tight that they form the tt Verankern s Zeltes achtung! Auch wn das Rog durch bloßes Sichern r Absid gut steht, empfehl wir immer alle Heringe und Abspannlein einzusetz, da sich die Wetterbedingung schnell änrn könn. 1 & 2 Strecke die Lein so lang als möglich aus und positioniere sie so, dass das Zelt in alle Windrichtung stabil steht (siehe Skizze). Achte darauf, dass die Heringe richtig sitz (siehe Seite 7). 3 & 4 Zusätzliche Abspannlein könn an d Schlauf tlang r Eingänge befestigt werd. achtung! Die Zeltlein sollt nur so stark gespannt werd, dass sie nicht die Form s Zeltes veränrn. 11

7 Användning av yttertältets dörr 1 4 Bägge sidorna av yttertältets ingång kan rullas åt sidan och fästas. Detta innebär att du kan använda vilk sida du vill som ingång och ger äv maximal vtilation och utsikt i fint vär. 5 För att växla från a l på öppning till d andra, flytta toggl på pinnfästet till andra sidan av blixtlåset. 6 För att undvika att tyget fastnar i blixtlås är t bra att hålla ett finger framför blixtlåslöpar vid öppning och stängning. obs: Trampa aldrig på dörrflik eller låt d ligga på mark eftersom risk då är stor att t kommer jord, sand eller annat skräp i blixtlås, vilka då snart slutar fungera. Using the outer tt door 1 4 Both flaps on the outer tt doors can be rolled away completely and secured. This allows try from either si as well as a great way to maximize both vting and views in fine weather. 5 To change from one si of the try to the other, move the toggle on the peg tsioner to the ring on the other si of the zipper. 6 It is a good ia to keep your finger in the zipper as you op or close it. This keeps the door fabric from catching, and will increase the life of your zippers. note: Make sure not to step on the door, or to let it lay on the ground; this will drag the zipper in the dirt, and grit in the zipper will reduce its life span. 5 6 Butzung r Außzelteingänge 1 4 Die Eingänge sind sehr vielseitig. Bei Seit r Außzelteingänge könn aufgerollt und seitlich befestigt werd. Komplett geöffnet sorg sie für angehme Vtilation und Rundumsicht bei schönem Wetter. 5 Um die Eingangsseite zu wechseln, bringe einfach d Knebel r verstellbar Heringsbefestigung am gegüberliegd Ring s Reißverschlusses an. 6 Führe beim Öffn und Schließ ein Finger vor m Schieber tlang, um zu verhinrn, dass sich Gewebe im Reißverschluss verhakt. achtung: Vermei es auf die geöffnete Eingangstür zu tret or sie am Bod lieg zu lass, da Sand und Schmutz die Reißverschlüsse dauerhaft schädig

8 1 2 Användning av innertältsdörr 1 5 Båda innertältsingångarna kan öppnas helt och rullas åt sidan och säkras med toggle och resårband. obs: Låt aldrig dörrflikarna ligga på mark eller trampa på d eftersom t kan innebära att sand, jord eller annan smuts fastnar i blixtlåset och t slutar fungera. 3 4 Using the inner tt door 1 5 Both inner tt trances can be oped and fully rolled to the si and secured with the toggle and loop fasters. note: Make sure not to step on the doors, or to let them lay on the ground; this will drag the zipper in the dirt, and grit in the zipper will reduce its life span. 5 Butzung r Innzelteingänge 1 5 Bei Innzelteingänge könn vollständig geöffnet werd. Die zusammgerollt Innzelttür werd seitlich mit Knebel und Gummiband befestigt. achtung! Vermei es auf die geöffnet Eingangstür zu tret or sie am Bod lieg zu lass, da Sand und Schmutz die Reißverschlüsse dauerhaft schädig

9 1 2 Användning av vtilation 1 & 2 Öppning mellan yttertältets nerkant och mark och stora myggnätslarna i innertältet säkerställer konstant vtilation i alla vär. Försök alltid få bra vtilation eftersom t minskar risk för konds. 3 För maximal vtilation rulla undan och fäst bägge dörrlarna på båda sidorna. 4 För att öka skydt mot hård vind och dåligt vär kan du lossa band till stånghållarna på läsidan och spänna ner yttertältet på vindsidan. 3 Using the vtilation system 1 & 2 The gap betwe the Rog s outer tt and the ground and the large mesh panels on the inner tt doors sure constant air flow in all weather. However, it is a good ia to create as much air circulation as possible in your tt as this helps prevt condsation. 3 For maximum vtilation, roll up and secure both flaps of both the outer tt doors. 4 To provi more wind or weather protection on one si, loos the pole tsioners on the lee si and pull down on the outer tt and tight the pole tsioners on the windward si. 4 Butzung s Belüftungssystems 1 & 2 Das hoch angesetzte Außzelt und großzügige Mesh-Bereiche im Innzelt gewährleist eine konstante Luftzirkulation bei jem Wetter. Sorge stets für eine gute Vtilation, damit die Kondswasserbildung geminrt wird. 3 Zur maximal Durchlüftung rolle alle Außzelttür beir Eingänge vollständig auf und befestige sie seitlich. 4 Das Außzelt kann gezielt an die Wettersituation angepasst werd. Lockere die Kanalspanner r windabgewandt Seite und straffe sie an r Wetterseite an, um das Außzelt zum Schutz näher an d Bod zu stell

10 Nedtagning och packning av tältet. Stäng blixtlås och om t blåser, fäst lina i din ryggsäck. 1 4 Lossa markpinnarna i absirna. Öppna kanal till d korta stång och skjut ut d från andra sidan. 5 8 Förläng stånghållarband, tag bort pinnarna i hörn och tag ut stångädarna ur öljetterna. Håll i stångkanal och skjut ut stängerna. Drag aldrig ur stängerna! Vik ihop stängerna och lägg m, tillsammans med pinnpås, i stångpås. 7 9 Vik ihop tältet och rulla ihop t med stångpås i mitt och lägg ner t i tältpås Alternativt, vik eller packa ner tältet i tältpås utan stångpås och läggs m separat i ryggsäck. Stoppa ej ner stångpås utanför tältet i tältpås eftersom tältet då kan skadas Taking down and packing the tt Close the zippers; if it is windy, attach one guy line to a backpack. 1 4 Unpeg the vestibules and lgth the peg tsioners. Remove the short pole by undoing the webbing buckle and pushing out the pole from the opposite si. 5 8 Loos the pole tsioners, unpeg the corners and remove the pole ds from the grommets. Hold onto the pole sleeve itself while pushing the d of each pole. Do not simply pull the poles out of their sleeves. Fold the poles and put them, along with the pegs in their bag, into the pole bag Fold the tt, roll it around the pole bag, and sli the bundle into the tt bag Alternatively, fold or stuff the tt into the tt bag without the poles, and pack the pole bag separately in your pack. Do not push the pole and peg bags down the si of the filled tt bag, as this could damage your tt. Abbau und Verpack s Zeltes Schließe die Reißverschlüsse. Sichere das Zelt mit einer Abspannleine am Rucksack, falls es windig ist. 1 4 Entferne die Heringe r Absid und stelle die Heringsbefestigung sowie Zeltlein auf maximale Länge ein. Öffne d Kanal am Zeltdach und schiebe die Firststange heraus. 5 8 Lockere die seitlich Kanalspanner. Entferne die restlich Heringe und löse die Stangd von d Bodlasch. Halte d Stangkanal in r Hand und schiebe die Stange heraus. Ziehe niemals an d Stang! Lege das zusammgefaltete Gestänge mit m Heringssack in d Gestängesack. 7 9 Rolle das zusammgelegte Zelt um d Gestängesack. Stecke alles in d Zeltpacksack Alternativ kann das Zelt direkt im Zeltpacksack verstaut werd, jedoch sollt Gestänge- und Heringssack separat aufbewahrt werd. Stecke sie unter kein Umständ nachträglich in d Zeltsack - dies kann das Zelt beschädig! 19

11 1 2 SV Utnyttja förl med hopkoppla inner- och yttertält Gom att lossa innertältet helt eller lvis, åstadkoms ett större utrymme som t ex kan användas för att samla större grupp. 1 3 Lossa innertältets toggles från ringarna i yttertältet. 4 & 5 Flytta markpinnarna vid stångändarna till insidan för att hålla stängerna på plats. obs: Yttertältet är vatttätt m väv är ej vtileran, vilket innebär att t är mer känsligt för konds när t används separat. obs: I mycket fuktiga förhålland kan du ta loss innertältet innan tältet tas ner och förvara innertältet separat. Nästa gång du sätter upp tältet, sätt först upp ytter tältet och koppla sedan in t torra innertältet. 3 4 en Taking advantage of the linked inner and outer tts Partially or fully disconnecting the inner gives more room, and the larger space can be used as a group gathering place. 1 3 Detach the inner tt toggles from the rings on the outer tt. 4 & 5 Move the pegs at the base of the pole sleeves to the insi to keep the poles in place. note: The outer tt is waterproof but not breathable, so is more prone to condsation wh used alone. note: In extremely wet conditions, you can tach the inner tt completely and store it in a separate bag before taking down the outer tt. At your next camp spot, set up the outer tt, th reattach the still-dry inner tt. 5 Nutze d Vorteil s herausnehmbar Innzeltes Durch teilweises or vollständiges Entfern s Innzeltes erhältst Du ein geräumig Wetterschutz mit viel Platz für gemütliche Treff. 1 3 Trne die Knebelverbindung von Inn- und Außzelt. 4 & 5 Fixiere die Bodlasch von inn mit Hering, damit das Gestänge weiterhin gespannt bleibt. achtung! Das Außzelt ist wasserdicht, jedoch nicht atmungsaktiv. Bei separater Nutzung kann sich Kondswasser bild. achtung! Bei extrem nass Witterungerhältniss kannst Du das Innzelt vor m Abbau herausnehm und separat verpack. Beim nächst Aufbau errichte zuerst das Außzelt und befestige danach darin das trocke Innzelt

12 Uppsättning av innertältet separat Lossa innertältet från yttertältet. 1 & 2 Lossa d arta toggl som kopplar yttertältet till stånghållar. Lämna kvar d röda toggl som kopplar innertältet till stånghållar. 3 Lägg ut innertältet och fäst markpinnarna i a änd. 4 Skjut stängerna gom resårband med toggles som används för hopkoppling av inner- och yttertält. Fäst stångändarna i öljetterna. (D korta stång behövs inte för att sätta upp innertältet). 5 & 6 Skjut in d andra änd av stång så d böjs och fäst stångändarna i öljetterna. 7 Fäst andra hörn med markpinnar. obs: Innertältet är vattavvisan m ej vatttätt. Använd t separat bart i torrt och bra vär. 5 6 Pitching the inner tt separately Detach the inner tt from the outer tt. 1 & 2 Remove the (black) toggle that connects the outer tt to the grommet tab from the ring. Leave the (red) toggle that connects the inner to the tab in place. 3 Lay out the inner tt and peg one d. 4 Sli the poles through the toggle loops used to connect the inner to the outer tt, and seat the pole ds into the grommets (the short pole is not need to set up only the inner). 5 & 6 Push on the other ds of the poles so that each arches into shape, and put the ds into the grommets. 7 Peg the remaining corners. note: The inner tt is water repellt but not waterproof. Use it alone only in dry conditions and wh you do not expect bad weather Aufbau s Innzeltes ohne Außzelt Trne das Innzelt vom Außzelt. 1 & 2 Löse die schwarz Knebel s Außzeltes von d Ring r Bodlasch. Die rot Knebel s Innzeltes bleib an d Bodlasch. 3 Breite das Innzelt auf m Bod aus und verankere eine Seite. 4 Schiebe die lang Stang r Reihe nach durch die Gummibänr, die zuvor das Inn- mit m Außzelt verbund hab, und setze die Stangd in die Ös r Bodlasch ein. Die kurze Stange wird nicht bötigt. 5 & 6 Wölbe die Stang auf und setze die frei End in die Ös r Bodlasch ein. 7 Verankere die restlich Eck. achtung! Das Innzelt ist wasserabweisd jedoch nicht wasserdicht! Verw es separat daher nur bei gutem und trocknem Wetter. 23

13 SV EN Skötsel av ditt Rog Förvara aldrig tältet längre tid utan att torka t först. Efter varje användning skall t hängas upp för torkning, helst med stängerna isatta så att vävarna kommer ifrån varandra. Innan t torkas och packas, städa ur tältet ordtligt. Om t behöver rgöras använd trasa med ljummet vatt. Granska hela tältet och laga vid behov. Kontrollera alla blixtlås och borsta ur m med hård borste. Detta är extra viktigt om du har använt tältet i sandiga eller smutsiga områd. Om blixtlås inte sköts ordtligt, minskar ras livslängd. Rgör markpinnarna och ersätt skada eller borttappa. Kontrollera stängerna så t inte finns några skador. Då tältet är torrt, allt är kontrollerat och vid behov åtgärdat, packa t i packpås, rullat runt stångpås med pinnpås istoppad. Finns t ett torrt, ljus skyddat och alt utrymme kan t vara bättre att hänga upp tältet istället för att packa ihop t. Låt aldrig tältet stå uppställt längre tid än nödvändigt i direkt solljus. UV-ljuset skadar alla vävar. Om t är årt att finna skugga och tältet ska stå uppställt flera dagar, framförallt på södra halvklotet, i varmare klimat eller på hög höjd, är t bra att skydda tältet med kel tarp, ett tyg eller liknan. Care & maintance of your Rog Do not store your tt for any lgth of time without drying it first. After each use, hang it in a dry and well-vted place, preferably with the poles in place so that the inner and outer tt fabrics are kept apart. Before drying and packing your tt, brush off any dirt and shake any dirt or bris out of the inner tt. If the tt needs cleaning, use only lukewarm water and a sponge. Check the tire tt for damage and make repairs if necessary. Check the zippers and brush these with a small, stiff brush. This is especially important if you have be using the tt in a sandy or dusty vironmt. If the zippers are not kept clean their life expectancy will crease! Clean the pegs, and replace damaged or lost ones. Check the poles for pottial damage. After your tt is dry and you have checked it completely, pack it into its stuff bag with the tt rolled around the pole bag (put the peg bag into the pole bag first). Provid you have the room, you can hang the tt in a dry, cool place away from direct light instead of packing it into its bag. 24 Whever possible, try and pitch your tt out of direct sunlight, since UV exposure damages all fabrics. On trips where sha from the sun is scarce and where you will leave your tt set up for several days especially in the southern hemisphere, sert conditions or at very high altitu it is advisable to erect a tarp or something similar over the tt to protect it from UV rays. Pflegeanleitung Rog Lagere Dein Zelt niemals ohne es vorher zu trockn. Nach jem Gebrauch sollte es zum Trockn aufgehängt werd am best mit eingebautem Gestänge, damit Inn- und Außzelt nicht aufeinanr lieg. Schüttle vor m Trockn und Einpack all Schmutz aus m Innzelt heraus. Entferne evtuelle Schmutzfleck mit lauwarmem Wasser. Kontrolliere Dein Zelt auf Schäd und repariere sie. Überprüfe alle Reißverschlüsse und bürste sie vor allem nach Einsatz in sandig und schmutzig Verhältniss sauber. Mangeln Pflege r Reißverschlüsse verkürzt r Lebsdauer! Reinige die Heringe und ersetze verlore or beschädigte Heringe. Überprüfe das Gestänge auf Schäd. Nach m Trockn und r Kontrolle s Zeltes kann alles wier in die Packbeutel verstaut werd. Packe d Heringssack in d Gestängesack und rolle das Zelt um d Gestängesack. Wn gügd Platz an einem trock, lichtgeschützt und kühl Ort vorhand ist, kann dort das Zelt besser aufgehängt werd, anstatt es im Beutel aufzubewahr. Direkte, langfristige Sonneinstrahlung besonrs auf r Südhalbkugel, unter wüstähnlich Bedingung or auf großer Höhe beschädigt das Gewebe. Unter solch Bedingung ist es ratsam zum UV-Schutz ein Tarp or ähnliches über m Zelt zu erricht. 25

14 Välkomm till vår websida där du kan se hela Hillebergs kollektion inklusive tillbehör, exempelvis skyddsgolv, snö- och sandpinnar och reservlar som tältlinor, stänger mm. Dessutom kan du se mer om Hilleberg the Ttmaker, inklusive vår historia, var du hittar våra återförsäljare och expeditioner som använr Hillebergtält. Du hittar ssutom information, utrustningslistor och praktiska råd som kan hjälpa dig i planering av dina turer. Garantier och Service Hilleberg the Ttmaker gör produkter av högsta kvalitet i material och till verkning. I våra produkter ingår garanti mot felaktigheter i tillverkning och material. För taljer kontakta din handlare eller Hilleberg The Ttmaker direkt då garantierna kan skilja mellan olika länr bero på lagar och bestämmelser. observera: Garantin gäller ej för skador uppkomna på grund av oaktsamhet, olyckor, felaktig hantering eller bristan utrustningård. Effekter av normalt slitage eller exponering för UV-strålning och liknan täcks inte heller av garantin. Reparationer som ej täcks av garantin utför vi till rimlig kostnad. Kontakta d butik där du köpt tältet eller Hilleberg direkt. Please visit our website to see tails of the tire Hilleberg collection as well as available accessories, such as extra poles, pegs, Snow & Sand Pegs, and guy line and line runners. In addition, you can learn more about Hilleberg the Ttmaker, including our history, aler locations, and expeditions that use Hilleberg tts. You will also find a wealth of information to help you better joy your outdoor advtures, including practical advice and equipmt lists. Auf unserer Website kannst Du das gesamte Sortimt von Hilleberg seh. Dort finst Du u. a. Zubehör (z. B. Footprints, Schnee- und Sandheringe etc.) sowie Ersatzteile wie Zeltlein, Gestänge und vieles mehr. Außerm kannst Du hier mehr über Hilleberg erfahr: unsere Geschichte, ein Verzeichnis r Bezugsquell für unsere Produkte sowie Information über Expedition, bei d Hilleberg-Zelte verwt wurd. Des weiter gibt es eine Mge Tipps, wie z. B. Packlist und praktischer Rat von Fachleut zur Planung Deiner Tour. Herzlich Willkomm! 26 Warranty and Repair Hilleberg the Ttmaker pris itself on making products with the highest quality materials and workmanship. We offer a comprehsive warranty against material and manufacturing fects. Since laws and regulations sometimes differ, warranty coverage may vary from country to country. For the specific tails of our warranty in your region or country, please contact your aler or the appropriate Hilleberg office. please note: Our warranty does not cover damages from ordinary wear and tear, the effects of UV exposure, accidts, inappropriate use or handling, or damages resulting from the user s failure to care properly for the product. For any repairs not covered by the warranty, we will charge a reasonable rate. Please contact your region or country s appropriate Hilleberg office. Garantie und Reparatur Hilleberg the Ttmaker stellt Produkte höchster Qualität her, sowohl im Material als auch in r Verarbeitung. Alle unsere Produkte hab Garantie auf Produktions- und Materialfehler. Für gaue Information setze Dich bitte mit Deinem Händler or Hilleberg the Ttmaker direkt in Verbindung, da die Garantie bedingung sich weg verschier Gesetze von Land zu Land unterscheid könn. achtung! Die Garantie ckt keine Schäd, die durch unsachgemäße Handhabung, Unglücke, Unachtsamkeit, mangeln Produktpflege, natürliche Abnutzung, UV- Strahlung or anrs tstand sind. Reparatur, die nicht unter die Garantie fall, werd zum Selbstkostpreis durch ge führt. W Dich hierfür an Dein Händler or direkt an Hilleberg the Ttmaker. 27

AKTO. Klaas de Jong. Jolanda Linschooten

AKTO. Klaas de Jong. Jolanda Linschooten AKTO Klaas Jong Jolanda Linschoot Välkomm till ditt nya Hilleberg Akto! Du har investerat i ett högkvalitetstält, så tag väl hand om t. Vi rekommrar att du läser instruktionshäftet noggrant innan du sätter

Mehr

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN ) ) ) 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber Einführung Geehrter Kunde, wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Wagenhebers gratulieren! Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus Bedienungsanleitung User Manual System AED Plus INHALTSVERZEICHNIS TABLE OF CONTENTS Einleitung Sicherheitshinweise Verwendungszweck... 3 Lieferumfang Technische Daten Zubehör.... 4 Montage. 5 Bedienung

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 English Version Bahnbuchungen so einfach und effizient wie noch nie! Copyright Copyright 2014 Travelport und/oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

Algorithms for graph visualization

Algorithms for graph visualization Algorithms for graph visualization Project - Orthogonal Grid Layout with Small Area W INTER SEMESTER 2013/2014 Martin No llenburg KIT Universita t des Landes Baden-Wu rttemberg und nationales Forschungszentrum

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Note: Skal udføres af en autoriseret elektriker. Note: Must be done by a certified electrician.

Mehr

AVANTEK. Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne. Instruction Manual Bedienungsanleitung

AVANTEK. Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne. Instruction Manual Bedienungsanleitung AVANTEK Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne Instruction Manual Bedienungsanleitung EN 1 Illustration AC Adapter Connecting Box EN 2 Product Introduction This indoor antenna brings you access to free

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

FLEX LIGHT. D Bedienungsanleitung

FLEX LIGHT. D Bedienungsanleitung FLEX LIGHT D Bedienungsanleitung GB INSTRUCTION Manual 3x Micro AAA 9 7 8 2 3 4 1 5 2 6 D Bedienungsanleitung FlexLight Beschreibung Multifunktionale Buch-/Laptop-Leuchte mit LED-Technologie (4). Das

Mehr

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista Hinweis: Für den Downloader ist momentan keine 64 Bit Version erhältlich. Der Downloader ist nur kompatibel mit 32 Bit Versionen von Windows 7/Vista. Für den Einsatz

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC Copyright by Vincotech 1 Revision: 1 module types / Produkttypen Part-Number

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

TV for Android Phone & Tablet with micro USB

TV for Android Phone & Tablet with micro USB Android TM TV for Android Phone & Tablet with micro USB Quick Guide English > 3 Deutsch > 5 Safety Information > 8 About tivizen EN Tivizen is a mobile live TV receiver on your Phone & Tablet, anywhere.

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lexware Financial Office Premium Handwerk XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lexware Financial Office Premium Handwerk Corporation,

Mehr

In der SocialErasmus Woche unterstützen wir mit euch zusammen zahlreiche lokale Projekte in unserer Stadt! Sei ein Teil davon und hilf denen, die Hilfe brauchen! Vom 4.-10. Mai werden sich internationale

Mehr

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box MULTICAL 801 - MULTICAL 601 - MULTICAL 66-CDE Danish - English - German - Swedish i n s t a l l a t i o n Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45

Mehr

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise Benutzeranweisungen SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise 2008.01 (V 1.x.x) Deutsch Please direct all enquiries to your local JDSU sales company. The addresses can be found at: www.jdsu.com/tm-contacts

Mehr

Please store in a safe place. Bitte sicher aufbewahren.

Please store in a safe place. Bitte sicher aufbewahren. equinux ID: Password/Passwort: 1 Please store in a safe place. Bitte sicher aufbewahren. English Mac Thank you for choosing an equinux product Your new TubeStick includes The Tube, a modern and convenient

Mehr

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS)

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) This press release is approved for publication. Press Release Chemnitz, February 6 th, 2014 Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) With the new product line Baselabs

Mehr

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN SECOND OPINION REPORT ZWEITE MEINUNG GUTACHTEN netto Euro brutto Euro medical report of a medical

Mehr

Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben?

Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben? Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben? How do I get additional TOEFL certificates? How can I add further recipients for TOEFL certificates?

Mehr

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1 TVHD800x0 Port-Weiterleitung Version 1.1 Inhalt: 1. Übersicht der Ports 2. Ein- / Umstellung der Ports 3. Sonstige Hinweise Haftungsausschluss Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt.

Mehr

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena http://www.im.uni-jena.de Contents I. Learning Objectives II. III. IV. Recap

Mehr

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here!

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! In vier Schritten zum Titel erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! Einleitung Intro Um Sie dabei zu unterstützen, Ihren Messeauftritt

Mehr

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Table of Contents Deutsch 1 1. Bevor Sie anfangen 1 2. Installation 2 Troubleshooting 6 Version 06.08.2011 1. Bevor Sie anfangen Packungsinhalt ŸTFM-560X

Mehr

Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung

Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung Version 1.0 (09/2009) TV8379 1. Vorwort Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses 24VAC Outdoor Netzteils. Mit diesem

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

Effizienz im Vor-Ort-Service

Effizienz im Vor-Ort-Service Installation: Anleitung SatWork Integrierte Auftragsabwicklung & -Disposition Februar 2012 Disposition & Auftragsabwicklung Effizienz im Vor-Ort-Service Disclaimer Vertraulichkeit Der Inhalt dieses Dokuments

Mehr

a lot of, much und many

a lot of, much und many Aufgabe 1, und In bejahten Sätzen verwendest du für die deutschen Wörter viel und viele im Englischen Bsp.: I have got CDs. We have got milk. There are cars on the street. Bei verneinten Sätzen und Fragen

Mehr

EEX Kundeninformation 2002-08-30

EEX Kundeninformation 2002-08-30 EEX Kundeninformation 2002-08-30 Terminmarkt - Eurex Release 6.0; Versand der Simulations-Kits Kit-Versand: Am Freitag, 30. August 2002, versendet Eurex nach Handelsschluss die Simulations -Kits für Eurex

Mehr

VITEO OUTDOORS SLIM WOOD. Essen/Dining

VITEO OUTDOORS SLIM WOOD. Essen/Dining VITEO SLIM WOOD Essen/Dining Stuhl/Chair Die Emotion eines Innenmöbels wird nach außen transportiert, indem das puristische Material Corian mit dem warmen Material Holz gemischt wird. Es entstehen ein

Mehr

6KRSSLQJDW&DPGHQ/RFN 1LYHDX$

6KRSSLQJDW&DPGHQ/RFN 1LYHDX$ )HUWLJNHLW+ UYHUVWHKHQ 1LYHDX$ Wenn langsam und deutlich gesprochen wird, kann ich kurze Texte und Gespräche aus bekannten Themengebieten verstehen, auch wenn ich nicht alle Wörter kenne. 'HVNULSWRU Ich

Mehr

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems Transfer project templates easily between systems A PLM Consulting Solution Public The consulting solution XML Template Transfer enables you to easily reuse existing project templates in different PPM

Mehr

SERVICEINSTRUKTION Varmvattenproduktion. SERVICE INSTRUCTION Hot water production. Warmwasserbereitung SIT SE/GB/DE 0608-1 M10384 FIGHTER 1320

SERVICEINSTRUKTION Varmvattenproduktion. SERVICE INSTRUCTION Hot water production. Warmwasserbereitung SIT SE/GB/DE 0608-1 M10384 FIGHTER 1320 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10384 FIGHTER 1320 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Varmvattenproduktion SERVICE INSTRUCTION Hot water production SERVICEINSTRUKTION Warmwasserbereitung NIBE AB - Villavärme Box 14, 285

Mehr

Operational Excellence with Bilfinger Advanced Services Plant management safe and efficient

Operational Excellence with Bilfinger Advanced Services Plant management safe and efficient Bilfinger GreyLogix GmbH Operational Excellence with Bilfinger Advanced Services Plant management safe and efficient Michael Kaiser ACHEMA 2015, Frankfurt am Main 15-19 June 2015 The future manufacturingplant

Mehr

SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. SAFETY FIRST HAS NEVER BEEN SO EXCITING.

SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. SAFETY FIRST HAS NEVER BEEN SO EXCITING. Fahraktive EVENTS ZUM ANSCHNALLEN. FASTEN YOUR SEATBELTS FOR SOME AWESOME DRIVING EVENTS. SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. Jeder, der BMW UND MINI DRIVING ACADEMY hört, denkt automatisch an Sicherheit.

Mehr

USB-Stick (USB-Stick größer 4G. Es ist eine größere Partition notwendig als die eines 4GB Rohlings, der mit NTFS formatiert wurde)

USB-Stick (USB-Stick größer 4G. Es ist eine größere Partition notwendig als die eines 4GB Rohlings, der mit NTFS formatiert wurde) Colorfly i106 Q1 System-Installations-Tutorial Hinweise vor der Installation / Hit for preparation: 准 备 事 项 : 外 接 键 盘 ( 配 套 的 磁 吸 式 键 盘 USB 键 盘 通 过 OTG 插 发 射 器 的 无 线 键 盘 都 可 ); U 盘 ( 大 于 4G 的 空 白 U 盘,

Mehr

Montageanleitung DORMA PT 30. Oberlichtbeschlag. Installation instruction DORMA PT 30. Overpanel patch fitting

Montageanleitung DORMA PT 30. Oberlichtbeschlag. Installation instruction DORMA PT 30. Overpanel patch fitting Montageanleitung DORMA PT 30 Oberlichtbeschlag Installation instruction DORMA PT 30 Overpanel patch fitting Stand/Issue 09.0 / 00331 00.5.371.6.3 Wichtige Informationen: Important information: 1 = Bauteil/Baugruppe

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

German English Firmware translation for T-Sinus 154 Access Point

German English Firmware translation for T-Sinus 154 Access Point German English Firmware translation for T-Sinus 154 Access Point Konfigurationsprogramm Configuration program (english translation italic type) Dieses Programm ermöglicht Ihnen Einstellungen in Ihrem Wireless

Mehr

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU!

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! HELPLINE GAMMA-SCOUT ODER : WIE BEKOMME ICH MEIN GERÄT ZUM LAUFEN? Sie haben sich für ein Strahlungsmessgerät mit PC-Anschluss entschieden.

Mehr

PS3 / PS4 / PC XBOX 360 GAMING HEADSET LX16

PS3 / PS4 / PC XBOX 360 GAMING HEADSET LX16 PS / PS / PC XBOX 60 GAMING HEADSET LX6 CHAT GAME Content Inhalt Lioncast LX6 gaming headset Lioncast LX6 Gaming Headset Inline remote kabelgebundene Fernbedienung MUTE - MIC - ON XBOX PS PS PC RCA splitter

Mehr

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) -

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) - Application Form ABOUT YOU First name(s): Surname: Date of birth : Gender : M F Address : Street: Postcode / Town: Telephone number: Email: - Please affix a photo of yourself here (with your name written

Mehr

F1220, F1230, F1120, F1130

F1220, F1230, F1120, F1130 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10380 F1220, F1230, F1120, F1130 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Shuntgrupp 2 SERVICE INSTRUCTION Shunt group 2 SERVICEINSTRUKTION Mischergruppe 2 NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd

Mehr

Der Wetterbericht für Deutschland. Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town.

Der Wetterbericht für Deutschland. Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town. Der Wetterbericht für Deutschland Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town. Es ist sehr heiß in Berlin und es donnert und blitzt in Frankfurt. Es ist ziemlich neblig

Mehr

Exercise (Part I) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part I) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part I) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13.

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. März 2009 0 1) LOGROTATE in z/os USS 2) KERBEROS (KRB5) in DFS/SMB 3) GSE Requirements System 1 Requirement Details Description Benefit Time Limit Impact

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

Documentation TYC. Registration manual. Registration and Login. issued 1. April 2013 by EN changed 11. June 2015 by EN version 1 status finished

Documentation TYC. Registration manual. Registration and Login. issued 1. April 2013 by EN changed 11. June 2015 by EN version 1 status finished Documentation TYC Registration manual Registration and Login issued 1. April 2013 by EN changed 11. June 2015 by EN version 1 status finished Content 1 Registration... 3 2 Login... 4 2.1 First login...

Mehr

SSL Konfiguration des Mailclients

SSL Konfiguration des Mailclients English translation is given in this typo. Our translations of software-menus may be different to yours. Anleitung für die Umstellung der unsicheren IMAP und POP3 Ports auf die sicheren Ports IMAP (993)

Mehr

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang:

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang: Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung HTL 18. September 2015 Englisch (B2) Schreiben Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte Kandidatin,

Mehr

miditech midiface 4x4

miditech midiface 4x4 miditech midiface 4x4 4In-/4 Out USB MIDI Interface 4 x MIDI In / 4 x MIDI Out USB MIDI Interface 64 MIDI Kanäle 4 LEDs für MIDI Input 4 LEDs für MIDI Output Power LED USB Powered, USB 1, 2 und 3 kompatibel

Mehr

cab tower JO-series JOSAM cab tower är ett system för hytt-, buss- och andra karosserireparationer på tunga fordon där man behöver nå högt.

cab tower JO-series JOSAM cab tower är ett system för hytt-, buss- och andra karosserireparationer på tunga fordon där man behöver nå högt. JOSAM cab tower Straightening equipment for cabs and buses - JO-series Riktutrustning för hytter och bussar - JO-serien Richtausrüstung für Fahrerhäusern und Bussen - JO-Serie EN SE DE JOSAM cab tower

Mehr

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health)

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) 1 Utilitarian Perspectives on Inequality 2 Inequalities matter most in terms of their impact onthelivesthatpeopleseektoliveandthethings,

Mehr

Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015

Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015 Event-UG (haftungsbeschränkt) DSAV-event UG (haftungsbeschränkt) Am kleinen Wald 3, 52385 Nideggen Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015 Ladies

Mehr

Einkommensaufbau mit FFI:

Einkommensaufbau mit FFI: For English Explanation, go to page 4. Einkommensaufbau mit FFI: 1) Binäre Cycle: Eine Position ist wie ein Business-Center. Ihr Business-Center hat zwei Teams. Jedes mal, wenn eines der Teams 300 Punkte

Mehr

Umzüge m i t C l ü v e r. Clüver

Umzüge m i t C l ü v e r. Clüver Clüver m o v e s y o u Umzüge m i t C l ü v e r INTERNATIONALE M ÖBELTRANSPORTE Unsere Destination: Griechenland Eine Wohnortsverlegung ins Ausland ist immer eine anstrengende und aufregende Sache. Es

Mehr

TomTom WEBFLEET Tachograph

TomTom WEBFLEET Tachograph TomTom WEBFLEET Tachograph Installation TG, 17.06.2013 Terms & Conditions Customers can sign-up for WEBFLEET Tachograph Management using the additional services form. Remote download Price: NAT: 9,90.-/EU:

Mehr

Want to have more impressions on our daily activities? Just visit our facebook homepage:

Want to have more impressions on our daily activities? Just visit our facebook homepage: Dear parents, globegarden friends and interested readers, We are glad to share our activities from last month and wish you lots of fun while looking at all we have been doing! Your team from globegarden

Mehr

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license HiOPC Hirschmann Netzmanagement Anforderungsformular für eine Lizenz Order form for a license Anforderungsformular für eine Lizenz Vielen Dank für Ihr Interesse an HiOPC, dem SNMP/OPC Gateway von Hirschmann

Mehr

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf.

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf. 1 The zip archives available at http://www.econ.utah.edu/ ~ ehrbar/l2co.zip or http: //marx.econ.utah.edu/das-kapital/ec5080.zip compiled August 26, 2010 have the following content. (they differ in their

Mehr

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web. Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.de Damages caused by Diprion pini Endangered Pine Regions in Germany

Mehr

Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan

Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer Introduction Multi-level pension systems Different approaches Different

Mehr

Total Security Intelligence. Die nächste Generation von Log Management and SIEM. Markus Auer Sales Director Q1 Labs.

Total Security Intelligence. Die nächste Generation von Log Management and SIEM. Markus Auer Sales Director Q1 Labs. Total Security Intelligence Die nächste Generation von Log Management and SIEM Markus Auer Sales Director Q1 Labs IBM Deutschland 1 2012 IBM Corporation Gezielte Angriffe auf Unternehmen und Regierungen

Mehr

Equipment for ball playing

Equipment for ball playing pila1 82 pila2 83 sphaera 84 Ballspielanlagen Equipment for ball ing Mit den stilum-spielgeräten für Sand, Wasser und Luft punkten Sie in jeder Altersgruppe. So lässt unser Sandbagger tollo die Herzen

Mehr

MG 300 Arbeitskleidung MG 300 Workwear

MG 300 Arbeitskleidung MG 300 Workwear Kühl bleiben, wenn es heiß wird Wenn es auf der Baustelle zur Sache geht, können Sie schon mal ins Schwitzen kommen. Dann kann Ihnen die richtige Bekleidung die Arbeit erleichtern. Bekleidung, die atmet

Mehr

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com)

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Inhalt Content Citrix-Anmeldung Login to Citrix Was bedeutet PIN und Token (bei Anmeldungen aus dem Internet)? What does PIN and Token

Mehr

Beipackzettel Instruction leaflet

Beipackzettel Instruction leaflet Beipackzettel Instruction leaflet Montage an einen Wandarm Mounting to wall arm Pepperl+Fuchs GmbH Antoniusstr. 21 D-73249 Wernau Germany Tel.: +49(0) 621 776-3712 Fax: +49(0) 621 776-3729 www.pepperl-fuchs.com

Mehr

Mash-Up Personal Learning Environments. Dr. Hendrik Drachsler

Mash-Up Personal Learning Environments. Dr. Hendrik Drachsler Decision Support for Learners in Mash-Up Personal Learning Environments Dr. Hendrik Drachsler Personal Nowadays Environments Blog Reader More Information Providers Social Bookmarking Various Communities

Mehr

Scrum @FH Biel. Scrum Einführung mit «Electronical Newsletter» FH Biel, 12. Januar 2012. Folie 1 12. Januar 2012. Frank Buchli

Scrum @FH Biel. Scrum Einführung mit «Electronical Newsletter» FH Biel, 12. Januar 2012. Folie 1 12. Januar 2012. Frank Buchli Scrum @FH Biel Scrum Einführung mit «Electronical Newsletter» FH Biel, 12. Januar 2012 Folie 1 12. Januar 2012 Frank Buchli Zu meiner Person Frank Buchli MS in Computer Science, Uni Bern 2003 3 Jahre IT

Mehr

Smartphone Benutzung. Sprache: Deutsch. Letzte Überarbeitung: 25. April 2012. www.av-comparatives.org - 1 -

Smartphone Benutzung. Sprache: Deutsch. Letzte Überarbeitung: 25. April 2012. www.av-comparatives.org - 1 - Smartphone Benutzung Sprache: Deutsch Letzte Überarbeitung: 25. April 2012-1 - Überblick Smartphones haben unser Leben zweifelsohne verändert. Viele verwenden inzwischen Ihr Smartphone als täglichen Begleiter

Mehr

Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US)

Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US) Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US) HELP.PYUS Release 4.6C Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US SAP AG Copyright Copyright 2001 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

Disclaimer & Legal Notice. Haftungsausschluss & Impressum

Disclaimer & Legal Notice. Haftungsausschluss & Impressum Disclaimer & Legal Notice Haftungsausschluss & Impressum 1. Disclaimer Limitation of liability for internal content The content of our website has been compiled with meticulous care and to the best of

Mehr

VPPR Stab Sicherheit, Gesundheit und Umwelt Safety, Security, Health and Environment. Laser which rules apply in Switzerland?

VPPR Stab Sicherheit, Gesundheit und Umwelt Safety, Security, Health and Environment. Laser which rules apply in Switzerland? Laser which rules apply in Switzerland? ETH Zürich KT/07.07.2008 When in danger say STOP! VPPR Laser classes Class 1 Eye safe < 0.39 mw Class 1M Eye safe without optical instruments 400 700 nm < 0.39 mw

Mehr

SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb

SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb Inbetriebnahme von Produktionslinie 4 am Standort Zhenjiang Darlehen von BoC in Höhe von RMB 130 Mio. ausbezahlt Inbetriebnahme von Produktionslinie

Mehr

Umstellung Versand der täglichen Rechnungen Auktionsmarkt

Umstellung Versand der täglichen Rechnungen Auktionsmarkt EEX Kundeninformation 2004-05-04 Umstellung Versand der täglichen Rechnungen Auktionsmarkt Sehr geehrte Damen und Herren, die Rechnungen für den Handel am Auktionsmarkt werden täglich versandt. Dabei stehen

Mehr

Sepiola Mockups. Overview. Show notes. Primäre Navigation anklicken um zum gewünschten Mockups zu gehen. Backup usage. Overview.

Sepiola Mockups. Overview. Show notes. Primäre Navigation anklicken um zum gewünschten Mockups zu gehen. Backup usage. Overview. Show notes usage Incremental s Free 35% 30% 35% 711 MB 598 MB 739 MB Quota: 2 GB change quota under Settings schedule Last s Successfull Tuesday, 19.3.09 12:16 Successfull Wednesday, 19.3.09 12:25 Successfull

Mehr

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person?

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person? Reading tasks passend zu: Open World 1 Unit 4 (student s book) Through a telescope (p. 26/27): -Renia s exchange trip: richtig falsch unkar? richtig falsch unklar: Renia hat sprachliche Verständnisprobleme.

Mehr

IBM Security Lab Services für QRadar

IBM Security Lab Services für QRadar IBM Security Lab Services für QRadar Serviceangebote für ein QRadar SIEM Deployment in 10 bzw. 15 Tagen 28.01.2015 12015 IBM Corporation Agenda 1 Inhalt der angebotenen Leistungen Allgemeines Erbrachte

Mehr

Linux Anwender-Security. Dr. Markus Tauber markus.tauber@ait.ac.at 26/04/2013

Linux Anwender-Security. Dr. Markus Tauber markus.tauber@ait.ac.at 26/04/2013 Linux Anwender-Security Dr. Markus Tauber markus.tauber@ait.ac.at 26/04/2013 Inhalt Benutzer(selbst)Schutz - für den interessierten Anwender Praktische Beispiele und Hintergründe (Wie & Warum) Basierend

Mehr

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes KURZANLEITUNG VORAUSSETZUNGEN Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes Überprüfen Sie, dass eine funktionsfähige SIM-Karte mit Datenpaket im REMUC-

Mehr

Worldwide Logistics L anfl x

Worldwide Logistics L anfl x Worldwide Logistics IHR WELTWEITER LOGISTIK PARTNER YOUR GLOBAL LOGISTICS PARTNER Seit 1994 bietet die Leanflex das gesamte Spektrum von Logistik- & Transportdienstleistungen für Industrie, Handel sowie

Mehr

1. Personal data First name and family name: Address: Street: Post code and place: Phone (landline): Mobile phone: email:

1. Personal data First name and family name: Address: Street: Post code and place: Phone (landline): Mobile phone: email: GAPP 2015 / 2016 German American Partnership Program Student Information Form recent passport photo (please glue photo on application form, do not staple it!) 1. Personal data First name and family name:

Mehr

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1 Existing Members Log-in Anmeldung bestehender Mitglieder Enter Email address: E-Mail-Adresse eingeben: Submit Abschicken Enter password: Kennwort eingeben: Remember me on this computer Meine Daten auf

Mehr

DICOTA business in motion

DICOTA business in motion DICOTA manufactures top-quality computer cases. The wide product range meets the most diverse customer wishes with selected, finely designed cases which specially protect and transport your Notebook. www.dicota.com

Mehr

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM Bedienungs- und Montageanleitung Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM 1.0 Allgemeines Das Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM ermöglicht eine eindeutige Zuordnung von Ladevorgang und Batterie in den

Mehr

CHAMPIONS Communication and Dissemination

CHAMPIONS Communication and Dissemination CHAMPIONS Communication and Dissemination Europa Programm Center Im Freistaat Thüringen In Trägerschaft des TIAW e. V. 1 CENTRAL EUROPE PROGRAMME CENTRAL EUROPE PROGRAMME -ist als größtes Aufbauprogramm

Mehr

Lab Class Model-Based Robotics Software Development

Lab Class Model-Based Robotics Software Development Lab Class Model-Based Robotics Software Development Dipl.-Inform. Jan Oliver Ringert Dipl.-Inform. Andreas Wortmann http://www.se-rwth.de/ Next: Input Presentations Thursday 1. MontiCore: AST Generation

Mehr