NL GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR ULTRALIFT (ULLD, MET UPHD BESCHERMHOES OVER DE DUBBELE STRENG) RONDSTROPPEN MET DE LABELNUMMERS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "NL GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR ULTRALIFT (ULLD, MET UPHD BESCHERMHOES OVER DE DUBBELE STRENG) RONDSTROPPEN MET DE LABELNUMMERS."

Transkript

1 ULTRALIFT NL GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR ULTRALIFT (ULLD, MET UPHD BESCHERMHOES OVER DE DUBBELE STRENG) RONDSTROPPEN MET DE LABELNUMMERS., GEMAAKT UIT Dyneema GARENS, VOOR (productie datum ) GB USER INSTRUCTIONS FOR ULTRALIFT (ULLD, WITH UPHD PROTECTION SLEEVE OVER BOTH LEGS) ROUND SLINGS WITH LABEL NUMBERS , MADE OF DYNEEMA YARNS, FOR USAGE BY ( production date ) D BETRIEBSANLEITUNG FÜR ULTRALIFT (ULLD, MIT UPHD SCHUTZSLAUCH UBER DEN DOPPELSTRANG) RUNDSCHLINGEN MIT DER LABEL NR , HERGESTELLT AUS DYNEEMA -FASER, FÜR.. ( Produktionsdatum ) 1

2 1. Bij de keuze van de rondstrop dient men rekening te houden met de maximale toelaatbare werklast van de rondstrop, uitgaande van de gebruikswijze en de te hijsen last (zie tabel1). When selecting the round sling the maximum permitted working load of the round sling is to be taken into account, taking into consideration the method of usage and the load to be lifted (see table 1). Bei der Auswahl und Festlegung der Rundschlinge sollte die erforderliche Tragfähigkeit, die Verwendung und die Art der zu hebenden Last berücksichtigt werden. (Tabelle 1) 2. De gekozen rondstrop moet voor de te hijsen last sterk en lang genoeg zijn. The selected round sling must be of sufficient strength and length for the load to be lifted. Die ausgewählte Rundschlinge muss für den Hebevorgang sowohl die richtige Tragfähigkeit als auch die richtige Nutzlänge aufweisen. 3. Indien men een rondstrop gebruikt in combinatie met aansluitmiddelen en/of hijsinrichtingen moet men er zeker van zijn dat deze op elkaar zijn afgestemd. When a round sling is used combined with braces and/or lifting devices, compatibility of both needs to be ensured. Bei der Verwendung von zusätzlichen Beschlagteilen oder Vorrichtungen muss darauf geachtet werden, dass diese kompatibel zur Rundschlinge sind. 4. Dyneema vezel is chemisch resistent tegen vele chemicaliën. Het heeft een excellente resistentie tegen water, vocht, de meeste chemicaliën and micro organismen. Dyneema heeft een goede resistentie tegen zowel zure- als basische milieus. Mocht een rondstrop uit Dyneema vezel echter in contact kunnen komen met chemicaliën waarbij men niet zeker is wat de invloed ervan is dan moet contact openomen worden met de leverancier om de toepasbaarheid van de rondstrop te verifiëren. Dyneema yarn has excellent resistance against many chemicals. It offers excellent resistance to water, moisture, most chemicals and micro organisms. Dyneema offers good resistance to acids and alkaline environments. Urgent advice of the manufacturer or supplier should be sought in order to check the suitability of the Dyneema based round sling, when contact might be made with chemicals of which the effect is uncertain. Die Dyneema-Faser ist sehr resistent gegen viele Chemikalien. Es bietet eine sehr gute Resistenz zu Wasser, Feuchtigkeit, viele Chemikalien und Mikro-Organismen. Dyneema bietet eine gute Resistenz gegen Säuren und Laugen. Wenn die Rundschlinge mit Chemikalien in Berührung gekommen ist, dessen Auswirkungen auf das Dyneema unbekannt ist, bitte dringend den Hersteller oder Lieferant kontaktieren, bevor die Rundschlinge wieder eingesetzt wird. Grundsätzlich ist der Einsatz in Verbindung mit Chemikalien mit dem Hersteller oder Lieferanten vor dem Einsatz abzustimmen. 5. Rondstroppen met aansluitmiddelen van kwaliteitsklasse 8 & 10 en meerparts rondstropsamenstellen met topschalmen van kwaliteitsklasse 8 & 10 behoren niet in zure omstandigheden te worden gebruikt. Contact met zuren of zure dampen veroorzaakt waterstofbrosheid bij materialen van kwaliteitsklasse 8 & 10. Slings with grade 8 &10 fittings and multi-leg slings with grade 8 & 10 master links should not be used in acidic conditions. Contact with acids or acidic fumes causes hydrogen embitterment to grade 8 &10 materials. Rundschlingen mit Güteklasse Fittings und Multi-Schlingen sollte nicht verwendet werden im Säure Umständen. Kontakt mit Säuren oder Säuredämpfe greift das Material der Güteklasse an. 6. Rondstroppen zijn alleen te gebruiken tussen -50 C en + 60 C. Round slings can only be used between - 50 C to + 60 C ULTRALIFT - Rundschlingen dürfen nur in dem Temperaturbereich von -50 C bis +60 C eingesetzt werden. 7. Gebruik alleen rondstroppen die voorzien zijn van een leesbaar label. Round slings can only be used when clearly identified with a legible label. ULTRALIFT - Rundschlingen dürfen nur in Einsatz gehen, wenn das Kennzeichnungslabel vorhanden und gut lesbar ist. 8. Voorkom dat het label beschadigd wordt door bijv de haak, de last of dmv omsnoering als men gestropt gaat hijsen. Prevent damage to labels caused by the hook, the load or during choked lifts. Bitte vermeiden Sie Beschädigungen am Label, indem Sie das Label beim Heben niemals im Bereich von Haken, der Last oder im Bereich des Schnürgangs positionieren, sondern immer im freien Strang. 9. De rondstroppen mogen niet overbelast worden en men dient de rondstroppen alleen te gebruiken zoals aangegeven In tabel 1. Round slings should not be overloaded and are only to be used as shown in table 1. ULTRALIFT - Rundschlingen dürfen niemals überlastet werden. Bitte immer entsprechend der Tabelle 1 anschlagen. 10. Rondstroppen mogen nooit geknoopt of gedraaid worden. Round slings should never be knotted or twisted. ULTRALIFT - Rundschlingen dürfen niemals geknotet oder verdreht werden. 11. Inspecteer elke rondstrop voor en na elke lift op beschadigingen. Inspect every Round sling before and after every lift for Damage Bitte die ULTRALIFT - Rundschlingen vor und nach jedem Gebrauch auf Beschädigungen untersuchen. 12. De rondstrop met hoes en tevens de beschermhoes van Dyneema vezels zijn zo ontworpen dat het extra bestand is tegen beschadigingen dmv wrijving. In de hoes bestaande uit Dyneema vezels zijn rode draden mee geweven. Wanneer door overmatige slijtage de rode kendraden zichtbaar zijn moet men extra voorzichtigheid in acht worden genomen. Wanneer de hoes door is en het kern garen zichtbaar is dient de rondstrop en/of beschermhoes afgelegd te worden Round slings with the protective sleeve and the protection sleeve made of Dyneema fibre are designed to provide improved resistance to abrasion. In the sleeve made from Dyneema fibre are woven some red fibres. When the red fibre is visible extra caution in necessary. The round sling must be taken out of service immediately when the sleeve and/or protection sleeve is damaged in such way that the inner core is visible. 2

3 13. Rundschlingen mit einem Schutzschlauch und der Schutzschlauch aus Dyneemafaser produziert, sind hergestellt, um eine hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit zu erreichen. Diese Dyneema-Schutzschläuche sind innen mit roten Indikatorstreifen versehen. Werden diese roten Streifen im Einsatz von außen sichtbar, ist der Schutzmantel verschlissen und die ULTRALIFT -Rundschlingen und/oder der Schutzschlauch somit ablegereif und außer Betrieb zu nehmen. 14. De rondstrop moet zo bevestigd worden dat tijdens het hijsen de last er niet kan uitvallen. Zorg ervoor dat het rondstrop zich boven het zwaartepunt van de last bevindt zodat de last In evenwicht is De te hijsen last zou anders uit de rondstrop kunnen glijden. The round sling must be applied is such manner that the load cannot slip out or tilt over. The round sling should be fastened in such a way that the lifting point lies directly over the centre of gravity and that the load is well balanced. This to prevent the load from slipping out of the round sling. Die ULTRALIFT - Rundschlingen muss stets so angeschlagen werden, dass die Last weder rausrutschen noch rauskippen kann. Die Rundschlinge muss so angeschlagen werden, dass der Kranhaken senkrecht über dem Schwerpunkt liegt und die Last beim Heben in Waage hängt. Ist man beim Anschlagen nicht ganz sicher über die Position des Schwerpunktes, bitte vor dem Heben einen Probehub durchführen. 15. Wanneer men In de broekvorm gaat hijsen, moet men ervoor zorgen dat de last goed gezekerd is, dit omdat er bij deze manier van hijsen de last niet geklemd wordt zoals bij gestropt hijsen. Wanneer men de rondstroppen per paar gaat gebruiken, is het aan te bevelen om met een hijsjuk te werken. Als men met een of meerdere rondstroppen gaat hijsen moet men zich houden aan de in tabel 1 aangegeven tophoeken. Deze waarden zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk en berekeningen van krachten die bij asymmetrisch hijsen optreden. When lifting in basket formation the load needs to be properly secured, specifically while the load is not clamped as per a choked lift. When applying round slings in pairs usage of a spreader beam is recommended. The angle between the rope core of the round sling and the vertical should be taken into account, as shown in WLL capacity schedule below. The values shown are based on practical experiences and on calculations of forces that occur in case of non-symmetrical lifting. Beim Heben in U-Form (immer paarweise einsetzen) ist sicher zu stellen, dass die Last sicher in den Anschlagmitteln liegt, weil die Last nicht wie beim Schnürgang geklemmt wird. Bei diesem Einsatz mit 2 Rundschlingen ist eine Traverse oder Spreize zu verwenden. Bei eventuellen Neigungswinkeln der Rundschlingen sind die entsprechenden Tragfähigkeitswerte aus der Tabelle unten zu entnehmen. Diese Werte sind berechnet für den Fall, dass asymmetrische Lasten auftreten und basieren auf praktischen Erfahrungen. 16. Wanneer men meerdere rondstroppen gebruikt, dienen deze zo ingezet te worden dat geen van de rondstroppen overbelast wordt en dat de last stabiel en in evenwicht is. Om dit te bereiken is het van belang om de onderlinge lengtes te controleren. When using more than one round sling, the round slings need to be applied in such manner that none of them are overloaded and that the load is stable and well balanced. In order to achieve the same it is important to verify the diverse lengths. Wenn Sie mehr als seine ULTRALIFT - Rundschlinge verwenden, ist zu beachten, dass keine von ihnen überlastet wird, die Last stabil angeschlagen ist und in Waage hängt. Um dieses zu erreichen ist es auch wichtig die verschiedenen Längen der Rundschlingen zu überprüfen 17. Dyneema vezel heeft een zeer lage rek. Daardoor zijn schok- of stootbelastingen niet toegestaan. De maximale valhoogte van een last gelijk aan de WLL is 5% van de strop lengte. Bij een val van grotere hoogte moet de rondstrop meteen uit service genomen worden en aan de fabrikant teruggestuurd worden The elongation of a Dyneema fibre is very low. Therefore all loads on the round sling resulting from shocks or jerks are not allowed. The maximum fall height of a load equal to the WLL is 5% of the length of the round sling. A maximum load of the WLL may fall to a maximum of 5% of the round sling length. Falls from a larger height should result in immediate discard and returning of the sling to the supplier or manufacturer Die Dehnung von ULTRALIFT - Rundschlingen ist sehr gering. Deswegen sind beim Heben mit ULTRALIFT -Rundschlingen Stöße und Schläge während des Hebevorgangs unbedingt zu verweiden. Die maximale Fallhöhe einer Last während eines Hebevorgangs beträgt 5% der Nutzlänge der Rundschlinge. Ist eine Last aus einer größeren Höhe in die Rundschlinge gefallen, ist diese sofort außer Betrieb zu nehmen und zur Überprüfung zum Hersteller oder Lieferanten zurückzugeben. 18. Schuif de te hijsen last nooit in de rondstrop en vermijd dat de rondstrop over de grond gesleept wordt of over ruwe oppervlakten Never shift or slide the load into the round sling and avoid the round sling from being dragged along the ground or over rough surfaces. Niemals die Last in der Dyneema-Rundschlinge rutschen oder schleifen lassen und vermeiden Sie, die Dyneema-Rundschlinge über den Boden oder andere raue Oberflächen zu ziehen. 19. Laat de last nooit op de rondstrop rusten want hierdoor kan schade aan de rondstrop kan ontstaan. Never let the load rest on the round sling. this may cause damage to the round sling. Niemals die Last auf der ULTRALIFT - Rundschlingen absetzen. Dies kann die Rundschlinge beschädigen. 20. Zorg ervoor dat de rondstrop niet beklemd raakt en probeer nooit met geweld een rondstrop onder de last vandaan te trekken. Ensure that the round sling does not get jammed and never try to remove a round sling with force from under the load. Gehen Sie sicher, dass ULTRALIFT - Rundschlingen nicht eingeklemmt werden und versuchen Sie niemals die Rundschlinge mit großer Kraft (z.b. mit Hilfe des Kranes) unter der Last raus zu ziehen. 21. Wanneer men de rondstrop niet gebruikt, dient men deze op kamertemperatuur. In een droge goed geventileerde ruimte buiten bereik van warmtebronnen op te bergen. When not being used the round slings should be stored in a dry and well ventilated area at room temperature, kept away from sources of heat. Bitte lagern Sie die ULTRALIFT - Rundschlingen trocken, in Raumtemperatur, gut gelüftet und gut geschützt vor heißen Quellen, wenn diese nicht im Einsatz sind. 22. Vermijd dat de rondstrop In contact komt met hete oppervlakten en gassen zoals bijv lampen en vlammen. Contact with hot surfaces and gases such as flames and lamps must be avoided. Der Kontakt mit heißen Quellen, Gasflammen oder Gaslampen muss unbedingt vermieden werden 3

4 23. De rondstroppen en beschermhoezen moeten voor gebruik over de gehele lengte op beschadigingen van het band, de stiksels en aansluitmiddelen geïnspecteerd worden. Neem een beschadigde rondstrop meteen uit bedrijf. Before usage the round slings and protection sleeve should be inspected over the entire length for damages to the webbing and the seams/edges. Fittings or fasteners should be inspected as well. A damaged round sling must be taken out of service immediately. Vor jeder Benutzung müssen ULTRALIFT - Rundschlingen und ULTRAPROTECT Schlauche über die ganze Länge auf eventuelle Beschädigungen des Gewebes und der Nähte hin unterprüft werden. Zubehör zur Rundschlinge muss ebenfalls überprüft werden. Eine beschädigte Rundschlinge muss sofort außer Betrieb genommen werden. 24. Reparaties aan een rondstrop of beschermhoes mogen alleen door de producent of door een door Unitex aangewezen instantie of persoon uitgevoerd worden. Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden aan rondstroppen die aan de hand van de label nog te Identificeren zijn. In geval van een reparatie aan de rondstrop zal een proefbelasting onderdeel van de procedure zijn. Repairs to the round sling or protection sleeve may only be carried out by the manufacturer or by an institute or person appointed by Unitex. These repairs may only be carried out when the round sling is fully identifiable by the presence of the label. A proof load test will be part of the procedure. Reparaturen an der ULTRALIFT - Rundschlingen und ULTRAPROTECT Schlauche dürfen ausschließlich vom Hersteller der Rundschlinge oder einer durch Unitex autorisierten Einrichtung oder Person durchgeführt werden. Diese Reparaturen können nur dann durchgeführt werden, wenn das Kennzeichnungslabel vorhanden und gut lesbar ist. Eine Probe Vorbelastung der Rundschlingen wird Unterteil diese Prozedur sein. 25. Wanneer een rondstrop en beschermhoes met zuren en/of alkaliën in contact gekomen is, moet deze met water of een ander daarvoor bestemd middel gereinigd worden. If a round sling and protection sleeve has been in contact with acids and/or alkalines, it should be rinsed with water or with any other suitable means. Wenn eine ULTRALIFT - Rundschlinge und ULTRAPROTECT Schlauche mit Säuren oder Laugen in Verbindung gekommen ist, sollte diese sorgfältig mit Wasser oder anderen geeigneten Mitteln gereinigt werden. Anschließend ist der Hersteller zu kontaktieren. 26. Het kan in bepaalde gevallen nodig zijn om bij de producent te informeren hoe de rondstrop gereinigd moet worden. Zie ook punt 4. Particular cases may cause the need to seek manufacturer s advice for round sling cleaning procedures. (see also remark 4) Fragen Sie beim Hersteller nach, welche speziellen Behälter für den Waschprozess der Rundschlingen geeignet sind (siehe auch Punkt 4) 27. Rondstroppen die door gebruik of door reiniging nat geworden zijn, alleen aan de lucht laten drogen en niet in de buurt van een warmtebron. Round slings that have become wet during usage or due to cleaning should be hung out and left to dry in open air, away from sources of heat. ULTRALIFT - Rundschlingen, die während des Einsatzes oder durch Waschen nass geworden sind, sollten an der Luft aufgehängt und getrocknet werden. ULTRALIFT - Rundschlingen dürfen auf keinen Fall erwärmt oder auf andere Weise mit Gewalt getrocknet werden. 28. Wanneer men met de rondstrop gestropt gaat hijsen, mag de hoek niet groter zijn dan 120 Probeer nooit het punt waar de rondstrop gestropt is met geweld aan te trekken. De juiste manier om met een rondstrop dubbel gestropt te hijsen is in fig. 1 aangegeven. In case of a choked lift the angle must not exceed 120º. Never try and pull the choking point with force. The correct way to lift with a double choked round sling is shown in fig.1 Wird die Rundschlinge im Schnürgang eingesetzt, darf der Schnürwinkel 120 nicht überschreiten. Niemals den Schnürpunkt mit Gewalt zuziehen. Der korrekte Schnürgang ist in Skizze 1 dargestellt. 29. Gebruik de rondstroppen enkel om de lasten mee te hijsen nooit personeel. Round slings are for lifting purposes only. Never use them to lift people. ULTRALIFT - Rundschlingen sind nur für das Anschlagen von Lasten geeignet. Niemals zum Heben von Personen benutzen. 30. De veiligheid van het personeel tijdens het hijsen behoort te worden gewaarborgd. Personen in de gevarenzone behoren te worden gewaarschuwd dat deze werkzaamheden plaatsvinden en behoren, indien nodig de directe omgeving te verlaten. Personen mogen zich nooit onder de last bevinden. No person should ever be present directly under the load carried. Care should be taken to ensure the safety of personnel during the lift. Persons in the danger area should be warned that the operation is to take place and, if necessary, evacuated from the immediate area. Hands and other parts of the body should be kept away from the sling to prevent injury as the slack is taken up. Sicherheit von Personal muss bei jedem Hebevorgang gewährleistet sein. Personen in der Gefahrenzone sollte man unbedingt warnen und dafür Sorge tragen, dass diese Personen die Gefahrenzone verlassen. Personen dürfen sich niemals direkt unter der gehobenen Last aufhalten. 31. Rondstroppen behoren op de juiste plaats en manier op een veilige wijze aan de last te worden bevestigd. Rondstroppen behoren zo aan de last te worden bevestigd dat deze hun platte vorm kunnen aannemen en de belasting gelijkmatig is verdeeld over de breedte. Ze behoren nooit te worden geknoopt, gedraaid of ingeklemd (middels tape, tie-wraps, ed). Round slings should be correctly positioned and attached to the load in a safe manner. Slings should be placed on the load such that they are able to adopt the flattened form and the loading is uniform across their width. They should never be knotted, twisted or constricted (by tape, tie-wraps, a.o). Rundschlingen sollten auf die richtige Art und an der richtigen Position angeschlagen werden. Während des Hebevorgangs muss gewährleistet sein, dass sich die Last auf die gesamte Rundschlingenbreite verteilt. Rundschlingen dürfen niemals geknotet, verdreht oder eingeklemmt werden (wie bei Tape, Tie-wraps u.a.) 4

5 32. De rondstrop dient zo gepositioneerd te worden dat tijdens het hijsen het stiksel van de overlapping zich niet in de haak of rondom de last bevindt. The round sling should be positioned is such a way that the seams of the overlap are not in contact with the hook or around the load. Die ULTRALIFT - Rundschlinge muss so beim Hebevorgang positioniert werden, dass sich die Stoßstelle der Rundschlinge weder im Bereich des Hakens noch im Bereich der Last befindet (immer im freien Strang). 33. Verschuiven van de lading dient te allen tijde vermeden te worden. Het schuiven van de lading over de dwars lengte van een hijsmiddel kan leiden tot ernstige insnijdingen. Sliding of the load has to be avoided at any time. Sliding of the load across lifting equipment might lead to severe damage. Verschiebung der Last muss vermeiden werden. Verschiebung der Last quer zum Anschlagmittel kann zu lebensgefährlichen Beschädigungen führen. 34. Er behoort een hijsproef te worden uitgevoerd. De rondstrop behoort te worden gehesen tot deze is strakgetrokken. De last behoort een klein stukje te worden opgehesen en te worden gecontroleerd dat deze veilig is bevestigd en de gewenste stand aanneemt. Dit is van bijzonder belang bij rondstroppen gebruikt als mandje of andere wijzen van aanslaan waarbij de last door wrijving wordt vastgehouden. A trial lift should be made. The slack should be taken up until the sling is taut. The load should be raised slightly and a check made that it is secure and assumes the position intended. This is especially important with basket or other loose hitches where friction retains the load. Einen Probehub ist immer zu empfehlen, bevor die Last transportiert wird. Dabei sind die Rundschlingen behutsam bis zur endgültigen Streckung zu belasten. Die Last muss dabei nur ein wenig zu heben, sodass kontrolliert werden kann, ob diese sicher angeschlagen ist und richtig im Schwerpunkt positioniert wurde. Das ist vor Allem auch dann sehr wichtig, wenn die Rundschlingen durch Reibung positioniert werden (Schnürgang). 35. Minimaal een maal per jaar dient de strop buiten bedrijf gesteld te worden voor inspectie door de fabrikant of door een door Unitex aangewezen instantie of persoon, en een mogelijke proef belasting. At least every year the round sling should be taken out of service for inspection,be carried out by the manufacturer or by an institute or person appointed by Unitex, and a possible test load by the manufacturer. Mindestens alle 12 Monate müssen ULTRALIFT Rundschlingen außer Betrieb genommen werden und durch den Hersteller oder einer vom Hersteller beauftragten Person überprüft werden und möglich mit eine Vorbelastung der Rundschlinge. 36. Werk altijd volgens de ARBO voorschriften, werk volgens en volg altijd de richtlijnen van de staat en de locale instanties. Always follow the health and safety guidelines, it s latest publications and always follows the state or local guidelines Beachten Sie immer diese Sicherheitsvorschrift und folgen Sie auch alle anderen gültigen allgemeinen Sicherheitsrichtlinien und -vorschriften. 5

6 Figuur / figure 1/ Figur 1. Tabel 1/ Table 1/ Tabelle 1. 6

7 Correct aanslaan: Het oranje deel van de ULTRALIFT waar zich tevens het label bevindt, moet vrij gehouden worden van de lading en op afstand van de kraanhaak. Correctly attached: The part which holds the label must be free from the load and a small distance from the crane hook. Richtiges Anschlagen: Die orange umnähte Stoßstelle der ULTRALIFT - Rundschlingen muss beim Anschlagen der Last sich stets im freien Strang befinden. Wrong: The part which holds the label should always be kept away from the load! The part which holds the label is always to be attached at a small distance from the hook on the side where the sling is not removed from the hook during fastening and loosening of the load. Position the slings in such a way that the movement of the sling during the start of the lift is minimized. The slings must be correctly attached in such a way that the load is exactly centered on or in the sling. This minimizes the friction between the load and the sling. This will extend the life time of the sling. Fout: Het deel waar het label zich bevindt dient vrijgehouden te worden van de lading! Het oranje gemarkeerde deel en/of het deel voorzien van een label dient altijd zo aangeslagen te worden dat deze zich vlak naast de haak bevindt aan die kant waar de strop niet telkens uit de haak verwijderd wordt tijdens het vastmaken en losmaken van de lading. Positioneer de rondstrop dermate, dat bewegingen van de rondstrop tijdens het aanslaan geminimaliseerd wordt. De rondstrop moet correct aangeslagen worden waardoor de lading exact gecentreerd is. Dit minimaliseert de wrijving tussen de lading en de rondstrop. Dit zal de levensduur van de rondstrop verlengen. Falsch: Die orange umnähte Stoßstelle der ULTRALIFT - Rundschlingen niemals im Bereich der Last positionieren. Das orange markierte Teil und/oder Teil mit Label sollte so angeschlagen werden, dass dieser in der Nahe vom Haken ist an der Seite wo die Rundschlinge nicht jedes Mal auf den Haken gezogen wird wahrend dass festmachen und losen der Ladung. Positioniere die Rundschlinge so, dass Bewegungen der Rundschlinge wahrend des anschlagen minimalisiert wird. Die Rundschlinge sollte korrekt angeschlagen werden wodurch die Ladung exakt zentriert ist. Dies minimalisiert die Reibung zwischen die Ladung und die Rundschlinge. Dies wird die Lebensdauer der Rundschlinge verlängern. 7

8 FOUT Wrong : : hier do not niet liften!! here Falsch: Hier nicht heben. Vermijdt drukpunten. Houdt de rondstrop weg van delen van de coil of ander object, dat de rondstrop kan beschadigingen. Positioneer de rondstrop zo, dat bewegingen van de rondstrop tijdens het aanslaan geminimaliseerd wordt. De rondstrop moet correct aangeslagen worden waardoor de lading exact gecentreerd is. Dit minimaliseert de wrijving tussen de lading en de rondstrop. Dit zal de levensduur van de rondstrop verlengen. Avoid pressure points. Keep the sling away from all parts of the coils which will damage the sling. Position the slings in such a way that the movement of the sling during the start of the lift is minimized. The slings must be correctly attached in such a way that the load is exactly centred on or in the sling. This minimizes the friction between the load and the sling. This will extend the life time of the sling. Vermeiden Sie Druckpunkte. Hallte der Rundschlinge weg vom Teile vom Coil die der Rundschlinge beschädigen. Positioniere der Rundschlinge auf eine Art und Weiße das verschieben Der Rundschlinge wahrend der Start des Hebevorganges. Der Rundschlinge sollte so angeschlagen werden dass die Ladung genau zentriert ist. Dies minimalisiert die Reibung zwischen die Ladung und der Rundschlinge. Dies wird der Lebensdauer der Rundschlinge verlängern. EG-Conformiteitsverklaring volgens de EG Machinerichtlijn 2006/42/EG Hiermee verklaren wij dat de hieronder vernoemde hijsbanden/rondstroppen, voorzien van CE-teken in seriematige uitvoering in overeenstemming zijn met de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften die in de EG-Richtlijn 2006/42/EG zijn vastgelegd. EG-Declaration of Conformity according to the EG Machine Directive 2006/42/EG We hereby declare that the hereafter listed webslings/roundslings, marked with CE. in serial production correspond to the EG-Directive 2006/42/EG. Konformitätserklärung im sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Hiermit erklären wir, dass die Hebebänder/Rundschlingen in serienmässiger Ausfürung den fundamentalen Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG entsprechen. 8

4M Economy INSTRUCTION MANUAL

4M Economy INSTRUCTION MANUAL 4M Economy INSTRUCTION MANUAL Part List Part no. Qty 4x4m 4x6m 4x8m 4x10m No.1 6 8 10 12 No.2 6 9 12 15 No.3 6 8 10 12 No.4 6 6 6 6 No.5 3 6 9 12 No.6 56 64 72 80 No.7 30 42 54 66 Nr.8 4 4 4 4 No.9 4 4

Mehr

Where are we now? The administration building M 3. Voransicht

Where are we now? The administration building M 3. Voransicht Let me show you around 9 von 26 Where are we now? The administration building M 3 12 von 26 Let me show you around Presenting your company 2 I M 5 Prepositions of place and movement There are many prepositions

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

5M Economy INSTRUCTION MANUAL

5M Economy INSTRUCTION MANUAL 5M Economy INSTRUCTION MANUAL Part List Part no. Qty 5x6 5x8 5x10 5x12 No.1 16 20 24 28 No.2 9 12 15 18 No.3 8 10 12 14 No.4 8 10 12 14 No.5 2 2 2 2 No.6 4 4 4 4 No.7 2 3 4 5 No.8 4 6 8 10 No.9 56 64 72

Mehr

Bedienungsanleitung Operation Manual

Bedienungsanleitung Operation Manual Bedienungsanleitung Operation Manual Laminatcutter XP-215 Laminate cutter XP-215 www.cutinator.com 1. Anschlag auf der Ablage Auf der Ablage der Stanze befinden sich drei Arretierungen für den Anschlag.

Mehr

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits Application of EN ISO 13849-1 in electro-pneumatic control systems Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits These examples of switching circuits are offered free

Mehr

Outdoor-Tasche. Operating Instructions Bedienungsanleitung GB D

Outdoor-Tasche. Operating Instructions Bedienungsanleitung GB D 00 181243 Outdoor Case Outdoor-Tasche Splish Splash Operating Instructions Bedienungsanleitung GB D A B C D OPEN G Operating instruction 1. Important Notes Children are not permitted to play with the device.

Mehr

Level 1 German, 2014

Level 1 German, 2014 90886 908860 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2014 90886 Demonstrate understanding of a variety of German texts on areas of most immediate relevance 9.30 am Wednesday 26 November 2014 Credits: Five Achievement

Mehr

Cycling and (or?) Trams

Cycling and (or?) Trams Cycling and (or?) Trams Can we support both? Experiences from Berne, Switzerland Roland Pfeiffer, Departement for cycling traffic, City of Bern Seite 1 A few words about Bern Seite 2 A few words about

Mehr

Pavilion TREND. Vor Montage und Benutzung unbedingt sorgfältig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren.

Pavilion TREND. Vor Montage und Benutzung unbedingt sorgfältig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren. Vor Montage und Benutzung unbedingt sorgfältig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren. Read these instructions carefully before use and assembly and keep for future reference! Lees deze instructies zorgvuldig

Mehr

Lukas Hydraulik GmbH Weinstraße 39 D Erlangen. Mr. Sauerbier. Lukas Hydraulik GmbH Weinstraße 39 D Erlangen

Lukas Hydraulik GmbH Weinstraße 39 D Erlangen. Mr. Sauerbier. Lukas Hydraulik GmbH Weinstraße 39 D Erlangen Technical Report No. 028-71 30 95685-350 of 22.02.2017 Client: Lukas Hydraulik GmbH Weinstraße 39 D-91058 Erlangen Mr. Sauerbier Manufacturing location: Lukas Hydraulik GmbH Weinstraße 39 D-91058 Erlangen

Mehr

Electrical testing of Bosch common rail solenoid valve (MV) injectors

Electrical testing of Bosch common rail solenoid valve (MV) injectors Applies to MV injector, generation: -CRI 1.0 / 2.0 / 2.1 / 2.2 -CRIN 1 / 2 / 3, with K oder AK plug Bosch 10-position order number Bosch-Bestellnummer CRI: 0 445 110 xxx Bosch-Bestellnummer CRIN: 0 445

Mehr

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray Content of Assembly Instruction I. Required tools II. Required parts III. Installation Inhalt der Montageanleitung I. Benötigte Werkzeuge II. Benötigte Teile III. Installation I. Required tools: I. Benötigtes

Mehr

Level 2 German, 2013

Level 2 German, 2013 91126 911260 2SUPERVISOR S Level 2 German, 2013 91126 Demonstrate understanding of a variety of written and / or visual German text(s) on familiar matters 9.30 am Monday 11 November 2013 Credits: Five

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Hör auf zu ziehen! Erziehungsleine Training Leash

Hör auf zu ziehen! Erziehungsleine Training Leash Hör auf zu ziehen! Erziehungsleine Training Leash 1 2 3 4 5 6 7 Erziehungsleine Hör auf zu ziehen Ihr Hund zieht an der Leine, und Sie können ihm dieses Verhalten einfach nicht abgewöhnen? Die Erziehungsleine

Mehr

Funktion der Mindestreserve im Bezug auf die Schlüsselzinssätze der EZB (German Edition)

Funktion der Mindestreserve im Bezug auf die Schlüsselzinssätze der EZB (German Edition) Funktion der Mindestreserve im Bezug auf die Schlüsselzinssätze der EZB (German Edition) Philipp Heckele Click here if your download doesn"t start automatically Download and Read Free Online Funktion

Mehr

VGM. VGM information. HAMBURG SÜD VGM WEB PORTAL USER GUIDE June 2016

VGM. VGM information. HAMBURG SÜD VGM WEB PORTAL USER GUIDE June 2016 Overview The Hamburg Süd VGM Web portal is an application that enables you to submit VGM information directly to Hamburg Süd via our e-portal Web page. You can choose to enter VGM information directly,

Mehr

Profi-Pavillon / Profi Pavilion / Profiteren Paviljoen

Profi-Pavillon / Profi Pavilion / Profiteren Paviljoen Profi pavilion Profiteren paviljoen Vor Montage und Benutzung unbedingt sorgfältig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren. Read these instructions carefully before use and assembly and keep for future

Mehr

Westfalia Bedienungsanleitung. Nr

Westfalia Bedienungsanleitung. Nr Westfalia Bedienungsanleitung Nr. 108610 Bedienungsanleitung Edelstahl Sicherheits-Brennbehälter Artikel Nr. 10 99 83 Sicherheitshinweise Der Sicherheits-Brennbehälter ist zur Verwendung in dem Westfalia

Mehr

Level 2 German, 2015

Level 2 German, 2015 91126 911260 2SUPERVISOR S Level 2 German, 2015 91126 Demonstrate understanding of a variety of written and / or visual German text(s) on familiar matters 2.00 p.m. Friday 4 December 2015 Credits: Five

Mehr

VGM. VGM information. HAMBURG SÜD VGM WEB PORTAL - USER GUIDE June 2016

VGM. VGM information. HAMBURG SÜD VGM WEB PORTAL - USER GUIDE June 2016 Overview The Hamburg Süd VGM-Portal is an application which enables to submit VGM information directly to Hamburg Süd via our e-portal web page. You can choose to insert VGM information directly, or download

Mehr

Non users after Cochlear Implantation in Single Sided Deafness

Non users after Cochlear Implantation in Single Sided Deafness Non users after Cochlear Implantation in Single Sided Deafness W. Pethe*, J. Langer*, S. Lissel**, K. Begall* *HNO-Klinik, AMEOS Klinikum Halberstadt **Cochlear Implant Rehabilitationszentrum Sachsen-Anhalt

Mehr

Partyzelt

Partyzelt 10029443 10029444 Partyzelt Sehr geehrter Kunde, wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen.

Mehr

* * * IMPORTANT * * IMPORTANT * * IMPORTANT * * * Read these instructions carefully before using this product and save them for future use

* * * IMPORTANT * * IMPORTANT * * IMPORTANT * * * Read these instructions carefully before using this product and save them for future use Instructions [UK] * * * IMPORTANT * * IMPORTANT * * IMPORTANT * * * Read these instructions carefully before using this product and save them for future use Your child may be injured if you do not follow

Mehr

LSA-PLUS LSA-PLUS LSA-PLUS Anlegewerkzeug Insertion tool Opzetgereedschap mit Sensor with sensor met sensor

LSA-PLUS LSA-PLUS LSA-PLUS Anlegewerkzeug Insertion tool Opzetgereedschap mit Sensor with sensor met sensor LSA-PLUS LSA-PLUS LSA-PLUS Anlegewerkzeug Insertion tool Opzetgereedschap mit Sensor with sensor met sensor Bedienungsanleitung Instruction Sheet Bedieningshandleiding www.adckrone.com +49 (0) 30 84 53-0

Mehr

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN ) ) ) 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska

Mehr

Electrical testing of Bosch common rail piezo injectors

Electrical testing of Bosch common rail piezo injectors Applies to generation CRI 3: Bosch 10-position order number 0 445 115 = CRI 3-16 (CRI 3.0) 1600 bar 0 445 116 = CRI 3-18 (CRI 3.2) 1800 bar 0 445 117 = CRI 3-20 (CRI 3.3) 2000 bar Tools required: Hybrid

Mehr

Hypex d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce Slovenija Tel: +386 (0) Fax: +386 (0)

Hypex d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce Slovenija Tel: +386 (0) Fax: +386 (0) MAINTENANCE INSTRUCTIONS MTJ MRJ SERIES Hypex d.o.o. Alpska cesta, Lesce Slovenija Tel: + (0) 00 Fax: + (0) 0 www.unimotion.eu email: sales@unimotion.eu www.unimotion.eu MTJ MRJ Series OVERVIEW Used symbols

Mehr

Realy. Gebrauchsanleitung. SITAG, Kleiststr. 49, 32457 Porta Westfalica Tel. (0 57 31) 6 89-0, Fax (0 57 31) 6 89-98

Realy. Gebrauchsanleitung. SITAG, Kleiststr. 49, 32457 Porta Westfalica Tel. (0 57 31) 6 89-0, Fax (0 57 31) 6 89-98 Realy Gebrauchsanleitung SITAG, Kleiststr. 49, 32457 Porta Westfalica Tel. (0 57 31) 6 89-0, Fax (0 57 31) 6 89-98 Höhenverstellung Durch Anheben der rechten Taste läßt sich der Sitz niedriger stellen,

Mehr

Lukas Hydraulik GmbH Weinstraße 39 D Erlangen. Mr. Sauerbier. Lukas Hydraulik GmbH Weinstraße 39 D Erlangen. edraulic rescue equipment

Lukas Hydraulik GmbH Weinstraße 39 D Erlangen. Mr. Sauerbier. Lukas Hydraulik GmbH Weinstraße 39 D Erlangen. edraulic rescue equipment Technical Report No. 028-7130 95685-050 of 22.02.2017 Client: Lukas Hydraulik GmbH Weinstraße 39 D-91058 Erlangen Mr. Sauerbier Manufacturing location: Lukas Hydraulik GmbH Weinstraße 39 D-91058 Erlangen

Mehr

Kuppeldach-Pavillon / Pavilion with dome-shaped roof / Koepeldak Paviljoen

Kuppeldach-Pavillon / Pavilion with dome-shaped roof / Koepeldak Paviljoen Pavilion with dome-shaped roof Koepeldak Paviljoen Vor Montage und Benutzung unbedingt sorgfältig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren. Read these instructions carefully before use and assembly and

Mehr

Deceleration Technology. Rotary Dampers with high-torque range WRD-H 0607 WRD-H 0805 WRD-H 1208 WRD-H 1610 WRD-H

Deceleration Technology. Rotary Dampers with high-torque range WRD-H 0607 WRD-H 0805 WRD-H 1208 WRD-H 1610 WRD-H Rotary Dampers with high-torque range WRD-H 67 WRD-H 85 WRD-H 128 WRD-H 161 WRD-H 21 Deceleration Technology ONLINE CALCULATION AND 2D / 3D CAD DOWNLOAD M m L F Benefits Applications: - Mechanical and

Mehr

Level 2 German, 2016

Level 2 German, 2016 91126 911260 2SUPERVISOR S Level 2 German, 2016 91126 Demonstrate understanding of a variety of written and / or visual German texts on familiar matters 2.00 p.m. Tuesday 29 November 2016 Credits: Five

Mehr

Test Report. Test of resitance to inertia effects of Zirkona Backwall. Sled Test (Frontal Impact) 20 g / 30 ms

Test Report. Test of resitance to inertia effects of Zirkona Backwall. Sled Test (Frontal Impact) 20 g / 30 ms Test Report Test of resitance to inertia effects of Zirkona Backwall Sled Test (Frontal Impact) 20 g / 30 ms This report serves solely as a documentation of test results. 93XS0002-00_TdC.doc Page 1 1.

Mehr

* * * IMPORTANT * * IMPORTANT * * IMPORTANT * * * Read these instructions carefully before using this product and save them for future use.

* * * IMPORTANT * * IMPORTANT * * IMPORTANT * * * Read these instructions carefully before using this product and save them for future use. Change bag Instructions [UK] * * * IMPORTANT * * IMPORTANT * * IMPORTANT * * * Read these instructions carefully before using this product and save them for future use. Your child may be injured if you

Mehr

Level 1 German, 2012

Level 1 German, 2012 90886 908860 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2012 90886 Demonstrate understanding of a variety of German texts on areas of most immediate relevance 9.30 am Tuesday 13 November 2012 Credits: Five Achievement

Mehr

Die Bedeutung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse für die Werbung (German Edition)

Die Bedeutung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse für die Werbung (German Edition) Die Bedeutung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse für die Werbung (German Edition) Lisa Johann Click here if your download doesn"t start automatically Download and Read Free Online Die Bedeutung neurowissenschaftlicher

Mehr

Bedienungsanleitung User Manual

Bedienungsanleitung User Manual Bedienungsanleitung User Manual - 1 - Deutsch...3 English...4-2 - Deutsch 1. Sicherheitshinweise Blendungs- und Verletzungsgefahr! Sehen Sie niemals mit optischen Geräten in die Sonne oder eine andere

Mehr

PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: ENGLISCH LERNEN MIT JUSTUS, PETER UND BOB

PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: ENGLISCH LERNEN MIT JUSTUS, PETER UND BOB Read Online and Download Ebook PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: ENGLISCH LERNEN MIT JUSTUS, PETER UND BOB DOWNLOAD EBOOK : PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: Click link bellow

Mehr

DYNAMISCHE GEOMETRIE

DYNAMISCHE GEOMETRIE DYNAMISCHE GEOMETRIE ÄHNLICHKEITSGEOMETRIE & MODELLIERUNG PAUL LIBBRECHT PH WEINGARTEN WS 2014-2015 CC-BY VON STAUDT KONSTRUKTIONEN Menü Erinnerung: Strahlensatz Längen, Frame Zielartikel Addition, Subtraktion

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Martin Luther. Click here if your download doesn"t start automatically

Martin Luther. Click here if your download doesnt start automatically Die schönsten Kirchenlieder von Luther (Vollständige Ausgabe): Gesammelte Gedichte: Ach Gott, vom Himmel sieh darein + Nun bitten wir den Heiligen Geist... der Unweisen Mund... (German Edition) Martin

Mehr

Montageanleitung Assembly Instruction Artikel: Werkstattschrank mit 2 Türen

Montageanleitung Assembly Instruction Artikel: Werkstattschrank mit 2 Türen 1 Montageanleitung Assembly Instruction Artikel: Werkstattschrank mit 2 Türen Allgemeine Hinweise: Prüfen Sie bitte vor Zusammenbau, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Sollte das nicht der

Mehr

Registration of residence at Citizens Office (Bürgerbüro)

Registration of residence at Citizens Office (Bürgerbüro) Registration of residence at Citizens Office (Bürgerbüro) Opening times in the Citizens Office (Bürgerbüro): Monday to Friday 08.30 am 12.30 pm Thursday 14.00 pm 17.00 pm or by appointment via the Citizens

Mehr

Nürnberg und der Christkindlesmarkt: Ein erlebnisreicher Tag in Nürnberg (German Edition)

Nürnberg und der Christkindlesmarkt: Ein erlebnisreicher Tag in Nürnberg (German Edition) Nürnberg und der Christkindlesmarkt: Ein erlebnisreicher Tag in Nürnberg (German Edition) Karl Schön Click here if your download doesn"t start automatically Nürnberg und der Christkindlesmarkt: Ein erlebnisreicher

Mehr

FR777 Differenzial-Kulissenauszug Bodenmontage, 200 kg Tragkraft, mit Gegenführung

FR777 Differenzial-Kulissenauszug Bodenmontage, 200 kg Tragkraft, mit Gegenführung http://www.fulterer.com http://www.fultererusa.com Instructions F777 Differenzial-Kulissenauszug Bodenmontage, 00 kg Tragkraft, mit Gegenführung F777 Progressive-Action Pantry Pull-out, Bottom Mount 450

Mehr

Die "Badstuben" im Fuggerhaus zu Augsburg

Die Badstuben im Fuggerhaus zu Augsburg Die "Badstuben" im Fuggerhaus zu Augsburg Jürgen Pursche, Eberhard Wendler Bernt von Hagen Click here if your download doesn"t start automatically Die "Badstuben" im Fuggerhaus zu Augsburg Jürgen Pursche,

Mehr

Wie man heute die Liebe fürs Leben findet

Wie man heute die Liebe fürs Leben findet Wie man heute die Liebe fürs Leben findet Sherrie Schneider Ellen Fein Click here if your download doesn"t start automatically Wie man heute die Liebe fürs Leben findet Sherrie Schneider Ellen Fein Wie

Mehr

CABLE TESTER. Manual DN-14003

CABLE TESTER. Manual DN-14003 CABLE TESTER Manual DN-14003 Note: Please read and learn safety instructions before use or maintain the equipment This cable tester can t test any electrified product. 9V reduplicated battery is used in

Mehr

Einkommensaufbau mit FFI:

Einkommensaufbau mit FFI: For English Explanation, go to page 4. Einkommensaufbau mit FFI: 1) Binäre Cycle: Eine Position ist wie ein Business-Center. Ihr Business-Center hat zwei Teams. Jedes mal, wenn eines der Teams 300 Punkte

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

Big Data Analytics. Fifth Munich Data Protection Day, March 23, Dr. Stefan Krätschmer, Data Privacy Officer, Europe, IBM

Big Data Analytics. Fifth Munich Data Protection Day, March 23, Dr. Stefan Krätschmer, Data Privacy Officer, Europe, IBM Big Data Analytics Fifth Munich Data Protection Day, March 23, 2017 C Dr. Stefan Krätschmer, Data Privacy Officer, Europe, IBM Big Data Use Cases Customer focused - Targeted advertising / banners - Analysis

Mehr

DVR / QuickQuide Adroid

DVR / QuickQuide Adroid DVR 351.154/351.155 QuickQuide Adroid INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING BEDIENUNGSANLEITUNG ENGLISH Setup IP-Camviewer Lite on Android. 351.154 en 351.155. Start with searching the right app IP-camviewer

Mehr

YOYO. Betriebsanleitung. operating instructions

YOYO. Betriebsanleitung. operating instructions YOYO Betriebsanleitung operating instructions SICHERHEITS UND GEFAHRENHINWEISE: Der Aufbau dieser Leuchte entspricht der Schutzklasse I. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen,

Mehr

Ein Stern in dunkler Nacht Die schoensten Weihnachtsgeschichten. Click here if your download doesn"t start automatically

Ein Stern in dunkler Nacht Die schoensten Weihnachtsgeschichten. Click here if your download doesnt start automatically Ein Stern in dunkler Nacht Die schoensten Weihnachtsgeschichten Click here if your download doesn"t start automatically Ein Stern in dunkler Nacht Die schoensten Weihnachtsgeschichten Ein Stern in dunkler

Mehr

Diabetes zu heilen natürlich: German Edition( Best Seller)

Diabetes zu heilen natürlich: German Edition( Best Seller) Diabetes zu heilen natürlich: German Edition( Best Seller) Dr Maria John Click here if your download doesn"t start automatically Diabetes zu heilen natürlich: German Edition( Best Seller) Dr Maria John

Mehr

Hohlwanddose HWD 90. Montageanleitung / Assembly instructions / Instructions de montage / Montage instructies

Hohlwanddose HWD 90. Montageanleitung / Assembly instructions / Instructions de montage / Montage instructies Hohlwanddose HWD 90 HWD 90 cavity wall box / Boîtier pour parois creuses HWD 90 / Inbouwdoos voor holle wanden HWD 90 DIBt-Zulassung * Für Bauteile der Feuerwiderstandsklasse F90 nach DIN 40- Montageanleitung

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

Marderfalle

Marderfalle Marderfalle 10028946 10028947 10028948 Sehr geehrter Kunde, zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren. Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch

Mehr

Ölmess-Stäbe-Satz für Motor und Automatikgetriebe Mercedes-Benz

Ölmess-Stäbe-Satz für Motor und Automatikgetriebe Mercedes-Benz Anwendung Anwendungshinweis V2112 Ölmess-Stäbe-Satz für Motor und Automatikgetriebe Mercedes-Benz Mercedes liefert die unten aufgeführten Motoren-Codes werksseitig ohne Ölmessstäbe aus. Nach jedem Ölwechsel

Mehr

Level 1 German, 2016

Level 1 German, 2016 90886 908860 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2016 90886 Demonstrate understanding of a variety of German texts on areas of most immediate relevance 2.00 p.m. Wednesday 23 November 2016 Credits: Five Achievement

Mehr

25 teams will compete in the ECSG Ghent 2017 Senior Class Badminton.

25 teams will compete in the ECSG Ghent 2017 Senior Class Badminton. ECSG 2017 Badminton Briefing : Senior Class 25 teams will compete in the ECSG Ghent 2017 Senior Class Badminton. Including 8 Belgian, 1 Danish, 1 French, 21 German, and 1 Maltese Teams. Teams have been

Mehr

Im Fluss der Zeit: Gedanken beim Älterwerden (HERDER spektrum) (German Edition)

Im Fluss der Zeit: Gedanken beim Älterwerden (HERDER spektrum) (German Edition) Im Fluss der Zeit: Gedanken beim Älterwerden (HERDER spektrum) (German Edition) Ulrich Schaffer Click here if your download doesn"t start automatically Im Fluss der Zeit: Gedanken beim Älterwerden (HERDER

Mehr

SAMPLE EXAMINATION BOOKLET

SAMPLE EXAMINATION BOOKLET S SAMPLE EXAMINATION BOOKLET New Zealand Scholarship German Time allowed: Three hours Total marks: 24 EXAMINATION BOOKLET Question ONE TWO Mark There are three questions. You should answer Question One

Mehr

Description of the PHOTOSONICS 4B - 35mm Highspeed Camera

Description of the PHOTOSONICS 4B - 35mm Highspeed Camera Description of the PHOTOSONICS 4B - 35mm Highspeed Camera Page 1/3 Framing Rates: Operating Voltage: Current Draw: Film: Magazines: Exposure Time: Movement: Image Steadyness: From 420 to 2.100 fps at five

Mehr

ZWISCHEN TRADITION UND REBELLION - FRAUENBILDER IM AKTUELLEN BOLLYWOODFILM (GERMAN EDITION) BY CHRISTINE STöCKEL

ZWISCHEN TRADITION UND REBELLION - FRAUENBILDER IM AKTUELLEN BOLLYWOODFILM (GERMAN EDITION) BY CHRISTINE STöCKEL Read Online and Download Ebook ZWISCHEN TRADITION UND REBELLION - FRAUENBILDER IM AKTUELLEN BOLLYWOODFILM (GERMAN EDITION) BY CHRISTINE STöCKEL DOWNLOAD EBOOK : ZWISCHEN TRADITION UND REBELLION - FRAUENBILDER

Mehr

Mock Exam Behavioral Finance

Mock Exam Behavioral Finance Mock Exam Behavioral Finance For the following 4 questions you have 60 minutes. You may receive up to 60 points, i.e. on average you should spend about 1 minute per point. Please note: You may use a pocket

Mehr

Funktionsbeschreibung/ Montageanweisung Steuermodul DSM 400 für Dunstabzugshaube DA 6000 W

Funktionsbeschreibung/ Montageanweisung Steuermodul DSM 400 für Dunstabzugshaube DA 6000 W Funktionsbeschreibung/ Montageanweisung Steuermodul DSM 400 für Dunstabzugshaube DA 6000 W Operation/Installation Control module DSM 400 for Cooker Hood DA 6000 W de, en M.-Nr. 09 165 660 Inhalt/Contents

Mehr

After sales product list After Sales Geräteliste

After sales product list After Sales Geräteliste GMC-I Service GmbH Thomas-Mann-Str. 20 90471 Nürnberg e-mail:service@gossenmetrawatt.com After sales product list After Sales Geräteliste Ladies and Gentlemen, (deutsche Übersetzung am Ende des Schreibens)

Mehr

Cleaning & Disinfection of Eickview Videoendoscopes

Cleaning & Disinfection of Eickview Videoendoscopes Cleaning & Disinfection of Eickview Videoendoscopes EICKEMEYER KG Eltastrasse 8 78532 Tuttlingen T +497461 96 580 0 F +497461 96 580 90 E info@eickemeyer.de www.eickemeyer.de Preparation Cleaning should

Mehr

Umschaltadapter/ Changeover / Trennadapter Disconnection Adapter für LSA-PLUS NT for LSA-PLUS NT. Montageanweisung Mounting Instructions

Umschaltadapter/ Changeover / Trennadapter Disconnection Adapter für LSA-PLUS NT for LSA-PLUS NT. Montageanweisung Mounting Instructions Umschaltadapter/ Changeover / Trennadapter Disconnection Adapter für LSA-PLUS NT for LSA-PLUS NT Montageanweisung Mounting Instructions Der Umschalter dient zum unterbrechungsfreien Umschalten von Installations-drähten

Mehr

Kraftwerk Berlin. Today, this formerly silenced Berlin power station is a vibrant place for exhibitions and events. A space resonating with energy.

Kraftwerk Berlin. Today, this formerly silenced Berlin power station is a vibrant place for exhibitions and events. A space resonating with energy. Kraftwerk At the centre of, on the Köpenicker Straße, is the former power station Mitte a piece of s industrial history. Built approximately at the same time as the Wall during the years 1960-1964, its

Mehr

Newest Generation of the BS2 Corrosion/Warning and Measurement System

Newest Generation of the BS2 Corrosion/Warning and Measurement System Newest Generation of the BS2 Corrosion/Warning and Measurement System BS2 System Description: BS2 CorroDec 2G is a cable and energyless system module range for detecting corrosion, humidity and prevailing

Mehr

Duell auf offener Straße: Wenn sich Hunde an der Leine aggressiv verhalten (Cadmos Hundebuch) (German Edition)

Duell auf offener Straße: Wenn sich Hunde an der Leine aggressiv verhalten (Cadmos Hundebuch) (German Edition) Duell auf offener Straße: Wenn sich Hunde an der Leine aggressiv verhalten (Cadmos Hundebuch) (German Edition) Nadine Matthews Click here if your download doesn"t start automatically Duell auf offener

Mehr

Wer bin ich - und wenn ja wie viele?: Eine philosophische Reise. Click here if your download doesn"t start automatically

Wer bin ich - und wenn ja wie viele?: Eine philosophische Reise. Click here if your download doesnt start automatically Wer bin ich - und wenn ja wie viele?: Eine philosophische Reise Click here if your download doesn"t start automatically Wer bin ich - und wenn ja wie viele?: Eine philosophische Reise Wer bin ich - und

Mehr

POST MARKET CLINICAL FOLLOW UP

POST MARKET CLINICAL FOLLOW UP POST MARKET CLINICAL FOLLOW UP (MEDDEV 2.12-2 May 2004) Dr. med. Christian Schübel 2007/47/EG Änderungen Klin. Bewertung Historie: CETF Report (2000) Qualität der klinischen Daten zu schlecht Zu wenige

Mehr

Stand 03/2010 DE. Flugzeug Bedienungsanleitung - Aircraft Manual

Stand 03/2010 DE. Flugzeug Bedienungsanleitung - Aircraft Manual Stand 03/2010 DE Flugzeug Bedienungsanleitung - Aircraft Manual DEU 1. Einleitung Um einen sicheren Transport von Kindern im Flugzeug zu gewährleisten darf dieser Kindersitz auch im Flugzeug verwendet

Mehr

Unit 1. Motivation and Basics of Classical Logic. Fuzzy Logic I 6

Unit 1. Motivation and Basics of Classical Logic. Fuzzy Logic I 6 Unit 1 Motivation and Basics of Classical Logic Fuzzy Logic I 6 Motivation In our everyday life, we use vague, qualitative, imprecise linguistic terms like small, hot, around two o clock Even very complex

Mehr

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Release Notes BRICKware 7.5.4 Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Purpose This document describes new features, changes, and solved problems of BRICKware 7.5.4.

Mehr

FEM Isoparametric Concept

FEM Isoparametric Concept FEM Isoparametric Concept home/lehre/vl-mhs--e/cover_sheet.tex. p./26 Table of contents. Interpolation Functions for the Finite Elements 2. Finite Element Types 3. Geometry 4. Interpolation Approach Function

Mehr

Algemeen Laadvoorschrift Algemeine Ladevorschrift General Loading Rules

Algemeen Laadvoorschrift Algemeine Ladevorschrift General Loading Rules A) Tegen kopschot B) Krans op krans C) Krans niet op krans: opvullen met hout D) Per 2 lagen spanband E) Beschermhoek gebruiken F) Alleen de bovenste spanbanden over de kransen G) Spanbanden om en om links

Mehr

Deceleration Technology. Rotary Dampers mit hohem Drehmoment WRD-H 2515 WRD-H 3015 WRD-H 4025 WRD-H

Deceleration Technology. Rotary Dampers mit hohem Drehmoment WRD-H 2515 WRD-H 3015 WRD-H 4025 WRD-H Rotary Dampers mit hohem Drehmoment WRD-H 2515 WRD-H 3015 WRD-H 4025 WRD-H 6030 Deceleration Technology ONLINE CALCULATION AND 2D / 3D CAD DOWNLOAD M m L F Benefits Material: - Aluminium and steel Applications:

Mehr

LEBEN OHNE REUE: 52 IMPULSE, DIE UNS DARAN ERINNERN, WAS WIRKLICH WICHTIG IST (GERMAN EDITION) BY BRONNIE WARE

LEBEN OHNE REUE: 52 IMPULSE, DIE UNS DARAN ERINNERN, WAS WIRKLICH WICHTIG IST (GERMAN EDITION) BY BRONNIE WARE Read Online and Download Ebook LEBEN OHNE REUE: 52 IMPULSE, DIE UNS DARAN ERINNERN, WAS WIRKLICH WICHTIG IST (GERMAN EDITION) BY BRONNIE WARE DOWNLOAD EBOOK : LEBEN OHNE REUE: 52 IMPULSE, DIE UNS DARAN

Mehr

Quick guide 360-45011

Quick guide 360-45011 Quick guide A. KEUZE VAN DE TOEPASSING EN: SELECTION OF APPLICATION CHOIX D UNE APPLICATION DE: AUSWAHL DER ANWENDUNGSPROGRAMME DIM Memory Off DIM Memory = Off User: Display: 1. EXIT Press Niko (Back light)

Mehr

FEM Isoparametric Concept

FEM Isoparametric Concept FEM Isoparametric Concept home/lehre/vl-mhs--e/folien/vorlesung/4_fem_isopara/cover_sheet.tex page of 25. p./25 Table of contents. Interpolation Functions for the Finite Elements 2. Finite Element Types

Mehr

Urgent Field Safety Notice. Manufacturer ERGO-FIT GmbH & Co.KG, Blocksbergstraße 165, Pirmasens, Germany

Urgent Field Safety Notice. Manufacturer ERGO-FIT GmbH & Co.KG, Blocksbergstraße 165, Pirmasens, Germany - - Musterfirma Max Mustermann Musterstraße 123 45678 Musterstadt Musterland IHR KONTAKT: Kerstin Würtz Telefon: +49 (6331) 246126 Mail: kerstin.wuertz@ergo-fit.de Pirmasens, June 21st, 2016 Urgent Field

Mehr

Slide 3: How to translate must not and needn t with two sentences to illustrate this.

Slide 3: How to translate must not and needn t with two sentences to illustrate this. Teaching notes This resource is designed to revise the use of modal verbs in the present tense and includes a starter card sort, PowerPoint presentation and Word worksheet. Suggested starter activities

Mehr

Supplementary material for Who never tells a lie? The following material is provided below, in the following order:

Supplementary material for Who never tells a lie? The following material is provided below, in the following order: Supplementary material for Who never tells a lie? The following material is provided below, in the following order: Instructions and questionnaire used in the replication study (German, 2 pages) Instructions

Mehr

PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: ENGLISCH LERNEN MIT JUSTUS, PETER UND BOB

PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: ENGLISCH LERNEN MIT JUSTUS, PETER UND BOB Read Online and Download Ebook PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: ENGLISCH LERNEN MIT JUSTUS, PETER UND BOB DOWNLOAD EBOOK : PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: Click link bellow

Mehr

Level 1 German, 2011

Level 1 German, 2011 90886 908860 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2011 90886 Demonstrate understanding of a variety of German texts on areas of most immediate relevance 9.30 am uesday Tuesday 1 November 2011 Credits: Five Achievement

Mehr

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades Franke & Bornberg award private annuity insurance schemes top grades Press Release, December 22, 2009 WUNSCHPOLICE STRATEGIE No. 1 gets best possible grade FFF ( Excellent ) WUNSCHPOLICE conventional annuity

Mehr

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät Betriebsanleitung RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät ä 2 Operating Instructions RS232 Connection, RXU10 Setting up an RS232 connection

Mehr

-0,02,2 E -0,12. p = max. Flächenpressung (N/mm2 )

-0,02,2 E -0,12. p = max. Flächenpressung (N/mm2 ) 10WR 10WR/I Dichtungen - Führungselemente -0,02,2 E -0,12 METRISCH 10WR METRIC ZOLL 10WR/I INCH D H9 M h8 d h8 Einsatzbereich see page 3 Maximale Flächenpressung bei 25 C :

Mehr

Das Zeitalter der Fünf 3: Götter (German Edition)

Das Zeitalter der Fünf 3: Götter (German Edition) Das Zeitalter der Fünf 3: Götter (German Edition) Trudi Canavan Click here if your download doesn"t start automatically Das Zeitalter der Fünf 3: Götter (German Edition) Trudi Canavan Das Zeitalter der

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

Shock pulse measurement principle

Shock pulse measurement principle Shock pulse measurement principle a [m/s²] 4.0 3.5 3.0 Roller bearing signals in 36 khz range Natural sensor frequency = 36 khz 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 350 360 370 380 390

Mehr

Max und Moritz: Eine Bubengeschichte in Sieben Streichen (German Edition)

Max und Moritz: Eine Bubengeschichte in Sieben Streichen (German Edition) Max und Moritz: Eine Bubengeschichte in Sieben Streichen (German Edition) Wilhelm Busch Click here if your download doesn"t start automatically Max und Moritz: Eine Bubengeschichte in Sieben Streichen

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25 Name: AP Deutsch Sommerpaket 2014 The AP German exam is designed to test your language proficiency your ability to use the German language to speak, listen, read and write. All the grammar concepts and

Mehr