Trestná zodpovednosť právnických osôb. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Trestná zodpovednosť právnických osôb. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen"

Transkript

1 Trestná zodpovednosť právnických osôb Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Trestná zodpovednosť právnických osôb Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12. novembra 2009 Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Tagungsband zur Internationalen Konferenz am 12. November 2009 Bratislava 2009 ISBN

2 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12. novembra 2009 DIE STRAFRECHTLICHE VERANTWORTLICHKEIT VON JURISTISCHEN PERSONEN Tagungsband zur Internationalen Konferenz am 12. November Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Universität Wien

3 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Recenzenti/Gutachter: O. Univ.-Prof. Dr. Frank Höpfel Prof. JUDr. Vladimír Mathern, DrSc. Programový výbor Programmkomitee Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc. O. Univ.-Prof. Dr. Frank Höpfel Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D, DSc. Ass.-Prof. Dr. Robert Kert Doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD. Vydané s podporou Nadácie Štefana z Verbovca. Záhora, Jozef (ed.), Kert, Robert (ed.) Trestná zodpovednosť právnických osôb/záhora, Jozef (ed.), Kert, Robert (ed.) Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12. novembra 2009 Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen/ Záhora, Jozef (Hrsg.), Kert, Robert (Hrsg.) Tagungsband zur Internationalen Konferenz am 12. November vyd. Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., s. ISBN:

4 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Fritz Zeder Trestná zodpovednosť právnických osôb v Európe: prehľad Jaroslav Fenyk Modely trestní odpovědnosti právnických osob v různých právních systémech (se zaměřením na systémy common law) Ivan Šimovček, Adrián Jalč Riešenia problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb v európskom priestore a úvahy de lege ferenda Robert Kert Zodpovednosť spolkov a zväzov v Rakúsku Marianne Johanna Hilf Švajčiarske trestné právo podnikateľov Jiří Jelínek Trestní odpovědnost právnických osob v České republice stále otevřený problém Vladimír Kratochvíl České a slovenské řešení trestní odpovědnosti právnických osob v roce Peter Polák, Martin Bezák Definícia právnickej osoby, ako jeden z predpokladov jej trestnej zodpovednosti Eduard Burda, Lucia Kurilovská Nedostatky v doterajších legislatívnych návrhoch trestnej zodpovednosti právnických osôb Pavel Baláž K problematike zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb do našich trestných kódexov Darina Mašľanyová Úskalia trestnej zodpovednosti právnických osôb OBSAH 3

5 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Jaroslav Klátik Individuálna trestná zodpovednosť verzus trestná zodpovednosť právnických osôb Ladislav Hrtánek Spoločné znaky a diferenciácie správneho deliktu a trestného činu Jozef Záhora Trestná zodpovednosť právnických osôb a ochrana životného prostredia Alena Pauličková Trestná zodpovednosť právnických osôb Margita Prokeinová Sankčná zodpovednosť právnických osôb

6 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Fritz Zeder Die Strafbarkeit von juristischen Personen in Europa: Ein Überblick Jaroslav Fenyk Modelle strafrechtlicher Verantwortlichkeit von juristischen Personen in verschiedenen Rechtssystemen Ivan Šimovček, Adrián Jalč Die Problematik der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen im europäischen Raum und Überlegungen de lege ferenda Robert Kert Verbandsverantwortlichkeit in Österreich Marianne Johanna Hilf Unternehmensstrafrecht in der Schweiz Jiří Jelínek Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen in der Tschechischen Republik ein immer aktuelles Problem Vladimír Kratochvíl Tschechische und slowakische Lösungen für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen im Jahr Peter Polák, Martin Bezák Die Definition des Begriffs,,juristische Person als Voraussetzung für die Einführung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen Eduard Burda, Lucia Kurilovská Die Nachteile der bisherigen legislativen Vorschläge für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Pavel Baláž Probleme bei der Einführung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen in unsere Strafrechtsordnungen Inhaltsverzeichnis 5

7 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Darina Mašľanyová Schwierigkeiten einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen Jaroslav Klátik Individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit versus strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Ladislav Hrtánek Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einem Verwaltungsdelikt und einer Straftat Jozef Záhora Umweltschutz und strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Alena Pauličková Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Margita Prokeinová Sanktionen für juristische Personen

8 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Medzinárodná konferencia v Bratislave 12. novembra 2009 Trestná zodpovednosť právnických osôb MODERUJE: Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc., Fakulta práva, Bratislavská vysoká škola práva BLOK č hod. Program konferencie Otvorenie Trestná zodpovednosť právnických osôb v Európe: prehľad Prof. Dr. Fritz Zeder, Rakúske spolkové ministerstvo spravodlivosti, Viedeň Modely trestní odpovědnosti právnických osob v různých právních systémech Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D, DSc., Fakulta práva, Bratislavská vysoká škola práva, Riešenia problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb v európskom priestore a úvahy de lege ferenda. Prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., JUDr. Ing. Adrián Jalč, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave Diskusia k bloku č.1 prestávka 10 min. BLOK č hod. Zodpovednosť spolkov a zväzov v Rakúsku Dr. Robert Kert, Ústav pre trestné právo a kriminológiu, Univerzita Viedeň 7

9 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Švajčiarske trestné právo podnikateľov Prof. Dr. Marianne Johanna Hilf, Univerzita St. Gallen, Švajčiarsko Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - stále otevřený problém Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.Právnická fakulta Karlovy Univerzity v Praze Diskusia k bloku č.2 prestávka 10 min. MODERUJE: Univ.-Prof. Dr. Frank Höpfel, Ústav pre trestné právo a kriminológiu, Univerzita Viedeň BLOK č hod. České a slovenské řešení trestní odpovědnosti právnických osob v roce 2009 Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., Právnická fakulta, Masarykova univerzita V Brne Definovanie pojmu,,právnická osoba ako jednej z podmienok zavedenia jej trestnej zodpovednosti JUDr. Peter Polák, PhD., Mgr. Martin Bezák, Fakulta práva, Bratislavská vysoká škola práva Nedostatky v doterajších legislatívnych návrhoch trestnej zodpovednosti právnických osôb JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., JUDr. Eduard Burda, PhD., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Kryštalizácia názorov a niektoré problémy s legalizáciou trestnej zodpovednosti právnických osôb Prof. JUDr. Pavel Baláž, CSc. Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave Diskusia k bloku č. 3 prestávka na obed 60 min. 8

10 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB BLOK č hod. Úskalia trestnej zodpovednosti právnických osôb Doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc., Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave Individuálna trestná zodpovednosť verzus trestná zodpovednosť právnických osôb JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Spoločné znaky a diferenciácie správneho deliktu a trestného činu JUDr. Ing. Ladislav Hrtánek, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ochrana životného prostredia a trestná zodpovednosť právnických osôb Doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Fakulta práva, Bratislavská vysoká škola práva Program konferencie Diskusia k bloku č. 4 Prijatie záverov z konferencie Záver konferencie 9

11 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Internationale Konferenz am 12. November 2009 Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen VORSITZ: Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc., Fakultät für Rechtswissenschaften, Hochschule der Rechtswissenschaften Bratislava BLOCK Uhr Einleitung zur Konferenz Die Strafbarkeit von juristischen Personen in Europa: Ein Überblick Hon.-Prof. Dr. Fritz Zeder, Österreichisches Bundesministerium für Justiz, Wien Modelle strafrechtlicher Verantwortlichkeit von juristischen Personen in verschiedenen Rechtssystemen Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D, DSc., Fakultät für Rechtswissenschaften, Hochschule der Rechtswissenschaften zu Bratislava Die Problematik der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen im europäischen Raum und Überlegungen de lege ferenda Prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., JUDr. Ing. Adrián Jalč, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Trnava Diskussion Pause (10 Minuten) BLOCK Uhr Verbandsverantwortlichkeit in Österreich Ass.-Prof. Dr. Robert Kert, Institut für Strafrecht und Kriminologie, Universität Wien 10

12 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Das schweizerische Unternehmensstrafrecht Prof. Dr. Marianne Hilf, Universität St. Gallen, Schweiz Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen in der Tschechischen Republik ein immer aktuelles Problem Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., Rechtswissenschaftliche Fakultät der Karls-Universität Prag Diskussion Pause (10 Minuten) VORSITZ: O. Univ.-Prof. Dr. Frank Höpfel, Institut für Strafrecht und Kriminologie, Universität Wien BLOCK Uhr Konferenzprogramm Tschechische und slowakische Lösungen für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen im Jahr 2009 Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., Rechtswissenschaftliche Fakultät der Masaryk Universität in Brno Die Definition des Begriffs,,juristische Person als Voraussetzung für die Einführung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen JUDr. Peter Polák, PhD., Mgr. Martin Bezák, Fakultät für Rechtswissenschaften, Hochschule der Rechtswissenschaften Bratislava Die Nachteile der bisherigen legislativen Vorschläge für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen in der Slowakei JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.; JUDr. Eduard Burda, PhD., Rechtswissenschaftliche Fakultät der Comenius Universität in Bratislava Probleme bei der Einführung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen in unsere Strafrechtsordnungen Prof. Pavel Baláž, CSc., Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Trnava Mittagspause (60 Minuten) 11

13 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB BLOCK Uhr Schwierigkeiten einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen Doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc., Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Trnava Individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit versus strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen JUDr. Jaroslav Klátik, PhD, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Matej Bel Universität, Banská Bystrica Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einem Verwaltungsdelikt und einer Straftat JUDr. Ing. Ladislav Hrtánek, Bildungsministerium der Slowakischen Republik Umweltschutz und strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Fakultät für Rechtswissenschaften, Hochschule der Rechtswissenschaften zu Bratislava Schlussdiskussion Konferenzabschluss 12

14 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Mil kolegyne, v en kolegovia, d my a p ni! Dovoľte mi v mene svojom a v mene organizátorov, ktorými sú Fakulta práva Bratislavskej vysokej školy práva a Ústav pre trestné právo a kriminológiu Viedenskej univerzity, privítať Vás všetkých na dnešnej medzinárodnej konferencii Trestná zodpovednosť právnických osôb. Hneď v úvode Vám chcem zaželať, aby ste sa na tunajšej akademickej pôde cítili príjemne a aby dnešný deň bol pre všetkých užitočne stráveným časom. Trestná zodpovednosť právnických osôb predstavuje jednu z najdiskutabilnejších otázok súčasnej trestnoprávnej teórie. Ide o tému mimoriadne kontraverznú. Je tomu tak najmä preto, že trestná zodpovednosť právnických osôb relativizuje osvedčený systém princípov trestného práva kontinentálneho typu, ktorý trestnoprávnu zodpovednosť spájal (a ešte stále spája) s individuálnou zodpovednosťou fyzickej osoby. Túto tému možno skúmať vo viacerých kontextoch. Jedným z nich sú nesporne kriminálno-politické dôvody, zvyšujúca sa reálna moc právnických osôb, globalizácia ekonomiky, rozmach ich protispoločenských aktivít, nevyhnutnosť efektívnejšieho presadzovania práva. Opomenúť nemožno celý rad medzinárodných dokumentov vznikajúcich na pôde OSN, Rady Európy, Európskeho parlamentu, Európskych spoločenstiev, Európskej únie, v ktorých sa objavujú požiadavky, aby štáty svojím vnútroštátnym právom sankcionovali právnické osoby za ich protiprávne konanie. V Slovenskej republike, podobne ako v Českej republike sa najmä v súvislosti s rekodifikáciou objavili viaceré úvahy, dokonca i legislatívne návrhy smerujúce k zavedeniu trestnej zodpovednosti právnických osôb. V zákonodarnom orgáne však dosiaľ neboli schválené. V tomto zmysle sú naďalej významné diskusie k uvedenej téme ako v rovine teoretickej, tak legislatívnej, pričom oceniť treba skutočnosť, že dnes budeme mať možnosť dozvedieť sa o skúsenostiach z právnych úprav i aplikácie od našich najbližších susedov. Dovoľte zaželať mi preto, aby dnešná medzinárodná konferencia svojimi výsledkami opäť posunula dopredu otázku riešenia a zavedenia trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb i na Slovensku resp. v stredoeurópskom regióne. Úvod 13

15 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Záverom mi dovoľte v mene organizátorov tejto konferencie vysloviť želanie, aby táto táto konferencie bola začiatkom dlhej a plodnej spolupráce medzi Bratislavskou vysokou školou práva a Ústavom pre trestné právo a kriminológiu, Univerzity Viedeň v oblasti trestného práva. Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc., Fakulta práva, Bratislavská vysoká škola práva 14

16 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte Sie im Namen der Veranstalter der Bratislavská Vysoká Škola Práva (Hochschule der Rechtswissenschaften Bratislava) und des Instituts für Strafrecht und Kriminologie der Universität Wien auf der Internationalen Konferenz Strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen herzlich begrüßen. Gleich zu Beginn möchte ich meinen Wunsch äußern, dass Sie sich bei uns auf akademischem Boden wohl fühlen und dass der heutige Tag für Sie alle interessant und erkenntnisreich sein wird. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen gehört derzeit zu den meistdiskutierten Fragen in der Strafrechtswissenschaft. Es handelt sich um ein äußerst kontroversiell diskutiertes Thema. Dies liegt vor allem daran, dass die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen das bewährte System der kontinentalen Strafrechtsprinzipien relativiert und die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen sich mit der individuellen Verantwortlichkeit von natürlichen Personen verbindet. Dieses Thema erweckt unterschiedliche Assoziationen: Es sind dies ohne Zweifel die kriminalpolitischen Gründe, die Vergrößerung der realen Macht von juristischen Personen, die Globalisierung der Wirtschaft, die Zunahme illegaler Aktivitäten, die Notwendigkeit einer effektiven Rechtsumsetzung. Schließlich kann man nicht die große Zahl an internationalen Rechtsinstrumenten unerwähnt lassen, die im Rahmen der Vereinten Nationen, des Europarates, der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen Union verabschiedet worden sind und in denen die Verpflichtung der Staaten zur Einführung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit juristischer Personen enthalten ist. Im Zusammenhang mit der Rekodifikation der Strafgesetze (in der Slowakei) wurden mehrere Überlegungen zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen angestellt und Legislativvorschläge in der Slowakischen und Tschechischen Republik präsentiert. Bisher wurden diese aber nicht durch die Gesetzgebungsorgane beschlossen. Daher sind die Diskussionen zu diesem Thema sowohl auf der Ebene der Wissenschaft als auch der Legislative weiterhin sehr wichtig. Wir wissen den Umstand zu schätzen, dass wir heute die Möglichkeit haben werden, von Einleitung 15

17 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB unseren engsten Nachbarn über ihre Erfahrungen in der Gesetzgebung und bei der praktischen Anwendung zu hören. Gestatten Sie mir noch einmal, den Wunsch zu äußern, dass diese internationale Konferenz und ihre Ergebnisse zur Lösung der Frage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen und zur Einführung entsprechender gesetzlicher Regelungen in der Slowakei und in ganz Mitteleuropa beitragen werden. Schließlich möchte ich im Namen der Organisatoren dieser Konferenz meine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass diese Konferenz der Beginn einer langen und fruchtbringenden Zusammenarbeit zwischen der Bratislavská Vysoká Škola Práva und dem Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität Wien auf dem Gebiet des Strafrechts sein wird. Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc., Fakultät für Rechtswissenschaften, Hochschule der Rechtswissenschaften Bratislava 16

18 Die Strafbarkeit von juristischen Personen in Europa: Ein Überblick DIE STRAFBARKEIT VON JURISTISCHEN PERSONEN IN EUROPA: EIN ÜBERBLICK** Fritz Zeder Abstract: Der folgende Beitrag bietet einen Überblick über die verschiedenen Modelle strafrechtlicher Verantwortlichkeit juristischer Personen in Europa. Er zeigt, dass in manchen Staaten eine strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen nur für bestimmte Straftaten eingeführt wurde, während in anderen Staaten alle Straftaten erfasst sind. Weiters werden die Unterschiede bei den Voraussetzungen dargestellt, wobei in fast allen Staaten die Verurteilung einer natürlichen Person nicht vorausgesetzt ist. Schließlich stellt der Beitrag die Unterschiede bei den Sanktionen für juristische Personen dar. Schlagwörter: Modelle strafrechtlicher Verantwortlichkeit juristischer Personen, kriminalstrafrechtliche Modelle, verwaltungsstrafrechtliche Modelle, Straftaten, erfasste Einheiten, Voraussetzungen für strafrechtliche Verantwortlichkeit, Verhältnis zur Strafbarkeit natürlicher Personen, Sanktionen Abstract: The following article gives an overview over the various models of corporate criminal liability in Europe. It is shown that in some states a criminal liability for legal persons was introduced only for certain offences, whereas in other states legal persons can be liable for all criminal offences. Moreover the different preconditions for a corporate criminal liability in the states are ** Erweiterte und aktualisierte Fassung des Abschnitts Stand der Gesetzgebung in Europa in Zeder, VbVG Verbandsverantwortlichkeitsgesetz Unternehmensstrafrecht (2006) 15 ff. 17

19 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB described, and it is shown that in nearly all states the conviction of a natural person is not required. Finally, the article presents the differences between sanctions against legal persons in the various states. Key words: Models of criminal liability of legal persons, criminal models, administrative penal models, criminal offences, comprised legal entities, requirements for criminal liability, relationship to criminal liability of natural persons, sanctions I. Die meisten europäischen Staaten kennen heute bereits eine Verantwortlichkeit juristischer Personen für Straftaten. Während in den Staaten des angelsächsischen Rechtskreises (common law) eine Verantwortlichkeit von juristischen Personen für Straftaten seit langem gehandhabt wird, ist sie in den kontinentaleuropäischen Staaten großteils erst in den letzten 10 bis 15 Jahren eingeführt worden. In diesem Beitrag wird ein Überblick über die Rechtslage in 33 europäischen Staaten gegeben. Untersucht wurden die 27 EU-Mitgliedstaaten sowie die Schweiz, Liechtenstein, Norwegen, Island, Kroatien und Mazedonien. Von den untersuchten 33 europäischen Staaten kennen 29 bereits eine Verantwortlichkeit von juristischen Personen für Straftaten. II. A. Common Law In den Staaten des angelsächsischen Rechtskreises (common law: Vereinigtes Königreich, Irland, Zypern) wird eine Verantwortlichkeit von juristischen Personen für Straftaten seit langem gehandhabt; unter dem Begriff Person werden auch juristische Personen verstanden (zb Vereinigtes Königreich: Interpretation Act 1978). B. Kontinentaleuropäische Staaten Die Modelle in den kontinentaleuropäischen Staaten können danach unterschieden werden, ob die Verantwortlichkeit im gerichtlichen 18

20 Die Strafbarkeit von juristischen Personen in Europa: Ein Überblick Strafrecht ( Strafbarkeit ) oder im Verwaltungs(straf)recht vorgesehen ist (den angelsächsischen Staaten ist ein Verwaltungsstrafrecht fremd); mehrere Staaten können allerdings nicht eindeutig zugeordnet werden. Der folgende Überblick über den Zeitpunkt der Einführung in europäischen Staaten folgt dieser Unterscheidung. Niederlande (1950 für Wirtschaftsdelikte, 1976 uneingeschränkt): Art 51 nlstgb Island (ab 1972 für einzelne Wirtschaftsdelikte, 1998 allgemein): Art 19a 19c islallgstgb Portugal (1984): Art 3 der Verordnung (Decreto-Lei) n 28/84 Schweden (1986): Kap schwedstgb (als besondere Rechtsfolge bezeichnet) Norwegen (1991): Art 48a, 48b norstgb Frankreich (1994): Art 121-2, Nouveau Code Pénal 1) Finnland (1995): Kap 9 finnstgb Dänemark (1996): Art dkstgb Belgien (1999): Art 5, 7bis, 35 37bis, 41bis belgcp Slowenien (1999): Art 33 slostgb und Gesetz über die Verantwortlichkeit juristischer Personen für Straftaten (Zakon o odgovornosti pravnih oseb zakazniva dejanja, ZOPOKD, n 59/99) 2) Ungarn (2001, In-Kraft-Treten: ): Gesetz n CIV/2001 über auf juristische Personen anwendbare Maßnahmen des Strafgesetzbuches 3) Estland (2001): Art 14 eststgb Malta (2002): Art. 121D Criminal Code Schweiz (2003): Art 100quater, 100quinquies schwstgb Litauen (2003): Art 20 litstgb Kroatien (2003): Gesetz über die Verantwortlichkeit juristischer Personen für Straftaten (Zakon o odgovornosti pravnih osoba, n 151/2003) Mazedonien (2004): Art 28a, 96a 96f, 122 Abs 6 und 7 mazstgb Fritz Zeder 1) Zieschang, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen im französischen Recht Modellcharakter für Deutschland? ZStW 2003, ) Korošec/Ambrož, Das slowenische Strafrecht zum Zeitpunkt des Beitritts Sloweniens zur EU (am 1. Mai 2004), ZStW 2006, 489 (57 ff). 3) Zsolt/Sautner, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen in Ungarn, JSt 2004,

21 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Lettland (2005): 12, 70 1 bis 70 8 lettstgb Österreich (2006): Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG). Rumänien (2006): Art 19 rumstgb Deutschland: 30, 130 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG). Das Ordnungswidrigkeitenrecht ist ein zweites Sanktionenrecht neben dem gerichtlichen Strafrecht. Es enthält zahlreiche Tatbestände, die im Vergleich zu letzterem von geringerer Schwere sind. Das OWiG enthält einen eigenen Allgemeinen Teil, der jenem des StGB zumeist entspricht oder ähnelt. Sanktion ist die Geldbuße. Diese wird in erster Instanz grundsätzlich von der Verwaltungsbehörde verhängt; im Verfahren ist die Strafprozessordnung subsidiär anzuwenden, sodass grundsätzlich dieselben Ermittlungsmöglichkeiten wie im Strafverfahren bestehen. Die Staatsanwaltschaft kann in bestimmten Fällen die Verfolgung an sich ziehen (und damit die Zuständigkeit des Gerichts begründen). Gegen einen Bußgeldbescheid kann der Betroffene Einspruch erheben; dann tritt die Staatsanwaltschaft in das Verfahren ein, und es entscheidet das Amtsgericht nach der Strafprozessordnung grundsätzlich in einer Hauptverhandlung. Spanien (1995, erweitert 2003): Art 31, 129 spanstgb 4). Die Sanktion besteht in einer Haftung der juristischen Person für Geldstrafen, die über natürliche Personen verhängt wurden; daneben sind weitere Nebenfolgen vorgesehen. Ob es sich um eine strafrechtliche oder verwaltungsrechtliche Sanktion handelt, ist umstritten. Die spanische Regierung hat allerdings am einen Gesetzesentwurf 5) zur Einführung einer echten strafrechtlichen Verantwortlichkeit (Einfügung eines Art 31bis in das spanstgb) vorgelegt; da dieser in der 8. Gesetzgebungsperiode nicht mehr beschlossen worden ist, wurde er am neu eingebracht 6). Italien (2000/2001): Art 11 des Gesetzes n 300/2000 7) und Verordnung n 231/2001 8). Die Sanktion wird zwar als Verwaltungsstrafe bezeichnet, sie wird aber vom Strafgericht unter Anwendung der Strafprozessordnung ausgesprochen. 4) Puig/Guirao, Richtungswechsel in der spanischen Kriminalpolitik: Die letzten Reformen des Strafgesetzbuches, GA 2005, 244 (248). 5) Proyecto de Ley n 119 (VIII Legislatura). 6) Proyecto de Ley n 52 (IX Legislatura). 7) Gazzetta Ufficiale n ) Gazzetta Uffiziale n

22 Die Strafbarkeit von juristischen Personen in Europa: Ein Überblick Griechenland (2001): Art 8 des Gesetzes n Vorgesehen ist eine gemeinsame Entscheidung des Justizministers und des zuständigen Fachministers. Polen (2001, geändert 2005): Gesetz über die Verantwortlichkeit von Kollektivsubjekten für Straftaten 9). Wesentliche Teile des Gesetzes sind jedoch vom polnischen Verfassungsgericht mit Urteil vom ) aufgehoben worden. Bulgarien (2005): Art 83a 83f des Gesetzes über Verwaltungsdelikte und strafen. Als uneingeschränkt verwaltungsstrafrechtliches Modell kann wohl nur jenes in Griechenland angesprochen werden; die übrigen hier angeführten Modelle bestehen in einer Mischung aus strafrechtlichen und verwaltungs(straf)rechtlichen Elementen. Die Zuordnung zu einzelnen Modellen ist vor allem auch deshalb schwierig, weil nicht nur materiellrechtliche, sondern (vor allem) auch prozessuale Aspekte von Bedeutung sind. Fritz Zeder Die vier Nachzüglerstaaten sind Luxemburg, Tschechien, die Slowakei und Liechtenstein. In allen vier Staaten sind zwar bereits Gesetzesentwürfe vorgelegt worden, diese sind allerdings unterschiedlich weit gediehen: In Luxemburg befindet sich ein Regierungsentwurf vom ) in parlamentarischer Beratung. In Tschechien ist ein Regierungsentwurf vom Juni ) im Parlament abgelehnt worden; bis heute werden zwar (in die Richtung einer Verantwortlichkeit qua Verwaltungsübertretung gehende) Überlegungen angestellt, einen Regierungsentwurf gibt es aber bisher nicht. In der Slowakei enthielten die 2004 vorgelegten Regierungsentwürfe zu einem neuen StGB und einer neuen StPO umfassende Bestimmungen über eine Verantwortlichkeit juristischer Personen (insbesondere StGB); diese Bestimmungen sind jedoch im Zuge der parlamentarischen Beratungen gestrichen worden. Am )Gesetzblatt 2002 Nr. 197, 1661; geändert durch Gesetzblatt 2005 Nr. 180, Siehe Weigend/Namyslowska-Gabrysiak, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen im polnischen Recht, ZStW 2004, ) K 18/03. 11) Projet de loi n 5718, introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d instruction criminelle. 12) Dazu Löff, Strafbarkeit juristischer Personen, in Center of Legal Competence (Hrsg), Unternehmer in Tschechien (2005)

23 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB unterbreitete das Justizministerium der slowakischen Regierung einen Gesetzesentwurf 13), der von dieser jedoch nicht angenommen wurde. In Liechtenstein befindet sich aktuell ein Regierungsentwurf in Begutachtung ( Vernehmlassung ) 14), der Bestimmungen in das liestgb ( 74a 74f) und die liestpo ( 357a 357g) einfügen will. III. A. Nur bestimmte Straftaten Die Bandbreite reicht von wenigen Delikten bis zu einem umfassenden Katalog. Nur wenige Delikte nämlich im Wesentlichen jene, bei denen internationale Verpflichtungen bestehen erfassen Spanien, Italien, Malta und (offenbar) Mazedonien. In Griechenland findet die Verantwortlichkeit auf eine Liste schwerer Straftaten Anwendung, mit Schwergewicht auf Vermögensdelikten. In Portugal galt die Verantwortlichkeit juristischer Personen zunächst nur für Wirtschaftsstraftaten und Verstöße im Bereich des Lebensmittel - und Gesundheitswesens, sie ist jedoch in den letzten Jahren zur Erfüllung der EU-Verpflichtungen auf andere Bereiche erweitert worden. Auch in Finnland sind zunächst vor allem Wirtschaftsdelikte erfasst gewesen (Subventionsbetrug und - missbrauch, Wettbewerbs-, Finanzmarkt- und Umweltdelikte, Korruption, Wirtschaftsspionage, Schmuggel, Geldwäsche), inzwischen ist der Kreis auf etwa 30 Straftaten erweitert worden. In Dänemark ist die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen für sämtliche Tatbestände des StGB sowie für zahlreiche weitere Tatbestände in anderen Gesetzen vorgesehen. Auch in Lettland ist die Verantwortlichkeit auf sämtliche Delikte des StGB anwendbar. Eine umfassende Liste kennen auch Slowenien, Estland, Litauen und Polen. Zur Technik der Regelung: In Slowenien, Italien und Bulgarien sind die Straftatbestände in einer Liste in jenem Gesetz angeführt, das die Verantwortlichkeit juristischer Personen regelt. Dagegen muss in Finnland, Dänemark, Litauen und Mazedonien das Gesetz bei jedem Straftatbestand 13) Siehe OpenDocument. 14) Siehe Frist:

Fak$sches Unternehmensstrafrecht heute

Fak$sches Unternehmensstrafrecht heute Fak$sches Unternehmensstrafrecht heute Dr. Heiko Ahlbrecht Deutscher Anwaltspiegel Roundtable Unternehmensstrafrecht quo vadis? Frankfurt, 2 Gliederung I. 30 OWiG II. 130 OWiG III. Verbandsgeldbuße in

Mehr

Deutsch als Fremdsprache

Deutsch als Fremdsprache Deutsch als Fremdsprache Deutsch als Fremdsprache Ausgewählte europäische Staaten*, in denen Deutsch die Fremdsprache ist, die Ausgewählte am zweithäufigsten** europäische erlernt Staaten*, wird, in denen

Mehr

Zweites Halbjahr 2013 verglichen mit zweitem Halbjahr 2012 Strompreise für Haushalte in der EU28 stiegen um 2,8% und Gaspreise um 1,0%

Zweites Halbjahr 2013 verglichen mit zweitem Halbjahr 2012 Strompreise für Haushalte in der EU28 stiegen um 2,8% und Gaspreise um 1,0% STAT/14/81 21. Mai 2014 Zweites Halbjahr 2013 verglichen mit zweitem Halbjahr 2012 Strompreise für Haushalte in der EU28 stiegen um 2,8% und Gaspreise um 1,0% In der EU28 stiegen die Strompreise 1 für

Mehr

Eurobarometer-Umfrage*, Angaben in in Prozent der der Bevölkerung**, Europäische Union Union und und ausgewählte europäische Staaten, Ende 2005

Eurobarometer-Umfrage*, Angaben in in Prozent der der Bevölkerung**, Europäische Union Union und und ausgewählte europäische Staaten, Ende 2005 Eurobarometer-Umfrage*, Angaben in in Prozent der der Bevölkerung**, Europäische Union Union und und ausgewählte Anteil der Bevölkerung, der mindestens zwei gut genug spricht, um sich darin unterhalten

Mehr

Internetnutzung (Teil 1)

Internetnutzung (Teil 1) (Teil 1) Internetnutzung (Teil 1) Europäische Union Union und und ausgewählte europäische Staaten, 2010 nie nutzen**, in Prozent regelmäßig nutzen*, in Prozent 5 Island 92 5 Norwegen 90 ** Privatpersonen,

Mehr

Strafgesetzbuch (StGB) der USR

Strafgesetzbuch (StGB) der USR Strafgesetzbuch (StGB) der USR 1 Verpflichtung gegenüber dem Staat und dem Gesetz (1) Alle Bürgerinnen und Bürger der USR sowie deren Besucher sind zur Einhaltung der Gesetze des Staates USR verpflichtet.

Mehr

Staatsangehörige und Ausländer (Teil 1)

Staatsangehörige und Ausländer (Teil 1) und (Teil 1) und (Teil 1) Anteile der n und an an der der Bevölkerung in, ausgewählte europäische Staaten, 2010* * unbekannt Luxemburg Schweiz Lettland Estland Spanien Österreich Belgien Deutschland Griechenland

Mehr

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union Am 8. Dezember 1955 wählte das Ministerkomitee des Europarates als Fahne einen Kreis von zwölf goldenen Sternen auf blauem Hintergrund. Die Zahl zwölf ist seit

Mehr

Erwerbstätigenquoten nach Anzahl der Kinder*

Erwerbstätigenquoten nach Anzahl der Kinder* Erwerbstätigenquoten nach Anzahl der Kinder* In Prozent, nach Frauen und Männern zwischen 25 bis 54 Jahren, Europäische Union **, 2009 Frauen 75,8 71,3 69,2 3 oder mehr 54,7 * Kinder sind all diejenigen

Mehr

SOZIALVERSICHERUNG ÜBER DIE GRENZEN

SOZIALVERSICHERUNG ÜBER DIE GRENZEN SOZIALVERSICHERUNG ÜBER DIE GRENZEN ZWISCHENSTAATLICHE SOZIALVERSICHERUNG IM VERHÄLTNIS ZU 43 STAATEN A) Bilaterale Abkommen Die internationalen Beziehungen Österreichs auf dem Gebiet der Sozialversicherung

Mehr

EM2016-Fussball.de. Spielplan EM 2016 Qualifikation. Spieltag 1. Datum Uhrzeit Gruppe Heim Gast Ergebnis

EM2016-Fussball.de. Spielplan EM 2016 Qualifikation. Spieltag 1. Datum Uhrzeit Gruppe Heim Gast Ergebnis Spieltag 1 07.09.2014 18:00 D Georgien - Irland 18:00 I Dänemark - Armenien 18:00 F Ungarn - Nordirland 20:45 D Deutschland - Schottland 20:45 D Gibraltar - Polen 20:45 I Portugal - Albanien 20:45 F Färöer

Mehr

Strafgesetzbuch. Boschton

Strafgesetzbuch. Boschton Strafgesetzbuch Boschton 1 (Verpflichtungen gegenüber dem Staat) (1) Alle Bürgerinnen und Bürger des Staates Boschton sowie dessen Besucher sind den Gesetzen dieses Staates verpflichtet. (2) Die Gesetze

Mehr

Mitteilungen der Juristischen Zentrale

Mitteilungen der Juristischen Zentrale Mitteilungen der Juristischen Zentrale REGIONALCLUB Nr. 34/2015 20.08.2015 Gs Fahrerlaubnisbefristungen im Ausland Sehr geehrte Damen und Herren, in zahlreichen Ländern wird die Gültigkeit des Führerscheins

Mehr

Entwicklung des realen BIP im Krisenjahr 2009

Entwicklung des realen BIP im Krisenjahr 2009 Entwicklung des realen BIP im Krisenjahr 2009 Entwicklung des realen BIP im Krisenjahr 2009 Ausgewählte europäische Staaten, prozentuale Veränderung des des BIP BIP* * im Jahr im Jahr 2009 2009 im Vergleich

Mehr

Die Europäische Union. Inhaltsverzeichnis

Die Europäische Union. Inhaltsverzeichnis Die Europäische Union Edda Sterl-Klemm Inhaltsverzeichnis Was ist die EU? Kurzgeschichte der EU Die EU wird immer größer (1-5) Gemeinsame Organe der EU Europäisches Parlament Rat der Europäischen Union

Mehr

U R T E I L S A U S Z U G

U R T E I L S A U S Z U G ÜBERSETZUNG Geschäftsverzeichnisnr. 2703 Urteil Nr. 104/2003 vom 22. Juli 2003 U R T E I L S A U S Z U G In Sachen: Präjudizielle Frage in bezug auf Artikel 67ter des Gesetzes über die Straßenverkehrspolizei,

Mehr

2. Hat die in 1 bezeichnete Sache einen bedeutenden Wert, wird der Täter mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

2. Hat die in 1 bezeichnete Sache einen bedeutenden Wert, wird der Täter mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Art. 291-293 Art. 291 1. Wer eine durch eine verbotene Tat erlangte Sache erwirbt, abzusetzen hilft, an sich nimmt oder zu verstecken hilft, wird mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf

Mehr

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung Hinweise: Bitte füllen Sie diesen Antrag vollständig aus ( 15 BQFG). Die mit * gekennzeichneten Felder können Sie freiwillig ausfüllen sie ermöglichen eine schnelle Bearbeitung. Für das Verfahren wird

Mehr

INFOS FÜR MENSCHEN AUS DEM AUSLAND WENN SIE FÜR EINEN FREIWILLIGEN-DIENST NACH DEUTSCHLAND KOMMEN WOLLEN: IN DIESEM TEXT SIND ALLE WICHTIGEN INFOS.

INFOS FÜR MENSCHEN AUS DEM AUSLAND WENN SIE FÜR EINEN FREIWILLIGEN-DIENST NACH DEUTSCHLAND KOMMEN WOLLEN: IN DIESEM TEXT SIND ALLE WICHTIGEN INFOS. INFOS FÜR MENSCHEN AUS DEM AUSLAND WENN SIE FÜR EINEN FREIWILLIGEN-DIENST NACH DEUTSCHLAND KOMMEN WOLLEN: IN DIESEM TEXT SIND ALLE WICHTIGEN INFOS. Stand: 29. Mai 2015 Genaue Infos zu den Freiwilligen-Diensten

Mehr

Nachhaltigkeitsindex. Pensionssysteme. Presseaussendung. Quelle: Allianz Asset Management.

Nachhaltigkeitsindex. Pensionssysteme. Presseaussendung. Quelle: Allianz Asset Management. Nachhaltigkeitsindex für Pensionssysteme Ergänzungsmaterial zur Presseaussendung Wien, 01. April 2014 Ranking nach Ländern 2014 (absolut) 1 Australien 2 Schweden 3 Neuseeland 4 Norwegen 5 Niederlande 6

Mehr

Report Datum 31.12.2015 Report Währung. Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen

Report Datum 31.12.2015 Report Währung. Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen Bank Bank für Tirol und Vorarlberg AG Report Datum 31.12.215 Report Währung EUR Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Ja

Mehr

Öffentlicher Schuldenstand*

Öffentlicher Schuldenstand* Öffentlicher Schuldenstand* Öffentlicher Schuldenstand* In Prozent In Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Bruttoinlandsprodukts (BIP), (BIP), ausgewählte ausgewählte europäische europäische Staaten,

Mehr

S Sparkasse. SEPA: Letzte Umstellungen zum 1. Februar 2016 vornehmen

S Sparkasse. SEPA: Letzte Umstellungen zum 1. Februar 2016 vornehmen S Sparkasse SEPA: Letzte Umstellungen zum 1. Februar 2016 vornehmen Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Ende Januar 2016 läuft die vom deutschen Gesetzgeber gestattete Ausnahmeregelung für kartengenerierte

Mehr

Flash Eurobarometer 345 ZUGÄNGLICHKEIT ZUSAMMENFASSUNG

Flash Eurobarometer 345 ZUGÄNGLICHKEIT ZUSAMMENFASSUNG Flash Eurobarometer 345 ZUGÄNGLICHKEIT ZUSAMMENFASSUNG Befragung: März 2012 Veröffentlichung: Dezember 2012 Diese Umfrage wurde von der Europäischen Kommission, Generaldirektion Justiz in Auftrag gegeben

Mehr

Datenschutz in der Europäischen Union: Die Rolle der nationalen Datenschutzbehörden Stärkung des Grundrechtesystems in der Europäischen Union II

Datenschutz in der Europäischen Union: Die Rolle der nationalen Datenschutzbehörden Stärkung des Grundrechtesystems in der Europäischen Union II Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) MEMO / 7. Mai 2010 Datenschutz in der Europäischen Union: Die Rolle der nationalen Datenschutzbehörden Stärkung des Grundrechtesystems in der Europäischen

Mehr

BERICHT DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN

BERICHT DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN EUROPÄISCHE KOMMISSION Brüssel, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endgültig BERICHT DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER

Mehr

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung Hinweise: Bitte füllen Sie den Antrag vollständig aus ( 15 BQFG) Die mit * gekennzeichneten Felder sind freiwillig auszufüllen sie ermöglichen eine schnelle Bearbeitung.

Mehr

Protokoll zum Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassengüterverkehr (CMR)

Protokoll zum Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassengüterverkehr (CMR) Übersetzung 1 Protokoll zum Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassengüterverkehr (CMR) 0.741.611.1 Abgeschlossen in Genf am 5. Juli 1978 Schweizerische Beitrittsurkunde hinterlegt

Mehr

Kapitalgesellschaften mit einem einzigen Gesellschafter

Kapitalgesellschaften mit einem einzigen Gesellschafter Kapitalgesellschaften mit einem einzigen Gesellschafter Konsultation durch die Europäische Kommission, GD MARKT Vorbemerkung: Dieser Fragebogen wurde von der Generaldirektion für Binnenmarkt und Dienstleistungen

Mehr

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung Information und Beratung Handwerkskammer Reutlingen, Hindenburgstraße 58, 72762 Reutlingen Karl-Heinz Goller, Telefon 07121 2412-260, E-Mail: karl-heinz.goller@hwk-reutlingen.de

Mehr

Frauen in politischen Spitzenpositionen der EU-Staaten sowie im EU-Bereich

Frauen in politischen Spitzenpositionen der EU-Staaten sowie im EU-Bereich Prof. Dr. Werner Zögernitz Wien, am 03.03.2014 Frauen in politischen Spitzenpositionen der EU-Staaten sowie im EU-Bereich Im Jahr 2013 hat sich die Europäische Union durch den Beitritt Kroatiens zahlenmäßig

Mehr

5. Ausgaben für Bildungseinrichtungen 3 Jahre bis Schuleintritt 2009 (OECD-34)

5. Ausgaben für Bildungseinrichtungen 3 Jahre bis Schuleintritt 2009 (OECD-34) Kinderbetreuung international: Deutschland im Vergleich Das internationale Monitoring frühkindlicher Bildungs- und Betreuungssysteme wird hauptsächlich von der OECD und der EU (EUROSTAT) durchgeführt.

Mehr

Zivil- und strafrechtliche Risiken von Leitungs- und Kontrollorganen in Unternehmen am Beispiel des GmbH-Geschäftsführers

Zivil- und strafrechtliche Risiken von Leitungs- und Kontrollorganen in Unternehmen am Beispiel des GmbH-Geschäftsführers Zivil- und strafrechtliche Risiken von Leitungs- und Kontrollorganen in Unternehmen am Beispiel des GmbH-Geschäftsführers Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer Unternehmen Mitarbeiter Standorte

Mehr

Norbert Geis Mitglied des Deutschen Bundestages

Norbert Geis Mitglied des Deutschen Bundestages Norbert Geis Mitglied des Deutschen Bundestages Platz der Republik 1 Wilhelmstraße 60, Zi. 434 11011 Berlin Tel: (030) 227-73524 Fax: (030) 227-76186 Email: norbert.geis@bundestag.de 1 Rede zum Antrag

Mehr

1. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 1 in Euro oder in anderen EWR- Währungen 2

1. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 1 in Euro oder in anderen EWR- Währungen 2 1. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 1 in Euro oder in anderen EWR- Währungen 2 1.1. Überweisungsauftrag 1.1.1. Annahmefrist für Überweisungen

Mehr

Vorsteuerrückerstattung in der EU bis 30. Juni 2007

Vorsteuerrückerstattung in der EU bis 30. Juni 2007 Vorsteuerrückerstattung in der EU bis 30. Juni 2007 Auch dieses Jahr möchten wir Sie an die Frist zur Einreichung der Vorsteuervergütungsanträge erinnern. In allen EU-Mitgliedstaaten endet die Frist für

Mehr

15/2015-21. Januar 2015. Anteil innovativer Unternehmen in der Europäischen Union, 2010-2012 (in % der Unternehmen)

15/2015-21. Januar 2015. Anteil innovativer Unternehmen in der Europäischen Union, 2010-2012 (in % der Unternehmen) 15/2015-21. Januar 2015 Innovationserhebung der Gemeinschaft (2012) Anteil der n in der EU im Zeitraum 2010-2012 unter 50% gesunken Organisations- und Marketinginnovationen liegen knapp vor Produktund

Mehr

Die Europäischen Institutionen und ihre Beziehungen: Rat der Europäischen Union/ Ministerrat:

Die Europäischen Institutionen und ihre Beziehungen: Rat der Europäischen Union/ Ministerrat: EU Die Europäischen Institutionen und ihre Beziehungen: Rat der Europäischen Union/ Ministerrat: - Fachminister der Mitgliedsländer u. a. Außenrat mit ständigen Außenbeauftragten - Erlass von Verordnungen

Mehr

Begutachtungen von Pflegebedürftigkeit des Medizinischen Dienstes in Staaten des europäischen Wirtschaftsraumes und der Schweiz

Begutachtungen von Pflegebedürftigkeit des Medizinischen Dienstes in Staaten des europäischen Wirtschaftsraumes und der Schweiz Begutachtungen von Pflegebedürftigkeit des Medizinischen Dienstes in Staaten des europäischen Wirtschaftsraumes und der Schweiz 2013 Impressum Herausgeber: Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund

Mehr

EN ISO 15841 ÖNORM. Zahnheilkunde Drähte für die Kieferorthopädie. Ausgabe: 2014-11-15 (ISO 15841:2014)

EN ISO 15841 ÖNORM. Zahnheilkunde Drähte für die Kieferorthopädie. Ausgabe: 2014-11-15 (ISO 15841:2014) ÖNORM EN ISO 15841 Ausgabe: 2014-11-15 Zahnheilkunde Drähte für die Kieferorthopädie (ISO 15841:2014) Dentistry Wires for use in orthodontics (ISO 15841:2014) Médecine bucco-dentaire Fils pour utilisation

Mehr

Bußgelder im Ausland. Inhalt. 1 Vorsicht es kann teuer werden

Bußgelder im Ausland. Inhalt. 1 Vorsicht es kann teuer werden Bußgelder im Ausland Inhalt 1 Vorsicht es kann teuer werden 1 2 Und so sieht es in den beliebtesten Auto-Reiseländern der Deutschen aus 2 3 Bußgeldübersicht Europa 5 1 Vorsicht es kann teuer werden Ein

Mehr

Aufbau der IBAN (International Bank Account Number)

Aufbau der IBAN (International Bank Account Number) a = alphanumerisch; n = numerisch 4 4 4670 IBAN AD (Andorra) AD 000 200 200 0 000 4 4 4 67 0 ; n 2n 4 4670 IBAN AT (Österreich) AT6 04 002 47 20 4 467 0 ; n ; n 0 467 IBAN BE (Belgien) BE 6 0 074 704 24

Mehr

Report Datum Report Währung. Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen

Report Datum Report Währung. Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen Bank Raiffeisen Bank International AG Report Datum 3.6.216 Report Währung EUR Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Ja

Mehr

Anhang zum Altersübergangs-Report 2012-01

Anhang zum Altersübergangs-Report 2012-01 Anhang 2012-01 Anhang zum Altersübergangs-Report 2012-01 Alterserwerbsbeteiligung in Europa Deutschland im internationalen Vergleich Tabellen und Abbildungen Tabelle Anhang 1: Gesetzliche Rentenaltersgrenzen

Mehr

Natürliche Personen in der Insolvenz. Konkursrecht HS 14 Prof. Isaak Meier

Natürliche Personen in der Insolvenz. Konkursrecht HS 14 Prof. Isaak Meier Natürliche Personen in der Insolvenz Konkursrecht HS 14 Prof. Isaak Meier Übersicht über Möglichkeiten des Schuldners Erduldung der Einzelzwangsvollstreckung und Weiterführung der selbständigen Tätigkeit;

Mehr

INFOS FÜR MENSCHEN AUS DEM AUSLAND WENN SIE FÜR EINEN FREIWILLIGEN-DIENST NACH DEUTSCHLAND KOMMEN WOLLEN: IN DIESEM TEXT SIND ALLE WICHTIGEN INFOS.

INFOS FÜR MENSCHEN AUS DEM AUSLAND WENN SIE FÜR EINEN FREIWILLIGEN-DIENST NACH DEUTSCHLAND KOMMEN WOLLEN: IN DIESEM TEXT SIND ALLE WICHTIGEN INFOS. INFOS FÜR MENSCHEN AUS DEM AUSLAND WENN SIE FÜR EINEN FREIWILLIGEN-DIENST NACH DEUTSCHLAND KOMMEN WOLLEN: IN DIESEM TEXT SIND ALLE WICHTIGEN INFOS. Stand: 29. Mai 2015 Genaue Infos zu den Freiwilligen-Diensten

Mehr

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich / Wien AG Report Datum Report Währung

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich / Wien AG Report Datum Report Währung Bank Raiffeisenlandesbank Niederösterreich / Wien AG Report Datum 31.3.216 Report Währung EUR Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien

Mehr

Regelungen zur Steuerschuldumkehr in Europa

Regelungen zur Steuerschuldumkehr in Europa Regelungen zur Steuerschuldumkehr in Europa Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens nein ja, nur bestimmte Leistungen ja, für alle Leistungen künstlerische, wissenschaftliche, Leistungen im unterrichtende,

Mehr

Intelligente Energie Europa 2007-2013

Intelligente Energie Europa 2007-2013 PTJ Intelligente Energie Europa 2007-2013 Ergebnisse der Projektförderung Ute Roewer Mai 2015 Beteiligung deutscher Partner an IEE An den Aufrufen des Programms Intelligente Energie Europa (IEE) einem

Mehr

Report Datum Report Währung. Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen

Report Datum Report Währung. Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen Bank Erste Group Bank AG Report Datum 3.6.216 Report Währung EUR Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Ja Anteil EZB fähiger

Mehr

ANHANG. zum. Vorschlag für einen Beschluss des Rates

ANHANG. zum. Vorschlag für einen Beschluss des Rates EUROPÄISCHE KOMMISSION Brüssel, den 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 ANHANG zum Vorschlag für einen Beschluss des Rates über die Unterzeichnung im Namen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten

Mehr

Unternehmerverantwortlichkeit und Strafrecht. Frank im Sande, Staatsanwaltschaft Braunschweig 1

Unternehmerverantwortlichkeit und Strafrecht. Frank im Sande, Staatsanwaltschaft Braunschweig 1 Unternehmerverantwortlichkeit und Strafrecht 1 Einleitung Fremdbestimmte Arbeit birgt für den Arbeitnehmer Gefahren in sich Zum Schutz vor diesen Gefahren hat der Gesetzgeber Vorschriften erlassen, deren

Mehr

Zweite Schätzung für das erste Quartal 2015 BIP im Euroraum und in der EU28 um 0,4% gestiegen +1,0% bzw. +1,5% im Vergleich zum ersten Quartal 2014

Zweite Schätzung für das erste Quartal 2015 BIP im Euroraum und in der EU28 um 0,4% gestiegen +1,0% bzw. +1,5% im Vergleich zum ersten Quartal 2014 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1

Mehr

gestützt auf Artikel 335 des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 2,

gestützt auf Artikel 335 des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 2, 30. Gesetz über das kantonale Strafrecht vom 4. Juni 98 Das Volk des Kantons Obwalden erlässt, gestützt auf Artikel 335 des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom. Dezember 937, als Gesetz: A. Allgemeine

Mehr

Schadenfälle deutscher Autofahrer im Ausland

Schadenfälle deutscher Autofahrer im Ausland Schadenfälle deutscher Autofahrer im Ausland Inhaltsverzeichnis 1. Rechtlicher Hintergrund 2. Wie läuft die Schadenregulierung ab? 3. Was ist an Besonderheiten zu beachten? 1. Rechtlicher Hintergrund Stellen

Mehr

das neueste über die eu!!! Nr. 338

das neueste über die eu!!! Nr. 338 Nr. 338 Samstag, 05. Dezember 2009 das neueste über die eu!!! Die heutige öffentliche Werkstatt in der Demokratiewerkstatt stand ganz im Zeichen der Europäischen Union. Wir befassten uns mit der Geschichte

Mehr

Informationsveranstaltung für Outgoing-Studierende 2015/16

Informationsveranstaltung für Outgoing-Studierende 2015/16 Willkommen Informationsveranstaltung für Outgoing-Studierende 2015/16 Vorbereitet und durchgeführt von: Ingrid Hahn-Eisenhardt Erasmus-Koordinatorin Simone Brücher Assistenz der Erasmus-Koordination Alisa

Mehr

Zwischenstaatliche Beziehungen Österreichs im Bereich der sozialen Sicherheit auf einen Blick

Zwischenstaatliche Beziehungen Österreichs im Bereich der sozialen Sicherheit auf einen Blick Zwischenstaatliche Beziehungen Österreichs im Bereich der sozialen Sicherheit auf einen Blick (Stand: 1. Oktober 2010) WICHTIGER HINWEIS Die folgende Zusammenfassung soll eine erste Übersicht über die

Mehr

Script zur Vorlesung Strafrecht - Strafverfahrensrecht Katharina Batz Fachanwältin für Strafrecht SS 11

Script zur Vorlesung Strafrecht - Strafverfahrensrecht Katharina Batz Fachanwältin für Strafrecht SS 11 Das StGB ist in zwei Teile aufgeteilt, dem allgemeinen Teil und dem besonderen Teil Im allgemeinen Teil sind die Vorschriften geregelt, die für alle Straftaten und Straftäter gelten. Dieser Teil findet

Mehr

VATTENFALL-Cyclassics

VATTENFALL-Cyclassics 55km total men women total men women total men women Dänemark Dominica Dominikanische Republik Dschibuti Frankreich Italien Luxemburg Neuseeland Niederlande Österreich Polen Rumänien Schweden Schweiz Vereinigte

Mehr

Verordnung über die Kraftfahrzeug- Haftpflichtversicherung ausländischer Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger

Verordnung über die Kraftfahrzeug- Haftpflichtversicherung ausländischer Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger Verordnung über die Kraftfahrzeug- Haftpflichtversicherung ausländischer Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger HPflEGRLDV Ausfertigungsdatum: 08.05.1974 Vollzitat: "Verordnung über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

Mehr

Report Datum 31.12.2015 Report Währung. Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen

Report Datum 31.12.2015 Report Währung. Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen Bank Bank für Tirol und Vorarlberg AG Report Datum 31.12.215 Report Währung EUR Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform

Mehr

ANHANG III FINANZ- UND VERTRAGSBEDINGUNGEN. Leitaktion 1 Schulbildung

ANHANG III FINANZ- UND VERTRAGSBEDINGUNGEN. Leitaktion 1 Schulbildung ANHANG III FINANZ- UND VERTRAGSBEDINGUNGEN Leitaktion 1 Schulbildung I. EINLEITUNG Dieser Anhang ergänzt die Regeln für die Verwendung des Zuschusses unter den verschiedenen Budgetkategorien für das im

Mehr

ILNAS-EN ISO 15841:2014

ILNAS-EN ISO 15841:2014 Zahnheilkunde - Drähte für die Kieferorthopädie (ISO 15841:2014) Dentistry - Wires for use in orthodontics (ISO 15841:2014) Médecine bucco-dentaire - Fils pour utilisation en orthodontie (ISO 15841:2014)

Mehr

Wintersaison 2014/2015 bis März: Ankünfte +4% und Nächtigungen +2%

Wintersaison 2014/2015 bis März: Ankünfte +4% und Nächtigungen +2% Wintersaison 2014/2015 bis März: Ankünfte +4% und Nächtigungen +2% Quellen: Statistik Austria sowie TA im Auftrag des BMWFW (vorläufige Ergebnisse) Nach 5 Monaten bilanziert der Winter mit Zuwächsen bei

Mehr

Arbeitslosigkeit nach der Finanz- und Wirtschaftskrise (Teil 1)

Arbeitslosigkeit nach der Finanz- und Wirtschaftskrise (Teil 1) (Teil 1) Ausgewählte europäische Staaten, im Jahr 2010 und Veränderung der Spanien 2010 20,1 77,9 Estland 16,9 207,3 Slowakei Irland 13,7 14,4 117,5 51,6 Griechenland Portugal 12,0 12,6 41,2 63,6 Türkei

Mehr

Vorwort 5 Abkürzungsverzeichnis 17. A. Allgemeiner Überblick über die Regelungen des Umsatzsteuer-Binnenmarktes 23

Vorwort 5 Abkürzungsverzeichnis 17. A. Allgemeiner Überblick über die Regelungen des Umsatzsteuer-Binnenmarktes 23 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort 5 Abkürzungsverzeichnis 17 Rdn. A. Allgemeiner Überblick über die Regelungen des Umsatzsteuer-Binnenmarktes 23 I. Die Europäische Union 1 23 1. Historische Entwicklung 1 23 2.

Mehr

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung Hinweise: Ihre Angaben sind aufgrund der Vorschriften des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (BQFG) für die Entscheidung über den Antrag erforderlich. Sollten Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nicht

Mehr

Zulässige Geschwindigkeiten in europäischen Ländern

Zulässige Geschwindigkeiten in europäischen Ländern Telefon: 0341 65 11 336 24-Stunden-Hotline: 0172 340 71 35 Zulässige Geschwindigkeiten in europäischen Ländern *örtliche Änderungen und Regelungen nicht inbegriffen Land Art Innerorts Außerorts Schnellstraße

Mehr

Report Datum 31.12.2015 Report Währung. Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen

Report Datum 31.12.2015 Report Währung. Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen Bank Oberbank AG Report Datum 31.12.215 Report Währung EUR Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Ja Anteil EZB

Mehr

Veranstaltung 16. Mai 2013 Frankfurter Datenschutzkreis Internationaler Datentransfer

Veranstaltung 16. Mai 2013 Frankfurter Datenschutzkreis Internationaler Datentransfer Veranstaltung 16. Mai 2013 Frankfurter Datenschutzkreis Internationaler Datentransfer Zusammenfassung* Referenten: Herr Filip vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht Frau Lange vom Hessischen

Mehr

PISA Mathematik und Naturwissenschaften (Teil 1)

PISA Mathematik und Naturwissenschaften (Teil 1) PISA und (Teil 1) PISA-* insgesamt, ausgewählte europäische Staaten, Erhebung 2009 554 Finnland 541 520 517 Liechtenstein Schweiz * Informationen zur Interpretation der Punktzahldifferenzen erhalten Sie

Mehr

Demographie und Arbeitsmarktentwicklung. Fachexperte der Sektion VI Mag. Manfred Zauner

Demographie und Arbeitsmarktentwicklung. Fachexperte der Sektion VI Mag. Manfred Zauner Demographie und Arbeitsmarktentwicklung Fachexperte der Sektion VI Mag. Manfred Zauner Arbeitsmarktdaten - Begriffsbestimmungen Teil 1 Beschäftigte Nationale Definition: Unselbständig Beschäftigte: Unselbständige

Mehr

1 Herzlich Willkommen

1 Herzlich Willkommen Herzlich Willkommen 1 Schulden und kumulierte Zinsausgaben von 1980 bis 2013 in Österreich 300.000 in Mio. 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Mehr

Sparkasse. Neuer Anstrich für Ihren Zahlungsverkehr

Sparkasse. Neuer Anstrich für Ihren Zahlungsverkehr Sparkasse Neuer Anstrich für Ihren Zahlungsverkehr Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, nach der Einführung des Euro als gemeinsame Währung folgt nun die Schaffung des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums

Mehr

Protokoll zum Übereinkommen von 1979

Protokoll zum Übereinkommen von 1979 Übersetzung 1 0.814.322 Protokoll zum Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend die langfristige Finanzierung des Programms über die Zusammenarbeit bei

Mehr

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung nach dem BQFG

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung nach dem BQFG Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung nach dem BQFG Ärztekammer Berlin Abteilung 3 - Berufsbildung Friedrichstraße 16 10969 Berlin Hinweise zum Antrag: Ihre Angaben sind aufgrund der Vorschriften des

Mehr

Leistungsbeschreibung sipgate team Flatrate

Leistungsbeschreibung sipgate team Flatrate Leistungsbeschreibung sipgate team Flatrate Die folgende Leistungsbeschreibung sipgate team Flatrate regelt die Bedingungen zur Nutzung der beschriebenen sipgate Leistungen. Sofern und soweit der Kunde

Mehr

Unternehmensbesteuerung

Unternehmensbesteuerung Unternehmensbesteuerung Unternehmensbesteuerung Steuersätze in in Prozent, EU-Durchschnitt und und ausgewählte europäische Staaten, Staaten, 1996 1996 bis 2010 bis 2010* * Prozent 59 56,6 55 53,2 51,6

Mehr

Zwischenstaatliche Beziehungen Österreichs im Bereich der sozialen Sicherheit auf einen Blick

Zwischenstaatliche Beziehungen Österreichs im Bereich der sozialen Sicherheit auf einen Blick 1 Zwischenstaatliche Beziehungen Österreichs im Bereich der sozialen Sicherheit auf einen Blick (Stand: 1.11.2015) WICHTIGER HINWEIS Die folgende Zusammenfassung soll eine erste Übersicht über die zwischenstaatlichen

Mehr

S Sparkasse. Der Standard in Europa: IBAN und BIC.

S Sparkasse. Der Standard in Europa: IBAN und BIC. S Sparkasse Der Standard in Europa: IBAN und BIC. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, im neuen einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA Single Euro Payments Area) sollen Ihre grenzüberschreitenden

Mehr

Läuft der Politik die Wählerschaft weg? Wahlenthaltung eine Herausforderung für unsere Demokratie

Läuft der Politik die Wählerschaft weg? Wahlenthaltung eine Herausforderung für unsere Demokratie Läuft der Politik die Wählerschaft weg? Wahlenthaltung eine Herausforderung für unsere Demokratie Tagung der Lokalen Agenda 21, der Friedrich Ebert Stiftung und der VHS Trier 9. Juni 2015 Trier Prof. Dr.

Mehr

Herzlich Willkommen. P R I E S R e c h t s a n w a l t. Unternehmerfrühstück am 24.09.2013. BVMW Unternehmerfrühstück. am 24.09.

Herzlich Willkommen. P R I E S R e c h t s a n w a l t. Unternehmerfrühstück am 24.09.2013. BVMW Unternehmerfrühstück. am 24.09. Herzlich Willkommen Unternehmerfrühstück am 24.09.2013 Rechtsfragen im betrieblichen Sicherheitsgefüge I. Rechtspflichten Wer hat Pflichten im Arbeitsschutz? II. Rechtsfolgen Welche rechtlichen Konsequenzen

Mehr

ANTRAG AUF ALTERSRENTE. Bitte reichen Sie eine Kopie Ihrer Geburtsurkunde mit dem Rentenantrag ein. Privat - Anschrift

ANTRAG AUF ALTERSRENTE. Bitte reichen Sie eine Kopie Ihrer Geburtsurkunde mit dem Rentenantrag ein. Privat - Anschrift ANTRAG AUF ALTERSRENTE Ich stelle Antrag auf Zahlung obiger Rente ab 01. geb. Mitgliedsnummer Geburtsname Geburtsort Bitte reichen Sie eine Kopie Ihrer Geburtsurkunde mit dem Rentenantrag ein. Privat -

Mehr

Auslandsleistungen. KKF-Verlag. Leistungen im Ausland? Aktuelle Informationen, wenn Sie zur Behandlung ins Ausland reisen oder dort erkranken.

Auslandsleistungen. KKF-Verlag. Leistungen im Ausland? Aktuelle Informationen, wenn Sie zur Behandlung ins Ausland reisen oder dort erkranken. Auslandsleistungen Leistungen im Ausland? Aktuelle Informationen, wenn Sie zur Behandlung ins Ausland reisen oder dort erkranken. Sehr geehrte Versicherte, sehr geehrter Versicherter, in dieser Schrift

Mehr

Öffentliche Konsultation zur Bewertung der Handelsvertreter-Richtlinie

Öffentliche Konsultation zur Bewertung der Handelsvertreter-Richtlinie Case Id: 7aca2723-3737-4448-a229-10374ad78489 Öffentliche Konsultation zur Bewertung der Handelsvertreter-Richtlinie Fields marked with are mandatory. Einleitung Selbständige Handelsvertreter sind Gewerbetreibende,

Mehr

2008: Verdienste in Deutschland und Arbeitskosten im EU-Vergleich

2008: Verdienste in Deutschland und Arbeitskosten im EU-Vergleich Pressemitteilung vom 13. Mai 2009 179/09 2008: Verdienste in Deutschland und Arbeitskosten im EU-Vergleich WIESBADEN Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) verdienten vollzeitbeschäftigte

Mehr

Korruption im Unternehmen Gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung eines Präventivsystems

Korruption im Unternehmen Gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung eines Präventivsystems Dr. Stefan Schlawien Rechtsanwalt stefan.schlawien@snp-online.de Korruption im Unternehmen Gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung eines Präventivsystems Das Thema der Korruption betrifft nicht nur!großunternehmen"

Mehr

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung Handwerkskammer Chemnitz Abteilung Berufsbildung Herrn Andrè Pollrich Limbacher Straße 195 09116 Chemnitz Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung Hinweise: Bitte füllen Sie diesen Antrag vollständig aus

Mehr

Gesetz zur weiteren Vereinfachung des Wirtschaftsstrafrechts (Wirtschaftsstrafgesetz 1954)

Gesetz zur weiteren Vereinfachung des Wirtschaftsstrafrechts (Wirtschaftsstrafgesetz 1954) Gesetz zur weiteren Vereinfachung des Wirtschaftsstrafrechts (Wirtschaftsstrafgesetz 1954) WiStrG 1954 Ausfertigungsdatum: 09.07.1954 Vollzitat: "Wirtschaftsstrafgesetz 1954 in der Fassung der Bekanntmachung

Mehr

DA Seite 1 3 bis 6 SGB IV. Gesetzestext. 3 SGB IV Persönlicher und räumlicher Geltungsbereich

DA Seite 1 3 bis 6 SGB IV. Gesetzestext. 3 SGB IV Persönlicher und räumlicher Geltungsbereich DA Seite 1 3 bis 6 SGB IV Gesetzestext 3 SGB IV Persönlicher und räumlicher Geltungsbereich Die Vorschriften über die Versicherungspflicht und die Versicherungsberechtigung gelten, 1. soweit sie eine Beschäftigung

Mehr

Textgegenüberstellung

Textgegenüberstellung Textgegenüberstellung Artikel I Änderung der Rechtsanwaltsordnung 8b. (1) 8b. (1) (2) (2) (4) Der Rechtsanwalt hat risikobasierte und angemessene Maßnahmen zur Feststellung und Überprüfung der Identität

Mehr

ANTRAG AUF HINTERBLIEBENENRENTE

ANTRAG AUF HINTERBLIEBENENRENTE ANTRAG AUF HINTERBLIEBENENRENTE Angaben zum Verstorbenen: Mitglieds-Nr. / Renten Nr. geb. am verstorben am Angaben des Hinterbliebenen : Geburtsname geb. am Geburtsort Privat - Anschrift Privat - Telefon

Mehr

SchiedsamtsZeitung 34. Jahrgang 1963, Heft 09 Online-Archiv Seite 132a-136 Organ des BDS

SchiedsamtsZeitung 34. Jahrgang 1963, Heft 09 Online-Archiv Seite 132a-136 Organ des BDS DIE KÖRPERVERLETZUNG IM ENTWURF 1962 ZU EINEM NEUEN DEUTSCHEN STRAFGESETZBUCH Von Reichsgerichtsrat R. Dr. jur. Fritz H a r t u n g, Marburg In der SchsZtg. 1961 S. 169 ff. und S. 182 ff. hatte ich den

Mehr

Wahlen zum Europäischen Parlament und Sitzverteilung

Wahlen zum Europäischen Parlament und Sitzverteilung Zusatzthema zu Modul 2 Organe der EU Wahlen zum Europäischen Parlament und Sitzverteilung Die Wahlen Der EWG-Vertrag von 1957 bestimmte: Die Versammlung arbeitet Entwürfe für allgemeine unmittelbare Wahlen

Mehr

Gut abgesichert im Ausland arbeiten

Gut abgesichert im Ausland arbeiten Gut abgesichert im Ausland arbeiten Heute ist es auch für kleinere und mittelständige Unternehmen wichtig, auf internationaler Ebene zu agieren. Wie sieht es dabei mit dem Versicherungsschutz aus? Mit

Mehr

LANDESAMT FüR SOZIALE SICHERHEIT ÖFFENTLICHE EINRICHTUNG DER SOZIALEN SICHERHEIT ADMINISTRATIVE ANWEISUNGEN LSS. L S S Quartal:2011-04

LANDESAMT FüR SOZIALE SICHERHEIT ÖFFENTLICHE EINRICHTUNG DER SOZIALEN SICHERHEIT ADMINISTRATIVE ANWEISUNGEN LSS. L S S Quartal:2011-04 LANDESAMT FüR SOZIALE SICHERHEIT ÖFFENTLICHE EINRICHTUNG DER SOZIALEN SICHERHEIT ADMINISTRATIVE ANWEISUNGEN LSS L S S Quartal:2011-04 Grenzüberschreitende Beschäftigung Inhalt Prinzipien...5 Kein Abkommen...6

Mehr

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung Information und Beratung Handwerkskammer Reutlingen, Hindenburgstraße 58, 72762 Reutlingen Karl-Heinz Goller, Telefon 07121 2142-260, E-Mail: karl-heinz.goller@hwk-reutlingen.de

Mehr