1/ Študentský časopis Gymnázia P. U. Olivu v Poprade

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "1/ Študentský časopis Gymnázia P. U. Olivu v Poprade"

Transkript

1 G ymplušák 1/ Študentský časopis Gymnázia P. U. Olivu v Poprade Náš deň S str. 6 Známy neznámy str. 11 Gympel má talent str. 12

2 Editoriál Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu v Poprade REDAKCIA 2 Mám pre vás dve správy.jednu dobrú a jednu zlú. Ktorú chcete počuť prvú? Asi tú dobrú, však? Tak vám ju prezradím: Prvý polrok je úspešne za nami. A teraz tú zlú: Máme pred sebou ešte druhý. To znamená opäť ďalšie učenie, skúšanie, povinnosti, večery presedené nad knihami... Ale aj dni s priateľmi, kopec radosti, smiechu, zábavy a nakoniec vytúžené letné prázdniny. Ale nepredbiehajme, veď to je ešte ďaleko. Poďme pekne po poriadku. Sme v polovici cesty. Ako sa vám kráčalo? Keď sa obzriete späť, máte pocit dobre vykonanej práce? Spomeňte si na svoj štart. Určite ste vykročili s istými cieľmi. Podarilo sa vám ich naplniť? Ozaj, akú by ste si dali známku z predmetu usilovnosť? Keď do niečoho ideme, často máme veľké očakávania. Je krásne mať v živote jasný smer a kráčať po cestách, ktoré nás k nemu privedú. Veď len tie veci, ktoré si vybojujeme, skutočne za niečo stoja. To, čo získame ľahko, nedokážeme oceniť. Preto vás povzbudzujem, aby ste vždy statočne bojovali a nevzdávali sa pri prvom neúspechu. Nech je každý deň pre vás veľkou výzvou ísť dopredu, urobiť niečo, o čom si myslíte, že na to nemáte a že je to nad vaše sily. Keď vytrváte, uvidíte ovocie svojej práce a budete si vedieť vážiť všetko, čo ste dosiahli, lebo budete poznať tú pravú hodnotu každej veci. A čo je najdôležitejšie choďte do všetkého s Bohom. Keď sa do svojej práce pustíte spolu s ním, každá vaša námaha a úsilie budú požehnané a vy si vychutnáte ich sladké plody. Božia násobilka je neomylná. On znásobí všetko, čo do svojho štúdia vložíte. Ale pozor! Nulou sa násobiť nedá! Najprv musíte niečo vložiť. Preto choďte na maximum, buďte zodpovední, využívajte naplno dary, ktorými vás Boh obdaroval. A nezabúdajte ešte na jednu dôležitú vec buďte vďační! Veď vždy je niečo, za čo môžete ďakovať. Raz sa vydarí písomka, inokedy sa naučíte niečo, o čom ste si mysleli, že to do svojej hlavy nikdy nenatlačíte; dostanete dobrú známku, zažijete krásne dni s priateľmi, udobríte sa so spolusediacim, s ktorým ste boli pohádaní... Vďačnosť mení človeka, formuje jeho srdce a otvára ho pre lásku. Kto je vďačný, ten miluje. A tak vám na záver prajem, aby druhý polrok bol pre vás ešte väčšou výzvou robiť ťažké veci a ešte väčšou príležitosťou nechať Boha pretvárať vás na lepších ľudí. Lenka Horáková Najväčšie úspechy našich žiakov v uplynulom školskom roku Viktória Gréta Volková, Daniela Gavendová, Barbora Hudáčová, Karolína Tomášová, Jadranka Šimová - Okresná súťaž Slovenského Červeného kríža 1. miesto Regionálna súťaž školských časopisov 1. miesto v kategórii elektronických médií - 3. miesto v kategórii tlačených médií František Franko - Celoslovenská súťaž Solúnski bratia - 1. miesto Adam Gálik - Celoslovenská súťaž Finančný kompas 1. miesto Alica Mária Bujnová - Krajské kolo recitačnej súťaže...a Slovo bolo u Boha miesto Marcell Heim Olympiáda v nemeckom jazyku Okresné kolo -1. miesto - Krajské kolo 1. miesto - Celoslovenské kolo 3. miesto Ondrej Mlynarčík Okresné kolo v behu na 400 m 1. miesto GymplUšák Vydáva Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu v Poprade pre žiakov a učiteľov školy. Zodpovedná redaktorka: Júlia Milanová Redaktori: Viktória Gréta Volková, Karina Ledecká, Katarína Martonová, Jana Šimonovičová, Klaudia Palgutová, Adriana Glodžáková a externisti. Sadzba a grafická úprava: Marek Horák Jazyková spolupráca: Mgr. Lenka Horáková Autori fotografií: Mgr. Lenka Horáková, Ing. Milan Gabonay a archív redakcie. Použité fotografie: internet, archív redakcie Adresa redakcie: Dlhé hony 3522/2, Poprad Telefón: 052/ Kontakt: Web: Nepredajné PÁR UŽITOČNÝCH INFORMÁCIÍ Naše gymnázium je súčasťou Cirkevnej spojenej školy v Poprade, ktorá zahŕňa Základnú školu Štefana Mnoheľa, Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu a Základnú umeleckú školu Janka Silana. Prví gymnazisti tu začali študovať v školskom roku 2002/2003. Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev. Štúdium v gymnáziu je štvorročné, študijný odbor gymnázium. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu v 1. až 4. ročníku, kde je počet hodín rešpektovaný štátom a doplnený o vyučovacie hodiny schválené pedagogickou radou školy. V tomto školskom roku študuje v piatich triedach gymnázia 125 žiakov, z toho 96 dievčat a 29 chlapcov. Nakoľko ide o cirkevné gymnázium, výchova a vzdelávanie sa uskutočňujú v súlade s učením Katolíckej cirkvi a v duchu evanjelia. Dôležité termíny Časový harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ MS marec 2015 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra 18. marec 2015 (streda) - anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk 19. marec 2015 (štvrtok) - matematika 23. marec 2015 konzultačný deň apríl 2015 veľkonočné prázdniny 1. máj 2015 (piatok) Sviatok práce deň pracovného pokoja 8. máj 2015 (piatok) Deň víťazstva nad fašizmom deň pracovného pokoja (pondelok) prvé kolo prijímacích skúšok (štvrtok) druhé kolo prijímacích skúšok máj 2015 ústna časť maturitných skúšok 25. máj 2015 konzultačný deň Učiteľský zbor Mgr. Zuzana Bednárová, riaditeľka školy Ing. Katarína Krajňáková, zástupkyňa riaditeľa ThLic. Florián Volf, školský kaplán PaedDr. Zuzana Birčáková, učiteľka Bc. Jana Bodnárová, učiteľka Ing. Eva Gabonayová, triedna učitelka II.A, výchovná poradkyňa Mgr. Róbert Glatz, učiteľ Mgr. Gabriela Hanišová, učiteľka Mgr. Elena Haviarová, učiteľka Ing. Blanka Holigová, učiteľka Mgr. Lenka Horáková, triedna učiteľka IV.B Mgr. Mária Kmošová, triedna učiteľka I.A Ing. Monika Koštrnová, učiteľka Ing. Gabriela Martinková, učiteľka PhDr. Anna Marušinová, učiteľka Ing. Anna Michalová, triedna učiteľka III.A Mgr. Peter Olejár, učiteľ Mgr. Martin Stromko, učiteľ Mgr. Lucia Vagašová, triedna učiteľka IV.A RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD., učiteľka Krúžková činnosť v školskom roku 2014/2015 Maturitná fyzika Mgr. Gabriela Hanišová Školský časopis Mgr. Lenka Horáková Maturitná informatika Ing. Eva Gabonayová Francúzsky jazyk Ing. Blanka Holigová Krúžok Červený kríž Marcel Dunajčan Maturitná biológia Mgr. Róbert Glatz Šachový krúžok Ing. Milan Gabonay Konverzácia v nemeckom jazyku Mgr. Zuzana Bednárová Príprava na medicínu RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD. Online ekonomika PhDr. Anna Marušinová Debatný klub PaedDr. Zuzana Birčáková Krúžok prvej pomoci Marcel Dunajčan Psychológia na dlani Mgr. Lucia Vagášová Život je škola, v ktorej neúspech je lepším učiteľom ako úspech. Süleyman I. redakcia 3

3 rozhovor 4 Mikrofón pre našu novú pani riaditeľku Nový školský rok priniesol do života na našom gymnáziu veľa zmien. Takou najvýraznejšou je, že sme ho začali s novým vedením. V tomto čísle vám predstavíme pani riaditeľku Mgr. Zuzanu Bednárovú, ktorá je v tejto funkcii prvý rok. Boli sme zvedaví, ako si zvykla a či jej táto práca prináša naplnenie. Prečo ste sa rozhodli stať učiteľkou? Čo sa vám na tomto povolaní najviac páčilo? Už ako malé dieťa som sa hrávala na škôlku a na učiteľku. Táto túžba sa stala neskôr skutočnosťou. Povolanie učiteľky sa mi veľmi páči, pretože nepoznám nič zmysluplnejšie ako učiť niekoho niečo nové. Je to úžasná vnútorná motivácia. Kedy ste začali učiť v našej škole? Prečo ste si vybrali práve cirkevné gymnázium? V našej škole pracujem od začiatku jej založenia. Keďže som veriaci človek, ani trochu som neváhala prísť na cirkevnú školu. Čo sa vám na našom gymnáziu najviac páči? Na gymnázium chodí veľa šikovných žiakov a pôsobí tu veľa dobrých pedagógov. Spája nás viera v Boha a to sa mi veľmi páči. Boli ste prekvapená, keď vás zvolili do funkcie riaditeľky školy? Aké boli vaše pocity? Na funkciu riaditeľa školy je vypísané výberové konanie a vždy sú viacerí kandidáti. Po vyhlásení výsledkov a po menovaní otcom biskupom som túto funkciu s pokorou prijala. Je to veľmi zodpovedná úloha. V prvom rade je to o zodpovednej a húževnatej práci v každej oblasti. našich študentov by zaujímalo, aké zmeny týkajúce sa gymnázia plánujete v najbližších rokoch uskutočniť. Plánuje sa výstavba telocvične? Máme toho veľa naplánovaného, konkrétnosti zatiaľ neprezradím, ale prosím všetkých o modlitby, aby sa nám darilo prekonať ťažkosti, ktoré máme. Do akej miery je pre vás dôležité meno nášho gymnázia? Renomé školy je v súčasnosti veľmi dôležité. Školy sa hodnotia podľa výsledkov žiakov, pedagógov, inovácií, prostredia a spolupráce s rodičmi. Vytvoriť dobré meno školy je ťažká a dlhodobá úloha. Verím, že to spoločne dokážeme. Čo si myslíte o študentoch? Čo by ste im odkázali do ďalších rokov štúdia? Žiadala by som väčšiu zodpovednosť voči škole, vyučovacím predmetom a rodičom. Bola by som rada, keby žiaci chodili do školy pravidelne pripravení a s radosťou. Som vďačná rodičom za každé dieťa, ktoré nám zverili do výchovy. Snažíme sa, aby naši žiaci boli dobre pripravení na ďalší život. Čo považujete za najdôležitejšie v živote? [ ] Konať dobro je krásna vec Aké je vaše heslo, motto ktorým sa riadite? Rob dobro a dobro sa ti vráti. Konať dobro je krásna vec a korunou dobra je nezištnosť. Je to ťažké aj ľahké a každý človek by sa to mal naučiť. Keby ste si mohli vybrať jednu osobnosť z celého sveta, koho by ste pozvali na večeru? Na večeru pozývam vždy Pána Boha a som rada, keď v kruhu svojich najbližších môžeme prežívať radosť z pravej pohostinnosti. Ináč, môžete prísť aj vy. :) Za rozhovor ďakuje Júlia Milanová Zoznámte sa, prosím! Prvý polrok je za nami. Je to dostatočne dlhý čas na to, aby si naši prváci zvykli na nové prostredie a vedeli zhodnotiť, čo im naša škola zatiaľ dala. Preto sme im položili otázku: Páči sa vám v našej škole? Ak áno, tak čo najviac? V našej škole sa mi veľmi páči. So spolužiakmi som spokojná a myslím, že sme dobrý kolektív. S výučbou som taktiež spokojná a učitelia sú milí. Mám rada všetky predmety, no najviac asi matematiku. Angelika Rečičárová V škole je zatiaľ super. Mám najlepších spolužiakov, ako kolektív sme peckoví. Vyučovanie je zaujímavé. Najradšej mám nemčinu, ale všetky predmety sú fajn. Nikola Šebestová V tejto škole sa mi zatiaľ veľmi páči. So spolužiakmi som spokojný a dobre s nimi vychádzam. Zo všetkých predmetov mám najradšej dejepis a najmenej asi angličtinu. František Fendek Škola sa mi páči aj so spolužiakmi som zatiaľ spokojný. Vyučovanie je fajn. Veľmi som si obľúbil biológiu a matematiku. Samuel Faix Milí prváci, ďakujeme vám za vaše úprimné odpovede a zo srdca vám želáme, aby sa vám v štúdiu darilo a vzťahy v kolektíve vám vždy prinášali iba radosť. :) Jana Šimonovičová Blahoželáme Dňa 13. januára 2015 sa v budove Gymnázia Dominika Tatarku v Poprade uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali Nikola Šebestová z I.A triedy v kategórii 2A a Marcell Heim z III.A triedy v kategórii 2B. Obaja boli úspešní a dosiahli pekné umiestnenia. Marcell Heim sa vo svojej kategórii stal absolútnym víťazom a postúpil do krajského kola, ktoré sa bude konať vo februári Nikola Šebestová obsadila pekné 4. miesto. Obom žiakom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy. anketa 5

4 zo života školy 6 stužková 4.A Dňa 25. októbra 2014 o 17:00 sa slávnostnou svätou omšou v Matejovciach začala stužková slávnosť žiakov 4.A triedy gymnázia Pavla Ušáka Olivu v Poprade. Po nej sa všetci pozvaní presunuli do spoločenskej sály Cascada. Nasledovala večera, nástup a rozdávanie stužiek, dojímavé príhovory pani riaditeľky a triednej učiteľky. Oficiálnu časť vystriedali dve tanečné kolá a vzápätí prišiel na rad program. Vybrali sme si tému televíznych novín. Takýmto spôsobom sme dali do súvisu predpoveď počasia, hudobné číslo Svetra Pašáka, reklamu na spev či reportáž z rómskej osady. Najväčší ohlas mala stužková 4.B Rok čo rok sa v našej škole koná stužková slávnosť, ktorú si organizujú štvrtáci. Hoci je to už viac-menej niečo tradičné, napriek tomu je táto slávnosť vždy originálna a neopakovateľná. Veď každá trieda je iná a má svoj vlastný program, ktorý venuje nielen svojim učiteľom, ale aj rodičom a stužkárom. Je akoby takou rozlúčkou, veď po nej je to už len o učení sa na maturitné skúšky, po ktorých sa rozpŕchneme do rôznych miest, a na časy, ktoré reportáž, keďže boli zapojení to tejto časti aj rodičia. Po ďalšom tanci v rytme polky nasledovala tombola. Prvá cena bolo luxusné červené víno. Samozrejme, rozpočet študentov nie je taký veľký, aby všetky ceny boli hmotné. Z tých ostatných spomeniem aspoň prelet ponad Alpy, ktorý vyhrala Pani učiteľka Hanišová, alebo kurz sme strávili spolu, budeme už len spomínať. Ale budú to krásne spomienky. Myslím, že pre každého z nás bolo dôležité, čo si oblečie a ako bude v tento veľký deň vyzerať. Nielen my študenti, ale aj učitelia, rodičia a stužkári mali šaty od výmyslu sveta. Boli plné rôznych farieb a dĺžok. Každý si prišiel na svoje. Veď všetci sme chceli vyzerať čo najlepšie. Najemotívnejšou časťou našej slávnosti bol prvý nástup a čítanie príhovorov. Mali sme trému a nezaobišlo sa to bez sĺz. Boli to slzy dojatia. Veď v mysli sa nám premietali rôzne obrazy a naraz sme si uvedomili, že hoci sme počas tých štyroch rokov možno nadávali na učenie, možno zažili nejakú nespravodlivosť, napriek lietania, ktorý absolvovali štyria z rodičov. Po tombole nasledovala už len voľná zábava až do samého rána... Katarína Martonová tomu bola škola miestom, kde sme boli šťastní a kde má každý z nás ten kúsok svojho srdca. Bol to pre nás naozaj nezabudnuteľný deň. Veď ako sa spieva v známej piesni skupiny Elán: Navždy sa zachová v pamäti stužková. Krásna svätá omša, spev študentskej hymny Gaudeamus igitur v našom originálnom prevedení, pripínanie zelených stužiek, ktorými sa z nás stali maturanti dospelí a zodpovední mladí ľudia, pripravení postaviť sa zoči-voči životu. Ďalej program plný vtipných scénok, na ktorých sme sa bavili nielen my, ale aj naši rodičia a partneri alebo partnerky... Plno emotívnych momentov a zábava až do rána... Taká bola naša stužková! Keby sa dalo, rada by som si ju zopakovala. Myslím, že tento deň nás všetkých ešte viac spojil a utužil náš kolektív. Teraz nám už len ostáva dobre zmaturovať. Preto vás prosím, držte nám palce! Viktória Gréta Volková Prešli sviatky lásky Predvianočné obdobie je pre každého veľmi krásne. A tak aj v našej škole sme si chceli navodiť vianočnú atmosféru a spríjemniť si posledný školský deň. Preto sme pripravili spolu s našimi mladšími spolužiakmi zo základnej školy vianočnú akadémiu. Program bol veľmi pestrý a bohatý. Vianočný tanec anjelov v podaní najmladších žiakov; ďalej scénka, v ktorej sa poukázalo na pravý zmysel Vianoc, nesmrteľné koledy, jasličky, dieťa a radosť... Presne o tomto sú Vianoce. V dnešnej dobe sa však tieto sviatky veľakrát spájajú len s pozlátkom a materiálnymi vecami. Na ich podstatu veľakrát zabúdame. Preto sme ju chceli všetkým pripomenúť. Čo je teda vlastne dôležité? Nie túžiť po obdarovaní, ale obdarúvať druhých. Nie výzdoba, vianočné pochúťky, bohaté dary, ale hodnoty, ktoré máme v srdci a ktoré nás robia ľuďmi. Ježiš priniesol na svet lásku, radosť a pokoj. Prečo ich máme v srdci len na Vianoce? To sú večné dary! Usilujme sa o to, aby sme ich nikdy nestratili. Veď pomáhať a prinášať radosť svojim priateľom môžeme každý deň. Vianočný program bol naozaj veľmi pekný a každý, kto v ňom účinkoval, si zaslúži veľkú pochvalu. Sme radi, že sme si na záver kalendárneho roka mohli pripomenúť, čo je v živote vlastne dôležité, a takto obohatení sa rozísť do svojich rodín a práve tam začať žiť tie pravé Vianoce. Ozaj, prajem vám všetkým krásny nový rok! Viktória Gréta Volková Náš študentský cech opäť bohatší Ani tohto roku sme si nemohli nechať ujsť imatrikuláciu prvákov. Pre nich to bol veľký deň, ktorým boli oficiálne prijatí medzi študentov našej školy, a pre nás deň zábavy. Tretiaci to poňali úplne famózne. Naraz sme sa ocitli v rôznych obdobiach našich dejín. Cestovali sme v čase do minulosti či budúcnosti. Najprv sa prezentovali prváci, ktorí sa nám predviedli v tanečných kreáciách. A potom prišli na rad obávané úlohy. Presunuli sme sa do praveku, kde vyvolení študenti museli vyťahovať jablká zo slanej vody len pomocou úst. Strojom času sme skončili v Egypte, kde Kleopatra vyučovala správnu vizáž. Žiaci sa navzájom maľovali so zavretými očami. Takto sme medzi seba prijali aj nového pána kaplána s pani učiteľku angličtiny. Stredovekí rytieri nám dali kurz šermovania a videli sme, ako správne šmirgľovať dosku s nápisom. Stihli sme sa zoznámiť aj s pánom Newtonom. Janko Silan, s nádejou hľadiaci októbra 2014 sa v našej škole uskutočnilo oblastné kolo recitačnej súťaže, ktorá sa konala pri príležitosti 100. výročia narodenia známeho básnika katolíckej moderny Janka Silana. Táto súťaž bola špecifická tým, že sa nej súťažilo len s textami, ktoré vzišli z pera práve tohto autora. Prišlo mnoho súťažiacich a boli bohato zastúpené všetky kategórie. Je potešujúce, že hoci tvorba Janka Silana je náročná, dokázali sa s ňou popasovať aj mladší žiaci a ich výkony boli naozaj na vysokej umeleckej úrovni. Prekvapila nás tma, v ktorej nás prepadli vojaci. Pri nich sme odhalili nové spevácke talenty. A vrátili sme sa do súčasnosti, kde nás privítal známy rapper. Ďalej nasledovala čierna listina. Tam sa ukázali mnohé tanečné vlohy, veď prváci mali zvodne tancovať okolo stoličky, kým iným sa ušlo z lentiliek v múke. Tretiaci svoju úlohu cechovania zvládli bravúrne. Nakoniec boli všetci úspešne prijatí do študenského cechu. Niektorí sa unavení pobrali domov, ďalší pokračovali ešte v zábave, ale už mimo školy. Adriána Glodžáková Pred oficiálnym začiatkom zaznel krátky kultúrny program, ktorý pripravili žiaci našej školy. Potom sme boli rozdelení do skupín podľa kategórií a bola nám pridelená porota, ktorá hodnotila naše výkony. Silanove básne postupne odrecitoval každý z nás a aj napriek konkurencii sme sa vzájomne povzbudzovali. Prišiel čas, keď posledný súťažiaci vyslovil záverečné slová básne a my sme ostali sami, čakajúc na radiacu sa porotu. Po chvíľke napätia porota určila prvé tri miesta, z toho len absolútny víťaz mal možnosť postúpiť do diecézneho kola, ktoré sa konalo v novembri v Spišskej Kapitule. Súťaž, z ktorej som si okrem pekných spomienok odniesla aj cenu poroty, sa skončila gratuláciami a vyjadrením radosti zo záujmu mladých ľudí o literatúru a prácu s umeleckým slovom. Alica Mária Bujnová zo života školy 7

5 Galileo Galilei stále živý zo života školy 8 Týždeň od bol na Slovensku týždňom vedy a techniky. A tak sme v rámci neho v pondelok v našej škole privítali pedagógov a študentku Katolíckej univerzity v Ružomberku, Dušanu Štiberovú, ktorí našim tretiakom a štvrtákom originálnym spôsobom priblížili život a dielo Galilea Galileiho. Ich projekt bol výsledkom spolupráce viacerých katedier: matematiky, fyziky a talianskeho jazyka. Takisto je jeho súčasťou aj preklad originálneho diela tohto talianskeho matematika, fyzika, astronóma a filozofa. V úvode stretnutia Dr. Rosangela Libertini, pôvodom Talianka, ktorá v súčasnosti vyučuje taliansky jazyk na Katolíckej univerzite, umožnila nahliadnuť do súkromia Galilea Galileiho, prezentovala známe aj menej známe fakty z jeho vedeckého života. Dokonca niektoré z nich aj vyvrátila, čo nás veľmi prekvapilo. Nasledovala prednáška, v ktorej nám už spomínaná študentka matematiky a náboženstva, bývalá žiačka nášho gymnázia, zaujímavými pokusmi sprostredkovala predovšetkým zaujímvosti, ktorými sa Galileo vo svojich prácach zaoberal. Zapojila nás do súťaže Galileo versus študenti, v ktorej študenti preukázali svoje vedomosti, predstavivosť a logický úsudok. Skončili sme pomerne úspešne -1:1. Záver patril vedúcemu projektu RNDr. Štefanovi Tkačikovi. Vysvetlil pokus, ktorým v úvode študentov úspešne motivoval a na jeho výsledok netrpezlivo čakali do konca stretnutia. Z odborného hľadiska vysvetlil niektoré Galileiho matematické teórie a vyzdvihol jeho prínos pre matematiku, fyziku a astronómiu. Projekt študenti hodnotili pozitívne a pre niektorých z nich sa možno stal inšpiráciou pre štúdium spomínaných vedných odborov. Klaudia Palgutová Netradičná oslava Medzinárodného dňa študentstva Godzone tour opäť v našom meste 17. novembra podvečer sa mnohí žiaci našej školy zúčastnili na koncerte a evanjelizačnom programe, ktorý je známy ako Godzone tour. Už po niekoľkýkrát sa uskutočnil v našom meste. Naše očakávania sa naplnili a znova sme si vypočuli mnohé známe piesne, ale i prednášky kňazov a svedectvá mladých ľudí, ktorí nás povzbudili, že žiť s Kristom sa oplatí a mať s ním vzťah je tá najkrajšia vec na svete. Veľmi sa to všetko dotýkalo našich sŕdc. Hudba bola príjemná na počúvanie a texty nás veľmi povzbudili a dodali nám nádej. Ako sme si mohli všimnúť, na parkovisku pri Aréne Poprad stáli autobusy z blízkeho i širšieho okolia, napríklad z Prešova, Lipt. Mikuláša, Levoče, Ružomberka... Svedčí to o tom, že mladí ľudia z celého Slovenska sú hladní po Bohu a chcú ho chváliť. Verím, že tento koncert sa stane každoročnou akciou a počet účastníkov sa bude stále zvyšovať. Veď takéto podujatia majú hlbokú myšlienku a dokážu nás duchovne obohatiť. Petra Krajňáková zo života školy novembra sme na našom gymnáziu oslavovali Medzinárodný deň študentstva. Celá slávnosť začala svätou omšou v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval náš školský kaplán Florián Volf. Bola obetovaná za zosnulého kňaza a básnika Pavla Ušáka Olivu. Po nej nasledovala slávnostná akadémia v zasadačke Mestského úradu v Poprade. V úvode sa predstavili žiaci nášho gymnázia krátkym kultúrnym program. Potom nasledovala prednáška o katolíckej moderne, ktorú predniesol Mgr. Peter Cabadaj, vedecký tajomník Matice slovenskej. Hovoril o umeleckých východiskách autorov tohto umeleckého prúdu a zároveň poukázal na skutočnosť, že v roku 2014 oslavuje svoju storočnicu nielen Pavol Ušák Oliva, ale aj Janko Silan a Mikuláš Šprinc. Zameral sa však najmä na osobnosť Pavla Ušáka Olivu, ktorý je nášmu gymnáziu zvlášť blízky, pretože je po ňom pomenované. Okrem pracovníkov Matice slovenskej sme mali česť privítať sestru zosnulého básnika pani Hanu Kostolanskú. Porozprávala nám veľa nielen o živote svojho brata, ale prejavila aj osobitnú náklonnosť k našej škole. Milo sa prihovorila študentom, medzi ktorými sa veľmi dobre cítila. Na záver vyslovila túžbu, aby sa všetci nechali viesť Bohom, naplnili sa jeho láskou, a tak žiarili vo svete, v ktorom dnes vládne matéria a mamona. Veríme, že študenti si doplnili nielen vedomosti o katolíckej moderne a jej predstaviteľoch, ale zároveň načerpali aj mnoho duchovného do života. Lebo ako vyjadrila pani Hana Kostolanská: Vy ste tí, ktorí majú svietiť, ktorí majú odovzdávať radosť ďalším generáciám. V závere akadémie ešte nasledoval krátky dokumentárny film o Pavlovi Ušákovi Olivovi, ktorý žiakom priblížil jeho život a tvorbu, ktorá síce nie je rozsiahla, nakoľko zomrel ako 26-ročný, ale je veľmi myšlienkovo bohatá a má čo povedať aj dnešnému čitateľovi. V čom by nám teda básnik mohol byť vzorom? Predovšetkým v trpezlivom nesení kríža, vo vernosti Bohu a vo vytrvalosti v modlitbe. A tak verím, že dnešné stretnutie každého obohatilo a možno aj trochu zmenilo veď poézia je fenomén, ktorý má schopnosť meniť srdce človeka. Treba sa ňou len nechať preniknúť. Lenka Horáková Radosť Rozdávaním Rastie Tak ako pred rokom, aj počas týchto Vianoc sme sa v našej škole rozhodli zorganizovať predvianočnú zbierku starších, nepoužívaných, ale zachovalých vecí - oblečenia, hračiek či knižiek - pre deti z detských domovov. Do projektu sme chceli zapojiť aj žiakov základnej školy, nie len nás gymnazistov, aby sa na ňom podieľal naozaj každý z nás. Práve preto sme pripravili veľkú školskú burzu, do ktorej mohli všetci prispieť hračkami alebo vecami, ktorým vo svojich detských izbách už nevenujú toľkú pozornosť. O tomto nápade sa vďaka školskému rozhlasu dozvedel každý. Ani sme sa nestihli spamätať a naša trieda sa razom zaplnila škatuľami či vrecami, ktoré boli plné hračiek a iných vecí. Už sme ich nemali kam dávať. Boli ich plné skrine, zapĺňali niekoľko lavíc, že sme ich dokonca prekračovali pri chôdzi v triede. Nečakali sme a začali sme s predávaním na chodbe. Aj napriek časovému obmedzeniu kvôli krátkym prestávkam sa pri nás zastavovali celé skupiny žiakov. Boli sme prekvapení a šťastní. Mali sme predsa dôvod - podarilo sa nám za jeden deň vyzbierať niečo okolo 40, pričom ceny za hračky boli od 50 centov do 2. Hračky, knihy aj iné praktické veci sa postupne zredukovali na menej než polovicu. Pochopili sme, že táto burza jednoducho nemôže trvať len jeden deň. Počet darovaných vecí naďalej rástol. Takisto aj rad pred našou triedou. Počuli sme štrnganie peňazí a od každého tú istú otázku:,,kedy budete predávať? Dokopy sme teda vyzbierali niečo vyše 100 a túto sumu sme spolu so zvyšnými hračkami odniesli do jednej z profesionálnych rodín v Hranovnici. Cieľom bolo dokázať deťom, ktoré vyrastajú v domovoch, že je veľa ľudí, ktorí na nich myslia, a medzi nimi aj žiaci Cirkevnej spojenej školy v Poprade. Alica Mária Bujnová

6 Štvrtáci Nová tvár v škole Pán kaplán Florián Volf anketa 10 Mám zmiešané pocity. Ale budem sa snažiť zo všetkých síl, aby som zmaturovala čo najlepšie. Kaja Tomášová Cítim sa odhodlaný, že tie 4 roky za niečo stáli. Myslím si, že som na maturitu dosť dobre pripravený. Peťo Vernarec Už sa to blíži... Už len pár týždňov nás delí od písomných maturitných skúšok. A potom čas zbehne už veľmi rýchlo a budú tu ústne maturity. Tak čo, štvrtáci, ste pripravení? Aké máte pocity? Boli sme na to zvedaví, a tak sme sa niektorých z nich na to opýtali. Pred maturitou mám zmiešané pocity, aj sa teším, že to budem mať konečne za sebou, no zároveň sa obávam výsledku. Najväčší strach mám asi z angličtiny. Lukáš Skokan Takisto mám zmiešané pocity. Neviem, či sa mám báť alebo sa radšej tešiť. Na jednej strane som šťastná, že skončím školu, na druhej by som rada v nej ostala. Viktória Gréta Volková Zatiaľ sa cítim celkom v pohode, ale vo vnútri mám už menšie obavy. Dúfam, že všetko dopadne dobre. Peťa Krajňáková Dosť sa toho obávam. Najviac sa bojím angličtiny, keďže sa nám vystriedalo asi 5 učiteľov. Taktiež som nervózna z toho, že sa musíme učiť aj predmety, z ktorých nejdeme maturovať, a tak sa potom nestíhame pripravovať na tie, ktoré sú pre nás omnoho dôležitejšie. Monika Babčáková Trochu sa bojím, ale verím, že to nejako zvládnem, že maturita dopadne čo najlepšie. Julo Korbela Za odpovede ďakuje Jana Šimonovičová Stále s úsmevom na tvári... Keď ho stretnete, váš deň je zaručene krajší. A to je pri návale povinností v našej škole niekedy naozaj veľmi potrebné. Preto sme radi, že od tohto školského roka je medzi nami nový pán kaplán. Nech sa páči, zoznámte sa s ním. Na začiatok vám položím klasickú otázku: Odkiaľ pochádzate? Pochádzam z hornooravskej obce Klin, okres Námestovo. Je to taká menšia malebná obec približne s 2000 obyvateľmi. Čo vás doviedlo do našej školy? Pevne verím a mám nádej, že Božie riadenie cez otca biskupa Štefana. Vyučovať na strednej škole je pre učiteľa vždy výzvou, zvlášť keď ide o náboženstvo, pretože študenti majú na niektoré životné otázky často iné názory ako Cirkev. Ako to vnímate? Ja osobne si nemyslím, že študenti majú iný názor ako Cirkev. Študent je ten, ktorý hľadá a poznáva pravdu o sebe, o svete i o Bohu a Cirkvi. Poznávací proces je však spojený s rizikom, že podávané informácie nebudú hodnoverné alebo budú skreslené či neúplné. V takomto prípade poznanie človeka sa môže veľmi rýchlo a ľahko stať omylom alebo dokonca nepravdou. Preto žiak chodí do školy a študent na univerzitu. Preto potraviny nekupujeme v rafinériách a pohonné hmoty v potravinách. Keby to tak nebolo, žiak by sa vystavoval nebezpečenstvu, že získané informácie sú nesprávne; pri konzumácií potravín, by sme hazardovali so zdravím; pri tankovaní pohonných hmôt by sme riskovali znefunkčnenie motora, a pod. A to isté platí aj vo viere. Ak svoje poznanie Boha a Cirkvi obmedzíme len na informácie, ktoré sme získali z médií, riskujeme, že Boha a Cirkev vôbec nespoznáme alebo toto naše poznanie bude veľmi skreslené. A priznám sa, keby som veril v Boha a Cirkev, ako ich prezentuje a vykresľuje dnešný svet, už dávno by som od viery odpadol... Preto keď sa vrátim k danej otázke, je pochopiteľné, že mladý človek (ktorý uvažuje a rozmýšľa samostatne) môže mať iný názor, ako učí Cirkev, ale to nie preto, žeby učenie Cirkvi bolo zlé alebo zastarané, ale preto, že jeho poznanie Boha a Cirkvi je poznačené a zahádzané nánosmi neúplných informácií, poloprávd a, žiaľ, nie zriedka aj klamstiev mediálneho sveta. Pán Ježiš povedal: Kto hľadá, ten nájde. Preto nemám strach o žiaka, ktorý úprimne hľadá pravdu. Ale pozor, nekupujme potraviny v rafinériách a pohonné hmoty v potravinách! :) Kedy ste sa rozhodli, že sa chcete stať kňazom? Čo vás v rozhodovaní ovplyvnilo najviac? Toto povolanie som si nevybral sám. Nevybrali mi ho ani rodičia, ani príbuzní. Ani som si ho nijakým spôsobom nezaslúžil. Dostal som ho ako dar od Boha. Prečo práve ja? Neviem. Sám si uvedomujem, že je mnoho iných, oveľa vhodnejších kandidátov, ale Boh niekedy koná spôsobom, ktorý pre nás zostane zahalený rúškom tajomstva. Povolanie ku kňazstvu som pociťoval už od detských rokov. Intenzita povolania sa počas dospievania menila, ale nikdy sa nenechala umlčať. Čo ma v rozhodovaní najviac ovplyvnilo? Azda to bolo statočný život mojich rodičov a starostlivosť, s akou mňa a mojich 5 súrodencov vychovávali, za čo im budem vždy vďačný. A potom to bol aj príklad kňazov, či už doma vo farnosti alebo v škole. Aké boli ďalšie alternatívy vášho životného povolania okrem kňazstva? Túžba po rodine je vlastná každému človekovi. Tak ako žena prirodzene túži po deťoch, tak muž je Bohom stvorený, aby svoju rodinu ochraňoval. Táto túžba je v ňom pevne zakódovaná. Keď píšem, že táto túžba je vlastná každému, myslím aj seba. Povolanie ku kňazstvu túto túžbu nepopiera, práve naopak, počíta s ňou a je pre kňazskú službu nevyhnutná. Niekedy som si myslel, že ako kňaz, ktorý sa pre službu Bohu a ľuďom zrieka rodiny a detí, obetujem Bohu veľa. Dnes si to už nemyslím. Hoci som si nezaložil rodinu, kdekoľvek prídem, nachádzam svoju rodinu, ktorá však nie je spájaná pokrvným putom, ale transfúziou Božej lásky. A tak keby som odmietol Božie volanie a nestal sa kňazom, moja rodina by bola neporovnateľne menšia, ako je teraz. Kde ste študovali? Základnú školu som navštevoval v rodnej obci Klin. Ako strednú školu som si vybral SPŠ v Tvrdošíne, kde som študoval informačné a počítačové systémy. Táto oblasť informačných technológií ma vždy fascinovala. A keďže nakoniec som sa rozhodol pre kňazskú službu, v roku 2002 som nastúpil na teologické štúdia v Spišskej Kapitule. Akým ste boli študentom? Študent? Myslím si, že ako každý iný: snažiaci sa prekonávať svoju lenivosť a pohodlnosť (niekedy s väčším a inokedy zas s menším úspechom). A na záver: Čo by ste odkázali maturantom, ktorí sa rozhodujú, akú životnú cestu si zvoliť? Táto životná etapa je veľmi dôležitá. Tu sa mladý človek rozhoduje, kam a akým spôsobom pôjde ďalej. Otvárajú sa pred vami nové horizonty možností. Majte v sebe veľké túžby a plány. Svet s každým z vás počíta. A akú cestu si zvoliť? Je to jednoduché: každá cesta je dobrá a správna, ak po nej budete kráčať s Bohom. Možno bude ťažká a náročná, ale bude to cesta istá a bezpečná. Rodičia vás naučili modliť sa- rozprávať sa s Bohom. Modlite sa teda, rozprávajte a pýtajte sa Pána Ježiša, kadiaľ a kam. A on vás už povedie tou správnou cestou, samozrejme, ak mu to dovolíte a necháte sa ním viesť. Karina Ledecká HosŤ 11

7 Gympel má Absolventi spomínajú... TALENTy 12 Jeho krásny hlas už hádam pozná každý z nás. Veď spieva takmer na každej školskej akcii či svätej omši. A poviem vám, že je naozaj veľkým zážitkom počuť ho spievať. Nehovorím o nikom inom ako o Gregorovi Hulinovi, druhákovi na našom gymnáziu. Viete, čo všetko na svojej ceste k hudbe už preskákal? Ak vás to zaujíma, dajte sa do čítania. Ako si sa dostal k spievaniu a gitare? Spievam prakticky od malička, s gitarou som to však spojil až po puberte, keď môj hlas prešiel zmenami. (smiech) Začal som hrať s troma akordmi, ktoré mi ukázala mama. Ostatné som sa musel naučiť sám. Kto ťa ďalej učil? Dlho som sa učil ešte sám, ale v súčasnosti už dlhší čas chodím na súkromné hodiny gitary k pánovi učiteľovi Štefanovi Šantovi. Tu som sa už začal venovať konkrétne folkovej hudbe, ktorá ma asi najviac láka. Čo ťa priviedlo k nápadu prihlásiť sa do X-Faktoru? No asi to, že to bola vtedy jediná súťaž, na ktorú som mohol ísť vzhľadom k môjmu veku. (smiech) A videl som na ňu fúru reklám, tak som sa chopil šance. Aká motivácia ťa tam viedla? Tak samozrejme, pozitívne ohlasy na môj prvý cover. Bol som rád, že sa to ľuďom páči. Chcel som trošku viac. Sám by som sa asi nerozhodol, keby ma nepodporili moji blízki. Gregor Hulin: Spievam od malička [ ] vystupovať pred publikom bola veľká skúsenosť Aké si mal predstavy o súťaži, vystúpení a porote? Určite som očakával, že budem mať poriadne veľkú trému a niečo tam pred porotou pokazím. A teraz, aká bola skutočnosť? Súťaž bola v každom kole veľmi zdĺhavá, väčšinou sme tam len čakali, kým sa dostaneme na rad. Tréma tam teda už nemala čo robiť, keďže nás stále točili. Porota bola fajn, aj napriek jednému nie od speváčky Celeste. Keď sa pozrieš na to spätne, zmenil by si na svojom rozhodnutí niečo? Neviem, či by som si vybral práve X-Faktor. Bol rozdielny v tom, že v ňom išlo o viac ako len spev. Je samozrejmosťou, že to tak má byť, ale nie až do takej miery, ako to chceli oni. Akú skúsenosť alebo zážitok si si odtiaľ vzal do života? Celkovo vystupovať pred publikom a kamerami bola veľká skúsenosť. Ten pocit, keď vás ozvučujú a vy vchádzate na pódium. Pre mňa ako hudobníka je to veľká pocta. Chceš sa aj naďalej venovať hudbe? Určite áno. Už teraz sa usilujem vybudovať si nejakú tu kariéru. Snažím sa veľa koncertovať a publikovať svoje cover pesničky. Aký je tvoj obľúbený spevák a čo ťa na ňom upútalo? Tých je dosť veľa, ale takým mojím naj je spevák skupiny Coldplay - Chris Martin. Je to skúsený hudobník, ktorý robí mimoriadnu hudbu a krásne introspektívne texty. Vedel by si si predstaviť, že sa ocitneš v jeho koži? No tak tu funguje, že by sme chceli byť ako naše vzory. (smiech) Určite by som si to vedel predstaviť. Adriána Glodžáková Už tradične sa v našej škole pred vianočnými prázdninami koná beseda s absolventmi nášho gymnázia, ktorá je určená pre žiakov 3. a 4. ročníka. Tento rok prijali pozvanie štyria a my sme sa rozhodli jedného z nich vyspovedať. Predstavujeme vám teda Janku Reľovskú. Janka, mohla by si nám prezradiť, kde študuješ? Bakalára som študovala na Masarykovej univerzite v Brne, Prírodovedecká fakulta (odbor Finanční a pojistná matematika), ale teraz som na naväzujúcom magisterskom štúdiu na Universität Wien, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (odbor Quantitative Finance). Vedela si hneď, kam na vysokú školu? Ktorá bola tvoja vysnívaná? Rozhodla som sa až vo štvrtom ročníku. Vtedy som si vysnívala Brno a to konkrétne Masarykovu univerzitu, čo neľutujem. Aké boli tvoje začiatky? Čo sa týka školy, boli ťažké. Poriadne som sa aklimatizovala až po prvom skúškovom období. Čo sa týka spoločenského života, tak tam to išlo samo. Bavilo ťa štúdium? Myslím, že v každom študijnom odbore sa nájdu odvetvia, ktoré vás bavia viac, iné menej. Hlavne prvé ročníky vedia byť menej záživné. Ale celkovo by som nemenila. Vedela si sa po prijatí na viaceré školy hneď rozhodnúť, kam ísť? V podstate áno. Čo by si odporúčala študentom? Bývanie na internáte či na priváte? Je to veľmi individuálne a záleží to od mesta. V Brne bola situácia taká, že internáty stáli rovnako, ba viac ako bývanie na priváte. Prvý rok som bývala na internáte a keď som sa tam už viac rozkukala, šla som na privát s kamarátmi. Aké sú výhody internátu? Hlavná výhoda je určite v tom, že spoznáte obrovské množstvo nových ľudí. Máš nejaký pekný zážitok z nášho gymnázia? Mojím najkrajším zážitkom bol celý štvrtý ročník, nedokážem z neho vybrať iba jeden. Ktorý predmet si mala najradšej? Najradšej som mala matematiku a učil ma [ ] Mojím najkrajším zážitkom bol celý štvrtý ročník ju môj vtedajší triedny učiteľ Stanislav Dubrovčák. A ktorý učiteľ bol tvoj najobľúbenejší? Učiteľov, na ktorých rada spomínam, bolo viacero. Nedá mi nespomenúť Stanislava Dubrovčáka, Michala Brezinu a Róberta Glatza. Čo by si odkázala našim štvrtákom? Aby si starostlivo zvážili výber vysokej školy a študijného odboru a aby v prváku na výške zvládli dávku akademickej slobody, ktorá ich čaká. A nebojte sa toľko matury, všetci to zvládnete. Držím vám palce! Viktória Gréta Volková Beseda s absolventmi ABSOLVENTI 13

8 Cestujeme 14 Nechajte sa zlákať Mesto má mnoho obyvateľov (je to najväčšie holandské mesto), čo znamená multikultúrnu spoločnosť, a tak si tu každý príde na svoje, či už zamilovaný pár, mladí zábavychtiví dospievajúci alebo turisti prežívajúci jeseň života, ktorí si chcú užiť pohodu a poobzerať sa po okolitých historických pamiatkach či galériách. Severoeurópske Benátky Amsterdam pokladajú mnohí za severoeurópske Benátky a to nielen kvôli romantickej atmosfére, ale aj kvôli kanálom, ktoré cezeň prechádzajú. Našťastie, nezapácha ani v lete ako hlavné mesto lásky, pretože voda v kanáloch je vymieňaná trikrát do týždňa a následne ju odvádzajú do mora. Tým sa zabraňuje jej nadmernému znečisteniu, následkom čoho môžete vo vode nájsť cca dvadsať rôznych druhov živočíchov, ktoré tvoria najmä ryby a raky; tie patria aj medzi miestne špeciality. Mesto má kvôli spomínaným kanálom čaro malebnej dedinky, aj keď sa nachádzate uprostred metropoly Holandska. Pekným zážitkom je plavenie sa cez kanály na loďke večer, keď svietia nielen hviezdy, ale aj mnoho amsterdamských budov. Druhá strana Amsterdamu Amsterdam, hlavné mesto Holandského kráľovstva, je známe ako jedno z najliberálnejších a najkontroverznejších miest v Európe. No nielen jeho liberálnosť a povoľnosť v tom, čo je inde nezákonné, je lákadlom pre turistov. V čom spočíva jeho kúzlo? Pre milovníkov múzeí Najvhodnejším dopravným prostriedkom cez deň je bezpochyby bicykel, ktorý je pre toto mesto úplne najtypickejší a dotvára jeho charakter. Bicykel vám však neodporúčam, ak plánujete návštevu miestneho coffeshopu (rada redaktorky). Po vyhliadkovej plavbe môžete na druhý deň navštíviť nejaké to múzeum alebo galériu, aj keď možno nepatríte do staršej vekovej skupiny. No som si istá, že v niektorých sa vám iste zapáči. K najznámejším patria Rijksmuseum (Národné múzeum), Van Goghovo múzeum alebo Stedelijkmuseum (Mestské múzeum)....a zvierat Ak patríte do skupiny biológov alebo jednoducho k ľuďom, ktorí sa radi dívajú na zvieratá rôzneho druhu, priamo v centre Amsterdamu nájdete najstaršie ZOO v Holandsku- Artis ZOO. Pozostáva zo štyroch častí: ZOO, planetária, botanickej záhrady a geologického a zoologického múzea. V jedinečnom kanálovom akváriu navyše nájdete všetky typy zvierat, ktoré žijú v amsterdamských kanáloch (potom si to môžete overiť, keď uvidíte nejakého toho raka pri spomínanej plavbe). Nudiť sa zaručene nebudete Ďalšími peknými miestami, ktoré určite stoja za prehliadku, sú Oude Kerk (Starý kostol), Námestie Dam, kde sa nachádza kráľovský palác (aj keď tam kráľovná nesídli, no aspoň takto naoko), múzeum voskových figurín Madame Tussauds, o ktorom som písala už aj v iných príspevkoch, Nieuwe Kerk (Nový kostol), Námestie Leidseplein, ktorého história siaha až do 17. storočia, keď bolo toto námestie centrom nákladných dodávok pre farmárov a roľníkov, no v súčasnosti sa tu konajú komické show s názvom Boom Chicago; Magere Brug (Most Magere) alebo inak štíhly most, Vondelpark (najpopulárnejší park v celom Holandsku). Namiesto záveru Ostatné, širokej verejnosti známe zábavky nie sú natoľko dôležité, aby sa o nich písalo v školskom časopise. Hovorí sa tiež, že toto mesto je zvrátené a plné hriechu. No povedzte, ktoré nie je? Je to len uhol pohľadu. Všade sa totiž dajú nájsť všakovaké nástrahy, ako sú alkohol, drogy a podobne. Každé mesto na svete má svoju odvrátenú, tienistú stránku. Je len a len na vás, ktorú si vyberiete. A to nielen v Amsterdame. Karina Ledecká Zdroje: topky.sk/cl/ / / Amsterdamske-kanaly---Zivot-navode atrakcie/ Oversized móda sa dostala znovu do popredia a získala si svojich fanúšikov. A tak nakupujeme všetko o pár čísel väčšie, širšie, pre postavu lichotivejšie. Určite si zaobstarajte oversized sveter kvalitných materiálov (angora či kašmír alebo poctivá vlna), v kombinácii s hrubými pančuchami, legínami či skinny džínsami v obľúbených (a veľmi trendy) pastelových odtieňoch, čiernej či Milí spolužiaci, Zima 2014/2015 Niečo pre dievčatá :) jemnej maslovej farbe. Okrem maxi svetrov, ktoré sú pre studené dni ako stvorené, si určite zamilujete oversized kabáty v pánskom štýle. Túto sezónu sa hodinky na ruke stali jedným zo základných šperkov, ktoré by ste si určite mali zaobstarať. ŽOLÍK Pripravila Júlia Milanová Zdroje: pin/ / sa-stava/moda-a-krasa/moda-atrendy/ html volám sa Žolík a tento rok mi patrí čestné miesto vo vašom časopise. Prečo? Pretože mojou úlohou je zachrániť vás pred pätorkou. Ak sa vám náhodou stane, že sa nestihnete pripraviť na hodinu, vtedy prichádzam na scénu ja. Jednoducho ma použijete a máte po starostiach. Má to však jeden háčik musíte sa pridržiavať pravidiel, ktoré sa naozaj neoplatí porušovať. LÍK 1. Každý z vás ma môže použiť len raz za polrok, aj keď si kúpi viac časopisov. 2. Po použití ma musíte odovzdať učiteľovi, ktorý ma podpíše. 3. Pri vopred ohlásených písomkách, skúšaniach a veľkých testoch som, žiaľ, bezmocný. 4. Môžete ma využiť aj pri päťminútovkách, veď aj tam hrozí nebezpečenstvo schytať päťku. 5. Musíte ma odovzdať hneď na začiatku vyučovacej hodiny, na ktorú ste sa nepripravili. Inak strácam platnosť. móda 15

9 ŽOLÍK meno: Trieda: Predmet: Podpis:

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2010 ročník 4 číslo IIi/2010 ANDREJ ŠKOVIERA K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Spev a

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študentstva

Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študentstva Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študentstva Školský časopis Na slovíčko pani zástupkyňa Veronika Sebőová a Lujza Kočíková so svojím spoločným

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2010/2011 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Schreiben Gymnázium - 6. November: Hlinská Portrait -Über Menschen schreiben

Schreiben Gymnázium - 6. November: Hlinská Portrait -Über Menschen schreiben 25. Oktober: Interview - 15. November: Verschiedene Schreibspiele - 22. November: Argumentieren und Meinungstexte - Briefe - 29. Ergebnisse November: Märchen der Schreibwerkstatt und Kurzgeschichten -

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania

Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania Každé dieťa sa vie naučiť pravidlá Annette Kast-Zahn Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania Moje dieťa sa potrebuje sústavne niečím zaoberať. Moje

Mehr

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta Jednota v mnohosti Zborník z Teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov Biela, Schön, Badura (eds.) 2012 Univerzita Komenského

Mehr

Najbližšie náš čakajú. vianočné prázdniny

Najbližšie náš čakajú. vianočné prázdniny Najbližšie náš čakajú vianočné prázdniny. 23.12. 7.01. 2016 2 Informátor Čo nás čaká v decembri a v januári Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy Vianočná burza kníh a hračiek Rozhovor s pani zástupkyňou

Mehr

Číslo 4/2011 Ročník 10.

Číslo 4/2011 Ročník 10. Číslo 4/2011 Ročník 10. Časopis farnosti sv. Michala Archanjela v Závode ÚVODNÍK Vianoce... beda? Už od septembra bežia v telke vianočné reklamy, obchody sú vyzdobené vianočnými ozdobami, z vianočnej výzdoby

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program Motto: Zo školy by mal človek odísť ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista. (A.Einstein). GYMNÁZIUM, OPATOVSKÁ 7, KOŠICE Vzdelávací program Stupeň vzdelania 3A Dĺžka štúdia

Mehr

DEUTSCH SCHNELLER 1.STUPEŇ PETRA KUTIŠOVÁ UČEBNICA NEMČINY PRE JAZYKOVÉ KURZY

DEUTSCH SCHNELLER 1.STUPEŇ PETRA KUTIŠOVÁ UČEBNICA NEMČINY PRE JAZYKOVÉ KURZY DEUTSCH SCHNELLER UČEBNICA NEMČINY PRE JAZYKOVÉ KURZY 1.STUPEŇ PETRA KUTIŠOVÁ 1 Einführung ABECEDA A VÝSLOVNOSŤ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J [jot], K, L, M, N, O, P, Q, R, S/ß, T, U, V [fao], W [ve:],

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002 OBSAH Obsah...1 NOVÉ SMERY PSYCHOTRONICKÉHO VÝSKUMU...2 MUDr. Teodor Rosinský CSc, Nitra 2 Súčasné aspekty siekt z hľadiska evanjelickej cirkvi... 4 Mgr. Bunčák 4 ANIMATIZMUS: ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA, PONÍMANIE

Mehr

Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmeric...

Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmeric... 1 z 78 23. 12. 2012 7:51 Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej DUCHOVNÁ STUDNICA Zostavil Clemens Brentano Upravila Paola Giovettiová Preložila Jana Sarňáková Dobrá kniha

Mehr

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO 3 2006 4, harf a. RO Č 2. NÍK 3 ČÍS. LO 40 Kč/Sk ROČNÍK 4. SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1. ČÍSLO CENA CEN A 4 40 ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO Sk. 3 NÍK ROČ ÍSLO. Č KLU NY RÁR KE LITE UBLI SKÝ EJ

Mehr

10/2006 MAGAZÍN MIEST BRATISLAVY A VIEDNE

10/2006 MAGAZÍN MIEST BRATISLAVY A VIEDNE 10/2006 MAGAZÍN MIEST BRATISLAVY A VIEDNE Magazin der Städte Bratislava und Wien I N F O S E R V I S K U LT Ú R N Y C H P O D U J A T Í C U LT U R A L E V E N T I N F O S E R V I C E INFORMAČNÉ CENTRUM

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

Vianoce - autor Patrik Hyll, 6.A

Vianoce - autor Patrik Hyll, 6.A Časopis pre deti, ktoré sa chcú zabaviť aj poučiť Časopis vydávaný pre ZŠ v Kysuckom Novom Meste Clementisova ulica 616 Ročník: IX. Číslo: 3 september - december Rok: 2011 Obsah: ako vždy pestrý, vtipy,

Mehr

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXVIII. ročník Jahrgang

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXVIII. ročník Jahrgang Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXVIII. ročník Jahrgang ANSICHTEN 2/2013 Pohľady Ringturm známa viedenská budova, zahalená do umeleckého diela Spätosť slovenskej výtvarníčky

Mehr

Holandsko. / INFORMÁCIE:

Holandsko.  /  INFORMÁCIE: INFORMÁCIE: Holandsko Preprava cestujúcich na linkách, uvedených v tomto materiáli je zabezpečovaná podľa platných prepravných podmienok dopravcu, ktorých názov je uvedený pod každým cestovný poriadkom.

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

Súkromná jazyková škola Humboldt IDŠ www.humboldt.sk

Súkromná jazyková škola Humboldt IDŠ www.humboldt.sk 1 25. LEKCIA A - Návod: V 25. lekcii sa dozviete o rôznych možnostiach cestovania a ubytovania, stravovania a trávenia voľného času na dovolenke. Dozviete sa veľa o Rakúsku, ako krajine zimných športov,

Mehr

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal Časopis Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Predseda vedeckej rady: doc. PhDr.

Mehr

erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) msmm obzor bratislava 1970

erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) msmm obzor bratislava 1970 erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) obzor bratislava 1970 msmm Erich Fromm, 1951 Translation

Mehr

sich verpflichten sich verpflichten zu + D jemand verpflichtet sich zu etwas zaviazať, zaväzovať sa k

sich verpflichten sich verpflichten zu + D jemand verpflichtet sich zu etwas zaviazať, zaväzovať sa k sich verpflichten sich verpflichten zu + D jemand verpflichtet sich zu etwas zaviazať, zaväzovať sa k Twitter verpflichtet sich zu besserem Datenschutz. Twitter sa zaväzuje k lepšej ochrane dát. Die Opposition

Mehr

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Bratislava 2010 Historický ústav SAV Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. Július Bartl, Tomáš Borovský, Daniela Dvořáková,

Mehr

ŽIVOT MÁNÍHO LEMURIA DIONÝZIOS AREOPAGITA JE PEKLO VEČNÉ?

ŽIVOT MÁNÍHO LEMURIA DIONÝZIOS AREOPAGITA JE PEKLO VEČNÉ? ŽIVOT MÁNÍHO LEMURIA DIONÝZIOS AREOPAGITA JE PEKLO VEČNÉ? Štvrťročník pre uvedenie duchovných hodnôt do života Číslo 10 leto 1996 Najlepším rozkazom je vlastný príklad 2 Hovoří javor se svými dlanitými

Mehr

Obsah Summary Revue Piešťany Jeseň 2014 Autumn 2014 Herbst 2014. Návraty Juraja Slezáčka (Juraj Staško st.)

Obsah Summary Revue Piešťany Jeseň 2014 Autumn 2014 Herbst 2014. Návraty Juraja Slezáčka (Juraj Staško st.) Revue Piešťany, ročník L. Kultúrno-spoločenský štvrťročník Dátum vydania 1. september 2014 Vydáva mesto Piešťany Šéfredaktor: Kornel Duffek Redaktor: Tibor Hlobeň Redakčná rada: Ing. Margita Galová (predsedníčka),

Mehr

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09. Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.2015 Der Besuch der DSB ist schulgeldpflichtig. Die Schulgebühren

Mehr

revue Verkehrsmuseum Reisen in der Zeit Múzeum dopravy Cestovanie v čase 22. - 25. 01. 2009 16. veľtrhy otvorené pre odbornú verejnosť

revue Verkehrsmuseum Reisen in der Zeit Múzeum dopravy Cestovanie v čase 22. - 25. 01. 2009 16. veľtrhy otvorené pre odbornú verejnosť WAGON revue 2009 Travel magazine 15. 16. Foto: Adolf Zika (kalendár ŽSR Železnica, môj život) Verkehrsmuseum Reisen in der Zeit Múzeum dopravy Cestovanie v čase 22. - 25. 01. 2009 22. 01. sú veľtrhy otvorené

Mehr

Nina Konopinski-Klein. Slowakisch- Deutsch für die Pflege zu Hause. slovensko-nemecky pre domácu opateru starších

Nina Konopinski-Klein. Slowakisch- Deutsch für die Pflege zu Hause. slovensko-nemecky pre domácu opateru starších Nina KonopinskiKlein Slowakisch Deutsch für die Pflege zu Hause slovenskonemecky pre domácu opateru starších SlowakischDeutsch für die Pflege zu Hause Nina KonopinskiKlein SlowakischDeutsch für die Pflege

Mehr

WEGWEISER ZU DEUTSCHEN KONNEKTOREN

WEGWEISER ZU DEUTSCHEN KONNEKTOREN WEGWEISER ZU DEUTSCHEN KONNEKTOREN Peter Matejov 2012 VORWORT Jeder Sprachlerner trachtet nach soliden und fundierten Kenntnissen, die es ihm ermöglichen werden eines Tages seine Gedanken präzise und richtig

Mehr

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 10.5 CS ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 0409006 OBSAH 1. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA CS10.5...3 1.1. Obecné...3 1.. Technická specifikace...3. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA: U IVATELÁ PØÍRUÈKA...4.1. Nastavení doby do spu¹tìní

Mehr

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Igor Baka POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY v rokoch 1939 1940 Vojenský historický ústav Bratislava 2010 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Bratislava Výskum v nemeckých archívoch

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

Laco vychytal triumf nad Švajčiarskom

Laco vychytal triumf nad Švajčiarskom SUPERŠANCA Sobota 9. 2. 2013 67. ročník číslo 34 cena 0,55 Denník Šport aj v App Store pre ipad a iphone 1 X 2 1X X2 12 9599. DORTMUND HAMBURG 1,30 5,70 11,5 1,02 3,70 1,15 9600. BAYERN MNÍCHOV SCHALKE

Mehr

alles klar 2a gramatika

alles klar 2a gramatika alles klar 2a gramatika Präteritum von sein und haben Slovesá sein a haben v minulom čase préterita Slovesá sein a haben v 3. osobe jednotného čísla v minulom čase préterita majú rovnaký tvar ako v 1.

Mehr

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: JURAJ MACHÁČ NOVÝ SLOVENSKÝ VEĽVYSLANEC V RAKÚSKU

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: JURAJ MACHÁČ NOVÝ SLOVENSKÝ VEĽVYSLANEC V RAKÚSKU Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXVII. ročník Jahrgang 1/2012 ANSICHTEN Pohľady Z OBSAHU: JURAJ MACHÁČ NOVÝ SLOVENSKÝ VEĽVYSLANEC V RAKÚSKU V POHĽADOCH O POHĽADOCH

Mehr

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN Typový list 90.1221 Strana 1/7 Plášťové termočlánky podľa DIN 43 710 a DIN EN 60 584 Pre teploty od -200...+1150 C Ohybné plášťové vedenie s otrasuvzdorným snímačom Priemer ochrannej trubky od 0,5mm Rýchly

Mehr

Vážené dámy a vážení páni

Vážené dámy a vážení páni Vážené dámy a vážení páni Pozývame vás do sveta, kde môžete snívať. Do sveta, ktorý je prekrásny a jedinečný. Touto prezentáciou,, Svet krásy vám chceme ukázať, že niekedy chodíme so zavretými očami. My

Mehr

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE TEIL 2/1 Dateien (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE Selbstverständlich ist in der Zukunft eine automatische Überleitung unserer Daten im System in der Muttergesellschaft geplant, also sie werden

Mehr

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA. Časopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo 1/2009 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA. Časopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo 1/2009 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA Časopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo 1/2009 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE 1 VHÚ Bratislava 2009 Príspevky vyjadrujú názory autorov

Mehr

ŠKOLÁČIK č. 1. Obsah. December 2011

ŠKOLÁČIK č. 1. Obsah. December 2011 ŠKOLÁČIK č. 1 December 2011 Obsah Príhovor redakčnej rady 3 Recept na radostné Vianoce 4 Anketa o fajčení 5 6 Jazykové okienko, Dog móda 7 8 Interview s pani učiteľkou Kráľovou 9 Moderné pranostiky 10

Mehr

VOJENSKÁ HISTÓRIA 2/2007. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE

VOJENSKÁ HISTÓRIA 2/2007. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VOJENSKÁ HISTÓRIA Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo 2/2007 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VHÚ Bratislava 2007 Príspevky vyjadrujú názory autorov a nemusia byť totožné

Mehr

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12 Mesto Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava Trnava a poèiatky stredovekých miest Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12 Zborník zo seminára konaného dòa 5. 12. 2007 Trnava 2009 OBSAH Trnavské mestské privilégiá.................................................

Mehr

Spravodaj c 160 +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++

Spravodaj c 160 +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++ Spravodaj c 160 Motto60: Často chudobná pastierova chyžka môže pre vlasť viac urobiť než tábor, z ktorého bojoval Žižka. - V prílohe zasielame pozvánku na prednášku prof. Ing. Bajcsyho, PhD., ktorá sa

Mehr

JOSEF NEUNER HEINRICH ROOS VIERA CIRKV V ÚRADNÝCH DOKUMENTOCH JEJ MAGISTÉRIA DOBRÁ KNIHA

JOSEF NEUNER HEINRICH ROOS VIERA CIRKV V ÚRADNÝCH DOKUMENTOCH JEJ MAGISTÉRIA DOBRÁ KNIHA VIERA CIRKV JOSEF NEUNER HEINRICH ROOS V ÚRADNÝCH DOKUMENTOCH JEJ MAGISTÉRIA DOBRÁ KNIHA Josef Neuner Heinrich Roos VIERA CIRKVI V ÚRADNÝCH DOKUMENTOCH JEJ MAGISTÉRIA Prepracovali KARÍ. RAHNER, SJ a KARL-HEINZ

Mehr

MATURITA 2009. nemecký JAZYK

MATURITA 2009. nemecký JAZYK MATURITA 2009 EXTERNÁ ČASŤ nemecký JAZYK úroveň B2 kód testu: 8240 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU. Test obsahuje 80 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.

Mehr

OLYMPIONICI LIPTOVA - 1 -

OLYMPIONICI LIPTOVA - 1 - YMPIICI IPTV - 1 - - 2 - Dr. Milan FRK YMPIICI IPTV YMPIJSKÝ KUB IPTV 2003-3 - a vydanie publikácie finančne a sponzorsky prispeli lcatel Sel a.s. iptovský Hrádok Mgr. Jerguš Bača FITSS B Fond rozvoja

Mehr

MATURITA 2006 EXTERNÁ ČASŤ. N E M E C K Ý J A Z Y K úroveň A kód testu: 1919

MATURITA 2006 EXTERNÁ ČASŤ. N E M E C K Ý J A Z Y K úroveň A kód testu: 1919 Test NJA MATURITA 2006 EXTERNÁ ČASŤ N E M E C K Ý J A Z Y K úroveň A kód testu: 1919 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 80 úloh. V teste sa stretnete s dvoma

Mehr

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí JAZYK A KOMUNIKÁCIA Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí Bratislava 2005 Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatúry Katedra nemeckého jazyka

Mehr

EXTERNÁ ČASŤ NEMECKÝ JAZYK. úroveň B1 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU!

EXTERNÁ ČASŤ NEMECKÝ JAZYK. úroveň B1 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! KÓD TESTU 2402 MATURITA 2016 EXTERNÁ ČASŤ NEMECKÝ JAZYK úroveň B1 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 60 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 100 minút.

Mehr

KNIŽNÁ REVUE. Fulla HĽADÁME NAJ KNIHU NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY. Katarína Bajcurová

KNIŽNÁ REVUE. Fulla HĽADÁME NAJ KNIHU NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY. Katarína Bajcurová www.litcentrum.sk XX. ročník, 14. apríl 2010, č. 8 cena Strana 0,35 1 Slovenskú expozíciu ilustrátorov a stánok Slovenska na Medzinárodnom veľtrhu detskej knihy v Bologni navštívil aj slávny taliansky

Mehr

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ ESEJE FII.07.0FI A Roč 60. 2005. č. I AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ JOZEF KUNOVSKÝ, Spojená škola s organizačnými zložkami SOU, SPŠ, OA, Partizánske KUNOVSKÝ, J.: Azerbaijani

Mehr

Šťastný a úspešný olympijský rok 2016 vám všetkým prajú denník ŠPORT a Prvá slovenská stávková spoločnosť NIKÉ

Šťastný a úspešný olympijský rok 2016 vám všetkým prajú denník ŠPORT a Prvá slovenská stávková spoločnosť NIKÉ Štvrtok 31. 12. 2015 69. ročník číslo 300 cena 0,70 App Store pre ipad a iphone / Google Play pre Android NAJLEPŠIE KURZY SUPERŠANCA 1 X 2 30740 RUSKO 20 SLOVENSKO 20 1,25 7,75 9,20 13:00 30778 AFGANISTAN

Mehr

A.1. Náboženská didaktika ako veda

A.1. Náboženská didaktika ako veda A.1. Náboženská didaktika ako veda 1. Od katechetiky ku náboženskej didaktiky zaciatky katechetiky po Tridentskom koncile (1545-1563): vznikajú rôzne koncepcie systematického vzdelávania vo viere detí

Mehr

Katarína Horňáková, Svetlana Kapalková, Marína Mikulajová Kniha o detskej reči

Katarína Horňáková, Svetlana Kapalková, Marína Mikulajová Kniha o detskej reči Katarína Horňáková, Svetlana Kapalková, Marína Mikulajová Kniha o detskej reči Venujeme svojim deťom Kniha o detskej reči Recenzent: Prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc. Text: Katarína Horňáková, Svetlana

Mehr

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÁ AKADÉMIA Študijný odbor: 6317 6 obchodná akadémia OBSAH OBSAH... 2 1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 4 2 CIELE A

Mehr

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PRÁVNE POSTAVENIE RODIČA VO VÝCHOVE MALOLETÉHO DIEŤAŤA HABILITAČNÁ PRÁCA BRATISLAVA 2012 JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. 1 ABSTRAKT Predložená habilitačná práca

Mehr

ISBN 987-80 - 967474-4 - 3 ZEMPLÍNSKE HÁMRE

ISBN 987-80 - 967474-4 - 3 ZEMPLÍNSKE HÁMRE ISBN 987-80 - 967474-4 - 3 ZEMPLÍNSKE HÁMRE HISTÓRIA OBCE ZEMPLÍNSKE HÁMRE DO ROKU 1945 VZNIK OSADY POČIATKY OSADY JOZEFOVA DOLINA (známej aj pod názvom Hutta alebo Szinna Hámor) KATASTRÁLNA MAPA Z ROKU

Mehr

Studia Academica Slovaca v premenách

Studia Academica Slovaca v premenách Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Studia Academica Slovaca centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk Studia Academica Slovaca v premenách 2014 Univerzita Komenského v Bratislave Editorky:

Mehr

Ján Kaliský. Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách

Ján Kaliský. Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách Jeden Indián na severe USA sa pešo vydal na cestu k svojmu bratovi, ktorý býval 500 míľ južne. Po istom čase chôdze na ceste zastane pri ňom auto a vodič mu ponúkne odvoz. Cestou mladý vodič rozpráva o

Mehr

6/2009. Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby Alzeimerova choroba, globálna výzva

6/2009. Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby Alzeimerova choroba, globálna výzva 6/2009 Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby Alzeimerova choroba, globálna výzva Moderná medicína pomohla predĺžiť ľudský život o desaťročia, no úmerne k zvyšovaniu

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT STRANA 1/5 JANUÁR 2015 SEITE 1/5 JANUAR 2015 predloženie a zverejnenie účtovnej závierky, správy audítora Fristen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des s ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ

Mehr

OBSAH Z redakčného stola 3 TÉMA: Rodina zrkadlo spoločenského vývoja 1 Ako môže rodina ozdraviť spoločnosť 4 2 Hodnoty rómskej rodiny

OBSAH Z redakčného stola 3 TÉMA: Rodina zrkadlo spoločenského vývoja 1 Ako môže rodina ozdraviť spoločnosť 4 2 Hodnoty rómskej rodiny RODINA A ZODPOVE ZODPOVEDNÉ RODIČOVSTVO DNES Informačný bull Bulletin Slovenskej spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo Poradové číslo 1 Číslo 1/2006 marec 2006 OBSAH Z redakčného stola 3 TÉMA:

Mehr

* * *45* Ročník XVI. Školský rok 2010/2011 Číslo 2

* * *45* Ročník XVI. Školský rok 2010/2011 Číslo 2 *1965-2010 * *45* Ročník XVI. Školský rok 2010/2011 Číslo 2 REDAKČNÁ RADA Redaktori a redaktorky: Monika Petrová, VIII.A, Jaroslav Chytil, Alexandra Beňová, Andrea Kurillová, Antónia Veščáková, VIII.B

Mehr

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január Misiologické info Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január R. Mazur: Bůh na cestě za člověkem P. Bargár: Misijná prax českých a slovenských cirkví vo svetle krízových

Mehr

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.)

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.) KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE Marek Švec (ed.) Bratislava 2013 Editor: JUDr. Marek Švec, PhD. Autori: Miloš Lacko, Ladislav Macháček, Simona Schuszteková, Martin Štefko, Jozef Toman,

Mehr

Roč. XII. č. 45 EMPATIA BULLETIN

Roč. XII. č. 45 EMPATIA BULLETIN Roč. XII. č. 45 EMPATIA BULLETIN Odbor poradensko-psychologických služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Asociácia poradcov a sociálnych pracovníkov SR v Bratislave. Slúži na komunikáciu a informovanie

Mehr

Dokumentárny film ako školský historický obrazový prameň

Dokumentárny film ako školský historický obrazový prameň Dokumentárny film ako školský historický obrazový prameň viliam kratochvíl Nasledujúci citát tvorí koncepčné východisko k jednému z možných analytických modelov v práci s dokumentárnym filmom vo výučbe

Mehr

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU BRATISLAVA 2011 1 ABSTRAKT 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY PEDAGOGICKÝCH INOVÁCIÍ Nastolené otázky Ako chápeme

Mehr

VIETE, KDE JE SLOVENSKÉ MORE? PREDSA V CHORVÁTSKU! KALENDÁR KULTÚRNO-TURISTICKÝCH PODUJATÍ

VIETE, KDE JE SLOVENSKÉ MORE? PREDSA V CHORVÁTSKU! KALENDÁR KULTÚRNO-TURISTICKÝCH PODUJATÍ www.chorvatsko.hr VIETE, KDE JE SLOVENSKÉ MORE? PREDSA V CHORVÁTSKU! 2011 KALENDÁR KULTÚRNO-TURISTICKÝCH PODUJATÍ OBSAH VÝBRATÉ PODUJATIA V CHORVÁTSKU 4. ISTRIA 5. - 15. KVARNER 16. - 29. LIKA - KARLOVAC

Mehr

NÁŠ TIP NÁŠ TIP NÁŠ TIP NÁŠ TIP NÁŠ TIP VESMÍR. Do edičného radu farebných veľkoformátových

NÁŠ TIP NÁŠ TIP NÁŠ TIP NÁŠ TIP NÁŠ TIP VESMÍR. Do edičného radu farebných veľkoformátových Dvojtýždenník o nových knihách CENA 10 Sk 20. ČÍSLO XVI. ročník ISSN 1210-1982 ISSN 1336-247X 27. SEPTEMBER 2006 Z OBSAHU Ján ČOMAJ: Fenomén Zamarovský..... s. 4 RECENZUJEME: Slovník anglických vlastných

Mehr

AUPARK PRICHÁDZA DO PIEŠŤAN OBJAVY V BOJNEJ JAR LABUTÍ AUPARK S COMING TO PIEŠŤANY DER AUPARK KOMMT NACH PIEŠŤANY

AUPARK PRICHÁDZA DO PIEŠŤAN OBJAVY V BOJNEJ JAR LABUTÍ AUPARK S COMING TO PIEŠŤANY DER AUPARK KOMMT NACH PIEŠŤANY AUPARK PRICHÁDZA DO PIEŠŤAN AUPARK S COMING TO PIEŠŤANY DER AUPARK KOMMT NACH PIEŠŤANY OBJAVY V BOJNEJ DISCOVERIES IN BOJNÁ ENTDECKUNGEN IN BOJNÁ JAR LABUTÍ THE SPRING OF SWANS DER FRÜHLING DER SCHWÄNE

Mehr

ŽENY V HISTÓRII DESIGNU A V SÚČASNOSTI

ŽENY V HISTÓRII DESIGNU A V SÚČASNOSTI MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV NÁBYTKU, DESIGNU A BYDLENÍ ŽENY V HISTÓRII DESIGNU A V SÚČASNOSTI VEDÚCI PRÁCE: ING. ARCH. MARTIN KOVAŘÍK VYPRACOVALA:

Mehr

Ô67$93$0b7,1É52'$3$0bď1É52'$ 6SRPLHQN\JHQHUiOD$QWRQD3HWU ind $1*/É1 ('Ì&,$0(02É5(

Ô67$93$0b7,1É52'$3$0bď1É52'$ 6SRPLHQN\JHQHUiOD$QWRQD3HWU ind $1*/É1 ('Ì&,$0(02É5( Ô67$93$0b7,1É52'$3$0bď1É52'$ $1*/É1 6SRPLHQN\JHQHUiOD$QWRQD3HWU ind ('Ì&,$0(02É5( ROKOV 2OO2 2O12 2 x Československý vojnový Military Cross (1945), L Ordre national de la Légion kříž 1939 (1944, 1945),

Mehr

OKTÓBER Anglicko-nemecký časopis

OKTÓBER Anglicko-nemecký časopis OKTÓBER 2011 Anglicko-nemecký časopis 1 PREFACE/VORWORT Milí žiaci! Aj v tomto školskom roku 2011/2012 budeme pre Vás pripravovať anglicko-nemecký časopis. Tento krát pod názvom STARS & STERNE. V každom

Mehr

Fireworks Collection PRÍBEH Z DOMOVA ELEMENTS V AMSTERDAME PRÍBEH Z DOMOVA SHAKER V BAZILEJI DIZAJNÉRI SKANTHERM PRÍBEH Z DOMOVA EMOTION V STUTTGARTE

Fireworks Collection PRÍBEH Z DOMOVA ELEMENTS V AMSTERDAME PRÍBEH Z DOMOVA SHAKER V BAZILEJI DIZAJNÉRI SKANTHERM PRÍBEH Z DOMOVA EMOTION V STUTTGARTE Fireworks Collection 2015 STRANA 10. RODINNÝ PŘÍBĚH ELEMENTS V AMSTERODAMU PRÍBEH Z DOMOVA ELEMENTS V AMSTERDAME STRANA 28. RODINNÝ PŘÍBĚH SHAKER V BASILEJI PRÍBEH Z DOMOVA SHAKER V BAZILEJI STRANA 42.

Mehr

MATURITA 2010 NEMECKÝ JAZYK

MATURITA 2010 NEMECKÝ JAZYK MATURITA 2010 EXTERNÁ ČASŤ NEMECKÝ JAZYK úroveň B1 kód testu: 8316 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 60 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 100 minút.

Mehr

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1939 1945 OČAMI MLADÝCH HISTORIKOV III. / Povstanie roku 1944 / Zborník príspevkov z tretieho sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM Trnava Lúka 21. 22. mája 2004 SLOVENSKÁ

Mehr

OSOBNOSTI VO VÝVOJI NAŠEJ ANALYTICKEJ CHÉMIE

OSOBNOSTI VO VÝVOJI NAŠEJ ANALYTICKEJ CHÉMIE Pr1 OSOBNOSTI VO VÝVOJI NAŠEJ ANALYTICKEJ CHÉMIE Eduard Plško Donská 97, SK 841 06 Bratislava Vo svojej prednáške uvedenej na minulom stretnutí analytikov som sa zaoberal vznikom analytickej chémie, ktorú

Mehr

Dvojtýždenník o nových knihách XXIIi. ročník číslo. Sieť kníhkupectiev Panta Rhei. Ružová dolina 10, Bratislava

Dvojtýždenník o nových knihách XXIIi. ročník číslo. Sieť kníhkupectiev Panta Rhei. Ružová dolina 10, Bratislava Dvojtýždenník o nových knihách XXIIi. ročník 18. 09. 2013 číslo 19 revue www.litcentrum.sk Najpredávanejšie knihy Sieť kníhkupectiev Panta Rhei Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava www.pantarhei.sk ZAHRANIČIE

Mehr

Múdrosť a múdroslovie v Izraeli Univerzita tretieho veku, Bratislava, ThDr. Dávid Benka, PhD.

Múdrosť a múdroslovie v Izraeli Univerzita tretieho veku, Bratislava, ThDr. Dávid Benka, PhD. Múdrosť a múdroslovie v Izraeli Univerzita tretieho veku, Bratislava, 16.4. 2009 ThDr. Dávid Benka, PhD. Stará zmluva/starý zákon predstavuje sväté Písmo izraelského ľudu a zároveň aj neoddeliteľnú prvú

Mehr