E N E T O S H. Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "E N E T O S H. Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci"

Transkript

1 E N E T O S H AKTÍVNA SPOLUPRÁCA PRODUKTY PARTNERI Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci European Network Education and Training in Occupational Safety and Health

2 AKTÍVNA SPOLUPRÁCA E N E T O S H Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ENETOSH) ponúka prvú a v súčasnosti jedinú platformu na systematickú výmenu poznatkov o otázkach vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Sieť bola zriadená s finančnou podporou Európskej komisie v rámci programu LEONARDO DA VINCI od októbra 2005 do septembra Projekt sa začal s 13 partnermi z 10 krajín. V súčasnosti sa na projekte ENETOSH zúčastňuje viac ako 40 partnerov zo 16 európskych krajín a Južnej Kórei. Sieť koordinuje Inštitút práce a zdravia nemeckého zákonného úrazového poistenia (DGUV).

3 ODBORNÉ FÓRA pre rôzne úrovne systému vzdelávania Odborníci na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Fórum Odborníci na vzdelávanie Prácu siete ENETOSH usmerňuje myšlienka, že bezpečnosť a zdravie sú neoddeliteľnou súčasťou celoživotného vzdelávania, a preto je obsiahnutá vo všetkých oblastiach, od škôlky, cez školu, základné odborné vzdelávanie, vysokoškolské vzdelávanie až po ďalšie odborné vzdelávanie. Materská škola / škola Základné odborné vzdelanie Vyššie odborné vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie Celoživotné vzdelávanie CIEĽOVÉ SKUPINY lektori a inštruktori z úrazových poisťovní v Európe pedagogickí pracovníci v oblasti všeobecného a odborného vzdelávania (učiteľky v škôlkach, učitelia, inštruktori, prednášajúci na vysokých školách, samostatne činní inštruktori) mienkotvorné a rozhodujúce politické subjekty (zástupcovia združení, ministerstvá, sociálni partneri, Komisia EÚ)

4 CIELE Činnosti našej siete podporujú tieto oblasti: 1. spoločné zabezpečovanie kvality a odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európe 2. vysoko kvalitné začleňovanie otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do systému vzdelávania 3. aktívna výmena poznatkov odborníkmi na BOZP a odborníkmi na vzdelávanie

5 PRODUKTY Internetová platforma ENETOSH Viac ako 400 príkladov DOBREJ PRAXE z Európy a zo sveta SÚBOR NÁSTROJOV s nápadmi pre inovačné metódy a prostriedky KTO JE KTO s odborníkmi na vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Prepojenia v rámci siete Aktuálne témy Vzdelávanie on-line Podujatia a ďalšie... Štandard pôsobnosti ENETOSH Štandard pôsobnosti ENETOSH má zabezpečiť kvalitu inštruktorov a školiteľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európe. Štandard zahŕňa tieto oblasti pôsobnosti: odborná príprava školiteľa bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci podporovanie ochrany zdravia na pracovisku riadenie BOZP. Štandard pôsobnosti ENETOSH uznalo 14 inštitúcií z 10 európskych krajín a je k dispozícii v 11 jazykoch. Je odporúčaním a vzdelávacie inštitúcie môžu používať tento štandard na účely náboru a priebežného odborného rozvoja pedagogických pracovníkov Odborná príprava a inovácia Každoročné medzinárodné podujatie venované inovačným témam a metódam zo všetkých oblastí odbornej prípravy, ktoré sa koná v Inštitúte zdravia a práce v Drážďanoch.

6 PARTNERI SIETE ENETOSH CIVOP Centrum vzdelávania, informácií a služieb v oblasti BOZP, Česká republika BAR U&F Rada pre pracovné prostredie v sektoroch výchovy a výskumu, Dánsko Univerzita Leuphana Lüneburg, Nemecko BG BAU Odborové profesijné združenie pre stavebníctvo, Nemecko BGW Odborové profesijné združenie pre zdravotníctvo a sociálne služby, Nemecko ISPESL Národný inštitút pre bezpečnosť práce a prevenciu, Taliansko LDRMT Litovský vzdelávací inštitút pre hospodárstvo a prácu Skupina Safety Science Group, Technická univerzita Delft, Holandsko AUVA Všeobecná úrazová poisťovňa, Rakúsko NIOM Noferov inštitút pre pracovné lekárstvo, Poľsko FIOH Fínsky inštitút pre ochranu zdravia pri práci ISGÜM Centrum pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Turecko CIOP-PIB Ústredný inštitút pre ochranu pri práci Národný výskumný ústav, Poľsko Úrazová poisťovňa Severného Porýnia - Vestfálska, Nemecko BAuA Spolkový ústav pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Nemecko Vzdelávací inštitút DGB, Nemecko LAS Úrad inšpekcie práce, Brandenbursko, Nemecko HSL Laboratórium pre zdravie a bezpečnosť, Spojené kráľovstvo MOSHA Mace-

7 LEONARDO Award 2009: Innovation in practice dónske združenie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci BMASK Spolkové ministerstvo práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa, inšpekcia práce, Rakúsko TÜV SÜD, Nemecko Univerzita Hannover, ďalšie vzdelávanie v oblasti ergonómie a medziľudských vzťahov pri práci, Nemecko VÚBP Výskumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Česká republika Univerzita Nottingham, Ústav práce, zdravia a organizácie, Spojené kráľovstvo Prevent, Belgicko SUVA Švajčiarsky fond úrazového poistenia Nadácia ROMTENS, Rumunsko AIAS Talianske odborné združenie pre životné prostredie a bezpečnosť AWO Štátne združenie Sasko, Nemecko Alfredo Soeiro, Uni verzita Porto, Portugalsko Luis Freitas, Univerzita Lusofona, Portugalsko Manuel Maduro Roxo, Portugalsko EFBWW Európska federácia pracovníkov v stavebníctve a drevárskom priemysle Mníchovská univerzita, Ústav pracovného, sociálneho a environmentálneho lekárstva, Nemecko KOSHA Kórejská agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Ústav zákonného úrazového poistenia a prevencie v strojárenstve a kovospracujúcom priemysle, Nemecko Ústav bezpečnosti a environmentálneho inžinierstva pri fakulte materiálov a technológie v Trnave, Slovenská technická univerzita FTF Odborový zväz odborných pracovníkov, Dánsko Hansenbergská škola, Dánsko Technická univerzita Gheorghe Asachiho, Rumunsko Hamburská univerzita, fakulta pedagogických vied, psychológie a kineziológie, Nemecko ENETOSH je partnerom Európskej siete organizácií odborníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ENSHPO) a partner celosvetovej siete Robert W. Campbell Award, National Safety Council (NSC), USA. Koordinátor ENETOSH: Inštitút práce a zdravia nemeckého zákonného úrazového poistenia (DGUV)

8 KONTAKT Inštitút práce a zdravia nemeckého zákonného úrazového poistenia (Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) Koenigsbruecker Landstraße 2 D Dresden Dr. Ulrike Bollmann telefón:

E N E T O S H. Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz

E N E T O S H. Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz E N E T O S H AKTIVE NET ZWERKARBEIT PRODUKTE PARTNER Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz European Network Education and Training in Occupational Safety and

Mehr

E N E T O S H. Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz

E N E T O S H. Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz E N E T O S H AKTIVE NETZWERKARBEIT PRODUKTE PARTNER Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz European Network Education and Training in Occupational Safety and

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft

Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft K založeniu EBG august 1990 Založenie Európskych vzdelávacích stredísk pre povolanie a spoločnosť v Düsseldorfe ako nezisková vzdelávacia inštitúcia

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaften

Konföderation der slowakischen Gewerkschaften European Works Council MOL Group EUROPEAN LEVEL COMPANY EUROPEAN LEVEL COMMUNICATION Peter Krajčír OV ECHOZ Slovnaft Wien, 16. March, 2010 Zameranie skupiny MOL / Hauptaufgaben der Gruppe MOL -Prieskum

Mehr

Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz ENETOSH

Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz ENETOSH Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz ENETOSH D/05/B/F/NT-146 253 1 Projektinformationen Titel: Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und

Mehr

Príklady dobrej praxe

Príklady dobrej praxe Leonardo da Vinci Príklady dobrej praxe Projekty ukončené v roku 2012 December 2012, Bratislava Obsah: Mobilitné projekty - IVT... 4 Inovácie kvality odbornej praxe cestou medzinárodných stáží... 4 Spojitosť

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Konföderation Gewerkschaftsbünde Konföderation Nemocenské poistenie Krankenversicherung JUDr. Mária Svoreňová Jurist KOZSR Wien, 16. 3. 2010 Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Mehr

Dôvodová správa. Denná forma. Externá forma

Dôvodová správa. Denná forma. Externá forma Denná forma Dôvodová správa Prechod zriaďovateľskej pôsobnosti Strednej odbornej školy, Komenského 12, Trebišov z Košického samosprávneho kraja na spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, a. s., Školská

Mehr

9.1. Ústav súdneho inžinierstva

9.1. Ústav súdneho inžinierstva Ústav súdneho inžinierstva 409 9.1. Ústav súdneho inžinierstva Všeobecné informácie Adresa: Ústav súdneho inžinierstva Ul. 1. mája 010 26 Žilina Riaditeľ: prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. tel.: 041-513

Mehr

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Informačné a elektrotechnické zariadenia 2697 4 mechanik elektrotechnik 1 Obsah 1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE... 6 2 CIELE A POSLANIE

Mehr

Paralelné životy 20. storočie očami tajnej polície interdisciplinárny medzinárodný projekt ( )

Paralelné životy 20. storočie očami tajnej polície interdisciplinárny medzinárodný projekt ( ) Asociácia Divadelná Nitra, Slovensko Paralelné životy 20. storočie očami tajnej polície interdisciplinárny medzinárodný projekt (2010 2015) Česká republika / Maďarsko / Nemecko / Poľsko / Rumunsko / Slovensko

Mehr

Spojená škola, Červenej armády 25, Martin

Spojená škola, Červenej armády 25, Martin Spojená škola, Červenej armády 25, 036 0 Martin ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Programátor, operátor CNC strojov Obsah ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE... 5 2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA... 7 3 VLASTNÉ

Mehr

DOHODA. Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko

DOHODA. Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej

Mehr

Mobility študentov. neodmysliteľná súčasť vzdelávania na SSOŠA DA SÚKROMNÁ SOŠ AUTOMOBILOVÁ DUÁLNA AKADÉMIA BRATISLAVA

Mobility študentov. neodmysliteľná súčasť vzdelávania na SSOŠA DA SÚKROMNÁ SOŠ AUTOMOBILOVÁ DUÁLNA AKADÉMIA BRATISLAVA SÚKROMNÁ SOŠ AUTOMOBILOVÁ DUÁLNA AKADÉMIA J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 49 Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel Mobility študentov neodmysliteľná súčasť vzdelávania na SSOŠA

Mehr

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Heydukova 25, 811 08 Bratislava tel./fax:02/63814968 zpmpvsr@zpmpvsr.sk www.zpmpvsr.sk Združenie na pomoc ľuďom

Mehr

EURÓPSKÉ TRENDY ROZVOJA CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA A JEHO KONCEPCIA V PODMIENKACH SLOVENSKA

EURÓPSKÉ TRENDY ROZVOJA CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA A JEHO KONCEPCIA V PODMIENKACH SLOVENSKA EURÓPSKÉ TRENDY ROZVOJA CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA A JEHO KONCEPCIA V PODMIENKACH SLOVENSKA Beata Kosová Ak chceme analyzovať koncepciu celoživotného učenia sa u nás, je potrebné najprv uviesť širšie globálne

Mehr

25.Zákon 29/1984 Zb.

25.Zákon 29/1984 Zb. 25.Zákon 29/1984 Zb. (o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)) Autor: Federálne zhromaždenie ČSSR Platnosť od: 22.3.1984 Účinnosť od: 1.9.1984 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 5/1984 strana

Mehr

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÁ AKADÉMIA Študijný odbor: 6317 6 obchodná akadémia OBSAH OBSAH... 2 1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 4 2 CIELE A

Mehr

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx Bc-I. roč. zs Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia klasifikovaný zápočet Cieľ počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie). Pracovať s informáciami v odborných ekonomických textoch, nácvik

Mehr

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR ETICKÁ KOMISIA

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR ETICKÁ KOMISIA MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR ETICKÁ KOMISIA 3. Österreichisch-Slowakisches Symposium Bioethik Verwirklichung des Patientenwillens im Hotel MOST SLÁVY in Trenčianske Teplice am Donnerstag, dem 23. Oktober

Mehr

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto Logistika

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto Logistika SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 35, 04 0 Kysucké Nové Mesto ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Logistika Študijný odbor: 3968 6 logistika OBSAH OBSAH... ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 4 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA...

Mehr

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKÁ UNIVERZITA UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS F A C U L T A S S A N I T A T I S E T R E R U M S O C I A L U M

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKÁ UNIVERZITA UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS F A C U L T A S S A N I T A T I S E T R E R U M S O C I A L U M FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKÁ UNIVERZITA UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS F A C U L T A S S A N I T A T I S E T R E R U M S O C I A L U M INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2015/16

Mehr

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach JUMP INTO JOB @ TSSK Praktikum pre žiakov JUMP INTO JOB @ TSSK Schülerpraktikum Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach Pilotprojekt zwischen T-Systems Slovakia und

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

9 Ústav súdneho inžinierstva

9 Ústav súdneho inžinierstva 9 Ústav súdneho inžinierstva Všeobecné informácie Adresa: Ústav súdneho inžinierstva ŽU Ul. 1. mája 010 26 Žilina Riaditeľ: prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. tel.: 041-513 69 01 fax: 041-525 38 31 e-mail:

Mehr

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Bratislava 2006 Štúdium v Európskej únii krok za krokom Copyright 2006 Ing. Jozef Detko Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD. Recenzent:

Mehr

Dobrovoľnícka práca seniorov v sociálnych službách z aspektu andragogiky

Dobrovoľnícka práca seniorov v sociálnych službách z aspektu andragogiky Dizertačná práca na tému: Dobrovoľnícka práca seniorov v sociálnych službách z aspektu andragogiky (výber z teoretickej časti). Filozofická fakulta UK v Bratislave november 2003 Autorka: PaedDr. Tatiana

Mehr

Financovanie vzdelávania v Slovenskej republike história a súčasnosť 5. časť

Financovanie vzdelávania v Slovenskej republike história a súčasnosť 5. časť Ing. Mgr. Peter Baláži, PhD. Financovanie vzdelávania v Slovenskej republike história a súčasnosť 5. časť Úvod Na konci našej analýzy financovania vzdelávania sa pokúsime urobiť komparáciu s financovaním

Mehr

Vpichový odporový teplomer

Vpichový odporový teplomer Typový list 90.2305 Strana 1/7 Vpichový odporový teplomer Pre teploty od -50...+260 C Tesný voči vodnej pare a odolný na tlak Vysoká mechanická pevnosť Pre použitie v potravinárskom priemysle Jednoduché

Mehr

ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ŠANCE SÚ, NETREBA SA VZDÁVAŤ SEPTEMBER 9/2009. Slávnostné odovzdávanie rezortných vyznamenaní

ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ŠANCE SÚ, NETREBA SA VZDÁVAŤ SEPTEMBER 9/2009. Slávnostné odovzdávanie rezortných vyznamenaní Mesačník Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ÚPSVR Sprievodca svetom povolaní a ISTP Voľba povolania pre žiakov základných škôl Nové podnety od susedov

Mehr

Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom

Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom Typový list 90.9725 Strana 1/5 Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom Pre teploty do 600 C Pre variabilné dĺžky ponoru Jednoduchá montáž a výmena Tlakovoodolné utesnenie Šróbenia Dôležitá

Mehr

LEONARDO DA VINCI PROGRAM MOBILITY ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

LEONARDO DA VINCI PROGRAM MOBILITY ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Príloha 5b NÁRODNÁ AGENTÚRA LEONARDO DA VINCI LEONARDO DA VINCI PROGRAM MOBILITY ZÁVEREČNÁ SPRÁVA ZMLUVA č. : SK/0/A/F/PL-00 09 NÁZOV PROJEKTU EUROPRAX PODÁVAJÚCA ORGANIZÁCIA Obchodná vyššie odborné štúdium,

Mehr

Universitas Matthiae Belii

Universitas Matthiae Belii Universitas Matthiae Belii Roèník 19 marec apríl 2013 Èíslo 4 Nové horizonty slovensko-švajčiarskej spolupráce Dňa 27. februára 2013 navštívil UMB v Banskej Bystrici mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Mehr

Österreich Slowakei Tschechien. Rakousko Slovensko Česká republika. Productive Ageing EUROPEAN UNION

Österreich Slowakei Tschechien. Rakousko Slovensko Česká republika. Productive Ageing EUROPEAN UNION Trilaterale Arbeitsmarktkonferenz Österreich Slowakei Tschechien Trilaterálna konferencia trhu práce Rakúsko Slovensko Česká republika Trilaterální konference trhu práce Rakousko Slovensko Česká republika

Mehr

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PRÁCA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PRÁCA Platný od: 1.9.2012 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PRÁCA (a) Názov študijného odboru: Sociálna práca (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných

Mehr

Pracovné miesta budúcnosti sú zelené? Green Jobs New Jobs Regional Cooperation Management Multilaterálne sieťové stretnutie AT-HU-SK-CZ

Pracovné miesta budúcnosti sú zelené? Green Jobs New Jobs Regional Cooperation Management Multilaterálne sieťové stretnutie AT-HU-SK-CZ Pracovné miesta budúcnosti sú zelené? Green Jobs New Jobs Regional Cooperation Management Multilaterálne sieťové stretnutie AT-HU-SK-CZ Michaela Friedl-Schafferhans Prospect Unternehmensberatung Wien,

Mehr

STRATÉGIA BOZP Semestrálny projekt

STRATÉGIA BOZP Semestrálny projekt SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVE Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality Katedra manažmentu STRATÉGIA BOZP Semestrálny projekt ŠKOLSKÝ

Mehr

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 1 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 2 230 V 230 V 230 V 230 V 3 GESTELL FARBEN 4 5 20-27 km/h 28-37 km/h 38-48 km/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3

Mehr

20 ROKOV SAIA V KONTEXTE INTERNACIONALIZÁCIE VZDELÁVANIA A VÝSKUMU NA SLOVENSKU

20 ROKOV SAIA V KONTEXTE INTERNACIONALIZÁCIE VZDELÁVANIA A VÝSKUMU NA SLOVENSKU 20 ROKOV SAIA V KONTEXTE INTERNACIONALIZÁCIE VZDELÁVANIA A VÝSKUMU NA SLOVENSKU Pri príležitosti 20 rokov vzniku SAIA zostavila Oľga Šubeníková Vydala: SAIA, n. o. Námestie slobody 23 812 20 Bratislava

Mehr

FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION IN EUROPEAN CONTEXT

FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION IN EUROPEAN CONTEXT F O R E IG N L A N G U A G E A CQ U ISITIO N IN E U R O P E A N CO N TE X T 1 COMENIUS UNIVERSITY BRATISLAVA FACULTY OF EDUCATION Department of English Language and Literature UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Mehr

ANKETA: Z ROKA NA ROK JANUÁR 1/2009. Príspevok na starostlivosť o dieťa. I keď sú iní, sú tu Inšpiratívne cesty: Rzesów a Calais

ANKETA: Z ROKA NA ROK JANUÁR 1/2009. Príspevok na starostlivosť o dieťa. I keď sú iní, sú tu Inšpiratívne cesty: Rzesów a Calais MESAČNÍK ÚSTREDIA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY A MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR JANUÁR 1/2009 ÚPSVR I keď sú iní, sú tu Inšpiratívne cesty: Rzesów a Calais EURES Práca v EÚ: Česká republika

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

Akademická kariéra výskumných a pedagogických pracovníkov na vysokých školách v SR a možnosti jej optimalizácie. Analytická štúdia

Akademická kariéra výskumných a pedagogických pracovníkov na vysokých školách v SR a možnosti jej optimalizácie. Analytická štúdia Akademická kariéra výskumných a pedagogických pracovníkov na vysokých školách v SR a možnosti jej optimalizácie Analytická štúdia IBS SLOVAKIA, s.r.o. December 2009 IBS SLOVAKIA, s.r.o. Hurbanovo námestie

Mehr

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY. Zámer pripravovaného projektu: Projekt BAUM 2

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY. Zámer pripravovaného projektu: Projekt BAUM 2 MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 14.04.2016 Zámer pripravovaného projektu: Projekt BAUM 2 Predkladateľ: JUDr.

Mehr

3. Zhrnutie multilaterálneho projektu k-NR Spojená škola - Špeciálna základná škola Janka Kráľa 39, Zlaté Moravce

3. Zhrnutie multilaterálneho projektu k-NR Spojená škola - Špeciálna základná škola Janka Kráľa 39, Zlaté Moravce UKÁŢKY PROJEKTOV COMENIUS Školské partnerstvá Projekty špeciálnych škôl 2007-2009 1. Úvod 2. Zhrnutie multilaterálneho projektu 7112 0321p-BB Stredná priemyselná škola odevná pre ţiakov so sluchovým postihnutím

Mehr

Sociálne služby: zacielené na kvalitu

Sociálne služby: zacielené na kvalitu Z recenzných posudkov Je potrebné oceniť zámer renomovaných autoriek K. REPKOVEJ a L. BRICHTOVEJ, ktoré predkladajú odbornej verejnosti publikáciu k téme teoretických východísk kvality v sociálnych službách.

Mehr

Kompenzácia vplyvov sťaženého a zdraviu škodlivého pracovného prostredia

Kompenzácia vplyvov sťaženého a zdraviu škodlivého pracovného prostredia Inštitút pre výskum práce a rodiny Institute for Labour and Family Research Kompenzácia vplyvov sťaženého a zdraviu škodlivého pracovného prostredia Záverečná správa č. 2306 Autor - gestor: Ing. Slávka

Mehr

Študenti_2006_2007_Dotaz. Page 1

Študenti_2006_2007_Dotaz. Page 1 Priezvisko Meno Fakulta Krajina pobytu Škola Černáková Ivana NHF Veľká Británia University of Bath Hronská Tamara OF Taliansko Universita degli studi di Siena Kurhajcová Martina FMV Taliansko Universita

Mehr

prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. Obdobie štúdia Forma výučby: (prednáška, seminár, lab. cvičenia...)

prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. Obdobie štúdia Forma výučby: (prednáška, seminár, lab. cvičenia...) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Forma štúdia denná/externá Kód: Názov: Filozofické a sociálne východiská edukácie (P) Študijný odbor: 1. 1. 10 Odborová didaktika (PhD.) Garantuje:

Mehr

Štátne jazykové skúšky

Štátne jazykové skúšky Jazyková škola Plzenská 10 Prešov jspresov@jspresov.sk www.jspresov.sk je držiteľom oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky MŠSR-12775/2010-912 je akreditovaným skúšobným centrom Goetheho-inštitútu

Mehr

This certificate is valid from 2014-07-10 to 2017-07-06 Certificate registration no.: 50714468 Duplicate

This certificate is valid from 2014-07-10 to 2017-07-06 Certificate registration no.: 50714468 Duplicate CERTIFICATE ISO 9001:2008 hereby certifies that the company PULS GmbH Scope of certification: Development, Production, Logistics and Sales of Power Supplies Certified location: Arabellastraße 15 (further

Mehr

Informačné centrum mladých Orava

Informačné centrum mladých Orava Job centrum a kariérne poradenstvo pre mladých na Orave Informačné centrum mladých Orava Logá projektu Logá partnerov NS Doba realizácie: 3/2005 12/2007 Číslo projektu: 85/04-I/33-2.1 Národní partneri

Mehr

LANOVÁ DOPRAVA CESTOVN RUCH MANAÎMENT MARKETING. ROâNÍK XXXV 3/ CLD Hachau

LANOVÁ DOPRAVA CESTOVN RUCH MANAÎMENT MARKETING. ROâNÍK XXXV 3/ CLD Hachau LANOVÁ DOPRAVA CESTOVN RUCH MANAÎMENT MARKETING ROâNÍK XXXV 3/2008 6-CLD Hachau Silný a spoľahlivý partner Drsná a ľadová klíma horského sveta stavia pred vodiča a vozidlo vždy nové výzvy. S novým PistenBully

Mehr

Vzdelávanie detí cudzincov

Vzdelávanie detí cudzincov Inšpirácie pre inkluzívne vzdelávanie z anglických škôl Editori: Peter Dráľ, Laco Oravec 2014 Nadácia Milana Šimečku Za spoluprácu pri realizácii tohto projektu ďakujeme organizáciám British Council a

Mehr

Bratislava, Číslo: Z OF/K59/N84_N85_N87 ROZHODNUTIE

Bratislava, Číslo: Z OF/K59/N84_N85_N87 ROZHODNUTIE Bratislava, 11.05.2016 Číslo: Z18696 2016-OF/K59/N84_N85_N87 ROZHODNUTIE Minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len minister ) príslušný na konanie podľa 82 ods. 11 zákona č. 363/2011 Z. z.

Mehr

Vaše práva sociálneho zabezpečenia. v Nemecku

Vaše práva sociálneho zabezpečenia. v Nemecku Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Nemecku Informácie nachádzajúce sa v tejto príručke boli pripravené a aktualizované v úzkej spolupráci s národnými korešpondentmi vzájomného informačného systému o

Mehr

Forum 4: Leitmarkt Nachhaltiges Bauen - Innovation und neue Märkte

Forum 4: Leitmarkt Nachhaltiges Bauen - Innovation und neue Märkte Startfolie Forum 4: Leitmarkt Nachhaltiges Bauen - Innovation und neue Märkte Forum 4: Leitmarkt Nachhaltiges Bauen - Innovation und neue Märkte Lead Market Sustainable Construction - Innovation and New

Mehr

Politika zamestnanosti pre sociálnych pracovníkov

Politika zamestnanosti pre sociálnych pracovníkov Politika zamestnanosti pre sociálnych pracovníkov Prehľad témy 1. Úvod 2. Práca, jej význam a chápanie 3. Právo na prácu 4. Trh práce 5. Nezamestnanosť 6. Politika zamestnanosti EÚ 7. Prístup k trhu práce

Mehr

AKO SA MOŽNO UČIŤ JAZYKY

AKO SA MOŽNO UČIŤ JAZYKY AKO SA MOŽNO UČIŤ JAZYKY Europe Direct je služba, ktorá vám pomôže nájsť odpovede na vaše otázky o Európskej únii Bezplatné telefónne číslo (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Niektorí operátori mobilných sietí

Mehr

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY ZA ROK 2015 PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY ZA ROK 2015 Bratislava 13. máj 2016

Mehr

7. IAG-Trainertage. Lernen 4.0 Neue Formate in Training und Weiterbildung. 7. und 8. Juni 2016 DGUV Akademie

7. IAG-Trainertage. Lernen 4.0 Neue Formate in Training und Weiterbildung. 7. und 8. Juni 2016 DGUV Akademie 7. IAG-Trainertage Lernen 4.0 Neue Formate in Training und Weiterbildung 7. und 8. Juni 2016 DGUV Akademie Helden Der Weiterbildung Lernen 4.0 Neue Formate in Training und Weiterbildung Welche neuen Formate

Mehr

Zoznam podporovaných partnerov

Zoznam podporovaných partnerov PRÍLOHA 1: Zoznam podporovaných partnerov Z RAKÚSKA 1. Podporované univerzity: Universität Wien Medizinische Universität Wien Technische Universität Wien Universität für Bodenkultur Wien Veterinärmedizinische

Mehr

Virtuelle Realität im Arbeitsschutz Peter Nickel

Virtuelle Realität im Arbeitsschutz Peter Nickel Virtuelle Realität im Arbeitsschutz Peter Nickel Tag der Arbeitssicherheit, Landesverband Südwest der DGUV 08.03.2017, Schwabenlandhalle, Fellbach Mensch-System-Interaktion für den Arbeitsschutz Mensch-System

Mehr

Legalizácia 24-hodinového opatrovania - Čo treba robiť?

Legalizácia 24-hodinového opatrovania - Čo treba robiť? Legalizácia 24-hodinového opatrovania - Čo treba robiť? Podporný model Ministerstva sociálnych vecí od 1.1.08 Otázky Ktoré služby môžem využiť? Aké zákonné predpoklady existujú? Čo je potrebné zohľadniť

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Impressum: Hauptfach Bildsprache - Die unsichtbare Stadt Dipl. Ing. Grit Koalick Professur Darstellungslehre Fakultät Architektur

Mehr

Seminarplan für die Durchführung BSc_10 des Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik

Seminarplan für die Durchführung BSc_10 des Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik 1 von 7 Seminarplan für die des Bachelor of Science in Durchführungsstart: 05.10.2015 Weiter Informationen zum Bachelor of Science in finden sie unter: http://www.scmt.com/studieninteressenten/bachelor/bachelor-of-science/

Mehr

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary EdTRANS SK-AT Glossar Glosár Glossary Einleitung Aufgrund der Globalisierung, des wirtschaftlichen Wandels und auch der rezent wirtschaftlich schwierigen Situationen in Europa haben sich die Anforderungen,

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

PRÁVNE NEZÁVÄZNÁ PRÍRUČKA O OSVEDČENÝCH POSTUPOCH PRE UPLATŇOVANIE SMERNICE 2003/10/ES O HLUKU PRI PRÁCI

PRÁVNE NEZÁVÄZNÁ PRÍRUČKA O OSVEDČENÝCH POSTUPOCH PRE UPLATŇOVANIE SMERNICE 2003/10/ES O HLUKU PRI PRÁCI PRÁVNE NEZÁVÄZNÁ PRÍRUČKA O OSVEDČENÝCH POSTUPOCH PRE UPLATŇOVANIE SMERNICE 2003/10/ES O HLUKU PRI PRÁCI Európska komisia Nezáväzná príručka osvedčených postupov týkajúcich sa uplatňovania smernice Európskeho

Mehr

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Filozofická fakulta. Prevencia sociálno-patologických javov Peer dobrovoľníctvo.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Filozofická fakulta. Prevencia sociálno-patologických javov Peer dobrovoľníctvo. UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Filozofická fakulta Prevencia sociálno-patologických javov Peer dobrovoľníctvo Dizertačná práca Bratislava 2008 Mgr. Kristína Janíková 1 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Mehr

8. IAG-Trainertage Neues aus der Lehr-Lernforschung

8. IAG-Trainertage Neues aus der Lehr-Lernforschung 8. IAG-Trainertage Neues aus der Lehr-Lernforschung 6. und 7. Juni 2017 DGUV Congress Dresden Neues aus der Lehr-Lernforschung Als Trainer und Trainerinnen haben Sie oft ein verlässliches Bauchgefühl für

Mehr

Executive Summary. Slowakei. Allgemeine Länderinformationen und Bildungswesen

Executive Summary. Slowakei. Allgemeine Länderinformationen und Bildungswesen Slowakei Allgemeine Länderinformationen und Bildungswesen Allgemeine Informationen Ländername Größe (Quelle: Auswärtiges Amt / Stand: April 2009) Slowakische Republik (Slovenská republika, SR) 49.030 qkm

Mehr

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave VÝROČNÁ SPRÁVA O VEDECKEJ A VÝSKUMNEJ ČINNOSTI Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity komenského za rok 2012 1. Vedecká rada EBF

Mehr

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Mehr

Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft

Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft Automatická paletizačná linka Automatic palletization line Automatische Palettieranlage Kontrolná váha s vyradzovaním Inspection

Mehr

Transformácia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v kontexte reformy regionálneho školstva 1. (Záverečná správa a návrhy odporúčaní)

Transformácia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v kontexte reformy regionálneho školstva 1. (Záverečná správa a návrhy odporúčaní) Rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Transformácia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v kontexte reformy regionálneho školstva 1 (Záverečná správa a návrhy odporúčaní) Banská

Mehr

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Jazykovej školy v Poprade a jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Jazykovej školy v Poprade a jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Jazykovej školy v Poprade a jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012 Predkladá: PhDr. Marta Zelená, riaditeľka jazykovej školy Správa bola prerokovaná

Mehr

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FILOZOFICKÁ FAKULTA PROBLÉM RODU A NÁSILIE PÁCHANÉ NA DEŤOCH A MLADISTVÝCH

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FILOZOFICKÁ FAKULTA PROBLÉM RODU A NÁSILIE PÁCHANÉ NA DEŤOCH A MLADISTVÝCH UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FILOZOFICKÁ FAKULTA PROBLÉM RODU A NÁSILIE PÁCHANÉ NA DEŤOCH A MLADISTVÝCH Dizertačná práca Študijný odbor: 1.1.4 pedagogika Školiace pracovisko: katedra pedagogiky Školiteľka:

Mehr

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

2 ENETOSH: NEWSLETTER profile für Dozenten und Trainer in Sicherheit und Gesundheitsschutz entwickelt werden. Diese Kompetenzprofile sollen die

2 ENETOSH: NEWSLETTER profile für Dozenten und Trainer in Sicherheit und Gesundheitsschutz entwickelt werden. Diese Kompetenzprofile sollen die E N E T O S H NEWSLETTER 2 Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz Editorial Seit Veröffentlichung des letzten ENETOSH Newsletters ist viel passiert. Eine der erfreulichsten

Mehr

Informačný list predmetu

Informačný list predmetu Forma štúdia externá Názov Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou 1. r. / ZS Týždenný: Za obdobie štúdia: 10 Podmieňujúce predmety: Metódy sociálnej práce s jednotlivcom Spôsob hodnotenia a ukončenia

Mehr

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU BRATISLAVA 2011 1 ABSTRAKT 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY PEDAGOGICKÝCH INOVÁCIÍ Nastolené otázky Ako chápeme

Mehr

Študijný program Medzinárodný finančný manažment

Študijný program Medzinárodný finančný manažment Študijný program Medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Univerzita Martina Luthera v Halle Wittenbergu, Fakulta práva a hospodárskych vied

Mehr

Übersicht über die systematischen Hauptgruppen

Übersicht über die systematischen Hauptgruppen Ü ü H 1-9: A G 1 B 2 Nw 3 F 4 A T 5 I I A (D, M, H) 6 Z (w.) 7 Z ( w S), Z 10-19: W W 10 S G W 11 G Gw, G 12 G Gw G, 13 G Gw G, N, Lä 14 G Gw G, N, Lä 15 O Gw 16 B, A M 17 G Pä / G U / L S G 20-29: U E

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Gewerkschaftsbünde Právo sociálneho zabezpečenia Recht auf soziale Sicherung JUDr. Mária Svoreňová Wien, 16. 3. 2010 Sociálne zabezpečenie v systéme sociálnej ochrany Soziale Sicherung im sozialen Sicherungssystem

Mehr

EURÓPSKY PARLAMENT NÁVRH SPRÁVY. Výbor pre kultúru a vzdelávanie PREDBEŽNÉ ZNENIE 2004/2266(INI)

EURÓPSKY PARLAMENT NÁVRH SPRÁVY. Výbor pre kultúru a vzdelávanie PREDBEŽNÉ ZNENIE 2004/2266(INI) EURÓPY PARLAMENT 2004 ««««««««««««Výbor pre kultúru a vzdelávanie 2009 PREDBEŽNÉ ZNENIE 2004/2266(INI) 26. 5. 2005 NÁVRH SPRÁVY o nových výzvach určených cirkusu ako súčasti európskej kultúry (2004/2266(INI))

Mehr

II. dôchodkový pilier SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ. Aktívna pomoc rodine. Appelia Cup. Práca v EÚ Grécko. naša mena. Príbeh Šťastný návrat domov

II. dôchodkový pilier SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ. Aktívna pomoc rodine. Appelia Cup. Práca v EÚ Grécko. naša mena. Príbeh Šťastný návrat domov SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ MAREC 2008 mesačník Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Z OBSAHU Aktívna pomoc rodine Appelia Cup Práca v EÚ Grécko

Mehr

Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta. Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty UK za rok 2004

Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta. Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty UK za rok 2004 Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty UK za rok 2004 Bratislava 2005 1 Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty Univerzity Komenského

Mehr

Kommunaler Sozialverband Sachsen

Kommunaler Sozialverband Sachsen Das Verfahren zur Überprüfung der Gleichwertigkeit eines ausländischen Bildungsabschlusses am Beispiel des Krankenpflegegesetzes (KrPflG)" 24.04.2012 in Dresden Agenda 1. Ausgangspunkt 2. Überprüfung der

Mehr

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ Polárna 1, Košice ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ Polárna 1, Košice ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ Polárna 1, 040 12 Košice ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 1 Obsah: Charakteristika a vlastné zameranie školy...4 Základné údaje o škole...4 Profilácia školy - waldorfská koncepcia

Mehr

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.)

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.) KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE Marek Švec (ed.) Bratislava 2013 Editor: JUDr. Marek Švec, PhD. Autori: Miloš Lacko, Ladislav Macháček, Simona Schuszteková, Martin Štefko, Jozef Toman,

Mehr

Die Zukunft der Arbeit Arbeiten 4.0 Zu jeder Zeit und an jedem Ort?

Die Zukunft der Arbeit Arbeiten 4.0 Zu jeder Zeit und an jedem Ort? Die Zukunft der Arbeit Arbeiten 4.0 Zu jeder Zeit und an jedem Ort? 23. und 24. November 2017 DGUV Congress Dresden Programm 1. Tag Donnerstag, 23. November 2017 Moderation der Veranstaltung: Helmut Rehmsen,

Mehr

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu

Mehr

Sicherheit, Gesundheit, Ergonomie

Sicherheit, Gesundheit, Ergonomie A+A Kongress 34. Internationaler Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (A+A) Sicherheit, Gesundheit, Ergonomie CCD Congress Center Düsseldorf A+A Kongress 2015 Eröffnung Rede der Bundesministerin

Mehr

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia ES č. 1907/2006/ES, článok 31

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia ES č. 1907/2006/ES, článok 31 1. Popis produktu a firmy Meno produktu: SILCAWOOL 110 a SILCAWOOL 120P rohož Tieto produkty obsahujú alkalickú silikátovú vlnu Indexové číslo : 650-016-00-2 CAS-číslo : 436083-99-7 Registračné číslo :

Mehr