E N E T O S H. Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "E N E T O S H. Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci"

Transkript

1 E N E T O S H AKTÍVNA SPOLUPRÁCA PRODUKTY PARTNERI Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci European Network Education and Training in Occupational Safety and Health

2 AKTÍVNA SPOLUPRÁCA E N E T O S H Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ENETOSH) ponúka prvú a v súčasnosti jedinú platformu na systematickú výmenu poznatkov o otázkach vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Sieť bola zriadená s finančnou podporou Európskej komisie v rámci programu LEONARDO DA VINCI od októbra 2005 do septembra Projekt sa začal s 13 partnermi z 10 krajín. V súčasnosti sa na projekte ENETOSH zúčastňuje viac ako 40 partnerov zo 16 európskych krajín a Južnej Kórei. Sieť koordinuje Inštitút práce a zdravia nemeckého zákonného úrazového poistenia (DGUV).

3 ODBORNÉ FÓRA pre rôzne úrovne systému vzdelávania Odborníci na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Fórum Odborníci na vzdelávanie Prácu siete ENETOSH usmerňuje myšlienka, že bezpečnosť a zdravie sú neoddeliteľnou súčasťou celoživotného vzdelávania, a preto je obsiahnutá vo všetkých oblastiach, od škôlky, cez školu, základné odborné vzdelávanie, vysokoškolské vzdelávanie až po ďalšie odborné vzdelávanie. Materská škola / škola Základné odborné vzdelanie Vyššie odborné vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie Celoživotné vzdelávanie CIEĽOVÉ SKUPINY lektori a inštruktori z úrazových poisťovní v Európe pedagogickí pracovníci v oblasti všeobecného a odborného vzdelávania (učiteľky v škôlkach, učitelia, inštruktori, prednášajúci na vysokých školách, samostatne činní inštruktori) mienkotvorné a rozhodujúce politické subjekty (zástupcovia združení, ministerstvá, sociálni partneri, Komisia EÚ)

4 CIELE Činnosti našej siete podporujú tieto oblasti: 1. spoločné zabezpečovanie kvality a odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európe 2. vysoko kvalitné začleňovanie otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do systému vzdelávania 3. aktívna výmena poznatkov odborníkmi na BOZP a odborníkmi na vzdelávanie

5 PRODUKTY Internetová platforma ENETOSH Viac ako 400 príkladov DOBREJ PRAXE z Európy a zo sveta SÚBOR NÁSTROJOV s nápadmi pre inovačné metódy a prostriedky KTO JE KTO s odborníkmi na vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Prepojenia v rámci siete Aktuálne témy Vzdelávanie on-line Podujatia a ďalšie... Štandard pôsobnosti ENETOSH Štandard pôsobnosti ENETOSH má zabezpečiť kvalitu inštruktorov a školiteľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európe. Štandard zahŕňa tieto oblasti pôsobnosti: odborná príprava školiteľa bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci podporovanie ochrany zdravia na pracovisku riadenie BOZP. Štandard pôsobnosti ENETOSH uznalo 14 inštitúcií z 10 európskych krajín a je k dispozícii v 11 jazykoch. Je odporúčaním a vzdelávacie inštitúcie môžu používať tento štandard na účely náboru a priebežného odborného rozvoja pedagogických pracovníkov Odborná príprava a inovácia Každoročné medzinárodné podujatie venované inovačným témam a metódam zo všetkých oblastí odbornej prípravy, ktoré sa koná v Inštitúte zdravia a práce v Drážďanoch.

6 PARTNERI SIETE ENETOSH CIVOP Centrum vzdelávania, informácií a služieb v oblasti BOZP, Česká republika BAR U&F Rada pre pracovné prostredie v sektoroch výchovy a výskumu, Dánsko Univerzita Leuphana Lüneburg, Nemecko BG BAU Odborové profesijné združenie pre stavebníctvo, Nemecko BGW Odborové profesijné združenie pre zdravotníctvo a sociálne služby, Nemecko ISPESL Národný inštitút pre bezpečnosť práce a prevenciu, Taliansko LDRMT Litovský vzdelávací inštitút pre hospodárstvo a prácu Skupina Safety Science Group, Technická univerzita Delft, Holandsko AUVA Všeobecná úrazová poisťovňa, Rakúsko NIOM Noferov inštitút pre pracovné lekárstvo, Poľsko FIOH Fínsky inštitút pre ochranu zdravia pri práci ISGÜM Centrum pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Turecko CIOP-PIB Ústredný inštitút pre ochranu pri práci Národný výskumný ústav, Poľsko Úrazová poisťovňa Severného Porýnia - Vestfálska, Nemecko BAuA Spolkový ústav pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Nemecko Vzdelávací inštitút DGB, Nemecko LAS Úrad inšpekcie práce, Brandenbursko, Nemecko HSL Laboratórium pre zdravie a bezpečnosť, Spojené kráľovstvo MOSHA Mace-

7 LEONARDO Award 2009: Innovation in practice dónske združenie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci BMASK Spolkové ministerstvo práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa, inšpekcia práce, Rakúsko TÜV SÜD, Nemecko Univerzita Hannover, ďalšie vzdelávanie v oblasti ergonómie a medziľudských vzťahov pri práci, Nemecko VÚBP Výskumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Česká republika Univerzita Nottingham, Ústav práce, zdravia a organizácie, Spojené kráľovstvo Prevent, Belgicko SUVA Švajčiarsky fond úrazového poistenia Nadácia ROMTENS, Rumunsko AIAS Talianske odborné združenie pre životné prostredie a bezpečnosť AWO Štátne združenie Sasko, Nemecko Alfredo Soeiro, Uni verzita Porto, Portugalsko Luis Freitas, Univerzita Lusofona, Portugalsko Manuel Maduro Roxo, Portugalsko EFBWW Európska federácia pracovníkov v stavebníctve a drevárskom priemysle Mníchovská univerzita, Ústav pracovného, sociálneho a environmentálneho lekárstva, Nemecko KOSHA Kórejská agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Ústav zákonného úrazového poistenia a prevencie v strojárenstve a kovospracujúcom priemysle, Nemecko Ústav bezpečnosti a environmentálneho inžinierstva pri fakulte materiálov a technológie v Trnave, Slovenská technická univerzita FTF Odborový zväz odborných pracovníkov, Dánsko Hansenbergská škola, Dánsko Technická univerzita Gheorghe Asachiho, Rumunsko Hamburská univerzita, fakulta pedagogických vied, psychológie a kineziológie, Nemecko ENETOSH je partnerom Európskej siete organizácií odborníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ENSHPO) a partner celosvetovej siete Robert W. Campbell Award, National Safety Council (NSC), USA. Koordinátor ENETOSH: Inštitút práce a zdravia nemeckého zákonného úrazového poistenia (DGUV)

8 KONTAKT Inštitút práce a zdravia nemeckého zákonného úrazového poistenia (Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) Koenigsbruecker Landstraße 2 D Dresden Dr. Ulrike Bollmann telefón:

E N E T O S H. Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz

E N E T O S H. Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz E N E T O S H AKTIVE NET ZWERKARBEIT PRODUKTE PARTNER Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz European Network Education and Training in Occupational Safety and

Mehr

E N E T O S H. Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz

E N E T O S H. Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz E N E T O S H AKTIVE NETZWERKARBEIT PRODUKTE PARTNER Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz European Network Education and Training in Occupational Safety and

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz ENETOSH

Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz ENETOSH Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz ENETOSH D/05/B/F/NT-146 253 1 Projektinformationen Titel: Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und

Mehr

25.Zákon 29/1984 Zb.

25.Zákon 29/1984 Zb. 25.Zákon 29/1984 Zb. (o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)) Autor: Federálne zhromaždenie ČSSR Platnosť od: 22.3.1984 Účinnosť od: 1.9.1984 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 5/1984 strana

Mehr

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÁ AKADÉMIA Študijný odbor: 6317 6 obchodná akadémia OBSAH OBSAH... 2 1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 4 2 CIELE A

Mehr

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx Bc-I. roč. zs Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia klasifikovaný zápočet Cieľ počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie). Pracovať s informáciami v odborných ekonomických textoch, nácvik

Mehr

9 Ústav súdneho inžinierstva

9 Ústav súdneho inžinierstva 9 Ústav súdneho inžinierstva Všeobecné informácie Adresa: Ústav súdneho inžinierstva ŽU Ul. 1. mája 010 26 Žilina Riaditeľ: prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. tel.: 041-513 69 01 fax: 041-525 38 31 e-mail:

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Bratislava 2006 Štúdium v Európskej únii krok za krokom Copyright 2006 Ing. Jozef Detko Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD. Recenzent:

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Österreich Slowakei Tschechien. Rakousko Slovensko Česká republika. Productive Ageing EUROPEAN UNION

Österreich Slowakei Tschechien. Rakousko Slovensko Česká republika. Productive Ageing EUROPEAN UNION Trilaterale Arbeitsmarktkonferenz Österreich Slowakei Tschechien Trilaterálna konferencia trhu práce Rakúsko Slovensko Česká republika Trilaterální konference trhu práce Rakousko Slovensko Česká republika

Mehr

Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom

Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom Typový list 90.9725 Strana 1/5 Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom Pre teploty do 600 C Pre variabilné dĺžky ponoru Jednoduchá montáž a výmena Tlakovoodolné utesnenie Šróbenia Dôležitá

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Gewerkschaftsbünde Právo sociálneho zabezpečenia Recht auf soziale Sicherung JUDr. Mária Svoreňová Wien, 16. 3. 2010 Sociálne zabezpečenie v systéme sociálnej ochrany Soziale Sicherung im sozialen Sicherungssystem

Mehr

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 1 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 2 230 V 230 V 230 V 230 V 3 GESTELL FARBEN 4 5 20-27 km/h 28-37 km/h 38-48 km/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

Sociálne služby: zacielené na kvalitu

Sociálne služby: zacielené na kvalitu Z recenzných posudkov Je potrebné oceniť zámer renomovaných autoriek K. REPKOVEJ a L. BRICHTOVEJ, ktoré predkladajú odbornej verejnosti publikáciu k téme teoretických východísk kvality v sociálnych službách.

Mehr

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY. Zámer pripravovaného projektu: Projekt BAUM 2

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY. Zámer pripravovaného projektu: Projekt BAUM 2 MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 14.04.2016 Zámer pripravovaného projektu: Projekt BAUM 2 Predkladateľ: JUDr.

Mehr

This certificate is valid from 2014-07-10 to 2017-07-06 Certificate registration no.: 50714468 Duplicate

This certificate is valid from 2014-07-10 to 2017-07-06 Certificate registration no.: 50714468 Duplicate CERTIFICATE ISO 9001:2008 hereby certifies that the company PULS GmbH Scope of certification: Development, Production, Logistics and Sales of Power Supplies Certified location: Arabellastraße 15 (further

Mehr

Zoznam podporovaných partnerov

Zoznam podporovaných partnerov PRÍLOHA 1: Zoznam podporovaných partnerov Z RAKÚSKA 1. Podporované univerzity: Universität Wien Medizinische Universität Wien Technische Universität Wien Universität für Bodenkultur Wien Veterinärmedizinische

Mehr

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary EdTRANS SK-AT Glossar Glosár Glossary Einleitung Aufgrund der Globalisierung, des wirtschaftlichen Wandels und auch der rezent wirtschaftlich schwierigen Situationen in Europa haben sich die Anforderungen,

Mehr

Executive Summary. Slowakei. Allgemeine Länderinformationen und Bildungswesen

Executive Summary. Slowakei. Allgemeine Länderinformationen und Bildungswesen Slowakei Allgemeine Länderinformationen und Bildungswesen Allgemeine Informationen Ländername Größe (Quelle: Auswärtiges Amt / Stand: April 2009) Slowakische Republik (Slovenská republika, SR) 49.030 qkm

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Mehr

Integrationsbüro. Vitajte v Salzburgu. Informácie a ponuky. Jazyk: / Sprache: Slovenčina / Slowakisch

Integrationsbüro. Vitajte v Salzburgu. Informácie a ponuky. Jazyk: / Sprache: Slovenčina / Slowakisch Integrationsbüro Vitajte v Salzburgu Informácie a ponuky Jazyk: / Sprache: Slovenčina / Slowakisch Obsah Úvodné slová 5 1. Mesto Salzburg 7 2. Pobyt v Salzburgu 9 3. Výučba nemčiny v Salzburgu 10 4. Bývanie

Mehr

Forum 4: Leitmarkt Nachhaltiges Bauen - Innovation und neue Märkte

Forum 4: Leitmarkt Nachhaltiges Bauen - Innovation und neue Märkte Startfolie Forum 4: Leitmarkt Nachhaltiges Bauen - Innovation und neue Märkte Forum 4: Leitmarkt Nachhaltiges Bauen - Innovation und neue Märkte Lead Market Sustainable Construction - Innovation and New

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft

Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft Automatická paletizačná linka Automatic palletization line Automatische Palettieranlage Kontrolná váha s vyradzovaním Inspection

Mehr

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU BRATISLAVA 2011 1 ABSTRAKT 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY PEDAGOGICKÝCH INOVÁCIÍ Nastolené otázky Ako chápeme

Mehr

Seminarplan für die Durchführung BSc_10 des Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik

Seminarplan für die Durchführung BSc_10 des Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik 1 von 7 Seminarplan für die des Bachelor of Science in Durchführungsstart: 05.10.2015 Weiter Informationen zum Bachelor of Science in finden sie unter: http://www.scmt.com/studieninteressenten/bachelor/bachelor-of-science/

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.)

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.) KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE Marek Švec (ed.) Bratislava 2013 Editor: JUDr. Marek Švec, PhD. Autori: Miloš Lacko, Ladislav Macháček, Simona Schuszteková, Martin Štefko, Jozef Toman,

Mehr

I IBW. Správa bytových domov ako kľúčová otázka pri obnove bytového fondu. Professionelle Hausverwaltung als Schlüsselmaßnahme

I IBW. Správa bytových domov ako kľúčová otázka pri obnove bytového fondu. Professionelle Hausverwaltung als Schlüsselmaßnahme Professionelle Hausverwaltung als Schlüsselmaßnahme zur thermischen Sanierung Správa bytových domov ako kľúčová otázka pri obnove bytového fondu Seminar 23.10.2006, Bratislava I IBW Institut für Immobilien

Mehr

2 ENETOSH: NEWSLETTER profile für Dozenten und Trainer in Sicherheit und Gesundheitsschutz entwickelt werden. Diese Kompetenzprofile sollen die

2 ENETOSH: NEWSLETTER profile für Dozenten und Trainer in Sicherheit und Gesundheitsschutz entwickelt werden. Diese Kompetenzprofile sollen die E N E T O S H NEWSLETTER 2 Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz Editorial Seit Veröffentlichung des letzten ENETOSH Newsletters ist viel passiert. Eine der erfreulichsten

Mehr

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu

Mehr

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady 11/2009 Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady ako sú podvádzaní pacienti a spotrebitelia Regina Nowack (preklad z nemčiny ďurino, február 2010, www.auria.sk/blog) Zhrnutie Neexistuje žiaden zločin,

Mehr

in BRD erstellt: Černáková Marta

in BRD erstellt: Černáková Marta Schulsystem in BRD erstellt: Černáková Marta Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita

Mehr

Module S8. Kontinuálny proces zlepšovania (CIP)

Module S8. Kontinuálny proces zlepšovania (CIP) Module S8 Kontinuálny proces zlepšovania (CIP) Autori: Anna Bliesner, Tobias Engelmann, Claudia Kaiser, Thomas Lemken, Thomas Merten, Kristin Parlow, Holger Rohn, Ina Schäfer (Wuppertal Institut für Klima,

Mehr

Sicherheit, Gesundheit, Ergonomie

Sicherheit, Gesundheit, Ergonomie A+A Kongress 34. Internationaler Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (A+A) Sicherheit, Gesundheit, Ergonomie CCD Congress Center Düsseldorf A+A Kongress 2015 Eröffnung Rede der Bundesministerin

Mehr

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia RIVER RAILWAY ROAD FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia www.ferroservis.sk CENTRAL EUROPE LOGISTIC SOLUTION FERROSERVIS BRATISLAVA CENTRAL EUROPE LOGISTIC

Mehr

10 JAHRE FACHKONFERENZ. Das Umfeld der Arbeit von. morgen effizient gestalten

10 JAHRE FACHKONFERENZ. Das Umfeld der Arbeit von. morgen effizient gestalten FACHKONFERENZ 10 JAHRE FACHKONFERENZ ZUKUNFT DIE ZUKUNFT DER DER ARBEIT ARBEIT Karrieren der Zukunft zwischen Flow Das Umfeld der Arbeit von und Burnout morgen effizient gestalten Fachkonferenz Die Zukunft

Mehr

SPEKTRUM. Noví profesori na STU. Rozvojové projekty na Slovenskej technickej univerzite. Absolvent STU a prax veľtrh. Univerzity na križovatke kvality

SPEKTRUM. Noví profesori na STU. Rozvojové projekty na Slovenskej technickej univerzite. Absolvent STU a prax veľtrh. Univerzity na križovatke kvality PERIODIKUM SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 6 SPEKTRUM Akademický rok 2007 2008 február Ročník XIV. / XLVI./ 2 Noví profesori na STU 6 Rozvojové projekty na Slovenskej technickej univerzite

Mehr

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program Motto: Zo školy by mal človek odísť ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista. (A.Einstein). GYMNÁZIUM, OPATOVSKÁ 7, KOŠICE Vzdelávací program Stupeň vzdelania 3A Dĺžka štúdia

Mehr

Od antisemitizmu k holokaustu

Od antisemitizmu k holokaustu Metodicko-pedagogické centrum Od antisemitizmu k holokaustu Jolana Krausová Bratislava 2012 Názov: Autor: Recenzenti: Od antisemitizmu k holokaustu PhDr. Jolana Krausová Mgr. Kristína Mihoková, PhD. PaedDr.

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

Šanca Rakúsko. Práca v rakúskom top-hotelierstve.

Šanca Rakúsko. Práca v rakúskom top-hotelierstve. Šanca Rakúsko. Práca v rakúskom top-hotelierstve. OÖ.Tourismus/Röbl Österreichische Hoteliervereinigung Die freie Interessenvertretung Vitajte v Rakúsku Rakúsko Vás hľadá! Ste mladí, angažovaní, pracovití

Mehr

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER ROČENKA 2008 JAHRESRÜCKBLICK 2008 Kutlíkova 17 P.O. Box 228 814 99 Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / 6353 67 87, 88 Fax: +421 / 2

Mehr

Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii

Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii RAKÚSKO 1.0 Registračná procedúra 1.1 Požiadavky na založenie podniku Pred začiatkom podnikania musí byť špecifikovaný predmet

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Sadzobník poplatkov a náhrad Slovenskej sporiteľne, a.s. Časť A) Pre obyvateľstvo. účinný od 1. augusta 2014

Sadzobník poplatkov a náhrad Slovenskej sporiteľne, a.s. Časť A) Pre obyvateľstvo. účinný od 1. augusta 2014 Akciová spoločnosť Tomášikova 48 832 37 Bratislava Sadzobník poplatkov a náhrad Slovenskej sporiteľne, a.s. účinný od 1. augusta 2014 Časť A) Pre obyvateľstvo Obyvateľstvom sa na účely tejto časti Sadzobníka

Mehr

SLOVENSKEJ AGENTÚRY PRE CESTOVNÝ RUCH

SLOVENSKEJ AGENTÚRY PRE CESTOVNÝ RUCH Slovenská agentúra pre cestovný ruch VÝROČNÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ AGENTÚRY PRE CESTOVNÝ RUCH ZA ROK 2005 V Banskej Bystrici dňa 10. apríla 2006 1/66 OBSAH 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 3 2. HLAVNÉ ČINNOSTI

Mehr

Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania Sprachkompetenz als Bestandteil des lebenslangen Lernens Language Competence

Mehr

SLOWAKISCHE TECHNISCHE UNIVERSITÄT BRATISLAVA. Slovenská Technická Univerzita Bratislava FAKULTÄT FÜR WERKSTOFFE UND TECHNOLOGIEN TRNAVA

SLOWAKISCHE TECHNISCHE UNIVERSITÄT BRATISLAVA. Slovenská Technická Univerzita Bratislava FAKULTÄT FÜR WERKSTOFFE UND TECHNOLOGIEN TRNAVA SLOWAKISCHE TECHNISCHE UNIVERSITÄT BRATISLAVA Slovenská Technická Univerzita Bratislava FAKULTÄT FÜR WERKSTOFFE UND TECHNOLOGIEN TRNAVA Materiálovotechnologická fakulta Trnava DISSERTATIONSARBEIT Dizertačná

Mehr

Pôrodná asistencia v krajinách EÚ

Pôrodná asistencia v krajinách EÚ Prešovská univerzita v Prešove Fakulta zdravotníckych odborov Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Prešove Pôrodná asistencia v krajinách EÚ Zborník príspevkov z odborného

Mehr

Europäische Netzwerke für psychische Gesundheit

Europäische Netzwerke für psychische Gesundheit Europäische Netzwerke für psychische Gesundheit Darstellung an Hand von Mental Health Europe Rita Donabauer Voraussetzung für psychische Gesundheit In Kontakt sein Kommunikation Teil eines sozialen Ganzen

Mehr

Universität Bielefeld, Fakultät für Gesundheitswissenschaften. Steinbeis-Hochschule Berlin Institute for Public Health and Healthcare

Universität Bielefeld, Fakultät für Gesundheitswissenschaften. Steinbeis-Hochschule Berlin Institute for Public Health and Healthcare komplette ezeichnung achelorstudiengang s- und management Weiterbildendes Fernstudienangebot: etriebliches smanagement Abschluss Studienort Adresse Internet Art Sem. erlin Alice Salomon Hochschule erlin

Mehr

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal Recenzovaný časopis Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Predseda vedeckej rady: doc.

Mehr

Dodatok č.3 k Sadzobníku poplatkov a náhrad Slovenskej sporiteľne, a.s.

Dodatok č.3 k Sadzobníku poplatkov a náhrad Slovenskej sporiteľne, a.s. Akciová spoločnosť Tomášikova 48 832 37 Bratislava Dodatok č.3 k Sadzobníku poplatkov a náhrad, a.s. účinnému od 1. januára 2014 účinný od 1. mája 2014 Časť A) Pre obyvateľstvo Obyvateľstvom sa na účely

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

KONZÍLIUM. Téma: XXI. Snem SLK. Časopis Slovenskej lekárskej komory. diskusia s ministrom zdravotníctva. slovenské zdravotníctvo aeú

KONZÍLIUM. Téma: XXI. Snem SLK. Časopis Slovenskej lekárskej komory. diskusia s ministrom zdravotníctva. slovenské zdravotníctvo aeú 05/07 Konzilium 16.11.2007 7:13 Stránka 1 KONZÍLIUM Časopis Slovenskej lekárskej komory Ročník VI. 5/2007 december diskusia s ministrom zdravotníctva Téma: XXI. Snem SLK slovenské zdravotníctvo aeú aktivity

Mehr

Zabezpečenie rovnováhy v národných politikách pre oblasť kontrolovaných látok

Zabezpečenie rovnováhy v národných politikách pre oblasť kontrolovaných látok Slovak Program prístupu ku kontrolovaným liekom Zabezpeče rovnováhy v národných politikách pre oblasť kontrolovaných látok Metodické pokyny k dostupnosti a prístupnosti kontrolovaných liekov Knižnica katalogizačných

Mehr

LANOVÁ DOPRAVA CESTOVN RUCH MANAÎMENT MARKETING. ROâNÍK XXXVI 4/ MGD Chopok Západ

LANOVÁ DOPRAVA CESTOVN RUCH MANAÎMENT MARKETING. ROâNÍK XXXVI 4/ MGD Chopok Západ LANOVÁ DOPRAVA CESTOVN RUCH MANAÎMENT MARKETING ROâNÍK XXXVI 4/2009 8MGD Chopok Západ Konečne zima! Hor sa na sneh, PistenBully! Je čo obdivovať! PistenBully ohnivočervený silák. Desaťročia je synonymom

Mehr

PRÁCA V RAKÚSKU ARBEITEN IN ÖSTERREICH ODPOVEDE NA OTÁZKY K PRACOVNÉMU PRÁVU, SOCIÁLNEMU ZABEZPEČENIU A DAŇOVÝM NÁLEŽITOSTIAM

PRÁCA V RAKÚSKU ARBEITEN IN ÖSTERREICH ODPOVEDE NA OTÁZKY K PRACOVNÉMU PRÁVU, SOCIÁLNEMU ZABEZPEČENIU A DAŇOVÝM NÁLEŽITOSTIAM Internationales Referat International Department PRÁCA V RAKÚSKU ODPOVEDE NA OTÁZKY K PRACOVNÉMU PRÁVU, SOCIÁLNEMU ZABEZPEČENIU A DAŇOVÝM NÁLEŽITOSTIAM ARBEITEN IN ÖSTERREICH ANTWORTEN AUF FRAGEN ZU ARBEITSRECHT,

Mehr

DISSERTATION. zur Erlangung des akademischen Grades Dr. phil. am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin

DISSERTATION. zur Erlangung des akademischen Grades Dr. phil. am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin Die Stiftungen in der zivilgesellschaftlichen Entwicklung und demokratischen Konsolidierung Tschechiens: Von der Samtenen Revolution bis zum EU-Beitritt DISSERTATION zur Erlangung des akademischen Grades

Mehr

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang TRAINING AND PRACTICE VOLUME 9. ISSUE 1-2/2011 NeleŠovKá, alena pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang Der Beitrag stellt eine Fortsetzung der kleinen Forschungsstudien

Mehr

Basisinformationen erstellt: Černáková Marta Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita

Mehr

DEUTSCH FÜRS STUDIUM UND FÜR STUDIENAF- ENTHALTE IM AUSLAND

DEUTSCH FÜRS STUDIUM UND FÜR STUDIENAF- ENTHALTE IM AUSLAND DEUTSCH FÜRS STUDIUM UND FÜR STUDIENAF- ENTHALTE IM AUSLAND Němčina pro studium a stáže v zahraničí Autorka: Jana Vyorálková Kurz je určen pro studenty, kteří chtějí vyjet na studijní či pracovní pobyt

Mehr

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január Misiologické info Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január R. Mazur: Bůh na cestě za člověkem P. Bargár: Misijná prax českých a slovenských cirkví vo svetle krízových

Mehr

Základy pracovného práva v Rakúsku

Základy pracovného práva v Rakúsku Základy pracovného práva v Rakúsku Grundsätze des österreichischen Arbeitsrechts in slowakischer Sprache Základy pracovného práva v Rakúsku Grundsätze des österreichischen Arbeitsrechts Slovenskí občania

Mehr

Téma: Nemecko turisticky atraktívne miesta

Téma: Nemecko turisticky atraktívne miesta Spracované pre potreby projektu Cesta k modernej škole, ktorý je realizovaný s podporou EÚ Téma: Nemecko turisticky atraktívne miesta Operačný program: OP Vzdelávanie Programové obdobie. 2007-2013 Prijímateľ:

Mehr

BERICHT ENERGIEBERATER-KURS. 20.11.2013 SPRÁVA ENERGY CONSULTANT KURZ. 20.11.2013 ENERGY CONSULTANT KURZ

BERICHT ENERGIEBERATER-KURS. 20.11.2013 SPRÁVA ENERGY CONSULTANT KURZ. 20.11.2013 ENERGY CONSULTANT KURZ ENERGY CONSULTANT KURZ Programm 10:00 Uhr: Ankunft Fachhochschule Burgenland, Campus Pinkafeld. 7423 Pinkafeld, Steinamangerstr. 21 10:15-10:45: Nearly Zero Energy Buildings. Kurzvortrag: EPBD- Ziele,

Mehr

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Témata 3. části pracovních listů pro společnou část maturitní. Školní rok 2016/2017

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Témata 3. části pracovních listů pro společnou část maturitní. Školní rok 2016/2017 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Témata 3. části pracovních listů pro společnou část maturitní zkoušky z NJ Školní rok 2016/2017 Pedagogické lyceum 25. Bildungssystem in

Mehr

4. CLUSTER-COMMUNITY-TREFFEN DER NATIONALEN CLUSTERPLATTFORMEN

4. CLUSTER-COMMUNITY-TREFFEN DER NATIONALEN CLUSTERPLATTFORMEN 4. CLUSTER-COMMUNITY-TREFFEN DER NATIONALEN CLUSTERPLATTFORMEN Europäisches Forum Alpbach 2013- Technologiegespräche 23.08.13 Prof. (FH) Dr. Katrin Bach Leiterin Department Lebensmittel- & Rohstofftechnologie

Mehr

S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v Detve za školský rok 2011/2012

S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v Detve za školský rok 2011/2012 2 S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v Detve za školský rok 2011/2012 Ing. Ján Melich riaditeľ školy 3 S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti,

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

Hamburg is Germany s Gateway to the World. Germany s preeminent centre of foreign trade and major hub for trade with the Baltic Sea region

Hamburg is Germany s Gateway to the World. Germany s preeminent centre of foreign trade and major hub for trade with the Baltic Sea region in million Euro International trading metropolis Hamburg is Germany s Gateway to the World. Germany s preeminent centre of foreign trade and major hub for trade with the Baltic Sea region 8. Foreign trade

Mehr

Horizont 2020: Das KMU-Instrument

Horizont 2020: Das KMU-Instrument Horizont 2020: Das KMU-Instrument Neuer Ansatz der EU zur Förderung von Innovation in KMU Dr. Uwe Schüssler Bayern Innovativ GmbH Nationale Kontaktstelle KMU für Bayern 19.11.2013 2013 Bayern Innovativ

Mehr

Auslandspraktika in Europa

Auslandspraktika in Europa Auslandspraktika in Europa Praktikumsstipendien für Studierende, Graduierte 8: Auszubildende im Gesundheitswesen GO Bildung und Kullu, Programm für lebenslanges lerner, Liebe Studierende. liebe Graduierte,

Mehr

Absolventi za bránami škôl. júl 07/2008. Práca s výchovným prostredím dieťaťa Pohľad starostu. Sme bohatší o novú skúsenosť.

Absolventi za bránami škôl. júl 07/2008. Práca s výchovným prostredím dieťaťa Pohľad starostu. Sme bohatší o novú skúsenosť. MESAČNÍK ÚSTREDIA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY A MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR Práca s výchovným prostredím dieťaťa Pohľad starostu PRÍBEH Sme bohatší o novú skúsenosť EURES Práca

Mehr

Gesund arbeiten in Brandenburg Betriebliche Gesundheitspolitik stärken

Gesund arbeiten in Brandenburg Betriebliche Gesundheitspolitik stärken 1 Gesund arbeiten in Brandenburg Betriebliche Gesundheitspolitik stärken Ideenwettbewerb im Rahmen des INNOPUNKT-Programms des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Brandenburg

Mehr

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCA Monika Jurisová

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCA Monika Jurisová 1 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCA 2002 Monika Jurisová 2 MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU Trnava, Pavlínska 16 Odbor: Priemyselné inžinierstvo

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN

VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN Tento dokument vznikl v rámci projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Datum vytvoření: 23.11.2012 Ročník: 1.Nde Škola: SOU

Mehr

Vorlage zur Dokumentation der täglichen Arbeitszeit

Vorlage zur Dokumentation der täglichen Arbeitszeit Monat/Jahr: Januar 2016 Fr, 01 0:00 Sa, 02 0:00 So, 03 0:00 Mo, 04 0:00 Di, 05 0:00 Mi, 06 0:00 Do, 07 0:00 Fr, 08 0:00 Sa, 09 0:00 So, 10 0:00 Mo, 11 0:00 Di, 12 0:00 Mi, 13 0:00 Do, 14 0:00 Fr, 15 0:00

Mehr

Insel Rügen Rostock-Laage

Insel Rügen Rostock-Laage und der -Flüge Rostock-Laage Zürich: März 2010 Sa 27/03/10 5:10 5:40 6:10 6:40 8:10 9:40 LH 1305 So 28/03/10 15:50 16:20 16:50 17:20 18:50 20:20 LH 1305 und der -Flüge Rostock-Laage Zürich: April 2010

Mehr

HEADLINE. Wirtschaftspolitik in Europa und die Rolle Österreichs. Bodo B. Schlegelmilch

HEADLINE. Wirtschaftspolitik in Europa und die Rolle Österreichs. Bodo B. Schlegelmilch HEADLINE Wirtschaftspolitik in Europa und die Rolle Österreichs Bodo B. Schlegelmilch In der globalen Wirtschaft spiel Österreich kaum eine Rolle Österreich ist ein wunderschönes Land (Wahlösterreicher!)

Mehr

Vorlage zur Dokumentation der täglichen Arbeitszeit

Vorlage zur Dokumentation der täglichen Arbeitszeit Monat/Jahr: Januar 2015 Do, 01 Fr, 02 Sa, 03 So, 04 Mo, 05 Di, 06 Mi, 07 Do, 08 Fr, 09 Sa, 10 So, 11 Mo, 12 Di, 13 Mi, 14 Do, 15 Fr, 16 Sa, 17 So, 18 Mo, 19 Di, 20 Mi, 21 Do, 22 Fr, 23 Sa, 24 So, 25 Mo,

Mehr

Socioterapeut metóda a nástroj socioterapie

Socioterapeut metóda a nástroj socioterapie II ročník, číslo 2 Apríl 2012 EDITORIÁL Mám rada svoj pokoj v duši. Dňom, kedy profesor Martin Rusnák, dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity oznámil, že odchádza z postu, môj

Mehr

Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia...

Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia... 1 Križovatky VI Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia... Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE

Mehr

Quartäre Bildung. Hochschulen im Weiterbildungsmarkt PROGRAMM

Quartäre Bildung. Hochschulen im Weiterbildungsmarkt PROGRAMM Quartäre Bildung Hochschulen im Weiterbildungsmarkt PROGRAMM TAGUNG Mittwoch/Donnerstag, 19.-20. November 2008 das programm Quartäre Bildung Hochschulen im Weiterbildungsmarkt Der Stifterverband hat 2008

Mehr

NĚMECKÁ HUDBA Ludwig van Beethoven

NĚMECKÁ HUDBA Ludwig van Beethoven NĚMECKÁ HUDBA Ludwig van Beethoven Leben: Ludwig van Beethoven wurde am 17. Dezember 1770 in Bonn geboren und ist am 26. März 1827 in Wien gestorben. Sein Großvater war Hofkapellmeister und sein Vater

Mehr

The German professional Education System for the Timber Industry. The University of Applied Sciences between vocational School and University

The German professional Education System for the Timber Industry. The University of Applied Sciences between vocational School and University Hochschule Rosenheim 1 P. Prof. H. Köster / Mai 2013 The German professional Education System for the Timber Industry The University of Applied Sciences between vocational School and University Prof. Heinrich

Mehr

Slovenské pracovné právo Slowakisches Arbeitsrecht

Slovenské pracovné právo Slowakisches Arbeitsrecht Gewerkschaftsbünde Slovenské pracovné právo Slowakisches Arbeitsrecht JUDr. Zdena Dvoranová Jurist OZECH Wien, 16. 3. 2010 Pramene pracovného práva Rechtsquellen des Arbeitsrechts Ústava SR, Zákonník práce

Mehr

Netzwerk-Mitgliedsregionen. Member regions of the network. In Armenia: Sunik Region Goris Hospital, Goris

Netzwerk-Mitgliedsregionen. Member regions of the network. In Armenia: Sunik Region Goris Hospital, Goris Member regions of the network In Armenia: Sunik Region Goris Hospital, Goris Netzwerk-Mitgliedsregionen In Armenien: Sunik Region Goris Hospital, Goris In Austria: Carinthia Amt der Kärntner Landesregierung

Mehr

Die Strategischen Begleitgruppe Gesundheit (SBG Gesundheit) der Euregio Maas-Rhein

Die Strategischen Begleitgruppe Gesundheit (SBG Gesundheit) der Euregio Maas-Rhein Die Strategischen Begleitgruppe Gesundheit (SBG Gesundheit) der Euregio Maas-Rhein Dr. K. H. Feldhoff Leiter des Gesundheitsamtes Kreis Heinsberg Deutschland Sprecher der Strategischen Begleitgruppe Maastricht,

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Reálie ČR a německy mluvících zemí Autor: Mgr. Daniela Emmertová

Mehr

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE 1 PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA PROFIL WINCOTT PEOPLE Franchise 0/0/0/50 Ak chcete podnikať pod značkou dynamickej spoločnosti... Falls Sie unter der Marke einer dynamischen Gesellschaft unternehmerisch

Mehr