Bezoekersgids Guide du visiteur Visitors Guide Besucherbroschüre

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Bezoekersgids Guide du visiteur Visitors Guide Besucherbroschüre"

Transkript

1 Bezoekersgids Guide du visiteur Visitors Guide Besucherbroschüre

2 Gustave Van de Woestyne De slapers Les dormeurs The Sleepers Die Schläfer, 1918 KMSKA Sabam

3 De Modernen Kunst in de Groote Oorlog Voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog suggereerden de futuristische werken van Jules Schmalzigaug vooruitgang, snelheid en techniek. Rik Wouters kunst was een ode aan levenslust en -kracht. De oorlog zorgt echter voor een schok. Deze expo toont hoe die schok voelbaar is in kunst en literatuur tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog. Sommige kunstenaars en schrijvers vluchten naar Nederland en Groot-Brittannië en komen daar in contact met buitenlandse bewegingen. Anderen proberen het leven aan en achter de frontlinie vorm te geven. Aan de hand van zes centrale figuren Rik Wouters, Emile Verhaeren, Cyriel Buysse, André de Ridder, Jules Schmalzigaug en Paul van Ostaijen roept de expo een beeld op van wat de oorlog voor kunstenaars betekende. Kunst in de Groote Oorlog maakt deel uit van de reeks De Modernen in de Koningin Fabiolazaal en is een organisatie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en de Provincie Antwerpen. De expo werd gemaakt in samenwerking met het Letterenhuis Antwerpen en het Provinciaal Museum Emile Verhaeren. We dragen de tentoonstelling op aan Marleen Van Ouytsel, directrice van het Vredescentrum Antwerpen en initiatiefneemster van Antwerpen Marleen, die mee aan de wieg stond van De Modernen. Kunst in de Groote Oorlog, overleed op 3 juli Les Modernes L art pendant la Grande Guerre Avant que n éclate la première guerre mondiale, les œuvres futuristes de Jules Schmalzigaug suggèrent le progrès, la vitesse et la technique. L art de Rik Wouters est une ode à la joie et la force de vivre. La guerre va causer une véritable onde de choc. Cette exposition montre l impact de la guerre sur l art et la littérature pendant et peu après la Première Guerre mondiale. Certains artistes et écrivains s exilent aux Pays-Bas et en Grande- Bretagne, où ils entrent en contact avec les mouvements artistiques étrangers. D autres tentent de rendre la vie sur le front et en arrière de la ligne de feu. L exposition montre ce que signifia la guerre pour six artistes: Rik Wouters, Emile Verhaeren, Cyriel Buysse, André de Ridder, Jules Schmalzigaug et Paul van Ostaijen. L art pendant la Grande Guerre s inscrit dans la série d expositions Les Modernes à la Koningin Fabiolazaal organisée par le Musée Royal des Beaux-Arts d Anvers (KMSKA) et la Province d Anvers en collaboration avec la Letterenhuis d Anvers et le Musée Provincial Emile Verhaeren. L exposition est dédiée à Marleen Van Ouytsel, directrice du Vredescentrum Antwerpen et initiatrice du projet Anvers Marleen, qui a porté le projet L art pendant la Grande Guerre sur les fonts baptismaux, est décédée le 3 juillet The Moderns Art During the Great War In the years prior to world war i, the futurist work of Jules Schmalzigaug evoked a sense of progress, speed and technological innovation. The art of Rik Wouters was a celebration of vitality and joie de vivre. But then came the shock of war. This exhibition illustrates the profound impact of this event and its aftermath on art and literature in Belgium. Some artists and writers fled to the Netherlands and Britain, where they came into contact with foreign movements. Others tried to capture life behind or on the frontline. The exhibition is conceived around six central characters: Rik Wouters, Emile Verhaeren, Cyriel Buysse, André de Ridder, Jules Schmalzigaug and Paul van Ostaijen. It explores how they were affected as individuals and artists by the Great War. Art During the Great War is part of a series of exhibitions on The Moderns at Koningin Fabio- 3

4 lazaal (KFZ) in Antwerp, organised by the Royal Museum of Fine Arts Antwerp (KMSKA) and the Province of Antwerp in collaboration with the House of Literature Antwerp and the Provincial Museum Emile Verhaeren. The exhibition is dedicated to Marleen Van Ouytsel, former Director of the Antwerp Peace Centre and the driving force behind Antwerp s World War I centenary programme. Marleen, who also helped conceive this exhibition on Art During the Great War, passed away on 3 July Jozef Cantré De dichter Karel van de Woestijne Le poète Karel van de Woestijne The Poet Karel van de Woestijne Der Dichter Karel van de Woestijne KMSKA Die Modernen. Kunst im Großen Krieg Vor Ausbruch des 1. Weltkriegs, des Großen Kriegs, beschworen die futuristischen Arbeiten eines Jules Schmalzigaug den Glauben an Fortschritt, Tempo und Technik. Die Kunst von Rik Wouters wiederum war eine Ode an Lebensfreude und Lebenskraft. Der Krieg verursachte jedoch einen Schock. Die Ausstellung zeigt auf, wie sich dieser Schock während und kurz nach dem Krieg auf Kunst und Literatur auswirkte. Einige belgische Künstler und Schriftsteller flüchteten nach Holland und Großbritannien und kamen dort in Kontakt mit internationalen Kunstund Literaturströmungen. Andere versuchten, ihrem Leben hinter der Front Sinn zu verleihen. Die Ausstellung vermittelt einen Eindruck davon, was der Krieg für sechs exemplarische Persönlichkeiten bedeutete. Im Einzelnen handelt es sich um Rik Wouters, Emile Verhaeren, Cyriel Buysse, André de Ridder, Jules Schmalzigaug und Paul van Ostaijen. Kunst im Großen Krieg ist in die Ausstellungsreihe Die Modernen im Königin Fabiolasaal eingebunden. Organisatoren sind das Königliche Museum für Schöne Künste Antwerpen (KMSKA) und die Provinz Antwerpen in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus (Letterenhuis) Antwerpen und dem Provinzialen Museum Emile Verhaeren. Die Ausstellung ist Marleen Van Ouytsel gewidmet, der ehemaligen Direktorin des Friedenszentrums (Vredescentrum) Antwerpen und Initiatorin der Veranstaltungsreihe Antwerpen Marleen, die mit an der Wiege der Ausstellung stand, ist am 3. Juli 2014 verstorben. Kunst in de Groote Oorlog is een verhaal over kunstenaars die alles moeten achterlaten, maar dankzij de gastvrijheid van buurlanden en de inspanningen van auteurs en kunstliefhebbers als Paul Gustave Van Hecke, Cyriel Buysse of Paul Buschmann, toch kunnen werken. Door internationale contacten slagen ze er zelfs in hun kunst te verrijken. Het maakt hen ook bekender in het buitenland. Dat geldt evenzeer voor de thuisblijvers wiens werk over de grenzen wordt meegevoerd, letterlijk of via vertalingen. In De Tijd, een Nederlandse krant, verscheen op 18 juni 1917: Eigenaardig is hierbij op te merken, dat ons uit Engeland wordt toegezonden een keurboekje Vlaamsche poezie in t Engelsch vertaald. 4

5 In de inleiding wordt gulweg erkend, dat men van de Vlaamsche kunst dezer dagen nog minder afwist dan van de Chineesche litteratuur, ofschoon zo vlakbij zulke heerlijke taalkunst bloeide... Werk van onder andere Karel van de Woestijne wordt opgenomen in deze bloemlezing. Van de Woestijne blijft tijdens de oorlog grotendeels in België, maar krijgt op die manier naam in het Engelse taalgebied. Zijn schilderende broer Gustave komt via Nederland in Wales terecht bij de zussen Davies, die een uitzonderlijke verzameling impressionisten hebben vergaard. Ook Emile Verhaeren komt er in het najaar van 1914 op bezoek. Daarna verblijft Gustave Van de Woestyne in Londen, waar Paul Buschmann, later hoofdconservator van het KMSKA, al in 1914 een hoofdartikel in het tijdschrift The Studio had gepubliceerd over de vele kunstenaars-vluchtelingen in Groot- Brittannië, o.a. over Emile Claus, Valerius De Saedeleer, Charles Mertens, Emile Vloors, Constant Permeke en Hippolyte Daeye. Daeye zag overigens later in Londen in de Mansard Gallery de tentoonstelling Exhibition of French Art en maakte daar kennis met het werk van Amedeo Modigliani. Jakob Smits blijft in België. Hij laat het schilderen om zich in te zetten voor het Comité voor hulpverlening en voedselvoorziening van het canton Mol. Zijn naoorlogse landschappen zijn haast een reflectie op de oorlogstijd. In Antwerpen is de avant-garde actief rond Paul van Ostaijen, met de broers Oscar en Floris Jespers als spilfiguren. Ook Jozef Peeters en Edmond Van Dooren blijven in de stad. Zij delen in 1917 met Paul Joostens en Jan Kiemeneij een atelier in de Wijngaardstraat. L art pendant la Grande Guerre, c est l histoire d artistes qui durent tout abandonner, mais purent continuer à travailler grâce à l hospitalité de pays voisins et les efforts d écrivains et amateurs d art comme André de Ridder, Paul Gustave Van Hecke, Cyriel Buysse, Paul Buschmann. Les contacts internationaux que nouèrent ces artistes leur permirent même d enrichir leur art. Ils sont donc souvent mieux connus à l étranger, comme d ailleurs ceux qui restèrent en Belgique et dont les œuvres voyagèrent par-delà les frontières, au propre et au figuré par le biais de traductions. On pouvait lire dans l édition du 18 juin 1917 du journal néerlandais De Tijd: «Il faut noter qu un petit recueil de poésie flamande traduit en anglais nous a été envoyé d Angleterre. Il y est honnêtement reconnu en introduction que l on connaît moins ces jours l art flamand que la littérature chinoise, alors qu une délicieuse littérature est produite dans un pays voisin...» Le recueil contient notamment des textes de Karel van de Woestijne. Van de Woestijne passa la plus grande partie de la guerre en Belgique mais se fit un nom dans les pays de langue anglaise. Son frère peintre Gustave arrive via les Pays- Bas au Pays de Galle chez les sœurs Davies, qui ont réuni une belle collection d impressionnistes et reçoivent Emile Verhaeren à l automne Gustave Van de Woestyne séjourne ensuite à Londres, où Paul Buschmann, futur conservateur du KMSKA, a écrit dès 1914 dans la revue The Studio un grand article consacré aux nombreux artistes exilés en Grande-Bretagne. Emile Claus, Valerius De Saedeleer, Charles Mertens, Emile Vloors, Constant Permeke et Hippolyte Daeye qui visite à Londres l Exhibition of French Art à la galerie Mansard et y découvre l œuvre d Amedeo Modigliani. Jakob Smits reste en Belgique. Il abandonne un temps la peinture pour travailler pour le Comité d assistance et d approvisionnement du canton de Mol. Ses paysages d après-guerre constituent une réflexion sur les années de guerre. À Anvers, l avant-garde est active autour de Paul van Ostaijen et des frères Oscar et Floris Jespers. Jozef Peeters et Edmond Van Dooren restent aussi dans la ville et partagent en 1917 un atelier à la Wijngaardstraat avec Paul Joostens et Jan Kiemeneij. 5

6 Art During the Great War tells the story of artists who were forced to flee Belgium because of the war, but were nonetheless able to continue to work thanks to the hospitality of neighbouring countries and the efforts of authors and art enthusiasts such as André de Ridder, Paul Gustave Van Hecke, Cyriel Buysse and Paul Buschmann. As a matter of fact, their exile and resulting international contacts opened up new horizons that enhanced their work and helped promote it abroad. The exodus also benefited those who stayed at home, as it opened doors for their work to be exported, be it physically or in the shape of translations. De Tijd, a Dutch newspaper, asserted the following on 18 June 1917: How extraordinary that we were sent from across the Channel a small book of exquisite Flemish poetry in English translation. The introduction frankly concedes that the contemporary Flemish letters were less well-known than even Chinese literature, while the literary arts were flourishing so nearby... The anthology includes work by, among others, Karel van de Woestijne. He stayed in Belgium for much of the war, yet, through this publication, gained some fame in the Anglo-Saxon world. His brother, the painter Gustave Van de Woestyne, fled to the Netherlands and on to Wales, where he became acquainted with the Davies Sisters, owners of an exceptional collection of Impressionist art. Emile Verhaeren paid a visit to Gustave in Wales in the spring of Later, Gustave moved to London, where Paul Buschmann, the future chief conservator of KMSKA, had already published a lead article in a 1914 issue of The Studio on the many refugee artists who had sought abode in the UK. The list included Emile Claus, Valerius De Saedeleer, Charles Mertens, Emile Vloors, Constant Permeke, and Hippolyte Daeye, who was introduced to the work of Amedeo Modigliani when he visited the Exhibition of French Art at London s Mansard Gallery. Jakob Smits stayed in Belgium. He temporarily abandoned painting in order to devote himself fully to working for the Committee for Assistance and Food Supply in the District of Mol. His post-war landscapes may be seen as a reflection on the war years. In Antwerp, the avant-garde circle around Paul van Ostaijen included the brothers Oscar and Floris Jespers. Jozef Peeters and Edmond Van Dooren also remained in the city. In 1917, they shared a studio in Wijngaardstraat with Paul Joostens and Jan Kiemeneij. Kunst im Großen Krieg erzählt die Geschichte von Künstlern und Schriftstellern, die in Belgien alles hinter sich lassen mussten, aber dank der Gastfreundlichkeit belgischer Nachbarländer und der Unterstützung von Schriftstellern und Kunstliebhabern wie André de Ridder, Paul Gustave Van Hecke, Cyriel Buysse oder Paul Buschmann dennoch weiter ihrer Berufung leben konnten. Die internationalen Kontakte bereicherten sogar ihr Schaffen und sie wurden im Ausland bekannt ebenso wie daheimgebliebene Schriftsteller, deren Werke die Exilanten mitnahmen und die teilweise übersetzt wurden. In der niederländischen Zeitung De Tijd erschien am 18. Juni 1917 ein Artikel, aus dem wir hier einen Auszug wiedergeben: Hier muss erwähnt werden, dass uns aus England ein Büchlein mit einer Auswahl flämischer, ins Englische übersetzter Poesie zugesandt wurde. In der Einleitung wird bereitwillig zugegeben, dass man die flämische noch weniger kannte als die chinesische Literatur, obwohl ganz in der Nähe eine solch herrliche Sprache blüht... Das Bändchen enthielt auch Gedichte von Karel van de Woestijne. Van de Woestijne verbrachte den größten Teil des Kriegs in Belgien, aber erwarb sich so auch im englischen Sprachgebiet einen Namen. Sein malender Bruder Gustave erreichte über die Niederlande Wales und wohnte bei den Schwestern Davies, die eine außergewöhnliche Sammlung impressionistische Gemälde zusammengetragen hatten. Im Herbst 1914 bekamen sie Besuch von Emile Verhaeren. Anschließend hielt sich Gustave Van de Woestyne in London auf. Dort hatte Paul Buschmann, später Hauptkonservator des KMSKA, bereits 1914 in The Studio einen Leitartikel über die vielen Exilkünstler in Großbritannien veröffentlicht, darunter Emile Claus, Valerius De Saedeleer, Charles Mertens, Emile Vloors, Constant Permeke und Hippolyte Daeye. Daeye besuchte übrigens später in London die Ausstellung Exhibition of French Art in der Mansard Galley und machte dort mit Werken von Amedeo Modigliani Bekanntschaft. Jakob Smits dagegen blieb in Belgien. Er ließ das Malen, um sich für den Ausschuss für Hilfeleistung und Lebensmittelversorgung des Kantons Mol einzusetzen. Seine nach dem Krieg entstandenen Landschaften können als Reflexion des Krieges gedeutet werden. In Antwerpen scharte sich die Avantgarde, darunter die Brüder Oscar und Floris Jespers, um Paul van Ostaijen. Auch Jozef Peeters und Edmond Van Dooren hatten sich zum Bleiben entschlossen und teilten sich 1917 mit Paul Joostens und Jan Kiemeneij ein Atelier an der Wijngaardstraat. 6

7 Emile Verhaeren Sint-Amands Rouen 1916 Tijdens de Eerste Wereldoorlog speelt Emile Verhaeren met verve zijn rol als grote dichter van het kleine en moedige België. Geschokt door de Duitse inval op het neutrale België schaart hij zich onmiddellijk aan de zijde van koning Albert en de Belgische troepen. Vanuit Groot-Brittannië, en later vanuit Frankrijk, is hij actief als nooit tevoren: zijn lezingen, voorstellingen en publieke evenementen volgen elkaar op. Op uitnodiging van koning Albert brengt hij zelfs twee bezoeken aan het IJzerfront. Door de oorlog ondergaat Verhaeren een totale transformatie: in plaats van de verheven poëet die geloofde in de toekomst en verbondenheid van de mensheid begint hij oorlogspoëzie te schrijven. In zijn teksten evoceert hij de Groote Oorlog en hemelt hij het verzet van de Belgische troepen op. Tegelijk haalt hij ook scherp uit naar het oorlogszuchtige Duitsland. De titels van zijn bundels spreken voor zich: La Belgique sanglante (1915), Parmi les cendres. La Belgique dévastée (1915), Le Crime allemand (1915), Villes meurtries de Belgique (1916) en Les Ailes rouges de la guerre (1916). Verhaeren gaat volledig op in zijn rol en wordt zo de gevangene van zijn eigen oorlogsdiscours. Hij verbreekt niet alleen de banden met zijn Duitstalige vrienden, zoals de Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig, maar ook met zijn vooroorlogse pacifistische vrienden als de Franse schrijver Romain Rolland. De tragische dood van Verhaeren, die eind november 1916 op een rijdende trein wilde springen in het station van Rouen, sluit deze bewogen periode af, maar het beeld van de grote patriottische dichter blijft. Emile Verhaeren en koningin Elisabeth uit L Illustration, december

8 Emile Verhaeren Sint-Amands Rouen 1916 Emile Verhaeren tient avec verve son rôle de grand poète de la petite et vaillante Belgique pendant la Première Guerre mondiale. Choqué par l invasion allemande du territoire neutre de Belgique, il se range d emblée du côté du roi Albert et des troupes belges. Exilé en Grande-Bretagne puis en France, il est plus jamais actif, enchaînant conférences, représentations et manifestations publiques. Il se rend même deux fois sur le front de l Yser à la demande du roi Albert. La guerre a métamorphosé Verhaeren: le poète jusque là inspiré par sa foi en l avenir et la solidarité humaine commence à écrire des poèmes de guerre. Il évoque dans son texte la Grande Guerre et encense les troupes belges pour leur résistance face à l assaillant. Il fustige également l Allemagne belliqueuse. Les titres de ses recueils en disent long: La Belgique sanglante (1915), Parmi les cendres. La Belgique dévastée (1915), Le Crime allemand (1915), Villes meurtries de Belgique (1916), Les Ailes rouges de la guerre (1916). Verhaeren entre totalement dans son rôle et se laisse piéger par ses propres discours va-t-en-guerre. Il rompt tout lien non seulement avec ses amis germanophones comme l écrivain autrichien Stefan Zweig, mais aussi avec ses amis pacifistes d avant-guerre comme l écrivain français Romain Rolland. Sa mort tragique fin novembre 1916 dans la gare de Rouen clôture une période mouvementée, mais Emile Verhaeren conserve son image de grand poète patriotique. Emile Verhaeren Sint-Amands Rouen 1916 During World War I, Emile Verhaeren fulfilled his role as pre-eminent poet of the small but brave Kingdom of Belgium with a great deal of verve. Outraged by the German violation of Belgium s neutral status, he quickly set out to support the cause of King Albert and the Belgian armed forces, first from Britain, later from France. In a frenzy of activity, he took part in innumerable lectures, presentations and public events. On King Albert s invitation, he even paid two visits to the Yser frontline. The war totally transformed Verhaeren s poetry, as his focus shifted from an exalted belief in the future and the connectedness of humanity to the harsh reality of armed conflict. He wrote evocations of the Great War and eulogies for Belgium s fighting men, as well as condemnations of Germany s belligerence. The titles of his wartime collections speak for themselves: La Belgique sanglante (1915), Parmi les cendres. La Belgique dévastée (1915), Le Crime allemand (1915), Villes meurtries de Belgique (1916), and Les Ailes rouges de la guerre (1916). Verhaeren was so committed to his role that he became a prisoner of his own war-inspired discourse. He severed all ties with not just his pre-war German-speaking friends, like the Austrian author Stefan Zweig, but also pacifists such as the French writer Romain Rolland. Verhaeren died in late November 1916 after a tragic accident at Rouen railway station. It marked the end of a turbulent couple of years that earned him the enduring image of Belgium s great patriotic poet. Emile Verhaeren Sint-Amands Rouen 1916 Im 1. Weltkrieg spielt Emile Verhaeren mit Verve seine selbst gewählte Rolle als Dichter des kleinen, mutigen Belgiens. Er ist über den Einmarsch der Deutschen entsetzt und ergreift unverzüglich Partei für König Albert I. und die belgischen Armee. In Großbritannien und später Frankreich ist er, mehr noch als zuvor, unermüdlich tätig. Die Lesungen, Vorstellungen und öffentlichen Veranstaltungen folgen einander auf dem Fuß. Auf Einladung von Albert I. besucht er auch zwei Mal die Yserfront. Der Krieg hat Verhaeren gewandelt. Anstelle erhabener Literatur, die seinem Zukunftsglauben und seinem Glauben an die Verbundenheit aller Menschen Ausdruck verlieh, schreibt er nun Kriegsgedichte. In seinen Texten über den Großen Krieg preist er den Widerstand der belgischen Soldaten. Gleichzeitig geht er scharf mit dem kriegslüsternen Deutschland ins Gericht. Die Titel seiner Gedichtsammlungen sprechen für sich. Sie lauten La Belgique sanglante (Blutendes Belgien) (1915), Parmi les cendres. La Belgique dévastée (Zwischen der Asche. Das verwüstete Belgien) (1915), Le crime allemand (Das deutsche Verbrechen) (1915), Villes meurtries de Belgique (Belgiens Totenstädte) (1916) und Les Ailes rouges de la guerre (Die roten Schwingen des Krieges) (1916). Verhaeren geht vollständig in seiner Rolle auf und wird zum Gefangenen seines eigenen Kriegs- Diskurses. Er bricht nicht nur mit seinen deutschsprachigen Freunden wie dem Österreicher Stefan Zweig, sondern auch mit seinen pazifistischen Freunden aus Vorkriegszeiten wie dem französischen Schriftsteller Romain Rolland. Ende November 1916 stürzt Verhaeren im Bahnhof von Rouen unter einen Zug und stirbt. Das Ende eines dramatischen Lebens aber die Erinnerung an einen großen vaterländischen Dichters blieb bewahrt. 8

9 André de Ridder Antwerpen 1888 Borgerhout 1961 Na de val van Antwerpen in 1914 wijkt de schrijver-criticus André de Ridder uit naar Nederland, waar hij zich voor de legerdienst aanmeldt. Hij wordt echter afgekeurd en wordt leraar aan het Belgisch Atheneum in Amsterdam. Hij zal vier en een half jaar in het vrije Nederland blijven, bezoekt er musea en tentoonstellingen en ontdekt er diverse avant-gardistische stromingen. De Ridder ontmoet in Nederland schilders zoals Charley Toorop, maar ook kunstenaars in ballingschap als Marc Chagall en Henri Le Fauconnier en zijn goede schildersvrienden Gustave De Smet en Frits Van den Berghe. Via de Belgische Moderne Kunstkring Open Wegen tracht De Ridder de vooruitgang van de moderne kunst te bevorderen. Jules Schmalzigaug en Rik Wouters hadden zich bereid verklaard om tot deze groep toe te treden, maar overlijden beiden voor de vereniging goed en wel van wal steekt. Voor Open Wegen organiseert De Ridder in kunstzaal Heystee-Smit in Amsterdam een tentoonstelling van Gustave De Smet en Frits Van den Berghe. Daarnaast schrijft hij voor diverse bladen en geeft hij tal van lezingen over kunst en literatuur. Hij is mede-oprichter van het IJzerfonds, een fonds om Vlaamse literaire werken in Nederland bekend te maken en werkt mee aan De Vlaamse Stem, een blad van de uitgeweken Vlamingen. In februari 1919 keert De Ridder terug om een jaar later samen met Paul Gustave Van Hecke de kunsthandel Sélection in Brussel op te richten die werk aanbiedt van Henri Le Fauconnier, Amedeo Modigliani, Floris Jespers en vele anderen. Redactie en administratie van De Vlaamse Stem in Amsterdam, 1915, Collectie Letterenhuis, Antwerpen 9

10 André de Ridder Anvers 1888 Borgerhout 1961 Après la chute d Anvers en 1914, l écrivain et critique littéraire André de Ridder s exile aux Pays- Bas où il tente de s engager dans l armée. Mais il est réformé et prend un poste de professeur à l Athénée belge d Amsterdam. Il réside quatre ans et demi aux Pays-Bas libre, où il visite toutes sortes de musées et d expositions et découvre divers courants artistiques d avant-garde. Il fait la connaissance de peintres néerlandais comme Charley Toorop, mais aussi d artistes en exil comme Marc Chagall et Henri Le Fauconnier et il retrouve ses bons amis peintres Gustave De Smet et Frits Van den Berghe. De Ridder tente de promouvoir l art moderne par l intermédiaire du cercle belge Open Wegen. Jules Schmalzigaug et Rik Wouters se sont déclarés disposés à rejoindre ce groupe, mais l un et l autre meurent avant que le cercle ne prenne vraiment forme. De Ridder organise pour cette union une exposition de Gustave De Smet et Frits Van den Berghe à la salle d art Heystee-Smit d Amsterdam. Il écrit en outre pour diverses revues et donne quantité de conférences sur l art et la littérature. Il est aussi cofondateur aux Pays-Bas du IJzerfonds, une fondation conçue pour faire connaître les œuvres littéraires flamandes aux Pays-Bas. Il collabore à De Vlaamse Stem, une revue tenue par des Flamands en exil. De Ridder rentre en Belgique en février 1919 pour fonder un an plus tard avec Paul Gustave Van Hecke le commerce d art Sélection à Bruxelles, qui représente des artistes comme Henri Le Fauconnier, Amedeo Modigliani, Floris Jespers et bien d autres. de Ridder fled to the Netherlands, where he reported for military service. After being rejected, he became a teacher at the Belgian grammar school in Amsterdam. He would spend four and a half years in the Netherlands, during which time he visited a variety of museums and exhibitions, discovering various avant-garde art movements. De Ridder became acquainted not only with Dutch painters such as Charley Toorop, but also with exiled artists such as Marc Chagall and Henri Le Fauconnier. His circle of friends in Holland also included fellow-belgians and painters Gustave De Smet and Frits Van den Berghe. De Ridder was dedicated to promoting modern art through the Belgian modern art circle Open Wegen ( Open Roads ). Jules Schmalzigaug and Rik Wouters had committed themselves to joining the group, but both men died before its foundation. It was under the banner of Open Wegen that De Ridder organised an exhibition of work by Gustave De Smet and Frits Van den Berghe at the Heystee-Smit art hall in Amsterdam. De Ridder wrote for various magazines and he also presented numerous lectures on art and literature. He was a cofounder of the Yser Fund, which promoted Flemish literary work in the Netherlands. In addition, De Ridder was a contributor to De Vlaamse Stem ( The Flemish Voice ), a publication by exiled Flemings. In February 1919, he returned to Belgium where, together with Paul Gustave Van Hecke, he founded the Sélection gallery in Brussels, which would showcase work by Henri Le Fauconnier, Amedeo Modigliani, Floris Jespers and many others. die Niederlande, wo er sich zum Dienst an der Waffe anmeldet. Er wird abgelehnt und Lehrer am Belgischen Athenäum in Amsterdam. Viereinhalb Jahre bleibt er im neutralen Holland. Er besucht zahlreiche Museen und Ausstellungen und macht dort mit den unterschiedlichsten avantgardistischen Strömungen Bekanntschaft. André de Ridder begegnet dort nicht nur niederländischen Malern und Malerinnen wie Charley Toorop, sondern auch Exilkünstlern wie Marc Chagall und Henri Le Fauconnier sowie seinen Freunden Gustave De Smet und Frits Van den Berghe. Über die belgische Künstlervereinigung Open Wegen setzt sich de Ridder für die Förderung der zeitgenössischen Kunst ein. Jules Schmalzigaug und Rik Wouters hatten beschlossen, der Gruppe beizutreten, aber sterben noch bevor die Gruppe erste Erfolge verbuchen kann. De Ridder organisiert für Open Wegen im Ausstellungssaal Heystee-Smit in Amsterdam eine Ausstellung mit Gemälden von Gustave De Smet und Frits Van den Berghe. Außerdem schreibt er für mehrere Publikationen und hält zahlreiche Vorträge über bildende Kunst und Literatur. Weiter ist er in den Niederlanden Mitbegründer des Ijzerfonds (Yser-Fonds), der flämische Literatur in den Niederlanden bekannter machen soll. Er ist auch Mitarbeiter von De Vlaamse Stem, einer Zeitung von Exil-Flamen. Im Februar 1919 kehrt de Ridder nach Belgien zurück, wo er ein Jahr später gemeinsam mit Paul Gustave Van Hecke die Kunsthandlung Sélection in Brüssel gründet und Werke von Henri Le Fauconnier, Amedeo Modigliani, Floris Jespers und vielen anderen verkauft. André de Ridder AAntwerp 1888 Borgerhout 1961 fter the fall of Antwerp in 1914, author and critic André André de Ridder NAnvers 1888 Borgerhout 1961 ach der Kapitulation Antwerpens im Herbst 1914 flüchtet der Schriftsteller und Rezensent André de Ridder in 10

11 Cyriel Buysse Nevele 1859 Afsnee 1932 Cyriel Buysse trouwde in 1896 met de weduwe Nelly Tromp-Dyserinck uit Nederland en woonde in de winter in Den Haag en in de zomer op zijn landgoed in Afsnee, België. Net als op de schrijver Stijn Streuvels maakt de oorlog een grote indruk op hem, zoals blijkt uit de schetsen en novellen die hij bundelt in Oorlogsvisioenen (1915). Tijdens de Eerste Wereldoorlog verblijft Buysse grotendeels in Nederland, waar hij meewerkt aan diverse initiatieven om de soldaten aan het front te steunen. Voor de organisatie van Het boek van de soldaat / Le livre du Soldat Emile Verhaeren werkt er ook aan mee krijgt Buysse de leiding over het Haagse secretariaat. Zo organiseert hij de verzending van tal van boeken naar onder meer regimentsbibliotheken en hospitalen aan het front. In 1915 bezoekt hij Londen en Normandië, waar hij zijn zoon René die zich als vrijwilliger had gemeld ontmoet. In 1916 brengt Buysse een bezoek aan het Frans-Vlaamse frontgebied. Zijn indrukken schrijft hij neer in een reeks oorlogsreportages Achter het front, gepubliceerd in de Amsterdamse krant De Telegraaf. Een jaar later worden ze uitgegeven onder de titel Van een verloren zomer. Daarnaast werkt hij korte tijd mee aan De Vlaamse Stem. Zijn huis in Afsnee wordt in 1917 leeggeplunderd door de Duitsers. Na de oorlog keert Buysse terug naar Vlaanderen. La Belgique en Guerre, met bijdrage van Cyriel Buysse, 1918, Collectie Letterenhuis, Antwerpen 11

12 Cyriel Buysse Nevele 1859 Afsnee 1932 Cyriel Buysse, qui a épousé en 1896 la veuve néerlandaise Nelly Tromp-Dyserinck, vit l hiver à La Hague et l été dans la propriété familiale à Afsnee, Belgique. À l instar de l écrivain Stijn Streuvels, il est très marqué par la guerre, comme en témoignent les croquis et nouvelles qui forment son recueil Oorlogsvisioenen (Visions de guerre) de Pendant la Première Guerre mondiale, Buysse réside principalement aux Pays-Bas, où il participe à diverses initiatives de soutien aux soldats sur le front. Buysse prend la direction du secrétariat de La Hague pour le projet Het boek van de soldaat / Le livre du Soldat, auquel contribue également Emile Verhaeren. Il met ainsi sur pied l envoi de quantité de livres aux bibliothèques de régiments et aux hôpitaux sur le front. En 1915, il se rend à Londres et en Normandie, où il retrouve son fils René, qui s est porté volontaire. Buysse visite en 1916 le front franco-flamand. Il note ses impressions dans une série de reportages de guerre intitulés Achter het front qui paraissent dans le journal amsteldamois De Telegraaf et sont publiés un an plus tard sous le titre Van een verloren zomer. Il collabore aussi brièvement à la revue De Vlaamse Stem. Sa propriété d Afsnee est pillée par les Allemands en Il retourne en Flandre après la guerre. Cyriel Buysse Nevele 1859 Afsnee 1932 Cyriel Buysse, who had been married to the Dutch widow Nelly Tromp-Dyserinck since 1896, spent his winters in The Hague and his summers at the Buysse estate in Afsnee, Belgium. Like fellow author Stijn Streuvels, Buysse was deeply affected by the experience of war, as is apparent from the collected sketches and short stories in Oorlogsvisioenen ( War Visions, 1915). Buysse spent most of the war in the Netherlands, where he participated in various initiatives in support of the soldiers who were fighting at the front. He managed the administrative office of Het boek van de soldaat / Le livre du Soldat ( The Soldier s Book ) in The Hague, an initiative to which Emile Verhaeren also contributed. In this capacity, he organised the distribution of numerous books to regimental libraries and hospitals along the front. In 1915, he paid visits to London and Normandy, where he met his son René, an army volunteer. The following year, he visited the Franco-Flemish front, as documented in a number of war reports entitled Behind the Front and serialised in the Amsterdam daily De Telegraaf. The series would later be published as a book under the title Van een verloren zomer ( On a Summer Lost ). He also briefly collaborated on De Vlaamse Stem ( The Flemish Voice ). His home in Afsnee was pillaged by the Germans in 1917 before his return to Flanders after the war. Cyriel Buysse Nevele 1859 Afsnee 1932 Der Schriftsteller Cyriel Buysse, der 1896 die Witwe Nelly Tromp-Dyserinck, eine Niederländerin, geheiratet hatte, verbrachte die Winter zunächst in Den Haag und die Sommer auf dem Landgut der van Buysses im belgischen Afsnee. Ebenso wie der Schriftsteller Stijn Streuvels ist er tief beeindruckt vom Krieg. Das geht aus den Skizzen und Novellen in der Essay-Sammlung Oorlogsvisioenen (Kriegsvisionen) hervor, die 1915 erscheinen. Im 1. Weltkrieg hält Buysse sich vor allem in den Niederlanden auf und unterstützt von dort aus die belgischen Soldaten an der Front. Er übernimmt die Leitung des Haager Sekretariats der Organisation Het boek van de soldaat / Le livre du Soldat (Das Buch des Soldaten), an der auch Emile Verhaeren mitarbeitet. Diese Organisation schickt Bücher zu den Regimentsbibliotheken und den Lazaretts an der Front reist Buysse nach London und in die Normandie, wo er seinen Sohn René, der sich als Freiwilliger gemeldet hat, wiedersieht reist er an die französisch-belgischen Front. Seine Eindrücke hält er in einer Reihe von Kriegsreportagen fest, die unter dem Titel Hinter der Front in der Amsterdamer Zeitung De Telegraaf und ein Jahr später als Buch mit dem Titel Van een verloren zomer (Hinter einem verlorenen Sommer) herausgegeben werden. Eine Zeitlang verfasst er auch Beiträge für die Zeitschrift De Vlaamse Stem (Die flämische Stimme). Sein Haus in Afsnee wird 1917 von deutschen Soldaten geplündert. Nach dem Krieg kehrt Buysse nach Flandern zurück. 12

13 Jules Schmalzigaug Antwerpen 1882 Den Haag 1917 Jules Schmalzigaug leert in 1912 het futurisme kennen en vertrekt prompt naar Italië om zich er helemaal op toe te leggen. Hij breekt met traditie en experimenteert met kleur als lichtgevend of lichtopnemend. De werkelijkheid valt uit elkaar in kleurvlekjes die snelheid, licht en vorm oproepen. In mei 1914 stelt hij nog tentoon met de Italiaanse futuristen in Rome, maar in het najaar doet de oorlog hem naar Antwerpen terugkeren. Samen met zijn familie, die in Antwerpen een succesvolle koffiehandel had opgebouwd, gaat hij in Den Haag wonen. Schmalzigaug geeft er les aan de Ecole belge d art doméstique, waarvan hij één van de oprichters is. Hij spreekt nog over het futurisme en stelt zijn schilderijen tentoon, maar in zijn werk zal hij vanaf nu vooral aandacht besteden aan zijn kleurentheorie. Zijn manuscript La Panchromie vertrouwt hij toe aan Edith van Leckwijck, die les bij hem volgt en ook uit een familie van Antwerpse koffiebranders komt. Tijdens de jaren in Den Haag maakt Schmalzigaug hoofdzakelijk schetsen naar het leven. De strandgezichten van Scheveningen missen het experimentele karakter van de werken van voor de oorlog. Marthe Donas volgt een omgekeerd parcours. In Antwerpen heeft ze academie gevolgd, maar het is pas in 1917 in Parijs dat ze avant-gardekunstenaars als Fernand Léger en Alexander Archipenko leert kennen. Als lid van La Section d Or staat zij in de voorhoede. Marthe Donas is negenentwintig wanneer de oorlog uitbreekt. Zij vertrekt met haar familie naar Nederland nadat hun woning in Antwerpen is gebombardeerd. Via Goes gaat ze met haar zus naar Dublin, waar ze gaat werken in een glasraamatelier. Onlusten maken dat de zussen weer moeten vertrekken: haar zus naar Nederland en Marthe Donas via Engeland naar Parijs. Eind 1916 huurt ze een atelier in Montparnasse en een paar maanden later maakt zij haar eerste abstracte, kubistische werken. Jules Schmalzigaug Indruk van een danszaal Impression d une salle de dance Impression of a Dancing Room Eindruck eines Tanzsaals, 1914, KMSKA Sabam 13

14 Jules Schmalzigaug Anvers 1882 La Haye 1917 Jules Schmalzigaug a découvert le futurisme en 1912 à Paris et part en Italie pour s y consacrer entièrement. Il rompt alors avec la tradition et expérimente avec la couleur, qui donne et absorbe la lumière. La réalité se décompose en taches de couleurs qui suggèrent la vitesse, la lumière et la forme. Il expose encore avec les futuristes italiens à Rome en mai 1914, mais la guerre l incite à rentrer à Anvers à l automne. Il part vivre à La Haye avec sa famille, qui a bâti un florissant négoce de café à Anvers. Schmalzigaug enseigne à l Ecole belge d art domestique dont il est un des fondateurs. Il se réclame encore du futurisme et expose ses tableaux, mais va progressivement s intéresser davantage à ses théories des couleurs. Il confie son manuscrit La Panchromie à Edith van Leckwijck, qui est son élève et est elle aussi issue d une famille de torréfacteurs de café anversois. Pendant ses années à La Haye, Schmalzigaug produit essentiellement des croquis d après la vie. Ses vues des plages de Scheveningen n ont pas le caractère expérimental de ses œuvres d avant-guerre. Marthe Donas suit un parcours inverse. Elle a pris des cours à l Académie d Anvers mais ce n est qu en 1917 à Paris qu elle découvre les artistes d avant-garde comme Fernand Léger et Alexander Archipenko. Membre de La Section d Or, elle est à la pointe de l avantgarde. Marthe Donas a vingt-neuf ans lorsque la guerre éclate. Elle part aux Pays-Bas avec sa famille après le bombardement de leur maison d Anvers. Via Goes, elle s embarque avec sa sœur pour Dublin, où elle travaille dans un atelier de vitraux. Des troubles obligent les deux sœurs à s exiler à nouveau, sa sœur aux Pays-Bas et Marthe Donas à Paris, via l Angleterre. Elle loue un atelier à Montparnasse fin 1916 et réalise quelques mois plus tard ses premières œuvres abstraites cubistes. Jules Schmalzigaug Antwerp 1882 The Hague 1917 After discovering Futurism in Paris in 1912, Jules Schmalzigaug moved to Italy to devote himself entirely to this avant-garde art movement. He Marthe Donas Man en vrouw Le couple The Couple Paar 1920, KMSKA Sabam broke with tradition and began to experiment with colour as a reflector and absorbant of light. In so doing, he dissected reality into fields of colour that are suggestive of speed, light and form. In May 1914, he exhibited alongside the Italian Futurists in Rome, but the outbreak of war made him return to Antwerp in the autumn. Together with his family, who ran a successful coffee business in Antwerp, he moved to The Hague in the Netherlands, where he would teach at Ecole belge 14

15 d art doméstique, an institution he cofounded. He continued to promote Futurism and to exhibit his own paintings, but by now he was chiefly preoccupied with demonstrating his theory of colour. He entrusted his manuscript La Panchromie to Edith van Leckwijck, a former student of his and heiress to another family of coffee roasters from Antwerp. During his years in The Hague, Schmalzigaug mostly produced sketches from life. The beach views at Scheveningen lack the experimental streak of his earlier work. Marthe Donas followed the opposite pathway: a graduate from Antwerp s Fine Arts Academy, she only discovered avant-gardism in 1917 in Paris, through her acquaintance with artists such as Fernand Léger and Alexander Archipenko. As a member of La Section d Or, she found herself at the cutting edge of artistic innovation. Marthe Donas was twenty-nine when the First World War broke out. The Donas family moved to the Netherlands after their home in Antwerp had been shelled. Together with her sister, she travelled via Goes to Dublin, where she found a job in a stained-glass studio. After some unrest in the Irish capital, her sister returned to the Netherlands, while Marthe decided to travel to Paris via England. Towards the end of 1916 she rented a studio in Montparnasse and just a few months later she produced her first abstract Cubist paintings. Jules Schmalzigaug Antwerpen 1882 Den Haag 1917 Jules Schmalzigaug macht in 1912 in Paris Bekanntschaft mit dem Kubismus. Anschließend geht er nach Italien, um sich vollständig dieser Kunstströmung zu widmen. Er bricht mit der malerischen Tradition und experimentiert mit der Farbe, die Licht reflektiert und absorbiert. Die Wirklichkeit wird in Farbtupfer aufgesplittert, die Tempo, Licht und Formen suggerieren. Im Mai 1914 stellt er gemeinsam mit italienischen Futuristen in Rom aus, aber im Herbst zwingt der Krieg ihn zur Rückkehr nach Antwerpen. Zusammen mit seiner Familie, die in seiner Heimatstadt eine erfolgreiche Kaffeerösterei aufgebaut hat, flüchtet er nach Den Haag. Dort gibt Schmalzigaug Unterricht an der Ecole belge d art doméstique, die er mitgegründet hat. Er hält weiter Vorträge über den Futurismus und stellt seine Gemälde aus, aber im Mittelpunkt seines Wirkens steht für ihn nun die Farbentheorie. Sein Manuskript La Panchromie vertraut er Edith van Leckwijck an, einer seiner Studentinnen, die ebenfalls aus einer Antwerpener Kaffeerösterfamilie stammt. In den Haager Jahren macht Schmalzigaug vor allem figurative Skizzen. Die Strandansichten von Scheveningen weisen allerdings nicht mehr die experimentelle Kühnheit seiner Vorkriegswerke auf. Die belgische Malerin Marthe Donas hat den umgekehrten Weg zurückgelegt. In Antwerpen hatte sie die Kunstakademie besucht und lernt erst 1917 in Paris avantgardistische Künstler wie Fernand Léger und Alexander Archipenko kennen. Als Mitglied der Künstlergruppe La Section d Or wird sie zur ersten abstrakten Malerin Belgiens. Bei Kriegsausbruch ist Marthe Donas neunundzwanzig. Das Haus der Donas in Antwerpen wird bombardiert und die Familie flüchtet nach Holland. Über Goes reist Marthe mit ihrer Schwester nach Dublin weiter, wo sie in einem Glasmaleratelier arbeitet. Nach dem Osteraufstand 1916 verlassen sie und ihre Schwester Dublin: die Schwester kehrt in die Niederlande zurück und Marthe reist über England nach Paris. Ende 1916 mietet sie ein Atelier in Montparnasse und einige Monate später entstehen dort ihre ersten abstrakten, kubistischen Gemälde. 15

16 Rik Wouters Mechelen 1882 Amsterdam 1916 Al jong leert Rik Wouters hout snijden in het meubelatelier van zijn vader. Later volgt hij samen met zijn vriend Ernest Wijnants een opleiding beeldhouwen aan de Mechelse academie, en tot slot komt hij in de Brusselse academie terecht. Hij werkt vooral in klei maar gaat ook tekenen en schilderen. In de jaren net voor de oorlog gaat het goed met hem: hij woont in Bosvoorde en krijgt steeds meer succes en erkenning. Maar dan moet hij zich melden als soldaat. Rik Wouters was na de val van Antwerpen met zijn regiment in Nederland terechtgekomen in een interneringskamp in Amersfoort en daarna in Zeist. Ondertussen worden de hoofdpijnen, waaraan hij al sinds 1911 lijdt en die blijken te berusten op een gezwel, steeds erger. Jan van Nijlen, een dichter-essayist die naar Nederland was uitgeweken, schrijft aan hun bezorgde vriend Ary Delen hoe het met Rik gaat en hoe hij in Amersfoort blijft tekenen en schetsen: Op eene wandeling buiten de stad hadden wij het beest ontmoet: het was een reusachtig dier, een mastodont. En den volgende dag ging Rik er op uit om het te teekenen. Hij zal inderdaad twee schetsen maken van het varken dat ze gezien hadden. Riks vrouw Nel komt ook naar Nederland. Ze wonen een tijdje in Amersfoort in een huurkamer met een zwarte canapé, die ondanks zijn lelijkheid door Rik getekend wordt en een taal zal spreken die ontroert, aldus Jan Van Nijlen. De schilder ondergaat in Utrecht een eerste operatie aan de kaakholte, op 10 februari In maart verlaat hij het ziekenhuis en hij gaat weer aan het werk, maar genezen is hij niet. In juni huren Rik en Nel een woning in Amsterdam aan de 3de Kostverlorenkade. Hij gaat nog steeds naar de dokters in Utrecht en tekent onderweg vanuit de trein de medereizigers of een zicht op Amsterdam. Vanaf oktober 1915 wordt hij verder behandeld en geopereerd in Amsterdam. Ondanks alles blijft hij met een hartroerende koppigheid hopen, tot zijn allerlaatste Zelfportret met groene hoed. Een kanker aan de bovenkaak zal Rik uiteindelijk in 1916 vellen. Rik Wouters Zelfportret met groene hoed Autoportrait au chapeau vert Self Portrait in a Green Hat Selbstporträt mit grünem Hut, (1915), KMSKA 16

17 Rik Wouters Malines 1882 Amsterdam 1916 Rik Wouters apprend très jeune la sculpture sur bois dans l atelier d ébénisterie de son père. Il suit plus tard une formation de sculpteur à l Académie de Malines, avec son ami Ernest Wijnants, puis s inscrit à l Académie de Bruxelles. Il travaille surtout l argile mais se met aussi au dessin et à la peinture. Tout va bien pour lui avant la guerre; il vit à Bois-fort, connaît de plus en plus de succès et est reconnu comme artiste. Mais il est appelé sous les drapeaux. Après la chute d Anvers, Rik Wouters se retrouve avec son régiment aux Pays-Bas dans un camp d internement à Amersfoort, puis à Zeist. Les migraines causées par une tumeur dont il souffre depuis 1911 ne font qu empirer. Jan van Nijlen, un poète essayiste réfugié aux Pays-Bas, donne des nouvelles de Rik Wouters à leur ami commun Ary Delen, décrivant comment Rik continue malgré tout à dessiner à Amersfoort et produit par exemple deux croquis d un cochon: «Nous avons croisé la bête lors d une promenade hors de la ville. C était un animal énorme, un mastodonte. Rik entreprit de le dessiner dès le lendemain.» Sa femme Nel le rejoint aux Pays-Bas et le couple vit un temps à Amersfoort dans une chambre meublée, avec notamment un canapé noir que Rik dessine en dépit de sa laideur et qui «parlera un langage qui émeut», selon Jan Van Nijlen. Il subit une première opération du sinus maxiliaire le 10 février 1915 à Utrecht. Il quitte l hôpital en mars et se remet au travail, mais il n est pas guéri. En juin, Rik et Nel louent un logement à Amsterdam, au 3de Kostverlorenkade. Il se rend toujours chez le docteur à Utrecht et dessine dans le train ses compagnons de voyage ou une vue d Amsterdam. À partir d octobre 1915, il est traité et opéré à Amsterdam. En 17 dépit de tout, il conserve l espoir de guérison avec «une obstination émouvante», jusqu à son tout dernier Autoportrait au chapeau vert. Rik Wouters Mechelen 1882 Amsterdam 1916 Rik Wouters learnt the art of woodcutting as an apprentice in his father s furniture workshop. He went on to study sculpting, first at the Arts Academy in Mechelen, together with his friend Ernest Wijnants, and then at the Brussels Fine Arts Academy. Wouters worked mostly in clay, but he also liked to draw and paint. Things were going well for him in the years prior to the war: he was living comfortably in Bosvoorde and was enjoying growing fame and recognition. But then he was drafted into the army. After the fall of Antwerp, Wouters and his regiment ended up in Dutch internment camps, first in Amersfoort and then in Zeist. All the while, the chronic headaches that he had been suffering since 1911 were getting steadily worse. Doctors would later discover that they were caused by a facial cancer. Jan van Nijlen, a poet and essayist who had also emigrated to the Netherlands, corresponded with their worried mutual friend Ary Delen, informing him that, in spite of everything, Rik had kept on drawing, including two sketches of a pig: We came upon the animal during a walk outside town; it was huge, a mastodon. And the next day Rik returned to draw it. Rik s wife Nel also moved to the Netherlands. Together, they lived for some time in Amersfoort in a rented room with an unattractive black sofa, which Rik nonetheless drew. Jan Van Nijlen felt his drawing would speak a language that moves. On 10 February 1915 in Utrecht, Wouters had a first operation on his cheekbone. He left hospital the following month and returned to work, but he was by no means cured. In June, Rik and Nel moved to a rented home in Amsterdam, at 3de Kostverlorenkade. He continued to see his doctors in Utrecht, passing time on the train sketching fellow commuters or the fleeting views of Amsterdam. From October 1915, his treatment was continued in Amsterdam and a further operation followed. In spite of everything, he would keep on hoping that all would end well, right up to when he painted Self Portrait in a Green Hat, his final work. Rik Wouters Varken voor Amersfoort Cochon devant Amersfoort Swine in front of Amersfoort Schwein vor Amersfoort, (1915), KMSKA

18 Rik Wouters De zeug La truie The Sow Die Sau, (1915), KMSKA Mitreisende und Stadtansichten von Amsterdam. Im Oktober 1915 wird er in Amsterdam abermals operiert. Und trotz allem glaubt er weiter mit rührender Hartnäckigkeit an seine Heilung, wie sein letztes Gemälde Selbstporträt mit grünem Hut bezeugt. Rik Wouters Mechelen 1882 Amsterdam 1916 Schon in jungen Jahren erlernt Rik Wouters in der Möbelwerkstatt seines Vaters die Kunst der Holzschnitzerei. Später absolviert er gemeinsam mit seinem Freund Ernest Wijnants an der Mechelner Kunstakademie eine Ausbildung zum Bildhauer und studiert anschließend an der Brüsseler Akademie. Er arbeitet vor allem mit Ton, zeichnet und malt aber auch. In den Jahren vor dem Krieg ist das Schicksal ihm günstig gesinnt: Er wohnt in Bosvoorde/Boitsfoort bei Brüssel und bekommt erste Anerkennung als Künstler. Aber dann wird er zum Kriegsdienst eingezogen. Nach der Kapitulation Antwerpens im Oktober 1914 wird sein Regiment von den Deutschen umzingelt und Wouters desertiert in die Niederlande. Er wird in Amersfoort und anschließend in Zeist interniert. Inzwischen werden seine Kopfschmerzen, an denen er seit 1911 leidet, immer ärger. Es scheint, dass die Ursache ein Tumor ist. Jan van Nijlen, ein nach Holland geflüchteter Schriftsteller, schreibt an den gemeinsamen, besorgten Freund Ary Delen, dass Rik auch in Amersfoort weiter zeichnet und beispielsweise zwei Skizzen eines Schweins gemacht hat: Während eines Spaziergangs außerhalb der Stadt hatten wir ein Tier gesehen: ein riesiges Tier, ein Monstrum. Und am nächsten Tag ging Rik abermals dorthin, um es zu zeichnen. Seine Frau Nel kommt ebenfalls nach Holland und das Paar wohnt eine Zeitlang in Amersfoort in einem möblierten Zimmer, das mit einem schwarzen Sofa ausgestattet ist. Rik zeichnet das hässliche Sofa. Nach Jan Van Nijlen spricht [es] eine Sprache, die anrührt. In Utrecht unterzieht sich Rik Wouters am 10. Februar 1915 zum ersten Mal einer Operation seines Kiefertumors. Im März verlässt er das Krankenhaus und macht sich wieder ans Malen aber geheilt ist er nicht. Im Juni mieten Rik und Nel eine Wohnung an der Derde Kostverlorenkade in Amsterdam. Rik konsultiert weiterhin die Ärzte in Utrecht und zeichnet im Zug 18

19 Paul van Ostaijen Antwerpen 1896 Miavoye-Anthée 1928 Om te ontkomen aan de Duitse opmars vlucht de jonge Paul van Ostaijen in oktober 1914 van zijn woonplaats in Hove naar Antwerpen. De Duitse aanval op Antwerpen laat zijn sporen onder meer na in het gedicht Bedreigde stad uit de bundel Bezette stad, verschenen in Deze gedichten schrijft Van Ostaijen in Berlijn. Hij week vlak voor het einde van de Eerste Wereldoorlog met zijn vriendin Emmeke Clément uit naar deze stad, mogelijk om aan vervolging om activisme te ontsnappen. De vormgeving van de bundel was aanvankelijk in handen van zijn goede vriend en kunstenaar Floris Jespers, maar zal uiteindelijk gebeuren door diens broer Oscar. In Berlijn leert Van Ostaijen enkele vooraanstaande kunstenaars kennen, zoals Fritz Stuckenberg en Heinrich Campendonk, de echtgenoot van Edith van Leckwijck. Eveneens in Berlijn schrijft Van Ostaijen De Moordenaars. Dit gedicht leidt De feesten van angst en pijn in, een bundel opgedragen aan Oscar Jespers, die na zijn dood in 1928 werd gepubliceerd. De bundel betekent een radicale breuk met Van Ostaijens vroegere poëzie. Was die nog min of meer klassiek van vorm en met een humanitaire boodschap, dan is deze nieuwe bundel bijzonder experimenteel. Van Ostaijen beschrijft wat hij zag en ervaarde in het roerige Berlijn na de Eerste Wereldoorlog, en ook een persoonlijke crisis. In beide gevallen wou hij een nieuw begin: Ik wil bloot zijn en beginnen noteert hij in het gedicht Vers 6. Hij keert in 1921 terug naar België en overlijdt zeven jaar later aan tuberculose. Paul van Ostaijen, Floris en Oscar Jespers in het atelier van Floris Jespers in Oude God Mortsel, 1918 Collectie Letterenhuis, Antwerpen 19

20 Oscar Jespers Ontwerp voor het omslag van de dichtbundel Bezette Stad van Paul van Ostaijen, 1921, Collectie Letterenhuis, Antwerpen 20

COMPUTER: Mission Berlin. Le 9 novembre 1989, vingt heures, trente minutes. Vous avez trente minutes pour sauver l Allemagne. Vous devez faire vite.

COMPUTER: Mission Berlin. Le 9 novembre 1989, vingt heures, trente minutes. Vous avez trente minutes pour sauver l Allemagne. Vous devez faire vite. Épisode 23 À plus tard Anna est emmenée à mobylette jusqu à la Bernauer Straße. Le bon samaritain n est autre qu Emre Ogur, qui lui souhaite bonne chance. Mais cela suffira-t-il pour échapper à la femme

Mehr

Quick guide 360-45011

Quick guide 360-45011 Quick guide A. KEUZE VAN DE TOEPASSING EN: SELECTION OF APPLICATION CHOIX D UNE APPLICATION DE: AUSWAHL DER ANWENDUNGSPROGRAMME DIM Memory Off DIM Memory = Off User: Display: 1. EXIT Press Niko (Back light)

Mehr

Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns

Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns Het Mosa Design Team heeft een groot aantal grids ontwikkeld. Verdeeld over de twee formaatgroepen. Deze grids staan ook in de online

Mehr

Mirar el río hecho de tiempo y aqua Y recordar que el tiempo es otro río, Saber que nos perdemos como el río Y que los rostros pasan como el agua.

Mirar el río hecho de tiempo y aqua Y recordar que el tiempo es otro río, Saber que nos perdemos como el río Y que los rostros pasan como el agua. Mirar el río hecho de tiempo y aqua Y recordar que el tiempo es otro río, Saber que nos perdemos como el río Y que los rostros pasan como el agua. De stroom bekijken, die van tijd en water, de tijd gedenken

Mehr

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation English Uitbreidingsmodule Nederlands Leveringsomvang schroef Uitbreidingsmodule tiptel KM-38

Mehr

IMPORTANT / IMPORTANT:

IMPORTANT / IMPORTANT: Replacement of the old version 2.50. Procedure of installation and facility updates. New presentation. Remplacer l ancienne version 2.50. Procédure d installation et de mise à jour facilitée. Nouvelle

Mehr

WAR MARCH OF THE PRIESTS Felix Mendelssohn, arr. Rob Balfoort

WAR MARCH OF THE PRIESTS Felix Mendelssohn, arr. Rob Balfoort N O A N E M U R S N Concert Band IFull score1 WAR MARCH OF HE PRIESS Felix Mendelssohn, arr. Rob Balfoort Grade / Moeilijkheidsgraad / Degré de difficulté / Schwierigkeitsgrad / Difficoltà Duration / ijdsduur

Mehr

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) -

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) - Application Form ABOUT YOU First name(s): Surname: Date of birth : Gender : M F Address : Street: Postcode / Town: Telephone number: Email: - Please affix a photo of yourself here (with your name written

Mehr

SCOOTER CATALOGUE 2015

SCOOTER CATALOGUE 2015 SCOOTER CATALOGUE 2015 , t i e Rid! t i e v L Hartelijk dank voor het bekijken van de Razzo scooter brochure. Razzo scooters kenmerken zich niet alleen door de uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding,

Mehr

Nr. 12 March März Mars 2011

Nr. 12 March März Mars 2011 Nr. 12 March März Mars 2011 Sound Edition Benz Patent Motor Car 1886 - Limited edition Highly detailed precision model of the first Benz automobile, in an elegant Mercedes- Benz Museum gift box and limited

Mehr

Paris, Leipzig, 4 July 2012. In June 2012, a total volume of 28.6 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets (June 2011: 24.0 TWh).

Paris, Leipzig, 4 July 2012. In June 2012, a total volume of 28.6 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets (June 2011: 24.0 TWh). PRESS RELEASE EPEX SPOT / EEX Power Derivatives: Power Trading Results in June Paris, Leipzig, 4 July 2012. In June 2012, a total volume of 28.6 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets

Mehr

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln Ideas for the classroom 1. Introductory activity wer?, was?, wo?, wann?, warum? 2. Look at how people say farewell in German. 3. Look at how people

Mehr

Paris, Leipzig, 3 May 2012. In April 2012, a total volume of 28.7 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets (April 2011: 25.4 TWh).

Paris, Leipzig, 3 May 2012. In April 2012, a total volume of 28.7 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets (April 2011: 25.4 TWh). PRESS RELEASE EPEX SPOT / EEX Power Derivatives: Power Trading Results in April Paris, Leipzig, 3 May 2012. In April 2012, a total volume of 28.7 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets

Mehr

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang:

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang: Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung HTL 18. September 2015 Englisch (B2) Schreiben Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte Kandidatin,

Mehr

Please contact the Help Desk to report any problems or suggestions for improvement

Please contact the Help Desk to report any problems or suggestions for improvement English en_us Please contact the Help Desk to report any problems or suggestions for improvement Europe, Middle East and South Africa: Users can call the Help Desk for assistance in English at: Phone:

Mehr

TIMM RAUTERT GERHARD RICHTER IM ATELIER

TIMM RAUTERT GERHARD RICHTER IM ATELIER TIMM RAUTERT GERHARD RICHTER IM ATELIER Der Mensch und seine Arbeitswelt stellt ein zentrales, Thema Timm Rauterts dar, das sich wie ein roter Faden durch sein fotografisches Werk zieht. Dabei zeigt Rautert

Mehr

31.6 TWh: Record volume on EPEX SPOT

31.6 TWh: Record volume on EPEX SPOT PRESS RELEASE Power Trading Results in December 2013 31.6 TWh: Record volume on EPEX SPOT Paris, 3 January 2014. In December 2013, a total volume of 31.6 TWh was traded on EPEX SPOT s Day-Ahead and Intraday

Mehr

The poetry of school.

The poetry of school. International Week 2015 The poetry of school. The pedagogy of transfers and transitions at the Lower Austrian University College of Teacher Education(PH NÖ) Andreas Bieringer In M. Bernard s class, school

Mehr

Campus. AZEK Campus Program October December 2015. www.azek.ch/campus. Location/Date Theme/Speakers Language/Address. October 2015.

Campus. AZEK Campus Program October December 2015. www.azek.ch/campus. Location/Date Theme/Speakers Language/Address. October 2015. October 2015 «Basic» Campus Tax October 02, 2015 France October 27, 2015 Belgium October 27, 2015 United Kingdom November 10, 2015 Spain November 11, 2015 Italy November 11, 2015 «Basic» Campus Tax November

Mehr

Standalone D/E/F/I (Version Upgrade not included) Upgrade from Titanium 2004, 2005 or Platinum 7 to Titanium 2006

Standalone D/E/F/I (Version Upgrade not included) Upgrade from Titanium 2004, 2005 or Platinum 7 to Titanium 2006 STANDALONE Panda OEM STANDARD License Fee per User in CHF Type of OEM Price per CD/License Minimum Order Value Type 1 user 2 and more users Reseller Enduser 50 copies New Business New Business Titanium

Mehr

Anleitung für FTP-Zugriff auf Apostroph Group

Anleitung für FTP-Zugriff auf Apostroph Group Anleitung für FTP-Zugriff auf Apostroph Group 1. Den Microsoft Windows-Explorer (NICHT Internet-Explorer) starten 2. In der Adresse -Zeile die Adresse ftp://ftp.apostroph.ch eingeben und Enter drücken:

Mehr

kostenloses Park+Ride

kostenloses Park+Ride Wittlich Koblenz Handwerkskammer Handwerkskammer Loebstraße RudolfDiesel-Straße P+R Trier-Nord (Bussteig 7) Treviris Nikolaus- Koch-Platz Trier-Galerie SWTverkehr Loebstraße P+R Trier-Nord ime onstraße

Mehr

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf.

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf. 1 The zip archives available at http://www.econ.utah.edu/ ~ ehrbar/l2co.zip or http: //marx.econ.utah.edu/das-kapital/ec5080.zip compiled August 26, 2010 have the following content. (they differ in their

Mehr

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health)

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) 1 Utilitarian Perspectives on Inequality 2 Inequalities matter most in terms of their impact onthelivesthatpeopleseektoliveandthethings,

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense)

Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense) Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense) Verben werden durch das Anhängen bestimmter Endungen konjugiert. Entscheidend sind hierbei die Person und der Numerus

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound

Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound KEYFOUND! Leader en Suisse et recommandé par les assurances et les services de police. Marktführer

Mehr

Fleur Art. 220.3426 Inhoud: Fleur bestaat uit zes spelborden en twee kleurdobbelstenen.

Fleur Art. 220.3426 Inhoud: Fleur bestaat uit zes spelborden en twee kleurdobbelstenen. Rolf Onderwijs bv Mercuriusweg 14 4051 CV Ochten Holland Tel. +31 344 647 647 Fax +31 344 647 610 Français Deutsch English Nederlands Fleur Art. 220.3426 Inhoud: Fleur bestaat uit zes spelborden en twee

Mehr

job and career at IAA Pkw 2015

job and career at IAA Pkw 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at IAA Pkw 2015 Marketing Toolkit job and career Aussteller Marketing Toolkit DE / EN Februar 2015 1 Inhalte Smart Careers in the automotive

Mehr

job and career for women 2015

job and career for women 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career for women 2015 Marketing Toolkit job and career for women Aussteller Marketing Toolkit DE / EN Juni 2015 1 Inhalte Die Karriere- und Weiter-

Mehr

Field Librarianship in den USA

Field Librarianship in den USA Field Librarianship in den USA Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven Vorschau subject librarians field librarians in den USA embedded librarians das amerikanische Hochschulwesen Zukunftsperspektiven

Mehr

Sprachwahl. Newsletter deutsch Newsletter français. Klicken Sie hier, falls dieser Newsletter nicht korrekt dargestellt wird.

Sprachwahl. Newsletter deutsch Newsletter français. Klicken Sie hier, falls dieser Newsletter nicht korrekt dargestellt wird. Klicken Sie hier, falls dieser Newsletter nicht korrekt dargestellt wird. Newsletter Nr. 4, Juli 2014 Sprachwahl Newsletter deutsch Newsletter français. Editorial Liebe Leserin, lieber Leser Nun ist es

Mehr

PORTALKRAN GANTRY CRANE GRUE PORTIQUE PORTAALKRAAN Art. Nr. 131262 D

PORTALKRAN GANTRY CRANE GRUE PORTIQUE PORTAALKRAAN Art. Nr. 131262 D PORTALKRAN GANTRY CRANE GRUE PORTIQUE PORTAALKRAAN Art. Nr. 131262 D Vor Beginn des Bastelns sollten Sie sich mit den Spritzlingen und der Anleitung vertraut machen. Sollte es einmal vorkommen, dass ein

Mehr

job and career at HANNOVER MESSE 2015

job and career at HANNOVER MESSE 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at HANNOVER MESSE 2015 Marketing Toolkit DE / EN 1 Inhalte Smart Careers engineering and technology 1 Logo Seite 3 2 Signatur Seite 4 3 Ankündigungstext

Mehr

CHAMPIONS Communication and Dissemination

CHAMPIONS Communication and Dissemination CHAMPIONS Communication and Dissemination Europa Programm Center Im Freistaat Thüringen In Trägerschaft des TIAW e. V. 1 CENTRAL EUROPE PROGRAMME CENTRAL EUROPE PROGRAMME -ist als größtes Aufbauprogramm

Mehr

MONITEUR BELGE 05.03.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 05.03.2009 BELGISCH STAATSBLAD 19745 Art. 8 - Das Gesetz vom 2. August 1971 zur Einführung einer Regelung, mit der Gehälter, Löhne, Pensionen, Beihilfen und Zuschüsse zu Lasten der Staatskasse, bestimmte Sozialleistungen, für die Berechnung

Mehr

Manche Eltern führen ihr Kind wie ein Zirkuspferd vor

Manche Eltern führen ihr Kind wie ein Zirkuspferd vor Eindexamen vwo Duits 2014-I - havovwo.nl 5 10 15 20 25 30 Tekst 6 Manche Eltern führen ihr Kind wie ein Zirkuspferd vor Eine Förderhysterie stellt der Marburger Psychologie-Professor Detlef H. Rost fest.

Mehr

Aus- und Weiterbildung in «Wissenschaftliche Integrität» 2. nationaler Vernetzungsanlass für Fachpersonen im Bereich wissenschaftliche Integrität

Aus- und Weiterbildung in «Wissenschaftliche Integrität» 2. nationaler Vernetzungsanlass für Fachpersonen im Bereich wissenschaftliche Integrität Aus- und Weiterbildung in «Wissenschaftliche Integrität» 2. nationaler Vernetzungsanlass für Fachpersonen im Bereich wissenschaftliche Integrität Formation pré- et postgraduée en «intégrité scientifique»

Mehr

Introduction Classified Ad Models Capital Markets Day Berlin, December 10, 2014. Dr Andreas Wiele, President Marketing and Classified Ad Models

Introduction Classified Ad Models Capital Markets Day Berlin, December 10, 2014. Dr Andreas Wiele, President Marketing and Classified Ad Models Capital Markets Day Berlin, December 10, 2014 Dr Andreas Wiele, President Marketing and Classified Ad Models Axel Springer s transformation to digital along core areas of expertise 3 Zimmer mit Haus im

Mehr

Conférence de presse 21 avril 2015 Medienkonferenz 21.April 2015

Conférence de presse 21 avril 2015 Medienkonferenz 21.April 2015 Conférence de presse 21 avril 2015 Medienkonferenz 21.April 2015 1 Sommaire Inhaltsverzeichnis Introduction Einführung Christian Nanchen Commission des jeunes du canton du Valais Jugendkommission des Kantons

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

Newsletter 06/2015. Cher partenaire, Voici les dernières nouvelles [SIGRS - GISOR]...

Newsletter 06/2015. Cher partenaire, Voici les dernières nouvelles [SIGRS - GISOR]... Newsletter 06/2015 Cher partenaire, Voici les dernières nouvelles [SIGRS - GISOR]... Liebe Partnerin, lieber Partner, Anbei die letzten [GISOR - SIGRS] Neuigkeiten... Workshop SIGRS Le groupe d experts

Mehr

Mit den nachfolgenden Informationen möchte ich Sie gerne näher kennenlernen. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut Sie können.

Mit den nachfolgenden Informationen möchte ich Sie gerne näher kennenlernen. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut Sie können. Ihre Au Pair Vermittlung für Namibia und Afrika Mit den nachfolgenden Informationen möchte ich Sie gerne näher kennenlernen. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut Sie können. Natürlich kann ein Fragebogen

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound

Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound KEYFOUND! Marktführer in der Schweiz und empfohlen von Versicherungen und Polizeidienststellen.

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

du 5 décembre 2006 (Etat au 6 novembre 2013) vom 5. Dezember 2006 (Stand am 6. November

du 5 décembre 2006 (Etat au 6 novembre 2013) vom 5. Dezember 2006 (Stand am 6. November Recueil systématique 4..0.4 Règlement du 5 décembre 006 (Etat au 6 novembre 0) pour les étudiants et étudiantes ayant le droit comme branche secondaire Reglement vom 5. Dezember 006 (Stand am 6. November

Mehr

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person?

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person? Reading tasks passend zu: Open World 1 Unit 4 (student s book) Through a telescope (p. 26/27): -Renia s exchange trip: richtig falsch unkar? richtig falsch unklar: Renia hat sprachliche Verständnisprobleme.

Mehr

Teil 4,9 Ich habe mein Handy, aber wo sind meine Schlüssel?

Teil 4,9 Ich habe mein Handy, aber wo sind meine Schlüssel? Teil 4,9 Ich habe mein Handy, aber wo sind meine Schlüssel? Üben wir! Vokabular (I) Fill in each blank with an appropriate word from the new vocabulary: 1. Ich lese jetzt Post von zu Hause. Ich schreibe

Mehr

The experience of the Great World War between digital sources and family memories

The experience of the Great World War between digital sources and family memories The experience of the Great World War between digital sources and family memories The Vittoriano in Rome In 1878, at the death of Victor Emanuel II, who had assumed the title of king of Italy in 1861 with

Mehr

Bathymetrische Untersuchen in CH Seen Analyses bathymétriques dans les lacs CH. Kolloquium Colloque / 20.02.2009

Bathymetrische Untersuchen in CH Seen Analyses bathymétriques dans les lacs CH. Kolloquium Colloque / 20.02.2009 armasuisse Bathymetrische Untersuchen in CH Seen Analyses bathymétriques dans les lacs CH Kolloquium Colloque / 20.02.2009 F. Anselmetti / R. Artuso / M. Rickenbacher / W. Wildi Agenda Einführung 10, Introduction

Mehr

La Caisse centrale Desjardins du Québec, Montréal, Québec, Kanada CHF 210'000'000 Anleihe mit variabler Verzinsung 2008-2010 ISIN: CH 003 738 973 8

La Caisse centrale Desjardins du Québec, Montréal, Québec, Kanada CHF 210'000'000 Anleihe mit variabler Verzinsung 2008-2010 ISIN: CH 003 738 973 8 Festlegungsdatum 07.08.2009 11.08.2009 (inkl.) 11.11.2009 (exkl.) Anzahl Tage 92 Neuer Zinssatz 0,65667 % p.a. Fälligkeit 11.11.2009 Zürich, 07.08.2009 Festlegungsdatum 07.05.2009 11.05.2009 (inkl.) 11.08.2009

Mehr

Markuss Göpfert. Kollektion 2014 Collection 2014. 143 Jahre... Tradition und Lifestyle...

Markuss Göpfert. Kollektion 2014 Collection 2014. 143 Jahre... Tradition und Lifestyle... Markuss Göpfert Kollektion 2014 Collection 2014 143 Jahre... Tradition und Lifestyle... Inhaltsverzeichnis Contents Classic goes Pop Seite 3 Seite 4 Coffee Break in Arles Seite 6 No More Walls Seite 8

Mehr

On the EPEX SPOT Intraday markets, a total volume of 3,487,694 MWh was traded in April 2015 (April 2014: 2,569,974 MWh). MWh

On the EPEX SPOT Intraday markets, a total volume of 3,487,694 MWh was traded in April 2015 (April 2014: 2,569,974 MWh). MWh PRESS RELEASE Power Trading Results of April 2015 More than 2 TWh traded on Swiss Day-Ahead Paris / Leipzig / Bern / Vienna, 4 May 2015. In April 2015, a total volume of 36.6 TWh was traded on EPEX SPOT

Mehr

Educational technologists in higher education: innovators, supporters and managers

Educational technologists in higher education: innovators, supporters and managers Eduhub Days 2010 Educational technologists in higher education: innovators, supporters and managers Responses to the Questions provided with Conference Registration Process Who we are? Job description

Mehr

Einkommensaufbau mit FFI:

Einkommensaufbau mit FFI: For English Explanation, go to page 4. Einkommensaufbau mit FFI: 1) Binäre Cycle: Eine Position ist wie ein Business-Center. Ihr Business-Center hat zwei Teams. Jedes mal, wenn eines der Teams 300 Punkte

Mehr

An Introduction to Monetary Theory. Rudolf Peto

An Introduction to Monetary Theory. Rudolf Peto An Introduction to Monetary Theory Rudolf Peto 0 Copyright 2013 by Prof. Rudolf Peto, Bielefeld (Germany), www.peto-online.net 1 2 Preface This book is mainly a translation of the theoretical part of my

Mehr

Algorithms for graph visualization

Algorithms for graph visualization Algorithms for graph visualization Project - Orthogonal Grid Layout with Small Area W INTER SEMESTER 2013/2014 Martin No llenburg KIT Universita t des Landes Baden-Wu rttemberg und nationales Forschungszentrum

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

Architekturseile von Jakob

Architekturseile von Jakob Swiss competence Architekturseile von Jakob Rope Systems stehen gleichermassen für Tradition und Innovation. Profitieren Sie von unseren unzähligen erfolgreich realisierten Projekten. Câbles d architecture

Mehr

Part I Learning Agreement for Studies Academic Year 2015/16

Part I Learning Agreement for Studies Academic Year 2015/16 Part I Learning Agreement for Studies Academic Year 2015/16 Bitte beachten Sie auch die Ausfüllhilfe auf der letzten Seite. The Student Last name(s): First name(s): Date of birth: Nationality: Sex: Phone:

Mehr

du 29 janvier 2007 (Etat le 13 février 2013) vom 29. Januar 2007 (Stand am 13. Februar 2013)

du 29 janvier 2007 (Etat le 13 février 2013) vom 29. Januar 2007 (Stand am 13. Februar 2013) Recueil systématique 4..0..8 Règlement du 9 janvier 007 (Etat le 3 février 03) relatif au double diplôme de bachelor et de master Fribourg/Paris II Le Conseil de la Faculté de droit Vu la Convention du

Mehr

ANTRAG AUF AKTIVMITGLIEDSCHAFT BEI SUISSE TROT ALS BESITZER MIT RENNFARBEN

ANTRAG AUF AKTIVMITGLIEDSCHAFT BEI SUISSE TROT ALS BESITZER MIT RENNFARBEN SUISSE TROT Les Longs-Prés / CP 175 CH 1580 AVENCHES Phone : (+41) 026 676 76 30 Fax : (+41) 026 676 76 39 E-mail : trot@iena.ch www.iena.ch SUISSE TROT ANTRAG AUF AKTIVMITGLIEDSCHAFT BEI SUISSE TROT ALS

Mehr

PCIe, DDR4, VNAND Effizienz beginnt im Server

PCIe, DDR4, VNAND Effizienz beginnt im Server PCIe, DDR4, VNAND Effizienz beginnt im Server Future Thinking 2015 /, Director Marcom + SBD EMEA Legal Disclaimer This presentation is intended to provide information concerning computer and memory industries.

Mehr

Dear ladies and gentlemen, Welcome to our spring newsletter!

Dear ladies and gentlemen, Welcome to our spring newsletter! FUBiS Newsletter March 2015 Dear ladies and gentlemen, Welcome to our spring newsletter! This summer, our portfolio includes two special, cross-national course tracks. We will give you all the details

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge VLT Instruction LCP Remote kit VLT 5000 Series and VLT 6000 HVAC Compact IP 54 Drives and Controls Montering, Mounting, Montage, Installation VLT 5001-5006, 200/240 V, VLT 5001-5011, 380/500 V VLT 6002-6005,

Mehr

Veräußerung von Emissionsberechtigungen in Deutschland

Veräußerung von Emissionsberechtigungen in Deutschland Veräußerung von Emissionsberechtigungen in Deutschland Monatsbericht September 2008 Berichtsmonat September 2008 Die KfW hat im Zeitraum vom 1. September 2008 bis zum 30. September 2008 3,95 Mio. EU-Emissionsberechtigungen

Mehr

CREDIT SUISSE FÖRDERPREIS VIDEOKUNST 2012 Präsentiert an der Museumsnacht 16. März 2012, in der Credit Suisse Bundesplatz 2 in Bern

CREDIT SUISSE FÖRDERPREIS VIDEOKUNST 2012 Präsentiert an der Museumsnacht 16. März 2012, in der Credit Suisse Bundesplatz 2 in Bern MAIL@FOERDERPREISVIDEOKUNST.CH WWW.FOERDERPREISVIDEOKUNST.CH Elia Aubry (*1984) lebt und arbeitet in Sevgein GR und Bern 2000-2004 Ausbildung als Hochbauzeichner 2009-2012 Studium an der Hochschule der

Mehr

SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb

SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb Inbetriebnahme von Produktionslinie 4 am Standort Zhenjiang Darlehen von BoC in Höhe von RMB 130 Mio. ausbezahlt Inbetriebnahme von Produktionslinie

Mehr

BK des animaux de la ferme. (dictées au brouillon), je questionne : Ist das eine Ziege? Les élèves disent Ja ou Schaf : mäh.

BK des animaux de la ferme. (dictées au brouillon), je questionne : Ist das eine Ziege? Les élèves disent Ja ou Schaf : mäh. Niveau : CE1/CE2 BAUERNHOFTIERE Pré-requis : Ist das ein(e)? séance Ja, das ist / Nein, das ist kein(e),,, 1 connaissances Formulations Culture/lexique Gram/phono Ist das ein Huhn? Das Huhn, das Ja, das

Mehr

NEU! PCS 950 win. Der Nachfolger des bewährten Eingabegeräts PCS 950

NEU! PCS 950 win. Der Nachfolger des bewährten Eingabegeräts PCS 950 NEU! PCS 950 win Der Nachfolger des bewährten Eingabegeräts PCS 950 Das PCS 950 hat viele Jahre lang hervorragende Dienste bei der Herstellung vielseitigster Gitterprodukte geleistet. Ein technisch aufbereitetes

Mehr

SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. SAFETY FIRST HAS NEVER BEEN SO EXCITING.

SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. SAFETY FIRST HAS NEVER BEEN SO EXCITING. Fahraktive EVENTS ZUM ANSCHNALLEN. FASTEN YOUR SEATBELTS FOR SOME AWESOME DRIVING EVENTS. SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. Jeder, der BMW UND MINI DRIVING ACADEMY hört, denkt automatisch an Sicherheit.

Mehr

Einstufungstest ENGLISCH

Einstufungstest ENGLISCH Einstufungstest ENGLISCH Name: Vorname: Firma: Straße: PLZ: Wohnort: Tel. dienstl.: Handy: Tel. privat: e-mail: Datum: Wie viele Jahre Vorkenntnisse haben Sie in Englisch? Wo bzw. an welchen Schulen haben

Mehr

Farbpalette. Palette de coloris. Standardisation. Collaboration. Information. Learning. Support. Excellence in Process Management www.gs1.ch.

Farbpalette. Palette de coloris. Standardisation. Collaboration. Information. Learning. Support. Excellence in Process Management www.gs1.ch. Farbpalette Die Wahl der Farben für den Druck des Symbols ist von entscheidender Bedeutung. Ein ausreichender Kontrast zwischen dem Strichcode und dessen Hintergrund muss gegeben sein, damit die elektronischen

Mehr

Vocational Education and Training (VET) in Switzerland and Schaffhausen

Vocational Education and Training (VET) in Switzerland and Schaffhausen Presentation at Information Event February 18, 2015 Karin Baumer, Office for Vocational Education and Training Vocational Education and Training (VET) in Switzerland and Schaffhausen Seite 1 Commercial

Mehr

Het schrijven van een cv

Het schrijven van een cv Pisanie zyciorysu Het schrijven van een cv Wat moet er gebeuren? Er moet een aanvraag worden geschreven, en bij die aanvraag een cv gevoegd. Ongeacht de lengte van het leven hoort een cv kort te zijn.

Mehr

«Zukunft Bildung Schweiz»

«Zukunft Bildung Schweiz» «Zukunft Bildung Schweiz» Von der Selektion zur Integration Welche Art von Schule wirkt sich positiv auf eine «gute» zukünftige Gesellschaft aus? Eine Schwedische Perspektive. Bern 16-17.06.2011 Referent:

Mehr

Effective Stakeholder Management at the Technische Universität München Bologna, September, 2010

Effective Stakeholder Management at the Technische Universität München Bologna, September, 2010 Effective Stakeholder Management at the Bologna, September, 2010 Science, Technology, and the Media Growing public awareness for the last 10 years New print and web journals Large number of new TV shows

Mehr

MONITEUR BELGE 16.01.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 16.01.2015 BELGISCH STAATSBLAD 1861 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS [C 2014/14815] 27 FEVRIER 2013. Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d une somme lors de la constatation d infractions en matière

Mehr

Libres. Annonces publicitaires 2o14. Physiothérapie - Ostéopathie - Concepts globaux. Informations générales allgemeine Informationen Formats Formate

Libres. Annonces publicitaires 2o14. Physiothérapie - Ostéopathie - Concepts globaux. Informations générales allgemeine Informationen Formats Formate Libres Physiothérapie - Ostéopathie - Concepts globaux Annonces publicitaires 2o14 Informations générales allgemeine Informationen Formats Formate Tarifs Tarife Délais & parutions Termine & Erscheinungen

Mehr

Want to have more impressions on our daily activities? Just visit our facebook homepage:

Want to have more impressions on our daily activities? Just visit our facebook homepage: Dear parents, globegarden friends and interested readers, We are glad to share our activities from last month and wish you lots of fun while looking at all we have been doing! Your team from globegarden

Mehr

The Master of Science Entrepreneurship and SME Management

The Master of Science Entrepreneurship and SME Management The Master of Science Entrepreneurship and SME Management 1 WELCOME! 2 Our Business Faculty focus on SME and Innovation. We are accredited from AQAS. Thus, our Master in SME offers a new and innovative

Mehr

EL REY DEL PASO. Ray Lombrette

EL REY DEL PASO. Ray Lombrette EL REY DEL PASO Ray Lomrette Grade / Moeilikheidsgraad / Degré de diiculté / Schwierigkeitsgrad / Diicoltà Duration / Tidsduur / Durée / Dauer / Durata :51 Recording on / Opname op / Enregistrement sur

Mehr

fischerwerke GmbH & Co. KG Geltungsbereich: Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Kunststoff-, Metall- und chemischen Befestigungssystemen

fischerwerke GmbH & Co. KG Geltungsbereich: Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Kunststoff-, Metall- und chemischen Befestigungssystemen ZERTIFIKAT Hiermit wird bescheinigt, dass mit den im Anhang gelisteten Standorten ein Umweltmanagementsystem eingeführt hat und anwendet. Geltungsbereich: Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Kunststoff-,

Mehr

APERO DOC FRANCO-ALLEMAND Forbach, 19.05.2011. Bérénice Kimpe Chargée de mission ABG-UFA / Referentin ABG-DFH

APERO DOC FRANCO-ALLEMAND Forbach, 19.05.2011. Bérénice Kimpe Chargée de mission ABG-UFA / Referentin ABG-DFH APERO DOC FRANCO-ALLEMAND Forbach, 19.05.2011 Bérénice Kimpe Chargée de mission ABG-UFA / Referentin ABG-DFH 1. Présentation de l UFA et de l ABG-Intelli agence 1. Vorstellung der DFH und der ABG-Intelli

Mehr

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here!

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! In vier Schritten zum Titel erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! Einleitung Intro Um Sie dabei zu unterstützen, Ihren Messeauftritt

Mehr

Notarielle Leistungen von unserem Büro in Berlin. Notarial Services. from our office in Berlin

Notarielle Leistungen von unserem Büro in Berlin. Notarial Services. from our office in Berlin Notarielle Leistungen von unserem Büro in Berlin Notarial Services from our office in Berlin Unsere Anwaltsnotare in Berlin betreuen deutsche und ausländische Klienten mit dem Fokus auf Gesellschaftsrecht

Mehr

SVEK/ASCH/ASCA - Montreux 05.06.08

SVEK/ASCH/ASCA - Montreux 05.06.08 Présentations rapides Kurzvorstellungen Serveur intercommunal Riviera Interkommunaler Server Riviera - Guichet virtuel Online Schalter Trudi Pellegrinon - Philippe Dierickx - Laurent Baour OFISA Informatique

Mehr

a lot of, much und many

a lot of, much und many Aufgabe 1, und In bejahten Sätzen verwendest du für die deutschen Wörter viel und viele im Englischen Bsp.: I have got CDs. We have got milk. There are cars on the street. Bei verneinten Sätzen und Fragen

Mehr

Interrijn knows the way

Interrijn knows the way Interrijn knows the way Your cargo in our care Wir bestehen seit 1971 und haben inzwischen unzählige erfolgreiche Wasserstraßenkilometer hinter uns. Es ist denn auch nicht verwunderlich, daß das Unternehmen

Mehr

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer General Remarks In private non state pensions systems usually three actors Employer

Mehr

Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleitung - Mounting instructions. *Standaard positie / Standard position / Position standard

Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleitung - Mounting instructions. *Standaard positie / Standard position / Position standard 1 heatwave large Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleitung - Mounting instructions *Standaard positie / Standard position / Position standard 1040 mm / 40.95 in 56 kg / 124 lb 2086

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

Extended Ordered Paired Comparison Models An Application to the Data from Bundesliga Season 2013/14

Extended Ordered Paired Comparison Models An Application to the Data from Bundesliga Season 2013/14 Etended Ordered Paired Comparison Models An Application to the Data from Bundesliga Season 2013/14 Gerhard Tutz & Gunther Schauberger Ludwig-Maimilians-Universität München Akademiestraße 1, 80799 München

Mehr

6KRSSLQJDW&DPGHQ/RFN 1LYHDX$

6KRSSLQJDW&DPGHQ/RFN 1LYHDX$ )HUWLJNHLW+ UYHUVWHKHQ 1LYHDX$ Wenn langsam und deutlich gesprochen wird, kann ich kurze Texte und Gespräche aus bekannten Themengebieten verstehen, auch wenn ich nicht alle Wörter kenne. 'HVNULSWRU Ich

Mehr

TravelKid. TravelKid. Packaging Batman. 3616301912 Photos non contractuelles.

TravelKid. TravelKid. Packaging Batman. 3616301912 Photos non contractuelles. Packaging Batman TM TM TM TM TM TravelKid TravelKid TravelKid Siège auto groupe 0/1 pour les enfants de 0 a 18 Kg de la naissance à 4 ans. Ce siège auto est un dispositif de retenue pour enfants de la

Mehr

Manual Corporate Design & Identity

Manual Corporate Design & Identity Manual Corporate Design & Identity Version 05.2014 Kapitel Seite Chapitre Page 1 Logo JCI 1.10 Logo Pantone positiv 3 1.11 Logo Pantone negativ 3 1.12 Logo Black positiv 4 1.13 Logo Black negativ 4 1.20

Mehr