Bezoekersgids Guide du visiteur Visitors Guide Besucherbroschüre

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Bezoekersgids Guide du visiteur Visitors Guide Besucherbroschüre"

Transkript

1 Bezoekersgids Guide du visiteur Visitors Guide Besucherbroschüre

2 Gustave Van de Woestyne De slapers Les dormeurs The Sleepers Die Schläfer, 1918 KMSKA Sabam

3 De Modernen Kunst in de Groote Oorlog Voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog suggereerden de futuristische werken van Jules Schmalzigaug vooruitgang, snelheid en techniek. Rik Wouters kunst was een ode aan levenslust en -kracht. De oorlog zorgt echter voor een schok. Deze expo toont hoe die schok voelbaar is in kunst en literatuur tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog. Sommige kunstenaars en schrijvers vluchten naar Nederland en Groot-Brittannië en komen daar in contact met buitenlandse bewegingen. Anderen proberen het leven aan en achter de frontlinie vorm te geven. Aan de hand van zes centrale figuren Rik Wouters, Emile Verhaeren, Cyriel Buysse, André de Ridder, Jules Schmalzigaug en Paul van Ostaijen roept de expo een beeld op van wat de oorlog voor kunstenaars betekende. Kunst in de Groote Oorlog maakt deel uit van de reeks De Modernen in de Koningin Fabiolazaal en is een organisatie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en de Provincie Antwerpen. De expo werd gemaakt in samenwerking met het Letterenhuis Antwerpen en het Provinciaal Museum Emile Verhaeren. We dragen de tentoonstelling op aan Marleen Van Ouytsel, directrice van het Vredescentrum Antwerpen en initiatiefneemster van Antwerpen Marleen, die mee aan de wieg stond van De Modernen. Kunst in de Groote Oorlog, overleed op 3 juli Les Modernes L art pendant la Grande Guerre Avant que n éclate la première guerre mondiale, les œuvres futuristes de Jules Schmalzigaug suggèrent le progrès, la vitesse et la technique. L art de Rik Wouters est une ode à la joie et la force de vivre. La guerre va causer une véritable onde de choc. Cette exposition montre l impact de la guerre sur l art et la littérature pendant et peu après la Première Guerre mondiale. Certains artistes et écrivains s exilent aux Pays-Bas et en Grande- Bretagne, où ils entrent en contact avec les mouvements artistiques étrangers. D autres tentent de rendre la vie sur le front et en arrière de la ligne de feu. L exposition montre ce que signifia la guerre pour six artistes: Rik Wouters, Emile Verhaeren, Cyriel Buysse, André de Ridder, Jules Schmalzigaug et Paul van Ostaijen. L art pendant la Grande Guerre s inscrit dans la série d expositions Les Modernes à la Koningin Fabiolazaal organisée par le Musée Royal des Beaux-Arts d Anvers (KMSKA) et la Province d Anvers en collaboration avec la Letterenhuis d Anvers et le Musée Provincial Emile Verhaeren. L exposition est dédiée à Marleen Van Ouytsel, directrice du Vredescentrum Antwerpen et initiatrice du projet Anvers Marleen, qui a porté le projet L art pendant la Grande Guerre sur les fonts baptismaux, est décédée le 3 juillet The Moderns Art During the Great War In the years prior to world war i, the futurist work of Jules Schmalzigaug evoked a sense of progress, speed and technological innovation. The art of Rik Wouters was a celebration of vitality and joie de vivre. But then came the shock of war. This exhibition illustrates the profound impact of this event and its aftermath on art and literature in Belgium. Some artists and writers fled to the Netherlands and Britain, where they came into contact with foreign movements. Others tried to capture life behind or on the frontline. The exhibition is conceived around six central characters: Rik Wouters, Emile Verhaeren, Cyriel Buysse, André de Ridder, Jules Schmalzigaug and Paul van Ostaijen. It explores how they were affected as individuals and artists by the Great War. Art During the Great War is part of a series of exhibitions on The Moderns at Koningin Fabio- 3

4 lazaal (KFZ) in Antwerp, organised by the Royal Museum of Fine Arts Antwerp (KMSKA) and the Province of Antwerp in collaboration with the House of Literature Antwerp and the Provincial Museum Emile Verhaeren. The exhibition is dedicated to Marleen Van Ouytsel, former Director of the Antwerp Peace Centre and the driving force behind Antwerp s World War I centenary programme. Marleen, who also helped conceive this exhibition on Art During the Great War, passed away on 3 July Jozef Cantré De dichter Karel van de Woestijne Le poète Karel van de Woestijne The Poet Karel van de Woestijne Der Dichter Karel van de Woestijne KMSKA Die Modernen. Kunst im Großen Krieg Vor Ausbruch des 1. Weltkriegs, des Großen Kriegs, beschworen die futuristischen Arbeiten eines Jules Schmalzigaug den Glauben an Fortschritt, Tempo und Technik. Die Kunst von Rik Wouters wiederum war eine Ode an Lebensfreude und Lebenskraft. Der Krieg verursachte jedoch einen Schock. Die Ausstellung zeigt auf, wie sich dieser Schock während und kurz nach dem Krieg auf Kunst und Literatur auswirkte. Einige belgische Künstler und Schriftsteller flüchteten nach Holland und Großbritannien und kamen dort in Kontakt mit internationalen Kunstund Literaturströmungen. Andere versuchten, ihrem Leben hinter der Front Sinn zu verleihen. Die Ausstellung vermittelt einen Eindruck davon, was der Krieg für sechs exemplarische Persönlichkeiten bedeutete. Im Einzelnen handelt es sich um Rik Wouters, Emile Verhaeren, Cyriel Buysse, André de Ridder, Jules Schmalzigaug und Paul van Ostaijen. Kunst im Großen Krieg ist in die Ausstellungsreihe Die Modernen im Königin Fabiolasaal eingebunden. Organisatoren sind das Königliche Museum für Schöne Künste Antwerpen (KMSKA) und die Provinz Antwerpen in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus (Letterenhuis) Antwerpen und dem Provinzialen Museum Emile Verhaeren. Die Ausstellung ist Marleen Van Ouytsel gewidmet, der ehemaligen Direktorin des Friedenszentrums (Vredescentrum) Antwerpen und Initiatorin der Veranstaltungsreihe Antwerpen Marleen, die mit an der Wiege der Ausstellung stand, ist am 3. Juli 2014 verstorben. Kunst in de Groote Oorlog is een verhaal over kunstenaars die alles moeten achterlaten, maar dankzij de gastvrijheid van buurlanden en de inspanningen van auteurs en kunstliefhebbers als Paul Gustave Van Hecke, Cyriel Buysse of Paul Buschmann, toch kunnen werken. Door internationale contacten slagen ze er zelfs in hun kunst te verrijken. Het maakt hen ook bekender in het buitenland. Dat geldt evenzeer voor de thuisblijvers wiens werk over de grenzen wordt meegevoerd, letterlijk of via vertalingen. In De Tijd, een Nederlandse krant, verscheen op 18 juni 1917: Eigenaardig is hierbij op te merken, dat ons uit Engeland wordt toegezonden een keurboekje Vlaamsche poezie in t Engelsch vertaald. 4

5 In de inleiding wordt gulweg erkend, dat men van de Vlaamsche kunst dezer dagen nog minder afwist dan van de Chineesche litteratuur, ofschoon zo vlakbij zulke heerlijke taalkunst bloeide... Werk van onder andere Karel van de Woestijne wordt opgenomen in deze bloemlezing. Van de Woestijne blijft tijdens de oorlog grotendeels in België, maar krijgt op die manier naam in het Engelse taalgebied. Zijn schilderende broer Gustave komt via Nederland in Wales terecht bij de zussen Davies, die een uitzonderlijke verzameling impressionisten hebben vergaard. Ook Emile Verhaeren komt er in het najaar van 1914 op bezoek. Daarna verblijft Gustave Van de Woestyne in Londen, waar Paul Buschmann, later hoofdconservator van het KMSKA, al in 1914 een hoofdartikel in het tijdschrift The Studio had gepubliceerd over de vele kunstenaars-vluchtelingen in Groot- Brittannië, o.a. over Emile Claus, Valerius De Saedeleer, Charles Mertens, Emile Vloors, Constant Permeke en Hippolyte Daeye. Daeye zag overigens later in Londen in de Mansard Gallery de tentoonstelling Exhibition of French Art en maakte daar kennis met het werk van Amedeo Modigliani. Jakob Smits blijft in België. Hij laat het schilderen om zich in te zetten voor het Comité voor hulpverlening en voedselvoorziening van het canton Mol. Zijn naoorlogse landschappen zijn haast een reflectie op de oorlogstijd. In Antwerpen is de avant-garde actief rond Paul van Ostaijen, met de broers Oscar en Floris Jespers als spilfiguren. Ook Jozef Peeters en Edmond Van Dooren blijven in de stad. Zij delen in 1917 met Paul Joostens en Jan Kiemeneij een atelier in de Wijngaardstraat. L art pendant la Grande Guerre, c est l histoire d artistes qui durent tout abandonner, mais purent continuer à travailler grâce à l hospitalité de pays voisins et les efforts d écrivains et amateurs d art comme André de Ridder, Paul Gustave Van Hecke, Cyriel Buysse, Paul Buschmann. Les contacts internationaux que nouèrent ces artistes leur permirent même d enrichir leur art. Ils sont donc souvent mieux connus à l étranger, comme d ailleurs ceux qui restèrent en Belgique et dont les œuvres voyagèrent par-delà les frontières, au propre et au figuré par le biais de traductions. On pouvait lire dans l édition du 18 juin 1917 du journal néerlandais De Tijd: «Il faut noter qu un petit recueil de poésie flamande traduit en anglais nous a été envoyé d Angleterre. Il y est honnêtement reconnu en introduction que l on connaît moins ces jours l art flamand que la littérature chinoise, alors qu une délicieuse littérature est produite dans un pays voisin...» Le recueil contient notamment des textes de Karel van de Woestijne. Van de Woestijne passa la plus grande partie de la guerre en Belgique mais se fit un nom dans les pays de langue anglaise. Son frère peintre Gustave arrive via les Pays- Bas au Pays de Galle chez les sœurs Davies, qui ont réuni une belle collection d impressionnistes et reçoivent Emile Verhaeren à l automne Gustave Van de Woestyne séjourne ensuite à Londres, où Paul Buschmann, futur conservateur du KMSKA, a écrit dès 1914 dans la revue The Studio un grand article consacré aux nombreux artistes exilés en Grande-Bretagne. Emile Claus, Valerius De Saedeleer, Charles Mertens, Emile Vloors, Constant Permeke et Hippolyte Daeye qui visite à Londres l Exhibition of French Art à la galerie Mansard et y découvre l œuvre d Amedeo Modigliani. Jakob Smits reste en Belgique. Il abandonne un temps la peinture pour travailler pour le Comité d assistance et d approvisionnement du canton de Mol. Ses paysages d après-guerre constituent une réflexion sur les années de guerre. À Anvers, l avant-garde est active autour de Paul van Ostaijen et des frères Oscar et Floris Jespers. Jozef Peeters et Edmond Van Dooren restent aussi dans la ville et partagent en 1917 un atelier à la Wijngaardstraat avec Paul Joostens et Jan Kiemeneij. 5

6 Art During the Great War tells the story of artists who were forced to flee Belgium because of the war, but were nonetheless able to continue to work thanks to the hospitality of neighbouring countries and the efforts of authors and art enthusiasts such as André de Ridder, Paul Gustave Van Hecke, Cyriel Buysse and Paul Buschmann. As a matter of fact, their exile and resulting international contacts opened up new horizons that enhanced their work and helped promote it abroad. The exodus also benefited those who stayed at home, as it opened doors for their work to be exported, be it physically or in the shape of translations. De Tijd, a Dutch newspaper, asserted the following on 18 June 1917: How extraordinary that we were sent from across the Channel a small book of exquisite Flemish poetry in English translation. The introduction frankly concedes that the contemporary Flemish letters were less well-known than even Chinese literature, while the literary arts were flourishing so nearby... The anthology includes work by, among others, Karel van de Woestijne. He stayed in Belgium for much of the war, yet, through this publication, gained some fame in the Anglo-Saxon world. His brother, the painter Gustave Van de Woestyne, fled to the Netherlands and on to Wales, where he became acquainted with the Davies Sisters, owners of an exceptional collection of Impressionist art. Emile Verhaeren paid a visit to Gustave in Wales in the spring of Later, Gustave moved to London, where Paul Buschmann, the future chief conservator of KMSKA, had already published a lead article in a 1914 issue of The Studio on the many refugee artists who had sought abode in the UK. The list included Emile Claus, Valerius De Saedeleer, Charles Mertens, Emile Vloors, Constant Permeke, and Hippolyte Daeye, who was introduced to the work of Amedeo Modigliani when he visited the Exhibition of French Art at London s Mansard Gallery. Jakob Smits stayed in Belgium. He temporarily abandoned painting in order to devote himself fully to working for the Committee for Assistance and Food Supply in the District of Mol. His post-war landscapes may be seen as a reflection on the war years. In Antwerp, the avant-garde circle around Paul van Ostaijen included the brothers Oscar and Floris Jespers. Jozef Peeters and Edmond Van Dooren also remained in the city. In 1917, they shared a studio in Wijngaardstraat with Paul Joostens and Jan Kiemeneij. Kunst im Großen Krieg erzählt die Geschichte von Künstlern und Schriftstellern, die in Belgien alles hinter sich lassen mussten, aber dank der Gastfreundlichkeit belgischer Nachbarländer und der Unterstützung von Schriftstellern und Kunstliebhabern wie André de Ridder, Paul Gustave Van Hecke, Cyriel Buysse oder Paul Buschmann dennoch weiter ihrer Berufung leben konnten. Die internationalen Kontakte bereicherten sogar ihr Schaffen und sie wurden im Ausland bekannt ebenso wie daheimgebliebene Schriftsteller, deren Werke die Exilanten mitnahmen und die teilweise übersetzt wurden. In der niederländischen Zeitung De Tijd erschien am 18. Juni 1917 ein Artikel, aus dem wir hier einen Auszug wiedergeben: Hier muss erwähnt werden, dass uns aus England ein Büchlein mit einer Auswahl flämischer, ins Englische übersetzter Poesie zugesandt wurde. In der Einleitung wird bereitwillig zugegeben, dass man die flämische noch weniger kannte als die chinesische Literatur, obwohl ganz in der Nähe eine solch herrliche Sprache blüht... Das Bändchen enthielt auch Gedichte von Karel van de Woestijne. Van de Woestijne verbrachte den größten Teil des Kriegs in Belgien, aber erwarb sich so auch im englischen Sprachgebiet einen Namen. Sein malender Bruder Gustave erreichte über die Niederlande Wales und wohnte bei den Schwestern Davies, die eine außergewöhnliche Sammlung impressionistische Gemälde zusammengetragen hatten. Im Herbst 1914 bekamen sie Besuch von Emile Verhaeren. Anschließend hielt sich Gustave Van de Woestyne in London auf. Dort hatte Paul Buschmann, später Hauptkonservator des KMSKA, bereits 1914 in The Studio einen Leitartikel über die vielen Exilkünstler in Großbritannien veröffentlicht, darunter Emile Claus, Valerius De Saedeleer, Charles Mertens, Emile Vloors, Constant Permeke und Hippolyte Daeye. Daeye besuchte übrigens später in London die Ausstellung Exhibition of French Art in der Mansard Galley und machte dort mit Werken von Amedeo Modigliani Bekanntschaft. Jakob Smits dagegen blieb in Belgien. Er ließ das Malen, um sich für den Ausschuss für Hilfeleistung und Lebensmittelversorgung des Kantons Mol einzusetzen. Seine nach dem Krieg entstandenen Landschaften können als Reflexion des Krieges gedeutet werden. In Antwerpen scharte sich die Avantgarde, darunter die Brüder Oscar und Floris Jespers, um Paul van Ostaijen. Auch Jozef Peeters und Edmond Van Dooren hatten sich zum Bleiben entschlossen und teilten sich 1917 mit Paul Joostens und Jan Kiemeneij ein Atelier an der Wijngaardstraat. 6

7 Emile Verhaeren Sint-Amands Rouen 1916 Tijdens de Eerste Wereldoorlog speelt Emile Verhaeren met verve zijn rol als grote dichter van het kleine en moedige België. Geschokt door de Duitse inval op het neutrale België schaart hij zich onmiddellijk aan de zijde van koning Albert en de Belgische troepen. Vanuit Groot-Brittannië, en later vanuit Frankrijk, is hij actief als nooit tevoren: zijn lezingen, voorstellingen en publieke evenementen volgen elkaar op. Op uitnodiging van koning Albert brengt hij zelfs twee bezoeken aan het IJzerfront. Door de oorlog ondergaat Verhaeren een totale transformatie: in plaats van de verheven poëet die geloofde in de toekomst en verbondenheid van de mensheid begint hij oorlogspoëzie te schrijven. In zijn teksten evoceert hij de Groote Oorlog en hemelt hij het verzet van de Belgische troepen op. Tegelijk haalt hij ook scherp uit naar het oorlogszuchtige Duitsland. De titels van zijn bundels spreken voor zich: La Belgique sanglante (1915), Parmi les cendres. La Belgique dévastée (1915), Le Crime allemand (1915), Villes meurtries de Belgique (1916) en Les Ailes rouges de la guerre (1916). Verhaeren gaat volledig op in zijn rol en wordt zo de gevangene van zijn eigen oorlogsdiscours. Hij verbreekt niet alleen de banden met zijn Duitstalige vrienden, zoals de Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig, maar ook met zijn vooroorlogse pacifistische vrienden als de Franse schrijver Romain Rolland. De tragische dood van Verhaeren, die eind november 1916 op een rijdende trein wilde springen in het station van Rouen, sluit deze bewogen periode af, maar het beeld van de grote patriottische dichter blijft. Emile Verhaeren en koningin Elisabeth uit L Illustration, december

8 Emile Verhaeren Sint-Amands Rouen 1916 Emile Verhaeren tient avec verve son rôle de grand poète de la petite et vaillante Belgique pendant la Première Guerre mondiale. Choqué par l invasion allemande du territoire neutre de Belgique, il se range d emblée du côté du roi Albert et des troupes belges. Exilé en Grande-Bretagne puis en France, il est plus jamais actif, enchaînant conférences, représentations et manifestations publiques. Il se rend même deux fois sur le front de l Yser à la demande du roi Albert. La guerre a métamorphosé Verhaeren: le poète jusque là inspiré par sa foi en l avenir et la solidarité humaine commence à écrire des poèmes de guerre. Il évoque dans son texte la Grande Guerre et encense les troupes belges pour leur résistance face à l assaillant. Il fustige également l Allemagne belliqueuse. Les titres de ses recueils en disent long: La Belgique sanglante (1915), Parmi les cendres. La Belgique dévastée (1915), Le Crime allemand (1915), Villes meurtries de Belgique (1916), Les Ailes rouges de la guerre (1916). Verhaeren entre totalement dans son rôle et se laisse piéger par ses propres discours va-t-en-guerre. Il rompt tout lien non seulement avec ses amis germanophones comme l écrivain autrichien Stefan Zweig, mais aussi avec ses amis pacifistes d avant-guerre comme l écrivain français Romain Rolland. Sa mort tragique fin novembre 1916 dans la gare de Rouen clôture une période mouvementée, mais Emile Verhaeren conserve son image de grand poète patriotique. Emile Verhaeren Sint-Amands Rouen 1916 During World War I, Emile Verhaeren fulfilled his role as pre-eminent poet of the small but brave Kingdom of Belgium with a great deal of verve. Outraged by the German violation of Belgium s neutral status, he quickly set out to support the cause of King Albert and the Belgian armed forces, first from Britain, later from France. In a frenzy of activity, he took part in innumerable lectures, presentations and public events. On King Albert s invitation, he even paid two visits to the Yser frontline. The war totally transformed Verhaeren s poetry, as his focus shifted from an exalted belief in the future and the connectedness of humanity to the harsh reality of armed conflict. He wrote evocations of the Great War and eulogies for Belgium s fighting men, as well as condemnations of Germany s belligerence. The titles of his wartime collections speak for themselves: La Belgique sanglante (1915), Parmi les cendres. La Belgique dévastée (1915), Le Crime allemand (1915), Villes meurtries de Belgique (1916), and Les Ailes rouges de la guerre (1916). Verhaeren was so committed to his role that he became a prisoner of his own war-inspired discourse. He severed all ties with not just his pre-war German-speaking friends, like the Austrian author Stefan Zweig, but also pacifists such as the French writer Romain Rolland. Verhaeren died in late November 1916 after a tragic accident at Rouen railway station. It marked the end of a turbulent couple of years that earned him the enduring image of Belgium s great patriotic poet. Emile Verhaeren Sint-Amands Rouen 1916 Im 1. Weltkrieg spielt Emile Verhaeren mit Verve seine selbst gewählte Rolle als Dichter des kleinen, mutigen Belgiens. Er ist über den Einmarsch der Deutschen entsetzt und ergreift unverzüglich Partei für König Albert I. und die belgischen Armee. In Großbritannien und später Frankreich ist er, mehr noch als zuvor, unermüdlich tätig. Die Lesungen, Vorstellungen und öffentlichen Veranstaltungen folgen einander auf dem Fuß. Auf Einladung von Albert I. besucht er auch zwei Mal die Yserfront. Der Krieg hat Verhaeren gewandelt. Anstelle erhabener Literatur, die seinem Zukunftsglauben und seinem Glauben an die Verbundenheit aller Menschen Ausdruck verlieh, schreibt er nun Kriegsgedichte. In seinen Texten über den Großen Krieg preist er den Widerstand der belgischen Soldaten. Gleichzeitig geht er scharf mit dem kriegslüsternen Deutschland ins Gericht. Die Titel seiner Gedichtsammlungen sprechen für sich. Sie lauten La Belgique sanglante (Blutendes Belgien) (1915), Parmi les cendres. La Belgique dévastée (Zwischen der Asche. Das verwüstete Belgien) (1915), Le crime allemand (Das deutsche Verbrechen) (1915), Villes meurtries de Belgique (Belgiens Totenstädte) (1916) und Les Ailes rouges de la guerre (Die roten Schwingen des Krieges) (1916). Verhaeren geht vollständig in seiner Rolle auf und wird zum Gefangenen seines eigenen Kriegs- Diskurses. Er bricht nicht nur mit seinen deutschsprachigen Freunden wie dem Österreicher Stefan Zweig, sondern auch mit seinen pazifistischen Freunden aus Vorkriegszeiten wie dem französischen Schriftsteller Romain Rolland. Ende November 1916 stürzt Verhaeren im Bahnhof von Rouen unter einen Zug und stirbt. Das Ende eines dramatischen Lebens aber die Erinnerung an einen großen vaterländischen Dichters blieb bewahrt. 8

9 André de Ridder Antwerpen 1888 Borgerhout 1961 Na de val van Antwerpen in 1914 wijkt de schrijver-criticus André de Ridder uit naar Nederland, waar hij zich voor de legerdienst aanmeldt. Hij wordt echter afgekeurd en wordt leraar aan het Belgisch Atheneum in Amsterdam. Hij zal vier en een half jaar in het vrije Nederland blijven, bezoekt er musea en tentoonstellingen en ontdekt er diverse avant-gardistische stromingen. De Ridder ontmoet in Nederland schilders zoals Charley Toorop, maar ook kunstenaars in ballingschap als Marc Chagall en Henri Le Fauconnier en zijn goede schildersvrienden Gustave De Smet en Frits Van den Berghe. Via de Belgische Moderne Kunstkring Open Wegen tracht De Ridder de vooruitgang van de moderne kunst te bevorderen. Jules Schmalzigaug en Rik Wouters hadden zich bereid verklaard om tot deze groep toe te treden, maar overlijden beiden voor de vereniging goed en wel van wal steekt. Voor Open Wegen organiseert De Ridder in kunstzaal Heystee-Smit in Amsterdam een tentoonstelling van Gustave De Smet en Frits Van den Berghe. Daarnaast schrijft hij voor diverse bladen en geeft hij tal van lezingen over kunst en literatuur. Hij is mede-oprichter van het IJzerfonds, een fonds om Vlaamse literaire werken in Nederland bekend te maken en werkt mee aan De Vlaamse Stem, een blad van de uitgeweken Vlamingen. In februari 1919 keert De Ridder terug om een jaar later samen met Paul Gustave Van Hecke de kunsthandel Sélection in Brussel op te richten die werk aanbiedt van Henri Le Fauconnier, Amedeo Modigliani, Floris Jespers en vele anderen. Redactie en administratie van De Vlaamse Stem in Amsterdam, 1915, Collectie Letterenhuis, Antwerpen 9

10 André de Ridder Anvers 1888 Borgerhout 1961 Après la chute d Anvers en 1914, l écrivain et critique littéraire André de Ridder s exile aux Pays- Bas où il tente de s engager dans l armée. Mais il est réformé et prend un poste de professeur à l Athénée belge d Amsterdam. Il réside quatre ans et demi aux Pays-Bas libre, où il visite toutes sortes de musées et d expositions et découvre divers courants artistiques d avant-garde. Il fait la connaissance de peintres néerlandais comme Charley Toorop, mais aussi d artistes en exil comme Marc Chagall et Henri Le Fauconnier et il retrouve ses bons amis peintres Gustave De Smet et Frits Van den Berghe. De Ridder tente de promouvoir l art moderne par l intermédiaire du cercle belge Open Wegen. Jules Schmalzigaug et Rik Wouters se sont déclarés disposés à rejoindre ce groupe, mais l un et l autre meurent avant que le cercle ne prenne vraiment forme. De Ridder organise pour cette union une exposition de Gustave De Smet et Frits Van den Berghe à la salle d art Heystee-Smit d Amsterdam. Il écrit en outre pour diverses revues et donne quantité de conférences sur l art et la littérature. Il est aussi cofondateur aux Pays-Bas du IJzerfonds, une fondation conçue pour faire connaître les œuvres littéraires flamandes aux Pays-Bas. Il collabore à De Vlaamse Stem, une revue tenue par des Flamands en exil. De Ridder rentre en Belgique en février 1919 pour fonder un an plus tard avec Paul Gustave Van Hecke le commerce d art Sélection à Bruxelles, qui représente des artistes comme Henri Le Fauconnier, Amedeo Modigliani, Floris Jespers et bien d autres. de Ridder fled to the Netherlands, where he reported for military service. After being rejected, he became a teacher at the Belgian grammar school in Amsterdam. He would spend four and a half years in the Netherlands, during which time he visited a variety of museums and exhibitions, discovering various avant-garde art movements. De Ridder became acquainted not only with Dutch painters such as Charley Toorop, but also with exiled artists such as Marc Chagall and Henri Le Fauconnier. His circle of friends in Holland also included fellow-belgians and painters Gustave De Smet and Frits Van den Berghe. De Ridder was dedicated to promoting modern art through the Belgian modern art circle Open Wegen ( Open Roads ). Jules Schmalzigaug and Rik Wouters had committed themselves to joining the group, but both men died before its foundation. It was under the banner of Open Wegen that De Ridder organised an exhibition of work by Gustave De Smet and Frits Van den Berghe at the Heystee-Smit art hall in Amsterdam. De Ridder wrote for various magazines and he also presented numerous lectures on art and literature. He was a cofounder of the Yser Fund, which promoted Flemish literary work in the Netherlands. In addition, De Ridder was a contributor to De Vlaamse Stem ( The Flemish Voice ), a publication by exiled Flemings. In February 1919, he returned to Belgium where, together with Paul Gustave Van Hecke, he founded the Sélection gallery in Brussels, which would showcase work by Henri Le Fauconnier, Amedeo Modigliani, Floris Jespers and many others. die Niederlande, wo er sich zum Dienst an der Waffe anmeldet. Er wird abgelehnt und Lehrer am Belgischen Athenäum in Amsterdam. Viereinhalb Jahre bleibt er im neutralen Holland. Er besucht zahlreiche Museen und Ausstellungen und macht dort mit den unterschiedlichsten avantgardistischen Strömungen Bekanntschaft. André de Ridder begegnet dort nicht nur niederländischen Malern und Malerinnen wie Charley Toorop, sondern auch Exilkünstlern wie Marc Chagall und Henri Le Fauconnier sowie seinen Freunden Gustave De Smet und Frits Van den Berghe. Über die belgische Künstlervereinigung Open Wegen setzt sich de Ridder für die Förderung der zeitgenössischen Kunst ein. Jules Schmalzigaug und Rik Wouters hatten beschlossen, der Gruppe beizutreten, aber sterben noch bevor die Gruppe erste Erfolge verbuchen kann. De Ridder organisiert für Open Wegen im Ausstellungssaal Heystee-Smit in Amsterdam eine Ausstellung mit Gemälden von Gustave De Smet und Frits Van den Berghe. Außerdem schreibt er für mehrere Publikationen und hält zahlreiche Vorträge über bildende Kunst und Literatur. Weiter ist er in den Niederlanden Mitbegründer des Ijzerfonds (Yser-Fonds), der flämische Literatur in den Niederlanden bekannter machen soll. Er ist auch Mitarbeiter von De Vlaamse Stem, einer Zeitung von Exil-Flamen. Im Februar 1919 kehrt de Ridder nach Belgien zurück, wo er ein Jahr später gemeinsam mit Paul Gustave Van Hecke die Kunsthandlung Sélection in Brüssel gründet und Werke von Henri Le Fauconnier, Amedeo Modigliani, Floris Jespers und vielen anderen verkauft. André de Ridder AAntwerp 1888 Borgerhout 1961 fter the fall of Antwerp in 1914, author and critic André André de Ridder NAnvers 1888 Borgerhout 1961 ach der Kapitulation Antwerpens im Herbst 1914 flüchtet der Schriftsteller und Rezensent André de Ridder in 10

11 Cyriel Buysse Nevele 1859 Afsnee 1932 Cyriel Buysse trouwde in 1896 met de weduwe Nelly Tromp-Dyserinck uit Nederland en woonde in de winter in Den Haag en in de zomer op zijn landgoed in Afsnee, België. Net als op de schrijver Stijn Streuvels maakt de oorlog een grote indruk op hem, zoals blijkt uit de schetsen en novellen die hij bundelt in Oorlogsvisioenen (1915). Tijdens de Eerste Wereldoorlog verblijft Buysse grotendeels in Nederland, waar hij meewerkt aan diverse initiatieven om de soldaten aan het front te steunen. Voor de organisatie van Het boek van de soldaat / Le livre du Soldat Emile Verhaeren werkt er ook aan mee krijgt Buysse de leiding over het Haagse secretariaat. Zo organiseert hij de verzending van tal van boeken naar onder meer regimentsbibliotheken en hospitalen aan het front. In 1915 bezoekt hij Londen en Normandië, waar hij zijn zoon René die zich als vrijwilliger had gemeld ontmoet. In 1916 brengt Buysse een bezoek aan het Frans-Vlaamse frontgebied. Zijn indrukken schrijft hij neer in een reeks oorlogsreportages Achter het front, gepubliceerd in de Amsterdamse krant De Telegraaf. Een jaar later worden ze uitgegeven onder de titel Van een verloren zomer. Daarnaast werkt hij korte tijd mee aan De Vlaamse Stem. Zijn huis in Afsnee wordt in 1917 leeggeplunderd door de Duitsers. Na de oorlog keert Buysse terug naar Vlaanderen. La Belgique en Guerre, met bijdrage van Cyriel Buysse, 1918, Collectie Letterenhuis, Antwerpen 11

Un si bon office. enquête 9

Un si bon office. enquête 9 0123 MARDI 7 AVRIL 2015 enquête 9 Un si bon office L Office européen des brevets 7 000 salariés est accusé de pratiquer une gestion autoritaire du personnel. Des employés décrivent une ambiance empoisonnée.

Mehr

rückkehr Internationale Zusammenarbeit Rückkehr nach einem Auslandaufenthalt

rückkehr Internationale Zusammenarbeit Rückkehr nach einem Auslandaufenthalt rückkehr Internationale Zusammenarbeit Rückkehr nach einem Auslandaufenthalt Impressum Internationale Zusammenarbeit Rückkehr nach einem Auslandaufenthalt 2. vollständig überarbeitete Auflage, cinfo August

Mehr

imma 2009/2010 International Menuhin Music Academy Gstaad IMMA

imma 2009/2010 International Menuhin Music Academy Gstaad IMMA imma 2009/2010 International Menuhin Music Academy Gstaad IMMA 1 Yehudi Menuhin Zitat Editorial Dr Paul Sutin 2 Musik steht dem Menschlichen so nahe, dass man bis ins Menschliche vordringen muss, um ein

Mehr

TO BE CERTAIN OF THE DAWN

TO BE CERTAIN OF THE DAWN TO BE CERTAIN OF THE DAWN an oratorio by STEPHEN PAULUS with text by MICHAEL DENNIS BROWNE Osmo Vänskä, Stephen Paulus and Michael Dennis Browne at the world première on 17th November 2005 in the Basilica

Mehr

Annual Report Jaarverslag Rapport Annuel Jahresbericht

Annual Report Jaarverslag Rapport Annuel Jahresbericht Annual Report Jaarverslag Rapport Annuel Jahresbericht 2012 2 Soudal Annual Report 2012 EN NL FR DE Table of contents Key Figures 2012 Soudal in the World Board of Directors Management Team Word from the

Mehr

WEDDING CANTATA Weichet nur, betrübte Schatten BWV 202. Quodlibet BWV 524 Durchlauchtster Leopold BWV 173 a Schwingt freudig euch empor BWV 36 c

WEDDING CANTATA Weichet nur, betrübte Schatten BWV 202. Quodlibet BWV 524 Durchlauchtster Leopold BWV 173 a Schwingt freudig euch empor BWV 36 c J. S. ac h COLLEGIUM JAPAN B MASAAKI SUZUKI WEDDING CANTATA Weichet nur, betrübte Schatten BWV 202 Quodlibet BWV 524 Durchlauchtster Leopold BWV 173 a Schwingt freudig euch empor BWV 36 c BACH, Johann

Mehr

Quand effort intellectuel rime avec effort humanitaire «24 Stonne Mathé fir ee gudden Zweck»

Quand effort intellectuel rime avec effort humanitaire «24 Stonne Mathé fir ee gudden Zweck» Quand effort intellectuel rime avec effort humanitaire «24 Stonne Mathé fir ee gudden Zweck» Le coup d envoi de la deuxième édition d un marathon mathématique unique dans son genre (baptisé pour l occasion

Mehr

home collection 2015

home collection 2015 we are arco we make tables home collection 2015 www.arco.nl arco 1 3 2 we we we we we we we we we we we we we we we we we we we are make create organize complement create add are last solve are value love

Mehr

Karl König Archive Newsletter4

Karl König Archive Newsletter4 Winter 2010/2011 Karl König Archive Newsletter4 The Karl König Archive Newsletter is published by the Karl König Archive Karl König Archive, Camphill House, Milltimber, Aberdeen, AB13 OAN, Scotland Editors:

Mehr

SIS News Switzerland Fall 2014 Music & Arts Table of content Editorial _3 Success Stories _4 In Memoriam _5 News _6 Alumni Page _8 On Learning _9 SIS Basel _10 SIS Männedorf-Zürich _12 SIS Rotkreuz-Zug

Mehr

15 Years one world foundation free education unit Sri Lanka

15 Years one world foundation free education unit Sri Lanka 15 Years one world foundation free education unit Sri Lanka one world foundation Direktorin / Director: Kathrin Messner office Vienna Hofmühlgasse 17/2/25 1060 Vienna, Austria T: +43 (0)1 533 58 40-33

Mehr

François Couperin Zwei Konzerte. für Altblockflöte und Basso continuo. Herausgegeben (1668 1733) von Ulrich Thieme. Edition Moeck 2531

François Couperin Zwei Konzerte. für Altblockflöte und Basso continuo. Herausgegeben (1668 1733) von Ulrich Thieme. Edition Moeck 2531 François Couperin Zwei Konzerte Edition Moeck 2531 für Altblockflöte und Basso continuo François Couperin (1668 1733) Zwei Konzerte Herausgegeben von Ulrich Thieme Die Druckqualität dieser Datei entspricht

Mehr

Abschlussbericht der: Leonardo da Vinci. Kerpen, den 15. Mai 2007

Abschlussbericht der: Leonardo da Vinci. Kerpen, den 15. Mai 2007 WSF Wirtschafts- und Sozialforschung Lörsfelder Busch 1 50171 Kerpen Tel: 02237 55742 Fax: 02237 55641 e-mail info@wsf-kerpen.de Analyse der Wirkungen von LEONARDO DA VINCI Mobilitätsmaßnahmen auf junge

Mehr

heavenly paradise Samira Hodaei und Reza Derakshani Schloss Stetteldorf am Wagram bei Wien

heavenly paradise Samira Hodaei und Reza Derakshani Schloss Stetteldorf am Wagram bei Wien heavenly paradise Samira Hodaei und Reza Derakshani Schloss Stetteldorf am Wagram bei Wien Dieser Katalog erscheint zur Ausstellung HEAVENLY PARADISE mit Arbeiten von Samira Hodaei und Reza Derakshani

Mehr

SIS News Germany Summer 2014_Science and Maths at SIS Table of content Editorial _3 News _4 Time to Celebrate _9 SIS under Construction _10 On Learning _11 SIS Friedrichshafen _12 SIS Ingolstadt _14 SIS

Mehr

Grüezi Shanghai Newsletter of the Consulate General of Switzerland in Shanghai

Grüezi Shanghai Newsletter of the Consulate General of Switzerland in Shanghai Grüezi Shanghai Newsletter of the Consulate General of Switzerland in Shanghai November 2009 Word from the Consul General Dear Swiss Friends, Dear Friends of Switzerland, Today, you are receiving a brand

Mehr

Books Berlinoir Current Graphic Novels from Germany from Aktuelle Graphic Novels aus Deutschland GermANy www.book-fair.com #fbm15 b blog.buchmesse.

Books Berlinoir Current Graphic Novels from Germany from Aktuelle Graphic Novels aus Deutschland GermANy www.book-fair.com #fbm15 b blog.buchmesse. Books from GermANy Berlinoir Current Graphic Novels from Germany Aktuelle Graphic Novels aus Deutschland www.book-fair.com #fbm15 b blog.buchmesse.de Thanks to the generous funding by the Federal Foreign

Mehr

Die Emigration jüdischer Deutscher und Österreicher nach Shanghai als Verfolgte im Nationalsozialismus. Wiebke Lohfeld und Steve Hochstadt

Die Emigration jüdischer Deutscher und Österreicher nach Shanghai als Verfolgte im Nationalsozialismus. Wiebke Lohfeld und Steve Hochstadt Die Emigration jüdischer Deutscher und Österreicher nach Shanghai als Verfolgte im Nationalsozialismus Wiebke Lohfeld und Steve Hochstadt Abb. 1: Der Bund, die Hafenpromenade von Shanghai. Blick von der

Mehr

Toutes les marques citées dans le présent document sont déposées par leur société respective.

Toutes les marques citées dans le présent document sont déposées par leur société respective. ECCBP se réserve le droit de modifier, sans avis préalable, toute information contenue dans le présent document. La reproduction, totale ou partielle, de ce document sans l'accord préalable et écrit de

Mehr

Nieuport 17. BMI NV/SA B-2550 Kontich BELGIUM. Manuel d instructions Bedienungsanleitung Handleiding. Warning Attention Achtung Aandacht

Nieuport 17. BMI NV/SA B-2550 Kontich BELGIUM. Manuel d instructions Bedienungsanleitung Handleiding. Warning Attention Achtung Aandacht Nieuport 17 Carefully read the instructions before Flying!!! GB F D NL Manual Manuel d instructions Bedienungsanleitung Handleiding Warning Attention Achtung Aandacht An RC model airplane is not a toy

Mehr

Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 25 November 2014 G 1/13

Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 25 November 2014 G 1/13 Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 25. November 2014 G 1/13 Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 25 November 2014 G 1/13 1 Décision de la Grande Chambre de recours, en date du 25 novembre

Mehr

Books from Germany. Today Is the Last Day of the Rest of Your Life Current Graphic Novels from Germany

Books from Germany. Today Is the Last Day of the Rest of Your Life Current Graphic Novels from Germany Books from Germany Today Is the Last Day of the Rest of Your Life Current Graphic Novels from Germany Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens Aktuelle Graphic Novels aus Deutschland www.book-fair.com

Mehr

zwei Vermittlungskunst

zwei Vermittlungskunst zwei 01 Politisch-ästhetische Bildung 01f Formation civique et citoyenne et formation esthétique 02 Ideen, Ziele, Zielgruppen 02f Des idées, des objectifs, des groupes ciblés 03 Workshop-Formate 03f Types

Mehr

Ruckblick. Vorfreude

Ruckblick. Vorfreude AUSTRIAN CLUB AUSTRIAN CULTURAL SOCIETY AUSTRIAN CLUB MELBOURNE VOL.IV / NO.4 - MAY2008 Ruckblick Last Month we celebrated the: Vorfreude Looking forward to Mothers Day DER LIEBEN MUTTI www.austrianclubmelbourne.com.au

Mehr

ECM Enterprise Content Management

ECM Enterprise Content Management Ulrich Kampffmeyer ECM Enterprise Content Management P R O J E C T C O N S U L T Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH ECM Enterprise Content Management Ulrich Kampffmeyer Autor Dr. Ulrich

Mehr

K A W A I G R A N D P I A N O S

K A W A I G R A N D P I A N O S K A W A I G R A N D P I A N O S The Art of The Piano A grand piano is made up of over nine-thousand precision parts... wood, metal, fiber, resin, and many other materials. Just assembling them into the

Mehr

3. Modernity, Modernisation, Modernism and the First World War

3. Modernity, Modernisation, Modernism and the First World War MODERNITY, MODERNISATION, MODERNISM AND THE FIRST WORLD WAR 43 3. Modernity, Modernisation, Modernism and the First World War 3.1 Introduction As we have seen, research on Jünger has consistently neglected

Mehr

Vom Stabilitätspakt zur EU-Annäherung. From Stability Pact to EU Convergence. 15 Jahre Akademischer Neuaufbau Südosteuropa

Vom Stabilitätspakt zur EU-Annäherung. From Stability Pact to EU Convergence. 15 Jahre Akademischer Neuaufbau Südosteuropa Vom Stabilitätspakt zur EU-Annäherung 15 Jahre Akademischer Neuaufbau Südosteuropa From Stability Pact to EU Convergence 15 Years of Academic Reconstruction in South Eastern Europe Vom Stabilitätspakt

Mehr

An exhibition celebrating 75 years of the Bank for International Settlements Eine Ausstellung zum 75-Jahr-Jubiläum der Bank für Internationalen

An exhibition celebrating 75 years of the Bank for International Settlements Eine Ausstellung zum 75-Jahr-Jubiläum der Bank für Internationalen An exhibition celebrating 75 years of the Bank for International Settlements Eine Ausstellung zum 75-Jahr-Jubiläum der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich Contents Inhalt 04 Welcome to the Bank

Mehr

LADEGERÄT P-100 BEDIENUNGSANLEITUNG SEITE 3-9 CHARGER P-100 OPERATING INSTRUCTIONS PAGE 10-16 CHARGEUR «P-100» NOTICE D EMPLOI PAGE 17-23

LADEGERÄT P-100 BEDIENUNGSANLEITUNG SEITE 3-9 CHARGER P-100 OPERATING INSTRUCTIONS PAGE 10-16 CHARGEUR «P-100» NOTICE D EMPLOI PAGE 17-23 Impressum Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Voltcraft, Lindenweg 15, D-92242 Hirschau, Tel.-Nr. 0180/586 582 7 (www.voltcraft.de). Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen

Mehr