Bezoekersgids Guide du visiteur Visitors Guide Besucherbroschüre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Bezoekersgids Guide du visiteur Visitors Guide Besucherbroschüre"

Transkript

1 Bezoekersgids Guide du visiteur Visitors Guide Besucherbroschüre

2 Gustave Van de Woestyne De slapers Les dormeurs The Sleepers Die Schläfer, 1918 KMSKA Sabam

3 De Modernen Kunst in de Groote Oorlog Voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog suggereerden de futuristische werken van Jules Schmalzigaug vooruitgang, snelheid en techniek. Rik Wouters kunst was een ode aan levenslust en -kracht. De oorlog zorgt echter voor een schok. Deze expo toont hoe die schok voelbaar is in kunst en literatuur tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog. Sommige kunstenaars en schrijvers vluchten naar Nederland en Groot-Brittannië en komen daar in contact met buitenlandse bewegingen. Anderen proberen het leven aan en achter de frontlinie vorm te geven. Aan de hand van zes centrale figuren Rik Wouters, Emile Verhaeren, Cyriel Buysse, André de Ridder, Jules Schmalzigaug en Paul van Ostaijen roept de expo een beeld op van wat de oorlog voor kunstenaars betekende. Kunst in de Groote Oorlog maakt deel uit van de reeks De Modernen in de Koningin Fabiolazaal en is een organisatie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en de Provincie Antwerpen. De expo werd gemaakt in samenwerking met het Letterenhuis Antwerpen en het Provinciaal Museum Emile Verhaeren. We dragen de tentoonstelling op aan Marleen Van Ouytsel, directrice van het Vredescentrum Antwerpen en initiatiefneemster van Antwerpen Marleen, die mee aan de wieg stond van De Modernen. Kunst in de Groote Oorlog, overleed op 3 juli Les Modernes L art pendant la Grande Guerre Avant que n éclate la première guerre mondiale, les œuvres futuristes de Jules Schmalzigaug suggèrent le progrès, la vitesse et la technique. L art de Rik Wouters est une ode à la joie et la force de vivre. La guerre va causer une véritable onde de choc. Cette exposition montre l impact de la guerre sur l art et la littérature pendant et peu après la Première Guerre mondiale. Certains artistes et écrivains s exilent aux Pays-Bas et en Grande- Bretagne, où ils entrent en contact avec les mouvements artistiques étrangers. D autres tentent de rendre la vie sur le front et en arrière de la ligne de feu. L exposition montre ce que signifia la guerre pour six artistes: Rik Wouters, Emile Verhaeren, Cyriel Buysse, André de Ridder, Jules Schmalzigaug et Paul van Ostaijen. L art pendant la Grande Guerre s inscrit dans la série d expositions Les Modernes à la Koningin Fabiolazaal organisée par le Musée Royal des Beaux-Arts d Anvers (KMSKA) et la Province d Anvers en collaboration avec la Letterenhuis d Anvers et le Musée Provincial Emile Verhaeren. L exposition est dédiée à Marleen Van Ouytsel, directrice du Vredescentrum Antwerpen et initiatrice du projet Anvers Marleen, qui a porté le projet L art pendant la Grande Guerre sur les fonts baptismaux, est décédée le 3 juillet The Moderns Art During the Great War In the years prior to world war i, the futurist work of Jules Schmalzigaug evoked a sense of progress, speed and technological innovation. The art of Rik Wouters was a celebration of vitality and joie de vivre. But then came the shock of war. This exhibition illustrates the profound impact of this event and its aftermath on art and literature in Belgium. Some artists and writers fled to the Netherlands and Britain, where they came into contact with foreign movements. Others tried to capture life behind or on the frontline. The exhibition is conceived around six central characters: Rik Wouters, Emile Verhaeren, Cyriel Buysse, André de Ridder, Jules Schmalzigaug and Paul van Ostaijen. It explores how they were affected as individuals and artists by the Great War. Art During the Great War is part of a series of exhibitions on The Moderns at Koningin Fabio- 3

4 lazaal (KFZ) in Antwerp, organised by the Royal Museum of Fine Arts Antwerp (KMSKA) and the Province of Antwerp in collaboration with the House of Literature Antwerp and the Provincial Museum Emile Verhaeren. The exhibition is dedicated to Marleen Van Ouytsel, former Director of the Antwerp Peace Centre and the driving force behind Antwerp s World War I centenary programme. Marleen, who also helped conceive this exhibition on Art During the Great War, passed away on 3 July Jozef Cantré De dichter Karel van de Woestijne Le poète Karel van de Woestijne The Poet Karel van de Woestijne Der Dichter Karel van de Woestijne KMSKA Die Modernen. Kunst im Großen Krieg Vor Ausbruch des 1. Weltkriegs, des Großen Kriegs, beschworen die futuristischen Arbeiten eines Jules Schmalzigaug den Glauben an Fortschritt, Tempo und Technik. Die Kunst von Rik Wouters wiederum war eine Ode an Lebensfreude und Lebenskraft. Der Krieg verursachte jedoch einen Schock. Die Ausstellung zeigt auf, wie sich dieser Schock während und kurz nach dem Krieg auf Kunst und Literatur auswirkte. Einige belgische Künstler und Schriftsteller flüchteten nach Holland und Großbritannien und kamen dort in Kontakt mit internationalen Kunstund Literaturströmungen. Andere versuchten, ihrem Leben hinter der Front Sinn zu verleihen. Die Ausstellung vermittelt einen Eindruck davon, was der Krieg für sechs exemplarische Persönlichkeiten bedeutete. Im Einzelnen handelt es sich um Rik Wouters, Emile Verhaeren, Cyriel Buysse, André de Ridder, Jules Schmalzigaug und Paul van Ostaijen. Kunst im Großen Krieg ist in die Ausstellungsreihe Die Modernen im Königin Fabiolasaal eingebunden. Organisatoren sind das Königliche Museum für Schöne Künste Antwerpen (KMSKA) und die Provinz Antwerpen in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus (Letterenhuis) Antwerpen und dem Provinzialen Museum Emile Verhaeren. Die Ausstellung ist Marleen Van Ouytsel gewidmet, der ehemaligen Direktorin des Friedenszentrums (Vredescentrum) Antwerpen und Initiatorin der Veranstaltungsreihe Antwerpen Marleen, die mit an der Wiege der Ausstellung stand, ist am 3. Juli 2014 verstorben. Kunst in de Groote Oorlog is een verhaal over kunstenaars die alles moeten achterlaten, maar dankzij de gastvrijheid van buurlanden en de inspanningen van auteurs en kunstliefhebbers als Paul Gustave Van Hecke, Cyriel Buysse of Paul Buschmann, toch kunnen werken. Door internationale contacten slagen ze er zelfs in hun kunst te verrijken. Het maakt hen ook bekender in het buitenland. Dat geldt evenzeer voor de thuisblijvers wiens werk over de grenzen wordt meegevoerd, letterlijk of via vertalingen. In De Tijd, een Nederlandse krant, verscheen op 18 juni 1917: Eigenaardig is hierbij op te merken, dat ons uit Engeland wordt toegezonden een keurboekje Vlaamsche poezie in t Engelsch vertaald. 4

5 In de inleiding wordt gulweg erkend, dat men van de Vlaamsche kunst dezer dagen nog minder afwist dan van de Chineesche litteratuur, ofschoon zo vlakbij zulke heerlijke taalkunst bloeide... Werk van onder andere Karel van de Woestijne wordt opgenomen in deze bloemlezing. Van de Woestijne blijft tijdens de oorlog grotendeels in België, maar krijgt op die manier naam in het Engelse taalgebied. Zijn schilderende broer Gustave komt via Nederland in Wales terecht bij de zussen Davies, die een uitzonderlijke verzameling impressionisten hebben vergaard. Ook Emile Verhaeren komt er in het najaar van 1914 op bezoek. Daarna verblijft Gustave Van de Woestyne in Londen, waar Paul Buschmann, later hoofdconservator van het KMSKA, al in 1914 een hoofdartikel in het tijdschrift The Studio had gepubliceerd over de vele kunstenaars-vluchtelingen in Groot- Brittannië, o.a. over Emile Claus, Valerius De Saedeleer, Charles Mertens, Emile Vloors, Constant Permeke en Hippolyte Daeye. Daeye zag overigens later in Londen in de Mansard Gallery de tentoonstelling Exhibition of French Art en maakte daar kennis met het werk van Amedeo Modigliani. Jakob Smits blijft in België. Hij laat het schilderen om zich in te zetten voor het Comité voor hulpverlening en voedselvoorziening van het canton Mol. Zijn naoorlogse landschappen zijn haast een reflectie op de oorlogstijd. In Antwerpen is de avant-garde actief rond Paul van Ostaijen, met de broers Oscar en Floris Jespers als spilfiguren. Ook Jozef Peeters en Edmond Van Dooren blijven in de stad. Zij delen in 1917 met Paul Joostens en Jan Kiemeneij een atelier in de Wijngaardstraat. L art pendant la Grande Guerre, c est l histoire d artistes qui durent tout abandonner, mais purent continuer à travailler grâce à l hospitalité de pays voisins et les efforts d écrivains et amateurs d art comme André de Ridder, Paul Gustave Van Hecke, Cyriel Buysse, Paul Buschmann. Les contacts internationaux que nouèrent ces artistes leur permirent même d enrichir leur art. Ils sont donc souvent mieux connus à l étranger, comme d ailleurs ceux qui restèrent en Belgique et dont les œuvres voyagèrent par-delà les frontières, au propre et au figuré par le biais de traductions. On pouvait lire dans l édition du 18 juin 1917 du journal néerlandais De Tijd: «Il faut noter qu un petit recueil de poésie flamande traduit en anglais nous a été envoyé d Angleterre. Il y est honnêtement reconnu en introduction que l on connaît moins ces jours l art flamand que la littérature chinoise, alors qu une délicieuse littérature est produite dans un pays voisin...» Le recueil contient notamment des textes de Karel van de Woestijne. Van de Woestijne passa la plus grande partie de la guerre en Belgique mais se fit un nom dans les pays de langue anglaise. Son frère peintre Gustave arrive via les Pays- Bas au Pays de Galle chez les sœurs Davies, qui ont réuni une belle collection d impressionnistes et reçoivent Emile Verhaeren à l automne Gustave Van de Woestyne séjourne ensuite à Londres, où Paul Buschmann, futur conservateur du KMSKA, a écrit dès 1914 dans la revue The Studio un grand article consacré aux nombreux artistes exilés en Grande-Bretagne. Emile Claus, Valerius De Saedeleer, Charles Mertens, Emile Vloors, Constant Permeke et Hippolyte Daeye qui visite à Londres l Exhibition of French Art à la galerie Mansard et y découvre l œuvre d Amedeo Modigliani. Jakob Smits reste en Belgique. Il abandonne un temps la peinture pour travailler pour le Comité d assistance et d approvisionnement du canton de Mol. Ses paysages d après-guerre constituent une réflexion sur les années de guerre. À Anvers, l avant-garde est active autour de Paul van Ostaijen et des frères Oscar et Floris Jespers. Jozef Peeters et Edmond Van Dooren restent aussi dans la ville et partagent en 1917 un atelier à la Wijngaardstraat avec Paul Joostens et Jan Kiemeneij. 5

6 Art During the Great War tells the story of artists who were forced to flee Belgium because of the war, but were nonetheless able to continue to work thanks to the hospitality of neighbouring countries and the efforts of authors and art enthusiasts such as André de Ridder, Paul Gustave Van Hecke, Cyriel Buysse and Paul Buschmann. As a matter of fact, their exile and resulting international contacts opened up new horizons that enhanced their work and helped promote it abroad. The exodus also benefited those who stayed at home, as it opened doors for their work to be exported, be it physically or in the shape of translations. De Tijd, a Dutch newspaper, asserted the following on 18 June 1917: How extraordinary that we were sent from across the Channel a small book of exquisite Flemish poetry in English translation. The introduction frankly concedes that the contemporary Flemish letters were less well-known than even Chinese literature, while the literary arts were flourishing so nearby... The anthology includes work by, among others, Karel van de Woestijne. He stayed in Belgium for much of the war, yet, through this publication, gained some fame in the Anglo-Saxon world. His brother, the painter Gustave Van de Woestyne, fled to the Netherlands and on to Wales, where he became acquainted with the Davies Sisters, owners of an exceptional collection of Impressionist art. Emile Verhaeren paid a visit to Gustave in Wales in the spring of Later, Gustave moved to London, where Paul Buschmann, the future chief conservator of KMSKA, had already published a lead article in a 1914 issue of The Studio on the many refugee artists who had sought abode in the UK. The list included Emile Claus, Valerius De Saedeleer, Charles Mertens, Emile Vloors, Constant Permeke, and Hippolyte Daeye, who was introduced to the work of Amedeo Modigliani when he visited the Exhibition of French Art at London s Mansard Gallery. Jakob Smits stayed in Belgium. He temporarily abandoned painting in order to devote himself fully to working for the Committee for Assistance and Food Supply in the District of Mol. His post-war landscapes may be seen as a reflection on the war years. In Antwerp, the avant-garde circle around Paul van Ostaijen included the brothers Oscar and Floris Jespers. Jozef Peeters and Edmond Van Dooren also remained in the city. In 1917, they shared a studio in Wijngaardstraat with Paul Joostens and Jan Kiemeneij. Kunst im Großen Krieg erzählt die Geschichte von Künstlern und Schriftstellern, die in Belgien alles hinter sich lassen mussten, aber dank der Gastfreundlichkeit belgischer Nachbarländer und der Unterstützung von Schriftstellern und Kunstliebhabern wie André de Ridder, Paul Gustave Van Hecke, Cyriel Buysse oder Paul Buschmann dennoch weiter ihrer Berufung leben konnten. Die internationalen Kontakte bereicherten sogar ihr Schaffen und sie wurden im Ausland bekannt ebenso wie daheimgebliebene Schriftsteller, deren Werke die Exilanten mitnahmen und die teilweise übersetzt wurden. In der niederländischen Zeitung De Tijd erschien am 18. Juni 1917 ein Artikel, aus dem wir hier einen Auszug wiedergeben: Hier muss erwähnt werden, dass uns aus England ein Büchlein mit einer Auswahl flämischer, ins Englische übersetzter Poesie zugesandt wurde. In der Einleitung wird bereitwillig zugegeben, dass man die flämische noch weniger kannte als die chinesische Literatur, obwohl ganz in der Nähe eine solch herrliche Sprache blüht... Das Bändchen enthielt auch Gedichte von Karel van de Woestijne. Van de Woestijne verbrachte den größten Teil des Kriegs in Belgien, aber erwarb sich so auch im englischen Sprachgebiet einen Namen. Sein malender Bruder Gustave erreichte über die Niederlande Wales und wohnte bei den Schwestern Davies, die eine außergewöhnliche Sammlung impressionistische Gemälde zusammengetragen hatten. Im Herbst 1914 bekamen sie Besuch von Emile Verhaeren. Anschließend hielt sich Gustave Van de Woestyne in London auf. Dort hatte Paul Buschmann, später Hauptkonservator des KMSKA, bereits 1914 in The Studio einen Leitartikel über die vielen Exilkünstler in Großbritannien veröffentlicht, darunter Emile Claus, Valerius De Saedeleer, Charles Mertens, Emile Vloors, Constant Permeke und Hippolyte Daeye. Daeye besuchte übrigens später in London die Ausstellung Exhibition of French Art in der Mansard Galley und machte dort mit Werken von Amedeo Modigliani Bekanntschaft. Jakob Smits dagegen blieb in Belgien. Er ließ das Malen, um sich für den Ausschuss für Hilfeleistung und Lebensmittelversorgung des Kantons Mol einzusetzen. Seine nach dem Krieg entstandenen Landschaften können als Reflexion des Krieges gedeutet werden. In Antwerpen scharte sich die Avantgarde, darunter die Brüder Oscar und Floris Jespers, um Paul van Ostaijen. Auch Jozef Peeters und Edmond Van Dooren hatten sich zum Bleiben entschlossen und teilten sich 1917 mit Paul Joostens und Jan Kiemeneij ein Atelier an der Wijngaardstraat. 6

7 Emile Verhaeren Sint-Amands Rouen 1916 Tijdens de Eerste Wereldoorlog speelt Emile Verhaeren met verve zijn rol als grote dichter van het kleine en moedige België. Geschokt door de Duitse inval op het neutrale België schaart hij zich onmiddellijk aan de zijde van koning Albert en de Belgische troepen. Vanuit Groot-Brittannië, en later vanuit Frankrijk, is hij actief als nooit tevoren: zijn lezingen, voorstellingen en publieke evenementen volgen elkaar op. Op uitnodiging van koning Albert brengt hij zelfs twee bezoeken aan het IJzerfront. Door de oorlog ondergaat Verhaeren een totale transformatie: in plaats van de verheven poëet die geloofde in de toekomst en verbondenheid van de mensheid begint hij oorlogspoëzie te schrijven. In zijn teksten evoceert hij de Groote Oorlog en hemelt hij het verzet van de Belgische troepen op. Tegelijk haalt hij ook scherp uit naar het oorlogszuchtige Duitsland. De titels van zijn bundels spreken voor zich: La Belgique sanglante (1915), Parmi les cendres. La Belgique dévastée (1915), Le Crime allemand (1915), Villes meurtries de Belgique (1916) en Les Ailes rouges de la guerre (1916). Verhaeren gaat volledig op in zijn rol en wordt zo de gevangene van zijn eigen oorlogsdiscours. Hij verbreekt niet alleen de banden met zijn Duitstalige vrienden, zoals de Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig, maar ook met zijn vooroorlogse pacifistische vrienden als de Franse schrijver Romain Rolland. De tragische dood van Verhaeren, die eind november 1916 op een rijdende trein wilde springen in het station van Rouen, sluit deze bewogen periode af, maar het beeld van de grote patriottische dichter blijft. Emile Verhaeren en koningin Elisabeth uit L Illustration, december

8 Emile Verhaeren Sint-Amands Rouen 1916 Emile Verhaeren tient avec verve son rôle de grand poète de la petite et vaillante Belgique pendant la Première Guerre mondiale. Choqué par l invasion allemande du territoire neutre de Belgique, il se range d emblée du côté du roi Albert et des troupes belges. Exilé en Grande-Bretagne puis en France, il est plus jamais actif, enchaînant conférences, représentations et manifestations publiques. Il se rend même deux fois sur le front de l Yser à la demande du roi Albert. La guerre a métamorphosé Verhaeren: le poète jusque là inspiré par sa foi en l avenir et la solidarité humaine commence à écrire des poèmes de guerre. Il évoque dans son texte la Grande Guerre et encense les troupes belges pour leur résistance face à l assaillant. Il fustige également l Allemagne belliqueuse. Les titres de ses recueils en disent long: La Belgique sanglante (1915), Parmi les cendres. La Belgique dévastée (1915), Le Crime allemand (1915), Villes meurtries de Belgique (1916), Les Ailes rouges de la guerre (1916). Verhaeren entre totalement dans son rôle et se laisse piéger par ses propres discours va-t-en-guerre. Il rompt tout lien non seulement avec ses amis germanophones comme l écrivain autrichien Stefan Zweig, mais aussi avec ses amis pacifistes d avant-guerre comme l écrivain français Romain Rolland. Sa mort tragique fin novembre 1916 dans la gare de Rouen clôture une période mouvementée, mais Emile Verhaeren conserve son image de grand poète patriotique. Emile Verhaeren Sint-Amands Rouen 1916 During World War I, Emile Verhaeren fulfilled his role as pre-eminent poet of the small but brave Kingdom of Belgium with a great deal of verve. Outraged by the German violation of Belgium s neutral status, he quickly set out to support the cause of King Albert and the Belgian armed forces, first from Britain, later from France. In a frenzy of activity, he took part in innumerable lectures, presentations and public events. On King Albert s invitation, he even paid two visits to the Yser frontline. The war totally transformed Verhaeren s poetry, as his focus shifted from an exalted belief in the future and the connectedness of humanity to the harsh reality of armed conflict. He wrote evocations of the Great War and eulogies for Belgium s fighting men, as well as condemnations of Germany s belligerence. The titles of his wartime collections speak for themselves: La Belgique sanglante (1915), Parmi les cendres. La Belgique dévastée (1915), Le Crime allemand (1915), Villes meurtries de Belgique (1916), and Les Ailes rouges de la guerre (1916). Verhaeren was so committed to his role that he became a prisoner of his own war-inspired discourse. He severed all ties with not just his pre-war German-speaking friends, like the Austrian author Stefan Zweig, but also pacifists such as the French writer Romain Rolland. Verhaeren died in late November 1916 after a tragic accident at Rouen railway station. It marked the end of a turbulent couple of years that earned him the enduring image of Belgium s great patriotic poet. Emile Verhaeren Sint-Amands Rouen 1916 Im 1. Weltkrieg spielt Emile Verhaeren mit Verve seine selbst gewählte Rolle als Dichter des kleinen, mutigen Belgiens. Er ist über den Einmarsch der Deutschen entsetzt und ergreift unverzüglich Partei für König Albert I. und die belgischen Armee. In Großbritannien und später Frankreich ist er, mehr noch als zuvor, unermüdlich tätig. Die Lesungen, Vorstellungen und öffentlichen Veranstaltungen folgen einander auf dem Fuß. Auf Einladung von Albert I. besucht er auch zwei Mal die Yserfront. Der Krieg hat Verhaeren gewandelt. Anstelle erhabener Literatur, die seinem Zukunftsglauben und seinem Glauben an die Verbundenheit aller Menschen Ausdruck verlieh, schreibt er nun Kriegsgedichte. In seinen Texten über den Großen Krieg preist er den Widerstand der belgischen Soldaten. Gleichzeitig geht er scharf mit dem kriegslüsternen Deutschland ins Gericht. Die Titel seiner Gedichtsammlungen sprechen für sich. Sie lauten La Belgique sanglante (Blutendes Belgien) (1915), Parmi les cendres. La Belgique dévastée (Zwischen der Asche. Das verwüstete Belgien) (1915), Le crime allemand (Das deutsche Verbrechen) (1915), Villes meurtries de Belgique (Belgiens Totenstädte) (1916) und Les Ailes rouges de la guerre (Die roten Schwingen des Krieges) (1916). Verhaeren geht vollständig in seiner Rolle auf und wird zum Gefangenen seines eigenen Kriegs- Diskurses. Er bricht nicht nur mit seinen deutschsprachigen Freunden wie dem Österreicher Stefan Zweig, sondern auch mit seinen pazifistischen Freunden aus Vorkriegszeiten wie dem französischen Schriftsteller Romain Rolland. Ende November 1916 stürzt Verhaeren im Bahnhof von Rouen unter einen Zug und stirbt. Das Ende eines dramatischen Lebens aber die Erinnerung an einen großen vaterländischen Dichters blieb bewahrt. 8

9 André de Ridder Antwerpen 1888 Borgerhout 1961 Na de val van Antwerpen in 1914 wijkt de schrijver-criticus André de Ridder uit naar Nederland, waar hij zich voor de legerdienst aanmeldt. Hij wordt echter afgekeurd en wordt leraar aan het Belgisch Atheneum in Amsterdam. Hij zal vier en een half jaar in het vrije Nederland blijven, bezoekt er musea en tentoonstellingen en ontdekt er diverse avant-gardistische stromingen. De Ridder ontmoet in Nederland schilders zoals Charley Toorop, maar ook kunstenaars in ballingschap als Marc Chagall en Henri Le Fauconnier en zijn goede schildersvrienden Gustave De Smet en Frits Van den Berghe. Via de Belgische Moderne Kunstkring Open Wegen tracht De Ridder de vooruitgang van de moderne kunst te bevorderen. Jules Schmalzigaug en Rik Wouters hadden zich bereid verklaard om tot deze groep toe te treden, maar overlijden beiden voor de vereniging goed en wel van wal steekt. Voor Open Wegen organiseert De Ridder in kunstzaal Heystee-Smit in Amsterdam een tentoonstelling van Gustave De Smet en Frits Van den Berghe. Daarnaast schrijft hij voor diverse bladen en geeft hij tal van lezingen over kunst en literatuur. Hij is mede-oprichter van het IJzerfonds, een fonds om Vlaamse literaire werken in Nederland bekend te maken en werkt mee aan De Vlaamse Stem, een blad van de uitgeweken Vlamingen. In februari 1919 keert De Ridder terug om een jaar later samen met Paul Gustave Van Hecke de kunsthandel Sélection in Brussel op te richten die werk aanbiedt van Henri Le Fauconnier, Amedeo Modigliani, Floris Jespers en vele anderen. Redactie en administratie van De Vlaamse Stem in Amsterdam, 1915, Collectie Letterenhuis, Antwerpen 9

10 André de Ridder Anvers 1888 Borgerhout 1961 Après la chute d Anvers en 1914, l écrivain et critique littéraire André de Ridder s exile aux Pays- Bas où il tente de s engager dans l armée. Mais il est réformé et prend un poste de professeur à l Athénée belge d Amsterdam. Il réside quatre ans et demi aux Pays-Bas libre, où il visite toutes sortes de musées et d expositions et découvre divers courants artistiques d avant-garde. Il fait la connaissance de peintres néerlandais comme Charley Toorop, mais aussi d artistes en exil comme Marc Chagall et Henri Le Fauconnier et il retrouve ses bons amis peintres Gustave De Smet et Frits Van den Berghe. De Ridder tente de promouvoir l art moderne par l intermédiaire du cercle belge Open Wegen. Jules Schmalzigaug et Rik Wouters se sont déclarés disposés à rejoindre ce groupe, mais l un et l autre meurent avant que le cercle ne prenne vraiment forme. De Ridder organise pour cette union une exposition de Gustave De Smet et Frits Van den Berghe à la salle d art Heystee-Smit d Amsterdam. Il écrit en outre pour diverses revues et donne quantité de conférences sur l art et la littérature. Il est aussi cofondateur aux Pays-Bas du IJzerfonds, une fondation conçue pour faire connaître les œuvres littéraires flamandes aux Pays-Bas. Il collabore à De Vlaamse Stem, une revue tenue par des Flamands en exil. De Ridder rentre en Belgique en février 1919 pour fonder un an plus tard avec Paul Gustave Van Hecke le commerce d art Sélection à Bruxelles, qui représente des artistes comme Henri Le Fauconnier, Amedeo Modigliani, Floris Jespers et bien d autres. de Ridder fled to the Netherlands, where he reported for military service. After being rejected, he became a teacher at the Belgian grammar school in Amsterdam. He would spend four and a half years in the Netherlands, during which time he visited a variety of museums and exhibitions, discovering various avant-garde art movements. De Ridder became acquainted not only with Dutch painters such as Charley Toorop, but also with exiled artists such as Marc Chagall and Henri Le Fauconnier. His circle of friends in Holland also included fellow-belgians and painters Gustave De Smet and Frits Van den Berghe. De Ridder was dedicated to promoting modern art through the Belgian modern art circle Open Wegen ( Open Roads ). Jules Schmalzigaug and Rik Wouters had committed themselves to joining the group, but both men died before its foundation. It was under the banner of Open Wegen that De Ridder organised an exhibition of work by Gustave De Smet and Frits Van den Berghe at the Heystee-Smit art hall in Amsterdam. De Ridder wrote for various magazines and he also presented numerous lectures on art and literature. He was a cofounder of the Yser Fund, which promoted Flemish literary work in the Netherlands. In addition, De Ridder was a contributor to De Vlaamse Stem ( The Flemish Voice ), a publication by exiled Flemings. In February 1919, he returned to Belgium where, together with Paul Gustave Van Hecke, he founded the Sélection gallery in Brussels, which would showcase work by Henri Le Fauconnier, Amedeo Modigliani, Floris Jespers and many others. die Niederlande, wo er sich zum Dienst an der Waffe anmeldet. Er wird abgelehnt und Lehrer am Belgischen Athenäum in Amsterdam. Viereinhalb Jahre bleibt er im neutralen Holland. Er besucht zahlreiche Museen und Ausstellungen und macht dort mit den unterschiedlichsten avantgardistischen Strömungen Bekanntschaft. André de Ridder begegnet dort nicht nur niederländischen Malern und Malerinnen wie Charley Toorop, sondern auch Exilkünstlern wie Marc Chagall und Henri Le Fauconnier sowie seinen Freunden Gustave De Smet und Frits Van den Berghe. Über die belgische Künstlervereinigung Open Wegen setzt sich de Ridder für die Förderung der zeitgenössischen Kunst ein. Jules Schmalzigaug und Rik Wouters hatten beschlossen, der Gruppe beizutreten, aber sterben noch bevor die Gruppe erste Erfolge verbuchen kann. De Ridder organisiert für Open Wegen im Ausstellungssaal Heystee-Smit in Amsterdam eine Ausstellung mit Gemälden von Gustave De Smet und Frits Van den Berghe. Außerdem schreibt er für mehrere Publikationen und hält zahlreiche Vorträge über bildende Kunst und Literatur. Weiter ist er in den Niederlanden Mitbegründer des Ijzerfonds (Yser-Fonds), der flämische Literatur in den Niederlanden bekannter machen soll. Er ist auch Mitarbeiter von De Vlaamse Stem, einer Zeitung von Exil-Flamen. Im Februar 1919 kehrt de Ridder nach Belgien zurück, wo er ein Jahr später gemeinsam mit Paul Gustave Van Hecke die Kunsthandlung Sélection in Brüssel gründet und Werke von Henri Le Fauconnier, Amedeo Modigliani, Floris Jespers und vielen anderen verkauft. André de Ridder AAntwerp 1888 Borgerhout 1961 fter the fall of Antwerp in 1914, author and critic André André de Ridder NAnvers 1888 Borgerhout 1961 ach der Kapitulation Antwerpens im Herbst 1914 flüchtet der Schriftsteller und Rezensent André de Ridder in 10

11 Cyriel Buysse Nevele 1859 Afsnee 1932 Cyriel Buysse trouwde in 1896 met de weduwe Nelly Tromp-Dyserinck uit Nederland en woonde in de winter in Den Haag en in de zomer op zijn landgoed in Afsnee, België. Net als op de schrijver Stijn Streuvels maakt de oorlog een grote indruk op hem, zoals blijkt uit de schetsen en novellen die hij bundelt in Oorlogsvisioenen (1915). Tijdens de Eerste Wereldoorlog verblijft Buysse grotendeels in Nederland, waar hij meewerkt aan diverse initiatieven om de soldaten aan het front te steunen. Voor de organisatie van Het boek van de soldaat / Le livre du Soldat Emile Verhaeren werkt er ook aan mee krijgt Buysse de leiding over het Haagse secretariaat. Zo organiseert hij de verzending van tal van boeken naar onder meer regimentsbibliotheken en hospitalen aan het front. In 1915 bezoekt hij Londen en Normandië, waar hij zijn zoon René die zich als vrijwilliger had gemeld ontmoet. In 1916 brengt Buysse een bezoek aan het Frans-Vlaamse frontgebied. Zijn indrukken schrijft hij neer in een reeks oorlogsreportages Achter het front, gepubliceerd in de Amsterdamse krant De Telegraaf. Een jaar later worden ze uitgegeven onder de titel Van een verloren zomer. Daarnaast werkt hij korte tijd mee aan De Vlaamse Stem. Zijn huis in Afsnee wordt in 1917 leeggeplunderd door de Duitsers. Na de oorlog keert Buysse terug naar Vlaanderen. La Belgique en Guerre, met bijdrage van Cyriel Buysse, 1918, Collectie Letterenhuis, Antwerpen 11

12 Cyriel Buysse Nevele 1859 Afsnee 1932 Cyriel Buysse, qui a épousé en 1896 la veuve néerlandaise Nelly Tromp-Dyserinck, vit l hiver à La Hague et l été dans la propriété familiale à Afsnee, Belgique. À l instar de l écrivain Stijn Streuvels, il est très marqué par la guerre, comme en témoignent les croquis et nouvelles qui forment son recueil Oorlogsvisioenen (Visions de guerre) de Pendant la Première Guerre mondiale, Buysse réside principalement aux Pays-Bas, où il participe à diverses initiatives de soutien aux soldats sur le front. Buysse prend la direction du secrétariat de La Hague pour le projet Het boek van de soldaat / Le livre du Soldat, auquel contribue également Emile Verhaeren. Il met ainsi sur pied l envoi de quantité de livres aux bibliothèques de régiments et aux hôpitaux sur le front. En 1915, il se rend à Londres et en Normandie, où il retrouve son fils René, qui s est porté volontaire. Buysse visite en 1916 le front franco-flamand. Il note ses impressions dans une série de reportages de guerre intitulés Achter het front qui paraissent dans le journal amsteldamois De Telegraaf et sont publiés un an plus tard sous le titre Van een verloren zomer. Il collabore aussi brièvement à la revue De Vlaamse Stem. Sa propriété d Afsnee est pillée par les Allemands en Il retourne en Flandre après la guerre. Cyriel Buysse Nevele 1859 Afsnee 1932 Cyriel Buysse, who had been married to the Dutch widow Nelly Tromp-Dyserinck since 1896, spent his winters in The Hague and his summers at the Buysse estate in Afsnee, Belgium. Like fellow author Stijn Streuvels, Buysse was deeply affected by the experience of war, as is apparent from the collected sketches and short stories in Oorlogsvisioenen ( War Visions, 1915). Buysse spent most of the war in the Netherlands, where he participated in various initiatives in support of the soldiers who were fighting at the front. He managed the administrative office of Het boek van de soldaat / Le livre du Soldat ( The Soldier s Book ) in The Hague, an initiative to which Emile Verhaeren also contributed. In this capacity, he organised the distribution of numerous books to regimental libraries and hospitals along the front. In 1915, he paid visits to London and Normandy, where he met his son René, an army volunteer. The following year, he visited the Franco-Flemish front, as documented in a number of war reports entitled Behind the Front and serialised in the Amsterdam daily De Telegraaf. The series would later be published as a book under the title Van een verloren zomer ( On a Summer Lost ). He also briefly collaborated on De Vlaamse Stem ( The Flemish Voice ). His home in Afsnee was pillaged by the Germans in 1917 before his return to Flanders after the war. Cyriel Buysse Nevele 1859 Afsnee 1932 Der Schriftsteller Cyriel Buysse, der 1896 die Witwe Nelly Tromp-Dyserinck, eine Niederländerin, geheiratet hatte, verbrachte die Winter zunächst in Den Haag und die Sommer auf dem Landgut der van Buysses im belgischen Afsnee. Ebenso wie der Schriftsteller Stijn Streuvels ist er tief beeindruckt vom Krieg. Das geht aus den Skizzen und Novellen in der Essay-Sammlung Oorlogsvisioenen (Kriegsvisionen) hervor, die 1915 erscheinen. Im 1. Weltkrieg hält Buysse sich vor allem in den Niederlanden auf und unterstützt von dort aus die belgischen Soldaten an der Front. Er übernimmt die Leitung des Haager Sekretariats der Organisation Het boek van de soldaat / Le livre du Soldat (Das Buch des Soldaten), an der auch Emile Verhaeren mitarbeitet. Diese Organisation schickt Bücher zu den Regimentsbibliotheken und den Lazaretts an der Front reist Buysse nach London und in die Normandie, wo er seinen Sohn René, der sich als Freiwilliger gemeldet hat, wiedersieht reist er an die französisch-belgischen Front. Seine Eindrücke hält er in einer Reihe von Kriegsreportagen fest, die unter dem Titel Hinter der Front in der Amsterdamer Zeitung De Telegraaf und ein Jahr später als Buch mit dem Titel Van een verloren zomer (Hinter einem verlorenen Sommer) herausgegeben werden. Eine Zeitlang verfasst er auch Beiträge für die Zeitschrift De Vlaamse Stem (Die flämische Stimme). Sein Haus in Afsnee wird 1917 von deutschen Soldaten geplündert. Nach dem Krieg kehrt Buysse nach Flandern zurück. 12

13 Jules Schmalzigaug Antwerpen 1882 Den Haag 1917 Jules Schmalzigaug leert in 1912 het futurisme kennen en vertrekt prompt naar Italië om zich er helemaal op toe te leggen. Hij breekt met traditie en experimenteert met kleur als lichtgevend of lichtopnemend. De werkelijkheid valt uit elkaar in kleurvlekjes die snelheid, licht en vorm oproepen. In mei 1914 stelt hij nog tentoon met de Italiaanse futuristen in Rome, maar in het najaar doet de oorlog hem naar Antwerpen terugkeren. Samen met zijn familie, die in Antwerpen een succesvolle koffiehandel had opgebouwd, gaat hij in Den Haag wonen. Schmalzigaug geeft er les aan de Ecole belge d art doméstique, waarvan hij één van de oprichters is. Hij spreekt nog over het futurisme en stelt zijn schilderijen tentoon, maar in zijn werk zal hij vanaf nu vooral aandacht besteden aan zijn kleurentheorie. Zijn manuscript La Panchromie vertrouwt hij toe aan Edith van Leckwijck, die les bij hem volgt en ook uit een familie van Antwerpse koffiebranders komt. Tijdens de jaren in Den Haag maakt Schmalzigaug hoofdzakelijk schetsen naar het leven. De strandgezichten van Scheveningen missen het experimentele karakter van de werken van voor de oorlog. Marthe Donas volgt een omgekeerd parcours. In Antwerpen heeft ze academie gevolgd, maar het is pas in 1917 in Parijs dat ze avant-gardekunstenaars als Fernand Léger en Alexander Archipenko leert kennen. Als lid van La Section d Or staat zij in de voorhoede. Marthe Donas is negenentwintig wanneer de oorlog uitbreekt. Zij vertrekt met haar familie naar Nederland nadat hun woning in Antwerpen is gebombardeerd. Via Goes gaat ze met haar zus naar Dublin, waar ze gaat werken in een glasraamatelier. Onlusten maken dat de zussen weer moeten vertrekken: haar zus naar Nederland en Marthe Donas via Engeland naar Parijs. Eind 1916 huurt ze een atelier in Montparnasse en een paar maanden later maakt zij haar eerste abstracte, kubistische werken. Jules Schmalzigaug Indruk van een danszaal Impression d une salle de dance Impression of a Dancing Room Eindruck eines Tanzsaals, 1914, KMSKA Sabam 13

14 Jules Schmalzigaug Anvers 1882 La Haye 1917 Jules Schmalzigaug a découvert le futurisme en 1912 à Paris et part en Italie pour s y consacrer entièrement. Il rompt alors avec la tradition et expérimente avec la couleur, qui donne et absorbe la lumière. La réalité se décompose en taches de couleurs qui suggèrent la vitesse, la lumière et la forme. Il expose encore avec les futuristes italiens à Rome en mai 1914, mais la guerre l incite à rentrer à Anvers à l automne. Il part vivre à La Haye avec sa famille, qui a bâti un florissant négoce de café à Anvers. Schmalzigaug enseigne à l Ecole belge d art domestique dont il est un des fondateurs. Il se réclame encore du futurisme et expose ses tableaux, mais va progressivement s intéresser davantage à ses théories des couleurs. Il confie son manuscrit La Panchromie à Edith van Leckwijck, qui est son élève et est elle aussi issue d une famille de torréfacteurs de café anversois. Pendant ses années à La Haye, Schmalzigaug produit essentiellement des croquis d après la vie. Ses vues des plages de Scheveningen n ont pas le caractère expérimental de ses œuvres d avant-guerre. Marthe Donas suit un parcours inverse. Elle a pris des cours à l Académie d Anvers mais ce n est qu en 1917 à Paris qu elle découvre les artistes d avant-garde comme Fernand Léger et Alexander Archipenko. Membre de La Section d Or, elle est à la pointe de l avantgarde. Marthe Donas a vingt-neuf ans lorsque la guerre éclate. Elle part aux Pays-Bas avec sa famille après le bombardement de leur maison d Anvers. Via Goes, elle s embarque avec sa sœur pour Dublin, où elle travaille dans un atelier de vitraux. Des troubles obligent les deux sœurs à s exiler à nouveau, sa sœur aux Pays-Bas et Marthe Donas à Paris, via l Angleterre. Elle loue un atelier à Montparnasse fin 1916 et réalise quelques mois plus tard ses premières œuvres abstraites cubistes. Jules Schmalzigaug Antwerp 1882 The Hague 1917 After discovering Futurism in Paris in 1912, Jules Schmalzigaug moved to Italy to devote himself entirely to this avant-garde art movement. He Marthe Donas Man en vrouw Le couple The Couple Paar 1920, KMSKA Sabam broke with tradition and began to experiment with colour as a reflector and absorbant of light. In so doing, he dissected reality into fields of colour that are suggestive of speed, light and form. In May 1914, he exhibited alongside the Italian Futurists in Rome, but the outbreak of war made him return to Antwerp in the autumn. Together with his family, who ran a successful coffee business in Antwerp, he moved to The Hague in the Netherlands, where he would teach at Ecole belge 14

15 d art doméstique, an institution he cofounded. He continued to promote Futurism and to exhibit his own paintings, but by now he was chiefly preoccupied with demonstrating his theory of colour. He entrusted his manuscript La Panchromie to Edith van Leckwijck, a former student of his and heiress to another family of coffee roasters from Antwerp. During his years in The Hague, Schmalzigaug mostly produced sketches from life. The beach views at Scheveningen lack the experimental streak of his earlier work. Marthe Donas followed the opposite pathway: a graduate from Antwerp s Fine Arts Academy, she only discovered avant-gardism in 1917 in Paris, through her acquaintance with artists such as Fernand Léger and Alexander Archipenko. As a member of La Section d Or, she found herself at the cutting edge of artistic innovation. Marthe Donas was twenty-nine when the First World War broke out. The Donas family moved to the Netherlands after their home in Antwerp had been shelled. Together with her sister, she travelled via Goes to Dublin, where she found a job in a stained-glass studio. After some unrest in the Irish capital, her sister returned to the Netherlands, while Marthe decided to travel to Paris via England. Towards the end of 1916 she rented a studio in Montparnasse and just a few months later she produced her first abstract Cubist paintings. Jules Schmalzigaug Antwerpen 1882 Den Haag 1917 Jules Schmalzigaug macht in 1912 in Paris Bekanntschaft mit dem Kubismus. Anschließend geht er nach Italien, um sich vollständig dieser Kunstströmung zu widmen. Er bricht mit der malerischen Tradition und experimentiert mit der Farbe, die Licht reflektiert und absorbiert. Die Wirklichkeit wird in Farbtupfer aufgesplittert, die Tempo, Licht und Formen suggerieren. Im Mai 1914 stellt er gemeinsam mit italienischen Futuristen in Rom aus, aber im Herbst zwingt der Krieg ihn zur Rückkehr nach Antwerpen. Zusammen mit seiner Familie, die in seiner Heimatstadt eine erfolgreiche Kaffeerösterei aufgebaut hat, flüchtet er nach Den Haag. Dort gibt Schmalzigaug Unterricht an der Ecole belge d art doméstique, die er mitgegründet hat. Er hält weiter Vorträge über den Futurismus und stellt seine Gemälde aus, aber im Mittelpunkt seines Wirkens steht für ihn nun die Farbentheorie. Sein Manuskript La Panchromie vertraut er Edith van Leckwijck an, einer seiner Studentinnen, die ebenfalls aus einer Antwerpener Kaffeerösterfamilie stammt. In den Haager Jahren macht Schmalzigaug vor allem figurative Skizzen. Die Strandansichten von Scheveningen weisen allerdings nicht mehr die experimentelle Kühnheit seiner Vorkriegswerke auf. Die belgische Malerin Marthe Donas hat den umgekehrten Weg zurückgelegt. In Antwerpen hatte sie die Kunstakademie besucht und lernt erst 1917 in Paris avantgardistische Künstler wie Fernand Léger und Alexander Archipenko kennen. Als Mitglied der Künstlergruppe La Section d Or wird sie zur ersten abstrakten Malerin Belgiens. Bei Kriegsausbruch ist Marthe Donas neunundzwanzig. Das Haus der Donas in Antwerpen wird bombardiert und die Familie flüchtet nach Holland. Über Goes reist Marthe mit ihrer Schwester nach Dublin weiter, wo sie in einem Glasmaleratelier arbeitet. Nach dem Osteraufstand 1916 verlassen sie und ihre Schwester Dublin: die Schwester kehrt in die Niederlande zurück und Marthe reist über England nach Paris. Ende 1916 mietet sie ein Atelier in Montparnasse und einige Monate später entstehen dort ihre ersten abstrakten, kubistischen Gemälde. 15

16 Rik Wouters Mechelen 1882 Amsterdam 1916 Al jong leert Rik Wouters hout snijden in het meubelatelier van zijn vader. Later volgt hij samen met zijn vriend Ernest Wijnants een opleiding beeldhouwen aan de Mechelse academie, en tot slot komt hij in de Brusselse academie terecht. Hij werkt vooral in klei maar gaat ook tekenen en schilderen. In de jaren net voor de oorlog gaat het goed met hem: hij woont in Bosvoorde en krijgt steeds meer succes en erkenning. Maar dan moet hij zich melden als soldaat. Rik Wouters was na de val van Antwerpen met zijn regiment in Nederland terechtgekomen in een interneringskamp in Amersfoort en daarna in Zeist. Ondertussen worden de hoofdpijnen, waaraan hij al sinds 1911 lijdt en die blijken te berusten op een gezwel, steeds erger. Jan van Nijlen, een dichter-essayist die naar Nederland was uitgeweken, schrijft aan hun bezorgde vriend Ary Delen hoe het met Rik gaat en hoe hij in Amersfoort blijft tekenen en schetsen: Op eene wandeling buiten de stad hadden wij het beest ontmoet: het was een reusachtig dier, een mastodont. En den volgende dag ging Rik er op uit om het te teekenen. Hij zal inderdaad twee schetsen maken van het varken dat ze gezien hadden. Riks vrouw Nel komt ook naar Nederland. Ze wonen een tijdje in Amersfoort in een huurkamer met een zwarte canapé, die ondanks zijn lelijkheid door Rik getekend wordt en een taal zal spreken die ontroert, aldus Jan Van Nijlen. De schilder ondergaat in Utrecht een eerste operatie aan de kaakholte, op 10 februari In maart verlaat hij het ziekenhuis en hij gaat weer aan het werk, maar genezen is hij niet. In juni huren Rik en Nel een woning in Amsterdam aan de 3de Kostverlorenkade. Hij gaat nog steeds naar de dokters in Utrecht en tekent onderweg vanuit de trein de medereizigers of een zicht op Amsterdam. Vanaf oktober 1915 wordt hij verder behandeld en geopereerd in Amsterdam. Ondanks alles blijft hij met een hartroerende koppigheid hopen, tot zijn allerlaatste Zelfportret met groene hoed. Een kanker aan de bovenkaak zal Rik uiteindelijk in 1916 vellen. Rik Wouters Zelfportret met groene hoed Autoportrait au chapeau vert Self Portrait in a Green Hat Selbstporträt mit grünem Hut, (1915), KMSKA 16

17 Rik Wouters Malines 1882 Amsterdam 1916 Rik Wouters apprend très jeune la sculpture sur bois dans l atelier d ébénisterie de son père. Il suit plus tard une formation de sculpteur à l Académie de Malines, avec son ami Ernest Wijnants, puis s inscrit à l Académie de Bruxelles. Il travaille surtout l argile mais se met aussi au dessin et à la peinture. Tout va bien pour lui avant la guerre; il vit à Bois-fort, connaît de plus en plus de succès et est reconnu comme artiste. Mais il est appelé sous les drapeaux. Après la chute d Anvers, Rik Wouters se retrouve avec son régiment aux Pays-Bas dans un camp d internement à Amersfoort, puis à Zeist. Les migraines causées par une tumeur dont il souffre depuis 1911 ne font qu empirer. Jan van Nijlen, un poète essayiste réfugié aux Pays-Bas, donne des nouvelles de Rik Wouters à leur ami commun Ary Delen, décrivant comment Rik continue malgré tout à dessiner à Amersfoort et produit par exemple deux croquis d un cochon: «Nous avons croisé la bête lors d une promenade hors de la ville. C était un animal énorme, un mastodonte. Rik entreprit de le dessiner dès le lendemain.» Sa femme Nel le rejoint aux Pays-Bas et le couple vit un temps à Amersfoort dans une chambre meublée, avec notamment un canapé noir que Rik dessine en dépit de sa laideur et qui «parlera un langage qui émeut», selon Jan Van Nijlen. Il subit une première opération du sinus maxiliaire le 10 février 1915 à Utrecht. Il quitte l hôpital en mars et se remet au travail, mais il n est pas guéri. En juin, Rik et Nel louent un logement à Amsterdam, au 3de Kostverlorenkade. Il se rend toujours chez le docteur à Utrecht et dessine dans le train ses compagnons de voyage ou une vue d Amsterdam. À partir d octobre 1915, il est traité et opéré à Amsterdam. En 17 dépit de tout, il conserve l espoir de guérison avec «une obstination émouvante», jusqu à son tout dernier Autoportrait au chapeau vert. Rik Wouters Mechelen 1882 Amsterdam 1916 Rik Wouters learnt the art of woodcutting as an apprentice in his father s furniture workshop. He went on to study sculpting, first at the Arts Academy in Mechelen, together with his friend Ernest Wijnants, and then at the Brussels Fine Arts Academy. Wouters worked mostly in clay, but he also liked to draw and paint. Things were going well for him in the years prior to the war: he was living comfortably in Bosvoorde and was enjoying growing fame and recognition. But then he was drafted into the army. After the fall of Antwerp, Wouters and his regiment ended up in Dutch internment camps, first in Amersfoort and then in Zeist. All the while, the chronic headaches that he had been suffering since 1911 were getting steadily worse. Doctors would later discover that they were caused by a facial cancer. Jan van Nijlen, a poet and essayist who had also emigrated to the Netherlands, corresponded with their worried mutual friend Ary Delen, informing him that, in spite of everything, Rik had kept on drawing, including two sketches of a pig: We came upon the animal during a walk outside town; it was huge, a mastodon. And the next day Rik returned to draw it. Rik s wife Nel also moved to the Netherlands. Together, they lived for some time in Amersfoort in a rented room with an unattractive black sofa, which Rik nonetheless drew. Jan Van Nijlen felt his drawing would speak a language that moves. On 10 February 1915 in Utrecht, Wouters had a first operation on his cheekbone. He left hospital the following month and returned to work, but he was by no means cured. In June, Rik and Nel moved to a rented home in Amsterdam, at 3de Kostverlorenkade. He continued to see his doctors in Utrecht, passing time on the train sketching fellow commuters or the fleeting views of Amsterdam. From October 1915, his treatment was continued in Amsterdam and a further operation followed. In spite of everything, he would keep on hoping that all would end well, right up to when he painted Self Portrait in a Green Hat, his final work. Rik Wouters Varken voor Amersfoort Cochon devant Amersfoort Swine in front of Amersfoort Schwein vor Amersfoort, (1915), KMSKA

18 Rik Wouters De zeug La truie The Sow Die Sau, (1915), KMSKA Mitreisende und Stadtansichten von Amsterdam. Im Oktober 1915 wird er in Amsterdam abermals operiert. Und trotz allem glaubt er weiter mit rührender Hartnäckigkeit an seine Heilung, wie sein letztes Gemälde Selbstporträt mit grünem Hut bezeugt. Rik Wouters Mechelen 1882 Amsterdam 1916 Schon in jungen Jahren erlernt Rik Wouters in der Möbelwerkstatt seines Vaters die Kunst der Holzschnitzerei. Später absolviert er gemeinsam mit seinem Freund Ernest Wijnants an der Mechelner Kunstakademie eine Ausbildung zum Bildhauer und studiert anschließend an der Brüsseler Akademie. Er arbeitet vor allem mit Ton, zeichnet und malt aber auch. In den Jahren vor dem Krieg ist das Schicksal ihm günstig gesinnt: Er wohnt in Bosvoorde/Boitsfoort bei Brüssel und bekommt erste Anerkennung als Künstler. Aber dann wird er zum Kriegsdienst eingezogen. Nach der Kapitulation Antwerpens im Oktober 1914 wird sein Regiment von den Deutschen umzingelt und Wouters desertiert in die Niederlande. Er wird in Amersfoort und anschließend in Zeist interniert. Inzwischen werden seine Kopfschmerzen, an denen er seit 1911 leidet, immer ärger. Es scheint, dass die Ursache ein Tumor ist. Jan van Nijlen, ein nach Holland geflüchteter Schriftsteller, schreibt an den gemeinsamen, besorgten Freund Ary Delen, dass Rik auch in Amersfoort weiter zeichnet und beispielsweise zwei Skizzen eines Schweins gemacht hat: Während eines Spaziergangs außerhalb der Stadt hatten wir ein Tier gesehen: ein riesiges Tier, ein Monstrum. Und am nächsten Tag ging Rik abermals dorthin, um es zu zeichnen. Seine Frau Nel kommt ebenfalls nach Holland und das Paar wohnt eine Zeitlang in Amersfoort in einem möblierten Zimmer, das mit einem schwarzen Sofa ausgestattet ist. Rik zeichnet das hässliche Sofa. Nach Jan Van Nijlen spricht [es] eine Sprache, die anrührt. In Utrecht unterzieht sich Rik Wouters am 10. Februar 1915 zum ersten Mal einer Operation seines Kiefertumors. Im März verlässt er das Krankenhaus und macht sich wieder ans Malen aber geheilt ist er nicht. Im Juni mieten Rik und Nel eine Wohnung an der Derde Kostverlorenkade in Amsterdam. Rik konsultiert weiterhin die Ärzte in Utrecht und zeichnet im Zug 18

19 Paul van Ostaijen Antwerpen 1896 Miavoye-Anthée 1928 Om te ontkomen aan de Duitse opmars vlucht de jonge Paul van Ostaijen in oktober 1914 van zijn woonplaats in Hove naar Antwerpen. De Duitse aanval op Antwerpen laat zijn sporen onder meer na in het gedicht Bedreigde stad uit de bundel Bezette stad, verschenen in Deze gedichten schrijft Van Ostaijen in Berlijn. Hij week vlak voor het einde van de Eerste Wereldoorlog met zijn vriendin Emmeke Clément uit naar deze stad, mogelijk om aan vervolging om activisme te ontsnappen. De vormgeving van de bundel was aanvankelijk in handen van zijn goede vriend en kunstenaar Floris Jespers, maar zal uiteindelijk gebeuren door diens broer Oscar. In Berlijn leert Van Ostaijen enkele vooraanstaande kunstenaars kennen, zoals Fritz Stuckenberg en Heinrich Campendonk, de echtgenoot van Edith van Leckwijck. Eveneens in Berlijn schrijft Van Ostaijen De Moordenaars. Dit gedicht leidt De feesten van angst en pijn in, een bundel opgedragen aan Oscar Jespers, die na zijn dood in 1928 werd gepubliceerd. De bundel betekent een radicale breuk met Van Ostaijens vroegere poëzie. Was die nog min of meer klassiek van vorm en met een humanitaire boodschap, dan is deze nieuwe bundel bijzonder experimenteel. Van Ostaijen beschrijft wat hij zag en ervaarde in het roerige Berlijn na de Eerste Wereldoorlog, en ook een persoonlijke crisis. In beide gevallen wou hij een nieuw begin: Ik wil bloot zijn en beginnen noteert hij in het gedicht Vers 6. Hij keert in 1921 terug naar België en overlijdt zeven jaar later aan tuberculose. Paul van Ostaijen, Floris en Oscar Jespers in het atelier van Floris Jespers in Oude God Mortsel, 1918 Collectie Letterenhuis, Antwerpen 19

20 Oscar Jespers Ontwerp voor het omslag van de dichtbundel Bezette Stad van Paul van Ostaijen, 1921, Collectie Letterenhuis, Antwerpen 20

Road Safety 2014. How is your country doing? STRASSENVERKEHRSSICHERHEIT: Wie sieht es in Ihrem Land aus?

Road Safety 2014. How is your country doing? STRASSENVERKEHRSSICHERHEIT: Wie sieht es in Ihrem Land aus? Road Safety 2014 How is your country doing? STRASSENVERKEHRSSICHERHEIT: Wie sieht es in Ihrem Land aus? SÉCURITÉ ROUTIÈRE: Quelle est la situation dans votre pays? Transport Die EU hat das Ziel, die Anzahl

Mehr

ENGLISCH EINSTUFUNGSTEST 1 A1-A2 SPRACHNIVEAU

ENGLISCH EINSTUFUNGSTEST 1 A1-A2 SPRACHNIVEAU ENGLISCH EINSTUFUNGSTEST 1 A1-A2 SPRACHNIVEAU Liebe Kundin, lieber Kunde Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Englischkurs im Präsenzunterricht interessieren. Dieser Einstufungstest soll Ihnen dabei

Mehr

COMPUTER: Mission Berlin. Le 9 novembre 2006, dix heures, cinquante-cinq minutes. Il ne vous reste plus que 65 minutes et une vie.

COMPUTER: Mission Berlin. Le 9 novembre 2006, dix heures, cinquante-cinq minutes. Il ne vous reste plus que 65 minutes et une vie. Épisode 12 Musique sacrée Anna a encore 65 minutes. Dans l église, elle découvre que la boîte à musique est en fait un élément manquant de l orgue. La femme en rouge apparaît et lui demande une clé. Mais

Mehr

TRAAM-TLSE-ALL004 / Katrin Unser Haus

TRAAM-TLSE-ALL004 / Katrin Unser Haus TRAAM-TLSE-ALL004 / Katrin Unser Haus I. Introduction Type de document : audio Langue : allemand Durée : 01:09 Niveau : collège A1+ Contenu : Katrin vit avec sa famille dans une maison. Elle présente l

Mehr

MANUELA GALLINA DIGITAL SPEED DRAWING AND CARTOONS IN SIX LANGUAGES! www.manuela-gallina.com

MANUELA GALLINA DIGITAL SPEED DRAWING AND CARTOONS IN SIX LANGUAGES! www.manuela-gallina.com MANUELA GALLINA www.manuela-gallina.com Digital drawing on tablet, caricatures, cartoons, illustrations for your international events! 2013 contact me! manuela.imspellbound@gmail.com skype: manug85 DIGITAL

Mehr

Report about the project week in Walsall by the students

Report about the project week in Walsall by the students Report about the project week in Walsall by the students 29-03-2014: We had a very early start, took the bus to Bratislava, the plane to Birmingham, then the train to Walsall, where the students met their

Mehr

11 EN 81-70 Page 1 of 2 Standard: INTERPRETATION RELATED TO. Clause(s): 5.4.2.3

11 EN 81-70 Page 1 of 2 Standard: INTERPRETATION RELATED TO. Clause(s): 5.4.2.3 CEN RELATED TO 11 Page 1 of 2 Standard: Edition: 2003 Clause(s): 5.4.2.3 Valid from: 15/09/2010 Date of modification: Key-word(s): Car operating panel, Two entrance lift Replacing interpretation No.: QUESTION

Mehr

EPEX Spot SE Visioconférence avec la chancelière allemande

EPEX Spot SE Visioconférence avec la chancelière allemande COMMUNIQUE DE PRESSE EPEX Spot SE Visioconférence avec la chancelière allemande Paris, 19 Août 2010 La chancelière fédérale allemande Angela Merkel a visité aujourd hui les locaux de la bourse de l énergie

Mehr

Moss art. Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss. Frame Aluminium with topper rim Round moss. Special project Round moss

Moss art. Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss. Frame Aluminium with topper rim Round moss. Special project Round moss Aluminium without topper rim Round moss/flat moss Aluminium with topper rim Round moss Special project Round moss Moss art Polystone rock finish Flat moss 4 Introduction 6 Polystone natural finish 7 Naturescast

Mehr

COMPUTER: Mission Berlin. Le 9 novembre 1989, vingt heures, trente minutes. Vous avez trente minutes pour sauver l Allemagne. Vous devez faire vite.

COMPUTER: Mission Berlin. Le 9 novembre 1989, vingt heures, trente minutes. Vous avez trente minutes pour sauver l Allemagne. Vous devez faire vite. Épisode 23 À plus tard Anna est emmenée à mobylette jusqu à la Bernauer Straße. Le bon samaritain n est autre qu Emre Ogur, qui lui souhaite bonne chance. Mais cela suffira-t-il pour échapper à la femme

Mehr

Ein Konstrukt das mit Leben erfüllt wird. Un concept à faire vivre transfrontalièrement. Grenzüberschreitend in allen Lebenslagen.

Ein Konstrukt das mit Leben erfüllt wird. Un concept à faire vivre transfrontalièrement. Grenzüberschreitend in allen Lebenslagen. . Ein Konstrukt das mit Leben erfüllt wird. Grenzüberschreitend in allen Lebenslagen. Auch für unsere Zukunft und folgende Generationen in der Region Pamina. Erneuerbare Energien tragen dazu bei, Un concept

Mehr

Grischa. Spielregel Rules Règles Spelregels

Grischa. Spielregel Rules Règles Spelregels Grischa Spielregel Rules Règles Spelregels Spielregeln Inhalt: 60 Aufgaben 3 schwarze Murmeln rote Murmel Marble Monster Transportbox Ziel des Spiels: Verflixt, schon wieder ist die kleine rote Murmel

Mehr

The English Tenses Die englischen Zeitformen

The English Tenses Die englischen Zeitformen The English Tenses Die englischen Zeitformen Simple Present (Präsens einfache Gegenwart) Handlungen in der Gegenwart die sich regelmäßig wiederholen oder einmalig geschehen I go you go he goes she goes

Mehr

Quick guide 360-45011

Quick guide 360-45011 Quick guide A. KEUZE VAN DE TOEPASSING EN: SELECTION OF APPLICATION CHOIX D UNE APPLICATION DE: AUSWAHL DER ANWENDUNGSPROGRAMME DIM Memory Off DIM Memory = Off User: Display: 1. EXIT Press Niko (Back light)

Mehr

ZENTRALE KLASSENARBEIT 2011. Englisch. Schuljahrgang 6. Teil B. Thema: Harry s Holidays

ZENTRALE KLASSENARBEIT 2011. Englisch. Schuljahrgang 6. Teil B. Thema: Harry s Holidays SEKUNDARSCHULE Englisch Schuljahrgang 6 Teil B Arbeitszeit: 35 Minuten Thema: Harry s Holidays Name, Vorname: Klasse: Seite 1 von 6 Harry s Holidays Read the text. Last year Harry was on holiday in Cornwall.

Mehr

Aufgabe: Que faut-il faire? SK-Beispielaufgabe_Haustiere.docx

Aufgabe: Que faut-il faire? SK-Beispielaufgabe_Haustiere.docx Aufgabe: Que faut-il faire? SK-Beispielaufgabe_Haustiere.docx Lisez bien le sujet avant de vous précipiter sur votre copie et élaborez votre plan afin de préparer votre brouillon. On vous demande donc

Mehr

Schulstruktur Kindergarten und Grundschule

Schulstruktur Kindergarten und Grundschule Schulstruktur Kindergarten und Grundschule Vom Kindergarten bis zur 12. Klasse bietet die Ecole Internationale de Manosque eine mehrsprachige Erziehung und Bildung auf hohem Niveau. In Kindergarten und

Mehr

IMPORTANT / IMPORTANT:

IMPORTANT / IMPORTANT: Replacement of the old version 2.50. Procedure of installation and facility updates. New presentation. Remplacer l ancienne version 2.50. Procédure d installation et de mise à jour facilitée. Nouvelle

Mehr

PRESENTE LE CONTE DANS L ENSEIGNEMENT DE L ALLEMAND EN MILIEU SCOLAIRE PROJET POUR COLLEGES ET LYCEES

PRESENTE LE CONTE DANS L ENSEIGNEMENT DE L ALLEMAND EN MILIEU SCOLAIRE PROJET POUR COLLEGES ET LYCEES 3 RUE MYRHA 75018 PARIS +33 (0) 1 42 29 15 81 +33 (0) 6 83 09 38 82 47plus@orange.fr PRESENTE LE CONTE DANS L ENSEIGNEMENT DE L ALLEMAND EN MILIEU SCOLAIRE PROJET POUR COLLEGES ET LYCEES CONCEPTION : JANINE

Mehr

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) -

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) - Application Form ABOUT YOU First name(s): Surname: Date of birth : Gender : M F Address : Street: Postcode / Town: Telephone number: Email: - Please affix a photo of yourself here (with your name written

Mehr

WAR MARCH OF THE PRIESTS Felix Mendelssohn, arr. Rob Balfoort

WAR MARCH OF THE PRIESTS Felix Mendelssohn, arr. Rob Balfoort N O A N E M U R S N Concert Band IFull score1 WAR MARCH OF HE PRIESS Felix Mendelssohn, arr. Rob Balfoort Grade / Moeilijkheidsgraad / Degré de difficulté / Schwierigkeitsgrad / Difficoltà Duration / ijdsduur

Mehr

SCOOTER CATALOGUE 2015

SCOOTER CATALOGUE 2015 SCOOTER CATALOGUE 2015 , t i e Rid! t i e v L Hartelijk dank voor het bekijken van de Razzo scooter brochure. Razzo scooters kenmerken zich niet alleen door de uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding,

Mehr

Mirar el río hecho de tiempo y aqua Y recordar que el tiempo es otro río, Saber que nos perdemos como el río Y que los rostros pasan como el agua.

Mirar el río hecho de tiempo y aqua Y recordar que el tiempo es otro río, Saber que nos perdemos como el río Y que los rostros pasan como el agua. Mirar el río hecho de tiempo y aqua Y recordar que el tiempo es otro río, Saber que nos perdemos como el río Y que los rostros pasan como el agua. De stroom bekijken, die van tijd en water, de tijd gedenken

Mehr

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln Ideas for the classroom 1. Introductory activity wer?, was?, wo?, wann?, warum? 2. Look at how people say farewell in German. 3. Look at how people

Mehr

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25 Name: AP Deutsch Sommerpaket 2014 The AP German exam is designed to test your language proficiency your ability to use the German language to speak, listen, read and write. All the grammar concepts and

Mehr

Klaus Egli, Präsident SAB/CLP Michel Gorin, Vice Président SAB/CLP (BIS, 13.9.2012, Konstanz)

Klaus Egli, Präsident SAB/CLP Michel Gorin, Vice Président SAB/CLP (BIS, 13.9.2012, Konstanz) Initiative Bibliotheken Schweiz Initiative Bibliothèques Suisse Klaus Egli, Präsident SAB/CLP Michel Gorin, Vice Président SAB/CLP (BIS, 13.9.2012, Konstanz) Bibliothekssituation in der Schweiz (ÖB) Kaum

Mehr

5 - Übung macht den Meister

5 - Übung macht den Meister 5 - Übung macht den Meister Dans cette leçon nous allons nous entraîner à : poser des questions sur les autres répondre aux questions sur ta personne parler de ta famille parler de quelques métiers mener

Mehr

Standalone D/E/F/I (Version Upgrade not included) Upgrade from Titanium 2004, 2005 or Platinum 7 to Titanium 2006

Standalone D/E/F/I (Version Upgrade not included) Upgrade from Titanium 2004, 2005 or Platinum 7 to Titanium 2006 STANDALONE Panda OEM STANDARD License Fee per User in CHF Type of OEM Price per CD/License Minimum Order Value Type 1 user 2 and more users Reseller Enduser 50 copies New Business New Business Titanium

Mehr

What did you do in your holidays?

What did you do in your holidays? Fertigkeit: Hörverstehen Niveau A2 Wenn langsam und deutlich gesprochen wird, kann ich kurze Texte und Gespräche aus bekannten Themengebieten verstehen, auch wenn ich nicht alle Wörter kenne. Deskriptor:

Mehr

08/12. Gebrauchsanleitung Trekkingrucksäcke Trekking rucksacks Instructions for use Notice d'emploi pour sacs à dos de trek

08/12. Gebrauchsanleitung Trekkingrucksäcke Trekking rucksacks Instructions for use Notice d'emploi pour sacs à dos de trek 08/12 Gebrauchsanleitung Trekkingrucksäcke Trekking rucksacks Instructions for use Notice d'emploi pour sacs à dos de trek X-TRANSITION Bedingungen der JACK WOLFSKIN 3-Jahres-Gewährleistung Terms and

Mehr

+ROLGD\V 1LYHDX$ )HUWLJNHLW+ UYHUVWHKHQ

+ROLGD\V 1LYHDX$ )HUWLJNHLW+ UYHUVWHKHQ +ROLGD\V )HUWLJNHLW+ UYHUVWHKHQ 1LYHDX$ Wenn langsam und deutlich gesprochen wird, kann ich kurze Texte und Gespräche aus bekannten Themengebieten verstehen, auch wenn ich nicht alle Wörter kenne. 'HVNULSWRU

Mehr

Anwendungsbeispiele zu Punkt 4. Werkzeugkasten im Benutzerhandbuch (Corporate Design) vom März 2011

Anwendungsbeispiele zu Punkt 4. Werkzeugkasten im Benutzerhandbuch (Corporate Design) vom März 2011 Anwendungsbeispiele zu Punkt 4. Werkzeugkasten im Benutzerhandbuch () vom März 2011 August 2011 Schweiz Anwendungsbeispiele Werkzeugkasten Webseiten Beispiele für die Anwendung des Werkzeugkastens für

Mehr

MIT UNS KÖNNEN SIE FESTE FEIERN! AVEC NOUS, VOUS POUVEZ ORGANISER VOS FÊTES!

MIT UNS KÖNNEN SIE FESTE FEIERN! AVEC NOUS, VOUS POUVEZ ORGANISER VOS FÊTES! MIT UNS KÖNNEN SIE FESTE FEIERN! AVEC NOUS, VOUS POUVEZ ORGANISER VOS FÊTES! Das beste Schweizer Grill-Poulet! Le meilleur poulet rôti Suisse! FESTE FEIERN MIT NATURA GÜGGELI UND SIE HEBEN SICH AB! FÊTEZ

Mehr

Finally, late in the evening, our Romanian guests arrived at the train station in St. Valentin.

Finally, late in the evening, our Romanian guests arrived at the train station in St. Valentin. Comenius meeting in Enns from Nov. 4 th to Nov. 8 th, 2013 Monday,Noveber 4 th : The meeting started on Nov, 4 th with the arrival of the participating schools. The teachers and students from Bratislava

Mehr

Nr. 12 March März Mars 2011

Nr. 12 March März Mars 2011 Nr. 12 March März Mars 2011 Sound Edition Benz Patent Motor Car 1886 - Limited edition Highly detailed precision model of the first Benz automobile, in an elegant Mercedes- Benz Museum gift box and limited

Mehr

Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns

Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns Het Mosa Design Team heeft een groot aantal grids ontwikkeld. Verdeeld over de twee formaatgroepen. Deze grids staan ook in de online

Mehr

Conditions de travail Arbeitsbedingungen

Conditions de travail Arbeitsbedingungen Conditions de travail 39 Conditions de travail Emissions Conditions de travail Industriel: une profession 3 fois plus sûr! 9627 personnes sont assurées dans le domaine industriel en Valais. Le nombre d

Mehr

TECHNISCHE FICHE CONTACT CONTACTOR

TECHNISCHE FICHE CONTACT CONTACTOR TECHNISCHE FICHE CONTACT CONTACTOR 02-01-02-00 voorbeeld gegevens klant: Type machine:... Serie nr. machine:... prijsaanvraag bestelling CODE: AT-CT x D1 x L1 x L2 x AT-TI x AT-PL x AT-GA x TA x D2 x B

Mehr

TIMM RAUTERT GERHARD RICHTER IM ATELIER

TIMM RAUTERT GERHARD RICHTER IM ATELIER TIMM RAUTERT GERHARD RICHTER IM ATELIER Der Mensch und seine Arbeitswelt stellt ein zentrales, Thema Timm Rauterts dar, das sich wie ein roter Faden durch sein fotografisches Werk zieht. Dabei zeigt Rautert

Mehr

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf.

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf. 1 The zip archives available at http://www.econ.utah.edu/ ~ ehrbar/l2co.zip or http: //marx.econ.utah.edu/das-kapital/ec5080.zip compiled August 26, 2010 have the following content. (they differ in their

Mehr

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 BAKIP / BASOP. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung.

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 BAKIP / BASOP. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung BAKIP / BASOP 18. September 2015 Englisch (B2) Schreiben Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte

Mehr

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang:

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang: Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung HTL 18. September 2015 Englisch (B2) Schreiben Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte Kandidatin,

Mehr

KG 51R F K. 1 Informations concernant la personne qui fait la demande

KG 51R F K. 1 Informations concernant la personne qui fait la demande Nom et prénom de la personne qui fait la demande Name und der antragstellenden Person N d allocations familiales Kindergeld-Nr. F K KG 51R Annexe étranger pour la demande d allocations familiales allemandes

Mehr

HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY FRIEDRICH VOGEL

HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY FRIEDRICH VOGEL FRIEDRICH VOGEL READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD HUMANGENETIK

Mehr

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!!

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!! REPORT OF INVENTION Please send a copy to An die Abteilung Technologietransfer der Universität/Hochschule An die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH Ettlinger Straße

Mehr

J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU

J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU 8 Feb, 2016 JRISFRKMUIEZAIMLAPOM-PDF33-0 File 4,455 KB 96 Page If you want to possess a one-stop search

Mehr

Eine gewaltige Stimme singt für die Schweiz! U.W.A.O.

Eine gewaltige Stimme singt für die Schweiz! U.W.A.O. Eine gewaltige Stimme singt für die Schweiz! U.W.A.O. United We Are One heisst das neue Projekt vom renommierten DJ & Produzenten Mario Ferrini zusammen mit der Gesangslehrerin Miriam Sutter vom Gesangsatelier

Mehr

Coffee goes Art. Editions-Daten auf einen Blick Edition information / La collection en détail: Kunst & Kaffee Art & Coffee

Coffee goes Art. Editions-Daten auf einen Blick Edition information / La collection en détail: Kunst & Kaffee Art & Coffee 134 Kunst & Kaffee Art & Coffee Coffee goes Art Goebel präsentiert Ihnen eine Zeitreise durch die Welt der Kunst: Die berühmtesten Gemälde der Kunstgeschichte stilvoll umgesetzt als exklusive Kaffeesets.

Mehr

Paris, Leipzig, 4 July 2012. In June 2012, a total volume of 28.6 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets (June 2011: 24.0 TWh).

Paris, Leipzig, 4 July 2012. In June 2012, a total volume of 28.6 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets (June 2011: 24.0 TWh). PRESS RELEASE EPEX SPOT / EEX Power Derivatives: Power Trading Results in June Paris, Leipzig, 4 July 2012. In June 2012, a total volume of 28.6 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets

Mehr

LITTLE RED RIDING HOOD AND THE WOLF

LITTLE RED RIDING HOOD AND THE WOLF LITTLE RED RIDING HOOD AND THE WOLF Fertigkeit Lesen Relevante(r) Deskriptor(en) Deskriptor 6: Kann einfache literarische Texte (z.b. fiktionale Texte, Lieder und Gedichte) verstehen. (B1) Themenbereich(e)

Mehr

The poetry of school.

The poetry of school. International Week 2015 The poetry of school. The pedagogy of transfers and transitions at the Lower Austrian University College of Teacher Education(PH NÖ) Andreas Bieringer In M. Bernard s class, school

Mehr

Please contact the Help Desk to report any problems or suggestions for improvement

Please contact the Help Desk to report any problems or suggestions for improvement English en_us Please contact the Help Desk to report any problems or suggestions for improvement Europe, Middle East and South Africa: Users can call the Help Desk for assistance in English at: Phone:

Mehr

Wichtige Informationen zum Masterstudium. Informations importantes pour vos études de Master

Wichtige Informationen zum Masterstudium. Informations importantes pour vos études de Master Wichtige Informationen zum Masterstudium Informations importantes pour vos études de Master Studienplan I Plan d étude Studienplan I Plan d étude Es werden nicht alle Kurse jedes Jahr angeboten. Tous les

Mehr

Rough copy for the art project >hardware/software< of the imbenge-dreamhouse artist Nele Ströbel.

Rough copy for the art project >hardware/software< of the imbenge-dreamhouse artist Nele Ströbel. Rough copy for the art project >hardware/software< of the imbenge-dreamhouse artist. Title >hardware/software< This art project reflects different aspects of work and its meaning for human kind in our

Mehr

Personalpronomen und das Verb to be

Personalpronomen und das Verb to be Personalpronomen und das Verb to be Das kann ich hier üben! Das kann ich jetzt! Was Personalpronomen sind und wie man sie verwendet Wie das Verb to be gebildet wird Die Lang- und Kurzformen von to be Verneinung

Mehr

On a Sunday Morning summary

On a Sunday Morning summary On a Sunday Morning summary Connect the English sentences and their German translation Verbinde die englischen Sätze mit ihrer deutschen Übersetzung The hedgehog was standing at the door of his house He

Mehr

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health)

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) 1 Utilitarian Perspectives on Inequality 2 Inequalities matter most in terms of their impact onthelivesthatpeopleseektoliveandthethings,

Mehr

Paris, Leipzig, 3 May 2012. In April 2012, a total volume of 28.7 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets (April 2011: 25.4 TWh).

Paris, Leipzig, 3 May 2012. In April 2012, a total volume of 28.7 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets (April 2011: 25.4 TWh). PRESS RELEASE EPEX SPOT / EEX Power Derivatives: Power Trading Results in April Paris, Leipzig, 3 May 2012. In April 2012, a total volume of 28.7 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets

Mehr

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time Write your name here Surname Other names Edexcel IGCSE German Paper 1: Listening Centre Number Candidate Number Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time You do not need

Mehr

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation English Uitbreidingsmodule Nederlands Leveringsomvang schroef Uitbreidingsmodule tiptel KM-38

Mehr

FLIRT ENGLISH DIALOGUE TRANSCRIPT EPISODE FIVE : WELCOME TO MY WORLD

FLIRT ENGLISH DIALOGUE TRANSCRIPT EPISODE FIVE : WELCOME TO MY WORLD 1 FLIRT ENGLISH DIALOGUE TRANSCRIPT EPISODE FIVE : WELCOME TO MY WORLD AT S GARDEN SHED Wie lange sind sie schon hier? Was? Die Mädels Julie und Nina was meinst du, wie lange sie schon hier sind? Etwa

Mehr

Forchheim - une jolie ville tout à fait normale - I

Forchheim - une jolie ville tout à fait normale - I séquence Dans cette séquence, on retrace le mouvement général de ce récit fantastique : on observe d'abord les faits de la vie courante dans lesquels des éléments fantastiques font subitement irruption.

Mehr

STRATEGISCHES BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE

STRATEGISCHES BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE PDF-SBBKUDFZARFEZ41-APOM3 123 Page File Size 5,348 KB 3 Feb, 2002 TABLE OF CONTENT Introduction

Mehr

Technische Oberschule Stuttgart

Technische Oberschule Stuttgart Aufnahmeprüfung Englisch 20 Seite von 5 I. Vocabulary and Grammar (20 Punkte). Fill in the correct form of the verbs. Last November Robin Meyer, a student from Duisburg, to Tucson, Arizona, on a school

Mehr

S-Digicash Payez mobile depuis votre compte courant! Mobil bezahlen, direkt von Ihrem Girokonto aus! Pay mobile from your current account!

S-Digicash Payez mobile depuis votre compte courant! Mobil bezahlen, direkt von Ihrem Girokonto aus! Pay mobile from your current account! S-Digicash Payez mobile depuis votre compte courant! Mobil bezahlen, direkt von Ihrem Girokonto aus! Pay mobile from your current account! Payez mobile depuis votre compte courant BCEE! Scannez le QR Code

Mehr

DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN

DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN WWOM537-PDFDNIBDSIAADZVBLUK 106 Page File Size 4,077 KB 16 Feb, 2002 COPYRIGHT 2002, ALL RIGHT

Mehr

Comptes du baillage de Gruyères 1679 Rechnungsbuch der Vogtei Greyerz 1679. Archives de l Etat de Fribourg

Comptes du baillage de Gruyères 1679 Rechnungsbuch der Vogtei Greyerz 1679. Archives de l Etat de Fribourg Un braconnier s est fait surprendre en possession de trois peaux de chamois et d une biche abattue. Il doit s acquitter d une amende auprès du bailli de Gruyères; son butin est saisi. Ein Wilderer wird

Mehr

Revue de presse. Contact presse - Le Castiglione 235, rue Saint-Honoré - 75001 Paris Tél : 01 42 60 68 22 - Email : contact@lecastiglione.

Revue de presse. Contact presse - Le Castiglione 235, rue Saint-Honoré - 75001 Paris Tél : 01 42 60 68 22 - Email : contact@lecastiglione. Revue de presse Juillet 2014 - Figaro Scope Janvier 2014 - Lui Septembre 2013 - The Wall Street Journal Juillet 2013 - Madame (Allemagne) Trend-Guide herbst/winter 2013/14 FASHION DIARY +++die besten looks+++

Mehr

ANMERKUNGEN ZUR SCHULARBEITSGESTALTUNG

ANMERKUNGEN ZUR SCHULARBEITSGESTALTUNG ANMERKUNGEN ZUR SCHULARBEITSGESTALTUNG Fach: Französisch, sechsjährig Klasse: 5. Klasse (1. Schularbeit, 1. Semester) Kompetenzniveau: A2 Dauer der SA: 50 Minuten Teilbereiche Themenbereich Testformat/Textsorte

Mehr

Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld

Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld Requirements for Entering the First Term in English, Exercises to Prepare Yourself / Anforderungen

Mehr

Weiterbildung Datenschutzrecht. Formation continue en droit de la protection des données. Programm / Programme 2014-2015

Weiterbildung Datenschutzrecht. Formation continue en droit de la protection des données. Programm / Programme 2014-2015 Weiterbildung Datenschutzrecht Formation continue en droit de la protection des données Programm / Programme 2014-2015 Université de Fribourg Faculté DE DROIT Universität Freiburg Rechtswissenschaftliche

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

FOUNDATION CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION UNIT 1 - RELATIONSHIPS, FAMILY AND FRIENDS (GERMAN) LISTENING (SPECIMEN) LEVEL 4.

FOUNDATION CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION UNIT 1 - RELATIONSHIPS, FAMILY AND FRIENDS (GERMAN) LISTENING (SPECIMEN) LEVEL 4. FOUNDTION ERTIFITE OF SEONDRY EDUTION UNIT 1 - RELTIONSHIPS, FMILY ND FRIENDS (GERMN) LISTENING (SPEIMEN) LEVEL 4 NME TOTL MRK: NDIDTE NUMBER ENTRE NUMBER 10 Task 1 Personal details What does this girl

Mehr

Einstufungstest Französisch

Einstufungstest Französisch Hans-Böckler-Str. 3a 56070 Koblenz Fax 0261-403671 E-Mail: info@sprachschulen-hommer.de www.sprachschulen-hommer.de Einstufungstest Französisch Name: Vorname: Firma: Straße: PLZ: Wohnort: Tel. dienstl.:

Mehr

WP2. Communication and Dissemination. Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung im Freistaat Thüringen

WP2. Communication and Dissemination. Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung im Freistaat Thüringen WP2 Communication and Dissemination Europa Programm Center Im Freistaat Thüringen In Trägerschaft des TIAW e. V. 1 GOALS for WP2: Knowledge information about CHAMPIONS and its content Direct communication

Mehr

Analogtechnik 2, Semestertest Technique analogique 2, Test de semestre

Analogtechnik 2, Semestertest Technique analogique 2, Test de semestre Analogtechnik 2, Semestertest Technique analogique 2, Dr. Theo Kluter 05. 06. 2011 Name/Nom : Vorname/Prénom : Klasse/Classe : Aufgabe/ Punkte maximal/ Punkte erreicht/ Problème : Points maximaux : Points

Mehr

German Geography Cookie Unit Haley Crittenden Gordon German Teacher Lee High School & Key Middle School (adapted from Angelika Becker)

German Geography Cookie Unit Haley Crittenden Gordon German Teacher Lee High School & Key Middle School (adapted from Angelika Becker) German Geography Cookie Unit Haley Crittenden Gordon German Teacher Lee High School & Key Middle School (adapted from Angelika Becker) Goal Students will learn about the physical geography of Germany,

Mehr

Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense)

Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense) Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense) Verben werden durch das Anhängen bestimmter Endungen konjugiert. Entscheidend sind hierbei die Person und der Numerus

Mehr

www.sprachurlaub.de Auf Wiedersehen Sprachkurse in Frankreich für Anfänger und Fortgeschrittene - kompetente Beratung unter 030 547 19 430

www.sprachurlaub.de Auf Wiedersehen Sprachkurse in Frankreich für Anfänger und Fortgeschrittene - kompetente Beratung unter 030 547 19 430 Salut Au revoir Bonjour Bonsoir Hallo Bonne nuit Auf Wiedersehen Quoi? Guten Morgen/Guten Tag Comment? Guten Abend Gute Nacht Sprachkurse in Frankreich für Anfänger und Fortgeschrittene - kompetente Beratung

Mehr

LE PORTABLE C EST LA MOBILITÉ 15.10.2010 03.07.2011 16, CH-3000

LE PORTABLE C EST LA MOBILITÉ 15.10.2010 03.07.2011 16, CH-3000 Auswertung des Handy-Knigge Évaluation du «traité de savoir-vivre» de la téléphonie mobile 15.10.2010 03.07.2011 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse der Handy-Knigge Sowohl unter wie über 25-jährige

Mehr

SOUTIEN AUX ENTREPRISES DE LA RÉGION UNTERSTÜTZUNG DER REGIONALEN UNTERNEHMEN

SOUTIEN AUX ENTREPRISES DE LA RÉGION UNTERSTÜTZUNG DER REGIONALEN UNTERNEHMEN SOUTIEN AUX ENTREPRISES DE LA RÉGION UNTERSTÜTZUNG DER REGIONALEN UNTERNEHMEN WWW.AGGLO-FR.CH/ECONOMIE version 2013 / www.nuance.ch 01 - SOUTIEN AUX ENTREPRISES DE L AGGLOMÉRATION DE FRIBOURG 01 - UNTERSTÜTZUNG

Mehr

1. Dictée (20 Minuten) [Diktattext im Lösungsteil!] Neu: la marche (die Stufe)

1. Dictée (20 Minuten) [Diktattext im Lösungsteil!] Neu: la marche (die Stufe) Französisch/Teil I Name, Vorname: 1. Dictée (20 Minuten) [Diktattext im Lösungsteil!] Neu: la marche (die Stufe) Bündner Mittelschulen 1/8 Französisch/Teil I Name, Vorname: 2. Transformation (30 Minuten)

Mehr

In der Welt zu Hause. Eine Präsentation von Julia-Anne Scholz

In der Welt zu Hause. Eine Präsentation von Julia-Anne Scholz In der Welt zu Hause. Eine Präsentation von Julia-Anne Scholz A third culture kid is a person who has spent a significant part of his or her developmental years outside their parents culture. The third

Mehr

F. Protokoll der Geschäftssitznng des III. Internationalen Mathematiker-Kongresses.

F. Protokoll der Geschäftssitznng des III. Internationalen Mathematiker-Kongresses. F. Protokoll der Geschäftssitznng des III. Internationalen Mathematiker-Kongresses. Samstag, den 13. August, vormittags 9% Uhr. I. Beschlußfassung über die dem Kongresse vorgeschlagenen Resolutionen: I.

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 5. Klasse: Grammatik

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 5. Klasse: Grammatik Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 5. Klasse: Grammatik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Pronouns I Let s talk about

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Listening Comprehension: Talking about language learning

Listening Comprehension: Talking about language learning Talking about language learning Two Swiss teenagers, Ralf and Bettina, are both studying English at a language school in Bristo and are talking about language learning. Remember that Swiss German is quite

Mehr

COMPUTER: Mission Berlin, August 13, 1961, six pm. You've only got 55 minutes left to save Germany.

COMPUTER: Mission Berlin, August 13, 1961, six pm. You've only got 55 minutes left to save Germany. Episode 16 I've Seen Your Future Upon her return to 1961, the armed motorbikers are still pursuing Anna. She gets help from a strange woman in this dangerous situation. Why is she doing this? Can Anna

Mehr

job and career at IAA Pkw 2015

job and career at IAA Pkw 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at IAA Pkw 2015 Marketing Toolkit job and career Aussteller Marketing Toolkit DE / EN Februar 2015 1 Inhalte Smart Careers in the automotive

Mehr

Liebe Kolleginnen Liebe Kollegen

Liebe Kolleginnen Liebe Kollegen Von: nebis-bibliotheken-request@nebis.ch im Auftrag von Gross Christine An: nebis-bibliotheken@nebis.ch Thema: NEBIS / Aleph V20: Neuerungen - Aleph V20: nouveautés Datum: Montag, 8. November 2010 15:57:57

Mehr

SWISS MADE CORPORATE WATCHES E-CATALOGUE 2010. Version 2.1

SWISS MADE CORPORATE WATCHES E-CATALOGUE 2010. Version 2.1 CORPORATE WATCHES E-CATALOGUE 2010 Version 2.1 ITS TIME ist eine Schweizer Uhrenfirma aus Grenchen, die sich auf «Corporate Watches«spezialisiert hat. «Swiss Made», versteht sich. Inzwischen sind wir Marktleader

Mehr

SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102

SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102 SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102 This diary has several aims: To show evidence of your independent work by using an electronic Portfolio (i.e. the Mahara e-portfolio) To motivate you to work regularly

Mehr

Sprachwahl. Newsletter deutsch Newsletter français. Klicken Sie hier, falls dieser Newsletter nicht korrekt dargestellt wird.

Sprachwahl. Newsletter deutsch Newsletter français. Klicken Sie hier, falls dieser Newsletter nicht korrekt dargestellt wird. Klicken Sie hier, falls dieser Newsletter nicht korrekt dargestellt wird. Newsletter Nr. 3 vom März 2014 Sprachwahl Newsletter deutsch Newsletter français. Editorial Liebe Leserin, lieber Leser Wie Sie

Mehr

The Mrs.Sporty Story Founders and History

The Mrs.Sporty Story Founders and History Welcome to The Mrs.Sporty Story Founders and History 2003: vision of Mrs. Sporty is formulated 2004: pilot club opened in Berlin 2005: launch of Mrs.Sporty franchise concept with Stefanie Graf Stefanie

Mehr

31.6 TWh: Record volume on EPEX SPOT

31.6 TWh: Record volume on EPEX SPOT PRESS RELEASE Power Trading Results in December 2013 31.6 TWh: Record volume on EPEX SPOT Paris, 3 January 2014. In December 2013, a total volume of 31.6 TWh was traded on EPEX SPOT s Day-Ahead and Intraday

Mehr

Anleitung für FTP-Zugriff auf Apostroph Group

Anleitung für FTP-Zugriff auf Apostroph Group Anleitung für FTP-Zugriff auf Apostroph Group 1. Den Microsoft Windows-Explorer (NICHT Internet-Explorer) starten 2. In der Adresse -Zeile die Adresse ftp://ftp.apostroph.ch eingeben und Enter drücken:

Mehr

Tiere auf m Bauernhof Musique & texte : Nicolas Fischer

Tiere auf m Bauernhof Musique & texte : Nicolas Fischer Tiere auf m Bauernhof Musique & texte : Nicolas Fischer Der Hund der macht wau wau Die Katze macht miau miau Das Schaf, das macht mäh mäh Die Kuh, die macht muh-muh Hörst du, hörst du, hörst du sie Ohren,

Mehr

Moi, je ne cherche pas, je trouve.

Moi, je ne cherche pas, je trouve. Moi, je ne cherche pas, je trouve. Ik zoek niet. Ik vind. Op een dag vindt Picasso op een schroothoop een oud en puntig fietszadel met vlak ernaast een verroest fietsstuur. In zijn verbeelding gaan beide

Mehr

Communication du Ministère fédéral des Transports et des Infrastructures numériques, Bonn, du 11 février 2015.

Communication du Ministère fédéral des Transports et des Infrastructures numériques, Bonn, du 11 février 2015. ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATION FÜR DEN INTERNATIONALEN EISENBAHNVERKEHR INTERGOVERNMENTAL ORGANISATION FOR INTERNATIONAL

Mehr

Englisch. Schreiben. 11. Mai 2016 HUM. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Jahrgang:

Englisch. Schreiben. 11. Mai 2016 HUM. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Jahrgang: Name: Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung HUM 11. Mai 2016 Englisch (B2) Schreiben 2 Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte Kandidatin, sehr geehrter

Mehr