Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program"

Transkript

1 Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

2 Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings ( ) Ort / Miesto: AMS Schloßhofer Straße, 1210 Wien / Viedeň RGS-GastgeberIn / Hostiteľská reg. Pobočka / AT Geschäftsstellenleiterin / Vedúca regionálnej pobočky: Marianne Heinisch Programm / Program / AT 9:00 11:00 Vorstellung der Regionalen Geschäftsstelle Predstavenie regionálnej pobočky Regionaler Arbeitsmarkt / Regionálny trh práce Aufbauorganisation / Organizačná štruktúra Entscheidungsstrukturen / Rozhodovacie štruktúry 11:00 12:00 Rundgang durch die Regionale Geschäftsstelle Prehliadka regionálnej pobočky 12:00 13:00 Mittagspause / Prestávka na obe 13:00 16:00 Präsentation fachspezifischer Themen (unter Berücksichtigung der Informations-Nachfrage der RGS-Gäste) Prezentácia špecifických odborných tém (s prihliadnutím na priania našich hostí) Dienstleistungen im Service für Arbeitskräfte und Unternehmen Služby v servise pre pracovné sily a podniky EDV-Anwendungen im AMS Aplikácie výpočtovej techniky v AMS Steuerung und Controlling Riadenie a controlling Rekrutierung und Ausbildung von AMS-MitarbeiterInnen Nábor a vzdelávanie pracovníkov AMS

3 Zusammenarbeit 3 RGS-Twinnings ( ) Ort / Miesto: AMS Hietzinger Kai, 1130 Wien / Viedeň RGS-GastgeberIn / Hostiteľská reg. Pobočka / AT Geschäftsstellenleiterin / Vedúca regionálnej pobočky: Doris Litschauer Programm / Program / AT 9:00 11:00 Vorstellung der Regionalen Geschäftsstelle Predstavenie regionálnej pobočky Regionaler Arbeitsmarkt / Regionálny trh práce Aufbauorganisation / Organizačná štruktúra Entscheidungsstrukturen / Rozhodovacie štruktúry 11:00 12:00 Rundgang durch die Regionale Geschäftsstelle Prehliadka regionálnej pobočky 12:00 13:00 Mittagspause / Prestávka na obe 13:00 16:00 Präsentation fachspezifischer Themen (unter Berücksichtigung der Informations-Nachfrage der RGS-Gäste) Prezentácia špecifických odborných tém (s prihliadnutím na priania našich hostí) Dienstleistungen im Service für Arbeitskräfte und Unternehmen Služby v servise pre pracovné sily a podniky EDV-Anwendungen im AMS Aplikácie výpočtovej techniky v AMS Steuerung und Controlling Riadenie a controlling Rekrutierung und Ausbildung von AMS-MitarbeiterInnen Nábor a vzdelávanie pracovníkov AMS

4 Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit 4 RGS-Twinnings ( ) Miesto / Ort: ÚPSVR in Bratislava, Vazovova 7/A, Bratislava Hostiteľská reg. Pobočka / RGS-GastgeberIn / AT OSZ- riaditeľka / Direktorin: Katarína Dubovanová Programm / Program / SK 09:30-09:45 Otvorenie pracovného stretnutia, privítanie hostí Eröffnen des Arbeitstreffens, Begrüßung der Gäste Štefan Páchnik, ÚPSVR riaditeľ / Direktor Bratislava 09:45 10:15 Prezentácia pozývateľa / Präsentation des Gastgebers ÚPSVR Bratislava - Katarína Dubovanová, OSZ- riaditeľka / Direktorin 10:15 10:45 Diskusia na tému výmena pracovných skúseností v oblasti služieb zamestnanosti / Diskussion zum Thema Austausch von Arbeitserfahrungen im Bereich der Beschäftigungsdienste (moderuje / Moderation: Katarína Dubovanová) 10:45 11:00 Prestávka (občerstvenie) / Pause (Erfrischung) 11:00 11:30 Prehliadka detašovaného pracoviska BA 1 a BA 2 s aplikáciou trojzónového systému sprostredkovania zamestnania) / Besichtigung der detachierten Arbeitsstelle BA 1 und BA 2 mit der Anwendung des Dreizonen-Beschäftigungsvermittlungssystems Vazovova 7/A, Bratislava 11:30 12:30 Prestávka (obed) / Mittagspause 13:00 14:00 Návšteva sociálneho podniku Besuch des Sozialunternehmens Katarína Kullová Honey Kate, záhradné centrum / Gartenzentrum, Trnavská cesta 100, Bratislava 14:30 15:00 Prehliadka detašovaného pracoviska Besichtigung der detachierten Arbeitsstelle Bratislava 5 Petržalka

5 Zusammenarbeit 5 RGS-Twinnings ( ) Miesto / Ort: ÚPSVR Trnava, J. Bottu 4, Trnava Hostiteľská reg. Pobočka / RGS-GastgeberIn / SK ÚPSVaR Senica Oľga Partlová ÚPSVaR Trnava Viktória Fogelová Programm / Program / SK 09:00-09:15 Otvorenie pracovného stretnutia, privítanie hostí / Eröffnung des Arbeitstreffens, Begrüßung der Gäste Augustín Hambálek, riaditeľ / Direktor ÚPSVR Trnava; Ján Kovár, riaditeľ / Direktor ÚPSVaR Senica 09:15 09:45 Prezentácia o pôsobnosti úradov PSVaR a situácii na trhu práce pozývateľov / Präsentation der Zuständigkeit der UPSVaR und der Arbeitsmarktlage der Gastgeber ÚPSVaR Senica Oľga Partlová ÚPSVaR Trnava Viktória Fogelová 09:45 10:15 Diskusia k prezentácii, výmena pracovných skúseností / Diskussion zu der Präsentation, Erfahrungsaustausch 10:15 10:30 Prestávka (občerstvenie) / Pause (Erfrischung) 10:30 12:00 Návšteva chránenej dielne pre občanov so zdravotným postihnutím (Majcichov resp. Trnava) / Besuch der Behindertenschutzwerkstätte (Majcichov bzw. Trnava) 12:00 13:30 Prestávka (obed) / Mittagspause 13:30 15:00 Prehliadka ÚPSVaR Trnava, výmena poznatkov a skúseností so zamestnancami a prípadne i klientmi úradu PSVaR / Besichtigung des UPSVaR Trnava, Austausch der Erkenntnisse und der Erfahrungen mit Arbeitnehmern und eventuell auch mit den Kunden des UPSVaR

6 Zusammenarbeit 6 RGS-Twinnings ( ) Ort / Miesto: AMS Redergasse, 1050 Wien / Viedeň RGS-GastgeberIn / Hostiteľská reg. Pobočka / AT Stellvertretende Leiterin / Zástupkyňa vedúceho: Waltraud Breslmayr, vertreten über Manfred Nemeth Programm / Program / AT 9:00 11:00 Vorstellung der Regionalen Geschäftsstelle Predstavenie regionálnej pobočky Regionaler Arbeitsmarkt / Regionálny trh práce Aufbauorganisation / Organizačná štruktúra Entscheidungsstrukturen / Rozhodovacie štruktúry 11:00 12:00 Rundgang durch die Regionale Geschäftsstelle Prehliadka regionálnej pobočky 12:00 13:00 Mittagspause / Prestávka na obe 13:00 16:00 Präsentation fachspezifischer Themen (unter Berücksichtigung der Informations-Nachfrage der RGS-Gäste) Prezentácia špecifických odborných tém (s prihliadnutím na priania našich hostí) Dienstleistungen im Service für Arbeitskräfte und Unternehmen Služby v servise pre pracovné sily a podniky EDV-Anwendungen im AMS Aplikácie výpočtovej techniky v AMS Steuerung und Controlling Riadenie a controlling Rekrutierung und Ausbildung von AMS-MitarbeiterInnen Nábor a vzdelávanie pracovníkov AMS

7 Zusammenarbeit 7 RGS-Twinnings ( ) Miesto / Ort: ÚPSVR in Malacky, Záhorácka 2942/60A, Malacky Hostiteľská reg. Pobočka / RGS-GastgeberIn / SK Petrakovičová Jana, riaditeľka / Direktorin ÚPSVR Malacky Diviaková Ľubica, riaditeľka OSZ / Direktorin des Bereichs für Beschäftigungsdienste Programm / Program / SK 09:00-09:15 Otvorenie pracovného stretnutia, privítanie hostí / Eröffnung des Arbeitstreffens, Begrüßung der Gäste Petrakovičová Jana, riaditeľka / Direktorin ÚPSVR Malacky 09:15 09:45 Prezentácia pozývateľa, predstavenie Odboru služieb zamestnanosti / Präsentation des Gastgebers, Vorstellung des Bereichs für Beschäftigungsdienste Diviaková Ľubica, riaditeľka OSZ / Direktorin des Bereichs für Beschäftigungsdienste 09:45 10:15 Diskusia na tému Služby zamestnanosti a vzájomná výmena skúseností / Diskussion zum Thema Beschäftigungsdienste und gegenseitiger Erfahrungsaustausch Diviaková Ľubica (Moderuje / Moderation) 10:15 10:30 Prestávka (občerstvenie) / Pause (Erfrischung) 10:30 12:00 Návšteva neziskovej organizácie, chránenej dielne a rehabilitačného strediska DOM SVITANIA, JAKUBOV / Besuch der Non-Profit-Organisation,der Schutzwerkstätte und des Rehabilitierungszentrums DOM SVITANIA, JAKUBOV Steffi Novak, riaditeľka neziskovej organizácie / Direktorin der Non-Profit-Organisation (Moderuje / Moderation) 12:00 13:00 Prestávka (obed) / Mittagspause 13:00 15:00 Prehliadka pracoviska Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách, Prehliadka Odboru služieb zamestnanosti, Prehliadka Informačno poradenského strediska, Oddelenia informačných a sprostredkovateľských služieb, Oddelenia nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Besichtigung der Arbeitsstelle des Amtes für Arbeit, Soziales und Familie in Malacky; Besichtigung des Bereichs für Beschäftigungsdienste; Besichtigung des Informations- und Beratungszentrums, der Abteilung für Informations- und Beratungsdienste; der Abteilung für die Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Diviaková Ľubica, riaditeľka OSZ / Direktorin des Bereichs für Beschäftigungsdienste, Malacky

DOKU INFO-Seminar (PES)

DOKU INFO-Seminar (PES) Zusammenarbeit DOKU INFO-Seminar (PES) Der Österreichisch-Slowakischen ExpertInnenakademie Arbeitsmarktpolitische Synergien im Rahmen der RGS-Twinnings Serie (März 2010): Schnittmengen gemeinsamer Interessen?

Mehr

Österreich Slowakei Tschechien. Rakousko Slovensko Česká republika. Productive Ageing EUROPEAN UNION

Österreich Slowakei Tschechien. Rakousko Slovensko Česká republika. Productive Ageing EUROPEAN UNION Trilaterale Arbeitsmarktkonferenz Österreich Slowakei Tschechien Trilaterálna konferencia trhu práce Rakúsko Slovensko Česká republika Trilaterální konference trhu práce Rakousko Slovensko Česká republika

Mehr

Newsletter 1 März/Marca 2010

Newsletter 1 März/Marca 2010 politiky trhu práce Newsletter 1 März/Marca 2010 Das Projekt EXPAK AT.SK wird im Rahmen des Programms zur grenzüberschreitenden SLOWAKEI ÖSTERREICH 2007 2013 durch den Europäischen Fonds für regionale

Mehr

Doku_INFO-Seminar (ALL)

Doku_INFO-Seminar (ALL) Zusammenarbeit Doku_INFO-Seminar (ALL) Der Österreichisch-Slowakischen ExpertInnenakademie DOKUMENTATION Andreas Salmhofer (WISDOM) DATUM Mittwoch, 9. Juni 2010 ORT MODERATION im Team: SPRACHEN UPSVaR

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

1. Netzwerktreffen Arbeitsuchende 50+

1. Netzwerktreffen Arbeitsuchende 50+ move-ment Personal- und Unternehmensberatung GmbH 1. Netzwerktreffen Arbeitsuchende 50+ 12.06.2014, Wien 1. Netzwerktreffen Programm 14:00 14:20 Begrüßung und Vorstellung des Projektes - erste Erkenntnisse

Mehr

Einladung zur Veranstaltung. e-mat Seminar und Workshop

Einladung zur Veranstaltung. e-mat Seminar und Workshop Seminar und Workshop Einladung zur Veranstaltung Tag/dňa: 11.06.2012 Dauer/v čase: 1 Tag / deň Ort/miesto : Hotel Apollo, Dulovo nám. 1, Bratislava (SK) Sprache/jazyk: Deutsch/ slovenčina Einladung und

Mehr

Wissenskooperation in der Metropolregion Wien-Bratislava starten

Wissenskooperation in der Metropolregion Wien-Bratislava starten Wissenskooperation in der Metropolregion Wien-Bratislava starten Bernadette Malz Dieses Projekt wird aus Gemeinschaftsmitteln der EU finanziert. Tento projekt je podporovaný prostriedkami európskych. TwinRegion

Mehr

Pressegespräch. Jung im Job - So erleben die Österreicher ihre ersten Berufsjahre

Pressegespräch. Jung im Job - So erleben die Österreicher ihre ersten Berufsjahre Jung im Job - So erleben die Österreicher ihre ersten Berufsjahre Pressegespräch Dr. Inge Schulz Leiterin der Abteilung Human Resources Allianz Gruppe in Österreich Wien, 19. November 2013 Junge Arbeitnehmer

Mehr

ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ŠANCE SÚ, NETREBA SA VZDÁVAŤ SEPTEMBER 9/2009. Slávnostné odovzdávanie rezortných vyznamenaní

ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ŠANCE SÚ, NETREBA SA VZDÁVAŤ SEPTEMBER 9/2009. Slávnostné odovzdávanie rezortných vyznamenaní Mesačník Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ÚPSVR Sprievodca svetom povolaní a ISTP Voľba povolania pre žiakov základných škôl Nové podnety od susedov

Mehr

využit chancen šancenutzen spoluzusammen

využit chancen šancenutzen spoluzusammen využit chancen šancenutzen spoluzusammen Wiener Rathaus Radnica mesta Viedeň rást wachsen erbová sála Wappensaal 9.30 bis 14.30 Uhr od 9.30 do 14.30 hod. ÜBI Wien-Bratislava, Abschlusskonferenz 2011 NIZ

Mehr

ANKETA: Z ROKA NA ROK JANUÁR 1/2009. Príspevok na starostlivosť o dieťa. I keď sú iní, sú tu Inšpiratívne cesty: Rzesów a Calais

ANKETA: Z ROKA NA ROK JANUÁR 1/2009. Príspevok na starostlivosť o dieťa. I keď sú iní, sú tu Inšpiratívne cesty: Rzesów a Calais MESAČNÍK ÚSTREDIA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY A MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR JANUÁR 1/2009 ÚPSVR I keď sú iní, sú tu Inšpiratívne cesty: Rzesów a Calais EURES Práca v EÚ: Česká republika

Mehr

Informationsveranstaltungen UGP Wien

Informationsveranstaltungen UGP Wien Informationsveranstaltungen UGP Wien Sich selbstständig machen, ein Unternehmen nach eigenen Vorstellungen gründen! Immer mehr Menschen verwirklichen diese Absicht. Aber auf dem Weg dorthin gibt es viele

Mehr

Informationsveranstaltungen UGP Wien

Informationsveranstaltungen UGP Wien Informationsveranstaltungen UGP Wien Sich selbstständig machen, ein Unternehmen nach eigenen Vorstellungen gründen! Immer mehr Menschen verwirklichen diese Absicht. Aber auf dem Weg dorthin gibt es viele

Mehr

Informationsveranstaltungen UGP Wien

Informationsveranstaltungen UGP Wien Informationsveranstaltungen UGP Wien Sich selbstständig machen, ein Unternehmen nach eigenen Vorstellungen gründen! Immer mehr Menschen verwirklichen diese Absicht. Aber auf dem Weg dorthin gibt es viele

Mehr

Informationsveranstaltungen UGP Wien

Informationsveranstaltungen UGP Wien Informationsveranstaltungen UGP Wien Sich selbstständig machen, ein Unternehmen nach eigenen Vorstellungen gründen! Immer mehr Menschen verwirklichen diese Absicht. Aber auf dem Weg dorthin gibt es viele

Mehr

Zuger Forum für Berufsbildende

Zuger Forum für Berufsbildende Zuger Forum für Berufsbildende «Selektion und Einführung von Lernenden» Mittwoch, 8. Oktober 2014 Einladung Geschätzte Berufsbildnerinnen, geschätzte Berufsbildner Das sechste Forum für Berufsbildende

Mehr

BERICHT ENERGIEBERATER-KURS. 20.11.2013 SPRÁVA ENERGY CONSULTANT KURZ. 20.11.2013 ENERGY CONSULTANT KURZ

BERICHT ENERGIEBERATER-KURS. 20.11.2013 SPRÁVA ENERGY CONSULTANT KURZ. 20.11.2013 ENERGY CONSULTANT KURZ ENERGY CONSULTANT KURZ Programm 10:00 Uhr: Ankunft Fachhochschule Burgenland, Campus Pinkafeld. 7423 Pinkafeld, Steinamangerstr. 21 10:15-10:45: Nearly Zero Energy Buildings. Kurzvortrag: EPBD- Ziele,

Mehr

Zamestnanost mladých ľudí v regióne strednej Európy Nové príležitosti nové cesty. Új esélyek Új utak

Zamestnanost mladých ľudí v regióne strednej Európy Nové príležitosti nové cesty. Új esélyek Új utak Trilaterale Arbeitsmarktkonferenz Trilaterálna konferencia trhu práce Háromoldalú munkaügyi konferencia Jugendbeschäftigung in der Europa Region Mitte Neue Chancen Neue Wege Zamestnanost mladých ľudí v

Mehr

Betriebliche Vorsorge im demographischen Wandel

Betriebliche Vorsorge im demographischen Wandel Einladung zur Fachveranstaltung Betriebliche Vorsorge im demographischen Wandel Das Demographie Netzwerk (ddn) ddn Regionalgruppe Metropolregion Rhein-Neckar in Kooperation mit Allianz Pension Partners

Mehr

Der kosmopolitische Blick und das Globale Lernen. Konzeption und Kritik der Welt(en)bürgerschaft als pädagogische Vorstellung.

Der kosmopolitische Blick und das Globale Lernen. Konzeption und Kritik der Welt(en)bürgerschaft als pädagogische Vorstellung. Der kosmopolitische Blick und das Globale Lernen. Konzeption und Kritik der Welt(en)bürgerschaft als pädagogische Vorstellung. Fachtagung in Eisenstadt 7. 9. März 2012 Welche Muster des Denkens und Schauens

Mehr

Transnationaler Wissens-und Erfahrungsaustausch innerhalb der Transnationalen Richtlinie des Landes Brandenburg. Aktion 1-Transnationale Kooperationen

Transnationaler Wissens-und Erfahrungsaustausch innerhalb der Transnationalen Richtlinie des Landes Brandenburg. Aktion 1-Transnationale Kooperationen Transnationaler Wissens-und Erfahrungsaustausch innerhalb der Transnationalen Richtlinie des Landes Brandenburg Aktion 1-Transnationale Kooperationen Projektlaufzeit: Oktober 2013 bis März 2015 ein Projekt

Mehr

Teilnehmer aus mehreren EU-Ländern besuchten Häuser der Unternehmensgruppe Mediana/Seniana

Teilnehmer aus mehreren EU-Ländern besuchten Häuser der Unternehmensgruppe Mediana/Seniana 13. Jahrgang Dienstag, 1. Januar 2013 1. Ausgabe Teilnehmer aus mehreren EU-Ländern besuchten Häuser der Unternehmensgruppe Mediana/Seniana EU-Projekt unter Grümel-Leitung schafft Perspektiven für Arbeitslose

Mehr

Ja was brauchen sie denn jetzt...?

Ja was brauchen sie denn jetzt...? Einladung zum Fachtag Ja was brauchen sie denn jetzt...? Ausbildungsabbrüche vermeiden durch Nachgehende Betreuung Donnerstag, 07. Mai 2015 10:00-16:30 Uhr Stephansstift Hannover Kirchröder Str. 44, 30519

Mehr

Netzwerk für Chancengerechtigkeit und sozialen Aufstieg

Netzwerk für Chancengerechtigkeit und sozialen Aufstieg Netzwerk für Chancengerechtigkeit und sozialen Aufstieg Ein netzwerkbasierter Lösungsansatz Opole (PL) Graz (AT) Landeshauptstadt Potsdam Türöffner-Workshop in Potsdam: am 16.02.2015 2013-2015 Netzwerk

Mehr

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach JUMP INTO JOB @ TSSK Praktikum pre žiakov JUMP INTO JOB @ TSSK Schülerpraktikum Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach Pilotprojekt zwischen T-Systems Slovakia und

Mehr

Alte Mitte Neue Liebe? Stadtdebatte 2015 FACHKOLLOQUIUM 2 HERZLICH WILLKOMMEN!

Alte Mitte Neue Liebe? Stadtdebatte 2015 FACHKOLLOQUIUM 2 HERZLICH WILLKOMMEN! Alte Mitte Neue Liebe? Stadtdebatte 2015 FACHKOLLOQUIUM 2 HERZLICH WILLKOMMEN! Fachkolloquium 2 Konzeptmesse und Forum Montag, 22. Juni 2015 Berliner Verlag 2 Grußworte Manfred Kühne Abteilungsleiter II

Mehr

Kauffrau/Kaufmann für internationale Geschäftstätigkeit Zusatzqualifikation mit IHK-Abschluss 2 Jahre Ausbildung

Kauffrau/Kaufmann für internationale Geschäftstätigkeit Zusatzqualifikation mit IHK-Abschluss 2 Jahre Ausbildung Zusatzqualifikation mit IHK-Abschluss 2 Jahre Ausbildung Präsentation: Petra Piel, Leiterin des Bildungsgangs 1 Welche Ziele strebt die Zusatzqualifikation an? 1. Verbesserung der Arbeitsmarktchancen 2.

Mehr

Österreichisch-Ungarische Arbeitsmarktkonferenz

Österreichisch-Ungarische Arbeitsmarktkonferenz Zusammenarbeit Österreichisch-Ungarische Arbeitsmarktkonferenz Zukunftspotenzial Green Jobs? Herausforderungen der Arbeitsmarktpolitik Synergien zwischen arbeitsmarkt- und energiepolitischen Zielen sind

Mehr

Ablaufplan 2. Projekt der Veranstaltungsreihe der FAW ggmbh

Ablaufplan 2. Projekt der Veranstaltungsreihe der FAW ggmbh Ablaufplan 2. Projekt der Veranstaltungsreihe der FAW ggmbh Montag, 06.04.2009 Versorgungsstruktur / -angebote für Menschen mit psychischen 16:00 Uhr 16:20 Uhr Eröffnung und Begrüßung durch Sylvia Bretschneider

Mehr

Werkstatt-Reihe»Kundenwertmanagement«

Werkstatt-Reihe»Kundenwertmanagement« Projektvorstellung Werkstatt-Reihe»Kundenwertmanagement«Wedekind, Kai In Zusammenarbeit mit Projektmanager Versicherungsforen Leipzig GmbH 1 Die Idee Kundenwertmodelle werden in der Versicherungspraxis

Mehr

Der Anerkennungsprozess in Österreich in der Praxis

Der Anerkennungsprozess in Österreich in der Praxis Der Anerkennungsprozess in Österreich in der Praxis G lernt is g lernt Anerkennung ausländischer Qualifikationen und informeller Kompetenzen in Österreich 25. Juni 2014, Wien Beratungszentrum für Migranten

Mehr

Mitarbeiter - Ideen und Wissen als wichtigste Ressource im Innovationsprozess

Mitarbeiter - Ideen und Wissen als wichtigste Ressource im Innovationsprozess 3 0. I N N O VAT I O N S P O O L Mitarbeiter - Ideen und Wissen als wichtigste Ressource im Innovationsprozess Betriebsbesichtigung: "Haubiversum", Kaiserstraße 6, 3252 Petzenkirchen Vorträge: Campus Wieselburg

Mehr

Best Practices: Lösungen für den Mittelstand

Best Practices: Lösungen für den Mittelstand Best Practices: Lösungen für den Mittelstand Potenziale und Handlungsfelder von Benchmarking Benchmarkingtagung 17. und 18. November 2005, Berlin Informationszentrum Benchmarking (IZB) am Fraunhofer IPK

Mehr

Informačné centrum mladých Orava

Informačné centrum mladých Orava Job centrum a kariérne poradenstvo pre mladých na Orave Informačné centrum mladých Orava Logá projektu Logá partnerov NS Doba realizácie: 3/2005 12/2007 Číslo projektu: 85/04-I/33-2.1 Národní partneri

Mehr

ProzessmanagerIn. Berufliche Rehabilitation. Zertifizierte/r. Kernmodul: Berufliches Rehabilitationswissen

ProzessmanagerIn. Berufliche Rehabilitation. Zertifizierte/r. Kernmodul: Berufliches Rehabilitationswissen Zertifizierte/r ProzessmanagerIn Grundlagenlehrgang Kernmodul: Berufliches Rehabilitationswissen Spezialisierungslehrgang CaseManagement Leistungsdiagnostik und REHA-Planung Innovative Lehr- und Lernmethoden

Mehr

1. Allgemeines. 2. Dienstleistungen des ZAV

1. Allgemeines. 2. Dienstleistungen des ZAV Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich Amt für Wirtschaft und Arbeit Zusammenarbeit zwischen dem Bereich Arbeitsmarkt des AWA Zürich und der Asyl-Organisation Zürich betreffend Dienstleistungen der

Mehr

05.06.2015 09.00 18.30 I Plenarsaal, TIS innovation park. Wellness Conference 2015 360 Wissen

05.06.2015 09.00 18.30 I Plenarsaal, TIS innovation park. Wellness Conference 2015 360 Wissen 05.06.2015 09.00 18.30 I Plenarsaal, TIS innovation park Wellness Conference 2015 360 Wissen Einladung Nichts im Leben, außer Gesundheit und Tugend, ist schätzenswerter als Kenntnis und Wissen Johann Wolfgang

Mehr

StadtSportVerband Sankt Augustin e. V.

StadtSportVerband Sankt Augustin e. V. StadtSportVerband Sankt Augustin e. V. Protokoll der Mitgliederversammlung am 10. 03. 2006 Ort: Rathaus Raum 129 Info Protokollant: Andreas Becker Beginn: 18.05 Uhr Ende: 19.40 Uhr TOP 1: Eröffnung und

Mehr

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR. SEMINAR - 9. Mai 2012. Social Media Management, Monitoring und regionales Internet-Marketing in der Praxis

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR. SEMINAR - 9. Mai 2012. Social Media Management, Monitoring und regionales Internet-Marketing in der Praxis FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR Arbeitswirtschaft und Organisation iao SEMINAR - 9. Mai 2012 Social Media Management, Monitoring und regionales Internet-Marketing in der Praxis Einführung Drei Viertel der deutschen

Mehr

Collaboration Performance

Collaboration Performance FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR Arbeitswirtschaft und Organisation iao Tagung Collaboration Performance Erfolgsfaktoren für kollaboratives Arbeiten Stuttgart, 22. Januar 2015 Vorwort Um Innovationen zu schaffen,

Mehr

Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, 1130 Wien, Angermayergasse 1, Tel. 01/877 22 66 Zielgruppe: Lehrkräfte Programm: siehe Beilage

Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, 1130 Wien, Angermayergasse 1, Tel. 01/877 22 66 Zielgruppe: Lehrkräfte Programm: siehe Beilage AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG Gruppe Land- und Forstwirtschaft Abteilung Landwirtschaftliche Bildung 3430 Tulln, Frauentorgasse 72-74 Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 3430

Mehr

Praxiskurse 2013. Praxis. Wissen. Weiterbildung. Erfahrungsaustausch. Fit für s Flachdach

Praxiskurse 2013. Praxis. Wissen. Weiterbildung. Erfahrungsaustausch. Fit für s Flachdach Praxiskurse 2013 Praxis Erfahrungsaustausch Wissen Fit für s Flachdach Weiterbildung Wer von Abdichtungen spricht, spricht von SOPREMA Seit über 100 Jahren befasst sich die SOPREMA- Gruppe mit der Entwicklung,

Mehr

Training Projektmanagement

Training Projektmanagement Training Projektmanagement Modul I - Grundlagen Training PM - Grundlagen Johanna Baier 01.04.2009 Seite: 1 Zielsetzung Überblick über Motivation und Zielsetzung von Projektmanagement. Einführung in die

Mehr

Abitur - und dann? Ein Orientierungsseminar zur Studien- und Berufsfindung

Abitur - und dann? Ein Orientierungsseminar zur Studien- und Berufsfindung Abitur - und dann? Ein Orientierungsseminar zur Studien- und Berufsfindung STEPHAN REICHENBACH Coaching Training Beratung Der Ausbildungsmarkt stellt die Jugendlichen vor besondere Herausforderungen zu

Mehr

Integrationsempfehlungen Flüchtlinge als Arbeits- und Fachkräfte

Integrationsempfehlungen Flüchtlinge als Arbeits- und Fachkräfte Integrationsempfehlungen Flüchtlinge als Arbeits- und Fachkräfte Stand: 27.04.2016 Wo steht Ihr Unternehmen? Ergebnisse der Befragung in der Metropolregion Hamburg Stand der Umsetzung im Betrieb (Fragen

Mehr

Schutz vor missbräuchlichen Insolvenzverträgen

Schutz vor missbräuchlichen Insolvenzverträgen Mgr. Jana Payne, M.iur.comp. JUDr. Jiří Voda, LL.M. Schutz vor missbräuchlichen Insolvenzverträgen Aktuelle Entwicklung im Insolvenzrecht 13.02.2012 Prag DTIHK - Arbeitskreis Recht und Steuern Giese &

Mehr

Informationen zum Seminar Ausbildung zum QualitätsTrainer

Informationen zum Seminar Ausbildung zum QualitätsTrainer Institut für Management und Tourismus Informationen zum Seminar Ausbildung zum QualitätsTrainer Sehr geehrter angehender QualitätsTrainer, Bevor wir Sie persönlich im Seminar begrüßen dürfen, möchten wir

Mehr

Zentrum für Umweltkommunikation. Veranstaltungsräume. wir verbreiten Innovationen. der Deutschen Bundesstiftung Umwelt

Zentrum für Umweltkommunikation. Veranstaltungsräume. wir verbreiten Innovationen. der Deutschen Bundesstiftung Umwelt Zentrum für Umweltkommunikation Veranstaltungsräume Zentrum für Umweltkommunikation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt wir verbreiten Innovationen Vorwort Umweltschutz braucht Innovationen. Doch was nützen

Mehr

Vereinbarung zur Zusammenarbeit der Sächsischen Staatsregierung und der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Sachsen

Vereinbarung zur Zusammenarbeit der Sächsischen Staatsregierung und der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Sachsen Anlage 4 Zusammenarbeit zwischen dem Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Sachsen sowie den sächsischen Agenturen für Arbeit

Mehr

Sitzungsleitung. Dr. Urs-Peter Oberlin www.oberlin.ch 1/5

Sitzungsleitung. Dr. Urs-Peter Oberlin www.oberlin.ch 1/5 Führungskräfte aller Ebenen verbringen einen grossen Teil ihrer Arbeitszeit an Sitzungen, Meetings und Besprechungen. Viele dieser Veranstaltungen werden von den Teilnehmern selbst als pure Zeitverschwendung

Mehr

Neu im Programm. Production - Produktion Mechatronics - Mechatronik

Neu im Programm. Production - Produktion Mechatronics - Mechatronik Neu im Programm Production - Produktion Mechatronics - Mechatronik CAREER&STUDY INNOVATIVE PERSONALENTWICKLUNG NACH MASS POSITIONIERUNG UND REKRUTIERUNG Mit Career&Study bieten Sie Ihren Mitarbeitern neue

Mehr

Head of Division Utilities, Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG, Schaffhausen. Chief Procurement Officer, OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon SZ

Head of Division Utilities, Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG, Schaffhausen. Chief Procurement Officer, OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon SZ m a n a g e m e n t t a l k Der Einkauf als Werttreiber im Unternehmen n Datum I Ort 27. MÄrz 2012 Seminarhotel Bocken, Horgen n Referenten STEFAN GAUTSCHI Head of Division Utilities, Georg Fischer Rohrleitungssysteme

Mehr

EUREGIO Tagung 19.10.2001 Miteinander Lernen voneinander Lernen Freitag, 19. Oktober 2001 Kolpinghaus, 2170 Poysdorf/Niederösterreich

EUREGIO Tagung 19.10.2001 Miteinander Lernen voneinander Lernen Freitag, 19. Oktober 2001 Kolpinghaus, 2170 Poysdorf/Niederösterreich Miteinander Lernen voneinander Lernen Freitag, 19. Oktober 2001 Kolpinghaus, 2170 Poysdorf/Niederösterreich Programm Vormittag 09.30 10.00 Begrüßung und Eröffnung LAbg. Bgm. Mag. Karl Wilfing, Poysdorf

Mehr

Hoi zusammen! Guten Abend.

Hoi zusammen! Guten Abend. Praktische Umsetzung von Voice over IP für KMU's Praktische Umsetzung von Voice over IP für KMU's Hoi zusammen! Guten Abend. 1 2 Einleitung und Begrüßung Handelszeitung 27.4.05 Einleitung und Begrüßung

Mehr

HERZLICH WILLKOMMEN ZUM ERSTEN IT-SCHNUPPERTAG BEI BERTELSMANN. Gütersloh, 09.10.2013

HERZLICH WILLKOMMEN ZUM ERSTEN IT-SCHNUPPERTAG BEI BERTELSMANN. Gütersloh, 09.10.2013 HERZLICH WILLKOMMEN ZUM ERSTEN IT-SCHNUPPERTAG BEI BERTELSMANN Gütersloh, 09.10.2013 Tagesablauf Vormittag Wann? Was? Wer? Wo? 09.00 Uhr Begrüßung und Patenzuordnung 09.15 Uhr Warm Up mit den Paten, Erwartungen

Mehr

2. März 2012, 09:00 16:00 Uhr Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, 1130 Wien, Angermayergasse 1, 1130 Wien, 01/877 22 66

2. März 2012, 09:00 16:00 Uhr Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, 1130 Wien, Angermayergasse 1, 1130 Wien, 01/877 22 66 AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG Gruppe Land- und Forstwirtschaft Abteilung Landwirtschaftliche Bildung 3430 Tulln, Frauentorgasse 72-74 Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 3430

Mehr

Train the Trainer für Schweizer Bier-Sommeliers Lust auf Bier machen - professionalisieren

Train the Trainer für Schweizer Bier-Sommeliers Lust auf Bier machen - professionalisieren Detailliertes Seminarprogramm Durchführungsort GastroSuisse Blumenfeldstrasse 20 8046 Zürich Die Seminarzeiten entnehmen Sie dem nachfolgenden Programm Mitbringen Schreibzeug und Block Die Seminarunterlagen

Mehr

Duale Studiengänge der Fachhochschule Gießen Friedberg

Duale Studiengänge der Fachhochschule Gießen Friedberg Arbeitstreffen hochschule dual 04. Dezember 2008 Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg Betreuung dual Studierender d an der Hochschule h (Beispiel StudiumPlus) Prof. Dr. Harald Danne Vizepräsident der Fachhochschule

Mehr

Die Organisation (Stand: 12/2011)

Die Organisation (Stand: 12/2011) Die Organisation (Stand: 12/2011) 79 80 Die Organisation Das AMS Österreich ist als Dienstleistungsunternehmen öffentlichen Rechts in eine Bundes-, neun Landes- und 100 Regionalorganisationen gegliedert:

Mehr

9. Internationale EIE-Fachtagung European Industrial Engineers als Veränderungs-Manager

9. Internationale EIE-Fachtagung European Industrial Engineers als Veränderungs-Manager 9. Internationale EIE-Fachtagung European Industrial Engineers als Veränderungs-Manager Lindau, 06. 07.09.2012 EIEs als Veränderungs-Manager 9. Internationale EIE-Fachtagung Seit 1995 wird im Auftrag der

Mehr

Marketingkonzept. Marketing für den KMU / J. Schoch

Marketingkonzept. Marketing für den KMU / J. Schoch Marketingkonzept 2. Unterrichtsblock Marketing für den KMU Marketing ist ein Kreislauf, der immer wieder durchlaufen wird. Die quantitativen und die qualitativen Ergebnisse aus der Auswertung müssen dabei

Mehr

Wahl zum Vorstand 2013/16 der BIB-Landesgruppe Berlin Die Bewerber/-innen stellen sich vor

Wahl zum Vorstand 2013/16 der BIB-Landesgruppe Berlin Die Bewerber/-innen stellen sich vor Wahl zum Vorstand 2013/16 der BIB-Landesgruppe Berlin Die Bewerber/-innen stellen sich vor JANA HAASE Jana Haase, 47 Jahre, Bibliothek und Archiv des Berufsausbildungszentrums Lette-Verein (OPL) Durch

Mehr

Personalcontrolling. Eine Einführung in Grundlagen, Aufgabenstellungen, Instrumente und Organisation des Controlling in der Personalwirtschaft

Personalcontrolling. Eine Einführung in Grundlagen, Aufgabenstellungen, Instrumente und Organisation des Controlling in der Personalwirtschaft Joachim Hentze Andreas Kammel 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Personalcontrolling Eine Einführung

Mehr

Exklusiv für Sie! Ihre Persönliche Einladung zum Security Forum Ratingen am 28. März 2012. SAP NetWeaver Single Sign-On. Live Demo von SAP NW SSO

Exklusiv für Sie! Ihre Persönliche Einladung zum Security Forum Ratingen am 28. März 2012. SAP NetWeaver Single Sign-On. Live Demo von SAP NW SSO Exklusiv für Sie! Ihre Persönliche Einladung zum Security Forum Ratingen am 28. März 2012. SAP NetWeaver Single Sign-On Live Demo von SAP NW SSO Referenzberichte über praktische Anwendung direkt von Kunden

Mehr

19. Mai 2012, 10:00 bis 17:00 Uhr Händel GGG, Bruchsal www.packs-aktiv.de

19. Mai 2012, 10:00 bis 17:00 Uhr Händel GGG, Bruchsal www.packs-aktiv.de Forum Benachteiligte Jugendliche im CVJM 19. Mai 2012, 10:00 bis 17:00 Uhr Händel GGG, Bruchsal www.packs-aktiv.de Jugendarbeit, die Hoffnung macht. Sozial benachteiligte Jugendliche haben oft keine Perspektiven.

Mehr

Freitag, den 28. August 2009 bis Dienstag, den 1. September 2009

Freitag, den 28. August 2009 bis Dienstag, den 1. September 2009 gute aussichten junge deutsche fotografie_plattfform1 im Haus der Fotografie, Burghausen Patronat// Bernhard Prinz/ Fotograf & Künstler/Hamburg und Professor für Fotografie an der Kunsthochschule Kassel

Mehr

Erbrechtstage Speyer 2009 12.+13. November 2009

Erbrechtstage Speyer 2009 12.+13. November 2009 Erbrechtstage Speyer 2009 12.+13. November 2009 Zusammenfassung Inhalt Viele Testamente ungültig - Erbrechtstage Speyer gut besucht!...2 Programm...3 Referenten...4 Veranstalter und Partner...5 Erbrechtstage

Mehr

In Zusammenarbeit mit unserem Verbundpartner:

In Zusammenarbeit mit unserem Verbundpartner: In Zusammenarbeit mit unserem Verbundpartner: 2 Bildung im entgrenzten Raum Im Mittelpunkt des nunmehr seit sechs Jahren laufenden Forschungs- und Entwicklungsprojekts Berufsintegrierte Studiengänge zur

Mehr

25. Jahrestagung des Deutsch Ungarischen Forums. und. 5. Tagung des Jungen Deutsch Ungarischen Forums. 12./13. November 2015

25. Jahrestagung des Deutsch Ungarischen Forums. und. 5. Tagung des Jungen Deutsch Ungarischen Forums. 12./13. November 2015 Europa Union Deutschland Ungarischer Rat der Europäischen Bewegung Europa Institut Budapest 25. Jahrestagung des Deutsch Ungarischen Forums und 5. Tagung des Jungen Deutsch Ungarischen Forums 12./13. November

Mehr

Pass Professionell Authentisch- Systemisch - Souverän

Pass Professionell Authentisch- Systemisch - Souverän Pass Professionell Authentisch- Systemisch - Souverän Trägerübergreifende Qualifizierung für Leitungskräfte in der Gemeinwohlorientierten Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen 14. August 2015 Entstehungsgeschichte

Mehr

Jahresfachtagung 2015 der Seniorenbüros in NRW

Jahresfachtagung 2015 der Seniorenbüros in NRW Jahresfachtagung 2015 der Seniorenbüros in NRW Seniorenbüros Mitgestalter der Gesellschaft In diesem Jahr feiert die Landesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros NRW ihr fünfjähriges Bestehen. Dieses Jubiläum

Mehr

VDI-Gesellschaft Systementwicklung und Projektgestaltung VDI-GSP. Kompetenz in. Projektmanagement Wertanalyse

VDI-Gesellschaft Systementwicklung und Projektgestaltung VDI-GSP. Kompetenz in. Projektmanagement Wertanalyse VDI-Gesellschaft Systementwicklung und Projektgestaltung VDI-GSP Kompetenz in Projektmanagement Wertanalyse Zuverlässigkeit Qualität Die VDI-GSP ist das Forum für die ganzheitliche Entwicklung und Optimierung

Mehr

WORLD GREEN BUILDING WEEK 21. 27. September 2015. Profitieren Sie als Partner der World Green Building Week

WORLD GREEN BUILDING WEEK 21. 27. September 2015. Profitieren Sie als Partner der World Green Building Week WORLD GREEN BUILDING WEEK 21. 27. September 2015 Profitieren Sie als Partner der World Green Building Week Zeigen Sie Ihr Engagement und Ihre Expertise im Wachstumsmarkt Nachhaltiges Bauen! POWERING POSITIVE

Mehr

Programm Studienjahr 2015 1

Programm Studienjahr 2015 1 Studienjahr 2015 1 Modul 1/ Public Management: Herausforderungen und Strategien für die kommunale Verwaltung: 11. 13. Mai 2015 1. Ansätze und Konzepte der Verwaltungsreform und Modernisierung (insbesondere

Mehr

PERSONÁLNY MANAŽMENT VERZUS PERSONÁLNY MARKETING

PERSONÁLNY MANAŽMENT VERZUS PERSONÁLNY MARKETING PERSONÁLNY MANAŽMENT VERZUS PERSONÁLNY MARKETING LENKA KLIMENTOVÁ Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika Abstrakt v rodném jazyce Personálny marketing predstavuje relatívne

Mehr

Fachtagung, Donnerstag, 26. April 2012, Au Premier, Zürich. Bereichs- und Amtsstrategien Aufwand und Nutzen

Fachtagung, Donnerstag, 26. April 2012, Au Premier, Zürich. Bereichs- und Amtsstrategien Aufwand und Nutzen Fachtagung, Donnerstag, 26. April 2012, Au Premier, Zürich Bereichs- und Amtsstrategien Aufwand und Nutzen Tagungsprogramm 14.00 Peter Bär, Leiter Sportamt des Kantons Thurgau 14.50 Pause «Eine Strategie

Mehr

Ihre Exzellenz Frau Botschafterin der Republik Österreich in. Sehr geehrter Herr Präsident des Europäischen Verbands

Ihre Exzellenz Frau Botschafterin der Republik Österreich in. Sehr geehrter Herr Präsident des Europäischen Verbands Ihre Exzellenz Frau Botschafterin der Republik Österreich in Griechenland, Sehr geehrter Herr Präsident des Europäischen Verbands Beruflicher Bildungsträger, Sehr geehrte Damen und Herren, gestatten Sie

Mehr

Bereich 01: Ramsar-Plattform

Bereich 01: Ramsar-Plattform Bereich 01: Ramsar-Plattform Wen w ünsche ich als Partner für die instititutionelle Absicherung der Ram sar-plattform? 01 12 10 8 6 4 2 0 Gemeinden Schutzgebietsverwalt... Grundbesitzer Land- und Forstwirt.K...

Mehr

Protokoll zum Workshop. Personalentwicklung für den akademischen Mittelbau. Kompetenzprofile und Tätigkeitsfelder-Ergebnisse der Befragung

Protokoll zum Workshop. Personalentwicklung für den akademischen Mittelbau. Kompetenzprofile und Tätigkeitsfelder-Ergebnisse der Befragung Protokoll zum Workshop Personalentwicklung für den akademischen Mittelbau Kompetenzprofile und Tätigkeitsfelder-Ergebnisse der Befragung Organisation:, TUM.Diversity & Talent Management Moderation:,, Schirmherr:

Mehr

Arena der Zürcher Berufsbildung: Wie bilden Betriebe erfolgreich aus?

Arena der Zürcher Berufsbildung: Wie bilden Betriebe erfolgreich aus? Kantonale Lehrstellenkonferenz 2013 Arena der Zürcher Berufsbildung: Wie bilden Betriebe erfolgreich aus? Mittwoch, 17. April 2013 Messe Zürich, Halle 7 Sehr geehrte Berufsbildnerinnen und Berufsbildner

Mehr

Herzlich willkommen zum 1. Organisatorentag des Bundesverwaltungsamtes. Köln, 5. März 2015

Herzlich willkommen zum 1. Organisatorentag des Bundesverwaltungsamtes. Köln, 5. März 2015 Herzlich willkommen zum 1. Organisatorentag des Bundesverwaltungsamtes Köln, 5. März 2015 Organigramm Abteilung VMB Abteilung VMB Verwaltungsmodernisierung und Beratung Abteilungsleiter Meinolf Dieckmann

Mehr

3. GRÜNDER- UND UNTERNEHMERTREFF (Protokoll) Georg-Schumann-Straße _ Leipzig _ 13. Februar 2014

3. GRÜNDER- UND UNTERNEHMERTREFF (Protokoll) Georg-Schumann-Straße _ Leipzig _ 13. Februar 2014 3. GRÜNDER- UND UNTERNEHMERTREFF (Protokoll) Georg-Schumann-Straße _ Leipzig _ 13. Februar 2014 Termin: Ort: 13.02.2014, 19:00 Uhr bis 22:30 Uhr Contorhaus Coworking Leipzig Inh. Jonas Arnhold Breitenfelder

Mehr

Arbeitstreffen: CO 2 -Bilanzen, Energiecontrolling und Klimaschutzkonzepte in Schleswig-Holstein

Arbeitstreffen: CO 2 -Bilanzen, Energiecontrolling und Klimaschutzkonzepte in Schleswig-Holstein Ergebnisprotokoll Carsten Kuhn, Silke Lunnebach (Klima-Bündnis e.v.) Arbeitstreffen: CO 2 -Bilanzen, Energiecontrolling und Klimaschutzkonzepte in Schleswig-Holstein Dienstag, 13. März 2012, 10:00 14:30

Mehr

Projekt Management im Öffentlichen Bereich

Projekt Management im Öffentlichen Bereich Projekt Management im Öffentlichen Bereich Wien, 11.11.2013 Leitung Dipl. Ing. Bernhard Göbl, MSC Projekt Management im Öffentlichen Bereich Seite 1 Der öffentliche Bereich ist ein herausforderndes Umfeld

Mehr

Tagung Interkulturelle Öffnung und Willkommenskultur Erfolgsfaktoren für eine internationale Stadt Donnerstag, 3. April 2014

Tagung Interkulturelle Öffnung und Willkommenskultur Erfolgsfaktoren für eine internationale Stadt Donnerstag, 3. April 2014 Tagung Interkulturelle Öffnung und Willkommenskultur Erfolgsfaktoren für eine internationale Stadt Donnerstag, 3. April 2014 Moderation: Dr. Nkechi Madubuko, Journalistin (ZDF und 3sat) Ort: Haus der Stadtgeschichte

Mehr

AB IJAB Ausschreibung 2

AB IJAB Ausschreibung 2 Ausschreibung Unterstützung beim Aufbau von Demokratie und Zivilgesellschaft in Nordafrika im Bereich Jugend Match Making Seminar 27.11. - 29.11.2013 in Berlin Ein Projekt von IJAB im Rahmen der Transformationspartnerschaften

Mehr

www.famo.at FAMO I Qualifikationsbedarf und Qualifizierungsmaßnahmen der Unternehmen & Qualifikation der Arbeitskräfte

www.famo.at FAMO I Qualifikationsbedarf und Qualifizierungsmaßnahmen der Unternehmen & Qualifikation der Arbeitskräfte FAMO I Qualifikationsbedarf und Qualifizierungsmaßnahmen der Unternehmen & Qualifikation der Arbeitskräfte Quellen: FAMO I - Unternehmensbefragungen in Wien und in der Westslowakei (Bratislava und Trnava)

Mehr

Europäische Territoriale Zusammenarbeit (ETZ) Österreich-Slowakei 2007-2013

Europäische Territoriale Zusammenarbeit (ETZ) Österreich-Slowakei 2007-2013 Europäische Territoriale Zusammenarbeit (ETZ) Österreich-Slowakei 2007-2013 Mag. François-Edouard Pailleron Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik Koordinierende Landesförderstelle Niederösterreich

Mehr

Die Stadt Wolfsburg in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Konferenz > 28. + 29. November 2013 Ort > phæno Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Konferenz > 28. + 29. November 2013 Ort > phæno Wolfsburg Die Stadt Wolfsburg in der deutschen Nachkriegsgeschichte Konferenz > 28. + 29. November 2013 Ort > phæno Wolfsburg Soziallabor oder Sonderfall? Die Stadt Wolfsburg in der deutschen Nachkriegsgeschichte

Mehr

Der Mensch im Fokus: Möglichkeiten der Selbstkontrolle von Datenschutz und Datensicherheit durch den Anwender

Der Mensch im Fokus: Möglichkeiten der Selbstkontrolle von Datenschutz und Datensicherheit durch den Anwender Der Mensch im Fokus: Möglichkeiten der Selbstkontrolle von Datenschutz und Datensicherheit durch den Anwender Koblenz, Informatik 2013 19. September 2013 1 Dr. Stefan Weiss / Sebastian Pape Workshop Agenda

Mehr

Ergebnisse der PendlerInnenbefragung des AMS NÖ

Ergebnisse der PendlerInnenbefragung des AMS NÖ Ferdinand Lechner, Nicole Nemecek unter Mitarbeit von Thomas Eglseer Ergebnisse der PendlerInnenbefragung des AMS NÖ Kurzbericht an die Landesgeschäftsstelle des AMS Niederösterreich Wien, 24. Juni 2003

Mehr

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÍSPEVOK RODIČOVI FEBRUÁR 02/2010. Úrad PSVR v Nových Zámkoch Koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÍSPEVOK RODIČOVI FEBRUÁR 02/2010. Úrad PSVR v Nových Zámkoch Koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ MESAČNÍK ÚSTREDIA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY A MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR ÚPSVR Job forum LEONARDO partnerstvo ASK a ÚPSVR Komárno Inovácia pri orientovaní sa na trhu práce Pomoc

Mehr

Kaufmann / Kauffrau für Tourismus und Freizeit Prüfungsstatistik Bestehensquote

Kaufmann / Kauffrau für Tourismus und Freizeit Prüfungsstatistik Bestehensquote Kaufmann / Kauffrau für Tourismus und Freizeit Prüfungsstatistik Bestehensquote Prüfungstermin Bundesweit Berlin Sommer 2009 93,5 % (von 476) 82,5 % (von 40) Winter 2009/2010 97,8 % (von 181) 93,9 % (von

Mehr

INDUSTRIE 4.0 APP-ENTWICKLUNG

INDUSTRIE 4.0 APP-ENTWICKLUNG FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR PRODUKTIONSTECHNIK UND AUTOMATISIERUNG IPA SEMINAR 17. SEPTEMBER 2015 INDUSTRIE 4.0 APP-ENTWICKLUNG SMARTE DIENSTE FÜR INDUSTRIE 4.0-ANWENDUNGEN ENTWICKELN VORWORT DIE VERANSTALTUNG

Mehr

Bürgernahe Sicherheitskommunikation für Städte und Gemeinden

Bürgernahe Sicherheitskommunikation für Städte und Gemeinden Fachkonferenz des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Bürgernahe Sicherheitskommunikation für Städte und Gemeinden 18. Juni 2015, Berlin Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund E i n l e i t

Mehr

Ziel- und Kennzahlensystem für die öffentliche Verwaltung

Ziel- und Kennzahlensystem für die öffentliche Verwaltung ORGANISATION UND MANAGEMENT Praxisseminar Ziel- und Kennzahlensystem für die öffentliche Verwaltung 12. 13. September 2013, Bonn Eine Veranstaltungsreihe des Praxisseminare des Behörden Spiegel Die Nutzung

Mehr