Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program"

Transkript

1 Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

2 Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings ( ) Ort / Miesto: AMS Schloßhofer Straße, 1210 Wien / Viedeň RGS-GastgeberIn / Hostiteľská reg. Pobočka / AT Geschäftsstellenleiterin / Vedúca regionálnej pobočky: Marianne Heinisch Programm / Program / AT 9:00 11:00 Vorstellung der Regionalen Geschäftsstelle Predstavenie regionálnej pobočky Regionaler Arbeitsmarkt / Regionálny trh práce Aufbauorganisation / Organizačná štruktúra Entscheidungsstrukturen / Rozhodovacie štruktúry 11:00 12:00 Rundgang durch die Regionale Geschäftsstelle Prehliadka regionálnej pobočky 12:00 13:00 Mittagspause / Prestávka na obe 13:00 16:00 Präsentation fachspezifischer Themen (unter Berücksichtigung der Informations-Nachfrage der RGS-Gäste) Prezentácia špecifických odborných tém (s prihliadnutím na priania našich hostí) Dienstleistungen im Service für Arbeitskräfte und Unternehmen Služby v servise pre pracovné sily a podniky EDV-Anwendungen im AMS Aplikácie výpočtovej techniky v AMS Steuerung und Controlling Riadenie a controlling Rekrutierung und Ausbildung von AMS-MitarbeiterInnen Nábor a vzdelávanie pracovníkov AMS

3 Zusammenarbeit 3 RGS-Twinnings ( ) Ort / Miesto: AMS Hietzinger Kai, 1130 Wien / Viedeň RGS-GastgeberIn / Hostiteľská reg. Pobočka / AT Geschäftsstellenleiterin / Vedúca regionálnej pobočky: Doris Litschauer Programm / Program / AT 9:00 11:00 Vorstellung der Regionalen Geschäftsstelle Predstavenie regionálnej pobočky Regionaler Arbeitsmarkt / Regionálny trh práce Aufbauorganisation / Organizačná štruktúra Entscheidungsstrukturen / Rozhodovacie štruktúry 11:00 12:00 Rundgang durch die Regionale Geschäftsstelle Prehliadka regionálnej pobočky 12:00 13:00 Mittagspause / Prestávka na obe 13:00 16:00 Präsentation fachspezifischer Themen (unter Berücksichtigung der Informations-Nachfrage der RGS-Gäste) Prezentácia špecifických odborných tém (s prihliadnutím na priania našich hostí) Dienstleistungen im Service für Arbeitskräfte und Unternehmen Služby v servise pre pracovné sily a podniky EDV-Anwendungen im AMS Aplikácie výpočtovej techniky v AMS Steuerung und Controlling Riadenie a controlling Rekrutierung und Ausbildung von AMS-MitarbeiterInnen Nábor a vzdelávanie pracovníkov AMS

4 Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit 4 RGS-Twinnings ( ) Miesto / Ort: ÚPSVR in Bratislava, Vazovova 7/A, Bratislava Hostiteľská reg. Pobočka / RGS-GastgeberIn / AT OSZ- riaditeľka / Direktorin: Katarína Dubovanová Programm / Program / SK 09:30-09:45 Otvorenie pracovného stretnutia, privítanie hostí Eröffnen des Arbeitstreffens, Begrüßung der Gäste Štefan Páchnik, ÚPSVR riaditeľ / Direktor Bratislava 09:45 10:15 Prezentácia pozývateľa / Präsentation des Gastgebers ÚPSVR Bratislava - Katarína Dubovanová, OSZ- riaditeľka / Direktorin 10:15 10:45 Diskusia na tému výmena pracovných skúseností v oblasti služieb zamestnanosti / Diskussion zum Thema Austausch von Arbeitserfahrungen im Bereich der Beschäftigungsdienste (moderuje / Moderation: Katarína Dubovanová) 10:45 11:00 Prestávka (občerstvenie) / Pause (Erfrischung) 11:00 11:30 Prehliadka detašovaného pracoviska BA 1 a BA 2 s aplikáciou trojzónového systému sprostredkovania zamestnania) / Besichtigung der detachierten Arbeitsstelle BA 1 und BA 2 mit der Anwendung des Dreizonen-Beschäftigungsvermittlungssystems Vazovova 7/A, Bratislava 11:30 12:30 Prestávka (obed) / Mittagspause 13:00 14:00 Návšteva sociálneho podniku Besuch des Sozialunternehmens Katarína Kullová Honey Kate, záhradné centrum / Gartenzentrum, Trnavská cesta 100, Bratislava 14:30 15:00 Prehliadka detašovaného pracoviska Besichtigung der detachierten Arbeitsstelle Bratislava 5 Petržalka

5 Zusammenarbeit 5 RGS-Twinnings ( ) Miesto / Ort: ÚPSVR Trnava, J. Bottu 4, Trnava Hostiteľská reg. Pobočka / RGS-GastgeberIn / SK ÚPSVaR Senica Oľga Partlová ÚPSVaR Trnava Viktória Fogelová Programm / Program / SK 09:00-09:15 Otvorenie pracovného stretnutia, privítanie hostí / Eröffnung des Arbeitstreffens, Begrüßung der Gäste Augustín Hambálek, riaditeľ / Direktor ÚPSVR Trnava; Ján Kovár, riaditeľ / Direktor ÚPSVaR Senica 09:15 09:45 Prezentácia o pôsobnosti úradov PSVaR a situácii na trhu práce pozývateľov / Präsentation der Zuständigkeit der UPSVaR und der Arbeitsmarktlage der Gastgeber ÚPSVaR Senica Oľga Partlová ÚPSVaR Trnava Viktória Fogelová 09:45 10:15 Diskusia k prezentácii, výmena pracovných skúseností / Diskussion zu der Präsentation, Erfahrungsaustausch 10:15 10:30 Prestávka (občerstvenie) / Pause (Erfrischung) 10:30 12:00 Návšteva chránenej dielne pre občanov so zdravotným postihnutím (Majcichov resp. Trnava) / Besuch der Behindertenschutzwerkstätte (Majcichov bzw. Trnava) 12:00 13:30 Prestávka (obed) / Mittagspause 13:30 15:00 Prehliadka ÚPSVaR Trnava, výmena poznatkov a skúseností so zamestnancami a prípadne i klientmi úradu PSVaR / Besichtigung des UPSVaR Trnava, Austausch der Erkenntnisse und der Erfahrungen mit Arbeitnehmern und eventuell auch mit den Kunden des UPSVaR

6 Zusammenarbeit 6 RGS-Twinnings ( ) Ort / Miesto: AMS Redergasse, 1050 Wien / Viedeň RGS-GastgeberIn / Hostiteľská reg. Pobočka / AT Stellvertretende Leiterin / Zástupkyňa vedúceho: Waltraud Breslmayr, vertreten über Manfred Nemeth Programm / Program / AT 9:00 11:00 Vorstellung der Regionalen Geschäftsstelle Predstavenie regionálnej pobočky Regionaler Arbeitsmarkt / Regionálny trh práce Aufbauorganisation / Organizačná štruktúra Entscheidungsstrukturen / Rozhodovacie štruktúry 11:00 12:00 Rundgang durch die Regionale Geschäftsstelle Prehliadka regionálnej pobočky 12:00 13:00 Mittagspause / Prestávka na obe 13:00 16:00 Präsentation fachspezifischer Themen (unter Berücksichtigung der Informations-Nachfrage der RGS-Gäste) Prezentácia špecifických odborných tém (s prihliadnutím na priania našich hostí) Dienstleistungen im Service für Arbeitskräfte und Unternehmen Služby v servise pre pracovné sily a podniky EDV-Anwendungen im AMS Aplikácie výpočtovej techniky v AMS Steuerung und Controlling Riadenie a controlling Rekrutierung und Ausbildung von AMS-MitarbeiterInnen Nábor a vzdelávanie pracovníkov AMS

7 Zusammenarbeit 7 RGS-Twinnings ( ) Miesto / Ort: ÚPSVR in Malacky, Záhorácka 2942/60A, Malacky Hostiteľská reg. Pobočka / RGS-GastgeberIn / SK Petrakovičová Jana, riaditeľka / Direktorin ÚPSVR Malacky Diviaková Ľubica, riaditeľka OSZ / Direktorin des Bereichs für Beschäftigungsdienste Programm / Program / SK 09:00-09:15 Otvorenie pracovného stretnutia, privítanie hostí / Eröffnung des Arbeitstreffens, Begrüßung der Gäste Petrakovičová Jana, riaditeľka / Direktorin ÚPSVR Malacky 09:15 09:45 Prezentácia pozývateľa, predstavenie Odboru služieb zamestnanosti / Präsentation des Gastgebers, Vorstellung des Bereichs für Beschäftigungsdienste Diviaková Ľubica, riaditeľka OSZ / Direktorin des Bereichs für Beschäftigungsdienste 09:45 10:15 Diskusia na tému Služby zamestnanosti a vzájomná výmena skúseností / Diskussion zum Thema Beschäftigungsdienste und gegenseitiger Erfahrungsaustausch Diviaková Ľubica (Moderuje / Moderation) 10:15 10:30 Prestávka (občerstvenie) / Pause (Erfrischung) 10:30 12:00 Návšteva neziskovej organizácie, chránenej dielne a rehabilitačného strediska DOM SVITANIA, JAKUBOV / Besuch der Non-Profit-Organisation,der Schutzwerkstätte und des Rehabilitierungszentrums DOM SVITANIA, JAKUBOV Steffi Novak, riaditeľka neziskovej organizácie / Direktorin der Non-Profit-Organisation (Moderuje / Moderation) 12:00 13:00 Prestávka (obed) / Mittagspause 13:00 15:00 Prehliadka pracoviska Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách, Prehliadka Odboru služieb zamestnanosti, Prehliadka Informačno poradenského strediska, Oddelenia informačných a sprostredkovateľských služieb, Oddelenia nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Besichtigung der Arbeitsstelle des Amtes für Arbeit, Soziales und Familie in Malacky; Besichtigung des Bereichs für Beschäftigungsdienste; Besichtigung des Informations- und Beratungszentrums, der Abteilung für Informations- und Beratungsdienste; der Abteilung für die Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Diviaková Ľubica, riaditeľka OSZ / Direktorin des Bereichs für Beschäftigungsdienste, Malacky

DOKU INFO-Seminar (PES)

DOKU INFO-Seminar (PES) Zusammenarbeit DOKU INFO-Seminar (PES) Der Österreichisch-Slowakischen ExpertInnenakademie Arbeitsmarktpolitische Synergien im Rahmen der RGS-Twinnings Serie (März 2010): Schnittmengen gemeinsamer Interessen?

Mehr

Österreich Slowakei Tschechien. Rakousko Slovensko Česká republika. Productive Ageing EUROPEAN UNION

Österreich Slowakei Tschechien. Rakousko Slovensko Česká republika. Productive Ageing EUROPEAN UNION Trilaterale Arbeitsmarktkonferenz Österreich Slowakei Tschechien Trilaterálna konferencia trhu práce Rakúsko Slovensko Česká republika Trilaterální konference trhu práce Rakousko Slovensko Česká republika

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Pressegespräch. Jung im Job - So erleben die Österreicher ihre ersten Berufsjahre

Pressegespräch. Jung im Job - So erleben die Österreicher ihre ersten Berufsjahre Jung im Job - So erleben die Österreicher ihre ersten Berufsjahre Pressegespräch Dr. Inge Schulz Leiterin der Abteilung Human Resources Allianz Gruppe in Österreich Wien, 19. November 2013 Junge Arbeitnehmer

Mehr

Zamestnanost mladých ľudí v regióne strednej Európy Nové príležitosti nové cesty. Új esélyek Új utak

Zamestnanost mladých ľudí v regióne strednej Európy Nové príležitosti nové cesty. Új esélyek Új utak Trilaterale Arbeitsmarktkonferenz Trilaterálna konferencia trhu práce Háromoldalú munkaügyi konferencia Jugendbeschäftigung in der Europa Region Mitte Neue Chancen Neue Wege Zamestnanost mladých ľudí v

Mehr

1. Netzwerktreffen Arbeitsuchende 50+

1. Netzwerktreffen Arbeitsuchende 50+ move-ment Personal- und Unternehmensberatung GmbH 1. Netzwerktreffen Arbeitsuchende 50+ 12.06.2014, Wien 1. Netzwerktreffen Programm 14:00 14:20 Begrüßung und Vorstellung des Projektes - erste Erkenntnisse

Mehr

BERICHT ENERGIEBERATER-KURS. 20.11.2013 SPRÁVA ENERGY CONSULTANT KURZ. 20.11.2013 ENERGY CONSULTANT KURZ

BERICHT ENERGIEBERATER-KURS. 20.11.2013 SPRÁVA ENERGY CONSULTANT KURZ. 20.11.2013 ENERGY CONSULTANT KURZ ENERGY CONSULTANT KURZ Programm 10:00 Uhr: Ankunft Fachhochschule Burgenland, Campus Pinkafeld. 7423 Pinkafeld, Steinamangerstr. 21 10:15-10:45: Nearly Zero Energy Buildings. Kurzvortrag: EPBD- Ziele,

Mehr

Betriebliche Vorsorge im demographischen Wandel

Betriebliche Vorsorge im demographischen Wandel Einladung zur Fachveranstaltung Betriebliche Vorsorge im demographischen Wandel Das Demographie Netzwerk (ddn) ddn Regionalgruppe Metropolregion Rhein-Neckar in Kooperation mit Allianz Pension Partners

Mehr

Collaboration Performance

Collaboration Performance FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR Arbeitswirtschaft und Organisation iao Tagung Collaboration Performance Erfolgsfaktoren für kollaboratives Arbeiten Stuttgart, 22. Januar 2015 Vorwort Um Innovationen zu schaffen,

Mehr

Der kosmopolitische Blick und das Globale Lernen. Konzeption und Kritik der Welt(en)bürgerschaft als pädagogische Vorstellung.

Der kosmopolitische Blick und das Globale Lernen. Konzeption und Kritik der Welt(en)bürgerschaft als pädagogische Vorstellung. Der kosmopolitische Blick und das Globale Lernen. Konzeption und Kritik der Welt(en)bürgerschaft als pädagogische Vorstellung. Fachtagung in Eisenstadt 7. 9. März 2012 Welche Muster des Denkens und Schauens

Mehr

Exklusiv für Sie! Ihre Persönliche Einladung zum Security Forum Ratingen am 28. März 2012. SAP NetWeaver Single Sign-On. Live Demo von SAP NW SSO

Exklusiv für Sie! Ihre Persönliche Einladung zum Security Forum Ratingen am 28. März 2012. SAP NetWeaver Single Sign-On. Live Demo von SAP NW SSO Exklusiv für Sie! Ihre Persönliche Einladung zum Security Forum Ratingen am 28. März 2012. SAP NetWeaver Single Sign-On Live Demo von SAP NW SSO Referenzberichte über praktische Anwendung direkt von Kunden

Mehr

Netzwerk für Chancengerechtigkeit und sozialen Aufstieg

Netzwerk für Chancengerechtigkeit und sozialen Aufstieg Netzwerk für Chancengerechtigkeit und sozialen Aufstieg Ein netzwerkbasierter Lösungsansatz Opole (PL) Graz (AT) Landeshauptstadt Potsdam Türöffner-Workshop in Potsdam: am 16.02.2015 2013-2015 Netzwerk

Mehr

Der Anerkennungsprozess in Österreich in der Praxis

Der Anerkennungsprozess in Österreich in der Praxis Der Anerkennungsprozess in Österreich in der Praxis G lernt is g lernt Anerkennung ausländischer Qualifikationen und informeller Kompetenzen in Österreich 25. Juni 2014, Wien Beratungszentrum für Migranten

Mehr

Teilnehmer aus mehreren EU-Ländern besuchten Häuser der Unternehmensgruppe Mediana/Seniana

Teilnehmer aus mehreren EU-Ländern besuchten Häuser der Unternehmensgruppe Mediana/Seniana 13. Jahrgang Dienstag, 1. Januar 2013 1. Ausgabe Teilnehmer aus mehreren EU-Ländern besuchten Häuser der Unternehmensgruppe Mediana/Seniana EU-Projekt unter Grümel-Leitung schafft Perspektiven für Arbeitslose

Mehr

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR. SEMINAR - 9. Mai 2012. Social Media Management, Monitoring und regionales Internet-Marketing in der Praxis

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR. SEMINAR - 9. Mai 2012. Social Media Management, Monitoring und regionales Internet-Marketing in der Praxis FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR Arbeitswirtschaft und Organisation iao SEMINAR - 9. Mai 2012 Social Media Management, Monitoring und regionales Internet-Marketing in der Praxis Einführung Drei Viertel der deutschen

Mehr

Schutz vor missbräuchlichen Insolvenzverträgen

Schutz vor missbräuchlichen Insolvenzverträgen Mgr. Jana Payne, M.iur.comp. JUDr. Jiří Voda, LL.M. Schutz vor missbräuchlichen Insolvenzverträgen Aktuelle Entwicklung im Insolvenzrecht 13.02.2012 Prag DTIHK - Arbeitskreis Recht und Steuern Giese &

Mehr

17. qualityaustria Forum. Lessons Learned Learning for the future

17. qualityaustria Forum. Lessons Learned Learning for the future 17. qualityaustria Forum Lessons Learned Learning for the future Salzburg, Donnerstag, 17. März 2011 Lessons Learned Learning for the future Aus der Praxis für die Praxis Lebenslanges Lernen ist nicht

Mehr

Österreichisch-Ungarische Arbeitsmarktkonferenz

Österreichisch-Ungarische Arbeitsmarktkonferenz Zusammenarbeit Österreichisch-Ungarische Arbeitsmarktkonferenz Zukunftspotenzial Green Jobs? Herausforderungen der Arbeitsmarktpolitik Synergien zwischen arbeitsmarkt- und energiepolitischen Zielen sind

Mehr

Die Organisation (Stand: 12/2011)

Die Organisation (Stand: 12/2011) Die Organisation (Stand: 12/2011) 79 80 Die Organisation Das AMS Österreich ist als Dienstleistungsunternehmen öffentlichen Rechts in eine Bundes-, neun Landes- und 100 Regionalorganisationen gegliedert:

Mehr

22. + 23. November 2005 Frankfurt. Jahrestagung: Erfahrungen aus Reporting-Projekten

22. + 23. November 2005 Frankfurt. Jahrestagung: Erfahrungen aus Reporting-Projekten Jahrestagung: Erfahrungen aus Reporting-Projekten Das Interesse und die Erwartungen sind hoch. Was bringt uns Cognos 8? Was bedeutet ein Umstieg von Serie 7 nach Cognos8 für Sie? Informieren Sie sich über

Mehr

19. qualityaustria Forum. Mit Qualität einfach besser

19. qualityaustria Forum. Mit Qualität einfach besser 19. qualityaustria Forum Mit Qualität einfach besser Salzburg, Donnerstag, 14. März 2013 Mit Qualität einfach besser Wer will nicht einfach besser werden? Dabei nehmen die Anforderungen zu. Kundenbedürfnisse

Mehr

25. Jahrestagung des Deutsch Ungarischen Forums. und. 5. Tagung des Jungen Deutsch Ungarischen Forums. 12./13. November 2015

25. Jahrestagung des Deutsch Ungarischen Forums. und. 5. Tagung des Jungen Deutsch Ungarischen Forums. 12./13. November 2015 Europa Union Deutschland Ungarischer Rat der Europäischen Bewegung Europa Institut Budapest 25. Jahrestagung des Deutsch Ungarischen Forums und 5. Tagung des Jungen Deutsch Ungarischen Forums 12./13. November

Mehr

OPENING. Making the most of enlargement Grenzüberschreitende Kooperation in der Region CENTROPE ENIN

OPENING. Making the most of enlargement Grenzüberschreitende Kooperation in der Region CENTROPE ENIN OPENING. Making the most of enlargement Grenzüberschreitende Kooperation in der Region CENTROPE Internationale Konferenz 1. Juni 2005, 10:00 16:30 Uhr Wiener Rathaus, Wappensaal OPENING OPtimized ENlargement

Mehr

DSGF Infotage. 18. und 19. März 2015 Köln

DSGF Infotage. 18. und 19. März 2015 Köln DSGF Infotage 18. und 19. März 2015 Köln DSGF Infotage Tagesablauf Mittwoch, 18.03.2015 09:30 Empfang mit Frühstücksimbiss, Kaffee und Tee, Ausgabe der Unterlagen 10:00 Begrüßung 10:15 Eröffnung 10:20

Mehr

Übersicht Agenden Inside Gothaer Asset Management AG

Übersicht Agenden Inside Gothaer Asset Management AG Übersicht Agenden Inside 1. Inside GoAM Köln 04.03.2015 Seite 2 2. Inside GoAM Berlin 12.03.2015 Seite 3 3. Inside GoAM Bremen 18.03.2015 Seite 4 4. Inside GoAM Göttingen 29.04.2015 Seite 5 5. Inside GoAM

Mehr

Praxiskurse 2013. Praxis. Wissen. Weiterbildung. Erfahrungsaustausch. Fit für s Flachdach

Praxiskurse 2013. Praxis. Wissen. Weiterbildung. Erfahrungsaustausch. Fit für s Flachdach Praxiskurse 2013 Praxis Erfahrungsaustausch Wissen Fit für s Flachdach Weiterbildung Wer von Abdichtungen spricht, spricht von SOPREMA Seit über 100 Jahren befasst sich die SOPREMA- Gruppe mit der Entwicklung,

Mehr

Management School St.Gallen

Management School St.Gallen Executive Program Impuls-Workshop für Zukunftsmacher mit Fokus auf Business Model Generation und Transformationale Führung Management School St.Gallen BETTER BUSINESS Impuls-Workshop Welches innovative

Mehr

EUREGIO Tagung 19.10.2001 Miteinander Lernen voneinander Lernen Freitag, 19. Oktober 2001 Kolpinghaus, 2170 Poysdorf/Niederösterreich

EUREGIO Tagung 19.10.2001 Miteinander Lernen voneinander Lernen Freitag, 19. Oktober 2001 Kolpinghaus, 2170 Poysdorf/Niederösterreich Miteinander Lernen voneinander Lernen Freitag, 19. Oktober 2001 Kolpinghaus, 2170 Poysdorf/Niederösterreich Programm Vormittag 09.30 10.00 Begrüßung und Eröffnung LAbg. Bgm. Mag. Karl Wilfing, Poysdorf

Mehr

Internationales Symposium Brandkriminalität

Internationales Symposium Brandkriminalität Internationales Symposium Mittwoch, 03. April 2013 Linz, Johannes Kepler Universität Veranstalter: BVS-Brandverhütungsstelle für OÖ in Kooperation mit der Johannes Kepler Universität Linz Programm ab 08.00

Mehr

Neunkirchen, 15. März 2006 Ort: Fa. viasit Bürositzmöbel GmbH

Neunkirchen, 15. März 2006 Ort: Fa. viasit Bürositzmöbel GmbH Wirtschaftsfaktor Gesundheit! Führungskräfte und Gesundheitsmanagement 2. Veranstaltung der Initiative zur betrieblichen Gesundheitsförderung Saar-Pfalz Neunkirchen, 15. März 2006 Ort: Fa. viasit Bürositzmöbel

Mehr

Arbeitskreis Produktionscontrolling - Kennzahlen für die effiziente Produktion

Arbeitskreis Produktionscontrolling - Kennzahlen für die effiziente Produktion Arbeitskreis Produktionscontrolling - Kennzahlen für die effiziente Produktion Kick-Off Veranstaltung am 19. November 2015 bei der Kampmann GmbH in Lingen (Ems) Agenda Arbeitskreis Produktionscontrolling

Mehr

Ziel- und Kennzahlensystem für die öffentliche Verwaltung

Ziel- und Kennzahlensystem für die öffentliche Verwaltung ORGANISATION UND MANAGEMENT Praxisseminar Ziel- und Kennzahlensystem für die öffentliche Verwaltung 12. 13. September 2013, Bonn Eine Veranstaltungsreihe des Praxisseminare des Behörden Spiegel Die Nutzung

Mehr

Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009

Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009 Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009 Kutlíkova 17, P.O. Box 228, 814 99 Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / 6353 67 87, 88 Fax: +421 / 2 / 6353 67 89 E-mail: sohk@sohk.sk www.sohk.sk z_hlbmandat_d_jan09:inz_hlbmandat_d_jan09

Mehr

Head of Division Utilities, Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG, Schaffhausen. Chief Procurement Officer, OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon SZ

Head of Division Utilities, Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG, Schaffhausen. Chief Procurement Officer, OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon SZ m a n a g e m e n t t a l k Der Einkauf als Werttreiber im Unternehmen n Datum I Ort 27. MÄrz 2012 Seminarhotel Bocken, Horgen n Referenten STEFAN GAUTSCHI Head of Division Utilities, Georg Fischer Rohrleitungssysteme

Mehr

Bürgernahe Sicherheitskommunikation für Städte und Gemeinden

Bürgernahe Sicherheitskommunikation für Städte und Gemeinden Fachkonferenz des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Bürgernahe Sicherheitskommunikation für Städte und Gemeinden 18. Juni 2015, Berlin Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund E i n l e i t

Mehr

DIFI - Forum für Innovationsmanagement Zuständigkeiten und Abläufe bei der Erstellung der Innovationsstrategie (Innovation Strategy Implementation)

DIFI - Forum für Innovationsmanagement Zuständigkeiten und Abläufe bei der Erstellung der Innovationsstrategie (Innovation Strategy Implementation) DIFI - Forum für Innovationsmanagement Zuständigkeiten und Abläufe bei der Erstellung der Innovationsstrategie (Innovation Strategy Implementation) 12. November 2015 Darmstadt, MARITIM Rhein-Main Hotel

Mehr

Ablaufplan 2. Projekt der Veranstaltungsreihe der FAW ggmbh

Ablaufplan 2. Projekt der Veranstaltungsreihe der FAW ggmbh Ablaufplan 2. Projekt der Veranstaltungsreihe der FAW ggmbh Montag, 06.04.2009 Versorgungsstruktur / -angebote für Menschen mit psychischen 16:00 Uhr 16:20 Uhr Eröffnung und Begrüßung durch Sylvia Bretschneider

Mehr

Wirtschaftsfaktor Gesundheit!

Wirtschaftsfaktor Gesundheit! Wirtschaftsfaktor Gesundheit! Gelungene Praxis - so geht s! 3. Veranstaltung der Initiative zur betrieblichen Gesundheitsförderung Saar-Pfalz Neunkirchen, 28. März 2007 Ort: Fa. viasit Bürositzmöbel GmbH

Mehr

Best Practices: Lösungen für den Mittelstand

Best Practices: Lösungen für den Mittelstand Best Practices: Lösungen für den Mittelstand Potenziale und Handlungsfelder von Benchmarking Benchmarkingtagung 17. und 18. November 2005, Berlin Informationszentrum Benchmarking (IZB) am Fraunhofer IPK

Mehr

Duale Studiengänge der Fachhochschule Gießen Friedberg

Duale Studiengänge der Fachhochschule Gießen Friedberg Arbeitstreffen hochschule dual 04. Dezember 2008 Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg Betreuung dual Studierender d an der Hochschule h (Beispiel StudiumPlus) Prof. Dr. Harald Danne Vizepräsident der Fachhochschule

Mehr

Alte Mitte Neue Liebe? Stadtdebatte 2015 FACHKOLLOQUIUM 2 HERZLICH WILLKOMMEN!

Alte Mitte Neue Liebe? Stadtdebatte 2015 FACHKOLLOQUIUM 2 HERZLICH WILLKOMMEN! Alte Mitte Neue Liebe? Stadtdebatte 2015 FACHKOLLOQUIUM 2 HERZLICH WILLKOMMEN! Fachkolloquium 2 Konzeptmesse und Forum Montag, 22. Juni 2015 Berliner Verlag 2 Grußworte Manfred Kühne Abteilungsleiter II

Mehr

Energie-Effizienzmanagement. im Unternehmen

Energie-Effizienzmanagement. im Unternehmen Tageskurs für Infrastrukturverantwortliche, Betriebsleiter, Planer, Facility Manager, Energieverantwortliche in Industrie, KMU, Dienstleistungen, öffentlicher Hand Energie-Effizienzmanagement Mit Energiemessung,

Mehr

ViT A LES. BERLIN 2012 Sport und Gesundheit für die Hauptstadt Konferenz am 27. September 2012

ViT A LES. BERLIN 2012 Sport und Gesundheit für die Hauptstadt Konferenz am 27. September 2012 OLYMPIASTADION BERLIN Bitte begeben Sie sich zum Osttor unter den olympischen Ringen. Von dort werden Sie zum Konferenzort geleitet. Kostenfreie Parkplätze finden Sie auf dem Olympischen Platz vor dem

Mehr

Nürnberger Restrukturierungskonferenz 19./20. November 2015

Nürnberger Restrukturierungskonferenz 19./20. November 2015 NÜRNBERGER RESTRUKTURIERUNGS KONFERENZ 19./20. NOVEMBER 2015 Nürnberger Restrukturierungskonferenz 19./20. November 2015 ZUSAMMENKOMMEN IST EIN BEGINN, ZUSAMMENBLEIBEN EIN FORTSCHRITT, ZUSAMMENARBEITEN

Mehr

Werkstatt-Reihe»Kundenwertmanagement«

Werkstatt-Reihe»Kundenwertmanagement« Projektvorstellung Werkstatt-Reihe»Kundenwertmanagement«Wedekind, Kai In Zusammenarbeit mit Projektmanager Versicherungsforen Leipzig GmbH 1 Die Idee Kundenwertmodelle werden in der Versicherungspraxis

Mehr

2. März 2012, 09:00 16:00 Uhr Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, 1130 Wien, Angermayergasse 1, 1130 Wien, 01/877 22 66

2. März 2012, 09:00 16:00 Uhr Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, 1130 Wien, Angermayergasse 1, 1130 Wien, 01/877 22 66 AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG Gruppe Land- und Forstwirtschaft Abteilung Landwirtschaftliche Bildung 3430 Tulln, Frauentorgasse 72-74 Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 3430

Mehr

Mitarbeiter - Ideen und Wissen als wichtigste Ressource im Innovationsprozess

Mitarbeiter - Ideen und Wissen als wichtigste Ressource im Innovationsprozess 3 0. I N N O VAT I O N S P O O L Mitarbeiter - Ideen und Wissen als wichtigste Ressource im Innovationsprozess Betriebsbesichtigung: "Haubiversum", Kaiserstraße 6, 3252 Petzenkirchen Vorträge: Campus Wieselburg

Mehr

I NDU STR I E 4. 0. Integration des Shopfloors in eine Industrie-4.0-Umgebung

I NDU STR I E 4. 0. Integration des Shopfloors in eine Industrie-4.0-Umgebung FRAUNHOFER - I NST I TUT F Ü R P r o d u k t i o n s t e c h n i k u n d A u t o m at i s i e r u n g I PA Se minar 22. O k to b e r 2 0 1 5 I NDU STR I E 4. 0 Equip m ent-i nte g r atio n Integration

Mehr

CeKom Centrum für Kompetenzbilanzierung

CeKom Centrum für Kompetenzbilanzierung CeKom Centrum für Kompetenzbilanzierung Das CeKom Niedersachsen 7. März 2014 KODE 2014-03-07 Seite 2 CeKom Deutschland (http://cekom-deutschland.de/) Die Zentren für Kompetenzbilanzierung haben es sich

Mehr

Projekt Analyse Revisionsbedarf Fachfrau / Fachmann Betreuung. Informationsveranstaltung, 14. Januar 2014

Projekt Analyse Revisionsbedarf Fachfrau / Fachmann Betreuung. Informationsveranstaltung, 14. Januar 2014 Projekt Analyse Revisionsbedarf Fachfrau / Fachmann Betreuung Informationsveranstaltung, 14. Januar 2014 Begrüssung und Einführung Folie 2 Ausgangslage Heute ist der Kick-Off des Projekts «Analyse des

Mehr

Management und Führung. Unternehmensberatung PROBATA, Stuttgart. Unterstützt durch das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg aus

Management und Führung. Unternehmensberatung PROBATA, Stuttgart. Unterstützt durch das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg aus Projektmanagementkolleg () Teil B: und -steuerung >, Besprechung, Bericht, Dokumentation, >,, Moderation s das 50. Lebensjahr vollenden. in Projekten > /Systemanalyse >, Zuhören/Verstehen, Information

Mehr

Europäische Rehabilitationskonzepte und Gewinnung von Patienten aus dem Ausland

Europäische Rehabilitationskonzepte und Gewinnung von Patienten aus dem Ausland Kooperationsveranstaltung des Verbands der Krankenhausdirektoren Deutschlands e.v. (VKD) und des Deutschen Krankenhausinstituts Europäische Rehabilitationskonzepte und Gewinnung von Patienten aus dem Ausland

Mehr

Wirtschaftsrechtstag 2014 Wirtschaftsrecht ein Berufsbild etabliert sich 10 Jahre Wirtschaftsrechtsstudium

Wirtschaftsrechtstag 2014 Wirtschaftsrecht ein Berufsbild etabliert sich 10 Jahre Wirtschaftsrechtsstudium Wirtschaftsrechtstag 2014 Wirtschaftsrecht ein Berufsbild etabliert sich 10 Jahre Wirtschaftsrechtsstudium in der Schweiz Donnerstag, 8. Mai 2014 15.00 20.00 Uhr Volkartgebäude, Winterthur Von der Inspiration

Mehr

INFORMATIONS- & KOMMUNIKATIONSMANAGEMENT IM TECHNISCHEN SERVICE

INFORMATIONS- & KOMMUNIKATIONSMANAGEMENT IM TECHNISCHEN SERVICE FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR ARBEITSWIRTSCHAFT UND ORGANISATION IAO FORUM INFORMATIONS- & KOMMUNIKATIONSMANAGEMENT IM TECHNISCHEN SERVICE Prozessorientiertes Wissensmanagement & nahtlose Informationsflüsse

Mehr

Fachtagung, Donnerstag, 26. April 2012, Au Premier, Zürich. Bereichs- und Amtsstrategien Aufwand und Nutzen

Fachtagung, Donnerstag, 26. April 2012, Au Premier, Zürich. Bereichs- und Amtsstrategien Aufwand und Nutzen Fachtagung, Donnerstag, 26. April 2012, Au Premier, Zürich Bereichs- und Amtsstrategien Aufwand und Nutzen Tagungsprogramm 14.00 Peter Bär, Leiter Sportamt des Kantons Thurgau 14.50 Pause «Eine Strategie

Mehr

1. Allgemeines. 2. Dienstleistungen des ZAV

1. Allgemeines. 2. Dienstleistungen des ZAV Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich Amt für Wirtschaft und Arbeit Zusammenarbeit zwischen dem Bereich Arbeitsmarkt des AWA Zürich und der Asyl-Organisation Zürich betreffend Dienstleistungen der

Mehr

Europäische Territoriale Zusammenarbeit (ETZ) Österreich-Slowakei 2007-2013

Europäische Territoriale Zusammenarbeit (ETZ) Österreich-Slowakei 2007-2013 Europäische Territoriale Zusammenarbeit (ETZ) Österreich-Slowakei 2007-2013 Mag. François-Edouard Pailleron Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik Koordinierende Landesförderstelle Niederösterreich

Mehr

StadtSportVerband Sankt Augustin e. V.

StadtSportVerband Sankt Augustin e. V. StadtSportVerband Sankt Augustin e. V. Protokoll der Mitgliederversammlung am 10. 03. 2006 Ort: Rathaus Raum 129 Info Protokollant: Andreas Becker Beginn: 18.05 Uhr Ende: 19.40 Uhr TOP 1: Eröffnung und

Mehr

Personalcontrolling. Eine Einführung in Grundlagen, Aufgabenstellungen, Instrumente und Organisation des Controlling in der Personalwirtschaft

Personalcontrolling. Eine Einführung in Grundlagen, Aufgabenstellungen, Instrumente und Organisation des Controlling in der Personalwirtschaft Joachim Hentze Andreas Kammel 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Personalcontrolling Eine Einführung

Mehr

Knowledge Development, Operations Research, Risk Management sowie Integrierte Einsatzführung für Einsatzorganisationen und ÖBH

Knowledge Development, Operations Research, Risk Management sowie Integrierte Einsatzführung für Einsatzorganisationen und ÖBH Einladung Knowledge Development, Operations Research, Risk Management sowie Integrierte Einsatzführung für Einsatzorganisationen und ÖBH Zentraldokumentation (ZentDok) der Das heutige Wissen einer Organisation

Mehr

17. September 2007 in Düsseldorf. Fit für die Zukunft familienfreundliche. Unternehmen in Nordrhein-Westfalen

17. September 2007 in Düsseldorf. Fit für die Zukunft familienfreundliche. Unternehmen in Nordrhein-Westfalen 17. September 2007 in Düsseldorf Fit für die Zukunft familienfreundliche Unternehmen in Nordrhein-Westfalen www.bertelsmann-stiftung.de www.mgffi.nrw.de »Und wer kümmert sich um Ihr Kind?«Diese Frage wurde

Mehr

Programm Studienjahr 2015 1

Programm Studienjahr 2015 1 Studienjahr 2015 1 Modul 1/ Public Management: Herausforderungen und Strategien für die kommunale Verwaltung: 11. 13. Mai 2015 1. Ansätze und Konzepte der Verwaltungsreform und Modernisierung (insbesondere

Mehr

Thinking ahead: Archaeology, Heritage Management, Planning and Building

Thinking ahead: Archaeology, Heritage Management, Planning and Building Vom Ende her denken?! Archäologie, Denkmalpflege, Planen und Bauen Thinking ahead: Archaeology, Heritage Management, Planning and Building Kolloquium im Rahmen der denkmal 2014 in Leipzig 07. November

Mehr

Abitur - und dann? Ein Orientierungsseminar zur Studien- und Berufsfindung

Abitur - und dann? Ein Orientierungsseminar zur Studien- und Berufsfindung Abitur - und dann? Ein Orientierungsseminar zur Studien- und Berufsfindung STEPHAN REICHENBACH Coaching Training Beratung Der Ausbildungsmarkt stellt die Jugendlichen vor besondere Herausforderungen zu

Mehr

Informationsveranstaltung Workshop

Informationsveranstaltung Workshop Informationsveranstaltung Workshop IPM SSO USBB Identity & Access Management Single Sign-On USB-Blocker ism Institut für System-Management, Rostock Zweckverband ego-mv, Schwerin 31. August 2011 ism - Rostock

Mehr

s Finanzgruppe Deutscher Sparkassen- und Giroverband

s Finanzgruppe Deutscher Sparkassen- und Giroverband s Finanzgruppe Programm Fachtagung Personal - Personalarbeit der Zukunft am 13.. und 14.. November 2014 in Berlin Tagungsort: Sparkassenhaus, Berlin Stand: 8. Juli 2014 Donnerstag, 13. November 2014 10:00

Mehr

EINLADUNG. Qualität verbessern, Kosten senken, Rationierung vermeiden!

EINLADUNG. Qualität verbessern, Kosten senken, Rationierung vermeiden! EINLADUNG Prozessmanagement im Klinikbetrieb Qualität verbessern, Kosten senken, Rationierung vermeiden! 11. September 2012 9 bis 17 Uhr Bundesministerium für Gesundheit Ein Fachworkshop für Geschäftsführer,

Mehr

Herzlich willkommen zum 1. Organisatorentag des Bundesverwaltungsamtes. Köln, 5. März 2015

Herzlich willkommen zum 1. Organisatorentag des Bundesverwaltungsamtes. Köln, 5. März 2015 Herzlich willkommen zum 1. Organisatorentag des Bundesverwaltungsamtes Köln, 5. März 2015 Organigramm Abteilung VMB Abteilung VMB Verwaltungsmodernisierung und Beratung Abteilungsleiter Meinolf Dieckmann

Mehr

Sozialpädagogische Grundkompetenzen, Erziehungstheorien und -modelle, darstellendes Spiel, Umweltbildung, Natur,

Sozialpädagogische Grundkompetenzen, Erziehungstheorien und -modelle, darstellendes Spiel, Umweltbildung, Natur, Martina Bajohr Sozialpädagogin, Schauspielerin, Theaterpädagogin im Kölner Spielecircus, Institut für Expression und Präsentation, Gestalttherapeutin, HPG Psychotherapie Sozialpädagogische Grundkompetenzen,

Mehr

Arbeitsgemeinschaft landesgeschichtlicher und landeskundlicher Internet-Portale in Deutschland (AG Regionalportale Deutschlands)

Arbeitsgemeinschaft landesgeschichtlicher und landeskundlicher Internet-Portale in Deutschland (AG Regionalportale Deutschlands) Arbeitsgemeinschaft landesgeschichtlicher und landeskundlicher Internet-Portale in Deutschland (AG Regionalportale Deutschlands) 9. Tagung, Kiel, Senatssitzungsraum im Audimax (CAP2), Christian-Albrechts-Platz

Mehr

30. Juni und 1. Juli 2011 nach Essen. Die Tagung beginnt am Donnerstag, den 30. Juni 2011 um 17.00 Uhr mit der Mitgliederversammlung

30. Juni und 1. Juli 2011 nach Essen. Die Tagung beginnt am Donnerstag, den 30. Juni 2011 um 17.00 Uhr mit der Mitgliederversammlung Deutsche Vereinigung für Internationales Steuerrecht Deutsche Landesgruppe der International Fiscal Association (I.F.A.) - Der Generalsekretär - Deutsche Landesgruppe der International Fiscal Association

Mehr

Der Hotel Online-Manager Kleine und mittlere Hotels vermarkten und Gäste gewinnen

Der Hotel Online-Manager Kleine und mittlere Hotels vermarkten und Gäste gewinnen Der Hotel Online-Manager Kleine und mittlere Hotels vermarkten und Gäste gewinnen Detailliertes Seminarprogramm für die Teilnehmenden im Sommer 2016 Wir starten die Seminartage pünktlich und bitten Sie

Mehr

AB IJAB Ausschreibung 2

AB IJAB Ausschreibung 2 Ausschreibung Unterstützung beim Aufbau von Demokratie und Zivilgesellschaft in Nordafrika im Bereich Jugend Match Making Seminar 27.11. - 29.11.2013 in Berlin Ein Projekt von IJAB im Rahmen der Transformationspartnerschaften

Mehr

Der Hotel Online-Manager Kleine und mittlere Hotels vermarkten und Gäste gewinnen

Der Hotel Online-Manager Kleine und mittlere Hotels vermarkten und Gäste gewinnen Der Hotel Online-Manager Kleine und mittlere Hotels vermarkten und Gäste gewinnen Detailliertes Seminarprogramm für die Teilnehmenden im Herbst 2015 Wir starten die Seminartage pünktlich und bitten Sie

Mehr

Herausforderungen des demografischen Wandels. Ernährung Handel Verpackung Marketing

Herausforderungen des demografischen Wandels. Ernährung Handel Verpackung Marketing Die Deutsche Bibliothek ISSN 1619 7666 / Ausgabe 46 Tagungsband zum Themenforum Herausforderungen des demografischen Wandels Ernährung Handel Verpackung Marketing Mittwoch, 17. September 2008 Landesmuseum

Mehr

INDUSTRIE 4.0 INTEGRATIONSPLATTFORM

INDUSTRIE 4.0 INTEGRATIONSPLATTFORM FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR PRODUKTIONSTECHNIK UND AUTOMATISIERUNG IPA SEMINAR 11. JUNI 2015 INDUSTRIE 4.0 INTEGRATIONSPLATTFORM INDUSTRIE-4.0-KONZEPTE MIT IT-BACKBONE VIRTUAL FORT KNOX UMSETZEN VORWORT DIE

Mehr

WORLD GREEN BUILDING WEEK 21. 27. September 2015. Profitieren Sie als Partner der World Green Building Week

WORLD GREEN BUILDING WEEK 21. 27. September 2015. Profitieren Sie als Partner der World Green Building Week WORLD GREEN BUILDING WEEK 21. 27. September 2015 Profitieren Sie als Partner der World Green Building Week Zeigen Sie Ihr Engagement und Ihre Expertise im Wachstumsmarkt Nachhaltiges Bauen! POWERING POSITIVE

Mehr

Führung und Kommunikation für Projektleiter

Führung und Kommunikation für Projektleiter S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV und DIN EN ISO 9001 : 2008. Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF. Führung und Kommunikation für Projektleiter Projekte

Mehr

Landeskongress Ost 1. Oktober 2015 Dresden

Landeskongress Ost 1. Oktober 2015 Dresden Landeskongress Ost 1. Oktober 2015 Dresden Vitamin Z Fit bleiben Vorsorge treffen! HER FAIR KLUG KLAR UG KLAR FLEXIBEL SI- ER FAIR KLUG KLAR G KLAR FLEXIBEL SI- G SICHER FAIR KLUG SICHER FAIR KLUG IR KLUG

Mehr

Training Projektmanagement

Training Projektmanagement Training Projektmanagement Modul I - Grundlagen Training PM - Grundlagen Johanna Baier 01.04.2009 Seite: 1 Zielsetzung Überblick über Motivation und Zielsetzung von Projektmanagement. Einführung in die

Mehr

Zentrum für Umweltkommunikation. Veranstaltungsräume. wir verbreiten Innovationen. der Deutschen Bundesstiftung Umwelt

Zentrum für Umweltkommunikation. Veranstaltungsräume. wir verbreiten Innovationen. der Deutschen Bundesstiftung Umwelt Zentrum für Umweltkommunikation Veranstaltungsräume Zentrum für Umweltkommunikation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt wir verbreiten Innovationen Vorwort Umweltschutz braucht Innovationen. Doch was nützen

Mehr

INDUSTRIE 4.0 APP-ENTWICKLUNG

INDUSTRIE 4.0 APP-ENTWICKLUNG FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR PRODUKTIONSTECHNIK UND AUTOMATISIERUNG IPA SEMINAR 17. SEPTEMBER 2015 INDUSTRIE 4.0 APP-ENTWICKLUNG SMARTE DIENSTE FÜR INDUSTRIE 4.0-ANWENDUNGEN ENTWICKELN VORWORT DIE VERANSTALTUNG

Mehr

CITIES4CHANGE. Social Entrepreneurship Programm. Eine Kooperation von:

CITIES4CHANGE. Social Entrepreneurship Programm. Eine Kooperation von: Social Entrepreneurship Programm Eine Kooperation von: // Ziel unseres Programms Vier Städte und fünf Events mit einem umfangreichen und abwechslungsreichen Konzept möchten wir einer Gruppe interessierten

Mehr

Ressourceneffizienz von Aluminiumprodukten

Ressourceneffizienz von Aluminiumprodukten Sozialpartnerschaftlicher Branchendialog Ressourceneffizienz von Aluminiumprodukten Organisiert von Organisiert für AGENDA, May 07., 2008 09:30-10:10 10:10-10:50 10:50-11:05 11:05-11:35 11:35-12:05 12:05-12:35

Mehr

Einladung zum Tagesseminar Vereins- und Steuerrecht in der Feuerwehr

Einladung zum Tagesseminar Vereins- und Steuerrecht in der Feuerwehr Verband der Feuerwehren in NRW e.v. Suitbertus-Stiftsplatz 14 b 40489 Düsseldorf Telefon 0211 / 56 65 29 29 Telefax 0211 / 56 65 29 31 E-Mail geschaeftsstelle@vdf-nrw.de Internet www.vdf-nrw.de Ihr Zeichen,

Mehr

EINLADUNG CALLCENTERCIRCLE

EINLADUNG CALLCENTERCIRCLE EINLADUNG CALLCENTERCIRCLE MÄRZ 2011 9. 9. MÄRZ 2011, 17:00 BIS 20:00 HOTEL LINDNER, RENNWEG 12, 1030 WIEN CIRCLE THEMA: Service 2 Sales, Contact Center wird Vertriebseinheit Um neue Kundengruppen zu erreichen,

Mehr

Anwendertreffen pit-fm. Einladung zum Anwendertreffen. pit-fm: Die technische, infrastrukturelle und kaufmännische Prozessoptimierung

Anwendertreffen pit-fm. Einladung zum Anwendertreffen. pit-fm: Die technische, infrastrukturelle und kaufmännische Prozessoptimierung Anwendertreffen pitfm Einladung zum Anwendertreffen pitfm: Die technische, infrastrukturelle und kaufmännische Prozessoptimierung pitfm Anwendertreffen am 12.05.2011 Uhrzeit Thema 09:30 Uhr Empfang 10:00

Mehr

Earned Value Management. Controlling von Projekten durch Kennzahlen

Earned Value Management. Controlling von Projekten durch Kennzahlen Earned Value Management Controlling von Projekten durch Kennzahlen Hi, my name is Tino Rabe Masterstudium Wirtschaftsinformatik (FH Kiel) Bachelor Wirtschaftsinformatik (FH Kiel) Technical Feasibility

Mehr

Programm Studienjahr 2015 1

Programm Studienjahr 2015 1 Studienjahr 2015 1 Modul 1/ Public Management: Herausforderungen und Strategien für die kommunale Verwaltung: 14. 16. April 2015 1. Ansätze und Konzepte der Verwaltungsreform und Modernisierung (insbesondere

Mehr

Risiko-Controlling. für den Mittelstand. Stand und Ausgestaltung in mittelständischen Unternehmen. Wesentliche Risiken erkennen, bewerten und steuern

Risiko-Controlling. für den Mittelstand. Stand und Ausgestaltung in mittelständischen Unternehmen. Wesentliche Risiken erkennen, bewerten und steuern Prof. Dr. Thomas Reichmann DCC Seminare Technische Universität Dortmund Institut für Controlling Gesellschaft für Controlling e.v. (GfC) Risiko-Controlling für den Mittelstand Stand und Ausgestaltung in

Mehr

STATEMENT: EFFEKTIVE PERFORMANCE SOZIALWIRTSCHAFT AUS SICHT DER OÖ. Katharina Friedl, B.A. Fachhochschule OÖ Campus Linz

STATEMENT: EFFEKTIVE PERFORMANCE SOZIALWIRTSCHAFT AUS SICHT DER OÖ. Katharina Friedl, B.A. Fachhochschule OÖ Campus Linz STATEMENT: EFFEKTIVE PERFORMANCE AUS SICHT DER OÖ SOZIALWIRTSCHAFT, B.A. Fachhochschule OÖ Campus Linz AUSGANGSLAGE Umstellung auf Wirkungsorientierte Verwaltung Rückzug des Staates Überbindung Aufgaben

Mehr

Netzwerk Gesundheitsförderung und Arbeitsmarktintegration (NGA)

Netzwerk Gesundheitsförderung und Arbeitsmarktintegration (NGA) Projektsteckbrief Netzwerk Gesundheitsförderung und Arbeitsmarktintegration (NGA) Mag. a Alexandra Ertelthalner, M.A., M.A. Maria Wiesinger, BA Meldemannstr. 12-14 A-1200 Wien Stand: April 2011 Projektsteckbrief

Mehr

ESF & EGF. Interne Dokumentation. Workshop. 3. und 4. März Bukarest

ESF & EGF. Interne Dokumentation. Workshop. 3. und 4. März Bukarest ESF & EGF Workshop 3. und 4. März Bukarest Interne Dokumentation Vom 3.3.2010 bis zum 4.3.2010 fand in der rumänischen Hauptstadt Bukarest ein Workshop zum Thema Europäischer Sozialfonds und Europäischer

Mehr

2. November 2012 - Dialogforum in Essen Chancen und Perspektiven für die Zukunft - Was macht Regionen erfolgreich?

2. November 2012 - Dialogforum in Essen Chancen und Perspektiven für die Zukunft - Was macht Regionen erfolgreich? Die Zukunftsverantwortung für eine erfolgreiche Regionalentwicklung stellt Handelnde und Entscheidungsträger in Städten, Kreisen und Bundesländern vor neue Herausforderungen. Kennzeichen dieser Herausforderungen

Mehr

Betr.: 10. Universitätstag 2011 Praktikum für fortgeschrittene Nachwuchsmolekularbiologen/ -innen

Betr.: 10. Universitätstag 2011 Praktikum für fortgeschrittene Nachwuchsmolekularbiologen/ -innen Freiburg An die Biologie- und Chemielehrkräfte der Gymnasien Betr.: 10. Universitätstag 2011 Praktikum für fortgeschrittene Nachwuchsmolekularbiologen/ -innen Liebe Kollegin, lieber Kollege, neben den

Mehr

Folgeprüfung Kostenrechnung in der Landesverwaltung. Bericht

Folgeprüfung Kostenrechnung in der Landesverwaltung. Bericht Oberösterreichischer L Landesrechnungshof Folgeprüfung Kostenrechnung in der Landesverwaltung Bericht LRH-100028/17-2007-An Auskünfte Oberösterreichischer Landesrechnungshof A-4020 Linz, Promenade 31 Telefon:

Mehr

Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, 1130 Wien, Angermayergasse 1, Tel. 01/877 22 66 Zielgruppe: Lehrkräfte Programm: siehe Beilage

Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, 1130 Wien, Angermayergasse 1, Tel. 01/877 22 66 Zielgruppe: Lehrkräfte Programm: siehe Beilage AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG Gruppe Land- und Forstwirtschaft Abteilung Landwirtschaftliche Bildung 3430 Tulln, Frauentorgasse 72-74 Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 3430

Mehr

Real Estate Asset Management. IFZ-Konferenz. Donnerstag, 19. März 2015, 8.45 17.00 Uhr Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ

Real Estate Asset Management. IFZ-Konferenz. Donnerstag, 19. März 2015, 8.45 17.00 Uhr Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ IFZ-Konferenz Real Estate Asset Management Donnerstag, 19. März 2015, 8.45 17.00 Uhr Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ www.hslu.ch/ifz-konferenzen Real Estate Asset Management Themen/Inhalt Das

Mehr