Aanvullende toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Aanvullende toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland"

Transkript

1 Belastingdienst 2011 Aanvullende toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Complementary notes Turnover tax For entrepreneurs not based in the Netherlands Ergänzende Erläuterung zur Umsatzsteuererklärung Für nicht in den Niederlanden ansässige Unternehmer OB 102 1T 12FD

2 Leeswijzer Dit is de toelichting bij de vragen van de aangifte omzet belasting voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland. Zie pagina 3. Manual This is the explanation to the questions listed on the turnover tax return for businesses not established in the Netherlands. See page 7. Lesehilfe Diese Erläuterung gilt für die Fragen zur Umsatzsteuererklärung für nicht in den Niederlanden ansässige Unternehmer. Siehe Seite 11. Algemene informatie Deze toelichting is een aanvulling op de algemene informatie die u bij uw aangifte omzetbelasting hebt ontvangen. Met de aangifte omzetbelasting geeft u de btw aan die u in Nederland moet betalen of wilt terugvragen. U doet aangifte over het tijdvak dat rechtsboven op de aangifte staat vermeld. Altijd aangifte doen U moet voor al uw bedrijfsactiviteiten binnen Nederland aangifte omzetbelasting doen, ook als u over een aangiftetijdvak niets hoeft te betalen of terugkrijgt. Vermeld in dat geval een nul bij vraag 5g. Als u vraag 1 en/of vraag 3 invult, moet u uw verkoopfacturen specificeren in een bijlage. Vermeld in de bijlage de volgende gegevens: factuurdatum factuurnummer naam en adres van de afnemer btw-identificatienummer van de afnemer omschrijving van de levering vergoeding voor de levering btw (niet bij 0%) totaalbedrag van de factuur Toelichting bij de vragen 1 Prestaties binnenland Leveringen van goederen U levert goederen als u: goederen verkoopt goederen in huurkoop geeft onroerende zaken bouwt en oplevert, zoals woningen of bedrijfspanden goederen levert en installeert of monteert, bijvoorbeeld een zonnescherm of een keuken goederen intern levert Interne levering van goederen Wij spreken van een interne levering als: u goederen uit uw bedrijf gebruikt voor andere doeleinden dan bedrijfsdoeleinden, bijvoorbeeld voor privégebruik. Het privégebruik van bedrijfsgoederen geeft u aan bij vraag 1d. u in uw bedrijf goederen hebt gemaakt die u gaat gebruiken voor bedrijfsactiviteiten die (deels) zijn vrijgesteld van btw. Als u deze goederen bij een andere ondernemer zou hebben gekocht, zou u geen (volledig) recht op aftrek van btw hebben. Deze interne levering geeft u aan bij vraag 1a of 1b. u goederen houdt voor privégebruik na beëindiging van uw bedrijf. De btw over de waarde van deze bedrijfsgoederen geeft u aan bij vraag 1d. U doet dit in de aangifte over het tijdvak waarin de goederen overgaan naar uw privévermogen. Diensten Het begrip diensten is heel ruim. Diensten zijn voor de btw alle handelingen waarvoor u een vergoeding vraagt en die geen leveringen van goederen zijn. Onder diensten vallen ook: het uitvoeren van werkzaamheden Bijvoorbeeld reparaties, maar ook diensten van kappers, boekhouders, adviseurs, verhuurders, bioscoopexploitanten en bemiddelaars. iets juist niet doen Zo verleent iemand die tegen betaling nalaat een bepaalde handeling te verrichten, ook een dienst. Interne dienst Wij spreken van een interne dienst als: u goederen uit uw bedrijf gebruikt voor diensten voor andere doeleinden dan bedrijfsdoeleinden, bijvoorbeeld voor privégebruik. Het privégebruik van deze bedrijfsgoederen geeft u aan bij vraag 1d. u een dienst levert zonder vergoeding voor andere dan bedrijfsdoeleinden, bijvoorbeeld voor privégebruik. Bijvoorbeeld: u bent aannemer en u laat uw personeel een aanbouw plaatsen aan uw eigen huis. Deze interne diensten geeft u aan bij vraag 1d. Btw berekenen bij interne leveringen van goederen en diensten Bij interne leveringen van goederen en diensten brengt u geen vergoeding in rekening. U berekent daarom als volgt de btw: Als u bedrijfsgoederen onttrekt voor privégebruik, dan berekent u de btw over de waarde van de goederen op het moment van de interne levering. Als de waarde niet bekend is, bereken dan de btw over de kostprijs van de goederen op het tijdstip van de interne levering. Als u één van de vragen 2, 4 of 5b invult, moet u uw inkoopfacturen specificeren in een bijlage. Stuur geen originele facturen mee. Vermeld in de bijlage de volgende gegevens: factuurdatum factuurnummer naam en adres van de leverancier btw-identificatienummer van de leverancier omschrijving van de levering vergoeding voor de levering btw totaalbedrag van de factuur Meer informatie Hebt u na het lezen van deze toelichting nog vragen? Kijk op Of bel de BelastingTelefoon Buitenland: , bereikbaar van maandag tot en met donderdag van tot uur en op vrijdag van tot uur. Het correspondentieadres is: Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen, Nederland. Als u bedrijfsgoederen privé gebruikt, dan berekent u de btw over de uitgaven die u hebt gedaan voor de goederen. Als u interne diensten levert, gaat u uit van de kostprijs van deze diensten. U hoeft een interne levering van goederen of diensten alleen aan te geven, als u de btw over dit goed of deze dienst geheel of gedeeltelijk hebt afgetrokken. 1a en 1b Leveringen/diensten belast met 19% of 6% Vul in de linkerkolom het bedrag in waarover u 19% of 6% btw moet betalen. Het gaat om de omzet voor het leveren van goederen en diensten binnen Nederland, exclusief btw. Vul in de rechterkolom de btw in. Het 6%-tarief geldt alleen voor leveringen en diensten die in tabel 1 bij de Wet op de omzetbelasting genoemd zijn. Margeregeling Maakt u gebruik van de margeregeling? Vul dan in de linkerkolom de winstmarge in en in de rechterkolom de btw die u daarover moet betalen. Als u zowel margeomzet als normale omzet hebt, telt u de btw bij elkaar op. Over een negatieve winstmarge mag u geen btw berekenen en aftrekken van de btw over uw normale omzet. Meer informatie over de margeregeling vindt u op 1d Privégebruik Vul deze vraag alleen in de laatste aangifte van het jaar in. Vermeld de btw die u moet betalen over het privégebruik. Hiermee corrigeert u de btw die u in het afgelopen jaar hebt afgetrokken voor goederen en diensten die u geheel of gedeeltelijk privé gebruikt. Bijvoorbeeld: privégebruik van de auto van de zaak privégebruik van gas, water, elektra en telefoon privégebruik van bedrijfsgoederen Hebt u uw bedrijf beëindigd en houdt u goederen voor privégebruik? Wacht dan niet tot de laatste aangifte van het jaar, maar geef de btw over de waarde van deze goederen aan in de aangifte over het tijdvak waarin de goederen overgaan naar uw privévermogen. 1e Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast Vul hier de omzet in waarvan de heffing is verlegd naar uw afnemer. Dat is het geval als uw onderneming niet in Nederland is gevestigd en u goederen of diensten binnen Nederland levert aan een in Nederland gevestigde onderneming. Ook bij onderaanneming (bijvoorbeeld in de bouw), uitlening van personeel en belaste levering van onroerende zaken wordt de btw verlegd naar de afnemer van de levering. Op uw factuur vermeldt u geen bedrag bij btw, maar vermeldt u Btw verlegd. Dit geldt ook voor: de levering van afval en oude materialen waarbij de btw is verlegd naar de afnemer verwerkingsdiensten zoals het scheiden, snijden en samenpersen van afval en oude materialen waarbij de btw is verlegd naar de afnemer 3

3 2 Verleggingsregelingen binnenland 2a Leveringen/diensten waarbij de heffing van omzetbelasting naar u is verlegd Vul deze vraag alleen in als een Nederlandse ondernemer de btw naar u heeft verlegd. In dat geval vermeldt de leverancier geen btw op zijn factuur en moet u als afnemer zelf deze btw aangeven. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties: U hebt goederen en/of diensten afgenomen waarbij uw onder aannemers of uitleners van personeel in de bouw, de scheepsbouw, de metaalconstructie en de confectie-industrie de btw naar u hebben verlegd. Er zijn onroerende zaken, bijvoorbeeld een bedrijfspand, aan u geleverd en u hebt met de verkoper gekozen voor een belaste levering. U hebt leveringen en/of diensten van afval en oude materialen afgenomen waarbij de btw naar u is verlegd. De btw moet u zelf uitrekenen. Dit bedrag kunt u (zie voor de voorwaarden de toelichting bij vraag 5b) als voorbelasting aftrekken. Per saldo hoeft u dan geen btw te betalen. Toch moet u vraag 2a en 5b volledig invullen. 3 Prestaties naar of in het buitenland 3a Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer) Vul hier de omzet in van goederen die u vanuit Nederland hebt uitgevoerd naar landen buiten de EU. Het gaat hier ook om goederen die onder het stelsel van douane-entrepot worden gebracht. 3b Leveringen naar of diensten in landen binnen de EU Vul hier het bedrag in van de goederen en diensten die u hebt geleverd binnen de EU (uw intracommunautaire prestaties). Het bedrag dat u bij deze vraag invult, moet u specificeren in de Opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP). Als u geen opgaaf hebt ontvangen, vraag dan een formulier aan bij de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland. Bij de intracommunautaire leveringen van goederen gaat u uit van de factuurdatum, ook als de feitelijke levering in een volgend tijdvak plaatsvindt. Bij de intracommunautaire diensten gaat u uit van het tijdvak waarin deze diensten worden geleverd. De factuurdatum is hierbij niet van belang. Intracommunautaire leveringen van goederen Bij intracommunautaire leveringen van goederen gaat het om: goederen die u vanuit Nederland hebt geleverd aan een ondernemer in een ander EU-land U hebt deze goederen vervoerd (of laten vervoeren) naar een ander EU-land. De afnemer moet btw aangeven over de verwerving van deze goederen. een nieuw vervoermiddel dat u vanuit Nederland hebt geleverd aan een particulier in een ander EU-land U kunt deze levering niet opnemen in de opgaaf ICP, omdat de particulier geen btw-nummer heeft. Stuur daarom een kopie van de verkoopfactuur en een begeleidende brief met daarin uw btw-identificatienummer en het betreffende tijdvak naar: Belastingdienst/Central Liaison Office, Postbus 378, 7600 AJ Almelo, Nederland. eigen goederen die u vanuit Nederland hebt overgebracht naar een ander EU-land Voor intracommunautaire leveringen van goederen mag u het 0%-tarief toepassen. U moet dan wel voldoen aan de volgende twee voorwaarden: U kunt aan de hand van uw administratie aantonen dat de goederen naar een ander EU-land zijn vervoerd. U kunt aantonen dat u goederen hebt geleverd aan een ondernemer met een geldig btw-identificatienummer. Intracommunautaire diensten Bij intracommunautaire diensten gaat het om diensten die u hebt geleverd aan een ondernemer in een ander EU-land. Deze ondernemer moet in het eigen land btw aangeven. Levert u een van de onderstaande diensten? Dan hebt u te maken met een uitzondering. De volgende diensten hoeft u niet aan te geven in uw aangifte en ook niet op uw opgaaf ICP: diensten die te maken hebben met onroerend goed, bijvoorbeeld verhuur en onderhoud personenvervoer diensten die te maken hebben met het verlenen van toegang tot evenementen op het gebied van cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning of onderwijs Bijvoorbeeld muziekuitvoeringen, toneelvoorstellingen, circusvoorstellingen, kermissen, sportevenementen, filmvertoningen, beurzen en tentoonstellingen. diensten die restaurants en cateringbedrijven leveren verhuur van een vervoermiddel voor een aaneengesloten periode van maximaal dertig dagen of verhuur van een schip voor een aaneengesloten periode van maximaal negentig dagen Intracommunautaire diensten die in het land van uw afnemer zijn vrijgesteld van btw of zijn belast met 0%, hoeft u niet te vermelden in deze aangifte. Opgaaf aan Centraal Bureau voor de Statistiek Is het bedrag aan intracommunautaire leveringen van goederen meer dan per jaar? Dan moet u deze leveringen maandelijks opgeven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem voor meer informatie contact op met: 6400 WC Heerlen, Nederland Telefoon: c Installatie/afstandsverkopen binnen de EU Vul hier de omzet in van: het monteren of installeren van goederen in een ander EU-land vanuit Nederland de levering van goederen in andere EU-landen vanuit Nederland volgens de regeling van afstandsverkopen Deze regeling is van toepassing als aan alle volgende voorwaarden is voldaan: Uw klant is: een particulier óf een landbouwer die onder de landbouwregeling valt óf een ondernemer die alleen vrijgestelde goederen levert óf een rechtspersoon die geen ondernemer is U zorgt voor het vervoer van de goederen naar uw klant. Het totaalbedrag van deze leveringen komt uit boven een bepaald drempelbedrag. Dit drempelbedrag is per EU-land verschillend. U vindt de drempelbedragen op Bij installatie en montage van goederen moet u btw betalen in het EU-land waar de installatie of montage plaatsvindt. Is er sprake van afstandsverkopen? Dan moet u btw betalen in het EU-land waar de goederen naartoe gaan. 4 Prestaties vanuit het buitenland aan u verricht 4a Leveringen/diensten uit landen buiten de EU Vul deze vraag in de volgende gevallen in: U hebt goederen ingevoerd in Nederland van buiten de EU én u hebt daarbij gebruikgemaakt van de verleggingsregeling bij invoer. U doet dan wel aangifte bij de Douane, maar de btw geeft u aan op uw aangifte omzetbelasting. Hiervoor hebt u een vergunning nodig van de Belastingdienst. Voert u bepaalde ruwe grondstoffen in die in de wet zijn genoemd, dan is verlegging bij invoer verplicht. U hebt dan geen vergunning nodig. U hebt in Nederland diensten afgenomen van een ondernemer van buiten de EU, die de btw naar u heeft verlegd. U moet dan in Nederland btw aangeven. Vul in de linkerkolom de waarde in van de goederen en diensten die van buiten de EU aan u zijn geleverd. In de rechterkolom geeft u de btw aan. U hoeft deze bedragen niet te splitsen naar de verschillende btwtarieven. De btw kunt u onder bepaalde voorwaarden (zie de toelichting bij vraag 5b) als voorbelasting aftrekken bij vraag 5b. Per saldo betaalt u dan geen btw. Toch moet u vraag 4a en 5b volledig invullen. 4b Leveringen/diensten uit landen binnen de EU Vul deze vraag in de volgende gevallen in: U hebt goederen gekocht van ondernemers uit andere EU-landen en die goederen zijn naar Nederland vervoerd. Dit heet een intracommunautaire verwerving. U moet dan in Nederland btw aangeven. Uw leverancier heeft geen buitenlandse btw in rekening gebracht. U hebt in Nederland diensten afgenomen van een ondernemer uit een ander EU-land, die de btw naar u heeft verlegd. U moet dan in Nederland btw aangeven. Vul in de linkerkolom de aankoopprijs in van de goederen en diensten die van binnen de EU aan u zijn geleverd. In de rechterkolom geeft u de btw aan. U hoeft deze bedragen niet te splitsen naar de verschillende btwtarieven. De btw kunt u onder bepaalde voorwaarden (zie de toelichting bij vraag 5b) als voorbelasting aftrekken bij vraag 5b. Per saldo betaalt u dan geen btw. Toch moet u vraag 4b en 5b volledig invullen. Intracommunautaire diensten moet u vermelden in het tijdvak waarin deze diensten worden geleverd. De factuurdatum is hierbij niet van belang. Opgaaf aan Centraal Bureau voor de Statistiek Is het bedrag aan intracommunautaire verwervingen meer dan per jaar? Dan moet u deze verwervingen maandelijks opgeven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem voor meer informatie contact op met: 6400 WC Heerlen, Nederland Telefoon: Voorbelasting, kleineondernemersregeling, schatting en eindtotaal 5b Voorbelasting Voorbelasting is Nederlandse btw op goederen en diensten die u voor uw onderneming hebt aangeschaft of afgenomen. De voorbelasting bestaat onder meer uit: btw die andere ondernemers aan u in rekening hebben gebracht btw die u moet betalen, omdat de btw naar u is verlegd. Bijvoorbeeld door de toepassing van een verleggingsregeling (zie vraag 2a) voor: goederen en diensten die u hebt afgenomen waarbij onderaannemers of uitleners van personeel in de bouw, de scheepsbouw, de metaalconstructie en de confectie-industrie de btw naar u hebben verlegd aan u geleverde onroerende zaken, bijvoorbeeld een bedrijfspand, waarbij u en de verkoper hebben gekozen voor belaste levering goederen die u hebt afgenomen van een buitenlandse leverancier die geen vaste inrichting in Nederland heeft, én waarbij deze levering heeft plaatsgevonden in Nederland leveringen van goederen en diensten die te maken hebben met afval en oude materialen, waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd btw die u moet aangeven voor de invoer van goederen waarbij de verleggingsregeling bij invoer is toegepast (zie vraag 4a) btw die u voor de invoer van goederen aan de Douane hebt betaald btw die u moet aangeven (zie vraag 4b) voor: een goederenlevering van een ondernemer uit een ander EU-land aan u (intracommunautaire verwerving) diensten die een buitenlandse ondernemer aan u heeft geleverd, waarbij de btw naar u is verlegd btw op agrarische producten en diensten Als u producten of diensten afneemt van een ondernemer die onder de landbouwregeling of onder de veehandelsregeling valt, mag u 5,1% btw als voorbelasting aftrekken van de prijs die u hebt betaald. U moet wel een zogenoemde landbouwverklaring hebben. De leverancier moet die verstrekken. Voorwaarden aftrek voorbelasting De btw die u als voorbelasting aftrekt, moet u kunnen aantonen met facturen die aan de wettelijke eisen voldoen. U vindt deze eisen op U mag de btw die u hebt betaald over de inkoop van goederen en diensten alleen aftrekken als u voldoet aan de volgende twee voorwaarden: U gebruikt de goederen en diensten zakelijk, dat wil zeggen voor uw bedrijf. De btw over goederen en diensten die u uitsluitend privé gebruikt, is niet aftrekbaar. U gebruikt de goederen en diensten voor activiteiten die belast zijn met btw. U kunt geen btw als voorbelasting aftrekken als u de goederen en diensten gebruikt voor vrijgestelde bedrijfsactiviteiten. Leveringen van goederen en diensten waarvan de btw-heffing wordt verlegd naar de afnemer of waarop het 0%-tarief van toepassing is, gelden ook als belaste bedrijfsactiviteiten. Het is mogelijk dat u goederen inkoopt of diensten afneemt die u: gebruikt voor zakelijke doeleinden én privédoeleinden gebruikt voor belaste én vrijgestelde bedrijfsactiviteiten In deze gevallen is er sprake van gemengd gebruik. Hiervoor gelden andere regels. Gemengd gebruik: belast zakelijk en privégebruik Koopt u goederen die u zowel zakelijk voor belaste doeleinden als privé gebruikt? Dan kunt u kiezen tot welk vermogen u de goederen rekent. Actuele informatie hierover vindt u op Gemengd gebruik: belaste en vrijgestelde bedrijfsactiviteiten Levert u zowel belaste als vrijgestelde goederen en diensten? Dan kunt u alleen de btw voor uw belaste bedrijfsactiviteiten aftrekken. De btw voor vrijgestelde bedrijfsactiviteiten kunt u niet aftrekken. U moet dan de btw splitsen in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel. U splitst de btw op basis van de verhouding tussen belaste en vrijgestelde omzet. Als u kunt aantonen dat het werkelijke gebruik anders is, kunt u de btw ook splitsen op basis van het werkelijke gebruik voor belaste en vrijgestelde bedrijfsactiviteiten. De btw over bepaalde zakelijke kosten kunt u niet aftrekken. Het gaat bijvoorbeeld om: inkopen die u gebruikt voor vrijgestelde bedrijfsactiviteiten eten en drinken in horecagelegenheden inkopen die u gebruikt voor personeelsvoorzieningen als het voordeel voor de werknemer meer is dan 227 per jaar 5d Vermindering volgens de kleineondernemersregeling Moet u in een jaar minder dan btw betalen? Dan kunt u in aanmerking komen voor belastingvermindering. Of u hoeft helemaal geen btw te betalen. Maakt u gebruik van deze kleineondernemersregeling? Vul dan hier het bedrag van de vermindering in. Het bedrag mag niet hoger zijn dan per jaar. Hoe u dit bedrag berekent, vindt u in de brochure Vermindering van btw voor kleine ondernemers. U kunt deze brochure downloaden op U kunt bij deze vraag ook een correctie doen in verband met de kleineondernemersregeling. Bijvoorbeeld omdat u er in de loop van het jaar achter komt dat u meer omzet hebt dan verwacht. Zet in dat geval een minteken voor het bedrag van de correctie. Voorwaarden U hoeft geen toestemming te vragen voor de kleineondernemersregeling. U kunt van deze regeling gebruikmaken als u aan de volgende voorwaarden voldoet: U hebt een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma of een man/vrouw-firma. U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan btw betalen in een jaar. U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw. U kunt aantonen dat u uitsluitend omzet in Nederland hebt behaald. Uw voorbelasting heeft betrekking op die omzet. De kleineondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen zoals een bv, stichting of vereniging. Verder mag u de regeling bijvoorbeeld niet toepassen: als u landbouwer, veehouder, tuin- of bosbouwer bent en u hebt gekozen voor normale btw-heffing bij levering van een nieuw vervoermiddel naar een ander EU-land met toepassing van het 0%-tarief bij verhuur van een onroerende zaak, als u daarbij hebt gekozen voor belaste verhuur 5g Totaal te betalen of terug te vragen Hier rekent u uit wat u moet betalen of wat u terugkrijgt. Als u btw moet betalen, lees dan de toelichting met algemene informatie die u bij uw aangifte omzetbelasting hebt ontvangen. Als u btw terugkrijgt, storten wij het bedrag op het rekeningnummer dat op de voorkant van de aangifte staat. 4 5

4 General information These explanatory notes are supplementary to the general information that you received with the turnover tax return. The turnover tax return enables you to declare the turnover tax that you must pay or be refunded in the Netherlands. You complete this tax return for the period that is stated in the top right-hand corner of the form. Always file a tax return You must file a turnover tax return for all your corporate activities in the Netherlands, even if you have nothing to pay or claim back for the period concerned. If this is the case, enter a zero for question 5g. If you complete questions 1 and/or 3, you must specify your sales invoices in an enclosure. State the following information in the enclosure: invoice date invoice number name and address of the customer the customer s VAT identification number description of the service or the supply payment for the service or the s upply turnover tax (not if 0%) total amount of the invoice If you complete questions 2, 4, or 5b, you must specify your sales invoices in an enclosure. Do not enclose any original purchase or expense invoices. State the following information in the enclosure: invoice date invoice number name and address of the supplier the supplier s VAT identification number description of the service or the supply payment for the service or the supply turnover tax total amount of the invoice Further information If you have any questions after reading these explanatory notes, see or call the Tax Information Line Non-resident Tax Issues on , from Monday to Thursday from 8.00 a.m. to 8.00 p.m. and on Friday from 8.00 a.m. to 5.00 p.m. The address for correspondence is: Tax and Customs Administration Limburg/Department of International Issues, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen, The Netherlands. Notes on the questions 1 Transactions in the Netherlands Supply of goods You supply goods if you: sell goods sell goods on hire purchase build and supply immovable properties such as houses or business premises supply and install or assemble them, e.g. sun blinds or kitchens supply goods internally Internal supply of goods We understand internal supply to be: you withdraw goods from your business for purposes other than commercial operations, e.g. for your own private use. The private use of business goods is indicated under question 1d. you manufacture items in your business that you use for operational purposes that are (partially) exempt from turnover tax. If you had purchased these goods from another company, you would not have been entitled to deduct part or all of the turnover tax. This internal supply is declared under question 1a or 1b. you retain some items for private use after the discontinuation of your business. The turnover tax on the value of these business goods is declared under question 1d. You provide this information in the tax return for the period in which the goods transferred to your private assets. Services The term services can be interpreted quite widely. In terms of turnover tax, services are all actions for which you receive payment but which do not involve the supply of goods. Services also include: carrying out activities such as repairs but also the services of hairdressers, bookkeepers, advisors, lessors, cinema operators and intermediaries refraining from doing something Someone who is paid to refrain from carrying out a particular process is also providing a service. Internal services We understand internal service to be: using items from your business for purposes other than commercial operations, e.g. for private use. The private use of these business goods is indicated under question 1d. providing a service without payment for purposes other than commercial operations, e.g. for private use. For example: you are a contractor and instruct your employees to build an extension on your house. This internal service is indicated under question 1d. Calculating the turnover tax in the case of internal supply and services You do not charge a fee for the internal supply of goods and services. You therefore calculate the turnover tax as follows: If you take goods out of your business for private use, you should calculate the turnover tax on the value of those goods at the time of the internal supply. If the value is unknown, calculate the turnover tax on the cost price of the goods at the moment of internal delivery. If you use the business goods privately, calculate the turnover tax on the amount spent to acquire those goods. If you provide internal services, you should base your calculation on the cost price of these services. You only declare the internal supply of goods or services if you have fully or partially deducted the turnover tax on the goods or services concerned. 1a and 1b Supplies/services taxed at 19% or 6% Enter the amount on which you owe 19% or 6% turnover tax in the left-hand column. This is your turnover for the supply of goods and services within the Netherlands, excluding turnover tax. Enter the turnover tax in the right-hand column. The 6% rate only applies to supplies and services that are specially referred to in table 1 in the Turnover Tax Act. Margin scheme Are you using the margin scheme? If so, enter the profit margin in the left-hand column and the amount of turnover tax due in the right-hand column. If you have margin-based turnover as well as normal turnover, you add up the turnover tax owed. You may not calculate turnover tax on a negative profit margin and deduct this from the turnover tax on your normal turnover. More information about the margin rule can be found on 1d Private use Complete this question in the last tax return of the year only. Specify the turnover tax that you must pay on private use. This effectively corrects the turnover tax that you deducted in the past year for services and supplies that you used fully or partially for your own private purposes. For example: private use of a company car private use of gas, water, electricity and telephone private usage of business goods Take note! Have you discontinued your business and retained goods for private usage? If so, do not wait for the last tax return of the year, but declare the turnover tax on the value of these goods in the tax return for the period in which the goods transferred to your private assets. 1e Supplies/services taxed at 0% or not taxed Enter the turnover for which the turnover tax has been reverse-charged to your customer. This is the case if your business is not based in the Netherlands and you supply goods or services to a business that is based in the Netherlands. Also, for sub-contracting (e.g. construction work), supply of personnel and taxed supply of immovable property, the turnover tax is reverse-charge to the customer. Do not state a turnover tax amount on your invoice but state turnover tax reverse-charged. This also applies to: the supply of waste and used materials for which the turnover tax has been reverse-charged to the customer processing services such as the separation, cutting and compacting of waste and used materials for which the turnover tax has been reverse-charged to the customer 2 Domestic reverse-charge mechanisms 6 7

5 2a Supplies/services for which the turnover tax has been reverse-charged to you Only complete this question if a Dutch entrepreneur has reversed turnover tax to you. In that case, the supplier does not indicate turnover tax on his invoice and you, as the customer, are liable to state the turnover tax yourself. It concerns, for example, the following situations: You have received supplies and/or services for which your subcontractors or suppliers of personnel in the building industry, shipbuilding industry, metal construction and clothing industry have reversed turnover tax to you. Immovable property, e.g. business premises, has been supplied to you and you have opted, with the seller, for taxed supply. You have received supplies and/or services involving waste and used materials for which the turnover tax has been reversed to you. You must calculate the turnover tax yourself. This amount can be deducted as input tax (see notes for question 5b for conditions). On balance, you will not pay any turnover tax. Nevertheless, you have to fully complete questions 2a and 5b. 3 Supplies and services to/in foreign countries 3a Supplies to non-eu countries (export) Enter the turnover from goods that you have exported from the Netherlands to countries outside the EU. This includes goods placed under the customs warehousing procedure. 3b Supplies to or services in EU countries Enter the amount of supplies and services provided within the EU (your intra-community work). The amount that you enter for this question must be specified in the Intra-community Transactions Return (ICP) (Opgaaf intracommunautaire prestaties). If you have not received a return, please apply for a form from the Tax and Customs Administration Limburg/Department of International Issues. You should base your specification for Intra-community supplies on the invoice date, even if the actual supply takes place in a later period. You should base your specification for Intra-community services on the period in which these services are provided. The invoice date does not matter here. Intra-community supplies Intra-community supplies involve: goods that you have delivered from the Netherlands to an entrepreneur in another EU country You have transported these goods (or had them transported) to another EU country. The customer must declare turnover tax for the acquisition of these goods. a new means of conveyance that you have delivered from the Netherlands to a private individual in another EU country You cannot include this supply in the Intra-community transactions return because the private individual has no VAT identification number. You must, therefore, send a copy of the sales invoice and an accompanying note stating your VAT identification number and the relevant period to: Belastingdienst/Central Liaison Office, Postbus 378, 7600 AJ Almelo, The Netherlands. your own goods that you have transported to another EU country from the Netherlands You may apply the 0% rate for intra-community supplies. However, you need to meet the following two conditions: You can demonstrate, using your records, that the goods were transported to another EU country. You are able to show that you supplied goods to an entrepreneur with a valid VAT identification number. Intra-community services Intra-community services are services that you have performed for an entrepreneur in another EU country. This entrepreneur must declare the turnover tax in their own country. If you provide one of the following services you are exempt. The following services do not need to be declared in your tax return or the Intra-community transactions return: services related to immovable property, e.g. letting and maintenance passenger transport services related to the provision of events within the sphere of culture, art, sport, science, relaxation or education. For example; musical performances, theatrical performances, circus performances, fairgrounds, sport events, film shows, trade fairs and exhibitions services offered by restaurants and catering services hiring out of a means of conveyance for a maximum of thirty days or hiring out of a ship for a maximum of ninety days Intra-community services that are exempt from VAT or are taxed at 0% in the customer s country need not be stated in this tax return. Reporting to Statistics Netherlands (Centraal Bureau voor de Statistiek) Is the amount of intra-community supplies more than 900,000 per year? If so, you must report these supplies monthly to Statistics Netherlands (CBS). For more information, contact: 6400 WC Heerlen, the Netherlands Telephone: c Installation/distance sales within the EU Specify the turnover of: assembly or installation of goods from the Netherlands in an EU Member State other than the Netherlands the supply of goods from the Netherlands in other EU countries in accordance with the rules for distance sales These rules apply if the following conditions are all met: Your customer is: a private individual or a farmer who falls under the agricultural scheme or an entrepreneur who only supplies exempt goods or a legal person who is not an entrepreneur You take care of the transport of goods to your customer. The total amount of these supplies exceeds a certain threshold amount. This amount differs per EU country. You can find the thresholds on If you install and assemble goods, you must pay turnover tax in the EU country where the installation or assembly takes place. In the case of distance sales, you are required to pay turnover tax in the EU country for which the goods are destined. 4 Transactions performed for you from abroad 4a Supplies/services from non-eu countries Complete this question in the following cases: You have imported goods into the Netherlands from outside the EU and you have used the reverse-charge mechanism on import. You must file a declaration to Dutch Customs but the turnover tax is declared on your turnover tax return. You need an authorisation for this from the Tax and Customs administration. If you import certain unprocessed raw materials defined by law, reverse-charging upon import is obligatory. You do not need permission in this case. You have received services in the Netherlands from an entrepreneur from outside the EU who has reversed the turnover tax to you. In this case, you have to declare the turnover tax in the Netherlands. In the left-hand column, enter the value of the transactions (supplies and services) that were performed for you from a non-eu country. Enter the turnover tax owed in the right-hand column. There is no need to provide a breakdown of these amounts according to the applicable turnover tax rates. You can deduct the turnover tax under certain conditions (see notes for question 5b) as input tax. On balance, you will not pay any turnover tax. Nevertheless, you have to fully complete questions 4a and 5b. 4b Supplies/services from EU countries Complete this question in the following cases: You have purchased goods from entrepreneurs in other EU countries and these goods have been transported to the Netherlands. This is called intra-community acquisition. You must then declare the turnover tax in the Netherlands. Your supplier has not charged any foreign turnover tax. You have received services in the Netherlands from an entrepreneur from another EU country who has reverse-charged the turnover tax to you. You must then declare the turnover tax in the Netherlands. In the left-hand column, enter the purchase price of the transactions (supplies and services) that have been performed for you from an EU country. Enter the turnover tax owed in the right-hand column. There is no need to provide a breakdown of these amounts according to the applicable turnover tax rates. You can deduct the turnover tax under certain conditions (see notes for question 5b) as input tax. On balance, you will not pay any turnover tax. Nevertheless, you have to fully complete questions 4b and 5b. You should state intra-community services in the period in which these services were provided. The invoice date does not matter here. Reporting to Statistics Netherlands (Centraal Bureau voor de Statistiek) Is the amount of intra-community acquisitions more than 900,000 per year? If so, you must declare these acquisitions monthly to Statistics Netherlands (CBS). For more information, contact: 6400 WC Heerlen, the Netherlands Telephone: Input tax, small business scheme, estimate and final total 5b Input tax Input tax is Dutch turnover tax on goods and services that you have bought or received for your business. Input tax includes: turnover tax that other entrepreneurs have charged to you turnover tax that you must pay because the turnover tax has been reverse-charged to you. For example, under a reverse-charge mechanism (see question 2a) for: supplies and services you have received for which your subcontractors or suppliers of personnel in the building industry, ship-building, metal construction and clothing industry have reverse-charged turnover tax to you. immovable property, e.g. business premises, supplied to you and you have opted, with the seller, for taxed supply. goods that you have received from a foreign supplier who has no permanent establishment in the Netherlands and the supply has taken place in the Netherlands received supplies and services involving waste and used materials for which turnover tax has been reverse-charged to you turnover tax that you must declare for the import of goods to which reverse-charging upon import was applied (see question 4a) turnover tax that you have paid to Customs for the import of goods turnover tax that you must declare (see question 4b) for: supply of goods from an entrepreneur from another EU country to you (intra-community acquisition) services that have been provided by a foreign entrepreneur and the turnover tax has been reverse-charged to you turnover tax on agricultural products and services If you receive products or services from an entrepreneur who is subject to the common flat-rate scheme for farmers or the livestock trading scheme, you may deduct 5.1% turnover tax as input tax from the price you have paid. You must have a so-called agricultural certificate. The supplier must provide this. Conditions for Input tax deduction You must be able to provide evidence for the turnover tax that you deduct as input tax in the form of invoices drawn up in the prescribed manner. These requirements can be found on You may only deduct the VAT you have paid on goods and services if you fulfil the following two conditions: You use the goods and services for commercial purposes, i.e. for your business. VAT paid on goods and services that you use privately is not deductible. You use the goods and services for VAT liable activities. You cannot deduct VAT as input tax if you use the goods and services for tax-exempt commercial activities. Supplies of goods and services for which the levy of turnover tax is reverse-charged to the buyer or to which the 0% rate applies are also regarded as taxed transactions. It is possible that you buy goods or acquire services that you: use for both commercial and private purposes use for both VAT-liable and VAT-exempt business activities Such cases are known as mixed use. Other rules apply to these cases. Mixed use: VAT-liable, used for commercial and private purposes Do you purchase goods that are used for both business activities subject to tax and privately? If so, you can choose the assets to which you allocate the goods. Up to date information about this can be found on Mixed use: VAT-liable and VAT-exempt business activities Do you supply both VAT-liable and VAT-exempt goods and services? If so, you can only deduct the turnover tax for your VAT-liable business activities. The turnover tax for your VAT-exempt business activities cannot be deducted. You must divide the turnover tax into deductible and nondeductible parts. You divide the turnover tax on the basis of the ratio between the turnover that is subject to tax and the turnover that is exempt from tax. If you can demonstrate that the actual usage is different, however, you can also divide the turnover tax on the basis of actual usage for taxed business activities and those that are exempt. The turnover tax on certain business expenses cannot be deducted. This includes, for example: purchases that you use for VAT-exempt business activities food or beverage in catering establishments purchases that you use for personnel facilities if the benefit to the employee exceeds 227 per year 5d Reduction under the small business scheme Do you pay less than 1,883 turnover tax per year? If so, you may be eligible for a tax reduction or may not need to pay any turnover tax. Do you already use this small business scheme? Then enter the amount of reduction. The amount may not be higher than 1,345 per year. The method of calculating this amount can be found in the leaflet Reducing turnover tax for small businesses (Vermindering van btw voor kleine ondernemers). You can download this leaflet at You can also enter a correction in relation to the small business scheme under this question if, for example, you realise during the year that your turnover will be higher than expected. If this is the case, enter a minus sign before the correction amount. Conditions You do not need to ask for permission to apply the small business scheme. You can use this scheme if you fulfil the following conditions: You have a one-man business (eenmanszaak), a partnership (maatschap), a partnership (firm) (vennootschap onder firma) or a man/woman firm (man/vrouw firma). After deduction of input tax paid, you pay less than 1,883 VAT per year. You comply with your administrative obligation to keep turnover tax records. You can prove that that your turnover is achieved in the Netherlands only. Your input tax relates to this turnover. The small business scheme does not apply to legal persons such as a limited company (BV) society or association. Moreover, the regulation may not apply: if you are a farmer, livestock breeder, horticulturalist or forester and have opted for the normal turnover tax levy. for delivery of a new means of conveyance to another EU country with the application of a 0% rate when letting a property, if you have opted for taxed rental 5g Total amount due or to be refunded Calculate here what you owe or what should be refunded. If you owe turnover tax, please read the explanatory notes in the general information that you received with your turnover tax return. If you are entitled to a refund, we will credit the amount to the account number shown on the front of the turnover tax return. 8 9

6 Allgemeine Informationen Diese Erläuterung ist eine Ergänzung zu den allgemeinen Informationen, die Sie mit dem Formular für Ihre Umsatzsteuererklärung erhalten haben. In der Umsatzsteuererklärung geben Sie die Umsatzsteuer an, die Sie in den Niederlanden abführen müssen oder erstattet bekommen möchten. Die Erklärung bezieht sich auf den Zeitraum, der rechts oben auf dem Formular angegeben ist. Steuererklärung in allen Fällen einreichen Sie müssen die Umsatzsteuererklärung für sämtliche Geschäftstätigkeiten innerhalb der Niederlande einreichen, auch wenn Sie für einen Erklärungszeitraum nichts abzuführen brauchen bzw. keinen Anspruch auf Erstattung haben. Tragen Sie in dem Fall bei Frage 5g eine Null ein. Wenn Sie Frage 1 und/oder 3 beantworten, müssen Sie Ihre Verkaufsrechnungen in einer Anlage spezifizieren. Geben Sie in der Anlage Folgendes an: Rechnungsdatum Rechnungsnummer Name und Anschrift des Abnehmers USt.ID-Nummer des Abnehmers Bezeichnung der Lieferung Vergütung für die Lieferung Umsatzsteuerbetrag (nicht bei 0%) Gesamtbetrag der Rechnung Wenn Sie eine der Fragen zu Ziffer 2, 4 oder 5b beantworten, müssen Sie Ihre Einkaufsrechnungen in einer Anlage spezifizieren. Schicken Sie keine Originalbelege mit. Geben Sie in der Anlage Folgendes an: Rechnungsdatum Rechnungsnummer Name und Anschrift des Lieferanten USt.ID-Nummer des Lieferanten Bezeichnung der Lieferung Vergütung für die Lieferung Umsatzsteuerbetrag Gesamtbetrag der Rechnung Weitere Informationen Falls Sie nach dem Lesen dieser Erläuterung noch Fragen haben, finden Sie unter im deutschsprachigen Bereich weitere Informationen. Oder wenden Sie sich an die Hotline der Abteilung Ausland (BelastingTelefoon Buitenland: ), erreichbar montags bis donnerstags von bis Uhr und freitags von bis Uhr. Die Postanschrift lautet: Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen, Niederlande. Erläuterung zu den Fragen 1 Leistungen im Inland Warenlieferungen Sie liefern Waren, wenn Sie: Waren verkaufen Waren auf Mietkauf überlassen Immobilien wie Wohnungen oder Gewerbegebäude bauen und übergeben Waren liefern und installieren bzw. montieren, beispielsweise eine Markise oder eine Küche Waren intern liefern Interne Warenlieferung Um interne Lieferungen handelt es sich in den folgenden Fällen: Sie verwenden Waren aus Ihrem Unternehmen für andere als betriebliche Zwecke, beispielsweise für den Privatgebrauch. Die private Nutzung von Betriebsgütern geben Sie bei Frage 1d an. Sie haben in Ihrem Unternehmen Erzeugnisse hergestellt, die Sie für (teils) umsatzsteuerbefreite betriebliche Zwecke nutzen. Wenn Sie diese Erzeugnisse bei einem anderen Unternehmen gekauft hätten, würden Sie keinen Anspruch auf (vollumfänglichen) Abzug der Umsatzsteuer haben. Diese interne Lieferung geben Sie bei Frage 1a oder 1b an. Sie behalten nach der Schließung Ihres Unternehmens Waren für den Privatgebrauch. Die Umsatzsteuer auf den Wert dieser Betriebsgüter geben Sie bei Frage 1d an. Diese Angabe bezieht sich auf den Zeitraum, in dem die Waren in Ihren Privatbesitz übergehen. Dienstleistungen Der Begriff Dienstleistungen ist weit gefächert. Im Sinne der Umsatzsteuer sind Dienstleistungen alle Handlungen, für die Sie eine Vergütung verlangen und die keine Warenlieferungen sind. Unter Dienstleistungen fallen auch: die Ausführung von Tätigkeiten, beispielsweise Reparaturen, aber auch Dienstleistungen von Frisören, Buchhaltern, Beratern, Vermietern, Kinobetreibern und Vermittlern; bestimmte Unterlassungen. Beispielsweise erbringt jemand, der es gegen Bezahlung unterlässt, eine bestimmte Handlung zu verrichten, auch eine Dienstleistung. Interne Dienstleistungen Von einer internen Dienstleistung ist beispielsweise in folgenden Fällen die Rede: Sie verwenden Waren aus Ihrem Unternehmen für Dienstleistungen für andere als betriebliche Zwecke, beispielsweise für den Privatgebrauch. Die private Nutzung dieser Betriebsgüter geben Sie bei Frage 1d an. Sie liefern unentgeltlich eine Dienstleistung für andere als betriebliche Zwecke, beispielsweise für den Privatgebrauch. Beispiel: Sie sind Bauunternehmer und lassen Ihr Personal Anbauarbeiten an Ihrem privaten Wohnhaus ausführen. Diese interne Dienstleistung geben Sie bei Frage 1d an. Berechnung der Umsatzsteuer bei internen Lieferungen und Dienstleistungen Bei internen Lieferungen und Dienstleistungen stellen Sie keine Vergütung in Rechnung. Sie berechnen die Umsatzsteuer wie folgt: Wenn Sie Ihrem Unternehmen Waren für den Privatgebrauch entziehen, dann berechnen Sie die Umsatzsteuer auf den Wert der Waren zum Zeitpunkt der internen Lieferung. Ist der Wert nicht bekannt, dann berechnen Sie die Umsatzsteuer auf die Gestehungskosten der Waren zum Zeitpunkt der internen Lieferung. Wenn Sie Betriebsgüter privat nutzen, berechnen Sie die Umsatzsteuer auf die Ausgaben, die Sie für die Waren aufgewendet haben. Wenn Sie interne Dienstleistungen erbringen, gehen Sie von den Gestehungskosten dieser Dienstleistungen aus. Interne Lieferungen oder Dienstleistungen brauchen Sie nur anzugeben, wenn Sie die betreffende Umsatzsteuer vollständig oder teilweise in Abzug gebracht haben. 1a/1b Lieferungen bzw. Dienstleistungen mit 19% oder 6% Umsatzsteuer Tragen Sie in der linken Spalte den Betrag ein, auf den Sie 19% oder 6% Umsatzsteuer abführen müssen. Es geht hier um den Umsatz mit der Lieferung von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen innerhalb der Niederlande exklusive Umsatzsteuer. Tragen Sie in der rechten Spalte den Umsatzsteuerbetrag ein. Der Satz von 6% gilt nur für Lieferungen und Dienstleistungen, die in Tabelle 1 zum niederländischen Umsatzsteuergesetz aufgeführt sind. Gewinnspannenregelung Wenn Sie die so genannte Gewinnspannenregelung anwenden, dann tragen Sie in der linken Spalte die Gewinnspanne ein und in der rechten Spalte die Umsatzsteuer, die Sie darauf abführen müssen. Wenn Sie sowohl Umsatz mit Gewinnspanne als auch regulären Umsatz erwirtschaftet haben, addieren Sie die fälligen Umsatzsteuerbeträge miteinander. Bei einer negativen Gewinnspanne dürfen Sie keine Umsatzsteuer berechnen und von der auf den regulären Umsatz entfallenden Umsatzsteuer abziehen. Weitere Informationen zur Gewinnspannenregelung finden Sie auf 1d Private Nutzung Diese Fragen beantworten Sie nur in der letzten Umsatzsteuererklärung des betreffenden Jahres. Geben Sie den Umsatzsteuerbetrag an, den Sie für die private Nutzung abführen müssen. Hierdurch berichtigen Sie den Umsatzsteuerbetrag, den Sie im vergangenen Jahr für vollständig oder teilweise privat genutzte Waren und Dienstleistungen in Abzug gebracht haben. Zum Beispiel: Private Nutzung des Geschäftswagens Privatverbrauch von Gas, Wasser, Strom und Telefonkosten Private Nutzung von Betriebsgütern Sie haben Ihr Geschäft aufgegeben und behalten Waren für den Privatgebrauch? Warten Sie in dem Fall nicht bis zur letzten Umsatzsteuererklärung des Jahres, sondern geben Sie die Umsatzsteuer auf den Wert dieser Waren in der Erklärung für den Zeitraum an, in dem sie in Ihren Privatbesitz übergehen. 1e Lieferungen oder Dienstleistungen, die mit 0% bzw. nicht 10 11

7 bei Ihnen veranlagt werden Geben Sie hier den Umsatz an, bei dem die Steuerschuldnerschaft auf Ihren Abnehmer verlagert worden ist. Das ist der Fall, wenn Ihr Unter nehmen nicht in den Niederlanden ansässig ist und Sie Leistungen innerhalb der Niederlande gegenüber einem in den Niederlanden ansässigen Unternehmen erbringen. Auch im Falle eines Subunt ernehmens (beispielsweise in der Baubranche), der Arbeitnehmerüber lassung und der steuerpflichtigen Übertragung von Immobilien wird die Umsatzsteuerschuldnerschaft auf den Abnehmer der Leistung verlagert. In Ihrer Rechnung geben Sie keinen Umsatzsteuerbetrag an, sondern versehen diese mit dem Vermerk,Umsatzsteuer verlagert. Dies gilt auch für: Lieferungen von Abfall und Altmaterialien, bei denen die Umsatzsteuerschuldnerschaft auf den Abnehmer verlagert wurde Verarbeitungsdienstleistungen, wie das Trennen, Schneiden und Pressen von Abfall und Altmaterialien, in deren Rahmen die Umsatzsteuerschuldnerschaft auf den Abnehmer verlagert wurde 2 Verlagerungsregelungen, Inland 2a Lieferungen oder Dienstleistungen, bei denen die Umsatzsteuerschuldnerschaft auf Sie verlagert wurde Beantworten Sie diese Frage nur, wenn ein niederländischer Unternehmer die Umsatzsteuer auf Sie verlagert hat. In dem Fall weist der Lieferant in seiner Rechnung keine Umsatzsteuer aus und müssen Sie als Abnehmer die jeweilige Umsatzsteuer selbst angeben. Hierbei handelt es sich beispielsweise um folgende Situationen: Sie haben Lieferungen und/oder Dienstleistungen abgenommen, in deren Rahmen Subunternehmer oder Personalverleiher im Baugewerbe, Schiffbau, Metallbau oder der Bekleidungsindustrie die Umsatzsteuerschuldnerschaft auf Sie verlagert haben. Ihnen wurden Immobilien übereignet, beispielsweise ein Gewerbeobjekt, und Sie haben sich mit dem Verkäufer auf eine steuerpflichtige Übertragung geeinigt. Sie waren Abnehmer von Abfall- und Altmateriallieferungen und/oder -dienstleistungen, in deren Rahmen die Umsatzsteuer auf Sie verlagert wurde. Die Höhe der Umsatzsteuer müssen Sie selbst errechnen. Diesen Betrag können Sie (unter den in der Erläuterung zu Frage 5b genannten Voraussetzungen) als Vorsteuer in Abzug bringen. Unterm Strich brauchen Sie dann keine Umsatzsteuer abzuführen. Trotzdem müssen Sie die Rubriken 2a und 5b vollständig ausfüllen. 3 An das Ausland bzw. im Ausland erbrachte Leistungen 3a Lieferungen in Länder außerhalb der EU (Ausfuhr) Geben Sie hier den Umsatz an, den Sie mit Waren erzielt haben, die Sie von den Niederlanden aus in Länder außerhalb der EU ausgeführt haben. Dies betrifft auch Waren, die im Rahmen des Zolllager verfahrens zwischengelagert werden. 3b Lieferungen in bzw. Dienstleistungen an Länder innerhalb der EU Geben Sie hier den Betrag Ihrer Lieferungen und Dienstleistungen innerhalb der EU an (Ihre innergemeinschaftlichen Leistungen). Den Betrag, den Sie bei dieser Frage angeben, müssen Sie in der Opgaaf intracommunautaire prestaties (Anmeldung innergemeinschaftlicher Leistungen - ICP-Erklärung) spezifizieren. Falls Sie hierfür kein Formular erhalten haben, können Sie dieses bei der Auslands abteilung des niederländischen Finanzamts (Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland) anfordern. Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen gehen Sie vom Rechnungsdatum aus, auch wenn die tatsächliche Lieferung in einem folgenden Zeitraum stattfindet. Bei innergemeinschaftlichen Dienstleistungen legen Sie den Zeitraum zugrunde, in dem diese Leistungen erbracht werden. Das Rechnungsdatum ist hierbei unerheblich. Innergemeinschaftliche Warenlieferungen Bei innergemeinschaftlichen Warenlieferungen geht es um: Waren, die Sie von den Niederlanden aus an einen Unternehmer in einem anderen EU-Land geliefert haben. Sie haben diese Waren in ein anderes EU-Land befördert (bzw. befördern lassen). Der Abnehmer muss für den Erwerb dieser Waren Umsatzsteuer anmelden. ein neues Fahrzeug, das Sie von den Niederlanden aus an eine Privatperson in einem anderen EU-Land geliefert haben. Sie können eine solche Lieferung nicht in die ICP-Erklärung aufnehmen, da die Privatperson keine USt.ID-Nr. hat. Schicken Sie deshalb eine Kopie der Verkaufsrechnung zusammen mit einem Begleit schreiben unter Angabe der USt.-Identifikationsnummer und des betreffenden Zeitraums an: Belastingdienst/Central Liaison Office, Postbus 378, 7600 AJ Almelo, Niederlande. eigene Waren, die Sie von den Niederlanden aus in ein anderes EU-Land verbracht haben. Für innergemeinschaftliche Warenlieferungen dürfen Sie den 0%-Satz anwenden. Sie müssen dann allerdings die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllen: Sie können anhand Ihrer Verwaltungsunterlagen nachweisen, dass die Waren in ein anderes EU-Mitgliedsland verbracht worden sind. Sie können nachweisen, dass Sie die Waren an einen Unternehmer mit einer gültigen USt.ID-Nr. geliefert haben. Innergemeinschaftliche Dienstleistungen Bei innergemeinschaftlichen Dienstleistungen handelt es sich um Leistungen, die Sie für einen Unternehmer in einem anderen EU-Land erbracht haben. Dieser Unternehmer muss im eigenen Land Umsatzsteuer anmelden. Falls Sie eine der nachfolgend genannten Dienstleistungen erbringen, haben Sie es mit einer Ausnahme zu tun. Die folgenden Dienstleistungen brauchen Sie weder in Ihrer Umsatzsteuererklärung, noch in der ICP-Erklärung anzugeben: Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Immobilien erbracht worden sind, beispielsweise Vermietung und Instandhaltung Personenbeförderung Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Zutritt zu Veranstaltungen in den Bereichen Kultur, Kunst, Sport, Wissenschaft, Erholung oder Bildung, beispielsweise Musikdarbietungen, Theatervorstellungen, Zirkusvorstellungen, Jahrmärkte, Sportveranstaltungen, Filmvorführungen, Messen und Ausstellungen Dienstleistungen von Restaurants und Catering-Unternehmen Vermietung von Transportmitteln für ununterbrochene Zeiträume von bis zu dreißig Tagen oder Vermietung von Schiffen für bis zu neunzig Tage ohne Unterbrechung Innergemeinschaftliche Dienstleistungen, die im Land Ihres Abnehmers von der Umsatzsteuer befreit oder mit 0% Umsatzsteuer veranlagt werden, brauchen in dieser Erklärung nicht angegeben zu werden. Meldung an das Statistische Amt der Niederlande Übersteigt der Wert der innergemeinschaftlichen Lieferungen im Jahr den Betrag von , dann müssen Sie diese Lieferungen monatlich beim Statistischen Amt der Niederlande (Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS) melden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an: 6400 WC Heerlen, Niederlande Telefon: c Installationsarbeiten und Versandhandel innerhalb der EU Hier geben Sie folgende Umsätze an: Montage oder Installation von Waren, die aus den Niederlanden in ein anderes EU-Land geliefert wurden Lieferung von Waren aus den Niederlanden in andere EU-Länder gemäß der Versandhandelsregelung Diese Regelung gilt, sofern die folgenden drei Voraussetzungen ausnahmslos erfüllt sind: Ihr Kunde ist: eine Privatperson oder ein Landwirt, der unter die Landwirtschaftsregelung fällt, oder ein Unternehmer, der ausschließlich umsatzsteuerbefreite Waren liefert, oder eine juristische Person, die nicht als gewerbliches Unternehmen gilt Sie sorgen für den Transport der Waren zu Ihrem Kunden. Der Gesamtbetrag dieser Lieferung übersteigt einen bestimmten Schwellenbetrag. Dieser Schwellenbetrag ist für jedes EU-Land unterschiedlich. Sie finden die Schwellenbeträge auf Bei der Installation und Montage von Waren müssen Sie in dem EU-Land Umsatzsteuer abführen, in dem diese Arbeiten ausgeführt werden. Im Falle von Versandhandel müssen Sie die Umsatzsteuer in dem EU-Land abführen, in das die Waren geliefert werden. 4 Vom Ausland aus an Sie erbrachte Leistungen 4a Lieferungen bzw. Dienstleistungen aus Ländern außerhalb der EU Diese Frage beantworten Sie in den folgenden Fällen: Sie haben Waren aus einem Land außerhalb der EU in die Niederlande eingeführt und dabei die Verlagerungsregelung bei Einfuhr angewendet. In dem Fall geben Sie eine Zollerklärung ab, die Umsatzsteuer geben Sie jedoch in Ihrer Umsatzsteuererklärung an. Hierfür benötigen Sie eine Genehmigung vom niederländischen Finanzamt. Sofern Sie bestimmte gesetzlich festgelegte Rohstoffe einführen, sind Sie zur Verlagerung der Umsatzsteuer bei Einfuhr verpflichtet und benötigen keine Genehmigung. Sie haben in den Niederlanden Dienstleistungen von einem Unternehmer außerhalb der EU abgenommen, der die Umsatzsteuerschuldnerschaft auf Sie verlagert hat. In diesem Fall sind Sie zur Umsatzsteuererklärung in den Niederlanden verpflichtet. Geben Sie in der linken Spalte den Wert der Lieferungen und Dienstleistungen an, die Sie aus Ländern außerhalb der EU bezogen haben. In die rechte Spalte tragen Sie den Umsatzsteuerbetrag ein. Sie brauchen diese Beträge nicht nach den verschiedenen Umsatzsteuersätzen aufzusplitten. Die Umsatzsteuer können Sie (unter den in der Erläuterung zu Frage 5b genannten Voraussetzungen) bei Frage 5b als Vorsteuer in Abzug bringen. Unterm Strich zahlen Sie dann keine Umsatzsteuer. Trotzdem müssen Sie die Rubriken 4a und 5b vollständig ausfüllen. 4b Lieferungen bzw. Dienstleistungen aus Ländern innerhalb der EU Diese Frage beantworten Sie in den folgenden Fällen: Sie haben Waren von Unternehmern aus anderen EU-Ländern erworben und diese Waren wurden in die Niederlande geliefert. Das nennt sich innergemeinschaftlicher Erwerb. In diesem Fall sind Sie zur Umsatzsteuererklärung in den Niederlanden verpflichtet. Ihr Lieferant hat keine ausländische Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. Sie haben in den Niederlanden Dienstleistungen von einem Unternehmer aus einem anderen EU-Land abgenommen, der die Umsatzsteuerschuldnerschaft auf Sie verlagert hat. In diesem Fall sind zur Umsatzsteuererklärung in den Niederlanden verpflichtet. Geben Sie in der linken Spalte den Kaufpreis der Lieferungen und Dienstleistungen an, die innerhalb der EU an Sie geliefert worden sind. In die rechte Spalte tragen Sie den Umsatzsteuerbetrag ein. Sie brauchen diese Beträge nicht nach den verschiedenen Umsatzsteuersätzen aufzusplitten. Die Umsatzsteuer können Sie (unter den in der Erläuterung zu Frage 5b genannten Voraussetzungen) bei Frage 5b als Vorsteuer in Abzug bringen. Unterm Strich zahlen Sie dann keine Umsatzsteuer. Trotzdem müssen Sie die Rubriken 4b und 5b vollständig ausfüllen. Innergemeinschaftliche Dienstleistungen müssen in dem Zeitraum angegeben werden, in dem diese erbracht worden sind. Das Rechnungsdatum ist hierbei unerheblich. Meldung an das Statistische Amt der Niederlande Übersteigt der Wert der innergemeinschaftlichen Erwerbe im Jahr den Betrag von , dann müssen Sie diese Erwerbe monatlich beim Statistischen Amt der Niederlande (Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS) melden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an: 6400 WC Heerlen, Niederlande Telefon: Vorsteuer, Kleinunternehmerregelung, Schätzung und Gesamtbetrag 5b Vorsteuer Bei der Vorsteuer handelt es sich um niederländische Umsatzsteuer auf Waren und Dienstleistungen, die Sie für Ihr Unternehmen erworben oder abgenommen haben. Die Vorsteuer setzt sich unter anderem aus Folgendem zusammen: Umsatzsteuer, die andere Unternehmer Ihnen in Rechnung gestellt haben Umsatzsteuer, die Sie abführen müssen, weil die Umsatzsteuerschuldnerschaft auf Sie verlagert wurde, beispielsweise durch die Anwendung einer Verlagerungsregelung (siehe Frage 2a) für: Lieferungen und/oder Dienstleistungen, die Sie abgenommen haben, in deren Rahmen Subunternehmer oder Personalverleiher im Baugewerbe, Schiffbau, Metallbau oder der Bekleidungsindustrie die Umsatzsteuerschuldnerschaft auf Sie verlagert haben Ihnen übertragene Immobilien, beispielsweise ein Gewerbeobjekt, wobei Sie mit dem Verkäufer die umsatzsteuerpflichtige Übertragung vereinbart haben Waren, die Sie von einem ausländischen Lieferanten abgenommen haben, der über keine ständige Betriebsstätte in den Niederlanden verfügt, wobei diese Lieferung in den Niederlanden erfolgt ist Lieferungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Abfall und Altmaterialien, wobei die Umsatzsteuerschuldnerschaft auf Sie verlagert wurde Umsatzsteuer, die Sie für die Einfuhr von Waren anmelden müssen, bei der die Verlagerungsregelung bei Einfuhr angewendet wurde (siehe Frage 4a) Umsatzsteuer, die Sie für die Einfuhr von Waren beim Zoll entrichtet haben Umsatzsteuer, die Sie anmelden müssen (siehe Frage 4b) für: Warenlieferungen an Sie von einem Unternehmer aus einem anderen EU-Land (innergemeinschaftlicher Erwerb) Dienstleistungen, die ein ausländischer Unternehmer Ihnen gegenüber erbracht hat, wobei die Umsatzsteuerschuldnerschaft auf Sie verlagert wurde Umsatzsteuer auf landwirtschaftliche Produkte und Dienstleistungen Sofern Sie Erzeugnisse oder Dienstleistungen von einem Unternehmer abnehmen, der unter die Landwirtschafts- oder Viehandelsregelung fällt, dürfen Sie von dem Preis, den Sie bezahlt haben, 5,1% als Vorsteuer abziehen. Dazu müssen Sie aber im Besitz einer so genannten Landwirschaftsbescheinigung sein, die Ihnen der Lieferant auszustellen hat. Bedingungen für den Abzug von Vorsteuer Die Umsatzsteuer, die Sie als Vorsteuer in Abzug bringen, müssen Sie anhand von vorschriftsmäßig ausgestellten Rechnungen belegen können. Sie finden diese Vorschriften auf Sie dürfen die auf den Einkauf von Waren und Dienstleistungen gezahlte Umsatzsteuer nur in Abzug bringen, wenn Sie die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllen: Sie nutzen die Waren und Dienstleistungen geschäftlich, d.h. für Ihr Unternehmen. Die entfallende Umsatzsteuer auf Waren und Dienstleistungen, die Sie ausschließlich privat nutzen, ist nicht abzugsfähig. Sie nutzen die Waren und Dienstleistungen für umsatzsteuerpflichtige Tätigkeiten. Sie können keine Vorsteuer in Abzug bringen, wenn Sie die Waren und Dienstleistungen für umsatzsteuerbefreite Geschäftstätigkeiten verwenden. Lieferungen und Dienstleistungen, bei denen die Umsatzsteuerpflicht auf den Abnehmer verlagert wird oder für die der Umsatzsteuersatz von 0% gilt, verstehen sich ebenfalls als steuerpflichtige Geschäftstätigkeiten. Es ist möglich, dass Sie Waren erwerben oder Dienstleistungen abnehmen, die Sie: sowohl für geschäftliche als auch private Zwecke verwenden für steuerpflichtige und von der Umsatzsteuer befreite Geschäftstätigkeiten nutzen In diesen Fällen ist von einer gemischten Nutzung die Rede, für die andere Vorschriften gelten. Gemischte Nutzung: steuerpflichtige geschäftliche und private Nutzung Wenn Sie Waren erwerben, die Sie sowohl für geschäftliche als auch private Zwecke nutzen, können Sie selbst entscheiden, welchem Vermögen Sie die Waren zurechnen. Aktuelle Informationen hierzu finden Sie auf Gemischte Nutzung: steuerpflichtige und von der Umsatzsteuer befreite Geschäftstätigkeiten Wenn Sie sowohl steuerpflichtige als auch umsatzsteuerbefreite Waren und Dienstleistungen liefern, können Sie nur die Umsatzsteuer für Ihre steuerpflichtigen Geschäftstätigkeiten in Abzug bringen. Die von der Umsatzsteuer befreiten Geschäftstätigkeiten sind nicht abzugsfähig. In dem Fall müssen Sie die Umsatzsteuer in einen abzugsfähigen und einen nicht abzugsfähigen Teil splitten. Sie splitten die Umsatzsteuer entsprechend dem Verhältnis zwischen steuerpflichtigem und freigestelltem Umsatz. Wenn Sie nachweisen können, dass sich die tatsächliche Nutzung anders gestaltet, können Sie die Umsatzsteuer auch ausgehend von der tatsächlichen Nutzung für steuerpflichtige und freigestellte Geschäftstätigkeiten splitten. Die auf bestimmte Geschäftskosten entfallende Umsatzsteuer ist nicht abzugsfähig. Dies betrifft beispielsweise: Einkäufe, die Sie für freigestellte Geschäftstätigkeiten verwenden Speisen und Getränke in gastronomischen Einrichtungen Einkäufe, die Sie für Personalaufwendungen verwenden, sofern der jährliche Vorteil für den Arbeitnehmer mehr als 227 pro Jahr beträgt 5d Herabsetzung gemäß Kleinunternehmerregelung Sofern Sie in einem Jahr weniger als an Umsatzsteuer abzuführen haben, haben Sie Anspruch auf Steuerherabsetzung oder brauchen überhaupt keine Umsatzsteuer abzuführen. Wenn Sie diese Regelung für Kleinunternehmer anwenden, tragen Sie hier den Herabsetzungsbetrag ein. Dieser darf pro Jahr nicht übersteigen. Hinweise zur Berechnung dieses Betrages finden Sie in der Broschüre Umsatzsteuerherabsetzung für Kleinunternehmer (Vermindering van btw voor kleine ondernemers). Diese Broschüre steht auf als Download zur Verfügung

8 Sie können bei dieser Frage auch eine Korrektur im Zusammenhang mit der Kleinunternehmerregelung vornehmen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Sie im Laufe des Jahres feststellen, dass Sie mehr Umsatz erwirtschaften als erwartet. Versehen Sie in dem Fall den Korrekturbetrag mit einem Minuszeichen. Voraussetzungen Sie brauchen für die Anwendung der Kleinunternehmerregelung keine Genehmigung zu beantragen. Sie können diese Regelung anwenden, sofern Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen: Sie sind Inhaber eines Einmannbetriebes, einer Gesellschaft oder einer offenen Handelsgesellschaft (niederländischen Rechts) (auch zusammen mit Ihrem Ehe-/Lebenspartner). Sie müssen nach Abzug der Vorsteuer weniger als an Umsatzsteuer abführen. Sie kommen Ihren administrativen Verpflichtungen hinsichtlich der Umsatzsteuer nach. Sie können nachweisen, dass Sie ausschließlich in den Niederlanden Umsatz erwirtschaftet haben. Ihre Vorsteuer bezieht sich auf diesen Umsatz. Die Kleinunternehmerregelung gilt nicht für juristische Personen wie eine GmbH niederländischen Rechts (BV), eine Stiftung oder einen Verein. Die Regelung darf beispielsweise auch nicht angewendet werden: wenn Sie einen Betrieb in der Landwirtschaft, der Viehzucht, dem Gartenbau oder der Forstwirtschaft haben und sich für die reguläre Umsatzsteuerveranlagung entschieden haben bei Lieferung eines neuen Transportmittels in ein anderes EU-Land unter Anwendung des 0%-Satzes bei der Vermietung einer Immobilie, wenn Sie sich dabei für die steuerpflichtige Vermietung entschieden haben 5g Insgesamt abzuführender oder zu erstattender Betrag Hier berechnen Sie, welchen Betrag Sie abführen müssen oder erstattet bekommen. Wenn Sie Umsatzsteuer abführen müssen, lesen Sie bitte die allgemeinen Informationen in der Erläuterung, die Sie zu dem Formular für Ihre Umsatzsteuererklärung erhalten haben. Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuererstattung haben, wird Ihnen der betreffende Betrag vom niederländischen Finanzamt auf das Konto überwiesen, das Sie auf der Vorderseite der Umsatzsteuererklärung angegeben haben. 14

Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010

Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010 12345 2010 Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010 Explanatory notes Turnover tax Return For starting entrepreneurs

Mehr

Toelichting. Aangifte Omzetbelasting. Nederlands. English. Deutsch. Notes to. VAT return. Erläuterungen. Umsatzsteuer-Anmeldung

Toelichting. Aangifte Omzetbelasting. Nederlands. English. Deutsch. Notes to. VAT return. Erläuterungen. Umsatzsteuer-Anmeldung Toelichting Aangifte Omzetbelasting Nederlands Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Notes to VAT return For businesses not established in the Netherlands English Erläuterungen Umsatzsteuer-Anmeldung

Mehr

Toelichting Aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Turnover tax Return. Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung

Toelichting Aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Turnover tax Return. Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung Belastingdienst 2013 Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Leeswijzer Dit is de Toelichting bij de aangifte omzetbelasting voor niet in Nederland gevestigde

Mehr

Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers

Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Belastingdienst 2012 Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Explanatory notes Turnover tax Return For starting entrepreneurs who are not based in the

Mehr

Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland

Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Belastingdienst 2011 Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Explanatory notes Turnover tax For entrepreneurs not based in the Netherlands Erläuterungen

Mehr

Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010

Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010 12345 2010 Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010 Explanatory notes Turnover tax For entrepreneurs not based in the

Mehr

Toelichting Aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Turnover tax Return. Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung

Toelichting Aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Turnover tax Return. Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung Belastingdienst Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Leeswijzer Dit is de toelichting bij de aangifte omzetbelasting voor niet in Nederland gevestigde

Mehr

Toelichting Aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Turnover tax Return. Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung

Toelichting Aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Turnover tax Return. Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung Belastingdienst Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Leeswijzer Dit is de toelichting bij de aangifte omzetbelasting voor niet in Nederland gevestigde

Mehr

FSSL Steinbauer/15.05.2014/Information_FSSL_GOINDUSTRY.doc

FSSL Steinbauer/15.05.2014/Information_FSSL_GOINDUSTRY.doc SCHENCK TECHNOLOGIE- UND INDUSTRIEPARK GMBH (TIP) is a company, which is independent of GoIndustry DoveBid and provides the following services: 1. Preparation of export documents. Invoice showing invoiced

Mehr

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!!

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!! REPORT OF INVENTION Please send a copy to An die Abteilung Technologietransfer der Universität/Hochschule An die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH Ettlinger Straße

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

After sales product list After Sales Geräteliste

After sales product list After Sales Geräteliste GMC-I Service GmbH Thomas-Mann-Str. 20 90471 Nürnberg e-mail:service@gossenmetrawatt.com After sales product list After Sales Geräteliste Ladies and Gentlemen, (deutsche Übersetzung am Ende des Schreibens)

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Englische Fassung der Bescheinigung im Sinne der Rn. 5 des BMF-Schreibens vom 22. Juli 2005 (BStBl I 2005 S. 829)

Englische Fassung der Bescheinigung im Sinne der Rn. 5 des BMF-Schreibens vom 22. Juli 2005 (BStBl I 2005 S. 829) Postanschrift Berlin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin Gerd Müller Gatermann Unterabteilungsleiter IV B POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin Zentraler Kreditausschuss

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Versandkostentabelle / our shipping costs

Versandkostentabelle / our shipping costs 1 von 13.11.2013 10:3 Versandkostentabelle / our shipping costs Deutschland - nationaler Versand Sie bezahlen bei uns nur den angezeigten Verkaufspreis und die Versandkosten. Paketversand innerhalb Deutschlands

Mehr

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer General Remarks In private non state pensions systems usually three actors Employer

Mehr

ONLINE LICENCE GENERATOR

ONLINE LICENCE GENERATOR Index Introduction... 2 Change language of the User Interface... 3 Menubar... 4 Sold Software... 5 Explanations of the choices:... 5 Call of a licence:... 7 Last query step... 9 Call multiple licenses:...

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades Franke & Bornberg award private annuity insurance schemes top grades Press Release, December 22, 2009 WUNSCHPOLICE STRATEGIE No. 1 gets best possible grade FFF ( Excellent ) WUNSCHPOLICE conventional annuity

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

Software / Office MailStore Service Provider Edition

Software / Office MailStore Service Provider Edition Software / Office MailStore Service Provider Edition page 1 / 5 Bieten Sie E-Mail-Archivierung als Managed Service an Mit Hilfe der MailStore Service Provider Edition können Sie Ihren Kunden moderne E-Mail-Archivierung

Mehr

Dun & Bradstreet Compact Report

Dun & Bradstreet Compact Report Dun & Bradstreet Compact Report Identification & Summary (C) 20XX D&B COPYRIGHT 20XX DUN & BRADSTREET INC. - PROVIDED UNDER CONTRACT FOR THE EXCLUSIVE USE OF SUBSCRIBER 86XXXXXX1. ATTN: Example LTD Identification

Mehr

Software / CRM, ERP and ProjectManagement. Work4all CRM 50 User Lizenz

Software / CRM, ERP and ProjectManagement. Work4all CRM 50 User Lizenz Software / CRM, ERP and ProjectManagement Work4all CRM 50 User Lizenz page 1 / 7 Work4all Die work4all CRM Software verwaltet Ihre Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Gruppen- und Kategorien-Zuordnung (Marketingmerkmale),

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Release Notes BRICKware 7.5.4 Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Purpose This document describes new features, changes, and solved problems of BRICKware 7.5.4.

Mehr

32. Fachtagung der Vermessungsverwaltungen, Trient 2015

32. Fachtagung der Vermessungsverwaltungen, Trient 2015 32. Fachtagung der Vermessungsverwaltungen, Trient 2015 Taxation of immovable property Dipl.-Ing. Hubert Plainer Content Definitions Legal principles Taxation of immovable properties Non built-up areas

Mehr

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) -

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) - Application Form ABOUT YOU First name(s): Surname: Date of birth : Gender : M F Address : Street: Postcode / Town: Telephone number: Email: - Please affix a photo of yourself here (with your name written

Mehr

Umrüstung von SMA Wechselrichtern nach SysStabV Bernd Lamskemper

Umrüstung von SMA Wechselrichtern nach SysStabV Bernd Lamskemper Umrüstung von SMA Wechselrichtern nach SysStabV Bernd Lamskemper Disclaimer IMPORTANT LEGAL NOTICE This presentation does not constitute or form part of, and should not be construed as, an offer or invitation

Mehr

Advanced Availability Transfer Transfer absences from HR to PPM

Advanced Availability Transfer Transfer absences from HR to PPM Advanced Availability Transfer Transfer absences from HR to PPM A PLM Consulting Solution Public Advanced Availability Transfer With this solution you can include individual absences and attendances from

Mehr

GIPS 2010 Gesamtüberblick. Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse. Seminar der SBVg "GIPS Aperitif" 15. April 2010 Referat von Stefan Illmer

GIPS 2010 Gesamtüberblick. Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse. Seminar der SBVg GIPS Aperitif 15. April 2010 Referat von Stefan Illmer GIPS 2010 Gesamtüberblick Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse Agenda Ein bisschen Historie - GIPS 2010 Fundamentals of Compliance Compliance Statement Seite 3 15.04.2010 Agenda Ein bisschen Historie - GIPS

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

THE NEW YORK TAX GROUP

THE NEW YORK TAX GROUP Wichtige Steuertermine 2014 auf US-Bundesebene Steuererklärungen für unbeschränkt Steuerpflichtige (Seite 3) Berichtspflichten für unbeschränkt Steuerpflichtige (Seite 4) Steuererklärungen für beschränkt

Mehr

MindestanforderungenanDokumentationvon Lieferanten

MindestanforderungenanDokumentationvon Lieferanten andokumentationvon Lieferanten X.0010 3.02de_en/2014-11-07 Erstellt:J.Wesseloh/EN-M6 Standardvorgabe TK SY Standort Bremen Standard requirements TK SY Location Bremen 07.11.14 DieInformationenindieserUnterlagewurdenmitgrößterSorgfalterarbeitet.DennochkönnenFehlernichtimmervollständig

Mehr

Händler Preisliste Trade Price List 2015

Händler Preisliste Trade Price List 2015 Händler Preisliste Trade Price List 2015 gültig ab / valid from 01.03.2015 Qualität die verbindet Driven by Quality Sehr geehrter Kunde, zu unserer neuen Preisliste möchten wir Ihnen nachfolgend einige

Mehr

REPARATURSERVICE von starren und flexiblen Endoskopen

REPARATURSERVICE von starren und flexiblen Endoskopen REPARATURSERVICE von starren und flexiblen Endoskopen Reparaturservice: Kundenbetreuung: Abholung / Lieferung: Unser Paketservice holt defekte Geräte deutschlandweit am gleichen Tag der Schadensmeldung

Mehr

Company / Job opportunities Ausbildung Kaufmann/-frau für Büromanagement - 2015

Company / Job opportunities Ausbildung Kaufmann/-frau für Büromanagement - 2015 Company / Job opportunities Ausbildung Kaufmann/-frau für Büromanagement - 2015 page 1 / 5 Kaufmann/-frau für Büromanagement Berufstyp Anerkannter Ausbildungsberuf Ausbildungsart Duale Berufsausbildung,

Mehr

Preisliste für The Unscrambler X

Preisliste für The Unscrambler X Preisliste für The Unscrambler X english version Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer (19%). Irrtümer, Änderungen und Fehler sind vorbehalten. The Unscrambler wird mit

Mehr

Fragebogen Garantieversicherung (Guarantees & Bonds Questionnaire)

Fragebogen Garantieversicherung (Guarantees & Bonds Questionnaire) Fragebogen Garantieversicherung () Allgemeine Informationen (General Information) Firmenwortlaut: (Company Name) Adresse: (Address) Firmenbuch-Nr.: (Registration Number) UID-Nr.: (VAT-Nr.) Ansprechpartner:

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

IT Systems / VoIP Phone Systems Auerswald Commander Basic ISDN-Telefonanlage

IT Systems / VoIP Phone Systems Auerswald Commander Basic ISDN-Telefonanlage IT Systems / VoIP Phone Systems Auerswald Commander Basic ISDN-Telefonanlage page 1 / 7 Auerswald Commander Basic ISDN-Telefonanlage Nicht-Neu Mit dem COMmander Basic bietet Auerswald ein modulares TK-System,

Mehr

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena http://www.im.uni-jena.de Contents I. Learning Objectives II. III. IV. Recap

Mehr

Supplier Questionnaire

Supplier Questionnaire Supplier Questionnaire Dear madam, dear sir, We would like to add your company to our list of suppliers. Our company serves the defence industry and fills orders for replacement parts, including orders

Mehr

Kontakte gesucht Kooperationspartner gefunden!

Kontakte gesucht Kooperationspartner gefunden! Kontakte gesucht Kooperationspartner gefunden! Ein entscheidender Schritt zum Erfolg auf internationalen Märkten ist ein verlässlicher Partner vor Ort, der den Zielmarkt gut kennt. Im Auftrag der Europäischen

Mehr

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25 Name: AP Deutsch Sommerpaket 2014 The AP German exam is designed to test your language proficiency your ability to use the German language to speak, listen, read and write. All the grammar concepts and

Mehr

Login data for HAW Mailer, Emil und Helios

Login data for HAW Mailer, Emil und Helios Login data for HAW Mailer, Emil und Helios Es gibt an der HAW Hamburg seit einiger Zeit sehr gute Online Systeme für die Studenten. Jeder Student erhält zu Beginn des Studiums einen Account für alle Online

Mehr

Infoblatt: Hochschulsport

Infoblatt: Hochschulsport ***Scroll down for the English version*** Infoblatt: Hochschulsport Den Internetauftritt des Hochschulsports finden Sie unter www.sport.uni-bonn.de. Alle Termine des Semesters finden Sie im Kasten rechts,

Mehr

Informationen zum Elterngeld in Englisch. Parental allowance

Informationen zum Elterngeld in Englisch. Parental allowance Informationen zum Elterngeld in Englisch Parental allowance Who can get parental allowance? Parents can claim parental allowance for their own child. The child must live with the mother or the father in

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

https://portal.microsoftonline.com

https://portal.microsoftonline.com Sie haben nun Office über Office365 bezogen. Ihr Account wird in Kürze in dem Office365 Portal angelegt. Anschließend können Sie, wie unten beschrieben, die Software beziehen. Congratulations, you have

Mehr

SCHADENFORMULAR FINANZIELLER AUSFALL DES REISEVERANSTALTERS [FINANCIAL FAILURE OF TOUR ORGANISER CLAIM FORM] Name: Adresse [Address]:

SCHADENFORMULAR FINANZIELLER AUSFALL DES REISEVERANSTALTERS [FINANCIAL FAILURE OF TOUR ORGANISER CLAIM FORM] Name: Adresse [Address]: INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR, Vereinigtes Königreich Tel.: +44 (0)20 8776 3752 / Fax: +44 (0)20 8776 3751 [INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION

Mehr

Joint company exhibition of the Federal Republic of Germany

Joint company exhibition of the Federal Republic of Germany Joint company exhibition of the Federal Republic of Organiser +49 211 38600-60 Registration Closing date for registrations: 10. February 2014 We hereby register as participants at the above-mentioned participation.

Mehr

5. Was passiert, wenn die Zeit in meinem Warenkorb abläuft?

5. Was passiert, wenn die Zeit in meinem Warenkorb abläuft? FAQ Online Shop 1. Wie kann ich Tickets im Online Shop kaufen? Legen Sie die Tickets für die Vorstellung Ihrer Wahl in den Warenkorb. Anschließend geben Sie Ihre persönlichen Daten an und gelangen durch

Mehr

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe Cameraserver mini commissioning Page 1 Cameraserver - commissioning Contents 1. Plug IN... 3 2. Turn ON... 3 3. Network configuration... 4 4. Client-Installation... 6 4.1 Desktop Client... 6 4.2 Silverlight

Mehr

Supplier Status Report (SSR)

Supplier Status Report (SSR) Supplier Status Report (SSR) Introduction for BOS suppliers BOS GmbH & Co. KG International Headquarters Stuttgart Ernst-Heinkel-Str. 2 D-73760 Ostfildern Management Letter 2 Supplier Status Report sheet

Mehr

ANGABEN ZUR UMSATZSTEUER VAT DETAILS. Datum / Date 27.07.2009. Ort / Place. Leipzig. Dokumenten-Nummer / Document Number TP07

ANGABEN ZUR UMSATZSTEUER VAT DETAILS. Datum / Date 27.07.2009. Ort / Place. Leipzig. Dokumenten-Nummer / Document Number TP07 ANGABEN ZUR UMSATZSTEUER VAT DETAILS Datum / Date 27.07.2009 Ort / Place Dokumenten-Nummer / Document Number Leipzig TP07 Dokumentversion / Document Release 005 A. ALLGEMEINE ANGABEN / GENERAL INFORMATION

Mehr

IT-Security / Smartcards and Encryption Zyxel ZyWALL USG 200

IT-Security / Smartcards and Encryption Zyxel ZyWALL USG 200 IT-Security / Smartcards and Encryption Zyxel ZyWALL USG 200 page 1 / 5 Zyxel ZyWALL USG 100 Vorteile Bei der ZyWALL USG 100/200 Baureihe handelt es sich um eine High-Performance Deep Packet Inspection

Mehr

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 von RA Dr. Till Jaeger OSADL Seminar on Software Patents and Open Source Licensing, Berlin, 6./7. November 2008 Agenda 1. Regelungen der GPLv2 zu Patenten 2. Implizite

Mehr

Level 1 German, 2015

Level 1 German, 2015 90886 908860 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2015 90886 Demonstrate understanding of a variety of German texts on areas of most immediate relevance 2.00 p.m. Thursday 26 November 2015 Credits: Five Achievement

Mehr

Erzberglauf - Anmeldung

Erzberglauf - Anmeldung Erzberglauf - Anmeldung Erzberglauf - Registration Online Anmeldung Die Online-Anmeldung erfolgt über www.pentek-payment.at - einem Service der PENTEK timing GmbH im Namen und auf Rechnung des Veranstalters.

Mehr

Worx Landroid - Software Update

Worx Landroid - Software Update Worx Landroid - Software Update WORX Landroid Software Update für Anwender 30.04.2015 Website: www.worxlandroid.com Direct Direkter Link Link for auf the Update: Update: https://www.worxlandroid.com/en/software-update

Mehr

NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch

NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch Quick Installation Guide DN-16111 DN-16112 DN16113 2 DN-16111, DN-16112, DN-16113 for Mobile ios Quick Guide Table of Contents Download and Install the App...

Mehr

HIR Method & Tools for Fit Gap analysis

HIR Method & Tools for Fit Gap analysis HIR Method & Tools for Fit Gap analysis Based on a Powermax APML example 1 Base for all: The Processes HIR-Method for Template Checks, Fit Gap-Analysis, Change-, Quality- & Risk- Management etc. Main processes

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

Henco Industries N.V.

Henco Industries N.V. Number KSC-K77023/02 Replaces K77023/01 Issued 2016-04-15 First issue 2013-03-07 Valid until 2018-09-15 Certificate has determined that the quality management system and its implementation comply with

Mehr

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems Transfer project templates easily between systems A PLM Consulting Solution Public The consulting solution XML Template Transfer enables you to easily reuse existing project templates in different PPM

Mehr

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com)

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Inhalt Content Citrix-Anmeldung Login to Citrix Was bedeutet PIN und Token (bei Anmeldungen aus dem Internet)? What does PIN and Token

Mehr

Versicherungsschutz. sicher reisen weltweit!

Versicherungsschutz. sicher reisen weltweit! I N F O R M A T I O N E N Z U d einem Versicherungsschutz im au s l an d R ei s e v er s i c h erun g s s c h utz sicher reisen weltweit! RD 281_0410_Eurovacances_BB.indd 1 14.06.2010 11:26:22 Uhr Please

Mehr

Price list. Preisliste - TARIF - Prijslijst

Price list. Preisliste - TARIF - Prijslijst Price list Preisliste - TARIF - Prijslijst 04 / 2015 Terms of delivery The payment is due 30 days after date of invoice. Payments up to 14 days after date of invoice get 2 % cash discount. In cases of

Mehr

Konsultationspapier. Überprüfung bestehender Rechtsvorschriften zur MwSt.-Fakturierung

Konsultationspapier. Überprüfung bestehender Rechtsvorschriften zur MwSt.-Fakturierung Konsultationspapier Überprüfung bestehender Rechtsvorschriften zur MwSt.-Fakturierung Anmerkung Dieses Dokument wird zur Konsultation an alle im Rahmen eines Gesetzesvorschlags zur MwSt.-Fakturierung betroffenen

Mehr

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter. English. Deutsch

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter. English. Deutsch English snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter Deutsch User Manual Bedienungsanleitung 2007 snom technology AG All rights reserved. Version 1.00 www.snom.com English snom Wireless

Mehr

EEX Kundeninformation 2009-06-04

EEX Kundeninformation 2009-06-04 EEX Kundeninformation 2009-06-04 Änderungen bei der sstellung für die monatlichen Börsentransaktionsentgelte Sehr geehrte Damen und Herren, seit Anfang des Jahres vereinheitlichen wir in mehreren Stufen

Mehr

Land / Country Standnr./ Stand N Halle/ Hall Stand type Reihe/ Row Kopf/ Peninsula Eck/ Corner Block/ Island m²/sqm

Land / Country Standnr./ Stand N Halle/ Hall Stand type Reihe/ Row Kopf/ Peninsula Eck/ Corner Block/ Island m²/sqm 1/6 : +49 (0)176 2231 5851 : Pflanzen - Mietware / Plants - on loan Produkt / Product Beschreibung / Description Einzelpreis / je extra Tag Unit Price / per extra day F01 Laurus nobilis Kegel, bis 1,80

Mehr

EEX Customer Information 2009-11-03

EEX Customer Information 2009-11-03 EEX Customer Information 2009-11-03 Introduction of a new procedure for the daily determination of settlement prices Dear Sir or Madam, EEX introduces a new algorithm for the daily determination of settlement

Mehr

SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102

SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102 SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102 This diary has several aims: To show evidence of your independent work by using an electronic Portfolio (i.e. the Mahara e-portfolio) To motivate you to work regularly

Mehr

Tip: Fill in only fields marked with *. Tipp: Nur Felder ausfüllen, die mit einem * markiert sind.

Tip: Fill in only fields marked with *. Tipp: Nur Felder ausfüllen, die mit einem * markiert sind. Tip: Fill in only fields marked with *. You do not need to worry about the rest. Also, do not worry about the places marked with black ink. Most important is your permanent address! Tipp: Nur Felder ausfüllen,

Mehr

MARKET DATA CIRCULAR DATA AMENDMENT

MARKET DATA CIRCULAR DATA AMENDMENT MARKET DATA CIRCULAR DATA AMENDMENT Anpassung Schlussabrechnungspreise Financial Power Futures May 2015 Leipzig, 10.07.2015 - Die Schlussabrechnungspreise für die Financial Power Futures werden nach der

Mehr

which have already been paid by the remuneration debtor to the German tax office.

which have already been paid by the remuneration debtor to the German tax office. 1st copy - for the tax authority of the applicant / Kenn-Nummer Notice pursuant to the Federal Data Protection Act: The data to be given are requested under Sections 149 ff of the German Fiscal Code. Name,

Mehr

Corporate Digital Learning, How to Get It Right. Learning Café

Corporate Digital Learning, How to Get It Right. Learning Café 0 Corporate Digital Learning, How to Get It Right Learning Café Online Educa Berlin, 3 December 2015 Key Questions 1 1. 1. What is the unique proposition of digital learning? 2. 2. What is the right digital

Mehr

Penal:es for viola:ons of labor legisla:on presumed by Labor Code

Penal:es for viola:ons of labor legisla:on presumed by Labor Code HWC, Buchhaltung Ukraine, Buchführung Ukraine, Outsourcing Buchhaltung, Outsourcing Buchführung, Outsourcing Ukraine, Buchhaltung, Buchführung, Accounting, Payroll, Accounting Ukraine, Payroll Ukraine,

Mehr

STRATEGISCHES BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE

STRATEGISCHES BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE PDF-SBBKUDFZARFEZ41-APOM3 123 Page File Size 5,348 KB 3 Feb, 2002 TABLE OF CONTENT Introduction

Mehr

Einladung zum CFE Exam Review Course in Zürich Mai 2016

Einladung zum CFE Exam Review Course in Zürich Mai 2016 Association of Certified Fraud Examiners Switzerland Chapter # 104 Zürich, 9. November 2015 English version further down Einladung zum CFE Exam Review Course in Zürich Mai 2016 Sehr geehrte Mitglieder,

Mehr

Studentische Versicherung. Kathrin Cuber AOK Südlicher Oberrhein

Studentische Versicherung. Kathrin Cuber AOK Südlicher Oberrhein Studentische Versicherung Kathrin Cuber AOK Südlicher Oberrhein Wann kann sich jemand als Student versichern? Einschreibung an einer staatlich anerkannten Hochschule Deutschland/Europa Noch keine 30 Jahre

Mehr

Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015

Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015 Event-UG (haftungsbeschränkt) DSAV-event UG (haftungsbeschränkt) Am kleinen Wald 3, 52385 Nideggen Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015 Ladies

Mehr

TomTom WEBFLEET Tachograph

TomTom WEBFLEET Tachograph TomTom WEBFLEET Tachograph Installation TG, 17.06.2013 Terms & Conditions Customers can sign-up for WEBFLEET Tachograph Management using the additional services form. Remote download Price: NAT: 9,90.-/EU:

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

Exercise (Part I) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part I) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part I) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Exercise (Part VIII) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part VIII) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part VIII) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises.

Mehr

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1 Existing Members Log-in Anmeldung bestehender Mitglieder Enter Email address: E-Mail-Adresse eingeben: Submit Abschicken Enter password: Kennwort eingeben: Remember me on this computer Meine Daten auf

Mehr

Nederlands. Toelichting Opgaaf Omzetbelasting Intracommunautaire leveringen Voor tijdvakken tot en met 31 december 2009

Nederlands. Toelichting Opgaaf Omzetbelasting Intracommunautaire leveringen Voor tijdvakken tot en met 31 december 2009 Toelichting Opgaaf Omzetbelasting Intracommunautaire leveringen Voor tijdvakken tot en met 31 december 2009 Nederlands Explanatory notes VAT declaration Intra-Community supplies For periods up to and including

Mehr

WAS IST DER KOMPARATIV: = The comparative

WAS IST DER KOMPARATIV: = The comparative DER KOMPATATIV VON ADJEKTIVEN UND ADVERBEN WAS IST DER KOMPARATIV: = The comparative Der Komparativ vergleicht zwei Sachen (durch ein Adjektiv oder ein Adverb) The comparative is exactly what it sounds

Mehr

General Terms and Conditions

General Terms and Conditions General Terms and Conditions The General Terms and Conditions (hereinafter GTC ) regulate the legal relationship between you and Galerie Walu AG. The German version of these General Terms and Conditions

Mehr

Open Source. Legal Dos, Don ts and Maybes. openlaws Open Source Workshop 26 June 2015, Federal Chancellery Vienna

Open Source. Legal Dos, Don ts and Maybes. openlaws Open Source Workshop 26 June 2015, Federal Chancellery Vienna Open Source Legal Dos, Don ts and Maybes openlaws Open Source Workshop 26 June 2015, Federal Chancellery Vienna 1 2 3 A Case + vs cooperation since 2003 lawsuit initiated 2008 for violation of i.a. GPL

Mehr

Approx. 2,000 frontlist books and 18,000 backlist books; list will be updated periodically

Approx. 2,000 frontlist books and 18,000 backlist books; list will be updated periodically This checklist provides an overview of the fees and features of the e-books and some additional details. This will simplify the evaluation of the product for the consortia partners. Checklist for e-books

Mehr

eurex rundschreiben 278/14

eurex rundschreiben 278/14 eurex rundschreiben 278/14 Datum: 23. Dezember 2014 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Mehtap Dinc EURO STOXX 50, STOXX Europe 50,

Mehr

Elektronische Identifikation und Vertrauensdienste für Europa

Elektronische Identifikation und Vertrauensdienste für Europa Brüssel/Berlin Elektronische Identifikation und Vertrauensdienste für Europa Wir wären dann soweit --- oder? Thomas Walloschke Director EMEIA Security Technology Office eidas REGULATION No 910/2014 0 eidas

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 English Version Bahnbuchungen so einfach und effizient wie noch nie! Copyright Copyright 2014 Travelport und/oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr