Η Χλωρίδα του Nana Βeach

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Η Χλωρίδα του Nana Βeach"

Transkript

1 gardens

2

3

4 Η Χλωρίδα του Nana Βeach Αγαπητοί φίλοι, Το λεύκωμα που κρατάτε στα χέρια σας, αποτελεί επιστέγασμα των προσπαθειών που καταβάλουμε από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του Nana beach να δημιουργήσουμε ένα all inclusive resort που θα συνυπάρχει ευγενικά με το φυσικό τοπίο αναδεικνύοντας παράλληλα την απαράμιλλη ομορφιά του. Το πάντρεμα της τοπικής κρητικής χλωρίδας με τον ελληνικό και παγκόσμιο φυτικό πλούτο επιμελήθηκε προσωπικά η συνιδρυτής του Nana beach κυρία Νανά Καράτζη η οποία οραματίστηκε τους κήπους του resort σαν σύμβολο της φιλοσοφίας που διέπει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη μοναδική περιεκτικότητα της ελληνικής φιλοξενίας. Οι κήποι που βλέπετε στο ξενοδοχείο μας είναι το αποτέλεσμα της δικής της προσπάθειας, από τις αρχές τις δεκαετίας του 80 που ξεκίνησε τη λειτουργία του το ξενοδοχείο, μέχρι και σήμερα. Η αγάπη της και η φροντίδα για το ξενοδοχείο αντικατοπτρίζεται στην σημερινή εικόνα των παρτεριών μας. Οι κήποι και τα παρτέρια του Nana beach είναι γεμάτοι από φυτά, λουλούδια και δέντρα που ριζώνουν στην κρητική γη και στην ελληνική ύπαιθρο εδώ και αιώνες, συντροφευμένα αρμονικά από είδη που ευδοκιμούν σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε στις σελίδες αυτού του λευκώματος σαν αφορμή για να ανασύρετε μνήμες, μυρωδιές, χρώματα και στιγμές από τις στιγμές που περάσατε μαζί μας στο Nana beach.

5 Nana s Beach Flora Dear Friends The Album you hold in your hands is the culmination of efforts made by the first day of operation of Nana Beach to create an all inclusive resort which will kindly co-exist with the natural landscape while highlighting its appareled beauty. The marriage of the local cretan Flora with the Greek and Global plant richness was personally edited by the Co-founder of Nana beach Ms. Nana Karatzi who has envisioned the Gardens of the resort as a symbol of the philosophy that governs the way we understand the unique content of Greek hospitality. The Gardens you see at our hotel is the result of her efforts, from the 80s which started with the operation of our hotel until today. Her love and her care for our hotel is reflected in the current picture of our flower beds. The gardens and the flower beds of Nana beach are full of plants, flowers and trees which are rooted in the Cretan land and the Greek countryside for centuries, that harmoniously coexist with species that thrive in different regions of the world. We invite you to browse throughout the pages of this Album as a way to retrieve memories, smells, colors and moments from the moments you spend with us at Nana Beach. Die Pflanzenwelt von Nana Βeach Liebe Freunde! Das Album, das Sie in Ihrer Hand halten, ist eine Krönung von Bemühungen, die wir seit dem ersten Tag der Eröffnung von Nana beach aufwenden. Unser Ziel ist es, ein all inclusive resort zu schaffen, dessen einträchtige Landschaft zu der Natur passt, sodass ihre unübertoffene Schönheit offenbar wird. Um die Kombination der lokalen kretischen Pflanzenwelt sowohl mit der griechischen als auch mit der globalen Flora hat sich persönlich die Mitgründerin von Nana beach, Frau Nana Karatzi gekümmert, die sich das Ganze so vorgestellt hat wie ein Symbol von Philosophie, wo die einzigartige Größe der griechischen Gastfreundschaft gezeigt wird. Die Gärten, die Sie in unserem Hotel sehen, zeigen unseren Erfolg von Bemühungen seit dem Anfang der 80ger Jahre, d.h. seitdem unser Hotel eröffnet wurde, bis heute. Unsere Liebe und Fürsorge für dieses Hotel spiegelt sich heute wider mit einem Blick auf unsere Beete. Die Gärten und Beete von Nana beach sind voll mit Pflanzen, Blumen und Bäumen, die ihre Wurzeln nicht nur in dem Kretischen Boden sondern auch auf dem griechischen Land seit Jahrhunderten schlagen lassen, in einer harmonischen Begleitung von Arten, die auch in anderen Erdteilen gedeihen. Wir laden Sie ein, auf allen Seiten dieses Albums zu reisen, als eine Anregung, damit Sie Erinnerungen, Worhlgeruche, Farben und Momente wiederbeleben, die Sie bei uns in Nana beach erlebt haben.

6 Αγγελική Pittosporum tobira Chinesische Klebsame Αγγελική Η Αγγελική ευρύτερα γνωστή με το υποκοριστικό Αγγελικούλα είναι φυτό του γένους Πιττόσπορον και της οικογένειας των Πιττοσποροειδών που στην Ελλάδα καλλιεργείται ως διακοσμητικό και καλλωπιστικό φυτό σε γλάστρες και κήπους. Pittosporum tobira Pittosporum tobira is a species of flowering plant in the Pittosporum family known by several common names, including Japanese Pittosporum, Japanese mock-orange and Japanese cheesewood. It is native to Japan but it is used throughout the world as an ornamental plant in landscaping and as cut foliage. It is a shrub which can reach several metres tall and become treelike. It can also be trimmed into a hedge. They are leathery, hairless, and darker and shinier on the upper surfaces. The inflorescence is a cluster of fragrant flowers occurring at the ends of branches. The flower has five white petals each about a centimetre long. The fruit is a hairy, woody capsule about 1 cm wide divided into three valves. Inside are black seeds in a bed of resinous pulp. This shrub is a common, drought-tolerant and fairly hardy landscaping plant. Many cultivars have been developed, including dwarf forms and the popular Variegata, which has variegated leaves. It is used for hedges, living privacy screens, and indoor and outdoor planter boxes. Chinesische Klebsame Der Chinesische Klebsame (Pittosporum tobira) ist eine aus Ostasien stammende Pflanzenart aus der Gattung der Klebsamen (Pittosporum) in der Familie der Klebsamengewächse (Pittosporaceae). Der Chinesische Klebsame ist eine immergrüne Pflanze. Er wächst als Strauch oder kleiner Baum und erreicht Wuchshöhen bis etwa 6 Meter. Die ungeteilten Laubblätter sind glänzend und ledrig; sie sind länglich bis verkehrt-eiförmig, etwa 4 bis 9 Zentimeter lang und 1,5 bis 4 Zentimeter breit. Der Blattstiel ist etwa 2 Zentimeter lang. Die Blütezeit reicht von März bis Mai. Die Blütenstände stehen endständig oder zumindest nahe den Zweigenden; es sind Dolden oder Schirmrispen. Die lanzettlichen Tragblätter sind 4 bis 5 Millimeter lang. Die duftenden Blüten sitzen an 1 bis 2 Zentimeter langen Stielen. Die Kelchblätter sind lanzettlich und 3 bis 4 Millimeter groß. Die Kronblätter sind zunächst weiß und färben sich später gelb; sie sind verkehrt-lanzettlich und 1 bis 1,2 Zentimeter groß. Der Fruchtknoten ist dicht behaart. Aus ihm entwickelt sich eine runde Kapselfrucht von etwa 1,2 Zentimeter Durchmesser. Das Perikarp ist gelbbraun, holzig und etwa 1,5 Millimeter dick. Die Kapselfrucht enthält zahlreiche, rote und etwa 4 Millimeter große Samen.

7 Ακακία Η Ακακία αποτελεί γένος φυτών, που ανήκει στην οικογένεια των Μιμηλεοειδών, στην τάξη των Κυαμωδών. Η ακακία είναι δέντρο ή θάμνος, αειθαλής ή φυλλοβόλος, με φύλλα σύνθετα διπτεροειδή, με αγκάθια μικρά και ισχυρά. Τα άνθη της είναι μικρά ωχροκίτρινα, κίτρινα, πορτοκαλοκίτρινα και σπανιότερα λευκά, τοποθετημένα σε ταξιανθίες που σχηματίζουν σφαιρικές κεφαλές, κυλινδρικούς ίουλους ή στάχεις. Χαρακτηριστικό της ακακίας είναι ότι εκκρίνει το αραβικό κόμμι ακόμη και σε άριστες συνθήκες καλλιέργειας, το οποίο θεωρείται παθολογικό φαινόμενο. Acacia Acacia is a genus of shrubs and trees belonging to the subfamily Mimosoideae of the family Fabaceae, first described in Africa by the Swedish botanist Carl Linnaeus in Many non-australian species tend to be thorny, whereas the majority of Australian acacias are not. They are pod-bearing, with sap and leaves typically bearing large amounts of tannins and condensed tannins that historically in many species found use as pharmaceuticals and preservatives. The generic name derives from ακακία (akakia), the name given by early Greek botanist-physician Pedanius Dioscorides (ca ) to the medicinal tree A. nilotica in his book Materia Medica. This name derives from the Greek word for its characteristic thorns, ακις (akis, thorn). Akazien Die Akazien (Acacia) sind eine Pflanzengattung in der Unterfamilie Mimosengewächse (Mimosoideae) innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae). Es handelt sich um die artenreichste Gattung der Familie Fabaceae mit schätzungsweise 900 (950 bei B. R. Maslin 2001) bis 1000 Arten alleine in Australien und 1350 bis nach Schätzungen von G. Lewis et al etwa 1450 Arten weltweit. Sie ist in den tropischen bis subtropischen Gebieten der Welt weitverbreitet. Die größte Artenvielfalt findet man in Afrika und Australien. Auf dem gesamten australischen Kontinent sind Arten als dominanter Teil der Vegetation vertreten, besonders in den ariden und semiariden Gebieten. Oft wird der Name Akazie fälschlicherweise auf die Robinien übertragen. Die beiden Gattungen Acacia und Robinia sind jedoch nicht nahe miteinander verwandt und gehören zu unterschiedlichen Unterfamilien der Hülsenfrüchtler. Akazien, die in wärmeren Regionen häufig als Ziergehölze gepflanzt werden, werden dort häufig Mimosen genannt. Die echte Mimose (Mimosa pudica) ist jedoch ein kurzlebiger Halbstrauch mit rosafarbenen Blütenköpfchen. Ακακία Acacia Akazien

8 Ακακία Κωνσταντινουπόλεως Albizia julibrissin Der Seidenbaum Ακακία Κωνσταντινουπόλεως Η ακακία Κωνσταντινουπόλεως είναι ένα μεγάλο φυλλοβόλο δένδρο που μπορεί να φτάσει εώς και 10 μέτρα σε ύψος αλλά και πλάτος. Χαρακτηριστικό είναι το άνθος της το οποίο είναι ροδοκόκκινο και διαρκεί σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Albizia julibrissin Albizia julibrissin is a species of legume in the genus Albizia, native to southwestern and eastern Asia, from Persia east to China and Korea. It is also widely known as «Mimosa» and «Persian silk tree». Albizia julibrissin is a small deciduous tree growing to 5 12 m tall, with a broad crown of level or arching branches. The bark is dark greenish grey in colour and striped vertically as it gets older. Persian silk tree is widely planted as an ornamental plant, grown for the leaf texture and flowers. The broad crown of a mature tree makes it useful for providing dappled shade. Der Seidenbaum Der Seidenbaum (Albizia julibrissin) (auch Seidenakazie oder Schlafbaum, weil er nachts oder bei Trockenheit seine Blätter zusammenklappt, also schläft ) ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Schirmakazien (Albizia), die zur Unterfamilie der Mimosengewächse (Mimosoideae) innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae) gehört.

9 Αλόη Η Αλόη η γνησία (Aloe vera), επίσης γνωστή ως φαρμακευτική αλόη, είναι ένα είδος εύχυμου φυτού που κατά πάσα πιθανότητα κατάγεται από τη Βόρεια Αφρική, τις Κανάριους Νήσους και το Πράσινο Ακρωτήρι. Η Αλόη η γνησία μεγαλώνει σε άνυδρα κλίματα και συναντάται ευρέως στην Αφρική και άλλες άνυδρες περιοχές. Το είδος είναι γνωστό για τη χρήση του σε εναλλακτικές θεραπείες. Aloe Aloe is a genus containing about 500 species of flowering succulent plants. The most common and well known of these is Aloe vera, or true aloe. The genus is native to Africa, and is common in South Africa s Cape Province, the mountains of tropical Africa, and neighbouring areas such as Madagascar, the Arabian peninsula, and the islands of Africa. Aloe species are frequently cultivated as ornamental plants both in gardens and in pots. Many Aloe species are highly decorative and are valued by collectors of succulents. Aloe vera is used both internally and externally on humans, and is claimed to have some medicinal effects, which have been supported by scientific and medical research. The gel in the leaves can be made into a smooth type of cream that can heal burns such as sunburn. They can also be made into types of special soaps. Aloen Die Aloen (Aloe) sind eine Pflanzengattung aus der Unterfamilie der Affodillgewächse (Asphodeloideae). Zur Gattung gehören einige Hundert Arten. sdie Aloe-Arten sind ausdauernde, blattsukkulente Pflanzen. Sie wachsen stammlos, strauchig oder baumförmig. Der Stamm kann einfach oder verzweigt sein. Ihre stängelumfassenden Laubblätter stehen rosettig, zweizeilig oder sind zerstreut um die Sprossachse angeordnet. Die Form der Blätter ist für gewöhnlich mehr oder weniger dreieckig, lanzettlich oder sichelförmig und manchmal linealisch. Der Blattrand ist meist mit weichen oder stechenden, dreieckigen Zähnen versehen, die für gewöhnlich nahe dem Spreitengrund dichter gedrängt stehen. Die einheitliche gefärbte oder mit weißlichen oder hellgrünen Flecken bedeckte Oberfläche der Blätter ist kahl oder manchmal mit kurzen Stacheln besetzt. Die Blätter sind nur selten faserig. Bei Verletzung der Blätter tritt meist ein bitterer gelber oder brauner Saft aus. Αλόη Aloe Aloen

10 Αρισμαρί, Δενδρολίβανο Rosemary Rosmarin Αρισμαρί, Δενδρολίβανο Αρωματικός αειθαλής θάμνος, το δενδρολίβανο ανήκει στο γένος Ροσμαρίνος και στην οικογένεια των Χειλανθών. Γνωστό φυτό στην αρχαιότητα όταν οι Αρχαίοι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν σε διάφορες θρησκευτικές τελετές και γιορτές, σε στολισμούς κτιρίων, ναών και ως καύσιμο για θυμίαμα. Rosemary Rosemary, Rosmarinus officinalis, is a woody, perennial herb with fragrant, evergreen, needle- like leaves and white, pink, purple or blue flowers, native to the Mediterranean region. It is a member of the mint family Lamiaceae, which includes many other herbs, and is one of two species in the genus Rosmarinus. The name rosemary derives from the Latin name rosmarinus, derived from dew (ros) and sea (marinus), or dew of the sea because in many locations it needs no water other than the humidity carried by the sea breeze to live. The plant is also sometimes called Anthos, from the ancient Greek word άνθος, meaning flower. The leaves, both fresh and dried, are used in traditional Mediterranean cuisine. They have a bitter, astringent taste and are highly aromatic, which complements a wide variety of foods. A tisane can be made from the leaves. When burnt, they give off a mustard-like smell and a smell similar to burning wood, which can be used to flavor foods while barbecuing. Rosemary is high in iron, calcium and vitamin B6. Rosmarin Der Name Rosmarin kommt vom lateinischen ros marinus und bedeutet Tau (ros) des Meeres (marinus), also Meertau. Als Begründung wird dazu oft angeführt, dass Rosmarinsträucher an den Küsten des Mittelmeeres wachsen und sich nachts der Tau in ihren Blüten sammle. Eine weitere Deutung der Herkunft des Namens geht auf den griechischen Begriff rhops myrinos (balsamischer Strauch) zurück. Dazu gehört auch ein möglicher namenskundlicher Zusammenhang der griechischen Wörter libanotis (Rosmarin) und libanos (Weihrauch). Rosmarin fand seine Verwendung zuerst in religiösen Kulten und in Mitteln der Apotheker, bevor er in der Küche Einzug hielt. Rosmarin ist in der mediterranen Küche (vor allem in Italien und der Provence) ein wichtiges Gewürz und ist Bestandteil der Provence-Kräutermischung. Er gilt zudem als klassisches Grillgewürz und harmoniert unter anderem mit Fleisch, Geflügel, Lammfleisch, Zucchini, Kartoffeln und Teigwaren. Auch für Süßspeisen findet das Blatt oder der Rosmarinhonig Anwendung. Der belgische Spitzenkoch Roger Souvereyns schätzt vor allem die Mischung von Apfel und Rosmarin. Apfelgelee lässt sich beispielsweise mit Rosmarin aromatisieren. In Kräuterbutter wird Rosmarin häufig verwendet. Rosmarin wird oder wurde zeitweilig auch als Bitterstoff im Bier verwendet.

11 Αρμπαρόριζα Η αρμπαρόριζα που είναι γνωστή και ως πελαργόνιο από το βοτανικό της όνομα, είναι ένα χαμηλό φυτό με πράσινα όμορφα δαντελωτά φύλλα και λευκα-μωβ λουλούδια που ανθίζουν το καλοκαίρι. Pelargonium graveolens Pelargonium graveolens is a species in the Pelargonium genus, which is indigenous to various parts of southern Africa, and in particular South Africa. It is often called geranium as it falls within the plant family Geraniaceae, although more correctly, it is referred to as Pelargonium. This specific species has great importance in the perfume industry. It is cultivated on a large scale and its foliage is distilled for its scent. P. graveolens cultivars have a wide variety of smells, including rose, citrus, mint, coconut and nutmeg, as well as various fruits. However, the most commercially important varieties are those that have rose scents. Blätteröl Ein Blätteröl mit Blütenparfum. Die knapp ein Meter hoch wachsende Duftgeranie mit ihren rauen und unverwechselbaren stark duftenden Blättern und den unscheinbaren rosafarbenen Blütchen stammt aus Südafrika, wächst jedoch bestens in den Gärten Südeuropas und Nordafrikas. Αρμπαρόριζα Pelargonium graveolens Blätteröl

12 Αρμυρίκι Tο αλμυρίκι ή αρμυρίκι (επιστ. Ταμαρί, Tamarix) αποτελεί γένος αγγειόσπερμων, δικότυλων φυτών, που ανήκει στην τάξη των Ιωδών, στην οικογένεια των Ταμαριδοειδών. Εξαιρετικά ανθεκτικό στη ξηρασία και στην αλατότητα του εδάφους ευνοείται κιόλας από το ράντισμα με θαλασσινό νερό. Καλλιεργείται κατά μήκος των ακτών ως καλλωπιστικό, για τη δημιουργία ανεμοφρακτών, αλλά και για τη σκιά του στις παραλίες. Tamarix Αρμυρίκι Tamarix Tamarisken The genus Tamarix (tamarisk, salt cedar) is composed of about species of flowering plants in the family Tamaricaceae, native to drier areas of Eurasia and Africa. The generic name originated in Latin and may have referred to the Tamaris River in Hispania Tarraconensis (Spain). They are evergreen or deciduous shrubs or trees growing to 1 18 m in height and forming dense thickets. The largest, Tamarix aphylla, is an evergreen tree that can grow to 18 m tall. They usually grow on saline soils, tolerating up to 15,000 ppm soluble salt and can also tolerate alkali conditions. Tamarisks are characterized by slender branches and grey-green foliage. The bark of young branches is smooth and reddish-brown. As the plants age, the bark becomes bluish-purple, ridged and furrowed. The leaves are scale-like, 1 2 mm long, and overlap each other along the stem. They are often encrusted with salt secretions. The pink to white flowers appear in dense masses on 5 10 cm long spikes at branch tips from March to September, though some species (e.g. T. aphylla) tend to flower during the winter. Tamarisken Die Tamarisken (Tamarix) sind eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Tamariskengewächse (Tamaricaceae). Sie umfasst etwa 55 bis 90 Arten. Das Verbreitungsgebiet der Gattung Tamarix umfasst den Mittelmeerraum, Asien bis ins nördliche China sowie die Trockengebiete im nordöstlichen Afrika. Die Hauptvorkommen liegen in salzhaltigen Gebieten von Wüsten und Halbwüsten, außerdem gibt es Vorkommen in Steppen oder im Gebirge entlang von Flüssen oder an Quellen. In Pakistan gibt es 26 Arten und in China kommen 18 Arten vor, von denen sieben dort endemisch sind.

13 Αρωκάρια Η ακακία Κωνσταντινουπόλεως είναι ένα μεγάλο φυλλοβόλο δένδρο που μπορεί να φτάσει εώς και 10 μέτρα σε ύψος αλλά και πλάτος. Χαρακτηριστικό είναι το άνθος της το οποίο είναι ροδοκόκκινο και διαρκεί σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Araucaria Araucaria is a genus of evergreen coniferous trees in the family Araucariaceaeraucaria are mainly large trees with a massive erect stem, reaching a height of m. The horizontal, spreading branches grow in whorls and are covered with leathery or needle-like leaves. In some species, the leaves are narrow awlshaped and lanceolate, barely overlapping each other, in others they are broad and flat, and overlap broadly. The genus is familiar to many people as the genus of the distinctive Chilean pine or monkey-puzzle tree (Araucaria araucana). The genus is named after the Spanish exonym Araucano ( from Arauco ) applied to the Mapuches of central Chile and south-west Argentina whose territory incorporates natural stands of this genus. No distinct vernacular name exists for the genus; many are called pine, despite their being only very distantly related to pines (Pinus). Araukarien Die Araukarien (Araucaria) sind eine Pflanzengattung aus der Familie der Araukariengewächse (Araucariaceae), die zu den Koniferen (Coniferales) gehören. Sie besitzt ein stark disjunktes Areal auf der Südhalbkugel. Die Araucaria-Arten sind immergrüne Bäume. Die Art mit den höchsten Bäumen bei den Araucaria ist mit 89 Meter Araucaria hunsteinii. Das älteste Exemplar aus der Gattung soll eine 1000-jährige Araucaria araucana sein. An den plagiotrop (Plagiotrop: durch Geotropismus bestimmte Wuchsrichtung, die nicht die Orientierung der Sprossachse hat) ausgerichteten Ästen sind die derben Laubblätter spiralig angeordnet. An jungen Bäumen sind die Blätter nadelförmig und spiralig angeordnet. Bei ausgewachsenen Bäumen sind die Blätter meistens schuppenförmig und spiralig oder in zwei Schichten angeordnet, sie überlappen sich. Die Blätter überdauern viele Jahre. Sämlinge haben zwei bis vier Keimblätter (Kotyledone). Αρωκάρια Araucaria Araukarien

14 Βασιλικός Ο βασιλικός (Ώκιμον το βασιλικόν, λατ. Ocimum basilicum) είναι αρωματικό ετήσιο, ποώδες φυτό της οικογένειας των Χειλανθών και της τάξης των σωληνανθών. Η καταγωγή του είναι από την Ινδία και το Ιράν και σήμερα καλλιεργείται σε πολλές περιοχές του κόσμου. Η ονομασία «βασιλικός» του αποδόθηκε καθώς, σύμφωνα με θρύλο, φύτρωσε στο σημείο όπου ο Μέγας Κωνσταντίνος και η μητέρα του Αγία Ελένη ανακάλυψαν τον Τίμιο Σταυρό. Βασιλικός Basil Basilikum Basil Basil, or Sweet Basil, is a common name for the culinary herb Ocimum basilicum (pronounced of the family Lamiaceae (mints), sometimes known as Saint Joseph s Wort in some English-speaking countries. Basil, originally from India, is best known as a culinary herb prominently featured in Italian cuisine, and also plays a major role in the Northeast Asian cuisine of Taiwan and the Southeast Asian cuisines of Thailand, Vietnam, Cambodia, and Laos. Depending on the species and cultivar, the leaves may taste somewhat like anise, with a strong, pungent, often sweet smell. There are many varieties of Ocimum basilicum, as well as several related species or species hybrids also called basil. The type used in Italian food is typically called sweet basil, as opposed to Thai basil (O. basilicum var. thyrsiflora), lemon basil (O. citriodorum) and holy basil (Ocimum tenuiflorum), which are used in Asia. While most common varieties of basil are treated as annuals, some are perennial in warm, tropical climates, including holy basil and a cultivar known as African Blue. Basil is originally native to India and other tropical regions of Asia, having been cultivated there for more than 5,000 years. Basilikum Das Basilikum (Ocimum basilicum), auch Königskraut genannt, ist eine Gewürzpflanze aus der gleichnamigen Gattung Basilikum (Ocimum) der Familie der Lippenblütler. Basilikum wird insbesondere in der italienischen Küche häufig verwendet. Basilikum wird in den gemäßigten Breiten meist als einjährige Pflanze kultiviert. Es ist eine aufrecht, sehr buschig wachsende, einjährige bis ausdauernde krautige Pflanze, die Wuchshöhen von 20 cm bis 60 cm erreicht. Die ganze Pflanze duftet aromatisch. Stängel, Blütenhüllblätter und oft die Laubblätter sind behaart. Die kreuzgegenständigen Laubblätter sind einfach und oft eiförmig. Die Blattspreite ist 1,5 bis 5 cm lang und 0,8 bis 3,2 cm breit. Der Blattrand ist glatt. Die kurzen Blattstiele weisen eine Länge von 5 bis 20 mm auf. Die verschiedenen Kulturformen unterscheiden sich in Blattfarbe, Größe, Aroma, Wachstumsart und Ansprüchen.

15 Βερικοκιά Η βερικοκιά είναι οπωροφόρο, μακρόβιο, φυλλοβόλο δέντρο και ανήκει στο γένος Προύνος της οικογένειας των Ροδοειδών. Η βερικοκιά είναι δέντρο με σφαιροειδές σχήμα και αρκετές απλωτές διακλαδώσεις. Τα φύλλα της είναι πλατιά σε σχήμα αβγού ή καρδιάς στιλπνά στην επάνω επιφάνεια και φέρουν αδένες και παράφυλλα πάνω στο μίσχο. Τα άνθη της είναι και αρσενικά και θηλυκά και έχουν χρώμα λευκό ή ελαφρύ ρόδινο, φύονται δε μόνα τους ή ανά δύο. Apricot The apricot, Prunus armeniaca, is a species of Prunus, classified with the plum in the subgenus Prunus. The native range is somewhat uncertain due to its extensive prehistoric cultivation. Its introduction to Greece is attributed to Alexander the Great, and the Roman General Lucullus ( B.C.) also exported some trees the cherry, white heart cherry, and apricot from Armenia to Europe. Subsequent sources were often confused about the origin of the species. Loudon (1838) believed it had a wide native range including Armenia, Caucasus, the Himalaya, China, and Japan. Aprikose Die Aprikose (Prunus armeniaca), in Österreich, Südtirol und Teilen Bayerns Marille, gehört wie die Ume zur Sektion Armeniaca in der Untergattung Prunus der Gattung Prunus innerhalb der Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Mit dem Obstanbau begann man in der Tiefebene erst wieder zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als sich diese Ebene aufgrund heftiger Sandstürme in eine einzige Sandwüste zu verwandeln drohte. Zum Binden des Flugsands erwiesen sich Aprikosenbäume als besonders geeignet, da sie nicht nur sandigen Boden, sondern auch Hitze und Trockenheit vertragen. Heutzutage werden Aprikosen insbesondere in den Mittelmeerstaaten wie Italien und Spanien angebaut. Es gibt jedoch auch in nördlicher gelegenen Gebieten größeren Anbau dieser Früchte, unter anderem in der österreichischen Wachau, im Südtiroler Vinschgau und im schweizerischen Kanton Wallis. Das weltweit größte Anbaugebiet für Aprikosen liegt in der osttürkischen Provinz Malatya am Oberlauf des Euphrat. Dort werden die süßen Aprikosen entsteint und als ganze Frucht getrocknet. Mittlerweile stammen ca. 95 % der in Europa gehandelten getrockneten Aprikosen aus Malatya. Seit einigen Jahren werden auch frische Früchte nach Europa exportiert. Βερικοκιά Apricot Aprikose

16 Γεράνι Το γένος Πελαργόνιο (Pelargonium) (κοινώς «πελαργόνι») είναι μέλος της οικογένειας των Γερανιοειδών (Geraniaceae) και σε αυτό ανήκουν πάνω από 200 είδη πολυετών, παχύφυλλων ποωδών. Τα φυτά του γένους Pelargonium τα συναντάμε ευρέως στην κηποτεχνία λόγω της πλούσιας και συνεχούς ανθοφορίας που τα χαρακτηρίζει. Pelargonium Γεράνι Pelargonium Pelargonien Pelargonium is a genus of flowering plants which includes about 200 species of perennials, succulents, and shrubs, commonly known as scented geraniums or storksbills. Confusingly, Geranium is the correct botanical name of a separate genus of related plants often called Cranesbills. Both Geranium and Pelargonium are genera in the Family Geraniaceae. Species of Pelargonium are evergreen perennials indigenous to Southern Africa and are drought and heat tolerant, and can tolerate only minor frosts. Pelargoniums are extremely popular garden plants, grown as annuals in temperate climates. Pelargonien Die Pelargonien (Pelargonium) sind eine Pflanzengattung in der Familie der Storchschnabelgewächse (Geraniaceae). Der botanische Gattungsname ist aus dem griechischen Wort pélargos für Storch abgeleitet und bezieht sich auf die storchschnabelartig verlängerte Form der Früchte. Zu dieser Gattung zählen etwa 220 bis 280 Arten. Die ersten Pflanzenexemplare wurden schon um 1600 nach Europa gebracht.als Trivialname für bestimmte, als Beet- oder Balkonpflanzen verwendete, Pelargonium-Arten und -Hybriden wird oft der Name Geranien verwendet.

17 Γιούκα Τα γιούκα (γένος yucca) είναι ευρέως καλλιεργούμενα φυτά στη χώρα μας και σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Εξαιτίας της εξωτικής τους εμφάνισης και των χαμηλών απαιτήσεών τους, έχουν γίνει πολύ δημοφιλή. Μπορούν να φυτευτούν σε γλάστρες, κυρίως ως φυτά εξωτερικού χώρου ή, αν το κλίμα της περιοχής επιτρέπει, στο έδαφος. Yucca Yucca gloriosa is an evergreen shrub of the genus Yucca. Common names include Spanish Dagger, Moundlily Yucca, Soft-tipped Yucca, Spanish Bayonet or Sea Islands Yucca. Yucca gloriosa grows on sand dunes along the coast and barrier islands of the southeastern USA, often together with Yucca aloifolia and a variety formerly called Yucca recurvifolia or Y. gloriosa var. recurvifolia, now Y. gloriosa var. tristis. In contrast to Y. gloriosa var. tristis, the leaves of Y. gloriosa var. gloriosa are hard stiff, erect and narrower. On the other hand, Y. aloifolia has leaves with denticulate margins and a sharp-pointed, terminal spine. Kerzen-Palmlilie Die Kerzen-Palmlilie (Yucca gloriosa) (englische Trivialnamen: Moundlily Yucca, Soft-tipped Yucca, Spanish-Bayonet, Sea Islands Yucca ) ist eine in Nordamerika heimische Pflanzenart aus der Gattung Yucca in der Familie der Spargelgewächse (Asparagaceae). Yucca gloriosa ist eine verholzende, mehrjährige Pflanze. Oft wächst sie viele Jahre stammlos mit einer grundständigen Blattrosette, bevor sie einen Stamm bildet, der die Blattrosette meist bis auf etwa 2 m über dem Erdboden hebt. Alte Pflanzen verzweigen sich und bilden Horste aus mehreren Blattrosetten. Sie erreicht Wuchshöhen von 0,5 bis 2,5 Metern. Yucca gloriosa ist relativ langsamwüchsig. Die derben, schwertförmigen, parallelnervigen Laubblätter sind etwa 0,3 bis 0,5 m lang und 2 bis 3,5 cm breit. Sie sind meist blaugrün bis graugrün und glattrandig bis leicht gezahnt. Die Blätter enden in scharfen Spitzen. Oft stehen die Blätter steif nach außen ab; häufig biegen sie sich auch etwa in der Mitte und hängen nach außen etwas herab. Γιούκα Yucca Kerzen-Palmlilie

18 Δάφνη Η δάφνη (επιστ.: Δάφνη η ευγενής, Laurus nobilis) είναι ένα αρωματικό φυτό της οικογένειας των Δαφνοειδών. Ανήκει στο γένος Δάφνη. Στην Ελλάδα απαντάται και αυτοφυής. Επίσης, στον ελληνικό χώρο καλλιεργείται και η δάφνη του Απόλλωνα, γνωστή με τα λαϊκά ονόματα βαγιά, δάφνη, δαφνολιά και φυλλάδα. Bay laurel Δάφνη Bay laurel Echte Lorbeer The bay laurel (Laurus nobilis, of the plant family Lauraceae), also known as sweet bay, bay tree, true laurel, Grecian laurel, laurel tree, or simply laurel, is an aromatic evergreen tree or large shrub with green, glossy leaves, native to the Mediterranean region. It is the source of the bay leaf used in cooking. Under the simpler name laurel, Laurus nobilis figures prominently in classical Greek, Roman, and Biblical culture.the laurel can vary greatly in size and height, sometimes reaching metres (33 59 ft) tall. Laurus is a genus of evergreen trees belonging to the Laurel family, Lauraceae. The plant is the source of several popular spices used in a wide variety of recipes, particularly among Mediterranean cuisines. Most commonly, the aromatic leaves are used, fresh or dried. For cooking purposes, whole bay leaves have a long shelf life of about one year, under normal temperature and humidity. Echte Lorbeer Der Echte Lorbeer (Laurus nobilis), auch Edler Lorbeer oder Gewürzlorbeer genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Lorbeeren (Laurus) innerhalb der Familie der Lorbeergewächse (Lauraceae). Er wird als Heilund Gewürzpflanze verwendet. Der Echte Lorbeer ist ein immergrüner Strauch oder Baum und kann Wuchshöhen von bis zu 10 Meter erreichen. Die ledrigen, oberseits glänzenden Laubblätter duften aromatisch. Der Echte Lorbeer wird als Gewürzpflanze verwendet: Die aromatischen Blätter des Lorbeerbaums passen zu Suppen, Eintöpfen, Fleischgerichten, aber auch zu Fisch. Sie dienen zum Würzen eingelegter Gurken und Heringen, für Sülzen und zur Essigaromatisierung. Lorbeerblätter sind Bestandteil der Bouquet garni in der französischen Küche.

19 Δίκταμο Το Δίκταμο (η έρωντας) (επιστημονική ονομασία: Origanum dictamnus, Ορίγανον το δίκταμνον) είναι ένα ενδημικό φυτό που συναντάται στην Κρήτη και χρησιμοποιείται ως ρόφημα. Το όνομα προέρχεται από το όρος Δίκτη (Λασιθιώτικα) όπου παλαιότερα αφθονούσε. Origanum dictamnus Origanum dictamnus (dittany of Crete, Cretan dittany or hop majoram), known in Greek as Δίκταμο (díktamo, cf. dittany ) or in Cretan dialect Έρωντας (erontas, love ), is a tender perennial plant that grows cm high. It is a healing, therapeutic and aromatic plant that only grows wild on the mountainsides and gorges of the Greek island of Crete, Greece. The dittany of Crete is widely used for food flavouring and medicinal purposes, in addition to it featuring as an ornamental plant in gardens. This small, lanate shrub is easily recognised by the distinctive soft, woolly covering of white-grey hair on its stems and round green leaves, giving it a velvety texture. Tiny rosepink flowers surrounded by brighter purple-pink bracts add an exuberant splash of colour to the plant in summer and autumn.the dittany is classified as vulnerable on the IUCN Red List of Threatened Plant Species Origanum dictamnus is a many branched plant with discoid to ovate, grey-green leaves that are sited in pairs opposite each other. The slender arching stems and lanate leaves are covered in a velvety white down and are mm in size. The flowers are pale pink to purple and have a deep lilac corolla with many deep pink coloured overlapping bracts. The colourful flowers forming a cascade of elongated clusters are in bloom in the summer months. Said to symbolize love and to be an aphrodisiac, only the most ardent young lovers scrambled on mountainsides and the deep gorges of Crete gathering bunches of the pink blooms to present as love tokens. Diptam-Dost Der Diptam-Dost (Origanum dictamnus), auch Kretischer Diptam, Dittam, Diktam oder Diktamnos genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Dost (Origanum) in der Familie der Lippenblütler (Lamiaceae). Auf griechisch wird er Δίκταμο (Díktamo, Katharevousa: Díktamon), im kretischen Dialekt Έρωντας (Érotas, Liebe ) genannt. Der Diptam-Dost ist mit dem auch in Mitteleuropa verbreiteten Oregano oder Dost (Origanum vulgare) verwandt. Die Blätter des Diptam-Dost sind ganz jung rötlich, später grün und von einem pelzigen Flaum überzogen. Die Pflanze kann bis 40 cm hoch werden und blüht von April bis Juni rosa bis violett-rot. Diktam gilt als ein Universal-Heilkraut. Aufgüsse von Diktam sollen die Wundheilung fördern, Tee von Diktam viele Verdauungsprobleme lindern. Die griechischen Ärzte der Antike glaubten, dass Diktam alle Krankheiten heilen könne. Es existiert auch die Bezeichnung Artemideion für dieses Kraut, das auf die Göttin der Geburt und des neuen Lebens Artemis zurückzuführen ist. Aufgüsse von Diktam in Wasser oder Wein sollen auch Geburten förderlich begleiten können. Δίκταμο Origanum dictamnus Diptam-Dost

20 Δράκαινα Dracaena Drachenbäume Δράκαινα Αν και η εικόνα της είναι κάπως εξωτική, το όνομά της είναι ελληνικότατο και την περιγράφει απόλυτα. Ένας γερός γκρίζος κορμός με μακριά λογχωτά φύλλα που κλίνουν προς τα κάτω, συνήθως σκούρα πράσινα ενώ σε κάποιες ποικιλίες το χρώμα είναι πιο ανοικτό πράσινο ή έχει κόκκινες «ρίγες» στην άκρη των φύλλων της. Dracaena Dracaena derived from the romanized form of the Ancient Greek δράκαινα - drakaina, female dragon ) is a genus of about 40 species of trees and succulent shrubs. In the APG III classification system, it is placed in the family Asparagaceae, subfamily Nolinoideae (formerly the family Ruscaceae). It has also formerly been separated (sometimes with Cordyline) into the family Dracaenaceae or placed in the Agavaceae (now Agavoideae). The majority of the species are native in Africa, with a few in southern Asia and one in tropical Central America. The segregate genus Pleomele is now generally included in Dracaena. The genus Sanseviera is closely related, and has recently been synonymized under Dracaena in the Kubitzki system. Drachenbäume Die Drachenbäume (Dracaena von griechisch δράκαινα, der weibliche Drache, Syn.: Pleomele Salisb., Terminalis Medik.) bilden eine Pflanzengattung aus der Familie der Spargelgewächse (Asparagaceae). Die bekannteste Art ist der Kanarische Drachenbaum (Dracaena draco). Drachenbäume sind keine echten Bäume, da sie ein atypisches Dickenwachstum aufweisen; es sind baumförmige Lebensformen, die einen selbsttragenden verholzten Stamm besitzen. Die Stämme können verzweigt oder unverzweigt sein. Aufgrund der besonderen Faseranbindung beim atypischen Dickenwachstum können die Seitenäste nur in einem geringen Winkel zum Hauptstamm abzweigen (typischerweise < 35 ). Die parallelnervigen Laubblätter sind meist schwertförmig, linealisch bis lanzettlich, aber bei manchen Arten kann die Blattspreite auch elliptisch sein. Nur einige Arten weisen einen kurzen Blattstiel auf, wie zum Beispiel: Dracaena elliptica. Der endständige, ährige Blütenstand ist meist verzweigt. Die zwittrigen Blüten sind dreizählig, duften und blühen nachts. Die sechs gleichförmigen und meist weißlich gefärbten Blütenhüllblätter (Tepalen) sind zylindrisch, glockenförmig oder röhrig verwachsen. Die Blütenröhre ist kurz. Es sind sechs Staubblätter vorhanden. Die drei Fruchtblätter sind zu einem Fruchtknoten verwachsen. Es werden orange bis purpurfarbene Beeren mit einem bis drei Samen ausgebildet.

aliens aus dem garten

aliens aus dem garten aliens aus dem garten Empfehlungen für eine verantwortungsvolle Gartengestaltung Inhalt EINLEITUNG: ALIENS AUS UNSEREN GÄRTEN?... 3 PFLANZENBESCHREIBUNGEN (rot = Neophyt, grün = unbedenkliche Alternative)

Mehr

CNES/D.Ducros. Mission Brochure. Missions-Broschüre. CoRoT. Planetenjäger im All Hunting for Planets in Space

CNES/D.Ducros. Mission Brochure. Missions-Broschüre. CoRoT. Planetenjäger im All Hunting for Planets in Space CNES/D.Ducros Missions-Broschüre Mission Brochure CoRoT Planetenjäger im All Hunting for Planets in Space Inhalt Content Die Suche nach extrasolaren Planeten Searching for extrasolar planets... 4 Die Suche

Mehr

Bedienungsanleitung Instruction manual

Bedienungsanleitung Instruction manual D GB Bedienungsanleitung Instruction manual DA 750 Dörrautomat Food dehydrator D Bedienungsanleitung Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben und bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Mehr

Geld im Wandel der Zeit

Geld im Wandel der Zeit Geld im Wandel der Zeit Geld im Wandel der Zeit Money through the ages Vorw Vorwort: Geld im Wandel der Zeit ort Mit Geld haben wir täglich zu tun. Ohne Geld würde unser Preface: Money through the ages

Mehr

INTRODUCTION TO THINKING AT THE EDGE EINFÜHRUNG IN THINKING AT THE EDGE. Eugene T. Gendlin, Ph.D. University of Chicago. Eugene T. Gendlin, Ph.D.

INTRODUCTION TO THINKING AT THE EDGE EINFÜHRUNG IN THINKING AT THE EDGE. Eugene T. Gendlin, Ph.D. University of Chicago. Eugene T. Gendlin, Ph.D. EINFÜHRUNG IN THINKING AT THE EDGE Eugene T. Gendlin, Ph.D. University of Chicago INTRODUCTION TO THINKING AT THE EDGE Eugene T. Gendlin, Ph.D. University of Chicago in: The Folio: A Journal for Focusing

Mehr

Lenzing Inside. The Modal innovation year. Das Modal-Innovationsjahr 2/08

Lenzing Inside. The Modal innovation year. Das Modal-Innovationsjahr 2/08 2/08 Lenzing Inside The global magazine of the Lenzing Group Das internationale Magazin der Lenzing Gruppe The Modal innovation year Das Modal-Innovationsjahr In 2008, Lenzing introduced three new Modal

Mehr

Ruckblick. Vorfreude

Ruckblick. Vorfreude AUSTRIAN CLUB AUSTRIAN CULTURAL SOCIETY AUSTRIAN CLUB MELBOURNE VOL.IV / NO.4 - MAY2008 Ruckblick Last Month we celebrated the: Vorfreude Looking forward to Mothers Day DER LIEBEN MUTTI www.austrianclubmelbourne.com.au

Mehr

Redaktion: Dr. Gisela Hergt, Michael Wallau, Werner Wolf. Impressum: Festschrift des Landfermann-Gymnasiums

Redaktion: Dr. Gisela Hergt, Michael Wallau, Werner Wolf. Impressum: Festschrift des Landfermann-Gymnasiums Impressum: Festschrift des Landfermann-Gymnasiums Verantwortliche Herausgeber: Landfermann-Gymnasium Landfermann-Bund e.v Förderverein des Landfermann-Gymnasiums e.v. Mainstraße 10 47051 Duisburg Tel:

Mehr

SIS News Switzerland Fall 2014 Music & Arts Table of content Editorial _3 Success Stories _4 In Memoriam _5 News _6 Alumni Page _8 On Learning _9 SIS Basel _10 SIS Männedorf-Zürich _12 SIS Rotkreuz-Zug

Mehr

EOS Journal. Ab in die Wolke IT-Trend Cloud-Computing: Für wen sich die Technik lohnt und wie sicher sie wirklich ist

EOS Journal. Ab in die Wolke IT-Trend Cloud-Computing: Für wen sich die Technik lohnt und wie sicher sie wirklich ist EOS Journal Das Magazin für Kunden der EOS Gruppe Service, News, Lifestyle The magazine for customers of the EOS Group service, news, lifestyle Ausgabe Issue: 3/2012 www.eos-journal.com BUSINESS Ab in

Mehr

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie -- Publikation der Studie»Designwirtschaft in Bayern«Herausgeber Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur,

Mehr

ER-NATURAL FILITREE DECIDUOUS TREES FILITREE FLOCKED DECIDUOUS TREES MINILEAF BUSHES

ER-NATURAL FILITREE DECIDUOUS TREES FILITREE FLOCKED DECIDUOUS TREES MINILEAF BUSHES INHALT CONTENTS ER-NATURAL FILITREE LAUBBÄUME FILITREE BEFLOCKTEN LAUBBÄUME MINILAUB BÜSCHE ER-PROFESSIONAL BEFLOCKTEN MODELLTANNEN LAUBBÄUME MIT ECHTHOLZSTAMM MITTELMEERBÄUME MIT ECHTHOLZSTAMM OBSTBÄUME

Mehr

heavenly paradise Samira Hodaei und Reza Derakshani Schloss Stetteldorf am Wagram bei Wien

heavenly paradise Samira Hodaei und Reza Derakshani Schloss Stetteldorf am Wagram bei Wien heavenly paradise Samira Hodaei und Reza Derakshani Schloss Stetteldorf am Wagram bei Wien Dieser Katalog erscheint zur Ausstellung HEAVENLY PARADISE mit Arbeiten von Samira Hodaei und Reza Derakshani

Mehr

FIGU-LANDESGRUPPE CANADA NEWSLETTER

FIGU-LANDESGRUPPE CANADA NEWSLETTER FIGU-LANDESGRUPPE CANADA NEWSLETTER OFFICIAL NEWSLETTER OF THE FIGU CANADA NATIONAL GROUP / FLCA #8 / March 2014 ca.figu.org / www.figu.org In Memoriam: Guido Moosbrugger [Feb. 14, 1925 - Feb. 24, 2014]

Mehr

INTERMEDIATE GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK

INTERMEDIATE GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK 0 0 0 0 INTERMEDIATE GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK Intermediate German is designed for learners who have achieved basic proficiency and wish to progress to more complex language. Its units present a broad

Mehr

Dreileben. Christian Petzold, Dominik Graf, Christoph Hochhäusler

Dreileben. Christian Petzold, Dominik Graf, Christoph Hochhäusler Dreileben Etwas Besseres als den Tod / Dreileben Beats Being Dead; Foto: Bayerischer Rundfunk / Hans Fromm Dreileben Christian Petzold, Dominik Graf, Hochhäusler In the summer of 2006, film directors Dominik

Mehr

Willkommen an Bord Welcome on Board. Bremerhaven. Die Stadt hat Küste. The City on the Coast

Willkommen an Bord Welcome on Board. Bremerhaven. Die Stadt hat Küste. The City on the Coast Willkommen an Bord Welcome on Board Bremerhaven Die Stadt hat Küste The City on the Coast Maritime Moderne mit Tradition und Zukunft Maritime Modernity with a Distinctive Past and Thriving Future Unsere

Mehr

Our strive for perfection.

Our strive for perfection. Our strive for perfection. 7 WILLKOMMEN Unsere Philosophie ist eine grad - lini ge und das seit mehr als 120 Jahren. Schon unser Gründer Friedemir Poggenpohl formulierte 1892 eine Vision, die uns heute

Mehr

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Faculty of Business Management and Economics

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Faculty of Business Management and Economics Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Faculty of Business Management and Economics Inhaltsverzeichnis Index Grußwort 5 Studieren in Würzburg 6 Julius-Maximilians-Universität Würzburg 9 Wirtschaftswissenschaftliche

Mehr

«Etwas tun, was man noch nie zuvor getan hat» Doing something I have never done before

«Etwas tun, was man noch nie zuvor getan hat» Doing something I have never done before George Benjamin und Jonathan Knowles «Etwas tun, was man noch nie zuvor getan hat» Ein Gespräch über Musik und Wissenschaft George Benjamin and Jonathan Knowles Doing something I have never done before

Mehr

A Manual for Germany. Ein Handbuch für Deutschland

A Manual for Germany. Ein Handbuch für Deutschland A Manual for Germany Ein Handbuch für Deutschland This publication is published as part of public relations activities by the German federal governments commissioner for migration, refugees and integration.

Mehr

Lightning Monitoring-System

Lightning Monitoring-System Lightning Monitoring-System Das Lightning Monitoring-System Blitzeinschlägen auf der Spur Blitzeinschläge verursachen verheerende Beschädigungen an Gebäuden und Anlagen. Abhängig von der Energie des einschlagenden

Mehr

Page 1 of 16 Schubert: Die schöne Müllerin Deutsche Schubert-Lied-Edition, vol. 5 Naxos 8.554664

Page 1 of 16 Schubert: Die schöne Müllerin Deutsche Schubert-Lied-Edition, vol. 5 Naxos 8.554664 Page 1 of 16 Franz Schubert Die schöne Müllerin, Op. 25, D. 795 (Liedtexte in der Fassung des Komponisten.) Die kursiv gesetzten Texte hat Schubert nicht vertont. Der Dichter, als Prolog (nicht vertont)

Mehr

An exhibition celebrating 75 years of the Bank for International Settlements Eine Ausstellung zum 75-Jahr-Jubiläum der Bank für Internationalen

An exhibition celebrating 75 years of the Bank for International Settlements Eine Ausstellung zum 75-Jahr-Jubiläum der Bank für Internationalen An exhibition celebrating 75 years of the Bank for International Settlements Eine Ausstellung zum 75-Jahr-Jubiläum der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich Contents Inhalt 04 Welcome to the Bank

Mehr

NATION-BUILDING CONCEPTS PAPER

NATION-BUILDING CONCEPTS PAPER NATION-BUILDING CONCEPTS PAPER Dr. Sinclair Dinnen Australian National University, Canberra 1. Key Messages 1.1 State-building is not the same as nation-building. Although closely related and often both

Mehr

Willkommen an der Frankfurt School of Finance & Management. Welcome to Frankfurt School of Finance & Management

Willkommen an der Frankfurt School of Finance & Management. Welcome to Frankfurt School of Finance & Management We empower Willkommen an der of Finance & Management Welcome to of Finance & Management Die of Finance & Management ist eine forschungsorientierte Business School. Sie adressiert Fragestellungen aus der

Mehr

Karl König Archive Newsletter4

Karl König Archive Newsletter4 Winter 2010/2011 Karl König Archive Newsletter4 The Karl König Archive Newsletter is published by the Karl König Archive Karl König Archive, Camphill House, Milltimber, Aberdeen, AB13 OAN, Scotland Editors:

Mehr

Shops, Restaurants & Services Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt

Shops, Restaurants & Services Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt 2 I Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt Rubrik Shops, Restaurants & Services Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt Non Aviation Management Editorial Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt I

Mehr

New York als Sinnbild für Globalisierung im 19. Jahrhundert

New York als Sinnbild für Globalisierung im 19. Jahrhundert 1 Universität Salzburg Institut für Geschichte WS 03/04 SE Geschichte der Globalisierung Lehrveranstaltungsleiter: Ao. Univ.- Prof. Dr. Reinhold Wagnleitner LV-Nummer: 312 117 New York als Sinnbild für

Mehr