Η Χλωρίδα του Nana Βeach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Η Χλωρίδα του Nana Βeach"

Transkript

1 gardens

2

3

4 Η Χλωρίδα του Nana Βeach Αγαπητοί φίλοι, Το λεύκωμα που κρατάτε στα χέρια σας, αποτελεί επιστέγασμα των προσπαθειών που καταβάλουμε από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του Nana beach να δημιουργήσουμε ένα all inclusive resort που θα συνυπάρχει ευγενικά με το φυσικό τοπίο αναδεικνύοντας παράλληλα την απαράμιλλη ομορφιά του. Το πάντρεμα της τοπικής κρητικής χλωρίδας με τον ελληνικό και παγκόσμιο φυτικό πλούτο επιμελήθηκε προσωπικά η συνιδρυτής του Nana beach κυρία Νανά Καράτζη η οποία οραματίστηκε τους κήπους του resort σαν σύμβολο της φιλοσοφίας που διέπει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη μοναδική περιεκτικότητα της ελληνικής φιλοξενίας. Οι κήποι που βλέπετε στο ξενοδοχείο μας είναι το αποτέλεσμα της δικής της προσπάθειας, από τις αρχές τις δεκαετίας του 80 που ξεκίνησε τη λειτουργία του το ξενοδοχείο, μέχρι και σήμερα. Η αγάπη της και η φροντίδα για το ξενοδοχείο αντικατοπτρίζεται στην σημερινή εικόνα των παρτεριών μας. Οι κήποι και τα παρτέρια του Nana beach είναι γεμάτοι από φυτά, λουλούδια και δέντρα που ριζώνουν στην κρητική γη και στην ελληνική ύπαιθρο εδώ και αιώνες, συντροφευμένα αρμονικά από είδη που ευδοκιμούν σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε στις σελίδες αυτού του λευκώματος σαν αφορμή για να ανασύρετε μνήμες, μυρωδιές, χρώματα και στιγμές από τις στιγμές που περάσατε μαζί μας στο Nana beach.

5 Nana s Beach Flora Dear Friends The Album you hold in your hands is the culmination of efforts made by the first day of operation of Nana Beach to create an all inclusive resort which will kindly co-exist with the natural landscape while highlighting its appareled beauty. The marriage of the local cretan Flora with the Greek and Global plant richness was personally edited by the Co-founder of Nana beach Ms. Nana Karatzi who has envisioned the Gardens of the resort as a symbol of the philosophy that governs the way we understand the unique content of Greek hospitality. The Gardens you see at our hotel is the result of her efforts, from the 80s which started with the operation of our hotel until today. Her love and her care for our hotel is reflected in the current picture of our flower beds. The gardens and the flower beds of Nana beach are full of plants, flowers and trees which are rooted in the Cretan land and the Greek countryside for centuries, that harmoniously coexist with species that thrive in different regions of the world. We invite you to browse throughout the pages of this Album as a way to retrieve memories, smells, colors and moments from the moments you spend with us at Nana Beach. Die Pflanzenwelt von Nana Βeach Liebe Freunde! Das Album, das Sie in Ihrer Hand halten, ist eine Krönung von Bemühungen, die wir seit dem ersten Tag der Eröffnung von Nana beach aufwenden. Unser Ziel ist es, ein all inclusive resort zu schaffen, dessen einträchtige Landschaft zu der Natur passt, sodass ihre unübertoffene Schönheit offenbar wird. Um die Kombination der lokalen kretischen Pflanzenwelt sowohl mit der griechischen als auch mit der globalen Flora hat sich persönlich die Mitgründerin von Nana beach, Frau Nana Karatzi gekümmert, die sich das Ganze so vorgestellt hat wie ein Symbol von Philosophie, wo die einzigartige Größe der griechischen Gastfreundschaft gezeigt wird. Die Gärten, die Sie in unserem Hotel sehen, zeigen unseren Erfolg von Bemühungen seit dem Anfang der 80ger Jahre, d.h. seitdem unser Hotel eröffnet wurde, bis heute. Unsere Liebe und Fürsorge für dieses Hotel spiegelt sich heute wider mit einem Blick auf unsere Beete. Die Gärten und Beete von Nana beach sind voll mit Pflanzen, Blumen und Bäumen, die ihre Wurzeln nicht nur in dem Kretischen Boden sondern auch auf dem griechischen Land seit Jahrhunderten schlagen lassen, in einer harmonischen Begleitung von Arten, die auch in anderen Erdteilen gedeihen. Wir laden Sie ein, auf allen Seiten dieses Albums zu reisen, als eine Anregung, damit Sie Erinnerungen, Worhlgeruche, Farben und Momente wiederbeleben, die Sie bei uns in Nana beach erlebt haben.

6 Αγγελική Pittosporum tobira Chinesische Klebsame Αγγελική Η Αγγελική ευρύτερα γνωστή με το υποκοριστικό Αγγελικούλα είναι φυτό του γένους Πιττόσπορον και της οικογένειας των Πιττοσποροειδών που στην Ελλάδα καλλιεργείται ως διακοσμητικό και καλλωπιστικό φυτό σε γλάστρες και κήπους. Pittosporum tobira Pittosporum tobira is a species of flowering plant in the Pittosporum family known by several common names, including Japanese Pittosporum, Japanese mock-orange and Japanese cheesewood. It is native to Japan but it is used throughout the world as an ornamental plant in landscaping and as cut foliage. It is a shrub which can reach several metres tall and become treelike. It can also be trimmed into a hedge. They are leathery, hairless, and darker and shinier on the upper surfaces. The inflorescence is a cluster of fragrant flowers occurring at the ends of branches. The flower has five white petals each about a centimetre long. The fruit is a hairy, woody capsule about 1 cm wide divided into three valves. Inside are black seeds in a bed of resinous pulp. This shrub is a common, drought-tolerant and fairly hardy landscaping plant. Many cultivars have been developed, including dwarf forms and the popular Variegata, which has variegated leaves. It is used for hedges, living privacy screens, and indoor and outdoor planter boxes. Chinesische Klebsame Der Chinesische Klebsame (Pittosporum tobira) ist eine aus Ostasien stammende Pflanzenart aus der Gattung der Klebsamen (Pittosporum) in der Familie der Klebsamengewächse (Pittosporaceae). Der Chinesische Klebsame ist eine immergrüne Pflanze. Er wächst als Strauch oder kleiner Baum und erreicht Wuchshöhen bis etwa 6 Meter. Die ungeteilten Laubblätter sind glänzend und ledrig; sie sind länglich bis verkehrt-eiförmig, etwa 4 bis 9 Zentimeter lang und 1,5 bis 4 Zentimeter breit. Der Blattstiel ist etwa 2 Zentimeter lang. Die Blütezeit reicht von März bis Mai. Die Blütenstände stehen endständig oder zumindest nahe den Zweigenden; es sind Dolden oder Schirmrispen. Die lanzettlichen Tragblätter sind 4 bis 5 Millimeter lang. Die duftenden Blüten sitzen an 1 bis 2 Zentimeter langen Stielen. Die Kelchblätter sind lanzettlich und 3 bis 4 Millimeter groß. Die Kronblätter sind zunächst weiß und färben sich später gelb; sie sind verkehrt-lanzettlich und 1 bis 1,2 Zentimeter groß. Der Fruchtknoten ist dicht behaart. Aus ihm entwickelt sich eine runde Kapselfrucht von etwa 1,2 Zentimeter Durchmesser. Das Perikarp ist gelbbraun, holzig und etwa 1,5 Millimeter dick. Die Kapselfrucht enthält zahlreiche, rote und etwa 4 Millimeter große Samen.

7 Ακακία Η Ακακία αποτελεί γένος φυτών, που ανήκει στην οικογένεια των Μιμηλεοειδών, στην τάξη των Κυαμωδών. Η ακακία είναι δέντρο ή θάμνος, αειθαλής ή φυλλοβόλος, με φύλλα σύνθετα διπτεροειδή, με αγκάθια μικρά και ισχυρά. Τα άνθη της είναι μικρά ωχροκίτρινα, κίτρινα, πορτοκαλοκίτρινα και σπανιότερα λευκά, τοποθετημένα σε ταξιανθίες που σχηματίζουν σφαιρικές κεφαλές, κυλινδρικούς ίουλους ή στάχεις. Χαρακτηριστικό της ακακίας είναι ότι εκκρίνει το αραβικό κόμμι ακόμη και σε άριστες συνθήκες καλλιέργειας, το οποίο θεωρείται παθολογικό φαινόμενο. Acacia Acacia is a genus of shrubs and trees belonging to the subfamily Mimosoideae of the family Fabaceae, first described in Africa by the Swedish botanist Carl Linnaeus in Many non-australian species tend to be thorny, whereas the majority of Australian acacias are not. They are pod-bearing, with sap and leaves typically bearing large amounts of tannins and condensed tannins that historically in many species found use as pharmaceuticals and preservatives. The generic name derives from ακακία (akakia), the name given by early Greek botanist-physician Pedanius Dioscorides (ca ) to the medicinal tree A. nilotica in his book Materia Medica. This name derives from the Greek word for its characteristic thorns, ακις (akis, thorn). Akazien Die Akazien (Acacia) sind eine Pflanzengattung in der Unterfamilie Mimosengewächse (Mimosoideae) innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae). Es handelt sich um die artenreichste Gattung der Familie Fabaceae mit schätzungsweise 900 (950 bei B. R. Maslin 2001) bis 1000 Arten alleine in Australien und 1350 bis nach Schätzungen von G. Lewis et al etwa 1450 Arten weltweit. Sie ist in den tropischen bis subtropischen Gebieten der Welt weitverbreitet. Die größte Artenvielfalt findet man in Afrika und Australien. Auf dem gesamten australischen Kontinent sind Arten als dominanter Teil der Vegetation vertreten, besonders in den ariden und semiariden Gebieten. Oft wird der Name Akazie fälschlicherweise auf die Robinien übertragen. Die beiden Gattungen Acacia und Robinia sind jedoch nicht nahe miteinander verwandt und gehören zu unterschiedlichen Unterfamilien der Hülsenfrüchtler. Akazien, die in wärmeren Regionen häufig als Ziergehölze gepflanzt werden, werden dort häufig Mimosen genannt. Die echte Mimose (Mimosa pudica) ist jedoch ein kurzlebiger Halbstrauch mit rosafarbenen Blütenköpfchen. Ακακία Acacia Akazien

8 Ακακία Κωνσταντινουπόλεως Albizia julibrissin Der Seidenbaum Ακακία Κωνσταντινουπόλεως Η ακακία Κωνσταντινουπόλεως είναι ένα μεγάλο φυλλοβόλο δένδρο που μπορεί να φτάσει εώς και 10 μέτρα σε ύψος αλλά και πλάτος. Χαρακτηριστικό είναι το άνθος της το οποίο είναι ροδοκόκκινο και διαρκεί σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Albizia julibrissin Albizia julibrissin is a species of legume in the genus Albizia, native to southwestern and eastern Asia, from Persia east to China and Korea. It is also widely known as «Mimosa» and «Persian silk tree». Albizia julibrissin is a small deciduous tree growing to 5 12 m tall, with a broad crown of level or arching branches. The bark is dark greenish grey in colour and striped vertically as it gets older. Persian silk tree is widely planted as an ornamental plant, grown for the leaf texture and flowers. The broad crown of a mature tree makes it useful for providing dappled shade. Der Seidenbaum Der Seidenbaum (Albizia julibrissin) (auch Seidenakazie oder Schlafbaum, weil er nachts oder bei Trockenheit seine Blätter zusammenklappt, also schläft ) ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Schirmakazien (Albizia), die zur Unterfamilie der Mimosengewächse (Mimosoideae) innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae) gehört.

9 Αλόη Η Αλόη η γνησία (Aloe vera), επίσης γνωστή ως φαρμακευτική αλόη, είναι ένα είδος εύχυμου φυτού που κατά πάσα πιθανότητα κατάγεται από τη Βόρεια Αφρική, τις Κανάριους Νήσους και το Πράσινο Ακρωτήρι. Η Αλόη η γνησία μεγαλώνει σε άνυδρα κλίματα και συναντάται ευρέως στην Αφρική και άλλες άνυδρες περιοχές. Το είδος είναι γνωστό για τη χρήση του σε εναλλακτικές θεραπείες. Aloe Aloe is a genus containing about 500 species of flowering succulent plants. The most common and well known of these is Aloe vera, or true aloe. The genus is native to Africa, and is common in South Africa s Cape Province, the mountains of tropical Africa, and neighbouring areas such as Madagascar, the Arabian peninsula, and the islands of Africa. Aloe species are frequently cultivated as ornamental plants both in gardens and in pots. Many Aloe species are highly decorative and are valued by collectors of succulents. Aloe vera is used both internally and externally on humans, and is claimed to have some medicinal effects, which have been supported by scientific and medical research. The gel in the leaves can be made into a smooth type of cream that can heal burns such as sunburn. They can also be made into types of special soaps. Aloen Die Aloen (Aloe) sind eine Pflanzengattung aus der Unterfamilie der Affodillgewächse (Asphodeloideae). Zur Gattung gehören einige Hundert Arten. sdie Aloe-Arten sind ausdauernde, blattsukkulente Pflanzen. Sie wachsen stammlos, strauchig oder baumförmig. Der Stamm kann einfach oder verzweigt sein. Ihre stängelumfassenden Laubblätter stehen rosettig, zweizeilig oder sind zerstreut um die Sprossachse angeordnet. Die Form der Blätter ist für gewöhnlich mehr oder weniger dreieckig, lanzettlich oder sichelförmig und manchmal linealisch. Der Blattrand ist meist mit weichen oder stechenden, dreieckigen Zähnen versehen, die für gewöhnlich nahe dem Spreitengrund dichter gedrängt stehen. Die einheitliche gefärbte oder mit weißlichen oder hellgrünen Flecken bedeckte Oberfläche der Blätter ist kahl oder manchmal mit kurzen Stacheln besetzt. Die Blätter sind nur selten faserig. Bei Verletzung der Blätter tritt meist ein bitterer gelber oder brauner Saft aus. Αλόη Aloe Aloen

10 Αρισμαρί, Δενδρολίβανο Rosemary Rosmarin Αρισμαρί, Δενδρολίβανο Αρωματικός αειθαλής θάμνος, το δενδρολίβανο ανήκει στο γένος Ροσμαρίνος και στην οικογένεια των Χειλανθών. Γνωστό φυτό στην αρχαιότητα όταν οι Αρχαίοι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν σε διάφορες θρησκευτικές τελετές και γιορτές, σε στολισμούς κτιρίων, ναών και ως καύσιμο για θυμίαμα. Rosemary Rosemary, Rosmarinus officinalis, is a woody, perennial herb with fragrant, evergreen, needle- like leaves and white, pink, purple or blue flowers, native to the Mediterranean region. It is a member of the mint family Lamiaceae, which includes many other herbs, and is one of two species in the genus Rosmarinus. The name rosemary derives from the Latin name rosmarinus, derived from dew (ros) and sea (marinus), or dew of the sea because in many locations it needs no water other than the humidity carried by the sea breeze to live. The plant is also sometimes called Anthos, from the ancient Greek word άνθος, meaning flower. The leaves, both fresh and dried, are used in traditional Mediterranean cuisine. They have a bitter, astringent taste and are highly aromatic, which complements a wide variety of foods. A tisane can be made from the leaves. When burnt, they give off a mustard-like smell and a smell similar to burning wood, which can be used to flavor foods while barbecuing. Rosemary is high in iron, calcium and vitamin B6. Rosmarin Der Name Rosmarin kommt vom lateinischen ros marinus und bedeutet Tau (ros) des Meeres (marinus), also Meertau. Als Begründung wird dazu oft angeführt, dass Rosmarinsträucher an den Küsten des Mittelmeeres wachsen und sich nachts der Tau in ihren Blüten sammle. Eine weitere Deutung der Herkunft des Namens geht auf den griechischen Begriff rhops myrinos (balsamischer Strauch) zurück. Dazu gehört auch ein möglicher namenskundlicher Zusammenhang der griechischen Wörter libanotis (Rosmarin) und libanos (Weihrauch). Rosmarin fand seine Verwendung zuerst in religiösen Kulten und in Mitteln der Apotheker, bevor er in der Küche Einzug hielt. Rosmarin ist in der mediterranen Küche (vor allem in Italien und der Provence) ein wichtiges Gewürz und ist Bestandteil der Provence-Kräutermischung. Er gilt zudem als klassisches Grillgewürz und harmoniert unter anderem mit Fleisch, Geflügel, Lammfleisch, Zucchini, Kartoffeln und Teigwaren. Auch für Süßspeisen findet das Blatt oder der Rosmarinhonig Anwendung. Der belgische Spitzenkoch Roger Souvereyns schätzt vor allem die Mischung von Apfel und Rosmarin. Apfelgelee lässt sich beispielsweise mit Rosmarin aromatisieren. In Kräuterbutter wird Rosmarin häufig verwendet. Rosmarin wird oder wurde zeitweilig auch als Bitterstoff im Bier verwendet.

11 Αρμπαρόριζα Η αρμπαρόριζα που είναι γνωστή και ως πελαργόνιο από το βοτανικό της όνομα, είναι ένα χαμηλό φυτό με πράσινα όμορφα δαντελωτά φύλλα και λευκα-μωβ λουλούδια που ανθίζουν το καλοκαίρι. Pelargonium graveolens Pelargonium graveolens is a species in the Pelargonium genus, which is indigenous to various parts of southern Africa, and in particular South Africa. It is often called geranium as it falls within the plant family Geraniaceae, although more correctly, it is referred to as Pelargonium. This specific species has great importance in the perfume industry. It is cultivated on a large scale and its foliage is distilled for its scent. P. graveolens cultivars have a wide variety of smells, including rose, citrus, mint, coconut and nutmeg, as well as various fruits. However, the most commercially important varieties are those that have rose scents. Blätteröl Ein Blätteröl mit Blütenparfum. Die knapp ein Meter hoch wachsende Duftgeranie mit ihren rauen und unverwechselbaren stark duftenden Blättern und den unscheinbaren rosafarbenen Blütchen stammt aus Südafrika, wächst jedoch bestens in den Gärten Südeuropas und Nordafrikas. Αρμπαρόριζα Pelargonium graveolens Blätteröl

12 Αρμυρίκι Tο αλμυρίκι ή αρμυρίκι (επιστ. Ταμαρί, Tamarix) αποτελεί γένος αγγειόσπερμων, δικότυλων φυτών, που ανήκει στην τάξη των Ιωδών, στην οικογένεια των Ταμαριδοειδών. Εξαιρετικά ανθεκτικό στη ξηρασία και στην αλατότητα του εδάφους ευνοείται κιόλας από το ράντισμα με θαλασσινό νερό. Καλλιεργείται κατά μήκος των ακτών ως καλλωπιστικό, για τη δημιουργία ανεμοφρακτών, αλλά και για τη σκιά του στις παραλίες. Tamarix Αρμυρίκι Tamarix Tamarisken The genus Tamarix (tamarisk, salt cedar) is composed of about species of flowering plants in the family Tamaricaceae, native to drier areas of Eurasia and Africa. The generic name originated in Latin and may have referred to the Tamaris River in Hispania Tarraconensis (Spain). They are evergreen or deciduous shrubs or trees growing to 1 18 m in height and forming dense thickets. The largest, Tamarix aphylla, is an evergreen tree that can grow to 18 m tall. They usually grow on saline soils, tolerating up to 15,000 ppm soluble salt and can also tolerate alkali conditions. Tamarisks are characterized by slender branches and grey-green foliage. The bark of young branches is smooth and reddish-brown. As the plants age, the bark becomes bluish-purple, ridged and furrowed. The leaves are scale-like, 1 2 mm long, and overlap each other along the stem. They are often encrusted with salt secretions. The pink to white flowers appear in dense masses on 5 10 cm long spikes at branch tips from March to September, though some species (e.g. T. aphylla) tend to flower during the winter. Tamarisken Die Tamarisken (Tamarix) sind eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Tamariskengewächse (Tamaricaceae). Sie umfasst etwa 55 bis 90 Arten. Das Verbreitungsgebiet der Gattung Tamarix umfasst den Mittelmeerraum, Asien bis ins nördliche China sowie die Trockengebiete im nordöstlichen Afrika. Die Hauptvorkommen liegen in salzhaltigen Gebieten von Wüsten und Halbwüsten, außerdem gibt es Vorkommen in Steppen oder im Gebirge entlang von Flüssen oder an Quellen. In Pakistan gibt es 26 Arten und in China kommen 18 Arten vor, von denen sieben dort endemisch sind.

13 Αρωκάρια Η ακακία Κωνσταντινουπόλεως είναι ένα μεγάλο φυλλοβόλο δένδρο που μπορεί να φτάσει εώς και 10 μέτρα σε ύψος αλλά και πλάτος. Χαρακτηριστικό είναι το άνθος της το οποίο είναι ροδοκόκκινο και διαρκεί σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Araucaria Araucaria is a genus of evergreen coniferous trees in the family Araucariaceaeraucaria are mainly large trees with a massive erect stem, reaching a height of m. The horizontal, spreading branches grow in whorls and are covered with leathery or needle-like leaves. In some species, the leaves are narrow awlshaped and lanceolate, barely overlapping each other, in others they are broad and flat, and overlap broadly. The genus is familiar to many people as the genus of the distinctive Chilean pine or monkey-puzzle tree (Araucaria araucana). The genus is named after the Spanish exonym Araucano ( from Arauco ) applied to the Mapuches of central Chile and south-west Argentina whose territory incorporates natural stands of this genus. No distinct vernacular name exists for the genus; many are called pine, despite their being only very distantly related to pines (Pinus). Araukarien Die Araukarien (Araucaria) sind eine Pflanzengattung aus der Familie der Araukariengewächse (Araucariaceae), die zu den Koniferen (Coniferales) gehören. Sie besitzt ein stark disjunktes Areal auf der Südhalbkugel. Die Araucaria-Arten sind immergrüne Bäume. Die Art mit den höchsten Bäumen bei den Araucaria ist mit 89 Meter Araucaria hunsteinii. Das älteste Exemplar aus der Gattung soll eine 1000-jährige Araucaria araucana sein. An den plagiotrop (Plagiotrop: durch Geotropismus bestimmte Wuchsrichtung, die nicht die Orientierung der Sprossachse hat) ausgerichteten Ästen sind die derben Laubblätter spiralig angeordnet. An jungen Bäumen sind die Blätter nadelförmig und spiralig angeordnet. Bei ausgewachsenen Bäumen sind die Blätter meistens schuppenförmig und spiralig oder in zwei Schichten angeordnet, sie überlappen sich. Die Blätter überdauern viele Jahre. Sämlinge haben zwei bis vier Keimblätter (Kotyledone). Αρωκάρια Araucaria Araukarien

14 Βασιλικός Ο βασιλικός (Ώκιμον το βασιλικόν, λατ. Ocimum basilicum) είναι αρωματικό ετήσιο, ποώδες φυτό της οικογένειας των Χειλανθών και της τάξης των σωληνανθών. Η καταγωγή του είναι από την Ινδία και το Ιράν και σήμερα καλλιεργείται σε πολλές περιοχές του κόσμου. Η ονομασία «βασιλικός» του αποδόθηκε καθώς, σύμφωνα με θρύλο, φύτρωσε στο σημείο όπου ο Μέγας Κωνσταντίνος και η μητέρα του Αγία Ελένη ανακάλυψαν τον Τίμιο Σταυρό. Βασιλικός Basil Basilikum Basil Basil, or Sweet Basil, is a common name for the culinary herb Ocimum basilicum (pronounced of the family Lamiaceae (mints), sometimes known as Saint Joseph s Wort in some English-speaking countries. Basil, originally from India, is best known as a culinary herb prominently featured in Italian cuisine, and also plays a major role in the Northeast Asian cuisine of Taiwan and the Southeast Asian cuisines of Thailand, Vietnam, Cambodia, and Laos. Depending on the species and cultivar, the leaves may taste somewhat like anise, with a strong, pungent, often sweet smell. There are many varieties of Ocimum basilicum, as well as several related species or species hybrids also called basil. The type used in Italian food is typically called sweet basil, as opposed to Thai basil (O. basilicum var. thyrsiflora), lemon basil (O. citriodorum) and holy basil (Ocimum tenuiflorum), which are used in Asia. While most common varieties of basil are treated as annuals, some are perennial in warm, tropical climates, including holy basil and a cultivar known as African Blue. Basil is originally native to India and other tropical regions of Asia, having been cultivated there for more than 5,000 years. Basilikum Das Basilikum (Ocimum basilicum), auch Königskraut genannt, ist eine Gewürzpflanze aus der gleichnamigen Gattung Basilikum (Ocimum) der Familie der Lippenblütler. Basilikum wird insbesondere in der italienischen Küche häufig verwendet. Basilikum wird in den gemäßigten Breiten meist als einjährige Pflanze kultiviert. Es ist eine aufrecht, sehr buschig wachsende, einjährige bis ausdauernde krautige Pflanze, die Wuchshöhen von 20 cm bis 60 cm erreicht. Die ganze Pflanze duftet aromatisch. Stängel, Blütenhüllblätter und oft die Laubblätter sind behaart. Die kreuzgegenständigen Laubblätter sind einfach und oft eiförmig. Die Blattspreite ist 1,5 bis 5 cm lang und 0,8 bis 3,2 cm breit. Der Blattrand ist glatt. Die kurzen Blattstiele weisen eine Länge von 5 bis 20 mm auf. Die verschiedenen Kulturformen unterscheiden sich in Blattfarbe, Größe, Aroma, Wachstumsart und Ansprüchen.

15 Βερικοκιά Η βερικοκιά είναι οπωροφόρο, μακρόβιο, φυλλοβόλο δέντρο και ανήκει στο γένος Προύνος της οικογένειας των Ροδοειδών. Η βερικοκιά είναι δέντρο με σφαιροειδές σχήμα και αρκετές απλωτές διακλαδώσεις. Τα φύλλα της είναι πλατιά σε σχήμα αβγού ή καρδιάς στιλπνά στην επάνω επιφάνεια και φέρουν αδένες και παράφυλλα πάνω στο μίσχο. Τα άνθη της είναι και αρσενικά και θηλυκά και έχουν χρώμα λευκό ή ελαφρύ ρόδινο, φύονται δε μόνα τους ή ανά δύο. Apricot The apricot, Prunus armeniaca, is a species of Prunus, classified with the plum in the subgenus Prunus. The native range is somewhat uncertain due to its extensive prehistoric cultivation. Its introduction to Greece is attributed to Alexander the Great, and the Roman General Lucullus ( B.C.) also exported some trees the cherry, white heart cherry, and apricot from Armenia to Europe. Subsequent sources were often confused about the origin of the species. Loudon (1838) believed it had a wide native range including Armenia, Caucasus, the Himalaya, China, and Japan. Aprikose Die Aprikose (Prunus armeniaca), in Österreich, Südtirol und Teilen Bayerns Marille, gehört wie die Ume zur Sektion Armeniaca in der Untergattung Prunus der Gattung Prunus innerhalb der Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Mit dem Obstanbau begann man in der Tiefebene erst wieder zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als sich diese Ebene aufgrund heftiger Sandstürme in eine einzige Sandwüste zu verwandeln drohte. Zum Binden des Flugsands erwiesen sich Aprikosenbäume als besonders geeignet, da sie nicht nur sandigen Boden, sondern auch Hitze und Trockenheit vertragen. Heutzutage werden Aprikosen insbesondere in den Mittelmeerstaaten wie Italien und Spanien angebaut. Es gibt jedoch auch in nördlicher gelegenen Gebieten größeren Anbau dieser Früchte, unter anderem in der österreichischen Wachau, im Südtiroler Vinschgau und im schweizerischen Kanton Wallis. Das weltweit größte Anbaugebiet für Aprikosen liegt in der osttürkischen Provinz Malatya am Oberlauf des Euphrat. Dort werden die süßen Aprikosen entsteint und als ganze Frucht getrocknet. Mittlerweile stammen ca. 95 % der in Europa gehandelten getrockneten Aprikosen aus Malatya. Seit einigen Jahren werden auch frische Früchte nach Europa exportiert. Βερικοκιά Apricot Aprikose

16 Γεράνι Το γένος Πελαργόνιο (Pelargonium) (κοινώς «πελαργόνι») είναι μέλος της οικογένειας των Γερανιοειδών (Geraniaceae) και σε αυτό ανήκουν πάνω από 200 είδη πολυετών, παχύφυλλων ποωδών. Τα φυτά του γένους Pelargonium τα συναντάμε ευρέως στην κηποτεχνία λόγω της πλούσιας και συνεχούς ανθοφορίας που τα χαρακτηρίζει. Pelargonium Γεράνι Pelargonium Pelargonien Pelargonium is a genus of flowering plants which includes about 200 species of perennials, succulents, and shrubs, commonly known as scented geraniums or storksbills. Confusingly, Geranium is the correct botanical name of a separate genus of related plants often called Cranesbills. Both Geranium and Pelargonium are genera in the Family Geraniaceae. Species of Pelargonium are evergreen perennials indigenous to Southern Africa and are drought and heat tolerant, and can tolerate only minor frosts. Pelargoniums are extremely popular garden plants, grown as annuals in temperate climates. Pelargonien Die Pelargonien (Pelargonium) sind eine Pflanzengattung in der Familie der Storchschnabelgewächse (Geraniaceae). Der botanische Gattungsname ist aus dem griechischen Wort pélargos für Storch abgeleitet und bezieht sich auf die storchschnabelartig verlängerte Form der Früchte. Zu dieser Gattung zählen etwa 220 bis 280 Arten. Die ersten Pflanzenexemplare wurden schon um 1600 nach Europa gebracht.als Trivialname für bestimmte, als Beet- oder Balkonpflanzen verwendete, Pelargonium-Arten und -Hybriden wird oft der Name Geranien verwendet.

17 Γιούκα Τα γιούκα (γένος yucca) είναι ευρέως καλλιεργούμενα φυτά στη χώρα μας και σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Εξαιτίας της εξωτικής τους εμφάνισης και των χαμηλών απαιτήσεών τους, έχουν γίνει πολύ δημοφιλή. Μπορούν να φυτευτούν σε γλάστρες, κυρίως ως φυτά εξωτερικού χώρου ή, αν το κλίμα της περιοχής επιτρέπει, στο έδαφος. Yucca Yucca gloriosa is an evergreen shrub of the genus Yucca. Common names include Spanish Dagger, Moundlily Yucca, Soft-tipped Yucca, Spanish Bayonet or Sea Islands Yucca. Yucca gloriosa grows on sand dunes along the coast and barrier islands of the southeastern USA, often together with Yucca aloifolia and a variety formerly called Yucca recurvifolia or Y. gloriosa var. recurvifolia, now Y. gloriosa var. tristis. In contrast to Y. gloriosa var. tristis, the leaves of Y. gloriosa var. gloriosa are hard stiff, erect and narrower. On the other hand, Y. aloifolia has leaves with denticulate margins and a sharp-pointed, terminal spine. Kerzen-Palmlilie Die Kerzen-Palmlilie (Yucca gloriosa) (englische Trivialnamen: Moundlily Yucca, Soft-tipped Yucca, Spanish-Bayonet, Sea Islands Yucca ) ist eine in Nordamerika heimische Pflanzenart aus der Gattung Yucca in der Familie der Spargelgewächse (Asparagaceae). Yucca gloriosa ist eine verholzende, mehrjährige Pflanze. Oft wächst sie viele Jahre stammlos mit einer grundständigen Blattrosette, bevor sie einen Stamm bildet, der die Blattrosette meist bis auf etwa 2 m über dem Erdboden hebt. Alte Pflanzen verzweigen sich und bilden Horste aus mehreren Blattrosetten. Sie erreicht Wuchshöhen von 0,5 bis 2,5 Metern. Yucca gloriosa ist relativ langsamwüchsig. Die derben, schwertförmigen, parallelnervigen Laubblätter sind etwa 0,3 bis 0,5 m lang und 2 bis 3,5 cm breit. Sie sind meist blaugrün bis graugrün und glattrandig bis leicht gezahnt. Die Blätter enden in scharfen Spitzen. Oft stehen die Blätter steif nach außen ab; häufig biegen sie sich auch etwa in der Mitte und hängen nach außen etwas herab. Γιούκα Yucca Kerzen-Palmlilie

18 Δάφνη Η δάφνη (επιστ.: Δάφνη η ευγενής, Laurus nobilis) είναι ένα αρωματικό φυτό της οικογένειας των Δαφνοειδών. Ανήκει στο γένος Δάφνη. Στην Ελλάδα απαντάται και αυτοφυής. Επίσης, στον ελληνικό χώρο καλλιεργείται και η δάφνη του Απόλλωνα, γνωστή με τα λαϊκά ονόματα βαγιά, δάφνη, δαφνολιά και φυλλάδα. Bay laurel Δάφνη Bay laurel Echte Lorbeer The bay laurel (Laurus nobilis, of the plant family Lauraceae), also known as sweet bay, bay tree, true laurel, Grecian laurel, laurel tree, or simply laurel, is an aromatic evergreen tree or large shrub with green, glossy leaves, native to the Mediterranean region. It is the source of the bay leaf used in cooking. Under the simpler name laurel, Laurus nobilis figures prominently in classical Greek, Roman, and Biblical culture.the laurel can vary greatly in size and height, sometimes reaching metres (33 59 ft) tall. Laurus is a genus of evergreen trees belonging to the Laurel family, Lauraceae. The plant is the source of several popular spices used in a wide variety of recipes, particularly among Mediterranean cuisines. Most commonly, the aromatic leaves are used, fresh or dried. For cooking purposes, whole bay leaves have a long shelf life of about one year, under normal temperature and humidity. Echte Lorbeer Der Echte Lorbeer (Laurus nobilis), auch Edler Lorbeer oder Gewürzlorbeer genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Lorbeeren (Laurus) innerhalb der Familie der Lorbeergewächse (Lauraceae). Er wird als Heilund Gewürzpflanze verwendet. Der Echte Lorbeer ist ein immergrüner Strauch oder Baum und kann Wuchshöhen von bis zu 10 Meter erreichen. Die ledrigen, oberseits glänzenden Laubblätter duften aromatisch. Der Echte Lorbeer wird als Gewürzpflanze verwendet: Die aromatischen Blätter des Lorbeerbaums passen zu Suppen, Eintöpfen, Fleischgerichten, aber auch zu Fisch. Sie dienen zum Würzen eingelegter Gurken und Heringen, für Sülzen und zur Essigaromatisierung. Lorbeerblätter sind Bestandteil der Bouquet garni in der französischen Küche.

19 Δίκταμο Το Δίκταμο (η έρωντας) (επιστημονική ονομασία: Origanum dictamnus, Ορίγανον το δίκταμνον) είναι ένα ενδημικό φυτό που συναντάται στην Κρήτη και χρησιμοποιείται ως ρόφημα. Το όνομα προέρχεται από το όρος Δίκτη (Λασιθιώτικα) όπου παλαιότερα αφθονούσε. Origanum dictamnus Origanum dictamnus (dittany of Crete, Cretan dittany or hop majoram), known in Greek as Δίκταμο (díktamo, cf. dittany ) or in Cretan dialect Έρωντας (erontas, love ), is a tender perennial plant that grows cm high. It is a healing, therapeutic and aromatic plant that only grows wild on the mountainsides and gorges of the Greek island of Crete, Greece. The dittany of Crete is widely used for food flavouring and medicinal purposes, in addition to it featuring as an ornamental plant in gardens. This small, lanate shrub is easily recognised by the distinctive soft, woolly covering of white-grey hair on its stems and round green leaves, giving it a velvety texture. Tiny rosepink flowers surrounded by brighter purple-pink bracts add an exuberant splash of colour to the plant in summer and autumn.the dittany is classified as vulnerable on the IUCN Red List of Threatened Plant Species Origanum dictamnus is a many branched plant with discoid to ovate, grey-green leaves that are sited in pairs opposite each other. The slender arching stems and lanate leaves are covered in a velvety white down and are mm in size. The flowers are pale pink to purple and have a deep lilac corolla with many deep pink coloured overlapping bracts. The colourful flowers forming a cascade of elongated clusters are in bloom in the summer months. Said to symbolize love and to be an aphrodisiac, only the most ardent young lovers scrambled on mountainsides and the deep gorges of Crete gathering bunches of the pink blooms to present as love tokens. Diptam-Dost Der Diptam-Dost (Origanum dictamnus), auch Kretischer Diptam, Dittam, Diktam oder Diktamnos genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Dost (Origanum) in der Familie der Lippenblütler (Lamiaceae). Auf griechisch wird er Δίκταμο (Díktamo, Katharevousa: Díktamon), im kretischen Dialekt Έρωντας (Érotas, Liebe ) genannt. Der Diptam-Dost ist mit dem auch in Mitteleuropa verbreiteten Oregano oder Dost (Origanum vulgare) verwandt. Die Blätter des Diptam-Dost sind ganz jung rötlich, später grün und von einem pelzigen Flaum überzogen. Die Pflanze kann bis 40 cm hoch werden und blüht von April bis Juni rosa bis violett-rot. Diktam gilt als ein Universal-Heilkraut. Aufgüsse von Diktam sollen die Wundheilung fördern, Tee von Diktam viele Verdauungsprobleme lindern. Die griechischen Ärzte der Antike glaubten, dass Diktam alle Krankheiten heilen könne. Es existiert auch die Bezeichnung Artemideion für dieses Kraut, das auf die Göttin der Geburt und des neuen Lebens Artemis zurückzuführen ist. Aufgüsse von Diktam in Wasser oder Wein sollen auch Geburten förderlich begleiten können. Δίκταμο Origanum dictamnus Diptam-Dost

20 Δράκαινα Dracaena Drachenbäume Δράκαινα Αν και η εικόνα της είναι κάπως εξωτική, το όνομά της είναι ελληνικότατο και την περιγράφει απόλυτα. Ένας γερός γκρίζος κορμός με μακριά λογχωτά φύλλα που κλίνουν προς τα κάτω, συνήθως σκούρα πράσινα ενώ σε κάποιες ποικιλίες το χρώμα είναι πιο ανοικτό πράσινο ή έχει κόκκινες «ρίγες» στην άκρη των φύλλων της. Dracaena Dracaena derived from the romanized form of the Ancient Greek δράκαινα - drakaina, female dragon ) is a genus of about 40 species of trees and succulent shrubs. In the APG III classification system, it is placed in the family Asparagaceae, subfamily Nolinoideae (formerly the family Ruscaceae). It has also formerly been separated (sometimes with Cordyline) into the family Dracaenaceae or placed in the Agavaceae (now Agavoideae). The majority of the species are native in Africa, with a few in southern Asia and one in tropical Central America. The segregate genus Pleomele is now generally included in Dracaena. The genus Sanseviera is closely related, and has recently been synonymized under Dracaena in the Kubitzki system. Drachenbäume Die Drachenbäume (Dracaena von griechisch δράκαινα, der weibliche Drache, Syn.: Pleomele Salisb., Terminalis Medik.) bilden eine Pflanzengattung aus der Familie der Spargelgewächse (Asparagaceae). Die bekannteste Art ist der Kanarische Drachenbaum (Dracaena draco). Drachenbäume sind keine echten Bäume, da sie ein atypisches Dickenwachstum aufweisen; es sind baumförmige Lebensformen, die einen selbsttragenden verholzten Stamm besitzen. Die Stämme können verzweigt oder unverzweigt sein. Aufgrund der besonderen Faseranbindung beim atypischen Dickenwachstum können die Seitenäste nur in einem geringen Winkel zum Hauptstamm abzweigen (typischerweise < 35 ). Die parallelnervigen Laubblätter sind meist schwertförmig, linealisch bis lanzettlich, aber bei manchen Arten kann die Blattspreite auch elliptisch sein. Nur einige Arten weisen einen kurzen Blattstiel auf, wie zum Beispiel: Dracaena elliptica. Der endständige, ährige Blütenstand ist meist verzweigt. Die zwittrigen Blüten sind dreizählig, duften und blühen nachts. Die sechs gleichförmigen und meist weißlich gefärbten Blütenhüllblätter (Tepalen) sind zylindrisch, glockenförmig oder röhrig verwachsen. Die Blütenröhre ist kurz. Es sind sechs Staubblätter vorhanden. Die drei Fruchtblätter sind zu einem Fruchtknoten verwachsen. Es werden orange bis purpurfarbene Beeren mit einem bis drei Samen ausgebildet.

Jetzt ist Zeit sich um Geschenke zu kümmern.

Jetzt ist Zeit sich um Geschenke zu kümmern. Jetzt ist Zeit sich um Geschenke zu kümmern. Warum nicht Badezusätze mit Ihrem Logo verschenken? Now is time to take care about gifts. Why not give bath products with your own logo? handgemachter Badestern

Mehr

Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld

Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld Requirements for Entering the First Term in English, Exercises to Prepare Yourself / Anforderungen

Mehr

much does it weigh? How old can it get? How many babies does it have? / How many eggs does it lay?

much does it weigh? How old can it get? How many babies does it have? / How many eggs does it lay? Einführung 1) Arbeit mit den Texten Die Kinder erweitern ihre Lesetechniken, indem sie gezielt nach Informationen in den Texten suchen. Dafür betrachtet die Klasse gemeinsam die Spielvorlage des Quartetts

Mehr

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web. Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.de Damages caused by Diprion pini Endangered Pine Regions in Germany

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU

J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU 8 Feb, 2016 JRISFRKMUIEZAIMLAPOM-PDF33-0 File 4,455 KB 96 Page If you want to possess a one-stop search

Mehr

CHAMPIONS Communication and Dissemination

CHAMPIONS Communication and Dissemination CHAMPIONS Communication and Dissemination Europa Programm Center Im Freistaat Thüringen In Trägerschaft des TIAW e. V. 1 CENTRAL EUROPE PROGRAMME CENTRAL EUROPE PROGRAMME -ist als größtes Aufbauprogramm

Mehr

STRATEGISCHES BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE

STRATEGISCHES BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE PDF-SBBKUDFZARFEZ41-APOM3 123 Page File Size 5,348 KB 3 Feb, 2002 TABLE OF CONTENT Introduction

Mehr

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25 Name: AP Deutsch Sommerpaket 2014 The AP German exam is designed to test your language proficiency your ability to use the German language to speak, listen, read and write. All the grammar concepts and

Mehr

What did you do in your holidays?

What did you do in your holidays? Fertigkeit: Hörverstehen Niveau A2 Wenn langsam und deutlich gesprochen wird, kann ich kurze Texte und Gespräche aus bekannten Themengebieten verstehen, auch wenn ich nicht alle Wörter kenne. Deskriptor:

Mehr

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel:

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel: DOWNLOAD Britta Buschmann Englisch in Bewegung Spiele für den Englischunterricht auszug aus dem Originaltitel: Freeze Hör-/ und Sehverstehen Folgende Bewegungen werden eingeführt: run: auf der Stelle rennen

Mehr

German Geography Cookie Unit Haley Crittenden Gordon German Teacher Lee High School & Key Middle School (adapted from Angelika Becker)

German Geography Cookie Unit Haley Crittenden Gordon German Teacher Lee High School & Key Middle School (adapted from Angelika Becker) German Geography Cookie Unit Haley Crittenden Gordon German Teacher Lee High School & Key Middle School (adapted from Angelika Becker) Goal Students will learn about the physical geography of Germany,

Mehr

Nahrung für alle aber wie?

Nahrung für alle aber wie? Nahrung für alle aber wie? Alexander Müller Institute for Advanced Sustainability Studies e.v. (IASS) München, 21. Januar 2014 Institute for Advanced Sustainability Studies e.v. 1 Source FAO, SOFI 2013

Mehr

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health)

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) 1 Utilitarian Perspectives on Inequality 2 Inequalities matter most in terms of their impact onthelivesthatpeopleseektoliveandthethings,

Mehr

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades Franke & Bornberg award private annuity insurance schemes top grades Press Release, December 22, 2009 WUNSCHPOLICE STRATEGIE No. 1 gets best possible grade FFF ( Excellent ) WUNSCHPOLICE conventional annuity

Mehr

German Section 33 - Online activitites

German Section 33 - Online activitites No. 01 Was kostet das? How much does that cost? sharer case No. 02 Drei gewinnt! Tic Tac Toe sharer case No. 03 der, die oder das? Which definite article? Das Heft ist grün. The is green. Der Radiergummi

Mehr

On a Sunday Morning summary

On a Sunday Morning summary On a Sunday Morning summary Connect the English sentences and their German translation Verbinde die englischen Sätze mit ihrer deutschen Übersetzung The hedgehog was standing at the door of his house He

Mehr

Plattenkollektion Panel Collection

Plattenkollektion Panel Collection Plattenkollektion Panel Collection Acrylux Wir liefern 20 aktuelle Acrylux-Oberflächen auf unterschiedlichen Trägermaterialien und diversen Plattenstärken, einseitig oder beidseitig beschichtet. Die Flächen

Mehr

+ROLGD\V 1LYHDX$ )HUWLJNHLW+ UYHUVWHKHQ

+ROLGD\V 1LYHDX$ )HUWLJNHLW+ UYHUVWHKHQ +ROLGD\V )HUWLJNHLW+ UYHUVWHKHQ 1LYHDX$ Wenn langsam und deutlich gesprochen wird, kann ich kurze Texte und Gespräche aus bekannten Themengebieten verstehen, auch wenn ich nicht alle Wörter kenne. 'HVNULSWRU

Mehr

Yield characteristics and analytical results of berries of the new German Seabuckthorn variety 'Habego' (Orange Energy )

Yield characteristics and analytical results of berries of the new German Seabuckthorn variety 'Habego' (Orange Energy ) Yield characteristics and analytical results of berries of the new German Seabuckthorn variety 'Habego' (Orange Energy ) Dr. Friedrich Höhne, Landesforschungsanstalt MV, Gülzow Axel Wähling, NIG GmbH,

Mehr

Soendgen Keramik Exklusivkatalog. Soendgen Keramik Exclusive Catalog. Exklusivsortiment für den Fachhandel Exclusive Assortment 2013/2014

Soendgen Keramik Exklusivkatalog. Soendgen Keramik Exclusive Catalog. Exklusivsortiment für den Fachhandel Exclusive Assortment 2013/2014 Soendgen Keramik Exklusivkatalog Soendgen Keramik Exclusive Catalog Exklusivsortiment für den Fachhandel Exclusive Assortment 2013/2014 Gültig bis 31. August 2014 Valid until 31 August 2014 Exclusive Line

Mehr

English grammar BLOCK F:

English grammar BLOCK F: Grammatik der englischen Sprache UNIT 24 2. Klasse Seite 1 von 13 English grammar BLOCK F: UNIT 21 Say it more politely Kennzeichen der Modalverben May and can Adverbs of manner Irregular adverbs Synonyms

Mehr

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena http://www.im.uni-jena.de Contents I. Learning Objectives II. III. IV. Recap

Mehr

Geometrie und Bedeutung: Kap 5

Geometrie und Bedeutung: Kap 5 : Kap 5 21. November 2011 Übersicht Der Begriff des Vektors Ähnlichkeits Distanzfunktionen für Vektoren Skalarprodukt Eukidische Distanz im R n What are vectors I Domininic: Maryl: Dollar Po Euro Yen 6

Mehr

Emily Richmond Pollock (richmondpollock@gmail.com) 1 University of California, Berkeley AMS Indianapolis, 4 November 2010

Emily Richmond Pollock (richmondpollock@gmail.com) 1 University of California, Berkeley AMS Indianapolis, 4 November 2010 Emily Richmond Pollock (richmondpollock@gmail.com) 1 Italy, Atonally: the Modernist Origins of the Canzona di Checco from Henze s König Hirsch Table 1: Text of Act II, Scene 1 Stimmen des Waldes 1. Stimme:

Mehr

BESTECKEINSÄTZE CUTLERY INSERTS. August Ottensmeyer FORNO. functional straight-lined modern longlasting. funktionell gradlinig modern langlebig

BESTECKEINSÄTZE CUTLERY INSERTS. August Ottensmeyer FORNO. functional straight-lined modern longlasting. funktionell gradlinig modern langlebig BESTECKEINSÄTZE CUTLERY INSERTS August Ottensmeyer FORNO funktionell gradlinig modern langlebig functional straight-lined modern longlasting FORNO Besteckeinsätze In manchen Einbauküchen ist Platz Mangelware

Mehr

Flirt English Dialogue Transcript Episode Eight : On The Team

Flirt English Dialogue Transcript Episode Eight : On The Team Autoren: Colette Thomson, Len Brown Redaktion: Christiane Lelgemann, Stefanie Fischer AT AUNTY SUZIE S HOUSE Dear Diary. Everything is brilliant. Absolutely brilliant. Can and I are having the best time.

Mehr

ENGLISCH EINSTUFUNGSTEST 1 A1-A2 SPRACHNIVEAU

ENGLISCH EINSTUFUNGSTEST 1 A1-A2 SPRACHNIVEAU ENGLISCH EINSTUFUNGSTEST 1 A1-A2 SPRACHNIVEAU Liebe Kundin, lieber Kunde Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Englischkurs im Präsenzunterricht interessieren. Dieser Einstufungstest soll Ihnen dabei

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

Thema: Sonnenuhren (7.Jahrgangsstufe)

Thema: Sonnenuhren (7.Jahrgangsstufe) Thema: Sonnenuhren (7.Jahrgangsstufe) Im Rahmen des Physikunterrichts haben die Schüler der Klasse 7b mit dem Bau einfacher Sonnenuhren beschäftigt. Die Motivation lieferte eine Seite im Physikbuch. Grundidee

Mehr

NETWORK PREMIUM POP UP DISPLAY

NETWORK PREMIUM POP UP DISPLAY Premium Pop Up System seamless graphic precision very compact and versatile pop-up system quick to set up at any location comes in a number of different shapes; straight, curved, wave-shaped, stair formations,

Mehr

KV 1. Klasse: Datum: Name: Zeige, was du schon auf Englisch kannst! Male die für dich zutreffenden Sprechblasen an! Das kann ich sonst noch:

KV 1. Klasse: Datum: Name: Zeige, was du schon auf Englisch kannst! Male die für dich zutreffenden Sprechblasen an! Das kann ich sonst noch: KV 1 Zeige, was du schon auf Englisch kannst! Male die für dich zutreffenden Sprechblasen an! Das kann ich sonst noch: 97 KV 2 Zeige, was du schon auf Englisch kannst! Male die für dich zutreffenden Sprechblasen

Mehr

WP2. Communication and Dissemination. Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung im Freistaat Thüringen

WP2. Communication and Dissemination. Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung im Freistaat Thüringen WP2 Communication and Dissemination Europa Programm Center Im Freistaat Thüringen In Trägerschaft des TIAW e. V. 1 GOALS for WP2: Knowledge information about CHAMPIONS and its content Direct communication

Mehr

Informeller Brief Schreiben

Informeller Brief Schreiben preliminary note Every letter is something special and unique. It's difficult to give strict rules how to write a letter. Nevertheless, there are guidelines how to start and finish a letter. Like in English

Mehr

Seasonal differences in yield and quality of Lulo (Solanum quitoense LAM.) fruits in Central Europe under greenhouse-conditions

Seasonal differences in yield and quality of Lulo (Solanum quitoense LAM.) fruits in Central Europe under greenhouse-conditions Seasonal differences in yield and quality of Lulo (Solanum quitoense LAM.) fruits in Central Europe under greenhouse-conditions Master's thesis Submitted for the acquisition of the academic degree Master

Mehr

HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY FRIEDRICH VOGEL

HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY FRIEDRICH VOGEL FRIEDRICH VOGEL READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD HUMANGENETIK

Mehr

ORNAMENTAL ABSTRACTIONS is a photography-based digital arts project and design line by Veronika Bernard.

ORNAMENTAL ABSTRACTIONS is a photography-based digital arts project and design line by Veronika Bernard. ornamental abstractions design line Aboutt tthe arrttiisstt and tthe ORNAMENTAL ABSTRACTIIONS diigiittall arrttss prrojjectt ORNAMENTAL ABSTRACTIONS is a photography-based digital arts project and design

Mehr

FLIRT ENGLISH DIALOGUE TRANSCRIPT EPISODE FIVE : WELCOME TO MY WORLD

FLIRT ENGLISH DIALOGUE TRANSCRIPT EPISODE FIVE : WELCOME TO MY WORLD 1 FLIRT ENGLISH DIALOGUE TRANSCRIPT EPISODE FIVE : WELCOME TO MY WORLD AT S GARDEN SHED Wie lange sind sie schon hier? Was? Die Mädels Julie und Nina was meinst du, wie lange sie schon hier sind? Etwa

Mehr

42 43 Holz Holz Natürlich echt Naturally real

42 43 Holz Holz Natürlich echt Naturally real 42 43 Holz Holz Natürlich echt sind die Oberflächen der Produkt gruppe HOMAPAL HOLZ. Als Spezialist für Schichtpressstoffplatten (HPL) mit besonderen Oberflächen bleiben wir auch hier unserer Linie treu:

Mehr

HYDRAULIK UND PNEUMATIK ROTORDICHTUNG HYDRAULIC AND PNEUMATIC GLIDE SEAL C1R

HYDRAULIK UND PNEUMATIK ROTORDICHTUNG HYDRAULIC AND PNEUMATIC GLIDE SEAL C1R Die Rotordichtung C1R wurde aufgrund der Forderung aus der Industrie, nach einer kompakten Dichtung mit möglichst kleinen Einbaumaßen entwickelt. Ziel war es, eine leichtgängige Niederdruckdichtung zu

Mehr

GRIPS - GIS basiertes Risikoanalyse-, Informations- und Planungssystem

GRIPS - GIS basiertes Risikoanalyse-, Informations- und Planungssystem GRIPS - GIS basiertes Risikoanalyse-, Informations- und Planungssystem GIS based risk assessment and incident preparation system Gregor Lämmel TU Berlin GRIPS joined research project TraffGo HT GmbH Rupprecht

Mehr

Einkommensaufbau mit FFI:

Einkommensaufbau mit FFI: For English Explanation, go to page 4. Einkommensaufbau mit FFI: 1) Binäre Cycle: Eine Position ist wie ein Business-Center. Ihr Business-Center hat zwei Teams. Jedes mal, wenn eines der Teams 300 Punkte

Mehr

The English Tenses Die englischen Zeitformen

The English Tenses Die englischen Zeitformen The English Tenses Die englischen Zeitformen Simple Present (Präsens einfache Gegenwart) Handlungen in der Gegenwart die sich regelmäßig wiederholen oder einmalig geschehen I go you go he goes she goes

Mehr

Laacher Kräuterblätter

Laacher Kräuterblätter Laacher Kräuterblätter Duftnesseln Sie tragen Namen wie Anis-Ysop, Korea-Minze, Moskitopflanze oder Mexikonessel, sie sind aber weder Ysop, noch Minze oder Nessel. Hinter den kunterbunten Namen verbirgt

Mehr

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft Methods of research into dictionary use: online questionnaires Annette Klosa (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim) 5. Arbeitstreffen Netzwerk Internetlexikografie, Leiden, 25./26. März 2013 Content

Mehr

Selbstlernmodul bearbeitet von: begonnen: Inhaltsverzeichnis:

Selbstlernmodul bearbeitet von: begonnen: Inhaltsverzeichnis: bearbeitet von: begonnen: Fach: Englisch Thema: The Future Deckblatt des Moduls 1 ''You will have to pay some money soon. That makes 4, please.'' ''Oh!'' Inhaltsverzeichnis: Inhalt bearbeitet am 2 Lerntagebuch

Mehr

German Section 31 - Online activitites

German Section 31 - Online activitites No. 01 Kleidung Clothes t- die Sandalen sandals No. 02 Hör zu und schreibe! Listen and write! t- die Sandalen sandals No. 03 den, die oder das? The definite article (accusative) Ich mag den gelben Hut.

Mehr

Station 4 Crossword puzzle

Station 4 Crossword puzzle Station 4 Crossword puzzle Fill in the correct words. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. The name of the queen s son is. Buckingham Palace Piccadilly Circus Tower Bridge London Eye Trafalgar Square

Mehr

6KRSSLQJDW&DPGHQ/RFN 1LYHDX$

6KRSSLQJDW&DPGHQ/RFN 1LYHDX$ )HUWLJNHLW+ UYHUVWHKHQ 1LYHDX$ Wenn langsam und deutlich gesprochen wird, kann ich kurze Texte und Gespräche aus bekannten Themengebieten verstehen, auch wenn ich nicht alle Wörter kenne. 'HVNULSWRU Ich

Mehr

Symbio system requirements. Version 5.1

Symbio system requirements. Version 5.1 Symbio system requirements Version 5.1 From: January 2016 2016 Ploetz + Zeller GmbH Symbio system requirements 2 Content 1 Symbio Web... 3 1.1 Overview... 3 1.1.1 Single server installation... 3 1.1.2

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 5. Klasse: Grammatik

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 5. Klasse: Grammatik Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 5. Klasse: Grammatik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Pronouns I Let s talk about

Mehr

Günstig wohnen für Austauschstudenten und Gastdozenten von einer Nacht bis zu sechs Monaten.

Günstig wohnen für Austauschstudenten und Gastdozenten von einer Nacht bis zu sechs Monaten. Günstig wohnen für Austauschstudenten und Gastdozenten von einer Nacht bis zu sechs Monaten. Reasonable-priced accommodation for exchange students and guest lecturers from one night up to six months. Viel

Mehr

LISUM Berlin-Brandenburg Beispiel für eine leistungsdifferenzierte Klassenarbeit im Fach Englisch, Jahrgang 8

LISUM Berlin-Brandenburg Beispiel für eine leistungsdifferenzierte Klassenarbeit im Fach Englisch, Jahrgang 8 Beispiel: Klassenarbeit Jahrgangsstufe 8 ISS Differenzierung durch das Angebot von Lösungshilfen (Modell 3, siehe Überblick unter http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/individualisierung_des_lernens.html)

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

Personalpronomen und das Verb to be

Personalpronomen und das Verb to be Personalpronomen und das Verb to be Das kann ich hier üben! Das kann ich jetzt! Was Personalpronomen sind und wie man sie verwendet Wie das Verb to be gebildet wird Die Lang- und Kurzformen von to be Verneinung

Mehr

ZENTRALE KLASSENARBEIT 2011. Englisch. Schuljahrgang 6. Teil B. Thema: Harry s Holidays

ZENTRALE KLASSENARBEIT 2011. Englisch. Schuljahrgang 6. Teil B. Thema: Harry s Holidays SEKUNDARSCHULE Englisch Schuljahrgang 6 Teil B Arbeitszeit: 35 Minuten Thema: Harry s Holidays Name, Vorname: Klasse: Seite 1 von 6 Harry s Holidays Read the text. Last year Harry was on holiday in Cornwall.

Mehr

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!!

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!! REPORT OF INVENTION Please send a copy to An die Abteilung Technologietransfer der Universität/Hochschule An die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH Ettlinger Straße

Mehr

Häufigkeit des Vorlesens innerhalb einer Woche

Häufigkeit des Vorlesens innerhalb einer Woche Anteil der Eltern Anteil der Eltern Anteil der Eltern 6. Anhang Auswertung Umfrage Eltern England/Deutschland Tabelle 1: Frage 2 Wie oft lesen Sie Ihrem Kind unter der Woche vor? Häufigkeit des Vorlesens

Mehr

DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN

DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN WWOM537-PDFDNIBDSIAADZVBLUK 106 Page File Size 4,077 KB 16 Feb, 2002 COPYRIGHT 2002, ALL RIGHT

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Rough copy for the art project >hardware/software< of the imbenge-dreamhouse artist Nele Ströbel.

Rough copy for the art project >hardware/software< of the imbenge-dreamhouse artist Nele Ströbel. Rough copy for the art project >hardware/software< of the imbenge-dreamhouse artist. Title >hardware/software< This art project reflects different aspects of work and its meaning for human kind in our

Mehr

Field Librarianship in den USA

Field Librarianship in den USA Field Librarianship in den USA Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven Vorschau subject librarians field librarians in den USA embedded librarians das amerikanische Hochschulwesen Zukunftsperspektiven

Mehr

a lot of, much und many

a lot of, much und many Aufgabe 1, und In bejahten Sätzen verwendest du für die deutschen Wörter viel und viele im Englischen Bsp.: I have got CDs. We have got milk. There are cars on the street. Bei verneinten Sätzen und Fragen

Mehr

Context-adaptation based on Ontologies and Spreading Activation

Context-adaptation based on Ontologies and Spreading Activation -1- Context-adaptation based on Ontologies and Spreading Activation ABIS 2007, Halle, 24.09.07 {hussein,westheide,ziegler}@interactivesystems.info -2- Context Adaptation in Spreadr Pubs near my location

Mehr

herzberg social housing complex green living

herzberg social housing complex green living Vienna 2011 social housing complex green living Seite 1/9 Vienna 2011 social housing complex green living since summer 2011, the new residents of the Herzberg public housing project developed by AllesWirdGut

Mehr

The poetry of school.

The poetry of school. International Week 2015 The poetry of school. The pedagogy of transfers and transitions at the Lower Austrian University College of Teacher Education(PH NÖ) Andreas Bieringer In M. Bernard s class, school

Mehr

Workshop Quality Assurance Forum 2014

Workshop Quality Assurance Forum 2014 Workshop Quality Assurance Forum 2014 How do connotations of to learn and to teach influence learning and teaching? Andrea Trink Head of Quality Management Fachhochschule Burgenland - University of Applied

Mehr

SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb

SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb Inbetriebnahme von Produktionslinie 4 am Standort Zhenjiang Darlehen von BoC in Höhe von RMB 130 Mio. ausbezahlt Inbetriebnahme von Produktionslinie

Mehr

Level 1 German, 2015

Level 1 German, 2015 90886 908860 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2015 90886 Demonstrate understanding of a variety of German texts on areas of most immediate relevance 2.00 p.m. Thursday 26 November 2015 Credits: Five Achievement

Mehr

German Section 33 - Print activities

German Section 33 - Print activities No. 1 Finde die Wörter! Find the words! Taschenrechner calculator Kugelschreiber pen Bleistift pencil Heft exercise book Filzstift texta Radiergummi eraser Lineal ruler Ordner binder Spitzer sharpener

Mehr

Listening Comprehension: Talking about language learning

Listening Comprehension: Talking about language learning Talking about language learning Two Swiss teenagers, Ralf and Bettina, are both studying English at a language school in Bristo and are talking about language learning. Remember that Swiss German is quite

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

Corporate Design Manual

Corporate Design Manual Corporate Design Manual Inhaltsverzeichnis / Table of Contents Das Markenzeichen des Österreichischen Paralympischen Committee The corporate logo of the Austrian Paralympic Committee... 4 Platzierung:

Mehr

Anlauftext hören & Strukturen I lesen & Was machen Sie gern in Ihrer Freizeit? (5 Sätze)

Anlauftext hören & Strukturen I lesen & Was machen Sie gern in Ihrer Freizeit? (5 Sätze) 1 Montag, 17. Februar Kapitel 3: Kurs Anlauf: Vorschau Anlauftext Rückblick Strukturen I: Present Tense The Verb wissen Stereotypen Hausaufgabe Anlauftext hören & Strukturen I lesen & Was machen Sie gern

Mehr

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer General Remarks In private non state pensions systems usually three actors Employer

Mehr

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com)

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Inhalt Content Citrix-Anmeldung Login to Citrix Was bedeutet PIN und Token (bei Anmeldungen aus dem Internet)? What does PIN and Token

Mehr

Das ist gut für die Gesundheit

Das ist gut für die Gesundheit Exercise A: Label each picture in German. Exercise B: Complete the table with the English meanings. das ist weil das ist nicht da ist denn sind der Körper gut das Herz schlecht die Leber für die Haut ich

Mehr

The Mrs.Sporty Story Founders and History

The Mrs.Sporty Story Founders and History Welcome to The Mrs.Sporty Story Founders and History 2003: vision of Mrs. Sporty is formulated 2004: pilot club opened in Berlin 2005: launch of Mrs.Sporty franchise concept with Stefanie Graf Stefanie

Mehr

Kuhnke Technical Data. Contact Details

Kuhnke Technical Data. Contact Details Kuhnke Technical Data The following page(s) are extracted from multi-page Kuhnke product catalogues or CDROMs and any page number shown is relevant to the original document. The PDF sheets here may have

Mehr

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GERMAN 0525/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Mehr

LITTLE RED RIDING HOOD AND THE WOLF

LITTLE RED RIDING HOOD AND THE WOLF LITTLE RED RIDING HOOD AND THE WOLF Fertigkeit Lesen Relevante(r) Deskriptor(en) Deskriptor 6: Kann einfache literarische Texte (z.b. fiktionale Texte, Lieder und Gedichte) verstehen. (B1) Themenbereich(e)

Mehr

Increase in annual number of days with more than 20mm/day of precipitation

Increase in annual number of days with more than 20mm/day of precipitation Climate-Signal-Map Background information Increase in annual number of days with more than 20mm/day of precipitation A Climate-Signal-Map shows the mean projected change of a climate parameter averaged

Mehr

ausgezeichnet - doch! - Hinweis Nr. 1. zuerst - dann - danach - endlich - Hinweis Nr. 2.

ausgezeichnet - doch! - Hinweis Nr. 1. zuerst - dann - danach - endlich - Hinweis Nr. 2. 1.08 Fragebogen Neue Wörter Gibt es neue Wörter heute? Alte Wörter ausgezeichnet - doch! - Hinweis Nr. 1. ein bißchen - hat den Apfel gegessen - zuerst - dann - danach - endlich - Hinweis Nr. 2. Perfekt

Mehr

Hör auf zu ziehen! Erziehungsleine Training Leash

Hör auf zu ziehen! Erziehungsleine Training Leash Hör auf zu ziehen! Erziehungsleine Training Leash 1 2 3 4 5 6 7 Erziehungsleine Hör auf zu ziehen Ihr Hund zieht an der Leine, und Sie können ihm dieses Verhalten einfach nicht abgewöhnen? Die Erziehungsleine

Mehr

es ist sie sind ich finde es ich finde sie it is they are I find it I find them because and but ich esse ich trinke esse ich trinke ich

es ist sie sind ich finde es ich finde sie it is they are I find it I find them because and but ich esse ich trinke esse ich trinke ich give opinions of food & drink Ich esse Ich trinke Mein Bruder isst Meine Schwester isst Meine Eltern essen gern nicht gern lieber manchmal oft immer Obst Gemüse Blumenkohl Butterbrot Bratwurst Fleisch

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

Role Play I: Ms Minor Role Card. Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc.

Role Play I: Ms Minor Role Card. Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc. Role Play I: Ms Minor Role Card Conversation between Ms Boss, CEO of BIGBOSS Inc. and Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc. Ms Boss: Guten Morgen, Frau Minor! Guten Morgen, Herr Boss! Frau Minor, bald steht

Mehr

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln Ideas for the classroom 1. Introductory activity wer?, was?, wo?, wann?, warum? 2. Look at how people say farewell in German. 3. Look at how people

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 6. Klasse: Grammatik

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 6. Klasse: Grammatik Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 6. Klasse: Grammatik Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de a few a little

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

^~ Read Angebotsbeschreibungen fr Online-Einkaufsportale zur automatischen Klassifizierung und Informationsextraktion... free books to read online no

^~ Read Angebotsbeschreibungen fr Online-Einkaufsportale zur automatischen Klassifizierung und Informationsextraktion... free books to read online no ^~ Read Angebotsbeschreibungen fr Online-Einkaufsportale zur automatischen Klassifizierung und Informationsextraktion... free books to read online no downloading ID:kaamhe Click Here to Read Angebotsbeschreibungen

Mehr

PRO SCAN WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE

PRO SCAN WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE N02 WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE NO 2 NO 3 ph Cl 2 CO 2 ANALYSE DIAGNOSE LÖSUNG ANALYSIS DIAGNOSIS SOLUTION THE NEW GENERATION ph KH GH N03

Mehr

Extended Ordered Paired Comparison Models An Application to the Data from Bundesliga Season 2013/14

Extended Ordered Paired Comparison Models An Application to the Data from Bundesliga Season 2013/14 Etended Ordered Paired Comparison Models An Application to the Data from Bundesliga Season 2013/14 Gerhard Tutz & Gunther Schauberger Ludwig-Maimilians-Universität München Akademiestraße 1, 80799 München

Mehr

EXZELLENT II BESTECKEINSÄTZE CUTLERY INSERTS. spacious customized stability easy to adapt reliable

EXZELLENT II BESTECKEINSÄTZE CUTLERY INSERTS. spacious customized stability easy to adapt reliable BESTECKEINSÄTZE CUTLERY INSERTS August Ottensmeyer EXZELLENT II geräumig maßgeschneiderte Stabilität simpel adaptierbar zuverlässig spacious customized stability easy to adapt reliable EXZELLENT II Besteckeinsätze

Mehr

Mash-Up Personal Learning Environments. Dr. Hendrik Drachsler

Mash-Up Personal Learning Environments. Dr. Hendrik Drachsler Decision Support for Learners in Mash-Up Personal Learning Environments Dr. Hendrik Drachsler Personal Nowadays Environments Blog Reader More Information Providers Social Bookmarking Various Communities

Mehr

Want to have more impressions on our daily activities? Just visit our facebook homepage:

Want to have more impressions on our daily activities? Just visit our facebook homepage: Dear parents, globegarden friends and interested readers, We are glad to share our activities from last month and wish you lots of fun while looking at all we have been doing! Your team from globegarden

Mehr

Hotel- und Objektausstattung Bedding products for hotels and contract business

Hotel- und Objektausstattung Bedding products for hotels and contract business Hotel- und Objektausstattung Bedding products for hotels and contract business Paradies Bettwaren für den guten Schlaf Paradies bedding products for a good night s sleep Seit mehr als 150 Jahren wird die

Mehr

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 BAKIP / BASOP. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung.

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 BAKIP / BASOP. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung BAKIP / BASOP 18. September 2015 Englisch (B2) Schreiben Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr