Η Χλωρίδα του Nana Βeach

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Η Χλωρίδα του Nana Βeach"

Transkript

1 gardens

2

3

4 Η Χλωρίδα του Nana Βeach Αγαπητοί φίλοι, Το λεύκωμα που κρατάτε στα χέρια σας, αποτελεί επιστέγασμα των προσπαθειών που καταβάλουμε από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του Nana beach να δημιουργήσουμε ένα all inclusive resort που θα συνυπάρχει ευγενικά με το φυσικό τοπίο αναδεικνύοντας παράλληλα την απαράμιλλη ομορφιά του. Το πάντρεμα της τοπικής κρητικής χλωρίδας με τον ελληνικό και παγκόσμιο φυτικό πλούτο επιμελήθηκε προσωπικά η συνιδρυτής του Nana beach κυρία Νανά Καράτζη η οποία οραματίστηκε τους κήπους του resort σαν σύμβολο της φιλοσοφίας που διέπει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη μοναδική περιεκτικότητα της ελληνικής φιλοξενίας. Οι κήποι που βλέπετε στο ξενοδοχείο μας είναι το αποτέλεσμα της δικής της προσπάθειας, από τις αρχές τις δεκαετίας του 80 που ξεκίνησε τη λειτουργία του το ξενοδοχείο, μέχρι και σήμερα. Η αγάπη της και η φροντίδα για το ξενοδοχείο αντικατοπτρίζεται στην σημερινή εικόνα των παρτεριών μας. Οι κήποι και τα παρτέρια του Nana beach είναι γεμάτοι από φυτά, λουλούδια και δέντρα που ριζώνουν στην κρητική γη και στην ελληνική ύπαιθρο εδώ και αιώνες, συντροφευμένα αρμονικά από είδη που ευδοκιμούν σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε στις σελίδες αυτού του λευκώματος σαν αφορμή για να ανασύρετε μνήμες, μυρωδιές, χρώματα και στιγμές από τις στιγμές που περάσατε μαζί μας στο Nana beach.

5 Nana s Beach Flora Dear Friends The Album you hold in your hands is the culmination of efforts made by the first day of operation of Nana Beach to create an all inclusive resort which will kindly co-exist with the natural landscape while highlighting its appareled beauty. The marriage of the local cretan Flora with the Greek and Global plant richness was personally edited by the Co-founder of Nana beach Ms. Nana Karatzi who has envisioned the Gardens of the resort as a symbol of the philosophy that governs the way we understand the unique content of Greek hospitality. The Gardens you see at our hotel is the result of her efforts, from the 80s which started with the operation of our hotel until today. Her love and her care for our hotel is reflected in the current picture of our flower beds. The gardens and the flower beds of Nana beach are full of plants, flowers and trees which are rooted in the Cretan land and the Greek countryside for centuries, that harmoniously coexist with species that thrive in different regions of the world. We invite you to browse throughout the pages of this Album as a way to retrieve memories, smells, colors and moments from the moments you spend with us at Nana Beach. Die Pflanzenwelt von Nana Βeach Liebe Freunde! Das Album, das Sie in Ihrer Hand halten, ist eine Krönung von Bemühungen, die wir seit dem ersten Tag der Eröffnung von Nana beach aufwenden. Unser Ziel ist es, ein all inclusive resort zu schaffen, dessen einträchtige Landschaft zu der Natur passt, sodass ihre unübertoffene Schönheit offenbar wird. Um die Kombination der lokalen kretischen Pflanzenwelt sowohl mit der griechischen als auch mit der globalen Flora hat sich persönlich die Mitgründerin von Nana beach, Frau Nana Karatzi gekümmert, die sich das Ganze so vorgestellt hat wie ein Symbol von Philosophie, wo die einzigartige Größe der griechischen Gastfreundschaft gezeigt wird. Die Gärten, die Sie in unserem Hotel sehen, zeigen unseren Erfolg von Bemühungen seit dem Anfang der 80ger Jahre, d.h. seitdem unser Hotel eröffnet wurde, bis heute. Unsere Liebe und Fürsorge für dieses Hotel spiegelt sich heute wider mit einem Blick auf unsere Beete. Die Gärten und Beete von Nana beach sind voll mit Pflanzen, Blumen und Bäumen, die ihre Wurzeln nicht nur in dem Kretischen Boden sondern auch auf dem griechischen Land seit Jahrhunderten schlagen lassen, in einer harmonischen Begleitung von Arten, die auch in anderen Erdteilen gedeihen. Wir laden Sie ein, auf allen Seiten dieses Albums zu reisen, als eine Anregung, damit Sie Erinnerungen, Worhlgeruche, Farben und Momente wiederbeleben, die Sie bei uns in Nana beach erlebt haben.

6 Αγγελική Pittosporum tobira Chinesische Klebsame Αγγελική Η Αγγελική ευρύτερα γνωστή με το υποκοριστικό Αγγελικούλα είναι φυτό του γένους Πιττόσπορον και της οικογένειας των Πιττοσποροειδών που στην Ελλάδα καλλιεργείται ως διακοσμητικό και καλλωπιστικό φυτό σε γλάστρες και κήπους. Pittosporum tobira Pittosporum tobira is a species of flowering plant in the Pittosporum family known by several common names, including Japanese Pittosporum, Japanese mock-orange and Japanese cheesewood. It is native to Japan but it is used throughout the world as an ornamental plant in landscaping and as cut foliage. It is a shrub which can reach several metres tall and become treelike. It can also be trimmed into a hedge. They are leathery, hairless, and darker and shinier on the upper surfaces. The inflorescence is a cluster of fragrant flowers occurring at the ends of branches. The flower has five white petals each about a centimetre long. The fruit is a hairy, woody capsule about 1 cm wide divided into three valves. Inside are black seeds in a bed of resinous pulp. This shrub is a common, drought-tolerant and fairly hardy landscaping plant. Many cultivars have been developed, including dwarf forms and the popular Variegata, which has variegated leaves. It is used for hedges, living privacy screens, and indoor and outdoor planter boxes. Chinesische Klebsame Der Chinesische Klebsame (Pittosporum tobira) ist eine aus Ostasien stammende Pflanzenart aus der Gattung der Klebsamen (Pittosporum) in der Familie der Klebsamengewächse (Pittosporaceae). Der Chinesische Klebsame ist eine immergrüne Pflanze. Er wächst als Strauch oder kleiner Baum und erreicht Wuchshöhen bis etwa 6 Meter. Die ungeteilten Laubblätter sind glänzend und ledrig; sie sind länglich bis verkehrt-eiförmig, etwa 4 bis 9 Zentimeter lang und 1,5 bis 4 Zentimeter breit. Der Blattstiel ist etwa 2 Zentimeter lang. Die Blütezeit reicht von März bis Mai. Die Blütenstände stehen endständig oder zumindest nahe den Zweigenden; es sind Dolden oder Schirmrispen. Die lanzettlichen Tragblätter sind 4 bis 5 Millimeter lang. Die duftenden Blüten sitzen an 1 bis 2 Zentimeter langen Stielen. Die Kelchblätter sind lanzettlich und 3 bis 4 Millimeter groß. Die Kronblätter sind zunächst weiß und färben sich später gelb; sie sind verkehrt-lanzettlich und 1 bis 1,2 Zentimeter groß. Der Fruchtknoten ist dicht behaart. Aus ihm entwickelt sich eine runde Kapselfrucht von etwa 1,2 Zentimeter Durchmesser. Das Perikarp ist gelbbraun, holzig und etwa 1,5 Millimeter dick. Die Kapselfrucht enthält zahlreiche, rote und etwa 4 Millimeter große Samen.

7 Ακακία Η Ακακία αποτελεί γένος φυτών, που ανήκει στην οικογένεια των Μιμηλεοειδών, στην τάξη των Κυαμωδών. Η ακακία είναι δέντρο ή θάμνος, αειθαλής ή φυλλοβόλος, με φύλλα σύνθετα διπτεροειδή, με αγκάθια μικρά και ισχυρά. Τα άνθη της είναι μικρά ωχροκίτρινα, κίτρινα, πορτοκαλοκίτρινα και σπανιότερα λευκά, τοποθετημένα σε ταξιανθίες που σχηματίζουν σφαιρικές κεφαλές, κυλινδρικούς ίουλους ή στάχεις. Χαρακτηριστικό της ακακίας είναι ότι εκκρίνει το αραβικό κόμμι ακόμη και σε άριστες συνθήκες καλλιέργειας, το οποίο θεωρείται παθολογικό φαινόμενο. Acacia Acacia is a genus of shrubs and trees belonging to the subfamily Mimosoideae of the family Fabaceae, first described in Africa by the Swedish botanist Carl Linnaeus in Many non-australian species tend to be thorny, whereas the majority of Australian acacias are not. They are pod-bearing, with sap and leaves typically bearing large amounts of tannins and condensed tannins that historically in many species found use as pharmaceuticals and preservatives. The generic name derives from ακακία (akakia), the name given by early Greek botanist-physician Pedanius Dioscorides (ca ) to the medicinal tree A. nilotica in his book Materia Medica. This name derives from the Greek word for its characteristic thorns, ακις (akis, thorn). Akazien Die Akazien (Acacia) sind eine Pflanzengattung in der Unterfamilie Mimosengewächse (Mimosoideae) innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae). Es handelt sich um die artenreichste Gattung der Familie Fabaceae mit schätzungsweise 900 (950 bei B. R. Maslin 2001) bis 1000 Arten alleine in Australien und 1350 bis nach Schätzungen von G. Lewis et al etwa 1450 Arten weltweit. Sie ist in den tropischen bis subtropischen Gebieten der Welt weitverbreitet. Die größte Artenvielfalt findet man in Afrika und Australien. Auf dem gesamten australischen Kontinent sind Arten als dominanter Teil der Vegetation vertreten, besonders in den ariden und semiariden Gebieten. Oft wird der Name Akazie fälschlicherweise auf die Robinien übertragen. Die beiden Gattungen Acacia und Robinia sind jedoch nicht nahe miteinander verwandt und gehören zu unterschiedlichen Unterfamilien der Hülsenfrüchtler. Akazien, die in wärmeren Regionen häufig als Ziergehölze gepflanzt werden, werden dort häufig Mimosen genannt. Die echte Mimose (Mimosa pudica) ist jedoch ein kurzlebiger Halbstrauch mit rosafarbenen Blütenköpfchen. Ακακία Acacia Akazien

8 Ακακία Κωνσταντινουπόλεως Albizia julibrissin Der Seidenbaum Ακακία Κωνσταντινουπόλεως Η ακακία Κωνσταντινουπόλεως είναι ένα μεγάλο φυλλοβόλο δένδρο που μπορεί να φτάσει εώς και 10 μέτρα σε ύψος αλλά και πλάτος. Χαρακτηριστικό είναι το άνθος της το οποίο είναι ροδοκόκκινο και διαρκεί σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Albizia julibrissin Albizia julibrissin is a species of legume in the genus Albizia, native to southwestern and eastern Asia, from Persia east to China and Korea. It is also widely known as «Mimosa» and «Persian silk tree». Albizia julibrissin is a small deciduous tree growing to 5 12 m tall, with a broad crown of level or arching branches. The bark is dark greenish grey in colour and striped vertically as it gets older. Persian silk tree is widely planted as an ornamental plant, grown for the leaf texture and flowers. The broad crown of a mature tree makes it useful for providing dappled shade. Der Seidenbaum Der Seidenbaum (Albizia julibrissin) (auch Seidenakazie oder Schlafbaum, weil er nachts oder bei Trockenheit seine Blätter zusammenklappt, also schläft ) ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Schirmakazien (Albizia), die zur Unterfamilie der Mimosengewächse (Mimosoideae) innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae) gehört.

9 Αλόη Η Αλόη η γνησία (Aloe vera), επίσης γνωστή ως φαρμακευτική αλόη, είναι ένα είδος εύχυμου φυτού που κατά πάσα πιθανότητα κατάγεται από τη Βόρεια Αφρική, τις Κανάριους Νήσους και το Πράσινο Ακρωτήρι. Η Αλόη η γνησία μεγαλώνει σε άνυδρα κλίματα και συναντάται ευρέως στην Αφρική και άλλες άνυδρες περιοχές. Το είδος είναι γνωστό για τη χρήση του σε εναλλακτικές θεραπείες. Aloe Aloe is a genus containing about 500 species of flowering succulent plants. The most common and well known of these is Aloe vera, or true aloe. The genus is native to Africa, and is common in South Africa s Cape Province, the mountains of tropical Africa, and neighbouring areas such as Madagascar, the Arabian peninsula, and the islands of Africa. Aloe species are frequently cultivated as ornamental plants both in gardens and in pots. Many Aloe species are highly decorative and are valued by collectors of succulents. Aloe vera is used both internally and externally on humans, and is claimed to have some medicinal effects, which have been supported by scientific and medical research. The gel in the leaves can be made into a smooth type of cream that can heal burns such as sunburn. They can also be made into types of special soaps. Aloen Die Aloen (Aloe) sind eine Pflanzengattung aus der Unterfamilie der Affodillgewächse (Asphodeloideae). Zur Gattung gehören einige Hundert Arten. sdie Aloe-Arten sind ausdauernde, blattsukkulente Pflanzen. Sie wachsen stammlos, strauchig oder baumförmig. Der Stamm kann einfach oder verzweigt sein. Ihre stängelumfassenden Laubblätter stehen rosettig, zweizeilig oder sind zerstreut um die Sprossachse angeordnet. Die Form der Blätter ist für gewöhnlich mehr oder weniger dreieckig, lanzettlich oder sichelförmig und manchmal linealisch. Der Blattrand ist meist mit weichen oder stechenden, dreieckigen Zähnen versehen, die für gewöhnlich nahe dem Spreitengrund dichter gedrängt stehen. Die einheitliche gefärbte oder mit weißlichen oder hellgrünen Flecken bedeckte Oberfläche der Blätter ist kahl oder manchmal mit kurzen Stacheln besetzt. Die Blätter sind nur selten faserig. Bei Verletzung der Blätter tritt meist ein bitterer gelber oder brauner Saft aus. Αλόη Aloe Aloen

10 Αρισμαρί, Δενδρολίβανο Rosemary Rosmarin Αρισμαρί, Δενδρολίβανο Αρωματικός αειθαλής θάμνος, το δενδρολίβανο ανήκει στο γένος Ροσμαρίνος και στην οικογένεια των Χειλανθών. Γνωστό φυτό στην αρχαιότητα όταν οι Αρχαίοι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν σε διάφορες θρησκευτικές τελετές και γιορτές, σε στολισμούς κτιρίων, ναών και ως καύσιμο για θυμίαμα. Rosemary Rosemary, Rosmarinus officinalis, is a woody, perennial herb with fragrant, evergreen, needle- like leaves and white, pink, purple or blue flowers, native to the Mediterranean region. It is a member of the mint family Lamiaceae, which includes many other herbs, and is one of two species in the genus Rosmarinus. The name rosemary derives from the Latin name rosmarinus, derived from dew (ros) and sea (marinus), or dew of the sea because in many locations it needs no water other than the humidity carried by the sea breeze to live. The plant is also sometimes called Anthos, from the ancient Greek word άνθος, meaning flower. The leaves, both fresh and dried, are used in traditional Mediterranean cuisine. They have a bitter, astringent taste and are highly aromatic, which complements a wide variety of foods. A tisane can be made from the leaves. When burnt, they give off a mustard-like smell and a smell similar to burning wood, which can be used to flavor foods while barbecuing. Rosemary is high in iron, calcium and vitamin B6. Rosmarin Der Name Rosmarin kommt vom lateinischen ros marinus und bedeutet Tau (ros) des Meeres (marinus), also Meertau. Als Begründung wird dazu oft angeführt, dass Rosmarinsträucher an den Küsten des Mittelmeeres wachsen und sich nachts der Tau in ihren Blüten sammle. Eine weitere Deutung der Herkunft des Namens geht auf den griechischen Begriff rhops myrinos (balsamischer Strauch) zurück. Dazu gehört auch ein möglicher namenskundlicher Zusammenhang der griechischen Wörter libanotis (Rosmarin) und libanos (Weihrauch). Rosmarin fand seine Verwendung zuerst in religiösen Kulten und in Mitteln der Apotheker, bevor er in der Küche Einzug hielt. Rosmarin ist in der mediterranen Küche (vor allem in Italien und der Provence) ein wichtiges Gewürz und ist Bestandteil der Provence-Kräutermischung. Er gilt zudem als klassisches Grillgewürz und harmoniert unter anderem mit Fleisch, Geflügel, Lammfleisch, Zucchini, Kartoffeln und Teigwaren. Auch für Süßspeisen findet das Blatt oder der Rosmarinhonig Anwendung. Der belgische Spitzenkoch Roger Souvereyns schätzt vor allem die Mischung von Apfel und Rosmarin. Apfelgelee lässt sich beispielsweise mit Rosmarin aromatisieren. In Kräuterbutter wird Rosmarin häufig verwendet. Rosmarin wird oder wurde zeitweilig auch als Bitterstoff im Bier verwendet.

11 Αρμπαρόριζα Η αρμπαρόριζα που είναι γνωστή και ως πελαργόνιο από το βοτανικό της όνομα, είναι ένα χαμηλό φυτό με πράσινα όμορφα δαντελωτά φύλλα και λευκα-μωβ λουλούδια που ανθίζουν το καλοκαίρι. Pelargonium graveolens Pelargonium graveolens is a species in the Pelargonium genus, which is indigenous to various parts of southern Africa, and in particular South Africa. It is often called geranium as it falls within the plant family Geraniaceae, although more correctly, it is referred to as Pelargonium. This specific species has great importance in the perfume industry. It is cultivated on a large scale and its foliage is distilled for its scent. P. graveolens cultivars have a wide variety of smells, including rose, citrus, mint, coconut and nutmeg, as well as various fruits. However, the most commercially important varieties are those that have rose scents. Blätteröl Ein Blätteröl mit Blütenparfum. Die knapp ein Meter hoch wachsende Duftgeranie mit ihren rauen und unverwechselbaren stark duftenden Blättern und den unscheinbaren rosafarbenen Blütchen stammt aus Südafrika, wächst jedoch bestens in den Gärten Südeuropas und Nordafrikas. Αρμπαρόριζα Pelargonium graveolens Blätteröl

12 Αρμυρίκι Tο αλμυρίκι ή αρμυρίκι (επιστ. Ταμαρί, Tamarix) αποτελεί γένος αγγειόσπερμων, δικότυλων φυτών, που ανήκει στην τάξη των Ιωδών, στην οικογένεια των Ταμαριδοειδών. Εξαιρετικά ανθεκτικό στη ξηρασία και στην αλατότητα του εδάφους ευνοείται κιόλας από το ράντισμα με θαλασσινό νερό. Καλλιεργείται κατά μήκος των ακτών ως καλλωπιστικό, για τη δημιουργία ανεμοφρακτών, αλλά και για τη σκιά του στις παραλίες. Tamarix Αρμυρίκι Tamarix Tamarisken The genus Tamarix (tamarisk, salt cedar) is composed of about species of flowering plants in the family Tamaricaceae, native to drier areas of Eurasia and Africa. The generic name originated in Latin and may have referred to the Tamaris River in Hispania Tarraconensis (Spain). They are evergreen or deciduous shrubs or trees growing to 1 18 m in height and forming dense thickets. The largest, Tamarix aphylla, is an evergreen tree that can grow to 18 m tall. They usually grow on saline soils, tolerating up to 15,000 ppm soluble salt and can also tolerate alkali conditions. Tamarisks are characterized by slender branches and grey-green foliage. The bark of young branches is smooth and reddish-brown. As the plants age, the bark becomes bluish-purple, ridged and furrowed. The leaves are scale-like, 1 2 mm long, and overlap each other along the stem. They are often encrusted with salt secretions. The pink to white flowers appear in dense masses on 5 10 cm long spikes at branch tips from March to September, though some species (e.g. T. aphylla) tend to flower during the winter. Tamarisken Die Tamarisken (Tamarix) sind eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Tamariskengewächse (Tamaricaceae). Sie umfasst etwa 55 bis 90 Arten. Das Verbreitungsgebiet der Gattung Tamarix umfasst den Mittelmeerraum, Asien bis ins nördliche China sowie die Trockengebiete im nordöstlichen Afrika. Die Hauptvorkommen liegen in salzhaltigen Gebieten von Wüsten und Halbwüsten, außerdem gibt es Vorkommen in Steppen oder im Gebirge entlang von Flüssen oder an Quellen. In Pakistan gibt es 26 Arten und in China kommen 18 Arten vor, von denen sieben dort endemisch sind.

13 Αρωκάρια Η ακακία Κωνσταντινουπόλεως είναι ένα μεγάλο φυλλοβόλο δένδρο που μπορεί να φτάσει εώς και 10 μέτρα σε ύψος αλλά και πλάτος. Χαρακτηριστικό είναι το άνθος της το οποίο είναι ροδοκόκκινο και διαρκεί σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Araucaria Araucaria is a genus of evergreen coniferous trees in the family Araucariaceaeraucaria are mainly large trees with a massive erect stem, reaching a height of m. The horizontal, spreading branches grow in whorls and are covered with leathery or needle-like leaves. In some species, the leaves are narrow awlshaped and lanceolate, barely overlapping each other, in others they are broad and flat, and overlap broadly. The genus is familiar to many people as the genus of the distinctive Chilean pine or monkey-puzzle tree (Araucaria araucana). The genus is named after the Spanish exonym Araucano ( from Arauco ) applied to the Mapuches of central Chile and south-west Argentina whose territory incorporates natural stands of this genus. No distinct vernacular name exists for the genus; many are called pine, despite their being only very distantly related to pines (Pinus). Araukarien Die Araukarien (Araucaria) sind eine Pflanzengattung aus der Familie der Araukariengewächse (Araucariaceae), die zu den Koniferen (Coniferales) gehören. Sie besitzt ein stark disjunktes Areal auf der Südhalbkugel. Die Araucaria-Arten sind immergrüne Bäume. Die Art mit den höchsten Bäumen bei den Araucaria ist mit 89 Meter Araucaria hunsteinii. Das älteste Exemplar aus der Gattung soll eine 1000-jährige Araucaria araucana sein. An den plagiotrop (Plagiotrop: durch Geotropismus bestimmte Wuchsrichtung, die nicht die Orientierung der Sprossachse hat) ausgerichteten Ästen sind die derben Laubblätter spiralig angeordnet. An jungen Bäumen sind die Blätter nadelförmig und spiralig angeordnet. Bei ausgewachsenen Bäumen sind die Blätter meistens schuppenförmig und spiralig oder in zwei Schichten angeordnet, sie überlappen sich. Die Blätter überdauern viele Jahre. Sämlinge haben zwei bis vier Keimblätter (Kotyledone). Αρωκάρια Araucaria Araukarien

14 Βασιλικός Ο βασιλικός (Ώκιμον το βασιλικόν, λατ. Ocimum basilicum) είναι αρωματικό ετήσιο, ποώδες φυτό της οικογένειας των Χειλανθών και της τάξης των σωληνανθών. Η καταγωγή του είναι από την Ινδία και το Ιράν και σήμερα καλλιεργείται σε πολλές περιοχές του κόσμου. Η ονομασία «βασιλικός» του αποδόθηκε καθώς, σύμφωνα με θρύλο, φύτρωσε στο σημείο όπου ο Μέγας Κωνσταντίνος και η μητέρα του Αγία Ελένη ανακάλυψαν τον Τίμιο Σταυρό. Βασιλικός Basil Basilikum Basil Basil, or Sweet Basil, is a common name for the culinary herb Ocimum basilicum (pronounced of the family Lamiaceae (mints), sometimes known as Saint Joseph s Wort in some English-speaking countries. Basil, originally from India, is best known as a culinary herb prominently featured in Italian cuisine, and also plays a major role in the Northeast Asian cuisine of Taiwan and the Southeast Asian cuisines of Thailand, Vietnam, Cambodia, and Laos. Depending on the species and cultivar, the leaves may taste somewhat like anise, with a strong, pungent, often sweet smell. There are many varieties of Ocimum basilicum, as well as several related species or species hybrids also called basil. The type used in Italian food is typically called sweet basil, as opposed to Thai basil (O. basilicum var. thyrsiflora), lemon basil (O. citriodorum) and holy basil (Ocimum tenuiflorum), which are used in Asia. While most common varieties of basil are treated as annuals, some are perennial in warm, tropical climates, including holy basil and a cultivar known as African Blue. Basil is originally native to India and other tropical regions of Asia, having been cultivated there for more than 5,000 years. Basilikum Das Basilikum (Ocimum basilicum), auch Königskraut genannt, ist eine Gewürzpflanze aus der gleichnamigen Gattung Basilikum (Ocimum) der Familie der Lippenblütler. Basilikum wird insbesondere in der italienischen Küche häufig verwendet. Basilikum wird in den gemäßigten Breiten meist als einjährige Pflanze kultiviert. Es ist eine aufrecht, sehr buschig wachsende, einjährige bis ausdauernde krautige Pflanze, die Wuchshöhen von 20 cm bis 60 cm erreicht. Die ganze Pflanze duftet aromatisch. Stängel, Blütenhüllblätter und oft die Laubblätter sind behaart. Die kreuzgegenständigen Laubblätter sind einfach und oft eiförmig. Die Blattspreite ist 1,5 bis 5 cm lang und 0,8 bis 3,2 cm breit. Der Blattrand ist glatt. Die kurzen Blattstiele weisen eine Länge von 5 bis 20 mm auf. Die verschiedenen Kulturformen unterscheiden sich in Blattfarbe, Größe, Aroma, Wachstumsart und Ansprüchen.

15 Βερικοκιά Η βερικοκιά είναι οπωροφόρο, μακρόβιο, φυλλοβόλο δέντρο και ανήκει στο γένος Προύνος της οικογένειας των Ροδοειδών. Η βερικοκιά είναι δέντρο με σφαιροειδές σχήμα και αρκετές απλωτές διακλαδώσεις. Τα φύλλα της είναι πλατιά σε σχήμα αβγού ή καρδιάς στιλπνά στην επάνω επιφάνεια και φέρουν αδένες και παράφυλλα πάνω στο μίσχο. Τα άνθη της είναι και αρσενικά και θηλυκά και έχουν χρώμα λευκό ή ελαφρύ ρόδινο, φύονται δε μόνα τους ή ανά δύο. Apricot The apricot, Prunus armeniaca, is a species of Prunus, classified with the plum in the subgenus Prunus. The native range is somewhat uncertain due to its extensive prehistoric cultivation. Its introduction to Greece is attributed to Alexander the Great, and the Roman General Lucullus ( B.C.) also exported some trees the cherry, white heart cherry, and apricot from Armenia to Europe. Subsequent sources were often confused about the origin of the species. Loudon (1838) believed it had a wide native range including Armenia, Caucasus, the Himalaya, China, and Japan. Aprikose Die Aprikose (Prunus armeniaca), in Österreich, Südtirol und Teilen Bayerns Marille, gehört wie die Ume zur Sektion Armeniaca in der Untergattung Prunus der Gattung Prunus innerhalb der Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Mit dem Obstanbau begann man in der Tiefebene erst wieder zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als sich diese Ebene aufgrund heftiger Sandstürme in eine einzige Sandwüste zu verwandeln drohte. Zum Binden des Flugsands erwiesen sich Aprikosenbäume als besonders geeignet, da sie nicht nur sandigen Boden, sondern auch Hitze und Trockenheit vertragen. Heutzutage werden Aprikosen insbesondere in den Mittelmeerstaaten wie Italien und Spanien angebaut. Es gibt jedoch auch in nördlicher gelegenen Gebieten größeren Anbau dieser Früchte, unter anderem in der österreichischen Wachau, im Südtiroler Vinschgau und im schweizerischen Kanton Wallis. Das weltweit größte Anbaugebiet für Aprikosen liegt in der osttürkischen Provinz Malatya am Oberlauf des Euphrat. Dort werden die süßen Aprikosen entsteint und als ganze Frucht getrocknet. Mittlerweile stammen ca. 95 % der in Europa gehandelten getrockneten Aprikosen aus Malatya. Seit einigen Jahren werden auch frische Früchte nach Europa exportiert. Βερικοκιά Apricot Aprikose

16 Γεράνι Το γένος Πελαργόνιο (Pelargonium) (κοινώς «πελαργόνι») είναι μέλος της οικογένειας των Γερανιοειδών (Geraniaceae) και σε αυτό ανήκουν πάνω από 200 είδη πολυετών, παχύφυλλων ποωδών. Τα φυτά του γένους Pelargonium τα συναντάμε ευρέως στην κηποτεχνία λόγω της πλούσιας και συνεχούς ανθοφορίας που τα χαρακτηρίζει. Pelargonium Γεράνι Pelargonium Pelargonien Pelargonium is a genus of flowering plants which includes about 200 species of perennials, succulents, and shrubs, commonly known as scented geraniums or storksbills. Confusingly, Geranium is the correct botanical name of a separate genus of related plants often called Cranesbills. Both Geranium and Pelargonium are genera in the Family Geraniaceae. Species of Pelargonium are evergreen perennials indigenous to Southern Africa and are drought and heat tolerant, and can tolerate only minor frosts. Pelargoniums are extremely popular garden plants, grown as annuals in temperate climates. Pelargonien Die Pelargonien (Pelargonium) sind eine Pflanzengattung in der Familie der Storchschnabelgewächse (Geraniaceae). Der botanische Gattungsname ist aus dem griechischen Wort pélargos für Storch abgeleitet und bezieht sich auf die storchschnabelartig verlängerte Form der Früchte. Zu dieser Gattung zählen etwa 220 bis 280 Arten. Die ersten Pflanzenexemplare wurden schon um 1600 nach Europa gebracht.als Trivialname für bestimmte, als Beet- oder Balkonpflanzen verwendete, Pelargonium-Arten und -Hybriden wird oft der Name Geranien verwendet.

17 Γιούκα Τα γιούκα (γένος yucca) είναι ευρέως καλλιεργούμενα φυτά στη χώρα μας και σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Εξαιτίας της εξωτικής τους εμφάνισης και των χαμηλών απαιτήσεών τους, έχουν γίνει πολύ δημοφιλή. Μπορούν να φυτευτούν σε γλάστρες, κυρίως ως φυτά εξωτερικού χώρου ή, αν το κλίμα της περιοχής επιτρέπει, στο έδαφος. Yucca Yucca gloriosa is an evergreen shrub of the genus Yucca. Common names include Spanish Dagger, Moundlily Yucca, Soft-tipped Yucca, Spanish Bayonet or Sea Islands Yucca. Yucca gloriosa grows on sand dunes along the coast and barrier islands of the southeastern USA, often together with Yucca aloifolia and a variety formerly called Yucca recurvifolia or Y. gloriosa var. recurvifolia, now Y. gloriosa var. tristis. In contrast to Y. gloriosa var. tristis, the leaves of Y. gloriosa var. gloriosa are hard stiff, erect and narrower. On the other hand, Y. aloifolia has leaves with denticulate margins and a sharp-pointed, terminal spine. Kerzen-Palmlilie Die Kerzen-Palmlilie (Yucca gloriosa) (englische Trivialnamen: Moundlily Yucca, Soft-tipped Yucca, Spanish-Bayonet, Sea Islands Yucca ) ist eine in Nordamerika heimische Pflanzenart aus der Gattung Yucca in der Familie der Spargelgewächse (Asparagaceae). Yucca gloriosa ist eine verholzende, mehrjährige Pflanze. Oft wächst sie viele Jahre stammlos mit einer grundständigen Blattrosette, bevor sie einen Stamm bildet, der die Blattrosette meist bis auf etwa 2 m über dem Erdboden hebt. Alte Pflanzen verzweigen sich und bilden Horste aus mehreren Blattrosetten. Sie erreicht Wuchshöhen von 0,5 bis 2,5 Metern. Yucca gloriosa ist relativ langsamwüchsig. Die derben, schwertförmigen, parallelnervigen Laubblätter sind etwa 0,3 bis 0,5 m lang und 2 bis 3,5 cm breit. Sie sind meist blaugrün bis graugrün und glattrandig bis leicht gezahnt. Die Blätter enden in scharfen Spitzen. Oft stehen die Blätter steif nach außen ab; häufig biegen sie sich auch etwa in der Mitte und hängen nach außen etwas herab. Γιούκα Yucca Kerzen-Palmlilie

18 Δάφνη Η δάφνη (επιστ.: Δάφνη η ευγενής, Laurus nobilis) είναι ένα αρωματικό φυτό της οικογένειας των Δαφνοειδών. Ανήκει στο γένος Δάφνη. Στην Ελλάδα απαντάται και αυτοφυής. Επίσης, στον ελληνικό χώρο καλλιεργείται και η δάφνη του Απόλλωνα, γνωστή με τα λαϊκά ονόματα βαγιά, δάφνη, δαφνολιά και φυλλάδα. Bay laurel Δάφνη Bay laurel Echte Lorbeer The bay laurel (Laurus nobilis, of the plant family Lauraceae), also known as sweet bay, bay tree, true laurel, Grecian laurel, laurel tree, or simply laurel, is an aromatic evergreen tree or large shrub with green, glossy leaves, native to the Mediterranean region. It is the source of the bay leaf used in cooking. Under the simpler name laurel, Laurus nobilis figures prominently in classical Greek, Roman, and Biblical culture.the laurel can vary greatly in size and height, sometimes reaching metres (33 59 ft) tall. Laurus is a genus of evergreen trees belonging to the Laurel family, Lauraceae. The plant is the source of several popular spices used in a wide variety of recipes, particularly among Mediterranean cuisines. Most commonly, the aromatic leaves are used, fresh or dried. For cooking purposes, whole bay leaves have a long shelf life of about one year, under normal temperature and humidity. Echte Lorbeer Der Echte Lorbeer (Laurus nobilis), auch Edler Lorbeer oder Gewürzlorbeer genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Lorbeeren (Laurus) innerhalb der Familie der Lorbeergewächse (Lauraceae). Er wird als Heilund Gewürzpflanze verwendet. Der Echte Lorbeer ist ein immergrüner Strauch oder Baum und kann Wuchshöhen von bis zu 10 Meter erreichen. Die ledrigen, oberseits glänzenden Laubblätter duften aromatisch. Der Echte Lorbeer wird als Gewürzpflanze verwendet: Die aromatischen Blätter des Lorbeerbaums passen zu Suppen, Eintöpfen, Fleischgerichten, aber auch zu Fisch. Sie dienen zum Würzen eingelegter Gurken und Heringen, für Sülzen und zur Essigaromatisierung. Lorbeerblätter sind Bestandteil der Bouquet garni in der französischen Küche.

19 Δίκταμο Το Δίκταμο (η έρωντας) (επιστημονική ονομασία: Origanum dictamnus, Ορίγανον το δίκταμνον) είναι ένα ενδημικό φυτό που συναντάται στην Κρήτη και χρησιμοποιείται ως ρόφημα. Το όνομα προέρχεται από το όρος Δίκτη (Λασιθιώτικα) όπου παλαιότερα αφθονούσε. Origanum dictamnus Origanum dictamnus (dittany of Crete, Cretan dittany or hop majoram), known in Greek as Δίκταμο (díktamo, cf. dittany ) or in Cretan dialect Έρωντας (erontas, love ), is a tender perennial plant that grows cm high. It is a healing, therapeutic and aromatic plant that only grows wild on the mountainsides and gorges of the Greek island of Crete, Greece. The dittany of Crete is widely used for food flavouring and medicinal purposes, in addition to it featuring as an ornamental plant in gardens. This small, lanate shrub is easily recognised by the distinctive soft, woolly covering of white-grey hair on its stems and round green leaves, giving it a velvety texture. Tiny rosepink flowers surrounded by brighter purple-pink bracts add an exuberant splash of colour to the plant in summer and autumn.the dittany is classified as vulnerable on the IUCN Red List of Threatened Plant Species Origanum dictamnus is a many branched plant with discoid to ovate, grey-green leaves that are sited in pairs opposite each other. The slender arching stems and lanate leaves are covered in a velvety white down and are mm in size. The flowers are pale pink to purple and have a deep lilac corolla with many deep pink coloured overlapping bracts. The colourful flowers forming a cascade of elongated clusters are in bloom in the summer months. Said to symbolize love and to be an aphrodisiac, only the most ardent young lovers scrambled on mountainsides and the deep gorges of Crete gathering bunches of the pink blooms to present as love tokens. Diptam-Dost Der Diptam-Dost (Origanum dictamnus), auch Kretischer Diptam, Dittam, Diktam oder Diktamnos genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Dost (Origanum) in der Familie der Lippenblütler (Lamiaceae). Auf griechisch wird er Δίκταμο (Díktamo, Katharevousa: Díktamon), im kretischen Dialekt Έρωντας (Érotas, Liebe ) genannt. Der Diptam-Dost ist mit dem auch in Mitteleuropa verbreiteten Oregano oder Dost (Origanum vulgare) verwandt. Die Blätter des Diptam-Dost sind ganz jung rötlich, später grün und von einem pelzigen Flaum überzogen. Die Pflanze kann bis 40 cm hoch werden und blüht von April bis Juni rosa bis violett-rot. Diktam gilt als ein Universal-Heilkraut. Aufgüsse von Diktam sollen die Wundheilung fördern, Tee von Diktam viele Verdauungsprobleme lindern. Die griechischen Ärzte der Antike glaubten, dass Diktam alle Krankheiten heilen könne. Es existiert auch die Bezeichnung Artemideion für dieses Kraut, das auf die Göttin der Geburt und des neuen Lebens Artemis zurückzuführen ist. Aufgüsse von Diktam in Wasser oder Wein sollen auch Geburten förderlich begleiten können. Δίκταμο Origanum dictamnus Diptam-Dost

20 Δράκαινα Dracaena Drachenbäume Δράκαινα Αν και η εικόνα της είναι κάπως εξωτική, το όνομά της είναι ελληνικότατο και την περιγράφει απόλυτα. Ένας γερός γκρίζος κορμός με μακριά λογχωτά φύλλα που κλίνουν προς τα κάτω, συνήθως σκούρα πράσινα ενώ σε κάποιες ποικιλίες το χρώμα είναι πιο ανοικτό πράσινο ή έχει κόκκινες «ρίγες» στην άκρη των φύλλων της. Dracaena Dracaena derived from the romanized form of the Ancient Greek δράκαινα - drakaina, female dragon ) is a genus of about 40 species of trees and succulent shrubs. In the APG III classification system, it is placed in the family Asparagaceae, subfamily Nolinoideae (formerly the family Ruscaceae). It has also formerly been separated (sometimes with Cordyline) into the family Dracaenaceae or placed in the Agavaceae (now Agavoideae). The majority of the species are native in Africa, with a few in southern Asia and one in tropical Central America. The segregate genus Pleomele is now generally included in Dracaena. The genus Sanseviera is closely related, and has recently been synonymized under Dracaena in the Kubitzki system. Drachenbäume Die Drachenbäume (Dracaena von griechisch δράκαινα, der weibliche Drache, Syn.: Pleomele Salisb., Terminalis Medik.) bilden eine Pflanzengattung aus der Familie der Spargelgewächse (Asparagaceae). Die bekannteste Art ist der Kanarische Drachenbaum (Dracaena draco). Drachenbäume sind keine echten Bäume, da sie ein atypisches Dickenwachstum aufweisen; es sind baumförmige Lebensformen, die einen selbsttragenden verholzten Stamm besitzen. Die Stämme können verzweigt oder unverzweigt sein. Aufgrund der besonderen Faseranbindung beim atypischen Dickenwachstum können die Seitenäste nur in einem geringen Winkel zum Hauptstamm abzweigen (typischerweise < 35 ). Die parallelnervigen Laubblätter sind meist schwertförmig, linealisch bis lanzettlich, aber bei manchen Arten kann die Blattspreite auch elliptisch sein. Nur einige Arten weisen einen kurzen Blattstiel auf, wie zum Beispiel: Dracaena elliptica. Der endständige, ährige Blütenstand ist meist verzweigt. Die zwittrigen Blüten sind dreizählig, duften und blühen nachts. Die sechs gleichförmigen und meist weißlich gefärbten Blütenhüllblätter (Tepalen) sind zylindrisch, glockenförmig oder röhrig verwachsen. Die Blütenröhre ist kurz. Es sind sechs Staubblätter vorhanden. Die drei Fruchtblätter sind zu einem Fruchtknoten verwachsen. Es werden orange bis purpurfarbene Beeren mit einem bis drei Samen ausgebildet.

CHAMPIONS Communication and Dissemination

CHAMPIONS Communication and Dissemination CHAMPIONS Communication and Dissemination Europa Programm Center Im Freistaat Thüringen In Trägerschaft des TIAW e. V. 1 CENTRAL EUROPE PROGRAMME CENTRAL EUROPE PROGRAMME -ist als größtes Aufbauprogramm

Mehr

Nahrung für alle aber wie?

Nahrung für alle aber wie? Nahrung für alle aber wie? Alexander Müller Institute for Advanced Sustainability Studies e.v. (IASS) München, 21. Januar 2014 Institute for Advanced Sustainability Studies e.v. 1 Source FAO, SOFI 2013

Mehr

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web. Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.de Damages caused by Diprion pini Endangered Pine Regions in Germany

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com)

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Inhalt Content Citrix-Anmeldung Login to Citrix Was bedeutet PIN und Token (bei Anmeldungen aus dem Internet)? What does PIN and Token

Mehr

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health)

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) 1 Utilitarian Perspectives on Inequality 2 Inequalities matter most in terms of their impact onthelivesthatpeopleseektoliveandthethings,

Mehr

Yield characteristics and analytical results of berries of the new German Seabuckthorn variety 'Habego' (Orange Energy )

Yield characteristics and analytical results of berries of the new German Seabuckthorn variety 'Habego' (Orange Energy ) Yield characteristics and analytical results of berries of the new German Seabuckthorn variety 'Habego' (Orange Energy ) Dr. Friedrich Höhne, Landesforschungsanstalt MV, Gülzow Axel Wähling, NIG GmbH,

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

Einkommensaufbau mit FFI:

Einkommensaufbau mit FFI: For English Explanation, go to page 4. Einkommensaufbau mit FFI: 1) Binäre Cycle: Eine Position ist wie ein Business-Center. Ihr Business-Center hat zwei Teams. Jedes mal, wenn eines der Teams 300 Punkte

Mehr

The poetry of school.

The poetry of school. International Week 2015 The poetry of school. The pedagogy of transfers and transitions at the Lower Austrian University College of Teacher Education(PH NÖ) Andreas Bieringer In M. Bernard s class, school

Mehr

6KRSSLQJDW&DPGHQ/RFN 1LYHDX$

6KRSSLQJDW&DPGHQ/RFN 1LYHDX$ )HUWLJNHLW+ UYHUVWHKHQ 1LYHDX$ Wenn langsam und deutlich gesprochen wird, kann ich kurze Texte und Gespräche aus bekannten Themengebieten verstehen, auch wenn ich nicht alle Wörter kenne. 'HVNULSWRU Ich

Mehr

SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb

SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb Inbetriebnahme von Produktionslinie 4 am Standort Zhenjiang Darlehen von BoC in Höhe von RMB 130 Mio. ausbezahlt Inbetriebnahme von Produktionslinie

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

Increase in annual number of days with more than 20mm/day of precipitation

Increase in annual number of days with more than 20mm/day of precipitation Climate-Signal-Map Background information Increase in annual number of days with more than 20mm/day of precipitation A Climate-Signal-Map shows the mean projected change of a climate parameter averaged

Mehr

Field Librarianship in den USA

Field Librarianship in den USA Field Librarianship in den USA Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven Vorschau subject librarians field librarians in den USA embedded librarians das amerikanische Hochschulwesen Zukunftsperspektiven

Mehr

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer General Remarks In private non state pensions systems usually three actors Employer

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Wie die Banane zu ihrem Namen kam

Wie die Banane zu ihrem Namen kam Wie die Banane zu ihrem Namen kam Der Name Banane kommt von dem arabischen Wort banan, das bedeutet Finger. Die Früchte bilden Büschel aus Händen mit zahlreichen krummen Fingern. In alten Schriften wird

Mehr

ISO 15504 Reference Model

ISO 15504 Reference Model Prozess Dimension von SPICE/ISO 15504 Process flow Remarks Role Documents, data, tools input, output Start Define purpose and scope Define process overview Define process details Define roles no Define

Mehr

Extended Ordered Paired Comparison Models An Application to the Data from Bundesliga Season 2013/14

Extended Ordered Paired Comparison Models An Application to the Data from Bundesliga Season 2013/14 Etended Ordered Paired Comparison Models An Application to the Data from Bundesliga Season 2013/14 Gerhard Tutz & Gunther Schauberger Ludwig-Maimilians-Universität München Akademiestraße 1, 80799 München

Mehr

German Section 33 - Print activities

German Section 33 - Print activities No. 1 Finde die Wörter! Find the words! Taschenrechner calculator Kugelschreiber pen Bleistift pencil Heft exercise book Filzstift texta Radiergummi eraser Lineal ruler Ordner binder Spitzer sharpener

Mehr

a lot of, much und many

a lot of, much und many Aufgabe 1, und In bejahten Sätzen verwendest du für die deutschen Wörter viel und viele im Englischen Bsp.: I have got CDs. We have got milk. There are cars on the street. Bei verneinten Sätzen und Fragen

Mehr

HARTNAGEL Etikettiermaschinen für Verpackungsbecher und Automation. Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400

HARTNAGEL Etikettiermaschinen für Verpackungsbecher und Automation. Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400 Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400 Die Firma Hartnagel, begann vor über 15 Jahren den ersten Etikettierautomaten zu entwickeln und zu bauen. Geleitet von der Idee, das hinsichtlich der Produktführung

Mehr

Delivering services in a user-focussed way - The new DFN-CERT Portal -

Delivering services in a user-focussed way - The new DFN-CERT Portal - Delivering services in a user-focussed way - The new DFN-CERT Portal - 29th TF-CSIRT Meeting in Hamburg 25. January 2010 Marcus Pattloch (cert@dfn.de) How do we deal with the ever growing workload? 29th

Mehr

Role Play I: Ms Minor Role Card. Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc.

Role Play I: Ms Minor Role Card. Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc. Role Play I: Ms Minor Role Card Conversation between Ms Boss, CEO of BIGBOSS Inc. and Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc. Ms Boss: Guten Morgen, Frau Minor! Guten Morgen, Herr Boss! Frau Minor, bald steht

Mehr

AVL The Thrill of Solutions. Paul Blijham, Wien, 04.07.2005

AVL The Thrill of Solutions. Paul Blijham, Wien, 04.07.2005 AVL The Thrill of Solutions Paul Blijham, Wien, 04.07.2005 The Automotive Market and its Importance 58 million vehicles are produced each year worldwide 700 million vehicles are registered on the road

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln Ideas for the classroom 1. Introductory activity wer?, was?, wo?, wann?, warum? 2. Look at how people say farewell in German. 3. Look at how people

Mehr

Mash-Up Personal Learning Environments. Dr. Hendrik Drachsler

Mash-Up Personal Learning Environments. Dr. Hendrik Drachsler Decision Support for Learners in Mash-Up Personal Learning Environments Dr. Hendrik Drachsler Personal Nowadays Environments Blog Reader More Information Providers Social Bookmarking Various Communities

Mehr

In der SocialErasmus Woche unterstützen wir mit euch zusammen zahlreiche lokale Projekte in unserer Stadt! Sei ein Teil davon und hilf denen, die Hilfe brauchen! Vom 4.-10. Mai werden sich internationale

Mehr

Want to have more impressions on our daily activities? Just visit our facebook homepage:

Want to have more impressions on our daily activities? Just visit our facebook homepage: Dear parents, globegarden friends and interested readers, We are glad to share our activities from last month and wish you lots of fun while looking at all we have been doing! Your team from globegarden

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

present progressive simple present 1. Nach Signalwörtern suchen 2. Keine Signalwörter? now today at this moment just now never often

present progressive simple present 1. Nach Signalwörtern suchen 2. Keine Signalwörter? now today at this moment just now never often Teil 1 simple present oder present progressive 1. Nach Signalwörtern suchen Sowohl für das simple present als auch für das present progressive gibt es Signalwörter. Findest du eines dieser Signalwörter,

Mehr

Business Solutions Ltd. Co. English / German

Business Solutions Ltd. Co. English / German Business Solutions Ltd. Co. English / German BANGKOK, the vibrant capital of Thailand, is a metropolis where you can find both; East and West; traditional and modern; melted together in a way found nowhere

Mehr

Weltweit Partner der Holzindustrie Worldwide partner for the lumber industry

Weltweit Partner der Holzindustrie Worldwide partner for the lumber industry Konventionelle Holztrockner, Vakuumtrockner, Vortrockner, Hochtemperaturtrockner, Dämpfkammern, Spezialtrockner Heissdampftrockner, kombinierte Trocken- / Dämpfkammern, Temperaturbehandlungskammern Conventional

Mehr

STOFFE - METERWARE / FABRICS-YARD GOODS

STOFFE - METERWARE / FABRICS-YARD GOODS STOFFE - METERWARE / FABRICS-YARD GOODS DOLAN - Für Schirme und Polster Material: Eigenschaften: Ausrüstung: Zu beachten: 100% Acrylgewebe, spinndüsengefärbt. Hohe Farb- und Lichtechtheit, wetterfest,

Mehr

Software development with continuous integration

Software development with continuous integration Software development with continuous integration (FESG/MPIfR) ettl@fs.wettzell.de (FESG) neidhardt@fs.wettzell.de 1 A critical view on scientific software Tendency to become complex and unstructured Highly

Mehr

06.12.2011. Winterfeuchte Subtropen. Winterfeuchte Subtropen. Hartlaubvegetation im Mittelmeerraum. Vegetation im Mittelmeerraum

06.12.2011. Winterfeuchte Subtropen. Winterfeuchte Subtropen. Hartlaubvegetation im Mittelmeerraum. Vegetation im Mittelmeerraum Wälder der Erde Winterfeuchte Subtropen Dirk Hölscher Waldbau und Waldökologie der Tropen Ökozonen der Erde Flächenanteile der Ökozonen % der Landfläche Polare/subpolare Zone 15 Boreale Zone 13 Feuchte

Mehr

Equipment for ball playing

Equipment for ball playing pila1 82 pila2 83 sphaera 84 Ballspielanlagen Equipment for ball ing Mit den stilum-spielgeräten für Sand, Wasser und Luft punkten Sie in jeder Altersgruppe. So lässt unser Sandbagger tollo die Herzen

Mehr

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) -

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) - Application Form ABOUT YOU First name(s): Surname: Date of birth : Gender : M F Address : Street: Postcode / Town: Telephone number: Email: - Please affix a photo of yourself here (with your name written

Mehr

Outline. 5. A Chance for Entrepreneurs? Porter s focus strategy and the long tail concept. 6. Discussion. Prof. Dr. Anne König, Germany, 27. 08.

Outline. 5. A Chance for Entrepreneurs? Porter s focus strategy and the long tail concept. 6. Discussion. Prof. Dr. Anne König, Germany, 27. 08. Mass Customized Printed Products A Chance for Designers and Entrepreneurs? Burgdorf, 27. 08. Beuth Hochschule für Technik Berlin Prof. Dr. Anne König Outline 1. Definitions 2. E-Commerce: The Revolution

Mehr

Porsche Consulting. Operational excellence successful processes from the automotive industry and their applications in medical technology

Porsche Consulting. Operational excellence successful processes from the automotive industry and their applications in medical technology Porsche Consulting Operational excellence successful processes from the automotive industry and their applications in medical technology Especially crucial in medical technology: a healthy company. Germany

Mehr

Aufnahmeuntersuchung für Koi

Aufnahmeuntersuchung für Koi Aufnahmeuntersuchung für Koi Datum des Untersuchs: Date of examination: 1. Angaben zur Praxis / Tierarzt Vet details Name des Tierarztes Name of Vet Name der Praxis Name of practice Adresse Address Beruf

Mehr

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems Transfer project templates easily between systems A PLM Consulting Solution Public The consulting solution XML Template Transfer enables you to easily reuse existing project templates in different PPM

Mehr

SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. SAFETY FIRST HAS NEVER BEEN SO EXCITING.

SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. SAFETY FIRST HAS NEVER BEEN SO EXCITING. Fahraktive EVENTS ZUM ANSCHNALLEN. FASTEN YOUR SEATBELTS FOR SOME AWESOME DRIVING EVENTS. SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. Jeder, der BMW UND MINI DRIVING ACADEMY hört, denkt automatisch an Sicherheit.

Mehr

VITEO OUTDOORS SLIM WOOD. Essen/Dining

VITEO OUTDOORS SLIM WOOD. Essen/Dining VITEO SLIM WOOD Essen/Dining Stuhl/Chair Die Emotion eines Innenmöbels wird nach außen transportiert, indem das puristische Material Corian mit dem warmen Material Holz gemischt wird. Es entstehen ein

Mehr

Fluid-Particle Multiphase Flow Simulations for the Study of Sand Infiltration into Immobile Gravel-Beds

Fluid-Particle Multiphase Flow Simulations for the Study of Sand Infiltration into Immobile Gravel-Beds 3rd JUQUEEN Porting and Tuning Workshop Jülich, 2-4 February 2015 Fluid-Particle Multiphase Flow Simulations for the Study of Sand Infiltration into Immobile Gravel-Beds Tobias Schruff, Roy M. Frings,

Mehr

Critical Chain and Scrum

Critical Chain and Scrum Critical Chain and Scrum classic meets avant-garde (but who is who?) TOC4U 24.03.2012 Darmstadt Photo: Dan Nernay @ YachtPals.com TOC4U 24.03.2012 Darmstadt Wolfram Müller 20 Jahre Erfahrung aus 530 Projekten

Mehr

UNIGRAZONLINE. With UNIGRAZonline you can organise your studies at Graz University. Please go to the following link: https://online.uni-graz.

UNIGRAZONLINE. With UNIGRAZonline you can organise your studies at Graz University. Please go to the following link: https://online.uni-graz. English Version 1 UNIGRAZONLINE With UNIGRAZonline you can organise your studies at Graz University. Please go to the following link: https://online.uni-graz.at You can choose between a German and an English

Mehr

Distributed testing. Demo Video

Distributed testing. Demo Video distributed testing Das intunify Team An der Entwicklung der Testsystem-Software arbeiten wir als Team von Software-Spezialisten und Designern der soft2tec GmbH in Kooperation mit der Universität Osnabrück.

Mehr

Security Planning Basics

Security Planning Basics Einführung in die Wirtschaftsinformatik VO WS 2009/2010 Security Planning Basics Gerald.Quirchmayr@univie.ac.at Textbook used as basis for these slides and recommended as reading: Whitman, M. E. & Mattord,

Mehr

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13.

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. März 2009 0 1) LOGROTATE in z/os USS 2) KERBEROS (KRB5) in DFS/SMB 3) GSE Requirements System 1 Requirement Details Description Benefit Time Limit Impact

Mehr

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN SECOND OPINION REPORT ZWEITE MEINUNG GUTACHTEN netto Euro brutto Euro medical report of a medical

Mehr

Antje Damm Ist 7 viel? 44 Fragen für viele Antworten Moritz Verlag, Frankfurt am Main

Antje Damm Ist 7 viel? 44 Fragen für viele Antworten Moritz Verlag, Frankfurt am Main Deutsch Ist 7 viel? 44 Fragen für viele Antworten Moritz Verlag, Frankfurt am Main Was ist Glück? Lieben alle Mütter ihre Kinder? Wird es die Erde immer geben? Tut alt werden weh? Was denken Babys? Plant

Mehr

History of Mobility. Sprachniveau: Ca. A2-B2. Stationen im Verkehrshaus

History of Mobility. Sprachniveau: Ca. A2-B2. Stationen im Verkehrshaus History of Mobility Kurzbeschrieb Die zweigeschossige Halle mit einer Ausstellungsfläche von rund 2000 m² beinhaltet ein Schaulager, ein interaktives Autotheater, verschiedenste individuell gestaltete

Mehr

Robotino View Kommunikation mit OPC. Communication with OPC DE/EN 04/08

Robotino View Kommunikation mit OPC. Communication with OPC DE/EN 04/08 Robotino View Kommunikation mit OPC Robotino View Communication with OPC 1 DE/EN 04/08 Stand/Status: 04/2008 Autor/Author: Markus Bellenberg Festo Didactic GmbH & Co. KG, 73770 Denkendorf, Germany, 2008

Mehr

GIPS 2010 Gesamtüberblick. Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse. Seminar der SBVg "GIPS Aperitif" 15. April 2010 Referat von Stefan Illmer

GIPS 2010 Gesamtüberblick. Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse. Seminar der SBVg GIPS Aperitif 15. April 2010 Referat von Stefan Illmer GIPS 2010 Gesamtüberblick Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse Agenda Ein bisschen Historie - GIPS 2010 Fundamentals of Compliance Compliance Statement Seite 3 15.04.2010 Agenda Ein bisschen Historie - GIPS

Mehr

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang:

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang: Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung HTL 18. September 2015 Englisch (B2) Schreiben Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte Kandidatin,

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

Technical Thermodynamics

Technical Thermodynamics Technical Thermodynamics Chapter 1: Introduction, some nomenclature, table of contents Prof. Dr.-Ing. habil. Egon Hassel University of Rostock, Germany Faculty of Mechanical Engineering and Ship Building

Mehr

(Prüfungs-)Aufgaben zum Thema Scheduling

(Prüfungs-)Aufgaben zum Thema Scheduling (Prüfungs-)Aufgaben zum Thema Scheduling 1) Geben Sie die beiden wichtigsten Kriterien bei der Wahl der Größe des Quantums beim Round-Robin-Scheduling an. 2) In welchen Situationen und von welchen (Betriebssystem-)Routinen

Mehr

Your Partner for Luxury and Lifestyle Estates Ihr Partner für Luxus- und Lifestyle-Immobilien

Your Partner for Luxury and Lifestyle Estates Ihr Partner für Luxus- und Lifestyle-Immobilien Your Partner for Luxury and Lifestyle Estates Ihr Partner für Luxus- und Lifestyle-Immobilien Welcome to Premier Suisse Estates Willkommen bei Premier Suisse Estates Dr. Peter Moertl, CEO Premier Suisse

Mehr

Bewerbung für einen Au Pair-Aufenthalt in Namibia oder Südafrika Application for an au pair stay in Namibia or South Africa

Bewerbung für einen Au Pair-Aufenthalt in Namibia oder Südafrika Application for an au pair stay in Namibia or South Africa Namibian and Southern African Au Pair Agency Gutes Foto Picture Bewerbung für einen Au Pair-Aufenthalt in Namibia oder Südafrika Application for an au pair stay in Namibia or South Africa Persönliche Angaben

Mehr

Chemical heat storage using Na-leach

Chemical heat storage using Na-leach Hilfe2 Materials Science & Technology Chemical heat storage using Na-leach Robert Weber Empa, Material Science and Technology Building Technologies Laboratory CH 8600 Dübendorf Folie 1 Hilfe2 Diese Folie

Mehr

Hamburg is Germany s Gateway to the World. Germany s preeminent centre of foreign trade and major hub for trade with the Baltic Sea region

Hamburg is Germany s Gateway to the World. Germany s preeminent centre of foreign trade and major hub for trade with the Baltic Sea region in million Euro International trading metropolis Hamburg is Germany s Gateway to the World. Germany s preeminent centre of foreign trade and major hub for trade with the Baltic Sea region 8. Foreign trade

Mehr

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes KURZANLEITUNG VORAUSSETZUNGEN Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes Überprüfen Sie, dass eine funktionsfähige SIM-Karte mit Datenpaket im REMUC-

Mehr

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena http://www.im.uni-jena.de Contents I. Learning Objectives II. III. IV. Recap

Mehr

Klausur Verteilte Systeme

Klausur Verteilte Systeme Klausur Verteilte Systeme SS 2005 by Prof. Walter Kriha Klausur Verteilte Systeme: SS 2005 by Prof. Walter Kriha Note Bitte ausfüllen (Fill in please): Vorname: Nachname: Matrikelnummer: Studiengang: Table

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lexware Financial Office Premium Handwerk XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lexware Financial Office Premium Handwerk Corporation,

Mehr

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS)

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) This press release is approved for publication. Press Release Chemnitz, February 6 th, 2014 Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) With the new product line Baselabs

Mehr

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista Hinweis: Für den Downloader ist momentan keine 64 Bit Version erhältlich. Der Downloader ist nur kompatibel mit 32 Bit Versionen von Windows 7/Vista. Für den Einsatz

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

Teil 4,9 Ich habe mein Handy, aber wo sind meine Schlüssel?

Teil 4,9 Ich habe mein Handy, aber wo sind meine Schlüssel? Teil 4,9 Ich habe mein Handy, aber wo sind meine Schlüssel? Üben wir! Vokabular (I) Fill in each blank with an appropriate word from the new vocabulary: 1. Ich lese jetzt Post von zu Hause. Ich schreibe

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

Der Wetterbericht für Deutschland. Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town.

Der Wetterbericht für Deutschland. Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town. Der Wetterbericht für Deutschland Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town. Es ist sehr heiß in Berlin und es donnert und blitzt in Frankfurt. Es ist ziemlich neblig

Mehr

THE NEW ERA. nugg.ad ist ein Unternehmen von Deutsche Post DHL

THE NEW ERA. nugg.ad ist ein Unternehmen von Deutsche Post DHL nugg.ad EUROPE S AUDIENCE EXPERTS. THE NEW ERA THE NEW ERA BIG DATA DEFINITION WHAT ABOUT MARKETING WHAT ABOUT MARKETING 91% of senior corporate marketers believe that successful brands use customer data

Mehr

MEETING FRIENDS M.A.S.T.E.R.-Conference International Members Meeting & Training Courses. M.A.S.T.E.R. Conference. Berlin, September 12 & 13

MEETING FRIENDS M.A.S.T.E.R.-Conference International Members Meeting & Training Courses. M.A.S.T.E.R. Conference. Berlin, September 12 & 13 M.A.S.T.E.R. Conference International Members Meeting NETWORK-Lipolysis & NETWORK-Globalhealth MEETING FRIENDS M.A.S.T.E.R.-Conference International Members Meeting & Training Courses Berlin, September

Mehr

LABOr: Europäisches Knowledge Centre zur beruflichen Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Lernbehinderungen

LABOr: Europäisches Knowledge Centre zur beruflichen Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Lernbehinderungen Beschäftigung von Menschen mit Lernbehinderungen EUR/01/C/F/RF-84801 1 Projektinformationen Titel: Projektnummer: LABOr: Europäisches Knowledge Centre zur beruflichen Ausbildung und Beschäftigung von Menschen

Mehr

Ein Maulwurf kommt immer allein PDF

Ein Maulwurf kommt immer allein PDF Ein Maulwurf kommt immer allein PDF ==>Download: Ein Maulwurf kommt immer allein PDF ebook Ein Maulwurf kommt immer allein PDF - Are you searching for Ein Maulwurf kommt immer allein Books? Now, you will

Mehr

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 von RA Dr. Till Jaeger OSADL Seminar on Software Patents and Open Source Licensing, Berlin, 6./7. November 2008 Agenda 1. Regelungen der GPLv2 zu Patenten 2. Implizite

Mehr

CLASSIC LINE Überall. All-time favourite. müller möbelfabrikation GmbH & Co. KG Werner-von-Siemens-Str. 6 D-86159 Augsburg

CLASSIC LINE Überall. All-time favourite. müller möbelfabrikation GmbH & Co. KG Werner-von-Siemens-Str. 6 D-86159 Augsburg photographs: andreas brücklmair_ brochuredesign: holger oehrlich CLASSIC LINE Überall ein Lieblingsstück. All-time favourite. müller möbelfabrikation GmbH & Co. KG Werner-von-Siemens-Str. 6 D-86159 Augsburg

Mehr

The management of alpine forests in Germany

The management of alpine forests in Germany The management of alpine forests in Germany Workshop of the Alpine Convention 11./12.09.2014 in Pieve di Cadore Stefan Tretter, Overview 1. Data on mountain forests in Germany 2. Legal framework for the

Mehr

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person?

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person? Reading tasks passend zu: Open World 1 Unit 4 (student s book) Through a telescope (p. 26/27): -Renia s exchange trip: richtig falsch unkar? richtig falsch unklar: Renia hat sprachliche Verständnisprobleme.

Mehr

Welche Rolle kann gemeinwohlorientierte Wissenschaft/Forschungspolitik für die Entwicklung und Umsetzung einer zukunftsfähigen Green Economy spielen?

Welche Rolle kann gemeinwohlorientierte Wissenschaft/Forschungspolitik für die Entwicklung und Umsetzung einer zukunftsfähigen Green Economy spielen? Welche Rolle kann gemeinwohlorientierte Wissenschaft/Forschungspolitik für die Entwicklung und Umsetzung einer zukunftsfähigen Green Economy spielen? - In welcher Verbindung stehen gemeinwohlorientierte

Mehr

PCIe, DDR4, VNAND Effizienz beginnt im Server

PCIe, DDR4, VNAND Effizienz beginnt im Server PCIe, DDR4, VNAND Effizienz beginnt im Server Future Thinking 2015 /, Director Marcom + SBD EMEA Legal Disclaimer This presentation is intended to provide information concerning computer and memory industries.

Mehr

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1 Existing Members Log-in Anmeldung bestehender Mitglieder Enter Email address: E-Mail-Adresse eingeben: Submit Abschicken Enter password: Kennwort eingeben: Remember me on this computer Meine Daten auf

Mehr

Introducing PAThWay. Structured and methodical performance engineering. Isaías A. Comprés Ureña Ventsislav Petkov Michael Firbach Michael Gerndt

Introducing PAThWay. Structured and methodical performance engineering. Isaías A. Comprés Ureña Ventsislav Petkov Michael Firbach Michael Gerndt Introducing PAThWay Structured and methodical performance engineering Isaías A. Comprés Ureña Ventsislav Petkov Michael Firbach Michael Gerndt Technical University of Munich Overview Tuning Challenges

Mehr

Umstellung Versand der täglichen Rechnungen Auktionsmarkt

Umstellung Versand der täglichen Rechnungen Auktionsmarkt EEX Kundeninformation 2004-05-04 Umstellung Versand der täglichen Rechnungen Auktionsmarkt Sehr geehrte Damen und Herren, die Rechnungen für den Handel am Auktionsmarkt werden täglich versandt. Dabei stehen

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Neues Aufgabenformat Say it in English

Neues Aufgabenformat Say it in English Neues Aufgabenformat Erläuternde Hinweise Ein wichtiges Ziel des Fremdsprachenunterrichts besteht darin, die Lernenden zu befähigen, Alltagssituationen im fremdsprachlichen Umfeld zu bewältigen. Aus diesem

Mehr

Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan

Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer Introduction Multi-level pension systems Different approaches Different

Mehr

Group and Session Management for Collaborative Applications

Group and Session Management for Collaborative Applications Diss. ETH No. 12075 Group and Session Management for Collaborative Applications A dissertation submitted to the SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZÜRICH for the degree of Doctor of Technical Seiences

Mehr

POSSIBLE POSSIBLE COMMUNITY MOMENTUM UPDATE MARTIN ALLEMANN SVP GLOBAL OPERATIONS. ACE 2011 Germany. aras.com

POSSIBLE POSSIBLE COMMUNITY MOMENTUM UPDATE MARTIN ALLEMANN SVP GLOBAL OPERATIONS. ACE 2011 Germany. aras.com of the POSSIBLE POSSIBLE ACE 2011 Germany COMMUNITY MOMENTUM UPDATE MARTIN ALLEMANN SVP GLOBAL OPERATIONS Aras Community has been busy this past year! Aras Community Events Montreal, Canada Schiphol, Netherlands

Mehr

Socio-economic importance of water in the Alps

Socio-economic importance of water in the Alps Socio-economic importance of water in the Alps Thomas Egger Director of the Swiss center for mountain regions (SAB) Observer at the Alpine Convention for Euromontana Seilerstrasse 4, 3001 Bern Waterbalance

Mehr

TMF projects on IT infrastructure for clinical research

TMF projects on IT infrastructure for clinical research Welcome! TMF projects on IT infrastructure for clinical research R. Speer Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze (TMF) e.v. Berlin Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze (TMF)

Mehr