Editörler/Editors. Hanzade Doğan Fatih Selami Mahmutoğlu Arın Namal. In alphabetical order

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Editörler/Editors. Hanzade Doğan Fatih Selami Mahmutoğlu Arın Namal. In alphabetical order"

Transkript

1

2 Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları Yıllığı The Turkish Annual of the Studies on Medical Ethics and Law Türkisches Jahrbuch für Studien zu Ethik und Recht in der Medizin Editörler/Editors In alphabetical order Hanzade Doğan Fatih Selami Mahmutoğlu Arın Namal

3 2009 Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. TÜRK TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU ARAŞTIRMALARI YILLIĞI Editörler/Editors: In alphabetical order Tıp Etiği/Medical Ethics: Hanzade Doğan, Arın Namal Hukuk/Law: Fatih Selami Mahmutoğlu ISSN: X Bu ki ta bın, 5846 ve 2936 sa yı lı Fi kir ve Sa nat Eser le ri Ya sa sı Hü küm le ri ge re ğin ce yazarın yazılı izni olmadan ki ta bın bir bö lü mün den alın tı ya pıla maz; fo to ko pi yön te - miy le ço ğal tı la maz; re sim, şe kil, şe ma, grafik, vb. ler kopya edilemez. Her hakkı Nobel Tıp Kitabevleri Ltd Şti ne aittir. Dü zen le me: Kapak: Bas kı / Cilt: No bel Tıp Ki ta bev le ri Özkan Kaya Özkan Kaya No bel Mat ba acı lık, Ha dım köy-is TAN BUL NOBEL TIP KİTABEVLERİ LTD. ŞTİ. ÇAPA Millet Cad. No:111 Çapa-İstanbul Tel: (0212) Fax: (0212) CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Karşısı Park içi Cerrahpaşa-İstanbul Tel: (0212) KADIKÖY Rıhtım Cad. Derya İş Merkezi No: 7 Kadıköy-İstanbul Tel: (0216) SAMSUN Ulugazi Mah. 19 Mayıs Bulvarı 16/6 Tel: (0362) ELAZIĞ Yahya Kemal Cad. Üniversite Mah. No: 36/B Tel: (0424) Ankara MN MEDİKAL & NOBEL TIP KİTABEVİ Halk Sok. No: 5 Sıhhiye-Ankara Tel: (0312) İzmir / Bornova İZMİR GÜVEN KİTABEVİ 168. Sok. No: 10/1 Bornova-İzmir Tel: (0232) İzmir / Konak İZMİR GÜVEN KİTABEVİ SSK İş Hanı P/36 Konak-İzmir Tel: (0232) Adana ADANA NOBEL YAYIN DAĞITIM Adnan Kahveci Bulvarı 31/C Adana Tel: (0322) Bursa GÜNEŞ & NOBEL TIP KİTABEVİ Altıparmak Cad. Burç Pasajı, Bursa Tel: (0224)

4 Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları Yıllığı The Turkish Annual of the Studies on Medical Ethics and Law Türkisches Jahrbuch für Studien zu Ethik und Recht in der Medizin Vol.1 No.1 Ekim / October / Oktober 2008 Founder / Gründerin Ayşegül Demirhan Erdemir Uludağ University Medical Faculty Department of Medical Ethics and Medical History Editörler/Editors (In alphabetical order) Hanzade Doğan Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty Department of Medical Ethics and Medical History Fatih Selami Mahmutoğlu Istanbul University Faculty of Law Department of Criminal Law, Criminal Procedure Law Arın Namal Istanbul University Istanbul Medical Faculty Department of Medical Ethics and Medical History Yardımcı Editörler / Assistant Editors / Schriftleitung (In alphabetical order) Elif Atıcı Uludağ University Medical Faculty Department of Medical Ethics and Medical History Murat Civaner Uludağ University Medical Faculty Department of Medical Ethics and Medical History International Advisory Board / Internationaler Beirat (In alphabetical order) Osman Faruk Akyol (Turkey) Nevzat Alkan (Turkey) Ayten Altıntaş (Turkey) Berna Arda (Turkey) Erdem Aydın (Turkey) Jayapaul Azariah (India) İbrahim Başağaoğlu (Turkey) Koksal Bayraktar (Turkey) Gerhold Becker (Thailand) Erwin Bernat (Austria) Nikola Biller-Andorno (Switzerland) Cengiz Cakmak (Turkey) Mebrure Değer (Turkey) Ahmet Dinççağ (Turkey) Gunnar Duttge (Germany) Dietrich v.engelhardt (Germany) Akile Gürsoy (Turkey) Hamit Hancı (Turkey) John Harris (U.K.) Hakan Hakeri (Turkey) Caris Petra Heidel (Germany) Esin Kahya (Turkey) Ingrid Kästner (Germany) Christian Kopetzki (Austria) Adem Koyuncu (Germany) Ulrich Körtner (Austria) Gisela Bockenheimer Lucius (Germany) Darryl Macer (Japan) Yasemin Oğuz (Turkey) Öztan Öncel (Turkey) Zuhal Özaydın (Turkey) Henning Rosenau (Germany) Nil Sarı (Turkey) Hans Ludwig Schreiber (Germany) Yıldız Silier (Turkey) Dieter Sturma (Germany) Sevgi Şar (Turkey) Brigitte Tag (Switzerland) Jochen Taupitz (Germany) Verena Tschudin (U.K.) İlter Uzel (Turkey) Ismail Yakıt (Turkey) Claudia Wiesemann (Germany) Urban Wiesing (Germany) Yazı Takip Sekreteri / Editorial Secretary/ Redaktionssekretariat Sezer Erer Uludağ University Medical Faculty Department of Medical Ethics and Medical History

5

6 İçindekiler/Contents/Inhalt Önsöz...vii Preface...viii Vorwort...ix Kapak Resmi...x Cover Picture...xi Umschlag...xii Highly Valued Virtues of Classical Ottoman Turkish Medical Ethics a View from Past to Future Türkçe Tıp Yazmalarına Göre Osmanlı Hekiminden Beklenen En Değerli Erdemler Dünden Geleceğe Bir Bakış...1 Nil Sarı Recht und Ethik der Fortpflanzungsmedizin zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine Bestandsaufnahme 21. yy. Başında Üreme Tıbbının Hukuku ve Etiği- Bir Envanter...17 Erwin Bernat Die Ausstellung des Sterbenden und der Leiche - Rechtliche und Ethische Fragen Ölenlerin ve Cesetlerin Sergilenmesi - Hukuki ve Etik Sorular...35 Brigitte Tag Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten: Aktuelle Kontroversen im deutschen Recht Hastanın Kendi Hakkında Karar Verme Hakkı: Alman Hukukunda Güncel Tartışmalar...43 Jochen Taupitz Moleküler Genetik İncelemenin Ceza Muhakemesi Hukuku Bağlamında Analizi Analysis of Molecular Genetic Examination Relevant to Criminal Procedure Law...53 Fatih Selami Mahmutoğlu An Approach to the Relationship among the Music, Treatment and Ethics in Medieval Islam Ortaçağ İslam Dünyasındaki Müzik, Etik ve Tedavi Arasındaki Münasebete Bir Yaklaşım...63 Esin Kâhya Das Arzthaftungsrecht in Deutschland - Ein Überblick Alman Hukukunda Hekim Sorumluluğu - Bir Genel Bakış...73 Adem Koyuncu v

7 İçindekiler/Contents/Inhalt Geschenk oder Geschäft? Zur Diskussion um den Verkauf Menschlicher Organe Armağan Ya da Ticaret? İnsan Organlarının Satışı Hakkındaki Tartışmalar Üzerine...83 Nikola Biller Andorno Aydınlatılmış Onamın Belgelendirilmesinde Etik Açıdan Düşündürücü Yönler Aspekte der Dokumentation von Einwilligung nach Aufklärung die in Ethischer Hinsicht zu denken geben...95 Arın Namal Menschenwürdiges Sterben - Typologie des Rechts und Normative Grundlagen - İnsan Onuruna Yaraşır Şekilde Ölmek -Hukukun Tipolojisi ve Normatif Temelleri Gunnar Duttge Purity, Duplication -Multiplication and Hybridization of Genome: Medical Ethics and Law Genomun Saflığı, Kopyalanması - Çoğaltılması ve Melezlenmesi: Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Jayapaul Azariah, V. Manickavel The Developments in the Physician-Patient Relationship of Turks in the Light of Archive Documents Arşiv Belgeleri Işığında Türklerde Hekim-Hasta İlişkilerinde Gelişmeler Ayşegül Demirhan Erdemir Primary Healthcare Displaced Within Public Health Matters: A report from Turkey with its ethical implications Halk Sağlığı Sorunları Arasında Yeri Değişmiş Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri: Etik Açıdan Değerlendirmeler ile Birlikte Türkiye den Bir Bakış Açısı Hanzade Doğan Quality Analysis on the Communication Among Science/Technology, Spirituality and Bioethical Decision-Making in a Fair Society Adil Bir Toplumda Bilim/Teknoloji, Dini ve Biyoetik Karar Verme Arasındaki İletişim Üzerine Kalitatif Analiz Bing Tang Etik Haftası Kutlu Olsun! Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Çıkmazı Government Official Ethics Committee and Some Problems Ayten Altıntaş Controversial Harvest Moral Implications of Organ Procurement Strategies Organ Temini Stratejilerinin Ahlaki Anlamı Üzerine Tartışmalar Gerhold K. Becker Yaşlılık Etiği Geriatric Ethics Nüket Örnek Büken Yazarlar İçin Kurallar vi

8 Önsöz Değerli Okuyucular Türkiye de tıp etiği ve tıp hukuku alanlarındaki bilimsel etkinlikleri güçlendirmek amacıyla 2004 yılında kurulan Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği, Türkiye nin çeşitli üniversitelerinde bu alanlarda çalışan bir çok değerli bilim adamını çatısı altında toplamayı başarmıştır. Dernek ikisi uluslar arası katılımlı sempozyum olarak Istanbul da (Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi, Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliğiyle), diğeri uluslar arası kongre olarak Antalya da (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Institut für Deutsches, Europaeisches und Internationales Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik der Universitaeten Heidelberg und Mannheim-IMGB ve All Indian Bioethics işbirliğiyle) 2005, 2006 ve 2007 yıllarında peş peşe üç önemli toplantı gerçekleştirmiştir. Derneğin yılda iki kez 30 sayfa civarında yayınlanan, 7. sayısına ulaşmış bir Bülten i bulunmaktadır. Dernek, gittikçe güçlenen çalışmalarının bir parçası olarak, uluslar arası bir Editorial Kurula sahip olan bu yıllığı çıkarmakla büyük ve onurlu bir görevi de yerine getirmektedir. TÜRK TIP ETİĞİ ve TIP HU- KUKU ARAŞTIRMALARI YILLIĞI adı altında okurlarla buluşacak olan yıllığımız, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneğinin yayın organı olacaktır. Yıllık, tıp etiği alanındaki temel sorunları ve güncel gelişmeleri disiplinler arası işbirliği ile ele almak, gittikçe karmaşıklaşan ve farklı bakışların eklenmesini bekleyen tıp etiği tartışmalarına olabildiğince ülkemizin ve diğer ülkelerin sorunlara bakışını yansıtma amacını taşımaktadır. Yıllığın editoryal kurulunda yurt içinden ve yurt dışından değerli araştırıcılar bulunmaktadır. Yıllık, yayın dilini Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak belirleyerek, oluşturduğu platformu bu alanda düşünce ürünü ortaya koyan tüm ulusların bilim insanları ile paylaşmayı amaçlamaktadır.. Bu özelliği ile Türkiye de tıp etiği ve tıp hukuku alanında Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak yayınlanan nadir dergilerden biri olmaktadır.. Yılda bir kez okurla buluşacak olan.yıllığın bu ilk sayısında yurt dışından ve yurt içinden değerli bilim insanlarının yazıları vardır., Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları Yıllığı nın tüm meslektaşlara ve herkese yararlı olması dileğiyle. Kurucu Aysegül Demirhan Erdemir vii

9 Preface Dear Readers Society for Medical Ethics and Law, which was founded in 2004 to support all the scientific activities in Turkey about medical ethics and law, has succeeded in bringing together many distinguished scientists who work on those issues in different universities of Turkey. The Society has held three successive international congresses in 2005, 2006 and 2007, of which two were in İstanbul (with the cooperation of İstanbul University İstanbul Medical School, İstanbul University Cerrahpaşa Medical School, İstanbul University Law School and Uludağ University Medical School), and one was in Antalya (with the cooperation of Akdeniz University Medical School, Akdeniz University Law School, Institut für Deutsches, Europaeisches und Internationales Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik der Universitaeten Heidelberg und Mannheim-IMGB and All Indian Bioethics). The Society has a bulletin of nearly 30 pages published twice a year and its fifth volume has been published. As a part of its studies getting more and more efficient, the Society has also planned to publish an Annual with an international Editorial Board. The Annual, with the name of, THE TURKISH ANNUAL OF THE STUDIES ON MEDI- CAL ETHICS AND LAW is going to be the official publication organ of the Medical Ethics and Law Society. The Annual aims to deal with in cooperation with other disciplines the main problems and current developments in the field of medical ethics, and reflect as much as possible our country s point of view regarding the medical ethics discussions that are getting more and more complicated and requiring some different viewpoints. The publication languages were determined to be Turkish, English and German, with which it is aimed to share our platform with all the scientists thinking over the field. It is one of the few journals on medical ethics and law in Turkey that are issued in the languages of Turkish, English and German. It is going to be published once a year by NOBEL MEDICAL PUBLISHING, which is the leader medical publishing house of Turkey. We invite you, as a distinguished scientist in the field of medical ethics/law, to be a member of the Editorial Board of our Annual. In the attachment, you can see the publishing rules in Turkish, German and English languages, and the other people who have been offered to take part in the Editorial Board. A positive response of yours would honor and encourage us. Your support would also build bridges between our country and yours for cooperation in the field of medical ethics and law. Best Regards, Founder Aysegül Demirhan Erdemir viii

10 Vorwort Verehrte Leserinnen und Leser, dem 2004 mit dem Ziel der Stärkung wissenschaftlicher Aktivitäten in den Bereichen Recht und Ethik der Medizin in der Türkei gegründeten Verein Recht und Ethik der Medizin ist es gelungen, zahlreiche angesehene Wissenschaftler, die an den diversen Universitäten der Türkei in diesen Bereichen tätig sind, unter seinem Dach zu versammeln. 2005, 2006 und 2007 wurden drei wichtige Tagungen abgehalten, zwei davon als Symposien mit internationaler Beteiligung in Istanbul (in Kooperation mit der Medizinischen Fakultät Istanbul der Universität Istanbul, der Medizinischen Fakultät Cerrahpaşa der Universität Istanbul, der Juristischen Fakultät der Universität Istanbul und der Medizinischen Fakultät der Uludağ-Universität), die dritte als internationaler Kongress in Antalya (in Kooperation mit der Medizinischen Fakultät der Akdeniz-Universität, der Juristischen Fakultät der Akdeniz-Universität, dem Institut für Deutsches, Europäisches und Internationales Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik der Universitäten Heidelberg und Mannheim-IMGB und All Indian Bioethics). Der Verein verfügt über ein Bulletin, das zweimal jährlich mit rund 30 Seiten publiziert wird und mittlerweile in der siebten Ausgabe erschien. Mit der Herausgabe dieses Jahrbuches mit einem internationalen Editorial Board als ein Teil seiner beständig wachsenden Aktivitäten erfüllt der Verein eine große und verdienstvolle Aufgabe. Unser Jahrbuch, das sich der Leserschaft unter dem Titel TÜRKISCHE JAHRBUCH FÜR STUDIEN ZU RECHT UND ETHIK DER MEDIZIN präsentiert, wird Publikationsorgan des Vereins Recht und Ethik der Medizin sein. Ziel des Jahrbuches ist es, Grundfragen und aktuelle Entwicklungen der medizinischen Ethik in interdisziplinärer Zusammenarbeit zu behandeln und den Blick im In- und Ausland auf die medizinethische Diskussion, die zunehmend komplexer wird und nach unterschiedlichen Perspektiven verlangt, soweit wie möglich widerzuspiegeln. Dem wissenschaftlichen Beirat des Jahrbuchs gehören angesehene Wissenschaftler aus dem In- und Ausland an. Publikationssprachen des Jahrbuches sind Türkisch, Englisch und Deutsch. Dadurch soll in diesem Bereich produktiv tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aller Länder die Möglichkeit gegeben werden, dieses Forum zu teilen. Diese Eigenschaft macht das Jahrbuch zu einem der wenigen jener Periodika, die in der Türkei auf den Gebieten Recht und Ethik der Medizin in türkischer, englischer und deutscher Sprache publiziert werden. In dieser ersten Ausgabe des Jahrbuches finden sich Aufsätze bekannter Wissenschaftler aus dem In- und Ausland. Unser Wunsch ist, dass das Jahrbuch für Türkische Studien zu Recht und Ethik der Medizin allen Kollegen und der Öffentlichkeit von Nutzen sein möge. Gründerin Ayşegül Demirhan Erdemir ix

11 Ressam JALE YAVUZ Yükseköğrenimini sürdürürken 1980 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalında, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver in Türk Süsleme Sanatları Seminerleri ne katıldı. Ülker Erke ve Gülbün Mesara nın Tezhip ve minyatür derslerine devam etti. Yurtiçinde çeşitli müze ve kütüphanelerde, yurtdışında Viyana Üniversitesi nde, Avusturya Milli Kütüphanesi El Yazmaları Bölümü nde ve Graz Üniversitesi nde, Türk- İslam eserlerinin çeşitli yüzyıllara ait ender güzellikteki özgün örneklerini araştırdı. Özellikle Geçme Motifleri konusunda karşılaştırmalı incelemelerde bulundu. Kişisel sergiler açtı. Yurtiçinde ve yurtdışında grup sergilerine katıldı. Çeşitli kentlerde gerçekleştirilen Ulusal ve Uluslar arası Türk Tıp Tarihi Kongresi etkinlikleri kapsamında hazırlanan çeşitli sergilerde ve kitaplarda eserlerine yer verildi. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde Yapı Çözümlemesi Dersi kapsamında yürütülen Atölye çalışmalarında sanatçı-hoca, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı bünyesinde Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Nakışhanesinde öğretim görevlisi olarak sanat çalışmalarını sürdürmektedir. Kapak Resmi HAYAT AĞACI Doğada birbirlerinden farklı görünümde yaşam türleri olarak varlıklarını sürdüren canlılar, minyatürlerimde doğanın bir parçasının estetik kompozisyonu gibi görünse de gerçekte, insanın toplum içindeki yaşam biçimini, yaşadığı sınırlar içinde davranış şekillerini, özgürleşme ve varlığını sürdürme çabalarını karakterize eden, simgeleyen örneklerdir. Bu özgün tasarımda, yaşamın sürekliliği ile yinelenen doğum, gelişim ve bitim çerçevesi içinde, yaşlı bir ağacın desteği ile yaşamını geliştiren gür bir ağaçta yardımlaşma ve sığınma sevinci konusu işlenmiştir. Bu minyatür Prof. Dr. Müzeyyen Erk Kolleksiyonundadır. x

12 Artist JALE YAVUZ When she was having her license education in 1980, she attended seminers of Turkish Ornament Art organized by Emeritus Prof. Dr.Süheyl Ünver in the Department of Deontology and Medical History. She attended the lectures of gilding and miniature organized by Ülker Erke and Gülbün Masera. She made research about authentic Islamic work and products belonging different centuries both in Turkish museums, libraries and in the University of Vienna, in the Austrian national library (section of manuscripts) and in the University of Graz. She made comparative work on art of dovetailed motives. She opened personel exhibitions. She attended exhibitions of groups both in Turkey and other countries. Exhibitions and books that were prepared In the National and Inter national congresses of Turkish Medical History contained some of her work. She still teaches art in the Yıldız Teknik University in the Department of Architecture in the workshops organized in the lectures of Construction Analysis. She is also a lecturer of art in the workshop group that had been established by Emeritus Prof. Dr. Süheyl Ünver in the Department of Deontology and Medical History. Cover Picture: The TREE of LIFE Living organisms surviving in the nature as different types seem as aesthetic composition of nature in my miniatures but in fact they are symbols that characterize human life and behaviours in the society, struggle of human for freedom and to exist. In this authentic composition, in the context of birth, development and end that repeats by the continuity of life, the topic of the joy of a thick tree about help and shelter that gets help from an old tree is worked and presented. This miniature is in Prof. Dr. Müzeyyen Erk s collection xi

13 Malerin JALE YAVUZ Nahm während ihres Studiums 1980 an den Seminaren zur Türkischen Ornamentik von Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver im FB Deontologie und Geschichte der Medizin der Med.Fak. Cerrahpaşa teil. Nahm Unterricht in Miniatur und Ornamentik bei Ülker Erke und Gülbün Mesara. Recherchierte Werke von eigener, seltener Schönheit der türkisch-islamischen Kunst aus verschiedenen Jahrhunderten in diversen Museen und Bibliotheken im Inland sowie im Ausland an der Universität Wien, in der Handschriftenabteilung der Österreichischen Nationalbibliothek und an der Universität Graz. Stellte vergleichende Studien inbesondere zu Übergangsmotiven an. Eigenständige Ausstellungen sowie Beteiligung an Gruppenausstellungen im Inund Ausland. Ihre Werke wurden in Bücher und Ausstellungen im Rahmen der Aktivitäten des Nationalen und Internationaln Türkischen Kongresses Geschichte der Medizin aufgenommen. Derzeit ist sie künstlerische Leiterin bei den Atelierarbeiten im Rahmen der Stukturanalyse- Lehre an der Fakultät für Architektur der TU-Yıldız, Istanbul, und Lehrbeauftragte im Ornamentatelier Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver im FB Deontologie und Geschichte der Medizin der Med.Fak. Cerrahpaşa. Umschlag unter Verwendung des Gemäldes DER BAUM DES LEBENS Die Lebewesen, die ihre Existenz in der Natur als unterschiedlich erscheinende Lebensweisen führen, sind, auch wenn sie auf meinen Miniaturen wie ästhetische Kompositionen eines Teils der Natur wirken, tatsächlich doch Symbole für die Lebensweise des Menschen in der Gesellschaft, seine Handlungsweisen, seine Freiheits- und Überlebensbestrebungen. In diesem originellen Konzept sind im Rahmen von Geburt, Entwicklung und Tod, die sich mit der Kontinuität des Lebens wiederholen, die Themen freudiger Unterstützung und Inanspruchnahme von Hilfe anhand eines mächtigen Baumes bearbeitet, der sein Leben mit Hilfe eines alten Baumes entfaltet. Diese Miniature gehört Prof. Dr. med. Müzeyyen Erk s Sammlung. xii

14 Highly Valued Virtues of Classical Ottoman Turkish Medical Ethics a View from Past to Future Nil Sarı Head of the Medical Ethics and History Department, Istanbul University, Cerrahpaşa Medical School Türkçe Tıp Yazmalarına Göre Osmanlı Hekiminden Beklenen En Değerli Erdemler Dünden Geleceğe Bir Bakış Özet Osmanlı tıp ahlakının temeli, kendisinde belirli erdemlerin var olması beklenen sağlık çalışanına güven üzerine oturmuştu. Bu bakımdan, hekimce gözetilmesi beklenen doğru davranış örnekleri, belirli erdemlerden çıkarılan ve eylem rehberi olarak değerlendirilen kurallara dayanırdı. Bir hekimin erdemli bir hekim olabilmesi için hangi erdemlerle donatılması en büyük önemi taşırdı? Bunun için bir hekimin en başta, alçakgönüllü, kanaatkar, ümit verici/destekleyici, hastasına sadık olması beklenirdi. Hekimin bu dört erdeme sahip bulunması, Osmanlı hekim yazarlar için olmazsa olmaz sayılır. Bu çalışmada, konuyla ilgili örnekler Osmanlı dönemine ait Türkçe tıp yazmalarından aktarılmakta ve günümüz tıp etiği bağlamında tartışılarak, bugün de bu erdemlerin hekimlikte olmazsa olmaz olduğu gerekçeleriyle vurgulanmaktadır. Anahtar Sözcükler Osmanlıca tıp yazmaları, Türk tıp etiği tarihi, erdemler, alçak gönüllülük, kanaatkârlık, sadakat, ümitli olmak. Introduction Ottoman medical ethics was based on the trust of people to medical practitioner believed to be virtuous. Moral behavior expected to be observed by medical practitioner depended on virtues turned into rules as guides for action. 10 What kind of virtues might be highly effective for training one to be a virtuous physician? The four virtues, modesty, contentedness, hopefulness and fidelity were specifically noted by Ottoman physician writers as inevitable for being qualified as a virtuous physician. Several examples dealing with the subject are quoted from Ottoman medical manuscripts, and discussed with respect to contemporary medical ethics in this essay. 1

15 Virtues Ignored as a Result of Changing Values Experience is as important as experimentation in gaining knowledge. Social sciences specially owe much to historical experience, both individual and social. Ignoring past experience means failure in utilizing valuable knowledge accumulated by man in history. Utilizing past experience is also important for studies on medical ethics. Patient-medical practitioner interrelation and its mutual moral elements in medical history have developed as a result of interaction in the course of time. Today great change has taken place in the field of medical ethics due to the fast development of medical knowledge and technology. Some values lost importance, while others came to be favored and new values have developed, which regressed some virtues, while fostered others. 24 Ottoman Turkish physician compilers described and suggested what ought to be done or not, that is, proper and improper behavior in medical practice. When ethical advices (vasiyyet) in Ottoman medical manuscripts are studied, one can find principles included in these advises guiding health practitioners to virtuous behavior. Ottoman Turkish expectations for medical morality were concentrated on the virtuous behavior of a practitioner. 10 In this study, the virtues modesty, contentedness, fidelity and hopefulness, considered to be a necessity in Ottoman Turkish patient-practitioner relationship, are quoted as ignored today. During the last quarter of the 20th century great progress has been achieved in the field of medical ethics studies, and great effort has been paid in developing ethical principles and rules to lead decision making in the medical field. Contemporary medical ethics concentrated on solving moral dilemmas in accordance with ethical principles and rules. 11 Actions came to be prescribed for certain cases, described within the frame of specific groups of ethical conflicts. The practitioner having justified his/her action on the basis of principles and rules, a probable risk of omitting virtuous behavior needed for ethical patient-practitioner relationship, arose. Prefering principles and rules for guidance in developing ethical behavior for medical practitioner, the quality of practice, that is how to act has come to be ignored. Yet, physician s behavior is perceived as a physical and literal language of the practitioner by the patient, not as ethical principles suitable for the case. Ethical principles and rules isolated from virtuous behavior patterns will speed up the regress of the values that virtues are derived from. There are some declined moral values which led to virtuous behavior in the past that played highly important role in patient-practitioner relationship. However, they are no less important today, as it may harm the patient when they are ignored. Some of the ignored virtues fostered by some values are indispensable in acting within the frame of ethical principles properly. Modesty Nil Sarı A physician has always been authorized and effective, having means and tools which might be useful or harmful, such as drugs and surgical instruments. It is the belief in the role of Godly power on the acts of man, though, that drove Ottoman Turkish physicians away from considering himself esteemed. Modesty was a highly valued virtue, because the duty of physician was conceived as being a caliph of the Creator, whose will was believed to realize the treatment. The Ottoman Turkish physician was expected to perceive himself as a caliph of God in the act of healing and not conceive himself as the real healer. Although the cause of disease was considered to be the imbalance in humours and it was the nature/temperament of the patient 2

16 regarded as important in treatment, the belief that both illness and healing are God s will, sublimated the value of modesty. The belief that a physician was only a means and the real healer is God, the Creator, and without his generosity no cure could be achieved, fostered modesty as a valuable virtue. Many Ottoman Turkish medical writers adviced physicians not to be proud and not to over trust themselves. Physicians were perceived to be impotent like everybody, as physicians, whether able or unable, all passed away. While a physician was sublimated as a caliph of the Creator, being reminded that the real healer is Allah - God the Creator himself, pride was disapproved. Authorative behavior was not suitable for medical practitioners. 10 Several examples of the perspective, physician assuming to have cured patient must not boast, are found in Ottoman medical literature. Within the same perspective, Nidâî, a physician of the 16th century, advices his colleagues as described in the following couplet: Consider what awarded to you by God Always keep (your) inefficiency in mind. Nidâî describes in verse the failure of the physician assuming to have cured a patient: Don t say I have cured a patient This assumption is a real lie Both suffering and remedy is emerged by the Creator He does whatever he wishes; it is his, the Creator s will. 6 According to Emir Çelebi, another physician of the 16th century, Physician conceiving himself to be humble, should not relate the effects of treatment with his knowledge and skill. He should not conceive himself to be able; should not be proud of his art and practice; whatever may take place he must believe that God s favor will always be helpful. He must not behave proudly at the side of patient; he must even try to please and console patient. Emir Çelebi believes that a physician should also be dignified. 3 The meaning of modesty reflected other aspects of a physician s behavior, as well. Modesty was noted useful with respect to the development of medicine, as an attitude of a physician questioning himself/herself, too. For example, Abbas Vesim, a physician of the 18th century, deals with modesty with respect to a physician s consultation to his colleagues, valued as a favorable attitude in medical practice: Physician should travel from one country to another and should get in touch with those who were informed enough to discuss and present information about drugs and medical compositions; and should inquire and learn how drugs effect the body; should not pride with his ability; should not miss even a single word to be learned. For, facts and real knowledge are ideas and affirmations spoken by virtuous man. 1 Contentedness Higly Valued Virtues Justice and the right of equality in medical treatment was an important ethical norm and the value of justice fostered contentedness as a preeminent virtue expected from medical practitioners. 25, 26 The assumption that an ambitious physician eager to make money and own goods may drive him/her away from observing justice and truthfulness, consequently patients 3

17 Nil Sarı would not only be harmed, but trust in physician and medicine would be lost, is recorded in Ottoman Turkish medical manuscripts. 10 The developing function of the virtue of compassion by observing the virtue of contentedness can be noted in medical manuscripts, too. Perceiving a physician as compassionate meant that people trusted him as well. Şerafeddin Sabuncuoğlu, a surgeon of the 15th century, advices not to treat illnesses difficult to operate, in aiming to gain money: Do not try to operate a patient hopeless to be healed. While you are regarded as virtuous, beware being perceived as vulgar, being fond of gaining money. Act so that your mercifulness will overweigh your respectability and ambition. 8 Nidaî describes his evaluation of the expectation from a physician to contend with the reward paid to him in verse: Don t be fond of money, be satisfied with what you have a right to Do not be fond of this temporary existence Be careful to observe your destiny Behave truthfully, so that you will not be distressed. 6 Abbas Vesim relates that a physician must be contended with what he/she has a right to get, that is, the sum of what is spent in treatment, the drugs used and the fee mentioned. Abbas Vesim advices physicians to be contented, not to be ambitious and zealous for making money. The following words of Abbas Vesim describe clearly the real aim and function of medical practice: 1 The meaning of physicians being unambitious means the ambition for obtaining estates and gaining money, not willingness to cure the patient and the poor. Because, ambition for property and money lowers respect for the physician and trust for his treatment. 1 Fidelity Fidelity also being a highly valued virtue, a physician who started treating a patient was expected to continue his treatment so long as he can. A physician was expected to continue his treatment in spite of patient s improper behaviour disturbing him. It was an ethical rule for physician not to seize treatment, abandoning a patient untimely. 10 This rule was imposed as a responsibility to the physician. Abbas Vesim describes the rules of fidelity as: Physician must bare the misbehaviour of his patients. Physician should not retaliate his patient, even if patient behaved impolitely. Physician should ignore patient s rude acts. Physician should not react to patient s improper behaviour, on the contrary he should act within the framework of medicine and his skill, that is he should not incline to stop treatment, not feel offended, but try to continue treatment. Patience of an efficient physician is a way of treatment Patient s function is always to cause pain. 1 In return, the patient was expected to be responsible for experiencing the prescribed medicine and way of treatment. The patient was expected to act in accordance with the physi- 4

18 cian s advices for treatment, both for the patient s and physician s beneficence. Disregarding the physician s advices might be harmful both for physician and patient. This mutual responsibility is described by Siyahi, a physician of the 16th century: Some patients partly practice physician s suggestions, consequently may not be cured, for which physician is blamed. Do not commit a sin by meddling with physician s work. 7 Abbas Vesim advices physicians not to approach a patient disregarding a physician s advices, as did Siyahi. In such a situation, observance of the fidelity rule by the physician can be disregarded. In case a patient neglects to observe the physician s advices, the rule of fidelity can be ignored by the physician. Physician s right to leave a patient who doesn t observe his/her advices is defended and justified by Abbas Vesim, because, in such a case the patient may be harmed, consequently trust in the physician may be lost. If a patient hesitates to take the medicine adviced by the physician, or refuses to observe the physician s advice or speaks with the physician so as to get physician misunderstand him, the physician must end his relation with the patient. For, this is sure to cause a mistake. This approach is commented by Abbas Vesim. He writes that, if a patient distorts the physician s advice of treatment, being effected by advices of those inefficient in medicine and changes the treatment prescribed by his/her physician by the words of people who come and go; or not trusting the physician s advices based on the rules of medicine and acting on his own will, this act being against the law of medicine, mistake is inevitable. This fault is sure to be imposed upon the physician who treated the patient. For this reason, avoiding the treatment of such a patient can be justified. Otherwise, a physician s practice and advice will be comprehended/conceived as if he had not performed what he really did, and as if he had performed what he really didn t; and what he says will be conceived in the same way. In short, the patient was expected to cooperate with his/her physician and in return physician was expected not to desert his/her patient. Fidelity to a patient is in a sense derived from the importance paid to the value of hopefulness in treating a patient. 1 Hopefulness Higly Valued Virtues Physicians were expected to treat patients honestly, but not to express outrightly neither the patient s cure certainly, nor the hopelessness of curing or of nearing death. Cases in the past were used as analogies. As it was impossible to know of the patient s destiny certainly, the duty of the physician was to try to treat the patient until death. İbn Şerif, a physician of the 15th century, utilizing his own experience, justifies the importance of being wary in disclosing the fatality of patient to relatives: If a physician is asked, Is the patient going to die and when?, the physician must not inform the patient s relatives of his/her death; the physician must not say that the patient is going to die today or tomorrow. Not disclosing is beneficial, for we have come across many physicians who assumed that the patients treated and healed by us could not be cured and were going to die undoubtedly, they were not destined to die yet, so they recovered. We felt the pulses of many of them, it was a sign of death completely and prepared their shroud and dug their grave. However, they did not die, they recovered and got up. So, it is proper not to inform relatives and friends of a patient s death, even if the physician preconceives it. God alone knows the truth. Whatever the illness may be, the patient must be nicely treated. Perform whatever they 5

19 Nil Sarı are willing, and try to protect patients against disappointment. Patients must be kept away from sadness and anxiety whatever your way of treatment may be. Please some by motivating and by means of hopefulness and others by awarding presents. Rejoice others by having their close friends and kind hearted people visit them, so, patients will feel happy and their morale will be improved. 5 The physician was advised not to speak to the patient with certainty about the prognosis of his/her illness. Hacı Paşa, a physician of the 15th century, puts forth the rule: It is not proper to express outrightly that the patient is certainly going to die or be healed. 4 Abbas Vesim puts forth similar rules: A physician should not say that a patient is sure to go on living. Beware noting a certain period about the duration of patient s illness. 1 It was regarded an ethical rule for a physician to go on with treatment even with the hopeless patient, that is, never to give up treatment. Even if recorded in medical books that no medicine will cure an illness, it was believed that one should not seize hoping of God s mercy. A patient or a wounded could be cured miraculously, though not expected. Patients should be informed and warned of the harmful consequences of ending treatment. Some physician writers pushed this attitude even further, defending the idea that a patient must not be informed of the disappointing prognosis, thus hopefulness for treatment and the will of patient for going on to live should not be ceased. Not to grow hopeless of being cured, going on to be hopeful of the Creator s mercy and the body s potentiality of getting healed itself was highly valued. 10 Ahmed b. Bali s advices to physicians reflects this attitude: Encourage patient raising his/her morale by telling him that he/she is going to recover soon ; Do away with patient s troubles, supporting him/her willingly. 2 The Ottoman Turkish physician practicing Hippocratic, Galenic and Islamic medicine regarded himself as an assistant of nature and its power to heal. This was the main approach to the different prognosis in observing patients treated in the same diagnosis and indication. Discussion on Contemporary Medical Ethics Contemporary medicine has developed fast along with the development in technology and physician utilizing technology shared its miraculous products. Today, the human body and its various functions are observed and noted by means of developed diagnostic methods, technological instruments and laboratory tests. As physicians got to know more and more about the secrets of human biology and depend highly on technology, he/she intervened increasingly to the human body. Expectations from the scientific development of medicine influenced cultural and social views, too. Consequently, traditional ideas of health and life transformed, more or less, all over the world. However, as societies moral values differ from one another, proper argument of ethical issues in the developing medical field necessitates complementary knowledge, such as patients culture. Embodied in a particular society, each patient and family shapes and thus reflects the way he/she understands moral problems and what she/he takes to be feasible responses. Traditions and historical backgrounds of societies have to be valued to reach a better understanding of their contemporary morality. 6

20 As quoted shortly above, Turkish medical ethics in history relied on a virtuous behaviour expected from a health practitioner. Health practitioners were required to have a virtuous character for employment in Ottoman hospitals. 25 This may be the reason why today real informed consent from patient is far from being practiced in Turkey, patients relying on a physician known to be virtuous and efficient. A virtuous physician is expected to protect the patient from being harmed from a medical intervention and act fairly. 26, 29 However, paradoxically, written consent from patient before treatment has always been a requisite of law, both in Turkish history and today. 10 This subject is mainly a discussion of autonomy and paternalism. In this article, however, I would like to discuss another point of view. Today we contemplate highly on the transformations in our moral views resulting from new medical technologies and methods of treatment and their consequences. However, we do not evaluate historical material by utilizing the hundreds of year s experience of man as a field for learning. Study of ethics in the history of medicine has the potentiality of guiding us to moral attitudes and behaviours to be benefited from. I would like to start the discussion on the importance of past experiences, accumulated and developed through an evaluation of many case consequences over a long period of time. Although the above mentioned Ottoman Turkish moral concepts and values are those of a period when scientific medicine was not developed and theology played a great part in the attitudes and behaviours of medical practitioners, they are reflections of ethical behaviour expected to be practiced in medicine, based on hundreds of years of experience. The above mentioned values, virtues and rules of ethics depend on empirical information on morality, collected in a long period of history, which includes valuable information and subjects to be contemplated and discussed. Modesty Higly Valued Virtues It is known from antique times to today that a physician has opportunity of being authoritative. In the Ottoman period, the belief that the Creator is the real healer prevented a physician s authoritative attitude. Ottoman physicians, being astonished by the medical facts unveiling the amazing secrets of nature, were inclined to react modestly. 26, 29 Modesty as a virtue had the potentiality of preventing an Ottoman health practitioner from acting authoritatively. (Not telling the truth about a patient s nearing death was not regarded as an authoritative act, but a virtuous behaviour). 10 Innovations by intellectuals provided higher ability for the contemporary physician. This increase of ability provided opportunity for some physicians to conceive themselves as an authority on patients. Consequences of medical technology created an amazing feeling of achievement and this caused a potentiality of overflowing self-confidence in several medical practitioners. Medical technology provides great ability, but without it a contemporary physician could have been no more successful then the physician in history. Modern physician s efficiency would decline greatly without contemporary technology and pharmaceutical products. Without the tools contemporary physicians are bound to be in a worse position than the physician practicing medicine before the era of modern technology. This is reflected today in the reactions of newly graduated Turkish physicians appointed for compulsory service, who claim that they could not practice in rural districts with insufficient technological equipment. Modern physicians are not trained enough to utilize their five senses in physical examination for diag- 7

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health)

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) 1 Utilitarian Perspectives on Inequality 2 Inequalities matter most in terms of their impact onthelivesthatpeopleseektoliveandthethings,

Mehr

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25 Name: AP Deutsch Sommerpaket 2014 The AP German exam is designed to test your language proficiency your ability to use the German language to speak, listen, read and write. All the grammar concepts and

Mehr

Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld

Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld Requirements for Entering the First Term in English, Exercises to Prepare Yourself / Anforderungen

Mehr

The poetry of school.

The poetry of school. International Week 2015 The poetry of school. The pedagogy of transfers and transitions at the Lower Austrian University College of Teacher Education(PH NÖ) Andreas Bieringer In M. Bernard s class, school

Mehr

Rough copy for the art project >hardware/software< of the imbenge-dreamhouse artist Nele Ströbel.

Rough copy for the art project >hardware/software< of the imbenge-dreamhouse artist Nele Ströbel. Rough copy for the art project >hardware/software< of the imbenge-dreamhouse artist. Title >hardware/software< This art project reflects different aspects of work and its meaning for human kind in our

Mehr

Workshop Quality Assurance Forum 2014

Workshop Quality Assurance Forum 2014 Workshop Quality Assurance Forum 2014 How do connotations of to learn and to teach influence learning and teaching? Andrea Trink Head of Quality Management Fachhochschule Burgenland - University of Applied

Mehr

SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102

SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102 SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102 This diary has several aims: To show evidence of your independent work by using an electronic Portfolio (i.e. the Mahara e-portfolio) To motivate you to work regularly

Mehr

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft Methods of research into dictionary use: online questionnaires Annette Klosa (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim) 5. Arbeitstreffen Netzwerk Internetlexikografie, Leiden, 25./26. März 2013 Content

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!!

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!! REPORT OF INVENTION Please send a copy to An die Abteilung Technologietransfer der Universität/Hochschule An die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH Ettlinger Straße

Mehr

Themen für Seminararbeiten WS 15/16

Themen für Seminararbeiten WS 15/16 Themen für Seminararbeiten WS 15/16 Institut für nachhaltige Unternehmensführung Themenblock A: 1) Carsharing worldwide - An international Comparison 2) The influence of Carsharing towards other mobility

Mehr

How to deal with complaints writing business letters and e-mails. Von Prof. Dr. Inez De Florio-Hansen, Kassel. Voransicht

How to deal with complaints writing business letters and e-mails. Von Prof. Dr. Inez De Florio-Hansen, Kassel. Voransicht III Business communication: writing 5 How to deal with complaints 1 von 32 How to deal with complaints writing business letters and e-mails Von Prof. Dr. Inez De Florio-Hansen, Kassel Beschwerden und Reklamationen

Mehr

Die ambulante Gesundheitsversorgung in der Schweiz ein Blick von Aussen

Die ambulante Gesundheitsversorgung in der Schweiz ein Blick von Aussen Die ambulante Gesundheitsversorgung in der Schweiz ein Blick von Aussen Reinhard Busse, Prof. Dr. med. MPH FFPH FG Management im Gesundheitswesen, Technische Universität Berlin (WHO Collaborating Centre

Mehr

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) -

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) - Application Form ABOUT YOU First name(s): Surname: Date of birth : Gender : M F Address : Street: Postcode / Town: Telephone number: Email: - Please affix a photo of yourself here (with your name written

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY FRIEDRICH VOGEL

HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY FRIEDRICH VOGEL FRIEDRICH VOGEL READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD HUMANGENETIK

Mehr

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person?

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person? Reading tasks passend zu: Open World 1 Unit 4 (student s book) Through a telescope (p. 26/27): -Renia s exchange trip: richtig falsch unkar? richtig falsch unklar: Renia hat sprachliche Verständnisprobleme.

Mehr

How does the Institute for quality and efficiency in health care work?

How does the Institute for quality and efficiency in health care work? Health Care for all Creating Effective and Dynamic Structures How does the Institute for quality and efficiency in health care work? Peter T. Sawicki; Institute for Quality and Efficiency in Health Care.

Mehr

Informeller Brief Schreiben

Informeller Brief Schreiben preliminary note Every letter is something special and unique. It's difficult to give strict rules how to write a letter. Nevertheless, there are guidelines how to start and finish a letter. Like in English

Mehr

Technische Oberschule Stuttgart

Technische Oberschule Stuttgart Aufnahmeprüfung Englisch 20 Seite von 5 I. Vocabulary and Grammar (20 Punkte). Fill in the correct form of the verbs. Last November Robin Meyer, a student from Duisburg, to Tucson, Arizona, on a school

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

Standardstufe 6: Interkulturelle kommunikative Kompetenz

Standardstufe 6: Interkulturelle kommunikative Kompetenz Lernaufgabe Let s make our school nicer Your task: Let s make our school nicer Imagine the SMV wants to make our school nicer and has asked YOU for your help, because you have learnt a lot about British

Mehr

Corporate Digital Learning, How to Get It Right. Learning Café

Corporate Digital Learning, How to Get It Right. Learning Café 0 Corporate Digital Learning, How to Get It Right Learning Café Online Educa Berlin, 3 December 2015 Key Questions 1 1. 1. What is the unique proposition of digital learning? 2. 2. What is the right digital

Mehr

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades Franke & Bornberg award private annuity insurance schemes top grades Press Release, December 22, 2009 WUNSCHPOLICE STRATEGIE No. 1 gets best possible grade FFF ( Excellent ) WUNSCHPOLICE conventional annuity

Mehr

Old People and Culture of Care.

Old People and Culture of Care. Old People and Culture of Care. Palliative and Dementia Care Reflections of a Study Course Elisabeth Wappelshammer Dirk Müller Andreas Heller One Study - Course two Cities two Semesters Berlin Vienna Study

Mehr

ENGLISCH EINSTUFUNGSTEST 1 A1-A2 SPRACHNIVEAU

ENGLISCH EINSTUFUNGSTEST 1 A1-A2 SPRACHNIVEAU ENGLISCH EINSTUFUNGSTEST 1 A1-A2 SPRACHNIVEAU Liebe Kundin, lieber Kunde Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Englischkurs im Präsenzunterricht interessieren. Dieser Einstufungstest soll Ihnen dabei

Mehr

The Mrs.Sporty Story Founders and History

The Mrs.Sporty Story Founders and History Welcome to The Mrs.Sporty Story Founders and History 2003: vision of Mrs. Sporty is formulated 2004: pilot club opened in Berlin 2005: launch of Mrs.Sporty franchise concept with Stefanie Graf Stefanie

Mehr

Support Technologies based on Bi-Modal Network Analysis. H. Ulrich Hoppe. Virtuelles Arbeiten und Lernen in projektartigen Netzwerken

Support Technologies based on Bi-Modal Network Analysis. H. Ulrich Hoppe. Virtuelles Arbeiten und Lernen in projektartigen Netzwerken Support Technologies based on Bi-Modal Network Analysis H. Agenda 1. Network analysis short introduction 2. Supporting the development of virtual organizations 3. Supporting the development of compentences

Mehr

«Zukunft Bildung Schweiz»

«Zukunft Bildung Schweiz» «Zukunft Bildung Schweiz» Von der Selektion zur Integration Welche Art von Schule wirkt sich positiv auf eine «gute» zukünftige Gesellschaft aus? Eine Schwedische Perspektive. Bern 16-17.06.2011 Referent:

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU

J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU 8 Feb, 2016 JRISFRKMUIEZAIMLAPOM-PDF33-0 File 4,455 KB 96 Page If you want to possess a one-stop search

Mehr

Role Play I: Ms Minor Role Card. Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc.

Role Play I: Ms Minor Role Card. Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc. Role Play I: Ms Minor Role Card Conversation between Ms Boss, CEO of BIGBOSS Inc. and Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc. Ms Boss: Guten Morgen, Frau Minor! Guten Morgen, Herr Boss! Frau Minor, bald steht

Mehr

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena http://www.im.uni-jena.de Contents I. Learning Objectives II. III. IV. Recap

Mehr

Harry gefangen in der Zeit Begleitmaterialien

Harry gefangen in der Zeit Begleitmaterialien Episode 069 - Please take a number Focus: job hunting, dealing with official agencies, posing questions politely, vocabulary for job searches and unemployment Grammar: indirect interrogative sentences

Mehr

English grammar BLOCK F:

English grammar BLOCK F: Grammatik der englischen Sprache UNIT 24 2. Klasse Seite 1 von 13 English grammar BLOCK F: UNIT 21 Say it more politely Kennzeichen der Modalverben May and can Adverbs of manner Irregular adverbs Synonyms

Mehr

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Mehr

BACK TO BLACK: AMY WINEHOUSE UND IHR VIEL ZU KURZES LEBEN (GERMAN EDITION) BY ALEXANDER SCHULLER, NICOLE VON BREDOW

BACK TO BLACK: AMY WINEHOUSE UND IHR VIEL ZU KURZES LEBEN (GERMAN EDITION) BY ALEXANDER SCHULLER, NICOLE VON BREDOW SCHULLER, NICOLE VON BREDOW READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : BACK TO BLACK: AMY WINEHOUSE UND IHR VIEL ZU KURZES LEBEN (GERMAN EDITION) BY ALEXANDER SCHULLER, NICOLE VON BREDOW PDF Click button to download

Mehr

Selbstlernmodul bearbeitet von: begonnen: Inhaltsverzeichnis:

Selbstlernmodul bearbeitet von: begonnen: Inhaltsverzeichnis: bearbeitet von: begonnen: Fach: Englisch Thema: The Future Deckblatt des Moduls 1 ''You will have to pay some money soon. That makes 4, please.'' ''Oh!'' Inhaltsverzeichnis: Inhalt bearbeitet am 2 Lerntagebuch

Mehr

LITTLE RED RIDING HOOD AND THE WOLF

LITTLE RED RIDING HOOD AND THE WOLF LITTLE RED RIDING HOOD AND THE WOLF Fertigkeit Lesen Relevante(r) Deskriptor(en) Deskriptor 6: Kann einfache literarische Texte (z.b. fiktionale Texte, Lieder und Gedichte) verstehen. (B1) Themenbereich(e)

Mehr

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 BAKIP / BASOP. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung.

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 BAKIP / BASOP. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung BAKIP / BASOP 18. September 2015 Englisch (B2) Schreiben Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte

Mehr

From a Qualification Project to the Foundation of a Logistics Network Thuringia. Logistik Netzwerk Thüringen e.v.

From a Qualification Project to the Foundation of a Logistics Network Thuringia. Logistik Netzwerk Thüringen e.v. From a Qualification Project to the Foundation of a Logistics Network Thuringia Strengthening the role of Logistics through Corporate Competence Development a pilot project by Bildungswerk der Thüringer

Mehr

LiTG Questionnaire for the evaluation of lighting situations

LiTG Questionnaire for the evaluation of lighting situations LiTG Questionnaire for the evaluation of lighting situations LiTG-Fragebogen zur Bewertung von Lichtsituationen Dr.-Ing. Cornelia Moosmann, Dr.-Ing. Cornelia Vandahl FACHGEBIET BAUPHYSIK UND TECHNISCHER

Mehr

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena http://www.im.uni-jena.de Contents I. Learning Objectives II. III. IV. Recap

Mehr

Field Librarianship in den USA

Field Librarianship in den USA Field Librarianship in den USA Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven Vorschau subject librarians field librarians in den USA embedded librarians das amerikanische Hochschulwesen Zukunftsperspektiven

Mehr

ANNA: OK. It's definitely the bloke who was smiling at me in the cafe, with the little silver violin.

ANNA: OK. It's definitely the bloke who was smiling at me in the cafe, with the little silver violin. Episode 05 Haven't We Met Before? Anna takes the music box to the clockmaker for repairs. But it's more than just a job for Paul Winkler. He tells Anna he knows her from way back. But how can this be?

Mehr

DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN

DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN WWOM537-PDFDNIBDSIAADZVBLUK 106 Page File Size 4,077 KB 16 Feb, 2002 COPYRIGHT 2002, ALL RIGHT

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Work experience in the USA - what should I know before I go?

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Work experience in the USA - what should I know before I go? Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Work experience in the USA - what should I know before I go? Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scoutde 8

Mehr

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln Ideas for the classroom 1. Introductory activity wer?, was?, wo?, wann?, warum? 2. Look at how people say farewell in German. 3. Look at how people

Mehr

Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung HUM. 12. Jänner Englisch.

Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung HUM. 12. Jänner Englisch. Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung HUM 12. Jänner 2016 Englisch (B2) Schreiben Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte Kandidatin,

Mehr

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time Write your name here Surname Other names Edexcel IGCSE German Paper 1: Listening Centre Number Candidate Number Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time You do not need

Mehr

Quality Management is Ongoing Social Innovation Hans-Werner Franz

Quality Management is Ongoing Social Innovation Hans-Werner Franz Quality Management is Ongoing Social Innovation Hans-Werner Franz ICICI Conference, Prague 1-2 October 2009 What I am going to tell you social innovation the EFQM Excellence model the development of quality

Mehr

Could you help me? I wish you were here already. He said he had no time.

Could you help me? I wish you were here already. He said he had no time. learning target Aim of this section is to learn how to use the Konjunktiv. German Könntest du mir helfen? Ich wünschte, du wärst schon hier. Er sagte, er habe keine Zeit. English Could you help me? I wish

Mehr

a lot of, much und many

a lot of, much und many Aufgabe 1, und In bejahten Sätzen verwendest du für die deutschen Wörter viel und viele im Englischen Bsp.: I have got CDs. We have got milk. There are cars on the street. Bei verneinten Sätzen und Fragen

Mehr

Algorithms for graph visualization

Algorithms for graph visualization Algorithms for graph visualization Project - Orthogonal Grid Layout with Small Area W INTER SEMESTER 2013/2014 Martin No llenburg KIT Universita t des Landes Baden-Wu rttemberg und nationales Forschungszentrum

Mehr

Schriftliche Prüfungsarbeit zum mittleren Schulabschluss 2008 im Fach Englisch

Schriftliche Prüfungsarbeit zum mittleren Schulabschluss 2008 im Fach Englisch Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Schriftliche Prüfungsarbeit zum mittleren Schulabschluss 2008 im Fach Englisch 04. Juni 2008 Teil I: Hörverstehen 4 Hörtexte mit 25 rbeitsbeginn

Mehr

Useful phrases for expressing your opinion and writing a comment

Useful phrases for expressing your opinion and writing a comment Useful phrases for expressing your opinion and writing a comment Tipp: Fehlerquotienten verbessern In Englisch-Klausuren nützt es nichts, wenn nur der Inhalt ganz toll ist: Ein zu hoher Fehlerquotient

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel:

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel: DOWNLOAD Britta Buschmann Englisch in Bewegung Spiele für den Englischunterricht auszug aus dem Originaltitel: Freeze Hör-/ und Sehverstehen Folgende Bewegungen werden eingeführt: run: auf der Stelle rennen

Mehr

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf.

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf. 1 The zip archives available at http://www.econ.utah.edu/ ~ ehrbar/l2co.zip or http: //marx.econ.utah.edu/das-kapital/ec5080.zip compiled August 26, 2010 have the following content. (they differ in their

Mehr

STRATEGISCHES BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE

STRATEGISCHES BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE PDF-SBBKUDFZARFEZ41-APOM3 123 Page File Size 5,348 KB 3 Feb, 2002 TABLE OF CONTENT Introduction

Mehr

Prediction Market, 12th June 3rd July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 12th June 3rd July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 12th June 3rd July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has

Mehr

It's just a laboratory, it is not your life.

It's just a laboratory, it is not your life. It's just a laboratory, it is not your life. Stressors and starting points for health promoting interventions in medical school from the students perspective: a qualitative study. 20.04.2015 Thomas Kötter,

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Comparison - Nie mehr Probleme mit Steigerungs- und Vergleichsformen im Englischen! Das komplette Material finden Sie hier: Download

Mehr

Auswertungsbericht Ihrer Lehrveranstaltung

Auswertungsbericht Ihrer Lehrveranstaltung HafenCity Universität Hamburg Hebebrandstraße 97 Hamburg Evaluationsbüro Prof. Dr. Gernot Grabher (PERSÖNLICH) Auswertungsbericht Ihrer Lehrveranstaltung Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Grabher, anbei erhalten

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 5. Klasse: Grammatik

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 5. Klasse: Grammatik Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 5. Klasse: Grammatik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Pronouns I Let s talk about

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

Amerika läuft Europa läuft hinterher... Und die Schweiz?

Amerika läuft Europa läuft hinterher... Und die Schweiz? Amerika läuft Europa läuft hinterher... Und die Schweiz? Prof. Dr. Klaus W. Wellershoff 16. Januar 2015, Stadttheater Schaffhausen EURCHF Aktueller Wechselkurs und Bewertung gemäss PPP Realwirtschaft:

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

2 German sentence: write your English translation before looking at p. 3

2 German sentence: write your English translation before looking at p. 3 page Edward Martin, Institut für Anglistik, Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz 2 German sentence: write your English translation before looking at p. 3 3 German sentence analysed in colour coding;

Mehr

ELBA2 ILIAS TOOLS AS SINGLE APPLICATIONS

ELBA2 ILIAS TOOLS AS SINGLE APPLICATIONS ELBA2 ILIAS TOOLS AS SINGLE APPLICATIONS An AAA/Switch cooperative project run by LET, ETH Zurich, and ilub, University of Bern Martin Studer, ilub, University of Bern Julia Kehl, LET, ETH Zurich 1 Contents

Mehr

Haltung und Handlung. Theorien als Werkzeug Sozialer Arbeit. Workshop auf der 5. Merseburger Tagung zur systemischen Sozialarbeit

Haltung und Handlung. Theorien als Werkzeug Sozialer Arbeit. Workshop auf der 5. Merseburger Tagung zur systemischen Sozialarbeit Haltung und Handlung Theorien als Werkzeug Sozialer Arbeit Workshop auf der 5. Merseburger Tagung zur systemischen Sozialarbeit Zentrale Fragen Was verbindet Theorie und Praxis? In welchem Verhältnis stehen

Mehr

* Musterdialog unverändert mit dem Partner einüben

* Musterdialog unverändert mit dem Partner einüben * Musterdialog unverändert mit dem Partner einüben Practise the dialogue with your partner by reading it aloud. Read it in different ways. Try to be Read it like Speak - polite and friendly. - a teacher.

Mehr

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang:

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang: Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung HTL 18. September 2015 Englisch (B2) Schreiben Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte Kandidatin,

Mehr

After sales product list After Sales Geräteliste

After sales product list After Sales Geräteliste GMC-I Service GmbH Thomas-Mann-Str. 20 90471 Nürnberg e-mail:service@gossenmetrawatt.com After sales product list After Sales Geräteliste Ladies and Gentlemen, (deutsche Übersetzung am Ende des Schreibens)

Mehr

General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014

General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 German GER2T/GER2V Unit 2 Speaking Test Examiner s Material To be conducted by the teacher examiner between 7 March and 15 May

Mehr

Cluster Health Care Economy has been established in 2008 Regional approach to develop health care industries Head of the cluster is Ms.

Cluster Health Care Economy has been established in 2008 Regional approach to develop health care industries Head of the cluster is Ms. How to develop health regions as driving forces for quality of life, growth and innovation? The experience of North Rhine-Westphalia Dr. rer. soc. Karin Scharfenorth WHO Collaborating Centre for Regional

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

Context-adaptation based on Ontologies and Spreading Activation

Context-adaptation based on Ontologies and Spreading Activation -1- Context-adaptation based on Ontologies and Spreading Activation ABIS 2007, Halle, 24.09.07 {hussein,westheide,ziegler}@interactivesystems.info -2- Context Adaptation in Spreadr Pubs near my location

Mehr

Prof. Dr. Margit Scholl, Mr. RD Guldner Mr. Coskun, Mr. Yigitbas. Mr. Niemczik, Mr. Koppatz (SuDiLe GbR)

Prof. Dr. Margit Scholl, Mr. RD Guldner Mr. Coskun, Mr. Yigitbas. Mr. Niemczik, Mr. Koppatz (SuDiLe GbR) Prof. Dr. Margit Scholl, Mr. RD Guldner Mr. Coskun, Mr. Yigitbas in cooperation with Mr. Niemczik, Mr. Koppatz (SuDiLe GbR) Our idea: Fachbereich Wirtschaft, Verwaltung und Recht Simple strategies of lifelong

Mehr

IVETVENTURE A participative approach to strengthen key competences of trainees IVETVENTURE project DE/13/LLPLdV/TOI/147628 Newsletter No. 2 IVETVENTURE A participative approach to strengthen key competences

Mehr

TMF projects on IT infrastructure for clinical research

TMF projects on IT infrastructure for clinical research Welcome! TMF projects on IT infrastructure for clinical research R. Speer Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze (TMF) e.v. Berlin Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze (TMF)

Mehr

Englisch. Schreiben. 11. Mai 2016 HUM. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Jahrgang:

Englisch. Schreiben. 11. Mai 2016 HUM. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Jahrgang: Name: Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung HUM 11. Mai 2016 Englisch (B2) Schreiben 2 Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte Kandidatin, sehr geehrter

Mehr

Login data for HAW Mailer, Emil und Helios

Login data for HAW Mailer, Emil und Helios Login data for HAW Mailer, Emil und Helios Es gibt an der HAW Hamburg seit einiger Zeit sehr gute Online Systeme für die Studenten. Jeder Student erhält zu Beginn des Studiums einen Account für alle Online

Mehr

Intercultural educations by Means of PArtners working with ECvet Transfer LdV (TOI): DE/10/LLP-LdV/TOI/147303

Intercultural educations by Means of PArtners working with ECvet Transfer LdV (TOI): DE/10/LLP-LdV/TOI/147303 Intercultural educations by Means of PArtners working with ECvet Transfer LdV (TOI): DE/10/LLP-LdV/TOI/147303 Product 5 IMPAECT Assessment Sheet for Students IMPAECT ASSESSMENT OF LEARNING OUTCOMES NAME

Mehr

FLIRT ENGLISH DIALOGUE TRANSCRIPT EPISODE FIVE : WELCOME TO MY WORLD

FLIRT ENGLISH DIALOGUE TRANSCRIPT EPISODE FIVE : WELCOME TO MY WORLD 1 FLIRT ENGLISH DIALOGUE TRANSCRIPT EPISODE FIVE : WELCOME TO MY WORLD AT S GARDEN SHED Wie lange sind sie schon hier? Was? Die Mädels Julie und Nina was meinst du, wie lange sie schon hier sind? Etwa

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 von RA Dr. Till Jaeger OSADL Seminar on Software Patents and Open Source Licensing, Berlin, 6./7. November 2008 Agenda 1. Regelungen der GPLv2 zu Patenten 2. Implizite

Mehr

Umrüstung von SMA Wechselrichtern nach SysStabV Bernd Lamskemper

Umrüstung von SMA Wechselrichtern nach SysStabV Bernd Lamskemper Umrüstung von SMA Wechselrichtern nach SysStabV Bernd Lamskemper Disclaimer IMPORTANT LEGAL NOTICE This presentation does not constitute or form part of, and should not be construed as, an offer or invitation

Mehr

Registration for Exhibition

Registration for Exhibition Please send it by mail or by fax to: Registration for Exhibition Meeting place: Congress Innsbruck - Rennweg 3, 6020 Innsbruck (Österreich) Structure of the exhibition: September 29th 2011 from 8.00 a.m.

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= How to Disable User Account Control (UAC) in Windows Vista You are attempting to install or uninstall ACT! when Windows does not allow you access to needed files or folders.

Mehr

IngE. Das Netzwerk für Frauen in technischen und Ingenieurberufen bei E.ON An E.ON network for women in technical and engineering professions

IngE. Das Netzwerk für Frauen in technischen und Ingenieurberufen bei E.ON An E.ON network for women in technical and engineering professions Frauen machen Technik Women making technology IngE Das Netzwerk für Frauen in technischen und Ingenieurberufen bei E.ON An E.ON network for women in technical and engineering professions Ihre Energie gestaltet

Mehr

Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan

Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer Introduction Multi-level pension systems Different approaches Different

Mehr

An Introduction to Monetary Theory. Rudolf Peto

An Introduction to Monetary Theory. Rudolf Peto An Introduction to Monetary Theory Rudolf Peto 0 Copyright 2013 by Prof. Rudolf Peto, Bielefeld (Germany), www.peto-online.net 1 2 Preface This book is mainly a translation of the theoretical part of my

Mehr

How to apply for a job correctly? Covering letter

How to apply for a job correctly? Covering letter How to apply for a job correctly? Covering letter Job advertisement published in Berner Zeitung on October 21, 2007: Office allrounder 1. Layout > Sender > Company and address > Place and date > Subject

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lexware Financial Office Premium Handwerk XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lexware Financial Office Premium Handwerk Corporation,

Mehr

Englisch Klasse 8 - Name:

Englisch Klasse 8 - Name: Englisch Klasse 8 Name: Kompetenzen: Unit 1 talk about New York City Englisch G 21 A4 p. 1421 Fit für Tests und Klassenarbeiten 4, p. 89, p. 14 ex. 2, p. 15 ex. 3 use the present perfect progressive and

Mehr

Case Management for low skilled young people

Case Management for low skilled young people Case Management for low skilled young people c mon14 DSA Oliver Korath c mon17 Barbara Erhart March 2011 März 2011 1 starting situation why c mon14 / c mon17? high number of school drop outs preventive

Mehr

MASTER THESIS GRADING PROTOCOL FH BFI WIEN

MASTER THESIS GRADING PROTOCOL FH BFI WIEN MASTER THESIS GRADING PROTOCOL FH BFI WIEN Student s name: Examiner s name: Thesis title: The electronic plagiarism check has shown the following percentage of matching content (value in %. Note: About

Mehr

Developing the business case for investing in corporate health and workplace partnership indicators and instruments Input

Developing the business case for investing in corporate health and workplace partnership indicators and instruments Input Developing the business case for investing in corporate health and workplace partnership indicators and instruments Input Holger Pfaff Head of the department for Medical Sociology at the Institute of Occupational

Mehr

WAS IST DER KOMPARATIV: = The comparative

WAS IST DER KOMPARATIV: = The comparative DER KOMPATATIV VON ADJEKTIVEN UND ADVERBEN WAS IST DER KOMPARATIV: = The comparative Der Komparativ vergleicht zwei Sachen (durch ein Adjektiv oder ein Adverb) The comparative is exactly what it sounds

Mehr