Német nyelvi gyakorlófüzet

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Német nyelvi gyakorlófüzet"

Transkript

1 Német nyelvi gyakorlófüzet Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP /2F támogatásával Összeállította: Szabó Orsolya Árpád Szakképzı Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár

2 TARTALOM BEVEZETÉS...3 Hogyan használja a modulfüzetet?...5 Lektion 1 Einführung Personalpronomen személyes névmások Verben igék a németben Fragewörter kérdıszavak a németben...10 Lektion 2 Vorstellung, Lebenslauf Wir, Menschen Sich vorstellen Das bin ich meine Eigenschaften...17 Lektion 3 Meine Familie Familie Neuwege Die Familie die Verwandten...22 Welche Familien- und Verwandtschaftsbezeichnungen kennen Sie schon, und welche noch nicht?...24 Situationsübungen. Spielen Sie in Paaren Lektion 4 Lebenslauf Vorstellungstexte Lebenslauf Europass Lebenslauf...32 Landeskunde...34 Lektion 5 Beim Einwohnermeldeamt Die wichtigsten Dokumente in unserem Leben Beim Einwohnermeldeamt Auf der Post In der Bank...40 Lektion 6 Wohnen, Wohnmöglichkeiten Stadt oder Dorf? Wohnanzeigen...49 Landeskunde...53 Lektion 7 Beim Arzt Körperteile Dialog: Beim Arzt...56 Landeskunde...59 Lektion 8 Berufe...60 Was passt zusammen?...61 Lektion 9 In der Konditorei In der Konditorei Rezepte Kochtechniken...69 Lösen Sie den Test anhand der Gelernten...72 Lektion 10 In der Metzgerei...77 Welche Fleischsorten kennen Sie? Schreiben Sie daneben die ungarische Bedeutung

3 BEVEZETÉS Kedves Tanuló! Ez a tananyagsegédlet azzal a céllal készült, hogy segítse mind a tanárokat, mind pedig a diákokat a szakképzés 11. évfolyamán a német nyelv tanulásában. Évek óta problémát jelent a szakképzı évfolyamokon az idegen nyelv tanítása. Egyrészt, mert nincsenek rendelkezésre álló könyvek, másrészt, ha vannak is, azok a ma szakképzésben részt vevı fiatalok számára vagy nagyon nehezek, vagy idejét múltak. Igyekeztem tehát egy olyan könyvet készíteni, ami a 11. évfolyamos pék, pék-cukrász, molnár és hentes és húsfeldolgozó tanulók mai nyelvi tudásszintjének és a kor elvárásainak is megfelel. Abból indultam ki, hogy a 9. és 10. évfolyamokon már tanulnak a hallgatók idegen nyelvet, így a Közös Európai Referenciakeret legalább A1-es szintjén vannak. Ezzel a kiadvánnyal az elıbb említett referenciakeret A2 szintjének elérése a cél ez a cél vonatkozik mind a nyelvi értésre, mind a produkcióra egyaránt. Nagyobb hangsúlyt fektetek a már meglévı szókincs elmélyítésére (ld 1-5 Lektion) és annak bıvítésére (ld. 6-9 Lektion), az általános idegen nyelvi szövegértésre. Ugyanakkor fontosnak tartom az alapvetı nyelvtani szabályok átadását is (Lektion 1), hisz belátható, e nélkül nincsen megalapozott nyelvtudás. Ezen a ponton azonban csak a leglényegesebb szerkezetekre térek ki. Amióta Magyarország az Európai Unió tagja lett, a mi szakembereink számára is megnyíltak az utak a külföldi munkavállalás felé. Ha jól megnézzük nyugati határainkat, a hozzánk legközelebbi országok mindegyikében beszélik a német nyelvet. Ezért éreztem kedves kötelességemnek az adott célnyelvi országok, azaz Ausztria, Németország, Svájc és Lichtenstein megemlítését. A tananyag ennek megfelelıen tagolódik négy részre: nyelvtani összefoglalóra és annak gyakorlására (Lektion 1), szókincs bıvítésére, fejlesztésére, szövegértésre és ország-ismereti részre (Lektion 2 - Lektion 10). Az anyagot heti két óraszámú, azaz összesen 74 tanítási órára állítottam össze a szakiskola 11. évfolyamának pék, pék-cukrász, hentes tanulóinak. Ennek megfelelıen tagoltam az egyes leckéket is. Az általam összeállított segédlet már feltételez egy alapszintő (A1) nyelvtudást, ennek ellenére az elsı leckékben még alapvetı nyelvtani szerkezetekkel foglalkozom. A tananyag további leckéit a bemutatkozás, a hétköznapi életben való tájékozódás segítése, a szakmai nyelv elsajátítása és a célnyelvi országok megismerése határozza meg. A nyelvtani szerkezeteket illetıen csak a legszükségesebb, ugyanakkor alapvetı nyelvtani egységeket kívánom átismételni, illetve megismertetni. 3

4 Fontosnak tartottam, hogy ne csak a szakmai szókincset győjtsem össze, hanem feladatokon keresztül megismerkedjenek a tanulók a mindennapi élethez elengedhetetlen szókinccsel is. Ezért nem maradhattak ki ebbıl az anyagból az olyan témák, mint például az Orvosnál, a saját önéletrajz írása, vagy éppen egy lakáshirdetés feladása. Összefoglaló tananyag lévén lesznek átfedések, és persze újdonságok az eddig tanult tananyagokhoz képest. Remélem, hogy az általam összeállított tananyag nagy haszonnal forgatható majd a szakiskolák 11. évfolyamának német nyelvi óráin. Jó tanulást kívánok! 4

5 HOGYAN HASZNÁLJA A MODULFÜZETET? A tanulás során a modulfüzetben az alábbi ikonokkal fog találkozni, amelyek jelentése a következı: Feladat: Végezze el a kapott instrukció alapján a feladatot. A legjobban akkor tudunk tanulni, ha ezt egy tevékenység végzése során tesszük. Ilyenkor jegyezzük meg az információkat a legjobban, és ilyenkor emlékezünk rájuk a leghosszabban. Elmélet: A tanuláshoz legfontosabb elméleti tudnivalókat a lehetı legrövidebb formában foglaltuk össze. Önellenırzés: A ceruza jelnél ellenırizze tudását! Végezze el az Önellenırzés feladatait. Párosan: A feladat elvégzéséhez szükséges, hogy válasszon magának párt. Ketten könnyebben megbirkóznak a feladattal. Nézzen utána! Ez a jel arra buzdít, hogy önállóan, otthon, vagy akár az iskolában nézzen utána valaminek, általában az interneten, de lehet az újságokban, TV-ben, könyvekben, könyvtárakban, az ÉLETBEN, stb., ahol Önnek a legjobb eredményt adja a keresés. 5

6 LEKTION 1 EINFÜHRUNG 1.1 Personalpronomen személyes névmások én ich te du ı (hímnem) er ı (nınem) sie ı (semleges) es mi wir ti ihr ık sie Ön, Önök Sie Mint ahogyan a magyarban is mondjuk, hogy (én) eszem, (mi) iszunk úgy a németben is használjuk ezeket a személyes névmásokat azzal a különbséggel, hogy a magyarban elhagyhatók, a németben nem. Tanuljuk meg ezeket a névmásokat azért, hogy ki tudjuk fejezni azt, hogy ki végzi a cselekvést! pl: mi iszunk wir trinken (mindig ki kell tenni) én alszom ich schlafe (mindig ki kell tenni) Ergänzen Sie den Satz mit dem Personalpronomen. trinken jeden Morgen Kaffee. Warum isst nichts? - bin nicht hungrig. kommen aus Paris. seid lustig. spaziert im Park. ist langweilig. Lädst heute Gäste ein? Warum sehen noch fern? Mein Vater heißt Tamás, ist Fleischer von Beruf. esst zu viel. Wo sind jetzt? 1.2 Verben igék a németben Konjugation des Verbs igeragozás a németben A német nyelvben éppen úgy, mint a magyarban ragozni kell az igét a megfelelı számban és személyben, tehát, hogy ki végezte az adott cselekvést. 6

7 Nem szabad megfeledkezni az ún. tıhangváltós igékrıl sem. Ezek háromféleképpen módosulhatnak E/2, E/3 (azaz du-nál és er, sie, es-nél ) számban és személyben: e i essen du isst e ie lesen er liest a ä laufen sie läuft Ezeket az igéket és ragozásukat meg kell tanulni! Ilyenek pl.: laufen, essen, lesen, schlafen, fahren, tragen, geben, helfen, sehen, sprechen, backen, einladen, fernsehen Konjugation Präsens jelen idejő igeragozás én iszom ich trinke te iszol ı iszik mi iszunk ti isztok ık isznak Ön, Önök isznak du trinkst er, sie, es trinkt wir trinken ihr trinkt sie trinken Sie trinken Két nagyon fontos ige, aminek a ragozását tudni kell! SEIN = lenni HABEN = birtokolni valamit (= van valamim) én vagyok ich bin nekem van ich habe te vagy du bist neked van du hast ı van er, sie, es ist neki van er, sie, es hat mi vagyunk wir sind nekünk van wir haben ti vagytok ihr seid nektek van ihr habt ık vannak sie sind nekik van sie haben Ön van, Önök vannak Sie sind Önnek, Önöknek van Sie haben Geben Sie die richtige Verbform an! ich (kommen) du (finden) ihr (tanzen) er (gehen) wir (wohnen) ich (sein) sie (spazieren) du (zahlen) 7

8 ihr (gehen) Sie (essen) wir (laufen) du (kaufen) er (sehen) ihr (kommen) ich (geben) wir (senden) sie (schreiben) Ergänzen Sie die Verben mit den Endungen. Was mach du? Ich mach einen Kaffe. Woher komm du? Wir komm aus Deutschland. Wie heiß du? Heiß Sie Friedrich? Nein, ich heiß Thomas. Er wohn in Wien. Peter und Petra komm aus Österreich. Sie wohn in Graz. Erik schreib einen Brief. Ergänzen Sie den Satz mit der richtigen Form der Verben. kommen: Otto aus Deutschland. wohnen: Wir in München. Informatiker. studieren: Wo du? heißen: Wie du? heißen: Ich Marina Müller. sein: Herr Heinemann sein: Ich Sekretärin. sein: Sie unsere Lehrerin? Ergänzen Sie den Satz mit der richtigen Form der folgenden Verben: arbeiten, kommen, sein, wohnen, heißen Ich in Budapest. Du aus Japan. Er Thomas und er Lehrer. Er in einer Schule. Karin in Düsseldorf. Was du? Wann du zurück? Wie der Mann dort? Ich in Freiburg. Wo die Kinder? Ich weiß es nicht? 8

9 Ergänzen Sie die Endungen des Verbs. Jörg komm aus Portugal. Ich wohn in München. Meine Mutter und mein Vater leb in Berlin. Hallo Lina und Tom, woher komm ihr? Wir komm aus der Schweiz. Ich heiß Barbara und wie heiß du? Elváló igekötıs igék Vannak igék, amelyeknek az igekötıje elválik az igétıl és a mondat végére kerül, mintegy keretbe foglalva a mondatot. Ilyenek pl.: fernsehen, anrufen, abholen, aufstehen, zurückkommen, zurückrufen, einschlafen, einkaufen, einladen, aufgeben Nézzünk egy-egy példamondatot: Martin kauft jeden Tag ein. Martin minden nap bevásárol. Wann kommst du zurück? Mikor jössz vissza? Setzen sie die richtige Form des Verbes ein. abfahren - aufessen einladen - aufwecken anfangen - aufstehen einkaufen - aufschreiben - einschlafen Ich s um 6 Uhr. Meine Mutter w mich immer. Um Viertel sieben frühstücke ich. Ich e immer alles. Mein Schulbus f um halb sieben. Der Unterricht f um halb acht Uhr. Ich gehe gerne in die Schule. Jede Stunde s ich alles. Um 12 Uhr ist die Schule aus. Dann gehe ich nach Hause. Meine Großmutter wartet schon in ihrem Haus mit dem Mittagessen auf mich. Nach dem Essen k ich mit meiner Großmutter das Essen für den nächsten Tag. Um 15 Uhr fahre ich mit dem Fahrrad nach Hause. Am Nachmittag plaudere ich mit meinen Eltern und manchmal l ich eine Freundin oder einen Freund. Um 22 Uhr s ich schon. 9

10 1.3 Fragewörter kérdıszavak a németben Fragewörter Übersetzen Sie die Wörter und lernen Sie! Wer? Was? Wo? Woher? Wohin? Warum? Wie viel? Wann? Wie? Szórend a kérdıszavas mondatokban A szórend a kijelentı mondat egyenes szórendjétıl eltérıen ebben az esetben fordított. Kijelentı mondat: Ich arbeite jeden Tag. Kérdı mondat kérdıszóval: Was machst du in Berlin? Kérdı mondat kérdıszó nélkül: Arbeitest du jeden Tag? (eldöntendı kérdés) Ergänzen Sie die Sätze mit dem Fragewort. Wie? Was? Woher? Wann? Warum? Wo? Wohin? alt ist der Nachbar? ist dein Hobby? kommen Sie? kommt ihr? macht ihr hier? kommst du nicht? viel kostet das? kommt der Zug? alt sind Sie? kommen Sie? Aus Irland. studieren Sie? In Mannheim. studieren Sie? Chemie. 10

11 arbeiten Sie im Moment? In einer Apotheke. beginnt Ihre Arbeitszeit? Um 8.30 Uhr. machen Sie in Ihrer Freizeit? Frage und Antwort. Ordnen Sie zu. Wer ist das? In München. Wie geht es Ihnen? Acht. Woher kommen Sie? Danke gut, und Ihnen? Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Peter Müller. Was sprechen Sie? Aus Österreich. Wie alt bist du? Französisch und ein bisschen Deutsch. Wie heißt du? Sabine. Wie ist Ihre Telefonnummer? Das ist Tina. Übersetzen Sie den folgenden Text. Hallo! Ich heiße Katrin. Wie heißt du? Grüß dich! Ich heiße Thomas. Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Und du? Woher kommst du? Aus Österreich. Entschuldigung! Wer ist das? Das ist Nelson Mandela. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Frankfurt. Und Sie? Wohnen Sie auch in Frankfurt? Nein, ich bin aus Ungarn. Ich wohne in Gyır. 11

12 Finden Sie die Wörter in der Wortschlange. zuhausehutrinktilhaupstadtdurtopffernachbartomontagimmergroßmutter ktschwarzhausfrauhznichtkkldreidsgesundsghtschweizdasjerwohnen jetztkoautomechanikerkikommsteswarumfreizeithujheißtdrausingenieur Welches Wort passt nicht? Finden Sie. arbeiten joggen laufen rennen gehen essen trinken schreiben sprechen singen Bruder Sohn Onkel Mutter Vater siebzig fünfzehn dreißig neunzig vierzig verheiratet ledig groß verwitwet geschieden alt Gabel Wien Tobias Gras Schule lernen Auto Lehrer studieren wann wie noch warum wo 12

13 LEKTION 2 VORSTELLUNG, LEBENSLAUF 2.1 Wir, Menschen Lesen Sie die Texte über die vier Personen, dann ergänzen Sie den letzten Text. Das ist Johann. Johann ist sein Vorname. Sein Familienname ist Claus. Er ist 26 Jahre alt und er ist noch ledig. Er wohnt in München, und er ist Bäcker von Beruf. Er fährt gern Motor in seiner Freizeit. Er ist Klaus Matter. Er ist Automechaniker und wohnt in Düsseldorf. Er hat eine eigene Autofirma, er arbeitet dort sehr viel. Er ist 65 Jahre alt und verwitwet. Sein Hobby ist Kochen. Er hat eine Tochter, Lina und ein Enkelkind. Das Baby heißt Josef. Hier sind Anja und Marcus Kiesenbach. Sie wohnen in Wien. Marcus ist Arzt und Anja ist Krankenschwester von Beruf. Sie sind schon 12 Jahre verheiratet. Sie haben zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Anja ist 35 und Marcus ist 37 Jahre alt. Ihr Hobby ist Reisen. Das ist Marianne Zöllner aus Dortmund. Sie ist 51 Jahre alt. Sie ist geschieden und lebt jetzt in Berlin allein. Sie ist Köchin, und arbeitet in einem eleganten Hotel. Am Wochenende geht sie gern mit den Freundinnen ins Theater. Das bin ich. Ich bin Jahre alt und wohne in. Ich bin noch ich lerne in. Ich bin noch nicht verheiratet. Ich habe eine große/kleine Familie. Mein Hobby ist. 13

14 Ergänzen Sie die Tabelle. Name Vorname Familienname Beruf Familienstand Kinder Alter Hobby Schreiben Sie jetzt kurze Texte. Willi Schwarz Das ist Österreich Er kommt aus Graz Er wohnt in 17 Jahre Er ist Schüler Er ist ledig Er ist Monika Schmidt Das ist Ungarn, Budapest Sie wohnt 33 Jahre Sie ist Verkäuferin Sie ist Verheiratet Sie ist 2.2 Sich vorstellen Was bedeuten die folgenden Wörter? Familienstand: ledig: verwitwet: Vorname: Familienname: Beantworten Sie die folgenden Fragen. Wie heißen Sie? 14

15 Woher kommen Sie? Wie ist Ihr Familienstand? Wie alt sind Sie? Wo wohnen Sie? Was machen Sie in der Freizeit? Was ist Ihr Vorname? Was sind Sie von Beruf? Jetzt können Sie duzend fragen! Wie heißt du? Woher kommst du? Was passt zusammen? Wählen Sie jeweils eine sinnvolle Ergänzung. Ungarisch Róbert Kiss in Eger Busfahrer Tennis Deutsch und Russisch Sportzeitungen Ich heiße Ich wohne Ich bin Meine Muttersprache ist Ich spreche auch Ich lese gern Ich spiele gern 15

16 Welche Frage passt? Wählen Sie die richtige Ergänzung. Ich heiße Róbert Kiss. a.) Wie heißen Sie? b.) Wie ist Ihr Familienname? Ich bin 33. a.) Wie ist Ihr Telefonnummer? b.) Wie alt sind Sie? In Eger. a.) Woher kommen Sie? b.) Wo wohnen Sie? Ich bin Busfahrer. a.) Was sind Sie von Beruf? b.) Was ist Ihr Vorname? Aus Ungarn. a.) Was ist Ihr Familienstand? b.) Woher kommen Sie? Sehen Sie sich die folgenden Visitenkarten an, und beantworten Sie die Fragen. Wie heißt der Mann? Wo wohnt er? Hat er eine -Adresse? Was ist Birgit Maier von Beruf? Wo arbeitet Birgit? Was ist Ihre Handynummer? 16

17 Machen Sie sich eine eigene Visitenkarte Das bin ich meine Eigenschaften Welche Eigenschaften sind positiv, welche sind negativ? Tragen Sie in die Tabelle die positiven und die negativen Eigenschaften ein. pünktlich, freundlich, humorvoll, faul, motiviert, langweilig, langsam, unpünktlich, mutig, lustig, kommunikativ, offen, hilfsbereit, geschickt, traurig, intelligent, sparsam, häuslich, fleißig, kinderlieb, ehrlich, tolerant, ordentlich, ruhig, sportlich, kräftig Positive Eigenschaften Negative Eigenschaften 17

18 Wie sind die folgenden Personen? 18

19 Beschreiben Sie diese Personen anhand des Beispiels. Mein Nachbar ist sehr alt. Er ist schon 77 Jahre alt, aber er kann noch viel arbeiten. Er ist also sehr fleißig und hilfsbereit. Er ist immer lustig und er singt oft Lieder. Er ist sehr kinderlieb, er hat 6 Kinder und zwölf Enkelkinder. a.) Mein/e Freund/in ist b.) Der Bürgermeister ist c.) Madonna ist Eigenschaften Wie heißt das Gegenteil? Wählen Sie aus. alte dicke dunkelhaarige fleißige interessantes kluge pessimistischer unfreundlicher ein neues Haus eine Wohnung eine optimistische Frau ein Mann eine dumme Sekretärin eine Sekretärin ein langweiliger Film ein Buch ein fauler Schüler eine Schülerin ein schlanker Herr eine Dame eine nette Kollegin ein Kollege ein blonder Student eine Studentin Welche Wörter haben Sie in dieser Lektion gelernt? Geben Sie die ungarischen Bedeutungen an. Wie? die Visitenkarte Eigenschaft die Dame geschieden faul sparsam Muttersprache traurig Sportzeitung hilfsbereit 19

20 Landeskunde Möchten Sie Deutsch lernen? Das ist super! Fast 100 Millionen Menschen sprechen Deutsch als Muttersprache. Sie wohnen fast alle in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz. Deutsch ist die offizielle Sprache in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und in Lichtenstein. Aber man versteht deutsch auch in anderen Ländern, wie z.b. in Ungarn, in der Tschechischen Republik, in Polen, in Italien, in Slowenien. Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. Deutschland (D) besteht aus 16 Bundesländern davon ist der Name: Bundesrepublik Deutschland, und davon ist der Name Bundesliga. Die Hauptstadt von Österreich ist Wien. Österreich (A) besteht aus 9 Bundesländern. Die Hauptstadt von der Schweiz ist Bern. Die Schweiz besteht aus 26 Kantonen. In der Schweiz gibt es 4 offizielle Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Zeichnen Sie in die Landkarte die Hauptstädte ein. Was wissen Sie über diese Staaten? Schreiben Sie einige Ausdrücke. Deutschland: Berliner Mauer, Michael Ballack, Österreich: Habsburger, Lipizzaner Pferde, die Schweiz: Lindt Schokolade Was bedeuten die Wörter auf Ungarisch? offizielle Sprache: Muttersprache: Republik: Hauptstadt: Französisch: 20

21 LEKTION 3 MEINE FAMILIE 3.1 Familie Neuwege Ich bin Anton Neuwege. Ich wohne in Stuttgart. Aber ich bin nicht hier geboren. Ich komme aus Tschechien, aus Prag. Dort bin ich geboren. Seit zwanzig Jahren lebe ich in Deutschland. Meine Frau kenne ich jetzt fast zehn Jahre. Wir haben zwei Kinder, Jan und Katja. Ich heiße Jan und bin acht Jahre alt. Ich spreche Tschechisch und Deutsch, genau wie mein Vater. Aber meine Schwester spricht nur Deutsch. Sie kann kein Tschechisch. Ich bin Katja. Ich wohne in der Kaiserstraße 14, Stuttgart. Ich bin fünf. Mein Papa ist vierunddreißig und meine Mutter dreißig. Ich habe einen Bruder. Der ist acht, und heißt Jan. Was wissen Sie über Anton Neuwege? Lesen Sie den Text noch einmal und ergänzen Sie die Tabelle. Familienname: Neuwege Vorname: Geburtsort: Geburtsjahr: Wohnort: Adresse: Familienstand: Kinder: Sprachen: 21

22 3.2 Die Familie die Verwandten Welches Wort passt? Ergänzen Sie. a) Oma und Opa = b) Mutter und Vater = c) und = Kinder d) Bruder und Schwester = e) Tante, Onkel, Cousine, Oma = Setzen Sie die folgenden Wörter in die Lücken im Text ein: Eine ungarische Familie Arbeit Briefe fahre in ist Kaffee lernt Mittag Schüler viel Abends Bruder besuchen Feri fitt fährt gut Wochenende und Verkäuferin Frau Deutsch Ich bin Péter Kiss. Ich lebe in der Hauptstadt, in Budapest. Ich wohne der Zubogó Straße. Ich arbeite in einem Geschäft. Ich bin der Geschäftsführer. Ich jeden Tag mit dem Bus zur. Ich esse in dem Kantine zu. Nach dem Mittagessen trinke ich einen. Ich arbeite viel: Ich antworte auf, schreibe s und ich telefoniere sehr. Mein Sohn heißt Balázs. Er ist und lernt in einer Grundschule. Er fleißig, er ist freundlich, aber er sehr unpünktlich. Er kommt nie rechtzeitig zur Schule an. Er surft oft im Internet oder spricht mit den Freunden durch MSN. Meine heißt Anna Kiss, geborene Szilágyi. Sie ist. Sie arbeitet nicht so weit von meinem Arbeitsplatz. Sie jeden Tag mit dem Auto. Sie kauft nachmittags ein. macht sie für uns das Abendessen. Sie kocht sehr. Anna lernt jetzt auf, mein Sohn hilft ihr. Meine Eltern wohnen auf dem Lande, in Dabas. Wir sie am Wochenende. Sie sind schon Rentner, aber ziemlich. Sie arbeiten den ganzen Tag im Garten. Am helfen wir ihnen dabei. 22

23 Mein, also der Onkel von Balázs lebt in unserer Nachbarschaft. Er ist 34 Jahre alt noch Single. Er arbeitet als Ingenieur. Mein Sohn und basteln, oder reparieren immer etwas in unserer Garage. Antworten Sie auf die Fragen. Wo wohnt Péter Kiss? Wo arbeitet er? Wie fährt er zur Arbeit? Wo isst er zu Mittag? Was trinkt er nach dem Mittagessen? Wer ist Balázs? Wie ist er? Was macht Balázs in seiner Freizeit? Wo arbeitet Anna? Wann kauft sie ein? Wie heißt der Onkel? Was ist er von Beruf? Erklären Sie die folgenden Wörter: Rentner: Garage: Brief: Single: 23

24 Buchstabensalat: Welche Wörter sind das? FIONERTELENE= CHEKON= TACH= UTISGL= FAU MED NALDE= STERWESCH= FAUKENNEI= MU 10 RHU= WASCHRZ= Familienstammbaum: Das ist Familie Höpke. Wer ist wer? Monika ist die Tante von Laura und Tobi. Jürgen ist der Onkel von Laura. Jürgen ist der Bruder von Gaby. Christoph ist der Mann von Gaby. Christa ist die Oma von Tamara. Monika ist die Mutter von Tamara. Günther ist der Vater von Gaby und Jürgen. Günther ist der Opa von Laura und Tobi. Welche Familien- und Verwandtschaftsbezeichnungen kennen Sie schon, und welche noch nicht? Vater Mutter Eltern Sohn Kinder Schwester Geschwister Tante -- Großvater Großmutter Mann Ehepaar Neffe Nichte -- Cousin Cousine Cousins 24

25 Welche Familien- und Verwandtschaftsbezeichnungen kennen Sie schon, und welche noch nicht? D A Z G E F F E N U D A M X G T O C H N O S U W G N M W D J R E D U R B R E T H C O T M D E H E M A N N E H E F R A U N T M U T T E R G K Y Y E E L I K R E T G R O S S M U T T E R X G E W Q H E J S G N S K G E N R E T A V O F M A J E S Y G I A B Q A N H O T C H W L I Ä C U F N K V T N Q G E H S R W H H Y E E X S Z G E W C M G H T Q L X R P Z S Q B N S P I C E Q V U M D B H O T G T G C S Z A B T K Q U F T R Q V I D K I V A P D I U Z K I G O Z D V Situationsübungen. Spielen Sie in Paaren. Osztálytalálkozón vagy, mesélj osztálytársaidnak a családodról! Német barátoddal éppen a családi albumot nézegetitek. Mondd el, hogy kiket láthat a képen (anya, apa, testvér, nagymama stb.)! Meséld el, hol készültek a képek! (Egyik például esküvın, a másik szülinapon, vagy éppen egy nyaraláson.) Síelni vagy Ausztriában. Az útleveled azonban elveszett. Kérj segítséget egy rendırtıl! Mondd el neki, hogy hívnak, honnan jöttél stb.! 25

26 Welche Wörter haben Sie in dieser Lektion gelernt? Geben Sie die ungarischen Bedeutungen an. der Wohnort reparieren der Sohn helfen der Garten die Kantine lernen alt der/die Verwandte die Adresse die Sprache die Hauptstadt das Ehepaar 26

27 Landeskunde Wir kennen sehr viele Märchen, zum Beispiel Süsü, der Drache. Wir hörten diese Märchen von unserer Mutter. In den Märchen sind phantastische Figuren, wie zum Beispiel: sprechende Tiere und Zauberer, Hexen oder Riesen. Wir kennen auch noch einige Märchenmotive, wie die die Zahlen 3 (Drei Könige, Drei Prinzen), und 7 (ein Drache hat sieben Köpfe), oder gute und böse Figuren (Kinder und Hexe) usw. In Deutschland lebten zwei Geschwister, sie hießen Jacob und Wilhelm Grimm. Sie schrieben mehr als 210 Märchen, z.b. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Versuchen Sie die Märchentitel ins Ungarische zu übersetzen. Kennen Sie diese Märchen? Frau Holle Aschenputtel Bohnen Manuel Froschkönig Hänsel und Gretel oder Hans und Gretel Bremer Stadtmusikanten Rotkäppchen Der Baron von Münchhausen 27

28 LEKTION 4 LEBENSLAUF 4.1 Vorstellungstexte Lesen Sie die Vorstellungstexte, dann lösen Sie die Aufgaben! Sein Name ist Tobias Neubauer. Er wohnt in Salzburg, Stockgasse 14. Er ist 47 Jahre alt, und ist auch hier geboren. Seine Telefonnummer ist +46/ , seine Faxnummer ist +46/ Er ist Manager von Beruf. Er ist Österreicher. Seine Frau heißt Karolina Meier. Sie haben 4 Kinder: Tobias, Maria, Jan und Inge. Sie ist Maria Lukic. Sie studiert noch an der Leipziger Technischen Universität. Sie hat einen Freund, aber sie ist noch nicht verheiratet. Ihr Freund ist 24 Jahre alt und Maria ist 2 Jahre jünger. Sie wohnen in einer Mietwohnung in der Burgstraße 3, in Leipzig. In ihrer Freizeit surft sie gern im Internet, und schreibt viele s. Sie hat eine -Adresse: Sie hat natürlich eine Handynummer: +34/ Er ist Raul Jimenez. Er ist in der Türkei in Bursa im Jahre 1955 geboren, so hat er türkische Staatsangehörigkeit. Er hat eine Tochter und einen Sohn, aber er ist schon geschieden. Er wohnt in Leverkusen in der Grabenstraße 155/a. Er lebt jetzt allein und arbeitet als Diplomingenieur viel. Er telefoniert immer und schreibt immer E- Mails von seiner Adresse: seine Telefonnummer ist +34/ und +34/ Er ist nie zu Hause, so braucht er kein Fax. Ergänzen Sie die Tabelle anhand der Texte. Name Vorname Geschlecht Alter Kinder Beruf Staatsangehörigkeit Geburtsort Wohnort männlich weiblich Tobias Neubauer Maria Lukic Raul Jimenez 28

29 Straße/Nr. Land Telefon Fax Schreiben Sie jetzt einen Lebenslauf anhand des Beispiels. Name Kirschenfeld Vorname Bettina Alter 41 Kinder 2 Kinder (Sohn und Tochter) Beruf Kinderärztin Staatsangehörigkeit schweizerisch Geburtsort Genf Wohnort Genf Straße/Nr. Müllbach Straße 3 Land Schweiz Telefon +42/ Sie heißt. Sie ist Jahre alt, und sie hat. Bettina ist von Beruf. Sie wohnt in in der. Bettina ist in geboren, wo sie jetzt auch wohnt. Ihre Adresse ist:. Ihre Telefonnummer ist:. 29

30 4.2 Lebenslauf Wählen Sie aus, zu welchem Lebenslauf welche Arbeitsangebote passen! A B C D E F G Beschäftigungsort: Gornsdorf Zusammenfassung: Hofkäserei sucht Molkereifacharbeiter zur sofortigen Anstellung im Familienbetrieb, speziell Ziegenmilchprodukte Sie kommen aus dem Backwarenbereich, waren hier Verkäufer/in. Sie haben eine Ausbildung als Verkäufer/in sind extrovertiert und verfügen über pädagogische Kenntnisse. Sie sind in der Gastronomie in dem Raum sehr gut eingeführt, besitzen nach Möglichkeit Kenntnisse im Kaffeebereich, haben verkäuferisches Talent und den absoluten Willen zum Erfolg. Selbständige Kranführer/Baumaschinisten Wir vermitteln selbständige Kranführer. Hans-Jürgen Biedermann Kontaktadresse: Rotthauser Str Gelsenkirchen Tel. 0209/ Fax: 0209/ Maler für Holland Wir suchen ab sofort Maler für Wohnungsund Industriebau. Sie benötigen Führerschein und eigenen PKW. Bitte senden Sie uns Ihren tabellarischen Lebenslauf an Kontaktadresse: Dr. Wild Personalberatung Blumenstrasse 47a Berlin Für unsere Mövenpick Hotels Stuttgart Airport, mit 326 Zimmern suchen wir zur Verstärkung unseres Küchen-Teams Mitarbeiter/-innen. Wir suchen ab sofort für die Sommersaison 2009 fachkompetente und tatkräftige Unterstützung in der Küche Werden Sie Teil unseres Teams als Katja Heinemann (35) hat die Mittelschule für Hotellerie, Gastronomie und Lebensmitteltechnik besucht. Sie kann und mag sehr kochen. Sie hat früher 3 Jahre in einem Restaurant gearbeitet. Hans Wernermann (52) Hans arbeitet jetzt bei einer Baufirma. Er soll mit einer Maschine die schwierigen Baumaterialien umladen. Er sucht jetzt schon eine neue Arbeitsstelle, aber mit der gleichen Aufgabe. Franz-Josef Immerläufer ist jetzt Arbeitslose, aber er hat Jahre lang als Boden- und Fliesenleger gearbeitet. Er kann ein bisschen Holländisch, da er 2 Jahren in den Niederlanden verbrachte. Klaus Worthmann lebt in Gornsdorf, aber er ist jetzt arbeitslos. Er möchte sehr gern arbeiten, da er sehr fleißig ist. Er hat schon früher in der Landwirtschaft gearbeitet, und es hat ihm gut gefallen.. Regina Plath hat in der Deutsche Verkäufer Schule 2009 absolviert. Sie hat aber noch keine Erfahrungen, möchte aber als Verkäuferin arbeiten. Sie spricht ein bisschen Englisch auch. Hallo mein Name ist Jens ich bin 39 Jahre alt. Habe seit 1991 meinen Gesellenbrief in der Tasche. Ich Suche auf diesem Weg eine 30

31 Konditor/in. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungen Festeinstellung als Maler und Lackierer. Habe auch schon Erfahrung auf Montage H I Die Stadt Mannheim sucht eine/einen Ärztin/Arzt mit der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von insgesamt 33,5 Wochenstunden. Inserat-Nr: / Parkettleger Wir suchen einen geschickten Parkettleger zum Parkett und Laminatbelägen Sie sind Bodenleger mindestens 5 Jahren Berufserfahrung. Sie haben einen Führerausweis Kat. B. Sie sollten körperlich fit und belastbar sein. Hinterlegen Sie jetzt Ihren Lebenslauf unter 8 9 Mein Name ist Heidi und ich bin jetzt noch in der Ausbildung zur Konditorin, die aber im August beendet. Ich wohne in Deutschland (in der Nähe von München) und bin 18 Jahre alt. Ich möchte nach Österreich, um noch mehr in meinem Beruf als Konditorin zu lernen. Etwas Auslandserfahrung habe ich schon: ich war 3 Wochen lang in Paris als Praktikantin. Außerdem habe ich an einem Zuckerseminar teilgenommen. Ich bin ein ruhiger, fröhlicher Mensch interessiert an meinem Beruf Dr. Josef Leitmeier ist ein sehr freundlicher und hilfsbereiter Mann. Er hat 25 Jahre lang in Göttingen als Hausarzt gearbeitet, aber er ist jetzt in Mannheim umgesiedelt. Er sucht jetzt eine neue Arbeitstelle. Seine Telefonnummer ist +43/ A B C D E F G H I 31

32 4.3 Europass Lebenslauf Schreiben Sie Ihren eigenen Europass Lebenslauf. Benutzen Sie dazu Wörterbuch! Sie müssen zu den fettgedruckten Zeilen NICHTS schreiben! Europass-Lebenslauf Hier Foto einfügen. Angaben zur Person Nachname(n) / Vorname(n) Adresse(n) Telefon Fax Staatsangehörigkeit Geburtsdatum Geschlecht Gewünschte Beschäftigung Berufserfahrung Zeitraum Beruf Name und Adresse des Arbeitgebers Schul- und Berufsbildung Zeitraum Qualifikation Name der Schule Muttersprache Sonstige Sprache(n) Führerschein(e) 32

33 Welche Wörter haben Sie in dieser Lektion gelernt? Geben Sie die ungarischen Bedeutungen an! der Lebenslauf surfen nie die Staatsangehörigkeit allein die Universität der Wohnort der Arbeitgeber die Staatsangehörigkeit studieren das Geschlecht 33

HORIZONTE - Einstufungstest

HORIZONTE - Einstufungstest HORIZONTE - Einstufungstest Bitte füllen Sie diesen Test alleine und ohne Wörterbuch aus und schicken Sie ihn vor Kursbeginn zurück. Sie erleichtern uns dadurch die Planung und die Einteilung der Gruppen.

Mehr

Einstufungstest Deutsch (A1, A2, B1)

Einstufungstest Deutsch (A1, A2, B1) Einstufungstest Deutsch (A1, A2, B1) Name: Datum: Was passt? Markieren Sie! (z.b.: 1 = d) heisst) 1 Wie du? a) bin b) bist c) heissen d) heisst Mein Name Sabine. a) bin b) hat c) heisst d) ist Und kommst

Mehr

international Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung.

international Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung. Einstufungstest Teil 1 (Schritte 1 und 2) Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung. 1 Guten Tag, ich bin Andreas Meier. Und wie Sie? Davide Mondini. a) heißt

Mehr

Öğrenci no. Wohin musst du jetzt gehen? Was willst du morgens essen? Wie lange willst du bleiben?

Öğrenci no. Wohin musst du jetzt gehen? Was willst du morgens essen? Wie lange willst du bleiben? 815 2380 2360 2317 2297 1 2 3 4 9. A Kannst du jetzt anrufen? Du rufst an. Will er jetzt nicht arbeiten? Er arbeitet jetzt nicht. Kann ich ab und zu nicht anrufen? Ich rufe ab und zu an. Wollen wir morgens

Mehr

2 Finden Sie in dem Silbenrätsel sechs Berufe. Schreiben Sie die Berufe mit Artikel.

2 Finden Sie in dem Silbenrätsel sechs Berufe. Schreiben Sie die Berufe mit Artikel. Zwischentest, Lektion 1 3 Name: 1 Ergänzen Sie die Verben. machen kommst heißen ist bist komme 1. Ich aus Frankreich. 4. Wie Sie? 2. Mein Name Sergej. 5. Wer du? 3. Woher du? 6. Was Sie beruflich? 2 Finden

Mehr

SECTION 1. Aufgabe A. Du bekommst die folgende Geburtstagskarte von deiner Tante: Lieber Carsten,

SECTION 1. Aufgabe A. Du bekommst die folgende Geburtstagskarte von deiner Tante: Lieber Carsten, 1 SECTION 1 Bearbeite eine der folgenden Aufgaben. Beantworte entweder A oder B oder C oder D. Schreibe 80-100 Worte. Schreibe nicht Wörter oder Sätze direkt aus dem Text ab. Alle Aufgaben zählen 10 Punkte.

Mehr

EINSTUFUNGSTEST. Autorin: Katrin Rebitzki

EINSTUFUNGSTEST. Autorin: Katrin Rebitzki EINSTUFUNGSTEST A1 Name: Datum: Bitte markieren Sie die Lösung auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Antwort. 1 Guten Tag, mein Name Carlo. a) bin b) heißt c) ist d) heißen 2 Frau Walter: Wie

Mehr

a. gelacht b. Handy c. los d. Jugendherberge e. warst f. gestern g. gewartet h. nass i. schnell j. eingestiegen k. Wetter l. Minuten m.

a. gelacht b. Handy c. los d. Jugendherberge e. warst f. gestern g. gewartet h. nass i. schnell j. eingestiegen k. Wetter l. Minuten m. Übungen zum Wortschatz Modul 1: Hören 2. Kreuzen Sie an: Richtig oder Falsch? Das Wetter morgen Auch an diesem Wochenende wird es in Deutschland noch nicht richtig sommerlich warm. Im Norden gibt es am

Mehr

German Beginners (Section I Listening) Transcript

German Beginners (Section I Listening) Transcript 2013 H I G H E R S C H O O L C E R T I F I C A T E E X A M I N A T I O N German Beginners (Section I Listening) Transcript Familiarisation Text FEMALE: MALE: FEMALE: Peter, du weißt doch, dass Onkel Hans

Mehr

Optimal A1 / Kapitel 7 Reisen Ferien planen &Ferien machen Ordnen Sie zu.

Optimal A1 / Kapitel 7 Reisen Ferien planen &Ferien machen Ordnen Sie zu. Ferien planen &Ferien machen Ordnen Sie zu. am Strand spazieren gehen gut essen lange schlafen ein Zimmer reservieren im Hotel bleiben Leute fotografieren einen Ausflug machen im Internet Ideen suchen

Mehr

Optimal A1/Kapitel 4 Tagesablauf-Arbeit-Freizeit Wortschatz

Optimal A1/Kapitel 4 Tagesablauf-Arbeit-Freizeit Wortschatz Wortschatz Was ist Arbeit? Was ist Freizeit? Ordnen Sie zu. Konzerte geben nach Amerika gehen in die Stadt gehen arbeiten auf Tour sein Musik machen Musik hören zum Theater gehen Ballettmusik komponieren

Mehr

EINSTUFUNGSTEST. Autorin: Katrin Rebitzki

EINSTUFUNGSTEST. Autorin: Katrin Rebitzki EINSTUFUNGSTEST A2 Name: Datum: Bitte markieren Sie die Lösung auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Antwort. 1 Sofie hat Paul gefragt, seine Kinder gerne in den Kindergarten gehen. a) dass b)

Mehr

Schritte 4. Lesetexte 11. Verkehr, Verkehr: Wie sind die Leute unterwegs? 1. Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Tabelle.

Schritte 4. Lesetexte 11. Verkehr, Verkehr: Wie sind die Leute unterwegs? 1. Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Tabelle. Verkehr, Verkehr: Wie sind die Leute unterwegs? 1. Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Tabelle. Peter Herrmann (47) Ohne Auto könnte ich nicht leben. Ich wohne mit meiner Frau und meinen zwei Töchtern

Mehr

Einstufungstest Teil 2 (Schritte plus 3 und 4) Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung.

Einstufungstest Teil 2 (Schritte plus 3 und 4) Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung. Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung. 51 Warum willst du eigentlich in Deutschland arbeiten? ich besser Deutsch lernen möchte. a) Denn b) Dann c) Weil

Mehr

Urgesund - 9 Schlüssel für deine Gesundheit Rezepte. Warmer Frühstücks-Shake

Urgesund - 9 Schlüssel für deine Gesundheit Rezepte. Warmer Frühstücks-Shake Warmer Frühstücks-Shake 150 ml Kaffee 100 ml Milch (Mandel-, Reis-, Kokosmilch) 1 TL Zimt oder Vanille 1 TL Kokosöl Süßen nach Bedarf Den Kaffee wie gewohnt zubereiten. Hast du es eilig, funktioniert das

Mehr

A1/2. Übungen A1 + A2

A1/2. Übungen A1 + A2 1 Was kann man für gute Freunde und mit guten Freunden machen? 2 Meine Geschwister und Freunde 3 Etwas haben oder etwas sein? 4 Meine Freunde und ich 5 Was haben Nina und Julian am Samstag gemacht? 6 Was

Mehr

Frohe Ostern! Viel Glück! Toi, toi, toi! Alles Gute! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Gute Reise! Frohe Weihnachten! Gute Besserung!

Frohe Ostern! Viel Glück! Toi, toi, toi! Alles Gute! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Gute Reise! Frohe Weihnachten! Gute Besserung! Alles Gute! 61 1 1 Wünsche und Situationen Was kennst du? Was passt zusammen? 2 3 4 5 6 Frohe Weihnachten! Frohe Ostern! Gute Besserung! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Gute Reise! Guten Appetit!

Mehr

Leseverstehen. Name:... insgesamt 25 Minuten 10 Punkte. Aufgabe 1 Blatt 1

Leseverstehen. Name:... insgesamt 25 Minuten 10 Punkte. Aufgabe 1 Blatt 1 Leseverstehen Aufgabe 1 Blatt 1 insgesamt 25 Minuten Situation: Sie suchen verschiedene Dinge in der Zeitung. Finden Sie zu jedem Satz auf Blatt 1 (Satz A-E) die passende Anzeige auf Blatt 2 (Anzeige Nr.

Mehr

ERSTE SÄTZE - FIRST SENTEN CES - PREMIÈRES PHRASES - PRIME FRASI. Können Sie das buchstabieren?/ Name schreiben

ERSTE SÄTZE - FIRST SENTEN CES - PREMIÈRES PHRASES - PRIME FRASI. Können Sie das buchstabieren?/ Name schreiben Willkommen Herzlich Willkommen Guten Tag / Grüß Gott (Süddeutsch) / Begrüßung Guten Morgen / Guten Tag / Guten Abend / Gute Nacht / Auf Wiedersehen / Hallo (informell) / Tschüss (informell) Gesprächsbeginn

Mehr

anfassen schlafen sprechen trinken fahren wohnen duschen geben

anfassen schlafen sprechen trinken fahren wohnen duschen geben Übung 1 Fülle die Lücken mit dem richtigen Infinitiv aus! 1. Möchtest du etwas, Nic? 2. Niemand darf mein Fahrrad 3. Das ist eine Klapp-Couch. Du kannst hier 4. Nic, du kannst ihm ja Deutsch-Unterricht

Mehr

Einstufungstest. Bitte antworten Sie kurz auf die Fragen: Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Wie ist Ihre Telefonnummer?

Einstufungstest. Bitte antworten Sie kurz auf die Fragen: Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Wie ist Ihre Telefonnummer? Bitte antworten Sie kurz auf die Fragen: Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Wie ist Ihre Telefonnummer? Wie lange lernen Sie schon Deutsch? Wo haben Sie Deutsch gelernt? Mit welchen Büchern haben Sie Deutsch

Mehr

Leo & Co. Die Prinzessin. Lösungen und Lösungsvorschläge zum Übungs- und Landeskundeteil

Leo & Co. Die Prinzessin. Lösungen und Lösungsvorschläge zum Übungs- und Landeskundeteil Leo & Co. Die Prinzessin Lösungen und Lösungsvorschläge zum Übungs- und Landeskundeteil Kapitel 1 1 Was wissen Sie über Veronika Meier? Ergänzen Sie die Sätze. Veronika Meier ist Kfz-Mechanikerin. Mit

Mehr

Lektion 4: Wie wohnst du?

Lektion 4: Wie wohnst du? Überblick: In dieser Lektion werden die Lerner detaillierter mit verschiedenen Wohnformen in Deutschland (am Beispiel Bayerns) vertraut gemacht. Die Lektion behandelt Vor- und Nachteile verschiedener Wohnformen,

Mehr

GEHEN SIE ZUR NÄCHSTEN SEITE.

GEHEN SIE ZUR NÄCHSTEN SEITE. Seite 1 1. TEIL Das Telefon klingelt. Sie antworten. Die Stimme am Telefon: Guten Tag! Hier ist das Forschungsinstitut FLOP. Haben Sie etwas Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten? Wie denn? Am Telefon?

Mehr

[Type text] Lektion 7 Schritt A. Lernziel: über Fähigkeiten sprechen

[Type text] Lektion 7 Schritt A. Lernziel: über Fähigkeiten sprechen Lektion 7 Schritt A Lernziel: über Fähigkeiten sprechen Zeit Schritt Lehrer-/ Schüleraktivität Material/ Medien 2 Std. Einstimmung auf Der Lehrer stellt Fragen zu den Bildern A, B und C KB das Thema Bild

Mehr

SELBSTEINSTUFUNGSTEST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE NIVEAU B1

SELBSTEINSTUFUNGSTEST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE NIVEAU B1 Volkshochschule Zürich AG Riedtlistr. 19 8006 Zürich T 044 205 84 84 info@vhszh.ch ww.vhszh.ch SELBSTEINSTUFUNGSTEST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE NIVEAU B1 WIE GEHEN SIE VOR? 1. Sie bearbeiten die Aufgaben

Mehr

Kater Graustirn. (Nach einem russischen Märchen)

Kater Graustirn. (Nach einem russischen Märchen) Kater Graustirn (Nach einem russischen Märchen) Es war einmal. Ein alter Bauer hat drei Söhne. Der erste Sohn heißt Mauler. Der zweite Sohn heißt Fauler. Der dritte Sohn heißt Kusma. Mauler und Fauler

Mehr

Nemčina v cestovnom ruchu a hotelierstve

Nemčina v cestovnom ruchu a hotelierstve Nemčina v cestovnom ruchu a hotelierstve Lehrtexte A Autor: Róbert Verbich Lektoroval: Heinzpeter Seiser by HUMBOLDT s. r. o. INŠTITÚT DIAĽKOVÉHO ŠTÚDIA BRATISLAVA VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ 2 INHALT: SEITE:

Mehr

Das Waldhaus. (Deutsches Märchen nach den Brüdern Grimm)

Das Waldhaus. (Deutsches Märchen nach den Brüdern Grimm) Das Waldhaus (Deutsches Märchen nach den Brüdern Grimm) Es war einmal. Ein armer Waldarbeiter wohnt mit seiner Frau und seinen drei Töchtern in einem kleinen Haus an einem großen Wald. Jeden Morgen geht

Mehr

Leseverstehen 1. Lies den Text und mache die Aufgaben danach.

Leseverstehen 1. Lies den Text und mache die Aufgaben danach. Leseverstehen 1. Lies den Text und mache die Aufgaben danach. Tom und seine Teddys In Toms Kinderzimmer sah es wieder einmal unordentlich aus. Die Autos, Raketen, der Fußball und die Plüschtiere lagen

Mehr

HALLO AUS BERLIN PROGRAMME 8: "GESUNDHEIT"

HALLO AUS BERLIN PROGRAMME 8: GESUNDHEIT 1. Was macht Dir Spaß und Fit? HALLO AUS BERLIN PROGRAMME 8: "GESUNDHEIT" Marke und Esther haben Volleyball und Leichtathletik gern. Was macht deiner Klasser Spaß und ganz Fit? Macht eine Umfrage in Gruppen,

Mehr

KONTROLKA NEMŠČINE. 3.Ein Wort passt nicht.

KONTROLKA NEMŠČINE. 3.Ein Wort passt nicht. KONTROLKA NEMŠČINE 1. Was passt?bank,backer,bar,schwimmbad,geschaft,kino,bibliothek,café,friseur Kuchen, Brot,Torte, backen: Bucher,Zeitungen lesen: Kuchen essen,kaffee trinken: Sonnenbad,schwimmen,Wasser:

Mehr

Ich darf die Tafel wischen. Ich darf früher nach Hause gehen. Ich mag schwimmen.

Ich darf die Tafel wischen. Ich darf früher nach Hause gehen. Ich mag schwimmen. 1 M O D A L V E R B E N 1. M ö g l i c h k e i t Bedeutung: Infinitiv: können Ich beherrsche es. Ich habe die Gelegenheit. Ich habe Zeit Es ist erlaubt. Es ist erlaubt. 2.) A b s i c h t Ich habe immer

Mehr

Schritte 4. Lesetexte 13. Kosten für ein Girokonto vergleichen. 1. Was passt? Ordnen Sie zu.

Schritte 4. Lesetexte 13. Kosten für ein Girokonto vergleichen. 1. Was passt? Ordnen Sie zu. Kosten für ein Girokonto vergleichen 1. Was passt? Ordnen Sie zu. a. die Buchung, -en b. die Auszahlung, -en c. der Dauerauftrag, - e d. die Überweisung, -en e. die Filiale, -n f. der Kontoauszug, - e

Mehr

1. Mündlich, im Plenum > Text/Geschichte/n zur Person entwerfen/imaginieren

1. Mündlich, im Plenum > Text/Geschichte/n zur Person entwerfen/imaginieren Bild an Tafel 1. Mündlich, im Plenum > Text/Geschichte/n zur Person entwerfen/imaginieren 2. Schreiben aufschreiben/zusammenfassen..., was im Plenum mündlich (zur Person, den Personen) zuvor besprochen

Mehr

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Mehr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Μάθημα: Γερμανικά Επίπεδο: Ε1 (ενήλικες) Διάρκεια:

Mehr

Fitmacher - Energie in Lebensmitteln

Fitmacher - Energie in Lebensmitteln Fitmacher - Energie in Lebensmitteln Welches Essen hält mich gesund und fit? Das Wichtigste auf einen Blick Ideenbörse für den Unterricht Wissen Rechercheaufgabe Erzähl-/Schreibanlass Welches Essen hält

Mehr

4.2 Planungsaufgaben Level 2

4.2 Planungsaufgaben Level 2 4.2 Planungsaufgaben Instruktion: Sie erhalten ein Arbeitsblatt mit einer Textaufgabe sowie einigen Fragen dazu. Ihre Aufgabe ist es, die Textaufgabe sorgfältig zu lesen und die Fragen zu beantworten.

Mehr

Ländervergleich: Sachsen Afghanistan

Ländervergleich: Sachsen Afghanistan Ländervergleich: Sachsen Afghanistan 1 zu B1a Aufgabe 1 a Seht euch die Deutschlandkarte im Textbuch an. Wo liegt Sachsen? Bayern? Berlin? Hamburg? b Sucht auf einer Europakarte: Wo liegt Österreich? Wo

Mehr

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION GERMAN 2 UNIT GENERAL LISTENING SKILLS TRANSCRIPT

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION GERMAN 2 UNIT GENERAL LISTENING SKILLS TRANSCRIPT N E W S O U T H W A L E S HIGHER SCHOOL CERTIICATE EXAMINATION 1998 GERMAN 2 UNIT GENERAL LISTENING SKILLS TRANSCRIPT 2 ITEM 1 Hallo, Vati! M Na, endlich Veronika. Es ist fast Mitternacht. Wo bist du denn?

Mehr

Trotzdem deshalb denn

Trotzdem deshalb denn Ein Spiel für 3 bis 5 Schülerinnen und Schüler Dauer: ca. 30 Minuten Kopiervorlage zu deutsch.com 2, Lektion 23A, A4 bis A7 Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer: Mit diesem Spiel üben die Schülerinnen und

Mehr

Das Wahl-Programm von CDU und CSU. Für die Bundes-Tags-Wahl. In Leichter Sprache

Das Wahl-Programm von CDU und CSU. Für die Bundes-Tags-Wahl. In Leichter Sprache Das Wahl-Programm von CDU und CSU. Für die Bundes-Tags-Wahl. In Leichter Sprache Erklärung: Das sind die wichtigsten Dinge aus dem Wahl-Programm. In Leichter Sprache. Aber nur das Original-Wahl-Programm

Mehr

Feldsalat mit Datteln und Feta im Speckmantel mit Rotweinkonfit und Sesamwaffel

Feldsalat mit Datteln und Feta im Speckmantel mit Rotweinkonfit und Sesamwaffel (alle Rezepte für 4 Personen) Feldsalat mit Datteln und Feta im Speckmantel mit Rotweinkonfit und Sesamwaffel Salat Speckröllchen 150 g Feldsalat 4Stk. Scheiben Bauchspeck 50 g Möhren 4Stk. Datteln o.

Mehr

Schülerfirmenworkshop Wertschätzung regionaler Lebensmittel Pausensnacks saisonal, regional und bio! 06.05.2015

Schülerfirmenworkshop Wertschätzung regionaler Lebensmittel Pausensnacks saisonal, regional und bio! 06.05.2015 Schülerfirmenworkshop Wertschätzung regionaler Lebensmittel Pausensnacks saisonal, regional und bio! 06.05.2015 Aktiv-Smoothie Rote-Linsen-Aufstrich Ampelquark Fruitella Hackepeter, vegan Minipizza Gemüsebratling

Mehr

Süße r. Backzauber. Verwöhnrezepte für Kuchen, Torten, Kekse und mehr

Süße r. Backzauber. Verwöhnrezepte für Kuchen, Torten, Kekse und mehr Süße r Backzauber Verwöhnrezepte für Kuchen, Torten, Kekse und mehr Inhalt 04 Weight Watchers stellt sich vor 06 Muffins und Co. Auf in den Törtchenhimmel! Verwöhnen Sie sich und Ihre Gäste mit Muffins,

Mehr

Deine Kinder Lars & Laura

Deine Kinder Lars & Laura Bitte Hör auf! Deine Kinder Lars & Laura Dieses Buch gehört: Dieses Buch ist von: DHS Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V. Westring 2, 59065 Hamm Tel. 02381/9015-0 Fax: 02381/9015-30 e-mail: info@dhs.de

Mehr

im Beruf Gespräche führen: Über seinen beruflichen Werdegang sprechen

im Beruf Gespräche führen: Über seinen beruflichen Werdegang sprechen 1 Arbeiten Sie mit Ihrer Partnerin / Ihrem Partner und ergänzen Sie die Wörter. Wie heißt das Lösungswort? a Ein anderes Wort für Foto ist. b Wenn man eine Arbeit finden will, muss man sich. c Ich bin

Mehr

Немецкие падежи. Вставь верные окончания, правильно определив падеж. 15. Wahrend d Englischstunde macht sie d Mathematik-Hausi..ibung.

Немецкие падежи. Вставь верные окончания, правильно определив падеж. 15. Wahrend d Englischstunde macht sie d Mathematik-Hausi..ibung. http://startdeutsch.ru/ Немецкие падежи Упражнение 1: Вставь верные окончания, правильно определив падеж 1. Der junge Mann hatte kein Schraubenzieher. 2. Ich werde d Geld nicht brauchen. 3. Haben Sie d

Mehr

Wortschatz zum Thema: Wohnen

Wortschatz zum Thema: Wohnen 1 Wortschatz zum Thema: Wohnen Rzeczowniki: das Haus, die Häuser das Wohnhaus das Hochhaus das Doppelhaus die Doppelhaushälfte, -n das Mietshaus das Bauernhaus / das Landhaus das Mehrfamilienhaus das Sommerhaus

Mehr

ESPRESSO-ZUCKER-MISCHUNG Espresso, frisch gebrüht. CAFÉ MOUSSE Carma Mousse Cappuccino

ESPRESSO-ZUCKER-MISCHUNG Espresso, frisch gebrüht. CAFÉ MOUSSE Carma Mousse Cappuccino Café Mousse Verrine 60g 70g 60g 25g BISKUIT Eier Mehl Butter Eiweiss Die Eier zusammen mit dem auf 40 C erwärmen. Steif schlagen. Das Eiweiss und den zu einem Meringue schlagen. Das Mehl zur ersten Eimasse

Mehr

Stolpersteine 1: Die Sache mit dem Kasus

Stolpersteine 1: Die Sache mit dem Kasus Stolpersteine 1: Die Sache mit dem Kasus Die Verwendung des richtigen Kasus (Falles) kann immer wieder Probleme bereiten. Lernen Sie hier die gängigsten Stolpersteine kennen, um auf darauf vorbereitet

Mehr

Unterrichtsreihe: Liebe und Partnerschaft

Unterrichtsreihe: Liebe und Partnerschaft 08 Trennung Ist ein Paar frisch verliebt, kann es sich nicht vorstellen, sich jemals zu trennen. Doch in den meisten Beziehungen treten irgendwann Probleme auf. Werden diese nicht gelöst, ist die Trennung

Mehr

Beschreibungen. Topic 2 - Persönliche. Geschichte 1: Das intelligente Mädchen. 2.1 Das intelligente Mädchen. New Vocabulary. Name: Date: Class:

Beschreibungen. Topic 2 - Persönliche. Geschichte 1: Das intelligente Mädchen. 2.1 Das intelligente Mädchen. New Vocabulary. Name: Date: Class: Topic 2 - Persönliche Beschreibungen Geschichte 1: Das intelligente Mädchen TPR words: rennt gibt schreit Cognates: der / ein Polizist der Mann intelligent die Bank New Vocabulary 2.1 Das intelligente

Mehr

Deutschkolleg - Zentrum zur Studienvorbereitung

Deutschkolleg - Zentrum zur Studienvorbereitung 留 德 预 备 部 Deutschkolleg -Zentrum zur Studienvorbereitung Zhangwu Lu 100, 200092 Shanghai Tel: 021-6598 2702, Fax: 021-6598 7986 email: deutsch-kolleg@mail.tongji.edu.cn, http://dk.tongji.edu.cn Erfahrungsberichte

Mehr

Praxis Dr. Peter Meyer Arzt für Allgemeinmedizin

Praxis Dr. Peter Meyer Arzt für Allgemeinmedizin 6Lektion Beim Arzt A Die Sprechzeiten Lesen Sie das Arztschild. Praxis Dr. Peter Meyer Arzt für Allgemeinmedizin Sprechzeiten: Mo, Di, Fr: 8.00-.00 u. 5.00-8.00 Mi: 8.00-.00, Do: 4.00-0.00 Welche Aussagen

Mehr

Schwarzer Peter. Fahne. Hahn. Schwarzer Peter. Wort Bild stummes h"

Schwarzer Peter. Fahne. Hahn. Schwarzer Peter. Wort Bild stummes h Schwarzer Peter Schwarzer Peter Wort Bild stummes h" Fahne Hahn Huhn Stuhl Fahrrad Bohrer Reh Floh Zahn Lehrer Mohn Lotto (Grundplatte) Kuh Hahn Huhn Stuhl Fahrrad Mehl Bohrer Kohle Reh Lehrer Uhr Höhle

Mehr

A-1 ICH. Prüferblatt SUULINE OSA 2012. I. Bildbeschreibung + Gespräch Der Prüfling muss mindestens 10 Sätze sagen.

A-1 ICH. Prüferblatt SUULINE OSA 2012. I. Bildbeschreibung + Gespräch Der Prüfling muss mindestens 10 Sätze sagen. A-1 ICH 1. Wo ist dein Lieblingsplatz? Wann bist du da und was machst du da? 2. Warum ist es schön, ein Haustier zu haben? 3. Welche Musik und Musiker magst du? Warum? Wann hörst du Musik? Ihr(e) Schüler(in)

Mehr

Nach vom, zum, beim und das wird aus dem Verb ein Substantiv!

Nach vom, zum, beim und das wird aus dem Verb ein Substantiv! Aus Verben werden Substantive (Nomen) Nach vom, zum, beim und das wird aus dem Verb ein Substantiv! Beispiele: Die Jungen spielen gerne Fußball. Vom Spielen haben sie jetzt blaue Flecken. Sie haben jetzt

Mehr

INFOS FÜR MENSCHEN AUS DEM AUSLAND WENN SIE FÜR EINEN FREIWILLIGEN-DIENST NACH DEUTSCHLAND KOMMEN WOLLEN: IN DIESEM TEXT SIND ALLE WICHTIGEN INFOS.

INFOS FÜR MENSCHEN AUS DEM AUSLAND WENN SIE FÜR EINEN FREIWILLIGEN-DIENST NACH DEUTSCHLAND KOMMEN WOLLEN: IN DIESEM TEXT SIND ALLE WICHTIGEN INFOS. INFOS FÜR MENSCHEN AUS DEM AUSLAND WENN SIE FÜR EINEN FREIWILLIGEN-DIENST NACH DEUTSCHLAND KOMMEN WOLLEN: IN DIESEM TEXT SIND ALLE WICHTIGEN INFOS. Stand: 29. Mai 2015 Genaue Infos zu den Freiwilligen-Diensten

Mehr

Zusatzmaterialien zu Themen neu 1 Basic II. Kursleiterin: Ilknur AKA

Zusatzmaterialien zu Themen neu 1 Basic II. Kursleiterin: Ilknur AKA Zusatzmaterialien zu Themen neu 1 Basic II Kursleiterin: Ilknur AKA Themen neu 1/Lektion 6 Krankheit Possessivartikel & Pronomen Ergänzen Sie bitte. 1.O Mami, kannst du Pullover waschen? Nein, wasch Pullover

Mehr

Rezeption Schlüssel Tourist Anmeldeformular Computer Telefon Bar Doppelzimmer Lift/Fahrstuhl Safe Fernseher. Hier ist der Schlüssel.

Rezeption Schlüssel Tourist Anmeldeformular Computer Telefon Bar Doppelzimmer Lift/Fahrstuhl Safe Fernseher. Hier ist der Schlüssel. Herzlich willkommen! 8 Ü Lesen und hören Sie. Welche Wörter kennen Sie? Kreuzen Sie an. Rezeption Schlüssel Tourist Anmeldeformular Computer Telefon Bar Doppelzimmer Lift/Fahrstuhl Safe Fernseher 9 2 Sehen

Mehr

Optimal A2/Kapitel 4 Ausbildung Informationen sammeln

Optimal A2/Kapitel 4 Ausbildung Informationen sammeln Informationen sammeln Das Schulsystem in Deutschland eine Fernsehdiskussion. Hören Sie und notieren Sie wichtige Informationen. Was haben Sie verstanden. Richtig (r) oder falsch (f)? Alle er ab 6 Jahren

Mehr

Willkommen in Berlin

Willkommen in Berlin Willkommen in Berlin 1 Sie kommen in Berlin an. Ordnen Sie zu. Schreiben Sie wie im Beispiel. 1. Sie möchten in Berlin übernachten. a) Sie brauchen ein Ticket. 2. Sie möchten eine Pause machen. b) Sie

Mehr

GEHEN SIE ZUR NÄCHSTEN SEITE.

GEHEN SIE ZUR NÄCHSTEN SEITE. Seite 1 1. TEIL Das Telefon klingelt. Sie antworten. Die Stimme am Telefon: Guten Tag! Hier ist das Forschungsinstitut FLOP. Haben Sie etwas Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten? Wie denn? Am Telefon?

Mehr

Schritte 4 international C4 8

Schritte 4 international C4 8 Schritte 4 international C4 8 An schnelle Paare können Sie die Karten unten austeilen. Die Partner schreiben auf die leeren Karten jeweils eigene Vorschläge, über die sie anschließend sprechen. Zusätzlich

Mehr

Liste der wichtigsten Verben und ihrer Ergänzungen im Dativ und Akkusativ

Liste der wichtigsten Verben und ihrer Ergänzungen im Dativ und Akkusativ abgeben abholen absagen abschließen abstellen anbraten anbieten anhalten ähneln ändern ankreuzen anmachen (sich) anmelden anrufen (sich) anziehen anschauen ansehen anstellen antworten (sich) ärgern aufmachen

Mehr

Anton ist tot. 1. Das ist Anton

Anton ist tot. 1. Das ist Anton Anton ist tot 1. Das ist Anton Kennst du meinen kleinen Bruder Anton? Gerne möchte ich dir von ihm erzählen. Ich heiße Steffi und bin 16 Jahre alt. Ich bin Antons große Schwester. Anton ist ein Junge mit

Mehr

Die Lerche aus Leipzig

Die Lerche aus Leipzig Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen Cordula Schurig Die Lerche aus Leipzig Deutsch als Fremdsprache Ernst Klett Sprachen Stuttgart Cordula Schurig Die Lerche aus Leipzig 1. Auflage 1 5 4 3 2 2013 12

Mehr

Thema Taschengeld Lest die Texte und beantwortet die Fragen.

Thema Taschengeld Lest die Texte und beantwortet die Fragen. Taschengeld wie viel, wofür? 1 Woran denkst du beim Thema Taschengeld? 2 Thema Taschengeld Lest die Texte und beantwortet die Fragen. Wer ist unzufrieden? bekommt auch etwas Taschengeld von den Großeltern?

Mehr

Grammatik Ergänzen Sie mit vor bei nach Ergänzen Sie: einem einer Schreiben Sie die Fragen. Schritte 1+2 Intensivtrainer Buch mit Audio-CD

Grammatik Ergänzen Sie mit vor bei nach Ergänzen Sie: einem einer Schreiben Sie die Fragen. Schritte 1+2 Intensivtrainer Buch mit Audio-CD Grammatik 1 Ergänzen Sie mit vor bei nach. bei den a Das ist Sara... b Das ist Tina... Hausaufgaben. Arbeit. 5 Punkte c Das ist Tina... d Das ist Sara... Mittagessen. Tanzkurs. e Das ist Frau Weber f Das

Mehr

Allemand / 23/06/2015. Les dictionnaires ne sont pas autorisés. / : I. KENNTNISSE VON GRAMMATISCHEN STRUKTUREN 36 Punkte

Allemand / 23/06/2015. Les dictionnaires ne sont pas autorisés. / : I. KENNTNISSE VON GRAMMATISCHEN STRUKTUREN 36 Punkte CONCOURS D ENTREE 2014-2015 Allemand / 23/06/2015 Temps imparti / : 3 heures / 3 Les dictionnaires ne sont pas autorisés. / : I. KENNTNISSE VON GRAMMATISCHEN STRUKTUREN 36 Punkte AUFGABE 1. Bitte kreuzen

Mehr

Kopiervorlage 25a: Eine Biografie B1, Kap. 25, Ü 2

Kopiervorlage 25a: Eine Biografie B1, Kap. 25, Ü 2 Kopiervorlage 25a: Eine Biografie B1, Kap. 25, Ü 2 Wählen Sie eine Person aus und schreiben Sie ihre Biografie. Familie/Freunde Der Vater / Die Mutter war / ist von Beruf. hat als gearbeitet. Schule/Ausbildung/Arbeit

Mehr

Andreas Bourani Alles nur in meinem Kopf

Andreas Bourani Alles nur in meinem Kopf Andreas Bourani Alles nur in meinem Kopf Niveau: Anfänger (A1) Untere Mittelstufe (B1) Copyright Goethe-Institut San Francisco Alle Rechte vorbehalten www.goethe.de/stepintogerman www.bourani.de Andreas

Mehr

Aus Verben werden Nomen

Aus Verben werden Nomen Nach vom, zum, beim und das wird aus dem Tunwort ein Namenwort! Onkel Otto kann nicht lesen. Er musš daš Lesen lernen. Karin will tanzen. Sie muss daš Tanzen üben. Paula kann nicht gut zeichnen. Sie muss

Mehr

BEWERBUNG ALS AU-PAIR

BEWERBUNG ALS AU-PAIR BEWERBUNG ALS AU-PAIR Familienname Vorname Straße PLZ/Ort Nationalität Telefon privat beruflich Fax-Nr. privat beruflich Handy e-mail Geburtsdatum Geburtsort Geschlecht weiblich männlich Familienstand

Mehr

Begleitmaterial zum Buch. erstellt von Mag. Doris Ulrich-Hinterecker

Begleitmaterial zum Buch. erstellt von Mag. Doris Ulrich-Hinterecker Begleitmaterial zum Buch erstellt von Mag. Doris Ulrich-Hinterecker Klassenaktivitäten 1) Gemeinsam (in KG) E-Mails verfassen und an jemanden (ev. Eltern) schicken. 2) Gemeinsam eine Karte basteln und

Mehr

Die Prinzen. Kopiervorlagen. Millionär. www.dieprinzen.de. 2006 Goethe-Institut San Francisco

Die Prinzen. Kopiervorlagen. Millionär. www.dieprinzen.de. 2006 Goethe-Institut San Francisco Step into German Musik im Unterricht www.dieprinzen.de Kopiervorlagen Der Liedtext Geld. Geld. Geld... Ich hab kein Geld, hab keine Ahnung doch ich hab n großes Maul! Bin weder Doktor noch Professor, aber

Mehr

Ich lerne hier: sagen, was ich jeden Tag esse und trinke. sagen, was mir besonders schmeckt. wie ich mir etwas zu essen bestellen kann

Ich lerne hier: sagen, was ich jeden Tag esse und trinke. sagen, was mir besonders schmeckt. wie ich mir etwas zu essen bestellen kann Ich lerne hier: sagen, was ich jeden Tag esse und trinke sagen, was mir besonders schmeckt wie ich mir etwas zu essen bestellen kann sagen, welches Essen gesund und welches ungesund ist sagen, welche Lebensmittel

Mehr

Andrea Maria Wagner. Gefahr am Strand. Deutsch als Fremdsprache. Ernst Klett Sprachen Stuttgart

Andrea Maria Wagner. Gefahr am Strand. Deutsch als Fremdsprache. Ernst Klett Sprachen Stuttgart Andrea Maria Wagner Gefahr am Strand Deutsch als Fremdsprache Ernst Klett Sprachen Stuttgart Andrea Maria Wagner Gefahr am Strand 1. Auflage 1 5 4 3 2 1 2013 12 11 10 09 Alle Drucke dieser Auflage sind

Mehr

Ich ziehe um! Teil 3: Wem muss ich Bescheid sagen? Ein Heft in Leichter Sprache

Ich ziehe um! Teil 3: Wem muss ich Bescheid sagen? Ein Heft in Leichter Sprache Ich ziehe um! Teil 3: Wem muss ich Bescheid sagen? Ein Heft in Leichter Sprache 02 Impressum Diese Menschen haben das Heft gemacht. In schwerer Sprache heißt das Impressum. Dieses Heft kommt von der Abteilung

Mehr

Transkription. Sprecher: Jan Bensien (J. B.) Veronika Langner (V. L.) Miina Norvik (M. N.) Teil 1

Transkription. Sprecher: Jan Bensien (J. B.) Veronika Langner (V. L.) Miina Norvik (M. N.) Teil 1 Transkription Sprecher: Jan Bensien (J. B.) Veronika Langner (V. L.) Miina Norvik (M. N.) Teil 1 M. N.: Guten Tag! Ich bin Miina aus Estland und meine Heimatuniversität hat mich schon als Erasmus-Studentin

Mehr

Schritt für Schritt zum kleinen Genießer

Schritt für Schritt zum kleinen Genießer Schritt für Schritt zum kleinen Genießer Für die Einführung von Beikost gibt es einen ungefähren Zeitplan, wie er von verschiedenen Instituten empfohlen wird. Es werden dabei nach und nach die Milchmahlzeiten

Mehr

Studio d A2-01 Sprachen und Biografien über Sprachen und Lernbiografien sprechen

Studio d A2-01 Sprachen und Biografien über Sprachen und Lernbiografien sprechen Studio d A2-01 über Sprachen und Lernbiografien sprechen Gabriella Calderari, München Rebecca Akindutire, Nigeria über Sprachen und Lernbiografien sprechen Gabriella Calderari, München Gabriella ist 26

Mehr

Menschen im Beruf Tourismus A1

Menschen im Beruf Tourismus A1 Menschen im Beruf Tourismus A1 Lösungen Lektion 0 S.6 A1a 2 b / 3 a / 4 d / 5 f / 6 e / 7 g S.7 B1a 1 B / 2 A S.8 C1a A: Koch / B: Zimmermädchen, Rezeptionistin, Roomboy, Hotelmanager C2a 2 Koch / 3 Kellner

Mehr

Anonymisiertes Beispiel für ein Ich-Buch

Anonymisiertes Beispiel für ein Ich-Buch Anonymisiertes Beispiel für ein Ich-Buch, carina_birchler@hotmail.com - alle Rechte vorbehalten Verwendung, Modifikation und Weitergabe an Dritte nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Autorin Ich-Buch Ein

Mehr

6. Süße Speisen: 6.1. Amaretto-Eis

6. Süße Speisen: 6.1. Amaretto-Eis 6. Süße Speisen: 6.1. Amaretto-Eis 100 g Sahnequark (40%) 30 ml Milch 20 ml Amaretto 2 geh. El Eiweißpulver ½ Tl Vanillearoma (1/2 Ampulle) 3-5 Tr Bittermandelaroma 2 Tl Süßstoff 200 ml Sahne 50 g gehackte

Mehr

die Altbauwohnung, -en: Wohnung in einem Haus, das vor dem ersten Weltkrieg gebaut wurde

die Altbauwohnung, -en: Wohnung in einem Haus, das vor dem ersten Weltkrieg gebaut wurde WORTSCHATZ WOHNUNGSSUCHE die Ablöse (meist nur Singular): In Deutschland gehört die Küche normalerweise nicht dem Vermieter, sondern dem Mieter. Manchmal muss man als Mieter die Küche in der Wohnung kaufen,

Mehr

Das Wie wird ich ein guter Gastgeber? Menü nach Rezepten von Kolja Kleeberg

Das Wie wird ich ein guter Gastgeber? Menü nach Rezepten von Kolja Kleeberg Das Wie wird ich ein guter Gastgeber? Menü nach Rezepten von Kolja Kleeberg Vorspeise: Ragout fin vom Schwertfisch mit Champagnerschaum und Egerlingen Rezept für 4 Personen Zubereitungszeit: 30 Minuten

Mehr

Schritte. im Beruf. Deutsch im Büro (Schreiben) 1 Im Büro. a Ordnen Sie die Wörter zu. Arbeiten Sie auch mit dem Wörterbuch.

Schritte. im Beruf. Deutsch im Büro (Schreiben) 1 Im Büro. a Ordnen Sie die Wörter zu. Arbeiten Sie auch mit dem Wörterbuch. 1 Im Büro a Ordnen Sie die Wörter zu. Arbeiten Sie auch mit dem Wörterbuch. die Büroklammer, -n der Bleistift, -e der Briefumschlag, -.. e der Filzstift, -e der Haftnotizblock, -.. e der Hefter, - die

Mehr

Wenn eine geliebte Person an ALS leidet

Wenn eine geliebte Person an ALS leidet Für Kinder von 7 bis 12 Wahrscheinlich liest du dieses Büchlein weil deine Mutter, dein Vater oder sonst eine geliebte Person an Amyotropher Lateral-. Sklerose erkrankt ist. Ein langes Wort, aber abgekürzt

Mehr

carte la à Diabetes qualitativ

carte la à Diabetes qualitativ à la carte Diabetes qualitativ Frühstück Brot Vollkorntoast Vollkornbrötli Ruchbrot Brötli dunkel Schwöbli Zöpfli Gipfeli* Müeslimischung (in Kompottschale) Knäckebrot Zwieback Butter Butter Margarine

Mehr

Einfach Mama. Rezepte für eine gesunde Ernährung während der Schwangerschaft. Einfach ALDI.

Einfach Mama. Rezepte für eine gesunde Ernährung während der Schwangerschaft. Einfach ALDI. Einfach Mama. Rezepte für eine gesunde Ernährung während der Schwangerschaft. Für eine ausgewogene Ernährung während der Schwangerschaft. Die Ernährung während der Schwangerschaft ist ein wichtiges Thema

Mehr

WOLFGANG AMADEUS MOZART

WOLFGANG AMADEUS MOZART Mozarts Geburtshaus Salzburg WEGE ZU & MIT WOLFGANG AMADEUS MOZART Anregungen zum Anschauen, Nachdenken und zur Unterhaltung für junge Besucher ab 7 Jahren NAME Auf den folgenden Seiten findest Du Fragen

Mehr

Mimis Eltern trennen sich.... Eltern auch

Mimis Eltern trennen sich.... Eltern auch Mimis Eltern trennen sich... Eltern auch Diese Broschüre sowie die Illustrationen wurden im Rahmen einer Projektarbeit von Franziska Johann - Studentin B.A. Soziale Arbeit, KatHO NRW erstellt. Nachdruck

Mehr

Der Fernseher ist. Stimmt. Ich sehe gerne Spielfilme. Mein Lieblingsprogramm ist MTV. Nachrichten finde ich langweilig.

Der Fernseher ist. Stimmt. Ich sehe gerne Spielfilme. Mein Lieblingsprogramm ist MTV. Nachrichten finde ich langweilig. Medien 1 So ein Mist Seht das Bild an und sprecht darüber: wer, wo, was? Das sind Sie wollen Aber Der Fernseher ist Sie sitzen vor 11 2 3 Hört zu. Was ist passiert? Tom oder Sandra Wer sagt was? Hört noch

Mehr

Erste Hilfe in all-täglichen Not-Fällen Heft 2: Kalte Heizung Kaputtes Wasser-Rohr Verstopfte Toilette

Erste Hilfe in all-täglichen Not-Fällen Heft 2: Kalte Heizung Kaputtes Wasser-Rohr Verstopfte Toilette Erste Hilfe in all-täglichen Not-Fällen Heft 2: Kalte Heizung Kaputtes Wasser-Rohr Verstopfte Toilette in leichter Sprache Liebe Leserinnen, Liebe Leser, die Leute vom Weser-Kurier haben eine Fortsetzungs-Geschichte

Mehr

Essen und Trinken Teilen und Zusammenfügen. Schokoladentafeln haben unterschiedlich viele Stückchen.

Essen und Trinken Teilen und Zusammenfügen. Schokoladentafeln haben unterschiedlich viele Stückchen. Essen und Trinken Teilen und Zusammenfügen Vertiefen Brüche im Alltag zu Aufgabe Schulbuch, Seite 06 Schokoladenstücke Schokoladentafeln haben unterschiedlich viele Stückchen. a) Till will von jeder Tafel

Mehr