Német nyelvi gyakorlófüzet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Német nyelvi gyakorlófüzet"

Transkript

1 Német nyelvi gyakorlófüzet Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP /2F támogatásával Összeállította: Szabó Orsolya Árpád Szakképzı Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár

2 TARTALOM BEVEZETÉS...3 Hogyan használja a modulfüzetet?...5 Lektion 1 Einführung Personalpronomen személyes névmások Verben igék a németben Fragewörter kérdıszavak a németben...10 Lektion 2 Vorstellung, Lebenslauf Wir, Menschen Sich vorstellen Das bin ich meine Eigenschaften...17 Lektion 3 Meine Familie Familie Neuwege Die Familie die Verwandten...22 Welche Familien- und Verwandtschaftsbezeichnungen kennen Sie schon, und welche noch nicht?...24 Situationsübungen. Spielen Sie in Paaren Lektion 4 Lebenslauf Vorstellungstexte Lebenslauf Europass Lebenslauf...32 Landeskunde...34 Lektion 5 Beim Einwohnermeldeamt Die wichtigsten Dokumente in unserem Leben Beim Einwohnermeldeamt Auf der Post In der Bank...40 Lektion 6 Wohnen, Wohnmöglichkeiten Stadt oder Dorf? Wohnanzeigen...49 Landeskunde...53 Lektion 7 Beim Arzt Körperteile Dialog: Beim Arzt...56 Landeskunde...59 Lektion 8 Berufe...60 Was passt zusammen?...61 Lektion 9 In der Konditorei In der Konditorei Rezepte Kochtechniken...69 Lösen Sie den Test anhand der Gelernten...72 Lektion 10 In der Metzgerei...77 Welche Fleischsorten kennen Sie? Schreiben Sie daneben die ungarische Bedeutung

3 BEVEZETÉS Kedves Tanuló! Ez a tananyagsegédlet azzal a céllal készült, hogy segítse mind a tanárokat, mind pedig a diákokat a szakképzés 11. évfolyamán a német nyelv tanulásában. Évek óta problémát jelent a szakképzı évfolyamokon az idegen nyelv tanítása. Egyrészt, mert nincsenek rendelkezésre álló könyvek, másrészt, ha vannak is, azok a ma szakképzésben részt vevı fiatalok számára vagy nagyon nehezek, vagy idejét múltak. Igyekeztem tehát egy olyan könyvet készíteni, ami a 11. évfolyamos pék, pék-cukrász, molnár és hentes és húsfeldolgozó tanulók mai nyelvi tudásszintjének és a kor elvárásainak is megfelel. Abból indultam ki, hogy a 9. és 10. évfolyamokon már tanulnak a hallgatók idegen nyelvet, így a Közös Európai Referenciakeret legalább A1-es szintjén vannak. Ezzel a kiadvánnyal az elıbb említett referenciakeret A2 szintjének elérése a cél ez a cél vonatkozik mind a nyelvi értésre, mind a produkcióra egyaránt. Nagyobb hangsúlyt fektetek a már meglévı szókincs elmélyítésére (ld 1-5 Lektion) és annak bıvítésére (ld. 6-9 Lektion), az általános idegen nyelvi szövegértésre. Ugyanakkor fontosnak tartom az alapvetı nyelvtani szabályok átadását is (Lektion 1), hisz belátható, e nélkül nincsen megalapozott nyelvtudás. Ezen a ponton azonban csak a leglényegesebb szerkezetekre térek ki. Amióta Magyarország az Európai Unió tagja lett, a mi szakembereink számára is megnyíltak az utak a külföldi munkavállalás felé. Ha jól megnézzük nyugati határainkat, a hozzánk legközelebbi országok mindegyikében beszélik a német nyelvet. Ezért éreztem kedves kötelességemnek az adott célnyelvi országok, azaz Ausztria, Németország, Svájc és Lichtenstein megemlítését. A tananyag ennek megfelelıen tagolódik négy részre: nyelvtani összefoglalóra és annak gyakorlására (Lektion 1), szókincs bıvítésére, fejlesztésére, szövegértésre és ország-ismereti részre (Lektion 2 - Lektion 10). Az anyagot heti két óraszámú, azaz összesen 74 tanítási órára állítottam össze a szakiskola 11. évfolyamának pék, pék-cukrász, hentes tanulóinak. Ennek megfelelıen tagoltam az egyes leckéket is. Az általam összeállított segédlet már feltételez egy alapszintő (A1) nyelvtudást, ennek ellenére az elsı leckékben még alapvetı nyelvtani szerkezetekkel foglalkozom. A tananyag további leckéit a bemutatkozás, a hétköznapi életben való tájékozódás segítése, a szakmai nyelv elsajátítása és a célnyelvi országok megismerése határozza meg. A nyelvtani szerkezeteket illetıen csak a legszükségesebb, ugyanakkor alapvetı nyelvtani egységeket kívánom átismételni, illetve megismertetni. 3

4 Fontosnak tartottam, hogy ne csak a szakmai szókincset győjtsem össze, hanem feladatokon keresztül megismerkedjenek a tanulók a mindennapi élethez elengedhetetlen szókinccsel is. Ezért nem maradhattak ki ebbıl az anyagból az olyan témák, mint például az Orvosnál, a saját önéletrajz írása, vagy éppen egy lakáshirdetés feladása. Összefoglaló tananyag lévén lesznek átfedések, és persze újdonságok az eddig tanult tananyagokhoz képest. Remélem, hogy az általam összeállított tananyag nagy haszonnal forgatható majd a szakiskolák 11. évfolyamának német nyelvi óráin. Jó tanulást kívánok! 4

5 HOGYAN HASZNÁLJA A MODULFÜZETET? A tanulás során a modulfüzetben az alábbi ikonokkal fog találkozni, amelyek jelentése a következı: Feladat: Végezze el a kapott instrukció alapján a feladatot. A legjobban akkor tudunk tanulni, ha ezt egy tevékenység végzése során tesszük. Ilyenkor jegyezzük meg az információkat a legjobban, és ilyenkor emlékezünk rájuk a leghosszabban. Elmélet: A tanuláshoz legfontosabb elméleti tudnivalókat a lehetı legrövidebb formában foglaltuk össze. Önellenırzés: A ceruza jelnél ellenırizze tudását! Végezze el az Önellenırzés feladatait. Párosan: A feladat elvégzéséhez szükséges, hogy válasszon magának párt. Ketten könnyebben megbirkóznak a feladattal. Nézzen utána! Ez a jel arra buzdít, hogy önállóan, otthon, vagy akár az iskolában nézzen utána valaminek, általában az interneten, de lehet az újságokban, TV-ben, könyvekben, könyvtárakban, az ÉLETBEN, stb., ahol Önnek a legjobb eredményt adja a keresés. 5

6 LEKTION 1 EINFÜHRUNG 1.1 Personalpronomen személyes névmások én ich te du ı (hímnem) er ı (nınem) sie ı (semleges) es mi wir ti ihr ık sie Ön, Önök Sie Mint ahogyan a magyarban is mondjuk, hogy (én) eszem, (mi) iszunk úgy a németben is használjuk ezeket a személyes névmásokat azzal a különbséggel, hogy a magyarban elhagyhatók, a németben nem. Tanuljuk meg ezeket a névmásokat azért, hogy ki tudjuk fejezni azt, hogy ki végzi a cselekvést! pl: mi iszunk wir trinken (mindig ki kell tenni) én alszom ich schlafe (mindig ki kell tenni) Ergänzen Sie den Satz mit dem Personalpronomen. trinken jeden Morgen Kaffee. Warum isst nichts? - bin nicht hungrig. kommen aus Paris. seid lustig. spaziert im Park. ist langweilig. Lädst heute Gäste ein? Warum sehen noch fern? Mein Vater heißt Tamás, ist Fleischer von Beruf. esst zu viel. Wo sind jetzt? 1.2 Verben igék a németben Konjugation des Verbs igeragozás a németben A német nyelvben éppen úgy, mint a magyarban ragozni kell az igét a megfelelı számban és személyben, tehát, hogy ki végezte az adott cselekvést. 6

7 Nem szabad megfeledkezni az ún. tıhangváltós igékrıl sem. Ezek háromféleképpen módosulhatnak E/2, E/3 (azaz du-nál és er, sie, es-nél ) számban és személyben: e i essen du isst e ie lesen er liest a ä laufen sie läuft Ezeket az igéket és ragozásukat meg kell tanulni! Ilyenek pl.: laufen, essen, lesen, schlafen, fahren, tragen, geben, helfen, sehen, sprechen, backen, einladen, fernsehen Konjugation Präsens jelen idejő igeragozás én iszom ich trinke te iszol ı iszik mi iszunk ti isztok ık isznak Ön, Önök isznak du trinkst er, sie, es trinkt wir trinken ihr trinkt sie trinken Sie trinken Két nagyon fontos ige, aminek a ragozását tudni kell! SEIN = lenni HABEN = birtokolni valamit (= van valamim) én vagyok ich bin nekem van ich habe te vagy du bist neked van du hast ı van er, sie, es ist neki van er, sie, es hat mi vagyunk wir sind nekünk van wir haben ti vagytok ihr seid nektek van ihr habt ık vannak sie sind nekik van sie haben Ön van, Önök vannak Sie sind Önnek, Önöknek van Sie haben Geben Sie die richtige Verbform an! ich (kommen) du (finden) ihr (tanzen) er (gehen) wir (wohnen) ich (sein) sie (spazieren) du (zahlen) 7

8 ihr (gehen) Sie (essen) wir (laufen) du (kaufen) er (sehen) ihr (kommen) ich (geben) wir (senden) sie (schreiben) Ergänzen Sie die Verben mit den Endungen. Was mach du? Ich mach einen Kaffe. Woher komm du? Wir komm aus Deutschland. Wie heiß du? Heiß Sie Friedrich? Nein, ich heiß Thomas. Er wohn in Wien. Peter und Petra komm aus Österreich. Sie wohn in Graz. Erik schreib einen Brief. Ergänzen Sie den Satz mit der richtigen Form der Verben. kommen: Otto aus Deutschland. wohnen: Wir in München. Informatiker. studieren: Wo du? heißen: Wie du? heißen: Ich Marina Müller. sein: Herr Heinemann sein: Ich Sekretärin. sein: Sie unsere Lehrerin? Ergänzen Sie den Satz mit der richtigen Form der folgenden Verben: arbeiten, kommen, sein, wohnen, heißen Ich in Budapest. Du aus Japan. Er Thomas und er Lehrer. Er in einer Schule. Karin in Düsseldorf. Was du? Wann du zurück? Wie der Mann dort? Ich in Freiburg. Wo die Kinder? Ich weiß es nicht? 8

9 Ergänzen Sie die Endungen des Verbs. Jörg komm aus Portugal. Ich wohn in München. Meine Mutter und mein Vater leb in Berlin. Hallo Lina und Tom, woher komm ihr? Wir komm aus der Schweiz. Ich heiß Barbara und wie heiß du? Elváló igekötıs igék Vannak igék, amelyeknek az igekötıje elválik az igétıl és a mondat végére kerül, mintegy keretbe foglalva a mondatot. Ilyenek pl.: fernsehen, anrufen, abholen, aufstehen, zurückkommen, zurückrufen, einschlafen, einkaufen, einladen, aufgeben Nézzünk egy-egy példamondatot: Martin kauft jeden Tag ein. Martin minden nap bevásárol. Wann kommst du zurück? Mikor jössz vissza? Setzen sie die richtige Form des Verbes ein. abfahren - aufessen einladen - aufwecken anfangen - aufstehen einkaufen - aufschreiben - einschlafen Ich s um 6 Uhr. Meine Mutter w mich immer. Um Viertel sieben frühstücke ich. Ich e immer alles. Mein Schulbus f um halb sieben. Der Unterricht f um halb acht Uhr. Ich gehe gerne in die Schule. Jede Stunde s ich alles. Um 12 Uhr ist die Schule aus. Dann gehe ich nach Hause. Meine Großmutter wartet schon in ihrem Haus mit dem Mittagessen auf mich. Nach dem Essen k ich mit meiner Großmutter das Essen für den nächsten Tag. Um 15 Uhr fahre ich mit dem Fahrrad nach Hause. Am Nachmittag plaudere ich mit meinen Eltern und manchmal l ich eine Freundin oder einen Freund. Um 22 Uhr s ich schon. 9

10 1.3 Fragewörter kérdıszavak a németben Fragewörter Übersetzen Sie die Wörter und lernen Sie! Wer? Was? Wo? Woher? Wohin? Warum? Wie viel? Wann? Wie? Szórend a kérdıszavas mondatokban A szórend a kijelentı mondat egyenes szórendjétıl eltérıen ebben az esetben fordított. Kijelentı mondat: Ich arbeite jeden Tag. Kérdı mondat kérdıszóval: Was machst du in Berlin? Kérdı mondat kérdıszó nélkül: Arbeitest du jeden Tag? (eldöntendı kérdés) Ergänzen Sie die Sätze mit dem Fragewort. Wie? Was? Woher? Wann? Warum? Wo? Wohin? alt ist der Nachbar? ist dein Hobby? kommen Sie? kommt ihr? macht ihr hier? kommst du nicht? viel kostet das? kommt der Zug? alt sind Sie? kommen Sie? Aus Irland. studieren Sie? In Mannheim. studieren Sie? Chemie. 10

11 arbeiten Sie im Moment? In einer Apotheke. beginnt Ihre Arbeitszeit? Um 8.30 Uhr. machen Sie in Ihrer Freizeit? Frage und Antwort. Ordnen Sie zu. Wer ist das? In München. Wie geht es Ihnen? Acht. Woher kommen Sie? Danke gut, und Ihnen? Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Peter Müller. Was sprechen Sie? Aus Österreich. Wie alt bist du? Französisch und ein bisschen Deutsch. Wie heißt du? Sabine. Wie ist Ihre Telefonnummer? Das ist Tina. Übersetzen Sie den folgenden Text. Hallo! Ich heiße Katrin. Wie heißt du? Grüß dich! Ich heiße Thomas. Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Und du? Woher kommst du? Aus Österreich. Entschuldigung! Wer ist das? Das ist Nelson Mandela. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Frankfurt. Und Sie? Wohnen Sie auch in Frankfurt? Nein, ich bin aus Ungarn. Ich wohne in Gyır. 11

12 Finden Sie die Wörter in der Wortschlange. zuhausehutrinktilhaupstadtdurtopffernachbartomontagimmergroßmutter ktschwarzhausfrauhznichtkkldreidsgesundsghtschweizdasjerwohnen jetztkoautomechanikerkikommsteswarumfreizeithujheißtdrausingenieur Welches Wort passt nicht? Finden Sie. arbeiten joggen laufen rennen gehen essen trinken schreiben sprechen singen Bruder Sohn Onkel Mutter Vater siebzig fünfzehn dreißig neunzig vierzig verheiratet ledig groß verwitwet geschieden alt Gabel Wien Tobias Gras Schule lernen Auto Lehrer studieren wann wie noch warum wo 12

13 LEKTION 2 VORSTELLUNG, LEBENSLAUF 2.1 Wir, Menschen Lesen Sie die Texte über die vier Personen, dann ergänzen Sie den letzten Text. Das ist Johann. Johann ist sein Vorname. Sein Familienname ist Claus. Er ist 26 Jahre alt und er ist noch ledig. Er wohnt in München, und er ist Bäcker von Beruf. Er fährt gern Motor in seiner Freizeit. Er ist Klaus Matter. Er ist Automechaniker und wohnt in Düsseldorf. Er hat eine eigene Autofirma, er arbeitet dort sehr viel. Er ist 65 Jahre alt und verwitwet. Sein Hobby ist Kochen. Er hat eine Tochter, Lina und ein Enkelkind. Das Baby heißt Josef. Hier sind Anja und Marcus Kiesenbach. Sie wohnen in Wien. Marcus ist Arzt und Anja ist Krankenschwester von Beruf. Sie sind schon 12 Jahre verheiratet. Sie haben zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Anja ist 35 und Marcus ist 37 Jahre alt. Ihr Hobby ist Reisen. Das ist Marianne Zöllner aus Dortmund. Sie ist 51 Jahre alt. Sie ist geschieden und lebt jetzt in Berlin allein. Sie ist Köchin, und arbeitet in einem eleganten Hotel. Am Wochenende geht sie gern mit den Freundinnen ins Theater. Das bin ich. Ich bin Jahre alt und wohne in. Ich bin noch ich lerne in. Ich bin noch nicht verheiratet. Ich habe eine große/kleine Familie. Mein Hobby ist. 13

14 Ergänzen Sie die Tabelle. Name Vorname Familienname Beruf Familienstand Kinder Alter Hobby Schreiben Sie jetzt kurze Texte. Willi Schwarz Das ist Österreich Er kommt aus Graz Er wohnt in 17 Jahre Er ist Schüler Er ist ledig Er ist Monika Schmidt Das ist Ungarn, Budapest Sie wohnt 33 Jahre Sie ist Verkäuferin Sie ist Verheiratet Sie ist 2.2 Sich vorstellen Was bedeuten die folgenden Wörter? Familienstand: ledig: verwitwet: Vorname: Familienname: Beantworten Sie die folgenden Fragen. Wie heißen Sie? 14

15 Woher kommen Sie? Wie ist Ihr Familienstand? Wie alt sind Sie? Wo wohnen Sie? Was machen Sie in der Freizeit? Was ist Ihr Vorname? Was sind Sie von Beruf? Jetzt können Sie duzend fragen! Wie heißt du? Woher kommst du? Was passt zusammen? Wählen Sie jeweils eine sinnvolle Ergänzung. Ungarisch Róbert Kiss in Eger Busfahrer Tennis Deutsch und Russisch Sportzeitungen Ich heiße Ich wohne Ich bin Meine Muttersprache ist Ich spreche auch Ich lese gern Ich spiele gern 15

16 Welche Frage passt? Wählen Sie die richtige Ergänzung. Ich heiße Róbert Kiss. a.) Wie heißen Sie? b.) Wie ist Ihr Familienname? Ich bin 33. a.) Wie ist Ihr Telefonnummer? b.) Wie alt sind Sie? In Eger. a.) Woher kommen Sie? b.) Wo wohnen Sie? Ich bin Busfahrer. a.) Was sind Sie von Beruf? b.) Was ist Ihr Vorname? Aus Ungarn. a.) Was ist Ihr Familienstand? b.) Woher kommen Sie? Sehen Sie sich die folgenden Visitenkarten an, und beantworten Sie die Fragen. Wie heißt der Mann? Wo wohnt er? Hat er eine -Adresse? Was ist Birgit Maier von Beruf? Wo arbeitet Birgit? Was ist Ihre Handynummer? 16

17 Machen Sie sich eine eigene Visitenkarte Das bin ich meine Eigenschaften Welche Eigenschaften sind positiv, welche sind negativ? Tragen Sie in die Tabelle die positiven und die negativen Eigenschaften ein. pünktlich, freundlich, humorvoll, faul, motiviert, langweilig, langsam, unpünktlich, mutig, lustig, kommunikativ, offen, hilfsbereit, geschickt, traurig, intelligent, sparsam, häuslich, fleißig, kinderlieb, ehrlich, tolerant, ordentlich, ruhig, sportlich, kräftig Positive Eigenschaften Negative Eigenschaften 17

18 Wie sind die folgenden Personen? 18

19 Beschreiben Sie diese Personen anhand des Beispiels. Mein Nachbar ist sehr alt. Er ist schon 77 Jahre alt, aber er kann noch viel arbeiten. Er ist also sehr fleißig und hilfsbereit. Er ist immer lustig und er singt oft Lieder. Er ist sehr kinderlieb, er hat 6 Kinder und zwölf Enkelkinder. a.) Mein/e Freund/in ist b.) Der Bürgermeister ist c.) Madonna ist Eigenschaften Wie heißt das Gegenteil? Wählen Sie aus. alte dicke dunkelhaarige fleißige interessantes kluge pessimistischer unfreundlicher ein neues Haus eine Wohnung eine optimistische Frau ein Mann eine dumme Sekretärin eine Sekretärin ein langweiliger Film ein Buch ein fauler Schüler eine Schülerin ein schlanker Herr eine Dame eine nette Kollegin ein Kollege ein blonder Student eine Studentin Welche Wörter haben Sie in dieser Lektion gelernt? Geben Sie die ungarischen Bedeutungen an. Wie? die Visitenkarte Eigenschaft die Dame geschieden faul sparsam Muttersprache traurig Sportzeitung hilfsbereit 19

20 Landeskunde Möchten Sie Deutsch lernen? Das ist super! Fast 100 Millionen Menschen sprechen Deutsch als Muttersprache. Sie wohnen fast alle in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz. Deutsch ist die offizielle Sprache in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und in Lichtenstein. Aber man versteht deutsch auch in anderen Ländern, wie z.b. in Ungarn, in der Tschechischen Republik, in Polen, in Italien, in Slowenien. Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. Deutschland (D) besteht aus 16 Bundesländern davon ist der Name: Bundesrepublik Deutschland, und davon ist der Name Bundesliga. Die Hauptstadt von Österreich ist Wien. Österreich (A) besteht aus 9 Bundesländern. Die Hauptstadt von der Schweiz ist Bern. Die Schweiz besteht aus 26 Kantonen. In der Schweiz gibt es 4 offizielle Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Zeichnen Sie in die Landkarte die Hauptstädte ein. Was wissen Sie über diese Staaten? Schreiben Sie einige Ausdrücke. Deutschland: Berliner Mauer, Michael Ballack, Österreich: Habsburger, Lipizzaner Pferde, die Schweiz: Lindt Schokolade Was bedeuten die Wörter auf Ungarisch? offizielle Sprache: Muttersprache: Republik: Hauptstadt: Französisch: 20

21 LEKTION 3 MEINE FAMILIE 3.1 Familie Neuwege Ich bin Anton Neuwege. Ich wohne in Stuttgart. Aber ich bin nicht hier geboren. Ich komme aus Tschechien, aus Prag. Dort bin ich geboren. Seit zwanzig Jahren lebe ich in Deutschland. Meine Frau kenne ich jetzt fast zehn Jahre. Wir haben zwei Kinder, Jan und Katja. Ich heiße Jan und bin acht Jahre alt. Ich spreche Tschechisch und Deutsch, genau wie mein Vater. Aber meine Schwester spricht nur Deutsch. Sie kann kein Tschechisch. Ich bin Katja. Ich wohne in der Kaiserstraße 14, Stuttgart. Ich bin fünf. Mein Papa ist vierunddreißig und meine Mutter dreißig. Ich habe einen Bruder. Der ist acht, und heißt Jan. Was wissen Sie über Anton Neuwege? Lesen Sie den Text noch einmal und ergänzen Sie die Tabelle. Familienname: Neuwege Vorname: Geburtsort: Geburtsjahr: Wohnort: Adresse: Familienstand: Kinder: Sprachen: 21

22 3.2 Die Familie die Verwandten Welches Wort passt? Ergänzen Sie. a) Oma und Opa = b) Mutter und Vater = c) und = Kinder d) Bruder und Schwester = e) Tante, Onkel, Cousine, Oma = Setzen Sie die folgenden Wörter in die Lücken im Text ein: Eine ungarische Familie Arbeit Briefe fahre in ist Kaffee lernt Mittag Schüler viel Abends Bruder besuchen Feri fitt fährt gut Wochenende und Verkäuferin Frau Deutsch Ich bin Péter Kiss. Ich lebe in der Hauptstadt, in Budapest. Ich wohne der Zubogó Straße. Ich arbeite in einem Geschäft. Ich bin der Geschäftsführer. Ich jeden Tag mit dem Bus zur. Ich esse in dem Kantine zu. Nach dem Mittagessen trinke ich einen. Ich arbeite viel: Ich antworte auf, schreibe s und ich telefoniere sehr. Mein Sohn heißt Balázs. Er ist und lernt in einer Grundschule. Er fleißig, er ist freundlich, aber er sehr unpünktlich. Er kommt nie rechtzeitig zur Schule an. Er surft oft im Internet oder spricht mit den Freunden durch MSN. Meine heißt Anna Kiss, geborene Szilágyi. Sie ist. Sie arbeitet nicht so weit von meinem Arbeitsplatz. Sie jeden Tag mit dem Auto. Sie kauft nachmittags ein. macht sie für uns das Abendessen. Sie kocht sehr. Anna lernt jetzt auf, mein Sohn hilft ihr. Meine Eltern wohnen auf dem Lande, in Dabas. Wir sie am Wochenende. Sie sind schon Rentner, aber ziemlich. Sie arbeiten den ganzen Tag im Garten. Am helfen wir ihnen dabei. 22

23 Mein, also der Onkel von Balázs lebt in unserer Nachbarschaft. Er ist 34 Jahre alt noch Single. Er arbeitet als Ingenieur. Mein Sohn und basteln, oder reparieren immer etwas in unserer Garage. Antworten Sie auf die Fragen. Wo wohnt Péter Kiss? Wo arbeitet er? Wie fährt er zur Arbeit? Wo isst er zu Mittag? Was trinkt er nach dem Mittagessen? Wer ist Balázs? Wie ist er? Was macht Balázs in seiner Freizeit? Wo arbeitet Anna? Wann kauft sie ein? Wie heißt der Onkel? Was ist er von Beruf? Erklären Sie die folgenden Wörter: Rentner: Garage: Brief: Single: 23

24 Buchstabensalat: Welche Wörter sind das? FIONERTELENE= CHEKON= TACH= UTISGL= FAU MED NALDE= STERWESCH= FAUKENNEI= MU 10 RHU= WASCHRZ= Familienstammbaum: Das ist Familie Höpke. Wer ist wer? Monika ist die Tante von Laura und Tobi. Jürgen ist der Onkel von Laura. Jürgen ist der Bruder von Gaby. Christoph ist der Mann von Gaby. Christa ist die Oma von Tamara. Monika ist die Mutter von Tamara. Günther ist der Vater von Gaby und Jürgen. Günther ist der Opa von Laura und Tobi. Welche Familien- und Verwandtschaftsbezeichnungen kennen Sie schon, und welche noch nicht? Vater Mutter Eltern Sohn Kinder Schwester Geschwister Tante -- Großvater Großmutter Mann Ehepaar Neffe Nichte -- Cousin Cousine Cousins 24

25 Welche Familien- und Verwandtschaftsbezeichnungen kennen Sie schon, und welche noch nicht? D A Z G E F F E N U D A M X G T O C H N O S U W G N M W D J R E D U R B R E T H C O T M D E H E M A N N E H E F R A U N T M U T T E R G K Y Y E E L I K R E T G R O S S M U T T E R X G E W Q H E J S G N S K G E N R E T A V O F M A J E S Y G I A B Q A N H O T C H W L I Ä C U F N K V T N Q G E H S R W H H Y E E X S Z G E W C M G H T Q L X R P Z S Q B N S P I C E Q V U M D B H O T G T G C S Z A B T K Q U F T R Q V I D K I V A P D I U Z K I G O Z D V Situationsübungen. Spielen Sie in Paaren. Osztálytalálkozón vagy, mesélj osztálytársaidnak a családodról! Német barátoddal éppen a családi albumot nézegetitek. Mondd el, hogy kiket láthat a képen (anya, apa, testvér, nagymama stb.)! Meséld el, hol készültek a képek! (Egyik például esküvın, a másik szülinapon, vagy éppen egy nyaraláson.) Síelni vagy Ausztriában. Az útleveled azonban elveszett. Kérj segítséget egy rendırtıl! Mondd el neki, hogy hívnak, honnan jöttél stb.! 25

26 Welche Wörter haben Sie in dieser Lektion gelernt? Geben Sie die ungarischen Bedeutungen an. der Wohnort reparieren der Sohn helfen der Garten die Kantine lernen alt der/die Verwandte die Adresse die Sprache die Hauptstadt das Ehepaar 26

27 Landeskunde Wir kennen sehr viele Märchen, zum Beispiel Süsü, der Drache. Wir hörten diese Märchen von unserer Mutter. In den Märchen sind phantastische Figuren, wie zum Beispiel: sprechende Tiere und Zauberer, Hexen oder Riesen. Wir kennen auch noch einige Märchenmotive, wie die die Zahlen 3 (Drei Könige, Drei Prinzen), und 7 (ein Drache hat sieben Köpfe), oder gute und böse Figuren (Kinder und Hexe) usw. In Deutschland lebten zwei Geschwister, sie hießen Jacob und Wilhelm Grimm. Sie schrieben mehr als 210 Märchen, z.b. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Versuchen Sie die Märchentitel ins Ungarische zu übersetzen. Kennen Sie diese Märchen? Frau Holle Aschenputtel Bohnen Manuel Froschkönig Hänsel und Gretel oder Hans und Gretel Bremer Stadtmusikanten Rotkäppchen Der Baron von Münchhausen 27

28 LEKTION 4 LEBENSLAUF 4.1 Vorstellungstexte Lesen Sie die Vorstellungstexte, dann lösen Sie die Aufgaben! Sein Name ist Tobias Neubauer. Er wohnt in Salzburg, Stockgasse 14. Er ist 47 Jahre alt, und ist auch hier geboren. Seine Telefonnummer ist +46/ , seine Faxnummer ist +46/ Er ist Manager von Beruf. Er ist Österreicher. Seine Frau heißt Karolina Meier. Sie haben 4 Kinder: Tobias, Maria, Jan und Inge. Sie ist Maria Lukic. Sie studiert noch an der Leipziger Technischen Universität. Sie hat einen Freund, aber sie ist noch nicht verheiratet. Ihr Freund ist 24 Jahre alt und Maria ist 2 Jahre jünger. Sie wohnen in einer Mietwohnung in der Burgstraße 3, in Leipzig. In ihrer Freizeit surft sie gern im Internet, und schreibt viele s. Sie hat eine -Adresse: Sie hat natürlich eine Handynummer: +34/ Er ist Raul Jimenez. Er ist in der Türkei in Bursa im Jahre 1955 geboren, so hat er türkische Staatsangehörigkeit. Er hat eine Tochter und einen Sohn, aber er ist schon geschieden. Er wohnt in Leverkusen in der Grabenstraße 155/a. Er lebt jetzt allein und arbeitet als Diplomingenieur viel. Er telefoniert immer und schreibt immer E- Mails von seiner Adresse: seine Telefonnummer ist +34/ und +34/ Er ist nie zu Hause, so braucht er kein Fax. Ergänzen Sie die Tabelle anhand der Texte. Name Vorname Geschlecht Alter Kinder Beruf Staatsangehörigkeit Geburtsort Wohnort männlich weiblich Tobias Neubauer Maria Lukic Raul Jimenez 28

29 Straße/Nr. Land Telefon Fax Schreiben Sie jetzt einen Lebenslauf anhand des Beispiels. Name Kirschenfeld Vorname Bettina Alter 41 Kinder 2 Kinder (Sohn und Tochter) Beruf Kinderärztin Staatsangehörigkeit schweizerisch Geburtsort Genf Wohnort Genf Straße/Nr. Müllbach Straße 3 Land Schweiz Telefon +42/ Sie heißt. Sie ist Jahre alt, und sie hat. Bettina ist von Beruf. Sie wohnt in in der. Bettina ist in geboren, wo sie jetzt auch wohnt. Ihre Adresse ist:. Ihre Telefonnummer ist:. 29

30 4.2 Lebenslauf Wählen Sie aus, zu welchem Lebenslauf welche Arbeitsangebote passen! A B C D E F G Beschäftigungsort: Gornsdorf Zusammenfassung: Hofkäserei sucht Molkereifacharbeiter zur sofortigen Anstellung im Familienbetrieb, speziell Ziegenmilchprodukte Sie kommen aus dem Backwarenbereich, waren hier Verkäufer/in. Sie haben eine Ausbildung als Verkäufer/in sind extrovertiert und verfügen über pädagogische Kenntnisse. Sie sind in der Gastronomie in dem Raum sehr gut eingeführt, besitzen nach Möglichkeit Kenntnisse im Kaffeebereich, haben verkäuferisches Talent und den absoluten Willen zum Erfolg. Selbständige Kranführer/Baumaschinisten Wir vermitteln selbständige Kranführer. Hans-Jürgen Biedermann Kontaktadresse: Rotthauser Str Gelsenkirchen Tel. 0209/ Fax: 0209/ Maler für Holland Wir suchen ab sofort Maler für Wohnungsund Industriebau. Sie benötigen Führerschein und eigenen PKW. Bitte senden Sie uns Ihren tabellarischen Lebenslauf an Kontaktadresse: Dr. Wild Personalberatung Blumenstrasse 47a Berlin Für unsere Mövenpick Hotels Stuttgart Airport, mit 326 Zimmern suchen wir zur Verstärkung unseres Küchen-Teams Mitarbeiter/-innen. Wir suchen ab sofort für die Sommersaison 2009 fachkompetente und tatkräftige Unterstützung in der Küche Werden Sie Teil unseres Teams als Katja Heinemann (35) hat die Mittelschule für Hotellerie, Gastronomie und Lebensmitteltechnik besucht. Sie kann und mag sehr kochen. Sie hat früher 3 Jahre in einem Restaurant gearbeitet. Hans Wernermann (52) Hans arbeitet jetzt bei einer Baufirma. Er soll mit einer Maschine die schwierigen Baumaterialien umladen. Er sucht jetzt schon eine neue Arbeitsstelle, aber mit der gleichen Aufgabe. Franz-Josef Immerläufer ist jetzt Arbeitslose, aber er hat Jahre lang als Boden- und Fliesenleger gearbeitet. Er kann ein bisschen Holländisch, da er 2 Jahren in den Niederlanden verbrachte. Klaus Worthmann lebt in Gornsdorf, aber er ist jetzt arbeitslos. Er möchte sehr gern arbeiten, da er sehr fleißig ist. Er hat schon früher in der Landwirtschaft gearbeitet, und es hat ihm gut gefallen.. Regina Plath hat in der Deutsche Verkäufer Schule 2009 absolviert. Sie hat aber noch keine Erfahrungen, möchte aber als Verkäuferin arbeiten. Sie spricht ein bisschen Englisch auch. Hallo mein Name ist Jens ich bin 39 Jahre alt. Habe seit 1991 meinen Gesellenbrief in der Tasche. Ich Suche auf diesem Weg eine 30

31 Konditor/in. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungen Festeinstellung als Maler und Lackierer. Habe auch schon Erfahrung auf Montage H I Die Stadt Mannheim sucht eine/einen Ärztin/Arzt mit der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von insgesamt 33,5 Wochenstunden. Inserat-Nr: / Parkettleger Wir suchen einen geschickten Parkettleger zum Parkett und Laminatbelägen Sie sind Bodenleger mindestens 5 Jahren Berufserfahrung. Sie haben einen Führerausweis Kat. B. Sie sollten körperlich fit und belastbar sein. Hinterlegen Sie jetzt Ihren Lebenslauf unter 8 9 Mein Name ist Heidi und ich bin jetzt noch in der Ausbildung zur Konditorin, die aber im August beendet. Ich wohne in Deutschland (in der Nähe von München) und bin 18 Jahre alt. Ich möchte nach Österreich, um noch mehr in meinem Beruf als Konditorin zu lernen. Etwas Auslandserfahrung habe ich schon: ich war 3 Wochen lang in Paris als Praktikantin. Außerdem habe ich an einem Zuckerseminar teilgenommen. Ich bin ein ruhiger, fröhlicher Mensch interessiert an meinem Beruf Dr. Josef Leitmeier ist ein sehr freundlicher und hilfsbereiter Mann. Er hat 25 Jahre lang in Göttingen als Hausarzt gearbeitet, aber er ist jetzt in Mannheim umgesiedelt. Er sucht jetzt eine neue Arbeitstelle. Seine Telefonnummer ist +43/ A B C D E F G H I 31

32 4.3 Europass Lebenslauf Schreiben Sie Ihren eigenen Europass Lebenslauf. Benutzen Sie dazu Wörterbuch! Sie müssen zu den fettgedruckten Zeilen NICHTS schreiben! Europass-Lebenslauf Hier Foto einfügen. Angaben zur Person Nachname(n) / Vorname(n) Adresse(n) Telefon Fax Staatsangehörigkeit Geburtsdatum Geschlecht Gewünschte Beschäftigung Berufserfahrung Zeitraum Beruf Name und Adresse des Arbeitgebers Schul- und Berufsbildung Zeitraum Qualifikation Name der Schule Muttersprache Sonstige Sprache(n) Führerschein(e) 32

33 Welche Wörter haben Sie in dieser Lektion gelernt? Geben Sie die ungarischen Bedeutungen an! der Lebenslauf surfen nie die Staatsangehörigkeit allein die Universität der Wohnort der Arbeitgeber die Staatsangehörigkeit studieren das Geschlecht 33

Niemiecki A1. I Leseverstehen. Teil 1 Lesen Sie die Anzeigen. Welche Anzeigen a h passen zu 1-8? (8 Punkte)

Niemiecki A1. I Leseverstehen. Teil 1 Lesen Sie die Anzeigen. Welche Anzeigen a h passen zu 1-8? (8 Punkte) WYNIK TESTU REKOMENDACJA Podpis lektora Podpis słuchacza Niemiecki A1 I Leseverstehen. Teil 1 Lesen Sie die Anzeigen. Welche Anzeigen a h passen zu 1-8? (8 Punkte) 1. Sie schwimmen gern. Anzeige:.. 2.

Mehr

NATIONAL SPORT SCHOOL ST CLARE COLLEGE

NATIONAL SPORT SCHOOL ST CLARE COLLEGE NATIONAL SPORT SCHOOL ST CLARE COLLEGE Mark HALF-YEARLY EXAMINATION 2014/15 FORM 1 GERMAN WRITTEN PAPER TIME: 1 hr 30 mins FAMILIENNAME VORNAME KLASSE SCHULE Gesamtergebnis GESAMTPUNKTZAHL: SPRECHEN, HÖREN,

Mehr

DEUTSCH IM DIALOG

DEUTSCH IM DIALOG DEUTSCH IM DIALOG 2011-12 1. a) Hallo, wie geht s dir / Ihnen? b) Gut, danke und dir/ Ihnen? a) Auch gut, danke b) Auf Wiedersehen! a) Tschüss! 2. a) Wie heißt du/ heißen Sie? b) Ich heiße... Und du? Wie

Mehr

Aussichten A1.1. Lektionstests. Lektion 1 5

Aussichten A1.1. Lektionstests. Lektion 1 5 Lektionstests Lektion 1 5 Autorin: Sanja Mazuranic Redaktion: Renate Weber, Enikő Rabl Layout: Claudia Stumpfe Satz: Regina Krawatzki, Stuttgart Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2009 www.klett.de Alle

Mehr

1. Der Pilot.. das Flugzeug nach London geflogen. a) ist b) hat c) bist d) habt

1. Der Pilot.. das Flugzeug nach London geflogen. a) ist b) hat c) bist d) habt I. Válaszd ki a helyes megoldást! 1. Der Pilot.. das Flugzeug nach London geflogen. a) ist b) hat c) bist d) habt 2. Wessen Hut liegt auf dem Regal? a) Der Hut von Mann. b) Der Hut des Mann. c) Der Hut

Mehr

1. Schreiben Sie die Wörter richtig. Schreiben Sie auch der, das, die. ( S.61)

1. Schreiben Sie die Wörter richtig. Schreiben Sie auch der, das, die. ( S.61) Lektion 6 Einkaufen 1. Schreiben Sie die Wörter richtig. Schreiben Sie auch der, das, die. ( S.61) a) buchlunghand die Buchhandlung g) gemetzrei b) menstandblu h) quebouti c) hauskauf i) theapoke d) permarktsu

Mehr

Das Präsens. (*nicht l, r) ich arbeite ich atme du arbeitest du atmest -est man arbeitet man atmet -et wir arbeiten

Das Präsens. (*nicht l, r) ich arbeite ich atme du arbeitest du atmest -est man arbeitet man atmet -et wir arbeiten Das Präsens 1 Das Verb 1.1 Das Präsens Die meisten Verben bilden das Präsens wie das Verb lernen: lernen (Infinitiv) Person Personalpronomen Stamm + Endung ich lerne 1. ich lern- -e du lernst Singular

Mehr

TEIL A: SCHRIFTLICHER AUSDRUCK

TEIL A: SCHRIFTLICHER AUSDRUCK ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Μάθημα: Γερμανικά Επίπεδο: Ε1(ενήλικες) Διάρκεια:

Mehr

HORIZONTE - Einstufungstest

HORIZONTE - Einstufungstest HORIZONTE - Einstufungstest Bitte füllen Sie diesen Test alleine und ohne Wörterbuch aus und schicken Sie ihn vor Kursbeginn zurück. Sie erleichtern uns dadurch die Planung und die Einteilung der Gruppen.

Mehr

Vanillekipferl. Zutaten:

Vanillekipferl. Zutaten: Lebkuchen 350 g Mehl 300 g Zucker 150 g Früchte, gehackte, kandierte (nach Geschmack) kann man auch weglassen 100 g Haselnüsse, gemahlene 3 TL Lebkuchengewürz 1 TL Nelke(n), gemahlen 1 EL Vanillezucker

Mehr

Das ist Familie Richter!

Das ist Familie Richter! Das ist Familie Richter! 1. Dialog (Track 1): Mutter: Ich heiße Anna Richter. Vater: Ich bin Johannes Richter. Mutter: Das ist unser Sohn Tobias. Vater: Das ist meine Tochter Sophie. Mutter: Wir kommen

Mehr

Aufgabe 2 Σχημάτιςε τον ενικό die Tasche - die Taschen. 1. die Schulen 2. die Schüler 3. die Zimmer 4. die Länder 5. die Männer

Aufgabe 2 Σχημάτιςε τον ενικό die Tasche - die Taschen. 1. die Schulen 2. die Schüler 3. die Zimmer 4. die Länder 5. die Männer Aufgabe 1 Πωσ λζγεται η γλώςςα 1. Man kommt aus Korea und spricht 2. Man kommt aus Bulgarien und spricht 3. Man kommt aus Albanien und spricht 4. Man kommt aus China und spricht 5. Man kommt aus Norwegen

Mehr

LAAS STUFE PRE A1. PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations MAI SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH. Zertifikat anerkannt durch ICC

LAAS STUFE PRE A1. PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations MAI SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH. Zertifikat anerkannt durch ICC NAME PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations LAAS EVALUATIONSSYSTEM DER SPRACHKENNTNISSE December MAI 2010 2002 SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH STUFE PRE A1 Zertifikat anerkannt durch ICC HINWEISE MAI 2013

Mehr

Weihnachtliches Plätzchenbacken

Weihnachtliches Plätzchenbacken 30. November 2013 Weihnachtliches Plätzchenbacken Feine Butterplätzchen Zimtsterne Vanillekipferl Kokosmakronen Weiße Bärentatzen Haselnuss-Spekulatius Bratapfel-Cookies Feine Butterplätzchen Zutaten für

Mehr

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2014-2015

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Μάθημα: Γερμανικά Δπίπεδο: Ε1 Γιάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία: 19 Μαΐοσ

Mehr

Einstufungstest Deutsch (A1, A2, B1)

Einstufungstest Deutsch (A1, A2, B1) Einstufungstest Deutsch (A1, A2, B1) Name: Datum: Was passt? Markieren Sie! (z.b.: 1 = d) heisst) 1 Wie du? a) bin b) bist c) heissen d) heisst Mein Name Sabine. a) bin b) hat c) heisst d) ist Und kommst

Mehr

A Hallo, ich (Christine 0667 / 234 65 21) reise auch gerne und möchte mein Englisch verbessern. Ganz besonders liebe ich London warst du schon dort?

A Hallo, ich (Christine 0667 / 234 65 21) reise auch gerne und möchte mein Englisch verbessern. Ganz besonders liebe ich London warst du schon dort? A feladatlap I. Az iskolai hirdetőn a következő szövegeket olvasod (1-3). Találd meg minden szöveghez a hozzá tartózó helyes választ (A-C)! (3 pont) 1. Politikfans aufgepasst! Habt ihr Bücher, die ihr

Mehr

international Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung.

international Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung. Einstufungstest Teil 1 (Schritte 1 und 2) Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung. 1 Guten Tag, ich bin Andreas Meier. Und wie Sie? Davide Mondini. a) heißt

Mehr

EINSTUFUNGSTEST. Autor: Dieter Maenner

EINSTUFUNGSTEST. Autor: Dieter Maenner EINSTUFUNGSTEST A1 Name: Datum: Bitte markieren Sie die Lösung auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Antwort. 1 heißen Sie? a) Was b) Wo c) Wie d) Wer 2 Mein Name Anna Wodner. a) hat b) heißt

Mehr

Leseverstehen TEST 1. 1. Lies die Texte! Sind die Sätze richtig oder falsch? 5 Punkte. 0. Martins bester Freund ist 14 Jahre alt.

Leseverstehen TEST 1. 1. Lies die Texte! Sind die Sätze richtig oder falsch? 5 Punkte. 0. Martins bester Freund ist 14 Jahre alt. Leseverstehen TEST 1 1. Lies die Texte! Sind die Sätze richtig oder falsch? 5 Punkte 0. Martin Berger kommt aus Deutschland Bielefeld. Sein bester Freund ist Paul, der auch so alt ist wie seine Schwester

Mehr

Was machst du heute?

Was machst du heute? Was machst du heute? 5 1 Der Langschläfer 2.1 a Hören Sie. Was träumt Markus? Kreuzen Sie an. 1 2 3 4 schlafen fernsehen frühstücken Sport machen 5 6 7 8 Gäste einladen kochen spazieren gehen ein Buch

Mehr

EINSTUFUNGSTEST. Autorin: Katrin Rebitzki

EINSTUFUNGSTEST. Autorin: Katrin Rebitzki EINSTUFUNGSTEST A1 Name: Datum: Bitte markieren Sie die Lösung auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Antwort. 1 Guten Tag, mein Name Carlo. a) bin b) heißt c) ist d) heißen 2 Frau Walter: Wie

Mehr

Im Original veränderbare Word-Dateien

Im Original veränderbare Word-Dateien DaF Klasse/Kurs: Thema: Perfekt 9 A Übung 9.1: 1) Die Kinder gehen heute Nachmittag ins Kino. 2) Am Wochenende fährt Familie Müller an die Ostsee. 3) Der Vater holt seinen Sohn aus dem Copyright Kindergarten

Mehr

Schritte 3. international. Diktat und Nacherzählung

Schritte 3. international. Diktat und Nacherzählung 1 Diktat und Nacherzählung Diktieren Sie erst den Text. Teilen Sie dann die Kopiervorlage an die Teilnehmer/innen aus. Die Teilnehmer/innen erzählen die Geschichte aus Ivankas Sicht nach. Vor einer Woche

Mehr

Öğrenci no. Wohin musst du jetzt gehen? Was willst du morgens essen? Wie lange willst du bleiben?

Öğrenci no. Wohin musst du jetzt gehen? Was willst du morgens essen? Wie lange willst du bleiben? 815 2380 2360 2317 2297 1 2 3 4 9. A Kannst du jetzt anrufen? Du rufst an. Will er jetzt nicht arbeiten? Er arbeitet jetzt nicht. Kann ich ab und zu nicht anrufen? Ich rufe ab und zu an. Wollen wir morgens

Mehr

Přepisy poslechových nahrávek v PS

Přepisy poslechových nahrávek v PS 2 Lekce, 4 Lampe, Fahrrad, Gitarre, bald, da oder, kommen, Foto, toll, Monopoly und, du, Fußball, Rucksack, Junge 3 Lekce, 5 Wie heißt du? Ich bin Laura. Und wer bist du? Ich heiße Nico. Woher kommst du?

Mehr

B1, Kap. 27, Ü 1b. Kopiervorlage 27a: Wer hat das gesagt?

B1, Kap. 27, Ü 1b. Kopiervorlage 27a: Wer hat das gesagt? Kopiervorlage 27a: Wer hat das gesagt? B1, Kap. 27, Ü 1b 1 Essen ist mein Hobby, eigentlich noch mehr das Kochen. Ich mache das sehr gern, wenn ich Zeit habe. Und dann genieße ich mit meiner Freundin das

Mehr

Was passt zusammen? hoher Blutdruck. niedriger Blutdruck. Das Gesicht ist sehr rot. Das Gesicht ist blass (weiß).

Was passt zusammen? hoher Blutdruck. niedriger Blutdruck. Das Gesicht ist sehr rot. Das Gesicht ist blass (weiß). Was passt zusammen? Schneiden Sie aus und ordnen Sie zu! hoher Blutdruck niedriger Blutdruck Das Gesicht ist sehr rot. Das Gesicht ist blass (weiß). Wenn ich mich anstrenge, atme ich sehr schwer. Mir ist

Mehr

Deutsch lernen A1 nach Themen, 01/20

Deutsch lernen A1 nach Themen, 01/20 , 01/20 Deutsch lernen mit deutschlernerblog.de A. Informationen geben Name Ich heiße Paul. / Ich bin Paul. Mein Name ist Paul Müller. Mein Vorname ist Paul. Mein Nachname/Mein Familienname ist Müller.

Mehr

Kuchenrezepte. vom. DZG Familien-Sommerfest Juni Marmorkuchen

Kuchenrezepte. vom. DZG Familien-Sommerfest Juni Marmorkuchen Marmorkuchen - 250g glutenfreies Mehl - 250 g Zucker - 250 g Butter - 5 Eier - 2TL Backpulver - 2 EL Kakaopulver - 2 EL Milch - Puderzucker zum Bestäuben Alle Zutaten verrühren und im Backofen backen Kuchenrezepte

Mehr

NAME.. LAAS SPRACHKENNTNISBEWERTUNGSSYSTEM STUFE PRE - A1. Zertifikat anerkannt durch ICC HINWEISE: Gib auf jede Frage nur eine Antwort.

NAME.. LAAS SPRACHKENNTNISBEWERTUNGSSYSTEM STUFE PRE - A1. Zertifikat anerkannt durch ICC HINWEISE: Gib auf jede Frage nur eine Antwort. NAME.. LAAS SPRACHKENNTNISBEWERTUNGSSYSTEM STUFE PRE - A1 Zertifikat anerkannt durch ICC PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations HINWEISE: Schreibe bitte auf dieser Seite oben deinen Namen. Beantworte

Mehr

Schokobrownies. 15 Min Min. backen Brownie (ca. 25 g) 3 Eier 250 g Puder Eier, Puderzucker und Vanillezucker schaumig rühren.

Schokobrownies. 15 Min Min. backen Brownie (ca. 25 g) 3 Eier 250 g Puder Eier, Puderzucker und Vanillezucker schaumig rühren. Schokobrownies Nicht nur was für Schokoliebhaber/innen Für 20 Stück, 1 BE pro 15 Min. + 35 Min. backen Brownie (ca. 25 g) 3 Eier 250 g Puder Eier, Puderzucker und Vanillezucker schaumig rühren. zucker

Mehr

WILLKOMMEN IN ÖSTERREICH Kursmaterialien für den Einstieg in die deutsche Sprache Lösungen

WILLKOMMEN IN ÖSTERREICH Kursmaterialien für den Einstieg in die deutsche Sprache Lösungen WILLKOMMEN IN ÖSTERREICH Kursmaterialien für den Einstieg in die deutsche Sprache Lösungen Lektion 01: Begrüßung 3 Begrüßungen: Hallo! Guten Abend! Guten Morgen! Guten Tag! Verabschiedungen: Tschüss! Auf

Mehr

Tipps für die glutenfreie Küche

Tipps für die glutenfreie Küche Tipps für die glutenfreie Küche Panaden Sie können altes glutenfreies Weißbrot verwenden ebenso wie glutenfreie Semmelbrösel. Aber probieren Sie doch auch mal zerstoßene glutenfreie Cornflakes, Mandelblättchen,

Mehr

11. Horst sitzt im Bus. An der nächsten Haltestelle muss er... A. einsteigen B. besteigen C. aussteigen D. steigen

11. Horst sitzt im Bus. An der nächsten Haltestelle muss er... A. einsteigen B. besteigen C. aussteigen D. steigen გერმანული ენა Lesen Sie die Sätze und markieren Sie die passenden Antworten. 1. Die Großeltern schenken...enkel ein Fahrrad zum Geburtstag. A. der B. dem C. den D. des 2. Gestern haben wir in der Disco

Mehr

Schriftliche Prűfung in Deutsch. Niveau B1

Schriftliche Prűfung in Deutsch. Niveau B1 Schriftliche Prűfung in Deutsch Niveau B1... 1 I. Lesen Sie bitte den Brief und kreuzen Sie an, ob die Sätze richtig oder falsch sind. Studium Języków Obcych Lieber Tom, Berlin, den 198.07.2009 wie geht

Mehr

Deutsch international. Welche deutschen Wörter gibt es in Ihrer Muttersprache? Schreiben Sie. Tschüs. Ich heiße Peter. Danke, gut. Und dir?

Deutsch international. Welche deutschen Wörter gibt es in Ihrer Muttersprache? Schreiben Sie. Tschüs. Ich heiße Peter. Danke, gut. Und dir? Guten Tag! Deutsch international. Welche deutschen Wörter gibt es in Ihrer Muttersprache? Schreiben Sie. englisch: (the) kindergarten französisch: (le) waldsterben Hallo! Tschüs! 2 a Was sagen die Leute?

Mehr

A) Schreib (R) für richtig und (F) für falsch: 1. Marie ist froh über die Fahrt nach Hamburg. ( )

A) Schreib (R) für richtig und (F) für falsch: 1. Marie ist froh über die Fahrt nach Hamburg. ( ) Egypt-Dream-Sprachenschule Deutsch 9. Klasse Schlusswiederholung des 1. Semesters Name: Datum: I. Leseverstehen: Lies den Text und antworte auf die Fragen! Nächste Woche fährt die Klasse auf Klassenfahrt

Mehr

arbeiten Au-Pair Jugendaustauschprogramm b) Was sagen die Deutschen über Europa? Hören Sie die Interviews und kreuzen Sie die richtigen Aussagen an.

arbeiten Au-Pair Jugendaustauschprogramm b) Was sagen die Deutschen über Europa? Hören Sie die Interviews und kreuzen Sie die richtigen Aussagen an. Übungen 10 1 Europa und die Deutschen a) Sehen Sie sich die Bilder an und ordnen Sie sie den Themen zu. Ergänzen Sie die Wortfelder. a 178 einhundertachtundsiebzig b c 1. arbeiten Au-Pair 2. Jugendaustauschprogramm

Mehr

Erinnern Sie sich an die Bilder im Kursbuch? Welche Gegenstände fehlen? Schreiben Sie die Nomen ins Bild. das

Erinnern Sie sich an die Bilder im Kursbuch? Welche Gegenstände fehlen? Schreiben Sie die Nomen ins Bild. das Was ist denn los? 7 KB 2 1 Was ist da? Erinnern Sie sich an die Bilder im Kursbuch? Welche Gegenstände fehlen? Schreiben Sie die Nomen ins Bild. das 2 Krankheiten Was haben die Leute wirklich? Korrigieren

Mehr

Bei 175 200 Grad, 10 12 Min. backen. In einer Blechdose aufbewahren.

Bei 175 200 Grad, 10 12 Min. backen. In einer Blechdose aufbewahren. Schneeflöckchen 250 g Butter 100 g Puderzucker 2 P. Vanillezucker schaumig schlagen danach 250 g Stärkemehl z.b. Maizena 100 g Mehl sieben und löffelweise darüber geben und verrühren kleine Kugeln formen

Mehr

IDIOMA: ALEMÁN NIVEL BÁSICO INTERACCIÓN ORAL

IDIOMA: ALEMÁN NIVEL BÁSICO INTERACCIÓN ORAL IDIOMA: ALEMÁN NIVEL BÁSICO INTERACCIÓN ORAL TEMA 1 EIN ESSEN ZU HAUSE PLANEN 2 SICH VERABREDEN 3 FREMDSPRACHEN 4 IM REISEBÜRO 5 EINE WOHNUNG MIETEN 6 FREIZEIT 7 ARBEITEN / ZUR SCHULE GEHEN 8 AN DER REZEPTION

Mehr

Optimal A1/Kapitel 4 Tagesablauf-Arbeit-Freizeit Wortschatz

Optimal A1/Kapitel 4 Tagesablauf-Arbeit-Freizeit Wortschatz Wortschatz Was ist Arbeit? Was ist Freizeit? Ordnen Sie zu. Konzerte geben nach Amerika gehen in die Stadt gehen arbeiten auf Tour sein Musik machen Musik hören zum Theater gehen Ballettmusik komponieren

Mehr

Lösungsschlüssel. Arbeitsbuchteil. Kapitel 1. Kapitel 2

Lösungsschlüssel. Arbeitsbuchteil. Kapitel 1. Kapitel 2 Kapitel 1 Arbeitsbuchteil 1b Guten Tag! Sie wünschen? Ich heiße Georg Schwarz. Herr Schwarz... ah ja! Und wie heißt du? Anna. Herzlich willkommen im Hotel Ritz! Danke. 3 1. Guten Morgen, 2. Guten Tag,

Mehr

Themen neu 1/Lektion 9 Kaufen & Schenken Komparation

Themen neu 1/Lektion 9 Kaufen & Schenken Komparation Komparation Sie sind in Österreich, und möchten in einem Hotel bleiben. Sie lesen die Prospekte. Vergleichen Sie bitte die Hotels. SCHLOSSHOTEL WALTER Das neue Luxushotel liegt direkt im Zentrum. Es hat

Mehr

SECTION 1. Aufgabe A. Du bekommst die folgende Geburtstagskarte von deiner Tante: Lieber Carsten,

SECTION 1. Aufgabe A. Du bekommst die folgende Geburtstagskarte von deiner Tante: Lieber Carsten, 1 SECTION 1 Bearbeite eine der folgenden Aufgaben. Beantworte entweder A oder B oder C oder D. Schreibe 80-100 Worte. Schreibe nicht Wörter oder Sätze direkt aus dem Text ab. Alle Aufgaben zählen 10 Punkte.

Mehr

GEBÄCK. Cranberry-Muffins. Cranberry-Muffins mit Honig (ca. 8-12 Stück)

GEBÄCK. Cranberry-Muffins. Cranberry-Muffins mit Honig (ca. 8-12 Stück) GEBÄCK Cranberry-Muffins Cranberry-Muffins mit Honig (ca. 8-12 Stück) 200 g Mehl 1 Päckchen Backpulver 50 g weiche Butter (Zimmertemperatur) 2 Eier 50 ml Milch 1 Prise Salz 6 TL BIHOPHAR Waldhonig aus

Mehr

Leseverstehen. Name:... insgesamt 25 Minuten 10 Punkte. Aufgabe 1 Blatt 1

Leseverstehen. Name:... insgesamt 25 Minuten 10 Punkte. Aufgabe 1 Blatt 1 Leseverstehen Aufgabe 1 Blatt 1 insgesamt 25 Minuten Situation: Sie suchen verschiedene Dinge in der Zeitung. Finden Sie zu jedem Satz auf Blatt 1 (Satz A-E) die passende Anzeige auf Blatt 2 (Anzeige Nr.

Mehr

The best of Weihnachtsbäckerei mit Coke & Co

The best of Weihnachtsbäckerei mit Coke & Co Cherry Crumbles Zutaten (ergibt ca. 50 Stück) 2 Pakete frischer Blätterteig (je ca. 230 g) Streusel 150 g Mehl 50 g Zucker 1 Pck. Bourbon-Vanillezucker 1/2 TL Zimt 75 g gehackte Pinienkerne 70 g Butter

Mehr

Kursunterlagen zur DVD-Lernfilm-EDITION. Dialog. der. Hände. Basiskurs der Gebärdensprache. Bekleidung Familie PRAXIS. www.gebaerdensprache.

Kursunterlagen zur DVD-Lernfilm-EDITION. Dialog. der. Hände. Basiskurs der Gebärdensprache. Bekleidung Familie PRAXIS. www.gebaerdensprache. Kursunterlagen zur DVD-Lernfilm-EDITION Dialog der Hände Basiskurs der Gebärdensprache Bekleidung PRAXIS B E K L E I D U N G Ich brauche eine neue Hose. Nein, das Trachtenhose das. Ich lieber blaue, so

Mehr

Schritte 4. Lesetexte 11. Verkehr, Verkehr: Wie sind die Leute unterwegs? 1. Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Tabelle.

Schritte 4. Lesetexte 11. Verkehr, Verkehr: Wie sind die Leute unterwegs? 1. Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Tabelle. Verkehr, Verkehr: Wie sind die Leute unterwegs? 1. Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Tabelle. Peter Herrmann (47) Ohne Auto könnte ich nicht leben. Ich wohne mit meiner Frau und meinen zwei Töchtern

Mehr

Optimal A1 / Kapitel 7 Reisen Ferien planen &Ferien machen Ordnen Sie zu.

Optimal A1 / Kapitel 7 Reisen Ferien planen &Ferien machen Ordnen Sie zu. Ferien planen &Ferien machen Ordnen Sie zu. am Strand spazieren gehen gut essen lange schlafen ein Zimmer reservieren im Hotel bleiben Leute fotografieren einen Ausflug machen im Internet Ideen suchen

Mehr

Anisbrötli. Basler Brunsli. 4-5 Eier 500 gr Puderzucker In eine Schüssel geben, sehr gut schaumig rühren

Anisbrötli. Basler Brunsli. 4-5 Eier 500 gr Puderzucker In eine Schüssel geben, sehr gut schaumig rühren Anisbrötli 4-5 Eier 500 gr Puderzucker In eine Schüssel geben, sehr gut schaumig rühren 1 Prise Salz 1 Esslöffel Kirsch, nach belieben 1 ½ Esslöffel Anis, ganz beigeben 500 gr Mehl daruntermischen, leicht

Mehr

Text a passt zu mir. Meine beste Freundin heißt. Freundschaft. Texte und Bilder Was passt zusammen? Lest und ordnet zu.

Text a passt zu mir. Meine beste Freundin heißt. Freundschaft. Texte und Bilder Was passt zusammen? Lest und ordnet zu. Freundschaft 1 a Die beste Freundin von Vera ist Nilgün. Leider gehen sie nicht in dieselbe Klasse, aber in der Freizeit sind sie immer zusammen. Am liebsten unterhalten sie sich über das Thema Jungen.

Mehr

Persönlicher Brief I / Informeller Brief - Schreiben

Persönlicher Brief I / Informeller Brief - Schreiben Persönlicher Brief I / Informeller Brief - Schreiben 1. Ergänzen Sie die Merkmale des persönlichen Briefes nach der Übung 2. und übersetzen Sie sie ins Tschechische. 2. 1. 3. Frankfurt, den 2. Februar

Mehr

2 Finden Sie in dem Silbenrätsel sechs Berufe. Schreiben Sie die Berufe mit Artikel.

2 Finden Sie in dem Silbenrätsel sechs Berufe. Schreiben Sie die Berufe mit Artikel. Zwischentest, Lektion 1 3 Name: 1 Ergänzen Sie die Verben. machen kommst heißen ist bist komme 1. Ich aus Frankreich. 4. Wie Sie? 2. Mein Name Sergej. 5. Wer du? 3. Woher du? 6. Was Sie beruflich? 2 Finden

Mehr

Abendbrot. Abendessen. Auflauf. Becher. Besteck. viele Abendbrote. viele Abendessen. viele Aufläufe. viele Becher. viele Bestecke

Abendbrot. Abendessen. Auflauf. Becher. Besteck. viele Abendbrote. viele Abendessen. viele Aufläufe. viele Becher. viele Bestecke Abendbrot viele Abendbrote Mein Vater und ich essen um 18 Uhr Abendbrot. Es gibt Brot mit Käse und Wurst. Abendessen viele Abendessen Mein Vater und ich essen um 18 Uhr Abendessen. Es gibt Suppe und Nudeln.

Mehr

Köstlich essen bei Nierenerkrankungen

Köstlich essen bei Nierenerkrankungen Köstlich essen bei Nierenerkrankungen So unterstützen Sie Ihre Nieren mit der richtigen Ernährung von Barbara Börsteken 1. Auflage Köstlich essen bei Nierenerkrankungen Börsteken schnell und portofrei

Mehr

Lektion 2: Familie und Freunde. Schritt A: Wie geht`s? Danke, sehr gut.

Lektion 2: Familie und Freunde. Schritt A: Wie geht`s? Danke, sehr gut. Lektion 2: Familie und Freunde Schritt A: Wie geht`s? Danke, sehr gut. Lernziel: jemanden nach dem Befinden fragen und sein eigenes Befinden ausdrücken Zeit Schritt Lehrer-/ Schüleraktivität Material/

Mehr

Zutaten: 120 g weiche Butter. 1 Orange. 120g brauner Zucker 2 Eier. 175g Grieß. 100g gemahlene Mandeln. 1,5 TL Backpulver Puderzucker zum Bestäuben

Zutaten: 120 g weiche Butter. 1 Orange. 120g brauner Zucker 2 Eier. 175g Grieß. 100g gemahlene Mandeln. 1,5 TL Backpulver Puderzucker zum Bestäuben 120 g weiche Butter 1 Orange 120g brauner Zucker 2 Eier 175g Grieß 100g gemahlene Mandeln 1,5 TL Backpulver Puderzucker zum Bestäuben Sirup 350ml Orangensaft 130g Zucker 6 Messerspitzen Kardamon Zubereitung

Mehr

9 Backen und süßen mit Stevia. 10 Von Zucker zu Stevia 10 Zeitbombe Zucker 12 Was ist Zucker eigentlich? 13 Stevia die gesunde Alternative

9 Backen und süßen mit Stevia. 10 Von Zucker zu Stevia 10 Zeitbombe Zucker 12 Was ist Zucker eigentlich? 13 Stevia die gesunde Alternative Inhalt 9 Backen und süßen mit Stevia 10 Von Zucker zu Stevia 10 Zeitbombe Zucker 12 Was ist Zucker eigentlich? 13 Stevia die gesunde Alternative 16 Das Stevia-Back-Einmaleins 16 Tipps zum Backen mit Stevia

Mehr

Übungen zum Text: ESSEN

Übungen zum Text: ESSEN Übungen zum Text: ESSEN Mein Name ist Else, Else Tetzlaff. Mein Tag beginnt mit dem Frühstück. Um sechs Uhr frühstücke ich zusammen mit meinem Mann Robert, die Kinder schlafen dann noch. Ich trinke Tee

Mehr

EINSTUFUNGSTEST. Autorin: Katrin Rebitzki

EINSTUFUNGSTEST. Autorin: Katrin Rebitzki EINSTUFUNGSTEST A2 Name: Datum: Bitte markieren Sie die Lösung auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Antwort. 1 Sofie hat Paul gefragt, seine Kinder gerne in den Kindergarten gehen. a) dass b)

Mehr

a. gelacht b. Handy c. los d. Jugendherberge e. warst f. gestern g. gewartet h. nass i. schnell j. eingestiegen k. Wetter l. Minuten m.

a. gelacht b. Handy c. los d. Jugendherberge e. warst f. gestern g. gewartet h. nass i. schnell j. eingestiegen k. Wetter l. Minuten m. Übungen zum Wortschatz Modul 1: Hören 2. Kreuzen Sie an: Richtig oder Falsch? Das Wetter morgen Auch an diesem Wochenende wird es in Deutschland noch nicht richtig sommerlich warm. Im Norden gibt es am

Mehr

Linderbacher. Kuchenrezepte

Linderbacher. Kuchenrezepte Linderbacher Kuchenrezepte Inhalt Inhalt... 2 Altenburger Mandarinenkuchen... 3 Bienenstich mit Sahne... 3 Buttermilchkuchen... 4 Johannesbeerkuchen... 4 Kirschkuchen... 5 Krokantkuchen... 5 Mandelkuchen...

Mehr

WO WOHNST DU? b. Reihenhaus, Einfamilienhaus, Bauernhaus oder Hochhaus? Lies die Texte und ergänze.

WO WOHNST DU? b. Reihenhaus, Einfamilienhaus, Bauernhaus oder Hochhaus? Lies die Texte und ergänze. LEKTION 3 WO WOHNST DU? Ü1 Wohnungen und Häuser b a. Siehe die Fotos und ordne zu. a d c das Hochhaus das Einfamilienhaus das Bauernhaus das Reihenhaus b. Reihenhaus, Einfamilienhaus, Bauernhaus oder Hochhaus?

Mehr

50 Minuten + 1 Stunde kühl stellen + 12 Stunden trocknen + 20 Minuten backen

50 Minuten + 1 Stunde kühl stellen + 12 Stunden trocknen + 20 Minuten backen Anis- Chräbeli Chräbeli Zutaten für ca. 60 Stück: 2 EL Anissamen ½ Zitrone 250 g Puderzucker 2 grosse Eier 0.5 EL Kirsch oder Zitronensaft 300 g Mehl 1 Msp. Backpulver Butter für das Blech Mehl zum Formen

Mehr

O L Y M P I Á D A v německém jazyce. Kategorie 2.A, 2.B. školní rok 2005/2006

O L Y M P I Á D A v německém jazyce. Kategorie 2.A, 2.B. školní rok 2005/2006 O L Y M P I Á D A v německém jazyce Kategorie 2.A, 2.B školní rok 2005/2006 Jméno a příjmení: Škola: Tausche einen Buchstaben in einen anderen um und du bekommst ein neues Wort! Beispiel: das Bein der

Mehr

HALLO AUS BERLIN PROGRAMME 9: "FERIEN UND FESTE"

HALLO AUS BERLIN PROGRAMME 9: FERIEN UND FESTE HALLO AUS BERLIN PROGRAMME 9: "FERIEN UND FESTE" 1. Ferien an der Ostsee. Hör gut zu. Sind die Sätze "richtig" oder "falsch"? Verbessere, wenn falsch! Richtig Falsch 1. Daniel und seine Familie machen

Mehr

Einkaufsliste Kochquatsch 2014:

Einkaufsliste Kochquatsch 2014: Einkaufsliste Kochquatsch 2014: 2x Paprikaschoten 2x Knochblauchzehen 2 rote Zwiebel 3 weiße Zwiebeln 1 Packung Kirschtomaten 1 Glas Gewürzgurken 1 Zitrone 1 kleine Dose Mais 1 kg Buchweizenmehl 1,2 kg

Mehr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Επίπεδο: 3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Mehr

Braunschweiger Apfelkuchen

Braunschweiger Apfelkuchen Braunschweiger Apfelkuchen Alufolie für ein Backblech Mondamin-Ouick Teig: 1/2 Tasse Mondamin 2 Tassen Mehl 1/2 gestr. Kaffeelöffel Backpulver 1 Eigelb 1 Tasse Zucker 150 g Butter/Margarine Füllung: 500-750

Mehr

Frohe Ostern! Viel Glück! Toi, toi, toi! Alles Gute! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Gute Reise! Frohe Weihnachten! Gute Besserung!

Frohe Ostern! Viel Glück! Toi, toi, toi! Alles Gute! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Gute Reise! Frohe Weihnachten! Gute Besserung! Alles Gute! 61 1 1 Wünsche und Situationen Was kennst du? Was passt zusammen? 2 3 4 5 6 Frohe Weihnachten! Frohe Ostern! Gute Besserung! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Gute Reise! Guten Appetit!

Mehr

THEMA: DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER

THEMA: DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER Variante A A-1 THEMA: DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER Wo ist das Bild gemacht worden? Warum denkst du das? Welche Tageszeit ist es? Begründe deine Meinung. Was möchten die Mädchen kaufen? Warum wohl? 1. Viele

Mehr

Alle Zutaten zu einem Teig verkneten. 3 Stunden zugedeckt ruhen Iassen. Anschließend ausrollen und weiterverarbeiten.

Alle Zutaten zu einem Teig verkneten. 3 Stunden zugedeckt ruhen Iassen. Anschließend ausrollen und weiterverarbeiten. GRUNDREZEPTE TEIG Pastetenteig 1,5 kg Mehl 15 g Salz 250 g Butter oder Schmalz 3/8 l Wasser Alle Zutaten zu einem Teig verkneten. 3 Stunden zugedeckt ruhen Iassen. Anschließend ausrollen und weiterverarbeiten.

Mehr

Raffinierte Plätzchen-Rezepte. für eine märchenhafte Weihnachtszeit

Raffinierte Plätzchen-Rezepte. für eine märchenhafte Weihnachtszeit Raffinierte Plätzchen-Rezepte für eine märchenhafte Weihnachtszeit Feines Landrahm-Spritzgebäck 100 g Butter 100 g Rotkäppchen Frischer Landrahm Natur 70 g Zucker 200 g Mehl 1 Prise Salz Abrieb von 2 ungespritzten

Mehr

Persönliches Tagebuch

Persönliches Tagebuch Mein Schüleraustausch mit Hamburg (6. April 1 6. April 201 1 ) Persönliches Tagebuch Schweiz Österreich 2 ICH STELLE MICH VOR! Ich heiße.. Ich wohne in. Ich besuche die Klasse des Gymnasiums... Trento

Mehr

Persönlicher Brief II./ Grammatiktraining

Persönlicher Brief II./ Grammatiktraining Persönlicher Brief II./ Grammatiktraining 1. Jana schreibt an Luisa einen Brief. Lesen Sie die Briefteile und bringen Sie sie in die richtige Reihenfolge. Liebe Luisa, D viel über dich gesprochen. Wir

Mehr

German Beginners (Section I Listening) Transcript

German Beginners (Section I Listening) Transcript 2013 H I G H E R S C H O O L C E R T I F I C A T E E X A M I N A T I O N German Beginners (Section I Listening) Transcript Familiarisation Text FEMALE: MALE: FEMALE: Peter, du weißt doch, dass Onkel Hans

Mehr

HIMBEER TIRAMISU. Für 10 Portionen 2 EL Zucker 600 g Himbeeren 80 g Puderzucker 200 g Sahne 200 ml Eierlikör 250 g Löffelbiskuits 500 g Mascarpone

HIMBEER TIRAMISU. Für 10 Portionen 2 EL Zucker 600 g Himbeeren 80 g Puderzucker 200 g Sahne 200 ml Eierlikör 250 g Löffelbiskuits 500 g Mascarpone HIMBEER TIRAMISU Für 10 Portionen 2 EL Zucker 600 g Himbeeren 80 g Puderzucker 200 g Sahne 200 ml Eierlikör 250 g Löffelbiskuits 500 g Mascarpone Die Sahne steif schlagen. Mascarpone mit Puderzucker und

Mehr

Die Grundlage der Speisen dieses Fastens ist die neue Ernte der Kartoffeln und die reifen Früchte dieses Jahres und selbstverständlich auch Pilze.

Die Grundlage der Speisen dieses Fastens ist die neue Ernte der Kartoffeln und die reifen Früchte dieses Jahres und selbstverständlich auch Pilze. Orthodoxe Küche Piroschki für die Fastenzeit 08. SEP Verfasst von editor unter Orthodoxe Küche Keine Kommentare Am Samstag den 14.08. beginnt eine kurze Fastenzeit zu Ehren Maria Himmelfahrt, die zwei

Mehr

Schokoladenbiskuitrolle mit Heidelbeeren

Schokoladenbiskuitrolle mit Heidelbeeren Schokoladenbiskuitrolle mit Heidelbeeren Eine schokoladige Erfrischung für den Sommer! gelingt leicht 45 Min. + ca. 20 Min. im Backofen + mind. 3 Std. Kühlzeit 80 ml Sonnenblumenöl 150 g Zucker 1 Pck.

Mehr

Wie findest du Ottos Haus?

Wie findest du Ottos Haus? Wie findest du Ottos Haus? KB 2 1 Haus und Garten. Ordnen Sie zu. Haus Garten Garage Treppe Baum Fenster Balkon der Balkon KB 3 2 Wie heißen die Zimmer? Notieren Sie. a Hier stehen der Kühlschrank und

Mehr

2. Grundteige: 2.1. Hefeteig

2. Grundteige: 2.1. Hefeteig 2. Grundteige: 2.1. Hefeteig 1/2 Würfel frische Hefe 150 g Gluten 150 ml Wasser (lauwarm) 50 g Eiweißpulver (neutral) ½ Tl Zucker 2 Eier 150 g gemahlene Mandeln (möglichst fein!) 125 g Mager-Quark Süßstoff

Mehr

Menü vom 20. Febr. 2016

Menü vom 20. Febr. 2016 Menü vom 20. Febr. 2016 1. Gang: Apéritiv Elsässer Flammkuchen Weisswein 2. Gang: Vorspeise 1 Basilikum-Rahmsuppe mit Baguette 3. Gang: Hauptgang Nasi Goreng Rotwein 4. Gang: Dessert Wiener Kaiserschmarren

Mehr

Zwischentest, Lektion 7 9. Name: 1 Verkehrsmittel. 2 Ergänzen Sie die Präpositionen. Pluspunkt Deutsch Band 1, Lektion 7 9

Zwischentest, Lektion 7 9. Name: 1 Verkehrsmittel. 2 Ergänzen Sie die Präpositionen. Pluspunkt Deutsch Band 1, Lektion 7 9 Zwischentest, Lektion 7 9 Name: 1 Verkehrsmittel. a) Ergänzen Sie die fehlenden Buchstaben. 1. Mit dem Fl gz g kann man weite Reisen machen. 2. Ich fahre immer mit der Str ß nb hn zur Arbeit. 3. Ein F

Mehr

A1/2. Übungen A1 + A2

A1/2. Übungen A1 + A2 1 Was kann man für gute Freunde und mit guten Freunden machen? 2 Meine Geschwister und Freunde 3 Etwas haben oder etwas sein? 4 Meine Freunde und ich 5 Was haben Nina und Julian am Samstag gemacht? 6 Was

Mehr

Einstufungstest Teil 2 (Schritte plus 3 und 4) Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung.

Einstufungstest Teil 2 (Schritte plus 3 und 4) Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung. Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung. 51 Warum willst du eigentlich in Deutschland arbeiten? ich besser Deutsch lernen möchte. a) Denn b) Dann c) Weil

Mehr

LIEBLINGSAPFELREZEPTE

LIEBLINGSAPFELREZEPTE LIEBLINGSAPFELE gesammelt im Rahmen der Aktion LieblingsAPFELcheck in der Küchen-Ausstellung im Ausstellungsraum Teilmöbliert, November 2011 Eine Aktion von Katrin Schwermer-Funke, Kultur.Konzepte.Kulinarik,

Mehr

Rezepte. Hänseler. Weihnachtsgewürze

Rezepte. Hänseler. Weihnachtsgewürze Rezepte Hänseler Weihnachtsgewürze Rezepte Hänseler Weihnachtsgewürze Während der kühlen Jahreszeit wirken warme Getränke sowie leckere aromatische Gebäcke wohltuend. Probieren Sie die feinen Hänseler

Mehr

Die Schülerzeitung GHS

Die Schülerzeitung GHS Die Schülerzeitung der GHS Unser Team Die Schülerzeitung stellt sich vor: Wir treffen uns immer am 1. und 3. Dienstag zur Konferenz um 13.30Uhr vor dem Schwarzen Brett. Wer bei der Schülerzeitung mitmachen

Mehr

Weihnachtsrezepte aus aller Welt

Weihnachtsrezepte aus aller Welt Weihnachtsrezepte aus aller Welt Italien Ricciarelli (sprich Ritschiarelli) Zutaten für ca. 20 Kekse: 2 Eiweiße 1 Prise Salz 225g extrafeiner Zucker geriebene Schale einer Zitrone ½ TL Vanillearoma 1 TL

Mehr

Esame di ammissione SMS - Tedesco 2013

Esame di ammissione SMS - Tedesco 2013 Esame di ammissione SMS - Tedesco 2013 Sede di: Nome: HÖRVERSTEHEN:. / 42 P. LESEVERSTEHEN:. / 35 P. SCHREIBEN 1 + 2:. / 48 P. NOTE: NOTE: NOTE: GESAMTNOTE SCHRIFTLICHE PRÜFUNG: Hörverstehen 30 Min. 42

Mehr

Extra Hausaufgabe Dativ

Extra Hausaufgabe Dativ Extra Hausaufgabe Dativ 1. Amr geht (bei zu mit) seinen Freunden spazieren. 2. Amira geht zur Schule (mit zu bei) Fuß. 3. Scherief fährt (bei mit zu) dem Fahrrad zur Schule. 4. Viele Ägypter fliegen gern

Mehr

Weihnachts-Rezepte. zusammengestellt von. Theresia Gerhart

Weihnachts-Rezepte. zusammengestellt von. Theresia Gerhart Weihnachts-Rezepte zusammengestellt von Theresia Gerhart 2010, Creative-Story, Safferlingstr. 5 / 134, 80634 München Redaktionsanschrift: Safferlingstr. 5 / 134, 80634 München Tel.: +49 (0)89 / 12 11 14

Mehr

Familienname: Vorname: Matr.-Nr.: TEST DEUTSCH 1. JAHR. 1.) Er... jetzt zur Uni gehen. a.) dürft b.) musst c.) muss d.) wollt

Familienname: Vorname: Matr.-Nr.: TEST DEUTSCH 1. JAHR. 1.) Er... jetzt zur Uni gehen. a.) dürft b.) musst c.) muss d.) wollt Familienname: Vorname: Matr.-Nr.: TEST DEUTSCH 1. JAHR Juni 2010 I. Setzen Sie das passende Verb ein: 1.) Er... jetzt zur Uni gehen. a.) dürft b.) musst c.) muss d.) wollt 2.) Sagen Sie bitte Ihrem Freund,

Mehr

1. Wollen Sie.. Fernseher verkaufen? a) diesem b) diesen c) dieses d) diese

1. Wollen Sie.. Fernseher verkaufen? a) diesem b) diesen c) dieses d) diese I. Válaszd ki a helyes megoldást! 1. Wollen Sie.. Fernseher verkaufen? a) diesem b) diesen c) dieses d) diese 2. Petra möchte mit.. Vater sprechen. a) ihrem b) seinen c) seinem d) ihren 3. - Kaufst du

Mehr

TEST DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

TEST DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO TEST DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Wybierz jedną prawidłową odpowiedź a, b, c lub d. 1. Wie du? Thomas. a) heißen b) heiße c) heißt d) heiß 2. kommen Sie? Aus Polen. a) Wo b) Woher c) Wer d) Wohin

Mehr

LEKTION. dick. dünn. Themen aktuell 2 Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe A2 Kursbuch ISBN Max Hueber Verlag 2003 AUSSEHEN

LEKTION. dick. dünn. Themen aktuell 2 Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe A2 Kursbuch ISBN Max Hueber Verlag 2003 AUSSEHEN LEKTION 1 dick dünn traurig fröhlich hübsch h ässlich Hut Brille blond schwarzhaarig Hemd Hose Schuhe Kleid Strümpfe Bluse Rock AUSSEHEN LEKTION 1 1 Drei Ehepaare Uta Brigitte Peter Hans Eva Klaus 1. Wie

Mehr

Einstufungstest Deutsch als Zweitsprache Stufe A1-A2 ANFÄNGER/INNEN (Grundstufe I und II)

Einstufungstest Deutsch als Zweitsprache Stufe A1-A2 ANFÄNGER/INNEN (Grundstufe I und II) Einstufungstest Deutsch als Zweitsprache Stufe A1-A2 ANFÄNGER/INNEN (Grundstufe I und II) Dieser Test hilft uns, für Sie den passenden Kurs zu finden. Zu jeder Aufgabe gibt es Lösungsvorschläge. Bitte

Mehr