Német nyelvi gyakorlófüzet

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Német nyelvi gyakorlófüzet"

Transkript

1 Német nyelvi gyakorlófüzet Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP /2F támogatásával Összeállította: Szabó Orsolya Árpád Szakképzı Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár

2 TARTALOM BEVEZETÉS...3 Hogyan használja a modulfüzetet?...5 Lektion 1 Einführung Personalpronomen személyes névmások Verben igék a németben Fragewörter kérdıszavak a németben...10 Lektion 2 Vorstellung, Lebenslauf Wir, Menschen Sich vorstellen Das bin ich meine Eigenschaften...17 Lektion 3 Meine Familie Familie Neuwege Die Familie die Verwandten...22 Welche Familien- und Verwandtschaftsbezeichnungen kennen Sie schon, und welche noch nicht?...24 Situationsübungen. Spielen Sie in Paaren Lektion 4 Lebenslauf Vorstellungstexte Lebenslauf Europass Lebenslauf...32 Landeskunde...34 Lektion 5 Beim Einwohnermeldeamt Die wichtigsten Dokumente in unserem Leben Beim Einwohnermeldeamt Auf der Post In der Bank...40 Lektion 6 Wohnen, Wohnmöglichkeiten Stadt oder Dorf? Wohnanzeigen...49 Landeskunde...53 Lektion 7 Beim Arzt Körperteile Dialog: Beim Arzt...56 Landeskunde...59 Lektion 8 Berufe...60 Was passt zusammen?...61 Lektion 9 In der Konditorei In der Konditorei Rezepte Kochtechniken...69 Lösen Sie den Test anhand der Gelernten...72 Lektion 10 In der Metzgerei...77 Welche Fleischsorten kennen Sie? Schreiben Sie daneben die ungarische Bedeutung

3 BEVEZETÉS Kedves Tanuló! Ez a tananyagsegédlet azzal a céllal készült, hogy segítse mind a tanárokat, mind pedig a diákokat a szakképzés 11. évfolyamán a német nyelv tanulásában. Évek óta problémát jelent a szakképzı évfolyamokon az idegen nyelv tanítása. Egyrészt, mert nincsenek rendelkezésre álló könyvek, másrészt, ha vannak is, azok a ma szakképzésben részt vevı fiatalok számára vagy nagyon nehezek, vagy idejét múltak. Igyekeztem tehát egy olyan könyvet készíteni, ami a 11. évfolyamos pék, pék-cukrász, molnár és hentes és húsfeldolgozó tanulók mai nyelvi tudásszintjének és a kor elvárásainak is megfelel. Abból indultam ki, hogy a 9. és 10. évfolyamokon már tanulnak a hallgatók idegen nyelvet, így a Közös Európai Referenciakeret legalább A1-es szintjén vannak. Ezzel a kiadvánnyal az elıbb említett referenciakeret A2 szintjének elérése a cél ez a cél vonatkozik mind a nyelvi értésre, mind a produkcióra egyaránt. Nagyobb hangsúlyt fektetek a már meglévı szókincs elmélyítésére (ld 1-5 Lektion) és annak bıvítésére (ld. 6-9 Lektion), az általános idegen nyelvi szövegértésre. Ugyanakkor fontosnak tartom az alapvetı nyelvtani szabályok átadását is (Lektion 1), hisz belátható, e nélkül nincsen megalapozott nyelvtudás. Ezen a ponton azonban csak a leglényegesebb szerkezetekre térek ki. Amióta Magyarország az Európai Unió tagja lett, a mi szakembereink számára is megnyíltak az utak a külföldi munkavállalás felé. Ha jól megnézzük nyugati határainkat, a hozzánk legközelebbi országok mindegyikében beszélik a német nyelvet. Ezért éreztem kedves kötelességemnek az adott célnyelvi országok, azaz Ausztria, Németország, Svájc és Lichtenstein megemlítését. A tananyag ennek megfelelıen tagolódik négy részre: nyelvtani összefoglalóra és annak gyakorlására (Lektion 1), szókincs bıvítésére, fejlesztésére, szövegértésre és ország-ismereti részre (Lektion 2 - Lektion 10). Az anyagot heti két óraszámú, azaz összesen 74 tanítási órára állítottam össze a szakiskola 11. évfolyamának pék, pék-cukrász, hentes tanulóinak. Ennek megfelelıen tagoltam az egyes leckéket is. Az általam összeállított segédlet már feltételez egy alapszintő (A1) nyelvtudást, ennek ellenére az elsı leckékben még alapvetı nyelvtani szerkezetekkel foglalkozom. A tananyag további leckéit a bemutatkozás, a hétköznapi életben való tájékozódás segítése, a szakmai nyelv elsajátítása és a célnyelvi országok megismerése határozza meg. A nyelvtani szerkezeteket illetıen csak a legszükségesebb, ugyanakkor alapvetı nyelvtani egységeket kívánom átismételni, illetve megismertetni. 3

4 Fontosnak tartottam, hogy ne csak a szakmai szókincset győjtsem össze, hanem feladatokon keresztül megismerkedjenek a tanulók a mindennapi élethez elengedhetetlen szókinccsel is. Ezért nem maradhattak ki ebbıl az anyagból az olyan témák, mint például az Orvosnál, a saját önéletrajz írása, vagy éppen egy lakáshirdetés feladása. Összefoglaló tananyag lévén lesznek átfedések, és persze újdonságok az eddig tanult tananyagokhoz képest. Remélem, hogy az általam összeállított tananyag nagy haszonnal forgatható majd a szakiskolák 11. évfolyamának német nyelvi óráin. Jó tanulást kívánok! 4

5 HOGYAN HASZNÁLJA A MODULFÜZETET? A tanulás során a modulfüzetben az alábbi ikonokkal fog találkozni, amelyek jelentése a következı: Feladat: Végezze el a kapott instrukció alapján a feladatot. A legjobban akkor tudunk tanulni, ha ezt egy tevékenység végzése során tesszük. Ilyenkor jegyezzük meg az információkat a legjobban, és ilyenkor emlékezünk rájuk a leghosszabban. Elmélet: A tanuláshoz legfontosabb elméleti tudnivalókat a lehetı legrövidebb formában foglaltuk össze. Önellenırzés: A ceruza jelnél ellenırizze tudását! Végezze el az Önellenırzés feladatait. Párosan: A feladat elvégzéséhez szükséges, hogy válasszon magának párt. Ketten könnyebben megbirkóznak a feladattal. Nézzen utána! Ez a jel arra buzdít, hogy önállóan, otthon, vagy akár az iskolában nézzen utána valaminek, általában az interneten, de lehet az újságokban, TV-ben, könyvekben, könyvtárakban, az ÉLETBEN, stb., ahol Önnek a legjobb eredményt adja a keresés. 5

6 LEKTION 1 EINFÜHRUNG 1.1 Personalpronomen személyes névmások én ich te du ı (hímnem) er ı (nınem) sie ı (semleges) es mi wir ti ihr ık sie Ön, Önök Sie Mint ahogyan a magyarban is mondjuk, hogy (én) eszem, (mi) iszunk úgy a németben is használjuk ezeket a személyes névmásokat azzal a különbséggel, hogy a magyarban elhagyhatók, a németben nem. Tanuljuk meg ezeket a névmásokat azért, hogy ki tudjuk fejezni azt, hogy ki végzi a cselekvést! pl: mi iszunk wir trinken (mindig ki kell tenni) én alszom ich schlafe (mindig ki kell tenni) Ergänzen Sie den Satz mit dem Personalpronomen. trinken jeden Morgen Kaffee. Warum isst nichts? - bin nicht hungrig. kommen aus Paris. seid lustig. spaziert im Park. ist langweilig. Lädst heute Gäste ein? Warum sehen noch fern? Mein Vater heißt Tamás, ist Fleischer von Beruf. esst zu viel. Wo sind jetzt? 1.2 Verben igék a németben Konjugation des Verbs igeragozás a németben A német nyelvben éppen úgy, mint a magyarban ragozni kell az igét a megfelelı számban és személyben, tehát, hogy ki végezte az adott cselekvést. 6

7 Nem szabad megfeledkezni az ún. tıhangváltós igékrıl sem. Ezek háromféleképpen módosulhatnak E/2, E/3 (azaz du-nál és er, sie, es-nél ) számban és személyben: e i essen du isst e ie lesen er liest a ä laufen sie läuft Ezeket az igéket és ragozásukat meg kell tanulni! Ilyenek pl.: laufen, essen, lesen, schlafen, fahren, tragen, geben, helfen, sehen, sprechen, backen, einladen, fernsehen Konjugation Präsens jelen idejő igeragozás én iszom ich trinke te iszol ı iszik mi iszunk ti isztok ık isznak Ön, Önök isznak du trinkst er, sie, es trinkt wir trinken ihr trinkt sie trinken Sie trinken Két nagyon fontos ige, aminek a ragozását tudni kell! SEIN = lenni HABEN = birtokolni valamit (= van valamim) én vagyok ich bin nekem van ich habe te vagy du bist neked van du hast ı van er, sie, es ist neki van er, sie, es hat mi vagyunk wir sind nekünk van wir haben ti vagytok ihr seid nektek van ihr habt ık vannak sie sind nekik van sie haben Ön van, Önök vannak Sie sind Önnek, Önöknek van Sie haben Geben Sie die richtige Verbform an! ich (kommen) du (finden) ihr (tanzen) er (gehen) wir (wohnen) ich (sein) sie (spazieren) du (zahlen) 7

8 ihr (gehen) Sie (essen) wir (laufen) du (kaufen) er (sehen) ihr (kommen) ich (geben) wir (senden) sie (schreiben) Ergänzen Sie die Verben mit den Endungen. Was mach du? Ich mach einen Kaffe. Woher komm du? Wir komm aus Deutschland. Wie heiß du? Heiß Sie Friedrich? Nein, ich heiß Thomas. Er wohn in Wien. Peter und Petra komm aus Österreich. Sie wohn in Graz. Erik schreib einen Brief. Ergänzen Sie den Satz mit der richtigen Form der Verben. kommen: Otto aus Deutschland. wohnen: Wir in München. Informatiker. studieren: Wo du? heißen: Wie du? heißen: Ich Marina Müller. sein: Herr Heinemann sein: Ich Sekretärin. sein: Sie unsere Lehrerin? Ergänzen Sie den Satz mit der richtigen Form der folgenden Verben: arbeiten, kommen, sein, wohnen, heißen Ich in Budapest. Du aus Japan. Er Thomas und er Lehrer. Er in einer Schule. Karin in Düsseldorf. Was du? Wann du zurück? Wie der Mann dort? Ich in Freiburg. Wo die Kinder? Ich weiß es nicht? 8

9 Ergänzen Sie die Endungen des Verbs. Jörg komm aus Portugal. Ich wohn in München. Meine Mutter und mein Vater leb in Berlin. Hallo Lina und Tom, woher komm ihr? Wir komm aus der Schweiz. Ich heiß Barbara und wie heiß du? Elváló igekötıs igék Vannak igék, amelyeknek az igekötıje elválik az igétıl és a mondat végére kerül, mintegy keretbe foglalva a mondatot. Ilyenek pl.: fernsehen, anrufen, abholen, aufstehen, zurückkommen, zurückrufen, einschlafen, einkaufen, einladen, aufgeben Nézzünk egy-egy példamondatot: Martin kauft jeden Tag ein. Martin minden nap bevásárol. Wann kommst du zurück? Mikor jössz vissza? Setzen sie die richtige Form des Verbes ein. abfahren - aufessen einladen - aufwecken anfangen - aufstehen einkaufen - aufschreiben - einschlafen Ich s um 6 Uhr. Meine Mutter w mich immer. Um Viertel sieben frühstücke ich. Ich e immer alles. Mein Schulbus f um halb sieben. Der Unterricht f um halb acht Uhr. Ich gehe gerne in die Schule. Jede Stunde s ich alles. Um 12 Uhr ist die Schule aus. Dann gehe ich nach Hause. Meine Großmutter wartet schon in ihrem Haus mit dem Mittagessen auf mich. Nach dem Essen k ich mit meiner Großmutter das Essen für den nächsten Tag. Um 15 Uhr fahre ich mit dem Fahrrad nach Hause. Am Nachmittag plaudere ich mit meinen Eltern und manchmal l ich eine Freundin oder einen Freund. Um 22 Uhr s ich schon. 9

10 1.3 Fragewörter kérdıszavak a németben Fragewörter Übersetzen Sie die Wörter und lernen Sie! Wer? Was? Wo? Woher? Wohin? Warum? Wie viel? Wann? Wie? Szórend a kérdıszavas mondatokban A szórend a kijelentı mondat egyenes szórendjétıl eltérıen ebben az esetben fordított. Kijelentı mondat: Ich arbeite jeden Tag. Kérdı mondat kérdıszóval: Was machst du in Berlin? Kérdı mondat kérdıszó nélkül: Arbeitest du jeden Tag? (eldöntendı kérdés) Ergänzen Sie die Sätze mit dem Fragewort. Wie? Was? Woher? Wann? Warum? Wo? Wohin? alt ist der Nachbar? ist dein Hobby? kommen Sie? kommt ihr? macht ihr hier? kommst du nicht? viel kostet das? kommt der Zug? alt sind Sie? kommen Sie? Aus Irland. studieren Sie? In Mannheim. studieren Sie? Chemie. 10

11 arbeiten Sie im Moment? In einer Apotheke. beginnt Ihre Arbeitszeit? Um 8.30 Uhr. machen Sie in Ihrer Freizeit? Frage und Antwort. Ordnen Sie zu. Wer ist das? In München. Wie geht es Ihnen? Acht. Woher kommen Sie? Danke gut, und Ihnen? Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Peter Müller. Was sprechen Sie? Aus Österreich. Wie alt bist du? Französisch und ein bisschen Deutsch. Wie heißt du? Sabine. Wie ist Ihre Telefonnummer? Das ist Tina. Übersetzen Sie den folgenden Text. Hallo! Ich heiße Katrin. Wie heißt du? Grüß dich! Ich heiße Thomas. Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Und du? Woher kommst du? Aus Österreich. Entschuldigung! Wer ist das? Das ist Nelson Mandela. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Frankfurt. Und Sie? Wohnen Sie auch in Frankfurt? Nein, ich bin aus Ungarn. Ich wohne in Gyır. 11

12 Finden Sie die Wörter in der Wortschlange. zuhausehutrinktilhaupstadtdurtopffernachbartomontagimmergroßmutter ktschwarzhausfrauhznichtkkldreidsgesundsghtschweizdasjerwohnen jetztkoautomechanikerkikommsteswarumfreizeithujheißtdrausingenieur Welches Wort passt nicht? Finden Sie. arbeiten joggen laufen rennen gehen essen trinken schreiben sprechen singen Bruder Sohn Onkel Mutter Vater siebzig fünfzehn dreißig neunzig vierzig verheiratet ledig groß verwitwet geschieden alt Gabel Wien Tobias Gras Schule lernen Auto Lehrer studieren wann wie noch warum wo 12

13 LEKTION 2 VORSTELLUNG, LEBENSLAUF 2.1 Wir, Menschen Lesen Sie die Texte über die vier Personen, dann ergänzen Sie den letzten Text. Das ist Johann. Johann ist sein Vorname. Sein Familienname ist Claus. Er ist 26 Jahre alt und er ist noch ledig. Er wohnt in München, und er ist Bäcker von Beruf. Er fährt gern Motor in seiner Freizeit. Er ist Klaus Matter. Er ist Automechaniker und wohnt in Düsseldorf. Er hat eine eigene Autofirma, er arbeitet dort sehr viel. Er ist 65 Jahre alt und verwitwet. Sein Hobby ist Kochen. Er hat eine Tochter, Lina und ein Enkelkind. Das Baby heißt Josef. Hier sind Anja und Marcus Kiesenbach. Sie wohnen in Wien. Marcus ist Arzt und Anja ist Krankenschwester von Beruf. Sie sind schon 12 Jahre verheiratet. Sie haben zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Anja ist 35 und Marcus ist 37 Jahre alt. Ihr Hobby ist Reisen. Das ist Marianne Zöllner aus Dortmund. Sie ist 51 Jahre alt. Sie ist geschieden und lebt jetzt in Berlin allein. Sie ist Köchin, und arbeitet in einem eleganten Hotel. Am Wochenende geht sie gern mit den Freundinnen ins Theater. Das bin ich. Ich bin Jahre alt und wohne in. Ich bin noch ich lerne in. Ich bin noch nicht verheiratet. Ich habe eine große/kleine Familie. Mein Hobby ist. 13

14 Ergänzen Sie die Tabelle. Name Vorname Familienname Beruf Familienstand Kinder Alter Hobby Schreiben Sie jetzt kurze Texte. Willi Schwarz Das ist Österreich Er kommt aus Graz Er wohnt in 17 Jahre Er ist Schüler Er ist ledig Er ist Monika Schmidt Das ist Ungarn, Budapest Sie wohnt 33 Jahre Sie ist Verkäuferin Sie ist Verheiratet Sie ist 2.2 Sich vorstellen Was bedeuten die folgenden Wörter? Familienstand: ledig: verwitwet: Vorname: Familienname: Beantworten Sie die folgenden Fragen. Wie heißen Sie? 14

15 Woher kommen Sie? Wie ist Ihr Familienstand? Wie alt sind Sie? Wo wohnen Sie? Was machen Sie in der Freizeit? Was ist Ihr Vorname? Was sind Sie von Beruf? Jetzt können Sie duzend fragen! Wie heißt du? Woher kommst du? Was passt zusammen? Wählen Sie jeweils eine sinnvolle Ergänzung. Ungarisch Róbert Kiss in Eger Busfahrer Tennis Deutsch und Russisch Sportzeitungen Ich heiße Ich wohne Ich bin Meine Muttersprache ist Ich spreche auch Ich lese gern Ich spiele gern 15

16 Welche Frage passt? Wählen Sie die richtige Ergänzung. Ich heiße Róbert Kiss. a.) Wie heißen Sie? b.) Wie ist Ihr Familienname? Ich bin 33. a.) Wie ist Ihr Telefonnummer? b.) Wie alt sind Sie? In Eger. a.) Woher kommen Sie? b.) Wo wohnen Sie? Ich bin Busfahrer. a.) Was sind Sie von Beruf? b.) Was ist Ihr Vorname? Aus Ungarn. a.) Was ist Ihr Familienstand? b.) Woher kommen Sie? Sehen Sie sich die folgenden Visitenkarten an, und beantworten Sie die Fragen. Wie heißt der Mann? Wo wohnt er? Hat er eine -Adresse? Was ist Birgit Maier von Beruf? Wo arbeitet Birgit? Was ist Ihre Handynummer? 16

17 Machen Sie sich eine eigene Visitenkarte Das bin ich meine Eigenschaften Welche Eigenschaften sind positiv, welche sind negativ? Tragen Sie in die Tabelle die positiven und die negativen Eigenschaften ein. pünktlich, freundlich, humorvoll, faul, motiviert, langweilig, langsam, unpünktlich, mutig, lustig, kommunikativ, offen, hilfsbereit, geschickt, traurig, intelligent, sparsam, häuslich, fleißig, kinderlieb, ehrlich, tolerant, ordentlich, ruhig, sportlich, kräftig Positive Eigenschaften Negative Eigenschaften 17

18 Wie sind die folgenden Personen? 18

19 Beschreiben Sie diese Personen anhand des Beispiels. Mein Nachbar ist sehr alt. Er ist schon 77 Jahre alt, aber er kann noch viel arbeiten. Er ist also sehr fleißig und hilfsbereit. Er ist immer lustig und er singt oft Lieder. Er ist sehr kinderlieb, er hat 6 Kinder und zwölf Enkelkinder. a.) Mein/e Freund/in ist b.) Der Bürgermeister ist c.) Madonna ist Eigenschaften Wie heißt das Gegenteil? Wählen Sie aus. alte dicke dunkelhaarige fleißige interessantes kluge pessimistischer unfreundlicher ein neues Haus eine Wohnung eine optimistische Frau ein Mann eine dumme Sekretärin eine Sekretärin ein langweiliger Film ein Buch ein fauler Schüler eine Schülerin ein schlanker Herr eine Dame eine nette Kollegin ein Kollege ein blonder Student eine Studentin Welche Wörter haben Sie in dieser Lektion gelernt? Geben Sie die ungarischen Bedeutungen an. Wie? die Visitenkarte Eigenschaft die Dame geschieden faul sparsam Muttersprache traurig Sportzeitung hilfsbereit 19

20 Landeskunde Möchten Sie Deutsch lernen? Das ist super! Fast 100 Millionen Menschen sprechen Deutsch als Muttersprache. Sie wohnen fast alle in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz. Deutsch ist die offizielle Sprache in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und in Lichtenstein. Aber man versteht deutsch auch in anderen Ländern, wie z.b. in Ungarn, in der Tschechischen Republik, in Polen, in Italien, in Slowenien. Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. Deutschland (D) besteht aus 16 Bundesländern davon ist der Name: Bundesrepublik Deutschland, und davon ist der Name Bundesliga. Die Hauptstadt von Österreich ist Wien. Österreich (A) besteht aus 9 Bundesländern. Die Hauptstadt von der Schweiz ist Bern. Die Schweiz besteht aus 26 Kantonen. In der Schweiz gibt es 4 offizielle Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Zeichnen Sie in die Landkarte die Hauptstädte ein. Was wissen Sie über diese Staaten? Schreiben Sie einige Ausdrücke. Deutschland: Berliner Mauer, Michael Ballack, Österreich: Habsburger, Lipizzaner Pferde, die Schweiz: Lindt Schokolade Was bedeuten die Wörter auf Ungarisch? offizielle Sprache: Muttersprache: Republik: Hauptstadt: Französisch: 20

21 LEKTION 3 MEINE FAMILIE 3.1 Familie Neuwege Ich bin Anton Neuwege. Ich wohne in Stuttgart. Aber ich bin nicht hier geboren. Ich komme aus Tschechien, aus Prag. Dort bin ich geboren. Seit zwanzig Jahren lebe ich in Deutschland. Meine Frau kenne ich jetzt fast zehn Jahre. Wir haben zwei Kinder, Jan und Katja. Ich heiße Jan und bin acht Jahre alt. Ich spreche Tschechisch und Deutsch, genau wie mein Vater. Aber meine Schwester spricht nur Deutsch. Sie kann kein Tschechisch. Ich bin Katja. Ich wohne in der Kaiserstraße 14, Stuttgart. Ich bin fünf. Mein Papa ist vierunddreißig und meine Mutter dreißig. Ich habe einen Bruder. Der ist acht, und heißt Jan. Was wissen Sie über Anton Neuwege? Lesen Sie den Text noch einmal und ergänzen Sie die Tabelle. Familienname: Neuwege Vorname: Geburtsort: Geburtsjahr: Wohnort: Adresse: Familienstand: Kinder: Sprachen: 21

22 3.2 Die Familie die Verwandten Welches Wort passt? Ergänzen Sie. a) Oma und Opa = b) Mutter und Vater = c) und = Kinder d) Bruder und Schwester = e) Tante, Onkel, Cousine, Oma = Setzen Sie die folgenden Wörter in die Lücken im Text ein: Eine ungarische Familie Arbeit Briefe fahre in ist Kaffee lernt Mittag Schüler viel Abends Bruder besuchen Feri fitt fährt gut Wochenende und Verkäuferin Frau Deutsch Ich bin Péter Kiss. Ich lebe in der Hauptstadt, in Budapest. Ich wohne der Zubogó Straße. Ich arbeite in einem Geschäft. Ich bin der Geschäftsführer. Ich jeden Tag mit dem Bus zur. Ich esse in dem Kantine zu. Nach dem Mittagessen trinke ich einen. Ich arbeite viel: Ich antworte auf, schreibe s und ich telefoniere sehr. Mein Sohn heißt Balázs. Er ist und lernt in einer Grundschule. Er fleißig, er ist freundlich, aber er sehr unpünktlich. Er kommt nie rechtzeitig zur Schule an. Er surft oft im Internet oder spricht mit den Freunden durch MSN. Meine heißt Anna Kiss, geborene Szilágyi. Sie ist. Sie arbeitet nicht so weit von meinem Arbeitsplatz. Sie jeden Tag mit dem Auto. Sie kauft nachmittags ein. macht sie für uns das Abendessen. Sie kocht sehr. Anna lernt jetzt auf, mein Sohn hilft ihr. Meine Eltern wohnen auf dem Lande, in Dabas. Wir sie am Wochenende. Sie sind schon Rentner, aber ziemlich. Sie arbeiten den ganzen Tag im Garten. Am helfen wir ihnen dabei. 22

23 Mein, also der Onkel von Balázs lebt in unserer Nachbarschaft. Er ist 34 Jahre alt noch Single. Er arbeitet als Ingenieur. Mein Sohn und basteln, oder reparieren immer etwas in unserer Garage. Antworten Sie auf die Fragen. Wo wohnt Péter Kiss? Wo arbeitet er? Wie fährt er zur Arbeit? Wo isst er zu Mittag? Was trinkt er nach dem Mittagessen? Wer ist Balázs? Wie ist er? Was macht Balázs in seiner Freizeit? Wo arbeitet Anna? Wann kauft sie ein? Wie heißt der Onkel? Was ist er von Beruf? Erklären Sie die folgenden Wörter: Rentner: Garage: Brief: Single: 23

24 Buchstabensalat: Welche Wörter sind das? FIONERTELENE= CHEKON= TACH= UTISGL= FAU MED NALDE= STERWESCH= FAUKENNEI= MU 10 RHU= WASCHRZ= Familienstammbaum: Das ist Familie Höpke. Wer ist wer? Monika ist die Tante von Laura und Tobi. Jürgen ist der Onkel von Laura. Jürgen ist der Bruder von Gaby. Christoph ist der Mann von Gaby. Christa ist die Oma von Tamara. Monika ist die Mutter von Tamara. Günther ist der Vater von Gaby und Jürgen. Günther ist der Opa von Laura und Tobi. Welche Familien- und Verwandtschaftsbezeichnungen kennen Sie schon, und welche noch nicht? Vater Mutter Eltern Sohn Kinder Schwester Geschwister Tante -- Großvater Großmutter Mann Ehepaar Neffe Nichte -- Cousin Cousine Cousins 24

25 Welche Familien- und Verwandtschaftsbezeichnungen kennen Sie schon, und welche noch nicht? D A Z G E F F E N U D A M X G T O C H N O S U W G N M W D J R E D U R B R E T H C O T M D E H E M A N N E H E F R A U N T M U T T E R G K Y Y E E L I K R E T G R O S S M U T T E R X G E W Q H E J S G N S K G E N R E T A V O F M A J E S Y G I A B Q A N H O T C H W L I Ä C U F N K V T N Q G E H S R W H H Y E E X S Z G E W C M G H T Q L X R P Z S Q B N S P I C E Q V U M D B H O T G T G C S Z A B T K Q U F T R Q V I D K I V A P D I U Z K I G O Z D V Situationsübungen. Spielen Sie in Paaren. Osztálytalálkozón vagy, mesélj osztálytársaidnak a családodról! Német barátoddal éppen a családi albumot nézegetitek. Mondd el, hogy kiket láthat a képen (anya, apa, testvér, nagymama stb.)! Meséld el, hol készültek a képek! (Egyik például esküvın, a másik szülinapon, vagy éppen egy nyaraláson.) Síelni vagy Ausztriában. Az útleveled azonban elveszett. Kérj segítséget egy rendırtıl! Mondd el neki, hogy hívnak, honnan jöttél stb.! 25

26 Welche Wörter haben Sie in dieser Lektion gelernt? Geben Sie die ungarischen Bedeutungen an. der Wohnort reparieren der Sohn helfen der Garten die Kantine lernen alt der/die Verwandte die Adresse die Sprache die Hauptstadt das Ehepaar 26

27 Landeskunde Wir kennen sehr viele Märchen, zum Beispiel Süsü, der Drache. Wir hörten diese Märchen von unserer Mutter. In den Märchen sind phantastische Figuren, wie zum Beispiel: sprechende Tiere und Zauberer, Hexen oder Riesen. Wir kennen auch noch einige Märchenmotive, wie die die Zahlen 3 (Drei Könige, Drei Prinzen), und 7 (ein Drache hat sieben Köpfe), oder gute und böse Figuren (Kinder und Hexe) usw. In Deutschland lebten zwei Geschwister, sie hießen Jacob und Wilhelm Grimm. Sie schrieben mehr als 210 Märchen, z.b. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Versuchen Sie die Märchentitel ins Ungarische zu übersetzen. Kennen Sie diese Märchen? Frau Holle Aschenputtel Bohnen Manuel Froschkönig Hänsel und Gretel oder Hans und Gretel Bremer Stadtmusikanten Rotkäppchen Der Baron von Münchhausen 27

28 LEKTION 4 LEBENSLAUF 4.1 Vorstellungstexte Lesen Sie die Vorstellungstexte, dann lösen Sie die Aufgaben! Sein Name ist Tobias Neubauer. Er wohnt in Salzburg, Stockgasse 14. Er ist 47 Jahre alt, und ist auch hier geboren. Seine Telefonnummer ist +46/ , seine Faxnummer ist +46/ Er ist Manager von Beruf. Er ist Österreicher. Seine Frau heißt Karolina Meier. Sie haben 4 Kinder: Tobias, Maria, Jan und Inge. Sie ist Maria Lukic. Sie studiert noch an der Leipziger Technischen Universität. Sie hat einen Freund, aber sie ist noch nicht verheiratet. Ihr Freund ist 24 Jahre alt und Maria ist 2 Jahre jünger. Sie wohnen in einer Mietwohnung in der Burgstraße 3, in Leipzig. In ihrer Freizeit surft sie gern im Internet, und schreibt viele s. Sie hat eine -Adresse: Sie hat natürlich eine Handynummer: +34/ Er ist Raul Jimenez. Er ist in der Türkei in Bursa im Jahre 1955 geboren, so hat er türkische Staatsangehörigkeit. Er hat eine Tochter und einen Sohn, aber er ist schon geschieden. Er wohnt in Leverkusen in der Grabenstraße 155/a. Er lebt jetzt allein und arbeitet als Diplomingenieur viel. Er telefoniert immer und schreibt immer E- Mails von seiner Adresse: seine Telefonnummer ist +34/ und +34/ Er ist nie zu Hause, so braucht er kein Fax. Ergänzen Sie die Tabelle anhand der Texte. Name Vorname Geschlecht Alter Kinder Beruf Staatsangehörigkeit Geburtsort Wohnort männlich weiblich Tobias Neubauer Maria Lukic Raul Jimenez 28

29 Straße/Nr. Land Telefon Fax Schreiben Sie jetzt einen Lebenslauf anhand des Beispiels. Name Kirschenfeld Vorname Bettina Alter 41 Kinder 2 Kinder (Sohn und Tochter) Beruf Kinderärztin Staatsangehörigkeit schweizerisch Geburtsort Genf Wohnort Genf Straße/Nr. Müllbach Straße 3 Land Schweiz Telefon +42/ Sie heißt. Sie ist Jahre alt, und sie hat. Bettina ist von Beruf. Sie wohnt in in der. Bettina ist in geboren, wo sie jetzt auch wohnt. Ihre Adresse ist:. Ihre Telefonnummer ist:. 29

30 4.2 Lebenslauf Wählen Sie aus, zu welchem Lebenslauf welche Arbeitsangebote passen! A B C D E F G Beschäftigungsort: Gornsdorf Zusammenfassung: Hofkäserei sucht Molkereifacharbeiter zur sofortigen Anstellung im Familienbetrieb, speziell Ziegenmilchprodukte Sie kommen aus dem Backwarenbereich, waren hier Verkäufer/in. Sie haben eine Ausbildung als Verkäufer/in sind extrovertiert und verfügen über pädagogische Kenntnisse. Sie sind in der Gastronomie in dem Raum sehr gut eingeführt, besitzen nach Möglichkeit Kenntnisse im Kaffeebereich, haben verkäuferisches Talent und den absoluten Willen zum Erfolg. Selbständige Kranführer/Baumaschinisten Wir vermitteln selbständige Kranführer. Hans-Jürgen Biedermann Kontaktadresse: Rotthauser Str Gelsenkirchen Tel. 0209/ Fax: 0209/ Maler für Holland Wir suchen ab sofort Maler für Wohnungsund Industriebau. Sie benötigen Führerschein und eigenen PKW. Bitte senden Sie uns Ihren tabellarischen Lebenslauf an Kontaktadresse: Dr. Wild Personalberatung Blumenstrasse 47a Berlin Für unsere Mövenpick Hotels Stuttgart Airport, mit 326 Zimmern suchen wir zur Verstärkung unseres Küchen-Teams Mitarbeiter/-innen. Wir suchen ab sofort für die Sommersaison 2009 fachkompetente und tatkräftige Unterstützung in der Küche Werden Sie Teil unseres Teams als Katja Heinemann (35) hat die Mittelschule für Hotellerie, Gastronomie und Lebensmitteltechnik besucht. Sie kann und mag sehr kochen. Sie hat früher 3 Jahre in einem Restaurant gearbeitet. Hans Wernermann (52) Hans arbeitet jetzt bei einer Baufirma. Er soll mit einer Maschine die schwierigen Baumaterialien umladen. Er sucht jetzt schon eine neue Arbeitsstelle, aber mit der gleichen Aufgabe. Franz-Josef Immerläufer ist jetzt Arbeitslose, aber er hat Jahre lang als Boden- und Fliesenleger gearbeitet. Er kann ein bisschen Holländisch, da er 2 Jahren in den Niederlanden verbrachte. Klaus Worthmann lebt in Gornsdorf, aber er ist jetzt arbeitslos. Er möchte sehr gern arbeiten, da er sehr fleißig ist. Er hat schon früher in der Landwirtschaft gearbeitet, und es hat ihm gut gefallen.. Regina Plath hat in der Deutsche Verkäufer Schule 2009 absolviert. Sie hat aber noch keine Erfahrungen, möchte aber als Verkäuferin arbeiten. Sie spricht ein bisschen Englisch auch. Hallo mein Name ist Jens ich bin 39 Jahre alt. Habe seit 1991 meinen Gesellenbrief in der Tasche. Ich Suche auf diesem Weg eine 30

31 Konditor/in. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungen Festeinstellung als Maler und Lackierer. Habe auch schon Erfahrung auf Montage H I Die Stadt Mannheim sucht eine/einen Ärztin/Arzt mit der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von insgesamt 33,5 Wochenstunden. Inserat-Nr: / Parkettleger Wir suchen einen geschickten Parkettleger zum Parkett und Laminatbelägen Sie sind Bodenleger mindestens 5 Jahren Berufserfahrung. Sie haben einen Führerausweis Kat. B. Sie sollten körperlich fit und belastbar sein. Hinterlegen Sie jetzt Ihren Lebenslauf unter 8 9 Mein Name ist Heidi und ich bin jetzt noch in der Ausbildung zur Konditorin, die aber im August beendet. Ich wohne in Deutschland (in der Nähe von München) und bin 18 Jahre alt. Ich möchte nach Österreich, um noch mehr in meinem Beruf als Konditorin zu lernen. Etwas Auslandserfahrung habe ich schon: ich war 3 Wochen lang in Paris als Praktikantin. Außerdem habe ich an einem Zuckerseminar teilgenommen. Ich bin ein ruhiger, fröhlicher Mensch interessiert an meinem Beruf Dr. Josef Leitmeier ist ein sehr freundlicher und hilfsbereiter Mann. Er hat 25 Jahre lang in Göttingen als Hausarzt gearbeitet, aber er ist jetzt in Mannheim umgesiedelt. Er sucht jetzt eine neue Arbeitstelle. Seine Telefonnummer ist +43/ A B C D E F G H I 31

32 4.3 Europass Lebenslauf Schreiben Sie Ihren eigenen Europass Lebenslauf. Benutzen Sie dazu Wörterbuch! Sie müssen zu den fettgedruckten Zeilen NICHTS schreiben! Europass-Lebenslauf Hier Foto einfügen. Angaben zur Person Nachname(n) / Vorname(n) Adresse(n) Telefon Fax Staatsangehörigkeit Geburtsdatum Geschlecht Gewünschte Beschäftigung Berufserfahrung Zeitraum Beruf Name und Adresse des Arbeitgebers Schul- und Berufsbildung Zeitraum Qualifikation Name der Schule Muttersprache Sonstige Sprache(n) Führerschein(e) 32

33 Welche Wörter haben Sie in dieser Lektion gelernt? Geben Sie die ungarischen Bedeutungen an! der Lebenslauf surfen nie die Staatsangehörigkeit allein die Universität der Wohnort der Arbeitgeber die Staatsangehörigkeit studieren das Geschlecht 33

EINFACH DEUTSCH LERNEN

EINFACH DEUTSCH LERNEN EINFACH DEUTSCH LERNEN 1 Einleitung in die Sprache Schreiben und Sprechen h [h/ ] haben, gehen ch [h] ich, Sache j [iy] ja, Jahr k [k] Kaffee, kommen ck [k] Zucker, eckig qu [kw] Quelle s [s] Sonne, lesen

Mehr

GRAMMATIKÜBUNGEN A1. Hans Witzlinger www.deutschkurse-passau.de

GRAMMATIKÜBUNGEN A1. Hans Witzlinger www.deutschkurse-passau.de GRAMMATIKÜBUNGEN Hans Witzlinger Inhaltsverzeichnis Verb - Konjugation 2 Personalpronomen - Nominativ 5 W-Fragen (Fragen mit Fragewort) 6 Ja/Nein-Fragen (Fragen ohne Fragewort) 7 Starke Verben 8 Nomen

Mehr

kiemelt gyakorlatainak megoldásai

kiemelt gyakorlatainak megoldásai Német nyelvtani ABC megoldások ~ 1 ~ A kiemelt gyakorlatainak megoldásai Kedves nyelvtanuló! Bár a Német nyelvtani ABC-t eredetileg nem önállóan tanulóknak, hanem tanári irányítással történő elsajátításra

Mehr

Zusatzmaterialien zu Themen neu 1 Basic II. Kursleiterin: Ilknur AKA

Zusatzmaterialien zu Themen neu 1 Basic II. Kursleiterin: Ilknur AKA Zusatzmaterialien zu Themen neu 1 Basic II Kursleiterin: Ilknur AKA Themen neu 1/Lektion 6 Krankheit Possessivartikel & Pronomen Ergänzen Sie bitte. 1.O Mami, kannst du Pullover waschen? Nein, wasch Pullover

Mehr

Optimal A1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Martin Müller, Paul Rusch, Theo Scherling, Lukas Wertenschlag 101#0!.1.02 #"

Optimal A1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Martin Müller, Paul Rusch, Theo Scherling, Lukas Wertenschlag 101#0!.1.02 # Optimal A1 Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache 2& Martin Müller, Paul Rusch, Theo Scherling, Lukas Wertenschlag 101#0!.1.02 #" Christiane Lemcke, Reiner Schmidt, Helen Schmitz +0!. 0)+&11! 023!.1Œ*!

Mehr

GRAMMATIKÜBUNGEN A2. Hans Witzlinger www.deutschkurse-passau.de

GRAMMATIKÜBUNGEN A2. Hans Witzlinger www.deutschkurse-passau.de GRAMMATIKÜBUNGEN Hans Witzlinger Inhaltsverzeichnis Vergleichsformen - Steigerung 2 Verben mit Dativ- und Akkusativobjekt 4 Präteritum (Imperfekt) - Modalverben 5 Nebensätze - kausal 6 Nebensätze - konditional

Mehr

studiod A2 Deutsch als Fremdsprache Lösungen

studiod A2 Deutsch als Fremdsprache Lösungen studiod A Deutsch als Fremdsprache zwei d c Alice Bradová hat gern deutsche Literatur gelesen. / reist oft in die Schweiz. / fährt nicht weit nach Österreich. Akira Nishikawa studiert an der Universität.

Mehr

Němčina TANGRAM začátečníci, 1. část

Němčina TANGRAM začátečníci, 1. část LANGMaster Němčina Poslechy nejen na cesty Němčina TANGRAM začátečníci, 1. část Stopa 1: Poslechněte si krátké rozhovory. 1. Hallo, Nikos! Hallo Lisa, hallo Peter! Schön, dass ihr mich abholt. Na, wie

Mehr

LÖSUNGSSCHLÜSSEL ZUM ARBEITSBUCH

LÖSUNGSSCHLÜSSEL ZUM ARBEITSBUCH Lektion 1: Hallo! Ich bin Nicole... 1 Hallo! Ich bin Wiebke. Und wer bist du? Hallo, ich bin Stefan. ; Ich heiße René. Und wie heißt du? Ich heiße Alfred. 2 2 Ich heiße Melanie. 3 Und woher kommst du?

Mehr

Kapitel 25 Alt und Jung

Kapitel 25 Alt und Jung 1.2 Kapitel 25 Alt und Jung 3 Termine Sag mal, Mama, kannst du nächsten Mittwoch kommen? Ich muss unbedingt in die Stadt und mir Schuhe kaufen. Die Kinder möchte ich da nicht mitnehmen. Mittwochvormittag?

Mehr

Menschen hier. Prüfungstraining Deutsch-Test für Zuwanderer Lösungen MODUL 1: HÖREN

Menschen hier. Prüfungstraining Deutsch-Test für Zuwanderer Lösungen MODUL 1: HÖREN Menschen hier Prüfungstraining Deutsch-Test für Zuwanderer Lösungen MODUL 1: HÖREN B Übungen zu Hören Teil 1 1 2 privat 3 öffentlich 4 öffentlich 5 öffentlich 6 privat 2 im Zug 5 am Bahnhof 3 im Radio

Mehr

Wie heißt das? Blatt 1. Arbeitsblätter Grundstufe DaF. Das ist... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Wortschatz: Artikel; Thema: Wohnung Arbeitsblatt

Wie heißt das? Blatt 1. Arbeitsblätter Grundstufe DaF. Das ist... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Wortschatz: Artikel; Thema: Wohnung Arbeitsblatt Blatt 1 Wie heißt das? Das ist....................... Wortschatz: Artikel; Thema: Wohnung Blatt 2 Wie heißt das? Das ist............................. Wortschatz: Artikel; Thema: Haus, Bauwerke Blatt 3

Mehr

Lösungen zum Arbeitsbuchteil, Kapitel 25 30

Lösungen zum Arbeitsbuchteil, Kapitel 25 30 Kapitel 25 1 1. Geschwister Schwester 2. Eltern Vater Mutter 3. Enkel 4. Onkel Tante 5. ledig 6. Frau/Ehefrau 2 1. Die beiden jungen Mädchen wollen nach der Schule um die Welt reisen. Sie fahren zuerst

Mehr

Transkript zum Lehrbuchteil, Kapitel 13 18. Kapitel 13 Das steht dir gut! 1 Kleidung. Bild A 1 der Pullover 2 die Jeans 3 die Uhr 4 die Sportschuhe

Transkript zum Lehrbuchteil, Kapitel 13 18. Kapitel 13 Das steht dir gut! 1 Kleidung. Bild A 1 der Pullover 2 die Jeans 3 die Uhr 4 die Sportschuhe Kapitel 13 Das steht dir gut! 1.2 1 Kleidung b Bild A 1 der Pullover 2 die Jeans 3 die Uhr 4 die Sportschuhe Bild B 5 die Brille 6 die Bluse 7 der Gürtel 8 die Jacke 9 der Rock 10 die Strumpfhose Bild

Mehr

Für jeden Untertest sollte man eine Zeit von rund 10 Minuten veranschlagen, für den schriftlichen und mündlichen Ausdruck jeweils 15 bis 20 Minuten.

Für jeden Untertest sollte man eine Zeit von rund 10 Minuten veranschlagen, für den schriftlichen und mündlichen Ausdruck jeweils 15 bis 20 Minuten. Hinweise für die Benutzung Liebe Kursleiterin, lieber Kursleiter, dieser Test soll Ihnen dazu dienen, die sprachlichen Fähigkeiten Ihrer Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Deutschkursen in Relation zu den

Mehr

Lösungen 1 Schule & Lernen

Lösungen 1 Schule & Lernen Lösungen 1 Schule & Lernen Schule, Schulsystem: Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Klasse, Unterricht, Stundenplan, Fach, Pause Schüler(in): Lieblingsfächer, Hausaufgaben machen, Klassenarbeiten,

Mehr

LÖSUNGSSCHLÜSSEL ZUM ARBEITSBUCH

LÖSUNGSSCHLÜSSEL ZUM ARBEITSBUCH Lektion 13 Wir suchen das Hotel Maritim 1 b c d 2 Ball 2: auf, Ball 3: in, Ball 4: unter, Ball 5: zwischen, Ball 7: über, Ball 9: vor 3 a 1 Restaurant 2 Zentrum 3 Bahnhof 4 Bank 5 Post 6 Ampel b Deutsch:

Mehr

Lösungen zum Testbuch Modelltest 1

Lösungen zum Testbuch Modelltest 1 zum Testbuch Modelltest 1 1R, 2R, 3F, 4F, 5R, 6R Teil 2a: 7c, 8a, 9b Teil 2b: 10a, 11a, 12a 130, 14F, 15A, 16D, 17G, 18E, 19C 20J, 21N, 22N, 23J, 24N, 25N, 26J Teil 5: 27b, 28b, 29c, 30c 1F, 2b, 3F, 4b,

Mehr

Lösungen zum Arbeitsbuchteil, Kapitel 7-12. Kapitel 7

Lösungen zum Arbeitsbuchteil, Kapitel 7-12. Kapitel 7 Kapitel 7 1 2. Ich möchte eine Pause machen. Ich suche ein Café und bestelle ein Mineralwasser. 3. Ich möchte Deutsch lernen. Ich mache einen Sprachkurs. 4. Ich möchte mit der U-Bahn fahren. Ich brauche

Mehr

DEUTSCH. Course Content レベル 3 단계 3 ドイツ語 독일어. Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso Conteúdo do curso コース内容 코스 컨텐트 북 课文

DEUTSCH. Course Content レベル 3 단계 3 ドイツ語 독일어. Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso Conteúdo do curso コース内容 코스 컨텐트 북 课文 DEUTSCH Stufe 3 Level 3 ドイツ語 DEUTSCH GERMAN 단계 3 독일어 Livello 3 Nivel 3 TEDESCO ALEMÁN 3级 Nível 3 Niveau 3 レベル 3 德语 ALEMÃO ALLEMAND Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto

Mehr

Thomas Urich Daniela Schittger Bernhard Schmitt Silke Klein 1. Jeans, T-Shirt, Pulli

Thomas Urich Daniela Schittger Bernhard Schmitt Silke Klein 1. Jeans, T-Shirt, Pulli Kapitel 13 1 1. die Jacke 2. der Gürtel 3. die Mütze 4. der Ohrring 5. das Hemd 6. der Mantel 7. die Brille 8. die Unterhose 9. die Socken 10. die Strumpfhose 11. die Uhr 12. die Jeans 13. die Jogginghose

Mehr

GOETHE-ZERTIFIKAT A2 START DEUTSCH 2 MODELLSATZ B1 B2 C1 C2

GOETHE-ZERTIFIKAT A2 START DEUTSCH 2 MODELLSATZ B1 B2 C1 C2 GOETHE-ZERTIFIKAT A2 START DEUTSCH 2 MODELLSATZ A1 A2 B1 B2 C1 C2 www.goethe.de/shop Goethe-Institut Herausgeber: Goethe-Institut, Zentrale, Bereich 41 Dachauer Str. 122, 80637 München 4. überarbeitete

Mehr

M E G O L D Á S O K - M U N K A F Ü Z E T

M E G O L D Á S O K - M U N K A F Ü Z E T 1 Ich kann sehr gut Fußball spielen. Ich kann nicht so gut schwimmen. Ich kann überhaupt nicht reiten. Ich kann sehr gut Volleyball spielen. Ich kann nicht so gut Ski fahren. Ich kann überhaupt nicht Golf

Mehr

Komm sofort runter! 1 Sehen Sie das Foto an. Was meinen Sie: Was macht das Mädchen gerade? 2 Was ist richtig? Hören Sie und kreuzen Sie an.

Komm sofort runter! 1 Sehen Sie das Foto an. Was meinen Sie: Was macht das Mädchen gerade? 2 Was ist richtig? Hören Sie und kreuzen Sie an. Komm sofort runter! 20 3 31 1 Sehen Sie das Foto an. Was meinen Sie: Was macht das Mädchen gerade? 2 Was ist richtig? Hören Sie und kreuzen Sie an. Line... 1 hatte heute O einen schlechten O einen guten

Mehr

LÖSUNGSSCHLÜSSEL ZUM ARBEITSBUCH

LÖSUNGSSCHLÜSSEL ZUM ARBEITSBUCH Lektion 13 Meine erste Deutschlehrerin 1 b Britta ist in die Schule gekommen c im Ausland gelebt d Sie hat ein Studium angefangen e hat sie ein Kind bekommen 2 b Als Dalva in die Schule gekommen ist, hat

Mehr

Kapitel 19 Das finde ich schön

Kapitel 19 Das finde ich schön 2.2 Kapitel 19 Das finde ich schön 1 Wer ist das? d Katharina Ich bin 28 und ziehe jetzt bei meinen Eltern aus. Ich habe eine kleine Wohnung gefunden mit zwei Zimmern. Die Küche ist groß. Da möchte ich

Mehr

Auf dem Weg zum DSD Niveaustufe A2

Auf dem Weg zum DSD Niveaustufe A2 Auf dem Weg zum DSD Niveaustufe A2 Modellsatz Leseverstehen Texte und Aufgaben Name, Vorname Teil 1 Auf Klassenfahrt Die Schüler erzählen von ihrer Klassenfahrt. Wo waren sie? Schreibe den richtigen Buchstaben

Mehr

Lösungen zum Arbeitsbuchteil, Kapitel 19 24

Lösungen zum Arbeitsbuchteil, Kapitel 19 24 Kapitel 19 1.1 jung, schön, grau, hell, frisch, praktisch, schnell, klein, dunkel, kaputt, alt, braun, konservativ, sauber, interessant, kalt, teuer, billig, lang, dick, gelb, weit, rot, groß, blau, kostenlos,

Mehr

Netzwerk Arbeitsbuch B1.1 Lösungsschlüssel

Netzwerk Arbeitsbuch B1.1 Lösungsschlüssel Kapitel 1: Gute Reise! 1a 1. übernachten, 2. Insekten, 3. Insektenschutz, 4. Netz, 5. Pilze, 6. giftig 1b eine Bootstour machen: Sonnencreme, Bücher, Spiele Surfen an der Ostsee: Regenkleidung, Sonnenbrille

Mehr

Name: Klasse: Datum: Pingpong neu 3 Lektion 1. die Katze. Immer mehr Tiere sind vom bedroht, z.b. die Elefanten. Wilderer

Name: Klasse: Datum: Pingpong neu 3 Lektion 1. die Katze. Immer mehr Tiere sind vom bedroht, z.b. die Elefanten. Wilderer Test 1 Lektion 1 /25 1. Wie heißen die Tiere? Ergänze wie im Beispiel. die Katze a) b) c) d) 2. Ergänze das passende Wort. Immer mehr Tiere sind vom bedroht, z.b. die Elefanten. Wilderer sie und verkaufen

Mehr