Uitvindingsoctrooien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Uitvindingsoctrooien"

Transkript

1 Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/ FAX : 02/ Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) Koning Albert II-laan BRUSSEL BELGIE TEL. : 02/ FAX : 02/ RECUEIL DES Brevets d'invention NOVEMBRE 2010 VERZAMELING VAN DE Uitvindingsoctrooien NOVEMBER 2010 Numéro d'entreprise : Ondernemingsnummer :

2 BREVETS D'INVENTION BREVETS BELGES NOVEMBRE 2010 UITVINDINGSOCTROOIEN BELGISCHE OCTROOIEN NOVEMBER 2010 ERFINDUNGS-PATENTE BELGISCHE PATENTE NOVEMBER 2010 PATENTS FOR INVENTIONS BELGIAN PATENTS NOVEMBER 2010

3 SECTION A : NECESSITES COURANTES DE LA VIE SECTIE A : LEVENSBEHOEFTEN 20 JAAR A 01 G NEERLEGGING 2006/ JULI 2006 PUBLICATIE A0 09 NOVEMBER 2010 >HOOKS & TWINES S.R.O. Jakubska 250, CZ ZATEC (CZ), vert.door OSTYN Frans freddy K.O.B. N.V. INRICHTING VOOR HET OPHANGEN VAN GELEIDINGSTOUWEN VOOR HET GELEIDEN VAN PLANTEN EN EEN STEL HOUDERS MET GELEIDINGSTOUW VOOR EEN DERGELIJKE INRICHTING., (Uitv. :Vanelstlande Jacques) (015,002) Deze uitvinding betreft een stel houders (1) met geleidingstouw voor het geleiden van planten, waarbij het touw gedeeltelijk opgewikkeld is terwijl de loshangende lengtes (4) van het touw samengevoegd zijn in een bundel (5) die over minstens een deel van zijn lengte omhuld is door een buisvormig element (8) dat in dwarsrichting elestisch is, en bij voorkeur uitgevoerd is als een net uit kunststof. De uitvinding betreft ook een inrichting voor het ophangen van geleidingstouwen voor het geleiden van planten, omvattende een dergelijk stel houders (1) met geleidingstouw, al dan niet voorzien van het genoemde buisvormig element (8), en een cluster elastische weerhoudelementen (10), bij voorkeur en kringvormig opgestelde cluster draadvormige elementen (10) zoals borstelharen, voorzien om de geleidingstouwen van de bundel (5) tussen de weerhoudelementen (10) door te laten. Bij voorkeur strekt de bundel (5) zich uit doorheen een buis (9) uit harde kunststof waarin de weerhoudelementen (10) voorzien zijn. 20 JAAR A 01 G NEERLEGGING JANUARI 1999 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >VAN DEN HENDE DIRK Lozen Boer 10, B-9080 LOCHRISTI/ZEVENEKEN, vert.door DONNE Eddy BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV RANDELEMENTEN VOOR CONTAINERVELDEN. (010,002) Randelement in beton waarvan in het vrij uiteinde (4) bevestigingsgroeven zijn voorzien, daardoor gekenmerkt dat deze groeven gevormd worden door in de betonmaterie ingegoten geëxtrudeerde omgekeerd U-vormige groef-profielen (7) waarin de folie (3) door middel van een klemprofiel (15) kan bevestigd worden. 1

4 20 JAAR A 01 N A 01 P NEERLEGGING 2009/ NOVEMBER 2009 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >GLOBACHEM Leeuwerweg 138, B-3803 WILDEREN, vert.door LUYS Marie-José GEVERS EMULGEERBAAR CONCENTRAAT VAN EEN PESTICIDE., (Uitv. :Quaghebeur Koen) (011,000) Emulgeerbaar concentraat van een pesticide bevattende een solvent voor de pesticide, waarbij het solvent een alkylbeenzeen bevat met ten minste één alkylgroep waarbij de alkylgroep een ketenlengte can C10-C11 heeft. 20 JAAR A 01 P A 01 N NEERLEGGING 2009/ NOVEMBER 2009 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 ZIEN : A01N 20 JAAR A 46 D A 64 B NEERLEGGING 2009/ FEBRUARI 2009 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 ZIEN : A64B 20 JAAR A 64 B A 46 D NEERLEGGING 2009/ FEBRUARI 2009 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >GB BOUCHERIE N.V. Stuivenbergstraat 106, B-8870 IZEGEM, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV METHODE VOOR HET PRODUCEREN VAN ANKERLOZE BORSTELS, MEER BEPAALD TANDENBORSTELS., (Uitv. :Boucherie Bart Gerard) (009,006) Een methode voor de productie van borstels, meer bepaald tandenborstels, bestaande uit een dragerlement, vezels, en een afdekkend gedeelte, waarbij de vezels door doorgaande openingen in het dragerelement geschoven worden, en door middel van warmte aan elkaar bevestigd worden aan die zijde van het dragerelement dat minstens gedeeltelijk door het afdekkend gedeelte wordt afgedekt, waarbij de methode bestaat uit de volgende stappen: - de vezels aan één zijde van het dragerelement met elkaar verbinden door middel van een warmteproces; - het inspecteren van de gesmolten vezelmassa; - het bedekken van de gesmolten vezelmassa. 2

5 SECTION B : TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES - TRANSPORTS SECTIE B : DIVERSE INDUSTRIELE TECHNIEKEN - TRANSPORT 6 JAAR B 01 L B 65 D NEERLEGGING 2006/ JANUARI 2006 PUBLICATIE A6 09 NOVEMBER 2010 ZIEN : B65D 20 ANS B 23 D B 28 D DEPOT 2004/ FEVRIER 2004 PUBLICATION A5 09 NOVEMBRE 2010 >SAINT-GOBAIN ABRASIVES INC 1 New Bond Street, Box Number 15138, WORCESTER, MA (US), repr.par PLUCKER Guy OFFICE KIRKPATRICK S.A. LAME DE SCIE A ENTAILLES PROFILEES., dép. en US le 5 février 2003, no USA (018,005) Un outil tel qu'une lame de scie abrasive diamantée circulaire (10) comprend un corps métallique circulaire (12) ayant une ouverture (11) sensiblement centrale par laquelle la lame de scie (10) peut être montée sur un arbre d'entraînement rotatif, et une pluralité de couteaux (14, 14') espacés le long d'une périphérie dudit corps (12). Une pluralité d'entailles (18, 118, 218, 218', 218'', 318, 418) sont espacées entre les couteaux, s'étendant radialement vers l'intérieur à partir de la périphérie. Les entailles (18, 118, 218, 218', 218'', 318, 418) sont dimensionnées et profilées sous le forme de signes alphanumériques ou graphiques. 20 ANS B 23 K DEPOT 2007/ JUIN 2007 PUBLICATION A3 09 NOVEMBRE 2010 CENTRE WALLON DE L'ASSEMBLAGE ET DU CONTROLE DES MATERIAUX >CEWAC A.S.B.L. rue Bois Saint Jean 8, B-4102 OUGREE-SERAING, repr.par LERHO Marc pronovem Office Van Malderen DISPOSITIF POUR LE SOUDAGE BOUT A BOUT EN JOINT ETROIT A BORDS DROITS DE PIECES METALLIQUES DE FORTE EPAISSEUR. (011,002) Un dispositif de soudage à l'arc sous gaz protecteur, pour le soudage bout à bout en joint étroit à bords droits de pièces métalliques de forte épaisseur, qui présente une extrémité proximale (P) et une extrémité distale (D), dans lequel l'extrémité proximale peut être connectée à un dispositif de soudage vonventionnel, comprend successivement, de l'extérieur vers l'intérieur, une tige tubulaire extérieure allongée (2), un tube intérieur (4) définissant un espace annulaire (5) par rapport à la tige extérieure (2), et une gaine tubulaire (10), au moins un élément d'écartement électriquement isolant (6) entre la tige tubulaire extérieure (2) et le tube intérieur (4), et le tube intérieur (4) est pourvu d'un embout de contact (7) à son extrémité distale. 20 ANS B 28 D B 23 D DEPOT 2004/ FEVRIER 2004 PUBLICATION A5 09 NOVEMBRE 2010 VOIR : B23D 3

6 20 JAAR B 32 B B 44 C NEERLEGGING 2007/ MAART 2007 PUBLICATIE A5 09 NOVEMBER 2010 ZIEN : B44C 20 JAAR B 44 C E 04 F NEERLEGGING 2007/ JULI 2007 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >FLOORING INDUSTRIES LTD West Block, IFSC, IE-DUBLIN 1 (IE), vert.door VAN HOOYDONCK Guy UNILIN INDUSTRIES BVBA VLOERBEKLEDING, VLOERPANEEL, VERPAKKINGSEENHEID EN WERKWIJZE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN DERGELIJKE VLOERPANELEN. (036,009) Vloerbekleding die minstens is samengesteld uit vloerpanelen met koppelmiddelen (6), daardoor gekenmerkt dat de voornoemde koppelmiddelen (6) de vloerpanelen (2) bij het koppelen in een gekoppelde toestand brengen waarbij aan het oppervlak (9) van de vloerbekleding (1) spleten (10) aanwezig zijn die een variërende spatie (S) tussen de betreffende zijden (4-5) van voornoemde gekoppelde vloerpanelen (2) definiëren. De uitvinding heeft tevens betrekking op een vloerpaneel (2) waarmede dergelijke vloerbekleding (1) kan worden gevormd, op een werkwijze voor het vervaardigen van dergelijke vloerpanelen (2) en op een verpakkingseenheid die twee of meer van dergelijke vloerpanelen (2) bevat. 20 JAAR B 44 C B 32 B NEERLEGGING 2007/ MAART 2007 PUBLICATIE A5 09 NOVEMBER 2010 >FLOORING INDUSTRIES LTD West Block, IFSC IE-DUBLIN 1 (IE), vert.door VAN HOOYDONCK Guy UNILIN INDUSTRIES BVBA WERKWIJZEN VOOR HET VERVAARDIGEN VAN LAMINAAT, INRICHTING HIERBIJ AANGEWEND, LAMINAAT HIERBIJ VERKREGEN, WERKWIJZE VOOR HET OMMANTELEN VAN SUBSTRATEN EN OMMANTELD SUBSTRAAT HIERBIJ VERKREGEN. (053,006) Werkwijze voor het vervaardigen van laminaat dat kan aangewend worden voor het ommantelen van substraten (40), waarbij de werkwijze minstens de stap bevat van het uitvoeren van een persbewerking met een perselement (4-25) dat voorzien is van uitstulpingen (29) en/of uitsparingen (30), met als kenmerk dat minstens aan het oppervlak (32) van het laminaat (1) aan de hand van voornoemde uitsparingen (29) en/of uitstulpingen (30) een structuur van indrukkingen (31) wordt gevormd, die voornoemd motief (17) hoofdzakelijk volgt. De uitvinding heeft ook betrekking op een inrichting hierbij aangewend, laminaat (1) hierbij verkregen, een werkwijze voor het ommantelen van substraten (40) en ommantelde substraten (40) hierbij verkregen. 4

7 6 ANS B 44 C B 44 F DEPOT 2007/ MARS 2007 PUBLICATION A6 09 NOVEMBRE 2010 >PIRON DAVID Chemin du Pommeret 82, FR LORGUES (FR), repr.par VANDERPERRE Robert CABINET ROBERT VANDERPERRE DISPOSITIF DE DECOR AVEC RELIEFS. (006,006) Un dispositif de décor à reliefs comprenant un cadre (11) ayant une profondeur prédéterminée, plusieurs pièces de décor (12) s'étendant dans des plans différents avec un écartement entre eux suivant la profondeur du cadre (11) et un fond (13), chaque pièce de décor (12) présentant au moins un élément de décor (14) ayant un contour qui peut être différent de celui des autres éléments de décor. Les éléments de décor (14) d'une pièce de décor sont solidaires d'une bordure périphérique (15). Les bordures périphériques (15) de tous les éléments de décor (14) ont toutes les mêmes dimensions et elles sont maintenues par le cadre (11) en étant séparées l'une de l'autre par des éléments intercalaires périphériques. Ces éléments intercalaires périphériques sont avantageusement solidaires du cadre. 6 ANS B 44 F B 44 C DEPOT 2007/ MARS 2007 PUBLICATION A6 09 NOVEMBRE 2010 VOIR : B44C 20 ANS B 60 S DEPOT 2006/ DECEMBRE 2006 PUBLICATION A3 09 NOVEMBRE 2010 ROBERT >BOSCH G.M.B.H. Wernerstrasse 1, DE STUTTGART (DE), repr.par HERRBURGER Pierre CABINET PIERRE HERRBURGER BALAI D'ESSUIE-GLACE., (Inv. : Wilms Christian et al.), dép. en DE le 13 décembre 2005, no DEA (009,002) Lame d'essuie-glace (10) comportant une barrette de tête (12) et une lame d'essuyage (16) reliée à la barrette par l'intermédiaire d'une entretoise de basculement (14), le corps de lame d'essuyage comportant une lèvre d'essuyage (18) ainsi qu'un épaulement en forme de coin (20) dans la direction longitudinale dirigé vers l'entretoise (14), et relié à l'entretoise de basculement (14). L'entretoise de basculement (14) est raccordée directement à la barrette de tête (12), et des raidisseurs (36, 38) sont logés dans les intervalles entre la barrette de tête (12) et l'épaulement en forme de coin (20), latéralement par rapport à l'entretoise de basculement (14). Dans le prolongement des flancs (22) de l'épaulement en forme de coin (20), des lèvres d'étanchéité (24, 26) ont une longueur dimensionnée pour être en permanence en contact avec les raidisseurs (36, 38)), à l'état installé du balai d'essuie-glace (10) et pendant un mouvement d'essuyage. 5

8 20 ANS B 60 S G 01 L DEPOT 2006/ DECEMBRE 2006 PUBLICATION A3 09 NOVEMBRE 2010 VOIR : G01L 6 JAAR B 65 D B 01 L NEERLEGGING 2006/ JANUARI 2006 PUBLICATIE A6 09 NOVEMBER 2010 >TRANSPOSAFE SYSTEMS HOLLAND B.V. Wattstraat 7A, NL-2171 TP SASSENHEIM (NL), vert.door 't JONG Bastiaan Jacobus OCTROOIBUREAU ARNOLD & SIEDSMA B.V.B.A. TRANSPORTSAMENSTEL VOOR LEKVRIJE ENVELOPPE., (Uitv. :Hillebrand Gerben) (007,002) De uitvinding betreft een transportsamenstel omvattende een houder met een binnenruimte, ten minste één ter plaatse van openingsranden lekdicht sluitbare enveloppe en fixatiemiddelen die wat de vorm betreft passend in de binnenruimte opgenomen kunnen worden en elke enveloppe kunnen aangrijpen. Tevens kunnen de fixatiemiddelen zodanig zijn uitgevoerd dat deze ten minste de openingsranden van de enveloppe in de binnenruimte kunnen fixeren. SECTION C : CHIMIE ET METALLURGIE SECTIE C : CHEMIE EN METALLURGIE 6 ANS C 09 D DEPOT 2006/ DECEMBRE 2006 PUBLICATION A6 09 NOVEMBRE 2010 >IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC Manchester Square 20, LONDON W1U 3AN (GB), repr.par PLUCKER Guy OFFICE KIRKPATRICK S.A. COMPOSITION DE REVETEMENT., dép. en GB le 21 décembre 2005, no GBA (062,001) Composition de revêtement colorée comprenant une peinture de base blanche et au moins un pigment coloré pouvant être mélangé à ladite peinture, cette dernière comprenant un polymère filmogène, un véhicule liquide, un ou plusieurs pigments blancs opacifiants et un ou plusieurs diluants, ladite composition ayant une valeur de photoréflectance Y inférieure à 110 et supérieure à celle de l'équation Y = mc +K, ou 25 > C > 1, 0, C étant le chroma de ladite composition, m et K étant des coefficients empiriques choisis selon le type et le nombre de types du au moins un pigment coloré et dépendant de l'angle de mesure de ladite composition (fig. 1). 6

9 SECTION D : TEXTILES ET PAPIER SECTIE D : TEXTIEL EN PAPIER 20 JAAR D 03 D NEERLEGGING 2009/ NOVEMBER 2009 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >MICHEL VAN DE WIELE N.V. Michel Van de Wielestraat 7, B-8500 KORTRIJK, vert.door CHIELENS Kristof K.O.B. N.V. WERKWIJZE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN TAPIJTEN MET FRANJES, WEEFSELS EN TAPIJTEN VOLGENS DEZE WERKWIJZE VERVAARDIGD., (Uitv. :Debaes Johny et al.) (015,002) Deze uitvinding betreft een werkwijze voor het vervaardigen van tapijten (1) omvattende franjes (5, 5') aan twee tegenovergestelde rande volgens ofwel de kettingrichting (X) ofwel de inslagrichting (Y), waarbij op een weefmachine een weefsel (6) wordt geweven uit kettinggarens en inslaggarens, omvattende: - een weefzone (A,A') omvattende het van franjes (5,5') te voorziene deel (2,2') van het tapijt (1); - een aan deze weefzone (A,A') aansluitende randzone (B,B') waarin een langte van minstens een deel van de ketting- of de inslaggarens, ter vorming van de franjes (5,5') niet is ingebonden; - een aan de randzone (B,B') aansluitende houdzone (C,C') omvattende een houdweefsel (3,3'), waarin een lengte van de ketting-, respectievelijk de inslaggarens is ingebonden door middel van inslag-, respectievelijk kettinggarens. Deze uitvinding betreft eveneens een weefsel (6) en een tapijt (5,5') die volgens deze werkwijze zijn vervaardigd. SECTION E : CONSTRUCTIONS FIXES SECTIE E : VASTE CONSTRUCTIES 20 JAAR E 02 B NEERLEGGING 2008/ DECEMBER 2008 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >DREDGING INTERNATIONAL N.V. Scheldedijk 30, B-2070 ZWIJNDRECHT, vert.door BROUWER Hendrik Rogier, PATENTWERK B.V., Postbus 1514, NL-5200 BN S-HERTOGENBOSCH WERKWIJZE VOOR HET AANLEGGEN VAN WATERKERINGEN EN KUSTBESCHERMINGEN., (Uitv. :Van den Broeck Marc et al.) (012,002) De uitvinding betreft een werkwijze voor het aanleggen van een waterkering. In de werkwijze wordt een kern van breuksteen op de onderwaterbodem aangebracht en voorzien van ee beschermlaag uit stenen of betonblokken, met dien verstande dat ten minste ter hoogte van de waterkering de onderwaterbodem wordt opgehoogd met bodemmateriaal. De werkwijze is in het bijzonder geschikt voor het aanlaggen van een waterkering voor relatief diep water. 7

10 20 JAAR E 02 F E 21 C NEERLEGGING 2007/ JANUARI 2007 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >DREDGING INTERNATIONAL N.V. Haven 1025 Scheldedijk 30, B-2070 ZWIJNDRECHT, vert.door BROUWER Hendrik Rogier, PATENTWERK B.V., Julianaplein 4, NL-5211 BC S-HERTOGENBOSCH WERKWIJZE VOOR HET ONTGINNEN VAN DE ZEEBODEM., (Uitv. :Heude Nick et al.), inged. in EP de 20 Januari 2006, nr EPA (014,004) De huidige uitvinding heeft betrek op een werkwijze voor het bepalen van een efficiënte winning van vast materiaal van een zeebodem (10) met behulp van een vaartuig (1) dat uitgerust is met een baggereenheid (3) voor het verwijderen van een suspensie van vast materiaal van de zeebodem (12), waarbij de werkwijze de stappen omvat van i) het meten van de snelheid waarmee het vast materiaal wordt gewonnen, d.w.z. de verwerkingscapaciteit, en ii) het bepalen van een efficiënte winning als de verwerkingscapaciteit boven een bepaald niveau ligt. Ze betreft ook een werkwijze voor het opstellen van een surveykaart, een inrichting en een computerprogramma dat de werkwijze implementeert. 20 JAAR E 04 F B 44 C NEERLEGGING 2007/ JULI 2007 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 ZIEN : B44C 20 ANS E 04 F DEPOT 2006/ DECEMBRE 2006 PUBLICATION A3 09 NOVEMBRE 2010 >KRONIMUS A.G. Josef-Herrmann-Strasse 4-6, DE IFFEZHEIM (DE), repr.par HERRBURGER Pierre CABINET PIERRE HERRBURGER MARCHES RECTANGULAIRES PLEINES ET ESCALIER REALISE AVEC DE TELLES MARCHES., (Inv. : Unger Jürgen), dép. en DE le 12 décembre 2005, no DEA (015,005) Marche rectangulaire pleine (1). Elle comporte un corps de base (2) en bêton ou en pierre dans lequel est intégré un corps creux (4), le corps creux (4) s'ouvrant vers une surface de marche (7) munie d'une ouverture (5a) et/ou d'une surface frontale (8) avec une ouverture (6a), l'ouverture (5a) du corps creux (4) vers la surface de marche (7) étant habillée d'un panneau de marche (5) et/ou l'ouverture (6a) du corps creux (4) tournée vers la surface frontale (8) étant habillée d'un panneau frontal (6). 8

11 20 JAAR E 04 G NEERLEGGING 2006/ MEI 2006 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >CONCRETE SYSTEMS N.V. Kazandstraat 151, B-8800 ROESELARE, vert.door OSTYN Frans freddy K.O.B. N.V. BEKISTINGSEENHEID., (Uitv. :Callens Francky) (015,001) Deze uitvinding betreft een bekistingseenheid voor een bekistingsplaat (5), omvattende een kader (1) dat opgebouwd is uit een aantal omkaderingsprofielen (2) met respectievelijke beschermingslippen (4), waarbij de bekistingseenheid voorzien is om de bekistingsplaat (5) eraan te bevestigen zodat de genoemde beschermingslippen (4) met een contactzijde (6) tegen een rand van het genoemde plaat (5) aanliggen en waarbij de genoemde bekistingseenheid voorzien is om in een zone tussen de beschermingslip (4) en het bekistingspaneel (5) een dichtinglaag (8) te voorzien. De bekistingseenheid volgens deze uitvinding wordt gekenmerkt doordat de contactzijde (6) van de beschermingslip (4) oneffenheden omvat om een goede hechting tussen de beschermingslip (4) en de dichtinglaag (8) te bekomen. 20 ANS E 05 F DEPOT 2006/ DECEMBRE 2006 PUBLICATION A5 09 NOVEMBRE 2010 S.A.>LEVASSEUR SYSTEMES Z.I. rue des Coutures 7, FR TORCY (FR), repr.par HERRBURGER Pierre CABINET PIERRE HERRBURGER DISPOSITIF D'OUVERTURE ET DE FERMETURE D'UN VANTAIL DE PORTE DE TYPE VA-ET-VIENT., (Inv. : Bernard Noël et al.), dép. en FR le 12 décembre 2005, no FRA (010,003) Dispositif d'ouverture et de fermeture d'un vantail dans les deux sens caractérisé en ce qu'il est constitué par un axe pivot (2) portant deux cames (4,5), à savoir: - une première came (4) coopérant avec des moyens d'actionnement élastique pour emmagasiner de l'énergie lors de l'ouverture du vantail (1) et la restituer pour permettre la fermeture automatique de celui-ci, et - une seconde came (5) coopérant avec des moyens d'amortissement du mouvement du vantail (1),-l'axe pivot (2), les deux cames (4,5), ainsi que les moyens d'actionnement et les moyens d'amortissement étant intégrés dans l'épaisseur du vantail (1). 9

12 20 ANS E 06 B DEPOT 2006/ OCTOBRE 2006 PUBLICATION A3 09 NOVEMBRE 2010 S.A.>FIXOLITE Rue Vandervelde 170, B-6230 THIMEON, repr.par MARCHAU Michel MARCHAU MICHEL EMBOUT TELESCOPIQUE POUR ARBRE DE VOLET ROULANT., (Inv. : Vanhoudt Michel) (010,006) La présente invention concerne un embout télescopique pour arbre de volet roulant, en particulier un embout télescopique qui permet un montage et démontage facile et rapide de l'arbre du volet roulant et en même temps une adaptation adéquate de la longueur de cet arbre aux dimensions de l'espace dans laquelle le volet roulant doit être monté. 20 JAAR E 06 C NEERLEGGING 2007/ JUNI 2007 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >MISSOTTEN MARC Rustoordlaan 43, B-3990 PEER, vert.door LUYS Marie-José GEVERS LADDERBEVEILIGING. (009,005) Ladderbeveiliging (11) voor een ladder (14), waarbij de ladder (14) voorzien is om ondersteund door een grondvlak schuin tegen een steunvlak geplaatst te worden, met een kenmerk dat de ladderbeveiliging (11) een aan de ladder (14) monteerbare steun (12) omvat, waarbij de steun (12) zich schuin ten opzichte van de ladder (14) in de richting van het grondvlak uitstrekt naar het steunvlak om het grondvlak te raken. 20 JAAR E 21 C E 02 F NEERLEGGING 2007/ JANUARI 2007 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 ZIEN : E02F 10

13 SECTION F : MECANIQUE,ECLAIRAGE,CHAUFFAGE,ARMEMENT,SAUTAGE SECTIE F : WERKTUIGBOUW,VERLICHTING,VERWARMING,WAPENS,SPRINGMIDDELEN 20 ANS F 04 C DEPOT 2004/ JUIN 2004 PUBLICATION A3 09 NOVEMBRE 2010 >SCROLL TECHNOLOGIES One Scroll Drive, Clark County Industrial Park, ARKADELPHIA, ARKANSAS (US), repr.par PLUCKER Guy OFFICE KIRKPATRICK S.A. COMPRESSEUR A VOLUTES AUTO-MODULATEUR A DEUX ETAGES., dép. en US le 26 juin 2003, no USA (015,002) Un compresseur à volutes auto-modulateur (20) comprend une partie de soupapes (40, 44). Une première soupape (40) se déplace vers une position de faible capacité lorsque la différence de pression se trouve en dessous d'une quantité prédéterminée. Une seconde soupape (44) se déplace vers une position de faible capacité lorsque la pression d'aspiration se trouve au-dessus d'une quantité prédéterminée. Un fonctionnement à faible capacité ne se produira que lorsque les deux soupapes sont ouvertes. L'invention offre ainsi un modèle de compresseur à volutes (20) pouvant s'auto-moduler et commander les conditions ou un fonctionnement à faible capacité se produit sur la base de deux critères. 20 JAAR F 25 B NEERLEGGING 2009/ AUGUSTUS 2009 PUBLICATIE A5 09 NOVEMBER 2010 >PACKO INOX N.V. Torhoutsesteenweg 154, B-8210 ZEDELGEM, vert.door CHIELENS Kristof K.O.B. N.V. KOELINRICHTING., (Uitv. :Ameel Johan et al.) (013,001) Deze uitvinding betreft een energiebesparende koelinrichting voor het koelen van een vloeistof, omvattende: - een koelcircuit (1), omvattende een verdamper (2), een compressor (3), een condensor (4) en een expansieventiel (5); - een recipi*ent voor de vloeistof, waarin de verdamper (2) is opgenomen; - meddelen (7) voor het meten van een eerste circuitparameter in het koelcircuit (1) tussen de condensor (4) en het expansieventiel; - middelen (6) voor het meten van een tweede circuitparameter in het koelcircuit (1) tussen de verdamper (2) en de compressor (3); en aanstuurmiddelen (6,7) voor aansturen van de condensor (4) op basis van de gemeten circuitparameters. 11

14 20 ANS F 26 B DEPOT 2005/ AOUT 2005 PUBLICATION A3 09 NOVEMBRE 2010 >NGK INSULATORS LTD 2-56, Suda-cho, Mizuho-ku, Nagoya-city, AICHI-PREFECTURE (JP), repr.par de KEMMETER François CABINET BEDE PROCEDE DE SECHAGE A MICRO-ONDES DE CORPS MOULES ALVEOLES., (Inv. : Terazawa Tatsuya et al.), dép. en JP le 27 Aout 2004, no JPA et dép. en JP le 20 mai 2005, no JPA (028,013) Un procédé de séchage d'un corps moulé alvéolé en utilisant des micro-ondes est révélé. Le procédé peut réduire la différence dans la vitesse de séchage à l'intérieur des corpsmoulés alvéolés pendant le processus de séchage et peut sécher les corps moulés alvéolés sans déformation des alvéoles. Le procédé comprend le placement du corps moulé alvéolé dans un four de séchage avec l'axe des alvéoles en direction verticale et l'exposition du corps moulé alvéolé à des micro-ondes à une fréquencede MHz. La différence de la teneur en eau dans la direction verticale du corps moulé alvéolé 1 est maintenue à 0.3% par mm ou moins pendant l'exposition aux micro-ondes. SECTION G : PHYSIQUE SECTIE G : NATUURKUNDE 20 ANS G 01 L B 60 S DEPOT 2006/ DECEMBRE 2006 PUBLICATION A3 09 NOVEMBRE 2010 ROBERT >BOSCH G.M.B.H. Wernerstrasse 1, DE STUTTGART (DE), repr.par HERRBURGER Pierre CABINET PIERRE HERRBURGER INSTALLATION DE MESURE DE LA REPARTITION DE LA FORCE D'APPLICATION D'UN BALAI D'ESSUIE-GLACE CONTRE UNE SURFACE A ESSUYER., (Inv. : Wilms Christian et al.), dép. en DE le 19 décembre 2005, no DEA (011,003) Installation de mesure (10) pour saisir la réparation de la force d'application d'un balai d'essuie-glace (36) appuyé par une force contre une surface (20, 22). Le balai d'essuie-glace (36) comporte un élément d'accouplement (38) qui le relie de manière articulée à un dispositif de réception (30,40) qui applique une force sensiblement perpendiculaire à la surface (20,22). Un appareil de mesure (14) comporte un ensemble de capteurs de mesure (22) disposés dans la direction longitudinale du balai d'essuie-glace (36), et formant une surface à courbure convexe dans la direction longgitudinale du balai d'essuie-glace (36) pour l'appui du balai d'essuie-glace (36) pendant l'opération de mesure, le rayon de courbure (R) de ces surfaces étant égal à 3000 ou 4000 mm ou correspondant à la courbure d'un pare-brise de véhicule existant, auquel est destiné le balai d'essuie-glace (36), et l'appareil de mesure (14) est relié à une unité d'exploitation (26). 12

15 6 ANS G 01 S DEPOT 2006/ MAI 2006 PUBLICATION A6 09 NOVEMBRE 2010 S.A. >TRIPY Faubourg de Bruxelles 320, B-6041 GOSSELIES-CHARLEROI, repr.par POWIS de TENBOSSCHE Roland CABINET BEDE DISPOSITIF ELECTRONIQUE DE ROUTE., dép. en BE le 25 mai 2005, no BEA2005/0261 (030,004) Dispositif pour donner des indications à un conducteur pour suivre un itinéraire, comportant un moyen de traitement de données, ledit moyen de traitement comportant des instructions pour déterminer une position anticipée du véhicule en fonction d'au moins les paramètres suivants: vitesse du véhicule, position du véhicule déterminée, direction suivie par le véhicule et une durée d'anticipation, et des instructions pour rechercher un changement de route s'opérant dans la portion de l'itinéraire située entre la position du véhicule et la position anticipée du véhicule. 20 JAAR G 07 B NEERLEGGING 2006/ SEPTEMBER 2006 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >VAN DAELE JOHAN De Craenestraat 12, B-9881 AALTER METHODE VOOR HET BETALEN VAN VERVOERKOSTEN. (000,000) Methode voor het aanrekenen van vervoerkosten door deze aan te rekenen via betaalkaarten waarop de plaats en tijdstip van opstappen en afstappen is genoteerd. 13

16 20 JAAR G 08 B H 04 N NEERLEGGING 2010/ JANUARI 2010 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >TRAFICON N.V. Vlamingstraat 19, B-8560 WEVELGEM, vert.door CHIELENS Kristof K.O.B. N.V. METHODE EN TOESTEL VOOR HET BEPALEN VAN BEELDKWALITEIT., (Uitv. :Favoreel Wouter) (008,001) Deze uitvinding betreft enerzijds een toestel voor automatische bepalingvan de beeldkwaliteit, omvattende beeldregistratie middelen (S1) voorzien voor het opvangen van signalen en een verwerkingseenheid (S3) voor verwerking van signalen opgevangen door genoemde beeldregistratie middelen (S1). Anderzijds betreft deze uitvinding een werkwijze voor automatische bepaling van de beeldkwaliteit met behulp van dergelijk toestel. 6 JAAR G 08 G NEERLEGGING 2006/ JANUARI 2006 PUBLICATIE A6 09 NOVEMBER 2010 >VAN DAELE JOHAN De Craenestraat 12, B-9881 AALTER WAARSCHUWINGSSYSTEEM VOOR DEELNEMERS AAN HET VERKEER, NIET WAAR TE NEMEN DOOR WIE DIT NIET WENST. (003,000) Deze uitvinding betreft een systeem waarmee signalen kunnen worden uitgezonden naar andere verkeersdeelnemers via radiogolven zonder dat de omgeving hiervan last ondervindt. 14

17 20 JAAR G 08 G NEERLEGGING 2008/ DECEMBER 2008 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >CATTEEUW KURT JOHAN Bosstraat 76, B-8580 AVELGEM, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV SLIMME FLITSPAAL. (013,000) Slimme flitspaal, die uitgerust is met middelen waarmee de snelheid van een bewegend voorwerp kan worden gemeten, en/of berekend, en vervolgens geregistreerd, samen met middelen die toelaten een identificatie en registratie uit te voeren van het bewegend voorwerp, met in voorkomend geval het vastleggen van plaats en tijd, daardoor gekenmerkt dat deze meddelen in staat zijn om een onderscheid te maken tussen een personenwagen en een vrachtwagen. 6 ANS G 09 F DEPOT 2007/ MAI 2007 PUBLICATION A6 09 NOVEMBRE 2010 >PIRON DAVID Chemin du Pommeret 82, FR LORGUES (FR), repr.par VANDERPERRE Robert CABINET ROBERT VANDERPERRE COFFRET AVEC DECOR DEPLIABLE. (008,007) Un coffret comprenant un socle (10) sur lequel est fixé un couvercle (20) pouvant pivoter entre une position rabattue sur le dessus du socle et une position pratiquement perpendiculaire à la base du socle, et un décor dépliable et repliable (30) qui se trouve attaché au socle, d'une part, et à l'intérieur du couvercle, d'autre part. Le socle (10) comporte avantageusement un compartiment intérieur (16) dans lequel est par exemple logé un tiroir (17) ou un autre accessoire (18) tel qu'une plaquette, un disque, un fascicule. Le couvercle (20) a chacune de ses parois latérales (22) fixée à une paroi latérale (12) du socle (10) en permettant leur rotation mutuelle de manière que le couvercle s'emboîte sur le socle lorsqu'il est rabattu, et il présente une paroi arrière (23) qui vient se placer en dessous et contre la base du socle lorsque le couvercle est en position relevée. Le décor (30) se déplie automatiquement pendant le relèvement du couvercle (20) et il se replie automatiquement sur lui-même lorsque le couvercle se trouve rabattu sur le socle. 15

18 20 ANS G 09 G DEPOT 2002/ JANVIER 2002 PUBLICATION A5 09 NOVEMBRE 2010 >ROBERT BOSCH GMBH Wernerstrasse 1, D STUTTGART (DE), repr.par HERRBURGER Pierre CABINET PIERRE HERRBURGER DISPOSTIF POUR L'AFFICHAGE D'INFORMATIONS D'UTILISATEUR., (Inv. : Petersen Detlev et al.), dép. en DE le 27 janvier 2001, no DEA (007,001) Dispositif d'affichage d'informations d'utilisateur comportant au moins un afficheur (6) pour les informations d'utilisateur, caractérisé en ce que sur au moins l'afficheur (6), on présente des informations codées (8) de service et/ou de surveillance, sans déranger les informations d'utilisateur. SECTION H : ELECTRICITE SECTIE H : ELEKTRICITEIT 20 JAAR H 04 N G 08 B NEERLEGGING 2010/ JANUARI 2010 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 ZIEN : G08B 16

19 BREVETS EUROPEENS DELIVRES QUI ONT EFFET EN BELGIQUE EUROPESE OCTROOIEN MET UITWERKING IN BELGIE EUROPÄISCHE PATENTE MIT EFFEKT IN BELGIEN EUROPEAN PATENTS WITH EFFECT IN BELGIUM

20 BREVETS EUROPEENS EUROPESE OCTROOIEN Cette partie contient les brevets européens publiés au cours du mois en question et qui ont effet en Belgique. Dit gedeelte bevat de Europese octrooien, gepubliceerd in de loop van de betrokken maand en met uitwerking in België. La première partie, classée selon Het eerste deel, gerangschikt l indice IPC (jusqu à la sous-classe), volgens IPC-index (tot de onderklasse), contient les données bibliographiques bevat de bibliografische gegevens van elk pour chaque brevet : octrooi : (11) numéro de publication (11) publicatienummer (51) classification IPC (51) IPC classificatie (21) numéro de dépôt (21) nummer van neerlegging (22) date de dépôt (22) datum van neerlegging (73) nom et adresse du titulaire (73) naam en adres van de titularis (54) titre de l invention (54) titel van de uitvinding (30) date, pays et numéro de priorité (30) datum, land en nummer van voorrangsrecht (45) date de publication du brevet (45) publicatiedatum van het octrooi La deuxième partie est une liste alphabétique selon le nom du titulaire avec référence au numéro et à l indice IPC (jusqu à la sous-classe). Het tweede deel is een alfabetische lijst volgens de naam van de titularis met verwijzing naar het nummer en de IPCindex (tot de onderklasse). La troisième partie est une liste numérique (selon le numéro de publication) des brevets afférents, avec référence à l indice IPC (jusqu à la sous-classe). Het derde deel is een numerieke lijst (volgens publicatienummer) van de betrokken octrooien, met verwijzing naar de IPC-index (tot de onderklasse). (IPC = International Patent Classification) (IPC = International Patent Classification)

21 ********************************************************** (51) A 01 D 41/12 ********************************************************** (21) + (22) (73) DEERE & CY SECTION A : NECESSITES COURANTES DE LA VIE SECTIE A : LEVENSBEHOEFTEN One John Deere Place Moline IL (US); (54) MOISSONNEUSE-BATTEUSE AVEC UN TRANSPORTEUR À TAMBOUR ********************************************************** SUPPLÉMENTAIRE POUR L'ÉVACUATION DE LA PAILLE ET UN ********************************************************** SEUL CLAPET POUR L'ALTERNANCE ENTRE LE DÉVERSEMENT DES ANDAINS ET LE HACHAGE DE LA (11) PAILLE-TRADUCTION-MÄHDRESCHER MIT EINEM ZUSÄTZLICHEN (51) A 01 B 73/06 A 01 D 78/10 TROMMELFÖRDERER ZUR STROHABFÖRDERUNG UND EINER (21) + (22) EINZIGEN KLAPPE ZUM WECHSELN ZWISCHEN SCHWADABLAGE- (73) MASCHINENFABRIK BERNARD KRONE G.M.B.H. UND HÄCKSELBETRIEB Heinrich-Krone-Strasse 10 (30) DE DE Spelle(DE); (45) (54) Machine de fenaison-traduction-heuwerbungsmaschine (30) DE (45) (11) (51) A 01 F 29/14 A 01 D 41/127 (21) + (22) (11) (73) DEERE & CY (51) A 01 D 41/127 A 01 F 29/14 One John Deere Place (21) + (22) Moline Illinois (US); (73) DEERE & CY (54) Machine de récolte-traduction-erntemaschine One John Deere Place (30) DE Moline Illinois (US); (45) (54) Machine de récolte-traduction-erntemaschine (30) DE (45) (11) (51) A 01 F 15/07 B 65 B 57/02 (21) + (22) (11) (73) DEERE & CY (51) A 01 D 78/10 A 01 B 73/06 One John Deere Place (21) + (22) Moline Illinois (US); (73) MASCHINENFABRIK BERNARD KRONE G.M.B.H. (54) Dispositif de surveillance pour la marche d'un Heinrich-Krone-Strasse 10 matériau en feuille-traduction-vorrichtung zum Spelle(DE); Überwachen des Laufs von bahnförmigem Material (54) Machine de fenaison-traduction-heuwerbungsmaschine (30) DE (30) DE (45) (45) (11) (11) (51) A 01 F 15/07 (51) A 01 D 41/14 (21) + (22) (21) + (22) (73) N.V. DEPOORTERE (73) CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN G.M.B.H. Kortrijkseweg 99 Münsterstraße Beveren-Leie(BE); Harsewinkel(DE); (54) Machine de mise en balle ronde d'une nappe végétale (54) Convoyeur agricole-traduction-landwirtschaftliches (30) FR Trägerfahrzeug (45) (30) DE (45) (11) (51) A 01 F 12/16 (11) (21) + (22) (51) A 01 D 41/12 F 01 P 11/12 (73) CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN G.M.B.H. (21) + (22) Münsterstraße 33 (73) CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN G.M.B.H Harsewinkel(DE); Münsterstraße 33 (54) Moissonneuse-batteuse dotée d'un dispositif destiné Harsewinkel(DE); à séparer des corps étrangers-traduction-mähdrescher (54) Moissonneuse agricole-traduction-landwirtschaftliche mit einer Vorrichtung zum Abscheiden von Fremdkörpern Erntemaschine (30) DE (30) DE (45) (45) (11) (11) (51) A 01 F 7/06 (51) A 01 D 78/10 (21) + (22) (21) + (22) (73) DEERE & CY (73) MASCHINENFABRIK BERNARD KRONE G.M.B.H. One John Deere Place Heinrich-Krone-Strasse 10 Moline IL 61265(US); Spelle(DE); (54) Cône de rotor arrière (54) Machine de fenaison-traduction-heuwerbungsmachschine (30) US 4882 P US (30) DE (45) (45) (11) (11) (51) A 01 F 12/30 (51) A 01 D 41/14 (21) + (22) (21) + (22) (73) CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN G.M.B.H. (73) DEERE & CY Münsterstraße 33 One John Deere Place Harsewinkel(DE); Moline IL (US); (54) Moissonneuse-batteuse-TRADUCTION-Mähdrescher (54) INSTALLATION HYDRAULIQUE-TRADUCTION-HYDRAULISCHE (30) DE ANORDNUNG (45) (30) DE (45) (11) (51) A 01 G 13/00 C 08 K 5/00 (11) B 32 B 27/04 B 32 B 27/12 (51) A 01 D 75/30 (21) + (22) (21) + (22) (73) LEUCADIA INC (73) MASCHINENFABRIK BERNARD KRONE G.M.B.H. 315 Park Avenue South Heinrich-Krone-Strasse 10 New York NY 10010(US); Spelle(DE); (54) AFBREEKBAAR NET. (54) Moissonneuse agricole (30) US P automotrice-traduction-selbstfahrende (45) landwirtschaftliche Erntemaschine (30) DE (45) (11) (51) A 01 G 23/099 (21) + (22) (11) (73) SCHULLER, KARIN 1

22 Metterstrasse 52 (54) OISEAUX TRANSGENIQUES ET PRODUCTION DE PROTEINES Sachsenheim (DE); (30) US P SCHULLER, MONIKA (45) Metterstrasse Sachsenheim(DE) (54) Dispositif de retenue pour parties ligneuses destiné (11) à les séparer-traduction-haltevorrichtung für (51) A 01 K 27/00 Baumteile zum Abtrennen derselben (21) + (22) (30) DE (73) FLEXI-BOGDAHN TECHNIK G.M.B.H. & CO. KG (45) Carl-Benz-Weg Bargteheide(DE); (54) Laisse retractable pour animal (11) domestique-traduction-leineneinrichtung für eine (51) A 01 G 31/02 A 01 K 63/00 auf- und abrollbare Leine zum Führen von Tieren (21) + (22) (30) DE U (73) FORSCHUNGSVERBUND BERLIN E.V. (45) Rudower Chaussee Berlin(DE); (54) Installation aquaponique destinée à la production de (11) légumes et de poissons-traduction-aquaponikanlage (51) A 01 K 61/00 F 04 D 13/14 zur Gemüse-und Fischproduktion F 04 D 13/06 F 04 D 29/58 (45) E 04 H 4/12 (21) + (22) (73) FINANCIERE PISCINE EQUIPEMENT (11) bis Avenue Niel (51) A 01 H 1/04 A 01 H 1/ Paris(FR); A 01 H 5/00 C 12 N 15/29 (54) POMPE À MOTEUR ELECTRIQUE POUR L'ENTRETIEN DES C 12 Q 1/00 A 01 H 5/10 PISCINES (21) + (22) (30) FR (73) INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (45) rue de l'université Paris(FR); (54) Hybrides de colza "canola" ayant un système de (11) stérilité mâle (51) A 01 K 1/00 (30) GB (21) + (22) (45) (73) SAS SATENE Route de Guéret La Châtre(FR); (11) (54) Dispositif de contrôle d'une porte pour le bétail (51) A 01 H 1/04 C 12 N 15/32 comportant une commande de fermeture automatique C 07 K 14/325 (30) FR (21) + (22) (45) (73) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 800 North Lindbergh Blvd. St. Louis MO 63167(US); (11) (54) PROTEINE INSECTICIDE SECRETEE ET COMPOSITIONS DE (51) A 01 K 35/00 GENES A PARTIR DU BACILLUS THURINGIENSIS ET LEURS (21) + (22) UTILISATIONS (73) CHAMPION TRADE CO., LTD. (30) US P Kitaohtsuka (45) Toshima-ku Tokyo(JP); (54) Vastbindende band voor vogelring en vogelringconstructie. (11) (30) JP U (51) A 01 H 3/04 (45) (21) + (22) (73) GLAXOSMITHKLINE AUSTRALIA PTY LTD Mountain Highway (11) Boronia VIC 3155(AU); (51) A 01 K 67/027 A 61 K 38/00 (54) PROCEDES PERMETTANT DE MODIFIER LES CARACTERISTIQUES A 61 K 39/00 C 12 N 15/11 DU PAVOT C 12 Q 1/68 A 61 P 13/08 (30) AU C 12 N 15/12 C 07 K 14/705 (45) C 07 K 16/28 (21) + (22) (73) AGENSYS, INC. (11) th Street (51) A 01 H 5/10 C 12 N 15/82 Santa Monica CA 90404(US); (21) + (22) (54) C-TYP-LEKTIN TRANSMEMBRANANTIGEN, DAS IN (73) SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G. MENSCHLICHEM PROSTATAKREBS EXPRIMIERT WIRD? UND Schwarzwaldallee 215 VERWENDUNGEN DIESES ANTIGENS Basel(CH); (30) US P (54) Neues Hybridsystem für Brassica napus (Raps). (45) (30) EP (45) (11) (51) A 01 K 1/00 A 01 K 31/22 (11) F 24 F 7/00 (51) A 01 J 25/12 A 01 J 27/04 (21) + (22) A 01 J 27/00 A 23 C 19/08 (73) VAN DE VEN BEHEER B.V. (21) + (22) Meerheide 5 (73) HOCHLAND A.G DZ Eersel(NL); Kemptener Strasse 17 (54) Veehouderij met natuurlijke ventilatie Heimenkirch/Allgäu(DE); (30) NL (54) Procédé destiné à la fabrication de tranches de (45) fromage, tranches de fromage ainsi fabriquées et dispositif d'exécution du procédé-traduction-verfahren zur Herstellung von (11) Käsescheiben, hierdurch hergestellte Käsescheiben (51) A 01 K 1/00 A 01 K 1/02 sowie eine Vorrichtung zur Durchführung des A 01 K 1/015 Verfahrens (21) + (22) (30) DE (73) J.H.E. VAN SCHRIEK BEHEER B.V. (45) Lange Heg 2a 7039 CA Stokkum(NL); (54) VARKENSSTAL-INRICHTING IN HET BIJZONDER DE (11) KRAAMKAMER ER VAN. (51) A 01 K 67/027 C 12 N 15/90 (30) NL C 12 N 15/00 (45) (21) + (22) (73) UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION, INC. 623 Boyd Graduate Studies Research Center (11) Athens GA (US); (51) A 01 K 63/00 A 01 G 31/02 SYNAGEVA BIOPHARMA CORP. (21) + (22) Legal Department 111 Riverbend Road (73) FORSCHUNGSVERBUND BERLIN E.V. Athens GA 30605(US) Rudower Chaussee 17 2

23 12489 Berlin(DE); (21) + (22) (54) Installation aquaponique destinée à la production de (73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. légumes et de poissons-traduction-aquaponikanlage 3-15 Edobori 1-chome Nishi-ku zur Gemüse-und Fischproduktion Osaka-shi Osaka (JP); (45) (54) PRÉPARATION HERBICIDE (30) JP JP (45) (11) (51) A 01 M 1/22 A 01 M 3/00 (21) + (22) (11) (73) SCHMITT, ROBERT (51) A 01 N 1/02 A 61 D 19/02 Göteborgstrasse 28 B 01 L 3/ Schweinfurt(DE); (21) + (22) (54) DISPOSITIF DE DESTRUCTION DE LA (73) CRYO BIO SYSTEM VERMINE-TRADUCTION-VORRICHTUNG ZUR VERNICHTUNG VON ZI n 1 Est UNGEZIEFER F Saint-Ouen-sur-Iton(FR); (30) DE DE (54) ENSEMBLE DE CONDITIONNEMENT D'UN VOLUME PREDETERMINE (45) DE SUBSTANCE A CONSERVER PAR VITRIFICATION CRYOGENIQUE (30) FR (11) (45) (51) A 01 N 43/80 A 01 N 43/82 C 07 D 413/12 C 07 D 261/04 C 07 D 261/08 C 07 D 261/20 (11) C 07 D 413/14 C 07 D 417/12 (51) A 01 N 43/36 A 01 N 43/40 C 07 D 498/04 A 01 N 43/56 A 01 N 43/78 (21) + (22) C 07 D 277/56 C 07 D 231/14 (73) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. C 07 D 213/89 C 07 D 207/ Ikenohata 1-chome Taitoh-ku C 07 D 207/34 C 07 C 211/61 Tokyo (JP); C 07 C 205/45 C 07 C 205/37 IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. C 07 C 205/12 C 07 C 205/ Ikenohata 1-chome (21) + (22) Taitoh-ku Tokyo (JP) (73) SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G. (54) DERIVE D'ISOXAZOLINE ET HERBICIDE COMPRENANT LEDIT Schwarzwaldallee 215 DERIVE EN TANT QUE SUBSTANCE ACTIVE 4058 Basel(CH); (30) JP (54) DÉRIVÉS D'AMIDES HÉTÉROCYCLIQUES UTILES EN TANT QUE (45) MICROBIOCIDES (30) EP EP (45) (11) (51) A 01 N 63/00 C 12 P 19/34 C 12 N 15/64 C 12 N 7/00 (11) C 12 N 7/04 C 12 N 5/00 (51) A 01 N 43/40 A 01 N 47/38 C 12 N 15/00 C 07 K 17/00 A 01 N 47/02 A 01 N 43/90 A 61 K 39/12 A 61 K 39/295 A 01 N 43/88 A 01 N 43/56 (21) + (22) A 01 N 43/22 A 01 N 41/10 (73) VIRGINIA TECH INTELLECTUAL PROPERTIES, INC. A 01 N 37/40 A 01 N 43/ Kraft Drive Suite 1050 A 01 N 43/16 A 01 N 37/28 Blacksburg VA (US); (21) + (22) IOWA STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION, INC. (73) BAYER CROPSCIENCE A.G. 310 Lab of Mechanics Alfred-Nobel-Straße 50 Ames IA (US) Monheim(DE); (54) CLONES D'ADN INFECTIEUX CHIMERES DE CIRCOVIRUS (54) COMBINAISONS DE PRINCIPES ACTIFS À PROPRIÉTÉS PORCIN ET UTILISATION DE CEUX-CI INSECTICIDES-TRADUCTION-WIRKSTOFFKOMBINATIONEN MIT (30) US P US P INSEKTIZIDEN EIGENSCHAFTEN US (30) DE (45) (45) (11) (11) (51) A 01 N 37/20 A 01 N 37/26 (51) A 01 N 43/52 A 01 N 47/16 C 07 C 233/18 A 01 N 43/90 (21) + (22) (21) + (22) (73) NOVARTIS A.G. (73) COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES Lichtstrasse 35 ALTERNATIVES 4056 Basel(CH); Bâtiment "Le Ponant D" 25 rue Leblanc (54) COMPOSITIONS ET COMPOSES REPULSIFS D'ANIMAUX Paris (FR); INDESIRABLES CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (30) EP rue Michel-Ange (45) Paris(FR) (54) UTILISATION DE COMPOSÉS AYANT UNE ACTIVITÉ INHIBITRICE DE LA MONOGALACTOSYLDIACYLGLYCÉROL (11) SYNTHASE EN TANT QU'HERBICIDE OU ALGICIDE, (51) A 01 N 47/16 A 01 N 25/02 COMPOSITIONS HERBICIDES ET ALGICIDES A 01 N 25/34 A 61 K 8/49 (30) EP A 61 Q 17/02 (45) (21) + (22) (73) BEIERSDORF A.G. IP-Patente Unnastrasse 48 (11) Hamburg(DE); (51) A 01 P 3/00 A 01 N 25/04 (54) Produit insectifuge bien toléré par la A 01 N 25/24 A 01 N 43/653 peau-traduction-hautfreundliches Insektenabwehrmittel A 01 N 43/54 A 01 N 43/36 (30) DE A 01 N 37/46 (45) (21) + (22) (73) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. Schwarzwaldallee 215 (11) Basel(CH); (51) A 01 N 25/04 A 01 N 25/24 (54) COMPOSITIONS AQUEUSES FONGICIDES POUR TRAITEMENT DES A 01 N 43/653 A 01 N 43/54 GRAINES A 01 N 43/36 A 01 N 37/46 (45) A 01 P 3/00 (21) + (22) (73) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. (11) Schwarzwaldallee 215 (51) A 01 P 13/00 A 01 N 47/ Basel(CH); A 01 N 43/70 (54) COMPOSITIONS AQUEUSES FONGICIDES POUR TRAITEMENT DES (21) + (22) GRAINES (73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. (45) Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi Osaka (JP); (54) PRÉPARATION HERBICIDE (11) (30) JP JP (51) A 01 N 47/36 A 01 N 43/70 (45) A 01 P 13/00 3

24 NL (11) (45) (51) A 21 B 3/04 F 24 C 15/32 (21) + (22) (73) TEKA PORTUGAL, S.A. (11) Estrada da Mota - Apartado 533 (51) A 22 C 13/00 A 22 C 17/ Ilhavo(PT); (21) + (22) (54) DAMPFGAROFEN UND WASSERTANK ZUR VERWENDUNG DARING. (73) DAT-SCHAUB A.M.B.A. (45) Flæsketorvet Copenhagen V(DK); (54) Werkwijze voor het verbinden van stukken van een (11) natuurlijke omhulling (51) A 21 D 8/04 A 23 L 1/03 (30) DK A 23 L 1/29 C 12 N 1/15 (45) C 12 N 1/21 C 12 N 9/24 C 12 N 15/56 C 12 P 19/02 C 12 P 19/04 C 12 S 3/10 (11) (21) + (22) (51) A 23 B 4/01 A 22 C 11/00 (73) NOVOZYMES A/S A 23 L 1/317 A 23 C 11/00 Krogshøjvej 36 A 23 L 1/01 A 23 L 3/ Bagsværd(DK); A 23 L 3/22 (54) ARABINOFURANOSIDASEN. (21) + (22) (30) DK DK (73) SONDER FOOD SYSTEMS B.V. (45) Topaasstraat 46 NL-7554 TH Hengelo(NL); (54) INRICHTING VOOR HET PASTEURISEREN VAN EEN MASSA (11) VOEDINGSWAAR. (51) A 21 D 8/04 C 12 N 15/56 (30) NL NL C 12 N 5/10 C 12 N 1/ NL C 12 N 1/20 C 07 K 19/00 (45) C 12 N 9/28 (21) + (22) (73) NOVOZYMES A/S (11) Krogshøjvej 36 (51) A 23 C 9/152 A 23 C 9/ Bagsvaerd(DK); A 23 C 9/13 A 23 C 19/09 (54) HYBRIDENZYME, BESTEHEND AUS EINER ERSTEN (21) + (22) ENDOAMYLASEAMINOSÄURESEQUENZ UND EINEM (73) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A. KOHLENHYDRATBINDENDEN MODUL ALS ZWEITER Viale Shakespeare 47 AMINOSÄURESEQUENZ Roma(IT); (30) DK DK (54) VOEDSEL AANGEVULD MET EEN CAMITINE, GESCHIKT VOOR (45) HET STIMILEREN VAN DE BLOSYNTHESE VAN MEENVOUDIG ONVERZADIGDE VETZUREN UIT VERZADIGDE VETZURENAANWEZIG IN HET VOEDSEL. (11) (30) IT RM (51) A 21 D 13/00 A 23 G 1/38 (45) A 23 D 9/00 A 23 G 9/32 A 23 G 3/34 (21) + (22) (11) (73) LODERS CROKLAAN B.V. (51) A 23 C 3/03 A 23 C 9/20 Hogeweg 1 (21) + (22) AZ Wormerveer(NL); (73) EBERHARD-KARLS-UNIVERSITAT TUBINGEN (54) COMPOSITION DE GRAISSE Universitätsklinikum Geissweg 3 (30) US Tübingen(DE); (45) (54) PROCEDE ET DISPOSITIF DE TRAITEMENT DU LAIT, NOTAMMENT DU LAIT MATERNEL-TRADUCTION-VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BEHANDLUNG VON MILCH, INSBESONDERE (11) VON MUTTERMILCH (51) A 21 D 17/00 C 10 L 5/14 (30) DE C 10 L 5/24 C 10 L 5/44 (45) (21) + (22) (73) MAHNKOPP, CHRISTOPH Mittelstrasse 10 (11) Bad Salzdetfurth (DE); (51) A 23 C 11/00 A 23 L 1/01 MAHNKOPP, ELISABETH A 23 L 3/01 A 23 L 3/22 Oberstrasse 31 A 23 B 4/01 A 22 C 11/ Bad Salzdetfurth(DE); A 23 L 1/317 JACOBS, ULRICH (21) + (22) Reiherstieg 13B (73) SONDER FOOD SYSTEMS B.V Grömitz(DE); Topaasstraat 46 WEISS, SABINE NL-7554 TH Hengelo(NL); Reiherstieg 13b (54) INRICHTING VOOR HET PASTEURISEREN VAN EEN MASSA Grömitz(DE) VOEDINGSWAAR. (54) Procédé d'utilisation de produits cuits et (30) NL NL installation correspondante-traduction-verfahren zur NL Verwertung von Backwaren und Anlage dazu (45) (45) (11) (11) (51) A 23 C 19/08 A 01 J 25/12 (51) A 22 B 5/20 A 01 J 27/04 A 01 J 27/00 (21) + (22) (21) + (22) (73) SCHMID & WEZEL G.M.B.H. & CO. (73) HOCHLAND A.G. Maybachstrasse 2 Kemptener Strasse Maulbronn(DE); Heimenkirch/Allgäu(DE); (54) DISPOSITIF POUR DÉCOUPER UN ANIMAL (54) Procédé destiné à la fabrication de tranches de ABATTU-TRADUCTION-VORRICHTUNG ZUM AUFSCHNEIDEN EINES fromage, tranches de fromage ainsi fabriquées et GESCHLACHTETEN TIERES dispositif d'exécution du (30) DE procédé-traduction-verfahren zur Herstellung von (45) Käsescheiben, hierdurch hergestellte Käsescheiben sowie eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens (11) (30) DE (51) A 22 C 11/00 A 23 L 1/317 (45) A 23 C 11/00 A 23 L 1/01 A 23 L 3/01 A 23 L 3/22 A 23 B 4/01 (11) (21) + (22) (51) A 23 D 9/00 A 23 G 9/32 (73) SONDER FOOD SYSTEMS B.V. A 23 G 3/34 A 21 D 13/00 Topaasstraat 46 A 23 G 1/38 NL-7554 TH Hengelo(NL); (21) + (22) (54) INRICHTING VOOR HET PASTEURISEREN VAN EEN MASSA (73) LODERS CROKLAAN B.V. VOEDINGSWAAR. Hogeweg 1 (30) NL NL AZ Wormerveer(NL); 4

(54) OISEAUX TRANSGENIQUES ET PRODUCTION DE PROTEINES 74343 Sachsenheim (DE); (30) 16.10.97 US 62172 P SCHULLER, MONIKA (45) 24.11.

(54) OISEAUX TRANSGENIQUES ET PRODUCTION DE PROTEINES 74343 Sachsenheim (DE); (30) 16.10.97 US 62172 P SCHULLER, MONIKA (45) 24.11. ********************************************************** (51) A 01 D 41/12 ********************************************************** (21) + (22) 08774816.6 07.07.08 (73) DEERE & CY SECTION A : NECESSITES

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation English Uitbreidingsmodule Nederlands Leveringsomvang schroef Uitbreidingsmodule tiptel KM-38

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

TECHNISCHE FICHE CONTACT CONTACTOR

TECHNISCHE FICHE CONTACT CONTACTOR TECHNISCHE FICHE CONTACT CONTACTOR 02-01-02-00 voorbeeld gegevens klant: Type machine:... Serie nr. machine:... prijsaanvraag bestelling CODE: AT-CT x D1 x L1 x L2 x AT-TI x AT-PL x AT-GA x TA x D2 x B

Mehr

PRODUKTDATENBLATT. A Name des Lieferanten Premiere EB 13509 E

PRODUKTDATENBLATT. A Name des Lieferanten Premiere EB 13509 E PRODUKTDATENBLATT Die Angaben im Produktdatenblatt erfolgten nach der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des

Mehr

Infotreffen Koordination bikesharing Rencontre d'information bikesharing

Infotreffen Koordination bikesharing Rencontre d'information bikesharing Das Veloverleihsystem der Stadt Biel und seine Partner Le système de vélos en libre service de Bienne et ses partenaires François Kuonen Leiter Stadtplanung Biel / Responsable de l'urbanisme de Bienne

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

PRO-FI DAS PRAKTISCHE PRÜFGERÄT FÜR FEHLERSTROM-SCHUTZSCHALTER

PRO-FI DAS PRAKTISCHE PRÜFGERÄT FÜR FEHLERSTROM-SCHUTZSCHALTER PRO-FI DAS PRAKTISCHE PRÜFGERÄT FÜR FEHLERSTROM-SCHUTZSCHALTER Swiss made - Prüfgerät PRO-FI E-No: 983 306 009 - Koffer mit Hartschaumstoff- Einlage mit Ausschnitt für PRO-FI und weiteren Geräten möglich.

Mehr

Moss art. Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss. Frame Aluminium with topper rim Round moss. Special project Round moss

Moss art. Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss. Frame Aluminium with topper rim Round moss. Special project Round moss Aluminium without topper rim Round moss/flat moss Aluminium with topper rim Round moss Special project Round moss Moss art Polystone rock finish Flat moss 4 Introduction 6 Polystone natural finish 7 Naturescast

Mehr

PAG en vigueur partie graphique

PAG en vigueur partie graphique WAS IST EIN PAG? PAG en vigueur partie graphique «Le plan d aménagement général est un ensemble de prescriptions graphiques et écrites à caractère réglementaire qui se complètent réciproquement et qui

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Spielmatte Schach Jeu d échecs

Spielmatte Schach Jeu d échecs NC-1167 DEUTSCH FRANÇAIS Spielmatte Schach Jeu d échecs für 2 Spieler 2 joueurs Sehr geehrte Kunden, wir danken Ihnen für den Kauf dieser Spielmatte. Entdecken Sie Spielspaß in XXL diese Spielmatte ist

Mehr

Vaisselle. Color CO.1211

Vaisselle. Color CO.1211 Tafelgeschirr Vaisselle Color CO.1211 Porzellan weiss mit apricot, marone oder grauem Rand, matt, von Kahla. Alle Preise in CHF. Porcelaine blanche avec bord mat, abricot, marone ou gris de Kahla. Tous

Mehr

Zusatzinfo: Betrieb mit der Mobile Station

Zusatzinfo: Betrieb mit der Mobile Station Zusatzinfo: Betrieb mit der Mobile Station Digital-Loks einsetzen, die nicht in der Datenbank der Mobile Station enthalten sind: a) Einstellen des Eintrags über die Adresse b) Geeignete Alternativlok aus

Mehr

Magische weiße Karten

Magische weiße Karten Magische weiße Karten Bedienungsanleitung Ein Stapel gewöhnlicher Karten wird aufgedeckt, um die Rückseite und die Vorderseite zu zeigen. Wenn eine Karte ausgewählt wurde, ist der Magier in der Lage, alle

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Quick guide 360-45011

Quick guide 360-45011 Quick guide A. KEUZE VAN DE TOEPASSING EN: SELECTION OF APPLICATION CHOIX D UNE APPLICATION DE: AUSWAHL DER ANWENDUNGSPROGRAMME DIM Memory Off DIM Memory = Off User: Display: 1. EXIT Press Niko (Back light)

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

qui est-ce? Règle du jeu

qui est-ce? Règle du jeu qui est-ce? Jeu de révisions pour le niveau 5 e (début d'année) sur le thème de la présentation. Objectif : revoir les expressions apprises en 6 e (le nom, l'âge, la ville, le pays d'origine, les loisirs,

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Montage- und Kontrollanleitung für Schraubverbindungen «BLS» und «LCE»

Montage- und Kontrollanleitung für Schraubverbindungen «BLS» und «LCE» Montage- und Kontrollanleitung für Schraubverbindungen «BLS» und «LCE» 09/11 BLS Phase 1 Einbau der 1. Etappe Das Gewinde ist nicht sichtbar. Die Muffe ist durch den Schutzzapfen verschlossen Evtl. Zubehör

Mehr

Hohlwanddose HWD 90. Montageanleitung / Assembly instructions / Instructions de montage / Montage instructies

Hohlwanddose HWD 90. Montageanleitung / Assembly instructions / Instructions de montage / Montage instructies Hohlwanddose HWD 90 HWD 90 cavity wall box / Boîtier pour parois creuses HWD 90 / Inbouwdoos voor holle wanden HWD 90 DIBt-Zulassung * Für Bauteile der Feuerwiderstandsklasse F90 nach DIN 40- Montageanleitung

Mehr

11 EN 81-70 Page 1 of 2 Standard: INTERPRETATION RELATED TO. Clause(s): 5.4.2.3

11 EN 81-70 Page 1 of 2 Standard: INTERPRETATION RELATED TO. Clause(s): 5.4.2.3 CEN RELATED TO 11 Page 1 of 2 Standard: Edition: 2003 Clause(s): 5.4.2.3 Valid from: 15/09/2010 Date of modification: Key-word(s): Car operating panel, Two entrance lift Replacing interpretation No.: QUESTION

Mehr

Gültig ab 1. Januar 2008 Änderungen aufgrund der Anpassung des höchstversicherten Verdienstes gemäss UVG

Gültig ab 1. Januar 2008 Änderungen aufgrund der Anpassung des höchstversicherten Verdienstes gemäss UVG Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Mathematik, Analysen, Statistik Tabellen zur Ermittlung der nach bisherigem Recht entrichteten IV-Taggelder (Besitzstandswahrung,

Mehr

TRAAM-TLSE-ALL004 / Katrin Unser Haus

TRAAM-TLSE-ALL004 / Katrin Unser Haus TRAAM-TLSE-ALL004 / Katrin Unser Haus I. Introduction Type de document : audio Langue : allemand Durée : 01:09 Niveau : collège A1+ Contenu : Katrin vit avec sa famille dans une maison. Elle présente l

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Deurgrepen / Poignées de porte / Stoßgriffe / Pull handles

Deurgrepen / Poignées de porte / Stoßgriffe / Pull handles PH50 5 PH54 6 PH60 7 PH61 8 PH62 9 PH63 10 PH64 11 PH65 12 PH66 13 PH70 14 PH72 15 PH85 16 PH90 17 www.artitec.com 3 4 PH50 Maatwerk mogelijk. Geschikt voor deurdikte Doorgaand-, enkelzijdig- en Possible

Mehr

du 1er juillet 2002 vom 1. Juli 2002 Geowissenschaften Naturwissenschaftlichen Fakultät

du 1er juillet 2002 vom 1. Juli 2002 Geowissenschaften Naturwissenschaftlichen Fakultät Statuts Statuten du 1er juillet 2002 vom 1. Juli 2002 du Département de géosciences des Departements für Geowissenschaften Le Conseil de la Faculté des sciences Vu l article 47 de la loi du 19 novembre

Mehr

Tiere auf m Bauernhof Musique & texte : Nicolas Fischer

Tiere auf m Bauernhof Musique & texte : Nicolas Fischer Tiere auf m Bauernhof Musique & texte : Nicolas Fischer Der Hund der macht wau wau Die Katze macht miau miau Das Schaf, das macht mäh mäh Die Kuh, die macht muh-muh Hörst du, hörst du, hörst du sie Ohren,

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Weiterbildung Datenschutzrecht. Formation continue en droit de la protection des données. Programm / Programme 2014-2015

Weiterbildung Datenschutzrecht. Formation continue en droit de la protection des données. Programm / Programme 2014-2015 Weiterbildung Datenschutzrecht Formation continue en droit de la protection des données Programm / Programme 2014-2015 Université de Fribourg Faculté DE DROIT Universität Freiburg Rechtswissenschaftliche

Mehr

VKF Brandschutzanwendung Nr. 20766

VKF Brandschutzanwendung Nr. 20766 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF Brandschutzanwendung Nr. 20766 Gruppe 244 Gesuchsteller Brandschutztore

Mehr

TYPENREIHE M010 Mantelthermoelement, Messstelle isoliert, 20 mm freie Enden. Thermoelement - Typ K J Temperatur-Bereiche 1150 C 800 C

TYPENREIHE M010 Mantelthermoelement, Messstelle isoliert, 20 mm freie Enden. Thermoelement - Typ K J Temperatur-Bereiche 1150 C 800 C TYPENREIHE M010, Messstelle isoliert, 20 mm freie Enden SERIE M010, point de mesure isolé, fils de raccordement 20 mm TYPENREIHE M020-50 mm freie Enden M020 SERIE M020 câbles de compensation monté, -Filsderaccordement50mm

Mehr

VKF Brandschutzanwendung Nr. 24027

VKF Brandschutzanwendung Nr. 24027 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den erischen Brandschutzvorschriften VKF Brandschutzanwendung Nr. 24027 Gruppe 202 Gesuchsteller Aussenwände, nichttragend

Mehr

2 IP X4 WLS/FL IP24. Montage-Anleitung Instructions de montage Assembling instructions. 225 cm. 60 cm 0

2 IP X4 WLS/FL IP24. Montage-Anleitung Instructions de montage Assembling instructions. 225 cm. 60 cm 0 WLS/FL IP Arbeiten an den elektrischen Anlagen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt.

Mehr

Vers. 4.0 Okt Dance -Test - Swiss Rock'n'Roll Confederation

Vers. 4.0 Okt Dance -Test - Swiss Rock'n'Roll Confederation Dance Tests Swiss Rock n Roll Confederation Vers.. Okt. 6 Consignes générales et critères d attribution de la note Tous les exercices seront démontrés une fois encore, le jour des tests. Tous les exercices

Mehr

Absperrpfosten FEHR Potelets FEHR

Absperrpfosten FEHR Potelets FEHR Absperrpfosten FEHR Potelets FEHR Pfosten und Absperrungen FEHR FEHR...klassisch, bewährt, vielseitig classique, éprouvé, polyvalent FEHR-Absperrsysteme sind aus feuerverzinkten Stahlrohren gefertigt und

Mehr

Breiten unter 1400 mm largeurs inférieures à 1400 mm. +/ mm. +/-0.23 mm. +/ mm

Breiten unter 1400 mm largeurs inférieures à 1400 mm. +/ mm. +/-0.23 mm. +/ mm Warmgewalzte Bleche aus Warmband Markierung der Tafeln Unsere warmgewalzten Stahlbleche in Normalformaten ab Lager sind immer mindestens mit Werkstoff-Nummer, Schmelze und Hersteller sowie Prüfzeichen

Mehr

Magisches Ufo Bedienungsanleitung

Magisches Ufo Bedienungsanleitung Magisches Ufo Bedienungsanleitung Trick 1: Einmal ein magisches Schütteln und ein Zahnstocher springt von einem Loch zum anderen direkt vor Ihren Augen! Das Geheimnis: Auf den beiden Seiten ist jeweils

Mehr

SUPPORT TABLE OFFICE /

SUPPORT TABLE OFFICE / 915.600 915.750 SUPPORT TABLE ICE F Rangement 2 Rangement 1 Les supports Table Office disposent de 3 types de rangements détaillés ci-contre Rangement 3 Sortie du flexible de gaz Compartiment bouteille

Mehr

Auszug zur Lösung der Beispielserie

Auszug zur Lösung der Beispielserie Tabellen zur Ermittlung der EO-Tagesentschädigungen Tables pour la fixation des allocations journalières APG Auszug zur Lösung der Beispielserie Gültig ab. Januar 009 Valable dès le er janvier 009 38.6

Mehr

1IDSal DF PRAKTIKUM 1 Collège Calvin

1IDSal DF PRAKTIKUM 1 Collège Calvin Lernziele (TP ) - die Messgrösse ph und deren Bedeutung kennen lernen - ph-werte messen und diskutieren können - die naturwissenschaftliche Arbeits- und Denkweise in der Praxis anwenden (Messungen durchführen

Mehr

(51) Int Cl.: B62D 1/16 (2006.01) B62D 5/04 (2006.01) (56) Entgegenhaltungen:

(51) Int Cl.: B62D 1/16 (2006.01) B62D 5/04 (2006.01) (56) Entgegenhaltungen: (19) (12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT (11) EP 1 442 98 B1 (4) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung: 06.08.2008 Patentblatt 2008/32 (1) Int Cl.: B62D 1/16 (2006.01)

Mehr

Kombinierbar mit: Reversibler Hochschrank mit Drehtür Spiegel auf Panel oder Spiegelschrank Verschiedenen Leuchten Verschiedene Integraltablette

Kombinierbar mit: Reversibler Hochschrank mit Drehtür Spiegel auf Panel oder Spiegelschrank Verschiedenen Leuchten Verschiedene Integraltablette TEMPUS Tempus is een greeploos hedendaags meubel van 50 cm hoog, verkrijgbaar in: Uitvoering in melamine 18 mm 4 afmetingen: 60 cm, 70 cm, 90 cm en 120 cm 4 tinten: White, Riverside Oak Hell, Artic Grey,

Mehr

(51) Int Cl. 7 : A61M 1/36, A61M 1/16

(51) Int Cl. 7 : A61M 1/36, A61M 1/16 (19) Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets *EP00099890B1* (11) EP 0 998 90 B1 (12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT (4) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Flexible Leuchte. Lumière flexible

Flexible Leuchte. Lumière flexible Johto Flexible Leuchte Johto ist ein hochwertiges LED-Beleuchtungssystem für technisch anspruchsvolle Innenund Außenbeleuchtung. Es bietet ein homogenes und punktfreies Licht in sehr geringen tiefen. Johto

Mehr

Preisliste - Prix-Courant screen. Lichtspiegel - Miroir lumineux

Preisliste - Prix-Courant screen. Lichtspiegel - Miroir lumineux Preisliste - Prix-Courant 2012 screen - Massraster Module Screen / vertikal 1/2 1/2 OK. 2000 520 140 140 180 76 620 76 636 127 127 je nach Breite 56 je nach Breite Screen / horizontal 140 je nach Breite

Mehr

Aweso Aperto 264. Beschläge für Schalteranlagen mit Hängeschiebetüren. Ferrements pour installations de guichets avec portes suspendues

Aweso Aperto 264. Beschläge für Schalteranlagen mit Hängeschiebetüren. Ferrements pour installations de guichets avec portes suspendues GLASBESChläge ferrements pour vitrages Aweso Aperto 264 Beschläge für Schalteranlagen mit Hängeschiebetüren Für 6-mm-Glas, in Stahl Ferrements pour installations de guichets avec portes suspendues Pour

Mehr

MA (Master of Arts) en langue, littérature et civilisation allemandes 90 crédits (réglement 2012) Prüfungen in den Modulen Neuere deutsche Literatur

MA (Master of Arts) en langue, littérature et civilisation allemandes 90 crédits (réglement 2012) Prüfungen in den Modulen Neuere deutsche Literatur Département de langue et de littérature allemandes MA (Master of Arts) en langue, littérature et civilisation allemandes 90 crédits (réglement 2012) Prüfungen in den Modulen Neuere deutsche Literatur Variante

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

VIS D ANCRAGE À TÊTE FRAISÉE W-BS/A4

VIS D ANCRAGE À TÊTE FRAISÉE W-BS/A4 VIS D ANCRAGE À TÊTE FRAISÉE W-BS/A4 Fixation à point d ancrage unique dans le béton fissuré et non fissuré. Fixations multiples dans le béton et les dalles alvéolaires en béton précontraint. Homologué

Mehr

Diese Betätigungsart kommt vorzugsweise bei kleinen Nennweiten, niedrigen Drücken und Vakuum zur Anwendung.

Diese Betätigungsart kommt vorzugsweise bei kleinen Nennweiten, niedrigen Drücken und Vakuum zur Anwendung. 8.3 Ventile dieser Bauart schalten das Dichtelement direkt über das Magnetsystem. Das Dichtelement, in der Regel ein Flachteller, wird gegen den wirksamen Druck durch die Magnetkraft vom Sitz abgehoben.

Mehr

1. Mise à jour de la version programme des cartes PCU-02 et PCU-03

1. Mise à jour de la version programme des cartes PCU-02 et PCU-03 T Service Documentation Technicocommerciale Information Technique Rubrique H Chaudières murales gaz à condensation GMR 3000 Condens Nouvelle version de programme de la carte PCU-02, PCU-03 : F1.7 P5253

Mehr

Solutions de réfrigération, écologiques et énergétiquement efficientes, pour le commerce alimentaire, la gastronomie et l industrie.

Solutions de réfrigération, écologiques et énergétiquement efficientes, pour le commerce alimentaire, la gastronomie et l industrie. www.carrier-ref.ch Umweltfreundliche und energieeffiziente Kältelösungen für den Lebensmittelhandel, das Gastgewerbe und die Industrie. Solutions de réfrigération, écologiques et énergétiquement efficientes,

Mehr

Pneumatik-Schieberventile. Valves pneumatiques

Pneumatik-Schieberventile. Valves pneumatiques PneumatikSchieberventile Grundventil orm 0 Körper lu. Schieber Stahl verchromt. Dichtungen NR. Ueberschneidungsfreie Schaltung. Druck 0.9 bis 10 bar, Temperatur 5 bis 70. Durchlass: M5 = NW.5 (1NL/min)

Mehr

SCOOTER CATALOGUE 2015

SCOOTER CATALOGUE 2015 SCOOTER CATALOGUE 2015 , t i e Rid! t i e v L Hartelijk dank voor het bekijken van de Razzo scooter brochure. Razzo scooters kenmerken zich niet alleen door de uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding,

Mehr

Ganz Spontan: Eine Sprache, drei Länder Einheit 1 (Seite 8)

Ganz Spontan: Eine Sprache, drei Länder Einheit 1 (Seite 8) Ganz Spontan: Eine Sprache, drei Länder Einheit 1 (Seite 8) Pour les débutants : Ergänze. Germany Schweiz Österreich Austria England Switzerland England Deutschland France France Frankreich Allemagne Autriche

Mehr

Analogtechnik 2, Semestertest Technique analogique 2, Test de semestre

Analogtechnik 2, Semestertest Technique analogique 2, Test de semestre Analogtechnik 2, Semestertest Technique analogique 2, Dr. Theo Kluter 05. 06. 2011 Name/Nom : Vorname/Prénom : Klasse/Classe : Aufgabe/ Punkte maximal/ Punkte erreicht/ Problème : Points maximaux : Points

Mehr

BAUREIHE: APE- MODELL: APE TM- MODELLVERSION: ALLE MOTORISIERUNG: BENZIN

BAUREIHE: APE- MODELL: APE TM- MODELLVERSION: ALLE MOTORISIERUNG: BENZIN HINWEISE TECHNISCHER KUNDENDIENST Nr. 10/12 BAUREIHE: APE- MODELL: APE TM- MODELLVERSION: ALLE MOTORISIERUNG: BENZIN BETREFF: NEUER SPANNUNGSREGLER Montageverfahren Bei der Ape TM Benzin wurde der alte

Mehr

Wo wohnst du? Où habites-tu? (Traduction littérale) Tu habites où?

Wo wohnst du? Où habites-tu? (Traduction littérale) Tu habites où? Les W-Fragen : les pronoms interrogatifs allemands Interrogation directe et indirecte 1) Wo? Où? Wo wohnst du? Ich wohne in Paris. Où habites-tu? J habite à Paris. En allemand le verbe conjugué suit immédiatement

Mehr

Transferpressen+Maschinen Presses à transferts et machines

Transferpressen+Maschinen Presses à transferts et machines Transferpressen+Maschinen Presses à transferts et machines Miete von Maschinen / Location de machines 2 Transferpresse Modell 216 / Presse Model 216 3 Transferpresse Modell 228 / Presse Model 228 4 Transferpresse

Mehr

Bridge. Arnold Merckx / 2002. www.deprojectinrichter.com

Bridge. Arnold Merckx / 2002. www.deprojectinrichter.com Bridge Arnold Merckx / 2002 www.deprojectinrichter.com Bridges link riverbanks, parts of town...and people. Bridge, a versatile office-furnishing programme designed by Arnold Merckx, brings people and

Mehr

MÖBELPROGRAMM ZELIO PROGRAMME DE MEUBLES ZELIO

MÖBELPROGRAMM ZELIO PROGRAMME DE MEUBLES ZELIO MÖBELPROGRAMM ZELIO PROGRAMME DE MEUBLES ZELIO Abdeckung in Kunstharz weiss, Becken Laufen Pro 45 x 34. Unterbau in Fortuna-Nova weiss. Table en Stratifié blanc, vasque Laufen Pro 45 x 34 cm. Meuble en

Mehr

SEAVDOMUS DAMIT SIE IHR HAUS KOTNROLLIEREN KÖNNEN. EGAL WO SIE SIND. POUR GERER VOTRE MAISON. PARTOUT OU VOUS ETES.

SEAVDOMUS DAMIT SIE IHR HAUS KOTNROLLIEREN KÖNNEN. EGAL WO SIE SIND. POUR GERER VOTRE MAISON. PARTOUT OU VOUS ETES. SEAVDOMUS DAMIT SIE IHR HAUS KOTNROLLIEREN KÖNNEN. EGAL WO SIE SIND. POUR GERER VOTRE MAISON. PARTOUT OU VOUS ETES. JETZT KÖNNEN SIE IHR HAUS EINFACH UND SICHER KONTROLLIEREN. EGAL WO SIE SIND. MAINTENANT

Mehr

La Caisse centrale Desjardins du Québec, Montréal, Québec, Kanada CHF 210'000'000 Anleihe mit variabler Verzinsung 2008-2010 ISIN: CH 003 738 973 8

La Caisse centrale Desjardins du Québec, Montréal, Québec, Kanada CHF 210'000'000 Anleihe mit variabler Verzinsung 2008-2010 ISIN: CH 003 738 973 8 Festlegungsdatum 07.08.2009 11.08.2009 (inkl.) 11.11.2009 (exkl.) Anzahl Tage 92 Neuer Zinssatz 0,65667 % p.a. Fälligkeit 11.11.2009 Zürich, 07.08.2009 Festlegungsdatum 07.05.2009 11.05.2009 (inkl.) 11.08.2009

Mehr

TIG ROBOT DC TIG ROBOT AC-DC AUTOMATION

TIG ROBOT DC TIG ROBOT AC-DC AUTOMATION TIG ROBOT DC TIG ROBOT AC-DC AUTOMATION Pour les applications TIG du secteur automation et robotique, Cebora propose 2 générateurs DC de 300 à 500A et 3 générateurs TIG AC-DC de 260 à 450A. Le modèle DC

Mehr

Laufkatze Chariot porte-palans. Bedienungsanleitung. Mode d'emploi. / Inhaltsverzeichnis.

Laufkatze Chariot porte-palans. Bedienungsanleitung. Mode d'emploi.  /  Inhaltsverzeichnis. BD277 / 2011.05 www.promac.ch / www.promac.fr Laufkatze Chariot porte-palans Bedienungsanleitung Inhaltsverzeichnis 3 Installation / Technische Daten 4 Sicherheitsvorschriften / Wartung 5 Garantieschein

Mehr

1. Nouvelles cartes. Service documentation technico-commerciale. P5259 JgK F Mertzwiller. Information Technique. Rubrique F.

1. Nouvelles cartes. Service documentation technico-commerciale. P5259 JgK F Mertzwiller. Information Technique. Rubrique F. Service documentation technico-commerciale T Information Technique Rubrique F Les régulations Pompe à chaleur Modifications MHR P5259 JgK F - 67580 Mertzwiller N ITOE0081 Date : 27/06/2008 1. Nouvelles

Mehr

EP 0 444 396 B2 (19) (11) EP 0 444 396 B2 (12) NEUE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

EP 0 444 396 B2 (19) (11) EP 0 444 396 B2 (12) NEUE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT (19) Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets (11) EP 0 444 396 B2 (12) NEUE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT (4) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die

Mehr

PASSEPORT IMPLANTAIRE

PASSEPORT IMPLANTAIRE PASSEPORT IMPLANTAIRE IMPLANTS DENTAIRES PAR CAMLOG Dispositifs médicaux «made in germany» pour votre bien-être et un sourire naturellement radieux. Informations personnelles Nom Prénom Rue/N de rue CP

Mehr

Plafonniers en applique

Plafonniers en applique 98.com Moon LED Applique murale/pour plafond 18W 24W 30W 1300lm 1500lm 2100lm 120 Lumière homogène Disponible en éclairage de secours 5 9326-001-70 Ø 326mm 36 LED ~ 18W 1300 lm CHF 129.00 9326-002-70 Ø

Mehr

Zubehör Accessories Accessoires

Zubehör Accessories Accessoires Seite Page Page 14/2 DA 14/4 Allgemeine Merkmale Drehantrieb General parameters Rotary drive unit Caractéristiques générales Servomoteur rotatif + 16 Zubehör Accessories Accessoires 14/0 Drehantrieb Rotary

Mehr

IMPORTANT / IMPORTANT:

IMPORTANT / IMPORTANT: Replacement of the old version 2.50. Procedure of installation and facility updates. New presentation. Remplacer l ancienne version 2.50. Procédure d installation et de mise à jour facilitée. Nouvelle

Mehr

AP Aufputz-Montage Montage en applique Surface mounting

AP Aufputz-Montage Montage en applique Surface mounting PAL/LED IP44, CH IP4 AP Aufputz-Montage Montage en applique Surface mounting Arbeiten an den elektrischen Anlagen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.

Mehr

Top Panama Farbkarte Carte de couleurs 10.2014

Top Panama Farbkarte Carte de couleurs 10.2014 Farbkarte Carte de couleurs 10.2014 Planenmaterial: Technische Angaben und Hinweise Matière de la bâche : Données techniques et remarques Planenstoff aus Polyester-Hochfest-Markengarn, beidseitig PVC beschichtet

Mehr

Liebherr-France SAS INVITATION EINLADUNG. Visite trinationale Trinationale Unternehmenspräsentation

Liebherr-France SAS INVITATION EINLADUNG. Visite trinationale Trinationale Unternehmenspräsentation INVITATION EINLADUNG Visite trinationale Trinationale Unternehmenspräsentation Mardi 24 septembre 2013 Dienstag, 24. September 2013 9h00 12h00 Places de stationnement sur le parking du bâtiment administratif

Mehr

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23682

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23682 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF Brandschutzanwendung Nr. 23682 Gruppe 302 Gesuchsteller Raumheizer für

Mehr

Annex to the Notice from the European Patent Office dated 28 October 2005 concerning search and examination fees

Annex to the Notice from the European Patent Office dated 28 October 2005 concerning search and examination fees /00 Amtsblatt EPA / Official Journal EPO / Journal officiel OEB Anhang zur Mitteilung des Europäischen Patentamts vom. Oktober 00 über Recherchen- und Prüfungsgebühren Die Diagramme auf den folgenden Seiten

Mehr

Grischa. Spielregel Rules Règles Spelregels

Grischa. Spielregel Rules Règles Spelregels Grischa Spielregel Rules Règles Spelregels Spielregeln Inhalt: 60 Aufgaben 3 schwarze Murmeln rote Murmel Marble Monster Transportbox Ziel des Spiels: Verflixt, schon wieder ist die kleine rote Murmel

Mehr

Montage und Verstellanleitung Einfräsband Easy 3D und Easy 3DC. Instructions de montage et le réglage Easy 3D et Easy 3DC

Montage und Verstellanleitung Einfräsband Easy 3D und Easy 3DC. Instructions de montage et le réglage Easy 3D et Easy 3DC Montage und Verstellanleitung Einfräsband Easy D und Easy DC Instructions de montage et le réglage Easy D et Easy DC SASSBA EASY D - Verstellanleitung - Instructions de réglage Sämtliche Verstellungen

Mehr

Technische Information

Technische Information Flüsskeitsgekühlte Anfahrkupplung Die Mähvorsätze der Typen 345 und 360 sind mit einer flüssigkeitsgekühlten Anfahrkupplung nachrüstbar. Best.-Nr.: LCA93830 (650Nm) für Best.-Nr: LCA93831 (900 Nm) für

Mehr

Verbinde mit Pfeilen. ist. Ein rotes Monster im Schrank. Ein grünes Monster unter dem Bett. Ein blaues Monster auf dem Fensterbrett

Verbinde mit Pfeilen. ist. Ein rotes Monster im Schrank. Ein grünes Monster unter dem Bett. Ein blaues Monster auf dem Fensterbrett Etape 1 Objectifs : - découverte de l histoire - rappel du vocabulaire de la maison - consolidation des prépositions de lieu 1. Faire émettre des hypothèses à partir de l observation de la couverture :

Mehr

VKF Brandschutzanwendung Nr

VKF Brandschutzanwendung Nr Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den erischen Brandschutzvorschriften VKF Brandschutzanwendung Nr. 24304 Gruppe 238 Gesuchsteller Dämmschichtbildende Brandschutzanstriche

Mehr

DEUTSCH 4 FRANÇAIS 6 NEDERLANDS 8

DEUTSCH 4 FRANÇAIS 6 NEDERLANDS 8 SY DEUTSCH 4 FRANÇAIS 6 NEDERLANDS 8 DEUTSCH Ölen der Nähmaschine Achtung! Vor dem Ölen der Maschine immer den Netzstecker ziehen und die Nähmaschine abschalten. 1 Nur Schmiermittel benutzen, das speziell

Mehr

Nuit. Nuit, minimalstes Maß

Nuit. Nuit, minimalstes Maß Nuit Nuit, minimalstes Maß Nuit ist als ein elementares Lichtband konzipiert, das als durchgängige Linie verwendet werden kann, um grafische Elemente in Ihre Architektur zu bringen. Das hochentwickelte

Mehr

2: MASTIFF INVISIBLE

2: MASTIFF INVISIBLE 2: MASTIFF INVISIBLE 49 TOEPASBAAR OP ALLE MERKEN VAN PVC PROFIELEN Het Mastiff Invisible-systeem kan toegepast worden op alle merken van PVC-profielen. De inwendige aansluiting wordt daarop afgestemd.

Mehr

VTLAN1 LAN-TESTER LAN-TESTER TESTEUR LAN. User Manual. Gebruikershandleiding. Manuel d utilisation

VTLAN1 LAN-TESTER LAN-TESTER TESTEUR LAN. User Manual. Gebruikershandleiding. Manuel d utilisation LAN-TESTER LAN-TESTER TESTEUR LAN User Manual Gebruikershandleiding Manuel d utilisation 1. Characteristics -- LAN-TESTER for RJ-45, RJ-12, RJ-11, RJ-10 & BNC CONNECTORS The is used to test network cables

Mehr

Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf!

Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf! i-r Receive Connect Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf! Operating Instructions... page 21 Please keep these instructions in a safe place! Notice d utilisation... page 39

Mehr

Lieder. ABC Rap CD 2 piste 45 durée : 1 39

Lieder. ABC Rap CD 2 piste 45 durée : 1 39 ABC Rap CD 2 piste 45 durée : 1 39 Paroles ABC - Vor der Tür liegt dicker Schnee. DEFG - Wenn ich in die Schule geh. HIJK Das hier ist der Mustafa LMNO - Und die Karin und der Jo. PQRST - Nach der Schule

Mehr

(51) Int Cl.: E01B 29/05 (2006.01)

(51) Int Cl.: E01B 29/05 (2006.01) (19) (11) EP 1 443 149 B1 (12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT (4) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung: 18.07.2007 Patentblatt 2007/29 (1) Int Cl.: E01B 29/0 (2006.01)

Mehr

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23732

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23732 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den erischen Brandschutzvorschriften VKF Brandschutzanwendung Nr. 23732 Gruppe 222 Gesuchsteller Verglasungen vertikal

Mehr

BENCH das System für große Tischplatten BENCH the System for large desk tops BENCH - le systeme pour grands plateaux de table

BENCH das System für große Tischplatten BENCH the System for large desk tops BENCH - le systeme pour grands plateaux de table Gestellprogramm work station systems Programme de piétements BENCH das System für große Tischplatten BENCH the System for large desk tops BENCH - le systeme pour grands plateaux de table Gestellprogramm

Mehr

Programmieranleitung CADAS 100 LPG 210

Programmieranleitung CADAS 100 LPG 210 Programmieranleitung CADAS 100 LPG 210 Küvetten-Test LCK 555 Seite 1 BSB 5 BSB [n] Ausgabe 9804 Achtung! Das Ausgabedatum dieser Programmieranleitung muß mit dem Ausgabedatum der Arbeitsvorschrift der

Mehr

GNS. Vérins pneumatiques pour tronçonneuses GNS. Pneumatische Antriebe für Schneidzangen GNS GNS

GNS. Vérins pneumatiques pour tronçonneuses GNS. Pneumatische Antriebe für Schneidzangen GNS GNS GN GN Pneumatische ntriebe für chneidzangen GN In drei Größen erhältlich. Beschränkte ußenmaße. Kompatibel mit verschiedenen tandard-chneideinsätzen. Mit oder ohne integriertem chlitten. oppelwirkender

Mehr

Verwenden Sie nur Original-KRONE-Ersatzteile! Das gibt Sicherheit und spart Kosten! Use Original-KRONE parts only This will increase operational reliability and help to save costs! N'utiliser que des piéces

Mehr