Uitvindingsoctrooien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Uitvindingsoctrooien"

Transkript

1 Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/ FAX : 02/ Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) Koning Albert II-laan BRUSSEL BELGIE TEL. : 02/ FAX : 02/ RECUEIL DES Brevets d'invention NOVEMBRE 2010 VERZAMELING VAN DE Uitvindingsoctrooien NOVEMBER 2010 Numéro d'entreprise : Ondernemingsnummer :

2 BREVETS D'INVENTION BREVETS BELGES NOVEMBRE 2010 UITVINDINGSOCTROOIEN BELGISCHE OCTROOIEN NOVEMBER 2010 ERFINDUNGS-PATENTE BELGISCHE PATENTE NOVEMBER 2010 PATENTS FOR INVENTIONS BELGIAN PATENTS NOVEMBER 2010

3 SECTION A : NECESSITES COURANTES DE LA VIE SECTIE A : LEVENSBEHOEFTEN 20 JAAR A 01 G NEERLEGGING 2006/ JULI 2006 PUBLICATIE A0 09 NOVEMBER 2010 >HOOKS & TWINES S.R.O. Jakubska 250, CZ ZATEC (CZ), vert.door OSTYN Frans freddy K.O.B. N.V. INRICHTING VOOR HET OPHANGEN VAN GELEIDINGSTOUWEN VOOR HET GELEIDEN VAN PLANTEN EN EEN STEL HOUDERS MET GELEIDINGSTOUW VOOR EEN DERGELIJKE INRICHTING., (Uitv. :Vanelstlande Jacques) (015,002) Deze uitvinding betreft een stel houders (1) met geleidingstouw voor het geleiden van planten, waarbij het touw gedeeltelijk opgewikkeld is terwijl de loshangende lengtes (4) van het touw samengevoegd zijn in een bundel (5) die over minstens een deel van zijn lengte omhuld is door een buisvormig element (8) dat in dwarsrichting elestisch is, en bij voorkeur uitgevoerd is als een net uit kunststof. De uitvinding betreft ook een inrichting voor het ophangen van geleidingstouwen voor het geleiden van planten, omvattende een dergelijk stel houders (1) met geleidingstouw, al dan niet voorzien van het genoemde buisvormig element (8), en een cluster elastische weerhoudelementen (10), bij voorkeur en kringvormig opgestelde cluster draadvormige elementen (10) zoals borstelharen, voorzien om de geleidingstouwen van de bundel (5) tussen de weerhoudelementen (10) door te laten. Bij voorkeur strekt de bundel (5) zich uit doorheen een buis (9) uit harde kunststof waarin de weerhoudelementen (10) voorzien zijn. 20 JAAR A 01 G NEERLEGGING JANUARI 1999 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >VAN DEN HENDE DIRK Lozen Boer 10, B-9080 LOCHRISTI/ZEVENEKEN, vert.door DONNE Eddy BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV RANDELEMENTEN VOOR CONTAINERVELDEN. (010,002) Randelement in beton waarvan in het vrij uiteinde (4) bevestigingsgroeven zijn voorzien, daardoor gekenmerkt dat deze groeven gevormd worden door in de betonmaterie ingegoten geëxtrudeerde omgekeerd U-vormige groef-profielen (7) waarin de folie (3) door middel van een klemprofiel (15) kan bevestigd worden. 1

4 20 JAAR A 01 N A 01 P NEERLEGGING 2009/ NOVEMBER 2009 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >GLOBACHEM Leeuwerweg 138, B-3803 WILDEREN, vert.door LUYS Marie-José GEVERS EMULGEERBAAR CONCENTRAAT VAN EEN PESTICIDE., (Uitv. :Quaghebeur Koen) (011,000) Emulgeerbaar concentraat van een pesticide bevattende een solvent voor de pesticide, waarbij het solvent een alkylbeenzeen bevat met ten minste één alkylgroep waarbij de alkylgroep een ketenlengte can C10-C11 heeft. 20 JAAR A 01 P A 01 N NEERLEGGING 2009/ NOVEMBER 2009 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 ZIEN : A01N 20 JAAR A 46 D A 64 B NEERLEGGING 2009/ FEBRUARI 2009 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 ZIEN : A64B 20 JAAR A 64 B A 46 D NEERLEGGING 2009/ FEBRUARI 2009 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >GB BOUCHERIE N.V. Stuivenbergstraat 106, B-8870 IZEGEM, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV METHODE VOOR HET PRODUCEREN VAN ANKERLOZE BORSTELS, MEER BEPAALD TANDENBORSTELS., (Uitv. :Boucherie Bart Gerard) (009,006) Een methode voor de productie van borstels, meer bepaald tandenborstels, bestaande uit een dragerlement, vezels, en een afdekkend gedeelte, waarbij de vezels door doorgaande openingen in het dragerelement geschoven worden, en door middel van warmte aan elkaar bevestigd worden aan die zijde van het dragerelement dat minstens gedeeltelijk door het afdekkend gedeelte wordt afgedekt, waarbij de methode bestaat uit de volgende stappen: - de vezels aan één zijde van het dragerelement met elkaar verbinden door middel van een warmteproces; - het inspecteren van de gesmolten vezelmassa; - het bedekken van de gesmolten vezelmassa. 2

5 SECTION B : TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES - TRANSPORTS SECTIE B : DIVERSE INDUSTRIELE TECHNIEKEN - TRANSPORT 6 JAAR B 01 L B 65 D NEERLEGGING 2006/ JANUARI 2006 PUBLICATIE A6 09 NOVEMBER 2010 ZIEN : B65D 20 ANS B 23 D B 28 D DEPOT 2004/ FEVRIER 2004 PUBLICATION A5 09 NOVEMBRE 2010 >SAINT-GOBAIN ABRASIVES INC 1 New Bond Street, Box Number 15138, WORCESTER, MA (US), repr.par PLUCKER Guy OFFICE KIRKPATRICK S.A. LAME DE SCIE A ENTAILLES PROFILEES., dép. en US le 5 février 2003, no USA (018,005) Un outil tel qu'une lame de scie abrasive diamantée circulaire (10) comprend un corps métallique circulaire (12) ayant une ouverture (11) sensiblement centrale par laquelle la lame de scie (10) peut être montée sur un arbre d'entraînement rotatif, et une pluralité de couteaux (14, 14') espacés le long d'une périphérie dudit corps (12). Une pluralité d'entailles (18, 118, 218, 218', 218'', 318, 418) sont espacées entre les couteaux, s'étendant radialement vers l'intérieur à partir de la périphérie. Les entailles (18, 118, 218, 218', 218'', 318, 418) sont dimensionnées et profilées sous le forme de signes alphanumériques ou graphiques. 20 ANS B 23 K DEPOT 2007/ JUIN 2007 PUBLICATION A3 09 NOVEMBRE 2010 CENTRE WALLON DE L'ASSEMBLAGE ET DU CONTROLE DES MATERIAUX >CEWAC A.S.B.L. rue Bois Saint Jean 8, B-4102 OUGREE-SERAING, repr.par LERHO Marc pronovem Office Van Malderen DISPOSITIF POUR LE SOUDAGE BOUT A BOUT EN JOINT ETROIT A BORDS DROITS DE PIECES METALLIQUES DE FORTE EPAISSEUR. (011,002) Un dispositif de soudage à l'arc sous gaz protecteur, pour le soudage bout à bout en joint étroit à bords droits de pièces métalliques de forte épaisseur, qui présente une extrémité proximale (P) et une extrémité distale (D), dans lequel l'extrémité proximale peut être connectée à un dispositif de soudage vonventionnel, comprend successivement, de l'extérieur vers l'intérieur, une tige tubulaire extérieure allongée (2), un tube intérieur (4) définissant un espace annulaire (5) par rapport à la tige extérieure (2), et une gaine tubulaire (10), au moins un élément d'écartement électriquement isolant (6) entre la tige tubulaire extérieure (2) et le tube intérieur (4), et le tube intérieur (4) est pourvu d'un embout de contact (7) à son extrémité distale. 20 ANS B 28 D B 23 D DEPOT 2004/ FEVRIER 2004 PUBLICATION A5 09 NOVEMBRE 2010 VOIR : B23D 3

6 20 JAAR B 32 B B 44 C NEERLEGGING 2007/ MAART 2007 PUBLICATIE A5 09 NOVEMBER 2010 ZIEN : B44C 20 JAAR B 44 C E 04 F NEERLEGGING 2007/ JULI 2007 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >FLOORING INDUSTRIES LTD West Block, IFSC, IE-DUBLIN 1 (IE), vert.door VAN HOOYDONCK Guy UNILIN INDUSTRIES BVBA VLOERBEKLEDING, VLOERPANEEL, VERPAKKINGSEENHEID EN WERKWIJZE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN DERGELIJKE VLOERPANELEN. (036,009) Vloerbekleding die minstens is samengesteld uit vloerpanelen met koppelmiddelen (6), daardoor gekenmerkt dat de voornoemde koppelmiddelen (6) de vloerpanelen (2) bij het koppelen in een gekoppelde toestand brengen waarbij aan het oppervlak (9) van de vloerbekleding (1) spleten (10) aanwezig zijn die een variërende spatie (S) tussen de betreffende zijden (4-5) van voornoemde gekoppelde vloerpanelen (2) definiëren. De uitvinding heeft tevens betrekking op een vloerpaneel (2) waarmede dergelijke vloerbekleding (1) kan worden gevormd, op een werkwijze voor het vervaardigen van dergelijke vloerpanelen (2) en op een verpakkingseenheid die twee of meer van dergelijke vloerpanelen (2) bevat. 20 JAAR B 44 C B 32 B NEERLEGGING 2007/ MAART 2007 PUBLICATIE A5 09 NOVEMBER 2010 >FLOORING INDUSTRIES LTD West Block, IFSC IE-DUBLIN 1 (IE), vert.door VAN HOOYDONCK Guy UNILIN INDUSTRIES BVBA WERKWIJZEN VOOR HET VERVAARDIGEN VAN LAMINAAT, INRICHTING HIERBIJ AANGEWEND, LAMINAAT HIERBIJ VERKREGEN, WERKWIJZE VOOR HET OMMANTELEN VAN SUBSTRATEN EN OMMANTELD SUBSTRAAT HIERBIJ VERKREGEN. (053,006) Werkwijze voor het vervaardigen van laminaat dat kan aangewend worden voor het ommantelen van substraten (40), waarbij de werkwijze minstens de stap bevat van het uitvoeren van een persbewerking met een perselement (4-25) dat voorzien is van uitstulpingen (29) en/of uitsparingen (30), met als kenmerk dat minstens aan het oppervlak (32) van het laminaat (1) aan de hand van voornoemde uitsparingen (29) en/of uitstulpingen (30) een structuur van indrukkingen (31) wordt gevormd, die voornoemd motief (17) hoofdzakelijk volgt. De uitvinding heeft ook betrekking op een inrichting hierbij aangewend, laminaat (1) hierbij verkregen, een werkwijze voor het ommantelen van substraten (40) en ommantelde substraten (40) hierbij verkregen. 4

7 6 ANS B 44 C B 44 F DEPOT 2007/ MARS 2007 PUBLICATION A6 09 NOVEMBRE 2010 >PIRON DAVID Chemin du Pommeret 82, FR LORGUES (FR), repr.par VANDERPERRE Robert CABINET ROBERT VANDERPERRE DISPOSITIF DE DECOR AVEC RELIEFS. (006,006) Un dispositif de décor à reliefs comprenant un cadre (11) ayant une profondeur prédéterminée, plusieurs pièces de décor (12) s'étendant dans des plans différents avec un écartement entre eux suivant la profondeur du cadre (11) et un fond (13), chaque pièce de décor (12) présentant au moins un élément de décor (14) ayant un contour qui peut être différent de celui des autres éléments de décor. Les éléments de décor (14) d'une pièce de décor sont solidaires d'une bordure périphérique (15). Les bordures périphériques (15) de tous les éléments de décor (14) ont toutes les mêmes dimensions et elles sont maintenues par le cadre (11) en étant séparées l'une de l'autre par des éléments intercalaires périphériques. Ces éléments intercalaires périphériques sont avantageusement solidaires du cadre. 6 ANS B 44 F B 44 C DEPOT 2007/ MARS 2007 PUBLICATION A6 09 NOVEMBRE 2010 VOIR : B44C 20 ANS B 60 S DEPOT 2006/ DECEMBRE 2006 PUBLICATION A3 09 NOVEMBRE 2010 ROBERT >BOSCH G.M.B.H. Wernerstrasse 1, DE STUTTGART (DE), repr.par HERRBURGER Pierre CABINET PIERRE HERRBURGER BALAI D'ESSUIE-GLACE., (Inv. : Wilms Christian et al.), dép. en DE le 13 décembre 2005, no DEA (009,002) Lame d'essuie-glace (10) comportant une barrette de tête (12) et une lame d'essuyage (16) reliée à la barrette par l'intermédiaire d'une entretoise de basculement (14), le corps de lame d'essuyage comportant une lèvre d'essuyage (18) ainsi qu'un épaulement en forme de coin (20) dans la direction longitudinale dirigé vers l'entretoise (14), et relié à l'entretoise de basculement (14). L'entretoise de basculement (14) est raccordée directement à la barrette de tête (12), et des raidisseurs (36, 38) sont logés dans les intervalles entre la barrette de tête (12) et l'épaulement en forme de coin (20), latéralement par rapport à l'entretoise de basculement (14). Dans le prolongement des flancs (22) de l'épaulement en forme de coin (20), des lèvres d'étanchéité (24, 26) ont une longueur dimensionnée pour être en permanence en contact avec les raidisseurs (36, 38)), à l'état installé du balai d'essuie-glace (10) et pendant un mouvement d'essuyage. 5

8 20 ANS B 60 S G 01 L DEPOT 2006/ DECEMBRE 2006 PUBLICATION A3 09 NOVEMBRE 2010 VOIR : G01L 6 JAAR B 65 D B 01 L NEERLEGGING 2006/ JANUARI 2006 PUBLICATIE A6 09 NOVEMBER 2010 >TRANSPOSAFE SYSTEMS HOLLAND B.V. Wattstraat 7A, NL-2171 TP SASSENHEIM (NL), vert.door 't JONG Bastiaan Jacobus OCTROOIBUREAU ARNOLD & SIEDSMA B.V.B.A. TRANSPORTSAMENSTEL VOOR LEKVRIJE ENVELOPPE., (Uitv. :Hillebrand Gerben) (007,002) De uitvinding betreft een transportsamenstel omvattende een houder met een binnenruimte, ten minste één ter plaatse van openingsranden lekdicht sluitbare enveloppe en fixatiemiddelen die wat de vorm betreft passend in de binnenruimte opgenomen kunnen worden en elke enveloppe kunnen aangrijpen. Tevens kunnen de fixatiemiddelen zodanig zijn uitgevoerd dat deze ten minste de openingsranden van de enveloppe in de binnenruimte kunnen fixeren. SECTION C : CHIMIE ET METALLURGIE SECTIE C : CHEMIE EN METALLURGIE 6 ANS C 09 D DEPOT 2006/ DECEMBRE 2006 PUBLICATION A6 09 NOVEMBRE 2010 >IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC Manchester Square 20, LONDON W1U 3AN (GB), repr.par PLUCKER Guy OFFICE KIRKPATRICK S.A. COMPOSITION DE REVETEMENT., dép. en GB le 21 décembre 2005, no GBA (062,001) Composition de revêtement colorée comprenant une peinture de base blanche et au moins un pigment coloré pouvant être mélangé à ladite peinture, cette dernière comprenant un polymère filmogène, un véhicule liquide, un ou plusieurs pigments blancs opacifiants et un ou plusieurs diluants, ladite composition ayant une valeur de photoréflectance Y inférieure à 110 et supérieure à celle de l'équation Y = mc +K, ou 25 > C > 1, 0, C étant le chroma de ladite composition, m et K étant des coefficients empiriques choisis selon le type et le nombre de types du au moins un pigment coloré et dépendant de l'angle de mesure de ladite composition (fig. 1). 6

9 SECTION D : TEXTILES ET PAPIER SECTIE D : TEXTIEL EN PAPIER 20 JAAR D 03 D NEERLEGGING 2009/ NOVEMBER 2009 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >MICHEL VAN DE WIELE N.V. Michel Van de Wielestraat 7, B-8500 KORTRIJK, vert.door CHIELENS Kristof K.O.B. N.V. WERKWIJZE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN TAPIJTEN MET FRANJES, WEEFSELS EN TAPIJTEN VOLGENS DEZE WERKWIJZE VERVAARDIGD., (Uitv. :Debaes Johny et al.) (015,002) Deze uitvinding betreft een werkwijze voor het vervaardigen van tapijten (1) omvattende franjes (5, 5') aan twee tegenovergestelde rande volgens ofwel de kettingrichting (X) ofwel de inslagrichting (Y), waarbij op een weefmachine een weefsel (6) wordt geweven uit kettinggarens en inslaggarens, omvattende: - een weefzone (A,A') omvattende het van franjes (5,5') te voorziene deel (2,2') van het tapijt (1); - een aan deze weefzone (A,A') aansluitende randzone (B,B') waarin een langte van minstens een deel van de ketting- of de inslaggarens, ter vorming van de franjes (5,5') niet is ingebonden; - een aan de randzone (B,B') aansluitende houdzone (C,C') omvattende een houdweefsel (3,3'), waarin een lengte van de ketting-, respectievelijk de inslaggarens is ingebonden door middel van inslag-, respectievelijk kettinggarens. Deze uitvinding betreft eveneens een weefsel (6) en een tapijt (5,5') die volgens deze werkwijze zijn vervaardigd. SECTION E : CONSTRUCTIONS FIXES SECTIE E : VASTE CONSTRUCTIES 20 JAAR E 02 B NEERLEGGING 2008/ DECEMBER 2008 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >DREDGING INTERNATIONAL N.V. Scheldedijk 30, B-2070 ZWIJNDRECHT, vert.door BROUWER Hendrik Rogier, PATENTWERK B.V., Postbus 1514, NL-5200 BN S-HERTOGENBOSCH WERKWIJZE VOOR HET AANLEGGEN VAN WATERKERINGEN EN KUSTBESCHERMINGEN., (Uitv. :Van den Broeck Marc et al.) (012,002) De uitvinding betreft een werkwijze voor het aanleggen van een waterkering. In de werkwijze wordt een kern van breuksteen op de onderwaterbodem aangebracht en voorzien van ee beschermlaag uit stenen of betonblokken, met dien verstande dat ten minste ter hoogte van de waterkering de onderwaterbodem wordt opgehoogd met bodemmateriaal. De werkwijze is in het bijzonder geschikt voor het aanlaggen van een waterkering voor relatief diep water. 7

10 20 JAAR E 02 F E 21 C NEERLEGGING 2007/ JANUARI 2007 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >DREDGING INTERNATIONAL N.V. Haven 1025 Scheldedijk 30, B-2070 ZWIJNDRECHT, vert.door BROUWER Hendrik Rogier, PATENTWERK B.V., Julianaplein 4, NL-5211 BC S-HERTOGENBOSCH WERKWIJZE VOOR HET ONTGINNEN VAN DE ZEEBODEM., (Uitv. :Heude Nick et al.), inged. in EP de 20 Januari 2006, nr EPA (014,004) De huidige uitvinding heeft betrek op een werkwijze voor het bepalen van een efficiënte winning van vast materiaal van een zeebodem (10) met behulp van een vaartuig (1) dat uitgerust is met een baggereenheid (3) voor het verwijderen van een suspensie van vast materiaal van de zeebodem (12), waarbij de werkwijze de stappen omvat van i) het meten van de snelheid waarmee het vast materiaal wordt gewonnen, d.w.z. de verwerkingscapaciteit, en ii) het bepalen van een efficiënte winning als de verwerkingscapaciteit boven een bepaald niveau ligt. Ze betreft ook een werkwijze voor het opstellen van een surveykaart, een inrichting en een computerprogramma dat de werkwijze implementeert. 20 JAAR E 04 F B 44 C NEERLEGGING 2007/ JULI 2007 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 ZIEN : B44C 20 ANS E 04 F DEPOT 2006/ DECEMBRE 2006 PUBLICATION A3 09 NOVEMBRE 2010 >KRONIMUS A.G. Josef-Herrmann-Strasse 4-6, DE IFFEZHEIM (DE), repr.par HERRBURGER Pierre CABINET PIERRE HERRBURGER MARCHES RECTANGULAIRES PLEINES ET ESCALIER REALISE AVEC DE TELLES MARCHES., (Inv. : Unger Jürgen), dép. en DE le 12 décembre 2005, no DEA (015,005) Marche rectangulaire pleine (1). Elle comporte un corps de base (2) en bêton ou en pierre dans lequel est intégré un corps creux (4), le corps creux (4) s'ouvrant vers une surface de marche (7) munie d'une ouverture (5a) et/ou d'une surface frontale (8) avec une ouverture (6a), l'ouverture (5a) du corps creux (4) vers la surface de marche (7) étant habillée d'un panneau de marche (5) et/ou l'ouverture (6a) du corps creux (4) tournée vers la surface frontale (8) étant habillée d'un panneau frontal (6). 8

11 20 JAAR E 04 G NEERLEGGING 2006/ MEI 2006 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >CONCRETE SYSTEMS N.V. Kazandstraat 151, B-8800 ROESELARE, vert.door OSTYN Frans freddy K.O.B. N.V. BEKISTINGSEENHEID., (Uitv. :Callens Francky) (015,001) Deze uitvinding betreft een bekistingseenheid voor een bekistingsplaat (5), omvattende een kader (1) dat opgebouwd is uit een aantal omkaderingsprofielen (2) met respectievelijke beschermingslippen (4), waarbij de bekistingseenheid voorzien is om de bekistingsplaat (5) eraan te bevestigen zodat de genoemde beschermingslippen (4) met een contactzijde (6) tegen een rand van het genoemde plaat (5) aanliggen en waarbij de genoemde bekistingseenheid voorzien is om in een zone tussen de beschermingslip (4) en het bekistingspaneel (5) een dichtinglaag (8) te voorzien. De bekistingseenheid volgens deze uitvinding wordt gekenmerkt doordat de contactzijde (6) van de beschermingslip (4) oneffenheden omvat om een goede hechting tussen de beschermingslip (4) en de dichtinglaag (8) te bekomen. 20 ANS E 05 F DEPOT 2006/ DECEMBRE 2006 PUBLICATION A5 09 NOVEMBRE 2010 S.A.>LEVASSEUR SYSTEMES Z.I. rue des Coutures 7, FR TORCY (FR), repr.par HERRBURGER Pierre CABINET PIERRE HERRBURGER DISPOSITIF D'OUVERTURE ET DE FERMETURE D'UN VANTAIL DE PORTE DE TYPE VA-ET-VIENT., (Inv. : Bernard Noël et al.), dép. en FR le 12 décembre 2005, no FRA (010,003) Dispositif d'ouverture et de fermeture d'un vantail dans les deux sens caractérisé en ce qu'il est constitué par un axe pivot (2) portant deux cames (4,5), à savoir: - une première came (4) coopérant avec des moyens d'actionnement élastique pour emmagasiner de l'énergie lors de l'ouverture du vantail (1) et la restituer pour permettre la fermeture automatique de celui-ci, et - une seconde came (5) coopérant avec des moyens d'amortissement du mouvement du vantail (1),-l'axe pivot (2), les deux cames (4,5), ainsi que les moyens d'actionnement et les moyens d'amortissement étant intégrés dans l'épaisseur du vantail (1). 9

12 20 ANS E 06 B DEPOT 2006/ OCTOBRE 2006 PUBLICATION A3 09 NOVEMBRE 2010 S.A.>FIXOLITE Rue Vandervelde 170, B-6230 THIMEON, repr.par MARCHAU Michel MARCHAU MICHEL EMBOUT TELESCOPIQUE POUR ARBRE DE VOLET ROULANT., (Inv. : Vanhoudt Michel) (010,006) La présente invention concerne un embout télescopique pour arbre de volet roulant, en particulier un embout télescopique qui permet un montage et démontage facile et rapide de l'arbre du volet roulant et en même temps une adaptation adéquate de la longueur de cet arbre aux dimensions de l'espace dans laquelle le volet roulant doit être monté. 20 JAAR E 06 C NEERLEGGING 2007/ JUNI 2007 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >MISSOTTEN MARC Rustoordlaan 43, B-3990 PEER, vert.door LUYS Marie-José GEVERS LADDERBEVEILIGING. (009,005) Ladderbeveiliging (11) voor een ladder (14), waarbij de ladder (14) voorzien is om ondersteund door een grondvlak schuin tegen een steunvlak geplaatst te worden, met een kenmerk dat de ladderbeveiliging (11) een aan de ladder (14) monteerbare steun (12) omvat, waarbij de steun (12) zich schuin ten opzichte van de ladder (14) in de richting van het grondvlak uitstrekt naar het steunvlak om het grondvlak te raken. 20 JAAR E 21 C E 02 F NEERLEGGING 2007/ JANUARI 2007 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 ZIEN : E02F 10

13 SECTION F : MECANIQUE,ECLAIRAGE,CHAUFFAGE,ARMEMENT,SAUTAGE SECTIE F : WERKTUIGBOUW,VERLICHTING,VERWARMING,WAPENS,SPRINGMIDDELEN 20 ANS F 04 C DEPOT 2004/ JUIN 2004 PUBLICATION A3 09 NOVEMBRE 2010 >SCROLL TECHNOLOGIES One Scroll Drive, Clark County Industrial Park, ARKADELPHIA, ARKANSAS (US), repr.par PLUCKER Guy OFFICE KIRKPATRICK S.A. COMPRESSEUR A VOLUTES AUTO-MODULATEUR A DEUX ETAGES., dép. en US le 26 juin 2003, no USA (015,002) Un compresseur à volutes auto-modulateur (20) comprend une partie de soupapes (40, 44). Une première soupape (40) se déplace vers une position de faible capacité lorsque la différence de pression se trouve en dessous d'une quantité prédéterminée. Une seconde soupape (44) se déplace vers une position de faible capacité lorsque la pression d'aspiration se trouve au-dessus d'une quantité prédéterminée. Un fonctionnement à faible capacité ne se produira que lorsque les deux soupapes sont ouvertes. L'invention offre ainsi un modèle de compresseur à volutes (20) pouvant s'auto-moduler et commander les conditions ou un fonctionnement à faible capacité se produit sur la base de deux critères. 20 JAAR F 25 B NEERLEGGING 2009/ AUGUSTUS 2009 PUBLICATIE A5 09 NOVEMBER 2010 >PACKO INOX N.V. Torhoutsesteenweg 154, B-8210 ZEDELGEM, vert.door CHIELENS Kristof K.O.B. N.V. KOELINRICHTING., (Uitv. :Ameel Johan et al.) (013,001) Deze uitvinding betreft een energiebesparende koelinrichting voor het koelen van een vloeistof, omvattende: - een koelcircuit (1), omvattende een verdamper (2), een compressor (3), een condensor (4) en een expansieventiel (5); - een recipi*ent voor de vloeistof, waarin de verdamper (2) is opgenomen; - meddelen (7) voor het meten van een eerste circuitparameter in het koelcircuit (1) tussen de condensor (4) en het expansieventiel; - middelen (6) voor het meten van een tweede circuitparameter in het koelcircuit (1) tussen de verdamper (2) en de compressor (3); en aanstuurmiddelen (6,7) voor aansturen van de condensor (4) op basis van de gemeten circuitparameters. 11

14 20 ANS F 26 B DEPOT 2005/ AOUT 2005 PUBLICATION A3 09 NOVEMBRE 2010 >NGK INSULATORS LTD 2-56, Suda-cho, Mizuho-ku, Nagoya-city, AICHI-PREFECTURE (JP), repr.par de KEMMETER François CABINET BEDE PROCEDE DE SECHAGE A MICRO-ONDES DE CORPS MOULES ALVEOLES., (Inv. : Terazawa Tatsuya et al.), dép. en JP le 27 Aout 2004, no JPA et dép. en JP le 20 mai 2005, no JPA (028,013) Un procédé de séchage d'un corps moulé alvéolé en utilisant des micro-ondes est révélé. Le procédé peut réduire la différence dans la vitesse de séchage à l'intérieur des corpsmoulés alvéolés pendant le processus de séchage et peut sécher les corps moulés alvéolés sans déformation des alvéoles. Le procédé comprend le placement du corps moulé alvéolé dans un four de séchage avec l'axe des alvéoles en direction verticale et l'exposition du corps moulé alvéolé à des micro-ondes à une fréquencede MHz. La différence de la teneur en eau dans la direction verticale du corps moulé alvéolé 1 est maintenue à 0.3% par mm ou moins pendant l'exposition aux micro-ondes. SECTION G : PHYSIQUE SECTIE G : NATUURKUNDE 20 ANS G 01 L B 60 S DEPOT 2006/ DECEMBRE 2006 PUBLICATION A3 09 NOVEMBRE 2010 ROBERT >BOSCH G.M.B.H. Wernerstrasse 1, DE STUTTGART (DE), repr.par HERRBURGER Pierre CABINET PIERRE HERRBURGER INSTALLATION DE MESURE DE LA REPARTITION DE LA FORCE D'APPLICATION D'UN BALAI D'ESSUIE-GLACE CONTRE UNE SURFACE A ESSUYER., (Inv. : Wilms Christian et al.), dép. en DE le 19 décembre 2005, no DEA (011,003) Installation de mesure (10) pour saisir la réparation de la force d'application d'un balai d'essuie-glace (36) appuyé par une force contre une surface (20, 22). Le balai d'essuie-glace (36) comporte un élément d'accouplement (38) qui le relie de manière articulée à un dispositif de réception (30,40) qui applique une force sensiblement perpendiculaire à la surface (20,22). Un appareil de mesure (14) comporte un ensemble de capteurs de mesure (22) disposés dans la direction longitudinale du balai d'essuie-glace (36), et formant une surface à courbure convexe dans la direction longgitudinale du balai d'essuie-glace (36) pour l'appui du balai d'essuie-glace (36) pendant l'opération de mesure, le rayon de courbure (R) de ces surfaces étant égal à 3000 ou 4000 mm ou correspondant à la courbure d'un pare-brise de véhicule existant, auquel est destiné le balai d'essuie-glace (36), et l'appareil de mesure (14) est relié à une unité d'exploitation (26). 12

15 6 ANS G 01 S DEPOT 2006/ MAI 2006 PUBLICATION A6 09 NOVEMBRE 2010 S.A. >TRIPY Faubourg de Bruxelles 320, B-6041 GOSSELIES-CHARLEROI, repr.par POWIS de TENBOSSCHE Roland CABINET BEDE DISPOSITIF ELECTRONIQUE DE ROUTE., dép. en BE le 25 mai 2005, no BEA2005/0261 (030,004) Dispositif pour donner des indications à un conducteur pour suivre un itinéraire, comportant un moyen de traitement de données, ledit moyen de traitement comportant des instructions pour déterminer une position anticipée du véhicule en fonction d'au moins les paramètres suivants: vitesse du véhicule, position du véhicule déterminée, direction suivie par le véhicule et une durée d'anticipation, et des instructions pour rechercher un changement de route s'opérant dans la portion de l'itinéraire située entre la position du véhicule et la position anticipée du véhicule. 20 JAAR G 07 B NEERLEGGING 2006/ SEPTEMBER 2006 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >VAN DAELE JOHAN De Craenestraat 12, B-9881 AALTER METHODE VOOR HET BETALEN VAN VERVOERKOSTEN. (000,000) Methode voor het aanrekenen van vervoerkosten door deze aan te rekenen via betaalkaarten waarop de plaats en tijdstip van opstappen en afstappen is genoteerd. 13

16 20 JAAR G 08 B H 04 N NEERLEGGING 2010/ JANUARI 2010 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >TRAFICON N.V. Vlamingstraat 19, B-8560 WEVELGEM, vert.door CHIELENS Kristof K.O.B. N.V. METHODE EN TOESTEL VOOR HET BEPALEN VAN BEELDKWALITEIT., (Uitv. :Favoreel Wouter) (008,001) Deze uitvinding betreft enerzijds een toestel voor automatische bepalingvan de beeldkwaliteit, omvattende beeldregistratie middelen (S1) voorzien voor het opvangen van signalen en een verwerkingseenheid (S3) voor verwerking van signalen opgevangen door genoemde beeldregistratie middelen (S1). Anderzijds betreft deze uitvinding een werkwijze voor automatische bepaling van de beeldkwaliteit met behulp van dergelijk toestel. 6 JAAR G 08 G NEERLEGGING 2006/ JANUARI 2006 PUBLICATIE A6 09 NOVEMBER 2010 >VAN DAELE JOHAN De Craenestraat 12, B-9881 AALTER WAARSCHUWINGSSYSTEEM VOOR DEELNEMERS AAN HET VERKEER, NIET WAAR TE NEMEN DOOR WIE DIT NIET WENST. (003,000) Deze uitvinding betreft een systeem waarmee signalen kunnen worden uitgezonden naar andere verkeersdeelnemers via radiogolven zonder dat de omgeving hiervan last ondervindt. 14

17 20 JAAR G 08 G NEERLEGGING 2008/ DECEMBER 2008 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 >CATTEEUW KURT JOHAN Bosstraat 76, B-8580 AVELGEM, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV SLIMME FLITSPAAL. (013,000) Slimme flitspaal, die uitgerust is met middelen waarmee de snelheid van een bewegend voorwerp kan worden gemeten, en/of berekend, en vervolgens geregistreerd, samen met middelen die toelaten een identificatie en registratie uit te voeren van het bewegend voorwerp, met in voorkomend geval het vastleggen van plaats en tijd, daardoor gekenmerkt dat deze meddelen in staat zijn om een onderscheid te maken tussen een personenwagen en een vrachtwagen. 6 ANS G 09 F DEPOT 2007/ MAI 2007 PUBLICATION A6 09 NOVEMBRE 2010 >PIRON DAVID Chemin du Pommeret 82, FR LORGUES (FR), repr.par VANDERPERRE Robert CABINET ROBERT VANDERPERRE COFFRET AVEC DECOR DEPLIABLE. (008,007) Un coffret comprenant un socle (10) sur lequel est fixé un couvercle (20) pouvant pivoter entre une position rabattue sur le dessus du socle et une position pratiquement perpendiculaire à la base du socle, et un décor dépliable et repliable (30) qui se trouve attaché au socle, d'une part, et à l'intérieur du couvercle, d'autre part. Le socle (10) comporte avantageusement un compartiment intérieur (16) dans lequel est par exemple logé un tiroir (17) ou un autre accessoire (18) tel qu'une plaquette, un disque, un fascicule. Le couvercle (20) a chacune de ses parois latérales (22) fixée à une paroi latérale (12) du socle (10) en permettant leur rotation mutuelle de manière que le couvercle s'emboîte sur le socle lorsqu'il est rabattu, et il présente une paroi arrière (23) qui vient se placer en dessous et contre la base du socle lorsque le couvercle est en position relevée. Le décor (30) se déplie automatiquement pendant le relèvement du couvercle (20) et il se replie automatiquement sur lui-même lorsque le couvercle se trouve rabattu sur le socle. 15

18 20 ANS G 09 G DEPOT 2002/ JANVIER 2002 PUBLICATION A5 09 NOVEMBRE 2010 >ROBERT BOSCH GMBH Wernerstrasse 1, D STUTTGART (DE), repr.par HERRBURGER Pierre CABINET PIERRE HERRBURGER DISPOSTIF POUR L'AFFICHAGE D'INFORMATIONS D'UTILISATEUR., (Inv. : Petersen Detlev et al.), dép. en DE le 27 janvier 2001, no DEA (007,001) Dispositif d'affichage d'informations d'utilisateur comportant au moins un afficheur (6) pour les informations d'utilisateur, caractérisé en ce que sur au moins l'afficheur (6), on présente des informations codées (8) de service et/ou de surveillance, sans déranger les informations d'utilisateur. SECTION H : ELECTRICITE SECTIE H : ELEKTRICITEIT 20 JAAR H 04 N G 08 B NEERLEGGING 2010/ JANUARI 2010 PUBLICATIE A3 09 NOVEMBER 2010 ZIEN : G08B 16

19 BREVETS EUROPEENS DELIVRES QUI ONT EFFET EN BELGIQUE EUROPESE OCTROOIEN MET UITWERKING IN BELGIE EUROPÄISCHE PATENTE MIT EFFEKT IN BELGIEN EUROPEAN PATENTS WITH EFFECT IN BELGIUM

20 BREVETS EUROPEENS EUROPESE OCTROOIEN Cette partie contient les brevets européens publiés au cours du mois en question et qui ont effet en Belgique. Dit gedeelte bevat de Europese octrooien, gepubliceerd in de loop van de betrokken maand en met uitwerking in België. La première partie, classée selon Het eerste deel, gerangschikt l indice IPC (jusqu à la sous-classe), volgens IPC-index (tot de onderklasse), contient les données bibliographiques bevat de bibliografische gegevens van elk pour chaque brevet : octrooi : (11) numéro de publication (11) publicatienummer (51) classification IPC (51) IPC classificatie (21) numéro de dépôt (21) nummer van neerlegging (22) date de dépôt (22) datum van neerlegging (73) nom et adresse du titulaire (73) naam en adres van de titularis (54) titre de l invention (54) titel van de uitvinding (30) date, pays et numéro de priorité (30) datum, land en nummer van voorrangsrecht (45) date de publication du brevet (45) publicatiedatum van het octrooi La deuxième partie est une liste alphabétique selon le nom du titulaire avec référence au numéro et à l indice IPC (jusqu à la sous-classe). Het tweede deel is een alfabetische lijst volgens de naam van de titularis met verwijzing naar het nummer en de IPCindex (tot de onderklasse). La troisième partie est une liste numérique (selon le numéro de publication) des brevets afférents, avec référence à l indice IPC (jusqu à la sous-classe). Het derde deel is een numerieke lijst (volgens publicatienummer) van de betrokken octrooien, met verwijzing naar de IPC-index (tot de onderklasse). (IPC = International Patent Classification) (IPC = International Patent Classification)

21 ********************************************************** (51) A 01 D 41/12 ********************************************************** (21) + (22) (73) DEERE & CY SECTION A : NECESSITES COURANTES DE LA VIE SECTIE A : LEVENSBEHOEFTEN One John Deere Place Moline IL (US); (54) MOISSONNEUSE-BATTEUSE AVEC UN TRANSPORTEUR À TAMBOUR ********************************************************** SUPPLÉMENTAIRE POUR L'ÉVACUATION DE LA PAILLE ET UN ********************************************************** SEUL CLAPET POUR L'ALTERNANCE ENTRE LE DÉVERSEMENT DES ANDAINS ET LE HACHAGE DE LA (11) PAILLE-TRADUCTION-MÄHDRESCHER MIT EINEM ZUSÄTZLICHEN (51) A 01 B 73/06 A 01 D 78/10 TROMMELFÖRDERER ZUR STROHABFÖRDERUNG UND EINER (21) + (22) EINZIGEN KLAPPE ZUM WECHSELN ZWISCHEN SCHWADABLAGE- (73) MASCHINENFABRIK BERNARD KRONE G.M.B.H. UND HÄCKSELBETRIEB Heinrich-Krone-Strasse 10 (30) DE DE Spelle(DE); (45) (54) Machine de fenaison-traduction-heuwerbungsmaschine (30) DE (45) (11) (51) A 01 F 29/14 A 01 D 41/127 (21) + (22) (11) (73) DEERE & CY (51) A 01 D 41/127 A 01 F 29/14 One John Deere Place (21) + (22) Moline Illinois (US); (73) DEERE & CY (54) Machine de récolte-traduction-erntemaschine One John Deere Place (30) DE Moline Illinois (US); (45) (54) Machine de récolte-traduction-erntemaschine (30) DE (45) (11) (51) A 01 F 15/07 B 65 B 57/02 (21) + (22) (11) (73) DEERE & CY (51) A 01 D 78/10 A 01 B 73/06 One John Deere Place (21) + (22) Moline Illinois (US); (73) MASCHINENFABRIK BERNARD KRONE G.M.B.H. (54) Dispositif de surveillance pour la marche d'un Heinrich-Krone-Strasse 10 matériau en feuille-traduction-vorrichtung zum Spelle(DE); Überwachen des Laufs von bahnförmigem Material (54) Machine de fenaison-traduction-heuwerbungsmaschine (30) DE (30) DE (45) (45) (11) (11) (51) A 01 F 15/07 (51) A 01 D 41/14 (21) + (22) (21) + (22) (73) N.V. DEPOORTERE (73) CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN G.M.B.H. Kortrijkseweg 99 Münsterstraße Beveren-Leie(BE); Harsewinkel(DE); (54) Machine de mise en balle ronde d'une nappe végétale (54) Convoyeur agricole-traduction-landwirtschaftliches (30) FR Trägerfahrzeug (45) (30) DE (45) (11) (51) A 01 F 12/16 (11) (21) + (22) (51) A 01 D 41/12 F 01 P 11/12 (73) CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN G.M.B.H. (21) + (22) Münsterstraße 33 (73) CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN G.M.B.H Harsewinkel(DE); Münsterstraße 33 (54) Moissonneuse-batteuse dotée d'un dispositif destiné Harsewinkel(DE); à séparer des corps étrangers-traduction-mähdrescher (54) Moissonneuse agricole-traduction-landwirtschaftliche mit einer Vorrichtung zum Abscheiden von Fremdkörpern Erntemaschine (30) DE (30) DE (45) (45) (11) (11) (51) A 01 F 7/06 (51) A 01 D 78/10 (21) + (22) (21) + (22) (73) DEERE & CY (73) MASCHINENFABRIK BERNARD KRONE G.M.B.H. One John Deere Place Heinrich-Krone-Strasse 10 Moline IL 61265(US); Spelle(DE); (54) Cône de rotor arrière (54) Machine de fenaison-traduction-heuwerbungsmachschine (30) US 4882 P US (30) DE (45) (45) (11) (11) (51) A 01 F 12/30 (51) A 01 D 41/14 (21) + (22) (21) + (22) (73) CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN G.M.B.H. (73) DEERE & CY Münsterstraße 33 One John Deere Place Harsewinkel(DE); Moline IL (US); (54) Moissonneuse-batteuse-TRADUCTION-Mähdrescher (54) INSTALLATION HYDRAULIQUE-TRADUCTION-HYDRAULISCHE (30) DE ANORDNUNG (45) (30) DE (45) (11) (51) A 01 G 13/00 C 08 K 5/00 (11) B 32 B 27/04 B 32 B 27/12 (51) A 01 D 75/30 (21) + (22) (21) + (22) (73) LEUCADIA INC (73) MASCHINENFABRIK BERNARD KRONE G.M.B.H. 315 Park Avenue South Heinrich-Krone-Strasse 10 New York NY 10010(US); Spelle(DE); (54) AFBREEKBAAR NET. (54) Moissonneuse agricole (30) US P automotrice-traduction-selbstfahrende (45) landwirtschaftliche Erntemaschine (30) DE (45) (11) (51) A 01 G 23/099 (21) + (22) (11) (73) SCHULLER, KARIN 1

22 Metterstrasse 52 (54) OISEAUX TRANSGENIQUES ET PRODUCTION DE PROTEINES Sachsenheim (DE); (30) US P SCHULLER, MONIKA (45) Metterstrasse Sachsenheim(DE) (54) Dispositif de retenue pour parties ligneuses destiné (11) à les séparer-traduction-haltevorrichtung für (51) A 01 K 27/00 Baumteile zum Abtrennen derselben (21) + (22) (30) DE (73) FLEXI-BOGDAHN TECHNIK G.M.B.H. & CO. KG (45) Carl-Benz-Weg Bargteheide(DE); (54) Laisse retractable pour animal (11) domestique-traduction-leineneinrichtung für eine (51) A 01 G 31/02 A 01 K 63/00 auf- und abrollbare Leine zum Führen von Tieren (21) + (22) (30) DE U (73) FORSCHUNGSVERBUND BERLIN E.V. (45) Rudower Chaussee Berlin(DE); (54) Installation aquaponique destinée à la production de (11) légumes et de poissons-traduction-aquaponikanlage (51) A 01 K 61/00 F 04 D 13/14 zur Gemüse-und Fischproduktion F 04 D 13/06 F 04 D 29/58 (45) E 04 H 4/12 (21) + (22) (73) FINANCIERE PISCINE EQUIPEMENT (11) bis Avenue Niel (51) A 01 H 1/04 A 01 H 1/ Paris(FR); A 01 H 5/00 C 12 N 15/29 (54) POMPE À MOTEUR ELECTRIQUE POUR L'ENTRETIEN DES C 12 Q 1/00 A 01 H 5/10 PISCINES (21) + (22) (30) FR (73) INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (45) rue de l'université Paris(FR); (54) Hybrides de colza "canola" ayant un système de (11) stérilité mâle (51) A 01 K 1/00 (30) GB (21) + (22) (45) (73) SAS SATENE Route de Guéret La Châtre(FR); (11) (54) Dispositif de contrôle d'une porte pour le bétail (51) A 01 H 1/04 C 12 N 15/32 comportant une commande de fermeture automatique C 07 K 14/325 (30) FR (21) + (22) (45) (73) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 800 North Lindbergh Blvd. St. Louis MO 63167(US); (11) (54) PROTEINE INSECTICIDE SECRETEE ET COMPOSITIONS DE (51) A 01 K 35/00 GENES A PARTIR DU BACILLUS THURINGIENSIS ET LEURS (21) + (22) UTILISATIONS (73) CHAMPION TRADE CO., LTD. (30) US P Kitaohtsuka (45) Toshima-ku Tokyo(JP); (54) Vastbindende band voor vogelring en vogelringconstructie. (11) (30) JP U (51) A 01 H 3/04 (45) (21) + (22) (73) GLAXOSMITHKLINE AUSTRALIA PTY LTD Mountain Highway (11) Boronia VIC 3155(AU); (51) A 01 K 67/027 A 61 K 38/00 (54) PROCEDES PERMETTANT DE MODIFIER LES CARACTERISTIQUES A 61 K 39/00 C 12 N 15/11 DU PAVOT C 12 Q 1/68 A 61 P 13/08 (30) AU C 12 N 15/12 C 07 K 14/705 (45) C 07 K 16/28 (21) + (22) (73) AGENSYS, INC. (11) th Street (51) A 01 H 5/10 C 12 N 15/82 Santa Monica CA 90404(US); (21) + (22) (54) C-TYP-LEKTIN TRANSMEMBRANANTIGEN, DAS IN (73) SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G. MENSCHLICHEM PROSTATAKREBS EXPRIMIERT WIRD? UND Schwarzwaldallee 215 VERWENDUNGEN DIESES ANTIGENS Basel(CH); (30) US P (54) Neues Hybridsystem für Brassica napus (Raps). (45) (30) EP (45) (11) (51) A 01 K 1/00 A 01 K 31/22 (11) F 24 F 7/00 (51) A 01 J 25/12 A 01 J 27/04 (21) + (22) A 01 J 27/00 A 23 C 19/08 (73) VAN DE VEN BEHEER B.V. (21) + (22) Meerheide 5 (73) HOCHLAND A.G DZ Eersel(NL); Kemptener Strasse 17 (54) Veehouderij met natuurlijke ventilatie Heimenkirch/Allgäu(DE); (30) NL (54) Procédé destiné à la fabrication de tranches de (45) fromage, tranches de fromage ainsi fabriquées et dispositif d'exécution du procédé-traduction-verfahren zur Herstellung von (11) Käsescheiben, hierdurch hergestellte Käsescheiben (51) A 01 K 1/00 A 01 K 1/02 sowie eine Vorrichtung zur Durchführung des A 01 K 1/015 Verfahrens (21) + (22) (30) DE (73) J.H.E. VAN SCHRIEK BEHEER B.V. (45) Lange Heg 2a 7039 CA Stokkum(NL); (54) VARKENSSTAL-INRICHTING IN HET BIJZONDER DE (11) KRAAMKAMER ER VAN. (51) A 01 K 67/027 C 12 N 15/90 (30) NL C 12 N 15/00 (45) (21) + (22) (73) UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION, INC. 623 Boyd Graduate Studies Research Center (11) Athens GA (US); (51) A 01 K 63/00 A 01 G 31/02 SYNAGEVA BIOPHARMA CORP. (21) + (22) Legal Department 111 Riverbend Road (73) FORSCHUNGSVERBUND BERLIN E.V. Athens GA 30605(US) Rudower Chaussee 17 2

23 12489 Berlin(DE); (21) + (22) (54) Installation aquaponique destinée à la production de (73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. légumes et de poissons-traduction-aquaponikanlage 3-15 Edobori 1-chome Nishi-ku zur Gemüse-und Fischproduktion Osaka-shi Osaka (JP); (45) (54) PRÉPARATION HERBICIDE (30) JP JP (45) (11) (51) A 01 M 1/22 A 01 M 3/00 (21) + (22) (11) (73) SCHMITT, ROBERT (51) A 01 N 1/02 A 61 D 19/02 Göteborgstrasse 28 B 01 L 3/ Schweinfurt(DE); (21) + (22) (54) DISPOSITIF DE DESTRUCTION DE LA (73) CRYO BIO SYSTEM VERMINE-TRADUCTION-VORRICHTUNG ZUR VERNICHTUNG VON ZI n 1 Est UNGEZIEFER F Saint-Ouen-sur-Iton(FR); (30) DE DE (54) ENSEMBLE DE CONDITIONNEMENT D'UN VOLUME PREDETERMINE (45) DE SUBSTANCE A CONSERVER PAR VITRIFICATION CRYOGENIQUE (30) FR (11) (45) (51) A 01 N 43/80 A 01 N 43/82 C 07 D 413/12 C 07 D 261/04 C 07 D 261/08 C 07 D 261/20 (11) C 07 D 413/14 C 07 D 417/12 (51) A 01 N 43/36 A 01 N 43/40 C 07 D 498/04 A 01 N 43/56 A 01 N 43/78 (21) + (22) C 07 D 277/56 C 07 D 231/14 (73) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. C 07 D 213/89 C 07 D 207/ Ikenohata 1-chome Taitoh-ku C 07 D 207/34 C 07 C 211/61 Tokyo (JP); C 07 C 205/45 C 07 C 205/37 IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. C 07 C 205/12 C 07 C 205/ Ikenohata 1-chome (21) + (22) Taitoh-ku Tokyo (JP) (73) SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G. (54) DERIVE D'ISOXAZOLINE ET HERBICIDE COMPRENANT LEDIT Schwarzwaldallee 215 DERIVE EN TANT QUE SUBSTANCE ACTIVE 4058 Basel(CH); (30) JP (54) DÉRIVÉS D'AMIDES HÉTÉROCYCLIQUES UTILES EN TANT QUE (45) MICROBIOCIDES (30) EP EP (45) (11) (51) A 01 N 63/00 C 12 P 19/34 C 12 N 15/64 C 12 N 7/00 (11) C 12 N 7/04 C 12 N 5/00 (51) A 01 N 43/40 A 01 N 47/38 C 12 N 15/00 C 07 K 17/00 A 01 N 47/02 A 01 N 43/90 A 61 K 39/12 A 61 K 39/295 A 01 N 43/88 A 01 N 43/56 (21) + (22) A 01 N 43/22 A 01 N 41/10 (73) VIRGINIA TECH INTELLECTUAL PROPERTIES, INC. A 01 N 37/40 A 01 N 43/ Kraft Drive Suite 1050 A 01 N 43/16 A 01 N 37/28 Blacksburg VA (US); (21) + (22) IOWA STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION, INC. (73) BAYER CROPSCIENCE A.G. 310 Lab of Mechanics Alfred-Nobel-Straße 50 Ames IA (US) Monheim(DE); (54) CLONES D'ADN INFECTIEUX CHIMERES DE CIRCOVIRUS (54) COMBINAISONS DE PRINCIPES ACTIFS À PROPRIÉTÉS PORCIN ET UTILISATION DE CEUX-CI INSECTICIDES-TRADUCTION-WIRKSTOFFKOMBINATIONEN MIT (30) US P US P INSEKTIZIDEN EIGENSCHAFTEN US (30) DE (45) (45) (11) (11) (51) A 01 N 37/20 A 01 N 37/26 (51) A 01 N 43/52 A 01 N 47/16 C 07 C 233/18 A 01 N 43/90 (21) + (22) (21) + (22) (73) NOVARTIS A.G. (73) COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES Lichtstrasse 35 ALTERNATIVES 4056 Basel(CH); Bâtiment "Le Ponant D" 25 rue Leblanc (54) COMPOSITIONS ET COMPOSES REPULSIFS D'ANIMAUX Paris (FR); INDESIRABLES CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (30) EP rue Michel-Ange (45) Paris(FR) (54) UTILISATION DE COMPOSÉS AYANT UNE ACTIVITÉ INHIBITRICE DE LA MONOGALACTOSYLDIACYLGLYCÉROL (11) SYNTHASE EN TANT QU'HERBICIDE OU ALGICIDE, (51) A 01 N 47/16 A 01 N 25/02 COMPOSITIONS HERBICIDES ET ALGICIDES A 01 N 25/34 A 61 K 8/49 (30) EP A 61 Q 17/02 (45) (21) + (22) (73) BEIERSDORF A.G. IP-Patente Unnastrasse 48 (11) Hamburg(DE); (51) A 01 P 3/00 A 01 N 25/04 (54) Produit insectifuge bien toléré par la A 01 N 25/24 A 01 N 43/653 peau-traduction-hautfreundliches Insektenabwehrmittel A 01 N 43/54 A 01 N 43/36 (30) DE A 01 N 37/46 (45) (21) + (22) (73) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. Schwarzwaldallee 215 (11) Basel(CH); (51) A 01 N 25/04 A 01 N 25/24 (54) COMPOSITIONS AQUEUSES FONGICIDES POUR TRAITEMENT DES A 01 N 43/653 A 01 N 43/54 GRAINES A 01 N 43/36 A 01 N 37/46 (45) A 01 P 3/00 (21) + (22) (73) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. (11) Schwarzwaldallee 215 (51) A 01 P 13/00 A 01 N 47/ Basel(CH); A 01 N 43/70 (54) COMPOSITIONS AQUEUSES FONGICIDES POUR TRAITEMENT DES (21) + (22) GRAINES (73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. (45) Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi Osaka (JP); (54) PRÉPARATION HERBICIDE (11) (30) JP JP (51) A 01 N 47/36 A 01 N 43/70 (45) A 01 P 13/00 3

24 NL (11) (45) (51) A 21 B 3/04 F 24 C 15/32 (21) + (22) (73) TEKA PORTUGAL, S.A. (11) Estrada da Mota - Apartado 533 (51) A 22 C 13/00 A 22 C 17/ Ilhavo(PT); (21) + (22) (54) DAMPFGAROFEN UND WASSERTANK ZUR VERWENDUNG DARING. (73) DAT-SCHAUB A.M.B.A. (45) Flæsketorvet Copenhagen V(DK); (54) Werkwijze voor het verbinden van stukken van een (11) natuurlijke omhulling (51) A 21 D 8/04 A 23 L 1/03 (30) DK A 23 L 1/29 C 12 N 1/15 (45) C 12 N 1/21 C 12 N 9/24 C 12 N 15/56 C 12 P 19/02 C 12 P 19/04 C 12 S 3/10 (11) (21) + (22) (51) A 23 B 4/01 A 22 C 11/00 (73) NOVOZYMES A/S A 23 L 1/317 A 23 C 11/00 Krogshøjvej 36 A 23 L 1/01 A 23 L 3/ Bagsværd(DK); A 23 L 3/22 (54) ARABINOFURANOSIDASEN. (21) + (22) (30) DK DK (73) SONDER FOOD SYSTEMS B.V. (45) Topaasstraat 46 NL-7554 TH Hengelo(NL); (54) INRICHTING VOOR HET PASTEURISEREN VAN EEN MASSA (11) VOEDINGSWAAR. (51) A 21 D 8/04 C 12 N 15/56 (30) NL NL C 12 N 5/10 C 12 N 1/ NL C 12 N 1/20 C 07 K 19/00 (45) C 12 N 9/28 (21) + (22) (73) NOVOZYMES A/S (11) Krogshøjvej 36 (51) A 23 C 9/152 A 23 C 9/ Bagsvaerd(DK); A 23 C 9/13 A 23 C 19/09 (54) HYBRIDENZYME, BESTEHEND AUS EINER ERSTEN (21) + (22) ENDOAMYLASEAMINOSÄURESEQUENZ UND EINEM (73) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A. KOHLENHYDRATBINDENDEN MODUL ALS ZWEITER Viale Shakespeare 47 AMINOSÄURESEQUENZ Roma(IT); (30) DK DK (54) VOEDSEL AANGEVULD MET EEN CAMITINE, GESCHIKT VOOR (45) HET STIMILEREN VAN DE BLOSYNTHESE VAN MEENVOUDIG ONVERZADIGDE VETZUREN UIT VERZADIGDE VETZURENAANWEZIG IN HET VOEDSEL. (11) (30) IT RM (51) A 21 D 13/00 A 23 G 1/38 (45) A 23 D 9/00 A 23 G 9/32 A 23 G 3/34 (21) + (22) (11) (73) LODERS CROKLAAN B.V. (51) A 23 C 3/03 A 23 C 9/20 Hogeweg 1 (21) + (22) AZ Wormerveer(NL); (73) EBERHARD-KARLS-UNIVERSITAT TUBINGEN (54) COMPOSITION DE GRAISSE Universitätsklinikum Geissweg 3 (30) US Tübingen(DE); (45) (54) PROCEDE ET DISPOSITIF DE TRAITEMENT DU LAIT, NOTAMMENT DU LAIT MATERNEL-TRADUCTION-VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BEHANDLUNG VON MILCH, INSBESONDERE (11) VON MUTTERMILCH (51) A 21 D 17/00 C 10 L 5/14 (30) DE C 10 L 5/24 C 10 L 5/44 (45) (21) + (22) (73) MAHNKOPP, CHRISTOPH Mittelstrasse 10 (11) Bad Salzdetfurth (DE); (51) A 23 C 11/00 A 23 L 1/01 MAHNKOPP, ELISABETH A 23 L 3/01 A 23 L 3/22 Oberstrasse 31 A 23 B 4/01 A 22 C 11/ Bad Salzdetfurth(DE); A 23 L 1/317 JACOBS, ULRICH (21) + (22) Reiherstieg 13B (73) SONDER FOOD SYSTEMS B.V Grömitz(DE); Topaasstraat 46 WEISS, SABINE NL-7554 TH Hengelo(NL); Reiherstieg 13b (54) INRICHTING VOOR HET PASTEURISEREN VAN EEN MASSA Grömitz(DE) VOEDINGSWAAR. (54) Procédé d'utilisation de produits cuits et (30) NL NL installation correspondante-traduction-verfahren zur NL Verwertung von Backwaren und Anlage dazu (45) (45) (11) (11) (51) A 23 C 19/08 A 01 J 25/12 (51) A 22 B 5/20 A 01 J 27/04 A 01 J 27/00 (21) + (22) (21) + (22) (73) SCHMID & WEZEL G.M.B.H. & CO. (73) HOCHLAND A.G. Maybachstrasse 2 Kemptener Strasse Maulbronn(DE); Heimenkirch/Allgäu(DE); (54) DISPOSITIF POUR DÉCOUPER UN ANIMAL (54) Procédé destiné à la fabrication de tranches de ABATTU-TRADUCTION-VORRICHTUNG ZUM AUFSCHNEIDEN EINES fromage, tranches de fromage ainsi fabriquées et GESCHLACHTETEN TIERES dispositif d'exécution du (30) DE procédé-traduction-verfahren zur Herstellung von (45) Käsescheiben, hierdurch hergestellte Käsescheiben sowie eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens (11) (30) DE (51) A 22 C 11/00 A 23 L 1/317 (45) A 23 C 11/00 A 23 L 1/01 A 23 L 3/01 A 23 L 3/22 A 23 B 4/01 (11) (21) + (22) (51) A 23 D 9/00 A 23 G 9/32 (73) SONDER FOOD SYSTEMS B.V. A 23 G 3/34 A 21 D 13/00 Topaasstraat 46 A 23 G 1/38 NL-7554 TH Hengelo(NL); (21) + (22) (54) INRICHTING VOOR HET PASTEURISEREN VAN EEN MASSA (73) LODERS CROKLAAN B.V. VOEDINGSWAAR. Hogeweg 1 (30) NL NL AZ Wormerveer(NL); 4

(54) OISEAUX TRANSGENIQUES ET PRODUCTION DE PROTEINES 74343 Sachsenheim (DE); (30) 16.10.97 US 62172 P SCHULLER, MONIKA (45) 24.11.

(54) OISEAUX TRANSGENIQUES ET PRODUCTION DE PROTEINES 74343 Sachsenheim (DE); (30) 16.10.97 US 62172 P SCHULLER, MONIKA (45) 24.11. ********************************************************** (51) A 01 D 41/12 ********************************************************** (21) + (22) 08774816.6 07.07.08 (73) DEERE & CY SECTION A : NECESSITES

Mehr

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation English Uitbreidingsmodule Nederlands Leveringsomvang schroef Uitbreidingsmodule tiptel KM-38

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

TECHNISCHE FICHE CONTACT CONTACTOR

TECHNISCHE FICHE CONTACT CONTACTOR TECHNISCHE FICHE CONTACT CONTACTOR 02-01-02-00 voorbeeld gegevens klant: Type machine:... Serie nr. machine:... prijsaanvraag bestelling CODE: AT-CT x D1 x L1 x L2 x AT-TI x AT-PL x AT-GA x TA x D2 x B

Mehr

Infotreffen Koordination bikesharing Rencontre d'information bikesharing

Infotreffen Koordination bikesharing Rencontre d'information bikesharing Das Veloverleihsystem der Stadt Biel und seine Partner Le système de vélos en libre service de Bienne et ses partenaires François Kuonen Leiter Stadtplanung Biel / Responsable de l'urbanisme de Bienne

Mehr

PRODUKTDATENBLATT. A Name des Lieferanten Premiere EB 13509 E

PRODUKTDATENBLATT. A Name des Lieferanten Premiere EB 13509 E PRODUKTDATENBLATT Die Angaben im Produktdatenblatt erfolgten nach der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

PAG en vigueur partie graphique

PAG en vigueur partie graphique WAS IST EIN PAG? PAG en vigueur partie graphique «Le plan d aménagement général est un ensemble de prescriptions graphiques et écrites à caractère réglementaire qui se complètent réciproquement et qui

Mehr

Zusatzinfo: Betrieb mit der Mobile Station

Zusatzinfo: Betrieb mit der Mobile Station Zusatzinfo: Betrieb mit der Mobile Station Digital-Loks einsetzen, die nicht in der Datenbank der Mobile Station enthalten sind: a) Einstellen des Eintrags über die Adresse b) Geeignete Alternativlok aus

Mehr

Moss art. Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss. Frame Aluminium with topper rim Round moss. Special project Round moss

Moss art. Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss. Frame Aluminium with topper rim Round moss. Special project Round moss Aluminium without topper rim Round moss/flat moss Aluminium with topper rim Round moss Special project Round moss Moss art Polystone rock finish Flat moss 4 Introduction 6 Polystone natural finish 7 Naturescast

Mehr

Vaisselle. Color CO.1211

Vaisselle. Color CO.1211 Tafelgeschirr Vaisselle Color CO.1211 Porzellan weiss mit apricot, marone oder grauem Rand, matt, von Kahla. Alle Preise in CHF. Porcelaine blanche avec bord mat, abricot, marone ou gris de Kahla. Tous

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

TRAAM-TLSE-ALL004 / Katrin Unser Haus

TRAAM-TLSE-ALL004 / Katrin Unser Haus TRAAM-TLSE-ALL004 / Katrin Unser Haus I. Introduction Type de document : audio Langue : allemand Durée : 01:09 Niveau : collège A1+ Contenu : Katrin vit avec sa famille dans une maison. Elle présente l

Mehr

Weiterbildung Datenschutzrecht. Formation continue en droit de la protection des données. Programm / Programme 2014-2015

Weiterbildung Datenschutzrecht. Formation continue en droit de la protection des données. Programm / Programme 2014-2015 Weiterbildung Datenschutzrecht Formation continue en droit de la protection des données Programm / Programme 2014-2015 Université de Fribourg Faculté DE DROIT Universität Freiburg Rechtswissenschaftliche

Mehr

du 1er juillet 2002 vom 1. Juli 2002 Geowissenschaften Naturwissenschaftlichen Fakultät

du 1er juillet 2002 vom 1. Juli 2002 Geowissenschaften Naturwissenschaftlichen Fakultät Statuts Statuten du 1er juillet 2002 vom 1. Juli 2002 du Département de géosciences des Departements für Geowissenschaften Le Conseil de la Faculté des sciences Vu l article 47 de la loi du 19 novembre

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Quick guide 360-45011

Quick guide 360-45011 Quick guide A. KEUZE VAN DE TOEPASSING EN: SELECTION OF APPLICATION CHOIX D UNE APPLICATION DE: AUSWAHL DER ANWENDUNGSPROGRAMME DIM Memory Off DIM Memory = Off User: Display: 1. EXIT Press Niko (Back light)

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

VKF Brandschutzanwendung Nr. 20766

VKF Brandschutzanwendung Nr. 20766 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF Brandschutzanwendung Nr. 20766 Gruppe 244 Gesuchsteller Brandschutztore

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

11 EN 81-70 Page 1 of 2 Standard: INTERPRETATION RELATED TO. Clause(s): 5.4.2.3

11 EN 81-70 Page 1 of 2 Standard: INTERPRETATION RELATED TO. Clause(s): 5.4.2.3 CEN RELATED TO 11 Page 1 of 2 Standard: Edition: 2003 Clause(s): 5.4.2.3 Valid from: 15/09/2010 Date of modification: Key-word(s): Car operating panel, Two entrance lift Replacing interpretation No.: QUESTION

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

2 IP X4 WLS/FL IP24. Montage-Anleitung Instructions de montage Assembling instructions. 225 cm. 60 cm 0

2 IP X4 WLS/FL IP24. Montage-Anleitung Instructions de montage Assembling instructions. 225 cm. 60 cm 0 WLS/FL IP Arbeiten an den elektrischen Anlagen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt.

Mehr

(51) Int Cl.: B62D 1/16 (2006.01) B62D 5/04 (2006.01) (56) Entgegenhaltungen:

(51) Int Cl.: B62D 1/16 (2006.01) B62D 5/04 (2006.01) (56) Entgegenhaltungen: (19) (12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT (11) EP 1 442 98 B1 (4) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung: 06.08.2008 Patentblatt 2008/32 (1) Int Cl.: B62D 1/16 (2006.01)

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Solutions de réfrigération, écologiques et énergétiquement efficientes, pour le commerce alimentaire, la gastronomie et l industrie.

Solutions de réfrigération, écologiques et énergétiquement efficientes, pour le commerce alimentaire, la gastronomie et l industrie. www.carrier-ref.ch Umweltfreundliche und energieeffiziente Kältelösungen für den Lebensmittelhandel, das Gastgewerbe und die Industrie. Solutions de réfrigération, écologiques et énergétiquement efficientes,

Mehr

VKF Brandschutzanwendung Nr. 24027

VKF Brandschutzanwendung Nr. 24027 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den erischen Brandschutzvorschriften VKF Brandschutzanwendung Nr. 24027 Gruppe 202 Gesuchsteller Aussenwände, nichttragend

Mehr

TIG ROBOT DC TIG ROBOT AC-DC AUTOMATION

TIG ROBOT DC TIG ROBOT AC-DC AUTOMATION TIG ROBOT DC TIG ROBOT AC-DC AUTOMATION Pour les applications TIG du secteur automation et robotique, Cebora propose 2 générateurs DC de 300 à 500A et 3 générateurs TIG AC-DC de 260 à 450A. Le modèle DC

Mehr

1IDSal DF PRAKTIKUM 1 Collège Calvin

1IDSal DF PRAKTIKUM 1 Collège Calvin Lernziele (TP ) - die Messgrösse ph und deren Bedeutung kennen lernen - ph-werte messen und diskutieren können - die naturwissenschaftliche Arbeits- und Denkweise in der Praxis anwenden (Messungen durchführen

Mehr

Aweso Aperto 264. Beschläge für Schalteranlagen mit Hängeschiebetüren. Ferrements pour installations de guichets avec portes suspendues

Aweso Aperto 264. Beschläge für Schalteranlagen mit Hängeschiebetüren. Ferrements pour installations de guichets avec portes suspendues GLASBESChläge ferrements pour vitrages Aweso Aperto 264 Beschläge für Schalteranlagen mit Hängeschiebetüren Für 6-mm-Glas, in Stahl Ferrements pour installations de guichets avec portes suspendues Pour

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

SCOOTER CATALOGUE 2015

SCOOTER CATALOGUE 2015 SCOOTER CATALOGUE 2015 , t i e Rid! t i e v L Hartelijk dank voor het bekijken van de Razzo scooter brochure. Razzo scooters kenmerken zich niet alleen door de uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding,

Mehr

La Caisse centrale Desjardins du Québec, Montréal, Québec, Kanada CHF 210'000'000 Anleihe mit variabler Verzinsung 2008-2010 ISIN: CH 003 738 973 8

La Caisse centrale Desjardins du Québec, Montréal, Québec, Kanada CHF 210'000'000 Anleihe mit variabler Verzinsung 2008-2010 ISIN: CH 003 738 973 8 Festlegungsdatum 07.08.2009 11.08.2009 (inkl.) 11.11.2009 (exkl.) Anzahl Tage 92 Neuer Zinssatz 0,65667 % p.a. Fälligkeit 11.11.2009 Zürich, 07.08.2009 Festlegungsdatum 07.05.2009 11.05.2009 (inkl.) 11.08.2009

Mehr

SEAVDOMUS DAMIT SIE IHR HAUS KOTNROLLIEREN KÖNNEN. EGAL WO SIE SIND. POUR GERER VOTRE MAISON. PARTOUT OU VOUS ETES.

SEAVDOMUS DAMIT SIE IHR HAUS KOTNROLLIEREN KÖNNEN. EGAL WO SIE SIND. POUR GERER VOTRE MAISON. PARTOUT OU VOUS ETES. SEAVDOMUS DAMIT SIE IHR HAUS KOTNROLLIEREN KÖNNEN. EGAL WO SIE SIND. POUR GERER VOTRE MAISON. PARTOUT OU VOUS ETES. JETZT KÖNNEN SIE IHR HAUS EINFACH UND SICHER KONTROLLIEREN. EGAL WO SIE SIND. MAINTENANT

Mehr

Flexible Leuchte. Lumière flexible

Flexible Leuchte. Lumière flexible Johto Flexible Leuchte Johto ist ein hochwertiges LED-Beleuchtungssystem für technisch anspruchsvolle Innenund Außenbeleuchtung. Es bietet ein homogenes und punktfreies Licht in sehr geringen tiefen. Johto

Mehr

Bridge. Arnold Merckx / 2002. www.deprojectinrichter.com

Bridge. Arnold Merckx / 2002. www.deprojectinrichter.com Bridge Arnold Merckx / 2002 www.deprojectinrichter.com Bridges link riverbanks, parts of town...and people. Bridge, a versatile office-furnishing programme designed by Arnold Merckx, brings people and

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23732

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23732 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den erischen Brandschutzvorschriften VKF Brandschutzanwendung Nr. 23732 Gruppe 222 Gesuchsteller Verglasungen vertikal

Mehr

Pneumatik-Schieberventile. Valves pneumatiques

Pneumatik-Schieberventile. Valves pneumatiques PneumatikSchieberventile Grundventil orm 0 Körper lu. Schieber Stahl verchromt. Dichtungen NR. Ueberschneidungsfreie Schaltung. Druck 0.9 bis 10 bar, Temperatur 5 bis 70. Durchlass: M5 = NW.5 (1NL/min)

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Top Panama Farbkarte Carte de couleurs 10.2014

Top Panama Farbkarte Carte de couleurs 10.2014 Farbkarte Carte de couleurs 10.2014 Planenmaterial: Technische Angaben und Hinweise Matière de la bâche : Données techniques et remarques Planenstoff aus Polyester-Hochfest-Markengarn, beidseitig PVC beschichtet

Mehr

du 16 juin 2003 vom 16. Juni 2003

du 16 juin 2003 vom 16. Juni 2003 Règlement Reglement du 16 juin 2003 vom 16. Juni 2003 pour l obtention du diplôme de formation continue d informaticien/ informaticienne FFC. für den Erwerb des Weiterbildungs- Diploms als Informatiker/

Mehr

1-Delta Certificates on a US Gas & Oil Equity Basket

1-Delta Certificates on a US Gas & Oil Equity Basket 1-Delta Certificates on a US Gas & Oil Equity Basket Infolge einer Dividendenzahlung der Diamond Offshore Drilling Inc (DO UN Equity) werden per 29. April 2009 folgende Anpassungen der Zertifikatsbedingungen

Mehr

CALL UND PUT WARRANTS AUF DEN DAX (PERFORMANCE INDEX)* UND DEN SMI INDEX**

CALL UND PUT WARRANTS AUF DEN DAX (PERFORMANCE INDEX)* UND DEN SMI INDEX** CALL UND PUT WARRANTS AUF DEN DAX (PERFORMANCE INDEX)* UND DEN SMI INDEX** GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL KOTIERUNGSINSERAT SYMBOL GDAAI GDAAH GDAZT WARRANT-VALOR 4302803 4302798 4302772 WARRANT-ISIN GB00B3CFH791

Mehr

Analogtechnik 2, Semestertest Technique analogique 2, Test de semestre

Analogtechnik 2, Semestertest Technique analogique 2, Test de semestre Analogtechnik 2, Semestertest Technique analogique 2, Dr. Theo Kluter 05. 06. 2011 Name/Nom : Vorname/Prénom : Klasse/Classe : Aufgabe/ Punkte maximal/ Punkte erreicht/ Problème : Points maximaux : Points

Mehr

Nuit. Nuit, minimalstes Maß

Nuit. Nuit, minimalstes Maß Nuit Nuit, minimalstes Maß Nuit ist als ein elementares Lichtband konzipiert, das als durchgängige Linie verwendet werden kann, um grafische Elemente in Ihre Architektur zu bringen. Das hochentwickelte

Mehr

Liebherr-France SAS INVITATION EINLADUNG. Visite trinationale Trinationale Unternehmenspräsentation

Liebherr-France SAS INVITATION EINLADUNG. Visite trinationale Trinationale Unternehmenspräsentation INVITATION EINLADUNG Visite trinationale Trinationale Unternehmenspräsentation Mardi 24 septembre 2013 Dienstag, 24. September 2013 9h00 12h00 Places de stationnement sur le parking du bâtiment administratif

Mehr

Grischa. Spielregel Rules Règles Spelregels

Grischa. Spielregel Rules Règles Spelregels Grischa Spielregel Rules Règles Spelregels Spielregeln Inhalt: 60 Aufgaben 3 schwarze Murmeln rote Murmel Marble Monster Transportbox Ziel des Spiels: Verflixt, schon wieder ist die kleine rote Murmel

Mehr

IP X4 MOA/SL/FL IP44, CH IP24. Montage-Anleitung Instructions de montage Assembling instructions. 225 cm. 60 cm 0

IP X4 MOA/SL/FL IP44, CH IP24. Montage-Anleitung Instructions de montage Assembling instructions. 225 cm. 60 cm 0 MOA/SL/FL IP44, CH IP4 Arbeiten an den elektrischen Anlagen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche

Mehr

BETRIEBSANLEITUNG. für. Als Beilage zur Betriebsanleitung RAINSTAR E / E-Plus

BETRIEBSANLEITUNG. für. Als Beilage zur Betriebsanleitung RAINSTAR E / E-Plus BETRIEBSANLEITUNG für Rainstar HE mit Hydraulikantrieb Als Beilage zur Betriebsanleitung RAINSTAR E / E-Plus 1. BESCHREIBUNG 1.1. RAINSTAR HE Der Rainstar HE besitzt anstatt der Turbine eine Antriebseinheit

Mehr

In Übereinstimmung mit den Anleihebedingungen wurde folgende Zinssatzfestlegung durchgeführt:

In Übereinstimmung mit den Anleihebedingungen wurde folgende Zinssatzfestlegung durchgeführt: Festlegungsdatum 15.05.2008 19.05.2008 (inkl.) bis 18.08.2008 (exkl.) Neuer Zinssatz 2,80167 % p.a. Fälligkeit 18.08.2008 Vermerk letzte Zinsperiode Zürich, 15.05.2008 CHF 330'000'000 Anleihe mit variablem

Mehr

du 5 décembre 2006 (Etat au 6 novembre 2013) vom 5. Dezember 2006 (Stand am 6. November

du 5 décembre 2006 (Etat au 6 novembre 2013) vom 5. Dezember 2006 (Stand am 6. November Recueil systématique 4..0.4 Règlement du 5 décembre 006 (Etat au 6 novembre 0) pour les étudiants et étudiantes ayant le droit comme branche secondaire Reglement vom 5. Dezember 006 (Stand am 6. November

Mehr

Liebe Kolleginnen Liebe Kollegen

Liebe Kolleginnen Liebe Kollegen Von: nebis-bibliotheken-request@nebis.ch im Auftrag von Gross Christine An: nebis-bibliotheken@nebis.ch Thema: NEBIS / Aleph V20: Neuerungen - Aleph V20: nouveautés Datum: Montag, 8. November 2010 15:57:57

Mehr

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23682

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23682 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF Brandschutzanwendung Nr. 23682 Gruppe 302 Gesuchsteller Raumheizer für

Mehr

IMPORTANT / IMPORTANT:

IMPORTANT / IMPORTANT: Replacement of the old version 2.50. Procedure of installation and facility updates. New presentation. Remplacer l ancienne version 2.50. Procédure d installation et de mise à jour facilitée. Nouvelle

Mehr

EPEX Spot SE Visioconférence avec la chancelière allemande

EPEX Spot SE Visioconférence avec la chancelière allemande COMMUNIQUE DE PRESSE EPEX Spot SE Visioconférence avec la chancelière allemande Paris, 19 Août 2010 La chancelière fédérale allemande Angela Merkel a visité aujourd hui les locaux de la bourse de l énergie

Mehr

Zubehör Accessories Accessoires

Zubehör Accessories Accessoires Seite Page Page 14/2 DA 14/4 Allgemeine Merkmale Drehantrieb General parameters Rotary drive unit Caractéristiques générales Servomoteur rotatif + 16 Zubehör Accessories Accessoires 14/0 Drehantrieb Rotary

Mehr

Technische Information

Technische Information Flüsskeitsgekühlte Anfahrkupplung Die Mähvorsätze der Typen 345 und 360 sind mit einer flüssigkeitsgekühlten Anfahrkupplung nachrüstbar. Best.-Nr.: LCA93830 (650Nm) für Best.-Nr: LCA93831 (900 Nm) für

Mehr

Color. Bringt Farbe ins Spiel. Pour la communication en couleurs

Color. Bringt Farbe ins Spiel. Pour la communication en couleurs Bringt Farbe ins Spiel Pour la communication en couleurs ELCO 37 Das Sortiment ELCO umfasst eine harmonisch zusammengesetzte Palette klarer Farben, passend zum Absender oder abgestimmt auf die Mitteilung.

Mehr

2: MASTIFF INVISIBLE

2: MASTIFF INVISIBLE 2: MASTIFF INVISIBLE 49 TOEPASBAAR OP ALLE MERKEN VAN PVC PROFIELEN Het Mastiff Invisible-systeem kan toegepast worden op alle merken van PVC-profielen. De inwendige aansluiting wordt daarop afgestemd.

Mehr

Zentralsprechstelle ZS 932-0S, ZS 932-3S, ZZS 932-0. Central intercom station ZS 932-0S, ZS 932-3S, Poste intercom central ZS 932-0S, ZS 932-3S,

Zentralsprechstelle ZS 932-0S, ZS 932-3S, ZZS 932-0. Central intercom station ZS 932-0S, ZS 932-3S, Poste intercom central ZS 932-0S, ZS 932-3S, Zentralsprechstelle, ZS 932-3S, Central intercom station, ZS 932-3S, Poste intercom central, ZS 932-3S, Centrale intercom, ZS 932-3S, Deutsch Anwendung Zentralsprechstelle ZS 932-3S für 3 Aufzüge oder

Mehr

5 - Übung macht den Meister

5 - Übung macht den Meister 5 - Übung macht den Meister Dans cette leçon nous allons nous entraîner à : poser des questions sur les autres répondre aux questions sur ta personne parler de ta famille parler de quelques métiers mener

Mehr

(51) Int Cl. 7 : G06K 7/08. (86) Internationale Anmeldenummer: PCT/DE99/02251. (56) Entgegenhaltungen:

(51) Int Cl. 7 : G06K 7/08. (86) Internationale Anmeldenummer: PCT/DE99/02251. (56) Entgegenhaltungen: (19) Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets *EP001116B1* (11) EP 1 1 16 B1 (12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT (4) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf

Mehr

D E S C R I P T I O N P R O D U I T Films de lamination JAC SERIFLOOR

D E S C R I P T I O N P R O D U I T Films de lamination JAC SERIFLOOR D E S C R I P T I O N P R O D U I T Films de lamination JAC SERIFLOOR Support frontal JAC SERIFLOOR est un système pour la publicité au sol. Il est constitué d un film de base qui sert de support d'impression

Mehr

Sty. Logo app. le & D es

Sty. Logo app. le & D es Sty Logo app le & D es ign By I m e x S w i s s Edition 9-2013 Option F R E E C O L O R Tous nos meubles peuvent être commandés avec l option F R E E C O L O R qui vous permets de choisir votre meuble

Mehr

Nr. 12 March März Mars 2011

Nr. 12 March März Mars 2011 Nr. 12 March März Mars 2011 Sound Edition Benz Patent Motor Car 1886 - Limited edition Highly detailed precision model of the first Benz automobile, in an elegant Mercedes- Benz Museum gift box and limited

Mehr

Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf!

Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf! i-r Receive Connect Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf! Operating Instructions... page 21 Please keep these instructions in a safe place! Notice d utilisation... page 39

Mehr

(51) Int Cl.: E01B 29/05 (2006.01)

(51) Int Cl.: E01B 29/05 (2006.01) (19) (11) EP 1 443 149 B1 (12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT (4) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung: 18.07.2007 Patentblatt 2007/29 (1) Int Cl.: E01B 29/0 (2006.01)

Mehr

BENCH das System für große Tischplatten BENCH the System for large desk tops BENCH - le systeme pour grands plateaux de table

BENCH das System für große Tischplatten BENCH the System for large desk tops BENCH - le systeme pour grands plateaux de table Gestellprogramm work station systems Programme de piétements BENCH das System für große Tischplatten BENCH the System for large desk tops BENCH - le systeme pour grands plateaux de table Gestellprogramm

Mehr

3. Phase der Anpassung der Ausübungsbedingungen infolge Umstrukturierung der Compagnie Financière Richemont S.A.

3. Phase der Anpassung der Ausübungsbedingungen infolge Umstrukturierung der Compagnie Financière Richemont S.A. Anpassungsinserat vom 18. November 2008 3. Phase der Anpassung der Ausübungsbedingungen infolge Kapitalerhöhung der Reinet Investments SCA Namenaktien vom 17. November 2008 Aufgrund der obgenannten Kapitalerhöhung

Mehr

WHEELTEST-VISION. N o

WHEELTEST-VISION. N o Système pour la mesure automatique des battements axial et radial des mobiles d horlogerie en rotation ainsi que des diamètres et des partagements. System fur die automatische Messung des axialen und radialen

Mehr

Thème VIII> VOYAGER EN EUROPE, Séquence n 8.2 : Sommerferien in Europa

Thème VIII> VOYAGER EN EUROPE, Séquence n 8.2 : Sommerferien in Europa Thème VIII> VOYAGER EN EUROPE, Séquence n 8.2 : Sommerferien in Europa Objectif : - savoir indiquer une destination de vacances Durée de la séquence : 3 séances Situation : Jan et Susi parlent de leurs

Mehr

2.3. Anbohrarmaturen und Zubehör Colliers de prise et accessoires 2.3.001. Anbohrarmaturen und Zubehör Mechanische Merkmale

2.3. Anbohrarmaturen und Zubehör Colliers de prise et accessoires 2.3.001. Anbohrarmaturen und Zubehör Mechanische Merkmale Register Registre Mechanische Merkmale Anbohrarmaturen, oben, seitlich PE-Schweissstutzen Adapter für ZAK-System Bohrloch-Dichthülsen Einbaugarnituren Anbohr-Werkzeuge Caractéristiques mécaniques Colliers

Mehr

notice de pose montage Anleitung

notice de pose montage Anleitung notice de pose montage Anleitung ATIX ATIX Silicone non fourni Silikon nicht mitgeliefert Important : notre société dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnements ou de dommages, quels qu en

Mehr

Unité de traitement pour canaux satellites HDTV AXING. HDTV-Satelliten Kanalaufbereitung AXING

Unité de traitement pour canaux satellites HDTV AXING. HDTV-Satelliten Kanalaufbereitung AXING DTV-Satelliten Kanalaufbereitung AXING DTV-Kanalaufbereitung (PAL/DVB-T/DVB-C) so flexibel und einfach wie noch nie! Die Kanalaufbereitung besteht aus einer Grundeinheit mit Platz für vier oder acht Twinkassetten.

Mehr

Fonds microprojets ETB: L ETB au service de ses citoyens TEB-Kleinprojektefonds: Der TEB setzt sich für seine BürgerInnen ein

Fonds microprojets ETB: L ETB au service de ses citoyens TEB-Kleinprojektefonds: Der TEB setzt sich für seine BürgerInnen ein Fonds microprojets ETB: L ETB au service de ses citoyens TEB-Kleinprojektefonds: Der TEB setzt sich für seine BürgerInnen ein FORMULAIRE DE DEMANDE DE COFINANCEMENT ANTRAGSFORMULAR Les demandes de cofinancement

Mehr

Conditions de travail Arbeitsbedingungen

Conditions de travail Arbeitsbedingungen Conditions de travail 39 Conditions de travail Emissions Conditions de travail Industriel: une profession 3 fois plus sûr! 9627 personnes sont assurées dans le domaine industriel en Valais. Le nombre d

Mehr

Seidig Seifen UG (haftungsbeschränkt) http://www.seidigseifen.de/

Seidig Seifen UG (haftungsbeschränkt) http://www.seidigseifen.de/ Deutsch English French Dutch Lieber Kunde, der von Ihnen erstellte Katalog enthält zu den von Ihnen ausgesuchten Produkten die zur Zeit der Erstellung gültigen Preise. Für eine Bestellung ist immer der

Mehr

ELVIA. Golf. Allianz Global Assistance. Unternehmenspräse ntation. Juli 2012

ELVIA. Golf. Allianz Global Assistance. Unternehmenspräse ntation. Juli 2012 Allianz Global Assistance ELVIA Allianz Global Assistance Juli 2012 Unternehmenspräse ntation Golf Versicherung Jahresspielgebühr und Hole in One Assurance cotisation annuelle et hole in one Inhalt / Contenu

Mehr

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23081

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23081 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF Brandschutzanwendung Nr. 23081 Gruppe 302 Gesuchsteller Raumheizer für

Mehr

EP 0 444 396 B2 (19) (11) EP 0 444 396 B2 (12) NEUE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

EP 0 444 396 B2 (19) (11) EP 0 444 396 B2 (12) NEUE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT (19) Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets (11) EP 0 444 396 B2 (12) NEUE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT (4) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die

Mehr

Wichtige Informationen zum Masterstudium. Informations importantes pour vos études de Master

Wichtige Informationen zum Masterstudium. Informations importantes pour vos études de Master Wichtige Informationen zum Masterstudium Informations importantes pour vos études de Master Studienplan I Plan d étude Studienplan I Plan d étude Es werden nicht alle Kurse jedes Jahr angeboten. Tous les

Mehr

twistest-evolution Spanngeschwindigkeit kontrollieren und unter Beobachtung stellen automatischer Uhren und Uhrwerke General Agent:

twistest-evolution Spanngeschwindigkeit kontrollieren und unter Beobachtung stellen automatischer Uhren und Uhrwerke General Agent: twistest-evolution Spanngeschwindigkeit kontrollieren und unter Beobachtung stellen automatischer Uhren und Uhrwerke Vorteile : Antrieb ohne Getriebe garantiert adäquates Rotationsverhältnis und sehr hohe

Mehr

Legierungsgruppe I / Groupe d'alliages I : Legierungsgruppe II / Groupe d'alliages II :

Legierungsgruppe I / Groupe d'alliages I : Legierungsgruppe II / Groupe d'alliages II : Die verschiedenen Ausführungen von Bleche Les diverses exécutions de tôles NQ Normalqualität (= NQ) ist Material geeignet für normale Ansprüche, die Bleche sind lackierfähig. Eloxieren ist nur mit Einschränkungen

Mehr

NOSER. LED - Strahler LED - Projecteurs. NOSERLIGHT AG...seit mehr als 25 Jahren. www.noserlight.ch

NOSER. LED - Strahler LED - Projecteurs. NOSERLIGHT AG...seit mehr als 25 Jahren. www.noserlight.ch NOSR L - Strahler L - Projecteurs 2015 65 120 NOSRLIGHT G...seit mehr als 25 Jahren NOSR RI >80 85V 240V 65 120 L-Flutlicht ohne Netzstrom - so leuchtet die Zukunft! Tragbare, wiederaufladbare High Power

Mehr

AUSSCHREIBUNG / PUBLICATION

AUSSCHREIBUNG / PUBLICATION AUSSCHREIBUNG / PUBLICATION Schweizer Leichtathletik Meisterschaften Championnats suisses d athlétisme U 16 / U 18 Samstag / Sonntag, 06. / 07. September 2014 Samedi / Dimanche, 06. / 07. septembre 2014

Mehr

PRÊT À ÊTRE NOTRE PROCHAIN INFORMATICIEN QUALIFIÉ? BEREIT, UNSER NÄCHSTER FACHINFORMA- TIKER ZU WERDEN?

PRÊT À ÊTRE NOTRE PROCHAIN INFORMATICIEN QUALIFIÉ? BEREIT, UNSER NÄCHSTER FACHINFORMA- TIKER ZU WERDEN? PRÊT À ÊTRE NOTRE PROCHAIN INFORMATICIEN QUALIFIÉ? BEREIT, UNSER NÄCHSTER FACHINFORMA- TIKER ZU WERDEN? INFORMATICIEN QUALIFIÉ FACHINFORMATIKER PRÊT À ÊTRE NOTRE PROCHAIN INFORMATICIEN QUALIFIÉ? Pour plus

Mehr

«Management von Archiven, Bibliotheken und anderen Informationszentren

«Management von Archiven, Bibliotheken und anderen Informationszentren Philosophisch-historische akultät Historisches Institut Studienprogramm / Programme d études Master of Advanced Studies in Archival and Information Science (MAS AIS) 2014-2016 Modul 3b / Module 3b Detailprogramm

Mehr

Volato SCHIEBE- UND HEBE-SCHIEBESYSTEM COULISSANT & SOULEVANT-COULISSANT

Volato SCHIEBE- UND HEBE-SCHIEBESYSTEM COULISSANT & SOULEVANT-COULISSANT Volato SCHIB- UND HB-SCHIBSYSTM COULISSANT & SOULVANT-COULISSANT 2 Volato SCHIB- & HB-SCHIBSYSTM COULISSANT & SOULVANT-COULISSANT HUCK Volato M SCHIB- & HB-SCHIBSYSTM COULISSANT & SOULVANT-COULISSANT Hochwärmegedämmt

Mehr

(51) Int Cl.: G01N 30/20 (2006.01)

(51) Int Cl.: G01N 30/20 (2006.01) (19) (11) EP 1 336 100 B1 (12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT (4) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung: 21.01.2009 Patentblatt 2009/04 (21) Anmeldenummer: 0198010.9

Mehr

BLESS ART ART Raumsysteme AG AG

BLESS ART ART Raumsysteme AG AG BLESS ART ART Raumsysteme AG AG Bubikonerstrasse 14 14 CH-8635 Dürnten Tel. Tél. +41 ++41 (0)55 55 241 241 20 52 20 52 Fax +41 ++41 (0)55 55 241 241 20 53 20 53 info@blessart.ch www.blessart.ch www.blessart.ch

Mehr

(51) Int Cl.: F02F 3/00 (2006.01) C22C 38/06 (2006.01) C22C 38/18 (2006.01)

(51) Int Cl.: F02F 3/00 (2006.01) C22C 38/06 (2006.01) C22C 38/18 (2006.01) (19) TEPZZ_8 Z9 B_T (11) EP 1 8 92 B1 (12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT (4) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung: 23.12.1 Patentblatt 1/2 (1) Int Cl.: F02F 3/00 (06.01)

Mehr

MILO büroschrank / armoire de bureau

MILO büroschrank / armoire de bureau schranksystem Système d Armoire MILO büroschrank / armoire de bureau Höhe / Hauteur 195 CM MB.0813 Modulares Schranksystem mit Dreh- oder Schiebetüren, und Standardgriffe aluminiumfarben. Alle MILO Schranksysteme

Mehr

Tables pour la fixation des allocations journalières APG

Tables pour la fixation des allocations journalières APG Tabellen zur Ermittlung der EO-Tagesentschädigungen Tables pour la fixation des allocations journalières APG Gültig ab 1. Januar 2009 Valable dès le 1 er janvier 2009 318.116 df 10.08 Als Normaldienst

Mehr

Sitzbänke NUSSER Bancs NUSSER

Sitzbänke NUSSER Bancs NUSSER NUSSER NUSSER modern, kreativ, stilgerecht moderne, créatif, style adapté Design Dessau: Raoul von Geisten, Potsdam Die Firma NUSSER hat für neuzeitliche Begegnungszonen ein exklusives Design entwerfen

Mehr

www.kolma.ch sales@kolma.ch Tel. 0800 960 960 Fax 0800 961 961

www.kolma.ch sales@kolma.ch Tel. 0800 960 960 Fax 0800 961 961 www.kolma.ch sales@kolma.ch Tel. 0800 960 960 Fax 0800 961 961 Bewerbungsmappe 3-teilig mit Klemme und Klemmschiene Dossier de candidature 3 parties avec pince et dos pinçant Tender A4 Die Bewerbungsmappe

Mehr

2 IP X4 TAI/LED IP44, CH IP24. Montage-Anleitung Instructions de montage Assembling instructions. 225 cm. 60 cm 0

2 IP X4 TAI/LED IP44, CH IP24. Montage-Anleitung Instructions de montage Assembling instructions. 225 cm. 60 cm 0 Montage-Anleitung Instructions de montage Assembling instructions TAI/LED IP, CH IP Sensor-Schalter aussen unten rechts Interrupteur sensitif en bas à l'extérieur à droite Sensor switch outside right below

Mehr