QUARTZ Design Joel Karlsson krook& tjäder design

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "QUARTZ Design Joel Karlsson krook& tjäder design"

Transkript

1 QUARTZ Design Joel Karlsson krook& tjäder design

2 mönster Tegel pattern Brick QZE10S, QZE10M, QZE10E, bord table Thinner, pall stool Pastillo 2

3 mönster pattern Inca QZE18, skåp storage Mrs Bill, bord table Thinner, stol chair Yes 3

4 mönster glest Fiskben pattern Herring-bone, fåtölj easy chair from Swedese 4

5 5

6 mönster Tegel pattern Brick QZE10S, QZE10E 6

7 mönster Regn pattern rain QZD12, pall stool Pastillo, exponeringssystem display Collar 7

8 Möjligheterna att använda Quartz är oändliga. Nedan visas exempel på hur olika mönster av Quartz kan se ut på vägg eller som frihängande. Om du vill bygga ditt egna mönster kan du använda vårt layoutprogram för Quartz som finns på vår hemsida. Besök där du hittar programmet Quartz CAD under PRODUKTER LJUDABSORBENT QUARTZ The potential for using Quartz is limitless. Below you can see examples of some of the many different patterns you can create with Quartz on walls or as suspended screens. If you would like to design your own pattern, you can use the special layout program for Quartz on our homepage. Simply visit and click on PRODUCTS SOUND-ABSORBER QUARTZ to access the program. Die Anwendungsmöglichkeiten für Quartz sind nahezu unbegrenzt. Unten zeigen wir Ihnen anhand einiger Beispiele, wie sich Quartz an der Wand oder frei hängend anordnen lässt. Wenn Sie eigene Muster gestalten wollen, steht Ihnen auf unserer Website ein Layout-Programm für Quartz zur Verfügung. Unter finden Sie das Programm Quartz CAD unter PRODUKTE SCHALLABSORBER QUARTZ Bild 1, H2250 B3490 Bild 2, H1920 B3730 Bild 3, H2040 B3850 Bild 4, H2040 B3730 Bild 5, H2240 B3840 Bild 6, H2000 B3360 Bild 7, H2080 B3840 Bild 8, H2400 B4000 Bild 9, H1920 B3840 Bild 10, H1920 B2560 8

9 Varje längd monteras på vägg i valfria mönster med självhäftande tejp Each length is wall-mounted in the desired pattern using adhesive tape Jede Einheit wird einzeln mit Hilfe eines Klebebands zu einem beliebigen Muster an die Wand geheftet.1 Svart/Black/Schwarz Offwhite Röd/Red/Rot QZS QZM QZL.4 Champagne Enkelsidig/One side/einseitig Varje längd är monterade på 10 mm tjock panel i färdiga mönster Each length is mounted on a 10 mm thick panel in a choice of ready-made patterns Jede Einheit ist in fertigen Mustern auf ein 10 mm starkes Paneel montiert Dubbelsidig/Double/Doppelseitig Dubbelsidig frihängande inkl mm wire Double sided, suspended, incl mm wire Doppelseitig, frei hängend einschl mm Drahtseil Mönster Patterns Muster Tegel-start/Brick-start/Ziegelstein-Anfang Tegel-mellan/Brick-middle/Ziegelstein-Mittel Tegel-slut/Brick-end/Ziegelstein-End Regn/Rain/Regen Artnr enkelsidig Art.no. one-sided Art.-Nr einseitig QZE10S QZE10M QZE10E QZE12 Artnr dubbelsidig Art. no. double-sided Art.-Nr. doppelseitig QZD10S QZD10M QZD10E QZD Mönster Patterns Muster Artnr enkelsidig Art.no. one-sided Art.-Nr einseitig Artnr dubbelsidig Art. no. double-sided Art.-Nr. doppelseitig Fiskben/Herring-bone/Fischgrätenmuster Diagonal Inca Mix QZE14 QZD14 QZE16 QZD16 QZE18 QZD18 QZE20 QZD20 9

10 Monteringsanvisning på vägg Assembly instructions wall-mounted Montageanleitung Wandmontage Före montering Förvara Quartz i rumstemperatur. Se till att underlaget är rent, torrt och jämnt. Om underlaget inte passar för montering av Quartz rekommenderas färdigt mönster monterat på skiva. Planera installationen. Undvik att vidröra tejpen, det kan försämra funktionen. Det går att beställa extra tejp från Karl Andersson & Söner. Montering 1. Ta bort skyddsfilmen från tejpbitarna. Placera en långsidan rakt med hjälp av en rätskiva t ex vattenpass och tryck fast Quartz modulen. Tryck fast modulen på kortsidorna. 2. Använd den räta skivan för att placera den andra långsidan rakt. Tryck fast modulen ordentligt på alla kanter. Vid felaktig uppsättning kan långsidan få en in- och utbuktning. Efter montering Kontrollera att alla Quartz moduler sitter fast ordentligt på väggen. Om inte tryck på kanterna tills tejpen fått fäste. Tejpen når maximal vidhäftning efter 72 timmar. Before assembling Store Quartz at room temperature. Make sure that the surface to which Quartz is to be applied is clean, dry and even. If the surface is not suitable for applying Quartz, we recommend installing a ready-made Quartz-patterned panel instead. Plan your installation. Take care not to come into contact with the adhesive tape, as this can impair the function of the tape. Extra tape can be ordered from Karl Andersson & Söner. Assembling 1. Remove the protective film from the lengths of tape. Use a straightedge tool (a spirit level, for example) to line up one of the sides and then press the Quartz module into place. Press the ends of the module into place. 2. Use the straightedge to place the other side straight. Press the module firmly into place along all the edges. If the module is not correctly applied to the underlying surface, the side may pull in or bulge out. After assembly Check to make sure that all the Quartz modules are fixed firmly in place on the wall. If not, press all the edges down until the tape adheres firmly. The tape attains maximum adhesion after 72 hours. Vor der Montage Quartz vor der Montage einige Zeit bei Zimmertemperatur aufbewahren. Sicherstellen, dass die Unterlage sauber, trocken und gleichmäßig ist. Ist die Unterlage für die Montage von Quartz ungeeignet, empfehlen sich vormontierte Quartz-Muster auf einer Platte. Planen Sie die Installation sorgfältig. Nicht mit dem Klebeband in Berührung kommen, da das dessen Haftvermögen beeinträchtigt. Zusätzliches Klebeband kann von Karl Andersson & Söner bestellt werden. Montage 1. Schutzfilm von den Klebeband-Streifen abziehen. Eine Längsseite mit Hilfe einer Wasserwaage gerade ausrichten und das Quartz-Modul fest andrücken. Module an den Schmalseiten andrücken. 2. Die andere Längsseite nach der geraden Platte ausrichten. Die Module entlang aller Kanten fest andrücken. Bei fehlerhafter Montage können die Längsseiten ein- oder ausbuchten. Nach der Montage Kontrollieren, dass alle Quartz-Module ordentlich an der Wand festsitzen. Ist dem nicht so, die Kanten andrücken, bis das Klebeband gut haftet. Nach 72 Stunden hat das Klebeband sein bestes Haftungsvermögen erreicht

11 Monteringsanvisning frihängande Assembly instructions free-hanging Montageanleitung frei hängend OBS! var noga med att använda lämpligt infästningsbeslag. Karl Andersson & Söner ansvarar inte för upphängningen. IMPORTANT! Make sure that you use suitable fastenings. Karl Andersson & Söner cannot be held responsible for the suspension arrangements. HINWEIS! Stets geeignete Befestigungsbeschläge verwenden. Karl Andersson & Söner haftet nicht für die Aufhängungsanordnung. Vid montering av flera paneler. When assembling several panels. Bei Montage mehrerer Paneele: 11

12 Practical sound absorption coefficient 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Testet är utfört enligt EN ISO 354 och utvärderat enligt EN ISO 11654/ Tested according to EN ISO 354 for sound absorbing and evaluated according to EN ISO Frequency (Hz) På vår hemsida hittar du ett enkelt CAD-program där du kan bygga ditt egna Quartz mönster eller använda de färdiga mönster tegel, regn, fiskben, diagonal, inca och mix. You will find a simple CAD program on our website with the ready-made patterns brick, rain, herring-bone, Inca, diagonal, mix, etc. or you can design your own Quartz patterns. Auf unserer Website finden Sie ein einfaches CAD-Programm mit den vorgegebenen Mustern Ziegelstein, Regen, Fischgrätenmuster, Diagonal, Inca und Mix. Sie können aber auch einfach eigene Quartz-Muster entwerfen. produktion: mats fredrikson foto: jonas sällberg text: thomas hägertz repro: scannerteknik tryck: elanders fälth&hässler 2011 Quartz design Joel Karlsson Krook & Tjäder Design, 2011, är en ljudabsorberande formpressad fiberfilt i rektangulär form, med inspiration från det klassiska parkettgolvets oändliga mönstervarianter baserat på få enkla grundformer. Den finns i tre längder; small 320 mm, medium 480 mm och large 640 mm, höjd 56 mm och bredd 160 mm. Quartz finns i fyra olika färger; svart, offwhite, röd och champagne. Quartz kan monteras direkt upp på vägg i valfria mönster alternativt på panel i färdiga mönster samt som frihängande. På vår hemsida hittar du ett enkelt CAD-program där du kan bygga ditt egna Quartz mönster eller använda de färdiga mönster tegel, regn, fiskben, diagonal, inca och mix. Quartz är testat på Statens provningsanstalt enligt EN ISO 354 och utvärderad enligt ISO och klassificerad i klass D. Monteringsanvisning finns på sidan 10 och 11 i broschyren. Inred med Quartz där ljudnivån behöver dämpas och i rum som behöver delas upp. Quartz, designed by Joel Karlsson, Krook & Tjäder Design, in 2011, is a rectangular tile of sound-absorbent, compression-moulded fibre-felt in a choice of three lengths: small 320 mm, medium 480 mm and large 640 mm. Each rectangle is 160 mm wide and 56 mm in depth. The inspiration for the design comes from the endless variations of classic parquet flooring patterns that can be created with just a few simple basic shapes. Quartz comes in a choice of four colours; black, off-white, red and champagne. Quartz can either be fixed to the wall in any pattern you wish, or suspended as free-hanging acoustic panelling in a choice of ready-made patterns. You will find a simple CAD program on our website with the ready-made patterns brick, rain, herring-bone, Inca, diagonal, mix, etc. or you can design your own Quartz patterns. Quartz has been tested by the Technical Research Institute of Sweden (SP) in accordance with EN ISO 354 and awarded a Class D rating (high absorption) according to EN ISO For more detailed information about assembly and installation, please see page 10 and 11 in this brochure. Quartz can be installed in areas where the sound level needs to be reduced, and in rooms that you wish to divide up into smaller units. Quartz, Design Joel Karlsson Krook & Tjäder Design, 2011, ist eine schallabsorbierende, rechteckig formgepresste Faserfilzplatte. Die Inspiration für dieses Produkt lieferte die unendliche Mustervielfalt von Parkettböden auf Basis einfacher Grundformen. Die Platten werden in den drei Längen small, 320 mm, medium, 480 mm, und large, 640 mm hergestellt. Ihre Höhe bzw. Breite beträgt 56 bzw. 160 mm. Quartz wird in vier Farben angeboten: Schwarz, Offwhite, Champagne und Rot. Quartz lässt sich in beliebigen Mustern oder in Paneelen mit vorgegebenen Mustern an die Wand montieren oder frei aufhängen. Auf unserer Website finden Sie ein einfaches CAD-Programm mit den vorgegebenen Mustern Ziegelstein, Regen, Fischgrätenmuster, Diagonal, Inca und Mix. Sie können aber auch einfach eigene Quartz- Muster entwerfen. Der Quartz Schallabsorber wurde nach DIN EN ISO 354 getestet und entspricht der Schallabsorber klasse D (hochabsorbierend) gemäss DIN EN ISO Weitere Montagehinweise finden Sie auf Seite 10 und 11 dieser Broschüre. Quartz empfiehlt sich zur Senkung des Schallpegels und zur Raumunterteilung. AB Karl Andersson&Söner Box 173 SE Huskvarna Sweden Tel +46(0) Fax +46(0) showrooms: Studio B3 Barnhusgatan 3 Stockholm +46 (0) Studio L6 Lasarettsgatan 6 Göteborg +46 (0) Sankt Jørgens Gård Sankt Jørgens Allé 5C Köpenhamn K (by appointment)

LAF 30. Art.nr. 172658-01

LAF 30. Art.nr. 172658-01 SE BRUKSANVISNING Avfuktare för professionellt bruk VIKTIGT: Läs denna anvisning innan produkten monteras och ansluts. Spara anvisningen för framtida bruk....2 GB USER INSTRUCTION Dehumidifier for professional

Mehr

AKTO. Klaas de Jong. Jolanda Linschooten

AKTO. Klaas de Jong. Jolanda Linschooten AKTO Klaas Jong Jolanda Linschoot Välkomm till ditt nya Hilleberg Akto! Du har investerat i ett högkvalitetstält, så tag väl hand om t. Vi rekommrar att du läser instruktionshäftet noggrant innan du sätter

Mehr

NIBE Uplink IHB 1404-4 231221

NIBE Uplink IHB 1404-4 231221 SE GB DE NIBE Uplink Installatörshandbok NIBE Uplink - Uppgradering för NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245, F1345 och VVM500 Installer manual NIBE Uplink - Upgrade kit for NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245,

Mehr

innehåll / inhalt / contents

innehåll / inhalt / contents innehåll / inhalt / contents 4 ann idstein 6 roller blinds 9 duo roller blinds 12 system c 18 system w 22 system r / vertical blinds 28 panel system 34 pleated blinds 40 venetian blinds Sunset near our

Mehr

HP Pavilion MX75 Monitor Guide

HP Pavilion MX75 Monitor Guide HP Pavilion MX75 Monitor Guide English Filename: M0075KEU2.doc Title: HP-Print2k.dot Template: HP-Print2K.dot Author: James Zimmerman Last Saved By: WASSER, Inc. Revision #: 35 Page: 1 of 32 Printed: 10/13/00

Mehr

Verlegehinweise Installation Instructions

Verlegehinweise Installation Instructions Verlegehinweise Installation Instructions Verlegung der C+K-Bodensysteme Installation of C+K Floor tiles Allgemeine Verlegehinweise General indication Nach Festlegung der Belagsart und -größe empfehlen

Mehr

Installations- och skötselanvisning Installation and instructions manual Installations- und Wartungsanleitung

Installations- och skötselanvisning Installation and instructions manual Installations- und Wartungsanleitung SV E DE Installations- och skötselanvisning Installation and instructions manual Installations- und Wartungsanleitung GJPACW1V-15/20/30/40/60 GJPACW1-15/20/30 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE -

Mehr

English - Electronic Levelling System Assembly Manual

English - Electronic Levelling System Assembly Manual English - Electronic Levelling System Assembly Manual 75 Content Set content Page 76 Preface Page 77 Assembly in 10 steps 1 Mounting the jacks Page 78 2 Installing the pump Page 79 Ordering hoses Page

Mehr

Mobiel video-deurbelsysteem Installatie en gebruik. Sistema videocitofono portatile a cristalli liquidi Installazione e uso

Mobiel video-deurbelsysteem Installatie en gebruik. Sistema videocitofono portatile a cristalli liquidi Installazione e uso g d n i Portable Visiocam LCD Video Chime System Installation and use Tragbares LCD-Videoglockenspielsystem Installation und Gebrauch Mobiel video-deurbelsysteem Installatie en gebruik Sistema videocitofono

Mehr

Front-End-Display CDPX

Front-End-Display CDPX Front-End-Display CDPX Beschreibung Manual Bediengerät Operator Panel Deutsch English 762 096 1203NH Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten,

Mehr

Thermo Shakers and BlockThermostats with Smart Control MKR 13 MKR 23 MHR 13 MHR 23 MHL 23 TK 23

Thermo Shakers and BlockThermostats with Smart Control MKR 13 MKR 23 MHR 13 MHR 23 MHL 23 TK 23 Thermo Shakers and BlockThermostats with Smart Control MKR 13 MKR 23 MHR 13 MHR 23 MHL 23 TK 23 Operating Manual Bedienungsanleitung Content 1. Basic Data... 4 Safety...4 Warranty...5 Disclaimer of warranty...5

Mehr

Babyphon. Baby Monitor

Babyphon. Baby Monitor Babyphon mit digitaler, rauschfreier Funkübertragung Baby Monitor with digital, noiseless Radio Communication Bedienungsanleitung Operating Instructions Baby Care 4 Baby Care 4 Bedienungsanleitung 3 Operating

Mehr

Bedienungsanleitung Operating Manual. MAX! Wandthermostat+ Funk-Wandthermostat (S. 2) MAX! Wireless Wall Thermostat+ (p. 32)

Bedienungsanleitung Operating Manual. MAX! Wandthermostat+ Funk-Wandthermostat (S. 2) MAX! Wireless Wall Thermostat+ (p. 32) Bedienungsanleitung Operating Manual MAX! Wandthermostat+ Funk-Wandthermostat (S. 2) MAX! Wireless Wall Thermostat+ (p. 32) 1 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung und bestimmungsgemäßer Einsatz...3 2. Übersicht...4

Mehr

Operating Instructions

Operating Instructions DECT Portable Station Model No. KX-TD7590CE Operating Instructions CONTENTS Getting Started... Display (LCD)... 5 Key Operations... 7 Selecting the Display Language... 9 Making a Call... 0 Receiving a

Mehr

TEL19 Bedienungsanleitung

TEL19 Bedienungsanleitung TEL19 Bedienungsanleitung - Inhaltsverzeichnis - 1 Allgemeine Hinweise... 3 2 Bedienelemente... 4 3 Inbetriebnahme... 6 3.1 Sicherheitshinweise... 6 3.2 Verpackungsinhalt prüfen... 6 3.3 Telefonhörer anschließen...

Mehr

Secotom-10. Instruction Manual. Manual No.: 15037001. Date of Release.0.2010

Secotom-10. Instruction Manual. Manual No.: 15037001. Date of Release.0.2010 Instruction Manual Manual No.: 15037001 Date of Release.0.2010 Instruction Manual Table of Contents Page User s Guide... 1 Reference Guide... 31 Quick Reference... 43 Always state Serial No and Voltage/frequency

Mehr

Villavent VR-400 EV/EC

Villavent VR-400 EV/EC 204742 06.02.2007 RD/KMB Villavent VR-400 EV/EC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions INSTALLASJON Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er

Mehr

Owner s Manual. Designed and Engineered by Blackstar Amplification UK

Owner s Manual. Designed and Engineered by Blackstar Amplification UK Owner s Manual 1 Designed and Engineered by Blackstar Amplification UK IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 1. Read these instructions. 2. Keep these instructions. 3. Heed all warnings. 4. Follow all instructions.

Mehr

Villavent VR-400 EV/B VR-400 EV/B/EC

Villavent VR-400 EV/B VR-400 EV/B/EC 204664 27.03.2009 AT/KMB Villavent VR-400 EV/B VR-400 EV/B/EC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions INSTALLASJON Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning

Mehr

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista Hinweis: Für den Downloader ist momentan keine 64 Bit Version erhältlich. Der Downloader ist nur kompatibel mit 32 Bit Versionen von Windows 7/Vista. Für den Einsatz

Mehr

Instruction Manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation

Instruction Manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Instruction Manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation 1 Contents English Pages 3 19 Deutsch Seiten 20 37 Francais Pages 38 55 Introduction to the Instrument...3 Models...3 Contents of Package...3

Mehr

miditech Audiolink Pro 24/96

miditech Audiolink Pro 24/96 miditech Audiolink Pro 24/96 High Class 6 In-/6 Out USB 2.0 Audio Interface 24 Bit/96 khz 4 x Line In / 4 x Line Out Stereo Interface 2x S/PDIF In-/Out kaoxial 2 x XLR Mic Preamp mit 48 V Phantompower

Mehr

POOL 40. Installatörshandbok POOL 40 för NIBE F1145, F1245, F1155, F1255, F1345. Installer manual POOL 40 for NIBE F1145, F1245, F1155, F1255, F1345

POOL 40. Installatörshandbok POOL 40 för NIBE F1145, F1245, F1155, F1255, F1345. Installer manual POOL 40 for NIBE F1145, F1245, F1155, F1255, F1345 POO 0 SE G DE Installatörshandbok POO 0 för IE F, F, F, F, F Installer manual POO 0 for IE F, F, F, F, F Installateurhandbuch POO 0 für IE F, F, F, F, F EK IH - 0 Svenska, Installatörshandbok - POO 0

Mehr

P11A Nearfield Monitor Operation manual / Bedienungsanleitung

P11A Nearfield Monitor Operation manual / Bedienungsanleitung P11A Nearfield Monitor Operation manual / Bedienungsanleitung English / deutsch Introduction Dear customer, Congratulations on choosing an ADAM Audio P11A nearfield monitor! ADAM loudspeakers are built

Mehr

A5X Nearfield Monitor Operation manual / Bedienungsanleitung

A5X Nearfield Monitor Operation manual / Bedienungsanleitung A5X Nearfield Monitor Operation manual / Bedienungsanleitung English / deutsch A5X Safety Instructions Please read the following safety instructions before setting up your system. Keep the instructions

Mehr

Inkomstdeklaration information till personer som bor i annat land. Income tax return information for people who live in another country

Inkomstdeklaration information till personer som bor i annat land. Income tax return information for people who live in another country 2014 Inkomstdeklaration information till personer som bor i annat land Income tax return information for people who live in another country Einkommensteuererklärung Informationen für im Ausland lebende

Mehr

pflegeanweisungen für versiegelte holzfussböden

pflegeanweisungen für versiegelte holzfussböden pflegeanweisungen für versiegelte holzfussböden D Bilder: Scheucher Holzindustrie GmbH, Bona, istockphoto pflegeanweisungen 3 das bin ich in meiner vielfalt Mein Zuhause ist meine Welt. Da habe ich mir

Mehr

DA-SX. D/A Converter. Operation Manual / Bedienungsanleitung English / Deutsch DIGITAL INPUTS S/PDIF AES3. Word Clock In.

DA-SX. D/A Converter. Operation Manual / Bedienungsanleitung English / Deutsch DIGITAL INPUTS S/PDIF AES3. Word Clock In. DA-SX D/A Converter Operation Manual / Bedienungsanleitung English / Deutsch XLR Coax Optical Table of contents Introduction...3 1. Installation...4 1.1 Important Information...4 1.2 Installation...4 2.

Mehr

Villavent VR-400/700 E /3

Villavent VR-400/700 E /3 204469 30.11.2007/ RD/KMB Villavent VR-400/700 E /3 Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater

Mehr

N-19 Smoke Machine BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL. Für weiteren Gebrauch aufbewahren! Keep this manual for future needs!

N-19 Smoke Machine BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL. Für weiteren Gebrauch aufbewahren! Keep this manual for future needs! BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL N-19 Smoke Machine Für weiteren Gebrauch aufbewahren! Keep this manual for future needs! Copyright Nachdruck verboten! Reproduction prohibited! MULTI-LANGUAGE-INSTRUCTIONS

Mehr