QUARTZ Design Joel Karlsson krook& tjäder design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "QUARTZ Design Joel Karlsson krook& tjäder design"

Transkript

1 QUARTZ Design Joel Karlsson krook& tjäder design

2 mönster Tegel pattern Brick QZE10S, QZE10M, QZE10E, bord table Thinner, pall stool Pastillo 2

3 mönster pattern Inca QZE18, skåp storage Mrs Bill, bord table Thinner, stol chair Yes 3

4 mönster glest Fiskben pattern Herring-bone, fåtölj easy chair from Swedese 4

5 5

6 mönster Tegel pattern Brick QZE10S, QZE10E 6

7 mönster Regn pattern rain QZD12, pall stool Pastillo, exponeringssystem display Collar 7

8 Möjligheterna att använda Quartz är oändliga. Nedan visas exempel på hur olika mönster av Quartz kan se ut på vägg eller som frihängande. Om du vill bygga ditt egna mönster kan du använda vårt layoutprogram för Quartz som finns på vår hemsida. Besök där du hittar programmet Quartz CAD under PRODUKTER LJUDABSORBENT QUARTZ The potential for using Quartz is limitless. Below you can see examples of some of the many different patterns you can create with Quartz on walls or as suspended screens. If you would like to design your own pattern, you can use the special layout program for Quartz on our homepage. Simply visit and click on PRODUCTS SOUND-ABSORBER QUARTZ to access the program. Die Anwendungsmöglichkeiten für Quartz sind nahezu unbegrenzt. Unten zeigen wir Ihnen anhand einiger Beispiele, wie sich Quartz an der Wand oder frei hängend anordnen lässt. Wenn Sie eigene Muster gestalten wollen, steht Ihnen auf unserer Website ein Layout-Programm für Quartz zur Verfügung. Unter finden Sie das Programm Quartz CAD unter PRODUKTE SCHALLABSORBER QUARTZ Bild 1, H2250 B3490 Bild 2, H1920 B3730 Bild 3, H2040 B3850 Bild 4, H2040 B3730 Bild 5, H2240 B3840 Bild 6, H2000 B3360 Bild 7, H2080 B3840 Bild 8, H2400 B4000 Bild 9, H1920 B3840 Bild 10, H1920 B2560 8

9 Varje längd monteras på vägg i valfria mönster med självhäftande tejp Each length is wall-mounted in the desired pattern using adhesive tape Jede Einheit wird einzeln mit Hilfe eines Klebebands zu einem beliebigen Muster an die Wand geheftet.1 Svart/Black/Schwarz Offwhite Röd/Red/Rot QZS QZM QZL.4 Champagne Enkelsidig/One side/einseitig Varje längd är monterade på 10 mm tjock panel i färdiga mönster Each length is mounted on a 10 mm thick panel in a choice of ready-made patterns Jede Einheit ist in fertigen Mustern auf ein 10 mm starkes Paneel montiert Dubbelsidig/Double/Doppelseitig Dubbelsidig frihängande inkl mm wire Double sided, suspended, incl mm wire Doppelseitig, frei hängend einschl mm Drahtseil Mönster Patterns Muster Tegel-start/Brick-start/Ziegelstein-Anfang Tegel-mellan/Brick-middle/Ziegelstein-Mittel Tegel-slut/Brick-end/Ziegelstein-End Regn/Rain/Regen Artnr enkelsidig Art.no. one-sided Art.-Nr einseitig QZE10S QZE10M QZE10E QZE12 Artnr dubbelsidig Art. no. double-sided Art.-Nr. doppelseitig QZD10S QZD10M QZD10E QZD Mönster Patterns Muster Artnr enkelsidig Art.no. one-sided Art.-Nr einseitig Artnr dubbelsidig Art. no. double-sided Art.-Nr. doppelseitig Fiskben/Herring-bone/Fischgrätenmuster Diagonal Inca Mix QZE14 QZD14 QZE16 QZD16 QZE18 QZD18 QZE20 QZD20 9

10 Monteringsanvisning på vägg Assembly instructions wall-mounted Montageanleitung Wandmontage Före montering Förvara Quartz i rumstemperatur. Se till att underlaget är rent, torrt och jämnt. Om underlaget inte passar för montering av Quartz rekommenderas färdigt mönster monterat på skiva. Planera installationen. Undvik att vidröra tejpen, det kan försämra funktionen. Det går att beställa extra tejp från Karl Andersson & Söner. Montering 1. Ta bort skyddsfilmen från tejpbitarna. Placera en långsidan rakt med hjälp av en rätskiva t ex vattenpass och tryck fast Quartz modulen. Tryck fast modulen på kortsidorna. 2. Använd den räta skivan för att placera den andra långsidan rakt. Tryck fast modulen ordentligt på alla kanter. Vid felaktig uppsättning kan långsidan få en in- och utbuktning. Efter montering Kontrollera att alla Quartz moduler sitter fast ordentligt på väggen. Om inte tryck på kanterna tills tejpen fått fäste. Tejpen når maximal vidhäftning efter 72 timmar. Before assembling Store Quartz at room temperature. Make sure that the surface to which Quartz is to be applied is clean, dry and even. If the surface is not suitable for applying Quartz, we recommend installing a ready-made Quartz-patterned panel instead. Plan your installation. Take care not to come into contact with the adhesive tape, as this can impair the function of the tape. Extra tape can be ordered from Karl Andersson & Söner. Assembling 1. Remove the protective film from the lengths of tape. Use a straightedge tool (a spirit level, for example) to line up one of the sides and then press the Quartz module into place. Press the ends of the module into place. 2. Use the straightedge to place the other side straight. Press the module firmly into place along all the edges. If the module is not correctly applied to the underlying surface, the side may pull in or bulge out. After assembly Check to make sure that all the Quartz modules are fixed firmly in place on the wall. If not, press all the edges down until the tape adheres firmly. The tape attains maximum adhesion after 72 hours. Vor der Montage Quartz vor der Montage einige Zeit bei Zimmertemperatur aufbewahren. Sicherstellen, dass die Unterlage sauber, trocken und gleichmäßig ist. Ist die Unterlage für die Montage von Quartz ungeeignet, empfehlen sich vormontierte Quartz-Muster auf einer Platte. Planen Sie die Installation sorgfältig. Nicht mit dem Klebeband in Berührung kommen, da das dessen Haftvermögen beeinträchtigt. Zusätzliches Klebeband kann von Karl Andersson & Söner bestellt werden. Montage 1. Schutzfilm von den Klebeband-Streifen abziehen. Eine Längsseite mit Hilfe einer Wasserwaage gerade ausrichten und das Quartz-Modul fest andrücken. Module an den Schmalseiten andrücken. 2. Die andere Längsseite nach der geraden Platte ausrichten. Die Module entlang aller Kanten fest andrücken. Bei fehlerhafter Montage können die Längsseiten ein- oder ausbuchten. Nach der Montage Kontrollieren, dass alle Quartz-Module ordentlich an der Wand festsitzen. Ist dem nicht so, die Kanten andrücken, bis das Klebeband gut haftet. Nach 72 Stunden hat das Klebeband sein bestes Haftungsvermögen erreicht

11 Monteringsanvisning frihängande Assembly instructions free-hanging Montageanleitung frei hängend OBS! var noga med att använda lämpligt infästningsbeslag. Karl Andersson & Söner ansvarar inte för upphängningen. IMPORTANT! Make sure that you use suitable fastenings. Karl Andersson & Söner cannot be held responsible for the suspension arrangements. HINWEIS! Stets geeignete Befestigungsbeschläge verwenden. Karl Andersson & Söner haftet nicht für die Aufhängungsanordnung. Vid montering av flera paneler. When assembling several panels. Bei Montage mehrerer Paneele: 11

12 Practical sound absorption coefficient 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Testet är utfört enligt EN ISO 354 och utvärderat enligt EN ISO 11654/ Tested according to EN ISO 354 for sound absorbing and evaluated according to EN ISO Frequency (Hz) På vår hemsida hittar du ett enkelt CAD-program där du kan bygga ditt egna Quartz mönster eller använda de färdiga mönster tegel, regn, fiskben, diagonal, inca och mix. You will find a simple CAD program on our website with the ready-made patterns brick, rain, herring-bone, Inca, diagonal, mix, etc. or you can design your own Quartz patterns. Auf unserer Website finden Sie ein einfaches CAD-Programm mit den vorgegebenen Mustern Ziegelstein, Regen, Fischgrätenmuster, Diagonal, Inca und Mix. Sie können aber auch einfach eigene Quartz-Muster entwerfen. produktion: mats fredrikson foto: jonas sällberg text: thomas hägertz repro: scannerteknik tryck: elanders fälth&hässler 2011 Quartz design Joel Karlsson Krook & Tjäder Design, 2011, är en ljudabsorberande formpressad fiberfilt i rektangulär form, med inspiration från det klassiska parkettgolvets oändliga mönstervarianter baserat på få enkla grundformer. Den finns i tre längder; small 320 mm, medium 480 mm och large 640 mm, höjd 56 mm och bredd 160 mm. Quartz finns i fyra olika färger; svart, offwhite, röd och champagne. Quartz kan monteras direkt upp på vägg i valfria mönster alternativt på panel i färdiga mönster samt som frihängande. På vår hemsida hittar du ett enkelt CAD-program där du kan bygga ditt egna Quartz mönster eller använda de färdiga mönster tegel, regn, fiskben, diagonal, inca och mix. Quartz är testat på Statens provningsanstalt enligt EN ISO 354 och utvärderad enligt ISO och klassificerad i klass D. Monteringsanvisning finns på sidan 10 och 11 i broschyren. Inred med Quartz där ljudnivån behöver dämpas och i rum som behöver delas upp. Quartz, designed by Joel Karlsson, Krook & Tjäder Design, in 2011, is a rectangular tile of sound-absorbent, compression-moulded fibre-felt in a choice of three lengths: small 320 mm, medium 480 mm and large 640 mm. Each rectangle is 160 mm wide and 56 mm in depth. The inspiration for the design comes from the endless variations of classic parquet flooring patterns that can be created with just a few simple basic shapes. Quartz comes in a choice of four colours; black, off-white, red and champagne. Quartz can either be fixed to the wall in any pattern you wish, or suspended as free-hanging acoustic panelling in a choice of ready-made patterns. You will find a simple CAD program on our website with the ready-made patterns brick, rain, herring-bone, Inca, diagonal, mix, etc. or you can design your own Quartz patterns. Quartz has been tested by the Technical Research Institute of Sweden (SP) in accordance with EN ISO 354 and awarded a Class D rating (high absorption) according to EN ISO For more detailed information about assembly and installation, please see page 10 and 11 in this brochure. Quartz can be installed in areas where the sound level needs to be reduced, and in rooms that you wish to divide up into smaller units. Quartz, Design Joel Karlsson Krook & Tjäder Design, 2011, ist eine schallabsorbierende, rechteckig formgepresste Faserfilzplatte. Die Inspiration für dieses Produkt lieferte die unendliche Mustervielfalt von Parkettböden auf Basis einfacher Grundformen. Die Platten werden in den drei Längen small, 320 mm, medium, 480 mm, und large, 640 mm hergestellt. Ihre Höhe bzw. Breite beträgt 56 bzw. 160 mm. Quartz wird in vier Farben angeboten: Schwarz, Offwhite, Champagne und Rot. Quartz lässt sich in beliebigen Mustern oder in Paneelen mit vorgegebenen Mustern an die Wand montieren oder frei aufhängen. Auf unserer Website finden Sie ein einfaches CAD-Programm mit den vorgegebenen Mustern Ziegelstein, Regen, Fischgrätenmuster, Diagonal, Inca und Mix. Sie können aber auch einfach eigene Quartz- Muster entwerfen. Der Quartz Schallabsorber wurde nach DIN EN ISO 354 getestet und entspricht der Schallabsorber klasse D (hochabsorbierend) gemäss DIN EN ISO Weitere Montagehinweise finden Sie auf Seite 10 und 11 dieser Broschüre. Quartz empfiehlt sich zur Senkung des Schallpegels und zur Raumunterteilung. AB Karl Andersson&Söner Box 173 SE Huskvarna Sweden Tel +46(0) Fax +46(0) showrooms: Studio B3 Barnhusgatan 3 Stockholm +46 (0) Studio L6 Lasarettsgatan 6 Göteborg +46 (0) Sankt Jørgens Gård Sankt Jørgens Allé 5C Köpenhamn K (by appointment)

STOW Design Patrik Hansson

STOW Design Patrik Hansson STOW Design Patrik Hansson mediabänk TV bench STV200, fåtölj easy chair Kalvi, bord table Newton omslag cover STH40-1, STG75-1, STH75-2, STG40-1, STG55-4, STH100 2 mediabänk TV bench STG150, hylla shelf

Mehr

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Aufbauanleitung

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Aufbauanleitung Monteringsanvisning Assembly instructions Aufbauanleitung 11 600-0 Viktig säkerhetsinformation Pallstället måste vara fastbultat i golvet (se tillverkarens instruktioner) Bakre bärbalk måste vara fastbultad

Mehr

KONTUR Design Tony Almén Peter Gest

KONTUR Design Tony Almén Peter Gest KONTUR Design Tony Almén Peter Gest skåp KT152, krönskiva 2KKS2, Trippo-bord, fåtölj PK22 från Fritz Hansen 2 skåp KT101 vägghängd, bord Chamfer 3 skåp KT 251, krönskiva 2KKS2-special längd, bord Chamfer,

Mehr

roll-up SONJA powerdisplays Aufbauanleitung Assemble instructions

roll-up SONJA powerdisplays Aufbauanleitung Assemble instructions powerdisplay SONJA Mit Rollfunktion! Die Werbefläche rollt sich vollständig in das Display. So ist Ihre Werbung geschützt und in Sekunden wieder aufgebaut. Farbe: chrom/silber inkl. Tasche With rolling

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

NETWORK PREMIUM POP UP DISPLAY

NETWORK PREMIUM POP UP DISPLAY Premium Pop Up System seamless graphic precision very compact and versatile pop-up system quick to set up at any location comes in a number of different shapes; straight, curved, wave-shaped, stair formations,

Mehr

CABLE TESTER. Manual DN-14003

CABLE TESTER. Manual DN-14003 CABLE TESTER Manual DN-14003 Note: Please read and learn safety instructions before use or maintain the equipment This cable tester can t test any electrified product. 9V reduplicated battery is used in

Mehr

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs www.wallmek.se info@wallmek.se Tel. +46(0)0 58580 Bultgatan 18 442 40 Kungälv, Sweden Arbetsinstruktion för hjullagerdemonteringssats 1091-21, VW T5 samt Touareg Demontering av framhjulslager 1. Demontera

Mehr

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista Hinweis: Für den Downloader ist momentan keine 64 Bit Version erhältlich. Der Downloader ist nur kompatibel mit 32 Bit Versionen von Windows 7/Vista. Für den Einsatz

Mehr

Jetzt ist Zeit sich um Geschenke zu kümmern.

Jetzt ist Zeit sich um Geschenke zu kümmern. Jetzt ist Zeit sich um Geschenke zu kümmern. Warum nicht Badezusätze mit Ihrem Logo verschenken? Now is time to take care about gifts. Why not give bath products with your own logo? handgemachter Badestern

Mehr

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN ) ) ) 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska

Mehr

J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU

J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU 8 Feb, 2016 JRISFRKMUIEZAIMLAPOM-PDF33-0 File 4,455 KB 96 Page If you want to possess a one-stop search

Mehr

Worx Landroid - Software Update

Worx Landroid - Software Update Worx Landroid - Software Update WORX Landroid Software Update für Anwender 30.04.2015 Website: www.worxlandroid.com Direct Direkter Link Link for auf the Update: Update: https://www.worxlandroid.com/en/software-update

Mehr

NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch

NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch Quick Installation Guide DN-16111 DN-16112 DN16113 2 DN-16111, DN-16112, DN-16113 for Mobile ios Quick Guide Table of Contents Download and Install the App...

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= How to Disable User Account Control (UAC) in Windows Vista You are attempting to install or uninstall ACT! when Windows does not allow you access to needed files or folders.

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

Cable Tester NS-468. Safety instructions

Cable Tester NS-468. Safety instructions Cable Tester NS-468 Safety instructions Do not use the cable tester NS-468 if it is damaged. This device is only for use inside dry and clean rooms. This device must be protected from moisture, splash

Mehr

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box MULTICAL 801 - MULTICAL 601 - MULTICAL 66-CDE Danish - English - German - Swedish i n s t a l l a t i o n Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45

Mehr

SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW XBW SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320

SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW XBW SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW SERVICEINSTRUKTION XBW NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd Tel 0433-73 000 Fax 0433-73 190 www.nibe.se

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray Content of Assembly Instruction I. Required tools II. Required parts III. Installation Inhalt der Montageanleitung I. Benötigte Werkzeuge II. Benötigte Teile III. Installation I. Required tools: I. Benötigtes

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

STRATEGISCHES BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE

STRATEGISCHES BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE PDF-SBBKUDFZARFEZ41-APOM3 123 Page File Size 5,348 KB 3 Feb, 2002 TABLE OF CONTENT Introduction

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Algorithms for graph visualization

Algorithms for graph visualization Algorithms for graph visualization Project - Orthogonal Grid Layout with Small Area W INTER SEMESTER 2013/2014 Martin No llenburg KIT Universita t des Landes Baden-Wu rttemberg und nationales Forschungszentrum

Mehr

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient Filing system designer FileDirector Version 2.5 Novelties FileDirector offers an easy way to design the filing system in WinClient. The filing system provides an Explorer-like structure in WinClient. The

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lexware Financial Office Premium Handwerk XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lexware Financial Office Premium Handwerk Corporation,

Mehr

Regale Shelves. studimo. Seite Page 12 29

Regale Shelves. studimo. Seite Page 12 29 Home Story studimo studimo Seite Page 12 29 Als hochflexibles Regalsystem passt studimo sich nahezu jedem Raumzuschnitt und jedem persönlichen Stil an. Verwandelt sich in ein repräsentatives Regal, einen

Mehr

job and career at CeBIT 2015

job and career at CeBIT 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at CeBIT 2015 Marketing Toolkit DE / EN 1 Inhalte Smart Careers in DIGITAL BUSINESS 1 Logo Seite 3 2 Signatur Seite 4 3 Ankündigungstext

Mehr

Montageanleitung DORMA PT 30. Oberlichtbeschlag. Installation instruction DORMA PT 30. Overpanel patch fitting

Montageanleitung DORMA PT 30. Oberlichtbeschlag. Installation instruction DORMA PT 30. Overpanel patch fitting Montageanleitung DORMA PT 30 Oberlichtbeschlag Installation instruction DORMA PT 30 Overpanel patch fitting Stand/Issue 09.0 / 00331 00.5.371.6.3 Wichtige Informationen: Important information: 1 = Bauteil/Baugruppe

Mehr

https://portal.microsoftonline.com

https://portal.microsoftonline.com Sie haben nun Office über Office365 bezogen. Ihr Account wird in Kürze in dem Office365 Portal angelegt. Anschließend können Sie, wie unten beschrieben, die Software beziehen. Congratulations, you have

Mehr

job and career at IAA Pkw 2015

job and career at IAA Pkw 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at IAA Pkw 2015 Marketing Toolkit job and career Aussteller Marketing Toolkit DE / EN Februar 2015 1 Inhalte Smart Careers in the automotive

Mehr

job and career at HANNOVER MESSE 2015

job and career at HANNOVER MESSE 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at HANNOVER MESSE 2015 Marketing Toolkit DE / EN 1 Inhalte Smart Careers engineering and technology 1 Logo Seite 3 2 Signatur Seite 4 3 Ankündigungstext

Mehr

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln Ideas for the classroom 1. Introductory activity wer?, was?, wo?, wann?, warum? 2. Look at how people say farewell in German. 3. Look at how people

Mehr

SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102

SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102 SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102 This diary has several aims: To show evidence of your independent work by using an electronic Portfolio (i.e. the Mahara e-portfolio) To motivate you to work regularly

Mehr

Interconnection Technology

Interconnection Technology Interconnection Technology Register: 23 Date: 25.05.99 Measuring leads from Hirschmann Following measuring leads are replaced by the next generation. Additionally connectors and sockets in the same design

Mehr

Hör auf zu ziehen! Erziehungsleine Training Leash

Hör auf zu ziehen! Erziehungsleine Training Leash Hör auf zu ziehen! Erziehungsleine Training Leash 1 2 3 4 5 6 7 Erziehungsleine Hör auf zu ziehen Ihr Hund zieht an der Leine, und Sie können ihm dieses Verhalten einfach nicht abgewöhnen? Die Erziehungsleine

Mehr

DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN

DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN WWOM537-PDFDNIBDSIAADZVBLUK 106 Page File Size 4,077 KB 16 Feb, 2002 COPYRIGHT 2002, ALL RIGHT

Mehr

Flexible Leiterplatten / flexible PCB:

Flexible Leiterplatten / flexible PCB: / flexible PCB: Unsere qualitativ hochwertigen und leistungsstarken flexiblen Leiterplatten lassen sich optimal bearbeiten und montieren. Ob sie unsere flexiblen Leiterplatten für Akzentbeleuchtung, Voutenbeleuchtung

Mehr

Thema: Sonnenuhren (7.Jahrgangsstufe)

Thema: Sonnenuhren (7.Jahrgangsstufe) Thema: Sonnenuhren (7.Jahrgangsstufe) Im Rahmen des Physikunterrichts haben die Schüler der Klasse 7b mit dem Bau einfacher Sonnenuhren beschäftigt. Die Motivation lieferte eine Seite im Physikbuch. Grundidee

Mehr

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC Copyright by Vincotech 1 Revision: 1 module types / Produkttypen Part-Number

Mehr

miditech 4merge 4-fach MIDI Merger mit :

miditech 4merge 4-fach MIDI Merger mit : miditech 4merge 4-fach MIDI Merger mit : 4 x MIDI Input Port, 4 LEDs für MIDI In Signale 1 x MIDI Output Port MIDI USB Port, auch für USB Power Adapter Power LED und LOGO LEDs Hochwertiges Aluminium Gehäuse

Mehr

Uhrenbeweger Watch winders. Crystal

Uhrenbeweger Watch winders. Crystal Uhrenbeweger Watch winders Crystal Sehr geehrter Kunde, unsere Uhrenbeweger sind so konstruiert, dass sie trotz kompakter Abmessungen nur geringe Laufgeräusche verursachen. Jeder Antrieb erzeugt jedoch

Mehr

Quadt Kunststoffapparatebau GmbH

Quadt Kunststoffapparatebau GmbH Quadt Kunststoffapparatebau GmbH Industriestraße 4-6 D-53842 Troisdorf/Germany Tel.: +49(0)2241-95125-0 Fax.: +49(0)2241-95125-17 email: info@quadt-kunststoff.de Web: www.quadt-kunststoff.de Page 1 1.

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lexware Warenwirtschaft Pro XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lexware Warenwirtschaft Pro Corporation, is expressly prohibited.

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

German Geography Cookie Unit Haley Crittenden Gordon German Teacher Lee High School & Key Middle School (adapted from Angelika Becker)

German Geography Cookie Unit Haley Crittenden Gordon German Teacher Lee High School & Key Middle School (adapted from Angelika Becker) German Geography Cookie Unit Haley Crittenden Gordon German Teacher Lee High School & Key Middle School (adapted from Angelika Becker) Goal Students will learn about the physical geography of Germany,

Mehr

Installations-Anleitung JetCalc und Komponenten. Manual for JetCalc and components

Installations-Anleitung JetCalc und Komponenten. Manual for JetCalc and components Installations-Anleitung JetCalc und Komponenten Manual for JetCalc and components Version 1.0 Datum: 11. April 2006 2 Inhaltsverzeichnis 1 Herunterladen Software / Download software 3 1.1 JetCalc 3 1.2.net

Mehr

Plattenkollektion Panel Collection

Plattenkollektion Panel Collection Plattenkollektion Panel Collection Acrylux Wir liefern 20 aktuelle Acrylux-Oberflächen auf unterschiedlichen Trägermaterialien und diversen Plattenstärken, einseitig oder beidseitig beschichtet. Die Flächen

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

Directions. Trouble shooting

Directions. Trouble shooting Betriebsanleitung 1. Legen Sie die Uhr mit der Vorderwand auf den Tisch und öffnen Sie die Rückwand des Uhrengehäuses (A). 2. Entfernen Sie das Papier welches zwischen die Rückwand und Tonfeder geklemmt

Mehr

HPS.04.696.10000/B Revision: 01. Hauptständer KTM 990 SM-T / SM-R '09 Center Stand KTM 990 SM-T / SM-R '09

HPS.04.696.10000/B Revision: 01. Hauptständer KTM 990 SM-T / SM-R '09 Center Stand KTM 990 SM-T / SM-R '09 Hauptständer KTM 0 SM-T / SM-R '0 Center Stand KTM 0 SM-T / SM-R '0 Montagehinweise Revision: 01 Mounting Instruction Achtung: Die Kurven- und Bodenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt

Mehr

How-To-Do. Communication to Siemens OPC Server via Ethernet

How-To-Do. Communication to Siemens OPC Server via Ethernet How-To-Do Communication to Siemens OPC Server via Content 1 General... 2 1.1 Information... 2 1.2 Reference... 2 2 Configuration of the PC Station... 3 2.1 Create a new Project... 3 2.2 Insert the PC Station...

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft Methods of research into dictionary use: online questionnaires Annette Klosa (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim) 5. Arbeitstreffen Netzwerk Internetlexikografie, Leiden, 25./26. März 2013 Content

Mehr

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license HiOPC Hirschmann Netzmanagement Anforderungsformular für eine Lizenz Order form for a license Anforderungsformular für eine Lizenz Vielen Dank für Ihr Interesse an HiOPC, dem SNMP/OPC Gateway von Hirschmann

Mehr

SERVICE INFORMATION NO. SID4-020/1

SERVICE INFORMATION NO. SID4-020/1 Diamond Aircraft Industries G.m.b.H. DAI SID4-020/1 N.A. Otto-Straße 5 Page 1 of 2 A-2700 Wiener Neustadt 06-Sep-2004 SERVICE INFORMATION NO. SID4-020/1 SUPERSEDES SERVICE INFORMATION NO. SID4-020 I. TECHNICAL

Mehr

Tip: Fill in only fields marked with *. Tipp: Nur Felder ausfüllen, die mit einem * markiert sind.

Tip: Fill in only fields marked with *. Tipp: Nur Felder ausfüllen, die mit einem * markiert sind. Tip: Fill in only fields marked with *. You do not need to worry about the rest. Also, do not worry about the places marked with black ink. Most important is your permanent address! Tipp: Nur Felder ausfüllen,

Mehr

Level 1 German, 2015

Level 1 German, 2015 90886 908860 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2015 90886 Demonstrate understanding of a variety of German texts on areas of most immediate relevance 2.00 p.m. Thursday 26 November 2015 Credits: Five Achievement

Mehr

Einkommensaufbau mit FFI:

Einkommensaufbau mit FFI: For English Explanation, go to page 4. Einkommensaufbau mit FFI: 1) Binäre Cycle: Eine Position ist wie ein Business-Center. Ihr Business-Center hat zwei Teams. Jedes mal, wenn eines der Teams 300 Punkte

Mehr

a new line of steam sterilizers

a new line of steam sterilizers a new line of steam sterilizers ticheeasy to use and high consumption savings multifunction display controlled by micro-processor double and patented motor-operated closure stainless steel chamber without

Mehr

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1 Existing Members Log-in Anmeldung bestehender Mitglieder Enter Email address: E-Mail-Adresse eingeben: Submit Abschicken Enter password: Kennwort eingeben: Remember me on this computer Meine Daten auf

Mehr

INNOVATION IM DECKBAU INNOVATION IN DECKBUILDING # 4 WOLZYNTEEK DIE KUNSTSTOFFTECHNOLOGIE THE SYNTHETIC TECHNOLOGY

INNOVATION IM DECKBAU INNOVATION IN DECKBUILDING # 4 WOLZYNTEEK DIE KUNSTSTOFFTECHNOLOGIE THE SYNTHETIC TECHNOLOGY INNOVATION IM DECKBAU INNOVATION IN DECKBUILDING # 4 WOLZYNTEEK DIE KUNSTSTOFFTECHNOLOGIE THE SYNTHETIC TECHNOLOGY Innovation im Deckbau #4 DIE KUNSTSTOFFTECHNOLOGIE THE SYNTHETIC TECHNOLOGY WOLZYNTEEK

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Wlan Telefon Aastra 312w XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Wlan Telefon Aastra 312w Corporation, is expressly prohibited.

Mehr

X83-Konverter Instructions

X83-Konverter Instructions 1. General The X83-Konverter converts GAEB call-for-tender data *) directly into MS Excel format. Exchange phases D81, D83, P81, P83, X81 and X83 are supported. Processing of the tender takes place completely

Mehr

ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide

ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide 1 SET ALL1681 Upon you receive your wireless Router, please check that the following contents are packaged: - Powerline Wireless Router

Mehr

!!! UNBEDINGT BEACHTEN!!!

!!! UNBEDINGT BEACHTEN!!! Produktinformation 201501_197PAdeen Deutsch Seite 1 5 English page 6 10 Solldaten-Update Achsvermessung 2015 WA 900 / 920 / 020 / 950 / 970 CURA S 800 / 860 / 060 / 900 / 960 WAB01 / WAB 02 CCT / RoboLigner

Mehr

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM Bedienungs- und Montageanleitung Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM 1.0 Allgemeines Das Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM ermöglicht eine eindeutige Zuordnung von Ladevorgang und Batterie in den

Mehr

Winkel + Flansche 9Angles + Flanges

Winkel + Flansche 9Angles + Flanges Winkel + Flansche 9Angles + Flanges Winkel + Flansche/Angels + Flanges 367 Damit es sicher um die Ecke geht Turning the corner safely 1 2 368 Winkel + Flansche/Angels + Flanges Praktische Winkelverschraubungen

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015

Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015 Event-UG (haftungsbeschränkt) DSAV-event UG (haftungsbeschränkt) Am kleinen Wald 3, 52385 Nideggen Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015 Ladies

Mehr

Wählen Sie das MySQL Symbol und erstellen Sie eine Datenbank und einen dazugehörigen User.

Wählen Sie das MySQL Symbol und erstellen Sie eine Datenbank und einen dazugehörigen User. 1 English Description on Page 5! German: Viele Dank für den Kauf dieses Produktes. Im nachfolgenden wird ausführlich die Einrichtung des Produktes beschrieben. Für weitere Fragen bitte IM an Hotmausi Congrejo.

Mehr

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Table of Contents Deutsch 1 1. Bevor Sie anfangen 1 2. Installation 2 Troubleshooting 6 Version 06.08.2011 1. Bevor Sie anfangen Packungsinhalt ŸTFM-560X

Mehr

Der Wetterbericht für Deutschland. Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town.

Der Wetterbericht für Deutschland. Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town. Der Wetterbericht für Deutschland Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town. Es ist sehr heiß in Berlin und es donnert und blitzt in Frankfurt. Es ist ziemlich neblig

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

UWC 8801 / 8802 / 8803

UWC 8801 / 8802 / 8803 Wandbedieneinheit Wall Panel UWC 8801 / 8802 / 8803 Bedienungsanleitung User Manual BDA V130601DE UWC 8801 Wandbedieneinheit Anschluss Vor dem Anschluss ist der UMM 8800 unbedingt auszuschalten. Die Übertragung

Mehr

Beipackzettel Instruction leaflet

Beipackzettel Instruction leaflet Beipackzettel Instruction leaflet Montage an einen Wandarm Mounting to wall arm Pepperl+Fuchs GmbH Antoniusstr. 21 D-73249 Wernau Germany Tel.: +49(0) 621 776-3712 Fax: +49(0) 621 776-3729 www.pepperl-fuchs.com

Mehr

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!!

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!! REPORT OF INVENTION Please send a copy to An die Abteilung Technologietransfer der Universität/Hochschule An die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH Ettlinger Straße

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

Nachdem Sie die Datei (z.b. t330usbflashupdate.exe) heruntergeladen haben, führen Sie bitte einen Doppelklick mit der linken Maustaste darauf aus:

Nachdem Sie die Datei (z.b. t330usbflashupdate.exe) heruntergeladen haben, führen Sie bitte einen Doppelklick mit der linken Maustaste darauf aus: Deutsch 1.0 Vorbereitung für das Firmwareupdate Vergewissern Sie sich, dass Sie den USB-Treiber für Ihr Gerät installiert haben. Diesen können Sie auf unserer Internetseite unter www.testo.de downloaden.

Mehr

ODU AMC. Montageanleitung ODU AMC Abreiss-Kabelstecker. Montageanleitung. www.odu.de. Stecker

ODU AMC. Montageanleitung ODU AMC Abreiss-Kabelstecker. Montageanleitung. www.odu.de. Stecker ODU AMC Abreiss-Kabelstecker Stecker Schirmhülse Crimphülse 1. Crimphülse und Schirmhülse über das Kabel schieben. Bei Verwen dung eines Metallbandes zur Schirmbefestigung auf der Schirmhülse wird die

Mehr

Verarbeitungsspezifikation Application Specification. Verarbeitungsspezifikation. Application Specification MA-59V093. für for. Winkelstecker für PCB

Verarbeitungsspezifikation Application Specification. Verarbeitungsspezifikation. Application Specification MA-59V093. für for. Winkelstecker für PCB Verarbeitungsspezifikation MA-59V093 für for Winkelstecker für PCB Right angle plug for PCB 59S2AF-40MXX-Y 59S2LF-40MXX-Y 59S2RF-40MXX-Y 59S2UF-40MXX-Y 200 09-0100 U_Winkler 11.02.09 100 08-v323 U_Winkler

Mehr

USB-Stick (USB-Stick größer 4G. Es ist eine größere Partition notwendig als die eines 4GB Rohlings, der mit NTFS formatiert wurde)

USB-Stick (USB-Stick größer 4G. Es ist eine größere Partition notwendig als die eines 4GB Rohlings, der mit NTFS formatiert wurde) Colorfly i106 Q1 System-Installations-Tutorial Hinweise vor der Installation / Hit for preparation: 准 备 事 项 : 外 接 键 盘 ( 配 套 的 磁 吸 式 键 盘 USB 键 盘 通 过 OTG 插 发 射 器 的 无 线 键 盘 都 可 ); U 盘 ( 大 于 4G 的 空 白 U 盘,

Mehr

microkontrol/kontrol49 System Firmware Update

microkontrol/kontrol49 System Firmware Update microkontrol/kontrol49 System Firmware Update Update Anleitung (für Windows) Dieses Update ist lediglich mit Windows XP kompatibel, versuchen Sie dieses nicht mit Windows 98/ME und 2000 auszuführen. 1.

Mehr

Installation Instructions

Installation Instructions EN DE Installation Instructions WLAN Installation Kit, 300 Mbps, 5 GHz, 16 dbi AK-4 Wireless Kit Scope of delivery Junction box AK-4 (1x) 1 Connection board AK-4 CB with 12VDC power supply unit (1x) 2

Mehr

Service Manual Kugelgelenke an DT Swiss Dämpfer ersetzen Replace spherical bearings on DT Swiss shocks

Service Manual Kugelgelenke an DT Swiss Dämpfer ersetzen Replace spherical bearings on DT Swiss shocks Service Manual Kugelgelenke an DT Swiss Dämpfer ersetzen Replace spherical bearings on DT Swiss shocks www.dtswiss.com - Inhaltsverzeichnis / Table of contents Einleitung... 2 Instructions... 2 Montage

Mehr

Effizienz im Vor-Ort-Service

Effizienz im Vor-Ort-Service Installation: Anleitung SatWork Integrierte Auftragsabwicklung & -Disposition Februar 2012 Disposition & Auftragsabwicklung Effizienz im Vor-Ort-Service Disclaimer Vertraulichkeit Der Inhalt dieses Dokuments

Mehr

Wiegen / Balance 6.01. Inhaltsübersicht Contents Seite / Page

Wiegen / Balance 6.01. Inhaltsübersicht Contents Seite / Page 6 Wiegen / Balance Inhaltsübersicht Contents Seite / Page l 6.1 Taschenwaage l 6.2 Präzisionswaagen l 6.3 Plattformwaagen l 6.4 Analysewaagen l 6.5 Tischwaagen l 6.6 Bodenwaagen l 6.7 Feuchtebestimmer

Mehr

BEDIENUNGSANLEITUNG/ INSTRUCTION MANUAL ELOISE

BEDIENUNGSANLEITUNG/ INSTRUCTION MANUAL ELOISE BEDIENUNGSANLEITUNG/ INSTRUCTION MANUAL ELOISE LED-Stehleuchte LED floorstanding luminaire 1 Lieber Anwender, vielen Dank, dass Sie sich für die Eloise entschieden haben, eine hochwertige und äußerst effiziente

Mehr

Produktvielfalt Variety of Products

Produktvielfalt Variety of Products Eine Qualitätsmarke der Barthelmess Group A quality brand from the Barthelmess Group Marke Brand Qualität Quality Produktvielfalt Variety of Products Fertigung Production BARCANA ist mehr als nur ein künstlicher

Mehr

BESTECKEINSÄTZE CUTLERY INSERTS. August Ottensmeyer FORNO. functional straight-lined modern longlasting. funktionell gradlinig modern langlebig

BESTECKEINSÄTZE CUTLERY INSERTS. August Ottensmeyer FORNO. functional straight-lined modern longlasting. funktionell gradlinig modern langlebig BESTECKEINSÄTZE CUTLERY INSERTS August Ottensmeyer FORNO funktionell gradlinig modern langlebig functional straight-lined modern longlasting FORNO Besteckeinsätze In manchen Einbauküchen ist Platz Mangelware

Mehr

Selbstlernmodul bearbeitet von: begonnen: Inhaltsverzeichnis:

Selbstlernmodul bearbeitet von: begonnen: Inhaltsverzeichnis: bearbeitet von: begonnen: Fach: Englisch Thema: The Future Deckblatt des Moduls 1 ''You will have to pay some money soon. That makes 4, please.'' ''Oh!'' Inhaltsverzeichnis: Inhalt bearbeitet am 2 Lerntagebuch

Mehr

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel:

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel: DOWNLOAD Britta Buschmann Englisch in Bewegung Spiele für den Englischunterricht auszug aus dem Originaltitel: Freeze Hör-/ und Sehverstehen Folgende Bewegungen werden eingeführt: run: auf der Stelle rennen

Mehr

Robotino View Kommunikation mit OPC. Communication with OPC DE/EN 04/08

Robotino View Kommunikation mit OPC. Communication with OPC DE/EN 04/08 Robotino View Kommunikation mit OPC Robotino View Communication with OPC 1 DE/EN 04/08 Stand/Status: 04/2008 Autor/Author: Markus Bellenberg Festo Didactic GmbH & Co. KG, 73770 Denkendorf, Germany, 2008

Mehr

1. Double click on the Actisys USB icon Found on Floppy A:\

1. Double click on the Actisys USB icon Found on Floppy A:\ WARNING:- Make sure that the ACTISYS FIR-USB adapter is not plugged in before installing this Software. ACHTUNG:- Den ACTISYS FIR-USB-Adapter KEINESFALLS vor der Installation der Software anschließen!

Mehr

OMNITRONIC DSP Control Installationsanweisungen bis Version 1.3.1

OMNITRONIC DSP Control Installationsanweisungen bis Version 1.3.1 OMNITRONIC DSP Control Installationsanweisungen bis Version 1.3.1 Bitte befolgen Sie diese Schritt-für-Schritt Anleitung genau, nachdem Sie ein Software Update von unserer Website heruntergeladen haben.

Mehr

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch BLK-2000 Quick Installation Guide English Deutsch This guide covers only the most common situations. All detail information is described in the user s manual. English BLK-2000 Quick Installation Guide

Mehr

Referenzprojekte. Frankfurt/Main Riedberg Europas größte Wohnbaustelle (FAZ 17.04.2004): Bis 2010 entstehen über 10.

Referenzprojekte. Frankfurt/Main Riedberg Europas größte Wohnbaustelle (FAZ 17.04.2004): Bis 2010 entstehen über 10. Referenzprojekte Frankfurt/Main Riedberg Europas größte Wohnbaustelle (FAZ 17.04.2004): Bis 2010 entstehen über 10.000 Wohneinheiten, mit neuem Campus und Max Planck Institut- 266 Hektar Messezentrum Leipzig

Mehr