Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950"

Transkript

1 Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Periodiká do roku 1950 Názov Roky A-ZET 1938 Acta musicologica Acta ordinariatus Neosoliensis 1945 Akademie Akvaristické listy Architektura ČSR Banskobystrická Vatra 1946 Bibliografický katalog Bojovník 1944, 1945 Bratislava K Carpatica Slovaca 1943/44 Cieľ 1947,1950 Cirkevné listy 1942 Czechoslovak life 1949 Časník (kalendár) 1857 Časopis katolíckeho duchovenstva 1877, 1878, 1897, 1930, 1935, 1937, 1948 Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti ,1913, Česká osvěta Česká škola 1883 Československá dramaturgie 1949 Československý ochotník 1946/47 Český časopis historický 1926, Český včelař Dav , K Demokratické hlasy 1945, 1946 Dennica , 1902, 1903, , , Dějiny lidstva / Šusta J. ( ) Středověk vrcholný a starnoucí 1. diel: sešit Dějiny lidstva / Šusta J. ( ) Středověk vrcholný a starnoucí 2. diel: sešit Dějiny literatury české 25/1-16; roč.25/č.17-32; 26/33-49; 26/50-66 Dělnická osvěta 1926,1927 Detvan 1928,1932 Dom a škola Duchovný pastier , 1937, 1938 Elán ,1946 Evanjelický posol spod Tatier , 1931, 1936, 1942

2 Filosofická revue 1933, , 1946, 1947 Fronta 1931 Földtani közlöny 1916,1917 Genius 1911 Historica slovaca 1940/41 Historický sborník Hlas ľudu 1945, 1946 Hlasy z domova a z misií 1932, 1940, 1945, 1948 Hospodárske rozhľady 1937 Hospodářské noviny 1860 Hronka 1836 Junák Kalendár Slováka Katolícke kázne Katolícke misie 1939,1948 Képes családi lapok 1899, 1900 Knihopis českých a slovenských tisků ,1939 Knižnica 1949 Kráľovna Mája 1938, 1939, 1942, 1946, 1947 Kráľovná sv. Ruženca 1924, 1925, 1927, 1930, 1934, 1935, 1936 Krásy Slovenska , 1924, 1925, , 1929, , 1933, , Křesťanská revue 1936 Kultúra 1931,1932, , 1936, 1939, 1943 Kultúrny život Květy 1841, 1844, 1879 Letáček pre sokolskú mládež 1948 Letectví Letopis Matice slovenskej 1866/67,1868, , , 1920 Linguistica slovaca , Lípa 1937 Listy filologické 1925,1926,1932 Malý národní kalendár 1869 Matičné čítanie , Meteorologické zprávy Misionársky kalendár 1946 Mladá Europa 1942 Mladá tvorba , 1947/1948 Mladé prúdy 1925 Mladé Slovensko 1924 Mladý život Moravan (kalendár) 1926 Národná škola slovenská ,1937/38 Národní hlásnik ,

3 Národní osvobození 1934 Národnie noviny ,1932 Národný pracovník Národopisný sborník 1939,1941,1942, Náš ľud Náš národ 1943,1944 Náš Sion 1923,1926,1927 Naša škola 1926-II,1927-I,1936/37,1937/38 Naše divadlo ,1935, Naše doba 1894, , ,1908,1911,1912, , Naše řeč ,1923, ,1931, Naše Slovensko 1907, Naše věda 1930 Naší přírodou 1938/ /40 Našim dobrodincom 1943 National magazin 1834 Nedeľné čítanie 1922 Nová práca 1946, 1947 Nové Slovensko Nové slovo 1944,1947,1950,1951 Nové zákony a nařízení ČSR 1945,1946,1948 Novini pre hospodárstvo, remeslo a domáci život 1848 Nový človek Nový rod 1922/23 Nový svet ,1936,1942 Nový život 1897 Obrana Slovenska 1932 Obzor 1848, 1866, , , , Odvaha 1926 Oesterreichische Zeitschrift für Homoepathie 1845 Ohňom a perom 1945 Orol , , , 1880 Orol tatránski Osa 1932 Osveta 1945/ /51 Osvěta 1876,1879,1881, ,1899, , 1905,1908 Památky archeologické a místopisné 1854 Pedagogický sborník Pešťbudínske vedomosti 1861 Politika 1935, Pozorovateľ 1936 Pravda 1944,1945 (3,4),1946 (1-4),1947 (1-4),

4 1948 (3,4),1949 (1-5),1950 (1-3) Pravda chudoby Práce a vynálezy 1927 Právní prakse 1948 Právny obzor Príroda 1945/46, Prírodovedný sborník Proletárka Prúdy , , 1933, Psychologický sborník 1948 Pútnik cyrilometodejský 1946 Pútnik svätovojtešský (kalendár) 1941, 1944, 1948, 1950 Register sbierky zákonov Rejstřík právních předpisů Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe 1842,1843 Ročenka Slovenskej chudoby 1923 Rodina a škola Rodinný krb Roľnícke noviny ,1947,1948 Roľnícke rozhľady Rozvoj , Rudé právo 1947 (1-4),1949 (1-4),1950 (1-4) Salon 1927 Sbierka nariadení Slovenskej národnej rady 1944,1948 Sps. [7,3] Sbierka zákonov Slovenskej národnej rady 1949 Sps. [7,4] Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé Sps. [7,1-4] Sbírka zákonů a nařízení státu československého Sps. [7,1-4] Sbírka zákonů a nařízení státu československého - duplikáty v HKF 1923,1924/1,1924/2,1926,1927/1,1927/2, , , ,1946/1,1946/2 Sborník Matice slovenskej Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti , , 1926,1928,1930,1932,1933/34, 1936,1940/41 Sborník Spolku profesorov Slovákov , Sborník štátneho banského múzea Dionýza Štúra v BŠ Sborník Ústavu Slovenského národného povstania 1949, 1950 Slniečko , , , , , Slobodný rozhlas Slovák (nie komplet.) Slovanský přehled Slovenská liga 1935, 1937, 1938, 1940 Slovenská národná knižnica 1944,

5 Slovenská nedeľa 1942 Slovenské ovocinárstvo Slovenská politika 1934, Slovenská pravda 1936, Slovenská reč 1933/4-1943/4,1946,1947/8,1948/9, 1949/50,1950/51 Slovenská vlastiveda 1922 Slovenské dielo 1929/č. 1 Slovenské národné noviny Slovenské pohľady , , , Slovenské zvesti 1936/I,1937/II,1937/III,1938/IV,1938/V Slovenskje národňje novini /I-II, III, IV Slovenskje pohladi na vedi, umeňja a literaturu , Slovensko , , Slovenský hlas 1938 Slovenský hospodár Slovenský jazyk 1940 Slovenský letopis 1879 Slovenský ľud 1928, 1930, 1931, 1934, 1935 Slovenský ovocinár a vinohradník Slovenský penzista 1944 Slovenský svet 1921, 1922, 1923 Slovenský včelár 1934,1940,1942,1947, Slovenský východ ,1936 Slovenský zákonník Sps. [7,1-4] Slovesnosť 1863 Slovo a slovesnosť 1939 Slovo a tvar Smer Spartakus Sršeň St. Michaels Kalendar 1931, 1932, 1939, 1941 Stanislavovské zvesti 1940 Stráž na Sione 1936 Studentský časopis 1924/25 Studio : aventínska filmová revue 1929 Svätá rodina 1929 Svědomím českých dějin : Revoluce r Světozor Svojeť 1925/26,1926/27 Svojina Svoradov Školské zvesti 1947,1949 Šport 1945

6 Tatranský Orol , 1922, 1923, 1929 Technický obzor slovenský 1937/1,2,3,4,5; Technik 1940/41-43/44,1946/47-49 Természettudományi közlöny 1906 Těsnopisné listy Turul 1913, 1917 Tvorba 1941/2,1942/3,1943/4, Umenie 1947 Umění : sborník pro českou výtvarnou práci 1947 Úradná sbierka rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu vo veciach administratívnych 1943 Úradné noviny 1939, Sps. [7,1-4] Úradné noviny župy XVIII. (Pohronskej) 1925 Úradný vestník Sps. [7,3] Úřední list republiky Československé 1946, 1947, 1950 Útok 1933 Vatra , Verbum 1946, 1947/1948 Včela moravská Včelár a ovocinár 1893/4,1895/6 Věda a život 1937/3,1938/5 Vesna Věstník důvěrnických sborů 1921,1922 Výstavné noviny 1938 Zdravý národ Zeitschrift für Bücherfreunde /I,II,1898-9/I, /I,1901-2/I Zeměpisný magazín 1948/49 Zornička 1912, 1913 Zpravodaj (Oblastný sekretariát SSM, Banská Bystrica) 1948 Zpravodaj YMCA Zprávy památkové péče 1950 Zvesti Červeného kríža Zvesti Ministerstva školstva a národnej osvety 1938,1939 Živena , ,1925, , 1937, ,1945/II,1946, Život 1933/34,1936/37,1937/38 Aktualizácia: 25. jún 2012

Orientačný katalóg zbierky vojenských periodík

Orientačný katalóg zbierky vojenských periodík Vojenský historický archív Orientačný katalóg zbierky vojenských periodík Trnava 2001 ŠZ POP - 59 Vojenský historický archív PhDr. Arpád Kelenyei Orientačný katalóg zbierky vojenských periodík I. časť

Mehr

Seriály v Knižnici Múzea Ľudovíta Štúra v Modre 1

Seriály v Knižnici Múzea Ľudovíta Štúra v Modre 1 Seriály v Knižnici Múzea Ľudovíta Štúra v Modre 1 A-Zet / Zodp. red. Jaroslav Šajnar.- Č. 146 (23. 6. 1938).- Praha : Melantrich. Arch : O architektúre a inej kultúre / Riad. Martin Mašek.- Roč. 7, 9 (2002).-

Mehr

Slovenská pedagogická knižnica. Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej pedagogickej knižnice v roku 2015

Slovenská pedagogická knižnica. Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej pedagogickej knižnice v roku 2015 Slovenská pedagogická knižnica Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej pedagogickej knižnice v roku 2015 Bratislava 2015 Slovenské: Academia. Súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. Bratislava,

Mehr

DОЦЦОХ J. Г UСrК MК КrШЦ. VýЯШУ spшхшčочsфоу ТНОЧЭТЭв Я UСШrsФЮ ЧК гкčткэфю "НХСцСШ 19. sэшrшčтк" // RШгšЭТОpОЧп ЦТЧЮХШsť. KКpТЭШХв г СТsЭяrТО

DОЦЦОХ J. Г UСrК MК КrШЦ. VýЯШУ spшхшčочsфоу ТНОЧЭТЭв Я UСШrsФЮ ЧК гкčткэфю НХСцСШ 19. sэшrшčтк // RШгšЭТОpОЧп ЦТЧЮХШsť. KКpТЭШХв г СТsЭяrТО Щ - XIX-XX. ( - ) 07.00.00 07.00.03 ( ) - 2016 «..». :, Ľ «..». :, Ľ -, Ľ - : «-» «ИИИ» ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИ.501.002.12.. : 119992Ľ Ľ Ľ. 27Ľ. 4Ľ. -416. - «..» (. Ľ Ľ. 27)Ľ www.hist.msu.ru. «ИИИ» ИИИИИИИИИ

Mehr

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r a doplnky

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r a doplnky Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1998 a doplnky Citácie sú radené abecedne podla mena pracovníka AVENARIUS-A 1974-DIE AWAREN IN EUROPA-AMSTERDAM-BRATISLAVA Citácie v databázach SCI: 2 1.

Mehr

Filozofia na pôde Vedeckej syntézy

Filozofia na pôde Vedeckej syntézy č. 4 Čs. čas. fyz. 63 (2013) 237 Filozofia na pôde Vedeckej syntézy Vladimír Bakoš 1949 2009, Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied Pred viac ako 75 rokmi bol v Bratislave založený Spolok pre vedeckú

Mehr

Max Reinhardt. a bratislava pressburg und pressburg bratislava

Max Reinhardt. a bratislava pressburg und pressburg bratislava Max Reinhardt a bratislava pressburg und pressburg bratislava Bratislava Stupava 2018 vedecký výbor konferencie wissenschaftsausschuss der konferenz Prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. PhDr. Elena Knopová,

Mehr

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1990

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1990 Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1990 Ohlasy sú rozdelené do dvoch castí: Citácie v databázach SCI, s. 1-2 Iné citácie: s. 3-12 V rámci každej casti sú citácie radené abecedne podla mena

Mehr

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1992

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1992 Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1992 Ohlasy sú rozdelené do troch castí: Citácie v v periodikách evidovaných v citacných databázach ISI (teraz SCI), s. 1-11 Citácie v periodikách neevidovaných

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

LATERÃRIUS DEJINY TEHLIARSTVA NA SLOVENSKU

LATERÃRIUS DEJINY TEHLIARSTVA NA SLOVENSKU ZBORNÍK SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA ARCHEOLÓGIA SUPPLEMENTUM 3 LATERÃRIUS DEJINY TEHLIARSTVA NA SLOVENSKU SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM-ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM Bratislava 2011 ZBORNÍK SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA

Mehr

Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: Auszeichnungen: Mitgliedschaften: Arbeitsschwerpunkte:

Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: Auszeichnungen: Mitgliedschaften: Arbeitsschwerpunkte: Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: 1995 2003 Magisterstudium Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Wien 2004 2009 Doktoratsstudium der Geschichte an der Universität

Mehr

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2013

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2013 Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2013 Sign. 21121 Kostol v Ludrovej - Žilina : Žilinský samosprávny kraj, 2012. - ISBN 978-80-89172-31-3 Sign. 21122 Integrating Archaeology. Science

Mehr

PROF. PHDR. JÚLIUS ŠPAŇÁR, CSC.

PROF. PHDR. JÚLIUS ŠPAŇÁR, CSC. PROF. PHDR. JÚLIUS ŠPAŇÁR, CSC. Július Špaňár sa narodil 12. 11. 1917 vo Veľkej Mani v terajšom okrese Nové Zámky. Vzišiel zo skromných hmotných pomerov. Na radu učiteľky miestnej ľudovej školy navštevoval

Mehr

Doc. PhDr. Elena Krasnovská, CSc.

Doc. PhDr. Elena Krasnovská, CSc. Doc. PhDr. Elena Krasnovská, CSc. Narodená 30. júna 1943 v Banskej Bystrici Samostatná vedecká pracovníčka (II a), v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV pracovala v rokoch 1995 až 2006. V rokoch 1995

Mehr

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2015 Sign. 21400 Studia Bibliographica Posoniensia 2010 - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2010. Sign. 21401 Muž a žena - vzťahové súvislosti

Mehr

Slawist Literaturhistoriker

Slawist Literaturhistoriker Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Pavel Josef Safarik Slawist Literaturhistoriker Berlin 2002

Mehr

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave. Prírastky za rok 2014

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave. Prírastky za rok 2014 Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2014 Sign. 21217 ARS : Roč. 44/2011, č. 1,2 - Bratislava : Ústav dejín umenia - SAV, 2011 Sign. 21218 ARS : Roč. 45/2012, č. 1, 2 - Bratislava

Mehr

ANNALES MUSEI NATIONALIS SLOVACI ZBORNÍK SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA ARCHEOLÓGIA 27 ROČNÍK CXI 2017

ANNALES MUSEI NATIONALIS SLOVACI ZBORNÍK SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA ARCHEOLÓGIA 27 ROČNÍK CXI 2017 ANNALES MUSEI NATIONALIS SLOVACI ZBORNÍK SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA ARCHEOLÓGIA 27 ROČNÍK CXI 2017 ANNALES MUSEI NATIONALIS SLOVACI ZBORNÍK SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA ARCHEOLÓGIA 27 ROČNÍK CXI 2017 Bratislava

Mehr

: (Corylus avellana) 1

: (Corylus avellana) 1 : (Corylus avellana) 1 The author analyses the mythology of the nut tree (Corylus avallana) in the context of other Slavic ethnodendrological systems,,,,. ( - ),, -, -( -), 2. Ӏ,,,.,,.,, (. : 1996),.,

Mehr

Zoznam knižničných jednotiek vyradených z fondu ÚK a ŠIS VŠMU 2014

Zoznam knižničných jednotiek vyradených z fondu ÚK a ŠIS VŠMU 2014 Zoznam knižničných jednotiek vyradených z fondu ÚK a ŠIS VŠMU 2014 Poradové číslo Signatúra Autor Názov Miesto, vydavateľ, a rok vydania 1. 1 D 1031/35a Lenin Zobrané spisy 35 Bratislava, Pravda 1986 2.

Mehr

Medien und Politik in der Slowakei

Medien und Politik in der Slowakei Medien und Politik in der Slowakei Vortrag von Juraj Alner, Präsident der Slowakischen Sektion der Vereinigung Europäischer Journalisten, gehalten am 25. Januar 2000 in der Europäischen Akademie Berlin.

Mehr

DOMINIK T A T A R K A

DOMINIK T A T A R K A DOMINIK T A T A R K A BIBLIOGRAFIA (14. 3. 1913 Plevník-Drienové 10. 5. 1989 Bratislava) Ú V O D Tento prehľad tvorby spisovateľa a prekladateľa Dominika TATARKU obsahuje súhrn jeho knižných titulov a

Mehr

Dolny Kubin. Zilina. Poprad. Presov. Humenne. Dubnica nad Vahom Trencin Banska Bystrica Prievidza Piestany Malacky. Michalovce. Kosice.

Dolny Kubin. Zilina. Poprad. Presov. Humenne. Dubnica nad Vahom Trencin Banska Bystrica Prievidza Piestany Malacky. Michalovce. Kosice. Zilina Dolny Kubin Dubnica nad Vahom Trencin Banska Bystrica Prievidza Piestany Malacky Nova Bana Nitra Poprad Metzenseifen Presov Kosice Humenne Michalovce Sala Bratislava Nove Zamky Komarno DAS: Deutsche

Mehr

Institut für Ostrecht München e.v

Institut für Ostrecht München e.v Institut für Ostrecht München e.v Bibliothek Laufende Periodika im 2007 Verlagsort Signatur* ISSN ABDOS-Mitteilungen Marburg D113.24 ISSN 1432-4857 Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Praha ČR113.1

Mehr

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r a doplnky za r. 1998

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r a doplnky za r. 1998 Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1999 a doplnky za r. 1998 Citácie sú radené abecedne podla mena pracovníka. AVENARIUS-A 1974-DIE AWAREN IN EUROPA-A.M.HAKKERT-VEDA-AMSTERDAM-BRATISLAVA

Mehr

Obsah: ISBN

Obsah: ISBN BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ - KNIŽNICA JÁNA KOLLÁRA V KREMNICI RODÁCI ANDREJOVI KMEŤOVI PERSONÁLNA REGIONÁLNA BIBLIOGRAFIA DECEMBER 2007 BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ - KNIŽNICA JÁNA KOLLÁRA V

Mehr

Einleitung. Uninformiertheit. Die Ursache dafür war einerseits die Sprachbarriere, vor allem aber die politische Teilung der mitteleuropäischen

Einleitung. Uninformiertheit. Die Ursache dafür war einerseits die Sprachbarriere, vor allem aber die politische Teilung der mitteleuropäischen Darina M6dra Die musikalische Klassik in der Slowakei. Entwicklung und Stand der Forschung Einleitung Bezeichnend für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die Disproportion des Wissensstandes der

Mehr

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 2000 a doplnky za rok 1999

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 2000 a doplnky za rok 1999 Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 2000 a doplnky za rok 1999 AVENARIUS-A 1974-DIE AWAREN IN EUROPA-HAAKERT A.M.-AMSTERDAM-BRATISLAVA-P126 Citácie v monografiách, ucebniciach a iných knižných

Mehr

Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: Auszeichnungen: Mitgliedschaften: Arbeitsschwerpunkte:

Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: Auszeichnungen: Mitgliedschaften: Arbeitsschwerpunkte: Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: 1995 2003 Magisterstudium Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Wien 2004 2009 Doktoratsstudium der Geschichte an der Universität

Mehr

Bibliothek des Instituts für Ostrecht München im Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa Regensburg Akzessionsbücher ( )

Bibliothek des Instituts für Ostrecht München im Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa Regensburg Akzessionsbücher ( ) W 03/A=203b. Stoppel, Wolfgang Recht und Schutz der nationalen Minderheiten in Albanien. Eine zeitgeschichtlich-juristische Studie Tirana K & B, 2003, 95 S. 11.06.03. des Verfassers: Exemplare (18518/03)

Mehr

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

Mgr. Angela Škovierová, PhD. Mgr. Angela Škovierová, PhD. Narodená 23. júla 1974 v Považskej Bystrici. Vedecká pracovníčka (IIb) od 1. októbra 2002 do 30. júna 2011; v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV vykonávala aj práce súvisiace

Mehr

DIE ROLLE DER PERIODISCHEN PRESSE BEIM ÜBERGANG VON DEN HONORATIOREN- ZU DEN MASSENPARTEIEN: DAS BEISPIEL MÄHREN*

DIE ROLLE DER PERIODISCHEN PRESSE BEIM ÜBERGANG VON DEN HONORATIOREN- ZU DEN MASSENPARTEIEN: DAS BEISPIEL MÄHREN* Jiří Malíř DIE ROLLE DER PERIODISCHEN PRESSE BEIM ÜBERGANG VON DEN HONORATIOREN- ZU DEN MASSENPARTEIEN: DAS BEISPIEL MÄHREN* Die Zielsetzung von Publizistik ist eine dreifache: Die Presse soll Erzählen,

Mehr

HISTORIA SCHOLASTICA 1/2017 Ročník / Volume 3 Praha / Prague 2017

HISTORIA SCHOLASTICA 1/2017 Ročník / Volume 3 Praha / Prague 2017 HISTORIA SCHOLASTICA 1/2017 Ročník / Volume 3 Praha / Prague 2017 Historia scholastica Č. / No. 1/2017 Roč. / Vol. 3 Redakční rada / Editorial Board Vedoucí redaktor / Editor-in-chief: doc. PhDr. Tomáš

Mehr

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied. Ľubomír Lipták osobný fond (1919) inventár

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied. Ľubomír Lipták osobný fond (1919) inventár Ústredný archív Slovenskej akadémie vied Ľubomír Lipták osobný fond (1919) 1930 2004 inventár Lýdia Kamencová 2005 Názov fondu: Ľubomír Lipták osobný fond Časový rozsah: (1919) 1930 2004 Pomôcka: inventár

Mehr

SLOWAKISCH- DEUTSC. ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger

SLOWAKISCH- DEUTSC. ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger SLOWAKISCH- DEUTSC ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger #NP TASCHENWÖRTERBUCH der SLOWAKISCHEN UND DEUTSCHEN SPRACHE # mit besonderer Berücksichtigung der NEUESTEN

Mehr

Pavel Kolář Publications

Pavel Kolář Publications Pavel Kolář Publications MONOGRAPH Geschichtswissenschaft in Zentraleuropa. Die Universitäten Prag, Wien und Berlin um 1900, Leipzig 2008. EDITED VOLUME Historische Nationalismusforschung im geteilten

Mehr

Osobný fond. PhDr. Ľubomír Lipták. Spracovala : L. Kamencová

Osobný fond. PhDr. Ľubomír Lipták. Spracovala : L. Kamencová Osobný fond PhDr. Ľubomír Lipták Spracovala : L. Kamencová 2005 I Úvod. Historik PhDr. Ľ. Lipták, DrSc. sa narodil v r. 1930 v Melčiciach. Po maturite na gymnáziu v Trenčíne študoval v rokoch 1948-1952

Mehr

TSCHECHISCH-SLOWAKISCHE BEZIEHUNGEN AUS SOZIALGESCHICHTLICHER PERSPEKTIVE

TSCHECHISCH-SLOWAKISCHE BEZIEHUNGEN AUS SOZIALGESCHICHTLICHER PERSPEKTIVE Pavla Vošahlíková TSCHECHISCH-SLOWAKISCHE BEZIEHUNGEN AUS SOZIALGESCHICHTLICHER PERSPEKTIVE Es ist an der Zeit, nicht nur slowakisch zu singen [...], sondern auch slowakisch zu fühlen und zu denken." Diese

Mehr

DIE SLOWAKISCHE HISTORIOGRAPHIE UND DIE REGIONALGESCHICHTE (19. UND 20. JAHRHUNDERT)

DIE SLOWAKISCHE HISTORIOGRAPHIE UND DIE REGIONALGESCHICHTE (19. UND 20. JAHRHUNDERT) Peter Svorc DIE SLOWAKISCHE HISTORIOGRAPHIE UND DIE REGIONALGESCHICHTE (19. UND 20. JAHRHUNDERT) Die Slowakei als regionale Größe in der historischen Forschung Die Region wird im Allgemeinen als eine territoriale

Mehr

ThLic. Andrej Škoviera, PhD.

ThLic. Andrej Škoviera, PhD. ThLic. Andrej Škoviera, PhD. Narodený 15. marca 1975 v Bratislave. Samostatný vedecký pracovník (IIa), od roku 2009 vykonáva funkciu zástupcu riaditeľa. Predmetom bádateľského záujmu Andreja Škovieru je

Mehr

Borzyszkowska-Szewczyk, Miłosława (1998): Das Pommernbild in der Pommerschen Zeitung (Jahrgänge: 1989 und 1993), Magisterarbeit, Gdańsk.

Borzyszkowska-Szewczyk, Miłosława (1998): Das Pommernbild in der Pommerschen Zeitung (Jahrgänge: 1989 und 1993), Magisterarbeit, Gdańsk. Auswahlbibliographie (Stand: 19.01.2017) Adler, Hans Hermann (1941): Heimatzeitungen, in: Heide, Walther/Lehmann, Ernst Herbert (Hrsg.): Handbuch der Zeitungswissenschaft, Bd. 2, Lfg. 5 7: Griechenland

Mehr

DER BÄNNJERRÜCKBOTE. Eine Zeitung von Bürgern für Bürger. Unabhängige Stadtteilzeitung Bännjerrück I Karl-Pfaff-Siedlung I Kaiserslautern

DER BÄNNJERRÜCKBOTE. Eine Zeitung von Bürgern für Bürger. Unabhängige Stadtteilzeitung Bännjerrück I Karl-Pfaff-Siedlung I Kaiserslautern Eine Zeitung von Bürgern für Bürger DER BÄNNJERRÜCKBOTE Unabhängige Stadtteilzeitung Bännjerrück I Karl-Pfaff-Siedlung I Kaiserslautern 4. Ausgabe, März 2009, ISSN 1867-1950 Dieses Projekt wird im Rahmen

Mehr

Sex Male Date of birth 19/06/1953 College / university teaching professional

Sex Male Date of birth 19/06/1953 College / university teaching professional Curriculum vitae PERSONAL INFORMATION Alexander Bröstl alexander.brostl@upjs.sk Sex Male Date of birth 19/06/1953 WORK EXPERIENCE 1976 Present College / university teaching professional 1987 1989 Scholarship

Mehr

DIE ERSTEN KARTOGRAPHISCHEN FESTLEGUNGEN DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN STAATSGRENZEN

DIE ERSTEN KARTOGRAPHISCHEN FESTLEGUNGEN DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN STAATSGRENZEN DIE ERSTEN KARTOGRAPHISCHEN FESTLEGUNGEN DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN STAATSGRENZEN Von Ivan Kup čík Die ersten kartographischen Festlegungen der tschechoslowakischen Staatsgrenze finden sich schon in den

Mehr

VEREJNÁ KNIŽNICA MICHALA REŠETKU V TRENČÍNE IVOR RIPKA

VEREJNÁ KNIŽNICA MICHALA REŠETKU V TRENČÍNE IVOR RIPKA VEREJNÁ KNIŽNICA MICHALA REŠETKU V TRENČÍNE IVOR RIPKA Bibliografický leták 2007 Prof. PhDr. Ivor RIPKA, DrSc. jazykovedec Narodil sa 7. 9. 1937 v Bratislave. Celé detstvo prežil v Trenčíne (jeho otec

Mehr

Opis stavu výskumu divadla a filmu z domáceho a medzinárodného hľadiska a koncepcia Kabinetu divadla a filmu SAV na roky

Opis stavu výskumu divadla a filmu z domáceho a medzinárodného hľadiska a koncepcia Kabinetu divadla a filmu SAV na roky 1 Opis stavu výskumu divadla a filmu z domáceho a medzinárodného hľadiska a koncepcia Kabinetu divadla a filmu SAV na roky 2003-2006. Výskum divadla a filmu sa oproti napríklad literárnovednému alebo kunsthistorickému

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Ponuka platí iba pre knižnice do 20.10.2013

Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Ponuka platí iba pre knižnice do 20.10.2013 Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Ponuka platí iba pre knižnice do 20.10.2013 Por. č. Názov Autor Miesto vyd. Vydavateľstvo Rok vyd. Prír.č. 1. 1 000 otázok a

Mehr

ZBORNÍK SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA ANNALES MUSEI NATIONALIS SLOVACI ARCHEOLÓGIA

ZBORNÍK SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA ANNALES MUSEI NATIONALIS SLOVACI ARCHEOLÓGIA ZBORNÍK SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA ANNALES MUSEI NATIONALIS SLOVACI ARCHEOLÓGIA 17 ROČNÍK C I 2007 ZBORNÍK SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA C I 2007 ARCHEOLÓGIA 17 Redakčná rada PhDr. Juraj Bartík, PhD. (predseda),

Mehr

Mediensystem im Umbruch

Mediensystem im Umbruch Slowakei/Slovakia Mediensystem im Umbruch Samuel Brečka In der Slowakei hat, wie in anderen Staaten auch, das Pressesystem immer die gegebenen sozialen und politischen Umstände reflektiert. Struktur, Typologie

Mehr

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII Vznik Československej republiky (ČSR) bol oficiálne potvrdený 28. a 30. októbra 1918 dvomi štátoprávnymi aktami prijatím Vyhlásenia národného výboru Československého v Prahe a Deklaráciou slovenského národa

Mehr

Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Historiografia, metodológia 3. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 6. Medzivojnové obdobie 7

Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Historiografia, metodológia 3. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 6. Medzivojnové obdobie 7 O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Historiografia, metodológia 3 Dejiny do roku 1914 3 Dejiny prvej svetovej vojny 6 Medzivojnové obdobie 7 Dejiny druhej svetovej vojny 8 Povojnové obdobie

Mehr

Host, Brno 2010, 376 S., ISBN

Host, Brno 2010, 376 S., ISBN Mervart, Jan: Naděje a iluze. Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let [Hoffnung und Illusion. Tschechische und slowakische Schriftsteller in der Reformbewegung der sechziger Jahre].

Mehr

ENTWURF EINES BERICHTS

ENTWURF EINES BERICHTS EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009-2014 Haushaltskontrollausschuss 2010/0000(CNS) 5.1.2010 ENTWURF EINES BERICHTS über die vorgeschlagene Ernennung von Ladislav Balko zum Mitglied des Rechnungshofs (C7-0000/2010

Mehr

Johan Huizinga in tschechischer Übersetzung*

Johan Huizinga in tschechischer Übersetzung* World Literature Studies 1 vol. 9 2017 (71 85) ŠTÚDIE / ARTICLES Johan Huizinga in tschechischer Übersetzung* WILKEN ENGELBRECHT Johan Huizinga (1872 1945) ist international bei weitem der bekannteste

Mehr

398 Bohemia Band 39 (1998)

398 Bohemia Band 39 (1998) Diskussion 397 MASARYKS SOZIAL-ETHISCHE DER DEMOKRATIE DIMENSION Won Eva Broklová Gegen die allgemein akzeptierte Interpretation, daß die Erste Tschechoslowakische Republik eine authentische Demokratie

Mehr

SCHLESIEN - EINE HERAUSFORDERUNG FÜR DIE TSCHECHISCHE HISTORIOGRAFIE NACH

SCHLESIEN - EINE HERAUSFORDERUNG FÜR DIE TSCHECHISCHE HISTORIOGRAFIE NACH Jiří Knapík/Jaromíra Knapíková SCHLESIEN - EINE HERAUSFORDERUNG FÜR DIE TSCHECHISCHE HISTORIOGRAFIE NACH 1989 1 Zu den Zielen des kommunistischen Regimes in der Tschechoslowakei gehörte zweifellos auch

Mehr

11-D-164 SLOVENSKA KNIHA NARODNI MUSEUM VYSTAVA V PRAZE. PROSlNEC 1946, LEDEN 1947 PO R A D A J 1:

11-D-164 SLOVENSKA KNIHA NARODNI MUSEUM VYSTAVA V PRAZE. PROSlNEC 1946, LEDEN 1947 PO R A D A J 1: 11-D-164 SLOVENSKA KNIHA VYSTAVA V PRAZE PROSlNEC 1946, LEDEN 1947 NARODNI MUSEUM PO R A D A J 1: CESKOSLOVENSKA SPOLECNOST,. NARODNI MUSEUM, SVAZ CESKYCH KNIHKUPCU A NAKLADATELU zi\stita VYSTAVY: Dr.

Mehr

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2017

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2017 NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2017 Sekretariát Secretariat Sekretariat súťaže NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA BIBIANA Panská 41 815 39 Bratislava 1 Slovenská republika Tel.: + 421 2 / 204 67 173 e-mail: lucia.obuchova@bibiana.sk

Mehr

Die slowakische Geschichtsforschung des 20. Jahrhunderts auf der Suche nach ihrem Frühmittelalter

Die slowakische Geschichtsforschung des 20. Jahrhunderts auf der Suche nach ihrem Frühmittelalter J URAJ ŠEDIVÝ Die slowakische Geschichtsforschung des 20. Jahrhunderts auf der Suche nach ihrem Frühmittelalter Wir haben nichts außer unserer Geschichte. Alles andere inklusive des Eigentums ist vergänglich,

Mehr

DAS SCHWEIZER MODELL UND DIE NATIONALE FRAGE IN DER TSCHECHOSLOWAKEI

DAS SCHWEIZER MODELL UND DIE NATIONALE FRAGE IN DER TSCHECHOSLOWAKEI DAS SCHWEIZER MODELL UND DIE NATIONALE FRAGE IN DER TSCHECHOSLOWAKEI Von Ladislav Lipscher Von vielen Seiten wurde in der Diskussion um die Erste Republik auf die Schweiz als Vorbild hingewiesen, insbesondere

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 14.

Mehr

Abb. 1: Gerhard Heilfurth, Glückauf! Geschichte, Bedeutung und Sozialkraft der Bergmannsgrusses (Essen 1958), o. S.

Abb. 1: Gerhard Heilfurth, Glückauf! Geschichte, Bedeutung und Sozialkraft der Bergmannsgrusses (Essen 1958), o. S. ANHANG 161 Abbildungsverzeichnis Abb. 1: Gerhard Heilfurth, Glückauf! Geschichte, Bedeutung und Sozialkraft der Bergmannsgrusses (Essen 1958), o. S. Abb. 2: Franz Kirnbauer, Schlägel und Eisen und andere

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké

Mehr

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Blaho Peter, Dr. h. c. prof. JUDr., CSc.

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Blaho Peter, Dr. h. c. prof. JUDr., CSc. TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA PROFESIJNÝ PROFIL Priezvisko Meno Titul E-mail Blaho Peter, Dr. h. c. prof. JUDr., CSc. peter.blaho@truni.sk VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA Od - do 1956-1965

Mehr

O B S A H str. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 2. Medzivojnové obdobie 3. Dejiny druhej svetovej vojny 4. Povojnové obdobie 7

O B S A H str. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 2. Medzivojnové obdobie 3. Dejiny druhej svetovej vojny 4. Povojnové obdobie 7 O B S A H str. Dejiny do roku 1914 2 Dejiny prvej svetovej vojny 2 Medzivojnové obdobie 3 Dejiny druhej svetovej vojny 4 Povojnové obdobie 7 Najnovšie obdobie 9 Práce presahujúce vymedzené chronologické

Mehr

Überall dort, wo gebaut wird

Überall dort, wo gebaut wird Überall dort, wo gebaut wird 4 ALPINE Bau CZ a.s. - seit 2014 Mitglied der PSJ-Gruppe ist im Bausektor in der Tschechischen Republik seit dem Jahre 1992 tätig. Die Palette der Bautätigkeiten schliesst

Mehr

Literárne osobnosti mesta a okresu Zvolen

Literárne osobnosti mesta a okresu Zvolen Banskobystrický samosprávny kraj Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene Literárne osobnosti mesta a okresu Zvolen Biografický slovník Zostavila: Mgr. Elena Matisková 2 0 0 8 1 Realizované s finančnou

Mehr

Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové

Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové Podle níže uvedených zdrojů a se souhlasem dr. Mileny Cesnakové Michalcové vyhotovil: Jiří Čtrnáct Zdroje: Personální bibliografie v časopisu Slovenské

Mehr

ENCYKLOPÉDIA. EncyklopédiadramatickýchumeníSlovenska;2;M-Ž. Divadelné umenie, film, rozhlas, televízia Bratislava:Veda, s. K/[145.

ENCYKLOPÉDIA. EncyklopédiadramatickýchumeníSlovenska;2;M-Ž. Divadelné umenie, film, rozhlas, televízia Bratislava:Veda, s. K/[145. ENCYKLOPÉIA 1P SavUnCat: 059193 EncyklopédiadramatickýchumeníSlovenska;I;A-L: ivadelné umenie, film, rozhlas, televízia Bratislava:eda,1989. 692s. K/[145.-KČS] ENCYKLOPÉIA 2P SavUnCat: 060109 EncyklopédiadramatickýchumeníSlovenska;2;M-Ž

Mehr

=============================================================================

============================================================================= kunsttexte.de/ostblick - newsletter 2010-1 (10. Oktober 2010) Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns, Ihnen den ersten newsletter unseres E-Journals und Internetplattform kunsttexte.de/ostblick zusenden

Mehr

Jüdische Zwangsarbeit im Slowakischen Staat Münchner Bohemisten-Treffen, 3. März 2006 Exposé Nr. 14.

Jüdische Zwangsarbeit im Slowakischen Staat Münchner Bohemisten-Treffen, 3. März 2006 Exposé Nr. 14. Esther Neustadt Jüdische Zwangsarbeit im Slowakischen Staat 1939-1945 Nach den politischen und territorialen Umwälzungen der Jahre 1938/39 lebten auf dem Gebiet der neudefinierten Slowakei 89.000 Juden.

Mehr

Zoznam pôvodných vedeckých, umeleckých prác a ohlasov. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

Zoznam pôvodných vedeckých, umeleckých prác a ohlasov. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. Vedecké monografie Zoznam pôvodných vedeckých, umeleckých prác a ohlasov PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. AAA AKIMJAK, A. ADAMKO, R. BEDNÁRIKOVÁ, J.: Spiski graduał Juraja z Kežmarku z 1426 roku. Lublin:

Mehr

Gabriela Hamranová: Zahraničné slovaciká súčasnosť a perspektívy

Gabriela Hamranová: Zahraničné slovaciká súčasnosť a perspektívy Gabriela Hamranová: Zahraničné slovaciká súčasnosť a perspektívy Autorka v príspevku podáva prehľad spracovania bibliografie Zahraničné slovaciká vydané po roku 1945 podľa jednotlivých etáp. Zaoberá sa

Mehr

Working Paper Series. No. 13. Igor Harušťák. Bilder von der»neuen Welt«für Oberungarn: Amerika in der slowakischen Presse des Jahres 1913

Working Paper Series. No. 13. Igor Harušťák. Bilder von der»neuen Welt«für Oberungarn: Amerika in der slowakischen Presse des Jahres 1913 Working Paper Series of the Graduate Centre Humanities and Social Sciences of the Research Academy Leipzig No. 13 Igor Harušťák Bilder von der»neuen Welt«für Oberungarn: Amerika in der slowakischen Presse

Mehr

CLIO AUF SLOWAKISCH. PROBLEME UND NEUE ANSÄTZE DER HISTORIOGRAPHIE IN DER SLOWAKEI NACH 1989

CLIO AUF SLOWAKISCH. PROBLEME UND NEUE ANSÄTZE DER HISTORIOGRAPHIE IN DER SLOWAKEI NACH 1989 Elena Mannová CLIO AUF SLOWAKISCH. PROBLEME UND NEUE ANSÄTZE DER HISTORIOGRAPHIE IN DER SLOWAKEI NACH 1989 Der folgenden Zustandsbeschreibung der Historiographie in der Slowakei liegt die Annahme zugrunde,

Mehr

Branchenkurzreport. Werbung und damit verbundene Kreativleistungen. Tschechien

Branchenkurzreport. Werbung und damit verbundene Kreativleistungen. Tschechien Branchenkurzreport Werbung und damit verbundene Kreativleistungen Tschechien WERBEMARKT Gesamtvolumen des Werbemarktes Wenn es um Werbung geht, unterscheidet sich Tschechien kaum von anderen EU-Staaten

Mehr

Zitate aus den Reden des Präsidenten Beneš und von tschechischen Politikern zum Umgang mit den Deutschen

Zitate aus den Reden des Präsidenten Beneš und von tschechischen Politikern zum Umgang mit den Deutschen Go East Seite 1/5 Zitate aus den Reden des Präsidenten Beneš und von tschechischen Politikern zum Umgang mit den Deutschen Paul Neustupny, Berlin Der Autor ist Tscheche und beschäftigt sich mit der Versöhnung

Mehr

str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Historiografia, metodológia, terminológia 2 Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 4

str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Historiografia, metodológia, terminológia 2 Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 4 O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Historiografia, metodológia, terminológia 2 Dejiny do roku 1914 3 Dejiny prvej svetovej vojny 4 Medzivojnové obdobie 5 Dejiny druhej svetovej vojny 8 Povojnové

Mehr

Publikationen. Publikationsliste

Publikationen. Publikationsliste Publikationen Publikationsliste Kapitel in Monographien DVORECKÝ, Michal (2011): Morphologie der deutschen Gegenwartssprache. In: Linguistisches Kompendium. Hrsg. Chebenová, Viera. Nitra : Univerzita Konštantína

Mehr

PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť

PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť AAB. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách SEGEŠ, V.: Od rytierstva po žoldnierstvo. Vojenstvo v stredovekom Uhorsku so zreteľom

Mehr

GRENZLANDFOTOGRAFIE DIE FOTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DER TSCHECHISCHEN GRENZGEBIETE

GRENZLANDFOTOGRAFIE DIE FOTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DER TSCHECHISCHEN GRENZGEBIETE THERESA LANGER, DIPL. KULTURWIRTIN PASSAU THERESALANGER@GMX.DE Darstellung des Promotionsvorhabens PROBLEMSTELLUNG GRENZLANDFOTOGRAFIE DIE FOTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DER TSCHECHISCHEN GRENZGEBIETE IN TSCHECHOSLOWAKISCHEN

Mehr

PROGRAM KONFERENCIE NASTOLENIE KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ČESKOSLOVENSKU VO FEBRUÁRI 1948 A JEHO DÔSLEDKY PRE SPOLOČNOSŤ

PROGRAM KONFERENCIE NASTOLENIE KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ČESKOSLOVENSKU VO FEBRUÁRI 1948 A JEHO DÔSLEDKY PRE SPOLOČNOSŤ RADA SLOVENSKEJ REÁ Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, v. v. i. Národná rada Slovenskej republiky VEDECKÁ KONFERENCIA POD ZÁŠTITOU PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ANDREJA

Mehr

Ein solcher politischer oder kulturpolitischer Wesenszug prägte auch stark das Hochschulwesen in Mitteleuropa, wo verschiedene nationale Kulturen

Ein solcher politischer oder kulturpolitischer Wesenszug prägte auch stark das Hochschulwesen in Mitteleuropa, wo verschiedene nationale Kulturen 2011 ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE PAG. 81 101 STUDIA TERRITORIALIA 3 4 Die tschechoslowakischen Hochschulen in den Jahren 1938 1945 Ota Konrád Abstract Czechoslovak universities 1938 1945 This article

Mehr

VERGANGENHEITSBEWALTIGUNG UND REINTERPRETATION DER TSCHECHISCHEN GESCHICHTE

VERGANGENHEITSBEWALTIGUNG UND REINTERPRETATION DER TSCHECHISCHEN GESCHICHTE VERGANGENHEITSBEWALTIGUNG UND REINTERPRETATION DER TSCHECHISCHEN GESCHICHTE Von Milan Otähal Die Historiographie war in der modernen tschechischen Geschichte eng mit der gesamtgesellschaftlichen Situation

Mehr

O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 3. Medzivojnové obdobie 5

O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 3. Medzivojnové obdobie 5 O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Dejiny do roku 1914 2 Dejiny prvej svetovej vojny 3 Medzivojnové obdobie 5 Dejiny druhej svetovej vojny 6 Povojnové obdobie 11 Najnovšie obdobie 16 Práce

Mehr

Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A.

Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A. Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A. Bruzek a C. J. Durrant Ilustrovaný slovník termínov alnečnej

Mehr

Bitte Hallo Wiedersehen Graz 14,50 Gott schön Name Ticket Danke nach

Bitte Hallo Wiedersehen Graz 14,50 Gott schön Name Ticket Danke nach LEKTION. Ktoré slová patria k sebe? Slovná zásoba die Ärztin der Ausweis der Bahnhof das Bild Deutschland das Formular der Kellner der Lehrer Österreich der Schlüssel die Slowakei das Ticket formulár učiteľ

Mehr

PRACOVNÉ LISTY Z KONVERZÁCIE V NEMECKOM JAZYKU PRE 4. ROČNÍK

PRACOVNÉ LISTY Z KONVERZÁCIE V NEMECKOM JAZYKU PRE 4. ROČNÍK Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika moderná škola tretieho tisícročia PRACOVNÉ LISTY Z KONVERZÁCIE V NEMECKOM JAZYKU PRE 4. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy:

Mehr

Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD.

Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD. Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD. Narodený: 27. mája 1951 v Novom Meste nad Váhom Samostatný vedecký pracovník (IIa), v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV pracuje od roku 1997. V Slovenskej akadémii

Mehr

IDŐSZAKI KIADVÁNYOK CÍMLISTÁJA A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁRÁBAN. Külföldön kiadott folyóiratok

IDŐSZAKI KIADVÁNYOK CÍMLISTÁJA A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁRÁBAN. Külföldön kiadott folyóiratok IDŐSZAKI KIADVÁNYOK CÍMLISTÁJA A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁRÁBAN Külföldön kiadott folyóiratok A vastagon szedett címek az 1800-as években kiadott újságok, folyóiratok, évkönyvek. Készült:

Mehr

Meno: Alexander Ruttkay Tituly: prof. PhDr. DrSc.

Meno: Alexander Ruttkay Tituly: prof. PhDr. DrSc. Meno: Alexander Ruttkay Tituly: prof. PhDr. DrSc. Adresa: Archeologický ústav SAV Akademická 2 949 21 Nitra Tel: +421(0)37/6410052; +421(0)37/6943243 Email: alexander.ruttkay@savba.sk Vzdelanie: 1963 Filozofická

Mehr

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 25. ROČNÍK SÚZAŽE NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA THE MOST BEAUTIFUL BOOKS OF SLOVAKIA DIE SCHÖNSTEN BÜCHER DER SLOWAKEI 2016 NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2016 NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2016 THE MOST BEAUTIFUL

Mehr

Doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť

Doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť Doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť AAB. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách SEGEŠ, V.: Od rytierstva po žoldnierstvo. Vojenstvo v stredovekom Uhorsku

Mehr

2 0. RO Č N Í K S Ú ŤA Ž E

2 0. RO Č N Í K S Ú ŤA Ž E 2011 20. ROČNÍK SÚŤAŽE 20 20. ROČNÍK SÚŤAŽE NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA SEKRETARIÁT SECRETARIAT SEKRETARIAT súťaže NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA BIBIANA Panská 41 815 39 Bratislava 1 Slovenská republika Tel.:

Mehr

5. Bertha v. Suttner und russische Wissenschaftler ( ) Suttner und Jakov A. Novikov ( ) Suttner und Leonid A.

5. Bertha v. Suttner und russische Wissenschaftler ( ) Suttner und Jakov A. Novikov ( ) Suttner und Leonid A. Inhalt Abkürzungen (Titel zitierter Periodika)... 14 Verzeichnis der Abbildungen... 15 Bertha v. Suttner (1843-1914) und ihre Beziehungen zu Russland: Chronologie... 16 Einleitung... 19 1. Erste "russische"

Mehr

DIE DEPORTATIONEN DER JUDEN IN DER ZEIT DES AUTONOMEN LANDES SLOWAKEI AM

DIE DEPORTATIONEN DER JUDEN IN DER ZEIT DES AUTONOMEN LANDES SLOWAKEI AM DIE DEPORTATIONEN DER JUDEN IN DER ZEIT DES AUTONOMEN LANDES SLOWAKEI AM 475.11.1938 Von Eduard Nižňanský und Veronika Sin eko v á Das Münchener Diktat brachte für die Erste Tschechoslowakische Republik

Mehr

Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2007

Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2007 Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2007 I. 10 387 CHUDZIK, Anna: Mowne zachowania magiczne w ujęciu pragmatycznokognitywnym. Krakow : Towarystwo autorów i wydawców prac naukowych Universitas, 2002. 148

Mehr