HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě"

Transkript

1 HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: Názov habilitačnej práce: Graf Albert Joseph Hoditz als deutschsprachiger Autor und literarisches Vorbild unter dem hermeneutischen Aspekt Predstavenie uchádzača habilitačného konania: 1. Meno a priezvisko: Iveta Zlá 2. Akademické tituly: Mgr., Ph.D. 3. Rok narodenia: Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste a absolvovanom ďalšom vzdelávaní Magisterské štúdium na Filozofické fakulte Univerzity Palackého v Olomouci Študované obory: Germanistika, Filozofie Magisterská štátna záverečná skúška: Filozofie, Nemecká filológie, Teórie a metodika prekladu, Doplňujúce pedagogické štúdium k získaniu učiteľské spôsobilosti pre predmety filozofie a nemecká filológie: Pedagogika, Didaktika filozofie, Didaktika nemeckého jazyka a literatúry, Doktorské štúdium na Filozofické fakulte Univerzity Palackého v Olomouci študovaný obor: Nemecká literatúra štátna doktorská skúška:

2 Nemecká literatúra, Obhajoba dizertačnej práce, Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti 2/2006 doposiaľ Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky 2/2002 1/2006 Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta, Katedra nemeckého jazyka 10/2001 1/2002 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky (interná doktorandka) 9/2000 7/2001 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Philosophische Fakultät, Sprachenzentrum 9/1999 6/2000 Gymnázium s rozšírenou výukou nemeckého jazyka, Čajkovského 9, Olomouc Pedagogická prax: 15 let pregraduálna pedagogická prax (1 rok pôsobenia na gymnáziu, 13 rokov pôsobenia na univerzitách v České republice (Univerzita Palackého v Olomouci, Technická univerzita v Liberci, Ostravská univerzita v Ostravě), 1 rok pôsobenia na Univerzitě Erlangen- Norimberk) 9/1999 6/2000 Pôsobenie na gymnáziu Čajkovského v Olomouci s rozšírenou výukou nemeckého jazyka: - Výuka nemeckého jazyka - Výuka dejepisu v nemeckom jazyku 9/2000 7/2001 Pôsobenie v Jazykovém centru Filozofické fakulty Univerzity Bedřicha Alexandra Erlangen- Norimberk v rámci tutorského programu Nadace Roberta Bosche: - Výuka českého jazyka - Výuka českých reálií 10/2001 1/2002 Pôsobenie na Katedře germanistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci v rámci internej aspirantury:

3 - Výuka praktických jazykových cvičení 2/2002 1/2006 Pôsobenie na Katedře nemeckého jazyka Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci - Výuka dejin nemecky psané literatury - Výuka nemecky písanej literatúry pro deti a mládež - Vedenie výberových literárných seminárov (Novelistická tvorba Stefana Zweiga, Pohádky období romantiky atd.) - Výuka praktických jazykových cvičení - Vedenie záverečných magisterských prác 2/2006 doposud Pôsobenie na Katedre germanistiky, Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostrave PREDNÁŠKY: - Dějiny německé literatury 1 - Dějiny německé literatury 2 - Německá literatura od prvních písemných zmínek v německém jazyce a latině po baroko - Dějiny německy mluvících zemí ( ) SEMINÁŘE/CVIČENIA: - Literární seminář - Německá literatura pro děti a mládež - Německá literatura ve Slezsku - Speciální literární seminář - Filosofické reflexe v literatuře - Překladatelská propedeutika - Překladatelský seminář - Překladatelský seminář - Překladová cvičení - Speciální překladatelský seminář - Vybrané osobnosti překladatelské praxe - Zvláštní cesta rakouské filozofie - Kurz četby filozofických textů - Konverzace - Němčina pro historiky umění

4 6. Údaje o odbornom a umeleckom zameraní - Šlechtický rod Lichnovských ve světle literatury a hudby německy německy mluvících zemí - Slezské zámecké rezidence v zrcadle dějin evropské literatury a kulturní historie - Německy psaná literatura ve Slezsku - Německy psaná literatura pro děti a mládež - Překladatelství 7. Údaje o publikačnej činnosti Štatistika kategórií publikačnej činnosti: AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1 ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 2 ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 1 ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 6 AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 5 AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 8 AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1 AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 5 BCI - Skriptá a učebné texty 1 BDB - Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách 3 BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 3 DAI - Dizertačné a habilitačné práce 2 EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch 2 C E L K O M Ohlasy na vedeckú prácu Štatistika ohlasov: [3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 9 [4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 21 [6] Recenzie v domácich publikáciách 2 32

5 C E L K O M Plnenie kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent 1.Pedagogická činnosť Minimálny počet rokov vykonávania pedagogickej činnosti od získania titulu PhD. VŠ učebnice, skriptá, učebné texty (min. súhrnný počet AH) Počet ukončených vedených diplomových prác 2.Publikačná činnosť Požadované Plnenie 3 9 1(3) společně s další autorkou 5 11 Celkový počet pôvodných (kromě učebních vedeckých prác textů) Počet výstupov kategórie A 1 3 8, Ohlasy na publ. činnosť Citácie prác spolu Citácie uvedené v citačných databázach WoS, SCOPUS 4.Grantové projekty účasť na riešení 8 10, Podľa Prílohy č. 1 Rozhodnutia rektora č. 7/2014, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2 Ide o kategóriu podľa odseku 21 a 24 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy; výstupy kategórie A tvoria súčasť celkového počtu pôvodných vedeckých prác.

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul: Dátum a miesto narodenia: Ľudovít Hajduk, doc., PhDr., PhD. 28. februára 1971 v Čadci Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast: Vysokoškolské

Mehr

ŽIVOTOPIS. Komparatívna morfológia, pragmalingvistika, sociolingvistika, korpusová lingvistika.

ŽIVOTOPIS. Komparatívna morfológia, pragmalingvistika, sociolingvistika, korpusová lingvistika. ŽIVOTOPIS Osobné údaje: Meno a priezvisko: Doc. PhDr. Martina Kášová, PhD. Dátum a miesto narodenia: 29.10.1965 v Trenčíne Trvalé bydlisko: Grešova 18, 08001 Prešov Štátna príslušnosť: SR E-mail: martina.kasova@unipo.sk

Mehr

KOBER'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG BASEL LEIPZIG 1929

KOBER'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG BASEL LEIPZIG 1929 03. DAS BUCH VOM JENSEITS DAS BUCH vom JENSEITS KOBER'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG BASEL LEIPZIG 1929 COPYRIGHT BY KOBER'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG BASLE 1929 BUCHDRUCKEREI WERNER RIEHM IN BASEL DAS BUCH VOM

Mehr

Publikationen. Publikationsliste

Publikationen. Publikationsliste Publikationen Publikationsliste Kapitel in Monographien DVORECKÝ, Michal (2011): Morphologie der deutschen Gegenwartssprache. In: Linguistisches Kompendium. Hrsg. Chebenová, Viera. Nitra : Univerzita Konštantína

Mehr

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mária Bieliková, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mária Bieliková, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mária Bieliková, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Bieliková, Mária : Hermann Hesse und das Fremde : der Einfluss der indischen Geistigkeit

Mehr

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. (Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostrave) O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT v študijnom odbore 2.1.36. literárna

Mehr

VERZEICHNIS DER BEITRÄGER/INNEN

VERZEICHNIS DER BEITRÄGER/INNEN Aussiger Beiträge 12 (2018) VERZEICHNIS DER BEITRÄGER/INNEN Mgr. Jan Budňák, Ph.D. Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta, Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Arna Nováka 1, CZ-602

Mehr

Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové

Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové Podle níže uvedených zdrojů a se souhlasem dr. Mileny Cesnakové Michalcové vyhotovil: Jiří Čtrnáct Zdroje: Personální bibliografie v časopisu Slovenské

Mehr

Deutsch-tschechische Stolpersteine im Bereich Schulwesen

Deutsch-tschechische Stolpersteine im Bereich Schulwesen Deutsch-tschechische Stolpersteine im Bereich Schulwesen VĚRA HÖPPNEROVÁ WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT PRAG TSCHECHIEN Abstract: Wörter fremder Herkunft können das Erlernen einer Fremdsprache erleichtern. Der

Mehr

Slowakische Zeitschrift für Germanistik. 2013, Jahrgang 5, Heft 1

Slowakische Zeitschrift für Germanistik. 2013, Jahrgang 5, Heft 1 Slowakische Zeitschrift für Germanistik 2013, Jahrgang 5, Heft 1 Impressum Slowakische Zeitschrift für Germanistik Herausgeber: SUNG - Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei SUNG - Spoločnosť

Mehr

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka Studijní program / obor: Učitelství pro základní školy / Učitelství

Mehr

Kronika mesta Prešov

Kronika mesta Prešov Kronika mesta Prešov 2011 zväzok LII. Tento zväzok Kroniky mesta Prešov, ktorý je v poradí LIT. zväzkom kroník tohto mesta, obsahuje 145 priebežne číslovaných strán..~j, JUDr. Pavel Hagyari primátor mesta

Mehr

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury. Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury. Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury M S Lü Les Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka Studijní program / obor: Učitelství pro 2. stupeň

Mehr

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Mehr

Singer Singer Seriennummern - Produktionsdatum (c) 2019 Nähzentrum Braunschweig :00

Singer Singer Seriennummern - Produktionsdatum (c) 2019 Nähzentrum Braunschweig :00 Seriennummern - Produktionsdatum 611.000 to 913.999 1871 914.000 to 963.999 1872 964.000 to 1.349.999 1873 1.350.000 to 1.914.999 1874 1.915.000 to 2.034.999 1875 2.350.000 to 2.154.999 1876 2.155.000

Mehr

Deutschlehrertag 2013: Seminarinhalte

Deutschlehrertag 2013: Seminarinhalte Deutschlehrertag 2013: Seminarinhalte 1) Medienarbeit im DaF-Unterricht für die Mittelschule/Sprachschule Tomáš Černý Digitale Medien gewinnen in allen Lebens- und Lernbereichen an Bedeutung, auch im Fremdsprachenunterricht.

Mehr

M a r c e l d e r M a l e r, e i n R ü c k b l i c k

M a r c e l d e r M a l e r, e i n R ü c k b l i c k M a r c e l S c h a f f n e r M a r c e l d e r M a l e r, e i n R ü c k b l i c k We n n w i r h e u t e a u f d a s L e b e n s w e r k d e s M a l e r s M a r c e l S c h a f f n e r z u r ü c k b l

Mehr

Die Schweiz bedeutende Persönlichkeiten

Die Schweiz bedeutende Persönlichkeiten Die Schweiz bedeutende Persönlichkeiten Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Německý jazyk reálie německy mluvících zemí 9. 6. 2013 4. ročník čtyřletého a 8. ročník

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury. Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury. Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury M S Lü Les Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka Studijní program / obor: Učitelství pro 2. stupeň

Mehr

º ff D a m i r B a r b a r i n a u z r a s t, o b r a z o v a n o s t i l i n a c i o n a l n u i k u l t u r n u p r i p a d n o s t. S p r a v o m j

º ff D a m i r B a r b a r i n a u z r a s t, o b r a z o v a n o s t i l i n a c i o n a l n u i k u l t u r n u p r i p a d n o s t. S p r a v o m j E t i m o l o g i j a p u t o k a z m i š l j e n j u? D A M I R B A R B A R I ~ S a ž e t a k :J e d n a o d o s n o v n i h p r e t p o s t a v k i z a s m i s l e n o p r o m i š l j a n j e o d n o

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2017/2018 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Slawist Literaturhistoriker

Slawist Literaturhistoriker Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Pavel Josef Safarik Slawist Literaturhistoriker Berlin 2002

Mehr

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury. Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury. Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury M S Lü Les Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka Studijní program / obor: Učitelství pro 2. stupeň

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Mehr

Lebensweise des Grafen Albert Joseph Hoditz im Spiegel seines literarischen Schaffens

Lebensweise des Grafen Albert Joseph Hoditz im Spiegel seines literarischen Schaffens Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 32 / 2018 / 2 https://doi.org/10.5817/bbgn2018-2-8 Lebensweise des Grafen Albert Joseph Hoditz im Spiegel seines literarischen Schaffens The Way of Life of

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2018/2019 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

XII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (Luzern 2001) Deutsch als Kommunikationsmittel im individuellen Klavierunterricht

XII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (Luzern 2001) Deutsch als Kommunikationsmittel im individuellen Klavierunterricht XII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (Luzern 2001) 1. Einleitung Deutsch als Kommunikationsmittel im individuellen Klavierunterricht Zdeněk Vašíček (Tschechische Republik)

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2011/2012 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Katedra germanistiky. Univerzita Konštantína filozofa v Nitre Filozofická fakulta. Úspešne v praxi vďaka nemčine Beruflich erfolgreich dank Deutsch

Katedra germanistiky. Univerzita Konštantína filozofa v Nitre Filozofická fakulta. Úspešne v praxi vďaka nemčine Beruflich erfolgreich dank Deutsch Katedra germanistiky Univerzita Konštantína filozofa v Nitre Filozofická fakulta Úspešne v praxi vďaka nemčine Beruflich erfolgreich dank Deutsch Znalosti nemčiny sú vysokou pridanou hodnotou pre kariéru

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Zoznam publikačnej činnosti. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Mgr. Róbert Gáfrik, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Gáfrik, Róbert : Hra s cudzou kultúrou : k recepcii staroindických látok a motívov v

Mehr

DIE DEUTSCHSCHWEIZ. http://commons.wikimedia.org/wiki/file:spr achen_ch_2000.png. Mgr. Svatava Spurná

DIE DEUTSCHSCHWEIZ. http://commons.wikimedia.org/wiki/file:spr achen_ch_2000.png. Mgr. Svatava Spurná DIE DEUTSCHSCHWEIZ http://commons.wikimedia.org/wiki/file:spr achen_ch_2000.png Mgr. Svatava Spurná Die Deutschschweiz Jméno autora: Mgr. Svatava Spurná Datum vytvoření VM: 6. 3. 2014 Ročník: 1. 4. ročník

Mehr

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury. Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury. Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury M S Lü Les Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka Studijní program / obor: Učitelství pro 2. stupeň

Mehr

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Mehr

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Mehr

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2016/2017 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2006 Lucie Bryjová MASARYK UNIVERSITÄT Pädagogische Fakultät Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Mehr

BRD LITERATUR ( Jh.)

BRD LITERATUR ( Jh.) BRD LITERATUR (19. 20. Jh.) Tematická oblast Datum vytvoření 6. 7. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód NEJ reálie německy mluvících zemí Čtvrtý/oktáva Německá literatura od 19. stol. do

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2009/2010 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2010/2011 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Mehr

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove PROFILY ABSOLVENTOV. Magisterské štúdium. Učiteľské študijné programy. Akademický rok 2012/2013

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove PROFILY ABSOLVENTOV. Magisterské štúdium. Učiteľské študijné programy. Akademický rok 2012/2013 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove PROFILY ABSOLVENTOV Magisterské štúdium Učiteľské študijné programy Akademický rok 2012/2013 Profily absolventov 1 OBSAH Anglický jazyk a literatúra

Mehr

Missa Festiva. Kyrie. Klaus Wallrath (*1959) 2015/2016. Andante maestoso (q = 80) für Thomas Godhoff und die Chorgemeinschaft Westallgäu

Missa Festiva. Kyrie. Klaus Wallrath (*1959) 2015/2016. Andante maestoso (q = 80) für Thomas Godhoff und die Chorgemeinschaft Westallgäu Flöte I/II Andante maestoso (q = 80) ür Thomas Godho und die Chorgemeinschat Westallgäu Missa Festiva Kyrie Klaus Wallrath (*1959) 2015/2016 Klarinette I/II m m Horn I/II m Tromete I/II m Posaune I/II

Mehr

Powerpointpräsentationen der Studenten/innen im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts

Powerpointpräsentationen der Studenten/innen im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts Berufsbezogene Powerpointpräsentationen der Studenten/innen im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (VŠTE) in České Budějovice Zdeněk Caha Vysoká škola technická

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2007/2008 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Reálie ČR a německy mluvících zemí Autor: Mgr. Daniela Emmertová

Mehr

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka Studijní program / obor: M 7503 Učitelství pro základní školy

Mehr

KOMPRESSIONSINSTRUMENTE IN DER AUSBILDUNG

KOMPRESSIONSINSTRUMENTE IN DER AUSBILDUNG KOMPRESSIONSINSTRUMENTE IN DER AUSBILDUNG LAVRINČÍK Jan, ČR Resümee Der Artikel beschäftigt sich auf der theoretischen Ebene mit den Kompressionsinstrumenten in der Ausbildung (die Sekundarstufe der Grundschule).

Mehr

Alphabetisches Verzeichnis

Alphabetisches Verzeichnis A V S: 565 E U B A S I S ü ä A V S: 566 A Aß, 241 242 A, 309 310 A, 311 A, 312 A, 305 308 A, 395 AIDS, 108 A A-ä E, 305 A E G, 322 Aö M (ALM), 463 A C, 437 A K, 36 A D, 286 A D, 45 A K-C, 344 A K D, 36

Mehr

Výpredaj jazdených vozíkov. od Die 9:004-Sterne-Gebrauchtstapler-Messen. Jungheinrich spol. s r. o Senec. 28.April 2016

Výpredaj jazdených vozíkov. od Die 9:004-Sterne-Gebrauchtstapler-Messen. Jungheinrich spol. s r. o Senec. 28.April 2016 Výpredaj jazdených vozíkov JungSTARs Jungheinrich 25. JungSTARs. 26. máj 2016 Sonderkonditionen nur gültig bis 31.05.2016 ZÁRUKA KVALITY REPASOVANÉ V NEMECKU od Die 9:004-Sterne-Gebrauchtstapler-Messen.

Mehr

DIE LANGFRISTIGEN GESCHÄFTLICHEN ERFOLGE DES UNTERNEHMENS KUNDERNORIENTIERTES HANDELN

DIE LANGFRISTIGEN GESCHÄFTLICHEN ERFOLGE DES UNTERNEHMENS KUNDERNORIENTIERTES HANDELN DIE LANGFRISTIGEN GESCHÄFTLICHEN ERFOLGE DES UNTERNEHMENS KUNDERNORIENTIERTES HANDELN 1. Ausgangssituation Thomas Bader 1, Iveta Kremeňová 2 Zufriedene Kunden sind die Basis für den langfristigen geschäftlichen

Mehr

Der Begleiter. ob schwarz, $ E # . " . E E . E & O O \ \ .! B O. % O O \ $ -# z. .. {,, z {z { { z . F & O O & O O. & O O - % O O

Der Begleiter. ob schwarz, $ E # .  . E E . E & O O \ \ .! B O. % O O \ $ -# z. .. {,, z {z { { z . F & O O & O O. & O O - % O O Text und Musik: enedikt ichhorn 1 & \ & \ \ $ $ # Ich te hat al le,! ob schwar, ob braun, ob blond! von! & \ \ $ r gibt ir den P sat, er gibt ir das in Te po vor, doch % \ $ #,, & Ḅ & re Haar bis hin ur

Mehr

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Mehr

Jubilate-Verlag Eichstätt. Christian Matthias Heiß MISSA FESTIVA SPIRENSIS. für Chor, Bläser und Orgel. Gesamtpartitur

Jubilate-Verlag Eichstätt. Christian Matthias Heiß MISSA FESTIVA SPIRENSIS. für Chor, Bläser und Orgel. Gesamtpartitur Jubilate-Verlag Eichstätt Christian Matthias Heiß MISSA FESTIVA SPIRENSIS für Chor, Bläser und Orgel Gesamtpartitur Vorwort Auftragskomposition zum 950 - jährigen Weihejubiläum des Kaiserdoms zu Speyer

Mehr

Projektionskurve Abiturprüfung LK Bayern 2003

Projektionskurve Abiturprüfung LK Bayern 2003 Projektionskurve Abiturprüfung LK Bayern 03 In einem kartesischen Koordinatensystem des R 3 ist die Ebene H: x 1 + x 2 + x 3 8 = 0 sowie die Schar von Geraden ( a 2 ) ( ) 3a g a : x = 0 a 2 + λ 3a 8, λ

Mehr

Musterlösungen zur Linearen Algebra II Blatt 2

Musterlösungen zur Linearen Algebra II Blatt 2 Musterlösungen zur Linearen Algebra II Blatt 2 Aufgabe. Sei R ein nullteilerfreier kommutativer Ring mit. Setze K := R R\{0}/ mit der Äquivalenzrelation definiert durch (a, b) (a, b ) genau dann, wenn

Mehr

KNIHY, RUKOPISY, STROJOPISY, LÁNKY A DROBNÉ TLA E

KNIHY, RUKOPISY, STROJOPISY, LÁNKY A DROBNÉ TLA E KNIHY, RUKOPISY, STROJOPISY, LÁNKY A DROBNÉ TLA E architektúra FLEISCHHACKEROVÁ, Al beta Rímskokatolícky farský kostol na námestí v Modre / Al beta Fleischhackerová.- Strojopis.- Modra: Múzeum. túra, 1998.-

Mehr

Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta. Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty UK za rok 2004

Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta. Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty UK za rok 2004 Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty UK za rok 2004 Bratislava 2005 1 Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty Univerzity Komenského

Mehr

FAKULTA MEDIÁLNYCH A KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ

FAKULTA MEDIÁLNYCH A KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ GOETHE UNI Vysoká škola Goethe Uni Bratislava Goethe - Hochschule Bratislava SPRIEVODCA ŠTÚDIOM STUDIUMWEGWEISER FAKULTA MEDIÁLNYCH A KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ FAKULTÄT FÜR MEDIEN- UND KULTURWISSENSCHAFTEN AKADEMICKÝ

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s. Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s a u s Sta h l Ed e l s ta h l u n d. Gl a s. En g i n e e r i n g

Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s. Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s a u s Sta h l Ed e l s ta h l u n d. Gl a s. En g i n e e r i n g a u s Sta h l Ed e l s ta h l u n d Gl a s 2 Ve r z i n k t e Sta h l k o n s t r u k t i o n m i t g e k l e bt e n Ec h t g l a s- s c h e i b e n Da c h ü b e r s p a n n t d i e Fr ü h s t ü c k s

Mehr

MEDIZINGESCHICHTE. Mediävistenverband e.v.

MEDIZINGESCHICHTE. Mediävistenverband e.v. Mediävistenverband e.v. Die vorliegende Adressliste kann aus dem Netz heruntergeladen, ggf. ausgedruckt und für persönliche wissenschaftliche Recherchezwecke verwendet werden. Der Verband übernimmt weder

Mehr

Wie man die kulturellen Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen versteht und versteht

Wie man die kulturellen Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen versteht und versteht Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Belianum Zdenko Dobrík MENSCH IN DEN KULTUREN, KULTUREN IM MENSCHEN Banská Bystrica 2015 Učebný materiál vznikol v rámci projektu Inovatívne kroky

Mehr

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Mehr

Ein Morgen im Januar. (Georg Kanzler) p 1 p. O Mor - gen- gold, wie blin' hpj. dfö ^ _u^:., n. O Mor - gen- gold,

Ein Morgen im Januar. (Georg Kanzler) p 1 p. O Mor - gen- gold, wie blin' hpj. dfö ^ _u^:., n. O Mor - gen- gold, Choattu E Moge aua (Geog Kaze) eo + 2 Baß + 2 Kato, edoch äßg bewegt L. 45 - - s w ~ >,w W «W?* ~ 6"* 4 - t O Mo - ge- god, we b K < sse - ) _u:., O Mo - ge- god, h dö eut Sade _ hod, e - * h «-kst du

Mehr

BRD LITERATUR (20. Jh.)

BRD LITERATUR (20. Jh.) BRD LITERATUR (20. Jh.) Tematická oblast Datum vytvoření 25.8. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód NEJ reálie německy mluvících zemí Čtvrtý/oktáva Německá literatura 20. stol. pražští Němci,

Mehr

Doc. PhDr. Elena Krasnovská, CSc.

Doc. PhDr. Elena Krasnovská, CSc. Doc. PhDr. Elena Krasnovská, CSc. Narodená 30. júna 1943 v Banskej Bystrici Samostatná vedecká pracovníčka (II a), v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV pracovala v rokoch 1995 až 2006. V rokoch 1995

Mehr

*+!$ +,) -./ .).)$")-> / +- ) >?$66 " 55 @# '$"" " $# > 8"#" 1'$ +- # # # A$/$ $ "@ B4#$ " ""$8 "$ B $# #/ ' ;3 $$) # >" ",""'$$/ $# # ;$ $

*+!$ +,) -./ .).)$)-> / +- ) >?$66  55 @# '$  $# > 8# 1'$ +- # # # A$/$ $ @ B4#$  $8 $ B $# #/ ' ;3 $$) # > ,'$$/ $# # ;$ $ !"#$%!"# $% ' ' %$ $"#' (()" *+!$ +,) -./ 0$/'+23/$//4#,""' 5#$/6$/4#789')5)#$'6$678$',: #;$ $'$"6$0'/'5#$$) 23/$/7" '#$ #

Mehr

GERMANISTISCHE SCHRIFTENREIHE AUS FORSCHUNG UND LEHRE 3 ********* JAHRGANG. Hrsg. von Hana Bergerová, Marek Schmidt und Georg Schuppener

GERMANISTISCHE SCHRIFTENREIHE AUS FORSCHUNG UND LEHRE 3 ********* JAHRGANG. Hrsg. von Hana Bergerová, Marek Schmidt und Georg Schuppener AUSSIGER BEITRÄGE GERMANISTISCHE SCHRIFTENREIHE AUS FORSCHUNG UND LEHRE 3 ********* 2009 3. JAHRGANG Sprache, Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik in Bewegung. Aktuelle Fragestellungen germanistischer

Mehr

Vytvořeno a vyzkoušeno v lednu 2014.

Vytvořeno a vyzkoušeno v lednu 2014. Název projektu: Reg. číslo projektu: Číslo šablony: Název sady: Autor: Obor vzdělání: Předmět: Ročník: Učivo: Druh vzdělávacího materiálu: Anotace: Učení pro život CZ.1.07/1.5.00/34.0645 II/2 Inovace a

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e c h a p t e r Chapter 1 : þÿ 1 2 3 b e t a t h o m e c h a p t e r þÿ E n e r g y O l y m p i c C a s i n o P l a y O n l i n e i s n o t c a r d s c r e d i t d e b t O l y m p i c C a s i n o P l a y. D i e b e t

Mehr

Kreisler: Weihnachten ist eine schöne Zeit

Kreisler: Weihnachten ist eine schöne Zeit * * + - " - % )) ' eihachte it eie chöe Zeit Gerg Kreier (geb 17122 ie) 1 12,,,,,,,,, de e ird ge - fei - ert i - be - d - re, e e eit tüch - d tig!! eih-ach - te it ei - e chö - e et - te - ei - fe, eih-ach

Mehr

Wir gestalten die Kultur

Wir gestalten die Kultur Die kulturellen Aktivitäten der deutschen Theater-, Musik- und Kunstvereine in Olmütz zwischen 1918 und 1939 Dissertationsprojekt von Anja Edith Ference Palacký Universität Olmütz/Olomouc a.ference@seznam.cz

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e l i m i t i e r u n g c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e l i m i t i e r u n g c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e l i m i t i e r u n g c h a p t e r þÿ c a r d s & n b s p ;. b e t 3 6 5 5 0 D e p o s i t N e u k u n d e n B o n u s & m i d d o t ; I n t e r w e t t e n S p o r t

Mehr

Missa in F Fassung für SABar und Orgel

Missa in F Fassung für SABar und Orgel Dis Mss ist alln Sängnnn und Sängrn dr kirchlichn Chör im Bistum Syr gwidmt, di sich t ihrm kirchnmusikalischn Esatz zum Lob Gotts und zur Frud dr Mnschn groß Vrdst rworbn habn. Missa F Fassung ür SABar

Mehr

Information über verkürzte Berufszulassungsverfahren (one-stop) Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Information über verkürzte Berufszulassungsverfahren (one-stop) Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft Information über verkürzte Berufszulassungsverfahren (one-stop) Adressatenkreis: EU- und EWR-Staatsangehörige und Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft Anwendungsbereich: Bestimmte nichtärztliche

Mehr

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE SPRIEVODCA ŠTÚDIOM NA FAKULTE HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE SPRIEVODCA ŠTÚDIOM NA FAKULTE HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE SPRIEVODCA ŠTÚDIOM NA FAKULTE HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 http://fhi.euba.sk ISBN Vážené kolegyne a kolegovia,

Mehr

Správa dekana o činnosti Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského za obdobie od januára do decembra 2009

Správa dekana o činnosti Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského za obdobie od januára do decembra 2009 Správa dekana o činnosti Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského za obdobie od januára do decembra 2009 Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! zažiaril v našich srdciach,

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

GERMANISTISCHE SCHRIFTENREIHE AUS FORSCHUNG UND LEHRE 2 ********* JAHRGANG. Hrsg. von Renata Cornejo und Ekkehard W.

GERMANISTISCHE SCHRIFTENREIHE AUS FORSCHUNG UND LEHRE 2 ********* JAHRGANG. Hrsg. von Renata Cornejo und Ekkehard W. AUSSIGER BEITRÄGE GERMANISTISCHE SCHRIFTENREIHE AUS FORSCHUNG UND LEHRE 2 ********* 2008 2. JAHRGANG Die Geburt der Identität aus dem Geiste der Ambivalenz. Betrachtungen im mitteleuropäischen Literatur-

Mehr

JUBILÄUMSTAFEL. 18. Ju l i. 18: 0 0 U hr. 125 Jah re IG Met all Gaggenau 50 Jahre Le be nshilfe Ra sta tt/m ur gta l

JUBILÄUMSTAFEL. 18. Ju l i. 18: 0 0 U hr. 125 Jah re IG Met all Gaggenau 50 Jahre Le be nshilfe Ra sta tt/m ur gta l 18. Ju l i 18: 0 0 U hr 125 Jah re IG Met all Gaggenau 50 Jahre Le be nshilfe Ra sta tt/m ur gta l #01 Pizzeria Ristorante Salmen G e f ü l l t e r M o zza r e l l a m i t S p i na t u n d G a r n e l

Mehr

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave VÝROČNÁ SPRÁVA O VEDECKEJ A VÝSKUMNEJ ČINNOSTI Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity komenského za rok 2012 1. Vedecká rada EBF

Mehr

1 Katedra specia lnı pedagogiky PdF MU

1 Katedra specia lnı pedagogiky PdF MU 1 Katedra specia lnı pedagogiky PdF MU 1.1 Masarykova univerzita v Brne Masarykova univerzita v Brne je verejna vysoka skola univerzitnıho typu, kteraje souc astı soustavy vysoky ch skol C esků republiky.

Mehr

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Reálie ČR a německy mluvících zemí Autor: Mgr. Daniela Emmertová

Mehr

Novinky v alternatívnej technike rok - 2015. Tepelné čerpadlá VITOCAL. Ing.Peter Kuliaček 0903 221 641 kulp@viessmann.com. Viessmann, spol. s r.o.

Novinky v alternatívnej technike rok - 2015. Tepelné čerpadlá VITOCAL. Ing.Peter Kuliaček 0903 221 641 kulp@viessmann.com. Viessmann, spol. s r.o. Novinky v alternatívnej technike rok - 2015 Tepelné čerpadlá VITOCAL Ing.Peter Kuliaček 0903 221 641 kulp@viessmann.com Viessmann, spol. s r.o. 04/2015 Nové Nové Seite 2 Program tepelných čerpadiel 2015

Mehr

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1 0 0 0 Di n g e, a n di e z u d e n k e n ist, w e n n M i c r o s o f t O f f i c e S h a r e

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e f u s s b a l l c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e f u s s b a l l c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e f u s s b a l l c h a p t e r þÿ H a l b f i n a l i s t i m & n b s p ;. V i e l e a n z a h l u n g v o n 1 b e s t e n a u s z a h l u n g e n s i n d s p i e l e n

Mehr

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Stanislava Gergelová VY_22_INOVACE_8_NJ_4.08_DL2

Mehr