1/ Študentský časopis Gymnázia P. U. Olivu v Poprade

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "1/ Študentský časopis Gymnázia P. U. Olivu v Poprade"

Transkript

1 G ymplušák 1/ Študentský časopis Gymnázia P. U. Olivu v Poprade Náš deň S str. 6 Známy neznámy str. 11 Gympel má talent str. 12

2 Editoriál Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu v Poprade REDAKCIA 2 Mám pre vás dve správy.jednu dobrú a jednu zlú. Ktorú chcete počuť prvú? Asi tú dobrú, však? Tak vám ju prezradím: Prvý polrok je úspešne za nami. A teraz tú zlú: Máme pred sebou ešte druhý. To znamená opäť ďalšie učenie, skúšanie, povinnosti, večery presedené nad knihami... Ale aj dni s priateľmi, kopec radosti, smiechu, zábavy a nakoniec vytúžené letné prázdniny. Ale nepredbiehajme, veď to je ešte ďaleko. Poďme pekne po poriadku. Sme v polovici cesty. Ako sa vám kráčalo? Keď sa obzriete späť, máte pocit dobre vykonanej práce? Spomeňte si na svoj štart. Určite ste vykročili s istými cieľmi. Podarilo sa vám ich naplniť? Ozaj, akú by ste si dali známku z predmetu usilovnosť? Keď do niečoho ideme, často máme veľké očakávania. Je krásne mať v živote jasný smer a kráčať po cestách, ktoré nás k nemu privedú. Veď len tie veci, ktoré si vybojujeme, skutočne za niečo stoja. To, čo získame ľahko, nedokážeme oceniť. Preto vás povzbudzujem, aby ste vždy statočne bojovali a nevzdávali sa pri prvom neúspechu. Nech je každý deň pre vás veľkou výzvou ísť dopredu, urobiť niečo, o čom si myslíte, že na to nemáte a že je to nad vaše sily. Keď vytrváte, uvidíte ovocie svojej práce a budete si vedieť vážiť všetko, čo ste dosiahli, lebo budete poznať tú pravú hodnotu každej veci. A čo je najdôležitejšie choďte do všetkého s Bohom. Keď sa do svojej práce pustíte spolu s ním, každá vaša námaha a úsilie budú požehnané a vy si vychutnáte ich sladké plody. Božia násobilka je neomylná. On znásobí všetko, čo do svojho štúdia vložíte. Ale pozor! Nulou sa násobiť nedá! Najprv musíte niečo vložiť. Preto choďte na maximum, buďte zodpovední, využívajte naplno dary, ktorými vás Boh obdaroval. A nezabúdajte ešte na jednu dôležitú vec buďte vďační! Veď vždy je niečo, za čo môžete ďakovať. Raz sa vydarí písomka, inokedy sa naučíte niečo, o čom ste si mysleli, že to do svojej hlavy nikdy nenatlačíte; dostanete dobrú známku, zažijete krásne dni s priateľmi, udobríte sa so spolusediacim, s ktorým ste boli pohádaní... Vďačnosť mení človeka, formuje jeho srdce a otvára ho pre lásku. Kto je vďačný, ten miluje. A tak vám na záver prajem, aby druhý polrok bol pre vás ešte väčšou výzvou robiť ťažké veci a ešte väčšou príležitosťou nechať Boha pretvárať vás na lepších ľudí. Lenka Horáková Najväčšie úspechy našich žiakov v uplynulom školskom roku Viktória Gréta Volková, Daniela Gavendová, Barbora Hudáčová, Karolína Tomášová, Jadranka Šimová - Okresná súťaž Slovenského Červeného kríža 1. miesto Regionálna súťaž školských časopisov 1. miesto v kategórii elektronických médií - 3. miesto v kategórii tlačených médií František Franko - Celoslovenská súťaž Solúnski bratia - 1. miesto Adam Gálik - Celoslovenská súťaž Finančný kompas 1. miesto Alica Mária Bujnová - Krajské kolo recitačnej súťaže...a Slovo bolo u Boha miesto Marcell Heim Olympiáda v nemeckom jazyku Okresné kolo -1. miesto - Krajské kolo 1. miesto - Celoslovenské kolo 3. miesto Ondrej Mlynarčík Okresné kolo v behu na 400 m 1. miesto GymplUšák Vydáva Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu v Poprade pre žiakov a učiteľov školy. Zodpovedná redaktorka: Júlia Milanová Redaktori: Viktória Gréta Volková, Karina Ledecká, Katarína Martonová, Jana Šimonovičová, Klaudia Palgutová, Adriana Glodžáková a externisti. Sadzba a grafická úprava: Marek Horák Jazyková spolupráca: Mgr. Lenka Horáková Autori fotografií: Mgr. Lenka Horáková, Ing. Milan Gabonay a archív redakcie. Použité fotografie: internet, archív redakcie Adresa redakcie: Dlhé hony 3522/2, Poprad Telefón: 052/ Kontakt: Web: Nepredajné PÁR UŽITOČNÝCH INFORMÁCIÍ Naše gymnázium je súčasťou Cirkevnej spojenej školy v Poprade, ktorá zahŕňa Základnú školu Štefana Mnoheľa, Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu a Základnú umeleckú školu Janka Silana. Prví gymnazisti tu začali študovať v školskom roku 2002/2003. Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev. Štúdium v gymnáziu je štvorročné, študijný odbor gymnázium. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu v 1. až 4. ročníku, kde je počet hodín rešpektovaný štátom a doplnený o vyučovacie hodiny schválené pedagogickou radou školy. V tomto školskom roku študuje v piatich triedach gymnázia 125 žiakov, z toho 96 dievčat a 29 chlapcov. Nakoľko ide o cirkevné gymnázium, výchova a vzdelávanie sa uskutočňujú v súlade s učením Katolíckej cirkvi a v duchu evanjelia. Dôležité termíny Časový harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ MS marec 2015 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra 18. marec 2015 (streda) - anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk 19. marec 2015 (štvrtok) - matematika 23. marec 2015 konzultačný deň apríl 2015 veľkonočné prázdniny 1. máj 2015 (piatok) Sviatok práce deň pracovného pokoja 8. máj 2015 (piatok) Deň víťazstva nad fašizmom deň pracovného pokoja (pondelok) prvé kolo prijímacích skúšok (štvrtok) druhé kolo prijímacích skúšok máj 2015 ústna časť maturitných skúšok 25. máj 2015 konzultačný deň Učiteľský zbor Mgr. Zuzana Bednárová, riaditeľka školy Ing. Katarína Krajňáková, zástupkyňa riaditeľa ThLic. Florián Volf, školský kaplán PaedDr. Zuzana Birčáková, učiteľka Bc. Jana Bodnárová, učiteľka Ing. Eva Gabonayová, triedna učitelka II.A, výchovná poradkyňa Mgr. Róbert Glatz, učiteľ Mgr. Gabriela Hanišová, učiteľka Mgr. Elena Haviarová, učiteľka Ing. Blanka Holigová, učiteľka Mgr. Lenka Horáková, triedna učiteľka IV.B Mgr. Mária Kmošová, triedna učiteľka I.A Ing. Monika Koštrnová, učiteľka Ing. Gabriela Martinková, učiteľka PhDr. Anna Marušinová, učiteľka Ing. Anna Michalová, triedna učiteľka III.A Mgr. Peter Olejár, učiteľ Mgr. Martin Stromko, učiteľ Mgr. Lucia Vagašová, triedna učiteľka IV.A RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD., učiteľka Krúžková činnosť v školskom roku 2014/2015 Maturitná fyzika Mgr. Gabriela Hanišová Školský časopis Mgr. Lenka Horáková Maturitná informatika Ing. Eva Gabonayová Francúzsky jazyk Ing. Blanka Holigová Krúžok Červený kríž Marcel Dunajčan Maturitná biológia Mgr. Róbert Glatz Šachový krúžok Ing. Milan Gabonay Konverzácia v nemeckom jazyku Mgr. Zuzana Bednárová Príprava na medicínu RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD. Online ekonomika PhDr. Anna Marušinová Debatný klub PaedDr. Zuzana Birčáková Krúžok prvej pomoci Marcel Dunajčan Psychológia na dlani Mgr. Lucia Vagášová Život je škola, v ktorej neúspech je lepším učiteľom ako úspech. Süleyman I. redakcia 3

3 rozhovor 4 Mikrofón pre našu novú pani riaditeľku Nový školský rok priniesol do života na našom gymnáziu veľa zmien. Takou najvýraznejšou je, že sme ho začali s novým vedením. V tomto čísle vám predstavíme pani riaditeľku Mgr. Zuzanu Bednárovú, ktorá je v tejto funkcii prvý rok. Boli sme zvedaví, ako si zvykla a či jej táto práca prináša naplnenie. Prečo ste sa rozhodli stať učiteľkou? Čo sa vám na tomto povolaní najviac páčilo? Už ako malé dieťa som sa hrávala na škôlku a na učiteľku. Táto túžba sa stala neskôr skutočnosťou. Povolanie učiteľky sa mi veľmi páči, pretože nepoznám nič zmysluplnejšie ako učiť niekoho niečo nové. Je to úžasná vnútorná motivácia. Kedy ste začali učiť v našej škole? Prečo ste si vybrali práve cirkevné gymnázium? V našej škole pracujem od začiatku jej založenia. Keďže som veriaci človek, ani trochu som neváhala prísť na cirkevnú školu. Čo sa vám na našom gymnáziu najviac páči? Na gymnázium chodí veľa šikovných žiakov a pôsobí tu veľa dobrých pedagógov. Spája nás viera v Boha a to sa mi veľmi páči. Boli ste prekvapená, keď vás zvolili do funkcie riaditeľky školy? Aké boli vaše pocity? Na funkciu riaditeľa školy je vypísané výberové konanie a vždy sú viacerí kandidáti. Po vyhlásení výsledkov a po menovaní otcom biskupom som túto funkciu s pokorou prijala. Je to veľmi zodpovedná úloha. V prvom rade je to o zodpovednej a húževnatej práci v každej oblasti. našich študentov by zaujímalo, aké zmeny týkajúce sa gymnázia plánujete v najbližších rokoch uskutočniť. Plánuje sa výstavba telocvične? Máme toho veľa naplánovaného, konkrétnosti zatiaľ neprezradím, ale prosím všetkých o modlitby, aby sa nám darilo prekonať ťažkosti, ktoré máme. Do akej miery je pre vás dôležité meno nášho gymnázia? Renomé školy je v súčasnosti veľmi dôležité. Školy sa hodnotia podľa výsledkov žiakov, pedagógov, inovácií, prostredia a spolupráce s rodičmi. Vytvoriť dobré meno školy je ťažká a dlhodobá úloha. Verím, že to spoločne dokážeme. Čo si myslíte o študentoch? Čo by ste im odkázali do ďalších rokov štúdia? Žiadala by som väčšiu zodpovednosť voči škole, vyučovacím predmetom a rodičom. Bola by som rada, keby žiaci chodili do školy pravidelne pripravení a s radosťou. Som vďačná rodičom za každé dieťa, ktoré nám zverili do výchovy. Snažíme sa, aby naši žiaci boli dobre pripravení na ďalší život. Čo považujete za najdôležitejšie v živote? [ ] Konať dobro je krásna vec Aké je vaše heslo, motto ktorým sa riadite? Rob dobro a dobro sa ti vráti. Konať dobro je krásna vec a korunou dobra je nezištnosť. Je to ťažké aj ľahké a každý človek by sa to mal naučiť. Keby ste si mohli vybrať jednu osobnosť z celého sveta, koho by ste pozvali na večeru? Na večeru pozývam vždy Pána Boha a som rada, keď v kruhu svojich najbližších môžeme prežívať radosť z pravej pohostinnosti. Ináč, môžete prísť aj vy. :) Za rozhovor ďakuje Júlia Milanová Zoznámte sa, prosím! Prvý polrok je za nami. Je to dostatočne dlhý čas na to, aby si naši prváci zvykli na nové prostredie a vedeli zhodnotiť, čo im naša škola zatiaľ dala. Preto sme im položili otázku: Páči sa vám v našej škole? Ak áno, tak čo najviac? V našej škole sa mi veľmi páči. So spolužiakmi som spokojná a myslím, že sme dobrý kolektív. S výučbou som taktiež spokojná a učitelia sú milí. Mám rada všetky predmety, no najviac asi matematiku. Angelika Rečičárová V škole je zatiaľ super. Mám najlepších spolužiakov, ako kolektív sme peckoví. Vyučovanie je zaujímavé. Najradšej mám nemčinu, ale všetky predmety sú fajn. Nikola Šebestová V tejto škole sa mi zatiaľ veľmi páči. So spolužiakmi som spokojný a dobre s nimi vychádzam. Zo všetkých predmetov mám najradšej dejepis a najmenej asi angličtinu. František Fendek Škola sa mi páči aj so spolužiakmi som zatiaľ spokojný. Vyučovanie je fajn. Veľmi som si obľúbil biológiu a matematiku. Samuel Faix Milí prváci, ďakujeme vám za vaše úprimné odpovede a zo srdca vám želáme, aby sa vám v štúdiu darilo a vzťahy v kolektíve vám vždy prinášali iba radosť. :) Jana Šimonovičová Blahoželáme Dňa 13. januára 2015 sa v budove Gymnázia Dominika Tatarku v Poprade uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali Nikola Šebestová z I.A triedy v kategórii 2A a Marcell Heim z III.A triedy v kategórii 2B. Obaja boli úspešní a dosiahli pekné umiestnenia. Marcell Heim sa vo svojej kategórii stal absolútnym víťazom a postúpil do krajského kola, ktoré sa bude konať vo februári Nikola Šebestová obsadila pekné 4. miesto. Obom žiakom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy. anketa 5

4 zo života školy 6 stužková 4.A Dňa 25. októbra 2014 o 17:00 sa slávnostnou svätou omšou v Matejovciach začala stužková slávnosť žiakov 4.A triedy gymnázia Pavla Ušáka Olivu v Poprade. Po nej sa všetci pozvaní presunuli do spoločenskej sály Cascada. Nasledovala večera, nástup a rozdávanie stužiek, dojímavé príhovory pani riaditeľky a triednej učiteľky. Oficiálnu časť vystriedali dve tanečné kolá a vzápätí prišiel na rad program. Vybrali sme si tému televíznych novín. Takýmto spôsobom sme dali do súvisu predpoveď počasia, hudobné číslo Svetra Pašáka, reklamu na spev či reportáž z rómskej osady. Najväčší ohlas mala stužková 4.B Rok čo rok sa v našej škole koná stužková slávnosť, ktorú si organizujú štvrtáci. Hoci je to už viac-menej niečo tradičné, napriek tomu je táto slávnosť vždy originálna a neopakovateľná. Veď každá trieda je iná a má svoj vlastný program, ktorý venuje nielen svojim učiteľom, ale aj rodičom a stužkárom. Je akoby takou rozlúčkou, veď po nej je to už len o učení sa na maturitné skúšky, po ktorých sa rozpŕchneme do rôznych miest, a na časy, ktoré reportáž, keďže boli zapojení to tejto časti aj rodičia. Po ďalšom tanci v rytme polky nasledovala tombola. Prvá cena bolo luxusné červené víno. Samozrejme, rozpočet študentov nie je taký veľký, aby všetky ceny boli hmotné. Z tých ostatných spomeniem aspoň prelet ponad Alpy, ktorý vyhrala Pani učiteľka Hanišová, alebo kurz sme strávili spolu, budeme už len spomínať. Ale budú to krásne spomienky. Myslím, že pre každého z nás bolo dôležité, čo si oblečie a ako bude v tento veľký deň vyzerať. Nielen my študenti, ale aj učitelia, rodičia a stužkári mali šaty od výmyslu sveta. Boli plné rôznych farieb a dĺžok. Každý si prišiel na svoje. Veď všetci sme chceli vyzerať čo najlepšie. Najemotívnejšou časťou našej slávnosti bol prvý nástup a čítanie príhovorov. Mali sme trému a nezaobišlo sa to bez sĺz. Boli to slzy dojatia. Veď v mysli sa nám premietali rôzne obrazy a naraz sme si uvedomili, že hoci sme počas tých štyroch rokov možno nadávali na učenie, možno zažili nejakú nespravodlivosť, napriek lietania, ktorý absolvovali štyria z rodičov. Po tombole nasledovala už len voľná zábava až do samého rána... Katarína Martonová tomu bola škola miestom, kde sme boli šťastní a kde má každý z nás ten kúsok svojho srdca. Bol to pre nás naozaj nezabudnuteľný deň. Veď ako sa spieva v známej piesni skupiny Elán: Navždy sa zachová v pamäti stužková. Krásna svätá omša, spev študentskej hymny Gaudeamus igitur v našom originálnom prevedení, pripínanie zelených stužiek, ktorými sa z nás stali maturanti dospelí a zodpovední mladí ľudia, pripravení postaviť sa zoči-voči životu. Ďalej program plný vtipných scénok, na ktorých sme sa bavili nielen my, ale aj naši rodičia a partneri alebo partnerky... Plno emotívnych momentov a zábava až do rána... Taká bola naša stužková! Keby sa dalo, rada by som si ju zopakovala. Myslím, že tento deň nás všetkých ešte viac spojil a utužil náš kolektív. Teraz nám už len ostáva dobre zmaturovať. Preto vás prosím, držte nám palce! Viktória Gréta Volková Prešli sviatky lásky Predvianočné obdobie je pre každého veľmi krásne. A tak aj v našej škole sme si chceli navodiť vianočnú atmosféru a spríjemniť si posledný školský deň. Preto sme pripravili spolu s našimi mladšími spolužiakmi zo základnej školy vianočnú akadémiu. Program bol veľmi pestrý a bohatý. Vianočný tanec anjelov v podaní najmladších žiakov; ďalej scénka, v ktorej sa poukázalo na pravý zmysel Vianoc, nesmrteľné koledy, jasličky, dieťa a radosť... Presne o tomto sú Vianoce. V dnešnej dobe sa však tieto sviatky veľakrát spájajú len s pozlátkom a materiálnymi vecami. Na ich podstatu veľakrát zabúdame. Preto sme ju chceli všetkým pripomenúť. Čo je teda vlastne dôležité? Nie túžiť po obdarovaní, ale obdarúvať druhých. Nie výzdoba, vianočné pochúťky, bohaté dary, ale hodnoty, ktoré máme v srdci a ktoré nás robia ľuďmi. Ježiš priniesol na svet lásku, radosť a pokoj. Prečo ich máme v srdci len na Vianoce? To sú večné dary! Usilujme sa o to, aby sme ich nikdy nestratili. Veď pomáhať a prinášať radosť svojim priateľom môžeme každý deň. Vianočný program bol naozaj veľmi pekný a každý, kto v ňom účinkoval, si zaslúži veľkú pochvalu. Sme radi, že sme si na záver kalendárneho roka mohli pripomenúť, čo je v živote vlastne dôležité, a takto obohatení sa rozísť do svojich rodín a práve tam začať žiť tie pravé Vianoce. Ozaj, prajem vám všetkým krásny nový rok! Viktória Gréta Volková Náš študentský cech opäť bohatší Ani tohto roku sme si nemohli nechať ujsť imatrikuláciu prvákov. Pre nich to bol veľký deň, ktorým boli oficiálne prijatí medzi študentov našej školy, a pre nás deň zábavy. Tretiaci to poňali úplne famózne. Naraz sme sa ocitli v rôznych obdobiach našich dejín. Cestovali sme v čase do minulosti či budúcnosti. Najprv sa prezentovali prváci, ktorí sa nám predviedli v tanečných kreáciách. A potom prišli na rad obávané úlohy. Presunuli sme sa do praveku, kde vyvolení študenti museli vyťahovať jablká zo slanej vody len pomocou úst. Strojom času sme skončili v Egypte, kde Kleopatra vyučovala správnu vizáž. Žiaci sa navzájom maľovali so zavretými očami. Takto sme medzi seba prijali aj nového pána kaplána s pani učiteľku angličtiny. Stredovekí rytieri nám dali kurz šermovania a videli sme, ako správne šmirgľovať dosku s nápisom. Stihli sme sa zoznámiť aj s pánom Newtonom. Janko Silan, s nádejou hľadiaci októbra 2014 sa v našej škole uskutočnilo oblastné kolo recitačnej súťaže, ktorá sa konala pri príležitosti 100. výročia narodenia známeho básnika katolíckej moderny Janka Silana. Táto súťaž bola špecifická tým, že sa nej súťažilo len s textami, ktoré vzišli z pera práve tohto autora. Prišlo mnoho súťažiacich a boli bohato zastúpené všetky kategórie. Je potešujúce, že hoci tvorba Janka Silana je náročná, dokázali sa s ňou popasovať aj mladší žiaci a ich výkony boli naozaj na vysokej umeleckej úrovni. Prekvapila nás tma, v ktorej nás prepadli vojaci. Pri nich sme odhalili nové spevácke talenty. A vrátili sme sa do súčasnosti, kde nás privítal známy rapper. Ďalej nasledovala čierna listina. Tam sa ukázali mnohé tanečné vlohy, veď prváci mali zvodne tancovať okolo stoličky, kým iným sa ušlo z lentiliek v múke. Tretiaci svoju úlohu cechovania zvládli bravúrne. Nakoniec boli všetci úspešne prijatí do študenského cechu. Niektorí sa unavení pobrali domov, ďalší pokračovali ešte v zábave, ale už mimo školy. Adriána Glodžáková Pred oficiálnym začiatkom zaznel krátky kultúrny program, ktorý pripravili žiaci našej školy. Potom sme boli rozdelení do skupín podľa kategórií a bola nám pridelená porota, ktorá hodnotila naše výkony. Silanove básne postupne odrecitoval každý z nás a aj napriek konkurencii sme sa vzájomne povzbudzovali. Prišiel čas, keď posledný súťažiaci vyslovil záverečné slová básne a my sme ostali sami, čakajúc na radiacu sa porotu. Po chvíľke napätia porota určila prvé tri miesta, z toho len absolútny víťaz mal možnosť postúpiť do diecézneho kola, ktoré sa konalo v novembri v Spišskej Kapitule. Súťaž, z ktorej som si okrem pekných spomienok odniesla aj cenu poroty, sa skončila gratuláciami a vyjadrením radosti zo záujmu mladých ľudí o literatúru a prácu s umeleckým slovom. Alica Mária Bujnová zo života školy 7

5 Galileo Galilei stále živý zo života školy 8 Týždeň od bol na Slovensku týždňom vedy a techniky. A tak sme v rámci neho v pondelok v našej škole privítali pedagógov a študentku Katolíckej univerzity v Ružomberku, Dušanu Štiberovú, ktorí našim tretiakom a štvrtákom originálnym spôsobom priblížili život a dielo Galilea Galileiho. Ich projekt bol výsledkom spolupráce viacerých katedier: matematiky, fyziky a talianskeho jazyka. Takisto je jeho súčasťou aj preklad originálneho diela tohto talianskeho matematika, fyzika, astronóma a filozofa. V úvode stretnutia Dr. Rosangela Libertini, pôvodom Talianka, ktorá v súčasnosti vyučuje taliansky jazyk na Katolíckej univerzite, umožnila nahliadnuť do súkromia Galilea Galileiho, prezentovala známe aj menej známe fakty z jeho vedeckého života. Dokonca niektoré z nich aj vyvrátila, čo nás veľmi prekvapilo. Nasledovala prednáška, v ktorej nám už spomínaná študentka matematiky a náboženstva, bývalá žiačka nášho gymnázia, zaujímavými pokusmi sprostredkovala predovšetkým zaujímvosti, ktorými sa Galileo vo svojich prácach zaoberal. Zapojila nás do súťaže Galileo versus študenti, v ktorej študenti preukázali svoje vedomosti, predstavivosť a logický úsudok. Skončili sme pomerne úspešne -1:1. Záver patril vedúcemu projektu RNDr. Štefanovi Tkačikovi. Vysvetlil pokus, ktorým v úvode študentov úspešne motivoval a na jeho výsledok netrpezlivo čakali do konca stretnutia. Z odborného hľadiska vysvetlil niektoré Galileiho matematické teórie a vyzdvihol jeho prínos pre matematiku, fyziku a astronómiu. Projekt študenti hodnotili pozitívne a pre niektorých z nich sa možno stal inšpiráciou pre štúdium spomínaných vedných odborov. Klaudia Palgutová Netradičná oslava Medzinárodného dňa študentstva Godzone tour opäť v našom meste 17. novembra podvečer sa mnohí žiaci našej školy zúčastnili na koncerte a evanjelizačnom programe, ktorý je známy ako Godzone tour. Už po niekoľkýkrát sa uskutočnil v našom meste. Naše očakávania sa naplnili a znova sme si vypočuli mnohé známe piesne, ale i prednášky kňazov a svedectvá mladých ľudí, ktorí nás povzbudili, že žiť s Kristom sa oplatí a mať s ním vzťah je tá najkrajšia vec na svete. Veľmi sa to všetko dotýkalo našich sŕdc. Hudba bola príjemná na počúvanie a texty nás veľmi povzbudili a dodali nám nádej. Ako sme si mohli všimnúť, na parkovisku pri Aréne Poprad stáli autobusy z blízkeho i širšieho okolia, napríklad z Prešova, Lipt. Mikuláša, Levoče, Ružomberka... Svedčí to o tom, že mladí ľudia z celého Slovenska sú hladní po Bohu a chcú ho chváliť. Verím, že tento koncert sa stane každoročnou akciou a počet účastníkov sa bude stále zvyšovať. Veď takéto podujatia majú hlbokú myšlienku a dokážu nás duchovne obohatiť. Petra Krajňáková zo života školy novembra sme na našom gymnáziu oslavovali Medzinárodný deň študentstva. Celá slávnosť začala svätou omšou v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval náš školský kaplán Florián Volf. Bola obetovaná za zosnulého kňaza a básnika Pavla Ušáka Olivu. Po nej nasledovala slávnostná akadémia v zasadačke Mestského úradu v Poprade. V úvode sa predstavili žiaci nášho gymnázia krátkym kultúrnym program. Potom nasledovala prednáška o katolíckej moderne, ktorú predniesol Mgr. Peter Cabadaj, vedecký tajomník Matice slovenskej. Hovoril o umeleckých východiskách autorov tohto umeleckého prúdu a zároveň poukázal na skutočnosť, že v roku 2014 oslavuje svoju storočnicu nielen Pavol Ušák Oliva, ale aj Janko Silan a Mikuláš Šprinc. Zameral sa však najmä na osobnosť Pavla Ušáka Olivu, ktorý je nášmu gymnáziu zvlášť blízky, pretože je po ňom pomenované. Okrem pracovníkov Matice slovenskej sme mali česť privítať sestru zosnulého básnika pani Hanu Kostolanskú. Porozprávala nám veľa nielen o živote svojho brata, ale prejavila aj osobitnú náklonnosť k našej škole. Milo sa prihovorila študentom, medzi ktorými sa veľmi dobre cítila. Na záver vyslovila túžbu, aby sa všetci nechali viesť Bohom, naplnili sa jeho láskou, a tak žiarili vo svete, v ktorom dnes vládne matéria a mamona. Veríme, že študenti si doplnili nielen vedomosti o katolíckej moderne a jej predstaviteľoch, ale zároveň načerpali aj mnoho duchovného do života. Lebo ako vyjadrila pani Hana Kostolanská: Vy ste tí, ktorí majú svietiť, ktorí majú odovzdávať radosť ďalším generáciám. V závere akadémie ešte nasledoval krátky dokumentárny film o Pavlovi Ušákovi Olivovi, ktorý žiakom priblížil jeho život a tvorbu, ktorá síce nie je rozsiahla, nakoľko zomrel ako 26-ročný, ale je veľmi myšlienkovo bohatá a má čo povedať aj dnešnému čitateľovi. V čom by nám teda básnik mohol byť vzorom? Predovšetkým v trpezlivom nesení kríža, vo vernosti Bohu a vo vytrvalosti v modlitbe. A tak verím, že dnešné stretnutie každého obohatilo a možno aj trochu zmenilo veď poézia je fenomén, ktorý má schopnosť meniť srdce človeka. Treba sa ňou len nechať preniknúť. Lenka Horáková Radosť Rozdávaním Rastie Tak ako pred rokom, aj počas týchto Vianoc sme sa v našej škole rozhodli zorganizovať predvianočnú zbierku starších, nepoužívaných, ale zachovalých vecí - oblečenia, hračiek či knižiek - pre deti z detských domovov. Do projektu sme chceli zapojiť aj žiakov základnej školy, nie len nás gymnazistov, aby sa na ňom podieľal naozaj každý z nás. Práve preto sme pripravili veľkú školskú burzu, do ktorej mohli všetci prispieť hračkami alebo vecami, ktorým vo svojich detských izbách už nevenujú toľkú pozornosť. O tomto nápade sa vďaka školskému rozhlasu dozvedel každý. Ani sme sa nestihli spamätať a naša trieda sa razom zaplnila škatuľami či vrecami, ktoré boli plné hračiek a iných vecí. Už sme ich nemali kam dávať. Boli ich plné skrine, zapĺňali niekoľko lavíc, že sme ich dokonca prekračovali pri chôdzi v triede. Nečakali sme a začali sme s predávaním na chodbe. Aj napriek časovému obmedzeniu kvôli krátkym prestávkam sa pri nás zastavovali celé skupiny žiakov. Boli sme prekvapení a šťastní. Mali sme predsa dôvod - podarilo sa nám za jeden deň vyzbierať niečo okolo 40, pričom ceny za hračky boli od 50 centov do 2. Hračky, knihy aj iné praktické veci sa postupne zredukovali na menej než polovicu. Pochopili sme, že táto burza jednoducho nemôže trvať len jeden deň. Počet darovaných vecí naďalej rástol. Takisto aj rad pred našou triedou. Počuli sme štrnganie peňazí a od každého tú istú otázku:,,kedy budete predávať? Dokopy sme teda vyzbierali niečo vyše 100 a túto sumu sme spolu so zvyšnými hračkami odniesli do jednej z profesionálnych rodín v Hranovnici. Cieľom bolo dokázať deťom, ktoré vyrastajú v domovoch, že je veľa ľudí, ktorí na nich myslia, a medzi nimi aj žiaci Cirkevnej spojenej školy v Poprade. Alica Mária Bujnová

6 Štvrtáci Nová tvár v škole Pán kaplán Florián Volf anketa 10 Mám zmiešané pocity. Ale budem sa snažiť zo všetkých síl, aby som zmaturovala čo najlepšie. Kaja Tomášová Cítim sa odhodlaný, že tie 4 roky za niečo stáli. Myslím si, že som na maturitu dosť dobre pripravený. Peťo Vernarec Už sa to blíži... Už len pár týždňov nás delí od písomných maturitných skúšok. A potom čas zbehne už veľmi rýchlo a budú tu ústne maturity. Tak čo, štvrtáci, ste pripravení? Aké máte pocity? Boli sme na to zvedaví, a tak sme sa niektorých z nich na to opýtali. Pred maturitou mám zmiešané pocity, aj sa teším, že to budem mať konečne za sebou, no zároveň sa obávam výsledku. Najväčší strach mám asi z angličtiny. Lukáš Skokan Takisto mám zmiešané pocity. Neviem, či sa mám báť alebo sa radšej tešiť. Na jednej strane som šťastná, že skončím školu, na druhej by som rada v nej ostala. Viktória Gréta Volková Zatiaľ sa cítim celkom v pohode, ale vo vnútri mám už menšie obavy. Dúfam, že všetko dopadne dobre. Peťa Krajňáková Dosť sa toho obávam. Najviac sa bojím angličtiny, keďže sa nám vystriedalo asi 5 učiteľov. Taktiež som nervózna z toho, že sa musíme učiť aj predmety, z ktorých nejdeme maturovať, a tak sa potom nestíhame pripravovať na tie, ktoré sú pre nás omnoho dôležitejšie. Monika Babčáková Trochu sa bojím, ale verím, že to nejako zvládnem, že maturita dopadne čo najlepšie. Julo Korbela Za odpovede ďakuje Jana Šimonovičová Stále s úsmevom na tvári... Keď ho stretnete, váš deň je zaručene krajší. A to je pri návale povinností v našej škole niekedy naozaj veľmi potrebné. Preto sme radi, že od tohto školského roka je medzi nami nový pán kaplán. Nech sa páči, zoznámte sa s ním. Na začiatok vám položím klasickú otázku: Odkiaľ pochádzate? Pochádzam z hornooravskej obce Klin, okres Námestovo. Je to taká menšia malebná obec približne s 2000 obyvateľmi. Čo vás doviedlo do našej školy? Pevne verím a mám nádej, že Božie riadenie cez otca biskupa Štefana. Vyučovať na strednej škole je pre učiteľa vždy výzvou, zvlášť keď ide o náboženstvo, pretože študenti majú na niektoré životné otázky často iné názory ako Cirkev. Ako to vnímate? Ja osobne si nemyslím, že študenti majú iný názor ako Cirkev. Študent je ten, ktorý hľadá a poznáva pravdu o sebe, o svete i o Bohu a Cirkvi. Poznávací proces je však spojený s rizikom, že podávané informácie nebudú hodnoverné alebo budú skreslené či neúplné. V takomto prípade poznanie človeka sa môže veľmi rýchlo a ľahko stať omylom alebo dokonca nepravdou. Preto žiak chodí do školy a študent na univerzitu. Preto potraviny nekupujeme v rafinériách a pohonné hmoty v potravinách. Keby to tak nebolo, žiak by sa vystavoval nebezpečenstvu, že získané informácie sú nesprávne; pri konzumácií potravín, by sme hazardovali so zdravím; pri tankovaní pohonných hmôt by sme riskovali znefunkčnenie motora, a pod. A to isté platí aj vo viere. Ak svoje poznanie Boha a Cirkvi obmedzíme len na informácie, ktoré sme získali z médií, riskujeme, že Boha a Cirkev vôbec nespoznáme alebo toto naše poznanie bude veľmi skreslené. A priznám sa, keby som veril v Boha a Cirkev, ako ich prezentuje a vykresľuje dnešný svet, už dávno by som od viery odpadol... Preto keď sa vrátim k danej otázke, je pochopiteľné, že mladý človek (ktorý uvažuje a rozmýšľa samostatne) môže mať iný názor, ako učí Cirkev, ale to nie preto, žeby učenie Cirkvi bolo zlé alebo zastarané, ale preto, že jeho poznanie Boha a Cirkvi je poznačené a zahádzané nánosmi neúplných informácií, poloprávd a, žiaľ, nie zriedka aj klamstiev mediálneho sveta. Pán Ježiš povedal: Kto hľadá, ten nájde. Preto nemám strach o žiaka, ktorý úprimne hľadá pravdu. Ale pozor, nekupujme potraviny v rafinériách a pohonné hmoty v potravinách! :) Kedy ste sa rozhodli, že sa chcete stať kňazom? Čo vás v rozhodovaní ovplyvnilo najviac? Toto povolanie som si nevybral sám. Nevybrali mi ho ani rodičia, ani príbuzní. Ani som si ho nijakým spôsobom nezaslúžil. Dostal som ho ako dar od Boha. Prečo práve ja? Neviem. Sám si uvedomujem, že je mnoho iných, oveľa vhodnejších kandidátov, ale Boh niekedy koná spôsobom, ktorý pre nás zostane zahalený rúškom tajomstva. Povolanie ku kňazstvu som pociťoval už od detských rokov. Intenzita povolania sa počas dospievania menila, ale nikdy sa nenechala umlčať. Čo ma v rozhodovaní najviac ovplyvnilo? Azda to bolo statočný život mojich rodičov a starostlivosť, s akou mňa a mojich 5 súrodencov vychovávali, za čo im budem vždy vďačný. A potom to bol aj príklad kňazov, či už doma vo farnosti alebo v škole. Aké boli ďalšie alternatívy vášho životného povolania okrem kňazstva? Túžba po rodine je vlastná každému človekovi. Tak ako žena prirodzene túži po deťoch, tak muž je Bohom stvorený, aby svoju rodinu ochraňoval. Táto túžba je v ňom pevne zakódovaná. Keď píšem, že táto túžba je vlastná každému, myslím aj seba. Povolanie ku kňazstvu túto túžbu nepopiera, práve naopak, počíta s ňou a je pre kňazskú službu nevyhnutná. Niekedy som si myslel, že ako kňaz, ktorý sa pre službu Bohu a ľuďom zrieka rodiny a detí, obetujem Bohu veľa. Dnes si to už nemyslím. Hoci som si nezaložil rodinu, kdekoľvek prídem, nachádzam svoju rodinu, ktorá však nie je spájaná pokrvným putom, ale transfúziou Božej lásky. A tak keby som odmietol Božie volanie a nestal sa kňazom, moja rodina by bola neporovnateľne menšia, ako je teraz. Kde ste študovali? Základnú školu som navštevoval v rodnej obci Klin. Ako strednú školu som si vybral SPŠ v Tvrdošíne, kde som študoval informačné a počítačové systémy. Táto oblasť informačných technológií ma vždy fascinovala. A keďže nakoniec som sa rozhodol pre kňazskú službu, v roku 2002 som nastúpil na teologické štúdia v Spišskej Kapitule. Akým ste boli študentom? Študent? Myslím si, že ako každý iný: snažiaci sa prekonávať svoju lenivosť a pohodlnosť (niekedy s väčším a inokedy zas s menším úspechom). A na záver: Čo by ste odkázali maturantom, ktorí sa rozhodujú, akú životnú cestu si zvoliť? Táto životná etapa je veľmi dôležitá. Tu sa mladý človek rozhoduje, kam a akým spôsobom pôjde ďalej. Otvárajú sa pred vami nové horizonty možností. Majte v sebe veľké túžby a plány. Svet s každým z vás počíta. A akú cestu si zvoliť? Je to jednoduché: každá cesta je dobrá a správna, ak po nej budete kráčať s Bohom. Možno bude ťažká a náročná, ale bude to cesta istá a bezpečná. Rodičia vás naučili modliť sa- rozprávať sa s Bohom. Modlite sa teda, rozprávajte a pýtajte sa Pána Ježiša, kadiaľ a kam. A on vás už povedie tou správnou cestou, samozrejme, ak mu to dovolíte a necháte sa ním viesť. Karina Ledecká HosŤ 11

7 Gympel má Absolventi spomínajú... TALENTy 12 Jeho krásny hlas už hádam pozná každý z nás. Veď spieva takmer na každej školskej akcii či svätej omši. A poviem vám, že je naozaj veľkým zážitkom počuť ho spievať. Nehovorím o nikom inom ako o Gregorovi Hulinovi, druhákovi na našom gymnáziu. Viete, čo všetko na svojej ceste k hudbe už preskákal? Ak vás to zaujíma, dajte sa do čítania. Ako si sa dostal k spievaniu a gitare? Spievam prakticky od malička, s gitarou som to však spojil až po puberte, keď môj hlas prešiel zmenami. (smiech) Začal som hrať s troma akordmi, ktoré mi ukázala mama. Ostatné som sa musel naučiť sám. Kto ťa ďalej učil? Dlho som sa učil ešte sám, ale v súčasnosti už dlhší čas chodím na súkromné hodiny gitary k pánovi učiteľovi Štefanovi Šantovi. Tu som sa už začal venovať konkrétne folkovej hudbe, ktorá ma asi najviac láka. Čo ťa priviedlo k nápadu prihlásiť sa do X-Faktoru? No asi to, že to bola vtedy jediná súťaž, na ktorú som mohol ísť vzhľadom k môjmu veku. (smiech) A videl som na ňu fúru reklám, tak som sa chopil šance. Aká motivácia ťa tam viedla? Tak samozrejme, pozitívne ohlasy na môj prvý cover. Bol som rád, že sa to ľuďom páči. Chcel som trošku viac. Sám by som sa asi nerozhodol, keby ma nepodporili moji blízki. Gregor Hulin: Spievam od malička [ ] vystupovať pred publikom bola veľká skúsenosť Aké si mal predstavy o súťaži, vystúpení a porote? Určite som očakával, že budem mať poriadne veľkú trému a niečo tam pred porotou pokazím. A teraz, aká bola skutočnosť? Súťaž bola v každom kole veľmi zdĺhavá, väčšinou sme tam len čakali, kým sa dostaneme na rad. Tréma tam teda už nemala čo robiť, keďže nás stále točili. Porota bola fajn, aj napriek jednému nie od speváčky Celeste. Keď sa pozrieš na to spätne, zmenil by si na svojom rozhodnutí niečo? Neviem, či by som si vybral práve X-Faktor. Bol rozdielny v tom, že v ňom išlo o viac ako len spev. Je samozrejmosťou, že to tak má byť, ale nie až do takej miery, ako to chceli oni. Akú skúsenosť alebo zážitok si si odtiaľ vzal do života? Celkovo vystupovať pred publikom a kamerami bola veľká skúsenosť. Ten pocit, keď vás ozvučujú a vy vchádzate na pódium. Pre mňa ako hudobníka je to veľká pocta. Chceš sa aj naďalej venovať hudbe? Určite áno. Už teraz sa usilujem vybudovať si nejakú tu kariéru. Snažím sa veľa koncertovať a publikovať svoje cover pesničky. Aký je tvoj obľúbený spevák a čo ťa na ňom upútalo? Tých je dosť veľa, ale takým mojím naj je spevák skupiny Coldplay - Chris Martin. Je to skúsený hudobník, ktorý robí mimoriadnu hudbu a krásne introspektívne texty. Vedel by si si predstaviť, že sa ocitneš v jeho koži? No tak tu funguje, že by sme chceli byť ako naše vzory. (smiech) Určite by som si to vedel predstaviť. Adriána Glodžáková Už tradične sa v našej škole pred vianočnými prázdninami koná beseda s absolventmi nášho gymnázia, ktorá je určená pre žiakov 3. a 4. ročníka. Tento rok prijali pozvanie štyria a my sme sa rozhodli jedného z nich vyspovedať. Predstavujeme vám teda Janku Reľovskú. Janka, mohla by si nám prezradiť, kde študuješ? Bakalára som študovala na Masarykovej univerzite v Brne, Prírodovedecká fakulta (odbor Finanční a pojistná matematika), ale teraz som na naväzujúcom magisterskom štúdiu na Universität Wien, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (odbor Quantitative Finance). Vedela si hneď, kam na vysokú školu? Ktorá bola tvoja vysnívaná? Rozhodla som sa až vo štvrtom ročníku. Vtedy som si vysnívala Brno a to konkrétne Masarykovu univerzitu, čo neľutujem. Aké boli tvoje začiatky? Čo sa týka školy, boli ťažké. Poriadne som sa aklimatizovala až po prvom skúškovom období. Čo sa týka spoločenského života, tak tam to išlo samo. Bavilo ťa štúdium? Myslím, že v každom študijnom odbore sa nájdu odvetvia, ktoré vás bavia viac, iné menej. Hlavne prvé ročníky vedia byť menej záživné. Ale celkovo by som nemenila. Vedela si sa po prijatí na viaceré školy hneď rozhodnúť, kam ísť? V podstate áno. Čo by si odporúčala študentom? Bývanie na internáte či na priváte? Je to veľmi individuálne a záleží to od mesta. V Brne bola situácia taká, že internáty stáli rovnako, ba viac ako bývanie na priváte. Prvý rok som bývala na internáte a keď som sa tam už viac rozkukala, šla som na privát s kamarátmi. Aké sú výhody internátu? Hlavná výhoda je určite v tom, že spoznáte obrovské množstvo nových ľudí. Máš nejaký pekný zážitok z nášho gymnázia? Mojím najkrajším zážitkom bol celý štvrtý ročník, nedokážem z neho vybrať iba jeden. Ktorý predmet si mala najradšej? Najradšej som mala matematiku a učil ma [ ] Mojím najkrajším zážitkom bol celý štvrtý ročník ju môj vtedajší triedny učiteľ Stanislav Dubrovčák. A ktorý učiteľ bol tvoj najobľúbenejší? Učiteľov, na ktorých rada spomínam, bolo viacero. Nedá mi nespomenúť Stanislava Dubrovčáka, Michala Brezinu a Róberta Glatza. Čo by si odkázala našim štvrtákom? Aby si starostlivo zvážili výber vysokej školy a študijného odboru a aby v prváku na výške zvládli dávku akademickej slobody, ktorá ich čaká. A nebojte sa toľko matury, všetci to zvládnete. Držím vám palce! Viktória Gréta Volková Beseda s absolventmi ABSOLVENTI 13

8 Cestujeme 14 Nechajte sa zlákať Mesto má mnoho obyvateľov (je to najväčšie holandské mesto), čo znamená multikultúrnu spoločnosť, a tak si tu každý príde na svoje, či už zamilovaný pár, mladí zábavychtiví dospievajúci alebo turisti prežívajúci jeseň života, ktorí si chcú užiť pohodu a poobzerať sa po okolitých historických pamiatkach či galériách. Severoeurópske Benátky Amsterdam pokladajú mnohí za severoeurópske Benátky a to nielen kvôli romantickej atmosfére, ale aj kvôli kanálom, ktoré cezeň prechádzajú. Našťastie, nezapácha ani v lete ako hlavné mesto lásky, pretože voda v kanáloch je vymieňaná trikrát do týždňa a následne ju odvádzajú do mora. Tým sa zabraňuje jej nadmernému znečisteniu, následkom čoho môžete vo vode nájsť cca dvadsať rôznych druhov živočíchov, ktoré tvoria najmä ryby a raky; tie patria aj medzi miestne špeciality. Mesto má kvôli spomínaným kanálom čaro malebnej dedinky, aj keď sa nachádzate uprostred metropoly Holandska. Pekným zážitkom je plavenie sa cez kanály na loďke večer, keď svietia nielen hviezdy, ale aj mnoho amsterdamských budov. Druhá strana Amsterdamu Amsterdam, hlavné mesto Holandského kráľovstva, je známe ako jedno z najliberálnejších a najkontroverznejších miest v Európe. No nielen jeho liberálnosť a povoľnosť v tom, čo je inde nezákonné, je lákadlom pre turistov. V čom spočíva jeho kúzlo? Pre milovníkov múzeí Najvhodnejším dopravným prostriedkom cez deň je bezpochyby bicykel, ktorý je pre toto mesto úplne najtypickejší a dotvára jeho charakter. Bicykel vám však neodporúčam, ak plánujete návštevu miestneho coffeshopu (rada redaktorky). Po vyhliadkovej plavbe môžete na druhý deň navštíviť nejaké to múzeum alebo galériu, aj keď možno nepatríte do staršej vekovej skupiny. No som si istá, že v niektorých sa vám iste zapáči. K najznámejším patria Rijksmuseum (Národné múzeum), Van Goghovo múzeum alebo Stedelijkmuseum (Mestské múzeum)....a zvierat Ak patríte do skupiny biológov alebo jednoducho k ľuďom, ktorí sa radi dívajú na zvieratá rôzneho druhu, priamo v centre Amsterdamu nájdete najstaršie ZOO v Holandsku- Artis ZOO. Pozostáva zo štyroch častí: ZOO, planetária, botanickej záhrady a geologického a zoologického múzea. V jedinečnom kanálovom akváriu navyše nájdete všetky typy zvierat, ktoré žijú v amsterdamských kanáloch (potom si to môžete overiť, keď uvidíte nejakého toho raka pri spomínanej plavbe). Nudiť sa zaručene nebudete Ďalšími peknými miestami, ktoré určite stoja za prehliadku, sú Oude Kerk (Starý kostol), Námestie Dam, kde sa nachádza kráľovský palác (aj keď tam kráľovná nesídli, no aspoň takto naoko), múzeum voskových figurín Madame Tussauds, o ktorom som písala už aj v iných príspevkoch, Nieuwe Kerk (Nový kostol), Námestie Leidseplein, ktorého história siaha až do 17. storočia, keď bolo toto námestie centrom nákladných dodávok pre farmárov a roľníkov, no v súčasnosti sa tu konajú komické show s názvom Boom Chicago; Magere Brug (Most Magere) alebo inak štíhly most, Vondelpark (najpopulárnejší park v celom Holandsku). Namiesto záveru Ostatné, širokej verejnosti známe zábavky nie sú natoľko dôležité, aby sa o nich písalo v školskom časopise. Hovorí sa tiež, že toto mesto je zvrátené a plné hriechu. No povedzte, ktoré nie je? Je to len uhol pohľadu. Všade sa totiž dajú nájsť všakovaké nástrahy, ako sú alkohol, drogy a podobne. Každé mesto na svete má svoju odvrátenú, tienistú stránku. Je len a len na vás, ktorú si vyberiete. A to nielen v Amsterdame. Karina Ledecká Zdroje: topky.sk/cl/ / / Amsterdamske-kanaly---Zivot-navode atrakcie/ Oversized móda sa dostala znovu do popredia a získala si svojich fanúšikov. A tak nakupujeme všetko o pár čísel väčšie, širšie, pre postavu lichotivejšie. Určite si zaobstarajte oversized sveter kvalitných materiálov (angora či kašmír alebo poctivá vlna), v kombinácii s hrubými pančuchami, legínami či skinny džínsami v obľúbených (a veľmi trendy) pastelových odtieňoch, čiernej či Milí spolužiaci, Zima 2014/2015 Niečo pre dievčatá :) jemnej maslovej farbe. Okrem maxi svetrov, ktoré sú pre studené dni ako stvorené, si určite zamilujete oversized kabáty v pánskom štýle. Túto sezónu sa hodinky na ruke stali jedným zo základných šperkov, ktoré by ste si určite mali zaobstarať. ŽOLÍK Pripravila Júlia Milanová Zdroje: pin/ / sa-stava/moda-a-krasa/moda-atrendy/ html volám sa Žolík a tento rok mi patrí čestné miesto vo vašom časopise. Prečo? Pretože mojou úlohou je zachrániť vás pred pätorkou. Ak sa vám náhodou stane, že sa nestihnete pripraviť na hodinu, vtedy prichádzam na scénu ja. Jednoducho ma použijete a máte po starostiach. Má to však jeden háčik musíte sa pridržiavať pravidiel, ktoré sa naozaj neoplatí porušovať. LÍK 1. Každý z vás ma môže použiť len raz za polrok, aj keď si kúpi viac časopisov. 2. Po použití ma musíte odovzdať učiteľovi, ktorý ma podpíše. 3. Pri vopred ohlásených písomkách, skúšaniach a veľkých testoch som, žiaľ, bezmocný. 4. Môžete ma využiť aj pri päťminútovkách, veď aj tam hrozí nebezpečenstvo schytať päťku. 5. Musíte ma odovzdať hneď na začiatku vyučovacej hodiny, na ktorú ste sa nepripravili. Inak strácam platnosť. móda 15

9 ŽOLÍK meno: Trieda: Predmet: Podpis:

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2016/2017 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach JUMP INTO JOB @ TSSK Praktikum pre žiakov JUMP INTO JOB @ TSSK Schülerpraktikum Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach Pilotprojekt zwischen T-Systems Slovakia und

Mehr

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2010 ročník 4 číslo IIi/2010 ANDREJ ŠKOVIERA K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Spev a

Mehr

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka Vis-à-vis Vis-à-vis einladung pozvánka zur Eröffnung der Ausstellung Vis-à-vis am 6. Oktober 2014 pri príležitosti otvorenia výstavy Vis-à-vis dňa 6. októbra 2014 Vis-à-vis Vis-à-vis Niederösterreichische

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2011/2012 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študentstva

Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študentstva Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študentstva Školský časopis Na slovíčko pani zástupkyňa Veronika Sebőová a Lujza Kočíková so svojím spoločným

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2007/2008 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Viťazstvo Srdca V PÁNOVI STE SA STALI SVETLOM. ŽITE AKO DETI SVETLA. Rodina Panny Márie 2010 (VI)/č. 77

Viťazstvo Srdca V PÁNOVI STE SA STALI SVETLOM. ŽITE AKO DETI SVETLA. Rodina Panny Márie 2010 (VI)/č. 77 Viťazstvo Srdca V PÁNOVI STE SA STALI SVETLOM. ŽITE AKO DETI SVETLA Rodina Panny Márie 2010 (VI)/č. 77 Urob mňa i všetkých, ktorí sú z kameňa a z dreva, živými ľuďmi, v ktorých je prítomná tvoja láska.

Mehr

Surfer. ZŠ Kúpeľná 2, Prešov. 1. ročník občasník: máj - jún číslo:2 Šk. rok: 2009/2010

Surfer. ZŠ Kúpeľná 2, Prešov. 1. ročník občasník: máj - jún číslo:2 Šk. rok: 2009/2010 Surfer ZŠ Kúpeľná 2, Prešov 1. ročník občasník: máj - jún číslo:2 Šk. rok: 2009/2010 Obsah Zo života školy Praha 2009 ( spomienky deviatakov ) ŠKD Módna prehliadka a naše výtvory na Deň Zeme Deň narcisov

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

Školský č asopis. Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves. Číslo: 3/2013 Roč ník: XIV. Imatrikulácia prvákov. Ocenená Mgr.

Školský č asopis. Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves. Číslo: 3/2013 Roč ník: XIV. Imatrikulácia prvákov. Ocenená Mgr. Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves Imatrikulácia prvákov Školský č asopis Ocenená Mgr. Eva Murgáčová Výprava nádeje Certifikácia Zelenej školy Číslo: 3/2013 Roč ník: XIV. Ahojte, nova

Mehr

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2010/2011 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

Buchpräsentationen und Vorträge im Februar 2015

Buchpräsentationen und Vorträge im Februar 2015 1 z 10 12. 2. 2015 12:24 Home Willkommen Buch Bibliographie Autoren Termine / Vorträge Links Presse Kontakt Sonntag, 1. Februar 2015 Buchpräsentationen und Vorträge im Februar 2015 Robert Hofrichter (Salzburg)

Mehr

Obsah REDAKČNÁ RADA... 3 ZO ŠKOLY... 4 ZAUJÍMAVOSTI ROZHOVOR VLASTNÁ TVORBA RECEPTY UMENIE FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ...

Obsah REDAKČNÁ RADA... 3 ZO ŠKOLY... 4 ZAUJÍMAVOSTI ROZHOVOR VLASTNÁ TVORBA RECEPTY UMENIE FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ... Obsah REDAKČNÁ RADA... 3 ZO ŠKOLY... 4 ZAUJÍMAVOSTI... 12 ROZHOVOR... 18 VLASTNÁ TVORBA... 21 RECEPTY... 25 UMENIE... 26 FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ... 29 ČÍM SME ŽILI V ROKU 2016... 31 FACEBOOK stránka: https://www.facebook.com/casopisy/?tret=ts

Mehr

Publikácia 16...premeňte sa obnovením mysle... Rok Ú v a h y nad. listom Ž i d o m. Mikuláš Zavilla. Internet :

Publikácia 16...premeňte sa obnovením mysle... Rok Ú v a h y nad. listom Ž i d o m. Mikuláš Zavilla. Internet : f Publikácia 16...premeňte sa obnovením mysle... Rok 2015 Ú v a h y nad listom Ž i d o m Mikuláš Zavilla Internet : www.zmenaarast.sk 1 Zamyslenia - List Židom (autor Mikuláš Zavilla) Mnohí sa zamýšľajú

Mehr

DOBRÁ ŠKOLA Múdro povedané... Nie je dôležité, čo do žiakov nalejeme, ale čo do nich zasadíme.

DOBRÁ ŠKOLA Múdro povedané... Nie je dôležité, čo do žiakov nalejeme, ale čo do nich zasadíme. P. HALÁK: POZNÁM STOVKY TVORIVÝCH DOBRÁ ŠKOLA KOMPARO, MAKS, 3-5 8-9 10-13 SEPTEMBER 01 Z času na čas sa na mňa obráti nejaký priateľ či známy s prosbou o radu: Vy máte vo firme iste prehľad, keď tie školy

Mehr

...čítanie pod školskou lavicou. č.1 november Naše úspechy. Novinky zo školy Vlastná tvorba Vtipy

...čítanie pod školskou lavicou. č.1 november Naše úspechy. Novinky zo školy Vlastná tvorba Vtipy ...čítanie pod školskou lavicou č.1 november 2014 Naše úspechy Novinky zo školy Vlastná tvorba Vtipy 1 Milí žiaci, v tomto školskom roku sa vám znova prihovárame prostredníctvom školského časopisu Dérerka.

Mehr

Základná škola Kapušany

Základná škola Kapušany Základná škola Kapušany 2008/2009 č. 3 Obsah 1. Natália Ličáková: Úvodník 2. Jednou - dvomi vetami 3. Patrícia Fogašová: Rozhovor s pani učiteľkou RNDr. Slávkou Gutekovou 4. Lenka Botková a Lenka Vidumská:

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

ŽIRAFA ČASOPIS ZŠ DLHÉ HONY 13. ročník / 2. číslo Šk. rok 2013/2014 Strana 1

ŽIRAFA ČASOPIS ZŠ DLHÉ HONY 13. ročník / 2. číslo Šk. rok 2013/2014 Strana 1 1 ČASOPIS ZŠ DLHÉ HONY 13. ročník / 2. číslo Šk. rok 2013/2014 Obsah Zápis do 1. ročníka 3 Ľadové kráľovstvo 4 Rozhovor s p. učiľkou Mgr. Fujeríkovou 5 Lyžiarsky výcvik 6 Fašiangový karneval 7 Fašiangový

Mehr

Víťazstvo Srdca PRIJATÍ DO MATKY CIRKVI. Rodina Panny Márie 2007 (I)/č. 54

Víťazstvo Srdca PRIJATÍ DO MATKY CIRKVI. Rodina Panny Márie 2007 (I)/č. 54 Víťazstvo Srdca PRIJATÍ DO MATKY CIRKVI Rodina Panny Márie 2007 (I)/č. 54 Objavili poklad katolíckej viery Milí čitatelia, pri Ježišových slovách, ktorými sa lúčil: Duch Svätý vás vovedie do všetkej pravdy,

Mehr

ČAUTE, ŠTUDÁCI. č.3 január 2006 POZOR VÝZVA!!!

ČAUTE, ŠTUDÁCI. č.3 január 2006 POZOR VÝZVA!!! Časopis študentov Gymnázia Dr. Daxnera vo Vranove n.t. č.3 január 2006 ČAUTE, ŠTUDÁCI Prázdniny ubehli ako školského roka. Veríme, vás prekvapí 3.číslo Ale nepredbiehajme, Za všetky príspevky najhlavnejší,

Mehr

Schreiben Gymnázium - 6. November: Hlinská Portrait -Über Menschen schreiben

Schreiben Gymnázium - 6. November: Hlinská Portrait -Über Menschen schreiben 25. Oktober: Interview - 15. November: Verschiedene Schreibspiele - 22. November: Argumentieren und Meinungstexte - Briefe - 29. Ergebnisse November: Märchen der Schreibwerkstatt und Kurzgeschichten -

Mehr

ČAS na oddych č. 5 ČAS na oddych č.

ČAS na oddych č. 5 ČAS na oddych č. ČAS na oddych č. 5 ČAS na oddych č. 5 Obsah: s. 3 Zamyslenie na úvod s. 4-5 Zábavný kútik s. 6 Poznáme ich? (rozhovor s p. uč. Šüdiovou) s. 7 Spýtali sme sa našich učiteľov s. 8 Zaujímavosti od A po Z

Mehr

Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj.

Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj. meno: trieda: T 1 PL 1 Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj. ročník: prvý tretí Hry Toys Spielzeug anglický jazyk nemecký jazyk Ja Me Ich meno: trieda: T 1 PL 2 1. Nájdi a vyfarbi všetky dopravné prostriedky

Mehr

2. číslo 2008/2009 Cena: 10,- Sk

2. číslo 2008/2009 Cena: 10,- Sk 2. číslo 2008/2009 Cena: 10,- Sk 2 Editoriál.........3 BOLI SME PRI TOM Kabu........4 Stužková 4. A......6 Stužková 4. B......8 Stužková 4. C......10 Stužková 4. D......12 VLASTNÁ TVORBA Vianoce......14

Mehr

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta Jednota v mnohosti Zborník z Teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov Biela, Schön, Badura (eds.) 2012 Univerzita Komenského

Mehr

Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania

Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania Každé dieťa sa vie naučiť pravidlá Annette Kast-Zahn Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania Moje dieťa sa potrebuje sústavne niečím zaoberať. Moje

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

NEMECKÁ KONVERZÁCIA - 5.ročník

NEMECKÁ KONVERZÁCIA - 5.ročník Mesiac Poč.hod. Temat.celok Obsahový štandard - téma Výkonový štandard Metódy, formy,aktivity Spôsobilosti September 1 Modul 1- Lekcia1: Hallo! NEMECKÁ KONVERZÁCIA - 5.ročník Úvod do vyučovania NEJ ako

Mehr

GYMPLOVINY. Študentský ples. Celoslovenské kolo SOČ. Som NeNORMAlne fér. Dortmund. Gymnázium Ivana Bellu, Handlová

GYMPLOVINY. Študentský ples. Celoslovenské kolo SOČ. Som NeNORMAlne fér. Dortmund. Gymnázium Ivana Bellu, Handlová GYMPLOVINY Gymnázium Ivana Bellu, Handlová Študentský ples Celoslovenské kolo SOČ Som NeNORMAlne fér Dortmund Obsah 1 Úvodník 2 Študentský ples 3 Celoslovenské kolo SOČ 4 Top pedagóg 5 Dortmund 6 Som nenormalne

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

NEMECKÝ JAZYK - 6.ročník

NEMECKÝ JAZYK - 6.ročník NEMECKÝ JAZYK - 6.ročník Mesiac Poč.hod. Temat.celok Obsahový štandard - téma Výkonový štandard Metódy, formy,aktivity Spôsobilosti Prierez. Témy September 1 2 3 Október 4 Modul 2: Lektion 1: Das Haus

Mehr

pohľady Na ostrove Molokai Sme dvaja Robo Grigorov Alžbeta Sommerbauer... A POZDRAVUJTE MI DOMOVINU 3/2001 Z OBSAHU:

pohľady Na ostrove Molokai Sme dvaja Robo Grigorov Alžbeta Sommerbauer... A POZDRAVUJTE MI DOMOVINU 3/2001 Z OBSAHU: pohľady 3/2001 Z OBSAHU: ročník XV Na ostrove Molokai Začiatkom februára tohto roku navštívil Peter Žaloudek, náš krajan zo Slovenska, žijúci vo Viedni, už po štvrtý krát havajský ostrov Molokai. Dodnes

Mehr

NOVÝ ROK, NOVÉ PLÁNY, NOVÁ SILA

NOVÝ ROK, NOVÉ PLÁNY, NOVÁ SILA PRÍHOVOR ŠÉFREDAKTORA NOVÝ ROK, NOVÉ PLÁNY, NOVÁ SILA Deň ako každý iný, a predsa výnimočný. Keď sa nad tým zamyslíte, naozaj o nič nejde. Bola nedeľa, potom pondelok. Žiadna veľká mágia... Avšak čosi

Mehr

REVUE O UMENÍ PRE DETI A MLÁDEŽ

REVUE O UMENÍ PRE DETI A MLÁDEŽ Ročník III. 2/95 Cena 10 Sk REVUE O UMENÍ PRE DETI A MLÁDEŽ E. Mistrík / Slávnosť v botanickej záhrade Ľ. Kepštová / Buď pozdravený, statočný cínový vojačik o S. Šmatlák /Predsa len je aj dobro na

Mehr

Vymaľujte si. Občasník November 2015 ZŠ Bystré. L. Vravcová, IX.A

Vymaľujte si. Občasník November 2015 ZŠ Bystré. L. Vravcová, IX.A Vymaľujte si Občasník November 2015 ZŠ Bystré Časopis Školák Občasník - November 2015 Redakčná rada:, V. Jankovičová, D. Hajníková, T. Lehet, L. Vravcová, V. Vasiľovová, T. Balogová Zodpovedné osoby: Mgr.

Mehr

Nemecko na stanovištiach

Nemecko na stanovištiach Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Anna Burdová Nemecko na stanovištiach Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2014 Vydavateľ:

Mehr

Oskar Borgman-Hansen Mystérijné drámy Rudolfa Steinera

Oskar Borgman-Hansen Mystérijné drámy Rudolfa Steinera Oskar Borgman-Hansen Mystérijné drámy Rudolfa Steinera Prednáška pre Slovenskú antropozofickú spoločnosť Bratislava 05.-08.09.2002 Pôvodné nemecké texty boli prevzaté z: Rudolf Steiner: Mysteriendramen

Mehr

Víťazstvo Srdca JEŽIŠ ŽIJE! Rodina Panny Márie 2015(II)/č. 103

Víťazstvo Srdca JEŽIŠ ŽIJE! Rodina Panny Márie 2015(II)/č. 103 Víťazstvo Srdca JEŽIŠ ŽIJE! Rodina Panny Márie 2015(II)/č. 103 Prosme Pannu Máriu, ktorá bola tichým svedkom smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša, aby nás voviedla do veľkonočnej radosti. Pápež František,

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

V Bratislave 14. apríla Milá starenka, milý starček!

V Bratislave 14. apríla Milá starenka, milý starček! V Bratislave 14. apríla 2004 Milá starenka, milý starček! Pred mnohými a mnohými rokmi, keď v týchto končinách prekvital reálny socializmus, lialo sa mlieko po 1.90 Kčs a sypal sa piesok z nepodarených

Mehr

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Impressum: Hauptfach Bildsprache - Die unsichtbare Stadt Dipl. Ing. Grit Koalick Professur Darstellungslehre Fakultät Architektur

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Konföderation Gewerkschaftsbünde Konföderation Nemocenské poistenie Krankenversicherung JUDr. Mária Svoreňová Jurist KOZSR Wien, 16. 3. 2010 Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Mehr

M A T U R I T A NEMECKÝ JAZYK

M A T U R I T A NEMECKÝ JAZYK M A T U R I T A 2 0 0 8 E X T E R N Á Č A S Ť NEMECKÝ JAZYK úroveň C kód testu: 7971 NEOTVÁR AJTE, POČK AJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU. Test obsahuje 60 úloh. Na vypracovanie testu

Mehr

Rozhovor s pani riaditeľkou Mgr. Hanou Závodnou

Rozhovor s pani riaditeľkou Mgr. Hanou Závodnou Dudoviny Občasník č. 3 Školský rok 2012/2013 Pod vedením: Mgr. Daniela Lexmannová Kontakt: dudovacizbecky@ googlemail.com http://www.facebook.com/dudovaciz.becky?ref=tn_tnmn Zdroj: http://www.zsdudova.sk/galeria?func=viewcategory&catid=382

Mehr

Číslo 4/2011 Ročník 10.

Číslo 4/2011 Ročník 10. Číslo 4/2011 Ročník 10. Časopis farnosti sv. Michala Archanjela v Závode ÚVODNÍK Vianoce... beda? Už od septembra bežia v telke vianočné reklamy, obchody sú vyzdobené vianočnými ozdobami, z vianočnej výzdoby

Mehr

Najbližšie náš čakajú. vianočné prázdniny

Najbližšie náš čakajú. vianočné prázdniny Najbližšie náš čakajú vianočné prázdniny. 23.12. 7.01. 2016 2 Informátor Čo nás čaká v decembri a v januári Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy Vianočná burza kníh a hračiek Rozhovor s pani zástupkyňou

Mehr

Víťazstvo Srdca MÁRIA POMÁHA V KAŽDEJ NÚDZI. Rodina Panny Márie 2008 (III)/č. 62

Víťazstvo Srdca MÁRIA POMÁHA V KAŽDEJ NÚDZI. Rodina Panny Márie 2008 (III)/č. 62 Víťazstvo Srdca MÁRIA POMÁHA V KAŽDEJ NÚDZI Rodina Panny Márie 2008 (III)/č. 62 Naša Matka Rozuzľovateľka Kresťania sa vždy vo svojich ťažkostiach a úzkostiach obracali na Pannu Máriu, Matku Pána. Práve

Mehr

PROBLEMATIKA ROZŠÍRENIA E-LEARNINGU V KRAJINÁCH EÚ AKO JEDNÉHO Z NÁSTROJOV INOVÁCIE VZDELÁVANIA

PROBLEMATIKA ROZŠÍRENIA E-LEARNINGU V KRAJINÁCH EÚ AKO JEDNÉHO Z NÁSTROJOV INOVÁCIE VZDELÁVANIA PROBLEMATIKA ROZŠÍRENIA E-LEARNINGU V KRAJINÁCH EÚ AKO JEDNÉHO Z NÁSTROJOV INOVÁCIE VZDELÁVANIA Viera PEREČINSKÁ, Anna BIĽOVÁ, František FRANKO Abstrakt E-learning ako projekt EÚ má za cieľ zvýšiť kvalitu

Mehr

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Heydukova 25, 811 08 Bratislava tel./fax:02/63814968 zpmpvsr@zpmpvsr.sk www.zpmpvsr.sk Združenie na pomoc ľuďom

Mehr

Požehnané a veselé Vianoce a do Nového roka veľa pevného zdravia, šťastia a úspechov Vám praje Karol Pavlovič, starosta obce

Požehnané a veselé Vianoce a do Nového roka veľa pevného zdravia, šťastia a úspechov Vám praje Karol Pavlovič, starosta obce Ročník XVI. číslo 5 december 2011 0,27 eur Na Vianoce, keď svet stíchne, Nech Vám Božie dieťa vdýchne pokoj, radosť, dobrú vôľu a nielen v túto svätú chvíľu, ale každučký deň v roku, nech Vám stoja popri

Mehr

PREKLADY O POJME A PREDMETE 1. Gottlob FREGE

PREKLADY O POJME A PREDMETE 1. Gottlob FREGE 29 PREKLADY O POJME A PREDMETE 1 Gottlob FREGE 1192" Benno Kerry sa v sérii článkov" o nazeraní a jeho psychickom spracovaní v tomto štvrťročníku sčasti súhlasne, sčasti odmietavo odvolával na moje Základy

Mehr

KAKTUS. Jeseň pani bohatá ŠKOLSKÝ ČASOPIS ZŠ PREDMIER. Ročník: 3 školský rok: 2013/2014 Číslo: 1 OBSAH:

KAKTUS. Jeseň pani bohatá ŠKOLSKÝ ČASOPIS ZŠ PREDMIER. Ročník: 3 školský rok: 2013/2014 Číslo: 1 OBSAH: KAKTUS ŠKOLSKÝ ČASOPIS ZŠ PREDMIER Ročník: 3 školský rok: 2013/2014 Číslo: 1 Jeseň pani bohatá OBSAH: Čo nájdeš v tomto čísle? Čo všetko sme stihli...3 Biela pastelka...3 Zlaté jabĺčko, obria mrkva...3

Mehr

OBČASNÍK ZŠ NEJEDLÉHO 8, BRATISLAVA 2011/2012 Č. 2

OBČASNÍK ZŠ NEJEDLÉHO 8, BRATISLAVA 2011/2012 Č. 2 OBČASNÍK ZŠ NEJEDLÉHO 8, BRATISLAVA 2011/2012 Č. 2 1 Obsah Príhovor redakcie...3 Vianoce...4 Zaujímavá beseda...8 Vaša tvorba...9 Vianoce...9 Môj najkrajší vianočný darček...10 List Ježiškovi...11 Vianočná

Mehr

Obsah. Úvodník. Hurá do prírody. Zber papiera. Oravský mikrofón. Divadelné potulky. Halloween. Svet jazykov. Mladí spisovatelia.

Obsah. Úvodník. Hurá do prírody. Zber papiera. Oravský mikrofón. Divadelné potulky. Halloween. Svet jazykov. Mladí spisovatelia. Obsah Úvodník Hurá do prírody Zber papiera Oravský mikrofón Divadelné potulky Halloween Svet jazykov Mladí spisovatelia Kúzelné maľovanie Zmenáreň Odkazy Antidepresivníček Jesenné lúštenie Šéfredaktor:

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

SATZMELODIE IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN (Eine vergleichende Analyse) Anna Džambová, Stanislav Krajňák

SATZMELODIE IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN (Eine vergleichende Analyse) Anna Džambová, Stanislav Krajňák SATZMELODIE IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN (Eine vergleichende Analyse) Anna Džambová, Stanislav Krajňák In unserem Beitrag wollen wir die Teilergebnisse unserer Forschung der Satzmelodie im Deutschen

Mehr

Teológia a filozofia človeka ako osoby. Gašpar Fronc

Teológia a filozofia človeka ako osoby. Gašpar Fronc Teológia a filozofia človeka ako osoby Gašpar Fronc Mučeníčka a spolupatrónka Európy, sestra Terézia Benedikta z Kríža, filozofka Edita Steinová potom, ako sa stala kresťankou, po určitej prestávke, keď

Mehr

SOKOL. ČASOPIS Základnej školy, Hlboká cesta 4, Bratislava ROČNÍK: 2, 2012 ČÍSLO: 3. V čísle nájdete:

SOKOL. ČASOPIS Základnej školy, Hlboká cesta 4, Bratislava ROČNÍK: 2, 2012 ČÍSLO: 3. V čísle nájdete: SOKOL ČASOPIS Základnej školy, Hlboká cesta 4, Bratislava ROČNÍK: 2, 2012 ČÍSLO: 3 V čísle nájdete: Interview s učiteľom Zábava - Vtipy Neskutočné príbehy Talenty našej školy Našim mamičkám Udalosti Z

Mehr

...čítanie pod školskú lavicu č. 3 marec 2010

...čítanie pod školskú lavicu č. 3 marec 2010 ...čítanie pod školskú lavicu č. 3 marec 2010 24. marca sa vo Veľkých Levároch stretli v turnajovom zápolení priatelia kráľovskej logickej hry. Naši šachisti nesklamali a zostali verní svojmu dobrému menu.

Mehr

01/2014. Uplynulo 10 rokov od smrti M. Hollého. str. 12. Zariadenie opatrovateľskej služby. str. 14. Nový supermarket. str. 15. Príjemné stretnutie

01/2014. Uplynulo 10 rokov od smrti M. Hollého. str. 12. Zariadenie opatrovateľskej služby. str. 14. Nový supermarket. str. 15. Príjemné stretnutie 01/2014 ROČNÍK 24 ČÍSLO 1 (Jar 2014) Cena 0,33 Pre obyvateľov Moravského Lieskového zdarma Uplynulo 10 rokov od smrti M. Hollého Ako miesto svojho posledného odpočinku si Moravské Lieskové vybral najmä

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

SLOWAKISCH- DEUTSC. ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger

SLOWAKISCH- DEUTSC. ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger SLOWAKISCH- DEUTSC ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger #NP TASCHENWÖRTERBUCH der SLOWAKISCHEN UND DEUTSCHEN SPRACHE # mit besonderer Berücksichtigung der NEUESTEN

Mehr

Vpichový odporový teplomer

Vpichový odporový teplomer Typový list 90.2305 Strana 1/7 Vpichový odporový teplomer Pre teploty od -50...+260 C Tesný voči vodnej pare a odolný na tlak Vysoká mechanická pevnosť Pre použitie v potravinárskom priemysle Jednoduché

Mehr

Rok výročie príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda na Slovensko 1

Rok výročie príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda na Slovensko 1 OBČASNÍK ZŠ NEJEDLÉHO 8, BRATISLAVA 2012/2013 Č. 3 Kresba: Matej Babarcai, 7. A Rok 2013 1150. výročie príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda na Slovensko 1 Deň učiteľov Náš občasník neotvárate

Mehr

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program Motto: Zo školy by mal človek odísť ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista. (A.Einstein). GYMNÁZIUM, OPATOVSKÁ 7, KOŠICE Vzdelávací program Stupeň vzdelania 3A Dĺžka štúdia

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

Študentská príručka Viedňou Studentenguide der Stadt Wien

Študentská príručka Viedňou Studentenguide der Stadt Wien Študentská príručka Viedňou Studentenguide der Stadt Wien Poďte s nami prostredníctvom našej študentskej príručky do hlavného mesta Rakúska a my Vám ukážeme, čo všetko sme objavili a spoznali. Viedeň nás

Mehr

BONZÁK. Redaction. Suma: tak akurát. občasník. Nikki. Prázdniny sú predo dvermi a vy nie a nie dočkať sa konca školského roka? Luke.

BONZÁK. Redaction. Suma: tak akurát. občasník. Nikki. Prázdniny sú predo dvermi a vy nie a nie dočkať sa konca školského roka? Luke. BONZÁK Nikki občasník Prázdniny sú predo dvermi a vy nie a nie dočkať sa konca školského roka? Luke Matt Suma: tak akurát Nezúfajte, ale čo najviac zabojujte o lepšie známky. Zaručene sa to vyplatí!!!!!

Mehr

DEUTSCH SCHNELLER 1.STUPEŇ PETRA KUTIŠOVÁ UČEBNICA NEMČINY PRE JAZYKOVÉ KURZY

DEUTSCH SCHNELLER 1.STUPEŇ PETRA KUTIŠOVÁ UČEBNICA NEMČINY PRE JAZYKOVÉ KURZY DEUTSCH SCHNELLER UČEBNICA NEMČINY PRE JAZYKOVÉ KURZY 1.STUPEŇ PETRA KUTIŠOVÁ 1 Einführung ABECEDA A VÝSLOVNOSŤ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J [jot], K, L, M, N, O, P, Q, R, S/ß, T, U, V [fao], W [ve:],

Mehr

FILOTEA. Nihil obstat: Štefan Vrablec, censor delegatus Imprimatur: Mons. C. Taramasso, Rím

FILOTEA. Nihil obstat: Štefan Vrablec, censor delegatus Imprimatur: Mons. C. Taramasso, Rím Sv. FRANTIŠEK SALESKÝ Návod k nábožnému životu Preložil JÁN KOVÁČ Štvrté vydanie FILOTEA Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím 1989 Nihil obstat: Štefan Vrablec, censor delegatus Imprimatur: Mons.

Mehr

Studium an der Universität

Studium an der Universität LESEN Studium an der Universität Es ist Anfang September und das neue Studienjahr an der Jessenius-Fakultät hat gerade begonnen. Marta, Erika und Silvia sind drei junge Mädchen aus allen Ecken der Slowakei,

Mehr

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXXI. ročník Jahrgang

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXXI. ročník Jahrgang Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXXI. ročník Jahrgang ANSICHTEN 3/2016 Pohľady Z OBSAHU: REŠTAURÁCIE V RAKÚSKU SO SLOVENSKÝM SRDCOM SPOLKOVÝ KALENDÁR SLOVENSKÁ PÚŤ

Mehr

Projekt Lístok do Berlína

Projekt Lístok do Berlína s Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Anna Burdová Projekt Lístok do Berlína Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2015 Vydavateľ:

Mehr

ZVYŠOVANIE KVALITY VYUČOVACIEHO PROCESU UPLATNENÍM PRVKOV TQM QUALITY IMPROVEMENT IN TEACHING PROCESS BY APLICATION TQM COMPONENETS

ZVYŠOVANIE KVALITY VYUČOVACIEHO PROCESU UPLATNENÍM PRVKOV TQM QUALITY IMPROVEMENT IN TEACHING PROCESS BY APLICATION TQM COMPONENETS ZVYŠOVANIE KVALITY VYUČOVACIEHO PROCESU UPLATNENÍM PRVKOV TQM QUALITY IMPROVEMENT IN TEACHING PROCESS BY APLICATION TQM COMPONENETS Roman HRMO, Lucia KRIŠTOFIAKOVÁ Autori : Pracovisko: Doc. Ing. Roman

Mehr

PRAMENE. FRIEDRICH NIETZSCHE: ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ Kniha pre slobodných duchov

PRAMENE. FRIEDRICH NIETZSCHE: ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ Kniha pre slobodných duchov FILOZOFIA PRAMENE Roč. 65, 2010, č. 4 FRIEDRICH NIETZSCHE: ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ Kniha pre slobodných duchov Kniha Ľudské, príliš ľudské (1878) predstavuje jedno z významných diel Nietzscheho tvorby, ktoré

Mehr

Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka

Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka Metodicko-pedagogické centrum Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka Autonómnosť vo vyučovaní na príklade učenia sa na stanovištiach Jolana Krausová Bratislava 2011 OBSAH Predslov 5 Úvod 8 1 Otvorená

Mehr

P. Šebastián Labo SJ RÓBERT BEZÁK PRAVDA O ODVOLANOM ARCIBISKUPOVI

P. Šebastián Labo SJ RÓBERT BEZÁK PRAVDA O ODVOLANOM ARCIBISKUPOVI 36 2 P. Šebastián Labo SJ RÓBERT BEZÁK PRAVDA O ODVOLANOM ARCIBISKUPOVI Samizdat A. D. 2014 3 Šebastián Labo, 2014 Samizdat 2014 4 VENOVANIE Excelencia, milý pán nuncius, srdečná vďaka za šesť rokov Vašej

Mehr

R É T O R I K A. Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - RÉTORIKA. Odporúčaná literatúra autora:

R É T O R I K A. Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - RÉTORIKA. Odporúčaná literatúra autora: R É T O R I K A Odporúčaná literatúra autora: Homílie (A, B, C, tématické) http://www.evanjelizacia.eu/?name=homilie&page=5 Homílie - Knihy http://www.evanjelizacia.eu/?name=homilie&page=11 - KŇAZ RÉTOR

Mehr

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002 OBSAH Obsah...1 NOVÉ SMERY PSYCHOTRONICKÉHO VÝSKUMU...2 MUDr. Teodor Rosinský CSc, Nitra 2 Súčasné aspekty siekt z hľadiska evanjelickej cirkvi... 4 Mgr. Bunčák 4 ANIMATIZMUS: ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA, PONÍMANIE

Mehr

November Základná škola s materskou školou, Vagonárska 1600/4 Poprad Spišská Sobota

November Základná škola s materskou školou, Vagonárska 1600/4 Poprad Spišská Sobota November 2014 Základná škola s materskou školou, Vagonárska 1600/4 Poprad Spišská Sobota OBSAH Úvod Jazykové okienko Štátne okienko Súťaţe Športové okienko Interview s učiteľom Gumičkové náramky Lampiónový

Mehr

Vorstellung Predstavenie sa

Vorstellung Predstavenie sa 9 2 Vorstellung Predstavenie sa 2.1 Begrüßung und Abschied Privítanie a rozlúčka 10 2.2 Person Osoba 10 2.3 Familie Rodina 11 2.4 Wohnort Bydlisko 13 2.5 Beruf und Ausbildung Povolanie a vzdelanie 14 2.6

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

1 / 6

1 / 6 wwweuropaeische-haushaltshilfende 1 / 6 Arbeitsvertrag für Europäische Haushaltshilfe in Deutschland nach gültigem deutschen Arbeitsgesetz Pracovná zmluva pre európsku domácu pomocnú silu v Nemecku podľa

Mehr

Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi...

Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi... Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi... Virginia Seas CHRISTIAN ROSENKREUTZ V DOBE DUŠE VEDOMEJ( poobede, 13/09 2008) Dnes doobeda sme skončili

Mehr

Desa rokov. Gymnázia sv. Moniky PREŠOV 2004

Desa rokov. Gymnázia sv. Moniky PREŠOV 2004 1994 2004 Desa rokov Gymnázia sv. Moniky PREŠOV 2004 5 Požehnané úèinkovanie VZÁJOMNE OBOHACUJÚCA KOMUNIKÁCIA Ak sa mi pri okrúhlom výroèí školy vynárajú mnohé prežité myšlienky, stále mám dojem, že sa

Mehr

Skloňovanie prídavných mien

Skloňovanie prídavných mien Skloňovanie prídavných mien Prídavné mená sa v nemčine skloňujú iba v prívlastku. V prísudku a doplnku sa v oboch číslach a vo všetkých rodoch a pádoch používa základný (neskloňovaný) tvar. Der Anzug ist

Mehr