NEMECKÁ KONVERZÁCIA - 5.ročník

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "NEMECKÁ KONVERZÁCIA - 5.ročník"

Transkript

1 Mesiac Poč.hod. Temat.celok Obsahový štandard - téma Výkonový štandard Metódy, formy,aktivity Spôsobilosti September 1 Modul 1- Lekcia1: Hallo! NEMECKÁ KONVERZÁCIA - 5.ročník Úvod do vyučovania NEJ ako 2.CJ, abeceda, výslovnosť Žiak vie: pozdraviť, privítať...odpovedať na pozdrav...reagovať pri prvom stretnutí...upútať pozornosť...rozlúčiť sa... 1, 2, 17 Prierez. Témy 2 Predstavujeme sa, pozdravy, prítomný čas slovies heissen a sein "Hallo, ich bin/ich heisse..." LB 8/1- CD 1,8/2,3+ 9/4,5, AH 3/1, predstaviť sa-opýtať sa na meno a vek-počítať do 20...odpovedať na otázku...vypočuť si a podať informácie 3 Október 4 5 Opytovacie zámená wer a wie...w-otázky, oznamovacia veta "Wer bist du?/wie heisst du?" LB 9/6- CD 2, 9/7-CD 3, AH 4/2,3 Čísla 1-20,LB 9/8-CD 4, 10/9,10-CD 5,10/11-CD 6, "Wie alt bist du?"lb 11/12-17, AH 4/4, memory AH 5 Nácvik výslovnosti LB 13, CD 9, pieseň "Hallo, Leute" CD 10 krížovka bingo pieseň 6 slovná zásoba+vety na preklad z prac.zošita 24 (1.lekcia), Cvičenia z prac.zošita AH 6-7 "Du kannst..." LB 13, "Wortschatz wiederholen" November 7 LB 12, Opakovanie formou online testu 8 Test 1. lekcia 9 Modul 1- Lekcia 2: Das ist meine Familie Moja rodina-slovná zásoba, LB 14/1-CD 11, 14/2,3, rodokmeň 15/4,5,6, privlastňovacie zámená "mein,meine,mein" Žiak vie: predstaviť svoju rodinu...podať informácie o nejakej osobe..referovať o nejakej osobe...potvrdiť/odmietnuť... opísať rodinné foto 1, 2, 3, 17 pýtať sa...nadviazať kontakt, reagovať pri prvom stretnutí...vypočuť si a podať informácie...identifikovať Určitý člen, neurčitý člen,zápor kein 10 (der/die/das, ein/eine/ein, kein/keine/kein) Predložka "von", náhrada určit.člena osobným zámenom "er,sie,es", Gram.LB 17, LB 16/7, 17/8- December Cvičenia z prac.zošita AH 8-10 prezentácia Nácvik výslovnosti LB 19, CD 13, pieseň "Tante 13 Frieda, Onkel Franz" CD 14 Január 14 slovná zásoba+vety na preklad z prac.zošita (2.lekcia, ) krížovka 15 "Du kannst..." LB 19, "Wortschatz wiederholen" LB 18,Opakovanie formou online testu tvorba rodokneňu

2 16 Test 2. lekcia Február 17 Modul 1- Lekcia 3: Hast du Geschwister? Prítomný čas slovesa "haben", akuzatív neurčit.člena "einen,eine,ein", Gram.LB 21, LB 20/1-CD 15, 20/2, AH 11/1,2 Žiak vie: pýtať sa priateľov...pýtať sa dospelého...odpovedať na otázky...poskytnúť a podať informácie o rodine... 2, 3, Marec charakterizovať/opísať osobu...povedať a Zápor "nicht", ľudské vlastnosti, LB 21/3-5, AH 12/3,4 spýtať sa na vek...počítať od 20 hore...pýtať sa na telef.čísla práca vo dvojiciach Čísla , LB 22/6- CD 16, 22/7,8, AH 13/4, 5-CD 17, 14/6-CD 18 Zdvorilostná forma "Sie"- Gram.LB 23, LB 23/9- CD 19, 23/10,11, AH 14/7,8 Cvičenia z prac.zošita AH 15/9,10,11-CD 21, 16/12-14 Nácvik výslovnosti LB 26, CD 22, pieseň "Hast du Geschwister?" CD 23 pieseň slovná zásoba+vety na preklad z prac.zošita (3.lekcia) monlóg "Du kannst..." LB 26, "Wortschatz wiederholen" Apríl 24 LB 25, Opakovanie formou online testu 25 Test 3.lekcia 26 Máj 27 Modul 1-Lekcia 4: Wo wohnt ihr? LB 27/1-CD 24, 27/2,3, prítomný čas slovesa wohnen-gram.lb 28, nemecky hovoriace krajiny a ich mestá, LB 28/4, AH W-otázky, ja/nein otázky, predložky bei, in, LB 28/5-CD 25, 28/6, 29/7,8, 30/9-memory, 30/10- CD 26, 31/11-CD 27, 31/13-15, AH 19 Žiak vie: opýtať sa rovesníkov na počet členov ich rodiny, na ich bydlisko...odpovedať na tieto otázky...pozná niektoré nemecké mestá a vie ich lokalizovať v krajine... napísať jednoduché vety o mestách a ich lokalite...odpovedať a pýtať sa na adresu a e- mail...vyplniť údaje v jednoduchom registračnom formulári 2, 6, 20 Nácvik výslovnosti LB 33, CD 29, pieseň "Wohnst du vielleicht in Muenchen?" CD 30, slovná zásoba+vety na preklad z prac.zošita (4.lekcia) práca s mapou 29 Cvič.z prac.zošita AH RLK 30 "Du kannst..." LB 33, "Wortschatz wiederholen" LB 32,Opakovanie formou online testu Jún 31 Test 4. lekcia 32 Wir trainieren...zhrnutie modulu 1 33 Záverečný test z modulu 1

3 NEMECKÁ KONVERZÁCIA - 6.ročník Mesiac Poč.hod. Temat.celok Obsahový štandard - téma Výkonový štandard Metódy, formy,aktivity Spôsobilosti Modul 2: Lektion 1: Žiak vie: pomenovať miestnosti a zariadenie Das Haus von Familie Čo sme si zapamätali z predchádzajúceho domu,pýtať sa na miestnosti a opísať September 1 Weigel ročníka? ich,pozná farby 2,3,4 pýtať sa na predmety a odpovedať na otázky, Slovná zásoba + vety na preklad- informovať, začleniť informáciu, potvrdiť, 2 prac.zošit AH (1.lekcia) vyjadriť svoj názor 3 "Das ist die Kueche. Sie ist praktisch." LB 44-45/1,2,3,4, CD krížovka "Was ist das?-das ist...", "Wie ist das Wohnzimmer?-Es ist gemuetlich."lb 46 + bingo Október 4 47, CD 37 5 "Ist das ein Bett?-Nein, das ist kein Bett, sondern ein Sofa."LB 48/10,11 pieseň 6 "Blau, gruen oder rot?" 49/12,13,14 Nácvik výslovnosti, pieseň "Na, was ist November 7 denn das?" LB 51, CD Opakovanie LB 50, CD 38 + celá lekcia 1 Prierez. Témy 9 Modul 2: Lektion 2: Ein Besuch Slovná zásoba +vety na preklad-prac.zošit (2. lekcia) Žiak vie: opýtať sa ako sa darí a na túto otázku odpovedať, povedať ako sa cíti 5,7,14 10 "Návšteva-Ein Besuch" LB 52-53/1,2,3, CD 41, ponúknuť niečo k pitiu, vypýtať si niečo na pitie, prijať ponku, odmietnuť pozdravy a fráza "Wie geht es dir/ihnen?" December 11 LB 54/4,5,6 vyjadriť záľubu, prianie, želanie, túžu Čo sa pije? -pohár..šálka..fľaša..54/7, vyjadriť radosť, smútok z niečoho, ponúknuť a 12 reagovať na ponuku prezentácia "Was moechtest du / moechten Sie 13 trinken?" LB 54/8 + 55/9,10,11 Január 14 Opakovanie LB 56/12,13,14 krížovka Výslovnosť, pieseň "Hallo, Jakob!" LB 55, 15 CD Opakovanie 2.lekcie Február 17 Modul 2: Lektion 3: Mautzi, unsere Katze Slovná zásoba + vety na preklad -pracovný zošit (3. lekcia) Žiak vie: ospravedlniť sa, priznať sa, povedať, či má/nemá domáce zviera, spýtať sa spolužiaka, či má domáce zviera 4,9,12,13

4 "Mautzi,unsere Katze" LB 58, CD 46, 58/2,3 povedať,ktoré zviera má/nemá rád, ktoré je 18 CD 7, 58/4 jeho najobľúbenejšie zviera, opísať zviera práca vo dvojiciach 19 vyjadriť svoj súhlas,nesúhlas, názor, 59, 59/5,6, 60/7 CD 49, 60/8 presvedčenie "Hast du Haustiere?" 60/9,10, Kartenspiel 20 61/11 vyjadriť záujem,nezáujem o niečo Dotazník -Aké zvieratá máte? 61/12, Marec 21 62/13,14, 62/15 CD Rozprávka "Rotkäppchen", 63/16-18 pieseň 23 Nácvik výslovnosti, pieseň "Hast du Tiere?" 65, CD monológ Apríl 24 Opakovanie 64/ Opakovanie 3.lekcie Žiak vie: opýtať sa na pôvod a na túto oázku Modul 2: Lektion 4: Die Nachbarn von Familie odpovedať, opýtať sa na znalosť cudzích Slovná zásoba+vety na preklad (4. lekcia) z jazykov, povedať akým jazykom sa hovorí v 1,2,3,13,14 26 Weigel pracovného zošita cudzej krajine Máj 27 Susedia rodiny Weigelovcov, 66/1 povedať, čo niekto rád, nerád robí, informuje 28 vypočuť si a podať informácie, reagovať na Nemecky hovoriace krajiny + 68/3 udalosť, ústne opísať izbu práca vo dvojiciach 29 "Woher kommst du/kommen Sie?" 67/2, 68/4 "Wie spricht man in...?"- 69, 70/6,7,8 RLK Kartenspiel 70/9, 71/10, 72/11- CD 55, 30 Opakovanie 72/12,13 Jún 31 Nácvik výslovnosti, pieseň "Sprechen Sie ein bisschen Deutsch?" 73/CD Wir trainieren..hoeren 74/CD 59-61, Sprechen Opakovanie modulu 2

5 NEMECKÁ KONVERZÁCIA - 7.ročník Mesiac Poč.hod. Temat.celok Obsahový štandard - téma Výkonový štandard Metódy, formy,aktivity Spôsobilosti Prierez. Témy September 1 Modul 2: Lekcia 4: Die Nachbarn von Familie Weigel Čo sme si zapamätali z predchádzajúceho ročníka? Žiak vie: opýtať sa na pôvod a na túto otázku odpovedať...opýtať sa na znalosť cudzích jazykov.. 1,2,3,13, Október 4 5 Slovná zásoba+vety na preklad (4. lekcia) z povedať akým jazykom sa hovorí v cudzej pracovného zošita krajine...povedať čo niekto rád/nerád robí Susedia rodiny Weigelovcov, 66/1, informuje...vypočuť si a podať nemecky hovoriace krajiny + 68/3 informácie...reagovať na udalosť "Woher kommst du/kommen Sie?" 67/2, 68/4 "Wie spricht man in...?"- 69, 70/6,7,8 Kartenspiel 70/9, 71/10, 72/11- CD 55, Opakovanie 72/12,13 krížovka bingo pieseň RLK 6 November 7 Modul 3:Lekcia 1: Was isst du in der Pause? Nácvik výslovnosti, pieseň "Sprechen Sie ein bisschen Deutsch?" 73/CD Wir trainieren..hoeren 74/CD 59-61, Sprechen 77, opakovanie modulu 2 Slovná zásobna+vety na preklad (1. lekcia) z pracovného zošita Žiak vie: spýtať sa kamaráta, čo chce jesť/piť...povedať, čo sám chce/nechce jesť/piť 5,9,14,20 8 povedať,že má hlad/smäd...odmietnuť "Was isst/trinkst du in der Pause?" LB 86/1- nejaké jedlo/nápoj a opýtať sa na 9 CD 62, 86/2, 87/3-CD 63, 87/4 alternatívu. monológ 10 "Ich esse eine/keine Birne" LB 88/5-7 opýtať sa na cenu a odpovedať FIG "Was mochtest du essen/trinken?"- LB 89/8 December 11, Kartenspiel 89/9, LB 90/10-CD 64 "Am Schnellimbiss"-LB 90/11-CD 65, LB 12 91/12, Speisekarte-jedálny lístok prezentácia Intonation LB 91-CD 66, pieseň "Keinen 13 Apfel,bitte!" LB 92-CD 67 Január 14 Opakovanie 1.lekcie krížovka 15 Modul 3: Lekcia 2: Meine Schulsachen Slovná zásoba+vety na preklad (2. lekcia) z pracovného zošita Žiak vie: povedať, čo má v peračníku...opýtať sa spolužiaka,či potrebuje nejaké veci monológ 4,5,8,9 16 "Meine Schulsachen"-Školské pomôcky LB 93/1-CD 68, 93/2,3, Buchstabenspiel, LB 94, Hra "Blau,gruen oder rot?"-94/5, 94/6 povedať,že niečo potrebuje...opýtať sa,či sa spolužiakovi páči určitý vyučovací predmet.

6 Február "Ich habe einen/eine/ein/zwei..." LB 94/6, 95/7, 95/8-CD 69, "Ich brauche/suche..." LB 95/9, 96/10 vyjadriť svoj názor "Am Freitag erste Stunde habe ich Mathe"- LB 96/11, 97/14, "Was ist dein Lieblingsfach?" LB 97/13, práca vo dvojiciach 19 "Wie findest du Musik?" LB 97/15, "Welche Fächer magst du?" LB 98/16-CD Intonation LB 98-CD 72, pieseň "Hast du alles mit?" LB 99-CD 73 Marec 21 Opakovanie 2.lekcie Apríl 24 Modul 3: Lekcia 3: Was gibt es im Fernsehen? Slovná zásoba+vety na preklad (3. lekcia) z pracovného zošita "Siehst du gern fern?was ist deine Lieblingssendung?" LB /3,4,5-CD 74, 6-CD 75 "Wie findest du Nachrichten?" LB, 102/7,8, LB 103/9 Žiak vie:opýtať sa a povedať či rád pozerá televíziu alebo nie...opýtať sa a povedať ako dlho pozerá TV pieseň 2,4,9 zistiť informácie o telev.programoch...informovať...povedať,k torý program má najradšej monológ opýtať sa a vyjadriť svoj názor...povedať koľko je hodín 25 "Was gibt um 3Uhr im Fernsehen?Wann beginnt Titanic?"LB 103/10, 104/11-14 Intonation LB 106-CD 79, pieseň "Was 26 machst du um sieben Uhr?" LB 108-CD 82 Máj 27 Opakovanie 3.lekcie Modul 3: Lektion 4: Um wie viel Uhr stehst du auf? Slovná zásoba+vety na preklad (4. lekcia) z pracovného zošita "Wie viel Uhr ist es?" LB 107/1-CD 80, 107/2, "Tinas Tagesablauf" LB 108/3+109/4,5, "Mein Tagesablauf"- LB 110/6 Žiak vie: opýtať sa koľko je hodín a odpovedať...opýtať sa, kedy sa niečo koná a odpovedať práca vo dvojiciach 2,3,4,5,9,18, 20 opýtať sa kamaráta, čo robí celý týždeň a odpovedať...popísať svoj denný režim 30 Jún 31 Tinas und Stefans Wochenplan"- LB 110/7, 111/8,9, "Mein Wochenplan"- LB 112/10,11 "Interview mit Martina" LB 112/12-CD 83, Intonation LB 113-CD 84, LB 113/13, Opakovanie 4.lekcie, Wir trainieren: Hoeren 32 LB CD 86-90, Sprechen LB Zhrnutie celeho modulu 3 monológ

7 NEMECKÁ KONVERZÁCIA - 8.ročník Mesiac Poč.hod. Temat.celok Obsahový štandard - téma Výkonový štandard Metódy, formy,aktivity Spôsobilosti Prierez. Témy September 1 Modul 2: Lekcia 4: Die Nachbarn von Familie Weigel Čo sme si zapamätali z predchádzajúceho ročníka? Žiak vie: opýtať sa na pôvod a na túto otázku odpovedať...opýtať sa na znalosť cudzích jazykov.. 1,2,3,13, Október 4 5 Slovná zásoba+vety na preklad (4. lekcia) z povedať akým jazykom sa hovorí v cudzej pracovného zošita krajine...povedať čo niekto rád/nerád robí Susedia rodiny Weigelovcov, 66/1, informuje...vypočuť si a podať nemecky hovoriace krajiny + 68/3 informácie...reagovať na udalosť "Woher kommst du/kommen Sie?" 67/2, 68/4 "Wie spricht man in...?"- 69, 70/6,7,8 Kartenspiel 70/9, 71/10, 72/11- CD 55, Opakovanie 72/12,13 krížovka bingo pieseň RLK 6 November 7 Modul 3:Lekcia 1: Was isst du in der Pause? Nácvik výslovnosti, pieseň "Sprechen Sie ein bisschen Deutsch?" 73/CD Wir trainieren..hoeren 74/CD 59-61, Sprechen 77, opakovanie modulu 2 Slovná zásobna+vety na preklad (1. lekcia) z pracovného zošita Žiak vie: spýtať sa kamaráta, čo chce jesť/piť...povedať, čo sám chce/nechce jesť/piť 5,9,14,20 8 povedať,že má hlad/smäd...odmietnuť "Was isst/trinkst du in der Pause?" LB 86/1- nejaké jedlo/nápoj a opýtať sa na 9 CD 62, 86/2, 87/3-CD 63, 87/4 alternatívu. monológ 10 "Ich esse eine/keine Birne" LB 88/5-7 opýtať sa na cenu a odpovedať FIG "Was mochtest du essen/trinken?"- LB 89/8 December 11, Kartenspiel 89/9, LB 90/10-CD 64 "Am Schnellimbiss"-LB 90/11-CD 65, LB 12 91/12, Speisekarte-jedálny lístok prezentácia Intonation LB 91-CD 66, pieseň "Keinen 13 Apfel,bitte!" LB 92-CD 67 Január 14 Opakovanie 1.lekcie krížovka 15 Modul 3: Lekcia 2: Meine Schulsachen Slovná zásoba+vety na preklad (2. lekcia) z pracovného zošita Žiak vie: povedať, čo má v peračníku...opýtať sa spolužiaka,či potrebuje nejaké veci monológ 4,5,8,9 16 "Meine Schulsachen"-Školské pomôcky LB 93/1-CD 68, 93/2,3, Buchstabenspiel, LB 94, Hra "Blau,gruen oder rot?"-94/5, 94/6 povedať,že niečo potrebuje...opýtať sa,či sa spolužiakovi páči určitý vyučovací predmet.

8 Február "Ich habe einen/eine/ein/zwei..." LB 94/6, 95/7, 95/8-CD 69, "Ich brauche/suche..." LB 95/9, 96/10 vyjadriť svoj názor "Am Freitag erste Stunde habe ich Mathe"- LB 96/11, 97/14, "Was ist dein Lieblingsfach?" LB 97/13, práca vo dvojiciach 19 "Wie findest du Musik?" LB 97/15, "Welche Fächer magst du?" LB 98/16-CD Intonation LB 98-CD 72, pieseň "Hast du alles mit?" LB 99-CD 73 Marec 21 Opakovanie 2.lekcie Apríl 24 Modul 3: Lekcia 3: Was gibt es im Fernsehen? Slovná zásoba+vety na preklad (3. lekcia) z pracovného zošita "Siehst du gern fern?was ist deine Lieblingssendung?" LB /3,4,5-CD 74, 6-CD 75 "Wie findest du Nachrichten?" LB, 102/7,8, LB 103/9 Žiak vie:opýtať sa a povedať či rád pozerá televíziu alebo nie...opýtať sa a povedať ako dlho pozerá TV pieseň 2,4,9 zistiť informácie o telev.programoch...informovať...povedať,k torý program má najradšej monológ opýtať sa a vyjadriť svoj názor...povedať koľko je hodín 25 "Was gibt um 3Uhr im Fernsehen?Wann beginnt Titanic?"LB 103/10, 104/11-14 Intonation LB 106-CD 79, pieseň "Was 26 machst du um sieben Uhr?" LB 108-CD 82 Máj 27 Opakovanie 3.lekcie Modul 3: Lektion 4: Um wie viel Uhr stehst du auf? Slovná zásoba+vety na preklad (4. lekcia) z pracovného zošita "Wie viel Uhr ist es?" LB 107/1-CD 80, 107/2, "Tinas Tagesablauf" LB 108/3+109/4,5, "Mein Tagesablauf"- LB 110/6 Žiak vie: opýtať sa koľko je hodín a odpovedať...opýtať sa, kedy sa niečo koná a odpovedať práca vo dvojiciach 2,3,4,5,9,18, 20 opýtať sa kamaráta, čo robí celý týždeň a odpovedať...popísať svoj denný režim 30 Jún 31 Tinas und Stefans Wochenplan"- LB 110/7, 111/8,9, "Mein Wochenplan"- LB 112/10,11 "Interview mit Martina" LB 112/12-CD 83, Intonation LB 113-CD 84, LB 113/13, Opakovanie 4.lekcie, Wir trainieren: Hoeren 32 LB CD 86-90, Sprechen LB Zhrnutie celeho modulu 3 monológ

9 NEMECKÁ KONVERZÁCIA - 9.ročník Mesiac Poč.hod. Temat.celok Obsahový štandard - téma Výkonový štandard Metódy, formy,aktivity Spôsobilosti Prierez. Témy September Október 4 5 Modul 5: Lektion 2: Gesund leben Čo sme si zapamätali z predchádzajúceho ročníka? Slovná zásoba+vety na preklad (2. lekcia) z pracovného zošita "Was tust du fuer deine Gesundheit?"-Čo robíš pre svoje zdravie-ein Test- LB 61/1, "Was ist gesund/ungesund"-čo je zdravé/nezdravé-lb 62/2,3+63/4-CD 33,+63/5,6 "Bist du Vegetarier/Veganer?"-Si vegetarián/vegán?-lb 63/7,64/8-10,11- CD34, 64/12, 63/13 "Kalorientabelle" LB 65/14,15, "Ein Rezept aus Tirol" LB 66, 67/16-18, "Mein Lieblingsessen" LB 67/19 Žiak vie: spýtať sa na dovolenie urobiť niečo...niekomu dovoliť urobiť niečo. vysloviť zákaz...vytvoriť zdôvodnenie..vyjadriť svoj názor,presvedčenie,nesúhlas dať súhlas,povoliť niečo...vyjadriť morálnu alebo soc.normu...žiadať od niekoho niečo. odpovedať na žiadosť...uistiť sa v rozhovore, jeho slová/výklad boli pochopené práca s textom kalorické tabuľky kvíz 4,11,14,24 OŽZ 6 November December "Interview"- LB 67/20-CD 35, "Brief an die Redaktion"-List do redakcie LB 68/21-23 Nácvik výslovnosti LB 69-CD 37, pieseň "Was isst du, mein Kind?" 69/CD 38, Opakovanie 2.lekcie Modul 5: Lektion 3: Slovná zásoba+vety na preklad (4. lekcia) z Tina hat sich wehgetan pracovného zošita "Was ist passiert?" -Čo sa stalo?perfektumzložený minulý čas- LB 70/1,2-CD 39, 70/3, 71/4-7 "Herr Weigel hat abenommen"-pán Weigel schudol LB 72/8-9, "Wann du dir wehgetan?"-kedy si si ublížil?-príslovky času LB 72/10-12 "Wann war das?"-kedy to bolo? LB 73/13, "Ein Brief aus Krankenhaus"-List z nemocnice LB 73/14 recepty Žiak vie: reagovať na nesplnenie povinností/pravidiel...referovať o minulých zážitkoch a skúsenostiach. 3,7,12,16 pomenúť si na niečo...reagovať na niečo,čo sa stalo v minulosti...tvoriť minulý čas niektorých pravidelných a nepravidelných slovies spýtať sa,kedy sa niečo stalo a odpovedať na túto otázku..vyjadriť bolesť monológ "Ein Skiunfall"-Obrázkový príbeh, puzzle LB 74/15,16, "Interview"-Čo ste robili cez víkend? LB 75/17-CD 40 prezentácia 3,18,20,24 OŽZ

10 13 Január Modul 6: Lektion 1: Wo ist denn hier...? Wortschatz wiederholen LB 76/18-20,Nácvik výslovnosti LB 76-CD 42, pieseň "Der Unfall" 77/CD 43, Wir trainieren: Hoeren LB CD 44-46, Sprechen LB 85, Opakovanie 3.lekcie Slovná zásoba+vety na preklad (4. lekcia) z pracovného zošita krížovka Žiak vie: spýtať sa,kde sa nachádza nejaká osoba alebo miesto. monológ 2,3,4,20 16 Február Marec 21 "Wo steht Tina??"-Kde stojí Tina?- predložky s datívom LB CD 1 lokalizovať osobu/miesto...dohodnúť si miesto stretnutia...vyjadriť svoj názor "Wo kauft man das?wo treffen wir uns?"- Kde sa to kupuje?kde sa streneme? LB podať návrh...povedať,kde sa chodí 97/4-CD 48, 97/5,6 nakupovať...orientovať sa v meste "Stadtplan-Wo finde ich...?"-mapa mesta- Kde nájdem...? orientácia v meste LB 98/7-9 práca vo dvojiciach "Wo kauft man ein?"-kde sa nakupuje? LB 99/10-13 CD 49,51, LB 100/14, 101/15,16 "Fussgängerzone"-Pešia zóna-práca s textom, LB 102/17,18 Wortschatz wiederholen LB 103, Nácvik výslovnosti LB 103-CD 52, Opakovanie 1.lekcie RLK Apríl Máj 27 Modul 6: Lektion 2: Hast du Lust, ins Kino zu gehen? Slovná zásoba+vety na preklad (4. lekcia) z pracovného zošita Žiak vie: spýtať sa spolužiaka,či m chuť/čas niekam spoločne ísť alebo niečo spoločne podniknúť, odpovedať na otázku pieseň 2,3,14,20 "Hast du Lust ins Kino zu gehen?"-máš navrhnúť spolužiakovi nejakú chuť ísť do kina?predložky+akuzatív LB 104- spoločenskú akciu...orientovať sa v CD 53,54, 105/5 meste...spýtať sa a poskytnúť informácie monológ "Wo kann man..?"kde sa dá..?predložky+datív LB 105/6,7, "Wohin gehst du?"kam ideš?wohin+akuzatív, wo+datív LB 106/8 "Wie komme ich..."ako sa dostanem do/k...?mit,zu+datív, LB 106/9_10-CD 56, popísať cestu...vymieňať si názor...komunikovať 107/11,12, RLK Dialógy -pýtanie sa na cestu - LB108/13-16, CD Nácvik výslovnosti LB 109-CD 61, Opakovanie 2.lekcie

11 28 Modul 6: Lektion 3: Ordnung muss sein! Slovná zásoba+vety na preklad (4. lekcia) z pracovného zošita Žiak vie: spýtať sa, kde sa nachádza nejaký predmet a určiť jeho miesto práca vo dvojiciach 2,4,8, Jún "Ordnung muss sein!"poriadok musí byťpredložky+akuzatív, LB 110/1,2-CD 62, 110/3, 111/4-6 "Stefan hat aufgeräumt"stefan poupratovalpredložky+datív, LB 112/7-CD 63, 112/8,9, 113/10,11 "Mein neues Zimmer"Moja nová izba LB 114/12-CD 64, 115/13,14, 116/15 spýtať sa, kam má položiť nejaký predmet a na túto otázku odpovedať...prezentovať projekt svojej izbe nájsť v texte dôležité informácie...vyjadriť svoj názor,spokojnosť Wortschatz wiederholen LB 117/16,17,18, "Mein Zimmer"Moja izba-práca s textom LB 118/19 2,7,20 33 Intonation LB 119-CD 67, pieseň "Wie sieht denn dein Zimmer aus! LB 119-CD 68, Wir trainieren: Hoeren LB CD 69-72, Sprechen LB 125, Opakovanie 3.lekcie monológ

Stoffverteilung: Wir neu A1.2

Stoffverteilung: Wir neu A1.2 Stoffverteilung: Wir neu A1.2 Modul 2: Bei uns zu Hause Lektion 3: Mautzi, unsere Katze Haustiere 1 5 6 10 71 77 nach Haustieren fragen; sagen, ob man Haustiere besitzt oder nicht; Tiere beschreiben (einfache

Mehr

Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj.

Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj. meno: trieda: T 1 PL 1 Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj. ročník: prvý tretí Hry Toys Spielzeug anglický jazyk nemecký jazyk Ja Me Ich meno: trieda: T 1 PL 2 1. Nájdi a vyfarbi všetky dopravné prostriedky

Mehr

5 rokov denná slovenský Forma hodnotenia Klasifikovanie známkou - Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

5 rokov denná slovenský Forma hodnotenia Klasifikovanie známkou - Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy Škola (názov, adresa) Názov predmetu a skratka Časový rozsah výučby Ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Stupeň vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Základná škola, Komenského ul. 6, 064

Mehr

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Nemecký jazyk druhý cudzí jazyk šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Nemecký jazyk druhý cudzí jazyk šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Jazyk a komunikácia Nemecký jazyk druhý cudzí jazyk šiesty, siedmy,

Mehr

5. ROČNÍK NEMECKÝ JAZYK

5. ROČNÍK NEMECKÝ JAZYK Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 5. ROČNÍK NEMECKÝ JAZYK Vypracoval: Mgr. Valéria Kmecová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Mehr

Ich, du, wir MODELLTEST 1. Meine Familie. Wohnung. Wer? heißen. glücklich. mögen. Geburtstag. Lehrerin. Hausmann. zu Hause bleiben.

Ich, du, wir MODELLTEST 1. Meine Familie. Wohnung. Wer? heißen. glücklich. mögen. Geburtstag. Lehrerin. Hausmann. zu Hause bleiben. Ich, du, wir Onkel Hausmann arbeiten arbeitslos Beruf Geschwister Bruder Lehrerin Vater Mutter helfen Kinder Großeltern Eltern arbeiten zu Hause bleiben Wer? Wohnung gemütlich Zimmer Küche Wohnzimmer Meine

Mehr

Přepisy poslechových nahrávek v PS

Přepisy poslechových nahrávek v PS 2 Lekce, 4 Lampe, Fahrrad, Gitarre, bald, da oder, kommen, Foto, toll, Monopoly und, du, Fußball, Rucksack, Junge 3 Lekce, 5 Wie heißt du? Ich bin Laura. Und wer bist du? Ich heiße Nico. Woher kommst du?

Mehr

Hallo! Wie geht s? Willkommen! LEKTION 1. Hören und sprechen Sie. eins 1. (Phonetische Kompetenz von Anfang an) Guten Morgen. 4 Guten Tag.

Hallo! Wie geht s? Willkommen! LEKTION 1. Hören und sprechen Sie. eins 1. (Phonetische Kompetenz von Anfang an) Guten Morgen. 4 Guten Tag. (Phonetische Kompetenz von Anfang an) LEKTION 1 A A 1 1 Hallo! Wie geht s? Willkommen! Hören und sprechen Sie. Guten Morgen. 4 Guten Tag. 4 Guten Tag,3 Frau Bauer. 4 Guten Tag,3 Frau Yoshimoto. 4 Wie geht

Mehr

NATIONAL SPORT SCHOOL ST CLARE COLLEGE

NATIONAL SPORT SCHOOL ST CLARE COLLEGE NATIONAL SPORT SCHOOL ST CLARE COLLEGE Mark HALF-YEARLY EXAMINATION 2014/15 FORM 1 GERMAN WRITTEN PAPER TIME: 1 hr 30 mins FAMILIENNAME VORNAME KLASSE SCHULE Gesamtergebnis GESAMTPUNKTZAHL: SPRECHEN, HÖREN,

Mehr

NAME.. LAAS SPRACHKENNTNISBEWERTUNGSSYSTEM STUFE PRE - A1. Zertifikat anerkannt durch ICC HINWEISE: Gib auf jede Frage nur eine Antwort.

NAME.. LAAS SPRACHKENNTNISBEWERTUNGSSYSTEM STUFE PRE - A1. Zertifikat anerkannt durch ICC HINWEISE: Gib auf jede Frage nur eine Antwort. NAME.. LAAS SPRACHKENNTNISBEWERTUNGSSYSTEM STUFE PRE - A1 Zertifikat anerkannt durch ICC PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations HINWEISE: Schreibe bitte auf dieser Seite oben deinen Namen. Beantworte

Mehr

NAME.. LAAS SPRACHKENNTNISBEWERTUNGSSYSTEM STUFE PRE - A1. Zertifikat anerkannt durch ICC HINWEISE: Gib auf jede Frage nur eine Antwort.

NAME.. LAAS SPRACHKENNTNISBEWERTUNGSSYSTEM STUFE PRE - A1. Zertifikat anerkannt durch ICC HINWEISE: Gib auf jede Frage nur eine Antwort. NAME.. LAAS SPRACHKENNTNISBEWERTUNGSSYSTEM STUFE PRE - A1 Zertifikat anerkannt durch ICC PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations HINWEISE: Schreibe bitte auf dieser Seite oben deinen Namen. Beantworte

Mehr

Griechisches Staatszertifikat Deutsch

Griechisches Staatszertifikat Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU Α ( & ) PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung Aufgabenstellung Hallo,

Mehr

Jazyky hrou Nemecký jazyk

Jazyky hrou Nemecký jazyk ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 0 Lučenec Predmet je zaradený medzi povinne voliteľné predmety; Jazyky hrou Nemecký jazyk Chrakteristika vyučovacieho predmetu na 1. stupni - 1. a 2. ročník;

Mehr

Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a

Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a Ročník: II. Vzdělávací oblast: jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávací obor: německý jazyk Tematický okruh:

Mehr

IDIOMA: ALEMÁN NIVEL BÁSICO INTERACCIÓN ORAL

IDIOMA: ALEMÁN NIVEL BÁSICO INTERACCIÓN ORAL IDIOMA: ALEMÁN NIVEL BÁSICO INTERACCIÓN ORAL TEMA 1 EIN ESSEN ZU HAUSE PLANEN 2 SICH VERABREDEN 3 FREMDSPRACHEN 4 IM REISEBÜRO 5 EINE WOHNUNG MIETEN 6 FREIZEIT 7 ARBEITEN / ZUR SCHULE GEHEN 8 AN DER REZEPTION

Mehr

Alltagssituationen : Was sagst du in dieser Situation?

Alltagssituationen : Was sagst du in dieser Situation? Agyal Sprachenschule Zone: Neu Kairo Fach : Deutsch Klasse: 2 Prep. Texterfassung Mein Name ist Jennifer. Ich bin 13 Jahre alt und wohne in Bonn mit meiner Familie. Meine Familie ist groß. Mein Vater ist

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Öğrenci no. Wohin musst du jetzt gehen? Was willst du morgens essen? Wie lange willst du bleiben?

Öğrenci no. Wohin musst du jetzt gehen? Was willst du morgens essen? Wie lange willst du bleiben? 815 2380 2360 2317 2297 1 2 3 4 9. A Kannst du jetzt anrufen? Du rufst an. Will er jetzt nicht arbeiten? Er arbeitet jetzt nicht. Kann ich ab und zu nicht anrufen? Ich rufe ab und zu an. Wollen wir morgens

Mehr

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia Nemecký jazyk /2. cudzí jazyk/ ôsmy 2 hodiny/ týţdeň, 66 hodín/rok 1.Charakteristika vyučovacieho

Mehr

žiak je schopný načúvať príbehu rozumie základným pokynom a spolupracuje dokáže napodobňovať výslovnosť učiteľa

žiak je schopný načúvať príbehu rozumie základným pokynom a spolupracuje dokáže napodobňovať výslovnosť učiteľa Nemecký jazyk Nemecký jazyk, 1.ročník rozprávky tradičné verše, piesne, kolové hry, prstové a pohybové hry zbierka - Die schönsten deutchen Kindergedichte hádankové a otázkové hry jednoduché pokyny, ukazovania

Mehr

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2014-2015

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Μάθημα: Γερμανικά Δπίπεδο: Ε1 Γιάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία: 19 Μαΐοσ

Mehr

Lektion 3. halb. Wie spät ist es? Es ist zwanzig nach fünf. Wie bitte? Ich verstehe nicht. Wie viel Uhr ist es? Es ist jetzt siebzehn Uhr zwanzig.

Lektion 3. halb. Wie spät ist es? Es ist zwanzig nach fünf. Wie bitte? Ich verstehe nicht. Wie viel Uhr ist es? Es ist jetzt siebzehn Uhr zwanzig. Lektion 3 Viertel Viertel CD 29 halb offiziell inoffiziell zwei Uhr zwei zwei Uhr fünf fünf nach zwei zwei Uhr fünfzehn Viertel nach zwei zwei Uhr fünfundzwanzig fünf vor halb drei zwei Uhr dreißig halb

Mehr

Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU A1 & A2 PHASE 4: Mündlicher Ausdruck Aufgabenstellung M a i 2012

Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU A1 & A2 PHASE 4: Mündlicher Ausdruck Aufgabenstellung M a i 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU & PHASE 4: Mündlicher Ausdruck Aufgabenstellung M a i 2012 Hallo, wie

Mehr

NAME.. LAAS SPRACHKENNTNISBEWERTUNGSSYSTEM STUFE PRE - A1. Zertifikat anerkannt durch ICC HINWEISE: Gib auf jede Frage nur eine Antwort.

NAME.. LAAS SPRACHKENNTNISBEWERTUNGSSYSTEM STUFE PRE - A1. Zertifikat anerkannt durch ICC HINWEISE: Gib auf jede Frage nur eine Antwort. NAME.. LAAS SPRACHKENNTNISBEWERTUNGSSYSTEM STUFE PRE - A1 Zertifikat anerkannt durch ICC PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations HINWEISE: Schreibe bitte auf dieser Seite oben deinen Namen. Beantworte

Mehr

German MYP 7. Summer exam review

German MYP 7. Summer exam review German MYP 7 Summer exam review Glockenarbeit: Rewrite the following sentences correctly. Ich möchtet Käse. Der Junge durfen esse einen Schinken. Das ist einen Computer. Wir wollen geht essen. Heute ist

Mehr

alles klar 1b gramatika

alles klar 1b gramatika alles klar 1b gramatika Perfekt minulý čas perfektum Minulý čas perfektum označuje minulý dej, ktorý má vzťah k prítomnosti (je v prítomnosti ukončený alebo jeho následky trvajú do súčasnosti). Dnes je

Mehr

Frohe Ostern! Viel Glück! Toi, toi, toi! Alles Gute! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Gute Reise! Frohe Weihnachten! Gute Besserung!

Frohe Ostern! Viel Glück! Toi, toi, toi! Alles Gute! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Gute Reise! Frohe Weihnachten! Gute Besserung! Alles Gute! 61 1 1 Wünsche und Situationen Was kennst du? Was passt zusammen? 2 3 4 5 6 Frohe Weihnachten! Frohe Ostern! Gute Besserung! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Gute Reise! Guten Appetit!

Mehr

A-1 ICH. Prüferblatt SUULINE OSA 2012. I. Bildbeschreibung + Gespräch Der Prüfling muss mindestens 10 Sätze sagen.

A-1 ICH. Prüferblatt SUULINE OSA 2012. I. Bildbeschreibung + Gespräch Der Prüfling muss mindestens 10 Sätze sagen. A-1 ICH 1. Wo ist dein Lieblingsplatz? Wann bist du da und was machst du da? 2. Warum ist es schön, ein Haustier zu haben? 3. Welche Musik und Musiker magst du? Warum? Wann hörst du Musik? Ihr(e) Schüler(in)

Mehr

Griechisches Staatszertifikat Deutsch

Griechisches Staatszertifikat Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU Α (&) PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung Aufgabenstellung Mai 2014 Hallo,

Mehr

VOKABELN. die Tageszeiten

VOKABELN. die Tageszeiten MUNKAFUZET_tordelt3 vegleges2.qxd 9/6/2005 3:11 PM Page 50 Tagesabläufe Nomen das Bett, -en das Ende, -n der Film, -e die Freizeit der Garten,.. der Geburtstag, -e das Geschenk, -e die Hausaufgabe, -n

Mehr

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: Zdroj: http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/konjunktiv/konjunktiv-2 ÚVOD Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: oznamovací

Mehr

GERMAN SPECIFICATION A. Topics for Conversation. Personal Relationships

GERMAN SPECIFICATION A. Topics for Conversation. Personal Relationships GERMAN SPECIFICATION A Topics for Conversation Personal Relationships 1. Wie kommst du mit deinen Eltern aus? 2. Hättest du gern einen Bruder / eine Schwester? 3. Warum ist es besser Einzelkind zu sein

Mehr

Tematický výchovno-vzdelávací plán nemecký jazyk 2. cudzí jazyk

Tematický výchovno-vzdelávací plán nemecký jazyk 2. cudzí jazyk Tematický výchovno-vzdelávací plán nemecký jazyk 2. cudzí jazyk Vzdelávacia oblasť: Jazyk komunikácia Trieda: 6 Učebnica: Projekt Deutsch neu 1 (1. 8. lekcia) Počet hodín: 2 hodiny týždenne, 66 ročne Charakteristika

Mehr

WAS MACHT IHR HEUTE NACHMITTAG?

WAS MACHT IHR HEUTE NACHMITTAG? Lektion WAS MACHT IHR HEUTE NACHMITTAG? A Kommt ihr mit? 1 Hör zu und ordne den Dialog. > HÖREN 25 Wir gehen Fußball spielen. Kommt ihr mit? Alles klar. Bis später. Was macht ihr heute Nachmittag? Tschüs.

Mehr

Nemecký jazyk, úroveň B1

Nemecký jazyk, úroveň B1 Nemecký jazyk, úroveň B1 - vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie Úvod Nemecký jazyk, úroveň B1 Vzdelávací štandard z nemeckého jazyka

Mehr

Súkromná jazyková škola Humboldt IDŠ www.humboldt.sk

Súkromná jazyková škola Humboldt IDŠ www.humboldt.sk 1 25. LEKCIA A - Návod: V 25. lekcii sa dozviete o rôznych možnostiach cestovania a ubytovania, stravovania a trávenia voľného času na dovolenke. Dozviete sa veľa o Rakúsku, ako krajine zimných športov,

Mehr

Name und Alter. Land. Wohnort. Frühstück. Familie. Schule. Teil I Sich vorstellen

Name und Alter. Land. Wohnort. Frühstück. Familie. Schule. Teil I Sich vorstellen SPRECHEN - ORAL 20 Punkte Teil I Sich vorstellen Die Schüler werden sich anhand vier Punkten aus der folgenden Liste vorstellen: Name und Alter Land Wohnort Frühstück Familie Schule Form 1 Half Yearly

Mehr

3. LESEN - READING 20 Punkte TEIL I Texte und Bilder

3. LESEN - READING 20 Punkte TEIL I Texte und Bilder ST NICHOLAS COLLEGE RABAT MIDDLE SCHOOL HALF YEARLY EXAMINATIONS February 16 Mark Year 7 German TIME: 2 hrs Name: Class: Register Number: GESAMTPUNKTZAHL: SPRECHEN, HÖREN, LESEN, SPRACHBAUSTEINE UND SCHREIBEN

Mehr

Nemecký jazyk, úroveň B1

Nemecký jazyk, úroveň B1 Nemecký jazyk, úroveň B1 Úvod Vzdelávací štandard z nemeckého jazyka, úroveň B1, svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s pôvodným vzdelávacím programom z roku 2008. Zahŕňa výkonový a obsahový

Mehr

Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU A1 & A2 PHASE 4: Mündlicher Ausdruck Aufgabenstellung MAI 2008

Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU A1 & A2 PHASE 4: Mündlicher Ausdruck Aufgabenstellung MAI 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU & PHASE 4: Mündlicher Ausdruck Aufgabenstellung MAI 2008 Hallo! Wie geht es

Mehr

Einstufungstest Deutsch (A1, A2, B1)

Einstufungstest Deutsch (A1, A2, B1) Einstufungstest Deutsch (A1, A2, B1) Name: Datum: Was passt? Markieren Sie! (z.b.: 1 = d) heisst) 1 Wie du? a) bin b) bist c) heissen d) heisst Mein Name Sabine. a) bin b) hat c) heisst d) ist Und kommst

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Mehr

Kairo Bezirk Schuljahr Lektion 1 Komm, wir spielenverbinde!

Kairo Bezirk Schuljahr Lektion 1 Komm, wir spielenverbinde! 1 Kairo Bezirk Schuljahr 2013-2014 El- Nozha Unterrichtzone Stufe : 3. Klasse El-Nozha Sprachenschule Deutsche Abteilung Lektion 1 Komm, wir spielenverbinde! Internet Gitarre Mathematik CD Supermarkt Wähle

Mehr

LAAS STUFE PRE A1. PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations MAI SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH. Zertifikat anerkannt durch ICC

LAAS STUFE PRE A1. PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations MAI SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH. Zertifikat anerkannt durch ICC NAME PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations LAAS SPRACHKENNTNISBEWERTUNGSSYSTEM December MAI 2002 2010 SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH STUFE PRE A1 Zertifikat anerkannt durch ICC HINWEISE MAI 2011 Schreibe

Mehr

Texterfassung :- Berlin, den. Liebe Gassy

Texterfassung :- Berlin, den. Liebe Gassy Texterfassung :- Berlin, den. Liebe Gassy Wie geht es dir? Mir geht es gut. Jeden Sonntagnachmittag gehe ich in die Musikschule. Ich lerne dort Fläte und schreibe Noten. Bei Wesse ist der Flotenunterricht

Mehr

Ich möchte ein neues Kleid für meine Geburtstagsparty kaufen. Ich kann bis 25 Euro ausgeben. Kommst du mit? In einer Stunde vor dem Einkaufszentrum?

Ich möchte ein neues Kleid für meine Geburtstagsparty kaufen. Ich kann bis 25 Euro ausgeben. Kommst du mit? In einer Stunde vor dem Einkaufszentrum? Musterarbeiten Test 1 - Teil 1 (S. 29) Hallo Markus! Hast du Lust auf ein bisschen Fußball? Ich bin gerade mit Simon auf dem Fußballplatz gegenüber der Schule. Wir wollen bis 6 Uhr hier bleiben. Also,

Mehr

1 = Roller fahren. Medien Sport Musik Tennis

1 = Roller fahren. Medien Sport Musik Tennis Meine Freizeit 47 1 Freizeit und Hobbys Was kennt ihr auf Deutsch? *** faulenzen *** das Schwimmbad *** Musik hören *** das Stadion *** 3 1 2 4 1 = Roller fahren 2 = 48 2 Geräusche und Dialoge Was hört

Mehr

Der Bär macht das Häuschen kaputt.

Der Bär macht das Häuschen kaputt. KARTEN MIT FRAGEN KARTEN MIT ANTWORTEN Was pflanzt der Großvater im Garten? Der Großvater pflanzt im Garten eine Rübe. Wer hilft dem Großvater die Rübe herausziehen? Die Großmutter, der Enkel, die Enkelin,

Mehr

Nemecký jazyk, úroveň B2

Nemecký jazyk, úroveň B2 Nemecký jazyk, úroveň B2 vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie Úvod Nemecký jazyk, úroveň B2 Vzdelávací štandard z nemeckého jazyka pre

Mehr

Exit slip ( 1 ) Hausaufgabe (1 )

Exit slip ( 1 ) Hausaufgabe (1 ) Wähle die richtige Antwort aus! Exit slip ( 1 ) 1. Die Mutter ( tragt trägst trägt ) das Baby. 2. Wann ( habt hast haben ) ihr Deutsch? Am Sonntag. 3. Der Lehrer ( gibst gibt geben ) dem Schüler das Buch.

Mehr

MENSCHEN Einstufungstest Teil 1: Aufgabenblatt

MENSCHEN Einstufungstest Teil 1: Aufgabenblatt Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt Es gibt nur eine richtige Lösung 1 Guten Tag, ich bin Felix Weber Und wie Sie? Giovanni Mazzini a heißt b heißen c bist d heiße 2 kommen Sie, Herr

Mehr

Schriftliche Prűfung in Deutsch. Niveau B1

Schriftliche Prűfung in Deutsch. Niveau B1 Schriftliche Prűfung in Deutsch Niveau B1... 1 I. Lesen Sie bitte den Brief und kreuzen Sie an, ob die Sätze richtig oder falsch sind. Studium Języków Obcych Lieber Tom, Berlin, den 198.07.2009 wie geht

Mehr

HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013

HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 Levels Always 4-5 - 6 HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 FORM 1 GERMAN- WRITTEN TIME: 1h 30min Teil 3 und Teil 4: Lesen und Sprachbausteine In den Prüfungsteilen Lesen und Sprachbausteine findest du Texte und

Mehr

LAAS STUFE PRE A1. PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations MAI SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH. Zertifikat anerkannt durch ICC

LAAS STUFE PRE A1. PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations MAI SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH. Zertifikat anerkannt durch ICC NAME PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations LAAS EVALUATIONSSYSTEM DER SPRACHKENNTNISSE December MAI 2010 2002 SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH STUFE PRE A1 Zertifikat anerkannt durch ICC HINWEISE MAI 2013

Mehr

TEIL A: SCHIFTLICHER AUSDRUCK

TEIL A: SCHIFTLICHER AUSDRUCK ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Ε1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Mehr

Test A Wortschatz, Aussprache, Rechtschreiben

Test A Wortschatz, Aussprache, Rechtschreiben 5-6 Test A Wortschatz, Aussprache, Rechtschreiben 1 Zu welchem Unterrichtsfach gehören die Schulsachen? Unterstreiche. a) Heft: Sport Englisch - Kunst b) Malkasten: Französisch Geschichte Kunst c) Taschenrechner:

Mehr

GCSE Bitesize Examinations. General Certificate of Secondary Education. Specimen Paper GERMAN READING MOCK EXAM FOUNDATION TIER

GCSE Bitesize Examinations. General Certificate of Secondary Education. Specimen Paper GERMAN READING MOCK EXAM FOUNDATION TIER GCSE Bitesize Examinations General Certificate of Secondary Education GERMAN READING MOCK EXAM FOUNDATION TIER Specimen Paper Time allowed: 40 minutes Answer all the questions in the spaces provided Section

Mehr

Thema 1 Ich persönlich

Thema 1 Ich persönlich Ich persönlich. Ich stelle mich vor Student ook, page 2, exercise udio-cd, track Guten Tag! Ich heiße Christoph und ich komme aus Deutschland ich wohne in Dresden. Das ist in Ostdeutschland. Hallo! Ich

Mehr

Tagesablauf, Freizeit und Termine 1. Mein Tag: von aufstehen bis schlafen gehen Über seinen Tagesablauf sprechen

Tagesablauf, Freizeit und Termine 1. Mein Tag: von aufstehen bis schlafen gehen Über seinen Tagesablauf sprechen Tagesablauf, Freizeit und Termine 1 6/A Mein Tag: von aufstehen bis schlafen gehen Über seinen Tagesablauf sprechen Ein Beitrag von Frank Plein, Straubenhardt Illustriert von Julia Lenzmann, Stuttgart,

Mehr

2 Finden Sie in dem Silbenrätsel sechs Berufe. Schreiben Sie die Berufe mit Artikel.

2 Finden Sie in dem Silbenrätsel sechs Berufe. Schreiben Sie die Berufe mit Artikel. Zwischentest, Lektion 1 3 Name: 1 Ergänzen Sie die Verben. machen kommst heißen ist bist komme 1. Ich aus Frankreich. 4. Wie Sie? 2. Mein Name Sergej. 5. Wer du? 3. Woher du? 6. Was Sie beruflich? 2 Finden

Mehr

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut.

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut. Version A kód I. Určete tvary 3. os. sg. prézenta, préterita a perfekta (v perfektu uveďte tvar s pomocným slovesem): 1. schlafen 2. lesen 3. rennen 4. stehlen 5. fließen II. Doplňte správné tvary podle

Mehr

Er frisst gerne Wurst. Mein Hund heißt Bello. Es ist grau. Es ist sehr groß. Es lebt in Afrika und in Indien. Das ist ein Elefant!

Er frisst gerne Wurst. Mein Hund heißt Bello. Es ist grau. Es ist sehr groß. Es lebt in Afrika und in Indien. Das ist ein Elefant! 1 Tiere beschreiben Lest vor. Welche Sätze passen zusammen? Mein Hund heißt Bello. Er frisst gerne Wurst. A 1. Mein Hund heißt Bello. 2. Meine Katze ist schwarz. 3. Meine Fische sprechen nicht viel. 4.

Mehr

Text1: Dialog mulmiges Gefühl Schularbeiten

Text1: Dialog mulmiges Gefühl Schularbeiten Text1: Dialog mulmiges Gefühl Schularbeiten 16.9.2015 erarbeitet von Alexandra, Zsófi, Vica Alex: Vica: Zsofi Alex: Vica: Zsofi: Alex: Vica: Ich hab so eine Angst vor der Matheschularbeit morgen. Da brauchst

Mehr

Metodická príruãka. B s. OrbisPictusIstropolitana

Metodická príruãka. B s. OrbisPictusIstropolitana 3 Metodická príruãka a s i B s?? OrbisPictusIstropolitana Autori Dipl. Ing. Beata Menzlová Mgr. Alexandra Olejárová Lektorovali Mgr. ªubica Koreãková doc. PhDr. RuÏena Kozmová, CSc. PaedDr. Iveta Súderová

Mehr

Ich brauche kein Büro.

Ich brauche kein Büro. Ich brauche kein Büro. Wörter 1 Schreiben Sie die Wörter an die richtige Stelle. R E C H N U N G 2 Ergänzen und vergleichen Sie. Deutsch Englisch Meine Sprache oder andere Sprachen Das ist ein Stift. This

Mehr

Pracovné listy na krúžok Nemčina hrou

Pracovné listy na krúžok Nemčina hrou Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

alles klar 2a gramatika

alles klar 2a gramatika alles klar 2a gramatika Präteritum von sein und haben Slovesá sein a haben v minulom čase préterita Slovesá sein a haben v 3. osobe jednotného čísla v minulom čase préterita majú rovnaký tvar ako v 1.

Mehr

Schritte plus 1+2 Portfolio

Schritte plus 1+2 Portfolio Das bin ich Das bin ich Ich heiße... Mein Vorname ist... Mein Familienname ist... Ich komme aus... Ich spreche... Ich wohne in... Meine Adresse ist... Meine Telefonnummer ist... Was ich sonst noch sagen

Mehr

Herr Schneider Frau Gärtner Markus Makiko. Mathias Olaf Björn Julia. Fritz und Thomas Lina Frau Meyer Herr und Frau Gunze

Herr Schneider Frau Gärtner Markus Makiko. Mathias Olaf Björn Julia. Fritz und Thomas Lina Frau Meyer Herr und Frau Gunze Freizeit Lektion 2 Herr Schneider Frau Gärtner Markus Makiko Mathias Olaf Björn Julia Fritz und Thomas Lina Frau Meyer Herr und Frau Gunze Ute und Stefan Frau Herbst Herr Klein Johanna Auto fahren Deutsch

Mehr

Ich brauche kein Büro.

Ich brauche kein Büro. Ich brauche kein Büro. Wörter 1 Schreiben Sie die Wörter an die richtige Stelle. R E C H N U N G 2 Ergänzen und vergleichen Sie. Deutsch Englisch Meine Sprache oder andere Sprachen Das ist ein Stift. This

Mehr

Übersicht über die Prüfung

Übersicht über die Prüfung Übersicht über die Prüfung 1. Texterfassung: (Teil von Die Aktentasche ) a) Beantworte nur (3) Fragen von (4) Fragen! (3 Fragen) b) Markiere richtig (r) oder falsch (f)! (3 Fragen) 2. Ergänze den Dialog!

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Leseverstehen 1. Lies den Text und mache die Aufgaben danach.

Leseverstehen 1. Lies den Text und mache die Aufgaben danach. Leseverstehen 1. Lies den Text und mache die Aufgaben danach. Tom und seine Teddys In Toms Kinderzimmer sah es wieder einmal unordentlich aus. Die Autos, Raketen, der Fußball und die Plüschtiere lagen

Mehr

German Beginners (Section I Listening) Transcript

German Beginners (Section I Listening) Transcript 2013 H I G H E R S C H O O L C E R T I F I C A T E E X A M I N A T I O N German Beginners (Section I Listening) Transcript Familiarisation Text FEMALE: MALE: FEMALE: Peter, du weißt doch, dass Onkel Hans

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2011/2012 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

1. SPRECHEN - SPEAKING 20 Punkte. Die Schüler werden sich anhand vier Punkten aus der folgenden Liste vorstellen:

1. SPRECHEN - SPEAKING 20 Punkte. Die Schüler werden sich anhand vier Punkten aus der folgenden Liste vorstellen: 1. SPRECHEN - SPEAKING 20 Punkte Aufgabenblatt 1 Teil I Sich vorstellen Die Schüler werden sich anhand vier Punkten aus der folgenden Liste vorstellen: Name Land Familie Sprache Essen Mein Schlafzimmer

Mehr

I. Welche Antwort passt? Která odpověď je vhodná? 1. Wer kommt aus Deutschland? a) Giana. b) Inge. c) ein Junge.

I. Welche Antwort passt? Která odpověď je vhodná? 1. Wer kommt aus Deutschland? a) Giana. b) Inge. c) ein Junge. Ich bin drölf Ich heiße Inge. Ich bin dreizehn Jahre alt und wohne in Hamburg. Ich habe eine neue Mitschülerin. Sie kommt nicht aus Deutschland. Woher kommt sie? Und wie heißt sie? Hallo, sage ich. Ich

Mehr

A2, Kap. 14, Ü 1b. Kopiervorlage 14a: Memory: Glückwünsche. Frohes neues Jahr! Prost! Frohe Weihnachten! Frohe Ostern!

A2, Kap. 14, Ü 1b. Kopiervorlage 14a: Memory: Glückwünsche. Frohes neues Jahr! Prost! Frohe Weihnachten! Frohe Ostern! Kopiervorlage 14a: Memory: Glückwünsche A2, Kap. 14, Ü 1b Frohes neues Jahr! Prost! Frohe Ostern! Frohe Weihnachten! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Viel Glück für Euch beide! Wir gratulieren zur

Mehr

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Vzdelávací štandard z cudzích jazykov pre ročník ZŠ (anglický, nemecký, francúzsky, ruský jazyk)

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Vzdelávací štandard z cudzích jazykov pre ročník ZŠ (anglický, nemecký, francúzsky, ruský jazyk) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Vzdelávací štandard z cudzích jazykov pre 5. - 9. ročník ZŠ (anglický, nemecký, francúzsky, ruský jazyk) Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa. 30.8.2002 pod

Mehr

6. Das ist doch Waschmaschine, das ist ein Geschirrspüler. a). keine, b). nicht, c).kein, d). nichts

6. Das ist doch Waschmaschine, das ist ein Geschirrspüler. a). keine, b). nicht, c).kein, d). nichts Ogólny test ze znajomości języka niemieckiego 1. Wie du? a). bist, b). heißen, c). heißt, d).sein 2. Mein Name Carola. a). sein, b). ist, c). heißt, d). heißen 3. Und kommst du? a). wo, b). woher, c).

Mehr

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Mehr

LAAS STUFE PRE A1. PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations MAI SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH. Zertifikat anerkannt durch ICC

LAAS STUFE PRE A1. PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations MAI SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH. Zertifikat anerkannt durch ICC NAME PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations LAAS EVALUATIONSSYSTEM DER SPRACHKENNTNISSE December MAI 2010 2002 SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH STUFE PRE A1 Zertifikat anerkannt durch ICC HINWEISE MAI 2012

Mehr

DEUTSCHE ABTEILUNG PSYCHICO COLLEGE LATSIO GRUNDSCHULE

DEUTSCHE ABTEILUNG PSYCHICO COLLEGE LATSIO GRUNDSCHULE DEUTSCHE ABTEILUNG PSYCHICO COLLEGE LATSIO GRUNDSCHULE Die deutschsprachigen Länder Informationen Die deutschsprachigen Länder sind drei: Deutschland, Österreich und die Schweiz. Sie sind die größten

Mehr

Die liebe Familie. Hallo! Ich bin Frank, 15 Jahre und begeisterter Schlagzeuger. Ich schreibe Gedichte und Kurzgeschichten.

Die liebe Familie. Hallo! Ich bin Frank, 15 Jahre und begeisterter Schlagzeuger. Ich schreibe Gedichte und Kurzgeschichten. Die liebe Familie 8 Hallo! Ich bin Frank, 15 Jahre und begeisterter Schlagzeuger. Ich schreibe Gedichte und Kurzgeschichten. Meine Lieblingsfarben sind Gelb und Schwarz. Das sind meine Eltern. Sie sind

Mehr

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemný test obsahuje poslech, porozumění textu, lexikální cvičení a gramatiku.

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemný test obsahuje poslech, porozumění textu, lexikální cvičení a gramatiku. SZK německý jazyk 2016 Zkouška má písemnou a ústní část. Písemný test obsahuje poslech, porozumění textu, lexikální cvičení a gramatiku. Ústní část zahrnuje 10 tematických okruhů. Tato část probíhá (po

Mehr

Mein Tag, meine Woche

Mein Tag, meine Woche Mein Tag, meine Woche 1 Wie spät ist es? Ordnen Sie die Uhrzeiten zu. halb 8 7 Uhr fünf vor 8 zehn vor halb 8 dreiviertel 8 zehn nach 7 fünf nach halb 8 zehn vor 8 fünf vor halb 8 8 Uhr 10 nach halb 8

Mehr

Ich und das Essen. Ich kann. sagen, was ich jeden Tag esse und trinke. sagen, was ich (nicht) gern esse. etwas am Schulkiosk kaufen.

Ich und das Essen. Ich kann. sagen, was ich jeden Tag esse und trinke. sagen, was ich (nicht) gern esse. etwas am Schulkiosk kaufen. Ich und das Essen Ich kann sagen, was ich jeden Tag esse und trinke. sagen, was ich (nicht) gern esse. etwas am Schulkiosk kaufen. etwas zum Essen bestellen. sagen, wo ich das Essen kaufe. einfache Kochrezepte

Mehr

Erinnern Sie sich an die Bilder im Kursbuch? Welche Gegenstände fehlen? Schreiben Sie die Nomen ins Bild. das

Erinnern Sie sich an die Bilder im Kursbuch? Welche Gegenstände fehlen? Schreiben Sie die Nomen ins Bild. das Was ist denn los? 7 KB 2 1 Was ist da? Erinnern Sie sich an die Bilder im Kursbuch? Welche Gegenstände fehlen? Schreiben Sie die Nomen ins Bild. das 2 Krankheiten Was haben die Leute wirklich? Korrigieren

Mehr

Vorwort. Liebe Lernerinnen, liebe Lerner,

Vorwort. Liebe Lernerinnen, liebe Lerner, Vorwort Liebe Lernerinnen, liebe Lerner, deutsch üben Hören & Sprechen B1 ist ein Übungsheft mit 2 Audio-CDs für fortgeschrittene Anfänger mit Vorkenntnissen auf Niveau A2 zum selbstständigen Üben und

Mehr

WO WOHNST DU? b. Reihenhaus, Einfamilienhaus, Bauernhaus oder Hochhaus? Lies die Texte und ergänze.

WO WOHNST DU? b. Reihenhaus, Einfamilienhaus, Bauernhaus oder Hochhaus? Lies die Texte und ergänze. LEKTION 3 WO WOHNST DU? Ü1 Wohnungen und Häuser b a. Siehe die Fotos und ordne zu. a d c das Hochhaus das Einfamilienhaus das Bauernhaus das Reihenhaus b. Reihenhaus, Einfamilienhaus, Bauernhaus oder Hochhaus?

Mehr

SOMMERHEFT 2.015 5. KLASSE

SOMMERHEFT 2.015 5. KLASSE SOMMERHEFT 2.015 5. KLASSE 1 Übung 1: Schreib die folgende Zahlen 87.965 12.098 90.128 91.289 5.076 12. 403 43. 121 5.830 71. 876 3. 592 98.312 Übung 2: Kojugiere die folgende Verben: SEIN HABEN MÖCHTEN

Mehr

HORIZONTE - Einstufungstest

HORIZONTE - Einstufungstest HORIZONTE - Einstufungstest Bitte füllen Sie diesen Test alleine und ohne Wörterbuch aus und schicken Sie ihn vor Kursbeginn zurück. Sie erleichtern uns dadurch die Planung und die Einteilung der Gruppen.

Mehr

10. A. Ich gehe nach Hause. B. Ich gehe von Hause. C. Ich gehe aus Hause. D. Ich gehe in Hause. 11. A. Bücher B. Hefte C. Stühler D.

10. A. Ich gehe nach Hause. B. Ich gehe von Hause. C. Ich gehe aus Hause. D. Ich gehe in Hause. 11. A. Bücher B. Hefte C. Stühler D. JĘZYK NIEMIECKI Test uplasowania językowego poziom A1 Dla przykładów 1-20 wybierz jeden poprawny punkt A-D. 1. A. Peter kann nicht gut schwimmen. B. Peter nicht gut schwimmen kann. C. Peter schwimmt nicht

Mehr

Alltagssituationen für das 2. Jahr (Lektionen 5,6,7)

Alltagssituationen für das 2. Jahr (Lektionen 5,6,7) Alltagssituationen für das 2. Jahr (Lektionen 5,6,7) Was sagt man in dieser Situation? 1. Sie fragen nach der Uhrzeit? Wie spät ist es? Wie viel kostet deine Uhr? Es ist 7 Uhr. 2. Sie fragen nach den Öffnungszeiten?

Mehr

Erste Schritte plus A 6

Erste Schritte plus A 6 Erste Schritte plus A 6 A1 Was tun die Personen? Erste Schritte plus, Kopiervorlage Lektion 6 2012 Hueber Verlag, Autorin: Daniela Niebisch 1 Erste Schritte plus A 6 A2 Zusätzliche Übungen zu sch 1 Wo

Mehr

Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Γερμανική Γλώσσα ΕΠΙΠΕΔΟ A (A1&A2) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου A u f g a b e 1 Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils

Mehr

Aufgabe 2 Σχημάτιςε τον ενικό die Tasche - die Taschen. 1. die Schulen 2. die Schüler 3. die Zimmer 4. die Länder 5. die Männer

Aufgabe 2 Σχημάτιςε τον ενικό die Tasche - die Taschen. 1. die Schulen 2. die Schüler 3. die Zimmer 4. die Länder 5. die Männer Aufgabe 1 Πωσ λζγεται η γλώςςα 1. Man kommt aus Korea und spricht 2. Man kommt aus Bulgarien und spricht 3. Man kommt aus Albanien und spricht 4. Man kommt aus China und spricht 5. Man kommt aus Norwegen

Mehr