OSOBNÉ ZÁMENÁ. 1. pád 3. pád 4. pád. er (on) ihm ( mu/ jemu) ihn (ho/ jeho) sie (ona) ihr ( jej) sie (ju) es (ono) ihm ( mu/ jemu) es ( ho/ jeho)

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "OSOBNÉ ZÁMENÁ. 1. pád 3. pád 4. pád. er (on) ihm ( mu/ jemu) ihn (ho/ jeho) sie (ona) ihr ( jej) sie (ju) es (ono) ihm ( mu/ jemu) es ( ho/ jeho)"

Transkript

1 OSOBNÉ ZÁMENÁ V nemčine, rovnako ako v slovenčine, máme 3 osoby v oboch číslach (jednotnom aj množnom). Osobné zámená skloňujeme rovnako ako podstatné alebo prídavné mená v 4 pádoch (N, G, D, A). Tvary osobných zámen v genitíve sa používajú ako privlastňovacie zámená, preto ich v tabuľke nebudem uvádzať. Privlastňovacie zámená sú uvedené v úvodnom rozdelení a majú tvary pre všetky tri rody (mein, meine, mein,...). JEDNOTNÉ ČÍSLO 1. pád 3. pád 4. pád ich (ja) mir (mi/ mne) mich (ma/ mňa) du (ty) dir ( ti/tebe) dich (ťa/ teba) er (on) ihm ( mu/ jemu) ihn (ho/ jeho) sie (ona) ihr ( jej) sie (ju) es (ono) ihm ( mu/ jemu) es ( ho/ jeho) MNOŽNÉ ČÍSLO 1. pád 3. pád 4. pád wir ( my) uns (nám) uns (nás) ihr (vy) euch (vám) euch (vás) sie (oni, ony) ihnen (im) sie (ich) Sie (Vy) Ihnen (Vám) Sie (Vás) Oslovenie: pri dôvernom a neformálnom oslovení používame osobné zámeno du ak oslovujeme jednu osobu a zámeno ihr ak slovujeme viacero nám známych osôb. Ak chceme

2 oslovovať neznámu osobu, používame zdvorilé vykanie, resp. onikanie Sie. Týmto spôsobom oslovujeme buď jednu osobu alebo viacero, pričom aspoň jednu nepoznáme. Was wűnschen Sie, Herr Klein? Čo si prajete pán Klein? (vykanie 1 osobe) Was wűnscht ihr euch, Kinder? Čo si prajete, deti? (vykanie viacerým osobám)!! Niektoré tvary osobných zámen zodpovedajú koncovkami určitému členu: Mužský rod: er der, ihm dem, ihn den, Ženský rod: sie die, ihr der Stredný rod: es das, ihm dem!! Pri niektorých tvaroch dochádza k formálnej zhode: a 4. pád 3. osoby j.č. ženského rodu je identický s 1. a 4. pádom 3. os. mn.č - sie a 4. pád 1. a 2. osoby mn. č. sú identické - uns, uns / euch, euch pád 3. osoby mužského a stredného rodu sú tiež rovnaké ihm V takýchto prípadoch treba pri preklade a porozumení vychádzať z kontextu alebo si pomôcť slovesom (koncovka slovesa nám napovie, o aké číslo sa jedná), príp. predložkou (predložky majú pevný pád). Sie ist/ sind unzufrieden. Ona je nespokojná. / Oni sú nespokojní. Willst du sie besuchen? Chceš ju/ ich navštíviť? (treba prekladať podľa kontextu) Sie sehen uns. (Vidia nás.) Sie wollen uns helfen. (Chcú nám pomôcť.) mit uns s nami (3. pád, pretože mit je predložka s 3. pádom) fűr uns - pre nás (4. pád, pretože fűr je predložka so 4. pádom)

3 !! Aby sme vedeli správne používať osobné zámena, platí jediné pravidlo naučiť sa tvary zámen s pádmi naspamäť a vypracovať toľko cvičení, koľko bude potrebné pre každého individuálne.!! 1. Nahraďte podstatné meno zodpovedajúcim osobným zámenom (Unser Haus)... ist modern. Wann kommt... (dein Bruder) nach Hause? Kennst du (meine Schwester)...? Ist (das interessante Buch)... für mich? (Meine Freunde)... besuchen mich in Berlin. Wo wartest du auf... (deine Freunde)? Wir sagen es... (Katrin und Karola). Wir lieben... (unsere Mutti). Das geht nicht ohne... (unsere Nachbarn). Wir haben heute mit... (deinen Kindern) Fußball gespielt. Sie wollen... (ein schönes Kleid) kaufen. (Der große Garten)... gehört... (unserem Lehrer). Das ist Jens.... ist mein Onkel. Es ist modern. Wann kommt er nach Hause? Kennst du sie? Ist es für mich? Sie besuchen mich in Berlin. Wo wartest du auf sie? Wir sagen es ihnen. Wir lieben sie. Das geht nicht ohne sie. Wir haben heute mit ihnen Fußball gespielt. Sie wollen es kaufen. Er gehört ihm. Das ist Jens. Er ist mein Onkel. 2. Doplňte osobné zámeno zo zátvorky v správnom tvare: Die Schüler verstehen (du, ihr, sie)... nicht. Wir helfen (du, Sie, er)... gern. Die Freunde schreiben (er, sie, sie - Plural)... einen Glückwunsch. Ich muss mich (Sie, du, ihr)... herzlich bedanken. Die Wohnung gehört (ich, er, wir)... Gefallen sie (du, sie - Plural, ihr)...?

4 Die Mitarbeiter warten auf (du, sie, er)... schon eine Stunde. Ich kaufe (Sie, es, sie - Plural)... ein neues Kleid. dich, euch, sie dir, Ihnen, ihm ihm, ihr, ihnen Ihnen, dir, euch mir, ihm, uns dir, ihnen, euch dich, sie, ihn Ihnen, ihm, ihnen 3. Doplňte osobné zámeno zo zátvorky v správnom tvare: Bleibt er mit (sie)... oder mit (er)? Wartest du auf (ich)...? Wir geben es (du)... Ich frage (Sie)... noch einmal. Ich wünsche (ihr)... viel Glück und Gesundheit. Du musst (wir)... nicht um Hilfe bitten. Bleibt er mit ihr oder mit ihm? Wartest du auf mich? Wir geben es dir Ich frage Sie noch einmal. Ich wünsche euch viel Glück und Gesundheit. Du musst uns nicht um Hilfe bitten. 4. Doplňte osobné zámená v správnom páde: Du bist sehr nett. Ich liebe... Unser Lehrer ist sehr klug. Alle bewundern... Ich bin durstig. Gib... bitte ein Glas Wasser. Wir haben viel Geld gewonnen. Wir kaufen... ein neues Haus. Die Gäste sind schon gekommen. Was soll ich... anbieten? Peter und Paula wohnen in Bratislava. Ich besuche... schon nicht so oft. Was machst du im Juli? Ich will... zu meiner Geburtstagsparty einladen. Ich brauche neue Fotos. Fotografierst du...?

5 Du bist sehr nett. Ich liebe dich Unser Lehrer ist sehr klug. Alle bewundern ihn Ich bin durstig. Gib mir bitte ein Glas Wasser. Wir haben viel Geld gewonnen. Wir kaufen uns ein neues Haus. Die Gäste sind schon gekommen. Was soll ich ihnen anbieten? Peter und Paula wohnen in Bratislava. Ich besuche sie schon nicht so oft. Was machst du im Juli? Ich will dich zu meiner Geburtstagsparty einladen. Ich brauche neue Fotos. Fotografierst du mich? 5. Preložte: Vám im ju jemu jeho oni mňa ty nás my jej mne tebe nám teba pre teba s ňou po ňom proti nemu u Vás k tebe o mne z nich bez nás Opýtam sa jej.... Zavolám Vám.... Povedz mi to.... Prajem ti veľa úspechov.... Prosím ťa.... Patrí mne.... Páči sa vám to?... Vám Ihnen im ihnen ju sie jemu ihm jeho ihn oni sie mňa mich ty du nás uns my wir jej ihr mne mir tebe dir nám uns teba dich pre teba für dich s ňou mit ihr po ňom nach ihm proti nemu gegen ihn u Vás bei Ihnen k tebe zu dir o mne von mir, über z nich von ihnen bez nás ohne uns mich Opýtam sa jej. Ich frage sie. Zavolám Vám. Ich rufe Sie an. Povedz mi to. Sage es mir. Prajem ti veľa úspechov. ich wünsche dir viele Erfolge.

6 Prosím ťa. Ich bitte dich. Patrí mne. Es (er, sie) gehört mir. Páči sa vám to? Gefällt es euch?

Skloňovanie prídavných mien

Skloňovanie prídavných mien Skloňovanie prídavných mien Prídavné mená sa v nemčine skloňujú iba v prívlastku. V prísudku a doplnku sa v oboch číslach a vo všetkých rodoch a pádoch používa základný (neskloňovaný) tvar. Der Anzug ist

Mehr

alles klar 1b gramatika

alles klar 1b gramatika alles klar 1b gramatika Perfekt minulý čas perfektum Minulý čas perfektum označuje minulý dej, ktorý má vzťah k prítomnosti (je v prítomnosti ukončený alebo jeho následky trvajú do súčasnosti). Dnes je

Mehr

alles klar 2a gramatika

alles klar 2a gramatika alles klar 2a gramatika Präteritum von sein und haben Slovesá sein a haben v minulom čase préterita Slovesá sein a haben v 3. osobe jednotného čísla v minulom čase préterita majú rovnaký tvar ako v 1.

Mehr

die Frau eine der Frau einer der Frau einer die Frau eine

die Frau eine der Frau einer der Frau einer die Frau eine Sklo onanie podstatných mien: Mužský rod Ženský rod Stredný rod Množné číslo Nominatív Genitív Datív Akuzatív der Mann ein des Mannes eines dem Mann einem den Mann einen die eine der einer der einer die

Mehr

množné číslo (všechny rody) 1. pád die kleinen Tische 2. pád der kleinen Tische 3. pád den kleinen Tischen 4. pád die kleinen Tische

množné číslo (všechny rody) 1. pád die kleinen Tische 2. pád der kleinen Tische 3. pád den kleinen Tischen 4. pád die kleinen Tische Pracovní list: 1 / 8 ADJEKTIVE PŘÍDAVNÁ JMÉNA rozlišujeme tři druhy skloňování: po členu určitém (der kleine Tisch) po členu neurčitém (ein kleiner Tisch) bez členu (kleiner Tisch) jednot. č. Mužský rod

Mehr

Arbeit und Freizeit. WORTSCHATZ Auslandsaufenthalte Sprachen. AUSSPRACHE (S. 126) Konsonant s. WORTSCHATZ Berufe Aussehen Kleidung

Arbeit und Freizeit. WORTSCHATZ Auslandsaufenthalte Sprachen. AUSSPRACHE (S. 126) Konsonant s. WORTSCHATZ Berufe Aussehen Kleidung Inhalt 9 10 12 14 Modul 6 Lektion 16 A Im Ausland B Ein Jahr in Ecuador Arbeit und Freizeit WORTSCHATZ Auslandsaufenthalte Sprachen hovoriť o minulosti používať časové údaje vyjadriť čas trvania préteritum

Mehr

NEMECKÁ GRAMATIKA Die deutsche Grammatik opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Ing. Alena Kovaliková

NEMECKÁ GRAMATIKA Die deutsche Grammatik opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Ing. Alena Kovaliková qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui NEMECKÁ GRAMATIKA Die deutsche Grammatik

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2017/2018 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Modálne slovesá können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können

Modálne slovesá können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können Modálne slovesá - v nemeckom jazyku do skupiny modálnych (spôsobových) slovies patria tieto slovesá: können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten - je to špecifická skupina slovies, ktoré

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

DEUTSCH SCHNELLER 1.STUPEŇ PETRA KUTIŠOVÁ UČEBNICA NEMČINY PRE JAZYKOVÉ KURZY

DEUTSCH SCHNELLER 1.STUPEŇ PETRA KUTIŠOVÁ UČEBNICA NEMČINY PRE JAZYKOVÉ KURZY DEUTSCH SCHNELLER UČEBNICA NEMČINY PRE JAZYKOVÉ KURZY 1.STUPEŇ PETRA KUTIŠOVÁ 1 Einführung ABECEDA A VÝSLOVNOSŤ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J [jot], K, L, M, N, O, P, Q, R, S/ß, T, U, V [fao], W [ve:],

Mehr

Pracovné listy na krúžok Nemčina hrou

Pracovné listy na krúžok Nemčina hrou Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2010/2011 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2011/2012 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Krok za krokom k maturite Nemčina gramatika

Krok za krokom k maturite Nemčina gramatika Krok za krokom k maturite Nemčina gramatika Aj v tlačenej verzii. Objednať si môžete na stránke www.fragment.sk Ďalšie e-knihy v edícii: Krok za krokom k maturite Matematika Krok za krokom k maturite Slovenský

Mehr

Bohdana Lommatzsch. Grammatikübungsbuch TSCHECHISCH

Bohdana Lommatzsch. Grammatikübungsbuch TSCHECHISCH Bohdana Lommatzsch Grammatikübungsbuch TSCHECHISCH Dr. Bohdana Lommatzsch: Studium der Slawistik und Orientalistik an der Karls-Universität Prag, Promotion und Habilitation an der Humboldt-Universität

Mehr

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2016/2017 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2007/2008 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

UŽITOČNÉ FRÁZY A SLOVÁ

UŽITOČNÉ FRÁZY A SLOVÁ Užitočné frázy a slová Užitočné frázy a slová UŽITOČNÉ FRÁZY A SLOVÁ Problémy, SŤAŽOVANIE, kritické stavy, V KUCHYNI Probleme, Beschwerden Ich habe ein kleines Problem. Mám malý problém Könnte ich etwas

Mehr

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Šablona 32 VY_32_INOVACE_191.NEJ.14. Konjunktiv II (pracovní list)

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Šablona 32 VY_32_INOVACE_191.NEJ.14. Konjunktiv II (pracovní list) Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_191.NEJ.14 Konjunktiv II (pracovní list) Číslo projektu: Šablona: Číslo DUMU: Předmět: Název materiálu:

Mehr

NEMECKÝ JAZYK - 6.ročník

NEMECKÝ JAZYK - 6.ročník NEMECKÝ JAZYK - 6.ročník Mesiac Poč.hod. Temat.celok Obsahový štandard - téma Výkonový štandard Metódy, formy,aktivity Spôsobilosti Prierez. Témy September 1 2 3 Október 4 Modul 2: Lektion 1: Das Haus

Mehr

LAAS STUFE PRE A1. PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations MAI SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH. Zertifikat anerkannt durch ICC

LAAS STUFE PRE A1. PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations MAI SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH. Zertifikat anerkannt durch ICC NAME PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations LAAS SPRACHKENNTNISBEWERTUNGSSYSTEM December MAI 2002 2010 SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH STUFE PRE A1 Zertifikat anerkannt durch ICC HINWEISE MAI 2011 Schreibe

Mehr

SLOWAKISCH- DEUTSC. ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger

SLOWAKISCH- DEUTSC. ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger SLOWAKISCH- DEUTSC ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger #NP TASCHENWÖRTERBUCH der SLOWAKISCHEN UND DEUTSCHEN SPRACHE # mit besonderer Berücksichtigung der NEUESTEN

Mehr

Chapter 1 : þÿ b w i n k o s t e n l o s i n P l a y W e t t e c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b w i n k o s t e n l o s i n P l a y W e t t e c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b w i n k o s t e n l o s i n P l a y W e t t e c h a p t e r þÿ b w i n h a t s e i n a n g e b o t w i e d e r z u r ü c k g e z o g e n. v o m g i r o k o n t o e r m ö g l i c h e n,.

Mehr

Silbenmosaike. KapB_Silbenmosaike

Silbenmosaike. KapB_Silbenmosaike Silbenmosaike Sie können die hier abgebildeten Silbenmosaike, so wie sie sind, im Unterricht einsetzen. Drucken Sie die Silbenmosaike aus. Um sie mehrmals zu verwenden, bietet es sich an, die Silbenmosaike

Mehr

das W zimmer, der G ten, der H, die che, das Schl zimmer, die Ga ge 6 tisch Lam- Fern- pe seh- gal Schreib- er Reder

das W zimmer, der G ten, der H, die che, das Schl zimmer, die Ga ge 6 tisch Lam- Fern- pe seh- gal Schreib- er Reder KONTROLLBLATT 1. Was passt? Was arbeitet dein Vati? In Budapest. Wie alt ist deine Mutti? Er surft im Internet gern. Was macht dein Bruder gern? Er ist Lehrer. Wo wohnt deine Tante? Renate. Wie heißt deine

Mehr

LAAS STUFE PRE A1. PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations MAI SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH. Zertifikat anerkannt durch ICC

LAAS STUFE PRE A1. PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations MAI SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH. Zertifikat anerkannt durch ICC NAME PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations LAAS EVALUATIONSSYSTEM DER SPRACHKENNTNISSE December MAI 2010 2002 SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH STUFE PRE A1 Zertifikat anerkannt durch ICC HINWEISE MAI 2012

Mehr

Sprach-Spaß Spaß-Sprache

Sprach-Spaß Spaß-Sprache Sprach-Spaß Spaß-Sprache Sprachanimation für österreichisch-slowakische Kinder- und Jugendbegegnungen NÖ Landesakademie c/o 2232 Deutsch-Wagram, Franz Mair-Straße 47 T: +43-2247-51933-0 www.noe-lak.at

Mehr

Grosses Fach und kleines Fach

Grosses Fach und kleines Fach 42 J N 1 2012 D Z Uä Zü UZH Bü I T D ä M J M ö B 3 D Jy V W ü 5 W ö Gy Uä L? D 6 7 D L W DP ü j B L 13 G N T B Bü Z D V D Uä Zü T H H L- Tx P Z P P ä B D Ä I - B D D T N P Zä B y y x B D V B I T G Bü W?

Mehr

LAAS STUFE PRE A1. PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations MAI SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH. Zertifikat anerkannt durch ICC

LAAS STUFE PRE A1. PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations MAI SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH. Zertifikat anerkannt durch ICC NAME PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations LAAS EVALUATIONSSYSTEM DER SPRACHKENNTNISSE December MAI 2002 2010 SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH STUFE PRE A1 Zertifikat anerkannt durch ICC HINWEISE MAI 2016

Mehr

Der- vs. ein- Wörter. NIVEAU NUMMER SPRACHE Anfänger A2_1053G_DE Deutsch

Der- vs. ein- Wörter. NIVEAU NUMMER SPRACHE Anfänger A2_1053G_DE Deutsch Der- vs. ein- Wörter GRAMMATIK NIVEAU NUMMER SPRACHE Anfänger A2_1053G_DE Deutsch Lernziele Der- und ein-wörter wiederholen und kennenlernen Der- und ein-wörter anwenden 2 Nicht alle Fußballteams sind

Mehr

dieser jeder/ alle Modalverben (způsobová slovesa) skloňují se jako členy určité

dieser jeder/ alle Modalverben (způsobová slovesa) skloňují se jako členy určité Pracovní list: 1 / 7 skloňují se jako členy určité dieser jeder/ alle Ergänz "dieser" in der richtigen Form und sag um welchen Fall es geht: Mann kenne ich nicht. Essen will ich nicht! Lehrer fragen. Leute

Mehr

1. Wollen Sie.. Fernseher verkaufen? a) diesem b) diesen c) dieses d) diese

1. Wollen Sie.. Fernseher verkaufen? a) diesem b) diesen c) dieses d) diese I. Válaszd ki a helyes megoldást! 1. Wollen Sie.. Fernseher verkaufen? a) diesem b) diesen c) dieses d) diese 2. Petra möchte mit.. Vater sprechen. a) ihrem b) seinen c) seinem d) ihren 3. - Kaufst du

Mehr

MENSCHEN Einstufungstest Teil 1: Aufgabenblatt

MENSCHEN Einstufungstest Teil 1: Aufgabenblatt Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt Es gibt nur eine richtige Lösung 1 Guten Tag, ich bin Felix Weber Und wie Sie? Giovanni Mazzini a heißt b heißen c bist d heiße 2 kommen Sie, Herr

Mehr

Sprechen Sie Deutsch 1 doplňková cvičení k učebnici německého jazyka opakování, doplnění, rozšíření učiva pro 2. a 3. ročník studijních oborů

Sprechen Sie Deutsch 1 doplňková cvičení k učebnici německého jazyka opakování, doplnění, rozšíření učiva pro 2. a 3. ročník studijních oborů Sprechen Sie Deutsch 1 doplňková cvičení k učebnici německého jazyka opakování, doplnění, rozšíření učiva pro 2. a 3. ročník studijních oborů Mgr. Iva Anderlová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 VY_22_INOVACE

Mehr

Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a

Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a Ročník: II. Vzdělávací oblast: jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávací obor: německý jazyk Tematický okruh:

Mehr

Wohnen mit Kindern. Lektion 1 in Themen neu 3, nach Übung 6

Wohnen mit Kindern. Lektion 1 in Themen neu 3, nach Übung 6 Themen neu 3 Was lernen Sie hier? Sie informieren sich über die Arbeit eines Vereins und formulieren Wünsche im Konjunktiv. Was machen Sie? Sie trainieren Ihr Leseverstehen und schreiben einen kleinen

Mehr

LAAS STUFE PRE A1. PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations JUNI 2014 SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH. Zertifikat anerkannt durch ICC

LAAS STUFE PRE A1. PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations JUNI 2014 SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH. Zertifikat anerkannt durch ICC NAME PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations LAAS EVALUATIONSSYSTEM DER SPRACHKENNTNISSE December MAI 2002 2010 SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH STUFE PRE A1 Zertifikat anerkannt durch ICC HINWEISE JUNI 2014

Mehr

Deutsch ist leicht! Nemčina je v pohode! WORTSCHATZ Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet

Deutsch ist leicht! Nemčina je v pohode! WORTSCHATZ Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet Inhalt Obsah 9 10 12 14 16 Modul 1 Lektion 1 A Hallo, wie geht s? Ahoj, ako sa máš? B Leichte Wörter Ľahké slovíčka Lektion 2 A Mein Stundenplan Môj rozvrh B Im Café V kaviarni Deutsch ist leicht! Nemčina

Mehr

TÉMA. Učebné texty 1.-4.ročník,IV.OA VIII.OA. Jazyk a komunikácia. Nemecký jazyk ročník,IV.OA-VIII.OA. Mgr.Júlia Perečiová.

TÉMA. Učebné texty 1.-4.ročník,IV.OA VIII.OA. Jazyk a komunikácia. Nemecký jazyk ročník,IV.OA-VIII.OA. Mgr.Júlia Perečiová. Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika moderná škola tretieho tisícročia TÉMA Učebné texty 1.-4.ročník,IV.OA VIII.OA Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Jazyk a komunikácia

Mehr

Podraďovacie súvetie. Všeobecné pravidlá slovosledu v podraďovacom súvetí

Podraďovacie súvetie. Všeobecné pravidlá slovosledu v podraďovacom súvetí Podraďovacie súvetie V podraďovacom súvetí závisí podradená vedľajšia veta od nadradenej hlavnej vety ako jej vetný člen. Vedľajšia veta dopĺňa obsah nadradenej vety a nemôže spravidla stáť samostatne.

Mehr

Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom

Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom Typový list 90.9725 Strana 1/5 Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom Pre teploty do 600 C Pre variabilné dĺžky ponoru Jednoduchá montáž a výmena Tlakovoodolné utesnenie Šróbenia Dôležitá

Mehr

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut.

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut. Version A kód I. Určete tvary 3. os. sg. prézenta, préterita a perfekta (v perfektu uveďte tvar s pomocným slovesem): 1. schlafen 2. lesen 3. rennen 4. stehlen 5. fließen II. Doplňte správné tvary podle

Mehr

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut.

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut. Version D kód I. Určete tvary 3. os. sg. prézenta, préterita a perfekta (v perfektu uveďte tvar s pomocným slovesem): 1. bleiben 2. finden 3. scheren 4. raten 5. kommen II. Doplňte správné tvary podle

Mehr

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka Studijní program / obor: Učitelství pro základní školy / Učitelství

Mehr

Test z německého jazyka 1

Test z německého jazyka 1 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Test z německého jazyka 1 Konverzační situace a reálie Wählen Sie die geeignete Antwort auf folgende Fragen,

Mehr

Bruder. Ferien. Eltern. Woche. Welt. Schule. Kind. Buch. Haus

Bruder. Ferien. Eltern. Woche. Welt. Schule. Kind. Buch. Haus Bruder Bruder Bruder Bruder Ferien Ferien Ferien Ferien Eltern Eltern Eltern Eltern Schwester Schwester Schwester Schwester Woche Woche Woche Woche Welt Welt Welt Welt Schule Schule Schule Schule Kind

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Arbeitsblätter. zu Tina zieht aus

Arbeitsblätter. zu Tina zieht aus Arbeitsblätter zu Tina zieht aus 1. Kapitel: Das ist Tina Im ersten Kapitel hast Du Tina kennengelernt. Und wer bist Du? Hast Du Ähnlichkeiten mit Tina? Beantworte die Fragen! Tina ist 18 Jahre alt. Wie

Mehr

Themen neu 1/Lektion 9 Kaufen & Schenken Komparation

Themen neu 1/Lektion 9 Kaufen & Schenken Komparation Komparation Sie sind in Österreich, und möchten in einem Hotel bleiben. Sie lesen die Prospekte. Vergleichen Sie bitte die Hotels. SCHLOSSHOTEL WALTER Das neue Luxushotel liegt direkt im Zentrum. Es hat

Mehr

Pracovné listy na krúžok Nemčina hrou IV.

Pracovné listy na krúžok Nemčina hrou IV. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Mehr

LAAS STUFE PRE A1. PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations MAI SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH. Zertifikat anerkannt durch ICC

LAAS STUFE PRE A1. PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations MAI SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH. Zertifikat anerkannt durch ICC NAME PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations LAAS EVALUATIONSSYSTEM DER SPRACHKENNTNISSE December MAI 2010 2002 SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH STUFE PRE A1 Zertifikat anerkannt durch ICC HINWEISE MAI 2013

Mehr

maskulin feminin neutrum Nominativ der Mann die Frau das Kind

maskulin feminin neutrum Nominativ der Mann die Frau das Kind 2.4 DER ARTIKEL Der bestimmte Artikel maskulin feminin neutrum Nominativ der Mann die Frau das Kind Singular Akkusativ den Mann die Frau das Kind Dativ dem Mann der Frau dem Kind Genitiv des Mannes der

Mehr

M0m0 zu S. 6, 7 1. Mo mo

M0m0 zu S. 6, 7 1. Mo mo M0m0 zu S. 6, 7 Mo mo 3. mo o 4. Momo Mimi Momo Mimi Momo finden und jeweiliges Feld farbig ausmalen Nachspuren und sprechen; Hilfen: mo Lass beide zusammen heraus, ohne Luft dazwischen; o Indianergeheul!

Mehr

Beste Freunde A 1 Leseheft: Geheimnis im Hotel

Beste Freunde A 1 Leseheft: Geheimnis im Hotel 1 2 1: Laura kommt 1 Im Hotel. Ergänzt den Wortigel mit Wörtern zum Thema Hotel. Hotel Zimmer 2 Laura kommt zurück. Was ist falsch? Schreib die Sätze richtig. 1. Laura kommt zurück aus München. Wien 2.

Mehr

Schriftliche Prűfung in Deutsch. Niveau B1

Schriftliche Prűfung in Deutsch. Niveau B1 Schriftliche Prűfung in Deutsch Niveau B1... 1 I. Lesen Sie bitte den Brief und kreuzen Sie an, ob die Sätze richtig oder falsch sind. Studium Języków Obcych Lieber Tom, Berlin, den 198.07.2009 wie geht

Mehr

Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj.

Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj. meno: trieda: T 1 PL 1 Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj. ročník: prvý tretí Hry Toys Spielzeug anglický jazyk nemecký jazyk Ja Me Ich meno: trieda: T 1 PL 2 1. Nájdi a vyfarbi všetky dopravné prostriedky

Mehr

1 Klaus H. Zimmermann - P E R S O N A L P R O N O M E N. 1. ich mich mir meiner 2. du dich dir deiner

1 Klaus H. Zimmermann -  P E R S O N A L P R O N O M E N. 1. ich mich mir meiner 2. du dich dir deiner 1 PRONOMEN Singul. P E R S O N A L P R O N O M E N NOM AKK DAT GEN 1. ich mich mir meiner 2. du dich dir deiner 3. er ihn ihm seiner sie sie ihr ihrer es es ihm seiner Plural 1. wir uns uns unser 2. ihr

Mehr

Was möchtest du heute Nachmittag machen? Ich möchte gern zu den Palastgärten gehen, die wir gesehen haben. Unser Urlaub hat mir viel Spaß gemacht.

Was möchtest du heute Nachmittag machen? Ich möchte gern zu den Palastgärten gehen, die wir gesehen haben. Unser Urlaub hat mir viel Spaß gemacht. Deutsch Level 4 Was möchtest du heute machen? Ich möchte eine Führung durch die Stadt besuchen. Sind Sie der Reisefu hrer? Ja, ich bin der Reisefu hrer. Was werden Sie uns heute zeigen? Ich werde Ihnen

Mehr

4 der Blumenstrauß das Brautpaar die Ringe die Hochzeit. Was passiert auf den Bildern? Formulieren Sie Sätze zu den Bildern!

4 der Blumenstrauß das Brautpaar die Ringe die Hochzeit. Was passiert auf den Bildern? Formulieren Sie Sätze zu den Bildern! Lernziel: Ich kenne Wörter und Phrasen rund ums Heiraten. Ich kann beschreiben, was Leute tragen. Ich weiß, dass man in Österreich neben der zivilrechtlichen Ehe auch konfessionell heiraten kann, wenn

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e B o n u s r e g e l n c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e B o n u s r e g e l n c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e B o n u s r e g e l n c h a p t e r þÿ E n t e r p r i s e c u s t o m e r s c a n p u r c h a s e W i n d o w s 1 0 s u b s c r i p t i o n s.. 3 0. A u g. 2 0 1 6 H o

Mehr

GRUNDKURS DEUTSCH. Einheit 9

GRUNDKURS DEUTSCH. Einheit 9 GRUNDKURS DEUTSCH Einheit 9 Elisabeth Wippel Redemittel: eine Einladung verstehen und schreiben, über ein Ereignis sprechen (Gefallen und Missfallen ausdrücken), im Lokal bestellen und bezahlen Grammatik:

Mehr

E X A M E N. 1. Stelle eine Frage. Wer? Wen? Was? 2. Welches Wort passt? Sehr oder viel(e)? 3. Stelle eine Frage mit wie viel.

E X A M E N. 1. Stelle eine Frage. Wer? Wen? Was? 2. Welches Wort passt? Sehr oder viel(e)? 3. Stelle eine Frage mit wie viel. E X A M E N 1. Stelle eine Frage. Wer? Wen? Was? a. Klaus fragt die Lehrerin. - Wer fragt die Lehrerin? - Wen fragt Klaus? b. Meine Kinder haben einen Hund. c. Seine Brüder haben sehr viel Geld. d. Er

Mehr

Gastgeber Gast. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank für die Einladung. Bitte nehmen Sie Platz. Danke.

Gastgeber Gast. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank für die Einladung. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Kopiervorlage 24a: Gast und Gastgeber A2, Kap. 24, Ü 5a Herzlich willkommen. Schön, dass Sie gekommen sind. Bitte nehmen Sie Platz. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Trinken Sie einen Saft? Gibt es

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t n e u e w e b s i t e c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t n e u e w e b s i t e c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t 3 6 5 n e u e w e b s i t e c h a p t e r þÿ L a L i g a F i x t u r e s - 2 0 1 6 / 1 7 S e a s o n M a t c h S c h e d u l e - S k y S p o r t s C a l e n d a r i o. w o n & # 3

Mehr

Mehr über den Genitiv. NIVEAU NUMMER SPRACHE Mittelstufe B1_1052G_DE Deutsch

Mehr über den Genitiv. NIVEAU NUMMER SPRACHE Mittelstufe B1_1052G_DE Deutsch Mehr über den Genitiv GRAMMATIK NIVEAU NUMMER SPRACHE Mittelstufe B1_1052G_DE Deutsch Lernziele Den Genitiv wiederholen und mehr über den Genitiv lernen Präpositionen und Verben mit Genitiv lernen und

Mehr

Ich möchte ein neues Kleid für meine Geburtstagsparty kaufen. Ich kann bis 25 Euro ausgeben. Kommst du mit? In einer Stunde vor dem Einkaufszentrum?

Ich möchte ein neues Kleid für meine Geburtstagsparty kaufen. Ich kann bis 25 Euro ausgeben. Kommst du mit? In einer Stunde vor dem Einkaufszentrum? Musterarbeiten Test 1 - Teil 1 (S. 29) Hallo Markus! Hast du Lust auf ein bisschen Fußball? Ich bin gerade mit Simon auf dem Fußballplatz gegenüber der Schule. Wir wollen bis 6 Uhr hier bleiben. Also,

Mehr

14. Wir sind nach Salzburg gefahren,... die Festspiele zu besuchen. A. weil B. für C. damit D. um

14. Wir sind nach Salzburg gefahren,... die Festspiele zu besuchen. A. weil B. für C. damit D. um გერმანული ენა Lesen Sie die Sätze und markieren Sie die richtige Antwort. 1. Das Auto... Vaters steht vor dem Haus. A. der B. dem C. des D. den 2. Anna will... roten Mantel kaufen. A. einer B. eine C.

Mehr

Feste feiern in Deutschland GEBURTSTAG

Feste feiern in Deutschland GEBURTSTAG Seite 1 von 6 Feste feiern in Deutschland GEBURTSTAG Unterrichtsvorschlag und Arbeitsblatt Abkürzungen LK: Lehrkraft L: Lernende UE: Unterrichtseinheiten AB: Arbeitsblatt Seite 2 von 6 UNTERRICHTSVORSCHLAG

Mehr

1. Dolazak Ankunft. Dolazak Konversation

1. Dolazak Ankunft. Dolazak Konversation 1. Dolazak Ankunft Familie Berger kommt am Urlaubsort Turanj an. Klaus, Monika und Jasmina steigen aus dem Auto und gehen zur Rezeption; Denis wartet noch im Auto. An der Rezeption werden sie von Danica

Mehr

Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU A1 & A2 PHASE 4: Mündlicher Ausdruck Aufgabenstellung M A I

Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU A1 & A2 PHASE 4: Mündlicher Ausdruck Aufgabenstellung M A I ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU & PHASE 4: Mündlicher Ausdruck Aufgabenstellung M A I 2 0 0 9 Hallo! Wie geht

Mehr

Deutschkurs. Level 2

Deutschkurs. Level 2 Deutschkurs Level 2 INHALT: Der Körper, Fragewörter, regelmäßige und unregelmäßige Verben im Präsens, Ortsangaben, Wohnen WICHTIG: Zeit lassen, oft wiederholen und durch Übungen ergänzen. Auf die Schreibweise

Mehr

Üben auf A-Niveau. Lösungsschlüssel. Nomen. Singular Pluralendung Plural

Üben auf A-Niveau. Lösungsschlüssel. Nomen. Singular Pluralendung Plural Üben auf A-Niveau Lösungsschlüssel Nomen S. 106 Übung 79: Familie: die Väter, die Mütter, die Schwestern, die Brüder, die Töchter, die Söhne Schulsachen: die Bleistifte, die Malblöcke, die Kugelschreiber,

Mehr

1 Finden Sie in dem Suchrätsel zehn Kleidungsstücke. Schreiben Sie die Kleidungsstücke mit Artikel und Plural.

1 Finden Sie in dem Suchrätsel zehn Kleidungsstücke. Schreiben Sie die Kleidungsstücke mit Artikel und Plural. Zwischentest, Lektion 10 12 Name: 1 Finden Sie in dem Suchrätsel zehn Kleidungsstücke. Schreiben Sie die Kleidungsstücke mit Artikel und Plural. A S J J P E H O S E L U M A N T E L O R Z R O C K A M Ö

Mehr

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Vzdelávací štandard z cudzích jazykov pre ročník ZŠ (anglický, nemecký, francúzsky, ruský jazyk)

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Vzdelávací štandard z cudzích jazykov pre ročník ZŠ (anglický, nemecký, francúzsky, ruský jazyk) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Vzdelávací štandard z cudzích jazykov pre 5. - 9. ročník ZŠ (anglický, nemecký, francúzsky, ruský jazyk) Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa. 30.8.2002 pod

Mehr

TYSKA NIVÅTEST Grund Sid 1(4)

TYSKA NIVÅTEST Grund Sid 1(4) Grund Sid 1(4) Namn: Poäng: Nivå : Adress: Tel: Wählen Sie die Wörter, die in die Sätze passen! Benutzen Sie jeden Ausdruck nur einmal. Anmerkung: Für jede richtig gelöste Aufgabe gibt es einen Punkt.

Mehr

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: Zdroj: http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/konjunktiv/konjunktiv-2 ÚVOD Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: oznamovací

Mehr

1. Dolazak Ankunft. Dolazak Konversation

1. Dolazak Ankunft. Dolazak Konversation 1. Familie Berger kommt am Urlaubsort Turanj an. Klaus, Monika und Jasmina steigen aus dem Auto und gehen zur Rezeption; Denis wartet noch im Auto. An der Rezeption werden sie von Danica und (später) Jure

Mehr

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 1 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 2 230 V 230 V 230 V 230 V 3 GESTELL FARBEN 4 5 20-27 km/h 28-37 km/h 38-48 km/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3

Mehr

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

Boys Day dein Zukunfts-Tag

Boys Day dein Zukunfts-Tag 1 Boys Day dein Zukunfts-Tag Boys Day ist englisch und bedeutet Jungen-Tag. Es ist ein Tag nur für Jungen. Der Boys Day ist ein Mal im Jahr. Alle Jungen ab der 5. Klasse können mitmachen. Jungen wollen

Mehr

NAME.. LAAS SPRACHKENNTNISBEWERTUNGSSYSTEM STUFE PRE - A1. Zertifikat anerkannt durch ICC HINWEISE: Gib auf jede Frage nur eine Antwort.

NAME.. LAAS SPRACHKENNTNISBEWERTUNGSSYSTEM STUFE PRE - A1. Zertifikat anerkannt durch ICC HINWEISE: Gib auf jede Frage nur eine Antwort. NAME.. LAAS SPRACHKENNTNISBEWERTUNGSSYSTEM STUFE PRE - A1 Zertifikat anerkannt durch ICC PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations HINWEISE: Schreibe bitte auf diese Seite oben deinen Namen. Beantworte

Mehr

Projekt je financovaný z Európskej únie. Arbeitsbogen M A U E R N

Projekt je financovaný z Európskej únie. Arbeitsbogen M A U E R N Projekt je financovaný z Európskej únie Arbeitsbogen M A U E R N Mauern Beim Mauern verbinden wir die Mauersteine, die genaue Größe und Form haben. Wir verbinden sie mit Hilfe vom Mörtel und wir müssen

Mehr

Deutsch im Gesundheitswesen Nemčina v zdravotníctve

Deutsch im Gesundheitswesen Nemčina v zdravotníctve Kurz : 117 Deutsch im Gesundheitswesen Nemčina v zdravotníctve Nadstavbový kurz NJ pre mierne pokročilých Heft 1 (1-3) Autor : PaedDr. Karol Verbich Lektorovala : Claudia Bleier Obnovené vydanie Január

Mehr

2. Was du heute besorgen hast, das verschiebe nicht auf morgen. 3. Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

2. Was du heute besorgen hast, das verschiebe nicht auf morgen. 3. Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Sprichwörter *** Izreke 1. Jeder ist seines Glückes Schmied. 2. Was du heute besorgen hast, das verschiebe nicht auf morgen. 3. Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. 4. Es ist nicht alles Gold,

Mehr

auf stehen aus aus sehen backen bald beginnen bei beide bekannt bekommen benutzen besonders besser best bestellen besuchen

auf stehen aus aus sehen backen bald beginnen bei beide bekannt bekommen benutzen besonders besser best bestellen besuchen der Abend auf stehen aber der August acht aus ähnlich das Ausland allein aus sehen alle das Auto als das Bad alt backen an der Bahnhof andere bald ändern der Baum der Anfang beginnen an fangen bei an kommen

Mehr

14-Zwei (Flaschen- Packungen- Dosen) Milch kosten 1.98 Euro.

14-Zwei (Flaschen- Packungen- Dosen) Milch kosten 1.98 Euro. Deutsche abteilung Revision sheet Wählen Sie aus! 1-Das ist (ein- eine- mein) Orange. 2-Ist das (eine- ein- mein) Banane? 3-Das ist (kein- mein-keine) Gurke. 4-Ist das (eine- ein- meine) Saft? -Nein. 5-Sind

Mehr

Inhaltsverzeichnis.

Inhaltsverzeichnis. 2 Inhaltsverzeichnis Reihenfolge der Buchstaben Lauterarbeitung: M m...4 A a...5 L l...6 I i...7 O o...8 P p...9 E e... 10 T t... 14 N n... 15 S s... 17 R r... 21 F f... 22 D d... 24 K k... 28 Ei ei...

Mehr

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut.

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut. Version F kód I. Určete tvary 3. os. sg. prézenta, préterita a perfekta (v perfektu uveďte tvar s pomocným slovesem): 1. fahren 2. beginnen 3. messen 4. lügen 5. sinken II. Doplňte správné tvary podle

Mehr