Laura klettert gern. klettern, ist. a ktoré k téme šport? Doplň. krížikom: Je to správne r alebo nesprávne f?

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Laura klettert gern. klettern, ist. a ktoré k téme šport? Doplň. krížikom: Je to správne r alebo nesprávne f?"

Transkript

1 klettert gern. NACH AUFGABE 2 1 Passt das zu Musik oder zu Sport? Ergänze. Ktoré slová sa hodia k téme huda a ktoré k téme šport? Doplň. klettern singen Fußall spielen Tennis spielen Gitarre spielen Basketall spielen Saxofon spielen Musik Sport klettern, L 2 E K T I O N Keď sa udeš slovíčka učiť podľa tém, ľahšie si ih zapamätáš. 2 Ist das Maria oder Jonas? Ergänze. Je to Maria aleo Jonas? Doplň. A B C D 1. Maria Foto A : Sie spielt Foto : 2. Jonas Foto : Foto : 3a Lies den Text. Kreuze dann an: Ist das rihtig r oder falsh f? Prečítaj si text. Potom označ krížikom: Je to správne r aleo nesprávne f? Tim ist 13. Er singt und spielt Keyoard in der Shuland. Tims Familie ist sehr musikalish. Die Mutter singt gern und der Vater spielt Gitarre. Tim, spielst du auh Gitarre? Nein. Aer Keyoard, Trompete, Klavier und Shlagzeug. Wow! Und andere Hoys? Ih spiele Fußall. 1. Tims Mama spielt Gitarre. r f 2. Tim spielt Gitarre. r f 3. Tim spielt Fußall. r f Unterstreihe wie im Beispiel alle Sujekte und Veren im Text. Podčiarkni v texte všetky podmety a prísudky (slovesá) podľa vzoru. Tim ist 13. Shrei die Verformen aus dem Text in die Taelle. Ergänze dann die anderen Formen. Zapíš slovesné tvary z textu do tauľky. Potom doplň ostatné tvary. ih du er/sie spielen singen! sein ist siezehn 17

2 4 Ergänze die Verformen. Doplň slovesné tvary. spielt spiele spielst ist in ist heiße 1. Spielst du Volleyall? Ja, ih Beah-Volleyall. Und Lukas? Lukas und Sport? Nein. 2. Hallo, wer du? Ih Kati. Und du? Ih Alexander. Und er? Wer ist das? Lukas nur Gitarre. Das Stefan. NACH AUFGABE 4 5 Lös das Rätsel. Was maht Niki? Vylúšti doplňovačku. Čo roí Niki? Er 1. s h w Was passt? Kreuze an. Čo sa hodí? Označ krížikom spielen mahen Volleyall Basketall Karate Hokey Saxofon Mathe x NACH AUFGABE 6 SCHREIBTRAINING 7 Lies den Text. Es git viele Wiederholungen. Unterstreihe sie. Prečítaj si text. Podčiarkni slovo, ktoré sa často opakuje. Das ist Paul. Paul ist 11. Paul spielt gern Fußall. Paul singt niht gern. Ak sa v texte opakuje jedno slovo viakrát, nevyzerá to pekne. Tieto dva tipy ti pomôžu vylepšiť text: 1. Namiesto podstatného mena môžeš použiť zodpovedajúe osoné zámeno: Das ist Paul. Paul Er ist Dve vety s rovnakým podmetom môžeš spojiť do súvetia spojkou und = a : Er ist 11. Er und spielt gern Fußall. 8 Shrei die Sätze esser. Napíš vety lepšie. 1. Das ist Max. Max ist 13. Max spielt Fußall. Das ist Max. Er ist 15 und spielt Fußall. 3. Das ist Nio. Nio kommt aus Rostok. Nio ist Das ist Lenka. Lenka ist 12. Lenka kommt aus Prešov. 4. Das ist Tim. Tim spielt Gitarre. Tim singt. 18 ahtzehn

3 NACH AUFGABE 7 9a Was mahst du gern? Kreuze an. Čo roíš rád/rada? Označ krížikom. Mathe mahen singen shwimmen Monopoly spielen Gitarre spielen Volleyall spielen Tennis spielen klettern Basketall spielen Shrei nun. Was mahst du gern, was mahst du niht gern? Teraz napíš, čo roíš rád/rada a čo nerád/nerada. Ih gern Ih niht gern 10a In welhes Tor muss der Ball? Verinde. Do ktorej ránky musí ísť lopta? Spoj. 1. Was du gern? spielst Ih gern Hokey. spiele 2. Wer du? ist ih. heiße 3. woher Nio? kommt Er aus Rostok. kommt Shrei die ersten zwei Sätze aus 10a in das Shema. Napíš prvé dve vety z vičenia 10a do tauľky. 1. miesto 2. miesto doplňovaia otázka Was oznamovaia veta Ih Ergänze die Regel. Doplň pravidlo. V oznamovaej vete je prísudok (sloveso) vždy na mieste. Doplňovaia otázka sa začína vždy opytovaím zámenom (začína na w ), na mieste je prísudok (sloveso) a potom nasleduje podmet. 11 Ordne den Dialog. Usporiadaj rozhovor. Ih niht. Ih klettere gern. Was mahst du gern? Ih auh. neunzehn 19

4 NACH AUFGABE 11 12a Ergänze. Doplň rozhovor. Was mahst du heute? Nein, keine Lust. Er maht auh gern Sport. Paul: Was maht ihr heute? Mahen wir zusammen Karate? Simone und Lilly: Paul: Und du, Lukas? Lukas: Ih mahe Mathe. Puh! Vielleiht Theo? Ergänze die Endungen eim Ver mahen. Shrei dann auh die anderen Verformen in die Taelle. Doplň konovky slovesa mahen. Potom zapíš aj ostatné slovesné tvary do tauľky. ih du er/sie wir ihr mahen singen klettern mah e mah mah mah mah Ergänze die Regel. Doplň pravidlo. infinitív s konovkou -en wir mah, wir sing! infinitív s konovkou -n wir kletter 13 Ergänze die Endungen. Doplň konovky. 1. Maria und Luisa, ihr singt so gut. Oh, danke. 2. Was mah ihr heute? Spiel wir Fußall? Nein, wir spiel Tennis. 3. Was mah du heute, Kim? Ih tauh. Und du? Tauh du auh? Nein, keine Lust. 4. Mah wir Mathe? Nein, wir kletter heute. Was? Ihr kletter? Ja, klar. Das ist ool. 5. Oh, der Junge spiel toll Gitarre. Ja, super! 20 zwanzig

5 14 Was passt? Kreuze an. Čo sa hodí? Označ krížikom. ih du er sie wir ihr shwimmt x x x tauhe mahen klettern singst kommt heißt NACH AUFGABE 14 15a Markiere die Sujekte und Veren wie im Beispiel. Označ podmety a prísudky (slovesá) podľa vzoru. Spielen wir Basketall? Nein, keine Lust. Wir shwimmen heute. Mahst du Sport? Ja. Ih klettere gern. Welhe Sätze aus 15a passen? Ergänze das Shema. Ktoré vety z vičenia 15a sa hodia do tauľky? Doplň. zisťovaia otázka 1. miesto 2. miesto Ergänze die Regel. Doplň pravidlo. V zisťovaej otázke je prísudok na prísudkom (slovesom). mieste. Podmet je 16 Shrei die Sätze rihtig. Napíš vety správne. 1. wir mahen Mathe? Mahen 2. du heute mahst was? 3. Hokey spielt Roman. 4. Nio aus Berlin kommt? 17 Ergänze die Buhstaen. Verinde dann mit dem Gegenteil. Doplň hýajúe písmená. Potom spoj protiklady. ne i n ri tig M hen nge ni t ge n ge n fal a einundzwanzig 21

6 18 Was sagen die Personen? Ergänze. Čo hovoria ľudia na orázkoh? Doplň. A B AUSSPRACHE 6 19a e i: Hör zu und sprih nah. Ahte auf kurze (ẹ / ị ) und lange (e / i ) Vokale. e i: Počúvaj a opakuj. Dávaj pozor na krátke (e / i ) a dlhé (e / i ) samohlásky. e Sẹssel wer klẹttern er i nịht ihr shwịmmen Musik Krátke e sa vyslovuje ako slovenské e, dlhé e sa priližuje k výslovnosti í. 7 8 Sind die Vokale kurz (ẹ / ị) oder lang (e / i )? Hör zu und markiere. Vyslovujeme samohlásky krátko (ẹ / ị ) aleo dlho (e / i )? Počúvaj a označ. e wenn gern woher der i singen wir spielen is Hör noh einmal und sprih nah. Počúvaj ešte raz a opakuj. Musik Ih singe gern. Du singst auh. Er spielt Gitarre Satzmelodie: Hör zu und sprih nah. Melódia vety: počúvaj a opakuj. Was mahst du heute? Ih spiele Fußall. Und du? Mahst du auh Sport? Sie spielt Saxofon. Wir mahen zusammen Musik. Toll! Ja, wir spielen Basketall. 21 Hör zu und sprih nah. Počúvaj a opakuj. Sport Er spielt Tennis. Sie spielt Volleyall. Ih klettere. Du shwimmst. Wir tauhen gern. Sport ist super! 22 zweiundzwanzig

7 Slovíčka si vypočuj na Uč sa ih aj vo vetáh. Lernwortshatz 2 (sie) klettert klettern šplhá/lezie šplhať/liezť (napr. na horolezekej stene) ~. sie ona ist 12. ~ klettert gerne. (er/sie) singt singen spieva spievať gern rád/rada singt ~. (sie) maht mahen roí roiť ~ viel Sport. (der) Sport, Sportarten šport, druhy športu Max maht viel ~: Er spielt Fußall und Tennis. er on Max ist 13. ~ spielt gern Fußall. (der) Basketall (ia sg.) asketal Max spielt Fußall, Tennis und ~. die Musik (ia sg.) die Mode, -n huda móda was čo ~ maht? Sie spielt Fußall. Kresli si význam slovíčok. Ľahšie si ih zapamätáš. (das) Karate (ia sg.) karate Simona maht ~. (das) Hokey (ia sg.) hokej Oliver spielt ~. tauhen potápať sa surfen surfovať shwimmen plávať Uč sa slovíčka k jednej téme spolu, napr.: tauhen, surfen, shwimmen. niht zápor ne- Mathe mahe ih ~ gern. Mathe (ia sg.) matika (matematika) (= Mathematik) Mahen wir zusammen ~? Ih auh. Ja tiež. Ih shwimme gern. ~ Ih niht. Ja nie. Tieto slová sa používajú so slovesom mahen : Sport mahen Karate mahen Mathe mahen nihts ihr nič Was mahen Nio, und Anna zusammen? ~. ihr vy (tykanie viaerým osoám) heute dnes Was maht ihr ~? wir wir my Was maht ihr heute? ~ klettern. zusammen spolu Spielen wir ~ Basketall? keine Lust (nemám) huť/náladu Nein, ~. vielleiht možno Spielt ihr ~ Fußall? falsh zle/nesprávne dreiundzwanzig 23

Laura klettert gern. klettern, ist. Musik. zu Sport? Ergänze. Sport. 2. Jonas Foto : Foto : 1. Maria Foto A : Sie spielt Foto :

Laura klettert gern. klettern, ist. Musik. zu Sport? Ergänze. Sport. 2. Jonas Foto : Foto : 1. Maria Foto A : Sie spielt Foto : klettert gern. NACH AUFGABE 2 1 Passt das zu Musik oder zu Sport? Ergänze. Musik L 2 E K T I O N klettern singen Fußall spielen Tennis spielen Gitarre spielen Basketall spielen Saxofon spielen Sport klettern,

Mehr

Musik. Sport. 2. Jonas Foto : Foto : Schreib die Verbformen aus dem Text in die Tabelle. Ergänze dann die anderen Formen.

Musik. Sport. 2. Jonas Foto : Foto : Schreib die Verbformen aus dem Text in die Tabelle. Ergänze dann die anderen Formen. klettert gern. NACH AUFGABE 2 1 Passt das zu Musik oder zu Sport? Ergänze. Ktoré slová sa hodia k téme huda a ktoré k téme šport? Doplň. klettern singen Fußall spielen Tennis spielen Gitarre spielen Basketall

Mehr

Musik. 2. Jonas. Unterstreiche wie im Beispiel alle Subjekte und Verben im Text.

Musik. 2. Jonas. Unterstreiche wie im Beispiel alle Subjekte und Verben im Text. klettert gern. 1 Musik n a h au f g a e Le Passt das zu Musik oder zu Sport? Ergänze. Ktoré slová sa hodia k téme huda a ktoré k téme šport? Doplň. ktion Sport klettern, klettern 6 singen 6 Fußall spielen

Mehr

Laura klettert gern. Schülerzeitung Der Spickzettel LAU RA IST DI E NUMM ER 1

Laura klettert gern. Schülerzeitung Der Spickzettel LAU RA IST DI E NUMM ER 1 klettert gern. L 2 E K T I O N LAU RA IST DI E NUMM ER 1 Shülerzeitung Der Spikzettel Koell, Platz 1 (Mädhen) Max Berger, Platz 3 (Jungen) Hipp hipp hurra! Das Max-Plank-Gymnasium gewinnt ei»münhen klettert«:

Mehr

Laura klettert gern. klettern, ist. Musik. alla musica o allo sport? Sport. 2. Jonas Foto : Foto : 1. Maria Foto A : Sie spielt Foto :

Laura klettert gern. klettern, ist. Musik. alla musica o allo sport? Sport. 2. Jonas Foto : Foto : 1. Maria Foto A : Sie spielt Foto : klettert gern. NACH AUFGABE 2 1 Le parole del riquadro si riferisono alla musia o allo sport? Musik L 2 E K T I O N klettern singen Fußall spielen Tennis spielen Gitarre spielen Basketall spielen Saxofon

Mehr

I GRAMMATIK. f u ß b a l l e w f r r u c k s a c k o p t i l a m p e s d h l s p or t t a s c h e l u n t

I GRAMMATIK. f u ß b a l l e w f r r u c k s a c k o p t i l a m p e s d h l s p or t t a s c h e l u n t Und wer ist du? 1 L E K T I O N 1a NACH AUFGABE 2 Lös das Rätsel. 2. 1. G I T A R R E 1 2. 4. 5. 4 6. 7. Ergänze das Lösungswort. 5 6 7 I GRAMMATIK 2a NACH AUFGABE 5 Finde elf Wörter und schrei sie auf.

Mehr

1 Wie heißt du? Wer bist du? 2 Wer ist der Junge?

1 Wie heißt du? Wer bist du? 2 Wer ist der Junge? Lösungen Areitsuh Start 1 Wie heißt du? Wer ist du? 2 Wer ist der Junge? ih in und das ist wie itte Ih in und das ist Wie itte 2 Lilly? Wie shreit man das? L i l l y. Vielen Dank. 2 Dienstag 3 Mittwoh

Mehr

Simon liebt Informatik.

Simon liebt Informatik. liet Informatik. L 4I O N E K T S T U D E U T S C H E N G F R A N Z Ö S I S C H A L K U N S T I K U G E S C H I C H T E N R E L 1a NACH AUFGABE 2 Finde fünf Fächer. Schrei die Fächer aus 1a auf. Was hast

Mehr

Zum Üben. Ordne zu und ergänze. der das die 0. S e s s e l 3. t 5. d 7. t. 1. s 4. T - 6. c 8. t. 2. n 9. L. 0. Der Sessel ist interessant.

Zum Üben. Ordne zu und ergänze. der das die 0. S e s s e l 3. t 5. d 7. t. 1. s 4. T - 6. c 8. t. 2. n 9. L. 0. Der Sessel ist interessant. 1 Zum Üben 1a Ordne zu und ergänze. 0 der das die 0. S e s s e l 3. t 5. d 7. t 1. s 4. T - 6. c 8. t 2. n 9. L 1b Ergänze die fehlenden Buchstaben und schreib noch drei Sätze zu den Dingen aus 1a. b ö

Mehr

Dossier d'estiu. ALEMANY 2n d'eso

Dossier d'estiu. ALEMANY 2n d'eso Dossier d'estiu. ALEMANY 2n d'eso 2015-2016 LEKTION 1 1. Was passt? Ergänze die Sätze. Hallo, wer... du? Maya. Und du? wer bist du? Ich... Klara, und das... Bono. Er... so süß! Hi! wer... du? Ich... Tim.

Mehr

Přepisy poslechových nahrávek v PS

Přepisy poslechových nahrávek v PS 2 Lekce, 4 Lampe, Fahrrad, Gitarre, bald, da oder, kommen, Foto, toll, Monopoly und, du, Fußball, Rucksack, Junge 3 Lekce, 5 Wie heißt du? Ich bin Laura. Und wer bist du? Ich heiße Nico. Woher kommst du?

Mehr

Laura klettert gern. Schülerzeitung Der Spickzettel LAU RA IST DI E NUMM ER 1

Laura klettert gern. Schülerzeitung Der Spickzettel LAU RA IST DI E NUMM ER 1 klettert gern. L 2 E K T I O N LAU RA IST DI E NUMM ER 1 Shülerzeitung Der Spikzettel Koell, Platz 1 (Mädhen) Max Berger, Platz 3 (Jungen) Hipp hipp hurra! Das Max-Plank-Gymnasium gewinnt ei»münhen klettert«:

Mehr

5 Hobbys Meine Famillie Was kostet das?... 56

5 Hobbys Meine Famillie Was kostet das?... 56 Inhalt 1 Kennenlernen........ 4 5 Hobbys.............. 40 2 Meine Klasse........ 12 6 Meine Famillie...... 48 3 Tiere................. 20 7 Was kostet das?..... 56 Kleine Pause......... 28 Große Pause.........

Mehr

I. Welche Antwort passt? Která odpověď je vhodná? 1. Wer kommt aus Deutschland? a) Giana. b) Inge. c) ein Junge.

I. Welche Antwort passt? Která odpověď je vhodná? 1. Wer kommt aus Deutschland? a) Giana. b) Inge. c) ein Junge. Ich bin drölf Ich heiße Inge. Ich bin dreizehn Jahre alt und wohne in Hamburg. Ich habe eine neue Mitschülerin. Sie kommt nicht aus Deutschland. Woher kommt sie? Und wie heißt sie? Hallo, sage ich. Ich

Mehr

Hallo! 4 a. Hallo GutenTag. HalloGutenTagHalloDasistHalloichbinistichbinistHallo. Paul. vier. Das ist Lisa. Das ist Zena. Das ist Ahmet. Ist das Luka?

Hallo! 4 a. Hallo GutenTag. HalloGutenTagHalloDasistHalloichbinistichbinistHallo. Paul. vier. Das ist Lisa. Das ist Zena. Das ist Ahmet. Ist das Luka? Ist das Luka? Das ist Paul. Das ist Lisa. Das ist Zena. Das ist Ahmet. 1 Schreie die Namen auf und streiche die falschen Buchstaen. Mein Name ist Paul P i a u x l L m i s i a e Z i e n a l A x h m i e

Mehr

Treffpunkt: Spiegelstraße 12

Treffpunkt: Spiegelstraße 12 Treffpunkt: Spiegelstraße 12 12 L E K T I O N Musik machen NACH AUFGABE 4 1 Passt das zu Musik machen oder zu wohnen? Ergänze mit Artikel. Ktoré slová sa hodia k téme Musik machen a ktoré k téme wohnen?

Mehr

Hallo! Ich bin Nicole...

Hallo! Ich bin Nicole... Hallo! Ich in Nicole KB 2 1 Ordnen Sie zu heiße du Hallo heißt Ich ich wer wie Hallo! Ich in Wieke Und ist?, in Stefan Ich heiße René Und du? Ich Alfred KB 3 2 Sortieren Sie O Ja, ich komme aus Deutschland

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2017/2018 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

WAS MACHT IHR HEUTE NACHMITTAG?

WAS MACHT IHR HEUTE NACHMITTAG? Lektion WAS MACHT IHR HEUTE NACHMITTAG? A 1 Was passt zusammen? Ordne zu. 1. Um wie viel Uhr spielt ihr? 2. Was macht ihr heute?. Kommt ihr mit? a. Ja, gern. b. Wir beginnen um 15.00 Uhr. c. Wir gehen

Mehr

Transkriptionen Kursbuch

Transkriptionen Kursbuch 2 Start, 1a Jonas: Hallo, ich bin Jonas. Johanna: Hallo! Das ist Jonas und ich bin Johanna. Leonie: Hallo! 3 Start, 1b vgl. Track 2 11 Start, 7b A Gute Nacht, Stefanie! 12 B Guten Abend, Frau Bauer! Ah!

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Herr Schneider Frau Gärtner Markus Makiko. Mathias Olaf Björn Julia. Fritz und Thomas Lina Frau Meyer Herr und Frau Gunze

Herr Schneider Frau Gärtner Markus Makiko. Mathias Olaf Björn Julia. Fritz und Thomas Lina Frau Meyer Herr und Frau Gunze Freizeit Lektion 2 Herr Schneider Frau Gärtner Markus Makiko Mathias Olaf Björn Julia Fritz und Thomas Lina Frau Meyer Herr und Frau Gunze Ute und Stefan Frau Herbst Herr Klein Johanna Auto fahren Deutsch

Mehr

Am Kiosk. Lektion. 1 Die Pause fängt an. 2 Wie findest du...? 3 Zweimal Milch, bitte. a) Schau das Bild an und hör zu. b) Hör die Fragen und antworte.

Am Kiosk. Lektion. 1 Die Pause fängt an. 2 Wie findest du...? 3 Zweimal Milch, bitte. a) Schau das Bild an und hör zu. b) Hör die Fragen und antworte. Am Kiosk 1 Die Pause fängt an L2/1 L2/2 a) Schau das Bild an und hör zu. b) Hör die Fragen und antworte. Super!/Toll! Gut. Na ja. Es geht. Doof./Blöd. Richtig? Sprich nach. Zu schwer? Dann hör zuerst alle

Mehr

ELS Schule 4.Klasse /---- Deutschabteilung Name : Datum : Modelltest ( 3 )

ELS Schule 4.Klasse /---- Deutschabteilung Name : Datum : Modelltest ( 3 ) Modelltest ( 3 ) 1-Lies den Text und beantworte die Fragen! Ich heiße Tom. Ich bin 9 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland und ich wohne in Berlin. Meine Eltern wohnen auch in Berlin. Ich gehe in die Goethe

Mehr

macht Deutschlernen kinderleicht! Hueber

macht Deutschlernen kinderleicht! Hueber Mit Poster! Deutsch für Kinder in der Primarstufe macht Deutschlernen kinderleicht! Hueer Mit Paul, Lisa & Co ist Deutschlernen kinderleicht und macht richtig Spaß! Paul, Lisa & Co, unsere neueste Lehrwerksgeneration

Mehr

Hallo! Ich bin Nicole...

Hallo! Ich bin Nicole... Hallo! Ich in Nicole KB 2 1 Ordnen Sie zu heiße du Hallo heißt Ich ich wer wie Hallo! Ich in Wieke Und ist?, in Stefan Ich heiße René Und du? Ich Alfred KB 3 2 Sortieren Sie O Ja, ich komme aus Deutschland

Mehr

Treffpunkt: Spiegelstraße 12

Treffpunkt: Spiegelstraße 12 Treffpunkt: Spiegelstraße 12 12 L E K T I O N Boah, ist das langweilig! Das macht doch keinen Spaß allein! Ich rauche eine Band. 1 Schau das Bild an und lies. Beantworte dann die Frage auf Slowakisch.

Mehr

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2014-2015

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Μάθημα: Γερμανικά Δπίπεδο: Ε1 Γιάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία: 19 Μαΐοσ

Mehr

Niveau A1. 4. Nationalwettbewerb in Deutsch als Fremdsprache, Runde 1, Niveau A1. Antwortbogen. Name Klasse...

Niveau A1. 4. Nationalwettbewerb in Deutsch als Fremdsprache, Runde 1, Niveau A1. Antwortbogen. Name Klasse... Name Klasse... Schule Stadt Niveau A1 Nachdem du die Aufgaben gelöst hast, übertrage deine Lösungen auf den Antwortbogen. Antwortbogen LESEN Teil 1 Teil 2 1. A B C 7. richtig falsch 2. A B C 8. richtig

Mehr

Neu hier? Das lernst du. Begrüßen und verabschieden Den Namen sagen und buchstabieren Den Wohnort sagen Sagen, was du magst

Neu hier? Das lernst du. Begrüßen und verabschieden Den Namen sagen und buchstabieren Den Wohnort sagen Sagen, was du magst 1 Neu hier? Das lernst du 1 Begrüßen und verabschieden Den Namen sagen und buchstabieren Den Wohnort sagen Sagen, was du magst Hallo, ich heiße Carla. 4 Guten Tag. Guten Tag. Hi, ich bin Oskar. Tschüs.

Mehr

HÖREN Vor dem Hören 1 Schau das Bild an: Wo sind die Leute? Was ist das? 2 Lies zuerst die Aufgaben in 3. Hören 1 3 Was ist richtig? Kreuze an.

HÖREN Vor dem Hören 1 Schau das Bild an: Wo sind die Leute? Was ist das? 2 Lies zuerst die Aufgaben in 3. Hören 1 3 Was ist richtig? Kreuze an. Ich und meine Welt HÖREN Vor dem Hören 1 Schau das Bild an: Wo sind die Leute? Was ist das? jugend creativ Internationaler Jugendworkshop Willkommen im Finale!! 16.04. in Berlin 2 Lies zuerst die Aufgaben

Mehr

Nomen im Plural. NIVEAU NUMMER SPRACHE Anfänger A1_1032X_DE Deutsch

Nomen im Plural. NIVEAU NUMMER SPRACHE Anfänger A1_1032X_DE Deutsch Nomen im Plural BAUSTEINE NIVEAU NUMMER SPRACHE Anfänger A1_1032X_DE Deutsch Lernziele Nomen im Plural lernen Nomen im Plural verwenden 2 Auf der Welt gibt es viele Männer, Frauen, Kinder, Tiere, 3 Nomen

Mehr

Kairo Bezirk Schuljahr Lektion 1 Komm, wir spielenverbinde!

Kairo Bezirk Schuljahr Lektion 1 Komm, wir spielenverbinde! 1 Kairo Bezirk Schuljahr 2013-2014 El- Nozha Unterrichtzone Stufe : 3. Klasse El-Nozha Sprachenschule Deutsche Abteilung Lektion 1 Komm, wir spielenverbinde! Internet Gitarre Mathematik CD Supermarkt Wähle

Mehr

Transkriptionen der Hörtexte

Transkriptionen der Hörtexte Transkriptionen der Hörtexte Im Folgenden finden Sie die Transkriptionen der Hörtexte, die nicht im Kurs- und Arbeitsbuch abgedruckt sind. Dieses Zeichen steht für eine Pause, in der die Schüler nachsprechen,

Mehr

1- Wie findet Peter die Hose? 2- Was ist die Farbe von das Hemd? 3- Wie alt ist Peter?.. Richtig ( ) oder Falsch( x ) :

1- Wie findet Peter die Hose? 2- Was ist die Farbe von das Hemd? 3- Wie alt ist Peter?.. Richtig ( ) oder Falsch( x ) : Revision sheet ( 4th Prim. ) Lies den Text! Ich bin Peter. Ich bin 12 Jahre alt. Heute ist mein Geburtstag. Ich habe viele Sachen bekommen : Hose, T- Shirt, Schuhe, Jeans, Mantel und das Hemd. Die Schuhe

Mehr

2-Was lernt Nelly?... 3-Wo wohnt Nelly?... Richtig oder Falsch : 1-Laila ist elf Jahre alt. ( ) 2-Laila ist doof. ( )

2-Was lernt Nelly?... 3-Wo wohnt Nelly?... Richtig oder Falsch : 1-Laila ist elf Jahre alt. ( ) 2-Laila ist doof. ( ) Revision sheet ( 3rd Prim. ) A-1-Lies den Text und Antworte! Ich heiβe Nelly. Ich bin neun Jahre alt. Ich wohne in Madinaty. Ich komme aus Ägypten. Ich spiele Tischtennis und Memory. Meine Schule heiβt

Mehr

Finale Wiederholung. 1.Hören: Makiere (richtig) oder (falsch)! 1.Julia ist einundzwanzig (21) Jahre alt. ( ) 2.Julia studiert Englisch.

Finale Wiederholung. 1.Hören: Makiere (richtig) oder (falsch)! 1.Julia ist einundzwanzig (21) Jahre alt. ( ) 2.Julia studiert Englisch. Remas Sprachschule Deutschabteilung Stufe: Primär 4 Finale Wiederholung 1.Hören: Makiere (richtig) oder (falsch)! 1.Julia ist einundzwanzig (21) Jahre alt. ( ) 2.Julia studiert Englisch. ( ) 3.Julia hat

Mehr

Modálne slovesá können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können

Modálne slovesá können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können Modálne slovesá - v nemeckom jazyku do skupiny modálnych (spôsobových) slovies patria tieto slovesá: können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten - je to špecifická skupina slovies, ktoré

Mehr

Erinnern Sie sich an die Bilder im Kursbuch? Welche Gegenstände fehlen? Schreiben Sie die Nomen ins Bild. das

Erinnern Sie sich an die Bilder im Kursbuch? Welche Gegenstände fehlen? Schreiben Sie die Nomen ins Bild. das Was ist denn los? 7 KB 2 1 Was ist da? Erinnern Sie sich an die Bilder im Kursbuch? Welche Gegenstände fehlen? Schreiben Sie die Nomen ins Bild. das 2 Krankheiten Was haben die Leute wirklich? Korrigieren

Mehr

-: Das Alphabet :- A B C D E. Ananas Buch Cent Drache Eule F G H I J. Forsch Gesicht Hotel ich Jaguar K L M N O. Kamera Lampe Maus Nase Opa P Q R S T

-: Das Alphabet :- A B C D E. Ananas Buch Cent Drache Eule F G H I J. Forsch Gesicht Hotel ich Jaguar K L M N O. Kamera Lampe Maus Nase Opa P Q R S T -: Das Alphabet :- A B C D E Ananas Buch Cent Drache Eule F G H I J Forsch Gesicht Hotel ich Jaguar K L M N O Kamera Lampe Maus Nase Opa P Q R S T Papagei Qualle Radio Salat Tafel U V W X Y Uniform Vogel

Mehr

DOWNLOAD. Schreiblehrgang: Kurze einfache Sätze 2. Grundlegende Schreibübungen zum Thema Der Tag und die Woche. Bergedorfer Unterrichtsideen

DOWNLOAD. Schreiblehrgang: Kurze einfache Sätze 2. Grundlegende Schreibübungen zum Thema Der Tag und die Woche. Bergedorfer Unterrichtsideen DOWNLOAD Marie-Anne Entradas Schreiblehrgang: Kurze einfache Sätze 2 Grundlegende Schreibübungen zum Thema Der Tag und die Woche Marie-Anne Entradas Bergedorfer Unterrichtsideen Downloadauszug aus dem

Mehr

1- Wie findet Peter die Hose?.Sehr schlecht.. 2- Was ist die Farbe von das Hemd? blau

1- Wie findet Peter die Hose?.Sehr schlecht.. 2- Was ist die Farbe von das Hemd? blau Model answer ( 4th Prim. ) Lies den Text : Ich bin Peter. Ich bin 12 Jahre alt. Heute ist mein Geburtstag. Ich habe viele Sachen bekommen : Hose, T- Shirt, Schuhe, Jeans. Mantel und das Hemd. Die Schuhe

Mehr

PLANET PLUS A1.2 Lösungen Arbeitsbuch

PLANET PLUS A1.2 Lösungen Arbeitsbuch PLANET PLUS A1.2 Lösungen Areitsuh START 1 Poster Jeans Talet Skateoard Comi Laptop 2 Sport 2 + 5 + 9 = 16 Computer/Tehnik 3 + 4 +7 + 8 + 10 = 32 Kleidung 1 + 6 = 7 3 A 4 B 5 C 3 D 2 E 1 MODUL 5 Einstieg

Mehr

OSOBNÉ ZÁMENÁ. 1. pád 3. pád 4. pád. er (on) ihm ( mu/ jemu) ihn (ho/ jeho) sie (ona) ihr ( jej) sie (ju) es (ono) ihm ( mu/ jemu) es ( ho/ jeho)

OSOBNÉ ZÁMENÁ. 1. pád 3. pád 4. pád. er (on) ihm ( mu/ jemu) ihn (ho/ jeho) sie (ona) ihr ( jej) sie (ju) es (ono) ihm ( mu/ jemu) es ( ho/ jeho) OSOBNÉ ZÁMENÁ V nemčine, rovnako ako v slovenčine, máme 3 osoby v oboch číslach (jednotnom aj množnom). Osobné zámená skloňujeme rovnako ako podstatné alebo prídavné mená v 4 pádoch (N, G, D, A). Tvary

Mehr

Reporter Tochter zuschauen wählen Ort gefährlich Kinder

Reporter Tochter zuschauen wählen Ort gefährlich Kinder Lielingsort 28 L E K T I O N NACH AUFGABE 2 1 Was machen die Leute? Schrei die Wörter richtig und ergänze. A B C (DEFREUN ENTREFF) (DENRE) (ßENDRAU ENSITZ) 2a Ordne die Ausdrücke. nie täglich manchmal

Mehr

LAAS STUFE PRE A1. PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations JUNI 2014 SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH. Zertifikat anerkannt durch ICC

LAAS STUFE PRE A1. PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations JUNI 2014 SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH. Zertifikat anerkannt durch ICC NAME PRÜFUNG English DEUTSCH Language Examinations LAAS EVALUATIONSSYSTEM DER SPRACHKENNTNISSE December MAI 2002 2010 SPRACHPRÜFUNG DEUTSCH STUFE PRE A1 Zertifikat anerkannt durch ICC HINWEISE JUNI 2014

Mehr

Die Medien-AG. 1 Die Medien-AG. Jenny. a Was passt? Ordne die Fotos zu den Namen. b Schreib Sätze. Charlotte. Felix. Eva. Mario.

Die Medien-AG. 1 Die Medien-AG. Jenny. a Was passt? Ordne die Fotos zu den Namen. b Schreib Sätze. Charlotte. Felix. Eva. Mario. Die Medien-AG 1 Die Medien-AG a passt? Ordne die Fotos zu den Namen. Charlotte Felix Eva Mario Jenny Jenny 1. Der Computer passt zu. 2. Das Mikrofon passt zu. 3. Die Videokamera passt zu _. 4. Die Digitalkamera

Mehr

Guten Morgen, wie heißt du?

Guten Morgen, wie heißt du? 1. Vorstellung Guten Morgen, wie heißt du? Ich heiße Lisa. Guten Morgen, wie heißt du? do mi so so do mi so so (alle) Gu - ten Mor - gen, gu - ten Mor - gen! do ti fa la la so so (alle) Wie heißt du? Wie

Mehr

Lektion 2: Meine Familie. Wie geht s? Danke, sehr gut. 1 Hören Sie. Markieren Sie die Betonung. Sprechen Sie nach.

Lektion 2: Meine Familie. Wie geht s? Danke, sehr gut. 1 Hören Sie. Markieren Sie die Betonung. Sprechen Sie nach. 2 A Lektion 2: Meine Familie Wie geht s? Danke, sehr gut. A2 Phonetik CD2 09 1 Hören Sie. Markieren Sie die Betonung. Sprechen Sie nach. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Wie geht es dir? Gut,

Mehr

Am Kiosk. Doof! Toll! Gut. a) Ich finde Techno toll. c) Findest du Popmusik doof?

Am Kiosk. Doof! Toll! Gut. a) Ich finde Techno toll. c) Findest du Popmusik doof? Am iosk 1. Wie findest du Volleyball? Mach Pfeile. Super! Blöd! Na ja, es geht. Doof! Toll! Gut. 2. Was kannst du noch sagen? a) Ich finde Techno toll. c) Findest du Popmusik doof? T Ich finde Techno doof.

Mehr

Lösungen Arbeitsbuch. c 8a. c 9a. 10a. 11a. Beste Freunde Hueber Verlag 2014, Autorin: Aliki Balser, Bearbeiterin: Katharina Meiszter-Györi 1/19

Lösungen Arbeitsbuch. c 8a. c 9a. 10a. 11a. Beste Freunde Hueber Verlag 2014, Autorin: Aliki Balser, Bearbeiterin: Katharina Meiszter-Györi 1/19 Lösungen Areitsuh Start 1a ih in und das ist wie itte Ih in und das ist Wie itte? 2 Lilly? Wie shreit man das? L i l l y. Vielen Dank. 3a 1 Montag 2 Dienstag 3 Mittwoh 4 Donnerstag 5 Freitag 6 Samstag

Mehr

Neue Freunde! 3. Er streitet sich mit Vicky. 4. Er trifft sich mit Freunden. 1. E Er ärgert sich. 2. Er fühlt sich allein. 5. Er freut sich.

Neue Freunde! 3. Er streitet sich mit Vicky. 4. Er trifft sich mit Freunden. 1. E Er ärgert sich. 2. Er fühlt sich allein. 5. Er freut sich. Neue Freunde! 20 L E K T I O N NACH AUFGABE 2 umziehen mitkommen hoffentlich Treppe weit weg eiden 1 Was passt? Ergänze. 1. Wir ziehen um. Mein Vater hat einen Jo in Köln gefunden. Echt? Dann wohnst du

Mehr

Die Eltern von Karl und Markus arbeiten bei der Post. Die Großeltern kommen am Wochenende zu Besuch.

Die Eltern von Karl und Markus arbeiten bei der Post. Die Großeltern kommen am Wochenende zu Besuch. Egypt-Dream-Sprachenschule Deutsch - 5.Klasse Schlusswiederholung Name: Datum: / / I. Lies den Text und antworte auf die Fragen! Karl und Markus sind zwei Brüder. Karl ist zwölf Jahre alt. Markus ist sechzehn

Mehr

Deutsch ist leicht! Nemčina je v pohode! Ktorá fotografia to je? Vypočuj si slová a priraď k nim fotografie A I.

Deutsch ist leicht! Nemčina je v pohode! Ktorá fotografia to je? Vypočuj si slová a priraď k nim fotografie A I. eutsch ist leicht! Modul 1 Nemčina je v pohode! C F E G H I 2 1 Welches Foto ist das? Hör die Wörter und ordne die Fotos I zu. Ktorá fotografia to je? Vypočuj si slová a priraď k nim fotografie I. Foto

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Treffpunkt: Spiegelstraße 12

Treffpunkt: Spiegelstraße 12 Treffpunkt: Spiegelstraße 12 12 L E K T I O N Musik machen NACH AUFGABE 4 1 Passt das zu Musik machen oder zu wohnen? Ergänze mit Artikel wohnen Band Straße Platz Schlagzeug Gitarre 2 Wo wohnen Paul, Tom

Mehr

Was machst du gerne Hallo! in deiner Freizeit?

Was machst du gerne Hallo! in deiner Freizeit? Was machst du gerne Hallo! in deiner Freizeit? Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ich lese gerne, male gerne und fahre gerne Fahrrad. Und du? Name mag mag nicht Simon Lena Jonas Aysegül Herr Thoma

Mehr

Zvratné zámeno sich ZVRATNÉ SLOVESÁ S AKUZATÍVOM. Zvratné slovesá s A sa vyznačujú slovkom sa. sich freuen tešiť sa

Zvratné zámeno sich ZVRATNÉ SLOVESÁ S AKUZATÍVOM. Zvratné slovesá s A sa vyznačujú slovkom sa. sich freuen tešiť sa Zvratné zámeno sich 1.1.1 ZVRATNÉ SLOVESÁ S AKUZATÍVOM Zvratné slovesá s A sa vyznačujú slovkom sa. sich freuen tešiť sa ich freue mich du freust dich er freut sich wir freuen uns ihr freut euch sie freuen

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

WAS MACHT IHR HEUTE NACHMITTAG?

WAS MACHT IHR HEUTE NACHMITTAG? Lektion WAS MACHT IHR HEUTE NACHMITTAG? A Kommt ihr mit? 1 Hör zu und ordne den Dialog. > HÖREN 25 Wir gehen Fußball spielen. Kommt ihr mit? Alles klar. Bis später. Was macht ihr heute Nachmittag? Tschüs.

Mehr

Name: Klasse: Datum: Zeit: 60 Minuten (schriftlicher Teil) Punkte:

Name: Klasse: Datum: Zeit: 60 Minuten (schriftlicher Teil) Punkte: Name: Klasse: Datum: Zeit: 60 Minuten (schriftlicher Teil) Punkte: 42 HÖREN (20 Minuten) Dieser Test hat zwei Teile. Lies zuerst die Aufgaben und hör dann den Text dazu. Teil 1 CD 8 Du hörst drei Gespräche.

Mehr

Niveau A1 B1. Deutsch für Jugendliche NEU. Beste Freunde für immer! Hueber

Niveau A1 B1. Deutsch für Jugendliche NEU. Beste Freunde für immer! Hueber NEU Deutsch für Jugendliche Niveau A1 B1 Beste Freunde für immer! Hueer motivierend einfach erfolgreich Beste Freunde weil man zusammen einfach esser lernt! Wir sind Beste Freunde! Was am meisten Spaß

Mehr

2-Was lernt Nelly?... Englisch, Deutsch, Mathe und Sport... 3-Wo wohnt Nelly? in Madinaty. Richtig oder Falsch : 1-Laila ist elf Jahre alt.

2-Was lernt Nelly?... Englisch, Deutsch, Mathe und Sport... 3-Wo wohnt Nelly? in Madinaty. Richtig oder Falsch : 1-Laila ist elf Jahre alt. Model answer ( 3rd Prim. ) A-1-Lies den Text und Antworte! Ich heiβe Nelly. Ich bin neun Jahre alt. Ich wohne in Madinaty. Ich komme aus Ägypten. Ich spiele Tischtennis und Memory. Meine Schule heiβt (

Mehr

Hallo! Wie geht s? Willkommen! LEKTION 1. Hören und sprechen Sie. eins 1. (Phonetische Kompetenz von Anfang an) Guten Morgen. 4 Guten Tag.

Hallo! Wie geht s? Willkommen! LEKTION 1. Hören und sprechen Sie. eins 1. (Phonetische Kompetenz von Anfang an) Guten Morgen. 4 Guten Tag. (Phonetische Kompetenz von Anfang an) LEKTION 1 A A 1 1 Hallo! Wie geht s? Willkommen! Hören und sprechen Sie. Guten Morgen. 4 Guten Tag. 4 Guten Tag,3 Frau Bauer. 4 Guten Tag,3 Frau Yoshimoto. 4 Wie geht

Mehr

Clip 1 BingoBaby. Schwerpunkt: Modul 1. Arbeitsblatt 1. Arbeitsblatt 2 UNTERRICHTSVORSCHLAG

Clip 1 BingoBaby. Schwerpunkt: Modul 1. Arbeitsblatt 1. Arbeitsblatt 2 UNTERRICHTSVORSCHLAG Schwerpunkt: Modul 1 UNTERRICHTSVORSCHLAG Arbeitsblatt 1 Aufgabe 1, vor dem Sehen: Die Sch (Schüler) sehen ein Foto von Olli, einem Protagonisten des Films. In Partnerarbeit äußern sie Vermutungen über

Mehr

Test A Wortschatz, Aussprache, Rechtschreiben

Test A Wortschatz, Aussprache, Rechtschreiben 5-6 Test A Wortschatz, Aussprache, Rechtschreiben 1 Zu welchem Unterrichtsfach gehören die Schulsachen? Unterstreiche. a) Heft: Sport Englisch - Kunst b) Malkasten: Französisch Geschichte Kunst c) Taschenrechner:

Mehr

Wiederholung. Die Begrüßungen. Das Kennenlernen. Guten Abend! Gute Nacht! Auf Wiedersehen! Tschüs! Wie heiβt du? Ich heiβe Willi. Wie alt bist du?

Wiederholung. Die Begrüßungen. Das Kennenlernen. Guten Abend! Gute Nacht! Auf Wiedersehen! Tschüs! Wie heiβt du? Ich heiβe Willi. Wie alt bist du? Wiederholung Die Begrüßungen Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht! Auf Wiedersehen! Tschüs! Das Kennenlernen Wie heiβt du? Wie alt bist du? Wo wohnst du? Ich heiβe Willi Ich bin neun Jahre

Mehr

Germanistisches Institut. Eva Dammers Claudia Kuhnen Alexis Feldmeier. Station 1. Gärtnerei Tätigkeiten Im Garten arbeiten.

Germanistisches Institut. Eva Dammers Claudia Kuhnen Alexis Feldmeier. Station 1. Gärtnerei Tätigkeiten Im Garten arbeiten. Germanistisches Institut Eva Dammers Claudia Kuhnen Alexis Feldmeier Station 1 Gärtnerei Tätigkeiten Im Garten arbeiten A1 Alphaportfolio Germanistisches Institut Die Veröffentlichung dieser Materialien

Mehr

Das ist Familie Richter!

Das ist Familie Richter! Das ist Familie Richter! 1. Dialog (Track 1): Mutter: Ich heiße Anna Richter. Vater: Ich bin Johannes Richter. Mutter: Das ist unser Sohn Tobias. Vater: Das ist meine Tochter Sophie. Mutter: Wir kommen

Mehr

Kein Problem. ich habe Zeit!

Kein Problem. ich habe Zeit! Kein Problem. ich habe Zeit! KB 4 1 Freizeitaktivitäten a Markieren Sie die. LFEMPsCHWiMMbaDLDHtPCbsMUsEUMVÜWbFrCCaFÉLZMsgWbrEstaUrant LCgWVtKinnFaKFUEDisCKtJWgKnZErtbWVPtHEatErMKVJEsbarLFJrbn b Ergänzen

Mehr

Auf dem Weg zum DSD Niveaustufe A1

Auf dem Weg zum DSD Niveaustufe A1 Auf dem Weg zum DSD Niveaustufe A1 Modellsatz Leseverstehen Texte und Aufgaben Name, Vorname Das ist Leseverstehen Teil 1 Muzi Lies den Text und entscheide: richtig oder falsch? Kennt ihr die Katze Muzi?

Mehr

1.Vorbereitungsschule Wiederholung Name:------------------------------------------------- Klasse:---------------- Lektion 8 1-Wie spät ist es? Es ist 1-8.00----------------------------------------- 2-8.05--------------------------------------------

Mehr

Die Modalverben können und müssen. NIVEAU NUMMER SPRACHE Anfänger A1_2033G_DE Deutsch

Die Modalverben können und müssen. NIVEAU NUMMER SPRACHE Anfänger A1_2033G_DE Deutsch Die Modalverben können und müssen GRAMMATIK NIVEAU NUMMER SPRACHE Anfänger A1_2033G_DE Deutsch Lernziele Die Bedeutung der Modalverben können und müssen kennenlernen Können und müssen konjugieren 2 Ich

Mehr

Tiere 3. Das lernst du Über Tiere sprechen Interviews in der Klasse machen Einen Text über Tiere verstehen. Ich habe eine Katze. Sie heißt Mitzi.

Tiere 3. Das lernst du Über Tiere sprechen Interviews in der Klasse machen Einen Text über Tiere verstehen. Ich habe eine Katze. Sie heißt Mitzi. der Pịnguin der Schmẹtterling Tiere 1 die Schịldkröte 2 das Meerschweinchen 4 Das lernst du Über Tiere sprechen Interviews in der Klasse machen Einen Text über Tiere verstehen der Kanarienvogel 5 6 der

Mehr

Lehrerhandreichung zum Interview mit Simon

Lehrerhandreichung zum Interview mit Simon Lehrerhandreichung zum Interview mit Simon Niveau: A2 Zeit: Je 10-15 Minuten Lernziele: Hörverstehen: selektiv und detailliert Konjugation (v.a. Verben 1. Person Singular) Reduktionen in der Umgangssprache

Mehr

Œ œ J Œ œ J Œ œ. œ J. j œ. Ó. Œ j œ œ.. œ. œ Œ J. Œ œ Œ œ

Œ œ J Œ œ J Œ œ. œ J. j œ. Ó. Œ j œ œ.. œ. œ Œ J. Œ œ Œ œ 18 Architektur in deutschland Text und MuSIK: Bodo WARtke rechtwinklig resolut (q = ca 136 ) /B b /A m/a b 7 12 8 12 8 12 8 b b 2 n 5 Ó Ich find a, Deutsch - land ent-wi-ckelt sich ste - tig zu ei - nem

Mehr

Er frisst gerne Wurst. Mein Hund heißt Bello. Es ist grau. Es ist sehr groß. Es lebt in Afrika und in Indien. Das ist ein Elefant!

Er frisst gerne Wurst. Mein Hund heißt Bello. Es ist grau. Es ist sehr groß. Es lebt in Afrika und in Indien. Das ist ein Elefant! 1 Tiere beschreiben Lest vor. Welche Sätze passen zusammen? Mein Hund heißt Bello. Er frisst gerne Wurst. A 1. Mein Hund heißt Bello. 2. Meine Katze ist schwarz. 3. Meine Fische sprechen nicht viel. 4.

Mehr

NATIONAL SPORT SCHOOL ST CLARE COLLEGE

NATIONAL SPORT SCHOOL ST CLARE COLLEGE NATIONAL SPORT SCHOOL ST CLARE COLLEGE HALF-YEARLY EXAMINATION 2014/15 FORM 2 FIT IN GERMAN 1 - LEVEL A1 GERMAN LISTENING COMPREHENSION TEACHERS PAPER TIME: 30 minutes Dieser Test hat drei Teile. In diesem

Mehr

4.Klasse Deutscheabteilung. I) Schreib das Verb richtig! 1. Kommst du aus der Türkei? Ja. ( kommen ). 2. Wir wohnen in der Schweiz. ( wohnen ).

4.Klasse Deutscheabteilung. I) Schreib das Verb richtig! 1. Kommst du aus der Türkei? Ja. ( kommen ). 2. Wir wohnen in der Schweiz. ( wohnen ). 4.Klasse Deutscheabteilung Verbkonjugation ( Antworte ) I) Schreib das Verb richtig! 1. Kommst du aus der Türkei? Ja. ( kommen ). 2. Wir wohnen in der Schweiz. ( wohnen ). 3. Bist du Schüler? Ja. ( sein

Mehr

Q1 Die Familie a Sehen Sie die Bilder an. Hören Sie und zeigen Sie die Personen auf dem Foto. die Großeltern. Miguel der.

Q1 Die Familie a Sehen Sie die Bilder an. Hören Sie und zeigen Sie die Personen auf dem Foto. die Großeltern. Miguel der. Meine Familie 1.50 Q1 Die Familie a Sehen Sie die Bilder an. Hören Sie und zeigen Sie die Personen auf dem Foto. Maria die Oma die Großeltern Julio der Opa Alina die die Kinder die Geschwister Ava die

Mehr

A-Antworte! 1-Wann ist die Tierschau?... 2-Was hat der Dompteur?

A-Antworte! 1-Wann ist die Tierschau?... 2-Was hat der Dompteur? Revision sheet ( 5th Prim. ) A-1.Lies den Text und Antworte! Heute ist Freitag. Ich heiße Erick. Meine Freunde und ich sind Schüler in 5. Klasse. In der Pause haben wir eine Tierschau.Der Zirkus kommt

Mehr

Obst. Obstsalat! Was machst du? Ich schneide Obst. Ich mache Obstsalat. Was siehst du? Sprich. Höre und sprich nach. 14

Obst. Obstsalat! Was machst du? Ich schneide Obst. Ich mache Obstsalat. Was siehst du? Sprich. Höre und sprich nach. 14 Obstsalat! Oo Was machst du? Ich schneide Obst. Ich mache Obstsalat. 1 2 Was siehst du? Sprich. Höre und sprich nach. 14 Obst Deutsch als Zweitsprache, DOI 10.1007/ 978-3-662-56270-3_11 25 Obstsalat! 3a

Mehr

Test 1 (Lektionen 1 4)

Test 1 (Lektionen 1 4) Test 1 (Lektionen 1 4) 1 Schreib 5 Buchstaben. / 5 Punkte 2 Ordne zu. B n A e F f 1 2 3 N m O a L t M b E o T l / 8 Punkte 3 Mit welchem Buchstaben beginnt das Wort? Schreib. P / 3 Punkte Test 1 (Lektionen

Mehr

Wann ist der/das/die geschlossen/geöffnet? Wann kann man?

Wann ist der/das/die geschlossen/geöffnet? Wann kann man? Hast du Zeit? 1 Fragt und sucht die Informationen in den Texten. Wann beginnt? Hat Telefon? Ist am Samstag? Kann man am Sonntag? Wann ist der/das/die geschlossen/geöffnet? Wann kann man? DAS NEUE CAPITOL

Mehr

Mein Name. die Dialoge den Bildern zu. Hallo, Sara, wie geht s dir? Sehr gut. Danke. Hallo! Wie geht s dir? Mir geht s schlecht.

Mein Name. die Dialoge den Bildern zu. Hallo, Sara, wie geht s dir? Sehr gut. Danke. Hallo! Wie geht s dir? Mir geht s schlecht. TEST B Ordne die Dialoge den Bildern zu. Mein Name 4 Hallo, Sara, wie geht s dir? Sehr gut. Danke. Hallo! Wie geht s dir? Mir geht s schlecht. Wie geht s dir? So lala. Mathe ist blöd. Servus, Grazia. Wie

Mehr

nach Informationen zu Personen fragen und antworten sagen, woher ich komme sagen, welche Sprache(n) ich spreche

nach Informationen zu Personen fragen und antworten sagen, woher ich komme sagen, welche Sprache(n) ich spreche Ich kann... 2 nach Informationen zu Personen fragen und antworten sagen, woher ich komme sagen, welche Sprache(n) ich spreche a b c Die Medien-AG d Für die Medien-AG ist Film das Hobby Nummer 1. Sie filmen

Mehr

Erste Infos. 1. Hallo! +Hören+ Etappe 1. Hör zu: Was kennst du schon? Grüße deinen Partner / deine Partnerin und sag deinen Namen.

Erste Infos. 1. Hallo! +Hören+ Etappe 1. Hör zu: Was kennst du schon? Grüße deinen Partner / deine Partnerin und sag deinen Namen. Erste Infos Am Ende dieser Etappe machst du deine Seite für ein Freundschaftsbuch. H 1. Hallo! +Hören+ Sprechen [Dialog] Schritt 1 Schritt 2 Hör zu: Was kennst du schon? Grüße deinen Partner / deine Partnerin

Mehr

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Mehr

Deutsch. Wiederholung 4.Klasse. 3.Quarter. Name:

Deutsch. Wiederholung 4.Klasse. 3.Quarter. Name: Deutsch Wiederholung 4.Klasse 3.Quarter Name: --------------------------------------- Lektion 15 A) Schreibe die Pluralform! Singular Der Farbstift Die Puppe Die Jacke Der Pulli Das Kleid Das T-Shirt Die

Mehr

Sprach-Spaß Spaß-Sprache

Sprach-Spaß Spaß-Sprache Sprach-Spaß Spaß-Sprache Sprachanimation für österreichisch-slowakische Kinder- und Jugendbegegnungen NÖ Landesakademie c/o 2232 Deutsch-Wagram, Franz Mair-Straße 47 T: +43-2247-51933-0 www.noe-lak.at

Mehr

Party. Tolle Party! Alles Gute zum Geburtstag! Tolle Party! Danke für die Einladung. Was siehst du? Sprich. Höre und sprich nach.

Party. Tolle Party! Alles Gute zum Geburtstag! Tolle Party! Danke für die Einladung. Was siehst du? Sprich. Höre und sprich nach. Tolle Party! Yy Alles Gute zum Geburtstag! Tolle Party! Danke für die Einladung. 1 2 Was siehst du? Sprich. Höre und sprich nach. 7 Party Deutsch als Zweitsprache, DOI 10.1007/ 978-3-662-56270-3_31 13

Mehr

Ich und du. Schreib die Wörter an die richtige Stelle. Begrüßen. Sport

Ich und du. Schreib die Wörter an die richtige Stelle. Begrüßen. Sport Ich und du Schreib die Wörter an die richtige Stelle. Begrüßen Sport Musik Getränke Eishockey Volleyball Limonade Rock n Roll Tennis affee Papa Techno Gitarre Basketball Popmusik Rockkonzert Tee Hallo

Mehr

1. Das Lernen tut nicht weh!

1. Das Lernen tut nicht weh! 1. Das Lernen tut nicht weh! 1. Verbinde. Schreibe die Wörter und ordne sie nach dem ABC. Der, die oder das? Taube Zauberer Apfel Schal Wald Spiegel Kuh Pflaume Banane Pilz 2. Welche Buchstaben fehlen?

Mehr

Gozo College Boys Secondary Victoria - Gozo, Malta. Half Yearly Examination Form 1J.L GERMAN Time: 2 Hours.

Gozo College Boys Secondary Victoria - Gozo, Malta. Half Yearly Examination Form 1J.L GERMAN Time: 2 Hours. Gozo College Boys Secondary Victoria - Gozo, Malta Half Yearly Examination 2010 2011 Form 1J.L GERMAN Time: 2 Hours Name: Class: HŐREN TEIL 1 Text 1: Was ist richtig? Kreuze A oder B oder C an! (20 PUNKTE)

Mehr

Beste Freunde A 1 Leseheft: Geheimnis im Hotel

Beste Freunde A 1 Leseheft: Geheimnis im Hotel 1 2 1: Laura kommt 1 Im Hotel. Ergänzt den Wortigel mit Wörtern zum Thema Hotel. Hotel Zimmer 2 Laura kommt zurück. Was ist falsch? Schreib die Sätze richtig. 1. Laura kommt zurück aus München. Wien 2.

Mehr

A ınhaltsverzeıchnis

A ınhaltsverzeıchnis A1.1.1 ınhltsverzeıhnis ınhltsverzeıhnis 2 1. Klssenzimmereutsh... Seite 4 2. Hllo!... Seite 5 3. Wer ist u?... Seite 6 4. TEST 1... Seite 7 5. TEST 2... Seite 10 6. TEST 3... Seite 14 7. Ds Alphet...

Mehr

Weihnachten, wir seh n uns bald

Weihnachten, wir seh n uns bald Weihnahten, ir seh n uns bald 1. Ih frag, ann kommen den, frag, ob kältet sei, as dann zu sen ünshe, shärme von mein Bäkei. Er fragt, ie mir so gehe, ob s vielleiht shon hat ghneit, ob d Kirshzeig Knospen

Mehr

2 Alle meine Lieben. Ganz normale Familien...

2 Alle meine Lieben. Ganz normale Familien... 2 Alle meine Lieben Ganz normale Familien... I 1. Wie ich mir meine Familie wünsche A. Lesen Sie den Text und markieren Sie wichtige Ausdrücke zu Svens bzw. Maxims Familie. 5 10 15 20 16 sechzehn Livre

Mehr

Arbeitsanweisungen Deutsch Persisch

Arbeitsanweisungen Deutsch Persisch Kapitel 1 Hallo! قسمت اول-سالم! 1 Guten Tag 1 روزبخیر a Hören Sie und lesen Sie. nach. b Hören Sie und sprechen Sie ب: گوش کنید و سپس صحبت Sie. c Hören Sie und schreiben ج: گوش کنید و بنویسید. Sie. d Schritt

Mehr