Filozofia na pôde Vedeckej syntézy

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Filozofia na pôde Vedeckej syntézy"

Transkript

1 č. 4 Čs. čas. fyz. 63 (2013) 237 Filozofia na pôde Vedeckej syntézy Vladimír Bakoš , Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied Pred viac ako 75 rokmi bol v Bratislave založený Spolok pre vedeckú syntézu (v ďalšom SpVS). Jeho vzniku, vývoju, činnosti a vplyvu je venovaný je príspevok V. Bakoša Filozofia na pôde Vedeckej syntézy, in: Filozofické iniciatívy Igora Hrušovského, Filozofický ústav SAV, Bratislava 2009, ktorý tu reprodukujeme so súhlasom vydavateľa. O SpVS autor písal predovšetkým v monografii Filozofické myslenie na Slovensku v medzivojnovom období ( ), Pravda, Bratislava 1988 a v článku Der Verein für die wissenschaftliche Philosophie in Bratislava, in: Wien-Berlin-Prag: Der Aufstieg der wissenschaftlichen Philosophie, Veröffentlichung des Instituts Wiener Kreis Bd. II, Hg. R. Haller, F. Stadler, Verlag Hölder-Pichler-Tempsky, Wien 1993, s Autor tu reprodukovaného referátu o SpVS je slovenský filozof a historik filozofie PhDr. Vladimír Bakoš, CSc. ( ). V roku 1972 absolvoval Filozofickú fakultu UK v Prahe. Titul PhDr. tam získal po obhajobe rigoróznej práce Karel Havlíček a Ľudovít Štúr. Pokus o nárys niektorých otázok ich diele a činnosti. Po ašpirantúre na Filozofickom ústave SAV obhájil v roku 1979 kandidátsku dizertačnú prácu Pozitivistické myslenie na Slovensku v medzivojnovom období (K vplyvom českej pozitivistickej filozofie v slovenskej kultúre). Svoju vedeckú činnosť v Oddelení dejín slovenského filozofického a politického myslenia Filozofického ústavu SAV smeroval predovšetkým na kultúrne a myšlienkové dejiny Slovenska v minulom storočí, so zvláštnym dôrazom na slovensko-české vzťahy. V rokoch zastával funkciu podpredsedu SAV, z ktorej koordinoval aktivity vedeckých pracovísk SAV pôsobiacich v sociálnych a kultúrnych vedách.

2 238 Historie fyziky

3 č. 4 Čs. čas. fyz. 63 (2013) 239

4 240 Historie fyziky

5 č. 4 Čs. čas. fyz. 63 (2013) 241

6 242 Historie fyziky

7 č. 4 Čs. čas. fyz. 63 (2013) 243

8 244 Historie fyziky

9 č. 4 Čs. čas. fyz. 63 (2013) 245

10 246 Historie fyziky

11 č. 4 Čs. čas. fyz. 63 (2013) 247

12 248 Historie fyziky

13 Literatúra BAKOŠ, M. /pod zn. k-k-/ (1950): Pokrokové snahy v našej vede (O činnosti Vedeckej syntézy r ). In: Kultúrny život, 5, č. 4, s. 3. BAKOŠ, M. (1969): Avantgarda 38. Štúdie, články, dokumenty. Bratislava: Slovenský spisovateľ. BAKOŠ, V. (2006): Avantgardistický projekt modernity. Bratislava: Veda. DIEŠKA, J. (1943b): Problém intuitivizmu v súčasnej noetike. In: Filozofický sborník MS, IV, č. 2, s DIEŠKA, J. (1944): Kritický, či intuitívny realizmus? K sporu o bezprostredné poznanie skutočnosti v súčasnej noetike. Bratislava: Slovenské nakladateľstvo. DIEŠKA, J. (1946a): Problém noetického realizmu v Leninovom diele Materializmus a empiriokriticizmus. In: Filozofický sborník MS, 6 7, č. 2 3, s DOLEŽEL, L. (1995): Pražská škola a postrukturalismus. In: Česká literatura, 43, č. 5, s GULA, P. (1943): O knihe I. Hrušovského Vývin vedeckého myslenia. In: Filozofický sborník MS, 4, č. 2, s HRUŠOVSKÝ, I. (1938a): Moderná vedecká filozofia. (Práca zo Spolku pre vedeckú syntézu v Bratislave.) In: Prúdy, 22, č. 3. s HRUŠOVSKÝ, I. (1938b): Otto Neurath a vedecká syntéza. In: Prúdy, 22, č. 6, s HRUŠOVSKÝ, I. (1938d): Rudolf Carnap a logická syntax. In: Slovenské smery, 6, č. 6 8, s HRUŠOVSKÝ, I. (1938e): Rudolf Carnap a logická syntax. In: Zborník Áno a nie, Bratislava 1938, s HRUŠOVSKÝ, I. BAKOŠ, M. (1939a): Dva roky činnosti Vedeckej syntézy v Bratislave. In: Elán. 9, 1938/1939, č. 9 10, s HRUŠOVSKÝ, I. (1940a): Sémantická povaha jazyka vedeckého a básnického. In: Sen a skutočnosť. Sborník poézie a umenia. Bratislava, Universum, s HRUŠOVSKÝ, I. BAKOŠ, M. (1940b): Z činnosti Vedeckej syntézy. In: Elán, 10, , č. 6, s č. 8, s. 11. HRUŠOVSKÝ, I. (1941b): Niektoré problémy sémantiky teoretických štruktúr. In: Vo dne a v noci. Sborník poézie a umenia. Bratislava, Skarabeus a FMK, s HRUŠOVSKÝ, I. (1941d): Teória vedy. Úvod do všeobecnej metodológie. Theorie der Wissenschaft. Einleitung in die Allgemeine Methodologie. Bratislava: SUS, 119 strán. HRUŠOVSKÝ, I. (1942e): Vývin vedeckého myslenia. Die Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens. Tmava: Urbánek, 102 strán. HRUŠOVSKÝ, I. (1943b): O knihe Vývin vedeckého myslenia. Odpoveď Dr. Gulovi. In: Filozofický sborník MS, 4, č. 3, s HRUŠOVSKÝ, I. (1945c): Kritika intuitívneho realizmu. Príspevok k teórii poznania. Trnava: Urbánek a spol., 23 strán. HRUŠOVSKÝ, I. (1946m): Postavenie kultúrnych vied na Slovensku. In: Sborník z I. zjazdu umelcov a vedeckých pracovníkov 27. a 28. augusta 1945 v Banskej Bystrici. Spracoval Dr. R. Mrlian. Bratislava: UVR a Pov. informácií, s HRUŠOVSKÝ, I. (1946r): Úvod. In: Philosophica slovaca, 1, s HRUŠOVSKÝ, I. (1948b): Problémy noetiky. Tmava: Urbánek, 156 strán. HRUŠOVSKÝ, I. (1968e): Kapitoly z teórie vedy. Bratislava: VSAV, 378 strán. CHVATÍK, K. (1994): Strukturální estetika. Řád věcí a řád člověka. Praha: Victoria Publishing. 2. prep. vyd. Brno: Host JAKOBSON, R. O. (1971): Studies in Verbal Art. Texts in Czech and Slovak. Ann Arbor: The University of Michigan. KOLEKTÍV: Niektoré predpoklady vedeckej práce na Slovensku. In: Slovenské smery umelecké a kritické 1937/1938, č. 6-8, s MRLIAN, R. /Ed./ (1946): Sborník z I. zjazdu umelcov a vedeckých pracovníkov 27. a 28. augusta 1945 v Banskej Bystrici. Spracoval Dr. R. Mrlian. Bratislava: UVR a Povereníctvo informácií. MUKAŘOVSKÝ, J. (1941): O básnickom jazyku. In: Vo dne a v noci. Bratislava: Skarabeus a FKM, s MUKAŘOVSKÝ, J. (1995): Básnická sémantika. Univerzitní přednášky. Praha-Bratislava. Uspoř. a k vyd. připravil M. Procházka. Praha: Karolinum. MUKAŘOVSKÝ, J. (2000): Studie I. Brno: Host. MUKAŘOVSKÝ, J. (2001): Studie II. Brno: Host. POPOVIČ, A. (1970): Štrukturalizmus v slovenskej vede ( ). Dejiny. Texty. Bibliografia. Martin: Matica slovenská. Tézy PLK (1966): O básnickom jazyku. In: Slovenské pohľady, 82, č. 9, s TVRDÝ, J. (1937): Logika. Praha: Melantrich. č. 4 Čs. čas. fyz. 63 (2013) 249

ZAKLADATEĽSKÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ PROFESIONÁLNEJ FILOZOFIE

ZAKLADATEĽSKÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ PROFESIONÁLNEJ FILOZOFIE FILOZOFIA Roč. 58, 2003, č. 7 ZAKLADATEĽSKÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ PROFESIONÁLNEJ FILOZOFIE VLADIMÍR BAKOŠ, Filozofický ústav SAV, Bratislava BAKOŠ, V.: The Founding Fatherof Slovak Professional Philosophy

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

Slawist Literaturhistoriker

Slawist Literaturhistoriker Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Pavel Josef Safarik Slawist Literaturhistoriker Berlin 2002

Mehr

Sex Male Date of birth 19/06/1953 College / university teaching professional

Sex Male Date of birth 19/06/1953 College / university teaching professional Curriculum vitae PERSONAL INFORMATION Alexander Bröstl alexander.brostl@upjs.sk Sex Male Date of birth 19/06/1953 WORK EXPERIENCE 1976 Present College / university teaching professional 1987 1989 Scholarship

Mehr

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950 Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Periodiká do roku 1950 Názov Roky A-ZET 1938 Acta musicologica 1931-1934 Acta ordinariatus Neosoliensis

Mehr

Max Reinhardt. a bratislava pressburg und pressburg bratislava

Max Reinhardt. a bratislava pressburg und pressburg bratislava Max Reinhardt a bratislava pressburg und pressburg bratislava Bratislava Stupava 2018 vedecký výbor konferencie wissenschaftsausschuss der konferenz Prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. PhDr. Elena Knopová,

Mehr

Paul Neurath / Elisabeth Nemeth (Hg.) OTTO NEURATH. oder Die Einheit von Wissenschaft und Gesellschaft BOHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR

Paul Neurath / Elisabeth Nemeth (Hg.) OTTO NEURATH. oder Die Einheit von Wissenschaft und Gesellschaft BOHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR Paul Neurath / Elisabeth Nemeth (Hg.) OTTO NEURATH oder Die Einheit von Wissenschaft und Gesellschaft BOHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR Inhalt Vorwort des Reihenherausgebers 9 Paul Neurath OTTO NEURATH (1882-1945).

Mehr

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r a doplnky

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r a doplnky Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1998 a doplnky Citácie sú radené abecedne podla mena pracovníka AVENARIUS-A 1974-DIE AWAREN IN EUROPA-AMSTERDAM-BRATISLAVA Citácie v databázach SCI: 2 1.

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Doc. PhDr. Elena Krasnovská, CSc.

Doc. PhDr. Elena Krasnovská, CSc. Doc. PhDr. Elena Krasnovská, CSc. Narodená 30. júna 1943 v Banskej Bystrici Samostatná vedecká pracovníčka (II a), v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV pracovala v rokoch 1995 až 2006. V rokoch 1995

Mehr

Opis stavu výskumu divadla a filmu z domáceho a medzinárodného hľadiska a koncepcia Kabinetu divadla a filmu SAV na roky

Opis stavu výskumu divadla a filmu z domáceho a medzinárodného hľadiska a koncepcia Kabinetu divadla a filmu SAV na roky 1 Opis stavu výskumu divadla a filmu z domáceho a medzinárodného hľadiska a koncepcia Kabinetu divadla a filmu SAV na roky 2003-2006. Výskum divadla a filmu sa oproti napríklad literárnovednému alebo kunsthistorickému

Mehr

Významné životné jubileum vedca, univerzitného pedagóga a propagátora vedy doc. Ing. Ivana Herčka, CSc.

Významné životné jubileum vedca, univerzitného pedagóga a propagátora vedy doc. Ing. Ivana Herčka, CSc. Quaestiones rerum naturalium, Vol. 1, No. 1, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, 2014, s. 253 266. Významné životné jubileum vedca, univerzitného pedagóga a propagátora vedy doc. Ing. Ivana

Mehr

PROF. PHDR. JÚLIUS ŠPAŇÁR, CSC.

PROF. PHDR. JÚLIUS ŠPAŇÁR, CSC. PROF. PHDR. JÚLIUS ŠPAŇÁR, CSC. Július Špaňár sa narodil 12. 11. 1917 vo Veľkej Mani v terajšom okrese Nové Zámky. Vzišiel zo skromných hmotných pomerov. Na radu učiteľky miestnej ľudovej školy navštevoval

Mehr

Winter semester. Painting and Sculpture of Antiquity Code. FiF.KDVU/A-boDU- 001/00

Winter semester. Painting and Sculpture of Antiquity Code. FiF.KDVU/A-boDU- 001/00 Winter semester Title Painting and Sculpture of Antiquity FiF.KDVU/A-boDU- 001/00 Teacher Mgr. Katarína Chmelinová, PhD. Assist. Prof. Prerequisites - Semester 1/W Assessment Test at the end of the semester

Mehr

DОЦЦОХ J. Г UСrК MК КrШЦ. VýЯШУ spшхшčочsфоу ТНОЧЭТЭв Я UСШrsФЮ ЧК гкčткэфю "НХСцСШ 19. sэшrшčтк" // RШгšЭТОpОЧп ЦТЧЮХШsť. KКpТЭШХв г СТsЭяrТО

DОЦЦОХ J. Г UСrК MК КrШЦ. VýЯШУ spшхшčочsфоу ТНОЧЭТЭв Я UСШrsФЮ ЧК гкčткэфю НХСцСШ 19. sэшrшčтк // RШгšЭТОpОЧп ЦТЧЮХШsť. KКpТЭШХв г СТsЭяrТО Щ - XIX-XX. ( - ) 07.00.00 07.00.03 ( ) - 2016 «..». :, Ľ «..». :, Ľ -, Ľ - : «-» «ИИИ» ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИ.501.002.12.. : 119992Ľ Ľ Ľ. 27Ľ. 4Ľ. -416. - «..» (. Ľ Ľ. 27)Ľ www.hist.msu.ru. «ИИИ» ИИИИИИИИИ

Mehr

SLOWAKISCH- DEUTSC. ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger

SLOWAKISCH- DEUTSC. ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger SLOWAKISCH- DEUTSC ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger #NP TASCHENWÖRTERBUCH der SLOWAKISCHEN UND DEUTSCHEN SPRACHE # mit besonderer Berücksichtigung der NEUESTEN

Mehr

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

Mgr. Angela Škovierová, PhD. Mgr. Angela Škovierová, PhD. Narodená 23. júla 1974 v Považskej Bystrici. Vedecká pracovníčka (IIb) od 1. októbra 2002 do 30. júna 2011; v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV vykonávala aj práce súvisiace

Mehr

Osobný fond. PhDr. Ľubomír Lipták. Spracovala : L. Kamencová

Osobný fond. PhDr. Ľubomír Lipták. Spracovala : L. Kamencová Osobný fond PhDr. Ľubomír Lipták Spracovala : L. Kamencová 2005 I Úvod. Historik PhDr. Ľ. Lipták, DrSc. sa narodil v r. 1930 v Melčiciach. Po maturite na gymnáziu v Trenčíne študoval v rokoch 1948-1952

Mehr

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1990

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1990 Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1990 Ohlasy sú rozdelené do dvoch castí: Citácie v databázach SCI, s. 1-2 Iné citácie: s. 3-12 V rámci každej casti sú citácie radené abecedne podla mena

Mehr

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI. Pracovisko: SAVHISTO - Historický ústav SAV Rok vydania: 2007

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI. Pracovisko: SAVHISTO - Historický ústav SAV Rok vydania: 2007 Príloha č. 3 ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Pracovisko: SAVHISTO - Historický ústav SAV Rok vydania: 2007 Voľby: zoradiť do skupín KPČ, podčiarknuť domácich autorov, zobraziť súčty záznamov za KPČ, odsadenie

Mehr

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul: Dátum a miesto narodenia: Ľudovít Hajduk, doc., PhDr., PhD. 28. februára 1971 v Čadci Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast: Vysokoškolské

Mehr

Kompletný prehľad publikačnej činnosti

Kompletný prehľad publikačnej činnosti Doc. PhDr. SAMUEL BREČKA, PhD., Fakulta masmédií PEVŠ Kompletný prehľad publikačnej činnosti Kategória: AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1. BREČKA, Samuel. Účinnosť propagandistického

Mehr

Einleitung. Uninformiertheit. Die Ursache dafür war einerseits die Sprachbarriere, vor allem aber die politische Teilung der mitteleuropäischen

Einleitung. Uninformiertheit. Die Ursache dafür war einerseits die Sprachbarriere, vor allem aber die politische Teilung der mitteleuropäischen Darina M6dra Die musikalische Klassik in der Slowakei. Entwicklung und Stand der Forschung Einleitung Bezeichnend für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die Disproportion des Wissensstandes der

Mehr

TSCHECHISCH-SLOWAKISCHE BEZIEHUNGEN AUS SOZIALGESCHICHTLICHER PERSPEKTIVE

TSCHECHISCH-SLOWAKISCHE BEZIEHUNGEN AUS SOZIALGESCHICHTLICHER PERSPEKTIVE Pavla Vošahlíková TSCHECHISCH-SLOWAKISCHE BEZIEHUNGEN AUS SOZIALGESCHICHTLICHER PERSPEKTIVE Es ist an der Zeit, nicht nur slowakisch zu singen [...], sondern auch slowakisch zu fühlen und zu denken." Diese

Mehr

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave. Prírastky za rok 2014

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave. Prírastky za rok 2014 Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2014 Sign. 21217 ARS : Roč. 44/2011, č. 1,2 - Bratislava : Ústav dejín umenia - SAV, 2011 Sign. 21218 ARS : Roč. 45/2012, č. 1, 2 - Bratislava

Mehr

Seriály v Knižnici Múzea Ľudovíta Štúra v Modre 1

Seriály v Knižnici Múzea Ľudovíta Štúra v Modre 1 Seriály v Knižnici Múzea Ľudovíta Štúra v Modre 1 A-Zet / Zodp. red. Jaroslav Šajnar.- Č. 146 (23. 6. 1938).- Praha : Melantrich. Arch : O architektúre a inej kultúre / Riad. Martin Mašek.- Roč. 7, 9 (2002).-

Mehr

Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: Auszeichnungen: Mitgliedschaften: Arbeitsschwerpunkte:

Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: Auszeichnungen: Mitgliedschaften: Arbeitsschwerpunkte: Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: 1995 2003 Magisterstudium Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Wien 2004 2009 Doktoratsstudium der Geschichte an der Universität

Mehr

Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch. Ľudovít FULLA. Priekopník slovenskej výtvarnej moderny

Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch. Ľudovít FULLA. Priekopník slovenskej výtvarnej moderny Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch Ľudovít FULLA Priekopník slovenskej výtvarnej moderny Bibliografický Bibliografický leták leták pri pri príleţitosti príleţitosti 30. 30. výročia výročia úmrtia úmrtia

Mehr

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2015 Sign. 21400 Studia Bibliographica Posoniensia 2010 - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2010. Sign. 21401 Muž a žena - vzťahové súvislosti

Mehr

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Igor Baka POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY v rokoch 1939 1940 Vojenský historický ústav Bratislava 2010 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Bratislava Výskum v nemeckých archívoch

Mehr

Dotazník. Súhrn hlavných aktivít vedeckej organizácie Slovenskej akadémie vied. Hodnotené obdobie: 1. január

Dotazník. Súhrn hlavných aktivít vedeckej organizácie Slovenskej akadémie vied. Hodnotené obdobie: 1. január 1 Dotazník Súhrn hlavných aktivít vedeckej organizácie Slovenskej akadémie vied Hodnotené obdobie: 1. január 2003 31. december 2006 I. Základné informácie o hodnotenej organizácii: 1. Názov a adresa organizácie

Mehr

MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE

MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE Jún 2017 (číslo 2) Ročník piaty ISSN 1339-3189 Kontakt: info@mladaveda.sk, tel.: +421 908 546 716, www.mladaveda.sk Fotografia na obálke: Krakow

Mehr

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2008

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2008 Slavistický ústav Jána Stanislava SAV Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2008 B r a t i slava j a nuár 2009 Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2008 I. Základné údaje o organizácii

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2008 Filozofická fakulta [FF]

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2008 Filozofická fakulta [FF] 1 of 22 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2008 Filozofická fakulta [FF] Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB) Počet

Mehr

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied. Ľubomír Lipták osobný fond (1919) inventár

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied. Ľubomír Lipták osobný fond (1919) inventár Ústredný archív Slovenskej akadémie vied Ľubomír Lipták osobný fond (1919) 1930 2004 inventár Lýdia Kamencová 2005 Názov fondu: Ľubomír Lipták osobný fond Časový rozsah: (1919) 1930 2004 Pomôcka: inventár

Mehr

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1992

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1992 Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1992 Ohlasy sú rozdelené do troch castí: Citácie v v periodikách evidovaných v citacných databázach ISI (teraz SCI), s. 1-11 Citácie v periodikách neevidovaných

Mehr

Publikationen. Publikationsliste

Publikationen. Publikationsliste Publikationen Publikationsliste Kapitel in Monographien DVORECKÝ, Michal (2011): Morphologie der deutschen Gegenwartssprache. In: Linguistisches Kompendium. Hrsg. Chebenová, Viera. Nitra : Univerzita Konštantína

Mehr

Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové

Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové Podle níže uvedených zdrojů a se souhlasem dr. Mileny Cesnakové Michalcové vyhotovil: Jiří Čtrnáct Zdroje: Personální bibliografie v časopisu Slovenské

Mehr

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE FILOZOFICKÁ FAKULTA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 1999

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE FILOZOFICKÁ FAKULTA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 1999 PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE FILOZOFICKÁ FAKULTA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 1999 AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB Pohľady do dejín pravoslávnej dogmatickej teológie / Pavel

Mehr

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied. Soňa Kovačevičová osobný fond. inventár. Lýdia Kamencová 2005

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied. Soňa Kovačevičová osobný fond. inventár. Lýdia Kamencová 2005 Ústredný archív Slovenskej akadémie vied Soňa Kovačevičová osobný fond 1928 2005 inventár Lýdia Kamencová 2005 Názov fondu: Soňa Kovačevičová osobný fond Časový rozsah: 1928 2005 Pomôcka: inventár Počet

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e K o n t o n u m m e r c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e K o n t o n u m m e r c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e K o n t o n u m m e r c h a p t e r þÿ 3 M i o. K u n d e n W i r d d e r K a m p f n e u a n g e s e t z t u n d f i n d e t a n e i n e m a n d e r e n. l e v e l s.

Mehr

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2013

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2013 Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2013 Sign. 21121 Kostol v Ludrovej - Žilina : Žilinský samosprávny kraj, 2012. - ISBN 978-80-89172-31-3 Sign. 21122 Integrating Archaeology. Science

Mehr

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mária Bieliková, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mária Bieliková, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mária Bieliková, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Bieliková, Mária : Hermann Hesse und das Fremde : der Einfluss der indischen Geistigkeit

Mehr

Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: Auszeichnungen: Mitgliedschaften: Arbeitsschwerpunkte:

Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: Auszeichnungen: Mitgliedschaften: Arbeitsschwerpunkte: Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: 1995 2003 Magisterstudium Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Wien 2004 2009 Doktoratsstudium der Geschichte an der Universität

Mehr

VEDECKÝ VÝSTUP BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE VÝSTUPOV ZA ROK 2008 (Prepracovaná verzia EPCA na Osnovu koncoročnej Správy SAV 2008.)

VEDECKÝ VÝSTUP BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE VÝSTUPOV ZA ROK 2008 (Prepracovaná verzia EPCA na Osnovu koncoročnej Správy SAV 2008.) Príloha č. 3 VEDECKÝ VÝSTUP BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE VÝSTUPOV ZA ROK 2008 (Prepracovaná verzia EPCA na Osnovu koncoročnej Správy SAV 2008.) 1. VEDECKÉ MONOGRAFIE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH: 26 AAB 26

Mehr

Zoznam knižničných jednotiek vyradených z fondu ÚK a ŠIS VŠMU 2014

Zoznam knižničných jednotiek vyradených z fondu ÚK a ŠIS VŠMU 2014 Zoznam knižničných jednotiek vyradených z fondu ÚK a ŠIS VŠMU 2014 Poradové číslo Signatúra Autor Názov Miesto, vydavateľ, a rok vydania 1. 1 D 1031/35a Lenin Zobrané spisy 35 Bratislava, Pravda 1986 2.

Mehr

Österreich Slowakei: Memorandum of Understanding über Empfehlungen zur gegenseitigen Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich

Österreich Slowakei: Memorandum of Understanding über Empfehlungen zur gegenseitigen Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich Österreich Slowakei: Memorandum of Understanding über Empfehlungen zur gegenseitigen Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich Stand 01.02.2019 ZITAT Memorandum of Understanding über Empfehlungen

Mehr

Obsah. Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre Osobná knižnica PhDr. Jozefa Ambruša 1

Obsah. Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre Osobná knižnica PhDr. Jozefa Ambruša 1 Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre Osobná knižnica PhDr. Jozefa Ambruša 1 Obsah Knihy...2 Antika...2 Archívnictvo...4 Bibliografia...7 Biografie...12 Biografie - korešpondencia...26 Cirkevná a náboženská literatúra...29

Mehr

Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta. Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty UK za rok 2004

Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta. Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty UK za rok 2004 Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty UK za rok 2004 Bratislava 2005 1 Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty Univerzity Komenského

Mehr

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Sumár Prehľad publikačnej činnosti za rok 2005

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Sumár Prehľad publikačnej činnosti za rok 2005 Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Sumár Prehľad publikačnej činnosti za rok 2005 Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB) Počet záznamov:

Mehr

Obchodný. zákonník. Veľký komentár. Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. a kolektív OBCHODNÝ ZÁKONNÍK. Veľký komentár. 1.

Obchodný. zákonník. Veľký komentár. Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. a kolektív OBCHODNÝ ZÁKONNÍK. Veľký komentár. 1. Obchodný zákonník Veľký komentár Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. a kolektív OBCHODNÝ ZÁKONNÍK Veľký komentár 1. zväzok ( 1 až 260) autori: Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

Mehr

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 2000 a doplnky za rok 1999

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 2000 a doplnky za rok 1999 Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za rok 2000 a doplnky za rok 1999 AVENARIUS-A 1974-DIE AWAREN IN EUROPA-HAAKERT A.M.-AMSTERDAM-BRATISLAVA-P126 Citácie v monografiách, ucebniciach a iných knižných

Mehr

DIGITÁLNA KNIŽNICA ONLEIHE V GOETHEHO INŠTITÚTE V BRATISLAVE MGR. MICHAL HVORECKÝ

DIGITÁLNA KNIŽNICA ONLEIHE V GOETHEHO INŠTITÚTE V BRATISLAVE MGR. MICHAL HVORECKÝ DIGITÁLNA KNIŽNICA ONLEIHE V GOETHEHO INŠTITÚTE V BRATISLAVE MGR. MICHAL HVORECKÝ Goethe-Institut Ein weltumspannendes Netzwerk Dejiny digitálnej knižnice Vannevar Bush a J.C.R. Licklider, 1945, Memex

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e c h a p t e r Chapter 1 : þÿ 1 2 3 b e t a t h o m e c h a p t e r þÿ a u s s c h l i e ß l i c h o n l i n e a n u n d s i n d s o m i t r e i n e. B e t - a t - h o m e S p o r t w e t t e n & n b s p ;. b w i n,

Mehr

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave Vymenúvacie konanie za profesora doc. Markéta Štefková, PhD. pedagogička HTF VŠMU Odbor Hudobné umenie Študijný program: Teória hudobného umenia Dátum doručenia

Mehr

Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD.

Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD. Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD. Narodený: 27. mája 1951 v Novom Meste nad Váhom Samostatný vedecký pracovník (IIa), v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV pracuje od roku 1997. V Slovenskej akadémii

Mehr

34 B 5636 357385 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 35 B 5636 357386 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 36 B

34 B 5636 357385 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 35 B 5636 357386 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 36 B 1 B 5604 357667 Harrerová, Šárka Základy lékařské angličtiny Praha:Avicenum,1979 2 B 5604 357668 Harrerová, Šárka Základy lékařské angličtiny Praha:Avicenum,1979 3 B 5604 357669 Harrerová, Šárka Základy

Mehr

Slowakische Zeitschrift für Germanistik. 2013, Jahrgang 5, Heft 1

Slowakische Zeitschrift für Germanistik. 2013, Jahrgang 5, Heft 1 Slowakische Zeitschrift für Germanistik 2013, Jahrgang 5, Heft 1 Impressum Slowakische Zeitschrift für Germanistik Herausgeber: SUNG - Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei SUNG - Spoločnosť

Mehr

Ver offentlichungen des Instituts Wiener Kreis, Bd. 23. Herausgegeben von Friedrich Stadler, Wien, Österreich

Ver offentlichungen des Instituts Wiener Kreis, Bd. 23. Herausgegeben von Friedrich Stadler, Wien, Österreich Ver offentlichungen des Instituts Wiener Kreis, Bd. 23 Herausgegeben von Friedrich Stadler, Wien, Österreich Diese Reihe, begonnen bei Hölder-Pichler-Tempsky, wird im Springer-Verlag fortgesetzt. Der Wiener

Mehr

VEREJNÁ KNIŽNICA MICHALA REŠETKU V TRENČÍNE IVOR RIPKA

VEREJNÁ KNIŽNICA MICHALA REŠETKU V TRENČÍNE IVOR RIPKA VEREJNÁ KNIŽNICA MICHALA REŠETKU V TRENČÍNE IVOR RIPKA Bibliografický leták 2007 Prof. PhDr. Ivor RIPKA, DrSc. jazykovedec Narodil sa 7. 9. 1937 v Bratislave. Celé detstvo prežil v Trenčíne (jeho otec

Mehr

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Blaho Peter, Dr. h. c. prof. JUDr., CSc.

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Blaho Peter, Dr. h. c. prof. JUDr., CSc. TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA PROFESIJNÝ PROFIL Priezvisko Meno Titul E-mail Blaho Peter, Dr. h. c. prof. JUDr., CSc. peter.blaho@truni.sk VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA Od - do 1956-1965

Mehr

PhDr. Darina VASIĽOVÁ, PhD.

PhDr. Darina VASIĽOVÁ, PhD. PhDr. Darina VASIĽOVÁ, PhD. Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút histórie Ul. 17. novembra 1 080 78 Prešov E-mail: dvasil@unipo.sk Telefón: 051/7570 294 Miestnosť: 496 (5. posch.) VZDELANIE A KVALIFIKAČNÝ

Mehr

Zoznam pôvodných vedeckých, umeleckých prác a ohlasov. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

Zoznam pôvodných vedeckých, umeleckých prác a ohlasov. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. Vedecké monografie Zoznam pôvodných vedeckých, umeleckých prác a ohlasov PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. AAA AKIMJAK, A. ADAMKO, R. BEDNÁRIKOVÁ, J.: Spiski graduał Juraja z Kežmarku z 1426 roku. Lublin:

Mehr

Einladung zu einer Konferenz. Erforschung und Instandsetzung der Burgarchitektur

Einladung zu einer Konferenz. Erforschung und Instandsetzung der Burgarchitektur Kulturministerium der Slowakischen Republik Archäologisches Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften Einladung zu einer Konferenz Erforschung und Instandsetzung der Burgarchitektur Interdisziplinäre

Mehr

Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A.

Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A. Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A. Bruzek a C. J. Durrant Ilustrovaný slovník termínov alnečnej

Mehr

Samuel Štefan Osuský

Samuel Štefan Osuský Samuel Štefan Osuský Mgr. Miloš Klátik, PhD. Abstract: Mgr. Miloš Klátik, PhD., gave this speech on first of October 2009 at a science symposium which took place at the Theological Faculty of Comenius

Mehr

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r a doplnky za r. 1998

Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r a doplnky za r. 1998 Zoznam citácií na práce pracovníkov HÚ SAV za r. 1999 a doplnky za r. 1998 Citácie sú radené abecedne podla mena pracovníka. AVENARIUS-A 1974-DIE AWAREN IN EUROPA-A.M.HAKKERT-VEDA-AMSTERDAM-BRATISLAVA

Mehr

LATERÃRIUS DEJINY TEHLIARSTVA NA SLOVENSKU

LATERÃRIUS DEJINY TEHLIARSTVA NA SLOVENSKU ZBORNÍK SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA ARCHEOLÓGIA SUPPLEMENTUM 3 LATERÃRIUS DEJINY TEHLIARSTVA NA SLOVENSKU SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM-ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM Bratislava 2011 ZBORNÍK SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA

Mehr

DIE SLOWAKISCHE HISTORIOGRAPHIE UND DIE REGIONALGESCHICHTE (19. UND 20. JAHRHUNDERT)

DIE SLOWAKISCHE HISTORIOGRAPHIE UND DIE REGIONALGESCHICHTE (19. UND 20. JAHRHUNDERT) Peter Svorc DIE SLOWAKISCHE HISTORIOGRAPHIE UND DIE REGIONALGESCHICHTE (19. UND 20. JAHRHUNDERT) Die Slowakei als regionale Größe in der historischen Forschung Die Region wird im Allgemeinen als eine territoriale

Mehr

Zoznam publikačnej činnosti. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Mgr. Róbert Gáfrik, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Gáfrik, Róbert : Hra s cudzou kultúrou : k recepcii staroindických látok a motívov v

Mehr

11-D-164 SLOVENSKA KNIHA NARODNI MUSEUM VYSTAVA V PRAZE. PROSlNEC 1946, LEDEN 1947 PO R A D A J 1:

11-D-164 SLOVENSKA KNIHA NARODNI MUSEUM VYSTAVA V PRAZE. PROSlNEC 1946, LEDEN 1947 PO R A D A J 1: 11-D-164 SLOVENSKA KNIHA VYSTAVA V PRAZE PROSlNEC 1946, LEDEN 1947 NARODNI MUSEUM PO R A D A J 1: CESKOSLOVENSKA SPOLECNOST,. NARODNI MUSEUM, SVAZ CESKYCH KNIHKUPCU A NAKLADATELU zi\stita VYSTAVY: Dr.

Mehr

Časopis pro pěstování matematiky

Časopis pro pěstování matematiky Časopis pro pěstování matematiky Milan Kolibiar; Marko Švec Za akademikom Jur Hroncom Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 85 (1960), No. 2, 218--1,219--225 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/108375

Mehr

ŠTÁTNICOVÉ OKRUHY akad. rok 2016/2017 MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

ŠTÁTNICOVÉ OKRUHY akad. rok 2016/2017 MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM ŠTÁTNICOVÉ OKRUHY akad. rok 2016/2017 MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM ESTETICKÉ TEÓRIE 20. STOROČIA - UMELECKÉ KONCEPTY A TEORETICKÉ REFLEXIE VYBRANÉHO DRUHU UMENIA 20. STOROČIA (2-odboroví študenti) ESTETICKÉ TEÓRIE

Mehr

Kategorizácia publikačnej činnosti za rok 2011 Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov

Kategorizácia publikačnej činnosti za rok 2011 Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov Kategorizácia publikačnej činnosti za rok 2011 Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov Kód AAA AAB ABA ABB ABC ABD ACA ACB ACC ACD ADC ADD ADE ADF Názov kategórie Vedecké monografie vydané v zahraničných

Mehr

Überall dort, wo gebaut wird

Überall dort, wo gebaut wird Überall dort, wo gebaut wird 4 ALPINE Bau CZ a.s. - seit 2014 Mitglied der PSJ-Gruppe ist im Bausektor in der Tschechischen Republik seit dem Jahre 1992 tätig. Die Palette der Bautätigkeiten schliesst

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2009/2010 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

SLOVENSKA ARCHEOLÓGIA XXXI-1, Hlavný redaktor BOHUSLAV CHROPOVSKÝ

SLOVENSKA ARCHEOLÓGIA XXXI-1, Hlavný redaktor BOHUSLAV CHROPOVSKÝ SLOV ENS KA ARCHEOLÓGIA CASOPIS ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED V NITRE REDAKTOR BOHUSLA V CHROPOVSKÝ Vychádza dva razy do roka, strán 480, ročné predplatné Kčs 150, Redakcia: Archeologický

Mehr

Ročník IX. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 1/2008

Ročník IX. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 1/2008 Ročník IX. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 1/2008 Vzájomné porozumenie a lepšie spolunažívanie, výhody kultúrnej rozmanitosti, aktívna účasť občanov na európskych záležitostiach a

Mehr

TÉZY NA BAKALÁRSKE ŠTÁTNE SKÚŠKY Z ODBORU FILOZOFIA

TÉZY NA BAKALÁRSKE ŠTÁTNE SKÚŠKY Z ODBORU FILOZOFIA TÉZY NA BAKALÁRSKE ŠTÁTNE SKÚŠKY Z ODBORU FILOZOFIA Štátna skúška z predmetu DEJINY FILOZOFIE (Študent si ťahá dve otázky z dejín filozofie. Predpokladaný rozsah odpovede 10 min.) 1. Antika Mýtus a logos.

Mehr

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove PROFILY ABSOLVENTOV. Magisterské štúdium. Učiteľské študijné programy. Akademický rok 2012/2013

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove PROFILY ABSOLVENTOV. Magisterské štúdium. Učiteľské študijné programy. Akademický rok 2012/2013 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove PROFILY ABSOLVENTOV Magisterské štúdium Učiteľské študijné programy Akademický rok 2012/2013 Profily absolventov 1 OBSAH Anglický jazyk a literatúra

Mehr

.NIEKOĽKO POZNÁMOK K VZNIKU POŠTOVÉHO MÚZEA V BANSKEJ BYSTRICI

.NIEKOĽKO POZNÁMOK K VZNIKU POŠTOVÉHO MÚZEA V BANSKEJ BYSTRICI .NIEKOĽKO POZNÁMOK K VZNIKU POŠTOVÉHO MÚZEA V BANSKEJ BYSTRICI PhDr. Štefan Kollár, PhD. Ak si urobíme exkurziu do dejín poštového múzejníctva na Slovensku môžeme ho sledovať už od roku 1749, kedy Jozef

Mehr

DOMINIK T A T A R K A

DOMINIK T A T A R K A DOMINIK T A T A R K A BIBLIOGRAFIA (14. 3. 1913 Plevník-Drienové 10. 5. 1989 Bratislava) Ú V O D Tento prehľad tvorby spisovateľa a prekladateľa Dominika TATARKU obsahuje súhrn jeho knižných titulov a

Mehr

2 0. RO Č N Í K S Ú ŤA Ž E

2 0. RO Č N Í K S Ú ŤA Ž E 2011 20. ROČNÍK SÚŤAŽE 20 20. ROČNÍK SÚŤAŽE NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA SEKRETARIÁT SECRETARIAT SEKRETARIAT súťaže NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA BIBIANA Panská 41 815 39 Bratislava 1 Slovenská republika Tel.:

Mehr

K DEJINÄM CESKE FILOZOFIE T. G. MASARYK UND FRANZ BRENTANO

K DEJINÄM CESKE FILOZOFIE T. G. MASARYK UND FRANZ BRENTANO SBORNiK PRACl FILOZOFICKE FAKULTY BRNENSKE UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS B 44, 1997 K DEJINÄM CESKE FILOZOFIE JAN ZOUHAR T. G. MASARYK UND FRANZ BRENTANO Die

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

Komparatistik im Kontext der slowakischen Germanistik

Komparatistik im Kontext der slowakischen Germanistik STUDIEN 71 Komparatistik im Kontext der slowakischen Germanistik Milan Žitný Teil I. 1 Die literaturwissenschaftliche Germanistik in der Slowakei ist eine relativ junge Disziplin. Ihre Entfaltung ist seit

Mehr

Selected readings in/on Czech Structuralism in other languages (alphabetical)

Selected readings in/on Czech Structuralism in other languages (alphabetical) Selected readings in/on Czech Structuralism in other languages (alphabetical) Bailey, Richard W.; Matejka, Ladislav and Steiner, Peter (ed.) 1975. The Sign: Semiotics around the World. Ann Arbor: Michigan

Mehr

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU Názov predmetu: Medzinárodné vzťahy IV.- Kód predmetu: MV IV. teórie Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: PP, Prednáška/ seminár: 2/1 rozsah výučby týždenný: 3 hod., metóda kombinovaná Počet kreditov:

Mehr

Das Fremde in der Autorintention der feministischen Prosa

Das Fremde in der Autorintention der feministischen Prosa Viera lemberovä: DAS FREMDE IN DER AUTORINTENTION. Das Fremde in der Autorintention der feministischen Prosa VIERA ZEMBEROVÄ (PRESOV) Das Feminismus tritt in die Kunstliteratur als ein Komplex der Ideen

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2011/2012 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť

PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť AAB. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách SEGEŠ, V.: Od rytierstva po žoldnierstvo. Vojenstvo v stredovekom Uhorsku so zreteľom

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

SOCIÁLNO-POLITICKÁ, ETICKÁ, KULTÚRNO- CIVILIZAČNÁ A HUMANISTICKÁ RELEVANTNOSŤ KANTOVEJ FILOZOFICKEJ INICIATÍVY

SOCIÁLNO-POLITICKÁ, ETICKÁ, KULTÚRNO- CIVILIZAČNÁ A HUMANISTICKÁ RELEVANTNOSŤ KANTOVEJ FILOZOFICKEJ INICIATÍVY ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Filozofický zborník 26 (AFPh UP 146/228) 2006 SOCIÁLNO-POLITICKÁ, ETICKÁ, KULTÚRNO- CIVILIZAČNÁ A HUMANISTICKÁ RELEVANTNOSŤ KANTOVEJ FILOZOFICKEJ

Mehr

Pohľady. Z ObsahU. Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXIV. ročník Jahrgang 2/2009

Pohľady. Z ObsahU. Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXIV. ročník Jahrgang 2/2009 Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXIV. ročník Jahrgang 2/2009 Ansichten Pohľady Z ObsahU Christian Lettner SLOWAKINNEN IN ÖSTERREICH IM WANDEL DER ZEIT SLOVÁCI V RAKÚSKU

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Buchpräsentationen und Vorträge im Februar 2015

Buchpräsentationen und Vorträge im Februar 2015 1 z 10 12. 2. 2015 12:24 Home Willkommen Buch Bibliographie Autoren Termine / Vorträge Links Presse Kontakt Sonntag, 1. Februar 2015 Buchpräsentationen und Vorträge im Februar 2015 Robert Hofrichter (Salzburg)

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr