π α α (Kunsthandel) Burow 1989, α. 25 π. 27. ABV , Para , 124, 518, Add , Burow 1989, Burow 1989,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "π α α (Kunsthandel) Burow 1989, α. 25 π. 27. ABV 266-282, Para 117-121, 124, 518, Add. 2 69-73, Burow 1989, Burow 1989, 65-72."

Transkript

1 Κε ε Κ. Έ ε π α ῦ ώ α π α ό, ῆ υ ῆ ὄ α ῦφ, ὁ β πό α υ π α, ἡ ὑ φ α.. υ, Εἰ αυ ό α φ α α φ πα α, α. υ υ α Ο υ υ, 1994 α α α α αφ α π π (α α α π υ α, π α αυ α ), π υ α α (. υ - α α υ). π, π απ απ υ - υ α α α α, α υ α α π υ υ π π 1. φ α α υ α α, α αφ υ υ α απ π α υ α αυ - α υ. π υ α υ π υ π π π α α αφ, α αυ υ α φ α α α π απ α π α. υ π, α, α α υ υ π υ, π υ υ απ - α α π αυ α α α, υ π π αφ α α π υ, π α α π πα α - α α α α απ 2. πα υ α υ α α φ α, π π α α απ α υ α α π, - α α φ α π φ υ α α φ υ π. π - α α α α α α π α Δ Μ Α χα ο γο Α χα ο ογ Ιν ο ο Α γα α ν Σπουδ ν * π α α Φ α φ υ φ απ π α υ υ α α πα α υ υ α. υ α α φ π π φ α υ α υ α π. α - φ υ α α π πα α υ α αφ υπ. Γ α υ υ υ υ α π φ Α. Γ. α α α, π π φ φ α π α α. 1. Α α α, α ( π ) απ α α α α α π α π. 2. 1) α υ. υ - α α υ υ π α α,... α Γ. α- υ ( υ α α ), Α 57, 2002,. (υπ π ).. α ( υ α α ), Α 58, 2003,. (υπ π ).. υ υ (π υ α α ), Α 64, 2009,. (υπ π ). 2) α υ. υ - α α υ,.. υ - υ ( α α ), Α 38, 1983, ʹ2., 397, Α 39, 1984, ʹ., 335 α Kantzia 1988, υ - ( α α- ), Α 61, 2006 (υπ π ) α Α 62, 2007, ʹ. (υπ π ).. α - α υ- υ ( α α ), Α 42, 1987, ʹ., 650 α Kantzia,.π., ) Αυ υ υ - α - α υ,.. α. υ ( α α ), Α 48, 1993, ʹ., 551, π α α π α,. υ 2004, π α π - αφ α α φ υ α α π α - α φ υφ α πα α α. Α Α Α Α Ω 219

2 Ε Α,. Ε α πα υ α α φ α α α υπ α α π, α υ απ α α α α. α υ α υ α α φ α α. α φ α, πα α υ απ π - α, α υ π α. π α - π υ α, απ υ α, α α υ α π υ - υ πα α α α, α, α α π. Α α : 0,205., 0,195. α (. 1) απ α πα α α- απ υ υ π. α-, α α π α, φ α, α απ π υ υ α, α - α φ π α α υ, π υ απ α π α π α υ υ υ. α α α π π π, α α α α πα υ 3. υ υ α φα α, υ φ π π υ α αφ, - α α α πα α α υ α. πα α α α ( ) υ α α αφ πα υ. π πα α α φα υ α, απ π α π, π πα α. [6]. α α φα υ π υ α - υ, α υ α υ α υ, α α α α απ υ υ υ α α υ π α. π υ α π α φα, α πα α π υ α, α α υ π α, απ. π (. 2) α α α π α, π α α, φ α α, απ α, ππ. φα υ υ υ. Φ - υ. α α α π απ υ α υ α π υ. α α ( α ;) α α, α α π (π υ π απ υ υ υ), π απ π υ α - α π α υ. ππ α α α, π α α α. π απ α π α, π α απ α υ α, α φα α α υ α υ α. π υ υ α πα α, π υ α α π - α α α, α α - α φα α α π υ ππ υ, π π α υ υ υ α. απ α α α α φυ - α απ α π, α α, Α B: I : Α Α Α Α Ω Α

3 π π υ απ υ α πυ α α α α α υ υ, α α- π α α α α α υφ α, πα - α α π α 4. π α α α - φ π α α α α π υ - α απ α. π υ - α α πυ α υ α α α α - α α (. 3). π υπ π α α - υ α υ α α απ α απ α α απ πα α - απ α α, φ π υ π υ π υ α π α υ υ α υ, α α φ α. α α υ υ α πα α (π απ α ππ ) υπ α α υφ α α- α απ, α, απ π αφ 5 ( υ υα υ α π α π α -, π, α ), α α α α α α υ α α υ. π α απ α α α, α υ π υ, α υ ππ υ α α α - α υ ππ α α π π. αφ απ υ υ α, α α α απ π υ πα- α α υ α φ α υ υ α υ α π υ - φ υ υ 6 ( π..). υ α 7 υ π, π π π απ α α απ - φ, απ α α α π φ π υ υ- υ α υ. φ υ - υ απ α αφ πα α α υ- 4.. π (. 29). 5.. Boardman 1974, , π υ α αφ α π - αφ, π υ υ υπ υ α α, απ - απ, α α φ α α α α υ υ, απ υπ υ α. Γ α π υ α α α α υ π αφ π υ α α- α,. 1981, , πα α - αφ α. 6. φ υ υ φ π υ α υ α υ α υ π υ α α φ α α υ α Leiden, Rijksmus. Oudhd., PC 63. υ απ α α 150 α α, υ- υ α α φ α, α α φ,. ABV , Para , 124, 518, Add , Burow 1989, πα α αφ α. α α α α πα α υ α φ α α αφ α α α α υ π α, π φ α υ α α α α απ α π υ -, α α α α αφ α φ. υ α π α, απ α α α φ α α π. 7. Γ α π απ α φ υ α,. Burow 1989, π π 8. πα α α α α ( α φ α K π ) α α α α α φ α 9, α πα α φ α α υ α φ υ, υ α π (φ α: α α α, : α α α, : α α, : α α ) 10. α φα αφ αφ π υ πα α- α α πα α α - υ α φ υ α υ υ υ α, απ υ - υ α πα α απ α υ υ - φ ( υ α, ), απ υ α α υ α φ Tarquinia, RC 1052 (φ ), α υ υ, Staatliche Museen F 1855 (φ ), π υ α φ α απ α υ υ υ α φ υ. πα α υ- υ π απ υ υ α υ α,, π π, υ α φ α υ υ 11 υ, α α αφ αφ π -, α α π αφ υ π υ. α φ α α φ α α υ, α υ υ υ α 8.. Burow 1989, 67-68, απ α α α α - φ, ( F 202): α. 20 π. 22, (K π Thorvaldsen H 538): α. 23 π. 25, (, Villa Giulia 15537): α. 33 π. 33, (N α, ): α. 49 π. 49, (Tarquinia RC 1052): α. 52 π. 51, (B, Staatliche Museen F 1855): α. 71 π. 71, (B υ R 291): α. 104 π. 103, (N π Stg. 1860: α. 117 π. 115, α α α υ, (O φ ): α. U 10 π υ α υ Beazley απ α α φ α α α α α: ( = Beazley Archive Database Vase Number), ). α = (, British Museum, [234]): CVA London, British Museum 3, III. He. 5, π A-B. ABV 279, 47. ). B α = (Luzern, Market, Ars Antiqua, XXXX [271]): Para bis. ). B α = (Munich, Antikensammlungen, 1566 [293]), Wünsche 2003, 32,. 3.8, CVA München, Museum Antiker Kleinkunst 8, 66-67, Beil. E3, π. (1825, 1828, 1830), 407.3, 410, 1-2, 412.5, Para α α π υ α α α υ π π π α π α πα α υ υ α, π υ α α απ α π π α, πα υ α α υ,. α φ α π Basel, υ. Bloch α α α π α α (Kunsthandel) Burow 1989, α. 25 π Γ α υ α αυ απ α φ,. Burow 1989, α απ πα α α φ α υ υ (. 8) π υ α α α υ υ υ (als Schulterbild) α K π (. 8) α (als Halsbild). 10. α α υ α φ υ πα α - π υ υ απ α π α α. α π α α πα α υ, 530 π.., υ π π υ α α α υ φ υ υ -, υ α α α υ Ό υ. π ( α - ) α π υ φ υ φ, φ α απ, 520 π.., α α φ ( ) α π, π.., π ( ), π υ φ 510 π.. α π α απ α α α α υ, υ α α π α α α υ υ,. Burow 1989, Burow 1990, , πα α α φ α υ υ α υ αυ α απ υ υ α α υ α φ υ υ, α α υ - α φ α (Eye-siren group). Α Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Α 221

4 Ε α π π π π - α φ π α π α α απ π υ υ α, π α α - α α υ 6 υ α. π α 12. απ υ α π φ π α π, π π α απ υ α, π α α α α α α υ υ φ υ υ,. Burow 1989, , π υ α αφ α υ Ό υ, G 17 (ARV 2 62, 83), α π α υ υ, B α υ E 44 (ARV 2 318f, 2), π υ α πα π υ π α. Γ - α α απ υ υ υ π υ,. LIMC V 1, 1990,. Herakles, (W. Felten), α α α πα- α π υ α αφ α φα π α π,. α ( α π υ α : π Bα α), Erlenmeyer Coll.,. Para 27, 58bis. (560 π..) α α ( α α υφ απ α), 43,. Berger 1970, 104 π. 125, Beschi 1988, π. 41, 2 (520 π..), π υ α α υ υ υ α π. φ α W. Felten, αφ α υ α, π π - π π υ α υ υ α, α π υ υ π υ α υ, φα α π α α υ 6 υ α. π.. α 530 π.. α α α π 500 π.. απ υ π φ - π α π,. πα α α υ Ό υ, ( - G17 ARV 2 62, 83, Para 327, CVA 10 π. 5-6, Schefold 1978,. 122 ( π..), LIMC V1 (.π.), 45, 48, α. 2129, π υ α α υ, α α π, π α απ α υ υ υ υ α, α α υ πα- υ α α α) α α υ υ ( α υ- E 44, απ Vulci ARV , ABV 358, Add FR π. 23, Schefold 1962, Beil. 37 ( π..), LIMC V1 (.π.), 45, 48, α. 2130, π υ α α π υ φ α, π απ π υ υ υ υ α).. π υ απ υ α α φ α α υ Würzburg 199 ( α , ABV 287, 1, Add CVA Metropolitan Museum 4, 25-27, π. 27, 1-4 [D. von Bothmer]) α α φ α υ φ υ Rycroft ( α 10914, ABV 336, 18, CVA Madrid 1, III He 6-7, π a-c, [J. R. Mélida]). Σ ΧΗ!! Δεν είνα ατανοητ, φε γε ;;;; πα α υ υ α π υ α πα, π υ α, υ π υ, α α α π απ π, α υ α α α υ π υ α υ π - α. υ π α απ α - αφ πα α α π υ π α α πα - α, αφ α α υ α α α α α α απ. απ υ φ υ α πα υ α 13 α α α α α π, π φα α, π α υ α, υ υ, π α π α υ, υ, α α. απ α α απ υ π υ, υ απ υ υ α φ α υ υ α, α α απ α υ υ υ α., α α - α α υ α φ υ, π α πα α α φ α π (φ ), υ απ φα υ α α απ α υ, π υ υ υ α υ - π υ π υ, α υπ π υ - α, α, υ α υ υ υ α. - α α α α α α υ α φα α α α φ υ α φ υ, π απ α απ α φ α υ 14. α α υ φ υ υ υ, π α α φ α α π αφ π, α α α α π. Γ α πα α, π α, α α α π α π -, π υ υ α π α α φ α υ υ 15, υ π α π α υ π α α πα α α φ α υ υ 6 υ α. π.., π υ απ α π α πα υ π α υ απ α 16. α φ α, πα α α α απ πα α, απ α α α α α (Dotband Class) 17., α - φ υ α, π υ πα π α α υ υ α φ α υ - υ, α α α π α υ π υ α υ ππ υ πα α α π α - α α φ α 18. α α Γ α α α α υ πα υ α "υπ αφ " υ φ υ υ υ,. Burow 1989, 3-19, α α α - π, υ α απ ππ π π (. 8) π π (. 8). 16. Hornbostel 1980, α Γ α α α α O α «Dot-band Class»,. ABV 483.., Para πα α υ α φ α : Würzburg Universität, Martin von Wagner Mus.: L181,. ABV 286.4, Oakley 222 Α B: I : Α Α Α Α Ω Α

5 π υ α α α υ π - α α α α υ φ υ υ υ 19. πα α π υ α φ α α αφ πα α υ - φ υ υ υ. α υ αφ υ υ α πα α π α αφ α α φ α α α α α υ π πα α, α αφ υ α α α α. α α α απ π 20, α α α, α α αφ α υ, υ α α απ υ α υ α α, π α φα υ αφ πα α. α φ ππ α α (π υ - ), α π υ α υ, α α υπ π υ φ υ α α υ υ 21, απ υ φυ απ υ φ υ υ υ., π α α αφ πα α- α φ υ Dunedin ( φ ππ α - υ α α φ ) 22, υ υ (α π α α π ) 23, υ Würzburg 24 (α - φ ππ α, α, υ υ 1997, 191,. D α α φ α υ α α, Museo Gregoriano Etrusco: G17, ABV Γ α π α υ ππ υ α- π, π. New York (NY), Metropolitan Museum: GR1082, New York (NY), Metropolitan Museum: , CVA ew York, Metropolitan Museum of Art 4, 30-31, π. 760, π π (. 10). 20. Γ α π, π υ α α π α α α α- υα απ φ α υ, υ π απ υ α π υ α (α π υ),. Snodgrass 1967, 78-79, π υ α αφ απ α α αυ α α - π α π α, π υ α α απ - π α π, α απ α. φ α π υ α π υ πα απ α υ - π υ απ Θ α φ α α φ απ α (, α α XV, 2).. αφ 1998, 14, α 22-29, α α Θ. π,. Lissarrague 1990, ,. 2, 3, 6, α π αφ π α (, - υ, απ α α υ). 21. Boardman 1974, 209, π υ α αφ απ α α υ 6 υ α. π.. α φ ππ υπ α υ υ υ υ α υ υ π π υ.. Lissarrague 1990, , α απ π α α, , α α π α ππ α α φ - α, α 234, α υ φ ππ υ π α π υ α υ α 510 α 480 π... π πα α υ - πα α α α, Cahn 1973, π υ π ππ π α α - υ α α α α α α, α α α απ π π υ υ ππ α ( α φυ α α, α π υ) α υ α υ υ. 22. Burow 1989, α. 8 π. 8 (Ia, Otago Museum E ). 23. Burow 1989, α. 22 π. 24 B (φ α, Mailand, Sammlung Mag. Lerici 8053).. αυ, α. 61 π. 61, α φ α υ υ (Staatliche Museen F 1890), πα α α α α π υ α α α υ α απ φ. 24. Burow 1989, α. 95 π. 95 (φ, Würzburg L 186). απ φ ) α υ υ 25 (α α φ -, υ υ απ φ, απ α ππ υ, α α α α π α π ). O φ 26 πα α πα απ π π - α α α α αφ π ( ῶ ) α πα υ π, αφ α π α α υπ α α α υ, π α π, - α ( α) 27. α αφ α υ υ α πα α πα υ, π α α, π απ υ υ, α α α υ α υ, υ α, υ α α απ υ α υ υ φ. α α α υ α φ α α α α φ υ α φ α α π 28. α α αυ - α απ α υ α απ - υ α π α φ υ φ υ υ υ 29, α απ υ απ υ υ α α Burow 1989, α. 103 π. 102 (φ, London B 274).. π αυ, α. U 15 π. 153, πα α α φ α Tarquinia RC 1871, π υ απ α υ υ α φ υ, υ φ ππ υ υ π υ α α α, α π υ α απ α φ α, αφ 1998, 33, α πα α π α π -, π υ υ α α α α α α α. 27. Best 1969, 5-8, Zimmermann 1980, Tsiafakis 2000, Boardman 1974, , π υ π φ π α υ υ υα α α α α αφ α α πα α α π υ α α υ α φ υ υ α φ υ υ, αφ α α Burow 1989, π. 159 α 160, απ υ α, π υ α α α α. π α π α α υ υ α. 79 π. 160, α απ α, αφ α φ α υ. Γ α υ απ - α, π. π, αυ, π. 160, α α. 70, 89 α U 15. Γ α α απ α α α α υ π υ α φ υ, «Toronto Ornament», πα υ α υ υ φ υ υ υ, α π α υ «holzige Ornament» α α α «Kleophrades-Ornament». Kunze-Götte 2002, α α 105 α 108, α α υ φ υ υ υ, α. 25, α πα α α π υ π υ π υ π α α υ υ. α α α φ α απ α α α υ π υ «Toronto» α «holziges Ornament», φ αφ α π υ «Kleophrades-Ornament» υ α α α Kunze-Götte 2002, 102, «die unteren Ranken nicht gleich unter dem Mittelfeld in Dornen enden, sondern noch ein Stück weit am Stiel herabgezogen sind und sich dabei zu kleinen Dornenasätzen verdicken». 30. Γ α α α π υ υπ α φ α, α π α υ υ, π. α π - α απ φ υ υ, Burow 1989, π. 159 α. 28, 33, π υ α αυ α, α υ π α α α α φ α α ( π..) υ φ υ φ 213,. Hornbostel 1980, α. 57 ( απ υ υ 95) α υ υ α φ υ π, α φ α α, New York (NY), Α Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Α 223

6 αφ α π υ - υ υ υ α υ α φ α, α απ α υ υ φ υ υ υ α α α υ υ π υ υ π π υ π υ α φ υ. Γ α π π υ α α-, α υπ απ υ α π φ α υ α α α φ α αφ α φ α υ υ π -, α α π α απ α α π α αφ υ α 31. απ υ υ π πα α υ α φ α α υ φ π - πα υ α υ υ υ π 32. α α α α φ α πα α α - α π α α α, αφ π π υ α α π απ α υ 33. φ - α υ α, υ π π α υ α, π υ αφ α φ υ α α, α α α α π α απ, π υ φ πα- υ α απ α α α α. α αφ, π π α, α π υ α α π π α α π υ α α υ α α υ υ 34. α- α υ α π α α - α 35 α π αφ 36. π, α π α α α υ πα α- α υ αφ π φ. Metropolitan Museum: GR1082. New York (NY), Metropolitan Museum: , CVA ew York, Metropolitan Museum of Art 4, π. 760, π, π. α φ α π υ α, Mackay 2010, [Dublin (on loan to University College, Belfield, Dublin) {X6} = Para 61, Add BAD ], π. 84, α- α.. π α α α φ α Cleveland α. υ , π υ υ φ υ υ, CVA Cleveland 1, π. 14,1 [C. G. Boulter] α α φ α α υ α. υ , π υ απ α φ α, CVA 1 (Greece 10), π. 32 [. α ].. π - α α α φ α F 1870 Antikenmuseum υ υ, - φ υ υ 1899, CVA Berlin 5, π. 21, 2-3 [H. Mommsen], α α α φ α Fiesole, CVA Fiesole, Collection Constantini, π. 16, 4 [E. Paribeni]. 31. υ α υ α α υ πα π π υ α υ α Ό υ π π υ α,. α α, Boardman 1972 α Boardman 1974, 221. «απ υ» υ α, φ υ Θ α α α π α π π α αφ π υ α , πα α αφ α, π υ π πα- α υ α υ υ α π α φα α α αφ α π α πα υ φ π α. 32. π α αφ υ υ απα α α (FGrHist 1 F 6) α φ ( α 1097), πα α α α απ α α υ 6 υ α. π Ό 18-30, Φ, FGrHist 3 F 78. πα α - α : π 2, Α πα α α : α, α 58, 304 c. 34. α α π φ υ απ α α α α π υ απ υ α υ α π υ α α- α, α α π απ α α π α α. π, π, α υ πυ, υ α α υπ α α, α υ, α, α αφ υ α απ υ π α π. φ α, πα α - α α π, φ α α α υ πυ α υ υ υ α α α α. υ π α υ υπ υ υ α, α π, απ π υ Θ α. α πα υ υ α - υ, Φ ππ α Ά φ, υ α, α π Ά. α α πα α α, α- α υ π υ υ π υ αυ α απ α, α π φ υ Ά α υ Α α. α α πα α α, α α α π υ υ α π π α απ α π υ α. α π υ α α α, α α υ, α απ α α π π φ α υ π. π π π υ α α α πα. α υ α π -, π υ α, α υ α α πα α πα υ α. α π υ α φ απ υ α π υ υ φ π α Θ α α υ υ α α. υ απα α υ α α πα α π, φ α υ α α α α. Γ α π α πα- α α υ,. α α υ, Sherwin-White 1978, , α α- υ 1986, Γ α π υ α α α π α α α, π. 2004, GCBM Caria, α , Sherwin-White 1978, υ υ 4 υ α. π.. π π υ α α 28 υ α,. IG XII 4, 1, 276, α α α α υ α υ α υ, IG XII 4, 1, 305 (π 2 υ α. π..), 320 (2 α. π..). α π α α α υ α π α α υ υ α α Φ α α π - α,. Sherwin-White 1978, α IG XII 4, 1, 348, π α υ α υ Α, π υ α υ α α υ 4 υ α. π.. α π π, - α, υ α, π υ - α, α υ α α α α α. 224 Α B: I : Α Α Α Α Ω Α

7 Dimitris Bosnakis Abstract FROM THE ATHENIAN KERAMEIKOS TO KOS. An Amphora of the Cycle of the Antimenes Painter with a depiction of Herakles stray find from the archaic necropolis enriches our A knowledge about the meager imports of attic pottery to Kos. It is a neck amphora depicting on the main side the fourth Labour of Herakles, the capture of the Erymanthian Boar. On the other side a bearded man holding a pair of spears and a pelta, and leading a horse is represented. Under the handles composite floral ornaments consisted of spirals and lotuses are rendered. Based on stylistic and iconographical analysis, the amphora from Kos can be attributed to the cycle of the Antimenes Painter, and particularly in his late period. Purchasing a vase from the Athenian Kerameikos with a depiction of Herakles is, probably, of some importance, since the presence of the hero himself in Kos is literarily attested and connected to the dominance of the Doric element over the island. ABV J.D. Beazley, Attic Black-Figure Vase-Painters (Oxford 1956). Add. 2 T.H. Carpenter, Beazley Addenda (2 nd ed. 1989). ARV 2 J.D. Beazley, Attic Red-figure Vase-painters, (2 nd ed. 1963). BERGER 1970 E. Berger, Das Basle Arztrelief, Basel. BESCHI 1988 L. Beschi, «Kanon, Festschrift E. Berger», AntK 15 Beih., BEST 1969 J.G.P. Best, Thracian Peltasts and their influence on Greek Warfare, Groningen. BOARDMAN 1972 J. Boardman, «Herakles, Peisistratos and Sons», RA, BOARDMAN 1974 J. Boardman, Athenian Black Figure Vases ( BUROW 1989 J. Burow, Der Antimenesmaler, Mainz am Rhein (Forschungen zur antiken Keramik. Reihe 2, Kerameus,. 7). CAHN 1973 H. Cahn, «Dokimasia», RA, DUPLAN 1972 K. Biosse Duplan, «Une hydrie à col blanc du groupe de Leagros», RA, FOULON 1996 E. Foulon, «Hypaspistes, Peltastes, chrysaspides, argyraspides, chalcaspides», REA 98, HORNBOSTEL 1980 W. Hornbostel, Aus Gräbern und Heiligtümern, Hamburg. Ν Ο 1986 Γ. α α υ, «α»,.θ. α ( π.), υ α,. 4, α, KANTZIA 1988 Ch. Kantzia, «Recent Archaeological finds fom Kos. New Indications for the site of Kos Meropis», S. Dietz & I. Papachristodoulou ( π.), Archaeology in the Dodecanese, KUNZE-GÖTTE 2002 E. Kunze-Götte, «Ornamentik und Werkstatt», M. Bentz ( π.), Vasenforschung und Corpus Vasorum antiquorum. Standortbestimmung und Perspektiven. Beihefte zum Corpus Vasorum Antiquorum, Deutschland I, LISSARRAGUE 1990 F. Lissarrague, L autre guerrier: archers, peltastes, cavaliers dans l imagerie attique, Paris. MACKAY 2010 E.A. Mackay, Tradition and Originality: A study of Exekias, BARIntSer OAKLEY 1997 J.H. Oakley (et al.), Athenian Potters and Painters, The Conference Proceedings, Oxford. PARA J.D. Beazley, Paralipomena (Oxford 1971). SCHEFOLD 1962 K. Schefold, «Gestaltungen des Unsichtbaren auf frühklassichen Vasen», AM 77, , Beil SCHEFOLD 1978 K. Schefold, Götter- und Heldensagen der Griechen in der spätarchaischen Kunst, München. SHERWIN-WHITE 1978 S. M. Sherwin-White, Ancient Cos, An historical study from the Dorian settlement to the imperial period, Göttingen. ΕΡ Ο υ, «π αφ π α - α πα α π», α. α,. ʹ, α, SNODGRASS 1967 A.M. Snodgrass, Arms and armour of the Greeks ( 2003). ΕΡ Ο 1981., α α α φ α - α, Θ α. ΕΡ Ο 1987., «φ Ά ; α α αφ α π α»,. α α α -, Θ α,. ʼ, ΕΡ Ο 2004., «πα υ α υ - α α υ α», A.A. Karapashalidou ( π.), Euboea in Antiquity. Aspects of Public and Private Life. Proceedings of International Congress, Chalkis, Euboea 7-10 th October 2004 (υπ ), Φ Η 1998 Α. αφ, Θ α αφ α υ 5 υ α. π.. α α Θ -,. TSIAFAKIS 2000 D. Tsiafakis, «The allure and Repulsion of Thracians in the art of classical Athens», B. Cohen ( π.), Not the Classical Ideal. Athens and the Construction of the other in Greek art, WÜNSCHE 2003 R. Wünsche ( π.), Herakles, Herkules, Staatliche Antikensammlungen München, München. ZIMMERMANN 1980 K. Zimmermann, «Thraker-Darstellungen auf griechischen Vasen», R. Vulpe ( π.), Actes du II e Congrès International de Thracologie, Bucarest, 4-10 Septembre 1976, I, Bucarest, Α Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Α 225

INTERMEDIATE GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK

INTERMEDIATE GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK 0 0 0 0 INTERMEDIATE GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK Intermediate German is designed for learners who have achieved basic proficiency and wish to progress to more complex language. Its units present a broad

Mehr

Düsseldorf discover excellence in all its facets

Düsseldorf discover excellence in all its facets Düsseldorf discover excellence in all its facets Facts and Figures for Investors and Developers 2013/2014 Zahlen und Fakten für Investoren und Entwickler 2013/2014 business meets lifestyle Düsseldorf auf

Mehr

Richtlinien für Veröffentlichungen zur Ur-, Vor- und Frühgeschichte, Archäologie der Römischen Provinzen und Archäologie des Mittelalters

Richtlinien für Veröffentlichungen zur Ur-, Vor- und Frühgeschichte, Archäologie der Römischen Provinzen und Archäologie des Mittelalters Richtlinien für Veröffentlichungen zur Ur-, Vor- und Frühgeschichte, Archäologie der Römischen Provinzen und Archäologie des Mittelalters Ausgabe 1991 herausgegeben von der Römisch-Germanischen Kommission

Mehr

Vielfalt als Bereicherung Diversity as Enrichment

Vielfalt als Bereicherung Diversity as Enrichment Vielfalt als Bereicherung Diversity as Enrichment Vorwort Preface Die Begegnung mit anderen kulturellen Kontexten ist in der modernen Welt zu einer alltäglichen Erscheinung geworden: Sowohl Globalisierung

Mehr

List of days in 2014 on which EPO filing offices and national patent authorities of the EPC contracting states are closed

List of days in 2014 on which EPO filing offices and national patent authorities of the EPC contracting states are closed 0, A Übersicht über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA und die nationalen Patentbehörden der EPÜ-Vertragsstaaten im Jahr 0 geschlossen sind I. Europäische Patentanmeldungen und Patente. Gemäß

Mehr

So nah waren die Römer noch nie! www.carnuntum.co.at

So nah waren die Römer noch nie! www.carnuntum.co.at Colonia Septimia Aurelia Antoniniana Karnuntum So nah waren die Römer noch nie! www.carnuntum.co.at PETRONELL-CARNUNTUM CARNUNTUM SO NAH WAREN DIE RÖMER NOCH NIE! CARNUNTUM The Romans have never been so

Mehr

EDITED VOLUME SERIES. innsbruck university press

EDITED VOLUME SERIES. innsbruck university press EDITED VOLUME SERIES innsbruck university press Wolfgang Sützl, Felix Stalder, Ronald Maier, Theo Hug (Eds.) MEDIA, KNOWLEDGE AND EDUCATION: Cultures and Ethics of Sharing MEDIEN WISSEN BILDUNG: Kulturen

Mehr

Wien brennt! Die Revolution von 1848 und ihr liberales Erbe Aus dem Englischen von Norbert Schürer, (Vienna: Böhlau Verlag), 1998.

Wien brennt! Die Revolution von 1848 und ihr liberales Erbe Aus dem Englischen von Norbert Schürer, (Vienna: Böhlau Verlag), 1998. Pieter M. Judson Publications: Books Exclusive Revolutionaries: Liberal Politics, Social Experience, and National Identity in the Austrian Empire, 1848-1914 (Ann Arbor: University of Michigan Press), 1996.

Mehr

Europa Kultur Stadt. Stadtentwicklung durch Events? Von Klaus Selle

Europa Kultur Stadt. Stadtentwicklung durch Events? Von Klaus Selle Europa Kultur Stadt Juli August 2005 Beilage des Deutschen Kulturrates und der Kulturstiftung des Bundes in politik und kultur Ausgabe V Inhalt Die Diskussion um die Nachhaltigkeit von Kulturpolitik aus

Mehr

Der Tote vor dem Opfertisch Die Opferplatten von Giza Besprechung des Buches «Slab Stelae of the Giza Necropolis»* von Peter Der Manuelian

Der Tote vor dem Opfertisch Die Opferplatten von Giza Besprechung des Buches «Slab Stelae of the Giza Necropolis»* von Peter Der Manuelian Die beschädigte Opferplatte der Mastaba G 4860 bei ihrer Entdeckung im Jahr 1913 (siehe Abb. S. 19 oben links). Foto: Archiv des Instituts für Ägyptologie der Universität Wien Der Tote vor dem Opfertisch

Mehr

BASIC GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK

BASIC GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK BASIC GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK Basic German: A Grammar and Workbook comprises an accessible reference grammar and related exercises in a single volume. It introduces German people and culture through

Mehr

Wer ich bin und was ich tue

Wer ich bin und was ich tue KAPITEL 1 Wer ich bin und was ich tue GOALS This chapter extends sts. listening and speaking skills to exchange personal information. Sts. will continue to respond with single words, but short phrases

Mehr

Bibliographie: Kindheit im Mittelalter

Bibliographie: Kindheit im Mittelalter Bibliographie: Kindheit im Mittelalter Tatjana Horn (CAU Kiel), Mai 2002 Kindheit im Mittelalter: (West-)Europa... 2 Kindheit im Mittelalter: Deutschsprachiger Raum... 7 Kindheit im Mittelalter: Frankreich...13

Mehr

Achievements and successes of doctoral education in Germany

Achievements and successes of doctoral education in Germany Achievements and successes of doctoral education in Germany 2 nd International Conference on Developments in Doctoral Education & Training University of Oxford March 30 31, 2015 Professor Dr. Overview

Mehr

Natur und Kultur Nature and Culture

Natur und Kultur Nature and Culture Natur und Kultur Nature and Culture Natur und Kultur Ambivalente Dimensionen unseres Erbes Perspektivenwechsel Nature and Culture Ambivalent Dimensions of our Heritage Change of Perspective Herausgeber

Mehr

Globale Wohlfahrtsmaße als Instrumente der Wohlfahrtsmessung und Sozialberichterstattung: Funktionen, Ansätze und Probleme 1. Heinz-Herbert Noll

Globale Wohlfahrtsmaße als Instrumente der Wohlfahrtsmessung und Sozialberichterstattung: Funktionen, Ansätze und Probleme 1. Heinz-Herbert Noll Globale Wohlfahrtsmaße als Instrumente der Wohlfahrtsmessung und Sozialberichterstattung: Funktionen, Ansätze und Probleme 1 Heinz-Herbert Noll Der vorliegende Beitrag befaßt sich mit einem Problem, das

Mehr

cornelia groß Komplexe Wirklichkeiten.

cornelia groß Komplexe Wirklichkeiten. cornelia groß Komplexe Wirklichkeiten. Titel Aus dem Zyklus Input-Output 22 x 13 cm, Öl auf Holz, 2008 Komþlexe Wirklichkeiten. // Arbeiten 2007 bis 2009 cornelia groß 3 Aus dem Zyklus Input-Output 36

Mehr

ZAHLEN UND FAKTEN FACTS AND FIGURES

ZAHLEN UND FAKTEN FACTS AND FIGURES ZAHLEN UND FAKTEN FACTS AND FIGURES Save the date Stuttgart, 15. 17. September 2015 www.intergeo.de 21 JAHRE IM ÜBERBLICK 21 YEARS AT A GLANCE Bremen 2008 Besucher 13.936 Aussteller 472 qm* 11.987 Hamburg

Mehr

PUBLICATIONS AND PRESENTATIONS

PUBLICATIONS AND PRESENTATIONS Dr Truiken J. Heydn PUBLICATIONS AND PRESENTATIONS Publications 1. Case Comment on Judgment by the Court of Justice of the European Union usedsoft, in: MultiMedia und Recht 2012, 591; 2. Review of Ines

Mehr

Fremdsprachenlernen als Konstruktion

Fremdsprachenlernen als Konstruktion Dieter Wolff Wuppertal Tema Le teorie dell apprendimento delle lingue Sprachlerntheorien Les théories de l apprentissage des L2 Teorias d emprender linguatgs Fremdsprachenlernen als Konstruktion Einige

Mehr

EuropaKulturStadt. Was ist eine europäische Stadt? Inhalt. Von Walter Siebel

EuropaKulturStadt. Was ist eine europäische Stadt? Inhalt. Von Walter Siebel EuropaKulturStadt Jan. - Feb. 2005 Beilage des Deutschen Kulturrates und der Kulturstiftung des Bundes in politik und kultur Ausgabe II Inhalt In dieser Ausgabe von Europa Kultur Stadt setzen sich verschiedene

Mehr

Immobilien-Marktbericht München. Real Estate Market Report Munich

Immobilien-Marktbericht München. Real Estate Market Report Munich 14 /15 München Munich Der Wirtschaftsstandort München München ist und bleibt einer der attraktivsten Wirtschaftsstandorte in Europa. Die Prosperität der bayerischen Landeshauptstadt wird durch pitzenplatzierungen

Mehr

Markt oder Staat? Kooperationsprobleme in der Europäischen Union

Markt oder Staat? Kooperationsprobleme in der Europäischen Union MPIfG Discussion Paper 14/3 Markt oder Staat? Kooperationsprobleme in der Europäischen Union Renate Mayntz MPIfG Discussion Paper Renate Mayntz Markt oder Staat? Kooperationsprobleme in der Europäischen

Mehr

12 x Berlin Business & More in Berlin s Districts

12 x Berlin Business & More in Berlin s Districts 12 x Berlin Business & More in Berlin s Districts Inhalt Content Grußwort 2 3 Welcome Greeting Berliner Bezirke Berlin Districts Charlottenburg-Wilmersdorf 4 11 Friedrichshain-Kreuzberg 12 19 Lichtenberg

Mehr

Geistes-, Natur-, Sozial- und Technikwissenschaften Transcending Boundaries. STEP Project

Geistes-, Natur-, Sozial- und Technikwissenschaften Transcending Boundaries. STEP Project STEP Project Higher Education and Work Academics Perspectives on Responsibility in Teaching and Competence Development Gudrun Hessler, Dipl. Soz. Prof. Dr. Mechtild Oechsle Justus Heck, MA Changing Conditions

Mehr

Sein und Erkennen. Inauguraldissertation. zur Erlangung des Grades eines. Doktors der Philosophie

Sein und Erkennen. Inauguraldissertation. zur Erlangung des Grades eines. Doktors der Philosophie Sein und Erkennen Platons Ideenlehre im Parmenides und Sophistes Inauguraldissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie am Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften der Freien

Mehr

Thomas Loew Kathrin Ankele Sabine Braun Jens Clausen. Endbericht Münster und Berlin, 2004. Projektpartner:

Thomas Loew Kathrin Ankele Sabine Braun Jens Clausen. Endbericht Münster und Berlin, 2004. Projektpartner: Thomas Loew Kathrin Ankele Sabine Braun Jens Clausen Bedeutung der internationalen CSR-Diskussion für Nachhaltigkeit und die sich daraus ergebenden Anforderungen an Unternehmen mit Fokus Berichterstattung

Mehr

0330 LAW AND ECONOMICS IN GERMANY

0330 LAW AND ECONOMICS IN GERMANY 0330 LAW AND ECONOMICS IN GERMANY Roland Kirstein Center for the Study of Law and Economics University of Saarland Copyright 1999 Roland Kirstein Abstract Law and economics in Germany was dominated by

Mehr