Kapitel 6 Data Warehouse

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Kapitel 6 Data Warehouse"

Transkript

1 pil 6 D Wo l i i 6. Gdlg 6. W i i D Wo? 6.3 ik 6.4 Ewiklgzykl

2 dm Hi-Nw-Tik vom l i i M b wlgöß D Wo fü Tlkom Di D Tlkom bi M d mi Tby bilg göß D Wo god. Do will di Tlkom küfig ll dd zl f d pplikio z dbg illi. L M oll d D Wo im di Ql mi z 5 Tby i ib g d d iwi ilb vo 8 Mo bi z dgülig Göß gb wd. Üb di o d Pojk i i bk. D fb d D Wo übimm di D Tlkom oviogllf T-Nov f i vo M PowPC-Mlipozov R/6 P d dm M-Dbkym D. M i ig gb mi 73 illi ym di m l i Tby D vwl Mkfü i dim i. Wimgm

3 6. Gdlg l i i 3 p Dbk i m i viliig. ilg Eizzwk Op ym igz vo bbi m kl. di d gli bi fomioll ym lf dm Mgm gi Eidg z fid. D = diio ppo ym ym fü i llig wdg bi Gdlg fü wi ly mi OLP / D Miig Wimgm

4 fomioll ym zgi f Ggdbi og. bj z.. d Podk Vibgio l i i 4 üz fomio- d lyfgb d.. d Mgm i d Eidgfidg vgl. oli wig Zgiff b mi l om Dvolm Dbkig wd i gd ki pd wozl pil god Roll Wimgm

5 üz fomio- d lyfgb vgl. [Dk 99] d Volg "owldg Diovy" Typi fü og. i llig wdg k d Vig Eizl-Hdl Tlkommikio Tpow l i i 5 Typi wdg Riikobzg Co-llig Pofolio-ly Wkobly dvl Com Rlioip Mgm Ek vo Mib fd dio mpg-mgm Wimgm

6 ly-mod d -Wkzg k Tik / OLP l i i 6 Ezg vo Zmmfg z.. Wi i di mm d mz ll ilil? Dill-Dow-lyi: zmmgf D wd lyi z.. Wl ilil m bi di mm d göß mz? Wl Podk g zm mz d ilil bi? Rkig z.. Mi wl Podk b wi d ö/ idig mz gm? Wimgm

7 ly-mod d -Wkzg D Miig / iik gmig: Gib Gpp vo d mi lim Vl? lifikio: wl di Gpp gö i d? Vog: Wl d kö i dm wm vli? l i i 7 bgigkily: Wi gi mi d f di lz Mkigkio? mpgmgm Wkobly: Wl W-gpp wd fig gmim gkf? d Dio: Wi k m zg gol dik? Wimgm

8 fomioll ym l goß Dmg l zm goß Til ioi zmmgf D Hioi D d op ym i vollzib l o Rddz Übblik üb ll lv md l i i 8 komplx of ii d-o-fg z.. f d i vo OLP-kioli D id wol ki igi d koolidi zl z i kli Pow- Wimgm

9 Op v. fomioll l i i 9 di Ckiik gb i fdml Widpü: Op ym ll wozi wdgoii kll D Dilli pim D Hfig Ädg Di gli bi fomioll ym Þ M m bid ym. Ho pikpzi Ggdoii Hioi D zmmgf bgli D i pd Di l Dpi fü ly d Eidgfidg D Wo fü d ifomioll ymil Wimgm

10 6. W i i D Wo? Mi dm giff D Wo wid i vo d opiol DV-ym ioli Dbk mib di l mwi Dbi fü Mgm-üzgym di. [Mk l. 996] l i i D Wo i bj-oid igd im-vi ovolil ollio of d i ppo of mgm diiomkig po. Wimgm [mo Hko 994]

11 6.. Ggdoiig bj-oid DW i Ggdbi d m oii z.. Podk d Lif Ggz z kio- od wdgoiig bi op lgy ym: kio id z.. Eikf Lglg Vkf l i i i d Ewiklg i DW di D im Milpk. i opiol ym m d Poz bükiig wd. DW l ol D di fü D-ly/ Mg lv d i id bzw. wd kö. Wimgm

12 6.. gio Op ym gio oolidig D Wo Ex Dqll l i i zwi vid op ym kö di gli D vid zi bglg i di gli zi fü vid Zwk bz wd d gli vl f vid Wi kodi i Wimgm

13 koi 6.. gio o. D vid Qll wd im DW viili.. d Vgb d Dfiiio vo zi iili odig z.. wid jd Dm i d om <YYY-MM-DD> gpi iili lg d Mßii vo ib z.. wd Pi i Doll ggb l i i 3 flög vo kll oflik z.. m-w-oflik gio fü dz d ll D im DW i i izig llgmi kzpi d Wi gpi id. E di gio lb di if d ffk Nzg d DW-D fü wdg z.. im Mgm gio i i wiig d zifwdig Poz Wimgm

14 kkoflik i liol m ipil: Dbk fü kik [lo. l. 993] Dbk Nw Yok i Tpl po Tg po ki d ok lpi 998 M HP GM M HP GM 5 l i i 4 Dbk lo i Rlio po Tg i ib po ki d HP M GM Dbk Mlbo i Rlio po ki i Tpl po Tg HP d lpi M d lpi Wimgm GM d lpi

15 obg bi kkoflik W d ok-ib i D Nw Yok p Nm d ib i D lo Nm vo Rlio i D Mlbo D i D Nw Yok p md i D lo bzw. D Mlbo l i i 5 iigg d kkoflik fod Tfomio vo D i md d vo md i D Wimgm

16 dlg d kkoflik l i i 6 obg: m d D Mlbo i pziliig d m d D Nw Yok d.. jd Rlio i D Mlbo i bkl Piio d Rlio i D Nw Yok m d D Nw Yok i Gliig d m vo D Mlbo d.. Rlio i D Nw Yok i pkl d Rlio i D Mlbo Þ vwd di Opio piio diimid by ib io fü mfomio Wimgm

17 dlg d kkoflik: piio by ib Tfomio vo D i md d: Piio i Rlio üb di W i gwl piioid ib lid Rlio b gli m wi gglio jdo o piioid ib W d piioid ib wd z Nm d lid Rlio l i i 7 ipil: Rlio d D Mlbo d d Piioig d Rlio D Nw Yok mi dm ok-ib l piioidm ib z diimid io Wimgm

18 dlg d kkoflik: diimid io Tfomio vo md i D d: Viigg vo kompibl Rlio i i Rlio mi im zzli ib Dikimi Dikimi Nm d Opdlio l W Exio d Rl-Rlio d: l i i 8 ipil: Rlio Podkbildg d Exio jd Opd-Rlio mi dm Nm d Opd-Rlio Viigg di Rl i D Nw Yok i diimid io d 3 Rlio i D Mlbo; ok-ib i di Dikimi z piio by ib Wimgm

19 Wi kkoflik obg: l i i 9 m d D lo i gggio d m d D Nw Yok d.. jd Tpl d Rlio i D lo i di ki gggio d W mi glim Dm d Rlio i D Nw Yok m d D Nw Yok i Dkompoiio d m d D lo d.. m Tpl d Rlio i D Nw Yok id Til dlb Tpl d Rlio i D lo Di kkoflik k d Tfomio vo gggigbzig biig wd: Di Opio dompoiio ompoiio wd b i i vogl. Wimgm

20 6..3 Zimbzg im viy op ym i d kll Dbd gpi. E k jdzi gd wd pd. DW l i gz Hioi vo D DW b po d op ym l i i DW-D id z im bimm Zipk gülig gw. D Güligkizim i ll D im DW vmk l Til d lül. Zioizo d DW:. 5- J op ym: mx. 6-9 Tg Wimgm

21 6..4 digki ovoliliy Op ym: D wd of gd glö igfüg. fwdig Mim m Ddlok z vmid Lokig-Mim. l i i DW: pim Lopio D wd d op ym iiil gld. lyym gif ld f DW-D z. E gib ki pd. Wimgm

22 6.3 ik i D Wo mgbg Ex. D OLP Tool DW l i i Lgy ym op D DM & D M ifomioll D Wimgm D Miig d iik Tool l Modll lyik llig fomioym d Rpo Mgm

23 Di i k i D Wo k zmmgf D Li zmmgf D l i i 3 d M Wimgm kll dilli D l dilli D

24 ipil: Tlkommikiom l i i 4 dilli ü jd d jd Gp ikl. Zo Tilm Zipk D Gbü d Di Æ 45. y po d Wimgm li zmmgf ü jd d zl d Gp igm zl d gp Æ Gpd mz j Zo mz igm Zmmfg moli. y po d

25 Zmmf Dflü im D Wo Z mmf l i i 5 Ld vo D op ym l gpoz Wimgm

26 Md Md id D üb D Md l i i di goi iil: mi vwlgi d mi l i i 6 mi Md lgg d DW-Tmiologi Tfomio- d giogl fü di bbildg d op D i di DW-D gggiogl fü d Zmmf d D f vid gggiof Wimgm

27 Md vwlgi Md lgg vo z -gpp d zgöig Zgiff ii D üb d DW Göß vo Tbll Zgifffigki f Tbll gggiof l i i 7 mi Md logi m d DW bbildg zwi logim d pyim m Qll d DW-D Wimgm

28 6.4 DW-Ewiklgzykl DW-Ewiklgzykl id i vo kli ym-ewiklg: m fg d D-Wo-Ewiklgzykl di D d Poz i d-d D D Wo wid iwi wikl. l i i 8 Güd: g Zil/ fodg d DW id mi o i bk Göß l bzb o d Ewiklgzi l bzb böig Ro Mibi R... id o Wimgm

29 Vogwi i Vog d kz dbk Loop b vil Voil: wd kö i fodg d dilli ikli w d DW-Pooyp volig. f Mgm wid d göß Pojkbdg gmig w poi Rl i gifb id. l i i 9 Qli d DW wid d dbk Loop mi wd dli vb. Þ Limo: Tik big! mll! Gow p by p! Wimgm

30 Moioig d DW-zg Moioig i Vozg fü pg d DW kll Nzg l i i 3 Wl D d DW wd glmßig gz? wlm mfg w d Dbd? W bz d DW? Wl wozi bi wl fg f? Wi i di lg d DW? Wimgm

31 Dz l i i 3 ii d Dz im DW: D i im DW kö zwüdig i: izd mdizii D oig pobzog D Eikomm... ipil: Tlkom dilli D üb Tlfol ll Tlkomkd Wimgm

Diözesanverband Münster

Diözesanverband Münster Diözvb Müt Diözfcc II Ittilität Ei Wlt W vil kli Mc vil kli Scitt t, w i i Wlt vä. Lib Klpigfmili, Wi lb vtwtlic l liic. Di Stz m Litbil tc Klpigwk it fü Vpflictg. Vil Klpigfmili i m Diözvb i im Bic Fi

Mehr

Bis zu 20 % Ra. b b. a h

Bis zu 20 % Ra. b b. a h btt! Bis zu 20 % R www.gvb.ch h? ic s b b d d u W s s d ich t lück lo s s u H Ih h ic s W i v Mit us kö Si Ih Hus udum vsich Mit us Zustzvsichug ist Ih Vsichugsschutz i ud Sch W glichzitig i Lück i d Gbäudvsichug

Mehr

PCSteno01 für LibreOffice ab Version 3.3

PCSteno01 für LibreOffice ab Version 3.3 PCSteno01 für LibreOffice ab Version 3.3 Mit PCSteno schreibst du z. B. nur noch Folgendes: j mu c nmh svj yr wj no g*. Und liest: Jetzt muss ich nicht mehr soviel schreiben wie noch gestern. Das ist der

Mehr

Abbildung 2.165: Einteilung der zeitvarianten Analyseverfahren. In dieser Übersicht fehlt z. B. die zeitvariante

Abbildung 2.165: Einteilung der zeitvarianten Analyseverfahren. In dieser Übersicht fehlt z. B. die zeitvariante 9 Zivri Alysmhod 9. Moivio hdm bris im rs Til dr Vorlsug iig wihig Alyssrgi isbsodr uf dr Bsis vo Sprllysmhod vorgsll word sid soll uf zivri dpiv dymish Alysmhod übrggg wrd. Dis wrd vrmhr igsz ud hb di

Mehr

Leipzig Wir sehen uns!

Leipzig Wir sehen uns! Tii Fp ä P ipzi i! ipzi Ti ki Üik Fzii A Ai ik i i i ä D ipzi i izii: i iff Tii f Dyik, äi üiki f ibi, ki f Av Bi ff i f i ff Apä, i j pü ä: i i ipzi Fii! I Apk i päi Z Aüi Büä, ii P, ik, i, üzi zä f i

Mehr

Importeure chemischer Produkte.

Importeure chemischer Produkte. c a k u o P c is m C ic z k i ic S H G u Gfak zu io a m fo I Wici Impou cc u ll s H fü zicu Pouk. GHS i u, wlwi iilic Gfakzicu Das vo UNO iiii Sysm GHS zu Eisufu u Kzicu vo Cmikali s als Abküzu fü Globally

Mehr

HP IT Service Management Verbinden von Mensch, Prozess und Technik

HP IT Service Management Verbinden von Mensch, Prozess und Technik HP IT Srvic Mgm Vrbid vo Msch, Prozss ud Tchik Dirk Fldm Sior Cosul, HP Srvics 2004 Hwl-Pckrd Dvlopm Compy, L.P. Th iformio coid hri is subjc o chg wihou oic IT Srvic Mgm... hiß IT ls Busiss bgrif ud d

Mehr

Spektrum. Schwerpunkt Wirtschaftlichkeit von BI-Lösungen

Spektrum. Schwerpunkt Wirtschaftlichkeit von BI-Lösungen BI chwpnkt Glicht di ROI-Bchnng d Qadat ds Kiss? Opn-oc-BI-itn im Vglich: Pntaho vss Jaspoft Asgab 4 6. Jahgang 211 D 18, A 21,5 FR 33,25 pktm Fachzitschift fü Bsinss Intllignc nd Data Wahosing Ein Pblikation

Mehr

Futtertype: Kitagawa HOH-06

Futtertype: Kitagawa HOH-06 Kitagawa HOH-06 B H L kg/satz Typ dent-nr. Werkstoff 32 32 72 1,1 BQ06 215006 32 38 72 1,6 BO06 215106 32 57 72 3,5 DJ06 215506 32 32 82 1,3 PT06 215016 32 38 72 1,6 HJ02 200801 32 57 72 3,5 HJ03 200803

Mehr

Das Universalnetzteil kann durch das Umfangreiche Steckerset an beinahe jedes Notebook mit 16V Eingangsspannung angeschlossen werden.

Das Universalnetzteil kann durch das Umfangreiche Steckerset an beinahe jedes Notebook mit 16V Eingangsspannung angeschlossen werden. Ralf HOTTMEYER Akkus - Batterien - Telekommunikation Hauptstraße 69 52146 Würselen Preisliste LTNT060W 4038338018493 NETZ 640 g Stand: 02.02.2015 Netzteil für Notebooks 16V, 3.7A, 60W Telefon Telefax E-Mail

Mehr

Donaukanal-Radweg A B. Legende: Siebeckstraß. Biberhauf enweg. Am Kaisermühlendamm. Engerthstr. straße. Leystra. Handelskai Vorgartenstraße

Donaukanal-Radweg A B. Legende: Siebeckstraß. Biberhauf enweg. Am Kaisermühlendamm. Engerthstr. straße. Leystra. Handelskai Vorgartenstraße grmr Sr ßß rr nn lll u u QQ Ko p lg Simm ringr Hup r m Kn l ± rn lr Zng F vor in r rßß r d d i i H H Huffg b S h oll g nr M rih i lfr S r Lb rrß wgg nw R Rnnn 11 10 Erdb9rgr gg rrgg bb bb ßß rr ßß rr llii

Mehr

UMET NOST U EKS TREM NOJ SI TU A CI JI

UMET NOST U EKS TREM NOJ SI TU A CI JI 50 UMET NOST U EKS TREM NOJ SI TU A CI JI To kom po sled njih go di na Ere Slo bo - da na Mi lo {e vi }a ~e sto se mo glo ~u ti: Sr bi ja je kon cen tra ci o ni lo gor! Ma - da je do pi ra la iz usta pri

Mehr

Szenarien für das Jahr 2030. Zweite Fortschreibung. Zukunft der Mobilität. ifmo

Szenarien für das Jahr 2030. Zweite Fortschreibung. Zukunft der Mobilität. ifmo ifmo Zukunft der Mobilität Szenarien für das Jahr 2030 Zweite Fortschreibung Zukunft der Mobilität Impressum Die Deutsche Bibliothek CIP-Einheitsaufnahme Zukunft der Mobilität Szenarien für das Jahr 2030

Mehr

Vorlesung SS 2001: Sicherheit in offenen Netzen

Vorlesung SS 2001: Sicherheit in offenen Netzen Uivsiä Ti Volsug SS 2001: Sichhi i off Nz 2. Achiku vo I ud Ia Pof. D. Chisoph Mil Ifomaik, Uivsiä Ti & Isiu fü Tlmaik, Ti Pof. D. sc. a. Chisoph Mil, Bahhofsaß 30-32, D-54292 Ti 1 Uivsiä Ti 2. Achiku

Mehr

II. Teil A. Nichtigerklärung Erlöschung durch Nichtzahlung Erlöschung durch Zeitablauf. Hinweise

II. Teil A. Nichtigerklärung Erlöschung durch Nichtzahlung Erlöschung durch Zeitablauf. Hinweise II. Teil A Wien, 15. Jänner 2015 / 112. Jahrgang / Nr. 1 Erscheint am 15. jedes Monats Bestellung beim Österreichischen Patentamt DVR: 0078018 Redaktion, Verwaltung und Verlag im Österreichischen Patentamt

Mehr

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer Institut für Mathematik. Diskrete Stochastische Finanzmathematik

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer Institut für Mathematik. Diskrete Stochastische Finanzmathematik Prof. Dr. Diemar Pfeifer Iiu für Mahemaik Dikree Sochaiche Fiazmahemaik Sad: 7. Augu 4 Ihal. Vorbemerkug... 3. Opioe ud Arbirage... 4 3. Hedgig... 4. Die Hebelwirkug vo Opioe... 5. Kombiaioe vo Opiogechäfe...

Mehr

Unser Markt-Angebot am Freitag, 19. 4. und Samstag, 20. 4. 2013 auf ALLE Brotsorten 10%

Unser Markt-Angebot am Freitag, 19. 4. und Samstag, 20. 4. 2013 auf ALLE Brotsorten 10% 01_bot_sit_Layout 1 12.04.13 10:23 Sit 1 47. Jahrgag Nr. 643 WIR aus Garrburg iformir di gaz Rgio Ga Garrbur Garrburgr rrbu rrr rr bbur uurrgg gr rbot ot FRÜHJAHRSMARKT 19. bis 21. April 2013: FRÜHJAHRSMARKT

Mehr

NORDRE HAVN. J. Ring-Andersens Skibsværft. 7 M/S Helge FREDERIKSØEN. Skarø/ Drejø

NORDRE HAVN. J. Ring-Andersens Skibsværft. 7 M/S Helge FREDERIKSØEN. Skarø/ Drejø v llr svdborg HAVN dr lads s P Blg av v Jsss Mol tr rs ll dv r H H ud t Tåsig / Thur J. Rig-Adrss ibsværft d Klost M/S Hlg Fr Frd rka Jrba t. Pdr Str æd vplads Ho Bro Dask Eglish Dutsch Ifo-rum Vaskri

Mehr

Ersatzteilliste Kartoffellegemaschine GL 34 T

Ersatzteilliste Kartoffellegemaschine GL 34 T ERFOLG ERNTEN! Ersatzteilliste Kartoffellegemaschine GL 34 T Baujahr 2006 www.grimme.com MASCHINEN-NR.: Bei allen Bestellungen stets Baujahr und Maschinen-Nr. angeben. Alle Angaben sind unverbindlich.

Mehr

SEI DABEI UND WERDE TEIL DER FÜCHSE-FAMILIE!

SEI DABEI UND WERDE TEIL DER FÜCHSE-FAMILIE! SEI DABEI UD WEDE TEIL DE FÜCHSE-FAMILIE! : I E E V I E S L A H ME T I E B A S H C U W H C A DIE I L E B E S H C Ü F DE DE TAUM VOM POFIHADBALL Max-Smelig-Halle Die Spiele im Fusbau es Eeigis fü si imme

Mehr

Gemeinsam mehr Rendite

Gemeinsam mehr Rendite Soca Tadg SPEZIAL Gmsam mh Rdt Itvws: Das sag Fazxpt zu Soca Tadg Statg: Efogch Tad ass sch d Kat schau Wd S cht zu Maott: So hft Ih Soca Tadg Mach Bösthm sd Ih Numm zu hoch? Da wäh S d gaz ut. Us Hot

Mehr

Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München

Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München vorgelegt von Monika Wertfein aus München 2006 ! "# # $$%&''( ) * + +" ",- #./ 0 12""

Mehr

K 1 Fluss- und Seewasserkörper

K 1 Fluss- und Seewasserkörper z gg ic vädt küstic c c i s Swköp mit Nm Titz L pästtivs / sostigs Gwä T d o c Gz tgsgit Gz Tiitgsgit dt/ldkisgz d of z Sostigs is s s T g c S c g Gü ck ostz O4 ds 1 ods ( wzo mm mm g to c d ods (Uts O4

Mehr

Wasser Festschrift zum Jubiläum 50 Jahre Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland WLU

Wasser Festschrift zum Jubiläum 50 Jahre Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland WLU Wr Ftrift zum Jubiläum Jhr Wrvrorun Litntinr Untrlnd WLU Vorwort dr WLU Gnonftr Grundlnd zu Wr 4 W it Wr? 6 Di Git von Wr in Litntin 8 Wr l rliiö Sinnbild Wr und di Wlt Wr l Til von Projktn d LED Wr uf

Mehr

Ober Polynome, die in einem gegebenen Intervalle moglichst wenig von Null abweichen.

Ober Polynome, die in einem gegebenen Intervalle moglichst wenig von Null abweichen. W. M. urxoff. Polynome, die moglichst wenig von Null abweichen. 213 Ober Polynome, die in einem gegebenen Intervalle moglichst wenig von Null abweichen. Von WLADIMIR MARKOFF. (libersetzt von Dr. J. GRossMA!llN)

Mehr

Auswahl, Einführung und Betrieb von ERP-Systemen ERP ERP. Betriebsfor. Cloud Computing

Auswahl, Einführung und Betrieb von ERP-Systemen ERP ERP. Betriebsfor. Cloud Computing Jahrsihalsvrzichis 2013 J z als auc -B h ook ud Br Sa ari Jä br, adja W rsg.), sorizukuf wr di l imm u Sl Daa i Big vo a D I Zi alys vo k übr i. ir brblic WÜ hm r illir ics für di i U i da aly chidl ig

Mehr

Oktober 2014. Gebetsanliegen des Papstes 1. Gott schenke Frieden, wo Krieg und Gewalt herrschen.

Oktober 2014. Gebetsanliegen des Papstes 1. Gott schenke Frieden, wo Krieg und Gewalt herrschen. OKTOBER Gebetsanliegen des Papstes 1. Gott schenke Frieden, wo Krieg und Gewalt herrschen. 2. Der Sonntag der Weltmission entzünde in jedem den Wunsch, das Evangelium zu verkünden. 1 Mi Hl. Theresia vom

Mehr

Contents. Technical information

Contents. Technical information GB 2009 2010 λ Contents echnical information Why are ambda ensors fitted?.... II How does the ambda ensor work?.......................... II How to test ambda ensors....... III Visual Inspection.................

Mehr

Hochwertige Versorgung von Krebspatienten unter deutschen Strukturvorgaben

Hochwertige Versorgung von Krebspatienten unter deutschen Strukturvorgaben Hhwrig Vrorgung von Krbpinn unr duchn Srukurvorgbn von Johnn Brun 1, Mrku Follmnn 2, Monik KlinkhmmrSchlk 3, Chrioph Kowlki 4, Simon Wlmnn 5 Ein Rih von Akurn im duchn Gundhiwn, lln vorn di Duch Krbgllchf

Mehr