SNOW CHAINS SCHNEKETTEN SNÖKEDJOR % ASK FOR YOUR 14/15 DISCOUNT

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "SNOW CHAINS SCHNEKETTEN SNÖKEDJOR % ASK FOR YOUR 14/15 DISCOUNT"

Transkript

1 SNÖKEDJOR SNOW CHAINS SCHNEKETTEN 14/15

2 INNEHÅLL/CONTENTS/INHALT EUROPAKARTA 4 5 BLUESTAR 6 7 SILVERSTAR TÄTLÄNK 8 9 GREENSTAR LORRY REDSTAR MILITÄRKÄTTING 16 THE ONE SUV SLIP STOP 17 TRAK AUTO TRAK 4X4 SUV TRAK LTS THE ONE THE ONE SUV RAPID MATIC V RESERVDELAR Allmänna leveransbestämmelser NL 01 gäller. Alla priser exklusive moms. General conditions according to NL01 All prices excluding tax. Lieferbedingungen gemäß NL01 Alle Preise exklusive MwSt. BESTÄMMELSER Bestämmelser beträffande kedjor på lastbil vid körning i Norge Antal kättingar som skall medföras: a) Lastbil med tillåten totalvikt på 3500 kg eller mer skall medföra minst 3 kedjor. 1 st styrkedja passande bilens framhjul 2 st (1 par) kedjor passande bilens drivhjul b) Bil med släp eller trailer där bägge delar har tillåten totalvikt på 3500 kg eller mer, skall, om bilen har tvillinghjul på drivaxeln, minst medföra 7 kedjor. 1 st styrkedja passande bilens framhjul 4 st (2 par) kedjor passande bilens drivhjul 2 st (1 par) kedjor passande släp eller trailer För bil med enkla hjul på drivaxeln eller om s k tvillingkedjor används, är 5 kedjor tillräckligt 1 st styrkedja passande bilens framhjul 2 st (1 par) kedjor passande bilens drivhjul 2 st (1 par) kedjor passande släp eller trailer REGULATIONS Regulations regarding chains on lorries when driving in Norway Number of chains to be carried: a) Lorries with a total permissible weight of 3,500 kg or more must carry at least 3 chains. 1 x guide chain suitable for the truck s front wheel 2 x (1 pair) chains suitable for the truck s driving wheel b) Truck with trailer where both parts have total permissible weight of 3,500 kg or more, shall, if the truck has dual wheels on the driving axle, carry at least 7 chains. 1 x guide chain suitable for the truck s front wheel 4 x (2 pairs) chains suitable for the truck s driving wheel 2 x (1 pair) chains suitable for trailer For trucks with single wheel on the driving axle or if socalled dual chains are used, 5 chains are sufficient 1 x guide chain suitable for the truck s front wheel 2 x (1 pair) chains suitable for the truck s driving wheel 2 x (1 pair) chains suitable for trailer VORSCHRIFTEN Vorschriften für Schneeketten an LKW beim Fahreinsatz in Norwegen Anzahl der mitzuführenden Ketten: a) LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg oder mehr haben mindestens 3 Ketten mitzuführen. 1 Spurkette für die Vorderreifen des Fahrzeugs 2 Ketten (1 Paar) für die Antriebsräder des Fahrzeugs b) LKW mit Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg oder mehr haben, falls der LKW über Doppelräder an der Antriebsachse verfügt, mindestens 7 Ketten mitzuführen. 1 Spurkette für die Vorderreifen des Fahrzeugs 4 Ketten (2 Paar) für die Antriebsräder des Fahrzeugs 2 Ketten (1 Paar) für den Anhänger Für LKW mit einfachen Rädern an der Antriebsachse oder bei Verwendung sog. Zwillingsketten sind 5 Ketten ausreichend. 1 Spurkette für die Vorderreifen des Fahrzeugs 2 Ketten (1 Paar) für die Antriebsräder des Fahrzeugs 2 Ketten (1 Paar) für den Anhänger 2 3

3 SNÖKEDJEPLIKT OBLIGATION TO CARRY SNOW CHAINS/ SCHNEEKETTENPFLICHT LAGSTADGAD SKYLDIGHET att medföra kedjor under perioden: 1/10 30/4 oavsett väderlek och väglag. STATUTORY OBLIGATION to carry chains during the period: 1/10 30/4 irrespective of weather and road conditions. Albanien Bosnien Bulgarien Frankrike Kroatien Makedonien Norge Slovenien Turkiet Österrike Albania Bosnia Bulgaria France Croatia Macedonia Norway Slovenia Turkey Austria Albanien Bosnien Bulgarien Frankreich Kroatien Makedonien Norwegen Slowenien Türkei Österreich GESETZLICHE VERPFLICHTUNG zur Mitführung von Schneeketten im Zeitraum vom unabhängig von Wetterlage und Straßenverhältnissen in: Italien Polen Portugal Rumänien Schweiz Slovakien Tjeckien Tyskland Ungern Italy Poland Portugal Romania Switzerland Slovakia The Czech Republic Germany Hungary Italien Polen Portugal Rumänien Schweiz Slowakei Tschechien Deutschland Ungarn LAGSTADGAD SKYLDIGHET att medföra kedjor när vinterväglag råder. STATUTORY OBLIGATION to carry chains during wintry conditions on roads. GESETZLICHE VERPFLICHTUNG zur Mitführung von Schneeketten bei winterlichen Straßenverhältnissen in: INGEN SKYLDIGHET att medföra kedjor iövriga länder. NO OBLIGATION to carry chains in other countries. GESETZLICHE VERP FLICHTUNG zur Mitführung von Schnee ketten in den übrigen Ländern. (Observera! Snökedjorna som medföres, skall vara av dimensioner som är ekvivalenta med fordonets däck.) (Note! The snow chains that are carried must have dimensions equivalent to the vehicle s tyres.) (Bitte beachten! Die Abmessungen der mitgeführten Schneeketten müssen den Reifen des Fahrzeugs entsprechen.) 4 5

4 BLUESTAR GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE Tvärlänkar för överlägsen drivkraft och framkomlighetsförmåga. Transversal links for superior traction and accessibility. Querglieder für überlegene Antriebskraft und optimales Fortkommen. BLUESTAR Bluestar är en lätt piggkedja med smidig samt hög uppspänning. Ett populärt kedjeval. 7 mm specialhärdad vriden tvärlänk med överdimensionerade 8 mm pigg. Härdade krokar och sidokätting. BLUESTAR Bluestar is a lightweight, spiked chain with versatile tensioning as well as high tensioning. A popular choice of chain. 7 mm special hardened, twisted transversal link with oversized 8 mm spikes. Hardened hooks and side chain. BLUESTAR Bluestar ist eine leichte Kette mit Spikes, die sich einfach und kraftvoll spannen lässt. Eine beliebte Kettenwahl. 7 mm spezialgehärtete, gedrehte Querglieder mit überlangen 8 mmspikes. Gehärtete Haken und Seitenkette. BLUESTAR Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /70 17,5 H : /75 H : /75 H : /75 H : /70 H : Tillpassas H /55 22,5 H : /60 H : /60 H : /65 H : /70 H : /70 BRED H : /70 H : /70 H : /70 H : /70 H : /80 H : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. Spännbjörn för en första anpassning av kedjan. Tension lever for initial adjustment of the chain. Spannvorrichtung für eine erste Anpassung der Kette. 6 7

5 SILVERSTAR TÄTLÄNK GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE Tvärlänkar för överlägsen drivkraft och framkomlighetsförmåga. Transversal links for superior traction and accessibility. Querglieder für überlegene Antriebskraft und optimales Fortkommen. SILVERSTAR TÄTLÄNK 8 mm drivkedja med 9 mm piggar ger ett extremt grepp. Kraftig sidokätting med spännarm. Härdade sidohakar. Material i härdat BORSTÅL. Rostskyddad. Packas halvpar i tygpåse. SILVERSTAR CLOSELINK 8 mm drive chain with 9 mm spikes provides an extreme grip. Powerful side chain with tensioning arm. Hardened side hooks. Material in hardened BORON STEEL. Rustproofed. Packed in half pairs in cloth bag. SILVERSTAR TÄTLÄNK 8 mm antriebskette mit 9 mmspikes sorgen für ausgezeichnete Griffigkeit. Starke Seitenkette mit Spannarm. Gehärtete Seitenhaken. Material aus gehärtetem BORSTAHL. Rostgeschützt. Als Halbpaar in Stoffbeutel erhältlich. SILVERSTAR TÄTLÄNK Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /80 22, : / : / : / : /80 MaxiDrive : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. Spännbjörn för en första anpassning av kedjan. Tension lever for initial adjustment of the chain. Spannvorrichtung für eine erste Anpassung der Kette. 8 9

6 GREENSTAR GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE Det välbeprövade spårkorsmönstret ger en oslagbar körkomfort och god sidostabilitet. The tried and tested crosspattern delivers unbeatable driving comfort and excellent lateral stability. Das bewährte Spurkreuzmuster gewährleistet unschlagbaren Fahrkomfort und gute Seitenstabilität. GREENSTAR Drivkedja med 9 mm piggar kombinerat med tvärgående slitelement. Spårkorsutformning för överlägsen körkomfort Spännbjörn & CAMLOCKS i kombination ger en enkel och smidig uppspänning. Materialet är härdat specialstål. Bra rostskydd. Mönsterskyddad. GREENSTAR Drive chain with 9 mm spikes combined with transverse wear component. Cross design for superior driving comfort. The tension lever & CAMLOCKS in combination provide smooth and simple tensioning. The material is hardened alloy steel. Good rust protection. Registered design. GREENSTAR Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /80 22,5 G : /70 G : /80 G : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. Spännbjörn för en första anpassning av kedjan. Tension lever for initial adjustment of the chain. Spannvorrichtung für eine erste Anpassung der Kette. GREENSTAR Antriebskette mit 9 mmspikes, kombiniert mit quergehenden Verschleißelementen. Spurkreuzausführung für überlegenen Fahrkomfort. Die Kombination von Spannvorrichtung & CAMLOCKS sorgt für einfaches und flexibles Spannen. Das Material besteht aus gehärtetem Spezialstahl. Guter Rostschutz. Musterschutz. Den halvmåneliknande CAMLOCKEN. Fyra stycken på varje kedja. The half moon shaped CAMLOCK. Four on each chain. Der halbmondartige CAMLOCK. Vier Stück an jeder Kette

7 LORRY GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE LORRY Superstark ÖNORM godkänd snabbkedja i 7 mm slitstarkt härdat fyrkantstål. Drivkätting, för den som sätter stora krav på styrka och lång livslängd. Tystgående och ekonomisk kätting, som kan användas på båda sidor. Lorry är utrustat med det välkända CAMLOCKsystemet för snabb och enkel montering/demontering. LORRY Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /80 22,5 L : /70 L : /75 L : /80 L : /80 L : /65 L : Det välbeprövade spårkorsmönstret ger en oslagbar körkomfort och god sidostabilitet. The tried and tested crosspattern delivers unbeatable driving comfort and excellent lateral stability. Das bewährte Spurkreuzmuster gewährleistet unschlagbaren Fahrkomfort und gute Seitenstabilität. Den halvmåneliknande CAMLOCKEN. Fyra stycken på varje kedja. The half moon shaped CAMLOCK. Four on each chain. LORRY Superstrong ÖNORMapproved quick chain in 7 mm durable, hardened square steel. Drive chain, for those who place a high demand on strength and long service life. Silent and economic chain, which can be used on both sides. Lorry is equipped with the wellknown CAMLOCK system for simple and fast fitting/removal. LORRY Superstarke Schnellkette mit ÖNORM Zulassung aus verschleißfestem, gehärtetem 7 mmvierkantstahl. Antriebskette für hohe Ansprüche an Stärke und Lebensdauer. Geräuscharme und wirtschaftliche Kette, die beidseitig anwendbar ist. Lorry ist mit dem bekannten CAMLOCKSystem zur einfachen Montage bzw. Demontage ausgerüstet. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. Der halbmondartige CAMLOCK. Vier Stück an jeder Kette

8 REDSTAR GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE Det välbeprövade spårkorsmönstret ger en oslag bar körkomfort och god sidostabilitet. The tried and tested crosspattern delivers unbeatable driving comfort and excellent lateral stability. Das bewährte Spurkreuzmuster gewährleistet unschlagbaren Fahrkomfort und gute Seitenstabilität. Den halvmåneliknande CAMLOCK EN. Fyra stycken på varje kedja. The half moon shaped CAMLOCK. Four on each chain. Der halbmondartige CAMLOCK. Vier Stück an jeder Kette. REDSTAR En lättkedja i superstarkt härdat nickellegerat fyrkantstål 5,5 mm material. Lämpar sig väl som styrkedja till lastbil och buss. Helt superb som drivkedja på buss när utrymmet är starkt begränsat. Utmärkt på släpvagnens frirullande hjul. Ett väl beprövat mönster ger en oslagbar körkomfort och god sidostabilitet. Snabb och enkel montering tack vare låg vikt och en enkel uppspänning med CAM LOCKS. Högt monterad sidokätting för att undvika skador på navkapslar och fälgar. Kedjan är rostskyddsbehandlad. Storleken instansad i kedjan för lättare identifiering. REDSTAR A lightweight chain in superstrong hardened nickel alloy square steel 5.5 mm material. Ideal as guide chain for lorries and buses. Absolutely superb as drive chain on buses when there is very limited space. Excellent on trailers freerolling wheels. A tried and tested pattern delivers unbeatable driving comfort and excellent lateral stability. Fast and simple to fit thanks to its low weight and simple tensioning with CAMLOCKS. Side chain mounted high up to avoid damage to hub caps and rims. The chain is rustproofed. The size is stamped on the chain for easier identification. REDSTAR Eine Leichtkette aus superstarkem gehärtetem 5,5 mmvierkantstahl mit Nickellegierung. Gut geeignet als Spurkette für LKW und Bus. Hervorragend geeignet als Antriebskette für Busse, wenn Platzmangel herrscht. Ausgezeichnet geeignet auf den freilaufenden Rädern von Anhängern. Ein bewährtes Muster sorgt für unschlagbaren Fahrkomfort und gute Seitenstabilität. Schnelle und einfache Montage dank des geringen Gewichtes und dem einfachen Spannen mit CAMLOCKS. Hoch montierte Seitenkette zur Vermeidung von Schäden an Radkappen und Felgen. Die Kette ist rostschutzbehandelt. Zur leichteren Identifizierung ist die Größenangabe in der Kette eingestanzt. REDSTAR Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /45 17, : /75 19, : / : / : / : /60 22, : / : / : / : / : / : / : / : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten

9 MILITÄRKEDJA SLIP STOP GREIFSTEG En snökedja för tufft vinterväglag. Extra griplänkar placerade på däckets slityta för ökat grepp och dragkraft i kedjan samt för att skona däcket. GREIFSTEG A snow chain for tough winter road conditions. Additional grip links are located on the tyre s wearing surface for increased grip and traction in the chain, and to spare the tyre. GREIFSTEG Eine Schneekette für schwierige winterliche Straßenverhältnisse. Zusätzliche Glieder, die auf der Verschleißfläche des Reifens platziert werden, sorgen für bessere Griffigkeit und Zugkraft der Kette und schonen darüber hinaus den Reifen. Kontakta oss för mer information och offert! Contact us for further information and a quotation! Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und Angebote! SLIP STOP Den perfekta lösningen för den med begränsad tid! 2 delar som monteras på stillastående fordon. Enkel montering med nylonband och halvautomatisk spännare som dras över däcket och spänns fast på utsidan. 7 mm slitstarkt härdat fyrkantstål i 4kantsmönster för extra grepp. SLIP STOP The perfect solution if time is limited! 2 parts that are fitted on the vehicle when stationary. Simple to fit with nylon strap and semiautomatic tensioner which is placed over the tyre and clamped on the outside. 7 mm durable, hardened square steel in square pattern for additional grip. SLIP STOP Die perfekte Lösung bei Zeitmangel! 2 Teile, die an stillstehenden Fahrzeugen montiert werden. Einfache Montage mit Nylonriemen und halbautomatischer Spannvorrichtung, die über den Reifen gezogen und an der Außenseite befestigt wird. Verschleißfester 7 mmvierkantstahl mit Vierkantmuster für zusätzliche Griffigkeit. SLIP STOP Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar profil STORLEK : /70profil STORLEK : profil STORLEK : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten

10 TRAK AUTO V 5117 N PKW TRAK AUTO Trak Auto monteras från hjulets framsida. Enkel och snabb montering med handvred och hake. Kraftfulla spännarmar och gummielement håller kedjan på plats med enastående passform. Lätt och smidig med en slitstark 4 mm kedja i mönstret. TRAK AUTO Trak Auto chain is the best seller among snow chains with front connection for vehicles that cannot mount chains. It stands out for the unique hook with hand wheel closure, for outstanding durability and wear resistance thanks to 4 mm diameter chain links and for the tensioning system with tierods in rubber, for the chain sections on the tread. TRAK AUTO Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 2980: Alle Größen exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. TRAK TRAK AUTO TRAK AUTO AUTO TRAK TRAK AUTO AUTO TRAK AUTO Wird von der Radvorderseite aus montiert. Einfache und schnelle Montage mit Handspanner und Haken. Kraftvolle Spannarme und Gummielemente stellen eine hervorragende Passform und einen festen Sitz der Kette sicher. Leicht und flexibel mit robusten, 4 mm starken Kettengliedern im Profil. FREE AREA SNOW CHAIN LÄMPLIG FÖR Personbilar, även med begränsat utrymme för snökedjor. SUITABLE FOR All cars hardly fitted with snow chain. GEEIGNET FÜR Für Pkw mit begrenztem Platz für Standardschneeketten. Kedjan är en 4 mm förzinkad rundkedja av höglegerat härdat stål. LINK The chain is made of ø 4mm round section high alloy, corehardened and galvanised steel links. 4 mm starke, verzinkte Rundkette aus hochlegiertem, gehärtetem Stahl. UPPBYGGNAD Tvärgående gripelement av härdat stål. Spännarmar av stål och självsträckande gummielement. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES Corehardened and galvanised cross bars. Steel strengthening bars and rubber compound selftensioner. AUFBAU Querstreben aus gehärtetem Stahl. Spannarme aus Stahl und selbstspannende Gummielemente. FASTSPÄNNING Med handvred på en adapter fäster man enkelt anordningen på en hjulbult. EXTERNAL LATCHING SYSTEM The external latching system is fitted with a hand wheel to be fastened on a rim bolt. BEFESTIGUNG Mit Handspanner und einem Adapter wird die Kette einfach aus einem Radbolzen befestigt. NITADE PLATTOR Spännarmarna är infästa i mönstret med nitade plattor och säkerställer att kedjan ligger på runt hela däcket. RIVETED PLATE Special riveted plates connect the supporting arms to the chain sections and ensure a full 360 tread coverage. GENIETETE PLATTEN Die Spannarme sind mit genieteten Platten im Profil integriert und stellen sicher, dass die Kette perfekt an der gesamten Lauffläche anliegt

11 TRAK 4X4 SUV V 5117 N PKW TRAK 4x4 OCH SUV Trak 4x4 och SUV är snökedjan för Suvar, Jeepar och liknande med begränsat utrymme i hjulhusen. Kedjan monteras från hjulets framsida. Enkel och snabb montering med handvred och hake. Kedjan hålls på plats av 5 kraftfulla spännarmar, vridbara för att ta minimal plats vid transport. Lätt och smidig med en slitstark 4 mm kedja i mönstret. TRAK 4x4 SUV Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 3879: Alle Größen TRAK TRAK 4X4 TRAK E SUV4X4 E SUV E SUV TRAK TRAK 4X4 4X4 E SUV E SUV TRAK 4x4 AND SUV Trak SUV chain is the best seller among snow chains with front connection for vehicles such as SUVs and Jeeps. It stands out for the unique hook with hand wheel closure, for outstanding durability and wear resistance thanks to 4 mm diameter chain links and for the central system consisting of 5 foldable arms, to minimize encumbrance in the packaging. TRAK 4x4 UND SUV Trak 4x4 und SUV ist eine Schneekette für SUV, Jeeps und andere Fahrzeuge mit begrenztem Platz für Standardschneeketten. Wird von der Radvorderseite aus montiert. Einfache und schnelle Montage mit Handspanner und Haken. Die Kette wird durch 5 kräftige Spannarme am Rad gehalten, die zur Platzersparnis beim Transport zusammengeklappt werden können. Einfach und bequem mit verschleißfesten, robusten, 4 mm starken Kettengliedern. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. FREE AREA SNOW CHAIN LÄMPLIG FÖR Alla Suvar och terrängfordon med lite större däck. Särskilt de med trånga hjulhus. SUITABLE FOR All Suv and offroad vehicles with big tyre dimensions. GEEIGNET FÜR Alle SUV und Geländefahrzeuge mit etwas größeren Reifen, vor allem für Fahrzeuge mit engen Radkästen. Kedjan är en 4 mm förzinkad rundkedja av höglegerat härdat stål. LINK The chain is made of ø 4mm round section high alloy, corehardened and galvanised steel links. 4 mm starke, verzinkte Rundkette aus hochlegiertem, gehärtetem Stahl. UPPBYGGNAD Tvärgående gripelement av härdat stål. Spännarmar av stål och självsträckande gummielement. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES Corehardened and galvanised cross bars Steel strengthening bars and rubber compound selftensioner. AUFBAU Querstreben aus gehärtetem Stahl. Stahlspannarme und selbstspannende Gummielemente. Fastspänning Med handvred på en adapter fäster man enkelt anordningen på en hjulbult. EXTERNAL LATCHING SYSTEM The external latching system is fitted with a hand wheel to be fastened on a rim bolt. BEFESTIGUNG Mit Handspanner und einem Adapter wird die Kette einfach und bequem auf einem Radbolzen befestigt. VIKBARA ARMAR De 5 spännarmarna som bildar en stjärna när kedjan är monterad kan enkelt fällas ihop för att ta minimal plats vid förvaring och transport. FOLDABLE ARMS The unique star configuration allows the chain tensioning arms to be folded to the centre for easy storage of the chain. ZUSAMMENKLAPPBARE SPANNARME Die fünf Spannarme, die einen Stern bilden, wenn die Kette montiert ist, können einfach zusammengeklappt werden, um platzsparend transportiert und verwahrt werden zu können

12 V 5117 TRAK LTS N PKW TRAK LTS TRAK TRAK LTS LTS TRAK TRAK LTS LTS RAK LTS, kommersiella fordon T Trak LTS passar lättare transportfordon på stålfälgar med hål i navtallriken. Snabb och enkel montering/demontering från hjulets framsida. Unik 5armad infästning med gummielement och hakar för navtallrikens hål. Lätt och smidig med en slitstark 4 mm kedja i mönstret. TRAK LTS Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions Alle Größen 3998: TRAK LTS commercial vehicles Trak LTS chain is suitable for commercial vehicles equipped with iron rims with circumferential holes. It stands out for the unique hook with 5element tensioning rubber, for outstanding durability and wear resistance thanks to 4 mm diameter chain links, quick assembly and disassembly. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. TRAK LTS für Nutzfahrzeuge Schneekette für leichtere Transportfahrzeuge mit Stahlfelgen, einfache und schnelle Montage. Auch für Fahrzeuge mit begrenztem Platz für Standardschneeketten geeignet. Patentierte Konstruktion, die nur 16 mm auf der Lauffläche aufträgt. Trak LTS ist für leichtere Transportfahrzeuge mit gelochten Stahlfelgen geeignet, einfache und schnelle Montage/Demontage an der Radvorderseite. Einzigartige, 5armige Halterung mit Gummielementen und Haken zur Befestigung in den gelochten Stahlfelgen. Einfach und bequem mit verschleißfesten, robusten 4 mm starken Kettengliedern. 22 Kedjan är en 4 mm förzinkad rundkedja av höglegerat härdat stål. LINK The chain is made of ø 4mm round section, corehardened and galvanised steel links. 4 mm starke, verzinkte Rundkette aus hochlegiertem, gehärtetem Stahl. UPPBYGGNAD Tvärgående gripelement av härdat stål. Spännarmar av stål och självsträckande gummielement. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES Corehardened and galvanised cross bars Boron steel strengthening bars and rubber compound selfadjusting tensioner. AUFBAU Querstreben aus gehärtetem Stahl. Spannarme aus Stahl und selbstspannende Gummielemente. FASTSPÄNNING Ny unik fastspänning som appliceras i hålen på fälgens navtallrik. EXTERNAL LATCHING SYSTEM New latching system which uses the holes in the rim to reduce fitting time. BEFESTIGUNG Einzigartiges, neues Spannsystem, das in den gelochten Felgen befestigt wird. UR FREE AREA LÄMPLIG FÖR Lättare transportfordon med stålfälgar. SUITABLE FOR Small commercial vehicles with steel rim. GEEIGNET FÜR Kleine Nutzfahrzeuge mit Stahlfelgen. ASK FOR YO SNOW CHAIN VIKBARA ARMAR De 5 spännarmarna som bildar en stjärna när kedjan är monterad kan enkelt fällas ihop för att ta minimal plats vid förvaring och transport. FOLDABLE ARMS The unique star configuration allows the chain tensioning arms to be folded to the centre for easy storage of the chain. ZUSAMMENKLAPPBARE SPANNARME Die fünf Spannarme, die einen Stern bilden, wenn die Kette montiert ist, können einfach zusammengeklappt werden, um platzsparend transportiert und verwahrt werden zu können. 23

13 THE ONE THE THE ONE ONE THE ONE THE ONE V 5117 N PKW THE ONE THE ONE The One är en lågbyggd snökedja för personbilar med begränsat utrymme i hjulhusen.bygger endast 9 mm på slitbanan och 8 mm på insidan. Skadar inte ömtåliga lättmetallfälgar. Unika elastiska element absorberar ryck i kedjan och bidrar till hög körkomfort och säkerhet. Enkel och användarvänlig sträckanordning. THE ONE The ONE chain for cars represents the best solution to tension vehicles that require reduced encumbrances (only 9 mm on tread and 8 mm on cable) and mount delicate alloy rims. The special thermoplastic ball recovers clearances and absorb the chain s shocks along the tread, ensuring driving and safety at all times. The lever assembly is easy and userfriendly. THE ONE The ONE ist eine flache Schneekette für Pkw mit begrenztem Platz im Radkasten, die auf der Lauffläche 9 mm und an der Radinnenseite nur 8 mm aufträgt. Die einzigartigen, elastischen Dämpfer nehmen die Bewegungen der Kette auf und sorgen somit für einen hohen Fahrkomfort und ausgezeichnete Sicherheit. Einfache und benutzerfreundliche Spannvorrichtung. THE ONE Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 745: Alle Größen exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. LÄMPLIG FÖR Små till medelstora personbilar. SUITABLE FOR All cars from compact mediumbig sizes cars. GEEIGNET FÜR Kleine bis mittelgroße Pkw. Kedjan är en 3 mm förzinkad fyrkantkedja av härdat höghållfast stål. Dämpande elastiska element av syntetmaterial. LINK Chain with highresistance squaresection steel 3 mm diameter links, hardened and galvanised with cushioning elastic elements. 3 mm starke, verzinkte Vierkantkette aus gehärtetem, hochfestem Stahl. Elastische Dämpfer aus Synthetikmaterial. MÖNSTER Kedjan har ett spårkors mönster för utmärkta köregenskaper och hög komfort. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES The gripping unit features a rhomboid design. PROFIL Die Kette hat ein rautenförmiges Profil, das hervorragende Fahreigenschaften und hohen Komfort sicherstellt INSIDA Infästning med wire och snabbfäste. Bygger endast 8 mm. Mycket enkel och smidig montering/demontering, viktigt inte minst vid mörker och dåligt väder. INTERNAL LATCH Internal easytouse fastening device (occupying Ø 8 mm) for the cable. In selffastening cut plate, to favour fitting or removing in difficult weather conditions. INNENSEITE Befestigung mit Stahlseil und Schnellverschluss. Trägt nur 8 mm auf. Äußerst einfache und bequeme Montage/Demontage, ein großes Plus bei Dunkelheit und schlechtem Wetter. UTSIDA Utsidan monteras med hake och en enkel spännarm. EXTERNAL LATCH External fixed chain fastening system with closing function. AUSSENSEITE Die Außenseite wird mit Haken und einem einfachen Spannarm montiert.

14 THE ONE SUV V 5117 N PKW THE ONE SUV The One SUV är en lågbyggd snökedja för SUV:ar och liknande fordon med begränsat utrymme i hjulhusen. Bygger endast 13 mm på slitbanan och 10 mm på insidan. Skadar inte ömtåliga lättmetallfälgar. Unika elastiska element absorberar ryck i kedjan och bidrar till hög körkomfort och säkerhet. Enkel och användarvänlig sträckanordning. THE ONE SUV Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 1088: Alle Größen THE THE ONE ONE SUV THE SUV ONE SUV THE ONE SUVTHE ONE SUV THE ONE SUV The ONE SUV chain for SUVs represents the best alternative to tension vehicles that require reduced encumbrances only 13 mm on tread and 10 mm on cable and mount delicate alloy rims. The special thermoplastic ball recovers clearances and absorb the chain s shocks along the tread, ensuring driving comfort and safety at all times. The two tightening discs charge the balls with the necessary recovery energy. The lever assembly is easy and userfriendly. THE ONE SUV The ONE SUV ist eine flache Schneekette für SUV und ähnliche Fahrzeug mit begrenztem Platz im Radkasten, die auf der Lauffläche 13 mm und an der Radinnenseite nur 10 mm aufträgt, und empfindliche Alufelgen nicht beschädigt. Die einzigartigen, elastischen Dämpfer nehmen die Bewegungen der Kette auf und sorgen somit für einen hohen Fahrkomfort und ausgezeichnete Sicherheit. Einfache und benutzerfreundliche Spannvorrichtung. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. 10 mm 13 mm LÄMPLIG FÖR Suvar och andra traditionella 4x4 SUITABLE FOR Modern Suv and 4x4 traditional cars. GEEIGNET FÜR Moderne SUV und Fahrzeuge mit Vierradantrieb. ONE SUV 3,7 mm förzinkad fyrkantkedja av härdat höghållfast stål. Dämpande elastiska element av syntetmaterial. LINK Chain with highresistance squaresection steel 3,7 mm diameter links, hardened and galvanised with cushioning elastic elements. 3,7 mm starke, verzinkte Vierkantkette aus gehärtetem, hochfestem Stahl. Elastische Dämpfer aus Synthetikmaterial. MÖNSTER Kedjan har ett spårkorsmönster för utmärkta köregenskaper och hög komfort. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES The gripping unit features a rhomboid design. AUFBAU Die Kette hat ein rautenförmiges Profil, das hervorragende Fahreigenschaften und hohen Komfort sicherstellt. INSIDA Infästning med wire och snabbfäste. Bygger endast 10 mm. Mycket enkel och smidig montering/demontering, viktigt inte minst vid mörker och dåligt väder. INTERNAL LATCH Internal easytouse fastening device (occupying Ø 10 mm) for the cable. In selffastening cut plate, to favour fitting or removing in difficult weather conditions. INNENSEITE Befestigung mit Stahlseil und Schnellverschluss. Baut nur 10 mm auf. Äußerst einfache und bequeme Montage/Demontage, ein großes Plus bei Dunkelheit und schlechtem Wetter. UTSIDA Utsidan monteras med hake och en enkel spännarm. EXTERNAL LATCH External fixed chain fastening system with closing function. AUSSENSEITE Die Außenseite wird mit Haken und einem einfachen Spannarm montiert

15 RAPID MATIC V5 V 5117 N PKW RAPID MATIC V5 V5 är en snökedja av klassisk modell för mindre transportfordon, SUV:ar, Jeepar och liknande fordon. Har en kraftig 4,5 mm fyrkantkedja och bygger endast 16 mm på slitbanan. Sträckanordning med spärr håller kedjan säkert på plats. OBS! Eftersträcks när kedjan rullats på hjulet. Levereras i rymlig förvaringsbox av plast. RAPID MATIC V5 Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 968: Alle Größen THE THE ONE ONE SUV THE SUV ONE SUV THE ONE SUVTHE ONE SUV RAPID MATIC V5 The V5 chains is the quality traditional model proposed by Maggigroup for commercial vehicles, Jeeps and SUVs, with 16 mm encumbrance and 4.5 mm chain link. The chain is properly tensioned through tension ratchet with return block and hand chain. The chain must be retensioned after the initial installation. V5 is stored in a spacious plastic box. RAPID MATIC V5 V5 ist eine klassische Schneekette für kleinere Transportfahrzeuge, SUV, Jeeps und ähnliche Fahrzeuge mit einer kräftigen, 4,5 mm starken Vierkantkette, die nur 16 mm auf der Lauffläche aufträgt. Das Spannelement mit Sperrvorrichtung sorgt für einen sicheren Halt. Hinweis: Die Kette muss nachgespannt werden, nachdem sie auf das Rad aufgezogen wurde. Wird in geräumiger Kunststoffbox geliefert. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. LÄMPLIGA FÖR SUV:ar, Jeepar, mindre transportfordon och husbilar SUITABLE FOR Suv, 4x4 cars, Vans and Campers. GEEIGNET FÜR SUV, Jeeps, kleinere Transportfahrzeuge und Wohnmobile. 4,5 mm förzinkad fyrkantkedja av härdat höghållfast stål. LINK Chain with square section 4.5 mm heavy duty, core hardened galvanized alloy steel links. Das Kettenprofil besteht aus einer kräftigen, 4,5 mm starken Vierkantkette aus gehärtetem, hochfestem Stahl. UTSIDA Utsidan monteras enkelt med hakar och sträckare med spärranordnin g/demontering, viktigt inte minst vid mörker och dåligt väder. EXTERNAL LATCH Fixed external latching system with lock. AUSSENSEITE Die Außenseite wird mit Haken und Spannelementen mit Sperrvorrichtung montiert. INSIDA På insidan har kedjan en wire med kraftigt plastöverdrag och snabbfäste. Mycket enkel och smidig montering INTERNAL LATCH Easy to use internal latching device. Made of self fastening sheared metal sheet, it ensures a simple latching and unlatching operation even in the worst weather conditions. INNENSEITE Die Innenseite der Kette besteht aus Stahlseil mit robuster Kunststoffummantelung und Schnellspanner. Äußerst einfache und bequeme Montage/Demontage, ein großes Plus bei Dunkelheit und schlechtem Wetter. UPPSPÄNNING Självlåsande sträcksystem och elastisk gummispännare för optimal kontakt med slitbana och underlag. TENSIONING RATCHET Selflocking tensioning system which ensures optimal contact between chain and ground. The chain features straight links. SPANNVORRICHTUNG Spannelement mit Sperrvorrichtung und elastischen Gummispannelementen für optimalen Sitz auf Lauffläche und Unterlage

16 RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILE ÖVRIGT/MUUT/ПРОЧЕЕ Art. Nr Typ Pris/st Art. No. Type Price/unit Art. Nr. Typ Preis/St Spännbjörn Tätlänk/Bluestar Reparationslänk 5,0mm Reparationslänk 7,0mm Reparationslänk 8,0mm 10 TVÄRLÄNKAR TILL PIGGKEDJOR/ TRANSVERSAL LINKS FOR SPIKE CHAINS/ QUERGLIEDER FÜR KETTEN MIT SPIKES Art. Nr Dim Antal länk på tvärlänk Längd utan sidohake Passar till Pris/st Art. No. Dim. Number of links on transversal link Length without side hook Fits Price/unit Art. Nr. Abmessung Gliederzahl an Querkette Länge ohne Seitenhaken Passt zu Preis/St Reparationslänk 5,6mm fyrkant Reparationslänk 7,0mm fyrkant ,0mm 12 31,2cm H8X ,0mm 13 33,8cm H9X ,0mm 16 41,6cm H12X ,0mm 12 35,4cm I8X ,0mm 13 38,4cm I9X 83 exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. SIDOHAKAR/ SIDE HOOKS/ SEITENHAKEN Art. Nr Typ Pris/st Art. No. Type Price/unit Art. Nr. Typ Preis/St ,0 mm för Redstar ,0 mm för Bluestar/lorry ,0 mm för Tätlänk Stiftkoppling 5,0mm Stiftkoppling 6,0mm Stiftkoppling 8,0mm Ytterlås Tätlänk/Bluestar Innerkrok Tätlänk/Bluestar Innerkrok Redstar Camlocknyckel Camlock Camlocklänk 10 KÄTTINGTÄNGER/ CHAIN TONGS/ KETTENZANGEN Art. Nr Typ Pris/st Art. No. Type Price/unit Art. Nr. Typ Preis/St Kättingtång kort 18 tum Kättingtång lång 30 tum

17 BLIXTHALKA? BLACK ICE? BLITZEIS? Lugn, vi har lösningen... Don t worry, we have the solution... Keine Sorge, wir haben die Lösung... ÖPPETTIDER VARBERGSBUTIKEN HELGFRIA VECKODAGAR Telefon dagtid: +46 (0) Leveranser kvällstid och helger kan utföras efter överenskommelse! Vi accepterar VISA/Mastercard OPENING HOURS FOR OUR VARBERG SHOP WEEK DAYS Telephone office hours: +46 (0) Delivery evenings and weekends can be arranged after agreement! We accept VISA/Mastercard ÖFFNUNGSZEITEN VARBERG WOCHENTAGEN VON 7.00 BIS UHR Telefon Nr.: +46 (0) Lieferungen abends und Wochenenden nach Absprache! Wir akzeptieren VISA/MasterCard HUVUDKONTOR/LAGER VARBERG BEMA Kättingmäster AB Vagnvägen 4 Box 1033, SE Varberg Tel +46 (0) Fax + 46 (0) Säljkontor Bollnäs Nyhedsbacken 2 SE Bollnäs Tel +46 (0) Fax + 46 (0) Säljkontor Jönköping Östra Storgatan 7 SE Jönköping Tel +46 (0) Fax + 46 (0) Filial (säljkontor/lager) Haparanda Företagsvägen 4 SE Haparanda Tel +46 (0) Fax + 46 (0) sommar.se

SNOW CHAINS SCHNEEKETTEN SNÖKEDJOR BEST PACKAGE DEALS 16 /17 PAGE 6

SNOW CHAINS SCHNEEKETTEN SNÖKEDJOR BEST PACKAGE DEALS 16 /17 PAGE 6 SNÖKEDJOR SNOW CHAINS SCHNEEKETTEN 16 /17 BEST PACKAGE DEALS PAGE 6 INNEHÅLL/CONTENT/INHALT EUROPAKARTA 4 5 SNÖKEDJEPAKET 6 7 BLUESTAR 8 9 SILVERSTAR - TÄTLÄNK 10 11 GREENSTAR 12 13 LORRY 14 15 REDSTAR

Mehr

FOXY ADVANCED PASSION OF MOVEMENT

FOXY ADVANCED PASSION OF MOVEMENT FOXY ADVANCED PASSION OF MOVEMENT www.panther.tv The New Big Base The Big Base was designed to ensure greater stability and security. By simply turning the base 90 you can choose between 62cm and 100cm

Mehr

Zehnder ComfoWell 220

Zehnder ComfoWell 220 Benefits All air treatment functions available: attenuator, fine filter, active carbon filter, manifold box Modular design Compact dimensions Easy to clean Components connected with sliding profiles for

Mehr

Manual Positioning Systems

Manual Positioning Systems M anue l l e Po si tio n iers y s t e me Manual Positioning Systems Linearversteller LT...4-4 linear translation stages LT Kreuztische MT...4-5 XY translation stages MT Hubtische HT...4-6 vertical translation

Mehr

Werkzeugwagen VAS Tool trolley VAS

Werkzeugwagen VAS Tool trolley VAS Flexibel einsetzbar Bedarfsgerecht zu konfigurieren Hochwertige Qualität Can be used flexibly Can be configured according to requirements High level of quality Werkzeugwagen VAS 276 001 Tool trolley VAS

Mehr

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Aufbauanleitung

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Aufbauanleitung Monteringsanvisning Assembly instructions Aufbauanleitung 11 600-0 Viktig säkerhetsinformation Pallstället måste vara fastbultat i golvet (se tillverkarens instruktioner) Bakre bärbalk måste vara fastbultad

Mehr

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits Application of EN ISO 13849-1 in electro-pneumatic control systems Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits These examples of switching circuits are offered free

Mehr

ERHARD is a company of. Datasheet ERHARD ECR check valve

ERHARD is a company of. Datasheet ERHARD ECR check valve ERHARD is a company of Datasheet The compact check valve for clamping The is clamped between two flanges as a reflux preventer. It has two vanes which, for example, open on starting a pump and will iediately

Mehr

Jelk Universaltrage aus Leichtmetall

Jelk Universaltrage aus Leichtmetall Jelk Universaltrage aus Leichtmetall Diese Rettungsbahre muß bei der modernen Bergrettung mehrere Zwecke und Einsatzmöglichkeiten erfüllen. Die Bahre kann auf dem Schnee, sowie in der terrestrischen Rettung

Mehr

AUFBEWAHRUNG - PRAKTISCHE LÖSUNGEN FÜR GERÄTERÄUME STORAGE PRACTICAL SOLUTIONS FOR EQUIPMENT COMPARTMENTS

AUFBEWAHRUNG - PRAKTISCHE LÖSUNGEN FÜR GERÄTERÄUME STORAGE PRACTICAL SOLUTIONS FOR EQUIPMENT COMPARTMENTS Ausrüstungsgegenstände sollen im Geräteraum sicher und übersichtlich aufbewahrt sein jederzeit griffbereit wenn es darauf ankommt. Wir haben praktische und bewährte Lösungen für Ihre Geräteräume auf Lager.

Mehr

Produktinformation _190PNdeen

Produktinformation _190PNdeen Produktinformation 201409_190PNdeen Deutsch Seite 1-2 Lieferumfang und Zubehör Seite 5-6 English page 3-4 Scope of delivery and accessories page 5-6 Produkt Information POWER LIFT HL 2.40 NT MB Wir freuen

Mehr

Technical Documentation and Operation Manual. Kühlgehäuse der Pyrometerserie Metis Cooling jacket for pyrometer series Metis (KG10-00)

Technical Documentation and Operation Manual. Kühlgehäuse der Pyrometerserie Metis Cooling jacket for pyrometer series Metis (KG10-00) Beschreibung und Bedienungsanleitung Technical Documentation and Operation Manual Kühlgehäuse der Pyrometerserie Metis Cooling jacket for pyrometer series Metis (KG10-00) Inhalt S./P. 1. Beschreibung /

Mehr

STOW Design Patrik Hansson

STOW Design Patrik Hansson STOW Design Patrik Hansson mediabänk TV bench STV200, fåtölj easy chair Kalvi, bord table Newton omslag cover STH40-1, STG75-1, STH75-2, STG40-1, STG55-4, STH100 2 mediabänk TV bench STG150, hylla shelf

Mehr

drawbar eye series 2010

drawbar eye series 2010 drawbar eye series 2010 directive 94/20/EG / class S DIN 74054-40A / material St52-3 (no. 1.0570) / with bush 40 mm parameters for centre-axle trailer s ṣhaft cross section order no H x B mm length A mm

Mehr

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs www.wallmek.se info@wallmek.se Tel. +46(0)0 58580 Bultgatan 18 442 40 Kungälv, Sweden Arbetsinstruktion för hjullagerdemonteringssats 1091-21, VW T5 samt Touareg Demontering av framhjulslager 1. Demontera

Mehr

Serviceinformation Nr. 05/10

Serviceinformation Nr. 05/10 Serviceinformation Nr. 05/10 vom: 05.08.2010 von: GRC 1. Strömungswächter für Grundwasseranlagen Ab sofort können anstelle der Seikom Strömungswächter GF Schwebekörper Durchflussmesser mit Reed Kontakt

Mehr

design: martin ballendat

design: martin ballendat design: martin ballendat ist der neue Sattel-Allrounder für jedes Büro: Als Sitzgelegenheit und mobiler Begleiter im Cross Office bietet er dem Nutzer eine Vielzahl an Funktionen. Gefertigt aus Polyurethan

Mehr

Deceleration Technology. Rotary Dampers with high-torque range WRD-H 0607 WRD-H 0805 WRD-H 1208 WRD-H 1610 WRD-H

Deceleration Technology. Rotary Dampers with high-torque range WRD-H 0607 WRD-H 0805 WRD-H 1208 WRD-H 1610 WRD-H Rotary Dampers with high-torque range WRD-H 67 WRD-H 85 WRD-H 128 WRD-H 161 WRD-H 21 Deceleration Technology ONLINE CALCULATION AND 2D / 3D CAD DOWNLOAD M m L F Benefits Applications: - Mechanical and

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

S INGLE C IRCUIT CASSETTE

S INGLE C IRCUIT CASSETTE S INGLE C IRCUIT CASSETTE Spleissbox für FTTx Anwendungen Splicebox for FTTx applications SINGLE CIRCUIT CASSETTE Die SCC-Spleissbox erleichtert die Distribution von Glasfasernetzen jeglicher Art. Insbesondere

Mehr

VTP Keilriemenscheiben Keilriemenscheiben für Taper Buchsen Poly-V Scheiben Flachriemenscheiben

VTP Keilriemenscheiben Keilriemenscheiben für Taper Buchsen Poly-V Scheiben Flachriemenscheiben ATRIESTECHI VTP eilriemenscheiben eilriemenscheiben für Taper uchsen Poly-V Scheiben Flachriemenscheiben 04-161 RRG IDUSTRIETECHI GH Ihr Partner für aschinenbau. runshofstraße 10 45470 ülheim/ruhr Tel.

Mehr

Umschaltadapter/ Changeover / Trennadapter Disconnection Adapter für LSA-PLUS NT for LSA-PLUS NT. Montageanweisung Mounting Instructions

Umschaltadapter/ Changeover / Trennadapter Disconnection Adapter für LSA-PLUS NT for LSA-PLUS NT. Montageanweisung Mounting Instructions Umschaltadapter/ Changeover / Trennadapter Disconnection Adapter für LSA-PLUS NT for LSA-PLUS NT Montageanweisung Mounting Instructions Der Umschalter dient zum unterbrechungsfreien Umschalten von Installations-drähten

Mehr

Retractable undercarriages

Retractable undercarriages Retractable undercarriages Retractable undercarriage by FEMA for self launching large model gliders with nose drive (FES). Following the general trend that more and more large model gliders are equipped

Mehr

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray Content of Assembly Instruction I. Required tools II. Required parts III. Installation Inhalt der Montageanleitung I. Benötigte Werkzeuge II. Benötigte Teile III. Installation I. Required tools: I. Benötigtes

Mehr

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box MULTICAL 801 - MULTICAL 601 - MULTICAL 66-CDE Danish - English - German - Swedish i n s t a l l a t i o n Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45

Mehr

TomTom WEBFLEET Tachograph

TomTom WEBFLEET Tachograph TomTom WEBFLEET Tachograph Installation TG, 17.06.2013 Terms & Conditions Customers can sign-up for WEBFLEET Tachograph Management using the additional services form. Remote download Price: NAT: 9,90.-/EU:

Mehr

s b astec edelstahl design beschlaege

s b astec edelstahl design beschlaege s b c h l a g 5 0 0 R astec e edelstahl design beschlaege flexibler drehtuerbeschlag flexible pivoting door fitting im design zum typ 600 passend wurde der drehtuerbeschlag 500 entwickelt. die optik besticht

Mehr

Order Number Bestellnummer. Hand crimp tool Handcrimpzange Positioner Einsatz Positioner Einsatz. Order Number. Bestellnummer

Order Number Bestellnummer. Hand crimp tool Handcrimpzange Positioner Einsatz Positioner Einsatz. Order Number. Bestellnummer Crimpingtools for Miniature Connectors Crimpwerkzeuge für Miniatursteckverbinder Hand Crimp Tool M22520/2-01 for Machined Contacts Handcrimpzange M22520/2-01 für gedrehte Kontakte Die / Einsatz Hand crimp

Mehr

SW-MOTECH GmbH & Co. KG Ernteweg 8/ Rauschenberg Germany. Tel. +49 (0) 64 25/ Fax +49 (0) 64 25/

SW-MOTECH GmbH & Co. KG Ernteweg 8/ Rauschenberg Germany. Tel. +49 (0) 64 25/ Fax +49 (0) 64 25/ ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a s pecialty garage perform the mounting and service.

Mehr

Kraftwerk Berlin. Today, this formerly silenced Berlin power station is a vibrant place for exhibitions and events. A space resonating with energy.

Kraftwerk Berlin. Today, this formerly silenced Berlin power station is a vibrant place for exhibitions and events. A space resonating with energy. Kraftwerk At the centre of, on the Köpenicker Straße, is the former power station Mitte a piece of s industrial history. Built approximately at the same time as the Wall during the years 1960-1964, its

Mehr

cab tower JO-series JOSAM cab tower är ett system för hytt-, buss- och andra karosserireparationer på tunga fordon där man behöver nå högt.

cab tower JO-series JOSAM cab tower är ett system för hytt-, buss- och andra karosserireparationer på tunga fordon där man behöver nå högt. JOSAM cab tower Straightening equipment for cabs and buses - JO-series Riktutrustning för hytter och bussar - JO-serien Richtausrüstung für Fahrerhäusern und Bussen - JO-Serie EN SE DE JOSAM cab tower

Mehr

Network premium POP UP Display

Network premium POP UP Display Premium Pop Up System seamless graphic precision very compact and versatile pop-up system quick to set up at any location comes in a number of different shapes; straight, curved, wave-shaped, stair formations,

Mehr

lders dle ho ee ical n eed - ou n ndosurg rip yest e.. the ga fin. BEM N AD ELH A LTER / N EED LE H O LD ERS N ovem ber 2015

lders dle ho ee ical n eed - ou n ndosurg rip yest e.. the ga fin. BEM N AD ELH A LTER / N EED LE H O LD ERS N ovem ber 2015 ... BE the MA gri fine p yo st e u n ndo eed sur gic al n eed le h old ers N A D E L H A LT E R / N E E D L E H O L D E R S N ove m b e r 2 015 Integrale Nadelhalter Integrated needle holders Ø 5 mm /

Mehr

Quadt Kunststoffapparatebau GmbH

Quadt Kunststoffapparatebau GmbH Quadt Kunststoffapparatebau GmbH Industriestraße 4-6 D-53842 Troisdorf/Germany Tel.: +49(0)2241-95125-0 Fax.: +49(0)2241-95125-17 email: info@quadt-kunststoff.de Web: www.quadt-kunststoff.de Page 1 1.

Mehr

Produktion: The Creation: Zur Herstellung: Das Besondere: Det særlige: Special Features:

Produktion: The Creation: Zur Herstellung: Das Besondere: Det særlige: Special Features: eisenfrank feuerobjekte Zur Herstellung: Purer, warm gewalzter Stahl wird als Werkstoff für die Feuerobjekte verwendet. Die Oberflächen werden belassen, so wie diese aus dem Stahlwerk kommen. Oder es

Mehr

MECHANICAL WRENCH SERIES

MECHANICAL WRENCH SERIES MECANICAL WRENC SERIES MECANICAL WRENC SERIES The mechanical wrenches in the new Atlas Copco Saltus product line form the basis for manual tightening. They enable you to find the optimal solution for

Mehr

Gutachten WIRD/N38 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44551

Gutachten WIRD/N38 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44551 Raddaten: Radgröße nach Norm : 6 J X 15 H2 Einpreßtiefe (mm) : 68 Lochkreis (mm)/lochzahl : 118/5 Zentrierart : Mittenzentrierung Seite: 1 von 7 Verwendungsbereich: CITROEN Seite: 2 von 7 Verkaufsbezeichnung:

Mehr

Produktinformation 201407_182PNdeen

Produktinformation 201407_182PNdeen Produktinformation 201407_182PNdeen Deutsch Seite 1-2 English page 3 4 Produkt Information POWER LIFT HL 2.35 NT DT Fahrzeuge und Transporter werden immer schwerer, von der Automobilindustrie und den Autohäusern

Mehr

wheel alignment 08:13

wheel alignment 08:13 08:3 Universal wheel adapter for Cam-aligner and Laser AM Universal hjuladapter för Cam-aligner och LaserAM Universal Radhalter für Cam-aligner und Laser AM CA000 72000 Wheel adapter spider 4-24 Hjuladapter

Mehr

TV- und Bildschirmhalterungen TV and monitor screen mounts

TV- und Bildschirmhalterungen TV and monitor screen mounts TV- und Bildschirmhalterungen TV and monitor screen mounts Die richtige Halterung finden / Finding the right mount Platzieren Sie Ihren LCD-, Plasma oder LED-Fernseher optimal im Raum. Ganz nach Ihren

Mehr

s b astec edelstahl design beschlaege

s b astec edelstahl design beschlaege s b c h l a g 4 0 0 R astec e edelstahl design beschlaege schlichtes edelstahlrad plain stainless steel wheel Design Award Winner 2003 puristisches design, stringente loesung. gedrehte radscheiben beidseitig

Mehr

IDEAL Fencing Line GAO 530

IDEAL Fencing Line GAO 530 Stand 01/2016 IDEAL Fencing Line GAO 530 The IDEAL GAO 530 is a wire mesh welding line which is used for resistance welding of industrial mesh, wire shelves, reinforcing mesh and fencing mesh. Mesh width:

Mehr

Deceleration Technology. Rotary Dampers with high-torque range WRD-H 7550 WRD-H 9565 WRD-H

Deceleration Technology. Rotary Dampers with high-torque range WRD-H 7550 WRD-H 9565 WRD-H Rotary Dampers with high-torque range WRD-H 7550 WRD-H 9565 WRD-H 12070 Deceleration Technology ONLINE CALCULATION AND 2D / 3D CAD DOWNLOAD M m L F Benefits Material: - Aluminium and steel Applications:

Mehr

s b astec edelstahl design beschlaege

s b astec edelstahl design beschlaege s b c h l a g 5 0 0 R astec e edelstahl design beschlaege flexibler drehtuerbeschlag flexible pivoting door fitting beschlag 500 im design zum typ 600 passend wurde der drehtuerbeschlag 500 entwickelt.

Mehr

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät Betriebsanleitung RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät ä 2 Operating Instructions RS232 Connection, RXU10 Setting up an RS232 connection

Mehr

Brandbook. How to use our logo, our icon and the QR-Codes Wie verwendet Sie unser Logo, Icon und die QR-Codes. Version 1.0.1

Brandbook. How to use our logo, our icon and the QR-Codes Wie verwendet Sie unser Logo, Icon und die QR-Codes. Version 1.0.1 Brandbook How to use our logo, our icon and the QR-Codes Wie verwendet Sie unser Logo, Icon und die QR-Codes Version 1.0.1 Content / Inhalt Logo 4 Icon 5 QR code 8 png vs. svg 10 Smokesignal 11 2 / 12

Mehr

PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: ENGLISCH LERNEN MIT JUSTUS, PETER UND BOB

PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: ENGLISCH LERNEN MIT JUSTUS, PETER UND BOB Read Online and Download Ebook PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: ENGLISCH LERNEN MIT JUSTUS, PETER UND BOB DOWNLOAD EBOOK : PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: Click link bellow

Mehr

B 1 - B 4 B 5 - B 6 B 7 - B 9 B 10 B 11 - B 13 B 14 B 15 & B 17 - B 18 B 16 B 19 B 20 - B 24 B 25 B 26 - B 27 B 28 - B 29 B 29

B 1 - B 4 B 5 - B 6 B 7 - B 9 B 10 B 11 - B 13 B 14 B 15 & B 17 - B 18 B 16 B 19 B 20 - B 24 B 25 B 26 - B 27 B 28 - B 29 B 29 Zahnstangen Racks Lagerprogramm stock programme Zahnstangen geschliffen, gerade & schräg Zahnstangen vergütet, gerade & schräg Zahnstangen induktiv gehärtet, gerade & schräg Zahnstangen rostfrei Zahnstangen

Mehr

FAI. Führungsring mit Abstreiffunktion Bearing Ring with Wiping Function innenführend / inside bearing

FAI. Führungsring mit Abstreiffunktion Bearing Ring with Wiping Function innenführend / inside bearing Führungsring mit Abstreiffunktion Führungsring mit Abstreiffunktion, innenführend Bearing Ring with Wiping Function, inside bearing Der Hunger Führungsring mit Abstreiffunktion dient als vorderste Führung

Mehr

rear view server cabinet perforated steel door, divided

rear view server cabinet perforated steel door, divided 19 Server Cabinet Standard Page 1 of 5 Art.-No. 693126.60P1P2.. 693147.82P2 depth rail + traverse for high max. load front view server cabinet perforated steel door, one-part rear view server cabinet perforated

Mehr

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN ) ) ) 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska

Mehr

vario The new versatile roller blind concept

vario The new versatile roller blind concept vario The new versatile roller blind concept VARIO CASSETTE Vario a flexible roller blind system with a cassette for wall, ceiling and niche mounting. The system offers several different mechanism options

Mehr

E1 M1 P5 TK2 K2 20,6. hohe elektrische Nennleistung Schlüsselabzugstellung (Option) Wahl Aus/Ein. Umschalter/Wechsler. mit Federumkehr oder Umschalter

E1 M1 P5 TK2 K2 20,6. hohe elektrische Nennleistung Schlüsselabzugstellung (Option) Wahl Aus/Ein. Umschalter/Wechsler. mit Federumkehr oder Umschalter Frontplattenmontage Schlüsselschalter Baureihe E1 M1 P5 TK2 K2 Lochausschnitt (mm) 15,1 15,1 15,1 15,1 20,6 16,2/22,5 19,1 Charakteristik zweipoliger Umschalter/ Wechsler oder drei Schaltkreisschaltfunktionen

Mehr

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Release Notes BRICKware 7.5.4 Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Purpose This document describes new features, changes, and solved problems of BRICKware 7.5.4.

Mehr

ProfilÜbersicht tread range

ProfilÜbersicht tread range schelkmann giant tyres ProfilÜbersicht tread range sr55d / e4 truck mining sr60n / e3 sr60d / e4 truck mining sr63n / e3 sr63d / e4 truck traction sr64n / e3 truck traction sr66d / e4 truck traction 1%

Mehr

Westfalia Bedienungsanleitung. Nr

Westfalia Bedienungsanleitung. Nr Westfalia Bedienungsanleitung Nr. 108610 Bedienungsanleitung Edelstahl Sicherheits-Brennbehälter Artikel Nr. 10 99 83 Sicherheitshinweise Der Sicherheits-Brennbehälter ist zur Verwendung in dem Westfalia

Mehr

114-18867 09.Jan 2014 Rev C

114-18867 09.Jan 2014 Rev C Application Specification 114-18867 09.Jan 2014 Rev C High Speed Data, Pin Headers 90 / 180 4pos., shie lded High Speed Data, Stiftleiste 90 / 180, geschirmt Description Beschreibung 1. Packaging of pin

Mehr

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades Franke & Bornberg award private annuity insurance schemes top grades Press Release, December 22, 2009 WUNSCHPOLICE STRATEGIE No. 1 gets best possible grade FFF ( Excellent ) WUNSCHPOLICE conventional annuity

Mehr

Photovoltaic Mounting Material Catalogue

Photovoltaic Mounting Material Catalogue Photovoltaic Mounting Material Catalogue (PV Installation & PV Accessories) PV Installation & Mounting Material PHOTON SOLAR provides a professional and flexible PV Mounting and Installation material which

Mehr

Erste Glasbläserbrille, die als Arbeitsschutzbrille. The first glassblower s glasses which can be referred to as safety glasses.

Erste Glasbläserbrille, die als Arbeitsschutzbrille. The first glassblower s glasses which can be referred to as safety glasses. Kat.-Nr.: 114/elegant-UV-Protect Erste Glasbläserbrille, die als Arbeitsschutzbrille bezeichnet werden kann. Arbeitsschutzbrille für Glasbläser nach DIN EN 166, 177:2002 Anhang II der PSA-Richtlinie 89/686/EWG

Mehr

1. Eine zusammengebaute Land oder Sand Yacht die einen Umfang von einem Seil/Kabel von 5,60meter länge und 4mm im Durchmesser passt.

1. Eine zusammengebaute Land oder Sand Yacht die einen Umfang von einem Seil/Kabel von 5,60meter länge und 4mm im Durchmesser passt. Die Spirit Miniyacht Spezifikation: 1. Eine zusammengebaute Land oder Sand Yacht die einen Umfang von einem Seil/Kabel von 5,60meter länge und 4mm im Durchmesser passt. 2. Die Sport Miniyacht muss auf

Mehr

BESTECKEINSÄTZE CUTLERY INSERTS. August Ottensmeyer FORNO. functional straight-lined modern longlasting. funktionell gradlinig modern langlebig

BESTECKEINSÄTZE CUTLERY INSERTS. August Ottensmeyer FORNO. functional straight-lined modern longlasting. funktionell gradlinig modern langlebig BESTECKEINSÄTZE CUTLERY INSERTS August Ottensmeyer FORNO funktionell gradlinig modern langlebig functional straight-lined modern longlasting FORNO Besteckeinsätze In manchen Einbauküchen ist Platz Mangelware

Mehr

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web. Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.de Damages caused by Diprion pini Endangered Pine Regions in Germany

Mehr

Präzisions Fühlerlehren Precision Feeler Gauges

Präzisions Fühlerlehren Precision Feeler Gauges Präzisions Fühlerlehren Precision Feeler Gauges Präzisions Fühlerlehren - Satz DIN 2275 Hohe Toleranzgenauigkeit für präzise Messwertermittlung Lehrenblätter aus gehärtetem Federstahl, konische Blattform,

Mehr

Wirtschaftlichkeit. VeloCity Vienna. Speakers: Bernhard Fink, MVV, Markus Schildhauer, ADFC. ADFC-MVV folding bike

Wirtschaftlichkeit. VeloCity Vienna. Speakers: Bernhard Fink, MVV, Markus Schildhauer, ADFC. ADFC-MVV folding bike ADFC-MVV folding bike VeloCity Vienna Speakers: Bernhard Fink, MVV, Markus Schildhauer, ADFC ADFC-MVV folding bike 14.06.2013 Folie: 1 The use of Wirtschaftlichkeit bike and public transport is very environmental

Mehr

Information & Montageanleitung Information & Mounting instructions lassic Performance Premium 90 mm Module Halogen H7 12V ES / 1BL 009 999-... LES / EE 1ML 009 999-... US / SAE 1BL 009 999-... 24V ES /

Mehr

Unsere Leistungen im Überblick

Unsere Leistungen im Überblick Unsere Leistungen im Überblick Beschläge für Hobel- und Werkbänke Workbench vises Arbeitstische und Werkbänke Worktables and workbenches Reinigungsgeräte Cleaning equipment Anlagen für den Holzleimbau

Mehr

Rick s side mount license plate bracket. Kennzeichenträger seitlich

Rick s side mount license plate bracket. Kennzeichenträger seitlich Rick s side mount license plate bracket Kennzeichenträger seitlich Rick s license plate bracket kit Kennzeichenleuchte LED mit EG -Zulassung Gehäuse Alu CNC gefräst License plate light, LED with EC-homologation,

Mehr

Attenuator and Distribution System Zehnder ComfoWell 520

Attenuator and Distribution System Zehnder ComfoWell 520 Attenuator and Distribution System Zehnder ComfoWell 520 Benefits All air treatment functions available: attenuator, fine filter, active carbon filter, manifold box Modular design Compact dimensions Easy

Mehr

Absaugsysteme. für Bearbeitungszentren. Extraction Systems for Machining Centers

Absaugsysteme. für Bearbeitungszentren. Extraction Systems for Machining Centers Absaugsysteme für Bearbeitungszentren Extraction Systems for Machining Centers Referenzen References Je nach Anforderungen bieten wir Ihnen mit unseren speziellen Absaugsystemen die maßgeschneiderte Lösung

Mehr

Bedienungsanleitung Instruction Manual K 106/1 & 2

Bedienungsanleitung Instruction Manual K 106/1 & 2 Auf dem Knapp 46 Tel.: ++49 (0)2191/907-0 D-42855 Remscheid Fax: ++49 (0)2191/907-141 Bedienungsanleitung Instruction Manual K 106/1 & 2 WE.3347_C Version 1.c 7/01 Auf dem Knapp 46 Tel.: ++49 (0)2191/907-0

Mehr

NETWORK PREMIUM POP UP DISPLAY

NETWORK PREMIUM POP UP DISPLAY Premium Pop Up System seamless graphic precision very compact and versatile pop-up system quick to set up at any location comes in a number of different shapes; straight, curved, wave-shaped, stair formations,

Mehr

AVL The Thrill of Solutions. Paul Blijham, Wien, 04.07.2005

AVL The Thrill of Solutions. Paul Blijham, Wien, 04.07.2005 AVL The Thrill of Solutions Paul Blijham, Wien, 04.07.2005 The Automotive Market and its Importance 58 million vehicles are produced each year worldwide 700 million vehicles are registered on the road

Mehr

Launch Information BAT 415

Launch Information BAT 415 ------- ------- ------- Launch Information 1 Content Product - General Information & Description - Technical Data & Operation - Service Documentation & Concept Market - Target Customers - Competition Sales

Mehr

Virtual PBX and SMS-Server

Virtual PBX and SMS-Server Virtual PBX and SMS-Server Software solutions for more mobility and comfort * The software is delivered by e-mail and does not include the boxes 1 2007 com.sat GmbH Kommunikationssysteme Schwetzinger Str.

Mehr

You can use the Smart- Flexx in a lot of places, because of the extremely bendable metal-insert and the high quality outer-part out of 100% silicon.

You can use the Smart- Flexx in a lot of places, because of the extremely bendable metal-insert and the high quality outer-part out of 100% silicon. Smart-Flexx is an enormously flexible phone- and gadget-holder. It fits almost all common smartphones incl. the new Apple iphone 6Plus You can get it in several colors. Even OEM designs or special colors

Mehr

Fließbett Fluidizing bed

Fließbett Fluidizing bed » Engineering your success «Zeppelin Systems GmbH Einsatzgebiete Pneumatisches Auflockerungssystem zur Austragung schwer fließfähiger aber gut fluidisierbarer Schüttgüter (mehlartig und pulverförmig),

Mehr

S c h n e e k e t t e n

S c h n e e k e t t e n Schneeketten RUD Ketten Sicherheit bei Eis und Schn 2 CENTRAX... CLASSIC... Hybrid...... TOP 10... GRIP... Soft Spike... CENTRAX SUV... Seite 8 Seite 9 Seite 10 Seite 11 Seite 12 Seite 13 Seite 14 Seite

Mehr

Op trek en druk belastbaar. Bronzen slinger aslagering, tandheugelvoering uit hoog- waardige kunststof.

Op trek en druk belastbaar. Bronzen slinger aslagering, tandheugelvoering uit hoog- waardige kunststof. HZW 45 1000 N Version ZW Gefrästes, selbsthemmendes Schneckengetriebe. Spezialgehäuse. Getriebe und Zahnstange aus Stahl, Verschleißteile gehärtet. Robuste Präzisionsausführung. Auf Zug und Druck belastbar.

Mehr

Kataloggruppe 2. Transportrollen I Schwerlastrollen. Tragkraft: kg. Catalogue group 2

Kataloggruppe 2. Transportrollen I Schwerlastrollen. Tragkraft: kg. Catalogue group 2 Kataloggruppe 2 Transportrollen I Schwerlastrollen. Tragkraft: 50-12000 kg. Catalogue group 2 Transport castors I Heavy duty wheels and castors. Load capacity: 50-12000 kg. Transportrollen Transport castors

Mehr

Schneekettenpreisliste Snow Chains Price List. Seite Page

Schneekettenpreisliste Snow Chains Price List. Seite Page Schneekettenpreisliste Snow Chains Price List 2014-2015 PKW passenger car 4x4, SUV, Bus, Transporter, LKW 4x4, SUV, bus, transporter, truck Arbeitsmaschinen, Landwirtschaftsfahrzeuge work machines, agricultural

Mehr

PLANT SAFETY IS JUST A QUESTION OF PROPER TECHNOLOGY. Safe-Ring. The ange guard with diffuser and snap-lock

PLANT SAFETY IS JUST A QUESTION OF PROPER TECHNOLOGY. Safe-Ring. The ange guard with diffuser and snap-lock PLANT SAFETY IS JUST A QUESTION OF PROPER TECHNOLOGY Safe-Ring. The ange guard with diffuser and snap-lok A spray protetion ring for ange onnetions, whih intelligently ombines priniples of uid dynamis

Mehr

The future of snow. The silent hero of snow guns

The future of snow. The silent hero of snow guns The future of snow The silent hero of snow guns EN 4 Maximum snow production. Minimum noise level. High energy efficiency. Performance was never so quiet. All the appreciated features of TITAN with a

Mehr

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient Filing system designer FileDirector Version 2.5 Novelties FileDirector offers an easy way to design the filing system in WinClient. The filing system provides an Explorer-like structure in WinClient. The

Mehr

Hotel- und Objektausstattung Bedding products for hotels and contract business

Hotel- und Objektausstattung Bedding products for hotels and contract business Hotel- und Objektausstattung Bedding products for hotels and contract business Paradies Bettwaren für den guten Schlaf Paradies bedding products for a good night s sleep Seit mehr als 150 Jahren wird die

Mehr

Wiegen / Balance 6.01. Inhaltsübersicht Contents Seite / Page

Wiegen / Balance 6.01. Inhaltsübersicht Contents Seite / Page 6 Wiegen / Balance Inhaltsübersicht Contents Seite / Page l 6.1 Taschenwaage l 6.2 Präzisionswaagen l 6.3 Plattformwaagen l 6.4 Analysewaagen l 6.5 Tischwaagen l 6.6 Bodenwaagen l 6.7 Feuchtebestimmer

Mehr

HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY FRIEDRICH VOGEL

HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY FRIEDRICH VOGEL FRIEDRICH VOGEL READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD HUMANGENETIK

Mehr

Interconnection Technology

Interconnection Technology Interconnection Technology Register: 23 Date: 25.05.99 Measuring leads from Hirschmann Following measuring leads are replaced by the next generation. Additionally connectors and sockets in the same design

Mehr

mizetto Klassisk funktion i modern design Classical function in modern design Klassische Funktionen im modernen Design

mizetto Klassisk funktion i modern design Classical function in modern design Klassische Funktionen im modernen Design mizetto Klassisk funktion i modern design Classical function in modern design Klassische Funktionen im modernen Design Mizetto designar och tillverkar möbler för kontor och offentliga miljöer med fokus

Mehr

Hör auf zu ziehen! Erziehungsleine Training Leash

Hör auf zu ziehen! Erziehungsleine Training Leash Hör auf zu ziehen! Erziehungsleine Training Leash 1 2 3 4 5 6 7 Erziehungsleine Hör auf zu ziehen Ihr Hund zieht an der Leine, und Sie können ihm dieses Verhalten einfach nicht abgewöhnen? Die Erziehungsleine

Mehr

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM Bedienungs- und Montageanleitung Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM 1.0 Allgemeines Das Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM ermöglicht eine eindeutige Zuordnung von Ladevorgang und Batterie in den

Mehr

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe Cameraserver mini commissioning Page 1 Cameraserver - commissioning Contents 1. Plug IN... 3 2. Turn ON... 3 3. Network configuration... 4 4. Client-Installation... 6 4.1 Desktop Client... 6 4.2 Silverlight

Mehr

Technology for you. Media Solutions

Technology for you. Media Solutions Technology for you Media Solutions Media Units / Media Units Media Units Robuste Installationstechnik für jeden Klassenund Schulungsraum Robust installation technology for each class- and conference room

Mehr

CABLE TESTER. Manual DN-14003

CABLE TESTER. Manual DN-14003 CABLE TESTER Manual DN-14003 Note: Please read and learn safety instructions before use or maintain the equipment This cable tester can t test any electrified product. 9V reduplicated battery is used in

Mehr

Wheel Bearin. Radlagersätze. Nr.1

Wheel Bearin. Radlagersätze. Nr.1 Wheel Bearin Radlagersätze Nr.1 einreihige Kegelrollenlager Single Tapered Roller Bearings zweireihige Rillenkugellager Double Row Deep Groove Bearings HUB UNIT 2 HUB UNIT 2 Bearing Types Radlagertypen

Mehr

OP-SUCTION SETS / HANDPIECES. Innovative plastic products and systems for medicine and technology. Fon: +49 (0)

OP-SUCTION SETS / HANDPIECES. Innovative plastic products and systems for medicine and technology. Fon: +49 (0) Systems for your life... OP-SUCTION SETS / HANDPIECES Innovative plastic products and systems for medicine and technology 1 Product Description As one of Europe s leading suppliers, we produce an extensive

Mehr

REPARATURSERVICE von starren und flexiblen Endoskopen

REPARATURSERVICE von starren und flexiblen Endoskopen REPARATURSERVICE von starren und flexiblen Endoskopen Reparaturservice: Kundenbetreuung: Abholung / Lieferung: Unser Paketservice holt defekte Geräte deutschlandweit am gleichen Tag der Schadensmeldung

Mehr

Jeansknöpfe. Jeans Buttons. Jeansnieten Jeans Rivets. Jeansknöpfe. und Jeansnieten. Jeans Buttons (Tack Buttons) and Jeans Rivets

Jeansknöpfe. Jeans Buttons. Jeansnieten Jeans Rivets. Jeansknöpfe. und Jeansnieten. Jeans Buttons (Tack Buttons) and Jeans Rivets Jeansknöpfe Jeans Buttons JM 42 / JM 10 / JM 80 JX 10 JP 25 JF 10 Jeansnieten Jeans Rivets Jeansknöpfe und Jeansnieten Jeans Buttons () and Jeans Rivets Jeansnieten Jeans Rivets Hauptanwendungsgebiete

Mehr

Best.-Nr :10 EP CROSS TIGER II REELY

Best.-Nr :10 EP CROSS TIGER II REELY Best.-Nr. 236644 1:10 EP CROSS TIGER II REELY Hersteller Art.-Nr. CONRAD Best.-Nr. Beschreibung 1101 225885 ET CHASSIS EP REELY AS-01 51821 236493 ET SERVO-SAVER SET AS-01 51802 236494 ET QUERLENKER HINTEN

Mehr

series COF combiflex Serie COF combiflex COF Combiflex Die Combiflex-Gehäuse bestehen aus 2 U-Profil-Strangpressprofilen,

series COF combiflex Serie COF combiflex COF Combiflex Die Combiflex-Gehäuse bestehen aus 2 U-Profil-Strangpressprofilen, COF Serie COF combiflex series COF combiflex COF Combiflex Die Combiflex-Gehäuse bestehen aus 2 U-Profil-Strangpressprofilen, die sich beliebig miteinander kombinieren lassen, und zwei Abschlussdeckeln,

Mehr