SNOW CHAINS SCHNEKETTEN SNÖKEDJOR % ASK FOR YOUR 14/15 DISCOUNT

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "SNOW CHAINS SCHNEKETTEN SNÖKEDJOR % ASK FOR YOUR 14/15 DISCOUNT"

Transkript

1 SNÖKEDJOR SNOW CHAINS SCHNEKETTEN 14/15

2 INNEHÅLL/CONTENTS/INHALT EUROPAKARTA 4 5 BLUESTAR 6 7 SILVERSTAR TÄTLÄNK 8 9 GREENSTAR LORRY REDSTAR MILITÄRKÄTTING 16 THE ONE SUV SLIP STOP 17 TRAK AUTO TRAK 4X4 SUV TRAK LTS THE ONE THE ONE SUV RAPID MATIC V RESERVDELAR Allmänna leveransbestämmelser NL 01 gäller. Alla priser exklusive moms. General conditions according to NL01 All prices excluding tax. Lieferbedingungen gemäß NL01 Alle Preise exklusive MwSt. BESTÄMMELSER Bestämmelser beträffande kedjor på lastbil vid körning i Norge Antal kättingar som skall medföras: a) Lastbil med tillåten totalvikt på 3500 kg eller mer skall medföra minst 3 kedjor. 1 st styrkedja passande bilens framhjul 2 st (1 par) kedjor passande bilens drivhjul b) Bil med släp eller trailer där bägge delar har tillåten totalvikt på 3500 kg eller mer, skall, om bilen har tvillinghjul på drivaxeln, minst medföra 7 kedjor. 1 st styrkedja passande bilens framhjul 4 st (2 par) kedjor passande bilens drivhjul 2 st (1 par) kedjor passande släp eller trailer För bil med enkla hjul på drivaxeln eller om s k tvillingkedjor används, är 5 kedjor tillräckligt 1 st styrkedja passande bilens framhjul 2 st (1 par) kedjor passande bilens drivhjul 2 st (1 par) kedjor passande släp eller trailer REGULATIONS Regulations regarding chains on lorries when driving in Norway Number of chains to be carried: a) Lorries with a total permissible weight of 3,500 kg or more must carry at least 3 chains. 1 x guide chain suitable for the truck s front wheel 2 x (1 pair) chains suitable for the truck s driving wheel b) Truck with trailer where both parts have total permissible weight of 3,500 kg or more, shall, if the truck has dual wheels on the driving axle, carry at least 7 chains. 1 x guide chain suitable for the truck s front wheel 4 x (2 pairs) chains suitable for the truck s driving wheel 2 x (1 pair) chains suitable for trailer For trucks with single wheel on the driving axle or if socalled dual chains are used, 5 chains are sufficient 1 x guide chain suitable for the truck s front wheel 2 x (1 pair) chains suitable for the truck s driving wheel 2 x (1 pair) chains suitable for trailer VORSCHRIFTEN Vorschriften für Schneeketten an LKW beim Fahreinsatz in Norwegen Anzahl der mitzuführenden Ketten: a) LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg oder mehr haben mindestens 3 Ketten mitzuführen. 1 Spurkette für die Vorderreifen des Fahrzeugs 2 Ketten (1 Paar) für die Antriebsräder des Fahrzeugs b) LKW mit Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg oder mehr haben, falls der LKW über Doppelräder an der Antriebsachse verfügt, mindestens 7 Ketten mitzuführen. 1 Spurkette für die Vorderreifen des Fahrzeugs 4 Ketten (2 Paar) für die Antriebsräder des Fahrzeugs 2 Ketten (1 Paar) für den Anhänger Für LKW mit einfachen Rädern an der Antriebsachse oder bei Verwendung sog. Zwillingsketten sind 5 Ketten ausreichend. 1 Spurkette für die Vorderreifen des Fahrzeugs 2 Ketten (1 Paar) für die Antriebsräder des Fahrzeugs 2 Ketten (1 Paar) für den Anhänger 2 3

3 SNÖKEDJEPLIKT OBLIGATION TO CARRY SNOW CHAINS/ SCHNEEKETTENPFLICHT LAGSTADGAD SKYLDIGHET att medföra kedjor under perioden: 1/10 30/4 oavsett väderlek och väglag. STATUTORY OBLIGATION to carry chains during the period: 1/10 30/4 irrespective of weather and road conditions. Albanien Bosnien Bulgarien Frankrike Kroatien Makedonien Norge Slovenien Turkiet Österrike Albania Bosnia Bulgaria France Croatia Macedonia Norway Slovenia Turkey Austria Albanien Bosnien Bulgarien Frankreich Kroatien Makedonien Norwegen Slowenien Türkei Österreich GESETZLICHE VERPFLICHTUNG zur Mitführung von Schneeketten im Zeitraum vom unabhängig von Wetterlage und Straßenverhältnissen in: Italien Polen Portugal Rumänien Schweiz Slovakien Tjeckien Tyskland Ungern Italy Poland Portugal Romania Switzerland Slovakia The Czech Republic Germany Hungary Italien Polen Portugal Rumänien Schweiz Slowakei Tschechien Deutschland Ungarn LAGSTADGAD SKYLDIGHET att medföra kedjor när vinterväglag råder. STATUTORY OBLIGATION to carry chains during wintry conditions on roads. GESETZLICHE VERPFLICHTUNG zur Mitführung von Schneeketten bei winterlichen Straßenverhältnissen in: INGEN SKYLDIGHET att medföra kedjor iövriga länder. NO OBLIGATION to carry chains in other countries. GESETZLICHE VERP FLICHTUNG zur Mitführung von Schnee ketten in den übrigen Ländern. (Observera! Snökedjorna som medföres, skall vara av dimensioner som är ekvivalenta med fordonets däck.) (Note! The snow chains that are carried must have dimensions equivalent to the vehicle s tyres.) (Bitte beachten! Die Abmessungen der mitgeführten Schneeketten müssen den Reifen des Fahrzeugs entsprechen.) 4 5

4 BLUESTAR GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE Tvärlänkar för överlägsen drivkraft och framkomlighetsförmåga. Transversal links for superior traction and accessibility. Querglieder für überlegene Antriebskraft und optimales Fortkommen. BLUESTAR Bluestar är en lätt piggkedja med smidig samt hög uppspänning. Ett populärt kedjeval. 7 mm specialhärdad vriden tvärlänk med överdimensionerade 8 mm pigg. Härdade krokar och sidokätting. BLUESTAR Bluestar is a lightweight, spiked chain with versatile tensioning as well as high tensioning. A popular choice of chain. 7 mm special hardened, twisted transversal link with oversized 8 mm spikes. Hardened hooks and side chain. BLUESTAR Bluestar ist eine leichte Kette mit Spikes, die sich einfach und kraftvoll spannen lässt. Eine beliebte Kettenwahl. 7 mm spezialgehärtete, gedrehte Querglieder mit überlangen 8 mmspikes. Gehärtete Haken und Seitenkette. BLUESTAR Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /70 17,5 H : /75 H : /75 H : /75 H : /70 H : Tillpassas H /55 22,5 H : /60 H : /60 H : /65 H : /70 H : /70 BRED H : /70 H : /70 H : /70 H : /70 H : /80 H : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. Spännbjörn för en första anpassning av kedjan. Tension lever for initial adjustment of the chain. Spannvorrichtung für eine erste Anpassung der Kette. 6 7

5 SILVERSTAR TÄTLÄNK GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE Tvärlänkar för överlägsen drivkraft och framkomlighetsförmåga. Transversal links for superior traction and accessibility. Querglieder für überlegene Antriebskraft und optimales Fortkommen. SILVERSTAR TÄTLÄNK 8 mm drivkedja med 9 mm piggar ger ett extremt grepp. Kraftig sidokätting med spännarm. Härdade sidohakar. Material i härdat BORSTÅL. Rostskyddad. Packas halvpar i tygpåse. SILVERSTAR CLOSELINK 8 mm drive chain with 9 mm spikes provides an extreme grip. Powerful side chain with tensioning arm. Hardened side hooks. Material in hardened BORON STEEL. Rustproofed. Packed in half pairs in cloth bag. SILVERSTAR TÄTLÄNK 8 mm antriebskette mit 9 mmspikes sorgen für ausgezeichnete Griffigkeit. Starke Seitenkette mit Spannarm. Gehärtete Seitenhaken. Material aus gehärtetem BORSTAHL. Rostgeschützt. Als Halbpaar in Stoffbeutel erhältlich. SILVERSTAR TÄTLÄNK Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /80 22, : / : / : / : /80 MaxiDrive : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. Spännbjörn för en första anpassning av kedjan. Tension lever for initial adjustment of the chain. Spannvorrichtung für eine erste Anpassung der Kette. 8 9

6 GREENSTAR GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE Det välbeprövade spårkorsmönstret ger en oslagbar körkomfort och god sidostabilitet. The tried and tested crosspattern delivers unbeatable driving comfort and excellent lateral stability. Das bewährte Spurkreuzmuster gewährleistet unschlagbaren Fahrkomfort und gute Seitenstabilität. GREENSTAR Drivkedja med 9 mm piggar kombinerat med tvärgående slitelement. Spårkorsutformning för överlägsen körkomfort Spännbjörn & CAMLOCKS i kombination ger en enkel och smidig uppspänning. Materialet är härdat specialstål. Bra rostskydd. Mönsterskyddad. GREENSTAR Drive chain with 9 mm spikes combined with transverse wear component. Cross design for superior driving comfort. The tension lever & CAMLOCKS in combination provide smooth and simple tensioning. The material is hardened alloy steel. Good rust protection. Registered design. GREENSTAR Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /80 22,5 G : /70 G : /80 G : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. Spännbjörn för en första anpassning av kedjan. Tension lever for initial adjustment of the chain. Spannvorrichtung für eine erste Anpassung der Kette. GREENSTAR Antriebskette mit 9 mmspikes, kombiniert mit quergehenden Verschleißelementen. Spurkreuzausführung für überlegenen Fahrkomfort. Die Kombination von Spannvorrichtung & CAMLOCKS sorgt für einfaches und flexibles Spannen. Das Material besteht aus gehärtetem Spezialstahl. Guter Rostschutz. Musterschutz. Den halvmåneliknande CAMLOCKEN. Fyra stycken på varje kedja. The half moon shaped CAMLOCK. Four on each chain. Der halbmondartige CAMLOCK. Vier Stück an jeder Kette

7 LORRY GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE LORRY Superstark ÖNORM godkänd snabbkedja i 7 mm slitstarkt härdat fyrkantstål. Drivkätting, för den som sätter stora krav på styrka och lång livslängd. Tystgående och ekonomisk kätting, som kan användas på båda sidor. Lorry är utrustat med det välkända CAMLOCKsystemet för snabb och enkel montering/demontering. LORRY Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /80 22,5 L : /70 L : /75 L : /80 L : /80 L : /65 L : Det välbeprövade spårkorsmönstret ger en oslagbar körkomfort och god sidostabilitet. The tried and tested crosspattern delivers unbeatable driving comfort and excellent lateral stability. Das bewährte Spurkreuzmuster gewährleistet unschlagbaren Fahrkomfort und gute Seitenstabilität. Den halvmåneliknande CAMLOCKEN. Fyra stycken på varje kedja. The half moon shaped CAMLOCK. Four on each chain. LORRY Superstrong ÖNORMapproved quick chain in 7 mm durable, hardened square steel. Drive chain, for those who place a high demand on strength and long service life. Silent and economic chain, which can be used on both sides. Lorry is equipped with the wellknown CAMLOCK system for simple and fast fitting/removal. LORRY Superstarke Schnellkette mit ÖNORM Zulassung aus verschleißfestem, gehärtetem 7 mmvierkantstahl. Antriebskette für hohe Ansprüche an Stärke und Lebensdauer. Geräuscharme und wirtschaftliche Kette, die beidseitig anwendbar ist. Lorry ist mit dem bekannten CAMLOCKSystem zur einfachen Montage bzw. Demontage ausgerüstet. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. Der halbmondartige CAMLOCK. Vier Stück an jeder Kette

8 REDSTAR GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE Det välbeprövade spårkorsmönstret ger en oslag bar körkomfort och god sidostabilitet. The tried and tested crosspattern delivers unbeatable driving comfort and excellent lateral stability. Das bewährte Spurkreuzmuster gewährleistet unschlagbaren Fahrkomfort und gute Seitenstabilität. Den halvmåneliknande CAMLOCK EN. Fyra stycken på varje kedja. The half moon shaped CAMLOCK. Four on each chain. Der halbmondartige CAMLOCK. Vier Stück an jeder Kette. REDSTAR En lättkedja i superstarkt härdat nickellegerat fyrkantstål 5,5 mm material. Lämpar sig väl som styrkedja till lastbil och buss. Helt superb som drivkedja på buss när utrymmet är starkt begränsat. Utmärkt på släpvagnens frirullande hjul. Ett väl beprövat mönster ger en oslagbar körkomfort och god sidostabilitet. Snabb och enkel montering tack vare låg vikt och en enkel uppspänning med CAM LOCKS. Högt monterad sidokätting för att undvika skador på navkapslar och fälgar. Kedjan är rostskyddsbehandlad. Storleken instansad i kedjan för lättare identifiering. REDSTAR A lightweight chain in superstrong hardened nickel alloy square steel 5.5 mm material. Ideal as guide chain for lorries and buses. Absolutely superb as drive chain on buses when there is very limited space. Excellent on trailers freerolling wheels. A tried and tested pattern delivers unbeatable driving comfort and excellent lateral stability. Fast and simple to fit thanks to its low weight and simple tensioning with CAMLOCKS. Side chain mounted high up to avoid damage to hub caps and rims. The chain is rustproofed. The size is stamped on the chain for easier identification. REDSTAR Eine Leichtkette aus superstarkem gehärtetem 5,5 mmvierkantstahl mit Nickellegierung. Gut geeignet als Spurkette für LKW und Bus. Hervorragend geeignet als Antriebskette für Busse, wenn Platzmangel herrscht. Ausgezeichnet geeignet auf den freilaufenden Rädern von Anhängern. Ein bewährtes Muster sorgt für unschlagbaren Fahrkomfort und gute Seitenstabilität. Schnelle und einfache Montage dank des geringen Gewichtes und dem einfachen Spannen mit CAMLOCKS. Hoch montierte Seitenkette zur Vermeidung von Schäden an Radkappen und Felgen. Die Kette ist rostschutzbehandelt. Zur leichteren Identifizierung ist die Größenangabe in der Kette eingestanzt. REDSTAR Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /45 17, : /75 19, : / : / : / : /60 22, : / : / : / : / : / : / : / : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten

9 MILITÄRKEDJA SLIP STOP GREIFSTEG En snökedja för tufft vinterväglag. Extra griplänkar placerade på däckets slityta för ökat grepp och dragkraft i kedjan samt för att skona däcket. GREIFSTEG A snow chain for tough winter road conditions. Additional grip links are located on the tyre s wearing surface for increased grip and traction in the chain, and to spare the tyre. GREIFSTEG Eine Schneekette für schwierige winterliche Straßenverhältnisse. Zusätzliche Glieder, die auf der Verschleißfläche des Reifens platziert werden, sorgen für bessere Griffigkeit und Zugkraft der Kette und schonen darüber hinaus den Reifen. Kontakta oss för mer information och offert! Contact us for further information and a quotation! Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und Angebote! SLIP STOP Den perfekta lösningen för den med begränsad tid! 2 delar som monteras på stillastående fordon. Enkel montering med nylonband och halvautomatisk spännare som dras över däcket och spänns fast på utsidan. 7 mm slitstarkt härdat fyrkantstål i 4kantsmönster för extra grepp. SLIP STOP The perfect solution if time is limited! 2 parts that are fitted on the vehicle when stationary. Simple to fit with nylon strap and semiautomatic tensioner which is placed over the tyre and clamped on the outside. 7 mm durable, hardened square steel in square pattern for additional grip. SLIP STOP Die perfekte Lösung bei Zeitmangel! 2 Teile, die an stillstehenden Fahrzeugen montiert werden. Einfache Montage mit Nylonriemen und halbautomatischer Spannvorrichtung, die über den Reifen gezogen und an der Außenseite befestigt wird. Verschleißfester 7 mmvierkantstahl mit Vierkantmuster für zusätzliche Griffigkeit. SLIP STOP Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar profil STORLEK : /70profil STORLEK : profil STORLEK : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten

10 TRAK AUTO V 5117 N PKW TRAK AUTO Trak Auto monteras från hjulets framsida. Enkel och snabb montering med handvred och hake. Kraftfulla spännarmar och gummielement håller kedjan på plats med enastående passform. Lätt och smidig med en slitstark 4 mm kedja i mönstret. TRAK AUTO Trak Auto chain is the best seller among snow chains with front connection for vehicles that cannot mount chains. It stands out for the unique hook with hand wheel closure, for outstanding durability and wear resistance thanks to 4 mm diameter chain links and for the tensioning system with tierods in rubber, for the chain sections on the tread. TRAK AUTO Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 2980: Alle Größen exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. TRAK TRAK AUTO TRAK AUTO AUTO TRAK TRAK AUTO AUTO TRAK AUTO Wird von der Radvorderseite aus montiert. Einfache und schnelle Montage mit Handspanner und Haken. Kraftvolle Spannarme und Gummielemente stellen eine hervorragende Passform und einen festen Sitz der Kette sicher. Leicht und flexibel mit robusten, 4 mm starken Kettengliedern im Profil. FREE AREA SNOW CHAIN LÄMPLIG FÖR Personbilar, även med begränsat utrymme för snökedjor. SUITABLE FOR All cars hardly fitted with snow chain. GEEIGNET FÜR Für Pkw mit begrenztem Platz für Standardschneeketten. Kedjan är en 4 mm förzinkad rundkedja av höglegerat härdat stål. LINK The chain is made of ø 4mm round section high alloy, corehardened and galvanised steel links. 4 mm starke, verzinkte Rundkette aus hochlegiertem, gehärtetem Stahl. UPPBYGGNAD Tvärgående gripelement av härdat stål. Spännarmar av stål och självsträckande gummielement. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES Corehardened and galvanised cross bars. Steel strengthening bars and rubber compound selftensioner. AUFBAU Querstreben aus gehärtetem Stahl. Spannarme aus Stahl und selbstspannende Gummielemente. FASTSPÄNNING Med handvred på en adapter fäster man enkelt anordningen på en hjulbult. EXTERNAL LATCHING SYSTEM The external latching system is fitted with a hand wheel to be fastened on a rim bolt. BEFESTIGUNG Mit Handspanner und einem Adapter wird die Kette einfach aus einem Radbolzen befestigt. NITADE PLATTOR Spännarmarna är infästa i mönstret med nitade plattor och säkerställer att kedjan ligger på runt hela däcket. RIVETED PLATE Special riveted plates connect the supporting arms to the chain sections and ensure a full 360 tread coverage. GENIETETE PLATTEN Die Spannarme sind mit genieteten Platten im Profil integriert und stellen sicher, dass die Kette perfekt an der gesamten Lauffläche anliegt

11 TRAK 4X4 SUV V 5117 N PKW TRAK 4x4 OCH SUV Trak 4x4 och SUV är snökedjan för Suvar, Jeepar och liknande med begränsat utrymme i hjulhusen. Kedjan monteras från hjulets framsida. Enkel och snabb montering med handvred och hake. Kedjan hålls på plats av 5 kraftfulla spännarmar, vridbara för att ta minimal plats vid transport. Lätt och smidig med en slitstark 4 mm kedja i mönstret. TRAK 4x4 SUV Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 3879: Alle Größen TRAK TRAK 4X4 TRAK E SUV4X4 E SUV E SUV TRAK TRAK 4X4 4X4 E SUV E SUV TRAK 4x4 AND SUV Trak SUV chain is the best seller among snow chains with front connection for vehicles such as SUVs and Jeeps. It stands out for the unique hook with hand wheel closure, for outstanding durability and wear resistance thanks to 4 mm diameter chain links and for the central system consisting of 5 foldable arms, to minimize encumbrance in the packaging. TRAK 4x4 UND SUV Trak 4x4 und SUV ist eine Schneekette für SUV, Jeeps und andere Fahrzeuge mit begrenztem Platz für Standardschneeketten. Wird von der Radvorderseite aus montiert. Einfache und schnelle Montage mit Handspanner und Haken. Die Kette wird durch 5 kräftige Spannarme am Rad gehalten, die zur Platzersparnis beim Transport zusammengeklappt werden können. Einfach und bequem mit verschleißfesten, robusten, 4 mm starken Kettengliedern. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. FREE AREA SNOW CHAIN LÄMPLIG FÖR Alla Suvar och terrängfordon med lite större däck. Särskilt de med trånga hjulhus. SUITABLE FOR All Suv and offroad vehicles with big tyre dimensions. GEEIGNET FÜR Alle SUV und Geländefahrzeuge mit etwas größeren Reifen, vor allem für Fahrzeuge mit engen Radkästen. Kedjan är en 4 mm förzinkad rundkedja av höglegerat härdat stål. LINK The chain is made of ø 4mm round section high alloy, corehardened and galvanised steel links. 4 mm starke, verzinkte Rundkette aus hochlegiertem, gehärtetem Stahl. UPPBYGGNAD Tvärgående gripelement av härdat stål. Spännarmar av stål och självsträckande gummielement. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES Corehardened and galvanised cross bars Steel strengthening bars and rubber compound selftensioner. AUFBAU Querstreben aus gehärtetem Stahl. Stahlspannarme und selbstspannende Gummielemente. Fastspänning Med handvred på en adapter fäster man enkelt anordningen på en hjulbult. EXTERNAL LATCHING SYSTEM The external latching system is fitted with a hand wheel to be fastened on a rim bolt. BEFESTIGUNG Mit Handspanner und einem Adapter wird die Kette einfach und bequem auf einem Radbolzen befestigt. VIKBARA ARMAR De 5 spännarmarna som bildar en stjärna när kedjan är monterad kan enkelt fällas ihop för att ta minimal plats vid förvaring och transport. FOLDABLE ARMS The unique star configuration allows the chain tensioning arms to be folded to the centre for easy storage of the chain. ZUSAMMENKLAPPBARE SPANNARME Die fünf Spannarme, die einen Stern bilden, wenn die Kette montiert ist, können einfach zusammengeklappt werden, um platzsparend transportiert und verwahrt werden zu können

12 V 5117 TRAK LTS N PKW TRAK LTS TRAK TRAK LTS LTS TRAK TRAK LTS LTS RAK LTS, kommersiella fordon T Trak LTS passar lättare transportfordon på stålfälgar med hål i navtallriken. Snabb och enkel montering/demontering från hjulets framsida. Unik 5armad infästning med gummielement och hakar för navtallrikens hål. Lätt och smidig med en slitstark 4 mm kedja i mönstret. TRAK LTS Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions Alle Größen 3998: TRAK LTS commercial vehicles Trak LTS chain is suitable for commercial vehicles equipped with iron rims with circumferential holes. It stands out for the unique hook with 5element tensioning rubber, for outstanding durability and wear resistance thanks to 4 mm diameter chain links, quick assembly and disassembly. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. TRAK LTS für Nutzfahrzeuge Schneekette für leichtere Transportfahrzeuge mit Stahlfelgen, einfache und schnelle Montage. Auch für Fahrzeuge mit begrenztem Platz für Standardschneeketten geeignet. Patentierte Konstruktion, die nur 16 mm auf der Lauffläche aufträgt. Trak LTS ist für leichtere Transportfahrzeuge mit gelochten Stahlfelgen geeignet, einfache und schnelle Montage/Demontage an der Radvorderseite. Einzigartige, 5armige Halterung mit Gummielementen und Haken zur Befestigung in den gelochten Stahlfelgen. Einfach und bequem mit verschleißfesten, robusten 4 mm starken Kettengliedern. 22 Kedjan är en 4 mm förzinkad rundkedja av höglegerat härdat stål. LINK The chain is made of ø 4mm round section, corehardened and galvanised steel links. 4 mm starke, verzinkte Rundkette aus hochlegiertem, gehärtetem Stahl. UPPBYGGNAD Tvärgående gripelement av härdat stål. Spännarmar av stål och självsträckande gummielement. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES Corehardened and galvanised cross bars Boron steel strengthening bars and rubber compound selfadjusting tensioner. AUFBAU Querstreben aus gehärtetem Stahl. Spannarme aus Stahl und selbstspannende Gummielemente. FASTSPÄNNING Ny unik fastspänning som appliceras i hålen på fälgens navtallrik. EXTERNAL LATCHING SYSTEM New latching system which uses the holes in the rim to reduce fitting time. BEFESTIGUNG Einzigartiges, neues Spannsystem, das in den gelochten Felgen befestigt wird. UR FREE AREA LÄMPLIG FÖR Lättare transportfordon med stålfälgar. SUITABLE FOR Small commercial vehicles with steel rim. GEEIGNET FÜR Kleine Nutzfahrzeuge mit Stahlfelgen. ASK FOR YO SNOW CHAIN VIKBARA ARMAR De 5 spännarmarna som bildar en stjärna när kedjan är monterad kan enkelt fällas ihop för att ta minimal plats vid förvaring och transport. FOLDABLE ARMS The unique star configuration allows the chain tensioning arms to be folded to the centre for easy storage of the chain. ZUSAMMENKLAPPBARE SPANNARME Die fünf Spannarme, die einen Stern bilden, wenn die Kette montiert ist, können einfach zusammengeklappt werden, um platzsparend transportiert und verwahrt werden zu können. 23

13 THE ONE THE THE ONE ONE THE ONE THE ONE V 5117 N PKW THE ONE THE ONE The One är en lågbyggd snökedja för personbilar med begränsat utrymme i hjulhusen.bygger endast 9 mm på slitbanan och 8 mm på insidan. Skadar inte ömtåliga lättmetallfälgar. Unika elastiska element absorberar ryck i kedjan och bidrar till hög körkomfort och säkerhet. Enkel och användarvänlig sträckanordning. THE ONE The ONE chain for cars represents the best solution to tension vehicles that require reduced encumbrances (only 9 mm on tread and 8 mm on cable) and mount delicate alloy rims. The special thermoplastic ball recovers clearances and absorb the chain s shocks along the tread, ensuring driving and safety at all times. The lever assembly is easy and userfriendly. THE ONE The ONE ist eine flache Schneekette für Pkw mit begrenztem Platz im Radkasten, die auf der Lauffläche 9 mm und an der Radinnenseite nur 8 mm aufträgt. Die einzigartigen, elastischen Dämpfer nehmen die Bewegungen der Kette auf und sorgen somit für einen hohen Fahrkomfort und ausgezeichnete Sicherheit. Einfache und benutzerfreundliche Spannvorrichtung. THE ONE Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 745: Alle Größen exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. LÄMPLIG FÖR Små till medelstora personbilar. SUITABLE FOR All cars from compact mediumbig sizes cars. GEEIGNET FÜR Kleine bis mittelgroße Pkw. Kedjan är en 3 mm förzinkad fyrkantkedja av härdat höghållfast stål. Dämpande elastiska element av syntetmaterial. LINK Chain with highresistance squaresection steel 3 mm diameter links, hardened and galvanised with cushioning elastic elements. 3 mm starke, verzinkte Vierkantkette aus gehärtetem, hochfestem Stahl. Elastische Dämpfer aus Synthetikmaterial. MÖNSTER Kedjan har ett spårkors mönster för utmärkta köregenskaper och hög komfort. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES The gripping unit features a rhomboid design. PROFIL Die Kette hat ein rautenförmiges Profil, das hervorragende Fahreigenschaften und hohen Komfort sicherstellt INSIDA Infästning med wire och snabbfäste. Bygger endast 8 mm. Mycket enkel och smidig montering/demontering, viktigt inte minst vid mörker och dåligt väder. INTERNAL LATCH Internal easytouse fastening device (occupying Ø 8 mm) for the cable. In selffastening cut plate, to favour fitting or removing in difficult weather conditions. INNENSEITE Befestigung mit Stahlseil und Schnellverschluss. Trägt nur 8 mm auf. Äußerst einfache und bequeme Montage/Demontage, ein großes Plus bei Dunkelheit und schlechtem Wetter. UTSIDA Utsidan monteras med hake och en enkel spännarm. EXTERNAL LATCH External fixed chain fastening system with closing function. AUSSENSEITE Die Außenseite wird mit Haken und einem einfachen Spannarm montiert.

14 THE ONE SUV V 5117 N PKW THE ONE SUV The One SUV är en lågbyggd snökedja för SUV:ar och liknande fordon med begränsat utrymme i hjulhusen. Bygger endast 13 mm på slitbanan och 10 mm på insidan. Skadar inte ömtåliga lättmetallfälgar. Unika elastiska element absorberar ryck i kedjan och bidrar till hög körkomfort och säkerhet. Enkel och användarvänlig sträckanordning. THE ONE SUV Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 1088: Alle Größen THE THE ONE ONE SUV THE SUV ONE SUV THE ONE SUVTHE ONE SUV THE ONE SUV The ONE SUV chain for SUVs represents the best alternative to tension vehicles that require reduced encumbrances only 13 mm on tread and 10 mm on cable and mount delicate alloy rims. The special thermoplastic ball recovers clearances and absorb the chain s shocks along the tread, ensuring driving comfort and safety at all times. The two tightening discs charge the balls with the necessary recovery energy. The lever assembly is easy and userfriendly. THE ONE SUV The ONE SUV ist eine flache Schneekette für SUV und ähnliche Fahrzeug mit begrenztem Platz im Radkasten, die auf der Lauffläche 13 mm und an der Radinnenseite nur 10 mm aufträgt, und empfindliche Alufelgen nicht beschädigt. Die einzigartigen, elastischen Dämpfer nehmen die Bewegungen der Kette auf und sorgen somit für einen hohen Fahrkomfort und ausgezeichnete Sicherheit. Einfache und benutzerfreundliche Spannvorrichtung. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. 10 mm 13 mm LÄMPLIG FÖR Suvar och andra traditionella 4x4 SUITABLE FOR Modern Suv and 4x4 traditional cars. GEEIGNET FÜR Moderne SUV und Fahrzeuge mit Vierradantrieb. ONE SUV 3,7 mm förzinkad fyrkantkedja av härdat höghållfast stål. Dämpande elastiska element av syntetmaterial. LINK Chain with highresistance squaresection steel 3,7 mm diameter links, hardened and galvanised with cushioning elastic elements. 3,7 mm starke, verzinkte Vierkantkette aus gehärtetem, hochfestem Stahl. Elastische Dämpfer aus Synthetikmaterial. MÖNSTER Kedjan har ett spårkorsmönster för utmärkta köregenskaper och hög komfort. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES The gripping unit features a rhomboid design. AUFBAU Die Kette hat ein rautenförmiges Profil, das hervorragende Fahreigenschaften und hohen Komfort sicherstellt. INSIDA Infästning med wire och snabbfäste. Bygger endast 10 mm. Mycket enkel och smidig montering/demontering, viktigt inte minst vid mörker och dåligt väder. INTERNAL LATCH Internal easytouse fastening device (occupying Ø 10 mm) for the cable. In selffastening cut plate, to favour fitting or removing in difficult weather conditions. INNENSEITE Befestigung mit Stahlseil und Schnellverschluss. Baut nur 10 mm auf. Äußerst einfache und bequeme Montage/Demontage, ein großes Plus bei Dunkelheit und schlechtem Wetter. UTSIDA Utsidan monteras med hake och en enkel spännarm. EXTERNAL LATCH External fixed chain fastening system with closing function. AUSSENSEITE Die Außenseite wird mit Haken und einem einfachen Spannarm montiert

15 RAPID MATIC V5 V 5117 N PKW RAPID MATIC V5 V5 är en snökedja av klassisk modell för mindre transportfordon, SUV:ar, Jeepar och liknande fordon. Har en kraftig 4,5 mm fyrkantkedja och bygger endast 16 mm på slitbanan. Sträckanordning med spärr håller kedjan säkert på plats. OBS! Eftersträcks när kedjan rullats på hjulet. Levereras i rymlig förvaringsbox av plast. RAPID MATIC V5 Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 968: Alle Größen THE THE ONE ONE SUV THE SUV ONE SUV THE ONE SUVTHE ONE SUV RAPID MATIC V5 The V5 chains is the quality traditional model proposed by Maggigroup for commercial vehicles, Jeeps and SUVs, with 16 mm encumbrance and 4.5 mm chain link. The chain is properly tensioned through tension ratchet with return block and hand chain. The chain must be retensioned after the initial installation. V5 is stored in a spacious plastic box. RAPID MATIC V5 V5 ist eine klassische Schneekette für kleinere Transportfahrzeuge, SUV, Jeeps und ähnliche Fahrzeuge mit einer kräftigen, 4,5 mm starken Vierkantkette, die nur 16 mm auf der Lauffläche aufträgt. Das Spannelement mit Sperrvorrichtung sorgt für einen sicheren Halt. Hinweis: Die Kette muss nachgespannt werden, nachdem sie auf das Rad aufgezogen wurde. Wird in geräumiger Kunststoffbox geliefert. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. LÄMPLIGA FÖR SUV:ar, Jeepar, mindre transportfordon och husbilar SUITABLE FOR Suv, 4x4 cars, Vans and Campers. GEEIGNET FÜR SUV, Jeeps, kleinere Transportfahrzeuge und Wohnmobile. 4,5 mm förzinkad fyrkantkedja av härdat höghållfast stål. LINK Chain with square section 4.5 mm heavy duty, core hardened galvanized alloy steel links. Das Kettenprofil besteht aus einer kräftigen, 4,5 mm starken Vierkantkette aus gehärtetem, hochfestem Stahl. UTSIDA Utsidan monteras enkelt med hakar och sträckare med spärranordnin g/demontering, viktigt inte minst vid mörker och dåligt väder. EXTERNAL LATCH Fixed external latching system with lock. AUSSENSEITE Die Außenseite wird mit Haken und Spannelementen mit Sperrvorrichtung montiert. INSIDA På insidan har kedjan en wire med kraftigt plastöverdrag och snabbfäste. Mycket enkel och smidig montering INTERNAL LATCH Easy to use internal latching device. Made of self fastening sheared metal sheet, it ensures a simple latching and unlatching operation even in the worst weather conditions. INNENSEITE Die Innenseite der Kette besteht aus Stahlseil mit robuster Kunststoffummantelung und Schnellspanner. Äußerst einfache und bequeme Montage/Demontage, ein großes Plus bei Dunkelheit und schlechtem Wetter. UPPSPÄNNING Självlåsande sträcksystem och elastisk gummispännare för optimal kontakt med slitbana och underlag. TENSIONING RATCHET Selflocking tensioning system which ensures optimal contact between chain and ground. The chain features straight links. SPANNVORRICHTUNG Spannelement mit Sperrvorrichtung und elastischen Gummispannelementen für optimalen Sitz auf Lauffläche und Unterlage

16 RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILE ÖVRIGT/MUUT/ПРОЧЕЕ Art. Nr Typ Pris/st Art. No. Type Price/unit Art. Nr. Typ Preis/St Spännbjörn Tätlänk/Bluestar Reparationslänk 5,0mm Reparationslänk 7,0mm Reparationslänk 8,0mm 10 TVÄRLÄNKAR TILL PIGGKEDJOR/ TRANSVERSAL LINKS FOR SPIKE CHAINS/ QUERGLIEDER FÜR KETTEN MIT SPIKES Art. Nr Dim Antal länk på tvärlänk Längd utan sidohake Passar till Pris/st Art. No. Dim. Number of links on transversal link Length without side hook Fits Price/unit Art. Nr. Abmessung Gliederzahl an Querkette Länge ohne Seitenhaken Passt zu Preis/St Reparationslänk 5,6mm fyrkant Reparationslänk 7,0mm fyrkant ,0mm 12 31,2cm H8X ,0mm 13 33,8cm H9X ,0mm 16 41,6cm H12X ,0mm 12 35,4cm I8X ,0mm 13 38,4cm I9X 83 exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. SIDOHAKAR/ SIDE HOOKS/ SEITENHAKEN Art. Nr Typ Pris/st Art. No. Type Price/unit Art. Nr. Typ Preis/St ,0 mm för Redstar ,0 mm för Bluestar/lorry ,0 mm för Tätlänk Stiftkoppling 5,0mm Stiftkoppling 6,0mm Stiftkoppling 8,0mm Ytterlås Tätlänk/Bluestar Innerkrok Tätlänk/Bluestar Innerkrok Redstar Camlocknyckel Camlock Camlocklänk 10 KÄTTINGTÄNGER/ CHAIN TONGS/ KETTENZANGEN Art. Nr Typ Pris/st Art. No. Type Price/unit Art. Nr. Typ Preis/St Kättingtång kort 18 tum Kättingtång lång 30 tum

17 BLIXTHALKA? BLACK ICE? BLITZEIS? Lugn, vi har lösningen... Don t worry, we have the solution... Keine Sorge, wir haben die Lösung... ÖPPETTIDER VARBERGSBUTIKEN HELGFRIA VECKODAGAR Telefon dagtid: +46 (0) Leveranser kvällstid och helger kan utföras efter överenskommelse! Vi accepterar VISA/Mastercard OPENING HOURS FOR OUR VARBERG SHOP WEEK DAYS Telephone office hours: +46 (0) Delivery evenings and weekends can be arranged after agreement! We accept VISA/Mastercard ÖFFNUNGSZEITEN VARBERG WOCHENTAGEN VON 7.00 BIS UHR Telefon Nr.: +46 (0) Lieferungen abends und Wochenenden nach Absprache! Wir akzeptieren VISA/MasterCard HUVUDKONTOR/LAGER VARBERG BEMA Kättingmäster AB Vagnvägen 4 Box 1033, SE Varberg Tel +46 (0) Fax + 46 (0) Säljkontor Bollnäs Nyhedsbacken 2 SE Bollnäs Tel +46 (0) Fax + 46 (0) Säljkontor Jönköping Östra Storgatan 7 SE Jönköping Tel +46 (0) Fax + 46 (0) Filial (säljkontor/lager) Haparanda Företagsvägen 4 SE Haparanda Tel +46 (0) Fax + 46 (0) sommar.se

SNOW CHAINS SCHNEEKETTEN SNÖKEDJOR BEST PACKAGE DEALS 16 /17 PAGE 6

SNOW CHAINS SCHNEEKETTEN SNÖKEDJOR BEST PACKAGE DEALS 16 /17 PAGE 6 SNÖKEDJOR SNOW CHAINS SCHNEEKETTEN 16 /17 BEST PACKAGE DEALS PAGE 6 INNEHÅLL/CONTENT/INHALT EUROPAKARTA 4 5 SNÖKEDJEPAKET 6 7 BLUESTAR 8 9 SILVERSTAR - TÄTLÄNK 10 11 GREENSTAR 12 13 LORRY 14 15 REDSTAR

Mehr

ERHARD is a company of. Datasheet ERHARD ECR check valve

ERHARD is a company of. Datasheet ERHARD ECR check valve ERHARD is a company of Datasheet The compact check valve for clamping The is clamped between two flanges as a reflux preventer. It has two vanes which, for example, open on starting a pump and will iediately

Mehr

Produktinformation _190PNdeen

Produktinformation _190PNdeen Produktinformation 201409_190PNdeen Deutsch Seite 1-2 Lieferumfang und Zubehör Seite 5-6 English page 3-4 Scope of delivery and accessories page 5-6 Produkt Information POWER LIFT HL 2.40 NT MB Wir freuen

Mehr

AUFBEWAHRUNG - PRAKTISCHE LÖSUNGEN FÜR GERÄTERÄUME STORAGE PRACTICAL SOLUTIONS FOR EQUIPMENT COMPARTMENTS

AUFBEWAHRUNG - PRAKTISCHE LÖSUNGEN FÜR GERÄTERÄUME STORAGE PRACTICAL SOLUTIONS FOR EQUIPMENT COMPARTMENTS Ausrüstungsgegenstände sollen im Geräteraum sicher und übersichtlich aufbewahrt sein jederzeit griffbereit wenn es darauf ankommt. Wir haben praktische und bewährte Lösungen für Ihre Geräteräume auf Lager.

Mehr

drawbar eye series 2010

drawbar eye series 2010 drawbar eye series 2010 directive 94/20/EG / class S DIN 74054-40A / material St52-3 (no. 1.0570) / with bush 40 mm parameters for centre-axle trailer s ṣhaft cross section order no H x B mm length A mm

Mehr

Umschaltadapter/ Changeover / Trennadapter Disconnection Adapter für LSA-PLUS NT for LSA-PLUS NT. Montageanweisung Mounting Instructions

Umschaltadapter/ Changeover / Trennadapter Disconnection Adapter für LSA-PLUS NT for LSA-PLUS NT. Montageanweisung Mounting Instructions Umschaltadapter/ Changeover / Trennadapter Disconnection Adapter für LSA-PLUS NT for LSA-PLUS NT Montageanweisung Mounting Instructions Der Umschalter dient zum unterbrechungsfreien Umschalten von Installations-drähten

Mehr

Deceleration Technology. Rotary Dampers with high-torque range WRD-H 0607 WRD-H 0805 WRD-H 1208 WRD-H 1610 WRD-H

Deceleration Technology. Rotary Dampers with high-torque range WRD-H 0607 WRD-H 0805 WRD-H 1208 WRD-H 1610 WRD-H Rotary Dampers with high-torque range WRD-H 67 WRD-H 85 WRD-H 128 WRD-H 161 WRD-H 21 Deceleration Technology ONLINE CALCULATION AND 2D / 3D CAD DOWNLOAD M m L F Benefits Applications: - Mechanical and

Mehr

VTP Keilriemenscheiben Keilriemenscheiben für Taper Buchsen Poly-V Scheiben Flachriemenscheiben

VTP Keilriemenscheiben Keilriemenscheiben für Taper Buchsen Poly-V Scheiben Flachriemenscheiben ATRIESTECHI VTP eilriemenscheiben eilriemenscheiben für Taper uchsen Poly-V Scheiben Flachriemenscheiben 04-161 RRG IDUSTRIETECHI GH Ihr Partner für aschinenbau. runshofstraße 10 45470 ülheim/ruhr Tel.

Mehr

s b astec edelstahl design beschlaege

s b astec edelstahl design beschlaege s b c h l a g 5 0 0 R astec e edelstahl design beschlaege flexibler drehtuerbeschlag flexible pivoting door fitting im design zum typ 600 passend wurde der drehtuerbeschlag 500 entwickelt. die optik besticht

Mehr

Network premium POP UP Display

Network premium POP UP Display Premium Pop Up System seamless graphic precision very compact and versatile pop-up system quick to set up at any location comes in a number of different shapes; straight, curved, wave-shaped, stair formations,

Mehr

SW-MOTECH GmbH & Co. KG Ernteweg 8/ Rauschenberg Germany. Tel. +49 (0) 64 25/ Fax +49 (0) 64 25/

SW-MOTECH GmbH & Co. KG Ernteweg 8/ Rauschenberg Germany. Tel. +49 (0) 64 25/ Fax +49 (0) 64 25/ ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a s pecialty garage perform the mounting and service.

Mehr

Brandbook. How to use our logo, our icon and the QR-Codes Wie verwendet Sie unser Logo, Icon und die QR-Codes. Version 1.0.1

Brandbook. How to use our logo, our icon and the QR-Codes Wie verwendet Sie unser Logo, Icon und die QR-Codes. Version 1.0.1 Brandbook How to use our logo, our icon and the QR-Codes Wie verwendet Sie unser Logo, Icon und die QR-Codes Version 1.0.1 Content / Inhalt Logo 4 Icon 5 QR code 8 png vs. svg 10 Smokesignal 11 2 / 12

Mehr

IDEAL Fencing Line GAO 530

IDEAL Fencing Line GAO 530 Stand 01/2016 IDEAL Fencing Line GAO 530 The IDEAL GAO 530 is a wire mesh welding line which is used for resistance welding of industrial mesh, wire shelves, reinforcing mesh and fencing mesh. Mesh width:

Mehr

Westfalia Bedienungsanleitung. Nr

Westfalia Bedienungsanleitung. Nr Westfalia Bedienungsanleitung Nr. 108610 Bedienungsanleitung Edelstahl Sicherheits-Brennbehälter Artikel Nr. 10 99 83 Sicherheitshinweise Der Sicherheits-Brennbehälter ist zur Verwendung in dem Westfalia

Mehr

E1 M1 P5 TK2 K2 20,6. hohe elektrische Nennleistung Schlüsselabzugstellung (Option) Wahl Aus/Ein. Umschalter/Wechsler. mit Federumkehr oder Umschalter

E1 M1 P5 TK2 K2 20,6. hohe elektrische Nennleistung Schlüsselabzugstellung (Option) Wahl Aus/Ein. Umschalter/Wechsler. mit Federumkehr oder Umschalter Frontplattenmontage Schlüsselschalter Baureihe E1 M1 P5 TK2 K2 Lochausschnitt (mm) 15,1 15,1 15,1 15,1 20,6 16,2/22,5 19,1 Charakteristik zweipoliger Umschalter/ Wechsler oder drei Schaltkreisschaltfunktionen

Mehr

Rick s side mount license plate bracket. Kennzeichenträger seitlich

Rick s side mount license plate bracket. Kennzeichenträger seitlich Rick s side mount license plate bracket Kennzeichenträger seitlich Rick s license plate bracket kit Kennzeichenleuchte LED mit EG -Zulassung Gehäuse Alu CNC gefräst License plate light, LED with EC-homologation,

Mehr

Gutachten WIRD/N38 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44551

Gutachten WIRD/N38 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44551 Raddaten: Radgröße nach Norm : 6 J X 15 H2 Einpreßtiefe (mm) : 68 Lochkreis (mm)/lochzahl : 118/5 Zentrierart : Mittenzentrierung Seite: 1 von 7 Verwendungsbereich: CITROEN Seite: 2 von 7 Verkaufsbezeichnung:

Mehr

vario The new versatile roller blind concept

vario The new versatile roller blind concept vario The new versatile roller blind concept VARIO CASSETTE Vario a flexible roller blind system with a cassette for wall, ceiling and niche mounting. The system offers several different mechanism options

Mehr

Absaugsysteme. für Bearbeitungszentren. Extraction Systems for Machining Centers

Absaugsysteme. für Bearbeitungszentren. Extraction Systems for Machining Centers Absaugsysteme für Bearbeitungszentren Extraction Systems for Machining Centers Referenzen References Je nach Anforderungen bieten wir Ihnen mit unseren speziellen Absaugsystemen die maßgeschneiderte Lösung

Mehr

rear view server cabinet perforated steel door, divided

rear view server cabinet perforated steel door, divided 19 Server Cabinet Standard Page 1 of 5 Art.-No. 693126.60P1P2.. 693147.82P2 depth rail + traverse for high max. load front view server cabinet perforated steel door, one-part rear view server cabinet perforated

Mehr

Level 2 German, 2015

Level 2 German, 2015 91126 911260 2SUPERVISOR S Level 2 German, 2015 91126 Demonstrate understanding of a variety of written and / or visual German text(s) on familiar matters 2.00 p.m. Friday 4 December 2015 Credits: Five

Mehr

series COF combiflex Serie COF combiflex COF Combiflex Die Combiflex-Gehäuse bestehen aus 2 U-Profil-Strangpressprofilen,

series COF combiflex Serie COF combiflex COF Combiflex Die Combiflex-Gehäuse bestehen aus 2 U-Profil-Strangpressprofilen, COF Serie COF combiflex series COF combiflex COF Combiflex Die Combiflex-Gehäuse bestehen aus 2 U-Profil-Strangpressprofilen, die sich beliebig miteinander kombinieren lassen, und zwei Abschlussdeckeln,

Mehr

OP-SUCTION SETS / HANDPIECES. Innovative plastic products and systems for medicine and technology. Fon: +49 (0)

OP-SUCTION SETS / HANDPIECES. Innovative plastic products and systems for medicine and technology. Fon: +49 (0) Systems for your life... OP-SUCTION SETS / HANDPIECES Innovative plastic products and systems for medicine and technology 1 Product Description As one of Europe s leading suppliers, we produce an extensive

Mehr

FIVNAT-CH. Annual report 2002

FIVNAT-CH. Annual report 2002 FIVNAT-CH Schweizerische Gesellschaft für Reproduktionsmedizin Annual report 2002 Date of analysis 15.01.2004 Source: FileMaker Pro files FIVNAT_CYC.FP5 and FIVNAT_PAT.FP5 SUMMARY TABLE SUMMARY RESULTS

Mehr

ProfilÜbersicht tread range

ProfilÜbersicht tread range schelkmann giant tyres ProfilÜbersicht tread range sr55d / e4 truck mining sr60n / e3 sr60d / e4 truck mining sr63n / e3 sr63d / e4 truck traction sr64n / e3 truck traction sr66d / e4 truck traction 1%

Mehr

Description of the PHOTOSONICS 4B - 35mm Highspeed Camera

Description of the PHOTOSONICS 4B - 35mm Highspeed Camera Description of the PHOTOSONICS 4B - 35mm Highspeed Camera Page 1/3 Framing Rates: Operating Voltage: Current Draw: Film: Magazines: Exposure Time: Movement: Image Steadyness: From 420 to 2.100 fps at five

Mehr

Applications. General technical specifications according to ISO Parallelism mm: 5/1x0,10 L3x0,008

Applications. General technical specifications according to ISO Parallelism mm: 5/1x0,10 L3x0,008 UV IR Cut Filter Schneider-Kreuznach UV IR Cut filter transmit VIS light and block troublesome UV and IR light. Those popular filters are ideal as sensor cover glasses. The choice of wavelength ranges

Mehr

Level 2 German, 2013

Level 2 German, 2013 91126 911260 2SUPERVISOR S Level 2 German, 2013 91126 Demonstrate understanding of a variety of written and / or visual German text(s) on familiar matters 9.30 am Monday 11 November 2013 Credits: Five

Mehr

Best.-Nr :10 EP CROSS TIGER II REELY

Best.-Nr :10 EP CROSS TIGER II REELY Best.-Nr. 236644 1:10 EP CROSS TIGER II REELY Hersteller Art.-Nr. CONRAD Best.-Nr. Beschreibung 1101 225885 ET CHASSIS EP REELY AS-01 51821 236493 ET SERVO-SAVER SET AS-01 51802 236494 ET QUERLENKER HINTEN

Mehr

SCHLUSSLEUCHTEN * TAIL LIGHTS

SCHLUSSLEUCHTEN * TAIL LIGHTS 46 Weitere Leuchten aus dieser Kategorie finden Sie im Kapitel LEUCHTEN-SYSTEME * For further lights of this series please refer to chapter LIGHTING SYSTEMS BRS 55 BRS 7 BRS 726 BRS 725 BRS 7 BRS 730 BRS

Mehr

Aufgabescheibe R12 Infeed disc R12. Abgabescheibe Discharge disc R12. Artikel-Nr. / Part No

Aufgabescheibe R12 Infeed disc R12. Abgabescheibe Discharge disc R12. Artikel-Nr. / Part No Aufgabescheibe R12 Infeed disc R12 R12 298 257 104.0238 Abgabescheibe Discharge disc 406 Version A Version 104.0239 (Version A) 104.0239-1 (Version ) 104.0239-2 (Version C) Version C 250 420 Aufgabefinger

Mehr

ETHISCHES ARGUMENTIEREN IN DER SCHULE: GESELLSCHAFTLICHE, PSYCHOLOGISCHE UND PHILOSOPHISCHE GRUNDLAGEN UND DIDAKTISCHE ANSTZE (GERMAN

ETHISCHES ARGUMENTIEREN IN DER SCHULE: GESELLSCHAFTLICHE, PSYCHOLOGISCHE UND PHILOSOPHISCHE GRUNDLAGEN UND DIDAKTISCHE ANSTZE (GERMAN ETHISCHES ARGUMENTIEREN IN DER SCHULE: GESELLSCHAFTLICHE, PSYCHOLOGISCHE UND PHILOSOPHISCHE GRUNDLAGEN UND DIDAKTISCHE ANSTZE (GERMAN READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : ETHISCHES ARGUMENTIEREN IN DER SCHULE:

Mehr

4M Economy INSTRUCTION MANUAL

4M Economy INSTRUCTION MANUAL 4M Economy INSTRUCTION MANUAL Part List Part no. Qty 4x4m 4x6m 4x8m 4x10m No.1 6 8 10 12 No.2 6 9 12 15 No.3 6 8 10 12 No.4 6 6 6 6 No.5 3 6 9 12 No.6 56 64 72 80 No.7 30 42 54 66 Nr.8 4 4 4 4 No.9 4 4

Mehr

Winterausrüstungspflicht in Europa

Winterausrüstungspflicht in Europa Winterausrüstungspflicht in Europa Für die Fahrt in Schneeregionen gelten in den meisten Ländern unterschiedliche Verkehrsbestimmungen. Wir sagen Ihnen, wie Sie Ärger und Bußgelder vermeiden können. Land

Mehr

Tenting plugging Filling

Tenting plugging Filling Design Tip Tenting plugging Filling Via Tenting Tented Via Type i-a einseitig mit Dry Film überdeckt covered up with dry film on one side Tented Via / Via Tenting Type i-b beidseitig mit Dry Film überdeckt

Mehr

Grade 12: Qualifikationsphase. My Abitur

Grade 12: Qualifikationsphase. My Abitur Grade 12: Qualifikationsphase My Abitur Qualifikationsphase Note 1 Punkte Prozente Note 1 15 14 13 85 % 100 % Note 2 12 11 10 70 % 84 % Note 3 9 8 7 55 % 69 % Note 4 6 5 4 40 % 54 % Note 5 3 2 1 20 % 39

Mehr

Produktinformation _185PNdeen

Produktinformation _185PNdeen Produktinformation 201407_185PNdeen Solldaten-UPGRADE Juli 2014 WA 900 / 920 / 020 / 950 / 970 CURA S 800 / 860 / 060 / 900 / 960 WAB01 / WAB 02 CCT CURA R1200 / CURA R2000/ API R2000 BOSCH FWA 51x Auf

Mehr

Kupfergeflechte / Massebänder Copper braidings / Earthing straps Blanke Kupfergeflechte Bare copper wire braidings

Kupfergeflechte / Massebänder Copper braidings / Earthing straps Blanke Kupfergeflechte Bare copper wire braidings Kupfergeflechte / Massebänder Copper braidings / Earthing straps Blanke Kupfergeflechte Bare copper wire braidings 1 1 Blanke Kupferdrähte oder blanke Kupferlitze geflochten (rund oder abgeflacht) 1 Bare

Mehr

DAS ZUFRIEDENE GEHIRN: FREI VON DEPRESSIONEN, TRAUMATA, ADHS, SUCHT UND ANGST. MIT DER BRAIN-STATE-TECHNOLOGIE DAS LEBEN AUSBALANCIEREN (GE

DAS ZUFRIEDENE GEHIRN: FREI VON DEPRESSIONEN, TRAUMATA, ADHS, SUCHT UND ANGST. MIT DER BRAIN-STATE-TECHNOLOGIE DAS LEBEN AUSBALANCIEREN (GE DAS ZUFRIEDENE GEHIRN: FREI VON DEPRESSIONEN, TRAUMATA, ADHS, SUCHT UND ANGST. MIT DER BRAIN-STATE-TECHNOLOGIE DAS LEBEN AUSBALANCIEREN (GE READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : DAS ZUFRIEDENE GEHIRN: FREI

Mehr

- Characteristic sensitive Small temperature differences. - Low Sensitivity 42,8 µv/k for Cu-Constantan

- Characteristic sensitive Small temperature differences. - Low Sensitivity 42,8 µv/k for Cu-Constantan Thermocouples + Lightweight Small backlash by deformations + No self heating + Physically defined Zero No calibration for control loops - Characteristic sensitive Small temperature differences to cable

Mehr

Kataloggruppe 2. Transportrollen I Schwerlastrollen. Tragkraft: kg. Catalogue group 2

Kataloggruppe 2. Transportrollen I Schwerlastrollen. Tragkraft: kg. Catalogue group 2 Kataloggruppe 2 Transportrollen I Schwerlastrollen. Tragkraft: 50-12000 kg. Catalogue group 2 Transport castors I Heavy duty wheels and castors. Load capacity: 50-12000 kg. Transportrollen Transport castors

Mehr

CNC ZUR STEUERUNG VON WERKZEUGMASCHINEN (GERMAN EDITION) BY TIM ROHR

CNC ZUR STEUERUNG VON WERKZEUGMASCHINEN (GERMAN EDITION) BY TIM ROHR (GERMAN EDITION) BY TIM ROHR READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : CNC ZUR STEUERUNG VON WERKZEUGMASCHINEN (GERMAN EDITION) BY TIM ROHR PDF Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD CNC ZUR

Mehr

DIN Steckverbinder / Connectors

DIN Steckverbinder / Connectors 14 DIN 41617 Steckverbinder / Connectors Steckverbinder DIN 41617 Connectors DIN 41617 Dieser traditionelle Steckverbinder geht nach wie vor immer noch seinen Weg in den vielfältigsten Anwendungsbereichen.

Mehr

5M Economy INSTRUCTION MANUAL

5M Economy INSTRUCTION MANUAL 5M Economy INSTRUCTION MANUAL Part List Part no. Qty 5x6 5x8 5x10 5x12 No.1 16 20 24 28 No.2 9 12 15 18 No.3 8 10 12 14 No.4 8 10 12 14 No.5 2 2 2 2 No.6 4 4 4 4 No.7 2 3 4 5 No.8 4 6 8 10 No.9 56 64 72

Mehr

ACCESS PLATFORMS MESSEGUIDE TRADE FAIR GUIDE

ACCESS PLATFORMS MESSEGUIDE TRADE FAIR GUIDE Open-air area North: FN 826/5 LIFETIME EXCELLENCE Visit us! MESSEGUIDE TRADE FAIR GUIDE PALFINGER MESSEGUIDE TRADE FAIR GUIDE KP-BAUMA2016 Visit us! Open-air area South: FS 1304/1 LIFETIME EXCELLENCE Units

Mehr

VICTOR STRINGING PATTERN 72-HOLES. Starting Point lengthwise. Ending cross point (C6)

VICTOR STRINGING PATTERN 72-HOLES.  Starting Point lengthwise. Ending cross point (C6) VICTOR STRINGING PATTERN 72-HOLES Starting Point lengthwise Ending cross point (C6) C6 Tie off cross after two cross lines. Starting Point cross (B8) VICTOR STRINGING PATTERN 76-HOLES Starting Point lengthwise

Mehr

Übersichtsliste Winterreifenpflicht in Europa

Übersichtsliste Winterreifenpflicht in Europa Übersichtsliste Winterreifenpflicht in Europa Albanien Winterreifen sind keine Pflicht aber empfohlen und sollten vier Millimeter Profil haben. Andorra Keine Winterreifenpflicht, Winterreifen können aber

Mehr

Pneumatic linear actuator - series MSR with cylinder Pneumatischer Linearantrieb Serie MSR mit Zylinder

Pneumatic linear actuator - series MSR with cylinder Pneumatischer Linearantrieb Serie MSR mit Zylinder Technische Eigenschaften: - Betriebsdruck: 2-8 bar - Wiederholgenauigkeit: 0.05 mm mit einstellbarem Hub - Betriebstemperatur: 5 C bis 60 C - Antrieb: durch integrierten Zylinder - Gehäus: hartbeschichtete

Mehr

l=var Einseitig Die Leuchte Void hat eine Lichtaustrittsfläche

l=var Einseitig Die Leuchte Void hat eine Lichtaustrittsfläche l=var Linear & modular Void ist eine lineare Wandleuchte für T16 Leuchtstofflampen und lineare LED-Bänder. In Abhängigkeit von der Wattage sind vielfältige Längen für Einzelleuchten verfügbar. Diese wiederum

Mehr

Aesculap Surgical Instruments Noir Dissecting Scissors

Aesculap Surgical Instruments Noir Dissecting Scissors Aesculap Surgical Instruments Noir Dissecting Scissors DISSECTING SCISSORS PRÄPARIERSCHERENNoir Noir. Soft but sharp. Power with minimum force. Pure performance. The special qualities of the Noir dissecting

Mehr

Action. Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański

Action. Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański Action Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański 4 5 6 7 ACTION 115SFL CHROME P57PU ACTION 100SFL CHROME P57PU 8 ACTION 105SFL CHROME P56PU ACTION 110SFL CHROME P57PU ACTION 100SFL CHROME P56PU 9 10 upholstered

Mehr

Stahl verzinkt (Cr3) Steckkupplungen Typ 63 Quick release couplings

Stahl verzinkt (Cr3) Steckkupplungen Typ 63 Quick release couplings Stahl verzinkt (Cr3) Anwendung: Schnellverschlusskupplungen sind beidseitig absperrende Steckkupplungen mit Kugelverriegelung. Die Ventile in Muffe und Stecker öffnen und schließen beim Kupplungsvorgang

Mehr

Summer Academy 2013 Travel Advise

Summer Academy 2013 Travel Advise Date: July 2013 Summer Academy 2013 Travel Advise The venue of our Summer Academy is in the middle of the Alps. Major airports are only availle at some distce. The closest airport is Salzburg, which has

Mehr

FischerLink. More than just the assembly of Capacitors. 2 x 3 = 8.

FischerLink. More than just the assembly of Capacitors. 2 x 3 = 8. FischerLink More than just the assembly of apacitors 2 x 3 = 8 www.ftcap.de ERFolGREIHE ANWENDUNGEN FÜR KONDENSATORENBÄNKE Successfull application for assembled capacitors Headquarter: Husum, Germany Subsidiary:

Mehr

mizetto Klassisk funktion i modern design Classical function in modern design Klassische Funktionen im modernen Design

mizetto Klassisk funktion i modern design Classical function in modern design Klassische Funktionen im modernen Design mizetto Klassisk funktion i modern design Classical function in modern design Klassische Funktionen im modernen Design Mizetto designar och tillverkar möbler för kontor och offentliga miljöer med fokus

Mehr

advertising Kindermoden Nord 4 6 February 2017 trade fair : Kindermoden Nord 4 6 February 2017 deadline : 20 December 2016 A04_DE_Werbung

advertising Kindermoden Nord 4 6 February 2017 trade fair : Kindermoden Nord 4 6 February 2017 deadline : 20 December 2016 A04_DE_Werbung advertising Kindermoden Nord 4 6 February 2017 trade fair : Kindermoden Nord 4 6 February 2017 A04_DE_Werbung advertising catalogue A 2. Advertisment reservation magazine 4-c digital reservation size unit_cost

Mehr

Anschlussadapterset SWR-MC

Anschlussadapterset SWR-MC Anschlussadapterset SWR-MC Kurzanleitung: Anschluss des PV-Generators an einen Sunny Boy Autor: Y. Siebert Dok.-Nr.: SWR-MC-11:ED1406 - Version: 1.2 Material-Nr.: Beschreibung des SWR-MC Adaptersets Mit

Mehr

Haben Sie richtige Badebekleidung dabei? Ja / Nein. Sie tragen keine richtige Badebekleidung. Have you got the correct swimwear with you?

Haben Sie richtige Badebekleidung dabei? Ja / Nein. Sie tragen keine richtige Badebekleidung. Have you got the correct swimwear with you? 1 Übersetzungshilfe Badekleidung 2 Übersetzungshilfe Badekleidung Sie tragen keine richtige Badebekleidung. You are not wearing the correct swimwear. Haben Sie richtige Badebekleidung dabei? Ja / Nein

Mehr

ECE-70 /-01 Rearmarking ECE-70 /-01 Warntafel

ECE-70 /-01 Rearmarking ECE-70 /-01 Warntafel ECE-70 /-01 Rearmarking ECE-70 /-01 Warntafel E-mark E-Marke The United Nations issued the Regulation ECE-70, concerning the rearmarking of trucks and trailers. In this Regulation it is stated that each

Mehr

Level 1 German, 2016

Level 1 German, 2016 90886 908860 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2016 90886 Demonstrate understanding of a variety of German texts on areas of most immediate relevance 2.00 p.m. Wednesday 23 November 2016 Credits: Five Achievement

Mehr

Harry gefangen in der Zeit Begleitmaterialien

Harry gefangen in der Zeit Begleitmaterialien Episode 011 Grammar 1. Plural forms of nouns Most nouns can be either singular or plural. The plural indicates that you're talking about several units of the same thing. Ist das Bett zu hart? Sind die

Mehr

Auf zum Victoria Markt!

Auf zum Victoria Markt! Name: Klasse: Auf zum Victoria Markt! Am Markt http://www.qvm.com.au/ While you are at the market completing the trail, remember: Always follow teacher or parent helper instructions. Complete the whole

Mehr

Sie tragen keine richtige Badebekleidung. You are not wearing the correct swimwear.

Sie tragen keine richtige Badebekleidung. You are not wearing the correct swimwear. Badekarten_DGFDB_Komplett_RZ_Layout 1 10.02.16 14:18 Seite 1 1 Übersetzungshilfe Badekleidung Sie tragen keine richtige Badebekleidung. You are not wearing the correct swimwear. Badekarten_DGFDB_Komplett_RZ_Layout

Mehr

Produktänderung EPCOS DeltaCap Kondensatoren für die Blindleistungskompensation

Produktänderung EPCOS DeltaCap Kondensatoren für die Blindleistungskompensation 06.03.2015 Produktänderung EPCOS DeltaCap Kondensatoren für die Blindleistungskompensation Bei einigen EPCOS DeltaCap TM Leistungskondensatoren der Baureihen B32300A* und B32303A* für die Blindleistungskompensation

Mehr

Montageanleitung Assembly Instruction Werkbank mit 6 Schubladen/ 2 Türen

Montageanleitung Assembly Instruction Werkbank mit 6 Schubladen/ 2 Türen 1 Montageanleitung Assembly Instruction Werkbank mit 6 Schubladen/ 2 Türen Art. 25733 Art. 45700 Allgemeine Hinweise: Prüfen Sie bitte vor Zusammenbau, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Sollte

Mehr

Westfalia Bedienungsanleitung. Nr

Westfalia Bedienungsanleitung. Nr Bedienungsanleitung Nr. 107432 Bedienungsanleitung Spurkreuz-Schneeketten für die Standmontage KNS-90 Artikel Nr. 49 11 75 Instruction Manual Quick-Fitting KN Type Snow Chains KNS-90 Article No. 49 11

Mehr

List pumps. Table of contents. Si-61. Si-30. Si-63

List pumps. Table of contents. Si-61. Si-30. Si-63 List pumps Table of contents Si-61 Si-30 Si-63 Si-61 Compact design Art-.Nr. SI61CE01UN23 The Si-61 is a piston pump with built-in tank (0,37l) designed to remove acidic condensates from gas condensing

Mehr

Concert and Solist Xylophones Xylophonen

Concert and Solist Xylophones Xylophonen oncert and Solist Xylophones Xylophonen Xylophones Xylophonen 56 Xylophones Xylophonen 57 XYLOPHONE ONERT oncert Xylophones Adams oncert Xylophones offers the ultimate in both sound and quality. Its carefully

Mehr

1 Allgemeine Information

1 Allgemeine Information 1 Allgemeine Information ACHTUNG! Der Betriebsdruck der Klasse 867 ist 6 bar. Sollte der Druck Ihrer Versorgungsleitung höher als 6 bar sein, muss der Druck an der Versorgungseinheit der Nähmaschine auf

Mehr

INFORMATION ABOUT COLLECTIVE TRANSFERS

INFORMATION ABOUT COLLECTIVE TRANSFERS 1. CHARGES: SALES AGENT OF Agreement between: and (the Tour Operator). 1.1 SEE ATTACHED SCHEDULE. 1.2 COLECTIVE, PER PASSENGER, ONE WAY. 2. RESERVATIONS: 2.1 THE TOUR OPERATOR SHALL MAKE OR AMEND RESERVATIONS

Mehr

PROFIL (51) + BEFESTIGUNG (52) für BODENLAUFSCHIENE "OMEGA" PROFILE (51) + MOUNTING (52) for FLOOR-GUIDE "OMEGA"

PROFIL (51) + BEFESTIGUNG (52) für BODENLAUFSCHIENE OMEGA PROFILE (51) + MOUNTING (52) for FLOOR-GUIDE OMEGA BODENLAUFSCHIENE "OMEGA" FLOOR-GUIDE "OMEGA" Ausführung description verzinkt galvanized Länge length / m 6 m OMEGA Z6 15,05 Die Vorteile: - leicht zu installierende Bodenlaufschiene - kein entgleisen -

Mehr

Tools. Mit uns die Zukunft gestalten Create the future with us

Tools. Mit uns die Zukunft gestalten Create the future with us Best of Tools Mit uns die Zukunft gestalten Create the future with us 3 IV EURO SOFTLINE FENSTER - IV Familie EURO SOFTLINE WINDOW - IV family IV 16 30 8 16 30 22 13 13 34,5 27 16,5 34,5 41 16,5 23 23

Mehr

RATAVA. COMPUTER: Mission Berlin. November 9, 2006, ten thirty am. You ve got 75 minutes, 2 lives and some help:

RATAVA. COMPUTER: Mission Berlin. November 9, 2006, ten thirty am. You ve got 75 minutes, 2 lives and some help: 07 RATAVA RATAVA? RATAVA? Manuscript of the Episode INTRODUCTION. November 9, 2006, ten thirty am. You ve got 75 minutes, 2 lives and some help: Anna, Ihre Mission ist riskant. Sie sind in Gefahr. Die

Mehr

All our products are Beryllium free. We are very confident of our experience, high purity. procucts, and our integrated production system.

All our products are Beryllium free. We are very confident of our experience, high purity. procucts, and our integrated production system. DENTAL-ALLOYS All our products are Beryllium free. We are very confident of our experience, high purity of our procucts, and our integrated production system. An universal nickel based bonding alloy compatible

Mehr

The projectivity of the moduli space of stable curves. I: Preliminaries on "det"...

The projectivity of the moduli space of stable curves. I: Preliminaries on det... The projectivity of the moduli space of stable curves. I: Preliminaries on "det"... Knudsen, Finn; Mumford, David pp. 19-55 Terms and Conditions The Göttingen State and University Library provides access

Mehr

Amphenol. Amphenol-Tuchel Electronics GmbH. Serie C 146 Schwere Steckverbinder Series C 146 Heavy duty connectors

Amphenol. Amphenol-Tuchel Electronics GmbH. Serie C 146 Schwere Steckverbinder Series C 146 Heavy duty connectors Amphenol Amphenol-Tuchel Electronics GmbH Serie C 146 Schwere Steckverbinder Series C 146 Heavy duty connectors / Übersicht Verschraubungen EV Verschraubungen Verschraubungen mit Zugentlastung Codierbolzen

Mehr

Prof. S. Krauter Kombinatorik. WS Blatt03.doc

Prof. S. Krauter Kombinatorik. WS Blatt03.doc Prof. S. Krauter Kombinatorik. WS 05-06 Blatt03.doc Zahlpartitionen: 1. Gegeben ist folgende Gleichung: x 1 + x 2 + x 3 + + x s = n. a) Wie viele verschiedene Lösungen besitzt diese Gleichung mit Werten

Mehr

Extraction arm. Punktabsaugarm Typ LGF-A LGF-A For ATEX zone 21/1 (2D/2G) Mountings for table/wall Total length: 1 and 1.

Extraction arm. Punktabsaugarm Typ LGF-A LGF-A For ATEX zone 21/1 (2D/2G) Mountings for table/wall Total length: 1 and 1. 1000-1500 2000-9000 Klintevej 4, K-6100 Haderslev www.vaagram.dk Extraction arm : XXXX (10 XXX XXX) iameter: øxxxmm II 2 G Serialnr. XXXX Year: 20XX For ATEX zone 21/1 (2/2G) Mountings for table/wall Total

Mehr

F 200P/ F310P/ F315P. OBS! Elinstallationen av detta tillbehör skall utföras av behörig elinstallatör och enligt gällande bestämmelser.

F 200P/ F310P/ F315P. OBS! Elinstallationen av detta tillbehör skall utföras av behörig elinstallatör och enligt gällande bestämmelser. SI SE/GB/DE 00- KV-FIGHE 00P/0P/P SEVICEINSUKION / SEVICE INSUCIONS / WAUNGSANLEIUNG Kompressorvärmare / Compressor heater / Kompressorheizer F 00P/ F0P/ FP Montering Kompressorvärmaren förhindrar att

Mehr

Kopenhagen, Dipl.-Ing. Reinhold Weiser Geschäftsführender Gesellschafter / Managing Partner

Kopenhagen, Dipl.-Ing. Reinhold Weiser Geschäftsführender Gesellschafter / Managing Partner Kopenhagen, 08.11.2011 Thema/issue: Solarthermie Dipl.-Ing. Reinhold Weiser Geschäftsführender Gesellschafter / Managing Partner AkoTec Produktionsgesellschaft mbh AkoTec Produktionsgesellschaft mbh started

Mehr

DEUTSCHE NORM September 2000

DEUTSCHE NORM September 2000 DEUTSCHE NORM September 2000 Corrosion protection of metals Electrodeposited coatings of zinc with supplementary treatment on iron and steel English version of DIN EN 12329 { EN 12329 ICS 25.220.40 Korrosionsschutz

Mehr

BRABUS Frontschürze für Viano

BRABUS Frontschürze für Viano for Viano / Vito design BRABUS Frontschürze für Viano BRABUS front spoiler for Viano BRABUS Seitenschweller für Viano und Vito mit LED Beleuchtung BRABUS Frontschürze für Viano BRABUS front spoiler for

Mehr

3,5-0,5 X X+1,1 2,54 1,5+0,5 0,7 3,9 0,7. Bestell-Nr. Order No. LED LED. 3 mm 3 mm DAH 31 xxx 3,5-0,5 X X+2 0,7 + 1,5+0,5 0,7 2,54

3,5-0,5 X X+1,1 2,54 1,5+0,5 0,7 3,9 0,7. Bestell-Nr. Order No. LED LED. 3 mm 3 mm DAH 31 xxx 3,5-0,5 X X+2 0,7 + 1,5+0,5 0,7 2,54 Distanzhalter von 3-25 mm In Leiterplatten eingesetzte Bedienelemente wie z. B. Taster oder Potentiometer erfordern oft die definierte Anpassung der wesentlich kleineren Bauhöhe von LEDs. Diese Baureihen

Mehr

Präzisionsführungswellen Precision Guide shafts

Präzisionsführungswellen Precision Guide shafts 75 Katalog 04 Linearlager und lineareinheiten Catalog 04 linear ball bushings and linear bearing housings 05 Präzisionsführungswellen Precision Guide shafts 75 Präsizionsführungswellen 05 Precision guide

Mehr

iid software tools QuickStartGuide iid USB base driver installation

iid software tools QuickStartGuide iid USB base driver installation iid software tools QuickStartGuide iid software tools USB base driver installation microsensys Nov 2016 Introduction / Einleitung This document describes in short form installation of the microsensys USB

Mehr

»Diesel-Verkaufspreise in Europa Mai - May 2015

»Diesel-Verkaufspreise in Europa Mai - May 2015 »Diesel-Verkaufspreise in Europa Netto Preise net prices Durchschnittspreise auf Basis der DKV Transaktionen / Average prices based on DKV transactions Alle Angaben ohne Gewähr / All information without

Mehr

»Diesel-Verkaufspreise in Europa Juli - July 2015

»Diesel-Verkaufspreise in Europa Juli - July 2015 »Diesel-Verkaufspreise in Europa Netto Preise net prices Durchschnittspreise auf Basis der DKV Transaktionen / Average prices based on DKV transactions Alle Angaben ohne Gewähr / All information without

Mehr

Ex solenoid interlocks // Ex AZM 415

Ex solenoid interlocks // Ex AZM 415 Features/Options Ex zone 1 and 21 Special version up to +90 C ambient temperature for dust Ex zone 21 available (HU) Two Ex switch inserts in one enclosure Spring-to-lock or power-to-lock principle Problem-free

Mehr

Zuverlässige Korrosionsschutz-Grundierung Reliable anti-corrosion primer

Zuverlässige Korrosionsschutz-Grundierung Reliable anti-corrosion primer Zuverlässige Korrosionsschutz-Grundierung Reliable anti-corrosion primer Optimaler Korrosionsschutz Der Aufbau von Niederspannungsschaltanlagen im Steuerungs- und Anlagenbau erfordert in der Regel auch

Mehr

EINBAUHINWEISE INSTALLATION INSTRUCTIONS

EINBAUHINWEISE INSTALLATION INSTRUCTIONS EINBAUHINWEISE KW Xenon-Koppelstangensatz für Fahrzeuge mit Xenon-Licht Audi A6 4B Audi A4 8E Audi A4 8H (Cabrio) VW Passat 3BG INSTALLATION INSTRUCTIONS KW xenon anti-sway bar conversion kit for vehicles

Mehr

TriASS Schreibtische. TriASS Schreibtischsystem Montageanleitung. TriASS Desking System Assembly Instructions. Das Assmann Prinzip. Gute Arbeit.

TriASS Schreibtische. TriASS Schreibtischsystem Montageanleitung. TriASS Desking System Assembly Instructions. Das Assmann Prinzip. Gute Arbeit. Das Assmann Prinzip. Gute Arbeit. TriASS Schreibtischsystem Montageanleitung TriASS Desking System Assembly Instructions The Assmann principle. Designed to work well. TriASS Desks Schreibtisch, Typ ST16

Mehr

Routing in WSN Exercise

Routing in WSN Exercise Routing in WSN Exercise Thomas Basmer telefon: 0335 5625 334 fax: 0335 5625 671 e-mail: basmer [ at ] ihp-microelectronics.com web: Outline Routing in general Distance Vector Routing Link State Routing

Mehr

ABB i-bus EIB. EIB Power Supply Units

ABB i-bus EIB. EIB Power Supply Units ABB i-bus EIB EIB Power Supply Units Product Range Overview EIB Power Supplies ABB STOTZ-KONTAKT GmbH, 2002 - SK 029 F 02 E Product Range Overview EIB Power Supplies! EIB Power Supply, 320 ma SV/S 30.320.5!

Mehr

Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]

Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below] 0003 BMW X5 Typ E70 3.0i, 272 PS / 200 kw BMW X5 Typ E70 3.0si, 272 PS / 200 kw BMW X5 Typ E70 3.0D, 235 PS / 173 kw BMW X5 Typ E70 3.0D, 286 PS / 210 kw BMW X5 Typ E70 4.8i, 355 PS / 261 kw BMW X5 Typ

Mehr

Technische Daten / Technical data

Technische Daten / Technical data RENTAL INDOOR Die Rental-Lösungen von LEDium sind voll Road-tauglich. Dies bedeutet im Detail ein schnelles Auf- und Abbauen sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit. Bei den indoor Varianten kommt ein sehr

Mehr

Wissenschaftliches Denken und Arbeiten

Wissenschaftliches Denken und Arbeiten Wissenschaftliches Denken und Arbeiten GradUS Workshop Wissenschaftliches Denken und Arbeiten 3 4 Juli 2009 Einleitung Gegenstand, Zielsetzung und Aufbau GradUS Workshop Wissenschaftliches Denken und Arbeiten

Mehr

Produktdatenblatt. Artikel Nr.: Wandaufbauleuchte, Alpha II, Weiß, V AC/50-60Hz, 100,00 W. Technische Daten.

Produktdatenblatt. Artikel Nr.: Wandaufbauleuchte, Alpha II, Weiß, V AC/50-60Hz, 100,00 W. Technische Daten. Produktdatenblatt Artikel Nr.: 341107 Wandaufbauleuchte, Alpha II, Weiß, 220-240V AC/50-60Hz, 100,00 W Technische Daten Charakteristik Material Farbe Weiß Optik im Lieferumfang Elektrische Daten Leistung

Mehr

General info on using shopping carts with Ogone

General info on using shopping carts with Ogone Inhaltsverzeichnisses 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What

Mehr

FOX-150/E... FOX-350/E Solar Laderegler

FOX-150/E... FOX-350/E Solar Laderegler FOX-150/E... FOX-350/E Solar Laderegler Solar Charge Regulator Einbauanleitung mounting guidelines Einbauanleitung Diese Anleitung ist eine Ergänzung zu folgenden Installationsanleitungen: D "FOX-150

Mehr

Montageanleitung DORMA PT 40. Winkeloberlichtbeschlag. Installation instruction DORMA PT 40. Patch fitting for overpanel and sidelight

Montageanleitung DORMA PT 40. Winkeloberlichtbeschlag. Installation instruction DORMA PT 40. Patch fitting for overpanel and sidelight Montageanleitung DORMA PT 40 Winkeloberlichtbeschlag Installation instruction DORMA PT 40 Patch fitting for overpanel and sidelight Stand/Issue 09.0 / 00331 00.5.37..3 Wichtige Informationen: Important

Mehr