SNOW CHAINS SCHNEKETTEN SNÖKEDJOR % ASK FOR YOUR 14/15 DISCOUNT

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "SNOW CHAINS SCHNEKETTEN SNÖKEDJOR % ASK FOR YOUR 14/15 DISCOUNT"

Transkript

1 SNÖKEDJOR SNOW CHAINS SCHNEKETTEN 14/15

2 INNEHÅLL/CONTENTS/INHALT EUROPAKARTA 4 5 BLUESTAR 6 7 SILVERSTAR TÄTLÄNK 8 9 GREENSTAR LORRY REDSTAR MILITÄRKÄTTING 16 THE ONE SUV SLIP STOP 17 TRAK AUTO TRAK 4X4 SUV TRAK LTS THE ONE THE ONE SUV RAPID MATIC V RESERVDELAR Allmänna leveransbestämmelser NL 01 gäller. Alla priser exklusive moms. General conditions according to NL01 All prices excluding tax. Lieferbedingungen gemäß NL01 Alle Preise exklusive MwSt. BESTÄMMELSER Bestämmelser beträffande kedjor på lastbil vid körning i Norge Antal kättingar som skall medföras: a) Lastbil med tillåten totalvikt på 3500 kg eller mer skall medföra minst 3 kedjor. 1 st styrkedja passande bilens framhjul 2 st (1 par) kedjor passande bilens drivhjul b) Bil med släp eller trailer där bägge delar har tillåten totalvikt på 3500 kg eller mer, skall, om bilen har tvillinghjul på drivaxeln, minst medföra 7 kedjor. 1 st styrkedja passande bilens framhjul 4 st (2 par) kedjor passande bilens drivhjul 2 st (1 par) kedjor passande släp eller trailer För bil med enkla hjul på drivaxeln eller om s k tvillingkedjor används, är 5 kedjor tillräckligt 1 st styrkedja passande bilens framhjul 2 st (1 par) kedjor passande bilens drivhjul 2 st (1 par) kedjor passande släp eller trailer REGULATIONS Regulations regarding chains on lorries when driving in Norway Number of chains to be carried: a) Lorries with a total permissible weight of 3,500 kg or more must carry at least 3 chains. 1 x guide chain suitable for the truck s front wheel 2 x (1 pair) chains suitable for the truck s driving wheel b) Truck with trailer where both parts have total permissible weight of 3,500 kg or more, shall, if the truck has dual wheels on the driving axle, carry at least 7 chains. 1 x guide chain suitable for the truck s front wheel 4 x (2 pairs) chains suitable for the truck s driving wheel 2 x (1 pair) chains suitable for trailer For trucks with single wheel on the driving axle or if socalled dual chains are used, 5 chains are sufficient 1 x guide chain suitable for the truck s front wheel 2 x (1 pair) chains suitable for the truck s driving wheel 2 x (1 pair) chains suitable for trailer VORSCHRIFTEN Vorschriften für Schneeketten an LKW beim Fahreinsatz in Norwegen Anzahl der mitzuführenden Ketten: a) LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg oder mehr haben mindestens 3 Ketten mitzuführen. 1 Spurkette für die Vorderreifen des Fahrzeugs 2 Ketten (1 Paar) für die Antriebsräder des Fahrzeugs b) LKW mit Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg oder mehr haben, falls der LKW über Doppelräder an der Antriebsachse verfügt, mindestens 7 Ketten mitzuführen. 1 Spurkette für die Vorderreifen des Fahrzeugs 4 Ketten (2 Paar) für die Antriebsräder des Fahrzeugs 2 Ketten (1 Paar) für den Anhänger Für LKW mit einfachen Rädern an der Antriebsachse oder bei Verwendung sog. Zwillingsketten sind 5 Ketten ausreichend. 1 Spurkette für die Vorderreifen des Fahrzeugs 2 Ketten (1 Paar) für die Antriebsräder des Fahrzeugs 2 Ketten (1 Paar) für den Anhänger 2 3

3 SNÖKEDJEPLIKT OBLIGATION TO CARRY SNOW CHAINS/ SCHNEEKETTENPFLICHT LAGSTADGAD SKYLDIGHET att medföra kedjor under perioden: 1/10 30/4 oavsett väderlek och väglag. STATUTORY OBLIGATION to carry chains during the period: 1/10 30/4 irrespective of weather and road conditions. Albanien Bosnien Bulgarien Frankrike Kroatien Makedonien Norge Slovenien Turkiet Österrike Albania Bosnia Bulgaria France Croatia Macedonia Norway Slovenia Turkey Austria Albanien Bosnien Bulgarien Frankreich Kroatien Makedonien Norwegen Slowenien Türkei Österreich GESETZLICHE VERPFLICHTUNG zur Mitführung von Schneeketten im Zeitraum vom unabhängig von Wetterlage und Straßenverhältnissen in: Italien Polen Portugal Rumänien Schweiz Slovakien Tjeckien Tyskland Ungern Italy Poland Portugal Romania Switzerland Slovakia The Czech Republic Germany Hungary Italien Polen Portugal Rumänien Schweiz Slowakei Tschechien Deutschland Ungarn LAGSTADGAD SKYLDIGHET att medföra kedjor när vinterväglag råder. STATUTORY OBLIGATION to carry chains during wintry conditions on roads. GESETZLICHE VERPFLICHTUNG zur Mitführung von Schneeketten bei winterlichen Straßenverhältnissen in: INGEN SKYLDIGHET att medföra kedjor iövriga länder. NO OBLIGATION to carry chains in other countries. GESETZLICHE VERP FLICHTUNG zur Mitführung von Schnee ketten in den übrigen Ländern. (Observera! Snökedjorna som medföres, skall vara av dimensioner som är ekvivalenta med fordonets däck.) (Note! The snow chains that are carried must have dimensions equivalent to the vehicle s tyres.) (Bitte beachten! Die Abmessungen der mitgeführten Schneeketten müssen den Reifen des Fahrzeugs entsprechen.) 4 5

4 BLUESTAR GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE Tvärlänkar för överlägsen drivkraft och framkomlighetsförmåga. Transversal links for superior traction and accessibility. Querglieder für überlegene Antriebskraft und optimales Fortkommen. BLUESTAR Bluestar är en lätt piggkedja med smidig samt hög uppspänning. Ett populärt kedjeval. 7 mm specialhärdad vriden tvärlänk med överdimensionerade 8 mm pigg. Härdade krokar och sidokätting. BLUESTAR Bluestar is a lightweight, spiked chain with versatile tensioning as well as high tensioning. A popular choice of chain. 7 mm special hardened, twisted transversal link with oversized 8 mm spikes. Hardened hooks and side chain. BLUESTAR Bluestar ist eine leichte Kette mit Spikes, die sich einfach und kraftvoll spannen lässt. Eine beliebte Kettenwahl. 7 mm spezialgehärtete, gedrehte Querglieder mit überlangen 8 mmspikes. Gehärtete Haken und Seitenkette. BLUESTAR Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /70 17,5 H : /75 H : /75 H : /75 H : /70 H : Tillpassas H /55 22,5 H : /60 H : /60 H : /65 H : /70 H : /70 BRED H : /70 H : /70 H : /70 H : /70 H : /80 H : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. Spännbjörn för en första anpassning av kedjan. Tension lever for initial adjustment of the chain. Spannvorrichtung für eine erste Anpassung der Kette. 6 7

5 SILVERSTAR TÄTLÄNK GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE Tvärlänkar för överlägsen drivkraft och framkomlighetsförmåga. Transversal links for superior traction and accessibility. Querglieder für überlegene Antriebskraft und optimales Fortkommen. SILVERSTAR TÄTLÄNK 8 mm drivkedja med 9 mm piggar ger ett extremt grepp. Kraftig sidokätting med spännarm. Härdade sidohakar. Material i härdat BORSTÅL. Rostskyddad. Packas halvpar i tygpåse. SILVERSTAR CLOSELINK 8 mm drive chain with 9 mm spikes provides an extreme grip. Powerful side chain with tensioning arm. Hardened side hooks. Material in hardened BORON STEEL. Rustproofed. Packed in half pairs in cloth bag. SILVERSTAR TÄTLÄNK 8 mm antriebskette mit 9 mmspikes sorgen für ausgezeichnete Griffigkeit. Starke Seitenkette mit Spannarm. Gehärtete Seitenhaken. Material aus gehärtetem BORSTAHL. Rostgeschützt. Als Halbpaar in Stoffbeutel erhältlich. SILVERSTAR TÄTLÄNK Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /80 22, : / : / : / : /80 MaxiDrive : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. Spännbjörn för en första anpassning av kedjan. Tension lever for initial adjustment of the chain. Spannvorrichtung für eine erste Anpassung der Kette. 8 9

6 GREENSTAR GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE Det välbeprövade spårkorsmönstret ger en oslagbar körkomfort och god sidostabilitet. The tried and tested crosspattern delivers unbeatable driving comfort and excellent lateral stability. Das bewährte Spurkreuzmuster gewährleistet unschlagbaren Fahrkomfort und gute Seitenstabilität. GREENSTAR Drivkedja med 9 mm piggar kombinerat med tvärgående slitelement. Spårkorsutformning för överlägsen körkomfort Spännbjörn & CAMLOCKS i kombination ger en enkel och smidig uppspänning. Materialet är härdat specialstål. Bra rostskydd. Mönsterskyddad. GREENSTAR Drive chain with 9 mm spikes combined with transverse wear component. Cross design for superior driving comfort. The tension lever & CAMLOCKS in combination provide smooth and simple tensioning. The material is hardened alloy steel. Good rust protection. Registered design. GREENSTAR Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /80 22,5 G : /70 G : /80 G : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. Spännbjörn för en första anpassning av kedjan. Tension lever for initial adjustment of the chain. Spannvorrichtung für eine erste Anpassung der Kette. GREENSTAR Antriebskette mit 9 mmspikes, kombiniert mit quergehenden Verschleißelementen. Spurkreuzausführung für überlegenen Fahrkomfort. Die Kombination von Spannvorrichtung & CAMLOCKS sorgt für einfaches und flexibles Spannen. Das Material besteht aus gehärtetem Spezialstahl. Guter Rostschutz. Musterschutz. Den halvmåneliknande CAMLOCKEN. Fyra stycken på varje kedja. The half moon shaped CAMLOCK. Four on each chain. Der halbmondartige CAMLOCK. Vier Stück an jeder Kette

7 LORRY GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE LORRY Superstark ÖNORM godkänd snabbkedja i 7 mm slitstarkt härdat fyrkantstål. Drivkätting, för den som sätter stora krav på styrka och lång livslängd. Tystgående och ekonomisk kätting, som kan användas på båda sidor. Lorry är utrustat med det välkända CAMLOCKsystemet för snabb och enkel montering/demontering. LORRY Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /80 22,5 L : /70 L : /75 L : /80 L : /80 L : /65 L : Det välbeprövade spårkorsmönstret ger en oslagbar körkomfort och god sidostabilitet. The tried and tested crosspattern delivers unbeatable driving comfort and excellent lateral stability. Das bewährte Spurkreuzmuster gewährleistet unschlagbaren Fahrkomfort und gute Seitenstabilität. Den halvmåneliknande CAMLOCKEN. Fyra stycken på varje kedja. The half moon shaped CAMLOCK. Four on each chain. LORRY Superstrong ÖNORMapproved quick chain in 7 mm durable, hardened square steel. Drive chain, for those who place a high demand on strength and long service life. Silent and economic chain, which can be used on both sides. Lorry is equipped with the wellknown CAMLOCK system for simple and fast fitting/removal. LORRY Superstarke Schnellkette mit ÖNORM Zulassung aus verschleißfestem, gehärtetem 7 mmvierkantstahl. Antriebskette für hohe Ansprüche an Stärke und Lebensdauer. Geräuscharme und wirtschaftliche Kette, die beidseitig anwendbar ist. Lorry ist mit dem bekannten CAMLOCKSystem zur einfachen Montage bzw. Demontage ausgerüstet. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. Der halbmondartige CAMLOCK. Vier Stück an jeder Kette

8 REDSTAR GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE Det välbeprövade spårkorsmönstret ger en oslag bar körkomfort och god sidostabilitet. The tried and tested crosspattern delivers unbeatable driving comfort and excellent lateral stability. Das bewährte Spurkreuzmuster gewährleistet unschlagbaren Fahrkomfort und gute Seitenstabilität. Den halvmåneliknande CAMLOCK EN. Fyra stycken på varje kedja. The half moon shaped CAMLOCK. Four on each chain. Der halbmondartige CAMLOCK. Vier Stück an jeder Kette. REDSTAR En lättkedja i superstarkt härdat nickellegerat fyrkantstål 5,5 mm material. Lämpar sig väl som styrkedja till lastbil och buss. Helt superb som drivkedja på buss när utrymmet är starkt begränsat. Utmärkt på släpvagnens frirullande hjul. Ett väl beprövat mönster ger en oslagbar körkomfort och god sidostabilitet. Snabb och enkel montering tack vare låg vikt och en enkel uppspänning med CAM LOCKS. Högt monterad sidokätting för att undvika skador på navkapslar och fälgar. Kedjan är rostskyddsbehandlad. Storleken instansad i kedjan för lättare identifiering. REDSTAR A lightweight chain in superstrong hardened nickel alloy square steel 5.5 mm material. Ideal as guide chain for lorries and buses. Absolutely superb as drive chain on buses when there is very limited space. Excellent on trailers freerolling wheels. A tried and tested pattern delivers unbeatable driving comfort and excellent lateral stability. Fast and simple to fit thanks to its low weight and simple tensioning with CAMLOCKS. Side chain mounted high up to avoid damage to hub caps and rims. The chain is rustproofed. The size is stamped on the chain for easier identification. REDSTAR Eine Leichtkette aus superstarkem gehärtetem 5,5 mmvierkantstahl mit Nickellegierung. Gut geeignet als Spurkette für LKW und Bus. Hervorragend geeignet als Antriebskette für Busse, wenn Platzmangel herrscht. Ausgezeichnet geeignet auf den freilaufenden Rädern von Anhängern. Ein bewährtes Muster sorgt für unschlagbaren Fahrkomfort und gute Seitenstabilität. Schnelle und einfache Montage dank des geringen Gewichtes und dem einfachen Spannen mit CAMLOCKS. Hoch montierte Seitenkette zur Vermeidung von Schäden an Radkappen und Felgen. Die Kette ist rostschutzbehandelt. Zur leichteren Identifizierung ist die Größenangabe in der Kette eingestanzt. REDSTAR Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /45 17, : /75 19, : / : / : / : /60 22, : / : / : / : / : / : / : / : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten

9 MILITÄRKEDJA SLIP STOP GREIFSTEG En snökedja för tufft vinterväglag. Extra griplänkar placerade på däckets slityta för ökat grepp och dragkraft i kedjan samt för att skona däcket. GREIFSTEG A snow chain for tough winter road conditions. Additional grip links are located on the tyre s wearing surface for increased grip and traction in the chain, and to spare the tyre. GREIFSTEG Eine Schneekette für schwierige winterliche Straßenverhältnisse. Zusätzliche Glieder, die auf der Verschleißfläche des Reifens platziert werden, sorgen für bessere Griffigkeit und Zugkraft der Kette und schonen darüber hinaus den Reifen. Kontakta oss för mer information och offert! Contact us for further information and a quotation! Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und Angebote! SLIP STOP Den perfekta lösningen för den med begränsad tid! 2 delar som monteras på stillastående fordon. Enkel montering med nylonband och halvautomatisk spännare som dras över däcket och spänns fast på utsidan. 7 mm slitstarkt härdat fyrkantstål i 4kantsmönster för extra grepp. SLIP STOP The perfect solution if time is limited! 2 parts that are fitted on the vehicle when stationary. Simple to fit with nylon strap and semiautomatic tensioner which is placed over the tyre and clamped on the outside. 7 mm durable, hardened square steel in square pattern for additional grip. SLIP STOP Die perfekte Lösung bei Zeitmangel! 2 Teile, die an stillstehenden Fahrzeugen montiert werden. Einfache Montage mit Nylonriemen und halbautomatischer Spannvorrichtung, die über den Reifen gezogen und an der Außenseite befestigt wird. Verschleißfester 7 mmvierkantstahl mit Vierkantmuster für zusätzliche Griffigkeit. SLIP STOP Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar profil STORLEK : /70profil STORLEK : profil STORLEK : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten

10 TRAK AUTO V 5117 N PKW TRAK AUTO Trak Auto monteras från hjulets framsida. Enkel och snabb montering med handvred och hake. Kraftfulla spännarmar och gummielement håller kedjan på plats med enastående passform. Lätt och smidig med en slitstark 4 mm kedja i mönstret. TRAK AUTO Trak Auto chain is the best seller among snow chains with front connection for vehicles that cannot mount chains. It stands out for the unique hook with hand wheel closure, for outstanding durability and wear resistance thanks to 4 mm diameter chain links and for the tensioning system with tierods in rubber, for the chain sections on the tread. TRAK AUTO Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 2980: Alle Größen exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. TRAK TRAK AUTO TRAK AUTO AUTO TRAK TRAK AUTO AUTO TRAK AUTO Wird von der Radvorderseite aus montiert. Einfache und schnelle Montage mit Handspanner und Haken. Kraftvolle Spannarme und Gummielemente stellen eine hervorragende Passform und einen festen Sitz der Kette sicher. Leicht und flexibel mit robusten, 4 mm starken Kettengliedern im Profil. FREE AREA SNOW CHAIN LÄMPLIG FÖR Personbilar, även med begränsat utrymme för snökedjor. SUITABLE FOR All cars hardly fitted with snow chain. GEEIGNET FÜR Für Pkw mit begrenztem Platz für Standardschneeketten. Kedjan är en 4 mm förzinkad rundkedja av höglegerat härdat stål. LINK The chain is made of ø 4mm round section high alloy, corehardened and galvanised steel links. 4 mm starke, verzinkte Rundkette aus hochlegiertem, gehärtetem Stahl. UPPBYGGNAD Tvärgående gripelement av härdat stål. Spännarmar av stål och självsträckande gummielement. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES Corehardened and galvanised cross bars. Steel strengthening bars and rubber compound selftensioner. AUFBAU Querstreben aus gehärtetem Stahl. Spannarme aus Stahl und selbstspannende Gummielemente. FASTSPÄNNING Med handvred på en adapter fäster man enkelt anordningen på en hjulbult. EXTERNAL LATCHING SYSTEM The external latching system is fitted with a hand wheel to be fastened on a rim bolt. BEFESTIGUNG Mit Handspanner und einem Adapter wird die Kette einfach aus einem Radbolzen befestigt. NITADE PLATTOR Spännarmarna är infästa i mönstret med nitade plattor och säkerställer att kedjan ligger på runt hela däcket. RIVETED PLATE Special riveted plates connect the supporting arms to the chain sections and ensure a full 360 tread coverage. GENIETETE PLATTEN Die Spannarme sind mit genieteten Platten im Profil integriert und stellen sicher, dass die Kette perfekt an der gesamten Lauffläche anliegt

11 TRAK 4X4 SUV V 5117 N PKW TRAK 4x4 OCH SUV Trak 4x4 och SUV är snökedjan för Suvar, Jeepar och liknande med begränsat utrymme i hjulhusen. Kedjan monteras från hjulets framsida. Enkel och snabb montering med handvred och hake. Kedjan hålls på plats av 5 kraftfulla spännarmar, vridbara för att ta minimal plats vid transport. Lätt och smidig med en slitstark 4 mm kedja i mönstret. TRAK 4x4 SUV Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 3879: Alle Größen TRAK TRAK 4X4 TRAK E SUV4X4 E SUV E SUV TRAK TRAK 4X4 4X4 E SUV E SUV TRAK 4x4 AND SUV Trak SUV chain is the best seller among snow chains with front connection for vehicles such as SUVs and Jeeps. It stands out for the unique hook with hand wheel closure, for outstanding durability and wear resistance thanks to 4 mm diameter chain links and for the central system consisting of 5 foldable arms, to minimize encumbrance in the packaging. TRAK 4x4 UND SUV Trak 4x4 und SUV ist eine Schneekette für SUV, Jeeps und andere Fahrzeuge mit begrenztem Platz für Standardschneeketten. Wird von der Radvorderseite aus montiert. Einfache und schnelle Montage mit Handspanner und Haken. Die Kette wird durch 5 kräftige Spannarme am Rad gehalten, die zur Platzersparnis beim Transport zusammengeklappt werden können. Einfach und bequem mit verschleißfesten, robusten, 4 mm starken Kettengliedern. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. FREE AREA SNOW CHAIN LÄMPLIG FÖR Alla Suvar och terrängfordon med lite större däck. Särskilt de med trånga hjulhus. SUITABLE FOR All Suv and offroad vehicles with big tyre dimensions. GEEIGNET FÜR Alle SUV und Geländefahrzeuge mit etwas größeren Reifen, vor allem für Fahrzeuge mit engen Radkästen. Kedjan är en 4 mm förzinkad rundkedja av höglegerat härdat stål. LINK The chain is made of ø 4mm round section high alloy, corehardened and galvanised steel links. 4 mm starke, verzinkte Rundkette aus hochlegiertem, gehärtetem Stahl. UPPBYGGNAD Tvärgående gripelement av härdat stål. Spännarmar av stål och självsträckande gummielement. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES Corehardened and galvanised cross bars Steel strengthening bars and rubber compound selftensioner. AUFBAU Querstreben aus gehärtetem Stahl. Stahlspannarme und selbstspannende Gummielemente. Fastspänning Med handvred på en adapter fäster man enkelt anordningen på en hjulbult. EXTERNAL LATCHING SYSTEM The external latching system is fitted with a hand wheel to be fastened on a rim bolt. BEFESTIGUNG Mit Handspanner und einem Adapter wird die Kette einfach und bequem auf einem Radbolzen befestigt. VIKBARA ARMAR De 5 spännarmarna som bildar en stjärna när kedjan är monterad kan enkelt fällas ihop för att ta minimal plats vid förvaring och transport. FOLDABLE ARMS The unique star configuration allows the chain tensioning arms to be folded to the centre for easy storage of the chain. ZUSAMMENKLAPPBARE SPANNARME Die fünf Spannarme, die einen Stern bilden, wenn die Kette montiert ist, können einfach zusammengeklappt werden, um platzsparend transportiert und verwahrt werden zu können

12 V 5117 TRAK LTS N PKW TRAK LTS TRAK TRAK LTS LTS TRAK TRAK LTS LTS RAK LTS, kommersiella fordon T Trak LTS passar lättare transportfordon på stålfälgar med hål i navtallriken. Snabb och enkel montering/demontering från hjulets framsida. Unik 5armad infästning med gummielement och hakar för navtallrikens hål. Lätt och smidig med en slitstark 4 mm kedja i mönstret. TRAK LTS Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions Alle Größen 3998: TRAK LTS commercial vehicles Trak LTS chain is suitable for commercial vehicles equipped with iron rims with circumferential holes. It stands out for the unique hook with 5element tensioning rubber, for outstanding durability and wear resistance thanks to 4 mm diameter chain links, quick assembly and disassembly. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. TRAK LTS für Nutzfahrzeuge Schneekette für leichtere Transportfahrzeuge mit Stahlfelgen, einfache und schnelle Montage. Auch für Fahrzeuge mit begrenztem Platz für Standardschneeketten geeignet. Patentierte Konstruktion, die nur 16 mm auf der Lauffläche aufträgt. Trak LTS ist für leichtere Transportfahrzeuge mit gelochten Stahlfelgen geeignet, einfache und schnelle Montage/Demontage an der Radvorderseite. Einzigartige, 5armige Halterung mit Gummielementen und Haken zur Befestigung in den gelochten Stahlfelgen. Einfach und bequem mit verschleißfesten, robusten 4 mm starken Kettengliedern. 22 Kedjan är en 4 mm förzinkad rundkedja av höglegerat härdat stål. LINK The chain is made of ø 4mm round section, corehardened and galvanised steel links. 4 mm starke, verzinkte Rundkette aus hochlegiertem, gehärtetem Stahl. UPPBYGGNAD Tvärgående gripelement av härdat stål. Spännarmar av stål och självsträckande gummielement. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES Corehardened and galvanised cross bars Boron steel strengthening bars and rubber compound selfadjusting tensioner. AUFBAU Querstreben aus gehärtetem Stahl. Spannarme aus Stahl und selbstspannende Gummielemente. FASTSPÄNNING Ny unik fastspänning som appliceras i hålen på fälgens navtallrik. EXTERNAL LATCHING SYSTEM New latching system which uses the holes in the rim to reduce fitting time. BEFESTIGUNG Einzigartiges, neues Spannsystem, das in den gelochten Felgen befestigt wird. UR FREE AREA LÄMPLIG FÖR Lättare transportfordon med stålfälgar. SUITABLE FOR Small commercial vehicles with steel rim. GEEIGNET FÜR Kleine Nutzfahrzeuge mit Stahlfelgen. ASK FOR YO SNOW CHAIN VIKBARA ARMAR De 5 spännarmarna som bildar en stjärna när kedjan är monterad kan enkelt fällas ihop för att ta minimal plats vid förvaring och transport. FOLDABLE ARMS The unique star configuration allows the chain tensioning arms to be folded to the centre for easy storage of the chain. ZUSAMMENKLAPPBARE SPANNARME Die fünf Spannarme, die einen Stern bilden, wenn die Kette montiert ist, können einfach zusammengeklappt werden, um platzsparend transportiert und verwahrt werden zu können. 23

13 THE ONE THE THE ONE ONE THE ONE THE ONE V 5117 N PKW THE ONE THE ONE The One är en lågbyggd snökedja för personbilar med begränsat utrymme i hjulhusen.bygger endast 9 mm på slitbanan och 8 mm på insidan. Skadar inte ömtåliga lättmetallfälgar. Unika elastiska element absorberar ryck i kedjan och bidrar till hög körkomfort och säkerhet. Enkel och användarvänlig sträckanordning. THE ONE The ONE chain for cars represents the best solution to tension vehicles that require reduced encumbrances (only 9 mm on tread and 8 mm on cable) and mount delicate alloy rims. The special thermoplastic ball recovers clearances and absorb the chain s shocks along the tread, ensuring driving and safety at all times. The lever assembly is easy and userfriendly. THE ONE The ONE ist eine flache Schneekette für Pkw mit begrenztem Platz im Radkasten, die auf der Lauffläche 9 mm und an der Radinnenseite nur 8 mm aufträgt. Die einzigartigen, elastischen Dämpfer nehmen die Bewegungen der Kette auf und sorgen somit für einen hohen Fahrkomfort und ausgezeichnete Sicherheit. Einfache und benutzerfreundliche Spannvorrichtung. THE ONE Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 745: Alle Größen exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. LÄMPLIG FÖR Små till medelstora personbilar. SUITABLE FOR All cars from compact mediumbig sizes cars. GEEIGNET FÜR Kleine bis mittelgroße Pkw. Kedjan är en 3 mm förzinkad fyrkantkedja av härdat höghållfast stål. Dämpande elastiska element av syntetmaterial. LINK Chain with highresistance squaresection steel 3 mm diameter links, hardened and galvanised with cushioning elastic elements. 3 mm starke, verzinkte Vierkantkette aus gehärtetem, hochfestem Stahl. Elastische Dämpfer aus Synthetikmaterial. MÖNSTER Kedjan har ett spårkors mönster för utmärkta köregenskaper och hög komfort. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES The gripping unit features a rhomboid design. PROFIL Die Kette hat ein rautenförmiges Profil, das hervorragende Fahreigenschaften und hohen Komfort sicherstellt INSIDA Infästning med wire och snabbfäste. Bygger endast 8 mm. Mycket enkel och smidig montering/demontering, viktigt inte minst vid mörker och dåligt väder. INTERNAL LATCH Internal easytouse fastening device (occupying Ø 8 mm) for the cable. In selffastening cut plate, to favour fitting or removing in difficult weather conditions. INNENSEITE Befestigung mit Stahlseil und Schnellverschluss. Trägt nur 8 mm auf. Äußerst einfache und bequeme Montage/Demontage, ein großes Plus bei Dunkelheit und schlechtem Wetter. UTSIDA Utsidan monteras med hake och en enkel spännarm. EXTERNAL LATCH External fixed chain fastening system with closing function. AUSSENSEITE Die Außenseite wird mit Haken und einem einfachen Spannarm montiert.

14 THE ONE SUV V 5117 N PKW THE ONE SUV The One SUV är en lågbyggd snökedja för SUV:ar och liknande fordon med begränsat utrymme i hjulhusen. Bygger endast 13 mm på slitbanan och 10 mm på insidan. Skadar inte ömtåliga lättmetallfälgar. Unika elastiska element absorberar ryck i kedjan och bidrar till hög körkomfort och säkerhet. Enkel och användarvänlig sträckanordning. THE ONE SUV Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 1088: Alle Größen THE THE ONE ONE SUV THE SUV ONE SUV THE ONE SUVTHE ONE SUV THE ONE SUV The ONE SUV chain for SUVs represents the best alternative to tension vehicles that require reduced encumbrances only 13 mm on tread and 10 mm on cable and mount delicate alloy rims. The special thermoplastic ball recovers clearances and absorb the chain s shocks along the tread, ensuring driving comfort and safety at all times. The two tightening discs charge the balls with the necessary recovery energy. The lever assembly is easy and userfriendly. THE ONE SUV The ONE SUV ist eine flache Schneekette für SUV und ähnliche Fahrzeug mit begrenztem Platz im Radkasten, die auf der Lauffläche 13 mm und an der Radinnenseite nur 10 mm aufträgt, und empfindliche Alufelgen nicht beschädigt. Die einzigartigen, elastischen Dämpfer nehmen die Bewegungen der Kette auf und sorgen somit für einen hohen Fahrkomfort und ausgezeichnete Sicherheit. Einfache und benutzerfreundliche Spannvorrichtung. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. 10 mm 13 mm LÄMPLIG FÖR Suvar och andra traditionella 4x4 SUITABLE FOR Modern Suv and 4x4 traditional cars. GEEIGNET FÜR Moderne SUV und Fahrzeuge mit Vierradantrieb. ONE SUV 3,7 mm förzinkad fyrkantkedja av härdat höghållfast stål. Dämpande elastiska element av syntetmaterial. LINK Chain with highresistance squaresection steel 3,7 mm diameter links, hardened and galvanised with cushioning elastic elements. 3,7 mm starke, verzinkte Vierkantkette aus gehärtetem, hochfestem Stahl. Elastische Dämpfer aus Synthetikmaterial. MÖNSTER Kedjan har ett spårkorsmönster för utmärkta köregenskaper och hög komfort. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES The gripping unit features a rhomboid design. AUFBAU Die Kette hat ein rautenförmiges Profil, das hervorragende Fahreigenschaften und hohen Komfort sicherstellt. INSIDA Infästning med wire och snabbfäste. Bygger endast 10 mm. Mycket enkel och smidig montering/demontering, viktigt inte minst vid mörker och dåligt väder. INTERNAL LATCH Internal easytouse fastening device (occupying Ø 10 mm) for the cable. In selffastening cut plate, to favour fitting or removing in difficult weather conditions. INNENSEITE Befestigung mit Stahlseil und Schnellverschluss. Baut nur 10 mm auf. Äußerst einfache und bequeme Montage/Demontage, ein großes Plus bei Dunkelheit und schlechtem Wetter. UTSIDA Utsidan monteras med hake och en enkel spännarm. EXTERNAL LATCH External fixed chain fastening system with closing function. AUSSENSEITE Die Außenseite wird mit Haken und einem einfachen Spannarm montiert

15 RAPID MATIC V5 V 5117 N PKW RAPID MATIC V5 V5 är en snökedja av klassisk modell för mindre transportfordon, SUV:ar, Jeepar och liknande fordon. Har en kraftig 4,5 mm fyrkantkedja och bygger endast 16 mm på slitbanan. Sträckanordning med spärr håller kedjan säkert på plats. OBS! Eftersträcks när kedjan rullats på hjulet. Levereras i rymlig förvaringsbox av plast. RAPID MATIC V5 Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 968: Alle Größen THE THE ONE ONE SUV THE SUV ONE SUV THE ONE SUVTHE ONE SUV RAPID MATIC V5 The V5 chains is the quality traditional model proposed by Maggigroup for commercial vehicles, Jeeps and SUVs, with 16 mm encumbrance and 4.5 mm chain link. The chain is properly tensioned through tension ratchet with return block and hand chain. The chain must be retensioned after the initial installation. V5 is stored in a spacious plastic box. RAPID MATIC V5 V5 ist eine klassische Schneekette für kleinere Transportfahrzeuge, SUV, Jeeps und ähnliche Fahrzeuge mit einer kräftigen, 4,5 mm starken Vierkantkette, die nur 16 mm auf der Lauffläche aufträgt. Das Spannelement mit Sperrvorrichtung sorgt für einen sicheren Halt. Hinweis: Die Kette muss nachgespannt werden, nachdem sie auf das Rad aufgezogen wurde. Wird in geräumiger Kunststoffbox geliefert. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. LÄMPLIGA FÖR SUV:ar, Jeepar, mindre transportfordon och husbilar SUITABLE FOR Suv, 4x4 cars, Vans and Campers. GEEIGNET FÜR SUV, Jeeps, kleinere Transportfahrzeuge und Wohnmobile. 4,5 mm förzinkad fyrkantkedja av härdat höghållfast stål. LINK Chain with square section 4.5 mm heavy duty, core hardened galvanized alloy steel links. Das Kettenprofil besteht aus einer kräftigen, 4,5 mm starken Vierkantkette aus gehärtetem, hochfestem Stahl. UTSIDA Utsidan monteras enkelt med hakar och sträckare med spärranordnin g/demontering, viktigt inte minst vid mörker och dåligt väder. EXTERNAL LATCH Fixed external latching system with lock. AUSSENSEITE Die Außenseite wird mit Haken und Spannelementen mit Sperrvorrichtung montiert. INSIDA På insidan har kedjan en wire med kraftigt plastöverdrag och snabbfäste. Mycket enkel och smidig montering INTERNAL LATCH Easy to use internal latching device. Made of self fastening sheared metal sheet, it ensures a simple latching and unlatching operation even in the worst weather conditions. INNENSEITE Die Innenseite der Kette besteht aus Stahlseil mit robuster Kunststoffummantelung und Schnellspanner. Äußerst einfache und bequeme Montage/Demontage, ein großes Plus bei Dunkelheit und schlechtem Wetter. UPPSPÄNNING Självlåsande sträcksystem och elastisk gummispännare för optimal kontakt med slitbana och underlag. TENSIONING RATCHET Selflocking tensioning system which ensures optimal contact between chain and ground. The chain features straight links. SPANNVORRICHTUNG Spannelement mit Sperrvorrichtung und elastischen Gummispannelementen für optimalen Sitz auf Lauffläche und Unterlage

16 RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILE ÖVRIGT/MUUT/ПРОЧЕЕ Art. Nr Typ Pris/st Art. No. Type Price/unit Art. Nr. Typ Preis/St Spännbjörn Tätlänk/Bluestar Reparationslänk 5,0mm Reparationslänk 7,0mm Reparationslänk 8,0mm 10 TVÄRLÄNKAR TILL PIGGKEDJOR/ TRANSVERSAL LINKS FOR SPIKE CHAINS/ QUERGLIEDER FÜR KETTEN MIT SPIKES Art. Nr Dim Antal länk på tvärlänk Längd utan sidohake Passar till Pris/st Art. No. Dim. Number of links on transversal link Length without side hook Fits Price/unit Art. Nr. Abmessung Gliederzahl an Querkette Länge ohne Seitenhaken Passt zu Preis/St Reparationslänk 5,6mm fyrkant Reparationslänk 7,0mm fyrkant ,0mm 12 31,2cm H8X ,0mm 13 33,8cm H9X ,0mm 16 41,6cm H12X ,0mm 12 35,4cm I8X ,0mm 13 38,4cm I9X 83 exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. SIDOHAKAR/ SIDE HOOKS/ SEITENHAKEN Art. Nr Typ Pris/st Art. No. Type Price/unit Art. Nr. Typ Preis/St ,0 mm för Redstar ,0 mm för Bluestar/lorry ,0 mm för Tätlänk Stiftkoppling 5,0mm Stiftkoppling 6,0mm Stiftkoppling 8,0mm Ytterlås Tätlänk/Bluestar Innerkrok Tätlänk/Bluestar Innerkrok Redstar Camlocknyckel Camlock Camlocklänk 10 KÄTTINGTÄNGER/ CHAIN TONGS/ KETTENZANGEN Art. Nr Typ Pris/st Art. No. Type Price/unit Art. Nr. Typ Preis/St Kättingtång kort 18 tum Kättingtång lång 30 tum

17 BLIXTHALKA? BLACK ICE? BLITZEIS? Lugn, vi har lösningen... Don t worry, we have the solution... Keine Sorge, wir haben die Lösung... ÖPPETTIDER VARBERGSBUTIKEN HELGFRIA VECKODAGAR Telefon dagtid: +46 (0) Leveranser kvällstid och helger kan utföras efter överenskommelse! Vi accepterar VISA/Mastercard OPENING HOURS FOR OUR VARBERG SHOP WEEK DAYS Telephone office hours: +46 (0) Delivery evenings and weekends can be arranged after agreement! We accept VISA/Mastercard ÖFFNUNGSZEITEN VARBERG WOCHENTAGEN VON 7.00 BIS UHR Telefon Nr.: +46 (0) Lieferungen abends und Wochenenden nach Absprache! Wir akzeptieren VISA/MasterCard HUVUDKONTOR/LAGER VARBERG BEMA Kättingmäster AB Vagnvägen 4 Box 1033, SE Varberg Tel +46 (0) Fax + 46 (0) Säljkontor Bollnäs Nyhedsbacken 2 SE Bollnäs Tel +46 (0) Fax + 46 (0) Säljkontor Jönköping Östra Storgatan 7 SE Jönköping Tel +46 (0) Fax + 46 (0) Filial (säljkontor/lager) Haparanda Företagsvägen 4 SE Haparanda Tel +46 (0) Fax + 46 (0) sommar.se

Manual Positioning Systems

Manual Positioning Systems M anue l l e Po si tio n iers y s t e me Manual Positioning Systems Linearversteller LT...4-4 linear translation stages LT Kreuztische MT...4-5 XY translation stages MT Hubtische HT...4-6 vertical translation

Mehr

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Aufbauanleitung

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Aufbauanleitung Monteringsanvisning Assembly instructions Aufbauanleitung 11 600-0 Viktig säkerhetsinformation Pallstället måste vara fastbultat i golvet (se tillverkarens instruktioner) Bakre bärbalk måste vara fastbultad

Mehr

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits Application of EN ISO 13849-1 in electro-pneumatic control systems Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits These examples of switching circuits are offered free

Mehr

Serviceinformation Nr. 05/10

Serviceinformation Nr. 05/10 Serviceinformation Nr. 05/10 vom: 05.08.2010 von: GRC 1. Strömungswächter für Grundwasseranlagen Ab sofort können anstelle der Seikom Strömungswächter GF Schwebekörper Durchflussmesser mit Reed Kontakt

Mehr

Technical Documentation and Operation Manual. Kühlgehäuse der Pyrometerserie Metis Cooling jacket for pyrometer series Metis (KG10-00)

Technical Documentation and Operation Manual. Kühlgehäuse der Pyrometerserie Metis Cooling jacket for pyrometer series Metis (KG10-00) Beschreibung und Bedienungsanleitung Technical Documentation and Operation Manual Kühlgehäuse der Pyrometerserie Metis Cooling jacket for pyrometer series Metis (KG10-00) Inhalt S./P. 1. Beschreibung /

Mehr

STOW Design Patrik Hansson

STOW Design Patrik Hansson STOW Design Patrik Hansson mediabänk TV bench STV200, fåtölj easy chair Kalvi, bord table Newton omslag cover STH40-1, STG75-1, STH75-2, STG40-1, STG55-4, STH100 2 mediabänk TV bench STG150, hylla shelf

Mehr

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs www.wallmek.se info@wallmek.se Tel. +46(0)0 58580 Bultgatan 18 442 40 Kungälv, Sweden Arbetsinstruktion för hjullagerdemonteringssats 1091-21, VW T5 samt Touareg Demontering av framhjulslager 1. Demontera

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray Content of Assembly Instruction I. Required tools II. Required parts III. Installation Inhalt der Montageanleitung I. Benötigte Werkzeuge II. Benötigte Teile III. Installation I. Required tools: I. Benötigtes

Mehr

S INGLE C IRCUIT CASSETTE

S INGLE C IRCUIT CASSETTE S INGLE C IRCUIT CASSETTE Spleissbox für FTTx Anwendungen Splicebox for FTTx applications SINGLE CIRCUIT CASSETTE Die SCC-Spleissbox erleichtert die Distribution von Glasfasernetzen jeglicher Art. Insbesondere

Mehr

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box MULTICAL 801 - MULTICAL 601 - MULTICAL 66-CDE Danish - English - German - Swedish i n s t a l l a t i o n Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45

Mehr

Produktion: The Creation: Zur Herstellung: Das Besondere: Det særlige: Special Features:

Produktion: The Creation: Zur Herstellung: Das Besondere: Det særlige: Special Features: eisenfrank feuerobjekte Zur Herstellung: Purer, warm gewalzter Stahl wird als Werkstoff für die Feuerobjekte verwendet. Die Oberflächen werden belassen, so wie diese aus dem Stahlwerk kommen. Oder es

Mehr

TomTom WEBFLEET Tachograph

TomTom WEBFLEET Tachograph TomTom WEBFLEET Tachograph Installation TG, 17.06.2013 Terms & Conditions Customers can sign-up for WEBFLEET Tachograph Management using the additional services form. Remote download Price: NAT: 9,90.-/EU:

Mehr

Order Number Bestellnummer. Hand crimp tool Handcrimpzange Positioner Einsatz Positioner Einsatz. Order Number. Bestellnummer

Order Number Bestellnummer. Hand crimp tool Handcrimpzange Positioner Einsatz Positioner Einsatz. Order Number. Bestellnummer Crimpingtools for Miniature Connectors Crimpwerkzeuge für Miniatursteckverbinder Hand Crimp Tool M22520/2-01 for Machined Contacts Handcrimpzange M22520/2-01 für gedrehte Kontakte Die / Einsatz Hand crimp

Mehr

Quadt Kunststoffapparatebau GmbH

Quadt Kunststoffapparatebau GmbH Quadt Kunststoffapparatebau GmbH Industriestraße 4-6 D-53842 Troisdorf/Germany Tel.: +49(0)2241-95125-0 Fax.: +49(0)2241-95125-17 email: info@quadt-kunststoff.de Web: www.quadt-kunststoff.de Page 1 1.

Mehr

Produktinformation 201407_182PNdeen

Produktinformation 201407_182PNdeen Produktinformation 201407_182PNdeen Deutsch Seite 1-2 English page 3 4 Produkt Information POWER LIFT HL 2.35 NT DT Fahrzeuge und Transporter werden immer schwerer, von der Automobilindustrie und den Autohäusern

Mehr

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät Betriebsanleitung RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät ä 2 Operating Instructions RS232 Connection, RXU10 Setting up an RS232 connection

Mehr

wheel alignment 08:13

wheel alignment 08:13 08:3 Universal wheel adapter for Cam-aligner and Laser AM Universal hjuladapter för Cam-aligner och LaserAM Universal Radhalter für Cam-aligner und Laser AM CA000 72000 Wheel adapter spider 4-24 Hjuladapter

Mehr

design: martin ballendat

design: martin ballendat design: martin ballendat ist der neue Sattel-Allrounder für jedes Büro: Als Sitzgelegenheit und mobiler Begleiter im Cross Office bietet er dem Nutzer eine Vielzahl an Funktionen. Gefertigt aus Polyurethan

Mehr

cab tower JO-series JOSAM cab tower är ett system för hytt-, buss- och andra karosserireparationer på tunga fordon där man behöver nå högt.

cab tower JO-series JOSAM cab tower är ett system för hytt-, buss- och andra karosserireparationer på tunga fordon där man behöver nå högt. JOSAM cab tower Straightening equipment for cabs and buses - JO-series Riktutrustning för hytter och bussar - JO-serien Richtausrüstung für Fahrerhäusern und Bussen - JO-Serie EN SE DE JOSAM cab tower

Mehr

lders dle ho ee ical n eed - ou n ndosurg rip yest e.. the ga fin. BEM N AD ELH A LTER / N EED LE H O LD ERS N ovem ber 2015

lders dle ho ee ical n eed - ou n ndosurg rip yest e.. the ga fin. BEM N AD ELH A LTER / N EED LE H O LD ERS N ovem ber 2015 ... BE the MA gri fine p yo st e u n ndo eed sur gic al n eed le h old ers N A D E L H A LT E R / N E E D L E H O L D E R S N ove m b e r 2 015 Integrale Nadelhalter Integrated needle holders Ø 5 mm /

Mehr

Kraftwerk Berlin. Today, this formerly silenced Berlin power station is a vibrant place for exhibitions and events. A space resonating with energy.

Kraftwerk Berlin. Today, this formerly silenced Berlin power station is a vibrant place for exhibitions and events. A space resonating with energy. Kraftwerk At the centre of, on the Köpenicker Straße, is the former power station Mitte a piece of s industrial history. Built approximately at the same time as the Wall during the years 1960-1964, its

Mehr

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Release Notes BRICKware 7.5.4 Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Purpose This document describes new features, changes, and solved problems of BRICKware 7.5.4.

Mehr

114-18867 09.Jan 2014 Rev C

114-18867 09.Jan 2014 Rev C Application Specification 114-18867 09.Jan 2014 Rev C High Speed Data, Pin Headers 90 / 180 4pos., shie lded High Speed Data, Stiftleiste 90 / 180, geschirmt Description Beschreibung 1. Packaging of pin

Mehr

FAI. Führungsring mit Abstreiffunktion Bearing Ring with Wiping Function innenführend / inside bearing

FAI. Führungsring mit Abstreiffunktion Bearing Ring with Wiping Function innenführend / inside bearing Führungsring mit Abstreiffunktion Führungsring mit Abstreiffunktion, innenführend Bearing Ring with Wiping Function, inside bearing Der Hunger Führungsring mit Abstreiffunktion dient als vorderste Führung

Mehr

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN ) ) ) 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska

Mehr

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades Franke & Bornberg award private annuity insurance schemes top grades Press Release, December 22, 2009 WUNSCHPOLICE STRATEGIE No. 1 gets best possible grade FFF ( Excellent ) WUNSCHPOLICE conventional annuity

Mehr

Erste Glasbläserbrille, die als Arbeitsschutzbrille. The first glassblower s glasses which can be referred to as safety glasses.

Erste Glasbläserbrille, die als Arbeitsschutzbrille. The first glassblower s glasses which can be referred to as safety glasses. Kat.-Nr.: 114/elegant-UV-Protect Erste Glasbläserbrille, die als Arbeitsschutzbrille bezeichnet werden kann. Arbeitsschutzbrille für Glasbläser nach DIN EN 166, 177:2002 Anhang II der PSA-Richtlinie 89/686/EWG

Mehr

BESTECKEINSÄTZE CUTLERY INSERTS. August Ottensmeyer FORNO. functional straight-lined modern longlasting. funktionell gradlinig modern langlebig

BESTECKEINSÄTZE CUTLERY INSERTS. August Ottensmeyer FORNO. functional straight-lined modern longlasting. funktionell gradlinig modern langlebig BESTECKEINSÄTZE CUTLERY INSERTS August Ottensmeyer FORNO funktionell gradlinig modern langlebig functional straight-lined modern longlasting FORNO Besteckeinsätze In manchen Einbauküchen ist Platz Mangelware

Mehr

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web. Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.de Damages caused by Diprion pini Endangered Pine Regions in Germany

Mehr

Information & Montageanleitung Information & Mounting instructions lassic Performance Premium 90 mm Module Halogen H7 12V ES / 1BL 009 999-... LES / EE 1ML 009 999-... US / SAE 1BL 009 999-... 24V ES /

Mehr

s b astec edelstahl design beschlaege

s b astec edelstahl design beschlaege s b c h l a g 5 0 0 R astec e edelstahl design beschlaege flexibler drehtuerbeschlag flexible pivoting door fitting beschlag 500 im design zum typ 600 passend wurde der drehtuerbeschlag 500 entwickelt.

Mehr

AVL The Thrill of Solutions. Paul Blijham, Wien, 04.07.2005

AVL The Thrill of Solutions. Paul Blijham, Wien, 04.07.2005 AVL The Thrill of Solutions Paul Blijham, Wien, 04.07.2005 The Automotive Market and its Importance 58 million vehicles are produced each year worldwide 700 million vehicles are registered on the road

Mehr

S c h n e e k e t t e n

S c h n e e k e t t e n Schneeketten RUD Ketten Sicherheit bei Eis und Schn 2 CENTRAX... CLASSIC... Hybrid...... TOP 10... GRIP... Soft Spike... CENTRAX SUV... Seite 8 Seite 9 Seite 10 Seite 11 Seite 12 Seite 13 Seite 14 Seite

Mehr

Attenuator and Distribution System Zehnder ComfoWell 520

Attenuator and Distribution System Zehnder ComfoWell 520 Attenuator and Distribution System Zehnder ComfoWell 520 Benefits All air treatment functions available: attenuator, fine filter, active carbon filter, manifold box Modular design Compact dimensions Easy

Mehr

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM Bedienungs- und Montageanleitung Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM 1.0 Allgemeines Das Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM ermöglicht eine eindeutige Zuordnung von Ladevorgang und Batterie in den

Mehr

Qualität aus dem Vogtland. www.snow-ideal.de

Qualität aus dem Vogtland. www.snow-ideal.de SNOWHE Qualität aus dem Vogtland www.snow-ideal.de Alle Produkte werden in unserem kleinen Betrieb von Hand montiert. In jedem Produkt stecken viele wertvolle Ideen und Entwicklungsstunden. Unser Herzensanliegen

Mehr

Virtual PBX and SMS-Server

Virtual PBX and SMS-Server Virtual PBX and SMS-Server Software solutions for more mobility and comfort * The software is delivered by e-mail and does not include the boxes 1 2007 com.sat GmbH Kommunikationssysteme Schwetzinger Str.

Mehr

Fließbett Fluidizing bed

Fließbett Fluidizing bed » Engineering your success «Zeppelin Systems GmbH Einsatzgebiete Pneumatisches Auflockerungssystem zur Austragung schwer fließfähiger aber gut fluidisierbarer Schüttgüter (mehlartig und pulverförmig),

Mehr

Technology for you. Media Solutions

Technology for you. Media Solutions Technology for you Media Solutions Media Units / Media Units Media Units Robuste Installationstechnik für jeden Klassenund Schulungsraum Robust installation technology for each class- and conference room

Mehr

Schneekettenpreisliste Snow Chains Price List. Seite Page

Schneekettenpreisliste Snow Chains Price List. Seite Page Schneekettenpreisliste Snow Chains Price List 2014-2015 PKW passenger car 4x4, SUV, Bus, Transporter, LKW 4x4, SUV, bus, transporter, truck Arbeitsmaschinen, Landwirtschaftsfahrzeuge work machines, agricultural

Mehr

Beipackzettel Instruction leaflet

Beipackzettel Instruction leaflet Beipackzettel Instruction leaflet Montage an einen Wandarm Mounting to wall arm Pepperl+Fuchs GmbH Antoniusstr. 21 D-73249 Wernau Germany Tel.: +49(0) 621 776-3712 Fax: +49(0) 621 776-3729 www.pepperl-fuchs.com

Mehr

You can use the Smart- Flexx in a lot of places, because of the extremely bendable metal-insert and the high quality outer-part out of 100% silicon.

You can use the Smart- Flexx in a lot of places, because of the extremely bendable metal-insert and the high quality outer-part out of 100% silicon. Smart-Flexx is an enormously flexible phone- and gadget-holder. It fits almost all common smartphones incl. the new Apple iphone 6Plus You can get it in several colors. Even OEM designs or special colors

Mehr

Launch Information BAT 415

Launch Information BAT 415 ------- ------- ------- Launch Information 1 Content Product - General Information & Description - Technical Data & Operation - Service Documentation & Concept Market - Target Customers - Competition Sales

Mehr

Unsere Leistungen im Überblick

Unsere Leistungen im Überblick Unsere Leistungen im Überblick Beschläge für Hobel- und Werkbänke Workbench vises Arbeitstische und Werkbänke Worktables and workbenches Reinigungsgeräte Cleaning equipment Anlagen für den Holzleimbau

Mehr

Bedienungsanleitung Instruction Manual K 106/1 & 2

Bedienungsanleitung Instruction Manual K 106/1 & 2 Auf dem Knapp 46 Tel.: ++49 (0)2191/907-0 D-42855 Remscheid Fax: ++49 (0)2191/907-141 Bedienungsanleitung Instruction Manual K 106/1 & 2 WE.3347_C Version 1.c 7/01 Auf dem Knapp 46 Tel.: ++49 (0)2191/907-0

Mehr

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient Filing system designer FileDirector Version 2.5 Novelties FileDirector offers an easy way to design the filing system in WinClient. The filing system provides an Explorer-like structure in WinClient. The

Mehr

Hotel- und Objektausstattung Bedding products for hotels and contract business

Hotel- und Objektausstattung Bedding products for hotels and contract business Hotel- und Objektausstattung Bedding products for hotels and contract business Paradies Bettwaren für den guten Schlaf Paradies bedding products for a good night s sleep Seit mehr als 150 Jahren wird die

Mehr

PLANT SAFETY IS JUST A QUESTION OF PROPER TECHNOLOGY. Safe-Ring. The ange guard with diffuser and snap-lock

PLANT SAFETY IS JUST A QUESTION OF PROPER TECHNOLOGY. Safe-Ring. The ange guard with diffuser and snap-lock PLANT SAFETY IS JUST A QUESTION OF PROPER TECHNOLOGY Safe-Ring. The ange guard with diffuser and snap-lok A spray protetion ring for ange onnetions, whih intelligently ombines priniples of uid dynamis

Mehr

Interconnection Technology

Interconnection Technology Interconnection Technology Register: 23 Date: 25.05.99 Measuring leads from Hirschmann Following measuring leads are replaced by the next generation. Additionally connectors and sockets in the same design

Mehr

REPARATURSERVICE von starren und flexiblen Endoskopen

REPARATURSERVICE von starren und flexiblen Endoskopen REPARATURSERVICE von starren und flexiblen Endoskopen Reparaturservice: Kundenbetreuung: Abholung / Lieferung: Unser Paketservice holt defekte Geräte deutschlandweit am gleichen Tag der Schadensmeldung

Mehr

Wiegen / Balance 6.01. Inhaltsübersicht Contents Seite / Page

Wiegen / Balance 6.01. Inhaltsübersicht Contents Seite / Page 6 Wiegen / Balance Inhaltsübersicht Contents Seite / Page l 6.1 Taschenwaage l 6.2 Präzisionswaagen l 6.3 Plattformwaagen l 6.4 Analysewaagen l 6.5 Tischwaagen l 6.6 Bodenwaagen l 6.7 Feuchtebestimmer

Mehr

5-teilig 3-teilig 2-teilig

5-teilig 3-teilig 2-teilig Alle mit einem A versehenen Artikel sind auch von AUJA lieferbar. Das kleine 1x1 der Fleischwolfscheiben Man unterscheidet die 3 Systeme Unger, Enterprise oder Excelsior/Velati. Das gebräuchlichste System

Mehr

CABLE TESTER. Manual DN-14003

CABLE TESTER. Manual DN-14003 CABLE TESTER Manual DN-14003 Note: Please read and learn safety instructions before use or maintain the equipment This cable tester can t test any electrified product. 9V reduplicated battery is used in

Mehr

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe Cameraserver mini commissioning Page 1 Cameraserver - commissioning Contents 1. Plug IN... 3 2. Turn ON... 3 3. Network configuration... 4 4. Client-Installation... 6 4.1 Desktop Client... 6 4.2 Silverlight

Mehr

NETWORK PREMIUM POP UP DISPLAY

NETWORK PREMIUM POP UP DISPLAY Premium Pop Up System seamless graphic precision very compact and versatile pop-up system quick to set up at any location comes in a number of different shapes; straight, curved, wave-shaped, stair formations,

Mehr

Hör auf zu ziehen! Erziehungsleine Training Leash

Hör auf zu ziehen! Erziehungsleine Training Leash Hör auf zu ziehen! Erziehungsleine Training Leash 1 2 3 4 5 6 7 Erziehungsleine Hör auf zu ziehen Ihr Hund zieht an der Leine, und Sie können ihm dieses Verhalten einfach nicht abgewöhnen? Die Erziehungsleine

Mehr

HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY FRIEDRICH VOGEL

HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY FRIEDRICH VOGEL FRIEDRICH VOGEL READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD HUMANGENETIK

Mehr

TOOLS FOR PROFESSIONALS WERKZEUGE FÜR PROFIS THE SPECIALISTS IN THE JAEGER 10 FAMILY DIE SPEZIALISTEN DER JAEGER 10-FAMILIE

TOOLS FOR PROFESSIONALS WERKZEUGE FÜR PROFIS THE SPECIALISTS IN THE JAEGER 10 FAMILY DIE SPEZIALISTEN DER JAEGER 10-FAMILIE JAEGER 10 PRO WERKZEUGE FÜR PROFIS TOOLS FOR PROFESSIONALS DIE SPEZIALISTEN DER JAEGER 10-FAMILIE THE SPECIALISTS IN THE JAEGER 10 FAMILY Kann man ein Jagdgewehr verbessern, das auf der Drückjagd eine

Mehr

Shop. BAMTEC-Cap. BAMTEC-Cap. Polo Shirt white, blue, grey. Polo Shirt weiss, blau, grau. Ballpen Kugelschreiber

Shop. BAMTEC-Cap. BAMTEC-Cap. Polo Shirt white, blue, grey. Polo Shirt weiss, blau, grau. Ballpen Kugelschreiber Shop Shop BAMTEC-Cap 100% Cotton BAMTEC-Cap 100% Baumwolle Polo Shirt white, blue, grey 100% Cotton Polo Shirt weiss, blau, grau 100% Baumwolle Ballpen Kugelschreiber Ihr irmen-logo Ihr irmen-logo BAMTEC

Mehr

Op trek en druk belastbaar. Bronzen slinger aslagering, tandheugelvoering uit hoog- waardige kunststof.

Op trek en druk belastbaar. Bronzen slinger aslagering, tandheugelvoering uit hoog- waardige kunststof. HZW 45 1000 N Version ZW Gefrästes, selbsthemmendes Schneckengetriebe. Spezialgehäuse. Getriebe und Zahnstange aus Stahl, Verschleißteile gehärtet. Robuste Präzisionsausführung. Auf Zug und Druck belastbar.

Mehr

Mortise lock for internal doors. Einsteckschloss für Zimmertüren. Art. Nr./Art. No. 910 Dornmaß/Backset mm 55 Kastenbreite/Width mm 85

Mortise lock for internal doors. Einsteckschloss für Zimmertüren. Art. Nr./Art. No. 910 Dornmaß/Backset mm 55 Kastenbreite/Width mm 85 Einsteckschloss für Zimmertüren Mortise lock for internal doors 910 Art. Nr./Art. No. 910 Dornmaß/Backset mm 55 Kastenbreite/Width mm 85 Einsteck-Zimmertürschloss, Buntbart-Ausführung, 8mm Nuss, ohne Wechsel,

Mehr

Wheel Bearin. Radlagersätze. Nr.1

Wheel Bearin. Radlagersätze. Nr.1 Wheel Bearin Radlagersätze Nr.1 einreihige Kegelrollenlager Single Tapered Roller Bearings zweireihige Rillenkugellager Double Row Deep Groove Bearings HUB UNIT 2 HUB UNIT 2 Bearing Types Radlagertypen

Mehr

Schüco Fenster AWS 90.SI + als PASK Schüco Window AWS 90.SI +, tilt/slide

Schüco Fenster AWS 90.SI + als PASK Schüco Window AWS 90.SI +, tilt/slide Schüco Fenster AWS 90.SI + als PASK Schüco Window AWS 90.SI +, tilt/slide Schüco Fenster AWS 90.SI + als PASK Schüco Window AWS 90.SI +, tilt/slide Schüco 271 Parallel-Abstell-Schiebe-Kippsystem Tilt/slide

Mehr

Lufttüchtigkeitsanweisung LTA-Nr.: DULV-2014-001 Datum der Bekanntgabe: 13.06.2014

Lufttüchtigkeitsanweisung LTA-Nr.: DULV-2014-001 Datum der Bekanntgabe: 13.06.2014 DEUTSCHER ULTRALEICHTFLUGVERBAND e.v. Lufttüchtigkeitsanweisung LTA-Nr.: DULV-2014-001 Datum der Bekanntgabe: 13.06.2014 Luftsportgeräte-Muster: ELA 07 Cougar; ELA 07 S Aktionen anderen Stellen: Feststellungen

Mehr

Nothammer Emergency Hammer

Nothammer Emergency Hammer Nothammer Emergency Hammer www.happich.de 01/2014 Emergency Hammer Interior Components 1 Mehr Sicherheit, weniger Verletzungsgefahr, höhere Leistung für die Zertrümmerung von Scheiben mit geringerem Kraftaufwand

Mehr

Westenberg Wind Tunnels

Westenberg Wind Tunnels MiniAir20 Hand measurement device for flow, humidity and temperature The hand measurement device MiniAir20 is used for the acquisition of temperature, relative humidity, revolution and flow velocity such

Mehr

Jeansknöpfe. Jeans Buttons. Jeansnieten Jeans Rivets. Jeansknöpfe. und Jeansnieten. Jeans Buttons (Tack Buttons) and Jeans Rivets

Jeansknöpfe. Jeans Buttons. Jeansnieten Jeans Rivets. Jeansknöpfe. und Jeansnieten. Jeans Buttons (Tack Buttons) and Jeans Rivets Jeansknöpfe Jeans Buttons JM 42 / JM 10 / JM 80 JX 10 JP 25 JF 10 Jeansnieten Jeans Rivets Jeansknöpfe und Jeansnieten Jeans Buttons () and Jeans Rivets Jeansnieten Jeans Rivets Hauptanwendungsgebiete

Mehr

SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW XBW SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320

SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW XBW SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW SERVICEINSTRUKTION XBW NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd Tel 0433-73 000 Fax 0433-73 190 www.nibe.se

Mehr

Pneu. Linearantriebe mit externer Gleitführung Baureihe PLS

Pneu. Linearantriebe mit externer Gleitführung Baureihe PLS Pneu. Linearantriebe mit externer Gleitführung Baureihe PLS Linearführung mit externer Gleitführung im Profil Linear guide with external gliding carriage on the profil Typ PLS/...zum Anbau an Linearzylinder

Mehr

a new line of steam sterilizers

a new line of steam sterilizers a new line of steam sterilizers ticheeasy to use and high consumption savings multifunction display controlled by micro-processor double and patented motor-operated closure stainless steel chamber without

Mehr

New Low Headroom Industrial Neu Niedrigsturzbeschlag Industrie

New Low Headroom Industrial Neu Niedrigsturzbeschlag Industrie New Low Headroom Industrial Neu Niedrigsturzbeschlag Industrie Version April 2016 Low Headroom Industrial Niedrigsturzbeschlag Industrie High Lights Lintel building in space : 200 mm version Version 1:

Mehr

HYDRAULIK UND PNEUMATIK ROTORDICHTUNG HYDRAULIC AND PNEUMATIC GLIDE SEAL C1R

HYDRAULIK UND PNEUMATIK ROTORDICHTUNG HYDRAULIC AND PNEUMATIC GLIDE SEAL C1R Die Rotordichtung C1R wurde aufgrund der Forderung aus der Industrie, nach einer kompakten Dichtung mit möglichst kleinen Einbaumaßen entwickelt. Ziel war es, eine leichtgängige Niederdruckdichtung zu

Mehr

Montageanweisung Mounting Instructions. ADSL/VDSL2 Splitter ADSL/VDSL2 Splitter

Montageanweisung Mounting Instructions. ADSL/VDSL2 Splitter ADSL/VDSL2 Splitter Montageanweisung Mounting Instructions ADSL/VDSL2 Splitter ADSL/VDSL2 Splitter für 12 Teilnehmer for 12 subscribers Inhaltsverzeichnis Contents Seite / page 1 Anwendungsbereich Application area 3 2 Notwendige

Mehr

WCA 3FM. Installation instruction Anleitung Installationsvejledning

WCA 3FM. Installation instruction Anleitung Installationsvejledning WCA 3FM Field bus card with BACnet MSTP / RS 485 / Modbus RTU interface for WSC 310/320 Plus & WCC 310/320 Plus Feldbuskarte mit BACnet MSTP / RS 485 / Modbus RTU Interface für WSC 310/320 Plus & WCC 310/320

Mehr

Distanzmontageteilen. Distance rolls

Distanzmontageteilen. Distance rolls Distanzmontageteile Distance rolls Finger - and U-shaped Attachables with solderpins with solderpin standard length h Profiles Retaining Mounting springs accessories accessories Distance spacers Fans Technical

Mehr

Leister SYSTEM SINGLE PATCH MODULE SPM 01

Leister SYSTEM SINGLE PATCH MODULE SPM 01 D GB Leister SYSTEM SINGLE PATCH MODULE SPM 01 Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-05 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41-41 4 4 Fax +41-41 4 1 www.leister.com sales@leister.com Einbauanleitung

Mehr

Dear Colleague, Please give us a call and let us know how we can assist you. We look forward to talking to you soon. Thank you.

Dear Colleague, Please give us a call and let us know how we can assist you. We look forward to talking to you soon. Thank you. Dear Colleague, Thank you for visiting our website and downloading a product catalog from the R.M. Hoffman Company. We hope this information will be useful to you in solving the application you are working

Mehr

design: martin ballendat

design: martin ballendat can.go 2 design: martin ballendat cango ist ein innovatives System modularer Boxen. Ein Cross-over-Produkt von traditioneller Schublade und Tasche. Alternativ als Behälter unter einem Tisch und in einem

Mehr

clean wave Rongeure clean wave rongeurs

clean wave Rongeure clean wave rongeurs clean wave Rongeure clean wave rongeurs Chirurgische Instrumente Surgical Instruments Sichtbare Sauberkeit Visible cleanliness Chirurgische Instrumente l Surgical Instruments ulrich medical clean wave

Mehr

miditech 4merge 4-fach MIDI Merger mit :

miditech 4merge 4-fach MIDI Merger mit : miditech 4merge 4-fach MIDI Merger mit : 4 x MIDI Input Port, 4 LEDs für MIDI In Signale 1 x MIDI Output Port MIDI USB Port, auch für USB Power Adapter Power LED und LOGO LEDs Hochwertiges Aluminium Gehäuse

Mehr

FOX EXHAUST SYSTEMS//

FOX EXHAUST SYSTEMS// FOX EXHAUST SYSTEMS// MONTAGEANLEITUNG V1106 Renault Clio II ENDSCHALLDÄMPFER Artikelnummer: RE071022-xxx 1. Lieferumfang: 1x 1x M8 1x 1xHaltegummi 1xM8x25 1x 58,5mm 1x48,5mm 1x43,5mm 1x Ø9mm 1xZusatzhalter

Mehr

Aufbau eines IT-Servicekataloges am Fallbeispiel einer Schweizer Bank

Aufbau eines IT-Servicekataloges am Fallbeispiel einer Schweizer Bank SwissICT 2011 am Fallbeispiel einer Schweizer Bank Fritz Kleiner, fritz.kleiner@futureways.ch future ways Agenda Begriffsklärung Funktionen und Aspekte eines IT-Servicekataloges Fallbeispiel eines IT-Servicekataloges

Mehr

Statischer Sonnenschutz Fixed sunblinds

Statischer Sonnenschutz Fixed sunblinds E-Klasse / E-Class Statischer Sonnenschutz Statischer Sonnenschutz - Der statische Sonnenschutz ist gegenüber dem Rollo über Halter am Fahrzeug fest fixiert. - Bei Nichtgebrauch kann der gesamte Sonnenschutz

Mehr

PACKTISCH PACKAGING TABLE

PACKTISCH PACKAGING TABLE PACKTISCH PACKAGING TABLE HÖHENVERSTELLBARER PACKTISCH Hochwertiger, ergonomischer Packtisch - hauptsächlich für die Verpackung von sterilen Instrumentensieben. PACKING TABLE High-quality, ergonomic packing

Mehr

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Note: Skal udføres af en autoriseret elektriker. Note: Must be done by a certified electrician.

Mehr

D-Sub Dualport Steckverbinder D-Sub dualport connectors

D-Sub Dualport Steckverbinder D-Sub dualport connectors D-Sub Dualport Steckverbinder D-Sub dualport connectors Bestellschlüssel Ordering code ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS - VALUES FOR INCHES IN BRACKETS - TECHNICAL DATA SUBJECT TO CHANGE 73 Technische Daten

Mehr

4G Mill. 4G Mill FRÄSER. CARBIDE Being the best through innovation. - High Speed Cutting for Pre-Hardened Steels up to HRc55

4G Mill. 4G Mill FRÄSER. CARBIDE Being the best through innovation. - High Speed Cutting for Pre-Hardened Steels up to HRc55 CABIDE Being the best through innovation G G FÄSE High Speed Cutting for PreHardened up to Hc HighSpeedBearbeitung (HSC) von vorvergüteten Stählen bis Hc SELECTION GUIDE SIZE ITEM MODEL DESCIPTION PAGE

Mehr

Aston Martin axle CR SW

Aston Martin axle CR SW Alfa Romeo axle 1014580 3014580 4014580 40145801 5014580 6014580 axle 1014580 3014580 4014580 5014580 6014580 axle 10135580 20135580 24135580 30135580 40135580 40155801 5015580 6015580 axle 1014580 20145802

Mehr

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC Copyright by Vincotech 1 Revision: 1 module types / Produkttypen Part-Number

Mehr

Aufbewahrung Labor- und Messleitungswagen

Aufbewahrung Labor- und Messleitungswagen Grundgestell- / Basiswagen bestehend aus Rahmenprofilen, Bodenplatte (maximale Tragkraft: 30 kg), antistatischen Rollen (2 feststellbar) und: 1 Ablageplatte, 520 x 165 mm, mit Kabelschlitzen, auf Zwischenstreben,

Mehr

Directions. Trouble shooting

Directions. Trouble shooting Betriebsanleitung 1. Legen Sie die Uhr mit der Vorderwand auf den Tisch und öffnen Sie die Rückwand des Uhrengehäuses (A). 2. Entfernen Sie das Papier welches zwischen die Rückwand und Tonfeder geklemmt

Mehr

Ersatzteilkatalog / Spare Part Catalog

Ersatzteilkatalog / Spare Part Catalog z50 Ersatzteilkatalog / Spare Part Catalog Grunddaten/Basic Data Bitte geben Sie bei allen Ersatzteilbestellungen die Serien-Nr. des Zusatzantriebs z50 an, um eine reibungslose Lieferung zu gewährleisten:

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

Händler Preisliste Trade Price List 2015

Händler Preisliste Trade Price List 2015 Händler Preisliste Trade Price List 2015 gültig ab / valid from 01.03.2015 Qualität die verbindet Driven by Quality Sehr geehrter Kunde, zu unserer neuen Preisliste möchten wir Ihnen nachfolgend einige

Mehr

nya nordiska Snap Prisma

nya nordiska Snap Prisma nya.com nya nordiska Snap Prisma 2 3 Snap Tie, Rope, Tape Tie, Rope, Tape erweitert das Segment der Vorhangsysteme um eine neue Dimension in der kreativen Gestaltung und Handhabbarkeit: Mit simpler und

Mehr

Konfektionsständer Sales Racks

Konfektionsständer Sales Racks Konfektionsständer Sales Racks ELEGANCE LINE BLACK EDITION Die Produkte unserer Elegance Line perfektionieren den Gesamtauftritt Ihrer Kollektion. Hochwertige Metalloberflächen setzen Ihre Mode gezielt

Mehr

Schneeketten PKW, 4x4, SUV & Transporter. Produktsortiment

Schneeketten PKW, 4x4, SUV & Transporter. Produktsortiment Schneeketten PKW, 4x4, SUV & Transporter Produktsortiment snox PRO s(nox)olution! Natürlich von pewag. pewag snox pro ist die einzige Schneekette, die nicht montiert wird, sondern gesnoxt. s(nox)olution!

Mehr

Wartungsfreie Schleifringübertrager Maintenance Free Slip Ring Transmitters. A Division of The Morgan Crucible Company plc

Wartungsfreie Schleifringübertrager Maintenance Free Slip Ring Transmitters. A Division of The Morgan Crucible Company plc Wartungsfreie Schleifringübertrager Maintenance Free Slip Ring Transmitters A Division of The Morgan Crucible Company plc Schleifringübertrager für Windkraftanlagen im weltweiten Einsatz Slip ring transmitter

Mehr

Important information. New SIMATIC HMI Panels. Migration made easy start now. SIMATIC HMI Panels. siemens.com/simatic-panels

Important information. New SIMATIC HMI Panels. Migration made easy start now. SIMATIC HMI Panels. siemens.com/simatic-panels Important information New SIMATIC HMI Panels Migration made easy start now SIMATIC HMI Panels siemens.com/simatic-panels Das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) ist das wegweisende, durchgängige

Mehr