SNOW CHAINS SCHNEKETTEN SNÖKEDJOR % ASK FOR YOUR 14/15 DISCOUNT

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "SNOW CHAINS SCHNEKETTEN SNÖKEDJOR % ASK FOR YOUR 14/15 DISCOUNT"

Transkript

1 SNÖKEDJOR SNOW CHAINS SCHNEKETTEN 14/15

2 INNEHÅLL/CONTENTS/INHALT EUROPAKARTA 4 5 BLUESTAR 6 7 SILVERSTAR TÄTLÄNK 8 9 GREENSTAR LORRY REDSTAR MILITÄRKÄTTING 16 THE ONE SUV SLIP STOP 17 TRAK AUTO TRAK 4X4 SUV TRAK LTS THE ONE THE ONE SUV RAPID MATIC V RESERVDELAR Allmänna leveransbestämmelser NL 01 gäller. Alla priser exklusive moms. General conditions according to NL01 All prices excluding tax. Lieferbedingungen gemäß NL01 Alle Preise exklusive MwSt. BESTÄMMELSER Bestämmelser beträffande kedjor på lastbil vid körning i Norge Antal kättingar som skall medföras: a) Lastbil med tillåten totalvikt på 3500 kg eller mer skall medföra minst 3 kedjor. 1 st styrkedja passande bilens framhjul 2 st (1 par) kedjor passande bilens drivhjul b) Bil med släp eller trailer där bägge delar har tillåten totalvikt på 3500 kg eller mer, skall, om bilen har tvillinghjul på drivaxeln, minst medföra 7 kedjor. 1 st styrkedja passande bilens framhjul 4 st (2 par) kedjor passande bilens drivhjul 2 st (1 par) kedjor passande släp eller trailer För bil med enkla hjul på drivaxeln eller om s k tvillingkedjor används, är 5 kedjor tillräckligt 1 st styrkedja passande bilens framhjul 2 st (1 par) kedjor passande bilens drivhjul 2 st (1 par) kedjor passande släp eller trailer REGULATIONS Regulations regarding chains on lorries when driving in Norway Number of chains to be carried: a) Lorries with a total permissible weight of 3,500 kg or more must carry at least 3 chains. 1 x guide chain suitable for the truck s front wheel 2 x (1 pair) chains suitable for the truck s driving wheel b) Truck with trailer where both parts have total permissible weight of 3,500 kg or more, shall, if the truck has dual wheels on the driving axle, carry at least 7 chains. 1 x guide chain suitable for the truck s front wheel 4 x (2 pairs) chains suitable for the truck s driving wheel 2 x (1 pair) chains suitable for trailer For trucks with single wheel on the driving axle or if socalled dual chains are used, 5 chains are sufficient 1 x guide chain suitable for the truck s front wheel 2 x (1 pair) chains suitable for the truck s driving wheel 2 x (1 pair) chains suitable for trailer VORSCHRIFTEN Vorschriften für Schneeketten an LKW beim Fahreinsatz in Norwegen Anzahl der mitzuführenden Ketten: a) LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg oder mehr haben mindestens 3 Ketten mitzuführen. 1 Spurkette für die Vorderreifen des Fahrzeugs 2 Ketten (1 Paar) für die Antriebsräder des Fahrzeugs b) LKW mit Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg oder mehr haben, falls der LKW über Doppelräder an der Antriebsachse verfügt, mindestens 7 Ketten mitzuführen. 1 Spurkette für die Vorderreifen des Fahrzeugs 4 Ketten (2 Paar) für die Antriebsräder des Fahrzeugs 2 Ketten (1 Paar) für den Anhänger Für LKW mit einfachen Rädern an der Antriebsachse oder bei Verwendung sog. Zwillingsketten sind 5 Ketten ausreichend. 1 Spurkette für die Vorderreifen des Fahrzeugs 2 Ketten (1 Paar) für die Antriebsräder des Fahrzeugs 2 Ketten (1 Paar) für den Anhänger 2 3

3 SNÖKEDJEPLIKT OBLIGATION TO CARRY SNOW CHAINS/ SCHNEEKETTENPFLICHT LAGSTADGAD SKYLDIGHET att medföra kedjor under perioden: 1/10 30/4 oavsett väderlek och väglag. STATUTORY OBLIGATION to carry chains during the period: 1/10 30/4 irrespective of weather and road conditions. Albanien Bosnien Bulgarien Frankrike Kroatien Makedonien Norge Slovenien Turkiet Österrike Albania Bosnia Bulgaria France Croatia Macedonia Norway Slovenia Turkey Austria Albanien Bosnien Bulgarien Frankreich Kroatien Makedonien Norwegen Slowenien Türkei Österreich GESETZLICHE VERPFLICHTUNG zur Mitführung von Schneeketten im Zeitraum vom unabhängig von Wetterlage und Straßenverhältnissen in: Italien Polen Portugal Rumänien Schweiz Slovakien Tjeckien Tyskland Ungern Italy Poland Portugal Romania Switzerland Slovakia The Czech Republic Germany Hungary Italien Polen Portugal Rumänien Schweiz Slowakei Tschechien Deutschland Ungarn LAGSTADGAD SKYLDIGHET att medföra kedjor när vinterväglag råder. STATUTORY OBLIGATION to carry chains during wintry conditions on roads. GESETZLICHE VERPFLICHTUNG zur Mitführung von Schneeketten bei winterlichen Straßenverhältnissen in: INGEN SKYLDIGHET att medföra kedjor iövriga länder. NO OBLIGATION to carry chains in other countries. GESETZLICHE VERP FLICHTUNG zur Mitführung von Schnee ketten in den übrigen Ländern. (Observera! Snökedjorna som medföres, skall vara av dimensioner som är ekvivalenta med fordonets däck.) (Note! The snow chains that are carried must have dimensions equivalent to the vehicle s tyres.) (Bitte beachten! Die Abmessungen der mitgeführten Schneeketten müssen den Reifen des Fahrzeugs entsprechen.) 4 5

4 BLUESTAR GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE Tvärlänkar för överlägsen drivkraft och framkomlighetsförmåga. Transversal links for superior traction and accessibility. Querglieder für überlegene Antriebskraft und optimales Fortkommen. BLUESTAR Bluestar är en lätt piggkedja med smidig samt hög uppspänning. Ett populärt kedjeval. 7 mm specialhärdad vriden tvärlänk med överdimensionerade 8 mm pigg. Härdade krokar och sidokätting. BLUESTAR Bluestar is a lightweight, spiked chain with versatile tensioning as well as high tensioning. A popular choice of chain. 7 mm special hardened, twisted transversal link with oversized 8 mm spikes. Hardened hooks and side chain. BLUESTAR Bluestar ist eine leichte Kette mit Spikes, die sich einfach und kraftvoll spannen lässt. Eine beliebte Kettenwahl. 7 mm spezialgehärtete, gedrehte Querglieder mit überlangen 8 mmspikes. Gehärtete Haken und Seitenkette. BLUESTAR Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /70 17,5 H : /75 H : /75 H : /75 H : /70 H : Tillpassas H /55 22,5 H : /60 H : /60 H : /65 H : /70 H : /70 BRED H : /70 H : /70 H : /70 H : /70 H : /80 H : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. Spännbjörn för en första anpassning av kedjan. Tension lever for initial adjustment of the chain. Spannvorrichtung für eine erste Anpassung der Kette. 6 7

5 SILVERSTAR TÄTLÄNK GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE Tvärlänkar för överlägsen drivkraft och framkomlighetsförmåga. Transversal links for superior traction and accessibility. Querglieder für überlegene Antriebskraft und optimales Fortkommen. SILVERSTAR TÄTLÄNK 8 mm drivkedja med 9 mm piggar ger ett extremt grepp. Kraftig sidokätting med spännarm. Härdade sidohakar. Material i härdat BORSTÅL. Rostskyddad. Packas halvpar i tygpåse. SILVERSTAR CLOSELINK 8 mm drive chain with 9 mm spikes provides an extreme grip. Powerful side chain with tensioning arm. Hardened side hooks. Material in hardened BORON STEEL. Rustproofed. Packed in half pairs in cloth bag. SILVERSTAR TÄTLÄNK 8 mm antriebskette mit 9 mmspikes sorgen für ausgezeichnete Griffigkeit. Starke Seitenkette mit Spannarm. Gehärtete Seitenhaken. Material aus gehärtetem BORSTAHL. Rostgeschützt. Als Halbpaar in Stoffbeutel erhältlich. SILVERSTAR TÄTLÄNK Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /80 22, : / : / : / : /80 MaxiDrive : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. Spännbjörn för en första anpassning av kedjan. Tension lever for initial adjustment of the chain. Spannvorrichtung für eine erste Anpassung der Kette. 8 9

6 GREENSTAR GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE Det välbeprövade spårkorsmönstret ger en oslagbar körkomfort och god sidostabilitet. The tried and tested crosspattern delivers unbeatable driving comfort and excellent lateral stability. Das bewährte Spurkreuzmuster gewährleistet unschlagbaren Fahrkomfort und gute Seitenstabilität. GREENSTAR Drivkedja med 9 mm piggar kombinerat med tvärgående slitelement. Spårkorsutformning för överlägsen körkomfort Spännbjörn & CAMLOCKS i kombination ger en enkel och smidig uppspänning. Materialet är härdat specialstål. Bra rostskydd. Mönsterskyddad. GREENSTAR Drive chain with 9 mm spikes combined with transverse wear component. Cross design for superior driving comfort. The tension lever & CAMLOCKS in combination provide smooth and simple tensioning. The material is hardened alloy steel. Good rust protection. Registered design. GREENSTAR Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /80 22,5 G : /70 G : /80 G : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. Spännbjörn för en första anpassning av kedjan. Tension lever for initial adjustment of the chain. Spannvorrichtung für eine erste Anpassung der Kette. GREENSTAR Antriebskette mit 9 mmspikes, kombiniert mit quergehenden Verschleißelementen. Spurkreuzausführung für überlegenen Fahrkomfort. Die Kombination von Spannvorrichtung & CAMLOCKS sorgt für einfaches und flexibles Spannen. Das Material besteht aus gehärtetem Spezialstahl. Guter Rostschutz. Musterschutz. Den halvmåneliknande CAMLOCKEN. Fyra stycken på varje kedja. The half moon shaped CAMLOCK. Four on each chain. Der halbmondartige CAMLOCK. Vier Stück an jeder Kette

7 LORRY GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE LORRY Superstark ÖNORM godkänd snabbkedja i 7 mm slitstarkt härdat fyrkantstål. Drivkätting, för den som sätter stora krav på styrka och lång livslängd. Tystgående och ekonomisk kätting, som kan användas på båda sidor. Lorry är utrustat med det välkända CAMLOCKsystemet för snabb och enkel montering/demontering. LORRY Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /80 22,5 L : /70 L : /75 L : /80 L : /80 L : /65 L : Det välbeprövade spårkorsmönstret ger en oslagbar körkomfort och god sidostabilitet. The tried and tested crosspattern delivers unbeatable driving comfort and excellent lateral stability. Das bewährte Spurkreuzmuster gewährleistet unschlagbaren Fahrkomfort und gute Seitenstabilität. Den halvmåneliknande CAMLOCKEN. Fyra stycken på varje kedja. The half moon shaped CAMLOCK. Four on each chain. LORRY Superstrong ÖNORMapproved quick chain in 7 mm durable, hardened square steel. Drive chain, for those who place a high demand on strength and long service life. Silent and economic chain, which can be used on both sides. Lorry is equipped with the wellknown CAMLOCK system for simple and fast fitting/removal. LORRY Superstarke Schnellkette mit ÖNORM Zulassung aus verschleißfestem, gehärtetem 7 mmvierkantstahl. Antriebskette für hohe Ansprüche an Stärke und Lebensdauer. Geräuscharme und wirtschaftliche Kette, die beidseitig anwendbar ist. Lorry ist mit dem bekannten CAMLOCKSystem zur einfachen Montage bzw. Demontage ausgerüstet. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. Der halbmondartige CAMLOCK. Vier Stück an jeder Kette

8 REDSTAR GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE Det välbeprövade spårkorsmönstret ger en oslag bar körkomfort och god sidostabilitet. The tried and tested crosspattern delivers unbeatable driving comfort and excellent lateral stability. Das bewährte Spurkreuzmuster gewährleistet unschlagbaren Fahrkomfort und gute Seitenstabilität. Den halvmåneliknande CAMLOCK EN. Fyra stycken på varje kedja. The half moon shaped CAMLOCK. Four on each chain. Der halbmondartige CAMLOCK. Vier Stück an jeder Kette. REDSTAR En lättkedja i superstarkt härdat nickellegerat fyrkantstål 5,5 mm material. Lämpar sig väl som styrkedja till lastbil och buss. Helt superb som drivkedja på buss när utrymmet är starkt begränsat. Utmärkt på släpvagnens frirullande hjul. Ett väl beprövat mönster ger en oslagbar körkomfort och god sidostabilitet. Snabb och enkel montering tack vare låg vikt och en enkel uppspänning med CAM LOCKS. Högt monterad sidokätting för att undvika skador på navkapslar och fälgar. Kedjan är rostskyddsbehandlad. Storleken instansad i kedjan för lättare identifiering. REDSTAR A lightweight chain in superstrong hardened nickel alloy square steel 5.5 mm material. Ideal as guide chain for lorries and buses. Absolutely superb as drive chain on buses when there is very limited space. Excellent on trailers freerolling wheels. A tried and tested pattern delivers unbeatable driving comfort and excellent lateral stability. Fast and simple to fit thanks to its low weight and simple tensioning with CAMLOCKS. Side chain mounted high up to avoid damage to hub caps and rims. The chain is rustproofed. The size is stamped on the chain for easier identification. REDSTAR Eine Leichtkette aus superstarkem gehärtetem 5,5 mmvierkantstahl mit Nickellegierung. Gut geeignet als Spurkette für LKW und Bus. Hervorragend geeignet als Antriebskette für Busse, wenn Platzmangel herrscht. Ausgezeichnet geeignet auf den freilaufenden Rädern von Anhängern. Ein bewährtes Muster sorgt für unschlagbaren Fahrkomfort und gute Seitenstabilität. Schnelle und einfache Montage dank des geringen Gewichtes und dem einfachen Spannen mit CAMLOCKS. Hoch montierte Seitenkette zur Vermeidung von Schäden an Radkappen und Felgen. Die Kette ist rostschutzbehandelt. Zur leichteren Identifizierung ist die Größenangabe in der Kette eingestanzt. REDSTAR Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /45 17, : /75 19, : / : / : / : /60 22, : / : / : / : / : / : / : / : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten

9 MILITÄRKEDJA SLIP STOP GREIFSTEG En snökedja för tufft vinterväglag. Extra griplänkar placerade på däckets slityta för ökat grepp och dragkraft i kedjan samt för att skona däcket. GREIFSTEG A snow chain for tough winter road conditions. Additional grip links are located on the tyre s wearing surface for increased grip and traction in the chain, and to spare the tyre. GREIFSTEG Eine Schneekette für schwierige winterliche Straßenverhältnisse. Zusätzliche Glieder, die auf der Verschleißfläche des Reifens platziert werden, sorgen für bessere Griffigkeit und Zugkraft der Kette und schonen darüber hinaus den Reifen. Kontakta oss för mer information och offert! Contact us for further information and a quotation! Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und Angebote! SLIP STOP Den perfekta lösningen för den med begränsad tid! 2 delar som monteras på stillastående fordon. Enkel montering med nylonband och halvautomatisk spännare som dras över däcket och spänns fast på utsidan. 7 mm slitstarkt härdat fyrkantstål i 4kantsmönster för extra grepp. SLIP STOP The perfect solution if time is limited! 2 parts that are fitted on the vehicle when stationary. Simple to fit with nylon strap and semiautomatic tensioner which is placed over the tyre and clamped on the outside. 7 mm durable, hardened square steel in square pattern for additional grip. SLIP STOP Die perfekte Lösung bei Zeitmangel! 2 Teile, die an stillstehenden Fahrzeugen montiert werden. Einfache Montage mit Nylonriemen und halbautomatischer Spannvorrichtung, die über den Reifen gezogen und an der Außenseite befestigt wird. Verschleißfester 7 mmvierkantstahl mit Vierkantmuster für zusätzliche Griffigkeit. SLIP STOP Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar profil STORLEK : /70profil STORLEK : profil STORLEK : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten

10 TRAK AUTO V 5117 N PKW TRAK AUTO Trak Auto monteras från hjulets framsida. Enkel och snabb montering med handvred och hake. Kraftfulla spännarmar och gummielement håller kedjan på plats med enastående passform. Lätt och smidig med en slitstark 4 mm kedja i mönstret. TRAK AUTO Trak Auto chain is the best seller among snow chains with front connection for vehicles that cannot mount chains. It stands out for the unique hook with hand wheel closure, for outstanding durability and wear resistance thanks to 4 mm diameter chain links and for the tensioning system with tierods in rubber, for the chain sections on the tread. TRAK AUTO Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 2980: Alle Größen exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. TRAK TRAK AUTO TRAK AUTO AUTO TRAK TRAK AUTO AUTO TRAK AUTO Wird von der Radvorderseite aus montiert. Einfache und schnelle Montage mit Handspanner und Haken. Kraftvolle Spannarme und Gummielemente stellen eine hervorragende Passform und einen festen Sitz der Kette sicher. Leicht und flexibel mit robusten, 4 mm starken Kettengliedern im Profil. FREE AREA SNOW CHAIN LÄMPLIG FÖR Personbilar, även med begränsat utrymme för snökedjor. SUITABLE FOR All cars hardly fitted with snow chain. GEEIGNET FÜR Für Pkw mit begrenztem Platz für Standardschneeketten. Kedjan är en 4 mm förzinkad rundkedja av höglegerat härdat stål. LINK The chain is made of ø 4mm round section high alloy, corehardened and galvanised steel links. 4 mm starke, verzinkte Rundkette aus hochlegiertem, gehärtetem Stahl. UPPBYGGNAD Tvärgående gripelement av härdat stål. Spännarmar av stål och självsträckande gummielement. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES Corehardened and galvanised cross bars. Steel strengthening bars and rubber compound selftensioner. AUFBAU Querstreben aus gehärtetem Stahl. Spannarme aus Stahl und selbstspannende Gummielemente. FASTSPÄNNING Med handvred på en adapter fäster man enkelt anordningen på en hjulbult. EXTERNAL LATCHING SYSTEM The external latching system is fitted with a hand wheel to be fastened on a rim bolt. BEFESTIGUNG Mit Handspanner und einem Adapter wird die Kette einfach aus einem Radbolzen befestigt. NITADE PLATTOR Spännarmarna är infästa i mönstret med nitade plattor och säkerställer att kedjan ligger på runt hela däcket. RIVETED PLATE Special riveted plates connect the supporting arms to the chain sections and ensure a full 360 tread coverage. GENIETETE PLATTEN Die Spannarme sind mit genieteten Platten im Profil integriert und stellen sicher, dass die Kette perfekt an der gesamten Lauffläche anliegt

11 TRAK 4X4 SUV V 5117 N PKW TRAK 4x4 OCH SUV Trak 4x4 och SUV är snökedjan för Suvar, Jeepar och liknande med begränsat utrymme i hjulhusen. Kedjan monteras från hjulets framsida. Enkel och snabb montering med handvred och hake. Kedjan hålls på plats av 5 kraftfulla spännarmar, vridbara för att ta minimal plats vid transport. Lätt och smidig med en slitstark 4 mm kedja i mönstret. TRAK 4x4 SUV Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 3879: Alle Größen TRAK TRAK 4X4 TRAK E SUV4X4 E SUV E SUV TRAK TRAK 4X4 4X4 E SUV E SUV TRAK 4x4 AND SUV Trak SUV chain is the best seller among snow chains with front connection for vehicles such as SUVs and Jeeps. It stands out for the unique hook with hand wheel closure, for outstanding durability and wear resistance thanks to 4 mm diameter chain links and for the central system consisting of 5 foldable arms, to minimize encumbrance in the packaging. TRAK 4x4 UND SUV Trak 4x4 und SUV ist eine Schneekette für SUV, Jeeps und andere Fahrzeuge mit begrenztem Platz für Standardschneeketten. Wird von der Radvorderseite aus montiert. Einfache und schnelle Montage mit Handspanner und Haken. Die Kette wird durch 5 kräftige Spannarme am Rad gehalten, die zur Platzersparnis beim Transport zusammengeklappt werden können. Einfach und bequem mit verschleißfesten, robusten, 4 mm starken Kettengliedern. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. FREE AREA SNOW CHAIN LÄMPLIG FÖR Alla Suvar och terrängfordon med lite större däck. Särskilt de med trånga hjulhus. SUITABLE FOR All Suv and offroad vehicles with big tyre dimensions. GEEIGNET FÜR Alle SUV und Geländefahrzeuge mit etwas größeren Reifen, vor allem für Fahrzeuge mit engen Radkästen. Kedjan är en 4 mm förzinkad rundkedja av höglegerat härdat stål. LINK The chain is made of ø 4mm round section high alloy, corehardened and galvanised steel links. 4 mm starke, verzinkte Rundkette aus hochlegiertem, gehärtetem Stahl. UPPBYGGNAD Tvärgående gripelement av härdat stål. Spännarmar av stål och självsträckande gummielement. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES Corehardened and galvanised cross bars Steel strengthening bars and rubber compound selftensioner. AUFBAU Querstreben aus gehärtetem Stahl. Stahlspannarme und selbstspannende Gummielemente. Fastspänning Med handvred på en adapter fäster man enkelt anordningen på en hjulbult. EXTERNAL LATCHING SYSTEM The external latching system is fitted with a hand wheel to be fastened on a rim bolt. BEFESTIGUNG Mit Handspanner und einem Adapter wird die Kette einfach und bequem auf einem Radbolzen befestigt. VIKBARA ARMAR De 5 spännarmarna som bildar en stjärna när kedjan är monterad kan enkelt fällas ihop för att ta minimal plats vid förvaring och transport. FOLDABLE ARMS The unique star configuration allows the chain tensioning arms to be folded to the centre for easy storage of the chain. ZUSAMMENKLAPPBARE SPANNARME Die fünf Spannarme, die einen Stern bilden, wenn die Kette montiert ist, können einfach zusammengeklappt werden, um platzsparend transportiert und verwahrt werden zu können

12 V 5117 TRAK LTS N PKW TRAK LTS TRAK TRAK LTS LTS TRAK TRAK LTS LTS RAK LTS, kommersiella fordon T Trak LTS passar lättare transportfordon på stålfälgar med hål i navtallriken. Snabb och enkel montering/demontering från hjulets framsida. Unik 5armad infästning med gummielement och hakar för navtallrikens hål. Lätt och smidig med en slitstark 4 mm kedja i mönstret. TRAK LTS Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions Alle Größen 3998: TRAK LTS commercial vehicles Trak LTS chain is suitable for commercial vehicles equipped with iron rims with circumferential holes. It stands out for the unique hook with 5element tensioning rubber, for outstanding durability and wear resistance thanks to 4 mm diameter chain links, quick assembly and disassembly. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. TRAK LTS für Nutzfahrzeuge Schneekette für leichtere Transportfahrzeuge mit Stahlfelgen, einfache und schnelle Montage. Auch für Fahrzeuge mit begrenztem Platz für Standardschneeketten geeignet. Patentierte Konstruktion, die nur 16 mm auf der Lauffläche aufträgt. Trak LTS ist für leichtere Transportfahrzeuge mit gelochten Stahlfelgen geeignet, einfache und schnelle Montage/Demontage an der Radvorderseite. Einzigartige, 5armige Halterung mit Gummielementen und Haken zur Befestigung in den gelochten Stahlfelgen. Einfach und bequem mit verschleißfesten, robusten 4 mm starken Kettengliedern. 22 Kedjan är en 4 mm förzinkad rundkedja av höglegerat härdat stål. LINK The chain is made of ø 4mm round section, corehardened and galvanised steel links. 4 mm starke, verzinkte Rundkette aus hochlegiertem, gehärtetem Stahl. UPPBYGGNAD Tvärgående gripelement av härdat stål. Spännarmar av stål och självsträckande gummielement. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES Corehardened and galvanised cross bars Boron steel strengthening bars and rubber compound selfadjusting tensioner. AUFBAU Querstreben aus gehärtetem Stahl. Spannarme aus Stahl und selbstspannende Gummielemente. FASTSPÄNNING Ny unik fastspänning som appliceras i hålen på fälgens navtallrik. EXTERNAL LATCHING SYSTEM New latching system which uses the holes in the rim to reduce fitting time. BEFESTIGUNG Einzigartiges, neues Spannsystem, das in den gelochten Felgen befestigt wird. UR FREE AREA LÄMPLIG FÖR Lättare transportfordon med stålfälgar. SUITABLE FOR Small commercial vehicles with steel rim. GEEIGNET FÜR Kleine Nutzfahrzeuge mit Stahlfelgen. ASK FOR YO SNOW CHAIN VIKBARA ARMAR De 5 spännarmarna som bildar en stjärna när kedjan är monterad kan enkelt fällas ihop för att ta minimal plats vid förvaring och transport. FOLDABLE ARMS The unique star configuration allows the chain tensioning arms to be folded to the centre for easy storage of the chain. ZUSAMMENKLAPPBARE SPANNARME Die fünf Spannarme, die einen Stern bilden, wenn die Kette montiert ist, können einfach zusammengeklappt werden, um platzsparend transportiert und verwahrt werden zu können. 23

13 THE ONE THE THE ONE ONE THE ONE THE ONE V 5117 N PKW THE ONE THE ONE The One är en lågbyggd snökedja för personbilar med begränsat utrymme i hjulhusen.bygger endast 9 mm på slitbanan och 8 mm på insidan. Skadar inte ömtåliga lättmetallfälgar. Unika elastiska element absorberar ryck i kedjan och bidrar till hög körkomfort och säkerhet. Enkel och användarvänlig sträckanordning. THE ONE The ONE chain for cars represents the best solution to tension vehicles that require reduced encumbrances (only 9 mm on tread and 8 mm on cable) and mount delicate alloy rims. The special thermoplastic ball recovers clearances and absorb the chain s shocks along the tread, ensuring driving and safety at all times. The lever assembly is easy and userfriendly. THE ONE The ONE ist eine flache Schneekette für Pkw mit begrenztem Platz im Radkasten, die auf der Lauffläche 9 mm und an der Radinnenseite nur 8 mm aufträgt. Die einzigartigen, elastischen Dämpfer nehmen die Bewegungen der Kette auf und sorgen somit für einen hohen Fahrkomfort und ausgezeichnete Sicherheit. Einfache und benutzerfreundliche Spannvorrichtung. THE ONE Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 745: Alle Größen exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. LÄMPLIG FÖR Små till medelstora personbilar. SUITABLE FOR All cars from compact mediumbig sizes cars. GEEIGNET FÜR Kleine bis mittelgroße Pkw. Kedjan är en 3 mm förzinkad fyrkantkedja av härdat höghållfast stål. Dämpande elastiska element av syntetmaterial. LINK Chain with highresistance squaresection steel 3 mm diameter links, hardened and galvanised with cushioning elastic elements. 3 mm starke, verzinkte Vierkantkette aus gehärtetem, hochfestem Stahl. Elastische Dämpfer aus Synthetikmaterial. MÖNSTER Kedjan har ett spårkors mönster för utmärkta köregenskaper och hög komfort. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES The gripping unit features a rhomboid design. PROFIL Die Kette hat ein rautenförmiges Profil, das hervorragende Fahreigenschaften und hohen Komfort sicherstellt INSIDA Infästning med wire och snabbfäste. Bygger endast 8 mm. Mycket enkel och smidig montering/demontering, viktigt inte minst vid mörker och dåligt väder. INTERNAL LATCH Internal easytouse fastening device (occupying Ø 8 mm) for the cable. In selffastening cut plate, to favour fitting or removing in difficult weather conditions. INNENSEITE Befestigung mit Stahlseil und Schnellverschluss. Trägt nur 8 mm auf. Äußerst einfache und bequeme Montage/Demontage, ein großes Plus bei Dunkelheit und schlechtem Wetter. UTSIDA Utsidan monteras med hake och en enkel spännarm. EXTERNAL LATCH External fixed chain fastening system with closing function. AUSSENSEITE Die Außenseite wird mit Haken und einem einfachen Spannarm montiert.

14 THE ONE SUV V 5117 N PKW THE ONE SUV The One SUV är en lågbyggd snökedja för SUV:ar och liknande fordon med begränsat utrymme i hjulhusen. Bygger endast 13 mm på slitbanan och 10 mm på insidan. Skadar inte ömtåliga lättmetallfälgar. Unika elastiska element absorberar ryck i kedjan och bidrar till hög körkomfort och säkerhet. Enkel och användarvänlig sträckanordning. THE ONE SUV Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 1088: Alle Größen THE THE ONE ONE SUV THE SUV ONE SUV THE ONE SUVTHE ONE SUV THE ONE SUV The ONE SUV chain for SUVs represents the best alternative to tension vehicles that require reduced encumbrances only 13 mm on tread and 10 mm on cable and mount delicate alloy rims. The special thermoplastic ball recovers clearances and absorb the chain s shocks along the tread, ensuring driving comfort and safety at all times. The two tightening discs charge the balls with the necessary recovery energy. The lever assembly is easy and userfriendly. THE ONE SUV The ONE SUV ist eine flache Schneekette für SUV und ähnliche Fahrzeug mit begrenztem Platz im Radkasten, die auf der Lauffläche 13 mm und an der Radinnenseite nur 10 mm aufträgt, und empfindliche Alufelgen nicht beschädigt. Die einzigartigen, elastischen Dämpfer nehmen die Bewegungen der Kette auf und sorgen somit für einen hohen Fahrkomfort und ausgezeichnete Sicherheit. Einfache und benutzerfreundliche Spannvorrichtung. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. 10 mm 13 mm LÄMPLIG FÖR Suvar och andra traditionella 4x4 SUITABLE FOR Modern Suv and 4x4 traditional cars. GEEIGNET FÜR Moderne SUV und Fahrzeuge mit Vierradantrieb. ONE SUV 3,7 mm förzinkad fyrkantkedja av härdat höghållfast stål. Dämpande elastiska element av syntetmaterial. LINK Chain with highresistance squaresection steel 3,7 mm diameter links, hardened and galvanised with cushioning elastic elements. 3,7 mm starke, verzinkte Vierkantkette aus gehärtetem, hochfestem Stahl. Elastische Dämpfer aus Synthetikmaterial. MÖNSTER Kedjan har ett spårkorsmönster för utmärkta köregenskaper och hög komfort. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES The gripping unit features a rhomboid design. AUFBAU Die Kette hat ein rautenförmiges Profil, das hervorragende Fahreigenschaften und hohen Komfort sicherstellt. INSIDA Infästning med wire och snabbfäste. Bygger endast 10 mm. Mycket enkel och smidig montering/demontering, viktigt inte minst vid mörker och dåligt väder. INTERNAL LATCH Internal easytouse fastening device (occupying Ø 10 mm) for the cable. In selffastening cut plate, to favour fitting or removing in difficult weather conditions. INNENSEITE Befestigung mit Stahlseil und Schnellverschluss. Baut nur 10 mm auf. Äußerst einfache und bequeme Montage/Demontage, ein großes Plus bei Dunkelheit und schlechtem Wetter. UTSIDA Utsidan monteras med hake och en enkel spännarm. EXTERNAL LATCH External fixed chain fastening system with closing function. AUSSENSEITE Die Außenseite wird mit Haken und einem einfachen Spannarm montiert

15 RAPID MATIC V5 V 5117 N PKW RAPID MATIC V5 V5 är en snökedja av klassisk modell för mindre transportfordon, SUV:ar, Jeepar och liknande fordon. Har en kraftig 4,5 mm fyrkantkedja och bygger endast 16 mm på slitbanan. Sträckanordning med spärr håller kedjan säkert på plats. OBS! Eftersträcks när kedjan rullats på hjulet. Levereras i rymlig förvaringsbox av plast. RAPID MATIC V5 Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 968: Alle Größen THE THE ONE ONE SUV THE SUV ONE SUV THE ONE SUVTHE ONE SUV RAPID MATIC V5 The V5 chains is the quality traditional model proposed by Maggigroup for commercial vehicles, Jeeps and SUVs, with 16 mm encumbrance and 4.5 mm chain link. The chain is properly tensioned through tension ratchet with return block and hand chain. The chain must be retensioned after the initial installation. V5 is stored in a spacious plastic box. RAPID MATIC V5 V5 ist eine klassische Schneekette für kleinere Transportfahrzeuge, SUV, Jeeps und ähnliche Fahrzeuge mit einer kräftigen, 4,5 mm starken Vierkantkette, die nur 16 mm auf der Lauffläche aufträgt. Das Spannelement mit Sperrvorrichtung sorgt für einen sicheren Halt. Hinweis: Die Kette muss nachgespannt werden, nachdem sie auf das Rad aufgezogen wurde. Wird in geräumiger Kunststoffbox geliefert. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. LÄMPLIGA FÖR SUV:ar, Jeepar, mindre transportfordon och husbilar SUITABLE FOR Suv, 4x4 cars, Vans and Campers. GEEIGNET FÜR SUV, Jeeps, kleinere Transportfahrzeuge und Wohnmobile. 4,5 mm förzinkad fyrkantkedja av härdat höghållfast stål. LINK Chain with square section 4.5 mm heavy duty, core hardened galvanized alloy steel links. Das Kettenprofil besteht aus einer kräftigen, 4,5 mm starken Vierkantkette aus gehärtetem, hochfestem Stahl. UTSIDA Utsidan monteras enkelt med hakar och sträckare med spärranordnin g/demontering, viktigt inte minst vid mörker och dåligt väder. EXTERNAL LATCH Fixed external latching system with lock. AUSSENSEITE Die Außenseite wird mit Haken und Spannelementen mit Sperrvorrichtung montiert. INSIDA På insidan har kedjan en wire med kraftigt plastöverdrag och snabbfäste. Mycket enkel och smidig montering INTERNAL LATCH Easy to use internal latching device. Made of self fastening sheared metal sheet, it ensures a simple latching and unlatching operation even in the worst weather conditions. INNENSEITE Die Innenseite der Kette besteht aus Stahlseil mit robuster Kunststoffummantelung und Schnellspanner. Äußerst einfache und bequeme Montage/Demontage, ein großes Plus bei Dunkelheit und schlechtem Wetter. UPPSPÄNNING Självlåsande sträcksystem och elastisk gummispännare för optimal kontakt med slitbana och underlag. TENSIONING RATCHET Selflocking tensioning system which ensures optimal contact between chain and ground. The chain features straight links. SPANNVORRICHTUNG Spannelement mit Sperrvorrichtung und elastischen Gummispannelementen für optimalen Sitz auf Lauffläche und Unterlage

16 RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILE ÖVRIGT/MUUT/ПРОЧЕЕ Art. Nr Typ Pris/st Art. No. Type Price/unit Art. Nr. Typ Preis/St Spännbjörn Tätlänk/Bluestar Reparationslänk 5,0mm Reparationslänk 7,0mm Reparationslänk 8,0mm 10 TVÄRLÄNKAR TILL PIGGKEDJOR/ TRANSVERSAL LINKS FOR SPIKE CHAINS/ QUERGLIEDER FÜR KETTEN MIT SPIKES Art. Nr Dim Antal länk på tvärlänk Längd utan sidohake Passar till Pris/st Art. No. Dim. Number of links on transversal link Length without side hook Fits Price/unit Art. Nr. Abmessung Gliederzahl an Querkette Länge ohne Seitenhaken Passt zu Preis/St Reparationslänk 5,6mm fyrkant Reparationslänk 7,0mm fyrkant ,0mm 12 31,2cm H8X ,0mm 13 33,8cm H9X ,0mm 16 41,6cm H12X ,0mm 12 35,4cm I8X ,0mm 13 38,4cm I9X 83 exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. SIDOHAKAR/ SIDE HOOKS/ SEITENHAKEN Art. Nr Typ Pris/st Art. No. Type Price/unit Art. Nr. Typ Preis/St ,0 mm för Redstar ,0 mm för Bluestar/lorry ,0 mm för Tätlänk Stiftkoppling 5,0mm Stiftkoppling 6,0mm Stiftkoppling 8,0mm Ytterlås Tätlänk/Bluestar Innerkrok Tätlänk/Bluestar Innerkrok Redstar Camlocknyckel Camlock Camlocklänk 10 KÄTTINGTÄNGER/ CHAIN TONGS/ KETTENZANGEN Art. Nr Typ Pris/st Art. No. Type Price/unit Art. Nr. Typ Preis/St Kättingtång kort 18 tum Kättingtång lång 30 tum

17 BLIXTHALKA? BLACK ICE? BLITZEIS? Lugn, vi har lösningen... Don t worry, we have the solution... Keine Sorge, wir haben die Lösung... ÖPPETTIDER VARBERGSBUTIKEN HELGFRIA VECKODAGAR Telefon dagtid: +46 (0) Leveranser kvällstid och helger kan utföras efter överenskommelse! Vi accepterar VISA/Mastercard OPENING HOURS FOR OUR VARBERG SHOP WEEK DAYS Telephone office hours: +46 (0) Delivery evenings and weekends can be arranged after agreement! We accept VISA/Mastercard ÖFFNUNGSZEITEN VARBERG WOCHENTAGEN VON 7.00 BIS UHR Telefon Nr.: +46 (0) Lieferungen abends und Wochenenden nach Absprache! Wir akzeptieren VISA/MasterCard HUVUDKONTOR/LAGER VARBERG BEMA Kättingmäster AB Vagnvägen 4 Box 1033, SE Varberg Tel +46 (0) Fax + 46 (0) Säljkontor Bollnäs Nyhedsbacken 2 SE Bollnäs Tel +46 (0) Fax + 46 (0) Säljkontor Jönköping Östra Storgatan 7 SE Jönköping Tel +46 (0) Fax + 46 (0) Filial (säljkontor/lager) Haparanda Företagsvägen 4 SE Haparanda Tel +46 (0) Fax + 46 (0) sommar.se