SNOW CHAINS SCHNEKETTEN SNÖKEDJOR % ASK FOR YOUR 14/15 DISCOUNT

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "SNOW CHAINS SCHNEKETTEN SNÖKEDJOR % ASK FOR YOUR 14/15 DISCOUNT"

Transkript

1 SNÖKEDJOR SNOW CHAINS SCHNEKETTEN 14/15

2 INNEHÅLL/CONTENTS/INHALT EUROPAKARTA 4 5 BLUESTAR 6 7 SILVERSTAR TÄTLÄNK 8 9 GREENSTAR LORRY REDSTAR MILITÄRKÄTTING 16 THE ONE SUV SLIP STOP 17 TRAK AUTO TRAK 4X4 SUV TRAK LTS THE ONE THE ONE SUV RAPID MATIC V RESERVDELAR Allmänna leveransbestämmelser NL 01 gäller. Alla priser exklusive moms. General conditions according to NL01 All prices excluding tax. Lieferbedingungen gemäß NL01 Alle Preise exklusive MwSt. BESTÄMMELSER Bestämmelser beträffande kedjor på lastbil vid körning i Norge Antal kättingar som skall medföras: a) Lastbil med tillåten totalvikt på 3500 kg eller mer skall medföra minst 3 kedjor. 1 st styrkedja passande bilens framhjul 2 st (1 par) kedjor passande bilens drivhjul b) Bil med släp eller trailer där bägge delar har tillåten totalvikt på 3500 kg eller mer, skall, om bilen har tvillinghjul på drivaxeln, minst medföra 7 kedjor. 1 st styrkedja passande bilens framhjul 4 st (2 par) kedjor passande bilens drivhjul 2 st (1 par) kedjor passande släp eller trailer För bil med enkla hjul på drivaxeln eller om s k tvillingkedjor används, är 5 kedjor tillräckligt 1 st styrkedja passande bilens framhjul 2 st (1 par) kedjor passande bilens drivhjul 2 st (1 par) kedjor passande släp eller trailer REGULATIONS Regulations regarding chains on lorries when driving in Norway Number of chains to be carried: a) Lorries with a total permissible weight of 3,500 kg or more must carry at least 3 chains. 1 x guide chain suitable for the truck s front wheel 2 x (1 pair) chains suitable for the truck s driving wheel b) Truck with trailer where both parts have total permissible weight of 3,500 kg or more, shall, if the truck has dual wheels on the driving axle, carry at least 7 chains. 1 x guide chain suitable for the truck s front wheel 4 x (2 pairs) chains suitable for the truck s driving wheel 2 x (1 pair) chains suitable for trailer For trucks with single wheel on the driving axle or if socalled dual chains are used, 5 chains are sufficient 1 x guide chain suitable for the truck s front wheel 2 x (1 pair) chains suitable for the truck s driving wheel 2 x (1 pair) chains suitable for trailer VORSCHRIFTEN Vorschriften für Schneeketten an LKW beim Fahreinsatz in Norwegen Anzahl der mitzuführenden Ketten: a) LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg oder mehr haben mindestens 3 Ketten mitzuführen. 1 Spurkette für die Vorderreifen des Fahrzeugs 2 Ketten (1 Paar) für die Antriebsräder des Fahrzeugs b) LKW mit Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg oder mehr haben, falls der LKW über Doppelräder an der Antriebsachse verfügt, mindestens 7 Ketten mitzuführen. 1 Spurkette für die Vorderreifen des Fahrzeugs 4 Ketten (2 Paar) für die Antriebsräder des Fahrzeugs 2 Ketten (1 Paar) für den Anhänger Für LKW mit einfachen Rädern an der Antriebsachse oder bei Verwendung sog. Zwillingsketten sind 5 Ketten ausreichend. 1 Spurkette für die Vorderreifen des Fahrzeugs 2 Ketten (1 Paar) für die Antriebsräder des Fahrzeugs 2 Ketten (1 Paar) für den Anhänger 2 3

3 SNÖKEDJEPLIKT OBLIGATION TO CARRY SNOW CHAINS/ SCHNEEKETTENPFLICHT LAGSTADGAD SKYLDIGHET att medföra kedjor under perioden: 1/10 30/4 oavsett väderlek och väglag. STATUTORY OBLIGATION to carry chains during the period: 1/10 30/4 irrespective of weather and road conditions. Albanien Bosnien Bulgarien Frankrike Kroatien Makedonien Norge Slovenien Turkiet Österrike Albania Bosnia Bulgaria France Croatia Macedonia Norway Slovenia Turkey Austria Albanien Bosnien Bulgarien Frankreich Kroatien Makedonien Norwegen Slowenien Türkei Österreich GESETZLICHE VERPFLICHTUNG zur Mitführung von Schneeketten im Zeitraum vom unabhängig von Wetterlage und Straßenverhältnissen in: Italien Polen Portugal Rumänien Schweiz Slovakien Tjeckien Tyskland Ungern Italy Poland Portugal Romania Switzerland Slovakia The Czech Republic Germany Hungary Italien Polen Portugal Rumänien Schweiz Slowakei Tschechien Deutschland Ungarn LAGSTADGAD SKYLDIGHET att medföra kedjor när vinterväglag råder. STATUTORY OBLIGATION to carry chains during wintry conditions on roads. GESETZLICHE VERPFLICHTUNG zur Mitführung von Schneeketten bei winterlichen Straßenverhältnissen in: INGEN SKYLDIGHET att medföra kedjor iövriga länder. NO OBLIGATION to carry chains in other countries. GESETZLICHE VERP FLICHTUNG zur Mitführung von Schnee ketten in den übrigen Ländern. (Observera! Snökedjorna som medföres, skall vara av dimensioner som är ekvivalenta med fordonets däck.) (Note! The snow chains that are carried must have dimensions equivalent to the vehicle s tyres.) (Bitte beachten! Die Abmessungen der mitgeführten Schneeketten müssen den Reifen des Fahrzeugs entsprechen.) 4 5

4 BLUESTAR GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE Tvärlänkar för överlägsen drivkraft och framkomlighetsförmåga. Transversal links for superior traction and accessibility. Querglieder für überlegene Antriebskraft und optimales Fortkommen. BLUESTAR Bluestar är en lätt piggkedja med smidig samt hög uppspänning. Ett populärt kedjeval. 7 mm specialhärdad vriden tvärlänk med överdimensionerade 8 mm pigg. Härdade krokar och sidokätting. BLUESTAR Bluestar is a lightweight, spiked chain with versatile tensioning as well as high tensioning. A popular choice of chain. 7 mm special hardened, twisted transversal link with oversized 8 mm spikes. Hardened hooks and side chain. BLUESTAR Bluestar ist eine leichte Kette mit Spikes, die sich einfach und kraftvoll spannen lässt. Eine beliebte Kettenwahl. 7 mm spezialgehärtete, gedrehte Querglieder mit überlangen 8 mmspikes. Gehärtete Haken und Seitenkette. BLUESTAR Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /70 17,5 H : /75 H : /75 H : /75 H : /70 H : Tillpassas H /55 22,5 H : /60 H : /60 H : /65 H : /70 H : /70 BRED H : /70 H : /70 H : /70 H : /70 H : /80 H : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. Spännbjörn för en första anpassning av kedjan. Tension lever for initial adjustment of the chain. Spannvorrichtung für eine erste Anpassung der Kette. 6 7

5 SILVERSTAR TÄTLÄNK GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE Tvärlänkar för överlägsen drivkraft och framkomlighetsförmåga. Transversal links for superior traction and accessibility. Querglieder für überlegene Antriebskraft und optimales Fortkommen. SILVERSTAR TÄTLÄNK 8 mm drivkedja med 9 mm piggar ger ett extremt grepp. Kraftig sidokätting med spännarm. Härdade sidohakar. Material i härdat BORSTÅL. Rostskyddad. Packas halvpar i tygpåse. SILVERSTAR CLOSELINK 8 mm drive chain with 9 mm spikes provides an extreme grip. Powerful side chain with tensioning arm. Hardened side hooks. Material in hardened BORON STEEL. Rustproofed. Packed in half pairs in cloth bag. SILVERSTAR TÄTLÄNK 8 mm antriebskette mit 9 mmspikes sorgen für ausgezeichnete Griffigkeit. Starke Seitenkette mit Spannarm. Gehärtete Seitenhaken. Material aus gehärtetem BORSTAHL. Rostgeschützt. Als Halbpaar in Stoffbeutel erhältlich. SILVERSTAR TÄTLÄNK Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /80 22, : / : / : / : /80 MaxiDrive : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. Spännbjörn för en första anpassning av kedjan. Tension lever for initial adjustment of the chain. Spannvorrichtung für eine erste Anpassung der Kette. 8 9

6 GREENSTAR GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE Det välbeprövade spårkorsmönstret ger en oslagbar körkomfort och god sidostabilitet. The tried and tested crosspattern delivers unbeatable driving comfort and excellent lateral stability. Das bewährte Spurkreuzmuster gewährleistet unschlagbaren Fahrkomfort und gute Seitenstabilität. GREENSTAR Drivkedja med 9 mm piggar kombinerat med tvärgående slitelement. Spårkorsutformning för överlägsen körkomfort Spännbjörn & CAMLOCKS i kombination ger en enkel och smidig uppspänning. Materialet är härdat specialstål. Bra rostskydd. Mönsterskyddad. GREENSTAR Drive chain with 9 mm spikes combined with transverse wear component. Cross design for superior driving comfort. The tension lever & CAMLOCKS in combination provide smooth and simple tensioning. The material is hardened alloy steel. Good rust protection. Registered design. GREENSTAR Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /80 22,5 G : /70 G : /80 G : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. Spännbjörn för en första anpassning av kedjan. Tension lever for initial adjustment of the chain. Spannvorrichtung für eine erste Anpassung der Kette. GREENSTAR Antriebskette mit 9 mmspikes, kombiniert mit quergehenden Verschleißelementen. Spurkreuzausführung für überlegenen Fahrkomfort. Die Kombination von Spannvorrichtung & CAMLOCKS sorgt für einfaches und flexibles Spannen. Das Material besteht aus gehärtetem Spezialstahl. Guter Rostschutz. Musterschutz. Den halvmåneliknande CAMLOCKEN. Fyra stycken på varje kedja. The half moon shaped CAMLOCK. Four on each chain. Der halbmondartige CAMLOCK. Vier Stück an jeder Kette

7 LORRY GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE LORRY Superstark ÖNORM godkänd snabbkedja i 7 mm slitstarkt härdat fyrkantstål. Drivkätting, för den som sätter stora krav på styrka och lång livslängd. Tystgående och ekonomisk kätting, som kan användas på båda sidor. Lorry är utrustat med det välkända CAMLOCKsystemet för snabb och enkel montering/demontering. LORRY Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /80 22,5 L : /70 L : /75 L : /80 L : /80 L : /65 L : Det välbeprövade spårkorsmönstret ger en oslagbar körkomfort och god sidostabilitet. The tried and tested crosspattern delivers unbeatable driving comfort and excellent lateral stability. Das bewährte Spurkreuzmuster gewährleistet unschlagbaren Fahrkomfort und gute Seitenstabilität. Den halvmåneliknande CAMLOCKEN. Fyra stycken på varje kedja. The half moon shaped CAMLOCK. Four on each chain. LORRY Superstrong ÖNORMapproved quick chain in 7 mm durable, hardened square steel. Drive chain, for those who place a high demand on strength and long service life. Silent and economic chain, which can be used on both sides. Lorry is equipped with the wellknown CAMLOCK system for simple and fast fitting/removal. LORRY Superstarke Schnellkette mit ÖNORM Zulassung aus verschleißfestem, gehärtetem 7 mmvierkantstahl. Antriebskette für hohe Ansprüche an Stärke und Lebensdauer. Geräuscharme und wirtschaftliche Kette, die beidseitig anwendbar ist. Lorry ist mit dem bekannten CAMLOCKSystem zur einfachen Montage bzw. Demontage ausgerüstet. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. Der halbmondartige CAMLOCK. Vier Stück an jeder Kette

8 REDSTAR GREPP/TRACTION/TRAKTION MONTERING/FITTING/MONTAGE Det välbeprövade spårkorsmönstret ger en oslag bar körkomfort och god sidostabilitet. The tried and tested crosspattern delivers unbeatable driving comfort and excellent lateral stability. Das bewährte Spurkreuzmuster gewährleistet unschlagbaren Fahrkomfort und gute Seitenstabilität. Den halvmåneliknande CAMLOCK EN. Fyra stycken på varje kedja. The half moon shaped CAMLOCK. Four on each chain. Der halbmondartige CAMLOCK. Vier Stück an jeder Kette. REDSTAR En lättkedja i superstarkt härdat nickellegerat fyrkantstål 5,5 mm material. Lämpar sig väl som styrkedja till lastbil och buss. Helt superb som drivkedja på buss när utrymmet är starkt begränsat. Utmärkt på släpvagnens frirullande hjul. Ett väl beprövat mönster ger en oslagbar körkomfort och god sidostabilitet. Snabb och enkel montering tack vare låg vikt och en enkel uppspänning med CAM LOCKS. Högt monterad sidokätting för att undvika skador på navkapslar och fälgar. Kedjan är rostskyddsbehandlad. Storleken instansad i kedjan för lättare identifiering. REDSTAR A lightweight chain in superstrong hardened nickel alloy square steel 5.5 mm material. Ideal as guide chain for lorries and buses. Absolutely superb as drive chain on buses when there is very limited space. Excellent on trailers freerolling wheels. A tried and tested pattern delivers unbeatable driving comfort and excellent lateral stability. Fast and simple to fit thanks to its low weight and simple tensioning with CAMLOCKS. Side chain mounted high up to avoid damage to hub caps and rims. The chain is rustproofed. The size is stamped on the chain for easier identification. REDSTAR Eine Leichtkette aus superstarkem gehärtetem 5,5 mmvierkantstahl mit Nickellegierung. Gut geeignet als Spurkette für LKW und Bus. Hervorragend geeignet als Antriebskette für Busse, wenn Platzmangel herrscht. Ausgezeichnet geeignet auf den freilaufenden Rädern von Anhängern. Ein bewährtes Muster sorgt für unschlagbaren Fahrkomfort und gute Seitenstabilität. Schnelle und einfache Montage dank des geringen Gewichtes und dem einfachen Spannen mit CAMLOCKS. Hoch montierte Seitenkette zur Vermeidung von Schäden an Radkappen und Felgen. Die Kette ist rostschutzbehandelt. Zur leichteren Identifizierung ist die Größenangabe in der Kette eingestanzt. REDSTAR Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar /45 17, : /75 19, : / : / : / : /60 22, : / : / : / : / : / : / : / : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten

9 MILITÄRKEDJA SLIP STOP GREIFSTEG En snökedja för tufft vinterväglag. Extra griplänkar placerade på däckets slityta för ökat grepp och dragkraft i kedjan samt för att skona däcket. GREIFSTEG A snow chain for tough winter road conditions. Additional grip links are located on the tyre s wearing surface for increased grip and traction in the chain, and to spare the tyre. GREIFSTEG Eine Schneekette für schwierige winterliche Straßenverhältnisse. Zusätzliche Glieder, die auf der Verschleißfläche des Reifens platziert werden, sorgen für bessere Griffigkeit und Zugkraft der Kette und schonen darüber hinaus den Reifen. Kontakta oss för mer information och offert! Contact us for further information and a quotation! Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und Angebote! SLIP STOP Den perfekta lösningen för den med begränsad tid! 2 delar som monteras på stillastående fordon. Enkel montering med nylonband och halvautomatisk spännare som dras över däcket och spänns fast på utsidan. 7 mm slitstarkt härdat fyrkantstål i 4kantsmönster för extra grepp. SLIP STOP The perfect solution if time is limited! 2 parts that are fitted on the vehicle when stationary. Simple to fit with nylon strap and semiautomatic tensioner which is placed over the tyre and clamped on the outside. 7 mm durable, hardened square steel in square pattern for additional grip. SLIP STOP Die perfekte Lösung bei Zeitmangel! 2 Teile, die an stillstehenden Fahrzeugen montiert werden. Einfache Montage mit Nylonriemen und halbautomatischer Spannvorrichtung, die über den Reifen gezogen und an der Außenseite befestigt wird. Verschleißfester 7 mmvierkantstahl mit Vierkantmuster für zusätzliche Griffigkeit. SLIP STOP Art. Nr. Däck Storlek Pris/par Art. No. Tyre Size Price/pair Art. Nr. Reifen Größe Preis/Paar profil STORLEK : /70profil STORLEK : profil STORLEK : exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten

10 TRAK AUTO V 5117 N PKW TRAK AUTO Trak Auto monteras från hjulets framsida. Enkel och snabb montering med handvred och hake. Kraftfulla spännarmar och gummielement håller kedjan på plats med enastående passform. Lätt och smidig med en slitstark 4 mm kedja i mönstret. TRAK AUTO Trak Auto chain is the best seller among snow chains with front connection for vehicles that cannot mount chains. It stands out for the unique hook with hand wheel closure, for outstanding durability and wear resistance thanks to 4 mm diameter chain links and for the tensioning system with tierods in rubber, for the chain sections on the tread. TRAK AUTO Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 2980: Alle Größen exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. TRAK TRAK AUTO TRAK AUTO AUTO TRAK TRAK AUTO AUTO TRAK AUTO Wird von der Radvorderseite aus montiert. Einfache und schnelle Montage mit Handspanner und Haken. Kraftvolle Spannarme und Gummielemente stellen eine hervorragende Passform und einen festen Sitz der Kette sicher. Leicht und flexibel mit robusten, 4 mm starken Kettengliedern im Profil. FREE AREA SNOW CHAIN LÄMPLIG FÖR Personbilar, även med begränsat utrymme för snökedjor. SUITABLE FOR All cars hardly fitted with snow chain. GEEIGNET FÜR Für Pkw mit begrenztem Platz für Standardschneeketten. Kedjan är en 4 mm förzinkad rundkedja av höglegerat härdat stål. LINK The chain is made of ø 4mm round section high alloy, corehardened and galvanised steel links. 4 mm starke, verzinkte Rundkette aus hochlegiertem, gehärtetem Stahl. UPPBYGGNAD Tvärgående gripelement av härdat stål. Spännarmar av stål och självsträckande gummielement. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES Corehardened and galvanised cross bars. Steel strengthening bars and rubber compound selftensioner. AUFBAU Querstreben aus gehärtetem Stahl. Spannarme aus Stahl und selbstspannende Gummielemente. FASTSPÄNNING Med handvred på en adapter fäster man enkelt anordningen på en hjulbult. EXTERNAL LATCHING SYSTEM The external latching system is fitted with a hand wheel to be fastened on a rim bolt. BEFESTIGUNG Mit Handspanner und einem Adapter wird die Kette einfach aus einem Radbolzen befestigt. NITADE PLATTOR Spännarmarna är infästa i mönstret med nitade plattor och säkerställer att kedjan ligger på runt hela däcket. RIVETED PLATE Special riveted plates connect the supporting arms to the chain sections and ensure a full 360 tread coverage. GENIETETE PLATTEN Die Spannarme sind mit genieteten Platten im Profil integriert und stellen sicher, dass die Kette perfekt an der gesamten Lauffläche anliegt

11 TRAK 4X4 SUV V 5117 N PKW TRAK 4x4 OCH SUV Trak 4x4 och SUV är snökedjan för Suvar, Jeepar och liknande med begränsat utrymme i hjulhusen. Kedjan monteras från hjulets framsida. Enkel och snabb montering med handvred och hake. Kedjan hålls på plats av 5 kraftfulla spännarmar, vridbara för att ta minimal plats vid transport. Lätt och smidig med en slitstark 4 mm kedja i mönstret. TRAK 4x4 SUV Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 3879: Alle Größen TRAK TRAK 4X4 TRAK E SUV4X4 E SUV E SUV TRAK TRAK 4X4 4X4 E SUV E SUV TRAK 4x4 AND SUV Trak SUV chain is the best seller among snow chains with front connection for vehicles such as SUVs and Jeeps. It stands out for the unique hook with hand wheel closure, for outstanding durability and wear resistance thanks to 4 mm diameter chain links and for the central system consisting of 5 foldable arms, to minimize encumbrance in the packaging. TRAK 4x4 UND SUV Trak 4x4 und SUV ist eine Schneekette für SUV, Jeeps und andere Fahrzeuge mit begrenztem Platz für Standardschneeketten. Wird von der Radvorderseite aus montiert. Einfache und schnelle Montage mit Handspanner und Haken. Die Kette wird durch 5 kräftige Spannarme am Rad gehalten, die zur Platzersparnis beim Transport zusammengeklappt werden können. Einfach und bequem mit verschleißfesten, robusten, 4 mm starken Kettengliedern. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. FREE AREA SNOW CHAIN LÄMPLIG FÖR Alla Suvar och terrängfordon med lite större däck. Särskilt de med trånga hjulhus. SUITABLE FOR All Suv and offroad vehicles with big tyre dimensions. GEEIGNET FÜR Alle SUV und Geländefahrzeuge mit etwas größeren Reifen, vor allem für Fahrzeuge mit engen Radkästen. Kedjan är en 4 mm förzinkad rundkedja av höglegerat härdat stål. LINK The chain is made of ø 4mm round section high alloy, corehardened and galvanised steel links. 4 mm starke, verzinkte Rundkette aus hochlegiertem, gehärtetem Stahl. UPPBYGGNAD Tvärgående gripelement av härdat stål. Spännarmar av stål och självsträckande gummielement. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES Corehardened and galvanised cross bars Steel strengthening bars and rubber compound selftensioner. AUFBAU Querstreben aus gehärtetem Stahl. Stahlspannarme und selbstspannende Gummielemente. Fastspänning Med handvred på en adapter fäster man enkelt anordningen på en hjulbult. EXTERNAL LATCHING SYSTEM The external latching system is fitted with a hand wheel to be fastened on a rim bolt. BEFESTIGUNG Mit Handspanner und einem Adapter wird die Kette einfach und bequem auf einem Radbolzen befestigt. VIKBARA ARMAR De 5 spännarmarna som bildar en stjärna när kedjan är monterad kan enkelt fällas ihop för att ta minimal plats vid förvaring och transport. FOLDABLE ARMS The unique star configuration allows the chain tensioning arms to be folded to the centre for easy storage of the chain. ZUSAMMENKLAPPBARE SPANNARME Die fünf Spannarme, die einen Stern bilden, wenn die Kette montiert ist, können einfach zusammengeklappt werden, um platzsparend transportiert und verwahrt werden zu können

12 V 5117 TRAK LTS N PKW TRAK LTS TRAK TRAK LTS LTS TRAK TRAK LTS LTS RAK LTS, kommersiella fordon T Trak LTS passar lättare transportfordon på stålfälgar med hål i navtallriken. Snabb och enkel montering/demontering från hjulets framsida. Unik 5armad infästning med gummielement och hakar för navtallrikens hål. Lätt och smidig med en slitstark 4 mm kedja i mönstret. TRAK LTS Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions Alle Größen 3998: TRAK LTS commercial vehicles Trak LTS chain is suitable for commercial vehicles equipped with iron rims with circumferential holes. It stands out for the unique hook with 5element tensioning rubber, for outstanding durability and wear resistance thanks to 4 mm diameter chain links, quick assembly and disassembly. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. TRAK LTS für Nutzfahrzeuge Schneekette für leichtere Transportfahrzeuge mit Stahlfelgen, einfache und schnelle Montage. Auch für Fahrzeuge mit begrenztem Platz für Standardschneeketten geeignet. Patentierte Konstruktion, die nur 16 mm auf der Lauffläche aufträgt. Trak LTS ist für leichtere Transportfahrzeuge mit gelochten Stahlfelgen geeignet, einfache und schnelle Montage/Demontage an der Radvorderseite. Einzigartige, 5armige Halterung mit Gummielementen und Haken zur Befestigung in den gelochten Stahlfelgen. Einfach und bequem mit verschleißfesten, robusten 4 mm starken Kettengliedern. 22 Kedjan är en 4 mm förzinkad rundkedja av höglegerat härdat stål. LINK The chain is made of ø 4mm round section, corehardened and galvanised steel links. 4 mm starke, verzinkte Rundkette aus hochlegiertem, gehärtetem Stahl. UPPBYGGNAD Tvärgående gripelement av härdat stål. Spännarmar av stål och självsträckande gummielement. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES Corehardened and galvanised cross bars Boron steel strengthening bars and rubber compound selfadjusting tensioner. AUFBAU Querstreben aus gehärtetem Stahl. Spannarme aus Stahl und selbstspannende Gummielemente. FASTSPÄNNING Ny unik fastspänning som appliceras i hålen på fälgens navtallrik. EXTERNAL LATCHING SYSTEM New latching system which uses the holes in the rim to reduce fitting time. BEFESTIGUNG Einzigartiges, neues Spannsystem, das in den gelochten Felgen befestigt wird. UR FREE AREA LÄMPLIG FÖR Lättare transportfordon med stålfälgar. SUITABLE FOR Small commercial vehicles with steel rim. GEEIGNET FÜR Kleine Nutzfahrzeuge mit Stahlfelgen. ASK FOR YO SNOW CHAIN VIKBARA ARMAR De 5 spännarmarna som bildar en stjärna när kedjan är monterad kan enkelt fällas ihop för att ta minimal plats vid förvaring och transport. FOLDABLE ARMS The unique star configuration allows the chain tensioning arms to be folded to the centre for easy storage of the chain. ZUSAMMENKLAPPBARE SPANNARME Die fünf Spannarme, die einen Stern bilden, wenn die Kette montiert ist, können einfach zusammengeklappt werden, um platzsparend transportiert und verwahrt werden zu können. 23

13 THE ONE THE THE ONE ONE THE ONE THE ONE V 5117 N PKW THE ONE THE ONE The One är en lågbyggd snökedja för personbilar med begränsat utrymme i hjulhusen.bygger endast 9 mm på slitbanan och 8 mm på insidan. Skadar inte ömtåliga lättmetallfälgar. Unika elastiska element absorberar ryck i kedjan och bidrar till hög körkomfort och säkerhet. Enkel och användarvänlig sträckanordning. THE ONE The ONE chain for cars represents the best solution to tension vehicles that require reduced encumbrances (only 9 mm on tread and 8 mm on cable) and mount delicate alloy rims. The special thermoplastic ball recovers clearances and absorb the chain s shocks along the tread, ensuring driving and safety at all times. The lever assembly is easy and userfriendly. THE ONE The ONE ist eine flache Schneekette für Pkw mit begrenztem Platz im Radkasten, die auf der Lauffläche 9 mm und an der Radinnenseite nur 8 mm aufträgt. Die einzigartigen, elastischen Dämpfer nehmen die Bewegungen der Kette auf und sorgen somit für einen hohen Fahrkomfort und ausgezeichnete Sicherheit. Einfache und benutzerfreundliche Spannvorrichtung. THE ONE Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 745: Alle Größen exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. LÄMPLIG FÖR Små till medelstora personbilar. SUITABLE FOR All cars from compact mediumbig sizes cars. GEEIGNET FÜR Kleine bis mittelgroße Pkw. Kedjan är en 3 mm förzinkad fyrkantkedja av härdat höghållfast stål. Dämpande elastiska element av syntetmaterial. LINK Chain with highresistance squaresection steel 3 mm diameter links, hardened and galvanised with cushioning elastic elements. 3 mm starke, verzinkte Vierkantkette aus gehärtetem, hochfestem Stahl. Elastische Dämpfer aus Synthetikmaterial. MÖNSTER Kedjan har ett spårkors mönster för utmärkta köregenskaper och hög komfort. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES The gripping unit features a rhomboid design. PROFIL Die Kette hat ein rautenförmiges Profil, das hervorragende Fahreigenschaften und hohen Komfort sicherstellt INSIDA Infästning med wire och snabbfäste. Bygger endast 8 mm. Mycket enkel och smidig montering/demontering, viktigt inte minst vid mörker och dåligt väder. INTERNAL LATCH Internal easytouse fastening device (occupying Ø 8 mm) for the cable. In selffastening cut plate, to favour fitting or removing in difficult weather conditions. INNENSEITE Befestigung mit Stahlseil und Schnellverschluss. Trägt nur 8 mm auf. Äußerst einfache und bequeme Montage/Demontage, ein großes Plus bei Dunkelheit und schlechtem Wetter. UTSIDA Utsidan monteras med hake och en enkel spännarm. EXTERNAL LATCH External fixed chain fastening system with closing function. AUSSENSEITE Die Außenseite wird mit Haken und einem einfachen Spannarm montiert.

14 THE ONE SUV V 5117 N PKW THE ONE SUV The One SUV är en lågbyggd snökedja för SUV:ar och liknande fordon med begränsat utrymme i hjulhusen. Bygger endast 13 mm på slitbanan och 10 mm på insidan. Skadar inte ömtåliga lättmetallfälgar. Unika elastiska element absorberar ryck i kedjan och bidrar till hög körkomfort och säkerhet. Enkel och användarvänlig sträckanordning. THE ONE SUV Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 1088: Alle Größen THE THE ONE ONE SUV THE SUV ONE SUV THE ONE SUVTHE ONE SUV THE ONE SUV The ONE SUV chain for SUVs represents the best alternative to tension vehicles that require reduced encumbrances only 13 mm on tread and 10 mm on cable and mount delicate alloy rims. The special thermoplastic ball recovers clearances and absorb the chain s shocks along the tread, ensuring driving comfort and safety at all times. The two tightening discs charge the balls with the necessary recovery energy. The lever assembly is easy and userfriendly. THE ONE SUV The ONE SUV ist eine flache Schneekette für SUV und ähnliche Fahrzeug mit begrenztem Platz im Radkasten, die auf der Lauffläche 13 mm und an der Radinnenseite nur 10 mm aufträgt, und empfindliche Alufelgen nicht beschädigt. Die einzigartigen, elastischen Dämpfer nehmen die Bewegungen der Kette auf und sorgen somit für einen hohen Fahrkomfort und ausgezeichnete Sicherheit. Einfache und benutzerfreundliche Spannvorrichtung. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. 10 mm 13 mm LÄMPLIG FÖR Suvar och andra traditionella 4x4 SUITABLE FOR Modern Suv and 4x4 traditional cars. GEEIGNET FÜR Moderne SUV und Fahrzeuge mit Vierradantrieb. ONE SUV 3,7 mm förzinkad fyrkantkedja av härdat höghållfast stål. Dämpande elastiska element av syntetmaterial. LINK Chain with highresistance squaresection steel 3,7 mm diameter links, hardened and galvanised with cushioning elastic elements. 3,7 mm starke, verzinkte Vierkantkette aus gehärtetem, hochfestem Stahl. Elastische Dämpfer aus Synthetikmaterial. MÖNSTER Kedjan har ett spårkorsmönster för utmärkta köregenskaper och hög komfort. GRIPPING UNIT DESIGN FEATURES The gripping unit features a rhomboid design. AUFBAU Die Kette hat ein rautenförmiges Profil, das hervorragende Fahreigenschaften und hohen Komfort sicherstellt. INSIDA Infästning med wire och snabbfäste. Bygger endast 10 mm. Mycket enkel och smidig montering/demontering, viktigt inte minst vid mörker och dåligt väder. INTERNAL LATCH Internal easytouse fastening device (occupying Ø 10 mm) for the cable. In selffastening cut plate, to favour fitting or removing in difficult weather conditions. INNENSEITE Befestigung mit Stahlseil und Schnellverschluss. Baut nur 10 mm auf. Äußerst einfache und bequeme Montage/Demontage, ein großes Plus bei Dunkelheit und schlechtem Wetter. UTSIDA Utsidan monteras med hake och en enkel spännarm. EXTERNAL LATCH External fixed chain fastening system with closing function. AUSSENSEITE Die Außenseite wird mit Haken und einem einfachen Spannarm montiert

15 RAPID MATIC V5 V 5117 N PKW RAPID MATIC V5 V5 är en snökedja av klassisk modell för mindre transportfordon, SUV:ar, Jeepar och liknande fordon. Har en kraftig 4,5 mm fyrkantkedja och bygger endast 16 mm på slitbanan. Sträckanordning med spärr håller kedjan säkert på plats. OBS! Eftersträcks när kedjan rullats på hjulet. Levereras i rymlig förvaringsbox av plast. RAPID MATIC V5 Storlek Size Größe Pris/par Price/pair Preis/Paar Samtliga dimensioner All dimensions 968: Alle Größen THE THE ONE ONE SUV THE SUV ONE SUV THE ONE SUVTHE ONE SUV RAPID MATIC V5 The V5 chains is the quality traditional model proposed by Maggigroup for commercial vehicles, Jeeps and SUVs, with 16 mm encumbrance and 4.5 mm chain link. The chain is properly tensioned through tension ratchet with return block and hand chain. The chain must be retensioned after the initial installation. V5 is stored in a spacious plastic box. RAPID MATIC V5 V5 ist eine klassische Schneekette für kleinere Transportfahrzeuge, SUV, Jeeps und ähnliche Fahrzeuge mit einer kräftigen, 4,5 mm starken Vierkantkette, die nur 16 mm auf der Lauffläche aufträgt. Das Spannelement mit Sperrvorrichtung sorgt für einen sicheren Halt. Hinweis: Die Kette muss nachgespannt werden, nachdem sie auf das Rad aufgezogen wurde. Wird in geräumiger Kunststoffbox geliefert. exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. LÄMPLIGA FÖR SUV:ar, Jeepar, mindre transportfordon och husbilar SUITABLE FOR Suv, 4x4 cars, Vans and Campers. GEEIGNET FÜR SUV, Jeeps, kleinere Transportfahrzeuge und Wohnmobile. 4,5 mm förzinkad fyrkantkedja av härdat höghållfast stål. LINK Chain with square section 4.5 mm heavy duty, core hardened galvanized alloy steel links. Das Kettenprofil besteht aus einer kräftigen, 4,5 mm starken Vierkantkette aus gehärtetem, hochfestem Stahl. UTSIDA Utsidan monteras enkelt med hakar och sträckare med spärranordnin g/demontering, viktigt inte minst vid mörker och dåligt väder. EXTERNAL LATCH Fixed external latching system with lock. AUSSENSEITE Die Außenseite wird mit Haken und Spannelementen mit Sperrvorrichtung montiert. INSIDA På insidan har kedjan en wire med kraftigt plastöverdrag och snabbfäste. Mycket enkel och smidig montering INTERNAL LATCH Easy to use internal latching device. Made of self fastening sheared metal sheet, it ensures a simple latching and unlatching operation even in the worst weather conditions. INNENSEITE Die Innenseite der Kette besteht aus Stahlseil mit robuster Kunststoffummantelung und Schnellspanner. Äußerst einfache und bequeme Montage/Demontage, ein großes Plus bei Dunkelheit und schlechtem Wetter. UPPSPÄNNING Självlåsande sträcksystem och elastisk gummispännare för optimal kontakt med slitbana och underlag. TENSIONING RATCHET Selflocking tensioning system which ensures optimal contact between chain and ground. The chain features straight links. SPANNVORRICHTUNG Spannelement mit Sperrvorrichtung und elastischen Gummispannelementen für optimalen Sitz auf Lauffläche und Unterlage

16 RESERVDELAR SPARE PARTS ERSATZTEILE ÖVRIGT/MUUT/ПРОЧЕЕ Art. Nr Typ Pris/st Art. No. Type Price/unit Art. Nr. Typ Preis/St Spännbjörn Tätlänk/Bluestar Reparationslänk 5,0mm Reparationslänk 7,0mm Reparationslänk 8,0mm 10 TVÄRLÄNKAR TILL PIGGKEDJOR/ TRANSVERSAL LINKS FOR SPIKE CHAINS/ QUERGLIEDER FÜR KETTEN MIT SPIKES Art. Nr Dim Antal länk på tvärlänk Längd utan sidohake Passar till Pris/st Art. No. Dim. Number of links on transversal link Length without side hook Fits Price/unit Art. Nr. Abmessung Gliederzahl an Querkette Länge ohne Seitenhaken Passt zu Preis/St Reparationslänk 5,6mm fyrkant Reparationslänk 7,0mm fyrkant ,0mm 12 31,2cm H8X ,0mm 13 33,8cm H9X ,0mm 16 41,6cm H12X ,0mm 12 35,4cm I8X ,0mm 13 38,4cm I9X 83 exkl. moms. Gäller till Mwst. und gelten bis Alle Rechte vorbehalten. SIDOHAKAR/ SIDE HOOKS/ SEITENHAKEN Art. Nr Typ Pris/st Art. No. Type Price/unit Art. Nr. Typ Preis/St ,0 mm för Redstar ,0 mm för Bluestar/lorry ,0 mm för Tätlänk Stiftkoppling 5,0mm Stiftkoppling 6,0mm Stiftkoppling 8,0mm Ytterlås Tätlänk/Bluestar Innerkrok Tätlänk/Bluestar Innerkrok Redstar Camlocknyckel Camlock Camlocklänk 10 KÄTTINGTÄNGER/ CHAIN TONGS/ KETTENZANGEN Art. Nr Typ Pris/st Art. No. Type Price/unit Art. Nr. Typ Preis/St Kättingtång kort 18 tum Kättingtång lång 30 tum

17 BLIXTHALKA? BLACK ICE? BLITZEIS? Lugn, vi har lösningen... Don t worry, we have the solution... Keine Sorge, wir haben die Lösung... ÖPPETTIDER VARBERGSBUTIKEN HELGFRIA VECKODAGAR Telefon dagtid: +46 (0) Leveranser kvällstid och helger kan utföras efter överenskommelse! Vi accepterar VISA/Mastercard OPENING HOURS FOR OUR VARBERG SHOP WEEK DAYS Telephone office hours: +46 (0) Delivery evenings and weekends can be arranged after agreement! We accept VISA/Mastercard ÖFFNUNGSZEITEN VARBERG WOCHENTAGEN VON 7.00 BIS UHR Telefon Nr.: +46 (0) Lieferungen abends und Wochenenden nach Absprache! Wir akzeptieren VISA/MasterCard HUVUDKONTOR/LAGER VARBERG BEMA Kättingmäster AB Vagnvägen 4 Box 1033, SE Varberg Tel +46 (0) Fax + 46 (0) Säljkontor Bollnäs Nyhedsbacken 2 SE Bollnäs Tel +46 (0) Fax + 46 (0) Säljkontor Jönköping Östra Storgatan 7 SE Jönköping Tel +46 (0) Fax + 46 (0) Filial (säljkontor/lager) Haparanda Företagsvägen 4 SE Haparanda Tel +46 (0) Fax + 46 (0) sommar.se

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box MULTICAL 801 - MULTICAL 601 - MULTICAL 66-CDE Danish - English - German - Swedish i n s t a l l a t i o n Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45

Mehr

S c h n e e k e t t e n

S c h n e e k e t t e n Schneeketten RUD Ketten Sicherheit bei Eis und Schn 2 CENTRAX... CLASSIC... Hybrid...... TOP 10... GRIP... Soft Spike... CENTRAX SUV... Seite 8 Seite 9 Seite 10 Seite 11 Seite 12 Seite 13 Seite 14 Seite

Mehr

cab tower JO-series JOSAM cab tower är ett system för hytt-, buss- och andra karosserireparationer på tunga fordon där man behöver nå högt.

cab tower JO-series JOSAM cab tower är ett system för hytt-, buss- och andra karosserireparationer på tunga fordon där man behöver nå högt. JOSAM cab tower Straightening equipment for cabs and buses - JO-series Riktutrustning för hytter och bussar - JO-serien Richtausrüstung für Fahrerhäusern und Bussen - JO-Serie EN SE DE JOSAM cab tower

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

Beipackzettel Instruction leaflet

Beipackzettel Instruction leaflet Beipackzettel Instruction leaflet Montage an einen Wandarm Mounting to wall arm Pepperl+Fuchs GmbH Antoniusstr. 21 D-73249 Wernau Germany Tel.: +49(0) 621 776-3712 Fax: +49(0) 621 776-3729 www.pepperl-fuchs.com

Mehr

TomTom WEBFLEET Tachograph

TomTom WEBFLEET Tachograph TomTom WEBFLEET Tachograph Installation TG, 17.06.2013 Terms & Conditions Customers can sign-up for WEBFLEET Tachograph Management using the additional services form. Remote download Price: NAT: 9,90.-/EU:

Mehr

FAI. Führungsring mit Abstreiffunktion Bearing Ring with Wiping Function innenführend / inside bearing

FAI. Führungsring mit Abstreiffunktion Bearing Ring with Wiping Function innenführend / inside bearing Führungsring mit Abstreiffunktion Führungsring mit Abstreiffunktion, innenführend Bearing Ring with Wiping Function, inside bearing Der Hunger Führungsring mit Abstreiffunktion dient als vorderste Führung

Mehr

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN ) ) ) 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska

Mehr

Technology for you. Media Solutions

Technology for you. Media Solutions Technology for you Media Solutions Media Units / Media Units Media Units Robuste Installationstechnik für jeden Klassenund Schulungsraum Robust installation technology for each class- and conference room

Mehr

AVL The Thrill of Solutions. Paul Blijham, Wien, 04.07.2005

AVL The Thrill of Solutions. Paul Blijham, Wien, 04.07.2005 AVL The Thrill of Solutions Paul Blijham, Wien, 04.07.2005 The Automotive Market and its Importance 58 million vehicles are produced each year worldwide 700 million vehicles are registered on the road

Mehr

Shop. BAMTEC-Cap. BAMTEC-Cap. Polo Shirt white, blue, grey. Polo Shirt weiss, blau, grau. Ballpen Kugelschreiber

Shop. BAMTEC-Cap. BAMTEC-Cap. Polo Shirt white, blue, grey. Polo Shirt weiss, blau, grau. Ballpen Kugelschreiber Shop Shop BAMTEC-Cap 100% Cotton BAMTEC-Cap 100% Baumwolle Polo Shirt white, blue, grey 100% Cotton Polo Shirt weiss, blau, grau 100% Baumwolle Ballpen Kugelschreiber Ihr irmen-logo Ihr irmen-logo BAMTEC

Mehr

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web. Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.de Damages caused by Diprion pini Endangered Pine Regions in Germany

Mehr

Virtual PBX and SMS-Server

Virtual PBX and SMS-Server Virtual PBX and SMS-Server Software solutions for more mobility and comfort * The software is delivered by e-mail and does not include the boxes 1 2007 com.sat GmbH Kommunikationssysteme Schwetzinger Str.

Mehr

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM Bedienungs- und Montageanleitung Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM 1.0 Allgemeines Das Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM ermöglicht eine eindeutige Zuordnung von Ladevorgang und Batterie in den

Mehr

PLANT SAFETY IS JUST A QUESTION OF PROPER TECHNOLOGY. Safe-Ring. The ange guard with diffuser and snap-lock

PLANT SAFETY IS JUST A QUESTION OF PROPER TECHNOLOGY. Safe-Ring. The ange guard with diffuser and snap-lock PLANT SAFETY IS JUST A QUESTION OF PROPER TECHNOLOGY Safe-Ring. The ange guard with diffuser and snap-lok A spray protetion ring for ange onnetions, whih intelligently ombines priniples of uid dynamis

Mehr

4G Mill. 4G Mill FRÄSER. CARBIDE Being the best through innovation. - High Speed Cutting for Pre-Hardened Steels up to HRc55

4G Mill. 4G Mill FRÄSER. CARBIDE Being the best through innovation. - High Speed Cutting for Pre-Hardened Steels up to HRc55 CABIDE Being the best through innovation G G FÄSE High Speed Cutting for PreHardened up to Hc HighSpeedBearbeitung (HSC) von vorvergüteten Stählen bis Hc SELECTION GUIDE SIZE ITEM MODEL DESCIPTION PAGE

Mehr

Westenberg Wind Tunnels

Westenberg Wind Tunnels MiniAir20 Hand measurement device for flow, humidity and temperature The hand measurement device MiniAir20 is used for the acquisition of temperature, relative humidity, revolution and flow velocity such

Mehr

4G Mill. 4G Mill FRÄSER CARBIDE. - High Speed Cutting for Pre-Hardened Steels up to HRc55. Being the best through innovation

4G Mill. 4G Mill FRÄSER CARBIDE. - High Speed Cutting for Pre-Hardened Steels up to HRc55. Being the best through innovation CABIDE Being the best through innovation G G FÄSE High Speed Cutting for PreHardened up to Hc HighSpeedBearbeitung (HSC) von vorvergüteten Stählen bis Hc SELECTION GUIDE ITEM MODEL DESCIPTION MIN SIZE

Mehr

PACKTISCH PACKAGING TABLE

PACKTISCH PACKAGING TABLE PACKTISCH PACKAGING TABLE HÖHENVERSTELLBARER PACKTISCH Hochwertiger, ergonomischer Packtisch - hauptsächlich für die Verpackung von sterilen Instrumentensieben. PACKING TABLE High-quality, ergonomic packing

Mehr

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Note: Skal udføres af en autoriseret elektriker. Note: Must be done by a certified electrician.

Mehr

Interconnection Technology

Interconnection Technology Interconnection Technology Register: 23 Date: 25.05.99 Measuring leads from Hirschmann Following measuring leads are replaced by the next generation. Additionally connectors and sockets in the same design

Mehr

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC Copyright by Vincotech 1 Revision: 1 module types / Produkttypen Part-Number

Mehr

Worldwide Logistics L anfl x

Worldwide Logistics L anfl x Worldwide Logistics IHR WELTWEITER LOGISTIK PARTNER YOUR GLOBAL LOGISTICS PARTNER Seit 1994 bietet die Leanflex das gesamte Spektrum von Logistik- & Transportdienstleistungen für Industrie, Handel sowie

Mehr

With renewed enthusiasm and ownership, Koflach is re-born with the market-leading products that defined comfort, fit and warmth in the category.

With renewed enthusiasm and ownership, Koflach is re-born with the market-leading products that defined comfort, fit and warmth in the category. Ursprünglich im Jahr 1898 von österreichischen Bergsteigern gegründet, gibt es für die Marke Koflach jetzt einen Fortbestand in den Händen von begeisterten Schweizer Eigentümern, die das Potential der

Mehr

EEX Kundeninformation 2002-08-30

EEX Kundeninformation 2002-08-30 EEX Kundeninformation 2002-08-30 Terminmarkt - Eurex Release 6.0; Versand der Simulations-Kits Kit-Versand: Am Freitag, 30. August 2002, versendet Eurex nach Handelsschluss die Simulations -Kits für Eurex

Mehr

CHAMPIONS Communication and Dissemination

CHAMPIONS Communication and Dissemination CHAMPIONS Communication and Dissemination Europa Programm Center Im Freistaat Thüringen In Trägerschaft des TIAW e. V. 1 CENTRAL EUROPE PROGRAMME CENTRAL EUROPE PROGRAMME -ist als größtes Aufbauprogramm

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

DICOTA business in motion

DICOTA business in motion DICOTA manufactures top-quality computer cases. The wide product range meets the most diverse customer wishes with selected, finely designed cases which specially protect and transport your Notebook. www.dicota.com

Mehr

VPPR Stab Sicherheit, Gesundheit und Umwelt Safety, Security, Health and Environment. Laser which rules apply in Switzerland?

VPPR Stab Sicherheit, Gesundheit und Umwelt Safety, Security, Health and Environment. Laser which rules apply in Switzerland? Laser which rules apply in Switzerland? ETH Zürich KT/07.07.2008 When in danger say STOP! VPPR Laser classes Class 1 Eye safe < 0.39 mw Class 1M Eye safe without optical instruments 400 700 nm < 0.39 mw

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

WIG-TIG. Handschweißbrenner Welding Torch. CK 230Flex wassergekühlt water cooled. Technische Daten: CK 230Flex. Artikel Nr. / Einzelheiten 4 m 8 m

WIG-TIG. Handschweißbrenner Welding Torch. CK 230Flex wassergekühlt water cooled. Technische Daten: CK 230Flex. Artikel Nr. / Einzelheiten 4 m 8 m WIG-TIG Handschweißbrenner Welding Torch CK 230Flex wassergekühlt water cooled Technische Daten: CK 230Flex Belastung: 300 A DC 300 A AC Einschaltdauer: @ 100% Wolframelektroden: 0,5-3,2 mm Artikel Nr.

Mehr

Business-centric Storage How appliances make complete backup solutions simple to build and to sell

Business-centric Storage How appliances make complete backup solutions simple to build and to sell Business-centric Storage How appliances make complete backup solutions simple to build and to sell Frank Reichart Sen. Dir. Prod. Marketing Storage Solutions 0 The three horrors of data protection 50%

Mehr

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer General Remarks In private non state pensions systems usually three actors Employer

Mehr

Infoblatt für ERASMUS-Studierende aus Nicht-EU-Ländern Leaflet for ERASMUS students from Non-EU countries

Infoblatt für ERASMUS-Studierende aus Nicht-EU-Ländern Leaflet for ERASMUS students from Non-EU countries Infoblatt für ERASMUS-Studierende aus Nicht-EU-Ländern Leaflet for ERASMUS students from Non-EU countries Allgemeine Hinweise / General information Internationale Studierende aus Nicht-EU-Ländern müssen

Mehr

Infoblatt für ERASMUS-Studierende aus Nicht-EU-Ländern Leaflet for ERASMUS students from Non-EU countries

Infoblatt für ERASMUS-Studierende aus Nicht-EU-Ländern Leaflet for ERASMUS students from Non-EU countries Infoblatt für ERASMUS-Studierende aus Nicht-EU-Ländern Leaflet for ERASMUS students from Non-EU countries Allgemeine Hinweise / General information Internationale Studierende aus Nicht-EU-Ländern müssen

Mehr

Messer und Lochscheiben Knives and Plates

Messer und Lochscheiben Knives and Plates Messer und Lochscheiben Knives and Plates Quality is the difference Seit 1920 Since 1920 Quality is the difference Lumbeck & Wolter Qualität, kontinuierlicher Service und stetige Weiterentwicklung zeichnen

Mehr

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus Bedienungsanleitung User Manual System AED Plus INHALTSVERZEICHNIS TABLE OF CONTENTS Einleitung Sicherheitshinweise Verwendungszweck... 3 Lieferumfang Technische Daten Zubehör.... 4 Montage. 5 Bedienung

Mehr

Aufbau eines IT-Servicekataloges am Fallbeispiel einer Schweizer Bank

Aufbau eines IT-Servicekataloges am Fallbeispiel einer Schweizer Bank SwissICT 2011 am Fallbeispiel einer Schweizer Bank Fritz Kleiner, fritz.kleiner@futureways.ch future ways Agenda Begriffsklärung Funktionen und Aspekte eines IT-Servicekataloges Fallbeispiel eines IT-Servicekataloges

Mehr

Zubehör für mehrpolige Steckverbinder

Zubehör für mehrpolige Steckverbinder für mehrpolige Steckverbinder Einfache Codierstifte für Codierungen Codierung mit einfachem Codierstift einfache Codierstifte aus Edelstahl aus Stahl, verzinkt (nicht für MIXO Einsätze) CR 20 CR 20 D einfache

Mehr

DEFLEX FUGENSYSTEME. floor profiles - field limitation joints BODENPROFILE - FELDBEGRENZUNGSFUGEN 4.3 DEFLEX

DEFLEX FUGENSYSTEME. floor profiles - field limitation joints BODENPROFILE - FELDBEGRENZUNGSFUGEN 4.3 DEFLEX FUGENSYSTEME 4.3 BODENPROFILE - FELDBEGRENZUNGSFUGEN floor profiles - field limitation joints 490/AL Betonwerkstein etc.). Vollmetallkonstruktion, hoher Kantenschutz, gute Verbindung zum Mörtelbett durch

Mehr

Disclaimer & Legal Notice. Haftungsausschluss & Impressum

Disclaimer & Legal Notice. Haftungsausschluss & Impressum Disclaimer & Legal Notice Haftungsausschluss & Impressum 1. Disclaimer Limitation of liability for internal content The content of our website has been compiled with meticulous care and to the best of

Mehr

Installation guide for Cloud and Square

Installation guide for Cloud and Square Installation guide for Cloud and Square 1. Scope of delivery 1.1 Baffle tile package and ceiling construction - 13 pcs. of baffles - Sub construction - 4 pcs. of distance tubes white (for direct mounting)

Mehr

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 von RA Dr. Till Jaeger OSADL Seminar on Software Patents and Open Source Licensing, Berlin, 6./7. November 2008 Agenda 1. Regelungen der GPLv2 zu Patenten 2. Implizite

Mehr

HARTNAGEL Etikettiermaschinen für Verpackungsbecher und Automation. Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400

HARTNAGEL Etikettiermaschinen für Verpackungsbecher und Automation. Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400 Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400 Die Firma Hartnagel, begann vor über 15 Jahren den ersten Etikettierautomaten zu entwickeln und zu bauen. Geleitet von der Idee, das hinsichtlich der Produktführung

Mehr

Serviceinformation Nr. 02/11

Serviceinformation Nr. 02/11 Serviceinformation Nr. 02/11 vom: 06.10.2011 von: BAM 1. Software Navigator und Release Notes Auf unserer Homepage unter www.idm-energie.at/de/navigator-software.html steht ab sofort eine neue Version

Mehr

Büchi Magnetic Drives Absolutely tight, safe and dependable Büchi Magnetantriebe Absolut dicht, sicher und zuverlässig

Büchi Magnetic Drives Absolutely tight, safe and dependable Büchi Magnetantriebe Absolut dicht, sicher und zuverlässig Büchi Magnetic Drives Absolutely tight, safe and dependable Büchi Magnetantriebe Absolut dicht, sicher und zuverlässig bmd 075 / bmd 300 / bmd 800 / bmd 1200 / bmd 1800 / bmd 3600 / bmd 5400 cyclone 075

Mehr

MAK MAK. Power Application Systems. 8.0 / 12.0 mm. Hochstromkontaktsysteme. 8.0 / 12.0 mm

MAK MAK. Power Application Systems. 8.0 / 12.0 mm. Hochstromkontaktsysteme. 8.0 / 12.0 mm MK Power pplication Systems MK 405 MK Lamella terminal system with closed box 8.0 x 0.8 mm, 9.5 x 1.2 mm, 12.0 x 0.8 mm The MK power terminal series covers blade sizes 8.0 mm to 9.5 mm and 12.0 mm. They

Mehr

Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung

Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung Version 1.0 (09/2009) TV8379 1. Vorwort Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses 24VAC Outdoor Netzteils. Mit diesem

Mehr

Montageanleitung DORMA PT 30. Oberlichtbeschlag. Installation instruction DORMA PT 30. Overpanel patch fitting

Montageanleitung DORMA PT 30. Oberlichtbeschlag. Installation instruction DORMA PT 30. Overpanel patch fitting Montageanleitung DORMA PT 30 Oberlichtbeschlag Installation instruction DORMA PT 30 Overpanel patch fitting Stand/Issue 09.0 / 00331 00.5.371.6.3 Wichtige Informationen: Important information: 1 = Bauteil/Baugruppe

Mehr

Preisliste für The Unscrambler X

Preisliste für The Unscrambler X Preisliste für The Unscrambler X english version Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer (19%). Irrtümer, Änderungen und Fehler sind vorbehalten. The Unscrambler wird mit

Mehr

MindestanforderungenanDokumentationvon Lieferanten

MindestanforderungenanDokumentationvon Lieferanten andokumentationvon Lieferanten X.0010 3.02de_en/2014-11-07 Erstellt:J.Wesseloh/EN-M6 Standardvorgabe TK SY Standort Bremen Standard requirements TK SY Location Bremen 07.11.14 DieInformationenindieserUnterlagewurdenmitgrößterSorgfalterarbeitet.DennochkönnenFehlernichtimmervollständig

Mehr

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Description & Functional Principle (Piezo Technology) Cleanrooms are dynamic systems. People and goods are constantly in motion. Further installations, production

Mehr

Seitenträger - System Lateral support systems

Seitenträger - System Lateral support systems Unterdach - Masten Aus verzinktem Stahlrohr mit angeschweisster Befestigungsschelle und 2 Sechskant - Holzschrauben 6 x 40. Below roof masts Galvanized steel with welded-on mounting straps and 2 hex 6

Mehr

E-SYSTEM E-SYSTEM. Hekna-E-SYSTEM. Ein hochwertiges, elektronisches Schließsystem für Drehstangenschlösser in gehobener Objektqualität.

E-SYSTEM E-SYSTEM. Hekna-E-SYSTEM. Ein hochwertiges, elektronisches Schließsystem für Drehstangenschlösser in gehobener Objektqualität. Hekna- Ein hochwertiges, elektronisches Schließsystem für Drehstangenschlösser in gehobener Objektqualität. Die Elektronik ist in einem robusten Zamak-Gehäuse untergebracht. Für den Einbau ist keinerlei

Mehr

Lieferumfang / unit as delivered Best. Nr. / Order Code 1 HQI - Projektor AP 2 HQI -projector AP 2

Lieferumfang / unit as delivered Best. Nr. / Order Code 1 HQI - Projektor AP 2 HQI -projector AP 2 PANI Projektoren lösen weltweit schwierigste Projektionsaufgaben. Der AP2 ist ein Spezialprojektor, der für den Dauerbetrieb bei Architekturprojektionen durch seine lange Lebensdauer der HQI-Lampe bestens

Mehr

Kaltlichtkabel und Adapter Fibre Optic Cables & End Fittings

Kaltlichtkabel und Adapter Fibre Optic Cables & End Fittings Kaltlichtkabel und Adapter & End Fittings 70 Kaltlichtkabel Standard Kaltlichtkabel Standard Fiber Optic Cables Universal-Glasfaserkabel made in Germany mit verklebten Fasern für Standard-Halogenlichtquellen

Mehr

Heizcontainer Serie XS Heating container series XS ENERLOG B i omasseh eizcontainer

Heizcontainer Serie XS Heating container series XS ENERLOG B i omasseh eizcontainer Heizcontainer Serie XS Heating container series XS B i omasseh eizcontainer 8 kw 12 kw 15 kw 22 kw 25 kw 35 kw Spezialcontainer für geringen Energiebedarf, z.b. weit abgelegene oder nicht erschlossene

Mehr

1.9 Dynamic loading: τ ty : torsion yield stress (torsion) τ sy : shear yield stress (shear) In the last lectures only static loadings are considered

1.9 Dynamic loading: τ ty : torsion yield stress (torsion) τ sy : shear yield stress (shear) In the last lectures only static loadings are considered 1.9 Dynaic loading: In the last lectures only static loadings are considered A static loading is: or the load does not change the load change per tie N Unit is 10 /sec 2 Load case Ι: static load (case

Mehr

VITEO OUTDOORS SLIM WOOD. Essen/Dining

VITEO OUTDOORS SLIM WOOD. Essen/Dining VITEO SLIM WOOD Essen/Dining Stuhl/Chair Die Emotion eines Innenmöbels wird nach außen transportiert, indem das puristische Material Corian mit dem warmen Material Holz gemischt wird. Es entstehen ein

Mehr

PRÄZISION VOM BAND: VORSCHUBBÄNDER TYP CONTACT ENDLESS PRECISION: CONTACT FEEDER BELTS. ContiTech Transportbandsysteme GmbH PMS4 - Engineered Products

PRÄZISION VOM BAND: VORSCHUBBÄNDER TYP CONTACT ENDLESS PRECISION: CONTACT FEEDER BELTS. ContiTech Transportbandsysteme GmbH PMS4 - Engineered Products PRÄZISION VOM BAND: VORSCHUBBÄNDER TYP CONTACT ENDLESS PRECISION: CONTACT FEEDER BELTS Präzision Für die holz-, kunststoffund metallverarbeitende Industrie ContiTech Vorschubbänder oder teppiche Typ CONTACT

Mehr

DIE SPEZIALISTEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE KABELKONFEKTION UND BAUGRUPPEN SPECIALISTS IN SOPHISTICATED CABLE ASSEMBLIES AND MODULES

DIE SPEZIALISTEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE KABELKONFEKTION UND BAUGRUPPEN SPECIALISTS IN SOPHISTICATED CABLE ASSEMBLIES AND MODULES DIE SPEZIALISTEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE KABELKONFEKTION UND BAUGRUPPEN SPECIALISTS IN SOPHISTICATED CABLE ASSEMBLIES AND MODULES IMMER DAS RICHTIGE WERKZEUG Wer gute Arbeit leisten möchte, braucht immer die

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

Winters Hotel Company

Winters Hotel Company Winters Hotel Company Unsere 3- und 4-Sterne-Hotels zeichnet das aus, was perfekte Stadthotels ausmachen: zentral, hochwertig, modern mit breitem Businessangebot. In bester Innenstadtlage bieten wir Geschäfts-

Mehr

Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan

Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer Introduction Multi-level pension systems Different approaches Different

Mehr

Luftfahrtmaterial direkt ab Lager!

Luftfahrtmaterial direkt ab Lager! KUK-Aerospace Luftfahrtmaterial direkt ab Lager! KUK-Aerospace ist die umfassende Auswahl an Luftfahrtmaterialien direkt am Lager KASTENS & KNAUER in Lilienthal bei Bremen. Wir bieten Aluminium als Platten,

Mehr

Einkommensaufbau mit FFI:

Einkommensaufbau mit FFI: For English Explanation, go to page 4. Einkommensaufbau mit FFI: 1) Binäre Cycle: Eine Position ist wie ein Business-Center. Ihr Business-Center hat zwei Teams. Jedes mal, wenn eines der Teams 300 Punkte

Mehr

3. BvD Transfer Pricing Day BEPS und die Auswirkungen auf das operationale Verrechnungspreis-Management

3. BvD Transfer Pricing Day BEPS und die Auswirkungen auf das operationale Verrechnungspreis-Management 3. BvD Transfer Pricing Day BEPS und die Auswirkungen auf das operationale Verrechnungspreis-Management Agenda Einführung Operationales Verrechnungspreis- Management Was bedeutet BEPS für Unternehmen?

Mehr

IMM. Eintauchpumpen mit offenem Laufrad Immersion pumps with open impeller. Leistungsdaten / Performance. n 2850 1/min

IMM. Eintauchpumpen mit offenem Laufrad Immersion pumps with open impeller. Leistungsdaten / Performance. n 2850 1/min Werkstoffe / Materials Teile-Benennung / Description Pumpengehäuse Pump casing Laufrad Impeller Rotorwelle Shaft Deckel Cover Spritzring Deflector IMM 40-50 IMM 63-100 Aluminium / Stahl / GG Aluminium

Mehr

The Single Point Entry Computer for the Dry End

The Single Point Entry Computer for the Dry End The Single Point Entry Computer for the Dry End The master computer system was developed to optimize the production process of a corrugator. All entries are made at the master computer thus error sources

Mehr

stufenbohrer mit spirale blechschälbohrer

stufenbohrer mit spirale blechschälbohrer SB 24/1 PRODUKT-INFORMATION: STUFENBOHRER / BLECHSCHÄLBOHRER EUROPE EDITION stufenbohrer mit spirale blechschälbohrer step drills with spiral / conical drill bits BLUE XE SPEZIALSTAHL BLUE - SPECIAL STEEL

Mehr

News 2011. Alles andere ist Regal.

News 2011. Alles andere ist Regal. News 2011 SPACEWALL News 2011 Neue Warenträger und Profile, angesagte Dekore, ein neues Mittelraummöbelund ein neues Ladenbausystem, dazu mehr Service bei Spacewall gibt es 2011 jede Menge neues. Dieser

Mehr

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber Einführung Geehrter Kunde, wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Wagenhebers gratulieren! Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

K-2 is micro grain size carbide end mills for general purpose such as slotting, side cutting and profiling. K-2 ist ein Feinstkorn

K-2 is micro grain size carbide end mills for general purpose such as slotting, side cutting and profiling. K-2 ist ein Feinstkorn K-2 is micro grain size carbide end mills for general purpose such as slotting, side cutting and profiling. K-2 ist ein Feinstkorn Vollhartmetallfräser für universellen Einsatz, wie Nutenfräsen, Seitenfräsen

Mehr

lindab we simplify construction

lindab we simplify construction lindab we simplify construction EU-overensstemmelseserklæring for komponenter EC Konformitätserklärung für Komponenten Attestation de conformité UE de composants EC Declaration of Conformity for Components

Mehr

Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015

Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015 Event-UG (haftungsbeschränkt) DSAV-event UG (haftungsbeschränkt) Am kleinen Wald 3, 52385 Nideggen Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015 Ladies

Mehr

Dedusting pellets. compact edition

Dedusting pellets. compact edition Dedusting pellets compact edition Granulat-Entstauber TS5 direkt auf der Spritzgießmaschine MB Pellets Deduster TS5 mounted on injection moulding machine 02 Lupenrein und ohne Makel... Granulat-Entstaubung

Mehr

PRO[E]MOTION DESIGN FUNCTION EMOTION

PRO[E]MOTION DESIGN FUNCTION EMOTION PRO[E]MOTION DESIGN FUNCTION EMOTION 2013 USB-Stick "Dento" USB stick "Dento" Artikel-Nr. / Ref.-No. 98996-0 USB-Stick "Snap" USB stick "Snap" Artikel-Nr. / Ref.-No. 98998-0 Hochwertiger Speicherstick

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Cloud for Customer Learning Resources. Customer

Cloud for Customer Learning Resources. Customer Cloud for Customer Learning Resources Customer Business Center Logon to Business Center for Cloud Solutions from SAP & choose Cloud for Customer https://www.sme.sap.com/irj/sme/ 2013 SAP AG or an SAP affiliate

Mehr

Einwegmanschetten Disposable cuffs

Einwegmanschetten Disposable cuffs Einwegmanschetten Disposable cuffs Blutsperregeräte Tourniquets Mit 1,5 m Manschettenschlauch With 1.5 m cuff hose Einwegmanschetten l Disposable cuffs Der schnelle Weg zur Sicherheit Die Qualität einer

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Reinraum/Clean-room. Einsatz in der elektronischen und pharmazeutischen Industrie sowie in Labors der Medizin

Reinraum/Clean-room. Einsatz in der elektronischen und pharmazeutischen Industrie sowie in Labors der Medizin 40 Reinraum/Clean-room Einsatz in der elektronischen und pharmazeutischen Industrie sowie in Labors der Medizin Use in electronic and pharmaceutical industries and in medical laboratories Reinheit und

Mehr

DIGICOMP OPEN TUESDAY AKTUELLE STANDARDS UND TRENDS IN DER AGILEN SOFTWARE ENTWICKLUNG. Michael Palotas 7. April 2015 1 GRIDFUSION

DIGICOMP OPEN TUESDAY AKTUELLE STANDARDS UND TRENDS IN DER AGILEN SOFTWARE ENTWICKLUNG. Michael Palotas 7. April 2015 1 GRIDFUSION DIGICOMP OPEN TUESDAY AKTUELLE STANDARDS UND TRENDS IN DER AGILEN SOFTWARE ENTWICKLUNG Michael Palotas 7. April 2015 1 GRIDFUSION IHR REFERENT Gridfusion Software Solutions Kontakt: Michael Palotas Gerbiweg

Mehr

TDMI. Tandem-Dichtsatz für Multimedieneinsatz, Tandem Seal for Multi-fluid Application innendichtend / inside sealing

TDMI. Tandem-Dichtsatz für Multimedieneinsatz, Tandem Seal for Multi-fluid Application innendichtend / inside sealing Tandem-Dichtsatz für Multimedieneinsatz Tandem-Dichtsatz für Multimedieneinsatz, innendichtend Der Hunger Tandem-Dichtsatz für Multimedieneinsatz, innendichtend, wird zur Abdichtung von Plungerkolben oder

Mehr

MG 300 Arbeitskleidung MG 300 Workwear

MG 300 Arbeitskleidung MG 300 Workwear Kühl bleiben, wenn es heiß wird Wenn es auf der Baustelle zur Sache geht, können Sie schon mal ins Schwitzen kommen. Dann kann Ihnen die richtige Bekleidung die Arbeit erleichtern. Bekleidung, die atmet

Mehr

European Aviation Safety Agency

European Aviation Safety Agency European Aviation Safety Agency EASA TYPE-CERTIFICATE DATA SHEET Number : P.502 Issue : 01 Date : 09 March 2010 Type : GEFA-Flug GmbH Models Helix H50F List of effective Pages: Page 1 2 3 4 5 Issue 1 1

Mehr

Rohrschellen Serie A Tube clamps Series A

Rohrschellen Serie A Tube clamps Series A Rohrschellen Serie A Tube clamps Series A 3 PP-CR Die Lösung für korrosions- gefährdete Anwendungen PP-CR - the solution for suspectible e to corrosion a pplications Auf Grundlage des bewährten Polypropylens

Mehr

Group and Session Management for Collaborative Applications

Group and Session Management for Collaborative Applications Diss. ETH No. 12075 Group and Session Management for Collaborative Applications A dissertation submitted to the SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZÜRICH for the degree of Doctor of Technical Seiences

Mehr

Halterungen für Bildschirme und Computer

Halterungen für Bildschirme und Computer Halterungen für Bildschirme und Computer Sicherheit Flexibilität Ergonomie Produktkatalog Zirkona Sweden www.zirkona.com Die Zukunft beginnt schon heute. Seit 1995 arbeiten wir bei Zirkona Sweden mit Halterungssystemen

Mehr

K210. Solid Carbide End Mills for Multi Purpose!! Vollhartmetallfräser für universellen Einsatz!!

K210. Solid Carbide End Mills for Multi Purpose!! Vollhartmetallfräser für universellen Einsatz!! K2 Catalogue / 11 Solid Carbide End Mills for Multi Purpose!! Vollhartmetallfräser für universellen Einsatz!! Solid Carbide End Mills for Multi Purpose!! Vollhartmetallfräser für universellen Einsatz!!

Mehr

Intralogistics and Storage System in a Press Shop in the Automotive Industry

Intralogistics and Storage System in a Press Shop in the Automotive Industry Vollert Anlagenbau GmbH + Co. KG Postfach 13 20 74185 Weinsberg/Germany Stadtseestr. 12 74189 Weinsberg/Germany Telefon +49 (0) 7134 / 52-229 Telefax +49 (0) 7134 / 52-222 E-mail: intralogistics@vollert.de

Mehr

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health)

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) 1 Utilitarian Perspectives on Inequality 2 Inequalities matter most in terms of their impact onthelivesthatpeopleseektoliveandthethings,

Mehr

eurex rundschreiben 278/14

eurex rundschreiben 278/14 eurex rundschreiben 278/14 Datum: 23. Dezember 2014 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Mehtap Dinc EURO STOXX 50, STOXX Europe 50,

Mehr

ZK2000SF ACCESS CONTROL ZUTRITTSKONTROLLE

ZK2000SF ACCESS CONTROL ZUTRITTSKONTROLLE ZUTRITTSKONTROLLE ACCESS CONTROL SMPX.xx SMPX.xG ZK2000SF Kommunikation über ISDN oder TCP/IP Intelligenter ler Individuelle Rechteverwaltung Verwaltung von 150.000 Personen Communication via ISDN or TCP/IP

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

Airjack LL-22 / LL-32

Airjack LL-22 / LL-32 LL-22 / LL-32 LL-22 / LL-32 LL-22 / LL-32 Luftheber Standard Luftheber mit neuer innovativer Technik, FEDERLOS. Bietet hohe Stabilität durch großen Durchmesser, sehr leicht, Material aus hochfestem Aluminium.

Mehr

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Blatt / page 2 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des sausweises Nr. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the. Terrestrische Photovoltaik-Module mit Silizium-Solarzellen

Mehr

GEA Heat Exchangers An/To: Von/From: Date/Datum. Dirk Graichen 2010. Product Manager BPHE

GEA Heat Exchangers An/To: Von/From: Date/Datum. Dirk Graichen 2010. Product Manager BPHE An/To: Von/From: Date/Datum Sales Dirk Graichen 2010 Product Manager BPHE 1. Isolierungen FCKW-frei PUR-Halbschalen, schwarz: Insulation: - FCKW-free polyurethane-foam with PS-folia, black GB../GN.. 100,200,220,240,300,400,418,420,500,525,700,

Mehr