2 APPLIEDHEALTH. Translation: Easy Translate Cover Graphics: Stupid Studio. Printed by Narayana Press ISBN

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "2 APPLIEDHEALTH. Translation: Easy Translate Cover Graphics: Stupid Studio. Printed by Narayana Press ISBN 978-87-997992-0-6"

Transkript

1

2 2 APPLIEDHEALTH Editor: James Norwood Publishing Editors: Nicole Wayland, James Norwood Design concept: Kristen Utne, James Norwood Graphic Design: Kristen Utne Photographer: James Norwood, Nicolai Brix (nicolaibrix.com) Translation: Easy Translate Cover Graphics: Stupid Studio Printed by Narayana Press ISBN Articles by: James Norwood (24,32,52,55,56,58,61,70) Maj Jørgensen (12) Felix Prell (16,36,40,42,44) Franziska Uhing (20,28,46,48,50) Erik Østergaard (64) Elisabeth Agerbæk (28) This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights to translation, reprinting, re-use of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in other ways, and storage in data bases. For any kind of use permission of the copyright owner must be 2014 Printers Details

3 INTRODUCTION 6 Introduction to the project 7 Introduktion til projektet 8 Einführung in das Projekt 10 PERSPECTIVES 11 OUH 12 UKSH 16 FH Kiel 20 EAL 24 Process Insights 28 PROJECTS 29 OUH 32 UKSH 36 FH Kiel 46 EAL 52 Odense Open DeviceLab 70

4 4 ACKNOWLEDGEMENT Thanks to all collaboration partners including Odense University Hospital (OUH), Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL), Fachhochschule Kiel (FH Kiel), University Hospital Schleswig-Holstein (UKSH). Thanks also to Interreg 4A. ODENSE UNIVERSITY HOSPITAL Department for operation optimization and IT, Lean & Innovation Jesper Lakman (Project Leader) Maj Jørgensen, Rikke Lyngholm Hansen-Christensen, Christian Tvede Intensive Care Unit (ICU) VITA Tove Fog, Susan Feldborg Gynækologisk Obstetrisk Department Christina Vinter, MD, PhD Family Clinic of the region of Southern Denmark Inge Olga Ibsen Rehabilitation Department Trine Pi Bassett, Peter Dirch Jørgensen FH KIEL Franziska Uhing (Project Manager) Melanie Lucht, Malte Boedecker, Julia Lyhs, Patrick Rupert-Kruse UNIVERSITY HOSPITAL SCHLESWIG-HOLSTEIN Felix Prell (Project Manager) Almut Kalz, Georg Böhler, Walter Jonat, Klaus-Peter Jünemann, Diethild Melchior, Daniar Osmonov ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT James Norwood (Project Manager) Torben Lindegaard Hansen, Jan Lund, Ulla Pedersen Michael Lundorff Hansen, Elisabeth Agerbæk, Adam Montandon, Morten Sabro Damgaard, Lars Bojen Nielsen, Erik Østergaard, Bjarne Slipsager, Kirsten Kasch BA E-Concept Development Andreea Mironiuc, Maris Pagasts, Thomas Eriksson, Eliza Kasarenoka, Andreas Wiberg Sode, Ernesta Civilkaite, Jean Popescu, Thijs Van de Wouw, Timea Kovacs, Bogdan Ciocsan, Line Nguyen, Viktors Leidums, Viktorija Dokucajeva, Kristina Freimane, Kamile Zubaviciute, Frederik Gaarddal Wilkens, Raminta Vdovycaite, Melissa Ellen Margaret Vardy, Monika Siwek, Mahdi Sarwari, Beslind Polisi, Adina Rizga, Martin Lillholm Pico Pedersen, Martin Skjærup Nielsen, Mads Snedevind Nielsen, Marie-Louise Merser, Bjørn Max Lykke, Keith Ryan Lopez, Michael Erdmann Lindberg, Esben Vierø Larsen, Sanne

5 5 Riber Baun Kristensen, Pavels Konstantinovs, Jesper Fromm Jensen, Liga Fridmane, Michael Sjørup Christiansen, Kirstine Grøntvedt Christiansen, Gratiani Bejinariu BA Web Development Chris Hermann Christensen, Tuan Tony Hoang Dieu, Mathias Rando Hansen, Sander Skovgaard Hansen, Quoc Thai Denny Huynh, Emil Taek Holm Jepsen, Jesper Kryger Martinussen, Thomas Dyrehauge Nielsen Rasmus Faddersbøll PROJECT PARTNERS Skrillingeskolen, Middelfart Kommune TakeDesign, University College Lillebaelt, iform OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus NETWORK PARTNERS Woerk, Appfactory, MedTech Innovation Center, Mikro Værkstedet, 10:30 Visuel Kommunikation, MediTeam, Idéklinikken StupidStudio - Branding

6 INTRODUCTION INTRODUKTION EINFÜHRUNG

7 INTRODUCTION 7 UK Mobile health or just mhealth is the use of smartphones and tablets in health care, diagnosing and treatment. It is an industry that worldwide is growing rapidly year by year. In Denmark and Germany, it is an established and ever-growing industry with an annual turnover of several billion euros, which allows patients and clinicians to gain better and more relevant information for treatment, self-monitoring, access to hospitals, workflows and much more. Odense University Hospital, University Hospital Schleswig-Holstein Campus Kiel, Erhvervsakademiet Lillebælt, and Fachhochschule Kiel started this two-year project to develop a number of mhealth applications in selected clinical areas. The project aimed to identify existing national and international mhealth applications and explore the possibilities of establishing new, innovative services in a dialogue between patients and hospitals. the two schools and companies from the industry. The objective was that the two IT departments at the hospitals in Kiel and Odense would advance their skills in connection to updating, developing and servicing the apps developed by the industry. In this way, it is ensured that the developed apps will not become obsolete and useless but instead can be developed and adapted in collaboration with both users and the service organizations at the hospitals. Furthermore, safety, operational options, integration with existing systems and overall IT strategies would be taken into account. Ownership would also be with the IT departments in the hospitals. During the project phases, the target groups were invited to specific courses of development to ensure that the development was user-driven and tested. The clinicians were involved in the idea creation and discussion of the challenges. THE PROJECT The overall objective was to create specific new tools for clinicians and patients in the form of applications (apps) for smartphones in three areas: treatment, communication and diagnostics. The project focused on developing four to eight prototypes in close cooperation with users from hospitals, students from

8 8 INTRODUKTION DK Mobile health - eller blot mhealth - er brug af smartphones og tablets i sundhedspleje, diagnosticering og behandling. Det er en branche, som vokser på globalt plan år for år. I Danmark og Tyskland har branchen allerede etableret sig og vokser konstant med en årlig omsætning på adskillige milliarder euro, og den giver patienter og læger mulighed for bedre og mere relevante oplysninger vedr. behandling, egen kontrol, adgang til sygehuse, arbejdsprocesser og meget andet. Odense Universitetshospital (OUH), Universitätsklinikum Schleswig-Holstein-Campus Kiel (UKSH), Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) og Fachhochschule Kiel påbegyndte dette to-årige projekt til udvikling af en række mhealth-applikationer på udvalgte kliniske områder. Projektet havde til hensigt at identificere eksisterende nationale og internationale mhealthapplikationer og undersøge mulighederne for at indføre nye, innovative tjenester i dialog mellem patienter og sygehuse. udvikling af fire til otte prototyper i tæt samarbejde med brugere på sygehuse, studerende på to skoler og virksomheder i branchen. Det var målet, at de to IT-afdelinger i hhv. Kiel og Odense skulle udvikle deres kompetencer vedrørende opdatering, udvikling og servicering af apps, som er udviklet af branchen. På denne måde sikres det, at de udviklede apps ikke bliver forældet og overflødig, men i stedet kan udvikles og tilpasses i samarbejde med både brugere og serviceafdelinger på sygehusene. Derudover skulle der også tages højde for sikkerhed, driftsmæssige muligheder, integrering med eksisterende systemer og overordnede IT-strategier. Ejerskabet skulle ligge hos IT-afdelingerne på sygehusene. I løbet af projektfaserne blev målgrupper inviteret til særlige udviklingskurser for at sikre, at udviklingen var brugerdrevet, og at den blev testet. Lægerne blev involveret i idefasen og i diskussionen af de lægemæssige udfordringer. PROJEKTET Det overordnede mål var at skabe nye værktøjer til læger og patienter i form af applikationer (apps) til smartphones på tre områder: behandling, kommunikation og diagnosticering. Projektets fokus var på

9 9

10 10 EINFÜHRUNG DE Mobile Health - oder einfach mhealth - ist die Anwendung von Smartphones und Tablets in Gesundheitswesen, Diagnose und Behandlung. Es ist eine Branche, die weltweit von Jahr zu Jahr stark wächst. In Dänemark und in Deutschland ist es eine eingeführte und ständig wachsende Branche mit einem Jahresumsatz von mehreren Milliarden Euro, die es Patienten und Klinikerärzten ermöglicht, bessere und relevantere Informationen für die Behandlung, die Selbstüberwachung, den Zugang zu Krankenhäusern, die Arbeitsabläufe und vieles mehr zu erlangen. Das Universitätskrankenhaus Odense, das Universitätskrankenhaus Schleswig-Holstein Campus Kiel, die Erhvervsakademiet Lillebælt und die Fachhochschule Kiel starteten dieses auf zwei Jahre angelegte Projekt, um für ausgewählte klinische Bereiche eine Anzahl von mhealth-anwendungen zu entwickeln. Das Projekt zielte darauf ab, bestehende nationale und internationale mhealth-anwendungen zu identifizieren und die Möglichkeiten zur Einführung neuer, innovativer Dienstleistungen für einen Dialog zwischen Patienten und Krankenhäusern zu erkunden. DAS PROJEKT Das allgemeine Ziel bestand in der Schaffung spezifischer neuer Tools für Klinikärzte und Patienten in der Form von Anwendungen (Apps) für Smartphones in den drei Bereichen Behandlung, Kommunikation und Diagnostik. Das Projekt konzentrierte sich auf die Entwicklung von vier bis acht Prototypen in enger Zusammenarbeit mit Anwendern in Krankenhäusern, von Studenten der beiden Fachhochschulen und von Unternehmen der Branche. Ziel war, dass die beiden IT-Abteilungen der Krankenhäuser in Kiel und Odense ihre jeweiligen Kenntnisse in Bezug auf Aktualisierung, Entwicklung und Instandhaltung der von der Industrie entwickelten Apps verbessern. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die entwickelten Apps nicht veraltet und nutzlos werden, sondern dass sie vielmehr in Zusammenarbeit sowohl mit den Anwendern als auch mit den Instandhaltungsabteilungen der Krankenhäuser weiterentwickelt und angepasst werden. Außerdem würden die Sicherheit, betriebliche Optionen, die Integration in bestehende Systeme und die allgemeine IT-Strategien mit berücksichtigt werden. Die Verantwortung würde ebenfalls bei den IT-Abteilungen der Krankenhäuser liegen. Um zu gewährleisten, dass die Entwicklung nutzerorientiert und getestet ist, wurden die Zielgruppen während der Projektphase zu bestimmten Entwicklungspfaden eingeladen. Die Klinikeärzte wurden in die Ideenfindung und die Durchsprache der klinischen Herausforderungen eingebunden.

11 PERSPECTIVES 11

12 12 PERSPECTIVE OUH By Maj Jørgensen UK Digital media, including mobile electronic health tools such as mobile phones and telemedicine technologies, are rapidly transforming the face of health service delivery in Denmark and Germany, as well as around the world. In short, mhealth will have a huge impact on how healthcare is delivered. It offers opportunities to address one of the most pressing global challenges: making healthcare more accessible, faster, better and less expensive. Mobile technologies are accelerating trends in healthcare. Three major trends already happening in healthcare lend themselves to the revolution in mobile technology: Ageing populations: Ageing populations and chronic illness are driving regulatory reform. Public sector health care is seeking better access and quality, and it is looking to the private sector for innovation and efficiency. Innovative mhealth initiatives improve access and quality while reducing cost. The platform: The foundations of the industrialisation of health care are already in place electronic patient journals, remote monitoring and communications. The idea of care anywhere is already emerging. The platform for mhealth is set. Personalisation: Health care, like other industries, is getting personal. mhealth can offer personal toolkits for predictive, participatory and preventive care. Expectations are high that mobile technology will help to transform our costly health care behemoths into less expensive, prevention-based and patient-focused systems; however, there is no quick fix! And this is also true concerning mhealth. New technology is not enough. The widespread adoption of mhealth will require changes in the behaviour of actors seeking to protect their interests. The challenge will be even greater for innovators because of the improvements that mhealth can bring (e.g., patient-centred care and a greater focus on prevention), and it will involve disruption of how health care is provided. To succeed, innovators must manoeuvre through culturally conservative, highly regulated and fragmented yet monopolistic systems that often provide contradictory incentives. That being said, future prospects of mhealth are promising. In Denmark, there is an increased political interest in mhealth, including its potential for promoting more patient-centred, preventive and cost-effective care.

13 13

14 14 DK Digitale medier, inklusive mobile elektroniske sundhedsværktøjer såsom mobiltelefoner og telemedicinske teknologier, forandrer hastigt udseendet af de sundhedstjenester, der leveres i Danmark, Tyskland og resten af verden. Kort sagt får mhealth meget stor indflydelse på leveringen af sundhedspleje. Den tilbyder muligheder til håndtering af en af de mest presserende udfordringer på verdensplan: at gøre sundhedspleje mere tilgængelig, hurtigere, bedre og billigere. Mobile teknologier sætter fart på tendenserne i sundhedsplejen. De tre vigtigste tendenser, der pågår i øjeblikket i sundhedsplejen, er med til at bane vejen for den mobile teknologis revolution: Aldrende befolkninger Aldrende befolkninger og kroniske sygdomme er årsag til lovmæssige reformer. Den offentlige sundhedssektor forsøger at blive mere tilgængelig og at højne kvaliteten og kigger mod den private sektor med henblik på innovation og effektivitet. Innovative mhealth-initiativer forbedrer tilgængeligheden og kvaliteten, mens omkostningerne reduceres. Platformen: Grundlaget for industrialiseringen af sundhedsplejen er allerede på plads - elektroniske patientjournaler, fjernovervågning og kommunikation. Ideen om pleje overalt er ved at vinde indpas. Platformen for mhealth er klar. Personliggørelse: Sundhedspleje bliver - på linje med andre brancher - gjort personlig. mhealth kan tilbyde personlige værktøjssæt til deltagende og forebyggende pleje, både før og efter behandling. Der er høje forventninger til, at mobil teknologi vil bidrage til at forandre vores dyre sundhedsmastodonter til billigere, forebyggelsesbaserede systemer med patienten i centrum; der er dog ingen nemme løsninger! Det gælder også for mhealth. Ny teknologi er ikke nok. Den udbredte tilegnelse af mhealth kræver adfærdsændringer hos de aktører, der prøver på at beskytte deres interesser. Udfordringen bliver endda endnu større for udviklerne pga. de forbedringer, som mhealth kan tilvejebringe (f.eks. pleje med patienten i centrum og større fokus på forebyggelse), hvilket vil være med til at skabe en helt ny form for sundhedspleje. For at det skal lykkes, skal udviklerne manøvrere gennem en konservativ kultur, monopolistiske systemer, der er gennemreguleret, men alligevel opsplittede, og som ofte genererer modsatrettede incitamenter. Det skal dog også siges, at fremtidsperspektiverne for mhealth er lovende. I Danmark er der øget politisk interesse for mhealth, herunder dets potentiale for fremme af forebyggende og billigere pleje, der har patienten i centrum.

15 15 DE Digitale Medien - darunter mobile elektronische Gesundheitstools wie Mobiltelefone und telemedizinische Technologien - transformieren das Gesicht der Gesundheitsdienste in Dänemark und in Deutschland sowie überall auf der Welt rasant. Kurz gesagt, mhealth wird eine riesige Auswirkung darauf haben, wie Gesundheitsdienste künftig erbracht werden. Sie bieten Chancen, die drängendsten weltweiten Herausforderungen - Gesundheitsdienste leichter zugänglich, schneller, besser und billiger zu machen - zu bewältigen. Mobile Technologien beschleunigen Trends im Gesundheitswesen. Drei wichtige Trends, die sich im Gesundheitswesen bereits abzeichnen, bieten sich für eine Revolution in der Mobiltechnologie geradezu an: Die alternde Gesellschaft: Die alternde Gesellschaft und chronische Krankheiten treiben aufsichtsrechtliche Reformen voran. Das öffentliche Gesundheitswesen strebt nach besserem Zugang und höherer Qualität und schaut im Hinblick auf Innovation und Effizienz auf den privaten Sektor. Innovative mhealth-initiativen verbessern den Zugang und die Qualität bei geringeren Kosten. Die Plattform: Die Grundlagen für eine Industrialisierung des Gesundheitswesens liegen bereits vor - elektronische Patientenjournale, Fernüberwachung und Kommunikation. Es kommt bereits die Idee von Gesundheitsdienste überall auf. Die Plattform für mhealth besteht. Personalisierung: Gesundheitsdienste, wie andere Branchen auch, werden individualisiert. mhealth bietet persönliche Toolkits für prognostizierende, partizipative und präventive Gesundheitsdienste. Die Erwartungen sind hoch, dass die Mobiltechnologie dazu beitragen kann, unsere teuren Gesundheitsdienstkolosse in preiswertere, auf Vorbeugung basierende und patientenorientierte Systeme zu transformieren; schnelle Lösungen sind aber nicht zu erwarten! Und das gilt auch für mhealth. Neue Technologien reichen dafür nicht aus. Die breite Annahme von mhealth wird Änderungen des Verhaltens der Akteure erfordern, die ihre Interessen zu schützen versuchen. Wegen der Verbesserungen, die mhealth bringen kann (z. B. auf Patienten konzentrierte Gesundheitsdienste und ein größeres Schwergewicht auf Prävention), wird die Herausforderung für die Innovatoren sogar noch größer, es wird nämlich die Art und Weise gestört, in der Gesundheitsdienste geleistet werden. Um erfolgreich zu sein, wird es erforderlich sein, dass die Innovatoren durch kulturell konservative, hochgradig regulierte und fragmentierte und dennoch monopolistische Systeme manövrieren, die oftmals gegenläufige Anreize bieten. Dennoch sind die Aussichten für die Zukunft von mhealth vielversprechend. In Dänemark gibt es ein gesteigertes politisches Interesse an mhealth, einschließlich seines Potenzials für mehr auf Patienten konzentrierte, präventive und kostengünstigere Gesundheitsdienste.

16 16 PERSPECTIVE UKSH By Felix Prell UK We live in a time in which time itself has become a scarce commodity, especially doctors time. This is a trend that has been ongoing for a number of years, and there is no end in sight. The demographic changes in most of Europe are transforming our population pyramid into an urn form. For the medical profession, this means mainly two things: there will be more and more old people and there will be fewer and fewer doctors to treat them. This means that the average time one doctor can spend on one patient will decrease significantly. As this is an inevitable development, the task of paramount importance for medical doctors, clinics, hospitals and the entire health care system becomes finding an answer to the question of how to maintain adequate patient care with less time. Given the demographic developments we are facing, the answer to this question can be only technology. In the past, technological evolution in the field of medicine has often been a slow, tedious and very expensive endeavour. With the rise of mobile technology, however, this is changing drastically. Smartphones, tablets, wearables and all kinds of sensors have become a ubiquitous commodity. Development is happening at an amazing speed, and compared to regular medical technology, the gadgets are often surprisingly affordable. This new technology, if used sensibly, has the very real potential to solve the medical demographic crises we are facing. It is time to seize the opportunity to take health care to the next level.

17 17

18 18 MOBILE TECHNOLOGY, HAS THE POTENTIAL TO SOLVE THE MEDICAL DEMOGRAPHIC CRISES DK Vi lever i en tid, hvor tid i sig selv er blevet en mangelvare, især lægernes tid. Dette er en tendens, som har eksisteret i et antal år, og der er ikke udsigt til, at det ændrer sig. De demografiske ændringer i de fleste europæiske lande ændrer formen af vores befolkningspyramide, så den ligner en urne. Fra et lægemæssigt synspunkt betyder dette hovedsageligt to ting: der bliver flere og flere ældre personer og færre og færre læger til at behandle dem. Det betyder, at den gennemsnitlige tid en læge kan tillade sig bruge på en patient falder markant. Da det er en uundgåelig udvikling, bliver den allerstørste opgave for læger, klinikker, sygehuse og hele sundhedssektoren at finde et svar på spørgsmålet om, hvordan man fastholder et passende niveau for patientpleje på kortere tid. Givet de demografiske udviklinger som vi står overfor, kan svaret på dette spørgsmål kun være teknologi. Tidligere var teknologisk udvikling på det medicinske område en ofte langsom, besværlig og meget dyr opgave. Med den mobile teknologis komme har dette dog ændret sig drastisk. Smartphones, tablets, bærbare enheder og alle former for sensorer findes nu overalt. Udviklingen sker med en utrolig hastighed, og sammenlignet med almindelig lægelig teknologi er apparaterne ofte overraskende billige. Hvis den bliver brugt fornuftigt har denne nye teknologi potentiale til at løse den lægemæssige demografiske krise, som vi står overfor. Det er nu, vi skal gribe chancen og få det til at ske - at bringe sundhedsplejen op på et nyt niveau.

19 19 DE Wir leben in einer Zeit, in der die Zeit selbst zu einem knappen Gut geworden ist, insbesondere die Zeit von Ärzten. Dieser Trend besteht bereits seit ein paar Jahren, und es ist kein Ende abzusehen. Der demographische Wandel im größten Teil Europas transformiert unsere Bevölkerungspyramide in eine Urnenform. Für die medizinischen Berufe bedeutet das hauptsächlich zweierlei: Es wird immer mehr alte Menschen geben und immer weniger Ärzte, um sie zu behandeln. Das heißt, dass die Zeit, die ein Arzt für einen Patienten im Durchschnitt aufwenden kann, beträchtlich sinken wird. Da dies eine unvermeidliche Entwicklung ist, erhält die Frage, wie eine adäquate Patientenversorgung bei weniger Zeit gewährleistet werden kann, für Ärzte, Kliniken, Krankenhäuser und das gesamte Gesundheitssystem eine überragende Bedeutung. Angesichts der demographischen Entwicklung, der wir gegenüberstehen, kann die Antwort auf diese Frage nur lauten: Technologie. In der Vergangenheit war technologische Entwicklung auf dem Gebiet der Medizin ein oft langsames, mühevolles und sehr kostspieliges Unterfangen. Mit dem Aufkommen der mobilen Technologie dagegen ändert sich das drastisch. Smartphones, Tablets, Wearables [tragbare Geräte] und alle Arten von Sensoren sind zu einer überall erhältlichen Ware geworden. Die Entwicklung erfolgt mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit, und im Vergleich zu regulärer medizinischer Technologie sind die Geräte häufig überraschend erschwinglich. Diese neue Technologie, wenn sie mit Verstand verwendet wird, hat das sehr reale Potenzial, die demographische medizinische Krise, der wir gegenüberstehen, zu lösen. Es ist Zeit, die Chance zu ergreifen und Wirklichkeit werden zu lassen - Gesundheitsdienste auf die nächst höhere Stufe zu heben.

20 20 PERSPECTIVE FH KIEL By Franziska Uhing UK Defining one s own challenge within the project scope of mhealth and collaborating institutes is an interesting task. To start off with the difficult part, a media-producing unit needs content and a specific target. But the idea of Interreg is not a ticket system; it is about exploring fields and defining new targets while cooperating with partners from a different subject area in this case, medicine, which certainly is a rich field for collecting, visualising and communicating patient data and medical knowledge. While performing research, one realises that there are telemedical projects sprouting up like mushrooms and becomes fascinated by the idea of participating in this innovation process. While finding out what features and services of a mobile device might be useful for medical purposes, one addresses possible partners who might be willing to join the quest. Innovative doctors like Prof. Dr. Jünemann, Prof. Dr. Jonat, and Dr. John were similarly convinced of the project s potential and willing to spend time exploring and researching mobile devices for mhealth. It takes time to get together on a working level, especially if the project is one that is reserved for the researchers spare time. This is where rapid prototyping with design mock-ups really helps to get a common idea of the possible product and its functions. In fact, usability is crucial. The next challenge is at the production level. With current mobile devices, the question of platforms and operating systems is a relevant one for a producer, and a web-based solution that targets multiple platforms was the answer in our case. The knowledge gained from this process was, again, fruitful for the department additional benefits of the project include the update of course contents in curriculum and the involvement of students in production processes, where possible. Overall, development on many levels and partners with inspiring ideas to share was very interesting indeed.

21 21

22 22 RAPID PROTOTYPING WITH DESIGN MOCK-UPS REALLY HELPS TO GET A COMMON IDEA DK At definere ens egen udfordring indenfor mhealth-projektets omfang og samarbejdende institutter er en spændende opgave. For at begynde med den svære del har en medieproducerende enhed behov for indhold og et specifikt mål. Men ideen om Interreg er ikke et billetsystem; det drejer sig om at undersøge områder og definere nye mål, mens der samarbejdes med partnere fra andre emneområder - i dette tilfælde medicin, som uden tvivl er et rigt område til indsamling, visualisering og kommunikering af patientdata og lægefaglig viden. Når man er i gang med at forske, finder man ud af, at der er telemedicinske projekter, som spirer frem som svampe, og man fascineres af ideen om at tage del i denne innovative proces. Mens man prøver at finde ud af hvilke funktioner og tjenester på en mobil enhed, der kunne være nyttige til lægefaglige formål, forsøger man at tage kontakt til mulige partnere, som kunne være villige til at tage del i eventyret. Innovative læger som Prof. Dr. Jünemann, Prof. Dr. Jonat og Dr. John var alle overbevist om projektets potentiale og villige til at bruge tid på at undersøge og udforske mobile enheder til mhealth. Det tager tid at finde sammen om en arbejdsmodel, især hvis projektet er henvist til at foregå i forskernes fritid. Her er hurtig udvikling af prototyper med foreløbige designs virkelig en hjælp til at opnå en fælles forståelse af det eventuelle produkt og dets funktioner. Faktisk er brugervenlighed altafgørende. Den næste udfordring er på produktionsniveau. Med de nuværende mobile enheder er spørgsmålet om platforme og styresystemer relevant for en producent, og det viste sig, at en webbaseret løsning, der er målrettet til flere platforme var svaret i vores tilfælde. Den viden, som vi opnåede fra denne proces, var igen frugtbar for afdelingen - andre fordele ved projektet inkluderer opdatering af kursusindholdet i vores studieordning samt involvering af studerende i produktionsprocesserne, hvor det var muligt. Udvikling på mange niveauer og med partnere, der delte inspirerende ideer med os, var alt i alt yderst interessant.

23 23 DE Die eigene Herausforderung innerhalb des Projektumfangs von mhealth und den beteiligten Instituten zu definieren ist eine interessante Aufgabe. Um gleich mit dem schwierigen Teil zu beginnen: Eine medienproduzierende Einheit braucht Inhalte und ein bestimmtes Ziel. Aber die Idee von Interreg ist kein Ticketsystem; es geht um das Erkunden von Feldern und die Definition neuer Ziele bei gleichzeitiger Zusammenarbeit mit Partnern aus einem anderen Themengebiet in diesem Fall Medizin, sicherlich einem reichen Feld für das Sammeln, die Visualisierung und die Kommunikation von Patientendaten und medizinischem Wissen. Bei der Forschung erkennt man, dass telemedizinische Projekte wie Pilze hervorschießen, und man wird von der Idee, an diesem Innovationsprozess beteiligt zu sein, fasziniert. Bei der Suche, welche Eigenschaften und Dienste eines mobilen Geräts für medizinische Zwecke nützlich sein könnten, kontaktiert man mögliche Partner, die bereit sein könnten, sich an der Suche zu beteiligen. Innovative Ärzte wie Prof. Dr. Jünemann, Prof. Dr. Jonat und Dr. John waren vom Potenzial des Projekts gleichermaßen überzeugt und bereit, für die Erkundung und Erforschung mobiler Geräte für mhealth Zeit aufzuwenden. Es dauert Zeit, um auf einer Arbeitsebene zusammenzukommen, besonders wenn das Projekt für die Freizeit des Forschers reserviert ist. Hier können Rapid Prototyping-Verfahren mit Design-Prototypen wirklich helfen, um eine gemeinsame Vorstellung von dem möglichen Produkt und seinen Funktionen zu erhalten. Benutzerfreundlichkeit ist dabei von entscheidender Bedeutung. Die nächste Herausforderung liegt auf der Ebene der Herstellung. Bei den derzeitigen Mobilgeräten ist die Frage der Plattformen und des Betriebssystems für einen Hersteller relevant; eine webbasierte Plattform, die auf mehrere Plattformen abzielt, war in unserem Fall die Antwort. Die Erkenntnisse, die wir aus diesem Prozess gewonnen haben, waren wiederum fruchtbar für die Abteilung - zu weiteren Vorteilen des Projekts gehören die Aktualisierung von Kursinhalten im Lehrplan und, wo möglich, die Beteiligung von Studenten an Herstellungsprozessen. Insgesamt war die Entwicklung auf vielen Ebenen und mit vielen Partnern und mit anregenden Ideen, über die man sich austauschen konnte, in der Tat sehr interessant.

24 24 PERSPECTIVE EAL By James Norwood UK Simple question: when was the last time you checked your smartphone? The answer is probably a time somewhere in the last ten to twenty minutes. These devices have become our hubs for information and certainly an integral part of our social lives. Attaching health information and services to such devices makes sense From delivering advice on exercises to perform post-operation to offering support and communication to women after they have been diagnosed with cervical cancer, information-based solutions, which are timely and ready at hand, have the potential to change the way in which hospitals interact and communicate with patients. That is not to say that there are not other uses for this technology, as the VITA project has shown that the devices themselves can act as a bridge for communication with patients who are incapacitated after surgery. Motivation-based solutions mapped out by smart positional data and push mechanisms, as with the Fit Cook app, show that there are a host of solutions for improving health on many different social levels. Indeed, it is the ShareCare platform (developed by students from EAL) that utilised our basic need to communicate, enabling patients with illnesses to share their hopes and fears with others just like them in the safety of a hospital environment. We are moving into a future in which health information is not only delivered via hospitals but also generated by the patients themselves (quantified self). Wearable devices that are able to monitor all aspects of our physical and social well-being are becoming increasingly affordable and accessible. However, questions still remain as to how and who will be responsible for interpreting this data, but what is certain is that quantified self-movement has the potential to radically alter the way we interact and interface with our health care systems. As an academy, we continue to build upon the knowledge, skills and success of the Appliedhealth project, exploring new opportunities in the fields of self-monitoring and information-based health solutions of the future.

consulting Beratungspartner A network implus your international partner Ein Netzwerk implus Ihr internationaler

consulting Beratungspartner A network implus your international partner Ein Netzwerk implus Ihr internationaler A network implus your international consulting partner Ein Netzwerk implus Ihr internationaler Beratungspartner Infoletter Ausgabe Nr. 4 / 2002 www.implus.at 2 3 7 10 13 18 Vorwort, Einleitung Foreword,

Mehr

Evaluation of the COGITO system

Evaluation of the COGITO system Risø-R-1363 (EN) Evaluation of the COGITO system V. Andersen and H.H.K. Andersen Risø National Laboratory, Roskilde August 2002 Abstract This report covers the deliverable D7.2 of the COGITO project. It

Mehr

Visionen Praktisches Lehrbuch. Information Systems

Visionen Praktisches Lehrbuch. Information Systems Visionen Praktisches Lehrbuch Information Systems Ein Standardwerk in sechs Bänden Band 4 Jahrgang 2004 Juli 2004 Ausgabe 04/2004 Magazin des Vereins der Informatik Studierenden an der ETH Zürich (VIS)

Mehr

V E R S A L D E S I G N. universal design. Unsere Zukunft gestalten Designing Our Future

V E R S A L D E S I G N. universal design. Unsere Zukunft gestalten Designing Our Future U N I V E R S A L D E S I G N universal design Unsere Zukunft gestalten Designing Our Future universal design U N I V E R S A L D E S I G N internationales design zentrum berlin e.v. 4 inhalt contents

Mehr

Internet Economics II

Internet Economics II Internet Economics II Burkhard STILLER Oliver BRAUN Arnd HEURSCH Peter RACZ (Hrsg.) Institut für Informationstechnische Systeme, IIS Bericht Nr. 2003-01 June 2003 Universität der Bundeswehr München Fakultät

Mehr

JAHRESBERICHT ANNUAL REPORT

JAHRESBERICHT ANNUAL REPORT JAHRESBERICHT ANNUAL REPORT 2 012 C-LAB JAHRESBERICHT 2012 C-LAB ANNUAL REPORT 2012 Im C-LAB Cooperative Computing & Communication Laboratory arbeiten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Universität

Mehr

Cross-Media: Das Marketing der Zukunft!

Cross-Media: Das Marketing der Zukunft! realbusiness Frühjahr 2011 Das Xerox Magazin für noch bessere Geschäftsergebnisse Cross-Media: Das Marketing der Zukunft! Besuchen Sie Virtual Hunkeler: www.xerox.com/virtual-events Die interaktive Kampagne

Mehr

The Swiss Project Management Review

The Swiss Project Management Review PM CH The Swiss Project Management Review @ Number 3 Summer 2008 INTERVIEW PM@CH-Interview: Martin Härri Financing: The Role of the Independent Engineer Elisabetta Carrea Kostenkontrolle mit Earned Value

Mehr

Accenture Technology Vision for Banking 2015. Digital Banking: Stretch Your Boundaries Toward the Everyday Bank

Accenture Technology Vision for Banking 2015. Digital Banking: Stretch Your Boundaries Toward the Everyday Bank Accenture Technology Vision for Banking 2015 Digital Banking: Stretch Your Boundaries Toward the Everyday Bank Fünf technologische Schlüsseltrends für die digitale, kundenzentrierte Bank der Zukunft In

Mehr

SESSION SUMMARIES. Trivadis TechEvent Friday 11.09.2015

SESSION SUMMARIES. Trivadis TechEvent Friday 11.09.2015 SESSION SUMMARIES BASEL BERN BRUGG DÜSSELDORF HAMBURG KOPENHAGEN LAUSANNE FRANKFURT A.M. FREIBURG I.BR. GENF MÜNCHEN STUTTGART WIEN ZÜRICH INHALTSVERZEICHNIS Session Seite A A gentle introduction to Oracle

Mehr

The Swiss Project Management Review

The Swiss Project Management Review PM CH The Swiss Project Management Review @ Number 5 Summer 2009 INTERVIEW PM@CH-Interview: Markus Stäuble und Dimitrios Fazzone Ist der Erfolg von ICT-Projekten vorhersehbar? Stephanie Teufel und Caroline

Mehr

Institut für Museumsforschung. MITTEILUNGEN und BERICHTE. Nr. 46 Monika Hagedorn-Saupe (Hrsg.)

Institut für Museumsforschung. MITTEILUNGEN und BERICHTE. Nr. 46 Monika Hagedorn-Saupe (Hrsg.) Nr. 46 Monika Hagedorn-Saupe (Hrsg.) Wissen durch Vernetzung Kulturgutdigitalisierung in Deutschland und Europa Tagungsband Berlin 2007 Knowledge by Networking Digitising Culture in Germany and Europe

Mehr

THE USE OF XING AND LINKEDIN FOR RECRUITMENT IN ENTERPRISES

THE USE OF XING AND LINKEDIN FOR RECRUITMENT IN ENTERPRISES THE USE OF XING AND LINKEDIN FOR RECRUITMENT IN ENTERPRISES 22nd June 2012 Carlo Colicchio Iso Demirkaya Alex Hächler Project 1 / FHNW Master of Science in Business Information Systems Introduction Title:

Mehr

Supporting Translational and Personalzed Medicine with SOA, Grid, and Cloud

Supporting Translational and Personalzed Medicine with SOA, Grid, and Cloud The booklet of abstracts for the Sept.19 2012 GMDS-Workshop on Supporting Translational and Personalzed Medicine with SOA, Grid, and Cloud organized by Bernhard Balkenhol, Anna Falkenhain, und Andreas

Mehr

Virtualization: From Hardware-Lock- In to Software-Lock-In

Virtualization: From Hardware-Lock- In to Software-Lock-In Virtualization: From Hardware-Lock- In to Software-Lock-In Marius Alexander 7. Fachsemester, Bachelor Matrikelnr: 2561370 Anschrift: Heidornstr. 10, 30171 Hannover Mobil: +49 (0) 151 229 104 28 Email:

Mehr

Europeana business plan 2014. Business Plan 2014 Deutsch

Europeana business plan 2014. Business Plan 2014 Deutsch 1 Business Plan 2014 Deutsch 2 Contents Introduction 5 1. Übergang vom Portal zur Plattform 5 2. Qualität Im Mittelpunkt 7 3. Anreize für Datenlieferanten schaffen 7 4. Ausbau des Netzwerkes 8 A Aggregate

Mehr

Backlink Traffic SEO Seminar. Backlink Traffic SEO Tutorial. What Is SEO? Was ist das SEO?

Backlink Traffic SEO Seminar. Backlink Traffic SEO Tutorial. What Is SEO? Was ist das SEO? Backlink Traffic SEO Tutorial What Is SEO? As you probably know, SEO stands for Search Engine Optimization. It is the art and science of increasing the amount of traffic that a website receives from search

Mehr

Willkommen an der Frankfurt School of Finance & Management. Welcome to Frankfurt School of Finance & Management

Willkommen an der Frankfurt School of Finance & Management. Welcome to Frankfurt School of Finance & Management We empower Willkommen an der of Finance & Management Welcome to of Finance & Management Die of Finance & Management ist eine forschungsorientierte Business School. Sie adressiert Fragestellungen aus der

Mehr

Consumers Choice 09. Corporate Responsibility in der Ernährungsindustrie. Corporate responsibility in the food industry

Consumers Choice 09. Corporate Responsibility in der Ernährungsindustrie. Corporate responsibility in the food industry Consumers Choice 09 Corporate Responsibility in der Ernährungsindustrie Corporate responsibility in the food industry Eine Publikation anlässlich der Anuga 2009 A publication on the occasion of Anuga 2009

Mehr

& AE 500: BE EFFICIENT. BE GREEN. BE SAFE. AE 500: BE EFFICIENT. BE GREEN. BE SAFE. PAGE10/11. intern

& AE 500: BE EFFICIENT. BE GREEN. BE SAFE. AE 500: BE EFFICIENT. BE GREEN. BE SAFE. PAGE10/11. intern 1 MAGAZIN FÜR DIE MITARBEITER UND KUNDEN DER PRETTL GROUP THE EMPLOYEE- AND CUSTOMER MAGAZINE OF THE PRETTL GROUP EDITION #05 // SEPTEMBER 2014 intern minus CO 2 - EmissiOnEn AutomotivE COmplEtE solutions

Mehr

Security News. Messezeitung der Siemens AG. September 2014 www.siemens.com/security-essen. Innovation. Classical Building.

Security News. Messezeitung der Siemens AG. September 2014 www.siemens.com/security-essen. Innovation. Classical Building. St an M d- it nc ui /I G lu di de ng : /B th oo Innovation Data Center Classical Building Interview mit René Jungbluth über Trends in Brandschutz und Sicherheit Lösungen und Dienst lei s tungen für eine

Mehr

Eidesstattliche Erklärung

Eidesstattliche Erklärung Can a Paths Catalogue in European High-Speed Rail Operations enhance Competition? Master Thesis University of Zurich Executive MBA Prof. Dr. Schenker Degree Program: Executive MBA Authors: Eric Cosandey

Mehr

Dr. Jeff D. Brazell, Dr. Christian von Thaden, Tobias Pohl. Data-driven Marketing: if data is the new oil, how to pump it up?

Dr. Jeff D. Brazell, Dr. Christian von Thaden, Tobias Pohl. Data-driven Marketing: if data is the new oil, how to pump it up? Dr. Jeff D. Brazell, Dr. Christian von Thaden, Tobias Pohl Data-driven Marketing: if data is the new oil, how to pump it up? 3 I N S I G H T S 1 8 Im folgenden Interview sprechen Dr. Jeff D. Brazell, CEO

Mehr

Improving Life for the Global Village.

Improving Life for the Global Village. Improving Life for the Global Village. Program for CeBIT Keynotes and Executive Labs. Latest version Deutsche Messe Messegelände 30521 Hannover Germany Tel. +49 511 89-0 Fax +49 511 89-32626 cebit@messe.de

Mehr

2 0 1 4 N e w s l e t t e r

2 0 1 4 N e w s l e t t e r 2 0 1 4 N e w s l e t t e r Psychodrama-Institut für Europa e.v. (PIfE) /Issued February 2015 NEWSLETTER TO ALL PIFE MEMBERS - 2014 2 TABLE OF CONTENTS PIFE BECAME 25 YEARS OLD... 3 THE YEAR OF 2014...

Mehr

Neuer Geschäftsbereich Notification Produktlinien Sprachalarmierung und Notbeleuchtung werden zusammengefasst.

Neuer Geschäftsbereich Notification Produktlinien Sprachalarmierung und Notbeleuchtung werden zusammengefasst. Magazin für Brandschutz, Sprachalarmierung und Gefahrenmanagement Neuer Geschäftsbereich Notification Produktlinien Sprachalarmierung und Notbeleuchtung werden zusammengefasst. Security 2014 Weltleitmesse

Mehr

Neues im Wintersemester 2015/16

Neues im Wintersemester 2015/16 Neues im Wintersemester 2015/16 Zum neuen Semester gibt es wieder einige Neuigkeiten: 1) Wir begrüßen Dr. Sabine Hackbarth im Team, die bei uns Mitte Juli als neue Mitverantwortliche für Deutsch als Fremdsprache

Mehr

Komplementäre Beratung und systemische Entwicklung I www.koenigswieser.net I 10/2014. International 2.0. Was gibt s Neues? What s new?

Komplementäre Beratung und systemische Entwicklung I www.koenigswieser.net I 10/2014. International 2.0. Was gibt s Neues? What s new? Komplementäre Beratung und systemische Entwicklung I www.koenigswieser.net I 10/2014 05 International 2.0 Was gibt s Neues? What s new? International virtuell International virtual Im Zuge unserer Beratungspraxis

Mehr

Healthy Lifestyle and Corporate Culture

Healthy Lifestyle and Corporate Culture Corporate Culture & Health Policy Enterprise for Health Healthy Lifestyle and Corporate Culture Gesunder Lebensstil und Unternehmenskultur Content Inhaltsverzeichnis 3 Healthy Lifestyle and Corporate Culture

Mehr

Final Report Work Package 10

Final Report Work Package 10 Final Report Work Package 10 Documentation Work Package Manager: Prof. Dr. Heinrich Seidlmeier AlpFRail WP10 Documentation Institute for Organisation and Information Systems (IOWI) Prof. Dr. Heinrich Seidlmeier

Mehr