2 APPLIEDHEALTH. Translation: Easy Translate Cover Graphics: Stupid Studio. Printed by Narayana Press ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "2 APPLIEDHEALTH. Translation: Easy Translate Cover Graphics: Stupid Studio. Printed by Narayana Press ISBN 978-87-997992-0-6"

Transkript

1

2 2 APPLIEDHEALTH Editor: James Norwood Publishing Editors: Nicole Wayland, James Norwood Design concept: Kristen Utne, James Norwood Graphic Design: Kristen Utne Photographer: James Norwood, Nicolai Brix (nicolaibrix.com) Translation: Easy Translate Cover Graphics: Stupid Studio Printed by Narayana Press ISBN Articles by: James Norwood (24,32,52,55,56,58,61,70) Maj Jørgensen (12) Felix Prell (16,36,40,42,44) Franziska Uhing (20,28,46,48,50) Erik Østergaard (64) Elisabeth Agerbæk (28) This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights to translation, reprinting, re-use of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in other ways, and storage in data bases. For any kind of use permission of the copyright owner must be 2014 Printers Details

3 INTRODUCTION 6 Introduction to the project 7 Introduktion til projektet 8 Einführung in das Projekt 10 PERSPECTIVES 11 OUH 12 UKSH 16 FH Kiel 20 EAL 24 Process Insights 28 PROJECTS 29 OUH 32 UKSH 36 FH Kiel 46 EAL 52 Odense Open DeviceLab 70

4 4 ACKNOWLEDGEMENT Thanks to all collaboration partners including Odense University Hospital (OUH), Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL), Fachhochschule Kiel (FH Kiel), University Hospital Schleswig-Holstein (UKSH). Thanks also to Interreg 4A. ODENSE UNIVERSITY HOSPITAL Department for operation optimization and IT, Lean & Innovation Jesper Lakman (Project Leader) Maj Jørgensen, Rikke Lyngholm Hansen-Christensen, Christian Tvede Intensive Care Unit (ICU) VITA Tove Fog, Susan Feldborg Gynækologisk Obstetrisk Department Christina Vinter, MD, PhD Family Clinic of the region of Southern Denmark Inge Olga Ibsen Rehabilitation Department Trine Pi Bassett, Peter Dirch Jørgensen FH KIEL Franziska Uhing (Project Manager) Melanie Lucht, Malte Boedecker, Julia Lyhs, Patrick Rupert-Kruse UNIVERSITY HOSPITAL SCHLESWIG-HOLSTEIN Felix Prell (Project Manager) Almut Kalz, Georg Böhler, Walter Jonat, Klaus-Peter Jünemann, Diethild Melchior, Daniar Osmonov ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT James Norwood (Project Manager) Torben Lindegaard Hansen, Jan Lund, Ulla Pedersen Michael Lundorff Hansen, Elisabeth Agerbæk, Adam Montandon, Morten Sabro Damgaard, Lars Bojen Nielsen, Erik Østergaard, Bjarne Slipsager, Kirsten Kasch BA E-Concept Development Andreea Mironiuc, Maris Pagasts, Thomas Eriksson, Eliza Kasarenoka, Andreas Wiberg Sode, Ernesta Civilkaite, Jean Popescu, Thijs Van de Wouw, Timea Kovacs, Bogdan Ciocsan, Line Nguyen, Viktors Leidums, Viktorija Dokucajeva, Kristina Freimane, Kamile Zubaviciute, Frederik Gaarddal Wilkens, Raminta Vdovycaite, Melissa Ellen Margaret Vardy, Monika Siwek, Mahdi Sarwari, Beslind Polisi, Adina Rizga, Martin Lillholm Pico Pedersen, Martin Skjærup Nielsen, Mads Snedevind Nielsen, Marie-Louise Merser, Bjørn Max Lykke, Keith Ryan Lopez, Michael Erdmann Lindberg, Esben Vierø Larsen, Sanne

5 5 Riber Baun Kristensen, Pavels Konstantinovs, Jesper Fromm Jensen, Liga Fridmane, Michael Sjørup Christiansen, Kirstine Grøntvedt Christiansen, Gratiani Bejinariu BA Web Development Chris Hermann Christensen, Tuan Tony Hoang Dieu, Mathias Rando Hansen, Sander Skovgaard Hansen, Quoc Thai Denny Huynh, Emil Taek Holm Jepsen, Jesper Kryger Martinussen, Thomas Dyrehauge Nielsen Rasmus Faddersbøll PROJECT PARTNERS Skrillingeskolen, Middelfart Kommune TakeDesign, University College Lillebaelt, iform OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus NETWORK PARTNERS Woerk, Appfactory, MedTech Innovation Center, Mikro Værkstedet, 10:30 Visuel Kommunikation, MediTeam, Idéklinikken StupidStudio - Branding

6 INTRODUCTION INTRODUKTION EINFÜHRUNG

7 INTRODUCTION 7 UK Mobile health or just mhealth is the use of smartphones and tablets in health care, diagnosing and treatment. It is an industry that worldwide is growing rapidly year by year. In Denmark and Germany, it is an established and ever-growing industry with an annual turnover of several billion euros, which allows patients and clinicians to gain better and more relevant information for treatment, self-monitoring, access to hospitals, workflows and much more. Odense University Hospital, University Hospital Schleswig-Holstein Campus Kiel, Erhvervsakademiet Lillebælt, and Fachhochschule Kiel started this two-year project to develop a number of mhealth applications in selected clinical areas. The project aimed to identify existing national and international mhealth applications and explore the possibilities of establishing new, innovative services in a dialogue between patients and hospitals. the two schools and companies from the industry. The objective was that the two IT departments at the hospitals in Kiel and Odense would advance their skills in connection to updating, developing and servicing the apps developed by the industry. In this way, it is ensured that the developed apps will not become obsolete and useless but instead can be developed and adapted in collaboration with both users and the service organizations at the hospitals. Furthermore, safety, operational options, integration with existing systems and overall IT strategies would be taken into account. Ownership would also be with the IT departments in the hospitals. During the project phases, the target groups were invited to specific courses of development to ensure that the development was user-driven and tested. The clinicians were involved in the idea creation and discussion of the challenges. THE PROJECT The overall objective was to create specific new tools for clinicians and patients in the form of applications (apps) for smartphones in three areas: treatment, communication and diagnostics. The project focused on developing four to eight prototypes in close cooperation with users from hospitals, students from

8 8 INTRODUKTION DK Mobile health - eller blot mhealth - er brug af smartphones og tablets i sundhedspleje, diagnosticering og behandling. Det er en branche, som vokser på globalt plan år for år. I Danmark og Tyskland har branchen allerede etableret sig og vokser konstant med en årlig omsætning på adskillige milliarder euro, og den giver patienter og læger mulighed for bedre og mere relevante oplysninger vedr. behandling, egen kontrol, adgang til sygehuse, arbejdsprocesser og meget andet. Odense Universitetshospital (OUH), Universitätsklinikum Schleswig-Holstein-Campus Kiel (UKSH), Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) og Fachhochschule Kiel påbegyndte dette to-årige projekt til udvikling af en række mhealth-applikationer på udvalgte kliniske områder. Projektet havde til hensigt at identificere eksisterende nationale og internationale mhealthapplikationer og undersøge mulighederne for at indføre nye, innovative tjenester i dialog mellem patienter og sygehuse. udvikling af fire til otte prototyper i tæt samarbejde med brugere på sygehuse, studerende på to skoler og virksomheder i branchen. Det var målet, at de to IT-afdelinger i hhv. Kiel og Odense skulle udvikle deres kompetencer vedrørende opdatering, udvikling og servicering af apps, som er udviklet af branchen. På denne måde sikres det, at de udviklede apps ikke bliver forældet og overflødig, men i stedet kan udvikles og tilpasses i samarbejde med både brugere og serviceafdelinger på sygehusene. Derudover skulle der også tages højde for sikkerhed, driftsmæssige muligheder, integrering med eksisterende systemer og overordnede IT-strategier. Ejerskabet skulle ligge hos IT-afdelingerne på sygehusene. I løbet af projektfaserne blev målgrupper inviteret til særlige udviklingskurser for at sikre, at udviklingen var brugerdrevet, og at den blev testet. Lægerne blev involveret i idefasen og i diskussionen af de lægemæssige udfordringer. PROJEKTET Det overordnede mål var at skabe nye værktøjer til læger og patienter i form af applikationer (apps) til smartphones på tre områder: behandling, kommunikation og diagnosticering. Projektets fokus var på

9 9

10 10 EINFÜHRUNG DE Mobile Health - oder einfach mhealth - ist die Anwendung von Smartphones und Tablets in Gesundheitswesen, Diagnose und Behandlung. Es ist eine Branche, die weltweit von Jahr zu Jahr stark wächst. In Dänemark und in Deutschland ist es eine eingeführte und ständig wachsende Branche mit einem Jahresumsatz von mehreren Milliarden Euro, die es Patienten und Klinikerärzten ermöglicht, bessere und relevantere Informationen für die Behandlung, die Selbstüberwachung, den Zugang zu Krankenhäusern, die Arbeitsabläufe und vieles mehr zu erlangen. Das Universitätskrankenhaus Odense, das Universitätskrankenhaus Schleswig-Holstein Campus Kiel, die Erhvervsakademiet Lillebælt und die Fachhochschule Kiel starteten dieses auf zwei Jahre angelegte Projekt, um für ausgewählte klinische Bereiche eine Anzahl von mhealth-anwendungen zu entwickeln. Das Projekt zielte darauf ab, bestehende nationale und internationale mhealth-anwendungen zu identifizieren und die Möglichkeiten zur Einführung neuer, innovativer Dienstleistungen für einen Dialog zwischen Patienten und Krankenhäusern zu erkunden. DAS PROJEKT Das allgemeine Ziel bestand in der Schaffung spezifischer neuer Tools für Klinikärzte und Patienten in der Form von Anwendungen (Apps) für Smartphones in den drei Bereichen Behandlung, Kommunikation und Diagnostik. Das Projekt konzentrierte sich auf die Entwicklung von vier bis acht Prototypen in enger Zusammenarbeit mit Anwendern in Krankenhäusern, von Studenten der beiden Fachhochschulen und von Unternehmen der Branche. Ziel war, dass die beiden IT-Abteilungen der Krankenhäuser in Kiel und Odense ihre jeweiligen Kenntnisse in Bezug auf Aktualisierung, Entwicklung und Instandhaltung der von der Industrie entwickelten Apps verbessern. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die entwickelten Apps nicht veraltet und nutzlos werden, sondern dass sie vielmehr in Zusammenarbeit sowohl mit den Anwendern als auch mit den Instandhaltungsabteilungen der Krankenhäuser weiterentwickelt und angepasst werden. Außerdem würden die Sicherheit, betriebliche Optionen, die Integration in bestehende Systeme und die allgemeine IT-Strategien mit berücksichtigt werden. Die Verantwortung würde ebenfalls bei den IT-Abteilungen der Krankenhäuser liegen. Um zu gewährleisten, dass die Entwicklung nutzerorientiert und getestet ist, wurden die Zielgruppen während der Projektphase zu bestimmten Entwicklungspfaden eingeladen. Die Klinikeärzte wurden in die Ideenfindung und die Durchsprache der klinischen Herausforderungen eingebunden.

11 PERSPECTIVES 11

12 12 PERSPECTIVE OUH By Maj Jørgensen UK Digital media, including mobile electronic health tools such as mobile phones and telemedicine technologies, are rapidly transforming the face of health service delivery in Denmark and Germany, as well as around the world. In short, mhealth will have a huge impact on how healthcare is delivered. It offers opportunities to address one of the most pressing global challenges: making healthcare more accessible, faster, better and less expensive. Mobile technologies are accelerating trends in healthcare. Three major trends already happening in healthcare lend themselves to the revolution in mobile technology: Ageing populations: Ageing populations and chronic illness are driving regulatory reform. Public sector health care is seeking better access and quality, and it is looking to the private sector for innovation and efficiency. Innovative mhealth initiatives improve access and quality while reducing cost. The platform: The foundations of the industrialisation of health care are already in place electronic patient journals, remote monitoring and communications. The idea of care anywhere is already emerging. The platform for mhealth is set. Personalisation: Health care, like other industries, is getting personal. mhealth can offer personal toolkits for predictive, participatory and preventive care. Expectations are high that mobile technology will help to transform our costly health care behemoths into less expensive, prevention-based and patient-focused systems; however, there is no quick fix! And this is also true concerning mhealth. New technology is not enough. The widespread adoption of mhealth will require changes in the behaviour of actors seeking to protect their interests. The challenge will be even greater for innovators because of the improvements that mhealth can bring (e.g., patient-centred care and a greater focus on prevention), and it will involve disruption of how health care is provided. To succeed, innovators must manoeuvre through culturally conservative, highly regulated and fragmented yet monopolistic systems that often provide contradictory incentives. That being said, future prospects of mhealth are promising. In Denmark, there is an increased political interest in mhealth, including its potential for promoting more patient-centred, preventive and cost-effective care.

13 13

14 14 DK Digitale medier, inklusive mobile elektroniske sundhedsværktøjer såsom mobiltelefoner og telemedicinske teknologier, forandrer hastigt udseendet af de sundhedstjenester, der leveres i Danmark, Tyskland og resten af verden. Kort sagt får mhealth meget stor indflydelse på leveringen af sundhedspleje. Den tilbyder muligheder til håndtering af en af de mest presserende udfordringer på verdensplan: at gøre sundhedspleje mere tilgængelig, hurtigere, bedre og billigere. Mobile teknologier sætter fart på tendenserne i sundhedsplejen. De tre vigtigste tendenser, der pågår i øjeblikket i sundhedsplejen, er med til at bane vejen for den mobile teknologis revolution: Aldrende befolkninger Aldrende befolkninger og kroniske sygdomme er årsag til lovmæssige reformer. Den offentlige sundhedssektor forsøger at blive mere tilgængelig og at højne kvaliteten og kigger mod den private sektor med henblik på innovation og effektivitet. Innovative mhealth-initiativer forbedrer tilgængeligheden og kvaliteten, mens omkostningerne reduceres. Platformen: Grundlaget for industrialiseringen af sundhedsplejen er allerede på plads - elektroniske patientjournaler, fjernovervågning og kommunikation. Ideen om pleje overalt er ved at vinde indpas. Platformen for mhealth er klar. Personliggørelse: Sundhedspleje bliver - på linje med andre brancher - gjort personlig. mhealth kan tilbyde personlige værktøjssæt til deltagende og forebyggende pleje, både før og efter behandling. Der er høje forventninger til, at mobil teknologi vil bidrage til at forandre vores dyre sundhedsmastodonter til billigere, forebyggelsesbaserede systemer med patienten i centrum; der er dog ingen nemme løsninger! Det gælder også for mhealth. Ny teknologi er ikke nok. Den udbredte tilegnelse af mhealth kræver adfærdsændringer hos de aktører, der prøver på at beskytte deres interesser. Udfordringen bliver endda endnu større for udviklerne pga. de forbedringer, som mhealth kan tilvejebringe (f.eks. pleje med patienten i centrum og større fokus på forebyggelse), hvilket vil være med til at skabe en helt ny form for sundhedspleje. For at det skal lykkes, skal udviklerne manøvrere gennem en konservativ kultur, monopolistiske systemer, der er gennemreguleret, men alligevel opsplittede, og som ofte genererer modsatrettede incitamenter. Det skal dog også siges, at fremtidsperspektiverne for mhealth er lovende. I Danmark er der øget politisk interesse for mhealth, herunder dets potentiale for fremme af forebyggende og billigere pleje, der har patienten i centrum.

15 15 DE Digitale Medien - darunter mobile elektronische Gesundheitstools wie Mobiltelefone und telemedizinische Technologien - transformieren das Gesicht der Gesundheitsdienste in Dänemark und in Deutschland sowie überall auf der Welt rasant. Kurz gesagt, mhealth wird eine riesige Auswirkung darauf haben, wie Gesundheitsdienste künftig erbracht werden. Sie bieten Chancen, die drängendsten weltweiten Herausforderungen - Gesundheitsdienste leichter zugänglich, schneller, besser und billiger zu machen - zu bewältigen. Mobile Technologien beschleunigen Trends im Gesundheitswesen. Drei wichtige Trends, die sich im Gesundheitswesen bereits abzeichnen, bieten sich für eine Revolution in der Mobiltechnologie geradezu an: Die alternde Gesellschaft: Die alternde Gesellschaft und chronische Krankheiten treiben aufsichtsrechtliche Reformen voran. Das öffentliche Gesundheitswesen strebt nach besserem Zugang und höherer Qualität und schaut im Hinblick auf Innovation und Effizienz auf den privaten Sektor. Innovative mhealth-initiativen verbessern den Zugang und die Qualität bei geringeren Kosten. Die Plattform: Die Grundlagen für eine Industrialisierung des Gesundheitswesens liegen bereits vor - elektronische Patientenjournale, Fernüberwachung und Kommunikation. Es kommt bereits die Idee von Gesundheitsdienste überall auf. Die Plattform für mhealth besteht. Personalisierung: Gesundheitsdienste, wie andere Branchen auch, werden individualisiert. mhealth bietet persönliche Toolkits für prognostizierende, partizipative und präventive Gesundheitsdienste. Die Erwartungen sind hoch, dass die Mobiltechnologie dazu beitragen kann, unsere teuren Gesundheitsdienstkolosse in preiswertere, auf Vorbeugung basierende und patientenorientierte Systeme zu transformieren; schnelle Lösungen sind aber nicht zu erwarten! Und das gilt auch für mhealth. Neue Technologien reichen dafür nicht aus. Die breite Annahme von mhealth wird Änderungen des Verhaltens der Akteure erfordern, die ihre Interessen zu schützen versuchen. Wegen der Verbesserungen, die mhealth bringen kann (z. B. auf Patienten konzentrierte Gesundheitsdienste und ein größeres Schwergewicht auf Prävention), wird die Herausforderung für die Innovatoren sogar noch größer, es wird nämlich die Art und Weise gestört, in der Gesundheitsdienste geleistet werden. Um erfolgreich zu sein, wird es erforderlich sein, dass die Innovatoren durch kulturell konservative, hochgradig regulierte und fragmentierte und dennoch monopolistische Systeme manövrieren, die oftmals gegenläufige Anreize bieten. Dennoch sind die Aussichten für die Zukunft von mhealth vielversprechend. In Dänemark gibt es ein gesteigertes politisches Interesse an mhealth, einschließlich seines Potenzials für mehr auf Patienten konzentrierte, präventive und kostengünstigere Gesundheitsdienste.

16 16 PERSPECTIVE UKSH By Felix Prell UK We live in a time in which time itself has become a scarce commodity, especially doctors time. This is a trend that has been ongoing for a number of years, and there is no end in sight. The demographic changes in most of Europe are transforming our population pyramid into an urn form. For the medical profession, this means mainly two things: there will be more and more old people and there will be fewer and fewer doctors to treat them. This means that the average time one doctor can spend on one patient will decrease significantly. As this is an inevitable development, the task of paramount importance for medical doctors, clinics, hospitals and the entire health care system becomes finding an answer to the question of how to maintain adequate patient care with less time. Given the demographic developments we are facing, the answer to this question can be only technology. In the past, technological evolution in the field of medicine has often been a slow, tedious and very expensive endeavour. With the rise of mobile technology, however, this is changing drastically. Smartphones, tablets, wearables and all kinds of sensors have become a ubiquitous commodity. Development is happening at an amazing speed, and compared to regular medical technology, the gadgets are often surprisingly affordable. This new technology, if used sensibly, has the very real potential to solve the medical demographic crises we are facing. It is time to seize the opportunity to take health care to the next level.

17 17

18 18 MOBILE TECHNOLOGY, HAS THE POTENTIAL TO SOLVE THE MEDICAL DEMOGRAPHIC CRISES DK Vi lever i en tid, hvor tid i sig selv er blevet en mangelvare, især lægernes tid. Dette er en tendens, som har eksisteret i et antal år, og der er ikke udsigt til, at det ændrer sig. De demografiske ændringer i de fleste europæiske lande ændrer formen af vores befolkningspyramide, så den ligner en urne. Fra et lægemæssigt synspunkt betyder dette hovedsageligt to ting: der bliver flere og flere ældre personer og færre og færre læger til at behandle dem. Det betyder, at den gennemsnitlige tid en læge kan tillade sig bruge på en patient falder markant. Da det er en uundgåelig udvikling, bliver den allerstørste opgave for læger, klinikker, sygehuse og hele sundhedssektoren at finde et svar på spørgsmålet om, hvordan man fastholder et passende niveau for patientpleje på kortere tid. Givet de demografiske udviklinger som vi står overfor, kan svaret på dette spørgsmål kun være teknologi. Tidligere var teknologisk udvikling på det medicinske område en ofte langsom, besværlig og meget dyr opgave. Med den mobile teknologis komme har dette dog ændret sig drastisk. Smartphones, tablets, bærbare enheder og alle former for sensorer findes nu overalt. Udviklingen sker med en utrolig hastighed, og sammenlignet med almindelig lægelig teknologi er apparaterne ofte overraskende billige. Hvis den bliver brugt fornuftigt har denne nye teknologi potentiale til at løse den lægemæssige demografiske krise, som vi står overfor. Det er nu, vi skal gribe chancen og få det til at ske - at bringe sundhedsplejen op på et nyt niveau.

19 19 DE Wir leben in einer Zeit, in der die Zeit selbst zu einem knappen Gut geworden ist, insbesondere die Zeit von Ärzten. Dieser Trend besteht bereits seit ein paar Jahren, und es ist kein Ende abzusehen. Der demographische Wandel im größten Teil Europas transformiert unsere Bevölkerungspyramide in eine Urnenform. Für die medizinischen Berufe bedeutet das hauptsächlich zweierlei: Es wird immer mehr alte Menschen geben und immer weniger Ärzte, um sie zu behandeln. Das heißt, dass die Zeit, die ein Arzt für einen Patienten im Durchschnitt aufwenden kann, beträchtlich sinken wird. Da dies eine unvermeidliche Entwicklung ist, erhält die Frage, wie eine adäquate Patientenversorgung bei weniger Zeit gewährleistet werden kann, für Ärzte, Kliniken, Krankenhäuser und das gesamte Gesundheitssystem eine überragende Bedeutung. Angesichts der demographischen Entwicklung, der wir gegenüberstehen, kann die Antwort auf diese Frage nur lauten: Technologie. In der Vergangenheit war technologische Entwicklung auf dem Gebiet der Medizin ein oft langsames, mühevolles und sehr kostspieliges Unterfangen. Mit dem Aufkommen der mobilen Technologie dagegen ändert sich das drastisch. Smartphones, Tablets, Wearables [tragbare Geräte] und alle Arten von Sensoren sind zu einer überall erhältlichen Ware geworden. Die Entwicklung erfolgt mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit, und im Vergleich zu regulärer medizinischer Technologie sind die Geräte häufig überraschend erschwinglich. Diese neue Technologie, wenn sie mit Verstand verwendet wird, hat das sehr reale Potenzial, die demographische medizinische Krise, der wir gegenüberstehen, zu lösen. Es ist Zeit, die Chance zu ergreifen und Wirklichkeit werden zu lassen - Gesundheitsdienste auf die nächst höhere Stufe zu heben.

20 20 PERSPECTIVE FH KIEL By Franziska Uhing UK Defining one s own challenge within the project scope of mhealth and collaborating institutes is an interesting task. To start off with the difficult part, a media-producing unit needs content and a specific target. But the idea of Interreg is not a ticket system; it is about exploring fields and defining new targets while cooperating with partners from a different subject area in this case, medicine, which certainly is a rich field for collecting, visualising and communicating patient data and medical knowledge. While performing research, one realises that there are telemedical projects sprouting up like mushrooms and becomes fascinated by the idea of participating in this innovation process. While finding out what features and services of a mobile device might be useful for medical purposes, one addresses possible partners who might be willing to join the quest. Innovative doctors like Prof. Dr. Jünemann, Prof. Dr. Jonat, and Dr. John were similarly convinced of the project s potential and willing to spend time exploring and researching mobile devices for mhealth. It takes time to get together on a working level, especially if the project is one that is reserved for the researchers spare time. This is where rapid prototyping with design mock-ups really helps to get a common idea of the possible product and its functions. In fact, usability is crucial. The next challenge is at the production level. With current mobile devices, the question of platforms and operating systems is a relevant one for a producer, and a web-based solution that targets multiple platforms was the answer in our case. The knowledge gained from this process was, again, fruitful for the department additional benefits of the project include the update of course contents in curriculum and the involvement of students in production processes, where possible. Overall, development on many levels and partners with inspiring ideas to share was very interesting indeed.

21 21

22 22 RAPID PROTOTYPING WITH DESIGN MOCK-UPS REALLY HELPS TO GET A COMMON IDEA DK At definere ens egen udfordring indenfor mhealth-projektets omfang og samarbejdende institutter er en spændende opgave. For at begynde med den svære del har en medieproducerende enhed behov for indhold og et specifikt mål. Men ideen om Interreg er ikke et billetsystem; det drejer sig om at undersøge områder og definere nye mål, mens der samarbejdes med partnere fra andre emneområder - i dette tilfælde medicin, som uden tvivl er et rigt område til indsamling, visualisering og kommunikering af patientdata og lægefaglig viden. Når man er i gang med at forske, finder man ud af, at der er telemedicinske projekter, som spirer frem som svampe, og man fascineres af ideen om at tage del i denne innovative proces. Mens man prøver at finde ud af hvilke funktioner og tjenester på en mobil enhed, der kunne være nyttige til lægefaglige formål, forsøger man at tage kontakt til mulige partnere, som kunne være villige til at tage del i eventyret. Innovative læger som Prof. Dr. Jünemann, Prof. Dr. Jonat og Dr. John var alle overbevist om projektets potentiale og villige til at bruge tid på at undersøge og udforske mobile enheder til mhealth. Det tager tid at finde sammen om en arbejdsmodel, især hvis projektet er henvist til at foregå i forskernes fritid. Her er hurtig udvikling af prototyper med foreløbige designs virkelig en hjælp til at opnå en fælles forståelse af det eventuelle produkt og dets funktioner. Faktisk er brugervenlighed altafgørende. Den næste udfordring er på produktionsniveau. Med de nuværende mobile enheder er spørgsmålet om platforme og styresystemer relevant for en producent, og det viste sig, at en webbaseret løsning, der er målrettet til flere platforme var svaret i vores tilfælde. Den viden, som vi opnåede fra denne proces, var igen frugtbar for afdelingen - andre fordele ved projektet inkluderer opdatering af kursusindholdet i vores studieordning samt involvering af studerende i produktionsprocesserne, hvor det var muligt. Udvikling på mange niveauer og med partnere, der delte inspirerende ideer med os, var alt i alt yderst interessant.

23 23 DE Die eigene Herausforderung innerhalb des Projektumfangs von mhealth und den beteiligten Instituten zu definieren ist eine interessante Aufgabe. Um gleich mit dem schwierigen Teil zu beginnen: Eine medienproduzierende Einheit braucht Inhalte und ein bestimmtes Ziel. Aber die Idee von Interreg ist kein Ticketsystem; es geht um das Erkunden von Feldern und die Definition neuer Ziele bei gleichzeitiger Zusammenarbeit mit Partnern aus einem anderen Themengebiet in diesem Fall Medizin, sicherlich einem reichen Feld für das Sammeln, die Visualisierung und die Kommunikation von Patientendaten und medizinischem Wissen. Bei der Forschung erkennt man, dass telemedizinische Projekte wie Pilze hervorschießen, und man wird von der Idee, an diesem Innovationsprozess beteiligt zu sein, fasziniert. Bei der Suche, welche Eigenschaften und Dienste eines mobilen Geräts für medizinische Zwecke nützlich sein könnten, kontaktiert man mögliche Partner, die bereit sein könnten, sich an der Suche zu beteiligen. Innovative Ärzte wie Prof. Dr. Jünemann, Prof. Dr. Jonat und Dr. John waren vom Potenzial des Projekts gleichermaßen überzeugt und bereit, für die Erkundung und Erforschung mobiler Geräte für mhealth Zeit aufzuwenden. Es dauert Zeit, um auf einer Arbeitsebene zusammenzukommen, besonders wenn das Projekt für die Freizeit des Forschers reserviert ist. Hier können Rapid Prototyping-Verfahren mit Design-Prototypen wirklich helfen, um eine gemeinsame Vorstellung von dem möglichen Produkt und seinen Funktionen zu erhalten. Benutzerfreundlichkeit ist dabei von entscheidender Bedeutung. Die nächste Herausforderung liegt auf der Ebene der Herstellung. Bei den derzeitigen Mobilgeräten ist die Frage der Plattformen und des Betriebssystems für einen Hersteller relevant; eine webbasierte Plattform, die auf mehrere Plattformen abzielt, war in unserem Fall die Antwort. Die Erkenntnisse, die wir aus diesem Prozess gewonnen haben, waren wiederum fruchtbar für die Abteilung - zu weiteren Vorteilen des Projekts gehören die Aktualisierung von Kursinhalten im Lehrplan und, wo möglich, die Beteiligung von Studenten an Herstellungsprozessen. Insgesamt war die Entwicklung auf vielen Ebenen und mit vielen Partnern und mit anregenden Ideen, über die man sich austauschen konnte, in der Tat sehr interessant.

24 24 PERSPECTIVE EAL By James Norwood UK Simple question: when was the last time you checked your smartphone? The answer is probably a time somewhere in the last ten to twenty minutes. These devices have become our hubs for information and certainly an integral part of our social lives. Attaching health information and services to such devices makes sense From delivering advice on exercises to perform post-operation to offering support and communication to women after they have been diagnosed with cervical cancer, information-based solutions, which are timely and ready at hand, have the potential to change the way in which hospitals interact and communicate with patients. That is not to say that there are not other uses for this technology, as the VITA project has shown that the devices themselves can act as a bridge for communication with patients who are incapacitated after surgery. Motivation-based solutions mapped out by smart positional data and push mechanisms, as with the Fit Cook app, show that there are a host of solutions for improving health on many different social levels. Indeed, it is the ShareCare platform (developed by students from EAL) that utilised our basic need to communicate, enabling patients with illnesses to share their hopes and fears with others just like them in the safety of a hospital environment. We are moving into a future in which health information is not only delivered via hospitals but also generated by the patients themselves (quantified self). Wearable devices that are able to monitor all aspects of our physical and social well-being are becoming increasingly affordable and accessible. However, questions still remain as to how and who will be responsible for interpreting this data, but what is certain is that quantified self-movement has the potential to radically alter the way we interact and interface with our health care systems. As an academy, we continue to build upon the knowledge, skills and success of the Appliedhealth project, exploring new opportunities in the fields of self-monitoring and information-based health solutions of the future.

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person?

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person? Reading tasks passend zu: Open World 1 Unit 4 (student s book) Through a telescope (p. 26/27): -Renia s exchange trip: richtig falsch unkar? richtig falsch unklar: Renia hat sprachliche Verständnisprobleme.

Mehr

WP2. Communication and Dissemination. Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung im Freistaat Thüringen

WP2. Communication and Dissemination. Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung im Freistaat Thüringen WP2 Communication and Dissemination Europa Programm Center Im Freistaat Thüringen In Trägerschaft des TIAW e. V. 1 GOALS for WP2: Knowledge information about CHAMPIONS and its content Direct communication

Mehr

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health)

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) 1 Utilitarian Perspectives on Inequality 2 Inequalities matter most in terms of their impact onthelivesthatpeopleseektoliveandthethings,

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient Filing system designer FileDirector Version 2.5 Novelties FileDirector offers an easy way to design the filing system in WinClient. The filing system provides an Explorer-like structure in WinClient. The

Mehr

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25 Name: AP Deutsch Sommerpaket 2014 The AP German exam is designed to test your language proficiency your ability to use the German language to speak, listen, read and write. All the grammar concepts and

Mehr

Corporate Digital Learning, How to Get It Right. Learning Café

Corporate Digital Learning, How to Get It Right. Learning Café 0 Corporate Digital Learning, How to Get It Right Learning Café Online Educa Berlin, 3 December 2015 Key Questions 1 1. 1. What is the unique proposition of digital learning? 2. 2. What is the right digital

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

ELBA2 ILIAS TOOLS AS SINGLE APPLICATIONS

ELBA2 ILIAS TOOLS AS SINGLE APPLICATIONS ELBA2 ILIAS TOOLS AS SINGLE APPLICATIONS An AAA/Switch cooperative project run by LET, ETH Zurich, and ilub, University of Bern Martin Studer, ilub, University of Bern Julia Kehl, LET, ETH Zurich 1 Contents

Mehr

Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld

Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld Requirements for Entering the First Term in English, Exercises to Prepare Yourself / Anforderungen

Mehr

SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102

SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102 SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102 This diary has several aims: To show evidence of your independent work by using an electronic Portfolio (i.e. the Mahara e-portfolio) To motivate you to work regularly

Mehr

ONLINE LICENCE GENERATOR

ONLINE LICENCE GENERATOR Index Introduction... 2 Change language of the User Interface... 3 Menubar... 4 Sold Software... 5 Explanations of the choices:... 5 Call of a licence:... 7 Last query step... 9 Call multiple licenses:...

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

CHAMPIONS Communication and Dissemination

CHAMPIONS Communication and Dissemination CHAMPIONS Communication and Dissemination Europa Programm Center Im Freistaat Thüringen In Trägerschaft des TIAW e. V. 1 CENTRAL EUROPE PROGRAMME CENTRAL EUROPE PROGRAMME -ist als größtes Aufbauprogramm

Mehr

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft Methods of research into dictionary use: online questionnaires Annette Klosa (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim) 5. Arbeitstreffen Netzwerk Internetlexikografie, Leiden, 25./26. März 2013 Content

Mehr

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!!

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!! REPORT OF INVENTION Please send a copy to An die Abteilung Technologietransfer der Universität/Hochschule An die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH Ettlinger Straße

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

2 APPLIEDHEALTH INTRODUCTION 6 PERSPECTIVES 11 PROJECTS 29. Introduction to the project 7 Introduktion til projektet 8 Einführung in das Projekt 10

2 APPLIEDHEALTH INTRODUCTION 6 PERSPECTIVES 11 PROJECTS 29. Introduction to the project 7 Introduktion til projektet 8 Einführung in das Projekt 10 1 2 APPLIEDHEALTH INTRODUCTION 6 Editor: James Norwood Publishing Editors: Nicole Wayland, James Norwood Design concept: Kristen Utne, James Norwood Graphic Design: Kristen Utne Photographer: Nicolai Brix,

Mehr

GRIPS - GIS basiertes Risikoanalyse-, Informations- und Planungssystem

GRIPS - GIS basiertes Risikoanalyse-, Informations- und Planungssystem GRIPS - GIS basiertes Risikoanalyse-, Informations- und Planungssystem GIS based risk assessment and incident preparation system Gregor Lämmel TU Berlin GRIPS joined research project TraffGo HT GmbH Rupprecht

Mehr

Rough copy for the art project >hardware/software< of the imbenge-dreamhouse artist Nele Ströbel.

Rough copy for the art project >hardware/software< of the imbenge-dreamhouse artist Nele Ströbel. Rough copy for the art project >hardware/software< of the imbenge-dreamhouse artist. Title >hardware/software< This art project reflects different aspects of work and its meaning for human kind in our

Mehr

Informeller Brief Schreiben

Informeller Brief Schreiben preliminary note Every letter is something special and unique. It's difficult to give strict rules how to write a letter. Nevertheless, there are guidelines how to start and finish a letter. Like in English

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

HIR Method & Tools for Fit Gap analysis

HIR Method & Tools for Fit Gap analysis HIR Method & Tools for Fit Gap analysis Based on a Powermax APML example 1 Base for all: The Processes HIR-Method for Template Checks, Fit Gap-Analysis, Change-, Quality- & Risk- Management etc. Main processes

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= How to Disable User Account Control (UAC) in Windows Vista You are attempting to install or uninstall ACT! when Windows does not allow you access to needed files or folders.

Mehr

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena http://www.im.uni-jena.de Contents I. Learning Objectives II. III. IV. Recap

Mehr

Review Euroshop 2014

Review Euroshop 2014 Review Euroshop 2014 Schweitzer at EuorShop 2014 Handel nicht nur denken, sondern auch tun und immer wieder Neues wagen, kreieren und kombinieren das war auch diesmal unser Thema an der EuroShop 2014.

Mehr

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS)

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) This press release is approved for publication. Press Release Chemnitz, February 6 th, 2014 Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) With the new product line Baselabs

Mehr

Support Technologies based on Bi-Modal Network Analysis. H. Ulrich Hoppe. Virtuelles Arbeiten und Lernen in projektartigen Netzwerken

Support Technologies based on Bi-Modal Network Analysis. H. Ulrich Hoppe. Virtuelles Arbeiten und Lernen in projektartigen Netzwerken Support Technologies based on Bi-Modal Network Analysis H. Agenda 1. Network analysis short introduction 2. Supporting the development of virtual organizations 3. Supporting the development of compentences

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

The poetry of school.

The poetry of school. International Week 2015 The poetry of school. The pedagogy of transfers and transitions at the Lower Austrian University College of Teacher Education(PH NÖ) Andreas Bieringer In M. Bernard s class, school

Mehr

Standardstufe 6: Interkulturelle kommunikative Kompetenz

Standardstufe 6: Interkulturelle kommunikative Kompetenz Lernaufgabe Let s make our school nicer Your task: Let s make our school nicer Imagine the SMV wants to make our school nicer and has asked YOU for your help, because you have learnt a lot about British

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Prof. Dr. Margit Scholl, Mr. RD Guldner Mr. Coskun, Mr. Yigitbas. Mr. Niemczik, Mr. Koppatz (SuDiLe GbR)

Prof. Dr. Margit Scholl, Mr. RD Guldner Mr. Coskun, Mr. Yigitbas. Mr. Niemczik, Mr. Koppatz (SuDiLe GbR) Prof. Dr. Margit Scholl, Mr. RD Guldner Mr. Coskun, Mr. Yigitbas in cooperation with Mr. Niemczik, Mr. Koppatz (SuDiLe GbR) Our idea: Fachbereich Wirtschaft, Verwaltung und Recht Simple strategies of lifelong

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) -

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) - Application Form ABOUT YOU First name(s): Surname: Date of birth : Gender : M F Address : Street: Postcode / Town: Telephone number: Email: - Please affix a photo of yourself here (with your name written

Mehr

From a Qualification Project to the Foundation of a Logistics Network Thuringia. Logistik Netzwerk Thüringen e.v.

From a Qualification Project to the Foundation of a Logistics Network Thuringia. Logistik Netzwerk Thüringen e.v. From a Qualification Project to the Foundation of a Logistics Network Thuringia Strengthening the role of Logistics through Corporate Competence Development a pilot project by Bildungswerk der Thüringer

Mehr

Praktikum Entwicklung von Mediensystemen mit ios

Praktikum Entwicklung von Mediensystemen mit ios Praktikum Entwicklung von Mediensystemen mit ios WS 2011 Prof. Dr. Michael Rohs michael.rohs@ifi.lmu.de MHCI Lab, LMU München Today Heuristische Evaluation vorstellen Aktuellen Stand Software Prototyp

Mehr

Technische Oberschule Stuttgart

Technische Oberschule Stuttgart Aufnahmeprüfung Englisch 20 Seite von 5 I. Vocabulary and Grammar (20 Punkte). Fill in the correct form of the verbs. Last November Robin Meyer, a student from Duisburg, to Tucson, Arizona, on a school

Mehr

Lean UX. Context of Use. KP Ludwig John. Lean UX Context of Use

Lean UX. Context of Use. KP Ludwig John. Lean UX Context of Use Lean UX KP Ludwig John Lean UX Preconditions Already existing Determination of provider goals Definition of target groups Personas Goal to get clear ideas about the circumstances the application will be

Mehr

Outline. 5. A Chance for Entrepreneurs? Porter s focus strategy and the long tail concept. 6. Discussion. Prof. Dr. Anne König, Germany, 27. 08.

Outline. 5. A Chance for Entrepreneurs? Porter s focus strategy and the long tail concept. 6. Discussion. Prof. Dr. Anne König, Germany, 27. 08. Mass Customized Printed Products A Chance for Designers and Entrepreneurs? Burgdorf, 27. 08. Beuth Hochschule für Technik Berlin Prof. Dr. Anne König Outline 1. Definitions 2. E-Commerce: The Revolution

Mehr

Old People and Culture of Care.

Old People and Culture of Care. Old People and Culture of Care. Palliative and Dementia Care Reflections of a Study Course Elisabeth Wappelshammer Dirk Müller Andreas Heller One Study - Course two Cities two Semesters Berlin Vienna Study

Mehr

Challenges for the future between extern and intern evaluation

Challenges for the future between extern and intern evaluation Evaluation of schools in switzerland Challenges for the future between extern and intern evaluation Michael Frais Schulentwicklung in the Kanton Zürich between internal evaluation and external evaluation

Mehr

After sales product list After Sales Geräteliste

After sales product list After Sales Geräteliste GMC-I Service GmbH Thomas-Mann-Str. 20 90471 Nürnberg e-mail:service@gossenmetrawatt.com After sales product list After Sales Geräteliste Ladies and Gentlemen, (deutsche Übersetzung am Ende des Schreibens)

Mehr

Login data for HAW Mailer, Emil und Helios

Login data for HAW Mailer, Emil und Helios Login data for HAW Mailer, Emil und Helios Es gibt an der HAW Hamburg seit einiger Zeit sehr gute Online Systeme für die Studenten. Jeder Student erhält zu Beginn des Studiums einen Account für alle Online

Mehr

Context-adaptation based on Ontologies and Spreading Activation

Context-adaptation based on Ontologies and Spreading Activation -1- Context-adaptation based on Ontologies and Spreading Activation ABIS 2007, Halle, 24.09.07 {hussein,westheide,ziegler}@interactivesystems.info -2- Context Adaptation in Spreadr Pubs near my location

Mehr

Mash-Up Personal Learning Environments. Dr. Hendrik Drachsler

Mash-Up Personal Learning Environments. Dr. Hendrik Drachsler Decision Support for Learners in Mash-Up Personal Learning Environments Dr. Hendrik Drachsler Personal Nowadays Environments Blog Reader More Information Providers Social Bookmarking Various Communities

Mehr

Workshop Quality Assurance Forum 2014

Workshop Quality Assurance Forum 2014 Workshop Quality Assurance Forum 2014 How do connotations of to learn and to teach influence learning and teaching? Andrea Trink Head of Quality Management Fachhochschule Burgenland - University of Applied

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

Praktikum Entwicklung Mediensysteme (für Master)

Praktikum Entwicklung Mediensysteme (für Master) Praktikum Entwicklung Mediensysteme (für Master) Organisatorisches Today Schedule Organizational Stuff Introduction to Android Exercise 1 2 Schedule Phase 1 Individual Phase: Introduction to basics about

Mehr

TMF projects on IT infrastructure for clinical research

TMF projects on IT infrastructure for clinical research Welcome! TMF projects on IT infrastructure for clinical research R. Speer Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze (TMF) e.v. Berlin Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze (TMF)

Mehr

Field Librarianship in den USA

Field Librarianship in den USA Field Librarianship in den USA Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven Vorschau subject librarians field librarians in den USA embedded librarians das amerikanische Hochschulwesen Zukunftsperspektiven

Mehr

Prediction Market, 12th June 3rd July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 12th June 3rd July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 12th June 3rd July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has

Mehr

Die ambulante Gesundheitsversorgung in der Schweiz ein Blick von Aussen

Die ambulante Gesundheitsversorgung in der Schweiz ein Blick von Aussen Die ambulante Gesundheitsversorgung in der Schweiz ein Blick von Aussen Reinhard Busse, Prof. Dr. med. MPH FFPH FG Management im Gesundheitswesen, Technische Universität Berlin (WHO Collaborating Centre

Mehr

Themen für Seminararbeiten WS 15/16

Themen für Seminararbeiten WS 15/16 Themen für Seminararbeiten WS 15/16 Institut für nachhaltige Unternehmensführung Themenblock A: 1) Carsharing worldwide - An international Comparison 2) The influence of Carsharing towards other mobility

Mehr

Tip: Fill in only fields marked with *. Tipp: Nur Felder ausfüllen, die mit einem * markiert sind.

Tip: Fill in only fields marked with *. Tipp: Nur Felder ausfüllen, die mit einem * markiert sind. Tip: Fill in only fields marked with *. You do not need to worry about the rest. Also, do not worry about the places marked with black ink. Most important is your permanent address! Tipp: Nur Felder ausfüllen,

Mehr

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise Benutzeranweisungen SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise 2008.01 (V 1.x.x) Deutsch Please direct all enquiries to your local JDSU sales company. The addresses can be found at: www.jdsu.com/tm-contacts

Mehr

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com)

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Inhalt Content Citrix-Anmeldung Login to Citrix Was bedeutet PIN und Token (bei Anmeldungen aus dem Internet)? What does PIN and Token

Mehr

Algorithms for graph visualization

Algorithms for graph visualization Algorithms for graph visualization Project - Orthogonal Grid Layout with Small Area W INTER SEMESTER 2013/2014 Martin No llenburg KIT Universita t des Landes Baden-Wu rttemberg und nationales Forschungszentrum

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lexware Financial Office Premium Handwerk XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lexware Financial Office Premium Handwerk Corporation,

Mehr

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln Ideas for the classroom 1. Introductory activity wer?, was?, wo?, wann?, warum? 2. Look at how people say farewell in German. 3. Look at how people

Mehr

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems Transfer project templates easily between systems A PLM Consulting Solution Public The consulting solution XML Template Transfer enables you to easily reuse existing project templates in different PPM

Mehr

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here!

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! In vier Schritten zum Titel erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! Einleitung Intro Um Sie dabei zu unterstützen, Ihren Messeauftritt

Mehr

Walter GPS Global Productivity System

Walter GPS Global Productivity System Walter GPS Global Productivity System DIE WERKZEUGAUSWAHL MIT dem ÜBERRASCHUNGS- EFFEKT. ÜBERRASCHEND EINFACH. THE TOOL SELECTION WITH THE ELEMENT OF SURPRISE. SURPRISINGLY EASY. Überraschend schnell:

Mehr

Role Play I: Ms Minor Role Card. Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc.

Role Play I: Ms Minor Role Card. Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc. Role Play I: Ms Minor Role Card Conversation between Ms Boss, CEO of BIGBOSS Inc. and Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc. Ms Boss: Guten Morgen, Frau Minor! Guten Morgen, Herr Boss! Frau Minor, bald steht

Mehr

Selbstlernmodul bearbeitet von: begonnen: Inhaltsverzeichnis:

Selbstlernmodul bearbeitet von: begonnen: Inhaltsverzeichnis: bearbeitet von: begonnen: Fach: Englisch Thema: The Future Deckblatt des Moduls 1 ''You will have to pay some money soon. That makes 4, please.'' ''Oh!'' Inhaltsverzeichnis: Inhalt bearbeitet am 2 Lerntagebuch

Mehr

European Qualification Strategies in Information and Communications Technology (ICT)

European Qualification Strategies in Information and Communications Technology (ICT) European Qualification Strategies in Information and Communications Technology (ICT) Towards a European (reference) ICT Skills and Qualification Framework Results and Recommendations from the Leornardo-da-Vinci-II

Mehr

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena http://www.im.uni-jena.de Contents I. Learning Objectives II. III. IV. Recap

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch

NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch Quick Installation Guide DN-16111 DN-16112 DN16113 2 DN-16111, DN-16112, DN-16113 for Mobile ios Quick Guide Table of Contents Download and Install the App...

Mehr

Seminarfragebogen Englisch-Schulung Basic-Level

Seminarfragebogen Englisch-Schulung Basic-Level Seminarfragebogen Englisch-Schulung Basic-Level Sehr geehrter Kursteilnehmer, um eine für Sie optimale Schulung durchführen zu können, beantworten Sie bitte die folgenden Fragen. Sie haben die Möglichkeit,

Mehr

Cluster Health Care Economy has been established in 2008 Regional approach to develop health care industries Head of the cluster is Ms.

Cluster Health Care Economy has been established in 2008 Regional approach to develop health care industries Head of the cluster is Ms. How to develop health regions as driving forces for quality of life, growth and innovation? The experience of North Rhine-Westphalia Dr. rer. soc. Karin Scharfenorth WHO Collaborating Centre for Regional

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lexware Warenwirtschaft Pro XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lexware Warenwirtschaft Pro Corporation, is expressly prohibited.

Mehr

Wählen Sie das MySQL Symbol und erstellen Sie eine Datenbank und einen dazugehörigen User.

Wählen Sie das MySQL Symbol und erstellen Sie eine Datenbank und einen dazugehörigen User. 1 English Description on Page 5! German: Viele Dank für den Kauf dieses Produktes. Im nachfolgenden wird ausführlich die Einrichtung des Produktes beschrieben. Für weitere Fragen bitte IM an Hotmausi Congrejo.

Mehr

SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. SAFETY FIRST HAS NEVER BEEN SO EXCITING.

SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. SAFETY FIRST HAS NEVER BEEN SO EXCITING. Fahraktive EVENTS ZUM ANSCHNALLEN. FASTEN YOUR SEATBELTS FOR SOME AWESOME DRIVING EVENTS. SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. Jeder, der BMW UND MINI DRIVING ACADEMY hört, denkt automatisch an Sicherheit.

Mehr

Ermittlung und Berechnung von Schadendreiecken mit HANA Live und R-Integration

Ermittlung und Berechnung von Schadendreiecken mit HANA Live und R-Integration Ermittlung und Berechnung von Schadendreiecken mit HANA Live und R-Integration Matthias Beyer-Grandisch, Presales Senior Specialist, SAP Mai, 2015 Public DEMO Die Demo zeigt unter Verwendung von HANA Live

Mehr

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 English Version Bahnbuchungen so einfach und effizient wie noch nie! Copyright Copyright 2014 Travelport und/oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

Software development with continuous integration

Software development with continuous integration Software development with continuous integration (FESG/MPIfR) ettl@fs.wettzell.de (FESG) neidhardt@fs.wettzell.de 1 A critical view on scientific software Tendency to become complex and unstructured Highly

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Wlan Telefon Aastra 312w XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Wlan Telefon Aastra 312w Corporation, is expressly prohibited.

Mehr

job and career at CeBIT 2015

job and career at CeBIT 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at CeBIT 2015 Marketing Toolkit DE / EN 1 Inhalte Smart Careers in DIGITAL BUSINESS 1 Logo Seite 3 2 Signatur Seite 4 3 Ankündigungstext

Mehr

LOG AND SECURITY INTELLIGENCE PLATFORM

LOG AND SECURITY INTELLIGENCE PLATFORM TIBCO LOGLOGIC LOG AND SECURITY INTELLIGENCE PLATFORM Security Information Management Logmanagement Data-Analytics Matthias Maier Solution Architect Central Europe, Eastern Europe, BeNeLux MMaier@Tibco.com

Mehr

IngE. Das Netzwerk für Frauen in technischen und Ingenieurberufen bei E.ON An E.ON network for women in technical and engineering professions

IngE. Das Netzwerk für Frauen in technischen und Ingenieurberufen bei E.ON An E.ON network for women in technical and engineering professions Frauen machen Technik Women making technology IngE Das Netzwerk für Frauen in technischen und Ingenieurberufen bei E.ON An E.ON network for women in technical and engineering professions Ihre Energie gestaltet

Mehr

Service Design. Dirk Hemmerden - Appseleration GmbH. Mittwoch, 18. September 13

Service Design. Dirk Hemmerden - Appseleration GmbH. Mittwoch, 18. September 13 Service Design Dirk Hemmerden - Appseleration GmbH An increasing number of customers is tied in a mobile eco-system Hardware Advertising Software Devices Operating System Apps and App Stores Payment and

Mehr

Porsche Consulting. Operational excellence successful processes from the automotive industry and their applications in medical technology

Porsche Consulting. Operational excellence successful processes from the automotive industry and their applications in medical technology Porsche Consulting Operational excellence successful processes from the automotive industry and their applications in medical technology Especially crucial in medical technology: a healthy company. Germany

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Cobra Terminal Server Zugriff XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Cobra Terminal Server Zugriff Corporation, is expressly prohibited.

Mehr

Coaching Agile Development Teams

Coaching Agile Development Teams Coaching Agile Development Teams Josef Scherer Solution Focused Scrum Coach josef.scherer@gmail.com http://agile-scrum.de/ Scherer IT Consulting Freiberuflicher Scrum Coach Lösungsfokussierter Berater

Mehr

job and career at HANNOVER MESSE 2015

job and career at HANNOVER MESSE 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at HANNOVER MESSE 2015 Marketing Toolkit DE / EN 1 Inhalte Smart Careers engineering and technology 1 Logo Seite 3 2 Signatur Seite 4 3 Ankündigungstext

Mehr

JONATHAN JONA WISLER WHD.global

JONATHAN JONA WISLER WHD.global JONATHAN WISLER JONATHAN WISLER WHD.global CLOUD IS THE FUTURE By 2014, the personal cloud will replace the personal computer at the center of users' digital lives Gartner CLOUD TYPES SaaS IaaS PaaS

Mehr

job and career at IAA Pkw 2015

job and career at IAA Pkw 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at IAA Pkw 2015 Marketing Toolkit job and career Aussteller Marketing Toolkit DE / EN Februar 2015 1 Inhalte Smart Careers in the automotive

Mehr

Demografic Agency for the economy in Lower Saxony. Johannes Grabbe s presentation at the German-British trades union forum in London, 2nd July 2012

Demografic Agency for the economy in Lower Saxony. Johannes Grabbe s presentation at the German-British trades union forum in London, 2nd July 2012 Demografic Agency for the economy in Lower Saxony Johannes Grabbe s presentation at the German-British trades union forum in London, 2nd July 2012 Collaborative project of: Governmental aid: Content 1.

Mehr

Youth for Innovation Weser-Ems Evaluation Results. Final Conference, Oldenburg, 15.06.2007

Youth for Innovation Weser-Ems Evaluation Results. Final Conference, Oldenburg, 15.06.2007 Weser-Ems Results Final Conference, Oldenburg, 15.06.2007 Participating schools in Weser-Ems Berufsbildende Schulen LK Wittmund Anzahl Teilnehmer: 5 Anzahl Projekte: 1 AUR WTM WHV Berufsbildende Schulen

Mehr

a lot of, much und many

a lot of, much und many Aufgabe 1, und In bejahten Sätzen verwendest du für die deutschen Wörter viel und viele im Englischen Bsp.: I have got CDs. We have got milk. There are cars on the street. Bei verneinten Sätzen und Fragen

Mehr

XONTRO Newsletter. Financial Institutes. No. 70

XONTRO Newsletter. Financial Institutes. No. 70 XONTRO Newsletter Financial Institutes No. 70 Page 1 This XONTRO Newsletter for Financial Institutes contains information covering the following topics: BCIN BV processing control handling ( Bearbeitung

Mehr

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades Franke & Bornberg award private annuity insurance schemes top grades Press Release, December 22, 2009 WUNSCHPOLICE STRATEGIE No. 1 gets best possible grade FFF ( Excellent ) WUNSCHPOLICE conventional annuity

Mehr

Exercise (Part VIII) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part VIII) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part VIII) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises.

Mehr

The Mrs.Sporty Story Founders and History

The Mrs.Sporty Story Founders and History Welcome to The Mrs.Sporty Story Founders and History 2003: vision of Mrs. Sporty is formulated 2004: pilot club opened in Berlin 2005: launch of Mrs.Sporty franchise concept with Stefanie Graf Stefanie

Mehr

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13.

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. März 2009 0 1) LOGROTATE in z/os USS 2) KERBEROS (KRB5) in DFS/SMB 3) GSE Requirements System 1 Requirement Details Description Benefit Time Limit Impact

Mehr

ENGLISCH EINSTUFUNGSTEST 1 A1-A2 SPRACHNIVEAU

ENGLISCH EINSTUFUNGSTEST 1 A1-A2 SPRACHNIVEAU ENGLISCH EINSTUFUNGSTEST 1 A1-A2 SPRACHNIVEAU Liebe Kundin, lieber Kunde Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Englischkurs im Präsenzunterricht interessieren. Dieser Einstufungstest soll Ihnen dabei

Mehr