2 APPLIEDHEALTH. Translation: Easy Translate Cover Graphics: Stupid Studio. Printed by Narayana Press ISBN

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "2 APPLIEDHEALTH. Translation: Easy Translate Cover Graphics: Stupid Studio. Printed by Narayana Press ISBN 978-87-997992-0-6"

Transkript

1

2 2 APPLIEDHEALTH Editor: James Norwood Publishing Editors: Nicole Wayland, James Norwood Design concept: Kristen Utne, James Norwood Graphic Design: Kristen Utne Photographer: James Norwood, Nicolai Brix (nicolaibrix.com) Translation: Easy Translate Cover Graphics: Stupid Studio Printed by Narayana Press ISBN Articles by: James Norwood (24,32,52,55,56,58,61,70) Maj Jørgensen (12) Felix Prell (16,36,40,42,44) Franziska Uhing (20,28,46,48,50) Erik Østergaard (64) Elisabeth Agerbæk (28) This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights to translation, reprinting, re-use of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in other ways, and storage in data bases. For any kind of use permission of the copyright owner must be 2014 Printers Details

3 INTRODUCTION 6 Introduction to the project 7 Introduktion til projektet 8 Einführung in das Projekt 10 PERSPECTIVES 11 OUH 12 UKSH 16 FH Kiel 20 EAL 24 Process Insights 28 PROJECTS 29 OUH 32 UKSH 36 FH Kiel 46 EAL 52 Odense Open DeviceLab 70

4 4 ACKNOWLEDGEMENT Thanks to all collaboration partners including Odense University Hospital (OUH), Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL), Fachhochschule Kiel (FH Kiel), University Hospital Schleswig-Holstein (UKSH). Thanks also to Interreg 4A. ODENSE UNIVERSITY HOSPITAL Department for operation optimization and IT, Lean & Innovation Jesper Lakman (Project Leader) Maj Jørgensen, Rikke Lyngholm Hansen-Christensen, Christian Tvede Intensive Care Unit (ICU) VITA Tove Fog, Susan Feldborg Gynækologisk Obstetrisk Department Christina Vinter, MD, PhD Family Clinic of the region of Southern Denmark Inge Olga Ibsen Rehabilitation Department Trine Pi Bassett, Peter Dirch Jørgensen FH KIEL Franziska Uhing (Project Manager) Melanie Lucht, Malte Boedecker, Julia Lyhs, Patrick Rupert-Kruse UNIVERSITY HOSPITAL SCHLESWIG-HOLSTEIN Felix Prell (Project Manager) Almut Kalz, Georg Böhler, Walter Jonat, Klaus-Peter Jünemann, Diethild Melchior, Daniar Osmonov ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT James Norwood (Project Manager) Torben Lindegaard Hansen, Jan Lund, Ulla Pedersen Michael Lundorff Hansen, Elisabeth Agerbæk, Adam Montandon, Morten Sabro Damgaard, Lars Bojen Nielsen, Erik Østergaard, Bjarne Slipsager, Kirsten Kasch BA E-Concept Development Andreea Mironiuc, Maris Pagasts, Thomas Eriksson, Eliza Kasarenoka, Andreas Wiberg Sode, Ernesta Civilkaite, Jean Popescu, Thijs Van de Wouw, Timea Kovacs, Bogdan Ciocsan, Line Nguyen, Viktors Leidums, Viktorija Dokucajeva, Kristina Freimane, Kamile Zubaviciute, Frederik Gaarddal Wilkens, Raminta Vdovycaite, Melissa Ellen Margaret Vardy, Monika Siwek, Mahdi Sarwari, Beslind Polisi, Adina Rizga, Martin Lillholm Pico Pedersen, Martin Skjærup Nielsen, Mads Snedevind Nielsen, Marie-Louise Merser, Bjørn Max Lykke, Keith Ryan Lopez, Michael Erdmann Lindberg, Esben Vierø Larsen, Sanne

5 5 Riber Baun Kristensen, Pavels Konstantinovs, Jesper Fromm Jensen, Liga Fridmane, Michael Sjørup Christiansen, Kirstine Grøntvedt Christiansen, Gratiani Bejinariu BA Web Development Chris Hermann Christensen, Tuan Tony Hoang Dieu, Mathias Rando Hansen, Sander Skovgaard Hansen, Quoc Thai Denny Huynh, Emil Taek Holm Jepsen, Jesper Kryger Martinussen, Thomas Dyrehauge Nielsen Rasmus Faddersbøll PROJECT PARTNERS Skrillingeskolen, Middelfart Kommune TakeDesign, University College Lillebaelt, iform OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus NETWORK PARTNERS Woerk, Appfactory, MedTech Innovation Center, Mikro Værkstedet, 10:30 Visuel Kommunikation, MediTeam, Idéklinikken StupidStudio - Branding

6 INTRODUCTION INTRODUKTION EINFÜHRUNG

7 INTRODUCTION 7 UK Mobile health or just mhealth is the use of smartphones and tablets in health care, diagnosing and treatment. It is an industry that worldwide is growing rapidly year by year. In Denmark and Germany, it is an established and ever-growing industry with an annual turnover of several billion euros, which allows patients and clinicians to gain better and more relevant information for treatment, self-monitoring, access to hospitals, workflows and much more. Odense University Hospital, University Hospital Schleswig-Holstein Campus Kiel, Erhvervsakademiet Lillebælt, and Fachhochschule Kiel started this two-year project to develop a number of mhealth applications in selected clinical areas. The project aimed to identify existing national and international mhealth applications and explore the possibilities of establishing new, innovative services in a dialogue between patients and hospitals. the two schools and companies from the industry. The objective was that the two IT departments at the hospitals in Kiel and Odense would advance their skills in connection to updating, developing and servicing the apps developed by the industry. In this way, it is ensured that the developed apps will not become obsolete and useless but instead can be developed and adapted in collaboration with both users and the service organizations at the hospitals. Furthermore, safety, operational options, integration with existing systems and overall IT strategies would be taken into account. Ownership would also be with the IT departments in the hospitals. During the project phases, the target groups were invited to specific courses of development to ensure that the development was user-driven and tested. The clinicians were involved in the idea creation and discussion of the challenges. THE PROJECT The overall objective was to create specific new tools for clinicians and patients in the form of applications (apps) for smartphones in three areas: treatment, communication and diagnostics. The project focused on developing four to eight prototypes in close cooperation with users from hospitals, students from

8 8 INTRODUKTION DK Mobile health - eller blot mhealth - er brug af smartphones og tablets i sundhedspleje, diagnosticering og behandling. Det er en branche, som vokser på globalt plan år for år. I Danmark og Tyskland har branchen allerede etableret sig og vokser konstant med en årlig omsætning på adskillige milliarder euro, og den giver patienter og læger mulighed for bedre og mere relevante oplysninger vedr. behandling, egen kontrol, adgang til sygehuse, arbejdsprocesser og meget andet. Odense Universitetshospital (OUH), Universitätsklinikum Schleswig-Holstein-Campus Kiel (UKSH), Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) og Fachhochschule Kiel påbegyndte dette to-årige projekt til udvikling af en række mhealth-applikationer på udvalgte kliniske områder. Projektet havde til hensigt at identificere eksisterende nationale og internationale mhealthapplikationer og undersøge mulighederne for at indføre nye, innovative tjenester i dialog mellem patienter og sygehuse. udvikling af fire til otte prototyper i tæt samarbejde med brugere på sygehuse, studerende på to skoler og virksomheder i branchen. Det var målet, at de to IT-afdelinger i hhv. Kiel og Odense skulle udvikle deres kompetencer vedrørende opdatering, udvikling og servicering af apps, som er udviklet af branchen. På denne måde sikres det, at de udviklede apps ikke bliver forældet og overflødig, men i stedet kan udvikles og tilpasses i samarbejde med både brugere og serviceafdelinger på sygehusene. Derudover skulle der også tages højde for sikkerhed, driftsmæssige muligheder, integrering med eksisterende systemer og overordnede IT-strategier. Ejerskabet skulle ligge hos IT-afdelingerne på sygehusene. I løbet af projektfaserne blev målgrupper inviteret til særlige udviklingskurser for at sikre, at udviklingen var brugerdrevet, og at den blev testet. Lægerne blev involveret i idefasen og i diskussionen af de lægemæssige udfordringer. PROJEKTET Det overordnede mål var at skabe nye værktøjer til læger og patienter i form af applikationer (apps) til smartphones på tre områder: behandling, kommunikation og diagnosticering. Projektets fokus var på

9 9

10 10 EINFÜHRUNG DE Mobile Health - oder einfach mhealth - ist die Anwendung von Smartphones und Tablets in Gesundheitswesen, Diagnose und Behandlung. Es ist eine Branche, die weltweit von Jahr zu Jahr stark wächst. In Dänemark und in Deutschland ist es eine eingeführte und ständig wachsende Branche mit einem Jahresumsatz von mehreren Milliarden Euro, die es Patienten und Klinikerärzten ermöglicht, bessere und relevantere Informationen für die Behandlung, die Selbstüberwachung, den Zugang zu Krankenhäusern, die Arbeitsabläufe und vieles mehr zu erlangen. Das Universitätskrankenhaus Odense, das Universitätskrankenhaus Schleswig-Holstein Campus Kiel, die Erhvervsakademiet Lillebælt und die Fachhochschule Kiel starteten dieses auf zwei Jahre angelegte Projekt, um für ausgewählte klinische Bereiche eine Anzahl von mhealth-anwendungen zu entwickeln. Das Projekt zielte darauf ab, bestehende nationale und internationale mhealth-anwendungen zu identifizieren und die Möglichkeiten zur Einführung neuer, innovativer Dienstleistungen für einen Dialog zwischen Patienten und Krankenhäusern zu erkunden. DAS PROJEKT Das allgemeine Ziel bestand in der Schaffung spezifischer neuer Tools für Klinikärzte und Patienten in der Form von Anwendungen (Apps) für Smartphones in den drei Bereichen Behandlung, Kommunikation und Diagnostik. Das Projekt konzentrierte sich auf die Entwicklung von vier bis acht Prototypen in enger Zusammenarbeit mit Anwendern in Krankenhäusern, von Studenten der beiden Fachhochschulen und von Unternehmen der Branche. Ziel war, dass die beiden IT-Abteilungen der Krankenhäuser in Kiel und Odense ihre jeweiligen Kenntnisse in Bezug auf Aktualisierung, Entwicklung und Instandhaltung der von der Industrie entwickelten Apps verbessern. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die entwickelten Apps nicht veraltet und nutzlos werden, sondern dass sie vielmehr in Zusammenarbeit sowohl mit den Anwendern als auch mit den Instandhaltungsabteilungen der Krankenhäuser weiterentwickelt und angepasst werden. Außerdem würden die Sicherheit, betriebliche Optionen, die Integration in bestehende Systeme und die allgemeine IT-Strategien mit berücksichtigt werden. Die Verantwortung würde ebenfalls bei den IT-Abteilungen der Krankenhäuser liegen. Um zu gewährleisten, dass die Entwicklung nutzerorientiert und getestet ist, wurden die Zielgruppen während der Projektphase zu bestimmten Entwicklungspfaden eingeladen. Die Klinikeärzte wurden in die Ideenfindung und die Durchsprache der klinischen Herausforderungen eingebunden.

11 PERSPECTIVES 11

12 12 PERSPECTIVE OUH By Maj Jørgensen UK Digital media, including mobile electronic health tools such as mobile phones and telemedicine technologies, are rapidly transforming the face of health service delivery in Denmark and Germany, as well as around the world. In short, mhealth will have a huge impact on how healthcare is delivered. It offers opportunities to address one of the most pressing global challenges: making healthcare more accessible, faster, better and less expensive. Mobile technologies are accelerating trends in healthcare. Three major trends already happening in healthcare lend themselves to the revolution in mobile technology: Ageing populations: Ageing populations and chronic illness are driving regulatory reform. Public sector health care is seeking better access and quality, and it is looking to the private sector for innovation and efficiency. Innovative mhealth initiatives improve access and quality while reducing cost. The platform: The foundations of the industrialisation of health care are already in place electronic patient journals, remote monitoring and communications. The idea of care anywhere is already emerging. The platform for mhealth is set. Personalisation: Health care, like other industries, is getting personal. mhealth can offer personal toolkits for predictive, participatory and preventive care. Expectations are high that mobile technology will help to transform our costly health care behemoths into less expensive, prevention-based and patient-focused systems; however, there is no quick fix! And this is also true concerning mhealth. New technology is not enough. The widespread adoption of mhealth will require changes in the behaviour of actors seeking to protect their interests. The challenge will be even greater for innovators because of the improvements that mhealth can bring (e.g., patient-centred care and a greater focus on prevention), and it will involve disruption of how health care is provided. To succeed, innovators must manoeuvre through culturally conservative, highly regulated and fragmented yet monopolistic systems that often provide contradictory incentives. That being said, future prospects of mhealth are promising. In Denmark, there is an increased political interest in mhealth, including its potential for promoting more patient-centred, preventive and cost-effective care.

13 13

14 14 DK Digitale medier, inklusive mobile elektroniske sundhedsværktøjer såsom mobiltelefoner og telemedicinske teknologier, forandrer hastigt udseendet af de sundhedstjenester, der leveres i Danmark, Tyskland og resten af verden. Kort sagt får mhealth meget stor indflydelse på leveringen af sundhedspleje. Den tilbyder muligheder til håndtering af en af de mest presserende udfordringer på verdensplan: at gøre sundhedspleje mere tilgængelig, hurtigere, bedre og billigere. Mobile teknologier sætter fart på tendenserne i sundhedsplejen. De tre vigtigste tendenser, der pågår i øjeblikket i sundhedsplejen, er med til at bane vejen for den mobile teknologis revolution: Aldrende befolkninger Aldrende befolkninger og kroniske sygdomme er årsag til lovmæssige reformer. Den offentlige sundhedssektor forsøger at blive mere tilgængelig og at højne kvaliteten og kigger mod den private sektor med henblik på innovation og effektivitet. Innovative mhealth-initiativer forbedrer tilgængeligheden og kvaliteten, mens omkostningerne reduceres. Platformen: Grundlaget for industrialiseringen af sundhedsplejen er allerede på plads - elektroniske patientjournaler, fjernovervågning og kommunikation. Ideen om pleje overalt er ved at vinde indpas. Platformen for mhealth er klar. Personliggørelse: Sundhedspleje bliver - på linje med andre brancher - gjort personlig. mhealth kan tilbyde personlige værktøjssæt til deltagende og forebyggende pleje, både før og efter behandling. Der er høje forventninger til, at mobil teknologi vil bidrage til at forandre vores dyre sundhedsmastodonter til billigere, forebyggelsesbaserede systemer med patienten i centrum; der er dog ingen nemme løsninger! Det gælder også for mhealth. Ny teknologi er ikke nok. Den udbredte tilegnelse af mhealth kræver adfærdsændringer hos de aktører, der prøver på at beskytte deres interesser. Udfordringen bliver endda endnu større for udviklerne pga. de forbedringer, som mhealth kan tilvejebringe (f.eks. pleje med patienten i centrum og større fokus på forebyggelse), hvilket vil være med til at skabe en helt ny form for sundhedspleje. For at det skal lykkes, skal udviklerne manøvrere gennem en konservativ kultur, monopolistiske systemer, der er gennemreguleret, men alligevel opsplittede, og som ofte genererer modsatrettede incitamenter. Det skal dog også siges, at fremtidsperspektiverne for mhealth er lovende. I Danmark er der øget politisk interesse for mhealth, herunder dets potentiale for fremme af forebyggende og billigere pleje, der har patienten i centrum.

15 15 DE Digitale Medien - darunter mobile elektronische Gesundheitstools wie Mobiltelefone und telemedizinische Technologien - transformieren das Gesicht der Gesundheitsdienste in Dänemark und in Deutschland sowie überall auf der Welt rasant. Kurz gesagt, mhealth wird eine riesige Auswirkung darauf haben, wie Gesundheitsdienste künftig erbracht werden. Sie bieten Chancen, die drängendsten weltweiten Herausforderungen - Gesundheitsdienste leichter zugänglich, schneller, besser und billiger zu machen - zu bewältigen. Mobile Technologien beschleunigen Trends im Gesundheitswesen. Drei wichtige Trends, die sich im Gesundheitswesen bereits abzeichnen, bieten sich für eine Revolution in der Mobiltechnologie geradezu an: Die alternde Gesellschaft: Die alternde Gesellschaft und chronische Krankheiten treiben aufsichtsrechtliche Reformen voran. Das öffentliche Gesundheitswesen strebt nach besserem Zugang und höherer Qualität und schaut im Hinblick auf Innovation und Effizienz auf den privaten Sektor. Innovative mhealth-initiativen verbessern den Zugang und die Qualität bei geringeren Kosten. Die Plattform: Die Grundlagen für eine Industrialisierung des Gesundheitswesens liegen bereits vor - elektronische Patientenjournale, Fernüberwachung und Kommunikation. Es kommt bereits die Idee von Gesundheitsdienste überall auf. Die Plattform für mhealth besteht. Personalisierung: Gesundheitsdienste, wie andere Branchen auch, werden individualisiert. mhealth bietet persönliche Toolkits für prognostizierende, partizipative und präventive Gesundheitsdienste. Die Erwartungen sind hoch, dass die Mobiltechnologie dazu beitragen kann, unsere teuren Gesundheitsdienstkolosse in preiswertere, auf Vorbeugung basierende und patientenorientierte Systeme zu transformieren; schnelle Lösungen sind aber nicht zu erwarten! Und das gilt auch für mhealth. Neue Technologien reichen dafür nicht aus. Die breite Annahme von mhealth wird Änderungen des Verhaltens der Akteure erfordern, die ihre Interessen zu schützen versuchen. Wegen der Verbesserungen, die mhealth bringen kann (z. B. auf Patienten konzentrierte Gesundheitsdienste und ein größeres Schwergewicht auf Prävention), wird die Herausforderung für die Innovatoren sogar noch größer, es wird nämlich die Art und Weise gestört, in der Gesundheitsdienste geleistet werden. Um erfolgreich zu sein, wird es erforderlich sein, dass die Innovatoren durch kulturell konservative, hochgradig regulierte und fragmentierte und dennoch monopolistische Systeme manövrieren, die oftmals gegenläufige Anreize bieten. Dennoch sind die Aussichten für die Zukunft von mhealth vielversprechend. In Dänemark gibt es ein gesteigertes politisches Interesse an mhealth, einschließlich seines Potenzials für mehr auf Patienten konzentrierte, präventive und kostengünstigere Gesundheitsdienste.

16 16 PERSPECTIVE UKSH By Felix Prell UK We live in a time in which time itself has become a scarce commodity, especially doctors time. This is a trend that has been ongoing for a number of years, and there is no end in sight. The demographic changes in most of Europe are transforming our population pyramid into an urn form. For the medical profession, this means mainly two things: there will be more and more old people and there will be fewer and fewer doctors to treat them. This means that the average time one doctor can spend on one patient will decrease significantly. As this is an inevitable development, the task of paramount importance for medical doctors, clinics, hospitals and the entire health care system becomes finding an answer to the question of how to maintain adequate patient care with less time. Given the demographic developments we are facing, the answer to this question can be only technology. In the past, technological evolution in the field of medicine has often been a slow, tedious and very expensive endeavour. With the rise of mobile technology, however, this is changing drastically. Smartphones, tablets, wearables and all kinds of sensors have become a ubiquitous commodity. Development is happening at an amazing speed, and compared to regular medical technology, the gadgets are often surprisingly affordable. This new technology, if used sensibly, has the very real potential to solve the medical demographic crises we are facing. It is time to seize the opportunity to take health care to the next level.

17 17

18 18 MOBILE TECHNOLOGY, HAS THE POTENTIAL TO SOLVE THE MEDICAL DEMOGRAPHIC CRISES DK Vi lever i en tid, hvor tid i sig selv er blevet en mangelvare, især lægernes tid. Dette er en tendens, som har eksisteret i et antal år, og der er ikke udsigt til, at det ændrer sig. De demografiske ændringer i de fleste europæiske lande ændrer formen af vores befolkningspyramide, så den ligner en urne. Fra et lægemæssigt synspunkt betyder dette hovedsageligt to ting: der bliver flere og flere ældre personer og færre og færre læger til at behandle dem. Det betyder, at den gennemsnitlige tid en læge kan tillade sig bruge på en patient falder markant. Da det er en uundgåelig udvikling, bliver den allerstørste opgave for læger, klinikker, sygehuse og hele sundhedssektoren at finde et svar på spørgsmålet om, hvordan man fastholder et passende niveau for patientpleje på kortere tid. Givet de demografiske udviklinger som vi står overfor, kan svaret på dette spørgsmål kun være teknologi. Tidligere var teknologisk udvikling på det medicinske område en ofte langsom, besværlig og meget dyr opgave. Med den mobile teknologis komme har dette dog ændret sig drastisk. Smartphones, tablets, bærbare enheder og alle former for sensorer findes nu overalt. Udviklingen sker med en utrolig hastighed, og sammenlignet med almindelig lægelig teknologi er apparaterne ofte overraskende billige. Hvis den bliver brugt fornuftigt har denne nye teknologi potentiale til at løse den lægemæssige demografiske krise, som vi står overfor. Det er nu, vi skal gribe chancen og få det til at ske - at bringe sundhedsplejen op på et nyt niveau.

19 19 DE Wir leben in einer Zeit, in der die Zeit selbst zu einem knappen Gut geworden ist, insbesondere die Zeit von Ärzten. Dieser Trend besteht bereits seit ein paar Jahren, und es ist kein Ende abzusehen. Der demographische Wandel im größten Teil Europas transformiert unsere Bevölkerungspyramide in eine Urnenform. Für die medizinischen Berufe bedeutet das hauptsächlich zweierlei: Es wird immer mehr alte Menschen geben und immer weniger Ärzte, um sie zu behandeln. Das heißt, dass die Zeit, die ein Arzt für einen Patienten im Durchschnitt aufwenden kann, beträchtlich sinken wird. Da dies eine unvermeidliche Entwicklung ist, erhält die Frage, wie eine adäquate Patientenversorgung bei weniger Zeit gewährleistet werden kann, für Ärzte, Kliniken, Krankenhäuser und das gesamte Gesundheitssystem eine überragende Bedeutung. Angesichts der demographischen Entwicklung, der wir gegenüberstehen, kann die Antwort auf diese Frage nur lauten: Technologie. In der Vergangenheit war technologische Entwicklung auf dem Gebiet der Medizin ein oft langsames, mühevolles und sehr kostspieliges Unterfangen. Mit dem Aufkommen der mobilen Technologie dagegen ändert sich das drastisch. Smartphones, Tablets, Wearables [tragbare Geräte] und alle Arten von Sensoren sind zu einer überall erhältlichen Ware geworden. Die Entwicklung erfolgt mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit, und im Vergleich zu regulärer medizinischer Technologie sind die Geräte häufig überraschend erschwinglich. Diese neue Technologie, wenn sie mit Verstand verwendet wird, hat das sehr reale Potenzial, die demographische medizinische Krise, der wir gegenüberstehen, zu lösen. Es ist Zeit, die Chance zu ergreifen und Wirklichkeit werden zu lassen - Gesundheitsdienste auf die nächst höhere Stufe zu heben.

20 20 PERSPECTIVE FH KIEL By Franziska Uhing UK Defining one s own challenge within the project scope of mhealth and collaborating institutes is an interesting task. To start off with the difficult part, a media-producing unit needs content and a specific target. But the idea of Interreg is not a ticket system; it is about exploring fields and defining new targets while cooperating with partners from a different subject area in this case, medicine, which certainly is a rich field for collecting, visualising and communicating patient data and medical knowledge. While performing research, one realises that there are telemedical projects sprouting up like mushrooms and becomes fascinated by the idea of participating in this innovation process. While finding out what features and services of a mobile device might be useful for medical purposes, one addresses possible partners who might be willing to join the quest. Innovative doctors like Prof. Dr. Jünemann, Prof. Dr. Jonat, and Dr. John were similarly convinced of the project s potential and willing to spend time exploring and researching mobile devices for mhealth. It takes time to get together on a working level, especially if the project is one that is reserved for the researchers spare time. This is where rapid prototyping with design mock-ups really helps to get a common idea of the possible product and its functions. In fact, usability is crucial. The next challenge is at the production level. With current mobile devices, the question of platforms and operating systems is a relevant one for a producer, and a web-based solution that targets multiple platforms was the answer in our case. The knowledge gained from this process was, again, fruitful for the department additional benefits of the project include the update of course contents in curriculum and the involvement of students in production processes, where possible. Overall, development on many levels and partners with inspiring ideas to share was very interesting indeed.

21 21

22 22 RAPID PROTOTYPING WITH DESIGN MOCK-UPS REALLY HELPS TO GET A COMMON IDEA DK At definere ens egen udfordring indenfor mhealth-projektets omfang og samarbejdende institutter er en spændende opgave. For at begynde med den svære del har en medieproducerende enhed behov for indhold og et specifikt mål. Men ideen om Interreg er ikke et billetsystem; det drejer sig om at undersøge områder og definere nye mål, mens der samarbejdes med partnere fra andre emneområder - i dette tilfælde medicin, som uden tvivl er et rigt område til indsamling, visualisering og kommunikering af patientdata og lægefaglig viden. Når man er i gang med at forske, finder man ud af, at der er telemedicinske projekter, som spirer frem som svampe, og man fascineres af ideen om at tage del i denne innovative proces. Mens man prøver at finde ud af hvilke funktioner og tjenester på en mobil enhed, der kunne være nyttige til lægefaglige formål, forsøger man at tage kontakt til mulige partnere, som kunne være villige til at tage del i eventyret. Innovative læger som Prof. Dr. Jünemann, Prof. Dr. Jonat og Dr. John var alle overbevist om projektets potentiale og villige til at bruge tid på at undersøge og udforske mobile enheder til mhealth. Det tager tid at finde sammen om en arbejdsmodel, især hvis projektet er henvist til at foregå i forskernes fritid. Her er hurtig udvikling af prototyper med foreløbige designs virkelig en hjælp til at opnå en fælles forståelse af det eventuelle produkt og dets funktioner. Faktisk er brugervenlighed altafgørende. Den næste udfordring er på produktionsniveau. Med de nuværende mobile enheder er spørgsmålet om platforme og styresystemer relevant for en producent, og det viste sig, at en webbaseret løsning, der er målrettet til flere platforme var svaret i vores tilfælde. Den viden, som vi opnåede fra denne proces, var igen frugtbar for afdelingen - andre fordele ved projektet inkluderer opdatering af kursusindholdet i vores studieordning samt involvering af studerende i produktionsprocesserne, hvor det var muligt. Udvikling på mange niveauer og med partnere, der delte inspirerende ideer med os, var alt i alt yderst interessant.

23 23 DE Die eigene Herausforderung innerhalb des Projektumfangs von mhealth und den beteiligten Instituten zu definieren ist eine interessante Aufgabe. Um gleich mit dem schwierigen Teil zu beginnen: Eine medienproduzierende Einheit braucht Inhalte und ein bestimmtes Ziel. Aber die Idee von Interreg ist kein Ticketsystem; es geht um das Erkunden von Feldern und die Definition neuer Ziele bei gleichzeitiger Zusammenarbeit mit Partnern aus einem anderen Themengebiet in diesem Fall Medizin, sicherlich einem reichen Feld für das Sammeln, die Visualisierung und die Kommunikation von Patientendaten und medizinischem Wissen. Bei der Forschung erkennt man, dass telemedizinische Projekte wie Pilze hervorschießen, und man wird von der Idee, an diesem Innovationsprozess beteiligt zu sein, fasziniert. Bei der Suche, welche Eigenschaften und Dienste eines mobilen Geräts für medizinische Zwecke nützlich sein könnten, kontaktiert man mögliche Partner, die bereit sein könnten, sich an der Suche zu beteiligen. Innovative Ärzte wie Prof. Dr. Jünemann, Prof. Dr. Jonat und Dr. John waren vom Potenzial des Projekts gleichermaßen überzeugt und bereit, für die Erkundung und Erforschung mobiler Geräte für mhealth Zeit aufzuwenden. Es dauert Zeit, um auf einer Arbeitsebene zusammenzukommen, besonders wenn das Projekt für die Freizeit des Forschers reserviert ist. Hier können Rapid Prototyping-Verfahren mit Design-Prototypen wirklich helfen, um eine gemeinsame Vorstellung von dem möglichen Produkt und seinen Funktionen zu erhalten. Benutzerfreundlichkeit ist dabei von entscheidender Bedeutung. Die nächste Herausforderung liegt auf der Ebene der Herstellung. Bei den derzeitigen Mobilgeräten ist die Frage der Plattformen und des Betriebssystems für einen Hersteller relevant; eine webbasierte Plattform, die auf mehrere Plattformen abzielt, war in unserem Fall die Antwort. Die Erkenntnisse, die wir aus diesem Prozess gewonnen haben, waren wiederum fruchtbar für die Abteilung - zu weiteren Vorteilen des Projekts gehören die Aktualisierung von Kursinhalten im Lehrplan und, wo möglich, die Beteiligung von Studenten an Herstellungsprozessen. Insgesamt war die Entwicklung auf vielen Ebenen und mit vielen Partnern und mit anregenden Ideen, über die man sich austauschen konnte, in der Tat sehr interessant.

24 24 PERSPECTIVE EAL By James Norwood UK Simple question: when was the last time you checked your smartphone? The answer is probably a time somewhere in the last ten to twenty minutes. These devices have become our hubs for information and certainly an integral part of our social lives. Attaching health information and services to such devices makes sense From delivering advice on exercises to perform post-operation to offering support and communication to women after they have been diagnosed with cervical cancer, information-based solutions, which are timely and ready at hand, have the potential to change the way in which hospitals interact and communicate with patients. That is not to say that there are not other uses for this technology, as the VITA project has shown that the devices themselves can act as a bridge for communication with patients who are incapacitated after surgery. Motivation-based solutions mapped out by smart positional data and push mechanisms, as with the Fit Cook app, show that there are a host of solutions for improving health on many different social levels. Indeed, it is the ShareCare platform (developed by students from EAL) that utilised our basic need to communicate, enabling patients with illnesses to share their hopes and fears with others just like them in the safety of a hospital environment. We are moving into a future in which health information is not only delivered via hospitals but also generated by the patients themselves (quantified self). Wearable devices that are able to monitor all aspects of our physical and social well-being are becoming increasingly affordable and accessible. However, questions still remain as to how and who will be responsible for interpreting this data, but what is certain is that quantified self-movement has the potential to radically alter the way we interact and interface with our health care systems. As an academy, we continue to build upon the knowledge, skills and success of the Appliedhealth project, exploring new opportunities in the fields of self-monitoring and information-based health solutions of the future.

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person?

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person? Reading tasks passend zu: Open World 1 Unit 4 (student s book) Through a telescope (p. 26/27): -Renia s exchange trip: richtig falsch unkar? richtig falsch unklar: Renia hat sprachliche Verständnisprobleme.

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health)

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) 1 Utilitarian Perspectives on Inequality 2 Inequalities matter most in terms of their impact onthelivesthatpeopleseektoliveandthethings,

Mehr

2 APPLIEDHEALTH INTRODUCTION 6 PERSPECTIVES 11 PROJECTS 29. Introduction to the project 7 Introduktion til projektet 8 Einführung in das Projekt 10

2 APPLIEDHEALTH INTRODUCTION 6 PERSPECTIVES 11 PROJECTS 29. Introduction to the project 7 Introduktion til projektet 8 Einführung in das Projekt 10 1 2 APPLIEDHEALTH INTRODUCTION 6 Editor: James Norwood Publishing Editors: Nicole Wayland, James Norwood Design concept: Kristen Utne, James Norwood Graphic Design: Kristen Utne Photographer: Nicolai Brix,

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

CHAMPIONS Communication and Dissemination

CHAMPIONS Communication and Dissemination CHAMPIONS Communication and Dissemination Europa Programm Center Im Freistaat Thüringen In Trägerschaft des TIAW e. V. 1 CENTRAL EUROPE PROGRAMME CENTRAL EUROPE PROGRAMME -ist als größtes Aufbauprogramm

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

The poetry of school.

The poetry of school. International Week 2015 The poetry of school. The pedagogy of transfers and transitions at the Lower Austrian University College of Teacher Education(PH NÖ) Andreas Bieringer In M. Bernard s class, school

Mehr

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena http://www.im.uni-jena.de Contents I. Learning Objectives II. III. IV. Recap

Mehr

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here!

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! In vier Schritten zum Titel erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! Einleitung Intro Um Sie dabei zu unterstützen, Ihren Messeauftritt

Mehr

Prof. Dr. Margit Scholl, Mr. RD Guldner Mr. Coskun, Mr. Yigitbas. Mr. Niemczik, Mr. Koppatz (SuDiLe GbR)

Prof. Dr. Margit Scholl, Mr. RD Guldner Mr. Coskun, Mr. Yigitbas. Mr. Niemczik, Mr. Koppatz (SuDiLe GbR) Prof. Dr. Margit Scholl, Mr. RD Guldner Mr. Coskun, Mr. Yigitbas in cooperation with Mr. Niemczik, Mr. Koppatz (SuDiLe GbR) Our idea: Fachbereich Wirtschaft, Verwaltung und Recht Simple strategies of lifelong

Mehr

Support Technologies based on Bi-Modal Network Analysis. H. Ulrich Hoppe. Virtuelles Arbeiten und Lernen in projektartigen Netzwerken

Support Technologies based on Bi-Modal Network Analysis. H. Ulrich Hoppe. Virtuelles Arbeiten und Lernen in projektartigen Netzwerken Support Technologies based on Bi-Modal Network Analysis H. Agenda 1. Network analysis short introduction 2. Supporting the development of virtual organizations 3. Supporting the development of compentences

Mehr

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) -

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) - Application Form ABOUT YOU First name(s): Surname: Date of birth : Gender : M F Address : Street: Postcode / Town: Telephone number: Email: - Please affix a photo of yourself here (with your name written

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS)

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) This press release is approved for publication. Press Release Chemnitz, February 6 th, 2014 Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) With the new product line Baselabs

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com)

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Inhalt Content Citrix-Anmeldung Login to Citrix Was bedeutet PIN und Token (bei Anmeldungen aus dem Internet)? What does PIN and Token

Mehr

Praktikum Entwicklung von Mediensystemen mit ios

Praktikum Entwicklung von Mediensystemen mit ios Praktikum Entwicklung von Mediensystemen mit ios WS 2011 Prof. Dr. Michael Rohs michael.rohs@ifi.lmu.de MHCI Lab, LMU München Today Heuristische Evaluation vorstellen Aktuellen Stand Software Prototyp

Mehr

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems Transfer project templates easily between systems A PLM Consulting Solution Public The consulting solution XML Template Transfer enables you to easily reuse existing project templates in different PPM

Mehr

Outline. 5. A Chance for Entrepreneurs? Porter s focus strategy and the long tail concept. 6. Discussion. Prof. Dr. Anne König, Germany, 27. 08.

Outline. 5. A Chance for Entrepreneurs? Porter s focus strategy and the long tail concept. 6. Discussion. Prof. Dr. Anne König, Germany, 27. 08. Mass Customized Printed Products A Chance for Designers and Entrepreneurs? Burgdorf, 27. 08. Beuth Hochschule für Technik Berlin Prof. Dr. Anne König Outline 1. Definitions 2. E-Commerce: The Revolution

Mehr

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise Benutzeranweisungen SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise 2008.01 (V 1.x.x) Deutsch Please direct all enquiries to your local JDSU sales company. The addresses can be found at: www.jdsu.com/tm-contacts

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lexware Financial Office Premium Handwerk XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lexware Financial Office Premium Handwerk Corporation,

Mehr

Cluster Health Care Economy has been established in 2008 Regional approach to develop health care industries Head of the cluster is Ms.

Cluster Health Care Economy has been established in 2008 Regional approach to develop health care industries Head of the cluster is Ms. How to develop health regions as driving forces for quality of life, growth and innovation? The experience of North Rhine-Westphalia Dr. rer. soc. Karin Scharfenorth WHO Collaborating Centre for Regional

Mehr

Porsche Consulting. Operational excellence successful processes from the automotive industry and their applications in medical technology

Porsche Consulting. Operational excellence successful processes from the automotive industry and their applications in medical technology Porsche Consulting Operational excellence successful processes from the automotive industry and their applications in medical technology Especially crucial in medical technology: a healthy company. Germany

Mehr

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 English Version Bahnbuchungen so einfach und effizient wie noch nie! Copyright Copyright 2014 Travelport und/oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

TMF projects on IT infrastructure for clinical research

TMF projects on IT infrastructure for clinical research Welcome! TMF projects on IT infrastructure for clinical research R. Speer Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze (TMF) e.v. Berlin Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze (TMF)

Mehr

Field Librarianship in den USA

Field Librarianship in den USA Field Librarianship in den USA Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven Vorschau subject librarians field librarians in den USA embedded librarians das amerikanische Hochschulwesen Zukunftsperspektiven

Mehr

Mash-Up Personal Learning Environments. Dr. Hendrik Drachsler

Mash-Up Personal Learning Environments. Dr. Hendrik Drachsler Decision Support for Learners in Mash-Up Personal Learning Environments Dr. Hendrik Drachsler Personal Nowadays Environments Blog Reader More Information Providers Social Bookmarking Various Communities

Mehr

Software development with continuous integration

Software development with continuous integration Software development with continuous integration (FESG/MPIfR) ettl@fs.wettzell.de (FESG) neidhardt@fs.wettzell.de 1 A critical view on scientific software Tendency to become complex and unstructured Highly

Mehr

SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. SAFETY FIRST HAS NEVER BEEN SO EXCITING.

SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. SAFETY FIRST HAS NEVER BEEN SO EXCITING. Fahraktive EVENTS ZUM ANSCHNALLEN. FASTEN YOUR SEATBELTS FOR SOME AWESOME DRIVING EVENTS. SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. Jeder, der BMW UND MINI DRIVING ACADEMY hört, denkt automatisch an Sicherheit.

Mehr

Algorithms for graph visualization

Algorithms for graph visualization Algorithms for graph visualization Project - Orthogonal Grid Layout with Small Area W INTER SEMESTER 2013/2014 Martin No llenburg KIT Universita t des Landes Baden-Wu rttemberg und nationales Forschungszentrum

Mehr

Role Play I: Ms Minor Role Card. Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc.

Role Play I: Ms Minor Role Card. Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc. Role Play I: Ms Minor Role Card Conversation between Ms Boss, CEO of BIGBOSS Inc. and Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc. Ms Boss: Guten Morgen, Frau Minor! Guten Morgen, Herr Boss! Frau Minor, bald steht

Mehr

Praktikum Entwicklung Mediensysteme (für Master)

Praktikum Entwicklung Mediensysteme (für Master) Praktikum Entwicklung Mediensysteme (für Master) Organisatorisches Today Schedule Organizational Stuff Introduction to Android Exercise 1 2 Schedule Phase 1 Individual Phase: Introduction to basics about

Mehr

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13.

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. März 2009 0 1) LOGROTATE in z/os USS 2) KERBEROS (KRB5) in DFS/SMB 3) GSE Requirements System 1 Requirement Details Description Benefit Time Limit Impact

Mehr

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln Ideas for the classroom 1. Introductory activity wer?, was?, wo?, wann?, warum? 2. Look at how people say farewell in German. 3. Look at how people

Mehr

LOG AND SECURITY INTELLIGENCE PLATFORM

LOG AND SECURITY INTELLIGENCE PLATFORM TIBCO LOGLOGIC LOG AND SECURITY INTELLIGENCE PLATFORM Security Information Management Logmanagement Data-Analytics Matthias Maier Solution Architect Central Europe, Eastern Europe, BeNeLux MMaier@Tibco.com

Mehr

Wie agil kann Business Analyse sein?

Wie agil kann Business Analyse sein? Wie agil kann Business Analyse sein? Chapter Meeting Michael Leber 2012-01-24 ANECON Software Design und Beratung G.m.b.H. Alser Str. 4/Hof 1 A-1090 Wien Tel.: +43 1 409 58 90 www.anecon.com office@anecon.com

Mehr

job and career at HANNOVER MESSE 2015

job and career at HANNOVER MESSE 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at HANNOVER MESSE 2015 Marketing Toolkit DE / EN 1 Inhalte Smart Careers engineering and technology 1 Logo Seite 3 2 Signatur Seite 4 3 Ankündigungstext

Mehr

a lot of, much und many

a lot of, much und many Aufgabe 1, und In bejahten Sätzen verwendest du für die deutschen Wörter viel und viele im Englischen Bsp.: I have got CDs. We have got milk. There are cars on the street. Bei verneinten Sätzen und Fragen

Mehr

job and career at IAA Pkw 2015

job and career at IAA Pkw 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at IAA Pkw 2015 Marketing Toolkit job and career Aussteller Marketing Toolkit DE / EN Februar 2015 1 Inhalte Smart Careers in the automotive

Mehr

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang:

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang: Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung HTL 18. September 2015 Englisch (B2) Schreiben Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte Kandidatin,

Mehr

Vorlesung Automotive Software Engineering Integration von Diensten und Endgeräten Ergänzung zu Telematik

Vorlesung Automotive Software Engineering Integration von Diensten und Endgeräten Ergänzung zu Telematik Vorlesung Automotive Software Engineering Integration von Diensten und Endgeräten Ergänzung zu Telematik Sommersemester 2014 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Hohlfeld Bernhard.Hohlfeld@mailbox.tu-dresden.de

Mehr

Die Renaissance von Unified Communication in der Cloud. Daniel Jonathan Valik UC, Cloud and Collaboration

Die Renaissance von Unified Communication in der Cloud. Daniel Jonathan Valik UC, Cloud and Collaboration Die Renaissance von Unified Communication in der Cloud Daniel Jonathan Valik UC, Cloud and Collaboration AGENDA Das Program der nächsten Minuten... 1 2 3 4 Was sind die derzeitigen Megatrends? Unified

Mehr

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes KURZANLEITUNG VORAUSSETZUNGEN Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes Überprüfen Sie, dass eine funktionsfähige SIM-Karte mit Datenpaket im REMUC-

Mehr

Kongsberg Automotive GmbH Vehicle Industry supplier

Kongsberg Automotive GmbH Vehicle Industry supplier Kongsberg Automotive GmbH Vehicle Industry supplier Kongsberg Automotive has its HQ in Hallbergmoos, 40 locations worldwide and more than 10.000 employees. We provide world class products to the global

Mehr

Service Design. Dirk Hemmerden - Appseleration GmbH. Mittwoch, 18. September 13

Service Design. Dirk Hemmerden - Appseleration GmbH. Mittwoch, 18. September 13 Service Design Dirk Hemmerden - Appseleration GmbH An increasing number of customers is tied in a mobile eco-system Hardware Advertising Software Devices Operating System Apps and App Stores Payment and

Mehr

IoT Scopes and Criticisms

IoT Scopes and Criticisms IoT Scopes and Criticisms Rajkumar K Kulandaivelu S 1 What is IoT? Interconnection of multiple devices over internet medium 2 IoT Scope IoT brings lots of scope for development of applications that are

Mehr

BEDIFFERENT ACE G E R M A N Y. aras.com. Copyright 2012 Aras. All Rights Reserved.

BEDIFFERENT ACE G E R M A N Y. aras.com. Copyright 2012 Aras. All Rights Reserved. BEDIFFERENT ACE G E R M A N Y Aras Corporate ACE Germany Communities Welche Vorteile? Rolf Laudenbach Director Aras Community Slide 3 Aras Communities Public Community Projects Forums Blogs Wikis Public

Mehr

Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan

Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer Introduction Multi-level pension systems Different approaches Different

Mehr

ISO 15504 Reference Model

ISO 15504 Reference Model Prozess Dimension von SPICE/ISO 15504 Process flow Remarks Role Documents, data, tools input, output Start Define purpose and scope Define process overview Define process details Define roles no Define

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

Erfolgreiche Unternehmen bauen ihre SharePoint-Dashboards mit Visio Sehen heißt verstehen! Claus Quast SSP Visio Microsoft Deutschland GmbH

Erfolgreiche Unternehmen bauen ihre SharePoint-Dashboards mit Visio Sehen heißt verstehen! Claus Quast SSP Visio Microsoft Deutschland GmbH Erfolgreiche Unternehmen bauen ihre SharePoint-Dashboards mit Visio Sehen heißt verstehen! Claus Quast SSP Visio Microsoft Deutschland GmbH 2 Inhalt Was sind Dashboards? Die Bausteine Visio Services, der

Mehr

is an interactive, Digital Communication System for caller guided navigation to advanced UMS-like services and information offerings.

is an interactive, Digital Communication System for caller guided navigation to advanced UMS-like services and information offerings. www.ikt-dortmund.de is an interactive, Digital Communication System for caller guided navigation to advanced UMS-like services and information offerings. ist ein interaktives, digitales Kommunikationssystem

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

1. Personal data First name and family name: Address: Street: Post code and place: Phone (landline): Mobile phone: email:

1. Personal data First name and family name: Address: Street: Post code and place: Phone (landline): Mobile phone: email: GAPP 2015 / 2016 German American Partnership Program Student Information Form recent passport photo (please glue photo on application form, do not staple it!) 1. Personal data First name and family name:

Mehr

Introducing PAThWay. Structured and methodical performance engineering. Isaías A. Comprés Ureña Ventsislav Petkov Michael Firbach Michael Gerndt

Introducing PAThWay. Structured and methodical performance engineering. Isaías A. Comprés Ureña Ventsislav Petkov Michael Firbach Michael Gerndt Introducing PAThWay Structured and methodical performance engineering Isaías A. Comprés Ureña Ventsislav Petkov Michael Firbach Michael Gerndt Technical University of Munich Overview Tuning Challenges

Mehr

Softwareprojekt Mobilkommunikation Abschlusspräsentation. SP Mobilkommunikation (SS09) - Abschlusspräsentation 16.7.2009 1

Softwareprojekt Mobilkommunikation Abschlusspräsentation. SP Mobilkommunikation (SS09) - Abschlusspräsentation 16.7.2009 1 Softwareprojekt Mobilkommunikation Abschlusspräsentation SP Mobilkommunikation (SS09) - Abschlusspräsentation 16.7.2009 1 Overview Introduction / Background (by L. AiQuan) Mobile Phones, Android, Use Cases,...

Mehr

JONATHAN JONA WISLER WHD.global

JONATHAN JONA WISLER WHD.global JONATHAN WISLER JONATHAN WISLER WHD.global CLOUD IS THE FUTURE By 2014, the personal cloud will replace the personal computer at the center of users' digital lives Gartner CLOUD TYPES SaaS IaaS PaaS

Mehr

Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben?

Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben? Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben? How do I get additional TOEFL certificates? How can I add further recipients for TOEFL certificates?

Mehr

«Zukunft Bildung Schweiz»

«Zukunft Bildung Schweiz» «Zukunft Bildung Schweiz» Von der Selektion zur Integration Welche Art von Schule wirkt sich positiv auf eine «gute» zukünftige Gesellschaft aus? Eine Schwedische Perspektive. Bern 16-17.06.2011 Referent:

Mehr

Group and Session Management for Collaborative Applications

Group and Session Management for Collaborative Applications Diss. ETH No. 12075 Group and Session Management for Collaborative Applications A dissertation submitted to the SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZÜRICH for the degree of Doctor of Technical Seiences

Mehr

Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US)

Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US) Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US) HELP.PYUS Release 4.6C Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US SAP AG Copyright Copyright 2001 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

Exercise (Part I) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part I) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part I) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1 TVHD800x0 Port-Weiterleitung Version 1.1 Inhalt: 1. Übersicht der Ports 2. Ein- / Umstellung der Ports 3. Sonstige Hinweise Haftungsausschluss Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt.

Mehr

Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense)

Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense) Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense) Verben werden durch das Anhängen bestimmter Endungen konjugiert. Entscheidend sind hierbei die Person und der Numerus

Mehr

TomTom WEBFLEET Tachograph

TomTom WEBFLEET Tachograph TomTom WEBFLEET Tachograph Installation TG, 17.06.2013 Terms & Conditions Customers can sign-up for WEBFLEET Tachograph Management using the additional services form. Remote download Price: NAT: 9,90.-/EU:

Mehr

Total Security Intelligence. Die nächste Generation von Log Management and SIEM. Markus Auer Sales Director Q1 Labs.

Total Security Intelligence. Die nächste Generation von Log Management and SIEM. Markus Auer Sales Director Q1 Labs. Total Security Intelligence Die nächste Generation von Log Management and SIEM Markus Auer Sales Director Q1 Labs IBM Deutschland 1 2012 IBM Corporation Gezielte Angriffe auf Unternehmen und Regierungen

Mehr

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU!

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! HELPLINE GAMMA-SCOUT ODER : WIE BEKOMME ICH MEIN GERÄT ZUM LAUFEN? Sie haben sich für ein Strahlungsmessgerät mit PC-Anschluss entschieden.

Mehr

Technical Thermodynamics

Technical Thermodynamics Technical Thermodynamics Chapter 1: Introduction, some nomenclature, table of contents Prof. Dr.-Ing. habil. Egon Hassel University of Rostock, Germany Faculty of Mechanical Engineering and Ship Building

Mehr

Accreditation of Prior Learning in Austria

Accreditation of Prior Learning in Austria Accreditation of Prior Learning in Austria Birgit Lenger ibw Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft Institute for Research on Qualifications and Training of the Austrian Economy October, 2009 TOPICS

Mehr

Long-term archiving of medical data new certified cloud-based solution offers high security and legally approved data management

Long-term archiving of medical data new certified cloud-based solution offers high security and legally approved data management Long-term archiving of medical data new certified cloud-based solution offers high security and legally approved data management The European Centre of Expertise for the Health Care Industry Langzeitarchivierung

Mehr

History of Mobility. Sprachniveau: Ca. A2-B2. Stationen im Verkehrshaus

History of Mobility. Sprachniveau: Ca. A2-B2. Stationen im Verkehrshaus History of Mobility Kurzbeschrieb Die zweigeschossige Halle mit einer Ausstellungsfläche von rund 2000 m² beinhaltet ein Schaulager, ein interaktives Autotheater, verschiedenste individuell gestaltete

Mehr

Want to have more impressions on our daily activities? Just visit our facebook homepage:

Want to have more impressions on our daily activities? Just visit our facebook homepage: Dear parents, globegarden friends and interested readers, We are glad to share our activities from last month and wish you lots of fun while looking at all we have been doing! Your team from globegarden

Mehr

Vocational Education and Training (VET) in Switzerland and Schaffhausen

Vocational Education and Training (VET) in Switzerland and Schaffhausen Presentation at Information Event February 18, 2015 Karin Baumer, Office for Vocational Education and Training Vocational Education and Training (VET) in Switzerland and Schaffhausen Seite 1 Commercial

Mehr

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Table of Contents Deutsch 1 1. Bevor Sie anfangen 1 2. Installation 2 Troubleshooting 6 Version 06.08.2011 1. Bevor Sie anfangen Packungsinhalt ŸTFM-560X

Mehr

Installation guide Danfoss Air PC Tool

Installation guide Danfoss Air PC Tool Danfoss Heating Solutions Installation guide Danfoss Air Tool www.danfoss.com 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user: Connection by

Mehr

The Single Point Entry Computer for the Dry End

The Single Point Entry Computer for the Dry End The Single Point Entry Computer for the Dry End The master computer system was developed to optimize the production process of a corrugator. All entries are made at the master computer thus error sources

Mehr

Aufnahmeuntersuchung für Koi

Aufnahmeuntersuchung für Koi Aufnahmeuntersuchung für Koi Datum des Untersuchs: Date of examination: 1. Angaben zur Praxis / Tierarzt Vet details Name des Tierarztes Name of Vet Name der Praxis Name of practice Adresse Address Beruf

Mehr

Bewerbung für einen Au Pair-Aufenthalt in Namibia oder Südafrika Application for an au pair stay in Namibia or South Africa

Bewerbung für einen Au Pair-Aufenthalt in Namibia oder Südafrika Application for an au pair stay in Namibia or South Africa Namibian and Southern African Au Pair Agency Gutes Foto Picture Bewerbung für einen Au Pair-Aufenthalt in Namibia oder Südafrika Application for an au pair stay in Namibia or South Africa Persönliche Angaben

Mehr

Cooperation Project Sao Paulo - Bavaria. Licensing of Waste to Energy Plants (WEP/URE)

Cooperation Project Sao Paulo - Bavaria. Licensing of Waste to Energy Plants (WEP/URE) Cooperation Project Sao Paulo - Bavaria Licensing of Waste to Energy Plants (WEP/URE) SMA 15.10.2007 W. Scholz Legal framework Bayerisches Staatsministerium für European Directive on Waste incineration

Mehr

job and career for women 2015

job and career for women 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career for women 2015 Marketing Toolkit job and career for women Aussteller Marketing Toolkit DE / EN Juni 2015 1 Inhalte Die Karriere- und Weiter-

Mehr

Kybernetik Intelligent Agents- Decision Making

Kybernetik Intelligent Agents- Decision Making Kybernetik Intelligent Agents- Decision Making Mohamed Oubbati Institut für Neuroinformatik Tel.: (+49) 731 / 50 24153 mohamed.oubbati@uni-ulm.de 03. 07. 2012 Intelligent Agents Environment Agent Intelligent

Mehr

SAP PPM Enhanced Field and Tab Control

SAP PPM Enhanced Field and Tab Control SAP PPM Enhanced Field and Tab Control A PPM Consulting Solution Public Enhanced Field and Tab Control Enhanced Field and Tab Control gives you the opportunity to control your fields of items and decision

Mehr

Technische Spezifikation ekey FW update

Technische Spezifikation ekey FW update Technische Spezifikation ekey FW update Allgemein gültig Produktbeschreibung Mit dem ekey Firmware update kann bei allen ekey home Fingerscannern und Steuereinheiten eine Softwareaktualisierung durchgeführt

Mehr

MindestanforderungenanDokumentationvon Lieferanten

MindestanforderungenanDokumentationvon Lieferanten andokumentationvon Lieferanten X.0010 3.02de_en/2014-11-07 Erstellt:J.Wesseloh/EN-M6 Standardvorgabe TK SY Standort Bremen Standard requirements TK SY Location Bremen 07.11.14 DieInformationenindieserUnterlagewurdenmitgrößterSorgfalterarbeitet.DennochkönnenFehlernichtimmervollständig

Mehr

VPPR Stab Sicherheit, Gesundheit und Umwelt Safety, Security, Health and Environment. Laser which rules apply in Switzerland?

VPPR Stab Sicherheit, Gesundheit und Umwelt Safety, Security, Health and Environment. Laser which rules apply in Switzerland? Laser which rules apply in Switzerland? ETH Zürich KT/07.07.2008 When in danger say STOP! VPPR Laser classes Class 1 Eye safe < 0.39 mw Class 1M Eye safe without optical instruments 400 700 nm < 0.39 mw

Mehr

Delivering services in a user-focussed way - The new DFN-CERT Portal -

Delivering services in a user-focussed way - The new DFN-CERT Portal - Delivering services in a user-focussed way - The new DFN-CERT Portal - 29th TF-CSIRT Meeting in Hamburg 25. January 2010 Marcus Pattloch (cert@dfn.de) How do we deal with the ever growing workload? 29th

Mehr

IBM Security Lab Services für QRadar

IBM Security Lab Services für QRadar IBM Security Lab Services für QRadar Serviceangebote für ein QRadar SIEM Deployment in 10 bzw. 15 Tagen 28.01.2015 12015 IBM Corporation Agenda 1 Inhalt der angebotenen Leistungen Allgemeines Erbrachte

Mehr

Cloud for Customer Learning Resources. Customer

Cloud for Customer Learning Resources. Customer Cloud for Customer Learning Resources Customer Business Center Logon to Business Center for Cloud Solutions from SAP & choose Cloud for Customer https://www.sme.sap.com/irj/sme/ 2013 SAP AG or an SAP affiliate

Mehr

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Description & Functional Principle (Piezo Technology) Cleanrooms are dynamic systems. People and goods are constantly in motion. Further installations, production

Mehr

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch BLK-2000 Quick Installation Guide English Deutsch This guide covers only the most common situations. All detail information is described in the user s manual. English BLK-2000 Quick Installation Guide

Mehr

Isabel Arnold CICS Technical Sales Germany Isabel.arnold@de.ibm.com. z/os Explorer. 2014 IBM Corporation

Isabel Arnold CICS Technical Sales Germany Isabel.arnold@de.ibm.com. z/os Explorer. 2014 IBM Corporation Isabel Arnold CICS Technical Sales Germany Isabel.arnold@de.ibm.com z/os Explorer Agenda Introduction and Background Why do you want z/os Explorer? What does z/os Explorer do? z/os Resource Management

Mehr