Topp 20 turar i Åmli TOP 20 HIKING TRAILS IN ÅMLI TOP 20 WANDERRUTEN IN ÅMLI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Topp 20 turar i Åmli TOP 20 HIKING TRAILS IN ÅMLI TOP 20 WANDERRUTEN IN ÅMLI. www.visitsorlandet.com"

Transkript

1 Topp 20 turar i Åmli TOP 20 HIKING TRAILS IN ÅMLI TOP 20 WANDERRUTEN IN ÅMLI

2 "Topp 20 i Åmli" 20 gode turforslag i Åmli Skilting og merking Ved startpunkta for dei 20 turløypene er det sett opp ei infotavle og skilt med namnet på turløypa. Sjå symbol for grad av kor vanskeleg ein antek løypa er. Turløypene er merka med raud/ oransje eller blå merke i terrenget, og på toppen er det ei kasse med gjestebok og klippetang. Ver snill og skriv deg inn i denne. Hugs å registrere deg med klippe-tanga. Når du har registrert deg på alle toppane, kan du få ei t-skjorte. Alle som leverer inn klippekortet får tilsendt t- skjorte, husk at namn og adresse samt storleik må vere utfylt på baksida av klippekortet. Det er lov å bruke fleire år før ein leverer inn klippekortet. T-skjortene er svarte med tekst Topp 20 på framsida og Åmli kommune på baksida. Dei blir levert i ulike storleikar, og vi forsøker å etterkome ønske om storleik så godt det lar seg gjere. Årleg innleveringsfrist er 20. september Utsending av premiar er ca. 9. oktober. Dette er moro for både store og små, og ein fin måte å kome seg ut på tur. Brosjyre med klippkort kan du få på følgjande stader: Åmfoss kafeteria Esso Hillestad Galleriet Pan Garden Vindilhytta Elvarheim Museum Brosjyra kan du og finne i ein boks på infotavla for kvar løype. Fare for skogbrann Frå 15. april til 15. september er det forbode å gjere opp bål (eld) i eller i nærleiken av skogsmark. Tlf brannvesen: 110 Bandtvang Hundar skal vere i band i perioden 1.april til 20.august. Laushundar kan avlivast på staden dersom dei jagar vilt eller husdyr. Tlf viltnemnda: Elgjakt Frå og med 25. september blir det jakta elg i store delar av turområda. Det oppmodast om å ta omsyn til dette og om mogleg legge turen til anna tidspunkt enn dei 2 fyrste vekene etter jaktstart. Respekter ver og vind Kle deg etter forholda og hugs at veret kan vere vanskeleg å spå. Ta alltid med ekstra tøy og ver nøye med fottøyet. Åmli+ Sørlandet = God tur! Meir informasjon: DEGREE OF DIFFICULTY/GRADERING AV TURANE / SCHWIERIGKEITSGRAD Easy/lett / einfach More demanding/litt krevande / etwas anspruchsvoll Demanding day trips/krevande / anspruchsvoll 2

3 Top 20 in Åmli Municipality 20 great hikes in Åmli Signs and waymarking There is an information board and signpost with the name and level of difficulty of the trail/top at the starting point of all 20 hikes. The trails are marked with either blue or red/orange colour. At each top there is a box containing a guestbook and a puncher. Please write your name(s) in the book and remember to punch a hole in this guide. When you have registered yourself on all the peaks, you can receive a t-shirt. T-shirts are sent to all who hand in the punch card, just remember to write name, address and size on the back of the card. You can do the peaks in more than one year before handing in the card. The t-shirts are black with Topp 20 printed on the front and Åmli kommune on the back. They come in different sizes, and we will send you the size you want as long as it is in stock. Annual handing-in term is 20 September, and the prizes are sent on 9 October. Join us on 20 hikes in Åmli and receive a nice and unique t-shirt. Some of the trails are also suitable for skiing in the winter. You can download a map of each trail as a PDF-file at Brochure including top card are available at the following locations: Åmfoss cafeteria Esso Hillestad Galleriet Pan Garden Vindilhytta Elvarheim Museum The brochure is also available in boxes on the information boards for each hike. FIRE RESTRICTIONS The use of open fire in or nearby forests is generally prohibited from 15 April to 15 September in Norway. Fire brigade emergency phone number: 110. DOGS From 1 April to 20 August, all dogs must be kept on a lead. Dogs that chase any kind of animal may be shot on sight. Please call the following number if your dog has attacked an animal: Moose hunting From and including 25 September, hunting season begins in large parts of the trail areas. Please keep this in mind and, if possible, avoid hiking during the first 2 weeks of the hunting season. RESPECT THE WEATHER Remember that it is difficult to predict the weather. Dress appropriately in warm and windproof clothing, bring extra clothing, and wear good hiking shoes. Åmli+ South Norway = A great trip! More information: 3

4 Top 20 Gemeinde Åmli 20 gute Tourvorschläge in Åmli Beschilderung und Markierung An den Startpunkten der 20 Wanderpfade befinden sich Informationstafeln und Schilder mit dem Namen des Weges und dem Symbol für den angenommenen Schwierigkeitsgrad. Die Wanderwege sind rot, orange oder blau markiert und auf den Gipfeln befindet sich eine Kassette mit Gipfelbuch und Lochzange. Bitte tragen Sie sich ins Gipfelbuch ein und registrieren Sie Ihren Besuch mit der Lochzange. Wenn Sie sich auf allen Gipfeln registriert haben, können Sie ein T-Shirt bekommen. Jeder, der eine Lochkarte abliefert, bekommt ein T-Shirt zugesendet. Denken Sie daran, Ihren Namen, Anschrift und die Größe auf der Rückseite der Lochkarte einzutragen. Man kann sich mehrere Jahre Zeit lassen, bevor man die Lochkarte einliefert. Die T-Shirts sind schwarz, mit dem Text Topp 20 auf der Vorderseite und Åmli kommune auf der Rückseite. Sie werden in mehreren Größen geliefert und wir versuchen, Ihren Größenwunsch, soweit es geht, zu berücksichtigen. Die jährliche Einlieferungsfrist ist der 20. September und die Versendung der Prämien erfolgt am 9. Oktober. Einige der Wanderwege eignen sich auch als Skiloipen im Winter. Die Karten zu jeder Loipe können als PDF-Datei auf heruntergeladen werden. Broschüren inkl. Registrierungskarte sind erhältlich bei: Åmfoss Kafeteria Esso Hillestad Galerie Pan Garden Vindilhytta Elvarheim Museum und liegen zudem in einer Kassette bei jeder Informationstafel am Anfang jedes Wanderweges. Waldbrandgefahr Vom 15. April bis zum 15. September ist offenes Feuer in Waldnähe strengstens verboten! Notrufnummer der Feuerwehr: 110 Leinenzwang Vom 1. April bis zum 20. August müssen Hunde an der Leine geführt werden. Freilaufende Hunde, die Wild oder Nutzvieh jagen, können erschossen werden. Telefonnummer der Wildaufsicht: Elchjagd Ab dem 25. September beginnt in grossen Teilen des Tourgeländes die Elchjagd. Beziehen Sie das in Ihre Tourplanung mit ein. Wandern Sie nach Möglichkeit nicht in den beiden ersten Wochen nach Jagdbeginn. Respekt vor Wind und Wetter Kleiden Sie sich gemäss den Wetterbedingungen und rechnen Sie immer mit einer plötzlichen Wetteränderung. Gutes Schuhwerk ist äusserst wichtig! Åmli + Sørlandet = ein wunderschönes Erlebnis Mehr Information finden Sie unter 4

5 Bli med på 20 vandreturar i Åmli og få ein premie. Hike along our 20 trails in Åmli and get a prize. Unternehmen Sie 20 Wanderungen in Åmli Fitnesstraining pur und es wartet sogar eine Prämie als Belohnug. 5

6 470 moh Avstand: 3.0 km ein veg Gåtid: Ca 2 t tur/retur 470 m above sea level 3.0 km one way 2 hr return trip 470 m ü.d.m. Entfernung: 3.0 km Dauer: ca 2 Stunden (hin/zurück) RJUKANFOSSEN TOVDAL Foto: Åmli kommune Rjukanfossen i Tovdal Køyr RV 41 til Dølemo, følg skilt mot Tovdal. Køyr til vegen stoppar, til Dale. Parker langs vegen med rundkjøringa. Start ved infotavla og gå over brua. Følg raude merke langs elva opp til Årdalen Naturreservat. Hugs å lukke moglege grinder på vegen. Merkinga stoppar på toppen av platået med utsikt mot fossen. Her finn du postkasse med klippetanga. Rjukanfossen har eit fossefall på 45 meter og er det høgste i Aust-Agder! Rjukan waterfall in Tovdal Drive along road no. 41 to Dølemo, follow the signpost to Tovdal. Continue until the end of the road, at Dale. Park on the side of the road by the roundabout. Start at the information board and cross the bridge. Follow the red marks alongside the river up to Årdalen Nature Reserve. Remember to close any gates you pass. The marks disappear at the top of the plateau, when you have a view of the waterfall. This is where you find the post-box with the puncher. Rjukan waterfall has a free fall of 45 metres and is the highest waterfall in Aust Agder county! Rjukan wasserfall im Tovdal Fahren Sie die RV 41 nach Dølemo und folgen Sie der Beschilderung ins Tovdal. Fahren Sie bis zum Ende der Straße, nach Dale und parken Sie an der Straße beim Wendekreis. Starten Sie bei der Infotafel und gehen Sie über die Brücke. Folgen Sie den roten Markierungen solange Sie am Fluss entlang Richtung Årdalen Naturschutzgebiet laufen. Denken Sie daran, unterwegs mögliche Gatter zu schliessen. Die Markierung hört auf dem höchsten Punkt des Plateaus mit Aussicht auf den Wasserfall auf. Hier befindet sich auch die Lochzange im Briefkasten. Der Wasserfall hat eine Höhe von 45 Metern und ist damit der höchste in Aust-Agder. 6

7 860 moh Avstand: 2.5 km ein veg Gåtid: Ca 2 t tur/retur 860 m above sea level 2.5 km one way 2 hr return trip 860 m ü.d.m. Entfernung: 2.5 km Dauer: ca 2 Stunden (hin/zurück) LINDEKNUTEN TOVDAL Foto: Åmli Turistforum LINDEKNUTEN I TOVDAL Køyr Rv. 41 til Dølemo, følg skilt mot Tovdal/Hillestadgalleriet. Alt. 1 Køyr forbi Hillestad Galleri ca. 1 km, ta til høgre ved skilt Hillestadheia. Ca. 5,5 km lang veg (betalveg) til stor parkeringsplass. Her er toalett og infotavle med kart over løypenett og skiløyper på toppen. Følg veg i hyttefeltet ca. 400 m til skiltet Lindeknuten sommerløype og ta til venstre, følg sti med raude trekantmerke på stikker. På toppen er det ein militærbunkers og ein varde med gjestebok og klippetang i postkasse. Alt. 2 Parkering ved Hillestad Galleri, følg raud merking bak galleriet og opp heia til ein kjem inn på løypa for alt. 1. Det er svært bratt opp heia. Ein krysser også løypa ut til Napen undervegs. På Hillestadheia er det eit godt løypenett. Det er utgangspunkt for Lindeknuten, Napen og Gussteinheia. LINDEKNUTEN IN TOVDAL Drive along road no 41 to Dølemo, then follow the signpost for Tovdal and the Hillestad Galleri. Alternative 1: Drive past the Hillestad Galleri for approx. 1 km, turn right by the signpost for Hillestadheia. Follow this toll road for around 5,5 kilometres to a large car park. Here is also a toilet, and an information board with a map of the network of trails and ski tracks at the top. Follow the road past the cabins approx. 400 metres to the signpost for Lindeknuten sommerløype, turn left and follow the trail marked with red triangular signs. On the top there is a military bunker and a cairn with guest book and puncher in a box. Alternative 2: Park by the Hillestad Galleri and follow a trail marked in red behind the gallery and up the mountainside until you come to the trail described in alternative 1. This part is very steep. You also cross the trail to Napen on the way. Hillestadheia offers a fine network of trails. LINDEKNUTEN IM TOVDAL Fahren Sie die Rv 41 nach Dølemo und folgen Sie der Ausschilderung nach Tovdal/ Hillestadgaleri. Alternative 1: Fahren Sie an der Hillestad Galerie vorbei und biegen nach ca. 1 km beim Schild Hillestadheia rechts ab. Es sind ca. 5,5 km auf der Mautstraße bis zum großen Parkplatz. Hier befinden sich eine Toilette und eine Informationstafel mit einer Karte über das Wege- und Skiloipennetz. Folgen Sie dem Weg ca. 400 m ins Hüttengebiet bis zum Schild Lindeknuten sommerløype und biegen Sie hier nach links ab. Folgen Sie dem Weg der mit roten Dreiecken an Stäben markiert ist. Auf dem Gipfel befinden sich ein Militärbunker und eine Warte mit dem Gästebuch und der Lochzange in einem Briefkasten. Alternative 2: Parken Sie an der Hillestad Galerie. Folgen Sie dem Weg mit der roten Markierung hinter der Galerie den Hügel hinauf und kommen Sie so auf den Weg der Alternative 1. Dieser Weg ist sehr steil und man kreuzt unterwegs den Weg nach Napen. Auf der Hillestadheia befindet sich ein Netz von Wanderwegen. 7

8 375 moh Avstand: 1 km ein veg 3 km rundløype Gåtid: Ca 1 t tur/retur Rundløype 1,5 t 375 m above sea level 1.4 km one way 3 km roundtrip 1 hr return trip 1,5 roundtrip 375 m ü.d.m. Entfernung: 1.4 km Dauer: ca 1 Stunden (hin/zurück) 3 km Rundwanderweg, dauer 1,5 Stunden Foto: Arendal Turistkontor SAGFJELLET BÅS, DØLEMO SAGFJELLET VED BÅS, DØLEMO Køyr Rv. 41 til Dølemo, følg skilt mot Tovdal, sving av til Evje ved garden Bås, følg Fv. 413 til Koppsåna kulturminne. Parkering, langs grusvegen etter infotavla til Sagfjellet. Løypa er merka med gule og deretter raude merke. Løypa går innover skogen ca. 500m før den delar seg i ei rundløype, det er naturleg å gå til høgre opp det bratte fjellet. Ein bør ikkje gå ned den bratte løypa sjølv om det er tau visse stader. På toppen er det ei fin trekasse med klippetang og gjestebok på eit tre. Vidare går løypa i ei sløyfe på fjellplatået for så å ta ein lettare trasè ned til Koppsåna og følger denne elva tilbake til der løypa delar seg. Fint å raste ved Koppsåna kulturminne. SAGFJELLET AT BÅS, DØLEMO Drive along road no. 41 to Dølemo, follow the signpost for Tovdal, turn off to Evje by the Bås farm, and follow road no 413 to Koppsåna heritage site. Parking along the gravel road by the Sagfjellet information board. The trail is marked with first yellow, then red signs. It runs through the forest for approx. 500 metres before it splits into a circuit trail. Here it is recommended to turn right and walk up the steep mountainside. You should not go down this part of the trail, even though there are ropes for assistance some places. On the top there is a nice wooden box containing puncher and guest book attached to a tree. Further, the trail circuits the mountain plateau, then takes an easier route down to the Koppsåna river, and follows this back to the point where the trail splits. Koppsåna heritage site is a nice place for a rest. SAGFJELLET BEI BÅS, DØLEMO Fahren Sie auf der Rv 41 nach Dølemo und folgen sie danach der Ausschilderung nach Tovdal. Am Hof Bås biegen Sie in Richtung Evje ab und folgen der Fv 413 bis zum Koppsåna Kulturdenkmal. Parken entlang der Schotterstraße hinter der Infotafel zum Sagfjell. Der Weg ist zuerst mit Gelb und danach mit Rot markiert. Der Weg geht ca. 500 m in den Wald hinein, bevor dieser sich in einen Rundwanderweg teilt. Es bietet sich als natürlich an, den Weg nach rechts, den steilen Berg hinauf, zu folgen. Man sollte den steilen Weg nicht hinunter gehen, obwohl es an einigen Stellen Halteseile gibt. Auf dem Gipfel befindet sich eine schöne Holzkiste an einem Baum mit dem Gästebuch und der Lochzange. Weiter führt der Weg in einer Schleife über das Bergplateau und in einer leichten Wegführung hinunter nach Koppsåna um so dem Fluss bis zur Weggabelung zu folgen. Man kann am Koppsåna Kulturdenkmal schön rasten. 8

9 374 moh Århuskleiva til Bjønnehiet: 3.5 km ein veg/ ca. 3 t tur/retur. Pan Garden til Bjønnehiet: 6.5 km ein veg/ ca. 4.5 t tur/retur. 374 m above sea level From Århuskleiva to Bjønnehiet: 3.5 km one way/3 hr return trip. Pan Garden to Bjønnehiet 6.5 km one way/ 4.5 hr return trip. 374 m ü.d.m. Århuskleiva - Bjønnehiet: 3.5 km /ca 3 Stunden. (hin/zurück) Pan Garden - Bjønnehiet: 6.5 km/ca 4.5 Stunden. (hin/zurück) BJØNNEHIET TVEITHEIA ÅMLI BJØNNEHIET TVEITHEIA ÅMLI SENTRUM Alt 1. Århuskleiva til Bjønnehiet: 3.5 km ein veg/ca. 3 t tur/retur Alt 2. Pan Garden til Bjønnehiet 6.5km ein veg/ca. 4,5 t tur/retur Alt. 1. Køyr til Åmli sentrum og parker ved Åmli rådhus/coop. Følg skilt for turløype opp Århuskleiva. På toppen er det skilt for turløyper og infotavle. Desse er merka med oransje merke. Alt. 2 Køyr til Pan Garden RV 415 og parker ved hotellet. Følg hovudvegen eit lite stykke til du kjem til infotavle ved sidan av vegen og følg oransje merke. NB! Gjesteboka og klippetang heng inne i hytta. BJØNNEHIET TVEITHEIA ÅMLI CENTRE Alt 1. Århuskleiva to Bjønnehiet: 3.5 km one way/approx. 3 hrs return trip Alt 2. Pan Garden to Bjønnehiet 6.5 km one way/approx. 4.5 hrs return trip Alt. 1. Drive to Åmli centre and park by Åmli rådhus/coop. Follow the signposts for the trail up the hill to Århuskleiva. At the top, there is a signpost for trails and an information board. The trails are marked in orange. Alt. 2. Drive to Pan Garden on road no. 415 and park by the hotel. Follow the main road for a while until you reach an information board on the side of the road, then follow the orange marks. NB! Guestbook and puncher are found inside the cabin. BJØNNEHIET TVEITHEIA ÅMLI Alt. 1: Vom Århuskleiva zum Bjønnehiet: 3,5 km ein Weg, ca. 3 Std. hin/ zurück. Alt. 2: Von Pan Garden zum Bjønnehiet: 6,5 km ein Weg, ca. 4,5 Std hin/ zurück. Alt.1: Fahren Sie ins Zentrum von Åmli und parken Sie bei der Åmli Rathaus/ Coop und folgen Sie von dort aus dem Wanderweg zu Århuskleiva, der orange gekennzeichnet ist. Alt.2: Fahren Sie auf der RV 415 zum Pan Garden und parken Sie beim Hotel. Folgen Sie dem der Hauptstraße ein kleines Stück bis zu einer Infotafel und richten Sie sich dann nach den orangenen Markierungen. Gästebuch und Lochzange befinden sich in der Hütte. 9

10 430 moh Avstand: 1.6 km ein veg Gåtid: Ca 1.5 t tur/retur 430 m above sea level 1.6 km one way Approx. 1.5 hr return trip. 430 m ü.d.m. Entfernung: 1.6 km Dauer: ca 1.5 Stunden (hin/zurück) TROGFJELL ÅMLI Foto: Karstein Vaule TROGFJELL I ÅMLI SENTRUM Køyr til Åmli sentrum, over brua, sving til høgre og parker ved Elvarheim Museum. Stien startar på motsett side av Elvarheim museum. Følg Trogfjellstigen som er ein merka kultursti med 12 postar. På toppen er det kikkert og gjeste-bok. Klippetang heng på post 12 på kultursti-tavla. Gjestebok på vindfløyen. I Åmli har vi ei segn som fortel kvifor det heiter Trogfjell. Svaret finn du i eit maleri i festsalen på Elvarheim Museum. Det er også ei ny Via Ferrata løype som går opp fjellet, og er eit spennande alternativ. TROGFJELL IN ÅMLI CENTRE Drive to Åmli centre, cross the bridge, turn right and park by the Elvarheim Museum. The trail starts at the opposite side of the museum entrance. Follow the Trogfjell trail, a waymarked cultural trail with 12 information boards. Guestbook and telescope at the top. The puncher is at board no. 12 along the cultural trail. The guestbook is at the wind vane. We have a legend in Åmli which explains why the hill is called "Trogfjell". You will find the answer to the legend in a painting at the Elvarheim Museum. A new Via Ferrata trail has been erected, climbing the hillside and providing an adventurous alternative. TROGFJELL IM ZENTRUM VON ÅMLI Fahren Sie ins Zentrum von Åmli, über die Brücke und nach rechts zum Elvarheimmuseum, wo Sie parken. Der Wanderweg beginnt gegenüber dem Museum. Der Pfad Trogfjellstien ist ein markierter Kulturwanderpfad mit 12 Infotafeln. Auf dem Gipfel gibt es ein Fernglas und ein Gästebuch. Die Lochzange hängt an der 12. Infotafel. In Åmli gibt es eine Legende, die den Ursprung des Namens Trogfjell erklärt. Ein Gemälde im Elvarheimmuseum hält die Antwort für Sie bereit. Es gibt auch eine neue Route, der Via Ferrata Weg, die den Berg hinauf führt. Diese ist eine spannende Alternative. 10

11 525 moh Avstand: 2.5 km ein veg Gåtid: Ca 1.5 t tur/retur 525 m above sea level 2.5 km one way Approx. 1.5 hr return trip. 525 m ü.d.m. Entfernung: 2.5 km Dauer: ca 1.5 Stunden (hin/zurück) Foto: Karstein Vaule hovdefjell ÅMLI/VEGÅRSHEI HOVDEFJELL I ÅMLI/VEGÅRSHEI Køyr Fv. 415 til Hovdeheia (mellom avkøyrsel til Nelaug og Selåsvatn) søraust for Åmli sentrum mot Tvedestrand/Arendal. Det står skilt på nordsida av Fv. 415 merka Hovdefjell. Køyr ca.100 m på grusveg og parker ved infotavle. Toppen ligg i Vegårshei kommune, og det står ei høg fjernsynsmast her. Stien er merka med blått. Nokre bratte parti mot slutten der det er kjetting å halde seg i. Det er postkasse med gjestebok og klippetang rett før toppen. HOVDEFJELL IN ÅMLI/VEGÅRSHEI Drive along road no 415 to Hovdeheia (between Selåsvatn village and the exit to Nelaug) southeast of the centre of Åmli towards Tvedestrand / Arendal. There is a signpost for Hovdefjell north of the road. Drive approx. 100 metres on a gravel road and park by the information board. The top lies in Vegårshei municipality, and a tall TV mast has been erected there. The trail is marked in blue. A few steep sections towards the top have chains to hold on to. A box containing guestbook and puncher is found immediately before the top. HOVDEFJELL IN ÅMLI/VEGÅRSHEI Fahren Sie auf der Fv 415 nach Hovdeheia (zwischen den Abfahrten nach Nelaug und Selåsvatn), südöstlich von Åmli Zentrum in Richtung Tvedestrand/ Arendal. Es steht ein Schild auf der Nordseite der Fv 415 mit der Aufschrift Hovdefjell. Fahren Sie ca. 100 m auf der Schotterstrasse und parken Sie bei der Informationstafel. Der Gipfel mit einem hohen Fernsehmast liegt in der Gemeinde Vegårshei. Der Weg ist mit Blau markiert. Einige steilere Abschnitte gegen Ende sind mit Ketten zum Festhalten ausgerüstet. Der Briefkasten mit Gästebuch und Lochzange befindet sich kurz vor dem Gipfel. 11

12 929 moh Avstand: 6 km ein veg Gåtid: 9 t tur/retur 929 m above sea level 6 km one way 9 hr return trip. 929 m ü.d.m. Entfernung: 6 km Dauer: 9 Stunden (hin/zurück) Foto: Åmli Turistforum TRONGEDALSNUTEN GJØVDAL TRONGEDALSNUTEN I GJØVDAL Trongedalsnuten er den høgaste toppen i Åmli kommune. Køyr til Gjøvdal ca. 3O km frå Åmli sentrum til Smelandsfjella. Parkering: Langs fylkesveg ved infotavla til Trongedalsnuten og langs sidevegen som kryssar elva. I barmarkssesongen kan du køyre inn sidevegen og parkere i enden av vegen. Ikkje parker slik at du hindrar trafikk på vegen. NB! Ved kraftig nedbør kan vatnet stige ganske høgt over sementbrua i løpet av få timar. Følg blå merking frå enden av grusvegen opp fjellet. Delar av oppstiginga vil grunna svafjella/terrenget, vere svært glatt i regnver. Etter eit stykke deler løypa seg i to alternative løyper til toppen. Sjå kart. Postkasse med klippetang på varden. TRONGEDALSNUTEN IN GJØVDAL Trongedalsnuten is the highest top in Åmli. Drive to Gjøvdal, approx. 3O km from Åmli centre, towards Smelandsfjella. Parking: Park along the main road by the information board for Trongedalsnuten and along the side road that crosses the river. You may park at the end of this side road. Please note that during heavy rain, water may flood the concrete bridge in a matter of hours. Follow the blue marks from the end of the side road and up the mountain. Parts of this trail may be slippery during heavy rain. After a while, the trail splits into two alternative routes to the top. See the map. Post-box with puncher on the cairn at the top. TRONGEDALSNUTEN IM GJØVDAL Der Trongedalsnuten ist der höchste Gipfel in der Gemeinde Åmli. Fahren Sie von Åmli Zentrum aus, ca. 30 km in Richtung Gjøvdal, nach Smelandsfjella. Parken: An der Straße bei der Infotafel zum Trongedalsnuten und an der Seitenstraße, die über den Fluss führt. Im Sommer kann auch am Ende der Seitenstraße geparkt werden. Bitte so parken, dass der Verkehr nicht behindert wird. Bei starken Niederschlägen kann das Wasser sehr schnell steigen und die Brücke in wenigen Stunden überschwemmen. Folgen Sie am Ende des Schotterweges den blauen Markierungen, den Berg hinauf. Bei feuchter Witterung und Regen können Teile des Aufstiegs sehr glatt sein. Nach einer Weile teilt sich der Wanderweg in zwei Pfade. Ziehen Sie die Karte zu Rate. Postkasten auf der Steinwarte. 12

13 504 moh Avstand: 1 km ein veg Gåtid: Ca 1.5 t tur/retur 504 m above sea level 1 km one way Approx. 1.5 hr return trip. 504 m ü.d.m. Entfernung: 1 km Dauer: ca 1.5 Stunden (hin/zurück) NAPEN TOVDAL Foto: Åmli Turistforum NAPEN I TOVDAL Køyr Rv. 41 til Dølemo, følg skilt mot Tovdal ca. 14 km. Ca. 1 km nord for matbutikken på Øvre Ramse er det parkering og infotavle på høgre side av vegen. Løypa er merka med raudt. Turen er delevis svært bratt. Ta turen i tørt ver, fjellet er svært glatt og farleg ved regn. Postkasse med gjestebok og klippetang står i god avstand frå kanten av fjellet. Fantastisk utsikt nedover Tovdalen. Like ved postkassa er det merka vidare til Lindknuten og Hillestadheia. Det tar ca.2 timar å gå til parkeringsplassen på Hillestadheia. NAPEN IN TOVDAL Drive along road no 41 to Dølemo, follow the signpost for Tovdal, about 14 kilometres. Parking and information board are on the right hand side of the road approx. 1 km past the grocer s at Øvre Ramse. The trail is marked in red and is partially very steep. Do the trip in dry weather, the rock is very slippery and dangerous when it rains. The box with guestbook and puncher is placed at a safe distance from the edge of the mountain. There is a fantastic view of the Tovdal valley. Close to the box a new trail to Lindeknuten and Hillestadheia is marked. It takes around 2 hours to walk to the car park at Hillestadheia. NAPEN IM TOVDAL Fahren Sie die RV 41 nach Dølemo und folgen Sie der Ausschilderung nach Tovdal für ca. 14 km. Ca. 1 km nach dem Geschäft in Øvre Ramse parken Sie bei der Informationstafel auf der rechten Seite des Weges. Der Weg ist mit Rot markiert. Der Weg ist teilweise sehr steil. Machen Sie diese Wanderung bei trockenem Wetter, da der Felsen bei Regen und Nässe sehr glatt und gefährlich wird. Der Briefkasten mit Gästebuch und Lochzange steht in gutem Abstand zur Felskante. Dort ist eine fantastische Aussicht hinunter ins Tovdal. Direkt neben dem Briefkasten gehen die markierten Wege zum Lindeknuten und zur Hillestadheia. Man braucht ca. 2 Stunden zum Parkplatz auf der Hillestadheia. 13

14 595 moh Avstand: 5.0 km ein veg Gåtid: Ca 4.5 t tur/retur 595 m above sea level 5.0 km one way Approx. 4.5 hr return trip. 595 m ü.d.m. Entfernung: 5.0 km Dauer: ca 4.5 Stunden (hin/zurück) BLÅ-HUKEN KALLINGSHEIA BLÅ-HUKEN PÅ KALLINGSHEIA Køyr Rv. 41 til Dølemo. Parker ved avkjørsel frå Rv. 41 ca 300 meter aust for Dølemokrysset. Her startar Turistforeninga si løype frå Dølemo til Skarsvassbu (DNT-skilt og raud merking). Følg denne løypa ca 4,5 km til du kjem til skilt som viser kor du skal ta av frå Turistforeninga si løype. Deretter følgjer du blå merking austover til Blåhuken, ca. 600 meter. Postkasse med klippetang på veggen. BLÅ-HUKEN ON KALLINGSHEIA Follow road no. 41 to Dølemo. Park at the junction around 300 metres east of the Dølemo junction (by the bridge over Fossnesbekken stream). This is the start of the DNT trail from Dølemo to Skarsvassbu (DNT signs and red marks). Follow this trail for around 4.5 km until you arrive at a signpost showing where to leave the DNT trail. Follow the blue marks east to Blå-huken, approx. 600 metres. Post-box with puncher on the wall. Blå-Huken auf der KallingshEIA Fahren Sie auf der RV 41 nach Dølemo. Parken Sie Ca. 300 m östlich der Dølemokreuzung an der Ausfahrt vom RV 41 (Bei der Brücke über den Fossnesbach). Hier beginnt der Wanderweg der Touristenvereinigung von Dølemo nach Skarsvassbu (DNT- Schild und rote Markierung). Folgen Sie dem Weg ca. 4,5 km bis Sie zu einem Schild kommen, das Ihnen zeigt, wie Sie den Weg verlassen sollen. Folgen Sie nun den blauen Markierungen Richtung Osten und nach etwa 600 Metern erreichen Sie Blå-Huken. Postkasten mit Lochzange an der Wand. 14

15 514 moh Avstand: 2,5 km ein veg Gåtid: Ca 2.5 t tur/retur 514 m above sea level 2.5 km one way Approx. 2.5 hr return trip. 514 m ü.d.m. Entfernung: 2.5 km Dauer: ca 2.5 Stunden (hin/zurück) VALEFJELL BJOREVJA Foto: Viggo Hansen VALEFJELL I BJOREVJA Følg Telemarksvegen Rv. 41 nordover frå Åmli sentrum. Rett nord for rasteplassen til Telemarksvegen går det ein grusveg til høgre som ein følger ca. 300 meter. Her er det parkering og infotavle. Det meste av turen går opp fjellet nord for Bjorevja i Åmli, men toppen ligg i Nissdal kommune i Telemark fylke. Det er ein varde med postkasse på toppen av Valefjellplatået. Løypa er merka med blått. VALEFJELL IN BJOR- EVJA Follow the Telemark road, no. 41, north from Åmli centre. Just north of the Telemark road picnic area, a gravel road turns off to the right. Follow this for around 300 metres, until you come to the car park and information board. The main part of the trail climbs the hillside north of Bjorevja in Åmli, but the top lies in Nissdal municipality in Telemark county. There is a cairn with a post-box at the top of the Valefjell plateau. The trail is marked in blue. VALEFJELL IN BJOR- EVJA Folgen Sie dem Telemarksweg RV 41 von Åmli Zentrum Richtung Norden. Gleich hinter dem Rastplatz des Telemarkweges geht ein unbefestigter Weg nach rechts ab, dem Sie etwa 300 meter folgen. Hier gibt es eine Infotafel und Parkmöglichkeiten. Das meiste der Tour, nördlich von Bjorevja zum Gipfel hinauf, liegt in Åmli, aber der Gipfel an sich liegt in Nissedal in Telemark. Es gibt eine Steinwarte und einen Postkasten auf dem Gipfel des Valefjellplateaus. Der Wanderweg ist blau gekennzeichnet. 15

16 908 moh Avstand: 3 km ein veg Gåtid: Ca 4 t tur/retur 908 m above sea level 3 km one way 4 hr return hike/trip. 908 m ü.d.m. Entfernung: 3 km Dauer: ca 4 Stunden (hin/zurück) GJEVDENUTEN GJØVDAL Foto: Astrid Raudåna GJEVDENUTEN I GJØVDAL Køyr til Gjøvdal ca. 40 km frå Åmli sentrum, til du ser DNT -skilt med turløype Mjåvasshytta. Parker langs vegen på sida mot vatnet. Herifrå følgjer du Turistforeninga si løype mot Mjåvasshytta. Ca. 400 m stigning. På toppen, ca. 200 m før Mjåvasshytta, deler løypa seg og du følgjer blå merking til høgre mot Gjevdenuten. Postkasse med klippetang på toppen. GJEVDENUTEN IN GJØVDAL Drive to Gjøvdal, around 40 km from Åmli. Stop when you see a sign that says "DNT Mjåvasshytta". Park on the side of the road by the lake. From here, you follow the DNT trail towards Mjåvasshytta climbing approx. 400 m. At the top, around 200 m before Mjåvasshytta, the trail splits and you follow the blue marks to the right until you reach Gjevdenuten. There is a cairn with a post-box at the top of the Gjevdenuten plateau. GJEVDENUTEN IM GJØVDAL Fahren Sie Ca. 40 km von Åmli Zentrum aus in Richtung Gjøvdal, bis Sie ein DNT Schild für den Wanderweg zur Mjåvasshütte sehen. Parken Sie an der Strasse auf der Wasserseite. Von hier folgen Sie dem Wanderweg der Touristenvereinigung zur Mjåvasshütte. Es geht etwa 400 meter bergauf. Auf dem Gipfel, ca. 200 meter vor der Mjåvasshütte teilt sich der Weg und Sie folgen der blauen Markierung nach rechts Richtung Gjevdenuten. Postkasten auf der Steinwarte. 16

17 735 moh Avstand: 5 km ein veg Gåtid: Ca 4 t tur/retur 735 m above sea level 5 km one way Approx. 4 hr return hike/trip. 735 m ü.d.m. Entfernung: 5 km Dauer: ca 4 Stunden (hin/zurück) Foto: Anlaug Askland ÅMLANDSNAPEN GJØVDAL Åmlandsnapen i Gjøvdal Køyr til Gjøvdal, ca. 25 km frå Åmli sentrum, rett etter Gjøvdal kyrkje. Infotavla for Åmlandsnapen på høgre side langs hovudveg. Parkering på venstre side av hovudveg, sjå henvising. Følg grusveg ved infotavle til endes, deretter blå merking. Gjestebok og klippe-tang ved varden. Postkasse med klippetang på varden. Åmlandsnapen i Gjøvdal Drive to Gjøvdal, approx. 25 km from Åmli centre, just past Gjøvdal church. Information board for Åmlandsnappen on the right hand side of the main road. Park on the left hand side, see guide. Follow the gravel road by the information board until it ends, then follow the blue marks. Post-box with guestbook and puncher on the cairn. Åmlandsnapen im Gjøvdal Fahren Sie nach Gjøvdal, Ca. 25 km vom Åmli Zentrum entfernt, zur Gjøvdal Kirche. Die Infotafel für den Åmlandsnapen ist auf der rechten Seite der Hauptstraße. Parkmöglichkeit auf der linken Straßenseite, folgen Sie den Hinweisen. Bei der Infotafel folgen Sie einem unbefestigten Weg bis zum Ende, anschließend richten Sie sich nach den blauen Markierungen. Postkasten und Lochzange bei einer Steinwarte. 17

18 560 moh Avstand: 7 km ein veg Gåtid: Ca 5.5 t tur/retur heilt ned til nabodalen NB! Ca. 3 t tur/retur til klippestanga 560 m above sea level 7 km one way/ 5 hrs return trip all the way to the neighbouring valley. NB! Approx. 3 hrs return trip to the puncher. 560 m ü.d.m. Entfernung: 7 km ein Weg/ca. 5 Std hin/ zurück bis zum Nachbartal Ca. 3 Std hin/ zurück bis zur Lochzange SKJEGGEDALSVEGEN TOVDAL SKJEGGEDALSVEGEN MELLOM TOVDAL OG SKJEGGEDAL Løypa har to startpunkt. Enten frå Tveit i Tovdal eller frå nedre Skjeggedal. Gjestebok og klippe-tang i postkasse på eit tre i grensa/oppå fjellet mellom Skjeggedal og Tovdal. Frå Tveit i Tovdal: Køyr frå Dølemo mot Tovdal, forbi butikken, sving av til venstre ved skiltet Tveit. Køyr inn grusvegen forbi to gardar. Parkering: Køyr gjennom tunet til du ser ei infotavle og parker her. Frå nedre Skjeggedal: Ta av på Rv 42 mellom Evje og Arendal mot Skjeggedal/ Risdal. Følg vegen til Skjeggedal ca 11 km frå Risdal. Infotavle og parkering på venstre hand ved ein raud garasje. Løypa startar på den andre sida av vegen ved ein liten raud garasje og er merka med raudt. Turløype følgjer den gamle ferdselsvegen mellom Tovdal og Skjeggedal. SKJEGGEDALSVEGEN BETWEEN TOVDAL AND SKJEGGEDAL The trail has two starting points to choose from, either from Tveit in Tovdal or from lower Skjeggedal. Guestbook and puncher in post-box on a tree at the border/on the mountain between Skjeggedal and Tovdal. From Tveit in Tovdal: Drive from Dølemo to Tovdal, past the shop, turn left at the signpost for Tveit. Drive on to the gravel road, past two farms. Parking: Drive through the farm courtyard until you see an information board and park here. From lower Skjeggedal: Turn off road no. 42 between Evje and Arendal towards Skjeggedal/Risdal. Follow the road to Skjegge-dal, approx. 11 km from Risdal. Information board and parking on the left hand side by a red garage. The trail starts on the other side of the road by a small red garage and is marked in red. The trail follows the old route between Tovdal and Skjeggedal. Skjeggedalsweg zwischen dem Tovdal und dem Skjeggedal Der Wanderweg hat zwei Startstellen: entweder Tveit im Tovdal oder vom unteren Skjeggedal. Gästebuch und Lochzange befinden sich an einem Baum auf der Grenze zwischen den Tälern auf dem Berg. Ab Tveit im Tovdal: Fahren Sie von Dølemo Richtung Tovdal, am Laden vorbei, biegen Sie beim Schild Tveit nach links ab. Fahren Sie einen unbefestigten Weg an zwei Höfen vorbei. Parken: Fahren Sie durch ein Anwesen und parken Sie bei der Infotafel. Vom unteren Skjeggedal: Fahren Sie von der RV 42 zwischen Evje und Arendal nach Skjeggedal/ Risdal ab. Folgen Sie der Straße, Ca. 11 km ab Risdal, nach Skjeggedal. Infotafel und Parkmöglichkeit links bei einer roten Garage. Der Wanderweg beginnt auf der anderen Strassenseite bei einer kleinen roten Garage. Der Weg ist mit Rot markiert. Der Weg folgt dem alten Verbindungsweg zwischen dem Tovdal und dem Skjeggedal. 18

19 707 moh Avstand: 3 km ein veg Gåtid: Ca 2 t tur/retur 707 m above sea level 3 km one way Approx. 2 hr return trip. 707 m ü.d.m. Entfernung: 3 km Dauer: ca 2 Stunden hin/zurück GUSSTEINHEIA TOVDAL Foto: Åmli Turistforum GUSSTEINHEIA, HILLE- STADHEIA I TOVDAL Turen startar på parkeringsplassen på Hillestadheia. Her er stor infotavle med kart, det er også utgangspunkt for Lindeknuten og Napen. Følg Rv. 41 til Dølemo, følg skilt til Tovdal og ta av til Hillestadheia ca. 1 km etter Hillestad Galleri NB (Betalveg) Første del av løypa følger skiløypetraseen nordover før den tar av vestover og går opp på Gussteinheia og vidare innover heia. På toppen er det postkasse med gjestebok på eit tre. Flott utsikt utover dalen ved den store steinen ein passerar undervegs. Løypa er merka med raudt. GUSSTEINHEIA, HILLE- STADHEIA IN TOVDAL This trip starts at the Hillestadheia car park, also the starting point of the Lindeknuten and Napen trails. Here is a large information board with a map. Follow road no 41 to Dølemo, and then the signpost for Tovdal, turn off to Hillestadheia approx. 1 km past Hillestad Galleri (NB toll road). The first part of the trail follows the ski track route north before it turns west and runs uphill to the Gussteinheia hill and further along the highlands. On the top there is a box with guestbook attached to a tree. A wonderful view of the valley by the large rock you walk past on the way. The trail is marked in red. GUSSTEINHEIA, HILLE- STADHEIA IM TOVDAL Die Tour startet am Parkplatz auf der Hillestadheia. Hier befindet sich eine große Informationstafel mit Karte. Dies ist auch der Ausgangspunkt für die Touren nach Lindeknuten und Napen. Folgen Sie der RV 41 nach Dølemo, von dort der Ausschilderung nach Tovdal und biegen ca. 1 km nach der Hillestad Galerie Richtung Hillestadheia (Mautstraße) ab. Der erste Teil des Wanderweges folgt der Skiloipe bevor der Weg westwärts abbiegt und zur Gussteinheia hinauf und weiter über die Hochebene führt. Auf dem Gipfel ist an einem Baum der Briefkasten mit dem Gästebuch. Von dem großen Stein, den man unterwegs passiert, hat man einen schönen Ausblick über das Tal. Der Wanderweg ist mit Rot markiert. 19

20 470 moh Avstand: 3,5 km ein veg Gåtid: 2 t tur/retur 470 m above sea level 3.5 km one way 2 hr return trip. 470 m ü.d.m. Entfernung: 3,5 km Dauer: ca 2 Stunden hin/zurück NONNUT SIGRIDNES Foto: Åmli Turistforum NONNUT, SIGRIDNES Ta av frå Rv 41 mellom Dølemo og Åmli til Sigridnes og Åmli naturcamp. Køyr forbi naturcampen og bustadhusa på Sigridnes og fortsett forbi bomveg (ope ) elles etter avtale) til infotavla med parkering. Det er ca. 6 km frå hovudvegen. Løypa følger først ein skogsveg 800 m og går vidare langs merka sti til Nilses Kvileplass. Her deler løypa seg og går i ei rundløype om toppen. På toppen er det varde, gjestebok i postkasse på eit tre ved sidan av varden. På veg nedover ser ein Tveitgardane og Tverrstøyl. Løypa er merka med raudt. NONNUT, SIGRIDNES IN ÅMLI Turn off road no 41 at Sigridnes and Åmli camp site between Åmli and Dølemo. Drive past the camp site and the houses at Sigridnes, continue through a gate (open 15 May 20 September, otherwise on request) to the parking and information board, approx. 6 kilometres from the main road. First, the trip follows a forest road for 800 metres before continuing on a marked trail to a place kalled Nilses Kvileplass. From there the trail circuits the top. On the top there is a cairn, and guestbook and puncher in a box hanging on a tree next to it. On your way downhill you see the Tveit farms and Tverrstøyl. The trail is marked in red. NONNUT, SIGRIDNES IN ÅMLI Biegen Sie auf der Rv 41 zwischen Dølemo und Åmli nach Sigridnes und Åmli naturcamp ab. Fahren Sie am Campingplatz und den Wohnhäusern in Sigridnes vorbei und folgen Sie der Mautstrasse (geöffnet vom bis oder nach Absprache) bis zur Informationstafel und dem Parkplatz. Dies sind ca. 6 km von der Hauptstraße. Der Wanderweg folgt zuerst 800 m dem Forstweg und geht dann weiter auf dem markiertem Pfad zu Nils Ruhestätte. Hier teilt sich der Weg in einen Rundwanderweg um den Gipfel herum. Auf dem Gipfel befindet sich eine Warte. Der Briefkasten mit Gästebuch und Lochzange befindet sich an einem Baum neben der Warte. Auf dem Rückweg kann man Tveitgardane und Tverrstøyl sehen. Der Weg ist mit Rot markiert. 20

13 toppturar i Åmli TOP 13 HIKING TRAILS IN ÅMLI UNTERNEHMEN SIE 13 WANDERUNGEN IN ÅMLI

13 toppturar i Åmli TOP 13 HIKING TRAILS IN ÅMLI UNTERNEHMEN SIE 13 WANDERUNGEN IN ÅMLI 13 toppturar i Åmli TOP 13 HIKING TRAILS IN ÅMLI UNTERNEHMEN SIE 13 WANDERUNGEN IN ÅMLI "Topp 13 tur i Åmli" 13 gode turforslag i Åmli Top 13 in Åmli Municipality 13 great hikes in Åmli Skilting og merking

Mehr

Topp 20 turar i Åmli TOP 20 HIKING TRAILS IN ÅMLI TOP 20 WANDERROUTEN IN ÅMLI. www.visitsorlandet.com

Topp 20 turar i Åmli TOP 20 HIKING TRAILS IN ÅMLI TOP 20 WANDERROUTEN IN ÅMLI. www.visitsorlandet.com Topp 20 turar i Åmli TOP 20 HIKING TRAILS IN ÅMLI TOP 20 WANDERROUTEN IN ÅMLI www.visitsorlandet.com Topp 20 i Åmli 20 gode turforslag i Åmli Dette er moro for både store og små, og ein fin måte å kome

Mehr

E-Mail: nhduesseldorfcitynord@nh-hotels.com

E-Mail: nhduesseldorfcitynord@nh-hotels.com NH Düsseldorf City-Nord Anschrift Münsterstrasse 230-238 40470 Düsseldorf Tel. 0211 239 486-0 Fax 0211 239 486-100 E-Mail: nhduesseldorfcitynord@nh-hotels.com Internet: www.nh-hotels.com Anreise (Pkw)

Mehr

für 630 m und biegen dann links in die Straße Sieversufer ein. Nach 200 m sehen Sie unser Firmengebäude

für 630 m und biegen dann links in die Straße Sieversufer ein. Nach 200 m sehen Sie unser Firmengebäude Anreise mit dem PKW Aus Richtung Hamburg Sie fahren über die A24 Richtung Berlin bis zum Dreieck Havelland und wechseln dann auf die A10 in Richtung Berlin Zentrum. Folgen Sie der A10 bis zum Dreieck Oranienburg.

Mehr

King & Spalding Frankfurt

King & Spalding Frankfurt King & Spalding Frankfurt King & Spalding LLP TaunusTurm Taunustor 1 60310 Frankfurt am Main Germany T: +49 69 257 811 000 F: +49 69 257 811 100 www.kslaw.com/offices/frankfurt Travel Directions From the

Mehr

Vorlesungsplan_FH München_2010. Raum Datum 08:15-09:00 Uhr 09:00-09:45 Uhr 10:00-10:45 Uhr 10:45-11:30 Uhr Junkers 18.10.2010 H.

Vorlesungsplan_FH München_2010. Raum Datum 08:15-09:00 Uhr 09:00-09:45 Uhr 10:00-10:45 Uhr 10:45-11:30 Uhr Junkers 18.10.2010 H. Vorlesungsplan_FH München_2010 Raum Datum 08:15-09:00 Uhr 09:00-09:45 Uhr 10:00-10:45 Uhr 10:45-11:30 Uhr Junkers 18.10.2010 Einführung Produktsicherungssystem Führung H. Simon/ Führung H. Simon/ Junkers

Mehr

Wegbeschreibung HAY GROUP BERLIN NEUE GRÜNSTRASSE 26

Wegbeschreibung HAY GROUP BERLIN NEUE GRÜNSTRASSE 26 Wegbeschreibung HAY GROUP BERLIN NEUE GRÜNSTRASSE 26 GmbH Neue Grünstraße 26, 4. OG D-10179 Berlin 52 30'38"N 13 24'19"E Tel.: +49 (0)69 50 50 55-140 Fax: +49 (0)69 50 50 55-143 Neue Gruenstr Parkmöglichkeiten:

Mehr

How to get to Group Head Office Hamburg.

How to get to Group Head Office Hamburg. How to get to Group Head Office Hamburg. This is how you find your way. This is how you find your way to the central offices of the Jungheinrich Group in Hamburg. Approaching from the airport by car Leave

Mehr

Wegbeschreibung Medizinische Universität Graz/Rektorat Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz

Wegbeschreibung Medizinische Universität Graz/Rektorat Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz Wegbeschreibung Medizinische Universität Graz/Rektorat Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz Anreise: Mit der Bahn: Von der Haltestelle Graz Hauptbahnhof mit der Straßenbahnlinie 7 bis zur Endstation Graz St.

Mehr

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel:

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel: DOWNLOAD Britta Buschmann Englisch in Bewegung Spiele für den Englischunterricht auszug aus dem Originaltitel: Freeze Hör-/ und Sehverstehen Folgende Bewegungen werden eingeführt: run: auf der Stelle rennen

Mehr

a lot of, much und many

a lot of, much und many Aufgabe 1, und In bejahten Sätzen verwendest du für die deutschen Wörter viel und viele im Englischen Bsp.: I have got CDs. We have got milk. There are cars on the street. Bei verneinten Sätzen und Fragen

Mehr

On a Sunday Morning summary

On a Sunday Morning summary On a Sunday Morning summary Connect the English sentences and their German translation Verbinde die englischen Sätze mit ihrer deutschen Übersetzung The hedgehog was standing at the door of his house He

Mehr

8. Stationentheke: Hobbies and sports

8. Stationentheke: Hobbies and sports 8. Stationentheke: Was wird geübt? Wortschatz: playing football, cycling, horse riding, swimming, snowboarding, skiing, sledging, ice-skating, playing the recorder, playing the piano, dancing, playing

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Our outdoor suggestions for summer

Our outdoor suggestions for summer Our outdoor suggestions for summer Hike to Höllentalklamm The tour starts directly at the hotel A beautiful panoramic trail brings you to the entrance of the Höllentalklamm Enjoy the spectacular view over

Mehr

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25 Name: AP Deutsch Sommerpaket 2014 The AP German exam is designed to test your language proficiency your ability to use the German language to speak, listen, read and write. All the grammar concepts and

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

ZENTRALE KLASSENARBEIT 2011. Englisch. Schuljahrgang 6. Teil B. Thema: Harry s Holidays

ZENTRALE KLASSENARBEIT 2011. Englisch. Schuljahrgang 6. Teil B. Thema: Harry s Holidays SEKUNDARSCHULE Englisch Schuljahrgang 6 Teil B Arbeitszeit: 35 Minuten Thema: Harry s Holidays Name, Vorname: Klasse: Seite 1 von 6 Harry s Holidays Read the text. Last year Harry was on holiday in Cornwall.

Mehr

German Geography Cookie Unit Haley Crittenden Gordon German Teacher Lee High School & Key Middle School (adapted from Angelika Becker)

German Geography Cookie Unit Haley Crittenden Gordon German Teacher Lee High School & Key Middle School (adapted from Angelika Becker) German Geography Cookie Unit Haley Crittenden Gordon German Teacher Lee High School & Key Middle School (adapted from Angelika Becker) Goal Students will learn about the physical geography of Germany,

Mehr

+ROLGD\V 1LYHDX$ )HUWLJNHLW+ UYHUVWHKHQ

+ROLGD\V 1LYHDX$ )HUWLJNHLW+ UYHUVWHKHQ +ROLGD\V )HUWLJNHLW+ UYHUVWHKHQ 1LYHDX$ Wenn langsam und deutlich gesprochen wird, kann ich kurze Texte und Gespräche aus bekannten Themengebieten verstehen, auch wenn ich nicht alle Wörter kenne. 'HVNULSWRU

Mehr

S&T in Vienna - Overview

S&T in Vienna - Overview &T in Vienna - Overview How to get to &T in Vienna hone: +43 1 37 80 88 0 A22 Donauuferautobahn Nordbrücke U Floridsdorf Heiligenstadt U4 Floridsdfr. Br. U1 Kagran Reichsbrücke Ottakring tephansplatz U2

Mehr

Bitte nutzen Sie innerhalb von Cochem nicht Ihr Navi! Es würde Sie durch die für Kfz

Bitte nutzen Sie innerhalb von Cochem nicht Ihr Navi! Es würde Sie durch die für Kfz Beschreibung siehe Seite 2 Description on page 2 Motorräder/Motorbikes: Seite 3-4/pages 3-4 Bitte nutzen Sie innerhalb von Cochem nicht Ihr Navi! Es würde Sie durch die für Kfz gesperrte Fußgängerzone

Mehr

GRIPS - GIS basiertes Risikoanalyse-, Informations- und Planungssystem

GRIPS - GIS basiertes Risikoanalyse-, Informations- und Planungssystem GRIPS - GIS basiertes Risikoanalyse-, Informations- und Planungssystem GIS based risk assessment and incident preparation system Gregor Lämmel TU Berlin GRIPS joined research project TraffGo HT GmbH Rupprecht

Mehr

SEW-EURODRIVE Driving the world. Ihr Weg zu perfekter Antriebstechnik SEW-Eurodrive in Bruchsal. The road to perfect drive engineering

SEW-EURODRIVE Driving the world. Ihr Weg zu perfekter Antriebstechnik SEW-Eurodrive in Bruchsal. The road to perfect drive engineering SEW-EURODRIVE Driving the world Ihr Weg zu perfekter Antriebstechnik SEW-Eurodrive in Bruchsal The road to perfect drive engineering SEW-Eurodrive in Bruchsal Anfahrtsbeschreibung Sie möchten zu SEW-EURODRIVE

Mehr

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time Write your name here Surname Other names Edexcel IGCSE German Paper 1: Listening Centre Number Candidate Number Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time You do not need

Mehr

Art.nr. A003. Art.nr. A002 A002. x16 A003 9 F. x12 x7. x11 X24. x22. x12 1/8

Art.nr. A003. Art.nr. A002 A002. x16 A003 9 F. x12 x7. x11 X24. x22. x12 1/8 rt.nr. 00 N G rt.nr. 00 N G 5 6 H 00 x8 x8 x8 x8 x6 00 E 5 6 8 9 F x x x x x x x X G x /8 5 5 Press helt inn! Press to bottom! Nach Grund drücken! 5 H x 5 5 G x E E E E /8 5 6 G E H Opp Up Oberseite 6

Mehr

Hör auf zu ziehen! Erziehungsleine Training Leash

Hör auf zu ziehen! Erziehungsleine Training Leash Hör auf zu ziehen! Erziehungsleine Training Leash 1 2 3 4 5 6 7 Erziehungsleine Hör auf zu ziehen Ihr Hund zieht an der Leine, und Sie können ihm dieses Verhalten einfach nicht abgewöhnen? Die Erziehungsleine

Mehr

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Note: Skal udføres af en autoriseret elektriker. Note: Must be done by a certified electrician.

Mehr

Der Wetterbericht für Deutschland. Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town.

Der Wetterbericht für Deutschland. Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town. Der Wetterbericht für Deutschland Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town. Es ist sehr heiß in Berlin und es donnert und blitzt in Frankfurt. Es ist ziemlich neblig

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

Thema: Sonnenuhren (7.Jahrgangsstufe)

Thema: Sonnenuhren (7.Jahrgangsstufe) Thema: Sonnenuhren (7.Jahrgangsstufe) Im Rahmen des Physikunterrichts haben die Schüler der Klasse 7b mit dem Bau einfacher Sonnenuhren beschäftigt. Die Motivation lieferte eine Seite im Physikbuch. Grundidee

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1 Existing Members Log-in Anmeldung bestehender Mitglieder Enter Email address: E-Mail-Adresse eingeben: Submit Abschicken Enter password: Kennwort eingeben: Remember me on this computer Meine Daten auf

Mehr

Ablauf des Unterrichtsbeispiels

Ablauf des Unterrichtsbeispiels Methode: Lerntempoduett Thema des Unterrichtsbeispiels: London Fach: Englisch Klassenstufe: 7 Kompetenzbereich: Weltwissen, Lernfähigkeit, linguistische Konpetenzen für Fremdsprachen: Fertigkeiten Reading,

Mehr

Basler Psi-Verein Neuweilerstrasse 15 CH- 4054 Basel

Basler Psi-Verein Neuweilerstrasse 15 CH- 4054 Basel Synchronisationsworkshop Referentin: Teal Swan Datum: Sonntag, 8. Mai 2016 Workshop Zeiten: 10.00 17.00 Uhr Fragen & signieren: 17.00 19.00 Uhr Ort: Estrel Berlin, Sonnenallee 225, DE-12057 Berlin Preise

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

www.yellowtools.com E-License - Product Activation E-License - Produktaktivierung

www.yellowtools.com E-License - Product Activation E-License - Produktaktivierung www.yellowtools.com E-License - Product Activation E-License - Produktaktivierung A-1 Yellow Tools E-License Activation Yellow Tools E-License Activation A-2 Dear user, thanks for purchasing one of our

Mehr

Monday 19 May 2014 Morning Time: 40 minutes (plus 5 minutes reading)

Monday 19 May 2014 Morning Time: 40 minutes (plus 5 minutes reading) Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel Certificate Pearson Edexcel International GCSE German Paper 1: Listening Centre Number Candidate Number Monday 19 May 2014 Morning Time: 40 minutes

Mehr

Listening Comprehension: Talking about language learning

Listening Comprehension: Talking about language learning Talking about language learning Two Swiss teenagers, Ralf and Bettina, are both studying English at a language school in Bristo and are talking about language learning. Remember that Swiss German is quite

Mehr

ONLINE LICENCE GENERATOR

ONLINE LICENCE GENERATOR Index Introduction... 2 Change language of the User Interface... 3 Menubar... 4 Sold Software... 5 Explanations of the choices:... 5 Call of a licence:... 7 Last query step... 9 Call multiple licenses:...

Mehr

46652F (JUN1346652F01) General Certificate of Secondary Education Foundation Tier June 2013 4/5 6/7 8/9 10/11 12/13 14/15 16/17

46652F (JUN1346652F01) General Certificate of Secondary Education Foundation Tier June 2013 4/5 6/7 8/9 10/11 12/13 14/15 16/17 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials German Unit 2 Reading Wednesday 22 May 2013 You will need no other materials. Time allowed

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista Hinweis: Für den Downloader ist momentan keine 64 Bit Version erhältlich. Der Downloader ist nur kompatibel mit 32 Bit Versionen von Windows 7/Vista. Für den Einsatz

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray Content of Assembly Instruction I. Required tools II. Required parts III. Installation Inhalt der Montageanleitung I. Benötigte Werkzeuge II. Benötigte Teile III. Installation I. Required tools: I. Benötigtes

Mehr

Directions. Trouble shooting

Directions. Trouble shooting Betriebsanleitung 1. Legen Sie die Uhr mit der Vorderwand auf den Tisch und öffnen Sie die Rückwand des Uhrengehäuses (A). 2. Entfernen Sie das Papier welches zwischen die Rückwand und Tonfeder geklemmt

Mehr

Tip: Fill in only fields marked with *. Tipp: Nur Felder ausfüllen, die mit einem * markiert sind.

Tip: Fill in only fields marked with *. Tipp: Nur Felder ausfüllen, die mit einem * markiert sind. Tip: Fill in only fields marked with *. You do not need to worry about the rest. Also, do not worry about the places marked with black ink. Most important is your permanent address! Tipp: Nur Felder ausfüllen,

Mehr

GOZ 2012 und Laser Abrechnungsoptimierung Erfolgreiche Einbindung des Lasers in die Praxis

GOZ 2012 und Laser Abrechnungsoptimierung Erfolgreiche Einbindung des Lasers in die Praxis GOZ2012undLaser Abrechnungsoptimierung ErfolgreicheEinbindungdesLasersindiePraxis PROGRAMM Mi, 23. Mai 2012 VORMITTAG 09.30 09.45: Registrierung, Begrüßung, Einführung, ABRECHNUNG: 09.45 12.30: Allgemeine

Mehr

Hotel suggestions for the Narrative workshop in Vienna (April 4-5, 2009)

Hotel suggestions for the Narrative workshop in Vienna (April 4-5, 2009) Hotel suggestions for the Narrative workshop in Vienna (April 4-5, 2009) Blue Corridor Hostel Siebensterngasse 15 1070 Vienna Bed from 9,50 Euro http://www.hostelworld.com/hostels/vienna Porzellaneum Porzellangasse

Mehr

After sales product list After Sales Geräteliste

After sales product list After Sales Geräteliste GMC-I Service GmbH Thomas-Mann-Str. 20 90471 Nürnberg e-mail:service@gossenmetrawatt.com After sales product list After Sales Geräteliste Ladies and Gentlemen, (deutsche Übersetzung am Ende des Schreibens)

Mehr

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!!

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!! REPORT OF INVENTION Please send a copy to An die Abteilung Technologietransfer der Universität/Hochschule An die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH Ettlinger Straße

Mehr

Selbstlernmodul bearbeitet von: begonnen: Inhaltsverzeichnis:

Selbstlernmodul bearbeitet von: begonnen: Inhaltsverzeichnis: bearbeitet von: begonnen: Fach: Englisch Thema: The Future Deckblatt des Moduls 1 ''You will have to pay some money soon. That makes 4, please.'' ''Oh!'' Inhaltsverzeichnis: Inhalt bearbeitet am 2 Lerntagebuch

Mehr

Harry gefangen in der Zeit Begleitmaterialien

Harry gefangen in der Zeit Begleitmaterialien Episode 069 - Please take a number Focus: job hunting, dealing with official agencies, posing questions politely, vocabulary for job searches and unemployment Grammar: indirect interrogative sentences

Mehr

Price per room incl. breakfast / Preis pro Zimmer inkl. Frühstück. Single / EZ: EUR 66.00. Double / DZ: EUR 90.00. Double / DZ: EUR 104.

Price per room incl. breakfast / Preis pro Zimmer inkl. Frühstück. Single / EZ: EUR 66.00. Double / DZ: EUR 90.00. Double / DZ: EUR 104. Hotel Information IMWA 2016 / July 10 15, 2016 Please use the fax form or mention the keyword IMWA 2016 in order to get the reduced rates! Bitte buchen Sie die Zimmer per Faxformular oder verwenden Sie

Mehr

Worx Landroid - Software Update

Worx Landroid - Software Update Worx Landroid - Software Update WORX Landroid Software Update für Anwender 30.04.2015 Website: www.worxlandroid.com Direct Direkter Link Link for auf the Update: Update: https://www.worxlandroid.com/en/software-update

Mehr

So finden Sie uns / How to find us

So finden Sie uns / How to find us So finden Sie uns / How to find us NORD / NORTH OST / EAST WEST / WEST SÜD / SOUTH created by MRS SCA HYGIENE PRODUCTS GmbH Sandhofer Straße 176 68305 aus NORD / from NORTH Landstuhl 5 Alzey 1 7 1 1 50

Mehr

Standardstufe 6: Interkulturelle kommunikative Kompetenz

Standardstufe 6: Interkulturelle kommunikative Kompetenz Lernaufgabe Let s make our school nicer Your task: Let s make our school nicer Imagine the SMV wants to make our school nicer and has asked YOU for your help, because you have learnt a lot about British

Mehr

Draft. Draft Specimen 2018 Morning Time allowed: 2 hours

Draft. Draft Specimen 2018 Morning Time allowed: 2 hours SPECIMEN MATERIAL A-level GERMAN Paper 2 Writing Specimen 2018 Morning Time allowed: 2 hours Materials For this paper you must have: Answer book Instructions Use black ink or black ball-point pen. Answer

Mehr

KV 1. Klasse: Datum: Name: Zeige, was du schon auf Englisch kannst! Male die für dich zutreffenden Sprechblasen an! Das kann ich sonst noch:

KV 1. Klasse: Datum: Name: Zeige, was du schon auf Englisch kannst! Male die für dich zutreffenden Sprechblasen an! Das kann ich sonst noch: KV 1 Zeige, was du schon auf Englisch kannst! Male die für dich zutreffenden Sprechblasen an! Das kann ich sonst noch: 97 KV 2 Zeige, was du schon auf Englisch kannst! Male die für dich zutreffenden Sprechblasen

Mehr

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe Cameraserver mini commissioning Page 1 Cameraserver - commissioning Contents 1. Plug IN... 3 2. Turn ON... 3 3. Network configuration... 4 4. Client-Installation... 6 4.1 Desktop Client... 6 4.2 Silverlight

Mehr

NETWORK PREMIUM POP UP DISPLAY

NETWORK PREMIUM POP UP DISPLAY Premium Pop Up System seamless graphic precision very compact and versatile pop-up system quick to set up at any location comes in a number of different shapes; straight, curved, wave-shaped, stair formations,

Mehr

German Section 31 - Online activitites

German Section 31 - Online activitites No. 01 Kleidung Clothes t- die Sandalen sandals No. 02 Hör zu und schreibe! Listen and write! t- die Sandalen sandals No. 03 den, die oder das? The definite article (accusative) Ich mag den gelben Hut.

Mehr

Kraftwerk Berlin. Today, this formerly silenced Berlin power station is a vibrant place for exhibitions and events. A space resonating with energy.

Kraftwerk Berlin. Today, this formerly silenced Berlin power station is a vibrant place for exhibitions and events. A space resonating with energy. Kraftwerk At the centre of, on the Köpenicker Straße, is the former power station Mitte a piece of s industrial history. Built approximately at the same time as the Wall during the years 1960-1964, its

Mehr

Level 1 German, 2015

Level 1 German, 2015 90886 908860 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2015 90886 Demonstrate understanding of a variety of German texts on areas of most immediate relevance 2.00 p.m. Thursday 26 November 2015 Credits: Five Achievement

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

Einkommensaufbau mit FFI:

Einkommensaufbau mit FFI: For English Explanation, go to page 4. Einkommensaufbau mit FFI: 1) Binäre Cycle: Eine Position ist wie ein Business-Center. Ihr Business-Center hat zwei Teams. Jedes mal, wenn eines der Teams 300 Punkte

Mehr

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GERMAN 0525/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Mehr

Finally, late in the evening, our Romanian guests arrived at the train station in St. Valentin.

Finally, late in the evening, our Romanian guests arrived at the train station in St. Valentin. Comenius meeting in Enns from Nov. 4 th to Nov. 8 th, 2013 Monday,Noveber 4 th : The meeting started on Nov, 4 th with the arrival of the participating schools. The teachers and students from Bratislava

Mehr

Sicher mit dem Fahrrad unterwegs. How to ride your bicycle safely

Sicher mit dem Fahrrad unterwegs. How to ride your bicycle safely Sicher mit dem Fahrrad unterwegs How to ride your bicycle safely Dear cyclists Today we are addressing all those citizens who came to us to Germany only recently, do not speak German and not know the German

Mehr

Art.nr. A003. Art.nr. A002 A002. x16 A003 9 F. x12 x7. x11 X24. x22. x12 1/8

Art.nr. A003. Art.nr. A002 A002. x16 A003 9 F. x12 x7. x11 X24. x22. x12 1/8 rt.nr. 00 N G rt.nr. 00 N G H 00 x 00 8 9 F x x x x x x x X G x /8 Press helt inn! Press to bottom! Nach Grund drücken! H x G x /8 G H Opp Up Oberseite F /8 8 9 F ruk sølvskruer til en hvit seng, og messingskruer

Mehr

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license HiOPC Hirschmann Netzmanagement Anforderungsformular für eine Lizenz Order form for a license Anforderungsformular für eine Lizenz Vielen Dank für Ihr Interesse an HiOPC, dem SNMP/OPC Gateway von Hirschmann

Mehr

Algorithms for graph visualization

Algorithms for graph visualization Algorithms for graph visualization Project - Orthogonal Grid Layout with Small Area W INTER SEMESTER 2013/2014 Martin No llenburg KIT Universita t des Landes Baden-Wu rttemberg und nationales Forschungszentrum

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 6. Klasse: Grammatik

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 6. Klasse: Grammatik Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 6. Klasse: Grammatik Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de a few a little

Mehr

Informeller Brief Schreiben

Informeller Brief Schreiben preliminary note Every letter is something special and unique. It's difficult to give strict rules how to write a letter. Nevertheless, there are guidelines how to start and finish a letter. Like in English

Mehr

European IAIDO Summer Seminar 2015 Germany 15th 17th August

European IAIDO Summer Seminar 2015 Germany 15th 17th August European IAIDO Summer Seminar 2015 Germany 15th 17th August We are proud to present a European IAIDO Summer Seminar with Morita Sensei and Oshita Sensei in Augsburg, Germany. We invite all Iaidoka regardless

Mehr

Hotel Information ECSA 2016 / May 19 21, 2016

Hotel Information ECSA 2016 / May 19 21, 2016 Hotel Information ECSA 2016 / May 19 21, 2016 Please use the fax form or mention the keyword ECSA 2016 in order to get the reduced rates! Bitte buchen Sie die Zimmer per Faxformular oder verwenden Sie

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben?

Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben? Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben? How do I get additional TOEFL certificates? How can I add further recipients for TOEFL certificates?

Mehr

Allgemeiner Anruf auf den 20 m Band hier ist XXXXXX mit CQ und geht auf Empfang. CQ twenty metres, this is XXXXXX calling CQ and standing by.

Allgemeiner Anruf auf den 20 m Band hier ist XXXXXX mit CQ und geht auf Empfang. CQ twenty metres, this is XXXXXX calling CQ and standing by. QSO Deutsch Englisch 1. Anfang eines QSO Allgemeiner Anruf auf den 20 m Band hier ist XXXXXX mit CQ und geht auf Empfang. CQ twenty metres, this is XXXXXX calling CQ and standing by. QRZ?, hier ist XXX

Mehr

Installation guide Danfoss Air PC Tool

Installation guide Danfoss Air PC Tool Danfoss Heating Solutions Installation guide Danfoss Air Tool www.danfoss.com 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user: Connection by

Mehr

Jetzt ist Zeit sich um Geschenke zu kümmern.

Jetzt ist Zeit sich um Geschenke zu kümmern. Jetzt ist Zeit sich um Geschenke zu kümmern. Warum nicht Badezusätze mit Ihrem Logo verschenken? Now is time to take care about gifts. Why not give bath products with your own logo? handgemachter Badestern

Mehr

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln Ideas for the classroom 1. Introductory activity wer?, was?, wo?, wann?, warum? 2. Look at how people say farewell in German. 3. Look at how people

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

Corporate Digital Learning, How to Get It Right. Learning Café

Corporate Digital Learning, How to Get It Right. Learning Café 0 Corporate Digital Learning, How to Get It Right Learning Café Online Educa Berlin, 3 December 2015 Key Questions 1 1. 1. What is the unique proposition of digital learning? 2. 2. What is the right digital

Mehr

Art.nr. A003. Art.nr. A002 A002. x16 A003 9 F. x12 x7. x11 X24. x22. x12 1/8

Art.nr. A003. Art.nr. A002 A002. x16 A003 9 F. x12 x7. x11 X24. x22. x12 1/8 rt.nr. 00 N G rt.nr. 00 N G H 00 x8 x8 x8 x8 x 00 E 8 9 F x x x x x x x X G x /8 Press helt inn! Press to bottom! Nach Grund drücken! H x G x E E E E /8 G E H Opp Up Oberseite F /8 8 9 F ruk sølvskruer

Mehr

Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015

Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015 Event-UG (haftungsbeschränkt) DSAV-event UG (haftungsbeschränkt) Am kleinen Wald 3, 52385 Nideggen Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015 Ladies

Mehr

https://epetitionen.bundestag.de

https://epetitionen.bundestag.de First to do is to open the website of the German Government. The Website address is as follows: https://epetitionen.bundestag.de The website will open and you will see this: Bigger image next Page. Now

Mehr

Invitation - Benutzerhandbuch. User Manual. User Manual. I. Deutsch 2. 1. Produktübersicht 2. 1.1. Beschreibung... 2

Invitation - Benutzerhandbuch. User Manual. User Manual. I. Deutsch 2. 1. Produktübersicht 2. 1.1. Beschreibung... 2 Invitation - Inhaltsverzeichnis I. Deutsch 2 1. Produktübersicht 2 1.1. Beschreibung......................................... 2 2. Installation und Konfiguration 2 2.1. Installation...........................................

Mehr

ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide

ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide 1 SET ALL1681 Upon you receive your wireless Router, please check that the following contents are packaged: - Powerline Wireless Router

Mehr

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 BAKIP / BASOP. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung.

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 BAKIP / BASOP. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung BAKIP / BASOP 18. September 2015 Englisch (B2) Schreiben Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= How to Disable User Account Control (UAC) in Windows Vista You are attempting to install or uninstall ACT! when Windows does not allow you access to needed files or folders.

Mehr

Station 4 Crossword puzzle

Station 4 Crossword puzzle Station 4 Crossword puzzle Fill in the correct words. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. The name of the queen s son is. Buckingham Palace Piccadilly Circus Tower Bridge London Eye Trafalgar Square

Mehr

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) -

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) - Application Form ABOUT YOU First name(s): Surname: Date of birth : Gender : M F Address : Street: Postcode / Town: Telephone number: Email: - Please affix a photo of yourself here (with your name written

Mehr

Günstig wohnen für Austauschstudenten und Gastdozenten von einer Nacht bis zu sechs Monaten.

Günstig wohnen für Austauschstudenten und Gastdozenten von einer Nacht bis zu sechs Monaten. Günstig wohnen für Austauschstudenten und Gastdozenten von einer Nacht bis zu sechs Monaten. Reasonable-priced accommodation for exchange students and guest lecturers from one night up to six months. Viel

Mehr

Report about the project week in Walsall by the students

Report about the project week in Walsall by the students Report about the project week in Walsall by the students 29-03-2014: We had a very early start, took the bus to Bratislava, the plane to Birmingham, then the train to Walsall, where the students met their

Mehr

DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN

DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN WWOM537-PDFDNIBDSIAADZVBLUK 106 Page File Size 4,077 KB 16 Feb, 2002 COPYRIGHT 2002, ALL RIGHT

Mehr

SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102

SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102 SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102 This diary has several aims: To show evidence of your independent work by using an electronic Portfolio (i.e. the Mahara e-portfolio) To motivate you to work regularly

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Comparison - Nie mehr Probleme mit Steigerungs- und Vergleichsformen im Englischen! Das komplette Material finden Sie hier: Download

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

much does it weigh? How old can it get? How many babies does it have? / How many eggs does it lay?

much does it weigh? How old can it get? How many babies does it have? / How many eggs does it lay? Einführung 1) Arbeit mit den Texten Die Kinder erweitern ihre Lesetechniken, indem sie gezielt nach Informationen in den Texten suchen. Dafür betrachtet die Klasse gemeinsam die Spielvorlage des Quartetts

Mehr