EC DECLARATION OF CONFORMITY

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "EC DECLARATION OF CONFORMITY"

Transkript

1

2 Version ;

3 Industrieweg 17, 4538 AG Terneuzen NL P.O. Box 1070, 4530 GB Terneuzen NL Phone + 31 (0) Fax + 31 (0) \Formulier\ doc EC DECLARATION OF CONFORMITY We RADIO ZEELAND DMP B.V. Industrieweg 17, 4538 AG Terneuzen NL P.O. Box 1070, 4530 GB Terneuzen NL declare under our sole responsibility that the product Sigma 550 to which this declaration relates is in comformity with the following standard(s) or other normative document(s) EN (IEC 945 Third edition: ) Chapters 9, 10, 11 and 12 This declaration is issued according to the European Community Directive on Electromagnetic Compatibility (89/336/EEC). On behalf of Radio Zeeland DMP B.V. Terneuzen, the Netherlands 11/07/2002 Technical Manager Version ;

4 Waarschuwing Deze apparatuur is uitgerust met een hoogspanning EL lamp onder de folie en met hoogspanning elektronica in de behuizing om deze lamp aan te sturen. Maak geen krassen of andere beschadigingen op de folie en maak het apparaat niet open tijdens gebruik. Gevaar voor elektrocutie als het apparaat ondeugdelijk wordt gebruikt. Indien u het zichtinstrument opent, vermijdt dan alle contact met de wijzerplaat van de indicator. De mogelijkheid bestaat dat u statische elektriciteit overbrengt op de indicator waardoor deze tijdelijk een misaanwijzing geeft. Het afregelen van het apparaat kan pas dan gebeuren als de indicator goed in de middenpositie staat als het apparaat is uitgeschakeld. De gyro-unit bevat precisie onderdelen en mag uitsluitend door RZ personeel onderhouden worden. Reparatie door derden kan leiden tot slecht functioneren van het apparaat. Indien service noodzakelijk is dient u zich te wenden tot uw lokale dealer. Warning This device is fitted with a high-voltage EL lamp under the foil and with high-voltage electronics in the casing for operation of the lamp. Do not abrade or damage the foil and do not open the device during operation. Danger of electrocution if the device is used improperly. When you open the display unit avoid all contact with the indicator plate of the indicator as you may expose the indicator to static electricity causing it to give a temporary false reading. The device can then be set only when the indicator is exactly in the central position and the device is switched off. The gyro unit contains precision components and may only be maintained by RZ personnel. Repairs by third parties may cause the device to malfunction. Please contact your local dealer for all service requirements. Achtung Dieses Gerät ist mit einer unter Hochspannung stehenden EL-Leuchte unter der Folie und mit Hochspannungselektronik im Gehäuse um diese Leuchte herum ausgerüstet, damit diese Leuchte angesteuert werden kann. Vermeiden Sie Kratzer oder andere Beschädigungen an der Folie und öffnen Sie den Apparat nicht, während er verwendet wird. Es besteht dabei Lebensgefahr durch Stromschlag, wenn der Apparat nicht sachgemäß verwendet wird. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit der Rundskala der Anzeige, wenn Sie das Sichtinstrument öffnen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie statische Elektrizität auf die Anzeige übertragen, wodurch diese vorübergehend eine falsche Anzeige liefert. Das Abgleichen des Apparats kann erst dann erfolgen, wenn die Anzeige richtig in der Mittelposition steht, während der Apparat ausgeschaltet ist. Die Kreiseleinheit enthält Präzisionsteile und darf nur durch Techniker von RZ gewartet werden. Reparatur durch Dritte kann zu einem schlechten Funktionieren des Geräts führen. Wenden Sie sich an Ihren nächsten Händler, wenn eine Wartung notwendig ist. Version ;

5 INDEX Pagina: 8 Algemene beschrijving / Technische gegevens 10 Installatie voorschrift 12 Aansluitingen 21 Bediening 24 Alarmen 25 Foutzoekprocedure 62 Maatvoering Sigma Maatvoering Sigma Maatvoering Sigma Maatvoering inbouwframe 66 Uitsnijmaten Sigma instrumenten 67 Maatvoering RZ Maatvoering RZ Maatvoering kompassensor 70 Maatvoering RZ Maatvoering RZ Aansluitingen RZ 219 junctionbox 73 Aansluitingen voeding roerstandgedeelte 74 Aansluitingen Sigma Aansluitingen RZ Aansluitingen RZ Aansluitingen dochterbochtaanwijzer 78 Aansluitingen auxiliary input 79 Aansluitingen TMC spoel 80 Aansluitingen synchro 81 Aansluitingen kompassensor 82 Aansluitingen sinus/cosinus ingang 83 Aansluitingen NMEA in en uit 84 Aansluitingen Sigma Aansluitingen voeding piloot 86 Aansluitingen overzicht/kabelschema 87 Aansluitingen overzicht 88 Aansluiting Sigma 100 met Sigma repeater 89 Aansluiting Sigma 100 met Euro/Delta Overzicht instellingen Sigma Overzicht jumpers 92 Aansluiting Sigma 300 met Sigma repeater 93 Aansluiting Sigma 300 met Euro/Delta Overzicht instellingen en jumpers Sigma 300 Version ;

6 INDEX Page: 26 General description / technical data 28 Installation instructions 30 Connections 39 Operation 42 Alarms 43 Fault detection procedure 62 Dimensions of the Sigma Dimensions of the Sigma Dimensions of the Sigma Dimensions of the mounting frame 66 Cut-out dimensions for Sigma instruments 67 Dimensions of the RZ Dimensions of the RZ Dimensions of the compass sensor 70 Dimensions of the RZ Dimensions of the RZ Connections to the RZ 219 junction box 73 Power supply connection to the rudder angle assembly 74 Connections to the Sigma Connections to the RZ Connections to the RZ Connections to the repeater turn-indicator 78 Connections to the auxiliary input 79 Connections to the TMC coil 80 Connections to the synchro 81 Connections to the compass sensor 82 Connections to the sinus/cosine input 83 Connections to the NMEA in and out 84 Connections to the Sigma Power supply connections to the pilot 86 List of connections/wiring diagram 87 List of connections 88 Connecting Sigma 100 with Sigma repeater 89 Connecting Sigma 100 with Euro/Delta List of settings of the Sigma List of jumpers 92 Connecting Sigma 300 with Sigma repeater 93 Connecting Sigma 300 with Euro/Delta List of settings and jumpers Sigma 300 Version ;

7 INHALTSVERZEICHNIS Seite: 44 Allgemeine Beschreibung / Technische Daten 46 Installationsvorschrift 48 Anschlüsse 57 Bedienung 60 Alarme 61 Fehlersuche und Fehlerbehebung 62 Abmessungen Sigma Abmessungen Sigma Abmessungen Sigma Abmessungen Einbaurahmen 66 Ausschnittmaße Sigma-Instrumente 67 Abmessungen RZ Abmessungen RZ Abmessungen Kompasssensor 70 Abmessungen RZ Abmessungen RZ Anschlüsse RZ 219 Anschlusskasten 73 Anschlüsse Speisung der Ruderlagensteuerung 74 Anschlüsse Sigma Anschlüsse RZ Anschlüsse RZ Anschlüsse Tochterwendezeiger 78 Anschlüsse Aux Eingang 79 Anschlüsse TMC Spule 80 Anschlüsse Synchro 81 Anschlüsse Kompasssensor 82 Anschlüsse Sinus/Kosinus Eingang 83 Anschlüsse NMEA Eingang und Ausgang 84 Anschlüsse Sigma Anschlüsse Speisung des Piloten 86 Anschlüsse Übersicht/Kabelplan 87 Anschlüsse Übersicht 88 Anschluss Sigma 100 mit Sigma-Rückmelder 89 Anschluss Sigma 100 mit Euro/Delta Übersicht Einstellungen Sigma Übersicht Schaltdrähte 92 Aschluss Sigma 300 mit Sigma-Rückmelder 93 Aschluss Sigma 300 mit Euro/Delta Übersicht Einstellungen und Schaltdrähte Sigma 300 Version ;

8 1 Leveringsomvang Sigma 550 Algemene beschrijving / Technische gegevens In de verpakking treft u de volgende zaken aan: - Manual - Bediening Sigma Zichtinstrument Sigma Zichtinstrument Sigma Roerstandgever RZ Gyro unit RZ Junctionbox RZ Filter unit RZ Montageset Controleer of de bovengenoemde items aanwezig zijn. Is dit niet het geval, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw dealer. Lees voor het installeren van de Sigma 550 aandachtig deze manual door. Als er vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met uw dealer. 2 Beschrijving meegeleverde items 1 Manual Hierin is het aansluiten, de functionaliteit en de bediening van de Sigma 550 terug te vinden. 2 Zichtinstrument Sigma Voedingsspanning van dit apparaat is Vdc. - Voedingsspanning alarm. - De stroomopname bedraagt minder dan 1A. - Keuze tussen rode of blauwe verlichting in de meter. - Indicator Dimbaar van 5 tot 100%. 3 Zichtinstrument Sigma Voedingsspanning van dit apparaat is Vdc. - Voedingsspanning alarm. - Gyro Alarm. - De stroomopname bedraagt minder dan 1A. - Keuze tussen rode of blauwe verlichting in de meter. - Indicator Dimbaar van 5 tot 100%. Version ;

9 4 Bediening Sigma Voedingsspanning van dit apparaat is Vdc. - Voedingsspanning alarm. - Gyro alarm. - Koers alarm, - Roerwerkalarm. - De stroomopname bedraagt minder dan 1A. - Dimbaar van 5 tot 100%. 5 Roerstandgever RZ 610 Deze sensor is voor het opnemen van de roerstand. 6 GYRO EENHEID RZ 630: Deze in eigen laboratorium ontwikkelde middelsnel draaiende tol levert op basis van het gyroscopisch effect en ingebouwde intelligentie een zeer nauwkeurige Rate Of Turn (draaisnelheid) aan de gekoppelde piloten. 7 JUNCTIONBOX RZ 219: In deze junctionbox worden de noodzakelijke aansluitingen van de piloot op de externe apparaten gemaakt. Aansluitmogelijkheden voor: repeater instrumenten, gyrotol. kompassensor, NMEA input en output en Aux input. 8 FILTERUNIT RZ 203: Filter voor de voeding van de piloot. 9 Montageset - 4 polige connector + kap. - 5 polige connector + kap polige connector + kap. - Inbouwring. - 4x Veer. Version ;

10 Installatie voorschrift 1 Montage zichtinstrumenten SIGMA 100 en SIGMA 300 De zichtinstrumenten worden zodanig geplaatst dat ze op een duidelijke zichtbare plaats komt voor de roerganger. Er moet voldoende ruimte overblijven om de bekabeling te leggen. Een montage tekening is te vinden achter in deze manual. 2 Montage bediening Sigma 550 De SIGMA 550 bediening dient te worden ingebouwd op een plaats die voor de roerganger goed bereikbaar is. 3 Montage junctionbox De junctionbox dient te worden geplaatst op een locatie die goed toegankelijk is voor service doeleinden, en die makkelijk bereikbaar is voor de kabels. De junctionbox dient te worden gevoed met 2 separate voedingen van 24Volt, deze voedingen dienen extern gezekerd te worden met een automatische zekering van 6A. 4 Montage roerstandgever De roerstandgever moet mechanisch worden verbonden met de roerinrichting (met behulp van een verbindingsstaaf). Ook kan de roerstandgever gemonteerd worden in de buurt van de roeras en verbonden worden met de roeras m.b.v. tandwielen en een ketting (zie figuur 1). De verhouding van de tandwielen dient zo gekozen te worden dat wanneer het roer van max. stuurboord naar max. bakboord gaat, de potmeter een verdraaiing heeft van ± 180. De roerstandgever dient zo te worden gemonteerd dat de ketting in lijn loopt met de twee bevestigingsbeugels op de roerstandgever (dit in verband met de mechanische krachten op de roerstandgever). Version ;

11 5 Montage opnemer RZ 630 De gyro-eenheid moet bij voorkeur gemonteerd worden op een plaats dicht bij het zwaartepunt van een dwarsdoorsnede van het schip. Hierdoor wordt het effect van rol- en stampbewegingen van het schip geminimaliseerd. Dit is vooral belangrijk indien het de bedoeling is de bochtaanwijzer (eventueel later) op te nemen in de regelkring van een automatische piloot. De gyro-eenheid moet gemonteerd worden met het deksel naar boven en horizontaal, dit om te zorgen dat de bochtaanwijzer alleen hoeksnelheden om de verticale as meet. De lijn op het deksel van de gyro-eenheid moet samenvallen met of evenwijdig lopen aan de lengteas van het schip. De gyro-eenheid dient met bouten op de gekozen plaats gemonteerd te worden. (N.B. Veilige kompasafstand gyro-eenheid: 0.9 mtr.) Version ;

12 Aansluitingen K1: Voeding Sigma 100/Sigma 300 /Sigma 550 GND (BACKUP) +24VDC (BACKUP) SCREEN GND (MAIN) +24VDC (MAIN) De Sigma zichtinstrumenten kunnen op 1 of op 2 voedingen worden aangesloten. Voor een grotere bedrijfszekerheid adviseren wij de Sigma zichtinstrumenten aan te sluiten op 2 voedingen. Indien één van de voedingen wegvalt, dan zal he Sigma zichtinstrument blijven werken op de andere 24V voeding. Als er maar één voeding wordt gebruikt moet de aansluitingen op de hoofdvoeding worden doorgelust naar de aansluitingen van de reservevoeding. Indien dit wordt vergeten gaat iedere keer als het apparaat wordt ingeschakeld het akoestisch signaal klinken en licht de voedingsspanning LED rood op ten teken dat er een spanningsbron mist. (Op de Sigma 300 gaat geen akoestisch alarm) Als de Sigma 100 is aangesloten op twee actieve voedingen dan zal dan zal de voedingsspanning indicator LED groen oplichten. Mocht één van de twee voedingen uitvallen dan zal de voedingsspanning indicator LED rood oplichten en zal er een akoestisch alarm signaal klinken. Dit akoestisch signaal is uit te zetten door op de toets te drukken. Version ;

13 K2 : Sigma100 In (+) Input from Master In (-) Out 3 (-) Out 3 (+) Out 2 (-) Out 2 (+) Out 1 (-) Out 1 (+) GND ILL Output for Max 3 slaves Dim input Screen K2-1 t/m 2: Externe dimmer Als de externe dimmer ingang wordt gebruikt moet de eigen dimmer uitgeschakeld worden door jumper JP4 te verwijderen. Het dimmer signaal van de Sigma 300 hoofdinstrument K2-1 en K2-2 moet dan op K2-1 en K2-2 van de Sigma 100 worden aangesloten, waardoor het dochterinstrument mee dimt met de Sigma 300. Belangrijk: indien men vergeet JP4 te verwijderen kan het apparaat als het wordt gebruikt als dochterinstrument beschadigd raken. K2-3 t/m 8: Dochter uitgangen De Sigma 100 heeft drie uitgangen voor een analoge meter of voor een dochterinstrument. Voor elke uitgang is een aparte nul en gain regeling voorzien. Op K2-1 en K2-2 is een uitgang voorzien om de dochterinstrumenten mee te dimmen. De uitgangsspanning van dit dimsignaal is 15V en kan maximaal 250 ma aansturen. K2-9 en 11: roerstand ingang De Sigma 100 wordt aangesloten op de RZ 219. zie tek CONNECTION SIGMA 100 achter in deze manual. Version ;

14 K3: Sigma 100 On/off out (-) On/off out (+) On/off in (-) On/off in (+) Extern on/off out Extern on/off in Screen K3-1 en 2: Extern on/off in De Sigma 100 wordt aangeschakeld door de RZ 219. zie tek CONNECTION SIGMA 100 achter in deze manual. Jumper JP3 in de Sigma 100 moet verwijderd worden, zodat zijn eigen ON/OFF schakelaar niet meer werkt. K3-3 en 4: Extern on/off out De Sigma 100 kan een dochter Sigma 100 aanschakelen. Als het hoofdinstrument aangeschakelt, komt tussen de klemmen van Extern on/off out, een spanning van 15V te staan waarmee een dochterinstrument aangeschakeld kan worden. K2 : Sigma 300 Screen Version ;

15 K2-1 t/m 2: Externe dimmer Indien een dochterinstrument is aangesloten, dan kan deze mee dimmen met het hoofdinstrument. Het dimmersignaal van het hoofdinstrument moet dan op K2-1 en K2-2 worden aangesloten, waardoor het dochterinstrument mee dimt met het hoofdinstrument. K2-6 t/m 9: Dochter uitgang Via K2-8 en K2-9 kan men een externe analoge indicator van 1mA aansluiten. Met P1 kan men het instrument op 0 stellen en met P4 kan men de uitslag van deze dochter regelen. Op K2-1 en K2-2 is een uitgang voorzien om de dochterinstrumenten mee te dimmen. De uitgangsspanning van dit dimsignaal is 15V en kan maximaal 150 ma aansturen. K2-9 en 10: NMEA-uit Op deze uitgang wordt een NMEA-signaal uitgegeven volgens de NMEA 183 standaard. $..ROT K2-11 en 12: NMEA in Deze ingang kan niet worden gebruikt als de Sigma 300 in de communicatielijn van de Sigma 550 is opgenomen. Version ;

16 K3: Sigma 300 /Sigma 550 Screen K3-1 en 2: Communicatie in Op K3-1 en 2 wordt de inkomende communicatie (van bijvoorbeeld de junctionbox) aangesloten. Indien de communicatie ontbreekt, zal het de voedingsindicator rood gaan knipperen en de zoemer zal pulserend weerklinken. K3-3 en 4: Communicatie uit Op K3-3 en 4 wordt de uitgaande communicatie (naar bijvoorbeeld een tweede zichtinstrument) aangesloten. Version ;

17 2.1 Aansluitingen in de junctionbox RZ 219 op print RZ1703/A2 K1: Aansluiting voor de voeding van het roerstandgedeelte. K2: Aansluiting voor de Sigma 100 roerstand indicator. Om een Sigma 100 aan te sluiten op een RZ 219 zie tek CONNECTION SIGMA 100 achter in de manual. In de RZ 219 moet indien een Sigma 100 wordt aangesloten een jumper worden geplaatst op RZ 1703/A2 IC1 tussen pin1 en pin2. K3: RZ 610 (roerstand sensor) aansluiting. Aansluiting zie tekening : K 4: Aansluiting RZ 630 gyrotol. Zie tekening: Version ;

18 K5: Aansluiting voor een externe bochtaanwijzer. Zie tekening: K6: Auxiliary input: Hierop kan een extern stuursignaal worden aangesloten. (extern analoog). 1 = +15V out 3 = signaal in +7,5V ( +/- 5V) 2 = +7,5V out 4 = 0V out K7: TMC spoel of synchro: Hier kan men de TMC direct op aansluiten. Indien men een synchro wil aansluiten, dan zal D17 er uit geknipt moeten worden, en er moet een condensator van 470 nf geplaatst worden tussen K7/1 en K7/2 Version ;

19 K8: Sin/Cos ingang: Hier kan een Sin/Cos en referentie op worden aangeboden. Het Sin/Cos ligt op V van de referentie. K9: NMEA in en uit. De ingang is galvanisch gescheiden van de overige circuits. De uitgang beschikt niet over een scheiding. De berichten die men kan zenden en ontvangen zijn volgens NMEA Zenden: NMEA 0183 HDM, HDT, ROT, RSA. Ontvangen: NMEA 0183 APA, APB, HDT. K10: Verbinding naar het 1 e zichtinstrument. Version ;

20 K11: Voeding van het systeem. K12: Uitgang wachtalarm: Dit is een potentiaal vrij relais contact dat bekrachtigd wordt op het moment dat de piloot handmatig bediend wordt het een maximum van 1 maal per minuut. De maximale belasting van deze uitgang is 24V, 1A. K13: Alarm uitgang: dit is een potentiaal vrij contact dat bekrachtigd wordt op het moment dat er een alarm is. Op deze uitgang is een externe optische of akoestische alarm indicatie aan te sluiten. Deze uitgang kan ook worden verbonden met een ander alarm systeem. De maximale belasting van deze uitgang is 24V, 1A aansluitingen in de junctionbox RZ 219 op print RZ 1711 Op de output print RZ 1711 kan worden aangesloten: - Danfoss - Common+ Deze print is door middel van een vlakbandkabel verbonden met print RZ 1703/A2. Print RZ 1711/A0 is verbonden met output 1 op print RZ 1703/A2, op connector K1 kan men stuurwerk 1 aansluiten. DIP SWITCH INSTELLINGEN OP PRINT RZ 1703/A2 Afhankelijk van de mogelijkheden van de piloot dienen er verschillende DIP-switch instellingen gemaakt te worden. Voordat er spanning op de Junctionbox gezet wordt, dient DIP switch 1 te worden ingesteld Omschrijving: OFF X X OFF Normal functionality ON X X OFF Danfoss reserved X ON OFF X Compass input K7 RZ347/RZ348 X OFF ON X Compass input nmea X OFF OFF X Compas input Sin/Cos ON ON ON ON Test/ production Version ;

21 1 Potmeter on/off/dim Sigma 300 Bediening Dit is een potmeter met schakelaar, door de potmeter rechtsom te draaien wordt de piloot aangeschakeld. Als het apparaat aangeschakeld is kan door deze potmeter verder naar rechts te draaien, de verlichting geregeld worden van 5 naar 100%.Als de verlichting helemaal maximaal wordt gedraaid, dan wordt de verlichting in de folie uitgeschakeld om de levensduur van de lamp te verhogen.de Sigma 550 dimt mee met de Sigma Reset /Test toets Reset Sigma 100 Wanneer er één van de twee voedingsspanningen wegvalt, zal de rode LED gaan branden en is er een akoestisch alarm signaal te horen. Met behulp van de -- toets is het akoestische alarm signaal uit te schakelen. De rode alarm LED blijft branden. Test Sigma 550 Indien op de toets gedrukt wordt als er geen alarmen zijn werkt deze toets als test. Door op deze toets te drukken gaat de voedingsspanning LED rood oplichten en zal het akoestisch alarm te horen zijn totdat deze toets weer losgelaten wordt. 3 Select Sigma 550 Indien er meerdere Sigma 550 bedieningen in het systeem zijn opgenomen, dient men alvorens men via een pookje kan bedienen, op SELECT te drukken, om het pookje de moeder status te geven. De indicator boven de toets geeft aan dat de bediening geselecteerd is. 4 PORT Dodge functie PORT: door het drukken op deze toets zal de piloot indien actief in de functie COMPASS PILOT en NMEA PILOT een koersverandering naar bakboord maken, zolang deze toets is ingedrukt. Als de toets wordt losgelaten zal de piloot de oude koers weer terug opnemen. 5 STBD Dodge functie STBD: door het drukken op deze toets zal de piloot indien actief in de functie COMPASS PILOT en NMEA PILOT een koersverandering naar stuurboord maken, zolang deze toets is ingedrukt. Als de toets wordt losgelaten zal de piloot de oude koers weer terug opnemen. 6 Functie ROERSTAND. Met de toets is de piloot in de in de functie roerstand te zetten. De indicator boven de toets geeft aan of deze functie geselecteerd is. In de stand roerstand kan de piloot geen stuur kommado s geven. Version ;

22 7 Functie WEGAFHANKELIJK Met de toets kan de functie wegafhankelijk worden geselecteerd. De indicator boven de toets geeft aan of deze functie geselecteerd is. In de stand wegafhankelijk is de stand van de het roer gelijk aan de staan van de stuurhendel op de Sigma Functie BOCHTAANWIJZER PILOOT. Met de toets kan de functie bochtaanwijzer piloot worden geselecteerd. De indicator boven de toets geeft aan of deze functie geselecteerd is. In de stand bochtaanwijzer piloot wordt met de stuurhendel op de Sigma 550 een bochtsnelheid ingesteld. 9 Functie AUX. Met de toets kan de functie aux piloot worden geselecteerd. De indicator boven de toets geeft aan of deze functie geselecteerd is. Op de functie AUX reageert de piloot op een op de aux aangesloten signaal. 10 GEVOELIGHEID Met deze parameter kan de gevoeligheid van de piloot worden afgesteld. Deze instelling is werkzaam in de posities PILOT. Met de GEVOELIGHEID wordt het reactiepunt van de piloot ingesteld. Met deze instelling helemaal minimaal is de gevoeligheid het kleinst. Er zal nu een relatief grote koersfout moeten optreden voordat de piloot gaat bijsturen. Met de instelling helemaal maximaal, zal zelfs bij de geringste koersafwijking een correctie signaal worden afgegeven. Bij ruw weer dient de piloot op een verminderde gevoeligheid te worden ingesteld. 11 ROER Met ROER is het mogelijk om het stuurgedrag te beïnvloeden afhankelijk van de hoeveelheid lading, vaarsnelheid en watercondities. Als ROER maximaal wordt gedraaid, zal de piloot sneller en met meer roeruitslag reageren op een kleine verandering. Dit is om een goede stuurreactie te krijgen bij ruw weer, zware lading of lage vaarsnelheden. ROER kan minimaal worden ingesteld bij goede condities, zoals weinig lading, goed weer en relatief hoge vaarsnelheden. De beste instelling is om de knop zover mogelijk minimaal te houden, zover dat nog juist voldoende roeruitslag wordt gegeven om op de ingestelde koers te blijven. De ROER-instelling is werkzaam in alle standen, behalve in RUDDER en FOLLOW-UP Version ;

23 12 DEMPING. Deze instelling is actief in de stand PILOT. Door slechte weersomstandigheden kan het schip enigszins gaan slingeren zonder uit de koers te geraken. Dit slingeren kan wel tot gevolg hebben dat de piloot continue gaat staan sturen door het steeds maar veranderen van het kompas signaal. Door dit telkens sturen bestaat de kans dat het schip meer gaat slingeren. Met de DEMPING kan men de reactietijd van de piloot vertragen om zodanig onnodig sturen tegen te gaan. Als de DEMPING minimaal staat reageert de piloot het snelst. De DEMPING maximaal betekent een aanzienlijk tragere reactie van de piloot. De demping op de Bediening Sigma 550 dempt ook de aanwijzing op de Sigma 300. De demping op de Sigma 300 demt alleen de uitlezing en geeft geen invloed op het stuurgedrag van de piloot. 13 TRIM. Als een blijvende koersfout optreedt (bijv. door getijdenstroom of door een verkeerde lading) die niet gecorrigeerd wordt door een automatische TRIM, dan kan deze worden bijgeregeld met de TRIM regeling. Met de TRIM kan het roer enkele graden uit het midden worden gezet, zodanig dat het schip toch recht voor uit vaart. TRIM naar links geeft een correctie naar bakboord. TRIM naar rechts resulteert in een correctie naar stuurboord. De TRIM regeling kan alleen benut worden in de stand R.O.T. PILOT. Version ;

24 ALARMEN 1 Gyroalarm Indien de gyrotol niet goed functioneert of nog niet op toeren is (direct na het aanschakelen) zal deze indicatie oplichten ten teken dat de aanwijzing niet betrouwbaar is. Zodra de gyrotol op toeren is en/of correct functioneert gaat deze indicator weer uit. 2 Roerwerkalarm Indien het roerwerk niet de stuurcommando s van de piloot volgt. Geeft de Sigma550 een roeralarm. 3 Koersalarm. Indien het verschil in op de functie bochtaanwijzer piloot tussen ingestelde bochtsnelheid en gemeten bochtsnelheid meer dan 12 seconden groter is dan de ingestelde alarmwaarde wordt een koersalarm gegeven. 4 Spanningsalarm Indien een spanning ontbreekt of de spanning te laag is voor een correcte werking van de piloot wordt een spannings alarm gegeven. Indien alle spanning ok zijn en de Sigma 550 is aangeschakeld licht deze indicator groen op. Ingeval van een communicatie alarm knippert het spannings alarm en is het akoestische alarm niet te resetten. Version ;

25 Foutzoekprocedure 1 ZICHTINSTRUMENT SIGMA 300 SCHAKELT NIET AAN Controleer voeding SIGMA 300. Zo nee Controleer voedingspanning op K13 van de junctionbox print RZ 1703A2. Zo ja Controleer de kabel tussen junctionbox en zichtinstrument. 2 ZICHTINSTRUMENT SIGMA 300 SCHAKELT WEL AAN MAAR ER VERSCHIJNT COMMUNICATIE ALARM. Controleer of D9 in de junctionbox brand. Zo nee Controleer zekering F1op de print RZ 1703A2 in de junctionbox. Zo ja Controleer de kabel tussen de junctionbox en het zichtinstrument. 3 ZICHTINSTRUMENT SCHAKELT AAN MAAR GEEFT GEEN JUISTE ROERSTAND, BAW EN/OF KOMPAS INFORMATIE. Controleer of D12 en D14 op de junctionbox print RZ 1703/A2 branden. Als D12 niet brand controleer dan zekering F2 op de print RZ 1703/A2 Als D14 niet brand controleer dan zekering F1 op de print RZ 1703/A2. 4 SIGMA 550 GEEFT ROER ALARM Controleer of het roer beweegt op grote stuurcommando s. Zo nee Controleer of de LED D8 op de print RZ 1711/A0 in de junctionbox brandt. Zo ja Zo nee Controleer de voeding spanning tussen K1-1 en K1-2 op de print RZ 1711/A0 Zo ja Controleer of een van de LEDs D5 of D6 brandt. Controleer of de uitgang spanning naar de kleppen op de klemmen strook K1 staat. Controleer of de noodschakelaar HAND/PILOOT in de stand PILOOT staat. 5 PILOOT STUURT NIET, MAAR GEEFT OOK GEEN ROER ALARM Controleer of op het zichtinstrument niet voor de functie RUDDER is gekozen. Controleer of de juiste Sigma 550 is geselecteerd. Version ;

26 1 Scope of delivery of Sigma 550 General description / technical data The packing of the equipment shall contain the following items: - Manual - Operating the Sigma Display unit Sigma Display unit Sigma Rudder angle transmitter RZ Gyro unit RZ Junction box RZ Filter unit RZ Mounting set Always check whether you have received all the above-mentioned items. If any item is missing, contact your dealer as soon as possible. Before installing the Sigma 550, read this manual carefully. If you have any doubts or questions, please contact your dealer. 2 Description of the items supplied with the equipment 2 Manual Here you will find information concerning the connections, functionality and operation of the Sigma Display unit Sigma The power supply is for this device is Vdc. - Power supply alarm. - The power consumption is less than 1A. - Choice between red or blue lighting in the meter. - Indicator Dimming capability from 5 to 100%. 7 Display unit Sigma The power supply is for this device is Vdc. - Power supply alarm. - Gyro Alarm. - The power consumption is less than 1A. - Choice between red or blue lighting in the meter. - Indicator Dimming capability from 5 to 100%. Version ;

27 8 Operating the Sigma The power supply is for this device is Vdc. - Power supply alarm. - Gyro alarm. - Course alarm, - Rudder system alarm. - The power consumption is less than 1A. - Dimming capability from 5 to 100%. 9 Rudder angle transmitter RZ 610 This sensor is for recording the rudder angle. 6 GYRO UNIT RZ 630: This rate gyro that has been developed in our own laboratory; it rotates at medium speed and provides a very accurate Rate-of-turn (speed of rotation) using the gyroscopic effect and built-in intelligence. 7 JUNCTION BOX RZ 219: The connections required to connect the pilot to the external devices are made in this junction box. Connecting possibilities for: repeater instruments, rate gyro, compass sensor, NMEA input and output and Aux input. 8 FILTER UNIT RZ 203: Filter for the power supply to the pilot. 10 Mounting set - 4-pole connector + insulating cap. - 5-pole connector + insulating cap pole connector + insulating cap. - Mounting ring. - 4x springs Version ;

28 Installation instructions 1 Mounting display units SIGMA 100 and SIGMA 300 The display units should be placed so as to be clearly visible to the rudder operator. There must be sufficient space left over to lay the cabling. An assembly drawing may be found in the back of this manual. 2 Mounting the operating system of the Sigma 550 The SIGMA 550 should be installed so that it is easily accessible to the rudder operator. 3 Mounting the junction box The junction box should be placed so as to be easily accessible for service purposes and cabling. The junction box should be provided with 2 separate power supply sources of 24Volt and these power supply sources should be externally protected with an automatic fuse of 6A. 4 Mounting the rudder angle transmitter The rudder angle transmitter should be mechanically connected to the rudder system (with a connecting rod). The rudder angle transmitter may also be mounted near the rudder shaft and connected to the rudder shaft with gears and a chain (see figure 1). The gearing ratio must be selected in such a manner that when the rudder goes from max. starboard to max. port side, the potentiometer should turn by ± 180. The rudder angle transmitter must be installed in such a manner that the chain runs in line with the two clamping brackets on the rudder angle transmitter (in view of the mechanical forces acting on the rudder angle transmitter). Version ;

Owner s manual Gebruiksaanwijzing Bedienerhandbuch Mode d'emploi

Owner s manual Gebruiksaanwijzing Bedienerhandbuch Mode d'emploi Owner s manual Gebruiksaanwijzing Bedienerhandbuch Mode d'emploi powersine 200-12 powersine 200-24 powersine 200-48 powersine 300-12 powersine 350-24 powersine 450-48 powersine 600-12 powersine 800-24

Mehr

DVR USER S MANUAL ANLEITUNG HANDLEIDING 351.124. Digital Video Recorder

DVR USER S MANUAL ANLEITUNG HANDLEIDING 351.124. Digital Video Recorder DVR Digital Video Recorder USER S MANUAL ANLEITUNG HANDLEIDING 351.124 User Manual DVR Feature Chapter 1: DVR Features MPEG4 compression 4-Channel: 4 BNC Camera Inputs - 2 BNC Video Outputs 9-Channel:

Mehr

Hard of hearing telephone Telefoon voor slechthorenden Telefon für Schwerhörigen Téléphone pour malentendents

Hard of hearing telephone Telefoon voor slechthorenden Telefon für Schwerhörigen Téléphone pour malentendents MCS ST-200 EN NL DE FR Hard of hearing telephone Telefoon voor slechthorenden Telefon für Schwerhörigen Téléphone pour malentendents 2 EN 4-12 NL 13-22 DE 23-33 FR 34-43 3 TABLE OF CONTENTS Package content

Mehr

351.149 IP Camera with Pan/Tilt and SD recording

351.149 IP Camera with Pan/Tilt and SD recording 51.149 IP Camera with Pan/Tilt and SD recording Quickguide UK-NL-DE UK: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 1) Read these instructions, 2) Keep these instructions, ) Heed all warnings, 4) Follow all instructions.

Mehr

GRAND ELITE 2 HANDLEIDING INSTRUCTION MANUAL MANUEL D INSTRUCTIONS BENUTZERHANDBUCH MANUAL DE INSTRUÇÕES

GRAND ELITE 2 HANDLEIDING INSTRUCTION MANUAL MANUEL D INSTRUCTIONS BENUTZERHANDBUCH MANUAL DE INSTRUÇÕES GRAND ELITE 2 HANDLEIDING INSTRUCTION MANUAL MANUEL D INSTRUCTIONS BENUTZERHANDBUCH MANUAL DE INSTRUÇÕES 2 GRAND ELITE 2 Premium Babymonitor LUVION Premium Baby products 3 QUICK GUIDE: FIGURES AND QUICK

Mehr

Manual. Handleiding. Manuel. Anleitung. Manual. Phoenix Inverter Compact 12 1200 230V 24 1200 230V 12 1600 230V 24 1600 230V.

Manual. Handleiding. Manuel. Anleitung. Manual. Phoenix Inverter Compact 12 1200 230V 24 1200 230V 12 1600 230V 24 1600 230V. Manual EN Handleiding NL Manuel FR Anleitung DE Manual ES Appendix Phoenix Inverter Compact 12 1200 230V 24 1200 230V 12 1600 230V 24 1600 230V Copyrights 2008 Victr Energy B.V. All Rights Reserved This

Mehr

WIRELESS IP COLOUR CAMERA DRAADLOZE IP KLEURENCAMERA CAMÉRA COULEUR IP SANS FIL CÁMARA IP INALÁMBRICA A COLO

WIRELESS IP COLOUR CAMERA DRAADLOZE IP KLEURENCAMERA CAMÉRA COULEUR IP SANS FIL CÁMARA IP INALÁMBRICA A COLO CAMIP5 WIRELESSS IP COLOUR CAMERA DRAADLOZE IP KLEURENCAMERA CAMÉRA COULEUR IP SANS FIL CÁMARA IP INALÁMBRICA A COLOR DRAHTLOSE IP-FARBKAMERA USER MANUAL GEBRUIKERSHANDLEIDING NOTICE D EMPLOI MANUAL DEL

Mehr

P. 02 NL - FAAC XR HANDLEIDING P. 14 FAAC XR MANUAL UK - P. 26 DE - FAAC XR ANLEITUNG P. 38 FAAC XR NOTICE FR - V2.4 EU FAAC XR

P. 02 NL - FAAC XR HANDLEIDING P. 14 FAAC XR MANUAL UK - P. 26 DE - FAAC XR ANLEITUNG P. 38 FAAC XR NOTICE FR - V2.4 EU FAAC XR NL - FAAC XR HANDLEIDING P. 02 UK - FAAC XR MANUAL P. 14 DE - FAAC XR ANLEITUNG P. 26 FR - FAAC XR NOTICE P. 38 V2.4 EU FAAC XR SNEL AAN DE SLAG De FAAC XR werkt met zowel abonnement als prepaid Sim kaarten.

Mehr

English - Electronic Levelling System Assembly Manual

English - Electronic Levelling System Assembly Manual English - Electronic Levelling System Assembly Manual 75 Content Set content Page 76 Preface Page 77 Assembly in 10 steps 1 Mounting the jacks Page 78 2 Installing the pump Page 79 Ordering hoses Page

Mehr

Bedienungsanleitung WLAN/LAN Farbkamera

Bedienungsanleitung WLAN/LAN Farbkamera D Bedienungsanleitung WLAN/LAN Farbkamera Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt dient zur Überwachung mittels der integrierten Kamera. Der Betrieb kann entweder kabelgebunden über ein 10/100MBit-Netzwerk

Mehr

lief! Autostoeltje handleiding lief! Car seat user guide lief! Autositz Gebrauchsanweisung

lief! Autostoeltje handleiding lief! Car seat user guide lief! Autositz Gebrauchsanweisung lief! Autostoeltje handleiding lief! Car seat user guide lief! Autositz Gebrauchsanweisung Malou (meisjesversie/girls version/mädchen-ausführung/pour filles) Mark (jongensversie/boys version/jungen-ausführung/pour

Mehr

Manual. Handleiding. Manuale. Anleitung. Manual. Phoenix Inverter 12 180 12 350 24 180 24 350 48 180 48 350. ES Appendix

Manual. Handleiding. Manuale. Anleitung. Manual. Phoenix Inverter 12 180 12 350 24 180 24 350 48 180 48 350. ES Appendix Manual EN Handleiding NL Manuale FR Anleitung DE Manual ES Appendix Phoenix Inverter 12 180 12 350 24 180 24 350 48 180 48 350 Copyrights 2008 Victron Energy B.V. All Rights Reserved This publication

Mehr

Gefeliciteerd met uw nieuwe Conceptronic Home Media Store

Gefeliciteerd met uw nieuwe Conceptronic Home Media Store NEDERLANDS Conceptronic CH3ENAS Gebruiksaanwijzing Gefeliciteerd met uw nieuwe Conceptronic Home Media Store In deze gebruiksaanwijzing vindt u stap-voor-stap instructies voor installatie en gebruik van

Mehr

HANDLEIDING OPERATOR'S MANUAL LIVRET DE MISE EN ROUTE BETRIEBSANLEITUNG CENTERLINER SE. A-HV.022.0697.t1

HANDLEIDING OPERATOR'S MANUAL LIVRET DE MISE EN ROUTE BETRIEBSANLEITUNG CENTERLINER SE. A-HV.022.0697.t1 HANDLEIDING OPERATOR'S MANUAL LIVRET DE MISE EN ROUTE BETRIEBSANLEITUNG CENTERLINER SE A-HV.022.0697.t1 NEDERLANDS pagina 1 ENGLISH page 29 FRANÇAIS page 57 DEUTSCH Seite 85 HANDLEIDING CENTERLINER SE

Mehr

DI Ion exchange resin filter DI Ionentauscher-Harzfilter DI Ionen-uitwisselaar-harsfilter

DI Ion exchange resin filter DI Ionentauscher-Harzfilter DI Ionen-uitwisselaar-harsfilter Installation & Operating Instructions Montage & Bedienungsanleitung Installation og driftsvejledning Quality Tools for Smart Cleaning NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH DI Ion exchange resin filter DI Ionentauscher-Harzfilter

Mehr

Operating instructions Betriebsanleitung Wally Box III model CPH7600 Wally Box III Typ CPH7600

Operating instructions Betriebsanleitung Wally Box III model CPH7600 Wally Box III Typ CPH7600 Operating instructions Betriebsanleitung Wally Box III model CPH7600 Wally Box III Typ CPH7600 GB D Portable pressure calibrator, Wally Box III, model CPH7600 GB D Operating instructions model CPH7600

Mehr

Co-Pilot6. Manual - Manuel d instructions - Bedienungsanleitung - Handleiding

Co-Pilot6. Manual - Manuel d instructions - Bedienungsanleitung - Handleiding Co-Pilot6 Manual - Manuel d instructions - Bedienungsanleitung - Handleiding Dit toestel mag gebruikt worden in volgende landen: This device can be used in following countries: Dieser Gerät darf in folgende

Mehr

Wireless Keyboard and Optical Mouse

Wireless Keyboard and Optical Mouse Wireless Keyboard and Optical Mouse Enjoy the freedom of wireless optical precision EN FR DE NL User Manual F8E89-BNDL EN FR DE NL 9 Wireless Keyboard and Optical Mouse Belkin Ltd. Express Business Park,

Mehr

2fach-Druckerumschalter (Autoswitch bidirektional) Seite 3-10. 2-Port Printer Switchbox (Bi-directional Auto Switch) Page 11-17

2fach-Druckerumschalter (Autoswitch bidirektional) Seite 3-10. 2-Port Printer Switchbox (Bi-directional Auto Switch) Page 11-17 CONRAD IM INTERNET http://www.conrad.com BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI OPERATING INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING Version 07/01 100 % Recycling- Papier. Chlorfrei gebleicht. 100 % recycling paper. Bleached

Mehr

DIGITAL MULTIMETER DETECTOR CONTACTO USER MANUAL

DIGITAL MULTIMETER DETECTOR CONTACTO USER MANUAL DIGITAL MULTIMETER + NO CONTACT AC VOLTAGE DETECTOR DIGITALE MULTIMETER + CONTACTLOZE AC SPANNINGSDETECTOR MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE + DÉTECTEUR DE TENSION CA SANS CONTACT MULTÍMETRO DIGITAL + DETECTOR DE TENSIÓNN

Mehr

BEKOMAT 20 BEKOMAT 20 FM

BEKOMAT 20 BEKOMAT 20 FM Installations- und Betriebsanleitung Instructions for installation and operation Instructions de montage et de service Installatie- en gebruiksaanwijzing deutsch english français nederlands BEKOMAT 20

Mehr

INSTALLATION MANUAL CAMERA

INSTALLATION MANUAL CAMERA INSTALLATION MANUAL CAMERA Congratulations on purchasing the Egardia camera. To install the camera you need an active subscription of the Egardia Video security service. With this subscription you can

Mehr

USER S MANUAL HANDLEIDING GEBRAUCHSANLEITUNG

USER S MANUAL HANDLEIDING GEBRAUCHSANLEITUNG DVR Digital Video Recorder USER S MANUAL HANDLEIDING GEBRAUCHSANLEITUNG 351.115 351.116 Safety Instructions 1. Use proper power source. Do not use this product with a power source that applies more than

Mehr

Kurzanleitung Quick Installation Guide Verkorte handleiding Guide abrégé d installation

Kurzanleitung Quick Installation Guide Verkorte handleiding Guide abrégé d installation Kurzanleitung Quick Installation Guide Verkorte handleiding Guide abrégé d installation (D) (EN) (NL) (F) tiptel.com 822 XT tiptel.com 822 XT Rack tiptel.compact 84 Up4 tiptel.compact 84 Up4 Rack Deutsch

Mehr

Mobiel video-deurbelsysteem Installatie en gebruik. Sistema videocitofono portatile a cristalli liquidi Installazione e uso

Mobiel video-deurbelsysteem Installatie en gebruik. Sistema videocitofono portatile a cristalli liquidi Installazione e uso g d n i Portable Visiocam LCD Video Chime System Installation and use Tragbares LCD-Videoglockenspielsystem Installation und Gebrauch Mobiel video-deurbelsysteem Installatie en gebruik Sistema videocitofono

Mehr

DIGITAL 8-CHANNEL H.264 RECORDER + VGA/HDMI + PUSH VIDEO + EAGLE EYES DIGITALE 8-KANAALS H.264 RECORDER + VGA/HDMI + PUSH VIDEO + EAGLE EYES

DIGITAL 8-CHANNEL H.264 RECORDER + VGA/HDMI + PUSH VIDEO + EAGLE EYES DIGITALE 8-KANAALS H.264 RECORDER + VGA/HDMI + PUSH VIDEO + EAGLE EYES DIGITAL 8-CHANNEL H.264 RECORDER + VGA/HDMI + PUSH VIDEO + EAGLE EYES DIGITALE 8-KANAALS H.264 RECORDER + VGA/HDMI + PUSH VIDEO + EAGLE EYES ENREGISTREUR NUMÉRIQUE H.264 À 8 CANAUX + VGA/HDMI + PUSH VIDEO

Mehr

Kurzanleitung Quick Installation Guide Verkorte handleiding Guide abrégé d installation

Kurzanleitung Quick Installation Guide Verkorte handleiding Guide abrégé d installation Kurzanleitung Quick Installation Guide Verkorte handleiding Guide abrégé d installation (de) (en) (nl) (fr) tiptel.com 410 tiptel.com 810 tiptel.com 411 tiptel.com 811 tiptel.compact 42 IP 8 tiptel.compact

Mehr

10-16x. Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname.

10-16x. Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname. Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname. 1. BESCHRIJVING Deze videobuitenpost uit het Niko toegangscontrolegamma maakt altijd deel uit van een systeem met één of meerdere binnenposten

Mehr

Secotom-10. Instruction Manual. Manual No.: 15037001. Date of Release.0.2010

Secotom-10. Instruction Manual. Manual No.: 15037001. Date of Release.0.2010 Instruction Manual Manual No.: 15037001 Date of Release.0.2010 Instruction Manual Table of Contents Page User s Guide... 1 Reference Guide... 31 Quick Reference... 43 Always state Serial No and Voltage/frequency

Mehr

Demand Control Heating Relay FHT 8W Page 22-41. Relais de besoin calorifique «FHT 8W»

Demand Control Heating Relay FHT 8W Page 22-41. Relais de besoin calorifique «FHT 8W» BEDIENUNGSANLEITUNG NOTICE D EMPLOI OPERATING INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING Version 04/09 Wärmebedarfsrelais FHT 8W Seite 2-21 Demand Control Heating Relay FHT 8W Page 22-41 Relais de besoin calorifique

Mehr