EC DECLARATION OF CONFORMITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "EC DECLARATION OF CONFORMITY"

Transkript

1

2 Version ;

3 Industrieweg 17, 4538 AG Terneuzen NL P.O. Box 1070, 4530 GB Terneuzen NL Phone + 31 (0) Fax + 31 (0) \Formulier\ doc EC DECLARATION OF CONFORMITY We RADIO ZEELAND DMP B.V. Industrieweg 17, 4538 AG Terneuzen NL P.O. Box 1070, 4530 GB Terneuzen NL declare under our sole responsibility that the product Sigma 550 to which this declaration relates is in comformity with the following standard(s) or other normative document(s) EN (IEC 945 Third edition: ) Chapters 9, 10, 11 and 12 This declaration is issued according to the European Community Directive on Electromagnetic Compatibility (89/336/EEC). On behalf of Radio Zeeland DMP B.V. Terneuzen, the Netherlands 11/07/2002 Technical Manager Version ;

4 Waarschuwing Deze apparatuur is uitgerust met een hoogspanning EL lamp onder de folie en met hoogspanning elektronica in de behuizing om deze lamp aan te sturen. Maak geen krassen of andere beschadigingen op de folie en maak het apparaat niet open tijdens gebruik. Gevaar voor elektrocutie als het apparaat ondeugdelijk wordt gebruikt. Indien u het zichtinstrument opent, vermijdt dan alle contact met de wijzerplaat van de indicator. De mogelijkheid bestaat dat u statische elektriciteit overbrengt op de indicator waardoor deze tijdelijk een misaanwijzing geeft. Het afregelen van het apparaat kan pas dan gebeuren als de indicator goed in de middenpositie staat als het apparaat is uitgeschakeld. De gyro-unit bevat precisie onderdelen en mag uitsluitend door RZ personeel onderhouden worden. Reparatie door derden kan leiden tot slecht functioneren van het apparaat. Indien service noodzakelijk is dient u zich te wenden tot uw lokale dealer. Warning This device is fitted with a high-voltage EL lamp under the foil and with high-voltage electronics in the casing for operation of the lamp. Do not abrade or damage the foil and do not open the device during operation. Danger of electrocution if the device is used improperly. When you open the display unit avoid all contact with the indicator plate of the indicator as you may expose the indicator to static electricity causing it to give a temporary false reading. The device can then be set only when the indicator is exactly in the central position and the device is switched off. The gyro unit contains precision components and may only be maintained by RZ personnel. Repairs by third parties may cause the device to malfunction. Please contact your local dealer for all service requirements. Achtung Dieses Gerät ist mit einer unter Hochspannung stehenden EL-Leuchte unter der Folie und mit Hochspannungselektronik im Gehäuse um diese Leuchte herum ausgerüstet, damit diese Leuchte angesteuert werden kann. Vermeiden Sie Kratzer oder andere Beschädigungen an der Folie und öffnen Sie den Apparat nicht, während er verwendet wird. Es besteht dabei Lebensgefahr durch Stromschlag, wenn der Apparat nicht sachgemäß verwendet wird. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit der Rundskala der Anzeige, wenn Sie das Sichtinstrument öffnen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie statische Elektrizität auf die Anzeige übertragen, wodurch diese vorübergehend eine falsche Anzeige liefert. Das Abgleichen des Apparats kann erst dann erfolgen, wenn die Anzeige richtig in der Mittelposition steht, während der Apparat ausgeschaltet ist. Die Kreiseleinheit enthält Präzisionsteile und darf nur durch Techniker von RZ gewartet werden. Reparatur durch Dritte kann zu einem schlechten Funktionieren des Geräts führen. Wenden Sie sich an Ihren nächsten Händler, wenn eine Wartung notwendig ist. Version ;

5 INDEX Pagina: 8 Algemene beschrijving / Technische gegevens 10 Installatie voorschrift 12 Aansluitingen 21 Bediening 24 Alarmen 25 Foutzoekprocedure 62 Maatvoering Sigma Maatvoering Sigma Maatvoering Sigma Maatvoering inbouwframe 66 Uitsnijmaten Sigma instrumenten 67 Maatvoering RZ Maatvoering RZ Maatvoering kompassensor 70 Maatvoering RZ Maatvoering RZ Aansluitingen RZ 219 junctionbox 73 Aansluitingen voeding roerstandgedeelte 74 Aansluitingen Sigma Aansluitingen RZ Aansluitingen RZ Aansluitingen dochterbochtaanwijzer 78 Aansluitingen auxiliary input 79 Aansluitingen TMC spoel 80 Aansluitingen synchro 81 Aansluitingen kompassensor 82 Aansluitingen sinus/cosinus ingang 83 Aansluitingen NMEA in en uit 84 Aansluitingen Sigma Aansluitingen voeding piloot 86 Aansluitingen overzicht/kabelschema 87 Aansluitingen overzicht 88 Aansluiting Sigma 100 met Sigma repeater 89 Aansluiting Sigma 100 met Euro/Delta Overzicht instellingen Sigma Overzicht jumpers 92 Aansluiting Sigma 300 met Sigma repeater 93 Aansluiting Sigma 300 met Euro/Delta Overzicht instellingen en jumpers Sigma 300 Version ;

6 INDEX Page: 26 General description / technical data 28 Installation instructions 30 Connections 39 Operation 42 Alarms 43 Fault detection procedure 62 Dimensions of the Sigma Dimensions of the Sigma Dimensions of the Sigma Dimensions of the mounting frame 66 Cut-out dimensions for Sigma instruments 67 Dimensions of the RZ Dimensions of the RZ Dimensions of the compass sensor 70 Dimensions of the RZ Dimensions of the RZ Connections to the RZ 219 junction box 73 Power supply connection to the rudder angle assembly 74 Connections to the Sigma Connections to the RZ Connections to the RZ Connections to the repeater turn-indicator 78 Connections to the auxiliary input 79 Connections to the TMC coil 80 Connections to the synchro 81 Connections to the compass sensor 82 Connections to the sinus/cosine input 83 Connections to the NMEA in and out 84 Connections to the Sigma Power supply connections to the pilot 86 List of connections/wiring diagram 87 List of connections 88 Connecting Sigma 100 with Sigma repeater 89 Connecting Sigma 100 with Euro/Delta List of settings of the Sigma List of jumpers 92 Connecting Sigma 300 with Sigma repeater 93 Connecting Sigma 300 with Euro/Delta List of settings and jumpers Sigma 300 Version ;

7 INHALTSVERZEICHNIS Seite: 44 Allgemeine Beschreibung / Technische Daten 46 Installationsvorschrift 48 Anschlüsse 57 Bedienung 60 Alarme 61 Fehlersuche und Fehlerbehebung 62 Abmessungen Sigma Abmessungen Sigma Abmessungen Sigma Abmessungen Einbaurahmen 66 Ausschnittmaße Sigma-Instrumente 67 Abmessungen RZ Abmessungen RZ Abmessungen Kompasssensor 70 Abmessungen RZ Abmessungen RZ Anschlüsse RZ 219 Anschlusskasten 73 Anschlüsse Speisung der Ruderlagensteuerung 74 Anschlüsse Sigma Anschlüsse RZ Anschlüsse RZ Anschlüsse Tochterwendezeiger 78 Anschlüsse Aux Eingang 79 Anschlüsse TMC Spule 80 Anschlüsse Synchro 81 Anschlüsse Kompasssensor 82 Anschlüsse Sinus/Kosinus Eingang 83 Anschlüsse NMEA Eingang und Ausgang 84 Anschlüsse Sigma Anschlüsse Speisung des Piloten 86 Anschlüsse Übersicht/Kabelplan 87 Anschlüsse Übersicht 88 Anschluss Sigma 100 mit Sigma-Rückmelder 89 Anschluss Sigma 100 mit Euro/Delta Übersicht Einstellungen Sigma Übersicht Schaltdrähte 92 Aschluss Sigma 300 mit Sigma-Rückmelder 93 Aschluss Sigma 300 mit Euro/Delta Übersicht Einstellungen und Schaltdrähte Sigma 300 Version ;

8 1 Leveringsomvang Sigma 550 Algemene beschrijving / Technische gegevens In de verpakking treft u de volgende zaken aan: - Manual - Bediening Sigma Zichtinstrument Sigma Zichtinstrument Sigma Roerstandgever RZ Gyro unit RZ Junctionbox RZ Filter unit RZ Montageset Controleer of de bovengenoemde items aanwezig zijn. Is dit niet het geval, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw dealer. Lees voor het installeren van de Sigma 550 aandachtig deze manual door. Als er vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met uw dealer. 2 Beschrijving meegeleverde items 1 Manual Hierin is het aansluiten, de functionaliteit en de bediening van de Sigma 550 terug te vinden. 2 Zichtinstrument Sigma Voedingsspanning van dit apparaat is Vdc. - Voedingsspanning alarm. - De stroomopname bedraagt minder dan 1A. - Keuze tussen rode of blauwe verlichting in de meter. - Indicator Dimbaar van 5 tot 100%. 3 Zichtinstrument Sigma Voedingsspanning van dit apparaat is Vdc. - Voedingsspanning alarm. - Gyro Alarm. - De stroomopname bedraagt minder dan 1A. - Keuze tussen rode of blauwe verlichting in de meter. - Indicator Dimbaar van 5 tot 100%. Version ;

9 4 Bediening Sigma Voedingsspanning van dit apparaat is Vdc. - Voedingsspanning alarm. - Gyro alarm. - Koers alarm, - Roerwerkalarm. - De stroomopname bedraagt minder dan 1A. - Dimbaar van 5 tot 100%. 5 Roerstandgever RZ 610 Deze sensor is voor het opnemen van de roerstand. 6 GYRO EENHEID RZ 630: Deze in eigen laboratorium ontwikkelde middelsnel draaiende tol levert op basis van het gyroscopisch effect en ingebouwde intelligentie een zeer nauwkeurige Rate Of Turn (draaisnelheid) aan de gekoppelde piloten. 7 JUNCTIONBOX RZ 219: In deze junctionbox worden de noodzakelijke aansluitingen van de piloot op de externe apparaten gemaakt. Aansluitmogelijkheden voor: repeater instrumenten, gyrotol. kompassensor, NMEA input en output en Aux input. 8 FILTERUNIT RZ 203: Filter voor de voeding van de piloot. 9 Montageset - 4 polige connector + kap. - 5 polige connector + kap polige connector + kap. - Inbouwring. - 4x Veer. Version ;

10 Installatie voorschrift 1 Montage zichtinstrumenten SIGMA 100 en SIGMA 300 De zichtinstrumenten worden zodanig geplaatst dat ze op een duidelijke zichtbare plaats komt voor de roerganger. Er moet voldoende ruimte overblijven om de bekabeling te leggen. Een montage tekening is te vinden achter in deze manual. 2 Montage bediening Sigma 550 De SIGMA 550 bediening dient te worden ingebouwd op een plaats die voor de roerganger goed bereikbaar is. 3 Montage junctionbox De junctionbox dient te worden geplaatst op een locatie die goed toegankelijk is voor service doeleinden, en die makkelijk bereikbaar is voor de kabels. De junctionbox dient te worden gevoed met 2 separate voedingen van 24Volt, deze voedingen dienen extern gezekerd te worden met een automatische zekering van 6A. 4 Montage roerstandgever De roerstandgever moet mechanisch worden verbonden met de roerinrichting (met behulp van een verbindingsstaaf). Ook kan de roerstandgever gemonteerd worden in de buurt van de roeras en verbonden worden met de roeras m.b.v. tandwielen en een ketting (zie figuur 1). De verhouding van de tandwielen dient zo gekozen te worden dat wanneer het roer van max. stuurboord naar max. bakboord gaat, de potmeter een verdraaiing heeft van ± 180. De roerstandgever dient zo te worden gemonteerd dat de ketting in lijn loopt met de twee bevestigingsbeugels op de roerstandgever (dit in verband met de mechanische krachten op de roerstandgever). Version ;

11 5 Montage opnemer RZ 630 De gyro-eenheid moet bij voorkeur gemonteerd worden op een plaats dicht bij het zwaartepunt van een dwarsdoorsnede van het schip. Hierdoor wordt het effect van rol- en stampbewegingen van het schip geminimaliseerd. Dit is vooral belangrijk indien het de bedoeling is de bochtaanwijzer (eventueel later) op te nemen in de regelkring van een automatische piloot. De gyro-eenheid moet gemonteerd worden met het deksel naar boven en horizontaal, dit om te zorgen dat de bochtaanwijzer alleen hoeksnelheden om de verticale as meet. De lijn op het deksel van de gyro-eenheid moet samenvallen met of evenwijdig lopen aan de lengteas van het schip. De gyro-eenheid dient met bouten op de gekozen plaats gemonteerd te worden. (N.B. Veilige kompasafstand gyro-eenheid: 0.9 mtr.) Version ;

12 Aansluitingen K1: Voeding Sigma 100/Sigma 300 /Sigma 550 GND (BACKUP) +24VDC (BACKUP) SCREEN GND (MAIN) +24VDC (MAIN) De Sigma zichtinstrumenten kunnen op 1 of op 2 voedingen worden aangesloten. Voor een grotere bedrijfszekerheid adviseren wij de Sigma zichtinstrumenten aan te sluiten op 2 voedingen. Indien één van de voedingen wegvalt, dan zal he Sigma zichtinstrument blijven werken op de andere 24V voeding. Als er maar één voeding wordt gebruikt moet de aansluitingen op de hoofdvoeding worden doorgelust naar de aansluitingen van de reservevoeding. Indien dit wordt vergeten gaat iedere keer als het apparaat wordt ingeschakeld het akoestisch signaal klinken en licht de voedingsspanning LED rood op ten teken dat er een spanningsbron mist. (Op de Sigma 300 gaat geen akoestisch alarm) Als de Sigma 100 is aangesloten op twee actieve voedingen dan zal dan zal de voedingsspanning indicator LED groen oplichten. Mocht één van de twee voedingen uitvallen dan zal de voedingsspanning indicator LED rood oplichten en zal er een akoestisch alarm signaal klinken. Dit akoestisch signaal is uit te zetten door op de toets te drukken. Version ;

13 K2 : Sigma100 In (+) Input from Master In (-) Out 3 (-) Out 3 (+) Out 2 (-) Out 2 (+) Out 1 (-) Out 1 (+) GND ILL Output for Max 3 slaves Dim input Screen K2-1 t/m 2: Externe dimmer Als de externe dimmer ingang wordt gebruikt moet de eigen dimmer uitgeschakeld worden door jumper JP4 te verwijderen. Het dimmer signaal van de Sigma 300 hoofdinstrument K2-1 en K2-2 moet dan op K2-1 en K2-2 van de Sigma 100 worden aangesloten, waardoor het dochterinstrument mee dimt met de Sigma 300. Belangrijk: indien men vergeet JP4 te verwijderen kan het apparaat als het wordt gebruikt als dochterinstrument beschadigd raken. K2-3 t/m 8: Dochter uitgangen De Sigma 100 heeft drie uitgangen voor een analoge meter of voor een dochterinstrument. Voor elke uitgang is een aparte nul en gain regeling voorzien. Op K2-1 en K2-2 is een uitgang voorzien om de dochterinstrumenten mee te dimmen. De uitgangsspanning van dit dimsignaal is 15V en kan maximaal 250 ma aansturen. K2-9 en 11: roerstand ingang De Sigma 100 wordt aangesloten op de RZ 219. zie tek CONNECTION SIGMA 100 achter in deze manual. Version ;

14 K3: Sigma 100 On/off out (-) On/off out (+) On/off in (-) On/off in (+) Extern on/off out Extern on/off in Screen K3-1 en 2: Extern on/off in De Sigma 100 wordt aangeschakeld door de RZ 219. zie tek CONNECTION SIGMA 100 achter in deze manual. Jumper JP3 in de Sigma 100 moet verwijderd worden, zodat zijn eigen ON/OFF schakelaar niet meer werkt. K3-3 en 4: Extern on/off out De Sigma 100 kan een dochter Sigma 100 aanschakelen. Als het hoofdinstrument aangeschakelt, komt tussen de klemmen van Extern on/off out, een spanning van 15V te staan waarmee een dochterinstrument aangeschakeld kan worden. K2 : Sigma 300 Screen Version ;

15 K2-1 t/m 2: Externe dimmer Indien een dochterinstrument is aangesloten, dan kan deze mee dimmen met het hoofdinstrument. Het dimmersignaal van het hoofdinstrument moet dan op K2-1 en K2-2 worden aangesloten, waardoor het dochterinstrument mee dimt met het hoofdinstrument. K2-6 t/m 9: Dochter uitgang Via K2-8 en K2-9 kan men een externe analoge indicator van 1mA aansluiten. Met P1 kan men het instrument op 0 stellen en met P4 kan men de uitslag van deze dochter regelen. Op K2-1 en K2-2 is een uitgang voorzien om de dochterinstrumenten mee te dimmen. De uitgangsspanning van dit dimsignaal is 15V en kan maximaal 150 ma aansturen. K2-9 en 10: NMEA-uit Op deze uitgang wordt een NMEA-signaal uitgegeven volgens de NMEA 183 standaard. $..ROT K2-11 en 12: NMEA in Deze ingang kan niet worden gebruikt als de Sigma 300 in de communicatielijn van de Sigma 550 is opgenomen. Version ;

16 K3: Sigma 300 /Sigma 550 Screen K3-1 en 2: Communicatie in Op K3-1 en 2 wordt de inkomende communicatie (van bijvoorbeeld de junctionbox) aangesloten. Indien de communicatie ontbreekt, zal het de voedingsindicator rood gaan knipperen en de zoemer zal pulserend weerklinken. K3-3 en 4: Communicatie uit Op K3-3 en 4 wordt de uitgaande communicatie (naar bijvoorbeeld een tweede zichtinstrument) aangesloten. Version ;

17 2.1 Aansluitingen in de junctionbox RZ 219 op print RZ1703/A2 K1: Aansluiting voor de voeding van het roerstandgedeelte. K2: Aansluiting voor de Sigma 100 roerstand indicator. Om een Sigma 100 aan te sluiten op een RZ 219 zie tek CONNECTION SIGMA 100 achter in de manual. In de RZ 219 moet indien een Sigma 100 wordt aangesloten een jumper worden geplaatst op RZ 1703/A2 IC1 tussen pin1 en pin2. K3: RZ 610 (roerstand sensor) aansluiting. Aansluiting zie tekening : K 4: Aansluiting RZ 630 gyrotol. Zie tekening: Version ;

18 K5: Aansluiting voor een externe bochtaanwijzer. Zie tekening: K6: Auxiliary input: Hierop kan een extern stuursignaal worden aangesloten. (extern analoog). 1 = +15V out 3 = signaal in +7,5V ( +/- 5V) 2 = +7,5V out 4 = 0V out K7: TMC spoel of synchro: Hier kan men de TMC direct op aansluiten. Indien men een synchro wil aansluiten, dan zal D17 er uit geknipt moeten worden, en er moet een condensator van 470 nf geplaatst worden tussen K7/1 en K7/2 Version ;

19 K8: Sin/Cos ingang: Hier kan een Sin/Cos en referentie op worden aangeboden. Het Sin/Cos ligt op V van de referentie. K9: NMEA in en uit. De ingang is galvanisch gescheiden van de overige circuits. De uitgang beschikt niet over een scheiding. De berichten die men kan zenden en ontvangen zijn volgens NMEA Zenden: NMEA 0183 HDM, HDT, ROT, RSA. Ontvangen: NMEA 0183 APA, APB, HDT. K10: Verbinding naar het 1 e zichtinstrument. Version ;

20 K11: Voeding van het systeem. K12: Uitgang wachtalarm: Dit is een potentiaal vrij relais contact dat bekrachtigd wordt op het moment dat de piloot handmatig bediend wordt het een maximum van 1 maal per minuut. De maximale belasting van deze uitgang is 24V, 1A. K13: Alarm uitgang: dit is een potentiaal vrij contact dat bekrachtigd wordt op het moment dat er een alarm is. Op deze uitgang is een externe optische of akoestische alarm indicatie aan te sluiten. Deze uitgang kan ook worden verbonden met een ander alarm systeem. De maximale belasting van deze uitgang is 24V, 1A aansluitingen in de junctionbox RZ 219 op print RZ 1711 Op de output print RZ 1711 kan worden aangesloten: - Danfoss - Common+ Deze print is door middel van een vlakbandkabel verbonden met print RZ 1703/A2. Print RZ 1711/A0 is verbonden met output 1 op print RZ 1703/A2, op connector K1 kan men stuurwerk 1 aansluiten. DIP SWITCH INSTELLINGEN OP PRINT RZ 1703/A2 Afhankelijk van de mogelijkheden van de piloot dienen er verschillende DIP-switch instellingen gemaakt te worden. Voordat er spanning op de Junctionbox gezet wordt, dient DIP switch 1 te worden ingesteld Omschrijving: OFF X X OFF Normal functionality ON X X OFF Danfoss reserved X ON OFF X Compass input K7 RZ347/RZ348 X OFF ON X Compass input nmea X OFF OFF X Compas input Sin/Cos ON ON ON ON Test/ production Version ;

21 1 Potmeter on/off/dim Sigma 300 Bediening Dit is een potmeter met schakelaar, door de potmeter rechtsom te draaien wordt de piloot aangeschakeld. Als het apparaat aangeschakeld is kan door deze potmeter verder naar rechts te draaien, de verlichting geregeld worden van 5 naar 100%.Als de verlichting helemaal maximaal wordt gedraaid, dan wordt de verlichting in de folie uitgeschakeld om de levensduur van de lamp te verhogen.de Sigma 550 dimt mee met de Sigma Reset /Test toets Reset Sigma 100 Wanneer er één van de twee voedingsspanningen wegvalt, zal de rode LED gaan branden en is er een akoestisch alarm signaal te horen. Met behulp van de -- toets is het akoestische alarm signaal uit te schakelen. De rode alarm LED blijft branden. Test Sigma 550 Indien op de toets gedrukt wordt als er geen alarmen zijn werkt deze toets als test. Door op deze toets te drukken gaat de voedingsspanning LED rood oplichten en zal het akoestisch alarm te horen zijn totdat deze toets weer losgelaten wordt. 3 Select Sigma 550 Indien er meerdere Sigma 550 bedieningen in het systeem zijn opgenomen, dient men alvorens men via een pookje kan bedienen, op SELECT te drukken, om het pookje de moeder status te geven. De indicator boven de toets geeft aan dat de bediening geselecteerd is. 4 PORT Dodge functie PORT: door het drukken op deze toets zal de piloot indien actief in de functie COMPASS PILOT en NMEA PILOT een koersverandering naar bakboord maken, zolang deze toets is ingedrukt. Als de toets wordt losgelaten zal de piloot de oude koers weer terug opnemen. 5 STBD Dodge functie STBD: door het drukken op deze toets zal de piloot indien actief in de functie COMPASS PILOT en NMEA PILOT een koersverandering naar stuurboord maken, zolang deze toets is ingedrukt. Als de toets wordt losgelaten zal de piloot de oude koers weer terug opnemen. 6 Functie ROERSTAND. Met de toets is de piloot in de in de functie roerstand te zetten. De indicator boven de toets geeft aan of deze functie geselecteerd is. In de stand roerstand kan de piloot geen stuur kommado s geven. Version ;

22 7 Functie WEGAFHANKELIJK Met de toets kan de functie wegafhankelijk worden geselecteerd. De indicator boven de toets geeft aan of deze functie geselecteerd is. In de stand wegafhankelijk is de stand van de het roer gelijk aan de staan van de stuurhendel op de Sigma Functie BOCHTAANWIJZER PILOOT. Met de toets kan de functie bochtaanwijzer piloot worden geselecteerd. De indicator boven de toets geeft aan of deze functie geselecteerd is. In de stand bochtaanwijzer piloot wordt met de stuurhendel op de Sigma 550 een bochtsnelheid ingesteld. 9 Functie AUX. Met de toets kan de functie aux piloot worden geselecteerd. De indicator boven de toets geeft aan of deze functie geselecteerd is. Op de functie AUX reageert de piloot op een op de aux aangesloten signaal. 10 GEVOELIGHEID Met deze parameter kan de gevoeligheid van de piloot worden afgesteld. Deze instelling is werkzaam in de posities PILOT. Met de GEVOELIGHEID wordt het reactiepunt van de piloot ingesteld. Met deze instelling helemaal minimaal is de gevoeligheid het kleinst. Er zal nu een relatief grote koersfout moeten optreden voordat de piloot gaat bijsturen. Met de instelling helemaal maximaal, zal zelfs bij de geringste koersafwijking een correctie signaal worden afgegeven. Bij ruw weer dient de piloot op een verminderde gevoeligheid te worden ingesteld. 11 ROER Met ROER is het mogelijk om het stuurgedrag te beïnvloeden afhankelijk van de hoeveelheid lading, vaarsnelheid en watercondities. Als ROER maximaal wordt gedraaid, zal de piloot sneller en met meer roeruitslag reageren op een kleine verandering. Dit is om een goede stuurreactie te krijgen bij ruw weer, zware lading of lage vaarsnelheden. ROER kan minimaal worden ingesteld bij goede condities, zoals weinig lading, goed weer en relatief hoge vaarsnelheden. De beste instelling is om de knop zover mogelijk minimaal te houden, zover dat nog juist voldoende roeruitslag wordt gegeven om op de ingestelde koers te blijven. De ROER-instelling is werkzaam in alle standen, behalve in RUDDER en FOLLOW-UP Version ;

23 12 DEMPING. Deze instelling is actief in de stand PILOT. Door slechte weersomstandigheden kan het schip enigszins gaan slingeren zonder uit de koers te geraken. Dit slingeren kan wel tot gevolg hebben dat de piloot continue gaat staan sturen door het steeds maar veranderen van het kompas signaal. Door dit telkens sturen bestaat de kans dat het schip meer gaat slingeren. Met de DEMPING kan men de reactietijd van de piloot vertragen om zodanig onnodig sturen tegen te gaan. Als de DEMPING minimaal staat reageert de piloot het snelst. De DEMPING maximaal betekent een aanzienlijk tragere reactie van de piloot. De demping op de Bediening Sigma 550 dempt ook de aanwijzing op de Sigma 300. De demping op de Sigma 300 demt alleen de uitlezing en geeft geen invloed op het stuurgedrag van de piloot. 13 TRIM. Als een blijvende koersfout optreedt (bijv. door getijdenstroom of door een verkeerde lading) die niet gecorrigeerd wordt door een automatische TRIM, dan kan deze worden bijgeregeld met de TRIM regeling. Met de TRIM kan het roer enkele graden uit het midden worden gezet, zodanig dat het schip toch recht voor uit vaart. TRIM naar links geeft een correctie naar bakboord. TRIM naar rechts resulteert in een correctie naar stuurboord. De TRIM regeling kan alleen benut worden in de stand R.O.T. PILOT. Version ;

24 ALARMEN 1 Gyroalarm Indien de gyrotol niet goed functioneert of nog niet op toeren is (direct na het aanschakelen) zal deze indicatie oplichten ten teken dat de aanwijzing niet betrouwbaar is. Zodra de gyrotol op toeren is en/of correct functioneert gaat deze indicator weer uit. 2 Roerwerkalarm Indien het roerwerk niet de stuurcommando s van de piloot volgt. Geeft de Sigma550 een roeralarm. 3 Koersalarm. Indien het verschil in op de functie bochtaanwijzer piloot tussen ingestelde bochtsnelheid en gemeten bochtsnelheid meer dan 12 seconden groter is dan de ingestelde alarmwaarde wordt een koersalarm gegeven. 4 Spanningsalarm Indien een spanning ontbreekt of de spanning te laag is voor een correcte werking van de piloot wordt een spannings alarm gegeven. Indien alle spanning ok zijn en de Sigma 550 is aangeschakeld licht deze indicator groen op. Ingeval van een communicatie alarm knippert het spannings alarm en is het akoestische alarm niet te resetten. Version ;

25 Foutzoekprocedure 1 ZICHTINSTRUMENT SIGMA 300 SCHAKELT NIET AAN Controleer voeding SIGMA 300. Zo nee Controleer voedingspanning op K13 van de junctionbox print RZ 1703A2. Zo ja Controleer de kabel tussen junctionbox en zichtinstrument. 2 ZICHTINSTRUMENT SIGMA 300 SCHAKELT WEL AAN MAAR ER VERSCHIJNT COMMUNICATIE ALARM. Controleer of D9 in de junctionbox brand. Zo nee Controleer zekering F1op de print RZ 1703A2 in de junctionbox. Zo ja Controleer de kabel tussen de junctionbox en het zichtinstrument. 3 ZICHTINSTRUMENT SCHAKELT AAN MAAR GEEFT GEEN JUISTE ROERSTAND, BAW EN/OF KOMPAS INFORMATIE. Controleer of D12 en D14 op de junctionbox print RZ 1703/A2 branden. Als D12 niet brand controleer dan zekering F2 op de print RZ 1703/A2 Als D14 niet brand controleer dan zekering F1 op de print RZ 1703/A2. 4 SIGMA 550 GEEFT ROER ALARM Controleer of het roer beweegt op grote stuurcommando s. Zo nee Controleer of de LED D8 op de print RZ 1711/A0 in de junctionbox brandt. Zo ja Zo nee Controleer de voeding spanning tussen K1-1 en K1-2 op de print RZ 1711/A0 Zo ja Controleer of een van de LEDs D5 of D6 brandt. Controleer of de uitgang spanning naar de kleppen op de klemmen strook K1 staat. Controleer of de noodschakelaar HAND/PILOOT in de stand PILOOT staat. 5 PILOOT STUURT NIET, MAAR GEEFT OOK GEEN ROER ALARM Controleer of op het zichtinstrument niet voor de functie RUDDER is gekozen. Controleer of de juiste Sigma 550 is geselecteerd. Version ;

26 1 Scope of delivery of Sigma 550 General description / technical data The packing of the equipment shall contain the following items: - Manual - Operating the Sigma Display unit Sigma Display unit Sigma Rudder angle transmitter RZ Gyro unit RZ Junction box RZ Filter unit RZ Mounting set Always check whether you have received all the above-mentioned items. If any item is missing, contact your dealer as soon as possible. Before installing the Sigma 550, read this manual carefully. If you have any doubts or questions, please contact your dealer. 2 Description of the items supplied with the equipment 2 Manual Here you will find information concerning the connections, functionality and operation of the Sigma Display unit Sigma The power supply is for this device is Vdc. - Power supply alarm. - The power consumption is less than 1A. - Choice between red or blue lighting in the meter. - Indicator Dimming capability from 5 to 100%. 7 Display unit Sigma The power supply is for this device is Vdc. - Power supply alarm. - Gyro Alarm. - The power consumption is less than 1A. - Choice between red or blue lighting in the meter. - Indicator Dimming capability from 5 to 100%. Version ;

27 8 Operating the Sigma The power supply is for this device is Vdc. - Power supply alarm. - Gyro alarm. - Course alarm, - Rudder system alarm. - The power consumption is less than 1A. - Dimming capability from 5 to 100%. 9 Rudder angle transmitter RZ 610 This sensor is for recording the rudder angle. 6 GYRO UNIT RZ 630: This rate gyro that has been developed in our own laboratory; it rotates at medium speed and provides a very accurate Rate-of-turn (speed of rotation) using the gyroscopic effect and built-in intelligence. 7 JUNCTION BOX RZ 219: The connections required to connect the pilot to the external devices are made in this junction box. Connecting possibilities for: repeater instruments, rate gyro, compass sensor, NMEA input and output and Aux input. 8 FILTER UNIT RZ 203: Filter for the power supply to the pilot. 10 Mounting set - 4-pole connector + insulating cap. - 5-pole connector + insulating cap pole connector + insulating cap. - Mounting ring. - 4x springs Version ;

28 Installation instructions 1 Mounting display units SIGMA 100 and SIGMA 300 The display units should be placed so as to be clearly visible to the rudder operator. There must be sufficient space left over to lay the cabling. An assembly drawing may be found in the back of this manual. 2 Mounting the operating system of the Sigma 550 The SIGMA 550 should be installed so that it is easily accessible to the rudder operator. 3 Mounting the junction box The junction box should be placed so as to be easily accessible for service purposes and cabling. The junction box should be provided with 2 separate power supply sources of 24Volt and these power supply sources should be externally protected with an automatic fuse of 6A. 4 Mounting the rudder angle transmitter The rudder angle transmitter should be mechanically connected to the rudder system (with a connecting rod). The rudder angle transmitter may also be mounted near the rudder shaft and connected to the rudder shaft with gears and a chain (see figure 1). The gearing ratio must be selected in such a manner that when the rudder goes from max. starboard to max. port side, the potentiometer should turn by ± 180. The rudder angle transmitter must be installed in such a manner that the chain runs in line with the two clamping brackets on the rudder angle transmitter (in view of the mechanical forces acting on the rudder angle transmitter). Version ;

Waarschuwing. Warning. Achtung

Waarschuwing. Warning. Achtung Waarschuwing Deze apparatuur is uitgerust met een hoogspanning EL lamp onder de folie en met hoogspanning elektronica in de behuizing om deze lamp aan te sturen. Maak geen krassen of andere beschadigingen

Mehr

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC DECLARATION OF CONFORMITY \Formulier\000607.doc EC DECLARATION OF CONFORMITY We RADIO ZEELAND DMP B.V. Industrieweg 17, 4538 AG Terneuzen NL P.O. Box 1070, 4530 GB Terneuzen NL declare under our sole responsibility that the product

Mehr

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC DECLARATION OF CONFORMITY Document: Sigma 600 Ver 04 Page 2 of 34 Industrieweg 17, 4538 AG Terneuzen NL P.O. Box 1070, 4530 GB Terneuzen NL Phone + 31 (0) 115 645400 Fax + 31 (0) 115 620040 \Formulier\000607.doc EC DECLARATION

Mehr

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC DECLARATION OF CONFORMITY e Revision; 02 Page 2 Industrieweg 17, 4538 AG Terneuzen NL P.O. Box 1070, 4530 GB Terneuzen NL Phone + 31 (0) 115 645400 Fax + 31 (0) 115 620040 \Formulier\000607.doc EC DECLARATION OF CONFORMITY We RADIO

Mehr

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC DECLARATION OF CONFORMITY Document: Sigma 120 Rev 09 Page 2 of 60 Industrieweg 17, 4538 AG Terneuzen NL P.O. Box 1070, 4530 GB Terneuzen NL Phone + 31 (0) 115 645400 Fax + 31 (0) 115 620040 \Formulier\000607.doc EC DECLARATION

Mehr

CABLE TESTER. Manual DN-14003

CABLE TESTER. Manual DN-14003 CABLE TESTER Manual DN-14003 Note: Please read and learn safety instructions before use or maintain the equipment This cable tester can t test any electrified product. 9V reduplicated battery is used in

Mehr

Installation Instructions

Installation Instructions EN DE Installation Instructions WLAN Installation Kit, 300 Mbps, 5 GHz, 16 dbi AK-4 Wireless Kit Scope of delivery Junction box AK-4 (1x) 1 Connection board AK-4 CB with 12VDC power supply unit (1x) 2

Mehr

UWC 8801 / 8802 / 8803

UWC 8801 / 8802 / 8803 Wandbedieneinheit Wall Panel UWC 8801 / 8802 / 8803 Bedienungsanleitung User Manual BDA V130601DE UWC 8801 Wandbedieneinheit Anschluss Vor dem Anschluss ist der UMM 8800 unbedingt auszuschalten. Die Übertragung

Mehr

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät Betriebsanleitung RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät ä 2 Operating Instructions RS232 Connection, RXU10 Setting up an RS232 connection

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

CAN-Bus RPM adapter. User Manual Anwender-Beschreibung

CAN-Bus RPM adapter. User Manual Anwender-Beschreibung CAN-Bus RPM adapter COT02 User Manual Anwender-Beschreibung Stand: 12.02.03 GRABAU Computertechnik GmbH Elsener Str. 30 33102 Paderborn Tel: +49 5251 1367-0 Fax: +49 5251 1367-30 Email: info@grabau.de

Mehr

Softwareupdate-Anleitung // AC Porty L Netzteileinschub

Softwareupdate-Anleitung // AC Porty L Netzteileinschub 1 Softwareupdate-Anleitung // AC Porty L Netzteileinschub Softwareupdate-Anleitung // AC Porty L Netzteileinschub HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG Robert-Bunsen-Str. 3 D-97076 Würzburg-Lengfeld GERMANY Tel./Phone:

Mehr

Software-Update Version 1.0.10 manual. In order to keep your door systems updated, please proceed with the following changes.

Software-Update Version 1.0.10 manual. In order to keep your door systems updated, please proceed with the following changes. Software-Update Version 1.0.10 manual In order to keep your door systems updated, please proceed with the following changes. 1. Exchange CPU -Z1 (E60-0228-10) by the new one you already received. Front

Mehr

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe Cameraserver mini commissioning Page 1 Cameraserver - commissioning Contents 1. Plug IN... 3 2. Turn ON... 3 3. Network configuration... 4 4. Client-Installation... 6 4.1 Desktop Client... 6 4.2 Silverlight

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Westfalia Bedienungsanleitung. Nr

Westfalia Bedienungsanleitung. Nr Bedienungsanleitung Nr. 107375 Bedienungsanleitung Satelliten Finder RL-TC-0101 Artikel Nr. 54 25 97 Instruction Manual Satellite Finder RL-TC-0101 Article No. 54 25 97 Benutzung Funktionsumfang Regelbare

Mehr

Bedienungsanleitung. User Manual

Bedienungsanleitung. User Manual Bedienungsanleitung Seite: -3 User Manual LightmaXX 5ive STAR LED LIG0009669-000 Page: 4-5 Lieber Kunde, vielen Dank das Sie sich für ein Produkt von LightmaXX entschieden haben. In der folgenden Anleitung

Mehr

Fleet Manager 100 Bedienungsanleitung User Manual Hardware

Fleet Manager 100 Bedienungsanleitung User Manual Hardware Bedienungsanleitung User Manual Hardware 1. Bedienung im Fahrzeug... 2 2. Signale des Bordcomputers (LED, Summer)... 4 3. Fehlersuche... 5 1. Operation in the vehicle... 7 2. Buzzer codes... 9 3. Troubleshooting...

Mehr

30 March 2010 Rev: 01

30 March 2010 Rev: 01 MANUAL FALCON F-600 30 March 2010 Rev: 01 All information, pictures, drawings and technical schematics are the property of Radio Zeeland DMP. Unauthorized copying is prohibited. The content of this manual

Mehr

MU-307 A SAFETY INSTRUCTIONS SICHERHEITSHINWEISE FEATURES MERKMALE

MU-307 A SAFETY INSTRUCTIONS SICHERHEITSHINWEISE FEATURES MERKMALE SAFETY INSTRUCTIONS Read all safety instruction before operating the amplifiers. 1. Install equipment as follow condition: - Install at flat place, not bending curved. - Do not install near the water and

Mehr

Cable Tester NS-468. Safety instructions

Cable Tester NS-468. Safety instructions Cable Tester NS-468 Safety instructions Do not use the cable tester NS-468 if it is damaged. This device is only for use inside dry and clean rooms. This device must be protected from moisture, splash

Mehr

Aufgabenstellung Mit welchen SICLOCK Produkten kann ich einen PC Zeitsynchronisieren?

Aufgabenstellung Mit welchen SICLOCK Produkten kann ich einen PC Zeitsynchronisieren? SICLOCK Application Note AN-0005 Titel Synchronisation von PCs mit SICLOCK Aufgabenstellung Mit welchen SICLOCK Produkten kann ich einen PC Zeitsynchronisieren? Schlüsselwörter SICLOCK DCFRS, WinGPS, GPS1000,

Mehr

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits Application of EN ISO 13849-1 in electro-pneumatic control systems Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits These examples of switching circuits are offered free

Mehr

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Release Notes BRICKware 7.5.4 Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Purpose This document describes new features, changes, and solved problems of BRICKware 7.5.4.

Mehr

Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf!

Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf! i-r Receive Connect Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf! Operating Instructions... page 21 Please keep these instructions in a safe place! Notice d utilisation... page 39

Mehr

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient Filing system designer FileDirector Version 2.5 Novelties FileDirector offers an easy way to design the filing system in WinClient. The filing system provides an Explorer-like structure in WinClient. The

Mehr

Nachdem Sie die Datei (z.b. t330usbflashupdate.exe) heruntergeladen haben, führen Sie bitte einen Doppelklick mit der linken Maustaste darauf aus:

Nachdem Sie die Datei (z.b. t330usbflashupdate.exe) heruntergeladen haben, führen Sie bitte einen Doppelklick mit der linken Maustaste darauf aus: Deutsch 1.0 Vorbereitung für das Firmwareupdate Vergewissern Sie sich, dass Sie den USB-Treiber für Ihr Gerät installiert haben. Diesen können Sie auf unserer Internetseite unter www.testo.de downloaden.

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= How to Disable User Account Control (UAC) in Windows Vista You are attempting to install or uninstall ACT! when Windows does not allow you access to needed files or folders.

Mehr

Quick guide 360-45011

Quick guide 360-45011 Quick guide A. KEUZE VAN DE TOEPASSING EN: SELECTION OF APPLICATION CHOIX D UNE APPLICATION DE: AUSWAHL DER ANWENDUNGSPROGRAMME DIM Memory Off DIM Memory = Off User: Display: 1. EXIT Press Niko (Back light)

Mehr

Uhrenbeweger Watch winders. Crystal

Uhrenbeweger Watch winders. Crystal Uhrenbeweger Watch winders Crystal Sehr geehrter Kunde, unsere Uhrenbeweger sind so konstruiert, dass sie trotz kompakter Abmessungen nur geringe Laufgeräusche verursachen. Jeder Antrieb erzeugt jedoch

Mehr

LED Konverter: Anschlussschemata LED converter: connection diagrams

LED Konverter: Anschlussschemata LED converter: connection diagrams LED Konverter: Anschlussschemata LED converter: connection diagrams TCI DC MAXI JOLLY DALI 48V DC, 48W (Konstantspannungsversorgung), dimmbar via Taster (Push) / 1-10V / DALI 6Z 48 10 00 Sicherheitshinweise

Mehr

Leister SYSTEM SINGLE PATCH MODULE SPM 01

Leister SYSTEM SINGLE PATCH MODULE SPM 01 D GB Leister SYSTEM SINGLE PATCH MODULE SPM 01 Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-05 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41-41 4 4 Fax +41-41 4 1 www.leister.com sales@leister.com Einbauanleitung

Mehr

v i r t u A L C O M P o r t s

v i r t u A L C O M P o r t s v i r t u A L C O M P o r t s (HO720 / HO730) Installieren und Einstellen Installation and Settings Deutsch / English Installieren und Einstellen des virtuellen COM Ports (HO720 / HO730) Einleitung Laden

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Shock pulse measurement principle

Shock pulse measurement principle Shock pulse measurement principle a [m/s²] 4.0 3.5 3.0 Roller bearing signals in 36 khz range Natural sensor frequency = 36 khz 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 350 360 370 380 390

Mehr

Serviceinformation Nr. 05/10

Serviceinformation Nr. 05/10 Serviceinformation Nr. 05/10 vom: 05.08.2010 von: GRC 1. Strömungswächter für Grundwasseranlagen Ab sofort können anstelle der Seikom Strömungswächter GF Schwebekörper Durchflussmesser mit Reed Kontakt

Mehr

miditech 4merge 4-fach MIDI Merger mit :

miditech 4merge 4-fach MIDI Merger mit : miditech 4merge 4-fach MIDI Merger mit : 4 x MIDI Input Port, 4 LEDs für MIDI In Signale 1 x MIDI Output Port MIDI USB Port, auch für USB Power Adapter Power LED und LOGO LEDs Hochwertiges Aluminium Gehäuse

Mehr

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU!

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! HELPLINE GAMMA-SCOUT ODER : WIE BEKOMME ICH MEIN GERÄT ZUM LAUFEN? Sie haben sich für ein Strahlungsmessgerät mit PC-Anschluss entschieden.

Mehr

CONTROLLER RECEIVER REPEATER PAIRING SLIM CLIP

CONTROLLER RECEIVER REPEATER PAIRING SLIM CLIP ANLEITUNGEN // INSTRUCTIONS CONTROLLER RECEIVER REPEATER PAIRING SLIM CLIP BEDIENUNGSANLEITUNG // INSTRUCTION MANUAL MONTAGEANLEITUNG // ASSEMBLY INSTRUCTION MONTAGEANLEITUNG // ASSEMBLY INSTRUCTION KOPPLUNG

Mehr

DECKMA. GmbH. Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR GENERAL ALARM SYSTEM USER MANUAL FOR GENERAL ALARM SYSTEM GAS 3000

DECKMA. GmbH. Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR GENERAL ALARM SYSTEM USER MANUAL FOR GENERAL ALARM SYSTEM GAS 3000 DECKMA GmbH Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR GENERAL ALARM SYSTEM USER MANUAL FOR GENERAL ALARM SYSTEM GAS 3000 VERSION 26-November-2007 BEDIENUNGSANLEITUNG Generalalarm

Mehr

ONLINE LICENCE GENERATOR

ONLINE LICENCE GENERATOR Index Introduction... 2 Change language of the User Interface... 3 Menubar... 4 Sold Software... 5 Explanations of the choices:... 5 Call of a licence:... 7 Last query step... 9 Call multiple licenses:...

Mehr

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter. English. Deutsch

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter. English. Deutsch English snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter Deutsch User Manual Bedienungsanleitung 2007 snom technology AG All rights reserved. Version 1.00 www.snom.com English snom Wireless

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide

ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide 1 SET ALL1681 Upon you receive your wireless Router, please check that the following contents are packaged: - Powerline Wireless Router

Mehr

Das Modul kann thermische oder 3-stufige Aktoren regeln, wie auch vier 0-10 VDC analoge Ausgänge.

Das Modul kann thermische oder 3-stufige Aktoren regeln, wie auch vier 0-10 VDC analoge Ausgänge. Das ist ein I/O Modul für Modbus, das vier Ni1000-LG Eingänge oder vier Digitaleingänge lesen kann. Jeder individuelle Eingang kann so eingestellt werden, das er als analoger oder digitaler Eingang arbeitet.

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise Benutzeranweisungen SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise 2008.01 (V 1.x.x) Deutsch Please direct all enquiries to your local JDSU sales company. The addresses can be found at: www.jdsu.com/tm-contacts

Mehr

- Messdaten herunterladen - Diagnosis and Analysis of measuring data. - Download of measuring data

- Messdaten herunterladen - Diagnosis and Analysis of measuring data. - Download of measuring data Smart Utility Software The SmartUtility offers the following functionalities: - Search of SmartCheck within the network - Administration of the SmartCheck Software zur Administration von FAG SmartCheck

Mehr

How-To-Do. Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens

How-To-Do. Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens How-To-Do Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens Content Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens... 1 1 General... 2 1.1 Information... 2 1.2 Reference...

Mehr

Bedienungsanleitung Netzwerkkabeltester ST-45 v2

Bedienungsanleitung Netzwerkkabeltester ST-45 v2 Bedienungsanleitung Netzwerkkabeltester ST-45 v2 Einführung Geehrter Kunde, wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Kabeltesters gratulieren! Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden,

Mehr

HIR Method & Tools for Fit Gap analysis

HIR Method & Tools for Fit Gap analysis HIR Method & Tools for Fit Gap analysis Based on a Powermax APML example 1 Base for all: The Processes HIR-Method for Template Checks, Fit Gap-Analysis, Change-, Quality- & Risk- Management etc. Main processes

Mehr

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch BLK-2000 Quick Installation Guide English Deutsch This guide covers only the most common situations. All detail information is described in the user s manual. English BLK-2000 Quick Installation Guide

Mehr

Schnell-Start-Anleitung Quick Start Guide

Schnell-Start-Anleitung Quick Start Guide Schnell-Start-Anleitung Quick Start Guide 3 1. Cube anschließen Schließen Sie den Cube an die Stromversorgung an. Verbinden Sie den Cube mit dem Router. Die Power- und die Internet-LED beginnen zu blinken,

Mehr

EMCO Installationsanleitung Installation instructions

EMCO Installationsanleitung Installation instructions EMCO Installationsanleitung Installation instructions Installationsanleitung Installation instructions Digitalanzeige digital display C40, FB450 L, FB600 L, EM 14D/17D/20D Ausgabe Edition A 2009-12 Deutsch...2

Mehr

AKTIVE DVB-T ZIMMERANTENNE ANSCHLUSSHINWEISE ACTIVE DVB-T INDOOR ANTENNA CONNECTION INSTRUCTIONS

AKTIVE DVB-T ZIMMERANTENNE ANSCHLUSSHINWEISE ACTIVE DVB-T INDOOR ANTENNA CONNECTION INSTRUCTIONS K la vi er l ac ko p tik AKTIVE DVB-T ZIMMERANTENNE ANSCHLUSSHINWEISE ACTIVE DVB-T INDOOR ANTENNA CONNECTION INSTRUCTIONS ZA 8970 DRUCKS0682.indd 1 05.09.12 15:15 VerpAckunGsinhAlT UKW / UHF / VHF Flachantenne

Mehr

microkontrol/kontrol49 System Firmware Update

microkontrol/kontrol49 System Firmware Update microkontrol/kontrol49 System Firmware Update Update Anleitung (für Windows) Dieses Update ist lediglich mit Windows XP kompatibel, versuchen Sie dieses nicht mit Windows 98/ME und 2000 auszuführen. 1.

Mehr

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!!

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!! REPORT OF INVENTION Please send a copy to An die Abteilung Technologietransfer der Universität/Hochschule An die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH Ettlinger Straße

Mehr

Please do not use in live circuits. When the POWER LED does not light, you must change the battery for testing.

Please do not use in live circuits. When the POWER LED does not light, you must change the battery for testing. L A N / U S B C A B L E T E S T E R I n s t a l l a t i o n 1 2 9 9 6 4 1. I n t r o d u c t i o n The LAN/USB Cable Tester is designed to easily read the correct cable pin out configuration. The cables

Mehr

Directions. Trouble shooting

Directions. Trouble shooting Betriebsanleitung 1. Legen Sie die Uhr mit der Vorderwand auf den Tisch und öffnen Sie die Rückwand des Uhrengehäuses (A). 2. Entfernen Sie das Papier welches zwischen die Rückwand und Tonfeder geklemmt

Mehr

E/A-Bedieneinheit. I/O Control unit 658552 DE/GB 08/02

E/A-Bedieneinheit. I/O Control unit 658552 DE/GB 08/02 E/A-Bedieneinheit I/O Control unit 527429 658552 DE/GB 08/02 Best.-Nr.: 658552 Benennung: DATENBLATT Bezeichnung: D:LP-BED.EINH.-E/A-DE/GB Stand: 08/2002 Autoren: Christine Löffler Grafik: Doris Schwarzenberger

Mehr

Technology for you. Media Solutions

Technology for you. Media Solutions Technology for you Media Solutions Media Units / Media Units Media Units Robuste Installationstechnik für jeden Klassenund Schulungsraum Robust installation technology for each class- and conference room

Mehr

OMNITRONIC DSP Control Installationsanweisungen bis Version 1.3.1

OMNITRONIC DSP Control Installationsanweisungen bis Version 1.3.1 OMNITRONIC DSP Control Installationsanweisungen bis Version 1.3.1 Bitte befolgen Sie diese Schritt-für-Schritt Anleitung genau, nachdem Sie ein Software Update von unserer Website heruntergeladen haben.

Mehr

Bedienungsanleitung / User Manual. PAR 56 RGB LED PAR 64 RGB LED (183x10mm LED s) mit 5 DMX Kanälen/ with 5 DMX channles

Bedienungsanleitung / User Manual. PAR 56 RGB LED PAR 64 RGB LED (183x10mm LED s) mit 5 DMX Kanälen/ with 5 DMX channles Bedienungsanleitung / User Manual PAR 56 RGB LED PAR 64 RGB LED (183x10mm LED s) mit 5 DMX Kanälen/ with 5 DMX channles Inhalt 1 Sicherheitsbestimmungen... 3 2 Übersicht... 3 3 Funktionen... 4 3.1 Automatischer

Mehr

Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung

Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung Version 1.0 (09/2009) TV8379 1. Vorwort Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses 24VAC Outdoor Netzteils. Mit diesem

Mehr

Cisco SSPA122. Installation und manuelle Rekonfiguration. Dokumentenversion 1

Cisco SSPA122. Installation und manuelle Rekonfiguration. Dokumentenversion 1 Cisco SSPA122 Installation und manuelle Rekonfiguration Dokumentenversion 1 Placetel UC-One Cisco SPA122 Installation und manuelle Rekonfiguration Copyright Hinweis Copyright 2015 finocom AG Alle Rechte

Mehr

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista Hinweis: Für den Downloader ist momentan keine 64 Bit Version erhältlich. Der Downloader ist nur kompatibel mit 32 Bit Versionen von Windows 7/Vista. Für den Einsatz

Mehr

TomTom WEBFLEET Tachograph

TomTom WEBFLEET Tachograph TomTom WEBFLEET Tachograph Installation TG, 17.06.2013 Terms & Conditions Customers can sign-up for WEBFLEET Tachograph Management using the additional services form. Remote download Price: NAT: 9,90.-/EU:

Mehr

M90/60 Spare Parts Catalog SPC-M90-01

M90/60 Spare Parts Catalog SPC-M90-01 1 M90/60 Spare Parts Catalog SPC-M90-01 Notice: i. The Spare Parts prices are subject to change without notice. ii. The Spare Parts & Assembly Groups are subject to change without notice. iii. The drawings

Mehr

Waarschuwing. Warning. Achtung

Waarschuwing. Warning. Achtung Document: Sigma345 Ver 08 Page 2 of 48 Document: Sigma345 Ver 08 Page 3 of 48 Waarschuwing Deze apparatuur is uitgerust met een hoogspanning EL lamp onder de folie en met hoogspanning elektronica in de

Mehr

GmbH, Stettiner Str. 38, D-33106 Paderborn

GmbH, Stettiner Str. 38, D-33106 Paderborn Serial Device Server Der Serial Device Server konvertiert die physikalische Schnittstelle Ethernet 10BaseT zu RS232C und das Protokoll TCP/IP zu dem seriellen V24-Protokoll. Damit können auf einfachste

Mehr

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Table of Contents Deutsch 1 1. Bevor Sie anfangen 1 2. Installation 2 Troubleshooting 6 Version 06.08.2011 1. Bevor Sie anfangen Packungsinhalt ŸTFM-560X

Mehr

Sensors Monitoring Systems

Sensors Monitoring Systems Sensors Monitoring Systems Dr.E.Horn GmbH Im Vogelsang 1 71101 Schönaich Germany Tel: +49 7031 6302-0 info@dr-horn.org DK 002629 Rev: 2 01.07.2015 1 /14 Absolut-Drehgeber Absolut-Encoder EGD50.5X und EGD50.7X

Mehr

mit integriertem Frequenzumrichter with integrated frequency converter

mit integriertem Frequenzumrichter with integrated frequency converter Sektionaltorantriebe 1 / W1 mit externer Steuerung 1 / W1 with external controls mit integrierter Steuerung with integrated controls 1FU-I mit integriertem Frequenzumrichter 1FU-I with integrated frequency

Mehr

rs232 DIN rail adapter für Thyro-s, thyro-a und thyro-ax

rs232 DIN rail adapter für Thyro-s, thyro-a und thyro-ax 1 rs232 DIN rail adapter für Thyro-s, thyro-a und thyro-ax August 2014 DE/EN - V2 2 INHALTSVERZEICHNIS Ansprechpartner 3 1. Einleitung 4 2. Lieferumfang 4 3. Merkmale 4 4. Anschlüsse 5 5. Inbetriebnahme

Mehr

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS FOR LPS203-M LPS203-M 操 作 指 示

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS FOR LPS203-M LPS203-M 操 作 指 示 BEDIENUNGSANLEITUNG To comply with the published safety standards, the following must be observed when using this power supply. Um den zur Zeit gültigen Sicherheitsbestimmungen zu genügen, müssen die nachstehenden

Mehr

114-18867 09.Jan 2014 Rev C

114-18867 09.Jan 2014 Rev C Application Specification 114-18867 09.Jan 2014 Rev C High Speed Data, Pin Headers 90 / 180 4pos., shie lded High Speed Data, Stiftleiste 90 / 180, geschirmt Description Beschreibung 1. Packaging of pin

Mehr

ZZ0040 - Systembeschreibung

ZZ0040 - Systembeschreibung ZZ000 - ystembeschreibung 1 2 water in ode/enter et Lit/min P2 P1 trömungswächter Typ U000 KWT ZZ000 water out 1 2 Filter trömungswächter Wasserstop- Ventil Drucksensor Rückschlagventil Ausfiltern von

Mehr

BEDIENUNGSANLEITUNG GUESS WATCHES 1 DAMEN

BEDIENUNGSANLEITUNG GUESS WATCHES 1 DAMEN BEDIENUNGSANLEITUNG GUESS WATCHES 1 DAMEN DAMEN 2 DAMEN Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen GUESS Uhr. Das Uhrwerk wurde mit fortschrittlicher Elektroniktechnologie entwickelt und aus Komponenten

Mehr

VISION. UM DER ZEIT VORAUS ZU BLEIBEN

VISION. UM DER ZEIT VORAUS ZU BLEIBEN VISION. UM DER ZEIT VORAUS ZU BLEIBEN Heute stellen wir Ihnen unsere neue Leiterplatte VISION einmal näher vor. Die VISION-Leiterplatte ist vielfach einsetzbar. Setzen Sie dieses Produkt in Ihren Projekten

Mehr

Technical Information

Technical Information Firmware-Installation nach Einbau des DP3000-OEM-Kits Dieses Dokument beschreibt die Schritte die nach dem mechanischen Einbau des DP3000- OEM-Satzes nötig sind, um die Projektoren mit der aktuellen Firmware

Mehr

SanStore: Kurzanleitung / SanStore: Quick reference guide

SanStore: Kurzanleitung / SanStore: Quick reference guide SanStore Rekorder der Serie MM, MMX, HM und HMX Datenwiedergabe und Backup Datenwiedergabe 1. Drücken Sie die Time Search-Taste auf der Fernbedienung. Hinweis: Falls Sie nach einem Administrator-Passwort

Mehr

Art.-Nr. 4450900300 greentea. Art.-Nr. 4450900200 whitemusk MAGICUS. 1 Stück/piece 2,5. 4 x 4 x 4 x. 1 x

Art.-Nr. 4450900300 greentea. Art.-Nr. 4450900200 whitemusk MAGICUS. 1 Stück/piece 2,5. 4 x 4 x 4 x. 1 x MAGICUS Art.-Nr. 4450900300 greentea 1 Stück/piece Art.-Nr. 4450900200 whitemusk 2,5 4 x 4 x 4 x 1 x 1. 2. 1 x Option 2 Option 1 3. 1 3 4 2 4. I AUTO RUN Mo Tu We Th Fr Sa Su OK + Clear R 230VAC, 50Hz

Mehr

90 Seventy Seven Master

90 Seventy Seven Master F G G1 H < 1 sec = > 1 sec = 1.A 5 cm 330 330 1.A 1.B 1.B serien Raumleuchten GmbH Hainhäuser Str. 3-7 D-63110 Rodgau.lighting 1 x 36 W 230-250 V ~ 50/60 Hz kg 2,7 kg 1400 Ø 30 mm min. 300 - max. 1700

Mehr

SERVICE INFORMATION NO. SID4-020/1

SERVICE INFORMATION NO. SID4-020/1 Diamond Aircraft Industries G.m.b.H. DAI SID4-020/1 N.A. Otto-Straße 5 Page 1 of 2 A-2700 Wiener Neustadt 06-Sep-2004 SERVICE INFORMATION NO. SID4-020/1 SUPERSEDES SERVICE INFORMATION NO. SID4-020 I. TECHNICAL

Mehr

Asynchronous Generators

Asynchronous Generators Asynchronous Generators Source: ABB 1/21 2. Asynchronous Generators 1. Induction generator with squirrel cage rotor 2. Induction generator with woed rotor Source: electricaleasy.com 2/21 2.1. Induction

Mehr

Thema: Sonnenuhren (7.Jahrgangsstufe)

Thema: Sonnenuhren (7.Jahrgangsstufe) Thema: Sonnenuhren (7.Jahrgangsstufe) Im Rahmen des Physikunterrichts haben die Schüler der Klasse 7b mit dem Bau einfacher Sonnenuhren beschäftigt. Die Motivation lieferte eine Seite im Physikbuch. Grundidee

Mehr

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM Bedienungs- und Montageanleitung Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM 1.0 Allgemeines Das Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM ermöglicht eine eindeutige Zuordnung von Ladevorgang und Batterie in den

Mehr

Instructions AVTI. ENGLISH Page 2. DEUTSCH Seite 2. NEDERLANDS blz. 2. Multifunctional self-acting controller AVTI. Multifunktionsregler AVTI

Instructions AVTI. ENGLISH Page 2. DEUTSCH Seite 2. NEDERLANDS blz. 2. Multifunctional self-acting controller AVTI. Multifunktionsregler AVTI Instructions Multifunctional self-acting controller Page 2 Multifunktionsregler Seite 2 blz. 2 Temperatuurregelaar voor warm tapwater 7369054-0 SIBC VI.GB.H4.6G 1 is a combined controller developed for

Mehr

INDEX. 3. Package Contents Connection and Operation...4

INDEX. 3. Package Contents Connection and Operation...4 3 - P O R T H D M I S w i t c h V i s i o n 3 3 2 7 0 3 INDEX 1. I n t r o d u c t i o n... 2 2. S p e c i f i c a t i o n s... 3 3. Package Contents...3 4. P a n e l D e s c r i p t i o n s.. 4 5. Connection

Mehr

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber Einführung Geehrter Kunde, wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Wagenhebers gratulieren! Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische

Mehr

Load balancing Router with / mit DMZ

Load balancing Router with / mit DMZ ALL7000 Load balancing Router with / mit DMZ Deutsch Seite 3 English Page 10 ALL7000 Quick Installation Guide / Express Setup ALL7000 Quick Installation Guide / Express Setup - 2 - Hardware Beschreibung

Mehr

Installation guide for Cloud and Square

Installation guide for Cloud and Square Installation guide for Cloud and Square 1. Scope of delivery 1.1 Baffle tile package and ceiling construction - 13 pcs. of baffles - Sub construction - 4 pcs. of distance tubes white (for direct mounting)

Mehr

Deutsch: REPARATURANWEISUNG

Deutsch: REPARATURANWEISUNG DE: Diese Anweisung ist in zwei Sprachen verfügbar. ENG: This instruction is available in two languages. Deutsch: REPARATURANWEISUNG English: REPAIR INSTRUCTION Dok.-Nr. RA L4.00-00 Sprachen-2-Deckblatt

Mehr

E asyline by Hama GmbH & Co KG Postfach 80 86651 Monheim/Germany Tel. +49 (0)9091/502-0 Fax +49 (0)9091/502-274 hama@hama.de www.hama.

E asyline by Hama GmbH & Co KG Postfach 80 86651 Monheim/Germany Tel. +49 (0)9091/502-0 Fax +49 (0)9091/502-274 hama@hama.de www.hama. 00021024-10.06 E asyline by Hama GmbH & Co KG Postfach 80 86651 Monheim/Germany Tel. +49 (0)9091/502-0 Fax +49 (0)9091/502-274 hama@hama.de www.hama.com Gamepad Thunderstorm II 0021024 l Bedienungsanleitung

Mehr

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray Content of Assembly Instruction I. Required tools II. Required parts III. Installation Inhalt der Montageanleitung I. Benötigte Werkzeuge II. Benötigte Teile III. Installation I. Required tools: I. Benötigtes

Mehr

Kuppeldach-Pavillon / Pavilion with dome-shaped roof / Koepeldak Paviljoen

Kuppeldach-Pavillon / Pavilion with dome-shaped roof / Koepeldak Paviljoen Pavilion with dome-shaped roof Koepeldak Paviljoen Vor Montage und Benutzung unbedingt sorgfältig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren. Read these instructions carefully before use and assembly and

Mehr