EC DECLARATION OF CONFORMITY

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "EC DECLARATION OF CONFORMITY"

Transkript

1

2 Version ;

3 Industrieweg 17, 4538 AG Terneuzen NL P.O. Box 1070, 4530 GB Terneuzen NL Phone + 31 (0) Fax + 31 (0) \Formulier\ doc EC DECLARATION OF CONFORMITY We RADIO ZEELAND DMP B.V. Industrieweg 17, 4538 AG Terneuzen NL P.O. Box 1070, 4530 GB Terneuzen NL declare under our sole responsibility that the product Sigma 550 to which this declaration relates is in comformity with the following standard(s) or other normative document(s) EN (IEC 945 Third edition: ) Chapters 9, 10, 11 and 12 This declaration is issued according to the European Community Directive on Electromagnetic Compatibility (89/336/EEC). On behalf of Radio Zeeland DMP B.V. Terneuzen, the Netherlands 11/07/2002 Technical Manager Version ;

4 Waarschuwing Deze apparatuur is uitgerust met een hoogspanning EL lamp onder de folie en met hoogspanning elektronica in de behuizing om deze lamp aan te sturen. Maak geen krassen of andere beschadigingen op de folie en maak het apparaat niet open tijdens gebruik. Gevaar voor elektrocutie als het apparaat ondeugdelijk wordt gebruikt. Indien u het zichtinstrument opent, vermijdt dan alle contact met de wijzerplaat van de indicator. De mogelijkheid bestaat dat u statische elektriciteit overbrengt op de indicator waardoor deze tijdelijk een misaanwijzing geeft. Het afregelen van het apparaat kan pas dan gebeuren als de indicator goed in de middenpositie staat als het apparaat is uitgeschakeld. De gyro-unit bevat precisie onderdelen en mag uitsluitend door RZ personeel onderhouden worden. Reparatie door derden kan leiden tot slecht functioneren van het apparaat. Indien service noodzakelijk is dient u zich te wenden tot uw lokale dealer. Warning This device is fitted with a high-voltage EL lamp under the foil and with high-voltage electronics in the casing for operation of the lamp. Do not abrade or damage the foil and do not open the device during operation. Danger of electrocution if the device is used improperly. When you open the display unit avoid all contact with the indicator plate of the indicator as you may expose the indicator to static electricity causing it to give a temporary false reading. The device can then be set only when the indicator is exactly in the central position and the device is switched off. The gyro unit contains precision components and may only be maintained by RZ personnel. Repairs by third parties may cause the device to malfunction. Please contact your local dealer for all service requirements. Achtung Dieses Gerät ist mit einer unter Hochspannung stehenden EL-Leuchte unter der Folie und mit Hochspannungselektronik im Gehäuse um diese Leuchte herum ausgerüstet, damit diese Leuchte angesteuert werden kann. Vermeiden Sie Kratzer oder andere Beschädigungen an der Folie und öffnen Sie den Apparat nicht, während er verwendet wird. Es besteht dabei Lebensgefahr durch Stromschlag, wenn der Apparat nicht sachgemäß verwendet wird. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit der Rundskala der Anzeige, wenn Sie das Sichtinstrument öffnen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie statische Elektrizität auf die Anzeige übertragen, wodurch diese vorübergehend eine falsche Anzeige liefert. Das Abgleichen des Apparats kann erst dann erfolgen, wenn die Anzeige richtig in der Mittelposition steht, während der Apparat ausgeschaltet ist. Die Kreiseleinheit enthält Präzisionsteile und darf nur durch Techniker von RZ gewartet werden. Reparatur durch Dritte kann zu einem schlechten Funktionieren des Geräts führen. Wenden Sie sich an Ihren nächsten Händler, wenn eine Wartung notwendig ist. Version ;

5 INDEX Pagina: 8 Algemene beschrijving / Technische gegevens 10 Installatie voorschrift 12 Aansluitingen 21 Bediening 24 Alarmen 25 Foutzoekprocedure 62 Maatvoering Sigma Maatvoering Sigma Maatvoering Sigma Maatvoering inbouwframe 66 Uitsnijmaten Sigma instrumenten 67 Maatvoering RZ Maatvoering RZ Maatvoering kompassensor 70 Maatvoering RZ Maatvoering RZ Aansluitingen RZ 219 junctionbox 73 Aansluitingen voeding roerstandgedeelte 74 Aansluitingen Sigma Aansluitingen RZ Aansluitingen RZ Aansluitingen dochterbochtaanwijzer 78 Aansluitingen auxiliary input 79 Aansluitingen TMC spoel 80 Aansluitingen synchro 81 Aansluitingen kompassensor 82 Aansluitingen sinus/cosinus ingang 83 Aansluitingen NMEA in en uit 84 Aansluitingen Sigma Aansluitingen voeding piloot 86 Aansluitingen overzicht/kabelschema 87 Aansluitingen overzicht 88 Aansluiting Sigma 100 met Sigma repeater 89 Aansluiting Sigma 100 met Euro/Delta Overzicht instellingen Sigma Overzicht jumpers 92 Aansluiting Sigma 300 met Sigma repeater 93 Aansluiting Sigma 300 met Euro/Delta Overzicht instellingen en jumpers Sigma 300 Version ;

6 INDEX Page: 26 General description / technical data 28 Installation instructions 30 Connections 39 Operation 42 Alarms 43 Fault detection procedure 62 Dimensions of the Sigma Dimensions of the Sigma Dimensions of the Sigma Dimensions of the mounting frame 66 Cut-out dimensions for Sigma instruments 67 Dimensions of the RZ Dimensions of the RZ Dimensions of the compass sensor 70 Dimensions of the RZ Dimensions of the RZ Connections to the RZ 219 junction box 73 Power supply connection to the rudder angle assembly 74 Connections to the Sigma Connections to the RZ Connections to the RZ Connections to the repeater turn-indicator 78 Connections to the auxiliary input 79 Connections to the TMC coil 80 Connections to the synchro 81 Connections to the compass sensor 82 Connections to the sinus/cosine input 83 Connections to the NMEA in and out 84 Connections to the Sigma Power supply connections to the pilot 86 List of connections/wiring diagram 87 List of connections 88 Connecting Sigma 100 with Sigma repeater 89 Connecting Sigma 100 with Euro/Delta List of settings of the Sigma List of jumpers 92 Connecting Sigma 300 with Sigma repeater 93 Connecting Sigma 300 with Euro/Delta List of settings and jumpers Sigma 300 Version ;

7 INHALTSVERZEICHNIS Seite: 44 Allgemeine Beschreibung / Technische Daten 46 Installationsvorschrift 48 Anschlüsse 57 Bedienung 60 Alarme 61 Fehlersuche und Fehlerbehebung 62 Abmessungen Sigma Abmessungen Sigma Abmessungen Sigma Abmessungen Einbaurahmen 66 Ausschnittmaße Sigma-Instrumente 67 Abmessungen RZ Abmessungen RZ Abmessungen Kompasssensor 70 Abmessungen RZ Abmessungen RZ Anschlüsse RZ 219 Anschlusskasten 73 Anschlüsse Speisung der Ruderlagensteuerung 74 Anschlüsse Sigma Anschlüsse RZ Anschlüsse RZ Anschlüsse Tochterwendezeiger 78 Anschlüsse Aux Eingang 79 Anschlüsse TMC Spule 80 Anschlüsse Synchro 81 Anschlüsse Kompasssensor 82 Anschlüsse Sinus/Kosinus Eingang 83 Anschlüsse NMEA Eingang und Ausgang 84 Anschlüsse Sigma Anschlüsse Speisung des Piloten 86 Anschlüsse Übersicht/Kabelplan 87 Anschlüsse Übersicht 88 Anschluss Sigma 100 mit Sigma-Rückmelder 89 Anschluss Sigma 100 mit Euro/Delta Übersicht Einstellungen Sigma Übersicht Schaltdrähte 92 Aschluss Sigma 300 mit Sigma-Rückmelder 93 Aschluss Sigma 300 mit Euro/Delta Übersicht Einstellungen und Schaltdrähte Sigma 300 Version ;

8 1 Leveringsomvang Sigma 550 Algemene beschrijving / Technische gegevens In de verpakking treft u de volgende zaken aan: - Manual - Bediening Sigma Zichtinstrument Sigma Zichtinstrument Sigma Roerstandgever RZ Gyro unit RZ Junctionbox RZ Filter unit RZ Montageset Controleer of de bovengenoemde items aanwezig zijn. Is dit niet het geval, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw dealer. Lees voor het installeren van de Sigma 550 aandachtig deze manual door. Als er vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met uw dealer. 2 Beschrijving meegeleverde items 1 Manual Hierin is het aansluiten, de functionaliteit en de bediening van de Sigma 550 terug te vinden. 2 Zichtinstrument Sigma Voedingsspanning van dit apparaat is Vdc. - Voedingsspanning alarm. - De stroomopname bedraagt minder dan 1A. - Keuze tussen rode of blauwe verlichting in de meter. - Indicator Dimbaar van 5 tot 100%. 3 Zichtinstrument Sigma Voedingsspanning van dit apparaat is Vdc. - Voedingsspanning alarm. - Gyro Alarm. - De stroomopname bedraagt minder dan 1A. - Keuze tussen rode of blauwe verlichting in de meter. - Indicator Dimbaar van 5 tot 100%. Version ;

9 4 Bediening Sigma Voedingsspanning van dit apparaat is Vdc. - Voedingsspanning alarm. - Gyro alarm. - Koers alarm, - Roerwerkalarm. - De stroomopname bedraagt minder dan 1A. - Dimbaar van 5 tot 100%. 5 Roerstandgever RZ 610 Deze sensor is voor het opnemen van de roerstand. 6 GYRO EENHEID RZ 630: Deze in eigen laboratorium ontwikkelde middelsnel draaiende tol levert op basis van het gyroscopisch effect en ingebouwde intelligentie een zeer nauwkeurige Rate Of Turn (draaisnelheid) aan de gekoppelde piloten. 7 JUNCTIONBOX RZ 219: In deze junctionbox worden de noodzakelijke aansluitingen van de piloot op de externe apparaten gemaakt. Aansluitmogelijkheden voor: repeater instrumenten, gyrotol. kompassensor, NMEA input en output en Aux input. 8 FILTERUNIT RZ 203: Filter voor de voeding van de piloot. 9 Montageset - 4 polige connector + kap. - 5 polige connector + kap polige connector + kap. - Inbouwring. - 4x Veer. Version ;

10 Installatie voorschrift 1 Montage zichtinstrumenten SIGMA 100 en SIGMA 300 De zichtinstrumenten worden zodanig geplaatst dat ze op een duidelijke zichtbare plaats komt voor de roerganger. Er moet voldoende ruimte overblijven om de bekabeling te leggen. Een montage tekening is te vinden achter in deze manual. 2 Montage bediening Sigma 550 De SIGMA 550 bediening dient te worden ingebouwd op een plaats die voor de roerganger goed bereikbaar is. 3 Montage junctionbox De junctionbox dient te worden geplaatst op een locatie die goed toegankelijk is voor service doeleinden, en die makkelijk bereikbaar is voor de kabels. De junctionbox dient te worden gevoed met 2 separate voedingen van 24Volt, deze voedingen dienen extern gezekerd te worden met een automatische zekering van 6A. 4 Montage roerstandgever De roerstandgever moet mechanisch worden verbonden met de roerinrichting (met behulp van een verbindingsstaaf). Ook kan de roerstandgever gemonteerd worden in de buurt van de roeras en verbonden worden met de roeras m.b.v. tandwielen en een ketting (zie figuur 1). De verhouding van de tandwielen dient zo gekozen te worden dat wanneer het roer van max. stuurboord naar max. bakboord gaat, de potmeter een verdraaiing heeft van ± 180. De roerstandgever dient zo te worden gemonteerd dat de ketting in lijn loopt met de twee bevestigingsbeugels op de roerstandgever (dit in verband met de mechanische krachten op de roerstandgever). Version ;

11 5 Montage opnemer RZ 630 De gyro-eenheid moet bij voorkeur gemonteerd worden op een plaats dicht bij het zwaartepunt van een dwarsdoorsnede van het schip. Hierdoor wordt het effect van rol- en stampbewegingen van het schip geminimaliseerd. Dit is vooral belangrijk indien het de bedoeling is de bochtaanwijzer (eventueel later) op te nemen in de regelkring van een automatische piloot. De gyro-eenheid moet gemonteerd worden met het deksel naar boven en horizontaal, dit om te zorgen dat de bochtaanwijzer alleen hoeksnelheden om de verticale as meet. De lijn op het deksel van de gyro-eenheid moet samenvallen met of evenwijdig lopen aan de lengteas van het schip. De gyro-eenheid dient met bouten op de gekozen plaats gemonteerd te worden. (N.B. Veilige kompasafstand gyro-eenheid: 0.9 mtr.) Version ;

12 Aansluitingen K1: Voeding Sigma 100/Sigma 300 /Sigma 550 GND (BACKUP) +24VDC (BACKUP) SCREEN GND (MAIN) +24VDC (MAIN) De Sigma zichtinstrumenten kunnen op 1 of op 2 voedingen worden aangesloten. Voor een grotere bedrijfszekerheid adviseren wij de Sigma zichtinstrumenten aan te sluiten op 2 voedingen. Indien één van de voedingen wegvalt, dan zal he Sigma zichtinstrument blijven werken op de andere 24V voeding. Als er maar één voeding wordt gebruikt moet de aansluitingen op de hoofdvoeding worden doorgelust naar de aansluitingen van de reservevoeding. Indien dit wordt vergeten gaat iedere keer als het apparaat wordt ingeschakeld het akoestisch signaal klinken en licht de voedingsspanning LED rood op ten teken dat er een spanningsbron mist. (Op de Sigma 300 gaat geen akoestisch alarm) Als de Sigma 100 is aangesloten op twee actieve voedingen dan zal dan zal de voedingsspanning indicator LED groen oplichten. Mocht één van de twee voedingen uitvallen dan zal de voedingsspanning indicator LED rood oplichten en zal er een akoestisch alarm signaal klinken. Dit akoestisch signaal is uit te zetten door op de toets te drukken. Version ;

13 K2 : Sigma100 In (+) Input from Master In (-) Out 3 (-) Out 3 (+) Out 2 (-) Out 2 (+) Out 1 (-) Out 1 (+) GND ILL Output for Max 3 slaves Dim input Screen K2-1 t/m 2: Externe dimmer Als de externe dimmer ingang wordt gebruikt moet de eigen dimmer uitgeschakeld worden door jumper JP4 te verwijderen. Het dimmer signaal van de Sigma 300 hoofdinstrument K2-1 en K2-2 moet dan op K2-1 en K2-2 van de Sigma 100 worden aangesloten, waardoor het dochterinstrument mee dimt met de Sigma 300. Belangrijk: indien men vergeet JP4 te verwijderen kan het apparaat als het wordt gebruikt als dochterinstrument beschadigd raken. K2-3 t/m 8: Dochter uitgangen De Sigma 100 heeft drie uitgangen voor een analoge meter of voor een dochterinstrument. Voor elke uitgang is een aparte nul en gain regeling voorzien. Op K2-1 en K2-2 is een uitgang voorzien om de dochterinstrumenten mee te dimmen. De uitgangsspanning van dit dimsignaal is 15V en kan maximaal 250 ma aansturen. K2-9 en 11: roerstand ingang De Sigma 100 wordt aangesloten op de RZ 219. zie tek CONNECTION SIGMA 100 achter in deze manual. Version ;

14 K3: Sigma 100 On/off out (-) On/off out (+) On/off in (-) On/off in (+) Extern on/off out Extern on/off in Screen K3-1 en 2: Extern on/off in De Sigma 100 wordt aangeschakeld door de RZ 219. zie tek CONNECTION SIGMA 100 achter in deze manual. Jumper JP3 in de Sigma 100 moet verwijderd worden, zodat zijn eigen ON/OFF schakelaar niet meer werkt. K3-3 en 4: Extern on/off out De Sigma 100 kan een dochter Sigma 100 aanschakelen. Als het hoofdinstrument aangeschakelt, komt tussen de klemmen van Extern on/off out, een spanning van 15V te staan waarmee een dochterinstrument aangeschakeld kan worden. K2 : Sigma 300 Screen Version ;

15 K2-1 t/m 2: Externe dimmer Indien een dochterinstrument is aangesloten, dan kan deze mee dimmen met het hoofdinstrument. Het dimmersignaal van het hoofdinstrument moet dan op K2-1 en K2-2 worden aangesloten, waardoor het dochterinstrument mee dimt met het hoofdinstrument. K2-6 t/m 9: Dochter uitgang Via K2-8 en K2-9 kan men een externe analoge indicator van 1mA aansluiten. Met P1 kan men het instrument op 0 stellen en met P4 kan men de uitslag van deze dochter regelen. Op K2-1 en K2-2 is een uitgang voorzien om de dochterinstrumenten mee te dimmen. De uitgangsspanning van dit dimsignaal is 15V en kan maximaal 150 ma aansturen. K2-9 en 10: NMEA-uit Op deze uitgang wordt een NMEA-signaal uitgegeven volgens de NMEA 183 standaard. $..ROT K2-11 en 12: NMEA in Deze ingang kan niet worden gebruikt als de Sigma 300 in de communicatielijn van de Sigma 550 is opgenomen. Version ;

16 K3: Sigma 300 /Sigma 550 Screen K3-1 en 2: Communicatie in Op K3-1 en 2 wordt de inkomende communicatie (van bijvoorbeeld de junctionbox) aangesloten. Indien de communicatie ontbreekt, zal het de voedingsindicator rood gaan knipperen en de zoemer zal pulserend weerklinken. K3-3 en 4: Communicatie uit Op K3-3 en 4 wordt de uitgaande communicatie (naar bijvoorbeeld een tweede zichtinstrument) aangesloten. Version ;

17 2.1 Aansluitingen in de junctionbox RZ 219 op print RZ1703/A2 K1: Aansluiting voor de voeding van het roerstandgedeelte. K2: Aansluiting voor de Sigma 100 roerstand indicator. Om een Sigma 100 aan te sluiten op een RZ 219 zie tek CONNECTION SIGMA 100 achter in de manual. In de RZ 219 moet indien een Sigma 100 wordt aangesloten een jumper worden geplaatst op RZ 1703/A2 IC1 tussen pin1 en pin2. K3: RZ 610 (roerstand sensor) aansluiting. Aansluiting zie tekening : K 4: Aansluiting RZ 630 gyrotol. Zie tekening: Version ;

18 K5: Aansluiting voor een externe bochtaanwijzer. Zie tekening: K6: Auxiliary input: Hierop kan een extern stuursignaal worden aangesloten. (extern analoog). 1 = +15V out 3 = signaal in +7,5V ( +/- 5V) 2 = +7,5V out 4 = 0V out K7: TMC spoel of synchro: Hier kan men de TMC direct op aansluiten. Indien men een synchro wil aansluiten, dan zal D17 er uit geknipt moeten worden, en er moet een condensator van 470 nf geplaatst worden tussen K7/1 en K7/2 Version ;

19 K8: Sin/Cos ingang: Hier kan een Sin/Cos en referentie op worden aangeboden. Het Sin/Cos ligt op V van de referentie. K9: NMEA in en uit. De ingang is galvanisch gescheiden van de overige circuits. De uitgang beschikt niet over een scheiding. De berichten die men kan zenden en ontvangen zijn volgens NMEA Zenden: NMEA 0183 HDM, HDT, ROT, RSA. Ontvangen: NMEA 0183 APA, APB, HDT. K10: Verbinding naar het 1 e zichtinstrument. Version ;

20 K11: Voeding van het systeem. K12: Uitgang wachtalarm: Dit is een potentiaal vrij relais contact dat bekrachtigd wordt op het moment dat de piloot handmatig bediend wordt het een maximum van 1 maal per minuut. De maximale belasting van deze uitgang is 24V, 1A. K13: Alarm uitgang: dit is een potentiaal vrij contact dat bekrachtigd wordt op het moment dat er een alarm is. Op deze uitgang is een externe optische of akoestische alarm indicatie aan te sluiten. Deze uitgang kan ook worden verbonden met een ander alarm systeem. De maximale belasting van deze uitgang is 24V, 1A aansluitingen in de junctionbox RZ 219 op print RZ 1711 Op de output print RZ 1711 kan worden aangesloten: - Danfoss - Common+ Deze print is door middel van een vlakbandkabel verbonden met print RZ 1703/A2. Print RZ 1711/A0 is verbonden met output 1 op print RZ 1703/A2, op connector K1 kan men stuurwerk 1 aansluiten. DIP SWITCH INSTELLINGEN OP PRINT RZ 1703/A2 Afhankelijk van de mogelijkheden van de piloot dienen er verschillende DIP-switch instellingen gemaakt te worden. Voordat er spanning op de Junctionbox gezet wordt, dient DIP switch 1 te worden ingesteld Omschrijving: OFF X X OFF Normal functionality ON X X OFF Danfoss reserved X ON OFF X Compass input K7 RZ347/RZ348 X OFF ON X Compass input nmea X OFF OFF X Compas input Sin/Cos ON ON ON ON Test/ production Version ;

21 1 Potmeter on/off/dim Sigma 300 Bediening Dit is een potmeter met schakelaar, door de potmeter rechtsom te draaien wordt de piloot aangeschakeld. Als het apparaat aangeschakeld is kan door deze potmeter verder naar rechts te draaien, de verlichting geregeld worden van 5 naar 100%.Als de verlichting helemaal maximaal wordt gedraaid, dan wordt de verlichting in de folie uitgeschakeld om de levensduur van de lamp te verhogen.de Sigma 550 dimt mee met de Sigma Reset /Test toets Reset Sigma 100 Wanneer er één van de twee voedingsspanningen wegvalt, zal de rode LED gaan branden en is er een akoestisch alarm signaal te horen. Met behulp van de -- toets is het akoestische alarm signaal uit te schakelen. De rode alarm LED blijft branden. Test Sigma 550 Indien op de toets gedrukt wordt als er geen alarmen zijn werkt deze toets als test. Door op deze toets te drukken gaat de voedingsspanning LED rood oplichten en zal het akoestisch alarm te horen zijn totdat deze toets weer losgelaten wordt. 3 Select Sigma 550 Indien er meerdere Sigma 550 bedieningen in het systeem zijn opgenomen, dient men alvorens men via een pookje kan bedienen, op SELECT te drukken, om het pookje de moeder status te geven. De indicator boven de toets geeft aan dat de bediening geselecteerd is. 4 PORT Dodge functie PORT: door het drukken op deze toets zal de piloot indien actief in de functie COMPASS PILOT en NMEA PILOT een koersverandering naar bakboord maken, zolang deze toets is ingedrukt. Als de toets wordt losgelaten zal de piloot de oude koers weer terug opnemen. 5 STBD Dodge functie STBD: door het drukken op deze toets zal de piloot indien actief in de functie COMPASS PILOT en NMEA PILOT een koersverandering naar stuurboord maken, zolang deze toets is ingedrukt. Als de toets wordt losgelaten zal de piloot de oude koers weer terug opnemen. 6 Functie ROERSTAND. Met de toets is de piloot in de in de functie roerstand te zetten. De indicator boven de toets geeft aan of deze functie geselecteerd is. In de stand roerstand kan de piloot geen stuur kommado s geven. Version ;

22 7 Functie WEGAFHANKELIJK Met de toets kan de functie wegafhankelijk worden geselecteerd. De indicator boven de toets geeft aan of deze functie geselecteerd is. In de stand wegafhankelijk is de stand van de het roer gelijk aan de staan van de stuurhendel op de Sigma Functie BOCHTAANWIJZER PILOOT. Met de toets kan de functie bochtaanwijzer piloot worden geselecteerd. De indicator boven de toets geeft aan of deze functie geselecteerd is. In de stand bochtaanwijzer piloot wordt met de stuurhendel op de Sigma 550 een bochtsnelheid ingesteld. 9 Functie AUX. Met de toets kan de functie aux piloot worden geselecteerd. De indicator boven de toets geeft aan of deze functie geselecteerd is. Op de functie AUX reageert de piloot op een op de aux aangesloten signaal. 10 GEVOELIGHEID Met deze parameter kan de gevoeligheid van de piloot worden afgesteld. Deze instelling is werkzaam in de posities PILOT. Met de GEVOELIGHEID wordt het reactiepunt van de piloot ingesteld. Met deze instelling helemaal minimaal is de gevoeligheid het kleinst. Er zal nu een relatief grote koersfout moeten optreden voordat de piloot gaat bijsturen. Met de instelling helemaal maximaal, zal zelfs bij de geringste koersafwijking een correctie signaal worden afgegeven. Bij ruw weer dient de piloot op een verminderde gevoeligheid te worden ingesteld. 11 ROER Met ROER is het mogelijk om het stuurgedrag te beïnvloeden afhankelijk van de hoeveelheid lading, vaarsnelheid en watercondities. Als ROER maximaal wordt gedraaid, zal de piloot sneller en met meer roeruitslag reageren op een kleine verandering. Dit is om een goede stuurreactie te krijgen bij ruw weer, zware lading of lage vaarsnelheden. ROER kan minimaal worden ingesteld bij goede condities, zoals weinig lading, goed weer en relatief hoge vaarsnelheden. De beste instelling is om de knop zover mogelijk minimaal te houden, zover dat nog juist voldoende roeruitslag wordt gegeven om op de ingestelde koers te blijven. De ROER-instelling is werkzaam in alle standen, behalve in RUDDER en FOLLOW-UP Version ;

23 12 DEMPING. Deze instelling is actief in de stand PILOT. Door slechte weersomstandigheden kan het schip enigszins gaan slingeren zonder uit de koers te geraken. Dit slingeren kan wel tot gevolg hebben dat de piloot continue gaat staan sturen door het steeds maar veranderen van het kompas signaal. Door dit telkens sturen bestaat de kans dat het schip meer gaat slingeren. Met de DEMPING kan men de reactietijd van de piloot vertragen om zodanig onnodig sturen tegen te gaan. Als de DEMPING minimaal staat reageert de piloot het snelst. De DEMPING maximaal betekent een aanzienlijk tragere reactie van de piloot. De demping op de Bediening Sigma 550 dempt ook de aanwijzing op de Sigma 300. De demping op de Sigma 300 demt alleen de uitlezing en geeft geen invloed op het stuurgedrag van de piloot. 13 TRIM. Als een blijvende koersfout optreedt (bijv. door getijdenstroom of door een verkeerde lading) die niet gecorrigeerd wordt door een automatische TRIM, dan kan deze worden bijgeregeld met de TRIM regeling. Met de TRIM kan het roer enkele graden uit het midden worden gezet, zodanig dat het schip toch recht voor uit vaart. TRIM naar links geeft een correctie naar bakboord. TRIM naar rechts resulteert in een correctie naar stuurboord. De TRIM regeling kan alleen benut worden in de stand R.O.T. PILOT. Version ;

24 ALARMEN 1 Gyroalarm Indien de gyrotol niet goed functioneert of nog niet op toeren is (direct na het aanschakelen) zal deze indicatie oplichten ten teken dat de aanwijzing niet betrouwbaar is. Zodra de gyrotol op toeren is en/of correct functioneert gaat deze indicator weer uit. 2 Roerwerkalarm Indien het roerwerk niet de stuurcommando s van de piloot volgt. Geeft de Sigma550 een roeralarm. 3 Koersalarm. Indien het verschil in op de functie bochtaanwijzer piloot tussen ingestelde bochtsnelheid en gemeten bochtsnelheid meer dan 12 seconden groter is dan de ingestelde alarmwaarde wordt een koersalarm gegeven. 4 Spanningsalarm Indien een spanning ontbreekt of de spanning te laag is voor een correcte werking van de piloot wordt een spannings alarm gegeven. Indien alle spanning ok zijn en de Sigma 550 is aangeschakeld licht deze indicator groen op. Ingeval van een communicatie alarm knippert het spannings alarm en is het akoestische alarm niet te resetten. Version ;

25 Foutzoekprocedure 1 ZICHTINSTRUMENT SIGMA 300 SCHAKELT NIET AAN Controleer voeding SIGMA 300. Zo nee Controleer voedingspanning op K13 van de junctionbox print RZ 1703A2. Zo ja Controleer de kabel tussen junctionbox en zichtinstrument. 2 ZICHTINSTRUMENT SIGMA 300 SCHAKELT WEL AAN MAAR ER VERSCHIJNT COMMUNICATIE ALARM. Controleer of D9 in de junctionbox brand. Zo nee Controleer zekering F1op de print RZ 1703A2 in de junctionbox. Zo ja Controleer de kabel tussen de junctionbox en het zichtinstrument. 3 ZICHTINSTRUMENT SCHAKELT AAN MAAR GEEFT GEEN JUISTE ROERSTAND, BAW EN/OF KOMPAS INFORMATIE. Controleer of D12 en D14 op de junctionbox print RZ 1703/A2 branden. Als D12 niet brand controleer dan zekering F2 op de print RZ 1703/A2 Als D14 niet brand controleer dan zekering F1 op de print RZ 1703/A2. 4 SIGMA 550 GEEFT ROER ALARM Controleer of het roer beweegt op grote stuurcommando s. Zo nee Controleer of de LED D8 op de print RZ 1711/A0 in de junctionbox brandt. Zo ja Zo nee Controleer de voeding spanning tussen K1-1 en K1-2 op de print RZ 1711/A0 Zo ja Controleer of een van de LEDs D5 of D6 brandt. Controleer of de uitgang spanning naar de kleppen op de klemmen strook K1 staat. Controleer of de noodschakelaar HAND/PILOOT in de stand PILOOT staat. 5 PILOOT STUURT NIET, MAAR GEEFT OOK GEEN ROER ALARM Controleer of op het zichtinstrument niet voor de functie RUDDER is gekozen. Controleer of de juiste Sigma 550 is geselecteerd. Version ;

26 1 Scope of delivery of Sigma 550 General description / technical data The packing of the equipment shall contain the following items: - Manual - Operating the Sigma Display unit Sigma Display unit Sigma Rudder angle transmitter RZ Gyro unit RZ Junction box RZ Filter unit RZ Mounting set Always check whether you have received all the above-mentioned items. If any item is missing, contact your dealer as soon as possible. Before installing the Sigma 550, read this manual carefully. If you have any doubts or questions, please contact your dealer. 2 Description of the items supplied with the equipment 2 Manual Here you will find information concerning the connections, functionality and operation of the Sigma Display unit Sigma The power supply is for this device is Vdc. - Power supply alarm. - The power consumption is less than 1A. - Choice between red or blue lighting in the meter. - Indicator Dimming capability from 5 to 100%. 7 Display unit Sigma The power supply is for this device is Vdc. - Power supply alarm. - Gyro Alarm. - The power consumption is less than 1A. - Choice between red or blue lighting in the meter. - Indicator Dimming capability from 5 to 100%. Version ;

27 8 Operating the Sigma The power supply is for this device is Vdc. - Power supply alarm. - Gyro alarm. - Course alarm, - Rudder system alarm. - The power consumption is less than 1A. - Dimming capability from 5 to 100%. 9 Rudder angle transmitter RZ 610 This sensor is for recording the rudder angle. 6 GYRO UNIT RZ 630: This rate gyro that has been developed in our own laboratory; it rotates at medium speed and provides a very accurate Rate-of-turn (speed of rotation) using the gyroscopic effect and built-in intelligence. 7 JUNCTION BOX RZ 219: The connections required to connect the pilot to the external devices are made in this junction box. Connecting possibilities for: repeater instruments, rate gyro, compass sensor, NMEA input and output and Aux input. 8 FILTER UNIT RZ 203: Filter for the power supply to the pilot. 10 Mounting set - 4-pole connector + insulating cap. - 5-pole connector + insulating cap pole connector + insulating cap. - Mounting ring. - 4x springs Version ;

28 Installation instructions 1 Mounting display units SIGMA 100 and SIGMA 300 The display units should be placed so as to be clearly visible to the rudder operator. There must be sufficient space left over to lay the cabling. An assembly drawing may be found in the back of this manual. 2 Mounting the operating system of the Sigma 550 The SIGMA 550 should be installed so that it is easily accessible to the rudder operator. 3 Mounting the junction box The junction box should be placed so as to be easily accessible for service purposes and cabling. The junction box should be provided with 2 separate power supply sources of 24Volt and these power supply sources should be externally protected with an automatic fuse of 6A. 4 Mounting the rudder angle transmitter The rudder angle transmitter should be mechanically connected to the rudder system (with a connecting rod). The rudder angle transmitter may also be mounted near the rudder shaft and connected to the rudder shaft with gears and a chain (see figure 1). The gearing ratio must be selected in such a manner that when the rudder goes from max. starboard to max. port side, the potentiometer should turn by ± 180. The rudder angle transmitter must be installed in such a manner that the chain runs in line with the two clamping brackets on the rudder angle transmitter (in view of the mechanical forces acting on the rudder angle transmitter). Version ;

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC DECLARATION OF CONFORMITY \Formulier\000607.doc EC DECLARATION OF CONFORMITY We RADIO ZEELAND DMP B.V. Industrieweg 17, 4538 AG Terneuzen NL P.O. Box 1070, 4530 GB Terneuzen NL declare under our sole responsibility that the product

Mehr

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC DECLARATION OF CONFORMITY Document: Sigma 120 Rev 09 Page 2 of 60 Industrieweg 17, 4538 AG Terneuzen NL P.O. Box 1070, 4530 GB Terneuzen NL Phone + 31 (0) 115 645400 Fax + 31 (0) 115 620040 \Formulier\000607.doc EC DECLARATION

Mehr

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC DECLARATION OF CONFORMITY e Revision; 02 Page 2 Industrieweg 17, 4538 AG Terneuzen NL P.O. Box 1070, 4530 GB Terneuzen NL Phone + 31 (0) 115 645400 Fax + 31 (0) 115 620040 \Formulier\000607.doc EC DECLARATION OF CONFORMITY We RADIO

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf!

Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf! i-r Receive Connect Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf! Operating Instructions... page 21 Please keep these instructions in a safe place! Notice d utilisation... page 39

Mehr

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch BLK-2000 Quick Installation Guide English Deutsch This guide covers only the most common situations. All detail information is described in the user s manual. English BLK-2000 Quick Installation Guide

Mehr

Quick guide 360-45011

Quick guide 360-45011 Quick guide A. KEUZE VAN DE TOEPASSING EN: SELECTION OF APPLICATION CHOIX D UNE APPLICATION DE: AUSWAHL DER ANWENDUNGSPROGRAMME DIM Memory Off DIM Memory = Off User: Display: 1. EXIT Press Niko (Back light)

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU!

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! HELPLINE GAMMA-SCOUT ODER : WIE BEKOMME ICH MEIN GERÄT ZUM LAUFEN? Sie haben sich für ein Strahlungsmessgerät mit PC-Anschluss entschieden.

Mehr

Load balancing Router with / mit DMZ

Load balancing Router with / mit DMZ ALL7000 Load balancing Router with / mit DMZ Deutsch Seite 3 English Page 10 ALL7000 Quick Installation Guide / Express Setup ALL7000 Quick Installation Guide / Express Setup - 2 - Hardware Beschreibung

Mehr

Waarschuwing. Warning. Achtung

Waarschuwing. Warning. Achtung Document: Sigma345 Ver 08 Page 2 of 48 Document: Sigma345 Ver 08 Page 3 of 48 Waarschuwing Deze apparatuur is uitgerust met een hoogspanning EL lamp onder de folie en met hoogspanning elektronica in de

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

GmbH, Stettiner Str. 38, D-33106 Paderborn

GmbH, Stettiner Str. 38, D-33106 Paderborn Serial Device Server Der Serial Device Server konvertiert die physikalische Schnittstelle Ethernet 10BaseT zu RS232C und das Protokoll TCP/IP zu dem seriellen V24-Protokoll. Damit können auf einfachste

Mehr

Technology for you. Media Solutions

Technology for you. Media Solutions Technology for you Media Solutions Media Units / Media Units Media Units Robuste Installationstechnik für jeden Klassenund Schulungsraum Robust installation technology for each class- and conference room

Mehr

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise Benutzeranweisungen SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise 2008.01 (V 1.x.x) Deutsch Please direct all enquiries to your local JDSU sales company. The addresses can be found at: www.jdsu.com/tm-contacts

Mehr

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Table of Contents Deutsch 1 1. Bevor Sie anfangen 1 2. Installation 2 Troubleshooting 6 Version 06.08.2011 1. Bevor Sie anfangen Packungsinhalt ŸTFM-560X

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

Technical Information

Technical Information Firmware-Installation nach Einbau des DP3000-OEM-Kits Dieses Dokument beschreibt die Schritte die nach dem mechanischen Einbau des DP3000- OEM-Satzes nötig sind, um die Projektoren mit der aktuellen Firmware

Mehr

Sensors Monitoring Systems

Sensors Monitoring Systems Sensors Monitoring Systems Dr.E.Horn GmbH Im Vogelsang 1 71101 Schönaich Germany Tel: +49 7031 6302-0 info@dr-horn.org DK 002629 Rev: 2 01.07.2015 1 /14 Absolut-Drehgeber Absolut-Encoder EGD50.5X und EGD50.7X

Mehr

Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung

Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung Version 1.0 (09/2009) TV8379 1. Vorwort Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses 24VAC Outdoor Netzteils. Mit diesem

Mehr

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM Bedienungs- und Montageanleitung Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM 1.0 Allgemeines Das Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM ermöglicht eine eindeutige Zuordnung von Ladevorgang und Batterie in den

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

EMCO Installationsanleitung Installation instructions

EMCO Installationsanleitung Installation instructions EMCO Installationsanleitung Installation instructions Installationsanleitung Installation instructions Digitalanzeige digital display C40, FB450 L, FB600 L, EM 14D/17D/20D Ausgabe Edition A 2009-12 Deutsch...2

Mehr

Intelligent Battery Seperator

Intelligent Battery Seperator BATTERY SEPARATOR Intelligent Battery Seperator Model No. BSB-250 DUAL OWNER S MANUAL / BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING Please read this manual before operating your seperator Characteristics Auto

Mehr

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com)

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Inhalt Content Citrix-Anmeldung Login to Citrix Was bedeutet PIN und Token (bei Anmeldungen aus dem Internet)? What does PIN and Token

Mehr

BZ 873. Trainline Interface. Ident Nr.: 3EH-116802 R0001

BZ 873. Trainline Interface. Ident Nr.: 3EH-116802 R0001 Ident Nr.: 3EH-116802 R0001 CH-8108 Dällikon Tel: +41(0)44 8440355 www.bahnelektronik.ch Seite: 1/8 Dritte oder andere Verwertung dieses Dokumentes sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten. B+Z

Mehr

TomTom WEBFLEET Tachograph

TomTom WEBFLEET Tachograph TomTom WEBFLEET Tachograph Installation TG, 17.06.2013 Terms & Conditions Customers can sign-up for WEBFLEET Tachograph Management using the additional services form. Remote download Price: NAT: 9,90.-/EU:

Mehr

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 English Version Bahnbuchungen so einfach und effizient wie noch nie! Copyright Copyright 2014 Travelport und/oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

miditech midiface 4x4

miditech midiface 4x4 miditech midiface 4x4 4In-/4 Out USB MIDI Interface 4 x MIDI In / 4 x MIDI Out USB MIDI Interface 64 MIDI Kanäle 4 LEDs für MIDI Input 4 LEDs für MIDI Output Power LED USB Powered, USB 1, 2 und 3 kompatibel

Mehr

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1 TVHD800x0 Port-Weiterleitung Version 1.1 Inhalt: 1. Übersicht der Ports 2. Ein- / Umstellung der Ports 3. Sonstige Hinweise Haftungsausschluss Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt.

Mehr

Installation guide for Cloud and Square

Installation guide for Cloud and Square Installation guide for Cloud and Square 1. Scope of delivery 1.1 Baffle tile package and ceiling construction - 13 pcs. of baffles - Sub construction - 4 pcs. of distance tubes white (for direct mounting)

Mehr

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista Hinweis: Für den Downloader ist momentan keine 64 Bit Version erhältlich. Der Downloader ist nur kompatibel mit 32 Bit Versionen von Windows 7/Vista. Für den Einsatz

Mehr

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber Einführung Geehrter Kunde, wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Wagenhebers gratulieren! Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische

Mehr

Effizienz im Vor-Ort-Service

Effizienz im Vor-Ort-Service Installation: Anleitung SatWork Integrierte Auftragsabwicklung & -Disposition Februar 2012 Disposition & Auftragsabwicklung Effizienz im Vor-Ort-Service Disclaimer Vertraulichkeit Der Inhalt dieses Dokuments

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

SanStore: Kurzanleitung / SanStore: Quick reference guide

SanStore: Kurzanleitung / SanStore: Quick reference guide SanStore Rekorder der Serie MM, MMX, HM und HMX Datenwiedergabe und Backup Datenwiedergabe 1. Drücken Sie die Time Search-Taste auf der Fernbedienung. Hinweis: Falls Sie nach einem Administrator-Passwort

Mehr

Einbau- und Bedienungsanleitung KEMPER KHS-Kabelset Figur 686 03 004

Einbau- und Bedienungsanleitung KEMPER KHS-Kabelset Figur 686 03 004 Einbau- und Bedienungsanleitung KEMPER KHS-Kabelset Figur 686 03 004 DE EN Anschluss an die Gebäudeleittechnik Die Hygienespülung verfügt über zwei Schnittstellen: Schnittstelle RS485 Digitale Schnittstelle

Mehr

SignalManager 500. Bedienungsanleitung Operation Manual

SignalManager 500. Bedienungsanleitung Operation Manual SignalManager 500 Bedienungsanleitung Operation Manual TLS Communication GmbH Tel.: +49 (0) 2103 50 06-0 Marie-Curie-Straße 20 Fax: +49 (0) 2103 50 06-90 D - 40721 Hilden e-mail: info@tls-gmbh.com Bedienungsanleitung

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

Bedienungsanleitung User Manual KAAN SIM III

Bedienungsanleitung User Manual KAAN SIM III Bedienungsanleitung User Manual KAAN SIM III Einführung Introduction Vielen Dank, dass Sie sich für ein KOBIL Smart Card Terminal entschieden haben. Mit dem KOBIL KAAN SIM III haben Sie ein leistungsfähiges

Mehr

Universal Funksender (Kamera) Profiline 2,4GHz / 5,8GHz

Universal Funksender (Kamera) Profiline 2,4GHz / 5,8GHz Universal Funksender (Kamera) Profiline 2,4GHz / 5,8GHz Version 1.1 TV5722 TV5723 Sehr geehrter Kunde, wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses hochwertigen Produktes. Mit dem Erwerb dieser neuen Komponente

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

PS3 / PS4 / PC XBOX 360 GAMING HEADSET LX16

PS3 / PS4 / PC XBOX 360 GAMING HEADSET LX16 PS / PS / PC XBOX 60 GAMING HEADSET LX6 CHAT GAME Content Inhalt Lioncast LX6 gaming headset Lioncast LX6 Gaming Headset Inline remote kabelgebundene Fernbedienung MUTE - MIC - ON XBOX PS PS PC RCA splitter

Mehr

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC Copyright by Vincotech 1 Revision: 1 module types / Produkttypen Part-Number

Mehr

Bedienungsanleitung. Operating Manual. Starter-KIT FIT ) -AED-KIT. A2022-1.0 de/en

Bedienungsanleitung. Operating Manual. Starter-KIT FIT ) -AED-KIT. A2022-1.0 de/en Bedienungsanleitung Operating Manual Starter-KIT ) -AE-KIT 2 -AE-KIT 1 Allgemeines as Starter-KIT dient dem Anschluss der (CAN / evicenet) bzw. AE9401A (mit A103C) an einen PC. Es ist nur im Laborbereich

Mehr

Please store in a safe place. Bitte sicher aufbewahren.

Please store in a safe place. Bitte sicher aufbewahren. equinux ID: Password/Passwort: 1 Please store in a safe place. Bitte sicher aufbewahren. English Mac Thank you for choosing an equinux product Your new TubeStick includes The Tube, a modern and convenient

Mehr

Algorithms for graph visualization

Algorithms for graph visualization Algorithms for graph visualization Project - Orthogonal Grid Layout with Small Area W INTER SEMESTER 2013/2014 Martin No llenburg KIT Universita t des Landes Baden-Wu rttemberg und nationales Forschungszentrum

Mehr

Software-SPS: Software PLC: Vom Industrie-PC fähigen From industrial PCzur to leistungs high-performance Steuerung controller Zur Visualisierung und Bedienung von PCs are used in countless machines and

Mehr

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license HiOPC Hirschmann Netzmanagement Anforderungsformular für eine Lizenz Order form for a license Anforderungsformular für eine Lizenz Vielen Dank für Ihr Interesse an HiOPC, dem SNMP/OPC Gateway von Hirschmann

Mehr

The Single Point Entry Computer for the Dry End

The Single Point Entry Computer for the Dry End The Single Point Entry Computer for the Dry End The master computer system was developed to optimize the production process of a corrugator. All entries are made at the master computer thus error sources

Mehr

Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US)

Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US) Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US) HELP.PYUS Release 4.6C Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US SAP AG Copyright Copyright 2001 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

MHG - Modular Humidity Generator

MHG - Modular Humidity Generator MHG - Modular Humidity Generator Humidity Control Kontrollierte Luftfeuchtigkeit To provide reliable and reproducible results, an increasing number of analytical test methods require controlled environmental

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus Bedienungsanleitung User Manual System AED Plus INHALTSVERZEICHNIS TABLE OF CONTENTS Einleitung Sicherheitshinweise Verwendungszweck... 3 Lieferumfang Technische Daten Zubehör.... 4 Montage. 5 Bedienung

Mehr

Readme-USB DIGSI V 4.82

Readme-USB DIGSI V 4.82 DIGSI V 4.82 Sehr geehrter Kunde, der USB-Treiber für SIPROTEC-Geräte erlaubt Ihnen, mit den SIPROTEC Geräten 7SJ80/7SK80 über USB zu kommunizieren. Zur Installation oder Aktualisierung des USB-Treibers

Mehr

DT7&DR16 2.4G RC System User Manual V1.00

DT7&DR16 2.4G RC System User Manual V1.00 DT7&DR16 2.4G RC System User Manual V1.00 Congratulations on purchasing your new DJI product. Please read this manual carefully to ensure you can get the most out of it. In the box DT7 Remote Controller,

Mehr

EEX Kundeninformation 2002-09-11

EEX Kundeninformation 2002-09-11 EEX Kundeninformation 2002-09-11 Terminmarkt Bereitstellung eines Simulations-Hotfixes für Eurex Release 6.0 Aufgrund eines Fehlers in den Release 6.0 Simulations-Kits lässt sich die neue Broadcast-Split-

Mehr

MindestanforderungenanDokumentationvon Lieferanten

MindestanforderungenanDokumentationvon Lieferanten andokumentationvon Lieferanten X.0010 3.02de_en/2014-11-07 Erstellt:J.Wesseloh/EN-M6 Standardvorgabe TK SY Standort Bremen Standard requirements TK SY Location Bremen 07.11.14 DieInformationenindieserUnterlagewurdenmitgrößterSorgfalterarbeitet.DennochkönnenFehlernichtimmervollständig

Mehr

Delphi Stereo Speaker. Bedienungsanleitung - User s Guide

Delphi Stereo Speaker. Bedienungsanleitung - User s Guide Delphi Stereo Speaker Bedienungsanleitung - User s Guide Introduction Thank you for purchasing the Delphi Stereo Speaker System. The unique, integrated speaker and amplifier design of this advanced system

Mehr

8 Intensotab - Android 4.0 ICE CREAM SANDWICH Update

8 Intensotab - Android 4.0 ICE CREAM SANDWICH Update 8 Intensotab - Android 4.0 ICE CREAM SANDWICH Update Deutsche Anleitung zur Durchführung des Firmware Updates: Seite 2-10 English instruction guide for installing the firmware update: Page 11-17 1 Anleitung

Mehr

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena http://www.im.uni-jena.de Contents I. Learning Objectives II. III. IV. Recap

Mehr

AVANTEK. Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne. Instruction Manual Bedienungsanleitung

AVANTEK. Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne. Instruction Manual Bedienungsanleitung AVANTEK Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne Instruction Manual Bedienungsanleitung EN 1 Illustration AC Adapter Connecting Box EN 2 Product Introduction This indoor antenna brings you access to free

Mehr

Technische Spezifikation ekey FW update

Technische Spezifikation ekey FW update Technische Spezifikation ekey FW update Allgemein gültig Produktbeschreibung Mit dem ekey Firmware update kann bei allen ekey home Fingerscannern und Steuereinheiten eine Softwareaktualisierung durchgeführt

Mehr

Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen

Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen QuickStart Guide to read a transponder with a scemtec TT reader and software UniDemo Voraussetzung: - PC mit der

Mehr

FLEX LIGHT. D Bedienungsanleitung

FLEX LIGHT. D Bedienungsanleitung FLEX LIGHT D Bedienungsanleitung GB INSTRUCTION Manual 3x Micro AAA 9 7 8 2 3 4 1 5 2 6 D Bedienungsanleitung FlexLight Beschreibung Multifunktionale Buch-/Laptop-Leuchte mit LED-Technologie (4). Das

Mehr

Documentation TYC. Registration manual. Registration and Login. issued 1. April 2013 by EN changed 11. June 2015 by EN version 1 status finished

Documentation TYC. Registration manual. Registration and Login. issued 1. April 2013 by EN changed 11. June 2015 by EN version 1 status finished Documentation TYC Registration manual Registration and Login issued 1. April 2013 by EN changed 11. June 2015 by EN version 1 status finished Content 1 Registration... 3 2 Login... 4 2.1 First login...

Mehr

Anleitung zur Schnellinstallation TE100-P1U

Anleitung zur Schnellinstallation TE100-P1U Anleitung zur Schnellinstallation TE100-P1U V2 Table of Contents Deutsch 1 1. Bevor Sie anfangen 1 2. Installation 2 3. Konfiguration des Druckservers 3 4. Hinzufügen des Druckers zu Ihren PC-Einstellungen

Mehr

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom 360 Expansion Module snom 360 Erweiterungsmodul. English. Deutsch

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom 360 Expansion Module snom 360 Erweiterungsmodul. English. Deutsch English snom 360 Expansion Module snom 360 Erweiterungsmodul Deutsch User Manual Bedienungsanleitung 2005 snom technology AG All rights reserved. Version.00 www.snom.com English snom 360 Expansion Module

Mehr

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems Transfer project templates easily between systems A PLM Consulting Solution Public The consulting solution XML Template Transfer enables you to easily reuse existing project templates in different PPM

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lexware Financial Office Premium Handwerk XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lexware Financial Office Premium Handwerk Corporation,

Mehr

Restschmutzanalyse Residual Dirt Analysis

Restschmutzanalyse Residual Dirt Analysis Q-App: Restschmutzanalyse Residual Dirt Analysis Differenzwägeapplikation, mit individueller Proben ID Differential weighing application with individual Sample ID Beschreibung Gravimetrische Bestimmung

Mehr

Exercise (Part I) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part I) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part I) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Description & Functional Principle (Piezo Technology) Cleanrooms are dynamic systems. People and goods are constantly in motion. Further installations, production

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes KURZANLEITUNG VORAUSSETZUNGEN Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes Überprüfen Sie, dass eine funktionsfähige SIM-Karte mit Datenpaket im REMUC-

Mehr

Klausur Verteilte Systeme

Klausur Verteilte Systeme Klausur Verteilte Systeme SS 2005 by Prof. Walter Kriha Klausur Verteilte Systeme: SS 2005 by Prof. Walter Kriha Note Bitte ausfüllen (Fill in please): Vorname: Nachname: Matrikelnummer: Studiengang: Table

Mehr

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13.

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. März 2009 0 1) LOGROTATE in z/os USS 2) KERBEROS (KRB5) in DFS/SMB 3) GSE Requirements System 1 Requirement Details Description Benefit Time Limit Impact

Mehr

Aber genau deshalb möchte ich Ihre Aufmehrsamkeit darauf lenken und Sie dazu animieren, der Eventualität durch geeignete Gegenmaßnahmen zu begegnen.

Aber genau deshalb möchte ich Ihre Aufmehrsamkeit darauf lenken und Sie dazu animieren, der Eventualität durch geeignete Gegenmaßnahmen zu begegnen. NetWorker - Allgemein Tip 618, Seite 1/5 Das Desaster Recovery (mmrecov) ist evtl. nicht mehr möglich, wenn der Boostrap Save Set auf einem AFTD Volume auf einem (Data Domain) CIFS Share gespeichert ist!

Mehr

Beipackzettel Instruction leaflet

Beipackzettel Instruction leaflet Beipackzettel Instruction leaflet Montage an einen Wandarm Mounting to wall arm Pepperl+Fuchs GmbH Antoniusstr. 21 D-73249 Wernau Germany Tel.: +49(0) 621 776-3712 Fax: +49(0) 621 776-3729 www.pepperl-fuchs.com

Mehr

Quick Start Guide RED 50

Quick Start Guide RED 50 Quick Start Guide RED 50 RED 50 Sophos RED Appliances Before you begin, make sure you have a working Internet connection. 1. Preparing the installation Congratulations on your purchase of the Sophos RED

Mehr

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN ) ) ) 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska

Mehr

Hinweis Während des Updates die Spannungsversorgung des Process Monitoring System nicht abschalten!

Hinweis Während des Updates die Spannungsversorgung des Process Monitoring System nicht abschalten! Update Process Monitoring System ACHTUNG Für das Update des Process Monitoring Systems ist die Verwendung einer Industrie-SD-Speicherkarte (Artikel-Nr. W2T806599) mit schnellen Zugriffszeiten erforderlich.

Mehr

LWL Transceiver 9 x 1 SIP 650nm

LWL Transceiver 9 x 1 SIP 650nm LWL Transceiver 9 x 1 SIP 650nm Bild/Pic. 1 1 Allgemeine Beschreibung Der 9 x 1 Transceiver ist speziell geeignet für Anwendungen mit dem 1mm Standard- Kunststofflichtwellenleiter. Bestückt mit einer schnellen

Mehr

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom Expansion Module V2.0 snom Erweiterungsmodul V2.0 Deutsch. English

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom Expansion Module V2.0 snom Erweiterungsmodul V2.0 Deutsch. English English snom Expansion Module V2.0 snom Erweiterungsmodul V2.0 Deutsch User Manual Bedienungsanleitung 2007 snom technology AG All rights reserved. Version.0 www.snom.com English snom Expansion Module

Mehr

Installation guide Danfoss Air PC Tool

Installation guide Danfoss Air PC Tool Danfoss Heating Solutions Installation guide Danfoss Air Tool www.danfoss.com 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user: Connection by

Mehr

Disclaimer & Legal Notice. Haftungsausschluss & Impressum

Disclaimer & Legal Notice. Haftungsausschluss & Impressum Disclaimer & Legal Notice Haftungsausschluss & Impressum 1. Disclaimer Limitation of liability for internal content The content of our website has been compiled with meticulous care and to the best of

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

Interconnection Technology

Interconnection Technology Interconnection Technology Register: 23 Date: 25.05.99 Measuring leads from Hirschmann Following measuring leads are replaced by the next generation. Additionally connectors and sockets in the same design

Mehr

USB-Stick (USB-Stick größer 4G. Es ist eine größere Partition notwendig als die eines 4GB Rohlings, der mit NTFS formatiert wurde)

USB-Stick (USB-Stick größer 4G. Es ist eine größere Partition notwendig als die eines 4GB Rohlings, der mit NTFS formatiert wurde) Colorfly i106 Q1 System-Installations-Tutorial Hinweise vor der Installation / Hit for preparation: 准 备 事 项 : 外 接 键 盘 ( 配 套 的 磁 吸 式 键 盘 USB 键 盘 通 过 OTG 插 发 射 器 的 无 线 键 盘 都 可 ); U 盘 ( 大 于 4G 的 空 白 U 盘,

Mehr

SSL Konfiguration des Mailclients

SSL Konfiguration des Mailclients English translation is given in this typo. Our translations of software-menus may be different to yours. Anleitung für die Umstellung der unsicheren IMAP und POP3 Ports auf die sicheren Ports IMAP (993)

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Robotino View Kommunikation mit OPC. Communication with OPC DE/EN 04/08

Robotino View Kommunikation mit OPC. Communication with OPC DE/EN 04/08 Robotino View Kommunikation mit OPC Robotino View Communication with OPC 1 DE/EN 04/08 Stand/Status: 04/2008 Autor/Author: Markus Bellenberg Festo Didactic GmbH & Co. KG, 73770 Denkendorf, Germany, 2008

Mehr

5XR2441A0A0... 5XR2442A0A0... 5XR2420A1A0W 5XR2420A1A0S 5XR2400A0A1S 5XR2400A0A2S 5XR2410A0A0W 5XR2410A0A0S

5XR2441A0A0... 5XR2442A0A0... 5XR2420A1A0W 5XR2420A1A0S 5XR2400A0A1S 5XR2400A0A2S 5XR2410A0A0W 5XR2410A0A0S Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Straße 0 83301 Traunreut, Germany Phone: +49 8669 / 33-844 Fax: +49 8669 / 863-2944 mail: technicalsupport@siteco.de Internet: www.siteco.com Montage- /

Mehr

EEX Kundeninformation 2002-08-30

EEX Kundeninformation 2002-08-30 EEX Kundeninformation 2002-08-30 Terminmarkt - Eurex Release 6.0; Versand der Simulations-Kits Kit-Versand: Am Freitag, 30. August 2002, versendet Eurex nach Handelsschluss die Simulations -Kits für Eurex

Mehr

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here!

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! In vier Schritten zum Titel erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! Einleitung Intro Um Sie dabei zu unterstützen, Ihren Messeauftritt

Mehr

Kurzinformation Brief information

Kurzinformation Brief information AGU Planungsgesellschaft mbh Sm@rtLib V4.1 Kurzinformation Brief information Beispielprojekt Example project Sm@rtLib V4.1 Inhaltsverzeichnis Contents 1 Einleitung / Introduction... 3 1.1 Download aus

Mehr