poduzetnička zona KRAPINANOVA

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "poduzetnička zona KRAPINANOVA"

Transkript

1 poduzetnička zona KRAPINANOVA

2 GRAD KRAPINA Poštovani poduzetnici, gospodarstvenici i ulagači! Dear businessmen, entrepreneurs and investors! Sehr geehrte Unternehmer, Wirtschaftler und Einleger! UVODNA RIJEČ FOREWORD EINLEITUNGSWORT U ovom Vas katalogu želim upoznati sa Gradom Krapinom, sa poviješću, sadašnjošću te mogućnošću ulaganja i življenja u našem malom gradiću u Krapinsko-zagorskoj županiji. Povijest Krapine starija je od 800 godina i kroz to je vrijeme Krapina bila značajno mjesto za Hrvatsku. Razvoj obrtništva datira od 15. stoljeća i od tada do danas obrtništvo je bilo nukleus razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Razvile su se mnoge industrijske gospodarske grane kao što su drvna, građevinska, tekstilna, metaloprerađivačka i tiskarska. Krajem 19. i početkom 20. stoljeća započinje snažniji razvoj industrije na području Krapine, zapravo cijele današnje Krapinsko-zagorske županije sa razvojem drvne i građevinske industrije. Sredinom 20. stoljeća započinje razvoj tekstilne, tiskarske i metaloprerađivačke industrije koja je ostvarivala i značajni izvoz. Krajem prošlog stoljeća dolazi do velikog pada gospodarstva i uspijevaju se održati tekstilna i metaloprerađivačka industrija koje danas zapošljavaju najveći broj radnika te najviše svoje proizvodnje izvoze - tekstilna oko 92%, metaloprerađivačka oko 58% i to najviše na zapadnoeuropsko tržište. U strukturi gospodarstva KZŽ najveći udio ima prerađivačka industrija sa 43,6%, turizam i trgovina 26,9%, građevinarstvo 8,9% te prijevoz i skladištenje 5,1%. Gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije izvozno je orijentirano te je pokrivenost uvoza izvozom u god. iznosila 124,5%, a u ukupnom izvozu Republike Hrvatske sudjeluje sa 3,2%. Posljednjih nekoliko godina razvilo se nekoliko poduzetničkih zona koje su komunalno opremljene. Prednost tih zona je blizina zapadnoeuropskog tržišta te blizina Zagreba. Stoga Vas, poštovani poduzetnici, pozivam da svoja ulaganja usmjerite u gospodarsku zonu grada Krapine i drugih jedinica lokalne samouprave. Tu Vas očekuje pozitivna poduzetnička klima i najkraći rokovi za rješavanje potrebne dokumentacije o čemu svjedoči činjenica da je Krapina po transparentnosti i vremenu potrebnom za ishođenje dokumentacije na drugom mjestu od svih gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Dobro došli u Krapinsko-zagorsku županiju i Grad Krapinu! Gradonačelnik Grada Krapine Josip Horvat In this catalogue I would like to introduce you to the City of Krapina; its history and its present, as well as investment and living opportunities in our little town in the Krapina-Zagorje County. The history of Krapina is more than 800 years old, during which time it was a place of great significance for Croatia. The development of craftsmanship dates back to the 15th century and it has been the center of development for small and medium businesses. Many industries have developed, such as wood industry, construction industry, textile industry, metal processing industry and printing industry. The late 19th century and early 20th century marked the beginning of significant industry growth in both the city of Krapina and the entire Krapina- Zagorje County with the development of wood and construction industry. The middle of the 20th century marks the significant growth of textile, printing and metal processing industries. Export business flourished as well. At the end of the 20th century there was a dramatic fall in the economy, and only textile and metal processing industries kept operating. Today they employ the greatest number of workers and have the largest product export textile industry around 92%, and metal processing industry around 58%, mostly in the West European market. Manufacturing industry has the greatest share in the economy structure of Krapina-Zagorje County with 43,6%, tourism and commerce hold 26,9%, construction 8,9%, and transport and storage 5,1%. The economy of Krapina-Zagorje County is export oriented and import-export ratio in 2011 stood at 124,5%, having a 3,2% share in the total export of the Republic of Croatia. Over the past few years, several business parks have developed with available utilities. The advantage of these zones is their proximity to the West European market as well as Zagreb. Therefore I invite you, dear entrepreneurs, to direct your investments in the economic zone of Krapina and other units of local government. Here you will find a positive entrepreneurial climate and the shortest deadlines for resolving the necessary documentation as evident by the fact that Krapina holds the second place in Croatia in transparency and time needed to obtain needed documentation. Welcome to Krapina-Zagorje County and Krapina! The Mayor of the City Josip Horvat In diesem Katalog möchte ich Sie mit der Stadt Krapina bekannt machen, mit ihrer Geschichte, Gegenwart sowie den Möglichkeiten, in unserer kleinen Stadt in der gleichnamigen Gespanschaft zu investieren und zu leben. Die Stadt Krapina gibt es seit mehr als 800 Jahren. Im Laufe ihrer Geschichte war sie ein bedeutsames Zentrum Kroatiens. Die Entwicklung des Handwerks hat bereits im 15. Jahrhundert begonnen, und bis zum heutigen Tag bleibt das Handwerk der Kern der Entwicklung des kleinen und mittleren Unternehmertums. Viele industrielle und wirtschaftliche Zweige, wie z.b. Holz-, Bau-, Textil-, Metallverarbeitungs- und Druckindustrie haben sich entwickelt. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts kommt es zu einer intensiven Entwicklung der Industrie auf dem Gebiet von Krapina, besser gesagt der gesamten Krapina-Zagorje-Gespanschaft. Es handelte sich in der ersten Linie um Holz- und Bauindustrie. Mitte des 20. Jahrhunderts setzt die Entwicklung der Textil-, Druckund Metallverarbeitungsindustrie ein. Die Produkte wurden zum großen Teil exportiert. Ende des 20. Jahrhunderts kommt es zu einem Fall der Wirtschaft, wobei es nur der Textil- und Metallverarbeitungsindustrie gelingt, sich aufrecht zu erhalten. Heutzutage sind die meisten Arbeitnehmer in diesen Branchen eingestellt. Die Produkte werden zum größte Teil exportiert Textilprodukte bis auf 92%, Metallverarbeitungsprodukte bis auf 58%, und zwar auf den westeuropäischen Markt. Der größte Teil der Wirtschaft der Krapina-Zagorje-Gespanschaft bezieht sich auf Verarbeitungsindustrie (43,6%), Tourismus und Handel (26,9%), Bau (8,9%) sowie Transport mit Lagerung (5,1%). Die Wirtschaft der Krapina-Zagorje-Gespanschaft ist exportorientiert. Der Import wurde im Jahr 2011 mit 124,5% durch Export gedeckt. Der Anteil im Gesamtexport der Republik Kroatiens beträgt 3,2%. In den letzten Jahren sind mehrere Unternehmungszonen entstanden, die über alle notwendigen kommunalen Anschlüsse verfügen. Der Vorteil dieser Zonen ist die Nähe des westeuropäischen Marktes sowie der Stadt Zagreb. Hiermit sind Sie, sehr geehrte Unternehmer, eingeladen, in der Wirtschaftszone der Stadt Krapina und der benachbarten Orte zu investieren. Es erwartet Sie ein positives Unternehmensklima sowie die möglichst kurzen Zeiten, in denen die notwendigen Dokumente erstellt werden. Nach der Transparentheit und kurzen Zeiten, die für die Erstellung der Dokumente nötig sind, belegt die Stadt Krapina die zweite Stelle von allen Städten und Gemeinden in der Republik Kroatien. Wilkommen in die Krapina-Zagorje-Gespannschaft und in die Stadt Krapina! Bürgermeister der Stadt Krapina Josip Horvat

3

4 GRAD KRAPINA KRAPINA KRAPINA KRAPINA Pitomi zagorski grad koji se prvi put spominje u pisanim dokumentima iz g., udaljen svega 50 kilometara od Zagreba. Krasi ga bogata povijesna baština koja seže čak godina unatrag kada su na prostoru krapinskog brda Hušnjakova praljudi ostavili svoj neizbrisivi trag koji je ugledao svjetlo dana zahvaljujući Dragutinu Gorjanoviću Krambergeru, istaknutom geologu, paleontologu i paleonantropologu. On je zaslužan što se ime Krapine pronijelo širom svijeta. Osim Muzeja krapinskih neandertalaca, koji je od otvorenja 2010.godine posjetilo turista iz cijelog svijeta, Krapinčani su veoma ponosni i na krapinsku utvrdu koju su posjedovali kralj Ludovik I, grof Herman II. Celjski, ban Vitovac, kralj Matijaš Korvin i hrvatski ban Ivaniš Korvin... Ovdje je rođen i Ljudevit Gaj, otac hrvatskog narodnog preporoda, a krapinskim su ulicama koračali poznati hrvatski pisci - August Šenoa, Marija Jurić Zagorka, Janko Leskovar, Ivo Andrić... Iako je zagrljaj prošlosti jak i sveprisutan, Krapina danas nudi ponešto za svakoga. Tu su kulturne manifestacije kroz cijelu godinu između ostalog Fašnik, Glumački festival, Dani Dubravka Ivančana, Dani festivalske dvorane, Ljeto u Krapini, Dan Grada uz tradicionalne manifestacije, Zagorski glazbeni festival Krijesnica i nezaobilazni Tjedan kajkavske kulture s Festivalom kajkavskih popevki koji se održava već punih 47 godina. Bogata gastronomska ponuda iz krapinskih ugostiteljskih objekata mami svojim mirisima i privlači nepca turista namjernika. Ako pak duša čezne za mirom u zagrljaju prirode, brojni planinarski putovi i staze, od kojih je najpoznatiji Put Dedeka Kajbumščaka, pokazat će svu raskoš i ljepotu krapinskog krajolika. Za ljubitelje likovne umjetnosti tu je Park skulptura na otvorenom Forma prima koji se nalazi na brdu Josipovac i Gradska galerija, a ako poželite nakratko utonuti u prošlost dovoljno je prošetati kroz užu gradsku jezgru, od Šetališta narodnog preporoda, Parka matice hrvatske, gdje se nalazi i rodna kuća Ljudevita Gaja, do Trga Ljudevita Gaja, pa od Magistratske ulice preko Uske i Starogradske ulice do znamenite krapinske utvrde Starog grada. Poseban doživljaj mira donijet će posjet trima krapinskim crkvama, Župnoj crkvi sv. Nikole biskupa, Crkvi sv. Katarine i Franjevačkom samostanu i Crkvi Majke Božje Jeruzalemske. Kako god bilo, sve počinje i završava sa nezaobilaznim i znamenitim Muzejom krapinskih neandertalaca na Hušnjakovom koje u svakom budi strahopoštovanje i tjera na razmišljanje: Zašto su se baš ovdje praljudi nastanili? Odgovor je jasan: već je tada bilo jasno da je ovo ugodno mjesto za život! A tako je ostalo i do današnjih dana. Krapina je ponosna na svoju bogatu prošlost, ali je i izrazito usmjerena prema budućnosti. Zato dođite u Krapinu i otkrijte sami njene prednosti i ljepote, a Krapinčani će vas dočekati s poznatom popevkom: Dobro mi došel prijatelj! A quaint Croatian Zagorje town, which was first mentioned in written documents in 1193, is only 50 kilometres away from Zagreb. It is distingushed by its rich historical heritage dating as far back as 130,000 years into the past when prehistoric people living on a Krapina hill called Hušnjakovo left an indelible imprint, studied and researched by Dragutin Gorjanović Kramberger, a well known geologist, paleontologist and paleoanthropologist. It is thanks to him that Krapina has become known worldwide. Besides the Museum of Krapina Neanderthals, which has been visited by 300,000 tourists from all over the world since it opened in 2010, Krapina citizens are very proud of the old fort of Krapina owned by King Ludovic I, Count Herman II of Celje, Governor Vitovac, King Matijaš Korvin and Croatian governor Ivaniš Korvin... Our town is the birthplace of Ljudevit Gaj, the father of Croatian National Revival movement, while Krapina streets were trodden on by prominent Croatian writers - August Šenoa, Marija Jurić Zagorka, Janko Leskovar, Ivo Andrić... Though its links with the past are strong and all-pervasive, Krapina today can offer something to everybody, from cultural events throughout the year- among others, the Carnival, the Actors Festival, Dubravko Ivančan Days, Festival Hall Days, Summer in Krapina, the Town Day along with traditional manifestations, such as Zagorje music festival Krijesnica ( Firefly ) and, above all, the Week of Kaikavian Culture with the Festival of Kaikavian Songs held for 47 years in a row. Rich smells that Krapina restaurants offer are tempting to palates of chance travellers. And if your soul yearns for some peace in the embrace of pure nature, numerous hiking trails, the most famous being Put Dedeka Kajbumščaka ( Grandfather Kajbumščak s trail) will unveil all the beauty and richness of the Krapina countryside. For the lovers of art, there is an open- air sculpture park called Forma Prima located on the Josipovac hill, and the Town Gallery; should you wish to emerge into the past for a brief moment, it is enough to walk through the town centre from the National Revival Park with Ljudevit Gaj birth house to Ljudevit Gaj Square, then along Magistratska Street via Uska and Starogradska Street to the town fort called the old town. A special moment of spiritual peace will be achieved by visiting three Krapina churches, the Parish church of St. Nicolas, St. Catherine Church and Franciscan Monastery and The Church of Madonna of Jerusalem. However, it all begins and ends with our unavoidable Museum of Krapina Neanderthals at Hušnjakovo which inspires awe in everobody and makes you wonder why the early man decided to settle right here. The answer is obvious: it was clear back then that this was a nice place to live! And it has stayed as such till nowadays. Krapina is proud of its rich history, but is at the same time distinctly directed towards the future. So, come to Krapina and dicover for yourselves its advatages and beauties, and Krapina citizens will greet you with our famous folk song: Welcome my friend! Eine idyllische Stadt, die urkundlich erstmals im Jahre 1193 erwähnt wurde, ist nur 50km von Zagreb entfernt. Krapina zeichnet eine reiche Erbschaft aus, die sich über Jahre in die Geschichte erstreckt, als auf dem Berg Hušnjakovo Urmenschen ihre unauslöschlichen Spuren hinterlassen haben, die dank dem hervorragenden Geologen, Paläontologen und Paläanthropologen ans Tageslicht gebracht wurden. Ihm ist zu verdanken, dass der Name Krapina weltbekannt geworden ist. Sehr stolz ist Krapina auf das Neandertalermuseum, das seit der Eröffnung im Jahre Touristen aus der ganzen Welt besichtigt haben. Beachtlich ist auch die alte Burg, die im Besitz vom König Ludwig I., Graf Herman II. von Celje, Banus Vitovac, König Matijaš Korvin(Matthias Corvinus) und vom kroatischen Banus Ivaniš Korvin war. In Krapina wurde Hauptvertreter des Illyrismus Ljudevit Gaj geboren, der Begründer der Kroatischen Nationalen Wiedergeburt, und die Straßen von Krapina entlang schlenderten berühmte kroatische Schriftsteller August Šenoa, Marija Jurić Zagorka, Janko Leskovar, Ivo Andrić Obwohl das Stadtbild stark von der Geschichte geprägt ist, bietet Krapina heute jedem etwas an. Ganzjährig finden hier Kulturveranstaltungen statt unter anderem Fasching, Schauspiel-Festspiele, Dubravko-Ivančan-Tage, Tage des Festspielhauses, Sommer in Krapina, Der Tag der Stadt sowie traditionelle Veranstaltungen wie Zagorjanisches Musikfestival Krijesnica und die Kajkavische Kulturwoche mit dem Kajkavischen Liederfestival, das schon seit 47 Jahren hier abgehalten wird und bei dem man Lieder in Kajkavischer Mundart sowie volkstümliche Tänze und landesübliche Folklore genießen kann. Ein reiches gastronomisches Angebot der Gasthöfe in Krapina verlockt mit Aromen und schmeichelt den Gaumen zahlreicher Touristen. Wenn sich die Seele aber nach Ruhe in den Armen der Natur sehnt, lassen zahlreiche Wanderwege und Bergpfade, unter denen der bekannteste der Weg des Dedek Kajbumščak (Opa Kajbumščak) ist, die volle Pracht und Schönheit der Landschaft in Krapina und Umgebung erkennen. Auf die Kunstliebhaber warten der Skulpturenpark Forma prima auf dem Berg Josipovac und die Stadtgalerie, und wenn Sie kurz in die Geschichte eintauchen wollen, reicht es einen Spaziergang durch den alten Stadtkern zu machen, vom Šetalište hrvatskog narodnog preporoda, durch den Park matice hrvatske, in dem sich auch das Geburtshaus von Ljudevit Gaj befindet, bis zum Ljudevit-Gaj-Platz, dann von der Magistratska-Straße über die Uska-Straße und die Starogradska-straße bis zu der berühmten krapiner Burg Alte Stadt. Ein besonderes Ruheerlebnis verschenkt der Besuch von drei Kirchen: Pfarrkirche St.Nikolaus, Katharinenkirche und des Franziskanerklosters sowie der Kirche der heiligen Maria von Jerusalem. Wie immer es auch sei, beginnt und endet alles mit dem unumgänglichen und berühmten Neandetalermuseum auf dem Berg Hušnjakovo, das die Ehrfurcht gebietet und zum Nachdenken anregt: Warum sind die Urmenschen gerade hier ansässig geworden? Die Antwort ist eindeutig: schon dann war es klar, dass man hier einen angenehmen Lebensort findet! Und so ist es bis zur heutigen Zeit geblieben. Krapina ist stolz aufseine reiche Geschichte, dabei ist es aber ausgesprochen auf die Zukunft ausgerichtet. Deswegen laden wir Sie herzlich ein, nach Krapina zu kommen entdecken Sie seine Vorzüge und Schönheit, und Krapiner erwarten Sie mit dem bekannten Lied: Herzlich willkommen, mein Freund!

5

6 GRAD KRAPINA PROMETNO GEOGRAFSKI POLOŽAJ GEOGRAPHICAL POSITION AND TRAFFIC CONNECTIONS GEOGRAPHISCHE LAGE UND VERKEHRSINFRASTRUKTUR Krapina kao političko, upravno i kulturno središte Krapinskozagorske županije i najveći grad Hrvatskog zagorja, nalazi se na samom sjeverozapadu Republike Hrvatske. Smještena je na 46.1 sjeverne geografske širine i 15.9 istočne geografske dužine. Područje Grada Krapine, kao jedinice lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji i županijskog središta, prostire se na površini od 48 km². Uspoređujući podatke iz dvaju posljednjih popisa stanovništva iz i g. područje Grada Krapine bilježi blagi pad broja stanovništa s na stanovnika. Stanovništvo obitava u 23 naselja i domaćinstava, a sam centar, odnosno naselje Krapina ima stanovnika sa domaćinstava. Suvremena Autocesta Zagreb Macelj povezuje Grad Krapinu sa Zagrebom na svega 50 km, a do graničnog prijelaza sa Slovenijom, Maclja, udaljenost iznosi 18 km. Autocestom su osigurane vrlo dobre veze prema zapadnom dijelu Slovenije (Celje, Ljubljana) kod čvora Krapina, također prema Varaždinu (oko 50 km), te u nastavku prema Mađarskoj. Izgrađena je I. faza izmještanja državne ceste D-206 ( Krapina- Pregrada) s novim priključkom na D-1 kod naselja Polje Krapinsko, izgradnjom nadvožnjaka preko željezničke pruge i vodotoka Krapinica, koja se direktno spaja na prometnu infrastrukturu u Poduzetničkoj zoni Krapina Nova- Zapad, a planira se izgradnja spojne ceste Zabok - Krapina, koja prolazi direktno kroz Poduzetničku zonu Krapina Nova - Jug. Prema strategiji razvoja prometa RH kroz Krapinu je planiran i prolaz međunarodne željezničke pruge prema Beču s odvajanjem prema Varaždinu, sa suvremenim putničkim i teretnim kolodvorom. Sam grad Krapina smješten je u uskoj dolini rijeke Krapinice između obronaka Maceljskog gorja (Brezovica) i Strahinjčice. Takav položaj omogućavao je razvoj gospodarstva, a pojava željeznice i razvitak industrije krajem 19., a posebice u 20. stoljeću uzrokovao je daljnju urbanizaciju i porast broja stanovnika Krapine koja postaje vodeće zagorsko regionalno središte. Zbog svog skučenog položaja u kotlini, grad se proširio prema sjeveru i jugu. Područje Krapine spada u prostore s kontinentalno-humidnom klimom. Obilježja ovog tipa klime su umjereno topla i kišovita ljeta te hladne zime. U geološkom smislu područje Krapine pripada istočnim alpskim obroncima koji se protežu od zapada pa do rijeke Krapine na istoku. Geološku osnovu područja čine vapnenci i dolomiti (često korišteni u cestogradnji i građevinarstvu). A political, administrative and cultural centre of Krapina-Zagorje County and its biggest town, Krapina is situated in the north-west part of the Republic of Croatia. Its geographical position is 46.1 degrees north in latitude and 15.9 degrees east in longitude. As a local self-governing unit in Krapina-Zagorje County and the county seat, the area of the town of Krapina comprises 48 km². Comparing data in the two latest censuses, 2001census and 2011 census, the area of the town of Krapina slightly diminishes in the number of inhabitants, from to people. Its inhabitants live in 23 places and households, whereas the centre itself, that is to say Krapina, has residents in households. A modern motorway Zagreb-Macelj connects the town of Krapina with Zagreb, which is thus only 50 kilometres away,while the distance to the border crossing between Croatia and Slovenia, Macelj, is only 18 kilometres. The motorway connections with western Slovenia (Celje, Ljubljana) via Krapina road junction are good, as well as with Varaždin (approximately 50 kilometres away ) in the direction of and continuing tohungary. The first phase of the state road D-206 (Krapina-Pregrada) relocation with a new connection to D-1 at Polje Krapinsko has been completed, including a new railway bridge over the Krapinčica, directly connected to road infrastructure at Krapina Nova-West Business Park; Zabok-Krapina road is being planned to pass directly through Krapina Nova-South Business Park. The Republic of Croatia s strategy in the development of traffic connections envisages an international railway for Wienna, with Varaždin forking off passing through Krapina with a modern railway station for passenger and freight traffic. The town of Krapina itself is situated in a narrow valley of the river Krapinica, between the slopes of Macelj chain (Brezovica) and Strahinjčica. Such a position enabled it to develop economically, and the railway and the development of industry at the end of 19th century and specially in the 20th century lead to further urbanisation and the growth of population in Krapina, which becomes the leading Zagorje regional centre. Due to its limiting position in the valley, the town spread north and southwards. The area of Krapina has continental-humid climate, characterized by moderately warm and rainy summers and cold winters. Geologically speaking, the area belongs to eastern Alpine hillsides streching from the west to the river of Krapina in the east. The geological basis of the region are limestones and dolomites ( used often in road building and construction industry in general) Krapina ist Verwaltungssitz der Gespanschaft Krapinazagorje, politisches und kulturelles Zentrum und die größte Stadt der Region Hrvatsko zagorje (Kroatisch-Zagorien). Es liegt im Nordwesten der Republik Kroatiens. Die geographischen Koordinaten sind: 46.1⁰ nördliche Breite, 15.9⁰ östliche Länge. Das Gebiet der Stadt Krapina als Einheit der Kommunalverwaltung in der Gespanschaft Krapina-zagorje und der Sitz der Gespanschaft erstreckt sich auf der Fläche von 48km². Wenn man die letzten zwei Volkszählungsergebnisse aus den Jahren 2001 und 2011 vergleicht, bemerkt man einen Rückgang der Einwohnerzahl von auf Einwohner. Die Einwohner leben in 23 Ortschaften und Haushalten, und das Zentrum an sich, bzw. die Siedlung Krapina hat Einwohner in Haushalten. Die moderne Autobahn Zagreb Macelj verbindet die Stadt Krapina mit Zagreb auf der Entfernung von nur 50 km, und bis zum Grenzübergang zu Slowenien Macelj beträgt die Entfernung 18 km. Über den Autobahnkreuz Krapina sind sehr gute Autobahnanbindungen gewährleistet in Richtung Westslowenien (Celje, Ljubljana), nach Varaždin (etwa 50 km) und weiter nach Ungarn. Durch den Ausbau einer Überführung über die Eisenbahnlinie und den Fluss Krapinica ist die 1. Phase des Verlegens der Landesstraße D-206 (Krapina Pregrada)abgeschlossen mit der neuen Anschlussstelle D-1 beim Ort Polje Krapinsko. Die Straße schließt sich direkt an die Verkehrsinfrastruktur in der Freihandelszone Krapina Nova West. Geplant ist auch die Verbindungsstraße Zabok Krapina, die direkt durch die Freihandelszone Krapina Nova Süd verläuft. Aufgrund der Verkehrsstrategie der Republik Kroatien ist durch Krapina die Streckenführung der internationalen Bahnstrecke nach Wien mit der Abzweigung nach Varaždin vorgesehen mit einem modernen Passagier- und Warenbahnhof. Die Stadt Krapina liegt im schmalen Tal des Flusses Krapinica, zwischen den Abhängen von Macelj-Gebirge (Brezovica) und vom Berg Strahinjčica. Eine solche Lage hat die Entwicklung der Wirtschaft ermöglicht, und das Eintreffen der Bahn und die Industrieentwicklung Ende des 19. Jahrhunderts und insbesondere im 20. Jahrhundert hat die weitere Urbanisierung und den Anstieg der Einwohnerzahl in Krapina angeregt, das zum führenden Zentrum der Region Hrvatsko zagorje wird. Wegen ihrer eingeschränkten Lage in einem Talkessel hat sich die Stadt in Richtung Nord und Süd ausgedehnt. Das Gebiet der Stadt Krapina gehört zu den Regionen mit kontinental-feuchtem Klima. Merkmale von diesem Klimatyp sind gemäßigt warme und regnerische Sommer und kalte Winter. Im geologischer Hinsicht gehört dieses Gebiet zu den östlichen Alpenabhängen, die sich vom Westen bis zum Fluss Krapina im Osten erstrecken. Die geologische Grundlage dieses Gebietes stellen Kalkstein und Dolomit dar, die häufig im Straßenbau und im Bauwesen benutzt werden.

7 Krapina Serbia

8 GRAD KRAPINA OBRAZOVANJE EDUCATION AUSBILDUNG U Krapini je razvijen sustav predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja. Male Krapinčanke i Krapinčani smješteni su u dječji vrtić u vlasništvu Grada ( Gustav Krklec ) i dva privatna vrtića ( Mali kaj i Sunčica ). Na području Grada djeluju dvije osnovne škole (OŠ Augusta Cesarca i OŠ Ljudevit Gaj ) koje imaju po dvije područne škole (PŠ Podgora, PŠ Škarićevo, PŠ Lepajci, PŠ Šemnica Donja). Ukupan broj osnovnoškolaca u školskoj godini / g. iznosi u koji ulazi i 104 učenika Osnovne glazbene škole pri OŠ Augusta Cesarca. Srednja škola Krapina, najveća u Županiji, djeluje pod motom Jedinstvo različitosti. U školskoj godini 2012./2013. u školi se realiziraju gimnazijski i strukovni programi srednjeg obrazovanja za učenika raspoređenih u 41 razredni odjel: GIMNAZIJSKI PROGRAMI (12 odjela) opća gimnazija jezična gimnazija prirodoslovno - matematička gimnazija ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAMI (16 odjela) tehničar za računalstvo tehničar za mehatroniku hotelijersko - turistički tehničar komercijalist TROGODIŠNJI STRUKOVNI OBRTNIČKI I INDUSTRIJSKI PROGRAMI (13 odjela) elektrotehnika - elektroinstalater, elektromehaničar strojarstvo - bravar, automehaničar, obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima / cnc operater-operaterka osobne usluge - frizer ekonomija i trgovina - prodavač VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA U godini osnovano je Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina koje obavlja djelatnost visokog obrazovanja izvođenjem stručnih studija informatike, prometne logistike i operativnog menadžmenta. U akademskoj godini 2012./2013. upisano je ukupno 206 studenata, a dosad je studij završilo njih 60. Obrazovanje polaznika navedenih studija utemeljeno je na izučavanju disciplina nužnih za uspješno vođenje poslovnih organizacija. Krapina has a highly developed preschool, elementary school, high school education and college education. Children under the age of seven go to one of the available kindergartens: parents can choose between state-run preschool ( Gustav Krklec ) and two public owned ones ( Mali kaj and Sunčica ). In the city area there are two elementary schools ( August Cesarec and Ljudevit Gaj ) each working with two district schools ( Podgora, Škarićevo, Lepajci, Šemnica Donja ). The total number of graders in the school year 2012/2013 is children. This number includes 104 children which also attend the Elementary music school. Krapina High, the largest in the Krapina-Zagorje Region, works under the motto of Unified in diversity. In the school year 2012/2013 there are pupils attending 41 class divisions in various high school education programmes: HUMANISTIC SECONDARY SCHOOL (12 divisions) general program languages program science and mathematics program FOUR-YEAR VOCATIONAL PROGRAMS (16 divisions) IT technician mechatronics technician hotel and tourist technician sales specialist THREE-YEAR VOCATIONAL PROGRAMS CRAFTSMEN AND INDUSTRY PROGRAMS (13 divisions) electrical engineering electrician, electro mechanic engineering locksmith, car mechanic and cnc operator personal services program hairdresser economy and trade sales assistant POLYTECHNIC OF CROATIAN ZAGORJE KRAPINA It was formed in the year The main function is to educate students in the fields of higher/college education. Programs available are ones dealing with IT, traffic logistics and operational management. In the year 2012/ 2013, the total number of students attending amounted to 206, and up to this day 60 students have graduated from this college. The main goal of all these studies is to educate its participants in all the areas relevant to run successful businesses. Krapina hat ein entwickeltes Ausbildungssystem von der Vor-, und Grundschule über Mittelschule bis zur Hochchulausbildung. Die kleinen Krapiner/innen können den Kindergarten Gustav Krklec (im Eigentum der Stadt) besuchen, als auch zwei private Kindergärten ( Der kleine Kaj und Sunčica ). In der Stadt gibt es zwei Grundschulen ( Ljudevit Gaj und August Cesarec ) mit je zwei Zubringerschulen (Podgora, Škarićevo, Lepajci und Šemnica Donja). Diese Schulen besuchen im Schuljahr 2012/ Grundschüler, einschließlich 104 Schüler der Grundmusikschule im Rahmen der Grundschule August Cesarec. Mittelschule Krapina, die größte Mittelschule in der Gespanschaft, wirkt unter dem Motto Einheit in Vielfalt. Im Schuljahr 2012/2013 werden in der Schule Gymnasial- und Berufsausbildende Programme realisiert, die von Schülern besucht werden, die in 41 Klassen eingeteilt sind: GYMNASIUM (12 Klassen) Allgemeines Gymnasium Neusprachliches Gymnasium Naturwissenschaftlich-mathematisches Gymnasium VIERJÄHRIGE BERUFSAUSBILDENDE PROGRAMME (16 Klassen) Informatiker/in Mechatroniker/in Techniker/in für Hotellerie und Tourismus Kaufmann/Kauffrau DREIJÄHRIGE BERUFSAUSBILDENDE PROGRAMME IN GEWERBE UND INDUSTRIE (13 Klassen) Elektrotechnik Elektroinstalateur, Elektromechaniker Maschinenbau Schlosser, Automechaniker, CNC Operateur/in Persönliche Dienstleistungen Friseur/in Wirtschaft und Handel Verkäufer/in HOCHSCHULE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA 2007 wurde die Hochschule Hrvatsko zagorje Krapina gegründet, wo die Hochschulprogramme in sogenannten Fachstudien Informatik, Verkehrslogistik und Menagement angeboten werden. Im Studiumjahr 2012/2013 wurden 206 Studenten eingeschrieben, bis jetzt haben ihr Studium 60 Kandidaten abgeschlossen. Die Ausbildung der Kandidaten beruht auf den Fertigkeiten, die für eine erfolgreiche Firmenverwaltung nötig sind.

6 Das Stadt-Land-Leben von morgen The urban country life of tomorrow 10 Hier wird auf gute Nachbarschaft gebaut Good neighbourhoods make good

6 Das Stadt-Land-Leben von morgen The urban country life of tomorrow 10 Hier wird auf gute Nachbarschaft gebaut Good neighbourhoods make good 6 Das Stadt-Land-Leben von morgen The urban country life of tomorrow 10 Hier wird auf gute Nachbarschaft gebaut Good neighbourhoods make good neighbours 14 Zusammen leben ohne Barrieren Living together

Mehr

YOUR Business Partner...

YOUR Business Partner... YOUR Business Partner................... Inhalt / content das Unternehmen the company 4 unsere Sicht our view 6 unsere Plattformen our platforms 8 DM-Plattform DM platform 10 IT-Plattform IT platform

Mehr

BERLIN REAL ESTATE NEWS

BERLIN REAL ESTATE NEWS Nummer 2 Oktober 2013 Issue 2 October 2013 BERLIN REAL ESTATE NEWS Informationen des Liegenschaftsfonds Berlin rund um den Immobilienmarkt An update on the real estate market from Liegenschaftsfonds Berlin

Mehr

Leben und Investieren im Landkreis Oberspreewald-Lausitz Living and investing in the Oberspreewald-Lausitz district. www.osl-online.

Leben und Investieren im Landkreis Oberspreewald-Lausitz Living and investing in the Oberspreewald-Lausitz district. www.osl-online. Leben und Investieren im Landkreis Oberspreewald-Lausitz Living and investing in the Oberspreewald-Lausitz district www.osl-online.de familiäre, internationale Studienatmosphäre hervorragende Studienbedingungen

Mehr

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie -- Publikation der Studie»Designwirtschaft in Bayern«Herausgeber Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur,

Mehr

DER STECKVERBINDER 3 2012

DER STECKVERBINDER 3 2012 DER STECKVERBINDER 3 2012 Sonderausgabe Vertrieb Special Edition Sales Zeitschrift für Kunden, Vertriebsorganisation, Mitarbeiter und Geschäftsfreunde Newsletter for customers, sales associates, employees

Mehr

// PLATZ FÜR MEHR URBANITÄT ROOM FOR MORE URBANITY // 23.000. // Every day, 23,000 people come // INHALT INDEX //

// PLATZ FÜR MEHR URBANITÄT ROOM FOR MORE URBANITY // 23.000. // Every day, 23,000 people come // INHALT INDEX // // INHALT 01 // PLATZ FÜR MEHR URBANITÄT ROOM FOR MORE URBANITY 02 // IMPOSANTE ENTRÉES IMPRESSIVE ENTRÉES 08 // RICHTFEST FÜR AIR CAMPUS ADLERSHOF TOPPING-OUT CEREMONY OF "AIR CAMPUS ADLERSHOF" 10 //

Mehr

DANIEL CRAIG BEING JAMES BOND... DER SPION, DER VOM HIMMEL FIEL

DANIEL CRAIG BEING JAMES BOND... DER SPION, DER VOM HIMMEL FIEL Auf die Schiene gebracht Right on Track Wenn Reifen reisen When Tyres Go Travelling Aufbruch in neue Welten Setting out for New Worlds Comeback der Piraten Return of the Pirates AQ 2/2012 4,50 MAGAZIN

Mehr

International Business Administration B.Sc.

International Business Administration B.Sc. International Business Administration B.Sc. Your career starts here. europa-universität viadrina frankfurt (oder) accredited by Willkommen 4 Welcome 5 IBA an der Viadrina 6 IBA at Viadrina 7 Markenzeichen

Mehr

No. 110 SUMMER/SOMMER 2005 EDITED BY THE AUSTRIAN FEDERAL ECONOMIC CHAMBER, AUSTRIAN TRADE

No. 110 SUMMER/SOMMER 2005 EDITED BY THE AUSTRIAN FEDERAL ECONOMIC CHAMBER, AUSTRIAN TRADE No. 110 SUMMER/SOMMER 2005 EDITED BY THE AUSTRIAN FEDERAL ECONOMIC CHAMBER, AUSTRIAN TRADE Construction, Energy and Infrastructure Bau, Energie und Infrastruktur AUSTRIANTRADE.ORG 1/ 110/ 2005 2005 www.austriantrade.org

Mehr

BONO I DON'T NEED TO LOOK BACK TO GO FORWARD. ICH BLICKE NICHT ZURÜCK, UM VORWÄRTS ZU GEHEN.

BONO I DON'T NEED TO LOOK BACK TO GO FORWARD. ICH BLICKE NICHT ZURÜCK, UM VORWÄRTS ZU GEHEN. Auf Kurs Ost-West On Course from East to West Schwerer Stoff Heavy Metal Darf s ein wenig mehr sein? What Else Can We Offer? Am seidenen Faden Hanging by a Thread AQ MAGAZIN FÜR LOGISTIK UND LEBEN / MAGAZINE

Mehr

ESCHborn. Magazin. for business und mehr 2012. Nachhaltigkeit. Mobilitätsmanagement. Hightech-Trends. Engagement und Erfolg. Effizienz ohne Emissionen

ESCHborn. Magazin. for business und mehr 2012. Nachhaltigkeit. Mobilitätsmanagement. Hightech-Trends. Engagement und Erfolg. Effizienz ohne Emissionen ESCHborn for business und mehr 2012 Magazin Nachhaltigkeit Engagement und Erfolg Mobilitätsmanagement Effizienz ohne Emissionen Hightech-Trends Evolution auf Empfehlung www.eschborn.de Editorial Inhalt

Mehr

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Faculty of Business Management and Economics

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Faculty of Business Management and Economics Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Faculty of Business Management and Economics Inhaltsverzeichnis Index Grußwort 5 Studieren in Würzburg 6 Julius-Maximilians-Universität Würzburg 9 Wirtschaftswissenschaftliche

Mehr

ESCHBORN MAGAZIN. for business und mehr 2010. Kultur und Kooperation. Skulpturenachse. Vernetzt in der Region. Unterstützung fürs Städel & Co.

ESCHBORN MAGAZIN. for business und mehr 2010. Kultur und Kooperation. Skulpturenachse. Vernetzt in der Region. Unterstützung fürs Städel & Co. ESCHBORN for business und mehr 2010 MAGAZIN Kultur und Kooperation Unterstützung fürs Städel & Co. Skulpturenachse Kunst für alle Vernetzt in der Region War for talent hat viele Sieger www.eschborn.de

Mehr

heavenly paradise Samira Hodaei und Reza Derakshani Schloss Stetteldorf am Wagram bei Wien

heavenly paradise Samira Hodaei und Reza Derakshani Schloss Stetteldorf am Wagram bei Wien heavenly paradise Samira Hodaei und Reza Derakshani Schloss Stetteldorf am Wagram bei Wien Dieser Katalog erscheint zur Ausstellung HEAVENLY PARADISE mit Arbeiten von Samira Hodaei und Reza Derakshani

Mehr

Documentation. Metrex meets SCANDRIA for common objectives

Documentation. Metrex meets SCANDRIA for common objectives Documentation Metrex meets SCANDRIA for common objectives Documentation METREX meets SCANDRIA for common objectives 1 Table of Contents Inhaltsverzeichnis Table of contents Inhaltsverzeichnis 1 Kick off

Mehr

A MAN OF MANY FACES ROBERT DE NIRO EIN MANN MIT VIELEN GESICHTERN

A MAN OF MANY FACES ROBERT DE NIRO EIN MANN MIT VIELEN GESICHTERN Investment Südosteuropa Investment in South-East Europe Wachsen mit Visionen Growth with Visions Trilliarden Bytes A Thousand Trillion Bytes Extremsport Wellenreiten Extreme Sport Surfing AQ MAGAZIN FÜR

Mehr

02 / 2014 6 Gedanken zu einem Stadtquartier im Werden 8 Freiham stellt sich vor 14 Voneinander lernen 20 Zukunftsthemen

02 / 2014 6 Gedanken zu einem Stadtquartier im Werden 8 Freiham stellt sich vor 14 Voneinander lernen 20 Zukunftsthemen 6 Gedanken zu einem Stadtquartier im Werden Thoughts on an Urban Quarter in the Making 8 Freiham stellt sich vor An Introduction to Freiham 14 Voneinander lernen Learning from One Another 20 Zukunftsthemen

Mehr

Radverkehr in München Bicycle Traffic in Munich

Radverkehr in München Bicycle Traffic in Munich Perspektive München Konzepte Radverkehr in München Bicycle Traffic in Munich Perspektive München Impressum Herausgeberin: Landeshauptstadt München Referat für Stadtplanung und Bauordnung Abteilung Verkehrsplanung

Mehr

Besuchen Sie uns auf der transport logistic 2013 4. bis 7. Juni 2013 Messe München

Besuchen Sie uns auf der transport logistic 2013 4. bis 7. Juni 2013 Messe München 4/2012 PUNKTE Das Kunden- und Mitarbeitermagazin von 24plus logistics network The customers and staff members magazine of 24plus logistics network 3 24plus Academy Seminare, Talentförderung, E-Learning,

Mehr

M&A-BULLETIN JUNE 2014. (English edition)

M&A-BULLETIN JUNE 2014. (English edition) (English edition) EXTRACT OF BDO S M&A BUY- SIDE AND SELL-SIDE MANDATES USE THE 60-SECONDS-OVERVIEW TO GET AN OUTLINE OF THE MANDATES IN THIS BULLETIN. Dear Reader, The M&A-team of BDO International is

Mehr

THE CORPORATE MAGAZINE OF THE SWARCO GROUP

THE CORPORATE MAGAZINE OF THE SWARCO GROUP 01I2014 THE CORPORATE MAGAZINE OF THE SWARCO GROUP Interview mit SWARCOS neuem CEO An interview with SWARCO s new CEO Kooperatives system "ampelassistent" Cooperative system "Traffic Light Assistant" weigh-in-motion

Mehr

TRAMNEWS. Neues Straßenbahnsystem in Bergen Bremssattel Typ HYS 106. Bergen s new tram system Brake hdfhshdgdfshsdfsd.

TRAMNEWS. Neues Straßenbahnsystem in Bergen Bremssattel Typ HYS 106. Bergen s new tram system Brake hdfhshdgdfshsdfsd. No 55/Dezember 10 www.tramnews.com TRAMNEWS HANNING & KAHL INFO Neues Straßenbahnsystem in Bergen Bremssattel Typ HYS 106 Bergen s new tram system Brake hdfhshdgdfshsdfsd caliper HYS 106 INHALT/ CONTENTS

Mehr

eiraum Mehr attraktivität Mehr erfolgsgeschichten Mehr Bildung Mehr Medien Mehr forschung Mehr dienstleiste

eiraum Mehr attraktivität Mehr erfolgsgeschichten Mehr Bildung Mehr Medien Mehr forschung Mehr dienstleiste ktion Mehr urbanität Mehr innovationskraft Mehr neugier Mehr vernetzung Mehr kompetenz Mehr synergie ehr ideen Mehr exzellenz Mehr Möglichkeiten Mehr arbeitsplätze Mehr lebensqualität Mehr gewerbeflächen

Mehr

Immobilienmarkt-Report Wuppertal 2010/2011

Immobilienmarkt-Report Wuppertal 2010/2011 Immobilienmarkt-Report Wuppertal 2010/2011 Real-Estate Survey Wuppertal 2010/2011 Vorwort ı Foreword Immobilienmarkt-Report Wuppertal 2010/2011 ı Real-Estate Survey Wuppertal 2010/2011 Wuppertal Bergisches

Mehr

JIŘÍ JEŽEK A LUKÁŠ KAŇKA (ed.)

JIŘÍ JEŽEK A LUKÁŠ KAŇKA (ed.) COMPETITIVENESS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE SMALL TOWNS AND RURAL REGIONS IN EUROPE JIŘÍ JEŽEK A LUKÁŠ KAŇKA (ed.) PILSEN 2011 University of West Bohemia in Pilsen Centre for Regional Development

Mehr

Der sichere Weg zur grünen Stadt.

Der sichere Weg zur grünen Stadt. Der sichere Weg zur grünen Stadt. Engineering, Production Supply Logistics, Quality Management. Wir liefern innovative Fahrwegsysteme für den Nah- und Fernverkehr, in Deutschland und weltweit. Unsere Systeme

Mehr

Vorwort. Das Unternehmen. Urban housing construction an unbroken trend 6. ein ungebrochener Trend. Hamburg Team in Fakten. Hamburg Team Facts 26

Vorwort. Das Unternehmen. Urban housing construction an unbroken trend 6. ein ungebrochener Trend. Hamburg Team in Fakten. Hamburg Team Facts 26 2011/2012 inhalt/content Vorwort foreword 3 Das Unternehmen Hamburg Team Urbaner Wohnungsbau ein ungebrochener Trend Hamburg Team in Fakten The Company Hamburg Team Urban housing construction an unbroken

Mehr

Liebe Leserinnen und Leser

Liebe Leserinnen und Leser Nr. 7 /Dezember 2001 Liebe Leserinnen und Leser Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, an dieser Stelle die wichtigsten Veränderungen in unserer Gruppe seit Erscheinen des letzten Panoramas zusammen zu

Mehr

15 Years one world foundation free education unit Sri Lanka

15 Years one world foundation free education unit Sri Lanka 15 Years one world foundation free education unit Sri Lanka one world foundation Direktorin / Director: Kathrin Messner office Vienna Hofmühlgasse 17/2/25 1060 Vienna, Austria T: +43 (0)1 533 58 40-33

Mehr