poduzetnička zona KRAPINANOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "poduzetnička zona KRAPINANOVA"

Transkript

1 poduzetnička zona KRAPINANOVA

2 GRAD KRAPINA Poštovani poduzetnici, gospodarstvenici i ulagači! Dear businessmen, entrepreneurs and investors! Sehr geehrte Unternehmer, Wirtschaftler und Einleger! UVODNA RIJEČ FOREWORD EINLEITUNGSWORT U ovom Vas katalogu želim upoznati sa Gradom Krapinom, sa poviješću, sadašnjošću te mogućnošću ulaganja i življenja u našem malom gradiću u Krapinsko-zagorskoj županiji. Povijest Krapine starija je od 800 godina i kroz to je vrijeme Krapina bila značajno mjesto za Hrvatsku. Razvoj obrtništva datira od 15. stoljeća i od tada do danas obrtništvo je bilo nukleus razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Razvile su se mnoge industrijske gospodarske grane kao što su drvna, građevinska, tekstilna, metaloprerađivačka i tiskarska. Krajem 19. i početkom 20. stoljeća započinje snažniji razvoj industrije na području Krapine, zapravo cijele današnje Krapinsko-zagorske županije sa razvojem drvne i građevinske industrije. Sredinom 20. stoljeća započinje razvoj tekstilne, tiskarske i metaloprerađivačke industrije koja je ostvarivala i značajni izvoz. Krajem prošlog stoljeća dolazi do velikog pada gospodarstva i uspijevaju se održati tekstilna i metaloprerađivačka industrija koje danas zapošljavaju najveći broj radnika te najviše svoje proizvodnje izvoze - tekstilna oko 92%, metaloprerađivačka oko 58% i to najviše na zapadnoeuropsko tržište. U strukturi gospodarstva KZŽ najveći udio ima prerađivačka industrija sa 43,6%, turizam i trgovina 26,9%, građevinarstvo 8,9% te prijevoz i skladištenje 5,1%. Gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije izvozno je orijentirano te je pokrivenost uvoza izvozom u god. iznosila 124,5%, a u ukupnom izvozu Republike Hrvatske sudjeluje sa 3,2%. Posljednjih nekoliko godina razvilo se nekoliko poduzetničkih zona koje su komunalno opremljene. Prednost tih zona je blizina zapadnoeuropskog tržišta te blizina Zagreba. Stoga Vas, poštovani poduzetnici, pozivam da svoja ulaganja usmjerite u gospodarsku zonu grada Krapine i drugih jedinica lokalne samouprave. Tu Vas očekuje pozitivna poduzetnička klima i najkraći rokovi za rješavanje potrebne dokumentacije o čemu svjedoči činjenica da je Krapina po transparentnosti i vremenu potrebnom za ishođenje dokumentacije na drugom mjestu od svih gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Dobro došli u Krapinsko-zagorsku županiju i Grad Krapinu! Gradonačelnik Grada Krapine Josip Horvat In this catalogue I would like to introduce you to the City of Krapina; its history and its present, as well as investment and living opportunities in our little town in the Krapina-Zagorje County. The history of Krapina is more than 800 years old, during which time it was a place of great significance for Croatia. The development of craftsmanship dates back to the 15th century and it has been the center of development for small and medium businesses. Many industries have developed, such as wood industry, construction industry, textile industry, metal processing industry and printing industry. The late 19th century and early 20th century marked the beginning of significant industry growth in both the city of Krapina and the entire Krapina- Zagorje County with the development of wood and construction industry. The middle of the 20th century marks the significant growth of textile, printing and metal processing industries. Export business flourished as well. At the end of the 20th century there was a dramatic fall in the economy, and only textile and metal processing industries kept operating. Today they employ the greatest number of workers and have the largest product export textile industry around 92%, and metal processing industry around 58%, mostly in the West European market. Manufacturing industry has the greatest share in the economy structure of Krapina-Zagorje County with 43,6%, tourism and commerce hold 26,9%, construction 8,9%, and transport and storage 5,1%. The economy of Krapina-Zagorje County is export oriented and import-export ratio in 2011 stood at 124,5%, having a 3,2% share in the total export of the Republic of Croatia. Over the past few years, several business parks have developed with available utilities. The advantage of these zones is their proximity to the West European market as well as Zagreb. Therefore I invite you, dear entrepreneurs, to direct your investments in the economic zone of Krapina and other units of local government. Here you will find a positive entrepreneurial climate and the shortest deadlines for resolving the necessary documentation as evident by the fact that Krapina holds the second place in Croatia in transparency and time needed to obtain needed documentation. Welcome to Krapina-Zagorje County and Krapina! The Mayor of the City Josip Horvat In diesem Katalog möchte ich Sie mit der Stadt Krapina bekannt machen, mit ihrer Geschichte, Gegenwart sowie den Möglichkeiten, in unserer kleinen Stadt in der gleichnamigen Gespanschaft zu investieren und zu leben. Die Stadt Krapina gibt es seit mehr als 800 Jahren. Im Laufe ihrer Geschichte war sie ein bedeutsames Zentrum Kroatiens. Die Entwicklung des Handwerks hat bereits im 15. Jahrhundert begonnen, und bis zum heutigen Tag bleibt das Handwerk der Kern der Entwicklung des kleinen und mittleren Unternehmertums. Viele industrielle und wirtschaftliche Zweige, wie z.b. Holz-, Bau-, Textil-, Metallverarbeitungs- und Druckindustrie haben sich entwickelt. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts kommt es zu einer intensiven Entwicklung der Industrie auf dem Gebiet von Krapina, besser gesagt der gesamten Krapina-Zagorje-Gespanschaft. Es handelte sich in der ersten Linie um Holz- und Bauindustrie. Mitte des 20. Jahrhunderts setzt die Entwicklung der Textil-, Druckund Metallverarbeitungsindustrie ein. Die Produkte wurden zum großen Teil exportiert. Ende des 20. Jahrhunderts kommt es zu einem Fall der Wirtschaft, wobei es nur der Textil- und Metallverarbeitungsindustrie gelingt, sich aufrecht zu erhalten. Heutzutage sind die meisten Arbeitnehmer in diesen Branchen eingestellt. Die Produkte werden zum größte Teil exportiert Textilprodukte bis auf 92%, Metallverarbeitungsprodukte bis auf 58%, und zwar auf den westeuropäischen Markt. Der größte Teil der Wirtschaft der Krapina-Zagorje-Gespanschaft bezieht sich auf Verarbeitungsindustrie (43,6%), Tourismus und Handel (26,9%), Bau (8,9%) sowie Transport mit Lagerung (5,1%). Die Wirtschaft der Krapina-Zagorje-Gespanschaft ist exportorientiert. Der Import wurde im Jahr 2011 mit 124,5% durch Export gedeckt. Der Anteil im Gesamtexport der Republik Kroatiens beträgt 3,2%. In den letzten Jahren sind mehrere Unternehmungszonen entstanden, die über alle notwendigen kommunalen Anschlüsse verfügen. Der Vorteil dieser Zonen ist die Nähe des westeuropäischen Marktes sowie der Stadt Zagreb. Hiermit sind Sie, sehr geehrte Unternehmer, eingeladen, in der Wirtschaftszone der Stadt Krapina und der benachbarten Orte zu investieren. Es erwartet Sie ein positives Unternehmensklima sowie die möglichst kurzen Zeiten, in denen die notwendigen Dokumente erstellt werden. Nach der Transparentheit und kurzen Zeiten, die für die Erstellung der Dokumente nötig sind, belegt die Stadt Krapina die zweite Stelle von allen Städten und Gemeinden in der Republik Kroatien. Wilkommen in die Krapina-Zagorje-Gespannschaft und in die Stadt Krapina! Bürgermeister der Stadt Krapina Josip Horvat

3

4 GRAD KRAPINA KRAPINA KRAPINA KRAPINA Pitomi zagorski grad koji se prvi put spominje u pisanim dokumentima iz g., udaljen svega 50 kilometara od Zagreba. Krasi ga bogata povijesna baština koja seže čak godina unatrag kada su na prostoru krapinskog brda Hušnjakova praljudi ostavili svoj neizbrisivi trag koji je ugledao svjetlo dana zahvaljujući Dragutinu Gorjanoviću Krambergeru, istaknutom geologu, paleontologu i paleonantropologu. On je zaslužan što se ime Krapine pronijelo širom svijeta. Osim Muzeja krapinskih neandertalaca, koji je od otvorenja 2010.godine posjetilo turista iz cijelog svijeta, Krapinčani su veoma ponosni i na krapinsku utvrdu koju su posjedovali kralj Ludovik I, grof Herman II. Celjski, ban Vitovac, kralj Matijaš Korvin i hrvatski ban Ivaniš Korvin... Ovdje je rođen i Ljudevit Gaj, otac hrvatskog narodnog preporoda, a krapinskim su ulicama koračali poznati hrvatski pisci - August Šenoa, Marija Jurić Zagorka, Janko Leskovar, Ivo Andrić... Iako je zagrljaj prošlosti jak i sveprisutan, Krapina danas nudi ponešto za svakoga. Tu su kulturne manifestacije kroz cijelu godinu između ostalog Fašnik, Glumački festival, Dani Dubravka Ivančana, Dani festivalske dvorane, Ljeto u Krapini, Dan Grada uz tradicionalne manifestacije, Zagorski glazbeni festival Krijesnica i nezaobilazni Tjedan kajkavske kulture s Festivalom kajkavskih popevki koji se održava već punih 47 godina. Bogata gastronomska ponuda iz krapinskih ugostiteljskih objekata mami svojim mirisima i privlači nepca turista namjernika. Ako pak duša čezne za mirom u zagrljaju prirode, brojni planinarski putovi i staze, od kojih je najpoznatiji Put Dedeka Kajbumščaka, pokazat će svu raskoš i ljepotu krapinskog krajolika. Za ljubitelje likovne umjetnosti tu je Park skulptura na otvorenom Forma prima koji se nalazi na brdu Josipovac i Gradska galerija, a ako poželite nakratko utonuti u prošlost dovoljno je prošetati kroz užu gradsku jezgru, od Šetališta narodnog preporoda, Parka matice hrvatske, gdje se nalazi i rodna kuća Ljudevita Gaja, do Trga Ljudevita Gaja, pa od Magistratske ulice preko Uske i Starogradske ulice do znamenite krapinske utvrde Starog grada. Poseban doživljaj mira donijet će posjet trima krapinskim crkvama, Župnoj crkvi sv. Nikole biskupa, Crkvi sv. Katarine i Franjevačkom samostanu i Crkvi Majke Božje Jeruzalemske. Kako god bilo, sve počinje i završava sa nezaobilaznim i znamenitim Muzejom krapinskih neandertalaca na Hušnjakovom koje u svakom budi strahopoštovanje i tjera na razmišljanje: Zašto su se baš ovdje praljudi nastanili? Odgovor je jasan: već je tada bilo jasno da je ovo ugodno mjesto za život! A tako je ostalo i do današnjih dana. Krapina je ponosna na svoju bogatu prošlost, ali je i izrazito usmjerena prema budućnosti. Zato dođite u Krapinu i otkrijte sami njene prednosti i ljepote, a Krapinčani će vas dočekati s poznatom popevkom: Dobro mi došel prijatelj! A quaint Croatian Zagorje town, which was first mentioned in written documents in 1193, is only 50 kilometres away from Zagreb. It is distingushed by its rich historical heritage dating as far back as 130,000 years into the past when prehistoric people living on a Krapina hill called Hušnjakovo left an indelible imprint, studied and researched by Dragutin Gorjanović Kramberger, a well known geologist, paleontologist and paleoanthropologist. It is thanks to him that Krapina has become known worldwide. Besides the Museum of Krapina Neanderthals, which has been visited by 300,000 tourists from all over the world since it opened in 2010, Krapina citizens are very proud of the old fort of Krapina owned by King Ludovic I, Count Herman II of Celje, Governor Vitovac, King Matijaš Korvin and Croatian governor Ivaniš Korvin... Our town is the birthplace of Ljudevit Gaj, the father of Croatian National Revival movement, while Krapina streets were trodden on by prominent Croatian writers - August Šenoa, Marija Jurić Zagorka, Janko Leskovar, Ivo Andrić... Though its links with the past are strong and all-pervasive, Krapina today can offer something to everybody, from cultural events throughout the year- among others, the Carnival, the Actors Festival, Dubravko Ivančan Days, Festival Hall Days, Summer in Krapina, the Town Day along with traditional manifestations, such as Zagorje music festival Krijesnica ( Firefly ) and, above all, the Week of Kaikavian Culture with the Festival of Kaikavian Songs held for 47 years in a row. Rich smells that Krapina restaurants offer are tempting to palates of chance travellers. And if your soul yearns for some peace in the embrace of pure nature, numerous hiking trails, the most famous being Put Dedeka Kajbumščaka ( Grandfather Kajbumščak s trail) will unveil all the beauty and richness of the Krapina countryside. For the lovers of art, there is an open- air sculpture park called Forma Prima located on the Josipovac hill, and the Town Gallery; should you wish to emerge into the past for a brief moment, it is enough to walk through the town centre from the National Revival Park with Ljudevit Gaj birth house to Ljudevit Gaj Square, then along Magistratska Street via Uska and Starogradska Street to the town fort called the old town. A special moment of spiritual peace will be achieved by visiting three Krapina churches, the Parish church of St. Nicolas, St. Catherine Church and Franciscan Monastery and The Church of Madonna of Jerusalem. However, it all begins and ends with our unavoidable Museum of Krapina Neanderthals at Hušnjakovo which inspires awe in everobody and makes you wonder why the early man decided to settle right here. The answer is obvious: it was clear back then that this was a nice place to live! And it has stayed as such till nowadays. Krapina is proud of its rich history, but is at the same time distinctly directed towards the future. So, come to Krapina and dicover for yourselves its advatages and beauties, and Krapina citizens will greet you with our famous folk song: Welcome my friend! Eine idyllische Stadt, die urkundlich erstmals im Jahre 1193 erwähnt wurde, ist nur 50km von Zagreb entfernt. Krapina zeichnet eine reiche Erbschaft aus, die sich über Jahre in die Geschichte erstreckt, als auf dem Berg Hušnjakovo Urmenschen ihre unauslöschlichen Spuren hinterlassen haben, die dank dem hervorragenden Geologen, Paläontologen und Paläanthropologen ans Tageslicht gebracht wurden. Ihm ist zu verdanken, dass der Name Krapina weltbekannt geworden ist. Sehr stolz ist Krapina auf das Neandertalermuseum, das seit der Eröffnung im Jahre Touristen aus der ganzen Welt besichtigt haben. Beachtlich ist auch die alte Burg, die im Besitz vom König Ludwig I., Graf Herman II. von Celje, Banus Vitovac, König Matijaš Korvin(Matthias Corvinus) und vom kroatischen Banus Ivaniš Korvin war. In Krapina wurde Hauptvertreter des Illyrismus Ljudevit Gaj geboren, der Begründer der Kroatischen Nationalen Wiedergeburt, und die Straßen von Krapina entlang schlenderten berühmte kroatische Schriftsteller August Šenoa, Marija Jurić Zagorka, Janko Leskovar, Ivo Andrić Obwohl das Stadtbild stark von der Geschichte geprägt ist, bietet Krapina heute jedem etwas an. Ganzjährig finden hier Kulturveranstaltungen statt unter anderem Fasching, Schauspiel-Festspiele, Dubravko-Ivančan-Tage, Tage des Festspielhauses, Sommer in Krapina, Der Tag der Stadt sowie traditionelle Veranstaltungen wie Zagorjanisches Musikfestival Krijesnica und die Kajkavische Kulturwoche mit dem Kajkavischen Liederfestival, das schon seit 47 Jahren hier abgehalten wird und bei dem man Lieder in Kajkavischer Mundart sowie volkstümliche Tänze und landesübliche Folklore genießen kann. Ein reiches gastronomisches Angebot der Gasthöfe in Krapina verlockt mit Aromen und schmeichelt den Gaumen zahlreicher Touristen. Wenn sich die Seele aber nach Ruhe in den Armen der Natur sehnt, lassen zahlreiche Wanderwege und Bergpfade, unter denen der bekannteste der Weg des Dedek Kajbumščak (Opa Kajbumščak) ist, die volle Pracht und Schönheit der Landschaft in Krapina und Umgebung erkennen. Auf die Kunstliebhaber warten der Skulpturenpark Forma prima auf dem Berg Josipovac und die Stadtgalerie, und wenn Sie kurz in die Geschichte eintauchen wollen, reicht es einen Spaziergang durch den alten Stadtkern zu machen, vom Šetalište hrvatskog narodnog preporoda, durch den Park matice hrvatske, in dem sich auch das Geburtshaus von Ljudevit Gaj befindet, bis zum Ljudevit-Gaj-Platz, dann von der Magistratska-Straße über die Uska-Straße und die Starogradska-straße bis zu der berühmten krapiner Burg Alte Stadt. Ein besonderes Ruheerlebnis verschenkt der Besuch von drei Kirchen: Pfarrkirche St.Nikolaus, Katharinenkirche und des Franziskanerklosters sowie der Kirche der heiligen Maria von Jerusalem. Wie immer es auch sei, beginnt und endet alles mit dem unumgänglichen und berühmten Neandetalermuseum auf dem Berg Hušnjakovo, das die Ehrfurcht gebietet und zum Nachdenken anregt: Warum sind die Urmenschen gerade hier ansässig geworden? Die Antwort ist eindeutig: schon dann war es klar, dass man hier einen angenehmen Lebensort findet! Und so ist es bis zur heutigen Zeit geblieben. Krapina ist stolz aufseine reiche Geschichte, dabei ist es aber ausgesprochen auf die Zukunft ausgerichtet. Deswegen laden wir Sie herzlich ein, nach Krapina zu kommen entdecken Sie seine Vorzüge und Schönheit, und Krapiner erwarten Sie mit dem bekannten Lied: Herzlich willkommen, mein Freund!

5

6 GRAD KRAPINA PROMETNO GEOGRAFSKI POLOŽAJ GEOGRAPHICAL POSITION AND TRAFFIC CONNECTIONS GEOGRAPHISCHE LAGE UND VERKEHRSINFRASTRUKTUR Krapina kao političko, upravno i kulturno središte Krapinskozagorske županije i najveći grad Hrvatskog zagorja, nalazi se na samom sjeverozapadu Republike Hrvatske. Smještena je na 46.1 sjeverne geografske širine i 15.9 istočne geografske dužine. Područje Grada Krapine, kao jedinice lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji i županijskog središta, prostire se na površini od 48 km². Uspoređujući podatke iz dvaju posljednjih popisa stanovništva iz i g. područje Grada Krapine bilježi blagi pad broja stanovništa s na stanovnika. Stanovništvo obitava u 23 naselja i domaćinstava, a sam centar, odnosno naselje Krapina ima stanovnika sa domaćinstava. Suvremena Autocesta Zagreb Macelj povezuje Grad Krapinu sa Zagrebom na svega 50 km, a do graničnog prijelaza sa Slovenijom, Maclja, udaljenost iznosi 18 km. Autocestom su osigurane vrlo dobre veze prema zapadnom dijelu Slovenije (Celje, Ljubljana) kod čvora Krapina, također prema Varaždinu (oko 50 km), te u nastavku prema Mađarskoj. Izgrađena je I. faza izmještanja državne ceste D-206 ( Krapina- Pregrada) s novim priključkom na D-1 kod naselja Polje Krapinsko, izgradnjom nadvožnjaka preko željezničke pruge i vodotoka Krapinica, koja se direktno spaja na prometnu infrastrukturu u Poduzetničkoj zoni Krapina Nova- Zapad, a planira se izgradnja spojne ceste Zabok - Krapina, koja prolazi direktno kroz Poduzetničku zonu Krapina Nova - Jug. Prema strategiji razvoja prometa RH kroz Krapinu je planiran i prolaz međunarodne željezničke pruge prema Beču s odvajanjem prema Varaždinu, sa suvremenim putničkim i teretnim kolodvorom. Sam grad Krapina smješten je u uskoj dolini rijeke Krapinice između obronaka Maceljskog gorja (Brezovica) i Strahinjčice. Takav položaj omogućavao je razvoj gospodarstva, a pojava željeznice i razvitak industrije krajem 19., a posebice u 20. stoljeću uzrokovao je daljnju urbanizaciju i porast broja stanovnika Krapine koja postaje vodeće zagorsko regionalno središte. Zbog svog skučenog položaja u kotlini, grad se proširio prema sjeveru i jugu. Područje Krapine spada u prostore s kontinentalno-humidnom klimom. Obilježja ovog tipa klime su umjereno topla i kišovita ljeta te hladne zime. U geološkom smislu područje Krapine pripada istočnim alpskim obroncima koji se protežu od zapada pa do rijeke Krapine na istoku. Geološku osnovu područja čine vapnenci i dolomiti (često korišteni u cestogradnji i građevinarstvu). A political, administrative and cultural centre of Krapina-Zagorje County and its biggest town, Krapina is situated in the north-west part of the Republic of Croatia. Its geographical position is 46.1 degrees north in latitude and 15.9 degrees east in longitude. As a local self-governing unit in Krapina-Zagorje County and the county seat, the area of the town of Krapina comprises 48 km². Comparing data in the two latest censuses, 2001census and 2011 census, the area of the town of Krapina slightly diminishes in the number of inhabitants, from to people. Its inhabitants live in 23 places and households, whereas the centre itself, that is to say Krapina, has residents in households. A modern motorway Zagreb-Macelj connects the town of Krapina with Zagreb, which is thus only 50 kilometres away,while the distance to the border crossing between Croatia and Slovenia, Macelj, is only 18 kilometres. The motorway connections with western Slovenia (Celje, Ljubljana) via Krapina road junction are good, as well as with Varaždin (approximately 50 kilometres away ) in the direction of and continuing tohungary. The first phase of the state road D-206 (Krapina-Pregrada) relocation with a new connection to D-1 at Polje Krapinsko has been completed, including a new railway bridge over the Krapinčica, directly connected to road infrastructure at Krapina Nova-West Business Park; Zabok-Krapina road is being planned to pass directly through Krapina Nova-South Business Park. The Republic of Croatia s strategy in the development of traffic connections envisages an international railway for Wienna, with Varaždin forking off passing through Krapina with a modern railway station for passenger and freight traffic. The town of Krapina itself is situated in a narrow valley of the river Krapinica, between the slopes of Macelj chain (Brezovica) and Strahinjčica. Such a position enabled it to develop economically, and the railway and the development of industry at the end of 19th century and specially in the 20th century lead to further urbanisation and the growth of population in Krapina, which becomes the leading Zagorje regional centre. Due to its limiting position in the valley, the town spread north and southwards. The area of Krapina has continental-humid climate, characterized by moderately warm and rainy summers and cold winters. Geologically speaking, the area belongs to eastern Alpine hillsides streching from the west to the river of Krapina in the east. The geological basis of the region are limestones and dolomites ( used often in road building and construction industry in general) Krapina ist Verwaltungssitz der Gespanschaft Krapinazagorje, politisches und kulturelles Zentrum und die größte Stadt der Region Hrvatsko zagorje (Kroatisch-Zagorien). Es liegt im Nordwesten der Republik Kroatiens. Die geographischen Koordinaten sind: 46.1⁰ nördliche Breite, 15.9⁰ östliche Länge. Das Gebiet der Stadt Krapina als Einheit der Kommunalverwaltung in der Gespanschaft Krapina-zagorje und der Sitz der Gespanschaft erstreckt sich auf der Fläche von 48km². Wenn man die letzten zwei Volkszählungsergebnisse aus den Jahren 2001 und 2011 vergleicht, bemerkt man einen Rückgang der Einwohnerzahl von auf Einwohner. Die Einwohner leben in 23 Ortschaften und Haushalten, und das Zentrum an sich, bzw. die Siedlung Krapina hat Einwohner in Haushalten. Die moderne Autobahn Zagreb Macelj verbindet die Stadt Krapina mit Zagreb auf der Entfernung von nur 50 km, und bis zum Grenzübergang zu Slowenien Macelj beträgt die Entfernung 18 km. Über den Autobahnkreuz Krapina sind sehr gute Autobahnanbindungen gewährleistet in Richtung Westslowenien (Celje, Ljubljana), nach Varaždin (etwa 50 km) und weiter nach Ungarn. Durch den Ausbau einer Überführung über die Eisenbahnlinie und den Fluss Krapinica ist die 1. Phase des Verlegens der Landesstraße D-206 (Krapina Pregrada)abgeschlossen mit der neuen Anschlussstelle D-1 beim Ort Polje Krapinsko. Die Straße schließt sich direkt an die Verkehrsinfrastruktur in der Freihandelszone Krapina Nova West. Geplant ist auch die Verbindungsstraße Zabok Krapina, die direkt durch die Freihandelszone Krapina Nova Süd verläuft. Aufgrund der Verkehrsstrategie der Republik Kroatien ist durch Krapina die Streckenführung der internationalen Bahnstrecke nach Wien mit der Abzweigung nach Varaždin vorgesehen mit einem modernen Passagier- und Warenbahnhof. Die Stadt Krapina liegt im schmalen Tal des Flusses Krapinica, zwischen den Abhängen von Macelj-Gebirge (Brezovica) und vom Berg Strahinjčica. Eine solche Lage hat die Entwicklung der Wirtschaft ermöglicht, und das Eintreffen der Bahn und die Industrieentwicklung Ende des 19. Jahrhunderts und insbesondere im 20. Jahrhundert hat die weitere Urbanisierung und den Anstieg der Einwohnerzahl in Krapina angeregt, das zum führenden Zentrum der Region Hrvatsko zagorje wird. Wegen ihrer eingeschränkten Lage in einem Talkessel hat sich die Stadt in Richtung Nord und Süd ausgedehnt. Das Gebiet der Stadt Krapina gehört zu den Regionen mit kontinental-feuchtem Klima. Merkmale von diesem Klimatyp sind gemäßigt warme und regnerische Sommer und kalte Winter. Im geologischer Hinsicht gehört dieses Gebiet zu den östlichen Alpenabhängen, die sich vom Westen bis zum Fluss Krapina im Osten erstrecken. Die geologische Grundlage dieses Gebietes stellen Kalkstein und Dolomit dar, die häufig im Straßenbau und im Bauwesen benutzt werden.

7 Krapina Serbia

8 GRAD KRAPINA OBRAZOVANJE EDUCATION AUSBILDUNG U Krapini je razvijen sustav predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja. Male Krapinčanke i Krapinčani smješteni su u dječji vrtić u vlasništvu Grada ( Gustav Krklec ) i dva privatna vrtića ( Mali kaj i Sunčica ). Na području Grada djeluju dvije osnovne škole (OŠ Augusta Cesarca i OŠ Ljudevit Gaj ) koje imaju po dvije područne škole (PŠ Podgora, PŠ Škarićevo, PŠ Lepajci, PŠ Šemnica Donja). Ukupan broj osnovnoškolaca u školskoj godini / g. iznosi u koji ulazi i 104 učenika Osnovne glazbene škole pri OŠ Augusta Cesarca. Srednja škola Krapina, najveća u Županiji, djeluje pod motom Jedinstvo različitosti. U školskoj godini 2012./2013. u školi se realiziraju gimnazijski i strukovni programi srednjeg obrazovanja za učenika raspoređenih u 41 razredni odjel: GIMNAZIJSKI PROGRAMI (12 odjela) opća gimnazija jezična gimnazija prirodoslovno - matematička gimnazija ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAMI (16 odjela) tehničar za računalstvo tehničar za mehatroniku hotelijersko - turistički tehničar komercijalist TROGODIŠNJI STRUKOVNI OBRTNIČKI I INDUSTRIJSKI PROGRAMI (13 odjela) elektrotehnika - elektroinstalater, elektromehaničar strojarstvo - bravar, automehaničar, obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima / cnc operater-operaterka osobne usluge - frizer ekonomija i trgovina - prodavač VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA U godini osnovano je Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina koje obavlja djelatnost visokog obrazovanja izvođenjem stručnih studija informatike, prometne logistike i operativnog menadžmenta. U akademskoj godini 2012./2013. upisano je ukupno 206 studenata, a dosad je studij završilo njih 60. Obrazovanje polaznika navedenih studija utemeljeno je na izučavanju disciplina nužnih za uspješno vođenje poslovnih organizacija. Krapina has a highly developed preschool, elementary school, high school education and college education. Children under the age of seven go to one of the available kindergartens: parents can choose between state-run preschool ( Gustav Krklec ) and two public owned ones ( Mali kaj and Sunčica ). In the city area there are two elementary schools ( August Cesarec and Ljudevit Gaj ) each working with two district schools ( Podgora, Škarićevo, Lepajci, Šemnica Donja ). The total number of graders in the school year 2012/2013 is children. This number includes 104 children which also attend the Elementary music school. Krapina High, the largest in the Krapina-Zagorje Region, works under the motto of Unified in diversity. In the school year 2012/2013 there are pupils attending 41 class divisions in various high school education programmes: HUMANISTIC SECONDARY SCHOOL (12 divisions) general program languages program science and mathematics program FOUR-YEAR VOCATIONAL PROGRAMS (16 divisions) IT technician mechatronics technician hotel and tourist technician sales specialist THREE-YEAR VOCATIONAL PROGRAMS CRAFTSMEN AND INDUSTRY PROGRAMS (13 divisions) electrical engineering electrician, electro mechanic engineering locksmith, car mechanic and cnc operator personal services program hairdresser economy and trade sales assistant POLYTECHNIC OF CROATIAN ZAGORJE KRAPINA It was formed in the year The main function is to educate students in the fields of higher/college education. Programs available are ones dealing with IT, traffic logistics and operational management. In the year 2012/ 2013, the total number of students attending amounted to 206, and up to this day 60 students have graduated from this college. The main goal of all these studies is to educate its participants in all the areas relevant to run successful businesses. Krapina hat ein entwickeltes Ausbildungssystem von der Vor-, und Grundschule über Mittelschule bis zur Hochchulausbildung. Die kleinen Krapiner/innen können den Kindergarten Gustav Krklec (im Eigentum der Stadt) besuchen, als auch zwei private Kindergärten ( Der kleine Kaj und Sunčica ). In der Stadt gibt es zwei Grundschulen ( Ljudevit Gaj und August Cesarec ) mit je zwei Zubringerschulen (Podgora, Škarićevo, Lepajci und Šemnica Donja). Diese Schulen besuchen im Schuljahr 2012/ Grundschüler, einschließlich 104 Schüler der Grundmusikschule im Rahmen der Grundschule August Cesarec. Mittelschule Krapina, die größte Mittelschule in der Gespanschaft, wirkt unter dem Motto Einheit in Vielfalt. Im Schuljahr 2012/2013 werden in der Schule Gymnasial- und Berufsausbildende Programme realisiert, die von Schülern besucht werden, die in 41 Klassen eingeteilt sind: GYMNASIUM (12 Klassen) Allgemeines Gymnasium Neusprachliches Gymnasium Naturwissenschaftlich-mathematisches Gymnasium VIERJÄHRIGE BERUFSAUSBILDENDE PROGRAMME (16 Klassen) Informatiker/in Mechatroniker/in Techniker/in für Hotellerie und Tourismus Kaufmann/Kauffrau DREIJÄHRIGE BERUFSAUSBILDENDE PROGRAMME IN GEWERBE UND INDUSTRIE (13 Klassen) Elektrotechnik Elektroinstalateur, Elektromechaniker Maschinenbau Schlosser, Automechaniker, CNC Operateur/in Persönliche Dienstleistungen Friseur/in Wirtschaft und Handel Verkäufer/in HOCHSCHULE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA 2007 wurde die Hochschule Hrvatsko zagorje Krapina gegründet, wo die Hochschulprogramme in sogenannten Fachstudien Informatik, Verkehrslogistik und Menagement angeboten werden. Im Studiumjahr 2012/2013 wurden 206 Studenten eingeschrieben, bis jetzt haben ihr Studium 60 Kandidaten abgeschlossen. Die Ausbildung der Kandidaten beruht auf den Fertigkeiten, die für eine erfolgreiche Firmenverwaltung nötig sind.

9

10 GRAD KRAPINA KRATKA POVIJEST OBRTNIŠTVA U KRAPINI A SHORT HISTORY OF CRAFTSMANSHIP IN KRAPINA KURZE GEWERBEGESCHICHTE VON KRAPINA Početak zanatstva u Krapini vezan je uz XV. stoljeće kada je Krapina dobila povelju slobodnog kraljevskog poveljnog trgovišta sa svim povlasticama što su iz nje slijedile. Tijekom godina prvo su se razvili obrti poput kovača, gumbara, lončara, čižmara, mesara, pekara i drugih djelatnosti koji se g. udružuju u Veliki Krapinski Ceh. Obrtnici s područja grada Krapine povezali su se s obrtnicima iz okolnih općina i danas djeluju kao Udruženje obrtnika Grada Krapine i Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj. Uoči Prvog svjetskog rata Krapina ima tvornicu kože, namještaja, kalijevih peći, tiskaru, ciglanu, pilanu, a prva u Zagorju dobiva i vodovod te g. željeznicu koja je povezuje sa Zagrebom. Na području Krapine uglavnom se razvija mala privreda i obrtništvo među kojima je najviše zastupljeno graditeljstvo, zatim tiskarstvo (7 tiskara), brojne trgovačko ugostiteljske djelatnosti te špediterske djelatnosti čijem je razvitku pridonijela blizina graničnog prijelaza. Najviše je zaposlenih u tekstilnoj i metalskoj industriji. U krug velikih tvrtki pripadaju Kotka d.d. (proizvodnja muške konfekcije), Krateks d.d. (konfekcija ženske modne odjeće) i Jedinstvo d.d. (proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova). U Krapini djeluje Carinska ispostava Krapina koja s obzirom na blizinu graničnih prijelaza sa Slovenijom (Lupinjak, Macelj) ostvaruje značajan robni promet te uvelike doprinosi zadovoljavanju potreba gospodarskih subjekata koji sudjeluju u carinskom poslovanju. The beginning of handicrafts in Krapina is closely linked to the 15th century when Krapina was awarded with the charter of Free royal charter of a market town with all the ensuing benefits. The first trades to evolve during years were blacksmith, button-maker, potter, boot maker, butcher, baker and others. In 1837 they united into the Great Trade-Guild of Krapina. Craftsmen from Krapina connected to craftsmen from adjacent districts. Today they work under the name of Craftsmen association of the city of Krapina and districts of Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, and Radoboj. One the eve of the WWI Krapina had already had several significant factories: leather, furniture, tile stove, printing office, brickyard, and saw-mill. Krapina was also the first city located in Zagorje to get plumbing and as early as 1886 a railway connecting it to Zagreb. In the wider region of Krapina the fastest developing industry is the so called small industry and craftsmanship among which one should mention building trade, printing industry (seven separate offices), numerous trading and catering industries as well as freight business. The latter developed mainly due to the proximity of the border crossing. Most of the jobs today go to textile and metal industries. Some of the large companies are: Kotka ltd. (men s clothes manufacture), Krateks ltd. (women s clothes manufacture) and Jedinstvo ltd. (manufacturing of metal structures and their parts). Krapina also has a customs post, which, due to the adjacent border crossing with Slovenija (Lupnjak and Macelj), makes a significant turnover and thus contributes considerably to meeting the needs of all economic subjects involved in customs operations. Die Anfänge der Gewerbegeschichte gehen auf das XV. Jh. zurück, als Krapina zum Freien königlichen Handelsplatz erklärt wurde, mit allen dazugehörigen Sonderrechten. Im Laufe der Zeit entwickelten sich zuerst die Gewerben wie Schmiede, Knopfmacher, Töpfer, Schuhmacher, Metzger, Bäcker u. a., die sich 1837 in Großer Krapiner Zunft vereinten. Die Handwerker vom Gebiet der Stadt Krapina haben sich mit Handwerkern aus umgebenden Gemeinden verbunden und wirken heute als Handwerkerverein der Stadt Krapina und der Gemeinden Đurmanec, Jesenje, Petrovsko und Radoboj. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg hatte Krapina seine Lederfabrik, Möbelfabrik, Kachelofenfabrik, Druckerei, Zigelfabrik und sein einziges Sägewerk; die Stadt bekommt die erste Wasserleitung in Zagorje und im Jahr 1886 die erste Eisenbahnverbindung mit Zagreb. Auf dem Gebiet der Stadt Krapina entwikelt sich heute meistens die sogenannte Kleinwirtschaft, vor allem Bauwesen, Buchdruckerkunst (sogar 7 Druckereien), viele Handels- und Gastwesen-dienstleistungen, als auch Speditionen, wegen des nahegelegenen Grenzüberganges. Die meisten Arbeitstätigen gibt es heute in der Textil- und Metallindustrie. Zu den größten Firmen gehören Kotka AG (Konfektion für Männer), Krateks AG (Modische Damenkonfektion) und Jedinstvo AG ( Herstellung der Metallkonstruktionen und ihrer Teile). In Krapina wirkt auch das Zollamt Krapina, das wegen der nahegelegenen Grenzübergängen mit Slowenien (Lupinjak, Macelj) einen bedeutenden Umsatz verwirklicht und die Bedürfnisse vieler am Zollgeschäften teilnehmenden Wirtschaftssubjekte befriedigt.

11

12 GRAD KRAPINA INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST KRAPINE THE EXISTING INFRASTRUCTURE IN THE TOWN OF KRAPINA INFRASTRUKTUR DER STADT KRAPINA Vodoopskrba: Grad Krapina gotovo je u potpunosti sagradio javnu vodovodnu mrežu, izuzetak su više zone i dijelovi prigradskih naselja. Prema Programu vodoopskrbe Grada Krapine koji se sustavno provodi prema studiji IGH od godine završetak programa planira se realizirati do godine. Odvodnja otpadnih voda: Radi zadovoljavajućeg rješavanja pitanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, Grad Krapina od godine provodi Program izgradnje cjelovitog kanalizacijskog sustava sa pripadajućim kolektorima i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Program je g. proširen u Projekt odvodnje Aglomeracija Krapina, a obuhvaća zajednički sustav odvodnje za područje Grada Krapine i susjednih Općina Jesenje, Đurmanec, Petrovsko i Radoboj. Izgrađeni su kolektori 1 i 2 s lijeve obale te kolektor 3 s desne obale Krapinice, sa privremenim ispustom kod naselja Bobovje. To je ujedno početak kolektora 4 (dužine m) koji će biti spojen s uređajem za pročišćavanje u južnom dijelu Grada te će preuzeti sve otpadne vode Aglomeracije. Pripremljena je projektna dokumentacija i u pripremi je izgradnja. Elektroopskrba: Elektroenergetski sustav na području Grada Krapina uglavnom je u potpunosti dovršen. U naselju Strahinje u sjevernom dijelu Grada izgrađena je trafostanica 35/10kV. Na području naselja Bobovje, neposredno uz Poduzetničku zonu Krapina Nova - Zapad god. izgrađena je 110/20 kv trafostanica uz 110 kv dalekovod, a paralelno s kojom se rekonstruirala i dogradila postojeća elektroinfrastruktura na užem području grada. Za područje Poduzetničke zone Krapina Nova - Zapad izgrađena je trafostanica 20/0,4 kv kojom je omogućen priključak svih novih gospodarskih subjekata u sjevernom dijelu zone. Plinoopskrba: Na području Grada Krapina postavljen je magistralni plinovod DN 500 mm (20 ) Rogatec-Zagreb koji ujedno i snabdijeva plinom Grad Krapinu. Lokalna plinoopskrbna mreža većim je dijelom izgrađena, a za nova naselja i radne zone planirana je izgradnja novih priključnih mreža. Telekomunikacije: Krapina, kao središte županije, u potpunosti je pokrivena fiksnom telefonskom mrežom. Glavnina TK mreže na području Krapine izvedena je kao podzemna, s izuzetkom nekih udaljenijih te manjih dijelova naselja do kojih je mreža izvedena kao nadzemna. Water Supply: The town of Krapina has almost entirely built the municipal waterworks, with the exception of the higher zones and the suburban area. According to the town s Water Supply Program, which has been systematically conducted according to a study by IGH since 1994, the completion of the program is planned for Waste water discharge: In order to address the issue of a satisfactory drainage and wastewater treatment, the town of Krapina has been systematically implementing, a comprehensive program of construction of sewerage system with auxiliary collectors and equipment for waste water treatment plant since The program was expanded in 2010 to a Drainage Project Krapina Agglomeration, and includes a common drainage system for the town of Krapina and the neighboring municipality of Jesenje, Đurmanec, Petrovsko and Radoboj. Collectors 1 and 2 were built on the left bank and collector 3 on the right bank of Krapinica, with a temporary drop near the settlement of Bobovlje. It is also the beginning of collector 4 (length m) to be connected to the treatment facility in the southern part of the city and will take all Agglomeration s wastewater. The project documentation and preparation of the construction have been set as well. Electricity supply: Power system in the town of Krapina has largely been completed. Today there is a 35/10 kv substation in the settlement Strahinje in the northern part of the city. In the area of the settlement Bobovje, close to the new west zone Krapina, there was a 110/20 kv substation to the 110 kv transmission line developed in Parallel to it, the existing electrical infrastructure in the inner town area was reconstructed and upgraded. In the area of economic zone Krapina New West, substation 20/0, 4 kv was stacked, which enabled the connection of all new businesses in the northern part of the zone. Regional gas: The town of Krapina set the main gas pipeline DN 500 mm (20 ) Rogatec-Zagreb that also supplies gas to the town of Krapina. The local gas supply network is largely built, and new terminal networks are planned for new settlements and the work zone. Telecommunications: Krapina, as the center of the county, is fully covered by the fixed telephone network. The majority of telecommunication network in the area of Krapina is derived as an underground, with the exception of some remote, and smaller parts of the settlement to which the network is constructed as overhead. Wasserversorgung: Die Stadt Krapina hat fast ein ganzes Versorgungsnetzwerk gebaut, eine Auβnahme sind die Vororte. Nach dem Versorgungsprogramm der Stadt Krapina, das systematisch laut einer Studie IGH von 1994 durchgefűhrt wird, plant man das Programm bis Ende 2015 zu realisieren. Kanalisationssystem: Die Stadt Krapina fűhrt seit 1990 ein Programm durch, das sich mit dem Ausbau der Kanalisation und den dazugehőrigen Kollektoren und den Geräten fűr die Reinigung der Abwässer beschäftigt. Das Programm ist im Jahr 2010 erweitert worden zum Projekt Aglomeration der Stadt Krapina,und deckt das gemeinsame Kanalisationssystem fűr die Stadt Krapina und der benachbarten Gemeinden Jesenje, Đurmanec, Petrovsko und Radoboj. Es wurden Kollektoren 1 und 2 auf der linken Seite des Flusses Krapinica, und Kollektor 3 auf der rechten Seite, mit einem vorűbergehendem Abfluss bei dem Ort Bobovje. Das ist gleichzeitig der Beginn des 4 Kollektors (mit der Länge von Meter), der mit dem Abwässergerät im sűdlichen Stadtteil verbunden wird, der dann die Abwässer der Aglomeration űbernimmt. Ein Programm und sein Ausbau sind fűr das Projekt vorbereitet. Stromversorgung: Das System der elektrischen Energie ist in Krapina im Groβen und Ganzen fertiggestellt. In Krapinas nőrdlichen Teil ist ein Umspannwerk ausgebaut worden 35/10 KW. Auf dem Gebiet im Ort Bobovje, unmittelbar in der neuen Zone im westlichen Teil von Krapina, wurde im Jahr 2008 ein Umspannwerk 110/20 KW neben einer Űbertragungsleitung gebaut. In der unimittelbaren Umgebung der Stadt wurde eine Infrastruktur ausgebaut. Fűr die neue westliche Zone in Krapina wurde ein Umspannwerk 20/04KW gebaut, mit dem eine Verbindung zu allen Wirtschaftseinheiten im nőrdlichen Teil ermőglicht wurde. Gasversorgung: In Gebieten der Stadt Krapina wurde ein Haupt- Gas aufgestellt DN 500 mm (20 ) Rogatec-Zagreb, der die Stadt mit Gas beliefert. Ein lokales Gasversorgugsnetz ist grőβten Teils aufgebaut, und fűr die neuen Gebiete ist der Ausbau der neuen Verbindungsnetzwerke geplant. Telekommunikation: Die Stadt Krapina, die ein Zentrum der Gespannschaft ist, ist vőllig mit Festnetz bedeckt. Das Festnetz wurde in Krapina unterirdisch ausgefűhrt, mit der Ausnahme von ein paar entfernten und wenig besiedelten Gebieten, bei denen das Netz oberirdisch ausgefűhrt wurde.

13

14 GRAD KRAPINA OSNOVNI PODACI O PODUZETNIČKOJ ZONI BASIC INFORMATION ON THE BUSINESS PARK DIE WIGHTIGSTEN INFORMAZIONEN ÜBER DIE FREIE HANDELSZONE poduzetnička zona KRAPINANOVA

15

16 GRAD KRAPINA SMJEŠTAJ PODUZETNIČKE ZONE KRAPINA NOVA POSITIONING OF THE KRAPINA NOVA BUSINESS PARK DIE LAGE DER FREIE HANDELSZONE Poduzetnička zona Krapina Nova nalazi se u jugozapadnom dijelu Krapine od pogona bivše Keramike na sjeveru te prema jugu do naselja Velika Ves, zapadno od trase Autoceste Zagreb - Macelj. Nadvožnjak autoceste dijeli zonu na dva dijela pod nazivima Krapina Nova - Zapad i Krapina Nova - Jug. Poduzetnička zona Krapina Nova - Zapad prostire se na oko 43 hektara površine, a pobliže se nalazi zapadno od željezničke pruge ispod stambenog naselja Bobovje i Pristava Krapinska do nove autoceste. Prometno je povezana s Ulicom Frana Galovića, a nadvožnjakom preko željezničke pruge i vodotoka Krapinice direktno je priključena na D-1 kod naselja Polje Krapinsko (tzv. zagorska magistrala ), a što je cca 1 km od čvora Krapina na Autocesti Zagreb- Macelj. Poduzetnička zona Krapina Nova - Jug prostire se na oko 42 hektara površine, a pobliže od nadvožnjaka autoceste na sjeveru do ceste Lepajci - Krapinske Toplice na jugu. Istočna granica je autocesta, a zapadna vodotok Krapinica. Prometno je povezana na autocestu u čvor Krapina sjeverno cca 2 km ili u čvor Sv. Križ Začretje na jug cca 10 km, a planiranom izgradnjom spojne ceste Zabok - Krapina koja prolazi kroz zonu, bit će vezana direktno na autocestu. Enterprise zone new Krapina is located in the southwestern part of the town of Krapina, from the former Keramika plant in the north and to the south near the village of Velika Ves, west of the Highway route Zagreb - Macelj. The highway overpass splits the zone in two parts under the name Krapina New-West and Krapina New-South. Krapina Zone New-West covers about 43 hectares and is located west of the railroad tracks below the residential area Bobovje and Pristava Krapinska to the new highway. Concerning traffic Krapina Zone New-West is connected to Fran Galović street and by the overpass over the railway and the river Krapinica, will be directly connected to the D-1 (aka Zagorje highway ), which is app 1 km from the node Krapina on the highway Zagreb-Macelj. Krapina Zone New-South extends to about 42 acres i.e. from the highway overpass in the north to the County Road Lepajci - Krapinske Toplice in the south. The eastern boundary is highways, and the western aquifer Krapinica. Concerning traffic Krapina Zone New-South is connected to the highway into the node Krapina to the north (app 2 km) or into the node Sv. Križ Začretje to the south (app 10 km). The planned construction of the connecting road Zabok-Krapina, which passes directly through the zone, will tie it directly to the highway. Die neue Zone der Stadt Krapina befindet sich im sűdwestlichen Teil von Krapina von der ehemaligen Keramik im Norden Richtung Sűden bis zum Ort Velika Ves, westlich von der Autobahn Zagreb-Macelj. Die Űberfűhrung der Autobahn teilt die Zone in zwei Teile Der neue Teil Krapina-Westen und der neue Teil Krapina-Sűden. Der neue Teil Krapina-Westen erstreckt sich auf der Fläche von 43 Hektar,und befindet sich westlich von der Eisenbahn und unter dem Gebiet Bobovje bis zur neuen Autobahn. Es gibt eine Verkehrsverbindung mit der Fran Galović Straβe, mit Hilfe der Űberfűhrung zur Eisenbahn und dem Wasserlauf Krapinica ist sie direkt auf die D1 angeschlossen (die Magistrale in Zagorje) die ungefähr 1 Km vom Knoten der Autobahn Zagreb-Macelj entfernt ist. Der neue Teil Krapina-Sűden, erstreckt sich auf der Fläche von 42 Hektar, von der Űberfűhrung der Autobahn im Norden bis zur Lepajci Straβe- Kurort Krapinske Toplice im Sűden. Die Grenze im Osten ist die Autobahn und die im Westen der Wasserlauf Krapinica. Es gibt auch eine Verkehrsverbindung auf die Autobahn in den Knoten Krapina Norden ca. 2 Km oder in den Knoten Sv. Križ Začretje im Sűden ca.10 Km, man plant eine Verbindungsstraβe Zabok- Krapina, die direkt an die Autobahn angebunden wird.

17 Krapina ima vrlo važan prometni položaj na koridoru poznatog pravca Pyhrnske ceste koja povezuje Srednju Europu s južnom i jugoistočnom Europom te se s toga s pravom smatra glavnim sjeverozapadnim ulazom u Republiku Hrvatsku dobra prometna povezanost sa Zagrebom, s Varaždinskom i Međimurskom županijom te s ostalim općinama i gradovima u Krapinsko-zagorskoj županiji vrlo dobre veze sa slovenskim i austrijskim dijelom pokrajine Štajerske (Maribor je udaljen cca 60 km, a Graz cca 140 km sjeverno od Krapine), te zapadnim dijelom Slovenije (Celje je udaljeno cca 60 km, a Ljubljana cca 130 km) strategijom razvoja prometa RH kroz Krapinu planiran je i prolaz međunarodne željezničke pruge prema Beču s odvajanjem prema Varaždinu, sa suvremenim putničkim i teretnim kolodvorom Carinska ispostava Krapina olakšava tvrtkama smještenim na području grada poslovanje vezano za uvoz i izvoz robe Krapina has a very important traffic position on the well-known Pyhrnska highway which connects central Europe with Southern and Southeastern Europe and is therefore rightfully considered the main entrance Into the north-west part of the Republic of Croatia. it is well connected with Zagreb, Varaždin and Međimurje counties as well as other townships and cities in the Krapina-Zagorje county it is well connected with the Slovenian and Austrian parts of Styria (there is only about 60 km to Maribor and 140 km to Graz) and western Slovenia (there is about 60 km to Celje and 130 km to Ljubljana) the strategy of develop of the traffic in Croatia through Krapina also includes an international railway line towards Vienna with tracks leading towards Varaždin that would include a modern railway station for passengers and cargo Krapina customs post makes it easier for companies situated in the city to import and export goods Krapina Krapina hat eine wichtige Verkehrslage im Korridor der Pyhrnerstraße, die Mitteleuropa mit Süd- und Südosteuropa verbindet. Daher wird sie mit Recht für den wichtigsten westlichen Eingang in die Republik Kroatien gehalten gute Verkehrsverbindungen mit Zagreb, mit Gespannschaften Varaždinska und Međimurska sowie mit anderen Gemeinden und Städten in der Gespannschaft Krapinsko-zagorska. sehr gute Verbindungen mit dem slowenischen und österreichischen Teil von Steiermark( Maribor ist cca. 60 km und Graz cca. 140 km nördlich von Krapina entfernt) sowie restlichen Teil Sloweniens (Celje ist cca. 60 km und Ljubljana cca. 130 km entfernt) im Rahmen des Verkehrsentwicklungsstrategie der Republik Kroatien soll durch Krapina internationale Bahnlinie nach Wien mit der Abzweigung nach Varaždin führen, mit einem modernen Personen- und Lastbahnhof. Das Zollamt Krapina erleichtert den in der Stadt niedergelassenen Firmen die mit dem Warenimport und - Export verbundenen Tätigkeiten GRAD KRAPINA PREDNOSTI VEZANE ZA SMJEŠTAJ TVRTKE U PODUZETNIČKOJ ZONI PLACING A COMPANY IN THE BUSINESS PARK - ADVANTAGES VORTEILE - DIE FREIE HANDELSZONE

18 GRAD KRAPINA I. faza izgradnje Poduzetničke zone Krapina Nova I. fazom obuhvaćen je prostor u sjevernom dijelu zone, na površini za koju je izvršen otkup zemljišta. The 1st phase of building the Krapina Nova business park The 1st phase includes the northern part of the park on the area which has already been purchased. Die erste Phase der Errichtung von Un ternehmenszone Krapina- neu Durch die erste Phase wurde das Gebiet im Norden der Zone auf der abgekauften Bodenfläche umfasst. STANJE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI THE STATE OF INFRASTRUCTURE IN THE BUSINESS PARK INFRASTRUKTUR IN DER FREIE HANDELSZONE ZEMLJIŠTE Grad Krapina je u prostoru Poduzetničke zone Krapina Nova - Zapad otkupio zemljište površine otprilike m², dok je preostalo zemljište u privatnom vlasništvu. Na dijelu tog zemljišta formirano je 13 građevinskih parcela od kojih je 11 prodano poduzetnicima. U prostoru djeluju 2 gospodarska subjekta, a ostali su u fazi izgradnje ili priprema za izgradnju. Na prostoru Poduzetničke zone Krapina Nova - Jug zemljište je u privatnom vlasništvu, a u toj zoni posluje 5 tvrtki. INFRASTRUKTURA Zona se nalazi nedaleko Državne ceste D1 i Autoceste Zagreb -Macelj, te neposredno uz željezničku prugu Zabok Krapina. Udaljenost do čvora Autoceste (ulaza/izlaza) Krapina - jug iznosi cca 1 km, a do međunarodnog GP Macelj 18 km. Pristup do zone omogućen je priključkom na D-1 kod naselja Polje Krapinsko, nadvožnjakom preko željezničke pruge i vodotoka, a iz grada južno Ulicom Frana Galovića i iz naselja Bobovje. U zoni je izgrađena dionica glavne ceste dužine 650 m i sporedna cesta dužine 283 m s kompletnom infrastrukturom (javna rasvjeta, DTK mreža, plinovod, vodovod i kolektor te niskonaponski i srednjenaponski elektrovodovi). Vodovod se spaja na postojeći cjevovod sa zapadne strane pruge. U zoni je položena i trasa magistralnog cjevovoda uz željezničku prugu te cjevovodi u dionici glavne i sporedne ceste, profila PEHD DN 225, radnog tlaka 5,5 bara i dnevnog kapaciteta 150 m³. Zona je spojena na rekonstruirani glavni srednjetlačni plinovod sa zapadne strane željezničke pruge te je izveden napojni plinovod u glavnoj i sporednoj cesti profila PE 222 i radnog tlaka 3 bara. Opskrbljenost iz magistralnog plinovoda: Ø500 mm. Kapacitet električne mreže iznosi 1 MW. Jedna trafostanica snage 110/20 kv, 2x20 MVA je već izgrađena u samoj zoni, a planom je predviđena izgradnja 9 kabelskih trafostanica 20/04 kv. Trenutno je izgrađena jedna TS 20/04, a u trupu glavne ceste dužine cca 650 m položeni su elektroenergetski kablovi za mogućnost priključenja građevina u zoni. Navedeno jamči osiguranje tehničkih uvjeta u mreži i kvalitetnu opskrbu električnom energijom svih potencijalnih potrošača. Izveden je novi cjevovod za DTK instalacije u trupu cesta, a na početku zone postoji TK infrastruktura kapaciteta 150x4x0,4. U Poduzetničkoj zoni Krapina Nova - Jug izvedena je komunalna infrastruktura u južnom dijelu gdje djeluju postojeći poslovni subjekti - dionica ceste te priključci na vodu, plin, NN mrežu i DTK. Izvedeni su spojevi glavnog vodoopskrbnog sustava profila PEHD DN 225, radnog tlaka 5,5 bara i dnevnog kapaciteta 150 m³ te plinovoda iz zone Zapad. Kroz zonu je također izvedena nova elektroenergetska mreža - rasplet iz TS 110/20 kv od Bobovja do Sv. Križa Začretja. THE LAND The city of Krapina has purchased an area the size of about 87,597 m² in the Krapina Nova business park West, and the rest of the area is privately owned. In that part, 13 lots have been formed, 11 of which were sold to entrepreneurs. At the moment, two business entities are already operational and the rest are being built or the building is about to start. In the Krapina Nova business park South, which is privately owned, there are 5 companies. INFRASTRUCTURE The business park is situated not far from the D1 state road and the Zagreb Macelj Highway, and along the Zabok Krapina railway tracks. The distance to the Krapina south highway interchange (exit/entrance) is approximately 1 km, and to the Macelj border police 18 km. It is possible to enter the park through the D-1 at Polje Krapinsko, by taking the overpass over the railway and the watercourse, and if you are coming from Krapina by taking the Frana Galovića Street and from Bobovje. A section of the main road of 650 m nad the back road of 283 m were built with complete infrastructure (public lighting, DKT link, gas line, water and sewer, and low and high voltage electrical cables). The water supply is connected to the existing pipeline on the west side of the railway track. A part of the watermain was also built along the railway track as well as pipelines on the main and back road, type PEHD DN 225, with a pressure of 5.5 bar and a daily capacity of 150 m³. The park is connected to the rebuilt main pipeline with a medium pressure on the west side of the railway track, and a supply pipeline type PE 222 was built on the main and back roads with a pressure of 3 bar. The supply from the main pipeline: Ø500 mm. The capacity of the electric grid is 1 MW. One substation with the power of 110/20 kv, 2x20 MVA has already been built in the park and a further nine 20/04 kv cable substations will be built. Only one TS 20/04 has been built so far, and power cables to which structures in the park will be able to connect were placed along a 650 m section of the main road. This will ensure the technical conditions in the network and a quality supply of electricity for all potential consumers. A new pipeline for DKT intalations has been built in the main road, and there is a TK infrastructure with a capacity of 150x4x0.4 at the beginning of the park. In the Kapina Nova South business park an infrastructure was built in the south part where the existing business entities are situated section of the road, water, gas NN network and DKT connections. The juncture of the main water supply system type PEHD DN 225, with a pressure of 5.5 bar and a daily capacity of 150 m³ and the pipeline from business park West have been built. A new power network has also been built in the park out of TS 110/20 kv from Bobovje to Sv. Križ Začretje. DAS GRUNDSTÜCK Die Stadt Krapina hat auf dem Gebiet des Unternehmenszone Krapina neu Westen das etwa m² große Grundstück abgekauft, während das restliche Gelände ein Privateigentum ist. Ein Teil dieses Geländes wurde in 13 Bauplätze eingeteilt, von denen 11 den Unternehmern verkauft wurden. Im Gebiet wirken 2 Wirtschaftssubjekte und die anderen sind entweder in der Bauphase oder werden für den Bau vorbereitet. Auf dem Gebiet der Unternehmenszone Krapina neu- Süden ist das Gelände ein Privateigentum und in dieser Zone sind 5 Firmen tätig. INFRASTRUKTUR Die Zone befindet sich unweit von der Staatsstraße D1 und der Autobahn Zagreb-Macelj und dicht an der Bahnlinie Zabok- Krapina. Die Entfernung bis zum Knoten der Autobahn ( die Ein- und Ausfahrt) Krapina Süden beträgt cca. 1 km und 18 km bis zum internationalen Grenzübergang Macelj. Der Zugang zur Zone wurde durch den Anschluss an die D1 bei Ort Polje Krapinsko ermöglicht, und zwar mittels der Überführung über der Bahnlinie. Aus der Stadt erfolgt das südlich, durch die Fran Galović-Straße aus dem Ort Bobovje. In der Zone wurde die 650 m lange Wegstrecke der Hauptstraße sowie die 283 m lange Nebenstraße mit der kompletten Infrastruktur ( öffentliche Beleuchtung, DTK-Netz, Gasleitung, Wasserletung und Kollektor sowie Elektroleitungen mit Niedrig und Hochspannung) erbaut. Die Wasserleitung wird an die bestehende Rohrleitung vom westlichen Teil der Bahnlinie aus angeschlossen. In der Zone wurde auch die Trasse der Rohrleitung neben der Bahnlinie gelegt sowie Rohrleitungen in der Wegstrecke der Haupt- und Nebenstraße, mit dem Profil PEHD DN 225, Druck 5,5 Bars und der täglichen Kapazität 150 m³. Die Zone ist an die umgebaute Hauptgasleitung nit Niedrigdruck vom westlichen Teil der Bahnlinie angeschlossen und die Gasleitung wurde in der Haupt und Nebenstraße errichtet, mit dem Profil PE 222 und Druck 3 Bars. Die Versorgung aus dem Hauptgasleitung: Ø500 mm. Die Kapazität des Elektronetzes beträgt 1 MW. Ein Umspannwerk mit der Stärke von 110/20kv, 2x20 MVA ist schon in der Zone selbst erbaut, und der Bau von 9 Kabelumspannwerken ist nocht geplant. Im Augenblick ist ein TH 20/04 errichtet und in der Hauptstraße wurden die cca.650 langen Elektrokabel glegt, damit der Anschluss der Gebäude in der Zone ermöglicht wird. Das alles ist eine Garantie für die Sicherung der technischen Bedingungen im Netz und die Qualitätsversorgung der elektrischen Energie aller potentiellen Verbraucher İn den Straßen wurde die neue Rohrleitung für die DTK-Installationen errichtet und am Anfang der Zone besteht die TK-Infrastruktur mit der Kapazität von 150x4x0,4. In der Unternehmenszone Krapina neu Süden wurde die Kommunalinfrastruktur im südlichen Teil erbaut, wo die existierenden Unternehmenssubjekte tätig sind die Wegstrecke der Straße sowie Anschlüsse ans Wasser, Gas, Niedrigspannungsnetz und DTK. Errichtet wurden die Verbindungen des Hauptwasserversorgungsystems mit dem Profil PEHD DN 225, Druck 5,5 Bars und der täglichen Kapazität 150 m³. Auch das neue Elektronetz ist in der Zone errichtet ( die Entwirrung aus dem Umspannwerk 110/20kv von Bobovje bis Sv. Križ Začretje).

19

20 GRAD KRAPINA UVJETI GRADNJE U PODUZETNIČKOJ ZONI CONSTRUCTION TERMS IN THE BUSINESS PARK BAUBEDINGUNGEN DES FREIE HANDELSZONE U okviru zone gospodarsko - proizvodne namjene predviđena je gradnja građevina pretežito industrijske ili zanatske namjene. Moguće su djelatnosti s manjim stupnjem onečišćenja uz uvjet da se poduzmu sve potrebne mjere u cilju smanjenja onečišćenja zraka i tla. U sklopu zone proizvodne namjene-pretežito industrijska namjena, moguća je gradnja slijedećih građevina: industrijski pogoni - čista industrija gospodarski pogoni svih vrsta skladišni prostori pogoni za preradu poljoprivrednih proizvoda, mlinovi, silosi, sušare i slično poslovni, upravni, uredski i trgovački prostori U sklopu zone proizvodne namjene-pretežito zanatska namjena moguća je gradnja slijedećih građevina: obrtnički pogoni zanatski pogoni koji ne onečišćuju okoliš građevine za malo poduzetništvo skladišni prostori poslovni, upravni, uredski i trgovački prostori Na površinama gospodarsko - proizvodne djelatnosti izgradnja građevina treba biti koncipirana tako da: minimalna veličina građevne čestice bude 2000 m² građevne čestice minimalne veličine mogu se spajati i formirati novu građevnu česticu najveći koeficijent izgrađenosti građevinske čestice iznosi 0,5 najveća visina sljemena građevina od konačno zaravnatog terena je 12,00 m postoji mogućnost izmjene uvjeta gradnje u skladu sa željama i potrebama investitora i u skladu sa zakonskim propisima The construction of buildings predominantly for industrial or trade purposes has been foreseen within the zone of economicproductive purposes. Services with lesser degree of contamination are allowed with the condition to take all necessary measures in order to reduce the air and soil pollution. Within the productive purposes sector -mainly industrial purposes, it is possible to build the following structures: industrial facilities clean industry economic facilities of all kinds storage rooms facilities for processing agricultural products, mills, silos, dryers, etc. business, administrative, office and commercial spaces Within the productive purposes sector-mainly trade purposes, it is possible to build the following structures: commercial facilities trade facilities which do not pollute the environment buildings for small business storage rooms business, administrative, office and commercial spaces Within the area of economic-trade services constructions should be designed in a way that: minimum size of the building plot is 2000m² minimum size building plots may be merged to form a new building plot the largest building coefficient is 0,5 the maximum ridge height of the structure with regard to the finite field is 12,00 m it is possible to change the conditions of construction with regard to the wishes and needs of the investors and in accordance with legal regulations Im Rahmen der Zone des wirtschaftlichen und produktiven Zwecks beabsichtigt, Konstruktion von Gebäuden vorwiegend industrielle oder handwerkliche Zwecke zu bauen. Mögliche Aktivitäten sind mit einem geringeren Grad der Verunreinigung mit der Bedingung, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Luft- und Erdverschmutzung zu reduzieren. Innerhalb der Zone des Produktionszwecks - hauptsächlich industrielle Zwecke, ist es möglich, die folgenden Gebäude zu bauen: Industriebetriebe - saubere Industrie Wirtschaftsbetriebe aller Art Lagerräume Betriebe für die Verarbeitung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Mühlen, Silos, Trockner, u.a. Geschäfts-, Verwaltungs-, Büro- und Gewerbeflächen Innerhalb der Zone des Produktionszwecks - hauptsächlich gewerbliche Zwecke, ist es möglich die folgenden Gebäude zu bauen: Handwerke handwerkliche Betriebe, die nicht die Umwelt verschmutzen Gebäude für kleine Unternehmen Lagerräume Geschäfts-, Verwaltungs-, Büro- und Gewerbeflächen Auf den Flächen der Wirtschafts- und Produktionstätigkeiten, der Ausbau soll so gestaltet sein, daß: Mindestgröße der Baugrundstücke 2000 m² beträgt die Gründstücke der Mindestgröße möglich verbinden ist und ein neues Baugrundstück bilden der größte Baukoeffizient des Baugrundstücks 0,5 ist die Maximalhöhe des Satteldaches von der abgeflachtenen Gelände 12,00 m ist Es besteht die Möglichkeit der Änderung von Baubedingungen in Übereinstimmung mit den Wünschen und Bedürfnissen der Investoren und nach den gesetzlichen Vorschriften.

City West between Modern Age and History: How Does the Balancing Act. between Traditional Retail Structures and International

City West between Modern Age and History: How Does the Balancing Act. between Traditional Retail Structures and International City West between Modern Age and History: How Does the Balancing Act between Traditional Retail Structures and International Competition Work? Agenda 1. Basic Data about City West 2. Kurfürstendamm 3.

Mehr

Information System Bavaria PDF Export Creation date: 02.07.16

Information System Bavaria PDF Export Creation date: 02.07.16 Information System Bavaria PDF Export Creation date: 02.07.16 Dieses Dokument wurde automatisch generiert aus den Onlineinhalten von www.sisby.de Seite 1 von 5 Location profiles: Konradsreuth You're looking

Mehr

GRIPS - GIS basiertes Risikoanalyse-, Informations- und Planungssystem

GRIPS - GIS basiertes Risikoanalyse-, Informations- und Planungssystem GRIPS - GIS basiertes Risikoanalyse-, Informations- und Planungssystem GIS based risk assessment and incident preparation system Gregor Lämmel TU Berlin GRIPS joined research project TraffGo HT GmbH Rupprecht

Mehr

Finally, late in the evening, our Romanian guests arrived at the train station in St. Valentin.

Finally, late in the evening, our Romanian guests arrived at the train station in St. Valentin. Comenius meeting in Enns from Nov. 4 th to Nov. 8 th, 2013 Monday,Noveber 4 th : The meeting started on Nov, 4 th with the arrival of the participating schools. The teachers and students from Bratislava

Mehr

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25 Name: AP Deutsch Sommerpaket 2014 The AP German exam is designed to test your language proficiency your ability to use the German language to speak, listen, read and write. All the grammar concepts and

Mehr

Kraftwerk Berlin. Today, this formerly silenced Berlin power station is a vibrant place for exhibitions and events. A space resonating with energy.

Kraftwerk Berlin. Today, this formerly silenced Berlin power station is a vibrant place for exhibitions and events. A space resonating with energy. Kraftwerk At the centre of, on the Köpenicker Straße, is the former power station Mitte a piece of s industrial history. Built approximately at the same time as the Wall during the years 1960-1964, its

Mehr

Gern beraten wir auch Sie. Sprechen Sie uns an!

Gern beraten wir auch Sie. Sprechen Sie uns an! de en Unter dem Motto wire Solutions bietet die KIESELSTEIN International GmbH verschiedenste Produkte, Dienstleistungen und After Sales Service rund um den Draht an. Die Verbindung von Tradition und Innovation

Mehr

E-Mail: nhduesseldorfcitynord@nh-hotels.com

E-Mail: nhduesseldorfcitynord@nh-hotels.com NH Düsseldorf City-Nord Anschrift Münsterstrasse 230-238 40470 Düsseldorf Tel. 0211 239 486-0 Fax 0211 239 486-100 E-Mail: nhduesseldorfcitynord@nh-hotels.com Internet: www.nh-hotels.com Anreise (Pkw)

Mehr

CHAMPIONS Communication and Dissemination

CHAMPIONS Communication and Dissemination CHAMPIONS Communication and Dissemination Europa Programm Center Im Freistaat Thüringen In Trägerschaft des TIAW e. V. 1 CENTRAL EUROPE PROGRAMME CENTRAL EUROPE PROGRAMME -ist als größtes Aufbauprogramm

Mehr

KBS Nordhorn and its European Dimension

KBS Nordhorn and its European Dimension 1 KBS Nordhorn and its European Dimension Heinz-Georg Beckmann Head of Team Europe KBS Nordhorn Kaufmännische 2 Table of Contents 1. County Grafschaft Bentheim 2. Nordhorn 3. KBS Nordhorn 4. and its European

Mehr

WP2. Communication and Dissemination. Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung im Freistaat Thüringen

WP2. Communication and Dissemination. Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung im Freistaat Thüringen WP2 Communication and Dissemination Europa Programm Center Im Freistaat Thüringen In Trägerschaft des TIAW e. V. 1 GOALS for WP2: Knowledge information about CHAMPIONS and its content Direct communication

Mehr

The Mrs.Sporty Story Founders and History

The Mrs.Sporty Story Founders and History Welcome to The Mrs.Sporty Story Founders and History 2003: vision of Mrs. Sporty is formulated 2004: pilot club opened in Berlin 2005: launch of Mrs.Sporty franchise concept with Stefanie Graf Stefanie

Mehr

Report about the project week in Walsall by the students

Report about the project week in Walsall by the students Report about the project week in Walsall by the students 29-03-2014: We had a very early start, took the bus to Bratislava, the plane to Birmingham, then the train to Walsall, where the students met their

Mehr

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!!

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!! REPORT OF INVENTION Please send a copy to An die Abteilung Technologietransfer der Universität/Hochschule An die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH Ettlinger Straße

Mehr

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades Franke & Bornberg award private annuity insurance schemes top grades Press Release, December 22, 2009 WUNSCHPOLICE STRATEGIE No. 1 gets best possible grade FFF ( Excellent ) WUNSCHPOLICE conventional annuity

Mehr

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) -

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) - Application Form ABOUT YOU First name(s): Surname: Date of birth : Gender : M F Address : Street: Postcode / Town: Telephone number: Email: - Please affix a photo of yourself here (with your name written

Mehr

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft Methods of research into dictionary use: online questionnaires Annette Klosa (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim) 5. Arbeitstreffen Netzwerk Internetlexikografie, Leiden, 25./26. März 2013 Content

Mehr

European Qualification Strategies in Information and Communications Technology (ICT)

European Qualification Strategies in Information and Communications Technology (ICT) European Qualification Strategies in Information and Communications Technology (ICT) Towards a European (reference) ICT Skills and Qualification Framework Results and Recommendations from the Leornardo-da-Vinci-II

Mehr

Einkommensaufbau mit FFI:

Einkommensaufbau mit FFI: For English Explanation, go to page 4. Einkommensaufbau mit FFI: 1) Binäre Cycle: Eine Position ist wie ein Business-Center. Ihr Business-Center hat zwei Teams. Jedes mal, wenn eines der Teams 300 Punkte

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

How to get to Group Head Office Hamburg.

How to get to Group Head Office Hamburg. How to get to Group Head Office Hamburg. This is how you find your way. This is how you find your way to the central offices of the Jungheinrich Group in Hamburg. Approaching from the airport by car Leave

Mehr

King & Spalding Frankfurt

King & Spalding Frankfurt King & Spalding Frankfurt King & Spalding LLP TaunusTurm Taunustor 1 60310 Frankfurt am Main Germany T: +49 69 257 811 000 F: +49 69 257 811 100 www.kslaw.com/offices/frankfurt Travel Directions From the

Mehr

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln Ideas for the classroom 1. Introductory activity wer?, was?, wo?, wann?, warum? 2. Look at how people say farewell in German. 3. Look at how people

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

ARGE Glasfaser Waldviertel Großschönau St. Martin Bad Großpertholz

ARGE Glasfaser Waldviertel Großschönau St. Martin Bad Großpertholz It happens at Hongkong New York Amsterdam Vienna but also in St. Martin Großschönau Bad Großpertholz Three communities network their citizens with FTTH(B) The Region Challenges Association of municipalities

Mehr

Information System Bavaria PDF Export Creation date: 12.06.16

Information System Bavaria PDF Export Creation date: 12.06.16 Information System Bavaria PDF Export Creation date: 12.06.16 Dieses Dokument wurde automatisch generiert aus den Onlineinhalten von www.sisby.de Seite 1 von 5 Location profiles: Mittelfranken 1. Location

Mehr

Informeller Brief Schreiben

Informeller Brief Schreiben preliminary note Every letter is something special and unique. It's difficult to give strict rules how to write a letter. Nevertheless, there are guidelines how to start and finish a letter. Like in English

Mehr

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena http://www.im.uni-jena.de Contents I. Learning Objectives II. III. IV. Recap

Mehr

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health)

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) 1 Utilitarian Perspectives on Inequality 2 Inequalities matter most in terms of their impact onthelivesthatpeopleseektoliveandthethings,

Mehr

German Geography Cookie Unit Haley Crittenden Gordon German Teacher Lee High School & Key Middle School (adapted from Angelika Becker)

German Geography Cookie Unit Haley Crittenden Gordon German Teacher Lee High School & Key Middle School (adapted from Angelika Becker) German Geography Cookie Unit Haley Crittenden Gordon German Teacher Lee High School & Key Middle School (adapted from Angelika Becker) Goal Students will learn about the physical geography of Germany,

Mehr

DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN

DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN WWOM537-PDFDNIBDSIAADZVBLUK 106 Page File Size 4,077 KB 16 Feb, 2002 COPYRIGHT 2002, ALL RIGHT

Mehr

Supplier Questionnaire

Supplier Questionnaire Supplier Questionnaire Dear madam, dear sir, We would like to add your company to our list of suppliers. Our company serves the defence industry and fills orders for replacement parts, including orders

Mehr

Hamburg is Germany s Gateway to the World. Germany s preeminent centre of foreign trade and major hub for trade with the Baltic Sea region

Hamburg is Germany s Gateway to the World. Germany s preeminent centre of foreign trade and major hub for trade with the Baltic Sea region in million Euro International trading metropolis Hamburg is Germany s Gateway to the World. Germany s preeminent centre of foreign trade and major hub for trade with the Baltic Sea region 8. Foreign trade

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Ablauf des Unterrichtsbeispiels

Ablauf des Unterrichtsbeispiels Methode: Lerntempoduett Thema des Unterrichtsbeispiels: London Fach: Englisch Klassenstufe: 7 Kompetenzbereich: Weltwissen, Lernfähigkeit, linguistische Konpetenzen für Fremdsprachen: Fertigkeiten Reading,

Mehr

Vorlesungsplan_FH München_2010. Raum Datum 08:15-09:00 Uhr 09:00-09:45 Uhr 10:00-10:45 Uhr 10:45-11:30 Uhr Junkers 18.10.2010 H.

Vorlesungsplan_FH München_2010. Raum Datum 08:15-09:00 Uhr 09:00-09:45 Uhr 10:00-10:45 Uhr 10:45-11:30 Uhr Junkers 18.10.2010 H. Vorlesungsplan_FH München_2010 Raum Datum 08:15-09:00 Uhr 09:00-09:45 Uhr 10:00-10:45 Uhr 10:45-11:30 Uhr Junkers 18.10.2010 Einführung Produktsicherungssystem Führung H. Simon/ Führung H. Simon/ Junkers

Mehr

On a Sunday Morning summary

On a Sunday Morning summary On a Sunday Morning summary Connect the English sentences and their German translation Verbinde die englischen Sätze mit ihrer deutschen Übersetzung The hedgehog was standing at the door of his house He

Mehr

Singapur im Fokus österreichischer Unternehmen

Singapur im Fokus österreichischer Unternehmen Pressemitteilung Singapur im Fokus österreichischer Unternehmen Eisenstadt Singapur. Das führende Beratungsunternehmen des Burgenlands, die Unternehmensberatung Sonnleitner, hat ab 18. Juni 2013 ein Partnerbüro

Mehr

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 BAKIP / BASOP. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung.

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 BAKIP / BASOP. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung BAKIP / BASOP 18. September 2015 Englisch (B2) Schreiben Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte

Mehr

Chalet Schatzalp Davos 7270 Davos Platz Switzerland Telefon +41 (0)81 415 51 51 Fax +41 (0)81 415 52 52 info@schatzalp.ch www.schatzalp.

Chalet Schatzalp Davos 7270 Davos Platz Switzerland Telefon +41 (0)81 415 51 51 Fax +41 (0)81 415 52 52 info@schatzalp.ch www.schatzalp. Chalet Das altehrwürdiges Chalet aus den Anfängen des vorletzten Jahrhunderts befindet sich inmitten von einem imposanten Waldpark und wurde 2008 komplett aus Holz gebaut. Es war überhaupt das erste Gebäude,

Mehr

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät Betriebsanleitung RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät ä 2 Operating Instructions RS232 Connection, RXU10 Setting up an RS232 connection

Mehr

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang:

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang: Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung HTL 18. September 2015 Englisch (B2) Schreiben Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte Kandidatin,

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

colour your stay Hotelbroschüre Hotel Brochure parkinn.com/hotel-gottingen

colour your stay Hotelbroschüre Hotel Brochure parkinn.com/hotel-gottingen colour your stay Park Inn by Radisson Göttingen Kasseler Landstraße 25c, 7081 Göttingen, Deutschland T: +49 551 270707-0, F: +49 551 270707-555 info.goettingen@rezidorparkinn.com parkinn.com/hotel-gottingen

Mehr

FOR-SALE: TOP LOFT IN CITY CENTER

FOR-SALE: TOP LOFT IN CITY CENTER FOR-SALE: TOP LOFT IN CITY CENTER Top located loft apartment in perfect environment, extraordinary equipped and high-standard furnished, including 13 m2 terrace. This high-standard, stylish loft is situated

Mehr

herzberg social housing complex green living

herzberg social housing complex green living Vienna 2011 social housing complex green living Seite 1/9 Vienna 2011 social housing complex green living since summer 2011, the new residents of the Herzberg public housing project developed by AllesWirdGut

Mehr

Englisch. Schreiben. 11. Mai 2016 HUM. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Jahrgang:

Englisch. Schreiben. 11. Mai 2016 HUM. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Jahrgang: Name: Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung HUM 11. Mai 2016 Englisch (B2) Schreiben 2 Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte Kandidatin, sehr geehrter

Mehr

The poetry of school.

The poetry of school. International Week 2015 The poetry of school. The pedagogy of transfers and transitions at the Lower Austrian University College of Teacher Education(PH NÖ) Andreas Bieringer In M. Bernard s class, school

Mehr

SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102

SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102 SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102 This diary has several aims: To show evidence of your independent work by using an electronic Portfolio (i.e. the Mahara e-portfolio) To motivate you to work regularly

Mehr

Want to have more impressions on our daily activities? Just visit our facebook homepage:

Want to have more impressions on our daily activities? Just visit our facebook homepage: Dear parents, globegarden friends and interested readers, We are glad to share our activities from last month and wish you lots of fun while looking at all we have been doing! Your team from globegarden

Mehr

Geometrie und Bedeutung: Kap 5

Geometrie und Bedeutung: Kap 5 : Kap 5 21. November 2011 Übersicht Der Begriff des Vektors Ähnlichkeits Distanzfunktionen für Vektoren Skalarprodukt Eukidische Distanz im R n What are vectors I Domininic: Maryl: Dollar Po Euro Yen 6

Mehr

Context-adaptation based on Ontologies and Spreading Activation

Context-adaptation based on Ontologies and Spreading Activation -1- Context-adaptation based on Ontologies and Spreading Activation ABIS 2007, Halle, 24.09.07 {hussein,westheide,ziegler}@interactivesystems.info -2- Context Adaptation in Spreadr Pubs near my location

Mehr

job and career for women 2015

job and career for women 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career for women 2015 Marketing Toolkit job and career for women Aussteller Marketing Toolkit DE / EN Juni 2015 1 Inhalte Die Karriere- und Weiter-

Mehr

Günstig wohnen für Austauschstudenten und Gastdozenten von einer Nacht bis zu sechs Monaten.

Günstig wohnen für Austauschstudenten und Gastdozenten von einer Nacht bis zu sechs Monaten. Günstig wohnen für Austauschstudenten und Gastdozenten von einer Nacht bis zu sechs Monaten. Reasonable-priced accommodation for exchange students and guest lecturers from one night up to six months. Viel

Mehr

job and career at CeBIT 2015

job and career at CeBIT 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at CeBIT 2015 Marketing Toolkit DE / EN 1 Inhalte Smart Careers in DIGITAL BUSINESS 1 Logo Seite 3 2 Signatur Seite 4 3 Ankündigungstext

Mehr

Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung HUM. 12. Jänner Englisch.

Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung HUM. 12. Jänner Englisch. Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung HUM 12. Jänner 2016 Englisch (B2) Schreiben Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte Kandidatin,

Mehr

Europe Job Bank Schülerumfrage. Projektpartner. Euro-Schulen Halle

Europe Job Bank Schülerumfrage. Projektpartner. Euro-Schulen Halle Europe Job Bank Schülerumfrage Projektpartner Euro-Schulen Halle Alter: Geschlecht: M W Ausbildung als: F 1 Was war der Hauptgrund für Deine Wahl der Ausbildung / Deine Berufswahl? a. Freunde b. Familie

Mehr

Tip: Fill in only fields marked with *. Tipp: Nur Felder ausfüllen, die mit einem * markiert sind.

Tip: Fill in only fields marked with *. Tipp: Nur Felder ausfüllen, die mit einem * markiert sind. Tip: Fill in only fields marked with *. You do not need to worry about the rest. Also, do not worry about the places marked with black ink. Most important is your permanent address! Tipp: Nur Felder ausfüllen,

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

XONTRO Newsletter. Financial Institutes. No. 70

XONTRO Newsletter. Financial Institutes. No. 70 XONTRO Newsletter Financial Institutes No. 70 Page 1 This XONTRO Newsletter for Financial Institutes contains information covering the following topics: BCIN BV processing control handling ( Bearbeitung

Mehr

Pilot area B: Zeeland (B + NL) Pilot area C: Terschelling and Northern Fryslan (NL) Pilot area D: Borkum (D)

Pilot area B: Zeeland (B + NL) Pilot area C: Terschelling and Northern Fryslan (NL) Pilot area D: Borkum (D) Pilot area A: Belgische Middenkust, (B) Pilot area B: Zeeland (B + NL) Pilot area C: Terschelling and Northern Fryslan (NL) Pilot area D: Borkum (D) Pilot area E: Schleswig and Sdr. Jylland (D + DK) Pilot

Mehr

ROOMS AND SUITES A place for dreaming. ZIMMER UND SUITEN Ein Platz zum Träumen

ROOMS AND SUITES A place for dreaming. ZIMMER UND SUITEN Ein Platz zum Träumen BERLIN ZIMMER UND SUITEN Ein Platz zum Träumen Wünschen Sie, dass Ihre Träume weiter reisen? Unsere Zimmer und Suiten sind der perfekte Ort, um den Alltag hinter sich zu lassen und die kleinen Details

Mehr

HIR Method & Tools for Fit Gap analysis

HIR Method & Tools for Fit Gap analysis HIR Method & Tools for Fit Gap analysis Based on a Powermax APML example 1 Base for all: The Processes HIR-Method for Template Checks, Fit Gap-Analysis, Change-, Quality- & Risk- Management etc. Main processes

Mehr

colour your stay Hotelbroschüre Hotel Brochure parkinn.com/hotel-dusseldorfsouth

colour your stay Hotelbroschüre Hotel Brochure parkinn.com/hotel-dusseldorfsouth colour your stay Park Inn by Radisson Düsseldorf Süd Am Schönenkamp 9, 40599 Düsseldorf, Germany T: +49 (0)211 87 575 0, F: +49 (0)211 87 575 455 info.dusseldorf-south@rezidorparkinn.com parkinn.com/hotel-dusseldorfsouth

Mehr

Bonn trifft China. Kooperationen im Überblick. Bonn meets China. Joint ventures at a glance.

Bonn trifft China. Kooperationen im Überblick. Bonn meets China. Joint ventures at a glance. Bonn trifft China. Kooperationen im Überblick. Bonn meets China. Joint ventures at a glance. Globale Orientierung Am Zehnhoff-Söns hat sich die gobale, marktorientierte Transportdienstleistung auf die

Mehr

SME Competence Development (SMECODE)

SME Competence Development (SMECODE) SME Competence Development (SMECODE) LLP-LdV-Tol-2010/DK-1005 1 Projektinformationen Titel: Projektnummer: SME Competence Development (SMECODE) LLP-LdV-Tol-2010/DK-1005 Jahr: 2010 Projekttyp: Status: Marketing

Mehr

ZENTRALE KLASSENARBEIT 2011. Englisch. Schuljahrgang 6. Teil B. Thema: Harry s Holidays

ZENTRALE KLASSENARBEIT 2011. Englisch. Schuljahrgang 6. Teil B. Thema: Harry s Holidays SEKUNDARSCHULE Englisch Schuljahrgang 6 Teil B Arbeitszeit: 35 Minuten Thema: Harry s Holidays Name, Vorname: Klasse: Seite 1 von 6 Harry s Holidays Read the text. Last year Harry was on holiday in Cornwall.

Mehr

Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld

Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld Requirements for Entering the First Term in English, Exercises to Prepare Yourself / Anforderungen

Mehr

Thema: Sonnenuhren (7.Jahrgangsstufe)

Thema: Sonnenuhren (7.Jahrgangsstufe) Thema: Sonnenuhren (7.Jahrgangsstufe) Im Rahmen des Physikunterrichts haben die Schüler der Klasse 7b mit dem Bau einfacher Sonnenuhren beschäftigt. Die Motivation lieferte eine Seite im Physikbuch. Grundidee

Mehr

Mit den nachfolgenden Informationen möchte ich Sie gerne näher kennenlernen. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut Sie können.

Mit den nachfolgenden Informationen möchte ich Sie gerne näher kennenlernen. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut Sie können. Ihre Au Pair Vermittlung für Namibia und Afrika Mit den nachfolgenden Informationen möchte ich Sie gerne näher kennenlernen. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut Sie können. Natürlich kann ein Fragebogen

Mehr

The Solar Revolution New Ways for Climate Protection with Solar Electricity

The Solar Revolution New Ways for Climate Protection with Solar Electricity www.volker-quaschning.de The Solar Revolution New Ways for Climate Protection with Solar Electricity Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin ECO Summit ECO14 3. June 2014 Berlin Crossroads to

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 5. Klasse: Grammatik

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 5. Klasse: Grammatik Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 5. Klasse: Grammatik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Pronouns I Let s talk about

Mehr

Tilting Table for Transformer Sheets

Tilting Table for Transformer Sheets Vollert Anlagenbau GmbH + Co. KG Postfach 13 20 74185 Weinsberg/Germany Stadtseestr. 12 74189 Weinsberg/Germany Telefon +49 (0) 7134 / 52-229 Telefax +49 (0) 7134 / 52-222 E-mail: intralogistics@vollert.de

Mehr

Vernetzungsforum Emobility. R. Heiliger, Project Portfolio Manager E.ON Innovation Center Distribution

Vernetzungsforum Emobility. R. Heiliger, Project Portfolio Manager E.ON Innovation Center Distribution Vernetzungsforum Emobility R. Heiliger, Project Portfolio Manager E.ON Innovation Center Distribution Elektromobilität funktioniert Im ehome-projekt der E.ON benutzen die Teilnehmer ihr Elektrofahrzeug

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person?

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person? Reading tasks passend zu: Open World 1 Unit 4 (student s book) Through a telescope (p. 26/27): -Renia s exchange trip: richtig falsch unkar? richtig falsch unklar: Renia hat sprachliche Verständnisprobleme.

Mehr

Registration for Exhibition

Registration for Exhibition Please send it by mail or by fax to: Registration for Exhibition Meeting place: Congress Innsbruck - Rennweg 3, 6020 Innsbruck (Österreich) Structure of the exhibition: September 29th 2011 from 8.00 a.m.

Mehr

German Norwegian Seminar on Hydro Power

German Norwegian Seminar on Hydro Power German Norwegian Seminar on Hydro Power Oslo, November 16 th 2011 Hauptstrasse 6 99439 Wohlsborn Germany Phone +49 (0)3643 41502 17 Fax +49 (0)3643 41502 20 E-Mail info@kleinwasserkraft.de Web www.smallhydropower.de

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Referenzprojekte. Frankfurt/Main Riedberg Europas größte Wohnbaustelle (FAZ 17.04.2004): Bis 2010 entstehen über 10.

Referenzprojekte. Frankfurt/Main Riedberg Europas größte Wohnbaustelle (FAZ 17.04.2004): Bis 2010 entstehen über 10. Referenzprojekte Frankfurt/Main Riedberg Europas größte Wohnbaustelle (FAZ 17.04.2004): Bis 2010 entstehen über 10.000 Wohneinheiten, mit neuem Campus und Max Planck Institut- 266 Hektar Messezentrum Leipzig

Mehr

The Henkel Innovation Challenge 6

The Henkel Innovation Challenge 6 Dear student, For the sixth year in succession, we present: The Henkel Innovation Challenge 6 This international business game is an ideal opportunity for you to play the role of a business development

Mehr

AVL The Thrill of Solutions. Paul Blijham, Wien, 04.07.2005

AVL The Thrill of Solutions. Paul Blijham, Wien, 04.07.2005 AVL The Thrill of Solutions Paul Blijham, Wien, 04.07.2005 The Automotive Market and its Importance 58 million vehicles are produced each year worldwide 700 million vehicles are registered on the road

Mehr

VIII. Anhang 1. Fragebogen für Gehörlose in Kalifornien

VIII. Anhang 1. Fragebogen für Gehörlose in Kalifornien VIII. Anhang 1. Fragebogen für Gehörlose in Kalifornien Questionnaire Interpreters of Sign Language before - today From the view of deafs Questionnaire for the deaf: INFORMATION ABOUT THE PERSON: gender:

Mehr

Standardstufe 6: Interkulturelle kommunikative Kompetenz

Standardstufe 6: Interkulturelle kommunikative Kompetenz Lernaufgabe Let s make our school nicer Your task: Let s make our school nicer Imagine the SMV wants to make our school nicer and has asked YOU for your help, because you have learnt a lot about British

Mehr

Listening Comprehension: Talking about language learning

Listening Comprehension: Talking about language learning Talking about language learning Two Swiss teenagers, Ralf and Bettina, are both studying English at a language school in Bristo and are talking about language learning. Remember that Swiss German is quite

Mehr

HARTNAGEL Etikettiermaschinen für Verpackungsbecher und Automation. Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400

HARTNAGEL Etikettiermaschinen für Verpackungsbecher und Automation. Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400 Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400 Die Firma Hartnagel, begann vor über 15 Jahren den ersten Etikettierautomaten zu entwickeln und zu bauen. Geleitet von der Idee, das hinsichtlich der Produktführung

Mehr

UWC 8801 / 8802 / 8803

UWC 8801 / 8802 / 8803 Wandbedieneinheit Wall Panel UWC 8801 / 8802 / 8803 Bedienungsanleitung User Manual BDA V130601DE UWC 8801 Wandbedieneinheit Anschluss Vor dem Anschluss ist der UMM 8800 unbedingt auszuschalten. Die Übertragung

Mehr

job and career at HANNOVER MESSE 2015

job and career at HANNOVER MESSE 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at HANNOVER MESSE 2015 Marketing Toolkit DE / EN 1 Inhalte Smart Careers engineering and technology 1 Logo Seite 3 2 Signatur Seite 4 3 Ankündigungstext

Mehr

ThyssenKrupp & China. Dr. Heinrich Hiesinger Shanghai, 02.07.2014. Wir entwickeln die Zukunft für Sie.

ThyssenKrupp & China. Dr. Heinrich Hiesinger Shanghai, 02.07.2014. Wir entwickeln die Zukunft für Sie. Shanghai, Wir entwickeln die Zukunft für Sie. Internationality At home around the world o o o o Close to customers through more than 2,200 production sites, offices and service locations all over the world

Mehr

In der SocialErasmus Woche unterstützen wir mit euch zusammen zahlreiche lokale Projekte in unserer Stadt! Sei ein Teil davon und hilf denen, die Hilfe brauchen! Vom 4.-10. Mai werden sich internationale

Mehr

Porsche Consulting. Operational excellence successful processes from the automotive industry and their applications in medical technology

Porsche Consulting. Operational excellence successful processes from the automotive industry and their applications in medical technology Porsche Consulting Operational excellence successful processes from the automotive industry and their applications in medical technology Especially crucial in medical technology: a healthy company. Germany

Mehr

Rough copy for the art project >hardware/software< of the imbenge-dreamhouse artist Nele Ströbel.

Rough copy for the art project >hardware/software< of the imbenge-dreamhouse artist Nele Ströbel. Rough copy for the art project >hardware/software< of the imbenge-dreamhouse artist. Title >hardware/software< This art project reflects different aspects of work and its meaning for human kind in our

Mehr

ZELLCHEMING. www.zellcheming-expo.de. Besucherinformation Visitor Information

ZELLCHEMING. www.zellcheming-expo.de. Besucherinformation Visitor Information ZELLCHEMING 2012 Wiesbaden 26. 28. Juni 2012 www.zellcheming.de Besucherinformation Visitor Information ZELLCHEMING 2012 Größter jährlicher Branchentreff der Zellstoff- und Papierindustrie in Europa The

Mehr

Level 1 German, 2015

Level 1 German, 2015 90886 908860 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2015 90886 Demonstrate understanding of a variety of German texts on areas of most immediate relevance 2.00 p.m. Thursday 26 November 2015 Credits: Five Achievement

Mehr

Gruppenstände Group Stands

Gruppenstände Group Stands Gruppenstände more information // mehr Information www.meplan.com Gruppenstände Gruppenstände Gruppenstände Kommunikation // Communication Bei der Organisation von Gemeinschaftsständen ist vor allem eines

Mehr

Wärme und Strom aus Wald und Feld europäische Erfahrungen und globale Perspektiven. Dr. Heinz Kopetz. Nasice 5. September 2014

Wärme und Strom aus Wald und Feld europäische Erfahrungen und globale Perspektiven. Dr. Heinz Kopetz. Nasice 5. September 2014 World Bioenergy Association (WBA) Wärme und Strom aus Wald und Feld europäische Erfahrungen und globale Perspektiven Dr. Heinz Kopetz World Bioenergy Association Nasice 5. September 2014 Official Sponsors:

Mehr

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits Application of EN ISO 13849-1 in electro-pneumatic control systems Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits These examples of switching circuits are offered free

Mehr

IVETVENTURE A participative approach to strengthen key competences of trainees IVETVENTURE project DE/13/LLPLdV/TOI/147628 Newsletter No. 2 IVETVENTURE A participative approach to strengthen key competences

Mehr