DEC FLEXIBELE SLANGEN EN HUN AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "DEC FLEXIBELE SLANGEN EN HUN AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN"

Transkript

1 DEC FLEXIBELE SLANGEN EN HUN AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN DEC International Semi flexibele geluidsdempers zijn de oplossing voor de akoestische problemen in de luchtbehandelingssystemen en mechanische ventilatie. In het akoestisch laboratorium van PEUTZ BV zijn de volgende typen en diameters gemeten. Type TSD5 L=5 mm : 1,, 16, 2 mm L=1 mm : 8, 1,, 15, 16, 2, 25, 315 mm L=15 mm : 1,, 16, 2, 25 mm Type TSD25 L=1 mm : 8, 1,, 16, 2, 25 mm Zowel de geluiddemping als de wandreductie zijn gemeten voor de bovengenoemde lengten. De metingen zijn uitgevoerd conform de norm: ISO 7235:23 Akoestiek - Laboratorium meetprocedures voor geluiddempers in kanalen en luchtverdeelsystemen - Tussenschakelverzwakking, stromingsgeluid en totaal drukverlies. De norm ISO 7235 is binnen alle landen van de EU aanvaard als Europese Norm EN-ISO 7235:23. Op verzoek zijn kopieën van de originele meetrapporten ter inzage verkrijgbaar. Deze kopie-rapporten blijven echter eigendom van Dutch Environment Corporation B.V. en mogen zonder diens toestemming niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden verstrekt. Met betrekking tot de bijgaande grafieken kan het volgende worden toegelicht: Demping TSD geluids dempers. De TSD5 demper van DEC International heeft een binnenslang van geperforeerd en geprofileerd aluminium, omringd door een 5mm ( TSD25 een 25mm) isolatiedeken en een buitenmantel van geprofileerd aluminium. De uiteinden van de dempers zijn voorzien van aluminium eindkappen. Hierdoor heeft de slang een uitstekende dempingswaarde voor het middelste frequentiegebieden. Dutch Environment Corporation BV DEC International Ir. Hanlostraat Postbus 35 NL-75 AA Enschede Tel.: +31() Fax: +31() decinternational.com Data rechtstreeks ontnomen uit: Rapportnummer : A Datum : April 25 PEUTZ BV Lindelaan 41, Molenhoek, Postbus 66, 6585 ZH, Mook Tel.: +31() Fax: +31() Lw3 De demping is het verschil tussen het geluidsvermogen in het meetkanaal vóór de slang en het geluidsvermogen Lw3 in het meetkanaal ná de slang (gemiddeld over drie meetplaatsen). Wandreductie Lw2 De wandreductie is het verschil tussen het geluidsvermogen in het meetkanaal vóór de slang (gemiddeld over drie meetplaatsen) en het afgestraalde geluidsvermogen Lw2 in de nagalmkamer (gemiddeld over de ruimte met behulp van een draaiende microfoon).

2 DEC FLEXIBLE HOSES AND THEIR ACOUSTIC PROPERTIES DEC International Semi f lexible sound attenuators are the solution to the acoustic problems in air treatment and mechanical ventilation systems. The following types and diameters have been measured in the acoustic laboratory of PEUTZ BV: Type TSD5 L=5 mm : 1,, 16, 2 mm L=1 mm : 8, 1,, 15, 16, 2, 25, 315 mm L=15 mm : 1,, 16, 2, 25 mm Type TSD25 L=1 mm : 8, 1,, 16, 2, 25 mm The sound attenuation and wall reduction levels have been measured for the types and diameters of the above-mentioned lengths. The measurements were carried out in accordance with the Norm: ISO 7235:23 Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units - Insertion loss, flow noise and total pressure loss. The Norm ISO 7235 is in all EC countries accepted as European Norm EN-ISO 7235:23 Copies of the original test results are available for inspection on request. The copies of the results remain the property of Dutch Environment Corporation B.V. and may not be copied or made available to others for inspection without permission. The following explanations refer to the enclosed graphics: Attenuation Lw3 TSD Sound attenuators The TSD5 sound attenuator from DEC International has a perforated and corrugated aluminium innerduct, enclosed within a 5mm ( TSD25 a 25mm) insulation layer and an outer duct made of corrugated aluminium. The endings of the attenuators are covered with aluminium end spigots. Thanks to these features the ducting has excellent noise reduction values in the middle frequency ranges. Dutch Environment Corporation BV DEC International Ir. Hanlostraat P.O.Box 35 NL-75 AA Enschede Tel.: +31() Fax: +31() Data extracted from: Reportnumber : A Date : April 25 PEUTZ BV Lindelaan 41, Molenhoek, P.O.Box 66, 6585 ZH, Mook Tel.: +31() Fax: +31() Attenuation is the difference between the acoustic capacity in the test channel in front of the ducting and the acoustic capacity Lw3 in the test channel after the ducting (averaged over three measuring points). Wall Reduction Lw2 Wall reduction is the difference between the acoustic capacity in the test channel in front of the ducting (averaged over three measuring points) and the radiated acoustic capacity Lw2 in the reverberant room (averaged over the whole space by using a rotating microphone).

3 FLEXIBLE SCHLÄUCHE VON DEC UND IHRE AKUSTISCHEN EIGENSCHAFTEN DEC International Semi-flexiblen, Telefonie Schalldämpfer sind die Lösung für die akustischen Probleme, die bei Raumluftsystemen und mechanischer Ventilation auftreten. Im akustischen Labor von PEUTZ BV sind folgende Typen und Durchmesser geprüft worden: Type TSD5 L=5 mm : 1,, 16, 2 mm L=1 mm : 8, 1,, 15, 16, 2, 25, 315 mm L=15 mm : 1,, 16, 2, 25 mm Type TSD25 L=1 mm : 8, 1,, 16, 2, 25 mm Von allen Typen und allen Durchmessern wurden sowohl die Schalldämpfung als auch die Wandreduktion bei oben aufgeführten Längen gemessen. Messungen sind gemäß ISO 7235:23 Akustik - Labormessungen an Schalldämpfern in Kanälen - Einfügungsdämpfung, Strömungsgeräusch und Gesamtdruckverlust (Deutsche Fassung EN ISO 7235:23) vorgenommen worden. Auf Anfrage sind Abschriften der Originalmeßberichte zur Einsicht erhältlich. Diese Abschriften bleiben jedoch Eigentum von Dutch Environment Corporation B.V. und dürfen ohne vorherige Genehmigung von Dutch Environment Corporation B.V. nicht kopiert oder Dritten zur Einsicht ausgehändigt werden. Bezüglich beiliegender graphischer Darstellungen ist folgendes zu erläutern: Dämpfung TSD Telefonie Schalldämpfer Der TSD5 Dämpfer von DEC International ist mit einem perforierten und profilierten Aluminium Innenschlauch versehen, der von einer 5mm ( TSD25 mit einer 25mm) dicken Isolierschicht und einem Aussen-schlauch aus profiliertes Aluminium ausgestattet ist. Die Enden des Dämpfers sind ausgestattet mit aluminium Endkappen. Dies verleiht dem Schlauch einen ausgezeichneten Dämpfungswert für die mittelsten Frequenzbereiche. Dutch Environment Corporation BV DEC International Ir. Hanlostraat P.O.Box 35 NL-75 AA Enschede Tel.: +31() Fax: +31() Daten aus: Prüfbericht : A Datum : April 25 PEUTZ BV Lindelaan 41, Molenhoek, Postfach 66, 6585 ZH, Mook Tel.: +31() Fax: +31() / Lw3 Unter "Dämpfung" versteht man die Differenz zwischen dem Schalleistungspegel im Prüfkanal vor dem flexiblen Schlauch (gemittelt über drei Meßstellen) und den Schalleistungspegel Lw3 im Prüfkanal hinter dem flexiblen Schlauch. Wandreduktion Lw2 Unter "Wandreduktion" versteht man die Differenz zwischen dem Schalleistungspegel im Prüfkanal vor dem flexiblen Schlauch (gemittelt über drei Meßstellen) und dem in Hallraum abgestrahlten diffusen Schalleistungspegel Lw2 (ermittelt mit dem Schwenkarm- Mikrofon).

4 TSD5 Dempingswaarden (db) Sound attenuation (db) 4 L =.5 Mtr Einfügungsdämpfung (db) D= 1 D= D= 16 D= 2 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz..8.. Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Di 21 db 19 db 16 db 13 db Di = Gemiddelde Demping (db) Di = Average Attenuation (db) Di = Mittleres Dämmaß (db) L=.5Mtr

5 TSD5 Wandreductie (db) Sound Reduction of the duct wall (db) Schalldämmung der rohrwandung (db) 45 4 L =.5 Mtr D= 1 D= D= 16 D= 2 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Dt 38 db 35 db 37 db 36 db Dt = Gemiddelde Wandreductie (db) Dt = Average Sound Reduction of the duct wall (db) Dt = Mittleres Schalldämmung der rohrwandung (db) L=.5Mtr

6 TSD5 Dempingswaarden (db) Sound attenuation (db) 7 L = 1 Mtr Einfügungsdämpfung (db) D= 8 D= 1 D= D= 15 D= 16 D= 2 D= 25 D= 315 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Di 32 db 26 db 27 db 24 db 22 db 21 db 17 db 13 db Di = Gemiddelde Demping (db) Di = Average Attenuation (db) Di = Mittleres Dämmaß (db) L= 1Mtr

7 TSD5 Wandreductie (db) Sound Reduction of the duct wall (db) Schalldämmung der rohrwandung (db) L = 1 Mtr D= 8 D= 1 D= D= 15 D= 16 D= 2 D= 25 D= 315 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Dt 35 db 37 db 35 db 35 db 37 db 33 db 34 db 32 db Dt = Gemiddelde Wandreductie (db) Dt = Average Sound Reduction of the duct wall (db) Dt = Mittleres Schalldämmung der rohrwandung (db) L= 1Mtr

8 TSD5 Dempingswaarden (db) Sound attenuation (db) 8 L = 1.5Mtr Einfügungsdämpfung (db) D= 1 D= D= 16 D= 2 D= 25 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Di 35 db 34 db 26 db 25 db 22 db Di = Gemiddelde Demping (db) Di = Average Attenuation (db) Di = Mittleres Dämmaß (db) L= 1.5Mtr

9 TSD5 Wandreductie (db) Sound Reduction of the duct wall (db) Schalldämmung der rohrwandung (db) 5 4 L = 1.5Mtr D= 1 D= D= 16 D= 2 D= 25 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Dt 38 db 37 db 37 db 35 db 33 db Dt = Gemiddelde Wandreductie (db) Dt = Average Sound Reduction of the duct wall (db) Dt = Mittleres Schalldämmung der rohrwandung (db) L= 1.5Mtr

10 TSD25 Dempingswaarden (db) Sound attenuation (db) 7 L = 1 Mtr Einfügungsdämpfung (db) D= 8 D= 1 D= D= 16 D= 2 D= 25 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Di 22 db 2 db 2 db 15 db 15 db 13 db Di = Gemiddelde Demping (db) Di = Average Attenuation (db) Di = Mittleres Dämmaß (db) L= 1Mtr

11 TSD25 Wandreductie (db) Sound Reduction of the duct wall (db) Schalldämmung der rohrwandung (db) 5 4 L = 1 Mtr D= 8 D= 1 D= D= 16 D= 2 D= 25 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Dt 39 db 39 db 38 db 38 db 37 db 34 db Dt = Gemiddelde Wandreductie (db) Dt = Average Sound Reduction of the duct wall (db) Dt = Mittleres Schalldämmung der rohrwandung (db) L= 1Mtr

Westenberg Wind Tunnels

Westenberg Wind Tunnels MiniAir20 Hand measurement device for flow, humidity and temperature The hand measurement device MiniAir20 is used for the acquisition of temperature, relative humidity, revolution and flow velocity such

Mehr

1.4.16 Sample Factory Test

1.4.16 Sample Factory Test 1.4.16 Sample Factory Test Orange County Sanitation District (OCSD) - DEWATERING AND THICKENING OPERATIONS T-113D / P1-101 Rev: 0 Date: 24.04.2013 GEA Mechanical Equipment / GEA Westfalia Separator 1 Annexure

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

Lufft UMB Sensor Overview

Lufft UMB Sensor Overview Lufft Sensor Overview Wind Radiance (solar radiation) Titan Ventus WS310 Platinum WS301/303 Gold V200A WS300 WS400 WS304 Professional WS200 WS401 WS302 Radiance (solar radiation) Radiation 2 Channel EPANDER

Mehr

SCOOTER CATALOGUE 2015

SCOOTER CATALOGUE 2015 SCOOTER CATALOGUE 2015 , t i e Rid! t i e v L Hartelijk dank voor het bekijken van de Razzo scooter brochure. Razzo scooters kenmerken zich niet alleen door de uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding,

Mehr

Quick guide 360-45011

Quick guide 360-45011 Quick guide A. KEUZE VAN DE TOEPASSING EN: SELECTION OF APPLICATION CHOIX D UNE APPLICATION DE: AUSWAHL DER ANWENDUNGSPROGRAMME DIM Memory Off DIM Memory = Off User: Display: 1. EXIT Press Niko (Back light)

Mehr

Stell- und Trennwände Protect Scheidingswanden Protect Room dividers and partitions Protect. Programm 500

Stell- und Trennwände Protect Scheidingswanden Protect Room dividers and partitions Protect. Programm 500 Stell- und Trennwände Protect Scheidingswanden Protect Room dividers and partitions Protect Programm 500 STELLWÄNDE PROTECT - RAUMGLIEDERUNG MIT SYSTEM Scheidingswanden Protect Het concept voor ruimte

Mehr

Rohrschellen Serie A Tube clamps Series A

Rohrschellen Serie A Tube clamps Series A Rohrschellen Serie A Tube clamps Series A 3 PP-CR Die Lösung für korrosions- gefährdete Anwendungen PP-CR - the solution for suspectible e to corrosion a pplications Auf Grundlage des bewährten Polypropylens

Mehr

Sensoren / Sensors XA1000 / XP200 / XP400 XP100 / XP101. www.lufft.de

Sensoren / Sensors XA1000 / XP200 / XP400 XP100 / XP101. www.lufft.de Sensoren / Sensors XA1000 / XP200 / XP400 XP100 / XP101 www.lufft.de PT100 Tauchfühler, 3120.520 + 3120.530 Der Tauchfühler eignet sich für Temperaturmessungen in gasförmigen Medien, Flüssigkeiten und

Mehr

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise Benutzeranweisungen SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise 2008.01 (V 1.x.x) Deutsch Please direct all enquiries to your local JDSU sales company. The addresses can be found at: www.jdsu.com/tm-contacts

Mehr

EMI Suppression Capacitors X2 / 275 and 300 Vac B3292 B32922 X2 MKP/SH 40/100/21/C

EMI Suppression Capacitors X2 / 275 and 300 Vac B3292 B32922 X2 MKP/SH 40/100/21/C EMI Suppression Capacitors X2 / 275 and 300 Vac B3292 X2 capacitors with very small dimensions Rated ac voltage 275 and 300 V, 50/60 Hz Construction Dielectric: polypropylene (MKP) Plastic case (UL 94

Mehr

Veräußerung von Emissionsberechtigungen in Deutschland

Veräußerung von Emissionsberechtigungen in Deutschland Veräußerung von Emissionsberechtigungen in Deutschland Monatsbericht September 2008 Berichtsmonat September 2008 Die KfW hat im Zeitraum vom 1. September 2008 bis zum 30. September 2008 3,95 Mio. EU-Emissionsberechtigungen

Mehr

HOCHLEISTUNGSQUETSCHVENTILE TYP RV HIGH PERFORMANCE PINCH VALVES TYPE RV

HOCHLEISTUNGSQUETSCHVENTILE TYP RV HIGH PERFORMANCE PINCH VALVES TYPE RV HOCHLEISTUNGSQUETSCHVENTILE TYP RV HIGH PERFORMANCE PINCH VALVES TYPE RV EIGENSCHAFTEN Nennweite: DN - 1 mm Baulänge: DIN, ASME, ISO Betriebsdrücke: 1 - bar Auf/Zu-Ventile Regelventile (elektrisch/ elektro-pneumatisch)

Mehr

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems Transfer project templates easily between systems A PLM Consulting Solution Public The consulting solution XML Template Transfer enables you to easily reuse existing project templates in different PPM

Mehr

Cloud for Customer Learning Resources. Customer

Cloud for Customer Learning Resources. Customer Cloud for Customer Learning Resources Customer Business Center Logon to Business Center for Cloud Solutions from SAP & choose Cloud for Customer https://www.sme.sap.com/irj/sme/ 2013 SAP AG or an SAP affiliate

Mehr

GIPS 2010 Gesamtüberblick. Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse. Seminar der SBVg "GIPS Aperitif" 15. April 2010 Referat von Stefan Illmer

GIPS 2010 Gesamtüberblick. Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse. Seminar der SBVg GIPS Aperitif 15. April 2010 Referat von Stefan Illmer GIPS 2010 Gesamtüberblick Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse Agenda Ein bisschen Historie - GIPS 2010 Fundamentals of Compliance Compliance Statement Seite 3 15.04.2010 Agenda Ein bisschen Historie - GIPS

Mehr

Effizienz im Vor-Ort-Service

Effizienz im Vor-Ort-Service Installation: Anleitung SatWork Integrierte Auftragsabwicklung & -Disposition Februar 2012 Disposition & Auftragsabwicklung Effizienz im Vor-Ort-Service Disclaimer Vertraulichkeit Der Inhalt dieses Dokuments

Mehr

EG -Konformitätserklärung

EG -Konformitätserklärung EG -Konformitätserklärung Dokument - Nr. / Monat. Jahr : ENS_F4_E.DOC / 08. 2005 Hersteller : n AC Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein : Nummer

Mehr

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Description & Functional Principle (Piezo Technology) Cleanrooms are dynamic systems. People and goods are constantly in motion. Further installations, production

Mehr

Airjack LL-22 / LL-32

Airjack LL-22 / LL-32 LL-22 / LL-32 LL-22 / LL-32 LL-22 / LL-32 Luftheber Standard Luftheber mit neuer innovativer Technik, FEDERLOS. Bietet hohe Stabilität durch großen Durchmesser, sehr leicht, Material aus hochfestem Aluminium.

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

E-Discovery the EU Data Protection Authorities approach

E-Discovery the EU Data Protection Authorities approach E-Discovery the EU Data Protection Authorities approach Breakout Session Mind the Gap: Bridging U.S. Cross-border E-discovery and EU Data Protection Obligations Dr. Alexander Dix, LL.M. Berlin Commissioner

Mehr

92 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bonn durlum Foto: GmbH MM Video-Fotowerbung

92 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bonn durlum Foto: GmbH MM Video-Fotowerbung 92 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bonn durlum Foto: GmbH MM Video-Fotowerbung www.durlum.com PERFORATIONEN Streckmetall durlum GmbH www.durlum.com 93 Metallkassettendecken werden

Mehr

Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf!

Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf! i-r Receive Connect Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf! Operating Instructions... page 21 Please keep these instructions in a safe place! Notice d utilisation... page 39

Mehr

Weltweit Partner der Holzindustrie Worldwide partner for the lumber industry

Weltweit Partner der Holzindustrie Worldwide partner for the lumber industry Konventionelle Holztrockner, Vakuumtrockner, Vortrockner, Hochtemperaturtrockner, Dämpfkammern, Spezialtrockner Heissdampftrockner, kombinierte Trocken- / Dämpfkammern, Temperaturbehandlungskammern Conventional

Mehr

ADVERTISING IMAGES ANZEIGENMOTIVE. Spring/Summer 2014 Frühjahr/Sommer 2014

ADVERTISING IMAGES ANZEIGENMOTIVE. Spring/Summer 2014 Frühjahr/Sommer 2014 ADVERTISING IMAGES ANZEIGENMOTIVE Spring/Summer 2014 Frühjahr/Sommer 2014 Content/Inhalt Collections advertising images Collections Anzeigenmotive 4-7 Sports advertising images Sports Anzeigenmotive 8-9

Mehr

SCHLICK Modell 630 und 555 SCHLICK Model 630 and 555

SCHLICK Modell 630 und 555 SCHLICK Model 630 and 555 www.duesen-schlick.de SCHLICK Modell 60 und 555 SCHLICK Model 60 and 555 Druckdüsen / Laval Mod. 60, 555 Pressure Nozzles / Laval Werkstoffe - Säurebeständiger Edelstahl - Hitzebeständiger Edelstahl -

Mehr

1 / 23. TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH Renewable Energies. Test Bericht

1 / 23. TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH Renewable Energies. Test Bericht 1 / 23 TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH Renewable Energies Test Bericht Mechanischer Belastungstest entsprechend IEC 61215:2005 TÜV Bericht Nr. 21211216 Köln, Juli 2009 DAT-P-226/06-01

Mehr

Algorithms & Datastructures Midterm Test 1

Algorithms & Datastructures Midterm Test 1 Algorithms & Datastructures Midterm Test 1 Wolfgang Pausch Heiko Studt René Thiemann Tomas Vitvar

Mehr

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Blatt / Page 2 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des sausweises Nr.. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the. Zündgerät für Hochdruck-Entladungslampen Ignitor for

Mehr

SAP PPM Enhanced Field and Tab Control

SAP PPM Enhanced Field and Tab Control SAP PPM Enhanced Field and Tab Control A PPM Consulting Solution Public Enhanced Field and Tab Control Enhanced Field and Tab Control gives you the opportunity to control your fields of items and decision

Mehr

Group and Session Management for Collaborative Applications

Group and Session Management for Collaborative Applications Diss. ETH No. 12075 Group and Session Management for Collaborative Applications A dissertation submitted to the SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZÜRICH for the degree of Doctor of Technical Seiences

Mehr

Sensors Monitoring Systems

Sensors Monitoring Systems Sensors Monitoring Systems Dr.E.Horn GmbH Im Vogelsang 1 71101 Schönaich Germany Tel: +49 7031 6302-0 info@dr-horn.org DK 002629 Rev: 2 01.07.2015 1 /14 Absolut-Drehgeber Absolut-Encoder EGD50.5X und EGD50.7X

Mehr

Browser- gestützte Visualisierung komplexer Datensätze: Das ROAD System

Browser- gestützte Visualisierung komplexer Datensätze: Das ROAD System AG Computeranwendungen und QuanLtaLve Methoden in der Archäologie 5. Workshop Tübingen 14. 15. Februar 2014 Browser- gestützte Visualisierung komplexer Datensätze: Das ROAD System Volker Hochschild, Michael

Mehr

PRÜFBERICHT Nr. 2004-875-1446-CT6D 08 March, 2004

PRÜFBERICHT Nr. 2004-875-1446-CT6D 08 March, 2004 Reg.-Nr.: DAT-P-033/93-02 PRÜFBERICHT Nr. 2004-875-1446-CT6D 08 March, 2004 Übertragungseigenschaften der Verbindungstechnik Standard : - ISO/IEC 11801: 2002-09 - EN 50173-1: 2002 - TIA/EIA-568-B.2-1 (Juni

Mehr

We hereby confirm that all electrical tests on this machine have been performed in accordance with the relevant standards.

We hereby confirm that all electrical tests on this machine have been performed in accordance with the relevant standards. Bemessungsdaten / Rated Data Spannung / Voltage 690,0 V Betriebsart / Duty type S 1 Frequenz / Frequency 50,0 Hz Wärmeklasse / Temp. class 155(F) Strom / Current 510,0 A Ausnutzung / Utilization F Leistung

Mehr

PACKTISCH PACKAGING TABLE

PACKTISCH PACKAGING TABLE PACKTISCH PACKAGING TABLE HÖHENVERSTELLBARER PACKTISCH Hochwertiger, ergonomischer Packtisch - hauptsächlich für die Verpackung von sterilen Instrumentensieben. PACKING TABLE High-quality, ergonomic packing

Mehr

EEX Kundeninformation 2009-06-04

EEX Kundeninformation 2009-06-04 EEX Kundeninformation 2009-06-04 Änderungen bei der sstellung für die monatlichen Börsentransaktionsentgelte Sehr geehrte Damen und Herren, seit Anfang des Jahres vereinheitlichen wir in mehreren Stufen

Mehr

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license HiOPC Hirschmann Netzmanagement Anforderungsformular für eine Lizenz Order form for a license Anforderungsformular für eine Lizenz Vielen Dank für Ihr Interesse an HiOPC, dem SNMP/OPC Gateway von Hirschmann

Mehr

H. Enke, Sprecher des AK Forschungsdaten der WGL

H. Enke, Sprecher des AK Forschungsdaten der WGL https://escience.aip.de/ak-forschungsdaten H. Enke, Sprecher des AK Forschungsdaten der WGL 20.01.2015 / Forschungsdaten - DataCite Workshop 1 AK Forschungsdaten der WGL 2009 gegründet - Arbeit für die

Mehr

Aufnahmeuntersuchung für Koi

Aufnahmeuntersuchung für Koi Aufnahmeuntersuchung für Koi Datum des Untersuchs: Date of examination: 1. Angaben zur Praxis / Tierarzt Vet details Name des Tierarztes Name of Vet Name der Praxis Name of practice Adresse Address Beruf

Mehr

Lieferantenbewerbung Supplier application

Lieferantenbewerbung Supplier application 1. Allgemeine Informationen / General Information Firmenname Supplier s name Adresse Address Postleitzahl / Ort Postal Code / City Land Country Telefon Allgemein General Telephone Fax Allgemein General

Mehr

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC Copyright by Vincotech 1 Revision: 1 module types / Produkttypen Part-Number

Mehr

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web. Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.de Damages caused by Diprion pini Endangered Pine Regions in Germany

Mehr

LS3/5A customer questionnaire

LS3/5A customer questionnaire LS3/5A customer questionnaire LS3/5A BBC original 15 Ω Autotrafo 3 4 5 6 2 TAP SELECTOR 7 C 2A C 2B LOW INPUT HIGH BBC Original Version KEF B110 [SP1003) 8Ω Spendor Original Layout Please check the xover

Mehr

Wegeventile EHF/EHP Sectional Valves

Wegeventile EHF/EHP Sectional Valves Wegeventile EHF/EHP Sectional Valves Technische Daten Technical Specifications Kenngrößen Parameters Nenndurchfluss (max. Durchfluss) Nominal flow rate (max. flow rate) Max. Druck max. pressure rate Max.

Mehr

IPEK. Institut für Produktentwicklung. Institut für Produktentwicklung Universität Karlsruhe (TH) Prof. A. Albers

IPEK. Institut für Produktentwicklung. Institut für Produktentwicklung Universität Karlsruhe (TH) Prof. A. Albers Bead Optimization with respect to acoustical behavior - o.prof.dr.-ing.dr.h.c.a.albers Institute of Product Development University of Karlsruhe (TH) 2007 Alle Rechte beim Karlsruhe. Jede Institute of Product

Mehr

Cooperation Project Sao Paulo - Bavaria. Licensing of Waste to Energy Plants (WEP/URE)

Cooperation Project Sao Paulo - Bavaria. Licensing of Waste to Energy Plants (WEP/URE) Cooperation Project Sao Paulo - Bavaria Licensing of Waste to Energy Plants (WEP/URE) SMA 15.10.2007 W. Scholz Legal framework Bayerisches Staatsministerium für European Directive on Waste incineration

Mehr

Accounting course program for master students. Institute of Accounting and Auditing http://www.wiwi.hu-berlin.de/rewe

Accounting course program for master students. Institute of Accounting and Auditing http://www.wiwi.hu-berlin.de/rewe Accounting course program for master students Institute of Accounting and Auditing http://www.wiwi.hu-berlin.de/rewe 2 Accounting requires institutional knowledge... 3...but it pays: Lehman Bros. Inc.,

Mehr

Dienstleistungen Labor Hochfrequenz

Dienstleistungen Labor Hochfrequenz Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS CH-3003 Bern-Wabern, 30. Juni 2015 en Labor Hochfrequenz Gültig ab: 01.07.2015 In den Hochfrequenzlabors kalibrieren wir Ihre Normale und Messinstrumente auf

Mehr

600 3 100 00-3 100 02-3 100 09 TABLE OF CONTENTS

600 3 100 00-3 100 02-3 100 09 TABLE OF CONTENTS 87045 LIMOGES Cedex Telephone : (+33) 05 55 06 87 87 - Fax : (+33) 05 55 06 88 88 Niky 600 3 100 00-3 100 02-3 100 09 TABLE OF CONTENTS Page 1. General features...1 2. Technical features...1 1. GENERAL

Mehr

Interconnection Technology

Interconnection Technology Interconnection Technology Register: 23 Date: 25.05.99 Measuring leads from Hirschmann Following measuring leads are replaced by the next generation. Additionally connectors and sockets in the same design

Mehr

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM Bedienungs- und Montageanleitung Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM 1.0 Allgemeines Das Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM ermöglicht eine eindeutige Zuordnung von Ladevorgang und Batterie in den

Mehr

Inhalt. Stationey Grußkarten im Überblick... 3. Stationery Vorlagen in Mail... 4. Stationery Grußkarten installieren... 5

Inhalt. Stationey Grußkarten im Überblick... 3. Stationery Vorlagen in Mail... 4. Stationery Grußkarten installieren... 5 Grußkarten Inhalt Stationey Grußkarten im Überblick... 3 Stationery Vorlagen in Mail... 4 Stationery Grußkarten installieren... 5 App laden und installieren... 5 Gekaufte Vorlagen wiederherstellen 5 Die

Mehr

HARTNAGEL Etikettiermaschinen für Verpackungsbecher und Automation. Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400

HARTNAGEL Etikettiermaschinen für Verpackungsbecher und Automation. Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400 Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400 Die Firma Hartnagel, begann vor über 15 Jahren den ersten Etikettierautomaten zu entwickeln und zu bauen. Geleitet von der Idee, das hinsichtlich der Produktführung

Mehr

SCHWARZBECK MESS - ELEKTRONIK

SCHWARZBECK MESS - ELEKTRONIK RecTest-Software zur Durchführung der Pulsbewertung und Selektionskurven-Tests unter MS-WINDOWS NT/2000/XP RecTest software for pulse weighting and the overall selectivity tests under MS- WINDOWS NT/2000/XP

Mehr

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer General Remarks In private non state pensions systems usually three actors Employer

Mehr

Rohrschalldämpfer. Serie CA. Zur Geräuschreduzierung in runden Luftleitungen, Konstruktion aus verzinktem Stahlblech. 02/2013 DE/de K3 6.

Rohrschalldämpfer. Serie CA. Zur Geräuschreduzierung in runden Luftleitungen, Konstruktion aus verzinktem Stahlblech. 02/2013 DE/de K3 6. .3 X X testregistrierung Rohrschalldämpfer Serie Zur Geräuschreduzierung in runden Luftleitungen, Konstruktion aus verzinktem Stahlblech Rohrschalldämpfer aus verzinktem Stahlblech zur Geräuschreduzierung

Mehr

Supplier Status Report (SSR)

Supplier Status Report (SSR) Supplier Status Report (SSR) Introduction for BOS suppliers BOS GmbH & Co. KG International Headquarters Stuttgart Ernst-Heinkel-Str. 2 D-73760 Ostfildern Management Letter 2 Supplier Status Report sheet

Mehr

German English Firmware translation for T-Sinus 154 Access Point

German English Firmware translation for T-Sinus 154 Access Point German English Firmware translation for T-Sinus 154 Access Point Konfigurationsprogramm Configuration program (english translation italic type) Dieses Programm ermöglicht Ihnen Einstellungen in Ihrem Wireless

Mehr

SGB Reactors / SGB Drosselspulen

SGB Reactors / SGB Drosselspulen SGB Reactors / SGB Drosselspulen SGB Reactors / SGB Drosselspulen SGB Reactors Type DOD and EOD Since the 1970 s SGB have been manufacturing reactors. During this time it was only a niche product in our

Mehr

Extended Ordered Paired Comparison Models An Application to the Data from Bundesliga Season 2013/14

Extended Ordered Paired Comparison Models An Application to the Data from Bundesliga Season 2013/14 Etended Ordered Paired Comparison Models An Application to the Data from Bundesliga Season 2013/14 Gerhard Tutz & Gunther Schauberger Ludwig-Maimilians-Universität München Akademiestraße 1, 80799 München

Mehr

Fluid-Struktur-Akustik als Analyse mit bidirektionaler Kopplung und Schalldurchgang

Fluid-Struktur-Akustik als Analyse mit bidirektionaler Kopplung und Schalldurchgang VPE Swiss Workshop Akustik Simulation 12. Sept. 2013 Fluid-Struktur-Akustik als Analyse mit bidirektionaler Kopplung und Schalldurchgang Reinhard Helfrich INTES GmbH, Stuttgart info@intes.de www.intes.de

Mehr

Influence of dust layer thickness. on specific dust resistivity

Influence of dust layer thickness. on specific dust resistivity on specific dust resistivity D. Pieloth, M. Majid, H. Wiggers, P. Walzel Chair of Mechanical Process Engineering, TU Dortmund, Dortmund/Germany Outline 2 Motivation Measurement of specific dust resistivity

Mehr

WAR MARCH OF THE PRIESTS Felix Mendelssohn, arr. Rob Balfoort

WAR MARCH OF THE PRIESTS Felix Mendelssohn, arr. Rob Balfoort N O A N E M U R S N Concert Band IFull score1 WAR MARCH OF HE PRIESS Felix Mendelssohn, arr. Rob Balfoort Grade / Moeilijkheidsgraad / Degré de difficulté / Schwierigkeitsgrad / Difficoltà Duration / ijdsduur

Mehr

Nichttechnische Aspekte Hochverfügbarer Systeme

Nichttechnische Aspekte Hochverfügbarer Systeme Nichttechnische Aspekte Hochverfügbarer Systeme Kai Dupke Senior Product Manager SUSE Linux Enterprise kdupke@novell.com GUUG Frühjahrsfachgespräch 2011 Weimar Hochverfügbarkeit Basis für Geschäftsprozesse

Mehr

Luftfahrtmaterial direkt ab Lager!

Luftfahrtmaterial direkt ab Lager! KUK-Aerospace Luftfahrtmaterial direkt ab Lager! KUK-Aerospace ist die umfassende Auswahl an Luftfahrtmaterialien direkt am Lager KASTENS & KNAUER in Lilienthal bei Bremen. Wir bieten Aluminium als Platten,

Mehr

Chemical heat storage using Na-leach

Chemical heat storage using Na-leach Hilfe2 Materials Science & Technology Chemical heat storage using Na-leach Robert Weber Empa, Material Science and Technology Building Technologies Laboratory CH 8600 Dübendorf Folie 1 Hilfe2 Diese Folie

Mehr

Deploying von USB. Deploying von einer Bootable CD oder USB Stick

Deploying von USB. Deploying von einer Bootable CD oder USB Stick Deploying von USB Deploying von einer Bootable CD oder USB Stick Copyright 1997-2005 Brainware Consulting & Development AG All rights reserved The software contains proprietary information of Brainware

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lexware Financial Office Premium Handwerk XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lexware Financial Office Premium Handwerk Corporation,

Mehr

IDS Lizenzierung für IDS und HDR. Primärserver IDS Lizenz HDR Lizenz

IDS Lizenzierung für IDS und HDR. Primärserver IDS Lizenz HDR Lizenz IDS Lizenzierung für IDS und HDR Primärserver IDS Lizenz HDR Lizenz Workgroup V7.3x oder V9.x Required Not Available Primärserver Express V10.0 Workgroup V10.0 Enterprise V7.3x, V9.x or V10.0 IDS Lizenz

Mehr

Nr./No. 228 MB. TÜV SÜD Industrie Service GmbH Center of Competence für Kälte- und Klimatechnik. Laboratorium für Kälte- und Klimatechnik

Nr./No. 228 MB. TÜV SÜD Industrie Service GmbH Center of Competence für Kälte- und Klimatechnik. Laboratorium für Kälte- und Klimatechnik PRÜFBERICHT TESTREPORT Nr./No. 228 MB Prüfstelle Testing station Laboratorium für Prüfgegenstand Test unit Musterbox, Typ: Model box; type: HKG-AD Auftraggeber Orderer Auftragsumfang Scope of the order

Mehr

FRS. Filter unit. Filtereinheit Typ

FRS. Filter unit. Filtereinheit Typ G Description 10-20 Compact cleanable filter unit in cabinet construction. Illustration: 20/150/UT Construction ir is sucked in by inlet connection on filter unit side. ir is led up and filtered by filter

Mehr

PLANT SAFETY IS JUST A QUESTION OF PROPER TECHNOLOGY. Safe-Ring. The ange guard with diffuser and snap-lock

PLANT SAFETY IS JUST A QUESTION OF PROPER TECHNOLOGY. Safe-Ring. The ange guard with diffuser and snap-lock PLANT SAFETY IS JUST A QUESTION OF PROPER TECHNOLOGY Safe-Ring. The ange guard with diffuser and snap-lok A spray protetion ring for ange onnetions, whih intelligently ombines priniples of uid dynamis

Mehr

CHAMPIONS Communication and Dissemination

CHAMPIONS Communication and Dissemination CHAMPIONS Communication and Dissemination Europa Programm Center Im Freistaat Thüringen In Trägerschaft des TIAW e. V. 1 CENTRAL EUROPE PROGRAMME CENTRAL EUROPE PROGRAMME -ist als größtes Aufbauprogramm

Mehr

IMM. Eintauchpumpen mit offenem Laufrad Immersion pumps with open impeller. Leistungsdaten / Performance. n 2850 1/min

IMM. Eintauchpumpen mit offenem Laufrad Immersion pumps with open impeller. Leistungsdaten / Performance. n 2850 1/min Werkstoffe / Materials Teile-Benennung / Description Pumpengehäuse Pump casing Laufrad Impeller Rotorwelle Shaft Deckel Cover Spritzring Deflector IMM 40-50 IMM 63-100 Aluminium / Stahl / GG Aluminium

Mehr

Dringende SICHERHEITSINFORMATION FÜR Kunden

Dringende SICHERHEITSINFORMATION FÜR Kunden Gerät: Dringende SICHERHEITSINFORMATION FÜR Kunden CDI 100 und 101 Überwachungssystem für Hämatokrit/ Sauerstoffsättigung 2010-12 [DE] Gerätemitteilung Geschäftszeichen: FSN106 Aktion: An: Abteilung Gefäß-,

Mehr

Datenblatt / Data sheet

Datenblatt / Data sheet Elektrische Kenndaten Eigenschaften / Electrical properties Höchstzulässige Werte / Maximum rated values Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltages Elektrische Eigenschaften Thermische

Mehr

Stanz-, Press- und Ziehteile Punched Pressed and Drawn parts

Stanz-, Press- und Ziehteile Punched Pressed and Drawn parts Stanz-, Press- und Ziehteile Punched Pressed and Drawn parts Produkt Portfolio. Product portfolio Automotive / Sicherheit Produktion von Sicherheitsteilen und kompletten Baugruppen (Nieten, Schweißen,

Mehr

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS)

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) This press release is approved for publication. Press Release Chemnitz, February 6 th, 2014 Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) With the new product line Baselabs

Mehr

The ClickFit / FlatFix mounting structures. Die ClickFit / FlatFix Montagesysteme De ClickFit / FlatFix montagesystemen

The ClickFit / FlatFix mounting structures. Die ClickFit / FlatFix Montagesysteme De ClickFit / FlatFix montagesystemen The ClickFit / FlatFix mounting structures Die ClickFit / FlatFix Montagesysteme De ClickFit / FlatFix montagesystemen The ClickFit mounting structure for sloped roofs Nederlands Deutsch English Das ClickFit

Mehr

Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US)

Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US) Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US) HELP.PYUS Release 4.6C Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US SAP AG Copyright Copyright 2001 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

Zugangsvoraussetzungen für Airworthiness Review Staff gem. Part-M.A.707

Zugangsvoraussetzungen für Airworthiness Review Staff gem. Part-M.A.707 1) Zusammenfassung der relevanten Part-M Paragraphen und AMC M.A.707 Airworthiness review staff (a) To be approved to carry out reviews, an approved continuing management organisation shall have appropriate

Mehr

GmbH, Stettiner Str. 38, D-33106 Paderborn

GmbH, Stettiner Str. 38, D-33106 Paderborn Serial Device Server Der Serial Device Server konvertiert die physikalische Schnittstelle Ethernet 10BaseT zu RS232C und das Protokoll TCP/IP zu dem seriellen V24-Protokoll. Damit können auf einfachste

Mehr

TomTom WEBFLEET Tachograph

TomTom WEBFLEET Tachograph TomTom WEBFLEET Tachograph Installation TG, 17.06.2013 Terms & Conditions Customers can sign-up for WEBFLEET Tachograph Management using the additional services form. Remote download Price: NAT: 9,90.-/EU:

Mehr

Software-SPS: Software PLC: Vom Industrie-PC fähigen From industrial PCzur to leistungs high-performance Steuerung controller Zur Visualisierung und Bedienung von PCs are used in countless machines and

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

ITK-Trends 2010: Hardware and Software. Engineered to work together. Rolf Kersten EMEA Hardware Product Marketing, Oracle

ITK-Trends 2010: Hardware and Software. Engineered to work together. Rolf Kersten EMEA Hardware Product Marketing, Oracle ITK-Trends 2010: Hardware and Software. Engineered to work together. Rolf Kersten EMEA Hardware Product Marketing, Oracle SAFE HARBOR STATEMENT The following is intended to outline our general product

Mehr

RO06-Plus Reflow Oven

RO06-Plus Reflow Oven RO06-Plus Reflow Oven Schubladen-Reflowofen für die Prototypen- und Kleinserienfertigung swiss made Schubladen-Reflowofen für Kleinserien Homogene Konvektionsheizung T3 /Sec Quarzstrahler-Unterstützung

Mehr

Messer und Lochscheiben Knives and Plates

Messer und Lochscheiben Knives and Plates Messer und Lochscheiben Knives and Plates Quality is the difference Seit 1920 Since 1920 Quality is the difference Lumbeck & Wolter Qualität, kontinuierlicher Service und stetige Weiterentwicklung zeichnen

Mehr

Transparenz 2.0. Passive Nachverfolgung und Filterung von WebApps auf dem Prüfstand

Transparenz 2.0. Passive Nachverfolgung und Filterung von WebApps auf dem Prüfstand Matthias Seul IBM Research & Development GmbH BSI-Sicherheitskongress 2013 Transparenz 2.0 Passive Nachverfolgung und Filterung von WebApps auf dem Prüfstand R1 Rechtliche Hinweise IBM Corporation 2013.

Mehr

Kopplungsnetzwerke ENY21 und ENY41

Kopplungsnetzwerke ENY21 und ENY41 Version 04.00 Kopplungsnetzwerke ENY21 und ENY41 August 2008 Für Störaussendungs- und Störfestigkeitsmessungen an ungeschirmten, symmetrischen Telekommunikationsschnittstellen Vierdraht- und Zweidraht-Netzwerke

Mehr

Management of Allergen Cross Contact in Food Transport Containers such as Tanks

Management of Allergen Cross Contact in Food Transport Containers such as Tanks Food Compliance Food Safety Allergen Traceability Management of Allergen Cross Contact in Food Transport Containers such as Tanks Cardiff IAFP International Symposium 20.-22.04 2015 Hans-Dieter Philipowski

Mehr

PCB SENSORIK PER EXPRESS

PCB SENSORIK PER EXPRESS PCB SENSORIK PER EXPRESS In der heutigen Zeit sind kurze Lieferzeiten und hohe Verfügbarkeit von großer Bedeutung. Dies gilt auch und gerade für Messtechnik und Sensorik, die für die Bereiche Troubleshooting,

Mehr

DOCERAM A-101. MPa. MPa m 1/2 4 10-6 K -1 5,0-8,3 T C 250. Ω cm > 10 14. ε r 10. tanδ 0,001

DOCERAM A-101. MPa. MPa m 1/2 4 10-6 K -1 5,0-8,3 T C 250. Ω cm > 10 14. ε r 10. tanδ 0,001 DOCERAM A-101 Al 2 O 3 95 97% weiß, elfenbein, pink, rot, lachs white, ivory, pink, red, salmon g/cm³ 3,7 MPa 300 MPa 3400 GPa 350 MPa m 1/2 4 m 10 HV 0,5 1800 10-6 K -1 5,0-8,3 W/mK 24 T C 250 C 1600

Mehr

Bedeutung von Compliance u. Riskmanagement für Unternehmen

Bedeutung von Compliance u. Riskmanagement für Unternehmen Bedeutung von Compliance u. Riskmanagement für Unternehmen Michael Junk IT-Security & Compliance Manager MJunk@novell.com Zertifiziert bei T.I.S.P / ITIL / CISA / ISO Compliance 2 Es geht also wieder mal

Mehr

SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb

SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb Inbetriebnahme von Produktionslinie 4 am Standort Zhenjiang Darlehen von BoC in Höhe von RMB 130 Mio. ausbezahlt Inbetriebnahme von Produktionslinie

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr