DEC FLEXIBELE SLANGEN EN HUN AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "DEC FLEXIBELE SLANGEN EN HUN AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN"

Transkript

1 DEC FLEXIBELE SLANGEN EN HUN AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN DEC International Semi flexibele geluidsdempers zijn de oplossing voor de akoestische problemen in de luchtbehandelingssystemen en mechanische ventilatie. In het akoestisch laboratorium van PEUTZ BV zijn de volgende typen en diameters gemeten. Type TSD5 L=5 mm : 1,, 16, 2 mm L=1 mm : 8, 1,, 15, 16, 2, 25, 315 mm L=15 mm : 1,, 16, 2, 25 mm Type TSD25 L=1 mm : 8, 1,, 16, 2, 25 mm Zowel de geluiddemping als de wandreductie zijn gemeten voor de bovengenoemde lengten. De metingen zijn uitgevoerd conform de norm: ISO 7235:23 Akoestiek - Laboratorium meetprocedures voor geluiddempers in kanalen en luchtverdeelsystemen - Tussenschakelverzwakking, stromingsgeluid en totaal drukverlies. De norm ISO 7235 is binnen alle landen van de EU aanvaard als Europese Norm EN-ISO 7235:23. Op verzoek zijn kopieën van de originele meetrapporten ter inzage verkrijgbaar. Deze kopie-rapporten blijven echter eigendom van Dutch Environment Corporation B.V. en mogen zonder diens toestemming niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden verstrekt. Met betrekking tot de bijgaande grafieken kan het volgende worden toegelicht: Demping TSD geluids dempers. De TSD5 demper van DEC International heeft een binnenslang van geperforeerd en geprofileerd aluminium, omringd door een 5mm ( TSD25 een 25mm) isolatiedeken en een buitenmantel van geprofileerd aluminium. De uiteinden van de dempers zijn voorzien van aluminium eindkappen. Hierdoor heeft de slang een uitstekende dempingswaarde voor het middelste frequentiegebieden. Dutch Environment Corporation BV DEC International Ir. Hanlostraat Postbus 35 NL-75 AA Enschede Tel.: +31() Fax: +31() decinternational.com Data rechtstreeks ontnomen uit: Rapportnummer : A Datum : April 25 PEUTZ BV Lindelaan 41, Molenhoek, Postbus 66, 6585 ZH, Mook Tel.: +31() Fax: +31() Lw3 De demping is het verschil tussen het geluidsvermogen in het meetkanaal vóór de slang en het geluidsvermogen Lw3 in het meetkanaal ná de slang (gemiddeld over drie meetplaatsen). Wandreductie Lw2 De wandreductie is het verschil tussen het geluidsvermogen in het meetkanaal vóór de slang (gemiddeld over drie meetplaatsen) en het afgestraalde geluidsvermogen Lw2 in de nagalmkamer (gemiddeld over de ruimte met behulp van een draaiende microfoon).

2 DEC FLEXIBLE HOSES AND THEIR ACOUSTIC PROPERTIES DEC International Semi f lexible sound attenuators are the solution to the acoustic problems in air treatment and mechanical ventilation systems. The following types and diameters have been measured in the acoustic laboratory of PEUTZ BV: Type TSD5 L=5 mm : 1,, 16, 2 mm L=1 mm : 8, 1,, 15, 16, 2, 25, 315 mm L=15 mm : 1,, 16, 2, 25 mm Type TSD25 L=1 mm : 8, 1,, 16, 2, 25 mm The sound attenuation and wall reduction levels have been measured for the types and diameters of the above-mentioned lengths. The measurements were carried out in accordance with the Norm: ISO 7235:23 Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units - Insertion loss, flow noise and total pressure loss. The Norm ISO 7235 is in all EC countries accepted as European Norm EN-ISO 7235:23 Copies of the original test results are available for inspection on request. The copies of the results remain the property of Dutch Environment Corporation B.V. and may not be copied or made available to others for inspection without permission. The following explanations refer to the enclosed graphics: Attenuation Lw3 TSD Sound attenuators The TSD5 sound attenuator from DEC International has a perforated and corrugated aluminium innerduct, enclosed within a 5mm ( TSD25 a 25mm) insulation layer and an outer duct made of corrugated aluminium. The endings of the attenuators are covered with aluminium end spigots. Thanks to these features the ducting has excellent noise reduction values in the middle frequency ranges. Dutch Environment Corporation BV DEC International Ir. Hanlostraat P.O.Box 35 NL-75 AA Enschede Tel.: +31() Fax: +31() Data extracted from: Reportnumber : A Date : April 25 PEUTZ BV Lindelaan 41, Molenhoek, P.O.Box 66, 6585 ZH, Mook Tel.: +31() Fax: +31() Attenuation is the difference between the acoustic capacity in the test channel in front of the ducting and the acoustic capacity Lw3 in the test channel after the ducting (averaged over three measuring points). Wall Reduction Lw2 Wall reduction is the difference between the acoustic capacity in the test channel in front of the ducting (averaged over three measuring points) and the radiated acoustic capacity Lw2 in the reverberant room (averaged over the whole space by using a rotating microphone).

3 FLEXIBLE SCHLÄUCHE VON DEC UND IHRE AKUSTISCHEN EIGENSCHAFTEN DEC International Semi-flexiblen, Telefonie Schalldämpfer sind die Lösung für die akustischen Probleme, die bei Raumluftsystemen und mechanischer Ventilation auftreten. Im akustischen Labor von PEUTZ BV sind folgende Typen und Durchmesser geprüft worden: Type TSD5 L=5 mm : 1,, 16, 2 mm L=1 mm : 8, 1,, 15, 16, 2, 25, 315 mm L=15 mm : 1,, 16, 2, 25 mm Type TSD25 L=1 mm : 8, 1,, 16, 2, 25 mm Von allen Typen und allen Durchmessern wurden sowohl die Schalldämpfung als auch die Wandreduktion bei oben aufgeführten Längen gemessen. Messungen sind gemäß ISO 7235:23 Akustik - Labormessungen an Schalldämpfern in Kanälen - Einfügungsdämpfung, Strömungsgeräusch und Gesamtdruckverlust (Deutsche Fassung EN ISO 7235:23) vorgenommen worden. Auf Anfrage sind Abschriften der Originalmeßberichte zur Einsicht erhältlich. Diese Abschriften bleiben jedoch Eigentum von Dutch Environment Corporation B.V. und dürfen ohne vorherige Genehmigung von Dutch Environment Corporation B.V. nicht kopiert oder Dritten zur Einsicht ausgehändigt werden. Bezüglich beiliegender graphischer Darstellungen ist folgendes zu erläutern: Dämpfung TSD Telefonie Schalldämpfer Der TSD5 Dämpfer von DEC International ist mit einem perforierten und profilierten Aluminium Innenschlauch versehen, der von einer 5mm ( TSD25 mit einer 25mm) dicken Isolierschicht und einem Aussen-schlauch aus profiliertes Aluminium ausgestattet ist. Die Enden des Dämpfers sind ausgestattet mit aluminium Endkappen. Dies verleiht dem Schlauch einen ausgezeichneten Dämpfungswert für die mittelsten Frequenzbereiche. Dutch Environment Corporation BV DEC International Ir. Hanlostraat P.O.Box 35 NL-75 AA Enschede Tel.: +31() Fax: +31() Daten aus: Prüfbericht : A Datum : April 25 PEUTZ BV Lindelaan 41, Molenhoek, Postfach 66, 6585 ZH, Mook Tel.: +31() Fax: +31() / Lw3 Unter "Dämpfung" versteht man die Differenz zwischen dem Schalleistungspegel im Prüfkanal vor dem flexiblen Schlauch (gemittelt über drei Meßstellen) und den Schalleistungspegel Lw3 im Prüfkanal hinter dem flexiblen Schlauch. Wandreduktion Lw2 Unter "Wandreduktion" versteht man die Differenz zwischen dem Schalleistungspegel im Prüfkanal vor dem flexiblen Schlauch (gemittelt über drei Meßstellen) und dem in Hallraum abgestrahlten diffusen Schalleistungspegel Lw2 (ermittelt mit dem Schwenkarm- Mikrofon).

4 TSD5 Dempingswaarden (db) Sound attenuation (db) 4 L =.5 Mtr Einfügungsdämpfung (db) D= 1 D= D= 16 D= 2 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz..8.. Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Di 21 db 19 db 16 db 13 db Di = Gemiddelde Demping (db) Di = Average Attenuation (db) Di = Mittleres Dämmaß (db) L=.5Mtr

5 TSD5 Wandreductie (db) Sound Reduction of the duct wall (db) Schalldämmung der rohrwandung (db) 45 4 L =.5 Mtr D= 1 D= D= 16 D= 2 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Dt 38 db 35 db 37 db 36 db Dt = Gemiddelde Wandreductie (db) Dt = Average Sound Reduction of the duct wall (db) Dt = Mittleres Schalldämmung der rohrwandung (db) L=.5Mtr

6 TSD5 Dempingswaarden (db) Sound attenuation (db) 7 L = 1 Mtr Einfügungsdämpfung (db) D= 8 D= 1 D= D= 15 D= 16 D= 2 D= 25 D= 315 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Di 32 db 26 db 27 db 24 db 22 db 21 db 17 db 13 db Di = Gemiddelde Demping (db) Di = Average Attenuation (db) Di = Mittleres Dämmaß (db) L= 1Mtr

7 TSD5 Wandreductie (db) Sound Reduction of the duct wall (db) Schalldämmung der rohrwandung (db) L = 1 Mtr D= 8 D= 1 D= D= 15 D= 16 D= 2 D= 25 D= 315 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Dt 35 db 37 db 35 db 35 db 37 db 33 db 34 db 32 db Dt = Gemiddelde Wandreductie (db) Dt = Average Sound Reduction of the duct wall (db) Dt = Mittleres Schalldämmung der rohrwandung (db) L= 1Mtr

8 TSD5 Dempingswaarden (db) Sound attenuation (db) 8 L = 1.5Mtr Einfügungsdämpfung (db) D= 1 D= D= 16 D= 2 D= 25 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Di 35 db 34 db 26 db 25 db 22 db Di = Gemiddelde Demping (db) Di = Average Attenuation (db) Di = Mittleres Dämmaß (db) L= 1.5Mtr

9 TSD5 Wandreductie (db) Sound Reduction of the duct wall (db) Schalldämmung der rohrwandung (db) 5 4 L = 1.5Mtr D= 1 D= D= 16 D= 2 D= 25 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Dt 38 db 37 db 37 db 35 db 33 db Dt = Gemiddelde Wandreductie (db) Dt = Average Sound Reduction of the duct wall (db) Dt = Mittleres Schalldämmung der rohrwandung (db) L= 1.5Mtr

10 TSD25 Dempingswaarden (db) Sound attenuation (db) 7 L = 1 Mtr Einfügungsdämpfung (db) D= 8 D= 1 D= D= 16 D= 2 D= 25 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Di 22 db 2 db 2 db 15 db 15 db 13 db Di = Gemiddelde Demping (db) Di = Average Attenuation (db) Di = Mittleres Dämmaß (db) L= 1Mtr

11 TSD25 Wandreductie (db) Sound Reduction of the duct wall (db) Schalldämmung der rohrwandung (db) 5 4 L = 1 Mtr D= 8 D= 1 D= D= 16 D= 2 D= 25 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Dt 39 db 39 db 38 db 38 db 37 db 34 db Dt = Gemiddelde Wandreductie (db) Dt = Average Sound Reduction of the duct wall (db) Dt = Mittleres Schalldämmung der rohrwandung (db) L= 1Mtr

Attenuator and Distribution System Zehnder ComfoWell 520

Attenuator and Distribution System Zehnder ComfoWell 520 Attenuator and Distribution System Zehnder ComfoWell 520 Benefits All air treatment functions available: attenuator, fine filter, active carbon filter, manifold box Modular design Compact dimensions Easy

Mehr

Test report No.: 1312/661

Test report No.: 1312/661 Schallschutzprüfstelle VPMA Zertifiziert Güteprüfungen Eignungsprüfungen ABP Staatlich anerkannte Sachverständige für den Schallschutz und Wärmeschutz IK-Bau NRW Blower Door Messungen Gebäudethermografie

Mehr

Anwendungs hinweise Application hints

Anwendungs hinweise Application hints 02/2006 vers02/2013 Schallleistungspegelmessungen FRS & DMV DUNGS hat für die Gerätefamilien Gasdruckregelgeräte FRS (DN 50 - DN 150) und Doppelmagnetventile DMV/11 und DMV/12 (DN 50 - DN 125) Schallleistungspegelmessungen

Mehr

Vivanti. Art.no

Vivanti. Art.no Vivanti RV - MI-00 +-zits met rollatorvoorziening +-assise avec support chaise roulante +-Sitzer mit Rollatorstütze +-seat with rollator stand Vivanti Art.no. 000 rvdhooven --200 www.velopa.com / 2 Torx

Mehr

Shock pulse measurement principle

Shock pulse measurement principle Shock pulse measurement principle a [m/s²] 4.0 3.5 3.0 Roller bearing signals in 36 khz range Natural sensor frequency = 36 khz 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 350 360 370 380 390

Mehr

WERKSKALIBRIERSCHEIN FACTORY CALIBRATION CERTIFICATE

WERKSKALIBRIERSCHEIN FACTORY CALIBRATION CERTIFICATE WERKSKALIBRIERSCHEIN FACTORY CALIBRATION CERTIFICATE Gegenstand Object Hersteller Manufacturer Typ Type Seriennummer Serial Number Software Version Software Version Gerätekalibrierdatum Device calibration

Mehr

Quadt Kunststoffapparatebau GmbH

Quadt Kunststoffapparatebau GmbH Quadt Kunststoffapparatebau GmbH Industriestraße 4-6 D-53842 Troisdorf/Germany Tel.: +49(0)2241-95125-0 Fax.: +49(0)2241-95125-17 email: info@quadt-kunststoff.de Web: www.quadt-kunststoff.de Page 1 1.

Mehr

Kuhnke Technical Data. Contact Details

Kuhnke Technical Data. Contact Details Kuhnke Technical Data The following page(s) are extracted from multi-page Kuhnke product catalogues or CDROMs and any page number shown is relevant to the original document. The PDF sheets here may have

Mehr

Ottobock Jos America Flexam Product Sheets

Ottobock Jos America Flexam Product Sheets Ottobock Jos America Flexam Product Sheets Choose your language: COMPACT S50 230V - 18 machinery equipment and tools > 1873 Compact / work unit series Images are indicative and may vary. Mandenmaker 14,

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

Prüfbericht Test report Index 0

Prüfbericht Test report Index 0 Prüfbericht Test report 15-0467 Index 0 Auftraggeber / Customer Gutmann Kabel Lehenwiesenweg 1-5 D-91781 Weißenburg in Bayern Leitungstyp / Cable type Material & Compound / Material & Compound Farbe /

Mehr

FMC. 52 Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, Germany, Phone +49 (0)8684 18-0, info@rosenberger.de, www.rosenberger.com

FMC. 52 Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, Germany, Phone +49 (0)8684 18-0, info@rosenberger.de, www.rosenberger.com The extremely small FMC connector series Flexible Microstrip Connectors are designed for PCB applications in the tightest spaces. Using bullets, equalization of radial and axial misalignments in board-to-board

Mehr

- Characteristic sensitive Small temperature differences. - Low Sensitivity 42,8 µv/k for Cu-Constantan

- Characteristic sensitive Small temperature differences. - Low Sensitivity 42,8 µv/k for Cu-Constantan Thermocouples + Lightweight Small backlash by deformations + No self heating + Physically defined Zero No calibration for control loops - Characteristic sensitive Small temperature differences to cable

Mehr

ALUMINIUM PROFIELEN.

ALUMINIUM PROFIELEN. 143 LUMINIUM PROFIELEN Voor aluminium profielen uit voorraad, bent u bij Comhan aan het juiste adres. Met een omvangrijk assortiment en een voorraad van ca. 900 ton, hebben we snel een vakkundig antwoord

Mehr

Pilot Project Biogas-powered Micro-gas-turbine

Pilot Project Biogas-powered Micro-gas-turbine 1/18 Pilot Project Biogas-powered Micro-gas-turbine Supported by the Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung Speaker Details 2/18 Jan Müller Works at Institute of Solar Energy

Mehr

Op trek en druk belastbaar. Bronzen slinger aslagering, tandheugelvoering uit hoog- waardige kunststof.

Op trek en druk belastbaar. Bronzen slinger aslagering, tandheugelvoering uit hoog- waardige kunststof. HZW 45 1000 N Version ZW Gefrästes, selbsthemmendes Schneckengetriebe. Spezialgehäuse. Getriebe und Zahnstange aus Stahl, Verschleißteile gehärtet. Robuste Präzisionsausführung. Auf Zug und Druck belastbar.

Mehr

Westenberg Wind Tunnels

Westenberg Wind Tunnels MiniAir20 Hand measurement device for flow, humidity and temperature The hand measurement device MiniAir20 is used for the acquisition of temperature, relative humidity, revolution and flow velocity such

Mehr

Test report No.: 1312/657

Test report No.: 1312/657 Schallschutzprüfstelle VPMA Zertifiziert Güteprüfungen Eignungsprüfungen ABP Staatlich anerkannte Sachverständige für den Schallschutz und Wärmeschutz IK-Bau NRW Blower Door Messungen Gebäudethermografie

Mehr

1.4.16 Sample Factory Test

1.4.16 Sample Factory Test 1.4.16 Sample Factory Test Orange County Sanitation District (OCSD) - DEWATERING AND THICKENING OPERATIONS T-113D / P1-101 Rev: 0 Date: 24.04.2013 GEA Mechanical Equipment / GEA Westfalia Separator 1 Annexure

Mehr

Der Adapter Z250I / Z270I lässt sich auf folgenden Betriebssystemen installieren:

Der Adapter Z250I / Z270I lässt sich auf folgenden Betriebssystemen installieren: Installationshinweise Z250I / Z270I Adapter IR USB Installation hints Z250I / Z270I Adapter IR USB 06/07 (Laden Sie den Treiber vom WEB, entpacken Sie ihn in ein leeres Verzeichnis und geben Sie dieses

Mehr

Prüfbericht Nr. / Test Report No: F (Edition 1)

Prüfbericht Nr. / Test Report No: F (Edition 1) Emission date: 22.01.2015 Page: 1 of 5 Prüfbericht Nr. / Test Report No: F4-44254-48401-01 (Edition 1) Auftraggeber Applicant Geräteart Type of equipment Typenbezeichnung Type designation Seriennummer

Mehr

JBR/ /BVV 21 februari Auftraggeber: Incatro B.V. Roerderweg 39a NL 6041 NR ROERMOND. Kontaktperson: Herr C.

JBR/ /BVV 21 februari Auftraggeber: Incatro B.V. Roerderweg 39a NL 6041 NR ROERMOND. Kontaktperson: Herr C. JBR/2000.2165/BVV 21 februari 2001 Auftraggeber: Incatro B.V. Roerderweg 39a NL 6041 NR ROERMOND Kontaktperson: Herr C. Huijskens Bearbeitet von: Ing. J. Bril Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Mehr

Lufft UMB Sensor Overview

Lufft UMB Sensor Overview Lufft Sensor Overview Wind Radiance (solar radiation) Titan Ventus WS310 Platinum WS301/303 Gold V200A WS300 WS400 WS304 Professional WS200 WS401 WS302 Radiance (solar radiation) Radiation 2 Channel EPANDER

Mehr

C-TEC Systemtechnik und Serviceleistung für die Werkstoffprüfung GmbH

C-TEC Systemtechnik und Serviceleistung für die Werkstoffprüfung GmbH C-TEC Systemtechnik und Serviceleistung C-TEC Systemtechnik und Serviceleistung The Origin of the company C-TEC: Foundation in 1994 Commercial basis: development of Pipeline Crawlers In 1995 the first

Mehr

Schallschutzprüfstelle VPMA Zertifiziert Güteprüfungen Eignungsprüfungen ABP Staatlich anerkannte Sachverständige für den Schallschutz und Wärmeschutz IK-Bau NRW Blower Door Messungen Gebäudethermografie

Mehr

PRO SCAN WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE

PRO SCAN WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE N02 WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE NO 2 NO 3 ph Cl 2 CO 2 ANALYSE DIAGNOSE LÖSUNG ANALYSIS DIAGNOSIS SOLUTION THE NEW GENERATION ph KH GH N03

Mehr

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Release Notes BRICKware 7.5.4 Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Purpose This document describes new features, changes, and solved problems of BRICKware 7.5.4.

Mehr

Calibration Services Application Note AN001

Calibration Services Application Note AN001 The Rosenberger calibration laboratory offers two types of calibration services, the and the. Each calibration kit, calibration standard, gauge and torque wrench comes with a calibration certificate if

Mehr

152 Schüco. Verbundfenster Composite windows

152 Schüco. Verbundfenster Composite windows 152 Schüco Schüco 153 Die serie Schüco AWS 105 CC.HI (Composite Construction) sorgt für höchste Wärme- und Schalldämmung. Der multifunktionale Scheibenzwischenraum schützt optimal vor Lärm und dient zur

Mehr

Distanzmontageteilen. Distance rolls

Distanzmontageteilen. Distance rolls Distanzmontageteile Distance rolls Finger - and U-shaped Attachables with solderpins with solderpin standard length h Profiles Retaining Mounting springs accessories accessories Distance spacers Fans Technical

Mehr

SCOOTER CATALOGUE 2015

SCOOTER CATALOGUE 2015 SCOOTER CATALOGUE 2015 , t i e Rid! t i e v L Hartelijk dank voor het bekijken van de Razzo scooter brochure. Razzo scooters kenmerken zich niet alleen door de uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding,

Mehr

Manual Positioning Systems

Manual Positioning Systems M anue l l e Po si tio n iers y s t e me Manual Positioning Systems Linearversteller LT...4-4 linear translation stages LT Kreuztische MT...4-5 XY translation stages MT Hubtische HT...4-6 vertical translation

Mehr

a new line of steam sterilizers

a new line of steam sterilizers a new line of steam sterilizers ticheeasy to use and high consumption savings multifunction display controlled by micro-processor double and patented motor-operated closure stainless steel chamber without

Mehr

SnagIt 9.0.2. Movable Type Output By TechSmith Corporation

SnagIt 9.0.2. Movable Type Output By TechSmith Corporation SnagIt 9.0.2 By TechSmith Corporation TechSmith License Agreement TechSmith Corporation provides this manual "as is", makes no representations or warranties with respect to its contents or use, and specifically

Mehr

Test Report. No of Airborne Sound Insulation in Laboratory, Horizontal-Sliding-Wall-System SF 50 H-S-W

Test Report. No of Airborne Sound Insulation in Laboratory, Horizontal-Sliding-Wall-System SF 50 H-S-W Test Report No. 1367-001-12 of 29.02.2012 Airborne Sound Insulation in Laboratory, Horizontal-Sliding-Wall-System SF 50 H-S-W Customer: Sunflex Aluminium Systeme GmbH Im Ruttenberge 12 57482 Wenden Test

Mehr

Rohrschellen Serie A Tube clamps Series A

Rohrschellen Serie A Tube clamps Series A Rohrschellen Serie A Tube clamps Series A 3 PP-CR Die Lösung für korrosions- gefährdete Anwendungen PP-CR - the solution for suspectible e to corrosion a pplications Auf Grundlage des bewährten Polypropylens

Mehr

WM 2011: Vorrunde Einzelwertung

WM 2011: Vorrunde Einzelwertung WM 2011: Vorrunde Einzelwertung Anzahl TN: Modus: Startgeld: Ablauf: In der Vorrunde können 80 Damen und 80 Herren teilnehmen. Sind in einer der beiden Gruppen weniger als 80 Anmeldungen, können aus der

Mehr

Produktinformation 201407_182PNdeen

Produktinformation 201407_182PNdeen Produktinformation 201407_182PNdeen Deutsch Seite 1-2 English page 3 4 Produkt Information POWER LIFT HL 2.35 NT DT Fahrzeuge und Transporter werden immer schwerer, von der Automobilindustrie und den Autohäusern

Mehr

DELTA Multischalter / Multiswitches

DELTA Multischalter / Multiswitches Mulitschalter Profi Line / Multiswitchers Profi Line Mit der Profi Line wurde eine Schalterlinie entwickelt, die durch ihre exzellente Mechanik und Elektronik besticht. Die Umsetzung im Druckgussgehäuse

Mehr

Test report No.: R142/28

Test report No.: R142/28 Schallschutzprüfstelle VPMA Zertifiziert Güteprüfungen Eignungsprüfungen ABP Staatlich anerkannte Sachverständige für den Schallschutz und Wärmeschutz IK-Bau NRW Blower Door Messungen Gebäudethermografie

Mehr

Etea. Basic Advanced. Details make the difference.

Etea. Basic Advanced. Details make the difference. Etea Basic Advanced EN DE NL Details make the difference. Details machen den Unterschied. Details maken het verschil. The classic plafoniere has become so familiar, that hardly anyone would stop to consider

Mehr

Kalibrierschein / Calibration Certificate Nr. / No. XXXXX-X

Kalibrierschein / Calibration Certificate Nr. / No. XXXXX-X Kalibrierschein / Calibration Certificate Nr. / No. XXXXX-X, garantiert - sofern nicht anders vermerkt - dass das unten angegebene Gerät auf die vom Hersteller veröffentlichten elektrischen Spezifikationen

Mehr

Test report No.: 163/14

Test report No.: 163/14 Schallschutzprüfstelle VPMA Zertifiziert Güteprüfungen Eignungsprüfungen ABP Staatlich anerkannte Sachverständige für den Schallschutz und Wärmeschutz IK-Bau NRW Blower Door Messungen Gebäudethermografie

Mehr

Sensoren / Sensors XA1000 / XP200 / XP400 XP100 / XP101. www.lufft.de

Sensoren / Sensors XA1000 / XP200 / XP400 XP100 / XP101. www.lufft.de Sensoren / Sensors XA1000 / XP200 / XP400 XP100 / XP101 www.lufft.de PT100 Tauchfühler, 3120.520 + 3120.530 Der Tauchfühler eignet sich für Temperaturmessungen in gasförmigen Medien, Flüssigkeiten und

Mehr

MULTI. HAM 441/443 Multi HAM 445/446 Multi HAM 448/449 Multi. Die neue Generation The new generation

MULTI. HAM 441/443 Multi HAM 445/446 Multi HAM 448/449 Multi. Die neue Generation The new generation MULTI Die neue Generation The new generation HAM 441/443 Multi HAM 44/44 Multi HAM 448/449 Multi Konturen- und Kantenfräser aus Vollhartmetall Solid carbide contour and edge routers MULTI-ROUTERS Ø 0,

Mehr

Betriebsarten-Umschalter Common mode / Differential mode switch

Betriebsarten-Umschalter Common mode / Differential mode switch Betriebsarten-Umschalter Common mode / Differential mode switch Beschreibung: Der Betriebsarten-Umschalter CMDM 87 erweitert die Messmöglichkeiten zweier V-Netznachbildungen um die einer T- und Delta-Netznachbildung.

Mehr

Moss art. Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss. Frame Aluminium with topper rim Round moss. Special project Round moss

Moss art. Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss. Frame Aluminium with topper rim Round moss. Special project Round moss Aluminium without topper rim Round moss/flat moss Aluminium with topper rim Round moss Special project Round moss Moss art Polystone rock finish Flat moss 4 Introduction 6 Polystone natural finish 7 Naturescast

Mehr

Test Report. No dated 29 th January Airborne Sound Insulation of Folding-Sliding-System SF 75H in Laboratory

Test Report. No dated 29 th January Airborne Sound Insulation of Folding-Sliding-System SF 75H in Laboratory Test Report No. 1485-001-14 dated 29 th January 2014 Airborne Sound Insulation of Folding-Sliding-System SF 75H in Laboratory Client: SUNFLEX Aluminium Systeme GmbH Im Ruttenberge 12 57482 Wenden Test

Mehr

SnagIt 9.0.2. LiveJournal Output By TechSmith Corporation

SnagIt 9.0.2. LiveJournal Output By TechSmith Corporation SnagIt 9.0.2 By TechSmith Corporation TechSmith License Agreement TechSmith Corporation provides this manual "as is", makes no representations or warranties with respect to its contents or use, and specifically

Mehr

Extraction arm. Punktabsaugarm Typ LGF-A LGF-A For ATEX zone 21/1 (2D/2G) Mountings for table/wall Total length: 1 and 1.

Extraction arm. Punktabsaugarm Typ LGF-A LGF-A For ATEX zone 21/1 (2D/2G) Mountings for table/wall Total length: 1 and 1. 1000-1500 2000-9000 Klintevej 4, K-6100 Haderslev www.vaagram.dk Extraction arm : XXXX (10 XXX XXX) iameter: øxxxmm II 2 G Serialnr. XXXX Year: 20XX For ATEX zone 21/1 (2/2G) Mountings for table/wall Total

Mehr

FIVNAT-CH. Annual report 2002

FIVNAT-CH. Annual report 2002 FIVNAT-CH Schweizerische Gesellschaft für Reproduktionsmedizin Annual report 2002 Date of analysis 15.01.2004 Source: FileMaker Pro files FIVNAT_CYC.FP5 and FIVNAT_PAT.FP5 SUMMARY TABLE SUMMARY RESULTS

Mehr

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH Merianstraße 28 Herrn Thomas Mau Widdersdorfer Str. 217 50825 Köln Offenbach, 2015-07-07 Ihr Zeichen Ihr Schreiben Unser

Mehr

Deceleration Technology. Rotary Dampers with high-torque range WRD-H 7550 WRD-H 9565 WRD-H

Deceleration Technology. Rotary Dampers with high-torque range WRD-H 7550 WRD-H 9565 WRD-H Rotary Dampers with high-torque range WRD-H 7550 WRD-H 9565 WRD-H 12070 Deceleration Technology ONLINE CALCULATION AND 2D / 3D CAD DOWNLOAD M m L F Benefits Material: - Aluminium and steel Applications:

Mehr

Correlational analysis

Correlational analysis Correlational analysis Students performance on an exam are influenced by multiple factors. Two possible factors are (i) anxiety and (ii) study time. In order to test the effect of these two factors on

Mehr

EU Declaration of conformity

EU Declaration of conformity EU Declaration of conformity Confirm with the Directive 98/37/EC, Appendix II A: of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating

Mehr

SERVICE INFORMATION NO. SID4-020/1

SERVICE INFORMATION NO. SID4-020/1 Diamond Aircraft Industries G.m.b.H. DAI SID4-020/1 N.A. Otto-Straße 5 Page 1 of 2 A-2700 Wiener Neustadt 06-Sep-2004 SERVICE INFORMATION NO. SID4-020/1 SUPERSEDES SERVICE INFORMATION NO. SID4-020 I. TECHNICAL

Mehr

142 Schüco. Fensterfassaden Window façades

142 Schüco. Fensterfassaden Window façades 142 Schüco Schüco 143 Die systeme für geschosshohe Ausfachungen bestechen durch schmale Ansichten von nur 50 mm. Darüber hinaus bieten sie umfangreiche Gestaltungsvarianten mit Deckschalenlösungen, Statikpfosten

Mehr

Algorithms & Datastructures Midterm Test 1

Algorithms & Datastructures Midterm Test 1 Algorithms & Datastructures Midterm Test 1 Wolfgang Pausch Heiko Studt René Thiemann Tomas Vitvar

Mehr

Level 2 German, 2015

Level 2 German, 2015 91126 911260 2SUPERVISOR S Level 2 German, 2015 91126 Demonstrate understanding of a variety of written and / or visual German text(s) on familiar matters 2.00 p.m. Friday 4 December 2015 Credits: Five

Mehr

Quick guide 360-45011

Quick guide 360-45011 Quick guide A. KEUZE VAN DE TOEPASSING EN: SELECTION OF APPLICATION CHOIX D UNE APPLICATION DE: AUSWAHL DER ANWENDUNGSPROGRAMME DIM Memory Off DIM Memory = Off User: Display: 1. EXIT Press Niko (Back light)

Mehr

ERHARD is a company of. Datasheet ERHARD ECR check valve

ERHARD is a company of. Datasheet ERHARD ECR check valve ERHARD is a company of Datasheet The compact check valve for clamping The is clamped between two flanges as a reflux preventer. It has two vanes which, for example, open on starting a pump and will iediately

Mehr

UWC 8801 / 8802 / 8803

UWC 8801 / 8802 / 8803 Wandbedieneinheit Wall Panel UWC 8801 / 8802 / 8803 Bedienungsanleitung User Manual BDA V130601DE UWC 8801 Wandbedieneinheit Anschluss Vor dem Anschluss ist der UMM 8800 unbedingt auszuschalten. Die Übertragung

Mehr

Ein- und Ausgangsspannung 220-240V / Leistung: 800 VA / Abmessungen: 203 x 147 x 445mm / Gewicht: 20kg / Normenzertifikate: EN 60950, EN 60601-1

Ein- und Ausgangsspannung 220-240V / Leistung: 800 VA / Abmessungen: 203 x 147 x 445mm / Gewicht: 20kg / Normenzertifikate: EN 60950, EN 60601-1 Produktinformationen Powervar ABCE800-22IEC USV POWERVAR Unterbrechungsfreier Strommanager Der neue Security One USM oder unterbrechungsfreier Strommanager, hat viele neue Funktionen zu bieten. Sie können

Mehr

Operation Guide AFB 60. Zeiss - Str. 1 D-78083 Dauchingen

Operation Guide AFB 60. Zeiss - Str. 1 D-78083 Dauchingen Operation Guide AFB 60 Zeiss - Str. 1 D-78083 Dauchingen PCB automation systems AFB 30/60/90 Die flexiblen Puffer der Baureihe AFB werden zwischen zwei Produktionslinien eingesetzt, um unterschiedliche

Mehr

Montageplatine Assembly circuit board

Montageplatine Assembly circuit board Zubehör Accessories Vorschaltgerätekasten aus Aluminiumguss Control gear box made from aluminium casting 265 292 472 Maßskizze 1 drawing 1 220 445 ø 9 Gusskasten incl. VG ohne Kompensationskondensator

Mehr

Datenblatt Flüssigkeitsringpumpe Data sheet liquidring pump

Datenblatt Flüssigkeitsringpumpe Data sheet liquidring pump Datenblatt Flüssigkeitsringpumpe Data sheet liquidring pump Serie Series L-BV2 L_200 Flüssigkeitsringpumpen Liquid ring pumps 3 AC; 50/60 Hz 3 AC; 50/60 Hz Vakuumbetrieb Vacuum operation Typen Types 2BV2

Mehr

Algemeen Laadvoorschrift Algemeine Ladevorschrift General Loading Rules

Algemeen Laadvoorschrift Algemeine Ladevorschrift General Loading Rules A) Tegen kopschot B) Krans op krans C) Krans niet op krans: opvullen met hout D) Per 2 lagen spanband E) Beschermhoek gebruiken F) Alleen de bovenste spanbanden over de kransen G) Spanbanden om en om links

Mehr

DEUTSCHE NORM September 2000

DEUTSCHE NORM September 2000 DEUTSCHE NORM September 2000 Corrosion protection of metals Electrodeposited coatings of zinc with supplementary treatment on iron and steel English version of DIN EN 12329 { EN 12329 ICS 25.220.40 Korrosionsschutz

Mehr

Winkel + Flansche 9Angles + Flanges

Winkel + Flansche 9Angles + Flanges Winkel + Flansche 9Angles + Flanges Winkel + Flansche/Angels + Flanges 367 Damit es sicher um die Ecke geht Turning the corner safely 1 2 368 Winkel + Flansche/Angels + Flanges Praktische Winkelverschraubungen

Mehr

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise Benutzeranweisungen SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise 2008.01 (V 1.x.x) Deutsch Please direct all enquiries to your local JDSU sales company. The addresses can be found at: www.jdsu.com/tm-contacts

Mehr

DB-serie. NL- Gebruiksaanwijzing. GB Directions for use. DE Gebrauchsanweisung. Pagin a 2

DB-serie. NL- Gebruiksaanwijzing. GB Directions for use. DE Gebrauchsanweisung. Pagin a 2 DB-serie NL- Gebruiksaanwijzing Pagin a 2 GB Directions for use Page 4 DE Gebrauchsanweisung Seite 6 1 Nederlands INTRODUCTIE De diodeverdelers uit de DB-serie zorgen voor een perfecte scheiding tussen

Mehr

INNOVATION IM DECKBAU INNOVATION IN DECKBUILDING # 4 WOLZYNTEEK DIE KUNSTSTOFFTECHNOLOGIE THE SYNTHETIC TECHNOLOGY

INNOVATION IM DECKBAU INNOVATION IN DECKBUILDING # 4 WOLZYNTEEK DIE KUNSTSTOFFTECHNOLOGIE THE SYNTHETIC TECHNOLOGY INNOVATION IM DECKBAU INNOVATION IN DECKBUILDING # 4 WOLZYNTEEK DIE KUNSTSTOFFTECHNOLOGIE THE SYNTHETIC TECHNOLOGY Innovation im Deckbau #4 DIE KUNSTSTOFFTECHNOLOGIE THE SYNTHETIC TECHNOLOGY WOLZYNTEEK

Mehr

TÜV Rapporten. Safety Seal plus Reparatie testen op Run-Flat Banden en Hoge snelheidsbanden

TÜV Rapporten. Safety Seal plus Reparatie testen op Run-Flat Banden en Hoge snelheidsbanden Opleidingsboek Productgroep :61 Bandenmaterialen Product :613502-613519 Herz.Datum :08-09-2006 plus Reparatie testen op Run-Flat Banden en Hoge snelheidsbanden TÜV Rapporten Opleidingsboek Productgroep

Mehr

ArcelorMittal Distribution. Structural hollow sections Square and rectangular hollow sections

ArcelorMittal Distribution. Structural hollow sections Square and rectangular hollow sections ArcelorMittal Distribution Structural hollow sections Square and rectangular hollow sections Structural hollow sections 10/2008 Welded square hollow sections (inc. structural sections) acc. to EN 10305-5

Mehr

HOCHLEISTUNGSQUETSCHVENTILE TYP RV HIGH PERFORMANCE PINCH VALVES TYPE RV

HOCHLEISTUNGSQUETSCHVENTILE TYP RV HIGH PERFORMANCE PINCH VALVES TYPE RV HOCHLEISTUNGSQUETSCHVENTILE TYP RV HIGH PERFORMANCE PINCH VALVES TYPE RV EIGENSCHAFTEN Nennweite: DN - 1 mm Baulänge: DIN, ASME, ISO Betriebsdrücke: 1 - bar Auf/Zu-Ventile Regelventile (elektrisch/ elektro-pneumatisch)

Mehr

HF13-Programm HF13 Programme

HF13-Programm HF13 Programme S. 221 HF13 plugs S. 222 HF13-Adapter HF13 adapters S. 223 HF13-Buchsen s 2 HF13 - Programm Die HF-Steckverbindungen der Serie 13/4 werden in Anlagen der Nachrichtentechnik (DIN 47 283 und DIN 47 284),

Mehr

Veräußerung von Emissionsberechtigungen in Deutschland

Veräußerung von Emissionsberechtigungen in Deutschland Veräußerung von Emissionsberechtigungen in Deutschland Monatsbericht September 2008 Berichtsmonat September 2008 Die KfW hat im Zeitraum vom 1. September 2008 bis zum 30. September 2008 3,95 Mio. EU-Emissionsberechtigungen

Mehr

high potential insulating transformer Hochpotenzial- Trenntrafo bis 80 kv Potenzialtrennung up to 80 kv potential difference Tauscher Transformatoren

high potential insulating transformer Hochpotenzial- Trenntrafo bis 80 kv Potenzialtrennung up to 80 kv potential difference Tauscher Transformatoren Hochpotenzial - Hochspannungs - Trenntransformatoren pri - sec und einer Leistung von 1 VA bis 3000 VA Isoliertrafo, Isolationstransformator Einsatzmöglichkeiten Hochspannungstrenntransformatoren werden

Mehr

DB-serie. NL- Gebruiksaanwijzing. GB Directions for use. DE Gebrauchsanweisung. Pagin a 2. Page 4. Seite 6

DB-serie. NL- Gebruiksaanwijzing. GB Directions for use. DE Gebrauchsanweisung. Pagin a 2. Page 4. Seite 6 DB-serie NL- Gebruiksaanwijzing Pagin a 2 GB Directions for use Page 4 DE Gebrauchsanweisung Seite 6 1 Nederlands I NTRO DU C TI E De diodeverdelers uit de DB-serie zorgen voor een perfecte scheiding tussen

Mehr

sarens DEMAG AC500-2 Nederland bv 500 TON www.sarens.nl 1/32 revisie 0

sarens DEMAG AC500-2 Nederland bv 500 TON www.sarens.nl 1/32 revisie 0 sarens Nederland bv E-mail: Info@sarens.nl www.sarens.nl DEMAG AC500-2 1/32 revisie 0 Configurations Configurations Konfigurationen Configuraties 2/32 revisie 0 Working ranges Portées Arbeitsbereiche Werkbereik

Mehr

The new IFRS proposal for leases - The initial and subsequent measurement -

The new IFRS proposal for leases - The initial and subsequent measurement - Putting leasing on the line: The new IFRS proposal for leases - The initial and subsequent measurement - Martin Vogel 22. May 2009, May Fair Hotel, London 2004 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft

Mehr

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter. English. Deutsch

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter. English. Deutsch English snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter Deutsch User Manual Bedienungsanleitung 2007 snom technology AG All rights reserved. Version 1.00 www.snom.com English snom Wireless

Mehr

Warranty Period. As long as the original purchaser still owns the product. One (1) Year ) % # # * %(+, -./ % #! %# # %&% # # # $ #! ./ +, !+,!

Warranty Period. As long as the original purchaser still owns the product. One (1) Year ) % # # * %(+, -./ % #! %# # %&% # # # $ #! ./ +, !+,! ! "# Limited Hardware Warranty: D-Link warrants that the hardware portion of the D-Link products described below ( Hardware ) will be free from material defects in workmanship and materials from the date

Mehr

Kalibrierschein Kalibrierzeichen K0-0039-04-10

Kalibrierschein Kalibrierzeichen K0-0039-04-10 Serco GmbH & Co. KG Ludwig-Bölkow-Allee D-85521 Ottobrunn Kalibrierschein Kalibrierzeichen Calibration Certificate Calibration mark Gegenstand Object Hersteller Manufacturer Typ Type Fabrikate/Serien-Nr.

Mehr

GMP Training Course. EU GMP Requirements. Sterile medicinal product

GMP Training Course. EU GMP Requirements. Sterile medicinal product GMP Training Course 20-21 October 2009 EU GMP Requirements Sterile medicinal product Dr. Martin Melzer Dr. Martin Melzer Pharmacist / GMP Inspector Tel.: + 49 (0) 511 9096 450 martin.melzer@gaa-h.niedersachsen.de

Mehr

Produktinformation _190PNdeen

Produktinformation _190PNdeen Produktinformation 201409_190PNdeen Deutsch Seite 1-2 Lieferumfang und Zubehör Seite 5-6 English page 3-4 Scope of delivery and accessories page 5-6 Produkt Information POWER LIFT HL 2.40 NT MB Wir freuen

Mehr

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems Transfer project templates easily between systems A PLM Consulting Solution Public The consulting solution XML Template Transfer enables you to easily reuse existing project templates in different PPM

Mehr

KTI Project: LIDT and Degradation Testing for Industrial Applications

KTI Project: LIDT and Degradation Testing for Industrial Applications KTI Project: LIDT and Degradation Testing for Industrial Applications Total Investment: Industry: Personel Misc./Equipment Research: Personel 1.713 MCHF 989 kchf 330 kchf 649 kchf 734 kchf CSEM EMPA University

Mehr

Kalibrierschein Kalibrierzeichen K0-0042-04-10

Kalibrierschein Kalibrierzeichen K0-0042-04-10 Serco GmbH & Co. KG Ludwig-Bölkow-Allee D-85521 Ottobrunn Kalibrierschein Kalibrierzeichen Calibration Certificate Calibration mark Gegenstand Object Hersteller Manufacturer Typ Type Fabrikate/Serien-Nr.

Mehr

Nahtlose Rohre. Seamless tubes

Nahtlose Rohre. Seamless tubes Nahtlose Rohre Nahtlose Rohre/ Toleranz-Tabelle für Außendurchmesser nach ISO 1127 Tolerance table for outer diameter according to ISO 1127 Tolerance class D 1 D 2 D 3 D 4 Tolerance +/- 1,50 % jedoch min.

Mehr

POST MARKET CLINICAL FOLLOW UP

POST MARKET CLINICAL FOLLOW UP POST MARKET CLINICAL FOLLOW UP (MEDDEV 2.12-2 May 2004) Dr. med. Christian Schübel 2007/47/EG Änderungen Klin. Bewertung Historie: CETF Report (2000) Qualität der klinischen Daten zu schlecht Zu wenige

Mehr

ECE-70 /-01 Rearmarking ECE-70 /-01 Warntafel

ECE-70 /-01 Rearmarking ECE-70 /-01 Warntafel ECE-70 /-01 Rearmarking ECE-70 /-01 Warntafel E-mark E-Marke The United Nations issued the Regulation ECE-70, concerning the rearmarking of trucks and trailers. In this Regulation it is stated that each

Mehr

herzberg social housing complex green living

herzberg social housing complex green living Vienna 2011 social housing complex green living Seite 1/9 Vienna 2011 social housing complex green living since summer 2011, the new residents of the Herzberg public housing project developed by AllesWirdGut

Mehr

Primärspannungsmessungen mit der. CSIRO Triaxialzelle

Primärspannungsmessungen mit der. CSIRO Triaxialzelle Blatt Nr.: 1 STRESS CELL REDUCTION PROGRAM ******************************** ******************************** Authorized & accredited by the CSIRO Division of Geomechanics. Copyright Mindata Ltd, July 1990

Mehr

OP-SUCTION SETS / HANDPIECES. Innovative plastic products and systems for medicine and technology. Fon: +49 (0)

OP-SUCTION SETS / HANDPIECES. Innovative plastic products and systems for medicine and technology. Fon: +49 (0) Systems for your life... OP-SUCTION SETS / HANDPIECES Innovative plastic products and systems for medicine and technology 1 Product Description As one of Europe s leading suppliers, we produce an extensive

Mehr

ALL1688PC. Benutzerhandbuch. Passiver Powerline Verbindung (Home Plug Gerät) Phasenkoppler (Hutschienen Version)

ALL1688PC. Benutzerhandbuch. Passiver Powerline Verbindung (Home Plug Gerät) Phasenkoppler (Hutschienen Version) ALL1688PC Passiver Powerline Verbindung (Home Plug Gerät) Phasenkoppler (Hutschienen Version) Benutzerhandbuch Legal Notice 2011 All rights reserved. No part of this document may be reproduced, republished,

Mehr

PRODUKTDATENBLATT. A Name des Lieferanten Premiere EB 13509 E

PRODUKTDATENBLATT. A Name des Lieferanten Premiere EB 13509 E PRODUKTDATENBLATT Die Angaben im Produktdatenblatt erfolgten nach der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des

Mehr

OBERFLÄCHENRISS-PROTOKOLL surface crack examination record. Impeller, part 3 Ø 488/290 x 126,5 mm Mustermannstr. 1 D-12345 Musterhausen

OBERFLÄCHENRISS-PROTOKOLL surface crack examination record. Impeller, part 3 Ø 488/290 x 126,5 mm Mustermannstr. 1 D-12345 Musterhausen PT-Bl.1/Rev. 4/15.9.28(OH) OBERFLÄCHENRISS-PROTOKOLL surface crack examination record PROTOKOLL-NR.: 1 5 Moselstraße 29 ; 51371 Leverkusen ; Germany Inspection certificate after DIN EN 1 24, 3.1 sheet

Mehr

GIPS 2010 Gesamtüberblick. Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse. Seminar der SBVg "GIPS Aperitif" 15. April 2010 Referat von Stefan Illmer

GIPS 2010 Gesamtüberblick. Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse. Seminar der SBVg GIPS Aperitif 15. April 2010 Referat von Stefan Illmer GIPS 2010 Gesamtüberblick Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse Agenda Ein bisschen Historie - GIPS 2010 Fundamentals of Compliance Compliance Statement Seite 3 15.04.2010 Agenda Ein bisschen Historie - GIPS

Mehr

Airjack LL-22 / LL-32

Airjack LL-22 / LL-32 LL-22 / LL-32 LL-22 / LL-32 LL-22 / LL-32 Luftheber Standard Luftheber mit neuer innovativer Technik, FEDERLOS. Bietet hohe Stabilität durch großen Durchmesser, sehr leicht, Material aus hochfestem Aluminium.

Mehr