DEC FLEXIBELE SLANGEN EN HUN AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "DEC FLEXIBELE SLANGEN EN HUN AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN"

Transkript

1 DEC FLEXIBELE SLANGEN EN HUN AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN DEC International Semi flexibele geluidsdempers zijn de oplossing voor de akoestische problemen in de luchtbehandelingssystemen en mechanische ventilatie. In het akoestisch laboratorium van PEUTZ BV zijn de volgende typen en diameters gemeten. Type TSD5 L=5 mm : 1,, 16, 2 mm L=1 mm : 8, 1,, 15, 16, 2, 25, 315 mm L=15 mm : 1,, 16, 2, 25 mm Type TSD25 L=1 mm : 8, 1,, 16, 2, 25 mm Zowel de geluiddemping als de wandreductie zijn gemeten voor de bovengenoemde lengten. De metingen zijn uitgevoerd conform de norm: ISO 7235:23 Akoestiek - Laboratorium meetprocedures voor geluiddempers in kanalen en luchtverdeelsystemen - Tussenschakelverzwakking, stromingsgeluid en totaal drukverlies. De norm ISO 7235 is binnen alle landen van de EU aanvaard als Europese Norm EN-ISO 7235:23. Op verzoek zijn kopieën van de originele meetrapporten ter inzage verkrijgbaar. Deze kopie-rapporten blijven echter eigendom van Dutch Environment Corporation B.V. en mogen zonder diens toestemming niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden verstrekt. Met betrekking tot de bijgaande grafieken kan het volgende worden toegelicht: Demping TSD geluids dempers. De TSD5 demper van DEC International heeft een binnenslang van geperforeerd en geprofileerd aluminium, omringd door een 5mm ( TSD25 een 25mm) isolatiedeken en een buitenmantel van geprofileerd aluminium. De uiteinden van de dempers zijn voorzien van aluminium eindkappen. Hierdoor heeft de slang een uitstekende dempingswaarde voor het middelste frequentiegebieden. Dutch Environment Corporation BV DEC International Ir. Hanlostraat Postbus 35 NL-75 AA Enschede Tel.: +31() Fax: +31() decinternational.com Data rechtstreeks ontnomen uit: Rapportnummer : A Datum : April 25 PEUTZ BV Lindelaan 41, Molenhoek, Postbus 66, 6585 ZH, Mook Tel.: +31() Fax: +31() Lw3 De demping is het verschil tussen het geluidsvermogen in het meetkanaal vóór de slang en het geluidsvermogen Lw3 in het meetkanaal ná de slang (gemiddeld over drie meetplaatsen). Wandreductie Lw2 De wandreductie is het verschil tussen het geluidsvermogen in het meetkanaal vóór de slang (gemiddeld over drie meetplaatsen) en het afgestraalde geluidsvermogen Lw2 in de nagalmkamer (gemiddeld over de ruimte met behulp van een draaiende microfoon).

2 DEC FLEXIBLE HOSES AND THEIR ACOUSTIC PROPERTIES DEC International Semi f lexible sound attenuators are the solution to the acoustic problems in air treatment and mechanical ventilation systems. The following types and diameters have been measured in the acoustic laboratory of PEUTZ BV: Type TSD5 L=5 mm : 1,, 16, 2 mm L=1 mm : 8, 1,, 15, 16, 2, 25, 315 mm L=15 mm : 1,, 16, 2, 25 mm Type TSD25 L=1 mm : 8, 1,, 16, 2, 25 mm The sound attenuation and wall reduction levels have been measured for the types and diameters of the above-mentioned lengths. The measurements were carried out in accordance with the Norm: ISO 7235:23 Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units - Insertion loss, flow noise and total pressure loss. The Norm ISO 7235 is in all EC countries accepted as European Norm EN-ISO 7235:23 Copies of the original test results are available for inspection on request. The copies of the results remain the property of Dutch Environment Corporation B.V. and may not be copied or made available to others for inspection without permission. The following explanations refer to the enclosed graphics: Attenuation Lw3 TSD Sound attenuators The TSD5 sound attenuator from DEC International has a perforated and corrugated aluminium innerduct, enclosed within a 5mm ( TSD25 a 25mm) insulation layer and an outer duct made of corrugated aluminium. The endings of the attenuators are covered with aluminium end spigots. Thanks to these features the ducting has excellent noise reduction values in the middle frequency ranges. Dutch Environment Corporation BV DEC International Ir. Hanlostraat P.O.Box 35 NL-75 AA Enschede Tel.: +31() Fax: +31() Data extracted from: Reportnumber : A Date : April 25 PEUTZ BV Lindelaan 41, Molenhoek, P.O.Box 66, 6585 ZH, Mook Tel.: +31() Fax: +31() Attenuation is the difference between the acoustic capacity in the test channel in front of the ducting and the acoustic capacity Lw3 in the test channel after the ducting (averaged over three measuring points). Wall Reduction Lw2 Wall reduction is the difference between the acoustic capacity in the test channel in front of the ducting (averaged over three measuring points) and the radiated acoustic capacity Lw2 in the reverberant room (averaged over the whole space by using a rotating microphone).

3 FLEXIBLE SCHLÄUCHE VON DEC UND IHRE AKUSTISCHEN EIGENSCHAFTEN DEC International Semi-flexiblen, Telefonie Schalldämpfer sind die Lösung für die akustischen Probleme, die bei Raumluftsystemen und mechanischer Ventilation auftreten. Im akustischen Labor von PEUTZ BV sind folgende Typen und Durchmesser geprüft worden: Type TSD5 L=5 mm : 1,, 16, 2 mm L=1 mm : 8, 1,, 15, 16, 2, 25, 315 mm L=15 mm : 1,, 16, 2, 25 mm Type TSD25 L=1 mm : 8, 1,, 16, 2, 25 mm Von allen Typen und allen Durchmessern wurden sowohl die Schalldämpfung als auch die Wandreduktion bei oben aufgeführten Längen gemessen. Messungen sind gemäß ISO 7235:23 Akustik - Labormessungen an Schalldämpfern in Kanälen - Einfügungsdämpfung, Strömungsgeräusch und Gesamtdruckverlust (Deutsche Fassung EN ISO 7235:23) vorgenommen worden. Auf Anfrage sind Abschriften der Originalmeßberichte zur Einsicht erhältlich. Diese Abschriften bleiben jedoch Eigentum von Dutch Environment Corporation B.V. und dürfen ohne vorherige Genehmigung von Dutch Environment Corporation B.V. nicht kopiert oder Dritten zur Einsicht ausgehändigt werden. Bezüglich beiliegender graphischer Darstellungen ist folgendes zu erläutern: Dämpfung TSD Telefonie Schalldämpfer Der TSD5 Dämpfer von DEC International ist mit einem perforierten und profilierten Aluminium Innenschlauch versehen, der von einer 5mm ( TSD25 mit einer 25mm) dicken Isolierschicht und einem Aussen-schlauch aus profiliertes Aluminium ausgestattet ist. Die Enden des Dämpfers sind ausgestattet mit aluminium Endkappen. Dies verleiht dem Schlauch einen ausgezeichneten Dämpfungswert für die mittelsten Frequenzbereiche. Dutch Environment Corporation BV DEC International Ir. Hanlostraat P.O.Box 35 NL-75 AA Enschede Tel.: +31() Fax: +31() Daten aus: Prüfbericht : A Datum : April 25 PEUTZ BV Lindelaan 41, Molenhoek, Postfach 66, 6585 ZH, Mook Tel.: +31() Fax: +31() / Lw3 Unter "Dämpfung" versteht man die Differenz zwischen dem Schalleistungspegel im Prüfkanal vor dem flexiblen Schlauch (gemittelt über drei Meßstellen) und den Schalleistungspegel Lw3 im Prüfkanal hinter dem flexiblen Schlauch. Wandreduktion Lw2 Unter "Wandreduktion" versteht man die Differenz zwischen dem Schalleistungspegel im Prüfkanal vor dem flexiblen Schlauch (gemittelt über drei Meßstellen) und dem in Hallraum abgestrahlten diffusen Schalleistungspegel Lw2 (ermittelt mit dem Schwenkarm- Mikrofon).

4 TSD5 Dempingswaarden (db) Sound attenuation (db) 4 L =.5 Mtr Einfügungsdämpfung (db) D= 1 D= D= 16 D= 2 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz..8.. Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Di 21 db 19 db 16 db 13 db Di = Gemiddelde Demping (db) Di = Average Attenuation (db) Di = Mittleres Dämmaß (db) L=.5Mtr

5 TSD5 Wandreductie (db) Sound Reduction of the duct wall (db) Schalldämmung der rohrwandung (db) 45 4 L =.5 Mtr D= 1 D= D= 16 D= 2 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Dt 38 db 35 db 37 db 36 db Dt = Gemiddelde Wandreductie (db) Dt = Average Sound Reduction of the duct wall (db) Dt = Mittleres Schalldämmung der rohrwandung (db) L=.5Mtr

6 TSD5 Dempingswaarden (db) Sound attenuation (db) 7 L = 1 Mtr Einfügungsdämpfung (db) D= 8 D= 1 D= D= 15 D= 16 D= 2 D= 25 D= 315 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Di 32 db 26 db 27 db 24 db 22 db 21 db 17 db 13 db Di = Gemiddelde Demping (db) Di = Average Attenuation (db) Di = Mittleres Dämmaß (db) L= 1Mtr

7 TSD5 Wandreductie (db) Sound Reduction of the duct wall (db) Schalldämmung der rohrwandung (db) L = 1 Mtr D= 8 D= 1 D= D= 15 D= 16 D= 2 D= 25 D= 315 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Dt 35 db 37 db 35 db 35 db 37 db 33 db 34 db 32 db Dt = Gemiddelde Wandreductie (db) Dt = Average Sound Reduction of the duct wall (db) Dt = Mittleres Schalldämmung der rohrwandung (db) L= 1Mtr

8 TSD5 Dempingswaarden (db) Sound attenuation (db) 8 L = 1.5Mtr Einfügungsdämpfung (db) D= 1 D= D= 16 D= 2 D= 25 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Di 35 db 34 db 26 db 25 db 22 db Di = Gemiddelde Demping (db) Di = Average Attenuation (db) Di = Mittleres Dämmaß (db) L= 1.5Mtr

9 TSD5 Wandreductie (db) Sound Reduction of the duct wall (db) Schalldämmung der rohrwandung (db) 5 4 L = 1.5Mtr D= 1 D= D= 16 D= 2 D= 25 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Dt 38 db 37 db 37 db 35 db 33 db Dt = Gemiddelde Wandreductie (db) Dt = Average Sound Reduction of the duct wall (db) Dt = Mittleres Schalldämmung der rohrwandung (db) L= 1.5Mtr

10 TSD25 Dempingswaarden (db) Sound attenuation (db) 7 L = 1 Mtr Einfügungsdämpfung (db) D= 8 D= 1 D= D= 16 D= 2 D= 25 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Di 22 db 2 db 2 db 15 db 15 db 13 db Di = Gemiddelde Demping (db) Di = Average Attenuation (db) Di = Mittleres Dämmaß (db) L= 1Mtr

11 TSD25 Wandreductie (db) Sound Reduction of the duct wall (db) Schalldämmung der rohrwandung (db) 5 4 L = 1 Mtr D= 8 D= 1 D= D= 16 D= 2 D= 25 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Dt 39 db 39 db 38 db 38 db 37 db 34 db Dt = Gemiddelde Wandreductie (db) Dt = Average Sound Reduction of the duct wall (db) Dt = Mittleres Schalldämmung der rohrwandung (db) L= 1Mtr

Owner s manual Gebruiksaanwijzing Bedienerhandbuch Mode d'emploi

Owner s manual Gebruiksaanwijzing Bedienerhandbuch Mode d'emploi Owner s manual Gebruiksaanwijzing Bedienerhandbuch Mode d'emploi powersine 200-12 powersine 200-24 powersine 200-48 powersine 300-12 powersine 350-24 powersine 450-48 powersine 600-12 powersine 800-24

Mehr

Dreidimensionale Möbelfronten. General and particular quality and testing specifications for three-dimensional furniture fronts

Dreidimensionale Möbelfronten. General and particular quality and testing specifications for three-dimensional furniture fronts Dreidimensionale Möbelfronten General and particular quality and testing specifications for three-dimensional furniture fronts Gütesicherung RAL-GZ 434 Ausgabe Juli 2013 DEUTSCHES INSTITUT FÜR GÜTESICHERUNG

Mehr

VERTO-20/-21/-22. Montageanleitung Wandleuchte Assembly Instructions Wall lamp Instruction de montage Applique Montagehandleiding Wandlamp

VERTO-20/-21/-22. Montageanleitung Wandleuchte Assembly Instructions Wall lamp Instruction de montage Applique Montagehandleiding Wandlamp VERTO-20/-21/-22 Naoto Fukasawa Montageanleitung Wandleuchte Assembly Instructions Wall lamp Instruction de montage Applique Montagehandleiding Wandlamp Verpackungseinheiten Packaging units Quantité dans

Mehr

ENAMEL plus HFO. - Enamel plus HFO Microhybride Composite pag. 7. - Glass Connector. - Composite Microhybride Enamel plus HFO pag.

ENAMEL plus HFO. - Enamel plus HFO Microhybride Composite pag. 7. - Glass Connector. - Composite Microhybride Enamel plus HFO pag. ENAMEL plus HFO Material safety data sheet - Veiligheidsblad - Sicherheitsdatenblatt Notice de sécurité - pag. 2 (GB) (NL) (D) (F) (GR) ENGLISH Enamel plus HFO instructions NEDERLANDS Enamel plus HFO instructies

Mehr

Ultrasonic Flowmeters. Si-Ware Software Programming Instructions. Quick Start - 10/2011 SITRANS F

Ultrasonic Flowmeters. Si-Ware Software Programming Instructions. Quick Start - 10/2011 SITRANS F Ultrasonic Flowmeters Si-Ware Software Programming Instructions Quick Start - 10/2011 SITRANS F Si-Ware Quick Start Introduction 1 SITRANS F Installation 2 Connecting 3 Menu Screens 4 Ultrasonic Flowmeters

Mehr

Montageanleitung Assembly Instructions LVP-25-Z20-5-CA

Montageanleitung Assembly Instructions LVP-25-Z20-5-CA Montageanleitung Assembly Instructions Spannhubsensor Tool clamping sensor MICRO-EPSIL MESSTECHNIK GmbH & Co. KG Königbacher Strasse 15 94496 Ortenburg / Germany Tel. +49 (0) 8542 / 168-0 Fax +49 (0) 8542

Mehr

BK-Hausanschlussverstärker CATV-Home Distribution Amplifier

BK-Hausanschlussverstärker CATV-Home Distribution Amplifier BK-Hausanschlussverstärker CATV-Home Distribution Amplifier HC 30/40125 N Bedienungsanleitung/ Operating manual 0901375 V1 HINWEIS Der Inhalt dieses Firmenhandbuches ist urheberrechtlich geschützt und

Mehr

PRO SENSOR **Deutsch ** English ** Français ** Nederlands

PRO SENSOR **Deutsch ** English ** Français ** Nederlands PRO OR **Deutsch ** nglish ** Français ** ederlands 2010 RXX - HOLLD - CHI JM - TIW HVIG OFTWR - HOLLD 1 D IFORMTIO zum MULTI-LOGGR 1. llgemeine Informationen 3 2. nleitung PRO-55int und PRO66ext 5 2.1.

Mehr

Thermo Shakers and BlockThermostats with Smart Control MKR 13 MKR 23 MHR 13 MHR 23 MHL 23 TK 23

Thermo Shakers and BlockThermostats with Smart Control MKR 13 MKR 23 MHR 13 MHR 23 MHL 23 TK 23 Thermo Shakers and BlockThermostats with Smart Control MKR 13 MKR 23 MHR 13 MHR 23 MHL 23 TK 23 Operating Manual Bedienungsanleitung Content 1. Basic Data... 4 Safety...4 Warranty...5 Disclaimer of warranty...5

Mehr

GRAND ELITE 2 HANDLEIDING INSTRUCTION MANUAL MANUEL D INSTRUCTIONS BENUTZERHANDBUCH MANUAL DE INSTRUÇÕES

GRAND ELITE 2 HANDLEIDING INSTRUCTION MANUAL MANUEL D INSTRUCTIONS BENUTZERHANDBUCH MANUAL DE INSTRUÇÕES GRAND ELITE 2 HANDLEIDING INSTRUCTION MANUAL MANUEL D INSTRUCTIONS BENUTZERHANDBUCH MANUAL DE INSTRUÇÕES 2 GRAND ELITE 2 Premium Babymonitor LUVION Premium Baby products 3 QUICK GUIDE: FIGURES AND QUICK

Mehr

Manual. Handleiding. Manuel. Anleitung. Manual. Phoenix Inverter Compact 12 1200 230V 24 1200 230V 12 1600 230V 24 1600 230V.

Manual. Handleiding. Manuel. Anleitung. Manual. Phoenix Inverter Compact 12 1200 230V 24 1200 230V 12 1600 230V 24 1600 230V. Manual EN Handleiding NL Manuel FR Anleitung DE Manual ES Appendix Phoenix Inverter Compact 12 1200 230V 24 1200 230V 12 1600 230V 24 1600 230V Copyrights 2008 Victr Energy B.V. All Rights Reserved This

Mehr

WP 2/20 2 takt motor 76011

WP 2/20 2 takt motor 76011 Handleiding Gebrauchsanleitung Instruction manual Manuel d instructions WP 2/20 2 takt motor 76011 WATERPOMPEN WASSERPUMPE WATER PUMPS POMPES À EAU Versie 08.2007+08-2010 NEDERLANDS... 3 DEUTSCH... 13

Mehr

Typ: CAB # 009028 Typ: CAB # 009035

Typ: CAB # 009028 Typ: CAB # 009035 D V - A Transformator Art.: Nr. 00A 0 PTC ta /E IP 0 Nr. BIM 0-0V 0Hz Typ: CAB # 00908 Typ: CAB # 0090 Gutkes GmbH Postfach 0 08 0 Hannover Germany Fax: +9 (0) / 98 8 0 Internet: www.gev.de E-Mail: service@gev.de

Mehr

Hocheffizienter Wand-/Deckenverdampfer High efficiency unit coolers

Hocheffizienter Wand-/Deckenverdampfer High efficiency unit coolers Hocheffizienter Wand-/Deckenverdampfer High efficiency unit coolers 2 R404A, R507, R134a, R22,... 50 Hz / 60 Hz Pulverbeschichtung Qualitätsventilatoren Optimiertes ältemittel füll volumen Powder coating

Mehr

10-16x. Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname.

10-16x. Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname. Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname. 1. BESCHRIJVING Deze videobuitenpost uit het Niko toegangscontrolegamma maakt altijd deel uit van een systeem met één of meerdere binnenposten

Mehr

Betriebsanleitung... 58-113. Mode d emploi... 114-134. Manuale per l operatore... 135-155. Manual de instrucciones... 156-176

Betriebsanleitung... 58-113. Mode d emploi... 114-134. Manuale per l operatore... 135-155. Manual de instrucciones... 156-176 Operating manual................................... 2-57 Betriebsanleitung................................. 58-113 Mode d emploi................................... 114-134 Manuale per l operatore...........................

Mehr

W AB(P) Deutsch English Bestimmungsgemäße Verwendung Intended use General safety information Sicherheitshinweise allgemein

W AB(P) Deutsch English Bestimmungsgemäße Verwendung Intended use General safety information Sicherheitshinweise allgemein Messstromwandler Bestimmungsgemäße Verwendung Deutsch Messstromwandler W20AB W60AB sind bestimmt für den Einsatz in Verbindung mit allstromsensitiven Differenzstrom-Überwachungsgeräten der Serie RCMA420.

Mehr

7XT3300-0*A00. 20-Hz-Generator. 20-Hz Generator. ab Gerätestand /DD / device version /DD and higher. Hinweise für den Einsatz Deutsch: Seite 3

7XT3300-0*A00. 20-Hz-Generator. 20-Hz Generator. ab Gerätestand /DD / device version /DD and higher. Hinweise für den Einsatz Deutsch: Seite 3 ab Gerätestand /DD / device version /DD and higher Handbuch/Manual Order No.: C53000-B1174-C129-6 Hinweise für den Einsatz Deutsch: Seite 3 20-Hz-Generator Directions for Use English: Page 27 20-Hz Generator

Mehr

Starkstromkabel 1 30 kv Power Cables 1 30 kv

Starkstromkabel 1 30 kv Power Cables 1 30 kv Starkstromkabel 1 30 kv Power Cables 1 30 kv Starkstromkabel 1 30 kv Ausgabe 2012 Gewichte, Maße und Eigenschaften gelten angenähert. Rohstoff- oder fertigungsbedingte Abweichungen sowie Änderungen der

Mehr

MIKAPACK 15. Short Form. Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Instruction Manual Bedienungsanleitung. Lighting Technologies

MIKAPACK 15. Short Form. Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Instruction Manual Bedienungsanleitung. Lighting Technologies MIKAPACK 15 Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Instruction Manual Bedienungsanleitung Short Form Lighting Technologies N 3020 1106.03.020 Merci d avoir choisi notre MIKAPACK 15! Examinez soigneusement

Mehr

TEL19 Bedienungsanleitung

TEL19 Bedienungsanleitung TEL19 Bedienungsanleitung - Inhaltsverzeichnis - 1 Allgemeine Hinweise... 3 2 Bedienelemente... 4 3 Inbetriebnahme... 6 3.1 Sicherheitshinweise... 6 3.2 Verpackungsinhalt prüfen... 6 3.3 Telefonhörer anschließen...

Mehr

Klein-Magnete ziehend, stossend, Doppel- oder Umkehrhub für Gleichstrom. Small Solenoids pull or push, double or return operation DC Solenoids

Klein-Magnete ziehend, stossend, Doppel- oder Umkehrhub für Gleichstrom. Small Solenoids pull or push, double or return operation DC Solenoids Klein-Magnete,, Doppel- oder für Gleichstrom Small Solenoids pull or push, DC Solenoids 3 Doppel- oder ISLIKER MAGNETE AG Tel. ++41 (0)52 305 25 25 CH-8450 Andelfingen Fax ++41 (0)52 305 25 35 Switzerland

Mehr

InPro 6950 Series O 2 Sensors

InPro 6950 Series O 2 Sensors InPro 6950 Series O 2 Sensors Instruction manual Bedienungsanleitung Instructions d utilisation 52 206 137 2 Series O 2 Sensor 12 mm English Page 3 Deutsch Seite 38 Français Page 73 05 / 15 Mettler-Toledo

Mehr

Bedienings- en onderhoudsvoorschriften Mark hydraulische pijpenbuigmachines. Operating instructions Mark hydraulic pipe bending machines

Bedienings- en onderhoudsvoorschriften Mark hydraulische pijpenbuigmachines. Operating instructions Mark hydraulic pipe bending machines NL GB FR DE Bedienings- en onderhoudsvoorschriften Mark hydraulische pijpenbuigmachines Operating instructions Mark hydraulic pipe bending machines Mode d emploi des cintreuses hydrauliques Mark Gebrauchsanleitung

Mehr

HANDLEIDING OPERATOR'S MANUAL LIVRET DE MISE EN ROUTE BETRIEBSANLEITUNG CENTERLINER SE. A-HV.022.0697.t1

HANDLEIDING OPERATOR'S MANUAL LIVRET DE MISE EN ROUTE BETRIEBSANLEITUNG CENTERLINER SE. A-HV.022.0697.t1 HANDLEIDING OPERATOR'S MANUAL LIVRET DE MISE EN ROUTE BETRIEBSANLEITUNG CENTERLINER SE A-HV.022.0697.t1 NEDERLANDS pagina 1 ENGLISH page 29 FRANÇAIS page 57 DEUTSCH Seite 85 HANDLEIDING CENTERLINER SE

Mehr

OVERZICHTSBROCHURE ÜBERSICHTSKATALOG OVERVIEW BROCHURE

OVERZICHTSBROCHURE ÜBERSICHTSKATALOG OVERVIEW BROCHURE OVERZICHTSBROCHURE ÜBERSICHTSKATALOG OVERVIEW BROCHURE DUMETA Handwheels & Extensions is sinds 1989 toonaangevend wanneer het gaat om handwielen, extensions en bedieningselementen. Ons team bestaat uit

Mehr

Series O 2 Sensors. Instruction manual Bedienungsanleitung Instructions d utilisation. InPro 6850 i / 6900 i / 6950 i

Series O 2 Sensors. Instruction manual Bedienungsanleitung Instructions d utilisation. InPro 6850 i / 6900 i / 6950 i InPro 6850 i, 6900 i & 6950 i Series O 2 Sensors Instruction manual Bedienungsanleitung Instructions d utilisation 52 206 349 2 O 2 Sensor 12 / 25 mm English Page 3 Deutsch Seite 40 Français Page 78 05

Mehr

Technische Informationen Technical Information

Technische Informationen Technical Information 4-2 Kuhnke Pneumatics Catalogue Inhalt Contents Technische Informationen Sonderprodukte Sondermaterial, Sonderdichtungen, Sondergase Seite/Page 4-5 Special Products Special materials, Special seals, Special

Mehr

VSC 25/900 (C) Betriebsanleitung Operating manual

VSC 25/900 (C) Betriebsanleitung Operating manual VSC 25/900 (C) Betriebsanleitung Operating manual Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis DEUTSCH 1 Einführung 3 1.1 Kurzbeschreibung 3 1.2 Normen und technische Richtlinien 4 1.3 Zu dieser Anleitung 4 2

Mehr

home collection 2015

home collection 2015 we are arco we make tables home collection 2015 www.arco.nl arco 1 3 2 we we we we we we we we we we we we we we we we we we we are make create organize complement create add are last solve are value love

Mehr