DEC FLEXIBELE SLANGEN EN HUN AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "DEC FLEXIBELE SLANGEN EN HUN AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN"

Transkript

1 DEC FLEXIBELE SLANGEN EN HUN AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN DEC International Semi flexibele geluidsdempers zijn de oplossing voor de akoestische problemen in de luchtbehandelingssystemen en mechanische ventilatie. In het akoestisch laboratorium van PEUTZ BV zijn de volgende typen en diameters gemeten. Type TSD5 L=5 mm : 1,, 16, 2 mm L=1 mm : 8, 1,, 15, 16, 2, 25, 315 mm L=15 mm : 1,, 16, 2, 25 mm Type TSD25 L=1 mm : 8, 1,, 16, 2, 25 mm Zowel de geluiddemping als de wandreductie zijn gemeten voor de bovengenoemde lengten. De metingen zijn uitgevoerd conform de norm: ISO 7235:23 Akoestiek - Laboratorium meetprocedures voor geluiddempers in kanalen en luchtverdeelsystemen - Tussenschakelverzwakking, stromingsgeluid en totaal drukverlies. De norm ISO 7235 is binnen alle landen van de EU aanvaard als Europese Norm EN-ISO 7235:23. Op verzoek zijn kopieën van de originele meetrapporten ter inzage verkrijgbaar. Deze kopie-rapporten blijven echter eigendom van Dutch Environment Corporation B.V. en mogen zonder diens toestemming niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden verstrekt. Met betrekking tot de bijgaande grafieken kan het volgende worden toegelicht: Demping TSD geluids dempers. De TSD5 demper van DEC International heeft een binnenslang van geperforeerd en geprofileerd aluminium, omringd door een 5mm ( TSD25 een 25mm) isolatiedeken en een buitenmantel van geprofileerd aluminium. De uiteinden van de dempers zijn voorzien van aluminium eindkappen. Hierdoor heeft de slang een uitstekende dempingswaarde voor het middelste frequentiegebieden. Dutch Environment Corporation BV DEC International Ir. Hanlostraat Postbus 35 NL-75 AA Enschede Tel.: +31() Fax: +31() decinternational.com Data rechtstreeks ontnomen uit: Rapportnummer : A Datum : April 25 PEUTZ BV Lindelaan 41, Molenhoek, Postbus 66, 6585 ZH, Mook Tel.: +31() Fax: +31() Lw3 De demping is het verschil tussen het geluidsvermogen in het meetkanaal vóór de slang en het geluidsvermogen Lw3 in het meetkanaal ná de slang (gemiddeld over drie meetplaatsen). Wandreductie Lw2 De wandreductie is het verschil tussen het geluidsvermogen in het meetkanaal vóór de slang (gemiddeld over drie meetplaatsen) en het afgestraalde geluidsvermogen Lw2 in de nagalmkamer (gemiddeld over de ruimte met behulp van een draaiende microfoon).

2 DEC FLEXIBLE HOSES AND THEIR ACOUSTIC PROPERTIES DEC International Semi f lexible sound attenuators are the solution to the acoustic problems in air treatment and mechanical ventilation systems. The following types and diameters have been measured in the acoustic laboratory of PEUTZ BV: Type TSD5 L=5 mm : 1,, 16, 2 mm L=1 mm : 8, 1,, 15, 16, 2, 25, 315 mm L=15 mm : 1,, 16, 2, 25 mm Type TSD25 L=1 mm : 8, 1,, 16, 2, 25 mm The sound attenuation and wall reduction levels have been measured for the types and diameters of the above-mentioned lengths. The measurements were carried out in accordance with the Norm: ISO 7235:23 Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units - Insertion loss, flow noise and total pressure loss. The Norm ISO 7235 is in all EC countries accepted as European Norm EN-ISO 7235:23 Copies of the original test results are available for inspection on request. The copies of the results remain the property of Dutch Environment Corporation B.V. and may not be copied or made available to others for inspection without permission. The following explanations refer to the enclosed graphics: Attenuation Lw3 TSD Sound attenuators The TSD5 sound attenuator from DEC International has a perforated and corrugated aluminium innerduct, enclosed within a 5mm ( TSD25 a 25mm) insulation layer and an outer duct made of corrugated aluminium. The endings of the attenuators are covered with aluminium end spigots. Thanks to these features the ducting has excellent noise reduction values in the middle frequency ranges. Dutch Environment Corporation BV DEC International Ir. Hanlostraat P.O.Box 35 NL-75 AA Enschede Tel.: +31() Fax: +31() Data extracted from: Reportnumber : A Date : April 25 PEUTZ BV Lindelaan 41, Molenhoek, P.O.Box 66, 6585 ZH, Mook Tel.: +31() Fax: +31() Attenuation is the difference between the acoustic capacity in the test channel in front of the ducting and the acoustic capacity Lw3 in the test channel after the ducting (averaged over three measuring points). Wall Reduction Lw2 Wall reduction is the difference between the acoustic capacity in the test channel in front of the ducting (averaged over three measuring points) and the radiated acoustic capacity Lw2 in the reverberant room (averaged over the whole space by using a rotating microphone).

3 FLEXIBLE SCHLÄUCHE VON DEC UND IHRE AKUSTISCHEN EIGENSCHAFTEN DEC International Semi-flexiblen, Telefonie Schalldämpfer sind die Lösung für die akustischen Probleme, die bei Raumluftsystemen und mechanischer Ventilation auftreten. Im akustischen Labor von PEUTZ BV sind folgende Typen und Durchmesser geprüft worden: Type TSD5 L=5 mm : 1,, 16, 2 mm L=1 mm : 8, 1,, 15, 16, 2, 25, 315 mm L=15 mm : 1,, 16, 2, 25 mm Type TSD25 L=1 mm : 8, 1,, 16, 2, 25 mm Von allen Typen und allen Durchmessern wurden sowohl die Schalldämpfung als auch die Wandreduktion bei oben aufgeführten Längen gemessen. Messungen sind gemäß ISO 7235:23 Akustik - Labormessungen an Schalldämpfern in Kanälen - Einfügungsdämpfung, Strömungsgeräusch und Gesamtdruckverlust (Deutsche Fassung EN ISO 7235:23) vorgenommen worden. Auf Anfrage sind Abschriften der Originalmeßberichte zur Einsicht erhältlich. Diese Abschriften bleiben jedoch Eigentum von Dutch Environment Corporation B.V. und dürfen ohne vorherige Genehmigung von Dutch Environment Corporation B.V. nicht kopiert oder Dritten zur Einsicht ausgehändigt werden. Bezüglich beiliegender graphischer Darstellungen ist folgendes zu erläutern: Dämpfung TSD Telefonie Schalldämpfer Der TSD5 Dämpfer von DEC International ist mit einem perforierten und profilierten Aluminium Innenschlauch versehen, der von einer 5mm ( TSD25 mit einer 25mm) dicken Isolierschicht und einem Aussen-schlauch aus profiliertes Aluminium ausgestattet ist. Die Enden des Dämpfers sind ausgestattet mit aluminium Endkappen. Dies verleiht dem Schlauch einen ausgezeichneten Dämpfungswert für die mittelsten Frequenzbereiche. Dutch Environment Corporation BV DEC International Ir. Hanlostraat P.O.Box 35 NL-75 AA Enschede Tel.: +31() Fax: +31() Daten aus: Prüfbericht : A Datum : April 25 PEUTZ BV Lindelaan 41, Molenhoek, Postfach 66, 6585 ZH, Mook Tel.: +31() Fax: +31() / Lw3 Unter "Dämpfung" versteht man die Differenz zwischen dem Schalleistungspegel im Prüfkanal vor dem flexiblen Schlauch (gemittelt über drei Meßstellen) und den Schalleistungspegel Lw3 im Prüfkanal hinter dem flexiblen Schlauch. Wandreduktion Lw2 Unter "Wandreduktion" versteht man die Differenz zwischen dem Schalleistungspegel im Prüfkanal vor dem flexiblen Schlauch (gemittelt über drei Meßstellen) und dem in Hallraum abgestrahlten diffusen Schalleistungspegel Lw2 (ermittelt mit dem Schwenkarm- Mikrofon).

4 TSD5 Dempingswaarden (db) Sound attenuation (db) 4 L =.5 Mtr Einfügungsdämpfung (db) D= 1 D= D= 16 D= 2 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz..8.. Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Di 21 db 19 db 16 db 13 db Di = Gemiddelde Demping (db) Di = Average Attenuation (db) Di = Mittleres Dämmaß (db) L=.5Mtr

5 TSD5 Wandreductie (db) Sound Reduction of the duct wall (db) Schalldämmung der rohrwandung (db) 45 4 L =.5 Mtr D= 1 D= D= 16 D= 2 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Dt 38 db 35 db 37 db 36 db Dt = Gemiddelde Wandreductie (db) Dt = Average Sound Reduction of the duct wall (db) Dt = Mittleres Schalldämmung der rohrwandung (db) L=.5Mtr

6 TSD5 Dempingswaarden (db) Sound attenuation (db) 7 L = 1 Mtr Einfügungsdämpfung (db) D= 8 D= 1 D= D= 15 D= 16 D= 2 D= 25 D= 315 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Di 32 db 26 db 27 db 24 db 22 db 21 db 17 db 13 db Di = Gemiddelde Demping (db) Di = Average Attenuation (db) Di = Mittleres Dämmaß (db) L= 1Mtr

7 TSD5 Wandreductie (db) Sound Reduction of the duct wall (db) Schalldämmung der rohrwandung (db) L = 1 Mtr D= 8 D= 1 D= D= 15 D= 16 D= 2 D= 25 D= 315 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Dt 35 db 37 db 35 db 35 db 37 db 33 db 34 db 32 db Dt = Gemiddelde Wandreductie (db) Dt = Average Sound Reduction of the duct wall (db) Dt = Mittleres Schalldämmung der rohrwandung (db) L= 1Mtr

8 TSD5 Dempingswaarden (db) Sound attenuation (db) 8 L = 1.5Mtr Einfügungsdämpfung (db) D= 1 D= D= 16 D= 2 D= 25 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Di 35 db 34 db 26 db 25 db 22 db Di = Gemiddelde Demping (db) Di = Average Attenuation (db) Di = Mittleres Dämmaß (db) L= 1.5Mtr

9 TSD5 Wandreductie (db) Sound Reduction of the duct wall (db) Schalldämmung der rohrwandung (db) 5 4 L = 1.5Mtr D= 1 D= D= 16 D= 2 D= 25 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Dt 38 db 37 db 37 db 35 db 33 db Dt = Gemiddelde Wandreductie (db) Dt = Average Sound Reduction of the duct wall (db) Dt = Mittleres Schalldämmung der rohrwandung (db) L= 1.5Mtr

10 TSD25 Dempingswaarden (db) Sound attenuation (db) 7 L = 1 Mtr Einfügungsdämpfung (db) D= 8 D= 1 D= D= 16 D= 2 D= 25 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Di 22 db 2 db 2 db 15 db 15 db 13 db Di = Gemiddelde Demping (db) Di = Average Attenuation (db) Di = Mittleres Dämmaß (db) L= 1Mtr

11 TSD25 Wandreductie (db) Sound Reduction of the duct wall (db) Schalldämmung der rohrwandung (db) 5 4 L = 1 Mtr D= 8 D= 1 D= D= 16 D= 2 D= 25 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Dt 39 db 39 db 38 db 38 db 37 db 34 db Dt = Gemiddelde Wandreductie (db) Dt = Average Sound Reduction of the duct wall (db) Dt = Mittleres Schalldämmung der rohrwandung (db) L= 1Mtr

Test report No.: 1312/661

Test report No.: 1312/661 Schallschutzprüfstelle VPMA Zertifiziert Güteprüfungen Eignungsprüfungen ABP Staatlich anerkannte Sachverständige für den Schallschutz und Wärmeschutz IK-Bau NRW Blower Door Messungen Gebäudethermografie

Mehr

Shock pulse measurement principle

Shock pulse measurement principle Shock pulse measurement principle a [m/s²] 4.0 3.5 3.0 Roller bearing signals in 36 khz range Natural sensor frequency = 36 khz 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 350 360 370 380 390

Mehr

WERKSKALIBRIERSCHEIN FACTORY CALIBRATION CERTIFICATE

WERKSKALIBRIERSCHEIN FACTORY CALIBRATION CERTIFICATE WERKSKALIBRIERSCHEIN FACTORY CALIBRATION CERTIFICATE Gegenstand Object Hersteller Manufacturer Typ Type Seriennummer Serial Number Software Version Software Version Gerätekalibrierdatum Device calibration

Mehr

Quadt Kunststoffapparatebau GmbH

Quadt Kunststoffapparatebau GmbH Quadt Kunststoffapparatebau GmbH Industriestraße 4-6 D-53842 Troisdorf/Germany Tel.: +49(0)2241-95125-0 Fax.: +49(0)2241-95125-17 email: info@quadt-kunststoff.de Web: www.quadt-kunststoff.de Page 1 1.

Mehr

Kuhnke Technical Data. Contact Details

Kuhnke Technical Data. Contact Details Kuhnke Technical Data The following page(s) are extracted from multi-page Kuhnke product catalogues or CDROMs and any page number shown is relevant to the original document. The PDF sheets here may have

Mehr

FMC. 52 Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, Germany, Phone +49 (0)8684 18-0, info@rosenberger.de, www.rosenberger.com

FMC. 52 Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, Germany, Phone +49 (0)8684 18-0, info@rosenberger.de, www.rosenberger.com The extremely small FMC connector series Flexible Microstrip Connectors are designed for PCB applications in the tightest spaces. Using bullets, equalization of radial and axial misalignments in board-to-board

Mehr

Op trek en druk belastbaar. Bronzen slinger aslagering, tandheugelvoering uit hoog- waardige kunststof.

Op trek en druk belastbaar. Bronzen slinger aslagering, tandheugelvoering uit hoog- waardige kunststof. HZW 45 1000 N Version ZW Gefrästes, selbsthemmendes Schneckengetriebe. Spezialgehäuse. Getriebe und Zahnstange aus Stahl, Verschleißteile gehärtet. Robuste Präzisionsausführung. Auf Zug und Druck belastbar.

Mehr

Test report No.: 1312/657

Test report No.: 1312/657 Schallschutzprüfstelle VPMA Zertifiziert Güteprüfungen Eignungsprüfungen ABP Staatlich anerkannte Sachverständige für den Schallschutz und Wärmeschutz IK-Bau NRW Blower Door Messungen Gebäudethermografie

Mehr

Westenberg Wind Tunnels

Westenberg Wind Tunnels MiniAir20 Hand measurement device for flow, humidity and temperature The hand measurement device MiniAir20 is used for the acquisition of temperature, relative humidity, revolution and flow velocity such

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Release Notes BRICKware 7.5.4 Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Purpose This document describes new features, changes, and solved problems of BRICKware 7.5.4.

Mehr

Pilot Project Biogas-powered Micro-gas-turbine

Pilot Project Biogas-powered Micro-gas-turbine 1/18 Pilot Project Biogas-powered Micro-gas-turbine Supported by the Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung Speaker Details 2/18 Jan Müller Works at Institute of Solar Energy

Mehr

Lufft UMB Sensor Overview

Lufft UMB Sensor Overview Lufft Sensor Overview Wind Radiance (solar radiation) Titan Ventus WS310 Platinum WS301/303 Gold V200A WS300 WS400 WS304 Professional WS200 WS401 WS302 Radiance (solar radiation) Radiation 2 Channel EPANDER

Mehr

C-TEC Systemtechnik und Serviceleistung für die Werkstoffprüfung GmbH

C-TEC Systemtechnik und Serviceleistung für die Werkstoffprüfung GmbH C-TEC Systemtechnik und Serviceleistung C-TEC Systemtechnik und Serviceleistung The Origin of the company C-TEC: Foundation in 1994 Commercial basis: development of Pipeline Crawlers In 1995 the first

Mehr

Calibration Services Application Note AN001

Calibration Services Application Note AN001 The Rosenberger calibration laboratory offers two types of calibration services, the and the. Each calibration kit, calibration standard, gauge and torque wrench comes with a calibration certificate if

Mehr

1.4.16 Sample Factory Test

1.4.16 Sample Factory Test 1.4.16 Sample Factory Test Orange County Sanitation District (OCSD) - DEWATERING AND THICKENING OPERATIONS T-113D / P1-101 Rev: 0 Date: 24.04.2013 GEA Mechanical Equipment / GEA Westfalia Separator 1 Annexure

Mehr

PRO SCAN WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE

PRO SCAN WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE N02 WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE NO 2 NO 3 ph Cl 2 CO 2 ANALYSE DIAGNOSE LÖSUNG ANALYSIS DIAGNOSIS SOLUTION THE NEW GENERATION ph KH GH N03

Mehr

Der Adapter Z250I / Z270I lässt sich auf folgenden Betriebssystemen installieren:

Der Adapter Z250I / Z270I lässt sich auf folgenden Betriebssystemen installieren: Installationshinweise Z250I / Z270I Adapter IR USB Installation hints Z250I / Z270I Adapter IR USB 06/07 (Laden Sie den Treiber vom WEB, entpacken Sie ihn in ein leeres Verzeichnis und geben Sie dieses

Mehr

SCOOTER CATALOGUE 2015

SCOOTER CATALOGUE 2015 SCOOTER CATALOGUE 2015 , t i e Rid! t i e v L Hartelijk dank voor het bekijken van de Razzo scooter brochure. Razzo scooters kenmerken zich niet alleen door de uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding,

Mehr

Distanzmontageteilen. Distance rolls

Distanzmontageteilen. Distance rolls Distanzmontageteile Distance rolls Finger - and U-shaped Attachables with solderpins with solderpin standard length h Profiles Retaining Mounting springs accessories accessories Distance spacers Fans Technical

Mehr

SnagIt 9.0.2. Movable Type Output By TechSmith Corporation

SnagIt 9.0.2. Movable Type Output By TechSmith Corporation SnagIt 9.0.2 By TechSmith Corporation TechSmith License Agreement TechSmith Corporation provides this manual "as is", makes no representations or warranties with respect to its contents or use, and specifically

Mehr

152 Schüco. Verbundfenster Composite windows

152 Schüco. Verbundfenster Composite windows 152 Schüco Schüco 153 Die serie Schüco AWS 105 CC.HI (Composite Construction) sorgt für höchste Wärme- und Schalldämmung. Der multifunktionale Scheibenzwischenraum schützt optimal vor Lärm und dient zur

Mehr

Produktinformation 201407_182PNdeen

Produktinformation 201407_182PNdeen Produktinformation 201407_182PNdeen Deutsch Seite 1-2 English page 3 4 Produkt Information POWER LIFT HL 2.35 NT DT Fahrzeuge und Transporter werden immer schwerer, von der Automobilindustrie und den Autohäusern

Mehr

Rohrschellen Serie A Tube clamps Series A

Rohrschellen Serie A Tube clamps Series A Rohrschellen Serie A Tube clamps Series A 3 PP-CR Die Lösung für korrosions- gefährdete Anwendungen PP-CR - the solution for suspectible e to corrosion a pplications Auf Grundlage des bewährten Polypropylens

Mehr

DELTA Multischalter / Multiswitches

DELTA Multischalter / Multiswitches Mulitschalter Profi Line / Multiswitchers Profi Line Mit der Profi Line wurde eine Schalterlinie entwickelt, die durch ihre exzellente Mechanik und Elektronik besticht. Die Umsetzung im Druckgussgehäuse

Mehr

Test report No.: R142/28

Test report No.: R142/28 Schallschutzprüfstelle VPMA Zertifiziert Güteprüfungen Eignungsprüfungen ABP Staatlich anerkannte Sachverständige für den Schallschutz und Wärmeschutz IK-Bau NRW Blower Door Messungen Gebäudethermografie

Mehr

Ein- und Ausgangsspannung 220-240V / Leistung: 800 VA / Abmessungen: 203 x 147 x 445mm / Gewicht: 20kg / Normenzertifikate: EN 60950, EN 60601-1

Ein- und Ausgangsspannung 220-240V / Leistung: 800 VA / Abmessungen: 203 x 147 x 445mm / Gewicht: 20kg / Normenzertifikate: EN 60950, EN 60601-1 Produktinformationen Powervar ABCE800-22IEC USV POWERVAR Unterbrechungsfreier Strommanager Der neue Security One USM oder unterbrechungsfreier Strommanager, hat viele neue Funktionen zu bieten. Sie können

Mehr

Moss art. Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss. Frame Aluminium with topper rim Round moss. Special project Round moss

Moss art. Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss. Frame Aluminium with topper rim Round moss. Special project Round moss Aluminium without topper rim Round moss/flat moss Aluminium with topper rim Round moss Special project Round moss Moss art Polystone rock finish Flat moss 4 Introduction 6 Polystone natural finish 7 Naturescast

Mehr

SnagIt 9.0.2. LiveJournal Output By TechSmith Corporation

SnagIt 9.0.2. LiveJournal Output By TechSmith Corporation SnagIt 9.0.2 By TechSmith Corporation TechSmith License Agreement TechSmith Corporation provides this manual "as is", makes no representations or warranties with respect to its contents or use, and specifically

Mehr

Manual Positioning Systems

Manual Positioning Systems M anue l l e Po si tio n iers y s t e me Manual Positioning Systems Linearversteller LT...4-4 linear translation stages LT Kreuztische MT...4-5 XY translation stages MT Hubtische HT...4-6 vertical translation

Mehr

MULTI. HAM 441/443 Multi HAM 445/446 Multi HAM 448/449 Multi. Die neue Generation The new generation

MULTI. HAM 441/443 Multi HAM 445/446 Multi HAM 448/449 Multi. Die neue Generation The new generation MULTI Die neue Generation The new generation HAM 441/443 Multi HAM 44/44 Multi HAM 448/449 Multi Konturen- und Kantenfräser aus Vollhartmetall Solid carbide contour and edge routers MULTI-ROUTERS Ø 0,

Mehr

SERVICE INFORMATION NO. SID4-020/1

SERVICE INFORMATION NO. SID4-020/1 Diamond Aircraft Industries G.m.b.H. DAI SID4-020/1 N.A. Otto-Straße 5 Page 1 of 2 A-2700 Wiener Neustadt 06-Sep-2004 SERVICE INFORMATION NO. SID4-020/1 SUPERSEDES SERVICE INFORMATION NO. SID4-020 I. TECHNICAL

Mehr

Quick guide 360-45011

Quick guide 360-45011 Quick guide A. KEUZE VAN DE TOEPASSING EN: SELECTION OF APPLICATION CHOIX D UNE APPLICATION DE: AUSWAHL DER ANWENDUNGSPROGRAMME DIM Memory Off DIM Memory = Off User: Display: 1. EXIT Press Niko (Back light)

Mehr

UWC 8801 / 8802 / 8803

UWC 8801 / 8802 / 8803 Wandbedieneinheit Wall Panel UWC 8801 / 8802 / 8803 Bedienungsanleitung User Manual BDA V130601DE UWC 8801 Wandbedieneinheit Anschluss Vor dem Anschluss ist der UMM 8800 unbedingt auszuschalten. Die Übertragung

Mehr

Sensoren / Sensors XA1000 / XP200 / XP400 XP100 / XP101. www.lufft.de

Sensoren / Sensors XA1000 / XP200 / XP400 XP100 / XP101. www.lufft.de Sensoren / Sensors XA1000 / XP200 / XP400 XP100 / XP101 www.lufft.de PT100 Tauchfühler, 3120.520 + 3120.530 Der Tauchfühler eignet sich für Temperaturmessungen in gasförmigen Medien, Flüssigkeiten und

Mehr

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise Benutzeranweisungen SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise 2008.01 (V 1.x.x) Deutsch Please direct all enquiries to your local JDSU sales company. The addresses can be found at: www.jdsu.com/tm-contacts

Mehr

TÜV Rapporten. Safety Seal plus Reparatie testen op Run-Flat Banden en Hoge snelheidsbanden

TÜV Rapporten. Safety Seal plus Reparatie testen op Run-Flat Banden en Hoge snelheidsbanden Opleidingsboek Productgroep :61 Bandenmaterialen Product :613502-613519 Herz.Datum :08-09-2006 plus Reparatie testen op Run-Flat Banden en Hoge snelheidsbanden TÜV Rapporten Opleidingsboek Productgroep

Mehr

Algemeen Laadvoorschrift Algemeine Ladevorschrift General Loading Rules

Algemeen Laadvoorschrift Algemeine Ladevorschrift General Loading Rules A) Tegen kopschot B) Krans op krans C) Krans niet op krans: opvullen met hout D) Per 2 lagen spanband E) Beschermhoek gebruiken F) Alleen de bovenste spanbanden over de kransen G) Spanbanden om en om links

Mehr

Winkel + Flansche 9Angles + Flanges

Winkel + Flansche 9Angles + Flanges Winkel + Flansche 9Angles + Flanges Winkel + Flansche/Angels + Flanges 367 Damit es sicher um die Ecke geht Turning the corner safely 1 2 368 Winkel + Flansche/Angels + Flanges Praktische Winkelverschraubungen

Mehr

Montageplatine Assembly circuit board

Montageplatine Assembly circuit board Zubehör Accessories Vorschaltgerätekasten aus Aluminiumguss Control gear box made from aluminium casting 265 292 472 Maßskizze 1 drawing 1 220 445 ø 9 Gusskasten incl. VG ohne Kompensationskondensator

Mehr

HOCHLEISTUNGSQUETSCHVENTILE TYP RV HIGH PERFORMANCE PINCH VALVES TYPE RV

HOCHLEISTUNGSQUETSCHVENTILE TYP RV HIGH PERFORMANCE PINCH VALVES TYPE RV HOCHLEISTUNGSQUETSCHVENTILE TYP RV HIGH PERFORMANCE PINCH VALVES TYPE RV EIGENSCHAFTEN Nennweite: DN - 1 mm Baulänge: DIN, ASME, ISO Betriebsdrücke: 1 - bar Auf/Zu-Ventile Regelventile (elektrisch/ elektro-pneumatisch)

Mehr

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Blatt / Page 2 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des sausweises Nr.. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the. Zündgerät für Hochdruck-Entladungslampen Ignitor for

Mehr

Veräußerung von Emissionsberechtigungen in Deutschland

Veräußerung von Emissionsberechtigungen in Deutschland Veräußerung von Emissionsberechtigungen in Deutschland Monatsbericht September 2008 Berichtsmonat September 2008 Die KfW hat im Zeitraum vom 1. September 2008 bis zum 30. September 2008 3,95 Mio. EU-Emissionsberechtigungen

Mehr

Operation Guide AFB 60. Zeiss - Str. 1 D-78083 Dauchingen

Operation Guide AFB 60. Zeiss - Str. 1 D-78083 Dauchingen Operation Guide AFB 60 Zeiss - Str. 1 D-78083 Dauchingen PCB automation systems AFB 30/60/90 Die flexiblen Puffer der Baureihe AFB werden zwischen zwei Produktionslinien eingesetzt, um unterschiedliche

Mehr

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät Betriebsanleitung RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät ä 2 Operating Instructions RS232 Connection, RXU10 Setting up an RS232 connection

Mehr

ADVERTISING IMAGES ANZEIGENMOTIVE. Spring/Summer 2014 Frühjahr/Sommer 2014

ADVERTISING IMAGES ANZEIGENMOTIVE. Spring/Summer 2014 Frühjahr/Sommer 2014 ADVERTISING IMAGES ANZEIGENMOTIVE Spring/Summer 2014 Frühjahr/Sommer 2014 Content/Inhalt Collections advertising images Collections Anzeigenmotive 4-7 Sports advertising images Sports Anzeigenmotive 8-9

Mehr

TECHNISCHE FICHE CONTACT CONTACTOR

TECHNISCHE FICHE CONTACT CONTACTOR TECHNISCHE FICHE CONTACT CONTACTOR 02-01-02-00 voorbeeld gegevens klant: Type machine:... Serie nr. machine:... prijsaanvraag bestelling CODE: AT-CT x D1 x L1 x L2 x AT-TI x AT-PL x AT-GA x TA x D2 x B

Mehr

HF13-Programm HF13 Programme

HF13-Programm HF13 Programme S. 221 HF13 plugs S. 222 HF13-Adapter HF13 adapters S. 223 HF13-Buchsen s 2 HF13 - Programm Die HF-Steckverbindungen der Serie 13/4 werden in Anlagen der Nachrichtentechnik (DIN 47 283 und DIN 47 284),

Mehr

INNOVATION IM DECKBAU INNOVATION IN DECKBUILDING # 4 WOLZYNTEEK DIE KUNSTSTOFFTECHNOLOGIE THE SYNTHETIC TECHNOLOGY

INNOVATION IM DECKBAU INNOVATION IN DECKBUILDING # 4 WOLZYNTEEK DIE KUNSTSTOFFTECHNOLOGIE THE SYNTHETIC TECHNOLOGY INNOVATION IM DECKBAU INNOVATION IN DECKBUILDING # 4 WOLZYNTEEK DIE KUNSTSTOFFTECHNOLOGIE THE SYNTHETIC TECHNOLOGY Innovation im Deckbau #4 DIE KUNSTSTOFFTECHNOLOGIE THE SYNTHETIC TECHNOLOGY WOLZYNTEEK

Mehr

Algorithms & Datastructures Midterm Test 1

Algorithms & Datastructures Midterm Test 1 Algorithms & Datastructures Midterm Test 1 Wolfgang Pausch Heiko Studt René Thiemann Tomas Vitvar

Mehr

142 Schüco. Fensterfassaden Window façades

142 Schüco. Fensterfassaden Window façades 142 Schüco Schüco 143 Die systeme für geschosshohe Ausfachungen bestechen durch schmale Ansichten von nur 50 mm. Darüber hinaus bieten sie umfangreiche Gestaltungsvarianten mit Deckschalenlösungen, Statikpfosten

Mehr

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter. English. Deutsch

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter. English. Deutsch English snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter Deutsch User Manual Bedienungsanleitung 2007 snom technology AG All rights reserved. Version 1.00 www.snom.com English snom Wireless

Mehr

The new IFRS proposal for leases - The initial and subsequent measurement -

The new IFRS proposal for leases - The initial and subsequent measurement - Putting leasing on the line: The new IFRS proposal for leases - The initial and subsequent measurement - Martin Vogel 22. May 2009, May Fair Hotel, London 2004 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft

Mehr

Warranty Period. As long as the original purchaser still owns the product. One (1) Year ) % # # * %(+, -./ % #! %# # %&% # # # $ #! ./ +, !+,!

Warranty Period. As long as the original purchaser still owns the product. One (1) Year ) % # # * %(+, -./ % #! %# # %&% # # # $ #! ./ +, !+,! ! "# Limited Hardware Warranty: D-Link warrants that the hardware portion of the D-Link products described below ( Hardware ) will be free from material defects in workmanship and materials from the date

Mehr

GIPS 2010 Gesamtüberblick. Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse. Seminar der SBVg "GIPS Aperitif" 15. April 2010 Referat von Stefan Illmer

GIPS 2010 Gesamtüberblick. Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse. Seminar der SBVg GIPS Aperitif 15. April 2010 Referat von Stefan Illmer GIPS 2010 Gesamtüberblick Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse Agenda Ein bisschen Historie - GIPS 2010 Fundamentals of Compliance Compliance Statement Seite 3 15.04.2010 Agenda Ein bisschen Historie - GIPS

Mehr

CREW der Teamplayer für Ihr Büro! the team player for your offi ce world! de teamplayer voor uw kantoor! 3 CREW

CREW der Teamplayer für Ihr Büro! the team player for your offi ce world! de teamplayer voor uw kantoor! 3 CREW CREW 2 CREW der Teamplayer für Ihr Büro! the team player for your offi ce world! de teamplayer voor uw kantoor! 3 CREW Intelligent - dynamisch - vielseitig CREW ist die dynamische Vierfach-Lösung für Ihren

Mehr

Nahtlose Rohre. Seamless tubes

Nahtlose Rohre. Seamless tubes Nahtlose Rohre Nahtlose Rohre/ Toleranz-Tabelle für Außendurchmesser nach ISO 1127 Tolerance table for outer diameter according to ISO 1127 Tolerance class D 1 D 2 D 3 D 4 Tolerance +/- 1,50 % jedoch min.

Mehr

Softwareschnittstellen

Softwareschnittstellen P4.1. Gliederung Rechnerpraktikum zu Kapitel 4 Softwareschnittstellen Einleitung, Component Object Model (COM) Zugriff auf Microsoft Excel Zugriff auf MATLAB Zugriff auf CATIA Folie 1 P4.2. Einleitung

Mehr

Kalibrierschein Kalibrierzeichen K0-0039-04-10

Kalibrierschein Kalibrierzeichen K0-0039-04-10 Serco GmbH & Co. KG Ludwig-Bölkow-Allee D-85521 Ottobrunn Kalibrierschein Kalibrierzeichen Calibration Certificate Calibration mark Gegenstand Object Hersteller Manufacturer Typ Type Fabrikate/Serien-Nr.

Mehr

Airjack LL-22 / LL-32

Airjack LL-22 / LL-32 LL-22 / LL-32 LL-22 / LL-32 LL-22 / LL-32 Luftheber Standard Luftheber mit neuer innovativer Technik, FEDERLOS. Bietet hohe Stabilität durch großen Durchmesser, sehr leicht, Material aus hochfestem Aluminium.

Mehr

Kalibrierschein Kalibrierzeichen K0-0042-04-10

Kalibrierschein Kalibrierzeichen K0-0042-04-10 Serco GmbH & Co. KG Ludwig-Bölkow-Allee D-85521 Ottobrunn Kalibrierschein Kalibrierzeichen Calibration Certificate Calibration mark Gegenstand Object Hersteller Manufacturer Typ Type Fabrikate/Serien-Nr.

Mehr

herzberg social housing complex green living

herzberg social housing complex green living Vienna 2011 social housing complex green living Seite 1/9 Vienna 2011 social housing complex green living since summer 2011, the new residents of the Herzberg public housing project developed by AllesWirdGut

Mehr

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Blatt / page 2 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des sausweises Nr. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the. Kunststoffschneidewerkzeug Plastic cutting tool Typ(en)

Mehr

MINF - Mini Freestanding / MINW - Mini Wall. Montagehandleiding / Instructions de montage Montagehinweis / Mounting instructions

MINF - Mini Freestanding / MINW - Mini Wall. Montagehandleiding / Instructions de montage Montagehinweis / Mounting instructions MI - Mini reestaning / MIW - Mini Wall Montagehanleiing / Instructions e montage Montagehinweis / Mounting instructions AMETIGE VOOR AASLUITIG MET JAGA THERMOSTAATVETIEL IMESIOS POUR RACCOREMET AVEC VAE

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

Test Report No.: Prüfbericht - Nr.: Client: Auftraggeber:

Test Report No.: Prüfbericht - Nr.: Client: Auftraggeber: Products Produkte Test Report No.: Prüfbericht - Nr.: Client: Auftraggeber: Test item: Gegenstand der Prüfung 19301196 001 Page 1 of 5 Seite 1 von 5 Ironbark Sustainability Suite 8, 70-80 Wellington Street,

Mehr

92 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bonn durlum Foto: GmbH MM Video-Fotowerbung

92 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bonn durlum Foto: GmbH MM Video-Fotowerbung 92 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bonn durlum Foto: GmbH MM Video-Fotowerbung www.durlum.com PERFORATIONEN Streckmetall durlum GmbH www.durlum.com 93 Metallkassettendecken werden

Mehr

sarens DEMAG AC500-2 Nederland bv 500 TON www.sarens.nl 1/32 revisie 0

sarens DEMAG AC500-2 Nederland bv 500 TON www.sarens.nl 1/32 revisie 0 sarens Nederland bv E-mail: Info@sarens.nl www.sarens.nl DEMAG AC500-2 1/32 revisie 0 Configurations Configurations Konfigurationen Configuraties 2/32 revisie 0 Working ranges Portées Arbeitsbereiche Werkbereik

Mehr

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung Blatt / page 2 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr.. surveillance No.. Steckverbinder für PV-Systeme, AC-Anwendung (COC) Connector for PV-Systems,

Mehr

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Blatt / page 2 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des sausweises Nr. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the. Blankwiderstands-Durchflußerwärmer, geschlossen Bare Element

Mehr

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems Transfer project templates easily between systems A PLM Consulting Solution Public The consulting solution XML Template Transfer enables you to easily reuse existing project templates in different PPM

Mehr

Weltweit Partner der Holzindustrie Worldwide partner for the lumber industry

Weltweit Partner der Holzindustrie Worldwide partner for the lumber industry Konventionelle Holztrockner, Vakuumtrockner, Vortrockner, Hochtemperaturtrockner, Dämpfkammern, Spezialtrockner Heissdampftrockner, kombinierte Trocken- / Dämpfkammern, Temperaturbehandlungskammern Conventional

Mehr

PRODUKTDATENBLATT. A Name des Lieferanten Premiere EB 13509 E

PRODUKTDATENBLATT. A Name des Lieferanten Premiere EB 13509 E PRODUKTDATENBLATT Die Angaben im Produktdatenblatt erfolgten nach der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des

Mehr

Cloud for Customer Learning Resources. Customer

Cloud for Customer Learning Resources. Customer Cloud for Customer Learning Resources Customer Business Center Logon to Business Center for Cloud Solutions from SAP & choose Cloud for Customer https://www.sme.sap.com/irj/sme/ 2013 SAP AG or an SAP affiliate

Mehr

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS FOR LPS203-M LPS203-M 操 作 指 示

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS FOR LPS203-M LPS203-M 操 作 指 示 BEDIENUNGSANLEITUNG To comply with the published safety standards, the following must be observed when using this power supply. Um den zur Zeit gültigen Sicherheitsbestimmungen zu genügen, müssen die nachstehenden

Mehr

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Description & Functional Principle (Piezo Technology) Cleanrooms are dynamic systems. People and goods are constantly in motion. Further installations, production

Mehr

ELBA2 ILIAS TOOLS AS SINGLE APPLICATIONS

ELBA2 ILIAS TOOLS AS SINGLE APPLICATIONS ELBA2 ILIAS TOOLS AS SINGLE APPLICATIONS An AAA/Switch cooperative project run by LET, ETH Zurich, and ilub, University of Bern Martin Studer, ilub, University of Bern Julia Kehl, LET, ETH Zurich 1 Contents

Mehr

Stell- und Trennwände Protect Scheidingswanden Protect Room dividers and partitions Protect. Programm 500

Stell- und Trennwände Protect Scheidingswanden Protect Room dividers and partitions Protect. Programm 500 Stell- und Trennwände Protect Scheidingswanden Protect Room dividers and partitions Protect Programm 500 STELLWÄNDE PROTECT - RAUMGLIEDERUNG MIT SYSTEM Scheidingswanden Protect Het concept voor ruimte

Mehr

Das Modul kann thermische oder 3-stufige Aktoren regeln, wie auch vier 0-10 VDC analoge Ausgänge.

Das Modul kann thermische oder 3-stufige Aktoren regeln, wie auch vier 0-10 VDC analoge Ausgänge. Das ist ein I/O Modul für Modbus, das vier Ni1000-LG Eingänge oder vier Digitaleingänge lesen kann. Jeder individuelle Eingang kann so eingestellt werden, das er als analoger oder digitaler Eingang arbeitet.

Mehr

KTI Project: LIDT and Degradation Testing for Industrial Applications

KTI Project: LIDT and Degradation Testing for Industrial Applications KTI Project: LIDT and Degradation Testing for Industrial Applications Total Investment: Industry: Personel Misc./Equipment Research: Personel 1.713 MCHF 989 kchf 330 kchf 649 kchf 734 kchf CSEM EMPA University

Mehr

EG -Konformitätserklärung

EG -Konformitätserklärung EG -Konformitätserklärung Dokument - Nr. / Monat. Jahr : ENS_F4_E.DOC / 08. 2005 Hersteller : n AC Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein : Nummer

Mehr

COPYRIGHT AND TRADEMARKS

COPYRIGHT AND TRADEMARKS COPYRIGHT AND TRADEMARKS All copyright and other intellectual property rights in the information contained in this website (including but not limited to text, images, and software) are owned by Hapro International

Mehr

Technical Documentation and Operation Manual. Kühlgehäuse der Pyrometerserie Metis Cooling jacket for pyrometer series Metis (KG10-00)

Technical Documentation and Operation Manual. Kühlgehäuse der Pyrometerserie Metis Cooling jacket for pyrometer series Metis (KG10-00) Beschreibung und Bedienungsanleitung Technical Documentation and Operation Manual Kühlgehäuse der Pyrometerserie Metis Cooling jacket for pyrometer series Metis (KG10-00) Inhalt S./P. 1. Beschreibung /

Mehr

Analog & Digital Messtechnik Ges.m.b.H. 1230 Wien, Südrandstraße 15

Analog & Digital Messtechnik Ges.m.b.H. 1230 Wien, Südrandstraße 15 Analog & Digital Messtechnik Ges.m.b.H. 1230 Wien, Südrandstraße 15 Kalibrierstelle für elektrische Messgrößen, Frequenz, Zeit, Druck und Temperatur. Calibration Body for electrical measurands, frequency,

Mehr

GIS-based Mapping Tool for Urban Energy Demand

GIS-based Mapping Tool for Urban Energy Demand GIS-based Mapping Tool for Urban Energy Demand Building Services, Mechanical and Building Industry Days Conference Johannes Dorfner Debrecen, 14 October 2011 Outline 1. Motivation 2. Method 3. Result 4.

Mehr

Essen, 16. Dezember 2005. Stellungnahme zum Projekt. Qualifizierung der quantitativen Schallemissionsanalyse

Essen, 16. Dezember 2005. Stellungnahme zum Projekt. Qualifizierung der quantitativen Schallemissionsanalyse Essen, 16. Dezember 2005 Stellungnahme zum Projekt Qualifizierung der quantitativen Schallemissionsanalyse In dem Projekt Qualifizierung der quantitativen Schallemissionsanalyse wurden die Ergebnisse der

Mehr

Effizienz im Vor-Ort-Service

Effizienz im Vor-Ort-Service Installation: Anleitung SatWork Integrierte Auftragsabwicklung & -Disposition Februar 2012 Disposition & Auftragsabwicklung Effizienz im Vor-Ort-Service Disclaimer Vertraulichkeit Der Inhalt dieses Dokuments

Mehr

Klausur BWL V Investition und Finanzierung (70172)

Klausur BWL V Investition und Finanzierung (70172) Klausur BWL V Investition und Finanzierung (70172) Prof. Dr. Daniel Rösch am 13. Juli 2009, 13.00-14.00 Name, Vorname Anmerkungen: 1. Bei den Rechenaufgaben ist die allgemeine Formel zur Berechnung der

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung Blatt / Page 2 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr.. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with

Mehr

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung Blatt / Page 2 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr... Zubehör für Netzgeräte ccessories for power supplies Mehrfach isolierte Wickeldrähte Multiple

Mehr

OBERFLÄCHENRISS-PROTOKOLL surface crack examination record. Impeller, part 3 Ø 488/290 x 126,5 mm Mustermannstr. 1 D-12345 Musterhausen

OBERFLÄCHENRISS-PROTOKOLL surface crack examination record. Impeller, part 3 Ø 488/290 x 126,5 mm Mustermannstr. 1 D-12345 Musterhausen PT-Bl.1/Rev. 4/15.9.28(OH) OBERFLÄCHENRISS-PROTOKOLL surface crack examination record PROTOKOLL-NR.: 1 5 Moselstraße 29 ; 51371 Leverkusen ; Germany Inspection certificate after DIN EN 1 24, 3.1 sheet

Mehr

Sensors Monitoring Systems

Sensors Monitoring Systems Sensors Monitoring Systems Dr.E.Horn GmbH Im Vogelsang 1 71101 Schönaich Germany Tel: +49 7031 6302-0 info@dr-horn.org DK 002629 Rev: 2 01.07.2015 1 /14 Absolut-Drehgeber Absolut-Encoder EGD50.5X und EGD50.7X

Mehr

DEUTSCHER KALIBRIERDIENST

DEUTSCHER KALIBRIERDIENST DEUTSCHER KALIBRIERDIENST Kalibrierlaboratorium für die Meßgröße Masse (elektronische Waagen) Calibration laboratory for the quantity mass (electronic balances) Akkreditiert durch die / accredited by the

Mehr

BEDIENUNGSANLEITUNG / OPERATIONAL MANUAL / MANUEL D OPÉRATION / GEBRUIKERSHANDLEIDING

BEDIENUNGSANLEITUNG / OPERATIONAL MANUAL / MANUEL D OPÉRATION / GEBRUIKERSHANDLEIDING BEDIENUNGSANLEITUNG / OPERATIONAL MANUAL / MANUEL D OPÉRATION / GEBRUIKERSHANDLEIDING INHALTSVERZEICHNIS 1. Wiegen mit hoher Genauigkeit 3 2. Bedienungspanel Indikator 4 3. 1. Netto + 2. Tara = 3. Brutto

Mehr

Group and Session Management for Collaborative Applications

Group and Session Management for Collaborative Applications Diss. ETH No. 12075 Group and Session Management for Collaborative Applications A dissertation submitted to the SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZÜRICH for the degree of Doctor of Technical Seiences

Mehr

Tuning des Weblogic /Oracle Fusion Middleware 11g. Jan-Peter Timmermann Principal Consultant PITSS

Tuning des Weblogic /Oracle Fusion Middleware 11g. Jan-Peter Timmermann Principal Consultant PITSS Tuning des Weblogic /Oracle Fusion Middleware 11g Jan-Peter Timmermann Principal Consultant PITSS 1 Agenda Bei jeder Installation wiederkehrende Fragen WievielForms Server braucheich Agenda WievielRAM

Mehr

Komfort in seiner Comfort. Komfort-Schlafzimmer. Bedroom.Slaapkamer.

Komfort in seiner Comfort. Komfort-Schlafzimmer. Bedroom.Slaapkamer. Komfort in seiner Comfort at Comfort Komfort-Schlafzimmer. Bedroom.Slaapkamer. schönsten Form. its best. op zijn best. Komfort-Schlafzimmer. Bedroom.Slaapkamer. Dieses Komfort-Schlafzimmer bietet Drehtürenschränke

Mehr

MATLAB driver for Spectrum boards

MATLAB driver for Spectrum boards MATLAB driver for Spectrum boards User Manual deutsch/english SPECTRUM SYSTEMENTWICKLUNG MICROELECTRONIC GMBH AHRENSFELDER WEG 13-17 22927 GROSSHANSDORF GERMANY TEL.: +49 (0)4102-6956-0 FAX: +49 (0)4102-6956-66

Mehr

Galileo Desktop Benutzerhandbuch Version 1.02

Galileo Desktop Benutzerhandbuch Version 1.02 Galileo Desktop Benutzerhandbuch Version 1.02 Galileo Deutschland GmbH. All rights reserved. Dieses Dokument enthält Informationen, an denen Galileo International Rechte besitzt. Dieses Dokument darf nur

Mehr