Az idegen nyelvi osztályozó- és javítóvizsgák vizsgaleírása

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Az idegen nyelvi osztályozó- és javítóvizsgák vizsgaleírása"

Transkript

1 Az idegen nyelvi osztályozó- és javítóvizsgák vizsgaleírása A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll minden vizsgázó számára. Az írásbeli vizsgán a vizsgázó feladatlapot old meg, amely a következő készségeket méri: olvasás, nyelvhelyesség, íráskészség. Az írásbeli vizsga megoldására 30 perc áll a vizsgázók rendelkezésére. Az írásbeli vizsgán a feladatlap tartalmazza a megszerezhető maximális pontszámot, amely feladatlaponként eltérő lehet. A szóbeli vizsgán a vizsgázó a tanév során átvett szóbeli témakörök alapján összeállított kérdéseket, szituációs (szerepjáték) feladatot és képleírás (önálló témakifejtés) feladatot kaphat. A szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő. A szóbeli vizsgán az a tanár, aki a vizsgázót a tanév során tanította nem lehet kérdező tanár, de tagja lehet a 3 fős vizsgabizottságnak. A szóbeli vizsgán maximálisan 20 pont szerezhető. A vizsga értékelése: A tanuló érdemjegye az írásbeli és szóbeli feladatrészek együttes elért pontszáma alapján kerül kiszámításra az alábbi százalékos határok alapján: Érdemjegy % A szóbeli vizsgán, ha valaki 0 pontot ér el, a javítóvizsgán való bukást eredményezi. Budapest, június 14. Urkom-Fábic Irena munkaközösség-vezető

2 Solution Elementary Angol 9. évfolyam Nyelvtani szerkezetek: Az óra Birtokos (melléknév/névmás my/mine, birtokviszony kifejezése) Countable/Uncountable főnevek, mennyiségi kifejezések Elöljárószavak térben és időben (in, at, from-to, until, on, behind, opposite, next to.) Going to Igealakok (szándékkifejezők: want, would like, érzelemkifejezők: love, hate, like, enjoy) Kérdőszavak (Wh-, Yes/No questions) Melléknévfokozás, összehasonlítás Névmások (személyes I, tárgy eset - me) Past Simple (BE, regular, irregular verbs) Present Continuous (Progressive) jövő idő kifejezésére is Present Simple Segédigék (can, could, will, may, would, have to, should Szóbeli témakörök Personal details Name, date and place of birth, address, family members (name, age, job), pets, school s name, hobbies Home and house Where do you live? (town, district, street, house/flat) Describe your home. (old/new, small/big, rooms, furniture, colours) Describe your room (small/big, furniture, colours) Daily routine Describe your typical Monday (-at home- getting up, having breakfast, in the bathroom, getting ready for school -how do you get to school? -at school- start/finish school, subjects, breaks, lunch -in the afternoon- learning, free time, going to bed) Describe your weekends. Family festivals (Christmas, Easter, New Year s Eve, birthday) Describe Christmas (preparing, gifts, food and drink, Christmas tree, customs) Describe Easter (customs, Easter eggs, sprinkling, food and drink) Describe New Year s Eve ( customs, food and drink) How did you celebrate your last birthday?

3 Tourism Describe your last holiday (where/when did you go? Who did you go with? Where did you stay? How did you travel? What was the weather like? What did you do? What did you eat/drink?) Name some sights in Budapest and in Hungary (World Cultural Heritage) You and your family Describe your family members (name, age, job, appearance, character, hobby) Food and meals in Britain and in Hungary Name some typical British/Hungarian food. What do we eat for breakfast/lunch/ dinner in both countries? Free time Describe your free time (When do you have free time? What do you do? Who do you go with? What do you do in school holidays?) Describing people Describe your favourite famous person. (name, age, job, appearance, character) Why do you like him/her? Clothes What clothes do you wear at school? What clothes do you wear at a party? What are your favourite colours? Can you make clothes? Where do you buy clothes?

4 Angol 9. évfolyam nyelvi előkészítő osztály Tankönyv: Solutions Elementary, Solutions Pre-Intermediate Nyelvtani szerkezetek a/an/the Adjectives Adverbs Adverbs of frequency First Conditional Future Simple Making comparisons Much/many Passive Past Simple Prepositions of time, place and movement Present Continuous Present perfect Present Simple Quantities Some/any Verb forms (to+infinitive/-ing) Szóbeli témakörök 1. Personal introduction: name, date and place of birth, family members, school, place of living, free time/hobby, pets 2. Family life: family members (name, age, job, description of appearance and inner qualities), cousins, grandparents, favourite family member, sharing housework family gathering occasions 3. Introduction of another person (e.g. a famous person): Who is this person? (name, nationality, profession), Why is (s)he famous? His/her famous films, songs, etc. Personal and career details. Description of appearance and inner qualities. Why is (s)he your favourite? 4. Festivities/ Celebrations: National holidays (15 th March, 20 th August, 23 rd October- What do we celebrate?) Religious holidays (Christmas, Easter, Pentecost- What do we celebrate?) Family holidays (birthday, name day, wedding, christening, wedding anniversary, etc.) 5. Shopping: Where: market, supermarket, small shop, shopping centre/mall, Internet What: food, clothes, presents How often and who with, favourite shops, Advantages and disadvantages of each type of shops.

5 6. Home: Where (city/country), flat or house, Who lives there?, Rooms and furniture, Your own bedroom (furniture, colours), do you like living there?, Why?, Your ideal home 7. Weather: What s the weather like today? Seasons and typical weather in Hungary, Your favourite season, Why? Activities you usually do in that season, Environmental protection, extreme weather conditions and global warming, What can you do to protect your environment? 8. Introduction of own school: Name and place of your school. Subjects you study, like, dislike, good at, bad at, etc. School facilities. School life (School Leavers Ball, School Leaving ceremony, Students Day, etc.). Description of own class 9. Jobs: Popular professions, Studying or working after high school? Why? Your career plans 10. Daily routine: When do you get up? Morning at home, leaving for school, At school (starting, finishing, number of lessons, extra school activities) Afternoon, free time, evening, weekends 11. Food and meals: Food you like, dislike, can-can t make. What do you usually have for breakfast, lunch, dinner? Typical Hungarian and British food. Fast food, healthy eating, dieting. 12. Free time activities: What do you usually do in your free time? Hobbies, interests. 13. Sports: Popular sports in Hungary, famous Hungarian sportsmen, Types of sports: winter-, summer-, team-, individual-sports. Who is your favourite sportsman? Why? Which team do you support, Sports you do. 14. Public transport: How do you come to school? What forms of public transport do you use/ are there in Budapest? Which one is your favourite? Why? Advantages and disadvantages of each form. 15. Travelling abroad: Have you ever been abroad? If yes, talk about it! (e. g. Where did you go? Who did you go with? How long did you stay there? How did you travel? Where did you stay? What did you do? Did you like it? Why?) What do you need/take when you travel abroad? (e. g. documents, money), Popular holiday destinations/resorts 16. Technology in everyday life: Household appliances (e. g. TV, DVD-player, machines in the kitchen, bathroom, etc.) Using a computer (where, how often, what for) Gadgets you have/use (e. g. mobile phone, mp3-player, etc.)

6 9.évfolyam német Delfin1 tankönyv+munkafüzet+cd +szóbeli témák 1. lecke Menschen und Reisen Beobachtungen aus Bahnhofscafé (olvasmány+szavak) bemutatkozás, köszönésiformák nyelvtan: a főnév, határozott, határozatlan névelők, ige jelen ideje, kijelentő és kérdő mondat 2. lecke Leute, Leute Rekorde,Rekorde( Olvasmány+szavak) számok ig. nyelvtan: személyesnévmások, módbeli segédigék, igék ragozása 3. lecke Wohnen und Leben Ein Krokodil und kein Telefon (olvasmány+szavak) nyelvtan: határozott névmás, határozatlan névmás, elváló igekötős igék 4. lecke Wer will, der kann Wollen wir zusammen szituációk módbeli segédigék a lehetőség, engedély és tiltás kifejezése módbeli segédigék jelen idejű mondatban 5. lecke Orientierung und Wege Lebensretter im Dienst (olvasmány+szavak) útbaigazítás, tájékoztatás nyelvtan: elöljárószavak, óra, pontosidő 6. lecke Alltag napirend, napi rutin, tevékenységek iskolán belül és a szabadidő nyelvtan: 2.múlt idő Partizip Perfekt 7. lecke Feste und Ferien Szokások és tradiciók karácsony és szilveszter itthon és Németországban, ételek, üdvözlőlapok nyelvtan: igevonzatok részes és tárgyesettel álló igék 8. lecke Essen und Trinken ételek, italok, étkezési szokások, vásárlás élelmiszerboltban Wenn Maria kommt (olvasmány) nyelvtan: weil és wenn mellékmondatok, felszólítómód 9. lecke Umzug und Einrichtung lakóhely és lakás bemutatása, szituációk pl. kiadó lakást keresek stb. Mia (olvasmány) nyelvtan: dass mellékmondat+ célhatározói mellékmondatok um zu +infinitiv és damit 10. lecke Mode und Geschmack Ruha teszi az embert? Hogy öltözködsz? szituációk áruházban cipővásárlás stb. Über Geschmack kann man nicht streiten. (olvasmány) nyelvtan: Präteritum +Szóbeli témák Ich und meine Familie/meine beste Freundin mein Wohnort/ meine Wohnung/Haustiere Freizeit Tagesablauf/das Wochenende Feste und Feiern Essen und Trinken /Einkaufen/ Mode, Bekleidung

7 Tankönyv: CHANNEL Pre-Intermediate Nyelvtani szerkezetek Angol 10. évfolyam Clauses of result (so+adjective/adverb+that) Comparatives superlatives comparisons (melléknévfokozás, összehasonlítás) Conditionals: type 1 and type 2 Defining relative clauses (who, which, that) Exclamatory sentences (how, what, such, so) Future Simple (will) Indirect questions Modals: must-mustn t, can-can t, have to-don t have to, need to-needn t to-don t need to, should-shouldn t Passive Voice (Present Simple, Past Simple) Past Continuous Past Simple Present Continuous Present Perfect Continuous Present Perfect Simple Present Simple Quantifiers: some, any, much, many, a lot of, lots of, a few, a little, too, enough Question tags Reported Speech Time clauses (when, before, after, as soon as, until) Used to Szóbeli témakörök Topics and Questions 1. Home and house 2. Daily routine 3. Family festivals (Christmas, Easter, New Year s Eve, birthday) 4. Tourism (your last holiday, organising a holiday, sights in Budapest and in Hungary) 5. You and your family 6. Your town/village, giving directions around town 7. Food and meals in Britain and in Hungary 8. Free time/ going out 9. Describing people (a famous person) 10. Clothes

8 Situations 1. Your family wants to move house. You can stay in Budapest and live in a flat or to the country and live in a house. Discuss your choice with your mother (your teacher) 2. A Spanish exchange student is staying with you. You are talking about your typical schoolday to find out who s got a busier day. 3. Next week is your sister s 18th birthday. You want to surprise her with an unforgettable party. Discuss it with your mother (your teacher). Talk about the presents, the food, the invited people, the music and the program. 4. Your English friend has just arrived to your place and he is going to spend 4 days in Budapest. Suggest him programmes you should do and sights you should visit together. 5. Your sister is getting married and asks you to help her which family members should she invite to the wedding and why. 6. An Italian tourist (your teacher) asks you to tell him how to get to the Széchenyi thermal bath in the City Park. Give her directions using the map. (You are standing on the Blaha Lujza square) 7. Your French friend is visiting you at Christmas and he is staying for the whole holiday. You want to give him some typical Hungarian food. What will you make him for breakfast/lunch/dinner? 8. You and your friend want to go out on Saturday evening. You can choose from the following programmes. Where are you going and why? Cinema: Corvin 21:00 Star Wars III WestEnd 20:00 Mamma Mia Theatre Madách 19:00 Joseph National 19:30 SÖR Clubs Bank Dance Hall Old Man s Pub 9. You have lost your 6 year-old brother in the shopping centre. Go to the security guard asking for help and describing your brother. 10. You are getting ready for a wedding. Discuss with your friend what to put on. Talk about the clothing, shoes, accessories, jewellery. Pictures (a képanyagot a vizsgázó a vizsga folyamán kapja meg)

9 Angol 10. évfolyam nyelvi előkészítő osztály Tankönyv: Solutions Intermediate Nyelvtani szerkezetek Articles (a/ an, the) Comparative forms Conditional sentences type 1, type 2, type 3 Countable and uncountable nouns Demonstrative pronouns: this/ that Future Simple Future simple Going to Infinitives and -ing forms Modals: can, can t,could, may, should, must, mustn t, have to/ don t have to, need/needn t Passive sentences Past Continuous Past Perfect Past Simple Possessive pronouns, possessive adjectives Prepositions of place and movement prepositions of time Present Perfect Present Perfect Continuous Present Progressive Present Simple Quantifiers: some/any, much/many, a lot of/ lots of/ a few/ a little Relative pronouns There is / there are Wh-questions Szóbeli témakörök 17. Personal introduction: name, date and place of birth, family members, school, place of living, free time/hobby, pets 18. Family life: family members (name, age, job, description of appearance and inner qualities), cousins, grandparents, favourite family member, sharing housework family gathering occasions 19. Introduction of another person (e.g. a famous person): Who is this person? (name, nationality, profession), Why is (s)he famous? His/her famous films, songs,

10 etc. Personal and career details. Description of appearance and inner qualities. Why is (s)he your favourite? 20. Festivities/ Celebrations: National holidays (15 th March, 20 th August, 23 rd October- What do we celebrate?) Religious holidays (Christmas, Easter, Pentecost- What do we celebrate?) Family holidays (birthday, name day, wedding, christening, wedding anniversary, etc.) 21. Shopping: Where: market, supermarket, small shop, shopping centre/mall, Internet What: food, clothes, presents How often and who with, favourite shops, Advantages and disadvantages of each type of shops. 22. Home: Where (city/country), flat or house, Who lives there?, Rooms and furniture, Your own bedroom (furniture, colours), do you like living there?, Why?, Your ideal home 23. Neighbourhood: Your town/village/budapest-district, flat or houses, shops, schools, theatres, sport facilities, transport facilities, etc in the area. Famous landmarks, places, events. Do you like living there? Why? 24. Weather: What s the weather like today? Seasons and typical weather in Hungary, Your favourite season, Why? Activities you usually do in that season, Environmental protection, extreme weather conditions and global warming, What can you do to protect your environment? 25. Clothes: winter clothes, summer clothes, fashion, accessories, footwear. What do you usually wear for school? What are you wearing now? What do you usually wear when you go to a party? What do you wear when you go out with your friends? 26. Introduction of own school: Name and place of your school. Subjects you study, like, dislike, good at, bad at, etc. School facilities. School life (School Leavers Ball, School Leaving ceremony, Students Day, etc.). Description of own class 27. Studying languages: Studying languages: Secondary school, language school, private teacher. Advantages and disadvantages of each type. Languages you know and would like to study later. 28. Jobs: Popular professions, Studying or working after high school? Why? Your career plans 29. Student work: Student work: Typical student jobs (what, when). Reasons for student work. Advantages and disadvantages of student work. 30. Daily routine: When do you get up? Morning at home, leaving for school, At school (starting, finishing, number of lessons, extra school activities) Afternoon, free time, evening, weekends 31. Food and meals: Food you like, dislike, can-can t make. What do you usually have for breakfast, lunch, dinner? Typical Hungarian and British food. Fast food, healthy eating, dieting. 32. Free time activities: What do you usually do in your free time? Hobbies, interests. 33. Sports: Popular sports in Hungary, famous Hungarian sportsmen, Types of sports: winter-, summer-, team-, individual-sports. Who is your favourite sportsman? Why? Which team do you support, Sports you do. 34. Public transport: How do you come to school? What forms of public transport do you use/ are there in Budapest? Which one is your favourite? Why? Advantages and disadvantages of each form.

11 35. Travelling abroad: Have you ever been abroad? If yes, talk about it! (e. g. Where did you go? Who did you go with? How long did you stay there? How did you travel? Where did you stay? What did you do? Did you like it? Why?) What do you need/take when you travel abroad? (e. g. documents, money), Popular holiday destinations/resorts 36. Technology in everyday life: Household appliances (e. g. TV, DVD-player, machines in the kitchen, bathroom, etc.) Using a computer (where, how often, what for) Gadgets you have/use (e. g. mobile phone, mp3-player, etc.)

12 10.évfolyam német Delfin2. tankönyv+munkafüzet+cd+szóbeli témák 11.lecke Schule und Karriere Klassentreffen (olvasmány+szavak) iskolánk bemutatása, tanulmányaid+jövőbeli terveid az érettségi után nyelvtan: visszaható igék+igevonzatok (elöljárószavakkal) 12.lecke Nachrichten+Berichte Ein glücklicher Pechvogel (olvasmány +szavak) moziélmények, kedvenc filmek,kedvenc színészek,színésznők,szituációk jegyvásárlás mozielőadásra nyelvtan: 1.múlt idő (Präteritum),mellékmondat als,während, wenn,obwohl, elöljárószavak birtokosesettel 13. lecke Länder und Leute Es muss ja nicht immer Neuschwanstein sein (olvasmány+szavak) képleírás: nyári élmények, országismeret: Magyarország és Német városok nevezetességei, utazás előkészületei, szituációk szobafoglalás, jegyrendelés stb.nyelvtan: vonatkoz névmások 14.lecke Wünsche und Wirklichkeit Was wäre, wenn der Mensch nicht mehr altern würde?(olvasmány+szavak) érvelés: jó lenne, ha örökké fiatalok maradnánk?(pro-contra) álomházam,álompárom bemutatása nyelvtan: Konjunktiv2+Konditionalsätze 15.lecke Sport und Gesundheit sport és mozgás: mit sportolsz, kedvenc sportágaid, egy tornaóra bemutatása, sportágak, egészséges életmód+egészséges táplálkozás, testrészek, balesetek és sportsérülések nyelvtan: Konjunktiv1. +szóbeli témák ich und meine Familie/ meine beste Freundin mein Wohnort/ meine Wohnung/ Haustiere/ Freizeit/Hausarbeit/Haushaltsgeräte/ Tagesablauf/ das Wochenende/Feste und Feiern/ Essen und Trinken (gesunde Lebensweise)/Einkaufen/Mode und Bekleidung/ unsere Schule+unsere Klasse/ meine Zukunftspläne/ Reise im In-und Ausland/ Reisevorbereitungen/ Organisation einer Reise/ Sport und Gesundheit/häufige Krankheiten,Unfälle

13 Angol 11. évfolyam Tankönyv: CHANNEL Intermediate Nyelvtani szerkezetek Adverbs of time Articles Clauses of result (so+adjective/adverb+that) Comparatives superlatives comparisons (melléknévfokozás, összehasonlítás) Conditionals: types 0, 1, 2 and 3 Exclamatory sentences (how, what, such, so) Future Continuous Future Perfect Future Simple (will) Going to Had better, Would rather, Should + Present and Perfect Infinitive Indirect questions Modals: must-mustn t, can-can t, have to-don t have to, need to-needn t to-don t need to, should-shouldn t, may, might, could Passive Voice (all tenses) Past Continuous Past Perfect Continuous Past Perfect Simple Past Simple Present Continuous Present Perfect Continuous Present Perfect Simple Present Simple Quantifiers: some, any, much, many, a lot of, lots of, a few, a little, too, enough Question tags Relative clauses (who, which, that) Reported Speech Time clauses (when, before, after, as soon as, until) Used to Szóbeli témakörök Topics and Questions 11. Home and house 12. Daily routine 13. Family festivals (Christmas, Easter, New Year s Eve, birthday) 14. Tourism (your last holiday, organising a holiday, sights in Budapest and in Hungary) 15. You and your family 16. Your town/village, giving directions around town

14 17. Food and meals in Britain and in Hungary 18. Free time/ going out 19. Describing people (a famous person) 20. Clothes Situations 11. Your family wants to move house. You can stay in Budapest and live in a flat or to the country and live in a house. Discuss your choice with your mother (your teacher) 12. A Spanish exchange student is staying with you. You are talking about your typical schoolday to find out who s got a busier day. 13. Next week is your sister s 18th birthday. You want to surprise her with an unforgettable party. Discuss it with your mother (your teacher). Talk about the presents, the food, the invited people, the music and the program. 14. Your English friend has just arrived to your place and he is going to spend 4 days in Budapest. Suggest him programmes you should do and sights you should visit together. 15. Your sister is getting married and asks you to help her which family members should she invite to the wedding and why. 16. An Italian tourist (your teacher) asks you to tell him how to get to the Széchenyi thermal bath in the City Park. Give her directions using the map. (You are standing on the Blaha Lujza square) 17. Your French friend is visiting you at Christmas and he is staying for the whole holiday. You want to give him some typical Hungarian food. What will you make him for breakfast/lunch/dinner? 18. You and your friend want to go out on Saturday evening. You can choose from the following programmes. Where are you going and why? Cinema: Corvin 21:00 Star Wars III WestEnd 20:00 Mamma Mia Theatre Madách 19:00 Joseph National 19:30 SÖR Clubs Bank Dance Hall Old Man s Pub 19. You have lost your 6 year-old brother in the shopping centre. Go to the security guard asking for help and describing your brother. 20. You are getting ready for a wedding. Discuss with your friend what to put on. Talk about the clothing, shoes, accessories, jewellery.

15 Pictures (a képanyagot a vizsgázó a vizsga folyamán kapja meg)

16 Tankönyv: Solutions Intermediate Nyelvtani szerkezetek Angol 11. évfolyam nyelvi előkészítő osztály Articles (a/ an, the) Comparative forms Conditional sentences type 1, type 2, type 3 Countable and uncountable nouns Demonstrative pronouns: this/ that Future Simple Future Simple Going to Infinitives and -ing forms Modals: can, can t,could, may, should, must, mustn t, have to/ don t have to, need/needn t Passive sentences Past Continuous Past Perfect Past Simple Possessive pronouns, possessive adjectives Prepositions of place and movement prepositions of time Present Perfect Present Perfect Continuous Present Progressive Present Simple Quantifiers: some/any, much/many, a lot of/ lots of/ a few/ a little Relative pronouns There is / there are Wh-questions Szóbeli témakörök 37. Personal introduction: name, date and place of birth, family members, school, place of living, free time/hobby, pets 38. Family life: family members (name, age, job, description of appearance and inner qualities), cousins, grandparents, favourite family member, sharing housework family gathering occasions 39. Introduction of another person (e.g. a famous person): Who is this person? (name, nationality, profession), Why is (s)he famous? His/her famous films, songs, etc. Personal and career details. Description of appearance and inner qualities. Why is (s)he your favourite?

17 40. Festivities/ Celebrations: National holidays (15 th March, 20 th August, 23 rd October- What do we celebrate?) Religious holidays (Christmas, Easter, Pentecost- What do we celebrate?) Family holidays (birthday, name day, wedding, christening, wedding anniversary, etc.) 41. Shopping: Where: market, supermarket, small shop, shopping centre/mall, Internet What: food, clothes, presents How often and who with, favourite shops, Advantages and disadvantages of each type of shops. 42. Home: Where (city/country), flat or house, Who lives there?, Rooms and furniture, Your own bedroom (furniture, colours), do you like living there?, Why?, Your ideal home 43. Neighbourhood: Your town/village/budapest-district, flat or houses, shops, schools, theatres, sport facilities, transport facilities, etc in the area. Famous landmarks, places, events. Do you like living there? Why? 44. Weather: What s the weather like today? Seasons and typical weather in Hungary, Your favourite season, Why? Activities you usually do in that season, Environmental protection, extreme weather conditions and global warming, What can you do to protect your environment? 45. Clothes: winter clothes, summer clothes, fashion, accessories, footwear. What do you usually wear for school? What are you wearing now? What do you usually wear when you go to a party? What do you wear when you go out with your friends? 46. Introduction of own school: Name and place of your school. Subjects you study, like, dislike, good at, bad at, etc. School facilities. School life (School Leavers Ball, School Leaving ceremony, Students Day, etc.). Description of own class 47. Studying languages: Studying languages: Secondary school, language school, private teacher. Advantages and disadvantages of each type. Languages you know and would like to study later. 48. Jobs: Popular professions, Studying or working after high school? Why? Your career plans 49. Student work: Student work: Typical student jobs (what, when). Reasons for student work. Advantages and disadvantages of student work. 50. Daily routine: When do you get up? Morning at home, leaving for school, At school (starting, finishing, number of lessons, extra school activities) Afternoon, free time, evening, weekends 51. Food and meals: Food you like, dislike, can-can t make. What do you usually have for breakfast, lunch, dinner? Typical Hungarian and British food. Fast food, healthy eating, dieting. 52. Free time activities: What do you usually do in your free time? Hobbies, interests. 53. Sports: Popular sports in Hungary, famous Hungarian sportsmen, Types of sports: winter-, summer-, team-, individual-sports. Who is your favourite sportsman? Why? Which team do you support, Sports you do. 54. Public transport: How do you come to school? What forms of public transport do you use/ are there in Budapest? Which one is your favourite? Why? Advantages and disadvantages of each form. 55. Travelling abroad: Have you ever been abroad? If yes, talk about it! (e. g. Where did you go? Who did you go with? How long did you stay there? How did you travel? Where did you stay? What did you do? Did you like it? Why?) What do you need/take

18 when you travel abroad? (e. g. documents, money), Popular holiday destinations/resorts 56. Technology in everyday life: Household appliances (e. g. TV, DVD-player, machines in the kitchen, bathroom, etc.) Using a computer (where, how often, what for) Gadgets you have/use (e. g. mobile phone, mp3-player, etc.)

19 11.évfolyam német Delfin2 tankönyv+munkafüzet+cd+szóbeli témák 16.lecke Berufswelt und Ideen Erfolgsgeschichten (olvasmány+szavak) a munka világa: siker foglalkozások, gyerek vagy karrier, idegennyelvek szerepe világunkbannyelvtan: Passiv jelen ideje és múlt idejei 17. lecke Humor und Alltag Große Meister-kleine Schwächen( anekdoták, olvasmány+szavak) szófordulatok, szólás mondások, állandó szókapcsolatok nyelvtan: Plusquamperfekt 18.lecke Politik,Geschichte und Zukunft Menschen, so alt wie die Bundesrepublik Deutschland(olvasmány) német parlament működése, választási rendszer, pártok, régi és új technikai vívmányok, (TV,rádió,computer, internet) információ források, média szerepe világunkban nyelvtan: Futur1 és Futur lecke Kultur und Freizeit színház, koncertek, kiállítások, olvasás, szépirodalom milyen gyakran jársz színházba, kedvenc könyved, festőd Kultur der Superlative(olvasmány) Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame (tartalom) +olvasónapló kedvenc könyvről,szituációk: jegyrendelés, beszélgetés legutóbbi színházlátogatásról nyelvtan: Modalverben zur Graduierung von Wahrnehmung, Vermutung und Beurteilung 20. lecke Sprachen und Begegnungen irodalmi német nyelv(standardsprache) ifjúsági nyelv, szleng, dialektusok(cd) szavak tartományok szerinti eltérése gyűjtőmunka, tanulmányozás (Österreichisches Wörterbuch und Deutsches Universalwörterbuch) +szóbeli témák ich und meine Familie/ meine beste Freundin/ mein Wohnort/ meine Wohnung/ Haustiere/ Freizeit/Hausarbeit/Haushaltsgeräte/ Tagesablauf, das Wochenende/ Essen und Trinken (gesunde Lebensweise)/Einkaufen/Mode und Bekleidung/ unsere Schule/ unsere Klasse/ meine Zukunftspläne/ Reise im In-und Ausland, Reisevorbereitungen, Organisation einer Reise/ Sport und Gesundheit, Häufige Krankheiten, Unfäll e/fremdsprachen/ Lesen, Internet/ Theater, Kino/ Konzerte,Ausstellungen/

20 Tankönyv: Longman Érettségi Aktivátor Nyelvtani szerkezetek Angol 12. évfolyam Adjectives (regular and irregular, comparison) Adverbs Articles (definite, indefinite, zero) Auxiliaries/Modal verbs Clauses of purpose Conditional Clauses (1 st 2 nd 3 rd conditionals ) Conjunctions, linking words Forms of the verb (infinitives, gerund and participles) Future with will Going to Nouns (singular and plural, countable, uncountable) Passive Future Past Continuous Past Perfect Past Simple Past Simple Passive Possession Prepositions, prepositional phrases Present Continuous Present Perfect Continuous Present Perfect Passive Present Perfect Simple Present Simple Present Simple Passive Question-tags Relative clauses defining Relative clauses non-defining Reported Speech (with the reporting verb in the past) Reported Speech (with the reporting verb in the present) Time clauses with future meaning Wish Szóbeli témakörök I. Személyes vonatkozások, család - Personal world 1. Personal introduction Name Date and place of birth Family members

21 School Place of living Free time/hobby Pets 2. Family life Family members (name, age, job, description of appearance and inner qualities) Cousins (number), grandparents (age, description) Favourite family member Sharing housework within the family Family gathering occasions II. Ember és társadalom - Man and Society 3. Introduction of another person (e.g. a famous person, my hero ) Who is this person? (name, nationality, profession) Why is (s)he famous? His/her famous films, songs, etc. Personal and career details Description of appearance and inner qualities Why is (s)he your favourite? 4. Festivities/ Celebrations National holidays (15 th March, 20 th August, 23 rd October What do we celebrate?) Religious holidays (Christmas, Easter, Pentecost - What do we celebrate?) Family holidays (birthday, name day, wedding, christening, wedding anniversary, etc.) 5. Shopping Where: market, supermarket, small shop, shopping centre/mall, Internet What: food, clothes, presents How often and who with, favourite shops Advantages and disadvantages of each type of shops III. Környezetünk - Environment 6. Home Where is it? (town/village/budapest-district) Flat or house Who lives there? Rooms and furniture Your bedroom (furniture, colours) Do you like living there? Why? Your ideal home 7. Neighbourhood Your town/village/budapest-district Flats or houses

a lot of, much und many

a lot of, much und many Aufgabe 1, und In bejahten Sätzen verwendest du für die deutschen Wörter viel und viele im Englischen Bsp.: I have got CDs. We have got milk. There are cars on the street. Bei verneinten Sätzen und Fragen

Mehr

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) -

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) - Application Form ABOUT YOU First name(s): Surname: Date of birth : Gender : M F Address : Street: Postcode / Town: Telephone number: Email: - Please affix a photo of yourself here (with your name written

Mehr

Stoffverteilungsplan Schuljahr 200../200..

Stoffverteilungsplan Schuljahr 200../200.. Gateway für die 2-jährige Berufsfachschule - multimedial und kompetenzorientiert zum Mittleren Bildungsabschluss Stoffverteilungsplan Schuljahr 200../200.. Klassenbezeichnung: Fach: Englisch Berufsfachschule

Mehr

Gastfamilienbogen Host Family Information

Gastfamilienbogen Host Family Information Gastfamilienbogen Host Family Information Bitte füllen Sie den Bogen möglichst auf englisch aus und senden ihn an die nebenstehende Adresse. Persönliche Daten Personal Information Familienname Family name

Mehr

present progressive simple present 1. Nach Signalwörtern suchen 2. Keine Signalwörter? now today at this moment just now never often

present progressive simple present 1. Nach Signalwörtern suchen 2. Keine Signalwörter? now today at this moment just now never often Teil 1 simple present oder present progressive 1. Nach Signalwörtern suchen Sowohl für das simple present als auch für das present progressive gibt es Signalwörter. Findest du eines dieser Signalwörter,

Mehr

Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense)

Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense) Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense) Verben werden durch das Anhängen bestimmter Endungen konjugiert. Entscheidend sind hierbei die Person und der Numerus

Mehr

Einstufungstest ENGLISCH

Einstufungstest ENGLISCH Einstufungstest ENGLISCH Name: Vorname: Firma: Straße: PLZ: Wohnort: Tel. dienstl.: Handy: Tel. privat: e-mail: Datum: Wie viele Jahre Vorkenntnisse haben Sie in Englisch? Wo bzw. an welchen Schulen haben

Mehr

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang:

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang: Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung HTL 18. September 2015 Englisch (B2) Schreiben Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte Kandidatin,

Mehr

Mit den nachfolgenden Informationen möchte ich Sie gerne näher kennenlernen. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut Sie können.

Mit den nachfolgenden Informationen möchte ich Sie gerne näher kennenlernen. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut Sie können. Ihre Au Pair Vermittlung für Namibia und Afrika Mit den nachfolgenden Informationen möchte ich Sie gerne näher kennenlernen. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut Sie können. Natürlich kann ein Fragebogen

Mehr

Bewerbung für einen Au Pair-Aufenthalt in Namibia oder Südafrika Application for an au pair stay in Namibia or South Africa

Bewerbung für einen Au Pair-Aufenthalt in Namibia oder Südafrika Application for an au pair stay in Namibia or South Africa Namibian and Southern African Au Pair Agency Gutes Foto Picture Bewerbung für einen Au Pair-Aufenthalt in Namibia oder Südafrika Application for an au pair stay in Namibia or South Africa Persönliche Angaben

Mehr

Absprache: Treffpunkte Englisch Primar / Sek I

Absprache: Treffpunkte Englisch Primar / Sek I Departement Bildung und Kultur Abteilung Volksschule Gerichtshausstr. 25 8750 Glarus Absprache: Treffpunkte Englisch Primar / Sek I Das vorliegende Dokument beinhaltet Absprachen über Treffpunkte zum Übertritt

Mehr

1. Personal data First name and family name: Address: Street: Post code and place: Phone (landline): Mobile phone: email:

1. Personal data First name and family name: Address: Street: Post code and place: Phone (landline): Mobile phone: email: GAPP 2015 / 2016 German American Partnership Program Student Information Form recent passport photo (please glue photo on application form, do not staple it!) 1. Personal data First name and family name:

Mehr

Want to have more impressions on our daily activities? Just visit our facebook homepage:

Want to have more impressions on our daily activities? Just visit our facebook homepage: Dear parents, globegarden friends and interested readers, We are glad to share our activities from last month and wish you lots of fun while looking at all we have been doing! Your team from globegarden

Mehr

Neues Aufgabenformat Say it in English

Neues Aufgabenformat Say it in English Neues Aufgabenformat Erläuternde Hinweise Ein wichtiges Ziel des Fremdsprachenunterrichts besteht darin, die Lernenden zu befähigen, Alltagssituationen im fremdsprachlichen Umfeld zu bewältigen. Aus diesem

Mehr

In der SocialErasmus Woche unterstützen wir mit euch zusammen zahlreiche lokale Projekte in unserer Stadt! Sei ein Teil davon und hilf denen, die Hilfe brauchen! Vom 4.-10. Mai werden sich internationale

Mehr

EVERYTHING ABOUT FOOD

EVERYTHING ABOUT FOOD EVERYTHING ABOUT FOOD Fächerübergreifendes und projektorientiertes Arbeiten im Englischunterricht erarbeitet von den Teilnehmern des Workshops Think big act locally der 49. BAG Tagung EVERYTHING ABOUT

Mehr

MUSTER. Date of Application: 09/02/11 Imatriculationnr.: 2008

MUSTER. Date of Application: 09/02/11 Imatriculationnr.: 2008 Evangelische Hochschule Ludwigsburg Protestant University of Applied Sciences International Office Paulusweg 6 71638 Ludwigsburg Germany Dr. Melinda Madew m.madew@eh-ludwigsburg.de 07141-9745280 Christina

Mehr

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln Ideas for the classroom 1. Introductory activity wer?, was?, wo?, wann?, warum? 2. Look at how people say farewell in German. 3. Look at how people

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

Du hast schon einige Möglichkeiten kennen gelernt, um einen Satz in eine Frage zu verwandeln:

Du hast schon einige Möglichkeiten kennen gelernt, um einen Satz in eine Frage zu verwandeln: Fragen mit do/doe Du hat chon einige Möglichkeiten kennen gelernt, um einen Satz in eine Frage zu verwandeln: Bp.: We can play football in the garden. Can we play football in the garden? I mut learn the

Mehr

Algorithms for graph visualization

Algorithms for graph visualization Algorithms for graph visualization Project - Orthogonal Grid Layout with Small Area W INTER SEMESTER 2013/2014 Martin No llenburg KIT Universita t des Landes Baden-Wu rttemberg und nationales Forschungszentrum

Mehr

Bewerbung als AuPair AuPair application form

Bewerbung als AuPair AuPair application form Bewerbung als AuPair AuPair application form Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen Please write in capital letters Persönliche Daten Personal informations Name Surname Vorname First Name Straße, Hausnummer

Mehr

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person?

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person? Reading tasks passend zu: Open World 1 Unit 4 (student s book) Through a telescope (p. 26/27): -Renia s exchange trip: richtig falsch unkar? richtig falsch unklar: Renia hat sprachliche Verständnisprobleme.

Mehr

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health)

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) 1 Utilitarian Perspectives on Inequality 2 Inequalities matter most in terms of their impact onthelivesthatpeopleseektoliveandthethings,

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

Der Wetterbericht für Deutschland. Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town.

Der Wetterbericht für Deutschland. Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town. Der Wetterbericht für Deutschland Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town. Es ist sehr heiß in Berlin und es donnert und blitzt in Frankfurt. Es ist ziemlich neblig

Mehr

46652F (JUN1446652F01) General Certificate of Secondary Education Foundation Tier June 2014 2/3 4/5 6/7 8/9 10/11 12/13 TOTAL. Time allowed 30 minutes

46652F (JUN1446652F01) General Certificate of Secondary Education Foundation Tier June 2014 2/3 4/5 6/7 8/9 10/11 12/13 TOTAL. Time allowed 30 minutes entre Number Surname andidate Number For Examiner s Use Other Names andidate Signature Examiner s Initials Page Mark German General ertificate of Secondary Education Foundation Tier June 201 662F 2/3 /

Mehr

Teil 4,9 Ich habe mein Handy, aber wo sind meine Schlüssel?

Teil 4,9 Ich habe mein Handy, aber wo sind meine Schlüssel? Teil 4,9 Ich habe mein Handy, aber wo sind meine Schlüssel? Üben wir! Vokabular (I) Fill in each blank with an appropriate word from the new vocabulary: 1. Ich lese jetzt Post von zu Hause. Ich schreibe

Mehr

6KRSSLQJDW&DPGHQ/RFN 1LYHDX$

6KRSSLQJDW&DPGHQ/RFN 1LYHDX$ )HUWLJNHLW+ UYHUVWHKHQ 1LYHDX$ Wenn langsam und deutlich gesprochen wird, kann ich kurze Texte und Gespräche aus bekannten Themengebieten verstehen, auch wenn ich nicht alle Wörter kenne. 'HVNULSWRU Ich

Mehr

Versicherungsschutz. sicher reisen weltweit!

Versicherungsschutz. sicher reisen weltweit! I N F O R M A T I O N E N Z U d einem Versicherungsschutz im au s l an d R ei s e v er s i c h erun g s s c h utz sicher reisen weltweit! RD 281_0410_Eurovacances_BB.indd 1 14.06.2010 11:26:22 Uhr Please

Mehr

EINSTUFUNGSTEST ENGLISCH. Firma: Abt.: Name: Datum:

EINSTUFUNGSTEST ENGLISCH. Firma: Abt.: Name: Datum: EINSTUFUNGSTEST ENGLISCH Firma: Abt.: Name: Datum: Dieser kurze Test soll dafür sorgen, daß Sie den für Sie richtigen Kurs belegen. Keine Angst - wenn Sie schon alles richtig beantworten könnten, dann

Mehr

2nd Year German Study Notes. Adjectives have three forms: positive, comparatives, and superlatives.

2nd Year German Study Notes. Adjectives have three forms: positive, comparatives, and superlatives. 2nd Year German Study Notes Adjectives have three forms: positive, comparatives, and superlatives. This book is big. That book is bigger. The atlas is the biggest. A quarter is small. A nickel is smaller.

Mehr

German Section 33 - Print activities

German Section 33 - Print activities No. 1 Finde die Wörter! Find the words! Taschenrechner calculator Kugelschreiber pen Bleistift pencil Heft exercise book Filzstift texta Radiergummi eraser Lineal ruler Ordner binder Spitzer sharpener

Mehr

The poetry of school.

The poetry of school. International Week 2015 The poetry of school. The pedagogy of transfers and transitions at the Lower Austrian University College of Teacher Education(PH NÖ) Andreas Bieringer In M. Bernard s class, school

Mehr

Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015

Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015 Event-UG (haftungsbeschränkt) DSAV-event UG (haftungsbeschränkt) Am kleinen Wald 3, 52385 Nideggen Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015 Ladies

Mehr

Anleitung für die Gastfamilienunterlagen (Anhang 2)

Anleitung für die Gastfamilienunterlagen (Anhang 2) Comenius-Projekt Individuelle Schülermobilität Anleitung für die Gastfamilienunterlagen (Anhang 2) Bitte erstellen Sie zwei Exemplare der Gastfamilienunterlagen: ein Exemplar für die koordinierende AFS-/YFU-Organisation

Mehr

Lerninhalte ALFONS Lernwelt Englisch 3. Klasse

Lerninhalte ALFONS Lernwelt Englisch 3. Klasse Seite 1 Turmzimmer 1: My Name Is Steve 7. Right or Wrong? Richtig oder falsch? 8. Do You Remember? Erinnerst du dich? 9. The Small Tube Die Flimmerkiste 4. Just Ask! Frag mal! 10. Listen and Click! Hör

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

Hier muss zunächst das Passwort angefordert werden. Pro eingetragenen Host / Gastgeber gibt es ein Passwort.

Hier muss zunächst das Passwort angefordert werden. Pro eingetragenen Host / Gastgeber gibt es ein Passwort. Einloggen via https://dolphin.servas.org/login/login 1. Hier muss zunächst das Passwort angefordert werden. Pro eingetragenen Host / Gastgeber gibt es ein Passwort. Die Kinder / Personen (die unter I live

Mehr

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com)

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Inhalt Content Citrix-Anmeldung Login to Citrix Was bedeutet PIN und Token (bei Anmeldungen aus dem Internet)? What does PIN and Token

Mehr

Englisch. Kaufmännische Berufsmaturität 2. Stoffplan Wirtschaftsschule Thun. berufsbegleitend

Englisch. Kaufmännische Berufsmaturität 2. Stoffplan Wirtschaftsschule Thun. berufsbegleitend Englisch Stoffplan Wirtschaftsschule Thun Kaufmännische Berufsmaturität 2 berufsbegleitend Fassung vom 05.06.2013 ÜBERGEORDNETE ZIELE / DIDAKTISCHES KONZEPT Die Lernenden an der Berufsmaturitätsschule

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Bewertungsbogen. Please find the English version of the evaluation form at the back of this form

Bewertungsbogen. Please find the English version of the evaluation form at the back of this form Bewertungsbogen Please find the English version of the evaluation form at the back of this form Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der BAI AIC 2015! Wir sind ständig bemüht, unsere Konferenzreihe zu verbessern

Mehr

Bewerbung für einen Au Pair-Aufenthalt in Deutschland Application for an au pair stay in Germany

Bewerbung für einen Au Pair-Aufenthalt in Deutschland Application for an au pair stay in Germany Namibian and Southern African Au Pair Agency Gutes Foto Picture Bewerbung für einen Au Pair-Aufenthalt in Deutschland Application for an au pair stay in Germany Persönliche Angaben der Au Pair-Bewerberin

Mehr

(15) Erste Fragen mit dem Austauschschüler:

(15) Erste Fragen mit dem Austauschschüler: (15) Erste Fragen mit dem Austauschschüler: Hinweis: Sie können zur ersten Sprache Deutsch/German als zweite Sprache außer Englisch auch andere Sprachen (25) wählen, s. beiliegende Wahlmöglichkeit unter

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

National Quali cations SPECIMEN ONLY

National Quali cations SPECIMEN ONLY H National Quali cations SPECIMEN ONLY SQ1/H/01 Date Not applicable Duration 1 hour and 40 minutes German Reading and Directed Writing Total marks 40 SECTION 1 READING 0 marks Attempt ALL questions. Write

Mehr

Aufnahmeuntersuchung für Koi

Aufnahmeuntersuchung für Koi Aufnahmeuntersuchung für Koi Datum des Untersuchs: Date of examination: 1. Angaben zur Praxis / Tierarzt Vet details Name des Tierarztes Name of Vet Name der Praxis Name of practice Adresse Address Beruf

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

German Section 28 - Online activitites

German Section 28 - Online activitites No. 01 Das Wetter The weather Ich bin nass. Mir ist heiß. Mir ist kalt. Hilfe! I'm wet. I'm hot. I'm cold. Help! No. 02 Memoryspiel Memory game Mir ist heiß. I'm hot. Mir ist kalt. I'm cold. Ich bin nass.

Mehr

Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben?

Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben? Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben? How do I get additional TOEFL certificates? How can I add further recipients for TOEFL certificates?

Mehr

MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT

MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT I Textarbeit Text 1 A letter from Australia Good Day Tony, - 1 - Punkte 1 5 10 15 20 How are you? I came to Melbourne three weeks ago and it is really great here in Australia. I have a good time with my

Mehr

HOTEL KAISER. Schweizer Familientradition. www.hotel-kaiser.de

HOTEL KAISER. Schweizer Familientradition. www.hotel-kaiser.de HOTEL KAISER K Ö L N Schweizer Familientradition www.hotel-kaiser.de Ankommen Willkommen sein und sich vom Stress und der Hektik des Alltags entspannen. Feel welcome and relax from the stress and strains

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

Vocab Spot Male and Female... 78 Modalverben Modal verbs... 79 must, mustn t... 79 should... 80 have to... 80

Vocab Spot Male and Female... 78 Modalverben Modal verbs... 79 must, mustn t... 79 should... 80 have to... 80 Entscheidungsfragen Yes/No-Questions... 6 Kurzantworten (1) Short answers (1)... 8 Fragewörter Question words... 8 Welche/r/s What and Which... 10 Fragen mit Präpositionen Questions with prepositions...

Mehr

Deutsch 2 Kapitel 8: Krankheit und Verletzung sickness, injury, suggestions. Name: Seite

Deutsch 2 Kapitel 8: Krankheit und Verletzung sickness, injury, suggestions. Name: Seite 1. Match the appropriate conversation excerpt to each picture. A. Ja, ich fühle mich gar nicht wohl. Ich habe Husten und Schnupfen, und der Hals tut mir furchtbar weh. Ich glaube nicht, dass ich morgen

Mehr

University of Applied Sciences and Arts

University of Applied Sciences and Arts University of Applied Sciences and Arts Hannover is the Capital of Lower Saxony the greenest city in Germany the home of Hannover 96 and has 525.000 residents, about 35.000 students and a rich history

Mehr

Umzüge m i t C l ü v e r. Clüver

Umzüge m i t C l ü v e r. Clüver Clüver m o v e s y o u Umzüge m i t C l ü v e r INTERNATIONALE M ÖBELTRANSPORTE Unsere Destination: Griechenland Eine Wohnortsverlegung ins Ausland ist immer eine anstrengende und aufregende Sache. Es

Mehr

Logo der Botschaft. Gz: (Bitte alles leserlich und in Druckschrift ausfüllen) (General information) (Please write legibly using block letters)

Logo der Botschaft. Gz: (Bitte alles leserlich und in Druckschrift ausfüllen) (General information) (Please write legibly using block letters) Anlage 3 zum TRE Gastwissenschaftler und Proliferationsrisiken Logo der Botschaft Gz: BC Fragebogen zur Prüfung von Antragstellern zu post-graduierten Studien- oder Forschungsaufenthalten im Bundesgebiet

Mehr

Role Play I: Ms Minor Role Card. Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc.

Role Play I: Ms Minor Role Card. Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc. Role Play I: Ms Minor Role Card Conversation between Ms Boss, CEO of BIGBOSS Inc. and Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc. Ms Boss: Guten Morgen, Frau Minor! Guten Morgen, Herr Boss! Frau Minor, bald steht

Mehr

und E - Commerce Chance oder Bedrohung für die FMCG-Branche?

und E - Commerce Chance oder Bedrohung für die FMCG-Branche? und E - Commerce Chance oder Bedrohung für die FMCG-Branche? Oliver Koll Europanel, London 1 1 E-Commerce bei Lebensmitteln: (k)ein Markt? 2 E-Commerce-Modelle in der FMCG-Branche 3 Anregungen zur Gestaltung

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. SAFETY FIRST HAS NEVER BEEN SO EXCITING.

SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. SAFETY FIRST HAS NEVER BEEN SO EXCITING. Fahraktive EVENTS ZUM ANSCHNALLEN. FASTEN YOUR SEATBELTS FOR SOME AWESOME DRIVING EVENTS. SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. Jeder, der BMW UND MINI DRIVING ACADEMY hört, denkt automatisch an Sicherheit.

Mehr

job and career at HANNOVER MESSE 2015

job and career at HANNOVER MESSE 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at HANNOVER MESSE 2015 Marketing Toolkit DE / EN 1 Inhalte Smart Careers engineering and technology 1 Logo Seite 3 2 Signatur Seite 4 3 Ankündigungstext

Mehr

Lab Class Model-Based Robotics Software Development

Lab Class Model-Based Robotics Software Development Lab Class Model-Based Robotics Software Development Dipl.-Inform. Jan Oliver Ringert Dipl.-Inform. Andreas Wortmann http://www.se-rwth.de/ Next: Input Presentations Thursday 1. MontiCore: AST Generation

Mehr

Anforderung an Mobile Broadcast aus Sicht des Kunden

Anforderung an Mobile Broadcast aus Sicht des Kunden Anforderung an Mobile Broadcast aus Sicht des Kunden Medientage München 2006 Panel 6.8. University of St. Gallen, Switzerland Page 2 Anforderung an Mobile Broadcast aus Sicht des Kunden. Executive Summary

Mehr

Vorlesung Automotive Software Engineering Integration von Diensten und Endgeräten Ergänzung zu Telematik

Vorlesung Automotive Software Engineering Integration von Diensten und Endgeräten Ergänzung zu Telematik Vorlesung Automotive Software Engineering Integration von Diensten und Endgeräten Ergänzung zu Telematik Sommersemester 2014 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Hohlfeld Bernhard.Hohlfeld@mailbox.tu-dresden.de

Mehr

Schreibe die Lösungen am besten mit Bleistift, falls du die Übung mehrmals machen möchtest

Schreibe die Lösungen am besten mit Bleistift, falls du die Übung mehrmals machen möchtest Skill 1 Vorwort Reading / Writing Lieber Schüler und liebe Schülerin, damit du dich optimal auf eure Englischtests vorbereiten kannst, haben wir für dich auf den folgenden Seiten Beispielübungen und nützliche

Mehr

job and career for women 2015

job and career for women 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career for women 2015 Marketing Toolkit job and career for women Aussteller Marketing Toolkit DE / EN Juni 2015 1 Inhalte Die Karriere- und Weiter-

Mehr

DVMD Tagung Hannover 2011

DVMD Tagung Hannover 2011 DVMD Tagung Hannover 2011 Vorstellung der Bachelorarbeit mit dem Thema Schwerwiegende Verstöße gegen GCP und das Studienprotokoll in klinischen Studien - Eine vergleichende Analyse der Regularien der EU-Mitgliedsstaaten

Mehr

Your Partner for Luxury and Lifestyle Estates Ihr Partner für Luxus- und Lifestyle-Immobilien

Your Partner for Luxury and Lifestyle Estates Ihr Partner für Luxus- und Lifestyle-Immobilien Your Partner for Luxury and Lifestyle Estates Ihr Partner für Luxus- und Lifestyle-Immobilien Welcome to Premier Suisse Estates Willkommen bei Premier Suisse Estates Dr. Peter Moertl, CEO Premier Suisse

Mehr

Einkommensaufbau mit FFI:

Einkommensaufbau mit FFI: For English Explanation, go to page 4. Einkommensaufbau mit FFI: 1) Binäre Cycle: Eine Position ist wie ein Business-Center. Ihr Business-Center hat zwei Teams. Jedes mal, wenn eines der Teams 300 Punkte

Mehr

Field Librarianship in den USA

Field Librarianship in den USA Field Librarianship in den USA Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven Vorschau subject librarians field librarians in den USA embedded librarians das amerikanische Hochschulwesen Zukunftsperspektiven

Mehr

Sentences for all day business use

Sentences for all day business use Sentences for all day business use In dieser umfangreichen Übung finden Sie eine große Auswahl für Sätze und Redewendungen in verschiedenen kaufmännischen Situationen, z.b. Starting a letter, Good news,

Mehr

1. In Countrysongs ist die Welt meistens sehr einfach. Findest du, dass Country Musik in diesem Film eine wichtige Rolle spielt? Warum (nicht)?

1. In Countrysongs ist die Welt meistens sehr einfach. Findest du, dass Country Musik in diesem Film eine wichtige Rolle spielt? Warum (nicht)? Welche Person ist für dich die interessanteste im Film? Warum? 1. In Countrysongs ist die Welt meistens sehr einfach. Findest du, dass Country Musik in diesem Film eine wichtige Rolle spielt? Warum (nicht)?

Mehr

MARKET DATA CIRCULAR DATA AMENDMENT

MARKET DATA CIRCULAR DATA AMENDMENT MARKET DATA CIRCULAR DATA AMENDMENT Anpassung Schlussabrechnungspreise Financial Power Futures May 2015 Leipzig, 10.07.2015 - Die Schlussabrechnungspreise für die Financial Power Futures werden nach der

Mehr

s-genitive / Genitiv s Das Genitiv s zeigt einen Besitz / eine Zugehörigkeit an. Beachte dabei:

s-genitive / Genitiv s Das Genitiv s zeigt einen Besitz / eine Zugehörigkeit an. Beachte dabei: Das Genitiv s zeigt einen Besitz / eine Zugehörigkeit an. Beachte dabei: 1. Bei Substantiven im Singular und unregelmäßigen Pluralformen (men / women / children / ) wird das s nach einem Apostroph angehängt.

Mehr

Gymnasium Rhauderfehn Schulinterner Arbeitsplan ENGLISCH Klasse 8

Gymnasium Rhauderfehn Schulinterner Arbeitsplan ENGLISCH Klasse 8 Das Gymnasium Gymnasium Rhauderfehn Schulinterner Arbeitsplan ENGLISCH Klasse 8 Quellen und Vorgaben: Kerncurriculum für das Gymnasium, Jg. 5-10, 2006, Nds. KM Lehrbuch: Green Line 4, Klett Verlag Lektüre:

Mehr

Top Tipp. Ref. 08.05.23 DE. Verwenden externer Dateiinhalte in Disclaimern. (sowie: Verwenden von Images in RTF Disclaimern)

Top Tipp. Ref. 08.05.23 DE. Verwenden externer Dateiinhalte in Disclaimern. (sowie: Verwenden von Images in RTF Disclaimern) in Disclaimern (sowie: Verwenden von Images in RTF Disclaimern) Ref. 08.05.23 DE Exclaimer UK +44 (0) 845 050 2300 DE +49 2421 5919572 sales@exclaimer.de Das Problem Wir möchten in unseren Emails Werbung

Mehr

job and career at IAA Pkw 2015

job and career at IAA Pkw 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at IAA Pkw 2015 Marketing Toolkit job and career Aussteller Marketing Toolkit DE / EN Februar 2015 1 Inhalte Smart Careers in the automotive

Mehr

Antje Damm Ist 7 viel? 44 Fragen für viele Antworten Moritz Verlag, Frankfurt am Main

Antje Damm Ist 7 viel? 44 Fragen für viele Antworten Moritz Verlag, Frankfurt am Main Deutsch Ist 7 viel? 44 Fragen für viele Antworten Moritz Verlag, Frankfurt am Main Was ist Glück? Lieben alle Mütter ihre Kinder? Wird es die Erde immer geben? Tut alt werden weh? Was denken Babys? Plant

Mehr

Deutsch Grammatik PPT: Inhaltsverzeichnis

Deutsch Grammatik PPT: Inhaltsverzeichnis Deutsch Grammatik mit PPT Inhaltsverzeichnis Deutsch Grammatik PPT: Inhaltsverzeichnis Wortlehre 1. Nomen und Fälle 1.1 Nomen und Fälle Theorie 1.1 Nomen und Fälle Übungen 1.2 Pronomen und Fälle Übungen

Mehr

341 Diktate und Übersetzungen Englisch 5. Klasse

341 Diktate und Übersetzungen Englisch 5. Klasse 341 Diktate und Übersetzungen Englisch 5. Klasse Inhaltsverzeichnis Vorwort Tipps zum Üben................................................................................................................................................................................1

Mehr

Maximilian 10 maande duits. Melissa 4 jaar duits. Adelina 6 jaar duits

Maximilian 10 maande duits. Melissa 4 jaar duits. Adelina 6 jaar duits Ihre Au Pair Vermittlung für Namibia und das südliche Afrika Mit den nachfolgenden Informationen möchte ich Sie gerne näher kennenlernen. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut Sie können. Natürlich kann

Mehr

5. Was passiert, wenn die Zeit in meinem Warenkorb abläuft?

5. Was passiert, wenn die Zeit in meinem Warenkorb abläuft? FAQ Online Shop 1. Wie kann ich Tickets im Online Shop kaufen? Legen Sie die Tickets für die Vorstellung Ihrer Wahl in den Warenkorb. Anschließend geben Sie Ihre persönlichen Daten an und gelangen durch

Mehr

Bewerbung als Au pair Au-Pair Application Form

Bewerbung als Au pair Au-Pair Application Form munichaupair Patricia Brunner e. Kfr. Ötztalerstr. 1 81373 München Bewerbung als Au pair Au-Pair Application Form Zutreffendes bitte ankreuzen Please tick where applicable. Bitte in Druckschrift und schwarzem

Mehr

Englisch / ca 240 Lektionen

Englisch / ca 240 Lektionen Bildungszentrum für Wirtschaft und Dienstleistung Bern-Wankdorf bwdbern.ch Kaufmännische Berufsfachschule BV Bern Englisch / ca 240 Lektionen Didaktisches Konzept In allen Bereichen des Lebens fliessen

Mehr

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13.

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. März 2009 0 1) LOGROTATE in z/os USS 2) KERBEROS (KRB5) in DFS/SMB 3) GSE Requirements System 1 Requirement Details Description Benefit Time Limit Impact

Mehr

Medienmanagement (B.A.), Studienrichtung Media Management (B.A.), branch of study

Medienmanagement (B.A.), Studienrichtung Media Management (B.A.), branch of study BEWERBUNGSFORMULAR THOMAS HEINRICH SCHOLARSHIP APPLICATION FORM THOMAS HEINRICH SCHOLARSHIP Hiermit bewerbe ich mich für den Thomas Heinrich Scholarship: I hereby apply for the Thomas Heinrich Scholarship:

Mehr

Deutsch-Englisch Lehrbuch

Deutsch-Englisch Lehrbuch Deutsch-Englisch Lehrbuch Dieses Handbuch ist ein Projekt der infos24 GmbH. www.infos24.de Das Team der infos24 GmbH bedankt sich für die Drucklegung, Korrektur, Design bei: Josephine Schubert, Andrés

Mehr

Application Form (Bewerbungsformular) Unpaid Work Experience Placement. Outgoing PLM (People in the labour market)

Application Form (Bewerbungsformular) Unpaid Work Experience Placement. Outgoing PLM (People in the labour market) Application Form (Bewerbungsformular) Unpaid Work Experience Placement Outgoing PLM (People in the labour market) PERSONAL INFORMATION COUNTRY OF DESTINATION Family Name Date of Birth Nationality Sex Male

Mehr

ONLINE - GRAMMATIK. Satzbau

ONLINE - GRAMMATIK. Satzbau Satzbau 1) Was man über den Satzbau wissen sollte. Ein Satz kann aus vielen einzelnen Wörtern bestehen. Diese Wörter können aber nicht beliebig irgendwo im Satz stehen. Sie werden geordnet und in Satzgliedern

Mehr

Inhalt. Topics and worksheets... 1. Vorwort an die Schüler Vorwort an die Eltern

Inhalt. Topics and worksheets... 1. Vorwort an die Schüler Vorwort an die Eltern Inhalt Vorwort an die Schüler Vorwort an die Eltern Topics and worksheets... 1 Topic 1: Lesen: That s me... 2 Grammatik: Das Verb be... 4 Wortschatz: Einen Freund vorstellen... 7 Schreiben: Ein Freundschaftsbuch

Mehr

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here!

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! In vier Schritten zum Titel erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! Einleitung Intro Um Sie dabei zu unterstützen, Ihren Messeauftritt

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

1. Welche Länder in der Welt würdest du am liebsten besuchen?

1. Welche Länder in der Welt würdest du am liebsten besuchen? holidays 1) Read through these typical GCSE questions and make sure you understand them. 1. Welche Länder in der Welt würdest du am liebsten besuchen? 2. Wo verbringst du normalerweise deine Verbringst

Mehr

Extended Ordered Paired Comparison Models An Application to the Data from Bundesliga Season 2013/14

Extended Ordered Paired Comparison Models An Application to the Data from Bundesliga Season 2013/14 Etended Ordered Paired Comparison Models An Application to the Data from Bundesliga Season 2013/14 Gerhard Tutz & Gunther Schauberger Ludwig-Maimilians-Universität München Akademiestraße 1, 80799 München

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lexware Financial Office Premium Handwerk XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lexware Financial Office Premium Handwerk Corporation,

Mehr