Az idegen nyelvi osztályozó- és javítóvizsgák vizsgaleírása

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Az idegen nyelvi osztályozó- és javítóvizsgák vizsgaleírása"

Transkript

1 Az idegen nyelvi osztályozó- és javítóvizsgák vizsgaleírása A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll minden vizsgázó számára. Az írásbeli vizsgán a vizsgázó feladatlapot old meg, amely a következő készségeket méri: olvasás, nyelvhelyesség, íráskészség. Az írásbeli vizsga megoldására 30 perc áll a vizsgázók rendelkezésére. Az írásbeli vizsgán a feladatlap tartalmazza a megszerezhető maximális pontszámot, amely feladatlaponként eltérő lehet. A szóbeli vizsgán a vizsgázó a tanév során átvett szóbeli témakörök alapján összeállított kérdéseket, szituációs (szerepjáték) feladatot és képleírás (önálló témakifejtés) feladatot kaphat. A szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő. A szóbeli vizsgán az a tanár, aki a vizsgázót a tanév során tanította nem lehet kérdező tanár, de tagja lehet a 3 fős vizsgabizottságnak. A szóbeli vizsgán maximálisan 20 pont szerezhető. A vizsga értékelése: A tanuló érdemjegye az írásbeli és szóbeli feladatrészek együttes elért pontszáma alapján kerül kiszámításra az alábbi százalékos határok alapján: Érdemjegy % A szóbeli vizsgán, ha valaki 0 pontot ér el, a javítóvizsgán való bukást eredményezi. Budapest, június 14. Urkom-Fábic Irena munkaközösség-vezető

2 Solution Elementary Angol 9. évfolyam Nyelvtani szerkezetek: Az óra Birtokos (melléknév/névmás my/mine, birtokviszony kifejezése) Countable/Uncountable főnevek, mennyiségi kifejezések Elöljárószavak térben és időben (in, at, from-to, until, on, behind, opposite, next to.) Going to Igealakok (szándékkifejezők: want, would like, érzelemkifejezők: love, hate, like, enjoy) Kérdőszavak (Wh-, Yes/No questions) Melléknévfokozás, összehasonlítás Névmások (személyes I, tárgy eset - me) Past Simple (BE, regular, irregular verbs) Present Continuous (Progressive) jövő idő kifejezésére is Present Simple Segédigék (can, could, will, may, would, have to, should Szóbeli témakörök Personal details Name, date and place of birth, address, family members (name, age, job), pets, school s name, hobbies Home and house Where do you live? (town, district, street, house/flat) Describe your home. (old/new, small/big, rooms, furniture, colours) Describe your room (small/big, furniture, colours) Daily routine Describe your typical Monday (-at home- getting up, having breakfast, in the bathroom, getting ready for school -how do you get to school? -at school- start/finish school, subjects, breaks, lunch -in the afternoon- learning, free time, going to bed) Describe your weekends. Family festivals (Christmas, Easter, New Year s Eve, birthday) Describe Christmas (preparing, gifts, food and drink, Christmas tree, customs) Describe Easter (customs, Easter eggs, sprinkling, food and drink) Describe New Year s Eve ( customs, food and drink) How did you celebrate your last birthday?

3 Tourism Describe your last holiday (where/when did you go? Who did you go with? Where did you stay? How did you travel? What was the weather like? What did you do? What did you eat/drink?) Name some sights in Budapest and in Hungary (World Cultural Heritage) You and your family Describe your family members (name, age, job, appearance, character, hobby) Food and meals in Britain and in Hungary Name some typical British/Hungarian food. What do we eat for breakfast/lunch/ dinner in both countries? Free time Describe your free time (When do you have free time? What do you do? Who do you go with? What do you do in school holidays?) Describing people Describe your favourite famous person. (name, age, job, appearance, character) Why do you like him/her? Clothes What clothes do you wear at school? What clothes do you wear at a party? What are your favourite colours? Can you make clothes? Where do you buy clothes?

4 Angol 9. évfolyam nyelvi előkészítő osztály Tankönyv: Solutions Elementary, Solutions Pre-Intermediate Nyelvtani szerkezetek a/an/the Adjectives Adverbs Adverbs of frequency First Conditional Future Simple Making comparisons Much/many Passive Past Simple Prepositions of time, place and movement Present Continuous Present perfect Present Simple Quantities Some/any Verb forms (to+infinitive/-ing) Szóbeli témakörök 1. Personal introduction: name, date and place of birth, family members, school, place of living, free time/hobby, pets 2. Family life: family members (name, age, job, description of appearance and inner qualities), cousins, grandparents, favourite family member, sharing housework family gathering occasions 3. Introduction of another person (e.g. a famous person): Who is this person? (name, nationality, profession), Why is (s)he famous? His/her famous films, songs, etc. Personal and career details. Description of appearance and inner qualities. Why is (s)he your favourite? 4. Festivities/ Celebrations: National holidays (15 th March, 20 th August, 23 rd October- What do we celebrate?) Religious holidays (Christmas, Easter, Pentecost- What do we celebrate?) Family holidays (birthday, name day, wedding, christening, wedding anniversary, etc.) 5. Shopping: Where: market, supermarket, small shop, shopping centre/mall, Internet What: food, clothes, presents How often and who with, favourite shops, Advantages and disadvantages of each type of shops.

5 6. Home: Where (city/country), flat or house, Who lives there?, Rooms and furniture, Your own bedroom (furniture, colours), do you like living there?, Why?, Your ideal home 7. Weather: What s the weather like today? Seasons and typical weather in Hungary, Your favourite season, Why? Activities you usually do in that season, Environmental protection, extreme weather conditions and global warming, What can you do to protect your environment? 8. Introduction of own school: Name and place of your school. Subjects you study, like, dislike, good at, bad at, etc. School facilities. School life (School Leavers Ball, School Leaving ceremony, Students Day, etc.). Description of own class 9. Jobs: Popular professions, Studying or working after high school? Why? Your career plans 10. Daily routine: When do you get up? Morning at home, leaving for school, At school (starting, finishing, number of lessons, extra school activities) Afternoon, free time, evening, weekends 11. Food and meals: Food you like, dislike, can-can t make. What do you usually have for breakfast, lunch, dinner? Typical Hungarian and British food. Fast food, healthy eating, dieting. 12. Free time activities: What do you usually do in your free time? Hobbies, interests. 13. Sports: Popular sports in Hungary, famous Hungarian sportsmen, Types of sports: winter-, summer-, team-, individual-sports. Who is your favourite sportsman? Why? Which team do you support, Sports you do. 14. Public transport: How do you come to school? What forms of public transport do you use/ are there in Budapest? Which one is your favourite? Why? Advantages and disadvantages of each form. 15. Travelling abroad: Have you ever been abroad? If yes, talk about it! (e. g. Where did you go? Who did you go with? How long did you stay there? How did you travel? Where did you stay? What did you do? Did you like it? Why?) What do you need/take when you travel abroad? (e. g. documents, money), Popular holiday destinations/resorts 16. Technology in everyday life: Household appliances (e. g. TV, DVD-player, machines in the kitchen, bathroom, etc.) Using a computer (where, how often, what for) Gadgets you have/use (e. g. mobile phone, mp3-player, etc.)

6 9.évfolyam német Delfin1 tankönyv+munkafüzet+cd +szóbeli témák 1. lecke Menschen und Reisen Beobachtungen aus Bahnhofscafé (olvasmány+szavak) bemutatkozás, köszönésiformák nyelvtan: a főnév, határozott, határozatlan névelők, ige jelen ideje, kijelentő és kérdő mondat 2. lecke Leute, Leute Rekorde,Rekorde( Olvasmány+szavak) számok ig. nyelvtan: személyesnévmások, módbeli segédigék, igék ragozása 3. lecke Wohnen und Leben Ein Krokodil und kein Telefon (olvasmány+szavak) nyelvtan: határozott névmás, határozatlan névmás, elváló igekötős igék 4. lecke Wer will, der kann Wollen wir zusammen szituációk módbeli segédigék a lehetőség, engedély és tiltás kifejezése módbeli segédigék jelen idejű mondatban 5. lecke Orientierung und Wege Lebensretter im Dienst (olvasmány+szavak) útbaigazítás, tájékoztatás nyelvtan: elöljárószavak, óra, pontosidő 6. lecke Alltag napirend, napi rutin, tevékenységek iskolán belül és a szabadidő nyelvtan: 2.múlt idő Partizip Perfekt 7. lecke Feste und Ferien Szokások és tradiciók karácsony és szilveszter itthon és Németországban, ételek, üdvözlőlapok nyelvtan: igevonzatok részes és tárgyesettel álló igék 8. lecke Essen und Trinken ételek, italok, étkezési szokások, vásárlás élelmiszerboltban Wenn Maria kommt (olvasmány) nyelvtan: weil és wenn mellékmondatok, felszólítómód 9. lecke Umzug und Einrichtung lakóhely és lakás bemutatása, szituációk pl. kiadó lakást keresek stb. Mia (olvasmány) nyelvtan: dass mellékmondat+ célhatározói mellékmondatok um zu +infinitiv és damit 10. lecke Mode und Geschmack Ruha teszi az embert? Hogy öltözködsz? szituációk áruházban cipővásárlás stb. Über Geschmack kann man nicht streiten. (olvasmány) nyelvtan: Präteritum +Szóbeli témák Ich und meine Familie/meine beste Freundin mein Wohnort/ meine Wohnung/Haustiere Freizeit Tagesablauf/das Wochenende Feste und Feiern Essen und Trinken /Einkaufen/ Mode, Bekleidung

7 Tankönyv: CHANNEL Pre-Intermediate Nyelvtani szerkezetek Angol 10. évfolyam Clauses of result (so+adjective/adverb+that) Comparatives superlatives comparisons (melléknévfokozás, összehasonlítás) Conditionals: type 1 and type 2 Defining relative clauses (who, which, that) Exclamatory sentences (how, what, such, so) Future Simple (will) Indirect questions Modals: must-mustn t, can-can t, have to-don t have to, need to-needn t to-don t need to, should-shouldn t Passive Voice (Present Simple, Past Simple) Past Continuous Past Simple Present Continuous Present Perfect Continuous Present Perfect Simple Present Simple Quantifiers: some, any, much, many, a lot of, lots of, a few, a little, too, enough Question tags Reported Speech Time clauses (when, before, after, as soon as, until) Used to Szóbeli témakörök Topics and Questions 1. Home and house 2. Daily routine 3. Family festivals (Christmas, Easter, New Year s Eve, birthday) 4. Tourism (your last holiday, organising a holiday, sights in Budapest and in Hungary) 5. You and your family 6. Your town/village, giving directions around town 7. Food and meals in Britain and in Hungary 8. Free time/ going out 9. Describing people (a famous person) 10. Clothes

8 Situations 1. Your family wants to move house. You can stay in Budapest and live in a flat or to the country and live in a house. Discuss your choice with your mother (your teacher) 2. A Spanish exchange student is staying with you. You are talking about your typical schoolday to find out who s got a busier day. 3. Next week is your sister s 18th birthday. You want to surprise her with an unforgettable party. Discuss it with your mother (your teacher). Talk about the presents, the food, the invited people, the music and the program. 4. Your English friend has just arrived to your place and he is going to spend 4 days in Budapest. Suggest him programmes you should do and sights you should visit together. 5. Your sister is getting married and asks you to help her which family members should she invite to the wedding and why. 6. An Italian tourist (your teacher) asks you to tell him how to get to the Széchenyi thermal bath in the City Park. Give her directions using the map. (You are standing on the Blaha Lujza square) 7. Your French friend is visiting you at Christmas and he is staying for the whole holiday. You want to give him some typical Hungarian food. What will you make him for breakfast/lunch/dinner? 8. You and your friend want to go out on Saturday evening. You can choose from the following programmes. Where are you going and why? Cinema: Corvin 21:00 Star Wars III WestEnd 20:00 Mamma Mia Theatre Madách 19:00 Joseph National 19:30 SÖR Clubs Bank Dance Hall Old Man s Pub 9. You have lost your 6 year-old brother in the shopping centre. Go to the security guard asking for help and describing your brother. 10. You are getting ready for a wedding. Discuss with your friend what to put on. Talk about the clothing, shoes, accessories, jewellery. Pictures (a képanyagot a vizsgázó a vizsga folyamán kapja meg)

9 Angol 10. évfolyam nyelvi előkészítő osztály Tankönyv: Solutions Intermediate Nyelvtani szerkezetek Articles (a/ an, the) Comparative forms Conditional sentences type 1, type 2, type 3 Countable and uncountable nouns Demonstrative pronouns: this/ that Future Simple Future simple Going to Infinitives and -ing forms Modals: can, can t,could, may, should, must, mustn t, have to/ don t have to, need/needn t Passive sentences Past Continuous Past Perfect Past Simple Possessive pronouns, possessive adjectives Prepositions of place and movement prepositions of time Present Perfect Present Perfect Continuous Present Progressive Present Simple Quantifiers: some/any, much/many, a lot of/ lots of/ a few/ a little Relative pronouns There is / there are Wh-questions Szóbeli témakörök 17. Personal introduction: name, date and place of birth, family members, school, place of living, free time/hobby, pets 18. Family life: family members (name, age, job, description of appearance and inner qualities), cousins, grandparents, favourite family member, sharing housework family gathering occasions 19. Introduction of another person (e.g. a famous person): Who is this person? (name, nationality, profession), Why is (s)he famous? His/her famous films, songs,

10 etc. Personal and career details. Description of appearance and inner qualities. Why is (s)he your favourite? 20. Festivities/ Celebrations: National holidays (15 th March, 20 th August, 23 rd October- What do we celebrate?) Religious holidays (Christmas, Easter, Pentecost- What do we celebrate?) Family holidays (birthday, name day, wedding, christening, wedding anniversary, etc.) 21. Shopping: Where: market, supermarket, small shop, shopping centre/mall, Internet What: food, clothes, presents How often and who with, favourite shops, Advantages and disadvantages of each type of shops. 22. Home: Where (city/country), flat or house, Who lives there?, Rooms and furniture, Your own bedroom (furniture, colours), do you like living there?, Why?, Your ideal home 23. Neighbourhood: Your town/village/budapest-district, flat or houses, shops, schools, theatres, sport facilities, transport facilities, etc in the area. Famous landmarks, places, events. Do you like living there? Why? 24. Weather: What s the weather like today? Seasons and typical weather in Hungary, Your favourite season, Why? Activities you usually do in that season, Environmental protection, extreme weather conditions and global warming, What can you do to protect your environment? 25. Clothes: winter clothes, summer clothes, fashion, accessories, footwear. What do you usually wear for school? What are you wearing now? What do you usually wear when you go to a party? What do you wear when you go out with your friends? 26. Introduction of own school: Name and place of your school. Subjects you study, like, dislike, good at, bad at, etc. School facilities. School life (School Leavers Ball, School Leaving ceremony, Students Day, etc.). Description of own class 27. Studying languages: Studying languages: Secondary school, language school, private teacher. Advantages and disadvantages of each type. Languages you know and would like to study later. 28. Jobs: Popular professions, Studying or working after high school? Why? Your career plans 29. Student work: Student work: Typical student jobs (what, when). Reasons for student work. Advantages and disadvantages of student work. 30. Daily routine: When do you get up? Morning at home, leaving for school, At school (starting, finishing, number of lessons, extra school activities) Afternoon, free time, evening, weekends 31. Food and meals: Food you like, dislike, can-can t make. What do you usually have for breakfast, lunch, dinner? Typical Hungarian and British food. Fast food, healthy eating, dieting. 32. Free time activities: What do you usually do in your free time? Hobbies, interests. 33. Sports: Popular sports in Hungary, famous Hungarian sportsmen, Types of sports: winter-, summer-, team-, individual-sports. Who is your favourite sportsman? Why? Which team do you support, Sports you do. 34. Public transport: How do you come to school? What forms of public transport do you use/ are there in Budapest? Which one is your favourite? Why? Advantages and disadvantages of each form.

11 35. Travelling abroad: Have you ever been abroad? If yes, talk about it! (e. g. Where did you go? Who did you go with? How long did you stay there? How did you travel? Where did you stay? What did you do? Did you like it? Why?) What do you need/take when you travel abroad? (e. g. documents, money), Popular holiday destinations/resorts 36. Technology in everyday life: Household appliances (e. g. TV, DVD-player, machines in the kitchen, bathroom, etc.) Using a computer (where, how often, what for) Gadgets you have/use (e. g. mobile phone, mp3-player, etc.)

12 10.évfolyam német Delfin2. tankönyv+munkafüzet+cd+szóbeli témák 11.lecke Schule und Karriere Klassentreffen (olvasmány+szavak) iskolánk bemutatása, tanulmányaid+jövőbeli terveid az érettségi után nyelvtan: visszaható igék+igevonzatok (elöljárószavakkal) 12.lecke Nachrichten+Berichte Ein glücklicher Pechvogel (olvasmány +szavak) moziélmények, kedvenc filmek,kedvenc színészek,színésznők,szituációk jegyvásárlás mozielőadásra nyelvtan: 1.múlt idő (Präteritum),mellékmondat als,während, wenn,obwohl, elöljárószavak birtokosesettel 13. lecke Länder und Leute Es muss ja nicht immer Neuschwanstein sein (olvasmány+szavak) képleírás: nyári élmények, országismeret: Magyarország és Német városok nevezetességei, utazás előkészületei, szituációk szobafoglalás, jegyrendelés stb.nyelvtan: vonatkoz névmások 14.lecke Wünsche und Wirklichkeit Was wäre, wenn der Mensch nicht mehr altern würde?(olvasmány+szavak) érvelés: jó lenne, ha örökké fiatalok maradnánk?(pro-contra) álomházam,álompárom bemutatása nyelvtan: Konjunktiv2+Konditionalsätze 15.lecke Sport und Gesundheit sport és mozgás: mit sportolsz, kedvenc sportágaid, egy tornaóra bemutatása, sportágak, egészséges életmód+egészséges táplálkozás, testrészek, balesetek és sportsérülések nyelvtan: Konjunktiv1. +szóbeli témák ich und meine Familie/ meine beste Freundin mein Wohnort/ meine Wohnung/ Haustiere/ Freizeit/Hausarbeit/Haushaltsgeräte/ Tagesablauf/ das Wochenende/Feste und Feiern/ Essen und Trinken (gesunde Lebensweise)/Einkaufen/Mode und Bekleidung/ unsere Schule+unsere Klasse/ meine Zukunftspläne/ Reise im In-und Ausland/ Reisevorbereitungen/ Organisation einer Reise/ Sport und Gesundheit/häufige Krankheiten,Unfälle

13 Angol 11. évfolyam Tankönyv: CHANNEL Intermediate Nyelvtani szerkezetek Adverbs of time Articles Clauses of result (so+adjective/adverb+that) Comparatives superlatives comparisons (melléknévfokozás, összehasonlítás) Conditionals: types 0, 1, 2 and 3 Exclamatory sentences (how, what, such, so) Future Continuous Future Perfect Future Simple (will) Going to Had better, Would rather, Should + Present and Perfect Infinitive Indirect questions Modals: must-mustn t, can-can t, have to-don t have to, need to-needn t to-don t need to, should-shouldn t, may, might, could Passive Voice (all tenses) Past Continuous Past Perfect Continuous Past Perfect Simple Past Simple Present Continuous Present Perfect Continuous Present Perfect Simple Present Simple Quantifiers: some, any, much, many, a lot of, lots of, a few, a little, too, enough Question tags Relative clauses (who, which, that) Reported Speech Time clauses (when, before, after, as soon as, until) Used to Szóbeli témakörök Topics and Questions 11. Home and house 12. Daily routine 13. Family festivals (Christmas, Easter, New Year s Eve, birthday) 14. Tourism (your last holiday, organising a holiday, sights in Budapest and in Hungary) 15. You and your family 16. Your town/village, giving directions around town

14 17. Food and meals in Britain and in Hungary 18. Free time/ going out 19. Describing people (a famous person) 20. Clothes Situations 11. Your family wants to move house. You can stay in Budapest and live in a flat or to the country and live in a house. Discuss your choice with your mother (your teacher) 12. A Spanish exchange student is staying with you. You are talking about your typical schoolday to find out who s got a busier day. 13. Next week is your sister s 18th birthday. You want to surprise her with an unforgettable party. Discuss it with your mother (your teacher). Talk about the presents, the food, the invited people, the music and the program. 14. Your English friend has just arrived to your place and he is going to spend 4 days in Budapest. Suggest him programmes you should do and sights you should visit together. 15. Your sister is getting married and asks you to help her which family members should she invite to the wedding and why. 16. An Italian tourist (your teacher) asks you to tell him how to get to the Széchenyi thermal bath in the City Park. Give her directions using the map. (You are standing on the Blaha Lujza square) 17. Your French friend is visiting you at Christmas and he is staying for the whole holiday. You want to give him some typical Hungarian food. What will you make him for breakfast/lunch/dinner? 18. You and your friend want to go out on Saturday evening. You can choose from the following programmes. Where are you going and why? Cinema: Corvin 21:00 Star Wars III WestEnd 20:00 Mamma Mia Theatre Madách 19:00 Joseph National 19:30 SÖR Clubs Bank Dance Hall Old Man s Pub 19. You have lost your 6 year-old brother in the shopping centre. Go to the security guard asking for help and describing your brother. 20. You are getting ready for a wedding. Discuss with your friend what to put on. Talk about the clothing, shoes, accessories, jewellery.

15 Pictures (a képanyagot a vizsgázó a vizsga folyamán kapja meg)

16 Tankönyv: Solutions Intermediate Nyelvtani szerkezetek Angol 11. évfolyam nyelvi előkészítő osztály Articles (a/ an, the) Comparative forms Conditional sentences type 1, type 2, type 3 Countable and uncountable nouns Demonstrative pronouns: this/ that Future Simple Future Simple Going to Infinitives and -ing forms Modals: can, can t,could, may, should, must, mustn t, have to/ don t have to, need/needn t Passive sentences Past Continuous Past Perfect Past Simple Possessive pronouns, possessive adjectives Prepositions of place and movement prepositions of time Present Perfect Present Perfect Continuous Present Progressive Present Simple Quantifiers: some/any, much/many, a lot of/ lots of/ a few/ a little Relative pronouns There is / there are Wh-questions Szóbeli témakörök 37. Personal introduction: name, date and place of birth, family members, school, place of living, free time/hobby, pets 38. Family life: family members (name, age, job, description of appearance and inner qualities), cousins, grandparents, favourite family member, sharing housework family gathering occasions 39. Introduction of another person (e.g. a famous person): Who is this person? (name, nationality, profession), Why is (s)he famous? His/her famous films, songs, etc. Personal and career details. Description of appearance and inner qualities. Why is (s)he your favourite?

17 40. Festivities/ Celebrations: National holidays (15 th March, 20 th August, 23 rd October- What do we celebrate?) Religious holidays (Christmas, Easter, Pentecost- What do we celebrate?) Family holidays (birthday, name day, wedding, christening, wedding anniversary, etc.) 41. Shopping: Where: market, supermarket, small shop, shopping centre/mall, Internet What: food, clothes, presents How often and who with, favourite shops, Advantages and disadvantages of each type of shops. 42. Home: Where (city/country), flat or house, Who lives there?, Rooms and furniture, Your own bedroom (furniture, colours), do you like living there?, Why?, Your ideal home 43. Neighbourhood: Your town/village/budapest-district, flat or houses, shops, schools, theatres, sport facilities, transport facilities, etc in the area. Famous landmarks, places, events. Do you like living there? Why? 44. Weather: What s the weather like today? Seasons and typical weather in Hungary, Your favourite season, Why? Activities you usually do in that season, Environmental protection, extreme weather conditions and global warming, What can you do to protect your environment? 45. Clothes: winter clothes, summer clothes, fashion, accessories, footwear. What do you usually wear for school? What are you wearing now? What do you usually wear when you go to a party? What do you wear when you go out with your friends? 46. Introduction of own school: Name and place of your school. Subjects you study, like, dislike, good at, bad at, etc. School facilities. School life (School Leavers Ball, School Leaving ceremony, Students Day, etc.). Description of own class 47. Studying languages: Studying languages: Secondary school, language school, private teacher. Advantages and disadvantages of each type. Languages you know and would like to study later. 48. Jobs: Popular professions, Studying or working after high school? Why? Your career plans 49. Student work: Student work: Typical student jobs (what, when). Reasons for student work. Advantages and disadvantages of student work. 50. Daily routine: When do you get up? Morning at home, leaving for school, At school (starting, finishing, number of lessons, extra school activities) Afternoon, free time, evening, weekends 51. Food and meals: Food you like, dislike, can-can t make. What do you usually have for breakfast, lunch, dinner? Typical Hungarian and British food. Fast food, healthy eating, dieting. 52. Free time activities: What do you usually do in your free time? Hobbies, interests. 53. Sports: Popular sports in Hungary, famous Hungarian sportsmen, Types of sports: winter-, summer-, team-, individual-sports. Who is your favourite sportsman? Why? Which team do you support, Sports you do. 54. Public transport: How do you come to school? What forms of public transport do you use/ are there in Budapest? Which one is your favourite? Why? Advantages and disadvantages of each form. 55. Travelling abroad: Have you ever been abroad? If yes, talk about it! (e. g. Where did you go? Who did you go with? How long did you stay there? How did you travel? Where did you stay? What did you do? Did you like it? Why?) What do you need/take

18 when you travel abroad? (e. g. documents, money), Popular holiday destinations/resorts 56. Technology in everyday life: Household appliances (e. g. TV, DVD-player, machines in the kitchen, bathroom, etc.) Using a computer (where, how often, what for) Gadgets you have/use (e. g. mobile phone, mp3-player, etc.)

19 11.évfolyam német Delfin2 tankönyv+munkafüzet+cd+szóbeli témák 16.lecke Berufswelt und Ideen Erfolgsgeschichten (olvasmány+szavak) a munka világa: siker foglalkozások, gyerek vagy karrier, idegennyelvek szerepe világunkbannyelvtan: Passiv jelen ideje és múlt idejei 17. lecke Humor und Alltag Große Meister-kleine Schwächen( anekdoták, olvasmány+szavak) szófordulatok, szólás mondások, állandó szókapcsolatok nyelvtan: Plusquamperfekt 18.lecke Politik,Geschichte und Zukunft Menschen, so alt wie die Bundesrepublik Deutschland(olvasmány) német parlament működése, választási rendszer, pártok, régi és új technikai vívmányok, (TV,rádió,computer, internet) információ források, média szerepe világunkban nyelvtan: Futur1 és Futur lecke Kultur und Freizeit színház, koncertek, kiállítások, olvasás, szépirodalom milyen gyakran jársz színházba, kedvenc könyved, festőd Kultur der Superlative(olvasmány) Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame (tartalom) +olvasónapló kedvenc könyvről,szituációk: jegyrendelés, beszélgetés legutóbbi színházlátogatásról nyelvtan: Modalverben zur Graduierung von Wahrnehmung, Vermutung und Beurteilung 20. lecke Sprachen und Begegnungen irodalmi német nyelv(standardsprache) ifjúsági nyelv, szleng, dialektusok(cd) szavak tartományok szerinti eltérése gyűjtőmunka, tanulmányozás (Österreichisches Wörterbuch und Deutsches Universalwörterbuch) +szóbeli témák ich und meine Familie/ meine beste Freundin/ mein Wohnort/ meine Wohnung/ Haustiere/ Freizeit/Hausarbeit/Haushaltsgeräte/ Tagesablauf, das Wochenende/ Essen und Trinken (gesunde Lebensweise)/Einkaufen/Mode und Bekleidung/ unsere Schule/ unsere Klasse/ meine Zukunftspläne/ Reise im In-und Ausland, Reisevorbereitungen, Organisation einer Reise/ Sport und Gesundheit, Häufige Krankheiten, Unfäll e/fremdsprachen/ Lesen, Internet/ Theater, Kino/ Konzerte,Ausstellungen/

20 Tankönyv: Longman Érettségi Aktivátor Nyelvtani szerkezetek Angol 12. évfolyam Adjectives (regular and irregular, comparison) Adverbs Articles (definite, indefinite, zero) Auxiliaries/Modal verbs Clauses of purpose Conditional Clauses (1 st 2 nd 3 rd conditionals ) Conjunctions, linking words Forms of the verb (infinitives, gerund and participles) Future with will Going to Nouns (singular and plural, countable, uncountable) Passive Future Past Continuous Past Perfect Past Simple Past Simple Passive Possession Prepositions, prepositional phrases Present Continuous Present Perfect Continuous Present Perfect Passive Present Perfect Simple Present Simple Present Simple Passive Question-tags Relative clauses defining Relative clauses non-defining Reported Speech (with the reporting verb in the past) Reported Speech (with the reporting verb in the present) Time clauses with future meaning Wish Szóbeli témakörök I. Személyes vonatkozások, család - Personal world 1. Personal introduction Name Date and place of birth Family members

21 School Place of living Free time/hobby Pets 2. Family life Family members (name, age, job, description of appearance and inner qualities) Cousins (number), grandparents (age, description) Favourite family member Sharing housework within the family Family gathering occasions II. Ember és társadalom - Man and Society 3. Introduction of another person (e.g. a famous person, my hero ) Who is this person? (name, nationality, profession) Why is (s)he famous? His/her famous films, songs, etc. Personal and career details Description of appearance and inner qualities Why is (s)he your favourite? 4. Festivities/ Celebrations National holidays (15 th March, 20 th August, 23 rd October What do we celebrate?) Religious holidays (Christmas, Easter, Pentecost - What do we celebrate?) Family holidays (birthday, name day, wedding, christening, wedding anniversary, etc.) 5. Shopping Where: market, supermarket, small shop, shopping centre/mall, Internet What: food, clothes, presents How often and who with, favourite shops Advantages and disadvantages of each type of shops III. Környezetünk - Environment 6. Home Where is it? (town/village/budapest-district) Flat or house Who lives there? Rooms and furniture Your bedroom (furniture, colours) Do you like living there? Why? Your ideal home 7. Neighbourhood Your town/village/budapest-district Flats or houses

Leseprobe Englisch Grammatik Clever gelernt Bestell-Nr. 1004-80 Mildenberger Verlag GmbH

Leseprobe Englisch Grammatik Clever gelernt Bestell-Nr. 1004-80 Mildenberger Verlag GmbH sübersicht 1 A/An (Indefinite article) Unbestimmter Artikel... 7 2 Adjectives, Comparison of adjectives Adjektive/Eigenschaftswörter, Steigerung/Vergleich... 8 3 Adverbs, Comparison of adverbs Adverbien/Umstandswörter,

Mehr

ÜBERBLICK ÜBER DAS KURS-ANGEBOT

ÜBERBLICK ÜBER DAS KURS-ANGEBOT ÜBERBLICK ÜBER DAS KURS-ANGEBOT Alle aufgeführten Kurse sind 100 % kostenfrei und können unter http://www.unterricht.de abgerufen werden. SATZBAU & WORTSTELLUNG - WORD ORDER Aussagesätze / Affirmative

Mehr

Englisch Klasse 7 - Name:

Englisch Klasse 7 - Name: Kompetenzen: Unit 1 give information about sports Fit für Tests und Klassenarbeiten: p.5, ex.2+3 // p.10, ex.12+12 // p.11, ex.15 Trainingsheft Kompetenztest Englisch Klasse 7+8: p.10, ex.5 // p.31 English

Mehr

a lot of, much und many

a lot of, much und many Aufgabe 1, und In bejahten Sätzen verwendest du für die deutschen Wörter viel und viele im Englischen Bsp.: I have got CDs. We have got milk. There are cars on the street. Bei verneinten Sätzen und Fragen

Mehr

Fachschaft Englisch Unterrichtsinhalte Klasse Lehrwerk/Zusatzmaterialien: Lehrbuch Green Line 1 Voraussetzungen: Inhaltliche Schwerpunkte

Fachschaft Englisch Unterrichtsinhalte Klasse Lehrwerk/Zusatzmaterialien: Lehrbuch Green Line 1 Voraussetzungen: Inhaltliche Schwerpunkte Klasse 5 Generell orientiert sich der Englischunterricht in Klasse 5 am Lehrbuch Green Line 1 (Klett). Hierzu gibt es zahlreiche Zusatzmaterialien vom Klett-Verlag, u.a. für die Vorbereitung von Klassenarbeiten,

Mehr

Abitur-Training - Englisch Grammatikübungen Oberstufe mit Videoanreicherung

Abitur-Training - Englisch Grammatikübungen Oberstufe mit Videoanreicherung Abitur-Training - Englisch Grammatikübungen Oberstufe mit Videoanreicherung Bearbeitet von Rainer Jacob 1. Auflage 2016. Buch. 160 S. Softcover ISBN 978 3 8490 1592 3 Format (B x L): 16,1 x 22,8 cm Gewicht:

Mehr

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) -

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) - Application Form ABOUT YOU First name(s): Surname: Date of birth : Gender : M F Address : Street: Postcode / Town: Telephone number: Email: - Please affix a photo of yourself here (with your name written

Mehr

KURZÜBERSICHT SONDERTEIL

KURZÜBERSICHT SONDERTEIL 402 BERUFSKOLLEG / FACHOBERSCHULEN - Englisch - Inhalt - Kurzübersicht KURZÜBERSICHT SONDERTEIL 402 410 Inhaltsverzeichnis 411-439 Notizen 440 476 Language-Aufgaben (Vocabulary) 477-489 Notizen 490 506

Mehr

ENGLISCH EINSTUFUNGSTEST 1 A1-A2 SPRACHNIVEAU

ENGLISCH EINSTUFUNGSTEST 1 A1-A2 SPRACHNIVEAU ENGLISCH EINSTUFUNGSTEST 1 A1-A2 SPRACHNIVEAU Liebe Kundin, lieber Kunde Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Englischkurs im Präsenzunterricht interessieren. Dieser Einstufungstest soll Ihnen dabei

Mehr

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. A German Audio Course for Beginners. Deutsch Englisch

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. A German Audio Course for Beginners. Deutsch Englisch Hueber Deutsch als Fremdsprache Hörkurs Deutsch für Anfänger A German Audio Course for Beginners Deutsch Englisch Begleitheft Contents Lesson 1 Guten Tag or Hallo! Hello and Hi! Greetings and introductions

Mehr

What did you do in your holidays?

What did you do in your holidays? Fertigkeit: Hörverstehen Niveau A2 Wenn langsam und deutlich gesprochen wird, kann ich kurze Texte und Gespräche aus bekannten Themengebieten verstehen, auch wenn ich nicht alle Wörter kenne. Deskriptor:

Mehr

Cool! für die Berufseinstiegsklasse in Niedersachsen

Cool! für die Berufseinstiegsklasse in Niedersachsen Stoffverteilungsplan Schuljahr Schulart: Berufseinstiegsklasse Fach: Englisch Anzahl der Wochenstunden: 2/4 * 1-3 At home: My family My home Present tense: is/are, there is/ there are, have/has got Rezeption:

Mehr

Langenscheidt Englisch-Comics Grammatik

Langenscheidt Englisch-Comics Grammatik Langenscheidt Comics Grammatik Langenscheidt Englisch-Comics Grammatik von Anke Williamson 1. Auflage Langenscheidt Englisch-Comics Grammatik Williamson schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de

Mehr

adverbs of manner (Adverbien der Art und Weise) you can answer it easily

adverbs of manner (Adverbien der Art und Weise) you can answer it easily adverbs of manner (Adverbien der Art und Weise) an easy question you can answer it easily adjective adverb 1) Ausnahmen und Besonderheiten: terrible -> terribly angry -> angrily careful -> carefully good

Mehr

Linkliste Englische Grammatik

Linkliste Englische Grammatik Linkliste Englische Grammatik So geht s: Suche in den angegebenen Themenübersichten der unten aufgeführten Webseiten (deutsche und englische) nach dem grammatischen Problem deiner Wahl, öffne den Link

Mehr

If-Sätze, Wünsche und Fragen

If-Sätze, Wünsche und Fragen Vorwort 7 Liste der verwendeten Abkürzungen 8 Darstellungen auf den Fotos 8 Zeitenfolge 1 Das Präsens/Die Gegenwart 10 2 Das Präteritum/Die Vergangenheit 18 3 Das Futur I/Die Zukunft 23 4 Das Perfekt/Die

Mehr

+ROLGD\V 1LYHDX$ )HUWLJNHLW+ UYHUVWHKHQ

+ROLGD\V 1LYHDX$ )HUWLJNHLW+ UYHUVWHKHQ +ROLGD\V )HUWLJNHLW+ UYHUVWHKHQ 1LYHDX$ Wenn langsam und deutlich gesprochen wird, kann ich kurze Texte und Gespräche aus bekannten Themengebieten verstehen, auch wenn ich nicht alle Wörter kenne. 'HVNULSWRU

Mehr

Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld

Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld Requirements for Entering the First Term in English, Exercises to Prepare Yourself / Anforderungen

Mehr

Englisch. Stoffplan Wirtschaftsschule Thun. Detailhandelsfachleute

Englisch. Stoffplan Wirtschaftsschule Thun. Detailhandelsfachleute Englisch Stoffplan Wirtschaftsschule Thun Detailhandelsfachleute Fassung vom 24.08.2015 Grundsätzliches Wir gestalten den Unterricht nach handlungsorientierten, prozessorientierten, zielorientierten und

Mehr

Übungsblatt 23. Alle Aufgaben, die Lösungen zu den Aufgaben und eine Übersicht zu den Grammatiken findest du im Internet:

Übungsblatt 23. Alle Aufgaben, die Lösungen zu den Aufgaben und eine Übersicht zu den Grammatiken findest du im Internet: Übungsblatt Name: Abgabedatum:..00 Alle Aufgaben, die Lösungen zu den Aufgaben und eine Übersicht zu den Grammatiken findest du im Internet: http://www-i.informatik.rwth-aachen.de/infoki/englk/index.htm

Mehr

Satzbau Übungen zu englischen Zeiten

Satzbau Übungen zu englischen Zeiten 1. Satzbau Übung mit Sätzen im Simple Present 1. Julia's // breakfast // school. // father // her // after // drives // to 2. is // birthday // her // when // party? 3. not // dress? // of // she // like

Mehr

Stoffverteilungsplan Schuljahr 200../200..

Stoffverteilungsplan Schuljahr 200../200.. Gateway für die 2-jährige Berufsfachschule - multimedial und kompetenzorientiert zum Mittleren Bildungsabschluss Stoffverteilungsplan Schuljahr 200../200.. Klassenbezeichnung: Fach: Englisch Berufsfachschule

Mehr

present progressive simple present 1. Nach Signalwörtern suchen 2. Keine Signalwörter? now today at this moment just now never often

present progressive simple present 1. Nach Signalwörtern suchen 2. Keine Signalwörter? now today at this moment just now never often Teil 1 simple present oder present progressive 1. Nach Signalwörtern suchen Sowohl für das simple present als auch für das present progressive gibt es Signalwörter. Findest du eines dieser Signalwörter,

Mehr

Selbstlernmodul bearbeitet von: begonnen: Inhaltsverzeichnis:

Selbstlernmodul bearbeitet von: begonnen: Inhaltsverzeichnis: bearbeitet von: begonnen: Fach: Englisch Thema: The Future Deckblatt des Moduls 1 ''You will have to pay some money soon. That makes 4, please.'' ''Oh!'' Inhaltsverzeichnis: Inhalt bearbeitet am 2 Lerntagebuch

Mehr

Klasse 5. Buch: Red Line 1

Klasse 5. Buch: Red Line 1 Jahresplan Klasse 5 Buch: Red Line 1 1. Unit: Thomas Tallis School Seiten 12 25 Sprechabsichten: Personen vorstellen; buchstabieren; Lage von Dingen benennen Grammatische Strukturen: to be; articles; prepositions;

Mehr

Themenplan Englisch. Klasse 6. gemäß Bildungsplan. WELCOME BACK! Von den Ferien erzählen Ein Bild beschreiben

Themenplan Englisch. Klasse 6. gemäß Bildungsplan. WELCOME BACK! Von den Ferien erzählen Ein Bild beschreiben WELCOME BACK! Von den Ferien erzählen Ein Bild beschreiben en: Hören, Sprechen, Interkulturelle Unit 1 BACK AT SCHOOL zu den Themen "Schule" und "Freunde" aktivieren Jemanden auffordern, etwas zu tun Einen

Mehr

Gastfamilienbogen Host Family Information

Gastfamilienbogen Host Family Information Gastfamilienbogen Host Family Information Bitte füllen Sie den Bogen möglichst auf englisch aus und senden ihn an die nebenstehende Adresse. Persönliche Daten Personal Information Familienname Family name

Mehr

Lektion 3: Nominativ und Akkusativ (nominative and accusative cases)

Lektion 3: Nominativ und Akkusativ (nominative and accusative cases) Lektion 3: Nominativ und Akkusativ (nominative and accusative cases) Das Verb bestimmt, in welchem Fall das Substantiv steht. Manche Verben wollen nur den Nominativ, andere wollen zusätzlich den Akkusativ

Mehr

* Musterdialog unverändert mit dem Partner einüben

* Musterdialog unverändert mit dem Partner einüben * Musterdialog unverändert mit dem Partner einüben Practise the dialogue with your partner by reading it aloud. Read it in different ways. Try to be Read it like Speak - polite and friendly. - a teacher.

Mehr

Übertrittsprüfung 2011

Übertrittsprüfung 2011 Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Volksschule Übertrittsprüfung 2011 Aufgaben Prüfung an die 3. Klasse Sekundarschule Prüfung Name und Vorname der Schülerin / des Schülers... Prüfende Schule...

Mehr

Personalpronomen und das Verb to be

Personalpronomen und das Verb to be Personalpronomen und das Verb to be Das kann ich hier üben! Das kann ich jetzt! Was Personalpronomen sind und wie man sie verwendet Wie das Verb to be gebildet wird Die Lang- und Kurzformen von to be Verneinung

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Fit in Test und Klassenarbeit (5/6) Das komplette Material finden Sie hier:

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Fit in Test und Klassenarbeit (5/6) Das komplette Material finden Sie hier: Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Fit in Test und Klassenarbeit (5/6) Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Sabine Huber, Elise Köhler-Davidson Fit

Mehr

Standardstufe 6: Interkulturelle kommunikative Kompetenz

Standardstufe 6: Interkulturelle kommunikative Kompetenz Lernaufgabe Let s make our school nicer Your task: Let s make our school nicer Imagine the SMV wants to make our school nicer and has asked YOU for your help, because you have learnt a lot about British

Mehr

Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense)

Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense) Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense) Verben werden durch das Anhängen bestimmter Endungen konjugiert. Entscheidend sind hierbei die Person und der Numerus

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 6. Klasse: Grammatik

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 6. Klasse: Grammatik Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 6. Klasse: Grammatik Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de a few a little

Mehr

Projekt: Denglish : Anglisierung des. als Collage, Wandzeitung etc.

Projekt: Denglish : Anglisierung des. als Collage, Wandzeitung etc. Englisch Klassenstufe 5 Kerncurriculum Schulcurriculum Kompetenzen GRAMMATIK: present of to be; standard whquestions Projekt: Denglish : Anglisierung des - Sich begrüßen und vorstellen with to be; deutschen

Mehr

Alle Aufgaben, die Lösungen zu den Aufgaben und eine Übersicht zu den Grammatiken findest du im Internet:

Alle Aufgaben, die Lösungen zu den Aufgaben und eine Übersicht zu den Grammatiken findest du im Internet: Klassenarbeits- vorbereitungs- Übungsblatt Alle Aufgaben, die Lösungen zu den Aufgaben und eine Übersicht zu den Grammatiken findest du im Internet: http://www-i1.informatik.rwth-aachen.de/infoki/engl5k/index.htm

Mehr

FOUNDATION CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION UNIT 1 - RELATIONSHIPS, FAMILY AND FRIENDS (GERMAN) LISTENING (SPECIMEN) LEVEL 4.

FOUNDATION CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION UNIT 1 - RELATIONSHIPS, FAMILY AND FRIENDS (GERMAN) LISTENING (SPECIMEN) LEVEL 4. FOUNDTION ERTIFITE OF SEONDRY EDUTION UNIT 1 - RELTIONSHIPS, FMILY ND FRIENDS (GERMN) LISTENING (SPEIMEN) LEVEL 4 NME TOTL MRK: NDIDTE NUMBER ENTRE NUMBER 10 Task 1 Personal details What does this girl

Mehr

ZENTRALE KLASSENARBEIT 2014 GYMNASIUM. Englisch. Teil B. Schuljahrgang 6. Arbeitszeit: 35 Minuten. Thema: Tiere

ZENTRALE KLASSENARBEIT 2014 GYMNASIUM. Englisch. Teil B. Schuljahrgang 6. Arbeitszeit: 35 Minuten. Thema: Tiere GYMNASIUM Englisch Teil B Schuljahrgang 6 Arbeitszeit: 35 Minuten Thema: Tiere Name, Vorname: Klasse: Seite 1 von 6 1. Read the text to find out which of the statements below are true or false. Mark the

Mehr

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang:

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang: Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung HTL 18. September 2015 Englisch (B2) Schreiben Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte Kandidatin,

Mehr

Seminarfragebogen Englisch-Schulung Basic-Level

Seminarfragebogen Englisch-Schulung Basic-Level Seminarfragebogen Englisch-Schulung Basic-Level Sehr geehrter Kursteilnehmer, um eine für Sie optimale Schulung durchführen zu können, beantworten Sie bitte die folgenden Fragen. Sie haben die Möglichkeit,

Mehr

Wiederholungskurs für Klasse 7

Wiederholungskurs für Klasse 7 1 Revision: simple present Schreibe 10 Sätze im simple present. Wiederholungskurs für Klasse 7 Arbeitsblatt 1 buy second-hand CDs. drink apple juice for lunch. I eat chocolate for breakfast. Sally feel

Mehr

Einstufungstest ENGLISCH

Einstufungstest ENGLISCH Einstufungstest ENGLISCH Name: Vorname: Firma: Straße: PLZ: Wohnort: Tel. dienstl.: Handy: Tel. privat: e-mail: Datum: Wie viele Jahre Vorkenntnisse haben Sie in Englisch? Wo bzw. an welchen Schulen haben

Mehr

Simple Present Einleitung

Simple Present Einleitung Simple Present Einleitung Im Deutschen nennen wir diese Zeitform Präsens oder einfache Gegenwart. Mit dem Simple Present werden Handlungen in der Gegenwart ausgedrückt, die einmalig oder wiederholt stattfinden,

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Kompendium Englisch - Grammatik & Übungen

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Kompendium Englisch - Grammatik & Übungen Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Kompendium Englisch - Grammatik & Übungen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Das learnable.net Kompendium: Englisch

Mehr

ZENTRALE KLASSENARBEIT 2011. Englisch. Schuljahrgang 6. Teil B. Thema: Harry s Holidays

ZENTRALE KLASSENARBEIT 2011. Englisch. Schuljahrgang 6. Teil B. Thema: Harry s Holidays SEKUNDARSCHULE Englisch Schuljahrgang 6 Teil B Arbeitszeit: 35 Minuten Thema: Harry s Holidays Name, Vorname: Klasse: Seite 1 von 6 Harry s Holidays Read the text. Last year Harry was on holiday in Cornwall.

Mehr

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25 Name: AP Deutsch Sommerpaket 2014 The AP German exam is designed to test your language proficiency your ability to use the German language to speak, listen, read and write. All the grammar concepts and

Mehr

Report about the project week in Walsall by the students

Report about the project week in Walsall by the students Report about the project week in Walsall by the students 29-03-2014: We had a very early start, took the bus to Bratislava, the plane to Birmingham, then the train to Walsall, where the students met their

Mehr

1. Personal data First name and family name: Address: Street: Post code and place: Phone (landline): Mobile phone: email:

1. Personal data First name and family name: Address: Street: Post code and place: Phone (landline): Mobile phone: email: GAPP 2015 / 2016 German American Partnership Program Student Information Form recent passport photo (please glue photo on application form, do not staple it!) 1. Personal data First name and family name:

Mehr

Das simple present und das present progressive

Das simple present und das present progressive Das simple present und das present progressive Das kann ich hier üben! Das kann ich jetzt! Wie du beide Zeitformen bildest Wann du welche Zeitform verwendest Mit welchen Verben du in der Regel nur die

Mehr

Beispiel für eine mündliche Prüfung als Ersatz für eine Klassenarbeit in Klasse 5 (Englisch)

Beispiel für eine mündliche Prüfung als Ersatz für eine Klassenarbeit in Klasse 5 (Englisch) Beispiel für eine mündliche Prüfung als Ersatz für eine Klassenarbeit in Klasse 5 (Englisch) ESTHER DRAMMER Humboldt-Gymnasium Solingen Zur Konzeption des Tests - Dieser Test ersetzte die letzte Klassenarbeit.

Mehr

Bewerbung für einen Au Pair-Aufenthalt in Namibia oder Südafrika Application for an au pair stay in Namibia or South Africa

Bewerbung für einen Au Pair-Aufenthalt in Namibia oder Südafrika Application for an au pair stay in Namibia or South Africa Namibian and Southern African Au Pair Agency Gutes Foto Picture Bewerbung für einen Au Pair-Aufenthalt in Namibia oder Südafrika Application for an au pair stay in Namibia or South Africa Persönliche Angaben

Mehr

GRAMMAR REVIEW FOR STUDENTS OF GERMAN Answer the following question in English, giving examples in English and/or German as indicated.

GRAMMAR REVIEW FOR STUDENTS OF GERMAN Answer the following question in English, giving examples in English and/or German as indicated. GRAMMAR REVIEW FOR STUDENTS OF GERMAN Answer the following question in English, giving examples in English and/or German as indicated. 1. NOUNS (das Substantiv; die Substantive/ = das Hauptwort) a) What

Mehr

Checklisten im Englischunterricht

Checklisten im Englischunterricht Checklisten im Englischunterricht Zur Vorbereitung auf Klassenarbeiten in der Mitteslstufe versuche ich, nach möglichst jeder Unterrichtseinheit einen Check-yourself-Test zu erstellen, den die Schüler

Mehr

Lesson 2A. Wolfgang suitcase. Language Focus Preparation for the trip/ shoes Grammar Why - Because / Which

Lesson 2A. Wolfgang suitcase. Language Focus Preparation for the trip/ shoes Grammar Why - Because / Which Lesson 2A Wolfgang suitcase Language Focus Preparation for the trip/ shoes Grammar Why - Because / Which 1 Warm-Up & Repetition Mit einem heiteren Beruferaten beginnen wir die heutige Stunde. Jeder liest

Mehr

Englisch Sprachkurs für: Kultur, Kunst und Kulturtourismus

Englisch Sprachkurs für: Kultur, Kunst und Kulturtourismus Themen 1 Getting to know each other Introducing people to each other Where are the tourists from? European countries and their people 2 Greeting and welcoming tourists and guests Where is the town museum,

Mehr

Absprache: Treffpunkte Englisch Primar / Sek I

Absprache: Treffpunkte Englisch Primar / Sek I Departement Bildung und Kultur Abteilung Volksschule Gerichtshausstr. 25 8750 Glarus Absprache: Treffpunkte Englisch Primar / Sek I Das vorliegende Dokument beinhaltet Absprachen über Treffpunkte zum Übertritt

Mehr

Englisch. Übungsbuch. extra. 5. bis 10. Klasse

Englisch. Übungsbuch. extra. 5. bis 10. Klasse Übungsbuch extra Englisch 5 bis 10 Klasse Formeln Englische Grammatik Begriffe und Definitionen Sätze und Zahlentafeln Texte schreiben und analysieren 22 Der unbestimmte Artikel 13 ÜBUNG 3 Choose the correct

Mehr

Mit den nachfolgenden Informationen möchte ich Sie gerne näher kennenlernen. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut Sie können.

Mit den nachfolgenden Informationen möchte ich Sie gerne näher kennenlernen. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut Sie können. Ihre Au Pair Vermittlung für Namibia und Afrika Mit den nachfolgenden Informationen möchte ich Sie gerne näher kennenlernen. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut Sie können. Natürlich kann ein Fragebogen

Mehr

On a Sunday Morning summary

On a Sunday Morning summary On a Sunday Morning summary Connect the English sentences and their German translation Verbinde die englischen Sätze mit ihrer deutschen Übersetzung The hedgehog was standing at the door of his house He

Mehr

Neues Aufgabenformat Say it in English

Neues Aufgabenformat Say it in English Neues Aufgabenformat Erläuternde Hinweise Ein wichtiges Ziel des Fremdsprachenunterrichts besteht darin, die Lernenden zu befähigen, Alltagssituationen im fremdsprachlichen Umfeld zu bewältigen. Aus diesem

Mehr

Want to have more impressions on our daily activities? Just visit our facebook homepage:

Want to have more impressions on our daily activities? Just visit our facebook homepage: Dear parents, globegarden friends and interested readers, We are glad to share our activities from last month and wish you lots of fun while looking at all we have been doing! Your team from globegarden

Mehr

Look at the table and write six sentences in the simple present. Schau dir die Tabelle an und schreibe vier Sätze im simple present.

Look at the table and write six sentences in the simple present. Schau dir die Tabelle an und schreibe vier Sätze im simple present. 1 Revision Prüfe, was du schon kannst! Mit den Übungen in diesem Wiederholungsteil kannst du herausfinden, ob du mit diesem Band arbeiten kannst. Führe die Übungen durch. Für jede richtige Lösung bekommst

Mehr

Orange Line Band 3 Grundkurs

Orange Line Band 3 Grundkurs Orange Line Band 3 Grundkurs Synopse mit den für die erste Fremdsprache für den Mittleren Schulabschluss Beschlüsse der Kultusministerkonferenz vom 4.12.2003 Klasse 7 Thüringen Vorbemerkung Die Kultusministerkonferenz

Mehr

Jahrgangsstufentest Englisch. am Gymnasium

Jahrgangsstufentest Englisch. am Gymnasium Jahrgangsstufentest Englisch am Gymnasium Jahrgangsstufe 6 Aufgaben 9. Oktober 2008 Bearbeitungszeit: 45 Minuten bei freier Zeiteinteilung für die Teile II und III Das letzte Blatt ist zur leichteren Bearbeitung

Mehr

Stoffverteilungsplan New Inspiration

Stoffverteilungsplan New Inspiration Bildungs- und Kulturdepartement Amt für Volks- und Mittelschulen AVM Englisch-- Sekundarstufe I Stoffverteilungsplan New Inspiration 8. Klasse Inkl. Übersicht zum Aufbau der grammatischen Kompetenzen 3.

Mehr

Kurzfassung Schulinternes Curriculum Englisch E-Zug. Jahrgangsstufe 5 (E-Zug) Obligatorische Unterrichtsvorhaben

Kurzfassung Schulinternes Curriculum Englisch E-Zug. Jahrgangsstufe 5 (E-Zug) Obligatorische Unterrichtsvorhaben Kurzfassung Schulinternes Curriculum Englisch E-Zug Jahrgangsstufe 5 (E-Zug) English G 21, A1-1. UV: New school, new friends (Unit Welcome+1) - 2. UV: A weekend at home (Unit 2) - 3. UV: Sports and hobbies

Mehr

EVERYTHING ABOUT FOOD

EVERYTHING ABOUT FOOD EVERYTHING ABOUT FOOD Fächerübergreifendes und projektorientiertes Arbeiten im Englischunterricht erarbeitet von den Teilnehmern des Workshops Think big act locally der 49. BAG Tagung EVERYTHING ABOUT

Mehr

1. Verben mit to-infinitive

1. Verben mit to-infinitive 1. Verben mit to-infinitive EXERCISE 1 Fill in the right translation. want decide expect wish agree have refuse dare fail use would love prepare seem threaten choose offer try hope a) We (wollen nicht)

Mehr

Informeller Brief Schreiben

Informeller Brief Schreiben preliminary note Every letter is something special and unique. It's difficult to give strict rules how to write a letter. Nevertheless, there are guidelines how to start and finish a letter. Like in English

Mehr

The Josef Landherr and Hermann Thumm Foundation Inc.

The Josef Landherr and Hermann Thumm Foundation Inc. The Josef Landherr and Hermann Thumm Foundation Inc. Adelaide / Alzenau Student Exchange Application Form Please attach a current picture PERSONALBOGEN FÜR DIE TEILNAHME AM SCHÜLERAUSTAUSCH MIT AUSTRALIEN.

Mehr

Parsing German Verbs (Third-Person Singular) Parsing German Verbs (Third-Person Plural)

Parsing German Verbs (Third-Person Singular) Parsing German Verbs (Third-Person Plural) Parsing German Verbs (Third-Person Singular) [ * for indicative = subjunctive] Verb type Weak Weak (sein) Strong Strong (sein) (Present Infinitive) sagen reisen geben kommen (Perfect Infinitive) gesagt

Mehr

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel:

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel: DOWNLOAD Britta Buschmann Englisch in Bewegung Spiele für den Englischunterricht auszug aus dem Originaltitel: Freeze Hör-/ und Sehverstehen Folgende Bewegungen werden eingeführt: run: auf der Stelle rennen

Mehr

APPLICATION. DeutscherAkademischerAustauschDienst GERMAN ACADEMIC EXCHANGE SERVICE 871 UN Plaza, New York, NY 10017

APPLICATION. DeutscherAkademischerAustauschDienst GERMAN ACADEMIC EXCHANGE SERVICE 871 UN Plaza, New York, NY 10017 APPLICATION DeutscherAkademischerAustauschDienst GERMAN ACADEMIC EXCHANGE SERVICE 871 UN Plaza, New York, NY 10017 Telephone: (212) 758-3223 Fax: (212) 755-5780 E-mail: daadny@daad.org Website: http://www.daad.org

Mehr

Monday 19 May 2014 Morning Time: 40 minutes (plus 5 minutes reading)

Monday 19 May 2014 Morning Time: 40 minutes (plus 5 minutes reading) Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel Certificate Pearson Edexcel International GCSE German Paper 1: Listening Centre Number Candidate Number Monday 19 May 2014 Morning Time: 40 minutes

Mehr

Kombinierte Abiturprüfung im achtjährigen Gymnasium: Musteraufgabe Mündliche Teilprüfung

Kombinierte Abiturprüfung im achtjährigen Gymnasium: Musteraufgabe Mündliche Teilprüfung Kombinierte Abiturprüfung im achtjährigen Gymnasium: Musteraufgabe Mündliche Teilprüfung Titel Aufgabenart: Länge: Environment / Social Networks / Arts Mündliche Gruppenprüfung für drei Schülerinnen und

Mehr

Curriculum Englisch. Klasse 5. Thema / Arbeitsbereich Inhalte / Schwerpunkte zentrale Arbeitstechniken und Methoden. Welcome

Curriculum Englisch. Klasse 5. Thema / Arbeitsbereich Inhalte / Schwerpunkte zentrale Arbeitstechniken und Methoden. Welcome Klasse 5 Welcome New school, new friends A weekend at home Sports and hobbies Party, party! School: not just lessons Unit 6: Great places for kids Wortschatz: Familie, Freunde, Schulsachen, Farben, Wochentage,

Mehr

Technische Oberschule Stuttgart

Technische Oberschule Stuttgart Aufnahmeprüfung Englisch 20 Seite von 5 I. Vocabulary and Grammar (20 Punkte). Fill in the correct form of the verbs. Last November Robin Meyer, a student from Duisburg, to Tucson, Arizona, on a school

Mehr

GERMAN LANGUAGE COURSE SYLLABUS

GERMAN LANGUAGE COURSE SYLLABUS University of Split Department of Professional Studies GERMAN LANGUAGE COURSE SYLLABUS 1 COURSE DETAILS Type of study programme Study programme Course title Course code ECTS (Number of credits allocated)

Mehr

In der SocialErasmus Woche unterstützen wir mit euch zusammen zahlreiche lokale Projekte in unserer Stadt! Sei ein Teil davon und hilf denen, die Hilfe brauchen! Vom 4.-10. Mai werden sich internationale

Mehr

Exercise 1: Look up the vocabulary below. Note down the English translation and the gender where necessary.

Exercise 1: Look up the vocabulary below. Note down the English translation and the gender where necessary. You will hear two Swiss students, Ralf and Bettina, talking about their leisure activities. You will notice that their speech is quite fast and they even make some mistakes sometimes natural language is

Mehr

Du hast schon einige Möglichkeiten kennen gelernt, um einen Satz in eine Frage zu verwandeln:

Du hast schon einige Möglichkeiten kennen gelernt, um einen Satz in eine Frage zu verwandeln: Fragen mit do/doe Du hat chon einige Möglichkeiten kennen gelernt, um einen Satz in eine Frage zu verwandeln: Bp.: We can play football in the garden. Can we play football in the garden? I mut learn the

Mehr

MUSTER. Date of Application: 09/02/11 Imatriculationnr.: 2008

MUSTER. Date of Application: 09/02/11 Imatriculationnr.: 2008 Evangelische Hochschule Ludwigsburg Protestant University of Applied Sciences International Office Paulusweg 6 71638 Ludwigsburg Germany Dr. Melinda Madew m.madew@eh-ludwigsburg.de 07141-9745280 Christina

Mehr

46652F (JUN1346652F01) General Certificate of Secondary Education Foundation Tier June 2013 4/5 6/7 8/9 10/11 12/13 14/15 16/17

46652F (JUN1346652F01) General Certificate of Secondary Education Foundation Tier June 2013 4/5 6/7 8/9 10/11 12/13 14/15 16/17 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials German Unit 2 Reading Wednesday 22 May 2013 You will need no other materials. Time allowed

Mehr

Algorithms for graph visualization

Algorithms for graph visualization Algorithms for graph visualization Project - Orthogonal Grid Layout with Small Area W INTER SEMESTER 2013/2014 Martin No llenburg KIT Universita t des Landes Baden-Wu rttemberg und nationales Forschungszentrum

Mehr

ANNA: OK. It's definitely the bloke who was smiling at me in the cafe, with the little silver violin.

ANNA: OK. It's definitely the bloke who was smiling at me in the cafe, with the little silver violin. Episode 05 Haven't We Met Before? Anna takes the music box to the clockmaker for repairs. But it's more than just a job for Paul Winkler. He tells Anna he knows her from way back. But how can this be?

Mehr

Newsletter 11 - HBG - Schuljahr 2015/16

Newsletter 11 - HBG - Schuljahr 2015/16 Von: Newsletter der Heinrich-Böll-Gesamtschule newsletter@hbg-dortmund.de Betreff: Newsletter #11 - Schuljahr 2015/16-04.11.2015 Newsletter 11 - HBG - Schuljahr 2015/16 Herzlich Willkommen zum 11. Newsletters

Mehr

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln Ideas for the classroom 1. Introductory activity wer?, was?, wo?, wann?, warum? 2. Look at how people say farewell in German. 3. Look at how people

Mehr

Fragen mit who und what Erklärung und Übungen

Fragen mit who und what Erklärung und Übungen Fragen mit who und what Erklärung und Übungen Subjektfragen (wer oder was?) unterscheiden sich deutlich von Objektfragen und Fragen nach dem, was eine Person tut oder mag! Normalerweise werden Fragen mit

Mehr

2 German sentence: write your English translation before looking at p. 3

2 German sentence: write your English translation before looking at p. 3 page Edward Martin, Institut für Anglistik, Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz 2 German sentence: write your English translation before looking at p. 3 3 German sentence analysed in colour coding;

Mehr

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Mehr

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time Write your name here Surname Other names Edexcel IGCSE German Paper 1: Listening Centre Number Candidate Number Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time You do not need

Mehr

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!!

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!! REPORT OF INVENTION Please send a copy to An die Abteilung Technologietransfer der Universität/Hochschule An die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH Ettlinger Straße

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

ZENTRALE KLASSENARBEIT 2012 GYMNASIUM. Englisch. Teil B. Schuljahrgang 6. Arbeitszeit: 35 Minuten. Thema: Sport

ZENTRALE KLASSENARBEIT 2012 GYMNASIUM. Englisch. Teil B. Schuljahrgang 6. Arbeitszeit: 35 Minuten. Thema: Sport GYMNASIUM Englisch Teil B Schuljahrgang 6 Arbeitszeit: 35 Minuten Thema: Sport Name, Vorname: Klasse: Seite 1 von 6 5 10 15 20 1. Read the text to find out which of the statements below are true or false.

Mehr

ausgezeichnet - doch! - Hinweis Nr. 1. zuerst - dann - danach - endlich - Hinweis Nr. 2.

ausgezeichnet - doch! - Hinweis Nr. 1. zuerst - dann - danach - endlich - Hinweis Nr. 2. 1.08 Fragebogen Neue Wörter Gibt es neue Wörter heute? Alte Wörter ausgezeichnet - doch! - Hinweis Nr. 1. ein bißchen - hat den Apfel gegessen - zuerst - dann - danach - endlich - Hinweis Nr. 2. Perfekt

Mehr

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health)

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) 1 Utilitarian Perspectives on Inequality 2 Inequalities matter most in terms of their impact onthelivesthatpeopleseektoliveandthethings,

Mehr

Listening Comprehension: Talking about language learning

Listening Comprehension: Talking about language learning Talking about language learning Two Swiss teenagers, Ralf and Bettina, are both studying English at a language school in Bristo and are talking about language learning. Remember that Swiss German is quite

Mehr

Modern Foreign Languages

Modern Foreign Languages MFL1: to say how you get on with family and friends and to write a description of a famous person A) Match the English answers to the German. German Correct Answer English Ich komme sehr gut mit meiner

Mehr

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person?

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person? Reading tasks passend zu: Open World 1 Unit 4 (student s book) Through a telescope (p. 26/27): -Renia s exchange trip: richtig falsch unkar? richtig falsch unklar: Renia hat sprachliche Verständnisprobleme.

Mehr