Az idegen nyelvi osztályozó- és javítóvizsgák vizsgaleírása

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Az idegen nyelvi osztályozó- és javítóvizsgák vizsgaleírása"

Transkript

1 Az idegen nyelvi osztályozó- és javítóvizsgák vizsgaleírása A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll minden vizsgázó számára. Az írásbeli vizsgán a vizsgázó feladatlapot old meg, amely a következő készségeket méri: olvasás, nyelvhelyesség, íráskészség. Az írásbeli vizsga megoldására 30 perc áll a vizsgázók rendelkezésére. Az írásbeli vizsgán a feladatlap tartalmazza a megszerezhető maximális pontszámot, amely feladatlaponként eltérő lehet. A szóbeli vizsgán a vizsgázó a tanév során átvett szóbeli témakörök alapján összeállított kérdéseket, szituációs (szerepjáték) feladatot és képleírás (önálló témakifejtés) feladatot kaphat. A szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő. A szóbeli vizsgán az a tanár, aki a vizsgázót a tanév során tanította nem lehet kérdező tanár, de tagja lehet a 3 fős vizsgabizottságnak. A szóbeli vizsgán maximálisan 20 pont szerezhető. A vizsga értékelése: A tanuló érdemjegye az írásbeli és szóbeli feladatrészek együttes elért pontszáma alapján kerül kiszámításra az alábbi százalékos határok alapján: Érdemjegy % A szóbeli vizsgán, ha valaki 0 pontot ér el, a javítóvizsgán való bukást eredményezi. Budapest, június 14. Urkom-Fábic Irena munkaközösség-vezető

2 Solution Elementary Angol 9. évfolyam Nyelvtani szerkezetek: Az óra Birtokos (melléknév/névmás my/mine, birtokviszony kifejezése) Countable/Uncountable főnevek, mennyiségi kifejezések Elöljárószavak térben és időben (in, at, from-to, until, on, behind, opposite, next to.) Going to Igealakok (szándékkifejezők: want, would like, érzelemkifejezők: love, hate, like, enjoy) Kérdőszavak (Wh-, Yes/No questions) Melléknévfokozás, összehasonlítás Névmások (személyes I, tárgy eset - me) Past Simple (BE, regular, irregular verbs) Present Continuous (Progressive) jövő idő kifejezésére is Present Simple Segédigék (can, could, will, may, would, have to, should Szóbeli témakörök Personal details Name, date and place of birth, address, family members (name, age, job), pets, school s name, hobbies Home and house Where do you live? (town, district, street, house/flat) Describe your home. (old/new, small/big, rooms, furniture, colours) Describe your room (small/big, furniture, colours) Daily routine Describe your typical Monday (-at home- getting up, having breakfast, in the bathroom, getting ready for school -how do you get to school? -at school- start/finish school, subjects, breaks, lunch -in the afternoon- learning, free time, going to bed) Describe your weekends. Family festivals (Christmas, Easter, New Year s Eve, birthday) Describe Christmas (preparing, gifts, food and drink, Christmas tree, customs) Describe Easter (customs, Easter eggs, sprinkling, food and drink) Describe New Year s Eve ( customs, food and drink) How did you celebrate your last birthday?

3 Tourism Describe your last holiday (where/when did you go? Who did you go with? Where did you stay? How did you travel? What was the weather like? What did you do? What did you eat/drink?) Name some sights in Budapest and in Hungary (World Cultural Heritage) You and your family Describe your family members (name, age, job, appearance, character, hobby) Food and meals in Britain and in Hungary Name some typical British/Hungarian food. What do we eat for breakfast/lunch/ dinner in both countries? Free time Describe your free time (When do you have free time? What do you do? Who do you go with? What do you do in school holidays?) Describing people Describe your favourite famous person. (name, age, job, appearance, character) Why do you like him/her? Clothes What clothes do you wear at school? What clothes do you wear at a party? What are your favourite colours? Can you make clothes? Where do you buy clothes?

4 Angol 9. évfolyam nyelvi előkészítő osztály Tankönyv: Solutions Elementary, Solutions Pre-Intermediate Nyelvtani szerkezetek a/an/the Adjectives Adverbs Adverbs of frequency First Conditional Future Simple Making comparisons Much/many Passive Past Simple Prepositions of time, place and movement Present Continuous Present perfect Present Simple Quantities Some/any Verb forms (to+infinitive/-ing) Szóbeli témakörök 1. Personal introduction: name, date and place of birth, family members, school, place of living, free time/hobby, pets 2. Family life: family members (name, age, job, description of appearance and inner qualities), cousins, grandparents, favourite family member, sharing housework family gathering occasions 3. Introduction of another person (e.g. a famous person): Who is this person? (name, nationality, profession), Why is (s)he famous? His/her famous films, songs, etc. Personal and career details. Description of appearance and inner qualities. Why is (s)he your favourite? 4. Festivities/ Celebrations: National holidays (15 th March, 20 th August, 23 rd October- What do we celebrate?) Religious holidays (Christmas, Easter, Pentecost- What do we celebrate?) Family holidays (birthday, name day, wedding, christening, wedding anniversary, etc.) 5. Shopping: Where: market, supermarket, small shop, shopping centre/mall, Internet What: food, clothes, presents How often and who with, favourite shops, Advantages and disadvantages of each type of shops.

5 6. Home: Where (city/country), flat or house, Who lives there?, Rooms and furniture, Your own bedroom (furniture, colours), do you like living there?, Why?, Your ideal home 7. Weather: What s the weather like today? Seasons and typical weather in Hungary, Your favourite season, Why? Activities you usually do in that season, Environmental protection, extreme weather conditions and global warming, What can you do to protect your environment? 8. Introduction of own school: Name and place of your school. Subjects you study, like, dislike, good at, bad at, etc. School facilities. School life (School Leavers Ball, School Leaving ceremony, Students Day, etc.). Description of own class 9. Jobs: Popular professions, Studying or working after high school? Why? Your career plans 10. Daily routine: When do you get up? Morning at home, leaving for school, At school (starting, finishing, number of lessons, extra school activities) Afternoon, free time, evening, weekends 11. Food and meals: Food you like, dislike, can-can t make. What do you usually have for breakfast, lunch, dinner? Typical Hungarian and British food. Fast food, healthy eating, dieting. 12. Free time activities: What do you usually do in your free time? Hobbies, interests. 13. Sports: Popular sports in Hungary, famous Hungarian sportsmen, Types of sports: winter-, summer-, team-, individual-sports. Who is your favourite sportsman? Why? Which team do you support, Sports you do. 14. Public transport: How do you come to school? What forms of public transport do you use/ are there in Budapest? Which one is your favourite? Why? Advantages and disadvantages of each form. 15. Travelling abroad: Have you ever been abroad? If yes, talk about it! (e. g. Where did you go? Who did you go with? How long did you stay there? How did you travel? Where did you stay? What did you do? Did you like it? Why?) What do you need/take when you travel abroad? (e. g. documents, money), Popular holiday destinations/resorts 16. Technology in everyday life: Household appliances (e. g. TV, DVD-player, machines in the kitchen, bathroom, etc.) Using a computer (where, how often, what for) Gadgets you have/use (e. g. mobile phone, mp3-player, etc.)

6 9.évfolyam német Delfin1 tankönyv+munkafüzet+cd +szóbeli témák 1. lecke Menschen und Reisen Beobachtungen aus Bahnhofscafé (olvasmány+szavak) bemutatkozás, köszönésiformák nyelvtan: a főnév, határozott, határozatlan névelők, ige jelen ideje, kijelentő és kérdő mondat 2. lecke Leute, Leute Rekorde,Rekorde( Olvasmány+szavak) számok ig. nyelvtan: személyesnévmások, módbeli segédigék, igék ragozása 3. lecke Wohnen und Leben Ein Krokodil und kein Telefon (olvasmány+szavak) nyelvtan: határozott névmás, határozatlan névmás, elváló igekötős igék 4. lecke Wer will, der kann Wollen wir zusammen szituációk módbeli segédigék a lehetőség, engedély és tiltás kifejezése módbeli segédigék jelen idejű mondatban 5. lecke Orientierung und Wege Lebensretter im Dienst (olvasmány+szavak) útbaigazítás, tájékoztatás nyelvtan: elöljárószavak, óra, pontosidő 6. lecke Alltag napirend, napi rutin, tevékenységek iskolán belül és a szabadidő nyelvtan: 2.múlt idő Partizip Perfekt 7. lecke Feste und Ferien Szokások és tradiciók karácsony és szilveszter itthon és Németországban, ételek, üdvözlőlapok nyelvtan: igevonzatok részes és tárgyesettel álló igék 8. lecke Essen und Trinken ételek, italok, étkezési szokások, vásárlás élelmiszerboltban Wenn Maria kommt (olvasmány) nyelvtan: weil és wenn mellékmondatok, felszólítómód 9. lecke Umzug und Einrichtung lakóhely és lakás bemutatása, szituációk pl. kiadó lakást keresek stb. Mia (olvasmány) nyelvtan: dass mellékmondat+ célhatározói mellékmondatok um zu +infinitiv és damit 10. lecke Mode und Geschmack Ruha teszi az embert? Hogy öltözködsz? szituációk áruházban cipővásárlás stb. Über Geschmack kann man nicht streiten. (olvasmány) nyelvtan: Präteritum +Szóbeli témák Ich und meine Familie/meine beste Freundin mein Wohnort/ meine Wohnung/Haustiere Freizeit Tagesablauf/das Wochenende Feste und Feiern Essen und Trinken /Einkaufen/ Mode, Bekleidung

7 Tankönyv: CHANNEL Pre-Intermediate Nyelvtani szerkezetek Angol 10. évfolyam Clauses of result (so+adjective/adverb+that) Comparatives superlatives comparisons (melléknévfokozás, összehasonlítás) Conditionals: type 1 and type 2 Defining relative clauses (who, which, that) Exclamatory sentences (how, what, such, so) Future Simple (will) Indirect questions Modals: must-mustn t, can-can t, have to-don t have to, need to-needn t to-don t need to, should-shouldn t Passive Voice (Present Simple, Past Simple) Past Continuous Past Simple Present Continuous Present Perfect Continuous Present Perfect Simple Present Simple Quantifiers: some, any, much, many, a lot of, lots of, a few, a little, too, enough Question tags Reported Speech Time clauses (when, before, after, as soon as, until) Used to Szóbeli témakörök Topics and Questions 1. Home and house 2. Daily routine 3. Family festivals (Christmas, Easter, New Year s Eve, birthday) 4. Tourism (your last holiday, organising a holiday, sights in Budapest and in Hungary) 5. You and your family 6. Your town/village, giving directions around town 7. Food and meals in Britain and in Hungary 8. Free time/ going out 9. Describing people (a famous person) 10. Clothes

8 Situations 1. Your family wants to move house. You can stay in Budapest and live in a flat or to the country and live in a house. Discuss your choice with your mother (your teacher) 2. A Spanish exchange student is staying with you. You are talking about your typical schoolday to find out who s got a busier day. 3. Next week is your sister s 18th birthday. You want to surprise her with an unforgettable party. Discuss it with your mother (your teacher). Talk about the presents, the food, the invited people, the music and the program. 4. Your English friend has just arrived to your place and he is going to spend 4 days in Budapest. Suggest him programmes you should do and sights you should visit together. 5. Your sister is getting married and asks you to help her which family members should she invite to the wedding and why. 6. An Italian tourist (your teacher) asks you to tell him how to get to the Széchenyi thermal bath in the City Park. Give her directions using the map. (You are standing on the Blaha Lujza square) 7. Your French friend is visiting you at Christmas and he is staying for the whole holiday. You want to give him some typical Hungarian food. What will you make him for breakfast/lunch/dinner? 8. You and your friend want to go out on Saturday evening. You can choose from the following programmes. Where are you going and why? Cinema: Corvin 21:00 Star Wars III WestEnd 20:00 Mamma Mia Theatre Madách 19:00 Joseph National 19:30 SÖR Clubs Bank Dance Hall Old Man s Pub 9. You have lost your 6 year-old brother in the shopping centre. Go to the security guard asking for help and describing your brother. 10. You are getting ready for a wedding. Discuss with your friend what to put on. Talk about the clothing, shoes, accessories, jewellery. Pictures (a képanyagot a vizsgázó a vizsga folyamán kapja meg)

9 Angol 10. évfolyam nyelvi előkészítő osztály Tankönyv: Solutions Intermediate Nyelvtani szerkezetek Articles (a/ an, the) Comparative forms Conditional sentences type 1, type 2, type 3 Countable and uncountable nouns Demonstrative pronouns: this/ that Future Simple Future simple Going to Infinitives and -ing forms Modals: can, can t,could, may, should, must, mustn t, have to/ don t have to, need/needn t Passive sentences Past Continuous Past Perfect Past Simple Possessive pronouns, possessive adjectives Prepositions of place and movement prepositions of time Present Perfect Present Perfect Continuous Present Progressive Present Simple Quantifiers: some/any, much/many, a lot of/ lots of/ a few/ a little Relative pronouns There is / there are Wh-questions Szóbeli témakörök 17. Personal introduction: name, date and place of birth, family members, school, place of living, free time/hobby, pets 18. Family life: family members (name, age, job, description of appearance and inner qualities), cousins, grandparents, favourite family member, sharing housework family gathering occasions 19. Introduction of another person (e.g. a famous person): Who is this person? (name, nationality, profession), Why is (s)he famous? His/her famous films, songs,

10 etc. Personal and career details. Description of appearance and inner qualities. Why is (s)he your favourite? 20. Festivities/ Celebrations: National holidays (15 th March, 20 th August, 23 rd October- What do we celebrate?) Religious holidays (Christmas, Easter, Pentecost- What do we celebrate?) Family holidays (birthday, name day, wedding, christening, wedding anniversary, etc.) 21. Shopping: Where: market, supermarket, small shop, shopping centre/mall, Internet What: food, clothes, presents How often and who with, favourite shops, Advantages and disadvantages of each type of shops. 22. Home: Where (city/country), flat or house, Who lives there?, Rooms and furniture, Your own bedroom (furniture, colours), do you like living there?, Why?, Your ideal home 23. Neighbourhood: Your town/village/budapest-district, flat or houses, shops, schools, theatres, sport facilities, transport facilities, etc in the area. Famous landmarks, places, events. Do you like living there? Why? 24. Weather: What s the weather like today? Seasons and typical weather in Hungary, Your favourite season, Why? Activities you usually do in that season, Environmental protection, extreme weather conditions and global warming, What can you do to protect your environment? 25. Clothes: winter clothes, summer clothes, fashion, accessories, footwear. What do you usually wear for school? What are you wearing now? What do you usually wear when you go to a party? What do you wear when you go out with your friends? 26. Introduction of own school: Name and place of your school. Subjects you study, like, dislike, good at, bad at, etc. School facilities. School life (School Leavers Ball, School Leaving ceremony, Students Day, etc.). Description of own class 27. Studying languages: Studying languages: Secondary school, language school, private teacher. Advantages and disadvantages of each type. Languages you know and would like to study later. 28. Jobs: Popular professions, Studying or working after high school? Why? Your career plans 29. Student work: Student work: Typical student jobs (what, when). Reasons for student work. Advantages and disadvantages of student work. 30. Daily routine: When do you get up? Morning at home, leaving for school, At school (starting, finishing, number of lessons, extra school activities) Afternoon, free time, evening, weekends 31. Food and meals: Food you like, dislike, can-can t make. What do you usually have for breakfast, lunch, dinner? Typical Hungarian and British food. Fast food, healthy eating, dieting. 32. Free time activities: What do you usually do in your free time? Hobbies, interests. 33. Sports: Popular sports in Hungary, famous Hungarian sportsmen, Types of sports: winter-, summer-, team-, individual-sports. Who is your favourite sportsman? Why? Which team do you support, Sports you do. 34. Public transport: How do you come to school? What forms of public transport do you use/ are there in Budapest? Which one is your favourite? Why? Advantages and disadvantages of each form.

11 35. Travelling abroad: Have you ever been abroad? If yes, talk about it! (e. g. Where did you go? Who did you go with? How long did you stay there? How did you travel? Where did you stay? What did you do? Did you like it? Why?) What do you need/take when you travel abroad? (e. g. documents, money), Popular holiday destinations/resorts 36. Technology in everyday life: Household appliances (e. g. TV, DVD-player, machines in the kitchen, bathroom, etc.) Using a computer (where, how often, what for) Gadgets you have/use (e. g. mobile phone, mp3-player, etc.)

12 10.évfolyam német Delfin2. tankönyv+munkafüzet+cd+szóbeli témák 11.lecke Schule und Karriere Klassentreffen (olvasmány+szavak) iskolánk bemutatása, tanulmányaid+jövőbeli terveid az érettségi után nyelvtan: visszaható igék+igevonzatok (elöljárószavakkal) 12.lecke Nachrichten+Berichte Ein glücklicher Pechvogel (olvasmány +szavak) moziélmények, kedvenc filmek,kedvenc színészek,színésznők,szituációk jegyvásárlás mozielőadásra nyelvtan: 1.múlt idő (Präteritum),mellékmondat als,während, wenn,obwohl, elöljárószavak birtokosesettel 13. lecke Länder und Leute Es muss ja nicht immer Neuschwanstein sein (olvasmány+szavak) képleírás: nyári élmények, országismeret: Magyarország és Német városok nevezetességei, utazás előkészületei, szituációk szobafoglalás, jegyrendelés stb.nyelvtan: vonatkoz névmások 14.lecke Wünsche und Wirklichkeit Was wäre, wenn der Mensch nicht mehr altern würde?(olvasmány+szavak) érvelés: jó lenne, ha örökké fiatalok maradnánk?(pro-contra) álomházam,álompárom bemutatása nyelvtan: Konjunktiv2+Konditionalsätze 15.lecke Sport und Gesundheit sport és mozgás: mit sportolsz, kedvenc sportágaid, egy tornaóra bemutatása, sportágak, egészséges életmód+egészséges táplálkozás, testrészek, balesetek és sportsérülések nyelvtan: Konjunktiv1. +szóbeli témák ich und meine Familie/ meine beste Freundin mein Wohnort/ meine Wohnung/ Haustiere/ Freizeit/Hausarbeit/Haushaltsgeräte/ Tagesablauf/ das Wochenende/Feste und Feiern/ Essen und Trinken (gesunde Lebensweise)/Einkaufen/Mode und Bekleidung/ unsere Schule+unsere Klasse/ meine Zukunftspläne/ Reise im In-und Ausland/ Reisevorbereitungen/ Organisation einer Reise/ Sport und Gesundheit/häufige Krankheiten,Unfälle

13 Angol 11. évfolyam Tankönyv: CHANNEL Intermediate Nyelvtani szerkezetek Adverbs of time Articles Clauses of result (so+adjective/adverb+that) Comparatives superlatives comparisons (melléknévfokozás, összehasonlítás) Conditionals: types 0, 1, 2 and 3 Exclamatory sentences (how, what, such, so) Future Continuous Future Perfect Future Simple (will) Going to Had better, Would rather, Should + Present and Perfect Infinitive Indirect questions Modals: must-mustn t, can-can t, have to-don t have to, need to-needn t to-don t need to, should-shouldn t, may, might, could Passive Voice (all tenses) Past Continuous Past Perfect Continuous Past Perfect Simple Past Simple Present Continuous Present Perfect Continuous Present Perfect Simple Present Simple Quantifiers: some, any, much, many, a lot of, lots of, a few, a little, too, enough Question tags Relative clauses (who, which, that) Reported Speech Time clauses (when, before, after, as soon as, until) Used to Szóbeli témakörök Topics and Questions 11. Home and house 12. Daily routine 13. Family festivals (Christmas, Easter, New Year s Eve, birthday) 14. Tourism (your last holiday, organising a holiday, sights in Budapest and in Hungary) 15. You and your family 16. Your town/village, giving directions around town

14 17. Food and meals in Britain and in Hungary 18. Free time/ going out 19. Describing people (a famous person) 20. Clothes Situations 11. Your family wants to move house. You can stay in Budapest and live in a flat or to the country and live in a house. Discuss your choice with your mother (your teacher) 12. A Spanish exchange student is staying with you. You are talking about your typical schoolday to find out who s got a busier day. 13. Next week is your sister s 18th birthday. You want to surprise her with an unforgettable party. Discuss it with your mother (your teacher). Talk about the presents, the food, the invited people, the music and the program. 14. Your English friend has just arrived to your place and he is going to spend 4 days in Budapest. Suggest him programmes you should do and sights you should visit together. 15. Your sister is getting married and asks you to help her which family members should she invite to the wedding and why. 16. An Italian tourist (your teacher) asks you to tell him how to get to the Széchenyi thermal bath in the City Park. Give her directions using the map. (You are standing on the Blaha Lujza square) 17. Your French friend is visiting you at Christmas and he is staying for the whole holiday. You want to give him some typical Hungarian food. What will you make him for breakfast/lunch/dinner? 18. You and your friend want to go out on Saturday evening. You can choose from the following programmes. Where are you going and why? Cinema: Corvin 21:00 Star Wars III WestEnd 20:00 Mamma Mia Theatre Madách 19:00 Joseph National 19:30 SÖR Clubs Bank Dance Hall Old Man s Pub 19. You have lost your 6 year-old brother in the shopping centre. Go to the security guard asking for help and describing your brother. 20. You are getting ready for a wedding. Discuss with your friend what to put on. Talk about the clothing, shoes, accessories, jewellery.

15 Pictures (a képanyagot a vizsgázó a vizsga folyamán kapja meg)

16 Tankönyv: Solutions Intermediate Nyelvtani szerkezetek Angol 11. évfolyam nyelvi előkészítő osztály Articles (a/ an, the) Comparative forms Conditional sentences type 1, type 2, type 3 Countable and uncountable nouns Demonstrative pronouns: this/ that Future Simple Future Simple Going to Infinitives and -ing forms Modals: can, can t,could, may, should, must, mustn t, have to/ don t have to, need/needn t Passive sentences Past Continuous Past Perfect Past Simple Possessive pronouns, possessive adjectives Prepositions of place and movement prepositions of time Present Perfect Present Perfect Continuous Present Progressive Present Simple Quantifiers: some/any, much/many, a lot of/ lots of/ a few/ a little Relative pronouns There is / there are Wh-questions Szóbeli témakörök 37. Personal introduction: name, date and place of birth, family members, school, place of living, free time/hobby, pets 38. Family life: family members (name, age, job, description of appearance and inner qualities), cousins, grandparents, favourite family member, sharing housework family gathering occasions 39. Introduction of another person (e.g. a famous person): Who is this person? (name, nationality, profession), Why is (s)he famous? His/her famous films, songs, etc. Personal and career details. Description of appearance and inner qualities. Why is (s)he your favourite?

17 40. Festivities/ Celebrations: National holidays (15 th March, 20 th August, 23 rd October- What do we celebrate?) Religious holidays (Christmas, Easter, Pentecost- What do we celebrate?) Family holidays (birthday, name day, wedding, christening, wedding anniversary, etc.) 41. Shopping: Where: market, supermarket, small shop, shopping centre/mall, Internet What: food, clothes, presents How often and who with, favourite shops, Advantages and disadvantages of each type of shops. 42. Home: Where (city/country), flat or house, Who lives there?, Rooms and furniture, Your own bedroom (furniture, colours), do you like living there?, Why?, Your ideal home 43. Neighbourhood: Your town/village/budapest-district, flat or houses, shops, schools, theatres, sport facilities, transport facilities, etc in the area. Famous landmarks, places, events. Do you like living there? Why? 44. Weather: What s the weather like today? Seasons and typical weather in Hungary, Your favourite season, Why? Activities you usually do in that season, Environmental protection, extreme weather conditions and global warming, What can you do to protect your environment? 45. Clothes: winter clothes, summer clothes, fashion, accessories, footwear. What do you usually wear for school? What are you wearing now? What do you usually wear when you go to a party? What do you wear when you go out with your friends? 46. Introduction of own school: Name and place of your school. Subjects you study, like, dislike, good at, bad at, etc. School facilities. School life (School Leavers Ball, School Leaving ceremony, Students Day, etc.). Description of own class 47. Studying languages: Studying languages: Secondary school, language school, private teacher. Advantages and disadvantages of each type. Languages you know and would like to study later. 48. Jobs: Popular professions, Studying or working after high school? Why? Your career plans 49. Student work: Student work: Typical student jobs (what, when). Reasons for student work. Advantages and disadvantages of student work. 50. Daily routine: When do you get up? Morning at home, leaving for school, At school (starting, finishing, number of lessons, extra school activities) Afternoon, free time, evening, weekends 51. Food and meals: Food you like, dislike, can-can t make. What do you usually have for breakfast, lunch, dinner? Typical Hungarian and British food. Fast food, healthy eating, dieting. 52. Free time activities: What do you usually do in your free time? Hobbies, interests. 53. Sports: Popular sports in Hungary, famous Hungarian sportsmen, Types of sports: winter-, summer-, team-, individual-sports. Who is your favourite sportsman? Why? Which team do you support, Sports you do. 54. Public transport: How do you come to school? What forms of public transport do you use/ are there in Budapest? Which one is your favourite? Why? Advantages and disadvantages of each form. 55. Travelling abroad: Have you ever been abroad? If yes, talk about it! (e. g. Where did you go? Who did you go with? How long did you stay there? How did you travel? Where did you stay? What did you do? Did you like it? Why?) What do you need/take

18 when you travel abroad? (e. g. documents, money), Popular holiday destinations/resorts 56. Technology in everyday life: Household appliances (e. g. TV, DVD-player, machines in the kitchen, bathroom, etc.) Using a computer (where, how often, what for) Gadgets you have/use (e. g. mobile phone, mp3-player, etc.)

19 11.évfolyam német Delfin2 tankönyv+munkafüzet+cd+szóbeli témák 16.lecke Berufswelt und Ideen Erfolgsgeschichten (olvasmány+szavak) a munka világa: siker foglalkozások, gyerek vagy karrier, idegennyelvek szerepe világunkbannyelvtan: Passiv jelen ideje és múlt idejei 17. lecke Humor und Alltag Große Meister-kleine Schwächen( anekdoták, olvasmány+szavak) szófordulatok, szólás mondások, állandó szókapcsolatok nyelvtan: Plusquamperfekt 18.lecke Politik,Geschichte und Zukunft Menschen, so alt wie die Bundesrepublik Deutschland(olvasmány) német parlament működése, választási rendszer, pártok, régi és új technikai vívmányok, (TV,rádió,computer, internet) információ források, média szerepe világunkban nyelvtan: Futur1 és Futur lecke Kultur und Freizeit színház, koncertek, kiállítások, olvasás, szépirodalom milyen gyakran jársz színházba, kedvenc könyved, festőd Kultur der Superlative(olvasmány) Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame (tartalom) +olvasónapló kedvenc könyvről,szituációk: jegyrendelés, beszélgetés legutóbbi színházlátogatásról nyelvtan: Modalverben zur Graduierung von Wahrnehmung, Vermutung und Beurteilung 20. lecke Sprachen und Begegnungen irodalmi német nyelv(standardsprache) ifjúsági nyelv, szleng, dialektusok(cd) szavak tartományok szerinti eltérése gyűjtőmunka, tanulmányozás (Österreichisches Wörterbuch und Deutsches Universalwörterbuch) +szóbeli témák ich und meine Familie/ meine beste Freundin/ mein Wohnort/ meine Wohnung/ Haustiere/ Freizeit/Hausarbeit/Haushaltsgeräte/ Tagesablauf, das Wochenende/ Essen und Trinken (gesunde Lebensweise)/Einkaufen/Mode und Bekleidung/ unsere Schule/ unsere Klasse/ meine Zukunftspläne/ Reise im In-und Ausland, Reisevorbereitungen, Organisation einer Reise/ Sport und Gesundheit, Häufige Krankheiten, Unfäll e/fremdsprachen/ Lesen, Internet/ Theater, Kino/ Konzerte,Ausstellungen/

20 Tankönyv: Longman Érettségi Aktivátor Nyelvtani szerkezetek Angol 12. évfolyam Adjectives (regular and irregular, comparison) Adverbs Articles (definite, indefinite, zero) Auxiliaries/Modal verbs Clauses of purpose Conditional Clauses (1 st 2 nd 3 rd conditionals ) Conjunctions, linking words Forms of the verb (infinitives, gerund and participles) Future with will Going to Nouns (singular and plural, countable, uncountable) Passive Future Past Continuous Past Perfect Past Simple Past Simple Passive Possession Prepositions, prepositional phrases Present Continuous Present Perfect Continuous Present Perfect Passive Present Perfect Simple Present Simple Present Simple Passive Question-tags Relative clauses defining Relative clauses non-defining Reported Speech (with the reporting verb in the past) Reported Speech (with the reporting verb in the present) Time clauses with future meaning Wish Szóbeli témakörök I. Személyes vonatkozások, család - Personal world 1. Personal introduction Name Date and place of birth Family members

21 School Place of living Free time/hobby Pets 2. Family life Family members (name, age, job, description of appearance and inner qualities) Cousins (number), grandparents (age, description) Favourite family member Sharing housework within the family Family gathering occasions II. Ember és társadalom - Man and Society 3. Introduction of another person (e.g. a famous person, my hero ) Who is this person? (name, nationality, profession) Why is (s)he famous? His/her famous films, songs, etc. Personal and career details Description of appearance and inner qualities Why is (s)he your favourite? 4. Festivities/ Celebrations National holidays (15 th March, 20 th August, 23 rd October What do we celebrate?) Religious holidays (Christmas, Easter, Pentecost - What do we celebrate?) Family holidays (birthday, name day, wedding, christening, wedding anniversary, etc.) 5. Shopping Where: market, supermarket, small shop, shopping centre/mall, Internet What: food, clothes, presents How often and who with, favourite shops Advantages and disadvantages of each type of shops III. Környezetünk - Environment 6. Home Where is it? (town/village/budapest-district) Flat or house Who lives there? Rooms and furniture Your bedroom (furniture, colours) Do you like living there? Why? Your ideal home 7. Neighbourhood Your town/village/budapest-district Flats or houses

BASIC GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK

BASIC GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK BASIC GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK Basic German: A Grammar and Workbook comprises an accessible reference grammar and related exercises in a single volume. It introduces German people and culture through

Mehr

INTERMEDIATE GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK

INTERMEDIATE GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK 0 0 0 0 INTERMEDIATE GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK Intermediate German is designed for learners who have achieved basic proficiency and wish to progress to more complex language. Its units present a broad

Mehr

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCÉIM MHARCÁLA MARKING SCHEME SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2007 Junior Certificate Examination 2007 GEARMÁINIS German ARDLEIBHÉAL Higher

Mehr

Wer ich bin und was ich tue

Wer ich bin und was ich tue KAPITEL 1 Wer ich bin und was ich tue GOALS This chapter extends sts. listening and speaking skills to exchange personal information. Sts. will continue to respond with single words, but short phrases

Mehr

Mein Tag. Kapitel4. In diesem Kapitel VIDEOCLIPS. Themen: Telling time, times of the day, daily plans, movies, music, theater

Mein Tag. Kapitel4. In diesem Kapitel VIDEOCLIPS. Themen: Telling time, times of the day, daily plans, movies, music, theater Kapitel4 Mein Tag In diesem Kapitel Themen: Telling time, times of the day, daily plans, movies, music, theater Grammatik: Separable-prefix verbs; modal verbs; möchte; the imperative; the particles bitte,

Mehr

Treffpunkt Deutsch, 6/e

Treffpunkt Deutsch, 6/e Treffpunkt Deutsch, 6/e Gonglewski, Moser, and Partsch 2013 / ISBN: 9780205782789 Chapter begins on next page > PLEASE NOTE: This sample chapter was prepared in advance of book publication. Additional

Mehr

SOLT I German Module 3 Lesson 4

SOLT I German Module 3 Lesson 4 SOLT I German Module 3 Lesson 4 Instructor Manual Banking DEFENSE LANGUAGE INSTITUTE FOREIGN LANGUAGE CENTER Objectives Module 3 Lesson 4 At the end of this lesson you will be able to get information about

Mehr

SIS News Switzerland Fall 2014 Music & Arts Table of content Editorial _3 Success Stories _4 In Memoriam _5 News _6 Alumni Page _8 On Learning _9 SIS Basel _10 SIS Männedorf-Zürich _12 SIS Rotkreuz-Zug

Mehr

Bank invoice numbers. Kontakt. Kontonummern. Our Contact Information

Bank invoice numbers. Kontakt. Kontonummern. Our Contact Information Déva f o n io t a d n u o F The Saint Francis nziskus a r F r e ig il e H g n u t ba Stif ily m a f ig b s a b a s C r e Fath a s C r e t a P n o v ie il Die Gro fam Our Contact Information Bank invoice

Mehr

WILLKOMMEN ZUM STUDIUM MIT ABSCHLUSS WELCOME TO GRADUATE STUDIES

WILLKOMMEN ZUM STUDIUM MIT ABSCHLUSS WELCOME TO GRADUATE STUDIES WINTER 2015/16 WILLKOMMEN ZUM STUDIUM MIT ABSCHLUSS WELCOME TO GRADUATE STUDIES Internationales Büro International Office Checkliste Checklist Bitte lesen Sie die Details in den Kapiteln. Please see the

Mehr

Campus Wien-Strebersdorf 2014/15

Campus Wien-Strebersdorf 2014/15 Information Package for INCOMINGS Campus Wien-Strebersdorf 2014/15 International Office Campus Wien-Strebersdorf Mayerweckstraße 1, 1210 Wien Phone: +43 (0) 1 29108-104 Fax: +43 (0) 1 29108-302 http://strebersdorf.kphvie.ac.at

Mehr

Unverkäufliche Leseprobe

Unverkäufliche Leseprobe Unverkäufliche Leseprobe Adam Fletcher Wie man Deutscher wird in 50 einfachen Schritten/How to be German in 50 easy Steps Wendebuch Deutsch/Englisch Eine Anleitung von Apfelsaftschorle bis Tschüss A guide

Mehr

National Quali cations SPECIMEN ONLY

National Quali cations SPECIMEN ONLY AH National Quali cations SPECIMEN ONLY SQ16/AH/01 German Reading and Translation Date Not applicable Duration 1 hour and 30 minutes Total marks 50 SECTION 1 READING 30 marks Attempt ALL questions. Write

Mehr

Ruckblick. Vorfreude

Ruckblick. Vorfreude AUSTRIAN CLUB AUSTRIAN CULTURAL SOCIETY AUSTRIAN CLUB MELBOURNE VOL.IV / NO.4 - MAY2008 Ruckblick Last Month we celebrated the: Vorfreude Looking forward to Mothers Day DER LIEBEN MUTTI www.austrianclubmelbourne.com.au

Mehr

Grüezi Shanghai Newsletter of the Consulate General of Switzerland in Shanghai

Grüezi Shanghai Newsletter of the Consulate General of Switzerland in Shanghai Grüezi Shanghai Newsletter of the Consulate General of Switzerland in Shanghai November 2009 Word from the Consul General Dear Swiss Friends, Dear Friends of Switzerland, Today, you are receiving a brand

Mehr

a lot of, much und many

a lot of, much und many Aufgabe 1, und In bejahten Sätzen verwendest du für die deutschen Wörter viel und viele im Englischen Bsp.: I have got CDs. We have got milk. There are cars on the street. Bei verneinten Sätzen und Fragen

Mehr

FIGU-LANDESGRUPPE CANADA NEWSLETTER

FIGU-LANDESGRUPPE CANADA NEWSLETTER FIGU-LANDESGRUPPE CANADA NEWSLETTER OFFICIAL NEWSLETTER OF THE FIGU CANADA NATIONAL GROUP / FLCA #8 / March 2014 ca.figu.org / www.figu.org In Memoriam: Guido Moosbrugger [Feb. 14, 1925 - Feb. 24, 2014]

Mehr

Spring 2014 ˆ 7,50. thinkx THE SEMINARSELECT MAGAZINE FOR EDUCATION, MANAGEMENT AND COACHING. Vol. 1 THE SEMINARSELECT MAGAZINE

Spring 2014 ˆ 7,50. thinkx THE SEMINARSELECT MAGAZINE FOR EDUCATION, MANAGEMENT AND COACHING. Vol. 1 THE SEMINARSELECT MAGAZINE THE SEMINARSELECT MAGAZINE Spring 2014 ˆ 7,50 THE SEMINARSELECT MAGAZINE FOR EDUCATION, MANAGEMENT AND COACHING Vol. 1 THE SEMINARSELECT MAGAZINE thinkx VOL. 1 SPRING 2014 Lufthansa Editorial First Class

Mehr

SIS News Germany Summer 2014_Science and Maths at SIS Table of content Editorial _3 News _4 Time to Celebrate _9 SIS under Construction _10 On Learning _11 SIS Friedrichshafen _12 SIS Ingolstadt _14 SIS

Mehr

westdeutscher rundfunk Wir sind Vielfalt We are diversity Kulturelle Vielfalt und Integration im WDR Cultural diversity and integration at WDR

westdeutscher rundfunk Wir sind Vielfalt We are diversity Kulturelle Vielfalt und Integration im WDR Cultural diversity and integration at WDR westdeutscher rundfunk Wir sind Vielfalt We are diversity Kulturelle Vielfalt und Integration im WDR Cultural diversity and integration at WDR Wir sind Vielfalt We are diversity Kulturelle Vielfalt und

Mehr

present progressive simple present 1. Nach Signalwörtern suchen 2. Keine Signalwörter? now today at this moment just now never often

present progressive simple present 1. Nach Signalwörtern suchen 2. Keine Signalwörter? now today at this moment just now never often Teil 1 simple present oder present progressive 1. Nach Signalwörtern suchen Sowohl für das simple present als auch für das present progressive gibt es Signalwörter. Findest du eines dieser Signalwörter,

Mehr

ZERTIFIKATSPRÜFUNG ENGLISCH FÜR KAUFMÄNNISCHE UND VERWALTENDE BERUFE. Hier: Büroberufe STUFE II (B1) Schuljahr 2011/2012

ZERTIFIKATSPRÜFUNG ENGLISCH FÜR KAUFMÄNNISCHE UND VERWALTENDE BERUFE. Hier: Büroberufe STUFE II (B1) Schuljahr 2011/2012 ZERTIFIKATSPRÜFUNG ENGLISCH FÜR KAUFMÄNNISCHE UND VERWALTENDE BERUFE Hier: Büroberufe STUFE II (B1) Schuljahr 2011/2012 Zugelassene Hilfsmittel: nur für die schriftliche Prüfung zweisprachiges allgemeinsprachliches

Mehr

Karl König Archive Newsletter4

Karl König Archive Newsletter4 Winter 2010/2011 Karl König Archive Newsletter4 The Karl König Archive Newsletter is published by the Karl König Archive Karl König Archive, Camphill House, Milltimber, Aberdeen, AB13 OAN, Scotland Editors:

Mehr

Passwort Deutsch 1. Glossar Englisch. Ernst Klett Sprachen Stuttgart

Passwort Deutsch 1. Glossar Englisch. Ernst Klett Sprachen Stuttgart Passwort Deutsch Glossar Englisch Ernst Klett Sprachen Stuttgart Passwort Deutsch Glossar Englisch zusammengestellt von: Maria Hoffmann-Dartevelle übersetzt von: Dr. Richard Weber, Transylvania University,

Mehr

SAE MAGAZINE The Magazine of SAE Institute and SAE ALUMNI Association

SAE MAGAZINE The Magazine of SAE Institute and SAE ALUMNI Association 2009 1 SAE MAGAZINE The Magazine of SAE Institute and SAE ALUMNI Association :: PEOPLE & BUSINESS :: Interview with Alexander Gorny, Hobnox :: Interview with Alan Parsons and Hans-Martin Buff :: EVENTS

Mehr

Visionen Praktisches Lehrbuch. Information Systems

Visionen Praktisches Lehrbuch. Information Systems Visionen Praktisches Lehrbuch Information Systems Ein Standardwerk in sechs Bänden Band 4 Jahrgang 2004 Juli 2004 Ausgabe 04/2004 Magazin des Vereins der Informatik Studierenden an der ETH Zürich (VIS)

Mehr

15 Years one world foundation free education unit Sri Lanka

15 Years one world foundation free education unit Sri Lanka 15 Years one world foundation free education unit Sri Lanka one world foundation Direktorin / Director: Kathrin Messner office Vienna Hofmühlgasse 17/2/25 1060 Vienna, Austria T: +43 (0)1 533 58 40-33

Mehr

Dreileben. Christian Petzold, Dominik Graf, Christoph Hochhäusler

Dreileben. Christian Petzold, Dominik Graf, Christoph Hochhäusler Dreileben Etwas Besseres als den Tod / Dreileben Beats Being Dead; Foto: Bayerischer Rundfunk / Hans Fromm Dreileben Christian Petzold, Dominik Graf, Hochhäusler In the summer of 2006, film directors Dominik

Mehr

Greetings from Neh 2008-03

Greetings from Neh 2008-03 Page 1 of 6 Greetings from Neh N e h a P o o n i t ' s N e w s l e t t e r f r o m C h i n a 2008-03 Getting installed and first exam Ich lebe mich ein und habe mein erste Prüfung Hello my known and unknown

Mehr

DURCH DEUTSCHLAND 6UND DIE WELT REISEN

DURCH DEUTSCHLAND 6UND DIE WELT REISEN Wortschatz Reisen Eine Reise buchen Unterbringungsmöglichkeiten Transportmittel Reiseziele Auf einer Reise Strandurlaub Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten Wie war dein Urlaub? Ausgewählte trennbare Verben

Mehr