Uitvindingsoctrooien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Uitvindingsoctrooien"

Transkript

1 Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/ FAX : 02/ Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) Koning Albert II-laan BRUSSEL BELGIE TEL. : 02/ FAX : 02/ RECUEIL DES Brevets d'invention MAI 2012 VERZAMELING VAN DE Uitvindingsoctrooien MEI 2012 Numéro d'entreprise : Ondernemingsnummer :

2 BREVETS D'INVENTION BREVETS BELGES MAI 2012 UITVINDINGSOCTROOIEN BELGISCHE OCTROOIEN MEI 2012 ERFINDUNGS-PATENTE BELGISCHE PATENTE MAI 2012 PATENTS FOR INVENTIONS BELGIAN PATENTS MAY 2012

3 SECTION A : NECESSITES COURANTES DE LA VIE SECTIE A : LEVENSBEHOEFTEN 20 JAAR A 01 G NEERLEGGING 2009/ DECEMBER 2009 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >VAN DER VALK SYSTEMEN B.V. Zwartendijk 73, NL-2681 LP MONSTER (NL), vert.door COLENS Alain OFFICE HANSSENS COLENS SET UIT OP ELKAAR GESTAPELDE SCHERMPROFIELEN, SAMENSTELLING UIT MEERDERE VAN DERGELIJKE NAAST ELKAAR GEPLAATSTE SETS ALSMEDE SCHERMPROFIEL., (Uitv. :Broos Johan Martien et al.), inged. in NL de 12 December 2008, nr NLA (012,002) Een set omvat tenminste twee op elkaar gestapelde en ten opzichte van elkaar verdraaide identieke schermprofielen voor een scherminstallatie aan een kas of warenhuis. De schermprofielen hebben elk een lijf alsmede twee zich ter weerszijden van het lijf op afstand van elkaar bevindende bevestigingsprofileringen voor draadgeleidingen van de scherminstallatie. Het lijf heeft een naar het schermdoek van de scherminstallatie te keren achterzijde en een van de achterzijde afgekeerde voorzijde. De voorzijde van het lijf heeft positioneringsmiddelen en de positioneringsmiddelen van die twee schermprofielen werken zodanig met elkaar samen dat die schermprofielen tegen verplaatsingen in dwarsrichting langs de lijven gestabiliseerd en/of uitgelijnd zijn. 20 JAAR A 01 G NEERLEGGING 2009/ DECEMBER 2009 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >VAN DER VALK SYSTEMEN B.V. Zwartendijk 73, NL-2681 LP MONSTER (NL), vert.door COLENS Alain OFFICE HANSSENS COLENS WERKWIJZE VOOR HET INSTALLEREN VAN EEN SCHERMINRICHTING IN EEN KAS OF WARENHUIS., (Uitv. :Broos Johan Martien et al.), inged. in NL de 12 December 2008, nr NLA (020,005) Een werkwijze voor het aanbrengen van een scherminrichting aan een kas of warenhuis met een steunconstructie alsmede een op de steunconstructie voorzien dek, omvat de stappen van: - het verschaffen van tenminste twee in wezen evenwijdige profielen die zijn ondersteund met betrekking tot de steunconstructie en waarvan tenminste één in dwarsrichting verplaatsbaar is, welke profielen beide een langsgeleiding omvatten,- het verschaffen van een schermdoek in opgerolde toestand, opgevouwen toestand en dergelijke,- het bevestigen van reeksen uit zich op onderlinge afstand van elkaar bevindende geleidingselementen aan telkens beide langsranden van het schermdoek,- het in samenwerking brengen van achtereenvolgens de geleidingselementen aan een der langsranden van het schermdoek met de langsgeleiding van een der profielen en het in samenwerking brengen van achtereenvolgens de geleidingselementen aan de andere langsrand van het schermdoek met de langsgeleiding van het andere profiel,- het verschuiven van het schermdoek en de bijhorende geleidingselementen langs de profielen. 1

4 20 JAAR A 01 G NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >VAN DER VALK SYSTEMEN B.V. Zwartendijk 73, NL-2681 LP MONSTER (NL), vert.door COLENS Alain OFFICE HANSSENS COLENS WERKWIJZE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN EEN SCHERMINSTALLATIE, ALSMEDE PROFIELEN DAARVOOR., (Uitv. :van Deursen Adrianus Gerardus et al.), inged. in NL de 13 Maart 2009, nr NLA (018,004) Een werkwijze voor het vervaardigen van een scherminstallatie van een kas of warenhuis, omvat de stappen van: - het verschaffen van een randprofiel met een bevestigingsprofilering,- het verschaffen van tegenoverliggende vasthoudmiddelen waartussen het schermdoek is vastgehouden en die een tegenprofilering hebben,- het op of in elkaar rijgen van de tegenprofilering van de vasthoudmiddelen met het daaraan vastgehouden schermdoek en de bevestigingsprofilering van het randprofiel. 20 JAAR A 01 K NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >PETERSIME N.V. Centrumstraat 125, B-9870 ZULTE / OLSENE, vert.door LUYS Marie-José GEVERS WERKWIJZE EN INRICHTING VOOR UITBROEDEN VAN EIEREN, IN HET BIJZONDER VOOR HET BESTUREN VAN HET UITKOMEN VAN BROEDEIEREN IN EEN BROEDKAMER., (Uitv. :Peeters Lode et al.), inged. in EP de 10 Maart 2009, nr EPA (011,003) Werkwijze en inrichting voor het besturen van het uitkomen van broedeieren, waarbij in een broedkamer tijdens het broedproces fysische of chemische grootheden welke kenmerkend zijn voor dit uitbroeden gemeten of gestuurd worden, en waarbij verder het non-invasief van ten minste het uit het ei breken van een kuiken van ten minste een eerste ei van een welbepaalde verzameling broedeieren gemeten wordt, en op basis van dit meten meetbesturingssignalen verkregen worden, daaraanvolgend en binnen een welbepaald tijdinterval gerekend vanaf genoemd meten ten minste de concentratie CO2 in de genoemde broedkamer veranderd wordt. 2

5 20 JAAR A 01 K NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >INNOVATEC B.V. Dorpsweg 43, NL-4122 GE ZIJDERVELD (NL), vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV INRICHTING VOOR HET SCHOUWEN EN OVERLEGGEN VAN EIEREN EN EEN WERKWIJZE DAARBIJ TOEGEPAST. (027,005) Inrichting (1) voor het schouwen en overleggen van eieren vanuit een voorbroedlade (4) naar een uitkombak (5), waarbij de inrichting (1) transportbanden (2-3) bevat die voorbroedlade (4) met voorgebroede eieren en lege uitkombakken (5) kunnen aanvoeren, waarbij de inrichting (1) een schouweenheid (7) bevat met middelen die toelaten de voorgebroede eieren te schouwen of te keuren, waarbij de schouweenheid (7) een overlegeenheid (8) bevat voor verwijdering van afgekeurde eieren uit de voorbroedlade (4), waarbij de inrichting (1) een eibijlegmodule (10-11) bevat die alle eieren uit een voorbroedlade (4) gelijktijdig kan opnemen en één of meerdere van de opgenomen eieren afzonderlijk kan plaatsen. 20 JAAR A 01 K B 65 B NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >INNOVATEC B.V. Dorpsweg 43, NL-4122 GE ZIJDERVELD (NL), vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV INRICHTING VOOR HET OPNEMEN EN/OF VERPLAATSEN VAN EEN EI. (020,003) Inrichting (1) voor opnemen en/of verplaatsen van een ei (2), omvattende zuignap (3) in de vorm van flexibele buis (8) axiaal uitrekbaar tussen uitgerekte en ingetrokken positie, die aan één uiteinde (6) een zuigmond (7) bevat voor onder vacuüm aanzuigen van een ei (2) en aan het andere uiteinde (4) is aangesloten op een vacuüminrichting (5) teneinde ruimte in de buis (8) onder vacuüm te kunnen plaatsen, waarbij de inrichting (1) een regeling (9) van het vacuüm in de buis (8) bevat teneinde het vacuüm te kunnen opvoeren of aflaten zodat de lengte van de zuignap (3) geleidelijk kan worden gewijzigd tussen uitgerekte en ingetrokken positie. 3

6 20 JAAR A 23 K A 23 L NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 S.A.>NUTRITION SCIENCES N.V. Booiebos 5, B-9031 DRONGEN, vert.door BRANTS Johan P E BRANTSANDPATENTS VOEDINGSUPPLEMENT OMVATTENDE OLIGOSACHARIDEN EN MIDDELLANGE KETEN VETZUREN., (Uitv. :Bruggeman Geert et al.) (019,001) De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een voedingsupplement, alsook een voeder met dit voedingsupplement, omvattende: 1) een oligosacharide, meer bepaald en homotrimeer, heterotrimeer, homotetrameer en/of heterotetrameer, geselecteerd uit de groep bestaande uit een pentose sacharide, een hexose sacharide, glucuronzuur en galacturonzuur; en 2) een middellange keten vetzuur (MCFA), geselecteerd uit de groep bestaande uit capronzuur (C6), caprylzuur (C8), caprinezuur (C10) en laurinezuur (C12). De uitvinding heeft eveneens betrekking het gebruik van het voedingsupplement of voeder ter verbetering van het rendement van dierlijke productie, zoals gewichtstoename, voederconversie, voedingswaarde, gezondheid en welzijn door de selectieve eliminatie van enteropathogenen. 20 JAAR A 23 L A 23 K NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 ZIEN : A23K 20 JAAR A 24 F B 65 D NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A4 08 MEI 2012 ZIEN : B65D 20 JAAR A 43 B A 43 D NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >FAES HERMAN JOANNES M. Kelbergenstraat 55, B-3290 SCHAFFEN-DIEST, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV WERKWIJZE VOOR HET MAKEN VAN ORTHOPEDISCHE, MAAT-EN BINNENSCHOENEN EN LEEST GEBRUIKT IN DEZE WERKWIJZE. (015,004) Werkwijze voor het maken van een orthopedische schoen (1), binnenschoen of maatschoen die een corrigerend supplement (4) bevat, daardoor gekenmerkt dat de buitenkant (2) van de schoen (1) op een leest (10,14) wordt gemaakt die de vorm van het corrigerend supplement (4) van de schoen (1) omvat. 4

7 20 JAAR A 43 D A 43 B NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 ZIEN : A43B 20 JAAR A 47 K NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 >VAN HOUTUM PAPIER B.V. Boutestraat 125, NL-6071 JR SWALMEN (NL), vert.door BLOKHUIS Sophia EP & C PAPIEREN HANDDOEK AFGIFTEAPPARAAT., (Uitv. :Joosten Stefanus Franciscus Wilhelmus et al.), inged. in NL de 25 Februari 2009, nr NLA (016,003) De uitvinding betreft een papieren handdoek afgifteapparaat omvattende: een compartiment voor het opslaan van een verticale stapel gevouwen handdoeken, welk compartiment een rechthoekige dwarsdoorsnede heeft met een lengte en breedte; een afgifteopening aan de onderzijde van het compartiment waar doorheen handdoeken afgegeven kunnen worden; waarbij de afgifteopening een rechthoekige vorm heeft met twee lange en twee korte zijdes, waarbij twee tegenover elkaar liggende zijdes een steunuitsteeksel omvatten, en waarbij een minimale afstand tussen de korte zijdes ten minste 75% bedraagt van voornoemde lengte, en een minimale afstand tussen de lange zijdes ten minste 75% bedraagt van voornoemde breedte. 20 ANS A 61 B DEPOT 2011/ AVRIL 2011 PUBLICATION A5 08 MAI 2012 >CUSTOM8 N.V. Riddersstraat 26, B-3000 LEUVEN, repr.par BIRD William BIRD GOEN & CO. EEN FLEXIBELE SENSORMAT VOOR HET METEN VAN EEN OF MEER PARAMETERS. (015,004) Een flexibele sensormat voor het meten van één of meer parameters, en een werkwijze voor het samenstellen van een dergelijke sensormat, waarbij de sensormat een aantal meetmodules omvat, elke meetmodule omvattende: een aantal sensoren, middelen voor communicatie met de sensoren, en middelen om de meetmodule elektrisch te verbinden met een andere meetmodule van de sensormat. Bovendien heeft de sensormat een dendritische maasstructuur, zodanig dat zij rekbaar en gas- en dampdoorlatend is. 5

8 20 JAAR A 61 C NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >DE CLERCK RENE; > TAHMASEB ALI Bijlkensveldstraat 4, B-3080 TERVUREN et A Van de Veldelaan 34, B-2900 SCHOTEN, vert.door CALLEWAERT Koen BUREAU CALLEWAERT WERKWIJZE VOOR HET VERVAARDIGEN VOOR EEN BOORMAL VOOR HET PLAATSEN VAN DENTALE IMPLANTATEN IN EEN KAAK. (008,000) De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het vervaarding van een boormal met minstens één opening voor het uitvoeren van een boring doorheen deze opening teneinde een gepast boorgat te maken in het bot van een gedeeltelijk tandenloze onder- of bovenkaak voor het bevestigen van een implantaat in genoemd bot. Hierbij wordt een vormplaat met een referentiemiddel vervaardigd die passend over in de kaak aanwezige tanden kan worden geplaatst en een positie voor het overeenkomstig boorgat wordt gekozen en bepaald relatief ten opzichte van het referentiemiddel. Een richtplaat wordt vervaardigd die bevestigingsmiddelen bevat om deze op de vormplaat te monteren. Genoemde opening in de richtplaat voor het geleiden van een boor wordt voorzien op een zodanige positie zodat, wanneer de richtplaat op genoemde vormplaat is gemonteerd en deze laatste passend op genoemde tanden is geplaatst, de positie van deze opening toelaat om, bij het uitvoeren van een boring doorheen deze opening, genoemd boorgat te maken overeenkomstig de gekozen positie. 20 JAAR A 61 C NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A4 08 MEI 2012 >LAYERWISE N.V. Kapeldreef 60, B-3001 HEVERLEE, vert.door CALLEWAERT Koen BUREAU CALLEWAERT SUPRA-STRUCTUUR VOOR EEN DENTALE PROTHESE EN WERKWIJZE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN DEZE SUPRA-STRUCTUUR. (016,003) De uitvinding betreft een supra-structuur voor een tandprothese met implantaatsteunen (2) die een vrij uiteinde (10) vertonen dat dient bevestigd te worden op een implantaat (17,18), terwijl de aan dit vrij uiteinde (10) tegenoverliggende zijde van de implantaatsteunen (2) aansluit op een brug (11) die de verschillende implantaatsteunen (2) star met elkaar verbindt. De implantaatsteunen (2) sluiten via een halsdeel (12) aan op genoemde brug (11) en genoemd halsdeel (12) wordt gescheiden van de implantaatsteun (2) door een afsluitstrook (6,7) die een oppervlak vertoont dat naar genoemde brugszijde van de implantaatsteun (2) is. 6

9 20 JAAR A 61 F NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >THEWECO B.V.B.A. De Hees 1, B-2330 MERKSPLAS, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV ORTHOPEDISCHE VOETENSTEUN. (015,003) Orthopedische voetensteun voor het ondersteunen van patiënten die bedlegerig zijn, bestaande uit een stijf kussen met een opgerichte wand en daarop aansluitende dwarsgerichte steunen voor de laterale ondersteuning van de onderbenen, en tussen de steunen een bodem, waarop de onderbenen en de hielen kunnen rusten en waarbij de bodem voorzien is van een welving op een afstand van de voornoemde opgerichte wand zodat tussen de welving en de opgerichte wand een holte wordt gevormd voor de ondersteuning van de hiel, waarbij de bodem en de opgerichte wand een rechte of nagenoeg rechte hoek vormen. 20 JAAR A 61 F NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >DE GOLS JOHAN Meeuwenlaan 8, B-3350 HEUSDEN-ZOLDER, vert.door QUINTELIER Claude GEVERS GAASSAMENSTEL VOOR HET VERSTEVIGEN VAN WEEFSEL DAT ZICH RONDOM EEN CHIRURGISCH GECREEERDE STOMA UITSTREKT. (021,003) Gaassamenstel voor het verstevigen een stoma, dat een verstevigingsgaas bevat met ingroeizijde en een ingewandenzijde zodat het verstevigingsgaas eenzijdig ingroeibaar is in weefsel, welk verstevigingsgaas een stomaopening bevat die flappen bevat die zich hoofdzakelijk richting middelpunt van de stomaopening uitstrekken, welk verstevigingsgaas verder een stomatoegangsweg bevat,waarbij het gaassamenstel verder een hanteergaas bevat dat verbonden is met de ingewandenzijde van genoemde flappen zodat genoemd hanteergaas hoofdzakelijk buisvormig doorheen genoemde stomaopening plaatsbaar is daarmee genoemde flappen ten minste gedeeltelijk omplooiend richting de ingroeizijde. 7

10 20 ANS A 61 K DEPOT 2010/ AVRIL 2010 PUBLICATION A4 08 MAI 2012 >YDETEC ELECTRONICS SPRL Rue Revioux 2, B-6210 REVES BOITIER POUR INCORPORATION D'UNE CARTE ELECTRONIQUE "EUROPE" EQUIPEE DE SON CONNECTEUR DIN (003,002) Boîtier pour incorporation d'une carte électronique "EUROPE" équipée de son connecteur DIN Les plans annexés référencés BOI.0001 et yde10011 ens font partie de l'abrégé. 20 JAAR A 61 M G 01 F NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 >PILIPILI PRODUKTONTWERP B.V.B.A. Kanonstraat 24, B-8500 KORTRIJK, vert.door OSTYN Frans freddy K.O.B. N.V. DOSEERSYSTEEM., (Uitv. :Dehollander Steven) (019,006) De uitvinding betreft een doseersysteem voor het aanleveren van een herhaalde vaste en accurate dosering, bestaande uit een behuizing (1,4) omvattende een verend element (3) dat inwerkt op een doseerelement (2), en een opening (11) in de behuizing (1,4) waar het doseerelement (2) de behuizing (1,4) doorkruist, waarbij het doseerelement (2) in genoemde behuizing (1,4) opgeborgen is in opgerolde of opgevouwen toestand. De uitvinding betreft verder een werkwijze voor het doseren met een dergelijk doseerelement en het gebruik ervan. 20 JAAR A 62 C NEERLEGGING 2010/ JANUARI 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >VERO DUCO N.V. Industriezone I, Handelstraat 19, B-8630 VEURNE, vert.door COLENS Alain OFFICE HANSSENS COLENS BRANDWERENDE VENTILATIE-INRICHTING., (Uitv. :Renson Luc Louis), inged. in NL de 8 Januari 2009, nr NLA (009,002) Een ventilatie-inrichting, omvattende een huis met een buitenzijde en een binnenzijde waartussen zich een ventilatiedoorgang uitstrekt en een in het huis voorziene klep voor het afsluiten respectievelijk vrijgeven van de ventilatiedoorgang, is gecombineerd met een zich over de binnenzijde of de buitenzijde van het huis uitstrekkende brandwerende inrichting. Deze brandwerende inrichting omvat een van openingen voorzien brandwerend element met een onder invloed van hitte opschuimend materiaal en een van openingen voorziene drager die is bevestigd aan het huis waarbij de openingen van het brandwerend element en de openingen van de drager zijn uitgelijnd ten opzichte van de ventilatiedoorgang van de ventilatie-inrichting. De uitvinding omvat tevens een dergelijke brandwerende inrichting. 8

11 SECTION B : TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES - TRANSPORTS SECTIE B : DIVERSE INDUSTRIELE TECHNIEKEN - TRANSPORT 20 JAAR B 07 B NEERLEGGING 2010/ JUNI 2010 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 >SMO B.V.B.A. Nieuwendorpe 14, B-9900 EEKLO, vert.door D'HALLEWEYN Nele OCTROOIBUREAU ARNOLD & SIEDSMA B.V.B.A. INRICHTING EN WERKWIJZE VOOR HET OP GROOTTE SORTEREN VAN BULKGOEDEREN., (Uitv. :Mollet Sander) (024,006) De uitvinding betreft een sorteerinrichting voor bulkgoederen, met een eerste zeefelement met een eerste opening, een tweede zeefelement met een tweede opening, een aanvoerzone boven het eerste zeefelement, en een aantal afvoerzones, waarbij het tweede zeefelement en het eerste zeefelement in opeenvolgende vlakken boven de afvoerzones zijn aangebracht, waarbij de eerste opening en de tweede opening bij overlapping een doorgang definiëren doorheen het eerste zeefelement en het tweede zeefelement, en het eerste zeefelement ten opzichte van de afvoerzones zodanig beweegbaar is dat de doorgang groter wordt naarmate de eerste opening zich van de aanvoerzone weg beweegt. 20 ANS B 24 C G 01 L DEPOT 2010/ AVRIL 2010 PUBLICATION A3 08 MAI 2012 >RUTTEN LEON;>RUTTEN JEAN Allée des Sorbiers 18, B-4671 HOUSSE(DE) et Route de Mortier 47, B-4670 Blégny / Mortier, repr.par POWIS de TENBOSSCHE Roland CABINET BEDE PROCEDE DE GRENAILLAGE ET DISPOSITIF DE CONTROLE POUR UN TEL PROCEDE. (030,005) Procédé de contrôle de grenaillage dans lequel on utilise un dispositif de contrôle (10) comportant au moins un balancier (13), et dans lequel on commande le déplacement du balancier (13) à partir de l'extérieur du carter de la turbine depuis sa position de repos vers sa deuxième position où ledit balancier (13) est soumis à une partie du jet de grenailles sortant de la turbine (1). 9

12 20 JAAR B 27 D E 04 F NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 ZIEN : E04F 20 JAAR B 28 B NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >MOHAWK CARPET LLC 160 South Industrial Boulevard, P.O. Box (30703), Calhoun, US GEORGIA (US), vert.door SCHACHT Benny UNILIN INDUSTRIES BVBA GLAZUURCABINE EN WERKWIJZE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN TEGELS. (006,001) Cabine voor het glazuren van tegels, waarbij de cabine (9) een transportinrichting (10) omvat met een continue drager, waarbij deze transportinrichting (10) opgesteld is om tegels doorheen de cabine (9) te transporteren, daardoor gekenmerkt dat de continue drager uitsluitend intern in de cabine (9) beweegt. De uitvinding heeft ook betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van tegels waarin dergelijke cabine (9) wordt toegepast. 20 JAAR B 29 C E 04 C NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >JORIS IDE NV; Hille 174, B-8750 ZWEVEZELE, vert.door VAN MALDEREN Joëlle pronovem Office Van Malderen BOUWPANEEL., (Uitv. :Vierstraete Kris) (014,003) De huidige uitvinding betreft een paneel (1) voor gebruik in bouwconstructies, bestaande uit een metaalplaat (2), een laag isolerend materiaal (3), en een betonplaat (4), waarbij het isolerend materiaal zich tussen de metaalplaat en de betonplaat bevindt en aangehecht is aan de mataalplaat en de betonplaat. De uitvinding betreft eveneens diverse productiemethodes voor het vervaardigen van een dergelijk paneel. Meer bepaald wordt een continue en een semi-continue productiemethode beschreven. 10

13 20 ANS B 29 C DEPOT 2010/ AVRIL 2010 PUBLICATION A5 08 MAI 2012 >COEXPAIR Rue Depoortere 8, B-5020 NAMUR, repr.par QUINTELIER Claude GEVERS PROCEDE ET DISPOSITIF DE MOULAGE DE PIECES EN MATERIAU COMPOSITE., (Inv. : Carlier Véronique et al.) (014,003) L'invention concerne un procédé de moulage d'une pièce 1' en matériau composite. Ce procédé comporte une étape d'injection d'un liquide 7 à pression dans un moule 2 fermé contenant une préforme 1 fibreuse préalablement imprégnée de résine. Ledit liquide 7 entre en contact avec la résine mais est sensiblement inerte et immiscible par rapport à celle-ci. L'invention concerne aussi un dispositif pour exécuter ce procédé. 20 ANS B 32 B DEPOT 2010/ MARS 2010 PUBLICATION A3 08 MAI 2012 >AGC GLASS EUROPE Chaussée de La Hulpe 166, B-1170 BRUXELLES, repr.par BOUVY Jacques AGC GLASS EUROPE - R&D CENTRE VITRAGE RESISTANT AU FEU., (Inv. : Goelff Pierre) (019,001) L'invention concerne un vitrage "anti-feu" comportant un ensemble d'au moins deux feuilles de verre entre lesquelles sont disposées au moins deux couches de matériau intumescent à base de silicate alcalin hydraté, la composition des ces deux couches différant l'une de l'autre, l'une présentant un rapport molaire SiO2/Na2O supérieur à 3,5, l'autre présentant un rapport molaire inférieur à 3,2. 11

14 20 JAAR B 44 C NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 >FLOORING INDUSTRIES LTD S.A.R.L. Rue des Mérovingiens 10b,(Z.I. Bourmicht), L-8070 BERTRANGE (LU), vert.door SCHACHT Benny UNILIN INDUSTRIES BVBA WERKWIJZEN VOOR HET VERVAARDIGEN VAN PANELEN. (026,003) Werkwijze voor het vervaardigen van panelen met een substraat (2) en een toplaag (3) op basis van kunststof (5-13), met minstens volgende stappen: het van kunststof (13) voorzien van een decoratief materiaalvel (12); het samenstellen van een stapel (11) met minstens het substraat (2) en het decoratief materiaalvel (12); het verpersen van de stapel (11); daardoor gekenmerkt dat voornoemde stapel (11) tussen het voornoemde substraat (2) en het van kunststof (13) voorziene decoratieve materiaalvel (12) minstens nog een laag (10) vertoont die minstens 50 gewichtspercent poedervormige kunststof (5) omvat. 20 JAAR B 60 D B 62 D NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >X-DRIVE N.V. Terweeënstraat 21, B-9630 ZWALM, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV OPBOUWEENHEID VOOR OPBOUW OP EEN GETROKKEN VOERTUIG, EVENALS GETROKKEN VOERTUIG WAAROP ZULKE OPBOUWEENHEID IS AANGEBRACHT. (033,023) Opbouweenheid voor een getrokken voertuig met : - een draaikrans voorzien van een eerste draaikransgedeelte dat koppelbaar is aan het getrokken voertuig en een daaraan verdraaibaar tweede draaikransgedeelte dat koppelbaar is aan een trekker; - een kabelgeleider met een ondersteuning die koppelbaar is met het getrokken voertuig op een zekere afstand van de draaikrans en die is voorzien van een verticale as waarond een schijfgedeelte verdraaibaar is aangebracht; en, - een telescopische verbindingsstaaf waarvan één uiteinde vast verbonden met het schijfgedeelte en een ander uiteinde scharnierbaar is om een verticale as op het tweede draaikransgedeelte. 12

15 20 JAAR B 60 J NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >VERSUS-INVEST Nijverheidslaan 1527 A, B-3660 OPGLABBEEK, vert.door VAN REET Joseph Emma GEVERS SYSTEEM VOOR HET OPHANGEN VAN EEN ZEIL., (Uitv. :Peeters Pascal et al.) (017,002) Systeem voor het ophangen van een zeil, welk ophangsysteem een draagbalk bevat, voorzien van ten minste een hoofdrail en een hulprail, en wagentjes bevat om genoemd zeil aan op te hangen, die een hoofdwieltje bevatten dat kan rollen in de hoofdrail om zo een verticale kracht op te vangen, die een hulpwieltje bevatten dat kan rollen in genoemde hulprail om een horizontale dwarskracht op te vangen, waarbij genoemde hoofdrail een laterale steun bevat voor genoemd hoofdwieltje, zodanig dat tussen genoemd hoofdwieltje enerzijds en genoemd hulpwieltje anderzijds een draaimoment opvangbaar is. 20 JAAR B 60 P NEERLEGGING 2009/ DECEMBER 2009 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 >BOSMANS RUTGER LUCIEN MARIA Berkenstraat 2A, B-3690 ZUTENDAAL, vert.door COLENS Alain OFFICE HANSSENS COLENS SPANMIDDELSYSTEEM, ALSMEDE LAADRUIMTE EN VOERTUIG VOORZIEN VAN EEN DERGELIJK SPANMIDDELSYSTEEM., (Uitv. :Bosmans Rutger Lucien Maria) (011,001) Een spanmiddelsysteem voor het vastzetten van lading (10) in een laadruimte (1), zoals van een voertuig, omvat een soepel of geleed langwerpig spanorgaan (7), zoals een spanband, alsmede met het langwerpige orgaan samenwerkende spanmiddelen (8,9) ter bevestiging in de laadruimte voor het in een spantoestand brengen van het spanorgaan met betrekking tot de in de laadruimte opgenomen lading. Verder omvat het systeem tenminste een voorbelaste trekinrichting (12,12') ter bevestiging in de laadruimte (1), welke trekinrichting samenwerkt met het spanorgaan (7) voor het overbrengen van het spanorgaan (7) vanuit de spantoestand in een rusttoestand. 13

16 20 JAAR B 60 P NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >DE RYCKE STEFAN Processiestraat 35, B-9870 OLSENE, vert.door MARCHAU Michel MARCHAU Michel VOERTUIG MET KANTEL-EN KIP MOGELIJKHEDEN. (020,008) De onderhavige uitvinding betreft een voertuig, bijvoorveeld een aanhangwagen, die voorzien is van een laadbak. Door middel van een eenvoudig bedieningsmechanisme kan de laadbak gekipt worden of gekanteld. Op deze wijze ontstaat een praktisch en eenvoudig voertuig dat zeer geschikt is voor kleine aannemers, bijv in het aanleggen en onderhouden van parken en tuinen. 20 ANS B 60 Q DEPOT 2010/ MARS 2010 PUBLICATION A5 08 MAI 2012 >GUILLET AURELIE Parc Menobu Allée John Glenn 505, B-4910 LA REID-THEUX PROTECTION DES PIETONS TRAVERSANT DEVANT OU DERRIERE UN BUS., (Inv. : Guillet Aurélie) (005,002) Dispositif électrique (2) lumineux prévenant du danger d'un piéton traversant la chaussée, juste derrière ou devant un bus. L'invention est constituée de lampes (3) situées sur le flan arrière gauche du bus, d'un détecteur (1) et d'un système électronique (2). Lorsqu'un piéton veut traverser la chaussée devant ou derrière le bus, il est détecté et les lampes s'allument et/ou clignotent prévenant ainsi les autres conducteurs du danger. Ceux-ci freinent et évitent l'accident. Le but est donc de prévenir les automobilistes du danger d'un piéton débouchant de l'arrière du bus et voulant traverser et non bloquer la circulation, lorsqu'il est à l'arrêt. 14

17 20 JAAR B 62 B NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 >PRO-LAB B.V.B.A. Heiken 5, B-2920 KALMTHOUT, vert.door D'HALLEWEYN Nele OCTROOIBUREAU ARNOLD & SIEDSMA B.V.B.A. INRICHTING VOOR HET BEWEGEN VAN EEN BABYHOUDER., (Uitv. :Rombouts Gunther Joseph Elisa et al.) (016,005) Inrichting voor het bewegen van een babyhouder met een aantal steunelement, zoals een kinderwagen met drie of vier wielen, omvattende een behuizing met daarin aangebrachte aandrijfmiddelen; een buiten de behuizing gelegen, met de aandrijfmiddelen verbonden steunelementhouder waarin een steunelement opneembaar is; waarbij de aandrijfmiddelen ingericht zijn om de steunelementhouder in hoofdzaak een golfbeweging te laten uitvoeren, welke golfbeweging een vloeiende, continue beweging is waarin de steunelement zowel op- en meer beweegt als gekanteld wordt. 20 JAAR B 62 D NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >VAN HOLTEN TEUNIS FREDERICK Kurenpolderweg 5, NL-4273 LA HANK (NL), vert.door GRIEBLING Onno OCTROOIBUREAU GRIEBLING B.V. VRACHTWAGEN-COMBINATIE., inged. in NL de 18 Februari 2009, nr NLA en inged. in NL de 10 Juli 2009, nr NLA (020,009) Een vrachtwagencombinatie (1000) omvat: een tractor (100) met een oplegschotel (51); een eerste semi-trailer (200A) met een gefixeerde achteras (210A), die door middel van oplegging gekoppeld is met de tractor; een dolly (300) waarvan de dissel (302) is gekoppeld met het disselkoppelorgaan van de eerste semi-trailer, waarbij voozien in fixeermiddelen (220) die aangrijpen op de aangekoppelde dissel (302) om een scharnierbeweging van de dissel (302) ten opzichte van het trailerframe tegen te gaan; een tweede semi-trailer (200B), die aan zijn voorzijde door middel van oplegging is gekoppeld met de dolly, en die een automatisch meesturende achteras heeft. 15

18 20 JAAR B 62 D B 60 D NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 ZIEN : B60D 20 JAAR B 62 D B 66 D NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A4 08 MEI 2012 >X-DRIVE N.V. Terweeënstraat 21, B-9630 ZWALM, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV KABELSCHIJF VOOR DE AANSTURING VAN EEN VERDRAAIBAAR GESTUURDE WIELAS VAN EEN GETROKKEN VOERTUIG, EVENEENS WIELAS WAAROP ZULKE KABELSCHIJF IS GEMONTEERD EN GETROKKEN VOERTUIG DAT VOORZIEN IS VAN ZULKE WIELAS. (022,019) Kabelschijf (1) voor de aansturing van een verdraaibaar gestuurde wielas (14) van een oplegger (16), waarbij de kabelschijf (1) een gietstuk is met een opstaande kraag (2) die is voorzien van één of meerdere kabelgoten (8) en een flens (3), enerzijds ter bevestiging van de kabelschijf (1) aan een draaikrans (23) voor een verdraaibare koppeling met de oplegger (16) omheen een vertikale as (AA') en anderzijds ter bevestiging van de kabelschijf (1) aan de wielas (14) voor een ophanging van de wielas (14) aan de oplegger (16). 20 JAAR B 62 J NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >DIEUSAERT JAN A. Degreeflaan 3, B-8670 KOKSIJDE, vert.door CHIELENS Kristof K.O.B. N.V. ERGONOMISCH FIETSZADEL. (016,005) De betreffende uitvinding beoogt de realisatie van een zadelpijnvrij fietszadel (1), bestaande uit een zitgedeelte (2) en een zadelneus (3), waarbij de voorste zadelrand (4a,4b) een stompe hoek vormt en het zitgedeelte (2) de zitbeenknobbels perfect ondersteunt. De betreffende uitvinding vertoont twee concave vlakken, aangepast aan de anatomische vorm van het zitvlak, die de druk op de zitbeenknobbels spreiden naar minder gevoelige zones met achteraan een verlaagde zone om het staartbeentje te ontlasten en vooraan een afgevlakte zone om druk op het schaambeen te voorkomen. 16

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

TECHNISCHE FICHE CONTACT CONTACTOR

TECHNISCHE FICHE CONTACT CONTACTOR TECHNISCHE FICHE CONTACT CONTACTOR 02-01-02-00 voorbeeld gegevens klant: Type machine:... Serie nr. machine:... prijsaanvraag bestelling CODE: AT-CT x D1 x L1 x L2 x AT-TI x AT-PL x AT-GA x TA x D2 x B

Mehr

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation English Uitbreidingsmodule Nederlands Leveringsomvang schroef Uitbreidingsmodule tiptel KM-38

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Bridge. Arnold Merckx / 2002. www.deprojectinrichter.com

Bridge. Arnold Merckx / 2002. www.deprojectinrichter.com Bridge Arnold Merckx / 2002 www.deprojectinrichter.com Bridges link riverbanks, parts of town...and people. Bridge, a versatile office-furnishing programme designed by Arnold Merckx, brings people and

Mehr

Quick guide 360-45011

Quick guide 360-45011 Quick guide A. KEUZE VAN DE TOEPASSING EN: SELECTION OF APPLICATION CHOIX D UNE APPLICATION DE: AUSWAHL DER ANWENDUNGSPROGRAMME DIM Memory Off DIM Memory = Off User: Display: 1. EXIT Press Niko (Back light)

Mehr

SCOOTER CATALOGUE 2015

SCOOTER CATALOGUE 2015 SCOOTER CATALOGUE 2015 , t i e Rid! t i e v L Hartelijk dank voor het bekijken van de Razzo scooter brochure. Razzo scooters kenmerken zich niet alleen door de uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding,

Mehr

Zusatzinfo: Betrieb mit der Mobile Station

Zusatzinfo: Betrieb mit der Mobile Station Zusatzinfo: Betrieb mit der Mobile Station Digital-Loks einsetzen, die nicht in der Datenbank der Mobile Station enthalten sind: a) Einstellen des Eintrags über die Adresse b) Geeignete Alternativlok aus

Mehr

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars GDW Ref. 1400 EEC APPROVAL N : D= max kg max kg x + max kg max kg x 0,00981 18,15 kn s/ = 150 kg Max. = 3500 kg GDW nv Hoogmolenwegel 23 B-8790 Waregem

Mehr

Realy. Gebrauchsanleitung. SITAG, Kleiststr. 49, 32457 Porta Westfalica Tel. (0 57 31) 6 89-0, Fax (0 57 31) 6 89-98

Realy. Gebrauchsanleitung. SITAG, Kleiststr. 49, 32457 Porta Westfalica Tel. (0 57 31) 6 89-0, Fax (0 57 31) 6 89-98 Realy Gebrauchsanleitung SITAG, Kleiststr. 49, 32457 Porta Westfalica Tel. (0 57 31) 6 89-0, Fax (0 57 31) 6 89-98 Höhenverstellung Durch Anheben der rechten Taste läßt sich der Sitz niedriger stellen,

Mehr

90 Seventy Seven Master

90 Seventy Seven Master F G G1 H < 1 sec = > 1 sec = 1.A 5 cm 330 330 1.A 1.B 1.B serien Raumleuchten GmbH Hainhäuser Str. 3-7 D-63110 Rodgau.lighting 1 x 36 W 230-250 V ~ 50/60 Hz kg 2,7 kg 1400 Ø 30 mm min. 300 - max. 1700

Mehr

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars. GDW nv Hoogmolenwegel 23 B-8790 Waregem TEL. 32(0)56 60 42 12(5) FAX.

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars. GDW nv Hoogmolenwegel 23 B-8790 Waregem TEL. 32(0)56 60 42 12(5) FAX. Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars GDW Ref. 1335 EEC APPROVAL N : e6*94/20*2015*00 D= max kg max kg x + max kg max kg x 0,00981 14,44 kn s/ = 140 kg Max. = 3500 kg GDW nv Hoogmolenwegel

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Moss art. Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss. Frame Aluminium with topper rim Round moss. Special project Round moss

Moss art. Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss. Frame Aluminium with topper rim Round moss. Special project Round moss Aluminium without topper rim Round moss/flat moss Aluminium with topper rim Round moss Special project Round moss Moss art Polystone rock finish Flat moss 4 Introduction 6 Polystone natural finish 7 Naturescast

Mehr

SWING 6 & 12. Manuel d'utilisation Gebruiksaanwijzing Instruction Manual Bedienungsanleitung 1106.01.010 M 1010

SWING 6 & 12. Manuel d'utilisation Gebruiksaanwijzing Instruction Manual Bedienungsanleitung 1106.01.010 M 1010 Manuel d'utilisation Gebruiksaanwijzing Instruction Manual Bedienungsanleitung M 1010 1106.01.010 SWING 6 Caractéristiques Alimentation : 9 VDC Consommation : 20 ma Dimensions : 175 x 140 x 60 mm Poids

Mehr

Gleispläne Track Plans Plans de réseaux Baan-ontwerpen

Gleispläne Track Plans Plans de réseaux Baan-ontwerpen Gleispläne Track Plans Plans de réseaux Baan-ontwerpen Für den Ausbau einer C-Gleis- Startpackung stehen mehrere Alternativen zur Verfügung. Die komfortabelste Variante ist der Zukauf von den Ergänzungspackungen

Mehr

2: MASTIFF INVISIBLE

2: MASTIFF INVISIBLE 2: MASTIFF INVISIBLE 49 TOEPASBAAR OP ALLE MERKEN VAN PVC PROFIELEN Het Mastiff Invisible-systeem kan toegepast worden op alle merken van PVC-profielen. De inwendige aansluiting wordt daarop afgestemd.

Mehr

Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns

Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns Het Mosa Design Team heeft een groot aantal grids ontwikkeld. Verdeeld over de twee formaatgroepen. Deze grids staan ook in de online

Mehr

Technische Information

Technische Information Flüsskeitsgekühlte Anfahrkupplung Die Mähvorsätze der Typen 345 und 360 sind mit einer flüssigkeitsgekühlten Anfahrkupplung nachrüstbar. Best.-Nr.: LCA93830 (650Nm) für Best.-Nr: LCA93831 (900 Nm) für

Mehr

Address of the Test Facility

Address of the Test Facility Address of the Test Facility Bureau of Quality Assurance Date : 02/09/2009 Your ref : Our ref : IPH/GLP/AnM2009 Annex(es): Contact person: Guido Jacobs Phone: + 32 2 642 5230 Fax : + 32 2 642 5227 Email

Mehr

Grischa. Spielregel Rules Règles Spelregels

Grischa. Spielregel Rules Règles Spelregels Grischa Spielregel Rules Règles Spelregels Spielregeln Inhalt: 60 Aufgaben 3 schwarze Murmeln rote Murmel Marble Monster Transportbox Ziel des Spiels: Verflixt, schon wieder ist die kleine rote Murmel

Mehr

Plattenformen. Desktop Shapes. Panneaux. Bladvormen 2480 Ø 1100

Plattenformen. Desktop Shapes. Panneaux. Bladvormen 2480 Ø 1100 VERSO 1600 2480 Ø 1100 Ø 1250 Plattenformen Desktop Shapes Panneaux Bladvormen 2200 2320 2 1240 1100 1000 1180 2100 1700 2000 1600 1700 1100 1000 VERSO Design: Justus Kolberg Verso. Design: Justus Kolberg.

Mehr

Wenen. Montage-instructie Assembly instructions Montageanleitung Manuel de montage. Bio-ethanol inzethaard Inhoud reservoir: Ca.

Wenen. Montage-instructie Assembly instructions Montageanleitung Manuel de montage. Bio-ethanol inzethaard Inhoud reservoir: Ca. Wenen Montage-instructie Assembly instructions Montageanleitung Manuel de montage Bio-ethanol inzethaard Inhoud reservoir: Ca. 1 liter Bioethanol einfügen Behälterinhalt: ca. 1 Liter Bioethanol insert

Mehr

43704 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43704 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43704 BELGISCH STAATSBLAD 31.08.2006 MONITEUR BELGE D. 2006 3353 MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT [C 2006/33078] 22. JUNI 2006 Erlass der Regierung zur Festlegung des Formulars zur Meldung

Mehr

Montagehandleiding: Horizontale (gasdichte) koelschuifdeur KH(G)-0210/0810 met SR-alu railsysteem,elektrisch bediend.

Montagehandleiding: Horizontale (gasdichte) koelschuifdeur KH(G)-0210/0810 met SR-alu railsysteem,elektrisch bediend. Montagehandleiding: Horizontale (gasdichte) koelschuifdeur KH(G)-0210/0810 met SR-alu railsysteem,elektrisch bediend. Installation manual: Horizontal (gas-tight) refrigeration door KH(G)-0210/0810 with

Mehr

CYCLING WORLD CHAMPIONSHIP

CYCLING WORLD CHAMPIONSHIP CYCLING WORLD CHAMPIONSHIP for ROTARIANS 2015 FCS Race Regulations Rotary Cycling World Championships 2015 RC Nimes/Gard(F) 1/5 WEDSTRIJDREGLEMENT 2015. De wedstrijd is voorbehouden aan actieve leden van

Mehr

By DS PLASTICS. Product catalog. Nederlands Français English Deutsch. Info @ Otium-design.com www.otium-design.com

By DS PLASTICS. Product catalog. Nederlands Français English Deutsch. Info @ Otium-design.com www.otium-design.com By DS PLASTICS Product catalog Nederlands Français English Deutsch Info @ Otium-design.com www.otium-design.com Otium NL: Otium is een jong, dynamisch, vooruitstrevend en 100% Belgisch merk dat sinds begin

Mehr

Handleiding Instructions Anleitung Mode d emploi. Letterkaartjes. Letter cards Buchstabenkarten Cartes-lettres 523.139

Handleiding Instructions Anleitung Mode d emploi. Letterkaartjes. Letter cards Buchstabenkarten Cartes-lettres 523.139 Handleiding Instructions Anleitung Mode d emploi Letterkaartjes Letter cards Buchstabenkarten Cartes-lettres 523.139 Letterkaartjes Leerdoelen - Benoemen van klinkers, medeklinkers en tweetekenklanken

Mehr

ALU 02 I 03. materiaal AlMg3 dikte 2 / 3 mm oppervlakteafwerking polyester poederlak maximale afmetingen 3 mm 3600 x 1250 mm 2 mm 2200 x 900 mm

ALU 02 I 03. materiaal AlMg3 dikte 2 / 3 mm oppervlakteafwerking polyester poederlak maximale afmetingen 3 mm 3600 x 1250 mm 2 mm 2200 x 900 mm 02 I 03 Ekkelgaarden Maasland (B) I Architect: architectenbureau Olaerts (B) I Limeparts: aluminium powder coated ALU materiaal AlMg3 dikte 2 / 3 mm oppervlakteafwerking polyester poederlak maximale afmetingen

Mehr

PRODUKTDATENBLATT. A Name des Lieferanten Premiere EB 13509 E

PRODUKTDATENBLATT. A Name des Lieferanten Premiere EB 13509 E PRODUKTDATENBLATT Die Angaben im Produktdatenblatt erfolgten nach der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des

Mehr

Gleispläne Track Plans Plans de réseaux Baan-ontwerpen

Gleispläne Track Plans Plans de réseaux Baan-ontwerpen Gleispläne Track Plans Plans de réseaux Baan-ontwerpen Für den Ausbau einer C-Gleis- Startpackung stehen mehrere Alternativen zur Verfügung. Die komfortabelste Variante ist der Zukauf von den Ergänzungspackungen

Mehr

Aweso Aperto 264. Beschläge für Schalteranlagen mit Hängeschiebetüren. Ferrements pour installations de guichets avec portes suspendues

Aweso Aperto 264. Beschläge für Schalteranlagen mit Hängeschiebetüren. Ferrements pour installations de guichets avec portes suspendues GLASBESChläge ferrements pour vitrages Aweso Aperto 264 Beschläge für Schalteranlagen mit Hängeschiebetüren Für 6-mm-Glas, in Stahl Ferrements pour installations de guichets avec portes suspendues Pour

Mehr

PRM EQUIPMENT Seating solutions for passengers with reduced mobility

PRM EQUIPMENT Seating solutions for passengers with reduced mobility prm equipment AIRPORT SEATING PRM EQUIPMENT Seating solutions for passengers with reduced mobility New EU directive to enhance the accessibility of airport terminals. Since 26 July 2008, a new directive

Mehr

interlübke 05.2011 sipario Specifications Spezifikationen Spécifications Technische gegevens

interlübke 05.2011 sipario Specifications Spezifikationen Spécifications Technische gegevens sipario Specifications Spezifikationen Spécifications Technische gegevens 112,0 Example Beispiel Exemple Voorbeeld 256,0 max. 112,0 max. 784,0 max. 256,0 max. Example Beispiel Exemple Voorbeeld 768,0 Depth

Mehr

VKF Brandschutzanwendung Nr. 24027

VKF Brandschutzanwendung Nr. 24027 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den erischen Brandschutzvorschriften VKF Brandschutzanwendung Nr. 24027 Gruppe 202 Gesuchsteller Aussenwände, nichttragend

Mehr

gewaarborgd bent van een uitstekende service door een van de Razzo dealers binnen de Benelux.

gewaarborgd bent van een uitstekende service door een van de Razzo dealers binnen de Benelux. SCOOTER CATALOGUE , t i e Rid! t i e v L Hartelijk dank voor het bekijken van de Razzo scooter brochure. Razzo scooters kenmerken zich niet alleen door de uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding, maar

Mehr

Fleur Art. 220.3426 Inhoud: Fleur bestaat uit zes spelborden en twee kleurdobbelstenen.

Fleur Art. 220.3426 Inhoud: Fleur bestaat uit zes spelborden en twee kleurdobbelstenen. Rolf Onderwijs bv Mercuriusweg 14 4051 CV Ochten Holland Tel. +31 344 647 647 Fax +31 344 647 610 Français Deutsch English Nederlands Fleur Art. 220.3426 Inhoud: Fleur bestaat uit zes spelborden en twee

Mehr

microsoft.com/hardware/support

microsoft.com/hardware/support 2015 Microsoft microsoft.com/hardware/support X20-44043-01 Back Cover Front Cover Set up Note: You can wirelessly connect Wi-Fi CERTIFIED Miracast enabled devices to a TV or monitor (available HDMI port

Mehr

Quick Setup Guide Windows XP

Quick Setup Guide Windows XP Quick Setup Guide Windows XP Installation der WLAN-Adapters unter Windows XP Installing the WLAN adapter in Windows XP Installation de la clé WLAN sous Windows XP Installatie van de WLAN-adapter onder

Mehr

Das Leben der Anderen

Das Leben der Anderen Name: Pascal College Klasse 5 / Deutsch 2015-2016 Das Leben der Anderen 0 Liebe Schüler, liebe Schülerinnen, In Periode 3 schauen wir uns den Film das Leben der Anderen an. Das Leben der Anderen Du siehst

Mehr

Bedienungsanleitung Owner s Manual Gebruikshandleiding. Sitzstütze / Baby Supporter / Peuterzitje Croozer Kid Plus for 1 / Kid Plus for 2

Bedienungsanleitung Owner s Manual Gebruikshandleiding. Sitzstütze / Baby Supporter / Peuterzitje Croozer Kid Plus for 1 / Kid Plus for 2 Bedienungsanleitung Owner s Manual Gebruikshandleiding Sitzstütze / Baby Supporter / Peuterzitje Croozer Kid Plus for 1 / Kid Plus for 2 Originalbedienungsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren Original

Mehr

minisuk_design trap CL/06.53011.29, CL/06.53011.41 Montage instructies Installation Instructions Notice de montage Montageanweisungen bath findings

minisuk_design trap CL/06.53011.29, CL/06.53011.41 Montage instructies Installation Instructions Notice de montage Montageanweisungen bath findings minisuk_design trap CL/06.53011.29, CL/06.53011.41 bath findings Montage instructies Installation Instructions Notice de montage Montageanweisungen NL - Alvorens de montage te beginnen moet de volledigheid

Mehr

GUIDELINE MEN JUNI SOMMER lerros.com

GUIDELINE MEN JUNI SOMMER lerros.com GUIDELINE MEN JUNI SOMMER 2010 lerros.com COLLECTION JUNI 2010 In diesem Monat präsentiert sich unsere Kollektion im Hemden und T-Shirt Bereich in einer sommerlichen Frische. Sie zeigt ein großes Sortiment

Mehr

Busch-free@home Quick Start Guide DE, NL, EN. www.busch-jaeger.de. Die Zukunft ist da.

Busch-free@home Quick Start Guide DE, NL, EN. www.busch-jaeger.de. Die Zukunft ist da. Busch-free@home Quick Start Guide DE, NL, EN www.busch-jaeger.de Die Zukunft ist da. 02 free@home 1. Voraussetzungen 1. Voorwaarden 1. Requirements Licht / Light Licht SV/PS * System Access Point Sensor

Mehr

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars. EEC APPROVAL N : e6*94/20*0448*00

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars. EEC APPROVAL N : e6*94/20*0448*00 Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars Mazda 3-4d. - p. - T. GDW Ref. 1442 EEC APPROVAL N : e6*94/20*0448*00 D= max kg max kg x + max kg max kg x 0,00981 8,10 kn s/ = 75 kg Max. = 1300 kg GDW

Mehr

APPELBOOMSPEL APPLE TREE GAME APFELBAUMSPIEL JEU DE POMMIER

APPELBOOMSPEL APPLE TREE GAME APFELBAUMSPIEL JEU DE POMMIER APPELBOOMSPEL APPLE TREE GAME APFELBAUMSPIEL JEU DE POMMIER Anleitung handleiding instructions notice pédagogique Nederlands Doelstelling: Door het spelen met het Appelboomspel raken de kinderen vertrouwd

Mehr

LED Modules General Lighting Surface Mounted Device SMD. Circular Strip Strip

LED Modules General Lighting Surface Mounted Device SMD. Circular Strip Strip LED Modules General Lighting Surface Mounted Device SMD Circular Strip Strip 18LS03 20LS05 20LS09 18LS03/BL 20LS05/BL 20LS09/BL 18LS03/GR 20LS05/GR 20LS09/GR 18LS03/RO 20LS05/RO 20LS09/RO 20LS07 20LS09/REAR

Mehr

Deurgrepen / Poignées de porte / Stoßgriffe / Pull handles

Deurgrepen / Poignées de porte / Stoßgriffe / Pull handles PH50 5 PH54 6 PH60 7 PH61 8 PH62 9 PH63 10 PH64 11 PH65 12 PH66 13 PH70 14 PH72 15 PH85 16 PH90 17 www.artitec.com 3 4 PH50 Maatwerk mogelijk. Geschikt voor deurdikte Doorgaand-, enkelzijdig- en Possible

Mehr

Flexible Leuchte. Lumière flexible

Flexible Leuchte. Lumière flexible Johto Flexible Leuchte Johto ist ein hochwertiges LED-Beleuchtungssystem für technisch anspruchsvolle Innenund Außenbeleuchtung. Es bietet ein homogenes und punktfreies Licht in sehr geringen tiefen. Johto

Mehr

always on solid ground Temporary roads for construction sites Mobile Baustraßen & Bodenschutz Vloerpanelen voor bouwplaatsen working on solid ground

always on solid ground Temporary roads for construction sites Mobile Baustraßen & Bodenschutz Vloerpanelen voor bouwplaatsen working on solid ground always on solid ground Temporary roads for construction sites Mobile Baustraßen & Bodenschutz Vloerpanelen voor bouwplaatsen working on solid ground 1 panel 2 different profiles 3 dimensions 1 Panel 2

Mehr

Balkonmarkise. ca. 120 x 200 cm / ca. 150 x 200cm

Balkonmarkise. ca. 120 x 200 cm / ca. 150 x 200cm Ersatzteilliste / Spare part list / Onderdelenlijst 1 x E 2 x inkl. Schrauben incl. Screws inkl. schroeven 2.5mm 1 x F 1 x 2.5mm C 2 x G 1 x 10mm H 1 x 5mm D 2 x inkl. Schrauben incl. Screws inkl. schroeven

Mehr

KIT CONTENT - STÜCKLISTE - CONTENU - KIT INHOUD A D. (2x) Weight : Installation time : 15 minutes. Gewicht : 6 Anbauzeit : 15 minuten.

KIT CONTENT - STÜCKLISTE - CONTENU - KIT INHOUD A D. (2x) Weight : Installation time : 15 minutes. Gewicht : 6 Anbauzeit : 15 minuten. HRD TOP PRTNUMBER : PZ 415 - W0650-00 LIFT STORGE BRCKETS CROCHETS DE LEVGE HLTEBÜGEL FUR HRD TOP LIFT LIFT OPBERG BEUGELS KIT CONTENT - STÜCKLISTE - CONTENU - KIT INHOUD D C (2x) (2x) + (1x) B (4x) E

Mehr

Handleiding. Manual. Gebrauchsanweisung. Manuel. English Nederlands. Deutsch. Français. 6200 & 6300 serie. 6200 & 6300 series electrical curtain track

Handleiding. Manual. Gebrauchsanweisung. Manuel. English Nederlands. Deutsch. Français. 6200 & 6300 serie. 6200 & 6300 series electrical curtain track Handleiding 6200 & 6300 serie elektrisch gordijnrailsysteem Manual 6200 & 6300 series electrical curtain track English Nederlands Gebrauchsanweisung 6200 & 6300 Serie elektrisches Vorhangschienen System

Mehr

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars GDW Ref. 0110 D= max kg max kg x + max kg max kg x 0,00981 9,30 kn s/ = 100 kg Max. = 1500 kg GDW nv Hoogmolenwegel 23 B-8790 Waregem TEL. 32(0)56 60 42

Mehr

CREW der Teamplayer für Ihr Büro! the team player for your offi ce world! de teamplayer voor uw kantoor! 3 CREW

CREW der Teamplayer für Ihr Büro! the team player for your offi ce world! de teamplayer voor uw kantoor! 3 CREW CREW 2 CREW der Teamplayer für Ihr Büro! the team player for your offi ce world! de teamplayer voor uw kantoor! 3 CREW Intelligent - dynamisch - vielseitig CREW ist die dynamische Vierfach-Lösung für Ihren

Mehr

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Towbars. GDW Ref. 1297. EEC APPROVAL N : e6*94/20*1866*00. D/ : 10,40 KN S/ : 80 kg Max.

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Towbars. GDW Ref. 1297. EEC APPROVAL N : e6*94/20*1866*00. D/ : 10,40 KN S/ : 80 kg Max. Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Towbars Chrysler Voyager / Dodge Ram VAN 2+4WD GDW Ref. 1297 EEC APPROVAL N : e6*94/20*1866*00 D/ : 10,40 KN S/ : 80 kg Max. : 1600 kg : kg GDW nv Hoogmolenwegel

Mehr

Wobbler. WWW.EPSiLONSIGNS.COM INFO@EPSiLONSIGNS.COM

Wobbler. WWW.EPSiLONSIGNS.COM INFO@EPSiLONSIGNS.COM - Easy to change the poster - Withstands strong wind - Corrosion free - Easy to install / easy to handle - Mobile by built-in castors - Rocking base - Different possible colour finishes - Possible branding

Mehr

Dispositif automatique 6049-2100 et 6049-2200 pour Systèmes 6000 de G-Rail

Dispositif automatique 6049-2100 et 6049-2200 pour Systèmes 6000 de G-Rail Showroom automaat 6049-2100 en 6049-2200 voor G-Rail 6000-systemen NL Showroom Auto-timer 6049-2100 and 6049-2200 for G-Rail 6000-series EN Showroom Automat 6049-2100 und 6049-2200 für G-Rail 6000-Systeme

Mehr

Touch-in Neue Perspektiven für puristisches Möbeldesign. Touch-in De nouvelles perspectives pour un design de meubles tout en purisme

Touch-in Neue Perspektiven für puristisches Möbeldesign. Touch-in De nouvelles perspectives pour un design de meubles tout en purisme Touch-in Neue Perspektiven für puristisches Möbeldesign Touch-in De nouvelles perspectives pour un design de meubles tout en purisme Touch-in Nieuwe perspectieven voor puristisch meubeldesign Neue Designfreiheit

Mehr

Top Panama Farbkarte Carte de couleurs 10.2014

Top Panama Farbkarte Carte de couleurs 10.2014 Farbkarte Carte de couleurs 10.2014 Planenmaterial: Technische Angaben und Hinweise Matière de la bâche : Données techniques et remarques Planenstoff aus Polyester-Hochfest-Markengarn, beidseitig PVC beschichtet

Mehr

Manche Eltern führen ihr Kind wie ein Zirkuspferd vor

Manche Eltern führen ihr Kind wie ein Zirkuspferd vor Eindexamen vwo Duits 2014-I - havovwo.nl 5 10 15 20 25 30 Tekst 6 Manche Eltern führen ihr Kind wie ein Zirkuspferd vor Eine Förderhysterie stellt der Marburger Psychologie-Professor Detlef H. Rost fest.

Mehr

PALLETTRUCKROLLEN GABELHUBWAGENROLLEN GALLETS POUR TRANSPALETTES PALLET TRUCK ROLLERS

PALLETTRUCKROLLEN GABELHUBWAGENROLLEN GALLETS POUR TRANSPALETTES PALLET TRUCK ROLLERS 6 PALLETTRUCKROLLEN GABELHUBWAGENROLLEN GALLETS POUR TRANSPALETTES PALLET TRUCK ROLLERS INHOUD INDEX Pagina Serie Omschrijving Page Serie Description 6-1 6-4 6-5 38 37 39 Pallettruckrollen, polyamide,

Mehr

Zentralsprechstelle ZS 932-0S, ZS 932-3S, ZZS 932-0. Central intercom station ZS 932-0S, ZS 932-3S, Poste intercom central ZS 932-0S, ZS 932-3S,

Zentralsprechstelle ZS 932-0S, ZS 932-3S, ZZS 932-0. Central intercom station ZS 932-0S, ZS 932-3S, Poste intercom central ZS 932-0S, ZS 932-3S, Zentralsprechstelle, ZS 932-3S, Central intercom station, ZS 932-3S, Poste intercom central, ZS 932-3S, Centrale intercom, ZS 932-3S, Deutsch Anwendung Zentralsprechstelle ZS 932-3S für 3 Aufzüge oder

Mehr

KA_freework_01210.qxd 14.12.2010 8:03 Uhr Seite 1. freework. K u r z a n l e i t u n g für

KA_freework_01210.qxd 14.12.2010 8:03 Uhr Seite 1. freework. K u r z a n l e i t u n g für KA_freework_01210.qxd 14.12.2010 8:03 Uhr Seite 1 freework K u r z a n l e i t u n g für xenium-freework Modelle f re e w o r k M e c h a n i k : M e h rd i m e nsi o n a l! KA_freework_01210.qxd 14.12.2010

Mehr

Intelligent Battery Seperator

Intelligent Battery Seperator BATTERY SEPARATOR Intelligent Battery Seperator Model No. BSB-250 DUAL OWNER S MANUAL / BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING Please read this manual before operating your seperator Characteristics Auto

Mehr

MINF - Mini Freestanding / MINW - Mini Wall. Montagehandleiding / Instructions de montage Montagehinweis / Mounting instructions

MINF - Mini Freestanding / MINW - Mini Wall. Montagehandleiding / Instructions de montage Montagehinweis / Mounting instructions MI - Mini reestaning / MIW - Mini Wall Montagehanleiing / Instructions e montage Montagehinweis / Mounting instructions AMETIGE VOOR AASLUITIG MET JAGA THERMOSTAATVETIEL IMESIOS POUR RACCOREMET AVEC VAE

Mehr

Winterswijk (NL) Perfect voor elk project - voor een dynamische - en praktische werkomgeving

Winterswijk (NL) Perfect voor elk project - voor een dynamische - en praktische werkomgeving Perfect voor elk project - voor een dynamische - en praktische werkomgeving Winterswijk (NL) volgl aswanden FULL GLASS WALLS GANZGL ASWÄNDE Askon Systeemwand is een product van Wipro BV te Winterswijk.

Mehr

manual_powermid_dualpower 05-06-2003 10:38 Page 1 PowerMid Dual Power OWNER S MANUAL 3 BETRIEBSANLEITUNG 5 GEBRUIKSAANWIJZING 7 MODE D EMPLOI 9

manual_powermid_dualpower 05-06-2003 10:38 Page 1 PowerMid Dual Power OWNER S MANUAL 3 BETRIEBSANLEITUNG 5 GEBRUIKSAANWIJZING 7 MODE D EMPLOI 9 manual_powermid_dualpower 05-06-2003 10:38 Page 1 PowerMid Dual Power OWNER S MANUAL 3 BETRIEBSANLEITUNG 5 GEBRUIKSAANWIJZING 7 MODE D EMPLOI 9 20000/260203 COPYRIGHT MARMITEK 2003 manual_powermid_dualpower

Mehr

(51) Int Cl.: B62D 1/16 (2006.01) B62D 5/04 (2006.01) (56) Entgegenhaltungen:

(51) Int Cl.: B62D 1/16 (2006.01) B62D 5/04 (2006.01) (56) Entgegenhaltungen: (19) (12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT (11) EP 1 442 98 B1 (4) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung: 06.08.2008 Patentblatt 2008/32 (1) Int Cl.: B62D 1/16 (2006.01)

Mehr

Moi, je ne cherche pas, je trouve.

Moi, je ne cherche pas, je trouve. Moi, je ne cherche pas, je trouve. Ik zoek niet. Ik vind. Op een dag vindt Picasso op een schroothoop een oud en puntig fietszadel met vlak ernaast een verroest fietsstuur. In zijn verbeelding gaan beide

Mehr

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23732

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23732 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den erischen Brandschutzvorschriften VKF Brandschutzanwendung Nr. 23732 Gruppe 222 Gesuchsteller Verglasungen vertikal

Mehr

Stell- und Trennwände Protect Scheidingswanden Protect Room dividers and partitions Protect. Programm 500

Stell- und Trennwände Protect Scheidingswanden Protect Room dividers and partitions Protect. Programm 500 Stell- und Trennwände Protect Scheidingswanden Protect Room dividers and partitions Protect Programm 500 STELLWÄNDE PROTECT - RAUMGLIEDERUNG MIT SYSTEM Scheidingswanden Protect Het concept voor ruimte

Mehr

Spoorzoeken Art. 240.2770 Inhoud: 4 basisplaten, 4 zelfcontrolestroken 12 opdrachtstroken, 48 aanlegkaarten

Spoorzoeken Art. 240.2770 Inhoud: 4 basisplaten, 4 zelfcontrolestroken 12 opdrachtstroken, 48 aanlegkaarten Rolf Onderwijs bv Mercuriusweg 14 4051 CV Ochten Holland Tel. +31 344 647 645 Fax +31 344 647 610 Deutsch English Nederlands Spoorzoeken Art. 240.2770 Inhoud: 4 basisplaten, 4 zelfcontrolestroken 12 opdrachtstroken,

Mehr

TRAAM-TLSE-ALL004 / Katrin Unser Haus

TRAAM-TLSE-ALL004 / Katrin Unser Haus TRAAM-TLSE-ALL004 / Katrin Unser Haus I. Introduction Type de document : audio Langue : allemand Durée : 01:09 Niveau : collège A1+ Contenu : Katrin vit avec sa famille dans une maison. Elle présente l

Mehr

1. UPS FIRMWARE UPGRADE. Step 1. Step 2. Eaton /6000

1. UPS FIRMWARE UPGRADE. Step 1. Step 2. Eaton /6000 Page 2 1. UPS FIRMWARE UPGRADE Step 1 Eaton 9135 5000/6000 Connect the RS232 cable to the UPS and serial port of the computer. Brancher le câble RS232 sur l ASI et sur le port série de l ordinateur. Schließen

Mehr

Kuppeldach-Pavillon / Pavilion with dome-shaped roof / Koepeldak Paviljoen

Kuppeldach-Pavillon / Pavilion with dome-shaped roof / Koepeldak Paviljoen Pavilion with dome-shaped roof Koepeldak Paviljoen Vor Montage und Benutzung unbedingt sorgfältig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren. Read these instructions carefully before use and assembly and

Mehr

Montagehandleiding voor aansluiting van de elektrische bedrading bij Jaguar S- type. Voertuig is massa gestuurd.

Montagehandleiding voor aansluiting van de elektrische bedrading bij Jaguar S- type. Voertuig is massa gestuurd. Montagehandleiding voor aansluiting van de elektrische bedrading bij Jaguar S- type. Voertuig is massa gestuurd. Inhoud elektrokit: 2 x module 5C004 2 borgmoeren M6 1 x relais 2 rondsels 18x6.4x1.5mm 1

Mehr

PORTALKRAN GANTRY CRANE GRUE PORTIQUE PORTAALKRAAN Art. Nr. 131262 D

PORTALKRAN GANTRY CRANE GRUE PORTIQUE PORTAALKRAAN Art. Nr. 131262 D PORTALKRAN GANTRY CRANE GRUE PORTIQUE PORTAALKRAAN Art. Nr. 131262 D Vor Beginn des Bastelns sollten Sie sich mit den Spritzlingen und der Anleitung vertraut machen. Sollte es einmal vorkommen, dass ein

Mehr

Interrijn knows the way

Interrijn knows the way Interrijn knows the way Your cargo in our care Wir bestehen seit 1971 und haben inzwischen unzählige erfolgreiche Wasserstraßenkilometer hinter uns. Es ist denn auch nicht verwunderlich, daß das Unternehmen

Mehr

Schnell-Start-Anleitung Quick Start Guide

Schnell-Start-Anleitung Quick Start Guide Schnell-Start-Anleitung Quick Start Guide 3 2 1. Cube anschließen Connect Cube I Brancher le Cube I Cube aansluiten Schließen Sie den Cube an die Stromversorgung an. Verbinden Sie den Cube mit dem Router.

Mehr

The ClickFit / FlatFix mounting structures. Die ClickFit / FlatFix Montagesysteme De ClickFit / FlatFix montagesystemen

The ClickFit / FlatFix mounting structures. Die ClickFit / FlatFix Montagesysteme De ClickFit / FlatFix montagesystemen The ClickFit / FlatFix mounting structures Die ClickFit / FlatFix Montagesysteme De ClickFit / FlatFix montagesystemen The ClickFit mounting structure for sloped roofs Nederlands Deutsch English Das ClickFit

Mehr

WIRELESS SURVEILLANCE SYSTEM DRAADLOZE CAMERA- EN MONITORSET SYSTEME DE SURVEILLANCE SANS FIL DRAHTLOSE ÜBERWACHUNGSANLAGE INSTRUCTION MANUAL

WIRELESS SURVEILLANCE SYSTEM DRAADLOZE CAMERA- EN MONITORSET SYSTEME DE SURVEILLANCE SANS FIL DRAHTLOSE ÜBERWACHUNGSANLAGE INSTRUCTION MANUAL WIRELESS SURVEILLAN SYSTEM DRAADLOZE CAMERA- EN MONITORSET SYSTEME DE SURVEILLAN SANS FIL DRAHTLOSE ÜBERWACHUNGSANLAGE 351.023 INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING MANUEL D UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG

Mehr

Benutzerhandbuch Owner s manual Gebruikershandleiding

Benutzerhandbuch Owner s manual Gebruikershandleiding Benutzerhandbuch Owner s manual Gebruikershandleiding Weber-Babyschale in Croozer und Chariot ab Modelljahr 2005 Weber Baby Seat in Croozer and Chariot models from 2005 onwards Weber babyzitje in Croozer

Mehr

Art. 516005460 silber / silver / argent / zilver Art. 516008117 weiß / white / blanc / wit. Art. 516008119 rot / red / rouge / rood

Art. 516005460 silber / silver / argent / zilver Art. 516008117 weiß / white / blanc / wit. Art. 516008119 rot / red / rouge / rood Art. 516005460 silber / silver / argent / zilver Art. 516008117 weiß / white / blanc / wit Art. 516008118 blau / blue / bleu / blauw Art. 516008119 rot / red / rouge / rood OEG Oel- und Gasfeuerungsbedarf

Mehr

Nr. 12 March März Mars 2011

Nr. 12 March März Mars 2011 Nr. 12 March März Mars 2011 Sound Edition Benz Patent Motor Car 1886 - Limited edition Highly detailed precision model of the first Benz automobile, in an elegant Mercedes- Benz Museum gift box and limited

Mehr

Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleitung - Mounting instructions. *Standaard positie / Standard position / Position standard

Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleitung - Mounting instructions. *Standaard positie / Standard position / Position standard 1 heatwave large Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleitung - Mounting instructions *Standaard positie / Standard position / Position standard 1040 mm / 40.95 in 56 kg / 124 lb 2086

Mehr

INSTALLATION GUIDE MONTAGE HANDLEIDING GUIDE D INSTALLATION MONTAGEANLEITUNG

INSTALLATION GUIDE MONTAGE HANDLEIDING GUIDE D INSTALLATION MONTAGEANLEITUNG JEE-O pure basin wall (400-1800 / 400-1880) INSTALLATION GUIDE MONTAGE HANDLEIDING GUIDE D INSTALLATION MONTAGEANLEITUNG 1. Take the JEE-O pure basin wall faucet out of its packaging. Haal de JEE-O pure

Mehr

Bedienungsanleitung Owner s Manual Gebruikshandleiding. Babysitz / Infant Sling / Babyzitting Croozer Kid for 1 / Kid for 2

Bedienungsanleitung Owner s Manual Gebruikshandleiding. Babysitz / Infant Sling / Babyzitting Croozer Kid for 1 / Kid for 2 Bedienungsanleitung Owner s Manual Gebruikshandleiding Babysitz / Infant Sling / Babyzitting Croozer Kid for 1 / Kid for 2 Originalbedienungsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren Original Manual

Mehr

BAHNHOF»BONNBONN«STATION GARE DE»BONN«STATION»BONN«Art. Nr. 110113 D

BAHNHOF»BONNBONN«STATION GARE DE»BONN«STATION»BONN«Art. Nr. 110113 D BAHNHOF»BONNBONN«STATION GARE DE»BONN«STATION»BONN«Art. Nr. 110113 D Vor Beginn des Bastelns sollten Sie sich mit den Spritzlingen und der Anleitung vertraut machen. Sollte es einmal vorkommen, dass ein

Mehr