Uitvindingsoctrooien

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Uitvindingsoctrooien"

Transkript

1 Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/ FAX : 02/ Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) Koning Albert II-laan BRUSSEL BELGIE TEL. : 02/ FAX : 02/ RECUEIL DES Brevets d'invention MAI 2012 VERZAMELING VAN DE Uitvindingsoctrooien MEI 2012 Numéro d'entreprise : Ondernemingsnummer :

2 BREVETS D'INVENTION BREVETS BELGES MAI 2012 UITVINDINGSOCTROOIEN BELGISCHE OCTROOIEN MEI 2012 ERFINDUNGS-PATENTE BELGISCHE PATENTE MAI 2012 PATENTS FOR INVENTIONS BELGIAN PATENTS MAY 2012

3 SECTION A : NECESSITES COURANTES DE LA VIE SECTIE A : LEVENSBEHOEFTEN 20 JAAR A 01 G NEERLEGGING 2009/ DECEMBER 2009 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >VAN DER VALK SYSTEMEN B.V. Zwartendijk 73, NL-2681 LP MONSTER (NL), vert.door COLENS Alain OFFICE HANSSENS COLENS SET UIT OP ELKAAR GESTAPELDE SCHERMPROFIELEN, SAMENSTELLING UIT MEERDERE VAN DERGELIJKE NAAST ELKAAR GEPLAATSTE SETS ALSMEDE SCHERMPROFIEL., (Uitv. :Broos Johan Martien et al.), inged. in NL de 12 December 2008, nr NLA (012,002) Een set omvat tenminste twee op elkaar gestapelde en ten opzichte van elkaar verdraaide identieke schermprofielen voor een scherminstallatie aan een kas of warenhuis. De schermprofielen hebben elk een lijf alsmede twee zich ter weerszijden van het lijf op afstand van elkaar bevindende bevestigingsprofileringen voor draadgeleidingen van de scherminstallatie. Het lijf heeft een naar het schermdoek van de scherminstallatie te keren achterzijde en een van de achterzijde afgekeerde voorzijde. De voorzijde van het lijf heeft positioneringsmiddelen en de positioneringsmiddelen van die twee schermprofielen werken zodanig met elkaar samen dat die schermprofielen tegen verplaatsingen in dwarsrichting langs de lijven gestabiliseerd en/of uitgelijnd zijn. 20 JAAR A 01 G NEERLEGGING 2009/ DECEMBER 2009 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >VAN DER VALK SYSTEMEN B.V. Zwartendijk 73, NL-2681 LP MONSTER (NL), vert.door COLENS Alain OFFICE HANSSENS COLENS WERKWIJZE VOOR HET INSTALLEREN VAN EEN SCHERMINRICHTING IN EEN KAS OF WARENHUIS., (Uitv. :Broos Johan Martien et al.), inged. in NL de 12 December 2008, nr NLA (020,005) Een werkwijze voor het aanbrengen van een scherminrichting aan een kas of warenhuis met een steunconstructie alsmede een op de steunconstructie voorzien dek, omvat de stappen van: - het verschaffen van tenminste twee in wezen evenwijdige profielen die zijn ondersteund met betrekking tot de steunconstructie en waarvan tenminste één in dwarsrichting verplaatsbaar is, welke profielen beide een langsgeleiding omvatten,- het verschaffen van een schermdoek in opgerolde toestand, opgevouwen toestand en dergelijke,- het bevestigen van reeksen uit zich op onderlinge afstand van elkaar bevindende geleidingselementen aan telkens beide langsranden van het schermdoek,- het in samenwerking brengen van achtereenvolgens de geleidingselementen aan een der langsranden van het schermdoek met de langsgeleiding van een der profielen en het in samenwerking brengen van achtereenvolgens de geleidingselementen aan de andere langsrand van het schermdoek met de langsgeleiding van het andere profiel,- het verschuiven van het schermdoek en de bijhorende geleidingselementen langs de profielen. 1

4 20 JAAR A 01 G NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >VAN DER VALK SYSTEMEN B.V. Zwartendijk 73, NL-2681 LP MONSTER (NL), vert.door COLENS Alain OFFICE HANSSENS COLENS WERKWIJZE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN EEN SCHERMINSTALLATIE, ALSMEDE PROFIELEN DAARVOOR., (Uitv. :van Deursen Adrianus Gerardus et al.), inged. in NL de 13 Maart 2009, nr NLA (018,004) Een werkwijze voor het vervaardigen van een scherminstallatie van een kas of warenhuis, omvat de stappen van: - het verschaffen van een randprofiel met een bevestigingsprofilering,- het verschaffen van tegenoverliggende vasthoudmiddelen waartussen het schermdoek is vastgehouden en die een tegenprofilering hebben,- het op of in elkaar rijgen van de tegenprofilering van de vasthoudmiddelen met het daaraan vastgehouden schermdoek en de bevestigingsprofilering van het randprofiel. 20 JAAR A 01 K NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >PETERSIME N.V. Centrumstraat 125, B-9870 ZULTE / OLSENE, vert.door LUYS Marie-José GEVERS WERKWIJZE EN INRICHTING VOOR UITBROEDEN VAN EIEREN, IN HET BIJZONDER VOOR HET BESTUREN VAN HET UITKOMEN VAN BROEDEIEREN IN EEN BROEDKAMER., (Uitv. :Peeters Lode et al.), inged. in EP de 10 Maart 2009, nr EPA (011,003) Werkwijze en inrichting voor het besturen van het uitkomen van broedeieren, waarbij in een broedkamer tijdens het broedproces fysische of chemische grootheden welke kenmerkend zijn voor dit uitbroeden gemeten of gestuurd worden, en waarbij verder het non-invasief van ten minste het uit het ei breken van een kuiken van ten minste een eerste ei van een welbepaalde verzameling broedeieren gemeten wordt, en op basis van dit meten meetbesturingssignalen verkregen worden, daaraanvolgend en binnen een welbepaald tijdinterval gerekend vanaf genoemd meten ten minste de concentratie CO2 in de genoemde broedkamer veranderd wordt. 2

5 20 JAAR A 01 K NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >INNOVATEC B.V. Dorpsweg 43, NL-4122 GE ZIJDERVELD (NL), vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV INRICHTING VOOR HET SCHOUWEN EN OVERLEGGEN VAN EIEREN EN EEN WERKWIJZE DAARBIJ TOEGEPAST. (027,005) Inrichting (1) voor het schouwen en overleggen van eieren vanuit een voorbroedlade (4) naar een uitkombak (5), waarbij de inrichting (1) transportbanden (2-3) bevat die voorbroedlade (4) met voorgebroede eieren en lege uitkombakken (5) kunnen aanvoeren, waarbij de inrichting (1) een schouweenheid (7) bevat met middelen die toelaten de voorgebroede eieren te schouwen of te keuren, waarbij de schouweenheid (7) een overlegeenheid (8) bevat voor verwijdering van afgekeurde eieren uit de voorbroedlade (4), waarbij de inrichting (1) een eibijlegmodule (10-11) bevat die alle eieren uit een voorbroedlade (4) gelijktijdig kan opnemen en één of meerdere van de opgenomen eieren afzonderlijk kan plaatsen. 20 JAAR A 01 K B 65 B NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >INNOVATEC B.V. Dorpsweg 43, NL-4122 GE ZIJDERVELD (NL), vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV INRICHTING VOOR HET OPNEMEN EN/OF VERPLAATSEN VAN EEN EI. (020,003) Inrichting (1) voor opnemen en/of verplaatsen van een ei (2), omvattende zuignap (3) in de vorm van flexibele buis (8) axiaal uitrekbaar tussen uitgerekte en ingetrokken positie, die aan één uiteinde (6) een zuigmond (7) bevat voor onder vacuüm aanzuigen van een ei (2) en aan het andere uiteinde (4) is aangesloten op een vacuüminrichting (5) teneinde ruimte in de buis (8) onder vacuüm te kunnen plaatsen, waarbij de inrichting (1) een regeling (9) van het vacuüm in de buis (8) bevat teneinde het vacuüm te kunnen opvoeren of aflaten zodat de lengte van de zuignap (3) geleidelijk kan worden gewijzigd tussen uitgerekte en ingetrokken positie. 3

6 20 JAAR A 23 K A 23 L NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 S.A.>NUTRITION SCIENCES N.V. Booiebos 5, B-9031 DRONGEN, vert.door BRANTS Johan P E BRANTSANDPATENTS VOEDINGSUPPLEMENT OMVATTENDE OLIGOSACHARIDEN EN MIDDELLANGE KETEN VETZUREN., (Uitv. :Bruggeman Geert et al.) (019,001) De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een voedingsupplement, alsook een voeder met dit voedingsupplement, omvattende: 1) een oligosacharide, meer bepaald en homotrimeer, heterotrimeer, homotetrameer en/of heterotetrameer, geselecteerd uit de groep bestaande uit een pentose sacharide, een hexose sacharide, glucuronzuur en galacturonzuur; en 2) een middellange keten vetzuur (MCFA), geselecteerd uit de groep bestaande uit capronzuur (C6), caprylzuur (C8), caprinezuur (C10) en laurinezuur (C12). De uitvinding heeft eveneens betrekking het gebruik van het voedingsupplement of voeder ter verbetering van het rendement van dierlijke productie, zoals gewichtstoename, voederconversie, voedingswaarde, gezondheid en welzijn door de selectieve eliminatie van enteropathogenen. 20 JAAR A 23 L A 23 K NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 ZIEN : A23K 20 JAAR A 24 F B 65 D NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A4 08 MEI 2012 ZIEN : B65D 20 JAAR A 43 B A 43 D NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >FAES HERMAN JOANNES M. Kelbergenstraat 55, B-3290 SCHAFFEN-DIEST, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV WERKWIJZE VOOR HET MAKEN VAN ORTHOPEDISCHE, MAAT-EN BINNENSCHOENEN EN LEEST GEBRUIKT IN DEZE WERKWIJZE. (015,004) Werkwijze voor het maken van een orthopedische schoen (1), binnenschoen of maatschoen die een corrigerend supplement (4) bevat, daardoor gekenmerkt dat de buitenkant (2) van de schoen (1) op een leest (10,14) wordt gemaakt die de vorm van het corrigerend supplement (4) van de schoen (1) omvat. 4

7 20 JAAR A 43 D A 43 B NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 ZIEN : A43B 20 JAAR A 47 K NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 >VAN HOUTUM PAPIER B.V. Boutestraat 125, NL-6071 JR SWALMEN (NL), vert.door BLOKHUIS Sophia EP & C PAPIEREN HANDDOEK AFGIFTEAPPARAAT., (Uitv. :Joosten Stefanus Franciscus Wilhelmus et al.), inged. in NL de 25 Februari 2009, nr NLA (016,003) De uitvinding betreft een papieren handdoek afgifteapparaat omvattende: een compartiment voor het opslaan van een verticale stapel gevouwen handdoeken, welk compartiment een rechthoekige dwarsdoorsnede heeft met een lengte en breedte; een afgifteopening aan de onderzijde van het compartiment waar doorheen handdoeken afgegeven kunnen worden; waarbij de afgifteopening een rechthoekige vorm heeft met twee lange en twee korte zijdes, waarbij twee tegenover elkaar liggende zijdes een steunuitsteeksel omvatten, en waarbij een minimale afstand tussen de korte zijdes ten minste 75% bedraagt van voornoemde lengte, en een minimale afstand tussen de lange zijdes ten minste 75% bedraagt van voornoemde breedte. 20 ANS A 61 B DEPOT 2011/ AVRIL 2011 PUBLICATION A5 08 MAI 2012 >CUSTOM8 N.V. Riddersstraat 26, B-3000 LEUVEN, repr.par BIRD William BIRD GOEN & CO. EEN FLEXIBELE SENSORMAT VOOR HET METEN VAN EEN OF MEER PARAMETERS. (015,004) Een flexibele sensormat voor het meten van één of meer parameters, en een werkwijze voor het samenstellen van een dergelijke sensormat, waarbij de sensormat een aantal meetmodules omvat, elke meetmodule omvattende: een aantal sensoren, middelen voor communicatie met de sensoren, en middelen om de meetmodule elektrisch te verbinden met een andere meetmodule van de sensormat. Bovendien heeft de sensormat een dendritische maasstructuur, zodanig dat zij rekbaar en gas- en dampdoorlatend is. 5

8 20 JAAR A 61 C NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >DE CLERCK RENE; > TAHMASEB ALI Bijlkensveldstraat 4, B-3080 TERVUREN et A Van de Veldelaan 34, B-2900 SCHOTEN, vert.door CALLEWAERT Koen BUREAU CALLEWAERT WERKWIJZE VOOR HET VERVAARDIGEN VOOR EEN BOORMAL VOOR HET PLAATSEN VAN DENTALE IMPLANTATEN IN EEN KAAK. (008,000) De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het vervaarding van een boormal met minstens één opening voor het uitvoeren van een boring doorheen deze opening teneinde een gepast boorgat te maken in het bot van een gedeeltelijk tandenloze onder- of bovenkaak voor het bevestigen van een implantaat in genoemd bot. Hierbij wordt een vormplaat met een referentiemiddel vervaardigd die passend over in de kaak aanwezige tanden kan worden geplaatst en een positie voor het overeenkomstig boorgat wordt gekozen en bepaald relatief ten opzichte van het referentiemiddel. Een richtplaat wordt vervaardigd die bevestigingsmiddelen bevat om deze op de vormplaat te monteren. Genoemde opening in de richtplaat voor het geleiden van een boor wordt voorzien op een zodanige positie zodat, wanneer de richtplaat op genoemde vormplaat is gemonteerd en deze laatste passend op genoemde tanden is geplaatst, de positie van deze opening toelaat om, bij het uitvoeren van een boring doorheen deze opening, genoemd boorgat te maken overeenkomstig de gekozen positie. 20 JAAR A 61 C NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A4 08 MEI 2012 >LAYERWISE N.V. Kapeldreef 60, B-3001 HEVERLEE, vert.door CALLEWAERT Koen BUREAU CALLEWAERT SUPRA-STRUCTUUR VOOR EEN DENTALE PROTHESE EN WERKWIJZE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN DEZE SUPRA-STRUCTUUR. (016,003) De uitvinding betreft een supra-structuur voor een tandprothese met implantaatsteunen (2) die een vrij uiteinde (10) vertonen dat dient bevestigd te worden op een implantaat (17,18), terwijl de aan dit vrij uiteinde (10) tegenoverliggende zijde van de implantaatsteunen (2) aansluit op een brug (11) die de verschillende implantaatsteunen (2) star met elkaar verbindt. De implantaatsteunen (2) sluiten via een halsdeel (12) aan op genoemde brug (11) en genoemd halsdeel (12) wordt gescheiden van de implantaatsteun (2) door een afsluitstrook (6,7) die een oppervlak vertoont dat naar genoemde brugszijde van de implantaatsteun (2) is. 6

9 20 JAAR A 61 F NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >THEWECO B.V.B.A. De Hees 1, B-2330 MERKSPLAS, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV ORTHOPEDISCHE VOETENSTEUN. (015,003) Orthopedische voetensteun voor het ondersteunen van patiënten die bedlegerig zijn, bestaande uit een stijf kussen met een opgerichte wand en daarop aansluitende dwarsgerichte steunen voor de laterale ondersteuning van de onderbenen, en tussen de steunen een bodem, waarop de onderbenen en de hielen kunnen rusten en waarbij de bodem voorzien is van een welving op een afstand van de voornoemde opgerichte wand zodat tussen de welving en de opgerichte wand een holte wordt gevormd voor de ondersteuning van de hiel, waarbij de bodem en de opgerichte wand een rechte of nagenoeg rechte hoek vormen. 20 JAAR A 61 F NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >DE GOLS JOHAN Meeuwenlaan 8, B-3350 HEUSDEN-ZOLDER, vert.door QUINTELIER Claude GEVERS GAASSAMENSTEL VOOR HET VERSTEVIGEN VAN WEEFSEL DAT ZICH RONDOM EEN CHIRURGISCH GECREEERDE STOMA UITSTREKT. (021,003) Gaassamenstel voor het verstevigen een stoma, dat een verstevigingsgaas bevat met ingroeizijde en een ingewandenzijde zodat het verstevigingsgaas eenzijdig ingroeibaar is in weefsel, welk verstevigingsgaas een stomaopening bevat die flappen bevat die zich hoofdzakelijk richting middelpunt van de stomaopening uitstrekken, welk verstevigingsgaas verder een stomatoegangsweg bevat,waarbij het gaassamenstel verder een hanteergaas bevat dat verbonden is met de ingewandenzijde van genoemde flappen zodat genoemd hanteergaas hoofdzakelijk buisvormig doorheen genoemde stomaopening plaatsbaar is daarmee genoemde flappen ten minste gedeeltelijk omplooiend richting de ingroeizijde. 7

10 20 ANS A 61 K DEPOT 2010/ AVRIL 2010 PUBLICATION A4 08 MAI 2012 >YDETEC ELECTRONICS SPRL Rue Revioux 2, B-6210 REVES BOITIER POUR INCORPORATION D'UNE CARTE ELECTRONIQUE "EUROPE" EQUIPEE DE SON CONNECTEUR DIN (003,002) Boîtier pour incorporation d'une carte électronique "EUROPE" équipée de son connecteur DIN Les plans annexés référencés BOI.0001 et yde10011 ens font partie de l'abrégé. 20 JAAR A 61 M G 01 F NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 >PILIPILI PRODUKTONTWERP B.V.B.A. Kanonstraat 24, B-8500 KORTRIJK, vert.door OSTYN Frans freddy K.O.B. N.V. DOSEERSYSTEEM., (Uitv. :Dehollander Steven) (019,006) De uitvinding betreft een doseersysteem voor het aanleveren van een herhaalde vaste en accurate dosering, bestaande uit een behuizing (1,4) omvattende een verend element (3) dat inwerkt op een doseerelement (2), en een opening (11) in de behuizing (1,4) waar het doseerelement (2) de behuizing (1,4) doorkruist, waarbij het doseerelement (2) in genoemde behuizing (1,4) opgeborgen is in opgerolde of opgevouwen toestand. De uitvinding betreft verder een werkwijze voor het doseren met een dergelijk doseerelement en het gebruik ervan. 20 JAAR A 62 C NEERLEGGING 2010/ JANUARI 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >VERO DUCO N.V. Industriezone I, Handelstraat 19, B-8630 VEURNE, vert.door COLENS Alain OFFICE HANSSENS COLENS BRANDWERENDE VENTILATIE-INRICHTING., (Uitv. :Renson Luc Louis), inged. in NL de 8 Januari 2009, nr NLA (009,002) Een ventilatie-inrichting, omvattende een huis met een buitenzijde en een binnenzijde waartussen zich een ventilatiedoorgang uitstrekt en een in het huis voorziene klep voor het afsluiten respectievelijk vrijgeven van de ventilatiedoorgang, is gecombineerd met een zich over de binnenzijde of de buitenzijde van het huis uitstrekkende brandwerende inrichting. Deze brandwerende inrichting omvat een van openingen voorzien brandwerend element met een onder invloed van hitte opschuimend materiaal en een van openingen voorziene drager die is bevestigd aan het huis waarbij de openingen van het brandwerend element en de openingen van de drager zijn uitgelijnd ten opzichte van de ventilatiedoorgang van de ventilatie-inrichting. De uitvinding omvat tevens een dergelijke brandwerende inrichting. 8

11 SECTION B : TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES - TRANSPORTS SECTIE B : DIVERSE INDUSTRIELE TECHNIEKEN - TRANSPORT 20 JAAR B 07 B NEERLEGGING 2010/ JUNI 2010 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 >SMO B.V.B.A. Nieuwendorpe 14, B-9900 EEKLO, vert.door D'HALLEWEYN Nele OCTROOIBUREAU ARNOLD & SIEDSMA B.V.B.A. INRICHTING EN WERKWIJZE VOOR HET OP GROOTTE SORTEREN VAN BULKGOEDEREN., (Uitv. :Mollet Sander) (024,006) De uitvinding betreft een sorteerinrichting voor bulkgoederen, met een eerste zeefelement met een eerste opening, een tweede zeefelement met een tweede opening, een aanvoerzone boven het eerste zeefelement, en een aantal afvoerzones, waarbij het tweede zeefelement en het eerste zeefelement in opeenvolgende vlakken boven de afvoerzones zijn aangebracht, waarbij de eerste opening en de tweede opening bij overlapping een doorgang definiëren doorheen het eerste zeefelement en het tweede zeefelement, en het eerste zeefelement ten opzichte van de afvoerzones zodanig beweegbaar is dat de doorgang groter wordt naarmate de eerste opening zich van de aanvoerzone weg beweegt. 20 ANS B 24 C G 01 L DEPOT 2010/ AVRIL 2010 PUBLICATION A3 08 MAI 2012 >RUTTEN LEON;>RUTTEN JEAN Allée des Sorbiers 18, B-4671 HOUSSE(DE) et Route de Mortier 47, B-4670 Blégny / Mortier, repr.par POWIS de TENBOSSCHE Roland CABINET BEDE PROCEDE DE GRENAILLAGE ET DISPOSITIF DE CONTROLE POUR UN TEL PROCEDE. (030,005) Procédé de contrôle de grenaillage dans lequel on utilise un dispositif de contrôle (10) comportant au moins un balancier (13), et dans lequel on commande le déplacement du balancier (13) à partir de l'extérieur du carter de la turbine depuis sa position de repos vers sa deuxième position où ledit balancier (13) est soumis à une partie du jet de grenailles sortant de la turbine (1). 9

12 20 JAAR B 27 D E 04 F NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 ZIEN : E04F 20 JAAR B 28 B NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >MOHAWK CARPET LLC 160 South Industrial Boulevard, P.O. Box (30703), Calhoun, US GEORGIA (US), vert.door SCHACHT Benny UNILIN INDUSTRIES BVBA GLAZUURCABINE EN WERKWIJZE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN TEGELS. (006,001) Cabine voor het glazuren van tegels, waarbij de cabine (9) een transportinrichting (10) omvat met een continue drager, waarbij deze transportinrichting (10) opgesteld is om tegels doorheen de cabine (9) te transporteren, daardoor gekenmerkt dat de continue drager uitsluitend intern in de cabine (9) beweegt. De uitvinding heeft ook betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van tegels waarin dergelijke cabine (9) wordt toegepast. 20 JAAR B 29 C E 04 C NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >JORIS IDE NV; Hille 174, B-8750 ZWEVEZELE, vert.door VAN MALDEREN Joëlle pronovem Office Van Malderen BOUWPANEEL., (Uitv. :Vierstraete Kris) (014,003) De huidige uitvinding betreft een paneel (1) voor gebruik in bouwconstructies, bestaande uit een metaalplaat (2), een laag isolerend materiaal (3), en een betonplaat (4), waarbij het isolerend materiaal zich tussen de metaalplaat en de betonplaat bevindt en aangehecht is aan de mataalplaat en de betonplaat. De uitvinding betreft eveneens diverse productiemethodes voor het vervaardigen van een dergelijk paneel. Meer bepaald wordt een continue en een semi-continue productiemethode beschreven. 10

13 20 ANS B 29 C DEPOT 2010/ AVRIL 2010 PUBLICATION A5 08 MAI 2012 >COEXPAIR Rue Depoortere 8, B-5020 NAMUR, repr.par QUINTELIER Claude GEVERS PROCEDE ET DISPOSITIF DE MOULAGE DE PIECES EN MATERIAU COMPOSITE., (Inv. : Carlier Véronique et al.) (014,003) L'invention concerne un procédé de moulage d'une pièce 1' en matériau composite. Ce procédé comporte une étape d'injection d'un liquide 7 à pression dans un moule 2 fermé contenant une préforme 1 fibreuse préalablement imprégnée de résine. Ledit liquide 7 entre en contact avec la résine mais est sensiblement inerte et immiscible par rapport à celle-ci. L'invention concerne aussi un dispositif pour exécuter ce procédé. 20 ANS B 32 B DEPOT 2010/ MARS 2010 PUBLICATION A3 08 MAI 2012 >AGC GLASS EUROPE Chaussée de La Hulpe 166, B-1170 BRUXELLES, repr.par BOUVY Jacques AGC GLASS EUROPE - R&D CENTRE VITRAGE RESISTANT AU FEU., (Inv. : Goelff Pierre) (019,001) L'invention concerne un vitrage "anti-feu" comportant un ensemble d'au moins deux feuilles de verre entre lesquelles sont disposées au moins deux couches de matériau intumescent à base de silicate alcalin hydraté, la composition des ces deux couches différant l'une de l'autre, l'une présentant un rapport molaire SiO2/Na2O supérieur à 3,5, l'autre présentant un rapport molaire inférieur à 3,2. 11

14 20 JAAR B 44 C NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 >FLOORING INDUSTRIES LTD S.A.R.L. Rue des Mérovingiens 10b,(Z.I. Bourmicht), L-8070 BERTRANGE (LU), vert.door SCHACHT Benny UNILIN INDUSTRIES BVBA WERKWIJZEN VOOR HET VERVAARDIGEN VAN PANELEN. (026,003) Werkwijze voor het vervaardigen van panelen met een substraat (2) en een toplaag (3) op basis van kunststof (5-13), met minstens volgende stappen: het van kunststof (13) voorzien van een decoratief materiaalvel (12); het samenstellen van een stapel (11) met minstens het substraat (2) en het decoratief materiaalvel (12); het verpersen van de stapel (11); daardoor gekenmerkt dat voornoemde stapel (11) tussen het voornoemde substraat (2) en het van kunststof (13) voorziene decoratieve materiaalvel (12) minstens nog een laag (10) vertoont die minstens 50 gewichtspercent poedervormige kunststof (5) omvat. 20 JAAR B 60 D B 62 D NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >X-DRIVE N.V. Terweeënstraat 21, B-9630 ZWALM, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV OPBOUWEENHEID VOOR OPBOUW OP EEN GETROKKEN VOERTUIG, EVENALS GETROKKEN VOERTUIG WAAROP ZULKE OPBOUWEENHEID IS AANGEBRACHT. (033,023) Opbouweenheid voor een getrokken voertuig met : - een draaikrans voorzien van een eerste draaikransgedeelte dat koppelbaar is aan het getrokken voertuig en een daaraan verdraaibaar tweede draaikransgedeelte dat koppelbaar is aan een trekker; - een kabelgeleider met een ondersteuning die koppelbaar is met het getrokken voertuig op een zekere afstand van de draaikrans en die is voorzien van een verticale as waarond een schijfgedeelte verdraaibaar is aangebracht; en, - een telescopische verbindingsstaaf waarvan één uiteinde vast verbonden met het schijfgedeelte en een ander uiteinde scharnierbaar is om een verticale as op het tweede draaikransgedeelte. 12

15 20 JAAR B 60 J NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >VERSUS-INVEST Nijverheidslaan 1527 A, B-3660 OPGLABBEEK, vert.door VAN REET Joseph Emma GEVERS SYSTEEM VOOR HET OPHANGEN VAN EEN ZEIL., (Uitv. :Peeters Pascal et al.) (017,002) Systeem voor het ophangen van een zeil, welk ophangsysteem een draagbalk bevat, voorzien van ten minste een hoofdrail en een hulprail, en wagentjes bevat om genoemd zeil aan op te hangen, die een hoofdwieltje bevatten dat kan rollen in de hoofdrail om zo een verticale kracht op te vangen, die een hulpwieltje bevatten dat kan rollen in genoemde hulprail om een horizontale dwarskracht op te vangen, waarbij genoemde hoofdrail een laterale steun bevat voor genoemd hoofdwieltje, zodanig dat tussen genoemd hoofdwieltje enerzijds en genoemd hulpwieltje anderzijds een draaimoment opvangbaar is. 20 JAAR B 60 P NEERLEGGING 2009/ DECEMBER 2009 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 >BOSMANS RUTGER LUCIEN MARIA Berkenstraat 2A, B-3690 ZUTENDAAL, vert.door COLENS Alain OFFICE HANSSENS COLENS SPANMIDDELSYSTEEM, ALSMEDE LAADRUIMTE EN VOERTUIG VOORZIEN VAN EEN DERGELIJK SPANMIDDELSYSTEEM., (Uitv. :Bosmans Rutger Lucien Maria) (011,001) Een spanmiddelsysteem voor het vastzetten van lading (10) in een laadruimte (1), zoals van een voertuig, omvat een soepel of geleed langwerpig spanorgaan (7), zoals een spanband, alsmede met het langwerpige orgaan samenwerkende spanmiddelen (8,9) ter bevestiging in de laadruimte voor het in een spantoestand brengen van het spanorgaan met betrekking tot de in de laadruimte opgenomen lading. Verder omvat het systeem tenminste een voorbelaste trekinrichting (12,12') ter bevestiging in de laadruimte (1), welke trekinrichting samenwerkt met het spanorgaan (7) voor het overbrengen van het spanorgaan (7) vanuit de spantoestand in een rusttoestand. 13

16 20 JAAR B 60 P NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >DE RYCKE STEFAN Processiestraat 35, B-9870 OLSENE, vert.door MARCHAU Michel MARCHAU Michel VOERTUIG MET KANTEL-EN KIP MOGELIJKHEDEN. (020,008) De onderhavige uitvinding betreft een voertuig, bijvoorveeld een aanhangwagen, die voorzien is van een laadbak. Door middel van een eenvoudig bedieningsmechanisme kan de laadbak gekipt worden of gekanteld. Op deze wijze ontstaat een praktisch en eenvoudig voertuig dat zeer geschikt is voor kleine aannemers, bijv in het aanleggen en onderhouden van parken en tuinen. 20 ANS B 60 Q DEPOT 2010/ MARS 2010 PUBLICATION A5 08 MAI 2012 >GUILLET AURELIE Parc Menobu Allée John Glenn 505, B-4910 LA REID-THEUX PROTECTION DES PIETONS TRAVERSANT DEVANT OU DERRIERE UN BUS., (Inv. : Guillet Aurélie) (005,002) Dispositif électrique (2) lumineux prévenant du danger d'un piéton traversant la chaussée, juste derrière ou devant un bus. L'invention est constituée de lampes (3) situées sur le flan arrière gauche du bus, d'un détecteur (1) et d'un système électronique (2). Lorsqu'un piéton veut traverser la chaussée devant ou derrière le bus, il est détecté et les lampes s'allument et/ou clignotent prévenant ainsi les autres conducteurs du danger. Ceux-ci freinent et évitent l'accident. Le but est donc de prévenir les automobilistes du danger d'un piéton débouchant de l'arrière du bus et voulant traverser et non bloquer la circulation, lorsqu'il est à l'arrêt. 14

17 20 JAAR B 62 B NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 >PRO-LAB B.V.B.A. Heiken 5, B-2920 KALMTHOUT, vert.door D'HALLEWEYN Nele OCTROOIBUREAU ARNOLD & SIEDSMA B.V.B.A. INRICHTING VOOR HET BEWEGEN VAN EEN BABYHOUDER., (Uitv. :Rombouts Gunther Joseph Elisa et al.) (016,005) Inrichting voor het bewegen van een babyhouder met een aantal steunelement, zoals een kinderwagen met drie of vier wielen, omvattende een behuizing met daarin aangebrachte aandrijfmiddelen; een buiten de behuizing gelegen, met de aandrijfmiddelen verbonden steunelementhouder waarin een steunelement opneembaar is; waarbij de aandrijfmiddelen ingericht zijn om de steunelementhouder in hoofdzaak een golfbeweging te laten uitvoeren, welke golfbeweging een vloeiende, continue beweging is waarin de steunelement zowel op- en meer beweegt als gekanteld wordt. 20 JAAR B 62 D NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >VAN HOLTEN TEUNIS FREDERICK Kurenpolderweg 5, NL-4273 LA HANK (NL), vert.door GRIEBLING Onno OCTROOIBUREAU GRIEBLING B.V. VRACHTWAGEN-COMBINATIE., inged. in NL de 18 Februari 2009, nr NLA en inged. in NL de 10 Juli 2009, nr NLA (020,009) Een vrachtwagencombinatie (1000) omvat: een tractor (100) met een oplegschotel (51); een eerste semi-trailer (200A) met een gefixeerde achteras (210A), die door middel van oplegging gekoppeld is met de tractor; een dolly (300) waarvan de dissel (302) is gekoppeld met het disselkoppelorgaan van de eerste semi-trailer, waarbij voozien in fixeermiddelen (220) die aangrijpen op de aangekoppelde dissel (302) om een scharnierbeweging van de dissel (302) ten opzichte van het trailerframe tegen te gaan; een tweede semi-trailer (200B), die aan zijn voorzijde door middel van oplegging is gekoppeld met de dolly, en die een automatisch meesturende achteras heeft. 15

18 20 JAAR B 62 D B 60 D NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 ZIEN : B60D 20 JAAR B 62 D B 66 D NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A4 08 MEI 2012 >X-DRIVE N.V. Terweeënstraat 21, B-9630 ZWALM, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV KABELSCHIJF VOOR DE AANSTURING VAN EEN VERDRAAIBAAR GESTUURDE WIELAS VAN EEN GETROKKEN VOERTUIG, EVENEENS WIELAS WAAROP ZULKE KABELSCHIJF IS GEMONTEERD EN GETROKKEN VOERTUIG DAT VOORZIEN IS VAN ZULKE WIELAS. (022,019) Kabelschijf (1) voor de aansturing van een verdraaibaar gestuurde wielas (14) van een oplegger (16), waarbij de kabelschijf (1) een gietstuk is met een opstaande kraag (2) die is voorzien van één of meerdere kabelgoten (8) en een flens (3), enerzijds ter bevestiging van de kabelschijf (1) aan een draaikrans (23) voor een verdraaibare koppeling met de oplegger (16) omheen een vertikale as (AA') en anderzijds ter bevestiging van de kabelschijf (1) aan de wielas (14) voor een ophanging van de wielas (14) aan de oplegger (16). 20 JAAR B 62 J NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >DIEUSAERT JAN A. Degreeflaan 3, B-8670 KOKSIJDE, vert.door CHIELENS Kristof K.O.B. N.V. ERGONOMISCH FIETSZADEL. (016,005) De betreffende uitvinding beoogt de realisatie van een zadelpijnvrij fietszadel (1), bestaande uit een zitgedeelte (2) en een zadelneus (3), waarbij de voorste zadelrand (4a,4b) een stompe hoek vormt en het zitgedeelte (2) de zitbeenknobbels perfect ondersteunt. De betreffende uitvinding vertoont twee concave vlakken, aangepast aan de anatomische vorm van het zitvlak, die de druk op de zitbeenknobbels spreiden naar minder gevoelige zones met achteraan een verlaagde zone om het staartbeentje te ontlasten en vooraan een afgevlakte zone om druk op het schaambeen te voorkomen. 16

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation English Uitbreidingsmodule Nederlands Leveringsomvang schroef Uitbreidingsmodule tiptel KM-38

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Quick guide 360-45011

Quick guide 360-45011 Quick guide A. KEUZE VAN DE TOEPASSING EN: SELECTION OF APPLICATION CHOIX D UNE APPLICATION DE: AUSWAHL DER ANWENDUNGSPROGRAMME DIM Memory Off DIM Memory = Off User: Display: 1. EXIT Press Niko (Back light)

Mehr

SCOOTER CATALOGUE 2015

SCOOTER CATALOGUE 2015 SCOOTER CATALOGUE 2015 , t i e Rid! t i e v L Hartelijk dank voor het bekijken van de Razzo scooter brochure. Razzo scooters kenmerken zich niet alleen door de uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding,

Mehr

Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns

Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns Het Mosa Design Team heeft een groot aantal grids ontwikkeld. Verdeeld over de twee formaatgroepen. Deze grids staan ook in de online

Mehr

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars. GDW nv Hoogmolenwegel 23 B-8790 Waregem TEL. 32(0)56 60 42 12(5) FAX.

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars. GDW nv Hoogmolenwegel 23 B-8790 Waregem TEL. 32(0)56 60 42 12(5) FAX. Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars GDW Ref. 1335 EEC APPROVAL N : e6*94/20*2015*00 D= max kg max kg x + max kg max kg x 0,00981 14,44 kn s/ = 140 kg Max. = 3500 kg GDW nv Hoogmolenwegel

Mehr

Fleur Art. 220.3426 Inhoud: Fleur bestaat uit zes spelborden en twee kleurdobbelstenen.

Fleur Art. 220.3426 Inhoud: Fleur bestaat uit zes spelborden en twee kleurdobbelstenen. Rolf Onderwijs bv Mercuriusweg 14 4051 CV Ochten Holland Tel. +31 344 647 647 Fax +31 344 647 610 Français Deutsch English Nederlands Fleur Art. 220.3426 Inhoud: Fleur bestaat uit zes spelborden en twee

Mehr

Montagehandleiding voor aansluiting van de elektrische bedrading bij Jaguar S- type. Voertuig is massa gestuurd.

Montagehandleiding voor aansluiting van de elektrische bedrading bij Jaguar S- type. Voertuig is massa gestuurd. Montagehandleiding voor aansluiting van de elektrische bedrading bij Jaguar S- type. Voertuig is massa gestuurd. Inhoud elektrokit: 2 x module 5C004 2 borgmoeren M6 1 x relais 2 rondsels 18x6.4x1.5mm 1

Mehr

LED Modules General Lighting Surface Mounted Device SMD. Circular Strip Strip

LED Modules General Lighting Surface Mounted Device SMD. Circular Strip Strip LED Modules General Lighting Surface Mounted Device SMD Circular Strip Strip 18LS03 20LS05 20LS09 18LS03/BL 20LS05/BL 20LS09/BL 18LS03/GR 20LS05/GR 20LS09/GR 18LS03/RO 20LS05/RO 20LS09/RO 20LS07 20LS09/REAR

Mehr

Interrijn knows the way

Interrijn knows the way Interrijn knows the way Your cargo in our care Wir bestehen seit 1971 und haben inzwischen unzählige erfolgreiche Wasserstraßenkilometer hinter uns. Es ist denn auch nicht verwunderlich, daß das Unternehmen

Mehr

Stell- und Trennwände Protect Scheidingswanden Protect Room dividers and partitions Protect. Programm 500

Stell- und Trennwände Protect Scheidingswanden Protect Room dividers and partitions Protect. Programm 500 Stell- und Trennwände Protect Scheidingswanden Protect Room dividers and partitions Protect Programm 500 STELLWÄNDE PROTECT - RAUMGLIEDERUNG MIT SYSTEM Scheidingswanden Protect Het concept voor ruimte

Mehr

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Towbars. GDW Ref. 1297. EEC APPROVAL N : e6*94/20*1866*00. D/ : 10,40 KN S/ : 80 kg Max.

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Towbars. GDW Ref. 1297. EEC APPROVAL N : e6*94/20*1866*00. D/ : 10,40 KN S/ : 80 kg Max. Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Towbars Chrysler Voyager / Dodge Ram VAN 2+4WD GDW Ref. 1297 EEC APPROVAL N : e6*94/20*1866*00 D/ : 10,40 KN S/ : 80 kg Max. : 1600 kg : kg GDW nv Hoogmolenwegel

Mehr

The ClickFit / FlatFix mounting structures. Die ClickFit / FlatFix Montagesysteme De ClickFit / FlatFix montagesystemen

The ClickFit / FlatFix mounting structures. Die ClickFit / FlatFix Montagesysteme De ClickFit / FlatFix montagesystemen The ClickFit / FlatFix mounting structures Die ClickFit / FlatFix Montagesysteme De ClickFit / FlatFix montagesystemen The ClickFit mounting structure for sloped roofs Nederlands Deutsch English Das ClickFit

Mehr

Intelligent Battery Seperator

Intelligent Battery Seperator BATTERY SEPARATOR Intelligent Battery Seperator Model No. BSB-250 DUAL OWNER S MANUAL / BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING Please read this manual before operating your seperator Characteristics Auto

Mehr

Manche Eltern führen ihr Kind wie ein Zirkuspferd vor

Manche Eltern führen ihr Kind wie ein Zirkuspferd vor Eindexamen vwo Duits 2014-I - havovwo.nl 5 10 15 20 25 30 Tekst 6 Manche Eltern führen ihr Kind wie ein Zirkuspferd vor Eine Förderhysterie stellt der Marburger Psychologie-Professor Detlef H. Rost fest.

Mehr

kostenloses Park+Ride

kostenloses Park+Ride Wittlich Koblenz Handwerkskammer Handwerkskammer Loebstraße RudolfDiesel-Straße P+R Trier-Nord (Bussteig 7) Treviris Nikolaus- Koch-Platz Trier-Galerie SWTverkehr Loebstraße P+R Trier-Nord ime onstraße

Mehr

PORTALKRAN GANTRY CRANE GRUE PORTIQUE PORTAALKRAAN Art. Nr. 131262 D

PORTALKRAN GANTRY CRANE GRUE PORTIQUE PORTAALKRAAN Art. Nr. 131262 D PORTALKRAN GANTRY CRANE GRUE PORTIQUE PORTAALKRAAN Art. Nr. 131262 D Vor Beginn des Bastelns sollten Sie sich mit den Spritzlingen und der Anleitung vertraut machen. Sollte es einmal vorkommen, dass ein

Mehr

WIRELESS SURVEILLANCE SYSTEM DRAADLOZE CAMERA- EN MONITORSET SYSTEME DE SURVEILLANCE SANS FIL DRAHTLOSE ÜBERWACHUNGSANLAGE INSTRUCTION MANUAL

WIRELESS SURVEILLANCE SYSTEM DRAADLOZE CAMERA- EN MONITORSET SYSTEME DE SURVEILLANCE SANS FIL DRAHTLOSE ÜBERWACHUNGSANLAGE INSTRUCTION MANUAL WIRELESS SURVEILLAN SYSTEM DRAADLOZE CAMERA- EN MONITORSET SYSTEME DE SURVEILLAN SANS FIL DRAHTLOSE ÜBERWACHUNGSANLAGE 351.023 INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING MANUEL D UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG

Mehr

Schnell-Start-Anleitung Quick Start Guide

Schnell-Start-Anleitung Quick Start Guide Schnell-Start-Anleitung Quick Start Guide 3 2 1. Cube anschließen Connect Cube I Brancher le Cube I Cube aansluiten Schließen Sie den Cube an die Stromversorgung an. Verbinden Sie den Cube mit dem Router.

Mehr

PALLETTRUCKROLLEN GABELHUBWAGENROLLEN GALLETS POUR TRANSPALETTES PALLET TRUCK ROLLERS

PALLETTRUCKROLLEN GABELHUBWAGENROLLEN GALLETS POUR TRANSPALETTES PALLET TRUCK ROLLERS 6 PALLETTRUCKROLLEN GABELHUBWAGENROLLEN GALLETS POUR TRANSPALETTES PALLET TRUCK ROLLERS INHOUD INDEX Pagina Serie Omschrijving Page Serie Description 6-1 6-4 6-5 38 37 39 Pallettruckrollen, polyamide,

Mehr

Mirar el río hecho de tiempo y aqua Y recordar que el tiempo es otro río, Saber que nos perdemos como el río Y que los rostros pasan como el agua.

Mirar el río hecho de tiempo y aqua Y recordar que el tiempo es otro río, Saber que nos perdemos como el río Y que los rostros pasan como el agua. Mirar el río hecho de tiempo y aqua Y recordar que el tiempo es otro río, Saber que nos perdemos como el río Y que los rostros pasan como el agua. De stroom bekijken, die van tijd en water, de tijd gedenken

Mehr

43,9 cm/17,3 Notebook MEDION AKOYA P7818 (MD 99095)

43,9 cm/17,3 Notebook MEDION AKOYA P7818 (MD 99095) 43,9 cm/17,3 Notebook MEDION AKOYA P7818 (MD 99095) Handleiding Mode d emploi Bedienungsanleitung Open Notebook Ordinateur ouvert Offenes Notebook 1 2 3 7 4 5 6 Aanzicht front - Vue de face - Vorderseite

Mehr

Nr. 12 March März Mars 2011

Nr. 12 March März Mars 2011 Nr. 12 March März Mars 2011 Sound Edition Benz Patent Motor Car 1886 - Limited edition Highly detailed precision model of the first Benz automobile, in an elegant Mercedes- Benz Museum gift box and limited

Mehr

Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleitung - Mounting instructions. *Standaard positie / Standard position / Position standard

Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleitung - Mounting instructions. *Standaard positie / Standard position / Position standard 1 heatwave large Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleitung - Mounting instructions *Standaard positie / Standard position / Position standard 1040 mm / 40.95 in 56 kg / 124 lb 2086

Mehr

8400 ONA DESK Design: Jorge Pensi

8400 ONA DESK Design: Jorge Pensi ONA DESK Design: Jorge Pensi www.meinema.nl 020-3118396 A thoroughly modular table system, offering a wide range of finishing options for offices, for meeting and conference rooms, for seminar rooms and

Mehr

Technische Specificaties / Technical Specifications / Technische Daten / Spécifications Technique

Technische Specificaties / Technical Specifications / Technische Daten / Spécifications Technique Technische Specificaties / Technical Specifications / Technische Daten / Spécifications Technique Technische data, Technical data, Technische Daten, Spécifications technique 14-R/50-1 14-R/60-2 14-R/71-3

Mehr

PELERINE. Nähanleitung sewing instructions Naaibeschrijving. Die Pelerine ist sowohl für dehnbare als auch für normale Stoffe konzipiert.

PELERINE. Nähanleitung sewing instructions Naaibeschrijving. Die Pelerine ist sowohl für dehnbare als auch für normale Stoffe konzipiert. Die Pelerine kann aus allen Stoffen genäht werden, ob Seide, Chiffon, Strick, Fleece, Walk, Teddy, Baumwolle oder gefütterte Stoffe: alles ist möglich. Die Stoffwahl wird auch die Wirkung der Pelerine

Mehr

VERTO-20/-21/-22. Montageanleitung Wandleuchte Assembly Instructions Wall lamp Instruction de montage Applique Montagehandleiding Wandlamp

VERTO-20/-21/-22. Montageanleitung Wandleuchte Assembly Instructions Wall lamp Instruction de montage Applique Montagehandleiding Wandlamp VERTO-20/-21/-22 Naoto Fukasawa Montageanleitung Wandleuchte Assembly Instructions Wall lamp Instruction de montage Applique Montagehandleiding Wandlamp Verpackungseinheiten Packaging units Quantité dans

Mehr

General information. This manual serves as a guideline for the efficient installation and operation of the Swim Safe Thermo Cover.

General information. This manual serves as a guideline for the efficient installation and operation of the Swim Safe Thermo Cover. INHOUD CONTENTS INHALT 1 Algemene informatie Garantie bepalingen Aansprakelijkheid Aanbevelingen Onderhoud Symbolen Montage 1. Doorvoer instorten 2. Doorvoer slang monteren 3. Motorophanging monteren 4.

Mehr

GBS-Module. BMS Module. GLT-Modul. Boîtier de contrôle GTC. P Handleiding 1. R Manual 21. Q Anleitung 41. S Mode d emploi 61. Model CA. Versie: 4.

GBS-Module. BMS Module. GLT-Modul. Boîtier de contrôle GTC. P Handleiding 1. R Manual 21. Q Anleitung 41. S Mode d emploi 61. Model CA. Versie: 4. P Handleiding 1 GBS-Module R Manual 21 BMS Module Q Anleitung 41 GLT-Modul S Mode d emploi 61 Boîtier de contrôle GTC Model CA Versie: 4.0 a Biddle bv Postbus 15 9288 ZG Kootstertille www.biddle.info GBS-MODULE

Mehr

dietwee ontwerp en communicatie design and communication See also Interactive Media p. xxx

dietwee ontwerp en communicatie design and communication See also Interactive Media p. xxx See also Interactive Media p. xxx address Kruisdwarsstraat 2, 3581 GL Utrecht tel +31 (0)30 2343555 fax +31 (0)30 2333611 email info@dietwee.nl web www.dietwee.nl management Ron Faas, Tirso Francés, Gerard

Mehr

DEC FLEXIBELE SLANGEN EN HUN AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN

DEC FLEXIBELE SLANGEN EN HUN AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN DEC FLEXIBELE SLANGEN EN HUN AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN DEC International Semi flexibele geluidsdempers zijn de oplossing voor de akoestische problemen in de luchtbehandelingssystemen en mechanische ventilatie.

Mehr

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide English Cord tiptel IP 286 or tiptel IP 284 on desk f Account Language settings: The default language is English. It supports

Mehr

End of life V2K Control PCB Vending Machines (exclusive Espresso machines)

End of life V2K Control PCB Vending Machines (exclusive Espresso machines) End of life V2K Control PCB Vending Machines (exclusive Espresso machines) The V2K main control PCB and boiler sensor PCB were replaced by the V3K main control in production January 2012. Over the past

Mehr

LIFELINE DEM ENDKUNDEN ZU ÜBERGEBEN! TO BE HANDED TO CUSTOMER! A REMETTRE AU CLIENT! TE OVERHANDIGEN AAN DE EINDVERBRUIKER!

LIFELINE DEM ENDKUNDEN ZU ÜBERGEBEN! TO BE HANDED TO CUSTOMER! A REMETTRE AU CLIENT! TE OVERHANDIGEN AAN DE EINDVERBRUIKER! -MONTAGEANLEITUNG ZWEITEILIGE SCHIEBETÜR -ASSEMBLY INSTRUCTIONS DOUBLE SLIDING DOOR -NOTICE DE MONTAGE PORTE A DEUX ELEMENTES -MONTAGEVOORSCHRIFT 2-DELIGE SCHUIFDEUR DEM ENDKUNDEN ZU ÜBERGEBEN! TO BE HANDED

Mehr

EL REY DEL PASO. Ray Lombrette

EL REY DEL PASO. Ray Lombrette EL REY DEL PASO Ray Lomrette Grade / Moeilikheidsgraad / Degré de diiculté / Schwierigkeitsgrad / Diicoltà Duration / Tidsduur / Durée / Dauer / Durata :51 Recording on / Opname op / Enregistrement sur

Mehr

free@home KURZANLEITUNG FÜR ANWENDER (DE) KORTE HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS (NL) QUICK START GUIDE FOR USERS (EN) www.busch-jaeger.

free@home KURZANLEITUNG FÜR ANWENDER (DE) KORTE HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS (NL) QUICK START GUIDE FOR USERS (EN) www.busch-jaeger. free@home KURZANLEITUNG FÜR ANWENDER (DE) KORTE HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS (NL) QUICK START GUIDE FOR USERS (EN) www.busch-jaeger.com Die Zukunft ist da. Inhalt Inhoud Contents 03 Mit dem Netzwerk verbinden

Mehr

BELGISCH STAATSBLAD 10.08.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.08.2006 MONITEUR BELGE 39207 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2006 3025 [C 2006/00442] 22 JUNI 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

Mehr

LIFELINE DEM ENDKUNDEN ZU ÜBERGEBEN! TO BE HANDED TO CUSTOMER! A REMETTRE AU CLIENT! TE OVERHANDIGEN AAN DE EINDVERBRUIKER!

LIFELINE DEM ENDKUNDEN ZU ÜBERGEBEN! TO BE HANDED TO CUSTOMER! A REMETTRE AU CLIENT! TE OVERHANDIGEN AAN DE EINDVERBRUIKER! -MONTAGEANLEITUNG RUNDDUSCHE -ASSEMBLY INSTRUCTIONS ROUND SHOWER -NOTICE DE MONTAGE DOUCHE EN QUART DE RONDE -MONTAGEVOORSCHRIFT 1/4 ROND DEM ENDKUNDEN ZU ÜBERGEBEN! TO BE HANDED TO CUSTOMER! A REMETTRE

Mehr

NL GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR ULTRALIFT (ULLD, MET UPHD BESCHERMHOES OVER DE DUBBELE STRENG) RONDSTROPPEN MET DE LABELNUMMERS.

NL GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR ULTRALIFT (ULLD, MET UPHD BESCHERMHOES OVER DE DUBBELE STRENG) RONDSTROPPEN MET DE LABELNUMMERS. ULTRALIFT NL GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR ULTRALIFT (ULLD, MET UPHD BESCHERMHOES OVER DE DUBBELE STRENG) RONDSTROPPEN MET DE LABELNUMMERS., GEMAAKT UIT Dyneema GARENS, VOOR (productie datum 00-00-000) GB USER

Mehr

Guide d enregistrement Registration guide Registratiehandleiding Registrierungsanleitung

Guide d enregistrement Registration guide Registratiehandleiding Registrierungsanleitung Guide d enregistrement Registration guide Registratiehandleiding Registrierungsanleitung AVERTISSEMENT La création d un compte sur l ASTEROID Market est une étape essentielle pour profiter pleinement de

Mehr

Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf!

Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf! i-r Receive Connect Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf! Operating Instructions... page 21 Please keep these instructions in a safe place! Notice d utilisation... page 39

Mehr

Examen VWO. Duits. tijdvak 2 woensdag 23 juni 9.00-11.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Duits. tijdvak 2 woensdag 23 juni 9.00-11.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 9.00-11.30 uur Duits tevens oud programma Duits 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 44 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 48 punten

Mehr

FTP-Datauitwisseling. soft-carrier

FTP-Datauitwisseling. soft-carrier FTP-Datauitwisseling (versie Januari 2015) soft-carrier SAS 27A rue Denis Papin 68000 COLMAR Telephone: 03 89 41 86 83 Fax: 03 89 23 87 28 E-Mail: info@softcarrier.com Web: www.softcarrier.com Inhoud:

Mehr

CHAPTER VIII. Samenvatting voor de leek. Zusammenfassung für den Laien. Résumé pour le profane

CHAPTER VIII. Samenvatting voor de leek. Zusammenfassung für den Laien. Résumé pour le profane CHAPTER VIII Samenvatting voor de leek Zusammenfassung für den Laien Résumé pour le profane Chapter VIII Samenvatting voor de leek Tijdens dit promotieonderzoek is gekeken naar het secretie mechanisme

Mehr

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC DECLARATION OF CONFORMITY e Revision; 02 Page 2 Industrieweg 17, 4538 AG Terneuzen NL P.O. Box 1070, 4530 GB Terneuzen NL Phone + 31 (0) 115 645400 Fax + 31 (0) 115 620040 \Formulier\000607.doc EC DECLARATION OF CONFORMITY We RADIO

Mehr

NOSER. LED - Strahler LED - Projecteurs. NOSERLIGHT AG...seit mehr als 25 Jahren. www.noserlight.ch

NOSER. LED - Strahler LED - Projecteurs. NOSERLIGHT AG...seit mehr als 25 Jahren. www.noserlight.ch NOSR L - Strahler L - Projecteurs 2015 65 120 NOSRLIGHT G...seit mehr als 25 Jahren NOSR RI >80 85V 240V 65 120 L-Flutlicht ohne Netzstrom - so leuchtet die Zukunft! Tragbare, wiederaufladbare High Power

Mehr

OVERZICHTSBROCHURE ÜBERSICHTSKATALOG OVERVIEW BROCHURE

OVERZICHTSBROCHURE ÜBERSICHTSKATALOG OVERVIEW BROCHURE OVERZICHTSBROCHURE ÜBERSICHTSKATALOG OVERVIEW BROCHURE DUMETA Handwheels & Extensions is sinds 1989 toonaangevend wanneer het gaat om handwielen, extensions en bedieningselementen. Ons team bestaat uit

Mehr

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide ND8321 / 8421 Network Video Recorder Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia HDMI Local

Mehr

9000 ROLL N MEET Design: Kusch + Co Designteam, Christian Cornelius

9000 ROLL N MEET Design: Kusch + Co Designteam, Christian Cornelius 9000 ROLL N MEET Design: Kusch + Co Designteam, Christian Cornelius The mobile table range with the patented folding mechanism! The 90 fold-away table top can be compactly stacked horizontally or rolled

Mehr

DVD RECORDER USER MANUAL

DVD RECORDER USER MANUAL DVD RECORDER USER MANUAL DUTCH, ENGLISH, GERMAN AND FRENCH PLAYS O.A. DVD/CD/MP3/PICTURE CD INHOUD Welkom...............................................................2 Veiligheid.............................................................3

Mehr

Overzicht huishoudelijke wasmachines

Overzicht huishoudelijke wasmachines Overzicht huishoudelijke wasmachines Het ontwerp en de specificaties kunnen, omwille van kwaliteitsverbeteringen, zonder kennisgeving gewijzigd worden. Volgens EU-verordening nr. 1061/2010 Een sterretje

Mehr

STYLING LIFE WITH LIGHTWEIGHT POTTERY GRANDELIGHT 2010

STYLING LIFE WITH LIGHTWEIGHT POTTERY GRANDELIGHT 2010 STYLING LIFE WITH LIGHTWEIGHT POTTERY GRANDELIGHT 2010 JAAR YEARS JAHRE ON ALL PRODUCTS 2 OP ALLE PRODUCTEN FÜR ALLE PRODUKTE 3 WARRANTY GARANTIE WELCOME WELKOM WILLKOMMEN Grandelight Fibre Terrazzo pottery

Mehr

BUTLER 4011/4011C SIM HANDLEIDING MANUEL D UTILISATEUR GEBRAUCHSANWEISUNG MANUAL DE USUARIO

BUTLER 4011/4011C SIM HANDLEIDING MANUEL D UTILISATEUR GEBRAUCHSANWEISUNG MANUAL DE USUARIO BUTLER 4011/4011C SIM HANDLEIDING MANUEL D UTILISATEUR GEBRAUCHSANWEISUNG MANUAL DE USUARIO 1.2 Belangrijk Om de Nummerweergave te kunnen gebruiken, moet deze dienst geactiveerd zijn op uw telefoonlijn.

Mehr

Selling QUALItY keeps ON SELLing CARROSSERIEBEDRIJF. Lid van Boxmeer groep

Selling QUALItY keeps ON SELLing CARROSSERIEBEDRIJF. Lid van Boxmeer groep U ni tk t 67 el ki st 95 7595 6135 15 34 13 6345 G er ee ds c ha pk t Ac c uk t 1198 35 14 6 67 11 98 68 13 Selling QUALItY keeps ON SELLing 61 CARROSSERIEBEDRIJF 95 34 63 45 15 75 91 5 gs el ki st 68

Mehr

WAR MARCH OF THE PRIESTS Felix Mendelssohn, arr. Rob Balfoort

WAR MARCH OF THE PRIESTS Felix Mendelssohn, arr. Rob Balfoort N O A N E M U R S N Concert Band IFull score1 WAR MARCH OF HE PRIESS Felix Mendelssohn, arr. Rob Balfoort Grade / Moeilijkheidsgraad / Degré de difficulté / Schwierigkeitsgrad / Difficoltà Duration / ijdsduur

Mehr

You have no problems and are completely confident everything is perfect?

You have no problems and are completely confident everything is perfect? You have no problems and are completely confident everything is perfect? Creative solutions You have no problems and are completely confident everything is perfect? With so many boxes we handle each day

Mehr

Boarncruiser Classic Line. Boarn to cruise... a way of life.

Boarncruiser Classic Line. Boarn to cruise... a way of life. Boarncruiser Classic Line Boarn to cruise... a way of life. By Boarnstream A yacht as unique as yourself Since its founding in 1964, and fed by a This is where our team comes in to build Stets angetrieben

Mehr

31.6 TWh: Record volume on EPEX SPOT

31.6 TWh: Record volume on EPEX SPOT PRESS RELEASE Power Trading Results in December 2013 31.6 TWh: Record volume on EPEX SPOT Paris, 3 January 2014. In December 2013, a total volume of 31.6 TWh was traded on EPEX SPOT s Day-Ahead and Intraday

Mehr

Designflooring LooseLay Series Two

Designflooring LooseLay Series Two Designflooring LooseLay Designflooring LooseLay Series Two Ashland LLP95 Information sur le niveau d émission de substances volatiles dans l air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,

Mehr

ANTRAG AUF AKTIVMITGLIEDSCHAFT BEI SUISSE TROT ALS BESITZER MIT RENNFARBEN

ANTRAG AUF AKTIVMITGLIEDSCHAFT BEI SUISSE TROT ALS BESITZER MIT RENNFARBEN SUISSE TROT Les Longs-Prés / CP 175 CH 1580 AVENCHES Phone : (+41) 026 676 76 30 Fax : (+41) 026 676 76 39 E-mail : trot@iena.ch www.iena.ch SUISSE TROT ANTRAG AUF AKTIVMITGLIEDSCHAFT BEI SUISSE TROT ALS

Mehr

K6600 MULTI-TONE CHIME

K6600 MULTI-TONE CHIME K6600 MULTI-TONE CHIME NEDERLANDS 3 FRANCAIS 6 ENGLISH 8 DEUTSCH 10 H6600B-ED1 2 VELLEMAN KIT NV Legen Heirweg 33 9890 Gavere BELGIUM 3 MULTI-TONEN GONG Hier wordt op een goedkope en eenvoudige manier

Mehr

Gefeliciteerd met uw nieuwe Conceptronic Home Media Store

Gefeliciteerd met uw nieuwe Conceptronic Home Media Store NEDERLANDS Conceptronic CH3ENAS Gebruiksaanwijzing Gefeliciteerd met uw nieuwe Conceptronic Home Media Store In deze gebruiksaanwijzing vindt u stap-voor-stap instructies voor installatie en gebruik van

Mehr

BLESS ART ART Raumsysteme AG AG

BLESS ART ART Raumsysteme AG AG BLESS ART ART Raumsysteme AG AG Bubikonerstrasse 14 14 CH-8635 Dürnten Tel. Tél. +41 ++41 (0)55 55 241 241 20 52 20 52 Fax +41 ++41 (0)55 55 241 241 20 53 20 53 info@blessart.ch www.blessart.ch www.blessart.ch

Mehr

1,2-1,8 TON TWIST 100 TWIST 100

1,2-1,8 TON TWIST 100 TWIST 100 1,2-1,8 TWIST 100 L attuatore idraulico bi-direzionale Cangini permette di inclinare attrezzature o attacchi rapidi fino ad un angolazione di, facilitando le operazioni di scavo, anche in posizioni difficili

Mehr

MAATREGELEN BIJ GEVAAR Interventiedienst + bedrijfstoezicht verwittigen

MAATREGELEN BIJ GEVAAR Interventiedienst + bedrijfstoezicht verwittigen ALARMKAARTJE B340 BIS 17-12-2007 08:43 Pagina 1 Belangrijke Telefoonnummers Interventiedienst/ziekenwagen Bedrijfstoezicht Bedrijf: B 340 BIS MAATREGELEN BIJ GEVAAR Interventiedienst + bedrijfstoezicht

Mehr

Vepa. Vepa produceert een compleet assortiment kantoor- en projectmeubelen.

Vepa. Vepa produceert een compleet assortiment kantoor- en projectmeubelen. Vepa Vepa produceert een compleet assortiment kantoor- en projectmeubelen. Alle facetten van deze productie vinden in eigen fabrieken plaats. Daardoor kunnen eisen en wensen qua techniek en vormgeving

Mehr

Kurzanleitung Ersatzgerät Guide succinct de l appareil de remplacement Breve guida all dispositivo di sostituzione

Kurzanleitung Ersatzgerät Guide succinct de l appareil de remplacement Breve guida all dispositivo di sostituzione Kurzanleitung Ersatzgerät Guide succinct de l appareil de remplacement Breve guida all dispositivo di sostituzione Das Ersatzgerät kann als zweites Gerät für die Nutzung des E-Bankings eingesetzt werden

Mehr

Collection. The difference is the disk

Collection. The difference is the disk Collection The difference is the disk Time Timer audible How much time is left? Is a universal question asked by people from every walk of life. Elapsed time is an abstract concept that is difficult to

Mehr

TravelKid. TravelKid. Packaging Batman. 3616301912 Photos non contractuelles.

TravelKid. TravelKid. Packaging Batman. 3616301912 Photos non contractuelles. Packaging Batman TM TM TM TM TM TravelKid TravelKid TravelKid Siège auto groupe 0/1 pour les enfants de 0 a 18 Kg de la naissance à 4 ans. Ce siège auto est un dispositif de retenue pour enfants de la

Mehr

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC DECLARATION OF CONFORMITY \Formulier\000607.doc EC DECLARATION OF CONFORMITY We RADIO ZEELAND DMP B.V. Industrieweg 17, 4538 AG Terneuzen NL P.O. Box 1070, 4530 GB Terneuzen NL declare under our sole responsibility that the product

Mehr

ISO 9001 S C C * / V C A * Lay-out PR4 / Lay-out PR4 / Lay-out PR4 / Disposition PR4 PR4 SP4-JC

ISO 9001 S C C * / V C A * Lay-out PR4 / Lay-out PR4 / Lay-out PR4 / Disposition PR4 PR4 SP4-JC Lay-out PR4 / Lay-out PR4 / Lay-out PR4 / Disposition PR4 SP4-6M SP4-MB PR4-LB Endcap SP4 PCT4-4-125/Bi-40 PCT4-MB125 SP4: n x 6000mm 344 SP4: n x 6000mm Max. 600mm Max. 3000mm (SP7-P500) Max. 2750mm (SP7-P750)

Mehr

USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING GEBRAUCHSANWEISUNG

USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING GEBRAUCHSANWEISUNG USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING GEBRAUCHSANWEISUNG Victron Atlas 12/1600 Victron Atlas 24/850 Victron Atlas 24/1600 Victron Atlas 48/850 Victron Atlas 48/1600 2 user manual SECTIONS English Nederlands Deutsch

Mehr

Reflections. Neuheiten Nouveautés

Reflections. Neuheiten Nouveautés Reflections Neuheiten Nouveautés 2012 Spiegel faszinieren! Les miroirs exercent une fascination sur l homme! LED Lights mit Power-LED avec Power-LED So individuell wie der Betrachter ist damit auch die

Mehr

Inhoudsopgave. Nederlands - 1 -

Inhoudsopgave. Nederlands - 1 - Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie... 2 Aan de slag... 3 Meldingen & Kenmerken & Accessoires... 3 Afstandsbediening 1... 6 Aansluitingen... 7 Eerste installatie - USB-aansluiting... 8 TV menukenmerken

Mehr

351.136 Instruction Manual Handleiding Gebrauchsanweisung

351.136 Instruction Manual Handleiding Gebrauchsanweisung Road Safety Guard 351.136 Instruction Manual Handleiding Gebrauchsanweisung English Thank you for purchasing Portable DVR from our company. In order to help you operate it correctly, please read this instruction

Mehr

WESTEND INTERNATIONAL MINI YACHT REGATTA 2014. FISLY EUROCUP REGATTA Mini Yacht. Organized by C.S.K.C vzw. Sponsored by

WESTEND INTERNATIONAL MINI YACHT REGATTA 2014. FISLY EUROCUP REGATTA Mini Yacht. Organized by C.S.K.C vzw. Sponsored by WESTEND INTERNATIONAL MINI YACHT REGATTA 2014. FISLY EUROCUP REGATTA Mini Yacht. Organized by C.S.K.C vzw Sponsored by Saturday 15 November 2014 & Sunday 16 November 2014 Racedirection: Benny Dezeure St

Mehr

terrasoverkapping 500 pergola 500 terrassenüberdachung 500

terrasoverkapping 500 pergola 500 terrassenüberdachung 500 terrasoverkapping 500 pergola 500 terrassenüberdachung 500 5x3 NL FR p. 4 p. 8 DE p. 12 p. 20 3 NL Opbouwinstructies Nederlands LEES DE OPBOUWINSTRUCTIE VOOR U START MET DE OPBOUW Inhoudsopgave: Inleiding

Mehr

Switch. 2 Nederlands 9 English 16 Deutsch 24 Français. Handleiding (Nederlands) Manual (English) Handbuch (Deutsch) Manuel (Français) 200.106.

Switch. 2 Nederlands 9 English 16 Deutsch 24 Français. Handleiding (Nederlands) Manual (English) Handbuch (Deutsch) Manuel (Français) 200.106. Switch Handleiding (Nederlands) Manual (English) Handbuch (Deutsch) Manuel (Français) 2 Nederlands 9 English 16 Deutsch 24 Français 200.106.110211 Nederlands Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding

Mehr

Paris, Leipzig, 3 May 2012. In April 2012, a total volume of 28.7 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets (April 2011: 25.4 TWh).

Paris, Leipzig, 3 May 2012. In April 2012, a total volume of 28.7 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets (April 2011: 25.4 TWh). PRESS RELEASE EPEX SPOT / EEX Power Derivatives: Power Trading Results in April Paris, Leipzig, 3 May 2012. In April 2012, a total volume of 28.7 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets

Mehr

MONITEUR BELGE 05.03.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 05.03.2009 BELGISCH STAATSBLAD 19745 Art. 8 - Das Gesetz vom 2. August 1971 zur Einführung einer Regelung, mit der Gehälter, Löhne, Pensionen, Beihilfen und Zuschüsse zu Lasten der Staatskasse, bestimmte Sozialleistungen, für die Berechnung

Mehr

Conférence de presse 21 avril 2015 Medienkonferenz 21.April 2015

Conférence de presse 21 avril 2015 Medienkonferenz 21.April 2015 Conférence de presse 21 avril 2015 Medienkonferenz 21.April 2015 1 Sommaire Inhaltsverzeichnis Introduction Einführung Christian Nanchen Commission des jeunes du canton du Valais Jugendkommission des Kantons

Mehr

SATA-Festplattengehäuse Backup

SATA-Festplattengehäuse Backup BEDIENUNGSANLEITUNG SATA-Festplattengehäuse Backup Version 01/10 Best.-Nr. 41 28 12 Bestimmungsgemäße Verwendung In das Gehäuse kann eine 6.35cm-/2.5 -SATA-Festplatte eingebaut werden. Der Betrieb ist

Mehr

INSTALLATION GUIDE MONTAGE HANDLEIDING GUIDE D INSTALLATION MONTAGEANLEITUNG

INSTALLATION GUIDE MONTAGE HANDLEIDING GUIDE D INSTALLATION MONTAGEANLEITUNG JEE-O slimline mixer TH (400-1600 / 400-1604) INSTALLATION GUIDE MONTAGE HANDLEIDING GUIDE D INSTALLATION MONTAGEANLEITUNG 1. Take the JEE-O slimline mixer TH out of its packaging. Haal de JEE-O slimline

Mehr

Het schrijven van een cv

Het schrijven van een cv Pisanie zyciorysu Het schrijven van een cv Wat moet er gebeuren? Er moet een aanvraag worden geschreven, en bij die aanvraag een cv gevoegd. Ongeacht de lengte van het leven hoort een cv kort te zijn.

Mehr

How can we assist? Comment pouvons-nous vous assister? Wie können wir Ihnen helfen? Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

How can we assist? Comment pouvons-nous vous assister? Wie können wir Ihnen helfen? Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? How can we assist? Comment pouvons-nous vous assister? Wie können wir Ihnen helfen? Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Western Europe version Version Europe occidentale Version Westeuropa Versie West-Europa

Mehr

polykom-ex Compatibele klemmenbehuizingen van met glasvezel versterkt polyester - in de uitvoeringen Ex e en Ex i

polykom-ex Compatibele klemmenbehuizingen van met glasvezel versterkt polyester - in de uitvoeringen Ex e en Ex i polykom-ex Kompatible Klemmengehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester - in Ex e- und Ex i-ausführung Compatible terminal polyester enclosures glass-fibre reinforced - Ex e and Ex i version Compatibele

Mehr

Baumeister mit Biss. Tekst 1. Eindexamen havo Duits 2013-II

Baumeister mit Biss. Tekst 1. Eindexamen havo Duits 2013-II Eindexamen havo Duits 2013-II - havovwo.nl Tekst 1 5 10 15 20 25 30 Baumeister mit Biss Die Rückkehr der Biber ist gelungen, mancherorts allerdings werden die fleißigen Nager zum Problem (1) Ab sofort

Mehr

Nederlands. English. Deutsch. MAGNUM Mat. Installatievoorschriften Installation manual Installationsanleitung

Nederlands. English. Deutsch. MAGNUM Mat. Installatievoorschriften Installation manual Installationsanleitung Deutsch English Nederlands MAGNUM Mat Installatievoorschriften Installation manual Installationsanleitung Geachte relatie, Nederlands Gefeliciteerd met de aanschaf van dit MAGNUM product. MAGNUM producten

Mehr

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation English Packing List Ethernet Cable tiptel IP 282 or tiptel IP 280 handset stand Assembling the

Mehr

du 5 décembre 2006 (Etat au 6 novembre 2013) vom 5. Dezember 2006 (Stand am 6. November

du 5 décembre 2006 (Etat au 6 novembre 2013) vom 5. Dezember 2006 (Stand am 6. November Recueil systématique 4..0.4 Règlement du 5 décembre 006 (Etat au 6 novembre 0) pour les étudiants et étudiantes ayant le droit comme branche secondaire Reglement vom 5. Dezember 006 (Stand am 6. November

Mehr

ZI DE SIGNES, AV DE ROME, F 83870 SIGNES TEL 04 94 88 30 37 MATERIEL D OCCASION DISPONIBLE / SECOND HAND EQUIPMENT COMPRESSEUR A VIS SECHES

ZI DE SIGNES, AV DE ROME, F 83870 SIGNES TEL 04 94 88 30 37 MATERIEL D OCCASION DISPONIBLE / SECOND HAND EQUIPMENT COMPRESSEUR A VIS SECHES ZI DE SIGNES, AV DE ROME, F 83870 SIGNES TEL 04 94 88 30 37 COMPRESSEUR A VIS SECHES REF : DIV ES 8 MARQUE: SULLAIR TYPE: ES 8 25 HH DONNEES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA pour environ 132 m3/h Pression :

Mehr

Please contact the Help Desk to report any problems or suggestions for improvement

Please contact the Help Desk to report any problems or suggestions for improvement English en_us Please contact the Help Desk to report any problems or suggestions for improvement Europe, Middle East and South Africa: Users can call the Help Desk for assistance in English at: Phone:

Mehr

ESPRIT Friends Photo Contest. Conditions of entry

ESPRIT Friends Photo Contest. Conditions of entry ESPRIT Friends Photo Contest Conditions of entry 1. Competition 1.1 This competition is being held by ESPRIT Global Image GmbH, ESPRIT Allee, 40882 Ratingen, Germany ("ESPRIT"). The competition, which

Mehr

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms

Mehr

Architekturseile von Jakob

Architekturseile von Jakob Swiss competence Architekturseile von Jakob Rope Systems stehen gleichermassen für Tradition und Innovation. Profitieren Sie von unseren unzähligen erfolgreich realisierten Projekten. Câbles d architecture

Mehr

PALMEGA von Palmberg. Qualität

PALMEGA von Palmberg. Qualität PALMEGA PALMEGA von Palmberg. Qualität aus Prinzip Palmberg ist Ihr Spezialist für hochwertige Büroeinrichtungen und erstklassigen Service. Das neue Büromöbel-System PALMEGA zeigt einmal mehr, was das

Mehr