Uitvindingsoctrooien

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Uitvindingsoctrooien"

Transkript

1 Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/ FAX : 02/ Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) Koning Albert II-laan BRUSSEL BELGIE TEL. : 02/ FAX : 02/ RECUEIL DES Brevets d'invention MAI 2012 VERZAMELING VAN DE Uitvindingsoctrooien MEI 2012 Numéro d'entreprise : Ondernemingsnummer :

2 BREVETS D'INVENTION BREVETS BELGES MAI 2012 UITVINDINGSOCTROOIEN BELGISCHE OCTROOIEN MEI 2012 ERFINDUNGS-PATENTE BELGISCHE PATENTE MAI 2012 PATENTS FOR INVENTIONS BELGIAN PATENTS MAY 2012

3 SECTION A : NECESSITES COURANTES DE LA VIE SECTIE A : LEVENSBEHOEFTEN 20 JAAR A 01 G NEERLEGGING 2009/ DECEMBER 2009 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >VAN DER VALK SYSTEMEN B.V. Zwartendijk 73, NL-2681 LP MONSTER (NL), vert.door COLENS Alain OFFICE HANSSENS COLENS SET UIT OP ELKAAR GESTAPELDE SCHERMPROFIELEN, SAMENSTELLING UIT MEERDERE VAN DERGELIJKE NAAST ELKAAR GEPLAATSTE SETS ALSMEDE SCHERMPROFIEL., (Uitv. :Broos Johan Martien et al.), inged. in NL de 12 December 2008, nr NLA (012,002) Een set omvat tenminste twee op elkaar gestapelde en ten opzichte van elkaar verdraaide identieke schermprofielen voor een scherminstallatie aan een kas of warenhuis. De schermprofielen hebben elk een lijf alsmede twee zich ter weerszijden van het lijf op afstand van elkaar bevindende bevestigingsprofileringen voor draadgeleidingen van de scherminstallatie. Het lijf heeft een naar het schermdoek van de scherminstallatie te keren achterzijde en een van de achterzijde afgekeerde voorzijde. De voorzijde van het lijf heeft positioneringsmiddelen en de positioneringsmiddelen van die twee schermprofielen werken zodanig met elkaar samen dat die schermprofielen tegen verplaatsingen in dwarsrichting langs de lijven gestabiliseerd en/of uitgelijnd zijn. 20 JAAR A 01 G NEERLEGGING 2009/ DECEMBER 2009 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >VAN DER VALK SYSTEMEN B.V. Zwartendijk 73, NL-2681 LP MONSTER (NL), vert.door COLENS Alain OFFICE HANSSENS COLENS WERKWIJZE VOOR HET INSTALLEREN VAN EEN SCHERMINRICHTING IN EEN KAS OF WARENHUIS., (Uitv. :Broos Johan Martien et al.), inged. in NL de 12 December 2008, nr NLA (020,005) Een werkwijze voor het aanbrengen van een scherminrichting aan een kas of warenhuis met een steunconstructie alsmede een op de steunconstructie voorzien dek, omvat de stappen van: - het verschaffen van tenminste twee in wezen evenwijdige profielen die zijn ondersteund met betrekking tot de steunconstructie en waarvan tenminste één in dwarsrichting verplaatsbaar is, welke profielen beide een langsgeleiding omvatten,- het verschaffen van een schermdoek in opgerolde toestand, opgevouwen toestand en dergelijke,- het bevestigen van reeksen uit zich op onderlinge afstand van elkaar bevindende geleidingselementen aan telkens beide langsranden van het schermdoek,- het in samenwerking brengen van achtereenvolgens de geleidingselementen aan een der langsranden van het schermdoek met de langsgeleiding van een der profielen en het in samenwerking brengen van achtereenvolgens de geleidingselementen aan de andere langsrand van het schermdoek met de langsgeleiding van het andere profiel,- het verschuiven van het schermdoek en de bijhorende geleidingselementen langs de profielen. 1

4 20 JAAR A 01 G NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >VAN DER VALK SYSTEMEN B.V. Zwartendijk 73, NL-2681 LP MONSTER (NL), vert.door COLENS Alain OFFICE HANSSENS COLENS WERKWIJZE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN EEN SCHERMINSTALLATIE, ALSMEDE PROFIELEN DAARVOOR., (Uitv. :van Deursen Adrianus Gerardus et al.), inged. in NL de 13 Maart 2009, nr NLA (018,004) Een werkwijze voor het vervaardigen van een scherminstallatie van een kas of warenhuis, omvat de stappen van: - het verschaffen van een randprofiel met een bevestigingsprofilering,- het verschaffen van tegenoverliggende vasthoudmiddelen waartussen het schermdoek is vastgehouden en die een tegenprofilering hebben,- het op of in elkaar rijgen van de tegenprofilering van de vasthoudmiddelen met het daaraan vastgehouden schermdoek en de bevestigingsprofilering van het randprofiel. 20 JAAR A 01 K NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >PETERSIME N.V. Centrumstraat 125, B-9870 ZULTE / OLSENE, vert.door LUYS Marie-José GEVERS WERKWIJZE EN INRICHTING VOOR UITBROEDEN VAN EIEREN, IN HET BIJZONDER VOOR HET BESTUREN VAN HET UITKOMEN VAN BROEDEIEREN IN EEN BROEDKAMER., (Uitv. :Peeters Lode et al.), inged. in EP de 10 Maart 2009, nr EPA (011,003) Werkwijze en inrichting voor het besturen van het uitkomen van broedeieren, waarbij in een broedkamer tijdens het broedproces fysische of chemische grootheden welke kenmerkend zijn voor dit uitbroeden gemeten of gestuurd worden, en waarbij verder het non-invasief van ten minste het uit het ei breken van een kuiken van ten minste een eerste ei van een welbepaalde verzameling broedeieren gemeten wordt, en op basis van dit meten meetbesturingssignalen verkregen worden, daaraanvolgend en binnen een welbepaald tijdinterval gerekend vanaf genoemd meten ten minste de concentratie CO2 in de genoemde broedkamer veranderd wordt. 2

5 20 JAAR A 01 K NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >INNOVATEC B.V. Dorpsweg 43, NL-4122 GE ZIJDERVELD (NL), vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV INRICHTING VOOR HET SCHOUWEN EN OVERLEGGEN VAN EIEREN EN EEN WERKWIJZE DAARBIJ TOEGEPAST. (027,005) Inrichting (1) voor het schouwen en overleggen van eieren vanuit een voorbroedlade (4) naar een uitkombak (5), waarbij de inrichting (1) transportbanden (2-3) bevat die voorbroedlade (4) met voorgebroede eieren en lege uitkombakken (5) kunnen aanvoeren, waarbij de inrichting (1) een schouweenheid (7) bevat met middelen die toelaten de voorgebroede eieren te schouwen of te keuren, waarbij de schouweenheid (7) een overlegeenheid (8) bevat voor verwijdering van afgekeurde eieren uit de voorbroedlade (4), waarbij de inrichting (1) een eibijlegmodule (10-11) bevat die alle eieren uit een voorbroedlade (4) gelijktijdig kan opnemen en één of meerdere van de opgenomen eieren afzonderlijk kan plaatsen. 20 JAAR A 01 K B 65 B NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >INNOVATEC B.V. Dorpsweg 43, NL-4122 GE ZIJDERVELD (NL), vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV INRICHTING VOOR HET OPNEMEN EN/OF VERPLAATSEN VAN EEN EI. (020,003) Inrichting (1) voor opnemen en/of verplaatsen van een ei (2), omvattende zuignap (3) in de vorm van flexibele buis (8) axiaal uitrekbaar tussen uitgerekte en ingetrokken positie, die aan één uiteinde (6) een zuigmond (7) bevat voor onder vacuüm aanzuigen van een ei (2) en aan het andere uiteinde (4) is aangesloten op een vacuüminrichting (5) teneinde ruimte in de buis (8) onder vacuüm te kunnen plaatsen, waarbij de inrichting (1) een regeling (9) van het vacuüm in de buis (8) bevat teneinde het vacuüm te kunnen opvoeren of aflaten zodat de lengte van de zuignap (3) geleidelijk kan worden gewijzigd tussen uitgerekte en ingetrokken positie. 3

6 20 JAAR A 23 K A 23 L NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 S.A.>NUTRITION SCIENCES N.V. Booiebos 5, B-9031 DRONGEN, vert.door BRANTS Johan P E BRANTSANDPATENTS VOEDINGSUPPLEMENT OMVATTENDE OLIGOSACHARIDEN EN MIDDELLANGE KETEN VETZUREN., (Uitv. :Bruggeman Geert et al.) (019,001) De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een voedingsupplement, alsook een voeder met dit voedingsupplement, omvattende: 1) een oligosacharide, meer bepaald en homotrimeer, heterotrimeer, homotetrameer en/of heterotetrameer, geselecteerd uit de groep bestaande uit een pentose sacharide, een hexose sacharide, glucuronzuur en galacturonzuur; en 2) een middellange keten vetzuur (MCFA), geselecteerd uit de groep bestaande uit capronzuur (C6), caprylzuur (C8), caprinezuur (C10) en laurinezuur (C12). De uitvinding heeft eveneens betrekking het gebruik van het voedingsupplement of voeder ter verbetering van het rendement van dierlijke productie, zoals gewichtstoename, voederconversie, voedingswaarde, gezondheid en welzijn door de selectieve eliminatie van enteropathogenen. 20 JAAR A 23 L A 23 K NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 ZIEN : A23K 20 JAAR A 24 F B 65 D NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A4 08 MEI 2012 ZIEN : B65D 20 JAAR A 43 B A 43 D NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >FAES HERMAN JOANNES M. Kelbergenstraat 55, B-3290 SCHAFFEN-DIEST, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV WERKWIJZE VOOR HET MAKEN VAN ORTHOPEDISCHE, MAAT-EN BINNENSCHOENEN EN LEEST GEBRUIKT IN DEZE WERKWIJZE. (015,004) Werkwijze voor het maken van een orthopedische schoen (1), binnenschoen of maatschoen die een corrigerend supplement (4) bevat, daardoor gekenmerkt dat de buitenkant (2) van de schoen (1) op een leest (10,14) wordt gemaakt die de vorm van het corrigerend supplement (4) van de schoen (1) omvat. 4

7 20 JAAR A 43 D A 43 B NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 ZIEN : A43B 20 JAAR A 47 K NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 >VAN HOUTUM PAPIER B.V. Boutestraat 125, NL-6071 JR SWALMEN (NL), vert.door BLOKHUIS Sophia EP & C PAPIEREN HANDDOEK AFGIFTEAPPARAAT., (Uitv. :Joosten Stefanus Franciscus Wilhelmus et al.), inged. in NL de 25 Februari 2009, nr NLA (016,003) De uitvinding betreft een papieren handdoek afgifteapparaat omvattende: een compartiment voor het opslaan van een verticale stapel gevouwen handdoeken, welk compartiment een rechthoekige dwarsdoorsnede heeft met een lengte en breedte; een afgifteopening aan de onderzijde van het compartiment waar doorheen handdoeken afgegeven kunnen worden; waarbij de afgifteopening een rechthoekige vorm heeft met twee lange en twee korte zijdes, waarbij twee tegenover elkaar liggende zijdes een steunuitsteeksel omvatten, en waarbij een minimale afstand tussen de korte zijdes ten minste 75% bedraagt van voornoemde lengte, en een minimale afstand tussen de lange zijdes ten minste 75% bedraagt van voornoemde breedte. 20 ANS A 61 B DEPOT 2011/ AVRIL 2011 PUBLICATION A5 08 MAI 2012 >CUSTOM8 N.V. Riddersstraat 26, B-3000 LEUVEN, repr.par BIRD William BIRD GOEN & CO. EEN FLEXIBELE SENSORMAT VOOR HET METEN VAN EEN OF MEER PARAMETERS. (015,004) Een flexibele sensormat voor het meten van één of meer parameters, en een werkwijze voor het samenstellen van een dergelijke sensormat, waarbij de sensormat een aantal meetmodules omvat, elke meetmodule omvattende: een aantal sensoren, middelen voor communicatie met de sensoren, en middelen om de meetmodule elektrisch te verbinden met een andere meetmodule van de sensormat. Bovendien heeft de sensormat een dendritische maasstructuur, zodanig dat zij rekbaar en gas- en dampdoorlatend is. 5

8 20 JAAR A 61 C NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >DE CLERCK RENE; > TAHMASEB ALI Bijlkensveldstraat 4, B-3080 TERVUREN et A Van de Veldelaan 34, B-2900 SCHOTEN, vert.door CALLEWAERT Koen BUREAU CALLEWAERT WERKWIJZE VOOR HET VERVAARDIGEN VOOR EEN BOORMAL VOOR HET PLAATSEN VAN DENTALE IMPLANTATEN IN EEN KAAK. (008,000) De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het vervaarding van een boormal met minstens één opening voor het uitvoeren van een boring doorheen deze opening teneinde een gepast boorgat te maken in het bot van een gedeeltelijk tandenloze onder- of bovenkaak voor het bevestigen van een implantaat in genoemd bot. Hierbij wordt een vormplaat met een referentiemiddel vervaardigd die passend over in de kaak aanwezige tanden kan worden geplaatst en een positie voor het overeenkomstig boorgat wordt gekozen en bepaald relatief ten opzichte van het referentiemiddel. Een richtplaat wordt vervaardigd die bevestigingsmiddelen bevat om deze op de vormplaat te monteren. Genoemde opening in de richtplaat voor het geleiden van een boor wordt voorzien op een zodanige positie zodat, wanneer de richtplaat op genoemde vormplaat is gemonteerd en deze laatste passend op genoemde tanden is geplaatst, de positie van deze opening toelaat om, bij het uitvoeren van een boring doorheen deze opening, genoemd boorgat te maken overeenkomstig de gekozen positie. 20 JAAR A 61 C NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A4 08 MEI 2012 >LAYERWISE N.V. Kapeldreef 60, B-3001 HEVERLEE, vert.door CALLEWAERT Koen BUREAU CALLEWAERT SUPRA-STRUCTUUR VOOR EEN DENTALE PROTHESE EN WERKWIJZE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN DEZE SUPRA-STRUCTUUR. (016,003) De uitvinding betreft een supra-structuur voor een tandprothese met implantaatsteunen (2) die een vrij uiteinde (10) vertonen dat dient bevestigd te worden op een implantaat (17,18), terwijl de aan dit vrij uiteinde (10) tegenoverliggende zijde van de implantaatsteunen (2) aansluit op een brug (11) die de verschillende implantaatsteunen (2) star met elkaar verbindt. De implantaatsteunen (2) sluiten via een halsdeel (12) aan op genoemde brug (11) en genoemd halsdeel (12) wordt gescheiden van de implantaatsteun (2) door een afsluitstrook (6,7) die een oppervlak vertoont dat naar genoemde brugszijde van de implantaatsteun (2) is. 6

9 20 JAAR A 61 F NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >THEWECO B.V.B.A. De Hees 1, B-2330 MERKSPLAS, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV ORTHOPEDISCHE VOETENSTEUN. (015,003) Orthopedische voetensteun voor het ondersteunen van patiënten die bedlegerig zijn, bestaande uit een stijf kussen met een opgerichte wand en daarop aansluitende dwarsgerichte steunen voor de laterale ondersteuning van de onderbenen, en tussen de steunen een bodem, waarop de onderbenen en de hielen kunnen rusten en waarbij de bodem voorzien is van een welving op een afstand van de voornoemde opgerichte wand zodat tussen de welving en de opgerichte wand een holte wordt gevormd voor de ondersteuning van de hiel, waarbij de bodem en de opgerichte wand een rechte of nagenoeg rechte hoek vormen. 20 JAAR A 61 F NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >DE GOLS JOHAN Meeuwenlaan 8, B-3350 HEUSDEN-ZOLDER, vert.door QUINTELIER Claude GEVERS GAASSAMENSTEL VOOR HET VERSTEVIGEN VAN WEEFSEL DAT ZICH RONDOM EEN CHIRURGISCH GECREEERDE STOMA UITSTREKT. (021,003) Gaassamenstel voor het verstevigen een stoma, dat een verstevigingsgaas bevat met ingroeizijde en een ingewandenzijde zodat het verstevigingsgaas eenzijdig ingroeibaar is in weefsel, welk verstevigingsgaas een stomaopening bevat die flappen bevat die zich hoofdzakelijk richting middelpunt van de stomaopening uitstrekken, welk verstevigingsgaas verder een stomatoegangsweg bevat,waarbij het gaassamenstel verder een hanteergaas bevat dat verbonden is met de ingewandenzijde van genoemde flappen zodat genoemd hanteergaas hoofdzakelijk buisvormig doorheen genoemde stomaopening plaatsbaar is daarmee genoemde flappen ten minste gedeeltelijk omplooiend richting de ingroeizijde. 7

10 20 ANS A 61 K DEPOT 2010/ AVRIL 2010 PUBLICATION A4 08 MAI 2012 >YDETEC ELECTRONICS SPRL Rue Revioux 2, B-6210 REVES BOITIER POUR INCORPORATION D'UNE CARTE ELECTRONIQUE "EUROPE" EQUIPEE DE SON CONNECTEUR DIN (003,002) Boîtier pour incorporation d'une carte électronique "EUROPE" équipée de son connecteur DIN Les plans annexés référencés BOI.0001 et yde10011 ens font partie de l'abrégé. 20 JAAR A 61 M G 01 F NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 >PILIPILI PRODUKTONTWERP B.V.B.A. Kanonstraat 24, B-8500 KORTRIJK, vert.door OSTYN Frans freddy K.O.B. N.V. DOSEERSYSTEEM., (Uitv. :Dehollander Steven) (019,006) De uitvinding betreft een doseersysteem voor het aanleveren van een herhaalde vaste en accurate dosering, bestaande uit een behuizing (1,4) omvattende een verend element (3) dat inwerkt op een doseerelement (2), en een opening (11) in de behuizing (1,4) waar het doseerelement (2) de behuizing (1,4) doorkruist, waarbij het doseerelement (2) in genoemde behuizing (1,4) opgeborgen is in opgerolde of opgevouwen toestand. De uitvinding betreft verder een werkwijze voor het doseren met een dergelijk doseerelement en het gebruik ervan. 20 JAAR A 62 C NEERLEGGING 2010/ JANUARI 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >VERO DUCO N.V. Industriezone I, Handelstraat 19, B-8630 VEURNE, vert.door COLENS Alain OFFICE HANSSENS COLENS BRANDWERENDE VENTILATIE-INRICHTING., (Uitv. :Renson Luc Louis), inged. in NL de 8 Januari 2009, nr NLA (009,002) Een ventilatie-inrichting, omvattende een huis met een buitenzijde en een binnenzijde waartussen zich een ventilatiedoorgang uitstrekt en een in het huis voorziene klep voor het afsluiten respectievelijk vrijgeven van de ventilatiedoorgang, is gecombineerd met een zich over de binnenzijde of de buitenzijde van het huis uitstrekkende brandwerende inrichting. Deze brandwerende inrichting omvat een van openingen voorzien brandwerend element met een onder invloed van hitte opschuimend materiaal en een van openingen voorziene drager die is bevestigd aan het huis waarbij de openingen van het brandwerend element en de openingen van de drager zijn uitgelijnd ten opzichte van de ventilatiedoorgang van de ventilatie-inrichting. De uitvinding omvat tevens een dergelijke brandwerende inrichting. 8

11 SECTION B : TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES - TRANSPORTS SECTIE B : DIVERSE INDUSTRIELE TECHNIEKEN - TRANSPORT 20 JAAR B 07 B NEERLEGGING 2010/ JUNI 2010 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 >SMO B.V.B.A. Nieuwendorpe 14, B-9900 EEKLO, vert.door D'HALLEWEYN Nele OCTROOIBUREAU ARNOLD & SIEDSMA B.V.B.A. INRICHTING EN WERKWIJZE VOOR HET OP GROOTTE SORTEREN VAN BULKGOEDEREN., (Uitv. :Mollet Sander) (024,006) De uitvinding betreft een sorteerinrichting voor bulkgoederen, met een eerste zeefelement met een eerste opening, een tweede zeefelement met een tweede opening, een aanvoerzone boven het eerste zeefelement, en een aantal afvoerzones, waarbij het tweede zeefelement en het eerste zeefelement in opeenvolgende vlakken boven de afvoerzones zijn aangebracht, waarbij de eerste opening en de tweede opening bij overlapping een doorgang definiëren doorheen het eerste zeefelement en het tweede zeefelement, en het eerste zeefelement ten opzichte van de afvoerzones zodanig beweegbaar is dat de doorgang groter wordt naarmate de eerste opening zich van de aanvoerzone weg beweegt. 20 ANS B 24 C G 01 L DEPOT 2010/ AVRIL 2010 PUBLICATION A3 08 MAI 2012 >RUTTEN LEON;>RUTTEN JEAN Allée des Sorbiers 18, B-4671 HOUSSE(DE) et Route de Mortier 47, B-4670 Blégny / Mortier, repr.par POWIS de TENBOSSCHE Roland CABINET BEDE PROCEDE DE GRENAILLAGE ET DISPOSITIF DE CONTROLE POUR UN TEL PROCEDE. (030,005) Procédé de contrôle de grenaillage dans lequel on utilise un dispositif de contrôle (10) comportant au moins un balancier (13), et dans lequel on commande le déplacement du balancier (13) à partir de l'extérieur du carter de la turbine depuis sa position de repos vers sa deuxième position où ledit balancier (13) est soumis à une partie du jet de grenailles sortant de la turbine (1). 9

12 20 JAAR B 27 D E 04 F NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 ZIEN : E04F 20 JAAR B 28 B NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >MOHAWK CARPET LLC 160 South Industrial Boulevard, P.O. Box (30703), Calhoun, US GEORGIA (US), vert.door SCHACHT Benny UNILIN INDUSTRIES BVBA GLAZUURCABINE EN WERKWIJZE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN TEGELS. (006,001) Cabine voor het glazuren van tegels, waarbij de cabine (9) een transportinrichting (10) omvat met een continue drager, waarbij deze transportinrichting (10) opgesteld is om tegels doorheen de cabine (9) te transporteren, daardoor gekenmerkt dat de continue drager uitsluitend intern in de cabine (9) beweegt. De uitvinding heeft ook betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van tegels waarin dergelijke cabine (9) wordt toegepast. 20 JAAR B 29 C E 04 C NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >JORIS IDE NV; Hille 174, B-8750 ZWEVEZELE, vert.door VAN MALDEREN Joëlle pronovem Office Van Malderen BOUWPANEEL., (Uitv. :Vierstraete Kris) (014,003) De huidige uitvinding betreft een paneel (1) voor gebruik in bouwconstructies, bestaande uit een metaalplaat (2), een laag isolerend materiaal (3), en een betonplaat (4), waarbij het isolerend materiaal zich tussen de metaalplaat en de betonplaat bevindt en aangehecht is aan de mataalplaat en de betonplaat. De uitvinding betreft eveneens diverse productiemethodes voor het vervaardigen van een dergelijk paneel. Meer bepaald wordt een continue en een semi-continue productiemethode beschreven. 10

13 20 ANS B 29 C DEPOT 2010/ AVRIL 2010 PUBLICATION A5 08 MAI 2012 >COEXPAIR Rue Depoortere 8, B-5020 NAMUR, repr.par QUINTELIER Claude GEVERS PROCEDE ET DISPOSITIF DE MOULAGE DE PIECES EN MATERIAU COMPOSITE., (Inv. : Carlier Véronique et al.) (014,003) L'invention concerne un procédé de moulage d'une pièce 1' en matériau composite. Ce procédé comporte une étape d'injection d'un liquide 7 à pression dans un moule 2 fermé contenant une préforme 1 fibreuse préalablement imprégnée de résine. Ledit liquide 7 entre en contact avec la résine mais est sensiblement inerte et immiscible par rapport à celle-ci. L'invention concerne aussi un dispositif pour exécuter ce procédé. 20 ANS B 32 B DEPOT 2010/ MARS 2010 PUBLICATION A3 08 MAI 2012 >AGC GLASS EUROPE Chaussée de La Hulpe 166, B-1170 BRUXELLES, repr.par BOUVY Jacques AGC GLASS EUROPE - R&D CENTRE VITRAGE RESISTANT AU FEU., (Inv. : Goelff Pierre) (019,001) L'invention concerne un vitrage "anti-feu" comportant un ensemble d'au moins deux feuilles de verre entre lesquelles sont disposées au moins deux couches de matériau intumescent à base de silicate alcalin hydraté, la composition des ces deux couches différant l'une de l'autre, l'une présentant un rapport molaire SiO2/Na2O supérieur à 3,5, l'autre présentant un rapport molaire inférieur à 3,2. 11

14 20 JAAR B 44 C NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 >FLOORING INDUSTRIES LTD S.A.R.L. Rue des Mérovingiens 10b,(Z.I. Bourmicht), L-8070 BERTRANGE (LU), vert.door SCHACHT Benny UNILIN INDUSTRIES BVBA WERKWIJZEN VOOR HET VERVAARDIGEN VAN PANELEN. (026,003) Werkwijze voor het vervaardigen van panelen met een substraat (2) en een toplaag (3) op basis van kunststof (5-13), met minstens volgende stappen: het van kunststof (13) voorzien van een decoratief materiaalvel (12); het samenstellen van een stapel (11) met minstens het substraat (2) en het decoratief materiaalvel (12); het verpersen van de stapel (11); daardoor gekenmerkt dat voornoemde stapel (11) tussen het voornoemde substraat (2) en het van kunststof (13) voorziene decoratieve materiaalvel (12) minstens nog een laag (10) vertoont die minstens 50 gewichtspercent poedervormige kunststof (5) omvat. 20 JAAR B 60 D B 62 D NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >X-DRIVE N.V. Terweeënstraat 21, B-9630 ZWALM, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV OPBOUWEENHEID VOOR OPBOUW OP EEN GETROKKEN VOERTUIG, EVENALS GETROKKEN VOERTUIG WAAROP ZULKE OPBOUWEENHEID IS AANGEBRACHT. (033,023) Opbouweenheid voor een getrokken voertuig met : - een draaikrans voorzien van een eerste draaikransgedeelte dat koppelbaar is aan het getrokken voertuig en een daaraan verdraaibaar tweede draaikransgedeelte dat koppelbaar is aan een trekker; - een kabelgeleider met een ondersteuning die koppelbaar is met het getrokken voertuig op een zekere afstand van de draaikrans en die is voorzien van een verticale as waarond een schijfgedeelte verdraaibaar is aangebracht; en, - een telescopische verbindingsstaaf waarvan één uiteinde vast verbonden met het schijfgedeelte en een ander uiteinde scharnierbaar is om een verticale as op het tweede draaikransgedeelte. 12

15 20 JAAR B 60 J NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >VERSUS-INVEST Nijverheidslaan 1527 A, B-3660 OPGLABBEEK, vert.door VAN REET Joseph Emma GEVERS SYSTEEM VOOR HET OPHANGEN VAN EEN ZEIL., (Uitv. :Peeters Pascal et al.) (017,002) Systeem voor het ophangen van een zeil, welk ophangsysteem een draagbalk bevat, voorzien van ten minste een hoofdrail en een hulprail, en wagentjes bevat om genoemd zeil aan op te hangen, die een hoofdwieltje bevatten dat kan rollen in de hoofdrail om zo een verticale kracht op te vangen, die een hulpwieltje bevatten dat kan rollen in genoemde hulprail om een horizontale dwarskracht op te vangen, waarbij genoemde hoofdrail een laterale steun bevat voor genoemd hoofdwieltje, zodanig dat tussen genoemd hoofdwieltje enerzijds en genoemd hulpwieltje anderzijds een draaimoment opvangbaar is. 20 JAAR B 60 P NEERLEGGING 2009/ DECEMBER 2009 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 >BOSMANS RUTGER LUCIEN MARIA Berkenstraat 2A, B-3690 ZUTENDAAL, vert.door COLENS Alain OFFICE HANSSENS COLENS SPANMIDDELSYSTEEM, ALSMEDE LAADRUIMTE EN VOERTUIG VOORZIEN VAN EEN DERGELIJK SPANMIDDELSYSTEEM., (Uitv. :Bosmans Rutger Lucien Maria) (011,001) Een spanmiddelsysteem voor het vastzetten van lading (10) in een laadruimte (1), zoals van een voertuig, omvat een soepel of geleed langwerpig spanorgaan (7), zoals een spanband, alsmede met het langwerpige orgaan samenwerkende spanmiddelen (8,9) ter bevestiging in de laadruimte voor het in een spantoestand brengen van het spanorgaan met betrekking tot de in de laadruimte opgenomen lading. Verder omvat het systeem tenminste een voorbelaste trekinrichting (12,12') ter bevestiging in de laadruimte (1), welke trekinrichting samenwerkt met het spanorgaan (7) voor het overbrengen van het spanorgaan (7) vanuit de spantoestand in een rusttoestand. 13

16 20 JAAR B 60 P NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >DE RYCKE STEFAN Processiestraat 35, B-9870 OLSENE, vert.door MARCHAU Michel MARCHAU Michel VOERTUIG MET KANTEL-EN KIP MOGELIJKHEDEN. (020,008) De onderhavige uitvinding betreft een voertuig, bijvoorveeld een aanhangwagen, die voorzien is van een laadbak. Door middel van een eenvoudig bedieningsmechanisme kan de laadbak gekipt worden of gekanteld. Op deze wijze ontstaat een praktisch en eenvoudig voertuig dat zeer geschikt is voor kleine aannemers, bijv in het aanleggen en onderhouden van parken en tuinen. 20 ANS B 60 Q DEPOT 2010/ MARS 2010 PUBLICATION A5 08 MAI 2012 >GUILLET AURELIE Parc Menobu Allée John Glenn 505, B-4910 LA REID-THEUX PROTECTION DES PIETONS TRAVERSANT DEVANT OU DERRIERE UN BUS., (Inv. : Guillet Aurélie) (005,002) Dispositif électrique (2) lumineux prévenant du danger d'un piéton traversant la chaussée, juste derrière ou devant un bus. L'invention est constituée de lampes (3) situées sur le flan arrière gauche du bus, d'un détecteur (1) et d'un système électronique (2). Lorsqu'un piéton veut traverser la chaussée devant ou derrière le bus, il est détecté et les lampes s'allument et/ou clignotent prévenant ainsi les autres conducteurs du danger. Ceux-ci freinent et évitent l'accident. Le but est donc de prévenir les automobilistes du danger d'un piéton débouchant de l'arrière du bus et voulant traverser et non bloquer la circulation, lorsqu'il est à l'arrêt. 14

17 20 JAAR B 62 B NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A5 08 MEI 2012 >PRO-LAB B.V.B.A. Heiken 5, B-2920 KALMTHOUT, vert.door D'HALLEWEYN Nele OCTROOIBUREAU ARNOLD & SIEDSMA B.V.B.A. INRICHTING VOOR HET BEWEGEN VAN EEN BABYHOUDER., (Uitv. :Rombouts Gunther Joseph Elisa et al.) (016,005) Inrichting voor het bewegen van een babyhouder met een aantal steunelement, zoals een kinderwagen met drie of vier wielen, omvattende een behuizing met daarin aangebrachte aandrijfmiddelen; een buiten de behuizing gelegen, met de aandrijfmiddelen verbonden steunelementhouder waarin een steunelement opneembaar is; waarbij de aandrijfmiddelen ingericht zijn om de steunelementhouder in hoofdzaak een golfbeweging te laten uitvoeren, welke golfbeweging een vloeiende, continue beweging is waarin de steunelement zowel op- en meer beweegt als gekanteld wordt. 20 JAAR B 62 D NEERLEGGING 2010/ FEBRUARI 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >VAN HOLTEN TEUNIS FREDERICK Kurenpolderweg 5, NL-4273 LA HANK (NL), vert.door GRIEBLING Onno OCTROOIBUREAU GRIEBLING B.V. VRACHTWAGEN-COMBINATIE., inged. in NL de 18 Februari 2009, nr NLA en inged. in NL de 10 Juli 2009, nr NLA (020,009) Een vrachtwagencombinatie (1000) omvat: een tractor (100) met een oplegschotel (51); een eerste semi-trailer (200A) met een gefixeerde achteras (210A), die door middel van oplegging gekoppeld is met de tractor; een dolly (300) waarvan de dissel (302) is gekoppeld met het disselkoppelorgaan van de eerste semi-trailer, waarbij voozien in fixeermiddelen (220) die aangrijpen op de aangekoppelde dissel (302) om een scharnierbeweging van de dissel (302) ten opzichte van het trailerframe tegen te gaan; een tweede semi-trailer (200B), die aan zijn voorzijde door middel van oplegging is gekoppeld met de dolly, en die een automatisch meesturende achteras heeft. 15

18 20 JAAR B 62 D B 60 D NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 ZIEN : B60D 20 JAAR B 62 D B 66 D NEERLEGGING 2010/ APRIL 2010 PUBLICATIE A4 08 MEI 2012 >X-DRIVE N.V. Terweeënstraat 21, B-9630 ZWALM, vert.door VAN VARENBERG Patrick BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV KABELSCHIJF VOOR DE AANSTURING VAN EEN VERDRAAIBAAR GESTUURDE WIELAS VAN EEN GETROKKEN VOERTUIG, EVENEENS WIELAS WAAROP ZULKE KABELSCHIJF IS GEMONTEERD EN GETROKKEN VOERTUIG DAT VOORZIEN IS VAN ZULKE WIELAS. (022,019) Kabelschijf (1) voor de aansturing van een verdraaibaar gestuurde wielas (14) van een oplegger (16), waarbij de kabelschijf (1) een gietstuk is met een opstaande kraag (2) die is voorzien van één of meerdere kabelgoten (8) en een flens (3), enerzijds ter bevestiging van de kabelschijf (1) aan een draaikrans (23) voor een verdraaibare koppeling met de oplegger (16) omheen een vertikale as (AA') en anderzijds ter bevestiging van de kabelschijf (1) aan de wielas (14) voor een ophanging van de wielas (14) aan de oplegger (16). 20 JAAR B 62 J NEERLEGGING 2010/ MAART 2010 PUBLICATIE A3 08 MEI 2012 >DIEUSAERT JAN A. Degreeflaan 3, B-8670 KOKSIJDE, vert.door CHIELENS Kristof K.O.B. N.V. ERGONOMISCH FIETSZADEL. (016,005) De betreffende uitvinding beoogt de realisatie van een zadelpijnvrij fietszadel (1), bestaande uit een zitgedeelte (2) en een zadelneus (3), waarbij de voorste zadelrand (4a,4b) een stompe hoek vormt en het zitgedeelte (2) de zitbeenknobbels perfect ondersteunt. De betreffende uitvinding vertoont twee concave vlakken, aangepast aan de anatomische vorm van het zitvlak, die de druk op de zitbeenknobbels spreiden naar minder gevoelige zones met achteraan een verlaagde zone om het staartbeentje te ontlasten en vooraan een afgevlakte zone om druk op het schaambeen te voorkomen. 16

Uitvindingsoctrooien

Uitvindingsoctrooien Direction général de la Régulation et de l'organisation du Marché Office de le Propriété Intellectuelle (OPRI) 16, Bd du Roi Albert II 1000 BRUXELLES BELGIQUE TEL. : 02/277 52 89 - FAX : 02/277 52 62 Algemene

Mehr

Smartphone met Android 4.0 Smartphone avec Android 4.0 Smartphone mit Android 4.0

Smartphone met Android 4.0 Smartphone avec Android 4.0 Smartphone mit Android 4.0 Smartphone met Android 4.0 Smartphone avec Android 4.0 Smartphone mit Android 4.0 MEDION LIFE P4001 (MD 98500) Handleiding Mode d emploi Bedienungsanleitung Inhoud 1. Over deze handleiding... 4 1.1. In

Mehr

HANDLEIDING OPERATOR'S MANUAL LIVRET DE MISE EN ROUTE BETRIEBSANLEITUNG CENTERLINER SE. A-HV.022.0697.t1

HANDLEIDING OPERATOR'S MANUAL LIVRET DE MISE EN ROUTE BETRIEBSANLEITUNG CENTERLINER SE. A-HV.022.0697.t1 HANDLEIDING OPERATOR'S MANUAL LIVRET DE MISE EN ROUTE BETRIEBSANLEITUNG CENTERLINER SE A-HV.022.0697.t1 NEDERLANDS pagina 1 ENGLISH page 29 FRANÇAIS page 57 DEUTSCH Seite 85 HANDLEIDING CENTERLINER SE

Mehr

BUTLER 4011/4011C SIM HANDLEIDING MANUEL D UTILISATEUR GEBRAUCHSANWEISUNG MANUAL DE USUARIO

BUTLER 4011/4011C SIM HANDLEIDING MANUEL D UTILISATEUR GEBRAUCHSANWEISUNG MANUAL DE USUARIO BUTLER 4011/4011C SIM HANDLEIDING MANUEL D UTILISATEUR GEBRAUCHSANWEISUNG MANUAL DE USUARIO 1.2 Belangrijk Om de Nummerweergave te kunnen gebruiken, moet deze dienst geactiveerd zijn op uw telefoonlijn.

Mehr

Manual. Handleiding. Manuel. Anleitung. Manual. Phoenix Inverter Compact 12 1200 230V 24 1200 230V 12 1600 230V 24 1600 230V.

Manual. Handleiding. Manuel. Anleitung. Manual. Phoenix Inverter Compact 12 1200 230V 24 1200 230V 12 1600 230V 24 1600 230V. Manual EN Handleiding NL Manuel FR Anleitung DE Manual ES Appendix Phoenix Inverter Compact 12 1200 230V 24 1200 230V 12 1600 230V 24 1600 230V Copyrights 2008 Victr Energy B.V. All Rights Reserved This

Mehr

TWINTALKER 9210 LONG RANGE

TWINTALKER 9210 LONG RANGE TWINTALKER 9210 LONG RANGE Handleiding Manuel d utilisateur User manual Bedienungsanleitung V1.0-02/09 This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the

Mehr

Nieuport 17. BMI NV/SA B-2550 Kontich BELGIUM. Manuel d instructions Bedienungsanleitung Handleiding. Warning Attention Achtung Aandacht

Nieuport 17. BMI NV/SA B-2550 Kontich BELGIUM. Manuel d instructions Bedienungsanleitung Handleiding. Warning Attention Achtung Aandacht Nieuport 17 Carefully read the instructions before Flying!!! GB F D NL Manual Manuel d instructions Bedienungsanleitung Handleiding Warning Attention Achtung Aandacht An RC model airplane is not a toy

Mehr

Montage- und Betriebsanleitung Notice de montage et d utilisation Montage- en bedrijfsvoorschrift. Mehr als Pumpen

Montage- und Betriebsanleitung Notice de montage et d utilisation Montage- en bedrijfsvoorschrift. Mehr als Pumpen UniBox 15 Kleinhebeanlagen Petits modules de relevage Mini opvoerinstallaties Montage- und Betriebsanleitung Notice de montage et d utilisation Montage- en bedrijfsvoorschrift Mehr als Pumpen Konformitäts-Erklärung

Mehr

DIGITAL 8-CHANNEL H.264 RECORDER + VGA/HDMI + PUSH VIDEO + EAGLE EYES DIGITALE 8-KANAALS H.264 RECORDER + VGA/HDMI + PUSH VIDEO + EAGLE EYES

DIGITAL 8-CHANNEL H.264 RECORDER + VGA/HDMI + PUSH VIDEO + EAGLE EYES DIGITALE 8-KANAALS H.264 RECORDER + VGA/HDMI + PUSH VIDEO + EAGLE EYES DIGITAL 8-CHANNEL H.264 RECORDER + VGA/HDMI + PUSH VIDEO + EAGLE EYES DIGITALE 8-KANAALS H.264 RECORDER + VGA/HDMI + PUSH VIDEO + EAGLE EYES ENREGISTREUR NUMÉRIQUE H.264 À 8 CANAUX + VGA/HDMI + PUSH VIDEO

Mehr

Bedienungsanleitung WLAN/LAN Farbkamera

Bedienungsanleitung WLAN/LAN Farbkamera D Bedienungsanleitung WLAN/LAN Farbkamera Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt dient zur Überwachung mittels der integrierten Kamera. Der Betrieb kann entweder kabelgebunden über ein 10/100MBit-Netzwerk

Mehr

NVR2 QUICK INSTALLATION GUIDE 3 KORTE HANDLEIDING 13 GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 23 GUÍA RÁPIDA 33 SCHNELLEINSTIEG 43

NVR2 QUICK INSTALLATION GUIDE 3 KORTE HANDLEIDING 13 GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 23 GUÍA RÁPIDA 33 SCHNELLEINSTIEG 43 6/12-CHANNEL HD NETWORK VIDEO RECORDER HDMI ONVIF EAGLE EYES PUSH VIDEO HD NETWERK VIDEORECORDER MET 6/12 KANALEN HDMI ONVIF EAGLE EYES PUSH VIDEO ENREGISTREUR VIDÉO RÉSEAU HD À 6/12 CANAUX - HDMI - ONVIF

Mehr

DIGITAL MULTIMETER DETECTOR CONTACTO USER MANUAL

DIGITAL MULTIMETER DETECTOR CONTACTO USER MANUAL DIGITAL MULTIMETER + NO CONTACT AC VOLTAGE DETECTOR DIGITALE MULTIMETER + CONTACTLOZE AC SPANNINGSDETECTOR MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE + DÉTECTEUR DE TENSION CA SANS CONTACT MULTÍMETRO DIGITAL + DETECTOR DE TENSIÓNN

Mehr

Annual Report Jaarverslag Rapport Annuel Jahresbericht

Annual Report Jaarverslag Rapport Annuel Jahresbericht Annual Report Jaarverslag Rapport Annuel Jahresbericht 2012 2 Soudal Annual Report 2012 EN NL FR DE Table of contents Key Figures 2012 Soudal in the World Board of Directors Management Team Word from the

Mehr

Jet Thruster. Magazine. control. I can recommend the Jet Thruster to anyone. you have been waiting for! Maximum. The silent Thruster

Jet Thruster. Magazine. control. I can recommend the Jet Thruster to anyone. you have been waiting for! Maximum. The silent Thruster use to view more! Jet Thruster Magazine smart alternative to bow or stern thruster I can recommend the Jet Thruster to anyone Patrick Noppen: MasterCraft X-30 The Jet Thruster has numerous advantages The

Mehr

Gefeliciteerd met uw nieuwe Conceptronic Home Media Store

Gefeliciteerd met uw nieuwe Conceptronic Home Media Store NEDERLANDS Conceptronic CH3ENAS Gebruiksaanwijzing Gefeliciteerd met uw nieuwe Conceptronic Home Media Store In deze gebruiksaanwijzing vindt u stap-voor-stap instructies voor installatie en gebruik van

Mehr

NVR5 QUICK INSTALLATION GUIDE 3 KORTE HANDLEIDING 14 GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 25 GUÍA RÁPIDA 36 SCHNELLEINSTIEG 47

NVR5 QUICK INSTALLATION GUIDE 3 KORTE HANDLEIDING 14 GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 25 GUÍA RÁPIDA 36 SCHNELLEINSTIEG 47 EN 4/8/16-CHANNEL HD NETWORK VIDEO RECORDER HDMI ONVIF EAGLE EYES PUSH VIDEO NL HD NETWERK VIDEORECORDER MET 4/8/16 KANALEN HDMI ONVIF EAGLE EYES PUSH VIDEO FR ENREGISTREUR VIDÉO RÉSEAU HD À 4/8/16 CANAUX

Mehr

Faber Special Gas 2015-2016. Since 1844

Faber Special Gas 2015-2016. Since 1844 Faber Special Gas 2015-2016 Since 1844 11 On fire since 1844 Warmte creëer je samen! Wist u dat van het huidige aanbod van sfeerhaarden in de markt een zeer groot deel is gebaseerd op de innovatie van

Mehr

SATA-Festplattengehäuse Backup

SATA-Festplattengehäuse Backup BEDIENUNGSANLEITUNG SATA-Festplattengehäuse Backup Version 01/10 Best.-Nr. 41 28 12 Bestimmungsgemäße Verwendung In das Gehäuse kann eine 6.35cm-/2.5 -SATA-Festplatte eingebaut werden. Der Betrieb ist

Mehr

W I RELES S BACK-UP CAMERA S YS TEM KABELLOS ES RÜCKFAHR- KAMERA- S YS TEM S YS TÈME DE CAMERA DE RECUL S ANS FI L DRAAD LOOS CAMERAS YS TEEM

W I RELES S BACK-UP CAMERA S YS TEM KABELLOS ES RÜCKFAHR- KAMERA- S YS TEM S YS TÈME DE CAMERA DE RECUL S ANS FI L DRAAD LOOS CAMERAS YS TEEM W I RELES S BACK-UP CAMERA S YS TEM KABELLOS ES RÜCKFAHR- KAMERA- S YS TEM S YS TÈME DE CAMERA DE RECUL S ANS FI L DRAAD LOOS CAMERAS YS TEEM w ith 3,5 in c h m o n ito r m it 3,5 Mo n ito r a v e c é

Mehr

Bedienings- en onderhoudsvoorschriften Mark hydraulische pijpenbuigmachines. Operating instructions Mark hydraulic pipe bending machines

Bedienings- en onderhoudsvoorschriften Mark hydraulische pijpenbuigmachines. Operating instructions Mark hydraulic pipe bending machines NL GB FR DE Bedienings- en onderhoudsvoorschriften Mark hydraulische pijpenbuigmachines Operating instructions Mark hydraulic pipe bending machines Mode d emploi des cintreuses hydrauliques Mark Gebrauchsanleitung

Mehr

2fach-Druckerumschalter (Autoswitch bidirektional) Seite 3-10. 2-Port Printer Switchbox (Bi-directional Auto Switch) Page 11-17

2fach-Druckerumschalter (Autoswitch bidirektional) Seite 3-10. 2-Port Printer Switchbox (Bi-directional Auto Switch) Page 11-17 CONRAD IM INTERNET http://www.conrad.com BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI OPERATING INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING Version 07/01 100 % Recycling- Papier. Chlorfrei gebleicht. 100 % recycling paper. Bleached

Mehr

SECURITY JUEGO DE RAPIDE GUÍA RÁPIDA

SECURITY JUEGO DE RAPIDE GUÍA RÁPIDA 1 SECURITY PACK: H.264 DVR + 4 IR BULLET CAMERAS + ACCESSORIES CCTV-PACK: H.264 DVR + 4 IR-CAMERA'S + ACCESSOIRESS PACK VIDÉOSURVEILLANCE: DVR H.264 + 4 CAMÉRAS IR + ACCESSOIRESS JUEGO DE VIGILANCIA MULTIFUNCIÓN:

Mehr

WIRELESS IP COLOUR CAMERA DRAADLOZE IP KLEURENCAMERA CAMÉRA COULEUR IP SANS FIL CÁMARA IP INALÁMBRICA A COLO

WIRELESS IP COLOUR CAMERA DRAADLOZE IP KLEURENCAMERA CAMÉRA COULEUR IP SANS FIL CÁMARA IP INALÁMBRICA A COLO CAMIP5 WIRELESSS IP COLOUR CAMERA DRAADLOZE IP KLEURENCAMERA CAMÉRA COULEUR IP SANS FIL CÁMARA IP INALÁMBRICA A COLOR DRAHTLOSE IP-FARBKAMERA USER MANUAL GEBRUIKERSHANDLEIDING NOTICE D EMPLOI MANUAL DEL

Mehr

CK 20 S euro, CKZ 20 S euro, CKR 20 S euro

CK 20 S euro, CKZ 20 S euro, CKR 20 S euro Technik zum Wohlfühlen CK 20 S euro, CKZ 20 S euro, CKR 20 S euro Deutsch Schnellheizer convent Gebrauchs und Montageanweisung English Fan heater convent Operating and installation instructions Français

Mehr

PRO-50 Balance Charger

PRO-50 Balance Charger GB F Manual Manuel d instructions PRO-50 Balance r Carefully read the instructions!!! GB Thank you for purchasing the BMI PRO-50. You get a rapid charger/discharger that is computerized with a high performance

Mehr

Faber Collection Book 2013/2014

Faber Collection Book 2013/2014 Faber Collection Book 2013/2014 Faber Cassette L Opti-myst De familie Smit woont sinds kort in een prachtig nieuw appartement in het centrum van Assen. Het appartement ligt op de tweede verdieping en heeft

Mehr

GRAND ELITE 2 HANDLEIDING INSTRUCTION MANUAL MANUEL D INSTRUCTIONS BENUTZERHANDBUCH MANUAL DE INSTRUÇÕES

GRAND ELITE 2 HANDLEIDING INSTRUCTION MANUAL MANUEL D INSTRUCTIONS BENUTZERHANDBUCH MANUAL DE INSTRUÇÕES GRAND ELITE 2 HANDLEIDING INSTRUCTION MANUAL MANUEL D INSTRUCTIONS BENUTZERHANDBUCH MANUAL DE INSTRUÇÕES 2 GRAND ELITE 2 Premium Babymonitor LUVION Premium Baby products 3 QUICK GUIDE: FIGURES AND QUICK

Mehr

Kurzanleitung Quick Installation Guide Verkorte handleiding Guide abrégé d installation

Kurzanleitung Quick Installation Guide Verkorte handleiding Guide abrégé d installation Kurzanleitung Quick Installation Guide Verkorte handleiding Guide abrégé d installation (D) (EN) (NL) (F) tiptel.com 822 XT tiptel.com 822 XT Rack tiptel.compact 84 Up4 tiptel.compact 84 Up4 Rack Deutsch

Mehr

Manual. Handleiding. Manuale. Anleitung. Manual. Phoenix Inverter 12 180 12 350 24 180 24 350 48 180 48 350. ES Appendix

Manual. Handleiding. Manuale. Anleitung. Manual. Phoenix Inverter 12 180 12 350 24 180 24 350 48 180 48 350. ES Appendix Manual EN Handleiding NL Manuale FR Anleitung DE Manual ES Appendix Phoenix Inverter 12 180 12 350 24 180 24 350 48 180 48 350 Copyrights 2008 Victron Energy B.V. All Rights Reserved This publication

Mehr

Hard of hearing telephone Telefoon voor slechthorenden Telefon für Schwerhörigen Téléphone pour malentendents

Hard of hearing telephone Telefoon voor slechthorenden Telefon für Schwerhörigen Téléphone pour malentendents MCS ST-200 EN NL DE FR Hard of hearing telephone Telefoon voor slechthorenden Telefon für Schwerhörigen Téléphone pour malentendents 2 EN 4-12 NL 13-22 DE 23-33 FR 34-43 3 TABLE OF CONTENTS Package content

Mehr