Erdwärme (Geothermie)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Erdwärme (Geothermie)"

Transkript

1 Edä (Gohi) I f o k Nch u hi id s ä Us Ed bsiz i hiß K. Dshlb is zu bobch, dss di Tpu sig, j i is Edi ko. Ds is uch scho ch ig M fszusll: 120 M u d Whus hsch ds gz Jh üb i kos Tpu vo c Gd Clsius. Duch dis obflächh Gohi k i Hilf i Wäpup scho Wä fü d Hushl go d. Als Tifgohi bzich di Nuzug d Edä i Tif zisch 400 ud M. Ab i Tpu vo 90 Gd Clsius k do So zug d. Ds Pizip d Wäpup Ei Tägflüssigki id i di Tif zu Edäsod gli. Dis Flüssigki is ählich i i Fosschuzil, so dss si Wä bss spoi k. I d Tif i di Flüssigki di Wä d Ugbug gu uf ud sig d id ch ob. Do id si duch i Vdich zus gdück ud duch dis Duck sh och zusäzlich Wä. Ds füh dzu, dss di Flüssigki vdpf ud gsföig id, d si i idig Sidpuk h. Üb i Wäususch (ds is i Spil, di duch d Puffspich läuf) id di Wä uf ds Wss i Puffspich übg. Duch di bggb Wä is di Tägflüssigki u id flüssig ud fliß zuück ch u zu Edsod. Di go Wä k u i ds Hizugssys ds Huss igbch d: Ds Wss us d Puffspich läuf dik duch ds gz Hizsys ud id voh och uf di güsch Tpu igsll. Als s Tikss id ich ds Wss dik us d Puffspich go, sod i Fischssliug duchläuf d Spich ud id do ufgä. D di Wäpup ülich ich gz vo lli bi, buch si i ig Moo, d i So bib id. Vo- ud Nchil D Vo Edä is hzu udlich ud Gohi k gudsäzlich sdoubhägig guz d. Außd is di Edä ich vo Jhszi od vo Kli bhägig. Übschüssig Wä k gspich d, so is vo d usich Eicklug ds Edöl-Mks ubhägig, ud bschäk vfügb Egissouc d gscho. Alldigs uss bi Eibu i Wäpup iigs i bdk: Di CO2-Bilz is u d posiiv, zu Bib d Wäpup Ökoso vd. Ds i sh hoh Afgsivsiio, d di Gudussug sh u is. Außd läuf i Edä-Hizug u lgs. u s c h u l

2 Solso (Phoovolik) I f o k Di So sh ls Egiqull ubgz, ulfudlich ud koslos zu Vfügug. Aus d Solich kö So ud Wä go d. Fü di Giug vo Solso bfid sich uf d Dch ds Niolpk-Sihuss 27 Solodul. Phoovoliklg fü Solso Phoovoliklg dl di Soshlug ils Solzll i lkisch Egi u. Dfü id d foolkisch Effk guz. Dis bsg, dss Lich, ds uf i Mll ishl, duch di Shlugsgi Elko fisz, di d fi huschb. Lich fäll lso uf di Phoovolikzll, lch us idss zi Schich is Hlblis bsh. Dis Hlbli is i d is Fäll Siliziu, ds El, ds ch Susoff zihäufigs i d Edkus voko. Duch d Lichifll d Elko uf d Hlbli figsz ud s ko zu i Sofluss. D sd Glichso vo jd izl Solzll id i d d d Zll zusgfss ud i i Wchslich i Wchslso ugdl. Dis So k u is öfflich Soz igspis d, d dfü i Vgüug po Kilosud So häl. D So, d slbs buch, häl d bflls us d öfflich Soz. Vousszug fü d Bu i Phoovoliklg U di xil Egizugug i Phoovolik-Alg zu zil, sid i Dchusichug ch Süd ud i Nigug vo c. 30 fodlich. Abichug ch Ws od Os (bis x. 45 ) sid zulässig, vig d Eg b gigfügig. Außd soll di Fläch gzjähig ubsch si, ud soll i Aschluss ds öfflich Soz bsiz, u d poduzi So ispis zu kö. Es gib lldigs uch sog Isllg, di dis Aschluss ich böig. Vo- ud Nchil D di So i fü d Msch uschöpflich Egiqull dsll ud di Solgi soi fi zu Vfügug sh ud ichs kos, is dis i d göß Voil fü di Phoovolik. Di lg Lbsdu vo c. 20 bis 25 Jh is bflls i goß Voil i Phoovoliklg, zud is dis zu göß Til ugsfi ud vusch ch d Abigug ki i Kos. Außd häl fü zu vil poduzi So i Eispisvgüug. Auch bi gig Soishlug k di Phoovoliklg Lich i So udl. Ei Nchil d Phoovoliklg is, dss di Sopodukio vo Tgszi ud W bhägig is. Dduch is i Egispichvoichug fodlich. Außd is d Flächbdf vhälisäßig goß. Bch soll bflls, dss di Hsllug vo Phoovolikzll sh giufädig ud i bächlich Schdsoff-Eissio vbud is. u s c h u l

3 Solä (Solhi) I f o k Ws is Solhi? Solich dl sich bi Aufff uf Obfläch i Wä u. J dukl di goff Fläch, dso h Wä sh. Di Solhi ch sich dis Effk zu Nuz ud is soi i gu Möglichki, di Wä d So dik uzb zu ch. Scho i d Aik ud diss Vfh gd, d B- ud Hohlspigl gb s scho zu dis Zi. Hu gib s Solhilg, di zu i ds Buch- ud Tikss ä ud zu d uch di Hizug usüz. Wlch A vo Kollko gib s? U di Wä d So uzb zu ch, gib s vschid A vo Kollko. Bi Flchkollko bfid sich i i ägdä Ks hi i Schib us spzill Gls uf schz Blch kli Röhch, duch di i Tägflüssigki (i Absob) zikuli. Dis k duch di So uf hoh Tpu hiz d. Auch bi Vkuuöhkollko bfid sich dis Flüssigki i Glsöh, jdoch hb dis i Vkuu, s vo Wävlus schüz. Si bi is ffkiv, sid b uch u. Wi fukioi Vkuuöhkollko? Duch di Eishlug d So id di Tägflüssigki hiz ud ch u zu i Puffspich gli. Dis is i Wss gfüll ud duch d Wäususch (ds is i Spil, di duch d Puffspich läuf) id di Wä d Solhilg uf ds Wss i Puffspich übg ud k di gspich d. Diss Wss duchläuf u ds gs Hizsys ud uss voh u och uf di güsch Tpu igsll d. Als s Tikss id ülich ich ds Wss us d Puffspich go, sod i Fischssliug duchläuf d gs Spich, di dduch ufgä id. Soll ds Wss di güsch Tpu och ich ich hb, k i zusäzlich Wäpup dis och il höh. Wi vil So buch i? Bi voll Soschi k i d Röh duchus i Tpu vo 90 C sh, b uch bi gig Soishlug kö di Kollko scho zilich vil lis. Auch i Wi bi Miusgd k ufgud ds Vkuus Wä go d, vousgsz s schi di So. Tozd is dis Wäqull ülich sh vo d Shlugsisiä bhägig. Vo- ud Nchil i Solhilg D göß Voil is ülich, dss di So kosfi ud udlich zu Vfügug sh. Ei Solhilg äg dduch zu Kli- ud Ulschuz bi. Auch i Wi k Wä poduzi d, uch s duß kl is. Obohl di Afgskos sh hoch sid, blib di Wugskos gig. Alldigs is Solhi vo Tgszi ud W bhägig ud böig i Puffspich, u übschüssig Wä zu spich. u s c h u l

4 I f o k Wsskf Wsskf - füh ud hu Di Nuzug ds Wsss h i lg Tdiio. Scho i l Ägyp ud i öisch Rich ud di Wsskf ls Aib fü Abisschi i Gidühl guz. I Mill ud Wssühl i uopäisch Ru fü Säg- od/ud Ppik igsz. Si Ed ds 19. Jhhuds id di Wsskf zu Sozugug guz. I Duschld si lg Zi di bduds giv Egiqull. Si 2004 id hizuld lldigs h So us Wid ls us Wsskf go. Hu is di Wsskf i usgif Tchologi ud li ch d diioll Biossuzug di is guz ub Egiqull. Si sh ud u di Uh zu Vfügug ud k uch ls Egispich guz d. I Jh 2007 zug Wsskflg 20,1 Millid Kilosud So. Ds spich i Ail vo 3,5% gs dusch Sovbuch. Wsskfk Di Gudlg fü di Wsskfuzug is d ülich Wsskisluf i d Fko Vdusug, Nidschlg ud Wssbluf. D üb di Flüss bflißd Til d Nidschläg id zu Egigiug guz. Di Egi i Wsssöug k Abi vich. Dis id i Wsskfk guz. Do id Flussss gsu ud duch ds Mschihus gli. Duch di Bgugsgi ds Wsss id i Tubi gkubl. Ei Go dl di chisch Egi d Tubi i So u. Auf d Rücksi ds Mschihuss fliß ds Wss id ls Fluss zus. Ughugsgäss od i Fischpp öglich Fisch ds Pssi ds Whs. I Wsskfk d hoh lkisch Wikugsgd vo üb 90 % ich. Di zug Sog häg i s Lii vo d Mg ds flißd Wsss ud d Höhdiffz b. J ch Voluso ud Fllhöh ko uschidlich Tubi zu Eisz. Is di Fllhöh zu gig, is d Bu is Wsskfks jdoch ich sivoll. Msgi Wähd di Nuzug d Wsskf Flüss i sh lg Gschich h, is di Egigiug us d M dgg i sh u Eicklug. Di Söug, di i M voko, kö uf uschidlich Wis guz d. Es gib goß Mssöug, i d Golfso, di Söug vo Ebb ud Flu ud di Söug izl Wll. Fü jd dis Söugs sid spzill Kfk i Eisz, z.b. Wllkfk, Gzikfk od Söugskfk. Zuzi id dis Fo d Egigiug jdoch och pob. Fü di Zukuf is lldigs d Bu vo Wll-, Gzi- ud Söugskfk li gpl. Vo- ud Nchil D hoh Wikugsgd i Wsskflg ud di lg Lbsdu i d ifch ud bäh Tchologi spch iduig fü di Nuzug d Wsskf, u ülich Rssouc zu scho ud ki Abgs zu zug. Obohl zu Bgi hoh Ivsiioskos fll, sid di Bibskos jdoch sh idig, d di Efodiss Wug ud Bdiug gig sid. Nchilig is lldigs, dss duch Wsskfk dsisch Eigiff i di Nu vollzog d, sodss zu Bispil ökologisch voll Lbsäu übsu ud di zsö d od Wdfisch ich h i ih Lichgbi glg kö. u s c h u l

5 I f o k Widgi Wi sh Wid? Soshl ä di Ed ud di bodh Luf. Dbi sh giol goß Tpu- ud Duckuschid i d Aosphä. Eä Luf sig uf (Hochduckgbi) ud sik üb kühl Gbi id b (Tifduckgbi). J göß ds Lufduckgfäll zisch dis Gbi is, dso säk is d Wid. Nülich hb uch och di Glädobfläch ud di Edoio Eifluss uf di Widsäk ud -ichug. Di Widgschidigki id ußd hblich duch Hidiss i Gbäud hbgsz ud i bi Übsö vo Glädkupp od Bg dulich zu. Di Nuzug ds Wids ls Aibsgi h i lg Tdiio. Widühl ud zu Mhl vo Gid od ls Säg- ud Ölühl igsz. Mod Widgilg gi So us d Kf ds Wids. Si uz d Aufib, d d Wid bi Vobisö d Rooblä zug. Widkf i Duschld Di Sozugug us Widgi h ihlb ig Jh sk zugo. Di i Duschld islli Widgilg poduzi Millid Kilosud So. Di dck di Widgi hu 6,4 % ds gs Sovbuchs ud lif dh d göß Big zu Sozugug us Eub Egi i Duschld. Ds Pozil d Widgi is jdoch och ich usgschöpf. Ds so g Rpoig, lso d Aususch vo äl duch od ud lisugsfähig Alg, ud di Widgiuzug uf d M bi i Pspkiv fü di Zukuf. Widkflg Ld (Osho) U So zu gi, id di Bgugsgi ds Wids vo d Rooblä d Alg i i Dhbgug ugdl, di i Go i I d Godl ib - ählich i bi i Fhddyo. Ausschlggbd fü d Eg sid di Bu d Rooblä soi di Widgschidigki. Bi i Vdopplug d Widgschidigki k sich di Lisug d Alg sog vchfch. Widgi uf S (Offsho) Mi Offsho-Widgi bzich di Sozugug us Widkf uf d M. I Nod- ud Oss sh bis Offsho-Widpks i d Gäss Däks, Goßbiis, Schds ud d Nidld. Si sid duch Skbl i d Soz vbud. Di übduchschilich Widgschidigki uf S öglich goß Egipozil. Bislg dh sich hizuld zi Eizllg i Wss, i i d Esüdug ud i vo Rosock. Bid Alg sh i Ufäh ud di dzu, Efhug zu sl, di i d Bu göß Widpks uf d M ifliß. Alph Vus hiß ds s göß Offsho-Pojk, i dss Bu i So 2008 bgo ud. Vo- ud Nchil d Widgi... Wid is i Rohsoff, d s i gb id ud Widgi zich sich duch i gu CO2-Bilz us, d ki Eissio fll. Außd füh si lgfisig zu i gsig gipoliisch Ubhägigki ud schff u Abispläz, z.b. bi d Plug, Hsllug od Wug vo Widkflg. Widgi h ich u Voil, sod uch iig Nchil, d Wid usig is ud sich u liv schlch klkuli läss. Außd läss sich ich spich, sod uss dik i lkisch So ugdl d. Dshlb üss dzi i och zusäzlich Egiqull vohd si, ud di Widgi k ich duhf ud kos d kopl Egibdf i Rgio bdck. Fü iig Msch bdu d Bu vo Widkflg uch di Biächigug ds Ldschfsbilds. I d Rlio zu d Voil d Widgi, is dis Nchil jdoch hihb, vo ll d, di Plug zuküfig Widpks vsäk i Richug Offsho-Widpks gh. u s c h u l

#früherschein #bf17 bf17.de

#früherschein #bf17 bf17.de #fühschi #bf17 bf17.d Füh s spä: h F s i Bgl loh sich! Ei sup Gfühl: Edlich di Püfug bsd jz gh s slbsvwolich s Su! W sich fü ds Bgli Fh b 17 (BF17) schid, is füh d ls d ud h di Glghi, gis i si El od d

Mehr

Veranstaltungen der Landesjugendringe Brandenburg und Berlin

Veranstaltungen der Landesjugendringe Brandenburg und Berlin ü f o g s g Foildu h c i l m h E d Hup- u i s d v i d Jugd Vslug d Ldsjugdig Bdug ud Bli 1. Hljh 2015 Ifo ud Kok Bdug: Ldsjugdig Bdug Bi S. 7 14467 Posdm Tlfo: 0331 / 620 75-30 Fx: 0331 / 6 20 75-38 E-Mil:

Mehr

Bis zu 20 % Ra. b b. a h

Bis zu 20 % Ra. b b. a h btt! Bis zu 20 % R www.gvb.ch h? ic s b b d d u W s s d ich t lück lo s s u H Ih h ic s W i v Mit us kö Si Ih Hus udum vsich Mit us Zustzvsichug ist Ih Vsichugsschutz i ud Sch W glichzitig i Lück i d Gbäudvsichug

Mehr

ev. Jugend Böckingen Freizeit Programm 2015

ev. Jugend Böckingen Freizeit Programm 2015 v. Jugd Böckig Fzt Poga 2015 Zltlag fü 9-13 Jähig 2. - 15. August 2015 Wi sog fü gaos ud uvgsslich Fzt i Mt ds Hohloh Walds, i Etthaus kl gütlich Dof. Dikt vo Bauhof ba gibt s täglich fischst Milch du

Mehr

Unsere Ausbildungsberufe Fleischer/-in und Fleischerei-Fachverkäufer/-in

Unsere Ausbildungsberufe Fleischer/-in und Fleischerei-Fachverkäufer/-in Fih zub - fü! Us Ausbildugsbuf Flih/-i ud Flihi-Favkäuf/-i Das Flihhadwk fü all, ig was f Pfa hab Ei abwslugsi Eähug fih, howig Lbsl lig bi jug Mh voll i Td Ki Wu, dass si i h Sulabgäg fü i Ausbildug i

Mehr

Lineare Algebra. Formelsammlung. Vektoren und Matrizen. Christian Moser. 13. September a - b. Warps. w 2. w 1. v v 1. w 3

Lineare Algebra. Formelsammlung. Vektoren und Matrizen. Christian Moser. 13. September a - b. Warps. w 2. w 1. v v 1. w 3 Wps J k i ik k ii h i -Fko shi Folsl Li l W is i Fko i ä ik i is, i sih i Sll s spülih ks i ik - ko Mi hisi Mos Sp o: hisi Mos : Sp Fhl i Ml i os@hsh Folsl Li l ko Folsl Li l Mi Äqil äqil Zi ko si Äqil,

Mehr

MIT VIELEN ANGEBOTEN VOM 18. BIS EINSCHL. 26. APRIL 2015

MIT VIELEN ANGEBOTEN VOM 18. BIS EINSCHL. 26. APRIL 2015 SFII 110 I VSCHID FAB I 10 TOPF (gülig b ofo bi icl. 26.04.; olg Vo ic.) HÄGPLAGOI 110 DOPPLT GSTCKT I FAB D I 10 TOPF (gülig b ofo bi icl. 26.04.; olg Vo ic.) Blkowoc IT VIL AGBOT VO 18. BIS ISCHL. 26.

Mehr

SKILL software. Das Leitsystem: embiaguide Konzept, Kunden, erster Großauftrag in Aussicht! erster Großauftrag. Konzept. Kunden

SKILL software. Das Leitsystem: embiaguide Konzept, Kunden, erster Großauftrag in Aussicht! erster Großauftrag. Konzept. Kunden Ds Lisysm: mbiguide Kozp, Kud, rsr Großufrg i Aussich! SKILL sofwr Kozp rsr Großufrg Kud Ds Lisysm: SKILLguid rsmlig i THE SQUAIRE/Trmil 1, Flughf Frkfur SKILLsofwr ms SKILL sofwr SKILLbudoc Projk dokumir

Mehr

Netzwerk Umweltbildung Sachsen

Netzwerk Umweltbildung Sachsen Nzwk Umwlbildug Sachs Koodiiugssll ds Nzwks Umwlbildug Sachs Jahsagug 2013 Nzwk Umwlbildug Sachs Jahsagug 2013 1. Vosllug d u Ipäsz ds NUS/TNU 3. Sad ud Übblick üb di Öfflichkisabi im NUS 4. Zilsllug fü

Mehr

Herzlich willkommen im. Haus Westfalen Jahre

Herzlich willkommen im. Haus Westfalen Jahre zich ikomm im i tf 1981-25 Jh - 2006 t f.fo-h-tf.d Fmii Vibtz Lchtß 17 97616 Bd Ntdt T.: 049 9771 / 2626 dy: 0173 981 148 0 -Mi: hj-vibtz@b.d Ihtzi Dckb tt Si t 1 Ihtzi Si t 2 - Attt Sit 3 Fi Sit 4 Fi

Mehr

4NPA. Niederfrequenz- Schnittstelleneinschub für EL- und WL- Anwendungen. Abb. 4NPA (L- Nr )

4NPA. Niederfrequenz- Schnittstelleneinschub für EL- und WL- Anwendungen. Abb. 4NPA (L- Nr ) Daba NF chisischub Nidfquz chisischub fü EL ud WL Awdug Abb. (L N. 2.320) Auf i Bick: NF Asuug vo Fmdvsäk i EL Aag Abidug vo pchs mi Liisuug i WL Aag NF Wischaug vo bzw. zu z.b. Fukmagazi NF chis fü x

Mehr

Alle Jahre wieder... Jetzt backen & gewinnen

Alle Jahre wieder... Jetzt backen & gewinnen d l w i I W ud gh All Jh wid ko wi pä i d ihig kl Tg i Wihhiug ud Pläzhlu Di Jh h u d hiih Wiwld zu fiüb, lllib Wldi-Pläzh ipii Mi Eul, Fuh, Igl ud Elh gh ud i Wiwld ud uf d Pläzhll Dfü buh wi ki bod Auh

Mehr

Schienenersatzverkehr

Schienenersatzverkehr Siszkh b-widli / 9.0 3.08.13 A Wk o c. 05:00 bis :00 Uh d ll S-Bh-Zü d izl Riolzü zis b-widli d. Do bz. izl S-Bh-Zü zis b-widli d i Siszkh i Bss üh. D Gd dü sid Bbi. Mi i lä d Riszi bis z 30 Mi is z. Aslssbid

Mehr

Der Niedrigzins-Hammer! EXTRABLATT NAGELN SIE DEN NIEDRIG-ZINS FÜR IHR WOHNGLÜCK FEST. Vorsorge

Der Niedrigzins-Hammer! EXTRABLATT NAGELN SIE DEN NIEDRIG-ZINS FÜR IHR WOHNGLÜCK FEST. Vorsorge D Nidigzi-Hamm! EXTRABLATT NAGELN SIE DEN NIEDRIG-ZINS FÜR IHR WOHNGLÜCK FEST. Immobili Voog Vmög EXTRABLATT D Nidigzi-Hamm! DER NIEDRIGZINS-HAMMER! JETZT NIEDRIG-ZINSEN FÜR DIE ZUKUNFT FESTNAGELN 11%

Mehr

Panorama-Sternkarte. Anleitung & Pläne. STERNE erleben

Panorama-Sternkarte. Anleitung & Pläne. STERNE erleben lb Hiz Hof, Sophi Stauff 1. Jui 2012, 3. Auflag admi@stlb.ifo www.stlb.ifo Paoama-Stkat Alitug & Plä Macl Wyss Schülabit 4. Klass, Wildswil Fühugsschi Stblatt Paoamablatt Zwischhölzch Matiallist Paoamablatt

Mehr

& im Einklang. HUGO-Bergkräuterochsen-Paß

& im Einklang. HUGO-Bergkräuterochsen-Paß HUGO-Bgkäutochs-Paß Hugo-Bgkäutochsflisch Hugo-Bgkäutochs-Wüst Hugo-Bgkäutochsislig (Wlschislig) Hugo-Bgkäutochsblut (blau Potugis) Oigial-Schobmühl-Schapsl (Nuß) Oigial-Bgkäut-Schapsl (Zib) & im Eiklag

Mehr

FREUZEITSPORT mit Union Trendsport Weichberger 2012 Nr. 2 - P.b.b. 05Z036131 S 3100 St. Pölten, Fuhrmannsgasse 9/7, (ZVR: 887639717)

FREUZEITSPORT mit Union Trendsport Weichberger 2012 Nr. 2 - P.b.b. 05Z036131 S 3100 St. Pölten, Fuhrmannsgasse 9/7, (ZVR: 887639717) RUZITORT Ui T Wi 0-05Z0363 300 öl 9/7 (ZVR 88763977) L i i L*ROMOTIO W D GH 35 Kff/i U Oß 7 Tl +43 676 700 30 90 -il ffi@li UID TU994940 9366 LG öl 0 l iöi öl Iil l Mli ÖT i i K f i ö Oi 0 75 5 l 85 0

Mehr

Advent und Weihnachten

Advent und Weihnachten l h h C T B h q Z 1 T i h d 2 H 3 H i v C i i Zi,, G g, h D id l D ih vid h ( 1 B 685 Hä dih vid 1 Sh, q 59 Sh,, i h i z g l, g H 1 g l gü ig! ß l, il k! Sih d! Gü, E di d K ig ö ig h di k di, i z ig d

Mehr

Boulevardzeitungen). Ereignissen. bb.cz

Boulevardzeitungen). Ereignissen. bb.cz G H Ö Z F D F W H G D H Ü K H Ä P O L L H K DG D KOZP Ü i i l i D Kzp i i P i ypi i b ä li i Oii l G i i llii i. i b ll i i i Gä i f ü b f l zi D Kzp i üblii ä ä ä fi i i ll b : i i f b z i l b zi i i

Mehr

Tag der Geodateninfrastruktur Schleswig-Holstein am Thema

Tag der Geodateninfrastruktur Schleswig-Holstein am Thema Tg Gisuku Schlswig-Hlsi 05.03.2015 Th uzugsöglichki v G i u Vwlugsb is u jz 1 v 20 Ihl s Vgs Vwlugs hbi h GIS Es wug u uzugsöglichki v G Huig Swug i Kulvwlug (Bispil) uzug v G ubgz Möglichki? 2 v 20 Eisz

Mehr

Sachsen-Anhalt 2013/2014. Volksbanken Raiffeisenbanken

Sachsen-Anhalt 2013/2014. Volksbanken Raiffeisenbanken R H E M T G N I R DER! N B A N I E R FAI BEWERB FÜR MEHR MIT S-Al 2013/2014 TT DER WE Vl Rii 2 l i H R i D ä p Mii v i i F Gß z W, zi i i p ii i S W W ll i z ß F v i i i i iß: Fi Hil, l i p z i i J S K

Mehr

Übungsaufgaben "Vektorrechnung"

Übungsaufgaben Vektorrechnung stllt vo Olf Gmkow Sit / Übugsufgb "Vktochug" ) Vo i Gd g ist d ukt (; ; ) ud d Richtugsvkto bkt. Bch Si d Abstd ds ukts (; ; ) vo dis Gd. Lösug, dt d g ) Di i d,-b vlufd Gd g schidt di bid Kooditchs jwils

Mehr

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Web-Auftritt

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Web-Auftritt Mßgch Löug fü Ih Wb-Auf Dly & P KG Ivv Sfwlöug Dly & P KG Ivv Sfwlöug Pf-Kw Hw fü I-Wb S hb ch k Wb öch Ih I-Auf u gl? G übh w Pgug u Glug Ih Wb. Ob pw B-Pckg ff Ivul-Löug w Spzl fü I-Wb. D Abug u CRM-

Mehr

DAS PROGRAMM FÜR SONNTAG

DAS PROGRAMM FÜR SONNTAG ck! PROGRAMM DAS PROGRAMM FÜR SONNTAG Auf dis Si fh ih jd Tg, ws hu uf dm Budsff lls fü uch gbo wid. Ds usfühlich Pogmm fid ih im Plck!-Pogmmhf, ds ih bi d Ais im Tgugsbüo hl hb. bis h i Kich ö s k i d

Mehr

Inhalt. Das Buch/Das Material Lehrerteil mit Hinweisen zur Unterrichtsgestaltung Kopiervorlagen:

Inhalt. Das Buch/Das Material Lehrerteil mit Hinweisen zur Unterrichtsgestaltung Kopiervorlagen: Ihlt Ds Buch/Ds Mtil....................................................................... 3 Lhtil mit Hiwis zu Utichtsgstltug................................................ 4 Kopivolg: Ätz, ds Titmost

Mehr

Wir feiern 25jähriges Jubiläum feiern Sie mit!

Wir feiern 25jähriges Jubiläum feiern Sie mit! W f 25jähgs Juläum f S mt Zhlch Juläums-Akto, gussoll Vkostug, Fchtug, Gwspl ud l gut Lu wt S d Edlwss-Apothk. Ut dm Motto GESUND VON KOPF BIS FUSS wd 1.2.2014 gz Woch lg usgg gft. Nütz S us Juläumswoch

Mehr

Führungskräfteentwicklung als Anleitung zur Übernahme von Verantwortung

Führungskräfteentwicklung als Anleitung zur Übernahme von Verantwortung Ladsschulamt ud Lhkäftakadmi Fühugsakadmi Fühugskäfttwicklug als Alitug zu Übahm v Vatwtug Wi müss wi us als Fühugskäft twickl, um vatwtlich hadl zu kö?? Gsllschaft zu Födug ädaggisch Fschug 2. Mai 2013

Mehr

pp e S oz i l te r n nem A t ze n? ü n te r s t lig in d a u f fä l ich än . Was in m u te n e k n i ihn u r zurü n ich t mer m h im u r S ohn so et w

pp e S oz i l te r n nem A t ze n? ü n te r s t lig in d a u f fä l ich än . Was in m u te n e k n i ihn u r zurü n ich t mer m h im u r S ohn so et w ütz t s t U ug, i K fü lich g Ju k c Rü Ich ko Mi M S oh z mm mit h im iht sic lt vhä c h t o T i Ich w üsch m m sich i s mi h i m i t i b a l t m A ic ka ck. Wi zuü lig i a u f fä l täk : i w p p u G

Mehr

5. Klasse Mathematik. Mathematik. 5. Klasse. Drei Lernbausteine für garantiert bessere Noten! WISSEN ÜBEN TESTEN

5. Klasse Mathematik. Mathematik. 5. Klasse. Drei Lernbausteine für garantiert bessere Noten! WISSEN ÜBEN TESTEN 5. Kl Mik WIEN ÜBEN TETEN 5. Kl Mik Di Lb fü g b No! Zäzlic igil Lk f www.llf. o l i i Bc: WIEN H wiol ci fü ci, w z j L wi, icig vobi z! I lk pl: Rgl Abilig I c pl: Bipil Vclicg ÜBEN H w Gl f ypic Übgfgb!

Mehr

Ausbildung bei uns. Innovationen & Technologien mit Zukunft

Ausbildung bei uns. Innovationen & Technologien mit Zukunft il i Ivi & Tli i Zkf NEPTUN WERFT i TOP-ili J J i v IHK Rk fü illi i i TOP-ili v. Wi ll lkii k läßi i Qliä i il ü. Iivill Fö i il i Bffüii fü ül i i ii pk. Wi ö j i il fli Eii i Bfl öli. Z R i i l f i

Mehr

TransRelations BDÜ. Schaltzentrale zwischen Kunde und Übersetzern. Vertragsfreiheit trotz ZSEG? Wer suchet, der findet im Internet

TransRelations BDÜ. Schaltzentrale zwischen Kunde und Übersetzern. Vertragsfreiheit trotz ZSEG? Wer suchet, der findet im Internet TsRlios Miglidszischif ds BDÜ-Ldsvbd B-Nidschs.V. Hf 3/03 Dzb 2003 Schlzl zwisch Kud ud Übsz Vgsfihi oz ZSEG? W such, d fid i I BDÜ Budsvbd d Dolsch ud Übsz E d i o i l / I h l TsRlios 3/03 Edioil Fibuflich

Mehr

Ausgleichendes 4-Backen-Spannfutter Compensating 4-jaw chuck. Unbeatable flexibility

Ausgleichendes 4-Backen-Spannfutter Compensating 4-jaw chuck. Unbeatable flexibility IoF sgis -a-afu Cosaig -ja u Usagba flxib Ubaab flxibiiy WR ha auf i Eug o Wkzugasi agi u as flxib afu IoF. Mi IoF ass si u, ig u au gois uföig i ausgi zis sa. WR has so o h vo of o ai oos a vo h flxib IoF

Mehr

Einführung in die Computerlinguistik

Einführung in die Computerlinguistik Eifühug i di Copuliguiik Mophologi ud Auoa II Adjkivdug: Zuaddiaga 1 2 3 4 WS 2012/2013 Mafd Pikal Volug Eifühug i di CL 2012/2013 M. Pikal UdS Copuliguiik Volug Eifühug i di CL 2012/2013 M. Pikal UdS

Mehr

Bundestagswahlkreis 083

Bundestagswahlkreis 083 o kw lö k Cy Gü zu i Fi lu -J u Fi ll K i iu P Ky R i o Do U li z u Gl o F Gö Li iz l J lä ow ll Ro F l u o o k u L G Ru l E l pl o Fku i N u O k l l i ü li l H i w G i Ko G E Ki zi ä D i l y i o z u zi

Mehr

Messe friedrichshafen

Messe friedrichshafen 1 Iaioal Mss fü Todsig & kaivs Back www.mycak-mss.d Mss fidichshaf 2 Aussll Ifo Das Ev fü Tohusias im Süd! D Boom ud um Todsig ud kaivs Back häl a ud wi gh mi. Am 3. & 4. Fbua 2018 fid di Tomss my cak

Mehr

Herzlich willkommen!!!

Herzlich willkommen!!! vvcm v2c Wb- Vdkfzsfw Ds Kzp VENIMUS VIDEMUS COMPREHEDEMUS KOMMEN SEHEN VERSTEHEN Hzlch wllkmm!!! 2009, vvcm GmbH, Bm www.vvcm.d flgch m V2C b Ds Uhm VIVICOM» Sd: Bm D s U h m V I V I C O M» Ewcklug v

Mehr

E i n b a u-b a c k o f e n O I M 2 2 3 0 1 B i t t e z u e r s t d i e s e B e d i e n u n g s a n l e i t u n g l e s e n! S e h r g e e h r t e K u n d i n, s e h r g e e h r t e r K u n d e, v i e

Mehr

Qualität, auf die Sie bauen können. Quality Living im lebenswerten Mariahilf. 1060 Wien, Gumpendorfer Straße 123 www.gumpendorferstrasse123.

Qualität, auf die Sie bauen können. Quality Living im lebenswerten Mariahilf. 1060 Wien, Gumpendorfer Straße 123 www.gumpendorferstrasse123. Qulität, uf di Si bun könnn. Qulity Livi i lbnswrtn rihilf 1060 Win, upndorfr Strß 123 www.gupndorfrstrs123.t JAJA In City-Näh it ttrktivn Nhvrsorn, bstr Vrkhrsnbindu und Infrtruktur D ist Qulity Livi

Mehr

Zugestellt durch post.at ALDRANS FEIERT DIE ERÖFFNUNG!

Zugestellt durch post.at ALDRANS FEIERT DIE ERÖFFNUNG! Zll c po. LDRNS FEIERT DIE ERÖFFNUN! Lib l i l! l Büi i f c ll z i ic bo T of ic f Tü i f. E o H i ll ic i ilt off Wc i Tü i o vil i i T ü z i Doff D H z fi. i b b i kipp) Dc i i likib Ho. D ki Wüc (i

Mehr

Da heb ich ab! DaS neue Happy Cat kommt! Sommer 2016

Da heb ich ab! DaS neue Happy Cat kommt! Sommer 2016 D hb ich b! DS u Hppy C komm! Somm 2016 Jd Kz is izigig! Gog Müll, Ihb vo Hppy C mi K Micky! y pp H sibl, ksi? s, l g, ju v, Is si ki gskz od h u oh W i si Is äglichki? Fumiluv d Si fü ll Bi Hppy C fi

Mehr

Vivadens. Vivadens. Vivadens &6)22;)68. Energieeinsparung. Beliebig Warmwasser. Ultra kompakt und ultra leicht

Vivadens. Vivadens. Vivadens &6)22;)68. Energieeinsparung. Beliebig Warmwasser. Ultra kompakt und ultra leicht Such Si i Wdk, d Egiipug, bibig Wm, i kompk Dig ud i vockd Pi i ich vi? i d Richig. Mi i Bchik ud Mh od Popbib diffzi ich d u D DiichWdk duch i uvgichich PiLiugvhäi ud ich Ih d Lb i Sch Hizug ud Wmbiug.

Mehr

MATERIAL-LISTE. zur Woche für das Leben MATERIALIEN. MATERIALIEN Bestellen: Christiane Moser Telefon 0681 /819 175 27 salzburg@wochefuerdasleben.

MATERIAL-LISTE. zur Woche für das Leben MATERIALIEN. MATERIALIEN Bestellen: Christiane Moser Telefon 0681 /819 175 27 salzburg@wochefuerdasleben. Foum Nus Lb MATERIAL-LISTE zu Woch fü das Lb 2016 MATERIALIEN KOSTENLOS ANFORDERN Fag batwott Ih g Chistia Mos Tlfo 0681 /819 175 27 salzbug@wochfudaslbat MATERIALIEN Bstll: Im Itt mit Oli-Fomula: wwwwochfudaslbat

Mehr

Agile Innovation Patterns

Agile Innovation Patterns Th Ail Innoaion Gam Puin h wok in wokshop - Ails Anfodunmanam mi Soy Map und Lan Pojc Canas Ail Innoaion Pans Puin h wok in wokshop - Ails Anfodunmanam mi Soy Map und Lan Poduc Canas Til Zil Rchch & Insihs

Mehr

Dreh und Trink! Die Kultmarke dreht auf.

Dreh und Trink! Die Kultmarke dreht auf. Dh ud Tik! Di Kultmak dht auf. Dh ud Tik ist i absolut Kultmak ud bi Kid uglaublich blibt. Das hat vil Güd. Ud jtzt komm och iig dazu. Fü Wbug, PoS-Matial ud Gbid wud i u Makwlt gschaff, di but, lustig,

Mehr

GEWÄSSERGÜTEBERICHT BIELEFELD Bielefeld. Gewässergütebericht

GEWÄSSERGÜTEBERICHT BIELEFELD Bielefeld. Gewässergütebericht GEÄSSERGÜTEERICHT IELEFELD 2008 ilfld Gwägütict 2008 INHALTSVERZEICHNIS Iltsvzic: VORORT... 5 1 EINLEITUNG... 6 2 DAS FLIEßGEÄSSERSYSTEM IN IELEFELD... 7 2.1 Ntuäumlic Ggit... 7 2.2 Di ilfld Gwäsystm ud

Mehr

SPORT-THIEME-AKADEMIE 2018 KOORDINATIVE HERAUSFORDERUNGEN FÄHIGKEITEN SPIELERISCH ENTDECKEN UND ERWEITERN HANS-PETER ESCH.

SPORT-THIEME-AKADEMIE 2018 KOORDINATIVE HERAUSFORDERUNGEN FÄHIGKEITEN SPIELERISCH ENTDECKEN UND ERWEITERN HANS-PETER ESCH. Aufwäm Akomm mit Köp & Gist Di Tilhm/-i bild Di-Gupp ud lauf bzw h schll hitiad duch di Hall Auf i akustischs Sial wd fold Aufab ausfüht: 1) D/di Ltzt übholt di Gupp A B C 2) D/di Mittl übholt d/di Vod

Mehr

Bauqualität Verfahrensqualität und Produktqualität bei Projekten des Wohnungsbaus Kurzbericht aus einem Forschungsvorhaben.

Bauqualität Verfahrensqualität und Produktqualität bei Projekten des Wohnungsbaus Kurzbericht aus einem Forschungsvorhaben. WEEBER+PARTNER BAUQUALITÄT 1 Has Wb; Simo Bosch Bauqualiä Vfahsqualiä ud Podukqualiä bi Pojk ds Wohugsbaus Kuzbich aus im Foschugsvohab. Di Aspk d Bauqualiä sid vilfälig, si bff ich u di Bauchik, sod si

Mehr

5.4. Aufgaben zur Kurvenuntersuchung zusammengesetzter Funktionen

5.4. Aufgaben zur Kurvenuntersuchung zusammengesetzter Funktionen 5.. Aufgbn zu Kuvnunsuchung zusmmngsz Funkionn Aufgb : Kuvndiskussion von Eponnilfunkionn Unsuch ds Schubild d Funkion f uf Symmi, Achsnschnipunk, Vhln fü ±, Em- und Wndpunk. Skizzi ds Schubild im wsnlichn

Mehr

Die Kraft der guten Worte

Die Kraft der guten Worte ! k h c s l l o iv Ds Büchr, C chmck, ft Ptsch A trß PLZ / Ort L A ll i sivoll schk möcht! mit vil Fr f ll it rit. Wi k ich hlf? Dis Frg h sich sichr scho vil vo s gstllt. Zm Bispil mit sr Gschk, r Erlös

Mehr

Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s. Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s a u s Sta h l Ed e l s ta h l u n d. Gl a s. En g i n e e r i n g

Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s. Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s a u s Sta h l Ed e l s ta h l u n d. Gl a s. En g i n e e r i n g a u s Sta h l Ed e l s ta h l u n d Gl a s 2 Ve r z i n k t e Sta h l k o n s t r u k t i o n m i t g e k l e bt e n Ec h t g l a s- s c h e i b e n Da c h ü b e r s p a n n t d i e Fr ü h s t ü c k s

Mehr

Farbkarte 3M Wrap Folie Serie 1080

Farbkarte 3M Wrap Folie Serie 1080 Fabka 3M Wap Foli Si 1080 Ipssu Rocco Jba - Eizluh Bückbachwg 2-09603 oßschia Tlfo: 03731-7832899 Eail: ifo@fola24.co Wbsi: www.fola24.co US-IdN.: DE265089990 3M Wap Foli Si 1080 CAR WRAPPIN W Si Fag zu

Mehr

Sitzungsberichte. der. philosophisch-philologischen und historischen Classe. der» k. b. Akademie der Wissenschaften. zu IVEünchen Heft I.

Sitzungsberichte. der. philosophisch-philologischen und historischen Classe. der» k. b. Akademie der Wissenschaften. zu IVEünchen Heft I. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe der» k. b. Akademie der Wissenschaften zu IVEünchen. 1881. Heft I. M ü n c h e n. Akademische Buchdruckerei von F. Straub 1881.

Mehr

Weiterbildung WBA Allgemeine Zahnmedizin SSO: Beurteilung der Weiterbildungspraxis durch die Assistenzzahnärztinnen und Assistenzzahnärzte

Weiterbildung WBA Allgemeine Zahnmedizin SSO: Beurteilung der Weiterbildungspraxis durch die Assistenzzahnärztinnen und Assistenzzahnärzte Witrbildug WBA Allgmi Zhmdizi SSO: Burtilug dr Witrbildugprxi durch di Aitzzhärzti ud Aitzzhärzt Witrbildugtätt/-prxi: Aitti/Aitt: ---------------------------------------------- -----------------------------------------------

Mehr

Welcher Akku hält länger?

Welcher Akku hält länger? Wchr Akk h gr? Ei Vrgich vo y v Br www.-gh. W vrrch i Arg i Akk i r Vorgg chich or chich? Di Awor i. Ei Akk i i Vrchißrok Ag ri i Vr Hrr gi. Ähich ir g Fr öch r Akk irig Fkor ir Aggfor rückkhr. Wi ch i

Mehr

StudiumPlus- SS 2017 Torsten Schreiber

StudiumPlus- SS 2017 Torsten Schreiber StudiumPlus- SS 07 Torst Schribr 44 Dis rg sollt Si uch oh Skript btwort kö: N Si di wichtigst Eigschft vo Mg! Wi kö Si i Itrvll dfiir? Wi fuktioirt di Modulo-Oprtio? Wofür brucht m ds d Morg Gstz? Ws

Mehr

BÜROZENTRUM FALKENBRUNNEN. Chemnitzer-Str. 48, 48a, 48b, 50 / Würzburger Str. 35 01187 Dresden

BÜROZENTRUM FALKENBRUNNEN. Chemnitzer-Str. 48, 48a, 48b, 50 / Würzburger Str. 35 01187 Dresden BÜROZENTRUM FALKENBRUNNEN Chmnitz-. 48, 48a, 48b, 50 / Wüzbug. 35 01187 Dsdn OBJEKT OBJEKT INDIVIDUELLES UND GROSSZÜGIGES BÜRO- UND EINZELHANDELS-ENSEMBLE Das Büozntum Falknbunnn bitt modn und funk- nn

Mehr

Anlagen: Bericht des AK Energie, Lageplan Radwegeverbindungen zwischen Herzo Base und Gewerbegebiet Nord

Anlagen: Bericht des AK Energie, Lageplan Radwegeverbindungen zwischen Herzo Base und Gewerbegebiet Nord AGENDA-BERAT ookoll d zu Ju, bs Uh Al: Bch ds AK E, Lpl Rdwvbdu zwsch Hzo Bs ud Gwbb Nod TO Bch us d Absks ud d ojkupp ) Absks NlwTl Es bch Ghd Häf Am Amphbfzu d N-Osupp l d ERH zwsch Obmchlbch ud Nddof

Mehr

Aufgabenblatt Finanzmathematik. Rentenrechnung 3

Aufgabenblatt Finanzmathematik. Rentenrechnung 3 FachHochschul Lausitz Fachbich IEM Fiazmathmatik Nam: Plz,Noack Mat. WIE 3 Datum: 7..4 Aufgabblatt Fiazmathmatik tchug 3 Aufgab Aus i Azig: Bakdit sofot ud bum fü jd Zwck: z.b. 5.,- fü 36,- moatlich bi

Mehr

4.2 Die Lenzsche Regel

4.2 Die Lenzsche Regel Expriaphysik T Dorud SS Shauka. Kha @ T - Dorud. d Kapi 4 4. Di zsch g Dr durch i iduzir Spaug fißd Sro is so grich, dass r i Magfd rzug, das dr Ädrug ds agisch Fusss ggwirk. ispi: irbsrö brs di wgug ir

Mehr

I MECHANIK. 1. EINFÜHRUNG Grundlagen, Kinematik, Dynamik (Wiederholung der Schulphysik)

I MECHANIK. 1. EINFÜHRUNG Grundlagen, Kinematik, Dynamik (Wiederholung der Schulphysik) Physik EI1 Mechnik - Einfühung Seie I MECHNIK 1. EINÜHRUNG Gundlgen, Kinemik, Dynmik (Wiedeholung de Schulphysik) _Mechnik_Einfuehung1_Bneu.doc - 1/9 Die einfühenden Kpiel weden wi zunächs uf dem Niveu

Mehr

Kundenmagazin der Bag Company. Ausgabe 7 IMGRIFF

Kundenmagazin der Bag Company. Ausgabe 7 IMGRIFF Kz B Cy A 7 IMGRI D ü U j z IA 2010 D ü W I W w? Ww w Vw U Uw ü M D H D w w w R Vw ü U R D ö B Cy J z SC- B üz Sw C SC ü w L K S ü ü D S Z B Cy A G z Uw G S S ü j z Mü Uw U z G S w S 6 7 INHAL Nw SI 3

Mehr

Juni 2015 Nº62. Hast du den Plan?

Juni 2015 Nº62. Hast du den Plan? Ji 2015 Nº62 H Pl? l L 13 J E z A flipp S i i i l N i M zükk D F l i i f U L klä l N j üli i i M l i z pä L f l i i v i Ml fü z pk STOPP: O EIN ILLE IST IST AUCH EIN EG STIMMT DAS? x2 + x + I f v fü zf

Mehr

Sommerbaustellen 2015

Sommerbaustellen 2015 Sommbull 05 Gzch (Roch) Mkplz Blfo Lb Fhgä U Gl- ud Fhluglg pflg w gu dm S ch ud bqum Tm ud Bu fh kö. D bdu, d w uch glmäg z mü. Bull kö Umllug, Echäkug ud uch Läm m ch bg. E u go Alg, d Ih w uch d Awoh

Mehr

:46 1/9 Kinder gut betreut

:46 1/9 Kinder gut betreut 30.09.2017 02:46 1/9 gut btrut LANDKREIS AUGSBURG (DRUCKANSICHT) KINDER GUT BETREUT KINDERTAGESSTÄTTEN & SCHULISCHE BETREUUNGSANGEBOTE IM LANDKREIS AUGSBURG Di G mi d im La dkr is Aug sbu rg vrf üg üb

Mehr

Jetzt läuten wir Ihre Profitwochen ein www.skoda.ch

Jetzt läuten wir Ihre Profitwochen ein www.skoda.ch Jz lä wi I Pfiwc i www.d.c Gc: Sd i z CHF 3 000. ŠKOD Ocvi Fmily-P D F ll fü Si D vmm I c Bi ll ll i 30. Spm 2011 l Si GRTIS- Sd v i z CHF 3 000.. Si pfii v di i, w Si ü dm Lipi zäzlic Sd (c llicf d p

Mehr

Herbst/Winter 2014/15

Herbst/Winter 2014/15 RENDGflü b/wi 2014/15 Iii. M.. i. Fb. ff. I M i ll W i w b i. E M-L Iii fü ll i M lib. zig i i M-z f Fi W. Wi w O f i fü i i gg L z. Di b-m fzii fglg gäzli w. Wä i Dwl zwi ili-ll ii Kül wl bi i Mä-M ll

Mehr

Die. Die Dienstleistungen der SWU EnergieBerater. Vortragsprogramm der SWU EnergieBerater September 2011 bis April 2012. Und wir gehen weiter.

Die. Die Dienstleistungen der SWU EnergieBerater. Vortragsprogramm der SWU EnergieBerater September 2011 bis April 2012. Und wir gehen weiter. Apl: Tomo d Egvogug kö gv Egqull l? Moch, 18. Apl 212, 19 Uh W ch Egvogug m ol- ud Wdg möglch? W h Elkomolä m olg zu u? W gu lä ch d Epug vo ol- ud Wdg vohg? Wum uch llg Zähl ud llg omz? W po d olg d Nch?

Mehr

Schneidstoff DIN. Typ. Beschichtung. Schneidenzahl. Seite. Werkstoffgruppe m/min. Stähle bis 850 N/mm2. Stähle bis. Stähle. bis 1400.

Schneidstoff DIN. Typ. Beschichtung. Schneidenzahl. Seite. Werkstoffgruppe m/min. Stähle bis 850 N/mm2. Stähle bis. Stähle. bis 1400. Einsatzempfehlung für -Fräser,, 5, 6, 8, 1, 1,5 16,, CF,5,89,157,188,65,9,19 CG,17,,5,6,88,116,1 CO,15,6,6,87,19,1,1,85,85 CP,,,81,11,18,75,6,51,51 CQ,1,,5,75,11,18,71,5,5 CR,17,9,71,98,157,9,5,5,5 CS,1,1,56,7,1,18,67,,

Mehr

Die Ka rte i ist, Bild ung spla n e ntsp re c he nd, d e n Fä c he rn De utsc h und VORSCHAU

Die Ka rte i ist, Bild ung spla n e ntsp re c he nd, d e n Fä c he rn De utsc h und VORSCHAU Spig is F d (L s -, Sc ib - ud Sa c ka i) Ei umfa ss d L s -Sc ib ka i zum T ma Füig. Di Ka i ä vi Fa k ud Ifo ma io zu Fo a ud Fa ua im Füig. Duc d iff zi Aufg a b s ug ig si sic b so d s zum Eisa z i

Mehr

Gestagenpille. Pille. (nur Gestagenhormon, kein Östrogen) (kombiniert)

Gestagenpille. Pille. (nur Gestagenhormon, kein Östrogen) (kombiniert) Pille (kombiier) 9 Gesgepille (ur Gesgehormo, kei Ösroge) 10 - der Eisprug wird uerdrück - der Schleim im Gebärmuerhls wird verdick dmi die Spermie ich eidrige köe - der Aufbu der Gebärmuerschleimhu wird

Mehr

Schienenersatzverkehr

Schienenersatzverkehr Äu bzw Iu/Duckfl vobal! Scisazvk Aa-Puci Ebs F 004, 20:00 U Di 0505205 Aa-Puci Il Mi 0605 So 005205 Di Mia vo Faä is i Buss s Scisazvks ic ölic Halsll s Scisazvks: aio Esazalsll Aa-Puci of (oß/b) Waka

Mehr

der Lenker Len ker 1 die Wolke Wol ke 4 das Auto Au to 4 der Daumen Dau men 4 die Faust die Frau

der Lenker Len ker 1 die Wolke Wol ke 4 das Auto Au to 4 der Daumen Dau men 4 die Faust die Frau d Lnk Ln k di Wok Wo k ds Auto Au to d Dumn Du mn di Fust di Fu Wöt-Schib-Stifn zum Tobi-Lshgng und fü DAZ An dn Linin in Stifn zschnidn. - Jdn Stifn hoizont in d Mitt ftn. - Es so imm nu in hb Stifn sichtb

Mehr

Veranstaltungen Wintersemester 2013/14. Hochschulbüro für Internationales

Veranstaltungen Wintersemester 2013/14. Hochschulbüro für Internationales Vlg Wm 2013/14 Hochchlbüo fü Iol S l o fü g l V W m 01 3/14 2 o l L b Fü ll übg Vlg gl folg: Ih hb zwml po Woch wäh S w, Hochchlbüo fü Iol (HI) f, ch ch m Wm p Vlgpogmm b z kö. Ih hb Glgh, f vch Vlg Hov

Mehr

MACHEN SIE MIT beim innovativen e-health Projekt der Apotheken

MACHEN SIE MIT beim innovativen e-health Projekt der Apotheken MACHEN SIE MIT bim innovaiv -Halh Projk dr Apohk - di Mdikam-App mi vil Zusazlisung für Apohk und Pai V3.00_11_2013 Unsr ak ull Wrbung : i d m m o k Jz p p A s i h Gsund! k h o p A für Ihr Ihr Pai: Di

Mehr

Innovative Spaltenböden Güte überwacht Güte geprüft EN 12737 geprüft

Innovative Spaltenböden Güte überwacht Güte geprüft EN 12737 geprüft Iovaiv Spalböd Gü übrwach Gü gprüf EN 12737 gprüf www.salli.com Tchisch Uiv. Graz mach Säll saubr, rock ud warm Nu mi Quarzgummi-Airuschauflag bi all Schrägschlizlm für Ridr VORTEILE Absolu ruschsichr

Mehr

18. & 19. september 2013 BERNEXPO. Logistik schweiz2013. Die Messe für Intralogistik PARTNER: www.easyfairs.com/logistikschweiz

18. & 19. september 2013 BERNEXPO. Logistik schweiz2013. Die Messe für Intralogistik PARTNER: www.easyfairs.com/logistikschweiz 18. & 19. sptb 2013 BERNEXPO schwiz2013 Di Mss fü Italogistik PARTNER: www.asyfais.co/schwiz -softwa La is g sio v i at w u su ia altu gs pp lflu g sof ly ss ss tw c st oft a ha u w i a u ( a g w ag s)

Mehr

Welche Informationen N e w s K o mpa s s G mb H s a m melt und wie wir die D aten verwenden

Welche Informationen N e w s K o mpa s s G mb H s a m melt und wie wir die D aten verwenden Daten s chutzinformation V i el e n D a n k f ür I hr I nt e r e s s e a n u n s e r e r W e b s it e u n d u n s e r e A n g e b o t e s o w i e I hr V e rtr a u e n i n u n - s e r U n t e r n e h m

Mehr

Vernetztes Laden eine Herausforderung

Vernetztes Laden eine Herausforderung Vntzts Ldn in Husfodun NTT DATA Mobilitätskonfnz 2. Oktob 2014, Win Jün Hiß, Lit Pilotiun & Klinsin EnBW Options Ws ist ds Zilbild in d E-Mobilität? Vntzts Ldn in Husfodun 2 E-Mobilität ist Til ds vntztn

Mehr

2. Dynamische Lichtstreuung (DLS)

2. Dynamische Lichtstreuung (DLS) . Dynamisch Lichsuun DLS Phoonnkolaionsspkoskopi Di molkula Bwun in d Pob füh zu zilichn Flukuaionn in d nnsiä ds Sulichs. J klin das Suvolumn, dso auspä di Flukuaionn Di Foml fü dn diffnilln Suuschni

Mehr

output professionals mit

output professionals mit op pofol W hb göß üb l z pch. M 35 Jh Efhg zähl Blfl vo Bch GbH z ol füh IT-Dl fü hw Copy-, P- Op-Mg. Al Fll-Svc-Dl 70 Mb b w ßgch H- Sofwlög fü ffz Pgbg, Ellg vo Fzgkozp fü wchflch Gäpool ow fgch Svc-

Mehr

Der Bereich Wirtschaftswissenschaften der Ernst-Moritz-Arndt- Universität Greifswald

Der Bereich Wirtschaftswissenschaften der Ernst-Moritz-Arndt- Universität Greifswald Der Bereich Wirtschaftswissenschaften der Ernst-Moritz-Arndt- Universität Greifswald Sachstandsbericht 2004 PR O F. D R. M A N FR ED JÜ RG EN M A TS CH K E G R EI FS W A LD 20 04 Im pr es su m ISBN 3-86006-209-3

Mehr

für Kinderköche Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

für Kinderköche Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten i l Ki lb p z f L R l S c fü Kiö Byi Siii fü Eä, Lif F f. i f Slb fü Afä il Bi M l Ob Hbli P fü i Sl Dip b i Güä öli p i R l -S Fi Rüi li Eb-F fü Pfi Apflpf ß T y B-P lb P ip Kfflc... i, -c A R -bö, l

Mehr

Übersicht über die systematischen Hauptgruppen

Übersicht über die systematischen Hauptgruppen Ü ü H 1-9: A G 1 B 2 Nw 3 F 4 A T 5 I I A (D, M, H) 6 Z (w.) 7 Z ( w S), Z 10-19: W W 10 S G W 11 G Gw, G 12 G Gw G, 13 G Gw G, N, Lä 14 G Gw G, N, Lä 15 O Gw 16 B, A M 17 G Pä / G U / L S G 20-29: U E

Mehr

Am Spitzenbach. Königswinter Denkmal Königswinter Fähre. Oberdollendorf Nord

Am Spitzenbach. Königswinter Denkmal Königswinter Fähre. Oberdollendorf Nord Köigswit Bo-Obkassl Ramsdof Bo bf s Bul kt Augusti igbug Bf s 66 igbug Bf Kust- ud Ausstllugshall d Budspublik Dutschld Abdgym Kkhaus igbug Gym Wi Zg lh lm chul Md t F Rhi-ig kt Augusti Foto: Pssamt Budsstadt

Mehr

Anhang zum Abschnitt Optik

Anhang zum Abschnitt Optik Ahag zum Abshitt Optik. Hitgu. Im Abshitt vwt Symbol 3. Liht als Elktomagtish Wll 4. Ei optishs Systm zu Nutzug Sogi 5. Qullagab. Hitgu Di photovoltaish Solazll ist i Opto-Elktoishs Elmt. Di sogfältig

Mehr

Physik PHB3/4 (Schwingungen, Wellen, Optik)

Physik PHB3/4 (Schwingungen, Wellen, Optik) Physik PHB3/4 (Schwigug, Wll, Opik) 1_Schwigug_ri_Gapf_BA_W.oc - 1/7 1. ri, gäpf Schwigug Ral Schwigug si ir i ugsrlus rbu. i Schwigugsrgi wir urch ug rbrauch,.h. issipaio i Wär. a i Gsargi proporioal

Mehr

HP IT Service Management Verbinden von Mensch, Prozess und Technik

HP IT Service Management Verbinden von Mensch, Prozess und Technik HP IT Srvic Mgm Vrbid vo Msch, Prozss ud Tchik Dirk Fldm Sior Cosul, HP Srvics 2004 Hwl-Pckrd Dvlopm Compy, L.P. Th iformio coid hri is subjc o chg wihou oic IT Srvic Mgm... hiß IT ls Busiss bgrif ud d

Mehr

Satellitengeodäsie. Bahnenergie. Torsten Mayer-Gürr

Satellitengeodäsie. Bahnenergie. Torsten Mayer-Gürr 508.535 Sllingodäsi Bhnngi Tosn My-Gü Tosn My-Gü Zusmmnfssung Kpl Tosn My-Gü 7.03.05 Bwgungsglichung ds Kplpoblms Bwgungsglichung ds Kplpoblms: Diffnilglichung. Odnung 3 Bsimm bis uf 6 Ingionskonsnn =>

Mehr

ma me mi mo mu mo mu me mi ma am em im om um im em am um om

ma me mi mo mu mo mu me mi ma am em im om um im em am um om 1 ma me mi mo mu mo mu me mi ma am em im om um im em am um om 2 la le li lo lu le li lo lu la al el il ol ul el ol ul il al 3 mala mele molo mili mulu lama leme limi lomo lumu male molu limo mule mola

Mehr

Modul 10: Autokonfiguration

Modul 10: Autokonfiguration Hohshul BoRhiSig Pof. D. Mati Lish Ntzwksstm ud TK Lzil: Modul 1: Autokofiguatio Nah Duhait diss Tilkapitls soll Si di Aufgastllug Autokofiguatio läut ud di id Kozpt SLAAC ud DHCPv6 zu automatish Kofiguatio

Mehr

Corporate Semantic Search - Semantische Suche: Tagging und Wissensgewinnung. Olga Streibel

Corporate Semantic Search - Semantische Suche: Tagging und Wissensgewinnung. Olga Streibel Corport Smtic Srch - Smtisch Such: Tggig ud Wisssgwiug Olg Stribl Ihlt Tggig Folksoomy Extrm Tggig Algorithmic Extrctio of Tg Smtics Us Cs: Chmischs Ztrlbltt Prprocssig d Extrm Tggig: Wisssgwiug 2 Ws ist

Mehr

SURPRISE! CREATE A SMILE WITH THE FUNNIEST CUP!

SURPRISE! CREATE A SMILE WITH THE FUNNIEST CUP! CUPS-BKRS-BCHR SURPRIS! Si 1986, K mak u yu hav h fui igdi i yu kid mal, h ui! Bid h ui, w ff ial u whih mak h d big haig. Ch fm u xiig am, a a whl w gh wih u ad mak hild mil. Raua, aai ak, vaai ak ad

Mehr

Konfliktpotential Wasser Versuch einer globalen Analyse als Grundlage zur Entwicklung eines thematischen Atlasses

Konfliktpotential Wasser Versuch einer globalen Analyse als Grundlage zur Entwicklung eines thematischen Atlasses Kflktpttl Wss Vsuch glbl Alys ls Gudlg zu Etwcklug s thmtsch Atlsss Pästt d stbt m Studfch Gdtfssug ud -vsulsug - Fchchtug Ktgph v J Schulz 06. 2013 Gldug 1 EIltug 2 Bdutug v Wss 3 Ausgwählt Kflktg 4 Etlug

Mehr

Wärmedurchgang durch Rohrwände

Wärmedurchgang durch Rohrwände ämeuchgng uch Rohwäne δ - L Rohlänge Bl: Sonäe ämeleung uch ene enschchge zylnsche n Fü e ämeleung gl llgemen: λ x Fü ene ünne konzensche Schch es Rohes von e Dcke gl: &Q λ Fläche: f(): 2 π L (Mnelfläche)

Mehr

L Hospital - Lösungen der Aufgaben B1

L Hospital - Lösungen der Aufgaben B1 L Hospital - Lösug dr Aufgab B Gsucht: = Übrprüf ob di Rgl vo L'Hospital agwdt wrd darf Für ght dr Zählr gg L'Hospital darf agwdt wrd, Für ght dr Nr gg = da Zählr ud Nr gg gh Zählr ud Nr diffrzir: ' =

Mehr

...der sichere Weg nach oben! Außentreppen. Qualität für Ihren Garten für viele Jahre!

...der sichere Weg nach oben! Außentreppen. Qualität für Ihren Garten für viele Jahre! ...d sich Wg nach obn! Außnppn Qualiä fü Ihn Gan fü vil Jah! www.doll.d 2 Gadnspin DOLLE Gadnspin Robus Spindlpp aus fuvzinkm Sahl b sonds monagfundlich, in zwi Vaiann: Sufn aus fuvzinkm Sahl od Timax

Mehr

DIE AGENTUR FÜR INNOVATIVE KOMMUNIKATION

DIE AGENTUR FÜR INNOVATIVE KOMMUNIKATION T O f V i i T O f V i i T O f V i i V i fl i B i Kü i R i Ci G fl H A f f i B B Z f J i G i i i i i fl ä H : f A i K f Bi zi B izi i A Z f J i b v /C i i ff i I K i z i i i i f i H ) ä K I R /I ü (W i i D

Mehr

Glice.de. ISO & 9001 zertifiziert 2012 GLICE INNOVATIONAL. AG. r e. t 10 s

Glice.de. ISO & 9001 zertifiziert 2012 GLICE INNOVATIONAL. AG. r e. t 10 s GlicRik.com ISO 14001 & 9001 zifizi Glic.d ISO 14001 & 9001 zifizi Glic.d ISO 14001 & 9001 zifizi GlicRik.com ISO 14001 & 9001 zifizi Glic.d ISO 14001 & 9001 zifizi Glic.d ISO 14001 & 9001 zifizi ISO 14001

Mehr

Kondensator an Gleichspannung

Kondensator an Gleichspannung Musrlösung Übungsbla Elkrochnisch Grundlagn, WS / Musrlösung Übungsbla 2 Prof. aiingr / ammr sprchung: 6..2 ufgab Spul an Glichspannung Ggbn is di Schalung nach bb. -. Di Spannung bräg V. Di Spul ha di

Mehr