START DEUTSCH 2. Übungssatz 02. Goethe-Institut ISBN Übungsheft ISBN Tonkassette ISBN CD

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "START DEUTSCH 2. Übungssatz 02. Goethe-Institut 2007. ISBN 3-936753-67-9 Übungsheft ISBN 3-936753-68-7 Tonkassette ISBN 3-936753-69-5 CD"

Transkript

1 in punto Bonn 17_03_09 SD2_Ü02_09 START DEUTSCH 2 Got-Institut 2007 ISBN Üunst ISBN Tonksstt ISBN CD Üunsstz 02

2 Strt Duts 2 Üunsstz 02 Inlt Vorwort 3 Knitnlättr Hörn 5 Lsn, Srin 11 Sprn 21 Prürlättr Trnskriptionn zum Tonträr 28 Lösunn zu Hörn, Lsn, Srin 32 Bwrtun Srin 33 Hinwis zur münlin Prüun 34 Bwrtun Sprn 37 Antworton 38 Sit 1

3 Strt Duts 2 Vorwort Di Prüun Strt Duts 2 wur vom Got-Institut un r tl GmH minstli ntwiklt. Dis Prüun okumntirt i zwit Stu A2 r im Gminsmn uropäisn Rrnzrmn srinn ssstuin Komptnzskl. Di Stu A zint i Fäikit zur lmntrn Sprvrwnun. Mit rolrim Asluss isr Prüun n Tilnmn nwisn, ss si si u in Wis u Duts vrstänin könnn. Si n zit, ss si Duts vrstn, sprn un srin könnn. Si könnn i witistn Inormtionn in lltälin Gsprän, kurzn Ansn us m Rio, Nritn m Tlon vrstn, i wsntlin Inormtionn us kurzn Zitunstxtn, lltszonn Anzin un öntlin Hinwistln ntnmn, in Gsätn un im Intrnt üli Formulr usülln, Mittilunn srin, i si u s unmittlr Lnsuml zin, si im Gsprä vorstlln un ür i in Lnssitution ustusn, in Gsprän zu Alltstmn Inormtionsrn stlln un ntwortn, in Alltssprän tws vrinrn or usnln. Strt Duts 2 stt us inr sritlin Einzlprüun mit n Prüunstiln Hörn, Lsn, Srin un inr münlin Prprüun. Sit 3

4 Strt Duts 2 Üunsstz 02 Knitnlättr Hörn ir 20 Minutn Disr Tst t ri Til. Lsn Si zurst i Aun, örn Si nn n Txt zu. Srin Si zum Sluss Ir Lösunn u n Antworton. Sit 5

5 Strt Duts 2 Üunsstz 02 Hörn Knitnlättr Til 1 Si örn ün Ansn m Tlon. Zu jm Txt it s in Au. Eränzn Si i Tlonnotizn. Si örn jn Txt zwiml. Bispil Lösun: 265, Euro Autous Groß 3 Ln Ril Autorprturkostn Wi vil? 265, Euro Brits unn Tlonnummr: 1 Krin 4 Irn Trn vrsin zum Kinrurtst mitrinn: u: 2 Hrr Knt 5 Jns Trn mit änisn Kunn Bim Einku nit vrssn: Nur Ort: Sit 6 Sit 7

6 Strt Duts 2 Üunsstz 02 Hörn Knitnlättr Til 2 Si örn ün Inormtionn us m Rio. Zu jm Txt it s in Au. Kruzn Si n:, or. Si örn jn Txt inml. Til 3 Si örn in Gsprä. Zu ism Gsprä it s ün Aun. Ornn Si zu un notirn Si n Bustn. Si örn n Txt zwiml. Bispil 0 6 Wo it s m Flun in Prolm? Bi r Zurt In r Sltrll Bi r Polizi Wi knn mn ut Oslo rrin? Mit r Fär Mit m Fluzu Gr nit 8 Dr Riosprr sprit ür... Ein Bu Ein Frnsprormm Einn Film 9 Wnn innt ut s Konzrt? Um Ur Um Ur. Um Ur Ws mt Fru Güntr wnn? Bispil 0 Mont Grtnrit T Mont Dinst Mittwo Donnrst Frit Smst Lösun Ausstllun sun Frr rprirn 7 Ds Wttr von morn: Es it Wolkn Es it Rn Es sint i Sonn 10 Wo knn mn no prkn? Bim Busno Bim Stion Im Prkus Grtnrit Frr kun Gurtstsst Auslu ns Mr Ttrürun Konzrt sun i Itlinis ssn n En s Tsts Hörn. Srin Si jtzt Ir Lösunn 1 15 u n Antworton. Sit 8 Sit 9

7 Strt Duts 2 Üunsstz 02 Knitnlättr Lsn Srin ir 50 Minutn Lsn, ir 20 Minutn Disr Tst t ri Til. Si lsn kurz Bri, Anzin t. Zu jm Txt it s ün Aun. Kruzn Si i riti Lösun n. Srin, ir 30 Minutn Disr Tst t zwi Til. Si ülln in Formulr us un srin in kurz Mittilun. Srin Si zum Sluss Ir Lösunn u n Antworton. Hilsmittl wi Wörtrür sin nit rlut. Sit 10 Sit 11

8 Til 1 Bispil Strt Duts 2 Üunsstz 02 Lsn Si i Aun 1 5 un i Inormtionn m Einn r Risusstllun. Woin n Si? Kruzn Si n:, or. Si sun n inm Frinnot ür Ir 10-järi Totr. Hll B Hll D Anr Hll Si sin r u r Trpp lln. Ir Fuß wir ik un smrzt sr strk. Hll B Hll C Anr Hll Si n u r Ausstllun Ir Hny vrlorn. Hll D Hll E Anr Hll Si mötn Irm Großvtr zum 80. Gurtst in Ris snkn. Hll A Hll E Anr Hll Si mötn im Urlu Itlinis lrnn. Hll A Hll B Anr Hll Wärn s Bsus r Ausstllun kommn Si roßn Hunr u in ritis Essn. Hll B Hll E Anr Hll Lsn Knitnlättr Hll E 1. Stok Hll D 1. Stok Hll C Ersoss Hll B Ersoss Hll A Ersoss Inormtionn zur Ausstllun Risn intrntionl Sisrisn / Urlu un Gsunit / Risn von Frun ür Frun / Anot ür Wltrisn / Sonrprormm vrsinr Anitr / Inormtionn ür s Wltwttr / Rsturnt Plito Arntiniss Stkus / Risvrsirunn Bnk / Funüro / Bun ürs Intrnt Inostn / Flusllstn inormirn / Juns Risn ür Lut zwisn 18 un 25 / Frin ür Kinr un Junli / Sport im Urlu / Frrrin / Wnrurlu / Tipps ür Nturrun Auzu / Anrs Risn ltrntiv Risn zu Ln un Lutn / Buln Risvios un Risürr / Hozitsrisn / Ürntn in Slössrn / Auslnsrisn mit m Hustir / Mitwn / Notrzt / Ausn zur U-Bnsttion Mss Cé Alt Win / Tlon / Toilttn / ADAC-Inostn / Risüros stlln si vor / Sprkursrisn / Urlu ür i nz Fmili / Sonrsu: Austrlis Win / Kinrrtn un Spilpltz Stätrisn wltwit / Autotourn mit m inn Wn / Bnrisn in Dutsln un n Nrlänrn / Lnziturlu in Europs Sün / Sniornrisn / Gruppnrisn / Anot ür Vrin / Sonrnot: Bun un Risn in ltztr Minut Sit 12 Sit 13

9 Strt Duts 2 Üunsstz 02 Lsn Knitnlättr Til 2 Lsn Si n Txt un i Aun Sin i Aussn Riti or Fls? Kruzn Si n.»ln im Vrin.«Bispil 0 Ds Yo s Lns kommt us Inin. Riti Fls 6 Lvrin int mn ut ürll. Riti Fls n i Lut wnir lt. Riti Fls 8 Frür wusst mn nit, ss Ln sun ist. Riti Fls 9 Son in kurzs Ln mt sun. Riti Fls 10 Ln Mnsn inn snllr Frun. Riti Fls 1995 t r inis Arzt Mn Ktri in nu Yo-Form knnt mt: s Yo s Lns. In Bomy rönt r n rstn L-Vrin. Jtzt it s L-Vrin u r nzn Wlt. Allin in Dutsln int mn 70 Vrin, wo mn si zum Ln trit. Lir ist i Sitution ut nrs ls rür. Dr L-Forsr Mil Titz st, ss i Mnsn 1950 täli no ir 18 Minutn lt n ut sin s nur no ir 6 Minutn. Titz rklärt s mit n utin Prolmn u m Aritsmrkt. Di Mnsn wusstn son immr, ss Ln ut tut. Ar jtzt sn s u immr mr Ärzt un Psyolon so. Ln ilt i viln Krnkitn, zum Bispil i Prolmn mit m Hrzn, i Gripp un Erkältunn. Ar in ins H- ist nit nu. Erst intnsivs, lns, wirolts Ln mt wirkli sun. Außrm: Wr lt, ist lükli un in lüklir Mns int litr Kontkt zu nrn Mnsn, t mr Frun un Bknnt. Son s By lt r ot vrstn wir s Ln von Bys ls un nkn, s lt ür unsr Spil mit im. Wirkli ist s Ln von Bys nur in tnisr Trik r Ntur, wnn s By uns nämli zin will, ss s unsrn Kontkt sut. Sit 14 Sit 15

10 Strt Duts 2 Üunsstz 02 Lsn Knitnlättr Til 3 Lsn si i Anzin un i Aun Wl Anzi psst zu wlr Sitution? Für in Au it s kin Lösun. Srin Si ir n Bustn X. Bispil Tür zu Slüssl stkt rinnn? Slüssl vrssn or vrlorn? Wir ln snll u ns un nts, u n Sonntn un Firtn. Slüsslnotinst Wnr Tl. 040/ Alts B wir nu. Wir n ut In un ür js B in Lösun. Wir ritn snll, priswrt, sur. Brtun i Inn zu Hus. Tl. 089/ Es ist Sonnt, r 11. Jnur. Es ist klt un Ir Hizun t plötzli nit mr. Lösun: Anzi Sitution Anzi Groß Gr n r Distrß zu vrmitn. Pltz u ür Frrär, Motorr. Au ls Hoywrksttt zu nutzn. 100 Euro/Mont Tl. 0421/ Sön 3-Zimmr-Wonun zu vrmitn Gäst-WC, roßr Blkon, Gr, Grtnnutzun, kin Hustir. A 1. Sptmr ri, 650, Euro + Nnkostn. Cir A78B Si mötn, ss si in Irn Frin jmn um Ir Hus kümmrt. Si sun inn Rum, wo Si rui un unstört Ir Hoy lt Rios rprirn usün könnn. Ds Bzimmr in Irm Hus ällt Inn nit mr. Si mötn s rnovirn lssn. Juns Epr Mit zwi Ktzn sut 3-Zimmr- Wonun in r Sttmitt. Mölist mit Grtn. Bis 750,- Euro inklusiv Klin Wrksttt Für ll klinn Aritn im Hus. Wir rprirn, mn sur, kümmrn uns um Irn Grtn. Wir pssn u u Ir Hus u, wnn Si im Urlu sin. När Inormtionn untr Tl. 0780/ Si sun ür si un Irn Hun in Wonun in r Sttmitt. Inn ört in Hus us m Jr 1885, s zu roß ist un mit m Grtn Inn zu vil Arit mt. Si mötn s vrkun. Aritkt sut lts Hus mit roßm Grtn zu kun,. 300 qm Wonn, qm Grtn. Rnovirn kin Prolm, wnn s Anot ünsti ist. Tl. 089/ Hizun Kputt? Kin Prolm! Wir rprirn Ir Hizun u m Wonn. Brtun un Plnun i m Ku inr nun Hizunsnl l o Gs, Öl or Elktro. Dr Wärmspzilist 0421/ Sit 16 Sit 17

11 Strt Duts 2 Üunsstz 02 Srin Knitnlättr Til 1 Ir russisr Koll Juri Piroow tt inn Unll. Er ist mit sinm Auto n inn Bum rn. Im ist nits pssirt, r sin Auto musst in i Wrksttt. Er möt inn Til r Rprturkostn von sinr Vrsirun zurükkommn. Jtzt muss r in Formulr r Vrsirun usülln. Hln Si Juri un srin Si i ün lnn Inormtionn in s Formulr. Am En ürtrn Si Ir Lösunn itt u n Antworton. AVB Unll / Rprturkostn Fmilinnm: Piroow Vornm: Juri Strß, Husnummr: Blinstr. 9 Autovrsirun Formulr U 12 (0) AVB Autovrsirun Vrsirunssin PLZ, Ort: Vrsirunsnummr: Autoknnzin: K /1 (1) (2) Vrsiruns-Nummr: K /1 Juri Piroow Blinstr Hnnovr Vollksko-Vrsirun ür n PKW Typ: VW Gol Knnzin: H BG 469 Drsnr Bnk Juri Piroow Vornm Nm Bnklitzl Kontonummr Autotyp: Ort s Unlls: Dtum s Unlls: Wi ist r Unll pssirt: Rprturkostn: Nm r Wrksttt: VW Gol 7. Frur 2... Wn Eis u r Strß konnt i slt rmsn un in n inn Bum rn. 945, Euro (3) (4) Ansrit r Wrksttt: Bstr. 3, Hnnovr Bnkvrinun Juri Piroow ist m Donnrst, 7. Frur 2, von r Arit n Hus rn. Ds Wttr wr slt. Ürll u n Strßn wr Sn un Eis. Juri Piroow t inn Prkpltz in sinr Strß sut. Wn s Eiss konnt r plötzli nit mr rmsn un ist n n Bum vor sinm Hus rn. Er t ür i Rprtur sins Wns in r Wrksttt Smitmir, Bstr. 3, Hnnovr, 945, Euro zln müssn. Jtzt ist lls wir in Ornun. Konto-Nummr: Bnklitzl: Nm r Bnk: Dtum: Untrsrit: Juri Piroow (5) Sit 18 Sit 19

12 Strt Duts 2 Üunsstz 02 Strt Duts 2 Üunsstz 02 Til 2 Si n im Dutskurs Grt knnn lrnt. Si srit Inn in inr E-Mil, ss si inn Fotokurs sun möt. Si rt, o Si isn Fotokurs mitmn wolln. Antwortn Si Grt. Hir inn Si vir Punkt. Wäln Si ri us. Srin Si zu jm isr ri Punkt in is zwi Sätz u n Antworton (ir 40 Wörtr). Vrssn Si nit n pssnn Ann un Gruß m Sluss. Knitnlättr Sprn ir 15 Minutn Spzills Anot im Fotokurs Dur Disr Tst t ri Til. Pris Sprn Si itt mit Irm Prtnr / Irr Prtnrin. Ort Sit 20 Sit 21

13 Strt Duts 2 Üunsstz 02 Sprn Knitnlättr Til 1 Si vorstlln. Til 2 Ein Alltssprä ürn. Sit 22 Sit 23

14 Strt Duts 2 Üunsstz 02 Sprn Knitnlättr Til 3 Etws usnln (Knit A). Si solln mit Irm Wonunsprtnr inn Aunpln mn. Vrsin Aun müssn in n nästn Tn mt wrn. Ws wolln Si wnn mn? Wrum? Wrum nit? Etws usnln (Knit B). Si solln mit Irm Wonunsprtnr inn Aunpln mn. Vrsin Aun müssn in n nästn Tn mt wrn. Ws wolln Si wnn mn? Wrum? Wrum nit?...? Einkun Aunpln Kliun wsn Aunpln Anssn vorritn...? Gsirr wsn Mit m Hun spzirn n Fnstr putzn Kostnpln ür i Wo Frizitprormm plnn Sit 24 Sit 25

15 Strt Duts 2 Üunsstz 02 Prürlättr Trnskriptionn zum Tonträr 28 Lösunn zu Hörn, Lsn, Srin 32 Bwrtun Srin 33 Hinwis zur münlin Prüun 34 Bwrtun Sprn 37 Antworton 38 Sit 27

16 Strt Duts 2 Üunsstz 02 Hörn Prürlättr Trnskriptionn Disr Tst t ri Til. Lsn Si zurst i Au, örn Si nn n Txt zu. Srin Si zum Sluss Ir Lösunn u n Antworton. Til 1 Si örn ün Ansn m Tlon. Zu jm Txt it s in Au. Eränzn Si i Tlonnotizn. Si örn jn Txt zwiml. Til 2 Si örn ün Inormtionn us m Rio. Zu jr Inormtion it s in Au. Kruzn Si n:, or. Si örn jn Txt inml. Bispil Gutn T, Fru Fisr. Hir Autous Groß. Ir Auto ist rti. Si könnn s morn oln. Di Wrksttt ist 7.00 Ur önt. A j, un Si wolltn no wissn, ws i Rprtur kostt: 265 Euro. Dnn is morn! Au Wirörn. Nummr 1 Hllo, Roln. Hir Krin. Wir wolltn uns j Smstn trn. Ar ist s u möli, rst m Sonntn, so um Ur? Min Muttr t r nrun. I soll ir m Smst i r Grtnrit ln. Dn in i ns immr so mü un riti kputt. Ru mi itt n. Tsüss. Nummr 2 Hllo, Hrr Hlmr. Hir Knt. Dr Trmin mit unsrn änisn Kunn int lir nit im Grtnzimmr unsrs Huss m Mrkt sttt. D ist in Flr pssirt. I nz snll im Hotl Zum Rtus inn Rum rsrvirt, Si wissn j, m Rtuspltz. Bitt kommn Si so n Ur. Au Wirörn. Nummr 3 Gutn T, Hrr Brnt. Min Nm ist Ln Ril. I ut Morn Ir Brits im Bus 25 unn. Zum Glük wr u Ir Arss i. Wnn wolln Si si oln? Run Si mi itt n. Min Nummr ist A Ur in i ut An zu Hus. Au Wirörn. Nummr 4 Hllo Kti, ir Irn. Wn s Kinrurtsts morn i mir: Knnst u in pr lusti Vios mitrinn? Min knnn i Kinr son un i wiß nit, o i nu In ür intrssnt Spil im Hus ür i Klinn, wnn s morn rnt. Du wißt, sir ist sir. Dnk! Nummr 5 Hllo Briitt. Hir Jns. Wnn u ut zum Einkun ärst, vriss itt nit i Bttrin ür minn Fotopprt. Du rinnrst i, i, i wir immr kun. Ds ist nz witi, nn on Bttrin knn i morn kin Fotos von Birits Hozit mn. Ds wür mi sr ärrn. Dnk un tsüss. Bispil Un nun no in ktullr Hinwis r Polizi. Am Frnkurtr Flun ist im Sktor C vor r Sltrll in swrr Unll pssirt. Di Zurt Sü ist ür i Furwr rsrvirt. Si rrin n Flun nur ür i Zurt Nor. Nummr 6 Un nun no in Vrkrsurs: Di Fär zwisn Kil un Oslo ärt ut nit s Mr ist zu unrui. Vom Flun Kil lit j Stun in Msin n Oslo. Witr Inormtionn rltn Si in n stünlin Vrkrsursn irkt n n Nritn. Nummr 7 Zum Wttr: No is zum An sint in nz Norutsln i Sonn un s wir is zu 24 Gr wrm. In r Nt kommn Wolkn von Wstn un s innt zu rnn. Morn rnt s n nzn T un s wir mit 15 Gr wir kül. Ar Si könnn optimistis sin, m nästn T wir s wir wrm. Nummr 8 Dr knnt Suspilr Hinr Lutr t nun wi vil sinr Kolln u in Bu srin. Er rzält von sinm Ln, sinr Arit in viln Filmn un im Frnsn un ür sin Fmili. Lutr srit intrssnt. Do mnml u zu ln ür in wni intrssnts Tm un nn ist s nit so inormtiv. Nummr 9 Ein Inormtion ür i Bsur s Musiksts: Wn s strkn Rns int s Rok-un-Pop- Konzrt ut An nit um Ur u m Mrktpltz sttt. Ds Konzrt innt jtzt ininl Stunn spätr um Ur. Dr nu Ort: Di Brtsul in r Ulnstrß 23 is 27. Nummr 10 Ein Durs ür i Bsur s Fußllspils ut Nmitt im Allinz-Stion: All Prkplätz in r Nä s Stions sin lir son stzt. Im Prkus m Bno it s no nu ri Plätz. Ir Eintrittskrt zum Spil könnn Si u ls Frkrt ür i Buss zum Stion nutzn. Sit 28 Sit 29

17 Strt Duts 2 Üunsstz 02 Hörn Prürlättr Til 3 Si örn in Gsprä. Zu ism Gsprä it s ün Aun. Ornn Si zu un notirn Si n Bustn. Si örn n Txt zwiml. Bispil Hrr Kunz: Näst Wo n Si o Urlu, Fru Güntr? Fru Güntr: Riti. I ru mi son sr u in pr ri T. Hrr Kunz: Woin rn Si nn? Fru Güntr: Wir lin zu Hus. Hrr Kunz: A, ist s nit in issn lnwili? Fru Güntr: O nin, min Mnn un i wolln nz vil untrnmn. Jn T ist tws los. Hrr Kunz: Am Mont wrn Si stimmt rst ml nz ln sln. Dnn villit in roßs Früstük mn, in Ru i Zitun lsn... Fru Güntr: I lu nit. Dr Frülin ist un i Grtnrit innt. Am Morn wolln wir u n Mrkt un Blumn kun. Dn im Grtn tws sur mn. Alls soll riti sön sin ür i Zit, i mn rußn sin knn. Nummr 11, 12, 13, 14 un Nummr 15 Hrr Kunz: Un m Dinst rn Si mit m R rus ins Grün? Ds lin Si o so? Fru Güntr: Fls! Wissn Si, min lts Frr ist kputt. I will s nit mr rprirn. I möt in nus, mit m i snllr rn knn. Am Dinst will i mi ür nu Rär inormirn un nn, wnn s möli ist, li in nus R kun. Hrr Kunz: Dnn it s n Frruslu rst m Mittwo, or? Fru Güntr: Villit. Ar i lu, wir sn uns lir i Ausstllun ür Luwi Kirnr im Sttmusum n. Di slißt j in inr Wo un i möt si no sr rn sn. Hrr Kunz: Git s nn no in nrs kulturlls Prormm? Si intrssirn si j so ürs Ttr un ür Konzrt. Fru Güntr: In in Konzrt n wir iss Ml nit. Es it lir kin intrssnts Anot. Ar m Donnrst könnn wir in Fürun ur s Ttr mitmn. Si zin lls, ws mn normlrwis nit sn knn: i Wrkstättn, i Tnik, un zum Bispil: wi mn im Ttr Fur mt. Hrr Kunz: Mm, i r nit wusst, ss s so tws it. Knn jr so in Fürun mitmn? Fru Güntr: J, mn muss si nur n r Ttrkss nmln. Ds ist nz unkomplizirt. Hrr Kunz: Wolln Si nn nit ml rus us r Stt? Fru Güntr: Do, o. Bi utm Wttr rn wir m Frit n Cuxvn ns Mr. Im Frülin ist s n r Nors so sön. Es sin nur wni Lut un mn knn so wunrr m Strn wnrn in r risn Mrslut. Hrr Kunz: Ds stimmt. Am listn wür i mitkommn. Sir n Si u inml so riti ut ssn. Villit zu m nun Spnir m Brlinr Pltz. Fru Güntr: Vil ssr. Wir sin inln. Min Swstr t Gurtst un mt m Smstnmitt in roß Prty. Ds Essn lirt in itliniss Rsturnt un ns it s Musik un Tnz. Wir trn lt Bknnt... Also, i lu, s wir sr sön. Hrr Kunz: Ds knn i mir vorstlln. J, Fru Güntr, nn wüns i Inn jtzt wunrr T, vil Sonn un vil Spß. Fru Güntr: Dnk, s ist sr ntt, Hrr Kunz. En s Tsts Hörn. Srin Si jtzt Ir Lösunn 1 15 u n Antworton. Sit 30 Sit 31

18 Strt Duts 2 Üunsstz 02 Lösunn Prürlättr Strt Duts 2 Bwrtun Srin Lösunn Erüllun r Aunstllun (pro Inltspunkt) 3 Punkt Au voll rüllt un vrstänli Fmilinnm Vornm Tststz SD2_Ü2 1,5 Punkt 0 Punkt Au wn sprlir or inltlir Mänl nur tilwis rüllt Au nit rüllt un/or unvrstänli Hörn Til 1 1 Sonntn / Sonnt (20 Ur) 2 (im) Hotl (m Rtuspltz) / Hotl Zum Rtus o.ä. Til Kommuniktiv Gstltun s Txts 1 Punkt r Txtsort nmssn (lusti) Vios 8 9 0,5 Punkt untypis or ln Wnunn, z.b. kin Anr 5 Bttrin (ür Fotopprt) o.ä Punkt kin txtsortnspziisn Wnunn Til i i i i i Til 2 Si n im Dutskurs Grt knnn lrnt. Si srit Inn in inr E-Mil, ss si inn Fotokurs sun möt. Si rt, o Si isn Fotokurs mitmn wolln. Antwortn Si Grt. Lsn Til 1 Til 2 Til Riti Fls 11 x 2 7 Riti Fls 12 x 3 8 Riti Fls 13 x Srin 4 5 Til Riti Riti Fls Fls x x Spzills Anot im Fotokurs Dur Hnnovr 2 H BG Hnnovr, Blinstrß o.ä. Smitmir Pris 5 Drsnr Bnk SD2_Ü2_Lös Ort Sit 32 Sit 33

19 Strt Duts 2 Üunsstz 02 Sprn Prürlättr Hinwis zur münlin Prüun Til 2 Ein Alltssprä ürn Di münli Prüun ist in Prprüun. Si stt us ri Tiln. Di Prüun wir von zwi Prürn urürt. Ein Prür mt ll Ansn un stllt. Nrn, wnn in Äußrun unklr or unvollstäni ist. Dr nr Prür wrtt ls Bisitzr i Knitnlistun un stimmt is m En mit m Kolln. Di Prür wsln si in irn Funktionn. Bi unrr Zl von Tilnmnn ürnimmt in Prünr i Roll s Gspräsprtnrs. Til 1 Si vorstlln Prüunszil Gprüt wir i Fäikit, in instr Form witi Inormtionn zur inn Prson zu n. Prüunsorm Ein Bltt mit Stiwortn wir ür ll sitr uslt. Ans s Prürs Einürns Gsprä Vor Binn r Prüun rklärt r in Prür n Alu olnrmßn: Gutn Morn. Min Nm ist Wort. Ds ist min Kollin.../ min Koll... Dis Prüun t ri Til. Wir innn mit Til 1. Til 1 Wr sin Si? Bitt, sn Si uns tws ür si. Hir n Si ini Wörtr zu. Mötn Si nnn? Bitt. Prüunszil Gprüt wir i Fäikit, zu knntn Alltstmn (z.b. Einkun) Inormtionn zu rittn un u n sol Frn s nrn Prüunsprtnrs zu ntwortn. Prüunsorm Jr Prüunstilnmn wält zum Tm jwils ri von inssmt t Krtn, i on vor inn uslt wrn. J in vom Tilnmnn zon Wortkrt ntält nur..., knn lso ri üllt wrn (Jokrkrt). Dnn stllt jr sin Fr n n Prtnr, r ru irkt ntwortt un umkrt sin Fr stllt. Ans s Prürs Til 2 Unsr Tm ist Tslu. Bitt zin Si in Krt. Zum Bispil is ir: Stlln Si in Fr zu. Zum Bispil: Wnn ritn Si? Un nun ntwortn Si, itt. Zum Bispil: von 8 is 17 Ur. Mötn Si nnn? Bitt. us: Mollstz Di Prüunstilnmnn stlln si ninnr mit minstns ss Sätzn vor. Anslißn stllt r in Prür zwi Zustzrn, z.b. rt r n r Strß, r Firm or Änlim. Bispil inr Knitnlistun Min Nm ist Gorn Ivnisvi. I in 35 Jr lt. I komm us Krotin. I l jtzt in Hmur. I spr Krotis un in issn Duts. I in Tnnisspilr von Bru. In wlr Strß wonn Si, itt? In r Ilnstrß. Bi wlr Firm ritn Si? Bi Simns. Sit 34 Sit 35

20 Strt Duts 2 Üunsstz 02 Sprn Prürlättr Til 3 Etws usnln Bwrtun Sprn Prüunszil Gprüt wir i Fäikit, mit inm Prtnr tws uszunln, inm mn ktiv Frn stllt, Vorslä mt un u is rirt. Prüunsorm Di in Prüunstilnmnn kommn in Aunltt (zum Bispil Trminklnr) mit untrsilin Dtils. Dur mrmlis nsitis Frn inn si rus, wnn in Trn möli ist. Ans s Prürs Til 3 Si wolln zusmmn in inm Gsät in Wörtru kun. Finn Si inn pssnn Trmin. Hir n Si jr Irn Trminklnr. Mötn Si nnn? Bitt. Erüllun r Aunstllun un sprli Rlisirun voll Punktzl l Punktzl 0 Punkt Au voll rüllt un vrstänli Au wn sprlir or inltlir Mänl nur tilwis rüllt Au nit rüllt un/or unvrstänli Für Til 2 un 3 ilt: Formulirn Tilnmn unvrstänli un rirn nit äqut u i Bitt um Wirolun, rit r Prün kurz in un untrstützt n Gspräsortn. Hinwis: Knitnispil inn Si u m Trininsvio ür Prün. Sit 36 Sit 37

21 Fmilinnm Tststz Vornm Srin, Til 2 Hörn Til 1 Til 2 Prüunstilnmr Nr.: Srin Si Irn Txt ir (. 40 Wörtr) Til 3 11 i 12 i 13 i 14 i 15 i Lsn Til 1 Til 2 Til Riti Fls 11 x 2 7 Riti Fls 12 x 3 8 Riti Fls 13 x 4 9 Riti Fls 14 x 5 10 Riti Fls 15 x Vom Prür uszuülln! Srin Til 1 Til 2 1 Di Au ist voll rüllt tilwis rüllt nit rüllt 2 Inltspunkt 1 3 1,5 0 Punkt Srin Til 2 3 Inltspunkt 2 3 1,5 0 4 Inltspunkt 3 3 1,5 0 5 Kommuniktiv Gstltun 1 0,5 0 Untrsrit Prür 1 Untrsrit Prür 2 Ort, Dtum SD2_Mo_Antw Ernis Sritli Prüun SD2_Mo_Ant_Sr

22